Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

LeonardH


Reeds sinds 23 maart 2017 staat er een verzoek van Robotje op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok om LeonardH drie maanden te blokkeren. Blijkbaar durft geen der moderatoren zijn vingers aan dit verzoek te branden. Mijns inziens zou een blokkade pure symptoombestrijding zijn en is een meer omvattende actie nodig om de inhoudelijke problemen van het werk van LeonardH.

Op RegBlok is inmiddels een enorme lap tekst verschenen met problemen en andere constateringen. Ik verwacht niet dat derden hier nog veel aan toe te voegen hebben. Vandaar dat ik die hele tekst integraal hier naar toe gekopieerd heb en - om misverstanden te voorkomen - ingeklapt heb.

Gekopieerde tekst vanaf RegBlok (versie van 2 apr 2017 om 20:19)
LeonardH

Eind september 2014 werd een door LeonardH (overleg | bijdragen | bloks) aangemaakt artikel door Adnergje genomineerd voor verwijdering met blijkbaar nogal wat lappen tekst van de site van de website www.clingendael.nl die niet zomaar mochten worden overgenomen. In eerste instantie gaf hij aan [1] "Sorry, ik dacht dat deze artikelen rechtenvrij waren." LeonardH heeft toen geprobeerd om toestemming te krijgen om het op Wikipedia te mogen plaatsen wat maar dat verzoek werd afgewezen (zie o.a. [2]). Kort daarop werd dat artikel vanwege de auteursrechtenschendingen verwijderd waarna LeonardH een nieuw artikel over dat onderwerp schreef dat blijkbaar wel OK is.

Begin december van dat jaar deed hij deze edit waarbij van dezelfde website hele stukken tekst (bijna) letterlijk werden overgenomen in het artikel 'Benelux Politieke Samenwerking'. LeonardH heeft dat artikel op 22 maart 2017 genomineerd voor verwijdering en ten tijde van verwijdering was dat stuk tekst samen met andere auteursrechtenschendingen nog overduidelijk herkenbaar in het Wikipedia-artikel.

Iets later in december 2014 viel deze edit van LeonardH op waarop dat artikel genomineerd werd voor verwijdering. The Banner heeft toen uitgelegd dat er een sjabloon bestond voor overname van andere Wikipedia's en als dat correct gebruikt wordt is het wel toegestaan om teksten van een anderstalige Wikipedia over te nemen zonder de auteursrechten te schenden. ErikvanB gaf toen met een link aan dat er nog 145 andere artikelen mogelijk een auteursrechtelijk probleem hadden. LeonardH reageerde toen met "Beste The Banner, Hartelijk dank voor de tip. Ik heb het artikel inmiddels overeenkomstig aangepast." en "Beste ErikvanB, Ik kende het sjaboon helemaal niet. Maar vaak heb ik bij de eerste bewerkingen in de samenvatting vermedl wat de bron was. Van de artikelen van jaren geleden weet ik echt niet meer wat de bron is geweest. Ik zal er in de toekomst echter beter opletten. Fijn dat je mij er op gewezen hebt." (zie [3]). Even klikken op die link om te zien om welke 145 artikelen het ging en die alsnog nalopen was blijkbaar te veel gevraagd.

Dan zou je zeggen dat hij toch intussen wel weet wat wel en niet mag m.b.t. overnemen van auteursrechtelijk beschremde teksten. Nog geen 6 maanden later ging het met deze edit al weer verkeerd en zo ging hij wel vaker de mist in. In juni 2016 viel hij opnieuw door de mand toen hij hele lappen tekst van twee sites had gebruikt voor het artikel over 'Joseph Dezitter'. Hierop vroeg Marrakech hem (zie Overleg:Joseph Dezitter) "LeonardH, zomaar hele lappen tekst vrijwel letterlijk en zonder bronvermelding kopiëren is een encyclopedische doodzonde. Doe je dat vaker?" waarop hij doodleuk reageert met "Nee, natuurlijk niet. ... Dit was een eerste keer en heb mij lesje geleerd.".

In juli 2016 valt hij weer door de mand als blijkt dat z'n artikel over 'Kasteel Bempt' hele lappen tekst bevat die letterlijk van elders zijn overgenomen (zie [4]). Marrakech, blijkbaar nog steeds in de veronderstelling dat LeonardH daar nog nooit op gewezen is, schreef hem ".. letterlijk kopiëren kan echt niet. Je zult moeten parafraseren en er een eigen verhaal van moeten maken." waarop LeonardH reageerde met "Beste Marrakech, Je hebt gelijk. Ik ga e.e.a. aanpassen."

Maar ook daarna gaat het keer op keer weer fout waarna Marrakech hem op 13 maart van dit jaar confronteert met een artikel dat hij in december had aangemaakt met opnieuw hele lappen tekst van een andere site. Hij geeft daarop aan [5] "Beste Marrakech, Ik was nog bezig met het herschrijven van de tekst ... Daarna ben ik gewoon vergeten om e.e.a. herschrijven." Na onderzoek door Gouwenaar waren al snel een stuk of 10 soortgelijke artikelen gevonden die hij blijkbaar ook vergeten was om te herschrijven terwijl LeonardH natuurlijk sowieso die tekst in de eerste plaats al niet in het artikel had mogen neerzetten en hij in de loop der tijd toch al heel wat keren eerst vriendelijk en daarna indringender erop gewezen was op het niet mogen schenden van de auteursrechten bij het schrijven van artikelen.

