Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Verzoek tot deblokkering RJB en Theobald Tiger


Op 16 december 2014 om 19:50 ontving de Arbitragecommissie de volgende mail van RJB (RJB verwijst in deze mail naar een eerder op dezelfde dag geschreven bericht - de inhoud daarvan is hier te vinden).

Geachte leden van de Arbitragecommissie,
In aanvulling op mijn bericht van eerder deze dag, verzoek ik u mijn - volstrekt onbegrijpelijke - blokkade onmiddellijk ongedaan te maken. Toen ik u, eerder vandaag, schreef kon ik niet vermoeden dat het onrecht mij aangedaan, vervolgens zou gaan leiden tot een keten van onrecht resulterend in het dieptepunt van de OT Blokkade van collega Theobald Tiger.
Als ik - werkelijk - verantwoordelijk zou zijn geweest voor de chain of events die volgde op mijn blokkade, dan zou ik me diep hebben geschaamd. Maar voor iedereen is duidelijk dat enkel de "détournement de pouvoir" van de heer Sanders vervolgens heeft geleid tot de schamele toestand waarbij aanvankelijk ook Ed0 opeens dacht gezellig mee te kunnen doen met het mij verder ontdoen van rechten en waarbij vervolgens weer sommigen - waaronder Theobald Tiger, die geldt als een voorbeeldig encyclopedist - op hun mening over de zaak werden afgerekend (Theobald Tiger zelfs met een blok OT).
De situatie is gênant en precedentloos. Nergens heb ik uw uitspraak overtreden (tenzij die uitspraak - anders dan ik meen te weten - ziet op het verbod mijn mening over iets of iemand te uiten) maar inmiddels sleept het gedoe zich voort, culminerend in de redeloze OT blokkade van een zeer gewaardeerd gebruiker.
Ik verzoek u derhalve te bevorderen dat zowel mijn blok als dat van Theobald Tiger onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt.
Met vriendelijke groeten, RJB

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragcommissie, 18 dec 2014 01:54 (CET)

Verzoek deze zaak te mogen intrekken

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Ik verzoek u hierbij deze zaak te mogen intrekken. Ikzelf ben inmiddels gedeblokkeerd. Tot onmiddellijke deblokkade van Theobald Tiger heb ik inmiddels een verzoek ingediend op WP:RegBlok. Mocht dat verzoek worden afgewezen dan meld ik me opnieuw bij u, tenzij de moderatoren in dat geval zo vriendelijk zijn geweest om mijn laatste verzoek (namelijk OT geblokkeerd te worden totdat TT is gedeblokkeerd) serieus te nemen. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 18 dec 2014 20:53 (CET)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Verzoek tot deblokkade Richardkiwi


De Arbitragecommissie heeft op 11 december 2014 van Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 2 december 2014 voor de tweede keer geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. Omwille van de privacy van de indiener wordt het verzoek niet gepubliceerd.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 17 dec 2014 19:42 (CET)

Verzoek tot deblokkade Sir Statler


De Arbitragecommissie heeft op 30 november 2014 van Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij haar verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 7 augustus 2014 door EvilFreD geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. De commissie maakt uit de desgevraagd in de afgelopen dagen ontvangen nadere toelichtingen van Sir Statler op dat hij de blokkade wenst aan te vechten conform de richtlijnen voor moderatoren, omdat hij meent dat ten onrechte sokpopmisbruik is vastgesteld, en bovendien om de duur van zijn blokkade te laten bepalen door de Arbitragecommissie. De e-mails lenen zich niet voor publicatie en daarom wordt hier volstaan met deze samenvatting.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 15 dec 2014 23:42 (CET)

Romaine, Stratoprutser en Sjablonen


Hallo, Ik ben al een tijdje bezig met het toevoegen van onder andere TemplateData aan sjablonen. Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) [1][2][3] teruggedraaid door Gebruiker:Romaine. Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt, ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren, of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen, maar tot op heden ontvang ik geen antwoord. Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen en ik ben opmerkingen in de trant van "blijf van de sjablonen af" zat. Ik wil u dus vragen of u zich kunt buigen over mijn recente bijdragen aan sjablonen, en of u aan kunt geven of deze de toets der kritiek kunnen doorstaan, deze voor verbetering vatbaar zijn (en of dit dan gepaard zou moeten gaan met enig overleg) of zonder commentaar teruggedraaid dienen te worden. Vriendelijk bedankt. Stratoprutser (overleg) 1 dec 2014 00:30 (CET)


Geachte arbitragecommissie,
Sinds de visuele tekstverwerker op nl-wiki geïntroduceerd is, worden steeds meer sjablonen voorzien van TemplateData om met de visuele tekstverwerker sjablonen te kunnen invoegen. Deze TemplateData-toevoegingen zijn noodzaak, omdat de visuele tekstverwerker anders niet met een sjabloon kan omgaan. De code van de TemplateData is erg gevoelig voor fouten en onjuistheden, waarbij die fouten en onjuistheden vaak ongemerkt toegepast worden door gebruikers in artikelen, zonder dat men dit door heeft. Daarom is het noodzaak dat de toevoeging van TemplateData op sjablonen precies gebeurt zonder fouten en andere onjuistheden.
 
