Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek van Wwikix om beëindiging of wijziging arbitrage-uitspraak

Hierbij vraag ik de arbitragecommissie de uitspraak die in 2010 over mij is gedaan in te trekken. Destijds vond ik de uitspraak al niet terecht en nu nog steeds niet. De kritiek die aanleiding gaf tot de uitspraak was erg overtrokken en bovendien werd en wordt de uitspraak op een zeer unfaire en extreme wijze nageleefd. Het resultaat is dat ik voor allerlei futiliteiten bijna twee jaar geblokkeerd ben geweest en een waslijst aan onzinnige waarschuwingen heb gekregen. De laatste verbiedt mij zelfs om nog maar iets aan categorisatie te doen terwijl ik van mening ben daar over het algemeen goed en zinvol mee bezig te zijn geweest. Mochten jullie deze uitspraak niet willen intrekken dan wil ik jullie in ieder geval vragen de uitspraak zodanig aan te passen dat extremiteiten als langdurige blokkades en zeer vergaande waarschuwingen als dat ik mij helemaal niet meer met categorisatie mag bemoeien tot het verleden behoren. Van mijn kant kant kan ik jullie verzekeren dat ik mij positief opstel, in ben voor overleg en op een redelijke en schappelijke wijze aan dit project wens deel te nemen.

Wwikix (overleg) 30 okt 2014 11:00 (CET) (voorheen Wikix)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 30 okt 2014 12:01 (CET)

Voordat de Arbitragecommissie besluit over een eventuele behandeling van deze zaak wil zij Wwikix — gelet op artikel 5.11 van de reglementen — vragen om een nadere, concrete toelichting van de gewijzigde omstandigheden die zijns inziens nopen tot een heroverweging van en/of een onderbouwing van de door hem geconstateerde uitvoeringsproblemen bij deze uitspraak. De Arbitragecommissie, 3 nov 2014 20:34 (CET)

Laat maar. Als men vindt dat ik zo'n problematische gebruiker ben dat het nodig was om een besluit te nemen zoals men vier jaar geleden heeft genomen en als men vindt dat het nodig was en is om die uit te voeren zoals men dat tot nu toe heeft gedaan en dat ik vervolgens van alles moet gaan toelichten - met als het even tegenzit de gebruikelijke lange en vervelende Wikipediadiscussies waarbij je tot op het bot wordt gefileerd - dan hoeft het voor mij niet meer. Beschouw het verzoek als ingetrokken, een dergelijk verzoek zal door mij ook niet meer worden ingediend. Zoals ik reeds vele malen heb geschreven: met de uitspraak ben ik het niet eens, met de uitvoering ook niet, het is alsof men je verwijt te weinig bananen te eten terwijl je dat wel regelmatig doet. Als men op deze wijze een gebruiker behandelt dan kan men iedereen op van alles pakken. Het zegt wel iets over de mentaliteit op dit project. Wwikix (overleg) 4 nov 2014 12:34 (CET)


Beslissing van de Arbitragecommissie

Naar aanleiding van het intrekken van het verzoek door de indiener zal de Arbitragecommissie het verzoek niet in behandeling nemen. De Arbitragecommissie 9 nov 2014 18:07 (CET)

Verzoek Borvo (2)


De arbitragecommissie heeft per e-mail van Borvo (overleg | bijdragen | bloks) een verzoek ontvangen.

De arbitragecommissie besloot op 2 april 2013 in deze zaak om Borvo geen nieuwe kans te geven, nadat hij een door de commissie gegeven tweede kans niet had gebruikt om zijn gedrag te beteren. Er zijn sindsdien geen gewijzigde omstandigheden ontstaan die nopen tot een heroverweging van dat oordeel.art. 5.11 Volgens de arbitragecommissie is uit de gedragingen van Borvo te weinig bereidheid gebleken om bij te dragen aan Wikipedia, maar vormt zijn gedrag in plaats daarvan een bedreiging van het project en haar medewerkers. De arbitragecommissie gaat bij het behandelen van verzoeken uit van dat dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden,art. 1.2 en van de door de Wikimedia Foundation opgelegde gebruikersvoorwaarden.art. 1.2 Omdat Borvo de gebruikersvoorwaarden herhaaldelijk en veelvuldig heeft geschondenToU, lid 4 en daar veel te weinig positiefs tegenover heeft gesteld, meent de arbitragecommissie dat het behandelen van verzoeken van deze gebruiker niet langer tot haar taken behoort. Zij zal eventuele toekomstige verzoeken van Borvo negeren.

