Webcare

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Webcare is het beleid van een bedrijf om actief te reageren op uitlatingen over dat bedrijf in sociale media, bijvoorbeeld van consumenten die vragen of klachten hebben. Sommige bedrijven en organisaties schakelen externe partijen in om hun online reputatie in de gaten te houden. Deze partijen bekijken en analyseren wat er over een bedrijf, product of organisatie op sociale media, blogs en fora wordt gezegd.

Het doel van webcare is onder andere imagoschade voorkomen en producten onder de aandacht brengen wanneer een consument aangeeft op zoek te zijn.


Er bestaat ook zoiets als politieke webcare. Dat start met online monitoren waar mensen met elkaar over praten en wat ze over een politieke partij zeggen. Zo kun je ook zien voor welke thema’s partijen aandacht krijgen. Op een dominant issue haakt een partij in met actieve belichting van haar eigen standpunt. En zo achterhaal je welke influencers actief zijn op een thema en wie er in hun netwerk zitten. Een partij kan ze dan betrekken als steunpilaar (voorstanders) óf in gesprek over haar favoriete thema (vragers/tegenstanders). Zo breng je politieke webcare in de praktijk. Het kan als campagneversneller fungeren in verkiezingstijd.