Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ongoing RegExTypoFix-lijst[bewerken | brontekst bewerken]

Toegevoegde fouten[bewerken | brontekst bewerken]

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  -->
<!--Spelfouten worden best gecentraliseerd op "Help:Veelvoorkomende spelfouten"-->
<!--Die zijn hieronder te vinden onder het volgend stukje "Veelvoorkomende_spelfouten (Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines)" -->
<!--Heb je toch nog andere typo-wijzigingen, voeg ze dan in dit eerste stukje toe -->

Veelvoorkomende spelfouten (Help:Veelvoorkomende spelfouten/machines)[bewerken | brontekst bewerken]

Summiere uitleg: een spelfout toevoegen gaat met behulp van een reguliere expressie en ziet er als volgt uit: <Typo word="#1" find="#2" replace="#3" />. Vul op de plek van #1 een unieke naam in voor de spelfout, vaak de juiste spelling, bij een werkwoord bijvoorbeeld de infinitief. Zorg dat de spelfouten alfabetisch gesorteerd staan op die naam.

Vul op de plek van #2 de zoekterm in, in regex. Voor de absurde spelfout "banc" (bank) is dat in principe gewoon banc, maar plaats er "\b" omheen zodat alleen het volledige woord "banc" wordt vervangen en niet het woord "bancair" wordt vervangen door "bankair", dus \bbanc\b. Maar, als ook het foutieve meervoud "bancen" vervangen moet worden, zouden twee aparte zoektermen aangemaakt kunnen worden. Echter, dat kan makkelijker: "banc" en "bancen" moeten dus vervangen worden, dat is "banc" met daarachter niks of "en". Dat kunnen we in regex schrijven als \bbanc(en)?\b, waarbij het vraagteken het voorgaande nul of één keer matcht (dus of niks, of "en"). Als ook de verkleinwoorden "bancje" en "bancjes" vervangen moeten worden, moet achter "banc" niks, "en", "je" of "jes" staan, dus: \bbanc(en|je|jes)?\b, waarbij het vraagteken dus impliciet de optie "niks" toevoegt. Als we ook rekening willen houden met de hoofdletter B, kunnen we vierkante haken gebruiken. [bB] betekent "b" of "B", wat in totaal \b[bB]anc(en|je|jes)?\b oplevert.

Nu is de zoekterm klaar. De vervangterm (#3) zou in principe bank zijn, maar dat zou ook bijvoorbeeld "bancen" vervangen door "bank". Daar is een trucje voor: een zogeheten capture group. Als in de zoekterm iets tussen ronde haakjes staat, wordt dat onthouden en kunnen we dat met $1 terughalen, waarbij het getal 1 aangeeft dat het om de eerste (en in ons geval enige) capture group gaat. De vervangterm wordt dan dus bank$1. Maar, die hoofdletter B dan? Die wordt nu vervangen door een kleine b. Daarvan moet ook een capture group gemaakt worden, simpelweg door ronde haakjes om de vierkante haakjes heen te plaatsen: \b([bB])anc(en|je|jes)?\b. Onze vervangterm wordt dan $1ank$2 (let op de verandering van de oorspronkelijke $1 naar $2).

De uiteindelijke code voor in onderstaande lijst wordt dan (met zelfgekozen #1) <Typo word="bank" find="\b([bB])anc(en|je|jes)?\b" replace="$1ank$2" />.

