Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

De werken van Robert Prummel


De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Mijn twee blokkades


De Arbitragecommissie ontving op 4 februari 2015 van Patio (overleg | bijdragen | bloks) de volgende e-mail:

Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissieleden van de Nederlandstalige Wikipedia,

Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat ondergetekende geblokkeerd is door twee moderatoren respectievelijk OT (onbepaalde of onbeperkte tijd?) en een week.

U kunt deze desgewenst samen of elk apart behandelen.

Er is reeds beroering en overleg gaande door anderen, omdat ik dat zelf, afgezien van mijn eigen overlegpagina niet kan. Ook een blokpeiling zie ik vooralsnog niet.

Het hele euvel is volgens mij dat moderatoren elkaar 'dekken' en het bij onmin het vrijwel altijd met elkaar eens zijn ten koste van de gewone medewerkers en een blok aan hun broek krijgen met "argumenten" als sfeerverpesten. Nu is de sfeer af en toe toch al niet om over naar huis te schrijven.

Sfeerverbetering is waar we hopelijk naar steven. Grappen en andere geaccepteerde humor kunnen daar m.i. aan bijdragen. Helaas hebben we allemaal een ander soort gevoel voor humor. Heel weinig zaken zijn zo persoonlijk lijkt mij.

Ik verzoek hierbij gebruik te maken van ontsnappingsclausule(s) en coulance. Hoe dat in te kleden is geheel aan u.

Referenties afgezien van mijn OP die u vast en zeker weet te vinden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Discussie_Patio_deblokkeren

Kind regards / Vriendelijke groeten / Cordiali saluti, Klaas `Z4us` V - ook bekend als Patio

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft hier kennis van genomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij deze zaak in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 4 feb 2015 10:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 5 feb 2015 21:54 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie had het bericht van Patio aanvankelijk opgevat als een deblokkadeverzoek betreffende de door CaAl opgelegde blokkade van 1 week. Uit de verwijzing naar de ontsnappingsclausule en een OT-blok kon de Arbitragecommissie onvoldoende opmaken wat er daarin van haar gevraagd werd nu Patio geen OT-blok heeft. Pas op 16 februari heeft Patio zijn verzoek verduidelijkt op de overlegpagina van de zaak. Op dat moment had de Arbitragecommissie reeds onderstaande uitspraak over de blokkade van het account Patio opgesteld. Over de blokkade van het account ZeaForUs volgt daarom pas later een aanvulling.

Beginselen

In beginsel kan en mag iedereen bijdragen aan Wikipedia. De richtlijn Voel je vrij en ga je gang houdt kortweg in dat men zich "niet geremd moet voelen om bij te dragen, maar niet dat alles zomaar kan of mag". De richtlijn Ga uit van goede wil betekent dat "we ervan uitgaan dat gebruikers goede bedoelingen hebben en serieus bezig zijn de encyclopedie te verbeteren", maar niet dat we ons naïef moeten opstellen en tegen beter weten in onwenselijk gedrag moeten gedogen. Het bewerken van Wikipedia is geen recht maar een voorrecht. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dat voorrecht wordt benut. Als iemand de opbouw of de bescherming van het project schaadt of bedreigt, dan kan een moderator hem of haar volgens de richtlijnen voor moderatoren een bewerkingsblokkade opleggen teneinde het project te beschermen. Hierbij worden de richtlijn geen persoonlijke aanvallen en de wikiquette in acht genomen. Volgens de beheerpagina WP:NIET moet het doel van de bijdragen van een gebruiker zijn het maken en verbeteren van encyclopedieartikelen, niet het discussiëren en kletsen. Uitzonderingen zijn de kroeg en de overlegpagina's van de gebruikers, waar iets meer ruimte is om ook zaken aan de orde te stellen die slechts zijdelings met de encyclopedie van doen hebben.WP:NIET#2.4.2

Overwegingen

De blokkade van 1 week door moderator CaAl is opgelegd wegens zijn "steeds weer negatieve opmerkingen". Hierbij wordt verwezen naar de neiging van de gebruiker om "constant met alleen maar negatieve berichten" in de Kroeg bij te dragen, waardoor enkele bijdragen naar het achterkamertje zijn verplaatst. Nu zijn deze bijdragen op zichzelf niet blokwaardig, maar CaAl geeft dan ook nadrukkelijk aan dat het om een patroon van ongewenste bijdragen gaat, wat blijkt uit een aantal waarschuwingen die Patio op zijn overlegpagina heeft ontvangen. Het lijkt de Arbitragecommissie van belang dat de door Patio gemaakte opmerkingen de discussie niet verder brengen, en vaak als enig mogelijk gevolg kunnen hebben dat de discussie ontspoort en niet verder gevoerd kan worden. Op die manier bekeken, meent de Arbitragecommissie dat de opmerkingen een licht schadelijke werking voor de opbouw kunnen hebben. De Arbitragecommissie constateert dat Patio niet tot nauwelijks op de gegeven kritiek ingaat, maar wel doorgaat met het gebruiken van diverse overlegruimtes als forum in plaats van inhoudelijk overleg te plegen over de aangekaarte onderwerpen. De Kroeg, waar de gewraakte bijdragen geplaatst werden, is weliswaar een plek waar relatief veel besproken mag worden, maar dit is nog geen vrijbrief voor het maken van verstorende opmerkingen.

Diverse gebruikers hebben aangekaart dat CaAl van tevoren geen overleg heeft gepleegd met de betrokkene. De Arbitragecommissie merkt op dat de zinsnede uit de richtlijnen voor moderatoren die spreekt over overleg plegen (Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren) een advies is en dat Patio door diverse andere gebruikers al op de onwenselijkheid van zijn gedrag is gewezen. Daarnaast is Patio recentelijk twee keer eerder geblokkeerd voor zijn opmerkingen en houding. Patio kon volgens de Arbitragecommissie redelijkerwijs vermoeden dat hij voor zijn gedrag geblokkeerd zou worden, wat een logische vervolgstap is wanneer iemand waarschuwingen en kritiek negeert.

