Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Happytravels en BTNI


Happytravels (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Hierbij verzoek ik u gepaste maatregelen op te leggen aan gebruiker Happytravels. Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven. Daarop aangesproken meent deze gebruiker meestal dat juist zijn of haar wijzigingen wél een verbetering zijn, en dat die wijzigingen dus met geen mogelijkheid deel kunnen uitmaken van de richtlijn. U zult mij wel lui vinden wanneer ik dit alles vooralsnog niet voorzie van allerlei difflinks. Het probleem is binnen de gemeenschap genoegzaam bekend. Maar mocht het u onbekend zijn, dan zal ik, vanzelfsprekend, dit verzoek voorzien van een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt dat deze gebruiker lak heeft aan deze richtlijn, en daarin zelfs een zeker genoegen lijkt te hebben.
WP:BTNI bestaat niet voor niets: het bedoelt schrijvers te vrijwaren van ongewenste bewerkingen die strekken tot het verbeteren van zaken die niet fout waren. Dat soort wijzigingen roept namelijk enorm veel ergernis op, terwijl het de encyclopedie niets verder helpt. Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd. Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de oorspronkelijke auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen. Hij trekt zich er evenwel niets van aan.
Ik geef u dan ook in overweging om HT op te dragen op te houden met dit gedrag en aan overtredingen een of andere sanctie te verbinden. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 4 sep 2014 12:38 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 19:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 20:44 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Doorgaande overlegproblemen met Troefkaart


Geachte arbitragecommissie,

Hierbij wil ik een verzoek indienen met betrekking tot collega Troefkaart. Collega Troefkaart is een door velen gewaardeerde collega die al lang aan de encyclopedie bijdraagt, maar helaas regelmatig en al langere tijd tegen problemen aanloopt met zijn onderwerpskeuze en dan het overleg ingaat met gestrekt been. Daardoor krijgt hij het gelijk, dat hij soms wel en soms niet heeft, vaak niet en tevens verstoort hij door zijn overlegstijl vaak goede werkverhoudingen. Hij is reeds langere tijd bezig met, soms omstreden, wijzigingen als naamsveranderingen en doorverwijspagina's. Daar gaat het, omdat dit niet makkelijk is, ook met normaal overleg bij hem, gezien zijn niet constructieve overlegstijl, mis (zie discussie onder kopje Queen Elizabeth Islands naar Koningin Elizabetheilanden). Ik zou de arbitragecommissie dan ook, omdat hij telkens tegen andere gebruikers aanloopt en daarmee weer identieke overlegproblemen krijgt, willen vragen om maatregelen die ervoor zorgen dat hij op een beleefde en zakelijke en prettige wijze overleggen gaat. Dan is het doel bereikt. Hij zal het gelijk vaker krijgen dan nu en de verstoring van het samenwerkingsproject zal afnemen. Aanspreken door collega's en ook moderatoren helpt helaas niet, zie ook zijn blokkeerlog hier.

Om aan te geven dat het ontwrichtende gedrag al langer speelt hierbij een aantal diffs. Het zijn bij lange na niet alle bijdragen die als ontwrichtend gezien kunnen worden, een selectie vanaf 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Blokkadeverzoek met reacties van Troefkaart 12, 13, gehele discussie.

Ik hoop dat u via maatregelen Troefkaart kan bewegen om op een constructieve en niet verstorende wijze te gaan overleggen zodat het bewerken van de encyclopedie voor hem en zijn collega's weer een stuk makkelijker en aangenamer wordt.

Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 21 aug 2014 12:06 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 21 aug 2014 20:37 (CEST)

Reactie Troefkaart

In afwachting of de Arbitragecommissie deze zaak in behandeling neemt laat ik nu weten dat ik op de hoogte ben van deze zaak en dat ik, als deze zaak wordt aangenomen een uitgebreider reactie zal geven die o.a. gestoeld zal zijn op de volgende punten:

 • Meer context bij enkele aangedragen punten, wat wellicht niet bij ieder punt zal lukken omdat er bij sommige punten momenteel geen onderbouwing is.
 • De ongeschiktheid van Dqfn13 om, gezien zijn eigen overlegstijl, anderen te wijzen op eventuele overlegproblemen.
 • De selectieve verontwaardiging van verschillende moderatoren aangaande persoonlijke aanvallen in het algemeen.

Een degelijke reactie kost tijd en die ga ik er niet aan besteden zolang niet duidelijk is of het nodig is. ♠ Troefkaart (overleg) 22 aug 2014 14:28 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Uit de onderbouwing blijkt onvoldoende dat er sprake is van een structureel probleem, eerder van een aanvaring tussen twee gebruikers die elkaar minder goed liggen. Aangezien beide gebruikers weinig hebben gedaan om er in onderling overleg uit te komen, is het naar het oordeel van de commissie in deze fase nog te vroeg voor arbitrage.Art. 5.2

De Arbitragecommissie, 29 aug 2014 23:58 (CEST)

Opschonen wikiversiteit


Achtergrond

Als gebruiker van Wikipedia klikte ik ergens in 2011 voor het eerst op de knop 'bewerken'. Ik wilde wat informatie over mijn vakgebied SAP HCM op wikipedia zetten. Mijn wijziging werd direct weer teruggedraaid omdat mijn toevoeging niet encyclopedie waardig was. Ik ben toen op zoek gegaan naar plekken op het internet waar ik wel kon discussiëren, vragen stellen, enz. Ik heb een tijdje van het wikia-platform gebruik gemaakt tot ik in 2011 de wikiversity ontdekte.

De afgelopen jaren ben ik helemaal verslaafd geraakt aan de wikiversiteit en heb ik bijna 4000 pagina's aangemaakt. De afgelopen jaren waren wel heel eenzaam, ik kon niemand overtuigen om met me mee te doen. Deze situatie is gelukkig veranderd. Inmiddels hebben enkele ervaren Wikipedianen zich gemeld om de wikiversiteit te gaan verbeteren.

Ik ben alleen niet heel tevreden over de manier waarop e.e.a. verloopt en omdat ik bang ben dat content verloren gaat heb ik besloten om de arbitrage commissie om hulp te vragen.

Naar mijn mening is de wikiversiteit een plek waar, in tegenstelling tot wikipedia, weinig regels gelden. De leercirkels (op de Engelse wikivesiteit wordt gesproken over 'learning groups') zouden, naar mijn mening, veel ruimte moeten krijgen om te bepalen hoe ze hun leerprocessen inrichten.

Waar de discussie op dit moment over gaat is of de wikiversiteit bedoeld is als plek waar vragen gesteld kunnen worden en discussies gevoerd kunnen worden. Niet alleen maar op de overlegpagina, maar ook op de hoofdpagina. Leren begint, naar mijn mening, namelijk met het stellen van vragen.

Daarnaast maak ik me zorgen over de content die straks verwijderd gaat worden. Hoewel ik degene ben geweest die de content op de wikiversiteit heb gezet is deze content tot stand gekomen met de hulp van velen. Ik zou het zonde vinden als deze content verloren gaat. Ik ben reeds aan het proberen om een provider te zoeken waar ik een backup van de huidige content neer kan zetten zodat deze niet verloren gaat.

Meer achtergrond

Meer achtergrond is te vinden op de overlegpagina van custodian Romaine:

https://beta.wikiversity.org/wiki/User_talk:Romaine

Het onlangs geopende forum, hierop staan ook de richtlijnen die we onlangs bedacht hebben:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Forum

Te verwijderen pagina's:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Te_verwijderen_pagina%27s

Waar we het wel over eens zijn
 • De afgelopen jaren kon ik in mijn eentje mijn gang gaan. Wellicht dat ik op sommige punten de verkeerde keuzen heb gemaakt. Ik ben bereid om water bij de wijn te doen en content die onjuist, niet zinvol, enz. is aan te passen.
 • Een van de opgestelde richtlijnen is dat je niet aan (zelf)promotie mag doen. Hoewel ik van mening ben dat de regels op de wikiversiteit soepeler gehanteerd zouden kunnen worden op de wikiveristeit is het niet de bedoeling om aan (zelf)promotie te doen. Overigens zou ik de teksten willen aanpassen om de schijn van promotie weg te nemen i.p.v. de content rücksichtslos te verwijderen.
Wat ik graag zou willen

Ik ben niet heel ervaren met de wikimedia procedures, dus ik weet niet zeker of de Arbitrage commissie mij kan helpen.

Ik heb ook reeds aangeklopt bij Wikimedia Nederland of zij een discussie over de toekomst van de wikiversiteit zouden willen faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Tim Ruijters, Timbo (overleg) 1 aug 2014 11:08 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 aug 2014 11:32 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat de zaak niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1. van de reglementen. De Arbitragecommissie houdt zich alleen bezig met zaken die spelen op de Nederlandstalige Wikipedia, niet met zaken op buurprojecten als Wikiversiteit. Ook gezien het feit dat de aanvrager op eerstgenoemd project minder dan 100 bewerkingen heeft gedaan, kan de commissie dit verzoek op basis van artikel 5.1 van voornoemde reglementen niet aannemen.

