Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Herhaaldelijk vermelden van woonplaatsen en -buurten van levende personen door Keuwatcher


Geachte commissie,


Ik heb gebruiker Keuwatcher (overleg | bijdragen | bloks) herhaaldelijk aangesproken (voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3) op het feit dat hij de privacy van levende personen schendt door het vermelden van woonplaatsen en zelfs -buurten op persoonslemma's van levende personen. (Bijvoorbeeld op het lemma van Ed van Thijn waarin Kw op 4 november 2018 het presteerde om de huidige woonbuurt van Van Thijn te vermelden (zie de bewerkingsgeschiedenis van dat lemma). Ook in lemma's van woonplaatsen of in lijsten van plaatsen waarin de daar geboren, overleden personen vermeld worden; vermeld Kw de namen van levende personen die daar op dat moment woonachtig zijn.

Ik vind dat een woon- of verblijfplaats van een levend personen niet via Wikipedia te achterhalen mag zijn. Mensen die veel in de openbaarheid komen vaak niet alleen vrienden hebben maar ook mensen die afgunstig zijn, stalkende fans of regelrechte vijanden. Niet alles wat iemand als Kw weet of wat voor iemand als Kw eenvoudig te achterhalen is, is geschikt voor de encyclopedie. Nu ben ik veel bezig geweest om de privacyschendende bijdragen van Kw terug te draaien en heb de afgelopen jaren diverse verzoeken ingediend om privacyschendende bijdragen (versies) te verbergen (Zie bijvoorbeeld de bewerkingsgeschiedenis van lemma Ed van Thijn d.d. 5 november 2018).

Zie ook in Wikipedia:Biografieën van levende personen:

Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Een artikel kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn of haar naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan.

Ik wil de commissie verzoeken om een uitspraak dat het aan Kw, en aan andere personen bij wie zulks gedrag wordt geconstateerd, wordt verboden om nog langer privacyschendende gegevens over levende personen te plaatsen op Wikipedia.

Bedankt en met vriendelijke groet, JoostB (overleg) 5 mei 2019 17:06 (CEST)

  • Steun Steun - ook ik erger me al jaren aan deze onbebronde (!) en privacyschendende, bovendien triviale toevoegingen van Kw. Paul Brussel (overleg) 5 mei 2019 17:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
6 mei 2019 11:44 (CEST)
Alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aannemen van de zaak, wil de Arbitragecommissie een vraag stellen aan de indieners. De laatste keer dat Keuwatcher op zijn overlegpagina werd aangesproken met betrekking tot dit onderwerp was in november. Ook zijn er na november geen bijdragen van Keuwatcher verborgen wegens privacyschending. Zijn er sinds november 2018 nog problemen geweest, en zo ja, hoe zijn deze problemen tot dusver afgehandeld?
De arbitragecommissie, 13 mei 2019 13:11 (CEST)

Hesselp (6)


Beste leden van de Arbitragecommissie,

Bij deze wil ik een verzoek indienen om de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Hesselp te herzien wegens uitvoeringsproblemen.artikel 5.11.

Het uitvoeringsprobleem zit hem erin dat moderatoren onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het afhandelen van verzoeken die Hesselp indient. Zoals uw lid Josq al heeft opgemerkt blijven verzoeken nu te lang liggen. Er spelen twee zaken. Allereerst de hoge frequentie van verzoeken en ten tweede de complexiteit van de verzoeken. Een moderator moet haast hogere wiskunde hebben gestudeerd om een zorgvuldig oordeel te kunnen vellen. En moderatoren die gespecialiseerd zijn in wiskunde (we hebben ze wel) zijn zeldzaam. Als verdere onderbouwing: op verzoekpagina voor moderatoren/overige zijn in ongeveer een maand tijd vier verzoeken gedaan waarvan er maar één afgehandeld is. Als je dit afzet tegen de verzoeken op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige/Archief/2018 is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de afhandelsnelheid van verzoeken rondom Hesselp van toen en nu. Kortom: uitvoeringsproblemen.