Voorlopige conclusie

De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht is opgelegd. De bewerkingen waarop eerst waarschuwingen en daarna een blokkade volgden vormen een patroon van niet-constructieve bijdragen. Wel is de commissie van mening dat het gedrag niet ernstig genoeg is om langdurige blokkades op te leggen, maar de duur van een week vormt een redelijke termijn. De onenigheid binnen de gemeenschap over deze blokkade had misschien voorkomen kunnen worden wanneer de blokkade met links naar de eerdere waarschuwingen onderbouwd was. De arbitragecommissie wil daarom de moderatoren verzoeken in het vervolg duidelijker te maken welke bijdragen en waarschuwingen aan een blokkade vooraf gaan. Verder is de commissie van mening dat Patio er verstandig aan zou doen om zich voortaan minder op de man en meer op de bal te gaan richten. De Arbitragecommissie spreekt haar hoop uit dat Patio de gegeven kritiek ter harte neemt en zijn gedrag aanpast.

De Arbitragecommissie, 17 feb 2015 10:06 (CET)

AJW en Tevergeefs


AJW (overleg | bijdragen | bloks) / Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks) - Hierbij verzoek ik u een aanvullende uitspraak te doen m.b.t. deze zaak. Betreffende gebruiker had eerst het account AJW (overleg | bijdragen | bloks) waar hij langdurig tegen verscheidene problemen mee aanliep die leidden tot diverse blokkades en arbcommaatregelen waarvan er een arbcommaatregel aangaande een van de problemen nog steeds geldt. Hierna "vertrok" de gebruiker maar bewerkte verder via het account Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks). Omdat daar gelijkaardige diverse problemen mee optraden en het gezien bewerkingen, taal, onderwerpskeuze onmiskenbaar dezelfde persoon was, heb ik deze gebruiker uitgaand van goede wil eerst vriendelijk doch dringend verzocht de AC dit te melden. Dit omdat hij onder bewerkingsbeperkingen viel gezien de uitspraak. Ik heb dit heel keurig en vriendelijk geprobeerd hier maar zonder enig resultaat anders dan dat betrokkene toegaf een nieuw account te hebben. Ook heb ik een andere gebruiker aanvullende toelichting verschaft hier op mijn overlegpagina. Recent echter plaatst de persoon ook op zijn tweede account een "vertrokken" sjabloon. Ik verzoek de arbitragecommissie omdat gebruiker gebleken niet van goede wil is, herhaald doorbewerkte via zijn vorige account ondanks het vertrokken/sjabloon en nu tegen dezelfde problemen aanloopt met het nieuwe tenminste een verbod op sokpopaccounts te geven als uitspraakaanvulling en naar verdere maatregelen te kijken dit ter uwer discretie. Dit uiteraard ter bescherming van een goede betrouwbare opbouw van de encyclopedie die in het verleden zowel inhoudelijk als als samenwerkingsproject meermalen geschaad is door betrokkene. Omdat het gezien het blokkeerlogboek niet de eerste keer is dat deze gebruiker dit soort misbruik van sokpoppen heeft gemaakt zie bijvoorbeeld hier heb ik beide accounts voor onbepaalde tijd geblokkeerd en hoop ik dat u hier naar kunt kijken. De originele account kan u mailen en via diens overlegpagina reageren zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 18 jan 2015 19:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. 18 jan 2015 20:07 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 24 jan 2015 14:30 (CET)

Aanvullende vraag door KThoelen namens de arbitragecommissie hier beantwoord. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 2 mrt 2015 10:13 (CET)
Aanvullende vraag door RonnieV namens de arbitragecommissie hier beantwoord en aangevuld. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 mrt 2015 19:48 (CET)

Opnieuw instellen maatregel De Wikischim


Beste arbitragecommissie,

In november 2011 heeft de arbitragecommissie in deze zaak aan De Wikischim onder andere de volgende maatregel opgelegd:

Aanhalingsteken openen

Indien De Wikischim gevraagd wordt om onderbouwing uit een betrouwbare bron te geven, dan dient De Wikischim dit op een zakelijke, inhoudelijke en beleefde wijze te doen, of de bijdrage waar het om gaat te verwijderen. Totdat een zodanige reactie gegeven is mag De Wikischim geen verdere bewerkingen meer doen op het artikel waarover de vraag gesteld is.

Aanhalingsteken sluiten

(Met als sanctie op overtreding een blok incl. verhogingsregel.) Deze maatregel was opgelegd met onderbouwing

Aanhalingsteken openen

De Wikischim mengt zich herhaaldelijk in discussies waarbij hem onder andere om de verifieerbaarheid van bepaalde bijdragen gevraagd wordt. In plaats van direct de gevraagde onderbouwing uit betrouwbare bronnen te geven, gaat hij regelmatig met de vraagstellers in discussie over de noodzaak en de wijze van onderbouwing, de betrouwbaarheid van bronnen, de mogelijke redenen waarom hem om een betrouwbare onderbouwing gevraagd wordt, en over de kwaliteiten van de persoon die de vraag heeft gesteld. Deze wijze van overleggen frustreert de betrokkenen en verstoort de opbouw van encyclopedie.

Aanhalingsteken sluiten

De looptijd van de maatregel was drie jaar; en de maatregel is dus ruim een maand geleden gestopt.

Deze week zijn er enkele flinke bewerkingsoorlogen geweest op het lemma stofdoek die in essentie neerkwamen om exact dit probleem: De Wikischim voegde teksten over stofdoeken toe zonder bronvermelding, en op de overlegpagina ontstond vervolgens discussie/een monoloog van De Wikischim over de wensbaarheid van dergelijke bronnen op dat lemma. Dit was de aanleiding tot een tijdelijke beveiliging van het lemma en verhitte discussies waar uiteindelijk meerdere gebruikers bij geblokkeerd raakten (zie o.a. 1, 2, 3). (Die blokkades zijn natuurlijk niet De Wikischim direct aan te rekenen; maar had hij zich anders opgesteld, dan was het allemaal anders gelopen.)

