Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Happytravels en BTNI


Happytravels (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Hierbij verzoek ik u gepaste maatregelen op te leggen aan gebruiker Happytravels. Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven. Daarop aangesproken meent deze gebruiker meestal dat juist zijn of haar wijzigingen wél een verbetering zijn, en dat die wijzigingen dus met geen mogelijkheid deel kunnen uitmaken van de richtlijn. U zult mij wel lui vinden wanneer ik dit alles vooralsnog niet voorzie van allerlei difflinks. Het probleem is binnen de gemeenschap genoegzaam bekend. Maar mocht het u onbekend zijn, dan zal ik, vanzelfsprekend, dit verzoek voorzien van een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt dat deze gebruiker lak heeft aan deze richtlijn, en daarin zelfs een zeker genoegen lijkt te hebben.
WP:BTNI bestaat niet voor niets: het bedoelt schrijvers te vrijwaren van ongewenste bewerkingen die strekken tot het verbeteren van zaken die niet fout waren. Dat soort wijzigingen roept namelijk enorm veel ergernis op, terwijl het de encyclopedie niets verder helpt. Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd. Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de oorspronkelijke auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen. Hij trekt zich er evenwel niets van aan.
Ik geef u dan ook in overweging om HT op te dragen op te houden met dit gedrag en aan overtredingen een of andere sanctie te verbinden. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 4 sep 2014 12:38 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 19:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 20:44 (CEST)

Reactie Happytravels

Op 4 september 2014, 12.38 uur, heeft RJB een zaak tegen mij aangespannen bij de Arbitragecommissie. Het verzoek werd die dag om 19.39 uur door de Arbcom ter kennisgeving aangenomen en om 20.44 uur dezelfde dag in behandeling genomen. De regelgeving schrijft het volgende voor: “Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.” Een motivatie ontbreekt, evenals de links. Gaarne verneem ik waarom de Arbcom dit verzoek heeft aangenomen.

De kritiek van RJB:

Stelling: Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven.

RJB plaatst op 21 juli de mededeling dat ongeveer 95% van mijn bewerkingen overtredingen zijn van de richtlijn WP:BTNI. Dat blijkt nergens uit. Niet voor en niet na die opmerking. In de periode 4 juli 2014 – 4 september 2014 heb ik ongeveer 400 aanpassingen verricht in zo’n 130 bewerkingen in de hoofdnaamruimte. Ik kom uit op één overtreding. Die ene overtreding behelst een aanpassing in het lemma Wilhelmina der Nederlanden. Het “Direct na haar dood” veranderde ik in “Direct na haar overlijden”. De discussie daarover en mijn reden voor de aanpassing is hier te vinden. Ik wijs er daarbij op dat enkele gebruikers over mijn bewerking hebben aangegeven hierin geen overtreding van de BTNI-regel te zien.

Volgens sommigen heb ik meer dan een overtreding begaan. Zo meent gebruiker EvilFreD dat ik er een beging in een lemma over de dan net overleden Richard Attenborough. Op 26 augustus 02.42 uur pas ik ‘jaren negentig’ aan naar ‘jaren 90’. Erboven staat namelijk al ‘jaren 50’. Het is ongewenst om bij iets dergelijks niet consistent te zijn. Zie voor de bewerking hier. Zie ook daar voor de discussie, waarvan ik de link hierboven al plaatste.

Dezelfde dag om 06.27 uur verander ik in het lemma Dusty Springfield ‘jaren 70’ naar ‘jaren zeventig’. Eerder staat er namelijk ‘jaren zestig’. In beide gevallen heb ik ervoor gekozen om de schrijfwijze aan te passen naar de eerste weergave (hier).

Op 5 augustus 2014 stelt RJB dat ik een BTNI-wijziging heb aangebracht in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Er stond eerst: "Het huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag." Daar maakte RJB van: "Het huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag in de Grote of Sint-Jacobskerk." Kortom, volgens RJB’s omschrijving vonden het burgerlijk én het kerkelijk huwelijk in de kerk plaats. Op de OP van het betreffende lemma is er nog een andere gebruiker, Paul Brussel, die hierover vraagtekens stelt. Hij vraagt zich af: “Er wordt melding gemaakt van een huwelijk in een kerk: vond hier zowel het burgerlijk huwelijk plaats als de kerkelijke inzegening? (Bij de opvolgers Claus en Maxima wordt in de lemmata duidelijk onderscheid tussen beide gemaakt.)” Ik maakte ervan: "Het huwelijk vond plaats op 7 januari 1937 in Den Haag. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de Grote of Sint-Jacobskerk." Daaruit blijkt dat het burgerlijk huwelijk in Den Haag plaatsvond, zoals eerder ook al in het lemma vermeld stond. Inmiddels staat er: "Het burgerlijk huwelijk vond op 7 januari 1937 plaats in Den Haag en werd diezelfde dag ingezegend in de Grote of Sint-Janskerk aldaar.."Zie de hele discussie hier en hier.

Op 4 augustus verwijder ik de enige twee interne links bij jaartallen, afgezien van die bij de geboorte- en sterfdatum (hier). De bewerking werd teruggedraaid door RJB met de mededeling: WP:BTNI. Er zijn echter geen redenen om in het lemma alleen deze jaartallen (naast die in het begin van het lemma van geboorte- en sterfdatum) een interne link te geven. Er is niets speciaals aan. De richtlijn WP:BTNI stelt onder meer: ".. de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk". Op de pagina Help:Gebruik van links wordt het volgende opgemerkt: "Ieder jaartal in de Wikipedia kan bijvoorbeeld een link zijn. Maar moet dat ook? Nee, liever niet. Alleen als een gebeurtenis met jaartal in het artikel zo belangrijk is dat je door op die jaartallink te klikken in het overzicht van dat jaar die gebeurtenis wel zou willen terugvinden, is de link functioneel. Dat komt neer op zeer belangrijke gebeurtenissen zoals de explosie van de eerste atoombom (1945) en het geboorte- en sterfjaar in biografieën teneinde lezers inzicht te geven in het tijdperk waarin de persoon leefde en de historische gebeurtenissen die toen plaatsvonden (een gewoonte die op Wikipedia in de loop der jaren is gegroeid en nu standaard wordt toegepast). Publicatiejaren van een boek of film vallen hier vrijwel nooit onder." (vet conform origineel citaat). Kortom, het alleen intern linken van twee - naar het zich laat aanzien - willekeurige jaartallen en alle andere jaartallen niet linken, lijkt mij niet aan de orde. Daarnaast heb ik de kwestie veel eerder al aangekaart in De Kroeg. Uit die discussie kwam naar voren dat ik dergelijke jaartallen zou mogen ontlinken, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat slechts enkele gebruikers zich in deze discussie mengden.

