Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.


Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

De Wikischim & categoriseren


De bewerkingen van De Wikischim op het gebied van categoriseren zijn erg omstreden. Wikischim handelt volledig autonoom terwijl Wikipedia duidelijk een samenwerkingsproject is.

Er zijn een aantal punten van kritiek over de werkwijze van de Wikischim:

1. Een arbcomuitspraak bedoeld om de werksfeer te verbeteren wordt door hem als reden gezien om zich aan het overleg betreffende categorisering te onttrekken. Met als gevolg dat kritiek op zijn wijze van categoriseren wordt genegeerd. Net als verzoeken om grootschalige wijzigingen in de categoriestructuur eerst aan de gemeenschap voor te leggen.

2. De wijzigingen in de categoriestructuur zijn grootschalig van aard (zo heeft Wikischim onder andere de categoriebomen Gebeurtenis naar jaar, Document naar jaar en Organisatie naar jaar aangemaakt met subcategorieën) en worden vooraf niet goed doordacht. Regelmatig is de Wikischim dan ook zelf de draad kwijt. Zie bijvoorbeeld deze bewerkingssamenvatting. Of hij voegt een categrorie toe en besluit dan de categorieën weer te wijzigen. Dit laatste komt veel voor. Zie onder andere Bewerkingsgeschiedenis van Cotonnière de Gand, Bewerkingsgeschiedenis van Politieraad, Bewerkingsgeschiedenis van Categorie:Weg naar territorium, Bewerkingsgeschiedenis van Categorie:Weg naar land, Bewerkingsgeschiedenis van Gemeenteraadsverkiezing, Bewerkingsgeschiedenis van Categorie:Elektronicabedrijf en Bewerkingsgeschiedenis van Categorie:Naaien.

3. Wikischim begint categoriestructuren te wijzigen niet alleen zonder zich af te vragen of dit door de gemeenschap gewenst is, maar ook zonder zich eerst goed in het onderwerp te verdiepen. Dat geeft hij hier ook toe. Helaas pas nadat hij al een groot aantal wijzigingen had gedaan aan de betreffende categorieën.

4. De Wikischim begint een categorieboom te wijzigen maar maakt dat vervolgens maar deels af. Zie bijvoorbeeld de hierboven al eerder genoemde categorie Document naar jaar. Deze maakte hij reeds in het voorjaar van 2017 aan, maar nog steeds telt deze slechts een twintigtal subcategorieën Document uit …. Met als gevolg dat sommige van de subcategorieën van Boek naar jaar direct in de categorie van dat jaartal te vinden zijn, en anderen weer moeten worden gezocht in de subcategorie Document uit …. Zonder voor de lezer ook maar enige logica welke categorie zich waar bevindt. Dit beschouw ik als een zeer kwalijke zaak. Categorieën zouden moeten dienen om artikelen vindbaar te maken, zo bereiken we het tegenovergestelde. Bovendien wijkt hij nog weleens af van deze structuur, zo bwerden Categorie:Boek uit 2005 en Categorie:Boek uit 2015 om onduidelijke reden niet geplaatst in de categorieën Categorie:Document uit 2005 en Categorie:Document uit 2015, maar wel in de categorie Categorie:21e-eeuwse literatuur, waar de subcategorieën van andere jaren ook weer geheel ontbreken. Andere voorbeelden van half (of nog minder) afgemaakte categoriestructuren zijn Organisatie naar jaar of Vrijetijdsvereniging. De Wikischim reageert dan met het argument dat het gigantisch veel werk zou zijn (zie hier) maar mijns inziens gaat dat argument niet op. Het is immers Wikischim zelf die ervoor kiest om er aan te beginnen.

5. Als vervolgens door hem aangemaakte of gebruikte categorieën of categoriebomen genomineerd of bekritiseerd worden, reageert Wikischim vaak zonder inhoudelijke argumenten, maar met niet terzake doende op de persoon gerichte opmerkingen zoals onder andere hier, hier, hier, hier, hier en hier.


Daarom wil ik de arbcom verzoeken om maatregelen die ervoor zorgen dat de werksfeer wat betreft de categorisatie verbeterd. De Wikischim verbieden zich met categoriseren bezig te houden lijkt me niet nodig, aangezien ik van mening ben dat De Wikischim wel met goede bedoelingen bezig is, maar dat het resultaat van zijn inspanningen helaas vaak averechts is.

