Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

De werken van Robert Prummel


De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Verzoek oningelogde gebruiker A.C.


Op 1 september 2015 ontving de Arbitragecommissie een verzoek via e-mail van een oningelogde gebruiker die zichzelf identificeerde als A.C. (om privacyredenen wordt de naam afgekort). De Arbitragecommissie slaagde er niet in deze gebruiker te identificeren en doet daarom volgende uitspraak:

De Arbitragecommissie is volgens artikel 5.1 van haar reglement niet bevoegd zaken te onderzoeken die zijn ingediend door oningelogde gebruikers van Wikipedia. Ze ziet daarom geen mogelijkheid het verzoek in behandeling te nemen. De commissie heeft primair de taak bestaande conflicten tussen ingelogde gebruikers op te lossen.

De Arbitragecommissie raadt A.C. aan een gebruikersnaam aan te maken indien u die niet heeft en eventueel een coach te nemen die hem kan helpen met uitleg over de procedures en richtlijnen. Gebruikers kunnen echter pas een zaak indienen wanneer het account 1 maand oud is en wanneer er meer dan 100 niet-vandalistische bewerkingen met het account gedaan zijn.

De Arbitragecommissie, 14 sep 2015 19:17 (CEST)

Verzoek van At Wikipedia


De Arbitragecommissie ontving op 4, 7, en 8 augustus 2015 drie e-mails van "At Wikipedia", een persoon die blijkens de inhoud van de e-mails Wikipedia bewerkt via dynamische IP-adressen. De e-mails gaan over de IP-adressen opgelegde blokkades en het bundelen van bijdragen van verschillende IP-adressen op de pagina Gebruiker:EvilFreD/Anoniem nalooplijstje. At Wikipedia stelt dat deze niet alle van zijn hand zijn.

Namens de Arbitragecommissie, Woudloper overleg 27 aug 2015 05:25 (CEST)

Afwijzing

De Arbitragecommissie is volgens artikel 5.1 van haar reglement niet bevoegd zaken te onderzoeken die zijn ingediend door oningelogde gebruikers. Ze ziet daarom geen mogelijkheid het verzoek in behandeling te nemen.

De arbcom blijft graag onafhankelijk, om de gemeenschap te dienen, en leent zich daarom niet als woordvoerder, trait-d'union, boodschappenjongen of andere dubbelrollen. Een gebruiker zonder mail-mogelijkheid wijst de Arbitrage op de mogelijkheid om contact op te nemen met het OTRS-team, zoals te lezen valt op Contact met Wikipedia of Contactpagina.

Namens de Arbitragecommissie, Woudloper overleg 30 aug 2015 14:46 (CEST)

Arbitrageverzoek Graaf Statler


De Arbitragecommissie ontving op 22 mei 2015 van Graaf Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het verzoek een oplossing te vinden voor problemen omtrent zijn activiteit op de Nederlandstalige Wikipedia en conflicten die hij met andere gebruikers ervaart. In de dagen erna stuurde hij desgevraagd enkele e-mails met verduidelijkingen of aanvullingen.

Aanhalingsteken openen

Geachte arbcom, hierbij dien ik een zaak in vanwege langdurige conflicten tussen mij en diverse gebruiker. Helaas is elke poging de zaak onderling op te lossen, ondanks hulp, op niets uitgelopen.

Hoogachtend, Graaf Statler.

Aanhalingsteken sluiten

De rest van de e-mails leent zich niet voor publicatie.

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat de onderbouwing ervan onvoldoende duidelijk en concreet is.art. 5.2 Graaf Statler kan desgewenst een nieuw verzoek indienen in overeenstemming met de reglementen. De commissie volgt overigens de resultaten van het coachingstraject met Josq met grote belangstelling.art. 5.2

De Arbitragecommissie, 24 jun 2015 18:29 (CEST)

WereldelektriciteitsgebruikAan de Arbitrage commissie.

Betreft Gebruiker:Rwbest/Wereldelektriciteitsgebruik

Herplaatsing van dit artikel is geweigerd. De discussie staat op Wikipedia:TERUG#Wereldelektriciteitsgebruik

Met het artikel beoog ik in de NL-talige Wikipedia meer informatie op te nemen over elektriciteitsgebruik. In de Engelse en Franse Wikipedia is veel meer te vinden.

Ik vind dat in dat artikel ook het milieu-effekt genoemd moet worden. De geïnteresseerde Wikipedia lezer mag deze informatie verwachten. Het klimaat staat hoog op de politieke agenda, dus ik heb de formulering zo neutraal mogelijk gehouden. Aan het eind van het artikel geef ik een paar scenario's weer geschreven door experts van grote internationale organisaties die de ontwikkeling in de komende decennia analyseren.

De moderator "zou er niet over piekeren" het milieu-effekt op te nemen. Hij leest in het artikel persoonlijke meningen waar gewone omschrijvingen staan. Hij veronderstelt een persoonlijkheidsstoornis die mij verhindert een objectief artikel te schrijven. Ik verwijt hem buiten de Richtlijnen te gaan die hij als moderator onderschreven heeft.

Omdat het artikel m.i. onterecht niet geplaatst wordt verzoek ik arbitrage. Uiteraard ben ik bereid het artikel en de titel zonodig verder aan te passen aan de eisen van Wikipedia, maar ik meen dat het nu al aan de eisen voldoet.

Rwbest (overleg) 10 jun 2015 09:45 (CEST)

Hoewel dit verzoek over de inhoud gaat, en ik denk dat het daarom afgewezen zal worden, maak ik toch twee kanttekeningen omdat ik "de moderator" ben die in dit verzoek genoemd wordt en er naar mijn smaak zaken onjuist worden voorgesteld.
Eerste is dat mijn opmerking dat ik ergens niet over zou piekeren niet ging over het noemen van het milieu-effect maar over het laten doorschemeren van de mening dat het allemaal anders moet.
Tweede is dat ik heb gesteld dat het de schrijver zelf is die een neutraal stuk in de weg staat omdat de schrijver juist de bedoeling heeft een stuk te schrijven waaruit de lezer moet duidelijk worden dat er maatregelen nodig zijn. Dat is activisme en hoort in de encyclopedie niet thuis. Ik heb nergens verondersteld dat de klager een persoonlijkheidsstoornis zou hebben; ik heb, gezien het telkens falen van pogingen tot het schrijven van een objectief artikel, verondersteld dat de schrijver met de verkeerde instelling aan het artikel werkt, namelijk een instelling van iets aan de kaak willen stellen. Met de RvM heeft het volgens mij allemaal weinig te maken. Rwbest heeft zich daar eerder op beroepen maar ziet over het hoofd dat hij de door hem verlangde "gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen" al lang heeft gehad, van diverse gebruikers. Dat heb ik hem ook hier nog eens voorgehouden. WIKIKLAAS overleg 10 jun 2015 10:58 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaand verzoek. De Arbitragecommissie, 10 jun 2015 11:20 (CEST)
Dit verzoek heeft betrekking op de inhoud van de encyclopedie en ligt hierdoor buiten het terrein van de arbitragecommissie1.4. De commissie neemt het verzoek daarom niet in behandeling.
De Arbitragecommissie, 14 jun 2015 19:52 (CEST)

Wwikix


Trek de arbitrageuitspraak in. Zie de onzin waar deze toe leidt: Overleg gebruiker:Wikix-oud/Archief. Wwikix (overleg) 18 mei 2015 15:56 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
18 mei 2015 17:25 (CEST)
De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat uit het verzoek niet blijkt dat er sprake is van gewijzigde omstandighedenArt. 5.11 die nopen tot een heroverweging van de uitspraak uit 2010 en/of de wijziging daarvan in 2013. Evenmin maakt de indiener aannemelijk dat er sprake is van problemen bij de uitvoering van de uitspraak.Art. 5.11 De commissie wijst er voorts op dat een verzoek voorzien dient te zijn van een deugdelijke motivering.Art. 5.2
De Arbitragecommissie, 19 mei 2015 19:46 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Uitspraak

Inleiding

Op 27 oktober 2014 is de Arbitragecommissie door Josq gevraagd een uitspraak te doen over de situatie rond lijsten waarop bijdragen van gebruikers staan, waarvan op grond van het oeuvre van de gebruiker verwacht wordt dat een relatief groot deel om een of meerdere redenen niet behouden kan worden. Deze zogenoemde "nalooplijsten" zijn volgens Josq aangelegd om de betreffende bijdragen op "auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen" te controleren. Josq meent echter dat dit niet altijd binnen afzienbare tijd gebeurt. Na enige aarzeling besloot de Arbitragecommissie op 2 november 2014 om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. De Arbitragecommissie erkent enerzijds de wenselijkheid van het vinden van een oplossing voor problemen rond "nalooplijsten", anderzijds is zij gehouden aan de beperkingen in haar reglement.

De Commissie herkent in het verzoek van Josq drie afzonderlijke vragen:

 1. De vraag of de door Josq genoemde achterstand (op een "afzienbare tijd") tot conflicten leidt, en of de Commissie daarvoor een oplossing kan bieden;
 2. De vraag of die achterstand op juridische problemen kan stuiten;
 3. De vraag of die achterstand volgens de richtlijnen van het project wel toegestaan is.
Bevoegdheid van de Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie is op dit project het hoogste orgaan dat problemen behandelt rond, onder andere, conflicten en overtredingen van richtlijnen.art. 1.1 De Arbitragecommissie houdt daarbij als leidraad aan dat het project ten doel heeft een encyclopedie te scheppen,1.2 maar houdt zich daarbij zelf niet bezig met het vaststellen van de inhoud van die encyclopedie,1.4 of met het opstellen van nieuwe richtlijnen.1.5

Wat de genoemde drie vragen betreft, is de Arbitragecommissie daarom bevoegd te onderzoeken of er relatief vaak conflicten rond de zogenoemde "nalooplijsten" ontstaan en daarvoor een oplossing te bieden. De Arbitragecommissie is echter onbevoegd juridische uitspraken te doen - zij is geen rechtbank. Om de gemeenschap bij te staan eventuele juridische problemen op te lossen, acht de Commissie zich wel bevoegd om advies in te winnen bij juridische experts.

