Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Blokkade JurgenNL


De Arbitragecommissie ontving op 2 april 2015 van JurgenNL (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het volgende verzoek:

Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissie,

Op 28 november 2014 werd ik door moderator Natuur12 geblokkeerd voor onbepaalde tijd. Dit is inmiddels meer dan vier maanden geleden en ik wil via deze weg graag een verzoek indienen om de blokkade te evalueren en indien mogelijk te herzien. Ik besef mij dat ik in het verleden grote fouten heb gemaakt, fouten waar flinke consequenties aan verbonden zijn, maar waar ik wel van heb geleerd. Toen ik deze fouten beging, besefte ik niet wat voor impact mijn acties zouden hebben op de betrokken gebruikers, zowel onwiki als in het echte leven, wat ik zeer betreur.

Tijdens mijn blokkade heb ik mij afstandelijk gehouden van de Nederlandstalige Wikipedia en haar gebruikers, maar ik zou graag weer willen kunnen bewerken op de Nederlandstalige Wikipedia. Hierbij wil ik ervoor zorgen dat ik niet weer in conflictsituaties terechtkom door mij voornamelijk te richten op de hoofdnaamruimte en negatief contact met andere gebruikers te vermijden.

Via deze weg wil ik ook mijn excuses aanbieden aan de betrokken partijen en de rest van de gemeenschap voor alle overlast die ik heb veroorzaakt. Ik begrijp dat het moeilijk is om direct het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen, dus dat zal ik ook niet van de gemeenschap vragen, maar ik wil mij hier wel voor inzetten. Ik hoop dat de Arbitragecommissie mij deze kans wil gunnen door mij te deblokkeren of in ieder geval de duur van de blokkade te bepalen.

Hoogachtend, JurgenNL

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 4 apr 2015 20:56 (CEST)

Reactie Natuur12

Beste Arbitragecommissie, ik zal u binnenkort via de mail een reactie toesturen. Natuur12 (overleg) 4 apr 2015 21:21 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

De werken van Robert Prummel


De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Opnieuw instellen maatregel De Wikischim


Beste arbitragecommissie,

In november 2011 heeft de arbitragecommissie in deze zaak aan De Wikischim onder andere de volgende maatregel opgelegd:

Aanhalingsteken openen

Indien De Wikischim gevraagd wordt om onderbouwing uit een betrouwbare bron te geven, dan dient De Wikischim dit op een zakelijke, inhoudelijke en beleefde wijze te doen, of de bijdrage waar het om gaat te verwijderen. Totdat een zodanige reactie gegeven is mag De Wikischim geen verdere bewerkingen meer doen op het artikel waarover de vraag gesteld is.

Aanhalingsteken sluiten

(Met als sanctie op overtreding een blok incl. verhogingsregel.) Deze maatregel was opgelegd met onderbouwing

Aanhalingsteken openen

De Wikischim mengt zich herhaaldelijk in discussies waarbij hem onder andere om de verifieerbaarheid van bepaalde bijdragen gevraagd wordt. In plaats van direct de gevraagde onderbouwing uit betrouwbare bronnen te geven, gaat hij regelmatig met de vraagstellers in discussie over de noodzaak en de wijze van onderbouwing, de betrouwbaarheid van bronnen, de mogelijke redenen waarom hem om een betrouwbare onderbouwing gevraagd wordt, en over de kwaliteiten van de persoon die de vraag heeft gesteld. Deze wijze van overleggen frustreert de betrokkenen en verstoort de opbouw van encyclopedie.

Aanhalingsteken sluiten

De looptijd van de maatregel was drie jaar; en de maatregel is dus ruim een maand geleden gestopt.

Deze week zijn er enkele flinke bewerkingsoorlogen geweest op het lemma stofdoek die in essentie neerkwamen om exact dit probleem: De Wikischim voegde teksten over stofdoeken toe zonder bronvermelding, en op de overlegpagina ontstond vervolgens discussie/een monoloog van De Wikischim over de wensbaarheid van dergelijke bronnen op dat lemma. Dit was de aanleiding tot een tijdelijke beveiliging van het lemma en verhitte discussies waar uiteindelijk meerdere gebruikers bij geblokkeerd raakten (zie o.a. 1, 2, 3). (Die blokkades zijn natuurlijk niet De Wikischim direct aan te rekenen; maar had hij zich anders opgesteld, dan was het allemaal anders gelopen.)

Dit is op zich zonder arbcomuitspraak op te lossen: wanneer De Wikischim een BWO start, kan hij een blokkade (+verhogingsregel) krijgen. Deze aanpak leidt echter tot (a) veel onnodige edits op de artikelen en (b) veel frustratie bij medegebruikers. Volgens mij kunnen deze beide punten eenvoudig verbeterd (niet 100% opgelost; maar wel verbeterd) worden wanneer bovengenoemde uitspraak weer van kracht is.

Mijn verzoek is dus of de arbitragecommissie de uitspraak weer van kracht wil maken; danwel een andere maatregel kan nemen die de problemen rond deze gebruiker kan verlichten. (NB: deze uitspraak bevatte twee maatregelen. Ik heb hierboven alleen maatregel 2 geciteerd, omdat het mijn indruk is dat rond de eerste maatregel momenteel geen problemen zijn. Mijn verzoek gaat dus specifiek om het van kracht maken van de tweede maatregel.)

Met vriendelijke groet, CaAl (overleg) 6 jan 2015 09:55 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 6 jan 2015 11:09 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:14 (CET)

Commentaar

Ik weerspreek pertinent de beschuldiging dat ik onverifieerbare en/of onjuiste informatie aan artikelen zou toevoegen, de suggestie die hierboven door de indiener wordt gewekt. Wie mijn edits maar even nakijkt kan zo zien hoe het in werkelijkheid zit. Nu deze zaak is aangenomen hoop ik dat dit serieus mee in overweging wordt genomen. De Wikischim (overleg) 7 jan 2015 09:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:33 (CET)
Op persoonlijke titel: de overlegpagina van deze zaak wordt evenzeer nauwlettend in de gaten gehouden, De Wikischim. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 7 jan 2015 09:33 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.