Dit is op zich zonder arbcomuitspraak op te lossen: wanneer De Wikischim een BWO start, kan hij een blokkade (+verhogingsregel) krijgen. Deze aanpak leidt echter tot (a) veel onnodige edits op de artikelen en (b) veel frustratie bij medegebruikers. Volgens mij kunnen deze beide punten eenvoudig verbeterd (niet 100% opgelost; maar wel verbeterd) worden wanneer bovengenoemde uitspraak weer van kracht is.

Mijn verzoek is dus of de arbitragecommissie de uitspraak weer van kracht wil maken; danwel een andere maatregel kan nemen die de problemen rond deze gebruiker kan verlichten. (NB: deze uitspraak bevatte twee maatregelen. Ik heb hierboven alleen maatregel 2 geciteerd, omdat het mijn indruk is dat rond de eerste maatregel momenteel geen problemen zijn. Mijn verzoek gaat dus specifiek om het van kracht maken van de tweede maatregel.)

Met vriendelijke groet, CaAl (overleg) 6 jan 2015 09:55 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 6 jan 2015 11:09 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:14 (CET)

Commentaar

Ik weerspreek pertinent de beschuldiging dat ik onverifieerbare en/of onjuiste informatie aan artikelen zou toevoegen, de suggestie die hierboven door de indiener wordt gewekt. Wie mijn edits maar even nakijkt kan zo zien hoe het in werkelijkheid zit. Nu deze zaak is aangenomen hoop ik dat dit serieus mee in overweging wordt genomen. De Wikischim (overleg) 7 jan 2015 09:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:33 (CET)
Op persoonlijke titel: de overlegpagina van deze zaak wordt evenzeer nauwlettend in de gaten gehouden, De Wikischim. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 7 jan 2015 09:33 (CET)

Verzoek tot deblokkade Richardkiwi


De Arbitragecommissie heeft op 11 december 2014 van Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 2 december 2014 voor de tweede keer geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. Omwille van de privacy van de indiener wordt het verzoek niet gepubliceerd.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 17 dec 2014 19:42 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.


Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade verzoek: Abigor


De Arbitragecommissie ontving op 15 februari 2015 per e-mail het volgende verzoek van de onbepaald geblokkeerde gebruiker Abigor:

Aanhalingsteken openen

Beste Arbcom,

Via deze weg zou ik u willen verzoeken om het account Abigor op de Nederlandstalige Wikipedia te deblokkeren. Hiermee komt de mogelijkheid vrij om weer foto's toe te voegen op Wikipedia.

In 2010 is mijn account geblokkeerd vanwege sokpop misbruik en privacy schending, ik wil hierbij aangeven dat mijn inziens de "straf" wel lang genoeg geduurd heeft, en het aanhouden van de blokkade niet het doel van Wikipedia bijhoudt. In andere soortgelijke zaken zijn de blokkades ook na 2 tot 4 jaar weer omgezet naar een eigen account.

Ik ben persoonlijk van mening dat deze zaak hoewel lichtelijk terecht ook zeer uit zijn verband is getrokken. Mede doordat er dingen bijgehaald zijn om het te verergenen. Hieronder een paar punten:

 • Ik zou het account WikiLinkBot hebben aangemaakt op Wikipedia om privacy te schenden van een gebruiker en voor blokontduiking. Hierna is het acount ineens eigendom geworden van de gebruiker waarvan de privacy geschonden is (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:WikiLinkBot). Het feit dat de gebruiker nu ineens zegt dat het zijn account is, maakt het ook gelijk zo dat het niet mijn account kan zijn geweest.
 • Het account Dirt Diver is van mij en is vooral bedoeld geweest om een frisse start te maken op alle websites behalve de Nederlandse Wikipedia. Voor zover ik weet heeft deze daar ook nooit edits gedaan, van blokontduiking kan dan ook geen spraken zijn. Het feit dat de bot die ik gemaakt had tegen globale regels zouzijn vind ik nog steeds vreemd, omdat

er op dit moment nog steeds andere bots actief zijn die dezelfde code gebruiken.

 • De grote lijst van sokpoppen die eerder aangegeven zijn die de blokkade van onbepaalde tijden zouden rechtvaardigen staan nu ook aangegeven als oude accounts veroorzaakt door naamveranderingen of bots-accounts. Hiermee blijft het aantal sokpop accounts steken op 1 namelijk: Gebruiker: Delay. Deze gebruiker heeft nooit slechte bewerkingen gedaan en is zelfs herhaaldelijk bedankt voor de inzet op Wikipedia. Dit account zou dus de goede wil aantonen.

Hierbij zou ik de Arbcom dan ook het volgende willen verzoeken, dit zijn los staande verzoeken, en ik hoop dat u ze 1 voor 1 zou willen behandelen:

 1. Het deblokkeren van het account Abigor nu deze een blokkade uitgezeten heeft van 4.5 jaar.
 2. Het leegmaken van de overlegpagina van: <gebruikersnaam waarin persoonlijke gegevens voorkomen weggelaten>. Deze informatie wordt geindexeerd door Google en geeft schade.
 3. Ik heb geen enkel probleem op het moment dat u een contact-verbod opleg met de gebruikers in het privancy schandaal.

Ik zou als laatste nog wel willen benadrukken dat de CU's op Meta hebben aangegeven dat de complete privacy schending accounts die gelocked zijn niet aan mij gekoppeld kunnen worden en gemaakt zijn met een proxy. Ik ontken nog steeds elke betrokkenheid aan het aanmaken van de accounts.

Met immer vriendelijke groet,

<naam betrokkene>

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.

Ten aanzien van vraag 2 kan de Arbitragecommissie alvast aangeven dat de pagina niet geïndexeerd wordt door Google, omdat het blockmsg-sjabloon een NOINDEX-metatag in de code van de pagina laat opnemen.

