Overleg Wikipedia:Onderzoek onder bewerkers 2018

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Resultaten survey bewerkers NLWP 2018 (vanuit de kroeg)[brontekst bewerken]

In december 2018 konden ingelogde bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia een survey invullen. Het was de derde keer dat Wikimedia Nederland zo’n survey organiseerde. Doel van de survey was om meningen van de bewerkersgemeenschap te peilen en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap. WMNL krijgt daarmee inzicht in wensen van de bewerkers t.a.v de ondersteuning en dienstverlening door WMNL. Voor de gemeenschap levert de survey informatie over de eigen samenstelling, en een andere manier om meningen te peilen dan gebruikelijk op Wikipedia. De enquête 2018 werd door 303 bewerkers ingevuld.
De resultaten van de survey zijn nu beschikbaar op de wiki van Wikimedia Nederland. Vragen en opmerkingen zijn welkom: hier in De Kroeg of op de overlegpagina. De resultaten worden ook besproken en toegelicht op de Wikizaterdag van 9 februari, op het kantoor van Wikimedia Nederland te Utrecht. Zoals altijd is iedereen - lid van Wikimedia Nederland of niet - van harte welkom. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 23 jan 2019 14:12 (CET)

Dank voor de update! Vinvlugt (overleg) 23 jan 2019 14:38 (CET)
Ik heb nog niet alles gelezen maar ik moet zeggen dat dit rapport er tot nu toe een stuk degelijker uitziet dan de rapporten van voorgaande jaren. Tof dat er zoveel transparantie is betreffende de onderzoeksmethodiek. Ik mis nog wel de conclusies, de discussie en eventuele aanbevelingen. Komt dat nog of is dit het eindproduct? Natuur12 (overleg) 23 jan 2019 23:14 (CET)
Dank voor de positieve reactie, Natuur12. We hebben het onderzoeksbureau DUO gevraagd om eerst sec de resultaten af te leveren. Dat is dit product. Nu is er tijd voor discussie en inventariseren waar nadere analyse van de gegevens nuttig kan zijn. Die analyses zal DUO dan weer doen. Trekken van conclusies en formuleren van aanbevelingen is volgens mij vooral iets voor de bewerkersgemeenschap en Wikimedia Nederland zelf. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 24 jan 2019 13:16 (CET)
Dank voor het antwoord. Ik heb wel een paar ideetje. Nu zat ik naar pagina 32 te kijken en heb daar gemengde gevoelens bij. Deels omdat de mening over bepaalde soorten bronnen niet helemaal mooi aansluit bij onze richtlijn geen origineel onderzoek maar ook omdat een krantenartikel beter scoort dan een proefschrift. Ik ben zelf benieuwd naar wat eruit komt wanneer je de meningen over brongebruik afzet tegen het profiel van de Wikipedianen. Ook zie ik interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek. In hoeverre komen de bronnen die daadwerkelijk gebruikt worden (nou ja, genoemd) overeen met de informatie over wat Wikipedianen als geschikte bron zien? Nu ben ik ook benieuwd onder welke omstandigheden Wikipedianen deze bronnen wenselijk vinden. Neem nu archiefstukken. Je kan een geboorteakte gebruiken om de geboortedatum van iemand te checken (geregeld acceptabel) maar je kan op basis van archiefstukken ook een eigen geschiedkundige theorie ontwikkelen (zeer zeker niet acceptabel).
Het trekken van conclusies en doen van aanbevelingen zou inderdaad een taak van de gemeenschap kunnen zijn. Maar of de gemeenschap echt met wat bruikbaars gaat komen? Bovendien ben ik stiekem gewoon benieuwd naar wat Irene van Bokhoven denkt en zou aanbevelen. Gezien haar staat van dienst en de onderwerpen van eerder onderzoek van haar hand verwacht ik dat dergelijke aanbevelingen veel meerwaarde hebben en concreet kunnen bijdragen aan het aanpakken van de vele problemen waar we als gemeenschap tegenaan lopen. Natuur12 (overleg) 24 jan 2019 22:59 (CET)
Net als social media-berichten, die kunnen soms best bruikbaar zijn. De aard van de bron is minder belangrijk dan de manier waarop je de bron gebruikt. (Al kun je uitsluitend op basis van tweets natuurlijk geen artikel schrijven.) Een open vraag naar welke bronnen vaak gebruikt worden zou inderdaad minstens zo interessant zijn.