Wat uitspraken over richtlijnen die over de inhoud van Wikipedia handelen betreft, staan in het reglement de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.4 anderzijds op gespannen voet met elkaar. De Arbitragecommissie acht haarzelf op grond van artikel 1.1 ook bevoegd problemen rond schendingen van richtlijnen die over inhoud handelen te onderzoeken, maar zal zich op grond van artikel 1.4 niet op directe wijze uiten over die inhoud zelf. De Commissie wijst erop dat haar uitspraken indirect vrijwel altijd invloed hebben op de inhoud van de encyclopedie. De zogenoemde "nalooplijsten" zijn verzamelingen van inhoudelijke bijdragen, maar als verzameling kunnen ze overtredingen van richtlijnen inhouden.

Er is in het reglement sprake van een vergelijkbare spanning tussen de leden 1.1 en 1.2 enerzijds en 1.5 anderzijds. De Commissie is niet bevoegd richtlijnen aan te passen of nieuwe richtlijnen op te stellen, en de vraag is in hoeverre de Commissie aan mag geven wanneer ze veranderingen in richtlijnen en procedures noodzakelijk acht. Een zeer letterlijke interpretatie van 1.5 zou ook dit uit kunnen sluiten. De Commissie heeft echter als belangrijkste taak het oplossen van geschillen en conflicten (1.1 + 1.2). Als een algemene regeling noodzakelijk is om een bepaald type conflicten op te lossen of in de toekomst te voorkomen, meent de Commissie in ieder geval te mogen aangeven op welk punt de huidige richtlijnen en procedures tekort schieten. De invulling en richting van nieuwe richtlijnen en procedures ligt echter bij de gemeenschap.

Samengevat: de Arbitragecommissie acht zich slechts bevoegd structurele conflicten en schendingen van richtlijnen rond de "nalooplijsten" te onderzoeken, en zal geen uitspraak doen over specifieke inhoudelijke bijdragen. Ze zal proberen aan te geven op welk vlak behoefte bestaat aan nieuwe richtlijnen en procedures, zonder te bepalen hoe die nieuwe richtlijnen en procedures eruit moeten zien.

Juridisch advies

In zijn verzoek geeft Josq aan dat er bij een deel van de artikelen mogelijk sprake zou zijn van schending van het auteursrecht. De Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal voorwaarden die over auteursrechten en licenties handelen:

 • (onder 4): Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten.
 • (onder 7): Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf.

Volgens artikel 1.2 van haar reglement kan de Arbitragecommissie bij haar beslissingen uitgaan van de gebruikersvoorwaarden. Het vaststellen van inbreuk op auteursrechten vereist echter een interpretatie van de wet, waarvoor juridische expertise nodig is. De Arbitragecommissie acht zichzelf niet in staat op dit punt een oordeel te vellen.

Daarom heeft de Commissie advies ingewonnen bij een aantal deskundigen op het gebied van auteursrecht. De deskundigen werd een aantal vragen voorgelegd, die samen met de gegeven antwoorden op een aparte pagina in te zien zijn:

De Commissie weerhoudt zich ervan juridische conclusies uit het ingewonnen advies te trekken. Ze hoopt erop dat de gemeenschap de adviezen aandachtig zal bestuderen en mee zal wegen bij toekomstige besluitvorming rond "nalooplijsten".

Conflictanalyse

De Arbitragecommissie heeft de geschiedenis rondom negen "nalooplijsten" onderzocht op mogelijke conflictsituaties. Het betreft "nalooplijsten" met artikelen aangemaakt door Yugioh (zie TVP/20070610), Februari (Gebruiker:JZ85/Nalooplijst), DerBelsj (inmiddels verwijderd), Menke (Gebruiker:Lymantria/Menke), Pieter2 (Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks), Webnetprof (Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst Webnetprof), Knowle, Robert Prummel en Pvt Pauline (Gebruiker:EvilFreD/Pvt pauline).

Yugioh

De lijst met te controleren bijdragen van Yugioh was waarschijnlijk de eerste "nalooplijst" op de Nederlandse Wikipedia waarbij het vermoeden dat er iets mis was met de inhoud gebaseerd was op de identiteit van de aanmaker. De lijst werd in juni 2007 opgesteld door MoiraMoira nadat de gebruiker zelf aangegeven had zich aan auteursrechtenschending te hebben schuldig gemaakt. Binnen een maand werden enkele honderden artikelen door een groep gebruikers gecontroleerd. De lijst werd voortvarend afgewerkt en de samenwerking verliep buitengewoon constructief. De gebruiker zelf is na 2007 nauwelijks meer actief geweest.

Februari

Februari had al een lange geschiedenis van problemen en conflicten toen in november 2010 door JZ85 een "nalooplijst" met zijn bijdragen werd opgesteld. Het gaat letterlijk om duizenden lemmata. De Commissie constateert dat conflicten rond deze gebruiker al van voor de aanmaak van de lijst dateren, en de lijst zelf gezien de omvang relatief weinig weerstand opgeroepen heeft. De Commissie meent dat de samenwerking geregeld constructief was, waarbij onder andere bijdragen van Blueknight, JZ85, en De Wikischim in positieve zin opvallen. Het bestaan van de lijst was echter ook direct aanleiding voor enkele verhitte discussies en conflictsituaties. De Commissie meent echter dat deze conflicten voortkwamen uit al langer bestaande interpersoonlijke problemen, aangezien het gebruikers betrof die eerder geregeld met elkaar aan de stok kregen op de lijst van te beoordelen pagina's. In maart 2013 zette Peter b de situatie op scherp door een massanominatie op de lijst van te beoordelen pagina's (TBP/20130316). Het kwam tot een hoogoplopende discussie waarna de moderator van dienst besloot de artikelen te behouden, met de opmerking dat massaal verwijderen "hier niet kan" (36797118). Het controlewerk aan de duizenden artikelen is daarna echter vrijwel stil komen te liggen, en het voortbestaan van de lijst leidt nog regelmatig tot conflictsituaties en interpersoonlijke spanningen, zoals in februari 2014 tussen RJB en The Banner. Uit laatstgenoemde discussie is een initiatief voortgekomen om studenten theologie bij het opknappen van een deel van de pagina's te betrekken, maar dit initiatief lijkt vooralsnog niet goed van de grond te zijn gekomen. De inhoudelijke problemen met door Februari toegevoegde informatie blijven voortbestaan en een potentiële aanleiding voor toekomstige conflicten vormen.

DerBelsj

De "nalooplijst" van bijdragen van DerBelsj werd in september 2012 aangemaakt. Het betrof enkele honderden artikelen over dinosauriërs, waar een vermoeden van auteursrechtenschending bij speelde. De aanmaker stelde zich begripvol op en hielp de problemen op te lossen. In dit geval was ook sprake van een coach (Capaccio), die de samenwerking hielp versoepelen. Binnen een aantal maanden was de lijst afgewerkt, met name dankzij de inzet van Wikiklaas en Capaccio. De problemen werden op voorbeeldig constructieve wijze opgelost.

Pieter2

De "nalooplijst" met bijdragen van Pieter2 werd in maart 2013 door Gouwenaar opgesteld. Het betrof een 15-tal artikelen over Nederlandse monumenten, waar het vermoeden van auteursrechtenschending aan kleefde. De aanmaker werd voor 3 maanden geblokkeerd en de lijst werd snel afgehandeld door CaAl.

Menke

De "nalooplijst" met bijdragen van Menke werd maart 2013 door Lymantria opgesteld. De aanmaker is kort daarop voor onbepaalde tijd geblokkeerd door MoiraMoira. Dit is een lange lijst met duizenden artikelen, waarbij vermoedens van plagiaat of gebruik van bronnen met een sterk verouderd ("partijdig") gezichtspunt bestaan. De behandeling van de lijst is nooit afgerond, ondanks de inzet van diverse gebruikers, onder wie Lymantria, Brya, Gouwenaar, Theobald Tiger, Peter b en Happytravels. Met name de inzet van Gouwenaar verdient een groot compliment, zowel inhoudelijk als wegens de voorbeeldige samenwerking. De controle is net als bij Februari na verloop van tijd echter stil komen te liggen. Hoewel de samenwerking onder bovengenoemde gebruikers voorbeeldig verliep zijn gedurende de afhandeling van de lijst ook regelmatig aanvaringen met anderen voorgekomen. Zo zijn er onvriendelijke discussies tussen Theobald Tiger en De Wikischim (TBP/20140915), Arch enerzijds en Paul Brussel en Theobald Tiger anderzijds, en EvilFred en Fred Lambert (Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief#Don Quichot 2). De Arbitragecommissie meent dat deze wrijving gevolg is van het blijvend voortbestaan van de "nalooplijst".

Webnetprof

De "nalooplijst" met pagina's aangemaakt door Webnetprof werd door Gouwenaar opgesteld in november 2013. Rond deze gebruiker speelde ook een communicatieprobleem. Na aanhoudende problemen met nieuwe bijdragen werd Webnetprof voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Er werd op constructieve wijze overlegd en samengewerkt door onder andere Theobald Tiger, Gouwenaar, Emelha en Peter b. Gezien het feit dat er nog steeds POV-sjablonen op enkele door Webnetprof bewerkte artikelen staan, werden niet alle inhoudelijke problemen opgelost. Ook rond deze lijst vonden enige aanvaringen plaats.

Knowle

De kwestie rondom Knowle is voor deze zaak interessant, omdat in dit geval deels niet voor een "nalooplijst" maar voor massanominatie op de lijst te beoordelen pagina's werd gekozen (TBP/20140618). In juni 2014 voegde Wikiklaas deze massanominatie van pagina's over Engelse gehuchten toe aan de beoordelingslijst. Het ging om iets meer dan 100 artikelen, waarvan tijdens de 2 weken beoordelingstijd een handvol werd verbeterd door o.a. Paul B, Trewal en Ivory. De overige artikelen werden verwijderd. Een ander deel is via een nalooplijst binnen drie maanden afgehandeld. De Arbitragecommissie meent dat ook hier sprake was van persoonlijke aanvaringen tussen gebruikers (zie bv. WP:K/20140711), maar wil erop wijzen dat de lijst compleet afgewerkt werd en dat toekomstige conflicten rond deze artikelen daarom onwaarschijnlijk zijn.