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  (versie van 28 okt 08) + verwerkt tot regex'en - accenten en namen die in overige categorieën horen -->
<Typo word="-schap" find="(?<![bB]o|[bB]aa|[cC]ommissari|[pP]au|[pP]ensionari|[sS]ecretari|[zZ]uivering)sschap" replace="schap" />
<Typo word="A4'tje" find="\bA4-tje\b" replace="A4'tje" />
<Typo word="A3'tje" find="\bA3-tje\b" replace="A3'tje" />
<Typo word="aangeduid" find="\baangeduidt\b" replace="aangeduid" />
<Typo word="aanvoerster" find="anvoerdster" replace="anvoerster" />
<Typo word="aartsbisschop" find="\baartbi[s]+chop" replace="aartsbisschop" />
<Typo word="abattoir" find="\babotoir(s)?\b" replace="abattoir$1" />
<Typo word="aberratie" find="\baberatie(s)?\b" replace="aberratie$1" />
<Typo word="abonne-" find="\ba[b]+o[n]+e(e|erd|ment|ren)" replace="abonne$1" />
<Typo word="achillespees" find=" Achillespe(es|zen)" replace=" achillespe$1" />
<Typo word="accuraat" find="\b([aA])cura(at|te)\b" replace="$1ccura$2" />
<Typo word="-aïsch + -oïsch" find="([^ao])([ao])isch" replace="$1$2ïsch" />
<Typo word="-oïek + -aïek" find="\b([oa])iek\b" replace="$1ïek" />
<Typo word="geabonne-" find="\bgea[b]+o[n]+eerd" replace="geabonneerd" />
<Typo word="abracadabra" find="\ba[bc]a[bc]adabra\b" replace="abracadabra" />
<Typo word="abrupt" find="\babrubt\b" replace="abrupt" />
<Typo word="adresseren" find="([aA])ddresse(er|re)" replace="$1dresse$2" />
<Typo word="absorptie" find="absorbtie" replace="absorptie" />
<Typo word="-acceler-" find="a(cc|ks)ell?er(atie|eer|eren)" replace="acceler$2" />
<Typo word="accept-" find="\ba(c|ks)ept" replace="accept" />
<Typo word="accijns" find="\bacijn(s|zen)\b" replace="accijn$1" />
<Typo word="accolade" find="\bacolade(s)?\b" replace="accolade$1" />
<Typo word="-accommod-" find="a(cc?|kk?)o[m]+od" replace="accommod" />
<Typo word="-accordeer-" find="a(c|kk?)ord(eer|eren)" replace="accord$2" />
<Typo word="accuraat" find="\ba(c|kk?)uraat\b" replace="accuraat" />
<Typo word="achttien" find="\bachtien\b" replace="achttien" />
<Typo word="acquisitie" find="\bakwisitie\b" replace="acquisitie" />
<Typo word="actie" find="\baktie\b" replace="actie" />
<Typo word="acties" find="\bactie's\b" replace="acties" />
<Typo word="actie-" find="\baktie([fs]|ven?)\b" replace="actie$1" />
<Typo word="activiteit" find="\baktiviteit" replace="activiteit" />
<Typo word="acute" find="\ba(cc|kk?)ute\b" replace="acute" />
<Typo word="acuut" find="\ba(cc|kk?)uut\b" replace="acuut" />
<Typo word="adamsappel" find=" Adamsappel" replace=" adamsappel" />
<Typo word="addendum" find="([aA])dend(a|um)" replace="$1ddend$2" />
<Typo word="ad fundum" find="\bad-?fundum(?!\]?\]?[\-a-z])" replace="ad fundum" />
<Typo word="ad hoc" find="\bad-hoc(?!\]?\]?[\-a-z])" replace="ad hoc" />
<Typo word="ad interim" find="\bad-interim(?!\]?\]?[\-a-z])" replace="ad interim" />
<Typo word="ad rem" find="\bad-?rem(?!\]?\]?[\-a-z])" replace="ad rem" />
<Typo word="adellijk" find="\badelijk" replace="adellijk" />
<Typo word="adequaat" find="\badekwa(at|te)\b" replace="adequa$1" />
<Typo word="adjunct" find="\badjunkt\b" replace="adjunct" />
<Typo word="aero" find="\b([aA])ëro\b" replace="$1ero" />
<Typo word="airbag" find="\b([aA])ir bag\b" replace="$1irbag" />
<Typo word="afkick" find="\b([aA])fkik" replace="$1fkick" />
<Typo word="affront-" find="afront(eer|eren|en)" replace="affront$1" />
<Typo word="afspeelt" find="\bafspeeld\b" replace="afspeelt" />
<Typo word="aftands" find="\baftans" replace="aftands" />
<Typo word="agrarisch" find="([aA])ggrari" replace="$1grari" />
<Typo word="aggregaat" find="\bagrega(at|ten)\b" replace="aggrega$1" />
<Typo word="agressie-" find="\baggressi(ef?|eve|viteit)?" replace="agressi$1" />
<Typo word="akkefietje" find="\bakkevietje" replace="akkefietje" />
<Typo word="akkoord" find="\ba(?:cc?|k)oord(en)?\b" replace="akkoord$1" />
<Typo word="aktetas" find="([aA])[ck]ten?tas" replace="$1ktetas" />
<Typo word="accorderen" find="([aA])(c|kk?)orde(e)?r" replace="$1ccorde$3r" />
<Typo word="akoestisch" find="\ba(cc?|kk?)o[eu]sti(es|sch)" replace="akoestisch" />
<Typo word="algoritm-" find="([aA])lgorithm" replace="$1lgoritm" />
<Typo word="alliantie" find="\b([aA])liantie" replace="$1lliantie" />
<Typo word="alle drie" find="([aA])lledrie" replace="$1lle drie" />
<Typo word="allerlei" find="\ballerlij\b" replace="allerlei" />
<Typo word="als volgt" find="\balsvolgt\b" replace="als volgt" />
<Typo word="aluminium" find="\ba[l]+umi[nm]i[mn]?um\b" replace="aluminium" />
<Typo word="amanuensis" find="\bamuniensus\b" replace="amanuensis" />
<Typo word="amfibie" find="([aA])mphibi([^ou])" replace="$1mfibi$2" />
<Typo word="ammoniak" find="\bamoniak\b" replace="ammoniak" />
<Typo word="analist" find="\banalyst(en)?" replace="analist$1" />
<Typo word="anderszins" find="\banderzins\b" replace="anderszins" />
<Typo word="anekdote" find="\banecdote\b" replace="anekdote" />
<Typo word="antedateren" find="\bantidateren" replace="antedateren" />
<Typo word="antiheld" find="\banti-held\b" replace="antiheld" />
<Typo word="antiquaar" find="\bantikwa(ar|ren)\b" replace="antiqua$1" />
<Typo word="antrax" find="\banthra(?:ks|x)\b" replace="antrax" />
<Typo word="aperitief" find="\bap[eé]r[ai]tief\b" replace="aperitief" />
<Typo word="apezuur" find="\bapenzuur\b" replace="apezuur" />
<Typo word="APG II-systeem" find="\bAPG II systeem\b" replace="APG II-systeem" />
<Typo word="APG-systeem" find="\bAPG systeem\b" replace="APG-systeem" />
<Typo word="apocriefe" find="\bapocrieve\b" replace="apocriefe" />
<Typo word="appartement" find="\bapartement" replace="appartement" />
<Typo word="appel" find="\bappèl\b" replace="appel" />
<Typo word="appelleer" find="\bappeleer" replace="appelleer" />
<Typo word="appelleren" find="\bappeleren" replace="appelleren" />
<Typo word="-applaudisseer-" find="a[p]+lau[ds]i[s]+(eer[dt]|eren)" replace="applaudiss$1" />
<Typo word="applaus" find="\baplaus\b" replace="applaus" />
<Typo word="arrondissement" find="\ba[r]+ondi[s]+ement" replace="arrondissement" />
<Typo word="artdirector" find="\bart-?direktor\b" replace="artdirector" />
<Typo word="artikel" find="\bartiekel" replace="artikel" />
<Typo word="artritis" find="\barthritis\b" replace="artritis" />
<Typo word="artrose" find="\barthrose\b" replace="artrose" />
<Typo word="aspirine" find="\basperi(entje|ne)" replace="aspiri$1" />
<Typo word="atletiek" find="\bathleti(ek|sme)\b" replace="atleti$1" />
<Typo word="au bain marie" find="\bau-?bain-?marie\b" replace="au bain-marie" />
<Typo word="au sérieux" find="\boo-serieus\b" replace="au sérieux" />
<Typo word="augustus" find="\baugust\b" replace="augustus" />
<Typo word="autori(satie|teit)" find="\bauthori(satie|teit)" replace="autori$1" />
<Typo word="azimut" find="\bazimuth\b" replace="azimut" />
<Typo word="baby'(s|tje)" find="\bbabie(s|tje)\b" replace="baby'$1" />
<Typo word="bagatelliseren" find="\bbag[ea]tel?li[sz]e" replace="bagatellise" />
<Typo word="balustrade" find="\bball?uu?strade" replace="balustrade" />
<Typo word="barbecue" find="\bbarbe(kju|que)\b" replace="barbecue" />
<Typo word="barrière" find="\bbarjaire\b" replace="barrière" />
<Typo word="batikken" find="\bbatiken\b" replace="batikken" />
<Typo word="batterij" find="\bbaterij\b" replace="batterij" />
<Typo word="(on)bederfelijk" find="([bB]|[oO]nb)ederflijk" replace="$1ederfelijk" />
<Typo word="bedrieglijk" find="\bbedrie?ge?lijk" replace="bedrieglijk" />
<Typo word="beëindig" find="\bbeeindig" replace="beëindig" />
<Typo word="beeltenis" find="\bbeeldtenis" replace="beeltenis" />
<Typo word="begrafenis" find="\bbegravenis\b" replace="begrafenis" />
<Typo word="begroeiing" find="\bbegroeing\b" replace="begroeiing" />
<Typo word="behartigenswaardig" find="\bbehartenswaardig" replace="behartigenswaardig" />
<Typo word="bemoeienis" find="\bbemoeiienis\b" replace="bemoeienis" />
<Typo word="biatlon" find="\bbiathlon" replace="biatlon" />
<Typo word="bijvoeglijk" find="\bbijvoegelijk" replace="bijvoeglijk" />
<Typo word="bio-energie" find="\bbioenergie\b" replace="bio-energie" />
<Typo word="bisschop" find="\bbischop" replace="bisschop" />
<Typo word="bizon" find="\bbison(s)?\b" replace="bizon$1" />
<Typo word="black box" find="\bblack-?box\b" replace="black box" />
<Typo word="blindeman" find="\bblindenman\b" replace="blindeman" />
<Typo word="boeddhisme" find="\bboedisme\b" replace="boeddhisme" />
<Typo word="boedstraffelijk" find="([bB])oedstraflijk" replace="$1oedstraffelijk" />
<Typo word="bon vivant" find="\bbon-?vivant" replace="bon vivant" />
<Typo word="bosschage" find="\bboss?age" replace="bosschage" />
<Typo word="bouzouki" find="\bbousouki\b" replace="bouzouki" />
<Typo word="Brahmaan" find="\bbramaan\b" replace="Brahmaan" />
<Typo word="bravoure" find="\bbravoer\b" replace="bravoure" />
<Typo word="-bruuskeer-" find="bruu?skk?e(er[dt]|ren)" replace="bruuske$1" />
<Typo word="buiig (regenachtig, humeurig)" find="\bbui?ïg\b" replace="buiig" />
<Typo word="buitenissig" find="\bbuite[n]+i[s]+ig" replace="buitenissig" />
<Typo word="bungeejump" find="\bbung([ye])jump" replace="bungeejump" />
<Typo word="bureau" find="\bburo\b" replace="bureau" />
<Typo word="bureaus" find="\bbureau's\b" replace="bureaus" />
<Typo word="bureaus" find="\bbureaux\b" replace="bureaus" />
<Typo word="bureaus" find="\bburo's\b" replace="bureaus" />
<Typo word="burgemeester" find="burgermeester" replace="burgemeester" />
<Typo word="burgerlijk" find="\bburgelijk" replace="burgerlijk" />
<Typo word="burn-out" find="\bburnout\b" replace="burn-out" />
<Typo word="cabaretier" find="\bcabarettier" replace="cabaretier" />
<Typo word="cabernet" find="\bCabernet" replace="cabernet" />
<Typo word="cadeau" find="\bkado\b" replace="cadeau" />
<Typo word="cadeaus" find="\bcadeau's\b" replace="cadeaus" />
<Typo word="Caesar" find="\bCeasar\b" replace="Caesar" />
<Typo word="caleidoscopisch" find="\bkaleidoscopisch\b" replace="caleidoscopisch" />
<Typo word="camee" find="\bcamé\b" replace="camee" />
<Typo word="caoutchouc" find="\bkoeouttjoek\b" replace="caoutchouc" />
<Typo word="cappuccino" find="\bca[p]+u[c]+ino\b" replace="cappuccino" />
<Typo word="carburateur" find="\bcarberateur\b" replace="carburateur" />
<Typo word="carillon" find="\bcarriljon\b" replace="carillon" />
<Typo word="carrosserie" find="([cC])arr?oss?erie" replace="$1arrosserie" />
<Typo word="carrousel" find="\bca[r]+ou[s]+el(s)?\b" replace="carrousel$1" />
<Typo word="cartogra(af|aven|afie)" find="\bkartogra" replace="cartogra" />
<Typo word="categorie" find="\b[kc]at[ae]gorie\b" replace="categorie" />
<Typo word="centra of centrums" find="\bcentra's\b" replace="centra" />
<Typo word="chachacha" find="\bcha-cha-cha\b" replace="chachacha" />
<Typo word="chic" find="\bsjiek\b" replace="chic" />
<Typo word="chique" find="\bsjieke\b" replace="chique" />
<Typo word="christendemocra(at|ten|tie|tisch)" find="\b([cC])hristen-democra(at|ten|tie|tisch)" replace="$1hristendemocra$2" />
<Typo word="chronische-vermoeidheidssyndroom" find="\b([cC])hronische? vermoeidheids?syndroom" replace="$1hronische-vermoeidheidssyndroom" />
<Typo word="chrysant" find="\bchr[iy]santh?(en)?\b" replace="chrysant$1" />
<Typo word="cilinder" find="\bcylinder(s)?\b" replace="cilinder$1" />
<Typo word="cilindrisch" find="\bcylindrisch" replace="cilindrisch" />
<Typo word="cipres" find="\bcypres(sen)?\b" replace="cipres$1" />
<Typo word="cirkel" find="\b([cC])ircel(s)?\b" replace="$1irkel$2" />
<Typo word="cliché" find="\bklisjee(s)?\b" replace="cliché$1" />
<Typo word="-committeer-" find="commit(eren|eer[td])" replace="committ$1" />
<Typo word="communiqué" find="\bkom[eu]nikee\b" replace="communiqué" />
<Typo word="compact disc" find="\bcompact-?disc\b" replace="compact disc" />
<Typo word="complot-" find="\bkomplot" replace="complot" />
<Typo word="compote" find="kompote\b" replace="compote" />
<Typo word="compromitteren" find="compromiteren" replace="compromitteren" />
<Typo word="-concurreer-" find="concur(er)?(eer|eren|ent)" replace="concurr$2" />
<Typo word="conference" find="\bconferanse\b" replace="conference" />
<Typo word="-confisqueer-" find="(ge)?confis[ck](eer|eren)" replace="$1confisqu$2" />
<Typo word="consensus" find="\bconcensus\b" replace="consensus" />
<Typo word="contact" find="\bkontakt(en)?\b" replace="contact$1" />
<Typo word="-controle-" find="[ck]ontroll?e(?!rs?\b)" replace="controle" />
<Typo word="copernicaans" find="\bCopernica(ans|nisme)" replace="copernica$1" />
<Typo word="corpus" find="\bkorpus\b" replace="corpus" />
<Typo word="correct" find="\bkorrekt(e)?\b" replace="correct$1" />
<Typo word="cosmetica" find="\bkosmeti[ck]a\b" replace="cosmetica" />
<Typo word="cosmetisch" find="\bkosmetisch" replace="cosmetisch" />
<Typo word="coupé" find="\bkoepee\b" replace="coupé" />
<Typo word="cranberry's" find="\bkranberries\b" replace="cranberry's" />
<Typo word="creperen" find="\bkreperen\b" replace="creperen" />
<Typo word="cursus" find="\b[ck]ur[sz][eu]s\b" replace="cursus" />
<Typo word="cv-" find="\bCV-(installat|ketel)" replace="cv-$1" />
<Typo word="daarentegen" find="\bdaarintegen\b" replace="daarentegen" />
<Typo word="dan wel" find="\bdanwel\b" replace="dan wel" />
<Typo word="data of datums" find="\bdata's\b" replace="data" />
<Typo word="de facto" find="\bdé ?fakto\b" replace="de facto" />
<Typo word="decolleté" find="\bdekoletee\b" replace="decolleté" />
<Typo word="definitie" find="\bdefenitie(f|ve)?\b" replace="definitie$1" />
<Typo word="deutsch" find="\b([dD])euts?ch" replace="$1eutsch" />
<Typo word="-diagnosticeer-" find="diagnostiseer" replace="diagnosticeer" />
<Typo word="diagnosticeren" find="\bdiagnostiseren" replace="diagnosticeren" />
<Typo word="diakritisch" find="\bdiacritisch" replace="diakritisch" />
<Typo word="diarree" find="\bdiarrhee\b" replace="diarree" />
<Typo word="dia's" find="\b([dD])iass?en\b" replace="$1ia's" />
<Typo word="dichtgeslibd" find="\bdichtgeslipt\b" replace="dichtgeslibd" />
<Typo word="dichtstbijzijnd" find="\bdichtsbijzijnd" replace="dichtstbijzijnd" />
<Typo word="diepreligieuze" find="\bdiep religieuze\b" replace="diepreligieuze" />
<Typo word="dioxide" find="\bdioxyde\b" replace="dioxide" />
<Typo word="direct" find="\bdirekt\b" replace="direct" />
<Typo word="directeur" find="\bdirekteur" replace="directeur" />
<Typo word="directie" find="\bdirektie" replace="directie" />
<Typo word="-directory's" find="directories\b" replace="directory's" />
<Typo word="discussie" find="\bdis[ck]usie" replace="discussie" />
<Typo word="displays" find="\bdasplays\b" replace="displays" />
<Typo word="-distantieer-" find="distansieer" replace="distantieer" />
<Typo word="-distilleer-" find="d[ei]stileer" replace="distilleer" />
<Typo word="distributies" find="\bdistributie's\b" replace="distributies" />
<Typo word="document" find="\bdokument\b" replace="document" />
<Typo word="Dow-Jonesindex" find="\bdow-?jones-?index\b" replace="Dow-Jonesindex" />
<Typo word="dreumesen" find="\bdreumessen\b" replace="dreumesen" />
<Typo word="dromedaris" find="\bdrommedaris\b" replace="dromedaris" />
<Typo word="dronkenlap" find="\bdronkelap" replace="dronkenlap" />
<Typo word="ecotaks" find="\becotax(en)?\b" replace="ecotaks$1" />
<Typo word="eczeem" find="\be(ks|xz)eem\b" replace="eczeem" />
<Typo word="eengezinswoning" find="\beensgezinswoning\b" replace="eengezinswoning" />
<Typo word="eens en voor altijd" find="\bvoor eens en (voor )?altijd\b" replace="eens en voor altijd" />
<Typo word="Eerste Wereldoorlog" find="\b[eE]erste [wW]ereldoorlog\b" replace="Eerste Wereldoorlog" />
<Typo word="eigennaam" find="\beigena(am|men)\b" replace="eigenna$1" />
<Typo word="eigenlijk" find="\beigen?l(ei|ij)k" replace="eigenlijk" />
<Typo word="economi(e|sch)" find="\bekonomi(e|sche?)\b" replace="economi$1" />
<Typo word="elektrisch-" find="\belectrisch" replace="elektrisch" />
<Typo word="elektriciteit" find="\belectriciteit" replace="elektriciteit" />
<Typo word="elektrocut-" find="\bele[ck]tro[ck]ut" replace="elektrocut" />
<Typo word="elektrode" find="\belectrode" replace="elektrode" />
<Typo word="elektron" find="\belectron\b" replace="elektron" />
<Typo word="elektronica" find="\bele[ck]troni[ck]a\b" replace="elektronica" />
<Typo word="elektronisch" find="\belectronisch" replace="elektronisch" />
<Typo word="elpees" find="([eE])lpee[`'’‘]s" replace="$1lpees" />
<Typo word="emfase" find="\bemfaze\b" replace="emfase" />
<Typo word="enige" find="\benigste(n)?\b" replace="enige$1" />
<Typo word="enigszins" find="\benigzins\b" replace="enigszins" />
<Typo word="enscen(eer|eren)-" find="\bensen(eer|eren)" replace="enscen$1" />
<Typo word="entrecote" find="\bentre[kc][oô]+te?" replace="entrecote" />
<Typo word="entrecote" find="\bentrekoot\b" replace="entrecote" />
<Typo word="en zo meer" find="\benzomeer\b" replace="en zo meer" />
<Typo word="erfelijk" find="\b([eE])rflijk" replace="$1rfelijk" />
<Typo word="espresso" find="\bexpresso\b" replace="espresso" />
<Typo word="esthe(et|ten|tiek|tica)-" find="\beste(et|ten|tiek|tic|tisch)" replace="esthe$1" />
<Typo word="etappes" find="\betappe's\b" replace="etappes" />
<Typo word="et cetera" find="([eE])tcetera" replace="$1t cetera" />
<Typo word="ethica of ethiek" find="\betica\b" replace="ethica" />
<Typo word="ethi(cus|..)" find="\beti(ca|cus|ci|ek|sch|sche)\b" replace="ethi$1" />
<Typo word="etnisch" find="\bethnisch(e)?\b" replace="etnisch$1" />
<Typo word="etnografie" find="\bethnografie\b" replace="etnografie" />
<Typo word="euthanasie" find="\beuth?[ae]nasie\b" replace="euthanasie" />
<Typo word="ex-libres" find="\bex ?libres\b" replace="ex-libres" />
<Typo word="experiment" find="\bexpiriment" replace="experiment" />
<Typo word="extensie" find="\bextentie\b" replace="extensie" />
<Typo word="facsimile" find="\bfassimiel\b" replace="facsimile" />
<Typo word="faillissement" find="\bfaillisement" replace="faillissement" />
<Typo word="faillissement" find="\bfajiesement" replace="faillissement" />
<Typo word="faliekant" find="\bfalikant\b" replace="faliekant" />
<Typo word="fascinerend" find="\bfacc?inerend\b" replace="fascinerend" />
<Typo word="favoriete" find="\bfavorite\b" replace="favoriete" />
<Typo word="februari" find="\bfebruary\b" replace="februari" />
<Typo word="fecaal" find="\bfaeca(al|le|liën)\b" replace="feca$1" />
<Typo word="feces" find="\bfaeces\b" replace="feces" />
<Typo word="fervent" find="\bvervent(e)?" replace="fervent$1" />
<Typo word="fietsster" find="\bfietster" replace="fietsster" />
<Typo word="fitness" find="\bfitnus\b" replace="fitness" />
<Typo word="flamboyant" find="\bflambwajant" replace="flamboyant" />
<Typo word="focuste" find="\bfocusde" replace="focuste" />
<Typo word="fondue" find="\bfondu\b" replace="fondue" />
<Typo word="-formatte(er-/ren)" find="formate(er|ren)" replace="formatte$1" />
<Typo word="-fotograf(ie/eren/en)" find="fotograv(ie/eren/en)" replace="fotograf$1" />
<Typo word="-fotokopie-" find="fotocopie" replace="fotokopie" />
<Typo word="foerage-" find="\bfourage" replace="foerage" />
<Typo word="Franciscaner" find="\b[fF]ran[sc]iscaner\b" replace="franciscaner" />
<Typo word="frêle" find="\bfrele\b" replace="frêle" />
<Typo word="Führer" find="\b[fF][uü]h?rer" replace="Führer" />
<Typo word="fulltime" find="\bfull-time" replace="fulltime" />
<Typo word="functies" find="\bfun[ck]tie'?(s)?\b" replace="functie$1" />
<Typo word="fünf" find="\b([fF])unf\b" replace="$1ünf" />
<Typo word="für" find="\b([fF])ur ([A-Z])" replace="$1ür $2" />
<Typo word="galei" find="\bgallei" replace="galei" />
<Typo word="galerie/galerij" find="\bgalleri([ej])" replace="galeri$1" />
<Typo word="gebied" find="\bgebeid(en)?\b" replace="gebied$1" />
<Typo word="geen gebruik gemaakt" find="\bgeen gebruikgemaakt" replace="geen gebruik gemaakt" />
<Typo word="niet gebruikgemaakt" find="\bniet gebruik gemaakt" replace="niet gebruikgemaakt" />
<Typo word="gecoacht" find="\bgecoache?d\b" replace="gecoacht" />
<Typo word="gecoverd" find="gecovered" replace="gecoverd" />
<Typo word="gedachtegang" find="\bgedachtengang\b" replace="gedachtegang" />
<Typo word="gedachtegoed" find="\bgedachtengoed\b" replace="gedachtegoed" />
<Typo word="geenszins" find="\b([gG])een[sz]ins\b" replace="$1eenszins" />
<Typo word="gefinisht" find="\b([gG])efinishe?d\b" replace="$1efinisht" />
<Typo word="gefocust" find="\bgefocuse?d\b" replace="gefocust" />
<Typo word="gegrild" find="\bgegrilled(e)?\b" replace="gegrild$1" />
<Typo word="gekapseisd" find="\bgekapsijsd" replace="gekapseisd" />
<Typo word="gekastijd" find="\bgekasteid" replace="gekastijd" />
<Typo word="gekruist" find="\bgekruisd(e)?\b" replace="gekruist$1" />
<Typo word="geleased" find="\bgeleasd(e)?\b" replace="geleased$1" />
<Typo word="geleaset" find="\bgeleast(e)?\b" replace="geleaset$1" />
<Typo word="gemasterd" find="\bge(re)?mastered\b" replace="ge$1masterd" />
<Typo word="gemeenschap" find="\bgemeeenschap\b" replace="gemeenschap" />
<Typo word="gemixt" find="\bge(re)?mixe?d\b" replace="ge$1mixt" />
<Typo word="geprobeerd" find="\bgeprobeert\b" replace="geprobeerd" />
<Typo word="geproduceerd" find="geproduceert" replace="geproduceerd" />
<Typo word="geracet" find="\bgeraced\b" replace="geracet" />
<Typo word="gerechtelijk" find="\bgerechterlijk" replace="gerechtelijk" />
<Typo word="gerelaxt" find="\bgerelaxed\b" replace="gerelaxt" />
<Typo word="gerenommeerd" find="\bgerenomeerd(e)?\b" replace="gerenommeerd$1" />
<Typo word="gestrest" find="\bgestresst" replace="gestrest" />
<Typo word="gesurft" find="\bgesurfd\b" replace="gesurft" />
<Typo word="geweest" find="\bgeweesd\b" replace="geweest" />
<Typo word="gewelddadig" find="\bgeweldadig" replace="gewelddadig" />
<Typo word="gezamenlijk" find="\bgezamelijk" replace="gezamenlijk" />
<Typo word="gezegd" find="\bgezgd\b" replace="gezegd" />
<Typo word="gezelschapsspel" find="\bgezelschapspel" replace="gezelschapsspel" />
<Typo word="gezindte" find="\bgezinte\b" replace="gezindte" />
<Typo word="gezouten" find="\bgezoute\b" replace="gezouten" />
<Typo word="glooiing" find="\bglooing\b" replace="glooiing" />
<Typo word="goedemiddag" find="\bgoedenmiddag\b" replace="goedemiddag" />
<Typo word="goedendag" find="\bgoededag\b" replace="goedendag" />
<Typo word="gortepap" find="\bgortenpap\b" replace="gortepap" />
<Typo word="gotiek" find="\bgothiek\b" replace="gotiek" />
<Typo word="gotisch" find="\bgothisch" replace="gotisch" />
<Typo word="goulash" find="\bgo[eu]lasj\b" replace="goulash" />
<Typo word="gouverneur" find="\bgouveneur" replace="gouverneur" />
<Typo word="graffiti" find="\bgra[f]+i[t]+i\b" replace="graffiti" />
<Typo word="grenzeloos" find="\bgrenzenlo(os|ze)\b" replace="grenzelo$1" />
<Typo word="groentesoep" find="\bgroentensoep\b" replace="groentesoep" />
<Typo word="grofstoffelijk" find="([gG])rofstoff?lijk" replace="$1rofstoffelijk" />
<Typo word="Groot-Brittannië" find="Groot[- ]?Britt?ann?i[eë]" replace="Groot-Brittannië" />
<Typo word="grotendeels" find="\bgrootendeels\b" replace="grotendeels" />
<Typo word="guerrilla" find="\bguerilla\b" replace="guerrilla" />
<Typo word="gynaecolog-" find="\bgynecolo(gie|gen|og)" replace="gynaecolo$1" />
<Typo word="hagenpreek" find="\bhagepre(ek|ken)\b" replace="hagenpre$1" />
<Typo word="handvatten" find="\bhandvaten\b" replace="handvatten" />
<Typo word="hand-en-spandienst" find="\bhand- en spandienst" replace="hand-en-spandienst" />
<Typo word="happy end" find="\bhappy-?end\b" replace="happy end" />
<Typo word="hardvochtig" find="\bhartvochtig" replace="hardvochtig" />
<Typo word="harmonica" find="\bharmonika\b" replace="harmonica" />
<Typo word="harmonica's" find="\bharmonika'?s\b" replace="harmonica's" />
<Typo word="hartenlust" find="\bhartelust\b" replace="hartenlust" />
<Typo word="hartstikke" find="\bhard?stikke\b" replace="hartstikke" />
<Typo word="haviken" find="\bhavikken\b" replace="haviken" />
<Typo word="havo/mavodiploma" find="\b([hm])avo[- ]diploma" replace="$1avodiploma" />
<Typo word="heden ten dage" find="\bheden ?tendage\b" replace="heden ten dage" />
<Typo word="helikopter" find="\bhelicopter" replace="helikopter" />
<Typo word="hemdje" find="\bhempje(s)?\b" replace="hemdje$1" />
<Typo word="hepatitis" find="\bhepatites\b" replace="hepatitis" />
<Typo word="hidjab" find="\bhidjâb\b" replace="hidjab" />
<Typo word="hinniken" find="([hH])innikken" replace="$1inniken" />
<Typo word="hobby's" find="\bhobbies\b" replace="hobby's" />
<Typo word="hoffelijk" find="([hH])oflijk" replace="$1offelijk" />
<Typo word="honderdduizend" find="([hH])onderduizend" replace="$1onderdduizend" />
<Typo word="honderdste" find="\bhonderste" replace="honderdste" />
<Typo word="hoofdstad" find="\bhoofstad\b" replace="hoofdstad" />
<Typo word="hoofdsteden" find="\bhoofsteden\b" replace="hoofdsteden" />
<Typo word="hopelijk" find="\bhopenlijk\b" replace="hopelijk" />
<Typo word="html" find="\bhmtl\b" replace="html" />
<Typo word="hyacint" find="\bhyacinth" replace="hyacint" />
<Typo word="hypotheek" find="\bhie?poth?e(ek|ken)\b" replace="hypothe$1" />
<Typo word="iconen" find="\bikonen\b" replace="iconen" />
<Typo word="iconografi-" find="\bikonografi" replace="iconografi" />
<Typo word="icoon" find="\bikoon\b" replace="icoon" />
<Typo word="identificatie" find="\bin?dentifi[ck]atie\b" replace="identificatie" />
<Typo word="identiteit" find="\bindentiteit" replace="identiteit" />
<Typo word="idyllisch" find="\bidillisch" replace="idyllisch" />
<Typo word="ik word" find="\b([iI])k wordt\b" replace="$1k word" />
<Typo word="illuster" find="\bieluster(e)?\b" replace="illuster$1" />
<Typo word="imit-" find="\bimmit(atie|eren|eer)" replace="imit$1" />
<Typo word="immigrant-" find="\bimigrant(en)?\b" replace="immigrant$1" />
<Typo word="immunogeniciteit" find="\bimmunogeniteit\b" replace="immunogeniciteit" />
<Typo word="immuun" find="\bi[mn]muu[mn]\b" replace="immuun" />
<Typo word="impresari(aat|o)" find="\bimpressari(aat|o)" replace="impresari$1" />
<Typo word="infanterie" find="\binfantrie\b" replace="infanterie" />
<Typo word="initiatief" find="\biniatief\b" replace="initiatief" />
<Typo word="insect" find="\binsekt(en)?\b" replace="insect$1" />
<Typo word="installeren" find="\binstal(atie|eren|eer)" replace="install$1" />
<Typo word="interessant" find="\binte[r]+e[s]+ant" replace="interessant" />
<Typo word="interesse-" find="\binte?r?re[s]+e" replace="interesse" />
<Typo word="interim-manager" find="\binterim ?manager\b" replace="interim-manager" />
<Typo word="interpreteren" find="\bintepreteren\b" replace="interpreteren" />
<Typo word="interview" find="\bintervieuw" replace="interview" />
<Typo word="invloedssfeer" find="\binvloedsfe(er|ren)" replace="invloedssfe$1" />
<Typo word="i.p.v." find="\bipv( |. )" replace="i.p.v. " />
<Typo word="jakobsladder" find="\b[jJ]a[ck]obsladder\b" replace="jakobsladder" />
<Typo word="jacquet" find="\bzjaket\b" replace="jacquet" />
<Typo word="jak" find="\byak\b" replace="jak" />
<Typo word="jaloezie" find="\bjalousie\b" replace="jaloezie" />
<Typo word="januari" find="\bjanuary\b" replace="januari" />
<Typo word="jubileum" find="\bjubilieum\b" replace="jubileum" />
<Typo word="juli" find="\bjuly\b" replace="juli" />
<Typo word="juni" find="\bjune\b" replace="juni" />
<Typo word="kajak" find="\bkayak" replace="kajak" />
<Typo word="kalifaat" find="\bkaliefa(at|ten)\b" replace="kalifa$1" />
<Typo word="kalligrafie" find="\b[kc]all?igrafie\b" replace="kalligrafie" />
<Typo word="kangoeroe-" find="\bkang[aoe]roe" replace="kangoeroe" />
<Typo word="kangoeroes" find="\bkangoeroe's\b" replace="kangoeroes" />
<Typo word="kanunniken" find="\bkann?unn?ikk?(en)?" replace="kanunnik$1" />
<Typo word="kapittel" find="\bkapp?itt?el\b" replace="kapittel" />
<Typo word="kapittelen" find="\bkappitt?elen" replace="kapittelen" />
<Typo word="kapseis-" find="\bkapsijs" replace="kapseis" />
<Typo word="kapseizen" find="\bkapsijzen\b" replace="kapseizen" />
<Typo word="karamel" find="\bcaramel" replace="karamel" />
<Typo word="-karamelliseer" find="karamelise(erd|ren)" replace="karamellise$1" />
<Typo word="karekiet" find="\bkarakiet" replace="karekiet" />
<Typo word="karwijzaad" find="\bkarweiza(ad|den)\b" replace="karwijza$1" />
<Typo word="kasjmier" find="\bkasmier\b" replace="kasjmier" />
<Typo word="kastijd-" find="\bkasteid" replace="kastijd" />
<Typo word="katheter" find="\bcatheter" replace="katheter" />
<Typo word="kievieten" find="\bkievietten\b" replace="kievieten" />
<Typo word="kieviten" find="\bkievitten\b" replace="kieviten" />
<Typo word="klavecimbel" find="\bclavecimbel" replace="klavecimbel" />
<Typo word="klerelijer" find="\bklerenlijer\b" replace="klerelijer" />
<Typo word="klerikaal" find="\b[ck]leri[ck]a(al|le)" replace="klerika$1" />
<Typo word="klittenband" find="\bklitteband" replace="klittenband" />
<Typo word="klokkentoren" find="([kK])lokketoren" replace="$1lokkentoren" />
<Typo word="kolibrie" find="\bkolibri\b" replace="kolibrie" />
<Typo word="kolibries" find="\bkolibri's\b" replace="kolibries" />
<Typo word="kolossaal" find="\bkoll?oss?a(al|le)" replace="kolossa$1" />
<Typo word="kolom" find="\b([kK])ollom" replace="kolom" />
<Typo word="Koninginnedag" find="\bKoninginnendag\b" replace="Koninginnedag" />
<Typo word="kopie" find="\bcopie\b" replace="kopie" />
<Typo word="kopieën" find="\bkopies\b" replace="kopieën" />
<Typo word="kopiist" find="\bkopieist" replace="kopiist" />
<Typo word="-kosmos" find="cosmos\b" replace="kosmos" />
<Typo word="kosteloos" find="\bkostenlo(os|ze)" replace="kostelo$1" />
<Typo word="krokus" find="\bcrocus(sen)?\b" replace="krokus$1" />
<Typo word="kubisme" find="\bcubisme\b" replace="kubisme" />
<Typo word="kubistisch" find="\bcubistisch" replace="kubistisch" />
<Typo word="kubus" find="\bcubus(sen)?\b" replace="kubus$1" />
<Typo word="kwarts" find="\bquartz\b" replace="kwarts" />
<Typo word="laatste" find="\blaa(st|ts)e\b" replace="laatste" />
<Typo word="labyrint" find="\blabyrinth" replace="labyrint" />
<Typo word="ladekast" find="\bladenkast" replace="ladekast" />
<Typo word="lambriser-" find="\blambrizer(en|ing)" replace="lambriser$1" />
<Typo word="lasagne" find="\blasagna" replace="lasagne" />
<Typo word="lasagne" find="\blazanja\b" replace="lasagne" />
<Typo word="lay-out" find="\blayout\b" replace="lay-out" />
<Typo word="libellen" find="\blibelles\b" replace="libellen" />
<Typo word="licentie" find="\blicen[cs]ie" replace="licentie" />
<Typo word="licht bewolkt" find="\blicht-?bewolkt\b" replace="licht bewolkt" />
<Typo word="liedjesschrijver" find="\bliedjeschrijver" replace="liedjesschrijver" />
<Typo word="limerick" find="\blimerik" replace="limerick" />
<Typo word="lineair" find="\bliniair" replace="lineair" />
<Typo word="liniaal" find="\blineaal" replace="liniaal" />
<Typo word="linialen" find="\blinealen" replace="linialen" />
<Typo word="litteken" find="\blidteken" replace="litteken" />
<Typo word="lijfstraffelijk" find="\b([lL])ijfstraff?lijk" replace="$1ijfstraffelijk" />
<Typo word="lijfelijk" find="\b([lL])ijflijk" replace="$1ijfelijk" />
<Typo word="locatie" find="\blokatie\b" replace="locatie" />
<Typo word="locatie([fs])" find="\blokatie([fs])\b" replace="locatie$1" />
<Typo word="loep" find="\bloupe?\b" replace="loep" />
<Typo word="loffelijk" find="([lL])oflijk" replace="$1offelijk" />
<Typo word="lokaal" find="\blocaal\b" replace="lokaal" />
<Typo word="lokale" find="\blocale\b" replace="lokale" />
<Typo word="maart" find="\bmarch\b" replace="maart" />
<Typo word="maatschappij" find="maatschapij" replace="maatschappij" />
<Typo word="macaroni" find="\bmac(ca)?roni\b" replace="macaroni" />
<Typo word="maffia" find="\bmafia\b" replace="maffia" />
<Typo word="maffiose" find="\bmafioze" replace="maffiose" />
<Typo word="mandarijn" find="\bmanderijn" replace="mandarijn" />
<Typo word="maneschijn" find="\bmanenschijn\b" replace="maneschijn" />
<Typo word="meerdere" find="\bmeedere\b" replace="meerdere" />
<Typo word="mei" find="\bmay\b" replace="mei" />
<Typo word="meier" find="\bmeijer\b" replace="meier" />
<Typo word="menselijk" find="\bmensenlijk(e)?\b" replace="menselijk$1" />
<Typo word="micro-" find="\bmikro" replace="micro" />
<Typo word="middeleeuwen" find="\bmiddell?ee?uwen\b" replace="middeleeuwen" />
<Typo word="middeleeuws" find="\bmiddell?ee?uws" replace="middeleeuws" />
<Typo word="miljoen" find="\bmillioen" replace="miljoen" />
<Typo word="millennia" find="\bmill?enn?ia\b" replace="millennia" />
<Typo word="millennium" find="\bmill?enn?ium\b" replace="millennium" />
<Typo word="milligram" find="\bmiligram" replace="milligram" />
<Typo word="milliliter" find="\bmililiter" replace="milliliter" />
<Typo word="millimeter" find="\bmilimeter" replace="millimeter" />
<Typo word="mimicry" find="\bmimicrie\b" replace="mimicry" />
<Typo word="minuscuul" find="\bminusku(le|ul)" replace="minuscu$1" />
<Typo word="modelleer" find="\bmodel(eer|eren)" replace="modell$1" />
<Typo word="molecuul" find="\bmoleku(len|ul)" replace="molecu$1" />
<Typo word="mondharmonica" find="\bmondharmonika\b" replace="mondharmonica" />
<Typo word="mondharmonica's" find="\bmondharmonika'?s\b" replace="mondharmonica's" />
<Typo word="monniken" find="\bmonn?ikk?en\b" replace="monniken" />
<Typo word="motor" find="\bmoter\b" replace="motor" />
<Typo word="musea" find="\bmusea'?s\b" replace="musea" />
<Typo word="museum" find="\bmusseum\b" replace="museum" />
<Typo word="muzikale" find="\bmuziekale\b" replace="muzikale" />
<Typo word="muzikant" find="\bmuziekant\b" replace="muzikant" />
<Typo word="na-apen" find="\bna[aä]pen\b" replace="na-apen" />
<Typo word="naar verluidt" find="\bnaar verluid\b" replace="naar verluidt" />
<Typo word="naargelang" find="\b([nN])aar gelang\b" replace="$1aargelang" />
<Typo word="namelijk" find="\bnamenlijk\b" replace="namelijk" />
<Typo word="naoorlogs" find="\bna-oorlogs" replace="naoorlogs" />
<Typo word="nazi's" find="\b([nN])azis\b" replace="$1azi's" />
<Typo word="nazi's" find="\b Nazi('s)?\b" replace=" nazi$1" />
<Typo word="neergevlijd" find="\bneergevleid" replace="neergevlijd" />
<Typo word="neervlijen" find="\bneervleien" replace="neervlijen" />
<Typo word="neerwaarts" find="\bneerwaards" replace="neerwaarts" />
<Typo word="netto-inkomen" find="\bnettoinkomen" replace="netto-inkomen" />
<Typo word="niet" find="\bneit\b" replace="niet" />
<Typo word="niet-roker" find="\bnietroker\b" replace="niet-roker" />
<Typo word="niettemin" find="\bnietemin\b" replace="niettemin" />
<Typo word="nieuwe" find="\bniewe(r)?\b" replace="nieuwe$1" />
<Typo word="niveau" find="\bnivo\b" replace="niveau" />
<Typo word="niveaus" find="\bniv(eau|o)'?s\b" replace="niveaus" />
<Typo word="nochtans" find="\bnochthans\b" replace="nochtans" />
<Typo word="noodweerexces" find="\bnoodweer-exces" replace="noodweerexces" />
<Typo word="noordwaarts" find="\bnoordwaards" replace="noordwaarts" />
<Typo word="NSB'er" find="\bNSB-er" replace="NSB'er" />
<Typo word="nucleaire" find="\bnucleare\b" replace="nucleaire" />
<Typo word="numeriek" find="\bnummeriek" replace="numeriek" />
<Typo word="octaaf" find="\boktaaf\b" replace="octaaf" />
<Typo word="octaven" find="\bo[ck]ta[fv]en\b" replace="octaven" />
<Typo word="oeuvre" find="\boevre\b" replace="oeuvre" />
<Typo word="offset" find="\bofset\b" replace="offset" />
<Typo word="oktober" find="\boctober\b" replace="oktober" />
<Typo word="omelet" find="\bommelet\b" replace="omelet" />
<Typo word="omtrent" find="\b([oO])mtrend\b" replace="$1mtrent" />
<Typo word="on-lineverbinding" find="\bonline-?verbinding" replace="on-lineverbinding" />
<Typo word="onder ander" find="\bonderander" replace="onder ander" />
<Typo word="onder meer" find="\bondermeer" replace="onder meer" />
<Typo word="onmiddellijk" find="\b([oO])[mn]middell?ijk" replace="$1nmiddellijk" />
<Typo word="ontdek-" find="\bondek(ken|t)" replace="ontdek$1" />
<Typo word="ontsta-" find="\bonsta(a[nt])?\b" replace="ontsta$1" />
<Typo word="ontstond" find="\bonstond" replace="ontstond" />
<Typo word="onttrek-" find="\bontrek(ken|t)?\b" replace="onttrek$1" />
<Typo word="onttrok-" find="\bontrok(ken)?\b" replace="onttrok$1" />
<Typo word="ontvang-" find="\bonvang(en|t)?\b" replace="ontvang$1" />
<Typo word="ontwikkel-" find="\bonwikkel" replace="ontwikkel" />
<Typo word="oorspronkelijk" find="\boorspr?on[gk]+elijk" replace="oorspronkelijk" />
<Typo word="oostwaarts" find="\boostwaards" replace="oostwaarts" />
<Typo word="opnieuw" find="\bovernieuw\b" replace="opnieuw" />
<Typo word="opwaarts" find="\bopwaards" replace="opwaarts" />
<Typo word="origineel" find="\borgine(el|le)" replace="origine$1" />
<Typo word="orka" find="\borca(s)?\b" replace="orka$1" />
<Typo word="oud-leerling" find="\boudleerling\b" replace="oud-leerling" />
<Typo word="overerfelijk" find="\b([oO])vererff?lijk" replace="$1vererfelijk" />
<Typo word="overschrijden" find="overschreiden" replace="overschrijden" />
<Typo word="oxidatie" find="\boxydatie\b" replace="oxidatie" />
<Typo word="-oxide-" find="oxyde(er[td]|ren|[sn])?" replace="oxide$1" />
<Typo word="paardenbloem" find="\bpaardebloem" replace="paardenbloem" />
<Typo word="paddenstoel" find="\bpaddestoel" replace="paddenstoel" />
<Typo word="pannenkoek" find="\bpannekoek" replace="pannenkoek" />
<Typo word="paparazzi" find="\bpaparazi" replace="paparazzi" />
<Typo word="paraffine" find="\bparafine" replace="paraffine" />
<Typo word="parallel" find="\bparalel" replace="parallel" />
<Typo word="parallellepipedum" find="\bparall?ell?epipedum\b" replace="parallellepipedum" />
<Typo word="pauze" find="\bpause\b" replace="pauze" />
<Typo word="penalty’s" find="\bpenalties\b" replace="penalty’s" />
<Typo word="penitentiair" find="\bpenitentair" replace="penitentiair" />
<Typo word="per se" find="\b(?<![tT]er )per-?se\b" replace="per se" />
<Typo word="perpetuum" find="\bperpet(eu|ue)m" replace="perpetuum" />
<Typo word="perziken" find="([pP])erzikken" replace="$1erziken" />
<Typo word="piramidaal" find="\bpyramid(aal|ale|e)" replace="piramid$1" />
<Typo word="pittoresk" find="\bpitt?ores(k|que)\b" replace="pittoresk" />
<Typo word="pittoreske" find="\bpitoreske\b" replace="pittoreske" />
<Typo word="plakkaat" find="\bplaka(at|ten)\b" replace="plakka$1" />
<Typo word="politiekorps" find="\bpolitiecorps" replace="politiekorps" />
<Typo word="porselein" find="\bporcelein" replace="porselein" />
<Typo word="portemonnee" find="\bportemonee" replace="portemonnee" />
<Typo word="postume" find="\bposthume\b" replace="postume" />
<Typo word="postuum" find="\bposthuum\b" replace="postuum" />
<Typo word="potpourri" find="\bpotporie\b" replace="potpourri" />
<Typo word="prakkiseren" find="\bprakkizeren\b" replace="prakkiseren" />
<Typo word="praktisch" find="\bpractisch" replace="praktisch" />
<Typo word="praktiseren" find="\bpra[ck]tizeren\b" replace="praktiseren" />
<Typo word="prebenden" find="prebendes" replace="prebenden" />
<Typo word="precieze" find="([pP])reciese" replace="$1recieze" />
<Typo word="predicaat" find="\bpredika(at|ten|tief|tieve)" replace="predica$1" />
<Typo word="prins-gemaal" find="\bprinsgemaal\b" replace="prins-gemaal" />
<Typo word="probeert" find="\bprobeerd\b" replace="probeert" />
<Typo word="product" find="\bprodukt(en|ie[fs]?|ieve|iviteit)?\b" replace="product$1" />
<Typo word="professioneel" find="\bproff?ess?ione(el|le)" replace="professione$1" />
<Typo word="professor" find="\bproff?ess?or" replace="professor" />
<Typo word="promillage" find="\bpromilage" replace="promillage" />
<Typo word="propedeuse" find="\bpropaedeuse" replace="propedeuse" />
<Typo word="propedeutisch" find="\bpropaedeutisch" replace="propedeutisch" />
<Typo word="puberteit" find="\bpubertijd" replace="puberteit" />
<Typo word="publicatie" find="\bpublikatie" replace="publicatie" />
<Typo word="publiekelijk" find="\bpublikelijk" replace="publiekelijk" />
<Typo word="pullover" find="\bpull-over" replace="pullover" />
<Typo word="pyjama" find="\bpyama" replace="pyjama" />
<Typo word="Pyrenese" find="\bPyreneese\b" replace="Pyrenese" />
<Typo word="quaker" find="\bqweker\b" replace="quaker" />
<Typo word="ragout" find="\bragoe\b" replace="ragout" />
<Typo word="ragout" find="\bragoût\b" replace="ragout" />
<Typo word="reactie" find="\breaktie([fs])?\b" replace="reactie$1" />
<Typo word="recensie" find="\brecentie" replace="recensie" />
<Typo word="rechterlijk" find="\brechtelijk" replace="rechterlijk" />
<Typo word="rechts afslaan" find="\brechtsafslaan\b" replace="rechts afslaan" />
<Typo word="rechtsaf gaan" find="\brechtsafgaan\b" replace="rechtsaf gaan" />
<Typo word="rechtstreeks" find="\brechtsstreeks" replace="rechtstreeks" />
<Typo word="rechtszaak" find="\brechtza(ak|ken)\b" replace="rechtsza$1" />
<Typo word="reclame" find="\breklame" replace="reclame" />
<Typo word="rederijker" find="\bredereiker" replace="rederijker" />
<Typo word="reductie" find="\breduktie" replace="reductie" />
<Typo word="reductor" find="\breduktor" replace="reductor" />
<Typo word="regisseur" find="\bregiseur" replace="regisseur" />
<Typo word="reglement" find="\bregelement" replace="reglement" />
<Typo word="reikwijdte" find="\breikweite\b" replace="reikwijdte" />
<Typo word="rekruteer-" find="\brecrute(er|ren)" replace="rekrute$1" />
<Typo word="relaxt" find="\brelekst\b" replace="relaxt" />
<Typo word="represaille" find="\brepressaille" replace="represaille" />
<Typo word="retoriek" find="\brhetori(ek|sch)" replace="retori$1" />
<Typo word="reuma" find="\brheuma\b" replace="reuma" />
<Typo word="rigoureus" find="\brigoe?reu(s|ze)\b" replace="rigoureu$1" />
<Typo word="rock-'n-roll" find="([rR])ock( and | ?'n'? ?| & )([rR])oll" replace="$1ock-'n-$1oll" />
<Typo word="ronddraaien" find="rondraaien" replace="ronddraaien" />
<Typo word="royalty's" find="\broyalties\b" replace="royalty's" />
<Typo word="ruggespraak" find="\bruggenspraak\b" replace="ruggespraak" />
<Typo word="rhythm-and-blues" find="\brhythm and blues\b" replace="rhythm-and-blues" />
<Typo word="sacharide" find="\b(S|s)accharide\b" replace="$1acharide" />
<Typo word="santenkraam" find="\bsantekra(am|men)\b" replace="santenkra$1" />
<Typo word="satelliet" find="\bsatt?ell?iet" replace="satelliet" />
<Typo word="schaatsster" find="\bschaatster" replace="schaatsster" />
<Typo word="schmink" find="\bsmink(en)?\b" replace="schmink$1" />
<Typo word="schnitzel" find="\bsnietsel(s)?\b" replace="schnitzel$1" />
<Typo word="sciencefiction" find="\bscience[ -]fiction\b" replace="sciencefiction" />
<Typo word="seks" find="\bsex(e)?\b" replace="seks$1" />
<Typo word="seksualisme" find="\b(bi|homo)?sexuali(sme|teit)\b" replace="$1seksuali$2" />
<Typo word="seksueel" find="\b(bi|homo)?sexue(el|le)\b" replace="$1seksue$2" />
<Typo word="sekte" find="\bsecte([sn])?\b" replace="sekte$1" />
<Typo word="sexappeal" find="\bseks-?appeal\b" replace="sexappeal" />
<Typo word="shockeren" find="\b(ge)?s(jo[ck]+|ho(c|k+))(eren|eer)" replace="$1shock$4" />
<Typo word="sidekick" find="\bside-kick" replace="sidekick" />
<Typo word="sieraad" find="\bsierra(ad|den)\b" replace="siera$1" />
<Typo word="sint-juttemis" find="\bsint ?juttemis\b" replace="sint-juttemis" />
<Typo word="Sint-Petrus" find="\bSint Petrus\b" replace="Sint-Petrus" />
<Typo word="sjiiet" find="\bs[hj]i'?ie?t(en)?\b" replace="sjiiet$1" />
<Typo word="sjiitisch" find="\bs[hj]i'?ie?tisch\b" replace="sjiitisch" />
<Typo word="sketch" find="\bscetch(es)?\b" replace="sketch$1" />
<Typo word="slechteriken" find="\bslechterikken\b" replace="slechteriken" />
<Typo word="slechts" find="\b([sS])le(?:ch|g)t?s" replace="$1lechts" />
<Typo word="sociaaldemocraat-" find="\bsociaal-democra(at|ten|tie|tisch)" replace="sociaaldemocra$1" />
<Typo word="soeverein" find="\bsouverein" replace="soeverein" />
<Typo word="souteneur" find="\bso[eu]ter?neur" replace="souteneur" />
<Typo word="sowieso" find="\b[sz]owie[sz]o\b" replace="sowieso" />
<Typo word="spaghetti" find="\bspagg?h?ett?h?i\b" replace="spaghetti" />
<Typo word="specifiek" find="\bspeciefiek" replace="specifiek" />
<Typo word="spelfout" find="\bspellingsfout" replace="spelfout" />
<Typo word="sperziebonen" find="\bsperciebo(nen|on)\b" replace="sperziebo$1" />
<Typo word="spinnenweb" find="\bspinneweb" replace="spinnenweb" />
<Typo word="SS'er" find="\bSS-er" replace="SS'er" />
<Typo word="staakt-het-vuren" find="\bstaakt ?het ?vuren\b" replace="staakt-het-vuren" />
<Typo word="staatsiebezoek" find="\bstatiebezoek" replace="staatsiebezoek" />
<Typo word="stagiaire" find="\bstagière" replace="stagiaire" />
<Typo word="stal" find="\bsteelde\b" replace="stal" />
<Typo word="stalen" find="\bsteelden\b" replace="stalen" />
<Typo word="steile" find="\bstijle\b" replace="steile" />
<Typo word="steradiaal" find="\bsterradiaal\b" replace="steradiaal" />
<Typo word="stewardess" find="\bstewardes(en)?\b" replace="stewardess$1" />
<Typo word="stiekem" find="\bstiekum\b" replace="stiekem" />
<Typo word="stoefen" find="\bstoeffen\b" replace="stoefen" />
<Typo word="(on)stoffelijk" find="\b([oO]ns|[sS])toff?lijk" replace="$1toffelijk" />
<Typo word="strafrechtelijk" find="\bstrafrechterlijk" replace="strafrechtelijk" />
<Typo word="strikt" find="\bstrict(e)?\b" replace="strikt$1" />
<Typo word="-structu(ren|reren|reer|ur)" find="struktu(ren|reren|reer|ur)" replace="structu$1" />
<Typo word="Sturmbannführer" find="\bSturmbahnführer(s)?\b" replace="Sturmbannführer$1" />
<Typo word="succes" find="\bsuccess(vol)?\b" replace="succes$1" />
<Typo word="succes" find="\bsu(c|ks)es(sen|sie|vol)?\b" replace="succes$2" />
<Typo word="super-de-luxe" find="\bsuperdeluxe\b" replace="super-de-luxe" />
<Typo word="surseance" find="\bsurceance\b" replace="surseance" />
<Typo word="sympathie" find="\bs[iy]mpath?ie\b" replace="sympathie" />
<Typo word="taks" find="\btax(en)?\b" replace="taks$1" />
<Typo word="te allen tijde" find="\b(ten allen? tijden?|te alle tijden?|te allen tijden)\b" replace="te allen tijde" />
<Typo word="tegenwoordig" find="\b([tT])egewoordig" replace="$1egenwoordig" />
<Typo word="te midden van" find="\btemiddenvan\b" replace="te midden van" />
<Typo word="televisie-uitzending" find="televisieuitzending" replace="televisie-uitzending" />
<Typo word="ten gevolge" find="\btengevolge\b" replace="ten gevolge" />
<Typo word="ten langen leste" find="\btenlangeleste\b" replace="ten langen leste" />
<Typo word="tennisster" find="\btennister" replace="tennisster" />
<Typo word="tennisterrein" find="\btennissterrein" replace="tennisterrein" />
<Typo word="terrein" find="\bterr?einn?(en)?\b" replace="terrein$1" />
<Typo word="terpentijn" find="\bterpetijn" replace="terpentijn" />
<Typo word="tezamen" find="\btesamen\b" replace="tezamen" />
<Typo word="tezelfdertijd" find="\b([tT])erzelfdertijd" replace="$1ezelfdertijd" />
<Typo word="tiran" find="\btyran\b" replace="tiran" />
<Typo word="toenmalig" find="\btoemalig" replace="toenmalig" />
<Typo word="toerisme" find="\btourisme\b" replace="toerisme" />
<Typo word="toernooi" find="\btournooi" replace="toernooi" />
<Typo word="torsade de pointes" find="\btorsade des pointes\b" replace="torsade de pointes" />
<Typo word="tot stand komen" find="\btotstandkomen\b" replace="tot stand komen" />
<Typo word="tournee" find="\btoernee\b" replace="tournee" />
<Typo word="tournees" find="\btournee's\b" replace="tournees" />
<Typo word="trafiek" find="\btraffiek\b" replace="trafiek" />
<Typo word="treffelijk" find="\b([tT])reff?lijk" replace="$1reffelijk" />
<Typo word="trigonometrie" find="\btrigoniometrie\b" replace="trigonometrie" />
<Typo word="trukendoos" find="\btru(c|kk)endo(os|zen)\b" replace="trukendo$1" />
<Typo word="turfsteen" find="\bturfsteen" replace="tufsteen" />
<Typo word="turfstenen" find="\bturfstenen" replace="tufstenen" />
<Typo word="Tweede Kamerlid" find="\bTweede-Kamerlid\b" replace="Tweede Kamerlid" />
<Typo word="uitentreuren" find="\buittentreure\b" replace="uitentreuren" />
<Typo word="uiteraard" find="\buitteraard\b" replace="uiteraard" />
<Typo word="uitermate" find="\buittermate\b" replace="uitermate" />
<Typo word="uiting" find="\buitting\b" replace="uiting" />
<Typo word="uittreksel" find="\buitreksel" replace="uittreksel" />
<Typo word="ukkepuk" find="\bukepuk" replace="ukkepuk" />
<Typo word="up-to-date" find="\buptodate\b" replace="up-to-date" />
<Typo word="vacature" find="\bvakature" replace="vacature" />
<Typo word="vakantie" find="\bvacantie" replace="vakantie" />
<Typo word="vanille-ijs" find="\bvanilleijs" replace="vanille-ijs" />
<Typo word="varianten" find="\bvariëten\b" replace="varianten" />
<Typo word="varieert" find="\bvarieërt\b" replace="varieert" />
<Typo word="verder" find="\bveder\b" replace="verder" />
<Typo word="verderfelijk" find="([vV])erderff?lijk" replace="$1erderfelijk" />
<Typo word="vergoelijk-" find="\bvergoeilijk" replace="vergoelijk" />
<Typo word="vermeien = zich vermaken" find="\bvermijen\b" replace="vermeien" />
<Typo word="vermout" find="\bvermouth\b" replace="vermout" />
<Typo word="verrass-" find="\bverass(en|ing)" replace="verrass$1" />
<Typo word="verrast" find="\bverast" replace="verrast" />
<Typo word="verrot" find="\bverot\b" replace="verrot" />
<Typo word="verrotte" find="\bverotte" replace="verrotte" />
<Typo word="verticaal" find="\bvertika(al|le)" replace="vertica$1" />
<Typo word="voortreffelijk" find="([vV])oortreff?lijk" replace="$1oortreffelijk" />
<Typo word="vervolgens" find="\bvervolges\b" replace="vervolgens" />
<Typo word="verwierf" find="\bverworf\b" replace="verwierf" />
<Typo word="verzamelingenleer" find="\bverzamelingsleer\b" replace="verzamelingenleer" />
<Typo word="vicepresident" find="\bvice-president" replace="vicepresident" />
<Typo word="vicevoorzitter" find="\bvice-voorzitter" replace="vicevoorzitter" />
<Typo word="veertien" find="\bviertien\b" replace="veertien" />
<Typo word="violen" find="\bvioolen\b" replace="violen" />
<Typo word="vis-à-vis" find="\bviesavis\b" replace="vis-à-vis" />
<Typo word="voer" find="\bvaarde\b" replace="voer" />
<Typo word="voeren" find="\bvaarden\b" replace="voeren" />
<Typo word="volgd" find="\bvolgd\b" replace="volgt" />
<Typo word="voltooiing" find="\bvoltooiï?ng" replace="voltooiing" />
<Typo word="vond" find="\bvondt\b" replace="vond" />
<Typo word="vondsten" find="\bvondsen\b" replace="vondsten" />
<Typo word="vrijheidsstrijd" find="\bvrijheidstrijd" replace="vrijheidsstrijd" />
<Typo word="vulkanisatie" find="\b([gG]e)?([vV])ulcanis(atie|eren|eer[dt]e?n?|me)" replace="$1$2ulkanis$3" />
<Typo word="vulkanologie" find="\bvulcanologie" replace="vulkanologie" />
<Typo word="weerszijden" find="\bweerzijden\b" replace="weerszijden" />
<Typo word="weerzinwekkend" find="\bweersinwekkend" replace="weerzinwekkend" />
<Typo word="weliswaar" find="\bwel(eens|lis)waar\b" replace="weliswaar" />
<Typo word="werd" find="\bwerdt\b" replace="werd" />
<Typo word="westwaarts" find="\bwestwaards" replace="westwaarts" />
<Typo word="wiegendood" find="\bwiegedood\b" replace="wiegendood" />
<Typo word="woestenij" find="\bwoesternij" replace="woestenij" />
<Typo word="woon-werkverkeer" find="\bwoonwerk-?verkeer\b" replace="woon-werkverkeer" />
<Typo word="woordvoerster" find="\bwoordvoerdster" replace="woordvoerster" />
<Typo word="yoghurt" find="\bjoghurt\b" replace="yoghurt" />
<Typo word="een x-aantal" find="([eE])en [xX]-?( )?[aA]antal" replace="$1en x-aantal" />
<Typo word="zaniken" find="([zZ])anikken" replace="$1aniken" />
<Typo word="zijn" find="\bzinj\b" replace="zijn" />
<Typo word="zijn" find="\bzjin\b" replace="zijn" />
<Typo word="zinnebeeld" find="\bzinnenbeeld" replace="zinnebeeld" />
<Typo word="zo-even" find="\bzoëven\b" replace="zo-even" />
<Typo word="zuidwaarts" find="\bzuidwaards" replace="zuidwaarts" />
<Typo word="zwezeriken" find="\bzwezerikken\b" replace="zwezeriken" />
<Typo word="Zwitserse" find="\bZwisterse\b" replace="Zwitserse" />