Verder zag ik vandaag een tv-programma over framing in onderzoeken, dat ik terugzie in vragen 33 en 34 (gevolgen van twee minderheidsgroepen). Mogelijk onbewust, maar in de vraagstelling ligt de nadruk sterk op negatieve gevolgen (met maar één optie om aan te geven dat het geen negatieve gevolgen zou hebben), waardoor de ondervraagde eerder geneigd is te kiezen voor een 'negatiever' antwoord. Het verschil tussen 'enigszins' en 'nauwelijks' is wat mij betreft verwaarloosbaar. (Bij de vraag over bronnen stonden ook alleen de drie opties zeer/enigszins/niet.) Wellicht is het niet helemaal politiek correct, maar voor een neutrale vraagstelling had er ook een optie bij gemoeten dat het 'positieve gevolgen' zou hebben. Encycloon (overleg) 24 jan 2019 23:51 (CET)
Er staan een aantal zaken in het rapport waarvan ik persoonlijk in ieder geval erg benieuwd ben wat de gemeenschap ervan vindt, en of ze aanleiding zouden moeten zijn voor acties (en zo ja, welke dan?). Om maar een paar dingen te noemen:
  • er staat op p.18 dat van de bewerkers die momenteel geen functie vervullen 12% zegt wel bereid te zijn om dat in de toekomst te doen. In de praktijk is het erg lastig om mensen te vinden die moderator willen worden of zitting willen nemen in de Arbcom, maar er lijkt toch wel enige bereidheid te zijn. Kun je die bereidheid aanboren?
  • Op p.31 staat dat 60% van de bewerkers het positief vindt als een Wikipediaan gedurende discussies beleefd blijft. Maar de werksfeer wordt vaak omschreven als ruzieachtig en agressief (p.33) en bij de mensen die aangeven het bewerken soms stressvol te vinden is 'onvriendelijke bejegening door collega's' de meest genoemde oorzaak.(p.37) Hoe zit dat?
  • De meerderheid van de bewerkers vindt dat gebrek aan diversiteit in de gemeenschap negatieve gevolgen heeft voor de diversiteit van de onderwerpen die op Wikipedia aan de orde komen (p.29 en p.30). Maar de deelname van vrouwen is sinds 2015 niet toegenomen, ondanks alle inspanningen. Is daar iets aan te doen?
Overigens staat het rapport nu ook op Commons. Zoals hierboven gemeld is er ruimte voor discussie op de overlegpagina op de Verenigingswiki. Maar er kan hier op WP ook een pagina voor worden ingericht als dat makkelijker is, lijkt me? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 28 jan 2019 14:28 (CET)
Interessante vragen. De locatie is mij maar om het even. (Misschien kunnen we deze discussie ook kopiëren als er geen bezwaar tegen is van de andere deelnemers). Een pagina op NL-wiki is misschien handiger. De sokkenla op de verengingswiki staat namelijk wagenwijd open waardoor er wat sokken ontsnapt zijn en niemand stopt ze terug. Dat verstoort een discussie nogal. Natuur12 (overleg) 29 jan 2019 23:33 (CET)
Ik heb een projectpagina aangemaakt. Of de bovenstaande discussie daarheen moet worden gekopieerd laat ik aan de bezoekers van De Kroeg over. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 30 jan 2019 13:49 (CET)
@Encycloon, Vinvlugt: hebben jullie er bezwaar tegen wanneer ik jullie bijdragen kopieer naar de overlegpagina van de door SRientjes aangemaakte pagina? Natuur12 (overleg) 30 jan 2019 17:26 (CET)
Nee hoor, geen enkel probleem. Vinvlugt (overleg) 30 jan 2019 17:27 (CET)
Idem voor mij. Hopelijk leidt de overlegpagina tot bruikbare inzichten/vervolgstappen! Encycloon (overleg) 30 jan 2019 17:45 (CET)

Gebrek aan diversiteit[brontekst bewerken]

Sandra geeft aan benieuwd te zijn naar het volgende punt:

De meerderheid van de bewerkers vindt dat gebrek aan diversiteit in de gemeenschap negatieve gevolgen heeft voor de diversiteit van de onderwerpen die op Wikipedia aan de orde komen (p.29 en p.30). Maar de deelname van vrouwen is sinds 2015 niet toegenomen, ondanks alle inspanningen. Is daar iets aan te doen?

