United Keetoowah Band of Cherokee Indians

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlag van de United Keetoowah Band of Cherokee Indians

De United Keetoowah Band of Cherokee Indians (UKB) zijn een door de federale overheid van de Verenigde Staten officieel erkende stam van de Cherokee, met hun hoofdkwartier in Tahlequah, Oklahoma.

Etymologie[bewerken]

Het woord "Keetoowah" is de naam van een oeroude Cherokee-stad in het oosten van het thuisland van de Cherokees, waar volgens cultureel en archeologisch bewijs alle Cherokees oorspronkelijk vandaan komen na de migratie en integratie van verschillende groepen uit de districten van de Grote Meren en het Ozark Plateau, 3000 jaar geleden. Er is ook bewijs in de moderne cultuur dat aangeeft dat uit de Keetoowah een oude priesterorde voortkwam, die de Ah-ni-ku-ta-ni heette, en die duizenden jaren lang een heersende religieuze klasse was onder de Cherokees.

Volgens Cherokee legendes verhuisden groepen Cherokees naar andere gebieden toen de populatie van de stad Keetoowah te groot werd, en richtten ze daar nieuwe Cherokee-gemeenschappen en steden op. De inwoners van de stad Keetoowah noemden zichzelf "het Keetoowah volk". De resten van de oude stad zijn nog steeds te bezichtigen in het oosten van North Carolina. Keetoowah was een oude heuvelstad, en de heuvel is daar nog steeds te zien. Heuvels werden niet alleen door Cherokees gebouwd, maar waren een gebruikelijk verdedigingsmechanisme van verschillende culturen die in de buurt van de Mississippi leefden.

Sommige traditionele Cherokees noemen zichzelf de Ah-ni-ki-tu-wa-gi (wat in andere dialecten uit Oklahoma ook als Ki-tu-wa of Gi-du-wa geschreven wordt). Het gebruik van het voorvoegsel "gi" geeft aan dat het woord "ki-tu-wa" eigenlijk "een samenkomen of samenbrengen van het volk" betekent, aangezien de betekenis van "ki" (een affix dat de betekenis van het werkwoord verandert) in het Cherokee "combineren" is. De meeste van de huidige sprekers van het Cherokee kunnen dit woord niet meer vertalen, aangezien de betekenis ervan verloren is gegaan. Ki-tu-wa betekent in het oeroude dialect van de Ah-ni-ku-ta-ni "de moederstad" of "het centrum (het spirituele centrum)". Het woord Ki-tu-wa-gi betekent dan een religieuze of sociale samenkomst van het volk. Het eren van de moederstad was hetzelfde als het eren van Selu, de maïsmoeder in de groene maïs ceremonie, een concept waarvan de hele Cherokee-cultuur doordrongen is.

Tijdens de groene maïs ceremonie die door de Cherokees werd uitgevoerd, is één van de dansen van oude oorsprong: Deze stamt uit de moederstad Keetoowah. Die dans heet "ye-lu-le", wat "naar het midden" betekent. Tijdens deze dans schreeuwen alle dansers "ye-lu-le" en bewegen ze zich naar het vuur in het midden van de heilige danskring. Deze dans symboliseert de verspreiding van het heilige vuur dat in oude legendes door de schepper en de donderwezens aan de Keetoowah is gegeven. Tijdens groene maïs ceremoniën in de traditionele Cherokee-gemeenschap werden de kolen van het centrale vuur naar alle Cherokee-gemeenschappen gedragen, en werden deze gebruikt om het ceremoniële vuur in iedere Cherokee-stad of dorp aan te steken. De huisvuren in deze gemeenschappen werden dan gedoofd voor het begin van de ceremonie, en dan opnieuw aangestoken met kolen van het ceremoniële vuur.

Geschiedenis[bewerken]

De UKB was de eerste door de federale overheid erkende groep Cherokees die het levenslicht zag nadat de Cherokee Nation door de commissie Dawes verdeeld was aan het begin van de 20e eeuw. Het was de opdracht van de commissie Dawes om assimilatie en uiteenvallen van de stamregeringen in Oklahoma te forceren door het concept van privégrondbezit te introduceren bij leden van de vijf beschaafde stammen. De commissie deelde grote stukken grond op in stamgebieden, in een poging om de traditionele regeringen van de Cherokee, die op dat moment gebaseerd waren op een socialistische regeringsvorm waarin de grond werd beheerd door de stamregering, uiteen te doen vallen. Ten gevolge van de programma's en het beleid van de commissie Dawes werd de Cherokee-cultuur instabiel, en kwam het onder strenge controle te staan. Het werd gecontroleerd door stamhoofden die door de president aangewezen werden, die gereduceerd werden tot lagere ambtenaren, die de wil van de regering van de VS opdrongen aan individuele Cherokees, ter ondersteuning aan de pogingen van de federale overheid om assimilatie van de Cherokees te forceren.

