Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

AJW en Tevergeefs


AJW (overleg | bijdragen | bloks) / Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks) - Hierbij verzoek ik u een aanvullende uitspraak te doen m.b.t. deze zaak. Betreffende gebruiker had eerst het account AJW (overleg | bijdragen | bloks) waar hij langdurig tegen verscheidene problemen mee aanliep die leidden tot diverse blokkades en arbcommaatregelen waarvan er een arbcommaatregel aangaande een van de problemen nog steeds geldt. Hierna "vertrok" de gebruiker maar bewerkte verder via het account Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks). Omdat daar gelijkaardige diverse problemen mee optraden en het gezien bewerkingen, taal, onderwerpskeuze onmiskenbaar dezelfde persoon was, heb ik deze gebruiker uitgaand van goede wil eerst vriendelijk doch dringend verzocht de AC dit te melden. Dit omdat hij onder bewerkingsbeperkingen viel gezien de uitspraak. Ik heb dit heel keurig en vriendelijk geprobeerd hier maar zonder enig resultaat anders dan dat betrokkene toegaf een nieuw account te hebben. Ook heb ik een andere gebruiker aanvullende toelichting verschaft hier op mijn overlegpagina. Recent echter plaatst de persoon ook op zijn tweede account een "vertrokken" sjabloon. Ik verzoek de arbitragecommissie omdat gebruiker niet van goede wil is, herhaald doorbewerkte via zijn vorige account ondanks het vertrokken/sjabloon en nu tegen dezelfde problemen aanloopt het de nieuwe om nader onderzoek te vragen checkusermatig of er wellicht wederom de bewerkingsbeperkingen worden ontdoken alsmede een verbod op sokpopaccounts te geven als uitspraakaanvulling. Uiteraard ben ik zelf ook bereid een checkuserverzoek te doen maar dat graag in overleg met de arbitragecommissie. Dit ter bescherming van een goede betrouwbare opbouw van de encyclopedie die in het verleden zowel inhoudelijk als als samenwerkingsproject meermalen geschaad is door betrokkene. Omdat het gezien het blokkeerlogboek niet de eerste keer is dat deze gebruiker dit soort misbruik van sokpoppen heeft gemaakt zie bijvoorbeeld hier heb ik beide accounts voor onbepaalde tijd geblokkeerd en hoop ik dat u hier naar kunt kijken. De originele account kan u mailen en via diens overlegpagina reageren zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 18 jan 2015 19:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. 18 jan 2015 20:07 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 24 jan 2015 14:30 (CET)

Blokkade Hoogeveen123 (2)


De Arbitragecommissie heeft op 10 januari 2015 per e-mail van Hoogeveen123 (overleg | bijdragen | bloks) het volgende verzoek ontvangen.

Aanhalingsteken openen

Beste arbitragecommissie,

k bewonder jullie manier van werken en jullie preciesheid bij het schrijven/verbeteren van artikelen. Zelf ben ik de afgelopen maanden erachter gekomen dat het heel belangrijk is om betrouwbare informatie op Wikipedia te zetten. Ik heb nu inmiddels na 4 maanden geleerd van mijn fouten en wil opnieuw beginnen. Ik bied hiervoor mijn uiterste excuses aan voor het hele Wikipedia-team en hoop dat jullie deze excuses aanvaren. Verder hoop ik dat de blokkade kan worden opgeheven of in ieder geval kan worden verminderd.

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. 12 jan 2015 23:14 (CET)

Opnieuw instellen maatregel De Wikischim


Beste arbitragecommissie,

In november 2011 heeft de arbitragecommissie in deze zaak aan De Wikischim onder andere de volgende maatregel opgelegd:

Aanhalingsteken openen

Indien De Wikischim gevraagd wordt om onderbouwing uit een betrouwbare bron te geven, dan dient De Wikischim dit op een zakelijke, inhoudelijke en beleefde wijze te doen, of de bijdrage waar het om gaat te verwijderen. Totdat een zodanige reactie gegeven is mag De Wikischim geen verdere bewerkingen meer doen op het artikel waarover de vraag gesteld is.

Aanhalingsteken sluiten

(Met als sanctie op overtreding een blok incl. verhogingsregel.) Deze maatregel was opgelegd met onderbouwing

Aanhalingsteken openen

De Wikischim mengt zich herhaaldelijk in discussies waarbij hem onder andere om de verifieerbaarheid van bepaalde bijdragen gevraagd wordt. In plaats van direct de gevraagde onderbouwing uit betrouwbare bronnen te geven, gaat hij regelmatig met de vraagstellers in discussie over de noodzaak en de wijze van onderbouwing, de betrouwbaarheid van bronnen, de mogelijke redenen waarom hem om een betrouwbare onderbouwing gevraagd wordt, en over de kwaliteiten van de persoon die de vraag heeft gesteld. Deze wijze van overleggen frustreert de betrokkenen en verstoort de opbouw van encyclopedie.

Aanhalingsteken sluiten

De looptijd van de maatregel was drie jaar; en de maatregel is dus ruim een maand geleden gestopt.

Deze week zijn er enkele flinke bewerkingsoorlogen geweest op het lemma stofdoek die in essentie neerkwamen om exact dit probleem: De Wikischim voegde teksten over stofdoeken toe zonder bronvermelding, en op de overlegpagina ontstond vervolgens discussie/een monoloog van De Wikischim over de wensbaarheid van dergelijke bronnen op dat lemma. Dit was de aanleiding tot een tijdelijke beveiliging van het lemma en verhitte discussies waar uiteindelijk meerdere gebruikers bij geblokkeerd raakten (zie o.a. 1, 2, 3). (Die blokkades zijn natuurlijk niet De Wikischim direct aan te rekenen; maar had hij zich anders opgesteld, dan was het allemaal anders gelopen.)