Hesselp is door mij Hier gewaarschuwd dat zijn verzoeken voor uitvoeringsproblemen zorgen. Hesselp heeft er blijk van gegeven mijn tekst gelezen te hebben, somt zes moderatoren op die zich al met deze casus “reeks” bezig hebben gehouden (zes is echt veel voor één artikel) en dient dan toch dit verzoek in. Kortom: ik verwacht niet dat de uitvoeringsproblemen uit zichzelf ophouden te bestaan.

Als moderator denk ik graag mee om tot een uitvoerbare maatregel te komen. Daarom stel ik de volgende maatregel voor: een topicban. Deze topicban zou dan betrekking moeten hebben op het artikel en de overlegpagina, anders zitten we straks met een reeks verzoeken over gedoe op overlegpagina's. De topicban zou ik als volgt samenstellen:

  • Hesselp mag de pagina Reeks (wiskunde) en bijbehorende overlegpagina niet meer bewerken.
  • Moderatoren kunnen de topicban uitbreiden naar andere pagina’s, in- of exclusief overlegpagina. Dit naar eigen inzicht van de afhandelend moderator met beroepsmogelijkheid bij de Arbitragecommissie.

Hopelijk heeft de Arbitragecommissie tijd om naar dit verzoek te kijken. Hesselp is momenteel voor een maand geblokkeerd en dat lijkt mij een mooie deadline voor deze zaak.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 29 mei 2019 21:35 (CEST)

Hopelijk bedoelt Natuur12 dat de gesuggereerde maatregel wordt toegevoegd aan de geldende maatregelen. Immers, op diverse andere 'topics' is de opstelling van Hesselp bijzonder vergelijkbaar geweest met zijn gedrag van de laatste maanden. Het lijkt mij daarom uitdrukkelijk niet gewenst om reeds bestaande ArbCom-maatregelen te laten vervallen. Bob.v.R (overleg) 30 mei 2019 12:58 (CEST)
Geachte AC, ik ondersteun het verzoek van collega Natuur12 voornamelijk vanwege de zeer hoge complexiteit van deze zaak met betrekking tot wiskundige onderwerpen. Daarbij zijn de inhoudelijke vragen dermate gecompliceerd dat het mij onmogelijk is een bijdrage te leveren. Verder is deze zaak al zo uitgebreid en speelt hij al zo lang dat er alleen bijdragen geleverd kunnen worden door moderatoren die zich uitgebreid en langdurig hebben ingelezen en voorbereid. Ook dat maakt ad hoc ondersteuning zeer moeilijk. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 31 mei 2019 10:41 (CEST)
@Josq, Vinvlugt, Mvdleeuw, Woudloper: mogelijk hebben jullie gemist dat ik een zaak ingediend heb. Als één van jullie leden op deze manier moderatoren aanspreekt dat het te lang duurt verwacht ik wel dat daar tegenover staat dat de Arbcom zelf ook een beetje tempo maakt met basale zaken zoals een kennisgeving en het besluit of een zaak aangenomen wordt of niet. Natuur12 (overleg) 2 jun 2019 17:07 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 2 jun 2019 20:45 (CEST)
Voor de goede orde: mijn uitspraak hierboven (30 mei 2019) is gebaseerd op een vertrouwen in de eerder genoemde maatregelen. Vanwege het recente feit dat de ArbCom inmiddels het compleet verwijderen van een bestaande tekst (waarover in mei 2016 ook nog eens een peiling werd gehouden, met een duidelijke uitslag) en deze vervangen door een pov-stuk, benoemt als 'herschrijving' is inmiddels mijn vertrouwen sterk afgenomen. Helaas. Bob.v.R (overleg) 15 jun 2019 06:38 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Robotje


Beste Arbitragecommissie,

Ter bescherming van de werksfeer zie ik mij genoodzaakt het gedrag van Robotje aan u voor te leggen.