De gendergap is een onderwerp dat zeer breed beschreven is in wetenschappelijke literatuur. In die literatuur staat zeer veel interessants dat gebruikt kan worden om het gebrek aan diversiteit te tackelen. Wat ik mis is een review waarin deze literatuur samengevat wordt. Zou het een idee zijn wanneer Wikimedia Nederland iemand aantrekt (zoiets is duur dus misschien kan een stagiair of iemand die een keuzeactiviteit voor de studie moet doen ook) die een review schrijft. Dan kunnen we op basis van wat onderzocht is kijken waar het diversiteitsgebrek getackeld kan worden. Ook kan je dan helder krijgen waar vervolgonderzoek nodig is. Dat het gebrek aan diversiteit negatieve gevolgen heeft zijn we het hopelijk ondertussen over eens. Zie ook ‘Anyone can edit’, not everyone does: Wikipedia’s infrastructure and the gender gap door Ford en Wajcman.

Meer diversiteit is natuurlijk niet alleen meer vrouwen. Bovendien lijkt het me best aannemelijk dat niet elke toename van diversiteit ook hetzelfde effect heeft op de onderwerpen. Om het heel simpel te zeggen. We kunnen wel de analfabeten-gap gaan oplossen omdat ook die groep ondervertegenwoordigd is maar dat heeft niet zoveel zin lijkt me. Ook willen we natuurlijk geen massale toestroom van mensen die de basisvaardigheden voor het werken aan een encyclopedie niet bezitten. Ook al zullen die mensen oververtegenwoordigd zijn in de groepen anders dan die van man, hoogopgeleid en jong. Iemand die niet verder dan de basisschool is gekomen en verder ook niet door werk en ervaring geleerd heeft bronnen op waarde te schatten zou niet al te makkelijk artikelen kunnen schrijven die aan onze uitgangspunten voldoen. Zou er uit de resultaten van het onderzoek gehaald kunnen worden welke vormen van diversiteit we allemaal missen?

Het niet toenemen van het aantal vrouwelijke bewerkers. Schrijfworkshops en het gendergapproject werken kennelijk onvoldoende. In de wetenschappelijke literatuur is er ongetwijfeld genoeg over de oorzaken te vinden. In dit artikel bijvoorbeeld. Ik citeer:

In sum, though Wikipedia is the encyclopedia that anyone can edit, the process of doing so is not without interpersonal challenges, the nature of which appear to be particularly distressing for women. Based on theories of gender differences, we hypothesized and found that gender differences in psychological processes pertinent to participation in the Wikipedia community explained the gender gap in rate of contribution among occasional contributors.

Misschien lossen we het gendergapprobleem deels op wanneer we de ruzieachtige werksfeer aanpakken. Ook zouden we de "interpersonal challenges" kunnen ontstressen. Natuur12 (overleg) 30 jan 2019 20:23 (CET)