De Arbitragecommissie, 4 nov 2014 11:00 (CET)

Uitspraak van 13 juli 2013


Naar aanleiding van de volgens mij door Wutsje onterecht opgelegde blokkade zich baserend op deze uitspraak, had ik graag volgende verduidelijkingen. Dit volgens artikel 5.11 van de reglementen.
- Volgens welke regels van Wikipedia is bepaald dat mijn blokkades moeten beginnen bij één maand en die van andere gebruikers beginnen op één dag, terwijl mijn overtredingen niet zwaarder zijn dan die van andere gebruikers?
- Gelden deze aanvangsblokkades ook voor andere zaken dan diegenen die in de maatregelen zijn opgelegd?
- Zijn er nog andere zaken, dan diegene die in de maatregelen vermeld zijn, waar maatregelen op gelden.
Het liefst had ik natuurlijk op een normale manier en op mijn tempo verder gewerkt aan de encyclopedie. Maar dat wordt door de opgelegde maatregel, die de hetze tegen mij alleen maar voeden, praktisch onmogelijk. Daarom had ik ook een herziening gevraagd, die omwille van de commotie mij niet haalbaar leek. Volgens mij heb ik sinds het aflopen van mijn blokkade alleen maar positief bijgedragen tot de encyclopedie. Ik denk ook niet dat welke strafblokkade dan ook iets zal veranderen aan mijn standpunten over welk item dan ook. (Gebruiker:Akadunzio, 11 oktober 2014, per e-mail)


Antwoord van de Arbitragecommissie

Zoals op 7 oktober 2014 gemeld op de mededelingenpagina van de Arbitragecommissie en in de kroeg, heeft de Arbitragecommissie wegens onderbezetting besloten haar werkzaamheden grotendeels op te schorten. Ook dit verzoek valt niet onder de op dit moment door de Arbitragecommissie uitgevoerde taken.

Met u kijken wij uit naar de uitkomst van de verkiezingen voor extra leden voor de Arbitragecommissie, welke op 23 oktober eindigen. Het staat de indiener vrij om, zodra de Arbitragecommissie haar werkzaamheden herpakt, zijn verzoek nogmaals in te dienen.

De Arbitragecommissie, 14 okt 2014 23:44 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Happytravels en BTNI


Happytravels (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Hierbij verzoek ik u gepaste maatregelen op te leggen aan gebruiker Happytravels. Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven. Daarop aangesproken meent deze gebruiker meestal dat juist zijn of haar wijzigingen wél een verbetering zijn, en dat die wijzigingen dus met geen mogelijkheid deel kunnen uitmaken van de richtlijn. U zult mij wel lui vinden wanneer ik dit alles vooralsnog niet voorzie van allerlei difflinks. Het probleem is binnen de gemeenschap genoegzaam bekend. Maar mocht het u onbekend zijn, dan zal ik, vanzelfsprekend, dit verzoek voorzien van een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt dat deze gebruiker lak heeft aan deze richtlijn, en daarin zelfs een zeker genoegen lijkt te hebben.
WP:BTNI bestaat niet voor niets: het bedoelt schrijvers te vrijwaren van ongewenste bewerkingen die strekken tot het verbeteren van zaken die niet fout waren. Dat soort wijzigingen roept namelijk enorm veel ergernis op, terwijl het de encyclopedie niets verder helpt. Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd. Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de oorspronkelijke auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen. Hij trekt zich er evenwel niets van aan.
Ik geef u dan ook in overweging om HT op te dragen op te houden met dit gedrag en aan overtredingen een of andere sanctie te verbinden. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 4 sep 2014 12:38 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 19:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 20:44 (CEST)

Reactie Happytravels

Op 4 september 2014, 12.38 uur, heeft RJB een zaak tegen mij aangespannen bij de Arbitragecommissie. Het verzoek werd die dag om 19.39 uur door de Arbcom ter kennisgeving aangenomen en om 20.44 uur dezelfde dag in behandeling genomen. De regelgeving schrijft het volgende voor: “Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.” Een motivatie ontbreekt, evenals de links. Gaarne verneem ik waarom de Arbcom dit verzoek heeft aangenomen.

De kritiek van RJB:

Stelling: Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven.

RJB plaatst op 21 juli de mededeling dat ongeveer 95% van mijn bewerkingen overtredingen zijn van de richtlijn WP:BTNI. Dat blijkt nergens uit. Niet voor en niet na die opmerking. In de periode 4 juli 2014 – 4 september 2014 heb ik ongeveer 400 aanpassingen verricht in zo’n 130 bewerkingen in de hoofdnaamruimte. Ik kom uit op één overtreding. Die ene overtreding behelst een aanpassing in het lemma Wilhelmina der Nederlanden. Het “Direct na haar dood” veranderde ik in “Direct na haar overlijden”. De discussie daarover en mijn reden voor de aanpassing is hier te vinden. Ik wijs er daarbij op dat enkele gebruikers over mijn bewerking hebben aangegeven hierin geen overtreding van de BTNI-regel te zien.

Volgens sommigen heb ik meer dan een overtreding begaan. Zo meent gebruiker EvilFreD dat ik er een beging in een lemma over de dan net overleden Richard Attenborough. Op 26 augustus 02.42 uur pas ik ‘jaren negentig’ aan naar ‘jaren 90’. Erboven staat namelijk al ‘jaren 50’. Het is ongewenst om bij iets dergelijks niet consistent te zijn. Zie voor de bewerking hier. Zie ook daar voor de discussie, waarvan ik de link hierboven al plaatste.

Dezelfde dag om 06.27 uur verander ik in het lemma Dusty Springfield ‘jaren 70’ naar ‘jaren zeventig’. Eerder staat er namelijk ‘jaren zestig’. In beide gevallen heb ik ervoor gekozen om de schrijfwijze aan te passen naar de eerste weergave (hier).

