Wikipedia:Onenigheid over de neutraliteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's

Als een artikel naar deze pagina gelinkt is (zie hier voor een lijst van deze artikelen) betekent dit dat volgens de persoon die deze link toegevoegd heeft, het betreffende artikel niet voldoet aan het beleid dat alle artikelen geschreven dienen te zijn vanuit een Neutraal standpunt.

Om twijfel of een artikel vanuit een neutraal standpunt geschreven is kenbaar te maken, wordt bij voorkeur het sjabloon {{NPOV}} ingevoegd, op een eigen regel (NPOV is een Engelse afkorting voor Neutral Point Of View en betekent “neutraal standpunt”). Dit heeft tot gevolg dat onderstaand vakje in beeld wordt gebracht:

De neutraliteit van dit artikel wordt betwijfeld.
Zie de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie.

Merk op: Het bovenstaande vakje is bedoeld om aan te geven dat een discussie aan de gang is, en dat de manier waarop het artikel geschreven is omstreden is. Wie deze code toevoegt aan een artikel terwijl er nog geen discussie gaande is, dient op z'n minst ook op de overlegpagina melden wat hij niet acceptabel vindt aan het artikel. Als een persoon het neutrale standpunt van een artikel niet helemaal netjes aan de orde stelt, wil dat niet zeggen dat het geschil kan worden genegeerd. Alleen al de erkenning dat het geschil serieus genomen wordt, kan ervoor zorgen dat de gemoederen bedaren en dat de agressievere schrijvers hun protest overdenken.

Wat is een geschil omtrent een neutraal standpunt?[bewerken | brontekst bewerken]

Vaak vinden auteurs dat hùn artikelen geschreven zijn vanuit een neutraal standpunt, terwijl anderen het daar niet mee eens zijn. Dat aan een artikel een link naar deze pagina is toegevoegd en daarmee geschil omtrent een neutraal standpunt ontstaan is, wil nog niet zeggen dat het artikel niet vanuit een neutraal standpunt geschreven is. Het wil alleen zeggen dat een gebruiker dat vindt. Veelal zal echter gelden dat waar rook is ook vuur is, en dat op een artikel ook wel iets aan te merken is.

Het opvallende of treffende kenmerk van een geschil omtrent het neutraal standpunt is dat er een groep (of een persoon) is die van mening is dat er in het artikel iets staat dat niet zuiver weergegeven is.

Een van de gronden waarop een geschil omtrent het neutraal standpunt kan ontstaan over een artikel dat wel geaccepteerd is (of zou zijn), is wanneer één of beide partijen bij het geschil het beleid omtrent het neutraal standpunt niet begrepen hebben of niet genoeg van het onderwerp wisten om zich te realiseren dat er eigenlijk niets controversieels in het artikel staat.

Als ideologen bijvoorbeeld een artikel zien dat het schoolvoorbeeld is van het neutraal standpunt, zullen zij het artikel als bevooroordeeld zien, juist omdat het hun eigen ideologie niet genoeg benadrukt; wat wederom exact in tegenstelling tot het beleid omtrent het neutraal standpunt is.

Door van een artikel naar deze pagina te linken kan iemand die het oneens is zijn of haar bezorgdheid vastleggen zonder de auteur(s) of beheerder(s) van het artikel te beledigen. Anderen vinden echter dat het linken naar deze pagina het geschil alleen maar uitstelt. Dit kan echter ook goed zijn als een afkoelperiode van pas kan komen.

Iedereen is het erover eens dat het markeren van een artikel als hebbende een geschil omtrent het neutraal standpunt slechts een tijdelijke maatregel is en dat het gevolgd dient te worden door bijdragen die het artikel in een staat brengen waardoor mensen het erover eens zijn dat het vanuit een neutraal standpunt geschreven is.

Waar wordt de discussie gevoerd?[bewerken | brontekst bewerken]

De discussie over een artikel vindt in de regel plaats op de bijbehorende Overlegpagina. Deze kan worden bekeken door terug te keren naar het betreffende artikel en de link Overlegpagina te volgen (in het menu, boven het artikel zelf).

Hoe kan men het oneens zijn over het neutrale standpunt?[bewerken | brontekst bewerken]

Het grootste deel van de onenigheden over het neutrale standpunt ontstaat door een kleine verwarring:
De ene groep gelooft dat "X" een feit is en - dit gedeelte wordt vaak niet begrepen - dat een bewering feitelijk is en dus voldoet aan het neutrale standpunt.
De andere groep ontkent dat "X" een feit is of dat iedereen het eens is dat het een feit is.
In zo'n geval van onenigheid dient de eerste groep het beleid omtrent het neutraal standpunt te herlezen. Zelfs als iets een feit is, betekent dat niet dat het kale statement van dat feit voldoet aan een neutraal standpunt is.

Schrijven vanuit een neutraal standpunt is het presenteren van rivaliserende versies van de feiten (in de verhouding zoals ze ook in betrouwbare publicaties te vinden zijn). Het maakt helemaal niet uit hoe overtuigd we zijn dat onze feiten de feiten zijn. Als een significant aantal andere groepen het werkelijk oneens is met ons, hoe fout dat we denken dat ze zijn, dicteert het beleid omtrent het neutraal standpunt dat de discussie geopend wordt tot een redelijke presentatie bereikt wordt van wat er in betrouwbare publicaties te vinden is.

Er is een aantal manieren waarop een artikel tekort kan schieten wat betreft het neutrale standpunt zijn:

  • Het artikel kan een vooroordeel bevatten.
  • Het artikel kan meningen als feiten uitdrukken.
  • Alhoewel alle feiten redelijk gepresenteerd worden, kan de keuze (en weglating) van feiten een artikel bevooroordeeld maken.
  • Sommige standpunten kunnen, in vergelijking met andere, in een artikel meer aandacht en plaats krijgen dan zij in betrouwbare publicaties krijgen.
  • De tekst en stijl kan aangeven dat een bepaald standpunt correcter is dan een ander (het dient aan te geven dat een standpunt meer steun geniet).
  • Het onderwerp of de titel van het artikel kan een bepaald standpunt impliceren, hoewel hier ook al hele discussies over hebben plaatsgevonden (zie bijvoorbeeld Overleg:Fryslân/Friesland).

Artikelen met omstreden neutraliteit[bewerken | brontekst bewerken]