De Arbitragecommissie, 17 feb 2015 23:28 (CET)

Uitspraak

Abigor (overleg | bijdragen | bloks) werd op 14 december 2010 voor de eerste keer voor onbepaalde tijd geblokkeerd, met als reden "Privacyschending, importeren problemen van buiten". Deze blokkade werd in de uitspraak van de Arbitragecommissie van 15 maart 2011 vastgesteld op negen maanden en zou derhalve aflopen op 14 september 2011. Op 1 juni 2011 werd deze blokkade alsnog omgezet in een blokkade voor onbepaalde tijd, omdat was vastgesteld dat Abigor door misbruik van sokpoppen opnieuw andermans privégegevens geopenbaard had (zie ook nl:Overleg gebruiker:Abigor/blockmsg). In reactie op een verzoek tot verduidelijking over de aard van deze blokkade deed de Arbitragecommissie opnieuw uitspraak op 4 augustus 2011. In deze uitspraak werd vastgelegd dat Abigor voor onbepaalde tijd geblokkeerd bleef en dat pas na vijf jaar gebruik van de ontsnappingsclausule kon worden gemaakt.

In de voorliggende zaak vraagt Abigor de Arbitragecommissie twee dingen:

 1. Deblokkade van het account Abigor (overleg | bijdragen | bloks)
 2. Het leegmaken van de overlegpagina van een ander account dat mogelijk schade kan berokkenen aan de persoon achter de gebruiker.

De derde "vraag" beschouwt de Arbitragecommissie als een toezegging van Abigor in geval van een deblokkade, en zij ziet zich dan ook niet genoodzaakt hierop in te gaan.

Op de tweede vraag heeft de Arbitragecommissie bij aanname van het verzoek reeds geantwoord: deze pagina wordt niet meer door Google geïndexeerd.

De Arbitragecommissie heeft zich derhalve enkel gebogen over de mogelijkheid van een eventuele deblokkade van Abigor.

Beginselen

Gebruikers zijn te allen tijde gebonden aan de gebruikersvoorwaarden (ToU) en de richtlijnen van de Nederlandstalige Wikipedia. Als iemand de opbouw of de bescherming van het project schaadt of bedreigt, dan kan een moderator hem of haar volgens de richtlijnen voor moderatoren een bewerkingsblokkade opleggen teneinde het project te beschermen. Acties die het gevoel van veiligheid en anonimiteit van andere gebruikers aantasten behoren tot de meest grove verstoringen van de samenwerking en opbouw van het project. Zulke acties zijn onder andere stalken en bedreigen van medegebruikers, het openbaar maken van privégegevens en het verspreiden van misleidende informatie.ToU, art. 4.1, 4.2, 4.3 Als eenmaal een blokkade is opgelegd, en de gebruiker ontduikt deze blokkade door gebruik te maken van een sokpop (alternatief account), resulteert dit in een blokkade van onbepaalde duur.WP:SPM

De beslissingen van de Arbitragecommissie zijn in principe definitief en bindend. Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in het geval van gewijzigde omstandigheden, de beslissing terugdraaien of wijzigen.WP:AC/R, art. 6.6, 5.11

Overwegingen

De uitspraak van de Arbitragecommissie van 4 augustus 2011 maakte in Abigors blokkade onderscheid tussen de eerste vijf jaar (tot 4 augustus 2016), die gezien dient te worden als opgelegd op grond van de uitspraak van 15 maart 2011, en een daarop volgende onbepaalde periode, die gezien dient te worden als een reguliere blokkade opgelegd wegens sokpopmisbruik.

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, kan de Arbitragecommissie de beslissing/uitspraak bij gewijzigde omstandigheden aanpassen of terugdraaien. De Arbitragecommissie is van mening dat een periode van vier jaar tussen de vorige uitspraak en deze uitspraak voldoende is om te onderzoeken of er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

Abigor is van mening dat zijn "straf" lang genoeg geduurd heeft en onderbouwt dit door er op te wijzen dat in "andere soortgelijke zaken [...] de blokkades ook na 2 tot 4 jaar weer omgezet [zijn] naar een eigen account." De Arbitragecommissie is echter van mening dat de aangebrachte zaak en situatie uniek zijn vanwege de omvang van het probleem, en dat er niet kan worden vergeleken met "soortgelijke" zaken.

Abigor geeft in zijn verzoek zelf aan dat hij minstens één sokpopaccount heeft, namelijk Delay (overleg | bijdragen | bloks). Deze gebruiker was actief in de periode waarin Abigor (overleg | bijdragen | bloks) geblokkeerd was (i.e. 14 december 2010 - 1 juni 2011). In de ogen van de Arbitragecommissie is er geen twijfel mogelijk rond de blokkadereden en zij bevestigt dat deze blokkade terecht is opgelegd. Wat betreft de "verzachtende omstandigheden" die door Abigor worden aangegeven rond het account Delay, is de Arbitragecommissie van mening dat de observatie van Abigor terecht is. Echter, vanwege de geschiedenis rond Abigor, de verschillende blokkades en het sokpopmisbruik, beschouwt zij dit niet als voldoende om een deblokkade te verantwoorden.

De Arbitragecommissie wil erop wijzen dat uit haar archief blijkt, dat informatie die Abigor de commissie in het verleden heeft overhandigd, niet altijd strookt met informatie die hij rondom het huidige verzoek aan de commissie gestuurd heeft. Ook bestaat er discrepantie tussen informatie die Abigor recent aan de commissie gestuurd heeft, en informatie die door anderen aan de commissie is overhandigd. De commissie kan uit deze discrepantie slechts concluderen dat Abigor geen volledige openheid van zaken geeft en de geloofwaardigheid van zijn verklaringen daarmee ernstig ondermijnt.

