Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Happytravels en BTNI


Happytravels (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Hierbij verzoek ik u gepaste maatregelen op te leggen aan gebruiker Happytravels. Gebruiker Happytravels is inmiddels door talloze collegae verzocht zich te houden aan de richtlijn WP:BTNI maar het lukt hem niet om die richtlijn te eerbiedigen of na te leven. Daarop aangesproken meent deze gebruiker meestal dat juist zijn of haar wijzigingen wél een verbetering zijn, en dat die wijzigingen dus met geen mogelijkheid deel kunnen uitmaken van de richtlijn. U zult mij wel lui vinden wanneer ik dit alles vooralsnog niet voorzie van allerlei difflinks. Het probleem is binnen de gemeenschap genoegzaam bekend. Maar mocht het u onbekend zijn, dan zal ik, vanzelfsprekend, dit verzoek voorzien van een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt dat deze gebruiker lak heeft aan deze richtlijn, en daarin zelfs een zeker genoegen lijkt te hebben.
WP:BTNI bestaat niet voor niets: het bedoelt schrijvers te vrijwaren van ongewenste bewerkingen die strekken tot het verbeteren van zaken die niet fout waren. Dat soort wijzigingen roept namelijk enorm veel ergernis op, terwijl het de encyclopedie niets verder helpt. Daarbij dient als verzwarende omstandigheid dat Happytravels er een gewoonte van heeft gemaakt dit soort wijzigingen door te voeren in teksten van diegenen die hem of haar even daarvoor hebben bekritiseerd. Meestal laat hij - ter versterking van het effect - dit soort wijzigingen vergezeld gaan van bewerkingssamenvattingen als slordigheden of taal, die nog meer de kennelijk bedoelde ergernis van de oorspronkelijke auteur oproepen. Als gezegd is deze gebruiker inmiddels talloze malen gewezen op de onwenselijkheid van dit soort bewerkingen. Hij trekt zich er evenwel niets van aan.
Ik geef u dan ook in overweging om HT op te dragen op te houden met dit gedrag en aan overtredingen een of andere sanctie te verbinden. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 4 sep 2014 12:38 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 19:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 4 sep 2014 20:44 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Uitspraak van 13 juli 2013


Naar aanleiding van de volgens mij door Wutsje onterecht opgelegde blokkade zich baserend op deze uitspraak, had ik graag volgende verduidelijkingen. Dit volgens artikel 5.11 van de reglementen.
- Volgens welke regels van Wikipedia is bepaald dat mijn blokkades moeten beginnen bij één maand en die van andere gebruikers beginnen op één dag, terwijl mijn overtredingen niet zwaarder zijn dan die van andere gebruikers?
- Gelden deze aanvangsblokkades ook voor andere zaken dan diegenen die in de maatregelen zijn opgelegd?
- Zijn er nog andere zaken, dan diegene die in de maatregelen vermeld zijn, waar maatregelen op gelden.
Het liefst had ik natuurlijk op een normale manier en op mijn tempo verder gewerkt aan de encyclopedie. Maar dat wordt door de opgelegde maatregel, die de hetze tegen mij alleen maar voeden, praktisch onmogelijk. Daarom had ik ook een herziening gevraagd, die omwille van de commotie mij niet haalbaar leek. Volgens mij heb ik sinds het aflopen van mijn blokkade alleen maar positief bijgedragen tot de encyclopedie. Ik denk ook niet dat welke strafblokkade dan ook iets zal veranderen aan mijn standpunten over welk item dan ook. (Gebruiker:Akadunzio, 11 oktober 2014, per e-mail)


Antwoord van de Arbitragecommissie

Zoals op 7 oktober 2014 gemeld op de mededelingenpagina van de Arbitragecommissie en in de kroeg, heeft de Arbitragecommissie wegens onderbezetting besloten haar werkzaamheden grotendeels op te schorten. Ook dit verzoek valt niet onder de op dit moment door de Arbitragecommissie uitgevoerde taken.

Met u kijken wij uit naar de uitkomst van de verkiezingen voor extra leden voor de Arbitragecommissie, welke op 23 oktober eindigen. Het staat de indiener vrij om, zodra de Arbitragecommissie haar werkzaamheden herpakt, zijn verzoek nogmaals in te dienen.

