Vlag van Gaasterland-Sloten

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Vlag van de gemeente Gaasterland-Sloten
(1985-2014)

De vlag van Gaasterland-Sloten is op 6 mei 1985 per raadsbesluit ingesteld als de gemeentelijke vlag van de Friese gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat), die op 1 januari 1984 was gevormd door de fusie van de voormalige gemeenten Gaasterland, Sloten en een klein deel van Hemelumer Oldeferd. De vlag is niet langer als gemeentelijke vlag in gebruik nadat de gemeente Gaasterland-Sloten per 1 januari 2014 in De Friese Meren is opgegaan. De haas uit de vlag van Gaasterland-Sloten is overgenomen op de vlag van De Friese Meren.

Beschrijving[edit | edit source]

De vlag wordt als volgt beschreven:

"Twee evenhoge banen van geel en blauw, welke vijfmaal gekanteeld zijn; in de gele baan aan de broekingzijde een rode springende haas ter lengte van 2/5 van de vlaglengte."


Verklaring[edit | edit source]

De kleuren zijn afkomstig van het gemeentewapen, evenals de haas die is ontleend aan het wapen van Gaasterland. De kantelen zijn afkomstig uit de vlag van Sloten en staan zowel voor de vesting als voor de baard van de sleutel in het wapen.

Verwante afbeeldingen[edit | edit source]