Robert Prummel

De "nalooplijst" met door Robert Prummel geschreven artikelen werd in juli 2014 door Mathonius aangemaakt. Over de gang van zaken rond Robert Prummel heeft de Arbitragecommissie een nader verzoek ("WP:AC/Z/De werken van Robert Prummel") in behandeling genomen, waarover ze later uitspraak zal doen. De Commissie wil niet te veel op deze uitspraak vooruit lopen, maar ze heeft in deze kwestie ook aanvaringen geconstateerd tussen gebruikers, met name tussen The Banner en Paul Brussel. De Commissie meent echter dat dit conflict niet specifiek lag aan het bestaan van de "nalooplijst", maar ontsprong uit The Banners onvrede met bestaande procedures en richtlijnen.

Pvt Pauline

De "nalooplijsten" met artikelen geschreven door Pvt Pauline werden door EvilFreD samengesteld in maart 2015. Na aanhoudende kritiek op met name het brongebruik en de relevantie van inhoudelijke toevoegingen werden alle meer dan 5500 door de gebruiker aangemaakte artikelen op een lijst gezet. Een groep gebruikers, onder andere Malinka1, De Geo, Paul Brussel en EvilFreD zelf is bezig deze artikelen te controleren. Deze samenwerking verloopt volgens de Commissie voorbeeldig, maar de gebruiker zelf is er niet bij betrokken. Wel deed zij in dezelfde periode nieuwe toevoegingen, waarover recent meerdere conflicten zijn ontstaan. De gebruiker werd (tot nu toe) in 2015 twee maal geblokkeerd wegens problemen met die toevoegingen, de laatste maal op 18 augustus voor de duur van een maand. De Commissie meent echter dat zowel de conflicten als blokkades buiten de reikwijdte van deze zaak vallen en kan zich er daarom niet over uitspreken.

Algemeen

Samengevat valt op dat zowel massabeoordelingen door middel van verwijderlijsten als door middel van nominaties op de lijst te beoordelen pagina's tot conflicten leiden. Vaak zijn dit terugkomende conflicten tussen dezelfde gebruikers. De Commissie merkt op dat de voorkeur voor een "nalooplijst" boven nominatie via TBP voortkwam uit de wens conflicten te voorkomen, dit geen realistische verwachting lijkt. Er zijn ook indicaties dat een directe verwijdering onder bepaalde omstandigheden een beter effect bewerkstelligt ten aanzien van de sfeer op het project.

Opvallend is ook dat kortere "nalooplijsten" als die met pagina's geschreven door DerBelsj of Pieter2 relatief snel en constructief werden afgehandeld. Lijsten met meer dan 1000 pagina's, met name die met Februari's en Menke's werk, lijken daarentegen een chronisch probleem, omdat het controlewerk na verloop van tijd stil lijkt te vallen. Zelfs jaren na het vertrek van deze gebruikers zag de Commissie conflicten ontstaan die direct voortkwamen uit het verder voortbestaan van de "nalooplijst".

Richtlijnen - beginselen en overwegingen

De Arbitragecommissie gaat er in beginsel bij het behandelen van verzoeken vanuit dat het doel van het project het samenstellen van een encyclopedie is1.1. Dit is in overeenstemming met de richtlijn WP:5Z. Enkele andere richtlijnen, waaronder WP:GOO en WP:NPOV, geven verder invulling aan wat een encyclopedie zijn precies inhoudt. Deze richtlijnen zijn uitsluitend van aard en laten geen ruimte voor compromissen. Inhoud of informatie die niet aan de richtlijnen voldoet hoort niet in een encyclopedie, en dus niet in Wikipedia, thuis.

Dit uitsluiten van inhoud leidt tot het principe dat de bewijslast altijd bij de toevoeger hoort te liggen. Als er bezwaar rijst tegen een bepaalde passage of pagina, dient de toevoeger of aanmaker aan te tonen dat de inhoud toch aan de richtlijnen voldoet. De Arbitragecommissie wil echter aangeven dat dit principe binnen een samenwerkingsproject ook kan leiden tot achtervolgen of pestgedrag. Ze wil erop wijzen dat het geuite bezwaar wel op redelijke gronden moet berusten.

Status van "nalooplijsten"

De vrije bewerkbaarheid van Wikipedia maakt het mogelijk dat, door onbekendheid of kwade wil bij de toevoeger, inhoud in Wikipedia terecht kan komen die niet aan de richtlijnen voldoet. In de loop der jaren zijn enkele procedures ontstaan waarmee de gemeenschap de encyclopedie van dergelijke toevoegingen zuivert. Hoewel geen richtlijn pur sang, is de pagina WP:TBP door de gemeenschap per stemming bekrachtigd als de procedure waarmee pagina's verwijderd kunnen worden. De procedure voorziet in het nomineren van pagina's die verondersteld worden niet aan de richtlijnen te voldoen. Gebruikers die de pagina's wensen te behouden, worden twee weken lang in staat gesteld zodanig verbeteringen aan te brengen, dat de pagina's wel aan de richtlijnen voldoen.

Bij de zogenoemde "nalooplijsten" wordt mogelijk de suggestie gewekt dat het om een alternatieve procedure gaat, waarbij vanwege de schier ontzaglijke hoeveelheid bijdragen een langere beoordelingsperiode gegund wordt. De Arbitragecommissie stelt vast dat de "nalooplijsten" niet binnen de richtlijnen geregeld zijn, en dat er ook nooit consensus over een langere beoordelingsperiode heeft bestaan. De Commissie merkt wel dat de lijsten als hulpmiddel bij de controle worden ervaren, met name als het om veel bijdragen gaat. Als zodanig kan een "nalooplijst" nut hebben, maar zo'n lijst is op dit moment niet als alternatief voor de gangbare procedure gesanctioneerd.

Beoordeling van inhoud op basis van de aanmaker

De vraag of een bewerking op grond van het bewerkingspatroon van de aanmaker in de hoofdnaamruimte mag worden beoordeeld stuit binnen de gemeenschap op enige controverse, hoewel er zich een consensus lijkt af te tekenen dat dit in het geval van chronische problemen in dat patroon inderdaad het geval is. In veel gevallen is reeds om die reden tot actie overgegaan. De Arbitragecommissie wijst erop dat bij terugkomend wangedrag de sancties tegen een gebruiker kunnen oplopen,WP:RVM wat betekent dat het principe dat gebruikers op grond van hun verleden worden behandeld al in het project verankerd is, zelfs wat betreft inhoudelijke bijdragen. De richtlijnen voor moderatoren geven echter ook nadrukkelijk de kans om met een schone lei te beginnen wanneer de gebruiker gedurende zes maanden niet werd geblokkeerd.

Het vaststellen van auteursrechtenschendingen, van gangbare gezichtspunten afwijkende presentatie van informatie, en met name origineel onderzoek is vaak een stuk lastiger en tijdrovender werk dan het vaststellen van vandalisme, reclame of zelfpromotie. De Commissie vindt het mede daarom logisch dat als bij een bepaald aantal toevoegingen van een gebruiker dergelijke schendingen van richtlijnen zijn vastgesteld, automatisch alle toevoegingen door die gebruiker als verdacht gezien kunnen worden. Volgens het principe dat de bewijslast bij de toevoeger ligt, mag in een dergelijke situatie op zijn minst verwacht worden dat de toevoeger volledige openheid van zaken geeft en meehelpt bij het oplossen van de problemen. In de situatie dat de toevoeger dit niet doet, is het volgens de Commissie niet onredelijk alle toevoegingen van de gebruiker die nog niet verbeterd of gecontroleerd zijn op de lijst te beoordelen pagina's te plaatsen.

De Arbitragecommissie ziet dus geen reglementaire problemen in massanominatie van bijdragen van gebruikers waarin chronische problemen zijn vastgesteld, maar maakt wel twee praktische kanttekeningen. De aanmaker is soms niet de enige bijdrager en eventuele problemen kunnen dus reeds verholpen zijn. Een massanominatie dient derhalve zorgvuldig te geschieden. Dat het onmogelijk is alle artikelen binnen de termijn van 2 weken op te knappen mag geen reden zijn om inhoud waarover twijfel bestaat in de hoofdnaamruimte te behouden, anders zou het onmogelijk worden de richtlijnen te handhaven. Met uitzondering van auteursrechtenschendingen gelden de inhoudelijke richtlijnen echter niet voor pagina's buiten de hoofdnaamruimte. De Commissie ziet er geen bezwaar in als pagina's in de gebruikersnaamruimte worden geplaatst, wanneer een of meerdere gebruikers bereid zijn die pagina's op te knappen.

