Van Citters

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wapen van Van Citters (1828 en 1872)

Van Citters is een familie die een rol had in het bestuur van de stad Middelburg en de provincie Zeeland. Enkele leden van de familie hadden een functie op nationaal en internationaal niveau.

De familie van koopmanslieden en bestuurders verschijnt voor het eerst aan het begin van de 16de eeuw in Breda, waar Cornelis van Ceters in 1522 burgemeester was.[1] Gedurende de Reformatie verhuisde de familie via Antwerpen naar Middelburg waar zij belangrijke functies bekleden.

Functies in Zeeland[bewerken | brontekst bewerken]

Jacob van Citters. Afbeelding &collectie: Zeeuws maritiem muZEEum.

Willem van Citters (1685-1758), Jacob van Citters (1708-1792), Willem Aarnoud van Citters (1741-1811), Gerard van Citters (1742-1805) en Willem Arnoud Kien van Citters (1756-1794) waren burgemeester van Middelburg. Willem van Citters speelde een belangrijke rol bij het herstel van het stadhouderschap in 1747. Hiervoor kreeg hij de post van vertegenwoordiger van de Eerste Edele aangeboden, waarvoor hij bedankte wegens zijn gevorderde leeftijd.[2] Willem Aarnoud van Citters (1741-1811) speelde een rol bij het herstel van het stadhouderschap in 1787.

Op provinciaal niveau waren Caspar van Citters (1674-1734), Willem II van Citters (1723-1802) en Willem Aarnoud van Citters (1741-1811) actief als raadpensionaris van Zeeland.[3] Aarnout van Citters (1714-1752) en Cornelis Kien van Citters (1732-1805) zijn respectievelijk waterbaljuw en hoogbaljuw van Zeeland. Wilhem II van Citters was ook vertegenwoordiger namens de Eerste Edele in Zeeland, enigszins vergelijkbaar met de functie van voorzitter van de Ridderschap in Holland, maar met meer invloed door de rol in twee van de zes stemhebbende steden Veere en Vlissingen.

Functies op nationaal en internationaal niveau[bewerken | brontekst bewerken]

Wilhem II van Citters was geheimsecretaris van stadhouder Willem V en ontvanger-generaal van de Republiek. Aernout van Citters (1633-1696) was raadsheer van het Hof van Holland en Zeeland en lid van de Hoge Raad. Jacob Verheije van Citters (1753-1823) was eveneens raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland. Willem III van Citters (1751-1803) was lid van de Staten-Generaal.[4]

Aernout van Citters (1633-1696) was ambassadeur in Engeland van 1680-1694 en Spanje van 1694-1696.[3] In de functie van ambassadeur heeft Aernout een aanzienlijke rol gehad in de benoeming van stadhouder Willem III tot koning van Engeland. Hij was buitengewoon ambassadeur in de Nederlandse afvaardiging bij de kroning van James II tot koning in 1685 in Engeland en de inhuldiging van stadhouder Willem III tot koning van Engeland in 1689.

Functies bij de handelscompagnieën[bewerken | brontekst bewerken]

Willem van Citters (1685-1758) en Cornelis Kien van Citters (1732-1805) waren volgtijdelijk van 1712 tot 1795 bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jacob van Citters (1708-1792), Aarnout van Citters (1714-1752), Wilhem II van Citters (1723-1805) en Gerard van Citters (1742-1805) vervulden de beide zetels van beëdigd hoofdparticipant namens de kamer Zeeland van 1737 respectievelijk 1745 tot respectievelijk 1791 en 1795. Caspar Jacob (1754-1801) was bewindhebber van de West-Indische Compagnie van 1775-1795.[5]

Functies tijdens het Koninkrijk[bewerken | brontekst bewerken]

Aarnout Constantijn van Citters (1774-1837), buitengewoon lid van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en president van de ridderschap van Zeeland, werd op 6 oktober 1814 erkend. Laurens de Witte van Citters (1781-1862), lid van de notabelenvergadering in 1814, werd op 16 september 1815 hem toegekend de titel van ridder die verviel wegens niet lichten.

Aarnout Constantijn van Citters (1774-1837), Pieter Damas (1802-1888), Laurens (1781-1862) en Constantijn (1841-1903) waren respectievelijk lid van provinciale staten van Zeeland (1814-1830), Zeeland (1838-1880), Zuid-Holland (1841-1858) en Noord-Holland (1897-1903). Aarnout Constantijn (1774-1837) en Pieter Damas (1802-1888) waren ook lid van Gedeputeerde staten van Zeeland in de eerste kamer van 1814-1830, respectievelijk van 1850 tot 1880. Schelto van Citters (1865-1942), commissaris van de Koningin in Gelderland, lid van de Eerste en Tweede Kamer.[6]

Enkele telgen[bewerken | brontekst bewerken]

Mr Aernout van Citters (1633-1696), raadsheer Hoge Raad, ambassadeur aan het Engelse Hof tijdens de Glorious Revolution