Ondanks herhaald aandringen van meerdere wikipedianen aan LeonardH om te helpen met het vinden van andere artikelen waar hij de auteursrechten geschonden had, deed hij dat af met [6] "Kasteel Vieljaeren en dat andere artikel was ik echt vergeten om te herwerken. Indien jullie echter van mening zijn dat het artikel weg moet ga je gang." Het was toen echter al duidelijk dat het om meer dan 10 artikelen ging die hij in de afgelopen 12 maanden had aangemaakt en wat later op 20 maart[7] "Volgens mij zijn dit wel zń beetje de betreffende artikelen maar indien er nog vindt graag even melden." Op 21 maart gaf Gouwenaar om 13:19 hem op diens OP een link zodat hij kon zien welke artikelen hij allemaal had aangemaakt op die eenvoudig te kunnen gaan nalopen. Ook ik heb toen bij LeonardH op diens OP erop aangedrongen om zelf te helpen met het vinden van eerdere overtredingen. Zo'n acht uur later schreef hij op die pagina: "Uitleggen dat ik gehandeld heb uit goed intenties heeft schijnbaar geen zin. Nogmaals ik heb geen bestand van de artikelen die ik geschreven heb." Dat bestand was ook niet nodig, want Gouwenaar had hem al een link gegeven.

Pas na nog meer herhaald aandringen ging hij, zo te zien voor het eerst zelf eens wat zoeken, en vond hij toch nog wat artikelen die hij gisterochtend nuweg-nomineerde. Maar ook daarna bleek dat slechts een topje van de ijsberg. Intussen zijn vele tientallen door hem aangemaakte artikelen (een stuk of 50) verwijderd vanwege schenden van de auteursrechten. Daarnaast zijn er ook nog eens tientallen door hem aangemaakte artikelen door een of meer andere wikipedianen aangepast omdat de vermelding dat het gaat om een vertaling van een artikel van een andere Wikipedia ontbrak. Ook op dat gebied was er dus sprake van op grote schaal schenden van auteursrechten door LeonardH. En nog steeds is het nalopen van de artikelen aan de gang en komen nieuwe gevallen naar boven.

Samengevat: Al vanaf september 2014 weet LeonardH drommels goed dat een artikel geen lap(pen) tekst mag bevatten die (bijna) letterlijk is overgenomen van een auteursrechtelijk beschermde tekst en als dat toch gebeurt dat het artikel dan verwijderd moet worden en daarna eventueel op de juiste manier herschreven kan worden. Hij heeft in de periode daarna veelvuldig in strijd met de auteursrechten nieuwe artikelen aangemaakt met hele stukken tekst die (bijna) letterlijk waren overgenomen zonder dat dat mocht. Hij is daarbij ook herhaaldelijk tegen de lamp gelopen en als er dan wordt doorgevraagd doet hij het steeds weeer voorkomen alsof het om een eerste/enkele keer gaat dat hij vergeten was een tekst te herschrijven. In plaats van meewerken aan het vinden van andere schendingen door hem van de auteursrechten is hij vooral bezig met het zand in de ogen strooien/misleiden van collega's die doorvragen over andere soortgelijke door hem begane wandaden.

In het verleden zijn er andere wikipedianen geweest die zich op een soortgelijke manier hebben gedragen. Bij Pieter2 resulteerde dat in een blok van 3 maanden (zie [8]). Ook Pieter2 was eerst indringend aangesproken na eerdere auteursrechtenschendingen en was er daarna ook op grote schaal mee doorgegaan. Ook Pieter2 was toen het uitkwam dat hij daarmee op grote schaal was doorgegaan in het begin vooral bezig met tegenwerken, heeft daarna nog enigszins opening van zaken gegeven en weigerde vervolgens toch weer om schoon schip te helpen maken. Qua aantal artikelen en de grootte van nogal wat van die artikelen lijkt me de schendingen van LeonardH ernstiger dan wat Pieter2 deed. Gebruiker Webnetprof kreeg voor 'Herhaalde copyrightschendingen' zelfs een OT blok (zie [9]). Zo te zien zit LeonardH daar tussen in, maar een blok van 3 maanden lijkt me toch wel het minste. - Robotje (overleg) 23 mrt 2017 12:32 (CET)

