Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, , contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Straatspoor


Beste leden van de Arbitragecommissie, de afgelopen weken zijn discussies rond artikelen en overlegbijdragen van Straatspoor (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren) uit de hand gelopen. Kritiek wegwuiven, blijven vasthouden aan het eigen gelijk en keihard in de verdediging schieten hebben de samenwerking ernstig bemoeilijkt. Daarom wil ik deze zaak aan u voorleggen.

Aanleiding

Op 6 maart jl. publiceerde Straatspoor het artikel Buurtbus 284 (Haaglanden), waar hij sinds een dag aan bezig was in zijn gebruikersnaamruimte. Aangezien ik het logboek verplaatsingen naar de hoofdnaamruimte in mijn volglijst heb staan, kwam ik dit artikel tegen. Al direct had ik mijn twijfels over de relevantie voor de encyclopedie. Ik had eerder al eens een artikel van Straatspoor ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd en zag nu dezelfde problemen. De eerdere beoordelingsnominatie trok ik destijds in nadat het artikel voldoende was uitgewerkt, dus besloot ik nu eerst te wachten.

Wegens uitblijven van verbeteringen nam ik op 10 maart alsnog contact op. Het contact verliep constructief, maar het werd mij al snel duidelijk dat whataboutism ingezet werd om het eigen gelijk aan te tonen. Andere artikelen voldoen niet aan de richtlijnen, dus hoeft zijn artikel daar ook niet aan te voldoen. Dit zei Straatspoor niet letterlijk, maar het was wel zijn boodschap. Het gesprek over het artikel Buurtbus 284 (Haaglanden) op zijn overlegpagina was even later afgerond, maar er was een balletje gaan rollen.

Uitgangspunten

Straatspoor schrijft – met name maar niet uitsluitend – artikelen over stripreeksen, operettes, het ov in Nederland en verkeersinfrastructuur. Het zijn onderwerpen waar genoeg onafhankelijke en gezaghebbende bronnen voor beschikbaar zijn – het soort bronnen waarvan we als gemeenschap hebben afgesproken dat we daar relevantie uit halen. Deze afspraak volgt uit de vijf zuilen, is reeds jaren de staande praktijk op bijvoorbeeld TBP en is in september vorig jaar nog bevestigd in een peiling. Het hier bedoelde soort bronnen zal ik vanaf hier “relevantiebronnen” noemen.

Deze Wikipedia kent al sinds jaren meerdere richtlijnen die bepalen dat we op een fatsoenlijke wijze met elkaar om dienen te gaan. Er is geen ruimte voor persoonlijke aanvallen. Zie WP:WQ, WP:GPA, WP:KOEL. Daar is vanuit WMF sinds 2021 de Universele Gedragscode (UCoC) bij gekomen. Laatstgenoemde bepaalt onder andere dat er niet beledigd mag worden op basis van kenmerken of door collega’s opzettelijk te provoceren.

Probleemanalyse

Hoewel de onderwerpen waar Straatspoor over schrijft best relevantie kunnen genieten, laat hij zich niet door de relevantiebronnen leiden bij het schrijven van zijn artikelen. Meerdere van zijn artikelen zijn op TBP geplaatst. En de gemeenschap heeft veel werk aan het bijschaven van zijn artikelen, onder andere vanwege onduidelijk gebruik van bronnen. Achteraf bekeken was al vroeg duidelijk dat Straatspoor wel heel makkelijk, en fel, in de verdediging schiet.

In zijn verweer legt Straatspoor alle kritiek, en vrijwel alle adviezen, naast zich neer. Als hij reageert, dan is het om de kritiek weg te wuiven (“In de melding staat niet dat het een fout is, dùs is het dat niet. Het is een streven, géén verplichting dús.”) of volledig bezijden de geleverde kritiek (“kennelijk ontgaat je de kern van de kritiek”, of “En wat is je punt nu?” na twee losse opmerkingen die niet op de kritiek ingingen). Hij blijft vasthouden aan zijn eigen gelijk. Hij zoekt steun in het feit dat sommige van zijn artikelen, die op TBP beland waren, behouden zijn. Hij heeft in de afgelopen weken steun gezocht bij diverse collega’s voor het behouden van twee artikelen (die inmiddels verwijderd zijn) en stelt concrete vragen aan nietsvermoedende collega’s, ook zelfs door net te doen alsof hij hypothetische kwesties voorlegt (hier, hier, hier). Maar ook ontkomen meerdere collega’s al enige tijd niet aan persoonlijke aanvallen en jij-bakken (zie voorbeeld dat leidde tot een blokverzoek). Wanneer Straatspoor spreekt over “een moderator”, dan bedoelt hij Thieu1972. De opmerking dat iemand “aanvallen” tot zelfmoord kan leiden, is buiten alle proporties.

Straatspoor laat zien dat hij niet bereid is om te leren, of om zich te voegen naar de regels en gebruiken op Wikipedia. Ondanks zware begeleiding van de gemeenschap en pogingen tot bemiddeling, weigert Straatspoor zijn werk aan te passen. Dit heeft geleid tot de situatie dat de gemeenschap de begeleiding beu is, en Straatspoor niets anders meer kan dan zwaar in de verdediging schieten waarbij fatsoensnormen (ver) overschreden worden.

Conclusie

In de inmiddels vele tienduizenden bytes aan discussies, verspreid over tal van pagina’s en waarbij vele collega’s direct zijn betrokken of erbij zijn gehaald door Straatspoor, is een duidelijke trend waar te nemen. Straatspoor heeft een begrip van relevantie dat niet compatibel is met hoe we op Wikipedia naar relevantie kijken. In plaats van leren van de gegeven kritiek en adviezen, zoekt Straatspoor medestanders en probeert hij criticasters van zijn overlegpagina te weren. Hij heeft meerdere malen persoonlijke aanvallen geuit, ook nadat hem geadviseerd was dat niet te doen. Zijn continuerende whataboutism en andere manieren om kritiek uit de weg te gaan, wederom nadat hem geadviseerd was dat niet te doen, wekt frictie op onder de collega’s.

Op deze manier is het wel duidelijk dat Straatspoor heeft aangetoond niet bereid te zijn om zijn bewerkingsgedrag en overlegstijl aan te passen. Het is zinloos gebleken om op een collegiale wijze bij te sturen waar nodig. Daarom vraag ik u, leden van de Arbitragecommissie, om Straatspoor maatregelen op te leggen. Maatregelen die het hem mogelijk maken verplichten om aan artikelen te werken conform de regels en richtlijnen, en die hem verplichten binnen de grenzen van de gedragsregels te blijven.

Ik kijk uit naar uw besluit. hiro the club is open 1 apr 2024 15:43 (CEST)[reageer]

Beste leden van de Arbitragecommissie.
Ik verzoek U deze zaak niet in behandeling te nemen, omdat ik van niemand een duidelijke aankondiging heb ontvangen, in de zin van "als je nu niet ophoudt, dan...."/"laatste waarschuwing!".

Daarnaast heeft het weinig zin, daar ik toch al bezig ben om er mee op te houden. Ik zal geen artikelen meer aanmaken, maar alleen nog corrigeren en actualiseren. Ik weet dat de commissie het al druk genoeg heeft. Daarom begin ik ook (nog?) geen zaak tegen Leeger, die mij vals heeft beschuldigd en feiten heeft verdraaid. Ik kan dat bewijzen, maar hij blijft ontkennen.

In het begin keek ik op tegen moderatoren en ook tegen ervaren gebruikers. Maar toen bleek dat sommigen de richtlijnen zelf niet volgden, was het gedaan met mijn respect voor diegenen. Notabene een moderator vroeg mij een keer "vertel het mij dan, dan kan ik daarvan leren". Dat vind ik de omgekeerde wereld. Een neutrale moderator heeft eens gezegd:"je bent tot niets verplicht".

Dat veelvuldige negatieve benadering bij iemand kan overkomen als pesten en kan leiden tot depressie en "erger" is helaas gewoon de waarheid. Ik heb het helaas vaak meegemaakt dat anderen gepest werden. Een moderator(Thieu1972) die vaak grievende woorden gebruikt en dreigt met "opblazen💣 en opnieuw beginnen", dàt vindt ik alle perken te buiten gaan, en daarom noem ik dat het "beramen" van een "aanslag".

Ik heb nog steeds collega's waarmee ik wel goed kan samenwerken, en ook buiten WP heb ik geen problemen. Ik heb geen strafblad en kreeg zonder problemen een VOG. Ik ben dan ook niet tegen regels, maar wel tegen vage richtlijnen. Dat is het probleem op WP. Ik weet dat er zijn die graag meer echte verboden zouden willen, in plaats van "doe dat liever niet", bijvoorbeeld. "Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet". Dus is een richtlijn geen verbod. Maar soms, als het iemand goed uitkomt, wordt het wel als verbod gebruikt/misbruikt, bijvoorbeeld door moderator Wutsje. Er zitten zoveel mazen in die niet-bestaande "wetten", en dat leidt tot willekeur. Hoe kan je iets afdwingen als het zo "vrijblijvend" is? Als een gevolg van dit "wikijurisme"/onrecht ga ik hier geen artikelen meer aanmaken, maar wel op Wikisage; de plek voor getraumatiseerde depressieve ex-wikipedianen. Hopelijk is iedereen dan blij. Mvg, Straatspoor (overleg) 2 apr 2024 07:53 (CEST)[reageer]

Aanvulling: Wat betreft bronnen, relevantie e.d. vindt ik WP dan weer niet zo vaag, maar wel te streng. Ik ben niet de enige die dat vindt, maar de "conservatieven" hebben de overhand. Ik heb gemerkt dat sommige "liberalen" niet meer reageren om niet aangevallen te worden. Allicht zijn er veel meer die zich daarom maar gedeisd houden. Zéér betreurenswaardig. Maar ook om bovengenoemde redenen vertrek ik naar Wikisage. Mvg, Straatspoor (overleg) 2 apr 2024 08:12 (CEST)[reageer]

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 2 apr 2024 10:09 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. De Arbitragecommissie 3 apr 2024 21:47 (CEST)

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Strapats


De Arbitragecommissie ontving via de mail een deblokkadeverzoek van gebruiker:Strapats. De Commissie acht het niet nodig om de mail integraal te plaatsen. Het verzoek betrof een uitgebreid deblokkadeverzoek. De Arbitragecommissie neemt de zaak niet in behandeling, omdat de eerste bewerking niet langer dan een maand geleden is en de gebruiker nog geen 100 bewerkingen heeft gedaan.Art. 6.2 & Art. 5.1

De Arbitragecommissie, 3 apr 2024 22:10 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.