Vele leiders en ouderlingen van de Cherokee vormden, als reactie op de "culturele erosie" die plaatsvond, een geheim genootschap, de Keetoowah Nighthawk Society, en beoefenden de samenkomsten en ceremoniën van het volk in het geheim, om censuur of represaille van de overheid te vermijden. Deze groep bewaarde veel van de cultuur, ceremoniën en geloofsstelsels van voor de Trail of tears. Dit genootschap vormde de kerngroep die in 1946 de United Keetoowah Band of Cherokee Indians werd. Tegenwoordig zijn de Keetoowah Nighthawk Society en de UKB niet meer één enkele organisatie, maar zijn ze opgedeeld, aangezien veel UKB leden zich in de loop der tijd bij de Cherokee Nation aangesloten hebben, en het genootschap een stuk gegroeid is, met leden die zowel tot de Cherokee Nation als de UKB behoren.

Nadat de UKB erkend werd door de federale overheid, stelden ze beperkingen in met betrekking tot de hoeveelheid Indianenbloed die iemand moest hebben om lid te zijn, het zogenaamde bloedquantum, die hun deel in de betalingen van de regering aan stamleden vergrootten. De UKB hebben in hun geschiedenis meerdere malen pogingen gedaan om door rechtszaken en via het wetgevingsproces de controle over stamgrond te verkrijgen.

De Cherokee Nation werd in de jaren 70 opgericht door Cherokees van gemengd bloed die zich in de jaren 60 en 70 onrechtmatig behandeld voelden door de UKB. De UKB beschouwde slechts een klein deel van de Cherokee-gemeenschap als leden, aangezien in de loop der tijd de Cherokees getrouwd waren met mensen die niet van indiaanse komaf waren, en langzaamaan geassimileerd raakten in de cultuur van Oklahoma. Het grootste gedeelte van de Cherokees en hun afstammelingen die in Oklahoma woonden waren geen lid van de UKB. De Cherokees van gemengd bloed en hun vertegenwoordigers dienden een petitie in bij de Verenigde Staten, en het congres herstelde hierna haar relatie met de moderne Cherokee Nation, waarvan ieder Cherokee lid kon worden, als zijn afkomst getraceerd kon worden vanaf de Land Rolls van de commissie Dawes.

De leiders van de UKB reageerden negatief op de vorming van de Cherokee Nation, en nog steeds zijn er spanningen tussen de UKB en de Cherokee Nation. Ironisch genoeg zijn veel Cherokee Nation burgers lid van beide stammen. De Cherokee Nation heeft het grootste aantal volbloed Cherokee-leden van alle door de federale overheid erkende stammen: Meer dan 30.000 geregistreerde volbloed Cherokees. Tijdens de vorming van de Cherokee Nation droeg het congres van de VS alle rechten op stamgrond en het recht van opvolging aan de Cherokee Nation over. De UKB bezat geen stamgrond, afgezien van een beperkt aantal stukken grond die in het bezit van families waren, en op het moment zijn ze gevestigd op stamgrond die in handen van de Cherokee Nation is, in de kelder van het UKB casino in Tahlequah, Oklahoma.

Controverse rond UKB lidmaatschap[bewerken]

Er is meerdere malen controverse ontstaan rond het verstrekken van lidmaatschap door de UKB aan mensen die niet in aanmerking komen voor een CDIB (Certificate Degree of Indian Blood, een certificaat betreffende het percentage aan indiaans bloed), dat gegeven wordt door het Bureau voor indianenzaken. Deze lidmaatschappen werden gegeven als een eervolle blijk van waardering aan bepaalde personen, maar hieraan kwam een einde in 1994. hoewel sommige leden een lidmaatschapskaart kregen, hadden deze leden volgens de stamwetten geen stamrechten, en zij staan dan ook niet geregistreerd in officiële volksregisters van de stam.

Ward Churchill, een professor in de culturele antropologie aan de Universiteit van Colorado, was één van de mensen die zo'n erelidmaatschap van het UKB had ontvangen. Churchills beweringen dat hij lid van de UKB was schiep enige controverse, gedeeltelijk omdat hij vaak niet het onderscheid duidelijk maakte tussen een erelidmaatschap en een gecertificeerde registratie. Ward Churchill was niet in het bezit van een CDIB tijdens zijn lidmaatschap van de UKB, en kwam dus niet in aanmerking voor de rechten die de regering toekent aan inheemse Amerikanen. De UKB gaf in 2005 een persverklaring waarin het voormalige erelidmaatschap van Churchill duidelijk gemaakt werd, maar ook duidelijk werd gemaakt dat dergelijke lidmaatschappen niet meer van kracht waren.