Op 5 augustus 2014 stelt RJB dat ik een BTNI-wijziging heb aangebracht in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Er stond eerst: "Het huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag." Daar maakte RJB van: "Het huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag in de Grote of Sint-Jacobskerk." Kortom, volgens RJB’s omschrijving vonden het burgerlijk én het kerkelijk huwelijk in de kerk plaats. Op de OP van het betreffende lemma is er nog een andere gebruiker, Paul Brussel, die hierover vraagtekens stelt. Hij vraagt zich af: “Er wordt melding gemaakt van een huwelijk in een kerk: vond hier zowel het burgerlijk huwelijk plaats als de kerkelijke inzegening? (Bij de opvolgers Claus en Maxima wordt in de lemmata duidelijk onderscheid tussen beide gemaakt.)” Ik maakte ervan: "Het huwelijk vond plaats op 7 januari 1937 in Den Haag. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de Grote of Sint-Jacobskerk." Daaruit blijkt dat het burgerlijk huwelijk in Den Haag plaatsvond, zoals eerder ook al in het lemma vermeld stond. Inmiddels staat er: "Het burgerlijk huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag en werd diezelfde dag ingezegend in de Grote of Sint-Janskerk aldaar.." Zie de hele discussie hier en hier.

Op 4 augustus verwijder ik de enige twee interne links bij jaartallen, afgezien van die bij de geboorte- en sterfdatum (hier). De bewerking werd teruggedraaid door RJB met de mededeling: WP:BTNI. Er zijn echter geen redenen om in het lemma alleen deze jaartallen (naast die in het begin van het lemma van geboorte- en sterfdatum) een interne link te geven. Er is niets speciaals aan. De richtlijn WP:BTNI stelt onder meer: ".. de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk". Op de pagina Help:Gebruik van links wordt het volgende opgemerkt: "Ieder jaartal in de Wikipedia kan bijvoorbeeld een link zijn. Maar moet dat ook? Nee, liever niet. Alleen als een gebeurtenis met jaartal in het artikel zo belangrijk is dat je door op die jaartallink te klikken in het overzicht van dat jaar die gebeurtenis wel zou willen terugvinden, is de link functioneel. Dat komt neer op zeer belangrijke gebeurtenissen zoals de explosie van de eerste atoombom (1945) en het geboorte- en sterfjaar in biografieën teneinde lezers inzicht te geven in het tijdperk waarin de persoon leefde en de historische gebeurtenissen die toen plaatsvonden (een gewoonte die op Wikipedia in de loop der jaren is gegroeid en nu standaard wordt toegepast). Publicatiejaren van een boek of film vallen hier vrijwel nooit onder." (vet conform origineel citaat). Kortom, het alleen intern linken van twee - naar het zich laat aanzien - willekeurige jaartallen en alle andere jaartallen niet linken, lijkt mij niet aan de orde. Daarnaast heb ik de kwestie veel eerder al aangekaart in De Kroeg. Uit die discussie kwam naar voren dat ik dergelijke jaartallen zou mogen ontlinken, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat slechts enkele gebruikers zich in deze discussie mengden.

Opmerking! Op 17 september 2014 verwijdert Wikiklaas de interne links bij twee jaartallen in een door RJB begonnen lemma, waar RJB op dat moment actief is. Opmerkelijk is dat er geen bezwaar komt van RJB (hier).

Op 21 juli plaats ik een ref van voor een leesteken naar achter een leesteken (hier). Volgens RJB is dit een BTNI-overtreding, maar het is een aanpassing van een eigen bewerking en kan om die reden geen BTNI-overtreding zijn. Alle bijna honderd andere refs in dit lemma staan verder allemaal achter een leesteken. Op de pagina Help:Referenties en voetnoten wordt verder gemeld dat de voorkeur uitgaat naar het plaatsen van een referentie achter een leesteken. Achteraf zie ik in dat het in dit geval beter was geweest als de referentie voor het leesteken behouden was gebleven, aangezien de referentie gaat over de betekenis van een woord, hoewel hierover niets is afgesproken op WP:NL, maar mijn wijziging blijft géén BTNI-overtreding. In de discussie die op mijn wijziging van 21 juli volgde, vindt moderator Josq dat beide mogelijkheden altijd toegestaan zijn; dus altijd de keuze een ref voor of na een leesteken én beide mogelijkheden in een en hetzelfde lemma. Sindsdien verplaats ik geen refs meer.

Dezelfde dag plaats ik bij een door mij aangebrachte opsomming een punt achter de enige zin waar er nog geen staat (hier). Opgemerkt wordt door moderator Josq dat dit een BTNI-wijziging zou zijn (hier), maar het is allereerst dus een aanpassing van een eigen bewerking en alleen daarom al geen BTNI-overtreding. Daarnaast ben ik van mening dat mijn bewerking in dit geval sowieso geen overtreding is van de BTNI-regel. De richtlijn van het Genootschap Onze Taal stelt dat er bij een opsomming sprake moet zijn van een verzorgde opmaak. Als bij een opsomming overal achteraan een punt staat en één keer niet, lijkt het me dat die ontbrekende punt wordt toegevoegd. De richtlijn staat hier. Ook hier gebruikte ik dus mijn "gezond verstand". Desondanks plaats ik sindsdien geen punten meer in een opsomming als bij een enkele zin een punt ontbreekt, zoals zeer recent blijkt in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Op 9 juli verplaats ik een ref van voor een leesteken naar achter een leesteken. Zie hier. Dit valt volgens mij onder "verzorgde opmaak" en onder het gebruik van "gezond verstand". De andere vijf refs staan namelijk allemaal achter een leesteken. Zoals ik hierboven opmerk, vindt Josq dat refs niet verplaatst mogen worden. Om die reden verplaats ik ze niet meer.