  • Ik steun dit verzoek: dit kan zo niet doorgaan, een dergelijk lange historie van auteursrechtenschendingen is een ernstige zaak, zeker in combinatie met wat op mij overkomt als een vorm van obstructie bij het herstellen van de ontstane problemen. Omdat ik deze gebruiker recentelijk zelf nog geblokkeerd heb (zij het voor iets anders) en ik op geen enkele manier de indruk wil wekken dat er tussen hem en mij iets persoonlijks speelt, laat ik het opleggen van een blokkade liever aan een collega over. Wutsje 23 mrt 2017 13:19 (CET)
  • Ofschoon ik zelf een fel bestrijder van copyvio ben, steun ik dit verzoek niet, en wel om de volgende redenen. Auteursrechtenschendingen dienen per constatering verwijderd te worden, punt. Of de gebruiker in kwestie geblokkeerd moet worden, hangt af van de bereidwilligheid om de problemen op te lossen op het moment van het blokverzoek en de kans op herhaling (voor zo ver die in te schatten is). Robotje laat, net als bij de toelichting bij een vorig verzoek tot blokkade van dezelfde gebruiker, een belangrijk deel van het verhaal weg, zijn verzoek is wederom tendentieus en hij baseert de wenselijkheid van een blokkade op bijeengeraapte informatie omtrent auteursrechtenschenders uit het verleden. Hier staan diverse nalooplijsten uit het verleden verzameld, waarvan een groot deel werd opgesteld wegens auteursrechtenschendingen. Anders dan Robotje doet uitschijnen, werd het merendeel van de auteursrechtenschendende gebruikers niet geblokkeerd voor auteursrechtenschendingen. Menke wegens sokpopperij, Februari wegens een mêlee aan probleem (waarvan copyvio er één was), Torval wegens het toevoegen van onjuiste informatie, Boekenliefhebber werd niet geblokkeerd, evenals CaseyTaZ, Soenan en Evil berry. De twee die Robotje noemt (Webnetprof en Pieter2) toonden beiden geen enkele bereidheid om de problemen op te lossen. Bij Webnetprof speelde er bovendien nog POV-problematiek mee. Ook anderen, die niet geblokkeerd werden, toonden vaak die bereidheid niet, recentelijk nog CaseyTaZ. Er kan dus geconstateerd worden dat blokkeren van de gebruiker die herhaaldelijk auteursrechtenschendingen pleegde niet de staande praktijk is, zeker niet als de gebruiker in kwestie vóór het blokverzoek reeds de bereidheid toonde om schoon schip te maken. Dat LeonardH die bereidheid wel getoond heeft, is op zijn OP na te lezen. De kans op herhaling acht ik verder niet aannemelijk gemaakt. EvilFreD (overleg) 23 mrt 2017 20:35 (CET)
Neem het voorbeeld CaseyTaz die je Tot twee kier hierboven noemt (maar dan abusievelijk geschreven als CaseyTaZ). Voor zover ik kan zien is hij een keer aangesproken op auteursrechtenschendingen en zijn er daarna van hem geen nieuwe schendingen vastgesteld. Iedereen kan aan Wikipedia gaan deelnemen zonder een cursus of zo, en hij heeft onvoldoende de ernst ingeschat van wat hij deed. LeonardH is destijds in september 2014 geconfronteerd met een auteursrechtenschending en toen is niemand over een blok begonnen. Later dat jaar werd hij voor de tweede keer erop gewezen bij een ander artikel en in de loop der tijd nog meerdere keren omdat hij steeds weer de fout in bleef gaan. Sinds september 2014 ging het ondankstussentijds herhaaldelijk aandringen toch steeds weer fout met vele tientallen (en misschien wel meer dan 100 ) verschillende artikelen met auteursrechtenschendingen van LeonardH. Intussen blijkt dat het niet alleen speelt bij artikelen die LeonardH zelf aangemaakt heeft. Dat is toch een heel ander verhaal dan CaseyTaz waaraan je twee keer hierboven refereerde als vergelijkbaar. - Robotje (overleg) 24 mrt 2017 11:13 (CET)
Ik som hierboven een zowat volledige lijst van auteursrechtenschenders op, in ieder geval van degenen waar een nalooplijst van aangemaakt (ik weet uit mijn hoofd zo snel niet of er nog anderen waren). Van geen van hen heb ik gesteld dat ze vergelijkbaar zijn. Noch met LeonardH, noch met elkaar. Het enige dat ze met elkaar in overeenkomst hebben is dat ze copyvio pleegden. Voor een blokverzoek is het wel zo prettig als je je tot de feiten houdt en geen veronderstellingen doet (was ik nog vergeten te noemen in mijn eerdere reactie). Bovendien wek je er de suggestie mee dat jij de door jou genoemde gevallen ook vergelijkbaar acht, en daarvan heb ik al aangetoond dat dat niet het geval is. Dus je bewijst jezelf er ook geen dienst mee.
Overigens: nu ik naar aanleiding van deze reactie nog eens over dit verzoek nadenk, de blokkade - en zeker de 'strafeis' - vind geen grond in de RVM. Daarin staat tenslotte vermeld dat blokkades van drie maanden of langer niet als eerste sanctie kunnen worden opgelegd, en auteursrechtenschendingen vormen geen van de genoemde uitzonderingen daarop. LeonardH is nog niet eerder geblokkeerd geweest voor auteursrechtenschendingen, dus een blok van drie maanden of langer is uitgesloten. EvilFreD (overleg) 24 mrt 2017 12:25 (CET)
  • Opmerking Opmerking Het probleem met LeonardH is dat hij, ondanks dat hij er meerdere keren nadrukkelijk op is gewezen, doorgegaan is met het plaatsen van copyvio. Toen recent duidelijk werd wat de omvang van het probleem was probeerde hij het probleem aanvankelijk te bagatelliseren (link en link). Van een echte samenwerking om het probleem op te lossen was imo geen sprake. Pas nadat er zoveel gevallen van copyvio waren geconstateerd besloot hij tamelijk massaal de door hem aangemaakte artikelen als nuweg te nomineren. Dat er ook in bestaande artikelen teksten van derden werd geplakt werd niet gemeld. Een bijkomend probleem is, dat deze gebruiker imo over onvoldoende expertise beschikt mbt de middeleeuwse geschiedenis en mbt het vertalen van dit type informatie uit het Duits en het Engels. Dit alles bij elkaar heeft nmm afbreuk gedaan aan de betrouwbaarheid van Wikipedia als een betrouwbare encyclopedie met vrij beschikbare informatie. Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2017 12:58 (CET)
Totdat alle auteursrechtenproblemen zijn opgelost blokkeren lijkt me redelijk. LeonardH kan nog via zijn overlegpagina meewerken aan het oplossen van de door hem veroorzaakte problemen. VanBuren (overleg) 24 mrt 2017 13:48 (CET)
Wat ik in dit verzoek vooral mis is welk belang de encyclopedie erbij heeft om LeonardH te blokkeren. Ik zie net als EvilFreD vooral veel verschillen met gebruikers die eerder wegens schending van auteursrechten geblokkeerd zijn geweest, en heb niet de indruk dat LeonardH veel schade kan aanrichten als hij nu niet geblokkeerd wordt. WIKIKLAAS overleg 24 mrt 2017 16:15 (CET)
Een gebruiker met een geschiedenis van herhaalde copyrightschendingen kan de encyclopedie uiteraard veel schade toebrengen, al is het maar vanwege de aandacht die hij vraagt. De vraag lijkt me vooral wat het potentieel is van deze gebruiker: wat kan hij de encyclopedie nog brengen als er wel extra tijd en energie in hem geinvesteerd wordt? - Brya (overleg) 24 mrt 2017 19:11 (CET)
Die vraag kan men bij iedere gebruiker stellen. Aan de orde is hier of een blokkering van LeonardH de encyclopedie zou helpen. WIKIKLAAS overleg 24 mrt 2017 19:22 (CET)
Voor veel gebruikers geldt AGF: bij gebrek aan informatie krijgt een (nieuwe) gebruiker het voordeel van de twijfel. Hier is wel veel informatie (en is er niet veel twijfel). - Brya (overleg) 24 mrt 2017 19:54 (CET)
(Na bwc) LeonardH had het er zelf op zijn OP eerder al over dat hij de indruk kreeg dat er gezocht werd naar een stok om een hond mee te slaan en dat deze gevonden was in de auteursrechtenschendingen. De reactie van Brya komt dat gevoel alleen maar even versterken. Verder heeft niemand er iets aan. EvilFreD (overleg) 24 mrt 2017 19:57 (CET)
Ik heb een poging gedaan om de bewerkingen van deze gebruiker door te nemen en daar werd ik niet vrolijk van. Het potentieel tot betere tijden lijkt beperkt; wat mij betreft is een blokkade een goed middel. - Brya (overleg) 25 mrt 2017 08:09 (CET)
Zullen we ons beperken tot argumentatie die wél berust op geldige blokkeringsredenen? "Brya wordt daar niet vrolijk van" en "het potentieel tot betere tijden" zijn dat niet. EvilFreD (overleg) 25 mrt 2017 10:53 (CET)
Die "geldige blokkeringsredenen" zijn boven al aangevoerd. De vraag die overblijft is wat de koers is die de encyclopedie het meest helpt (dan wel minst schaadt). - Brya (overleg) 25 mrt 2017 13:10 (CET)