Dit is op zich zonder arbcomuitspraak op te lossen: wanneer De Wikischim een BWO start, kan hij een blokkade (+verhogingsregel) krijgen. Deze aanpak leidt echter tot (a) veel onnodige edits op de artikelen en (b) veel frustratie bij medegebruikers. Volgens mij kunnen deze beide punten eenvoudig verbeterd (niet 100% opgelost; maar wel verbeterd) worden wanneer bovengenoemde uitspraak weer van kracht is.

Mijn verzoek is dus of de arbitragecommissie de uitspraak weer van kracht wil maken; danwel een andere maatregel kan nemen die de problemen rond deze gebruiker kan verlichten. (NB: deze uitspraak bevatte twee maatregelen. Ik heb hierboven alleen maatregel 2 geciteerd, omdat het mijn indruk is dat rond de eerste maatregel momenteel geen problemen zijn. Mijn verzoek gaat dus specifiek om het van kracht maken van de tweede maatregel.)

Met vriendelijke groet, CaAl (overleg) 6 jan 2015 09:55 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 6 jan 2015 11:09 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:14 (CET)

Commentaar

Ik weerspreek pertinent de beschuldiging dat ik onverifieerbare en/of onjuiste informatie aan artikelen zou toevoegen, de suggestie die hierboven door de indiener wordt gewekt. Wie mijn edits maar even nakijkt kan zo zien hoe het in werkelijkheid zit. Nu deze zaak is aangenomen hoop ik dat dit serieus mee in overweging wordt genomen. De Wikischim (overleg) 7 jan 2015 09:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:33 (CET)
Op persoonlijke titel: de overlegpagina van deze zaak wordt evenzeer nauwlettend in de gaten gehouden, De Wikischim. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 7 jan 2015 09:33 (CET)

Verzoek tot deblokkade Richardkiwi


De Arbitragecommissie heeft op 11 december 2014 van Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 2 december 2014 voor de tweede keer geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. Omwille van de privacy van de indiener wordt het verzoek niet gepubliceerd.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 17 dec 2014 19:42 (CET)

Verzoek tot deblokkade Sir Statler


De Arbitragecommissie heeft op 30 november 2014 van Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij haar verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 7 augustus 2014 door EvilFreD geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. De commissie maakt uit de desgevraagd in de afgelopen dagen ontvangen nadere toelichtingen van Sir Statler op dat hij de blokkade wenst aan te vechten conform de richtlijnen voor moderatoren, omdat hij meent dat ten onrechte sokpopmisbruik is vastgesteld, en bovendien om de duur van zijn blokkade te laten bepalen door de Arbitragecommissie. De e-mails lenen zich niet voor publicatie en daarom wordt hier volstaan met deze samenvatting.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 15 dec 2014 23:42 (CET)

Romaine, Stratoprutser en Sjablonen


Hallo, Ik ben al een tijdje bezig met het toevoegen van onder andere TemplateData aan sjablonen. Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) [1][2][3] teruggedraaid door Gebruiker:Romaine. Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt, ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren, of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen, maar tot op heden ontvang ik geen antwoord. Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen en ik ben opmerkingen in de trant van "blijf van de sjablonen af" zat. Ik wil u dus vragen of u zich kunt buigen over mijn recente bijdragen aan sjablonen, en of u aan kunt geven of deze de toets der kritiek kunnen doorstaan, deze voor verbetering vatbaar zijn (en of dit dan gepaard zou moeten gaan met enig overleg) of zonder commentaar teruggedraaid dienen te worden. Vriendelijk bedankt. Stratoprutser (overleg) 1 dec 2014 00:30 (CET)


Geachte arbitragecommissie,
Sinds de visuele tekstverwerker op nl-wiki geïntroduceerd is, worden steeds meer sjablonen voorzien van TemplateData om met de visuele tekstverwerker sjablonen te kunnen invoegen. Deze TemplateData-toevoegingen zijn noodzaak, omdat de visuele tekstverwerker anders niet met een sjabloon kan omgaan. De code van de TemplateData is erg gevoelig voor fouten en onjuistheden, waarbij die fouten en onjuistheden vaak ongemerkt toegepast worden door gebruikers in artikelen, zonder dat men dit door heeft. Daarom is het noodzaak dat de toevoeging van TemplateData op sjablonen precies gebeurt zonder fouten en andere onjuistheden.
 
Diverse gebruikers voegen TemplateData sinds 2013 toe en dat gaat vrijwel altijd goed. Helaas vormt Stratoprutser hierop een uitzondering. Ik overdrijf niet, vrijwel iedere toevoeging van TemplateData van zijn hand (sinds 2013) die ik gezien en gecontroleerd heb bevatte een of meerdere fouten of onjuistheden. Hij is sinds 2013 hierop door diverse gebruikers aangesproken en er is meerdere keren door meerdere gebruikers geprobeerd hem dit uit te leggen, op zijn overlegpagina en elders. Helaas blijft hij niet begrijpen wat hij fout doet, maar gaat toch stug door en hem is daarom door diverse gebruikers gevraagd om hier dan maar mee te stoppen. Dat weigert hij. In plaats daarvan gaat hij onverminderd door met het toevoegen van TemplateData op sjablonen, tot ergernis van diverse gebruikers (waaronder ikzelf) die de sjablonen graag zonder fouten en zonder problemen willen houden.
 
In eerste instantie heb ik geprobeerd om het tempo van Stratoprutser bij te houden en op alle sjablonen waar TemplateData is toegevoegd deze te checken op correctheid en juistheid en waar nodig te verbeteren. Maar dat is bijna niet vol te houden. De omvang van zijn bewerkingen in sjablonen in combinatie met de gedetailleerdheid waarop gecheckt moet worden of de TemplateData correct is ingevoegd, maakt het uitermate tijdrovend werk. (Met sommige sjablonen zelfs 3 uur.)
 