Conclusies
 • De Arbitragecommissie heeft juridische experts om advies gevraagd over de juridische problemen met zogenoemde "nalooplijsten". De adviezen staan samengevat op een bij deze uitspraak behorende pagina. De Arbitragecommissie adviseert de gemeenschap deze adviezen ter harte te nemen en mee te wegen bij verdere besluitvorming.
 • Omdat de controle via "nalooplijsten" vaak zeer traag verloopt of geheel stokt, kunnen de lijsten geen middel bieden om inhoudelijke problemen uit te sluiten, en de richtlijnen te handhaven. De lijsten hebben echter nut als inventarisatie en overzicht.
 • "Nalooplijsten" zijn niet gesanctioneerd als vervanging van de lijst te beoordelen pagina's, maar kunnen wel gebruikt worden als ondersteuning of hulpmiddel bij de reguliere nominatieprocedure. Artikelen die op een "nalooplijst" voorkomen genieten geen speciale beschermde status tegen nominatie.
 • Volgens de Arbitragecommissie is in de richtlijnen geen bezwaar te vinden tegen het massaal nomineren van pagina's op grond van chronische problemen in de bewerkingen van de aanmaker. De inhoud van de encyclopedie hoort voor conflictbestrijding te gaan.WP:5Z; WP:NIET Om praktische redenen adviseert de Commissie echter om bij nominaties van pagina's die door dezelfde gebruiker zijn aangemaakt een werkbaar quotum aan te houden, bijvoorbeeld 100 per week.
 • In bepaalde gevallen hebben zich rond "nalooplijsten" conflicten voorgedaan, maar de Arbitragecommissie wijst erop dat deze mogelijk ook waren opgelaaid als andere controlemethoden gebruikt waren. De Commissie roept alle betrokkenen op de richtlijnen van het project en eerdere adviezen en maatregelen van de Commissie in acht te nemen.
Maatregelen
 • De Commissie meent dat het, om toekomstige conflicten te beperken en voorkomen, noodzakelijk is de richtlijnen en procedures op het project aan te vullen. De Commissie roept Josq op in overleg met de gemeenschap te onderzoeken hoe die aanvullingen eruit moeten zien. Ten minste acht de Commissie op de volgende punten aanvullingen noodzakelijk:
  1. Het invoeren van een curatele-regeling voor gebruikers bij wie chronisch inhoudelijke problemen zijn vastgesteld, in aanvulling op de verzoekpagina voor moderatoren "edits bewaken".
  2. Het verduidelijken van de procedures en richtlijnen omtrent het op de lijst te beoordelen pagina's nomineren van pagina's aangemaakt en/of bewerkt door dergelijke gebruikers. Onder andere is de vraag of de geschiedenis van pagina's in acht genomen moet worden: wat als ook andere gebruikers aan een artikel hebben meegewerkt?
  3. Het verduidelijken van richtlijnen en procedures over auteursrechtenschendingen.
  4. Andere punten waar Josq meent dat de richtlijnen en procedures verbeterd dienen te worden.
 • Wanneer Josq deze taak niet langer meent te kunnen vervullen of meent dat de problemen afdoende zijn opgelost, zal hij dit aan de Commissie duidelijk maken. De Commissie kan dan besluiten dat de zaak is afgerond, de situatie verder evalueren, of verdere stappen zetten als dat haar noodzakelijk lijkt. De Commissie zal beslissingen daarover publiceren onder deze uitspraak en op haar mededelingenpagina.
Dankwoord
 • De Arbitragecommissie verontschuldigt zich voor de lange duur van de behandeling van deze zaak. Zij hoopt dat de omvang en reikwijdte van de uitspraak de duur van de behandeling ruimschoots goedmaken.
 • De Arbitragecommissie spreekt haar dank uit aan de juridische experts die advies hebben uitgebracht: Arnoud Engelfriet, Marianne Korpershoek en Jacob Rogers.
 • De Arbitragecommissie bedankt alle controleurs van "nalooplijsten" voor hun inzet en spreekt haar waardering uit voor hun noeste arbeid. Dankzij jullie groeit de betrouwbaarheid van de Nederlandse Wikipedia. Een (helaas incomplete) selectie van gebruikersnamen die meewerkten aan het verhelpen van problemen: Andries Van den Abeele, Agora, Brya, CaAl, Capaccio, De Geo, De Wikischim, DirkVE, DustSpinner, Dqfn13, Edoderoo, Emelha, EvilFreD, Fred Lambert, Gouwenaar, Happytravels, JZ85, Lidewij, Lymantria, Magalhães, Malinka1, MatthijsWiki, Meerdervoort, MoiraMoira, Muijz, Paul Brussel, Peter b, RJB, Sander1453, Sijtze Reurich, Sir Iain, Sonuwe, Tekstman, The Banner, Theobald Tiger, Trijnstel, Wikiklaas.
 • Tot slot bedankt de Commissie Josq voor het indienen van deze zaak en wenst zij hem veel succes bij zijn werk voortvloeiend uit de oproep hierboven.

De Arbitragecommissie, 23 sep 2015 04:36 (CEST)

Reactie Josq

Dank aan de Arbitragecommissie voor de uitspraak en het vele werk. De Arbitragecommissie heeft mij gevraagd te onderzoeken hoe de richtlijnen verbeterd kunnen worden. Die vraag kwam enkele weken geleden al, maar pas sinds gisteren ben ik op de hoogte van de concrete invulling. Ik ben het niet bij voorbaat met alle voorstellen eens, maar ik ben wel overtuigd van het belang van betere richtlijnen. Daarom wil ik graag proberen deze taak te volbrengen.

Omdat we niets opschieten met een onderzoek dat slechts ambigue conclusies oplevert, hoop ik door middel van stemmingen daadwerkelijk richtlijnenwijzigingen tot stand te kunnen brengen. Dat is overigens een recht dat iedere reguliere gebruiker heeft. Mocht iemand anders naar aanleiding van deze Arbcomuitspraak eveneens discussies, peilingen en stemmingen willen organiseren, dan hopelijk in goed overleg.

Ik laat alle analyses en voorstellen eens goed bezinken. Op korte termijn wil ik mijn persoonlijke analyse hier plaatsen, gericht op concrete verbetering en adequate toepassing van de richtlijnen. Ondertussen hoop ik op constructieve discussies. Josq (overleg) 23 sep 2015 09:33 (CEST)

Analyse

Hieronder een aantal punten die ik graag ter discussie aan de gemeenschap wil voorleggen. In het bijzonder wil ik de leden van de Arbitragecommissie uitnodigen om (op persoonlijke titel) hun visie te geven. Wellicht zijn niet al mijn voorstellen conform de wens van de Arbitragecommissie, maar ik denk dat ik dat in de meeste gevallen goed toe kan lichten. Het voornemen is om, afhankelijk van de discussie, een aantal van deze punten ter peiling en eventueel ter stemming voor te leggen. Josq (overleg) 2 okt 2015 12:23 (CEST)