De Arbitragecommissie, 3 aug 2014 00:28 (CEST)

Verzoek Abctalk


Gebruiker Abctalk heeft hier een verzoek geplaatst, dat aan de ArbCom is gericht. Het verzoek is via-via bij OTRS terecht gekomen, vanuit die functie maak ik de ArbCom er hierop attent. ed0verleg 1 aug 2014 17:35 (CEST)

Dank voor de melding, maar het e-mailadres genoemd op Wikipedia:Arbitragecommissie is beschikbaar als directe lijn en in de gegeven link wordt niet aan de Arbitragecommissie gerefereerd, en de gebruiker heeft minder dan 100 bewerkingen gedaan. Daarom moet de commissie een verzoek op grond van artikel 5.1 van haar reglementen afwijzen. De Arbitragecommissie, 2 aug 2014 01:46 (CEST)

ArbCom


Geachte leden van de Arbitrage Commissie,

Met de uitspraak inzake het dossier Navalia[1] overtreden de leden van de ArbCom niet alleen het eigen regelement, zoals collega MoiraMoira reeds opmerkte,[2] zij treden ook iedere fatsoensnorm met voeten door het onderwerp van de uitspraak (ondergetekende) ervan pas op de hoogte te stellen nadat de uitspraak is gepubliceeerd en zonder haar enige mogelijkheid tot een weerwoord te bieden. Uit de rechtvaardiging dat het verzoek is afgewezen, terwijl de Arbitragecommissie toch een uitspraak doet blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom zich niet bewust zijn van de definitie van het woord "uitspraak" in de context van de werkzaamheden van de ArbCom. Zoals collega MoiraMoira terecht betoogt[2], een beetje zwanger bestaat niet.

Uit die uitspraak blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom hebben verzuimd zich in het geschil in kwestie te verdiepen alvorens zich een oordeel aan te matigen, maar zich kritiekloos bij een beroep op de "toon" hebben aangesloten, waarbij de kwaliteit van de encyclopedie niet ter zake lijkt te doen.[3] Dit is plichtsverzuim gezien het mandaat dat de ArbCom van de gemeenschap heeft gekregen en een grofheid jegens de betrokken gebruiker.

Het beleefd-en-zakelijk-fetisjisme dat de leden van de ArbCom ook in deze uitspraak tentoon spreiden en kennelijk als panacea beschouwen brengt de encyclopedie grote schade toe door juist de meest betrokken medewerkers te dwarsbomen en ondermijnt de geloofwaardigheid van het Wikipedia-instituut ArbCom, de gemeenschap en de encyclopedie zelf. Het laten prevaleren van de toon boven de inhoud, het proces boven de kwaliteit van de encyclopedie is dodelijk voor het doel dat de gemeenschap zich heeft gesteld: het opbouwen van een neutrale, relevante en verifieerbare encyclopedie, een gestructureerde verzameling van menselijke kennis.

Dat competente bijdragers (zoals Notum-sit[4]) wel eens hun geduld verliezen, ligt voor de hand vanwege het dunning-krugereffect, waardoor het lastig is op grond van feiten en overleg een incompetente bijdrager te corrigeren. Dit effect speelt niet alleen in de zaak Navalia, maar is wijdverspreid op de nederlandstalige Wikipedia.

De momenteel voorliggende verzoeken om herziening van oordelen van de Arbitragecommissie, spreken hier boekdelen.[5][6][7]

Ik verzoek de Arbitrage Commissie dan ook de leden van de Arbitrage Commissie wegens gebleken incompetentie van hun taken te ontheffen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Hoogachtend,

Kleuske (overleg) 13 jul 2014 20:08 (CEST)

Bronnen, noten en/of referenties

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 14 jul 2014 21:36 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen omdat dit niet de correcte procedure is om een voltallige Arbitragecommissie af te zetten. De correcte procedure staat beschreven in artikel 3.12 van de reglementen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:29 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Herzieningsverzoek Kalsermar


Op 27 juni 2014 16:28 ontving de arbitragecommissie de volgende e-mail:

Beste Arbcomleden,

Al een tijdje loopt de meest recente zaak die tegen Paul K. en mijzelf geldt. Hierin wordt oa aan ons tweeen verboden bij te dragen aan lemmata die het Arabisch-Israelische conflict aangaan. Graag zou ik jullie willen verzoeken dit nog eens te gaan bekijken. Er is sinds die uitspraak veel vooruit gegaan en het lemma Zesdaagse Oorlog bijvoorbeeld is tot iets moois uitgegroeid.

Overleg loopt soms nog wat stroef her en der maar toch geloof ik dat het mogelijk moet zijn om de bewerkingsbeperkingen op te heffen zonder dat dat meteen in heibel ontaardt. Wellicht kan de Arbcom dat als met een proeftijd in stellen zodat bij hernieuwd conflict de beperkingen weer worden ingesteld. Sinds de beperkingen is de activiteit van Paul K. ook verminderd naar het lijkt. dit in mijn ogen doordat deze helaas nooit het overleg benutte voor inhoudelijke zaken. tijdens de door gebruikers Saschaporsche en, vooral, MWAK, aangebrachte verbeteringen in dat lemma is niets van Paul K. vernomen op het overleg. Dit sterkt mij in de overtuiging dat het komen tot een neutraal en acceptabel lemma nooit zijn doel is geweest.

Ik ben niet van zins om erg actief te worden op die lemmata maar zou wel graag de mogelijkheid hebben her en der wat aanpassingen te doen, zoals altijd nav overleg uiteraard. Niet al te veel andere gebruikers kijken regelmatig naar deze lemmata en het zou de encyclopaedie ten goede komen denk ik als mijn bewerkingsbeperkingen opgeheven of iig verminderd wordt.

Met vr. gr.

Kalsermar


De arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De arbitragecommissie, 3 jul 2014 20:55 (CEST)

Reactie Paul K.

Geachte ArbitrageCommissie,

Jullie hebben mij uitdrukkelijk gevraagd op bovenstaand verzoek te reageren, hetgeen ook logisch is aangezien ik erin genoemd word (op weinig vleiende wijze), en omdat het betrekking heeft op maatregelen die ook voor mij gelden. Maar ik heb het zeer moeilijk gevonden om te beslissen hoe te reageren. Dit heeft voornamelijk twee oorzaken:

1. In het verleden heeft de (toenmalige) ArbitrageCommissie alle door mij aangedragen argumenten totaal genegeerd, en mij steeds verdere beperkingen opgelegd zonder ook maar enigszins aannemelijk te maken dat ik iets verkeerds gedaan zou hebben of ook maar enigszins geloofwaardig te maken dat ik beperkingen verdiend zou hebben.

2. Bij de artikelen die te maken hebben met het Israëlisch-Palestijnse conflict heb ik steeds een consequent neutrale lijn voorgestaan en geprobeerd te verwezenlijken. Mijns inziens moeten alle artikelen zo geschreven worden dat er niet aan te merken is waar de persoonlijke voorkeuren van de auteurs liggen. Daarbij heb ik voortdurend te maken gekregen met tegenwerking door een klein aantal gebruikers, waarbij gescheld en verdachtmakingen niet van de lucht waren. Hierin heeft gebruiker Kalsermar steeds een hoofdrol gespeeld. Daarbij heb ik nooit op dezelfde manier gereageerd; ik heb mij altijd onthouden van gescheld, en heb nooit iets geschreven dat als een echte persoonlijke aanval kan worden gezien, ondanks de vele provocerende PA`s van zijn kant. In plaats van dat eerlijke feit te erkennen heeft de AC in 2008, 2012 en 2013 steeds verdere beperkingen opgelegd aan hem en mij beiden. Daarbij werden alle door mij aangedragen argumenten gewoon genegeerd. De toenmalige AC is daarbij op een ontstellende manier in gebreke gebleven om onderscheid te maken tussen dader en slachtoffer. Een logisch gevolg hiervan is dat er bij mij enige wanhoop ontstaan is t.a.v. de vraag of de AC ooit open zal staan voor redelijke argumentatie van mijn kant.

Hoe kwam ik in een AC-uitspraak terecht?

Ik doe een beroep op de AC om nog eens vanaf het begin te bekijken hoe ik eigenlijk ooit in een AC-uitspraak terecht gekomen ben. In 2008 waren er hevige conflicten tussen Kalsermar en de niet meer actieve gebruiker Adri1973. Kalsermar beledigde Adri1973 vaak heftig, waarop de laatste ook af en toe met persoonlijke aanvallen reageerde. Ik probeerde daarin af en toe te bemiddelen, maar inhoudelijk moest ik vaker steun geven aan Adri1973 dan aan Kalsermar, omdat mijn eerlijke mening was dat de niet-neutrale bijdragen veel vaker en ernstiger van de laatste dan van de eerste kwamen (al vond ik dat ook bij Adri1973 een zeker POV niet altijd afwezig was, in zijn geval anti-Israëlisch.) Kalsermar heeft toen bij de AC een klacht ingediend tegen Adri1973 en tegen mij.

In de uitspraak van maart 2008 stelde de AC vast dat de twee gebruikers Kalsermar en Adri1973 zich in twee verschillende kampen lijken te bevinden. Ook dat zich regelmatig tussen hen beiden “revertacties” voordeden, met de toevoeging: "waarbij het initiatief in eerste instantie ligt bij Kalsermar". Verder werd vastgesteld dat zowel Kalsermar als Adri1973 persoonlijke aanvallen op elkaar gericht hadden. Ik werd daarbij NIET genoemd. De AC legde vervolgens enkele beperkingen op zonder namen te noemen. Omdat Kalsermar zijn klacht gericht had tegen Adri1973 en mij, is steeds maar aangenomen dat de maatregelen voor deze drie gebruikers golden. Daarmee was ik dus in beperkingen terechtgekomen zonder dat de AC mij genoemd had bij de PA`s of "revertacties", alleen maar doordat Kalsermar het nodig geacht had zijn klacht tegen Adri1973 en mij samen te richten.