Los of aaneen[bewerken | brontekst bewerken]

<Typo word="even groot" find="\b([eE])vengro(ot|te)\b" replace="$1ven gro$2" />
<Typo word="onverrichter zake" find="\b([oO])nverr?ichterzake\b" replace="$1nverrichter zake" />
<Typo word="ter wille van" find="\bterwillevan\b" replace="ter wille van" />
<Typo word="ter zake" find="\bterzake\b" replace="ter zake" />
<Typo word="voor zover" find="\b([vV])oorzover\b" replace="$1oor zover" />
<Typo word="zo nodig" find="\bzonodig\b" replace="zo nodig" />

Woorden met diakritische letters[bewerken | brontekst bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier op basis van het Groene Boekje-->
<!--gelieve fouten te melden via [[Overleg gebruiker:DéRahier/Typos]]-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : à;crème,officiëren;poëma;première;scène;tracé;maté;doublé;beziën;siërra;coupé;löss -->
<!--wordt opzij gehouden omdat doorgaans toch anders geschreven : psyché;maëstro;löss;stèle;rapé-->
<!--volgende sjablonen hebben elementen die niet mogen aangepast worden : Sjabloon:zee;Sjabloon:eiland;Sjabloon:infobox wijk;Sjabloon:infobox plaats in Nederland;Sjabloon:Hebreeuwse letter herkomst;Sjabloon:Gemeente in Nederland plus;Sjabloon:Infobox Recept;Sjabloon:Infobox Locomotief;Sjabloon:Infobox programmeertaal-->
<Typo word="-tieel" find="tiëel\b" replace="tieel" />
<Typo word="seriën" find="(?<![cC]arros)([sS])eri[eë]+n\b" replace="$1eriën" />
<Typo word="aangeërfd" find="([aA])ange[-]?[eë]rfd" replace="$1angeërfd" />
<Typo word="abituriënt" find="([aA])biturient" replace="$1bituriënt" />
<Typo word="ablutiën" find="([aA])bluti[eë]+n" replace="$1blutiën" />
<Typo word="absenteïsme" find="([aA])bsenteisme" replace="$1bsenteïsme" />
<Typo word="academiën" find="([aA])cademi[eë]+n" replace="$1cademiën" />
<Typo word="acrobatieën" find="([aA])crobati[eë]+n" replace="$1crobatieën" />
<Typo word="actuariële" find="([aA])ctuariele" replace="$1ctuariële" />
<Typo word="affiliëren" find="([aA])ffilieren" replace="$1ffiliëren" />
<Typo word="afgeëist" find="([aA])fgeeist" replace="$1fgeëist" />
<Typo word="afgevreeën" find="([aA])fgevre[eë]+n" replace="$1fgevreeën" />
<Typo word="agrariër" find="([aA])grarier" replace="$1grariër" />
<Typo word="algebraïs(ch/t)" find="([aA])lgebrais(ch|t)" replace="$1lgebraïs$2" />
<Typo word="aliënatie" find="([aA])lienatie" replace="$1liënatie" />
<Typo word="aliëneerde/ren" find="([aA])liene(erde|ren)" replace="$1liëne$2" />
<Typo word="alkaliën" find="([aA])lkali[eë]+n" replace="$1lkaliën" />
<Typo word="alkaloïde" find="([aA])lkaloide" replace="$1lkaloïde" />
<Typo word="allegorieën" find="([aA])llegori[eë]+n" replace="$1llegorieën" />
<Typo word="allergieën" find="([aA])llergi[eë]+n" replace="$1llergieën" />
<Typo word="aloë" find="\b([aA])loe\b" replace="$1loë" />
<Typo word="altruïs(me/t)" find="([aA])ltruis(me|t)" replace="$1ltruïs$2" />
<Typo word="ambiëren" find="([aA])mbi[eë]+ren" replace="$1mbiëren" />
<Typo word="amfibieën" find="([aA])mfibi[eë]+n" replace="$1mfibieën" />
<Typo word="amnestieën" find="([aA])mnesti[eë]+n" replace="$1mnestieën" />
<Typo word="ampère" find="\b([aA])mpere" replace="$1mpère" />
<Typo word="analogieën" find="([aA])nalogi[eë]+n" replace="$1nalogieën" />
<Typo word="anciënniteit" find="([aA])ncienniteit" replace="$1nciënniteit" />
<Typo word="annuïteit" find="([aA])nnuiteit" replace="$1nnuïteit" />
<Typo word="anomalieën" find="([aA])nomali[eë]+n" replace="$1nomalieën" />
<Typo word="anthologieën" find="([aA])nthologi[eë]+n" replace="$1nthologieën" />
<Typo word="antinomieën" find="([aA])ntinomi[eë]+n" replace="$1ntinomieën" />
<Typo word="antipathieën" find="([aA])ntipathi[eë]+n" replace="$1ntipathieën" />
<Typo word="apologieën" find="([aA])pologi[eë]+n" replace="$1pologieën" />
<Typo word="appreciëren" find="([aA])ppreci[eë]+ren" replace="$1ppreciëren" />
<Typo word="arameeër" find="([aA])rame[eë]+r" replace="$1rameeër" />
<Typo word="archaïs(eerde/eren/me/tisch)" find="([aA])rchais(eerde|eren|me|tisch)" replace="$1rchaïs$2" />
<Typo word="ariër" find="\b([aA])rier" replace="$1riër" />
<Typo word="aristocratieën" find="([aA])ristocrati[eë]+n" replace="$1ristocratieën" />
<Typo word="armeniër" find="([aA])rmenier" replace="$1rmeniër" />
<Typo word="arresleeën" find="([aA])rresle[eë]+n" replace="$1rresleeën" />
<Typo word="arteriën" find="([aA])rterien" replace="$1rteriën" />
<Typo word="artificiële" find="([aA])rtifici[eë]+le" replace="$1rtificiële" />
<Typo word="associé" find="([aA])ssocie\b" replace="$1ssocié" />
<Typo word="associëren" find="([aA])ssocieren" replace="$1ssociëren" />
<Typo word="assurantiën" find="([aA])ssuranti[eë]+n" replace="$1ssurantiën" />
<Typo word="asteroïde" find="([aA])steroide" replace="$1steroïde" />
<Typo word="atheïs(me/t)" find="([aA])theis(me|t)" replace="$1theïs$2" />
<Typo word="atjeeër" find="([aA])tje[eë]+r" replace="$1tjeeër" />
<Typo word="atrofiëren" find="([aA])trofi[eë]+ren" replace="$1trofiëren" />
<Typo word="attaché" find="([aA])ttache\b" replace="$1ttaché" />
<Typo word="audiëntie" find="([aA])udientie" replace="$1udiëntie" />
<Typo word="auspiciën" find="([aA])uspici[eë]+n" replace="$1uspiciën" />
<Typo word="australiër" find="[aA]ustralier" replace="Australiër" />
<Typo word="autarchieën" find="([aA])utarchi[eë]+n" replace="$1utarchieën" />
<Typo word="autobiografieën" find="([aA])utobiografi[eë]+n" replace="$1utobiografieën" />
<Typo word="autografieën" find="([aA])utografi[eë]+n" replace="$1utografieën" />
<Typo word="avant-scène" find="([aA])vant-?sc[eè]ne" replace="$1vant-scène" />
<Typo word="bacteriën/le" find="([bB])acteri[eë]+(le|n)" replace="$1acterië$2" />
<Typo word="bagagereçu" find="([bB])agagerecu" replace="$1agagereçu" />
<Typo word="bajadère" find="([bB])ajadere" replace="$1ajadère" />
<Typo word="baratterieën" find="([bB])aratteri[eë]+n" replace="$1aratterieën" />
<Typo word="barbecueën" find="([bB])arbecu[eë]+n" replace="$1arbecueën" />
<Typo word="barensweeën" find="([bB])arenswe[eë]+n" replace="$1arensweeën" />
<Typo word="baronieën" find="([bB])aroni[eë]+n" replace="$1aronieën" />
<Typo word="barrière" find="([bB])arriere" replace="$1arrière" />
<Typo word="bas-reliëf" find="([bB])as-?reli[eë]f" replace="$1as-reliëf" />
<Typo word="bediscussiëren" find="([bB])ediscussieren" replace="$1ediscussiëren" />
<Typo word="bedoeïen" find="[bB]edoeien" replace="Bedoeïen" />
<Typo word="beëdig(d/en/ing)" find="\b([bB])eedig(d|en|ing)" replace="$1eëdig$2" />
<Typo word="beëindig(d/en)" find="\b([bB])eeindig(d|en)" replace="$1eëindig$2" />
<Typo word="beërfd" find="\b([bB])eerfd" replace="$1eërfd" />
<Typo word="beërv(en/ing)" find="\b([bB])eerv(en|ing)" replace="$1eërv$2" />
<Typo word="beïnvloed" find="([bB])einvloed" replace="$1eïnvloed" />
<Typo word="benedictiën" find="([bB])enedicti[eë]+n" replace="$1enedictiën" />
<Typo word="beneficiën" find="([bB])enefici[eë]+n" replace="$1eneficiën" />
<Typo word="benzoë" find="([bB])enzoe" replace="$1enzoë" />
<Typo word="beolië(n/r/rs)" find="([bB])eolie(n|rs?)" replace="$1eolië$2" />
<Typo word="bergère" find="bergere" replace="bergère" />
<Typo word="betraliën" find="([bB])etralien" replace="$1etraliën" />
<Typo word="beursconditiën" find="([bB])eursconditi[eë]+n" replace="$1eursconditiën" />
<Typo word="bibliografieën" find="([bB])ibliografi[eë]+n" replace="$1ibliografieën" />
<Typo word="bijouterieën" find="([bB])ijouteri[eë]+n" replace="$1ijouterieën" />
<Typo word="biografieën" find="([bB])iografi[eë]+n" replace="$1iografieën" />
<Typo word="blasfemieën" find="([bB])lasfemi[eë]+n" replace="$1lasfemieën" />
<Typo word="blocnote" find="([bB])loknote" replace="$1locnote" />
<Typo word="bobsleeën" find="([bB])obsle[eë]+n" replace="$1obsleeën" />
<Typo word="boetpredikatiën" find="([bB])oetpredikatien" replace="$1oetpredikatiën" />
<Typo word="bohemien" find="([bB])ohémien" replace="$1ohemien" />
<Typo word="bonbonnière" find="([bB])onbonniere" replace="$1onbonnière" />
<Typo word="bonnetterieën" find="([bB])onnetteri[eë]+n" replace="$1onnetterieën" />
<Typo word="braniën" find="([bB])ranien" replace="$1raniën" />
<Typo word="cacteeën" find="([cC])acte[eë]+n" replace="$1acteeën" />
<Typo word="café-" find="([cC])af[eé]-" replace="$1afé-" />
<Typo word="caféhoud(er/ster)" find="([cC])afehoud(er|ster)" replace="$1aféhoud$2" />
<Typo word="cafeïne" find="([cC])a[f]+e[iï]ne" replace="$1afeïne" />
<Typo word="cafés" find="([cC])af[eé]'?s" replace="$1afés" />
<Typo word="caissière" find="[ck]ai?ssi[eè]re" replace="caissière" />
<Typo word="caissière" find="[CK]ai?ssi[eè]re" replace="Caissière" />
<Typo word="calorieën" find="([cC])alori[eë]+n" replace="$1alorieën" />
<Typo word="calorifère" find="([cC])alorifere" replace="$1alorifère" />
<Typo word="cameeën" find="([cC])ame[eë]+n" replace="$1ameeën" />
<Typo word="campêchehout" find="([cC])ampechehout" replace="$1ampêchehout" />
<Typo word="canapé" find="([cC])anape" replace="$1anapé" />
<Typo word="cantinière" find="([cC])antiniere" replace="$1antinière" />
<Typo word="cariës" find="\b([cC])aries\b" replace="$1ariës" />
<Typo word="carré" find="([cC])arre\b" replace="$1arré" />
<Typo word="carrière" find="([cC])arri[eëé]re(s)?\b" replace="$1arrière$2" />
<Typo word="carrosserieën" find="([cC])arr?oss?eri[eë]+n" replace="$1arrosserieën" />
<Typo word="caseïne" find="([cC])aseine" replace="$1aseïne" />
<Typo word="casuïst" find="([cC])asuist" replace="$1asuïst" />
<Typo word="categorieën" find="([cC])at[ea]gori[eë]+n\b" replace="$1ategorieën" />
<Typo word="causerieën" find="([cC])auseri[eë]+n" replace="$1auserieën" />
<Typo word="celluloïde" find="([cC])elluloide" replace="$1elluloïde" />
<Typo word="ceremoniële" find="([cC])eremoniele" replace="$1eremoniële" />
<Typo word="cetaceeën" find="([cC])etace[eë]+n" replace="$1etaceeën" />
<Typo word="chaldeeë(n/r)" find="([cC])halde[eë]+([nr])" replace="$1haldeeë$2" />
<Typo word="char-à-bancs" find="([cC])har-a-bancs" replace="$1har-à-bancs" />
<Typo word="chemicaliën" find="([cC])hemicalien" replace="$1hemicaliën" />
<Typo word="chiffonnière" find="([cC])hiffonniere" replace="$1hiffonnière" />
<Typo word="chimère" find="([cC])himere" replace="$1himère" />
<Typo word="chinoiserieën" find="([cC])hinoiseri[eë]+n" replace="$1hinoiserieën" />
<Typo word="chrestomathieën" find="([cC])hrestomathi[eë]+n" replace="$1hrestomathieën" />
<Typo word="chronologieën" find="([cC])hronologi[eë]+n" replace="$1hronologieën" />
<Typo word="ciboriën" find="([cC])iborien" replace="$1iboriën" />
<Typo word="cisterciënzer" find="([cC])istercienzer" replace="$1isterciënzer" />
<Typo word="cliché" find="([cC])lich[eé]+\b" replace="$1liché" />
<Typo word="cliënt-" find="([cC])lient(en?|eel)" replace="$1liënt$2" />
<Typo word="clientèle" find="([cC])li[ëe]nt[eè]le" replace="$1lientèle" />
<Typo word="codeïne" find="([cC])odeine" replace="$1odeïne" />
<Typo word="coëducatie" find="([cC])oeducatie" replace="$1oëducatie" />
<Typo word="coëfficiënt" find="([cC])o[eë]ffici[eë]nt" replace="$1oëfficiënt" />
<Typo word="coïncide(erde/ntie/ren)" find="([cC])oincide(erde|ntie|ren)" replace="$1oïncide$2" />
<Typo word="colloïda(al/le)" find="([cC])olloida(al|le)" replace="$1olloïda$2" />
<Typo word="colloïde" find="([cC])olloide" replace="$1olloïde" />
<Typo word="comités" find="([cC])omit[eé]+'?s\b" replace="$1omités" />
<Typo word="comité" find="[ck]o[m]+it[eé]+(s)?\b" replace="comité$1" />
<Typo word="Comité" find="[CK]o[m]+it[eé]+(s)?\b" replace="Comité$1" />
<Typo word="commentariëren" find="([cC])ommentari[eë]+ren" replace="$1ommentariëren" />
<Typo word="commerciële" find="([cC])ommerci[eë]+le" replace="$1ommerciële" />
<Typo word="communiën" find="([cC])ommuni[eë]+n" replace="$1ommuniën" />
<Typo word="communiqué" find="([cC])ommunique" replace="$1ommuniqué" />
<Typo word="compagnieën" find="([cC])ompagni[eë]+n" replace="$1ompagnieën" />
<Typo word="comprimé" find="([cC])omprim[eé]+(s)?\b" replace="$1omprimé$2" />
<Typo word="conchyliën" find="([cC])onchyli[eë]+n" replace="$1onchyliën" />
<Typo word="conciërge" find="([cC])oncierge(|s)?\b" replace="$1onciërge$2" />
<Typo word="conciliën" find="([cC])oncili[eë]+n" replace="$1onciliën" />
<Typo word="concipiëren" find="([cC])oncipi[eë]+ren" replace="$1oncipiëren" />
<Typo word="concordantiën" find="([cC])oncordanti[eë]+n" replace="$1oncordantiën" />
<Typo word="conditiën" find="([cC])onditi[eë]+n" replace="$1onditiën" />
<Typo word="condoleance" find="([cC])ondoleance" replace="$1ondoleance" />
<Typo word="conferenc(e/ier)" find="([cC])onférenc(e|ier)" replace="$1onferenc$2" />
<Typo word="confidentiële" find="([cC])onfidenti[eë]+le" replace="$1onfidentiële" />
<Typo word="congés" find="([cC])ong[eé]+'?s\b" replace="$1ongés" />
<Typo word="congé" find="([cC])ong[eé]+\b" replace="$1ongé" />
<Typo word="congregatiën" find="([cC])ongregati[eë]+n" replace="$1ongregatiën" />
<Typo word="consciëntie" find="([cC])onsc?i?entie" replace="$1onsciëntie" />
<Typo word="continuïteit" find="([cC])ontinuiteit" replace="$1ontinuïteit" />
<Typo word="contrariëren" find="([cC])ontrari[eë]+ren" replace="$1ontrariëren" />
<Typo word="controversiële" find="([cC])ontroversi[eë]+le" replace="$1ontroversiële" />
<Typo word="conveniëren" find="([cC])onveni[eë]+ren" replace="$1onveniëren" />
<Typo word="coöperatie" find="([cC])[oö]+peratie" replace="$1oöperatie" />
<Typo word="coöpt(atie/eerde/eren)" find="([cC])[oö]+pt(atie|eerde|eren)" replace="$1oöpt$2" />
<Typo word="coördin(aten/atie/eerde/eren)" find="([cC])[oö]+rdin(aten|atie|eerde|eren)" replace="$1oördin$2" />
<!--rechtzetting om vele valse positieven te vermijden : |coordinaten (in meerdere sjablonen)-->
<Typo word="|coordinaten" find="\|([cC])[oö]+rdinaten\b" replace="|$1oordinaten" />
<Typo word="corveeër" find="([cC])orve[eë]+r" replace="$1orveeër" />
<Typo word="coryfeeën" find="([cC])oryfe[eë]+n" replace="$1oryfeeën" />
<Typo word="coterieën" find="([cC])oteri[eë]+n" replace="$1oterieën" />
<Typo word="craquelé" find="\b([cC])raquele\b" replace="$1raquelé" />
<Typo word="crèche" find="([cC])reche(s)?" replace="$1rèche$2" />
<Typo word="creëer-" find="\b([cC])re[eë]+r(de|t)?(?!en)" replace="$1reëer$2" />
<Typo word="creëren" find="\b([cC])re[eë]+ren" replace="$1reëren" />
<Typo word="crêpe" find="\b([cC])repe\b" replace="$1rêpe" />
<Typo word="crème" find="\bkreme\b" replace="crème" />
<Typo word="cycloïde" find="([cC])ycloide" replace="$1ycloïde" />
<Typo word="dadaïs(me/tisch)" find="([dD])adais(me|tisch)" replace="$1adaïs$2" />
<Typo word="danaïdenvat" find="([dD])anaidenvat" replace="$1anaïdenvat" />
<Typo word="debacle" find="([dD])ebâcle" replace="$1ebacle" />
<Typo word="debouché" find="([dD])ebouche" replace="$1ebouché" />
<Typo word="decastère" find="([dD])ecastere" replace="$1ecastère" />
<Typo word="decenniën" find="([dD])ecenni[eë]+n" replace="$1ecenniën" />
<Typo word="defilé" find="([dD])efil[eé]+(s)?\b" replace="$1efilé$2" />
<Typo word="definiëren" find="([dD])efini[eë]+ren" replace="$1efiniëren" />
<Typo word="dégénéré" find="\bdegenere\b" replace="dégénéré" />
<Typo word="deïs(me/t)" find="\b([dD])eis(me|t)\b" replace="$1eïs$2" />
<Typo word="déjà vu" find="\bdezjavu\b" replace="déjà vu" />
<Typo word="demasqué" find="([dD])emasque" replace="$1emasqué" />
<Typo word="democratieën" find="([dD])emocrati[eë]+n" replace="$1emocratieën" />
<Typo word="depêche" find="([dD])epeche(s)?\b" replace="$1epêche$2" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : popgroep Depeche Mode -->
<Typo word="Depeche Mode" find="Depêche Mode" replace="Depeche Mode" />
<Typo word="dependentiën" find="([dD])ependenti[eë]+n" replace="$1ependentiën" />
<Typo word="depreciëren" find="([dD])eprecieren" replace="$1epreciëren" />
<Typo word="diaconieën" find="([dD])iaconi[eë]+n" replace="$1iaconieën" />
<Typo word="diëten" find="\b([dD])i[eë]+ten\b" replace="$1iëten" />
<Typo word="differentië(le/ren/ring)" find="([dD])ifferenti[eë]+(le|ren|ring)" replace="$1ifferentië$2" />
<Typo word="dinanderieën" find="([dD])inanderi[eë]+n" replace="$1inanderieën" />
<Typo word="dioptrieën" find="([dD])ioptri[eë]+n" replace="$1ioptrieën" />
<Typo word="discussiëren" find="([dD])iscussi[eë]+ren" replace="$1iscussiëren" />
<Typo word="distantiëren" find="([dD])istan[st]i[eë]+ren" replace="$1istantiëren" />
<Typo word="dittografieën" find="([dD])ittografi[eë]+n" replace="$1ittografieën" />
<Typo word="dodecaëder" find="([dD])odecaeder" replace="$1odecaëder" />
<Typo word="domiciliën" find="([dD])omicili[eë]+n" replace="$1omiciliën" />
<Typo word="dominoën" find="([dD])omino[eë]+n" replace="$1ominoën" />
<Typo word="donquichotterieën" find="([dD])onquichotteri[eë]+n" replace="$1onquichotterieën" />
<Typo word="doodmoeër" find="([dD])oodmo[eë]+r" replace="$1oodmoeër" />
<Typo word="douairière" find="([dD])ouairiere" replace="$1ouairière" />
<Typo word="douarieën" find="([dD])ouari[eë]+n" replace="$1ouarieën" />
<Typo word="doxologieën" find="([dD])oxologi[eë]+n" replace="$1oxologieën" />
<Typo word="draperieën" find="([dD])raperi[eë]+n" replace="$1raperieën" />
<Typo word="drieëenheid" find="([dD])ri[eë]+enheid" replace="$1rieëenheid" />
<Typo word="drieën" find="\b([dD])rieen" replace="$1rieën" />
<Typo word="drieën-" find="([dD])rieen(der|negen|twin|tac|veer|vijf|zes|zeven)tig" replace="$1rieën$2tig" />
<Typo word="drieërlei" find="([dD])ri[eë]+rlei" replace="$1rieërlei" />
<Typo word="druïde" find="([dD])ruide" replace="$1ruïde" />
<Typo word="duiveëi" find="([dD])uiv[eë]+i" replace="$1uiveëi" />
<Typo word="duümvira(at/ten)" find="([dD])uumvira(at|ten)" replace="$1uümvira$2" />
<Typo word="dwarszeeën" find="([dD])warsze[eë]+n" replace="$1warszeeën" />
<Typo word="ecarté" find="\b([eE])carte\b" replace="$1carté" />
<Typo word="echoën" find="([eE])cho[eë]+n" replace="$1choën" />
<Typo word="eeën" find="eeen" replace="eeën" />
<Typo word="eendeëi" find="([eE])end[eë]+i" replace="$1endeëi" />
<Typo word="efficiënt" find="([eE])ffici[eë]+nt" replace="$1fficiënt" />
<Typo word="egoïs(me/t)" find="([eE])gois(me|t)" replace="$1goïs$2" />
<Typo word="egsleeën" find="([eE])gsle[eë]+n" replace="$1gsleeën" />
<Typo word="eigengeërfd" find="([eE])igengeerfd" replace="$1igengeërfd" />
<Typo word="eilandenzeeën" find="([eE])ilandenze[eë]+n" replace="$1ilandenzeeën" />
<Typo word="elegieën" find="([eE])legi[eë]+n" replace="$1legieën" />
<Typo word="elevatiën" find="([eE])levati[eë]+n" replace="$1levatiën" />
<Typo word="ellipsoïde" find="([eE])llipsoide" replace="$1llipsoïde" />
<Typo word="éminence grise" find="\beminan(ce|s) ?grise\b" replace="éminence grise" />
<Typo word="employé" find="([eE])mploye\b" replace="$1mployé" />
<Typo word="encyclopedieën" find="([eE])ncyclopedi[eë]+n" replace="$1ncyclopedieën" />
<Typo word="endemieën" find="([eE])ndemi[eë]+n" replace="$1ndemieën" />
<Typo word="energieën" find="([eE])nergi[eë]+n\b" replace="$1nergieën" />
<Typo word="enquête" find="([eE])nqu[eëéè]te" replace="$1nquête" />
<Typo word="epidemieën" find="([eE])pidemi[eë]+n" replace="$1pidemieën" />
<Typo word="epopeeën" find="([eE])pope[eë]+n" replace="$1popeeën" />
<Typo word="ericaceeën" find="([eE])ricace[eë]+n" replace="$1ricaceeën" />
<Typo word="essentiële" find="([eE])ssenti[eë]+le" replace="$1ssentiële" />
<Typo word="etagère" find="([eE])tagere" replace="$1tagère" />
<Typo word="etymologieën" find="([eE])tymologi[eë]+n" replace="$1tymologieën" />
<Typo word="evangeliën" find="([eE])vangeli[eë]+n" replace="$1vangeliën" />
<Typo word="evenknieën" find="([eE])venknie[eë]n" replace="$1venknieën" />
<Typo word="exequiën" find="([eE])xequi[eë]+n" replace="$1xequiën" />
<Typo word="exercitiën" find="([eE])xerciti[eë]+n" replace="$1xercitiën" />
<Typo word="existentiële" find="([eE])xistentiele" replace="$1xistentiële" />
<Typo word="expediënt" find="([eE])xpedient" replace="$1xpediënt" />
<Typo word="expediëren" find="([eE])xpedi[eë]+ren" replace="$1xpediëren" />
<Typo word="exposé" find="([eE])xpos[eé]+(s)?\b" replace="$1xposé$2" />
<Typo word="façade" find="\b([fF])acade" replace="$1açade" />
<Typo word="face-à-main" find="([fF])ace-a-main" replace="$1ace-à-main" />
<Typo word="factiën" find="([fF])acti[eë]+n" replace="$1actiën" />
<Typo word="faëton" find="([fF])aeton" replace="$1aëton" />
<Typo word="fantasieën" find="([fF])antasi[eë]+n\b" replace="$1antasieën" />
<Typo word="fantasmagorieën" find="([fF])antasmagori[eë]+n" replace="$1antasmagorieën" />
<Typo word="farizeeën" find="([fF])arize[eë]+n" replace="$1arizeeën" />
<Typo word="farizeeër" find="\b([fF])arize[eë]+r" replace="farizeeër" />
<Typo word="farizeïs(ch/me)" find="([fF])arizeis(ch|me)" replace="$1arizeïs$2" />
<Typo word="fazantenei" find="([fF])azante([eë])i" replace="$1azantenei" />
<Typo word="fecaliën" find="\b([fF])a?ecalien\b" replace="$1ecaliën" />
<Typo word="feeërie" find="([fF])e[eë]+rie" replace="$1eeërie" />
<Typo word="felonieën" find="([fF])eloni[eë]+n" replace="$1elonieën" />
<Typo word="fête(erde/ren)" find="\b([fF])ete(erde|ren)" replace="$1ête$2" />
<Typo word="fideï-commis" find="([fF])idei-commis" replace="$1ideï-commis" />
<Typo word="filosofieën" find="([fF])ilosofi[eë]+n" replace="$1ilosofieën" />
<Typo word="financië(le/n)" find="([fF])inanci[eë]+(le|n)" replace="$1inancië$2" />
<Typo word="Financieele Dagblad" find="Financi[eë]+l[e]? Dagblad" replace="Financieele Dagblad" />
<Typo word="fluïdum" find="([fF])luidum" replace="$1luïdum" />
<Typo word="fobiën" find="([fF])obi[eë]n" replace="$1obieën" />
<Typo word="foeliën" find="([fF])oeli[eë]+n" replace="$1oeliën" />
<Typo word="foliëren" find="([fF])oli[eë]+ren" replace="$1oliëren" />
<Typo word="fortificatiën" find="([fF])ortificatien" replace="$1ortificatiën" />
<Typo word="fotografieën" find="([fF])otografi[eë]+n" replace="$1otografieën" />
<Typo word="fourragère" find="([fF])ourragere" replace="$1ourragère" />
<Typo word="fox-terriër" find="([fF])ox-terrier" replace="$1ox-terriër" />
<Typo word="française" find="([fF])rancaise" replace="$1rançaise" />
<Typo word="fraseologieën" find="([fF])raseologi[eë]+n" replace="$1raseologieën" />
<Typo word="fröbel-" find="\b([fF])robel" replace="$1röbel" />
<Typo word="fundatiën" find="([fF])undatien" replace="$1undatiën" />
<Typo word="furiën" find="([fF])urien" replace="$1uriën" />
<Typo word="fysionomieën" find="([fF])ysionomi[eë]+n" replace="$1ysionomieën" />
<Typo word="galanterieën" find="([gG])alanteri[eë]+n" replace="$1alanterieën" />
<Typo word="galliër" find="\b([gG])allier" replace="$1alliër" />
<Typo word="gangliën" find=`"\b([gG])anglien" replace="$1angliën" />
<Typo word="ganzeëi" find="\b([gG])anzeei" replace="$1anzeëi" />
<Typo word="gealiëneerd" find="([gG])ealieneerd" replace="$1ealiëneerd" />
<Typo word="gearchaïseerd" find="([gG])earchaiseerd" replace="$1earchaïseerd" />
<Typo word="gecoïncideerd" find="([gG])ecoincideerd" replace="$1ecoïncideerd" />
<Typo word="gecoöpteerd" find="([gG])ecoopteerd" replace="$1ecoöpteerd" />
<Typo word="gecoördineerd" find="([gG])ecoordineerd" replace="$1ecoördineerd" />
<Typo word="gecreëerd" find="([gG])ecr[eë]+rd" replace="$1ecreëerd" />
<Typo word="gedrieën" find="([gG])edri[eë]+n" replace="$1edrieën" />
<Typo word="gedweeë" find="([gG])edwe[eë][eë]" replace="$1edweeë" />
<Typo word="geëbd" find="([gG])eebd" replace="$1eëbd" />
<Typo word="geëcarteerd" find="([gG])eecarteerd" replace="$1eëcarteerd" />
<Typo word="geëchelonneerd" find="([gG])eechelonneerd" replace="$1eëchelonneerd" />
<Typo word="geëchood" find="([gG])eechood" replace="$1eëchood" />
<Typo word="geëcht" find="([gG])eecht" replace="$1eëcht" />
<Typo word="geëclipseerd" find="([gG])eeclipseerd" replace="$1eëclipseerd" />
<Typo word="geëconomiseerd" find="([gG])eeconomiseerd" replace="$1eëconomiseerd" />
<Typo word="geëenentwintigd" find="([gG])e[eë]+nentwintigd" replace="$1eëenentwintigd" />
<Typo word="geëerbiedigd" find="([gG])e[eë]+rbiedigd" replace="$1eëerbiedigd" />
<Typo word="geëerd" find="\b([gG])e[eë][eë]rd\b" replace="$1eëerd" />
<Typo word="geëest" find="([gG])e[eë][eë]st\b" replace="$1eëest" />
<Typo word="geëffend" find="([gG])eeffend" replace="$1eëffend" />
<Typo word="geëgaliseerd" find="([gG])eegaliseerd" replace="$1eëgaliseerd" />
<Typo word="geëgd" find="([gG])eegd" replace="$1eëgd" />
<Typo word="geëigend" find="([gG])eeigend" replace="$1eëigend" />
<Typo word="geëind" find="([gG])eeind" replace="$1eëind" />
<Typo word="geëist" find="([gG])eeist" replace="$1eëist" />
<Typo word="geëlektri(fic/s)eerd" find="([gG])eelektri(fic|s)eerd" replace="$1eëlektri$2eerd" />
<Typo word="geëlektrokuteerd" find="([gG])eelektrokuteerd" replace="$1eëlektrokuteerd" />
<Typo word="geëlektrolyseerd" find="([gG])eelektrolyseerd" replace="$1eëlektrolyseerd" />
<Typo word="geëlideerd" find="([gG])eelideerd" replace="$1eëlideerd" />
<Typo word="geëlimineerd" find="([gG])eelimineerd" replace="$1eëlimineerd" />
<Typo word="geëmailleerd" find="([gG])eemailleerd" replace="$1eëmailleerd" />
<Typo word="geëmancipeerd" find="([gG])eemancipeerd" replace="$1eëmancipeerd" />
<Typo word="geëmbarkeerd" find="([gG])eembarkeerd" replace="$1eëmbarkeerd" />
<Typo word="geëmendeerd" find="([gG])eemendeerd" replace="$1eëmendeerd" />
<Typo word="geëmitteerd" find="([gG])eemitteerd" replace="$1eëmitteerd" />
<Typo word="geëmployeerde" find="([gG])eemployeerde" replace="$1eëmployeerde" />
<Typo word="geëncadreerd" find="([gG])eencadreerd" replace="$1eëncadreerd" />
<Typo word="geëncanailleerd" find="([gG])eencanailleerd" replace="$1eëncanailleerd" />
<Typo word="geëndosseerd" find="([gG])eendosseerd" replace="$1eëndosseerd" />