Aanleiding

Directe aanleiding tot deze zaak is deze discussie op Robotjes overlegpagina. De voorgeschiedenis is hier en hier te vinden.

Waar het mijns inziens op neerkomt, is dat Robotje niet uitgaat van goede wil bij zijn gesprekspartner (valt hem direct aan met 'Kom nou...', wat in de volgende bijdrage verergerd wordt met de beschuldiging dat de boel bedonderd zou worden) en het punt mist (zoals hier uitgelegd).

Zoals ik in deze bijdrage al noem, staat deze casus van een mijns inziens onnodig onvriendelijke en omslachtige overlegtrant niet op zichzelf en is er sprake van structureel ongewenst gedrag. In onderstaande paragraaf heb ik proberen te concretiseren wat ik met het overkoepelende 'onnodig onvriendelijk en omslachtig' bedoel.

Onnodig onvriendelijk en omslachtig gedrag

1. Onredelijk lang weigeren het punt te snappen - waar een welwillende gebruiker iets zegt, wordt ofwel het punt anders uitgelegd ofwel zo letterlijk geïnterpreteerd dat er niet gekeken wordt naar de geest maar strikt naar de letter. Als voorbeelden: hier en hier wordt de uitspraak van zijn gesprekspartner overdreven letterlijk genomen, hier worden juist de uitspraken zo uitgelegd zodat het het standpunt van de schrijver ondergraaft.

2. Om de hoofdvraag/hoofdzaak heendraaien en daarmee alleen ingaan op bijzaken - gebruikers die Robotje ergens op aanspreken, krijgen geen concreet antwoord; de discussie wordt verlegd naar bijzaken of irrelevante tegenvragen die al dan niet voortkomen uit punt 1. Hier wordt er van alles bijgehaald maar blijft de vraag waar het om gaat onbeantwoord, evenals deze kwestie, waar geen concreet antwoord komt.

3. Ingaan op bijzaken in het algemeen - in discussies specifieke vragen stellen over bijzaken die niet belangrijk zijn voor de essentie van de discussie. In de achtergrond van dit blokkadeverzoek wordt de discussie verstoord met een irrelevante bijzaak die niet eens zijdelings met het onderwerp te maken heeft. De gegeven reden hier benieuwd naar te zijn is weinig serieus te nemen, het heeft geen enkel nut dit onder een willekeurige overlegpaginakopje aan de betreffende gebruiker te vragen. Deze vraag, waar hier wederom een onnodig lange woordenwisseling op volgde. Verdere voorbeelden staan bij punt 2.

4. Onvriendelijk reageren / niet uitgaan van goede wil - met bijdragen direct een onvriendelijke en/of niet open sfeer neerzetten. Bijvoorbeeld hier een gebruiker overdreven negatief afschilderen, hier inbreken met een persoonlijke aanval, wat niet verandert door aan te geven dat het niet aan de persoon zelf gericht was (om vervolgens de discussie te doen afdwalen met een tegenvraag die kennelijk als argument bedoeld is om aan te tonen dat de gesprekspartner onvoldoende bewijs heeft) en hier er niet vanuit gaan dat de gebruiker bezig is om Wikipedia te verbeteren (het komt op hem over alsof het wegpesten is en daarna wordt direct de vraag gesteld waarom dat gedaan wordt). Wanneer duidelijk een typfout gemaakt wordt, zoals hier, wordt op de link doorgegaan (dit zou reden zijn om eerst te moeten overleggen) in plaats van op het citaat. Hier wordt een (nieuwe) gebruiker meteen beticht van 'beneden alle peil zijnde bronnenmanipulatie' en op TBP nog eens openbaar besproken als iemand die 'op een ongehoorde manier promotie aan het maken' is.

Wat betreft 'onnodig lang' zou, het scheermes van Hanlon volgend, een verklaring kunnen zijn dat iemand trager van begrip is of geen overhaaste conclusies wil trekken (dat zou men kunnen baseren op deze discussie, waar overigens een bijzaak (misverstand over een benaming) wordt opgeblazen waarmee uiteindelijk een gebruiker beticht wordt van onzorgvuldigheid). Echter zie ik op diverse andere plaatsen, zoals het 'bedonderen' in de aanleidingscasus, dat Robotje op andere momenten wel degelijk snel conclusies trekt.