Ik ben het met Natuur12 eens dat we nog kennis missen die nodig is om effectief te werken aan het vergroten van de diversiteit van de bewerkersgemeenschap. Opdracht geven voor een literatuuronderzoek of daar een stageopdracht van maken lijkt me een goed idee. Daar kan WMNL naar kijken.
Daarnaast missen we nog data, bijvoorbeeld 'waarom houden nieuwe bewerkers er snel weer mee op?' En dan met name nieuwelingen uit groepen waarvan het een probleem kan zijn voor de kwaliteit van de encyclopedie als ze ondervertegenwoordigd zijn. Is in beeld te brengen hoeveel nieuwe bewerkers vrij snel inactief worden? En is er een manier om met die afgehaakte bewerkers in contact te komen? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 4 feb 2019 13:32 (CET)
Tja, uitgebreide toelichtingen worden meestal niet gegeven door nieuwe gebruikers... Misschien zou je bij cursussen als deze en deze de deelnemers bijvoorbeeld een halfjaar later feedback kunnen laten geven en waar nodig vragen waarom ze gestopt zijn met bewerken? Encycloon (overleg) 4 feb 2019 15:14 (CET)
Hier wel een interessante toelichting. Over een nieuwkomer die onbegrip uit over de manier van reageren van vaste gebruikers. Encycloon (overleg) 7 feb 2019 12:34 (CET)
Dat is zeker een interessant stuk, dank! Vinvlugt (overleg) 7 feb 2019 12:41 (CET)
Inderdaad interessant, en (helaas) ook behoorlijk herkenbaar en tekenend voor de mentaliteit die hier wat dit betreft heerst. Overigens, gebruiker:Kleuske was voor zover ik me althans herinner toch geen moderator hier? De betreffende auteur beweert van wel. De Wikischim (overleg) 7 feb 2019 12:45 (CET)
Dat had ik al even toegelicht inderdaad. Volgens mij komt dat wel vaker voor, dat het verschil tussen moderatoren en 'commentaar leverende' gebruikers niet duidelijk is. Encycloon (overleg) 7 feb 2019 12:48 (CET)
Zucht ja. Dat vervelende sfeertje op TBP waar we maar niet vanaf lijken te komen. Incrowd grollen en nominaties die in teveel op de persoon gespeeld worden. Al moet ik er wel bij zeggen dat deze eigen ervaring rond Dutch Game Garden uit 2011 stamt en sindsdien hebben we wel een verbeterslag gemaakt. (Al zijn we er nog niet.) Om een deel van de problemen die Martijn constateert ben ik in navolging van JurriaanH elke afhandeling op TBP, hoe duidelijk de zaak ook is te motiveren. Ik hoop dan ook dat meer moderatoren dit willen gaan doen zodat mensen in ieder geval kunnen weten waarom hun artikel verwijderd is. Natuur12 (overleg) 7 feb 2019 17:49 (CET)

Werksfeer[brontekst bewerken]

Op p.31 staat dat 60% van de bewerkers het positief vindt als een Wikipediaan gedurende discussies beleefd blijft. Maar de werksfeer wordt vaak omschreven als ruzieachtig en agressief (p.33) en bij de mensen die aangeven het bewerken soms stressvol te vinden is 'onvriendelijke bejegening door collega's' de meest genoemde oorzaak.(p.37) Hoe zit dat?

Het zou kunnen dat die andere 40% zorgt voor die ruzieachtige sfeer, of dat mensen die zich ergeren aan onbeleefde gebruikers zelf ook sneller uit hun slof schieten tegenover die groep. Ik merk soms ook dat er een zodanig verschil is in communicatiestijl dat wat voor de een beleefd is, door een ander als kortaf gezien wordt. Zeker bij digitale communicatie zou je berichten bij twijfel moeten lezen alsof ze met de beste intenties geschreven zijn. Encycloon (overleg) 31 jan 2019 02:14 (CET)

Zie overigens hier voor een recent overleg over dit onderwerp. Encycloon (overleg) 31 jan 2019 10:12 (CET)
Bedankt voor de link naar de eerdere discussie. Ik ben het eens met de opmerking die daar gemaakt wordt dat de sfeer alleen verandert als er duidelijke gedragsregels worden vastgesteld die door de meerderheid van de bewerkers worden onderschreven, en als die worden gehandhaafd. Die handhaving hoeft dan niet direct formeel te zijn in de zin van blokkades of andere sancties, al zouden die uiteindelijk wel mogelijk moeten zijn. Bewerkers die elkaar aanspreken op onbehoorlijk gedrag is soms net zo effectief. Gebeurt dat nu al voldoende of zijn bewerkers huiverig om elkaar te corrigeren?
Ook internationaal wordt er over deze problemen gesproken. Een gesuggereerde oplossing is om een on-wiki versie te maken van het beleid vriendelijke ruimtes dat voor alle Wikimedia-bijeenkomsten geldt - ook die van Wikimedia Nederland. Iedereen die een bewerking wil doen moet de code accepteren. Zou zoiets kunnen werken?
Trouwens: mag ik iedereen nog eens wijzen op het e-learning programma Effectief Online Samenwerken, speciaal ontwikkeld om beter te kunnen communiceren achter de schermen van Wikipedia? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 4 feb 2019 14:07 (CET)

Invulling van functies[brontekst bewerken]

er staat op p.18 dat van de bewerkers die momenteel geen functie vervullen 12% zegt wel bereid te zijn om dat in de toekomst te doen. In de praktijk is het erg lastig om mensen te vinden die moderator willen worden of zitting willen nemen in de Arbcom, maar er lijkt toch wel enige bereidheid te zijn. Kun je die bereidheid aanboren?