<Typo word="geënerveerd" find="([gG])eenerveerd" replace="$1eënerveerd" />
<Typo word="geëngageerd" find="([gG])eengageerd" replace="$1eëngageerd" />
<Typo word="geënsceneerd" find="\b([gG])e[eë]nsc?eneerd" replace="$1eënsceneerd" />
<Typo word="geënt" find="\b([gG])eent\b" replace="$1eënt" />
<Typo word="geëntameerd" find="([gG])eentameerd" replace="$1eëntameerd" />
<Typo word="geënterd" find="\b([gG])eenterd\b" replace="$1eënterd" />
<Typo word="geënthousiasmeerd" find="([gG])eenthousiasmeerd" replace="$1eënthousiasmeerd" />
<Typo word="geëntraineerd" find="([gG])eentraineerd" replace="$1eëntraineerd" />
<Typo word="geëpileerd" find="([gG])eepileerd" replace="$1eëpileerd" />
<Typo word="geëquipeerd" find="([gG])eequipeerd" replace="$1eëquipeerd" />
<Typo word="geërfd" find="([gG])eerfd" replace="$1eërfd" />
<Typo word="geërgerd" find="([gG])eergerd" replace="$1eërgerd" />
<Typo word="geërodeerd" find="([gG])eerodeerd" replace="$1eërodeerd" />
<Typo word="geëscamoteerd" find="([gG])eescamoteerd" replace="$1eëscamoteerd" />
<Typo word="geëscorteerd" find="([gG])eescorteerd" replace="$1eëscorteerd" />
<Typo word="geëssaaieerd" find="([gG])eessaaieerd" replace="$1eëssaaieerd" />
<Typo word="geëssayeerd" find="([gG])eessayeerd" replace="$1eëssayeerd" />
<Typo word="geëtablisseerd" find="([gG])eetablisseerd" replace="$1eëtablisseerd" />
<Typo word="geëtaleerd" find="([gG])eetaleerd" replace="$1eëtaleerd" />
<Typo word="geëtiketteerd" find="([gG])eetiketteerd" replace="$1eëtiketteerd" />
<Typo word="geëtst" find="\b([gG])eetst\b" replace="$1eëtst" />
<Typo word="geëtterd" find="\b([gG])eetterd" replace="$1eëtterd" />
<Typo word="geëtymologiseerd" find="([gG])eetymologiseerd" replace="$1eëtymologiseerd" />
<Typo word="geëvacueerd" find="([gG])eevacueerd" replace="$1eëvacueerd" />
<Typo word="geëvangeliseerd" find="([gG])eevangeliseerd" replace="$1eëvangeliseerd" />
<Typo word="geëvenaard" find="([gG])eevenaard" replace="$1eëvenaard" />
<Typo word="geëvenredigd" find="([gG])eevenredigd" replace="$1eëvenredigd" />
<Typo word="geëvolueerd" find="([gG])eevolueerd" replace="$1eëvolueerd" />
<Typo word="geëxalteerd" find="([gG])eexalteerd" replace="$1eëxalteerd" />
<Typo word="geëxamineerd" find="([gG])eexamineerd" replace="$1eëxamineerd" />
<Typo word="geëxcelleerd" find="([gG])eexcelleerd" replace="$1eëxcelleerd" />
<Typo word="geëxcerpeerd" find="([gG])eexcerpeerd" replace="$1eëxcerpeerd" />
<Typo word="geëxcommuniceerd" find="([gG])eexcommuniceerd" replace="$1eëxcommuniceerd" />
<Typo word="geëxcuseerd" find="([gG])eexcuseerd" replace="$1eëxcuseerd" />
<Typo word="geëxecuteerd" find="([gG])eexecuteerd" replace="$1eëxecuteerd" />
<Typo word="geëxerceerd" find="([gG])eexerceerd" replace="$1eëxerceerd" />
<Typo word="geëxhibeerd" find="([gG])eexhibeerd" replace="$1eëxhibeerd" />
<Typo word="geëxisteerd" find="([gG])eexisteerd" replace="$1eëxisteerd" />
<Typo word="geëxorciseerd" find="([gG])eexorciseerd" replace="$1eëxorciseerd" />
<Typo word="geëxpedieerd" find="([gG])eexpedieerd" replace="$1eëxpedieerd" />
<Typo word="geëxperimenteerd" find="([gG])eexperimenteerd" replace="$1eëxperimenteerd" />
<Typo word="geëxpireerd" find="([gG])eexpireerd" replace="$1eëxpireerd" />
<Typo word="geëxpliceerd" find="([gG])eexpliceerd" replace="$1eëxpliceerd" />
<Typo word="geëxpliqueerd" find="([gG])eexpliqueerd" replace="$1eëxpliqueerd" />
<Typo word="geëxplodeerd" find="([gG])eexplodeerd" replace="$1eëxplodeerd" />
<Typo word="geëxploiteerd" find="([gG])eexploiteerd" replace="$1eëxploiteerd" />
<Typo word="geëxploreerd" find="([gG])eexploreerd" replace="$1eëxploreerd" />
<Typo word="geëxponeerd" find="([gG])eexponeerd" replace="$1eëxponeerd" />
<Typo word="geëxporteerd" find="([gG])eexporteerd" replace="$1eëxporteerd" />
<Typo word="geëxposeerd" find="([gG])eexposeerd" replace="$1eëxposeerd" />
<Typo word="geëxtirpeerd" find="([gG])eextirpeerd" replace="$1eëxtirpeerd" />
<Typo word="geëzeld" find="([gG])eezeld" replace="$1eëzeld" />
<Typo word="gefêteerd" find="([gG])efeteerd" replace="$1efêteerd" />
<Typo word="gefröbeld" find="([gG])efrobeld" replace="$1efröbeld" />
<Typo word="gegoûteerd" find="([gG])ego[ue]teerd" replace="$1egoûteerd" />
<Typo word="geheven" find="gehoffen" replace="geheven" />
<Typo word="geïaad" find="([gG])eiaad" replace="$1eïaad" />
<Typo word="geïdealiseer" find="([gG])eidealiseer" replace="$1eïdealiseer" />
<Typo word="geïdentificeer" find="([gG])eidentificeer" replace="$1eïdentificeer" />
<Typo word="geïgnoreerd" find="([gG])eignoreerd" replace="$1eïgnoreerd" />
<Typo word="geïllumineerd" find="([gG])eillumineerd" replace="$1eïllumineerd" />
<Typo word="geïllustreerd" find="([gG])eillustreerd" replace="$1eïllustreerd" />
<Typo word="geïmiteerd" find="([gG])eimiteerd" replace="$1eïmiteerd" />
<Typo word="geïmmigreerd" find="([gG])eimmigreerd" replace="$1eïmmigreerd" />
<Typo word="geïmplementeer" find="([gG])eimplementeer" replace="$1eïmplementeer" />
<Typo word="geïmpliceerd" find="([gG])eimpliceerd" replace="$1eïmpliceerd" />
<Typo word="geïmponeerd" find="([gG])eimponeerd" replace="$1eïmponeerd" />
<Typo word="geïmporteer" find="([gG])eimporteer" replace="$1eïmporteer" />
<Typo word="geïmproviseer" find="([gG])eimproviseer" replace="$1eïmproviseer" />
<Typo word="geïnaugureerd" find="([gG])einaugureerd" replace="$1eïnaugureerd" />
<Typo word="geïncarneerd" find="([gG])eincarneerd" replace="$1eïncarneerd" />
<Typo word="geïncasseerd" find="([gG])eincasseerd" replace="$1eïncasseerd" />
<Typo word="geïnclineerd" find="([gG])einclineerd" replace="$1eïnclineerd" />
<Typo word="geïncommodeerd" find="([gG])eincommodeerd" replace="$1eïncommodeerd" />
<Typo word="geïncorporeerd" find="([gG])eincorporeerd" replace="$1eïncorporeerd" />
<Typo word="geïnd" find="\b([gG])eind\b" replace="$1eïnd" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Hoogeind & Haageind -->
<Typo word="H(aa|oo)geind" find="\bH(aa|oo)geïnd\b" replace="H$1geind" />
<Typo word="geïndividualiseerd" find="([gG])eindividualiseerd" replace="$1eïndividualiseerd" />
<Typo word="geïndosseerd" find="([gG])eindosseerd" replace="$1eïndosseerd" />
<Typo word="geïnduceerd" find="([gG])einduceerd" replace="$1eïnduceerd" />
<Typo word="geïndustrialiseerd" find="([gG])eindustrialiseerd" replace="$1eïndustrialiseerd" />
<Typo word="geïnfecteerd" find="([gG])einfecteerd" replace="$1eïnfecteerd" />
<Typo word="geïnfiltreerd" find="([gG])einfiltreerd" replace="$1eïnfiltreerd" />
<Typo word="geïnfluenceerd" find="([gG])einfluenceerd" replace="$1eïnfluenceerd" />
<Typo word="geïnformeerd" find="([gG])einformeerd" replace="$1eïnformeerd" />
<Typo word="geïnkt" find="\b([gG])einkt\b" replace="$1eïnkt" />
<Typo word="geïnsinueerd" find="([gG])einsinueerd" replace="$1eïnsinueerd" />
<Typo word="geïnsisteerd" find="([gG])einsisteerd" replace="$1eïnsisteerd" />
<Typo word="geïnspecteerd" find="([gG])einspecteerd" replace="$1eïnspecteerd" />
<Typo word="geïnspireerd" find="([gG])einspireerd" replace="$1eïnspireerd" />
<Typo word="geïnstalleerd" find="([gG])e[iï]nstall?eerd" replace="$1eïnstalleerd" />
<Typo word="geïnstitueerd" find="([gG])einstitueerd" replace="$1eïnstitueerd" />
<Typo word="geïnstrueerd" find="([gG])einstrueerd" replace="$1eïnstrueerd" />
<Typo word="geïnstrumenteerd" find="([gG])einstrumenteerd" replace="$1eïnstrumenteerd" />
<Typo word="geïntegreerd" find="([gG])eintegreerd" replace="$1eïntegreerd" />
<Typo word="geïntensiveerd" find="([gG])eintensiveerd" replace="$1eïntensiveerd" />
<Typo word="geïnteresseerd" find="\b([gG])e[iï]nte[r]+e[s]+eerd" replace="$1eïnteresseerd" />
<Typo word="geïnterneerd" find="([gG])einterneerd" replace="$1eïnterneerd" />
<Typo word="geïnterpelleerd" find="([gG])einterpelleerd" replace="$1eïnterpelleerd" />
<Typo word="geïnterpoleerd" find="([gG])einterpoleerd" replace="$1eïnterpoleerd" />
<Typo word="geïnterpreteerd" find="([gG])einterpreteerd" replace="$1eïnterpreteerd" />
<Typo word="geïnterpungeerd" find="([gG])einterpungeerd" replace="$1eïnterpungeerd" />
<Typo word="geïnterrumpeerd" find="([gG])einterrumpeerd" replace="$1eïnterrumpeerd" />
<Typo word="geïntervenieerd" find="([gG])eintervenieerd" replace="$1eïntervenieerd" />
<Typo word="geïnterviewd" find="([gG])einterviewd" replace="$1eïnterviewd" />
<Typo word="geïntimeerde" find="([gG])eintimeerde" replace="$1eïntimeerde" />
<Typo word="geïntimideerd" find="([gG])eintimideerd" replace="$1eïntimideerd" />
<Typo word="geïntoneerd" find="([gG])eintoneerd" replace="$1eïntoneerd" />
<Typo word="geïntrigeerd" find="([gG])eintrigeerd" replace="$1eïntrigeerd" />
<Typo word="geïntroduceerd" find="([gG])eintroduceerd" replace="$1eïntroduceerd" />
<Typo word="geïnundeerd" find="([gG])einundeerd" replace="$1eïnundeerd" />
<Typo word="geïnventariseerd" find="([gG])einventariseerd" replace="$1eïnventariseerd" />
<Typo word="geïnvesteerd" find="([gG])einvesteerd" replace="$1eïnvesteerd" />
<Typo word="geïnviteerd" find="([gG])einviteerd" replace="$1eïnviteerd" />
<Typo word="geïoniseerd" find="([gG])eioniseerd" replace="$1eïoniseerd" />
<Typo word="geïroniseerd" find="([gG])eironiseerd" replace="$1eïroniseerd" />
<Typo word="geïrrigeerd" find="([gG])eirrigeerd" replace="$1eïrrigeerd" />
<Typo word="geïrriteerd" find="([gG])eirriteerd" replace="$1eïrriteerd" />
<Typo word="geïsoleerd" find="([gG])eisoleerd" replace="$1eïsoleerd" />
<Typo word="gelaïciseerd" find="([gG])elaiciseerd" replace="$1elaïciseerd" />
<Typo word="gemaniëreerd" find="([gG])emaniereerd" replace="$1emaniëreerd" />
<Typo word="gemêleerd" find="([gG])emeleerd" replace="$1emêleerd" />
<Typo word="gênant" find="\b([gG])enant(e)?" replace="$1ênant$2" />
<Typo word="gêne" find="\bzjaine\b" replace="gêne" />
<Typo word="genealogieën" find="([gG])enealogi[eë]+n" replace="$1enealogieën" />
<Typo word="genieën" find="([gG])eni[eë]+n" replace="$1enieën" />
<Typo word="geniëlleerd" find="([gG])enielleerd" replace="$1eniëlleerd" />
<Typo word="genitaliën" find="([gG])enitali[eë]+n" replace="$1enitaliën" />
<Typo word="georiënteerd" find="([gG])eorienteerd" replace="$1eoriënteerd" />
<Typo word="gepoëtiseerd" find="([gG])epoetiseerd" replace="$1epoëtiseerd" />
<Typo word="gereüsseerd" find="([gG])ereusseerd" replace="$1ereüsseerd" />
<Typo word="geröntgend" find="([gG])erontgend" replace="$1eröntgend" />
<Typo word="geruïneerd" find="([gG])eruineerd" replace="$1eruïneerd" />
<Typo word="gesolfègieerd" find="([gG])esolfegieerd" replace="$1esolfègieerd" />
<Typo word="getatoeëerd" find="([gG])etatoe[eë]+rd" replace="$1etatoeëerd" />
<Typo word="getiërceerd" find="([gG])etierceerd" replace="$1etiërceerd" />
<Typo word="getweeën" find="([gG])etwe[eë]+n" replace="$1etweeën" />
<Typo word="geünieerd" find="([gG])eunieerd" replace="$1eünieerd" />
<Typo word="geüniformeerd" find="([gG])euniformeerd" replace="$1eüniformeerd" />
<Typo word="geüpload" find="\bge-?upload" replace="geüpload" />
<Typo word="geürineerd" find="([gG])eurineerd" replace="$1eürineerd" />
<Typo word="geürmd" find="([gG])eurmd" replace="$1eürmd" />
<Typo word="geüsurpeerd" find="([gG])eusurpeerd" replace="$1eüsurpeerd" />
<Typo word="geütiliseerd" find="([gG])eutiliseerd" replace="$1eütiliseerd" />
<Typo word="gevreeën" find="([gG])evre[eë]+n" replace="$1evreeën" />
<Typo word="glacé" find="\b([gG])lac[eé]\b" replace="$1lacé" />
<Typo word="glariën" find="\b([gG])larien\b" replace="$1lariën" />
<Typo word="gleeën" find="\b([gG])le[eë]+n\b" replace="$1leeën" />
<Typo word="gloriën" find="([gG])lorien\b" replace="$1loriën" />
<Typo word="gloriëren" find="([gG])lori[eë]+ren\b" replace="$1loriëren" />
<Typo word="goëtie" find="\b([gG])oetie\b" replace="$1oëtie" />
<Typo word="goûte(erde/ren)" find="([gG])o[ue]te(erde|ren)" replace="$1oûte$2" />
<Typo word="gradiënt" find="\b([gG])radient\b" replace="$1radiënt" />
<Typo word="grafieën" find="([gG])rafi[eë]+n\b" replace="$1rafieën" />
<Typo word="gramineeën" find="([gG])ramine[eë]+n" replace="$1ramineeën" />
<Typo word="gratiën" find="([gG])rati[eë]+n" replace="$1ratiën" />
<Typo word="gratificatiën" find="([gG])ratificati[eë]+n" replace="$1ratificatiën" />
<Typo word="griepepidemieën" find="([gG])riepepidemi[eë]+n" replace="$1riepepidemieën" />
<Typo word="grondzeeën" find="([gG])rondze[eë]+n" replace="$1rondzeeën" />
<Typo word="grootindustriëlen" find="([gG])rootindustri[eë]+len" replace="$1rootindustriëlen" />
<Typo word="gruyère" find="([gG])ruyere" replace="$1ruyère" />
<Typo word="habitué" find="\b([hH])abitu[eé]\b" replace="$1abitué" />
<Typo word="haciënda" find="\b([hH])acienda" replace="$1aciënda" />
<Typo word="hanenei" find="([hH])ane([eë])i" replace="$1anenei" />
<Typo word="haneschreeën" find="([hH])aneschre[eë]+n" replace="$1aneschreeën" />
<Typo word="hanetreeën" find="([hH])anetre[eë]+n" replace="$1anetreeën" />
<Typo word="harmonieën" find="([hH])armoni[eë]+n" replace="$1armonieën" />
<Typo word="harmoniëren" find="([hH])armoni[eë]+ren" replace="$1armoniëren" />
<Typo word="hartendrieën" find="([hH])artendri[eë]+n" replace="$1artendrieën" />
<Typo word="haut-reliëf" find="([hH])aut[-]reli[eë]f" replace="$1aut-reliëf" />
<Typo word="hebraïsme" find="([hH])ebraisme" replace="$1ebraïsme" />
<Typo word="hebreeë(n/r)" find="([hH])ebre[eë]+([nr])" replace="$1ebreeë$2" />
<Typo word="hief/verhief" find="\b(h|verh)efte\b" replace="$1ief" />
<Typo word="hieven/verhieven" find="\b(h|verh)eften\b" replace="$1ieven" />
<Typo word="Helvetiër" find="[hH]elvetier" replace="Helvetiër" />
<Typo word="henneëi" find="([hH])enneei" replace="$1enneëi" />
<Typo word="heresieën" find="\b([hH])eresi[eë]+n" replace="$1eresieën" />
<Typo word="heroën" find="([hH])eroen" replace="$1eroën" />
<Typo word="heroïek" find="([hH])eroiek" replace="$1eroïek" />
<Typo word="heroïsme" find="([hH])eroisme" replace="$1eroïsme" />
<Typo word="hexaëder" find="([hH])exaeder" replace="$1exaëder" />
<Typo word="hiërarchie" find="([hH])ierarchie" replace="$1iërarchie" />
<Typo word="hiërarchieën" find="([hH])i[eë]rarchi[eë]+n" replace="$1iërarchieën" />
<Typo word="hiërarchisch" find="([hH])i[eë]+rarchisch" replace="$1iërarchisch" />
<Typo word="hiëratisch" find="([hH])i[eë]+ratisch" replace="$1iëratisch" />
<Typo word="hiërogl(ief/ifisch|yfisch)" find="([hH])i[eë]+rogl(ief|[iy]fische?)" replace="$1iërogl$2" />
<Typo word="hiëroglyfe" find="([hH])i[eë]+roglyfe" replace="$1iëroglyfe" />
<Typo word="hindoeïsme" find="([hH])indoeisme" replace="$1indoeïsme" />
<Typo word="hoboïst" find="([hH])oboist" replace="$1oboïst" />
<Typo word="hoe dan ook" find="\b([hH])oedanook\b" replace="$1oe dan ook" />
<Typo word="homilieën" find="([hH])omili[eë]+n" replace="$1omilieën" />
<Typo word="hooggeëerd" find="([hH])oogge[eë]+rd" replace="$1ooggeëerd" />
<Typo word="hostiën" find="([hH])osti[eë]+n" replace="$1ostiën" />
<Typo word="hygiën(e/isch/ist)" find="([hH])ygien(e|isch|ist)" replace="$1ygiën$2" />
<Typo word="iaën" find="\b([iI])aen\b" replace="$1aën" />
<Typo word="ideëel" find="([iI])de[eë]+l\b" replace="$1deëel" />
<Typo word="ideeën" find="ide[eë]+n" replace="ideeën" />
<Typo word="Ideeën" find="Idee[eë]+n" replace="Ideeën" />
<Typo word="ideële" find="([iI])de[eë]+le" replace="$1deële" />
<Typo word="ideeëlo(os/ze)" find="([iI])de[eë]+[n]?lo(os|ze)" replace="$1deeëlo$2" />						
<Typo word="ideologieën" find="([iI])deologi[eë]+n" replace="$1deologieën" />
<Typo word="immateriële" find="([iI])m?materi[eë]+le" replace="$1mmateriële" />
<Typo word="impertinentiën" find="([iI])mpertinentien" replace="$1mpertinentiën" />
<Typo word="inconveniënt" find="([iI])nconvenient" replace="$1nconveniënt" />
<!--rechtzetting om vele valse positieven te vermijden : The Inconvenient Truth-->
<Typo word="Inconvenient Truth" find="[iI]nconveniënt [tT]ruth" replace="Inconvenient Truth" />
<Typo word="indiciën" find="([iI])ndici[eë]+n" replace="$1ndiciën" />
<Typo word="Indiër" find="\b[iI]ndier(s)?\b" replace="Indiër$1" />
<Typo word="indierock" find="([iI])ndiërock" replace="$1ndierock" />
<Typo word="Indonesiër" find="[iI]ndonesier" replace="Indonesiër" />
<Typo word="indulgentiën" find="([iI])ndulgenti[eë]+n" replace="$1ndulgentiën" />
<Typo word="industrieën" find="([iI])ndustri[eë]+n" replace="$1ndustrieën" />
<Typo word="industriële" find="([iI])ndustri[eë]+le" replace="$1ndustriële" />
<Typo word="infirmerieën" find="([iI])nfirmeri[eë]+n" replace="$1nfirmerieën" />
<Typo word="ingeënt" find="([iI])ngeent" replace="$1ngeënt" />
<Typo word="ingeërfd" find="([iI])ngeerfd" replace="$1ngeërfd" />
<Typo word="ingrediënt" find="([iI])ngredi[eë]+nt" replace="$1ngrediënt" />
<Typo word="inspectiën" find="([iI])nspecti[eë]+n" replace="$1nspectiën" />
<Typo word="instantané" find="([iI])nstantan[eé]" replace="$1nstantané" />
<Typo word="interveniëren" find="([iI])nterveni[eë]+ren" replace="$1nterveniëren" />
<Typo word="introducé" find="([iI])ntroduc[eé]\b" replace="$1ntroducé" />
<Typo word="intuïtie" find="([iI])ntuitie" replace="$1ntuïtie" />
<Typo word="israëli" find="\b([iI])sra[eë]+li" replace="$1sraëli" />
<Typo word="jaloezieën" find="([jJ])aloezi[eë]+n" replace="$1aloezieën" />
<Typo word="jardinière" find="([jJ])ardiniere" replace="$1ardinière" />
<Typo word="jeremiëren" find="([jJ])eremi[eë]+ren" replace="$1eremiëren" />
<Typo word="jezuïet" find="([jJ])ezu[iï]e?t" replace="$1ezuïet" />
<Typo word="jezuïtisch" find="([jJ])ezu[iï]e?tisch" replace="$1ezuïtisch" />
<Typo word="judiciële" find="([jJ])udici[eë]+le" replace="$1udiciële" />
<Typo word="jurisdictiën" find="([jJ])urisdicti[eë]+n" replace="$1urisdictiën" />
<Typo word="justitiële" find="([jJ])ustiti[eë]+le" replace="$1ustitiële" />
<Typo word="kadeeën" find="([kK])ade[eë]+n" replace="$1adeeën" />
<Typo word="kaïn" find="\b([kK])ain\b" replace="$1aïn" />
<Typo word="kakofonieën" find="([kK])akofoni[eë]+n" replace="$1akofonieën" />
<Typo word="kakografieën" find="([kK])akografi[eë]+n" replace="$1akografieën" />
<Typo word="kalkoeneëi" find="([kK])alkoeneei" replace="$1alkoeneëi" />
<Typo word="kalligrafieën" find="([kK])alligrafi[eë]+n" replace="$1alligrafieën" />
<Typo word="kanoën" find="([kK])anoen" replace="$1anoën" />
<Typo word="kapelanieën" find="([kK])apelani[eë]+n" replace="$1apelanieën" />
<Typo word="kilostère" find="([kK])ilostere" replace="$1ilostère" />
<Typo word="kippeëi" find="([kK])ippeei" replace="$1ippeëi" />
<Typo word="klaspatiënt" find="([kK])laspati[eë]+nt" replace="$1laspatiënt" />
<Typo word="klassepatiënt" find="([kK])lassepati[eë]+nt" replace="$1lassepatiënt" />
<Typo word="klaverdrieën" find="([kK])laverdri[eë]+n" replace="$1laverdrieën" />
<Typo word="klaverendrieën" find="([kK])laverendri[eë]+n" replace="$1laverendrieën" />
<Typo word="kleinodiënschrijn" find="([kK])leinodienschrijn" replace="$1leinodiënschrijn" />
<Typo word="kleppermanspoëzie" find="([kK])leppermanspoezie" replace="$1leppermanspoëzie" />
<Typo word="knieën" find="([kK])ni[eë]+n" replace="$1nieën" />
<Typo word="koekendrieën" find="([kK])oekendri[eë]+n" replace="$1oekendrieën" />
<Typo word="koloniën" find="([kK])oloni[eë]+n" replace="$1oloniën" />
<Typo word="kopieën" find="[ck]opi[eë]+n" replace="kopieën" />
<Typo word="kopiëren" find="[ck]opi[eë]+ren" replace="kopiëren" />
<Typo word="kopieer" find="[ck]opiëer" replace="kopieer" />
<Typo word="krachtpeeën" find="([kK])rachtpe[eë]+n" replace="$1rachtpeeën" />
<Typo word="krestomathieën" find="([kK])restomathi[eë]+n" replace="$1restomathieën" />
<Typo word="krokodilleëi" find="([kK])rokodilleei" replace="$1rokodilleëi" />
<Typo word="kronologieën" find="([kK])ronologi[eë]+n" replace="$1ronologieën" />
<Typo word="kweeën" find="([kK])we[eë]+n" replace="$1weeën" />
<Typo word="laïcis(eerde/eren/me)" find="([lL])aicis(eerde|eren|me)" replace="$1aïcis$2" />
<Typo word="leliën" find="([lL])eli[eë]+n" replace="$1eliën" />
<Typo word="leprozerieën" find="([lL])eprozeri[eë]+n" replace="$1eprozerieën" />
<Typo word="levensmoeë" find="([lL])evensmoee" replace="$1evensmoeë" />
<Typo word="lilaächtig" find="([lL])ila[aä]chtig" replace="$1ilaächtig" />
<Typo word="lingerieën" find="([lL])ingeri[eë]+n" replace="$1ingerieën" />
<Typo word="liniëren" find="([lL])ini[eë]+ren" replace="$1iniëren" />
<Typo word="litanieën" find="([lL])itani[eë]+n" replace="$1itanieën" />
<Typo word="lithografieën" find="([lL])ithografi[eë]+n" replace="$1ithografieën" />
<Typo word="liturgieën" find="([lL])iturgi[eë]+n" replace="$1iturgieën" />
<Typo word="luizeëi" find="([lL])uizeei" replace="$1uizeëi" />
<Typo word="lustpriëlen" find="([lL])ustprielen" replace="$1ustpriëlen" />
<Typo word="machinerieën" find="([mM])achineri[eë]+n" replace="$1achinerieën" />
<Typo word="maçonniek" find="([mM])a[cç]onniek" replace="$1açonniek" />
<Typo word="magiër" find="\b([mM])agier(s)?" replace="$1agiër$2" />
<Typo word="maîtresse" find="([mM])(ai|e)tresse(s)?" replace="$1aîtresse$3" />
<Typo word="maliën" find="\b([mM])alien" replace="$1aliën" />
<Typo word="mandiën" find="\b([mM])andi[eë]+n" replace="$1andiën" />
<Typo word="manicheeër" find="([mM])aniche[eë]+r" replace="$1anicheeër" />
<Typo word="manicheïsme" find="([mM])anicheisme" replace="$1anicheïsme" />
<Typo word="manieën" find="([mM])ani[eë]+n" replace="$1anieën" />
<Typo word="maniërisme" find="([mM])anieris(me|t)" replace="$1aniëris$2" />
<Typo word="maroquinerieën" find="([mM])aroquineri[eë]+n" replace="$1aroquinerieën" />
<Typo word="materiële" find="([mM])ateri[eë]+le" replace="$1ateriële" />
<Typo word="materiën" find="([mM])ateri[eë]+n" replace="$1ateriën" />
<Typo word="medeëigena(ar/ren/res)" find="([mM])ed[eë]+igena(ar|re[ns])" replace="$1edeëigena$2" />
<Typo word="medeërfgena(am/me)" find="([mM])ed[eë]+rfgena(am|me)" replace="$1edeërfgena$2" />
<Typo word="medeëter" find="([mM])edeeter" replace="$1edeëter" />
<Typo word="medeïngezetene" find="([mM])edeingezetene" replace="$1edeïngezetene" />
<Typo word="mediëvist" find="\b([mM])edia?evist" replace="$1ediëvist" />
<Typo word="meditatiën" find="([mM])editati[eë]+n" replace="$1editatiën" />
<Typo word="meeëte(n/r)" find="([mM])e[eë][eë]te([nr])\b" replace="$1eeëte$2" />
<Typo word="meeuweëi" find="([mM])eeuweei" replace="$1eeuweëi" />
<Typo word="mêleerde" find="([mM])ele(erde|eren)" replace="$1êleerde" />
<Typo word="melodieën" find="([mM])elodieen\b" replace="$1elodieën" />
<Typo word="menagerieën" find="([mM])enageri[eë]+n" replace="$1enagerieën" />
<Typo word="meniën" find="([mM])eni[eë]+n" replace="$1eniën" />
<Typo word="mesalliëren" find="([mM])esalli[eë]+ren" replace="$1esalliëren" />
<Typo word="metalloïde" find="([mM])etalloide" replace="$1etalloïde" />
<Typo word="met name" find="\b([mM])etname\b" replace="$1et name" />
<Typo word="metonymieën" find="([mM])etonymi[eë]+n" replace="$1etonymieën" />
<Typo word="miereëi" find="([mM])iereei" replace="$1iereëi" />
<Typo word="ministeriële" find="([mM])inisteri[eë]+le" replace="$1inisteriële" />
<Typo word="misère" find="([mM])isere\b" replace="$1isère" />
<Typo word="missiën" find="([mM])issi[eë]+n\b" replace="$1issiën" />
<Typo word="moeë" find="\b([mM])oee\b" replace="$1oeë" />
<Typo word="moiré" find="\b([mM])oir[eé]\b" replace="$1oiré" />
<Typo word="molière" find="([mM])oliere" replace="$1olière" />
<Typo word="monarchieën" find="([mM])onarchi[eë]+n" replace="$1onarchieën" />
<Typo word="monografieën" find="([mM])onografi[eë]+n" replace="$1onografieën" />
<Typo word="monomanieën" find="([mM])onomani[eë]+n" replace="$1onomanieën" />
<Typo word="monopoliën" find="([mM])onopoli[eë]+n" replace="$1onopoliën" />
<Typo word="monotheïs(me/t)" find="([mM])onotheis(me|t)" replace="$1onotheïs$2" />
<Typo word="moskeeën" find="([mM])oske[eë]+n" replace="$1oskeeën" />
<Typo word="mummiën" find="([mM])ummi[eë]+n" replace="$1ummiën" />
<Typo word="muntspeciën" find="([mM])untspeci[eë]+n" replace="$1untspeciën" />
<Typo word="musseëi" find="([mM])usseei" replace="$1usseëi" />
<Typo word="mysteriën" find="([mM])ysteri[eë]+n" replace="$1ysteriën" />
<Typo word="mythologieën" find="([mM])ythologi[eë]+n" replace="$1ythologieën" />
<Typo word="na-ape(n/r)" find="([nN])a[aä]pe([nr])" replace="$1a-ape$2" />
<Typo word="nachtcafé" find="([nN])achtcaf[eé]" replace="$1achtcafé" />
<Typo word="naë" find="\b([nN])ae\b" replace="$1aë" />
<Typo word="naïe(f/ve/viteit)" find="([nN])aie(f|ve|viteit)" replace="$1aïe$2" />
<Typo word="natiën" find="([nN])ati[eë]+n\b" replace="$1atiën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden met naam Donatien -->
<Typo word="Donatien" find="\bDonatiën\b" replace="Donatien" />
<Typo word="naweeën" find="([nN])awe[eë]+n" replace="$1aweeën" />
<Typo word="nazireeër" find="([nN])azire[eë]+r" replace="$1azireeër" />
<Typo word="necrologieën" find="([nN])ecrologi[eë]+n" replace="$1ecrologieën" />
<Typo word="negligé" find="\b([nN])eglig[eé]" replace="$1egligé" />
<Typo word="neuralgieën" find="([nN])euralgi[eë]+n" replace="$1euralgieën" />
<Typo word="neuriën" find="([nN])euri[eë]+n" replace="$1euriën" />
<Typo word="niëlle(erde/ren)" find="([nN])ielle(erde|ren)" replace="$1iëlle$2" />
<Typo word="Nieuwgrieks" find="\b[nN]ieu?w-?[gG]rieks" replace="Nieuwgrieks" />
<Typo word="notariële" find="([nN])otari[eë]+le" replace="$1otariële" />
<Typo word="nouveauté" find="\b([nN])ouveaut[eé]\b" replace="$1ouveauté" />
<Typo word="obediëntie" find="([oO])bedientie" replace="$1bediëntie" />
<Typo word="oblieën" find="([oO])bli[eë]+n" replace="$1blieën" />
<Typo word="observantiën" find="([oO])bservanti[eë]+n" replace="$1bservantiën" />
<Typo word="ochlocratieën" find="([oO])chlocrati[eë]+n" replace="$1chlocratieën" />