De Arbitragecommissie heeft bij de behandeling van deze zaak veel materiaal meegewogen dat zich niet leent voor publicatie. Dit materiaal toont duidelijk aan dat Abigor met zijn acties de veilige en anonieme werkomgeving op Wikipedia dermate in gevaar heeft gebracht, dat van een zware verstoring van de opbouw kan worden gesproken. Daarnaast is het persoonlijke vertrouwen tussen Abigor en een aantal gebruikers van dit project dermate geschonden, dat het onaannemelijk is dat hij in onze gemeenschap op dit moment normaal kan functioneren.

Deze overwegingen in ogenschouw genomen, ziet de Arbitragecommissie geen reden haar eerdere uitspraken aan te passen. Naar de geest van de toenmalige uitspraak, legt de Arbitragecommissie wel nog een extra restrictie op rond het indienen van verzoeken door Abigor.

Conclusies

De uitspraken van 15 maart 2011 en 4 augustus 2011 blijven onverminderd van kracht:

 • Abigor (overleg | bijdragen | bloks) blijft geblokkeerd voor onbepaalde tijd, daar deze blokkade terecht werd opgelegd;
 • Abigor mag ten vroegste weer gebruik maken van de ontsnappingsclausule op 4 augustus 2016.

Daaraan wordt toegevoegd:

 • Abigor mag pas vanaf 4 augustus 2016 opnieuw een gewoon deblokkadeverzoek (niet-zijnde een beroep op de ontsnappingsclausule) indienen. Een dergelijk verzoek vóór die tijd zal worden afgewezen.

De Arbitragecommissie, 22 mrt 2015 13:45 (CET)

Romaine, Stratoprutser en Sjablonen


Hallo, Ik ben al een tijdje bezig met het toevoegen van onder andere TemplateData aan sjablonen. Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) [1][2][3] teruggedraaid door Gebruiker:Romaine. Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt, ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren, of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen, maar tot op heden ontvang ik geen antwoord. Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen en ik ben opmerkingen in de trant van "blijf van de sjablonen af" zat. Ik wil u dus vragen of u zich kunt buigen over mijn recente bijdragen aan sjablonen, en of u aan kunt geven of deze de toets der kritiek kunnen doorstaan, deze voor verbetering vatbaar zijn (en of dit dan gepaard zou moeten gaan met enig overleg) of zonder commentaar teruggedraaid dienen te worden. Vriendelijk bedankt. Stratoprutser (overleg) 1 dec 2014 00:30 (CET)


Geachte arbitragecommissie,
Sinds de visuele tekstverwerker op nl-wiki geïntroduceerd is, worden steeds meer sjablonen voorzien van TemplateData om met de visuele tekstverwerker sjablonen te kunnen invoegen. Deze TemplateData-toevoegingen zijn noodzaak, omdat de visuele tekstverwerker anders niet met een sjabloon kan omgaan. De code van de TemplateData is erg gevoelig voor fouten en onjuistheden, waarbij die fouten en onjuistheden vaak ongemerkt toegepast worden door gebruikers in artikelen, zonder dat men dit door heeft. Daarom is het noodzaak dat de toevoeging van TemplateData op sjablonen precies gebeurt zonder fouten en andere onjuistheden.
 
Diverse gebruikers voegen TemplateData sinds 2013 toe en dat gaat vrijwel altijd goed. Helaas vormt Stratoprutser hierop een uitzondering. Ik overdrijf niet, vrijwel iedere toevoeging van TemplateData van zijn hand (sinds 2013) die ik gezien en gecontroleerd heb bevatte een of meerdere fouten of onjuistheden. Hij is sinds 2013 hierop door diverse gebruikers aangesproken en er is meerdere keren door meerdere gebruikers geprobeerd hem dit uit te leggen, op zijn overlegpagina en elders. Helaas blijft hij niet begrijpen wat hij fout doet, maar gaat toch stug door en hem is daarom door diverse gebruikers gevraagd om hier dan maar mee te stoppen. Dat weigert hij. In plaats daarvan gaat hij onverminderd door met het toevoegen van TemplateData op sjablonen, tot ergernis van diverse gebruikers (waaronder ikzelf) die de sjablonen graag zonder fouten en zonder problemen willen houden.
 
In eerste instantie heb ik geprobeerd om het tempo van Stratoprutser bij te houden en op alle sjablonen waar TemplateData is toegevoegd deze te checken op correctheid en juistheid en waar nodig te verbeteren. Maar dat is bijna niet vol te houden. De omvang van zijn bewerkingen in sjablonen in combinatie met de gedetailleerdheid waarop gecheckt moet worden of de TemplateData correct is ingevoegd, maakt het uitermate tijdrovend werk. (Met sommige sjablonen zelfs 3 uur.)
 
Ik heb meermaals op diverse plekken geprobeerd om Stratoprutser uit te leggen wat er mis gaat in zijn bewerkingen. Daarnaast zijn ook mijn correcties in de TemplateData leerzaam om te kijken wat er dan fout is gegaan. Als ik een alias weghaal, als ik het type wijzig, als ik required ergens weghaal, of als ik wat dan ook wijzig dan kan een gebruiker dat bekijken en zich afvragen wat daar fout aan is. Als een wijziging niet wordt begrepen kan er gekeken worden in de sjablooncode of daar een alias wel staat, of een parameter daar wel verplicht gesteld wordt, of kijk in de documentatie van TermplateData om te zien hoe het zit met de types en andere zaken. En als iemand er dan niet uitkomt verneem ik die vraag graag op mijn overlegpagina. Ik kijk naar een bewerking en check of die klopt met de instellingen van het sjabloon en met de documentatie op MediaWiki met uitleg over hoe de TemplateData gebruikt dient te worden. Als dat niet klopt, corrigeer ik dat of draai ik het terug. Ik draai in principe nooit zonder specifieke reden terug.
 