Adri1973 werd een van de diverse gebruikers die de nare strijd met Kalsermar na enige tijd niet meer volhielden en hij droeg niet meer bij. Daarna ging Kalsermar zijn veelvuldige PA`s vaak op mij richten, omdat ik een van de weinigen was die het nog aandurfden de neutraliteit van Wikipedia tegenover hem te verdedigen. Overigens moesten anderen het ook vaak ontgelden, hier noemde Kalsermar b.v. iemand "ongedierte". (En in dezelfde bijdrage praatte hij zijn mond voorbij door openlijk uit te komen voor zijn pro-Israëlische en anti-Palestijnse "bias". Citaat: "Bij een keuze tussen een democratie met vrijheden voor ieder en de moordenaars van toeristen en discogangers is er geen keuze.")

In december 2010 deed Kalsermar nog een (door de AC afgewezen) verzoek om nieuwe maatregelen tegen mij te nemen. Hierin voerde hij in volle ernst als argument aan "persoonlijke betrokkenheid met familie die in de regio woont", "familiale banden" en "Een deel van mijn familie woont in Israel". Dat ik kritiek meende te mogen hebben op zijn naar mijn eerlijke mening niet-neutrale bijdragen zonder kennis te hebben van zijn "persoonlijke situatie" noemde hij eventjes "het laagste wat een mens een ander mens kan aandoen". (!) M.a.w. hij komt openlijk voor zijn POV uit, en eist van anderen dat zij hun gedrag op Wikipedia daaraan aanpassen!

Mijn beroep tegen een blokkering oneigenlijk gebruikt

In februari 2012 meende ik in goed vertrouwen bij de AC in beroep te kunnen gaan tegen een mijns inziens ten onrechte opgelegde blokkering. De AC nam zogenaamd dit verzoek "in behandeling", maar liet de week van de blokkering verstrijken zonder reactie, en ruim drie weken later kwam ze tot mijn verbijstering ineens met een "uitspraak" waarin mij nieuwe beperkingen werden opgelegd, waaronder een verbod om bij te dragen aan artikelen "die te maken hebben met het Arabisch-Israëlisch conflict". Dit kreeg geen enkele andere motivering dan "De arbitragecommissie constateert dat er sprake is van een voortdurend conflict"! Aan mijn argumenten tegen de blokkering werd geen woord vuil gemaakt, en er werd zelfs geen poging gedaan om ook maar IETS aan te wijzen dat ik verkeerd gedaan zou hebben. Het feit dat Kalsermar mij regelmatig uitscheldt en tegenwerkt was dus voldoende reden om MIJ beperkingen op te leggen. Wat voor rechtspleging is dit? Op deze reactie van mij (“Schokkend onrecht”) kwam geen antwoord, evenmin als op protesten van diverse anderen. En dit door gebruiker Marrakech ingediend goed gemotiveerd verzoek om de maatregel tegen mij in te trekken werd 10 dagen later naar de Op. verplaatst zonder enig antwoord. Ik denk dat iedereen kan begrijpen dat dit oneigenlijk gebruik van een beroep tegen een blokkering mijn vertrouwen in de bereidheid van de (toenmalige) AC om een zaak eerlijk te bekijken hevig geschokt heeft.

Ik vestig nog de aandacht erop dat het opleggen van dit onderwerpsverbod aan Kalsermar en mij de vervulling was van een vele malen door Kalsermar geuite wens. (Kalsermar ontkende dat vreemd genoeg later, maar gebruiker Whaledad en ik hebben hier liefst vijf plekken genoemd waar Kalsermar dit onderwerpsverbod uitdrukkelijk wenste.) Dit betekent dus dat de gebruiker die met zijn veelvuldige PA’s het "conflict" veroorzaakt heeft wordt beloond en op zijn wenken bediend, ten koste van iemand die altijd onberispelijk en zonder PA’s overlegt.

”Evaluatie” van 2013

In februari 2013 was de AC aan een "evaluatie" van de maatregelen toe, en vroeg Kalsermar en mij om onze mening. Ik heb er veel tijd in gestoken om deze uitvoerige reactie op te stellen, waarin ik opnieuw alles op een rijtje gezet heb, en enkele concrete en constructieve voorstellen gedaan heb om de situatie te verbeteren. Kalsermar kwam met een reactie waarin hij mij beschuldigde van "voortdurende intimidatie" en ook nog schreef dat hij van mij "onpasselijk" wordt en zich door mij "meer en meer persoonlijk bedreigd" voelt.

Op 30 april 2013 kwam de AC met de evaluatie. Deze was wat uitvoeriger dan de "uitspraak" van 2012, en er werd nu in elk geval gepoogd argumenten te geven, maar tot mijn teleurstelling werd daarbij opnieuw geprobeerd een voorstelling van zaken te geven alsof het hier om een symmetrisch conflict gaat, m.a.w. alsof het gaat om twee partijen die beiden evenzeer tot de orde geroepen moeten worden. De concrete voorstellen die ik gedaan had werden geheel genegeerd. Geen woord erover. Vastgesteld werd dat Kalsermar "vanuit een overwegend Joods-Israëlisch standpunt bijdraagt in dit conflict" (wat voor niemand moeilijk vast te stellen is) en dat hij "dikwijls vervalt in cynische bijdragen, die de kans om samen tot een oplossing te komen, behoorlijk bemoeilijken". Tegelijk werd echter over mij beweerd "dat deze vanuit een overwegend pro-Palestijns standpunt bijdraagt".

Dit laatste ontken ik categorisch. Altijd probeer ik ervan uit te gaan dat uit de artikelen geen persoonlijke voorkeuren van de auteurs moet blijken. Met het oog daarop ga ik POV in de artikelen tegen, van welke kant ze ook komen. Dat op Wp. pro-Israëlisch POV vaker voorkomt dan anti-Israëlisch POV is uiteraard niet mijn schuld. Als ik zie dat gepoogd wordt een artikel een anti-Israëlische of pro-Palestijnse kleur te geven kant ik me daar evenzeer tegen. Enkele voorbeelden hiervan die ik zo gauw kon vinden:

 • 1. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef dat de manier waarop Israël een Joodse meerderheid kreeg "kwalijk" te noemen is.
 • 2. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef dat al iemands informatie kwam "van zionistische leugenaars".
 • 3. Hier heb ik me ertegen gekant dat iemand schreef over "de misdadige schurkenstaat genaamd Israël".

Ook probeer ik te voorkomen dat een artikel eenzijdig wordt naar de ene of naar de andere kant. Hier heb ik b.v. aan het artikel “Zesdaagse Oorlog” toegevoegd dat president Nasser sprak over “vernietiging van Israël”, om zo te voorkomen dat de lezer de indruk krijgt dat de verantwoordelijkheid voor deze oorlog uitsluitend bij Israël lag.

Het is een ronduit bittere ervaring dat de manier waarop ik door de jaren heen zo integer mogelijk op een neutrale manier aan Wikipedia probeer bij te dragen door de vroegere AC’s niet alleen geen waardering kreeg, maar zo vreemd miskend en zelfs afgestraft werd.

"Denigrerend of anderszins negatief"

Verder werd in deze nieuwe uitspraak de (niet onredelijke) bepaling dat beiden "zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten" vervangen door een veel hardere formulering: "Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere (…) medegebruikers". Deze wijziging heeft alleen maar narigheid opgeleverd, en de deur geopend voor een schromelijk met twee maten meten. Wat wel of niet een "negatieve" uitlating genoemd kan worden blijkt door de ene moderator heel anders gezien te worden dan door de andere, waarbij helaas vaak de indruk ontstaat dat de persoonlijke sympathieën en antipathieën van sommige moderatoren de doorslag geven. Enkele voorbeelden:

 • 1 Hier legde moderator .marc mij (op verzoek van de welbekende Knowalles) een blokkering op alleen omdat ik me verdedigde tegen iemand die mij verdacht trachtte te maken met een (later door moderatoren verwijderde) grove privacyschending en mij ook nog valselijk in verband bracht met het fascistische "Voorpost". Dit werd gedaan door .marc hoewel twee andere moderatoren zich al tegen de blokkering uitgesproken hadden.
 • 2 Hier blokkeerde dezelfde .marc mij (op verzoek van dezelfde Knowalles) alleen omdat ik schreef dat het "een pijnlijke domheid" is om te zeggen "dat als er twee partijen vechten er altijd twee schuld hebben".
 • 3. Maar hier diende ik eindelijk eens een blokkeringsverzoek in tegen Kalsermar omdat grote aantallen PA’s van zijn kant me echt te veel werden. Aanvankelijk ging het "slechts" om vijftien harde schendingen van de AC-uitspraak (beledigingen als "zeer geniepig", "stoken", "het is tekenend dat je hier weer een jankverhaal komt houden" enzovoort). In de discussies die hierop volgden kwamen vele nieuwe PA ’s van de kant van Kalsermar tegen mij, totdat uiteindelijk gebruiker Whaledad zesendertig PA’s van Kalsermar tegen mij verwijderde, zie hier. Tot mijn stomme verbazing werd vervolgens het verzoek hier toch nog afgewezen door moderator CaAl, die nota bene hier al gedreigd had mij te blokkeren alleen omdat ik dit evident zeer gegronde blokkeringsverzoek ingediend had. Een duidelijker voorbeeld dat de AC-uitspraak in deze vorm meten-met-twee-maten in de hand werkt is nauwelijks denkbaar.