Diverse gebruikers voegen TemplateData sinds 2013 toe en dat gaat vrijwel altijd goed. Helaas vormt Stratoprutser hierop een uitzondering. Ik overdrijf niet, vrijwel iedere toevoeging van TemplateData van zijn hand (sinds 2013) die ik gezien en gecontroleerd heb bevatte een of meerdere fouten of onjuistheden. Hij is sinds 2013 hierop door diverse gebruikers aangesproken en er is meerdere keren door meerdere gebruikers geprobeerd hem dit uit te leggen, op zijn overlegpagina en elders. Helaas blijft hij niet begrijpen wat hij fout doet, maar gaat toch stug door en hem is daarom door diverse gebruikers gevraagd om hier dan maar mee te stoppen. Dat weigert hij. In plaats daarvan gaat hij onverminderd door met het toevoegen van TemplateData op sjablonen, tot ergernis van diverse gebruikers (waaronder ikzelf) die de sjablonen graag zonder fouten en zonder problemen willen houden.
 
In eerste instantie heb ik geprobeerd om het tempo van Stratoprutser bij te houden en op alle sjablonen waar TemplateData is toegevoegd deze te checken op correctheid en juistheid en waar nodig te verbeteren. Maar dat is bijna niet vol te houden. De omvang van zijn bewerkingen in sjablonen in combinatie met de gedetailleerdheid waarop gecheckt moet worden of de TemplateData correct is ingevoegd, maakt het uitermate tijdrovend werk. (Met sommige sjablonen zelfs 3 uur.)
 
Ik heb meermaals op diverse plekken geprobeerd om Stratoprutser uit te leggen wat er mis gaat in zijn bewerkingen. Daarnaast zijn ook mijn correcties in de TemplateData leerzaam om te kijken wat er dan fout is gegaan. Als ik een alias weghaal, als ik het type wijzig, als ik required ergens weghaal, of als ik wat dan ook wijzig dan kan een gebruiker dat bekijken en zich afvragen wat daar fout aan is. Als een wijziging niet wordt begrepen kan er gekeken worden in de sjablooncode of daar een alias wel staat, of een parameter daar wel verplicht gesteld wordt, of kijk in de documentatie van TermplateData om te zien hoe het zit met de types en andere zaken. En als iemand er dan niet uitkomt verneem ik die vraag graag op mijn overlegpagina. Ik kijk naar een bewerking en check of die klopt met de instellingen van het sjabloon en met de documentatie op MediaWiki met uitleg over hoe de TemplateData gebruikt dient te worden. Als dat niet klopt, corrigeer ik dat of draai ik het terug. Ik draai in principe nooit zonder specifieke reden terug.
 
Recentelijk was ik druk doende ben met andere dingen (o.a. [8][9]) en ontbrak het me aan tijd om de vele bewerkingen te checken op fouten en problemen. Omdat vrijwel iedere toevoeging van TemplateData door Stratoprutser fouten of andere onjuistheden introduceert, wordt de kwaliteit hierdoor steeds weer verslechterd. Ik vind dat iemand dan beter zich kan richten op iets anders, zoals het werken aan artikelen, dan continu andere gebruikers op te zadelen met bergen extra werk. Omdat het toevoegen van TemplateData een secuur werkje is en foutloos moet gebeuren, helpt het niet als iemand vrijwel iedere keer fouten en onjuistheden introduceert. Het kost dan meer tijd om een toevoeging te controleren dan om de TemplateData zelf met een tool te maken en toe te voegen. Daarom heb ik geadviseerd aan een medegebruiker om de TemplateData-toevoegingen van Stratoprutser terug te draaien, zodat er geen fouten in de sjablonen geïntroduceerd worden en andere gebruikers de kans krijgen dit wel foutloos te doen.
 
Verder wil ik toevoegen dat een heel team aan gebruikers sinds 2008 bezig is geweest om de sjabloonnaamruimte op te schonen van fouten, onjuistheden en problemen. Graag houden we de sjabloonnaamruimte zo goed als schoon van fouten en problemen, ook ten aanzien van de TemplateData, omdat de effecten uiteindelijk op tientallen tot tienduizenden artikelen effect hebben.
 
