Wetboek van Strafrecht (Suriname)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Wetboek van Strafrecht van Suriname ligt vervat in de wet van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1),waarin in de loop der tijd verschillende wijzigingen zijn aangebracht.

Het wetboek bevat in een Eerste Boek bepalingen betreffende het algemeen strafrecht, in een Tweede Boek bepalingen van bijzonder strafrecht, betreffende misdrijven. Het Derde Boek betreft de overtredingen.

Wetteksten[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende wetteksten zijn via Wikisource beschikbaar:

Boek Titel Onderwerp
I I Omvang van de werking der strafwet
II Straffen en maatregelen
III Uitsluiting, vermindering en verhoging der strafbaarheid
IV Poging
V Deelneming aan strafbare feiten
VI Samenloop van strafbare feiten
VII Indiening en intrekking der klachte bij misdrijven alleen op klachte vervolgbaar
VIII Verval van het recht tot strafvordering en van de straf
IX Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen
Slotbepaling
I I Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat
II Misdrijven tegen de waardigheid van het staatshoofd
III Misdrijven tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende Staten
IV Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten
V Misdrijven tegen de openbare orde
VI Tweegevecht
VII Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht
VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag
IX Meineed
X Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten
XI Valsheid in zegels en merken
XII Valsheid in geschriften
XIII Misdrijven tegen de burgerlijke staat
XIV Misdrijven tegen de zeden
XV Verlating van hulpbehoevenden
XVI Belediging
XVII Schending van geheimen
XVIII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
XIX Misdrijven tegen het leven gericht
XX Mishandeling
XXI Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
XXII Diefstal en stroperij
XXIII Afpersing en afdreiging
XXIV Verduistering
XXV Bedrog
XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden
XXVII Vernieling of beschadiging van goederen
XXVIII Ambtsmisdrijven
XXIX Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven
XXX Begunstiging
XXXI Bepalingen over herhaling van misdrijf aan verschillende titels gemeen
III I Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen
II Overtredingen betreffende de openbare orde
III Overtredingen betreffende het openbaar gezag
IV Overtredingen betreffende de burgerlijke staat
V Overtredingen betreffende hulpbehoevenden
VI Overtredingen betreffende de zeden
VII Overtredingen betreffende de veldpolitie
VIII Ambtsovertredingen
IX Scheepvaartovertredingen
Slotbepaling
Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Wetboek van Strafrecht Suriname op de Nederlandstalige Wikisource.