Opmerking! Op 17 september 2014 verwijdert Wikiklaas de interne links bij twee jaartallen in een door RJB begonnen lemma, waar RJB op dat moment actief is. Opmerkelijk is dat er geen bezwaar komt van RJB (hier).

Op 21 juli plaats ik een ref van voor een leesteken naar achter een leesteken (hier). Volgens RJB is dit een BTNI-overtreding, maar het is een aanpassing van een eigen bewerking en kan om die reden geen BTNI-overtreding zijn. Alle bijna honderd andere refs in dit lemma staan verder allemaal achter een leesteken. Op de pagina Help:Referenties en voetnoten wordt verder gemeld dat de voorkeur uitgaat naar het plaatsen van een referentie achter een leesteken. Achteraf zie ik in dat het in dit geval beter was geweest als de referentie voor het leesteken behouden was gebleven, aangezien de referentie gaat over de betekenis van een woord, hoewel hierover niets is afgesproken op WP:NL, maar mijn wijziging blijft géén BTNI-overtreding. In de discussie die op mijn wijziging van 21 juli volgde, vindt moderator Josq dat beide mogelijkheden altijd toegestaan zijn; dus altijd de keuze een ref voor of na een leesteken én beide mogelijkheden in een en hetzelfde lemma. Sindsdien verplaats ik geen refs meer.

Dezelfde dag plaats ik bij een door mij aangebrachte opsomming een punt achter de enige zin waar er nog geen staat (hier). Opgemerkt wordt door moderator Josq dat dit een BTNI-wijziging zou zijn (hier), maar het is allereerst dus een aanpassing van een eigen bewerking en alleen daarom al geen BTNI-overtreding. Daarnaast ben ik van mening dat mijn bewerking in dit geval sowieso geen overtreding is van de BTNI-regel. De richtlijn van het Genootschap Onze Taal stelt dat er bij een opsomming sprake moet zijn van een verzorgde opmaak. Als bij een opsomming overal achteraan een punt staat en één keer niet, lijkt het me dat die ontbrekende punt wordt toegevoegd. De richtlijn staat hier. Ook hier gebruikte ik dus mijn "gezond verstand". Desondanks plaats ik sindsdien geen punten meer in een opsomming als bij een enkele zin een punt ontbreekt, zoals zeer recent blijkt in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Op 9 juli verplaats ik een ref van voor een leesteken naar achter een leesteken. Zie hier. Dit valt volgens mij onder "verzorgde opmaak" en onder het gebruik van "gezond verstand". De andere vijf refs staan namelijk allemaal achter een leesteken. Zoals ik hierboven opmerk, vindt Josq dat refs niet verplaatst mogen worden. Om die reden verplaats ik ze niet meer.

Stelling: Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd.

RJB stelt in feite dat als iemand kritiek op mij levert, ik bij diegene BTNI-wijzigingen ga aanbrengen. Bij de meeste mensen die mij ooit om iets bekritiseerden, heb ik nimmer wijzigingen aangebracht in hun bewerkingen, laat staan BTNI-wijzigingen. Slechts bij enkele gebruikers die mij ooit bekritiseerd hebben, heb ik meerdere malen bij hun bewerkingen aanpassingen verricht. Het gaat om RJB, Sir Iain, Druifkes en Taks. Die wijzigingen hebben er niets mee van doen dat ze me bekritiseerd hebben. Vaak ging het om taalkundige aanpassingen en bij Druifkes en Taks ook om inhoudelijke (zeer recent ook inhoudelijke bij RJB). Allen maken vaak taalkundige fouten, waaronder typo’s. De eerste wijziging in een lemma dat RJB begonnen was, vond plaats maanden nadat RJB voor het eerst kritiek op mij gaf. Daar wil ik aan toevoegen dat het commentaar van Sir Iain in discussies tussen Druifkes en mij, mij welkom was, aangezien er vrijwel niemand anders was die zich ermee bemoeide. Bij Druifkes hebben mijn aanpassingen betrekking op totaal drie lemma's. Op één waren we beiden al actief. Bij Sir Iain zijn een paar BTNI-overtredingen geweest (januari dit jaar), maar over de meeste aanpassingen was hij tevreden. Bij Peter b, die mij van van alles en nog wat beticht, heb ik in de bijna drie jaar tijd dat ik hier actief ben in twee lemma's bewerkingen verricht die hij begonnen is. Te weinig om te zeggen dat ik hem op zoek.

Stelling: Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen.

Ik heb mijn bewerkingssamenvattingen bekeken van 5 maart 2013 tot en met 4 september 2014. De omschrijving 'slordigheden' komt in dat half jaar één keer voor en 'taal' twee keer. Er zijn dan ook geen gebruikers die mij gewezen hebben op de onwenselijkheid daarvan.

Toelichting: op 26 augustus 2014 14:36 pas ik een bewerking in het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld aan met in de bewerkingsgeschiedenis 'slordigheden'. De aanpassingen volgden op een bewerking van RJB. Zo stond er tweemaal in een bron een cijfer, zonder dat vermeld werd dat het om een boekpagina ging. Ik plaatste er in beide gevallen 'p.' voor. Het woordje 'dar' veranderde ik in 'daarmee', conform het citaat in het aangehaalde boek. In de zin "…. en op 18 juli van gaf het departement ..." haalde ik 'van' weg. Een overbodige spatie werd geschrapt, evenals een komma (hij had namelijk twee broers). Het leek en lijkt mij dat in dit geval de omschrijving 'slordigheden' gerechtvaardigd is. Het was verder niet de eerste keer dat RJB recent bij het plaatsen van een cijfer niet vermeldde dat het om een pagina gaat. Zie voor de bewerkingen hier.

De meeste recente bewerking waarin ik in de bewerkingsgeschiedenis 'taal' plaats, is van 23 augustus 2014 08.40 uur in het lemma Maria de Meersman (hier). Ik kwam daar als volgt. In een van de delen van het standaardwerk van Loe de Jong over WOII las ik over Chris Lindemans. Ik herinnerde mij dat zijn lemma Christiaan Lindemans heet en klikte dat aan. Het lemma lezende, zag ik de naam van Maria de Meersman en klikte ik op de bijbehorende interne link. In dat lemma zag ik enkele taalkundige onvolkomendheden en paste die aan. Eveneens verwijderde ik twee overbodige spaties. De door mij aangepaste foutieve omschrijving "in een feite" is van gebruiker Roelvandijk die sinds 6 december 2007 niet meer actief is. Met hem heb ik nooit enig contact gehad.