<Typo word="octaëder" find="([oO])cta[eë]+der" replace="$1ctaëder" />
<Typo word="odysseeën" find="([oO])dysse[eë]+n" replace="$1dysseeën" />
<Typo word="officiële" find="([oO])ff?ici[eë]+le" replace="$1fficiële" />
<Typo word="officieel" find="([oO])ff?ici[ëe]el" replace="$1fficieel" />
<Typo word="oleïne" find="\b([oO])leine" replace="$1leïne" />
<Typo word="oleografieën" find="([oO])leografi[eë]+n" replace="$1leografieën" />
<Typo word="oliën" find="\b([oO])li[eë]+n\b" replace="$1liën" />
<Typo word="oligarchieën" find="([oO])ligarchi[eë]+n" replace="$1ligarchieën" />
<Typo word="omertà" find="\b([oO])merta\b" replace="$1mertà" />
<Typo word="omgeëgd" find="([oO])mgeegd" replace="$1mgeëgd" />
<Typo word="ondergeëgd" find="([oO])ndergeegd" replace="$1ndergeëgd" />
<Typo word="onderzeeër" find="([oO])nderze[eë]+r" replace="$1nderzeeër" />
<Typo word="ongeëvenaard" find="([oO])ngeevenaard" replace="$1ngeëvenaard" />
<Typo word="onomatopeeën" find="([oO])nomatope[eë]+n" replace="$1nomatopeeën" />
<Typo word="oöliet" find="([oO])oliet" replace="$1öliet" />
<Typo word="oorlogsweeën" find="([oO])orlogswe[eë]+n" replace="$1orlogsweeën" />
<Typo word="opgeëist" find="([oO])pgeeist" replace="$1pgeëist" />
<Typo word="optreeën" find="\b([oO])ptre[eë]+n" replace="$1ptreeën" />
<Typo word="oranjerieën" find="([oO])ranjeri[eë]+n" replace="$1ranjerieën" />
<Typo word="orchideeën" find="([oO])rchide[eë]+n" replace="$1rchideeën" />
<Typo word="ordonnantiën" find="([oO])rdonnanti[eë]+n" replace="$1rdonnantiën" />
<Typo word="orgieën" find="([oO])rgieen" replace="$1rgieën" />
<Typo word="orgiën" find="([oO])rgien" replace="$1rgiën" />
<Typo word="orthografieën" find="([oO])rthografi[eë]+n" replace="$1rthografieën" />
<Typo word="osseknieën" find="([oO])sseknieen" replace="$1sseknieën" />
<Typo word="oubliëtte" find="([oO])ubliette" replace="$1ubliëtte" />
<Typo word="Oudengels" find="\b[oO]ud-?( )?[eE]ngels" replace="Oudengels"
<Typo word="Oudgrieks" find="\b[oO]ud-?( )?[gG]rieks" replace="Oudgrieks"
<Typo word="Oudfrans" find="\b[oO]ud-?( )?[fF]rans" replace="Oudfrans"
<Typo word="overgeërfd" find="([oO])vergeerfd" replace="$1vergeërfd" />
<Typo word="oweeër" find="\b([oO])we[eë]+r" replace="$1weeër" />
<Typo word="paascommuniën" find="([pP])aascommuni[eë]+n" replace="$1aascommuniën" />
<Typo word="pacificatiën" find="([pP])acificati[eë]+n" replace="$1acificatiën" />
<Typo word="paleozoën" find="([pP])aleozo[eë]+n" replace="$1aleozoën" />
<Typo word="paleozoïcum" find="([pP])aleozoicum" replace="$1aleozoïcum" />
<Typo word="panaceeën" find="([pP])anace[eë]+n" replace="$1anaceeën" />
<Typo word="pandemieën" find="([pP])andemi[eë]+n" replace="$1andemieën" />
<Typo word="pantheïs(me/t)" find="([pP])antheis(me|t)" replace="$1antheïs$2" />
<Typo word="papier-maché" find="([pP])apier-mach[eé]" replace="$1apier-maché" />
<Typo word="paralysieën" find="([pP])aralysi[eë]+n" replace="$1aralysieën" />
<Typo word="parfumerieën" find="([pP])arfumeri[eë]+n" replace="$1arfumerieën" />
<Typo word="parochië(le/n)" find="([pP])arochi[eë]+(le|n)\b" replace="$1arochië$2" />
<Typo word="parodieën" find="([pP])arodi[eë]+n(?!ummer)" replace="$1arodieën" />
<Typo word="parodiëren" find="([pP])arodi[eë]+ren" replace="$1arodiëren" />
<Typo word="partieel" find="([pP])arti[ëe][ëe]l" replace="$1artieel" />
<Typo word="partiële" find="([pP])arti[eë]+le" replace="$1artiële" />
<Typo word="pastorieën" find="([pP])astori[eë]+n" replace="$1astorieën" />
<Typo word="patiënt(/e/ie)" find="(?<![eE]nglish )([pP])atient(?!a\b)" replace="$1atiënt" />
<Typo word="patisserieën" find="([pP])atiss?eri[eë]+n" replace="$1atisserieën" />
<Typo word="patriciër" find="([pP])atrici[eë]+r" replace="$1atriciër" />
<Typo word="pedanterieën" find="([pP])edanteri[eë]+n" replace="$1edanterieën" />
<Typo word="peigné" find="\b([pP])eign[eé]\b" replace="$1eigné" />
<Typo word="penitentiën" find="([pP])enitenti[eë]+n" replace="$1enitentiën" />
<Typo word="pentaëder" find="([pP])entaeder" replace="$1entaëder" />
<Typo word="perceptiën" find="([pP])ercepti[eë]+n" replace="$1erceptiën" />
<Typo word="percipiëren" find="([pP])ercipi[eë]+ren" replace="$1ercipiëren" />
<Typo word="periferieën" find="([pP])eriferi[eë]+n" replace="$1eriferieën" />
<Typo word="peripetieën" find="([pP])eripeti[eë]+n" replace="$1eripetieën" />
<Typo word="persattaché" find="([pP])ersattach[eé]" replace="$1ersattaché" />
<Typo word="personifiëren" find="([pP])ersonifi[eë]+ren" replace="$1ersonifiëren" />
<Typo word="pestilentiën" find="([pP])estilenti[eë]+n" replace="$1estilentiën" />
<Typo word="petitiën" find="([pP])etiti[eë]+n\b" replace="$1etitiën" />
<Typo word="piëdestal" find="([pP])iedestal" replace="$1iëdestal" />
<Typo word="piët(a/eit/isme/isterij)" find="([pP])iet(a|eit|isme|isterij)" replace="$1iët$2" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Pieta van Dishoeck-->
<Typo word="Pieta van Dishoeck" find="[pP]iëta van [dD]ishoeck" replace="Pieta van Dishoeck" />
<Typo word="pikanterieën" find="([pP])ikanteri[eë]+n" replace="$1ikanterieën" />
<Typo word="pinguïn" find="([pP])inguin" replace="$1inguïn" />
<Typo word="piqué" find="\b([pP])iqu[eé]\b" replace="$1iqué" />
<Typo word="plissé" find="\b([pP])liss[eé]\b" replace="$1lissé" />
<Typo word="plutocratieën" find="([pP])lutocrati[eë]+n" replace="$1lutocratieën" />
<Typo word="planetoïde" find="([pP])lanetoide" replace="$1lanetoïde" />
<Typo word="poëem" find="([pP])oe[eë]+m\b" replace="$1oëem" />
<Typo word="poëet" find="([pP])oe[eë]+t\b" replace="$1oëet" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Poet Laureate-->
<Typo word="Poet Laureate" find="Poëet Laureate" replace="Poet Laureate" />
<Typo word="poëmen" find="([pP])oemen" replace="$1oëmen" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Philopoemen-->
<Typo word="Philopoemen" find="[pP]hilopo[eë]men" replace="Philopoemen" />
<Typo word="poëtaster" find="([pP])oetaster" replace="$1oëtaster" />
<Typo word="poët(en/iek/isch/iseerd/iseren)" find="([pP])oet(en|iek|isch|iseerd|iseren)\b" replace="$1oët$2" />
<Typo word="poëzie" find="([pP])oezie" replace="$1oëzie" />
<Typo word="pointillé" find="([pP])ointill[eé]" replace="$1ointillé" />
<Typo word="Pokémon" find="([pP])ok[eé]mon" replace="$1okémon" />
<Typo word="politiële" find="([pP])oliti[eë]+le\b" replace="$1olitiële" />
<Typo word="pollevieën" find="[pP]ollevi[eë]+n" replace="Pollevieën" />
<Typo word="polynesiër" find="[pP]olynesier" replace="Polynesiër" />
<Typo word="polytheïs(me/t)" find="([pP])olytheis(me|t)" replace="$1olytheïs$2" />
<Typo word="poolzeeën" find="([pP])oolze[eë]+n" replace="$1oolzeeën" />
<Typo word="poriën" find="([pP])ori[eë]+n" replace="$1oriën" />
<Typo word="portière" find="([pP])ortiere\b" replace="$1ortière" />
<Typo word="potentiële" find="([pP])otenti[eë]+le" replace="$1otentiële" />
<Typo word="prairiën" find="([pP])rairi[eë]+n" replace="$1rairiën" />
<Typo word="predikatiën" find="([pP])redikati[eë]+n" replace="$1redikatiën" />
<Typo word="prefatiën" find="([pP])refati[eë]+n" replace="$1refatiën" />
<Typo word="prejudiciëren" find="([pP])rejudici[eë]+ren" replace="$1rejudiciëren" />
<Typo word="presidentiële" find="([pP])residenti[eë]+le" replace="$1residentiële" />
<Typo word="priëlen" find="([pP])ri[eë]+len" replace="$1riëlen" />
<Typo word="priksleeën" find="([pP])riksle[eë]+n" replace="$1riksleeën" />
<Typo word="principiële" find="([pP])rincipi[eë]+le" replace="$1rincipiële" />
<Typo word="privé" find="\b([pP])riv[eé](-)?\b" replace="$1rivé$2" />
<Typo word="privévermogen" find="\b([pP])rivevermogen" replace="$1rivévermogen" />
<Typo word="privilegiën" find="([pP])rivilegi[eë]+n" replace="$1rivilegiën" />
<Typo word="procedé" find="([pP])roc[eé]d[eé]+\b" replace="$1rocedé" />
<Typo word="procedeetje" find="([pP])roc[eé]d[eé]+tje" replace="$1rocedeetje" />
<Typo word="profetieën" find="([pP])rofeti[eë]+n" replace="$1rofetieën" />
<Typo word="proletariër" find="([pP])roletarier" replace="$1roletariër" />
<Typo word="promiscuïteit" find="([pP])romiscuiteit" replace="$1romiscuïteit" />
<Typo word="propyleeën" find="([pP])ropyle[eë][eë]n" replace="$1ropyleeën" />
<Typo word="prostitué" find="([pP])rostitu[eé]\b" replace="$1rostitué" />
<Typo word="prostitue(es/ren/eert/eerde)" find="([pP])rostitu[eé](es|eer|ren)" replace="$1rostitue$2" />
<Typo word="protegé" find="([pP])rot[eé]g[eé]\b" replace="$1rotegé" />
<Typo word="protegeetje" find="([pP])rot[eé]g[eé]+tje" replace="$1rotegeetje" />
<Typo word="proteïne" find="([pP])roteine" replace="$1roteïne" />
<Typo word="protozoön" find="([pP])rotoz[oö]+n" replace="$1rotozoön" />
<Typo word="provença(al/le)" find="([pP])roven[cç]a(al|len)" replace="$1rovença$2" />
<Typo word="providentiële" find="([pP])rovidenti[eë]+le" replace="$1rovidentiële" />
<Typo word="provinciën" find="([pP])rovinci[eë]+n\b" replace="$1rovinciën" />
<Typo word="prozaïs(ch/t)" find="([pP])rozais(ch|t)" replace="$1rozaïs$2" />
<Typo word="pruderieën" find="([pP])ruderi[eë]+n" replace="$1ruderieën" />
<Typo word="psalmodieën" find="([pP])salmodi[eë]+n" replace="$1salmodieën" />
<Typo word="psalmodiëren" find="([pP])salmodi[eë]+ren" replace="$1salmodiëren" />
<Typo word="Pyeongchang" find="Pyeonchang" replace="Pyeongchang" />
<Typo word="pygmeeën" find="([pP])ygme[eë]+n" replace="$1ygmeeën" />
<Typo word="queuën" find="([qQ])ueuen" replace="$1ueuën" />
<Typo word="quiëtis(me/t)" find="([qQ])uietis(me|t)" replace="$1uiëtis$2" />
<Typo word="quotiënt" find="([qQ])uotient" replace="$1uotiënt" />
<Typo word="radiografieën" find="([rR])adiografi[eë]+n" replace="$1adiografieën" />
<Typo word="radioscopieën" find="([rR])adioscopi[eë]+n" replace="$1adioscopieën" />
<Typo word="ragout" find="([rR])ago[ûe]t" replace="$1agout" />
<Typo word="randzeeën" find="([rR])andze[eë]+n" replace="$1andzeeën" />
<Typo word="rapsodieën" find="([rR])apsodi[eë]+n" replace="$1apsodieën" />
<Typo word="ratiné" find="\b([rR])atin[eé]\b" replace="$1atiné" />
<Typo word="rebellieën" find="([rR])ebelli[eë]+n" replace="$1ebellieën" />
<Typo word="receptiën" find="([rR])ecepti[eë]+n" replace="$1eceptiën" />
<Typo word="recipiënt" find="([rR])ecipient" replace="$1ecipiënt" />
<Typo word="recipiëren" find="([rR])ecipi[eë]+ren" replace="$1ecipiëren" />
<Typo word="recognitiën" find="([rR])ecogniti[eë]+n" replace="$1ecognitiën" />
<Typo word="reçu" find="\b([rR])e[cç]u(s)?\b" replace="$1eçu$2" />
<Typo word="reeë" find="\b([rR])e[eë][eë](n)?\b" replace="$1eeë$2" />
<Typo word="reëel" find="\b([rR])e[eë][eë]l\b" replace="$1eëel" />
<Typo word="reële" find="\b([rR])e[eë]+le" replace="$1eële" />
<Typo word="referentiën" find="([rR])eferenti[eë]+n\b" replace="$1eferentiën" />
<Typo word="refugié" find="([rR])efugi[eé]\b" replace="$1efugié" />
<Typo word="reinardieën" find="([rR])einardi[eë]+n" replace="$1einardieën" />
<Typo word="reïncarnatie" find="([rR])e-?incarnatie" replace="$1eïncarnatie" />
<Typo word="reliëf" find="(?<![cC]omic )\b([rR])elief\b" replace="$1eliëf" />
<Typo word="religiën" find="([rR])eligi[eë]+n" replace="$1eligiën" />
<Typo word="relikwieën" find="([rR])elikw[ei][eë]+n" replace="$1elikwieën" />
<Typo word="remplaçant" find="([rR])empla[cç]ant" replace="$1emplaçant" />
<Typo word="repatriër(en/ing)" find="([rR])epatri[eë]+r(en|ing)" replace="$1epatriër$2" />
<Typo word="rescriptiën" find="([rR])escripti[eë]+n" replace="$1escriptiën" />
<Typo word="responsoriën" find="([rR])esponsori[eë]+n" replace="$1esponsoriën" />
<Typo word="respectievelijk" find="([rR])espectivelijk" replace="$1espectievelijk" />
<Typo word="resumé" find="([rR])esum[eé]\b" replace="$1esumé" />
<Typo word="reumatoïde" find="([rR])eumatoide" replace="$1eumatoïde" />
<Typo word="reünie" find="\b([rR])e-?unie\b" replace="$1eünie" />
<Typo word="reünist" find="([rR])e-?unist" replace="$1eünist" />
<Typo word="reüsse(erde/eren)" find="([rR])eusse(erde|eren)" replace="$1eüsse$2" />
<Typo word="reüssite" find="([rR])eussite" replace="$1eüssite" />
<Typo word="roekoeën" find="([rR])oeko[eë]+n\b" replace="$1oekoeën" />
<Typo word="romancière" find="([rR])omanciere" replace="$1omancière" />
<Typo word="romboïde" find="([rR])omboide" replace="$1omboïde" />
<Typo word="röntgen" find="([rR])ontgen" replace="$1öntgen" />
<Typo word="rookcoupé" find="([rR])ookcoup[eé]" replace="$1ookcoupé" />
<Typo word="routine" find="\b([rR])oet(in)e(s)?" replace="$1out$2$3" />
<Typo word="ruïne" find="\b([rR])uine(s)?\b" replace="$1uïne$2" />
<Typo word="rupseëi" find="([rR])upseei" replace="$1upseëi" />
<Typo word="ruziën" find="([rR])uzi[eë]+n" replace="$1uziën" />
<Typo word="sacrificiën" find="([sS])acrifici[eë]+n" replace="$1acrificiën" />
<Typo word="sacrifiëren" find="([sS])acrifi[eë]+ren" replace="$1acrifiëren" />
<Typo word="sacrilegiën" find="([sS])acrilegi[eë]+n" replace="$1acrilegiën" />
<Typo word="sacristieën" find="([sS])acristi[eë]+n" replace="$1acristieën" />
<Typo word="sadduceeë(n/r)" find="([sS])adduce[eë]+([nr])" replace="$1adduceeë$2" />
<Typo word="salariëren" find="([sS])alari[eë]+ren" replace="$1alariëren" />
<Typo word="satrapieën" find="([sS])atrapi[eë]+n" replace="$1atrapieën" />
<Typo word="sauriër" find="\b([sS])aurier" replace="$1auriër" />
<Typo word="scarabeeën" find="([sS])carabe[eë]+n" replace="$1carabeeën" />
<Typo word="schaliën" find="([sS])chali[eë]+n" replace="$1chaliën" />
<Typo word="scheeën" find="\b([sS])che[eë][eë]n\b" replace="$1cheeën" />
<Typo word="scholiën" find="([sS])choli[eë]+n" replace="$1choliën" />
<Typo word="secretarieën" find="([sS])ecretari[eë]+n" replace="$1ecretarieën" />
<Typo word="sectiën" find="([sS])ecti[eë]+n\b" replace="$1ectiën" />
<Typo word="secularisatiën" find="([sS])ecularisati[eë]+n" replace="$1ecularisatiën" />
<Typo word="sektariër" find="([sS])ektarier" replace="$1ektariër" />
<Typo word="sententiën" find="([sS])ententien" replace="$1ententiën" />
<Typo word="serviër" find="([sS])ervier" replace="$1erviër" />
<Typo word="sestertiën" find="([sS])estertien" replace="$1estertiën" />
<Typo word="sèvres" find="([sS])evres" replace="$1èvres" />
<Typo word="sferoïda(al/le)" find="([sS])feroida(al|le)" replace="$1feroïda$2" />
<Typo word="sferoïde" find="([sS])feroide" replace="$1feroïde" />
<Typo word="shampooën" find="([sS])hampooen" replace="$1hampooën" />
<Typo word="shintoïsme" find="([sS])hintoisme" replace="$1hintoïsme" />
<Typo word="siësta" find="([sS])iesta\b" replace="$1iësta" />
<Typo word="simultaneïteit" find="([sS])imultaneiteit" replace="$1imultaneïteit" />
<Typo word="situatiën" find="([sS])ituatien" replace="$1ituatiën" />
<Typo word="skië(n/r)" find="ski[eë]+([nr])" replace="skië$1" />
<Typo word="slaapcoupé" find="([sS])laapcoup[eé]" replace="$1laapcoupé" />
<Typo word="slaapsteeën" find="([sS])laapste[eë]+n" replace="$1laapsteeën" />
<Typo word="slangeëi" find="([sS])langeei" replace="$1langeëi" />
<Typo word="sleeë(/n)" find="([sS])le[eë][eë](n)?\b" replace="$1leeë$2" />
<Typo word="slöjd" find="([sS])lojd" replace="$1löjd" />
<Typo word="smeuïg" find="([sS])meu[iï]+g" replace="$1meuïg" />
<Typo word="sneeën" find="([sS])ne[eë]+n" replace="$1neeën" />
<Typo word="snippeëi" find="([sS])nippeei" replace="$1nippeëi" />
<Typo word="sociëteit" find="([sS])ocieteit" replace="$1ociëteit" />
<Typo word="solenoïde" find="([sS])olenoide" replace="$1olenoïde" />
<Typo word="solfège" find="([sS])olfege" replace="$1olfège" />
<Typo word="solfègieerde" find="([sS])olfegieerde" replace="$1olfègieerde" />
<Typo word="solfègiëren" find="([sS])olf[eè]gi[eë]ren" replace="$1olfègiëren" />
<Typo word="solmiëren" find="([sS])olmieren" replace="$1olmiëren" />
<Typo word="sotternieën" find="([sS])otterni[eë]+n" replace="$1otternieën" />
<Typo word="spaniël" find="([sS])paniel" replace="$1paniël" />
<Typo word="spatiër(en/ing)" find="([sS])pati[eë]+r(en|ing)" replace="$1patiër$2" />
<Typo word="speciën" find="([sS])peci[eë]+n" replace="$1peciën" />
<Typo word="specificatiën" find="([sS])pecificatien" replace="$1pecificatiën" />
<Typo word="spelfout" find="([sS])pellings?fout" replace="$1pelfout" />
<Typo word="spermatozoïde" find="([sS])permatozoide" replace="$1permatozoïde" />
<Typo word="spieën" find="([sS])pieen" replace="$1pieën" />
<Typo word="spiritualiën" find="([sS])piritualien" replace="$1piritualiën" />
<Typo word="Smurfin" find="\bsmurfin\b" replace="Smurfin" />
<Typo word="spoliëren" find="([sS])polieren" replace="$1poliëren" />
<Typo word="spondeeën" find="([sS])ponde[eë]+n" replace="$1pondeeën" />
<Typo word="spondeïsch" find="([sS])pondeisch" replace="$1pondeïsch" />
<Typo word="spontaneïteit" find="([sS])pontaneiteit" replace="$1pontaneïteit" />
<Typo word="sporangiën" find="([sS])porangi[eë]+n" replace="$1porangiën" />
<Typo word="spreeuweëi" find="([sS])preeuweei" replace="$1preeuweëi" />
<Typo word="stadiën" find="([sS])tadien" replace="$1tadiën" />
<Typo word="statiën" find="([sS])tati[eë]+n" replace="$1tatiën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : prestatieniveau/..-->
<Typo word="prestatien.." find="([pP])restati[eë]+n" replace="$1restatien" />
<Typo word="steeën" find="([sS])teeen\b" replace="$1teeën" />
<Typo word="stère" find="\b([sS])tere\b" replace="$1tère" />
<Typo word="stipendiëren" find="([sS])tipendi[eë]+ren" replace="$1tipendiëren" />
<Typo word="stoïci(jn/sme)" find="([sS])toici(jn|sme)" replace="$1toïci$2" />
<Typo word="strategieën" find="([sS])trategi[eë]+n" replace="$1trategieën" />
<Typo word="strest(e)(n)" find="\bstress(te?|ten)\b" replace="stres$1" />
<Typo word="studiën" find="studi[eë]+n" replace="studiën" />
<Typo word="subsidiër(en/ing)" find="([sS])ubsidi[eë]+r(en|ing)" replace="$1ubsidiër$2" />
<Typo word="substantiële" find="([sS])ubstanti[eë]+le" replace="$1ubstantiële" />
<Typo word="suède" find="\bsuede\b" replace="suède" />
<Typo word="superficiële" find="([sS])uperfici[eë]+le" replace="$1uperficiële" />
<Typo word="superstitiën" find="([sS])uperstiti[eë]+n" replace="$1uperstitiën" />
<Typo word="suppliëren" find="([sS])uppli[eë]+ren" replace="$1uppliëren" />
<Typo word="surseance" find="([sS])urs[eé]ance" replace="$1urseance" />
<Typo word="sydniër" find="\b([sS])ydnier" replace="$1ydniër" />
<Typo word="symfonieën" find="([sS])ymfoni[eë]+n" replace="$1ymfonieën" />
<Typo word="sympathieën" find="([sS])[iy]mpath?i[eë]+n" replace="$1ympathieën" />
<Typo word="Taoïs(me/t)" find="([tT])aois(me|t)" replace="$1aoïs$2" />
<Typo word="taliën" find="([tT])alien\b" replace="$1aliën" />
<Typo word="tangentiële" find="([tT])angentiele" replace="$1angentiële" />
<Typo word="tantième" find="([tT])antieme" replace="$1antième" />
<Typo word="tapisserieën" find="([tT])apisseri[eë]+n" replace="$1apisserieën" />
<Typo word="tapissière" find="([tT])apissiere" replace="$1apissière" />
<Typo word="tatoeëer(de/stift)" find="([tT])ato[eë]+r(de|stift)" replace="$1atoeëer$2" />
<Typo word="tatoeër(en/ing)" find="([tT])ato[eë]+r(en|ing)" replace="$1atoeër$2" />
<Typo word="tautologieën" find="([tT])autologi[eë]+n" replace="$1autologieën" />
<Typo word="taxatiën" find="([tT])axati[eë]+n" replace="$1axatiën" />
<Typo word="taxiën" find="([tT])axi[eë]+n" replace="$1axiën" />
<Typo word="teaën" find="([tT])eaen" replace="$1eaën" />
<Typo word="technologieën" find="([tT])echnologi[eë]+n\b" replace="$1echnologieën" />
<Typo word="temptatiën" find="([tT])emptatien" replace="$1emptatiën" />
<Typo word="teruggeëist" find="([tT])eruggeeist" replace="$1eruggeëist" />
<Typo word="tête-à-tête" find="([tT])[eê]te[ -][aà][ -]t[eê]te" replace="$1ête-à-tête" />
<Typo word="tetraëd(er/risch)" find="([tT])etra[eë]+d(er|isch)" replace="$1etraëd$2" />
<Typo word="tetralogieën" find="([tT])etralogi[eë]+n" replace="$1etralogieën" />
<Typo word="tetrarchieën" find="([tT])etrarchi[eë]+n" replace="$1etrarchieën" />
<Typo word="theeëi" find="\b([tT])he[eë]+i" replace="$1heeëi" />
<Typo word="theeën" find="\b([tT])he[eë]+n" replace="$1heeën" />
<Typo word="theïne" find="\b([tT])heine" replace="$1heïne" />
<Typo word="theïs(me/t)" find="\b([tT])heis(me|t)" replace="$1heïs$2" />
<Typo word="theorieën" find="([tT])heori[eë]+n" replace="$1heorieën" />
<Typo word="thesaurieën" find="([tT])hesauri[eë]+n" replace="$1hesaurieën" />
<Typo word="tiërceerde" find="([tT])ierceerde" replace="$1iërceerde" />
<Typo word="tiërcer(en/ing)" find="([tT])iercer(en|ing)" replace="$1iërcer$2" />
<Typo word="tirannieën" find="([tT])irannie[eë]+n" replace="$1irannieën" />
<Typo word="toeëigen(en/ing)" find="([tT])oeeigen(en|ing)" replace="$1oeëigen$2" />
<Typo word="toegeëigend" find="([tT])oegeeigend" replace="$1oegeëigend" />
<Typo word="toesleeën" find="([tT])oesle[eë]+n" replace="$1oesleeën" />
<Typo word="tracheeën" find="([tT])rache[eë]+n" replace="$1racheeën" />
<Typo word="tragediën" find="([tT])ragedi[eë]+n" replace="$1ragediën" />
<Typo word="tragédienne" find="([tT])rag[eé]di[eë]nne" replace="$1ragédienne" />
<Typo word="traliën" find="([tT])rali[eë]+n\b" replace="$1raliën" />
<Typo word="tralies" find="([tT])raliesen\b" replace="$1ralies" />
<Typo word="transactiën" find="([tT])ransacti[eë]+n" replace="$1ransactiën" />
<Typo word="trapezoïde" find="([tT])rapezoide" replace="$1rapezoïde" />
<Typo word="travestieën" find="([tT])ravesti[eë]+n" replace="$1ravestieën" />
<Typo word="trezorieën" find="([tT])rezori[eë]+n" replace="$1rezorieën" />
<Typo word="triarchieën" find="([tT])riarchi[eë]+n" replace="$1riarchieën" />
<Typo word="tribulatiën" find="([tT])ribulati[eë]+n" replace="$1ribulatiën" />
<Typo word="triduüm" find="([tT])riduum" replace="$1riduüm" />
<Typo word="triëren" find="([tT])ri[eë]+ren" replace="$1riëren" />
<Typo word="trilogieën" find="([tT])rilogi[eë]+n" replace="$1rilogieën" />
<Typo word="trocheeën" find="([tT])roche[eë]+n" replace="$1rocheeën" />
<Typo word="trocheïsch" find="([tT])rocheisch" replace="$1rocheïsch" />
<Typo word="trofeeën" find="([tT])rofe[eë]+n" replace="$1rofeeën" />
<Typo word="tropeeën" find="([tT])rope[eë]+n" replace="$1ropeeën" />
<Typo word="trouvère" find="([tT])rouvere" replace="$1rouvère" />
<Typo word="truïsme" find="([tT])ruisme" replace="$1ruïsme" />
<Typo word="tweeën" find="\b([tT])w[eë][eë]+n\b" replace="$1weeën" />
<Typo word="tweeën-" find="([tT])weeen(der|negen|twin|tac|veer|vijf|zes|zeven)tig" replace="$1weeën$2tig" />
<Typo word="tweeër(hande/lei)" find="([tT])we[eë]+r(hande|lei)" replace="$1weeër$2" />
<Typo word="uitbaliën" find="([uU])itbalien" replace="$1itbaliën" />
<Typo word="uniëren" find="([uU])ni[eë]+ren" replace="$1niëren" />
<Typo word="unitariër" find="([uU])nitarier" replace="$1nitariër" />
<Typo word="usantiën" find="([uU])santi[eë]+n" replace="$1santiën" />
<Typo word="utopieën" find="([uU])topi[eë]+n" replace="$1topieën" />
<Typo word="vacatiën" find="([vV])acati[eë]+n" replace="$1acatiën" />
<Typo word="vacuüm" find="([vV])a(ce|ku)üm" replace="$1acuüm" />
<Typo word="valkeëi" find="([vV])alkeei" replace="$1alkeëi" />
<Typo word="variëren" find="([vV])ari[eë]+ren" replace="$1ariëren" />
<Typo word="variété" find="([vV])ari[eé]t[eé]+\b" replace="$1ariété" />
<Typo word="variéteetje" find="([vV])ari[eé]teetje" replace="$1ariéteetje" />
<Typo word="variëteit" find="\b([vV])arieteit" replace="$1ariëteit" />
<Typo word="veenkoloniën" find="([vV])eenkoloni[eë]+n" replace="$1eenkoloniën" />
<Typo word="vegetariër" find="([vV])egetarier" replace="$1egetariër" />
<Typo word="verfoeliën" find="([vV])erfoeli[eë]+n" replace="$1erfoeliën" />
<Typo word="verifiëren" find="([vV])erifi[eë]+ren" replace="$1erifiëren" />
<Typo word="versifiëren" find="([vV])ersifi[eë]+ren" replace="$1ersifiëren" />
<Typo word="victualiën" find="([vV])ictuali[eë]+n" replace="$1ictualiën" />
<Typo word="vigiliën" find="([vV])igili[eë]+n" replace="$1igiliën" />
<Typo word="vinkeëi" find="([vV])inkeei" replace="$1inkeëi" />
<Typo word="vis-à-vis" find="([vV])is-?a-?vis" replace="$1is-à-vis" />
<Typo word="vliegeëi" find="([vV])liegeei" replace="$1liegeëi" />
<Typo word="volière" find="([vV])oliere" replace="$1olière" />
<Typo word="voltampère" find="([vV])oltampere" replace="$1oltampère" />
<Typo word="vreeën" find="([vV])re[eë]+n\b" replace="$1reeën" />
<Typo word="warmte-eenhe(den/id)" find="([wW])armteëenhe(den|id)" replace="$1armte-eenhe$2" />
<Typo word="warmte-e(kw/qu)ivalent" find="([wW])armte-?[eë](kw|qu)ivalent" replace="$1armte-equivalent" />
<Typo word="weeë" find="\b([wW])e[eë][eë](n)?\b" replace="$1eeë$2" />
<Typo word="weegbreeën" find="([wW])eegbre[eë]+n" replace="$1eegbreeën" />
<Typo word="weeïg" find="([wW])eeig" replace="$1eeïg" />
<Typo word="wespenei" find="([wW])espeei" replace="$1espenei" />
<Typo word="Wikipedia" find="[wW]i[kp]i[kp]edia" replace="Wikipedia" />
<Typo word="zee-eend" find="([zZ])e[eë-]+end" replace="$1ee-eend" />
<Typo word="zee-egel" find="([zZ])e[eë-]+gel" replace="$1ee-egel" />
<Typo word="zeilreeë" find="([zZ])eilre[eë]+" replace="$1eilreeë" />
<Typo word="zenuwpatiënt" find="([zZ])enuwpatient" replace="$1enuwpatiënt" />
<Typo word="zinkografieën" find="([zZ])inkografi[eë]+n" replace="$1inkografieën" />
<Typo word="zo-even" find="([zZ])oëven" replace="$1o-even" />
<Typo word="zonder meer" find="\b([zZ])ondermeer\b" replace="$1onder meer" />
<Typo word="zoöfa(ag/gen)" find="([zZ])oofa(ag|gen)" replace="$1oöfa$2" />
<Typo word="zoögeografie" find="([zZ])oogeografie" replace="$1oögeografie" />
<Typo word="zoöloog" find="([zZ])oolo(gen|og)" replace="$1oölo$2" />
<Typo word="zwaluwei" find="([zZ])waluwe([eë])i" replace="$1waluwei" />
<Typo word="zwanenei" find="([zZ])wane([eë])i" replace="$1wanenei" />