Allereerst de links die Stratoprutser hierboven geeft:
 • [1]: a) een url kan geen "line" zijn, b) "suggested": true was ten onrechte weggehaald bij een parameter die standaard veelvuldig gebruikt wordt (daarvoor is suggested juist!), c) de "autovalue": met subst werkt op bepaalde plekken bij gebruik van dit sjabloon niet en kan dus niet gebruikt worden, d) "default": is onjuist omdat dit dan onbedoeld ingevuld wordt en alleen het formaat ingevuld dient te worden als het iets anders is dan html, e) "type": "date", kan niet gebruikt worden hier omdat "date" alleen gebruikt dient te worden voor het ISO 8601-formaat en de meeste gebruikers het voluit uitschrijven als "1 december 2014".
 • [2]: a) "description": een uitgebreidere tekst verdient aanbeveling omdat gebruikers bij gebruik van de visuele tekstverwerker de sjabloonpagina niet lezen, tevens moeten begrippen als "niet encyclopedisch" beter vermeden worden als eerste verwoording voor nieuwe gebruikers. b) parameter 1 is niet vereist en moet ook niet "required" tonen, c) het 3x weghalen van de "description" zorgt er voor dat basale uitleg verdwenen was, d) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData verkeerd ging: op alle artikelen waar dit sjabloon werd ingevoegd kwam TemplateData te staan en het was niet volledig ingevuld. De bewerkingssamenvatting zegt dat de bewerking een test is, dit is een sjabloon dat veel gebruikt wordt, testen hoort niet op de sjabloonpagina zelf plaats te vinden. (Gelukkig herstelde Stratoprutser het eerstgenoemde mankement vrij snel, maar stond nog niet op de goede plek.)
  • Een latere bewerking van Stratoprutser gaat opnieuw fout: a) "TD"? b) "description": geeft onvoldoende informatie in krom Nederlands en onduidelijk voor nieuwelingen, onbegrijpelijk waarom de eerdere omschrijving in de header weggehaald werd, c) bij "1" is "Reden" als alias echt fout, er is geen alias voor "1", d) "description" bevat geen description van die parameter (wat de bedoeling is), maar van het gehele sjabloon, terwijl dat daar niet hoort, e) bij "1" de combinatie van "suggested": true, met "required": true is fout, f) "required": true is parameter 1 trouwens niet, g) bij "2" is "Jaar" fout want "2" heeft helemaal geen alias, idem bij "3" en "4", h) 3x geeft "description" onvolledige informatie, i) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig. Er was te veel fout aan deze toevoeging en heb die dan ook teruggedraaid. In de bewerking erna heb ik de correcte TemplateData ingevoegd.
 • [3]: a) "required": true, is onjuist, parameter is niet verplicht, b) enkel "description": "Jaar", is onvolledige informatie en zet gebruikers op het verkeerde been, c) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig, d) twijfelachtig om zowel "default" als "autovalue" te gebruiken.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData nog erger was (zie bv wat er staat achter "description"). Die heb ik eerst teruggedraaid en daarna heb ik de correcte TemplateData toegevoegd.
 • [4] een bericht op mijn overlegpagina van 28 november waar ik tot op heden nog geen tijd voor heb gehad te reageren. Op 28 november organiseerde ik een edit-a-thon in Gent en was pas zeer laat thuis, op 29 november organiseerde ik een edit-a-thon in Amsterdam, waarvan ik pas laat thuis was. Ook 30 november was ik pas later in de avond achter mijn computer. Tussendoor heb ik alleen een serie opgelost op verzoek van een medegebruiker en ander kleinschalig spul, zonder tijd te hebben uitgebreid te reageren. Maar om op zijn vraag te antwoorden: Ja, dat kan ik toelichten (als hij me de tijd er voor geeft, hij introduceert sneller fouten en onjuistheden dan ik repareren en uitleggen kan). Bij deze mijn uitleg:
  • "description" is onjuist en het helpt gebruikers zonder sjabloonkennis niet
  • "plaatsnaam" is geen alias van "naam"
  • "label": "Plaatsnaam", is onjuist omdat deze infobox niet enkel voor plaatsnamen is
  • "area" is een gebiedsnaam en niet "type": "number"
  • "inwoners" vereist noodzakelijke uitleg in verband met array-sjablonen, ontbreekt! "number" is trouwens ook incorrect, al zou je dat mogelijk niet denken, er kan namelijk meer ingevuld worden dan enkel een getal.
  • "census" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "km2" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "hoogte" is geen alias van "hoogteligging", "type": "line" moet number zijn
  • "type": "line" in "caption" moet string zijn
  • "lat_deg" heeft geen alias met de naam "latitudeGraden"
  • En dit lijstje van problemen gaat nog een end door... Bedenk wel dat dit sjabloon op meer dan 138.000 pagina's gebruikt wordt en op al die pagina's verkeerde instructies geeft.
 • [5]: is vrijwel hetzelfde bericht als [4] maar dan op een andere plek. Zie uitleg hierboven.
 • [6]: verwijzen naar dit bericht en zeggen dat "anderen hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht" is mijn inziens framing, nergens in dat bericht wordt mij direct om feedback gevraagd. Verder worden er in dat gelinkte bericht dingen beschreven zonder dat de auteur zich eerst verdiept heeft in de situatie, na meer dan een jaar tijd heeft Stratoprutser na meerdere uitleggen op tal van plekken het nog steeds niet begrepen en heeft hij het nog steeds niet onder de knie.
  • Allereerst, in de discussie rond het verzoek om TemplateData aan een beveiligd sjabloon zijn er twee discussies die er door elkaar gelopen hebben: enerzijds de wenselijkheid, anderzijds de correctheid/foutloosheid. Allereerst de wenselijkheid, die is mijn inziens afdoende besproken met deze peiling, er is geen keus. De ontwikkelaars hebben dit bedacht en dus moet TemplateData gebruikt worden vanwege de visuele tekstverwerker. Ten tweede de foutloosheid, de voorgestelde TemplateData was niet foutloos. Voor de rest heb ik met dit bericht het denk ik voldoende uitgelegd.
  • [7]: Een bericht van een gebruiker die blijkbaar niet snapt welke fouten en onjuistheden er ingeslopen heeft en in plaats dan te vragen wat er niet aan klopt, maar terug gaat draaien en hier komt aanzetten met een persoonlijke aanval. Er kan natuurlijk ergens een verschil van inzicht over bestaan, maar dan kan dat besproken worden met inhoudelijke argumenten.[10] Een voorbeeld van een terugdraaiing door deze gebruiker is deze. De bewerkingssamenvatting geeft al aan dat hij het onvoldoende begrijpt: "ziet er bovendien uit als verbetering", maar het is geen verbetering. Zie voor uitleg waarom deze bewerking geen verbetering is mijn uitleg hierboven bij [3].
 