De Arbitragecommissie, 14 okt 2014 23:44 (CEST)

Herziening uitspraak van 13 juli 2013


Geachte arbitragecommissie, graag herziening van de uitspraak van 13 juli 2013. Ik denk dat het ondertussen meer dan duidelijk is dat de arbitragecommissie zich destijds vergist heeft in mij. Ik ben helemaal geen probleemgebruiker en ik wens dus dat de maatregelen, die tegen mij genomen zijn volledig opgeheven worden. Akadunzio (overleg) 9 okt 2014 01:16 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 14:12 (CEST)
Opmerking Opmerking Akadunzio is voor een maand geblokkeerd, kort nadat hij dit verzoek deed (moest de AC dit al weten: excuses) - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 9 okt 2014 17:57 (CEST)

Inmiddels heeft Akadunzio in een e-mail aan de Arbitragecommissie zijn verzoek weer ingetrokken. Daarmee is deze zaak afgedaan. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 9 okt 2014 23:56 (CEST)

Mijn eeuwige blokkade


Ik ben door wikimedia.nl helpdesk naar u verwezen.

Ik krijg vragen op mijn gebruikerspagina die ik niet kan beantwoorden omdat ik om voor mij nog steeds duistere redenen voor eeuwig ben geblokkeerd. Graag had ik ook de zeer onterechte meldingen van "verstoring van de werksfeer en privacyschending" etc weg op mijn gebruikerspagina's. En dat iemand mij eindelijk eens een keertje wat fatsoenlijk uitlegt. graag. Ik acht Wikimedia ook aansprakelijk voor aanzienlijke reputatieschade door dit optreden.

In ieder geval graag antwoord op de vraag hoe ik funktionele vragen kan beantwoorden van andere vrijwilligers.

Overigens ben ik na mijn eeuwige blokkade flink van leer getrokken tegen deze gang van zaken. Dat dit uw werksfeer verstoort is uiteraard heel begrijpelijk maar ook onoverkomelijk.

Joep Zander, 29 september 2014 14:41 (per e-mail ingediend)

Reactie Arbitragecommissie

Beste Joep Zander,

Het is voor de Arbitragecommissie onvoldoende duidelijk wat van haar in dezen wordt verwacht. U schrijft bijvoorbeeld dat u wilt dat iemand u "eindelijk eens een keertje wat fatsoenlijk uitlegt". Het is echter onduidelijk waarover u uitleg wenst en wat de Arbitragecommissie in dat verband kan betekenen. In het verzoek levert u kritiek op uw blokkade, maar is het uw bedoeling om deze blokkade conform artikel 6 van de reglementen bij de Arbitragecommissie aan te vechten?

Bovenstaande reactie heeft de Arbitragecommissie ook per e-mail naar Joep Zander gestuurd. Bij het uitblijven van een verduidelijking waarom een uitspraak van de Arbitragecommissie nodig is, zal zij na 7 oktober aanstaande het verzoek afwijzen.

De Arbitragecommissie, 1 okt 2014 17:59 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft van Joep Zander niet binnen de gestelde termijn antwoord gekregen op haar vragen. Het blijft daardoor onvoldoende duidelijk wat van de Arbitragecommissie wordt verwacht en waarom hier, gelet op artikel 1 van de reglementen, sprake zou zijn van een probleem waarvoor een uitspraak van deze commissie nodig is. Zij wijst daarom het verzoek af.

De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 13:52 (CEST)

Onterechte blokkade User33816763


De Arbitragecommissie heeft op 27 september 2014 per e-mail van de gebruiker User33816763 een verzoek ontvangen. De gebruiker maakte onder meer bezwaar tegen zijn of haar blokkade. Volgens artikel 6.2 jo. 5.1 van de reglementen is de Arbitragecommissie echter niet bevoegd om het verzoek te behandelen. Zij heeft de gebruiker geïnformeerd over de afwijzing van zijn of haar verzoek.