Eigennamen[bewerken | brontekst bewerken]

Zonder diakritische letters[bewerken | brontekst bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : ..-->
<!--wordt doorgaans toch anders geschreven : ..-->
<!--opletten voor valse positieven : ..-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : ..-->
<!--lijst woorden dat valse positieven veroorzaakt, en als dusdanig rechtgezet worden in de lijst : The Bahamas-->
<!--volgende sjablonen, categoriëën mogen niet aangepast worden : ..-->
<Typo word="Amerikaans-Samoa" find="\bAmerikaans Samoa\b" replace="Amerikaans-Samoa" />
<Typo word="Antarctica" find="\bAntar([ck])?t?i[ct]a\b" replace="Antarctica" />
<Typo word="antarctisch" find="\bantar([ck])?t?ies\b" replace="antarctisch" />
<Typo word="Bahama's" find="\bBahamas\b" replace="Bahama's" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : The Bahamas -->
<Typo word="The Bahamas" find="\bThe Bahama's\b" replace="The Bahamas" />
<Typo word="Bhagwan" find="Baghwan" replace="Bhagwan" />
<Typo word="Bahrein" find="\bBahrain\b" replace="Bahrein" />
<Typo word="Beiroet" find="\bBeirut\b" replace="Beiroet" />
<Typo word="Boven-(Egypte|Elzas)" find="\b[bB]oven (Egypte|Elzas)" replace="Boven-$1" />
<Typo word="Brits-Columbia" find="\b[bB]rits Columbia\b" replace="Brits-Columbia" />
<Typo word="Celsius" find="\b[cC]elcius\b" replace="Celsius" />
<Typo word="Centraal-(Afrika|Amerika|Azië|Europa)" find="\b[cC]entraal (Afrika|Amerika|Azi[eë]|Europa)" replace="Centraal-$1" />
<Typo word="Clermont-Ferrand" find="Clermont Ferrand" replace="Clermont-Ferrand" />
<Typo word="Colombia" find="[cC]ol[ou]mbië" replace="Colombia" />
<Typo word="Cookeilanden" find="\b[cC]ook[ -]eiland(en)?" replace="Cookeiland$1" />
<Typo word="Drenten" find="\bDrenthen\b" replace="Drenten" />
<Typo word="Ecuador" find="\b[eE]quador" replace="Ecuador" />
<Typo word="Eritrese" find="\bEritreese" replace="Eritrese" />
<Typo word="Filipijnen" find="\bFilippijn(en|se?)\b" replace="Filipijn$1" />
<Typo word="Friese" find="\bFrieze\b" replace="Friese" />
<Typo word="Gandhi" find="\bGhandi\b" replace="Gandhi" />
<Typo word="Goereese" find="\bGoerese\b" replace="Goereese" />
<Typo word="Gotenburg" find="\bGoth?enburg\b" replace="Göteborg" />
<Typo word="Groot-Bijgaarden" find="Groot Bijgaarden" replace="Groot-Bijgaarden" />
<Typo word="Equatoriaal-Guine(se/a)" find="\bEquatoriaal[ -]Guinee?(a|se)" replace="Equatoriaal-Guine$1" />
<Typo word="Nieuw-Guine(se/a)" find="\bNieuw[ -]Guinee?(a|se)" replace="Nieuw-Guine$1" />
<Typo word="Frans-Guyana" find="Frans Guyana" replace="Frans-Guyana" />
<Typo word="Jamaica" find="Jamaïca" replace="Jamaica" />
<Typo word="Klein-Azië" find="Klein Azi[eë]" replace="Klein-Azië" />
<Typo word="Latijns-Amerika" find="Latijns?[ -]Amerika" replace="Latijns-Amerika" />
<Typo word="Litouwen" find="\bLitauwen\b" replace="Litouwen" />
<Typo word="Los Angeles" find="Los Angelos" replace="Los Angeles" />
<Typo word="Madagaskar" find="\bMadagascar\b" replace="Madagaskar" />
<Typo word="Marokk(aan|o)" find="\bMarr?okk?(aan|anen|o)" replace="Marokk$1" />
<Typo word="Mexico" find="\bMexiko\b" replace="Mexico" />
<Typo word="Middellandse" find="\bMidden?ll?andse\b" replace="Middellandse" />
<Typo word="Middellandse Zee" find="\bMiddellandse-Zee" replace="Middellandse Zee" />
<Typo word="Midden-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Oosten)" find="\b[mM]idden (Afrika|Amerika|Azi[ëe]|Europa|Oosten)" replace="Midden-$1" />
<Typo word="Midden-Europees" find="\bMiddeneurope(es|se)\b" replace="Midden-Europe$1" />
<Typo word="Mississippi" find="\bMiss?iss?ipp?i\b" replace="Mississippi" />
<Typo word="Nederduits" find="\bNeder-Duits\b" replace="Nederduits" />
<Typo word="Neder-(Egypte|Elzas)" find="\b[nN]eder (Egypte|Elzas)" replace="Neder-$1" />
<Typo word="Nieuw-Zeeland" find="\b[nN]ieuw[- ]?[zZ]eeland(ers?|se?)?\b" replace="Nieuw-Zeeland$1" />
<Typo word="Nieuw-Guinea" find="\b[nN]ieuw[- ]?[gG]uinea\b" replace="Nieuw-Guinea" />
<Typo word="Noord-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Holland|Korea|Soedan)" find="\b[nN]oord (Afrika|Amerika|Azi[ëe]|Europa|Holland|Korea|Soedan)" replace="Noord-$1" />
<Typo word="Noord-Afrikaans" find="\bNoordafrikaans" replace="Noord-Afrikaans" />
<Typo word="Noord-Amerikaans" find="\bNoordamerikaans" replace="Noord-Amerikaans" />
<Typo word="Noord-Brabants" find="\bNoordbrabants" replace="Noord-Brabants" />
<Typo word="Noord-Europees" find="\bNoordeurope(es|se)" replace="Noord-Europe$1" />
<Typo word="Noord-Hollands" find="\bNoordhollands" replace="Noord-Hollands" />
<Typo word="Noord-Koreaans" find="\bNoordkoreaans" replace="Noord-Koreaans" />
<Typo word="Noord-Nederlands" find="\bNoordnederlands" replace="Noord-Nederlands" />
<Typo word="Oezbeek" find="\bUzbeek" replace="Oezbeek" />
<Typo word="Oezbeken" find="\bUzbeken\b" replace="Oezbeken" />
<Typo word="Oezbekistan" find="\bUzbekistan\b" replace="Oezbekistan" />
<Typo word="Oost-(Afrika|Azië|Berlijn|Beiroet|Duitsland|Europa|Timor|Vlaanderen)" find="\b[oO]ost (Afrika|Azi[ëe]|Berlijn|Beiroet|Duitsland|Europa|Timor|Vlaanderen)" replace="Oost-$1" />
<Typo word="Oost-Afrikaans" find="\bOostafrikaans" replace="Oost-Afrikaans" />
<Typo word="Oost-Aziatisch" find="\bOostaziatisch" replace="Oost-Aziatisch" />
<Typo word="Oost-Duits" find="\bOostduits" replace="Oost-Duits" />
<Typo word="Oost-Europees" find="\bOosteurope(es|se)" replace="Oost-Europe$1" />
<Typo word="Oost-Indisch" find="\bOost ?[iI]ndisch(?!e [cC]ompagnie)" replace="Oost-Indisch" />
<Typo word="Oost-Nederlands" find="\bOostnederlands" replace="Oost-Nederlands" />
<Typo word="Oost-Romeins" find="\bOostromeins" replace="Oost-Romeins" />
<Typo word="Oost-Vlaams" find="\bOostvlaams" replace="Oost-Vlaams" />
<Typo word="Opper-(Egypte|Elzas)" find="\b[oO]pper (Egypte|Elzas)" replace="Opper-$1" />
<Typo word="Rijsel" find="\bRijssel\b" replace="Rijsel" />
<Typo word="Russisch" find="\bRuss?is?ch\b" replace="Russisch" />
<Typo word="San Francisco" find="San Fransisco" replace="San Francisco" />
<Typo word="San Francisco" find="San-Francisco" replace="San Francisco" />
<Typo word="Sanskriet" find="\bSanskrit\b" replace="Sanskriet" />
<Typo word="Saoedi-Arabisch" find="\b[sS]a[oeu]+di[e]?[- ][aA]rabisch" replace="Saoedi-Arabisch" />
<Typo word="Soedan" find="\bSudan\b" replace="Soedan" />
<Typo word="Tataren" find="\bTartaren\b" replace="Tataren" />
<Typo word="Tsjech" find="\bTjech(en|ische?)?\b" replace="Tsjech$1" />
<Typo word="Tweede Wereldoorlog" find="[tT]weede [wW]ereldoorlog" replace="Tweede Wereldoorlog" />
<Typo word="Tyrreense Zee" find="\bTyrrheense Zee\b" replace="Tyrreense Zee" />
<Typo word="West-(Afrika|Azië|Berlijn|Beiroet|Duitsland|Europa|Timor|Vlaanderen)" find="\b[wW]est (Afrika|Azi[ëe]|Berlijn|Beiroet|Duitsland|Europa|Timor|Vlaanderen)" replace="West-$1" />
<Typo word="West-Duits" find="\bWestduits" replace="West-Duits" />
<Typo word="West-Europees" find="\bWesteurope(es|se)" replace="West-Europe$1" />
<Typo word="West-Indisch" find="\bWestindisch" replace="West-Indisch" />
<Typo word="West-Romeins" find="\bWestromeins" replace="West-Romeins" />
<Typo word="West-Vlaams" find="\bWestvlaams" replace="West-Vlaams" />
<Typo word="Westfriese" find="\bWestfrieze\b" replace="Westfriese" />
<Typo word="Zeeuws-Vlaanderen" find="Zeeuws Vlaanderen" replace="Zeeuws-Vlaanderen" />
<Typo word="Zeeuws-Vlaams" find="Zeeuws Vlaams" replace="Zeeuws-Vlaams" />
<Typo word="Zuid-(Afrika|Amerika|Azië|Europa|Holland|Korea|Limburg|Rhodesië|Soedan)" find="\b[zZ]uid (Afrika|Amerika|Azi[ëe]|Europa|Holland|Korea|Limburg|Rhodesië|Soedan)" replace="Zuid-$1" />
<Typo word="Zuid-Afrikaans" find="\bZuidafrikaans" replace="Zuid-Afrikaans" />
<Typo word="Zuid-Amerikaans" find="\bZuidamerikaans" replace="Zuid-Amerikaans" />
<Typo word="Zuid-Europees" find="\bZuideurope(es|se)" replace="Zuid-Europe$1" />
<Typo word="Zuid-Hollands" find="\bZuidhollands" replace="Zuid-Hollands" />
<Typo word="Zuid-Koreaans " find="\bZuidkoreaans" replace="Zuid-Koreaans" />
<Typo word="Zuid-Limburgs" find="\bZuidlimburgs" replace="Zuid-Limburgs" />
<Typo word="Zuid-Nederlands" find="\bZuidnederlands" replace="Zuid-Nederlands" />

Met diakritische letters[bewerken | brontekst bewerken]