Vreemd genoeg zag Kalsermar, ondanks al het boter op zijn hoofd en ondanks de evidente wijze waarop hij voorgetrokken werd, in het onder 3. genoemde aanleiding om zich opnieuw bij de AC te beklagen, nl. in het verzoek "Werking uitspraak zaak Kalsermar" van 2013-07-20. Hierin uitte hij zelfs nieuwe beledigingen aan mij, zoals "de pogingen van Paul K. om mij persoonlijk te zieken" en "komen stoken". En kennelijk in volle ernst vroeg hij om nieuwe maatregelen tegen mij. Dit wekt toch echt de indruk dat hij het vanzelfsprekend is gaan vinden dat AC-uitspraken alleen in zijn voordeel en in mijn nadeel toegepast mogen worden. Begrijpelijkerwijze heeft de AC dit verzoek afgewezen en in plaats daarvan uitgesproken dat het door CaAl afgewezen blokkeringsverzoek alsnog moest worden uitgevoerd, zie hier.

De voortdurende beledigingen van de kant van Kalsermar en de kwetsend selectieve wijze waarop de AC-uitspraak door sommige moderatoren wordt toegepast (mij blokkeren voor futiliteiten maar tientallen grove schendingen van zijn kant door de vingers zien) hebben mij enigszins gedemoraliseerd en werden voor mij aanleiding mijn activiteit op Wikipedia enige tijd vrijwel stil te leggen. (Tussen najaar 2013 en voorjaar 2014 heb ik niet noemenswaard bijgedragen.) Op het ogenblik probeer ik het weer, maar de onrechtvaardige AC-uitspraak, die geen onderscheid maakt tussen dader en gedupeerde, voel ik steeds als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen. Het bewerkingsverbod maakt mij gedeeltelijk vleugellam, en bij elk ook maar enigszins kritisch woord dat ik schrijf kan er iemand uit de lucht komen vallen die een blokkeringsverzoek indient en kan er een moderator zijn als voormalig moderator .marc die dat dan nog honoreert ook.

Verzoeken

Ik wil dan de ArbitrageCommissie de volgende verzoeken doen:

 • 1 Eindelijk eerlijk uitspreken dat de persoonlijke aanvallen die aanleiding gaven om van een "conflict" te spreken zeer overwegend, zo niet uitsluitend van de kant van Kalsermar komen, en er geen sprake is van zodanige misdragingen van mijn kant dat een AC-maatregel tegen mij nodig is. De maatregel jegens mij dus opheffen.
 • 2 Het onderwerpsverbod voor gebruiker Kalsermar handhaven, maar daarbij is het aan te raden om het onmogelijke verbod op elke "denigrerende of anderszins negatieve" uitlating om te zetten in het oude en veel redelijkere "zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten". De argumenten hiervoor staan hierboven.
 • 3 Alsnog serieus de twee constructieve voorstellen in overweging nemen die ik deed bij de evaluatie in maart 2013, en die ik hier herhaal:

<< Aangezien de problemen rond dit onderwerp zich niet beperken tot Kalsermar en mij doe ik het verzoek dat twee maatregelen worden afgekondigd die voortaan gelden voor iedereen die deze artikelen bewerkt. Dit kan duidelijk gemaakt worden als, naar het voorbeeld van de Engelstalige Wp., zodra iemand klikt op “bewerken” een kennisgeving verschijnt die dit meedeelt. Die twee maatregelen zouden moeten zijn:

a. De maatregel uit de uitspraak van 2008 wordt hersteld dat ongedaanmakingen van bewerkingen van een ander 24 uur tevoren op de Op. moeten worden aangekondigd. De maatregel gold toen voor drie gebruikers (Kalsermar, Adri1973 en ik), maar zou voortaan voor iedereen moeten gelden.

b. Een maatregel wordt afgekondigd die op de Engelstalige Wp. al van kracht is: elke gebruiker mag op deze artikelen slechts één ongedaanmaking per 24 uur verrichten.

Toelichting hierbij: als men op Wp-En klikt op "edit this page" b.v. bij dit artikel over Hamas, dan verschijnt deze melding:

WARNING
In accordance with Wikipedia:Requests for arbitration/Palestine-Israel articles#Further remedies, editors of this article are restricted to 1 revert per 24 hours. Violations of this restriction will lead to blocks.

Deze twee maatregelen zullen in elk gevel heftige bewerkingsstrijd krachtig tegengaan. Ze maken elkaar niet geheel overbodig, aangezien denkbaar is dat iemand 24 uur tevoren een hele serie ongedaanmakingen aankondigt. Het zou echter al een belangrijke bijdrage zijn als slechts een van de twee wordt afgekondigd. >>

Ik vertrouw erop dat de huidige ArbitrageCommissie deze verzoeken ernstig zal nemen.

-- Paul K. (overleg) 29 jul 2014 05:35 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van het bovenstaande.
De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 06:56 (CEST)

Reactie Kalsermar

Tja beste Arbcomleden, QED zou ik zeggen. Inhoudelijk komt het er maar niet van en terwijl ik zelf liever naar de toekomst kijk is het duiken in het verleden typisch. Het is de arbcom welbekend wie er inhoudelijk overlegt en wie daarin telkens niet thuis geeft. Ook is het de arbcom denk ik welbekend dat steeds meer mensen hopeloos worden van de taktiek die mijn collega gebruikt hier, hier, hier, hier, hier, hier onderaan Peter b. De afwijzing van het bemiddelingspoging van collega whaledad en het vervolgens het aantal doorstrepingen waar ik Whaledad toestemming voor gaf gebruiken als wapen tegen mij (de beroemde 36 PAs waaronder juweeltjes als "grote mond", "bestuurslid", "onbuigzaam", "zeurreactie", "de wind van voren" etc...) zijn hierin schreinende voorbeelden.

Ik kan slechts mijn verzoekje herhalen. De lol om veel bij te dragen is er al lang uitgemept maar het zou fijn zijn om middels overleg nog wat bij te kunnen dragen en zaken te kunnen verbeteren inhoudelijk. Het juweeltje dat nu [Zesdaagse oorlog]] heet (dank MWAK) middels een zeer kleine en bescheiden overleg deelname van mijzelf is een mooi voorbeeld hoe het werken kan. --Kalsermar (overleg) 29 jul 2014 17:06 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van het tussengevoegde, heeft de tussenvoeging verplaatst naar onder de mededeling dat de commissie heeft kennisgenomen van het bovenstaande, en verzoekt eenieder om geen berichten tussen te voegen als daardoor reacties niet meer op elkaar aansluiten.
De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 18:58 (CEST)

Dupliek Paul K.

Naar aanleiding van deze recente bijdrage toch maar een reactie van mij. Doordat ik sinds het afgelopen najaar geruime tijd zeer terughoudend ben geweest met bijdragen over het controversiële onderwerp, is er voor gebruiker Kalsermar niet veel aanleiding geweest mij op zijn gebruikelijke manier te beledigen. Er is echter niets dat wijst op enige verandering in zijn gedrag, zoals hieruit (opnieuw) blijkt.

Wie de bedoelde discussie (zie hier) bekijkt kan zonder moeite vaststellen:

- Kattenkruid en Robotje geven gewoon argumenten waarom een bepaald artikel niet als een geschikte neutrale bron beschouwd kan worden;

- Kalsermar geeft de titel van het bewuste artikel niet juist weer, zodat het POV-karakter minder opvalt:

- Kalsermar reageert met denigrerende uitingen als: "Je gestalk van mij begint oud te worden Robotje, en is slecht voor je gezondheid" en "Je glijdt steeds verder af Robotje en dat kan niet goed voor je zijn." (Kalsermar heeft voor mij blokkeringen aangevraagd en gekregen voor veel onschuldigere bijdragen.)

- Nota bene op de Op. van deze AC-pagina gebruikt Kalsermar (zonder duidelijke aanleiding) zelfs de beschuldiging "gluiperig". (Opnieuw een demonstratie dat hij de voor hem en mij geldende AC-uitspraak schendt wanneer hij wil, en steeds probeert te hanteren als alleen voor mij geldend.)

Helaas moet dus vastgesteld worden dat er geen tekenen zijn die wijzen op verbetering in het gedrag van Kalsermar. Het lijkt dus evident dat, zoals hierboven al betoogd, de maatregelen met betrekking tot hem zeker niet opgeheven kunnen worden. Paul K. (overleg) 12 aug 2014 12:50 (CEST)

Reactie

Het begint vermoeiend te worden steeds maar weer op evidente leugens te moeten reageren maar het kan toch niet onbeantwoord blijven. Wie de links bekijkt kan inderdaad een paar dingen eenvoudig vaststellen:

 1. Een vraag van mij aan Kattenkruid wordt door Robotje met een evidente onwaarheid beantwoord. Robotje doet dit soort onconstructieve bijdragen wel vaker om de discussies die ik probeer te starten over inhoudelijke zaken te frustreren bij gebrek aan steekhoudende argumenten. Het begon al op Kattenkruid's OP waar Robotje meent te moeten reageren.
 2. Paul K. zegt in navolging van robotje dat ik de titel van het bewuste artikel niet goed weergeeft terwijl ik, zoals eenvoudig is na te gaan, niets meer of minder heb gedaan dan de bijdrage van een anonieme gebruiker verbatim te kopieren en plakken. Dit is de bekende taktiek. Die grote boze Kalsermar is POV bezig en geeft zaken verminkt aan (rara waar robotje die term vandaan heeft!). Dat is nou precies het probleem in dit conflict. Overleg kan of wil men niet beantwoorden met inhoudelijke zaken dus moet de discussie op een zijspoor worden gebracht. Inhoudelijk wordt iig niet thuis gegeven.
 3. Robotje frustreert opzettelijk overleg bij een onderwerp waar hij verder geen enkele betrokkenheid heeft enkel en alleen omdat ik er iets over te zeggen heb. Daarna komt hij na mijn "is slecht voor je gezondheid" met het belachelijk en lachwekkende beschuldiging dat ik hem met physiek geweld dreig! Dat is gestalk en iets waar de arbcom beperkingen aan zou moeten stellen. Er was geen enkele aanleiding daar voor Robotje om te reageren op de manier die van hem bekend is. Dit is de kat uit de boom lokken om hem te kunnen straffen en hij zou zich hiervoor diep moeten schamen. Dat dit een gluiperige manier van werken is voor Robotje is iets dat ik zeker niet terug zal nemen. Het beestje moet nu eenmaal een naampje hebben.
 4. Het zal de Arbcom ook niet ontgaan dat het Paul K. is die steeds zichzelf als brandschoon ziet. Dat hebben jullie al in een eerdere uitspraak vastgesteld. Grappige is dat hij zegt dat ik de uitspraak alleen voor hem wil laten gelden terwijl het enige dat ik voorstelde in dit verzoek was een milde versoepeling van de beperkingen voor ons beidde met instandhouding van beperkingen over bijdrages, overleg enz. terwijp het juist Paul K. is die in zijn reactie bepleit dat hij vrij wordt gelaten terwijl de uitspraak voor mij alleen zou moeten blijven bestaan!
 5. Hier staat nog een klein overzichtje van min of meer recente voorbeelden van zaken waarvan Paul K. zegt dat hij nooit doet. Uitspraken als "amputatie", "verminking", "bagger", "schop uitdelen", "pestgedrag", "hardnekkig getreiter", "hatelijk en denigrerend". Het is dus duidelijk dat ik met woorden als "gestalk" en "gluiperig" de Grote Overtreder ben, niet?

Het is dus duidelijk dat er absoluut geen verandering is in het gedrag van Paul K. Iemand die met bar weinig overleg over inhoudelijke zaken komt en die overtuigd is van zijn eigen onfeilbaarheid. Een blik op zijn GP zal dat op een pijnlijke doch komische manier duidelijk maken. Dit verzoek is een prima voorbeeld. Een simpel verzoek aan jullie voor versoepeling wordt gebruikt om niet alleen in het verleden te duiken (iets waar jullie ook al bekend mee zijn gezien jullie vorige uitspraak) met een boekdelen lange reactie maar ook nog eens om mij zoveel mogelijk te beschadigen met evidente onwaarheden en insinuaties om zo zelf vrijuit te kunnen gaan en de enige die inhoudelijk overlegt en met bronnen aan komt zetten monddood te maken en te houden.

De Arbcom hoeft eigenlijk maar naar twee gebeurtenissen te kijken en dat allemaal in slechts een lemma, Zesdaagse Oorlog. Vergelijk de jarenlange frustraties over bijzaken, controversiele uitspraken en opiniestukken waarbij Paul K. bar weinig inhoudelijk overlegt en de voortslepende ellende op dat lemma met de vooruitgang op dat lemma in de laatste 6-12 maanden met maandenlange afwezigheid van Paul K. op dat lemma. Het is nu verwoorden tot een mooi ding, een lemma dat met name over datgene gaat wat de titel aangeeft, namelijk de oorlog, en niet over uitspraken van een of andere ontslagen politicus jaren na zijn dood gepubliceerd of een speech van een andere politicus die niet eens over deze oorlog ging en waar twee zinnen uit twee uur spreken worden uitgelicht als "belangrijke analyses". Ik ben trots op de zeer kleine bijdrage die ik daaraan heb geleverd en ben dankbaar aan MWAK (en Saschaporsche) voor het werk dat daar verzet is. MWAK is datzelfde nu aan het doen op Jom Kippoer Oorlog.

Dat en wat op mijn simpele verzoek hier volgt... dat is waar de arbcom over moet oordelen. Constructief overleg en vragen stellen over bijdrages versus frustreren van dat overleg en door blijven zeuren over jaren oude kwesties. --Kalsermar (overleg) 12 aug 2014 16:40 (CEST)

Onsmakelijk

Het is bijzonder onsmakelijk dat één van de Arbcom leden hier op zodanige manier zijn mening uit terwijl er een zaak loopt. Ieder vertrouwen op een normale en onpartijdige afhandeling is hiermee weg.

Een zichzelf onpartijdig noemend arbiter stelt in een enkele bijdrage dat de beschuldiging van Robotje dat ik een tekst (die ik verbatim heb gekopieerd en geplakt) heb verminkt zakelijk en inhoudelijk is terwijl de absurde beschuldiging dat ik Robotje middels "is slecht voor je gezondheid" met physiek geweld dreig terecht is. Ook voor deze VanBuren geldt nu dat ik deze houding zeer slecht voor zijn of haar gezondheid acht. Over corruptie gesproken. --Kalsermar (overleg) 12 aug 2014 20:55 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie meent dat de neerwaartse spiraal in het gedrag van Kalsermar en Paul K. de laatste jaren voorzichtig ten goede is gekeerd. Beiden weten op de bal te spelen, bijvoorbeeld in deze recente discussie staan beiden zelfs voor hetzelfde doel. Wel is er volgens de commissie nog veel sprake van achterdocht naar elkaar toe, zou Paul K. er verstandig aan doen om onaangenaamheden uit het verleden verder achter zich te laten en kan Kalsermar nog veel verbeteren aan zijn veroordelende toon in overlegsituaties. Dit alles overwogen hebbende, besluit de commissie om het verzoek in te willigen en de thans geldende beperkende maatregelen op te heffen. Er geldt tot 7 maart 2015 een proefperiode waarin de commissie het verloop van de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zal blijven houden.

De Arbitragecommissie, 7 sep 2014 18:57 (CEST)

Herziening beperkende maatregelen Brimz en Annabel


Verzoek deze in te trekken i.v.m. onterecht en overbodig zoals nu toch ook u wel helder moet zijn na geruime verstreken tijd (uw hopelijk verkregen inzicht en ziende de bewerkingen die dit ook adstrueren lijken me beide overduidelijk gewijzigde omstandigheden toe). Beide waardevolle integere gebruikers hebben slechts immer de neutraliteit van de encyclopedie beschermd, ook in het geval van een point of view bewerker, Enkidu, die deze in gevaar bracht doorgaand op artikelen over kernenergie. Als u de bewerkingen van de twee naloopt wordt u dit vanzelf helder. Groet, Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 jul 2014 16:23 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 16:43 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 17 jul 2014 07:58 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie constateert dat er inderdaad geruime tijd is verstreken zonder noemenswaardige incidenten. De maatregelen voor Brimz zijn reeds verlopen; ook de gebruikers Annabel en Enkidu1947 hebben elkaar niet extra opgezocht en hebben zich, waar ze elkaar toch tegenkwamen, in hun bijdragen over het algemeen redelijker opgesteld dan eerder het geval was. Daarom besluit de commissie de in de zaken Kernenergiecentrale Higashidori en Heroverweging Enkidu1947 c.s. opgelegde maatregelen per direct in te trekken. Door de lessen van het verleden hoeft de geschiedenis zich niet te herhalen. Een staat zonder maatregelen kan goed helpen de verhoudingen te normaliseren.

Een punt van zorg is wel de soms nog onzorgvuldige en onduidelijke weergave van de gebruikte bronnen door Enkidu1947, evenals het feit dat hij vragen naar bronnen nog steeds ontwijkt in plaats van ze te beantwoorden, zoals ook eerder al is vastgesteld in de zaak Robotje.1, 2 De Arbitragecommissie wil benadrukken dat op beide punten verbetering nodig is.

In antwoord op de vraag die door Enkidu1947 is gesteld: aangezien alle in het verleden aan Brimz opgelegde maatregelen verlopen zijn, is deze bewerking niet in strijd met eerder genomen beslissingen. Het terugdraaien van de betreffende bewerking is bovendien deugdelijk gemotiveerd, dit in tegenstelling tot de antwoorden die Enkidu1947 op vragen geeft.1, 2

De komende maanden zal de Arbitragecommissie de ontwikkelingen wel kritisch blijven volgen. Zij roept moderatoren op dat ook te doen en bij terugval in de oude patronen snel te reageren. Uiterlijk over zes maanden volgt dan een hopelijk laatste evaluatie.

De Arbitragecommissie 27 aug 2014 20:55 (CEST)

Verzoek tot deblokkade JetzzDG


Op 13 augustus 2014 heeft de Arbitragecommissie van Gebruiker:JetzzDG per e-mail het volgende verzoek ontvangen:

Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissie,

Zoals enkelen van u wellicht al weten ben ik op 12 augustus voor 3 maanden geblokkeerd door Gebruiker:Josq wegens privacyschending. Voor deze vermeende overtreding zijn inmiddels al 4 gebruikers geblokkeerd (geweest); Pieter2, voor de duur van 1 jaar; The Banner, voor de duur van 3 maanden; Lidewij C J., voor de duur van 1 dag.

