Volkslied van de Sovjet-Unie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Sovjet-Unie
Volksliederen van Rusland en de Sovjet-Unie
(1791) Grom pobedy, razdavajsja!
1815 Gebed van de Russen
1833 God, behoed de tsaar!
1917 Arbeidersmarseillaise
1918(±) De Internationale
1944 Volkslied van de Sovjet-Unie
1991 Patriottenlied
2000 Volkslied van de Russische Federatie

Gimn Sovetskogo Sojoeza (Russisch: Гимн Советского Союза), in het Nederlands Volkslied van de Sovjet-Unie of Hymne van de Sovjet-Unie genoemd, was van 15 maart 1944 tot 25 december 1991 het volkslied van de Sovjet-Unie. De muziek is geschreven door Aleksandr Aleksandrov, de tekst is van de hand van Sergej Michalkov en Gabriel El-Registan.[1][2]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het eerste volkslied van de Sovjet-Unie was de Internationale, als symbool van de internationale verbondenheid van de arbeidersklasse. In de jaren 1930 begon de wedstrijd voor het schrijven van het volkslied van de Sovjet-Unie. Hierdoor ontstond eind jaren 30 de "hymne van de bolsjewistische partij" (Гимн партии большевиков). De melodie van dit lied werd gecombineerd met een patriottische tekst en zo ontstond het volkslied van de Sovjet-Unie. Het volkslied werd voor het eerst gespeeld op 1 januari 1944. Sinds 15 maart van dat jaar was het het officiële volkslied. De oorspronkelijke versie bevatte enkele verwijzingen naar Stalin. Van 1955 (twee jaar na de dood van Stalin) tot 1977 werd het volkslied zonder tekst gebruikt. In dat jaar kreeg het een nieuwe tekst, zonder Stalin. Er bestond een officiële versie in elk van de talen van de vijftien unierepublieken, waarbij de Russische het belangrijkst was.

Toen de Sovjet-Unie eind 1991 ophield te bestaan kreeg Rusland opnieuw een volkslied zonder tekst, het 'Patriottisch lied' van Michail Glinka. Populair is dit lied nooit geweest, zodat in 2000 het oude volkslied in ere werd hersteld, zij het met een nieuwe tekst: Gimn Rossijskoj Federatsii (Hymne van de Russische Federatie). De nieuwe tekst is, bijna zestig jaar na de eerste versie, opnieuw geschreven door Michalkov.[1][2]

Tekst in het Russisch (origineel en transcriptie)[bewerken | brontekst bewerken]

Versie 1944[bewerken | brontekst bewerken]

Russische versie
Transcriptie
IPA-transcriptie

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

[3]

Sojoez neroesjimy respoeblik svobodnych
Splotila naveki Velikaja Roes
Da zdravstvoejet sozdanny volej narodov
Jediny, mogoetsji Sovetski Sojoez!

Slavsja, Otetsjestvo nasje svobodnoje,
Droezjby narodov nadjozjny oplot!
Znamja sovetskoje, znamja narodnoje
Poest ot pobedy k pobede vedjot!

Skvoz grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam poet ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost narodoe,
Na troed i na podvigi nas vdohnovil!

Slavsja, Otetsjestvo nasje svobodnoje,
Sjtsjastja narodov nadjozjny oplot!
Znamja sovetskoje, znamja narodnoje
Poest ot pobedy k pobede vedjot!

My armijoe nasjoe rastili v srazjenjah,
Zahvattsjikov podlyh s dorogi smetjom!
My v bitvah resjajem soedboe pokolenij,
My k slave Ottsjiznoe svojoe povedjom!

Slavsja, Otetsjestvo nasje svobodnoje,
Slavy narodov nadjozjny oplot!
Znamja sovetskoje, znamja narodnoje
Poest ot pobedy k pobede vedjot!

[sɐˈjʉs nʲɪrʊˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjə ˈrusʲ]
[ˈda ˈzdrastvʊjɪt ˈsozdənːɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈgutɕɪj sɐˈvʲetskʲɪj sɐˈjʉs]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈskvosʲ ˈgrozɨ sʲɪjæˈlə ˈnam ˈsontsɨ svɐˈbodɨ]
[ˈi ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj ˈnam ˈputʲ ɐzɐˈrʲil]
[ˈnas ˈvɨrəsʲtʲɪl ˈstalʲɪn nə ˈvʲernəsʲtʲ ˈnɐrodʊ]
[nə ˈtrut ˈi nə ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐˈvʲil]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈɕːæsʲtʲjə nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈmɨ ˈarmʲɪjʉ ˈnaʂʊ rɐsʲˈtʲilʲɪ f‿srɐˈʐɛnʲjəx]
[zɐxˈvatɕːɪkəf ˈpodlɨx z‿ˈdɐˈroɡʲɪ smʲɪˈtʲɵm]
[ˈmɨ v‿ˈbʲitvəx rʲɪˈʂajɪm sʊdʲˈbu pəkɐˈlʲenʲɪj]
[ˈmɨ k‿ˈslavʲɪ ɐˈtɕːiznʊ svɐˈju pəvʲɪˈdʲɵm]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈslavɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