Uit de opsomming hierboven maak ik op dat er herhaaldelijk aan LH duidelijk is gemaakt dat er auteursrechten werden geschonden, dat er bij herhaling beterschap werd beloofd met als excuus, "sorry, dat wist ik niet", ondanks eerdere waarschuwingen, en dat nu, wanneer de druk wat opgevoerd wordt, hij opeens overtredingen wel weet te vinden en met nuweg labelt, trumpiaans gaat klagen over stok/hond, en nog geen volledig opening van zaken geeft over eerdere bijdragen. Vat ik het zo goed samen? VanBuren (overleg) 25 mrt 2017 13:22 (CET)

Hierboven beweerde EvilFreD "De twee die Robotje noemt (Webnetprof en Pieter2) toonden beiden geen enkele bereidheid om de problemen op te lossen." Met deze edit geeft Pieter2 aan welk boek hij als bron gebruikt had en dat het niet ging om letterlijk overtypen maar om een door hem aangepaste tekst. En ook met een edit als deze heeft Pieter2 wel degelijk geholpen bij het kunnen identificeren van andere door hem aangemaakte artikelen waar hij mogelijk datzelfde boek gebruikt had. Op 5 en 13 augustus 2010, dus voorafgaand aan zijn blok van 3 maanden, heeft Pieter2 op toch enige bereidheid getoond om te helpen. Verder schreef EvilFreD "Bovendien wek je er de suggestie mee dat jij de door jou genoemde gevallen ook vergelijkbaar acht, en daarvan heb ik al aangetoond dat dat niet het geval is." Nee, je hebt alleen de stelling geponeerd dat Pieter2 geen enkele bereidheid heeft getoond om de problemen op te lossen en dat blijkt dus een onjuiste voorstelling van zaken. Voorafgaand aan de discussie in augustus 2010 met Pieter2 had Jvhertum hem in 2007 met deze edit al erop gewezen dat zijn artikel verwijderd was omdat de tekst letterlijk was overgenomen van een andere site en dat dat in strijd was met de auteursrechten. In juni 2008 wees Jeroen hem op diens OP erop dat het in verband met auteursrechten niet toegestaan is om letterlijk teksten uit een boek over te nemen als daar nog auteursrechten op zitten [10]. En toch ging Pieter2 blijkbaar door met het schenden van auteursrechten. De situatie met LeonardH is dus wel degelijk vergelijkbaar. Tot nu toe heeft LeonardH op een dag een (zo te zien vrij willekeurig) deel van de door hem aangemaakte artikelen genomineerd voor verwijdering (veel daarvan zonder dat duidelijk is waarom het een auteursrechten schending was terwijl er ook veel die duidelijk wel een auteursrechtenschending waren niet genomineerd werden). Daarvoor werd het onderzoek naar auteursrechtenschendingen door hem tegengewerkt en daarna reageert hij niet meer op vragen. Bijna een week geleden heeft Gouwenaar een nalooplijst gemaakt met door LeonardH aangemaakte artikelen en daarop hebben meerdere wikipedianen daarop nieuwe problemen gemeld; zie Gebruiker:Gouwenaar/Nalooplijst LeonardH. LeonardH is op diens OP gewezen op die lijst, maar tot op heden laat hij het ook daar afweten net als Pieter2 dus eerst nog ietsje helpen maar het daarna weer aan anderen overlaten om de boel die hij veroorzaakt heeft op te ruimen. Intussen is ook duidelijk dat het probleem zich niet beperkt tot door hem aangemaakte artikelen maar ook voorkomt bij zijn aanvullingen van door anderen aangemaakte artikelen. - Robotje (overleg) 30 mrt 2017 13:19 (CEST)
Hierboven poneert Robotje de stelling dat LeonardH met zijn auteursrechtenschendingen vergelijkbaar is met de schendingen van mij. Ik kreeg 3 maanden, dus dat acht Robotje "toch wel het minste" om ook LeonardH op te leggen. Verder zegt hij dat ik een onderzoek zou hebben tegengewerkt en niet meer reageer op vragen. Bij mijn weten heb ik altijd gereageerd op vragen, maar ik hoef uiteraard niet bij te dragen aan de bepaling van mijn eigen blokkadeduur en leg daarom geen onderzoeker een strobreed in de weg. Ook is met mijn aanvullingen niets mis, want het vermelden van feiten is, anders dan wat Gouwenaar zegt, geen copyvio. Een feit 'volgens Pietje Puk' blijft een feit. Pieter2 (overleg) 1 apr 2017 16:41 (CEST)
Dat laatste is niet correct. Dat een 'feit volgens Pietje Puk' zonder meer 'een feit' zou zijn is een incorrecte bewering. Een 'feit volgens Pietje Puk' is alleen maar een 'feit volgens Pietje Puk', niet volgens onafhankelijke, toetsbare bronnen ondersteund. En zolang alleen Pietje Puk de enige is die een waarneming verwoord is het voor wikipedia slechts een bewering van Pietje Puk. VanBuren (overleg) 1 apr 2017 18:27 (CEST)
Zo simpel ligt het niet VanBuren. Als Pietje Puk beweert dat een huis een rood pannendak heeft en een waarneming bevestigd dat, dan kan niemand meer zeggen, dat is geen feit, want maar een bewering van Pietje Puk. Alleen dus onbevestigde beweringen kan men zo kwalificeren, maar een feit is een feit en blijft een feit. Dat een ander dat niet vermeldingswaard vindt, is duidelijk een andere zaak. Pieter2 (overleg) 1 apr 2017 23:23 (CEST)
Je schrijft: "en een waarneming bevestigd dat". En wie zou dan die "waarneming" gedaan hebben? Als de enige die verklaart het waargenomen te hebben PietjePuk was dan blijft het een bewering van Pietje Puk, geen vaststaand, onafhankelijk feit. VanBuren (overleg) 2 apr 2017 10:20 (CEST)