Mandaat van de Arbitragecommissie
 • Probleem: De AC ervaart een spanning tussen de verschillende richtlijnen. Enerzijds dient zij zich in te spannen tot het oplossen van conflicten, anderzijds mag zij zich niet bezighouden met de inhoud van de encyclopedie of het opstellen van richtlijnen. Maar in de praktijk zijn meningsverschillen over de inhoud en de richtlijnen vaak een wezenlijk onderdeel van een conflict.
 • Voorstel: De AC krijgt ruimte om inhoudelijke zaken en mogelijke gebreken in de richtlijnen te betrekken in de analyse van een conflict. Hiertoe worden artikel 1.4 en 1.5 aangepast. De Arbitragecommissie mag zich dus, daar waar een goed begrip van een conflict dit vereist, een mening vormen over de inhoud van de encyclopedie en verbeteringen van de Wikipediarichtlijnen. Deze mening is slechts ter informatie en kan geen onderdeel zijn van bindende uitspraken.
"Curateleregeling"
 • Probleem: Er zijn gebruikers die op sommige gebieden structureel richtlijnen schenden en op andere gebieden nuttig werk leveren, of die gewoon van goede wil zijn ondanks vele fouten. De AC adviseert om een curateleregeling te ontwerpen. (Misschien is het begrip "curatele" niet gelukkig gekozen omdat dit wilsonbekwaamheid van de betreffende gebruiker suggereert). Ik zou het probleem als volgt formuleren: bij problematisch gedrag kunnen moderatoren snel ingrijpen, maar ze hebben in beginsel alleen de harde maatregel van het blokkeren ter beschikking. De Arbitragecommissie kan allerlei "zachte" maatregelen instellen, maar werkt doorgaans met lange termijnen (maanden). Het lijkt me dat er behoefte is aan adequater ingrijpen, aan snelle maar "zachte" maatregelen.
 • Voorstel: Moderatoren krijgen de bevoegdheid om naar aanleiding van herhaalde richtlijnenschendingen beperkende maatregelen te adviseren. Een dergelijk advies kan inhouden:
  • een verbod op een bepaald type bijdragen (bijvoorbeeld: onderwerpsverbod, bepaalde pagina's, bepaalde naamruimtes, contact met bepaalde gebruikers, BTNI/taalkundige wijzigingen)
  • Een verbod om nieuwe inhoudelijke wijzigingen te doen zolang enkele concreet benoemde vragen/problemen niet zijn beantwoord/opgelost
Wanneer de gebruiker het advies niet opvolgt kunnen andere moderatoren blokkades opleggen conform de verhogingsregel . Blokkeren is echter niet bij voorbaat verplicht, er blijft ruimte voor gezond verstand.
Blokkade voor onbepaalde tijd bij auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk (buitenom het citaatrecht) is illegaal, tegen de licentie- en gebruikersvoorwaarden en tegen de richtlijnen. Het doet afbreuk aan het ideaal van vrij beschikbare informatie en aan het onderling vertrouwen. Het is moeilijk te detecteren en het herstellen kan veel werk kosten. Gebruikers die eenmaal met overschrijfwerk begonnen zijn leveren soms in hoog tempo grote aantallen artikelen af, zodat controle- en herstelwerk al gauw op achterstand komt.
 • Voorstel: Moderatoren dienen gebruikers die auteursrechtenschendingen plegen voor onbepaalde tijd te blokkeren. (Uitzonderingen: incidentele schending, herstelbare schendingen door inadequate maar eenvoudig te verbeteren bronvermeldingen). De blokkade word pas opgeheven wanneer de gebruiker al zijn auteursrechtenschendingen heeft aangewezen, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en kennis te nemen van alle relevante richtlijnen, licentievoorwaarden en wettelijke regelingen. Wordt er na opheffen van de blokkade opnieuw een auteursrechtingschending aangetroffen, dan wordt een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd die slechts kan worden aangevochten bij de AC.
Definitief verwijderen van auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Marianne Korpershoek stelt: ‘’ Het verplaatsen van de artikelen naar de gebruikersnaamruimte maakt niet uit voor de wetgever. Zelfs als de inbreukmakende artikelen slechts met een wachtwoord toegankelijk zouden zijn, is er nog steeds sprake zijn van overtreding van de Auteurswet.’’ Dit impliceert dat het verwijderen van een artikel niet voldoende is, verwijderde versies – en daarmee eventuele illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde informatie - blijven immers toegankelijk voor moderatoren. Zelfs Oversight voldoet niet.
 • Voorstel: Wat op de servers van de Wikimedia Foundation blijft staan, valt buiten de invloed en de verantwoordelijkheid van gebruikers. Juridische kwesties komen voor de verantwoording van de Foundation en van de individuen die bijvoorbeeld een auteursrechtenschending plegen. Onze (vrijwillige) verantwoordelijkheid is het beschikbaar maken van betrouwbare vrije kennis. Een auteursrechtenschending is onbetrouwbaar en onvrij, dát is onze zorg. De gemeenschap richt zich dus niet op de juridische, maar op de inhoudelijke kwesties die aan auteursrechtenschendingen verbonden zijn.
Auteursrechtenschendingen verwijderen uit de artikelgeschiedenis
 • Probleem: Bij de stemming die het voor moderatoren mogelijk maakte versies uit de artikelgeschiedenis te verbergen heeft de gemeenschap niet de mogelijkheid gecreeerd om dit ook in geval van auteursrechtenschendingen te doen. Is een artikel dus eenmaal herschreven, dan is er geen mogelijkheid meer om een auteursrechtenschending voor het publiek te verbergen
 • Voorstel: de mogelijkheid om specifieke artikelversies te verbergen, mag ook worden toegepast bij auteursrechtenschendingen
Aard van de auteursrechtenschendingen
 • Probleem: Een klein aantal gebruikers heeft in de discussie aangegeven te betwijfelen of diverse artikelen van Februari wel terecht zijn verwijderd. Dit impliceert dat de verwijderende moderatoren hun bevoegdheden onjuist zouden hebben gebruikt. De onderbouwing van deze bezwaren overtuigt mij vooralsnog niet. Door gebrekkig taalgebruik valt de argumentatie soms moeilijk te volgen. Er wordt beargumenteerd dat bronvermelding destijds niet verplicht was –dat snijdt geen hout, bronvermelding is nooit verplicht geweest, maar WP:VER is wel altijd een uitgangspunt geweest, hooguit is de naleving wat aangescherpt. Verwezen wordt naar discussies uit het verleden, maar links worden niet gegeven. Ook wordt niet aangetoond dat de door Februari gekopieerde teksten rechtenvrij waren. Daar staat tegenover dat de behandelende moderatoren hun acties zorgvuldig gedocumenteerd lijken te hebben middels de nalooplijst, en dat de opvatting dat er sprake was van auteursrechtenschendingen bevestigd wordt door diverse moderatoren.
 • Voorstel: We gaan er vanuit dat moderatoren in de regel accuraat hebben gehandeld bij het verwijderen wegens auteursrechtenschendingen. Wie meent dat moderatoren hun bevoegdheden onjuist hebben gebruikt, kan zich het beste wenden tot de Arbitragecommissie met een onderbouwd verzoek.
Afhandeling nalooplijsten
 • Probleem: duizenden artikelen op de nalooplijsten zijn verdacht en zouden beoordeeld moeten worden. De gewenste wijze van afhandelen tot in detail vastleggen in (algemeen geldende) richtlijnen is waarschijnlijk omslachtig en kan onvoorziene neveneffecten hebben. De artikelen vooraf rubriceren kan dubbel werk opleveren. Veel artikelen zijn later door anderen bewerkt. Dit neemt de verdenkingen niet weg, tenzij betrouwbare bronnen worden aangedragen.
 • Voorstel: De overwegingen, uitspraken en adviezen van de Arbitragecommissie worden opgevolgd betreffende verwijderingsnominaties van de bijdragen van Februari en Menke. Concreet:
  • Twee of drie vrijwillige gebruikers nemen het op zich om de artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op bijdragen van Februari of Menke te nomineren voor verwijdering conform de gebruikelijke procedure. De vrijwilligers mogen hierbij uitgaan van de nalooplijsten. Het voorgestelde tempo van 100 artikelen per week wordt aangehouden. De vrijwilligers dragen zorg voor een overzichtelijke aanpak.
  • Bij aangetoonde auteursrechtenschendingen wordt een artikel direct verwijderd. Een volledige check op auteursrechtenschendingen is onhaalbaar. Een check of er sprake is van betrouwbaar brongebruik is een haalbaar alternatief.
  • Artikelen van Februari waarbij - ondanks eventuele latere bewerkingen - bronvermelding ontbreekt worden verdacht van auteursrechtenschending en/of onbetrouwbaar brongebruik. Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing komt met betrouwbare bronnen.
  • Artikelen van Februari met (later toegevoegde) bronvermelding worden aan de hand van de opgegeven bronnen beoordeeld
  • Artikelen van Februari die aantoonbaar zijn gebaseerd op anderstalige Wikipedia-artikelen (Februari meldde dan bijvoorbeeld de taalversie in de bewerkingssamenvatting) worden beoordeeld op kwaliteit, het Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia kan door de moderator van dienst worden toegevoegd.
  • Artikelen van Menke worden verdacht van onzorgvuldig brongebruik (verouderde, gekleurde bronnen, onjuiste bronnenverantwoording). Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing is met betrouwbare bronnen, anders dan de bronnen die Menke gebruikte.
  • Conform uitspraak van de Arbitragecommissie ligt de bewijslast bij degene die de informatie heeft toegevoegd, en bij uitbreiding bij degene die de informatie wil behouden. Bij discussie beslist een moderator zoals gewoonlijk op basis van argumenten.

Blokkade Robert Prummel


De Arbitragecommissie ontving op 5 augustus 2015 van Robert Prummel (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het verzoek opheffing van de aan hem opgelegde blokkade van 5 augustus 2015.

Aanhalingsteken openen

Geachte arbitragecommissie,

Ik vind de huidige, door Natuur12 opgelegde schorsing ongehoord!

Ik protesteer omdat:

Er bij het artikel over Werlé helemaal geen vraag openstaat. De opmerking van Paul Brussel gaat over een zijsprong op de discussiepagina! Niet over de tekst van het artikel. Alle vragen over het artikel zijn beantwoord, iets waar meerdere personen aan hebben meegewerkt.

Natuur12 is zeer bevooroordeeld. Zij gaat, zo blijkt uit de overlegpagina van Paul Brussel, bij Paul Brussel champagne drinken en is dus geenzins een neutrale arbiter. Steeds doet zij precies wat Paul haar vraagt!

Paul heeft me op de overlegpagina bij het artikel Mathieu Édouard Werlé beledigd en gesard, wat strijk en zet is bij deze man die uit boosheid niets anders doet dan mij provoceren en op discussies niet ingaat. Ik vind dat hij eindelijk eens manieren moet leren...

Het "bewerken"van artikelen was niets anders dan het gevraagd verbeteren of van bronnen voorzien waar dat gevraagd werd. Deze reden voor een schorsing kan niet juist zijn want ik moet nu juis antewoorden geven op vragen. En niet alleen op die VAN PAUL BRUSSEL DIE NIETS ANDERS DOET DAN CHICANEREN, VOORAL WANNEER ZIJN ONGELIJK WEER EENS IS AANGETOOND, ZOALS OVER Mathieu Édouard Werlé.

Ik heb de laatste dagen steeds keurig bronnen gegeven waar dat gevraagd werd.

Ik verzoek de Arbocom om de onterechte schorsing ongedaan te maken.

Met vriendelijke groet,

Robert Prummel

Aanhalingsteken sluiten

Aaname

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 17 aug 2015 22:06 (CEST)

Uitspraak

Op 5 augustus 2015 legde moderator Natuur12 een blokkade op aan Robert Prummel voor de duur van 1 maand, gebaseerd op de Verzoek-om-commentaar-maatregel die aan Robert was opgelegd op 21 november 2014. De motivatie van Natuur12 haalde de volgende handelingen door Robert Prummel aan:

 1. gaat op Overleg:Mathieu Édouard Werlé nauwelijks in op de kritiekpunten aangebracht door Paul Brussel, hetgeen een van de kritiekpunten is die tot de VOC-maatregel hebben geleid
 2. sluit de discussie af met een verdachtmaking in plaats van het verhelpen van de problemen
 3. bewerkt ondertussen verder aan andere lemma's, hetgeen een overtreding van de maatregel is

Op 5 augustus 2015 diende Robert Prummel bij de Arbitragecommissie een deblokkade-verzoek in met de volgende argumenten

 1. Op Overleg:Mathieu Édouard Werlé staat geen vraag open over de tekst van het artikel
 2. Paul Brussel heeft Robert Prummel op Overleg:Mathieu Édouard Werlé beledigd en gesard
 3. Het door Natuur12 aangehaalde bewerken was niets anders dan het gevraagd verbeteren of van bronnen voorzien waar dat was gevraagd
Analyse

De problemen met de pagina Mathieu Édouard Werlé werden op 29 juli 2015 aangekaart op Overleg:Mathieu Édouard Werlé, met als opmerking: "Verschillende feiten kloppen niet met de bronnen. Alles zal moeten worden geverifieerd." Woodcutterty geeft dan als voorbeeld de overlijdensdatum: verschillende bronnen geven verschillende data en Robbert Prummel geeft niet aan waarop hij de door hem gekozen datum baseert. Paul Brussel plaatste het artikel op 30 juli 2015 op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150730. Kleuske heeft de geboortedatum veranderd naar de meest gangbare datum en andere bronloze informatie uit het artikel verwijderd. Gasthuis werpt in de discussie op dat het plaatsen van het bronvraag-sjabloon zonder nadere toelichting niet helpt om het probleem voortvarend te kunnen oplossen.

Paul Brussel uitte richting Robert Prummel sterke, op de persoon gerichte kwalificaties: " dit artikel is weer ouderwets prutswerk zoals ik dat van je gewend ben", "zelfs als je beschikt over 'bronnen' misvorm je die tot ware onjuistheden in de encyclopedie: het bekende patroon van RP dat sinds jaar en dag hetzelfde blijft, tot schade en schande van WP:NL", "En zo gaat WP:NL door mensen zoals jij aan onbetrouwbaarheid ten onder". Robert Prummels reactie steekt daarbij mild af: "Paul gaat ~in niet op zijn zoveelste ongelijk maar haalt er iets bij dat niets met dot artikel uit te staan heeft... Voor wie heel slecht leest lijkt hij zi tòch het laatste woord te hebben... En verder vooral verongelijkt doen Paul!".

De commissie is op de hoogte van de lange voorgeschiedenis en wil de opmerkingen van Paul Brussel in dat licht zien. Desondanks meent ze dat de maatregel volgend op het verzoek om commentaar voldoende is om problemen rond Robert Prummel aan te pakken zonder ad hominem gerichte opmerkingen te plaatsen.

In de verzoek-om-commentaar-maatregel staat dat Robert geen "nieuwe toevoegingen in de hoofdnaamruimte" kan doen. Onzeker is of dit zich beperkt tot het aanmaken van nieuwe artikelen, of zich ook uitstrekt tot het aanbrengen van wijzigingen in bestaande artikelen. Uit het feit dat de maatregel toevoegt dat "hij deze wel in zijn gebruikersnaamruimte [kan] voorbereiden" volgt volgens de commissie dat uitsluitend de aanmaak van nieuwe artikelen moet zijn bedoeld. De periode waarin deze beperking van toepassing was m.b.t. de openstaande zaken van Mathieu Édouard Werlé wordt door de commissie gezien als zijnde van 29 jul 2015 14:52 (CEST) tot 31 jul 2015 02:08 (CEST). In deze periode heeft Robert Prummel uitsluitend gewerkt aan of met betrekking tot Mathieu Édouard Werlé. Ook na deze tijd, tot aan zijn blokkade, heeft Robert Prummel geen nieuwe artikelen in de hoofdnaamruimte aangemaakt.

Conclusie

Hoewel het duidelijk is dat door Robert Prummel aangemaakte artikelen in het algemeen en Mathieu Édouard Werlé in het bijzonder de toets der kritiek niet goed doorstaan, heeft Robert Prummel zich beleefd en zakelijk opgesteld. De commissie vreest dat Robert Prummel door de toon van de kritiek in het nauw wordt gedreven in plaats van tot verbetering wordt gestimuleerd. Desondanks gaat hij zelf - naar de mening van de commissie - niet over de schreef. Aan de andere kant merkt de commissie dat hij nauwelijks geholpen heeft bij het verhelpen van de problemen in het onderhavige artikel.

 • De Arbitragecommissie meent dat de blokkade niet aan de uit het verzoek om commentaar volgende maatregel voldoet en meent dat deze met onmiddellijke ingang moet worden opgeheven.
 • De commissie roept Robert Prummel op om meer aandacht te besteden aan de inhoudelijke kritiek die gebruikers als Paul Brussel op zijn toevoegingen hebben, en alvorens toevoegingen in artikelen te plaatsen eerst bronnen op te zoeken en deze nauwkeurig te bestuderen. Als bronnen elkaar tegenspreken, is het mogelijk een feit geheel weg te laten of bij andere gebruikers te rade te gaan.
 • De Arbitragecommissie roept Paul Brussel en andere gebruikers die Robert Prummel kritisch volgen op in discussies zakelijk te blijven en het hierboven aangehaalde soort opmerkingen tegen Robert Prummel te vermijden. Ook als men op grond van een voorgeschiedenis niet meer uit durft te gaan van goede kwaliteit, is het mogelijk uit te gaan van goede wil. Ad hominem opmerkingen zorgen voor escalatie en helpen niet de inhoudelijke kwaliteit van de encyclopedie te verbeteren.

De Arbitragecommissie, 17 aug 2015 22:17 (CEST) Lid Natuur12 heeft, aangezien zhij als blokkerend moderator bij deze zaak betrokken was, op generlei wijze deel genomen aan de beraadslaging over deze zaak. Wel heeft zhij kennis kunnen nemen van het verzoek van Robert Prummel, aangezien dit naar de volledige commissie is gestuurd.

Geplaatste reacties zijn verplaatst naar de overlegpagina.

De Wikischim - Terugdraaien


De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks)
Geachte leden van de Abritragecommissie,

Hierbij verzoek ik u zich opnieuw te buigen over het bijdragepatroon van gebruiker De Wikischim, die gisteren voor de zoveelste keer in een bewerkingsoorlog was betrokken, om niet te zeggen dat hij daarvan de aanstichter was, en wel op het lemma Nautilus (geslacht). Op de OP van dat lemma heb ik de problemen als volgt samengevat:

1) De Wikischim is geneigd om (vaak kleine) wijzigingen aan te brengen in lemmata waaraan hij verder niets heeft bijgedragen en die vaak handelen over onderwerpen waarover hij ook over geen enkele aantoonbare kennis beschikt. Vaak schuren deze wijzigingen aan tegen BTNI, soms zijn het kleine verbeteringen, soms introduceert hij daarbij ernstige fouten die hemzelf niet opvallen omdat hij geen inhoudelijk oordeel kan vellen over de kwestie.
2) Deze neiging doet zich bij De Wikischim nog sterker toe, als het lemmata betreft die zijn geschreven door degenen die hij ziet als zijn tegenstanders. Deze geurspoor-politiek is velen een gruwel en hoewel De Wikischim daarop al heel vaak is aangesproken, gaat hij daar onverdroten mee door, onder het mom van de vrije bewerkbaarheid van de encyclopedie.
3) De Wikischim kan geen kritiek verdragen. Dat blijkt alleen al daar uit dat kritiek doorgaans wordt "weerlegd" door kritiek te leveren op zijn critici, of door de motieven van die critici verdacht te maken. Nog nooit, niet een keer, in 0 % van de gevallen hebben we De Wikischim zien toegeven dat hij fout zat, of dat hij spijt had van zijn optreden. Kritiek wordt ook met steeds verschillende wapens bestreden. In het ene geval dient het Groene Boekje voor hem als leidraad, maar geeft dat boekje hem ongelijk, dan googelt hij wel ergens anders een oude tekst die hem wel gelijk geeft. Het Groene Boekje heeft dan ineens afgedaan. Idem met de Taalunie, door De Wikischim te pas en te onpas ingebracht als het Heilige der Heiligen als het gaat om spelling, maar als de Taalunie het niet met De Wikischim eens is, dan doet het er opeens niet meer toe wat de Taalunie schrijft.
4) Bij dit alles speelt hij de vermoorde onschuld en doet voortdurend of zijn gedrag door de beste bedoelingen, het gedrag van zijn tegenstanders evenwel door persoonlijke wrok, wordt geïnspireerd.
5) Op dit alles is hij al duizenden keren aangesproken, er zijn ArbComzaken geweest die precies dit alles tot onderwerp hadden, maar in het gedrag van De Wikischim verandert niets.

Daarbij schuwt hij het middel van bewerkingsoorlogen niet. Om ten minste iets te doen aan deze zaken, zou ik u in overweging willen geven om aan De Wikischim de aanvullende maatregel op te leggen dat het hem verboden is bewerkingen van andere gebruikers terug te draaien, met uitzondering van bewerkingen op zijn eigen OP.

Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 9 jun 2015 13:46 (CEST)

Aanvullend: elders wees collega CaAl mij er al op dat de vigerende maatregelen in beginsel zouden voldoen, omdat het De Wikischim namelijk verboden is om wijzigingen aan te brengen in een lemma (dus ook om zaken terug te draaien) zodra er op de OP van het bewuste lemma een overleg gestart is. Ik wijs er evenwel op - en de OP van Nautilus toont dat aan - dat overleg met De Wikischim, van zijn kant uit nooit gericht is op het bereiken van consensus, maar op het krijgen van gelijk, waardoor serieuze gebruikers vaak eindeloos veel tijd kwijt zijn aan dat overleg, dat vanuit De Wikischim meestal uit niets anders bestaat dan uit het eindeloos blijven hameren op zijn gelijk, het verdacht maken van de motieven van degenen die met hem in discussie zijn of het maken van verwijten die niets met de zaak zelf te maken hebben. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 10 jun 2015 09:59 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaand verzoek. De Arbitragecommissie, 9 jun 2015 14:00 (CEST)

Reactie DW

RJB verdraait ook hier weer een aantal feiten ten nadele van mijn bewerkingen op een valse en leugenachtige manier, voor mijn eigen gevoel op het kwaadaardige af. Kort: op Overleg:Nautilus (geslacht) gisteren en eerder vandaag heb ik juist expliciet meermaals verwezen naar een regel op de site van de TU, die stelt dat in een wetenschappelijke context (waarvan de term in kwestie, Laat-Eoceen, me duidelijk een voorbeeld lijkt) het gebruik van hoofdletters is toegestaan, als uitzondering op de in 2005 door de TU nieuw ingevoerde hoofdregel dat namen van historisch-geologische tijdvakken met een kleine letter zijn (deze regel geldt overigens specifiek voor de groene spelling, niet voor de alternatieve witte). Dit is met name een reactie op als de Taalunie het niet met De Wikischim eens is, dan doet het er opeens niet meer toe wat de Taalunie schrijft. Ik verzoek de Arbcom dringend dit aspect bij een eventuele behandeling van dit verzoek mee in overweging te nemen, en te bezien of het eventueel een optie is om (ook) aan RJB maatregelen op te leggen. De Wikischim (overleg) 9 jun 2015 17:04 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft het verzoek in behandeling genomen.

De Arbitragecommissie, 21 jun 2015 20:06 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie doet uitspraak over het verzoek dat door RJB op 9 juni 2015 werd ingediend en vervolgens op 21 juni in behandeling werd genomen. Recent heeft de commissie uitspraak gedaan over De Wikischim (op 27 april 2015, zie alhier). In deze zaak heeft de Arbitragecommissie onder andere de klacht onderzocht dat De Wikischim te weinig - of niet snel genoeg - zijn ongelijk wil erkennen, en daarmee discussies onnodig oprekt. De commissie heeft De Wikischim het verbod opgelegd pagina's in de hoofdnaamruimte te bewerken waar nog discussie op de bijbehorende overlegpagina gaande is. Mocht De Wikischim deze maatregel overtreden, dan kan een andere gebruiker door een korte waarschuwing verdere bewerkingen door De Wikischim op dat artikel onmogelijk maken totdat er consensus is bereikt.

Rond RJB zelf loopt een oudere en ongerelateerde uitspraak, die hem gebiedt zijn overlegbijdragen "zakelijk en beleefd" te houden (op 19 augustus 2014, zie alhier).

Beginselen

Uitspraken van de Arbitragecommissie zijn definitief en bindend.art. 5.11 De voorgelegde problemen zijn echter niet geheel dezelfde als die in de eerdere uitspraak werden behandeld. Bovendien geeft artikel 5.11 de commissie de bevoegdheid bij uitvoeringsproblemen of gewijzigde omstandigheden een uitspraak te herzien of aan te vullen. Met het oog op artikel 5.11 gaf de commissie in deze eerdere uitspraak aan de gang van zaken rond De Wikischim de komende tijd in de gaten te houden en indien nodig in te grijpen. De commissie meende daarom dit nieuwe verzoek ten minste ten dele in behandeling te moeten nemen.

Bij de behandeling van de zaak die tot de uitspraak van 27 april leidde heeft de commissie verschillende punten van kritiek onderzocht met betrekking tot het bewerkingsgedrag van De Wikischim. De ingestelde maatregelen in de uitspraak zijn om praktische redenen bewust eenvoudig gehouden. De commissie vermoedde dat dit als gevolg kon hebben dat niet voor alle kritiekpunten een sluitende oplossing geboden werd. De toezegging van de commissie om de gang van zaken in de gaten te houden moet in dat licht gezien worden.

Wikipedia is een samenwerkingsproject, wat betekent dat de inhoud door middel van constructief inhoudelijk overleg met anderen tot stand komt.WP:5Z Constructief betekent dat van gebruikers mag worden verwacht dat zij kritiek uitsluitend op inhoudelijke wijze beantwoordenWP:GUVGW en de omzichtigheid tonen niet te bewerken alvorens in het overleg een inhoudelijke conclusie is bereikt op basis van consensus.WP:BWO; WP:Consensus; WP:BTNI

Persoonlijke wrevel tussen gebruikers kan echter ook ontstaan zonder dat richtlijnen genegeerd of overtreden worden. Aan het project dragen medewerkers bij van zeer diverse pluimage. Het is te verwachten dat niet iedereen even goed door een deur kan. Net als in het echte leven kan een verschil in karakter en werkwijze de relatie tussen collega's verzuren, met name als beide partijen behoud van de eigen werkwijze of overlegstijl belangrijker vinden dan een aangename samenwerking.

Analyse

Het huidige verzoek is opgebouwd rond vijf punten van kritiek op De Wikischim.

 1. De Wikischim zou door kleine wijzigingen de inhoud op gebieden waar hij geen verstand van heeft veranderen. De Arbitragecommissie vermoedt dat hiermee onder andere overtredingen van de richtlijn WP:BTNI bedoeld worden. De commissie meent dat dit probleem al voldoende door de huidige uitspraak tegen De Wikischim wordt weggenomen. RJB kan het De Wikischim door een bijdrage op de overlegpagina onmogelijk maken binnen 24 uur terug te draaien. Als De Wikischim toch opnieuw terugdraait, kan RJB met een waarschuwing De Wikischim het verder bewerken van het betreffende artikel onmogelijk maken (zie alhier voor de details). Het valt op dat in het geval van de bewerkingsoorlog rondom het artikel Nautilus (geslacht) geen gebruik van de uitspraak is gemaakt.
 2. De Wikischim zou zijn tegenstanders achtervolgen door pagina's te bewerken die recent door hen bewerkt zijn. In de huidige uitspraak heeft de commissie aangegeven dit te herkennen, en te vermoeden dat het eraan ligt "...dat hij de consensus niet goed inschat en/of met onvoldoende tact handelt". De commissie heeft De Wikischim aangeraden "Soms ... iemand uit de weg te gaan of om een netelige situatie te laten voor wat die is".
 3. De Wikischim zou niet tegen kritiek kunnen, en/of zijn ongelijk niet kunnen toegeven. De commissie meent dat het met de lopende maatregel inhoudelijk geen probleem meer kan zijn wanneer De Wikischim nalaat anderen gelijk te geven. Anderen hoeven de discussie met De Wikischim niet te blijven opzoeken of doorzetten als dit niets oplevert. Als De Wikischim geen medestanders heeft, zou gezien de ingestelde maatregelen een enkele opmerking op de overlegpagina van een artikel voldoende moeten zijn om ongewenst geachte bewerkingen tegen te houden.
 4. De Wikischim zou de vermoorde onschuld spelen. De Arbitragecommissie meent dat dit kritiekpunt samenvalt met het derde punt.
 5. Aanspreken van De Wikischim zou niet helpen. Ook dit valt volgens de Arbitragecommissie onder punt 3.
Conclusies
 • De Arbitragecommissie heeft met zorg kennis genomen van de recente ontwikkelingen rondom en kritiek op De Wikischim. De commissie adviseert De Wikischim nogmaals netelige situaties en gebruikers met wie hij eerder een meningsverschil had uit de weg te gaan.
 • Aangezien de in de vorige uitspraak ingestelde maatregelen onvoldoende zijn toegepast om te kunnen stellen dat deze niet werken, blijven deze ongewijzigd van kracht. Vooralsnog ziet de commissie onvoldoende aanleiding aanvullende maatregelen te treffen of verandering in de huidige uitspraak aan te brengen. Zoals toegezegd in de vorige uitspraak, zal de commissie de situatie aandachtig blijven volgen en indien nodig ingrijpen.
 • De Arbitragecommissie raadt RJB en anderen aan om indien nodig de maatregelen te benutten.
 • De Arbitragecommissie raadt RJB aan discussies met De Wikischim kort, beleefd en zakelijk te houden, zoals reeds voorgeschreven in de uitspraak van augustus 2014. RJB wordt geadviseerd een discussie te verlaten op het moment dat deze geen inhoudelijk doel meer dient of overtuigen onmogelijk lijkt.

De Arbitragecommissie, 1 aug 2015 00:20 (CEST)

Wikix deblokkade


Geachte Commissie, collega Wikix is op grond van een eerdere uitspraak van uw commissie beperkt in zijn vrijheid om bij te dragen. Voor beperkingen waren destijds goede gronden. Wikix was, en is, niet de meest makkelijke collega. Dat hem via die maatregel, een vervolg op eerdere maatregelen, de mogelijkheid werd geboden om toch te kunnen blijven bijdragen is imo een uitwerking van een van onze allerbelangrijkste uitgangspunten, wikipedia is vrij bewerkbaar. Beperkingen op dat uitgangspunt mogen enkel worden opgelegd als er geen andere mogelijkheid is om ongewenst gedrag dat de voortgang van het werk belemmerd in te perken of te voorkomen. Een algeheel verbod is, los van de uitvoerbaarheid van zo'n verbod, nauwelijks verenigbaar met onze basisfilosofie.

Naar mijn waarneming heeft de laatste maatregel, die, ik kan dat niet anders zien, te draconisch is, tot gevolg gehad dat Wikix zijn uiterste best doet om tot een aanvaardbare wijze van bijdragen te komen. Dat hij daarbij in de ogen van sommigen nog steeds fouten maakt zal ik hier niet betwisten. Voor deze zaak is dat ook niet relevant. Wikix is momenteel geblokkeerd zonder dat er sprake is van enige overtreding van de maatregel die uw commissie heeft opgelegd, maar slechts als gevolg van een verzoek van een moderator die zich klaarblijkelijk ergerde aan een reactie van Wikix op de aankondiging van Robotje dat Wikix in zijn ogen een overtreding had begaan en daarom werd gewaarschuwd. Let wel, gewaarschuwd, dus er was ook volgens Robotje nog niets blokwaardigs gebeurd.

Ik heb de blokkerend moderator op mijn eigen wijze verzocht deze blok ongedaan te maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd en ik neem aan zal ook niet zonder uw tussenkomst gebeuren. Wat men van Wikix wil vinden mag men allemaal zelf weten, maar ook Wikix heeft het recht om, met de beperking die de eerdere maatregel geeft, hier bij te dragen. Dat recht kan niet in strijd met de eerdere beslissing van uw commissie terzijde worden geschoven. Ik verzoek u daarom zsm te beslissen dat de blok als strijdig met uw eerdere beslissing ongedaan moet worden gemaakt. Daarbij lijkt het mij niet overbodig om eenduidig aan te geven dat het niet aangaat om een lopende uitspraak van uw commissie terzijde te schuiven.

Ik wijs hierbij nog op deze bewerking van Wikix, waarin hij ruimschoots voordat hij werd gewaarschuwd zelf het overleg had gezocht. Ik merk ook op dat mocht uw commissie de blok opheffen ik voornemens ben om dan op korte termijn nog een verzoek inzake Wikix in te dienen met als strekking de lopende maatregel aan te passen, waarbij in ieder geval het uitdelen van waarschuwingen voor edits die door niemand anders als problematisch zijn opgevat niet meer mogelijk kan zijn. Peter b (overleg) 5 jun 2015 00:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 5 jun 2015 00:12 (CEST)
Op de overlegpagina van Wwikix heeft de Arbitragecommissie de geblokkeerde een vraag gesteld.
De Arbitragecommissie 8 jun 2015 00:22 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van het antwoord van Wwikix.
De Arbitragecommissie 9 jun 2015 11:18 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 9 jun 2015 16:19 (CEST)

Uitspraak

Op 4 juni 2015 werd Wwikix naar aanleiding van een door Edoderoo op 3 juni ingediend "Verzoek ter beoordeling door meerdere moderatoren" voor onbepaalde tijd geblokkeerd door MoiraMoira. Op 5 juni 2015 diende Peter b bij de Arbitragecommissie een verzoek in om de blokkade op te heffen. Op 9 juni bevestigde Wwikix desgevraagd dat hij of zij dit verzoek onderschrijft.

Beginselen

De richtlijnen voor moderatoren beschrijven vier situaties waarin bij bonafide gebruikers een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd kan worden:

 • Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers;
 • Misbruik van sokpoppen;
 • Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
 • Ongewenst openbaar maken van privégegevens.