Ik heb meermaals op diverse plekken geprobeerd om Stratoprutser uit te leggen wat er mis gaat in zijn bewerkingen. Daarnaast zijn ook mijn correcties in de TemplateData leerzaam om te kijken wat er dan fout is gegaan. Als ik een alias weghaal, als ik het type wijzig, als ik required ergens weghaal, of als ik wat dan ook wijzig dan kan een gebruiker dat bekijken en zich afvragen wat daar fout aan is. Als een wijziging niet wordt begrepen kan er gekeken worden in de sjablooncode of daar een alias wel staat, of een parameter daar wel verplicht gesteld wordt, of kijk in de documentatie van TermplateData om te zien hoe het zit met de types en andere zaken. En als iemand er dan niet uitkomt verneem ik die vraag graag op mijn overlegpagina. Ik kijk naar een bewerking en check of die klopt met de instellingen van het sjabloon en met de documentatie op MediaWiki met uitleg over hoe de TemplateData gebruikt dient te worden. Als dat niet klopt, corrigeer ik dat of draai ik het terug. Ik draai in principe nooit zonder specifieke reden terug.
 
Recentelijk was ik druk doende ben met andere dingen (o.a. [8][9]) en ontbrak het me aan tijd om de vele bewerkingen te checken op fouten en problemen. Omdat vrijwel iedere toevoeging van TemplateData door Stratoprutser fouten of andere onjuistheden introduceert, wordt de kwaliteit hierdoor steeds weer verslechterd. Ik vind dat iemand dan beter zich kan richten op iets anders, zoals het werken aan artikelen, dan continu andere gebruikers op te zadelen met bergen extra werk. Omdat het toevoegen van TemplateData een secuur werkje is en foutloos moet gebeuren, helpt het niet als iemand vrijwel iedere keer fouten en onjuistheden introduceert. Het kost dan meer tijd om een toevoeging te controleren dan om de TemplateData zelf met een tool te maken en toe te voegen. Daarom heb ik geadviseerd aan een medegebruiker om de TemplateData-toevoegingen van Stratoprutser terug te draaien, zodat er geen fouten in de sjablonen geïntroduceerd worden en andere gebruikers de kans krijgen dit wel foutloos te doen.
 
Verder wil ik toevoegen dat een heel team aan gebruikers sinds 2008 bezig is geweest om de sjabloonnaamruimte op te schonen van fouten, onjuistheden en problemen. Graag houden we de sjabloonnaamruimte zo goed als schoon van fouten en problemen, ook ten aanzien van de TemplateData, omdat de effecten uiteindelijk op tientallen tot tienduizenden artikelen effect hebben.
 
Allereerst de links die Stratoprutser hierboven geeft:
 • [1]: a) een url kan geen "line" zijn, b) "suggested": true was ten onrechte weggehaald bij een parameter die standaard veelvuldig gebruikt wordt (daarvoor is suggested juist!), c) de "autovalue": met subst werkt op bepaalde plekken bij gebruik van dit sjabloon niet en kan dus niet gebruikt worden, d) "default": is onjuist omdat dit dan onbedoeld ingevuld wordt en alleen het formaat ingevuld dient te worden als het iets anders is dan html, e) "type": "date", kan niet gebruikt worden hier omdat "date" alleen gebruikt dient te worden voor het ISO 8601-formaat en de meeste gebruikers het voluit uitschrijven als "1 december 2014".
 • [2]: a) "description": een uitgebreidere tekst verdient aanbeveling omdat gebruikers bij gebruik van de visuele tekstverwerker de sjabloonpagina niet lezen, tevens moeten begrippen als "niet encyclopedisch" beter vermeden worden als eerste verwoording voor nieuwe gebruikers. b) parameter 1 is niet vereist en moet ook niet "required" tonen, c) het 3x weghalen van de "description" zorgt er voor dat basale uitleg verdwenen was, d) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData verkeerd ging: op alle artikelen waar dit sjabloon werd ingevoegd kwam TemplateData te staan en het was niet volledig ingevuld. De bewerkingssamenvatting zegt dat de bewerking een test is, dit is een sjabloon dat veel gebruikt wordt, testen hoort niet op de sjabloonpagina zelf plaats te vinden. (Gelukkig herstelde Stratoprutser het eerstgenoemde mankement vrij snel, maar stond nog niet op de goede plek.)
  • Een latere bewerking van Stratoprutser gaat opnieuw fout: a) "TD"? b) "description": geeft onvoldoende informatie in krom Nederlands en onduidelijk voor nieuwelingen, onbegrijpelijk waarom de eerdere omschrijving in de header weggehaald werd, c) bij "1" is "Reden" als alias echt fout, er is geen alias voor "1", d) "description" bevat geen description van die parameter (wat de bedoeling is), maar van het gehele sjabloon, terwijl dat daar niet hoort, e) bij "1" de combinatie van "suggested": true, met "required": true is fout, f) "required": true is parameter 1 trouwens niet, g) bij "2" is "Jaar" fout want "2" heeft helemaal geen alias, idem bij "3" en "4", h) 3x geeft "description" onvolledige informatie, i) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig. Er was te veel fout aan deze toevoeging en heb die dan ook teruggedraaid. In de bewerking erna heb ik de correcte TemplateData ingevoegd.
 • [3]: a) "required": true, is onjuist, parameter is niet verplicht, b) enkel "description": "Jaar", is onvolledige informatie en zet gebruikers op het verkeerde been, c) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig, d) twijfelachtig om zowel "default" als "autovalue" te gebruiken.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData nog erger was (zie bv wat er staat achter "description"). Die heb ik eerst teruggedraaid en daarna heb ik de correcte TemplateData toegevoegd.
 • [4] een bericht op mijn overlegpagina van 28 november waar ik tot op heden nog geen tijd voor heb gehad te reageren. Op 28 november organiseerde ik een edit-a-thon in Gent en was pas zeer laat thuis, op 29 november organiseerde ik een edit-a-thon in Amsterdam, waarvan ik pas laat thuis was. Ook 30 november was ik pas later in de avond achter mijn computer. Tussendoor heb ik alleen een serie opgelost op verzoek van een medegebruiker en ander kleinschalig spul, zonder tijd te hebben uitgebreid te reageren. Maar om op zijn vraag te antwoorden: Ja, dat kan ik toelichten (als hij me de tijd er voor geeft, hij introduceert sneller fouten en onjuistheden dan ik repareren en uitleggen kan). Bij deze mijn uitleg:
  • "description" is onjuist en het helpt gebruikers zonder sjabloonkennis niet
  • "plaatsnaam" is geen alias van "naam"
  • "label": "Plaatsnaam", is onjuist omdat deze infobox niet enkel voor plaatsnamen is
  • "area" is een gebiedsnaam en niet "type": "number"
  • "inwoners" vereist noodzakelijke uitleg in verband met array-sjablonen, ontbreekt! "number" is trouwens ook incorrect, al zou je dat mogelijk niet denken, er kan namelijk meer ingevuld worden dan enkel een getal.
  • "census" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "km2" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "hoogte" is geen alias van "hoogteligging", "type": "line" moet number zijn
  • "type": "line" in "caption" moet string zijn
  • "lat_deg" heeft geen alias met de naam "latitudeGraden"
  • En dit lijstje van problemen gaat nog een end door... Bedenk wel dat dit sjabloon op meer dan 138.000 pagina's gebruikt wordt en op al die pagina's verkeerde instructies geeft.
 • [5]: is vrijwel hetzelfde bericht als [4] maar dan op een andere plek. Zie uitleg hierboven.
 • [6]: verwijzen naar dit bericht en zeggen dat "anderen hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht" is mijn inziens framing, nergens in dat bericht wordt mij direct om feedback gevraagd. Verder worden er in dat gelinkte bericht dingen beschreven zonder dat de auteur zich eerst verdiept heeft in de situatie, na meer dan een jaar tijd heeft Stratoprutser na meerdere uitleggen op tal van plekken het nog steeds niet begrepen en heeft hij het nog steeds niet onder de knie.
  • Allereerst, in de discussie rond het verzoek om TemplateData aan een beveiligd sjabloon zijn er twee discussies die er door elkaar gelopen hebben: enerzijds de wenselijkheid, anderzijds de correctheid/foutloosheid. Allereerst de wenselijkheid, die is mijn inziens afdoende besproken met deze peiling, er is geen keus. De ontwikkelaars hebben dit bedacht en dus moet TemplateData gebruikt worden vanwege de visuele tekstverwerker. Ten tweede de foutloosheid, de voorgestelde TemplateData was niet foutloos. Voor de rest heb ik met dit bericht het denk ik voldoende uitgelegd.
  • [7]: Een bericht van een gebruiker die blijkbaar niet snapt welke fouten en onjuistheden er ingeslopen heeft en in plaats dan te vragen wat er niet aan klopt, maar terug gaat draaien en hier komt aanzetten met een persoonlijke aanval. Er kan natuurlijk ergens een verschil van inzicht over bestaan, maar dan kan dat besproken worden met inhoudelijke argumenten.[10] Een voorbeeld van een terugdraaiing door deze gebruiker is deze. De bewerkingssamenvatting geeft al aan dat hij het onvoldoende begrijpt: "ziet er bovendien uit als verbetering", maar het is geen verbetering. Zie voor uitleg waarom deze bewerking geen verbetering is mijn uitleg hierboven bij [3].
 