En wat die 'zogenaamde' feiten betreft, lees dan ook nog eens het oordeel van anderen, bijvoorbeeld Fransvannes, zie hier en zie ook de door jouw overgeschreven passage, die door hem werd verwijderd "het spijt me, dit was helemaal overgetikt uit de genoemde bron; weg ermee" en "jammer, ook copyvio, zelfde boekje", of Brya, zie hier, of van Glatisant, zie hier, of van Rikipedia, zie hier. Ook de artikelen Wilhelmus van de Ven en de De Blauwe Camer bleken te zijn overgeschreven en werden vanwege copyvio (1) en (2) na een beoordeling waarbij meerdere collega's betrokken waren verwijderd. Gouwenaar (overleg) 1 apr 2017 19:26 (CEST)
Zogenaamde feiten? Dat kun je alleen zeggen, als je aantoont dat deze niet bestaan. En wat de verwijderingen betreft, heb ik daar moord en brand geschreeuwd? Ben ik een editwar begonnen? Pieter2 (overleg) 1 apr 2017 23:23 (CEST)
Overigens zegt Robotje just niet dat Pieter2 "een onderzoek zou hebben tegengewerkt en niet meer reageer[t] op vragen.", maar dat EvilFreD dat zegt. - Brya (overleg) 1 apr 2017 19:36 (CEST)
Dan praat Robotje EvilFreD na. ~Hij zegt "net als Pieter2" Pieter2 (overleg) 1 apr 2017 23:23 (CEST)
Robotje distantieert zich juist van deze uitspraak. - Brya (overleg) 2 apr 2017 07:06 (CEST)
@Pieter2 - Met mijn voorbeelden gaf ik aan dat er heel wat meer werd overgeschreven dan louter en alleen 'feiten'. Goed lezen blijft een kunst. Gebruikers die fouten maken vormen niet het grootste probleem voor Wikipedia, want fouten maken we allemaal, niemand uitgezonderd. Het zijn de gebruikers die de door hen veroorzaakte problemen ontkennen en/of bagatelliseren, die echt een risico voor Wikipedia vormen. In die gevallen is de kans op herhaling het grootst. Zeker in het geval van het overschrijven van bestaande teksten dient alles in het werk gesteld te worden om Wikipedia hiervan te vrijwaren. Gouwenaar (overleg) 2 apr 2017 13:49 (CEST)
Nu wordt door Robotje weer de suggestie gewekt dat ik niet wilde meewerken aan het opruimen. Hij blijft maar mij zwartmaken en beschadigen. Ja, ik heb fouten gemaakt en ja ik trek het mij aan. Sorry, dat ik niet onmiddellijk reageer maar sommigen mensen moeten ook nog werken en hebben ook andere dingen aan hun hoofd dan wikipedia. Ook spijt het mij dat ik niet onmiddellijk door had dat er een lijst van Gouwenaar was aangemaakt. Ik heb dacht ik naar eer en geweten alle relevante artikelen van de lijst van Gouwenaar nagelopen en heel veel artiklen, zo ruim mogelijk, en voor alle zekerheid genomineerd als "nuweg". Deze artikelen zijn inmiddels allang nagelopen door andere wikipianen. Waarvoor nogmaals hartelijk dank. Zelf mij eigen artikelen nalopen lijkt mij niet erg objectief. Maar Robotje blijft maar bezig mij zwart te maken en zaken te verdraaien en onjuist voor te stellen. Dat ik (achteraf gezien) fouten heb gemaakt in de afgelopen jaren is nu eenmaal zo. Maar de manier waarop hij probeert te beschadigen en dat al jarenlang geeft geen enkele pas. Dat is cyberpesten. Hij wil gewoon wraak voor iets en heeft een stok gevonden om de hond te slaan en hij geniet er naar mijn indruk met volle teugen van en probeert mij gewoon weg te jagen van Wikipedia. Hiermee is hij al jaren bezig en er zijn altijd wel een paar vriendjes te vinden die daar graag aan meewerken. Wikipedia is naar mening niet de plaats om dit soort vreemde genoegens bot te vieren. Indien men mij wil blokkeren gaat u gang. Zo wil ik niet langer deelnemen aan dit vrijwilligersproject. Het moet wel een leuke hobby blijven en geen martelgang omdat de gemeenschap niet optreedt tegen een oud-moderator met zieke genoegens. Nogmaals ik ga door het stof en ik heb echte fouten gemaakt bij het schrijven van de artikelen. Met vriendelijke groetenLeonardH (overleg) 2 apr 2017 11:08 (CEST)
Tja, voor sommige gebruikers is andere gebruikers blokkeren of laten blokkeren een wezenlijke onderdeel van Wikipedia. Als je daar niet tegen kunt, zul je inderdaad een andere hobby moeten zoeken. Akadunzio (overleg) 2 apr 2017 11:59 (CEST)
Ik heb op zich geen probleem met het instrument van blokkade maar wel als er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt om iemand zwart te maken en te beschadigen omdat ik zijn mening niet deel en gelijk wordt gesteld door de richtlijnen (betreft plaatsnamen en niet copyright waarvan hiervan sprake is) c.q. ergens wraak voor wil nemen. Daarvoor zijn blokkades natuurlijk niet bedoeld. Deze dienen naar mijn mening terughoudend te worden gebruikt en alleen als uiterste sanctiemiddel te worden ingezet.LeonardH (overleg) 2 apr 2017 13:03 (CEST)
Hier worden blokkades ook gebruikt om mensen te beschadigen of zijn eigen mening door te drukken. Enige terughoudendheid bestaat hier niet. Blokkades worden hier heus niet alleen uitgedeeld om de encyclopedie te beschermen. Daar zul je niet veel aan veranderen. Dat is een mentaliteit die door de jaren heen is gegroeid. Akadunzio (overleg) 2 apr 2017 13:18 (CEST)