Ikzelf kan dit niet anders verklaren dan dat in ieder geval de omslachtigheid bewust gebruikt worden om te irriteren, de eigen verantwoordelijkheid te ontwijken of een eigen zienswijze te verdedigen dan wel andermans zienswijze aan te vallen met oneigenlijke argumenten. Het aanspreken op onvriendelijkheid (4) resulteert ook vaak in de uitwijkmanoeuvres van 1 en 2.

Concluderend

Het probleem focust zich op interactie met andere gebruikers, die vaak stroef verloopt en uitloopt op een onnodig lange discussie. Dit kost de gesprekspartners veel tijd en frustratie (dit is in de gegeven links te zien), terwijl dat doorgaans niet in verhouding staat tot het resultaat dat ermee bereikt wordt (voor zover dat al bereikt wordt).

Om dit probleem op te lossen zou ik de Commissie willen vragen zich te beraden over geschikte maatregelen die ertoe leiden dat overlegbijdragen meer inhoudelijk en to the point geschreven worden.

Encycloon (overleg) 11 mei 2019 20:23 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 12 mei 2019 18:27 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 22 mei 2019 11:45 (CEST)


Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Hesselp (2)


De Arbitragecommissie ontving op 30 mei 2019 een mail van Hesselp, met daarin de vraag om te beoordelen of de blokkade die moderator Taketa de dag daarvoor had opgelegd, gegrond was.

De blokkade was opgelegd naar aanleiding van een verzoek van gebruiker:Brimz. In de toelichting bij zijn verzoek schreef hij: Hesselp gooit met deze bewerking het hele artikel overhoop en maakt daarmee feitelijk vrijwel alle voorgaande bewerkingen aan het artikel ongedaan. Taketa's toelichting bij zijn besluit tot blokkeren was: Ik denk dat er een overtreding is geweest. De genoemde bewerking paste ook teksten aan die gebruiker eerder wilde bewerken en die ongedaan gemaakt waren.

De Commissie begrijpt de afweging van Brimz en Taketa. Een herschrijving van een artikel kan opgevat worden als een "ongedaanmaking" van alle eerdere versies. Ook waren er al eerder bewerkingen van Hesselp aan het artikel ongedaan gemaakt, soms met bewerkingsoorlogen tot gevolg. Met het oog op het moeizame overleg voorafgaand aan de betwiste bewerking kan gevreesd worden dat er opnieuw conflicten ontstaan. Toch stemt de Commissie niet met deze afweging in. Van een (aanzet tot) een nieuwe bewerkingsoorlog was geen sprake. WP:VJV stelt: Het principe dat iedereen alles en altijd kan wijzigen is een sleutelfactor in het succes van Wikipedia. Met andere woorden, de mogelijkheid om steeds te herschrijven geeft de mogelijkheid om steeds te verbeteren. Dit beginsel mag niet onder druk gezet worden door pogingen tot herschrijven negatief te duiden als "ongedaan maken".

In de lopende uitspraak had de Commissie verzuimd om nader te omschrijven wat zij bedoelde met "(gedeeltelijk) ongedaan maken". Een bruikbare omschrijving zou kunnen zijn: "het (gedeeltelijk) terugplaatsen van een eerdere versie van het artikel". De laatst door Hesselp geplaatste versie lijkt zeer verschillend te zijn ten opzichte van eerdere versies van het artikel, inclusief eerdere herschrijvingspogingen van Hesselp ([1], [2], [3], [4], [5], etc). De Commissie ziet dus geen reden om aan te nemen dat Hesselp bewerkingen ongedaan maakte in de zin dat hij eerdere versies van het artikel (gedeeltelijk) zou hebben teruggeplaatst.