Daarna komt een bewerking van 13 maart 2014 15:41, waar ik het woord 'kon' veranderde in 'werd'. Ik paste een eigen bewerking aan (hier).

Op de OP van RJB’s verzoek geeft RJB een aantal voorbeelden van overtredingen van de BTNI-regel. De meeste zijn van behoorlijk oude datum en doen voor mij niet ter zake bij een Arbcomverzoek. Bij voorbeeld 6 van 13 juni vervang ik twee haakjes door een komma, net zoals het eronder staat bij de twee andere zinnen. Dit lijkt mij geen BTNI-overtreding, aangezien dit gebruikmaken is van "gezond verstand". Voorbeeld 8 van 21 juli is een aanpassing van een eigen bewerking, zoals indertijd gemeld. Dit is het meest recente voorbeeld dat hij geeft. Overigens vind ik het flauw dat hij meldt dat het om random voorbeelden gaat. Er zitten enkele van mijn slechtste bewerkingen bij.

RJB's lijst voorbeelden is formeel niet op de juiste wijze toegevoegd aan het Arbcomverzoek. Dat kan alleen als het wordt geplaatst bij het voorstel op de betreffende pagina, maar ik wil daar niet moeilijk over doen.

RJB stelt verder op de OP: “Ik merk op dat HT daarenboven er plezier in schept om steeds lemmata die ik in eerste instantie heb geschreven aan te vallen. Met een soort bloedfanatisme werpt hij zich op door mij geschreven teksten.”

Ik heb alle lemma’s die RJB in de periode 5 maart 2014 – 4 september 2014 geschreven heeft bekeken. Ik kom uit op zo’n 67 lemma’s. Daarvan zijn er ongeveer twaalf door mij aangepast, waarvan er zo'n zeven door RJB in die zes maanden begonnen zijn. Te weinig om te spreken van een "soort bloedfanatisme". Daar staat tegenover dat RJB heeft toegegeven mijn bewerkingen te volgen. Het "soort bloedfanatisme", als we bij die omschrijving blijven, heeft dus eerder op RJB betrekking.

De meest recente aanpassing door mij van een lemma dat door RJB begonnen is, is van 21 juni j.l. Ik voegde een woord toe in het lemma ticker-tape parade. Dit lemma werd door RJB gestart op 29 november 2010. Ik kwam daar terecht via een interne link in het lemma Beatrix der Nederlanden, waarin ik veel aanpassingen verricht heb. De tekst en de interne link over de ticker-tape parade in dit lemma heb ik zelf aangebracht (hier). Ook deze bewerking ziet RJB als een overtreding van de WP:BTNI-regel. Er is echter niets veranderd, alleen toegevoegd. Er stond eerst: “Prinses Beatrix werd in 1959 tijdens een bezoek aan New York gehuldigd met een parade.” Ik maakte ervan: “Prinses Beatrix werd in 1959 tijdens een bezoek aan New York gehuldigd met een ticker-tape parade.” RJB geeft aan dat uit de tekst al blijkt dat het om een ticker-tape parade gaat en de toevoeging ‘ticker-tape’ bij ‘parade’ daarom een BTNI-overtreding is. Een onderschrift bij een afbeelding dient echter duidelijk aan te geven waar het om gaat, zonder dat eerst de tekst gelezen moet worden. Hoogstens zou RJB kunnen aanvoeren dat mijn toevoeging overbodig is, maar het is zeker geen BTNI-overtreding. Ik zou het woord ook hebben toegevoegd, als iemand anders dan RJB dit lemma gestart was.

Op 19 juni verander ik “dat zelfde” naar “dat”, in een door RJB gestart lemma. In de bewerkingsgeschiedenis voeg ik toe: 'dat zelfde' is in ieder geval fout, 'datzelfde' kan weer wel, maar ook 'dat' kan (hier). Trewal zag hierin een “provocerende BTNI-overtreding” (hier). Ik zeker niet. Beknopt schrijven wordt aanbevolen op de pagina Tips voor het schrijven van een goed artikel (Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel). Het is waar dat het navolgen daarvan op WP:NL geen verplichting is, maar als ‘dat zelfde’ fout is, lijkt het me dat de corrector de vrijheid heeft om er ‘dat’ of ‘datzelfde’ van te maken.

Tien lemma’s die RJB begonnen was, paste ik aan op 9 juni. Hij was toen vertrokken van Wikipedia en had zijn laatste bewerking verricht op 2 juni. Hij had zelfs die dag een verzoek ingediend zijn gebruikerspagina te laten verwijderen. De aanpassingen die ik verrichtte waren alle kleine bewerkingen. Ze zijn: [1][2][3][4] [5] [6] [7][8][9] [10]. Op 8 juni paste ik ook nog een lemma aan dat door RJB gestart is (hier).

De meest recente wijziging is dus van 21 juni en de wijzigingen op 9 juni in tien van de elf lemma’s die door RJB gestart zijn, verrichtte ik tussen 04:39 en 06:15 uur. Ofwel: in feite heb ik mij in dat half jaar voornamelijk 96 minuten beziggehouden met door RJB gestarte lemma’s. Van enig ‘bloedfanatisme’ kan geen sprake zijn.

In een verder verleden heb ik mij ook beziggehouden met door RJB gestarte lemma’s, maar eveneens telkens voor korte tijd.

In het regblokverzoek van EvilFreD van 5 september j.l. stelt hij dat er geen enkel zicht is op enige verbetering van het door mij nalaten van BTNI-overtredingen en dat daar zelfs geen intentie toe zou zijn (hier). Ter onderbouwing geeft hij drie voorbeelden van een overtreding van de BTNI-regel. De tweede en derde zijn aanpassingen van eigen bewerkingen en tellen niet mee. Over de eerste heeft hij gelijk, maar met de aantekening dat diverse gebruikers hebben aangegeven die aanpassing niet als een BTNI-overtreding te zien (hierboven al uiteengezet). Helaas ging EvilFreD niet in op de wens van enkele gebruikers een nieuw verzoek in te dienen dat beter onderbouwd is.