Stelling: Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd.

RJB stelt in feite dat als iemand kritiek op mij levert, ik bij diegene BTNI-wijzigingen ga aanbrengen. Bij de meeste mensen die mij ooit om iets bekritiseerden, heb ik nimmer wijzigingen aangebracht in hun bewerkingen, laat staan BTNI-wijzigingen. Slechts bij enkele gebruikers die mij ooit bekritiseerd hebben, heb ik meerdere malen bij hun bewerkingen aanpassingen verricht. Het gaat om RJB, Sir Iain, Druifkes en Taks. Die wijzigingen hebben er niets mee van doen dat ze me bekritiseerd hebben. Vaak ging het om taalkundige aanpassingen en bij Druifkes en Taks ook om inhoudelijke (zeer recent ook inhoudelijke bij RJB). Allen maken vaak taalkundige fouten, waaronder typo’s. De eerste wijziging in een lemma dat RJB begonnen was, vond plaats maanden nadat RJB voor het eerst kritiek op mij gaf. Daar wil ik aan toevoegen dat het commentaar van Sir Iain in discussies tussen Druifkes en mij, mij welkom was, aangezien er vrijwel niemand anders was die zich ermee bemoeide. Bij Druifkes hebben mijn aanpassingen betrekking op totaal drie lemma's. Op één waren we beiden al actief. Bij Sir Iain zijn een paar BTNI-overtredingen geweest (januari dit jaar), maar over de meeste aanpassingen was hij tevreden. Bij Peter b, die mij van van alles en nog wat beticht, heb ik in de bijna drie jaar tijd dat ik hier actief ben in drie lemma's bewerkingen verricht die hij begonnen is. Te weinig om te zeggen dat ik hem op zoek.

Stelling: Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen.

Ik heb mijn bewerkingssamenvattingen bekeken van 5 maart 2013 tot en met 4 september 2014. De omschrijving 'slordigheden' komt in dat half jaar één keer voor en 'taal' twee keer. Er zijn dan ook geen gebruikers die mij gewezen hebben op de onwenselijkheid daarvan.

Toelichting: op 26 augustus 2014 14:36 pas ik een bewerking in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld aan met in de bewerkingsgeschiedenis 'slordigheden'. De aanpassingen volgden op een bewerking van RJB. Zo stond er tweemaal in een bron een cijfer, zonder dat vermeld werd dat het om een boekpagina ging. Ik plaatste er in beide gevallen 'p.' voor. Het woordje 'dar' veranderde ik in 'daarmee', conform het citaat in het aangehaalde boek. In de zin "…. en op 18 juli van gaf het departement ..." haalde ik 'van' weg. Een overbodige spatie werd geschrapt, evenals een komma (hij had namelijk twee broers). Het leek en lijkt mij dat in dit geval de omschrijving 'slordigheden' gerechtvaardigd is. Het was verder niet de eerste keer dat RJB recent bij het plaatsen van een cijfer niet vermeldde dat het om een pagina gaat. Zie voor de bewerkingen hier.

De meeste recente bewerking waarin ik in de bewerkingsgeschiedenis 'taal' plaats, is van 23 augustus 2014 08.40 uur in het lemma Maria de Meersman (hier). Ik kwam daar als volgt. In een van de delen van het standaardwerk van Loe de Jong over WOII las ik over Chris Lindemans. Ik herinnerde mij dat zijn lemma Christiaan Lindemans heet en klikte dat aan. Het lemma lezende, zag ik de naam van Maria de Meersman en klikte ik op de bijbehorende interne link. In dat lemma zag ik enkele taalkundige onvolkomendheden en paste die aan. Eveneens verwijderde ik twee overbodige spaties. De door mij aangepaste foutieve omschrijving "in een feite" is van gebruiker Roelvandijk die sinds 6 december 2007 niet meer actief is. Met hem heb ik nooit enig contact gehad.

Daarna komt een bewerking van 13 maart 2014 15:41, waar ik het woord 'kon' veranderde in 'werd'. Ik paste een eigen bewerking aan (hier).

Op de OP van RJB’s verzoek geeft RJB een aantal voorbeelden van overtredingen van de BTNI-regel. De meeste zijn van behoorlijk oude datum en doen voor mij niet ter zake bij een Arbcomverzoek. Bij voorbeeld 6 van 13 juni vervang ik twee haakjes door een komma, net zoals het eronder staat bij de twee andere zinnen. Dit lijkt mij geen BTNI-overtreding, aangezien dit gebruikmaken is van "gezond verstand". Voorbeeld 8 van 21 juli is een aanpassing van een eigen bewerking, zoals indertijd gemeld. Dit is het meest recente voorbeeld dat hij geeft. Overigens vind ik het flauw dat hij meldt dat het om random voorbeelden gaat. Er zitten enkele van mijn slechtste bewerkingen bij.