Ten aanzien van de zinnen in dit arbitrageverzoek:
 • "Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) teruggedraaid door Gebruiker:Romaine." -> Allereerst, Stratoprutser doet af en toe ook bewerkingen in de hoofdnaamruimte, de bewerkingen waar hij hier naar verwijst betreffen de sjabloonnaamruimte. Daar draai ik zijn wijzigingen terug wegens fouten en andere problemen. Ten tweede, hij verwijst naar mijn bewoordingen als "geklooi" en "gerotzooi". Met de omvangrijkheid van zijn bewerkingen en de daarin voorkomende fouten en onjuistheden kan ik het in mijn taalgebruik enkel als zodanig benoemen. Als ik er zo op terugkijk kan ik me voorstellen dat het niet aangenaam overkomt, het was in ieder geval niet mijn bedoeling om pejoratief over te komen, maar om aan te geven dat herstelling nodig was omdat er te veel was aangerommeld. Ik zal proberen deze woorden in de toekomst te vermijden. Ten derde is het ondoenlijk om alle problemen op te sommen en uit te leggen in de bewerkingssamenvatting, veels te veel. Verder is het thans ondoenlijk om voor de gehele serie bewerkingen van zijn hand op zijn overlegpagina uitleg te geven, te veel sjabloonbewerkingen en te veel fouten en problemen per bewerking. Hij verdiept zich onvoldoende in TemplateData en verdiept zich onvoldoende in het sjabloon, om de TemplateData op correcte wijze toe te kunnen voegen.
 • "Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt" -> Behalve van de afgelopen dagen (de voorbije dagen was ik beperkt aanwezig), heb ik alle vragen die ik kreeg over deze bewerkingen zo goed als mogelijk trachten te antwoorden. Tot op heden heeft Stratoprutser dit jaar slechts één keer op mijn overlegpagina verduidelijking gevraagd en dat was twee dagen terug op 28 november, zoals aangegeven is die nog niet beantwoord vanwege mijn beperkte aanwezigheid de voorbije dagen en de omvangrijkheid van de problemen in die bewerking. Dat bericht ga ik zo beantwoorden. Voor de rest verneem ik graag welke vragen op welke plek ik niet beantwoord zou hebben, ik heb de afgelopen dagen nauwelijks gezien wat er besproken is en of er iemand iets aan mij gevraagd heeft. Ik probeer alle vragen consequent te beantwoorden.
 • "ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren" -> Er is op meerdere pagina's uitleg gegeven, maar dat heeft niet geleid tot een structurele verbetering. Ook de omvangrijkheid van wat er fout gaat in zijn bewerkingen maakt moedeloos. Na meer dan een jaar zijn bewerkingen in de sjabloonnaamruimte gezien te hebben kan ik enkel concluderen dat hij te weinig kennis heeft van hoe sjablonen werken om er goed mee om te gaan en dat hij onvoldoende kennis heeft van TemplateData om dit correct in te voegen. Daarom ook dit verzoek, waarop deze reactie kwam.
 • "of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen" -> Een alias voor een parameter die geen alias heeft is een fout. Een verkeerd type meegeven is een fout. Een omschrijving van het gehele sjabloon opgeven bij een individuele parameter is een fout. Een parameter required maken terwijl die niet required is, is fout. TemplateData is enkel voor sjablonen, het invoegen in artikelen zelf is fout. Parameters opgeven die niet bestaan is fout. Enzovoorts.
 • "maar tot op heden ontvang ik geen antwoord" -> Iedere keer dat je mij gevraagd hebt wat er fout ging heb ik dat trachten aan te geven. Er zijn talloze gebruikers die mij gewoon vragen als er iets onduidelijk is, en die beantwoord ik gewoon.
 • "Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen" -> Het doel van andere gebruikers is niet om hem de zwarte piet toe te spelen, maar om de kwaliteit van Wikipedia te bewaken, inclusief die van sjablonen. Op het moment dat het daar fout gaat, heeft dit vaak effect op duizenden artikelen tegelijk. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid en bewustzijn van de gevolgen. Een foutje maken kan gebeuren, maar het is iedere keer raak als hij sjablonen wijzigt, sorry, maar dat kan niet zo doorgaan. Dan is het niet vreemd als er gebruikers reageren in de trant van "blijf van de sjablonen af".
 • Verder wil ik aangeven dat het me opvalt dat in dit verzoek Stratoprutser enkel in mijn richting wijst, terwijl hij juist de voorbije dagen in conflict is gekomen met andere gebruikers die tegen dezelfde problemen aanlopen met Stratoprutser. Verder wees ik in mijn bericht van 27 juli 2013 er al op dat hij mijn naam steeds weer nodig vindt te noemen en op tal van onnodige plekken er denkt bij te moeten slepen, met te veel op de persoon spelen. Het is te vaak de ander die het volgens hem verkeerd doet, zonder echt te kijken naar de eigen bewerkingen wat daarin niet goed gaat. Mijn vraag is nog steeds: Wanneer stopt Stratoprutser met het steeds weer toevoegen van fouten en begint hij de kritiek op zijn bewerkingen serieus te nemen?
 