Ten aanzien van de zinnen in dit arbitrageverzoek:
 • "Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) teruggedraaid door Gebruiker:Romaine." -> Allereerst, Stratoprutser doet af en toe ook bewerkingen in de hoofdnaamruimte, de bewerkingen waar hij hier naar verwijst betreffen de sjabloonnaamruimte. Daar draai ik zijn wijzigingen terug wegens fouten en andere problemen. Ten tweede, hij verwijst naar mijn bewoordingen als "geklooi" en "gerotzooi". Met de omvangrijkheid van zijn bewerkingen en de daarin voorkomende fouten en onjuistheden kan ik het in mijn taalgebruik enkel als zodanig benoemen. Als ik er zo op terugkijk kan ik me voorstellen dat het niet aangenaam overkomt, het was in ieder geval niet mijn bedoeling om pejoratief over te komen, maar om aan te geven dat herstelling nodig was omdat er te veel was aangerommeld. Ik zal proberen deze woorden in de toekomst te vermijden. Ten derde is het ondoenlijk om alle problemen op te sommen en uit te leggen in de bewerkingssamenvatting, veels te veel. Verder is het thans ondoenlijk om voor de gehele serie bewerkingen van zijn hand op zijn overlegpagina uitleg te geven, te veel sjabloonbewerkingen en te veel fouten en problemen per bewerking. Hij verdiept zich onvoldoende in TemplateData en verdiept zich onvoldoende in het sjabloon, om de TemplateData op correcte wijze toe te kunnen voegen.
 • "Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt" -> Behalve van de afgelopen dagen (de voorbije dagen was ik beperkt aanwezig), heb ik alle vragen die ik kreeg over deze bewerkingen zo goed als mogelijk trachten te antwoorden. Tot op heden heeft Stratoprutser dit jaar slechts één keer op mijn overlegpagina verduidelijking gevraagd en dat was twee dagen terug op 28 november, zoals aangegeven is die nog niet beantwoord vanwege mijn beperkte aanwezigheid de voorbije dagen en de omvangrijkheid van de problemen in die bewerking. Dat bericht ga ik zo beantwoorden. Voor de rest verneem ik graag welke vragen op welke plek ik niet beantwoord zou hebben, ik heb de afgelopen dagen nauwelijks gezien wat er besproken is en of er iemand iets aan mij gevraagd heeft. Ik probeer alle vragen consequent te beantwoorden.
 • "ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren" -> Er is op meerdere pagina's uitleg gegeven, maar dat heeft niet geleid tot een structurele verbetering. Ook de omvangrijkheid van wat er fout gaat in zijn bewerkingen maakt moedeloos. Na meer dan een jaar zijn bewerkingen in de sjabloonnaamruimte gezien te hebben kan ik enkel concluderen dat hij te weinig kennis heeft van hoe sjablonen werken om er goed mee om te gaan en dat hij onvoldoende kennis heeft van TemplateData om dit correct in te voegen. Daarom ook dit verzoek, waarop deze reactie kwam.
 • "of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen" -> Een alias voor een parameter die geen alias heeft is een fout. Een verkeerd type meegeven is een fout. Een omschrijving van het gehele sjabloon opgeven bij een individuele parameter is een fout. Een parameter required maken terwijl die niet required is, is fout. TemplateData is enkel voor sjablonen, het invoegen in artikelen zelf is fout. Parameters opgeven die niet bestaan is fout. Enzovoorts.
 • "maar tot op heden ontvang ik geen antwoord" -> Iedere keer dat je mij gevraagd hebt wat er fout ging heb ik dat trachten aan te geven. Er zijn talloze gebruikers die mij gewoon vragen als er iets onduidelijk is, en die beantwoord ik gewoon.
 • "Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen" -> Het doel van andere gebruikers is niet om hem de zwarte piet toe te spelen, maar om de kwaliteit van Wikipedia te bewaken, inclusief die van sjablonen. Op het moment dat het daar fout gaat, heeft dit vaak effect op duizenden artikelen tegelijk. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid en bewustzijn van de gevolgen. Een foutje maken kan gebeuren, maar het is iedere keer raak als hij sjablonen wijzigt, sorry, maar dat kan niet zo doorgaan. Dan is het niet vreemd als er gebruikers reageren in de trant van "blijf van de sjablonen af".
 • Verder wil ik aangeven dat het me opvalt dat in dit verzoek Stratoprutser enkel in mijn richting wijst, terwijl hij juist de voorbije dagen in conflict is gekomen met andere gebruikers die tegen dezelfde problemen aanlopen met Stratoprutser. Verder wees ik in mijn bericht van 27 juli 2013 er al op dat hij mijn naam steeds weer nodig vindt te noemen en op tal van onnodige plekken er denkt bij te moeten slepen, met te veel op de persoon spelen. Het is te vaak de ander die het volgens hem verkeerd doet, zonder echt te kijken naar de eigen bewerkingen wat daarin niet goed gaat. Mijn vraag is nog steeds: Wanneer stopt Stratoprutser met het steeds weer toevoegen van fouten en begint hij de kritiek op zijn bewerkingen serieus te nemen?
 
