Turven

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Geturfde aantallen 1 - 6
Papiertje met geturfd een aantal van 23

Turven is een methode voor het noteren van een telling door voor ieder geteld element een streepje te zetten, steeds vier streepjes verticaal en het vijfde dwars door de vorige vier. Daardoor ontstaan groepjes van vijf, die later gemakkelijk geteld kunnen worden voor het eindresultaat van de telling.

Turven wordt onder meer gebruikt voor het bijhouden van eenvoudige tellingen, zoals bestellingen in een café, het tellen van stemmen in eenvoudige situaties, in de vinkensport ("afvinken") en bij handmatige statistiek.

Het woord is mogelijk afgeleid van het tellen bij het turfsteken. Vier turven werden naast elkaar geplaatst en de vijfde erbovenop.

Turven kan worden opgevat als een additief getalstelsel dat alleen het symbool | gebruikt.