Hij stelt verder dat ik kritiek stelselmatig negeer en geeft als voorbeeld dat ik niet direct gereageerd heb op een recent bericht van RJB. Daarin, zoals in zovele door RJB aan mij gericht, heeft RJB een PA verwerkt. Ik behoud mij het recht voor bij het uiten van PA’s door RJB om niet of niet direct te reageren. RJB behoort zich beleefd en zakelijk te gedragen, zoals hem dat inmiddels bij herhaling door de Arbcom (vergeefs) is opgelegd. Het niet reageren is een van de mogelijkheden die op WP:NL gegeven worden hoe om te gaan met PA’s en ander trolgedrag.

In maart j.l. diende RJB een verzoek in bij de moderatoren om mijn account in de gaten te houden wegens overtredingen van de BTNI-regel. Volgens het verzoek zouden een groot deel van mijn bewerkingen BTNI-overtredingen zijn. Dat is nimmer het geval geweest. Ik wil daarbij aanstippen dat gebruikers die het voor mij opnamen, door RJB niet alleen bijzonder denigrerend werden toegesproken, maar ook dat RJB van mening is dat ze zich met de kwestie niet te bemoeien hebben. Toen B kimmel het voor mij opnam, schreef RJB over hem: “...die nu eenmaal een voorliefde heeft voor alles dat kruipt, sluipt en slijm afgeeft”. De dubbele bodem moge duidelijk zijn. Even later beticht hij B kimmel op dezelfde pagina ervan “onleesbare lemma’s” te schrijven, terwijl RJB notabene de initiatiefnemer is geweest om B kimmel in Wikipedia’s Hall of Fame op te nemen. Op die manier heeft discussiëren met RJB geen zin. Ik heb indertijd dan ook geen behoefte gehad een reactie te geven over het indienen van RJB’s verzoek om reden van RJB’s doorlopend uiten van PA’s. Op vrijwel elke reactie van mij volgt namelijk weer een nieuwe PA. Een verzoek op de pagina ‘Edit’s bewaken’ is overigens bedoeld voor bewerkingen die grenzen aan vandalisme. Dat is bij mij nooit het geval geweest.

Ik geef toe dat ik in het verleden meer BTNI-overtredingen heb begaan. Het ging daarbij bijvoorbeeld over het plaatsen synoniemen voor woorden die herhaaldelijk in een kort lemma terugkwamen of ik schreef hetzelfde, maar dan in minder woorden. Uit mijn bewerkingsgeschiedenis blijkt echter dat het aantal BTNI-bewerkingen drastisch is afgenomen, zo zeer dat er geen reden is tot het indienen van een Regblok en/of Arbcomverzoek, laat staan dat het gehonoreerd zou moeten worden.

Ik vraag dan ook de Arbcom het verzoek van RJB af te wijzen en om de mij op 8 september j.l. door moderator CaAl opgelegde maatregel ongedaan te maken, die inhoudt dat ik bij de eerste de beste BTNI-overtreding geblokkeerd wordt met inachtneming van de verhogingsregel; ook omdat het er niet op leek dat minimaal vijf moderatoren zich over het verzoek wensten uit te spreken (hier).

Tevens wil ik aanvoeren dat ik van mening ben dat voor overtredingen van langere tijd geleden geen Arbcomverzoek kan worden ingediend. Dat zou volgens mij alleen gerechtvaardigd zijn bij recente overtredingen.

Tot slot. RJB bezoekt herhaaldelijk mijn overlegpagina en plaatst daar meestal een persoonlijke aanval. Enige tijd heb ik zijn PA’s met een bijbehorend sjabloon verwijderd. Dat leidde tot een Arbcomverzoek van RJB om mij te verbieden een dergelijk sjabloon te plaatsen. Het verzoek werd dezelfde dag ingetrokken en voordat de Arbcom reageerde. Uiteindelijk heb ik RJB verzocht niet meer gebruik te maken van mijn overlegpagina. Die wens heeft deze gebruiker bijna twintig keer geschonden, waarbij RJB vrijwel elke keer opnieuw een of meer PA’s plaatste. Het valt mij daarbij op dat deze gebruiker enkele keren vrij snel opnieuw PA’s plaatst als ik mijn OP gearchiveerd en dus opgeschoond heb. Ik verzoek de Arbcom RJB op te leggen dat deze gebruiker stopt met het plaatsen van berichten op mijn OP. Tevens verzoek ik om RJB te verbieden mij op de persoon aan te vallen en zich te beperken tot beleefd en zakelijk commentaar. Het is mij bekend dat u RJB al verplicht heeft dat bij iedereen te doen, maar het is evident dat uw verzoek niet het gewenste resultaat oplevert.

Mijn excuses dat het zolang heeft geduurd voordat ik dit weerwoord indiende, maar drukke werkzaamheden weerhielden mij dat eerder te doen. Het uitzoekwerk nam verder veel tijd in beslag. Tevens hebben ook mijn werkzaamheden aan het lemma Bernhard van Lippe-Biesterfeld mij opgehouden.

Met de meeste hoogachting, Happytravels (overleg) 25 okt 2014 17:11 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande reactie.
De Arbitragecommissie, 25 okt 2014 17:26 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Uitspraak van 13 juli 2013


Naar aanleiding van de volgens mij door Wutsje onterecht opgelegde blokkade zich baserend op deze uitspraak, had ik graag volgende verduidelijkingen. Dit volgens artikel 5.11 van de reglementen.
- Volgens welke regels van Wikipedia is bepaald dat mijn blokkades moeten beginnen bij één maand en die van andere gebruikers beginnen op één dag, terwijl mijn overtredingen niet zwaarder zijn dan die van andere gebruikers?
- Gelden deze aanvangsblokkades ook voor andere zaken dan diegenen die in de maatregelen zijn opgelegd?
- Zijn er nog andere zaken, dan diegene die in de maatregelen vermeld zijn, waar maatregelen op gelden.
Het liefst had ik natuurlijk op een normale manier en op mijn tempo verder gewerkt aan de encyclopedie. Maar dat wordt door de opgelegde maatregel, die de hetze tegen mij alleen maar voeden, praktisch onmogelijk. Daarom had ik ook een herziening gevraagd, die omwille van de commotie mij niet haalbaar leek. Volgens mij heb ik sinds het aflopen van mijn blokkade alleen maar positief bijgedragen tot de encyclopedie. Ik denk ook niet dat welke strafblokkade dan ook iets zal veranderen aan mijn standpunten over welk item dan ook. (Gebruiker:Akadunzio, 11 oktober 2014, per e-mail)


Antwoord van de Arbitragecommissie

Zoals op 7 oktober 2014 gemeld op de mededelingenpagina van de Arbitragecommissie en in de kroeg, heeft de Arbitragecommissie wegens onderbezetting besloten haar werkzaamheden grotendeels op te schorten. Ook dit verzoek valt niet onder de op dit moment door de Arbitragecommissie uitgevoerde taken.