Het gaat hier om privacyschending óf, zoals dit door de richtlijnen voor moderatoren wordt genoemd: 'Ongewenst openbaar maken van privégegevens'. Hierbij stel ik 2 vragen: Wat zijn privégegevens en stonden er privégegevens in de betreffende e-mail?
Met betrekking tot het eerste: Op internet is geen duidelijke definitie te vinden van privégegevens. Ook de RVM of enige andere richtlijn maakt dit duidelijk. Wel hebben we een geldende 'privacy policy'; Deze vermeld onder 'persoonlijke informatie': '
(a) your real name, address, phone number, email address, password, identification number on government-issued ID, IP address, user-agent information, credit card number;
(b) when associated with one of the items in subsection (a), any sensitive data such as date of birth, gender, sexual orientation, racial or ethnic origins, marital or familial status, medical conditions or disabilities, political affiliation, and religion; and
(c) any of the items in subsections (a) or (b) when associated with your user account. '

Dan haak ik meteen aan op vraag 2: Stonden er in de mail zaken genoemd onder A, B of C hierboven. Mijn persoonlijke antwoord is 'Nee': Josq heeft mij een gecensureerde versie toegestuurd van de e-mail en na het inzien van de oorspronkelijke email kwam ik tot de delen die gecensureerd (en dus bezwaarlijk) waren:
Het ging hier om de vermelding <PRIVACYGEVOELIGE INFORMATIE VERWIJDERD>. Geen van deze zaken zijn in strijd met A, B of C hierboven. <PRIVACYGEVOELIGE INFORMATIE VERWIJDERD>, maar dit vind ik wel heel vergezocht.

Dat privacyschending vergezocht is, is duidelijk aan het feit dat zowel Natuur12, als Wikiklaas, als Mathonius, allen betrokken bij de plaatsing, dan wel beveiliging of ongedaanmaking, hebben geen actie uitgevoerd die in de richting wees van privacyschending. Zij hebben noch dit vermeld in de bewerkingssamenvatting, een verzoek gedaan tot verbergen van versies nog ons hierop aangesproken.
Het volgen van de richtlijn WP:AGF (door moderatoren) is ook ver te zoeken, daar waar zowel The Banner, als ik al aangegeven hebben niet an publiek iemands privacy moedwillig te willen schenden. Had Natuur12 overigens in zijn eerste bewerking aangegeven dat het ging om privacyschending dan had ik hier natuurlijk geen hand in gehad. De beveiliging van Mathonius volstond overigens om de discussie te sussen,

Aangezien ik alleen voor mijzelf kan spreken verzoek ik u mijn blokkade van 3 maanden ongedaan te maken. Hierbij uitgaande van A. het feit dat de privacy niet geschonden is volgens de definities die ik volg, B. wanneer dit al wel gebeurd is, een reprimande voldaan had, daar ik ter goede trouw handelde.

Ook op mijn overlegpagina heb ik een uiteenzetting gegeven van de gebeurtenissen en enkele vragen beantwoord. Ook deze kunt u meenemen in uw beraadslaging.

Daarnaast moet ik opmerken dat ik het opmerkelijk vind dat refereren naar dezelfde informatie een blokkade oplevert van één dag omdat gebruiker een lagere blokkadegeschiedenis heeft. Als laatste wil ik vermelden dat ik de discussie 'Het faciliteren van een blokontduiking' expres niet ter sprake breng, daar dit naar mijn mening niet relevant is aan de blokkade.

Met vriendelijke groet,
Gebruiker:JetzzDG

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 13 aug 2014 11:53 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten die verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 14 aug 2014 14:05 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie heeft het verzoek van Gebruiker:JetzzDG onderzocht en is daarbij tot de conclusie gekomen dat de door hem teruggeplaatste tekst inderdaad privacygevoelige informatie bevatte. Er werden weliswaar geen namen, adressen e.d. in genoemd, maar wel gegevens verstrekt die met enig speurwerk tot concrete personen zouden kunnen worden herleid. De commissie is bereid aan te nemen dat JetzzDG zich bij het terugplaatsen van deze tekst niet bewust aan privacyschending schuldig heeft gemaakt en dat is een verzachtende omstandigheid. Wat ook als verzachtende omstandigheid kan worden aangemerkt, is dat er, gezien het bovenstaande, geen sprake was van een zeer ernstige privacyschending.

Een verzwarende omstandigheid is daarentegen dat JetzzDG niets met de betreffende kwestie te maken had, waardoor zijn bemoeienis in deze niet anders kan worden gekwalificeerd dan als herrie schoppen. Als hij de door hem teruggeplaatste tekst beter had gelezen, had hij bovendien kunnen bevroeden dat deze niet in de haak was. Dergelijk gedrag – het willens en wetens opzoeken en/of uitlokken van conflictsituaties – is schadelijk voor de encyclopedie (zie ook deze zaak). Wat de commissie JetzzDG bovendien zwaar aanrekent, is dat hij zich met zijn actie bewust voor het karretje liet spannen van een ex-gebruiker die het project veel schade heeft berokkend en daarom ook voor onbepaalde tijd geblokkeerd is.

De Arbitragecommissie oordeelt daarom dat de betreffende blokkade terecht is opgelegd.

De Arbitragecommissie, 21 aug 2014 23:37 (CEST)

herziening uitspraak RJB


Geachte Arbitragecommissie,

Uw recente uitspraak tegen RJB was, met het oog op de richtlijnen, op enkele hoofdlijnen begrijpelijk en terecht. Ik ben met u een verklaard tegenstander van een onnodig aanvallende manier van overleggen en problemen benoemen en heb respect voor het ongetwijfeld zeer pittige besluit dat u nam. Desalniettemin ben ik van mening dat uw uitspraak RJB op diverse punten te onzorgvuldig, te beperkend en te negatief bejegent. Door uw uitspraak zijn de verhoudingen binnen de gemeenschap meer dan nodig op scherp gezet. Ik verzoek daarom uw uitspraak te herzien op de volgende punten:

 • RJB beweert dat u tijdens de behandeling van de zaak geen contact met hem hebt opgenomen. Dit lijkt mij in strijd met het fundamentele principe om door middel van overleg tot consensus te komen. Zie ook WP:RVM: Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren. Hoeveel te meer zou dit moeten gelden voor een Arbitragecommissie die moderatoren tot blokkeringen verplicht! Kunt u in algemene zin toezeggen altijd naar hoor en wederhoor te trachten wanneer u van zins bent beperkende maatregelen op te leggen, zodat wellicht nietsvermoedende gebruikers niet overvallen worden door uw uitspraken? Wilt u alsnog met RJB in gesprek gaan, om te proberen eens te worden over een manier waarop hij de waarden die hij fundamenteel acht voor Wikipedia tot uiting kan brengen terwijl de richtlijnen gehandhaafd worden? Ik heb zelf pas een pittig gesprek gehad met RJB, wat resulteerde in zijn excuses voor enkele aanvallende opmerkingen richting andere gebruikers. Dit was in mijn beleving veel productiever dan het strikte handhaven van uw uitspraak. Het schijnt mij toe dat u de overlegroute hebt afgesloten daar waar die van de kant van RJB nog open staat.
 • U verbiedt RJB de toegang tot de OP van Robert Prummel. Ik zie geen enkel verband met het conflict met De Wikischim. Ook zie ik niet in waarom Robert Prummel bijzondere bescherming verdient ten opzichte van de diverse andere gebruikers waar RJB zich regelmatig negatief over uitlaat.
 • U verbiedt RJB zich op een negatieve manier uit te laten over medegebruikers. Het kan echter zeer constructief zijn om negatief gedrag negatief te benoemen. Het is een structurele verdienste van RJB dat hij probleemgedrag vroegtijdig signaleert en benoemt. De toonzetting moet echt anders, maar RJB's achterliggende vaardigheden wil ik toch niet kwijt. Uit de bijdragen van een van uw leden in de discussie hier maak ik op dat het de intentie was om RJB geen andere beperkingen op te leggen dan die eigenlijk voor iedereen gelden. Zou u deze uitspraak dan ook zodanig willen formuleren, bijvoorbeeld dat RJB zich slechts heeft te houden aan de door u geciteerde en door de gemeenschap aanvaarde richtlijnen?
 • U verbiedt RJB de toegang tot WP:REGBLOK. Hier geldt iets soortgelijks. Het indienen van blokverzoeken kan zeer constructief zijn. Op geen enkele wijze motiveert u waarom RJB's bijdragen op deze pagina (dat waren er niet al te veel naar mijn idee) op bijzondere wijze bijdragen aan de door u gesignaleerde problemen. Daarentegen wil ik wijzen op deze casus, waar diverse moderatoren zich vervolgens mee bezig gehouden hebben en tot de conclusie kwamen dat de grote problemen die RJB zag inderdaad een strikte aanpak vragen. Dit illustreert opnieuw de waarde van RJB's bijdragen, ook als iemand die problemen onder de aandacht brengt van moderatoren.

Kortom, mijn verzuchting is: was RJB's toonzetting maar anders. Kunt u, terwijl u zich wat terugtrekt als instituut dat moderatoren strikte verplichtingen oplegt, hierin wat meer betekenen als arbitrage-instituut? Alvast veel dank! Josq (overleg) 5 jul 2014 09:09 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 5 jul 2014 16:16 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 10 jul 2014 22:49 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

Op 5 juli j.l. heeft Gebruiker:Josq de Arbitragecommissie verzocht zich opnieuw te buigen over de uitspraak die de commissie op 31 mei heeft gedaan in de zaak Aanvullende maatregel De Wikischim, waarin Gebruiker:RJB enkele maatregelen opgelegd kreeg. Hoewel er strikt genomen niet echt sprake is van gewijzigde omstandigheden, heeft de Arbitragecommissie gezien de commotie die rondom deze uitspraak is ontstaan, toch besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Immers, een uitspraak die bij een aanzienlijk deel van de gemeenschap weerstand oproept, loopt eenvoudig het risico haar doel voorbij te schieten.