Verder nog een aantal van de vele probleembewerkingen op sjablonen:
 • Voorbeeld 1: hier voegt hij via een afwijkende constructie TemplateData toe waarbij er TemplateData op duizenden artikelen werd ingevoegd. Dit sjabloon wordt meer dan 8000 keer gebruikt.
 • Voorbeeld 2: hier voegt hij TemplateData toe op de verkeerde plek: TemplateData kwam terecht in alle artikelen die deze infobox gebruiken.
 • Voorbeeld 3: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "required": true, kan niet tegelijk gebruikt worden met "suggested": true, c) "afbeelding" heeft foutief "type": "line" terwijl het "type": "wiki-file-name", moet zijn, d) "afbeelding" heeft geen alias "afb", e) "Wetenschappelijke naam" er bestaat geen parameter met deze naam, f) tig keer een alias toegevoegd die geen alias is van die parameter.
 • Voorbeeld 4: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "type": moet absoluut niet met "default": "dier" of "autovalue": "dier" ingevuld worden, wordt door Taxobox juist zelf geregeld, c) in "status": ontbreekt cruciale info, d) "afbeelding" is geen type line, e) "rijk" moet helemaal niet ingevuld worden, f) idem "stam", g) idem "klasse" (deze 3 fouten geven aan dat het sjabloon niet begrepen is), h) "datum onderorde" heeft verkeerde type (de documentatie van TemplateData is onvoldoende geraadpleegd), g) "datum infraorde" idem, en diverse data meer met zelfde probleem, h) "taxon" er moet hier juist geen default/autovalue opgegeven worden, i) "afbeelding2" heeft helemaal geen alias met de naam "afbeeldingII", en nog een serie meer fouten en onjuistheden.
 • En zo zijn er diverse sjablonen meer waarin er dit jaar en vorig jaar fouten en andere onjuistheden ingevoegd zijn.
Als er onduidelijkheden zijn over waarom ik een bewerking heb teruggedraaid, waarom ik een correctie uitgevoerd heb of wat er fout is aan bepaalde toevoegingen, licht ik die graag toe. Romaine 1 dec 2014 06:18 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 dec 2014 10:08 (CET)

Reactie arbitragecommissie

Voordat de Arbitragecommissie besluit over een eventuele behandeling van deze zaak wil zij Stratoprutser de gelegenheid geven zijn/haar verzoek te verduidelijken. In het licht van artikel 1.4 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen of hij/zij een uitspraak over een conflict verwacht, of een beoordeling van zijn/haar inhoudelijke bijdragen aan sjablonen. In het licht van artikel 5.2 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen welke stappen hij/zij nog bereid is te zetten om het conflict zelf op te lossen, alsook of de nieuwe discussie en de daarin door Romaine gegeven verduidelijking voldoende zijn om tot een oplossing te komen.

Indien een verduidelijking na verloop van twee weken uitblijft, zal de commissie alleen op grond van het bovenstaande verzoek over aanname beslissen.