Versie 1977[bewerken | brontekst bewerken]

Russische versie
Transcriptie
IPA-transcriptie

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[4][5]

Sojoez neroesjimy respoeblik svobodnych
Splotila naveki velikaja Roes
Da zdravstvoejet sozdanny volej narodov
Jediny, mogoetsji Sovetski Sojoez!

Pripev:
Slavsja, Otetsjestvo nasje svobodnoje,
Droezjby narodov nadjozjny oplot!
Partija Lenina - sila narodnaja
Nas k torzjestvoe kommoenizma vedjot!

Svkoz grozy sijalo nam solntse svobody,
I Lenin veliki nam poet ozaril:
Na pravoje delo on podnjal narody,
Na troed i na podvigi nas vdochnovil!

Pripev

V pobede bessmertnych idej kommoenizma
My vidim grjadoesjtsjeje nasjej strany,
I krasnomoe znameni slavnoj Ottsjizny
My boedem vsegda bezzavetno verny!

Pripev

[sɐˈjus nʲɪruˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjɪ ˈrusʲ]
[də ˈzdrastvujɪt ˈsozdənɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈɡutɕɪj sɐˈvʲɛtskʲɪj sɐˈjus]

[prʲɪˈpʲef]
[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjɪ]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲoʐnɨj ɐˈplot]
[ˈpartʲɪjə ˈlʲenʲɪnə sʲilə nɐˈrodnəjə]
[nɐs k‿tərʐɨstˈvu kəmuˈnʲizmə vʲɪˈdʲot]

[skvəzʲˈɡrozɨ sʲɪˈjalɐ nam ˈsontsɪ svɐˈbodɨ]
[i ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj nɐm ˈputʲ əzɐˈrʲil]
[nɐ ˈpravəjɪ ˈdʲɛlə on ˈpodnʲɪl naˈrodɨ]
[nɐ ˈtrud i nɐ ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐvʲɪl]

[prʲɪˈpʲef]

[f‿pɐˈbʲedʲɪ bʲɪˈsmʲɛrtnɨx ɪˈdʲej kəmuˈnʲizmə]
[mɨ ˈvʲidʲɪm ɡrʲɪˈduɕːiə ˈnaʂɨj stranɨ]
[i ˈkrasnəmu ˈznamʲɪnʲɪ ˈslavnəj ɐˈtɕiznɨ]
[mɨ ˈbudʲɪm fsʲɪɡˈda bɪzːɐˈvʲɛtnə vʲɪrˈnɨ]

[prʲɪˈpʲef]

Tekst in het Nederlands[bewerken | brontekst bewerken]

Een onverwoestbare unie van vrije republieken,
Heeft het almachtige Rusland voor eeuwen gesmeed.
Lang leve de door de wil der volkeren opgerichte,
Verenigde, machtige, Sovjet-Unie!
Refrein:
Eer aan ons vrije vaderland,
Het betrouwbare fort van de volkerenvriendschap!
De partij van Lenin - de macht van het volk,
Zal ons naar de triomf van het communisme leiden!
Door de onweersbuien heen, scheen ons de zon der vrijheid toe,
En de grote Lenin heeft ons de weg getoond:
Voor de goede zaak heeft hij de volkeren doen opstaan,
Tot arbeid en heldendaden heeft hij ons geïnspireerd!
Refrein
In de overwinning van de onsterfelijke ideeën van het communisme,
Zien wij de toekomst van onze staat,
En de rode wimpel van het geëerde vaderland,
Zullen wij altijd onvoorwaardelijk trouw zijn!
Refrein

Geluidsbestand[bewerken | brontekst bewerken]

Noten[bewerken | brontekst bewerken]

  1. a b https://music-facts.ru/song/Aleksandr_Aleksandrov/Gimn_SSSR/ Гимн СССР. Александр Александров. Факты о песне., текст песни.. Интересные факты о песнях. Дата обращения 7 декабря 2018.
  2. a b https://books.google.ru/books?id=FegTAQAAIAAJ Frans C. Lemaire. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. — Гиперион, 2003. — С. 108. — 532 с.
  3. Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года
  4. https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/anthem.htm
  5. Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года