Publiciteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
10-09-2014

Genomineerd: Hoort dit thuis in de encyclopedie? Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie.
Deze persoon heeft daarom voorgesteld dit artikel te laten verwijderen. Het artikel is daartoe op de beoordelingslijst geplaatst. De volgende reden is hiervoor opgegeven:
bronloze stream of consciousness vol irrelevante weetjes.

(/)

N.B. Deze melding dient te blijven staan tot de verwijderingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

De term publiciteit komt men tegen in de uitdrukking in de publiciteit brengen en de publiciteit zoeken. Men probeert daarmee het publiek te bereiken om een zaak of een product onder de aandacht te brengen of de perceptie ervan te vergroten.

Publiciteit is het bekend worden via media, zoals radio, televisie en internet en kan zowel negatief als positief van aard zijn.

In de publiciteit brengen gebeurt vaak op beperkte schaal, als een kortstondige, vaak eenmalige gebeurtenis via een publiciteitsactie of -stunt. Gebeurt dit herhaaldelijk dan spreekt men meestal van "reclame maken" of in het geval van politieke doelen van propaganda.

Gemeenten, instellingen en personen mijden over het algemeen negatieve publiciteit. Journalisten en actiegroepen of belangengroepen zoeken soms de publiciteit om negatieve berichten te verspreiden over instellingen of organisaties waarmee een conflict bestaat of als protest tegen een politiek beleid. In zulke gevallen wordt wel gesproken over antireclame of antipropaganda. Als daar geen goede reden of grond voor is dan kan er sprake van smaad of laster zijn.