De Arbitragecommissie, 3 okt 2014 17:49 (CEST)

Doorgaande overlegproblemen met Troefkaart


Geachte arbitragecommissie,

Hierbij wil ik een verzoek indienen met betrekking tot collega Troefkaart. Collega Troefkaart is een door velen gewaardeerde collega die al lang aan de encyclopedie bijdraagt, maar helaas regelmatig en al langere tijd tegen problemen aanloopt met zijn onderwerpskeuze en dan het overleg ingaat met gestrekt been. Daardoor krijgt hij het gelijk, dat hij soms wel en soms niet heeft, vaak niet en tevens verstoort hij door zijn overlegstijl vaak goede werkverhoudingen. Hij is reeds langere tijd bezig met, soms omstreden, wijzigingen als naamsveranderingen en doorverwijspagina's. Daar gaat het, omdat dit niet makkelijk is, ook met normaal overleg bij hem, gezien zijn niet constructieve overlegstijl, mis (zie discussie onder kopje Queen Elizabeth Islands naar Koningin Elizabetheilanden). Ik zou de arbitragecommissie dan ook, omdat hij telkens tegen andere gebruikers aanloopt en daarmee weer identieke overlegproblemen krijgt, willen vragen om maatregelen die ervoor zorgen dat hij op een beleefde en zakelijke en prettige wijze overleggen gaat. Dan is het doel bereikt. Hij zal het gelijk vaker krijgen dan nu en de verstoring van het samenwerkingsproject zal afnemen. Aanspreken door collega's en ook moderatoren helpt helaas niet, zie ook zijn blokkeerlog hier.

Om aan te geven dat het ontwrichtende gedrag al langer speelt hierbij een aantal diffs. Het zijn bij lange na niet alle bijdragen die als ontwrichtend gezien kunnen worden, een selectie vanaf 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Blokkadeverzoek met reacties van Troefkaart 12, 13, gehele discussie.

Ik hoop dat u via maatregelen Troefkaart kan bewegen om op een constructieve en niet verstorende wijze te gaan overleggen zodat het bewerken van de encyclopedie voor hem en zijn collega's weer een stuk makkelijker en aangenamer wordt.

Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 21 aug 2014 12:06 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 21 aug 2014 20:37 (CEST)

Reactie Troefkaart

In afwachting of de Arbitragecommissie deze zaak in behandeling neemt laat ik nu weten dat ik op de hoogte ben van deze zaak en dat ik, als deze zaak wordt aangenomen een uitgebreider reactie zal geven die o.a. gestoeld zal zijn op de volgende punten:

  • Meer context bij enkele aangedragen punten, wat wellicht niet bij ieder punt zal lukken omdat er bij sommige punten momenteel geen onderbouwing is.
  • De ongeschiktheid van Dqfn13 om, gezien zijn eigen overlegstijl, anderen te wijzen op eventuele overlegproblemen.
  • De selectieve verontwaardiging van verschillende moderatoren aangaande persoonlijke aanvallen in het algemeen.

Een degelijke reactie kost tijd en die ga ik er niet aan besteden zolang niet duidelijk is of het nodig is. ♠ Troefkaart (overleg) 22 aug 2014 14:28 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Uit de onderbouwing blijkt onvoldoende dat er sprake is van een structureel probleem, eerder van een aanvaring tussen twee gebruikers die elkaar minder goed liggen. Aangezien beide gebruikers weinig hebben gedaan om er in onderling overleg uit te komen, is het naar het oordeel van de commissie in deze fase nog te vroeg voor arbitrage.Art. 5.2

De Arbitragecommissie, 29 aug 2014 23:58 (CEST)

Opschonen wikiversiteit


Achtergrond

Als gebruiker van Wikipedia klikte ik ergens in 2011 voor het eerst op de knop 'bewerken'. Ik wilde wat informatie over mijn vakgebied SAP HCM op wikipedia zetten. Mijn wijziging werd direct weer teruggedraaid omdat mijn toevoeging niet encyclopedie waardig was. Ik ben toen op zoek gegaan naar plekken op het internet waar ik wel kon discussiëren, vragen stellen, enz. Ik heb een tijdje van het wikia-platform gebruik gemaakt tot ik in 2011 de wikiversity ontdekte.

De afgelopen jaren ben ik helemaal verslaafd geraakt aan de wikiversiteit en heb ik bijna 4000 pagina's aangemaakt. De afgelopen jaren waren wel heel eenzaam, ik kon niemand overtuigen om met me mee te doen. Deze situatie is gelukkig veranderd. Inmiddels hebben enkele ervaren Wikipedianen zich gemeld om de wikiversiteit te gaan verbeteren.

Ik ben alleen niet heel tevreden over de manier waarop e.e.a. verloopt en omdat ik bang ben dat content verloren gaat heb ik besloten om de arbitrage commissie om hulp te vragen.