Hoogachtend, de arbitragecommissie 7 dec 2014 15:54 (CET)

Geachte Commissie,
Met betrekking tot artikel 1.4; mijn verzoek heeft geen betrekking tot de inhoud van een artikel, en daarmee meen ik dat dit artikel (van de reglementen) niet van toepassing is.
Met betrekking tot 5.2; Mijn verzoek heb ik gedaan op 1 dec 2014 00:30 (CET). De feedback die daarna is gegeven beschouw ik als informatie die in/naar aanleiding van onderhavige procedure is toegevoegd. Mijn verzoek ging over het algemene "het recht" om (constructief) bij te dragen in de sjabloonnaamruimte, en daarbij niet zonder meer te worden teruggedraaid. Er zou geen arbitrageverzoek nodig moeten zijn om feedback gegeven.
Daarnaast doet deze feedback mij vrezen dat mijn toekomstige bijdragen aan de sjabloonnaamruimte nog steeds met meer dan de noodzakelijke grondigheid gaan worden beoordeeld, en ik zou daarom graag een uitspraak van uw commissie hebben waarin staat wat wel en niet mag.
Met betrekking tot welke stappen die ik bereid ben te zetten; de enige stap die ik zie dat mij open staat (en mij wordt aangeboden) om dit conflict te beëindigen is het stoppen met bewerken van de sjabloonnaamruimte. Ik ben niet bereid deze stap te zetten.
Ik hoop dat ik mijn verzoek zo voldoende heb verduidelijkt. In dien u nog verder vragen hebt, hoor ik dit graag.
Stratoprutser (overleg) 8 dec 2014 11:02 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van deze reactie. 8 dec 2014 11:12 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 11 dec 2014 23:52 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek Wietse110


Op 17 januari ontving de Arbitragecommissie het volgende verzoek van Gebruiker:Wietse110:

Beste Arbitragecommissie,
Mijn naam is Wietse110, en ik ben onlangs geschorst, door moderator WikiKlaas, die vond dat ik de pagina’s op een verkeerde manier bewerkte.
Hij heeft mij het uitgelegd, en ik begrijp wat ik fout gedaan heb, echter blijft hij stug volhouden dat ik dit niet begrijp, en blijft mijn blokkering doorduren.
Nu kreeg ik een bericht op mijn Overlegpagina, dat WikiKlaas zijn handen ervan af haalt, en ik het maar moet bekijken, wat ik niet eerlijk vindt, aangezien hij niet naar mijn bezwaren omkijkt.
Daarom wil ik vragen of u/jullie met WikiKlaas kunnen overleggen over mijn blokkering, zodat ik, na de opheffing, op zoek kan naar een goede coach, die mij op weg kan helpen, zodat ik goede artikelen kan neerzetten. Ik heb hieronder een stuk tekst neergezet, over een deel van het artikel de Grijze Jager. Dit heb ik al meerdere keren aan WikiKlaas voorgelegd, alleen blijft hij het niet accepteren.
Mvg Wietse110
er stonden 5 lenen duidelijk vermeldt, namelijk Redmont, Araluen, Gorlan, Zeeklif en Noordam. De andere 45 lenen (Araluen heeft er 50) staan eronder, vermeldt als niet duidelijk. Dit is wat er precies staat: Naast de hierboven genoemde 5 lenen, zijn er nog 45 lenen waar niet verder op in gegaan wordt. Ik voeg bij die 5 lenen twee lenen toe, dus kom ik uit op 7 lenen. Maar omdat Araluen 50 lenen heeft, moet ik die twee nieuw toegevoegde lenen van die 45 onduidelijke lenen halen, dit worden er dus 43.

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. 17 jan 2015 21:13 (CET)


De Arbitragecommissie kan dit verzoek niet aannemen, omdat de indiener nog geen maand actief is en niet over de vereiste honderd bijdragen beschikt.5.1

De Arbitagecommissie, 17 jan 2015 22:26 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek tot deblokkade JetzzDG (3)


Op 16 januari 2015 heeft de Arbitragecommissie van Gebruiker:JetzzDG het volgende verzoek ontvangen:

"Misschien heb ik het gedeeltelijk aan mijzelf te danken, maar met een gebarsten spiegel (waarin ik naar mijzelf terug kijk) wil ik middels dit verzoek een tweede deblokkadeverzoek in 10 dagen indienen voor inmiddels een nieuwe blokkade.
Maandagavond, 13 januari 2015, werd ik door Sjoerddebruin geblokkeerd voor een periode van 2 weken. De toelichting is hier te vinden.
Hierbij wordt aangegeven dat ik geblokkeerd ben omdat de overlopende druppel een actie zou geweest zijn waarbij ik moedwillig ging markeren om een IRC kanaal te laten crashen. Daarnaast (moet toegevoegd worden door JurriaanH) dat dit natuurlijk de druppel is, dus dat andere zaken ook meegewogen zijn.
In mijn verzoek ga ik alleen uitgebreid in op 'de druppel' om de volgende reden: Zonder deze 'laatste druppel' zou de spreekwoordelijke emmer namelijk niet zijn overgelopen (niet op het moment van de blokkade). De zaken buiten 'de druppel' omvatten zaken op de pagina's 'Aanmelding moderatoren', 'De kroeg' en 'de REGBLOK pagina'. De eerste twee zijn pagina's zijn pagina's waar ik volgens mij het volste recht had om te bewerken zonder de intentie om hier Wikipedia moedwillig kwaad mee te doen; Ik heb namelijk neutraal gestemd bij een kandidaat-moderator en vervolgens mijn stemverklaring uitgelegd/verdedigd. In de kroeg heb ik deel genomen aan een discussie omtrent een punt welke ik noem in mijn eerdergenoemde stemverklaring. Op de REGBLOK pagina diende ik een verzoek in met betrekking tot EvilFreD zijn beledigende stemverklaring; Dit had ik ook niet kunnen doen.
Met betrekking tot de druppel zou ik kort kunnen zijn: De richtlijn WP:AGF werd hier duidelijk niet gevolgd. Ik heb inderdaad veel kritiek gekregen op mijn handelen op Wikipedia en besloot dus om mij op een constructieve wijze in te zetten, namelijk door vandalismebestrijding; in dit geval: Het markeren van anonieme wijzigingen. Zoals u in mijn markeringsoverzicht kunt zien waren dit allen anonieme wijzigingen, welke op chronologische volgorde van bewerken waren en derhalve het dus aannemelijk is (voor mij zeker) dat ik gebruik heb gemaakt van de controlelijsten met betrekking tot controle van anonieme wijzigingen. Daarbij waren alle markeringen naar mijn mening correct.
Dat mijn handelingen het betreffende IRC kanaal zouden laten vollopen wist ik; alhoewel mijn handelen aldaar niet tot de beoordeling van de arbitragecommissie hoort, laat ik weten dat ik mijn vermelding op de blacklist juist weghaalde omdat het kanaal dan niet zou vollopen. Dit heb ik in het verleden vaker gedaan en hiervan geen hinder ondervonden.
Samenvattend verzoek ik de Arbitragecommissie om mijn blokkade op te heffen omdat de primaire aanleiding een off-wiki aangelegenheid is. Daarbij zijn mijn overige wijzigingen niet buiten proportioneel. Daarnaast geef ik haar toestemming om naast een opheffing andere maatregelen op te leggen indien zij dit wenselijk vind (bijvoorbeeld over mijn bewerkingsgeschiedenis op WP:REGBLOK).
Als laatste staat op mijn overlegpagina momenteel het sjabloon {{tl|vertrokken}}; Zoals u weet is dit geen definitieve status en betekend dit sjabloon dat ik Wikipedia op DIT moment heb verlaten. Mocht de blokkade worden opgeheven worden, dan komt dit sjabloon te vervallen."