De Commissie sluit niet uit dat er nog andere bezwaren zijn tegen de betreffende herschrijving door Hesselp (zoals leesbaarheid, origineel onderzoek, balans), maar deze bezwaren maakten geen onderdeel uit van de beslissing tot blokkeren. Ook in de lopende uitspraak van de Arbitragecommissie zijn dergelijke bezwaren geen grond om tot een dergelijke langdurige blokkade over te gaan.

Conclusie: de blokkade van Hesselp dient per direct te worden opgeheven.

De Commissie hoopt zo spoedig mogelijk te kunnen beslissen over de aanname van de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Hesselp (6)

De Arbitragecommissie, 12 jun 2019 11:35 (CEST)


pieterhawitvliet


L.S.,

Ik zou u willen vragen om op te treden tegen Gebruiker:pieterhawitvliet. Deze gebruiker heeft ter kwader trouw op zijn overlegpagina mijn identiteit prijsgegeven door naar mij te verwijzen, gevolgd door een link waarin mijn volledige naam voorkomt. zie hier

Iets daarvoor heeft deze gebruiker, geholpen door een andere gebruiker, op dezelfde overlegpagina suggesties gedaan hoe men achter mijn identiteit kan komen.

Deze gebruiker ontwijkt ook vragen naar bronnen die zijn lasterlijke uitspraken over me zouden kunnen verifiëren.

Gebruiker:pieterhawitvliet heeft zich in het overleg m.b.t. Vrijeschoolonderwijs gemengd en vanaf de eerste zin die hij schreef begon hij: 1. me te framen; 2. me allerlei zaken toe te dichten die niks met Wikipedia of het overleg te maken hebben; 3. naar internetactiviteiten van me te refereren die ik zelf niet heb vermeld en die los staan van Wikipedia.zie hier

Ramon (overleg) 19 okt 2018 09:37 (CEST)

Geachte commissieleden,
N.a.v. een verzoek van gebruiker Ramon DJV geef ik u mijn visie op de gebeurtenissen:
Door gebruiker: Ramon DJV is u gevraagd tegen mij op te treden. Ik heb op de overlegpagina verwezen naar activiteiten van gebruiker die van dezelfde strekking zijn als die hij hier wil praktiseren: het in een kwaad daglicht stellen van o.a. de Wikipedia-pagina vrijeschoolonderwijs. Die activiteiten zijn jaren geleden al door mij beschreven en vrij toegankelijk op internet te vinden. De volledige naam van gebruiker circuleerde al op internet vóór ik mijn commentaar op zijn anti-vrijeschoolartikelen publiceerde.
Gebruiker suggereert hier dat ik suggesties zou hebben gedaan hoe men achter zijn identiteit kan komen. Zoals gezegd: die identiteit is niet door mij onthuld, maar bestaat simpelweg. En wanneer men iets wil weten, wordt Google ingeschakeld. Dat weet iedereen die internet gebruikt. Van een suggestie – iets wat iemand niet zou weten – kan dan ook geen sprake zijn.
Wat gebruiker ‘lasterlijke uitspraken’ noemt, zijn een opsomming van uitingen van zijn hand die hij in diverse blogs over Steiner, antroposofie en vrijeschool heeft gedaan.
Dat gebruiker vindt dat ik hem ‘frame’, is zijn gevoel. Daarbij staat het objectief niet vast of dit ook zo is
De zaken die ik hem ‘toedicht’ hebben alle te maken met wat hij van de vrijeschool – waar ik ca 40 jaar werkte – vindt: het zijn zieke ideeën en het is een sekte. Dat hij uit die gezindheid schrijft, heb ik in het overleg aan de orde gesteld.
Zijn internetactiviteiten zijn een publieke aangelegenheid en mogen m.i. gebruikt worden in de vrije meningsuiting en aan gerefereerd in het kader van vrije nieuwsgaring.
Gebruiker deed al eerder een poging me te laten blokkeren, wat niet werd gehonoreerd.
Ik vrees dat dit een tweede poging is.
Hoogachtend, Pieter HA Witvliet Pieterhawitvliet (overleg) 19 okt 2018 17:23 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 22 okt 2018 16:48 (CEST)

(Tijdelijke) afwijzing

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek op dit moment niet in behandeling. De Commissie waardeert de pogingen tot toenadering en bemiddeling die op dit moment gaande zijn en wacht de uitkomst daarvan met belangstelling af art. 5.2. Lukt het de komende weken niet om tot een oplossing te komen, dan kan dit verzoek opnieuw worden ingediend.