Met u kijken wij uit naar de uitkomst van de verkiezingen voor extra leden voor de Arbitragecommissie, welke op 23 oktober eindigen. Het staat de indiener vrij om, zodra de Arbitragecommissie haar werkzaamheden herpakt, zijn verzoek nogmaals in te dienen.

De Arbitragecommissie, 14 okt 2014 23:44 (CEST)

Herziening uitspraak van 13 juli 2013


Geachte arbitragecommissie, graag herziening van de uitspraak van 13 juli 2013. Ik denk dat het ondertussen meer dan duidelijk is dat de arbitragecommissie zich destijds vergist heeft in mij. Ik ben helemaal geen probleemgebruiker en ik wens dus dat de maatregelen, die tegen mij genomen zijn volledig opgeheven worden. Akadunzio (overleg) 9 okt 2014 01:16 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 14:12 (CEST)
Opmerking Opmerking Akadunzio is voor een maand geblokkeerd, kort nadat hij dit verzoek deed (moest de AC dit al weten: excuses) - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 9 okt 2014 17:57 (CEST)

Inmiddels heeft Akadunzio in een e-mail aan de Arbitragecommissie zijn verzoek weer ingetrokken. Daarmee is deze zaak afgedaan. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 9 okt 2014 23:56 (CEST)

Mijn eeuwige blokkade


Ik ben door wikimedia.nl helpdesk naar u verwezen.

Ik krijg vragen op mijn gebruikerspagina die ik niet kan beantwoorden omdat ik om voor mij nog steeds duistere redenen voor eeuwig ben geblokkeerd. Graag had ik ook de zeer onterechte meldingen van "verstoring van de werksfeer en privacyschending" etc weg op mijn gebruikerspagina's. En dat iemand mij eindelijk eens een keertje wat fatsoenlijk uitlegt. graag. Ik acht Wikimedia ook aansprakelijk voor aanzienlijke reputatieschade door dit optreden.

In ieder geval graag antwoord op de vraag hoe ik funktionele vragen kan beantwoorden van andere vrijwilligers.

Overigens ben ik na mijn eeuwige blokkade flink van leer getrokken tegen deze gang van zaken. Dat dit uw werksfeer verstoort is uiteraard heel begrijpelijk maar ook onoverkomelijk.

Joep Zander, 29 september 2014 14:41 (per e-mail ingediend)

Reactie Arbitragecommissie

Beste Joep Zander,

Het is voor de Arbitragecommissie onvoldoende duidelijk wat van haar in dezen wordt verwacht. U schrijft bijvoorbeeld dat u wilt dat iemand u "eindelijk eens een keertje wat fatsoenlijk uitlegt". Het is echter onduidelijk waarover u uitleg wenst en wat de Arbitragecommissie in dat verband kan betekenen. In het verzoek levert u kritiek op uw blokkade, maar is het uw bedoeling om deze blokkade conform artikel 6 van de reglementen bij de Arbitragecommissie aan te vechten?

Bovenstaande reactie heeft de Arbitragecommissie ook per e-mail naar Joep Zander gestuurd. Bij het uitblijven van een verduidelijking waarom een uitspraak van de Arbitragecommissie nodig is, zal zij na 7 oktober aanstaande het verzoek afwijzen.

De Arbitragecommissie, 1 okt 2014 17:59 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft van Joep Zander niet binnen de gestelde termijn antwoord gekregen op haar vragen. Het blijft daardoor onvoldoende duidelijk wat van de Arbitragecommissie wordt verwacht en waarom hier, gelet op artikel 1 van de reglementen, sprake zou zijn van een probleem waarvoor een uitspraak van deze commissie nodig is. Zij wijst daarom het verzoek af.

De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 13:52 (CEST)

Onterechte blokkade User33816763


De Arbitragecommissie heeft op 27 september 2014 per e-mail van de gebruiker User33816763 een verzoek ontvangen. De gebruiker maakte onder meer bezwaar tegen zijn of haar blokkade. Volgens artikel 6.2 jo. 5.1 van de reglementen is de Arbitragecommissie echter niet bevoegd om het verzoek te behandelen. Zij heeft de gebruiker geïnformeerd over de afwijzing van zijn of haar verzoek.

De Arbitragecommissie, 3 okt 2014 17:49 (CEST)

Doorgaande overlegproblemen met Troefkaart


Geachte arbitragecommissie,

Hierbij wil ik een verzoek indienen met betrekking tot collega Troefkaart. Collega Troefkaart is een door velen gewaardeerde collega die al lang aan de encyclopedie bijdraagt, maar helaas regelmatig en al langere tijd tegen problemen aanloopt met zijn onderwerpskeuze en dan het overleg ingaat met gestrekt been. Daardoor krijgt hij het gelijk, dat hij soms wel en soms niet heeft, vaak niet en tevens verstoort hij door zijn overlegstijl vaak goede werkverhoudingen. Hij is reeds langere tijd bezig met, soms omstreden, wijzigingen als naamsveranderingen en doorverwijspagina's. Daar gaat het, omdat dit niet makkelijk is, ook met normaal overleg bij hem, gezien zijn niet constructieve overlegstijl, mis (zie discussie onder kopje Queen Elizabeth Islands naar Koningin Elizabetheilanden). Ik zou de arbitragecommissie dan ook, omdat hij telkens tegen andere gebruikers aanloopt en daarmee weer identieke overlegproblemen krijgt, willen vragen om maatregelen die ervoor zorgen dat hij op een beleefde en zakelijke en prettige wijze overleggen gaat. Dan is het doel bereikt. Hij zal het gelijk vaker krijgen dan nu en de verstoring van het samenwerkingsproject zal afnemen. Aanspreken door collega's en ook moderatoren helpt helaas niet, zie ook zijn blokkeerlog hier.

Om aan te geven dat het ontwrichtende gedrag al langer speelt hierbij een aantal diffs. Het zijn bij lange na niet alle bijdragen die als ontwrichtend gezien kunnen worden, een selectie vanaf 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Blokkadeverzoek met reacties van Troefkaart 12, 13, gehele discussie.

Ik hoop dat u via maatregelen Troefkaart kan bewegen om op een constructieve en niet verstorende wijze te gaan overleggen zodat het bewerken van de encyclopedie voor hem en zijn collega's weer een stuk makkelijker en aangenamer wordt.

Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 21 aug 2014 12:06 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 21 aug 2014 20:37 (CEST)

Reactie Troefkaart

In afwachting of de Arbitragecommissie deze zaak in behandeling neemt laat ik nu weten dat ik op de hoogte ben van deze zaak en dat ik, als deze zaak wordt aangenomen een uitgebreider reactie zal geven die o.a. gestoeld zal zijn op de volgende punten:

  • Meer context bij enkele aangedragen punten, wat wellicht niet bij ieder punt zal lukken omdat er bij sommige punten momenteel geen onderbouwing is.
  • De ongeschiktheid van Dqfn13 om, gezien zijn eigen overlegstijl, anderen te wijzen op eventuele overlegproblemen.
  • De selectieve verontwaardiging van verschillende moderatoren aangaande persoonlijke aanvallen in het algemeen.

Een degelijke reactie kost tijd en die ga ik er niet aan besteden zolang niet duidelijk is of het nodig is. ♠ Troefkaart (overleg) 22 aug 2014 14:28 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Uit de onderbouwing blijkt onvoldoende dat er sprake is van een structureel probleem, eerder van een aanvaring tussen twee gebruikers die elkaar minder goed liggen. Aangezien beide gebruikers weinig hebben gedaan om er in onderling overleg uit te komen, is het naar het oordeel van de commissie in deze fase nog te vroeg voor arbitrage.Art. 5.2

De Arbitragecommissie, 29 aug 2014 23:58 (CEST)

Opschonen wikiversiteit


Achtergrond

Als gebruiker van Wikipedia klikte ik ergens in 2011 voor het eerst op de knop 'bewerken'. Ik wilde wat informatie over mijn vakgebied SAP HCM op wikipedia zetten. Mijn wijziging werd direct weer teruggedraaid omdat mijn toevoeging niet encyclopedie waardig was. Ik ben toen op zoek gegaan naar plekken op het internet waar ik wel kon discussiëren, vragen stellen, enz. Ik heb een tijdje van het wikia-platform gebruik gemaakt tot ik in 2011 de wikiversity ontdekte.

De afgelopen jaren ben ik helemaal verslaafd geraakt aan de wikiversiteit en heb ik bijna 4000 pagina's aangemaakt. De afgelopen jaren waren wel heel eenzaam, ik kon niemand overtuigen om met me mee te doen. Deze situatie is gelukkig veranderd. Inmiddels hebben enkele ervaren Wikipedianen zich gemeld om de wikiversiteit te gaan verbeteren.

Ik ben alleen niet heel tevreden over de manier waarop e.e.a. verloopt en omdat ik bang ben dat content verloren gaat heb ik besloten om de arbitrage commissie om hulp te vragen.

Naar mijn mening is de wikiversiteit een plek waar, in tegenstelling tot wikipedia, weinig regels gelden. De leercirkels (op de Engelse wikivesiteit wordt gesproken over 'learning groups') zouden, naar mijn mening, veel ruimte moeten krijgen om te bepalen hoe ze hun leerprocessen inrichten.

Waar de discussie op dit moment over gaat is of de wikiversiteit bedoeld is als plek waar vragen gesteld kunnen worden en discussies gevoerd kunnen worden. Niet alleen maar op de overlegpagina, maar ook op de hoofdpagina. Leren begint, naar mijn mening, namelijk met het stellen van vragen.

Daarnaast maak ik me zorgen over de content die straks verwijderd gaat worden. Hoewel ik degene ben geweest die de content op de wikiversiteit heb gezet is deze content tot stand gekomen met de hulp van velen. Ik zou het zonde vinden als deze content verloren gaat. Ik ben reeds aan het proberen om een provider te zoeken waar ik een backup van de huidige content neer kan zetten zodat deze niet verloren gaat.

Meer achtergrond

Meer achtergrond is te vinden op de overlegpagina van custodian Romaine:

https://beta.wikiversity.org/wiki/User_talk:Romaine

Het onlangs geopende forum, hierop staan ook de richtlijnen die we onlangs bedacht hebben:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Forum

Te verwijderen pagina's:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Te_verwijderen_pagina%27s

Waar we het wel over eens zijn
  • De afgelopen jaren kon ik in mijn eentje mijn gang gaan. Wellicht dat ik op sommige punten de verkeerde keuzen heb gemaakt. Ik ben bereid om water bij de wijn te doen en content die onjuist, niet zinvol, enz. is aan te passen.
  • Een van de opgestelde richtlijnen is dat je niet aan (zelf)promotie mag doen. Hoewel ik van mening ben dat de regels op de wikiversiteit soepeler gehanteerd zouden kunnen worden op de wikiveristeit is het niet de bedoeling om aan (zelf)promotie te doen. Overigens zou ik de teksten willen aanpassen om de schijn van promotie weg te nemen i.p.v. de content rücksichtslos te verwijderen.
Wat ik graag zou willen

Ik ben niet heel ervaren met de wikimedia procedures, dus ik weet niet zeker of de Arbitrage commissie mij kan helpen.

Ik heb ook reeds aangeklopt bij Wikimedia Nederland of zij een discussie over de toekomst van de wikiversiteit zouden willen faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Tim Ruijters, Timbo (overleg) 1 aug 2014 11:08 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 aug 2014 11:32 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat de zaak niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1. van de reglementen. De Arbitragecommissie houdt zich alleen bezig met zaken die spelen op de Nederlandstalige Wikipedia, niet met zaken op buurprojecten als Wikiversiteit. Ook gezien het feit dat de aanvrager op eerstgenoemd project minder dan 100 bewerkingen heeft gedaan, kan de commissie dit verzoek op basis van artikel 5.1 van voornoemde reglementen niet aannemen.