RJB's lijst voorbeelden is formeel niet op de juiste wijze toegevoegd aan het Arbcomverzoek. Dat kan alleen als het wordt geplaatst bij het voorstel op de betreffende pagina, maar ik wil daar niet moeilijk over doen.

RJB stelt verder op de OP: “Ik merk op dat HT daarenboven er plezier in schept om steeds lemmata die ik in eerste instantie heb geschreven aan te vallen. Met een soort bloedfanatisme werpt hij zich op door mij geschreven teksten.”

Ik heb alle lemma’s die RJB in de periode 5 maart 2014 – 4 september 2014 geschreven heeft bekeken. Ik kom uit op zo’n 67 lemma’s. Daarvan zijn er ongeveer twaalf door mij aangepast, waarvan er zo'n zeven door RJB in die zes maanden begonnen zijn. Te weinig om te spreken van een "soort bloedfanatisme". Daar staat tegenover dat RJB heeft toegegeven mijn bewerkingen te volgen. Het "soort bloedfanatisme", als we bij die omschrijving blijven, heeft dus eerder op RJB betrekking.

De meest recente aanpassing door mij van een lemma dat door RJB begonnen is, is van 21 juni j.l. Ik voegde een woord toe in het lemma ticker-tape parade. Dit lemma werd door RJB gestart op 29 november 2010. Ik kwam daar terecht via een interne link in het lemma Beatrix der Nederlanden, waarin ik veel aanpassingen verricht heb. De tekst en de interne link over de ticker-tape parade in dit lemma heb ik zelf aangebracht (hier). Ook deze bewerking ziet RJB als een overtreding van de WP:BTNI-regel. Er is echter niets veranderd, alleen toegevoegd. Er stond eerst: “Prinses Beatrix werd in 1959 tijdens een bezoek aan New York gehuldigd met een parade.” Ik maakte ervan: “Prinses Beatrix werd in 1959 tijdens een bezoek aan New York gehuldigd met een ticker-tape parade.” RJB geeft aan dat uit de tekst al blijkt dat het om een ticker-tape parade gaat en de toevoeging ‘ticker-tape’ bij ‘parade’ daarom een BTNI-overtreding is. Een onderschrift bij een afbeelding dient echter duidelijk aan te geven waar het om gaat, zonder dat eerst de tekst gelezen moet worden. Hoogstens zou RJB kunnen aanvoeren dat mijn toevoeging overbodig is, maar het is zeker geen BTNI-overtreding. Ik zou het woord ook hebben toegevoegd, als iemand anders dan RJB dit lemma gestart was.

Op 19 juni verander ik “dat zelfde” naar “dat”, in een door RJB gestart lemma. In de bewerkingsgeschiedenis voeg ik toe: 'dat zelfde' is in ieder geval fout, 'datzelfde' kan weer wel, maar ook 'dat' kan (hier). Trewal zag hierin een “provocerende BTNI-overtreding” (hier). Ik zeker niet. Beknopt schrijven wordt aanbevolen op de pagina Tips voor het schrijven van een goed artikel (Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel). Het is waar dat het navolgen daarvan op WP:NL geen verplichting is, maar als ‘dat zelfde’ fout is, lijkt het me dat de corrector de vrijheid heeft om er ‘dat’ of ‘datzelfde’ van te maken.

Tien lemma’s die RJB begonnen was, paste ik aan op 9 juni. Hij was toen vertrokken van Wikipedia en had zijn laatste bewerking verricht op 2 juni. Hij had zelfs die dag een verzoek ingediend zijn gebruikerspagina te laten verwijderen. De aanpassingen die ik verrichtte waren alle kleine bewerkingen. Ze zijn: [1][2][3][4] [5] [6] [7][8][9] [10]. Op 8 juni paste ik ook nog een lemma aan dat door RJB gestart is (hier).

De meest recente wijziging is dus van 21 juni en de wijzigingen op 9 juni in tien van de elf lemma’s die door RJB gestart zijn, verrichtte ik tussen 04:39 en 06:15 uur. Ofwel: in feite heb ik mij in dat half jaar voornamelijk 96 minuten beziggehouden met door RJB gestarte lemma’s. Van enig ‘bloedfanatisme’ kan geen sprake zijn.

In een verder verleden heb ik mij ook beziggehouden met door RJB gestarte lemma’s, maar eveneens telkens voor korte tijd.

In het regblokverzoek van EvilFreD van 5 september j.l. stelt hij dat er geen enkel zicht is op enige verbetering van het door mij nalaten van BTNI-overtredingen en dat daar zelfs geen intentie toe zou zijn (hier). Ter onderbouwing geeft hij drie voorbeelden van een overtreding van de BTNI-regel. De tweede en derde zijn aanpassingen van eigen bewerkingen en tellen niet mee. Over de eerste heeft hij gelijk, maar met de aantekening dat diverse gebruikers hebben aangegeven die aanpassing niet als een BTNI-overtreding te zien (hierboven al uiteengezet). Helaas ging EvilFreD niet in op de wens van enkele gebruikers een nieuw verzoek in te dienen dat beter onderbouwd is.