Naar mijn mening is de wikiversiteit een plek waar, in tegenstelling tot wikipedia, weinig regels gelden. De leercirkels (op de Engelse wikivesiteit wordt gesproken over 'learning groups') zouden, naar mijn mening, veel ruimte moeten krijgen om te bepalen hoe ze hun leerprocessen inrichten.

Waar de discussie op dit moment over gaat is of de wikiversiteit bedoeld is als plek waar vragen gesteld kunnen worden en discussies gevoerd kunnen worden. Niet alleen maar op de overlegpagina, maar ook op de hoofdpagina. Leren begint, naar mijn mening, namelijk met het stellen van vragen.

Daarnaast maak ik me zorgen over de content die straks verwijderd gaat worden. Hoewel ik degene ben geweest die de content op de wikiversiteit heb gezet is deze content tot stand gekomen met de hulp van velen. Ik zou het zonde vinden als deze content verloren gaat. Ik ben reeds aan het proberen om een provider te zoeken waar ik een backup van de huidige content neer kan zetten zodat deze niet verloren gaat.

Meer achtergrond

Meer achtergrond is te vinden op de overlegpagina van custodian Romaine:

https://beta.wikiversity.org/wiki/User_talk:Romaine

Het onlangs geopende forum, hierop staan ook de richtlijnen die we onlangs bedacht hebben:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Forum

Te verwijderen pagina's:

https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Te_verwijderen_pagina%27s

Waar we het wel over eens zijn
  • De afgelopen jaren kon ik in mijn eentje mijn gang gaan. Wellicht dat ik op sommige punten de verkeerde keuzen heb gemaakt. Ik ben bereid om water bij de wijn te doen en content die onjuist, niet zinvol, enz. is aan te passen.
  • Een van de opgestelde richtlijnen is dat je niet aan (zelf)promotie mag doen. Hoewel ik van mening ben dat de regels op de wikiversiteit soepeler gehanteerd zouden kunnen worden op de wikiveristeit is het niet de bedoeling om aan (zelf)promotie te doen. Overigens zou ik de teksten willen aanpassen om de schijn van promotie weg te nemen i.p.v. de content rücksichtslos te verwijderen.
Wat ik graag zou willen

Ik ben niet heel ervaren met de wikimedia procedures, dus ik weet niet zeker of de Arbitrage commissie mij kan helpen.

Ik heb ook reeds aangeklopt bij Wikimedia Nederland of zij een discussie over de toekomst van de wikiversiteit zouden willen faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Tim Ruijters, Timbo (overleg) 1 aug 2014 11:08 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 aug 2014 11:32 (CEST)

Antwoord van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat de zaak niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1. van de reglementen. De Arbitragecommissie houdt zich alleen bezig met zaken die spelen op de Nederlandstalige Wikipedia, niet met zaken op buurprojecten als Wikiversiteit. Ook gezien het feit dat de aanvrager op eerstgenoemd project minder dan 100 bewerkingen heeft gedaan, kan de commissie dit verzoek op basis van artikel 5.1 van voornoemde reglementen niet aannemen.

De Arbitragecommissie, 3 aug 2014 00:28 (CEST)

Verzoek Abctalk


Gebruiker Abctalk heeft hier een verzoek geplaatst, dat aan de ArbCom is gericht. Het verzoek is via-via bij OTRS terecht gekomen, vanuit die functie maak ik de ArbCom er hierop attent. ed0verleg 1 aug 2014 17:35 (CEST)

Dank voor de melding, maar het e-mailadres genoemd op Wikipedia:Arbitragecommissie is beschikbaar als directe lijn en in de gegeven link wordt niet aan de Arbitragecommissie gerefereerd, en de gebruiker heeft minder dan 100 bewerkingen gedaan. Daarom moet de commissie een verzoek op grond van artikel 5.1 van haar reglementen afwijzen. De Arbitragecommissie, 2 aug 2014 01:46 (CEST)

ArbCom


Geachte leden van de Arbitrage Commissie,

Met de uitspraak inzake het dossier Navalia[1] overtreden de leden van de ArbCom niet alleen het eigen regelement, zoals collega MoiraMoira reeds opmerkte,[2] zij treden ook iedere fatsoensnorm met voeten door het onderwerp van de uitspraak (ondergetekende) ervan pas op de hoogte te stellen nadat de uitspraak is gepubliceeerd en zonder haar enige mogelijkheid tot een weerwoord te bieden. Uit de rechtvaardiging dat het verzoek is afgewezen, terwijl de Arbitragecommissie toch een uitspraak doet blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom zich niet bewust zijn van de definitie van het woord "uitspraak" in de context van de werkzaamheden van de ArbCom. Zoals collega MoiraMoira terecht betoogt[2], een beetje zwanger bestaat niet.