Verder nog een aantal van de vele probleembewerkingen op sjablonen:
 • Voorbeeld 1: hier voegt hij via een afwijkende constructie TemplateData toe waarbij er TemplateData op duizenden artikelen werd ingevoegd. Dit sjabloon wordt meer dan 8000 keer gebruikt.
 • Voorbeeld 2: hier voegt hij TemplateData toe op de verkeerde plek: TemplateData kwam terecht in alle artikelen die deze infobox gebruiken.
 • Voorbeeld 3: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "required": true, kan niet tegelijk gebruikt worden met "suggested": true, c) "afbeelding" heeft foutief "type": "line" terwijl het "type": "wiki-file-name", moet zijn, d) "afbeelding" heeft geen alias "afb", e) "Wetenschappelijke naam" er bestaat geen parameter met deze naam, f) tig keer een alias toegevoegd die geen alias is van die parameter.
 • Voorbeeld 4: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "type": moet absoluut niet met "default": "dier" of "autovalue": "dier" ingevuld worden, wordt door Taxobox juist zelf geregeld, c) in "status": ontbreekt cruciale info, d) "afbeelding" is geen type line, e) "rijk" moet helemaal niet ingevuld worden, f) idem "stam", g) idem "klasse" (deze 3 fouten geven aan dat het sjabloon niet begrepen is), h) "datum onderorde" heeft verkeerde type (de documentatie van TemplateData is onvoldoende geraadpleegd), g) "datum infraorde" idem, en diverse data meer met zelfde probleem, h) "taxon" er moet hier juist geen default/autovalue opgegeven worden, i) "afbeelding2" heeft helemaal geen alias met de naam "afbeeldingII", en nog een serie meer fouten en onjuistheden.
 • En zo zijn er diverse sjablonen meer waarin er dit jaar en vorig jaar fouten en andere onjuistheden ingevoegd zijn.
Als er onduidelijkheden zijn over waarom ik een bewerking heb teruggedraaid, waarom ik een correctie uitgevoerd heb of wat er fout is aan bepaalde toevoegingen, licht ik die graag toe. Romaine 1 dec 2014 06:18 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 dec 2014 10:08 (CET)

Reactie arbitragecommissie

Voordat de Arbitragecommissie besluit over een eventuele behandeling van deze zaak wil zij Stratoprutser de gelegenheid geven zijn/haar verzoek te verduidelijken. In het licht van artikel 1.4 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen of hij/zij een uitspraak over een conflict verwacht, of een beoordeling van zijn/haar inhoudelijke bijdragen aan sjablonen. In het licht van artikel 5.2 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen welke stappen hij/zij nog bereid is te zetten om het conflict zelf op te lossen, alsook of de nieuwe discussie en de daarin door Romaine gegeven verduidelijking voldoende zijn om tot een oplossing te komen.

Indien een verduidelijking na verloop van twee weken uitblijft, zal de commissie alleen op grond van het bovenstaande verzoek over aanname beslissen.

Hoogachtend, de arbitragecommissie 7 dec 2014 15:54 (CET)

Geachte Commissie,
Met betrekking tot artikel 1.4; mijn verzoek heeft geen betrekking tot de inhoud van een artikel, en daarmee meen ik dat dit artikel (van de reglementen) niet van toepassing is.
Met betrekking tot 5.2; Mijn verzoek heb ik gedaan op 1 dec 2014 00:30 (CET). De feedback die daarna is gegeven beschouw ik als informatie die in/naar aanleiding van onderhavige procedure is toegevoegd. Mijn verzoek ging over het algemene "het recht" om (constructief) bij te dragen in de sjabloonnaamruimte, en daarbij niet zonder meer te worden teruggedraaid. Er zou geen arbitrageverzoek nodig moeten zijn om feedback gegeven.
Daarnaast doet deze feedback mij vrezen dat mijn toekomstige bijdragen aan de sjabloonnaamruimte nog steeds met meer dan de noodzakelijke grondigheid gaan worden beoordeeld, en ik zou daarom graag een uitspraak van uw commissie hebben waarin staat wat wel en niet mag.
Met betrekking tot welke stappen die ik bereid ben te zetten; de enige stap die ik zie dat mij open staat (en mij wordt aangeboden) om dit conflict te beëindigen is het stoppen met bewerken van de sjabloonnaamruimte. Ik ben niet bereid deze stap te zetten.
Ik hoop dat ik mijn verzoek zo voldoende heb verduidelijkt. In dien u nog verder vragen hebt, hoor ik dit graag.
Stratoprutser (overleg) 8 dec 2014 11:02 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van deze reactie. 8 dec 2014 11:12 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 11 dec 2014 23:52 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.


