Wikipedia:Onderzoek onder bewerkers 2018

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Wat vinden de bewerkers? Bewerkerssurvey Nederlandstalige Wikipedia 2018[bewerken | brontekst bewerken]

In december 2018 konden bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia een survey invullen. Het was de derde keer dat Wikimedia Nederland zo’n survey organiseerde. Eerdere edities waren in 2013 en 2015. Doel van de survey was om meningen van de bewerkersgemeenschap te peilen en informatie te verzamelen over de samenstelling van de gemeenschap. WMNL krijgt daarmee inzicht in wensen van de bewerkers t.a.v de ondersteuning en dienstverlening door WMNL. Voor de gemeenschap levert de survey feitelijke gegevens over de eigen samenstelling (man/vrouw, opleidingsniveau, leeftijd etc.) en een andere manier om meningen te peilen dan gebruikelijk op Wikipedia.

Wiki-zaterdag 9 februari over de bewerkerssurvey 2018[bewerken | brontekst bewerken]

Op 9 februari organiseert Wikimedia Nederland een WikiZaterdag om de resultaten te bespreken. Aanmelden daarvoor kan hier. Iedereen – lid van Wikimedia Nederland of niet – is van harte welkom. Vincent van Grunsven, directeur van Bureau DUO Marketresearch (dat de survey heeft uitgevoerd) zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

De resultaten[bewerken | brontekst bewerken]

Van 1 december tot 16 december konden ingelogde Wikipediabewerkers de survey invullen: zij zagen een banner op Wikipedia met een link naar de survey. Daarnaast zijn de 250 actiefste Wikipedianen via hun overlegpagina persoonlijk benaderd met het verzoek om deel te nemen aan de survey. Dit betekent wel dat de resultaten mogelijk een bias hebben in de richting van de zeer actieve gebruikers. In totaal zijn 303 formulieren ontvangen.

link naar rapport


Samenvatting[bewerken | brontekst bewerken]

Kennis delen is de belangrijkste motivatie voor bewerkers

Voor het merendeel van de bewerkers is de belangrijkste reden voor het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan Wikipedia het willen delen van kennis en informatie. Het ontbreken van onderwerpen op Wikipedia is dan ook de meest genoemde reden voor het beginnen met het bewerken van Wikipedia.


Merendeel van de bewerkers communiceert onderling

De meerderheid van de bewerkers communiceert met andere bewerkers; slechts één op de zeven doet dit nooit. Overlegpagina’s zijn hiervoor het meest gebruikte communicatiemiddel, gevolgd door ‘De Kroeg’ en persoonlijke e-mail. Een kwart van de bewerkers ontmoet andere Wikipediabewerkers ook wel eens persoonlijk. De meest genoemde reden voor het bezoeken van een bijeenkomst voor Wikipedianen is dan ook het ontmoeten van andere bewerkers. Een derde van alle bewerkers heeft geen interesse in de bijeenkomsten voor Wikipedianen en heeft daarom ook nog nooit een bijeenkomst bezocht.


Wikipediagemeenschap is weinig divers

De Wikipediagemeenschap bestaat in meerderheid uit Nederlandse, hoogopgeleide mannen met een leeftijd van boven de 40 jaar. Slechts 10% van de bewerkers is vrouw en 3% van de bewerkers heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Volgens de meerderheid van de bewerkers heeft een laag aandeel vrouwelijke bewerkers negatieve gevolgen voor met name de diversiteit aan onderwerpen. Volgens een zesde van de bewerkers heeft (ook) een kleiner aandeel bewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond negatieve gevolgen voor de diversiteit aan onderwerpen.


Werksfeer vormt een belangrijke drempel

De werksfeer bij de Nederlandstalige Wikipedia is door de bewerkers vooral omschreven als ‘ruzieachtig’ (45%), maar wordt daarnaast ook vaak als ‘constructief’ ervaren. De werksfeer vormt de belangrijkste reden voor stress bij het bewerken en voor de overweging van bewerkers om te stoppen met het bewerken van Wikipedia. Tevens vormt het een drempel voor een sterkere betrokkenheid van bewerkers bij activiteiten. Zo is de negatieve werksfeer door een aantal bewerkers genoemd als reden om geen functie te willen bekleden en als reden om niet bij te willen dragen aan de Movement Strategy 2030. Daarnaast is het verbeteren van de sfeer en onderlinge communicatie de meest gewenste verandering.


Inhoudelijke kwaliteit belangrijk aspect voor bewerkers

De inhoudelijke kwaliteit van artikelen en het brongebruik hierbij zijn belangrijke aspecten voor de bewerkers. Voor het onderbouwen van een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, zijn een artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift en een statistische database van wetenschappelijke en overheidsinstellingen volgens bewerkers veruit de best bruikbare bronnen. Social media en oral history scoren laag. Daarnaast is de te lage kwaliteit van bewerkingen door anderen voor een zesde van de bewerkers een oorzaak van werkstress. Tevens is het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van artikelen één van de meest genoemde verbeterpunten binnen de Wikimediabeweging.


Klein deel van de bewerkers is actief betrokken bij Movement Strategy 2030

Ongeveer de helft van de bewerkers heeft weleens gehoord van Movement Strategy 2030. Van deze bewerkers heeft slechts een tiende ook actief deelgenomen aan het strategieproces, door bijvoorbeeld het bijwonen van een discussiebijeenkomst, het deelnemen aan een online discussie of het leveren van commentaar op teksten. Dit staat gelijk aan slechts 6% van alle bewerkers. Een vijfde van de bewerkers is bereid om (in de toekomst) een bijdrage te leveren aan Movement Strategy 2030. Het merendeel van hen wil dit (alleen) doen door commentaar te leveren op stukken.


Antwoorden op open vragen[bewerken | brontekst bewerken]

Achtergrondinfo[bewerken | brontekst bewerken]

In 2018 Wikimedia Nederland (WMNL) voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Er zijn in 2013 en 2015 al eerder soortgelijke surveys gehouden.

Hoe is de vragenlijst tot stand gekomen?[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het totstandkomen van de vragenlijst zijn meerdere vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden betrokken geweest. De werkgroep heeft bestaan uit 2 vrijwilligers en 2 medewerkers van WMNL. Hiernaast is er een testpanel geweest bestaande uit vrijwilligers en medewerkers van WMNL die niet eerder betrokken waren bij het proces. In de latere fases is een extern onderzoeksbureau, DUO Marketresearch, bij de ontwikkeling betrokken.

De werkgroep heeft een lijst met thema’s en vragen aangekaart. Deze zijn door medewerkers van WMNL omgezet in een concept survey. Deze concept survey is getoetst door een vrijwilliger met bijzonder veel ervaring op het gebied van surveys. DUO Marketresearch heeft het concept omgezet naar de definitieve vragenlijst; deze is getoetst door een testpanel wat tot een aantal correcties een aanpassingen heeft geleid.

Privacy[bewerken | brontekst bewerken]

Gegevens werden anoniem verwerkt volgens de privacyverklaring van WMNL en de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie voor marktonderzoeksbureaus (de MOA). DUO Market Research is lid van de MOA en hanteert bijbehorende gedragscodes.