Uit die uitspraak blijkt bovendien dat de leden van de ArbCom hebben verzuimd zich in het geschil in kwestie te verdiepen alvorens zich een oordeel aan te matigen, maar zich kritiekloos bij een beroep op de "toon" hebben aangesloten, waarbij de kwaliteit van de encyclopedie niet ter zake lijkt te doen.[3] Dit is plichtsverzuim gezien het mandaat dat de ArbCom van de gemeenschap heeft gekregen en een grofheid jegens de betrokken gebruiker.

Het beleefd-en-zakelijk-fetisjisme dat de leden van de ArbCom ook in deze uitspraak tentoon spreiden en kennelijk als panacea beschouwen brengt de encyclopedie grote schade toe door juist de meest betrokken medewerkers te dwarsbomen en ondermijnt de geloofwaardigheid van het Wikipedia-instituut ArbCom, de gemeenschap en de encyclopedie zelf. Het laten prevaleren van de toon boven de inhoud, het proces boven de kwaliteit van de encyclopedie is dodelijk voor het doel dat de gemeenschap zich heeft gesteld: het opbouwen van een neutrale, relevante en verifieerbare encyclopedie, een gestructureerde verzameling van menselijke kennis.

Dat competente bijdragers (zoals Notum-sit[4]) wel eens hun geduld verliezen, ligt voor de hand vanwege het dunning-krugereffect, waardoor het lastig is op grond van feiten en overleg een incompetente bijdrager te corrigeren. Dit effect speelt niet alleen in de zaak Navalia, maar is wijdverspreid op de nederlandstalige Wikipedia.

De momenteel voorliggende verzoeken om herziening van oordelen van de Arbitragecommissie, spreken hier boekdelen.[5][6][7]

Ik verzoek de Arbitrage Commissie dan ook de leden van de Arbitrage Commissie wegens gebleken incompetentie van hun taken te ontheffen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Hoogachtend,

Kleuske (overleg) 13 jul 2014 20:08 (CEST)

Bronnen, noten en/of referenties

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 14 jul 2014 21:36 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen omdat dit niet de correcte procedure is om een voltallige Arbitragecommissie af te zetten. De correcte procedure staat beschreven in artikel 3.12 van de reglementen.

De Arbitragecommissie, 29 jul 2014 01:29 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek tot deblokkade na blokkade door Wutsje


De Arbitragecommissie heeft van Gebruiker:Akadunzio per e-mail het volgende verzoek ontvangen:

Aanhalingsteken openen

Beste arbitragecommissie,

Bedankt voor de snelle afhandeling van mijn vorige verzoek. ik apprecieer jullie duidelijkheid.

Ik had de indruk dat ik deze zaal met Wutsje zelf zou kunnen regelen. Helaas heeft zij niet de nodige competenties om mij van antwoord te dienen.