Naar aanleiding van bovenstaand verzoek heeft de commissie contact gezocht met RJB, die tijdens een chatconferentie zijn visie op de uitspraak heeft gegeven. Op basis van deze conferentie ontving de commissie op 25 juli een mail van RJB, die met toestemming van RJB integraal hieronder wordt gepubliceerd:

Aanhalingsteken openen

Geachte leden van de Arbitragecommissie, Graag zeg ik u dank voor de vruchtbare chatconferentie die wij onlangs hebben gehouden. Ik ben blij dat u op deze manier invulling hebt gegeven aan het zo noodzakelijke principe van hoor- en wederhoor bij het doen van uitspraken in u voorgelegde zaken. Wij hebben elkaar gesproken naar aanleiding van de door Josq ingebrachte zaak die strekt tot herziening van uw uitspraak in zake Nadere maatregelen De Wikischim.

Ter bevestiging van hetgeen dat ik u tijdens voornoemde conferentie heb gemeld, bericht ik u als volgt.

Ik ben me er zeer van bewust dat ik mij in het verleden te vaak veel te scherp heb uitgelaten over (motieven van) medegebruikers op Wikipedia. Al eerder heb ik gezegd dat ik veel van die uitingen betreur. Dat geldt met name mijn uitingen tegen collegae als Agora en Erik Wannee. Maar ook tegenover anderen heb ik mij soms schuldig gemaakt aan uitspraken die zich over de grens begaven van wat op Wikipedia geldt als betamelijk. Uw uitspraak, die nu tot herziening voorligt, kan ik dan ook volgen voor zover die ziet op dit soort uitingen.

Tijdens ons overleg heb ik aangegeven dat ik voornemens ben op dit punt in de toekomst beter op te letten en te proberen mij van uitlatingen die als zodanig kunnen worden opgevat, te onthouden.

Ik meen dat andere onderdelen van uw uitspraak feitelijk niets te maken hebben met de door u gesignaleerde problemen. Ik heb het dan in het bijzonder over de maatregelen die bepalen dat ik me niet mag uitlaten over twee met name genoemde gebruikers, terwijl zij het omgekeerde wél mogen blijven doen (en - daadwerkelijk doen, zoals blijkt uit de langdurige blokkade die een van hen opgelegd heeft gekregen - na het schenden van mijn privacy). Evenmin begrijp ik de bedoeling van het verbod dat u mij heeft opgelegd om de RegBlok-pagina te bewerken. Ik kwam daar zeer zelden en ben niet van plan om me daar op grote schaal in te laten met het indienen van verzoeken of met het voeren van discussies. Ik wil u bovendien toezeggen dat ik mij in de toekomst zal onthouden van het indienen van Regblokverzoeken gericht tegen De Wikischim, behalve wanneer ik zelf onderwerp ben van uitlatingen van zijn kant die in strijd zijn met de hem opgelegde maatregelen.

Ik wens u sterkte met de uitspraak en geef u toestemming, om deze brief integraal te publiceren, mocht u dat nuttig voorkomen.
Met vriendelijke groeten, RJB

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie is met RJB van mening dat het een zeer vruchtbaar gesprek geweest. De commissie wil op deze plaats nogmaals onderstrepen dat het haar in de uitspraak er niet om te doen is geweest RJB op wat voor manier dan ook de mond te snoeren. Integendeel, zij heeft veel waardering voor de inspanningen die RJB al vele jaren voor Wikipedia heeft gedaan, inclusief ook zijn kritische inbreng in discussies. Wel blijft de commissie bij haar vaststelling dat het door haar gesignaleerde probleem – een overlegstijl die al geruime tijd in toenemende mate op de persoon was gericht en gekenmerkt werd door een uiterst neerbuigende toon – een oplossing behoeft. Niet alleen heeft deze manier van discussiëren een funeste invloed op de werksfeer, door het accent van het onderwerp te verleggen van de inhoud naar de toon waarop een discussie wordt gevoerd, leidt ze ook onnodig af van het onderwerp van discussie. In het feit dat deze manier van discussiëren zich ook regelmatig tegen derden (moderatoren, Arbcomleden) richtte, meent de commissie bovendien een negatieve spiraal te ontwaren die niet alleen uiterst onprettig is voor de betrokkenen, maar ongetwijfeld ook voor RJB zelf. De geest van de uitspraak van 31 mei was dan ook simpelweg dat hieraan een einde diende te komen.

De commissie meent te mogen constateren dat RJB door voornoemde uitspraak en de commotie daaromtrent voldoende is "wakkergeschud", gelooft dat zijn spijtbetuigingen oprecht zijn en is ook bereid de toezegging van RJB dergelijk gedrag in de toekomst te zullen vermijden, voor waar aan te nemen. Op grond daarvan komt de commissie tot de volgende conclusies:

 1. De commissie handhaaft haar oordeel over de vaak denigrerende, soms nodeloos kwetsende en in een enkel geval zelfs ronduit schofferende wijze waarop gebruiker RJB zich soms uit. De commissie wijst erop dat aan RJB dezelfde eisen worden gesteld als aan elke andere gebruiker, namelijk dat hij zich beleefd en zakelijk heeft uit te drukken. In RJB's geval is de commissie van mening dat extra alertheid van de moderatoren geboden is. De commissie is van oordeel dat uitspraken van gebruiker RJB die in strijd moeten worden geacht met bovenstaande gedragsregel, door moderatoren steeds moeten worden bestraft met een blokkade van ten minste 3 dagen.
 2. De commissie gaat niet mee in het verzoek van RJB om expliciet te vermelden dat de verhogingsregel niet van toepassing is, daar dit zou impliceren dat ongewenst gedrag van RJB met meer coulance moet worden betracht dan ongewenst gedrag van andere gebruikers. Wel is de commissie bereid de verhogingsregel niet langer expliciet in de uitspraak te vermelden. De beslissing komt daarmee (zoals ook in het geval van andere gebruikers) bij de afhandelende moderator te liggen en zal vooral in verhouding moeten staan tot de ernst van de overtreding.
 3. De commissie trekt haar eerdere oordeel dat RJB zich niet mag uitlaten over de gebruikers Robert Prummel en De Wikischim in. Het ongewenste gedrag jegens beide gebruikers wordt al afdoende gedekt door punt 1. Wel verzoekt de commissie RJB met klem beide gebruikers zoveel mogelijk te mijden.
 4. De commissie blijft bij haar standpunt dat de door RJB gesignaleerde problemen rondom De Wikischim al voldoende ter sprake komen in de uitspraak in deze zaak en dat extra maatregelen daarom niet nodig zijn.
 5. De commissie trekt de maatregel dat het RJB niet is toegestaan de RegBlok-pagina te bewerken in. Wel verzoekt de commissie hem spaarzaam met deze pagina om te gaan en deze niet te gebruiken om conflicten te beslechten.
 6. Het is RJB – zoals elke andere gebruiker – natuurlijk wél toegestaan op de daartoe geëigende plaatsen misstanden aan te kaarten. Dit dient echter wel op verantwoorde wijze te gebeuren, met een goede onderbouwing en, daarmee gepaard gaand, de nodige verwijzingen. In ieder geval dient hij zich te onthouden van aannames omtrent de motieven van andere gebruikers.

Ten aanzien van het algemene, door Josq aangekaarte punt van hoor en wederhoor wil de Arbitragecommissie opmerken dat de commissie is ingesteld om een neutraal en doorslaggevend eindoordeel te vellen wanneer alle andere mogelijkheden (overleg, bemiddeling en dergelijke) zijn uitgeput, niet om zelf als bemiddelaar te gaan optreden. Wanneer een conflict bij de Arbitragecommissie terecht komt, is de mogelijke uitkomst dat aan een der partijen of aan beide partijen maatregelen worden opgelegd, ongeacht de vraag door wie de zaak is ingediend. Zoals ook al aangegeven in deze uitspraak, staat de Arbitragecommissie op het standpunt dat een gebruiker, alvorens hem maatregelen worden opgelegd of zelfs adviezen worden gegeven, eerst in de gelegenheid moet worden gesteld zich dienaangaande uit te spreken. Uiteraard houdt de commissie in haar onderzoek altijd rekening met de inbreng van de betrokkenen, die meestal op de betreffende zaakpagina's wordt gegeven, maar soms ook in de vorm van e-mails aan de Arbitragecommissie. In voorkomende gevallen zal de commissie ook expliciet om dergelijke inbreng vragen, zeker wanneer er bij de commissie zelf onduidelijkheid bestaat.

Uitspraak

De uitspraak in de zaak Aanvullende maatregel De Wikischim wordt per vandaag ingetrokken. De maatregelen tegen RJB worden, eveneens met ingang van vandaag, vervangen door de volgende:

 1. RJB mag zich uitsluitend op een zakelijke en beleefde wijze uiten. Deze maatregel heeft betrekking op al zijn bewerkingen, inclusief bewerkingssamenvattingen en stemverklaringen. De moderatoren wordt verzocht hier streng op toe te zien. Bij overtreding volgt een blokkade van ten minste 3 dagen.
 2. Bovenstaande maatregel zal over één jaar worden geëvalueerd.

