Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Deblokkade Hans Muller


De Arbitragecommissie ontving de volgende email:

Beste ArbCom,

Sorry dat ik weer aanklop, als

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Hansmuller .

Onlangs werd ik op Wikipedia geblokkeerd voor onbepaalde tijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Hansmuller#Blokkade_voor_onbepaalde_tijd https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok&oldid=58717386#Hansmuller_(4)

Mijn blokkade gaat te ver?


Ik dacht niets onwettigs gedaan te hebben sinds mijn vorige blokkering.

De procesgang van de laatste blokkering lijkt me onredelijk en onwettig:

 • geen wederhoor. Ik zag de zaak pas vanochtend.
 • partijdigheid: bijna alle gesprekspartners hebben dubieuze maatregelen tegen mij getroffen of mijn teksten onnodig aangevallen en zijn daardoor logischerwijs partijdig, dat is menselijk.
 • ik verstoor Wikipedia niet onnodig dacht ik, strijd voor goede teksten en foto's. (Ik probeer soms wel de omgangsvormen om te buigen naar wat in Nederland algemeen als fatsoenlijk wordt gezien.)
 • de conclusie tot blokkade is volgens mij niet proportioneel en gaat te ver.

(De vorige blokkade van Sum?urai8? voor persoonlijke aanvallen, was onterecht, de aanval werd ook niet herhaald zoals gesteld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Hansmuller#Mijn_OP

Matroos Vos adviseert in de hierboven genoemde blokkeringsdiscussie zelf een "huisarts" zoals ik deed in een zelfs mildere formulering, mede over mezelf - is dat dan ook een persoonlijke aanval door Matroos Vos op mij?)

Mijn streven, waarom geen controle Sokpop?


Ik hoop uitsluitend constructief te werken, en defensief. Wel maak ik soms een elders algemeen toegestane grap, die ik uitleg.

 • Waarom mocht ik nu geen Sokpop-verzoek CheckUser (CU) indienen? Ik vroeg om weerlegging van mijn hypothese, over gebruikers met een complementair tijdsprofiel, opvallend zelfde stijl en vaak schadelijk gedrag rond verschillende artikelen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Sokpoppen#Gebruiker:Ecritures,_Gebruiker:Boss-well63_&_Gebruiker:Netraam

Maar een moderator die niet onpartijdig kán zijn wees dat ten onrechte meteen af, terwijl er veel argumenten waren om de test maar wél even te doen. Die wilde ik best beter toelichten. Wikipedia moet zelfreinigend zijn.

Groei door conflict?


Overweging: Is deze affaire nu erg? Nee, instituties bleken in de geschiedenis te ontstaan en/of te groeien door conflict. Ons hele land, onze grondwet en voorlopers, de Verenigde Staten... Maar ik wil geen Tachtigjarige Oorlog :-))

Wikipedia: voor het beter wordt, moet het erger worden?

Alstublieft, tegen dictatuur


 • Dus beste ArbCom, hef alsublieft deze blokkade op.

Geen geweld maar discussie. Vrije kennis en redelijkheid.

 • Natuurlijk ben ik bereid tot compromissen of iets dergelijks.
 • Beste ArbCom, alleen jullie kunnen Wikipedia redden van de dictatuur.

Vriendelijke groet,

Hans Muller

Contactgegevens verwijderd

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 16 apr 2021 14:10 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

LeonardH (2)


Ik zou graag de aandacht van de arbitragecommissie willen vragen voor de perikelen rondom LeonardH.

Er is een patroon van blokkade-aanvragen voor LeonardH, vanwege acties die onder 'Bij Twijfel Niet Inhalen' worden geschoven. Bij beoordeling van deze aanvragen, is het lang niet altijd duidelijk dat de voorbeelden die aangedragen worden ook dusdanig problematisch zijn, dat deze een blokkade rechtvaardigen.

Mijns inziens is een structurelere aanpak nodig, dan moderatoren kunnen bieden: er is een voortslepend conflict tussen een groep gebruikers en LeonardH, die zich lijkt toe te spitsen op de vele kleine bewerkingen die LeonardH doet die talig van aard zijn (welke versie van een naam wordt gebruikt, of er wel of geen hoofdletter wordt gebruikt, enz.). Ik heb helaas geen diepgravende analyse van het probleem paraat, maar twijfel er niet aan dat collega's die veel beter kunnen bieden - en zie mijzelf dan ook niet als partij in het conflict, maar als een bezorgde derde partij. Het voortduren van dit conflict helpt niemand verder. Dit leidt anders gegarandeerd tot een steeds langere blokkade, en een voortdurend zoeken van spijkers (al dan niet gerechtvaardigd). De groep gebruikers die de blokkades aanvraagt is dusdanig groot dat een grondiger analyse gerechtvaardigd is.

Ik wijs de Commissie wellicht ten overvloede op de vele blokkade-aanvragen ( aug 2015: niet uitgevoerd, feb 2016: 1 dag maa 2017: 3 dagen blokkade, idem, maa 2017: niet uitgevoerd, apr 2017: niet uitgevoerd, apr 2017: 1 week, maa 2018: 1 dag, apr 2018: 3 dagen, aug 2019: 1 dag blokkade, aug 2019, 3 dagen, aug 2019, niet uitgevoerd, sep 2019: 2 weken, dec 2019: niet uitgevoerd, jun 2020, 5 mods, niet uitgevoerd, okt 2020, niet uitgevoerd nov 2020 (lopend)), ik heb er ongetwijfeld gemist, en de eerdere zaak (april 2017, geen bindende uitspraak en april 2017 deblokkadeverzoek: blokkade ingekort).

Voor alle duidelijkheid: ik vraag de arbcom niet om een uitspraak te doen over een specifieke blokkade, of om het voorliggende verzoek te behandelen - dat laat ik graag aan de moderatoren. Echter, het lijkt me goed als de Commissie het onderliggende patroon bekijkt en eventueel ingrijpt op meer structurele wijze. (@LeonardH, Wikiwerner, Robotje:: courtesy ping)

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie tijd. Effeietsanders 8 nov 2020 20:26 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en laat spoedig weten of zij het in behandeling zal nemen.
Groet, de Arbitragecommissie, 8 nov 2020 21:29 (CET)
Graag wens ik Effe te bedanken voor de moeite en de tijd om dit langdurend conclict aan te brengen. Daarbij wens ik aan te vullen dat meerdere gebruikers (een aantal) bewerkingen tegen de borst stoot. LeonardH doet zeker ook (en deze zijn nu zeker in de meerheid) verbeteringen toch blijven die paar ongewenste bewerking aanstoot geven. Er zijn legio verzoeken aan het adres waardoor het al duidelijk zou moeten zijn welke bewerkingen ongewenst zijn. Toch lukte het niet om dit te vermijden. Om dit wat samen te brengen is er een poging tot voorstel gedaan dat eventueel kan een start kan zijn. Vdkdaan (Gif mo sjette) 9 nov 2020 16:25 (CET)

Na enig beraad heeft de Arbitragecommissie besloten om dit verzoek aan te nemen. De Arbitragecommissie, 11 nov 2020 21:35 (CEST)


Paul Brussel


Zaak

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Bij deze verzoek ik u het gedrag van Paul Brussel te onderzoeken en eventuele maatregelen te treffen. Ik was in september 2019 al bezig met het voorbereiden van een verzoek aan u. Daarna was Paul Brussel enige tijd niet werkzaam op Wikipedia. Ik heb toen besloten de zaak te laten rusten. Maar gisteravond was zijn handelswijze bij een nieuw artikel van mij weer zo onaangenaam dat ik besloten heb de zaak nu aan u voor te leggen.

Zoals u zult zien zit er een “gat” in dit dossier, omdat ik het enige tijd heb laten liggen. Het leek mij op dit moment niet van meerwaarde om dit gat op te vullen.

Achtergrond

Het gedrag van Paul Brussel is verschillend richting verschillende personen. Velen waarderen hem. Ook als schrijver aan de encyclopedie doet hij mijns inziens goed werk, en zijn kritische opstelling is op zich te waarderen.

De manier waarop hij zijn kritische opstelling vormgeeft is naar mijn mening bijzonder onaangenaam. Daarmee vormt zijn gedrag een belemmering voor collega’s om aan Wikipedia mee te werken en bestaat er een reëel risico dat beginnende gebruikers van het project worden verjaagd en geen kans krijgen om ervaring op te doen samen met mensen die hen verwelkomen en rustig begeleiden. Zowel ervaren als beginnende gebruikers worden door het gedrag gedemotiveerd. Bovendien wordt de algehele sfeer op het project door het gedrag van Paul Brussel verstoord.

Ik hoop dat u maatregelen kunt formuleren die het gedrag kunnen veranderen.

Ervaringen van mijzelf (Ellywa)

Voor mijzelf geldt dat ik door het gedrag van Paul Brussel bepaalde onderwerpen op Wikipedia vermijd. Terwijl het onderwerpen zijn waar ik mij bijzonder voor interesseer en waarin ik mij graag verdiep. Als voorbeeld noem ik de schrijver Louis Couperus en zijn werken. Ik “permitteerde” mij ooit om een opmerking te maken over een gebeurtenis na publicatie van het boek Extaze. Een boek van geluk. In eerste instantie had ik geen bron toegevoegd, en werd de toevoeging verwijderd door Paul Brussel. Vervolgens voegde ik de bron toe, met nog een grotere aanvulling over de inhoud van het boek. Opnieuw werden al mijn toevoegingen verwijderd. Dit was het begin van een langere discussie en terugdraaiingen. Het vervolg daarvan kunt u beoordelen op de volgende bewerkingen van het artikel en op de overlegpagina. Andere voorbeelden van onaangename omgang van Paul Brussel komen voor als ik me bezig hou met schrijvers of kunstenaars die toevallig van adel blijken te zijn, zoals Josephine Sloet en Isabel van Boetzelaer (later is het artikel hernoemd naar het boek Oorlogsouders). Ik verwijs naar de discussies op de overlegpagina's bij deze artikelen. U zult zien dat ik regelmatig woedend werd omdat mijn werk niet op waarde werd geschat, of zelfs dreigde te worden vernietigd. Inmiddels kan ik daar beter mee omgaan, en lukt het mij om mijn werk te behouden.

Ik en ook anderen hebben Paul Brussel verschillende malen op zijn overlegpagina gevraagd zijn gedrag te veranderen, maar dat heeft niet tot een constructieve reactie geleid en ook niet tot wijzigingen in zijn gedrag, zie [1], [2], [3]. Dit laatste voorbeeld betreft het na 3 minuten plaatsen van een sjabloon op een artikel van een van onze oudste collega's, Dolph Kohnstamm.

Tenslotte nog een paar persoonlijke aanvallen richting mijn persoon [4] en [5]

Gisteravond plakte Paul Brussel de tekst {{ne}} op een nieuw artikel van mijn hand, slechts 14 minuten nadat ik het had aangemaakt, en terwijl ik bezig was het verder uit te breiden, zie [6]. Dit is in strijd met de handelswijze die hier is beschreven. Daar staat immers letterlijk: Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Paul Brussel handelt consequent in strijd met deze aanbeveling, lange tijd nadat ik hem gewezen heb op de 3 minuten nominatie van het artikel van de hand van Dolph Kohnstamm. Onbekendheid hiermee kan je dus niet aannemen.

Hierna ga ik verder in op conflicten tussen Paul Brussel en anderen, want het gaat hier niet alleen over mijzelf, maar over de bredere schade aan Wikipedia die Paul Brussel door zijn gedrag aanricht. Ik zal daarbij niet volledig zijn, dat is onmogelijk. Dit zijn wat oudere gebeurtenissen.

Paul Brussel / E. Doornbusch

De eerste keer dat mij het gedrag van Paul Brussel bijzonder opviel was enkele jaren terug, toen hij zich leek vast te bijten in de bewerkingen van gebruiker:E.Doornbusch. E.Doornbusch heeft ca. 3 jaar aan Wikipedia meegewerkt (2013 – 2016). Zij schreef met name over ontwerpers van sieraden, een niche op Wikipedia die voordat zij kwam vrijwel leeg was, en na haar vertrek vrijwel niet meer wordt bijgewerkt. De inhoudelijke kern van het conflict was dat E.Doornbusch lijsten maakte van werk van die ontwerpers in openbare collecties. Omdat E.Doornbusch werkte bij het Rijksmuseum (daar maakte zij geen geheim van), stond daar werk in het Rijksmuseum bij. Er zijn talloze voorbeelden van de bewerkingsoorlogen die zij voerden. De laatste op Terhi Tolvanen. Het valt op dat Paul Brussel 18x informatie van het artikel heeft weggehaald, die vervolgens door E.Doornbusch weer werd teruggezet, terwijl hij slechts twee bijdragen op de overlegpagina heeft gedaan. Andere voorbeelden zijn op Evert Nijland en Daniëlle Koninkx. Als je dit zo bekijkt komt de indruk naar boven dat Paul Brussel elke actie van E.Doornbusch volgde en erop reageerde met talloze verwijderingen van haar werk. Het gevolg van dit alles was het vertrek van E.Doornbusch van Wikipedia. Dat ik dat zeer betreur moge duidelijk zijn.

Onterechte verwijderingen

Hieronder een aantal voorbeelden waarin Paul Brussel zonder toelichting op de overlegpagina teksten verwijdert, naar mijn mening geheel onterecht.

 • artikel Peter de Bourgraaf in de samenvatting schrijft Paul Brussel “recensie: van geen belang”, terwijl dit feit, namelijk dat een vertaling van een deel van het boek in een Amerikaanse verzameling, juist de relevantie van de persoon extra laat zien).
 • Jean Casier (1908-2008). Paul Brussel betwijfelt een stukje tekst. In plaats van er een bron-sjabloon te plaatsen, hetgeen gebruikelijk is, verwijdert hij de zin helemaal, zonder overleg. Een bron voor het feit blijkt eenvoudig te vinden bij de gemeente Waregem.
Niet antwoorden op vragen

Paul Brussel geeft regelmatig geen antwoord op kritische vragen op zijn overlegpagina en ook niet bij vragen om hulp. Voorbeelden:

 • In dit geval krijgt iemand die te maken had met een reclame-nominatie van een artikel geen antwoord (tegelijk met gebruiker:2019OutlaweD die ook een vraag stelde), zie verwijderde vraag. Ook RonnieV heeft dit aangekaart, zie [7]
 • In het (door mij gestarte) artikel Oorlogsouders stond een discrepantie. Paul Brussel heeft gezegd dit boek in zijn bezit te hebben. Op 29 aug 2019 18:16 heb ik daarom een vraag gesteld of hij iets in dat boek wil opzoeken. Daarop is nooit een reactie gekomen, ook niet na herhalen van de vraag.
Op de persoon spelen en onaangenaam, projectverstorend gedrag

Hieronder een aantal voorbeelden van in kopje genoemd gedrag:

 • Voor de derde maal een blokkadeverzoek voor bot van RonnieV. Zie [8]. N.B. Diezelfde dag was al tweemaal eerder een verzoek ingediend en afgewezen en Paul Brussel nomineert onder het kopje (3) opnieuw. Daarnaast deze persoonlijke aanval: Het gedrag van Ronnie die het maar gewoon vindt dat anderen zijn bewust aangebrachte enorme rommel moeten opruimen geeft blijk van het tegendeel van zoiets als bereidheid zijnerzijds tot 'samenwerken', integendeel. Het moge duidelijk zijn dat een ervaren gebruiker als RonnieV niet bewust enorme rommel aanbrengt.
 • Een ervaren gebruiker hernoemt per abuis een archiefpagina naar de hoofdnaamruimte. Binnen twee minuten plaatst Paul Brussel er het "nuweg" sjabloon op, in plaats van rustig met de persoon hierover te overleggen. Zie [9].
Gedrag op en rond de TBP (verwijderlijst)

Paul Brussel vertoont zich vaak op de verwijderlijst. Op zich niks op tegen, maar de manier waarop is veelal demotiverend en projectverstorend. Soms kleedt hij een artikel uit terwijl het ter beoordeling staat, daarmee op ongepaste wijze een poging doende om de in zijn ogen irrelevantie van het onderwerp aan te tonen. Soms nomineert hij een artikel opnieuw als hij het niet eens is met het besluit van een moderator om het artikel te behouden. Voorbeelden:

Onterechte nuweg nominaties

Paul Brussel plakt regelmatig “nuweg” sjablonen op artikelen, terwijl die nominatie niet voldoet aan de eisen. Dit gedrag is enige tijd gevolgd, hieronder een aantal voorbeelden. Van een ervaren gebruiker mag je verwachten dat deze de eisen die aan een "nuweg" gesteld worden begrijpt en respecteert. De voorbeelden zijn niet meer te zien als het artikel inmiddels is verwijderd, wel echter voor een moderator of checkuser. Indien gewenst heb ik meer voorbeelden beschikbaar.

30 sept 2019 [10] beginnetje gemaakt door een nieuwe gebruiker, na een minuut bestempeld met een nuweg-verzoek.
25 sep 2019 [11] beginnetje gemaakt door anonieme gebruiker, het was geen aperte onzin. Artikel werd later die dag aangevuld door een ingelogde gebruiker en is behouden.
27 sep 2019 [12] nuweg met als motief reclame (voor een museum). Dit oordeel zal niet iedereen delen. Artikel is verwijderd.
3 Oct 2018 [13] park is nog niet geopend maar dit is geen nuweg-reden
2 Aug 2018 [14] een heel kort beginnetje. geen reden voor nuweg
27 Jun 2018 [15] totaal geen reden voor een nuweg
Persoonlijke aanvallen

Hierboven al voorbeelden van persoonlijke aanvallen, hieronder nog twee:

 1. Hier beschuldigt Paul Brussel een deel van de moderatoren er o.a. van dat inclusionisten zouden zijn (hoewel daar niks op tegen is) of dat zij artikelen over vrouwen zeer veel minder streng behandelen dan die over mannen.
 2. Bij de stemming over het ontnemen van de moderatorstatus van Gebruiker:RonnieV beschuldigt Paul Brussel hier, op 25 sep 2019 23:23, dus ca 1:10 uur na de start van de stemming om 22:10 uur het moderatorencorps ervan een kongsi te vormen, een negatieve aanduiding voor een groep mensen met een gemeenschappelijk belang. Niet alleen is dit uitermate beledigend en een valse verdachtmaking, maar hij ondermijnt daarmee ook de individuele vrijheid van moderatoren om hun mening te uiten. Iedereen die tegenstemt maakt hij daarmee bij voorbaat verdacht.
Suggestie voor maatregelen

Ik ben zo vrij enkele maatregelen te suggereren die de Arbcom zou kunnen uitvaardigen met als doel om ervoor te zorgen dat gedrag van Paul Brussel wordt aangepast. De maatregelen zijn er vooral op gericht om rust te brengen en andere gebruikers voldoende tijd te geven om de kwestie op te lossen.

 • Het wordt Paul Brussel verboden om informatie zonder overleg uit artikel te verwijderen. Een motivatie in de bewerkingssamenvatting wordt niet gezien als "overleg". Uitzondering hierop is het verwijderen van duidelijk vandalisme, zoals gedefinieerd in Wikipedia:Vandalisme onder punt 1 t/m 6.
 • Als Paul Brussel informatie uit artikelen wil verwijderen, dient hij daarover eerst in overleg te gaan, Als er na twee weken een meerderheid blijkt te zijn voor het weghalen van de informatie (nadat tenminste 3 onafhankelijke personen zich over de kwestie hebben uitgelaten) mag die informatie worden verwijderd.
 • Als alternatief mag Paul Brussel een bronverzoek in de tekst plaatsen met het sjabloon {{bron}}. Als twee weken na plaatsing van het verzoek geen bron is aangegeven mag hij de tekst verwijderen.
 • Paul Brussel mag een nieuw artikel pas vier uur nadat het is aangemaakt voorzien van een wiu, nuweg, ne, weg sjabloon (en eventuele andere soortgelijke sjablonen).
 • Paul Brussel dient zich te onthouden van persoonlijke aanvallen en valse verdachtmakingen en sfeerbedervend gedrag. Dit geldt natuurlijk voor iedereen. In zijn geval zouden moderatoren sneller de mogelijkheid moeten krijgen om in te grijpen als het gedrag zich voordoet.
Tot slot

Het spijt mij werkelijk dat ik dit verzoek heb moeten indienen. Ik zie echter geen andere mogelijkheid om het beschreven gedrag te verminderen of liefst helemaal te doen stoppen. Pogingen overleg te plegen over met name de snelle nominaties op TBP hebben geen reactie opgeleverd en hebben ook niet een zichtbaar resultaat gehad. Verschillende personen hebben dat overleg geprobeerd op te starten. Daarom lijkt een zaak voorleggen aan u is de enige optie die nog mogelijk is.

Ik hoop dat ik u met het bovenstaande voldoende materiaal heb aangeleverd om een afweging te maken. Ik heb hier Paul Brussel op deze zaak gewezen zodat hij de gelegenheid heeft zijn visie te geven. Mocht u behoefte hebben aan nadere onderbouwing of meer voorbeelden, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 22 nov 2020 12:28 (CET)

Mededeling Arbcom

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 22 nov 2020 14:43 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 dec 2020 22:19 (CET)

Input van anderen


Edoderoo


Beste Arbitragecommissie,

Helaas ben ik genoodzaakt om een zaak in te dienen tegen Edoderoo. Ik heb geprobeerd om Edoderoo te bewegen zijn werkwijze aan te passen maar dit is niet gelukt. Aangezien dit een structureel probleem betreft, zie ik weinig in het afdwingen van een gedragsverandering middels een oplopende serie blokkades. De kritiek bestaat eigenlijk uit vijf delen:

 • Edoderoo verwijdert functionele links uit artikelen door anderen aangebracht in door hem gestarte artikelen en vertoont hiermee artikelbaasgedrag.
 • Edoderoo weigert zich aan de conventies te houden.
 • Edoderoo weigert zich aan de eerste zuil te houden, hij weigert te streven naar nauwkeurigheid.
 • Edoderoo negeert kritiek op de inhoudelijke kwaliteit van zijn werk.
 • Edoderoo valt andere gebruikers te vaak onnodig persoonlijk aan.

Functionele links

In Wikipedia is het sinds jaar en dag geaccepteerd dat we functionele links plaatsen. Wat we onder een functionele link verstaan, wordt beschreven in Help:Gebruik van links. En daarin staat duidelijk dat een link naar het geboortejaar en het sterftejaar van een persoon functionele links betreft. In de praktijk gaan we nog verder en wordt de complete geboortedatum gelinkt.

Nu is het lastig om iemand te dwingen wel of geen links aan te leggen. Al kan wel gesteld worden dat jezelf niet conformeren aan wat maatschappelijk geaccepteerd is, asociaal te noemen is. Het gaat echter een stap verder wanneer iemand links waarvan in algemeenheid gezegd wordt dat ze functioneel zijn weer verwijderd worden. Hier heb ik Edoderoo in augustus 2020 op aangesproken en hem verzocht daarmee te stoppen. Echter, in november 2020 blijkt dat hij aan mijn verzoek geen gehoor heeft gegeven. Zie bijvoorbeeld hier.

Aangezien het weghalen van functionele links objectief te kwalificeren is als een verslechtering is dit gedrag ongewenst. Daarom verzoek ik de Arbitragecommissie op dit gebied om Edoderoo te verbieden om functionele links weg te halen.

De conventies

De conventies zijn te vinden op Wikipedia:Conventies. Voor artikelen over personen stellen de conventies het volgende:

Geboorte- en sterfdata worden doorgaans als in het volgende voorbeeld aangegeven: "Jan Pieterse (Amsterdam, 1 januari 1900 – Den Haag, 31 december 1999)". Bij een levende persoon wordt de geboortedatum aangegeven met "Jan Pieterse (Lutjebroek, 1 januari 1900)", of "(geboren in Lutjebroek op 1 januari 1900)".

Edoderoo maakt van deze conventie echter een rommeltje. We hebben het hier niet over een beginnend gebruiker, maar een ervaren gebruiker die nota bene een lintje heeft gekregen voor zijn bijdrage aan Wikipedia. Dan mag een mens verwachten dat een gebruiker zoveel mogelijk zijn best doet om de conventies na te leven.

In augustus 2020 heb ik Edoderoo op het naleven van de conventies aangesproken.

Hoewel Edoderoo zich in een deel van de gevallen aan de conventies houdt, is dit te vaak niet zo. Als voorbeelden: Ingrid Schuiten (geboorteplaats niet in inleiding, wel in infobox), Elizabeth Minter (zelfde laken en pak), Ibtissam Bouharat (geen data en plek in inleiding, wikificatie college deels teruggedraaid) enzovoorts. Op verzoek kan ik de Commissie meer voorbeelden verstrekken. (De zaak moet wel leesbaar blijven).

Het niet naleven van de conventies is hinderlijk, zeker wanneer je er op aangesproken bent en het andere collega’s lastig maakt te zorgen dat artikelen wel voldoen aan de standaarden waar wij ons allen aan houden.

Daarom verzoek ik de Arbitragecommissie om Edoderoo een aanwijzing te geven dat de conventies ook voor hem gelden en dat hij zich eraan te houden heeft. Ik verzoek geen verplichting, omdat je dan situaties gaat krijgen waarbij mensen geblokkeerd worden voor foutjes.

Streven naar nauwkeurigheid en negeren kritiek

De eerste zuil stelt dat we moeten streven naar nauwkeurigheid. Het laatste voorbeeld is het aanduiden van de Nederlandse nationaliteit als “Nederland”. Hier is Edoderoo erop aangesproken dat dit incorrect is. Dit bericht is onbeantwoord gebleven. Toch introduceert hij dezelfde fout opnieuw in de artikelen Zenna de Zwart en Luna Knoester. Daarmee heeft Edoderoo willens en wetens foute informatie aan de encyclopedie toegevoegd en dat past niet bij een samenwerkingsproject.

Nu is dit slechts een voorbeeld. En toegegeven, op dit punt is in de laatste jaren wel iets van verbetering geweest, maar desondanks wil ik de Commissie verzoeken Edoderoo op het hart te drukken dat wanneer hij op een fout gewezen wordt, hij deze niet opnieuw moet introduceren.

Onnodig op de man spelen

Mensen persoonlijk aanvallen is natuurlijk niet in lijn met wp:Wikiquette en wp:GPA. Alleen al in de discussie van 4 november die ik met Edoderoo had, zijn dit er ook weer twee, waarvan de opmerking over mijn tijdelijk vertrek omdat ik mij onveilig voelde (en voel) en de beschuldiging van vleespopperij mij diep gekwetst hebben. Maar er zijn meer voorbeelden, waarvan sommige opmerkingen ongepaster zijn dan andere.

7 november, 4 november, 4 november, 3 november. Ik heb voor nu alleen november 2020 doorgenomen, meer voorbeelden kunnen indien de Commissie dit wenselijk acht aangeleverd worden.

Ik verzoek de Commissie inzake dit punt om Edoderoo te verbieden nog langer op de man te spelen en er een duidelijke sanctie tegenover te stellen wanneer hij hier mee doorgaat.

Tot slot

Ik vind het bijzonder spijtig een zaak aan te moeten spannen tegen een collega voor wie ik normaal veel waardering heb. Maar dat is geen reden om ongewenst gedrag door de vingers te zien. Wikipedia is en blijft primair een samenwerkingsproject, en als iemand zich niet wil conformeren aan wat we allemaal met elkaar afgesproken hebben, dan is een reactie passend.

Ik heb geen enkele moeite gespaard om er met Edoderoo als redelijke volwassenen onder elkaar uit te komen, maar aangezien mijn poging beantwoord is met een serie ontzettend grievende opmerkingen en geen blijk van verbetering, verzoek ik de Arbitragecommissie om zich over deze zaak te buigen.

Had ik gedacht dat een blokkadeverzoek zinvol is, dan had ik eerst voor die optie gekozen. Ook wil ik benadrukken dat er geen sprake is van een conflict tussen twee gebruikers, maar van een moderator die richtlijnenschendingen constateert en daarover het gesprek is aangegaan met de overtreder, die vervolgens weigert te luisteren en de moderator die hem aansprak is gaan aanvallen.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 7 nov 2020 17:05 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en laat spoedig weten of zij het in behandeling zal nemen.
Groet, De Arbitragecommissie, 8 nov 2020 21:31 (CET)
De Arbitragecommissie heeft, na lang beraad, besloten deze zaak onder voorwaarden aan te nemen. Dat lange beraad bestond eruit om na te gaan of de ingediende zaak voldoende aanknopingspunten biedt voor aanname. De Commissie is hier slechts ten dele van overtuigd. De indiener van de zaak geeft aan meer voorbeelden aan te kunnen leveren van het onnodig op de man spelen. De Commissie wil van dit aanbod gebruik maken: zij wil op dit punt graag meer voorbeelden zien alvorens de zaak verder te behandelen.
De Arbitragecommissie, 18 dec 2020 10:05 (CET)

Nadere toelichting door Natuur12

De bewerkingen van Edoderoo zijn al voor een langere periode niet in de haak, en ook de frequentie is storend. Soms gaat het om kleine steken, soms om ongepaste vergelijkingen en andere vormen van ad hominem.

In jullie 2019 heb ik als moderator Edoderoo een stevige waarschuwing gegeven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo Achteraf gezien kan ik mij vinden in de kritiek van Akadunzio en Happytravels op mijn afhandeling goed vinden.

Eerder had CaAl een blokkadeverzoek afgewezen waarbij ook een waarschuwing volgde: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief40#Edoderoo

Beide partijen hadden toen boter op hun hoofd. Alleen het probleem is dat ondanks de waarschuwingen het op de man spelen toch wel gebleven is. Na mijn waarschuwing is er wisselend gehandhaafd. CaAl heeft twee blokkades opgelegd, zie bloklog. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Logboeken/block&page=Gebruiker%3AEdoderoo

Maar DutchTina heeft bijvoorbeeld een blokkadeverzoek voor een duidelijke PA ondanks dat Edo de laatste waarschuwing had gehad, afgewezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo_2

Voor de tweede blokkade door CaAl, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo_3 De handhaving van de moderatoren is verre van optimaal geweest. Maar ook zijn de problemen na de blokkade van 3 maanden niet opgehouden.

Om te laten zien dat er sprake is van regelmaat en een structureel probleem heb ik de bijdragen van Edoderoo in de maanden augustus, september en oktober 2020 doorgenomen, op een paar plekken aangevuld met wat overige voorbeelden. Onderstaande lijst is opgesteld door snel door de bijdragen van Edo te bladeren. Niet alle voorbeelden zijn even schokkend maar tonen wel aan dat de overlegstijl van Edo met regelmaat onnodig onplezierig is.

Op WP:terug:

Op TBP:

Overig

Eigenlijk zouden de rotopmerkingen aangepakt kunnen worden met een serie steeds verder oplopende blokkades. Maar dat zou ik spijtig vinden. Edo is 90% van de tijd een goede gast en een fijne collega. Daarom hoop ik liever op bijsturing door de AC.

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de zaak op basis van deze extra informatie definitief aan te nemen.

De Arbitragecommissie, 4 jan 2021 22:14 (CET)


Bewerkingsconflict met The Banner


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Ik wil graag de zaak voorleggen omtrent de bewerkingsoorlog tussen mij en The Banner op de pagina Lijst van landen per werelddeel. Naar het voorbeeld van andere pagina’s zowel op de Nederlandstalige als anderstalige Wikipedia heb ik het initiatief genomen om alle landen in een kolom te plaatsen met bijkomende informatie als hoofdstad, regio, taal en munteenheid met de functie om het oplopend te sorteren. The Banner vind dat totaal overbodig en heeft de bewerking teruggedraaid. Op mijn overlegpagina onder het kopje Lijst van landen per werelddeel kan je de volledige discussie terugvinden. (Ik raad jullie zeker aan om het volledige gesprek te lezen op mijn overlegpagina en de bewerkingsgeschiedenis van de pagina Lijst van landen per werelddeel. De bewerkingen vonden plaats tussen 6 december 2020 en 19 december 2020.) Ikzelf zeg als er een tabel met extra informatie aanwezig is op pagina als Lijst van landen in 2021 (en natuurlijk ook alle voorgaande jaren) dan kan het ook op de pagina Lijst van landen per continet. Ik heb hem aangegeven dat er te discussiëren valt over de relevantie van bijvoorbeeld munteenheid dat hij niet relevant vind en dat je het kan vervangen met iets anders bijvoorbeeld oppervlakte of inwonersaantal maar daar wou hij totaal niet van weten. Hij antwoordde met “het staat er nu eenmaal”. Ik ben het er niet mee eens dat hij in zijn eentje beslissingen neemt zonder andere te raadplegen. Ik heb voorgesteld om de zaak voor te leggen aan andere moderatoren die hun mening hierover kunnen geven maar hij weigerde dus ben ik naar de arbitragecommissie gestapt. Hij is zelfzeker dat het afgewezen zal worden. Ik vind dit gedrag van een moderator op Wikipedia ongepast.

Link naar de bewerkingsgeschiedenis https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_landen_per_werelddeel&action=history

Link naar de discussie op mijn overlegpagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:De_Maghrebijn – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door De Maghrebijn (overleg · bijdragen)

Ik ben geen moderator. The Banner Overleg 16 jan 2021 19:05 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 22 jan 2021 13:48 (CET)


Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie,15 mrt 2021 22:40 (CET)


Natuur12: verwijdering van twee artikelen en blokkering, en Daniuu: meeblokkering OP en mailfunctie


Beste Arbritragecommissie,

Gebruiker:Natuur12, moderator, en ik komen wel eens in botsing als hij maatregelen tegen mij treft, ten onrechte vind ik met argumenten. Ondanks mijn overlegpogingen hier en hier kwamen we er samen niet uit. Natuur12 wil niet terugkomen op zijn daden en kan of wil zich niet voldoende verantwoorden. Ook moderator Gebruiker:Daniuu raakte betrokken en misbruikte zijn macht als moderator (overleg). Ik heb ze gevraagd waar ik in beroep kon, ik wist niet of de Arbcom moderatoren kan en wil beoordelen, en of moderatoren dat accepteren. (Akkoord, moderatoren moeten vaak streng optreden, maar niet onredelijk en onnodig. We moeten veilig kunnen blijven werken op wikipedia.)
Daarom deze klacht, al houd ik niet van klagen en vind ik dat dit niet nodig moet zijn. Excuses voor het lange verhaal.

Het gaat hieronder om twee gevallen, deel van een grotere serie van aanvallen van Natuur12 met machtsmisbruik op mij en in feite op Wikimedia zelf, zowel op Wikimedia Commons als op de Nederlandse wikipedia.

1. Foutieve verwijdering van Lijst van dorpen en buitenplaatsen in Nederland, die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest zijn, 2 december 2020

Isaac Sorious: 't Slot te Breukelen, verwoest door Franse troepen in 1672, ets 1672-1676, Rijksmuseum

Als afhandelend moderator van een beoordelingsprocedure gooide Natuur12 dit artikel weg, terwijl aan alle, deels niet onterechte, kritiek op dit artikel ruimschoots gevolg was gegeven. Het onderwerp zelf is al eeuwen welbekend, ik hoorde ervan op de lagere school in Utrecht, het wordt vermeld in honderden boeken. Er was een tentoonstelling over in Het Utrechts Archief hetutrechtsarchief.nl. Wikipedia is volgens Jimmy Wales toch bedoeld als "de samenvatting van alle kennis"? Met die Lijst wilde ik zo'n samenvatting over een encyclopedisch onderwerp geven.

Bij de beoordeling van het artikel waren er tenslotte vier stemmen vóór behoud, van onder meer de geschiedenisexpert Gebruiker:Nederlandse Leeuw. Alleen bleef de indiener Gebruiker:Paul Brussel onverzoenlijk tegen, al had hij geen argumenten meer. Aan al zijn wensen was voldaan, een verdere bron wilde hij niet geven. De versie van 29 november 2020, dus vóór het eindoordeel hieronder, opgeslagen onder Gebruiker:Hansmuller/Lijst van kastelen in Nederland, die door de Fransen rond 1672 of 1794 verwoest zijn telde 127 voetnoten met een literatuurlijst van 19 gebruikte boeken bij drie externe links.

Maar op 2 december 2020 besliste Natuur12 in die beoordelingsprocedure:

Conclusie afhandelend moderator: oké. Er is één vraag die nog steeds onbeantwoord gebleven. Is "dorpen en buitenplaatsen in Nederland die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest werden" een onderwerp dat in berouwbare publicaties besproken wordt. Dat dit zo is, dat is onvoldoende aannemelijk gemaakt. En zodra men zelf invulling gaat geven aan een onderwerp in plaats van betrouwbare literatuur over het onderwerp in de juiste verhoudingen samen te vatten, dan bedrijf je origineel onderzoek en dat is niet toegestaan. Nu is er een idee, wordt er wat in elkaar gezet en worden er achteraf bronnen bijgezocht. Dat is omgekeerd van hoe het hoort. Eerst bronnenonderzoek, dan schrijven. Welke beslissing er ook genomen wordt, er zal een substantiële groep mensen teleurgesteld zijn. Desalniettemin, vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat als ik morgen WP weer open mijn overlegpagina niet volstaat met argumenta ad hominem. Natuur12 (overleg) 2 dec 2020 23:44 (CET)

Dit is een onbegrijpelijk oordeel, door irritatie ingegeven?
Er waren natuurlijk wel veel betrouwbare bronnen, nee het was geen origineel onderzoek - dat zijn volgens de definitie onbewezen speculaties. Er was niet eerst een idee, met achteraf bronnen erbij. Er was vernieling van dorpen en buitenplaatsen door Franse troepen, daarna veel bronnen, en eeuwen later dat artikeltje.

Dan de merkwaardige slotzin

Desalniettemin, vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat als ik morgen WP weer open mijn overlegpagina niet volstaat met argumenta ad hominem.

Achtergrond:

Ik denk dat dit teruggrijpt op mijn protest tegen mijn blokkering in 2020 door diezelfde Natuur12 op Wikimedia Commons: dat bevatte géén "argumenta ad hominem". Natuur12 verbood een bespreking van de illegale blokkering door moderatoren Ellywa en Effeietsanders, van een legale donatie van de Universiteit Leiden. Vijf weken lang waren 500 legaal gedoneerde foto's van de Category:A. A. van Achterberg Collection verwijderd. Ze konden niet verder worden nagekeken door de donor, die snel daarna in het ziekenhuis belandde en in februari 2020 overleed. Dus die vijf weken waren kostbaar. De illegale blokkering van de foto's december 2019-januari 2020 werd teruggedraaid, maar zowat te laat voor de donor.
Ik moest die discussie over de misstand door Ellywa en Effeietsanders wel aangaan op Commons:Administrators' noticeboard, want op Commons is geen Arbitragecommissie (die ik wel voorstelde). Ik had tevoren overleg met moderator Krd, maar een steward bijvoorbeeld reageerde eerder desgevraagd niet.
Dit overleg bevat geen "argumenta ad hominem", hier op Wikipedia - Natuur12 wilde geen overleg op Commons, was er minder? en noemde hierboven WP - ook niet.

Door het eindoordeel van Natuur12 kreeg ik het idee dat hij - heb ik hem ooit ontmoet? - persoonlijke bezwaren tegen me had, stelde voor deze buiten wiki te bespreken en stuurde contactgegevens. Daar hoorde ik niets op. Natuur12 verwijderde de Lijst van dorpen en buitenplaatsen... blijkbaar zonder goede argumenten. (Een reguliere herstelpoging, met een andere moderator die niet objectief kon zijn, kon dit niet verhelpen, dus ik kom toch bij de Arbcom terecht, voor de oorspronkelijke verwijdering en anders vanwege het geweigerde herstel.)

 • Dus Natuur12 heeft dit historische verhaal Lijst van dorpen en buitenplaatsen.., van belang voor de Nederlandse geschiedenis, ten onrechte verwijderd.

2. Onterechte verwijdering van Wikipedia:Humor en onzin/Wikitembo, blokkering en monddood maken, 7 maart 2021

Olifanten stoeien in Udawalawa National Park, Sri Lanka, 2020.

Recent blokkeerde Natuur12 me en verwijderde hij de onschuldig bedoelde dierfabel Wikitembo, wegens cyberpesten maar die fabel voldoet niet aan die definitie. Pesten was niet mijn bedoeling, zoals uitgelegd. De fabel komt voort uit mijn ervaringen als cursusleider van zo'n vijftig maal Inleiding wikipedia en zelf deelnemer aan andermans inleidingen, sinds 2013. Het is grappig, maar soms lastig als er discussies ontstaan met en tussen enthousiaste wikipedianen in het gehoor die ernstig ten koste kunnen gaan van de tijd voor zelfwerkzaamheid van de nieuwe wikipedianen. Deze discussies verschrikken de nieuwelingen enigszins. Voor de grap kunnen we dit vergelijken met stoeiende of vechtende olifanten, volgens spreekwoorden in het Swahili. Soms gaat het om eenlingen die teveel opmerkingen maken. Sinds 2013 heb ik dit soort Wikitembo-verschijnsel waargenomen, en - ik beken - ik was zelf soms zo'n Wikitembo, al in 2013 geloof ik, tenminste bij een inleiding door Gebruiker:Husky en later bij een inleiding door Arie Sonneveld... !! Vandaar de grap, ik ken mensen die erom moesten lachen. Olifanten zijn trouwens in het algemeen zeer edele dieren, het is niet erg daarmee vergeleken te worden, vind ik.

Wikitembo begon zo:

{{Humorwaarschuwing}} 
[[File:Elephants Udawalawa National Park fight.jpg|thumb|Olifanten stoeien in Udawalawa National Park, Sri Lanka, 2020.]]
[[File:Elephant fight in a panel.jpg|thumb|Geketende olifanten met ruiters vechten, zonder jaar.]]
De '''wikitembo''', ''Loxodonta wikipediana var. wikitembo'', is een middelgroot middelgroot [[zoogdieren|zoogdier]] uit de [[zoogdierenfamilie (biologie)|familie]] van de [[Elephantidae]] binnen de orde van de [[slurfdieren]] (Proboscidea). De erkende Nederlandse soortnaam is een zeldzaam voorbeeld van een woord met een Swahilistam in het Nederlands. De wikitembo is veel kleiner dan de [[Zoogdieren|Afrikaanse olifant]] (''Loxodonta africana'') en de [[Aziatische olifant]] (''Elephas maximus'') en is de enige nog levende olifant in Europa. De soort is bijzonder intelligent en manifesteert zich soms op wikipediabijeenkomsten.

en ging door met die Swahili-gezegdes en kopjes Voorkomen, Ziekte (wikitembie), Zie ook (maar niet) en Externe link; Appendix. Geen onvertogen woord of naam.

Al jaren geleden trof ik de sterke rubriek Wikipedia:Humor en onzin aan, met onder meer grappen over wikipedianen. Eenvoudige goedmoedige en grappige (zelf)spot zonder namen is daar volgens plaatselijke traditie en Nederlands en Amerikaans recht blijkbaar toegestaan. In Nederland in het algemeen sinds bijvoorbeeld de Lof der Zotheid (1509) van Desiderius Erasmus. Het is sterk als een gemeenschap om zichzelf kan lachen. Lachen mag zelfs van God, volgens Annie M.G. Schmidt.

Ja, er is een vorig humoristisch artikel over olifanten van mij geweest, dat verwijderd werd omdat ik de aanduiding ooit had gebezigd voor mezelf en twee andere wikipedianen. Dat was de reden tot verwijdering, niet de inhoud op zichzelf: een eenvoudige dierfabel. Onder een nieuwe naam gold dus niet het oude bezwaar. De nieuwe dierfabel Wikitembo, met ook andere aanpassingen, legde ik tweemaal voor aan moderator Gebruiker:Wutsje, die zich met die eerdere fabel had bemoeid, en ik vroeg of er bezwaren waren: die kreeg ik niet. Dus ik probeerde zorgvuldig te zijn, bij bezwaar had ik de Wikitembo niet aangemaakt. (Bij de tekst kan desgewenst nog expliciet vermeld worden dat het niet om specifieke personen gaat.)

 • Dus Natuur12 verwijderde die Wikitembo ten onrechte, en mijn blokkering was onterecht.
 • Gebruiker:Daniuu maakte me ook nog monddood, nadat ik terecht geprotesteerd had en Wutsje gemaild had, die geen bezwaar had gehad. Daniuu mocht dit niet doen. Ik was me er niet van bewust, dat je de Arbcom kunt mailen... Natuur12 en Daniuu gaven geen beroepsmogelijkheid aan zoals in Nederland wel gebruikelijk is.

Een grap zonder vermelding van persoonsnamen mag gewoon op Wikipedia:Humor en onzin, dat is daar blijkbaar al jaren gewoonterecht. In Nederland en in de VS kennen we in principe geen censuur, die afwezigheid is een groot goed.

 • Ik vind het daarom een principiële kwestie, dat eerlijke en onschuldige zelfspot en spot als die Wikitembo wordt toegestaan en terugkomt. Dat is in overeenstemming met gewoonterecht op Wikipedia en met Nederlands en Amerikaans recht.
 • Blokkering vanwege een onschuldige dierfabel met extra monddood maken moet niet toegestaan worden. Beroepsmogelijkheid moet meteen worden aangegeven.

Dus graag over beide incidenten met Natuur12, en een incident met Daniuu, samen vier dingen, het oordeel van de Arbcom.

Beste Arbcom, dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 25 mrt 2021 14:56 (CET) (achteraf nog twee plaatjes toegevoegd Hansmuller (overleg) 2 apr 2021 09:10 (CEST))

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 12 apr 2021 22:38 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Eissink


De Arbitragecommissie ontving op 30 januari per e-mail een deblokkadeverzoek van gebruiker:Eissink. De Commissie heeft besloten om dit verzoek niet in behandeling te nemen aangezien zij meent dat er onvoldoende sprake is van gewijzigde omstandigheden (art. 5.10). Gewijzigde omstandigheden dienen er wat de Commissie betreft op zijn minst uit te bestaan dat Eissink blijk geeft van de onwenselijkheid van een aantal van zijn uitlatingen, en de gemeenschap het vertrouwen geeft dat dit soort gedrag niet meer zal voorkomen.

De blokkaderichtlijnen in de Richtlijnen voor Moderatoren schrijven langdurige blokkades voor bij privacyschendingen en juridische dreigingen. Hieruit concludeert de Commissie dat Wikipedianen:

 • de (vermeende) privésituatie/activiteiten van medegebruikers niet zonder hun instemming kenbaar mogen maken op Wikipedia (ongeacht wat buiten Wikipedia bekend lijkt te zijn)
 • medegebruikers in hun privéleven niet aansprakelijk mogen stellen voor hun activiteiten op Wikipedia.

De Commissie is van mening dat Eissink beide grenzen heeft overschreden. In de uitleg die Eissink geeft, blijkt onvoldoende dat Eissink deze grenzen inmiddels erkent.

De Commissie, 29 mrt 2021 21:23 (CEST)

Rwzi


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Ik leg graag een zaak voor over gebruiker Rwzi, vanwege: trans fobisch gedrag, kinderachtig op discussies ingaan en iets dat uit te leggen zou kunnen zijn als stalking. Vanwege de 3 onderwerpen zal ik het per onderwerp verdelen.

 • Trans fobisch gedrag: Na de onthulling dat Elliot Page nu zo door het leven gaan hebben meerdere gebruikers waaronder ik, de naam van Page op diens projecten in het verleden aangepast. Helaas voelde Rwzi zich als (1 van de vele) zich genoodzaakt om dit terug te draaien alleen verwijst Rwzi dan naar Page als ze, een vrouwelijk voornaamwoord.[1]. Ook stelt Rwzi zich al vooringenomen op in de discussie over de aanpassing van Elliot Page's naam op vorige projecten en laat hierin opmerkingen vallen die gevaarlijk dicht bij trans fobie zitten.
 • Kinderachtig gedrag: Rwzi stelt zich niet productief op in meerdere delen van de discussie. O.a. door vergelijkingen te maken tussen totaal andere dingen en luistert deze persoon niet naar argumenten.
 • Stalking: In 1 discussie probeerde Rwzi een actie van mij te gebruiken op een pagina over een serie, alleen paste dit niet binnen de discussie en had Rwzi dit alleen kunnen zien als deze opzettelijk in mijn bewerkingsgeschiedenis zat. Tevens blijft Rwzi op mij reageren overal waar ik opduik als het te maken heeft met Page of een term uit de lhbti+ gemeenschap, vaak slechts seconden nadat ik heb gereageerd.

Ik heb Rwzi hier op zijn OP op aangesproken, (punt 1 en 2). Alleen leidde dit nergens toe waardoor ik wel naar de Arbitragecommissie moet stappen. Tevens is Rwzi niet de enige die zich schuldig maakt aan dit soort gedrag maar is het een bepaald groepje mensen. Mocht het nodig gaan zijn, zal ik voor deze mensen ook iets indienen.

Ik hoop dat deze zaak serieus wordt aangenomen.

Hierbij de linken naar de pagina's waar ik met Rwzi te maken heb gehad.

Opmerking: Deel van de opmerkingen worden ook gemaakt in de bewerkingsgeschiedenis.

Scenarioschrijver20 (overleg) 31 jan 2021 23:20 (CET)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande zaak en laat zo spoedig mogelijk weten of ze deze in behandeling zal nemen. 1 feb 2021 12:21 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Ten eerste gaat het om een grotendeels inhoudelijk conflict. Ten tweede valt het de Commissie op dat Scenarioschrijver20 meer opponenten heeft dan alleen Rwzi, waardoor de Commissie zich afvraagt of de oplossing niet eerder ligt in het zoeken naar en het zich neerleggen bij een consensus, dan in een arbitragezaak die slechts een specifieke gebruiker betreft.
De Commissie, 15 feb 2021 22:23 (CET)

Cerkeliste


Cerkeliste (overleg | bijdragen | blocks)

Bij deze wil ik de aandacht vragen van de ArbitrageCommissie voor het projectverstorende gedrag van Cerkeliste. Zij (??, excuseer mij wanneer ik fout zit daarmee) zwaait vrolijk heen en weer met allerlei voorstellen waar nimmer ook maar enig voorafgaand overleg over is geweest. Zij lijkt te denken dat strakke regelgeving beter is dan laissez-faire.

Voorbeeld hiervan zijn onder meer Wikipedia:Stemlokaal/Stemprocedure 2020 (verwijderd en nu in kladversie), Wikipedia:Opinielokaal/De gemeenschap van Wikipedia werkt democratisch (geen bruikbare conclusie), Wikipedia:Opinielokaal/IP: Strenger blokkeerbeleid (afgewezen) en Opheffing van quarantaine van Cerkeliste (blokkade gehandhaafd).

Effect van deze wilde acties is ernstige verstoring van de werking van de encyclopedie door het op extreme wijze opeisen van aandacht voor allerlei voorstellen. De effecten daarvan zijn te zien in haar bloklog.

Net teruggekeerd na een drie maanden durend blok is zij nu opnieuw ten strijde getrokken. Dit keer is de blokkerend moderator Wutsje het doelwit van haar aandacht. Helaas, ook nu gaat het weer fout met het begrijpen en toepassen van de correcte procedure. Wutsje werd niet tijdig geïnformeerd over de afzettingsprocedure, aangezien de aankondiging van de publicatie van een dossier niet hetzelfde is als een afzettingsprocedure. Vanwege deze vormfout was moderator Daniuu genoodzaakt de afzettingsprocedure te stoppen. Dat hielp niet veel, want binnen de kortste tijd stond er weer een nieuwe nieuwe procedure. Geen overleg vooraf of wat dan ook. Maar nu ook vol met persoonlijke aanvallen die verwijderd moesten worden.

Ik wil best geloven dat Cerkeliste van goede wil is maar haar werkwijze strijkt iedereen tegen de haren in. Daarom vraag ik nu om de encyclopedie te beschermen met een topic ban voor alle regelgeving en procedures in de breedste zin des woords. Een andere optie - maar niet mijn voorkeur - in een deelblokkade voor alle wikipedia-ruimten behalve de hoofdnaamruimte, zoals zij die al eerder heeft gehad. The Banner Overleg 21 jan 2021 17:00 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 22 jan 2021 13:47 (CET)

Aanvullend: Overleg_Wikipedia:Afzetting_moderatoren#Het_Führerprinzip_in_Wikipedia en aanpassing artikel Leidersbeginsel. The Banner Overleg 2 feb 2021 12:27 (CET)

Even vermelden dat Cerkeliste voor onbepaalde duur werd geblokkeerd. Geen idee wat voor effect dit kan hebben op deze zaak bij de Arbitragecommissie.Tvx1 (overleg) 2 feb 2021 22:41 (CET)

Verwijzingen en chronologie

De bijdrage die The Banner enkele regels hierboven noemt, is door Ciell verwijderd en daarna door Bob.v.R in het achterkamertje geplaatst. Hij is nog wel te vinden in deze versie van Overleg Wikipedia:Afzetting moderatoren. Enkel deze bijdrage was voor mij voldoende voor dit gehonoreerde blokverzoek (permalink) waar Tvx1 naar verwijst. The Banner geeft echter nog een pijnpunt aan:

De forse aanpassing van het artikel Leidersbeginsel vond plaats op 30 januari. Daarin wordt het artikel zodanig veranderd, dat het niet meer grotendeels of geheel betrekking heeft op de fascistische staatsinrichting: Naast de duidelijkste uitingen van het beginsel in staatsverband is het leidersbeginsel een algemeen begrip dat op alle domeinen van de maatschappij toegepast kan worden. Waar je een groep hebt, kan de groep georganiseerd worden volgens het leidersbeginsel, politiek, militair, burgerlijk ....

Wanneer Brimz dan op 1 februari om secundaire bronnen vraagt voor de vergaande aanpassingen, voegt Cerkeliste op 2 februari om 11:36 eenvoudigweg een algemene verwijzing toe naar de primaire en notoir onbetrouwbare bron Mein Kampf. Zes minuten later, om 11:42, wordt dan het stukje over Het Führerprinzip in Wikipedia geplaatst. De chronologie maakt, dat de onbebronde aanpassingen in de hoofdnaamruimte niet los te zien zijn van de persoonlijke visie van Cerkeliste op de Wikipedie. Misschien is dit een eenmalig iets, ik weet niet van andere ongewenste aanpassingen in de hoofdnaamruimte, maar dit ene geval van fabuleren te eigen bate vind ik ernstig genoeg om het wat uitgebreider onder de aandacht van de arbitragecommissie en collega-gebruikers te brengen  →bertux 3 feb 2021 17:36 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Cerkeliste is inmiddels voor onbepaalde tijd geblokkeerd, en kan desgewenst zelf contact opnemen met de Arbitragecommissie om een gemotiveerd deblokkadeverzoek in te dienen.
De Arbitragecommissie, 15 feb 2021 22:53 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Deblokkade Cumulus


De Arbitragecommissie ontving via de mail een deblokkadeverzoek van gebruiker:Cumulus~nlwiki. Wegens privacyredenen wordt de mail niet gepubliceerd. Het verzoek voldoet aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 6.4 en 5.1. De Commissie heeft daarom besloten dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 26 okt 2020 21:27 (CET)


Uitspraak

Hierbij doet de Arbitragecommissie uitspraak in het verzoek tot het weer toelaten tot de gemeenschap van de persoon achter het gebruikersaccount Cumulus~nlwiki, hierna te noemen: betrokkene. De Commissie heeft zich bij de totstandkoming van deze uitspraak gebaseerd op diverse mails van betrokkene en de Checkusers. Vanwege het privacygevoelige karakter zal de Commissie de inhoud van deze mails niet integraal publiceren.

Uitgangspunten

Betrokkene is vanaf 2008 enkele malen geblokkeerd geweest wegens het misbruik maken van sokpoppen, die uiteindelijk resulteerde in een blokkade voor onbepaalde tijd op 5 mei 2011. Deze blokkade is opgelegd volgens de Richtlijnen voor moderatoren conform de regels gesteld op Wikipedia:Sokpopmisbruik. Op 28 juni 2009 is gebruik gemaakt van de Ontsnappingsclausule, zoals die destijds gold. De beoordeling van de blokkade voor onbepaalde tijd is door de Commissie gedaan conform artikel 6 van het Arbcomreglement en de huidige geldende richtlijnen Wikipedia:Sokpop en Wikipedia:Sokpopmisbruik.

Analyse

Betrokkene heeft over een periode van vier jaar diverse accounts aangemaakt op Wikipedia en daarmee het systeem zodanig ontwricht dat een blokkade voor onbepaalde tijd onvermijdelijk bleek. De Commissie acht deze blokkade en de termijn terecht opgelegd. Uit gesprekken en mails van de Checkusers blijkt dat een groot deel van de accounts bewezen sokpoppen zijn. Van een klein deel van de accounts is niet onomstotelijk vast te stellen of dit sokpoppen zijn geweest. De Commissie acht het in het belang van deze zaak verder niet relevant welke accounts wel en welke accounts niet sokpoppen waren van het hoofdaccount. Uitzondering hierop is het account "Rododendron", waarvan volgens de Commissie overtuigend bewezen is dat dit account toebehoorde aan de toenmalige vriendin en huidige vrouw van betrokkene.

Uit gesprekken met betrokkene is gebleken dat er inmiddels inzicht is ontstaan in het kwalijke gebruik van meerdere accounts. Ook het motief voor het gebruiken van meerdere accounts is benoemd, waarbij duidelijk werd dat betrokkene van mening was dat een online identiteit geheel los stond van de offline identiteit en dat een andere nickname ineens een heel andere identiteit kon betekenen. Dit was in de beginjaren van het internet een nieuw fenomeen was. Inmiddels is het internet en de maatschappij zodanig veranderd dat het hebben van een account op een willekeurige website vooral een verlengstuk is van de offline identiteit, in plaats van een vervanging daarvan. De Commissie herkent dit tijdsbeeld en merkt uit de gesprekken dat betrokkene inmiddels in een andere levensfase zit, rustiger, wijzer en minder recalcitrant geworden is, waarbij het hebben van meerdere online identiteiten geen extra's meer is.

Betrokkene geeft aan dat de blokkade destijds terecht is opgelegd en begrijpt ook dat er in de Wikipedia-gemeenschap de nodige scepsis is voor het opnieuw openstellen van het account. Omdat het account inmiddels al bijna 10 jaar niet meer is gebruikt, is betrokkene de inloggegevens van het account kwijtgeraakt. Ook het emailadres voor wachtwoordherstelling is niet meer actief. Betrokkene kan daardoor het account Cumulus~nlwiki niet meer gebruiken. Betrokkene had ook zomaar zelf een account kunnen aanmaken, waarbij wellicht niemand hem zou hebben herkend, maar heeft ervoor gekozen formele deblokkade via een arbitragezaak aan te vragen.

De Commissie heeft betrokkene gevraagd om antwoord te geven op de drie vragen uit de huidige Ontsnappingsclausule: (de antwoorden zijn letterlijke citaten uit de mailwisseling die de Commissie met betrokkene heeft gevoerd).

1. De gebruikersnaam waarmee de gebruiker in het vervolg wenst te werken;

Antwoord: Ik zou willen voorstellen om te werken onder mijn IRL naam zodat ik als privépersoon verantwoordelijk gehouden kan worden voor mijn online bijdrages. Ik ben ooit ook zo begonnen, maar omdat ik destijds tot twee maal toe werd lastiggevallen door boze ondernemers die klaagden dat ik medeverantwoordelijk was voor het verwijderen van hun bedrijf van Wikipedia ben ik ooit (via een officiële naamswijziging) overgestapt van usernaam. De voorgetelde gebruikersnaam is dan: MPhernambucq (MarkoPhernambucq kan ook, maar leest minder lekker dan MPhernambucq. Bovendien is MPhernambucq goed te koppelen aan mijn fysieke persoon)

2. Eventueel een verklaring waarom hij of zij misbruik heeft gemaakt van sokpoppen

Antwoord: Waarom gebruikt iemand sokpoppen? Dat zal voor ieder anders liggen. Voor mij zat het hem in het feit dat ik destijds vond dat een online en een offline persoonlijkheid niet hetzelfde waren en dat ze niet hetzelfde beoordeeld mogen worden. Deze enigszins merkwaardige stelling zal ik toelichten. Ik ben opgegroeid in de wilde jaren van het internet. Denk aan de jaren 1995-2000. Ineens was het internet er en plotseling kon je iedere online personality aannemen die je wilde. Je offline credentials deden er niet toe, het ging erom wat je te melden had. Dat was destijds een paradismashift. Het idee dat je door het nemen van een andere nickname weer een nieuwe persoonlijkheid offline had was spectaculair. Ik leg dit misschien wat onhandig uit, want ik ben geen socioloog, maar destijds was het wel een “ding”.

Tot zover de realiteit van die jaren. Toen kwam Wikipedia en was je verplicht om te werken onder 1 usernaam. Persoonlijk stuitte het mij destijds tegen de borst dat je offline en online 1 en dezelfde persoon moest worden. “Daar was het internet niet voor bedoeld.” Het internet dat die vrijplaats was waar alles kon en wie je kon zijn wat je wilde, en dus ook meerdere online persoonlijkheden tegelijkertijd. Dus ik heb daadwerkelijk gebruik gemaakt van Sokpoppen en de blokkade hiervoor was terecht. Nu 10 jaar later, een beetje wijzer en in een maatschappij waar het internet geen extra is, naast onze leven, maar waarbij het internet onderdeel maakt van ons leven, kijk ik daar heel anders tegenaan.

3. De belofte om in het vervolg geen misbruik meer te maken van sokpoppen.

Antwoord: Uiteraard beloof ik in het vervolg geen gebruik te maken van dubbele accounts, sokpoppen en andere schimmige constructies die het vertrouwen van mijn medegebruikers kan beschadigen. Een checkuser is geen probleem. Die mogen jullie uitvoeren. Wat mij betreft zelfs met maandelijkse herhaling.

Aanvullend geeft betrokkene nog aan: Daarnaast zou ik ook beperkt kunnen worden in mijn bijdragen tot de Artikelruimte zodat ik geen beleids/communityinvloed meer heb.

Uit de gegeven antwoorden en verdere gesprekken maakt de commissie op dat er besef is van eerdere misdragingen, maar blijkt tevens de aanwezigheid van een basis voor een respectvolle samenwerking met de huidige Wikipedia-gemeenschap met als doel het opbouwen en verbeteren van de encyclopedie. Omdat de Commissie zich terdege beseft dat acties van betrokkene, zeker in de beginperiode, onder een vergrootglas zullen liggen, acht de Commissie de kans op ontwrichting kleiner dan bij een willekeurige nieuw aangemelde gebruiker. Een beperking tot alleen de Artikelruimte acht de Commissie dan ook niet relevant.

Maatregelen

De Commissie heeft gemeend dat na een blokkade van bijna 10 jaar betrokkene een nieuw kans mag worden geboden, waarbij wordt opgemerkt dat de blokkade voor sokpopmisbruik terecht is opgelegd en dat door het misbruiken van deze sokpoppen het vertrouwen in de gemeenschap danig beschadigd is.

De volgende maatregelen worden daarom opgelegd:

 • De blokkade voor onbepaalde tijd wordt per direct opgeheven.
 • Betrokkene mag een account aanmaken met als gebruikersnaam: MPhermanbucq
 • Ter ondersteuning van het vertrouwensherstel kan de Commissie na een willekeurige termijn eenmaal of vaker een checkuseronderzoek aanvragen om uit te sluiten of betrokkene niet opnieuw misbruik heeft gemaakt van sokpoppen. Het verzoek zal off-wiki aan de checkusers worden gedaan, maar de uitkomst zal (indien nodig geanonimiseerd) worden gepubliceerd op Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Sokpoppen.

De Arbitragecommissie 3 feb 2021 10:45 (CET)


Deblokkade Equinoxepart5


Op 14 december ontving de Arbitragecommissie via een OTRS-medewerker een deblokkadeverzoek dat verifieerbaar afkomstig was van gebruiker:Equinoxepart5. Na zorgvuldige bestudering van aanvullende informatie die de Commissie verkreeg van de moderatoren en checkusers die betrokken waren bij de betreffende blokkade, heeft de Commissie besloten dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 1 feb 2021 13:26 (CET)


De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van de recente ontwikkelingen omtrent de opgelegde global ban en beraadt zich op te volgen stappen.

De Arbitragecommissie, 12 feb 2021 11:09 (CET)

Afgebroken

Tijdens de behandeling van deze zaak ontving de Arbitragecommissie bericht van de Wikimedia Foundation dat een "global ban" is opgelegd aan Equinoxepart5. Een global ban kan niet middels een uitspraak van de Arbitragecommissie aangepast worden. De Commissie was tot de voorlopige conclusie gekomen dat de blokkade voor onbepaalde tijd, die op 12 december 2020 aan het account Equinoxepart5 werd opgelegd, terecht was. De Commissie is echter niet in de gelegenheid geweest om de bevindingen, die leidden tot deze voorlopige conclusie, te bespreken met Equinoxepart5. Omdat in deze zaak geen verdere rol is weggelegd voor de Arbitragecommissie, breekt de Commissie deze zaak af en doet zij verder geen uitspraak.

De Arbitragecommissie, 22 feb 2021 09:58 (CET)

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.