Blowagie


De Arbitragecommissie heeft op 8 december 2014 van Blowagie (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij haar verzoekt zijn blokkade op te heffen. De e-mail bevatte privégegevens en wordt daarom niet gepubliceerd. De commissie neemt volgens artikel 6.2 in combinatie met artikel 5.1 van de reglementen geen zaken in behandeling van gebruikers met minder dan honderd bewerkingen. Zij heeft daarom het verzoek afgewezen en de volgende e-mail teruggestuurd:

Aanhalingsteken openen

Geachte [Blowagie],

De Arbitragecommissie heeft uw e-mail in goede orde ontvangen.

De Arbitragecommissie is een instantie op de Nederlandstalige Wikipedia die problemen tussen en rond gebruikers behandelt. Zo spreekt ze zich bijvoorbeeld uit over blokkades die bij deze instantie worden aangevochten. Deze blokkades worden opgelegd door moderators, gebruikers met extra 'rechten' (zoals de mogelijkheid om andere gebruikers te blokkeren) die door de gemeenschap op het project zijn verkozen om de regels te handhaven en in te grijpen bij misstanden. [...]

U bent op 8 december 2014 door moderator Wikiklaas voor onbepaalde tijd geblokkeerd wegens "privacyschending". De Arbitragecommissie heeft geen rol gespeeld bij de totstandkoming van deze blokkade, dus van een "veroordeling" door de Arbitragecommissie is in dit geval geen sprake. Mocht u vragen hebben over uw blokkade, dan kan u het beste contact opnemen met de moderator die de blokkade heeft opgelegd. De Arbitragecommissie kan in dezen niets voor u betekenen, omdat het indienen van zaken bij de Arbitragecommissie volgens de reglementen is voorbehouden aan gebruikers met ten minste honderd bewerkingen.

Aanhalingsteken sluiten

De e-mail van Blowagie was in het Engels opgesteld en ook aan personen geadresseerd die het Nederlands waarschijnlijk niet machtig zijn. De Arbitragecommissie van de Nederlandstalige Wikipedia hanteert het Nederlands als voertaal. Het is bekend dat de indiener deze taal beheerst, dus de commissie zag geen reden om hiervan af te wijken in haar e-mail. Bij uitzondering volgt hier een korte samenvatting van het een en ander in het Engels.

English summary

The Arbitration Committee of the Dutch Wikipedia received an email from User:Blowagie, containing a request to be unblocked. Blowagie's request included private information and will not be published here. The email was written in English and was also sent to recipients who (presumably) are unable to understand Dutch. The Arbitration Committee usually communicates its decisions in Dutch. Because the appellant is known to understand this language, the committee saw no reason to deviate from this in its reply to Blowagie. By way of exception this short English summary will serve to inform all parties involved.
The account of Blowagie was blocked by an administrator for violating the privacy of another user. According to the committee's policies, the committee has no jurisdiction over block appeals of users with less than 100 edits. The committee has explained this to Blowagie in an email. For the sake of transparency, the committee's email to Blowagie is included in this notification (see above).

De Arbitragecommissie, 12 dec 2014 22:37 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

De Wikischim (Topicban rooms-katholieke onderwerpen)


Intrekken van de zaak

Geachte leden van de arbitragecommissie,

Ik bericht u hierbij dat ik onderstaande zaak intrek. Als vaker hoopte ik dat ik door een zaak bij u aanhangig te maken, ik kon zorgen voor enige rust aan het front. Maar nu, hoewel ik deze zaak gisterenochtend indiende en aandrong op een spoedige beslissing, u bijna twee etmalen later nog niet eens heeft laten weten of u de zaak überhaupt in behandeling gaat nemen, en inmiddels gebleken is dat alleen al het indienen van deze zaak aanleiding is gebleken voor verdergaand getreiter van De Wikischim - die blijft doen alsof hij niet begrijpt waarover deze zaak handelt, trek ik de zaak in. Er zijn collega's geweest die DWs onophoudelijke gesar en ontwijkende gedrag, zijn stommetje spelen, zijn misselijkmakende optreden op OPs en waar dan ook op Wikipedia, hebben opgevat als een reden om Wikipedia definitief te verlaten. Dat pleziertje zal ik hem niet gunnen. Maar van uw commissie valt, zo stel ik vast, in dit soort gevallen niets te verwachten. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 26 nov 2014 23:57 (CET)