<!--bron : eigen samenstelling déRahier-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : Henriëtte-->
<!--wordt doorgaans toch anders geschreven : Kraków;Malé;Zoë;Chloé-->
<!--opletten voor valse positieven : Cairo, Hawaii, Georgie, Israel, Citroen, Triest, León/Léon/Leon, Gát, Zurich, Baní, Pápa, Río Grande, San Jose, Kraków, Malé, Zoë-->
<!--wordt opzij gehouden wegens te veel kans op 'false positives' : Henriëtte; Hélène; Léon; Desiré; Aimé;Amélie;Adèle -->
<!--lijst woorden dat valse positieven veroorzaakt, en als dusdanig rechtgezet worden in de lijst : Ávila, Báb, Moto Geneve;Belgien;Belgier;Zurich Open;Zurich (Friesland)|Zurich;Zurich (Friesland);Andre Agassi -->
<!--volgende sjablonen, categoriëën mogen niet aangepast worden : Sjabloon:Slovenie-gemeenten-*;Sjabloon:Armenieprovincies;Sjabloon:Geobox positie in Roemenie;Sjabloon:Tsjechie snelwegen-->
<Typo word="Äänekoski" find="\b[äaÄA]+nekoski" replace="Äänekoski" />
<Typo word="Abchazië" find="\b[aA]bchazi[eë]" replace="Abchazië" />
<Typo word="Åbenrå" find="\b[åaÅA]benr[aå]" replace="Åbenrå" />
<Typo word="Acapulco de Juárez" find="\b[aA]capulco de Ju[aá]rez" replace="Acapulco de Juárez" />
<Typo word="Ærøskøbing" find="\b[eÆAE]+r[oø]sk[oø]bing" replace="Ærøskøbing" />
<Typo word="Ähtäri" find="\b[aäAÄ]ht[aä]ri" replace="Ähtäri" />
<Typo word="Ahuachapán" find="\b[aA]huachap[aá]n" replace="Ahuachapán" />
<Typo word="Alajärvi" find="\b[aA]laj[aä]rvi" replace="Alajärvi" />
<Typo word="Ålandseiland" find="\b[aåAÅ]landseiland" replace="Ålandseiland" />
<Typo word="Albanië" find="\b[aA]lbani[eë]" replace="Albanië" />
<Typo word="Alcorcón" find="\b[aA]lcorc[oó]n" replace="Alcorcón" />
<Typo word="Aleksandrów Kujawski" find="\b[aA]leksandr[oó]w Kujawski" replace="Aleksandrów Kujawski" />
<Typo word="Alençon" find="\b[aA]len[cç]on" replace="Alençon" />
<Typo word="Ålesund" find="\b[aåAÅ]+lesund" replace="Ålesund" />
<Typo word="Alexandrië" find="\b[aA]lexandri[eë]" replace="Alexandrië" />
<Typo word="Almería" find="\b[aA]lmer[ií]a" replace="Almería" />
<Typo word="Amblève" find="\b[aA]mbl[eè]ve" replace="Amblève" />
<Typo word="Anatolië" find="\b[aA]natoli[eë]" replace="Anatolië" />
<Typo word="Andalusië" find="\b[aA]ndalusi[eë]\b" replace="Andalusië" />
<Typo word="Andrychów" find="\b[aA]ndrych[oó]w" replace="Andrychów" />
<Typo word="Angoulême" find="\b[aA]ngoul[eê]me" replace="Angoulême" />
<Typo word="Anhée" find="\b[aA]nh[eé]e" replace="Anhée" />
<Typo word="Antiochië" find="\b[aA]ntiochi[eë]" replace="Antiochië" />
<Typo word="Aquitanië" find="\b[aA]quitani[eë]" replace="Aquitanië" />
<Typo word="Arabië" find="\b[aA]rabi[eë]\b" replace="Arabië" />
<Typo word="Ardèche" find="\b[aA]rd[eè]che" replace="Ardèche" />
<Typo word="Areópoli" find="\b[aA]re[oó]poli" replace="Areópoli" />
<Typo word="Argentinië" find="\b[aA]rgentini[eë]" replace="Argentinië" />
<Typo word="Århus" find="\b[AÅ]rhus" replace="Århus" />
<Typo word="Ariège" find="\b[aA]ri[eè]ge" replace="Ariège" />
<Typo word="Armenië" find="\b[aA]rmeni[eë]" replace="Armenië" />
<Typo word="Arriët" find="\bArriet\b" replace="Arriët" />
<Typo word="Arta" find="[^']\b[aáAÁ]rta\b" replace="Arta" />
<Typo word="Asnières-sur-Seine" find="\b[aA]sni[eè]res[- ][sS]ur[- ][sS]eine" replace="Asnières-sur-Seine" />
<Typo word="Assyriër" find="\b[aA]ssyri[eë]r" replace="Assyriër" />
<Typo word="Asturië" find="\b[aA]sturi[eë]" replace="Asturië" />
<Typo word="Asunción" find="\b[aA]sunci[oó]n" replace="Asunción" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Asuncion-eiland-->
<Typo word="Asuncion-eiland" find="\bAsunción[-?]eiland" replace="Asuncion-eiland" />
<Typo word="Augustów" find="\b[aA]ugust[oó]w" replace="Augustów" />
<Typo word="Australië" find="\b[aA]ustrali[eë]" replace="Australië" />
<Typo word="Azerbeidzjan" find="\b[aA]zerb[ae]i[dz]jan" replace="Azerbeidzjan" />
<Typo word="Azië" find="\b[aA]zi[eë]" replace="Azië" />
<Typo word="Baborów" find="\b[bB]abor[oó]w" replace="Baborów" />
<Typo word="Babyloniër/nbroek" find="\b[bB]abyloni[eë](nbroek|r)" replace="Babylonië$1" />
<Typo word="Bafoulabé" find="\b[bB]afoulab[eé]" replace="Bafoulabé" />
<Typo word="Balatonalmádi" find="\b[bB]alatonalm[aá]di" replace="Balatonalmádi" />
<Typo word="Balatonboglár" find="\b[bB]alatonbogl[aá]r" replace="Balatonboglár" />
<Typo word="Balatonfüred" find="\b[bB]alatonf[uü]red" replace="Balatonfüred" />
<Typo word="Balkarië" find="\b[bB]alkari[eë]" replace="Balkarië" />
<Typo word="Balloërveld" find="\b[bB]allo[eë]rveld" replace="Balloërveld" />
<Typo word="Baranów Sandomierski" find="\b[bB]aran[oó]w Sandomierski" replace="Baranów Sandomierski" />
<Typo word="Barrièreverdrag" find="\b[bB]arri[eè]reverdrag" replace="Barrièreverdrag" />
<Typo word="Bécherel" find="\b[bB][eé]cherel" replace="Bécherel" />
<Typo word="Beër Sjeva" find="\b[bB]e[eë]r Sjeva" replace="Beër Sjeva" />
<Typo word="Békés" find="\b[bB][eé]k[eé]s" replace="Békés" />
<Typo word="Békéscsaba" find="\b[bB][eé]k[eé]scsaba" replace="Békéscsaba" />
<Typo word="Belém" find="\b[bB]el[eé]m\b" replace="Belém" />
<Typo word="België" find="\b[bB]elg[iï][eë]\b" replace="België" />
<Typo word="Besançon" find="\b[bB]esan[cç]on" replace="Besançon" />
<Typo word="Béziers" find="\b[bB][eé]ziers" replace="Béziers" />
<Typo word="Bierutów" find="\b[bB]ierut[oó]w" replace="Bierutów" />
<Typo word="Bièvre" find="\b[bB]i[eè]vre" replace="Bièvre" />
<Typo word="Bogotá" find="\b[bB]ogot[aá]" replace="Bogota" />
<Typo word="Boguszów-Gorce" find="\b[bB]ogusz[oó]w[- ][gG]orce" replace="Boguszów-Gorce" />
<Typo word="Bohemië" find="\b[bB]ohemi[eë]\b" replace="Bohemië" />
<Typo word="Bolków" find="\b[bB]olk[oó]w" replace="Bolków" />
<Typo word="Bollène" find="\b[bB]oll[eè]ne" replace="Bollène" />
<Typo word="Bollnäs" find="\b[bB]olln[aä]s" replace="Bollnäs" />
<Typo word="Borås" find="\b[bB]or[aå]s" replace="Borås" />
<Typo word="Bordurië" find="\b[bB]orduri[eë]" replace="Bordurië" />
<Typo word="Bosnië" find="\b[bB]osni[eë]" replace="Bosnië" />
<Typo word="Braine-le-Château" find="\b[bB]raine[- ][lL]e[- ][cC]h[aâ]teau" replace="Braine-le-Château" />
<Typo word="Brazilië" find="\b[bB]razili[eë]" replace="Brazilië" />
<Typo word="Brittannië" find="\b[bB]ri[t]+a[n]+i[eë]" replace="Brittannië" />
<Typo word="Groot-Brittannië" find="\b[gG]root[- ]?[bB]rittannië" replace="Groot-Brittannië" />
<Typo word="Brwinów" find="\b[bB]rwin[oó]w" replace="Brwinów" />
<Typo word="Brzozów" find="\b[bB]rzoz[oó]w" replace="Brzozów" />
<Typo word="Buéa" find="\b[bB]u[eé]a" replace="Buéa" />
<Typo word="Büllingen" find="\b[bB][uü]llingen" replace="Büllingen" />
<Typo word="Busko-Zdrój" find="\b[bB]usko-Zdr[oó]j" replace="Busko-Zdrój" />
<Typo word="Bütgenbach" find="\b[bB][uü]tgenbach" replace="Bütgenbach" />
<Typo word="Bytów" find="\b[bB]yt[oó]w" replace="Bytów" />
<Typo word="Cáceres" find="\b[cC][aá]ceres" replace="Cáceres" />
<Typo word="Cádiz" find="\b[cC][aá]diz" replace="Cádiz" />
<Typo word="Calçoene" find="\b[cC]al[cç]oene" replace="Calçoene" />
<Typo word="Caledonië" find="\b[cC]aledoni[eë]" replace="Caledonië" />
<Typo word="Camagüey" find="\b[cC]amag[uü]ey" replace="Camagüey" />
<Typo word="Cancún" find="\b[cC]anc[uú]n" replace="Cancún" />
<Typo word="Canicattì" find="\b[cC]anica[t]+[iì]" replace="Canicattì" />
<Typo word="Cantabrië" find="\b[cC]antabri[eë]" replace="Cantabrië" />
<Typo word="Cantù" find="\b[cC]ant[uù]\b" replace="Cantù" />
<Typo word="Cap-Haïtien" find="\b[cC]ap-Ha[iï]tien" replace="Cap-Haïtien" />
<Typo word="Caraïben" find="\b[cC]ara[iï]ben" replace="Caraïben" />
<Typo word="Caraïbisch" find="\b[cC]ara[iï]bisch" replace="Caraïbisch" />
<Typo word="Castellón de la Plana" find="\b[cC]astell[oó]n de la Plana" replace="Castellón de la Plana" />
<Typo word="Castelré" find="\b[cC]astelr[eé]" replace="Castelré" />
<Typo word="Catalonië" find="\b[cC]ataloni[eë]" replace="Catalonië" />
<Typo word="Ceauşescu" find="Ceausescu" replace="Ceauşescu" />
<Typo word="Cegléd" find="\b[cC]egl[eé]d" replace="Cegléd" />
<Typo word="Celestún" find="\b[cC]elest[uú]n" replace="Celestún" />
<Typo word="Chalco de Díaz Covarrubias" find="\b[cC]halco de D[ií]az Covarrubias" replace="Chalco de Díaz Covarrubias" />
<Typo word="Châlons-en-Champagne" find="\b[cC]h[aâ]lons-en-Champagne" replace="Châlons-en-Champagne" />
<Typo word="Chambéry" find="\b[cC]hamb[eé]ry" replace="Chambéry" />
<Typo word="Charleville-Mézières" find="\b[cC]harleville-M[eé]zi[eè]res" replace="Charleville-Mézières" />
<Typo word="Châteauroux" find="\b[cC]h[aâ]teauroux" replace="Châteauroux" />
<Typo word="Châtelet" find="\b[cC]h[aâ]telet" replace="Châtelet" />
<Typo word="Châtellerault" find="\b[cC]h[aâ]tellerault" replace="Châtellerault" />
<Typo word="Chièvres" find="\b[cC]hi[eè]vres" replace="Chièvres" />
<Typo word="Chimalhuacán" find="\b[cC]himalhuac[aá]n" replace="Chimalhuacán" />
<Typo word="Chocianów" find="\b[cC]hocian[oó]w" replace="Chocianów" />
<Typo word="Chojnów" find="\b[cC]hojn[oó]w" replace="Chojnów" />
<Typo word="Chorzów" find="\b[cC]horz[oó]w" replace="Chorzów" />
<Typo word="Chrzanów" find="\b[cC]hrzan[oó]w" replace="Chrzanów" />
<Typo word="Ciechanów" find="\b[cC]ie(ch|sz)an[oó]w" replace="Cie$1anów" />
<Typo word="Cirié" find="\b[cC]iri[eé]" replace="Cirié" />
<Typo word="Cirò Marina" find="\b[cC]ir[oò] [mM]arina" replace="Cirò Marina" />
<Typo word="Citroën" find="\bCitroen\b" replace="Citroën" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Citroen(..)-->
<Typo word="Citroen (vrucht)/-zuur" find="([cC])itro[eë]n( \(vrucht\)|zuur)" replace="$1itroen$2" />
<Typo word="Città di Castello" find="\b[cC]itt[aà] di Castello" replace="Città di Castello" />
<Typo word="Città Sant'Angelo" find="\b[cC]itt[aà] Sant[' ]?Angelo" replace="Città Sant'Angelo" />
<Typo word="Ciudad Bolívar" find="\b[cC]iudad Bol[ií]var" replace="Ciudad Bolívar" />
<Typo word="Ciudad Guzmán" find="\b[cC]iudad Guzm[aá]n" replace="Ciudad Guzmán" />
<Typo word="Ciudad Juárez" find="\b[cC]iudad Ju[aá]rez" replace="Ciudad Juárez" />
<Typo word="Ciudad López Mateos" find="\b[cC]iudad L[oó]pez Mateos" replace="Ciudad López Mateos" />
<Typo word="Ciudad Nicolás Romero" find="\b[cC]iudad Nicol[aá]s Romero" replace="Ciudad Nicolás Romero" />
<Typo word="Ciudad Obregón" find="\b[cC]iudad Obreg[oó]n" replace="Ciudad Obregón" />
<Typo word="Clásica de Almería" find="\b[cC]l[aá]sica de Almer[ií]a" replace="Clásica de Almería" />
<Typo word="Colle di Val d'Elsa" find="\b[cC]olle di Val d[' ]?Elsa" replace="Colle di Val d'Elsa" />
<Typo word="Comitán de Domínguez" find="\b[cC]omit[aá]n de Dom[ií]nguez" replace="Comitán de Domínguez" />
<Typo word="Compiègne" find="\b[cC]ompi[eè]gne" replace="Compiègne" />
<Typo word="Concepción de La Vega" find="\b[cC]oncepci[oó]n de La Vega" replace="Concepción de La Vega" />
<Typo word="Concepción del Oro" find="\b[cC]oncepci[oó]n del Oro" replace="Concepción del Oro" />
<Typo word="Copán" find="\b[cC]op[aá]n" replace="Copán" />
<Typo word="Córdoba" find="\b[cC][oó]rdoba" replace="Córdoba" />
<Typo word="Corrèze" find="\b[cC]orr[eè]ze" replace="Corrèze" />
<Typo word="Çorum" find="\b[CÇ]orum\b" replace="Çorum" />
<Typo word="Corumbá" find="\b[cC]orumb[aá]" replace="Corumbá" />
<Typo word="Coruña" find="\b[cC]oru[nñ]a" replace="Coruña" />
<Typo word="Côte-d'Or" find="\b[cC][oô]te[- ]?[dD][' ]?Or" replace="Côte-d'Or" />
<Typo word="Côtes-d'Armor" find="\b[cC][oô]tes[- ]?[dD][' ]?Armor" replace="Côtes-d'Armor" />
<Typo word="Cotuí" find="\b[cC]otu[ií]" replace="Cotuí" />
<Typo word="Crisnée" find="\b[cC]risn[eé]e" replace="Crisnée" />
<Typo word="Csongrád" find="\b[cC]songr[aá]d" replace="Csongrád" />
<Typo word="Cuautitlán" find="\b[cC]uautitl[aá]n" replace="Cuautitlán" />
<Typo word="Cúcuta" find="\b[cC][uú]c[uú]ta" replace="Cúcuta" />
<Typo word="Cuiabá" find="\b[cC]uiab[aá]" replace="Cuiabá" />
<Typo word="Culiacán" find="\b[cC]uliac[aá]n" replace="Culiacán" />
<Typo word="Cuorgnè" find="\b[cC]uorgn[eè]" replace="Cuorgnè" />
<Typo word="Curaçao" find="\b[cC]ura[cç]ao\b" replace="Curaçao" />
<Typo word="Curaçaoënaar" find="[cC]ura[cç]ao[eë]na(ar|ren)" replace="Curaçaoëna$1" />
<Typo word="Czarnków" find="\b[cC]zarnk[oó]w" replace="Czarnków" />
<Typo word="Czchów" find="\b[cC]zch[oó]w" replace="Czchów" />
<Typo word="Dajabón" find="\b[dD]ajab[oó]n" replace="Dajabón" />
<Typo word="Dalmatië" find="\b[dD]almati[eë]\b" replace="Dalmatië" />
<Typo word="Delémont" find="\b[dD]el[eé]mont" replace="Delémont" />
<Typo word="Dénia" find="\b[dD][eé]nia\b" replace="Dénia" />
<Typo word="Deux-Sèvres" find="\b[dD]eux[- ]S[eè]vres" replace="Deux-Sèvres" />
<Typo word="Djémila" find="\b[dD]j[eé]mila" replace="Djémila" />
<Typo word="Djenné" find="\b[dD]jenn[eé]" replace="Djenné" />
<Typo word="Dombóvár" find="\b[dD]omb[oó]v[aá]r" replace="Dombóvár" />
<Typo word="Doriërs" find="[dD]oriers\b" replace="Doriërs" />
<Typo word="Drøbak" find="\b[dD]r[oø]bak" replace="Drøbak" />
<Typo word="Drôme" find="\bDrome\b" replace="Drôme" />
<Typo word="Dunaföldvár" find="\b[dD]unaf[oö]ldv[aá]r" replace="Dunaföldvár" />
<Typo word="Dunaújváros" find="\b[dD]una[uú]jv[aá]ros" replace="Dunaújváros" />
<Typo word="Durrës" find="\b[dD]urr[eë]s" replace="Durrës" />
<Typo word="Düsseldorf" find="\b[dD][uü][s]+eldorf" replace="Düsseldorf" />
<Typo word="Duszniki Zdrój" find="\b[dD]uszniki Zdr[oó]j" replace="Duszniki Zdrój" />
<Typo word="Dynów" find="\b[dD]yn[oó]w" replace="Dynów" />
<Typo word="Dziwnów" find="\b[dD]ziwn[oó]w" replace="Dziwnów" />
<Typo word="Egeïsch" find="\b[eE]ge[iï]sch" replace="Egeïsch" />
<Typo word="Eghezée" find="\b[eE]ghez[eé]e" replace="Eghezée" />
<Typo word="Ekenäs" find="\b[eE]ken[aä]s" replace="Ekenäs" />
<Typo word="El Aaiún" find="\b[eE]l [aA]ai[uú]n" replace="El Aaiún" />
<Typo word="El Tajín" find="\b[eE]l [tT]aj[ií]n" replace="El Tajín" />
<Typo word="Épernay" find="\b[eéEÉ]pernay" replace="Épernay" />
<Typo word="Épinal" find="\b[eéEÉ]pinal" replace="Épinal" />
<Typo word="Érd" find="\b[EÉ]rd\b" replace="Érd" />
<Typo word="Erezée" find="\b[eE]rez[eé]+\b" replace="Erezée" />
<Typo word="Ethiopië" find="\b[eE]thiopi[eë]" replace="Ethiopië" />
<Typo word="Ettelbrück" find="\b[eE]ttelbr[uü]ck" replace="Ettelbruck" />
<Typo word="Exloërmond" find="\b[eE]xlo[eë]rmond" replace="Exloërmond" />
<Typo word="Faeröer" find="\b[fF]a[e]?r[oö]er" replace="Faeröer" />
<Typo word="Fenicië" find="\b[fF]enici[eë]" replace="Fenicië" />
<Typo word="Finistère" find="\b[fF]inist[eè]re" replace="Finistère" />
<Typo word="Flémalle" find="\b[fF]l[eé]malle" replace="Flémalle" />
<Typo word="Fléron" find="\b[fF]l[eé]ron" replace="Fléron" />
<Typo word="Florianópolis" find="\b[fF]lorian[oó]polis" replace="Florianópolis" />
<Typo word="Fontaine-l'Evêque" find="\b[fF]ontaine-l'Ev[eê]que" replace="Fontaine-l'Evêque" />
<Typo word="Fontenoy-la-Joûte" find="\b[fF]ontenoy-la-Jo[uû]te" replace="Fontenoy-la-Joûte" />
<Typo word="Forlì" find="\b[fF]orl[iì]" replace="Forlì" />
<Typo word="Françoise" find="\b[fF]ran[cç]oise" replace="Françoise" />
<Typo word="Fürth" find="\b[fF][uü]rth\b(?! im [wW]ald)" replace="Fürth" />
<Typo word="Gabès" find="\b[gG]ab[eè]s" replace="Gabès" />
<Typo word="Gagaoezië" find="\b[gG]agaoezi[eë]" replace="Gagaoezië" />
<Typo word="Galicië" find="\b[gG]alici[eë]" replace="Galicië" />
<Typo word="Gäncä" find="\b[gG][aä]nc[aä]\b" replace="Gäncä" />
<Typo word="Gárdony" find="\b[gG][aá]rdony" replace="Gárdony" />
<Typo word="Gaspé" find="\b[gG]asp[eé]\b" replace="Gaspé" />
<Typo word="Gävle" find="\b[gG][aä]vle" replace="Gävle" />
<Typo word="Genepiën" find="\b[gG]enepi[eë]n" replace="Genepiën" />
<Typo word="Gjirokastër" find="\b[gG]jirokast[eë]r" replace="Gjirokastër" />
<Typo word="Goiânia" find="\b[gG]oi[aâ]nia" replace="Goiânia" />
<Typo word="Goleniów" find="\b[gG]oleni[oó]w" replace="Goleniów" />
<Typo word="Gómez Palacio" find="\b[gG][oó]mez Palacio" replace="Gómez Palacio" />
<Typo word="González Echeverría" find="\b[gG]onz[aá]lez Echeverr[ií]a" replace="González Echeverría" />
<Typo word="Góra Kalwaria" find="\b[gG][oó]ra Kalwaria" replace="Góra Kalwaria" />
<Typo word="Goražde" find="\b[gG]ora[zž]de" replace="Goražde" />
<Typo word="Görlitz" find="\b[gG][oö]rlitz" replace="Görlitz" />
<Typo word="Górzno" find="\b[gG][oó]rzno" replace="Górzno" />
<Typo word="Gorzów Wielkopolski" find="\b[gG]orz[oó]w Wielkopolski" replace="Gorzów Wielkopolski" />
<Typo word="Göteborg" find="\b[gG][oö]teborg" replace="Göteborg" />
<Typo word="Göttingen" find="\b[gG][oö]ttingen" replace="Göttingen" />
<Typo word="Grâce-Hollogne" find="\b[gG]r[aâ]ce[- ]?Ho[l]+ogne" replace="Grâce-Hollogne" />
<Typo word="Graubünden" find="\b[gG]raub[uü]nden" replace="Graubünden" />
<Typo word="Grodków" find="\b[gG]rodk[oó]w" replace="Grodków" />
<Typo word="Grójec" find="\b[gG]r[oó]jec" replace="Grójec" />
<Typo word="Grybów" find="\b[gG]ryb[oó]w" replace="Grybów" />
<Typo word="Guantánamo" find="\b[gG]uant[aá]namo" replace="Guantánamo" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Guantanamo Bay-->
<Typo word="Guantanamo Bay" find="Guantánamo Bay" replace="Guantanamo Bay" />
<Typo word="Gürbüz" find="\b[gG][uü]rb[uü]z" replace="Gürbüz" />
<Typo word="Gyöngyös" find="\b[gG]y[oö]ngy[oö]s" replace="Gyöngyös" />
<Typo word="Haapajärvi" find="\b[hH][a]+paj[aä]rvi" replace="Haapajärvi" />
<Typo word="Hafnarfjörður" find="\b[hH]afnarfj[oö]r[ðo]ur" replace="Hafnarfjörður" />
<Typo word="Hagåtña" find="\b[hH]ag[aå]t[nñ]a" replace="Hagåtña" />
<Typo word="Haïti" find="\b[hH]a[iï]ti" replace="Haïti" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Haitink-->
<Typo word="Haitink" find="\b[hH]a[iï]tink" replace="Haitink" />
<Typo word="Hajnówka" find="\b[hH]ajn[oó]wka" replace="Hajnówka" />
<Typo word="Halinów" find="\b[hH]alin[oó]w" replace="Halinów" />
<Typo word="Halže" find="\bHal[zž]e\b" replace="Halže" />
<Typo word="Hämeenlinna" find="\b[hH][aä]meenli[n]+a" replace="Hämeenlinna" />
<Typo word="Harkány" find="\b[hH]ark[aá]ny" replace="Harkány" />
<Typo word="Hastière" find="\b[hH]asti[eè]re" replace="Hastière" />
<!--gevaarlijk woord voor valse positieven : Hawaï -->
<Typo word="Hawaï" find="\b[hH]awa[iï']+\b" replace="Hawaï" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : serie Hawaii Five-O-->
<Typo word="Hawaii Five-O" find="Hawaï Five-O" replace="Hawaii Five-O" />
<Typo word="Hawaïaan" find="\b[hH]awa[iï']+aan" replace="Hawaïaan" />
<Typo word="Hélécine" find="\b[hH][eé]l[eé]cine" replace="Hélécine" />
<Typo word="Helsingør" find="\b[hH]elsing[oø]r" replace="Helsingør" />
<Typo word="Hérault" find="\b[hH][eé]rault" replace="Hérault" />
<Typo word="Hergé" find="\b[hH]erg[eé]\b" replace="Hergé" />
<Typo word="Land van Herve" find="[lL]and van Herv[eèé]" replace="Land van Herve" />
<Typo word="Hévíz" find="\b[hH][eé]v[ií]z" replace="Hévíz" />
<Typo word="Higüey" find="\b[hH]ig[uü]ey" replace="Higüey" />
<Typo word="Hillerød" find="\b[hH]iller[oø]d" replace="Hillerød" />
<Typo word="Horní Planá" find="\b[hH]orn[ií] Plan[aá]" replace="Horní Planá" />
<Typo word="Hradec Králové" find="\b[hH]radec Kr[aá]lov[eé]" replace="Hradec Králové" />
<Typo word="Hrubieszów" find="\b[hH]rubiesz[oó]w" replace="Hrubieszów" />
<Typo word="Húsavík" find="\b[hH][uú]sav[ií]k" replace="Húsavík" />
<Typo word="Hyvinkää" find="\b[hH]yvink[aä]+" replace="Hyvinkää" />
<Typo word="Ibagué" find="\b[iI]bagu[eé]" replace="Ibagué" />
<Typo word="Iberië" find="\b[iI]beri[eë]" replace="Iberië" />
<Typo word="Île-de-France" find="\b[iîIÎ]le[- ]de[- ][fF]rance" replace="Île-de-France" />
<Typo word="Ilidža" find="\b[iI]lid[zž]a" replace="Ilidža" />
<Typo word="Indonesië" find="\b[iI]ndonesi[eë]" replace="Indonesië" />
<Typo word="Ingrië" find="\b[iI]ngri[eë]" replace="Ingrië" />
<Typo word="Ingusië" find="\b[iI]ngusi[eë]" replace="Ingusië" />
<Typo word="Ioannina" find="\b[iI]o[aá]nnina" replace="Ioannina" />
<Typo word="Ísafjörður" find="\b[iíIÍ]safj[oö]r[oð]ur" replace="Ísafjörður" />
<Typo word="Isère" find="\b[iI]s[eè]re" replace="Isère" />
<Typo word="Istrië" find="\b[iI]stri[eë]" replace="Istrië" />
<Typo word="Itambé" find="\b[iI]tamb[eé]" replace="Itambé" />
<Typo word="Itaquiraí" find="\b[iI]taquira[ií]" replace="Itaquiraí" />
<Typo word="Ivanisevic" find="\b[iI]vani[sš]evi[cć]" replace="Ivanišević" />
<Typo word="Iwonicz Zdrój" find="\b[iI]wonicz Zdr[oó]j" replace="Iwonicz Zdrój" />
<Typo word="Jämsä" find="\b[jJ][aä]ms[aä]" replace="Jämsä" />
<Typo word="Jämsänkoski" find="\b[jJ][aä]ms[aä]nkoski" replace="Jämsänkoski" />
<Typo word="Janów Lubelski" find="\b[jJ]an[oó]w Lubelski" replace="Janów Lubelski" />
<Typo word="Järvenpää" find="\b[jJ][aä]rvenp[aä]+" replace="Järvenpää" />
<Typo word="Jászberény" find="\b[jJ][aá]szberény" replace="Jászberény" />
<Typo word="Jedlina Zdrój" find="\b[jJ]edlina Zdr[oó]j" replace="Jedlina Zdrój" />
<Typo word="Jelenia Góra" find="\b[jJ]elenia G[oó]ra" replace="Jelenia Góra" />
<Typo word="Jimaní" find="\b[jJ]iman[ií]" replace="Jimaní" />
<Typo word="Joegoslavië" find="\b[jJY][oeu]+goslavi[eë]" replace="Joegoslavië" />
<Typo word="Joëlle" find="\b[jJ]o[eë]lle" replace="Joëlle" />
<Typo word="Jönköping" find="\b[jJ][oö]nk[oö]ping" replace="Jönköping" />
<Typo word="Jordanië" find="\b[jJ]ordani[eë]" replace="Jordanië" />
<Typo word="Jordanów" find="\b[jJ]ordan[oó]w" replace="Jordanów" />
<Typo word="Józefów" find="\b[jJ][oó]zef[oó]w" replace="Józefów" />
<Typo word="Jyväskylä" find="\b[jJ]yv[aä]skyl[aä]" replace="Jyväskylä" />
<Typo word="Kaapverdië" find="\b[kK]aapverdi[eë]" replace="Kaapverdië" />
<Typo word="Kabardië" find="\b[kK]abardi[eë]" replace="Kabardië" />
<Typo word="Kalamáta" find="\b[kK]alam[aá]ta" replace="Kalamáta" />
<Typo word="Kalmukkië" find="\b[kK]almukki[eë]" replace="Kalmukkië" />
<Typo word="Kamienna Góra" find="\b[kK]amienna G[oó]ra" replace="Kamienna Góra" />
<Typo word="Kanasín" find="\b[kK]anas[ií]n" replace="Kanasín" />
<Typo word="Kankaanpää" find="\b[kK]ankaanp[aä]+" replace="Kankaanpää" />
<Typo word="Kaposvár" find="\b[kK]aposv[aá]r" replace="Kaposvár" />
<Typo word="Karabük" find="\b[kK]arab[uü]k" replace="Karabük" />
<Typo word="Karelië" find="\b[kK]areli[eë]" replace="Karelië" />
<Typo word="Karýtena" find="\b[kK]ar[yý]tena" replace="Karýtena" />
<Typo word="Kaštela" find="\b[kK]a[sš]tela" replace="Kaštela" />
<Typo word="Kastilië" find="\b[kK]astili[eë]" replace="Kastilië" />
<Typo word="Kavála" find="\b[kK]av[aá]la" replace="Kavála" />
<Typo word="Kecskemét" find="\b[kK]ecskem[eé]t" replace="Kecskemét" />
<Typo word="Kemijärvi" find="\b[kK]emij[aä]rvi" replace="Kemijärvi" />
<Typo word="Kenia" find="\b[kK]en[iy]a" replace="Kenia" />
<Typo word="Kirgizië" find="\b[kK]irgizi[eë]" replace="Kirgizië" />
<Typo word="Kiskunfélegyháza" find="\b[kK]iskunf[eé]legyh[aá]za" replace="Kiskunfélegyháza" />
<Typo word="Kitzbühel" find="\b[kK]itzb[uü]hel" replace="Kitzbühel" />
<Typo word="Knurów" find="\b[kK]nur[oó]w" replace="Knurów" />
<Typo word="Kohtla-Järve" find="\b[kK]ohtla[- ]?J[aä]rve" replace="Kohtla-Järve" />
<Typo word="Kokemäki" find="\b[kK]okem[aä]ki" replace="Kokemäki" />
<Typo word="Komárom" find="\b[kK]om[aá]rom" replace="Komárom" />
<Typo word="Komiža" find="\b[kK]omi[zž]a" replace="Komiža" />
<Typo word="Kópavogur" find="\b[kK][oó]pavogur" replace="Kópavogur" />
<Typo word="Korçë" find="\b[kK]or[cç][eë]" replace="Korçë" />
<Typo word="Korfantów" find="\b[kK]orfant[oó]w" replace="Korfantów" />
<Typo word="Körmend" find="\b[kK][oö]rmend" replace="Körmend" />
<Typo word="Kórnik" find="\b[kK][oó]rnik" replace="Kórnik" />
<Typo word="Kosów Lacki" find="\b[kK]os[oó]w Lacki" replace="Kosów Lacki" />
<Typo word="Köszeg" find="\b[kK][oö]szeg" replace="Köszeg" />
<Typo word="Krasnobród" find="\b[kK]rasnobr[oó]d" replace="Krasnobród" />
<Typo word="Križevci" find="\b[kK]ri[zž]evci" replace="Križevci" />
<Typo word="Kroatië" find="\b[kKC]roati[eë]" replace="Kroatië" />
<Typo word="Krynica Zdrój" find="\b[kK]rynica Zdr[oó]j" replace="Krynica Zdrój" />
<Typo word="Kuçovë" find="\b[kK]u[cç]ov[eë]" replace="Kuçovë" />
<Typo word="Kudowa Zdrój" find="\b[kK]udowa Zdr[oó]j" replace="Kudowa Zdrój" />
<Typo word="Kunów" find="\b[kK]un[oó]w\b" replace="Kunów" />
<Typo word="Kurów" find="\b[kK]ur[oó]w" replace="Kurów" />
<Typo word="Küssnacht am Rigi" find="\b[kK][uü]ssnacht am Rigi" replace="Küssnacht am Rigi" />
<Typo word="Kutná Hora" find="\b[kK]utn[aá] Hora" replace="Kutná Hora" />
<Typo word="La Bruyère" find="\b[lL]a [bB]ruy[eè]re" replace="La Bruyère" />
<Typo word="La Línea de la Concepción" find="\b[lL]a L[ií]nea de la [cC]oncepci[oó]n" replace="La Línea de la Concepción" />
<Typo word="La Louvière" find="\b[lL]a [lL]ouvi[eè]re" replace="La Louvière" />
<Typo word="Las Piñas City" find="\b[lL]as [pP]i[nñ]as [cC]ity" replace="Las Piñas City" />
<Typo word="Lázaro Cárdenas" find="\b[lL][aá]zaro C[aá]rdenas" replace="Lázaro Cárdenas" />
<Typo word="Le Cateau-Cambrésis" find="\b[lL]e [cC]ateau[- ][cC]ambr[eé]sis" replace="Le Cateau-Cambrésis" />
<Typo word="Le Rœulx" find="\b[lL]e [rR][oeœ]+ulx\b" replace="Le Rœulx" />
<Typo word="Léglise" find="\b[lL][eé]glise" replace="Léglise" />
<Typo word="Leinì" find="\b[lL]ein[iì]\b" replace="Leinì" />
<Typo word="León de los Aldamas" find="\b[lL][eé][oó]n de los Aldamas" replace="León de los Aldamas" />
<Typo word="Leon Trotski" find="\b[lL][eé]on Trotski" replace="Leon Trotski" />
<Typo word="Kastilië-León" find="\b[kK]astili[eë][- ]?[lL][eé][oó]n" replace="Castilië en León" />
<Typo word="Libië" find="\b[lL]ibi[eë]" replace="Libië" />
<Typo word="Liège" find="\b[lL]i[eèé]ge\b" replace="Liège" />
<Typo word="Liégeois" find="\b[lL]i[eèé]g[e]?ois" replace="Liégeois" />
<Typo word="Ligurië" find="\b[lL]iguri[eë]" replace="Ligurië" />
<Typo word="Lillafüred" find="\b[lL]illaf[uü]red" replace="Lillafüred" />
<Typo word="Limeil-Brévannes" find="\b[lL]imeil[- ]Br[eé]vannes" replace="Limeil-Brévannes" />
<Typo word="Linköping" find="\b[lL]ink[oö]ping" replace="Linköping" />
<Typo word="Loënga" find="\b[lL]o[eë]nga\b" replace="Loënga" />