De Arbitragecommissie, 26 okt 2018 22:32 (CEST)


Tweede verzoek

Pieterhawitvliet linkt weer (drie keer) naar zijn eigen blog waarop hij mijn volledige identiteit prijsgeeft. zie hier Ik heb hem meermaals laten weten, ook hier op Wikipedia, dat ik dat niet wil, omdat de veiligheid van mijn kinderen in het gedrang komt (mijn gezin heeft reeds meerdere keren aanvallen vanuit de antroposofische gemeenschap te verduren gehad).

Op Wikipedia spreekt hij me aan als RDJV, dezelfde initialen die voorkomen in berichten op dat weblog. In de rechterkolom zie je bijvoorbeeld een berichttitel 'RDJV als homeopaat'. De meeste berichten zijn ook getagd met RDJV.

Ik vind dit zeer vervelend en ook een teken van slechte wil. Omdat ik dit reeds heb aangekaart bij de Arbitragecommissie en dit blijkbaar aan Pieterhawitvliet voorbijgaat, zie ik geen verbetering.

Ik zou het op prijs stellen dat ik hier op Wikipedia kan blijven bijdragen zonder dat mijn identiteit wordt onthuld, maar ook zonder dat steeds gelinkt wordt naar weblogs waarop men mij voortdurend belastert (mijn naam komt voor in honderden titels en tags).

Ik hoop dat de Arbitragecommissie optreedt. Ramon (overleg) 3 nov 2018 09:11 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit heringediende verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
5 nov 2018 13:14 (CET)
Graag ook nog hiermee rekening te houden in de beoordeling. Het gaat gewoon door. Ramon (overleg) 5 nov 2018 20:58 (CET)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 14 dec 2018 11:15 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie doet uitspraak over het door Ramon DJV op 19 oktober ingediende verzoek, dat handelt over een conflict met Pieterhawitvliet. De Arbitragecommissie was gedurende de behandeling van dit verzoek met beperkt reces, waardoor de behandeling van zaak lang geduurd heeft.

Voorafgaand aan de aanname van deze zaak werd een van de twee gebruikers geblokkeerd en weer gedeblokkeerd. Andere gebruikers hebben bemiddeld en een moderator heeft een bemiddelingspoging ondernomen. De situatie verbeterde mede daardoor al flink. De Commissie vond dit hoopgevend, maar denkt niet dat het conflict daarmee tot het verleden behoort. Bovendien lijkt het conflict zich te herhalen in de samenwerking met andere gebruikers. Met name viel de Commissie op dat Ramon DJV met Lidewij C J. botste over hetzelfde onderwerp.

Achtergrond van het verzoek

De opgegeven reden van dit verzoek is dat Pieterhawitvliet ongewenst de identiteit van Ramon DJV zou hebben prijsgegeven. Onderzoek van de Arbitragecommissie heeft duidelijk gemaakt dat er veel meer speelt. Buiten Wikipedia zijn deze gebruikers al jaren met elkaar in conflict. De Commissie heeft deze achtergrond meegewogen in de behandeling van dit verzoek. Deels gaat het conflict om inhoudelijke geschillen, met name over de duiding van het curriculum van zogenaamde steinerscholen of vrije scholen.

Beginselen en richtlijnen

Wikipedia is een samenwerkingsproject. De schrijvers moeten open en constructief over zaken kunnen discussiëren en tot compromissen kunnen komen. Het is ongewenst om conflicten van elders naar Wikipedia te importeren, omdat dit een onnodige extra belasting op de samenwerking vormt, niet alleen voor de twee partijen, maar ook voor andere betrokkenen.