De Arbitragecommissie, 19 aug 2014 00:04 (CEST)

Weigeren ondertekenen door Stratoprutser


Beste Arbitragecommissie, Stratoprutser (overleg | bijdragen | bloks) is al maanden bezig om constructief overleg lastig te maken door haar bijdragen niet te ondertekenen.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Dat dit kwestie van onwil is, blijkt ook duidelijk aan de reacties op verzoeken van andere gebruikers om bijdragen te ondertekenen. Behalve het afsnauwen van andere gebruikers, wordt ook heel cynisch een hele rij aan tildes geplaatst om haar standpunt kracht bij te zetten.[11]

Behalve dat dit een grote middelvinger naar de gemeenschap is, wordt ook de wikiquette wat nota bene een richtlijn is op grote schaal overtreden door deze gebruikster.

Daarom verzoek ik u om hier op een geschikte manier een einde aan te maken. Mijns inziens is vanuit de gemeenschap al genoeg gedaan om hier een poging toe te doen.

Alvast hartelijk bedankt voor het al dan niet in behandeling nemen van dit verzoek. Groet, JurgenNL (overleg) 11 jul 2014 12:56 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 12:59 (CEST)

Reactie Stratoprutser

Beste arbcom, ik onderteken mijn bijdrages wel, met naam en met datum. Ik heb niet een heel dwingende reden dat ik het niet met tildes doe, maar ik houd niet van druk groepsdruk. Ik ben van mening dat ik recht heb op mijn eigen onschuldige en onschadelijke individuele aberaties, net zoals anderen recht hebben op bijvoorbeeld grappig bedoelde niet zo zakelijke wk 2014 handtekeningen. Verder hebben jullie vast wel wat beters te doen? Vriendelijk groet. Stratoprutser, 11 juli 2014, 23:50


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 13 jul 2014 17:05 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 17 jul 2014 07:30 (CEST)

Uitspraak

In dit arbitrageverzoek wordt de Arbitragecommissie gevraagd om het ondertekengedrag van Gebruiker:Stratoprutser te bekijken. Stratoprutser zou weigeren de eigen bijdragen te ondertekenen, er wordt verzocht "om hier op een geschikte manier een einde aan te maken".

Bij het bekijken en analyseren van de bijdragen van Stratoprutser is gebleken dat deze gebruiker op verschillende manieren ondertekent. In veel gevallen is er geen link naar de overleg- of gebruikerspagina opgenomen, in andere gevallen is er geen tijdsaanduiding van de overlegbijdrage. Dit wijst erop dat er geen gebruik wordt gemaakt van het ondertekenen door middel van vier tildes (~~~~) zoals verzocht wordt in de richtlijn Wikipedia:Wikiquette. Ook de helppagina's Wikipedia:Ondertekening en Wikipedia:Handtekening2 gaan uit van een standaard om met vier tildes te ondertekenen. Op de pagina Wikipedia:Ondertekening wordt uitgelegd hoe niet ondertekende bijdragen, welke verwacht kunnen worden van gebruikers die nog niet heel bekend zijn met Wikipedia, alsnog van tijds- en gebruikersinformatie voorzien kunnen worden. Op Wikipedia:Handtekening2 wordt uitgelegd dat een link naar de gebruikers- of overlegpagina in de handtekening onder andere bedoeld is om makkelijk de overlegpagina van de betreffende bijdrager te vinden.

Het wordt op Wikipedia dus als onderdeel van de etiquette gezien om een bijdrage te ondertekenen door middel van vier tildes (of op een manier waarop een vergelijkbaar effect wordt bereikt). Etiquette houdt onder andere in dat je rekening houdt met anderen, een normale vorm van beleefdheid. Het betreft hier een richtlijn, wat inhoudt dat gebruikers geacht worden zich eraan te houden tenzij er een zwaarwegende reden is om ervan af te wijken; weigeren je eraan te houden maakt, zeker wanneer de reden onduidelijk is, geen positieve indruk op collega's en andere omstanders. Om die reden dringt de Arbitragecommissie bij Stratoprutser aan om voortaan weer gebruik te maken van een ondertekening door middel van vier tildes. Of minimaal een ondertekening waarin een link naar de overleg- en/of gebruikerspagina opgenomen is alsmede een exacte tijdsaanduiding. Indien Stratoprutser ondertekent zonder link naar de gebruikers- en/of overlegpagina of zonder tijdsaanduiding, kan een andere gebruiker de betreffende informatie toevoegen zoals omschreven op Wikipedia:Ondertekening.

De Arbitragecommissie 30 jul 2014 16:30 (CEST)

Herziening Navalia


Verzoek tot wijziging van uw uitspraak Navalia conform artikel 5 lid 1 en lid 11 van de reglementen der Arbitragecommissie. Omdat er sprake is van gewijzigde omstandigheden te weten een niet meegenomen reactie van een van de betrokkenen die u niet heeft kunnen lezen omdat u zelf verzuimde de betrokkene op de hoogte te stellen alsmede het feit dat u wel degelijk een afhandeling deed terwijl u de zaak afwees verzoek ik u deze te wijzigen of terug te draaien.

Het kan en mag nooit gebeuren dat iemand een zaak indient zonder dat er ook maar gemeld wordt aan indiener en betrokkene dat deze zaak geplaatst is. Bovendien is de zaak in 1 klap geplaatst en "afgehandeld" om half elf des avonds waarbij een van beide partijen hoewel de zaak "niet in behandeling" wordt genomen zomaar zonder dat de commissie ook maar betrokkene geïnformeerd of bevraagd heeft een standje toegediend krijgt. Ik neem aan dat de arbitragecommissie deze zaak opnieuw zal overwegen en zal nalaten zomaar out of the blue iemand een schrobbering te geven en haar een excuus kan geven voor deze gang van zaken.

Een zaak "afwijzen" zonder notificatie maar in de afwijzing wel een van de betrokkenen adviseren over gedrag en handelen is een pseudo-uitspraak immers en dat kan niet. Of je neemt een zaak in behandeling of niet, maar een beetje zwanger bestaat niet. Dat u toch een beetje zwanger wilde zijn blijkt ook hier waar u een van de betrokkenen meldt dat u een uitspraak deed. Ik wijs de commissie op de reglementen, artikel 5.3 waarin toch glashelder staat: De Arbitragecommissie overlegt over het verzoek en besluit of zij de zaak zal behandelen. Vervolgens laat de Arbitragecommissie op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken" en op de overlegpagina's van de betrokken partijen weten of zij de zaak in behandeling neemt of niet, eventueel met een motivering.. Motivering gaat logischerwijs over aannemen/afwijzen, een uitspraak valt daar niet onder, die doet u enkel bij een aangemomen zaak immers.

U kan dus wel aangeven waarom u de zaak afwijst (en dat deed u ook), dat is de motivering die u kan geven immers maar niet alsnog een uitspraak toevoegen want dan is wel sprake van een behandeling immers zoals nu ook is gecommuniceerd naar Kleuske toe die nu conform uw uitspraak [dringend verzocht wordt] om zich op een meer zakelijke en respectvolle wijze uit te drukken tegenover anderen. Kortom - excuus naar Kleuske voor gebrek aan melden wat reeds is aangekaart en heroverwegen waarbij ofwel de uitspraak geschrapt wordt en enkel de motivering blijft staan over de reden van afwijzing is handelen volgens uw reglementen, ofwel als u ervoor kiest bij de heroverweging wel een uitspraak te doen dan neemt u hem uiteraard wel in behandeling waarbij u de betrokkenen op de hoogte stelt eerst en ze de kans geeft om te reageren.

Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 jul 2014 15:43 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 jul 2014 16:26 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft deze zaak behandeld en doet de volgende uitspraak:

Uitspraak

De zaak Navalia was per e-mail bij de Arbitragecommissie binnengekomen. Tenzij een dergelijke zaak ook per e-mail wordt afgehandeld, hoort er in zo'n geval in principe eerst een zaakpagina op Wikipedia te worden aangemaakt, waarop de betrokkenen dan vervolgens kunnen reageren en waarop later een uitspraak dan wel een afwijzing zal worden geplaatst. De commissie heeft een slordigheid begaan door deze pagina niet tijdig aan te maken, waardoor Kleuske niet in de gelegenheid is geweest haar input over de zaak te geven. De Arbitragecommissie erkent dat ze hiermee in gebreke is gebleven en biedt Kleuske haar excuses aan voor deze procedurele fout. Uiteraard zal de commissie ernaar streven om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

De Arbitragecommissie kan zich niet geheel vinden in de argumentatie van MoiraMoira dat een afwijzingstekst slechts een motivering van de afwijzing dient te bevatten; het is ook in recente perioden herhaaldelijk voorgekomen dat een afwijzingsuitspraak tevens adviezen bevatte.Voorbeeld 1, 2, 3 Wel erkent de commissie dat er zorgvuldig omgesprongen moet worden met het grijze gebied tussen een afwijzingstekst met duiding enerzijds en een behandelingsrapport zonder specifieke maatregelen anderzijds. In het onderhavige geval is de commissie daar gezien de reacties onvoldoende in geslaagd, temeer daar het advies een gebruiker betrof die niet van de zaak op de hoogte was gesteld.

Om bovenstaande redenen heeft de commissie besloten het gedeelte waarin zij haar waardering uitspreekt voor het werk van Kleuske en haar tevens het advies geeft respectvoller te communiceren, uit de motiveringstekst te schrappen.

Afgezien het bovenstaande ziet de Arbitragecommissie echter geen aanleiding om de door Rolf1981 ingediende zaak te heropenen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:25 (CEST)