<Typo word="Lomé" find="\bLom[eè]\b" replace="Lomé" />
<Typo word="Lozère" find="\b[lL]oz[eèé]re\b" replace="Lozère" />
<Typo word="Lubaczów" find="\b[lL]ubacz[oó]w" replace="Lubaczów" />
<Typo word="Lubartów" find="\b[lL]ubart[oó]w" replace="Lubartów" />
<Typo word="Lübeck" find="\b[lL][uü]beck" replace="Lübeck" />
<Typo word="Luleå" find="\b[lL]ule[aå]" replace="Luleå" />
<Typo word="Lünen" find="\b[lL][uü]nen\b" replace="Lünen" />
<Typo word="Lwówek" find="\b[lL]w[oó]wek" replace="Lwówek" />
<Typo word="Macedonië" find="\b[mM]acedoni[eë]" replace="Macedonië" />
<Typo word="Maceió" find="\b[mM]acei[oó]" replace="Maceió" />
<Typo word="Mâcon" find="\b[mM][aâ]con\b" replace="Mâcon" />
<Typo word="Makó" find="\bMako\b" replace="Makó" />
<Typo word="Maków Mazowiecki" find="\b[mM]ak[oó]w [mM]azowiecki" replace="Maków Mazowiecki" />
<Typo word="Málaga" find="\b[mM][aá]laga\b" replace="Málaga" />
<Typo word="Maleisië" find="\b[mM]aleisi[eë]" replace="Maleisië" />
<Typo word="Malmö" find="\b[mM]alm[oö]\b" replace="Malmö" />
<Typo word="Mänttä" find="\b[mM][aä]ntt[aä]" replace="Mänttä" />
<Typo word="Maracajú" find="\b[mM]aracaj[uú]" replace="Maracajú" />
<Typo word="Marathónas" find="\b[mM]arath[oó]nas" replace="Marathónas" />
<Typo word="Mariënbad" find="\b[mM]ari[eë]nbad" replace="Mariënbad" />
<Typo word="Mariënheem" find="\b[mM]ari[eë]nheem" replace="Mariënheem" />
<Typo word="Mariënvelde" find="\b[mM]ari[eë]nvelde" replace="Mariënvelde" />
<Typo word="Marilène" find="\b[mM]aril[eè]ne" replace="Marilène" />
<Typo word="Maringá" find="\b[mM]aring[aá]" replace="Maringá" />
<Typo word="Matâ'utu" find="\b[mM]at[aâ][']?utu" replace="Matâ'utu" />
<Typo word="Maturín" find="\b[mM]atur[ií]n" replace="Maturín" />
<Typo word="Mauritanië" find="\b[mM]auritani[eë]" replace="Mauritanië" />
<Typo word="Mazarrón" find="\b[mM]azarr[oó]n" replace="Mazarrón" />
<Typo word="Mazatlán" find="\b[mM]azatl[aá]n" replace="Mazatlán" />
<Typo word="Medellín" find="\b[mM]edell[ií]n" replace="Medellín" />
<Typo word="Mérida" find="\b[mM][eé]rida" replace="Mérida" />
<Typo word="Mérignac" find="\b[mM][eé]rignac" replace="Mérignac" />
<Typo word="Mesopotamië" find="\b[mM]esopotami[eëa]" replace="Mesopotamië" />
<Typo word="Miechów" find="\b[mM]iech[oó]w" replace="Miechów" />
<Typo word="Miejska Górka" find="\b[mM]iejska [gG][oó]rka" replace="Miejska Górka" />
<Typo word="Mieroszów" find="\b[mM]ierosz[oó]w" replace="Mieroszów" />
<Typo word="Milanówek" find="\b[mM]ilan[oó]wek" replace="Milanówek" />
<Typo word="Minatitlán" find="\b[mM]inatitl[aá]n" replace="Minatitlán" />
<Typo word="Mingrelië" find="\b[mM]ingreli[eë]" replace="Mingrelië" />
<Typo word="Mohács" find="\b[mM]oh[aá]cs" replace="Mohács" />
<Typo word="Moldavië" find="\b[mM]oldavi[eë]" replace="Moldavië" />
<Typo word="Mönchengladbach" find="\b[mM][oö]nchengladbach" replace="Mönchengladbach" />
<Typo word="Mondovì" find="\b[mM]ondov[iì]" replace="Mondovì" />
<Typo word="Mongolië" find="\b[mM]ongoli[eë]" replace="Mongolië" />
<Typo word="Montbéliard" find="\b[mM]ontb[eé]liard" replace="Montbéliard" />
<Typo word="Monte Albán" find="\b[mM]onte [aA]lb[aá]n" replace="Monte Albán" />
<Typo word="Montopoli in Val d'Arno" find="\b[mM]ontopoli [iI]n [vV]al d[' ]?[aA]rno" replace="Montopoli in Val d'Arno" />
<Typo word="Montreal" find="\b[mM]ontr[eé]al" replace="Montreal" />
<Typo word="Moravië" find="\b[mM]oravi[eë]" replace="Moravië" />
<Typo word="Mordovië" find="\b[mM]ordovi[eë]" replace="Mordovië" />
<Typo word="Mosonmagyaróvár" find="\b[mM]osonmagyar[oó]v[aá]r" replace="Mosonmagyaróvár" />
<Typo word="Mossoró" find="\b[mM]ossor[oó]" replace="Mossoró" />
<Typo word="Mszczonów" find="\b[mM]szczon[oó]w" replace="Mszczonów" />
<Typo word="Muggiò" find="\b[mM]uggi[oò]" replace="Muggiò" />
<Typo word="München" find="\b[mM][uü]nchen" replace="München" />
<Typo word="Muñoz" find="\b[mM]u[nñ]oz" replace="Muñoz" />
<Typo word="Myszków" find="\b[mM]yszk[oó]w" replace="Myszków" />
<Typo word="Namibië" find="\b[nN]amibi[eë]" replace="Namibië" />
<Typo word="Närpes" find="\b[nN][aä]rpes" replace="Närpes" />
<Typo word="Naucalpan de Juárez" find="\b[nN]aucalpan de [jJ]u[aá]rez" replace="Naucalpan de Juárez" />
<Typo word="Naxçivan" find="\b[nN]ax[cç]ivan" replace="Naxçivan" />
<Typo word="Nenetsië" find="\b[nN]enetsi[eë]" replace="Nenetsië" />
<Typo word="Neskaupstaður" find="\b[nN]eskaupsta[oð]ur" replace="Neskaupstaður" />
<Typo word="Neuchâtel" find="\b[nN]euch[aâ]tel" replace="Neuchâtel" />
<Typo word="Neufchâteau" find="\b[nN]eufch[aâ]teau" replace="Neufchâteau" />
<Typo word="Neupré" find="\b[nN]eupr[eé]" replace="Neupré" />
<Typo word="Neuquén" find="\b[nN]euqu[eé]n" replace="Neuquén" />
<Typo word="New Orleans" find="[nN]ew[\- ]*Orl[eé]ans" replace="New Orleans" />
<Typo word="Ngaoundéré" find="\b[nN]gaound[eé]r[eé]" replace="Ngaoundéré" />
<Typo word="Niebüll" find="\b[nN]ieb[uü]ll" replace="Niebüll" />
<Typo word="Nieuw-Caledonië" find="\b[nN]ieuw[- ]?[ckCK]aledoni[eëa]" replace="Nieuw-Caledonië" />
<Typo word="Nièvre" find="\b[nN]i[eè]vre" replace="Nièvre" />
<Typo word="Nilsiä" find="\b[nN]ilsi[aä]" replace="Nilsiä" />
<Typo word="Nîmes" find="\b[nN][iî]mes" replace="Nîmes" />
<Typo word="Niterói" find="\b[nN]iter[oó]i" replace="Niterói" />
<Typo word="Nochistlán de Mejía" find="\b[nN]ochistl[aá]n [dD]e [mM]ej[ií]a" replace="Nochistlán de Mejía" />
<Typo word="Nomothètai" find="\b[nN]omoth[eè]tai" replace="Nomothètai" />
<Typo word="Normandië" find="(?<![bB]asse-|[hH]aute-|[tT]our de )\b[nN]ormandi[eë]" replace="Normandië" />
<Typo word="Nouméa" find="\b[nN]oum[eé]a" replace="Nouméa" />
<Typo word="Nova Iguaçu" find="\b[nN]ova [iI]gua[cç]u" replace="Nova Iguaçu" />
<Typo word="Nowa Sól" find="\b[nN]owa [sS][oó]l" replace="Nowa Sól" />
<Typo word="Nowogród" find="\b[nN]owogr[oó]d" replace="Nowogród" />
<Typo word="Nowy Dwór Mazowiecki" find="\b[nN]owy [dD]w[oó]r [mM]azowiecki" replace="Nowy Dwór Mazowiecki" />
<Typo word="Nyíregyháza" find="\b[nN]y[ií]regyh[aá]za" replace="Nyíregyháza" />
<Typo word="Oaxaca de Juárez" find="\b[oO]axaca de Ju[aá]rez" replace="Oaxaca de Juárez" />
<Typo word="Oceanië" find="\b[oO]ceani[eë]" replace="Oceanië" />
<Typo word="Ocotlán" find="\b[oO]cotl[aá]n" replace="Ocotlán" />
<Typo word="Odolanów" find="\b[oO]dolan[oó]w" replace="Odolanów" />
<Typo word="Oekraïne" find="\b[oO]ekra[iï]ne" replace="Oekraïne" />
<Typo word="Oekraïens" find="\b[oO]ekra[iï][e]?ns" replace="Oekraïens" />
<Typo word="Ólafsfjörður" find="\b[oóOÓ]lafsfjörður" replace="Ólafsfjörður" />
<Typo word="Omiš" find="\b[oO]mi[sš]\b" replace="Omiš" />
<Typo word="Opatów" find="\b[oO]pat[oó]w" replace="Opatów" />
<Typo word="Orléans" find="(?<![nN]ew[ \-]*)\b[oO]rl[eé]ans" replace="Orléans" />
<Typo word="Oroszlány" find="\b[oO]roszl[aá]ny" replace="Oroszlány" />
<Typo word="Osnabrück" find="\b[oO]snabr[uü]ck" replace="Osnabrück" />
<Typo word="Ossetië" find="\b[oO]sseti[eë]" replace="Ossetië" />
<Typo word="Ostróda" find="\b[oO]str[oó]da" replace="Ostróda" />
<Typo word="Ostroróg" find="\b[oO]stror[oó]g" replace="Ostroróg" />
<Typo word="Ostrów Lubelski" find="\b[oO]str[oó]w [lL]ubelski" replace="Ostrów Lubelski" />
<Typo word="Ostrów Mazowiecka" find="\b[oO]str[oó]w [mM]azowiecka" replace="Ostrów Mazowiecka" />
<Typo word="Ostrów Wielkopolski" find="\b[oO]str[oó]w [wW]ielkopolski" replace="Ostrów Wielkopolski" />
<Typo word="Ostrzeszów" find="\b[oO]strzesz[oó]w" replace="Ostrzeszów" />
<Typo word="Otmuchów" find="\b[oO]tmuch[oó]w" replace="Otmuchów" />
<Typo word="Otumba de Gómez Farías" find="\b[oO]tumba de [gG][oó]mez [fF]ar[ií]as" replace="Otumba de Gómez Farías" />
<Typo word="Ougrée" find="\b[oO]ugr[eé]+\b" replace="Ougrée" />
<Typo word="Ozorków" find="\b[oO]zork[oó]w" replace="Ozorków" />
<Typo word="Paczków" find="\b[pP]aczk[oó]w" replace="Paczków" />
<Typo word="Padanië" find="\b[pP]adani[eë]" replace="Padanië" />
<Typo word="Panathenaeën" find="\b[pP]anathena[eë]+n" replace="Panathenaeën" />
<Typo word="Pánuco" find="\b[pP][aá]nuco\b" replace="Pánuco" />
<Typo word="Paraíso" find="\b[pP]ara[iíì]so" replace="Paraíso" />
<Typo word="Parañaque" find="\b[pP]ara[ñn]aque" replace="Parañaque" />
<Typo word="Pärnu" find="\b[pP][aä]rnu" replace="Pärnu" />
<Typo word="Patagonië" find="\b[pP]atagoni[eë]" replace="Patagonië" />
<Typo word="Paternò" find="\b[pP]aternò" replace="Paternò" />
<Typo word="Paysandú" find="\b[pP]aysand[uú]" replace="Paysandú" />
<Typo word="Pécs" find="\b[pP][eé]cs" replace="Pécs" />
<Typo word="Périgueux" find="\b[pP][eé]rigueux" replace="Périgueux" />
<Typo word="Péronne" find="\b[pP][eé]ronne" replace="Péronne" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Peronne Boddaert-->
<Typo word="Peronne Boddaert" find="P[eé]ronne [bB]oddaert" replace="Peronne Boddaert" />
<Typo word="Péruwelz" find="\b[pP][eé]ruwelz" replace="Péruwelz" />
<Typo word="Phasaël" find="\b[pP]hasa[eë]l" replace="Phasaël" />
<Typo word="Piastów" find="\b[pP]iast[oó]w\b" replace="Piastów" />
<Typo word="Pieksämäki" find="\b[pP]ieks[aä]m[aä]ki" replace="Pieksämäki" />
<Typo word="Piotrków" find="\b[pP]iotrk[oó]w" replace="Piotrków" />
<Typo word="Piwniczna Zdrój" find="\b[pP]iwniczna[- ][zZ]dr[oó]j" replace="Piwniczna Zdrój" />
<Typo word="Plombières" find="\b[pP]lombi[eè]res" replace="Plombières" />
<Typo word="Pointe-à-Pitre" find="\b[pP]ointe[- ][àa][- ]Pitre" replace="Pointe-à-Pitre" />
<Typo word="Polanica Zdrój" find="\b[pP]olanica[- ]Zdr[oó]j" replace="Polanica Zdrój" />
<Typo word="Polanów" find="\b[pP]olan[oó]w" replace="Polanów" />
<Typo word="Polynesië" find="\b([fF]rans[ -])?[pP]ol[yi]nesi[eë]" replace="$1Polynesië" />
<Typo word="Frans-Polynesië" find="\b[fF]rans[ -]?Polynesië" replace="Frans-Polynesië" />
<Typo word="Pont-à-Celles" find="\b[pP]ont[- ][aà][- ][cC]elles" replace="Pont-à-Celles" />
<Typo word="Ponte San Nicolò" find="\b[pP]onte [sS]an [nN]icolò" replace="Ponte San Nicolò" />
<Typo word="Popayán" find="\b[pP]opay[aá]n" replace="Popayán" />
<Typo word="Popocatépetl" find="\b[pP]opocat[eéè]petl" replace="Popocatépetl" />
<Typo word="Potosí" find="\b[pP]otos[ií]" replace="Potosí" />
<Typo word="Požarevac" find="\b[pP]o[zž]arevac" replace="Požarevac" />
<Typo word="Prószków" find="\b[pP]r[oó]szk[oó]w" replace="Prószków" />
<Typo word="Pruszków" find="\b[pP]ru[sz]+k[oó]w" replace="Pruszków" />
<Typo word="Przedbórz" find="\b[pP]rzedb[oó]rz" replace="Przedbórz" />
<Typo word="Przemków" find="\b[pP]rzemk[oó]w" replace="Przemków" />
<Typo word="Pszów" find="\b[pP][sz]+[oó]w\b" replace="Pszów" />
<Typo word="Pudasjärvi" find="\b[pP]udasj[aä]rvi" replace="Pudasjärvi" />
<Typo word="Puerto Carreño" find="\b[pP]uerto [cC]arre[nñ]o" replace="Puerto Carreño" />
<Typo word="Puy-de-Dôme" find="\b[pP]uy-de-D[oô]me" replace="Puy-de-Dôme" />
<Typo word="Pyhäjärvi" find="\b[pP]yh[aä]j[aä]rvi" replace="Pyhäjärvi" />
<Typo word="Pyreneeën" find="\b[pP]yren[eë][eë]+n" replace="Pyreneeën" />
<Typo word="Pyrénées" find="\b[pP]yr[eé]n[eé]+s\b" replace="Pyrénées" />
<Typo word="Quaraí" find="\b[qQ]uara[ií]" replace="Quaraí" />
<Typo word="Quebec" find="\b[qQ]u[eé]bec" replace="Quebec" />
<Typo word="Quévy" find="\b[qQ]u[eé]vy" replace="Quévy" />
<Typo word="Quiévrain" find="\b[qQ]ui[eé]vrain" replace="Quiévrain" />
<Typo word="Rabka Zdrój" find="\b[rR]abka [zZ]dr[oó]j" replace="Rabka Zdrój" />
<Typo word="Racibórz" find="\b[rR]acib[oó]rz" replace="Racibórz" />
<Typo word="Radków" find="\b[rR]adk[oó]w" replace="Radków" />
<Typo word="Radziejów" find="\b[rR]adziej[oó]w\b" replace="Radziejów" />
<Typo word="Radzionków" find="\b[rR]adzionk[oó]w" replace="Radzionków" />
<Typo word="Rajgród" find="\b[rR]ajgr[oó]d" replace="Rajgród" />
<Typo word="Raszków" find="\b[rR]aszk[oó]w" replace="Raszków" />
<Typo word="René Descartes" find="\bRene Descartes\b" replace="René Descartes" />
<Typo word="Rhodesië" find="\b[rR][h]?odesi[eë]" replace="Rhodesië" />
<Typo word="Rhône" find="\b[rR]h[oô]ne" replace="Rhône" />
<Typo word="Riihimäki" find="\b[rR]iihim[aä]ki" replace="Riihimäki" />
<Typo word="Roemenië" find="\b[rR]o[eu]meni[eë]" replace="Roemenië" />
<Typo word="Romandië" find="\b[rR]omandi[eë]" replace="Romandië" />
<Typo word="Rønne" find="\b[rR]ønne" replace="Rønne" />
<Typo word="Rosà" find="\b[rR]osà\b" replace="Rosà" />
<Typo word="Rösrath" find="\b[rR]ösrath" replace="Rösrath" />
<Typo word="Rymanów" find="\b[rR]yman[oó]w" replace="Rymanów" />
<Typo word="Rzeszów" find="\b[rR]ze[sz]+[oó]w" replace="Rzeszów" />
<Typo word="Saarbrücken" find="\b[sS]aarbr[uü]cken" replace="Saarbrücken" />
<Typo word="Saarijärvi" find="\b[sS][a]+rij[aä]+rvi" replace="Saarijärvi" />
<Typo word="Saint-Dié-des-Vosges" find="\b[sS]aint[- ][dD]i[eé][- ][dD]es[- ][vV]osges" replace="Saint-Dié-des-Vosges" />
<Typo word="Saint-Étienne" find="\b[sS]aint[- ][eéEÉ]tienne" replace="Saint-Étienne" />
<Typo word="Saint-Léger" find="\b[sS]aint[- ][lL][eé]ger" replace="Saint-Léger" />
<Typo word="San Andrés" find="\b[sS]an [aA]ndr[eé]s" replace="San Andrés" />
<Typo word="San Cipriano d'Aversa" find="\b[sS]an [cC]ipriano d[' ]+[aA]versa" replace="San Cipriano d'Aversa" />
<Typo word="San Cristóbal" find="\b[sS]an [cC]rist[oó]bal" replace="San Cristóbal" />
<Typo word="San Donà di Piave" find="\b[sS]an [dD]onà di [pP]iave" replace="San Donà di Piave" />
<Typo word="San Francisco de Macorís" find="\b[sS]an [fF]rancisco de [mM]acor[ií]s" replace="San Francisco de Macorís" />
<Typo word="San Luis Potosí" find="\b[sS]an [lL]uis [pP]otos[ií]" replace="San Luis Potosí" />
<Typo word="San Miguel de Tucumán" find="\b[sS]an [mM]iguel de [tT]ucum[aá]n" replace="San Miguel de Tucumán" />
<Typo word="San Nicolás de los Garza" find="\b[sS]an [nN]icol[aá]s de los [gG]arza" replace="San Nicolás de los Garza" />
<Typo word="San Pedro de Macorís" find="\b[sS]an [pP]edro de [mM]acor[ií]s" replace="San Pedro de Macorís" />
<Typo word="San Pedro Garza García" find="\b[sS]an [pP]edro [gG]arza [gG]arc[ií]a" replace="San Pedro Garza García" />
<Typo word="Sancti Spíritus" find="\b[sS]ancti [sS]p[ií]ritus" replace="Sancti Spíritus" />
<Typo word="Sankt Pölten" find="\b[sS]ankt [pP]ölten" replace="Sankt Pölten" />
<Typo word="Santa Bárbara de Samaná" find="\b[sS]anta [bB][aá]rbara de [sS]aman[aá]" replace="Santa Bárbara de Samaná" />
<Typo word="Santa Croce sull'Arno" find="\b[sS]anta [cC]roce sull[' ]?[aA]rno" replace="Santa Croce sull'Arno" />
<Typo word="Santa Maria la Carità" find="\b[sS]anta [mM]aria la [cC]arità" replace="Santa Maria la Carità" />
<Typo word="Sant'Agata de' Goti" find="\b[sS]ant'[aA]gata de[' ]+[gG]oti" replace="Sant'Agata de' Goti" />
<Typo word="Santiago de Querétaro" find="\b[sS]antiago de [qQ]uerétaro" replace="Santiago de Querétaro" />
<Typo word="Sant'Ilario d'Enza" find="\b[sS]ant'[iI]lario d'[eE]nza" replace="Sant'Ilario d'Enza" />
<Typo word="São Borja" find="\b[sS][aã]o [bB]orja" replace="São Borja" />
<Typo word="São Gonçalo" find="\b[sS][aã]o [gG]on[cç]alo" replace="São Gonçalo" />
<Typo word="São José dos Campos" find="\b[sS][aã]o [jJ]os[eé] dos [cC]ampos" replace="São José dos Campos" />
<Typo word="São Luís" find="\b[sS][aã]o [lL]u[ií]s" replace="São Luís" />
<Typo word="São Luiz" find="\b[sS][aã]o [lL]uiz" replace="São Luiz" />
<Typo word="São Paulo" find="\b[sS][aã]o [pP]aulo" replace="São Paulo" />
<Typo word="Sao Tomé" find="\b[sS][aã]o [tT]om[eé]" replace="Sao Tomé" />
<Typo word="Saoedi-Arabië" find="\b[sS]a[oeu]+di[e]?[- ][aA]rabi[eë]" replace="Saoedi-Arabië" />
<Typo word="Saône" find="\b[sS]a[oô]ne" replace="Saône" />
<Typo word="Sardinië" find="\b[sS]ardini[eë]" replace="Sardinië" />
<Typo word="Sárvár" find="\b[sS][aá]rv[aá]r\b" replace="Sárvár" />
<Typo word="Sauðárkrókur" find="\b[sS]auð[aá]rkr[oó]kur" replace="Sauðárkrókur" />
<Typo word="Scandinavië" find="\b[sS][ck]andinavi[eë]" replace="Scandinavië" />
<Typo word="Scorzè" find="\b[sS]corz[eè]" replace="Scorzè" />
<Typo word="Seinäjoki" find="\b[sS]ein[aä]joki" replace="Seinäjoki" />
<Typo word="Serra dos Órgãos" find="\b[sS]erra dos [oóOÓ]rg[aã]os" replace="Serra dos Órgãos" />
<Typo word="Servië" find="\b[sS]ervi[eë]\b" replace="Servië" />
<Typo word="Sétif" find="\b[sS][eé]tif" replace="Sétif" />
<Typo word="Seyðisfjörður" find="\b[sS]ey[oð]isfj[oö]r[oð]ur" replace="Seyðisfjörður" />
<Typo word="Shkodër" find="\b[sS]hkod[eë]r" replace="Shkodër" />
<Typo word="Sianów" find="\b[sS]ian[oó]w" replace="Sianów" />
<Typo word="Šibenik" find="\b[sSŠ]ibenik" replace="Šibenik" />
<Typo word="Siberië" find="\b[sS]iberi[eë]" replace="Siberië" />
<Typo word="Sidi-bel-Abbès" find="\b[sS]idi-[bB]el-[aA]bb[eè]s" replace="Sidi-bel-Abbès" />
<Typo word="Sieraków" find="\b[sS]ierak[oó]w" replace="Sieraków" />
<Typo word="Siglufjörður" find="\b[sS]iglufj[oö]rður" replace="Siglufjörður" />
<Typo word="Siklós" find="\b[sS]ikl[oó]s" replace="Siklós" />
<Typo word="Silezië" find="\b[sS]ilezi[eë]" replace="Silezië" />
<Typo word="Siófok" find="\b[sS]i[oó]fok" replace="Siófok" />
<Typo word="Skoczów" find="\b[sS]kocz[oó]w" replace="Skoczów" />
<Typo word="Skórcz" find="\b[sS]k[oó]rcz" replace="Skórcz" />
<Typo word="Slavonië" find="\b[sS]lavoni[eë]" replace="Slavonië" />
<Typo word="Slovenië" find="\b[sS]loveni[eë]" replace="Slovenië" />
<!--rechtzetting om onnodige aanpassingen te vermijden : sjabloon over Sloveense gemeentes -->
<Typo word="{{Slovenie-gemeenten" find="{{Slovenië-gemeenten" replace="{{Slovenie-gemeenten" />
<Typo word="Sobótka" find="\b[sS]ob[oó]tka" replace="Sobótka" />
<Typo word="Somalië" find="\b[sS]omali[eë]" replace="Somalië" />
<Typo word="Sosúa" find="\b[sS]os[uú]a" replace="Sosúa" />
<Typo word="Sovjet-Unie" find="\b[sS]o[vw][ij]et[- ]?[uU]nie" replace="Sovjet-Unie" />
<Typo word="Staszów" find="\b[sS]tasz[oó]w" replace="Staszów" />
<Typo word="Stryków" find="\b[sS]tryk[oó]w" replace="Stryków" />
<Typo word="Suchedniów" find="\b[sS]uchedni[oó]w" replace="Suchedniów" />
<Typo word="Sulechów" find="\b[sS]ulech[oó]w" replace="Sulechów" />
<Typo word="Sulejów(ek)" find="\b[sS]ulej[oó]w(ek)?" replace="Sulejów$1" />
<Typo word="Sümeg" find="\b[sS][uü]meg" replace="Sümeg" />
<Typo word="Svolvær" find="\b[sS]volv[aeæ]+r" replace="Svolvær" />
<Typo word="Syców" find="\b[sS]yc[oó]w" replace="Syców" />
<Typo word="Syldavië" find="\b[sS]yldavi[eë]" replace="Syldavië" />
<Typo word="Syrië" find="\b[sS]yri[eë]" replace="Syrië" />
<Typo word="Sysmä" find="\b[sS]ysm[aä]" replace="Sysmä" />
<Typo word="Szczawno Zdrój" find="\b[sS]zczawno Zdr[oó]j" replace="Szczawno Zdrój" />
<Typo word="Székesfehérvár" find="\b[sS]z[eé]kesfeh[eé]rv[aá]r" replace="Székesfehérvár" />
<Typo word="Szigetvár" find="\b[sS]zigetv[aá]r" replace="Szigetvár" />
<Typo word="Tamási" find="\b[tT]am[aá]si" replace="Tamási" />
<Typo word="Tarnogród" find="\b[tT]arnogr[oó]d" replace="Tarnogród" />
<Typo word="Tarnów" find="\b[tT]arn[oó]w" replace="Tarnów" />
<Typo word="Tarnowskie Góry" find="\b[tT]arnowskie [gG][oó]ry" replace="Tarnowskie Góry" />
<Typo word="Tasmanië" find="\b[tT]asmani[eë]" replace="Tasmanië" />
<Typo word="Tatabánya" find="\b[tT]atab[aá]nya" replace="Tatabánya" />
<Typo word="Tecalitlán" find="\b[tT]ecalitl[aá]n" replace="Tecalitlán" />
<Typo word="Tehuacán" find="\b[tT]ehuac[aá]n" replace="Tehuacán" />
<Typo word="Tekax de Álvaro Obregón" find="\b[tT]ekax de [aÁ]lvaro [oO]breg[oó]n" replace="Tekax de Álvaro Obregón" />
<Typo word="Tétouan" find="\b[tT][eé]touan" replace="Tétouan" />
<Typo word="Teziutlán" find="\b[tT]eziutl[aá]n" replace="Teziutlán" />
<Typo word="Thessalië" find="\b[tT]hessali[eë]" replace="Thessalië" />
<Typo word="Thracië" find="\b[tT]hraci[eë]" replace="Thracië" />
<Typo word="Tizimín" find="\b[tT]izim[ií]n" replace="Tizimín" />
<Typo word="Tjetsjenië" find="\b[tT]jetsjeni[eë]" replace="Tjetsjenië" />
<Typo word="Tlaxcala de Xicoténcatl" find="\b[tT]laxcala [dD]e [xX]icot[eéè]ncatl" replace="Tlaxcala de Xicoténcatl" />
<Typo word="Tomaszów Lubelski" find="\b[tT]omasz[oó]w [lL]ubelski" replace="Tomaszów Lubelski" />
<Typo word="Tomaszów Mazowiecki" find="\b[tT]omasz[oó]w [mM]azowiecki" replace="Tomaszów Mazowiecki" />
<Typo word="Tonalá" find="\b[tT]onal[aá]" replace="Tonalá" />
<Typo word="Torreón" find="\b[tT]orre[oó]n" replace="Torreón" />
<Typo word="Tórshavn" find="\b[tT][oó]rshavn" replace="Tórshavn" />
<Typo word="Tortolì" find="\b[tT]ortol[iì]" replace="Tortolì" />
<Typo word="Transnistrië" find="\b[tT]ransnistri[eë]" replace="Transnistrië" />
<Typo word="Transsylvanië" find="\b[tT]ran[s]+[yi]lvani[eë]" replace="Transsylvanië" />
<Typo word="Tríkala" find="\b[tT]r[i[ií]]kala" replace="Tríkala" />
<Typo word="Tripolitanië" find="\b[tT]ripolitani[eë]" replace="Tripolitanië" />
<Typo word="Trollhättan" find="\b[tT]rollh[aä]ttan" replace="Trollhättan" />
<Typo word="Trzebiatów" find="\b[tT]rzebiat[oó]w" replace="Trzebiatów" />
<Typo word="Tsjechië" find="\b[tT]s?jechi[eë]" replace="Tsjechië" />
<Typo word="Tsjerkessië" find="\b[tT]sjerkessi[eë]" replace="Tsjerkessië" />
<Typo word="Tsjetsjenië" find="\b[tT][sjch]+et[sjch]+eni[eë]" replace="Tsjetsjenië" />
<Typo word="Tsjoevasjië" find="\b[tT]s?jo[eu]vasji[eë]" replace="Tsjoevasjië" />
<Typo word="Tuchów" find="\b[tT]uch[oó]w" replace="Tuchów" />
<Typo word="Tuliszków" find="\b[tT]uliszk[oó]w" replace="Tuliszków" />
<Typo word="Tunesië" find="\b[tT]unesi[eë]" replace="Tunesië" />
<Typo word="Tuxpan de Rodríguez Cano" find="\b[tT]uxpan de [rR]odr[ií]guez [cC]ano" replace="Tuxpan de Rodríguez Cano" />
<Typo word="Tuxtla Gutiérrez" find="\b[tT]uxtla [gG]uti[eé]rrez" replace="Tuxtla Gutiérrez" />
<Typo word="Twardogóra" find="\b[tT]wardog[oó]ra" replace="Twardogóra" />
<Typo word="Udmurtië" find="\b[uU]dmurti[eë]" replace="Udmurtië" />
<Typo word="Ulanów" find="\b[uU]lan[oó]w" replace="Ulanów" />
<Typo word="Uniejów" find="\b[uU]niej[oó]w" replace="Uniejów" />
<Typo word="Ürümqi" find="\b[uüUÜ]r[uü]mqi" replace="Ürümqi" />
<Typo word="Ústí nad Labem" find="\b[ùuúUÚÙ]st[ií] [nN]ad [lL]abem" replace="Ústí nad Labem" />
<Typo word="Vác" find="\b[vV][aá]c\b" replace="Vác" />
<Typo word="Valparaíso" find="\b[vV]alpara[ií]so" replace="Valparaíso" />
<Typo word="Vardø" find="\b[vV]ard[oø]\b" replace="Vardø" />
<Typo word="Vaux-sur-Sûre" find="\b[vV]aux[- ][sS]ur[- ]S[uû]re" replace="Vaux-sur-Sûre" />
<Typo word="Vendée" find="\b[vV]end[eé]e\b" replace="Vendée" />
<Typo word="Vendôme" find="\b[vV]end[oô]me" replace="Vendôme" />
<Typo word="Venetië" find="\b[vV]eneti[eë]" replace="Venetië" />
<Typo word="Veszprém" find="\b[vV]eszpr[eé]m" replace="Veszprém" />
<Typo word="Vézelay" find="\b[vV][eé]zelay" replace="Vézelay" />
<Typo word="Villány" find="\b[vV]ill[aá]ny" replace="Villány" />
<Typo word="Visegrád" find="\b[vV]isegr[aá]d" replace="Visegrád" />
<Typo word="Vitória" find="\b[vV]it[oó]ria" replace="Vitória" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Vitoria-Gasteiz -->
<Typo word="Vitoria-Gasteiz" find="\bVitória-Gasteiz" replace="Vitoria-Gasteiz" />
<Typo word="Vlorë" find="\b[vV]lor[eë]" replace="Vlorë" />
<Typo word="Võru" find="\b[vV][oõ]ru" replace="Võru" />
<Typo word="Vyšehrad" find="\b[vV]y[sš]ehrad" replace="Vyšehrad" />
<Typo word="Wallonië" find="\b[wW]a[l]+o[n]+i[eë]\b" replace="Wallonië" />
<Typo word="Wasilków" find="\b[wW]asilk[oó]w" replace="Wasilków" />
<Typo word="Weinstraße" find="\b[wW]einstra[sß]+e" replace="Weinstraße" />
<Typo word="Wieruszów" find="\b[wW]ierusz[oó]w(?!ski)" replace="Wieruszów" />
<Typo word="Wojcieszów" find="\b[wW]ojciesz[oó]w" replace="Wojcieszów" />
<Typo word="Würzburg" find="\b[wW][uü]rzb[o]?urg" replace="Würzburg" />
<Typo word="Wyszków" find="\b[wW]yszk[oó]w" replace="Wyszków" />
<Typo word="Wyszogród" find="\b[wW]yszogr[oó]d" replace="Wyszogród" />
<Typo word="Xalapa de Enríquez" find="\b[xX]alapa de [eE]nr[ií]quez" replace="Xalapa de Enríquez" />
<Typo word="Yaoundé" find="\b[yY]aound[eé]" replace="Yaoundé" />
<Typo word="Ylöjärvi" find="\b[yY]l[oö]j[aä]rvi" replace="Ylöjärvi" />
<Typo word="Yucatán" find="\b[yY]ucat[aá]n" replace="Yucatán" />
<!--geen diakritische verbetering maar woordvolgorde : -->
<Typo word="schiereiland Yucatán" find="Yucatán[- ]?schiereiland" replace="schiereiland Yucatán" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Straat Yucatan -->
<Typo word="Straat Yucatan" find="Straat Yucatán" replace="Straat Yucatan" />
<Typo word="Zagórów" find="\b[zZ]ag[oó]r[oó]w" replace="Zagórów" />
<Typo word="Zagórz" find="\b[zZ]ag[oó]rz" replace="Zagórz" />
<Typo word="Záhony" find="\b[zZ][aá]hony" replace="Záhony" />
<Typo word="Zambrów" find="\b[zZ]ambr[oó]w" replace="Zambrów" />
<Typo word="Zawidów" find="\b[zZ]awid[oó]w" replace="Zawidów" />
<Typo word="Zelów" find="\b[zZ]el[oó]w" replace="Zelów" />
<Typo word="Zielona Góra" find="\b[zZ]ielona G[oó]ra" replace="Zielona Góra" />
<Typo word="Županja" find="\b[zZŽ]upanja" replace="Županja" />
<!--gevaarlijk woord voor valse positieven : Zürich -->
<Typo word="Zürich" find="\b[zZ][uü]rich" replace="Zürich" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurich Open-->
<Typo word="Zurich Open" find="Zürich [oO]pen" replace="Zurich Open" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurich in Friesland-->
<Typo word="Zurich (Friesland)|Zurich" find="Zürich \(Friesland\)\|Zürich" replace="Zurich (Friesland)|Zurich" />
<Typo word="Zurich (Friesland)" find="Zürich \(Friesland\)" replace="Zurich (Friesland)" />
<!--rechtzetting om valse positieven te vermijden : Zurichtoren-->
<Typo word="Zurichtoren" find="Zürichtoren" replace="Zurichtoren" />

Andere vervangingen[bewerken | brontekst bewerken]

<!--bron : Help:Veelvoorkomende_spelfouten/machines  (versie van 28 okt 08) -->
<!--dit is de lijst woorden die vervangen worden door te verkiezen synoniemen, het zijn dus geen echte typ-fouten. -->
<!--Ze stonden in de lijst Veelvoorkomende_spelfouten/machines. Mogelijk moeten ze hier weg wegens niet passend in dit project.   -->
<Typo word="adrenaline" find="\bepine(f|ph)rine\b" replace="adrenaline" />
<Typo word="zin" find="\bzinvolheid\b" replace="zin" />