Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids/Arabisch

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

N.B.: Over de weergave van het Arabisch op de Nederlandstalige wikipedia is er nog geen consensus. De volgende richtlijnen zijn om die reden niet definitief.

Voor Arabische woorden bestaan verschillende transliteratiewijzen. Iedere methode is discutabel. Het verdient aanbeveling om hier zoveel mogelijk fonetisch te translitereren om ook leken in de gelegenheid te stellen de juiste uitspraak zo dicht mogelijk te benaderen. Indien mogelijk houden we ons aan de algemene uitgangspunten van Wikipedia zoals hierboven onder Hoofdafspraken uiteengezet: ingeburgerde woorden volgens de laatste uitgave van (1) het Groene Boekje of (2) de Van Dale. Voor overige woorden gelden onderstaande aanwijzingen.

Voor plaatsnamen volgen we de Taalunie of daarnaast 1) de aanduiding in Romeinse letters die het land zelf gebruikt op b.v. kaarten of (serieuze) websites, of 2) een eigen transcriptie die zoveel mogelijk fonetisch is. Vermeld eventuele varianten.

Eigennamen zoals auteurs- en andere persoonsnamen schrijven we zoals in (1) Nederlandstalige of (2) Engels-, Frans- of Duitstalige (serieuze) publicaties waarvan gebruik wordt gemaakt. (B.v. Anwar al-Sadat, hoewel de fonetische weergave zou zijn as-Sadat). Voor namen van historische personen kan gebruikgemaakt worden van de schrijfwijze in serieuze publicaties, of kunnen de regels hieronder worden toegepast. Voorkeur verdienen bijv. Aboe Bakr, Al-Ghazali, maar Mohammed, Chadija (Turks: Hatice) en Aïsha omdat dat ingeburgerde schrijfwijzen zijn.

Indien wereldwijd een bepaalde weergave van een Arabisch woord of een Arabische zinsnede gebruikelijk is en er niet een afwijkende weergave gebruikelijk is binnen het Nederlandse taalgebied, zal op de Nederlandstalige wikipedia normaal gesproken niet een eigen afwijkende transcriptie of translitteratie worden gebruikt maar over het algemeen worden aangesloten bij het gebruik wereldwijd.

Hieronder een lijstje met Arabische letters die tot verwarring kunnen leiden. Soms zijn twee mogelijke schrijfwijzen genoteerd. De eerste verdient dan de voorkeur, maar er kunnen redenen zijn om voor de tweede schrijfwijze te kiezen.

 • ا – a of ā (lang)
 • إ – i, ie of ī (lang)
 • ث – th (als th in het Engelse three - ook uitgesproken als s)
 • ج – dj (als dj in jeans – in Egypte wordt dit als g in het Engelse good uitgesproken)
 • ح en ه – h
 • خ – ch of g (als g van goed)
 • د en ض – d (volgens de wetenschappelijke methode: d (dal) en d met een punt eronder (dad))
 • ذ – dh (als th in het Engels father - ook uitgesproken als z)
 • س en ص – s (wetenschappelijk: s (sien) en s-met-punt (sad))
 • ش – sj (als sj in sjaal)
 • ظ – z, dz
 • ع – ' of 3 (keelklank die de letter waar het teken voor staat zwaarder van klank maakt - indien het woord hiermee eindigt geldt dit voor de laatste letter van het woord)
 • غ – gh (ongeveer als de Franse gebrouwde r in Paris)
 • ق – q (als k - maar achter in de keel)
 • و – w of oe, u
 • ی – j of ie, y
 • ء (hamza) – ' (glottisslag)
 • ة (de ta marboeta aan het eind van een woord wordt niet uitgesproken maar het woord eindigt wel op een e/a , de ta marboeta wordt een ta en als t uitgesproken in vervoegingen