Wettelijke controverses[bewerken]

De laatste tijd is het UKB onder strenge controle komen te staan, en is het onderworpen aan gerechtelijke vervolging wegens vermeende illegale gokfaciliteiten buiten de stamgrond. De leiders van de UKB zijn naar verluidt ook beschuldigd van oneigenlijk gebruik van de financiële middelen van de stam. De staat Oklahoma klaagde de UKB aan wegens het in bedrijf nemen van illegale gokfaciliteiten buiten de door de BIA (bureau van indianenzaken) goedgekeurde stamgrond, aangezien ze geen stamgrond bezitten. De rechtszaak en vervolging worden op dit moment gevoerd in de Federale rechtbanken in Oklahoma en zijn recentelijk overgegeven aan de Indian Gaming Commission (indiaanse gokcommissie) met het verzoek om hier hun visie op te geven.

Rechtszaken en vervolging van de Cherokee Nation[bewerken]

De UKB heeft herhaaldelijk de Cherokee Nation aangeklaagd met de eis dat stamgrond overgegeven zou worden, en financiële schade door een aantal verschillende oorzaken vergoed zou worden. De UKB heeft recentelijk ook de Cherokee Nation aangeklaagd voor een aandeel in HR-3534, een wet die de overheden van Oklahoma en de Verenigde Staten verplicht om schade aan de Cherokee Nation te vergoeden voor het illegaal in beslag nemen van het Arkansas Riverbed door de staat Oklahoma, voor het gebruik als publieke grond en het bouwen van een waterkrachtcentrale. De klacht die ingediend werd door de UKB, en die een deel van het geld eiste dat de Cherokee Nation vanwege HR-3534 zou krijgen, werd ook afgewezen. Tijdens de rechtszaak van de staat Oklahhoma tegen de UKB betreffende het in bedrijf nemen van illegale casino's, klaagde de UKB opnieuw de Cherokee Nation aan, met de eis dat de Cherokee Nation stamgrond zou overdragen aan de UKB, zodat ze daar casino's op zouden kunnen bouwen. Deze rechtszaken werden ook afgewezen, en er werd besloten dat de UKB niet de rechtmatige erfgenaam van de rechten op bezittingen van de Cherokees was.

De UKB heeft ook een ceremonie gehouden voor het verbannen van stamhoofd Chad Smith, het stamhoofd van de Cherokee Nation dat zowel lid van de UKB als de Cherokee Nation was. Aangezien de UKB deze ceremonie op precies hetzelfde tijdstip had gepland als de State of the Nation, die gehouden werd door dit stamhoofd van de Cherokee Nation, werd het hele proces door het merendeel van de Cherokees als een publiek spektakel gezien, en met ongeloof en minachting ontvangen. De UKB vertelde in een persverklaring dat ze de verbanningsceremonie gehouden hadden om stamhoofd Chad Smith te straffen voor het gebrek aan steun een de illegale casino's van de UKB tijdens de rechtszaak die de staat Oklahoma hierom had gehouden tegen de UKB.

De Cherokees reageerden in het algemeen negatief op deze verbanningsceremonie door de UKB, en deze ceremonie werd gezien als een politieke vernedering en een publiciteitsstunt. Veel Cherokees geloven dat de UKB niet meer een echte "band" is, maar nog slechts een sociale vereniging, en dit is ook in meerdere persverklaringen onomwonden naar buiten gebracht. Chad Smith bekritiseerde de UKB als reactie op hun acties, wegens het schenden van de eerbaarheid van de Cherokees en het zich gedragen als een "sociale vereniging".

Moderne Cherokee-genootschappen, met uitzondering van de UKB, zijn democratisch, en staan de verbanning van leden niet meer toe.

Spiritueel leiderschap[bewerken]

Hoewel de UKB heftig bekritiseerd wordt door een groot deel van de Cherokees, zijn vele leden van de UKB spirituele leiders van de Cherokees, en ontvangen zij groot respect van hun volk. Vele gerespecteerde en geëerde traditionele Cherokees zijn lid van zowel de Cherokee Nation als de UKB. (Zie ook Ah-ni-ku-ta-ni).

Externe links[bewerken]

Zie ook[bewerken]