Vlaakenhoek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vlaakenhoek is een natuur- en recreatiegebied ten westen van Willemstad. Het gebied is 54 ha groot en is eigendom van Staatsbosbeheer.

Vroeger was dit een gorzengebied, gelegen aan het Volkerak. Met de bouw van het Hellegatsplein en de Volkeraksluizen, omstreeks 1967, was dit gebied, ten gevolge van kleiwinning en het opspuiten van zand, goeddeels verloren gegaan. Van 1979-1981werd hier bos aangeplant, er kwamen lanen en boomweiden, een moeras, en een waterpartij (het Zwanenmeer).

Er zijn kolonies van oeverzwaluwen en blauwe reigers. Ook dodaars, krakeend, wintertaling, slobeend, tafeleend en tureluur broeden er.