Ik wil daarom de volgende maatregelen voorstellen:

1. De Wikischim te verplichten om wijzigingen aan categorieën waarmee twee of meer artikelen en/of categorieën gemoeid zijn vooraf voor te leggen aan de gemeenschap door in het categoriecafé uit te leggen wat hij denkt dat er verbeterd moet worden. En in het geval dit een onderwerp betreft met een eigen overlegruimte (zoals het sportcafé) ook daar een melding te maken met verwijzing naar het categoriecafé.

2. De Wikischim te verplichten daarbij een duidelijk plan te maken van de toekomstige categoriestructuur zodat daar vooraf over wordt nagedacht, anderen verbeteringen kunnen aandragen en eventuele fouten worden opgemerkt voordat wijzigingen plaatsvinden.

3. De Wikischim te verplichten zich vooraf in te lezen in de onderwerpen waarvan hij voornemens is om de categorieën te wijzigen.

4. De Wikischim te verbieden om deze wijzigingen door te voeren zolang daar geen meerderheid voor is (hoe groot die meerderheid of het aantal voorstanders moet zijn, dat laat ik aan de arbcom over)

5. De Wikischim te verbieden om aan andere categoriestructuren te werken zolang een eerder project niet is afgerond. Wanneer er een duidelijk plan ligt en men ziet dat er steun voor is in de gemeenschap, dan zal het ook makkelijker zijn om hulp van anderen te krijgen en dan gaat het argument van teveel werk niet op. Bovendien kiest de Wikischim zelf de grootte van het werk dat hij wil aanpakken.

6. De Wikischim te verbieden om kritiek te beantwoorden met op de persoon gerichte opmerkingen.

Uiteraard is het aan de arbcom om deze maatregelen indien nodig aan te passen of te vervangen.

Met vriendelijke groet, Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 22 dec 2017 00:49 (CET)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. Aangezien de Commissie vanaf 23 december met reces is (gisteren afgekondigd bij de mededelingen) zal de beslissing over aanname waarschijnlijk niet meer in dit kalenderjaar genomen worden.

De Arbitragecommissie, 22 dec 2017 05:43 (CET)


De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 10 jan 2018 09:25 (CET)

Uitspraak

Inleiding

Dit verzoek handelt over ervaren problemen rond De Wikischim en het categoriseren van pagina's. In zijn verzoek geeft LeeGer een flink aantal links om zijn stelling dat de bewerkingen van De Wikischim op dit gebied erg omstreden zijn, te onderbouwen.

De Arbitragecommissie heeft de aangedragen links en bijbehorende discussies onderzocht. Verder heeft zij aanvullend onderzoek gedaan en bij De Wikischim om wederhoor gevraagd. De Arbitragecommissie herkent zich in het beeld dat door LeeGer geschetst is. Zij merkt op dat dit bij lange na niet de eerste zaak is waarin De Wikischim een hoofdrol speelt. Sinds 2011 zijn er meerdere zaken over hem behandeld. Deze zaken wijzen steeds op dezelfde soort problemen rond De Wikischim en de analyses die de Arbitragecommissie bij de uitspraken aldaar gedaan heeft, zijn nog steeds van toepassing.

LeeGer geeft als suggestie een zestal 'op maat gemaakte' maatregelen mee. De Commissie dankt hem hiervoor, maar neemt deze niet integraal over. De maatregelen zijn erg gedetailleerd, wat het voor moderatoren lastig maakt deze te handhaven. Voorts is de Arbitragecommissie van mening dat het, na jarenlang problemen en arbitragezaken rond deze gebruiker, inmiddels tijd is voor een sterk signaal.

Maatregelen

Derhalve komt de Arbitragecommissie tot de volgende uitspraak:
Het is De Wikischim verboden om categorie-gerelateerde bewerkingen te doen. De enige uitzondering hierop is het toevoegen/aanpassen/verwijderen van categorieën aan lemma's waarvan De Wikischim tot dan toe de enige inhoudelijke bewerker is.

Met 'inhoudelijke bewerker' wordt een gebruiker bedoeld die een daadwerkelijke inhoudelijke bijdrage aan het lemma gegeven heeft. Het plakken van verbetersjablonen, verbeteren van spelfouten, aanbrengen van interne links, botwijzigingen, etc., vallen hier niet onder.

Deze maatregel is een aanvulling op, geen vervanging van, lopende uitspraken over De Wikischim. Op overtreding van deze uitspraak staat een blokkade van een week. Hierop is de verhogingsregel niet van toepassing. Na minimaal 12 maanden kan De Wikischim een gemotiveerd verzoek indienen om deze uitspraak te herzien.

De Arbitragecommissie, 5 feb 2018 18:01 (CET)