Beste RJB, probeer je te realiseren dat het AC-werk ook maar gewoon vrijwilligerswerk is. En dat je niet binnen anderhalve dag kunt besluiten tot aanname, omdat je AC-collega's een baan hebben, of studeren, of gewoon even iets anders te doen hebben, laat staan tijd hebben om even met zijn allen te overleggen. Vanwaar die haast? Vinvlugt (overleg) 27 nov 2014 00:23 (CET)
De reden voor de haast is, in de ogen van RJB, toch duidelijk: lees hierboven vanaf ", en inmiddels..." tot "... waarover deze zaak handelt". Over de mogelijkheid tot intrekken van een eenmaal aangebrachte zaak is niets reglementair vastgelegd. Op het indienen van een zaak (Art5.2) volgt overleg door de AC en een besluit van de AC om de zaak al dan niet in behandeling te nemen (Art5.3). Daartussen is reglementair niets opgenomen. De AC kàn dus besluiten deze zaak, ondanks het verzoek tot intrekken, toch voort te zetten. Mijns inziens heeft de AC voldoende informatie tot zijn beschikking om een besluit te nemen. Voor de gemoedsrust van alle betrokkenen lijkt het me dan ook het beste om niet meer op elkaar te reageren en rustig het verdere verloop af te wachten. Wellicht is het voor sommigen zelfs een goed idee om een korte break te nemen en zo de eigen rust te garanderen en niet afhankelijk te maken van reacties van anderen. Mvg, Trewal 27 nov 2014 00:55 (CET)
(na bwc) Beste Vinvlugt, ik heb de hoofdletters verwijderd. Ik snap dat alles binnen Wikipedia vrijwilligerswerk is en misschien had ik daarom dit moeten schrijven: omdat u vrijwilligers bent, en vast door drukte van baan of studie overmand, was het onredelijk van mij om van u een spoedige beslissing te verwachten. Omdat ik die onredelijkheid inzie, lijkt het me beter u niet met deze zaak te belasten, die immers - als zoveel andere zaken die langdurig liepen - een heel eigen leven gaan leiden. De bedoeling van mijn verzoek was een snelgerecht, waarbij iets of iemand (u bijvoorbeeld) mij - na zoveel jaar - zou beschermen tegen het al jarenlang aanhoudende getreiter van een gebruiker, die nu - sinds een ruime maand - ook nog mijn persoonlijke Wiki-levenssfeer is binnengetreden en daaraan een satanisch genoegen beleeft. Maar als steeds komt een dergelijke boemerang (want dat blijken verzoeken bij uw commissie altijd te zijn) met een noodvaart weer in mijn eigen gezicht terecht. Omdat ik geen zin heb me met De Wikischim bezig te houden, en aangezien het aannemelijk is dat u pas over enkele dagen zou hebben besloten deze zaak in behandeling te nemen, waarna het ongetwijfeld nog maanden geduurd zou hebben voordat u een uitspraak zou hebben gedaan - tijd die zou dan door De Wikischim zou worden aangewend om precies datgene te intensiveren dat ik onschadelijk zocht te maken, zoals in de afgelopen twee dagen al wel genoegzaam is gebleken - heb ik besloten de zaak in te trekken. Ik ben volkomen murw als het om deze gebruiker gaat. Jaren geleden had ik nog de illusie dat ik het ooit zou kunnen winnen, in die zin dat ofwel hijzelf de onophoudelijke onredelijkheid van zijn optreden zou inzien, dan wel dat de structuren van Wikipedia anderen tegen hem zouden beschermen. Maar van dat alles is geen sprake. En van dat alles zal nooit sprake zijn. Het was naïef van mij om daar - voor de zoveelste keer - op te hopen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 27 nov 2014 01:01 (CET)


Oorspronkelijk verzoek

Geachte leden van de arbitragecommissie,

Hierbij verzoek ik u om aan Gebruiker:De Wikischim (De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks)) een topicban op te leggen met betrekking tot alle zaken die met de Rooms-katholieke Kerk te maken hebben. De achtergrond daarvan is deze:

 • De Wikischim en ik verkeren al jaren in staat van oorlog. Zonder mijn eigen rol in dit alles onderbelicht te willen laten (zo heb ik me vast wel eens onbeleefd, onzakelijk of schofferend over hem uitgelaten), stel ik voor de zoveelste keer vast dat zijn getreiter werkelijk onophoudelijk is.
 • Nadat De Wikischim op het lemma van de vlucht MH17 een conflict had met collega Maiella, zocht hij naar een gelegenheid om deze gebruiker een hak te zetten. Deze gelegenheid vond hij op het verplaatsingsverzoek met betrekking tot de spellingswijze van Rooms-katholieke Kerk.
 • Hoewel Maiella - wijzer en minder betrokken bij het onderwerp dan ik - al spoedig het podium verliet, bleef De Wikischim, die inmiddels ontdekt had dat hij ons al jaren durende conflict nieuw leven kon inblazen met deze kwestie, eindeloos doorzeuren. En hoewel het verplaatsingsverzoek werd afgewezen, ging hij lustig verder met het overal "verbeteren" van "Rooms-katholieke Kerk" in Rooms-Katholieke Kerk".
 • Dat hier op Wikipedia voor de eerste variant is gekozen, is de uitkomst van een van de vele (vrijwel jaarlijks terugkerende) discussies op WP, over de juiste spellingswijze van de naam van die Kerk. Ik heb me, in 2010 neergelegd bij die uitkomst en aldus komt die spellingswijze - die op zich in strijd is met een daartoe strekkend advies van de Taalunie - op vrijwel alle lemmata die iets om handen hebben met de Kerk voor.
 • Ik probeer al jaren gevrijwaard te zijn en te blijven van enig contact met De Wikischim. Nog vrij onlangs sprak ik met hem af dat we ons nooit meer met elkaar zouden bemoeien. Maar die afspraak kon hij nog geen week volhouden.
 • De Wikischim heeft 0,0 bijgedragen aan lemmata over de Rooms-katholieke Kerk. Ik, daarentegen, schreef bijna 3000 lemmata waarvan een groot deel handelt over die Kerk.
 • Ik zie bijgevolg van dit alles De Wikischim sinds enkele weken dagelijks als vrijwel enige bijdrager aan artikelen die op mijn volglijst staan.
 • Wat niet fout is, behoeft geen verbetering. Niettemin gaat De Wikischim gewoon door met zijn kwellende bemoeienissen met een onderwerp waarmee hij inhoudelijk geen enkele affiniteit heeft. Nog niet eens zo heel lang geleden wees hij een door mij - ander maal gedaan voorstel - om elkaar met rust te laten, af met de mededeling dat hij niets wist van de onderwerpen die ik behandel, en dat ik daarom "niet bang hoefde te zijn" voor zijn bemoeienis.
 • Nu hij dagelijks eindeloos veel wijzigingen doorvoert die verwijzingen opleveren naar DPs namelijk: (Rooms-Katholieke Kerk is een dp naar Rooms-katholieke Kerk) krijg ik niet alleen DWs wijzigingen, maar ook nog alle botreparaties voor de kiezen.

Op grond van dit alles - en op grond ook van een constatering van uw eigen commissie, namelijk dat De Wikischim de neiging heeft om voortdurend gebruikers op te zoeken met wie hij een conflict heeft (gehad), verzoek ik u hem een topicban op te leggen voor alle onderwerpen die te maken hebben met de Rooms-katholieke Kerk. Gelet op de ernst, en aanhoudende bedreiging, van zijn gedrag, verzoek ik u bovendien om een spoedige - al was het maar tijdelijke - uitspraak. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 25 nov 2014 13:20 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 25 nov 2014 13:23 (CET)

Reacties DW

Voor nu alleen een korte opmerking hierover: het is 100% onzin dat ik stelselmatig Rooms-katholieke Kerk in Rooms-Katholieke Kerk zou hebben veranderd, zoals RJB hierboven beweert. Het enige wat ik de laatste paar dagen op dit punt heb gedaan is op een aantal artikelen de foute schrijfwijzen Rooms-katholiek en Rooms-Katholiek als op zichzelf staand bijvoeglijk naamwoord midden in zinnen gewijzigd in rooms-katholiek, wat volgens alle spellingsvoorschriften juist is. Ik heb daarbij in de bewerkingssamenvattingen vrijwel steeds een verwijzing gegeven naar de sites van Onze Taal en de Taalunie. De Wikischim (overleg) 25 nov 2014 13:36 (CET) P.S. Op de OP van deze zaak beweert Trewal dat ik het voornoemde zou hebben gedaan op Schijnheilig bloed. Zie de bewerkingsgeschiedenis van het artikel en/of mijn reactie op de OP. De Wikischim (overleg) 25 nov 2014 14:33 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande reactie. De Arbitragecommissie, 25 nov 2014 13:38 (CET)

Hierboven beweert de indiener dat ik hem en Maiella "een hak heb willen zetten" op het artikel Rooms-katholieke Kerk. Voor wie wil weten hoe het echt zit, zie deze eerste reactie van mij van afgelopen maand op de betreffende pagina. Maiella was op dat moment al met twee andere gebruikers (Magalhães en Glatisant) in discussie over de titelwijziging die hij had teruggedraaid. De Wikischim (overleg) 27 nov 2014 10:55 (CET)

Extra vraag van DW

Graag wilde ik ook nog even wijzen op deze pagina Wikipedia:Wikiproject/Wist je dat/Weetjes/Religie. Zie aldaar de weetjes 3 en 37, waar mijn naam bij staat. Als dit verzoek zou worden ingewilligd op de manier zoals RJB het wil, dan betekent dat neem ik aan ook dat ik op dit gebied geen verdere weetjes meer mag aandragen? De Wikischim (overleg) 25 nov 2014 16:09 (CET)

Enkele in dit verband mogelijk relevante links

(Gekopieerd vanaf OP) Om, indien deze zaak daadwerkelijk in behandeling wordt genomen, even het hele plaatje (d.w.z. de bijbehorende voorgeschiedenis) in beeld te krijgen, bij deze enkele links:

Ik besef dat het bovenstaande rechtstreeks gaat over de inhoud van de encyclopedie, waar de Arbcom zich in principe niet mee bezighoudt. Toch wil ik de Arbcom verzoeken om bij een eventuele behandeling van deze zaak bovenstaande links op z'n minst even te bekijken. De Wikischim (overleg) 26 nov 2014 12:05 (CET)

Reactie op intrekking

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. Wegens de intrekking ervan beschouwt zij de zaak als afgehandeld.
De arbitragecommissie 29 nov 2014 22:41 (CET)