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. 16 jan 2015 16:34 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 16 jan 2015 20:20 (CET)

Uitspraak

JetzzDG (overleg | bijdragen | bloks) werd op 13 januari 2015 door moderator Sjoerddebruin met inachtneming van de verhogingsregel uit de richtlijnen voor moderatoren voor twee weken geblokkeerd. Op 16 januari 2015 ontving de Arbitragecommissie per e-mail van JetzzDG het verzoek om de "blokkade op te heffen" en om desgewenst "andere maatregelen op te leggen". De Arbitragecommissie heeft het verzoek in behandeling genomen en van Sjoerddebruin via e-mail desgevraagd een nadere toelichting gekregen.

Voorgeschiedenis

De blokkade is opgelegd vanwege "verstoring/bedreiging van de werksfeer" met als directe aanleiding een "druppel die de emmer laat [overlopen]" (zie toelichting Sjoerddebruin). Op dinsdagavond 13 januari 2015 deed JetzzDG een serie markeringen (zie logboek), waarvan melding wordt gemaakt in een speciaal kanaal op IRC dat fungeert als vandalismebestrijdingscentrum. Door de betrekkelijk grote hoeveelheid markeringen in een korte tijdsspanne liep de bot in het IRC-kanaal vertraging op, zodat het werk van de vandalismebestrijders in dat kanaal werd verstoord, aldus Sjoerddebruin.

Beginselen

De Arbitragecommissie is volgens artikel 1.1 van haar reglementen een orgaan op de Nederlandstalige Wikipedia dat dient als de hoogste instantie voor het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals bezwaren tegen blokkades van geregistreerde gebruikers. Leidraad bij het behandelen van problemen is volgens artikel 1.2 dat dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden aan de hand van de vijf zuilen.

De Arbitragecommissie is alleen bevoegd om zich uit te spreken over zaken die de Nederlandstalige Wikipedia aangaan. Ook moderatoren zijn alleen bevoegd om te handelen voor zover het de Nederlandstalige Wikipedia betreft. Een blokkade op Wikipedia leidt bijvoorbeeld niet per se tot een ban op IRC en vice versa. Misdragingen op de chat (of elders) kunnen niet leiden tot sancties op de website, tenzij de misdragingen Wikipedia en haar vrijwilligers ernstig schaden of bedreigen. De Arbitragecommissie kan derhalve geen uitspraak doen over gebeurtenissen op IRC, maar mogelijk wel over gedrag dat het project in negatief opzicht beïnvloedt.

In beginsel kan en mag iedereen bijdragen aan Wikipedia. De richtlijn Voel je vrij en ga je gang houdt kortweg in dat men zich "niet geremd moet voelen om bij te dragen, maar niet dat alles zomaar kan of mag". De richtlijn Ga uit van goede wil betekent dat "we ervan uitgaan dat gebruikers goede bedoelingen hebben en serieus bezig zijn de encyclopedie te verbeteren", maar niet dat we ons naïef moeten opstellen en tegen beter weten in onwenselijk gedrag moeten gedogen. Het bewerken van Wikipedia is geen recht, zoals JetzzDG in zijn verzoek schrijft, maar een voorrecht. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dat voorrecht wordt benut. Als iemand de opbouw of de bescherming van het project schaadt of bedreigt, dan kan een moderator hem of haar volgens de richtlijnen voor moderatoren een bewerkingsblokkade opleggen teneinde het project te beschermen.

Overwegingen

De kern van het probleem in dezen is een algeheel gebrek aan constructief handelen door JetzzDG, waarbij de aandacht is verlegd van de hoofdnaamruimte naar secundaire naamruimtes. Dat uit zich meestal in ongevraagde bemoeienissen die niet oplossingsgericht en daardoor problematisch zijn. Een bijkomend probleem is dat hij hiermee zelf nodeloos aandacht vraagt, aandacht die beter had kunnen worden besteed, namelijk aan de encyclopedie. Hij is meerdere keren geblokkeerd geweest en heeft onder meer van de arbitragecommissie adviezen gekregen om zijn inspanningen ten goede te keren. JetzzDG kan er na afloop van zijn blokkade(s) telkens zelf voor zorgen dat de emmer minder vol wordt door deze adviezen ter harte te nemen, zijn aandacht te richten op de hoofdnaamruimte en zich constructiever op te stellen. Dat heeft hij sinds 10 januari 2015, toen zijn vorige blokkade afliep, onvoldoende gedaan. Hij heeft nog geen handvol bijdragen aan de encyclopedie geleverd en daarentegen wederom veel aandacht voor randzaken getoond.

