Autoriteit Financiële Markten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de juridische rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd aan de Vijzelgracht in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan, wat kortweg inhoudt dat het overheidstaken zelfstandig uitvoert, zonder onder directe verantwoordelijkheid van, in dit geval, het Ministerie van Financiën te vallen. Taak van de AFM is het houden van gedragstoezicht op de financiële markten en pensioenfondsen.[1] Per 2014 is AFM haar eigen pensioenfonds gestart.[2] Gedragstoezicht houdt in dat erop toegezien wordt dat partijen correct handelen en hun partners van de juiste informatie voorzien. De Nederlandsche Bank (DNB) (alsmede, voor diens fusie met DNB in 2005, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK)), is verantwoordelijk voor "prudentieel" toezicht op de markt. Prudentieel toezicht wil zeggen dat erop toegezien wordt dat partijen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen aan hun contractpartners.

Het belang van de overheid controle te houden op de financiële markt is dat de markt zelf (publiek en bedrijfsleven) vertrouwen blijft houden in de markt. Wantrouwen in de financiële markt kan grote negatieve gevolgen hebben voor de economie.

Met invoering van de nota "Herziening van het toezicht op de financiële marktsector" van het Ministerie van Financiën in 2001 ging de Stichting Toezicht Effectenverkeer over in de Autoriteit Financiële Markten en werd het takenpakket uitgebreid. Waar de STE met name verantwoordelijk was voor gedragstoezicht op beurzen is de AFM dat nu voor een veel breder gebied.

Voorbeelden van de verantwoordelijkheid van de AFM zijn bijvoorbeeld

De AFM heeft het mandaat op te treden bij het niet nakomen van de wet door marktpartijen. Middelen die haar, onder andere, ter beschikking staan zijn:

  • Het uitsturen van een waarschuwing tegen de betrokken partij,
  • Het geven van een aanwijzing,
  • Het opleggen van een boete (eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad),
  • Het opleggen van een dwangsom (eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad),
  • Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Conflict met DNB[bewerken]

In 2010 kwam de toezichthouder in conflict met De Nederlandsche Bank in hun oordeel over bankbestuurder Gerrit Zalm. De beide toezichthouders kwamen tot verschillende inzichten over de houdbaarheid van Zalm als bestuursvoorzitter van ABN AMRO, vanwege zijn verleden bij de DSB Bank[3]. Uit het rapport bleek dat AFM vond dat Zalm onvoldoende zijn best had gedaan DSB van binnenuit te veranderen, hoewel daar alle aanleiding voor was. De AFM vond hem daarmee ook ongeschikt voor zijn huidige baan bij ABN. DNB vond dat Zalm zijn werk wel naar behoren had gedaan en zag geen aanleiding hem daarom uit zijn huidige functie bij ABN te zetten.[4] DSB ging uiteindelijk in oktober 2009 failliet, een jaar nadat Zalm daar was vertrokken. Rechtsgeleerde Michiel Scheltema schoof het rapport van AFM als ondeugdelijk aan de kant.

Bestuur[bewerken]

Het bestuur van de AFM bestaat per 2014 uit:

  • Ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven MBA (Voorzitter)
  • Mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA
  • Ir. Th.F. (Theodor) Kockelkoren
  • Drs. H.W.O.L.M (Harman) Korte

Voorheen in het bestuur:

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties