Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Mx9 en Wimpus


Mx9 en Wimpus zijn al heel lang aan het steggelen over medische termen. Ik heb geen idee wie gelijk heeft maar hun constante strijd maakt het onplezierig om te werken aan artikelen die gebruik maken van medische terminologie. Een "verkeerde" term kan immers beide heren aantrekken om hu gelijk te behalen. Een zeer projectverstorend proces.

Daarbij komen er steeds over en weer blokverzoeken. Alleen al deze pagina toont vier blokverzoeken. In beide gevallen is er ook een indrukwekkende lijst van blokkades, vaak voor bewerkingsoorlogen: Blokkerlogboek Mx9] en Blokkeerlogboek Wimpus. Een peiling (Wikipedia:Opinielokaal/Medische nomenclatuur) bracht ook niet de gewenste rust.

Ik zie het niet gebeuren dat beide heren er op eigen kracht uitkomen. Wel zie ik toenemende irritatie en frustratie bij derden over deze strijd. Ik verzoek de ArbCom daarom om een stevige sanctie op te leggen aan beide heren in de vorm van een onderwerpsverbod (topic ban) voor medische onderwerpen (breed opgevat). The Banner Overleg 5 jun 2017 17:10 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 5 jun 2017 22:41 (CEST)Ik zou de Arbcom willen verzoeken de beslissing over het wel of niet in behandeling nemen van deze kwestie even te willen uitstellen. Ik heb net, per email, een voorstel gedaan aan Wimpus met als doel tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als Wimpus dat ook wil, komen we met een gezamenlijk voorstel. Gelijk een goede test, LOL. Mx9 (overleg) 8 jun 2017 07:04 (CEST)

Aanvulling: de voornaamste reden voor een topic ban voor beide personen voor het gehele terrein is het reglement van de ArbCom. Aangezien de ArbCom zich niet met de inhoud van de encyclopedie mag bemoeien, kan zij dus ook geen oordeel vormen wie van de twee nu gelijk heeft. Maar de ArbCom kan zich wel bezighouden met de gevolgen van het dispuut voor de gemeenschap, zoals de vele editwars, blokaanvragen en zo voort. Die verstoringen treffen de hele gemeenschap en juist daarvoor vraag ik de ingreep. The Banner Overleg 13 jun 2017 10:09 (CEST)


Conflict Wimpus en Mx9: reactie van Mx9

Beste collega's, Voordat men dit in beraad neemt kan ik het niet nalaten mijn versie van de hele situatie eens uiteen te zetten aan de hand van de feiten. Maar eerst enige zelfreflectie:

 • Ben ik medeschuldig aan het conflict? Ja.
 • Heb ik de kwestie geregeld onhandig aangepakt? Ja
 • Heb ik soms - geregeld, wat u wilt- te hard geschreeuwd en te hoog van de toren geblazen? Ook ja.
 • Heb ik mensen geschoffeerd? Vast, al moet men zich misschien niet altijd zo snel laten schofferen, 't is maar een website immers.
 • Moet ik her en der wat mensen mijn excuses aanbieden? Vast
 • Moet ik Wimpus mijn excuses aanbieden? Geenszins, ook al ben ik heus niet altijd braaf geweest tegen hem, hij is dat, ondanks het quasi-onschuldige vertoon, zeer zeker ook niet.
De inhoud

Wel nu, naar de inhoud. Wat is er nu aan de hand tussen Wimpus en mij. Terug naar het begin! Ik begin bij Wimpus.
Wimpus draagt onder deze naam sinds 4 juli 2008 bij aan deze website en doet vooral taalkundige edits, spellingscorrecties, nomenclatuurcorrecties. Ik heb echt niet al zijn edits gecontroleerd, maar dit deed hij in het algemeeen correct. Hij doet ook edits op anatomische lemma's, en begint ergens met het toevoegen van nomenclatuur-varianten aan de hand van stokoude naslagwerken. Het betreft hier grootschalige toevoegingen, dus op zich gaat het daar al mis: als men structureel en op grote schaal wijzigingen gaat doorvoeren verdient overleg vooraf de voorkeur, zoals we allemaal weten, maar vooruit, heel erg is het allemaal niet. Heel zinvol ook niet naar mijn smaak, maar da's inderdaad wat anders. Maar dan. Opeens begint hij vanuit het niets op grote schaal de bestaande nomenclatuur van anatomische lemma's om te gooien. Dit zonder overleg vooraf, zonder opgaaf van redenen, gewoon vanuit het niets. Ik kan dit het beste laten zien aan de hand van de Lijst van spieren van de mens, zie hier. Al deze wijzigingen zijn door Wimpus doorgevoerd. Niet alleen op deze lijst, maar op al deze lemma's, en alle lemma's waarin deze namen voorkomen. En niet alleen de spieren van de mens, maar ook zenuwen en andere structuren. Het gaat hier dus rustig om wijziging van een paar honderd anatomische namen. Let wel: dit deed Wimpus, geheel alleen, zonder overleg met wie dan ook.
We weten allemaal, Wikiklaas niet uitgezonderd, dat massa-wijzigingen doorvoeren op Wikipedia zonder overleg vooraf niet conform de mores is. Dat Wimpus hier lange tijd toch mee weg kwam was omdat er maar heel weinig mensen interesse hebben in de anatomie op Wikipedia. De paar die amok maakten werden met eindeloze epistels op overlegpagina's overweldigd, gaven het vlot op en lieten het er maar bij.
Maar goed, we zouden het over de inhoud hebben. Het is tegen de mores, maar vooruit, als al die anatomische lemma's nou fout zijn, is het maar goed dat iemand de moeite doet om het te wijzigen. De vraag is dus: zijn de wijzigingen een verbetering? Voor dat je dat antwoord geeft, is de vraag wat je referentie is voor goed of fout. Je kunt dan moderne anatomische atlassen nemen, Pinkhof Geneeskundig woordenboek laatste editie of internationaal erkende nomenclatuur van de anatomengemeenschap, de terminologia anatomica van 1998. Omdat Wimpus zelf meermaals aangaf die laatste als internationaal erkend ijkpunt te zien, heb ik die dus maar gebruikt. Antwoord weer aan de hand van de Lijst van spieren van de mens, ik heb het eerder laten zien:

Nomenclatuurwijzigingen door Wimpus: een zeer summiere introductie
Voorheen Nomenclatuur Wimpus Correct Link als bewijs
m buccinator m buccinatorius m buccinator [1]
m pterygoideus medialis m pterygoidicus medialis m pterygoideus medialis [2]
m pterygoideus lateralis m pterygoidicus lateralis m pterygoideus lateralis [3]
m tragicus m tragi m tragicus [4]
m antitragicus m antitragi m antitragicus [5]
m sternocleidomastoideus m sternocleidomastoidicus m sternocleidomastoideus [6]
musculi suprahyoidei musculi hyperhyoidici musculi suprahyoidei [7]
m digastricus m digastrius m digastricus [8]
m mylohyoideus m mylohyoidicus m mylohyoideus [9]
m stylohyoideus m stylohyoidicus m stylohyoideus [10]
m geniohyoideus m geniohyoidicus m geniohyoideus [11]
musculi infrahyoidei musculi hyphyoidici musculi infrahyoidei [12]
m sternohyoideus m sternohyoidicus m sternohyoideus [13]
m sternothyreoideus m sternothyreoidicus m sternothyroideus (voorheen 1 fout, wimpus 2 fout) [14]
m thyreohyoideus m thyreohyoidicus m thyrohyoideus (voorheen 1 fout, wimpus 2 fout) [15]
m omohyoideus m omohyoidicus m omohyoideus [16]
m levator glandulae thyreoideae m levator glandulae thyreoidicae m levator glandulae thyroideae ( voorheen: 1 fout, wimpus: 2 fout) [17]
m cricothyreoideus m cricothyreoidicus m cricothyroideus ( voorheen: 1 fout, wimpus: 2 fout) [18]
m cricoarytaenoideus posterior m cricoarytaenoidicus posterior m cricoarytenoideus posterior (voorheen: 1 fout, wimpus: 2 fout) [19]
m arytaenoideus m arytaenoidicus m arytenoideus ( voorheen: 1 fout, wimpus: 2 fout) [20]
m cricoarytaenoideus lateralis m cricoarytaenoidicus lateralis m cricoarytenoideus lateralis ( voorheen 1 fout, wimpus 2 fout) [21]

Antwoord op de vraag: zijn de eenzijdige en massale wijzigingen in de namen van de anatomische nomenclatuur door Wimpus een verbetering of een verslechtering aan de hand van de terminologia anatomica uit 1998 die hij zelf als referentie gebruikt? Antwoord heel simpel en feitelijk: nee, zijn werk heeft geleid tot een verslechtering.
Maar, kan je dan zeggen, die domkoppen die geen verstand hebben van Latijn, die denken te simpel, kennen maar één antwoord terwijl het allemaal oneindig genuanceerder ligt, er zijn meer antwoorden mogelijk, meer wegen die naar Rome lopen.
Oké. De situatie ligt veel complexer en genuanceerder dan ik met mijn oneindige onnozelheid kan vatten. Vooruit. Maar dan nog rest de vraag: als massale nomenclatuurwijzigingen door één iemand wordt doorgedrukt zonder overleg vooraf en bovendien aantoonbaar in ieder geval geen verbetering zijn (en aan de hand van internationale nomenclatuurafspraken zelfs een evidente verslechtering) vallen deze wijzigingen wel buiten de BTNI-regel? Antwoord: Nee.

Driewerf Nee, mijne dames en heren. Driewerf Nee.

Onvermijdbare slotconclusie: Wimpus heeft op oneigenlijke gronden massale nomenclatuurwijzigingen doorgevoerd. En dat zijn de feiten. En dat is de basis van het conflict. En inderdaad. Ik heb deze ellende ontdekt, heb gelukkig veel ongedaan kunnen maken. Maar helaas ben ik daarvoor niet bedankt (hoeft ook niet hoor), maar word ik hiervoor tot op de dag van vandaag gestraft door een explosieve mix van mijn ongunstige achtergrond als ruziemakende gebruiker, mijn soms explosieve uitlatingen, de koppigheid van twee gebruikers, Wimpus én Mx9, die beiden niet willen wijken en zich beiden geregeld vergalopperen (ja, daarin beken ik direct schuld) en een aantal medegebruikers en een enkele moderator die sowieso al tegen mijn terugkomst waren en bloed roken.
Ondertussen is de situatie al geruime tijd veranderd. Ik probeer thans gewoon te schrijven aan de encyclopedie, maar word bij iedere edit die ik doe hinderlijk gevolgd door Wimpus: ik schrijf wat, hij zeikt het af, betwist de inhoud, zanikt over een typefout nog voor ik de kans krijg deze te corrigeren. Om die reden heb ik een tijd niet bijgedragen. Tot recent: Wimpus revert een half jaar later edits van mij op een aantal pagina's, edits die hij eerder al uitgebreid betwist had en zodanig over zanikte dat moderator CaAl hem sommeerde te stoppen met een blok als dreigement. En ja, als je zo gestalkt wordt in je werk, word je dar zat en reageer je fors, te fors inderdaad. Overigens val ik hem, buiten zijn reverts van mijn werk niet lastig: ik becommentarieer zijn werk niet, revert zijn werk niet en werk zelf, met een onderbreking van een half jaar aan de encyclopedie. Als Wimpus mijn edits gewoon gelaten had voor wat het was en gewoon was blijven doen wat hij deed en doet, was er geen probleem. Mij bannen van medische lemma's slaat dan ook nergens op. Wimpus bannen van medische lemma's hoeft wat mij betreft ook niet, hij is gelukkig sinds enige tijd gestopt met bovengenoemde massa-edits op deze onderwerpen. Wel zou ik het op prijs stellen als hij belooft mij niet meer te stalken bij mijn edits. Bovendien zou ik het fijn vinden als men de moeite zou nemen zich te verdiepen in de hierboven gepresenteerde feiten en ronduit te verklaren of bovenstaande klopt of niet.

Hartelijke groet van iemand die de encyclopedie een warm hart toedraagt en de inhoud ervan altijd voor op heeft staan, Mx9 (overleg) 7 jun 2017 11:48 (CEST)

Bericht van aanname en voorlopige maatregel

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Om te voorkomen dat de onrust voortduurt tijdens de behandeling van de zaak worden twee voorlopige maatregelen opgelegd.

Allereerst legt de Commissie een interactieverbod op. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om:

 • elkaars gebruikers- en/of overlegpagina te wijzigen.
 • naar elkaar te reageren in discussies.
 • te verwijzen naar en/of commentaar te leveren op elkaar op Wikipedia, direct of indirect.
 • elkaars wijzigingen ongedaan te maken op welke pagina van Wikipedia dan ook, of dit nu gebeurt met de terugdraaifunctie of anderszins.
 • gebruik te maken van de bedankknop waar het een wijziging van de ander betreft.

De enige uitzondering zijn de zaakpagina en overlegpagina van deze zaak.

Ten tweede legt de Commissie beide gebruikers een onderwerpverbod op. Dit houdt in dat:

 • Beide gebruikers geen lemma’s over medische onderwerpen meer mogen bewerken in de breedste zin van het woord.
 • Geen lijsten over medische onderwerpen mogen bewerken.
 • Geen categorieën over medische onderwerpen mogen bewerken.
 • Geen paragrafen met medische informatie mogen bewerken in artikelen die niet per se over een medisch onderwerp gaan. Bijvoorbeeld een paragraaf medische toepassing in een lemma over een plantensoort.

Bij overtreding van de maatregelen kan er een korte blokkade van maximaal één dag opgelegd worden. Mochten de moderatoren het idee krijgen dat beide gebruikers deze blokkades voor lief lijken te nemen en willens en wetens de maatregelen overtreden kunnen ze ervoor kiezen de overtreder voor onbepaalde tijd te blokkeren. Een dergelijke blokkade zal opgeheven worden op het moment dat de Commissie een definitieve uitspraak heeft gedaan.

Het is aan beide gebruikers om niet de grenzen van het toelaatbare op te zoeken.

De Arbitragecommissie, 23 jun 2017 22:50 (CEST)

Uitspraak

Inleiding

The Banner heeft een verzoek ingediend, waarin verzocht wordt om medische onderwerpen te beschermen tegen onrust bij een langdurig conflict tussen Mx9 en Wimpus. Als tijdelijke maatregel heeft de Arbitragecommissie een interactieverbod en onderwerpsverbod opgelegd aan beide gebruikers.

De Commissie constateert dat er onvrede is over de tijdelijke maatregel. Als een zaak aanhangig gemaakt wordt, kan de Commissie niet voordat de inhoudelijke analyse plaatsgevonden heeft een schuldige aanwijzen. Er dient neutraal en onafhankelijk naar een zaak gekeken te worden. Tijdens het aannemen van de zaak waren de pijnpunten nog niet volledig bekend. Wel was duidelijk dat de situatie een dusdanige belasting vormde voor de gemeenschap dat niet gevraagd kon worden te wachten tot de definitieve uitspraak.

Historisch kader en recente botsing

In 2014 ontstaat onenigheid met Mx9 en enkele andere gebruikers (waaronder Wimpus) over medische nomenclatuur. De onenigheid betreft een groot aantal medische artikels. De onenigheid op honderden pagina's leidt tot frustratie aan beide zijden, wat het overleg niet bevordert. Eind 2015 volgt een peiling over medische nomenclatuur. Na deze peiling neemt Wimpus een wikibreak van een half jaar. Bij terugkeer is er direct onenigheid. Er ontstaan bewerkingsoorlogen, die aanleiding zijn voor meerdere blokkades van beide gebruikers [22], [23]. Gedurende deze periode zijn er meerdere schermutselingen tussen beide gebruikers.

In november 2016 liep het inhoudelijk conflict uit de hand. Bijvoorbeeld op het lemma Takotsubocardiomyopathie, waar een bewerkingsoorlog gevoerd werd die nadien in een langzaam tempo vervolgd werd over een periode van maanden. Als er gekeken wordt naar de betwiste bewerking dan wordt duidelijk dat er een bronvraag weggehaald wordt, een spelfout geïntroduceerd wordt (“BIj het angiogram”) maar ook dat de door een gezaghebbende bron ondersteunde term viskruikcardiomyopathie vervangen wordt door viskruikcardiomyopathi. Hier is toentertijd over overlegd op de overlegpagina van Mx9, maar het alleen willen werken aan een pagina is natuurlijk geen argument om fouten te introduceren. Er was geen excuus voor de opstelling van Mx9. Een andere bewerkingsoorlog tijdens november vorig jaar vond plaats op de pagina Syndroom van Brugada. Ditmaal gaat het om een bronvraag gedaan door Wimpus. De bronvraag op de overlegpagina wordt door Wimpus onderbouwd, maar wordt beantwoord door Mx9 met een opmerking over trollen niet voeren. Een infame verwensing als eerder genoemd kan ook hier teruggevonden worden. Een andere bewerkingsoorlog vond plaats op het lemma peesdraden. Er zijn meerdere voorbeelden van soortgelijke bewerkingsoorlogen. Maar er is ook uitdaaggedrag op Overleg:Coarctatio aortae. Verder is er overlegweigering over de inhoud door Mx9.

Vervolgens was het redelijk rustig tot aan juni 2017. In de tussentijd had Mx9 niet noemenswaardig bewerkt. Wimpus was wel actief. Het conflict over de inhoud laaide weer op en betreft grotendeels een herhaling van zetten. Vervolgens werd er een zaak ingediend bij de Commissie, waarbij er door Mx9 een groot aantal voorbeelden van bewerkingen werd aangedragen, die in zijn ogen fout zijn. Deze bewerkingen zijn zover ze aan een artikel gekoppeld konden worden nagelopen. Bij de nagekeken bewerkingen ging het in alle gevallen om wijzigingen van voor de peiling over medische nomenclatuur waarin eind 2015 peiling over medische nomenclatuur consensus bereikt is. Voorbeelden van voor de peiling kunnen niet gebruikt worden om aan te tonen dat Wimpus anno 2017 problematische bewerkingen doet. Mx9 erkent in zijn eerste reactie op het verzoek dan ook dat Wimpus niet langer massaal wijzigingen op het gebied van nomenclatuur doorvoert.

In de uitspraak is een aantal voorbeelden nader uitgelicht maar dit zijn niet de enige voorbeelden die de Commissie heeft bekeken. De genoemde voorbeelden zijn uitgelicht omdat deze volgens de Commissie een zo representatief mogelijk beeld geven van de problematiek.

Constateringen

Na het uitgebreid onderzoeken van de bewerkingen van beide gebruikers komt de Commissie tot de volgende constateringen:

Bij Wimpus
 • Wimpus krijgt vooral kritiek op bewerkingen op het gebied van medische nomenclatuur en niet op andere bewerkingen.
 • Het is niet aannemelijk gemaakt dat Wimpus na de peiling over medische nomenclatuur door is gegaan met het introduceren van puristische termen.
 • De kritiek op Wimpus is deels verouderd.
 • Wimpus heeft op het gebied van medische nomenclatuur een slechte start gemaakt, maar lijkt bereid om adviezen ter harte te nemen.
Bij Mx9
 • Mx9 draait onzorgvuldig terug waardoor hij fouten opnieuw introduceert.
 • Mx9 heeft zich meermaals onheus uitgelaten jegens Wimpus.
 • Mx9 blijft heel erg hangen aan door Wimpus gemaakte bewerkingen in het verleden.
 • Het is geregeld de onbuigzame en rijkelijk van persoonlijke aanvallen voorziene opstelling van Mx9 die eenzijdig problemen veroorzaakt.
Beide/algemeen
 • Mx9 heeft het gevoel dat Wimpus zijn bewerkingen op hinderlijke wijze volgt. Volggedrag is lastig te bewijzen en in dit geval heeft de Commissie dan ook geen afdoende onderbouwing van deze claim onder ogen gehad.
 • Zowel Wimpus als Mx9 hebben zich bezondigd aan het voeren van bewerkingsoorlogen.
Maatregelen
 1. De Commissie legt Mx9 en Wimpus een interactieverbod op. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om:
  elkaars gebruikers- en/of overlegpagina te wijzigen;
  naar elkaar te reageren in discussies;
  te verwijzen naar en/of commentaar te leveren op elkaar op Wikipedia, direct of indirect;
  elkaars wijzigingen ongedaan te maken op welke pagina van Wikipedia dan ook, of dit nu gebeurt met de terugdraaifunctie of anderszins;
  gebruik te maken van de bedankknop waar het een wijziging van de ander betreft.
 2. Tevens legt de Commissie Mx9 de volgende maatregel op:
  Het is Mx9 verboden om medische dan wel anatomische nomenclatuur te wijzigen of toe te voegen in bestaande teksten of deze hieruit te verwijderen (naam artikel, namen medische/anatomische onderwerpen, synoniemen, etc.). Dit geldt ook voor eerder zelf geschreven teksten. Als Mx9 bestaande artikelen uitbreidt, dient hij qua nomenclatuur aan te sluiten bij de bestaande tekst.
Sancties en onderbouwing maatregelen

Wanneer een of meerdere maatregelen overtreden worden dient er een blokkade opgelegd te worden conform de voorschriften in de richtlijnen voor moderatoren. Een waarschuwing of andere actie behoort alleen tot de opties wanneer een blokkade in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Om enige duiding te geven wanneer een blokkade niet meer binnen de grenzen van het redelijke en het billijke valt, geeft de Commissie een onderbouwing van de maatregelen. Het doel van de maatregelen is om:

 • Een eind maken aan de onheuse bejegeningen van Mx9 richting Wimpus.
 • Voorkomen dat er interactie is tussen beide gebruikers in het algemeen omdat het merendeel van hun interacties niet productief is. Tevens wordt het gevoel dat er volggedrag plaatsvindt weggenomen.
 • Voorkomen dat Mx9 nevenschade veroorzaakt door op onzorgvuldige wijze bewerkingen van Wimpus ongedaan te maken.

Er is één aspect dat de Commissie niet ondervangen heeft middels een maatregel. Namelijk dat er nog bewerkingen van de hand van Wimpus in de hoofdnaamruimte te vinden zijn die niet aansluiten bij de later gevormde consensus over medische nomenclatuur. De Commissie kan iemand echter niet verplichten bepaalde bewerkingen uit te voeren. Wel kan de Commissie iemand de toegang tot delen van het project ontzeggen totdat iemand aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Maar in dit geval zou het onmogelijk zijn om voor een dergelijke maatregel werkbare en toetsbare kaders op te stellen.

De Commissie tracht deze zaak over een jaar te evalueren.

De Arbitragecommissie, 27 okt 2017 22:36 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Gebruiker:Akadunzio inzake titelwijziging sportclubs


Ik verzoek de Arbitragecommissie om vast te stellen dat het Gebruiker:Akadunzio niet meer is toegestaan om een titelwijziging uit te voeren inzake sportclubs. In de praktijk gaat dit vooral om Belgische voetbalclubs, maar ik zie mij genoodzaakt om dit algemener te formuleren. Ik zie een agenda om afkortingen telkens voluit te schrijven. Inderdaad lijkt er een tendens om een afkorting als "RC" voluit te schrijven als "Racing Club". Maar Wikipedia mag daarop niet vooruitlopen. Wikipedia volgt, per definitie. De activiteiten van Akadunzio ter zake (vooral titelwijziging) veroorzaken veel onrust. Op de desbetreffende overlegpagina's kan Akadunzio zijn argumenten presenteren. De omschrijving bij het stamnummer van een Belgische voetbalbond is inderdaad een goed argument. Het laatste (toegewezen) blokverzoek geeft al veel aanknopingspunten en links. Ik vertrouw op collega's om zonodig alhier relevante links te geven. – Maiella (overleg) 1 sep 2017 02:35 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. De Arbitragecommissie 1 sep 2017 23:12 (CEST)
Blijkbaar worden meningsverschillen nu op een achterbakse wijze (zonder mij op de hoogte te stellen) doorgespeeld naar de arbitragecommissie. Ik heb sterk de indruk dat Maiella zijn eigen stelling aan het voeden is door telkens in samenspraak met Robotje veel heisa (via bewerkingsoorlogen) te maken als ik iets terecht wijzig. Zowel 'Racing Club Hades Hasselt' als 'Koninklijke Racing Club Gent' presenteren zich onder deze naam op hun website. Dat Wikipedia dit niet mag volgen omdat er enkele gebruikers tegen de geldende richtlijnen in beweren dat de voetbalclubs niet voluit mogen geschreven worden, alhoewel deze stelling nergens bewezen wordt en dit ook nergens afgesproken is. Er zijn recente voorbeelden voorhanden waarin 'Racing Club' in titelwijzigingen wel voluit is geschreven. Ik zou de arbitragecommissie willen vragen dit verzoek af te wijzen, vermits meningsverschillen niet via RegBlok of via de arbitragecommissie dienen geregeld te worden, maar via overleg. De arbitragecommissie is niet bevoegd om over inhoud een uitspraak te doen. Akadunzio (overleg) 17 sep 2017 00:37 (CEST)
Wat betreft de laatste volzin: uiteraard is de Arbitragecommissie bevoegd. Wat betreft de voorlaatste volzin: Als overleg niet tot resultaat leidt en de conflictsituatie voortduurt, bijvoorbeeld middels een bewerkingsoorlog of nog erger een titelwijzigingsoorlog, dan kan uiteindelijk alleen de Arbitragecommissie uitkomst bieden.
Inderdaad zijn er recente voorbeelden dat de afkorting [RC ...] in het vervolg voluit wordt geschreven als [Racing Club ...]. Zulks lijkt inderdaad een tendens en daar is niks mis mee, indien c.q. mits zulks wordt ondersteund door bronnen, en dan bedoel ik in de eerste plaats de omschrijving van de naam van de Belgische club bij de Belgische voetbalbond onder het betreffende stamnummer. In de casus Hades Hasselt is de inschrijving bij de bond sinds begin juli onder de naam "RC Hades Hasselt", na wijziging op verzoek van de club. De casuïstiek van een andere voetbalclub dat de afkorting intussen wel voluit wordt geschreven is niet ter zake, a fortiori als die andere inschrijving bij de bond wél wordt ondersteund als naam van de club onder bedoeld stamnummer. Zodat het argument dat een andere gebruiker bij een andere club de afkorting RC (middels titelwijziging) voluit heeft geschreven faalt. Elke clubnaam (als titel van een lemma) dient op zijn eigen merites te worden beoordeeld.
Akadunzio heeft ergens de intentie uitgesproken om alle afkortingen in de namen van voetbalclubs (of sportclubs?) zonder pardon voluit te willen schrijven. Zulks is in strijd met de status quo. Als je de status quo wilt veranderen, dan is een bewerkingsoorlog of nog erger een titelwijzigingsoorlog niet de juiste aanpak.
Ergens in de discussie op veel plekken wordt helder uitgelegd hoe je een naamswijziging van de naam van de club (en de ingangsdatum) zoals bekend bij de Belgische voetbalbond kunt raadplegen. Want dat is niet zo eenvoudig.
Wordt vervolgd (ik wil er nog een nachtje over slapen). – Maiella (overleg) 26 sep 2017 12:41 (CEST)

Afwijzing

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen, omdat ze meent dat de discussie niet of nauwelijks onder haar bevoegdheden of doelstellingen valt.Art. 1.2 De discussie heeft volgens de Commissie (te) weinig invloed op de opbouw van de encyclopedie. De mogelijkheid om door de tussenkomst van een moderator tot een oplossing te komen is bovendien nog onvoldoende benut.Art. 5.2 Ten derde constateert de Commissie dat het conflict sinds de kortdurende blokkade van Akadunzio op 31 augustus weer is overgegaan in een inhoudelijke discussie op overlegpagina's, zij het dat die er soms wat verhit aan toe gaat. Derhalve acht de Commissie het ongewenst en niet opportuun om nu in te grijpen.

De Arbitragecommissie, 26 sep 2017 20:41 (CEST)


Pvt Pauline herzieningsverzoek


In de uitspraak inzake Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Pvt pauline inzake Gebruiker:Pvt pauline staat dat de ArbCom na 1 jaar deze zaak in evaluatie kan nemen. Bij deze verzoek ik de ArbitrageCommissie dan ook de uitspraak te evalueren.

Naar mijn mening wordt de staande uitspraak stelselmatig genegeerd, met tien blokkades wegens overtreding van de uitspraak sinds de uitspraak op 2 augustus 2016 tot gevolg. Mijns inziens zijn straffere maatregelen nodig. The Banner Overleg 20 sep 2017 15:00 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal op korte termijn laten weten of zij hierop ingaat. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 sep 2017 12:05 (CEST)

Afwijzing

De Arbitragecommissie heeft minder dan een dag voordat deze zaak door The Banner is aangemaakt elders aangegeven dat de evaluatie van de zaak Pvt pauline haar aandacht heeft. De Commissie hoopt binnenkort deze evaluatie te plaatsen op de pagina van de originele zaak. Dit hoeft niet als nieuwe zaak te geschieden.

De Arbitragecommissie, 25 sep 2017 15:38 (CEST)


Blokkade De Wikischim (3)

Verzoek van De Wikischim binnengekomen per e-mail op 14 september 2017

Ik verzoek de arbcom om te kijken of het geheel eigenhandig opleggen van een blok van 3 dagen door MoiraMoira zie [24], legitiem is, en bij voorkeur ook naar de bijbebehorende voorgeschiedenis (zie het blokverzoek zelf en alle links naar eerder overleg, m.n. https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Royal_(restaurant) waar het overleg nog gaande was en Marrakech tot nu toe nog geen enkele bijval heeft gekregen).

Naar mijn idee zou het opleggen van blokkades van geregistreerde gebruikers zoveel mogelijk moeten gebeuren op voorwaarde dat een andere gebruiker een blokverzoek heeft ingediend. Ik vind het zeer bedenkelijk dat MM zich kennelijk geheel eigenhandig dit recht aanmatigt (ik meen dit vaker te hebben gezien bij anderen), zonder dat op dit moment bovendien iemand anders zijn steun had uitgesproken voor een blokkade van mijn account.

Afwijzing

De Wikischim heeft bij de Arbitragecommissie een klacht ingediend over het handelen van moderator MoiraMoira bij het opleggen van een blokkade van drie dagen. De Commissie mag niet beoordelen of blokkades van drie dagen of korter terecht zijn opgelegd.art. 6.3

Verder geeft De Wikischim aan dat hij vindt dat "het opleggen van blokkades van geregistreerde gebruikers zoveel mogelijk moeten gebeuren op voorwaarde dat een andere gebruiker een blokverzoek heeft ingediend." De richtlijnen omtrent blokkades van geregistreerde gebruikers eisen niet dat deze voorafgegaan worden door een blokkadeverzoek.

De Arbitragecommissie, 25 sep 2017 14:56 (CEST)


Deblokkade XPanettaa


Geachte leden van de Arbitragecomissie,

Gebruiker:XPanettaa is sinds 20 April 2016 geblokkeerd vanwege sokpopmisbruik, hij maakte een paar ongewenste bewerkingen zowel ingelogd als oningelogd, voor zover ik kan zier waren het merendeel van zijn bewerkingen van goede aard en denk ik dat zijn aanwezigheid op deze wiki baat zal hebben voor Nederlandse televisie-gerelateerde onderwerpen.

Ik verzoek deze deblokkade niet omdat ik nog een andere gebruiker van Viëtnamese afkomst hier wil, of omdat ik ook sokpopmisbruik heb gepleegd, maar omdat iedereen die constructief aan de encyclopedie wil bijdragen daar een kans voor moet kunnen krijgen en tijdens deze discussie jongstleden heeft hij aangeduid dat hij graag weer terug wil naar deze wiki om positieve bijdragen te maken, sinds de Nederlandstalige Wikipedia geen UTRS heeft (en ik nergens in de regels van de AC kan vinden dat iemand anders niet om deblokkade mag vragen).

Ik denk dat hij een tweede kans waardig is en verzoek dat hij na al een jaar geblokkeerd te zijn het wel verdiend om te kunnen bijdragen aan dit project, voor zover ik in de logs kan constateren heeft hij geen ontduiking in de afgelopen jaar gepleegd en als hij daadwerkelijk geen interesse in het bouwen van een encyclopedie zou hebben (wat ik aan zijn bijdragen aan Franstalig Wikipedia zal zeggen niet waar is) zou ik per WP:TOUW zeggen dat als hij weer dezelfde fout in gaat hij dezelfde sancties kan verwachten. En zo ver ik weet horen blokkades preventief te zijn en niet als straf en heeft Dhr. XPanettaa al meer dan een jaar geen slechte bewerkingen gemaakt.

P.S. (post-script)

Ik heb dit verzoek enige tijd geleden via e-mail gestuurd maar lijkt genegeerd te zijn dus verzoek ik dat mijn e-mail adres van jullie spam-lijst wordt verwijderd.

P.P.S. (Post-post-script)

Ik heb geen enkel contact gehad met XPanettaa, ik ben er dus niet bewust van of hij zelf via een andere kanaal deblokkade heeft verzocht.

Sent from my Microsoft Lumia 950 XL with Microsoft Windows 10 Mobile 📱. – Hoogachtend, Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 okt 2017 11:09 (CEST)


Afwijzing

De Arbitragecommissie kan dit verzoek niet in behandeling nemen.

Motivatie van deze beslissing:

 1. Gebruiker XPanettaa is op 20 april 2016 voor onbepaalde tijd geblokkeerd wegens sokpopmisbruik.
 2. Conform WP:Sokpopmisbruik kan de geblokkeerde persoon eenmalig gebruik maken van de ontsnappingsclausule.
 3. Aangezien het onderhavige verzoek niet door XPannettaa zelf is ingediend kan het niet in behandeling genomen worden.

Ten overvloede wijst de Arbitragecommissie er nog op dat de verzoeker (Donald Trung) niet op enige blacklist van de Arbitragecommissie staat en hier nooit op gestaan heeft. Geen van de leden heeft via de mail een eerder verzoek van Donald Trung over een deblokkade voor XPanettaa ontvangen. Niet via het algemene mailadres voor de Commissie en ook niet via een andere route.

De Arbitragecommissie, 23 okt 2017 13:49 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Blokkade JP001


Verzoek, binnengekomen via e-mail:

Aanhalingsteken openen

Beste Arbitragecommissie

Zestien augustus 2017 maakte ik elf bewerkingen op de Nederlandstalige Wikipedia; één bewerking te veel volgens de maatregelen die jullie mij hebben opgelegd. Hierdoor ben ik dankzij mede-Wikipediaan Robotje voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Dit vind ik onterecht, aangezien ik mij misteld heb doordat ik twee bewerkingen op eenzelfde artikel deed.

Bij dezen zou ik graag willen vragen om de blokkade op te heffen of alleszins te verkorten. Ik begrijp dat de regels er zijn om nageleefd te worden, maar na de laatste blok heb ik er alles aan gedaan om mij te houden aan tien bewerkingen per dag. Dit is een klein rekenfoutje dat naar mijn mening veel te zwaar wordt afgestraft. Hopelijk zien jullie dat ook zo en kunnen jullie me helpen.

Vriendelijke groeten

JP001

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en besloten om dit verzoek in behandeling te nemen. De Arbitragecommissie 1 sep 2017 23:02 (CEST)

Inleiding

De Commissie beseft dat de blokkade van JP001 enige onrust binnen de gemeenschap heeft veroorzaakt. De blokkade is opgelegd omdat deze de vijfde overtreding van de door haar opgelegde maatregel binnen een tijdsbestek van zes maanden volgens de afhandelend moderator begaan is.

Constateringen

 • Het is zonder meer duidelijk dat JP001 de uitspraak overtreden heeft want hij heeft meer dan tien bewerkingen buiten de eigen naamruimte gedaan binnen het tijdsbestek van één kalenderdag.
 • Tevens is duidelijk dat dit de vijfde blokkade binnen een tijdsbestek van 6 maanden is.
 • De voorlaatste blokkade is ongeveer twee weken voor de blokkade die voor het blok tot onbepaalde tijd heeft geleid opgelegd.
 • JP001 wist dat een volgende overtreding een minimale uitsluiting van één jaar in zou houden.
 • De blokkade zelf werd louter opgelegd op grond van de overtreding van de limiet van 10 bewerkingen per dag. De Commissie constateert dat daarnaast ook de richtlijn WP:BTNI ("bij twijfel niet inhalen") werd overtreden. Daarbij deed JP001 soms bewerkingen die nog wel het voordeel van de twijfel kunnen krijgen, maar tenminste in de buurt van "inhalen bij twijfel" komen:
  • Deze bewerking is een overtreding want {{appendix}} wordt gewijzigd in {{Appendix}} (Voorts is het JP001 verboden: bewerkingen in de hoofdnaamruimte te doen die geen evidente verbeteringen zijn (BTNI); dit geldt in het bijzonder voor zaken op het gebied van spelling, grammatica en wikisyntax). Omdat er in dezelfde bewerking ook een spelfout verbeterd wordt, wil de Commissie de bewerking niet direct aanrekenen. Toch gaat de bewerking deels in tegen de manier van samenwerken die de richtlijn stipuleert.
  • Ook deze bewerking zoekt de grenzen op. Afkortingen in de lopende zin worden in de conventies afgeraden, maar niet verboden. In dit geval gaat het om een afkorting die dusdanig basaal is dat JP001 redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat verandering niet nodig is.
  • Dit lijkt de Commissie een duidelijke overtreding van BTNI. Het verbindingsstreepje is niet fout, het mag gebruikt worden om het lezen van een lang woord te vergemakkelijken, ook in gevallen waarin dat niet per se hoeft. In dit geval is inderdaad sprake van een lang, samengesteld woord, waarbij gebruik van een streepje verdedigbaar is. De Commissie zag bovendien dat JP001 door Robotje eerder al op het ambivalente karakter van deze spelregel werd gewezen.
 • De Commissie heeft de recente bewerkingen door JP001 ook vergeleken met de bewerkingen uit een steekproefsgewijze periode van vlak voor de uitspraak. Daaruit blijkt dat JP001 zich heeft verbeterd sinds de uitspraak van kracht werd:
  • JP001 lijkt zich te zijn gaan richten op het verbeteren van specifieke taal- of spelfouten, waarover geen discussie ("twijfel") is.
  • Er is sinds de uitspraak van kracht is percentsgewijs duidelijk sprake van minder incorrecte bewerkingen en bewerkingen die de richtlijn BTNI schenden.
  • Bovendien is JP001 nauwkeuriger gaan werken. Bij sommige bewerkingen blijkt hij eerst bronnen te hebben gezocht en bestudeerd. Dit type bewerkingen ontbraken in de periode voor de uitspraak van kracht werd. Voorbeelden zijn deze bewerking waar een titel van een publicatie correct werd aangepast, of deze bewerking waarbij JP001 de pagina aan de informatie in de opgegeven bron heeft aangepast.

Overwegingen

De blokkade is terecht opgelegd, omdat JP001 binnen vrij korte tijd de voor hem geldende maatregel vijf maal heeft overtreden. De voorlaatste (vierde) blokkade kan uitsluitend aan JP001's nalatigheid worden geweten. Bij de vijfde blokkade heeft hij niet alleen een vermeende telfout gemaakt: één bewerking was een duidelijke overtreding van de uitspraak, terwijl een tweede bewerking niet het voordeel van de twijfel verdient. Deze bewerkingen werden niet meegenomen bij de blokkade, maar de Commissie heeft ze meegewogen bij haar beslissing. De Commissie begrijpt het gevoel onder sommige gebruikers dat de blokkadeduur disproportioneel lang is, maar wijt dit aan een misverstand over de grond van de blokkade. De duur van een jaar werd zo vastgelegd niet wegens de aard van de laatste overtreding, maar wegens het patroon van herhaalde overtredingen.

Enkele gebruikers, waaronder JP001 in zijn e-mail, hebben om clementie gevraagd (zie ook WP:REGBLOK). De regels van de uitspraak zijn volgens de Commissie duidelijk genoeg. Ze vindt dat JP001 had moeten weten wat de gevolgen zouden zijn van verdere overtredingen van de uitspraak. Bovendien, als de Commissie in een enkel geval van haar uitspraak af zou wijken, zou dit niet eerlijk zijn tegenover anderen. De Commissie kan haar eigen uitspraken niet zomaar afvallen, hoewel wel enige ruimte kan ontstaan wanneer sprake is van gewijzigde omstandigheden.Art. 5.11

Een ander punt is dat de oorspronkelijke maatregel inzicht vraagt in het gedrag van de gebruiker tegen wie de maatregel loopt. Dit inzicht vindt de Commissie onvoldoende terug. In plaats van in te gaan op eigen fouten legt JP001 de schuld onder andere bij gebruiker Robotje. De blokkade noemt hij "onterecht", omdat het om een simpele telfout zou gaan. Het eigen gedrag dat tot vijf blokkades in korte tijd heeft geleid blijft vrijwel onbesproken. Dat eigen gedrag is nu juist een probleem, want bewerkingen als de hierboven aangehaalde stellen niet gerust dat JP001 de manier waarop op Wikipedia wordt samengewerkt begrijpt of onderschrijft, waaronder de richtlijn BTNI.

De Arbitragecommissie heeft echter ook vastgesteld dat JP001 sinds de uitspraak beter en nauwkeuriger is gaan werken. Hoewel hij nog steeds fouten maakt, is die verbetering duidelijk zichtbaar. De Commissie ziet daarin bewijs dat de maatregel effect heeft, en vindt dat enigszins sprake is van de in haar reglement genoemde gewijzigde omstandigheden. De uitspraak gaf JP001 bovendien de mogelijkheid om bij de Arbitragecommissie beroep aan te tekenen tegen onbepaalde blokkades. De Commissie gaf aan dat ze in dat geval de uitspraak kan evalueren en/of wijzigen, maar daarvoor is vooralsnog onvoldoende aanleiding.

Wegens genoemde gedragsverbetering en het in de uitspraak genoemde voorbehoud zal de Commissie wel, bij wijze van grote uitzondering, de blokkade enigszins versoepelen. Ze ziet in de toekomst enige hoop op een succesvolle terugkeer van JP001 op Wikipedia. Als voorschot waarschuwt de Commissie JP001 wel, dat het dan wel echt afgelopen moet zijn met ongewenste bewerkingen.

Conclusie

 • De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht opgelegd is.
 • De Commissie constateert dat sinds de uitspraak een duidelijke gedragsverbetering optrad die is aan te merken als een gewijzigde omstandigheid in de zin van Art. 5.11.
 • De Commissie brengt daarom bij wijze van grote uitzondering de termijn waarop de (vooralsnog) onbepaalde blokkade kan worden opgeheven terug tot (op zijn minst) 6 maanden.
 • JP001 kan de Commissie na verloop van 6 maanden om opheffing van de onbepaalde blokkade vragen. Daarbij zal hij de Commissie moeten overtuigen dat hij inziet hoe hij in de fout ging, en aangeven hoe hij dat in het vervolg zal voorkomen.

De Arbitragecommissie, 11 okt 2017 21:56 (CEST)