De spreekwoordelijke druppel werd gevormd door een reeks markeringen op de Nederlandstalige Wikipedia en gebeurtenissen op IRC. Op de overlegpagina van deze zaakpagina zijn zorgen geuit over de gebrekkige zorgvuldigheid die JetzzDG in acht lijkt te hebben genomen bij het markeerwerk. In drie minuten markeerde hij 18 wijzigingen zonder nieuwe gebruikers welkom te heten en zonder de wijzigingen in kwestie te verbeteren. Zo gaat vandalismebestrijding ofwel anoniemencontrole niet in zijn werk, want het doel is niet om zo snel mogelijk alle wijzigingen te markeren alsof ze gecontroleerd zijn, maar om ze ook werkelijk te beoordelen en indien nodig verbeteringen aan te brengen. JetzzDG is sinds januari 2012 een terugdraaier op de Nederlandstalige Wikipedia (zie hier) en heeft ervaring als vandalismebestrijder ofwel wijzigingencontroleur, dus er mag van hem worden verwacht te weten hoe de anoniemencontrole in zijn werk gaat en het zou niet nodig moeten zijn om hem daarover nog uitleg te geven. Het valt hem derhalve kwalijk te nemen dat hij de nodige zorgvuldigheid kennelijk niet in acht heeft genomen. De markeringen zorgen ervoor dat de werkelijke controle niet plaatsvindt of voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld en hebben daardoor een negatief effect op de kwaliteit van de encyclopedie.

Conclusie

De Arbitragecommissie is, gelet op het negatieve effect van de acties van JetzzDG, van oordeel dat de blokkade terecht is opgelegd. Voorts is zij van mening dat verdere maatregelen niet langer kunnen uitblijven, omdat het telkenmale niet lukt om het problematische gedragspatroon te doorbreken en te verbeteren. Indien JetzzDG zich werkelijk voor vandalismebestrijding wil inzetten, verdient dit streven uiteraard alle waardering en steun, maar de Arbitragecommissie wil JetzzDG wel op het hart drukken dat wanneer hij doorgaat met zijn onzorgvuldige markeer- en/of bewerkgedrag in de hoofdnaamruimte, dit tot nieuwe blokkades kan leiden. De commissie wijst in dit verband op haar eerdere uitspraken: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Verzoek tot deblokkade JetzzDG (2) en Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Verzoek tot deblokkade JetzzDG.

De Arbitragecommissie wil graag dat JetzzDG zich oplossingsgericht ofwel constructief opstelt en dat hij zijn aandacht zal richten op de hoofdnaamruimte. De commissie spreekt de hoop uit dat deze uitspraak tot verbeteringen zal leiden en dat hiermee de noodzaak van een blokkade is weggenomen. De commissie beëindigt daarom de blokkade en laat daarbij de volgende maatregel per direct ingaan:

 • JetzzDG mag geen bewerkingen meer doen binnen de Wikipedia-naamruimte en de bijbehorende overlegnaamruimte. Dit verbod heeft geen betrekking op situaties waarin de discussie gaat over hem (zoals eventuele blokverzoeken tegen hem) of zijn bijdragen (zoals verwijderingsnominaties van door hem aangemaakte artikelen), of als hem uitdrukkelijk om een reactie is gevraagd. In die situaties dient hij echter bij het onderwerp van de discussie te blijven en geen randzaken erbij te slepen. Voorts mag JetzzDG stemmen bij verkiezingen, stemmingen en moderatoraanmeldingen door bij de optie van zijn keuze een hekje gevolgd door vier tildes te plaatsen. In de bewerkingssamenvatting mag hij desgewenst "+1" of "-1" plaatsen. Verdere toelichting of commentaar is niet toegestaan.

Bij overtreding van deze maatregel krijgt JetzzDG een blokkade opgelegd, waarbij de moderatoren vrij zijn om binnen de richtlijnen, bijvoorbeeld met toepassing van de verhogingsregel, een passende blokkadeduur te kiezen. De huidige blokkade, die door Sjoerddebruin op 13 januari 2015 werd opgelegd, dient voor de eventuele toepassing van de verhogingsregel beschouwd te worden als een blokkade van twee weken.

In geval van vermeende onjuiste toepassing van deze maatregel kan alleen de geblokkeerde gebruiker een verzoek tot deblokkering indienen bij de Arbitragecommissie, in overeenstemming met de reglementen. De Arbitragecommissie zal hier in de regel binnen 72 uur op reageren. Indien de Arbitragecommissie van mening is dat een blokkade onterecht is opgelegd, zal de blokkade van de gebruiker ongedaan worden gemaakt. De Arbitragecommissie benadrukt dat zij alleen bij duidelijk onjuiste toepassing van de maatregel zal overwegen de blokkade ongedaan te maken.

Deze uitspraak komt automatisch te vervallen als JetzzDG gedurende drie jaar niet op grond van deze uitspraak geblokkeerd is geweest.[1]

De Arbitragecommissie, 20 jan 2015 15:15 (CET)

Aanvullende mededeling

De Arbitragecommissie ontving op 20 januari een e-mail van JetzzDG met de vraag welke verzoekpagina's hij mag bewerken volgens de opgelegde maatregel. De maatregel houdt in dat JetzzDG geen enkele pagina binnen de Wikipedia-naamruimte mag bewerken, behoudens de in de uitspraak vermelde uitzonderingssituaties. Onder deze maatregel vallen ook alle verzoekpagina's voor moderatoren en de lijsten van te beoordelen items. Dit houdt dus in dat JetzzDG geen pagina's meer kan nomineren ter verwijdering, aangezien het plaatsen van nominatiesjablonen (zoals {{wiu}} of {{ne}}) vergezeld dient te gaan van een vermelding en onderbouwing op Wikipedia:Te beoordelen pagina's. Hij kan daarentegen wel pagina's nomineren voor directe verwijdering ({{nuweg}}), aangezien hiervoor geen bewerkingen in de Wikipedia-naamruimte nodig zijn.

Namens de Arbitragecommissie, Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 23 jan 2015 23:44 (CET)


 1. De vervalperiode van drie jaar vangt aan op het moment dat de laatste blokkade is geëindigd. Na elke eventuele volgende blokkade op grond van deze uitspraak begint een nieuwe periode van drie jaar. De vervalperiode loopt echter door als de Arbitragecommissie een dergelijke blokkade besluit ongedaan te maken.