Daarom ben ik helaas gedwongen om een nieuw verzoek in te dienen. Ik ben om 9 oktober 2014 geblokkeerd door Wutjse. Ik wens deze blokkade aan te vechten. Volgens mij is deze blokkade ten onrechte opgelegd. Wutsje beroept zich ten onrechte op jullie uitspraak van 13 juli 2013 vorig jaar. Naar mijn mening hebben jullie mij verboden terug te komen op een bepaalde blokkade en hebben jullie mij verboden om blokkadeverzoeken te doen op RegBlok. Dit op straffe van een blokkade van één maand. Volgens mij heb ik geen van beide voorwaarden de laatste maanden geschonden. Dus is een blokkade, die zich beroept op deze uitspraak niet gegrond. Wutsje meent dat de aanvangsblokkade voor overtredingen vastgelegd is op één maand. Volgens mij geldt dit alleen voor overtredingen van de voorwaarden. Ik heb op geen enkel moment de voorwaarden geschonden. Dus is een blokkade van één maand niet terecht. Als de beschuldiging van Wutsje voor een persoonlijke aanval juist zou zijn, wat ik betwist, is de beginblokkade hiervoor één dag. Ik ben tot op heden nog nooit geblokkeerd geweest voor een persoonlijke aanval en als dat al het geval zou zijn geweest, heb ik al een periode van zes maanden gehad, dat ik geen blokkade heb opgelopen en dus alle voorgaande blokkades zijn verjaard. Wutsje beweert ook dat ik zou gemopperd hebben over bepaalde zaken. Bij mijn weten is het ten eerste niet verboden te mopperen. Volgens mij heb ik ook niet gemopperd, maar heb ik in bepaalde zaken verkeerde handelingen door checkusers of moderatoren in kaart gebracht. Ik heb, wetende dat ik door verschillende moderatoren kort werd gevolgd, hierbij nooit enige Wikipedia-regel overtreden. Ik had anders al lang een waarschuwing opgelopen.

Ik had graag deze onterechte blokkade met Wutsje zelf besproken en opgelost. Helaas blijkt hij of zij niet in staat om de blokkade verder toe te lichten, alhoewel hij of zij dit als moderator wel zou moeten kuneen. Daarom kan de arbitragecommissie mij niet verwijten dat ik weeral een nieuwe zaak moet aanspannen en kan ze dit niet als argument tegen mij aanbrengen. Ik weet dat jullie door omstandigheden onderbemand zijn. Maar desondanks wil ik jullie toch verzoeken de door Wutsje onterecht opgelegde blokkade per omgaande op te heffen. Ik heb sinds mijn laatste blokkade alleen maar positief bijgedragen tot Wikipedia. Ik heb op twee maanden meer dan 600 bijdragen geleverd, waarvan meer dan de helft in de hoofdnaamruimte. Ik heb meer dan 70 nieuwe artikels geschreven. Men kan dus zeker stellen dat de beschuldigingen van Wutsje dat ik jullie voorwaarden zou hebben geschonden totaal onterecht zijn;

met vriendelijke groeten,

Akadunzio

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 17 okt 2014 23:10 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. Zij zal Wutsje om een reactie vragen. De Arbitragecommissie, 17 okt 2014 23:24 (CEST)

Uitspraak

Akadunzio werd op 9 oktober 2014 door Wutsje voor één maand geblokkeerd naar aanleiding van het bericht dat hij die nacht op de overlegpagina van EvilFreD had geplaatst. Wutsje gaf op de overlegpagina van Akadunzio een toelichting op de blokkade. Nadat Akadunzio op 11 oktober 2014 naar aanleiding hiervan verzocht om uitleg van de uitspraak in de zaak-"Conflict Akadunzio-LeeGer", diende hij op 16 oktober 2014 een verzoek in om opheffing van zijn blokkade. De Arbitragecommissie heeft Wutsje gevraagd om een nadere toelichting van de blokkade en de gekozen blokkadeduur. Deze nadere toelichting is vooralsnog niet gegeven, waardoor de Arbitragecommissie zich — mede gelet op de wenselijkheid van een spoedige behandeling — genoodzaakt ziet om zich wat dat betreft te baseren op de initiële toelichting die Wutsje op 9 oktober 2014 gaf.

In zijn verzoek betwist Akadunzio dat hij de hem op 13 juli 2013 door de Arbitragecommissie opgelegde maatregelen (zie hier) zou hebben overtreden. Het lijkt de Arbitragecommissie onwaarschijnlijk dat de blokkade op grond van die uitspraak is opgelegd. Wutsje haalt in zijn toelichting slechts het advies aan om "zich op de inhoud van de encyclopedie te gaan richten en verdere conflicten uit de weg te gaan". De blokkade is blijkens de toelichting opgelegd vanwege een bericht van Akadunzio waarin hij een medegebruiker "een gestoorde persoonlijkheid" noemt. Deze ad hominem manier van redeneren door te proberen de persoon in diskrediet te brengen, staat samenwerking op basis van inhoudelijke argumenten in de weg en vormt daardoor een bedreiging voor de opbouw van de encyclopedie. Door dit te doen in een situatie waar Akadunzio op zich niets mee te maken had, was hij aan het "stoken", zoals Wutsje in zijn toelichting aangeeft.