Hij stelt verder dat ik kritiek stelselmatig negeer en geeft als voorbeeld dat ik niet direct gereageerd heb op een recent bericht van RJB. Daarin, zoals in zovele door RJB aan mij gericht, heeft RJB een PA verwerkt. Ik behoud mij het recht voor bij het uiten van PA’s door RJB om niet of niet direct te reageren. RJB behoort zich beleefd en zakelijk te gedragen, zoals hem dat inmiddels bij herhaling door de Arbcom (vergeefs) is opgelegd. Het niet reageren is een van de mogelijkheden die op WP:NL gegeven worden hoe om te gaan met PA’s en ander trolgedrag.

In maart j.l. diende RJB een verzoek in bij de moderatoren om mijn account in de gaten te houden wegens overtredingen van de BTNI-regel. Volgens het verzoek zouden een groot deel van mijn bewerkingen BTNI-overtredingen zijn. Dat is nimmer het geval geweest. Ik wil daarbij aanstippen dat gebruikers die het voor mij opnamen, door RJB niet alleen bijzonder denigrerend werden toegesproken, maar ook dat RJB van mening is dat ze zich met de kwestie niet te bemoeien hebben. Toen B kimmel het voor mij opnam, schreef RJB over hem: “...die nu eenmaal een voorliefde heeft voor alles dat kruipt, sluipt en slijm afgeeft”. De dubbele bodem moge duidelijk zijn. Even later beticht hij B kimmel op dezelfde pagina ervan “onleesbare lemma’s” te schrijven, terwijl RJB notabene de initiatiefnemer is geweest om B kimmel in Wikipedia’s Hall of Fame op te nemen. Op die manier heeft discussiëren met RJB geen zin. Ik heb indertijd dan ook geen behoefte gehad een reactie te geven over het indienen van RJB’s verzoek om reden van RJB’s doorlopend uiten van PA’s. Op vrijwel elke reactie van mij volgt namelijk weer een nieuwe PA. Een verzoek op de pagina ‘Edit’s bewaken’ is overigens bedoeld voor bewerkingen die grenzen aan vandalisme. Dat is bij mij nooit het geval geweest.

Ik geef toe dat ik in het verleden meer BTNI-overtredingen heb begaan. Het ging daarbij bijvoorbeeld over het plaatsen synoniemen voor woorden die herhaaldelijk in een kort lemma terugkwamen of ik schreef hetzelfde, maar dan in minder woorden. Uit mijn bewerkingsgeschiedenis blijkt echter dat het aantal BTNI-bewerkingen drastisch is afgenomen, zo zeer dat er geen reden is tot het indienen van een Regblok en/of Arbcomverzoek, laat staan dat het gehonoreerd zou moeten worden.

Ik vraag dan ook de Arbcom het verzoek van RJB af te wijzen en om de mij op 8 september j.l. door moderator CaAl opgelegde maatregel ongedaan te maken, die inhoudt dat ik bij de eerste de beste BTNI-overtreding geblokkeerd wordt met inachtneming van de verhogingsregel; ook omdat het er niet op leek dat minimaal vijf moderatoren zich over het verzoek wensten uit te spreken (hier).

Tevens wil ik aanvoeren dat ik van mening ben dat voor overtredingen van langere tijd geleden geen Arbcomverzoek kan worden ingediend. Dat zou volgens mij alleen gerechtvaardigd zijn bij recente overtredingen.

Tot slot. RJB bezoekt herhaaldelijk mijn overlegpagina en plaatst daar meestal een persoonlijke aanval. Enige tijd heb ik zijn PA’s met een bijbehorend sjabloon verwijderd. Dat leidde tot een Arbcomverzoek van RJB om mij te verbieden een dergelijk sjabloon te plaatsen. Het verzoek werd dezelfde dag ingetrokken en voordat de Arbcom reageerde. Uiteindelijk heb ik RJB verzocht niet meer gebruik te maken van mijn overlegpagina. Die wens heeft deze gebruiker bijna twintig keer geschonden, waarbij RJB vrijwel elke keer opnieuw een of meer PA’s plaatste. Het valt mij daarbij op dat deze gebruiker enkele keren vrij snel opnieuw PA’s plaatst als ik mijn OP gearchiveerd en dus opgeschoond heb. Ik verzoek de Arbcom RJB op te leggen dat deze gebruiker stopt met het plaatsen van berichten op mijn OP. Tevens verzoek ik om RJB te verbieden mij op de persoon aan te vallen en zich te beperken tot beleefd en zakelijk commentaar. Het is mij bekend dat u RJB al verplicht heeft dat bij iedereen te doen, maar het is evident dat uw verzoek niet het gewenste resultaat oplevert.

Mijn excuses dat het zolang heeft geduurd voordat ik dit weerwoord indiende, maar drukke werkzaamheden weerhielden mij dat eerder te doen. Het uitzoekwerk nam verder veel tijd in beslag. Tevens hebben ook mijn werkzaamheden aan het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld mij opgehouden.