De Commissie vindt dat een veilige werkomgeving voor de schrijvers een beginvoorwaarde is voor één van haar uitgangspunten: het faciliteren van het scheppen van een encyclopedie.Art. 1.2 Op de Nederlandstalige Wikipedia zijn er weinig specifieke richtlijnen over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens van medegebruikers in overlegsituaties. Het ongewenst openbaar maken van privégegevens kan reden zijn voor een langdurige blokkade.WP:RVM. Eventuele privacyschendingen zijn in strijd met de gebruiksvoorwaarden. Het is daarom verstandig om zeer voorzichtig om te gaan met de persoonlijke gegevens van andere gebruikers. Een juridische discussie of er (wettelijk) sprake is van privacyschending wil de Arbitragecommissie echter vermijden, zij acht dit ook niet nodig voor het behandelen van het conflict. Het voornaamste wat de Commissie op dit punt kan doen, is oordelen of er sprake is van het onnodig of opzettelijk traineren van samenwerking en overleg, of dit nu door het ongewenst openbaren van persoonlijke gegevens gebeurt of op andere wijze.

De Commissie kan conflicten over de inhoud van artikelen niet beslechten.Art. 1.4 Wat de Commissie wel kan doen is wijzen op de richtlijnen waarmee de encyclopedie geschreven hoort te worden, met name richtlijnen die over brongebruik en heuristiek handelen. Zie WP:GOO en WP:NPOV voor enkele algemeen aanvaarde uitgangspunten, en WP:VER, Wikipedia:Balans en Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen voor aanvullende adviezen.

Publicatie van andermans persoonlijke informatie

Pieterhawitvliet is na een blokkadeverzoek van Ramon DJV geblokkeerd door Ciell. Uit de discussie omtrent het blokkadeverzoek blijkt dat Pieterhawitvliet zich onvoldoende bewust was van de noodzaak om voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens. Onder belofte van betering werd hij weer gedeblokkeerd. De Commissie meent dat Ciell in deze kwestie correct heeft gehandeld. Ramon DJV beweert dat de gedane belofte niet serieus te nemen valt. De Commissie keurt het handelen van Pieterhawitvliet voorafgaand aan de blokkade sterk af. Maar aangezien Pieterhawitvliet na de blokkade niet in herhaling is gevallen, ziet de Commissie geen reden om nogmaals een sanctie op te leggen.

Uit heel de achterliggende discussie blijkt dat Pieterhawitvliet en Ramon DJV het belang van Wikipedia en haar gebruikers onvoldoende in het oog hadden. De beschuldigingen over en weer blijken een symptoom te zijn van een omvangrijk onderling conflict, dat zich voor een groot deel buiten Wikipedia afspeelt. De Arbitragecommissie stelt vast dat door de twee opponenten een extern conflict is geïmporteerd naar de Nederlandse Wikipedia. Verhalen over gezinsleden die zich bedreigd voelden stemmen droevig. We zien op Wikipedia slechts het topje van een ijsberg, maar de Commissie vindt niet dat het uitzoeken van een dergelijk diepgeworteld extern conflict tot haar taken behoort. Vooralsnog acht de Commissie de kans gelukkig klein dat andere gebruikers zich door dit conflict bedreigd hebben gevoeld.

Probeer het op Wikipedia, ook als je het niet eens bent, hoffelijk of ten minste zakelijk en beleefd te houden. Als anderen signalen afgeven dat ze liever bepaalde persoonlijke informatie niet zien, moet je ervan uitgaan dat je die informatie beter niet kunt noemen.