Gezien de gemeenschap via de richtlijnen voor moderatoren heeft gedefinieerd in welke gevallen er volgens de letter een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd kan worden, is uiterste zorgvuldigheid geboden wanneer er buiten deze criteria om een blokkade voor onbepaalde tijd wordt opgelegd.

Analyse

Het blokkadeverzoek van Edoderoo omvatte geen onderbouwing met concrete feiten die tot een OT-blok zouden moeten leiden: "De bijdragen op de overlegpagina's van vandaag laten goed zien waar het in mijn ogen verkeerd gaat: het is allemaal de schuld van iedereen, maar nooit van mij. Nu is dat niet iets dat pas sinds kort speelt, en ik denk daarom dat het ook niet iets is dat zomaar zal overwaaien, vandaar mijn vraag te kijken of er support en/of bezwaar tegen een blok-OT bestaat."

Kort na het ingediende verzoek volgt een response van Wwikix zelf, waarbij hij of zij stelt het verzoek te ondersteunen. Hij of zij besluit met "Ik ben hier systematisch weggepest!!!" Aangezien de verongelijktheid in deze steunbetuiging boekdelen spreekt, had deze opmerking volgens de Arbitragecommissie niet meegewogen mogen worden.

In de discussie die zich op de verzoekpagina ontspint, wordt een aantal zaken naar voren gebracht:

 • Er is een ArbCom-maatregel van kracht voor Wwikix;
 • Er wordt gesteld dat deze maatregel niet (niet voldoende) werkt;
 • Er wordt gesteld dat de maatregel in de situatie die tot het verzoek aanleiding gaf (en in eerdere soortgelijke situaties) niet is toegepast;
 • Een mogelijke gespannen verstandhouding tussen Wwikix en Robotje die escalerend werkt.

Nadat vier moderatoren een {{voor}} hebben neergelegd, sluit MoiraMoira de discussie af door een OT-blok op te leggen, met als argumenten:

 • Betrokkene geeft zelf ook aan geblokkeerd te willen worden;
 • De vele problemen gedurende vele jaren;
 • Betrokkene heeft herhaald aangeven de uitspraak van de Arbitragecommissie niet te respecteren.

MoiraMoira geeft tevens twee adviezen:

 • Advies aan betrokkene om zich tot deze commissie te wenden indien hij of zij gedeblokkeerd wenst te worden;
 • Advies aan de commissie wanneer betrokkene zich meldt de lopende uitspraak te evalueren.

Aan het eerste advies heeft Wwikix voldaan door het eerdere verzoek van Peter b dienaangaande te onderschrijven.

Het tweede advies zal de Arbitragecommissie niet in overweging nemen zonder dat iemand langs de reguliere weg een goed onderbouwd verzoek dienaangaande indient. De Arbitragecommissie wijst er op dat het voor het werken van de maatregel niet per se nodig is dat de betrokkene deze maatregel accepteert, aangezien het handhaven van de maatregel geen vrijwilligheid impliceert. Moderatoren kunnen de maatregel met en zonder instemming van betrokkene toepassen. Daarnaast vraagt een deblokkade-verzoek om een vlotte afhandeling hetgeen niet te combineren is met een evaluatie van een bestaande maatregel.

Conclusie

Zowel het "Verzoek ter beoordeling door meerdere moderatoren" als de beslissing tot het opleggen voor een blokkade van onbepaalde tijd zijn niet gebaseerd op duidelijk omschreven overtredingen van de richtlijnen door Wwikix.

Er is onvoldoende duidelijk gemaakt dat er op basis van de richtlijnen voor moderatoren een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd mag worden. Hoewel er indien nodig afgeweken kan worden van de richtlijnen is de huidige blokkade onvoldoende onderbouwd om dit te rechtvaardigen. Ook is er geen indicatie gegeven dat er binnen de gemeenschap een breed draagvlak voor zo'n zware sanctie ten aanzien van Wwikix bestaat.

Maatregelen

Naar aanleiding van het bovenstaande neemt de Arbitragecommissie de volgende maatregelen:

 • Het blok van Wwikix wordt teruggebracht naar een blok van 24 uur wegens zijn uitlatingen op de overlegpagina van Robotje en van SRientjes. Derhalve dient Wwikix direct te worden gedeblokkeerd;
 • De commissie is zich ervan bewust dat de blokkade inmiddels langer dan 24 uur heeft geduurd. De duur van 24 uur dient vooral als uitgangspunt voor eventuele verhoging bij toekomstige blokkades;
 • Om escalatie te voorkomen verzoekt de commissie eenieder niet meermaals dezelfde melding op de overlegpagina van Wwikix te plaatsen.

De Arbitragecommissie, 25 jun 2015 00:25 (CEST)

Blokkade De Wikischim (2)


Verzoek

Beste Arbcomleden,

ik verzoek u dringend het overleg op https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Nautilus_(geslacht) nog eens goed te lezen en op grond daarvan mijn vandaag door Sander1453 opgelegde blokkade van 2 weken opnieuw tegen het licht te houden. Ik ben zelf de stellige mening toegedaan dat een blokkade, en zeker van deze duur, hier in geen enkel opzicht te rechtvaardigen is.

Een zo beknopt mogelijke uitleg van wat er de laatste dagen gebeurde: De inhoudelijke argumenten die ik op de betreffende OP aanvoer (o.a. een link naar literatuur op googlebooks ter onderbouwing van de schrijfwijze die ik voorstond) zijn door de andere deelnemers aan het overleg stuk voor stuk vrijwel geheel genegeerd, door RJB ben ik bovendien opnieuw persoonlijk aangevallen en verdacht gemaakt. Ik ben daar zelf weliswaar ook een paar keer enigszins over de schreef gegaan middels krachttermen, maar dit gebeurde nadat ik 1) door Wikiklaas met onvoldoende uitleg op het artikel was teruggedraaid terwijl ik zelf in de overtuiging verkeerde dat ik een geheel verantwoorde edit had gedaan 2) geintimideerd, met name door Wikiklaas en RJB. Niet ikzelf maar Wikiklaas is de bewerkingsoorlog op het betreffende artikel trouwens begonnen, zoals in de geschiedenis valt te zien. Dat alleen ik in dit geval een blokkade krijg wegens het voeren van een bwo heeft alleen al om die reden geen serieuze grond.

Josq heeft zich verder van zijn kant overduidelijk opnieuw zonder zich goed in de lopende kwestie verdiepen op een uitgesproken paternalistische manier met mijn bewerkingen ingelaten. Eerder heb ik al te kennen geven dat de manier waarop hij mij en bepaalde andere WP-bijdragers op deze manier stelselmatig achtervolgt voor mijn gevoel funest is voor de voortgang van Wikipedia. ik weet niet of het echt in zijn bedoeling ligt mij het bijdragen op WP stelselmatig onmogelijk te maken, misschien niet, maar ik krijg er wel zo'n gevoel van.

Vriendelijke groet, DW


Per e-mail ontvangen op 11 juni 2015 om 10:28 (correctie om 10:31) door de Arbitragecommissie van De Wikischim

Aanvulling

P.S.: over de motivatie die de blokkerende mod Sander1453 heeft aangevoerd, "verstoring. bedreiging van de werksfeer", moet ik nog kwijt dat ik dit - ook in zijn algemeenheid - een uiterst goedkope en nietszeggende motivatie vind om selectief slechts een van de betrokken partijen aan te pakken, en waarmee in feite iedere blokkade n.a.v. een conflict over inhoudelijke bewerkingen wel te rechtvaardigen valt.

Naar mijn idee wordt het voornoemde argument bij blokkeringen in zijn algemeenheid veel te vaak gebruikt als dooddoener om een conflict maar zo snel mogelijk in de doofpot te stoppen zonder dat de eigenlijke inhoudelijke kwestie van alle kanten wordt beschouwd, zoals ook nu weer. Dit zie ik op NL:WP geregeld gebeuren.

Vriendelijke groet, DW


Per e-mail ontvangen op 11 juni 2015 om 12:09 door de Arbitragecommissie van De Wikischim

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten dit deblokkadeverzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 12 jun 2015 15:20 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht is opgelegd en dat het gebruik van de verhogingsregel gerechtvaardigd is. Ondanks dat De Wikischim er in de zaak Blokkade De Wikischim op is gewezen dat het voeren van een bewerkingsoorlog een onaanvaardbare en bovendien projectontwrichtende werkwijze is, heeft hij zich hier wederom schuldig aan gemaakt. Gezien de vorige uitspraak bestaat er geen twijfel dat De Wikischim redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat hij voor een volgende bewerkingsoorlog wederom geblokkeerd zou worden om de encyclopedie te beschermen tegen herhaalde bewerkingsoorlogen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de motieven van de discussiepartner is onaanvaardbaar.WP:AGF

De Wikischim laat zich in zijn verzoek kritisch uit over het feit dat Wikiklaas niet is geblokkeerd. Het klopt dat ook Wikiklaas meermaals dezelfde bewerking terugplaatste. Om de rust en orde op het project te bewaren is het deelnemen aan een bewerkingsoorlog af te raden, ook voor moderatoren. In plaats daarvan kunnen beter de reguliere procedures gevolgd worden, of in het geval van De Wikischim de recente uitspraak van deze commissie, die specifiek is bedoeld om dit soort problemen te verhelpen. Het gedrag van anderen is echter geen excuus voor De Wikischim om bewerkingsoorlogen te voeren. Omdat het in diens geval om een structureel probleem gaat, is de ongelijke behandeling met Wikiklaas niet verwonderlijk.

De Arbitragecommissie hoopt dat De Wikischim niet meer in bewerkingsoorlogen verzeild raakt. Lukt het hem niet om het hoofd koel te houden in verhitte situaties, dan kan De Wikischim beter afstand nemen van het conflict. Wanneer je het gelijk aan je kant hebt, lost een situatie zich vanzelf in je voordeel op.

De Arbitragecommissie, 18 jun 2015 01:33 (CEST)