Met de meeste hoogachting, Happytravels (overleg) 25 okt 2014 17:11 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande reactie.
De Arbitragecommissie, 25 okt 2014 17:26 (CEST)

Tweede reactie Happytravels

Geachte Arbitragecommissie,

In mijn weerwoord van 25 oktober, blijk ik een verwijt van overtreding van de BTNI-norm over het hoofd te hebben gezien. Ik vermeld die alsnog. Het gaat om het door mij vervangen van 'Prins Bernhard' in 'Hij' op 5 augustus j.l. RJB maakte die bewerking ongedaan met de opmerking WP:BTNI (hier) Mijn wijziging was een gevolg van het door RJB aanpassen van 'Hij' in 'Prins Bernhard', twee dagen eerder (hier). Als argument gaf RJB dat hij afwisseling wilde brengen in het herhalen van 'hij' door een keer 'Bernhard' te gebruiken. Mijn beweegredenen heb ik direct na mijn wijziging uiteengezet op de OP (hier). RJB stelt dus dat een aanpassing van 'Prins Bernhard' in 'Hij' een overtreding is van de regel WP:BTNI. Maar eerst stond er 'Hij'. Als het veranderen van 'Prins Bernhard' in 'Hij' een BTNI-overtreding zou zijn, dan is het veranderen van 'Hij' in 'Prins Bernhard' dat natuurlijk ook. Er is nu onder de tussenkop 'Jeugd in Duitsland' vijf keer achter elkaar 'Bernhard' komen te staan (eigenlijk vier keer Bernhard en een keer Bernhards), de Bernhard onder de vorige tussenkop niet meegerekend. Van een variatie is naar mijn mening dan ook geen sprake. In ieder geval. Mijn aanpassing is geen overtreding van de BTNI-regel.

Met de meeste hoogachting,

Happytravels (overleg) 15 nov 2014 13:53 (CET)

Uitspraak

Inleiding

De Arbitragecommissie is door RJB verzocht uitspraak te doen over de (vermeende) overtredingen van de BTNI-richtlijn door Happytravels en om laatstgenoemde gepaste maatregelen op te leggen. Happytravels is enkele malen door de commissie (in lijn met artikel 5.6 van de reglementen) om zijn zienswijze gevraagd. Deze reactie is inmiddels gegeven, maar de commissie wil wel benadrukken dat de behandeling van deze zaak vanwege het lang uitblijven van een reactie door Happytravels aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.

De commissie heeft onder meer de door RJB op de overlegpagina van deze zaak aangedragen voorbeelden onderzocht. Zij heeft bekeken hoe Happytravels omgaat met mogelijke twijfel over de vraag of zijn bewerkingen als verbeteringen (zullen) worden opgevat. Het is meerdere malen voorgekomen dat hierover onenigheid ontstaat tussen enerzijds Happytravels en anderzijds RJB of een andere gebruiker. Happytravels geeft in zijn reactie kortweg aan dat de constateringen dat hij de BTNI-richtlijn zou hebben overtreden onterecht of niet meer actueel zijn. De Arbitragecommissie ziet geen heil in het door hem voorgestelde communicatieverbod, omdat naar haar oordeel in dit geval alleen een werkbare situatie mogelijk is als de onderlinge communicatie wordt verbeterd.

Beginselen

De Arbitragecommissie houdt zich volgens artikel 1.4 niet bezig met het vaststellen van de inhoud van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. Het is immers aan de gemeenschap van gebruikers om de inhoud van de artikelen te bepalen. Daartoe behoort ook de beoordeling in hoeverre iemands bewerkingen verbeteringen van de encyclopedie zijn. De Arbitragecommissie houdt zich daarentegen volgens artikel 1.1 in combinatie met 1.2 wel bezig met het gedrag van gebruikers dat dit besluitvormingsproces verstoort en daarmee de opbouw en het onderhoud van de encyclopedie belemmert.

Het principe "bij twijfel niet inhalen" (BTNI) houdt in dat men geen bewerkingen moet doen waarvan voor de gemeenschap onvoldoende duidelijk is of ze een verbetering inhouden. De richtlijn schrijft voor dat eerst moet worden overlegd als wordt vermoed dat de gemeenschap twijfelt over de wenselijkheid van een bewerking. Alle artikelen zijn in beginsel vrij te bewerken en gebruikers moeten zich niet geremd voelen om bij te dragen.WP:VJV Als onzeker is of een bewerking werkelijk als verbetering zal worden opgevat, dan is het raadzaam eerst te overleggen om zo het vereiste draagvlak voor aanpassing van de status quo te vinden.WP:Co Er wordt in die gevallen van alle betrokkenen verwacht dat ze beleefd blijven,WP:WQ uitgaan van elkaars goede wilWP:AGF en op basis van gefundeerde argumenten consensus proberen te bereiken.WP:CA Het is volgens de Arbitragecommissie raadzaam om ook bij twijfel over de geldigheid van de BTNI-richtlijn eerst en vooral te overleggen om te voorkomen dat de onenigheid bijvoorbeeld in een bewerkingsoorlog ontaardt.WP:BWO

Overwegingen

De bewerkingen van Happytravels die onderwerp zijn van discussie zijn veelal wijzigingen van de opmaak of verwoording. Het ontbreekt te vaak aan een concrete toelichting als bewerkingssamenvatting. Het blijft in die gevallen sec bij een feitelijke of een zeer algemene omschrijving van de wijziging (zoals hier en resp. hier), zodat soms voor anderen onduidelijk is waarom de wijziging wordt gedaan. Ook de overlegpagina's worden in die gevallen te weinig gebruikt (zoals hier en hier) of de uitkomst van het overleg wordt niet afgewacht (zoals hier). Deze problemen hebben zich gedurende een lange periode en ook recent nog voorgedaan.