Recentelijk was ik druk doende ben met andere dingen (o.a. [8][9]) en ontbrak het me aan tijd om de vele bewerkingen te checken op fouten en problemen. Omdat vrijwel iedere toevoeging van TemplateData door Stratoprutser fouten of andere onjuistheden introduceert, wordt de kwaliteit hierdoor steeds weer verslechterd. Ik vind dat iemand dan beter zich kan richten op iets anders, zoals het werken aan artikelen, dan continu andere gebruikers op te zadelen met bergen extra werk. Omdat het toevoegen van TemplateData een secuur werkje is en foutloos moet gebeuren, helpt het niet als iemand vrijwel iedere keer fouten en onjuistheden introduceert. Het kost dan meer tijd om een toevoeging te controleren dan om de TemplateData zelf met een tool te maken en toe te voegen. Daarom heb ik geadviseerd aan een medegebruiker om de TemplateData-toevoegingen van Stratoprutser terug te draaien, zodat er geen fouten in de sjablonen geïntroduceerd worden en andere gebruikers de kans krijgen dit wel foutloos te doen.
 
Verder wil ik toevoegen dat een heel team aan gebruikers sinds 2008 bezig is geweest om de sjabloonnaamruimte op te schonen van fouten, onjuistheden en problemen. Graag houden we de sjabloonnaamruimte zo goed als schoon van fouten en problemen, ook ten aanzien van de TemplateData, omdat de effecten uiteindelijk op tientallen tot tienduizenden artikelen effect hebben.
 
Allereerst de links die Stratoprutser hierboven geeft:
 • [1]: a) een url kan geen "line" zijn, b) "suggested": true was ten onrechte weggehaald bij een parameter die standaard veelvuldig gebruikt wordt (daarvoor is suggested juist!), c) de "autovalue": met subst werkt op bepaalde plekken bij gebruik van dit sjabloon niet en kan dus niet gebruikt worden, d) "default": is onjuist omdat dit dan onbedoeld ingevuld wordt en alleen het formaat ingevuld dient te worden als het iets anders is dan html, e) "type": "date", kan niet gebruikt worden hier omdat "date" alleen gebruikt dient te worden voor het ISO 8601-formaat en de meeste gebruikers het voluit uitschrijven als "1 december 2014".
 • [2]: a) "description": een uitgebreidere tekst verdient aanbeveling omdat gebruikers bij gebruik van de visuele tekstverwerker de sjabloonpagina niet lezen, tevens moeten begrippen als "niet encyclopedisch" beter vermeden worden als eerste verwoording voor nieuwe gebruikers. b) parameter 1 is niet vereist en moet ook niet "required" tonen, c) het 3x weghalen van de "description" zorgt er voor dat basale uitleg verdwenen was, d) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData verkeerd ging: op alle artikelen waar dit sjabloon werd ingevoegd kwam TemplateData te staan en het was niet volledig ingevuld. De bewerkingssamenvatting zegt dat de bewerking een test is, dit is een sjabloon dat veel gebruikt wordt, testen hoort niet op de sjabloonpagina zelf plaats te vinden. (Gelukkig herstelde Stratoprutser het eerstgenoemde mankement vrij snel, maar stond nog niet op de goede plek.)
  • Een latere bewerking van Stratoprutser gaat opnieuw fout: a) "TD"? b) "description": geeft onvoldoende informatie in krom Nederlands en onduidelijk voor nieuwelingen, onbegrijpelijk waarom de eerdere omschrijving in de header weggehaald werd, c) bij "1" is "Reden" als alias echt fout, er is geen alias voor "1", d) "description" bevat geen description van die parameter (wat de bedoeling is), maar van het gehele sjabloon, terwijl dat daar niet hoort, e) bij "1" de combinatie van "suggested": true, met "required": true is fout, f) "required": true is parameter 1 trouwens niet, g) bij "2" is "Jaar" fout want "2" heeft helemaal geen alias, idem bij "3" en "4", h) 3x geeft "description" onvolledige informatie, i) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig. Er was te veel fout aan deze toevoeging en heb die dan ook teruggedraaid. In de bewerking erna heb ik de correcte TemplateData ingevoegd.
 • [3]: a) "required": true, is onjuist, parameter is niet verplicht, b) enkel "description": "Jaar", is onvolledige informatie en zet gebruikers op het verkeerde been, c) "CURRENTYEAR" is het verkeerde magische woord, "CURRENTMONTH" en "CURRENTDAY" zijn ook verkeerd, tevens overbodig, d) twijfelachtig om zowel "default" als "autovalue" te gebruiken.
  • Merk bij dit sjabloon tevens op dat de oorspronkelijke toevoeging van TemplateData nog erger was (zie bv wat er staat achter "description"). Die heb ik eerst teruggedraaid en daarna heb ik de correcte TemplateData toegevoegd.
 • [4] een bericht op mijn overlegpagina van 28 november waar ik tot op heden nog geen tijd voor heb gehad te reageren. Op 28 november organiseerde ik een edit-a-thon in Gent en was pas zeer laat thuis, op 29 november organiseerde ik een edit-a-thon in Amsterdam, waarvan ik pas laat thuis was. Ook 30 november was ik pas later in de avond achter mijn computer. Tussendoor heb ik alleen een serie opgelost op verzoek van een medegebruiker en ander kleinschalig spul, zonder tijd te hebben uitgebreid te reageren. Maar om op zijn vraag te antwoorden: Ja, dat kan ik toelichten (als hij me de tijd er voor geeft, hij introduceert sneller fouten en onjuistheden dan ik repareren en uitleggen kan). Bij deze mijn uitleg:
  • "description" is onjuist en het helpt gebruikers zonder sjabloonkennis niet
  • "plaatsnaam" is geen alias van "naam"
  • "label": "Plaatsnaam", is onjuist omdat deze infobox niet enkel voor plaatsnamen is
  • "area" is een gebiedsnaam en niet "type": "number"
  • "inwoners" vereist noodzakelijke uitleg in verband met array-sjablonen, ontbreekt! "number" is trouwens ook incorrect, al zou je dat mogelijk niet denken, er kan namelijk meer ingevuld worden dan enkel een getal.
  • "census" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "km2" vereist een omschrijving en de noodzakelijke vermelding van aliasen ontbreekt
  • "hoogte" is geen alias van "hoogteligging", "type": "line" moet number zijn
  • "type": "line" in "caption" moet string zijn
  • "lat_deg" heeft geen alias met de naam "latitudeGraden"
  • En dit lijstje van problemen gaat nog een end door... Bedenk wel dat dit sjabloon op meer dan 138.000 pagina's gebruikt wordt en op al die pagina's verkeerde instructies geeft.
 • [5]: is vrijwel hetzelfde bericht als [4] maar dan op een andere plek. Zie uitleg hierboven.
 • [6]: verwijzen naar dit bericht en zeggen dat "anderen hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht" is mijn inziens framing, nergens in dat bericht wordt mij direct om feedback gevraagd. Verder worden er in dat gelinkte bericht dingen beschreven zonder dat de auteur zich eerst verdiept heeft in de situatie, na meer dan een jaar tijd heeft Stratoprutser na meerdere uitleggen op tal van plekken het nog steeds niet begrepen en heeft hij het nog steeds niet onder de knie.
  • Allereerst, in de discussie rond het verzoek om TemplateData aan een beveiligd sjabloon zijn er twee discussies die er door elkaar gelopen hebben: enerzijds de wenselijkheid, anderzijds de correctheid/foutloosheid. Allereerst de wenselijkheid, die is mijn inziens afdoende besproken met deze peiling, er is geen keus. De ontwikkelaars hebben dit bedacht en dus moet TemplateData gebruikt worden vanwege de visuele tekstverwerker. Ten tweede de foutloosheid, de voorgestelde TemplateData was niet foutloos. Voor de rest heb ik met dit bericht het denk ik voldoende uitgelegd.
  • [7]: Een bericht van een gebruiker die blijkbaar niet snapt welke fouten en onjuistheden er ingeslopen heeft en in plaats dan te vragen wat er niet aan klopt, maar terug gaat draaien en hier komt aanzetten met een persoonlijke aanval. Er kan natuurlijk ergens een verschil van inzicht over bestaan, maar dan kan dat besproken worden met inhoudelijke argumenten.[10] Een voorbeeld van een terugdraaiing door deze gebruiker is deze. De bewerkingssamenvatting geeft al aan dat hij het onvoldoende begrijpt: "ziet er bovendien uit als verbetering", maar het is geen verbetering. Zie voor uitleg waarom deze bewerking geen verbetering is mijn uitleg hierboven bij [3].
 