Het verzoek aan de ArbCom is om, in samenspraak met LeonardH, te komen tot een systeem waarbij de problematische artikelen door LeonardH op korte termijn worden verbeterd en/of verwijderd. Doel daarbij is de bescherming van de encyclopedie tegen aanklachten van auteursrechtenschendingen. The Banner Overleg 2 apr 2017 23:31 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie 3 apr 2017 16:29 (CEST)

Nagekomen opmerking van de indiener: op 4 april 2017 is het blokverzoek afgewezen, als ik het correct weergeef, wegens gebrek aan consensus. The Banner Overleg 5 apr 2017 12:28 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade LeonardH


Verzoek

Geachte Arbitragecommissie,

Overwegende "RVM 'Een geregistreerde gebruiker blokkeren' 4.2", overwegende 1, had ik graag het volgende aan u voorgelegd:

Op 25 april 2017 werd LeonardH geblokkeerd voor een periode van één week. Om tot deze termijn te komen, paste behandelend moderator Freaky Fries de verhogingsregel toe.

De verhogingsregel

De toepasbaarheid van de verhogingsregel wordt uiteengezet in de RVM. De RVM maakt onderscheid tussen vandalen en échte geregistreerde gebruikers, en stelt dat er voor wat betreft blokkeringen van die laatste onderscheid wordt "gemaakt tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie".

Onder punt 1 vermeld de RVM: "Korte blokkeringen voor lichte overtredingen (correctieve of zgn. 'afkoelbloks') mogen worden opgelegd met een blokkeringsduur van ten hoogste 24 uur. Hierbij wordt de overlegpagina opengelaten voor eventueel overleg over de blokkade. Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kan een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast." Onder punt 3 vermeld de RVM: "Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel, als volgt: 3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar. De verhogingsregel vervalt wanneer een gebruiker gedurende zes maanden niet geblokkeerd is geweest."

Hieruit volgt dat wanneer een moderator de verhogingsregel toepast, het dús een "korte blokkering voor een lichte overtreding" moet zijn die uitsluitend langdurig van aard is door de toepassing van de verhogingsregel. Punt 3 stipuleert immers dat bij toepassing van de verhogingsregel een eerste blokkering voor een lichte overtreding gevolgd wordt door één van drie dagen, van een week, twee weken, etc. Punten 1 en 3 zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén en ander leidt ertoe dat de verhogingsregel slechts toegepast kan worden indien er sprake is van herhaling of soortgelijk gedrag binnen zes maanden na afloop van een vorige blokkade.