 • Arnoud van Citters (1661-1718), kolonel
  • Mr Aarnout van Citters (1710-1753)
   • Frederik van Citters (1741-1791), heer van Duynbeek
   • Cornelis van Citters (1750-1798), gouverneur van Bengalen
    • Jan Willem Frederik van Citters (1785-1836), waterfiscaal te Batavia, resident te Decima (1831-1834)
 • mr. Caspar van Citters (1674-1734), raadpensionaris van Zeeland; trouwde in 1703 met Magdalena Verheye (1672-1732)
  • mr. Jacob van Citters (1708-1792), heer van Sint-Laurens en Popkensburg (1781- ), burgemeester van Middelburg, beëdigd hoofdparticipant VOC en vertegenwoordiger van de Eerste Edele in de Staten van Walcheren; trouwde in 1736 Anna Sara Boudaen, vrouwe van Sint-Laurens en Popkensburg (1718-1781)
   • mr. Jacob Verheye van Citters, heer van Sint-Laurens en Popkensburg (1753-1823) raadsheer Hof van Holland en Zeeland; trouwde in 1778 met Anna Jacoba de Witte van Elkerzee (1758-1796), dochter van mr. Laurens de Witte van Elkerzee, heer van Elkerzee
    • jhr. mr. Laurens de Witte van Citters, heer van Elkerzee en Bruinisse (1781-1862), voorzitter van de Hoge Raad van Adel, lid provinciale staten van Zuid-Holland
     • jhr. mr. Jacob de Witte van Citters (1817-1876), advocaat, medewerker van het tijdschrift Themis, legateerde aan het rijk de verzameling familieportretten op voorwaarde dat deze eerst in bewaring zouden worden gegeven van zijn aangetrouwde neef, tevens zwager Arnoldus Andries des Tombe
     • jkvr. Carolina Hester de Witte van Citters (1820-1901); trouwde in 1850 met haar neef Arnoldus Andries des Tombe (1816-1902), kapitein en kunstverzamelaar
    • Cornelia Maria Verheye van Citters (1789-1852); trouwde in 1814 met Daniel Gerard des Tombe (1787-1827), kapitein
     • Arnoldus Andries des Tombe (1816-1902), kapitein en kunstverzamelaar; trouwde in 1850 met zijn nicht jkvr. Carolina Hester de Witte van Citters (1820-1901)
   • mr. Caspar Jacob van Citters (1754-1801), bewindhebber WIC
 • mr. Willem van Citters (1685-1758), schepen en burgemeester van Middelburg, bewindhebber VOC
  • mr. Aarnout van Citters (1714-1752), baljuw van de wateren van Zeeland, beëdigd hoofdparticipant VOC
   • mr. Willem Aarnoud van Citters (1741-1811), raad, schepen en burgemeester van Middelburg, raadpensionaris van Zeeland, bewindhebber VOC
    • jhr. Willem van Citters (1774-1834), baljuw en ontvanger van Goes, trouwde in 1800 met gravin Maria Petronella van Hogendorp
     • jhr. Pieter Damas van Citters (1802-1888), lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, trouwde in 1827 met jkvr. Charlotta Versluys
      • jhr. Eduard van Citters (1838-1924), trouwde in 1861 met Sara Maria barones van Heemstra
       • jhr. dr Schelto van Citters, heer van Gapinge (1865-1924), lid van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, commissaris der Koningin, trouwde (1) in 1902 met Wilhelmina Sophia Royaards (1864-1903), (2) in 1905 met Agatha Johanna van Naamen van Eemnes, vrouwe van de beide Eemnessen (1870-1919)
   • Jan Cornelis van Citters (1743-1825)
   • Mr Aarnout Wilhem van Citters (1745-1814) van 's-Gravenpolder, burgemeester van Goes
   • Mr Caspar van Zeeland (1746-1815), schepen te Tholen, gecommitteerde raad van Zeeland namens Tholen
   • Cornelis (1747-1807) van Bruelis, burgemeester van Goes
    • Caspar van Citters (1778-1834) van Bruelis
     • Jhr Mr Cornelis van Citters (1826-1882), heer van Heinkenszand en in Sinoutskerke en Baarsdorp, lid van Provinciale Staten van Zeeland; van hem bestaan afstammelingen in Noord-Amerika
  • Mr Cornelis van Citters (1717-1782), gedeputeerde van de eerste edele ter Rekenkamer van Zeeland
   • Mr Gerard van Citters (1742-1805), burgemeester van Middelburg, beëdigd hoofdparticipant VOC
  • Mr Wilhem II van Citters (1723-1802), raadpensionaris van Zeeland, vertegenwoordiger van de Eerste Edele, Ontvanger-Generaal Unie, beëdigd hoofdparticipant VOC
   • Mr Wilhem III van Citters (1751-1803), gedeputeerde ter Staten-Generaal
  • Mr Cornelis Kien (gedoopt Caspar) van Citters (1732-1805), hoogbaljuw van Zeeland, bewindhebber VOC
   • Willem Arnoud Kien van Citters (1756-1794), burgemeester van Middelburg
   • Johan Kien van Citters (1771-1825)