Volgens mij zijn er best wat redenen te verzinnen waarom iemand in de toekomst wel een functie wil gaan vervullen, maar nu nog niet. Bijvoorbeeld het idee hebben van nog te weinig ervaring of wegens tijdelijke privédrukte.

Misschien zou het ook helpen als functies in een minder - komt het weer - ruzieachtige werkomgeving vervuld hoeven te worden. 'Hoge(re) bomen' vangen veel wind, dat is vrij normaal bij taken als het verwijderen van artikelen, maar op welke manier die wind tot uiting komt maakt wel een verschil. Te ongezouten kritiek is uiteraard niet fijn voor moderatoren/functionarissen, maar schrikt ook potentiële aanmelders af.

Ik heb weleens van iemand gelezen dat die de openbare stemprocedure als te hoge drempel zag. Als dat breder gevoeld wordt, zou er nog eens gekeken kunnen worden naar een geschikte/waterdichte manier van geheim stemmen. Encycloon (overleg) 31 jan 2019 02:14 (CET)

Ik denk dat zowel kandidaatstellen als stemmen voor sommige mensen een (te) hoge drempel is. Ik zie genoeg potentiële moderatoren aan het werk, zelfs gebruikers aan wie de vraag of die zich kandidaat wilde stellen daadwerkelijk gesteld is. Maar daar is na "Ik zal er over nadenken" geen reactie meer op gekomen. Ik denk echter wel dat we het openbaar moeten houden, een moderator zou een wel tegen een stootje moeten kunnen. Het is een lastige kwestie. Je vat het zelf mooi samen Encycloon: "Te ongezouten kritiek is uiteraard niet fijn voor moderatoren/functionarissen, maar schrikt ook potentiële aanmelders af.". - DutchTom (overleg) 31 jan 2019 02:29 (CET)
Bij de meeste verenigingen/organen die ik ken wordt over personen altijd schriftelijk (dus geheim) gestemd. De achterliggende gedachte is volgens mij niet dat dit plezieriger is voor de kandidaat, maar dat de kiezers zich volledig vrij moeten voelen om te stemmen naar eigen geweten en inzicht. Dus zonder bang te zijn voor onaangename reacties van de kandidaat of van andere kiezers. Is dit een overweging die ook bij stemmingen binnen de Wikipedia-gemeenschap zou moeten meewegen? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 4 feb 2019 14:38 (CET)
Volgens mij is de tijd daar zéér rijp voor, maar op een of andere manier lijkt de discussie altijd te eindigen met "technisch niet mogelijk / te onbetrouwbaar". Hier zou WMNL van mij wel eens werk van maken. Vinvlugt (overleg) 4 feb 2019 15:36 (CET)

Antwoorden op open vragen[brontekst bewerken]

De antwoorden op de open vragen in de enquête hadden jullie nog te goed. Ze zijn nu hier te vinden. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 18 feb 2019 14:24 (CET)

percentages in perspectief[brontekst bewerken]

Iedere lezer weet dat ongeveer 50% van de bevolking van een land (of een ander (woon)gebied waarvoor demografische gegevens bekend zijn) vrouwelijk is. Maar lang niet iedereen weet (ongeveer) wat het percentage inwoners is met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland en/of België. Om het genoemde cijfer van 3% in perspectief te kunnen zetten, lijkt me het goed om dat erbij te zetten. –bdijkstra (overleg) 19 feb 2019 16:25 (CET)

Mee eens! Vinvlugt (overleg) 19 feb 2019 16:35 (CET)
survey Nederlandse bevolking Bron
Ik ben transgender 1% 0,7% Rutgers, Transgenderinfo.be
Ik ben blind of slechtziend 3% 3% RIVM
Ik heb dyslexie 3% 4% Hersenstichting
Ik heb een niet-westerse

migratieachtergrond

3% 13% CBS
Ik heb een psychische beperking 3%
Ik ben doof of slechthorend 3% 3% RIVM
Ik heb beperkte fysieke mobiliteit 5% 9% RIVM
Ik heb een autismespectrumstoornis 13% 1 à 2% Hersenstichting

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 20 feb 2019 11:59 (CET)

Dank! Vinvlugt (overleg) 20 feb 2019 12:03 (CET)