De blokkeringen van LeonardH

Het blokkeringslogboek van LeonardH vermeld drie blokkeringen. LeonardH werd een eerste keer geblokkeerd voor BTNI-schendingen op 1 februari 2016. De afhandelend moderator Richardw legde toen een blokkering op van één dag. Op 15 maart 2017 legde moderator Wutsje een tweede blokkering op aan LeonardH. In de motivering op Regblok vermeldde Wutsje dat de blokkering werd opgelegd wegens BTNI-schendingen en dat de verhogingsregel toegepast werd. Hoewel het inderdaad om een herhaling of soortgelijk 'wangedrag' ging, was er echter ruim meer dan een half jaar verstreken sinds de laatste blokkade, en dus had de verhogingsgregel niet toegepast mogen worden. Op 25 april 2017 blokkeerde moderator Freaky Fries LeonardH een derde maal. Dit keer luidde de motivering: "Voeren editwar / aanpassen peiling waarvan hij niet de coordinator is". De definitie van Van Dale van 'herhaling' luidt: het nog­maals doen. De definitie van 'soortgelijk' luidt: van de­zelf­de soort, in hoofd­trek­ken over­een­ko­mend. Het voeren van een bwo is bezwaarlijk 'het nogmaals doen' van schenden van BTNI te noemen en het komt er ook niet in 'hoofdtrekken mee overeen', ongeacht of de BTNI-schendingen die leidden tot de eerdere blokkades gepaard gingen met bewerkingsoorlogen (aangezien die geen deel uitmaakten van de verzoeken tot blokkeren, noch van de motiveringen van de afhandelende moderatoren). De verhogingsregel werd dus andermaal onterecht toegepast.

Verzoek

Het verzoek aan de Arbitragecommissie luidt dan ook om de blokkadeduur te reduceren tot één dag (of per onmiddellijke ingang te beëindigen indien die tijd reeds verstreken is voor de behandeling van de zaak) zo de commissie van oordeel is dat de verhogingsregel onterecht werd toegepast bij de tweede en derde blokkering, of tot drie dagen (of per onmiddellijke ingang te beëindigen indien die tijd reeds verstreken is voor de behandeling van de zaak) indien de commissie van oordeel is dat dat alleen het geval was bij de tweede blokkade.

Met vriendelijke groet, EvilFreD (overleg) 25 apr 2017 19:09 (CEST)

Bericht van kennisname

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek.
De Arbitragecommissie, 25 apr 2017 19:53 (CEST)

Voorlopige beslissing

Op 25 april is LeonardH geblokkeerd. Op diezelfde dag ontving de Arbitragecommissie een verzoek tot beoordeling van deze blokkade.

De Arbitragecommissie heeft geoordeeld dat de lengte van deze blokkade onjuist is en brengt deze terug tot 24 uur. Dit betekent dat de blokkade per direct dient te worden opgeheven. De Arbitragecommissie is nog bezig met het uitwerken van haar oordeel en zal dit zo spoedig mogelijk plaatsen.

De Arbitragecommissie, 27 apr 2017 16:17 (CEST)

Uitspraak

Op 25 april 2017 ontving de Arbitragecommissie een verzoek om zich uit te spreken over de die dag aan LeonardH (hierna ook aangeduid als 'geblokkeerde') opgelegde blokkade. Het verzoek is ingediend door EvilFreD (hierna ook aangeduid als 'indiener').

Ontvankelijkheid

De opgelegde blokkade betreft een blokkade van 7 dagen waardoor de Commissie bevoegd is deze blokkade te beoordelen. Het verzoek is niet ingediend door de geblokkeerde, maar de geblokkeerde heeft hier ingestemd met een door EvilFreD in te dienen verzoek.

De blokkade van 15 maart 2017 werd gebruikt als grondslag voor het opleggen van een blokkade van 7 dagen, met verwijzing naar de "verhogingsregel". De Arbitragecommissie heeft ten eerste de legitimiteit van de op dat moment opgelegde blokkade onderzocht. Daarnaast heeft de Commissie de behandeling van de geblokkeerde rond onderhavige blokkade onderzocht.

Regelgeving

In het voorliggende verzoek wordt bepleit dat de "verhogingsregel" onjuist toegepast zou zijn. De richtlijnen voor moderatoren (RVM) vermelden de te volgen procedures bij het opleggen van een blokkade.

De Arbitragecommissie hoort bij de toetsing van een blokkade uit te gaan van, onder andere, de richtlijnen zoals die door de gemeenschap opgesteld zijn. Onder die richtlijnen vallen ook de richtlijnen voor moderatoren. De RVM maken onderscheid tussen lichte overtredingen waarbij de verhogingsregel geldt en zware overtredingen waar minder duidelijk een bepaald blokstramien is voorgeschreven.

De blokkades

Op 15 maart 2017 om 15:57 werd LeonardH door Wutsje voor 3 dagen geblokkeerd. De enige eerdere blokkade van LeonardH verviel op 2 feb 2016 18:01. De Arbitragecommissie oordeelt dat de indiener van het verzoek gelijk heeft: de duur van de blokkade die op 15 maart 2017 om 15:57 (CET) door Wutsje is opgelegd past niet bij een lichte overtreding. Of er sprake is van een zware overtreding, is verder niet aannemelijk gemaakt. Wutsje beriep zich ten onrechte op de verhogingsregel op basis van diens aangeleverde motivatie.