Ten aanzien van de zinnen in dit arbitrageverzoek:
 • "Nu worden veel van mijn bewerkingen zonder noemenswaardig inhoudelijk commentaar (vaak wel met pejoratief bewerkingscommentaar) teruggedraaid door Gebruiker:Romaine." -> Allereerst, Stratoprutser doet af en toe ook bewerkingen in de hoofdnaamruimte, de bewerkingen waar hij hier naar verwijst betreffen de sjabloonnaamruimte. Daar draai ik zijn wijzigingen terug wegens fouten en andere problemen. Ten tweede, hij verwijst naar mijn bewoordingen als "geklooi" en "gerotzooi". Met de omvangrijkheid van zijn bewerkingen en de daarin voorkomende fouten en onjuistheden kan ik het in mijn taalgebruik enkel als zodanig benoemen. Als ik er zo op terugkijk kan ik me voorstellen dat het niet aangenaam overkomt, het was in ieder geval niet mijn bedoeling om pejoratief over te komen, maar om aan te geven dat herstelling nodig was omdat er te veel was aangerommeld. Ik zal proberen deze woorden in de toekomst te vermijden. Ten derde is het ondoenlijk om alle problemen op te sommen en uit te leggen in de bewerkingssamenvatting, veels te veel. Verder is het thans ondoenlijk om voor de gehele serie bewerkingen van zijn hand op zijn overlegpagina uitleg te geven, te veel sjabloonbewerkingen en te veel fouten en problemen per bewerking. Hij verdiept zich onvoldoende in TemplateData en verdiept zich onvoldoende in het sjabloon, om de TemplateData op correcte wijze toe te kunnen voegen.
 • "Ik [4][5] en anderen [6][7] hebben deze gebruiker herhaaldelijk om inhoudelijke feedback verzocht, opdat het samenwerken beter verloopt" -> Behalve van de afgelopen dagen (de voorbije dagen was ik beperkt aanwezig), heb ik alle vragen die ik kreeg over deze bewerkingen zo goed als mogelijk trachten te antwoorden. Tot op heden heeft Stratoprutser dit jaar slechts één keer op mijn overlegpagina verduidelijking gevraagd en dat was twee dagen terug op 28 november, zoals aangegeven is die nog niet beantwoord vanwege mijn beperkte aanwezigheid de voorbije dagen en de omvangrijkheid van de problemen in die bewerking. Dat bericht ga ik zo beantwoorden. Voor de rest verneem ik graag welke vragen op welke plek ik niet beantwoord zou hebben, ik heb de afgelopen dagen nauwelijks gezien wat er besproken is en of er iemand iets aan mij gevraagd heeft. Ik probeer alle vragen consequent te beantwoorden.
 • "ik mijn werk aan sjablonen kan verbeteren" -> Er is op meerdere pagina's uitleg gegeven, maar dat heeft niet geleid tot een structurele verbetering. Ook de omvangrijkheid van wat er fout gaat in zijn bewerkingen maakt moedeloos. Na meer dan een jaar zijn bewerkingen in de sjabloonnaamruimte gezien te hebben kan ik enkel concluderen dat hij te weinig kennis heeft van hoe sjablonen werken om er goed mee om te gaan en dat hij onvoldoende kennis heeft van TemplateData om dit correct in te voegen. Daarom ook dit verzoek, waarop deze reactie kwam.
 • "of op zijn minst aan deze gebruiker's standaarden kan voldoen" -> Een alias voor een parameter die geen alias heeft is een fout. Een verkeerd type meegeven is een fout. Een omschrijving van het gehele sjabloon opgeven bij een individuele parameter is een fout. Een parameter required maken terwijl die niet required is, is fout. TemplateData is enkel voor sjablonen, het invoegen in artikelen zelf is fout. Parameters opgeven die niet bestaan is fout. Enzovoorts.
 • "maar tot op heden ontvang ik geen antwoord" -> Iedere keer dat je mij gevraagd hebt wat er fout ging heb ik dat trachten aan te geven. Er zijn talloze gebruikers die mij gewoon vragen als er iets onduidelijk is, en die beantwoord ik gewoon.
 • "Ik heb weinig zin om telkens de zwarte piet toegespeeld te krijgen" -> Het doel van andere gebruikers is niet om hem de zwarte piet toe te spelen, maar om de kwaliteit van Wikipedia te bewaken, inclusief die van sjablonen. Op het moment dat het daar fout gaat, heeft dit vaak effect op duizenden artikelen tegelijk. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid en bewustzijn van de gevolgen. Een foutje maken kan gebeuren, maar het is iedere keer raak als hij sjablonen wijzigt, sorry, maar dat kan niet zo doorgaan. Dan is het niet vreemd als er gebruikers reageren in de trant van "blijf van de sjablonen af".
 • Verder wil ik aangeven dat het me opvalt dat in dit verzoek Stratoprutser enkel in mijn richting wijst, terwijl hij juist de voorbije dagen in conflict is gekomen met andere gebruikers die tegen dezelfde problemen aanlopen met Stratoprutser. Verder wees ik in mijn bericht van 27 juli 2013 er al op dat hij mijn naam steeds weer nodig vindt te noemen en op tal van onnodige plekken er denkt bij te moeten slepen, met te veel op de persoon spelen. Het is te vaak de ander die het volgens hem verkeerd doet, zonder echt te kijken naar de eigen bewerkingen wat daarin niet goed gaat. Mijn vraag is nog steeds: Wanneer stopt Stratoprutser met het steeds weer toevoegen van fouten en begint hij de kritiek op zijn bewerkingen serieus te nemen?
 