Belangenverstrengeling

De Arbitragecommissie ziet bij beide partijen een duidelijk gevaar van belangenverstrengeling. Beide partijen publiceren buiten Wikipedia over het vrijeschoolonderwijs en verwijzen soms op Wikipedia naar hun eigen publicaties. Hierdoor ontstaat een moeilijke situatie. Vanuit het perspectief van privacy kan het ongewenst zijn om verbanden leggen tussen de persoonlijke gegevens van een gebruiker en diens bijdragen op Wikipedia. Toch kan het benoemen van deze verbanden soms noodzakelijk zijn om belangenverstrengelingen aan te tonen.

Door het jarenlange conflict is in dit geval niet duidelijk of de motieven zuiver zijn. Wanneer de ene gebruiker de andere beschuldigd van belangenverstrengeling of van privacyschending, komt dit mogelijk niet altijd voort uit oprechte bezorgdheid omtrent het constructief bijdragen aan de encyclopedie. Gemakkelijk ontstaat de indruk dat dergelijke beschuldigingen vooral bedoeld zijn als stok om mee te slaan.

De Commissie wil geen partij kiezen in dit conflict, en hoopt door de hieronder vermelde maatregelen dergelijke moeilijke situaties te voorkomen.

Niet-constructief overleg en brongebruik

De Arbitragecommissie kan geen oordeel vellen over de juistheid van bepaalde stellingen over antroposofische onderwerpen, of in hoeverre het curriculum van zogenaamde vrije of steinerscholen antroposofische leerstellingen bevat. De Commissie ziet wel dat de discussies over deze onderwerpen vol zitten met niet-constructieve zijsporen, langs elkaar heen praten, en het aanhalen van primaire bronnen, zoals het werk van Rudolf Steiner zelf. Discussies dreigen soms te ontsporen of uit te lopen op bewerkingsoorlogen.

Verder valt op dat de opponenten regelmatig verwijzen naar eigen werk, zoals hun persoonlijke weblogs en websites onder hun beheer. Dergelijke bronnen zijn ongeschikt als bronmateriaal voor Wikipedia. Omdat een aanzienlijk deel van deze websites/weblogs in het teken lijkt te staan van het conflict tussen Ramon DJV en Pieterhawitvliet, acht de Commissie het ongewenst om links naar deze websites/weblogs te noemen in het overleg.

De Commissie roept alle deelnemers van dergelijke discussies op zich te richten op liefst zo betrouwbaar en recent mogelijke secundaire bronnen. Pogingen primaire bronnen te duiden of besprekingen van elkaars blogs leiden tot het ontsporen van discussies en onnodige onderlinge frustraties. Dat is allemaal onnodig omdat beide zaken vrijwel onbruikbaar zijn bij het werk aan de inhoud van Wikipedia.

Conclusies en maatregelen
  1. De Arbitragecommissie verbiedt Ramon DJV en Pieterhawitvliet om te verwijzen naar elkaars persoonlijke gegevens
  2. De Arbitragecommissie verbiedt Ramon DJV en Pieterhawitvliet om te verwijzen naar bronnen die door henzelf geschreven zijn. In het bijzonder mogen ze niet langer verwijzen naar hun eigen weblogs en persoonlijke websites.
  3. De Arbitragecommissie legt een interactiebeperking op: per pagina mogen Ramon DJV en Pieterhawitvliet maximaal eenmaal per week op elkaar reageren. Dit geldt voor alle pagina's afzonderlijk (artikelen, overlegpagina's, etc). Het (gedeeltelijk) ongedaanmaken van een bewerking van de ander wordt ook als een reactie beschouwd.
  4. Bij overtreding van de maatregelen 1-3 kan een moderator een passende sanctie opleggen. De Arbitragecommissie roept moderatoren op om hard in te grijpen wanneer de opgelegde maatregelen worden overtreden ter voortzetting van het conflict
  5. De Arbitragecommissie adviseert Ramon DJV, Pieterhawitvliet, en andere gebruikers om zo min mogelijk gebruik te maken van primaire bronnen, omdat dit niet past bij het op Wikipedia gewenste brongebruik en het de discussies soms onnodig frustreert

De Arbitragecommissie, 26 apr 2019 15:26 (CEST)