De Arbitragecommissie maakt zich zorgen over de communicatie tussen Happytravels en de critici van zijn bewerkingen, onder wie RJB. De kritiek gaat soms gepaard met commentaar over de persoon of de intentie van Happytravels (zoals hier), zodat de aandacht wordt afgeleid van de inhoud van de kritiek. Daar is niemand bij gebaat. De Arbitragecommissie begrijpt de ergernis van RJB als door hem geschreven teksten worden bewerkt op een wijze waarvan niet duidelijk is waarom het een verbetering zou zijn. Dit is echter des te meer reden om te proberen elkaars argumenten en beweegredenen te leren kennen, zodat duidelijk wordt waarom de wijziging wordt gedaan. Er zijn gevallen geweest waarin het slechts bleef bij de constatering dat de BTNI-richtlijn werd geschonden (zoals hier) of dat de wijziging niet als verbetering werd gezien (zoals hier). Er is niet altijd aangetoond dat de gemeenschap twijfelt zoals bedoeld in de BTNI-richtlijn.

Conclusie

De lopende uitspraak in de zaak-"Herziening uitspraak RJB" volstaat volgens de Arbitragecommissie om de communicatie van RJB met Happytravels in goede banen te leiden. Zij geeft alle betrokkenen in de huidige zaak het dringende advies om het overleg een kans te geven, open te staan voor elkaars argumenten en alleen op de inhoud van de kritiek te reageren. Geef het overleg de kans door de ander te melden wanneer je het niet met een bewerking eens bent of die terugdraait. De Arbitragecommissie verzoekt Happytravels met klem geen dingen meer te verbeteren die niet duidelijk fout zijn en in het bijzonder af te zien van stilistische verbeteringen. Als hij niettemin de door hem gewenste bewerking belangrijk genoeg vindt, moet hij deze bewerking in ieder geval kunnen beargumenteren en (eventueel met gebruik van Wikipedia:Overleg gewenst) voldoende draagvlak vinden voordat de bewerking wordt doorgevoerd.

De Arbitragecommissie besluit de volgende maatregelen op te leggen:

  1. Happytravels moet duidelijk uitleggen waarom hij een wijziging doet en de bewerkingssamenvatting en/of de overlegpagina's gebruiken om zijn bewerkingen zo nauwkeurig mogelijk te motiveren. Als er twijfel blijkt te bestaan over de vraag of een wijziging een verbetering is én tevens als er discussie ontstaat over de geldigheid van de BTNI-richtlijn, dan moet hij, indien overleg gaande is, de uitkomst van het overleg afwachten en mag hij de bewerking niet voortijdig opnieuw doen. De Arbitragecommissie is van mening dat de huidige regels en richtlijnen voldoende ruimte bieden om indien nodig in te grijpen tegen structurele schendingen van de BTNI-richtlijn. Zij verbindt daarom aan deze maatregel geen sanctie.
  2. Zodra aan Happytravels een vraag op zijn overlegpagina wordt gesteld over diens bijdragen in de hoofdnaamruimte, dient Happytravels daarop te reageren waarbij er inhoudelijk ingegaan wordt op de gestelde vraag. Zolang een dergelijke reactie niet is gegeven, mag Happytravels geen bewerkingen meer doen in de hoofdnaamruimte. Bij overtreding van deze maatregel dient een blokkade voor onbepaalde tijd te worden opgelegd, waarbij het recht tot bewerken van de overlegpagina van de gebruiker open blijft staan. Zodra inhoudelijk is gereageerd op de gestelde vraag, wordt de blokkade opgeheven. Een moderator bepaalt wanneer er inhoudelijk is gereageerd.
  3. Bovenstaande maatregelen komen drie jaar nadat de laatste op grond van de uitspraak opgelegde blokkade van Happytravels is geëindigd, of, ingeval er op grond van de uitspraak geen blokkades zijn opgelegd, drie jaar na de datum van de uitspraak, automatisch te vervallen. Indien nodig kan de Arbitragecommissie na het verstrijken van deze periode – al dan niet naar aanleiding van een verzoek hiertoe – besluiten de maatregelen opnieuw in te voeren. Eventueel kan bij de Arbitragecommissie tussentijds een goed onderbouwd verzoek tot evaluatie worden ingediend.

Al deze maatregelen gaan per direct in. Ze hebben als doel dat Happytravels en andere betrokkenen ruimte bieden aan het overleg en dat op basis van argumenten wordt gediscussieerd. De tweede maatregel heeft als doel dat door Happytravels wordt ingegaan op de inhoud van de kritiek op zijn bijdragen. De vragen als bedoeld in de tweede maatregel dienen wel een redelijk doel te dienen, namelijk de opbouw van de encyclopedie. Het is niet de bedoeling structureel vragen te blijven stellen om hiermee te proberen Happytravels van het project weg te houden. Gebruikers die dit toch proberen, riskeren een blokkade wegens misbruik van deze maatregel en verstoring van het werkklimaat.

De Arbitragecommissie, 17 nov 2014 19:03 (CET)