Het gaat hier volgens de Arbitragecommissie om een persoonlijke aanval die op dit samenwerkingsproject niet is toegestaan en reden kan zijn voor een blokkade. Een moderator kan in zo'n geval naar eigen inzicht een blokkade opleggen. Een kortdurende, correctieve blokkering met een duur van maximaal 24 uur, zoals beschreven in de richtlijnen voor moderatoren, lag echter meer voor de hand. Een blokkade van één maand is naar het oordeel van de Arbitragecommissie niet gerechtvaardigd, omdat daarvoor de ernst van de persoonlijke aanval alsook het structurele en actuele karakter van de verstoring van de werksfeer onvoldoende is beargumenteerd. De Arbitragecommissie vindt het onwenselijk om Akadunzio in afwachting van een nadere toelichting geblokkeerd te laten en besluit daarom de blokkade op te heffen conform artikel 5.10.4 van de reglementen. Voor de eventuele toepassing van de verhogingsregel uit de richtlijnen voor moderatoren adviseert zij deze blokkade te beschouwen als een blokkade met een duur van 24 uur.

De Arbitragecommissie, 20 okt 2014 23:06 (CEST)

Aanpassing beperkingen na verstrijken jaar ArbComzaak


Ik zou mij eerst en vooral oprecht willen excuseren voor mijn verschrikkelijk vervelend en puberaal gedrag van een jaar geleden. Inmiddels heb ik me gerealiseerd dat ik eigenlijk diegene ben die de problemen op mijn nek heb gehaald, ook al werd ik daarna gek door andere gebruikers die me achternazaten, die waren — zij het onrechtstreeks — mijn schuld. Maar ik was ook erg kinderlijk toen. Inmiddels vinden anderen ook dat ik me een stuk volwassener gedraag en ik hoop dat dat zo is.

Inmiddels zijn we vijf dagen na het verstrijken van het jaar van mijn ArbComzaak. Hierna zouden de regels bijgesteld of opgeheven worden. Kunnen jullie dit in behandeling nemen? Dank daarvoor. WOLF LΔMBERT WLM / 28 sep 2014 16:26 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie, 28 sep 2014 17:34 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. Zij is thans bezig met de in deze uitspraak genoemde evaluatie.

De Arbitragecommissie, 1 okt 2014 18:15 (CEST)

Uitspraak

Op 23 september 2013 kreeg Wolf Lambert in de zaak Mentor Wolf Lambert een reeks beperkingen opgelegd. Een deel daarvan is op 2 juni 2014 naar aanleiding van het verzoek Mijn beperkingen opgeheven. De overige maatregelen zijn, zoals aangekondigd, na een jaar door de Arbitragecommissie geëvalueerd.

De Arbitragecommissie constateert met voldoening dat het gedrag van Wolf Lambert sterk is verbeterd. Wolf is weliswaar in één jaar tijd drie keer geblokkeerd geweest, doch in twee gevallen betrof dit slechts overtreding van de sinds juni vervallen tijdslimiet, in één geval betrof het een bewerkingsoorlog die inmiddels meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd moet worden dat Wolf sindsdien geen noemenswaardige problemen meer heeft veroorzaakt en constructief heeft meegewerkt aan de encyclopedie. Ook uit de tekst van bovenstaand verzoek valt op te maken dat Wolf zijn fouten inziet en ervan heeft geleerd, hetgeen het vertrouwen biedt dat hij deze fouten niet opnieuw zal maken.

De Arbitragecommissie besluit daarom alle tegen Wolf lopende maatregelen in te trekken. Dit betekent dat Wolf vanaf nu weer alle rechten geniet waarover ook andere gebruikers beschikken. Wel raadt de commissie Wolf aan spaarzaam om te gaan met zijn herwonnen vrijheden en bij meningsverschillen altijd het overleg op te zoeken. Dit geldt nog meer dan op andere plaatsen voor de sjabloonnaamruimte.

De Arbitragecommissie zal zijn verrichtingen nog een half jaar kritisch blijven volgen. Mochten er tijdens deze proefperiode rondom Wolf Lambert opnieuw problemen ontstaan, dan behoudt de commissie zich het recht voor de oude uitspraak geheel of gedeeltelijk, al dan niet in aangepaste vorm, te herstellen.

De Arbitragecommissie, 9 okt 2014 16:10 (CEST)