Bij de blokkade van 25 april 2017 om 09:13 (CEST) koos Freaky Fries ervoor de "verhogingsregel" toe te passen op de blokkade van 3 dagen door Wutsje. Nu de Arbitragecommissie de duur van die blokkade heroverweegt, komt de basis voor de duur van de blokkade door Freaky Fries ook op losse schroeven te staan. Er kan bovendien alleen een beroep op de verhogingsregel gedaan worden bij herhaling of na soortgelijk wangedrag. Deze verlenging is niet mogelijk indien de voorgaande blokkade om dezelfde reden meer dan zes maanden geleden is afgelopen. De blokkade in maart werd opgelegd wegens het In de lopende tekst van andere artikelen zuiver uit taalpurisme vervangen van plaatsnamen door Nederlandstalige varianten. De huidige blokkade is opgelegd met als motivatie: De invulling van de peiling is voorbehouden aan de coördinator na een waarschuwing toch doorgegaan.. De Arbitragecommissie is van oordeel dat dit een wezenlijk andere grond voor blokkering is dan bij de blokkade van 15 maart 2017 en om die reden had de verhogingsregel niet toegepast mogen worden.

Gedrag moderatoren

Het is aan te raden dat moderatoren de overlegpagina van een door hen geblokkeerde gebruiker volgen en bij vragen de gebruiker van informatie over beroepsmogelijkheden voorzien. Freaky Fries heeft dit niet gedaan en de Commissie hoopt dat Freaky Fries dit voortaan wel zal doen.

LeonardH heeft op zijn overlegpagina vragen gesteld over de hem opgelegde blokkade, onder meer hier, hier en hier. Moderator MoiraMoira reageerde op deze vragen, maar ook zij weerhield zich ervan de geblokkeerde op de beroepsmogelijkheden te wijzen. Zij verwijderde de tweede vraag en lijkt hier zelf een oordeel over de juistheid van de duur van de blokkade te vellen. Op deze manier fungeert MoiraMoira de facto als beroepsinstantie terwijl dit niet binnen de discretionaire bevoegdheden van moderatoren ligt.WP:RVM Voor blokkades van 1 week zijn de blokpeiling en de Arbitragecommissie de beroepsmogelijkheden. MoiraMoira nam een houding aan die niet past bij de rol van moderator en de Arbitragecommissie meent dat ze beter had moeten weten.

Conclusie

De Arbitragecommissie oordeelt dat zowel de gedraging die door Wutsje als reden voor een blokkade werd gezien als de gedraging die door Freaky Fries als reden werd gezien, reden kunnen zijn voor een blokkade. De Commissie ziet echter in hun motivering geen grond voor de gekozen duur.

De Commissie heeft daarom besloten de duur van de blokkade terug te brengen naar 24 uur. De blokkade is reeds opgeheven na de voorlopige beslissing van 27 april 2017.

De Arbitragecommissie, 27 mei 2017 14:06 (CEST)

Verzoek tot opheffing waarnemers voor Richard'kiwi'


Verzoek

Op 23 maart 2017 ontving de Arbitragecommissie een verzoek van Richardkiwi, strekkende tot opheffing van het op hem van toepassing zijnde waarnemerschap.

Onderzoek

De Arbitragecommissie heeft allereerst overwogen of het verzoek in behandeling kan worden genomen. Aangezien de uitspraak meldt De gebruiker kan een verzoek indienen om deze maatregel te laten vervallen. Dit verzoek zal niet eerder dan twee jaar na publicatie van de uitspraak in behandeling worden genomen. zag de Arbitragecommissie geen reden om het verzoek onverwijld in behandeling te nemen, maar evenmin om het verzoek zonder meer af te wijzen.

Volgens de bovengenoemde uitspraak zijn IJzeren Jan en Tjako aangesteld als waarnemer. Daarnaast vermeldt de bovengenoemde uitspraak een expliciet verbod op het werken met alternatieve accounts, zogenaamde sokpoppen.

Overwegingen

De waarnemers hebben de Arbitragecommissie afgelopen jaren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zowel de leden van de Commissie als de waarnemers hebben al geruime tijd geen problemen meer geconstateerd van het soort dat destijds de uitspraak nodig maakte. Ook grote ophef wegens ongewenste bijdragen is uitgebleven. De maatregelen die in april 2015 zijn opgelegd hebben ook niet tot verder ingrijpen door moderatoren geleid. Na consultatie met de waarnemers schat de Arbitragecommissie de kans op problemen van het soort waarvoor Richardkiwi geblokkeerd werd vrijwel nihil.

De Arbitragecommissie acht het nog steeds onwenselijk als Richardkiwi gebruik zou maken van een alternatief account, maar ziet geen reden om uitsluitend hiervoor een uitspraak in het leven te houden. Voor iedere gebruiker geldt expliciet dat misbruik door middel van een alternatief account verboden is.

Uitspraak

De Arbitragecommissie besluit dat haar uitspraak van 12 april 2015 geheel wordt ingetrokken. De Commissie bedankt de waarnemers van harte voor de tijd en moeite die ze de afgelopen jaren aan deze zaak hebben besteed. Of de afloop als een succes kan worden beschouwd moet de tijd leren, maar dat het zover heeft kunnen komen is voor een groot deel jullie verdienste.

De Arbitragecommissie, 10 mei 2017 23:59 (CEST)