Trotwaer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Trotwaer is een Fries literair tijdschrift. Het bestaat sinds 1969 en bevat verhalen, gedichten, romanfeuilletons, boekbesprekingen, beschouwingen enzovoort. Sinds 2003 verschijnt het niet meer als zelfstandig tijdschrift, maar als literair katern in het maandblad De Moanne.