De Arbitragecommissie, 3 aug 2014 00:28 (CEST)

Verzoek Abctalk


Gebruiker Abctalk heeft hier een verzoek geplaatst, dat aan de ArbCom is gericht. Het verzoek is via-via bij OTRS terecht gekomen, vanuit die functie maak ik de ArbCom er hierop attent. ed0verleg 1 aug 2014 17:35 (CEST)

Dank voor de melding, maar het e-mailadres genoemd op Wikipedia:Arbitragecommissie is beschikbaar als directe lijn en in de gegeven link wordt niet aan de Arbitragecommissie gerefereerd, en de gebruiker heeft minder dan 100 bewerkingen gedaan. Daarom moet de commissie een verzoek op grond van artikel 5.1 van haar reglementen afwijzen. De Arbitragecommissie, 2 aug 2014 01:46 (CEST)

ArbCom


Geachte leden van de Arbitrage Commissie,

Met de uitspraak inzake het dossier Navalia[1] overtreden de leden van de ArbCom niet alleen het eigen regelement, zoals collega MoiraMoira reeds opmerkte,[2] zij treden ook iedere fatsoensnorm met voeten door het onderwerp van de uitspraak (ondergetekende) ervan pas op de hoogte te stellen nadat de uitspraak is gepubliceeerd en zonder haar enige mogelijkheid tot een weerwoord te bieden. Uit de rechtvaardiging dat het verzoek is afgewezen, terwijl de Arbitragecommissie toch een uitspraak doet blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom zich niet bewust zijn van de definitie van het woord "uitspraak" in de context van de werkzaamheden van de ArbCom. Zoals collega MoiraMoira terecht betoogt[2], een beetje zwanger bestaat niet.

Uit die uitspraak blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom hebben verzuimd zich in het geschil in kwestie te verdiepen alvorens zich een oordeel aan te matigen, maar zich kritiekloos bij een beroep op de "toon" hebben aangesloten, waarbij de kwaliteit van de encyclopedie niet ter zake lijkt te doen.[3] Dit is plichtsverzuim gezien het mandaat dat de ArbCom van de gemeenschap heeft gekregen en een grofheid jegens de betrokken gebruiker.

Het beleefd-en-zakelijk-fetisjisme dat de leden van de ArbCom ook in deze uitspraak tentoon spreiden en kennelijk als panacea beschouwen brengt de encyclopedie grote schade toe door juist de meest betrokken medewerkers te dwarsbomen en ondermijnt de geloofwaardigheid van het Wikipedia-instituut ArbCom, de gemeenschap en de encyclopedie zelf. Het laten prevaleren van de toon boven de inhoud, het proces boven de kwaliteit van de encyclopedie is dodelijk voor het doel dat de gemeenschap zich heeft gesteld: het opbouwen van een neutrale, relevante en verifieerbare encyclopedie, een gestructureerde verzameling van menselijke kennis.

Dat competente bijdragers (zoals Notum-sit[4]) wel eens hun geduld verliezen, ligt voor de hand vanwege het dunning-krugereffect, waardoor het lastig is op grond van feiten en overleg een incompetente bijdrager te corrigeren. Dit effect speelt niet alleen in de zaak Navalia, maar is wijdverspreid op de nederlandstalige Wikipedia.

De momenteel voorliggende verzoeken om herziening van oordelen van de Arbitragecommissie, spreken hier boekdelen.[5][6][7]

Ik verzoek de Arbitrage Commissie dan ook de leden van de Arbitrage Commissie wegens gebleken incompetentie van hun taken te ontheffen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Hoogachtend,

Kleuske (overleg) 13 jul 2014 20:08 (CEST)

Bronnen, noten en/of referenties

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 14 jul 2014 21:36 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen omdat dit niet de correcte procedure is om een voltallige Arbitragecommissie af te zetten. De correcte procedure staat beschreven in artikel 3.12 van de reglementen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:29 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek tot deblokkade na blokkade door Wutsje


De Arbitragecommissie heeft van Gebruiker:Akadunzio per e-mail het volgende verzoek ontvangen:

Aanhalingsteken openen

Beste arbitragecommissie,

Bedankt voor de snelle afhandeling van mijn vorige verzoek. ik apprecieer jullie duidelijkheid.

Ik had de indruk dat ik deze zaal met Wutsje zelf zou kunnen regelen. Helaas heeft zij niet de nodige competenties om mij van antwoord te dienen.

Daarom ben ik helaas gedwongen om een nieuw verzoek in te dienen. Ik ben om 9 oktober 2014 geblokkeerd door Wutjse. Ik wens deze blokkade aan te vechten. Volgens mij is deze blokkade ten onrechte opgelegd. Wutsje beroept zich ten onrechte op jullie uitspraak van 13 juli 2013 vorig jaar. Naar mijn mening hebben jullie mij verboden terug te komen op een bepaalde blokkade en hebben jullie mij verboden om blokkadeverzoeken te doen op RegBlok. Dit op straffe van een blokkade van één maand. Volgens mij heb ik geen van beide voorwaarden de laatste maanden geschonden. Dus is een blokkade, die zich beroept op deze uitspraak niet gegrond. Wutsje meent dat de aanvangsblokkade voor overtredingen vastgelegd is op één maand. Volgens mij geldt dit alleen voor overtredingen van de voorwaarden. Ik heb op geen enkel moment de voorwaarden geschonden. Dus is een blokkade van één maand niet terecht. Als de beschuldiging van Wutsje voor een persoonlijke aanval juist zou zijn, wat ik betwist, is de beginblokkade hiervoor één dag. Ik ben tot op heden nog nooit geblokkeerd geweest voor een persoonlijke aanval en als dat al het geval zou zijn geweest, heb ik al een periode van zes maanden gehad, dat ik geen blokkade heb opgelopen en dus alle voorgaande blokkades zijn verjaard. Wutsje beweert ook dat ik zou gemopperd hebben over bepaalde zaken. Bij mijn weten is het ten eerste niet verboden te mopperen. Volgens mij heb ik ook niet gemopperd, maar heb ik in bepaalde zaken verkeerde handelingen door checkusers of moderatoren in kaart gebracht. Ik heb, wetende dat ik door verschillende moderatoren kort werd gevolgd, hierbij nooit enige Wikipedia-regel overtreden. Ik had anders al lang een waarschuwing opgelopen.

Ik had graag deze onterechte blokkade met Wutsje zelf besproken en opgelost. Helaas blijkt hij of zij niet in staat om de blokkade verder toe te lichten, alhoewel hij of zij dit als moderator wel zou moeten kuneen. Daarom kan de arbitragecommissie mij niet verwijten dat ik weeral een nieuwe zaak moet aanspannen en kan ze dit niet als argument tegen mij aanbrengen. Ik weet dat jullie door omstandigheden onderbemand zijn. Maar desondanks wil ik jullie toch verzoeken de door Wutsje onterecht opgelegde blokkade per omgaande op te heffen. Ik heb sinds mijn laatste blokkade alleen maar positief bijgedragen tot Wikipedia. Ik heb op twee maanden meer dan 600 bijdragen geleverd, waarvan meer dan de helft in de hoofdnaamruimte. Ik heb meer dan 70 nieuwe artikels geschreven. Men kan dus zeker stellen dat de beschuldigingen van Wutsje dat ik jullie voorwaarden zou hebben geschonden totaal onterecht zijn;

met vriendelijke groeten,

Akadunzio

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 17 okt 2014 23:10 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. Zij zal Wutsje om een reactie vragen. De Arbitragecommissie, 17 okt 2014 23:24 (CEST)

Uitspraak

Akadunzio werd op 9 oktober 2014 door Wutsje voor één maand geblokkeerd naar aanleiding van het bericht dat hij die nacht op de overlegpagina van EvilFreD had geplaatst. Wutsje gaf op de overlegpagina van Akadunzio een toelichting op de blokkade. Nadat Akadunzio op 11 oktober 2014 naar aanleiding hiervan verzocht om uitleg van de uitspraak in de zaak-"Conflict Akadunzio-LeeGer", diende hij op 16 oktober 2014 een verzoek in om opheffing van zijn blokkade. De Arbitragecommissie heeft Wutsje gevraagd om een nadere toelichting van de blokkade en de gekozen blokkadeduur. Deze nadere toelichting is vooralsnog niet gegeven, waardoor de Arbitragecommissie zich — mede gelet op de wenselijkheid van een spoedige behandeling — genoodzaakt ziet om zich wat dat betreft te baseren op de initiële toelichting die Wutsje op 9 oktober 2014 gaf.

In zijn verzoek betwist Akadunzio dat hij de hem op 13 juli 2013 door de Arbitragecommissie opgelegde maatregelen (zie hier) zou hebben overtreden. Het lijkt de Arbitragecommissie onwaarschijnlijk dat de blokkade op grond van die uitspraak is opgelegd. Wutsje haalt in zijn toelichting slechts het advies aan om "zich op de inhoud van de encyclopedie te gaan richten en verdere conflicten uit de weg te gaan". De blokkade is blijkens de toelichting opgelegd vanwege een bericht van Akadunzio waarin hij een medegebruiker "een gestoorde persoonlijkheid" noemt. Deze ad hominem manier van redeneren door te proberen de persoon in diskrediet te brengen, staat samenwerking op basis van inhoudelijke argumenten in de weg en vormt daardoor een bedreiging voor de opbouw van de encyclopedie. Door dit te doen in een situatie waar Akadunzio op zich niets mee te maken had, was hij aan het "stoken", zoals Wutsje in zijn toelichting aangeeft.

Het gaat hier volgens de Arbitragecommissie om een persoonlijke aanval die op dit samenwerkingsproject niet is toegestaan en reden kan zijn voor een blokkade. Een moderator kan in zo'n geval naar eigen inzicht een blokkade opleggen. Een kortdurende, correctieve blokkering met een duur van maximaal 24 uur, zoals beschreven in de richtlijnen voor moderatoren, lag echter meer voor de hand. Een blokkade van één maand is naar het oordeel van de Arbitragecommissie niet gerechtvaardigd, omdat daarvoor de ernst van de persoonlijke aanval alsook het structurele en actuele karakter van de verstoring van de werksfeer onvoldoende is beargumenteerd. De Arbitragecommissie vindt het onwenselijk om Akadunzio in afwachting van een nadere toelichting geblokkeerd te laten en besluit daarom de blokkade op te heffen conform artikel 5.10.4 van de reglementen. Voor de eventuele toepassing van de verhogingsregel uit de richtlijnen voor moderatoren adviseert zij deze blokkade te beschouwen als een blokkade met een duur van 24 uur.

De Arbitragecommissie, 20 okt 2014 23:06 (CEST)

Aanpassing beperkingen na verstrijken jaar ArbComzaak


Ik zou mij eerst en vooral oprecht willen excuseren voor mijn verschrikkelijk vervelend en puberaal gedrag van een jaar geleden. Inmiddels heb ik me gerealiseerd dat ik eigenlijk diegene ben die de problemen op mijn nek heb gehaald, ook al werd ik daarna gek door andere gebruikers die me achternazaten, die waren — zij het onrechtstreeks — mijn schuld. Maar ik was ook erg kinderlijk toen. Inmiddels vinden anderen ook dat ik me een stuk volwassener gedraag en ik hoop dat dat zo is.

Inmiddels zijn we vijf dagen na het verstrijken van het jaar van mijn ArbComzaak. Hierna zouden de regels bijgesteld of opgeheven worden. Kunnen jullie dit in behandeling nemen? Dank daarvoor. WOLF LΔMBERT WLM / 28 sep 2014 16:26 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 28 sep 2014 17:34 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. Zij is thans bezig met de in deze uitspraak genoemde evaluatie.

De Arbitragecommissie, 1 okt 2014 18:15 (CEST)

Uitspraak

Op 23 september 2013 kreeg Wolf Lambert in de zaak Mentor Wolf Lambert een reeks beperkingen opgelegd. Een deel daarvan is op 2 juni 2014 naar aanleiding van het verzoek Mijn beperkingen opgeheven. De overige maatregelen zijn, zoals aangekondigd, na een jaar door de Arbitragecommissie geëvalueerd.

De Arbitragecommissie constateert met voldoening dat het gedrag van Wolf Lambert sterk is verbeterd. Wolf is weliswaar in één jaar tijd drie keer geblokkeerd geweest, doch in twee gevallen betrof dit slechts overtreding van de sinds juni vervallen tijdslimiet, in één geval betrof het een bewerkingsoorlog die inmiddels meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd moet worden dat Wolf sindsdien geen noemenswaardige problemen meer heeft veroorzaakt en constructief heeft meegewerkt aan de encyclopedie. Ook uit de tekst van bovenstaand verzoek valt op te maken dat Wolf zijn fouten inziet en ervan heeft geleerd, hetgeen het vertrouwen biedt dat hij deze fouten niet opnieuw zal maken.

De Arbitragecommissie besluit daarom alle tegen Wolf lopende maatregelen in te trekken. Dit betekent dat Wolf vanaf nu weer alle rechten geniet waarover ook andere gebruikers beschikken. Wel raadt de commissie Wolf aan spaarzaam om te gaan met zijn herwonnen vrijheden en bij meningsverschillen altijd het overleg op te zoeken. Dit geldt nog meer dan op andere plaatsen voor de sjabloonnaamruimte.

De Arbitragecommissie zal zijn verrichtingen nog een half jaar kritisch blijven volgen. Mochten er tijdens deze proefperiode rondom Wolf Lambert opnieuw problemen ontstaan, dan behoudt de commissie zich het recht voor de oude uitspraak geheel of gedeeltelijk, al dan niet in aangepaste vorm, te herstellen.

De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 16:10 (CEST)