Verder nog een aantal van de vele probleembewerkingen op sjablonen:
 • Voorbeeld 1: hier voegt hij via een afwijkende constructie TemplateData toe waarbij er TemplateData op duizenden artikelen werd ingevoegd. Dit sjabloon wordt meer dan 8000 keer gebruikt.
 • Voorbeeld 2: hier voegt hij TemplateData toe op de verkeerde plek: TemplateData kwam terecht in alle artikelen die deze infobox gebruiken.
 • Voorbeeld 3: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "required": true, kan niet tegelijk gebruikt worden met "suggested": true, c) "afbeelding" heeft foutief "type": "line" terwijl het "type": "wiki-file-name", moet zijn, d) "afbeelding" heeft geen alias "afb", e) "Wetenschappelijke naam" er bestaat geen parameter met deze naam, f) tig keer een alias toegevoegd die geen alias is van die parameter.
 • Voorbeeld 4: a) "description" geeft geen relevante informatie op die plek, b) "type": moet absoluut niet met "default": "dier" of "autovalue": "dier" ingevuld worden, wordt door Taxobox juist zelf geregeld, c) in "status": ontbreekt cruciale info, d) "afbeelding" is geen type line, e) "rijk" moet helemaal niet ingevuld worden, f) idem "stam", g) idem "klasse" (deze 3 fouten geven aan dat het sjabloon niet begrepen is), h) "datum onderorde" heeft verkeerde type (de documentatie van TemplateData is onvoldoende geraadpleegd), g) "datum infraorde" idem, en diverse data meer met zelfde probleem, h) "taxon" er moet hier juist geen default/autovalue opgegeven worden, i) "afbeelding2" heeft helemaal geen alias met de naam "afbeeldingII", en nog een serie meer fouten en onjuistheden.
 • En zo zijn er diverse sjablonen meer waarin er dit jaar en vorig jaar fouten en andere onjuistheden ingevoegd zijn.
Als er onduidelijkheden zijn over waarom ik een bewerking heb teruggedraaid, waarom ik een correctie uitgevoerd heb of wat er fout is aan bepaalde toevoegingen, licht ik die graag toe. Romaine 1 dec 2014 06:18 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 1 dec 2014 10:08 (CET)

Reactie arbitragecommissie

Voordat de Arbitragecommissie besluit over een eventuele behandeling van deze zaak wil zij Stratoprutser de gelegenheid geven zijn/haar verzoek te verduidelijken. In het licht van artikel 1.4 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen of hij/zij een uitspraak over een conflict verwacht, of een beoordeling van zijn/haar inhoudelijke bijdragen aan sjablonen. In het licht van artikel 5.2 zou de commissie graag van Stratoprutser vernemen welke stappen hij/zij nog bereid is te zetten om het conflict zelf op te lossen, alsook of de nieuwe discussie en de daarin door Romaine gegeven verduidelijking voldoende zijn om tot een oplossing te komen.

Indien een verduidelijking na verloop van twee weken uitblijft, zal de commissie alleen op grond van het bovenstaande verzoek over aanname beslissen.

Hoogachtend, de arbitragecommissie 7 dec 2014 15:54 (CET)

Aanvulling op vraag

Geachte Commissie,
Met betrekking tot artikel 1.4; mijn verzoek heeft geen betrekking tot de inhoud van een artikel, en daarmee meen ik dat dit artikel (van de reglementen) niet van toepassing is.
Met betrekking tot 5.2; Mijn verzoek heb ik gedaan op 1 dec 2014 00:30 (CET). De feedback die daarna is gegeven beschouw ik als informatie die in/naar aanleiding van onderhavige procedure is toegevoegd. Mijn verzoek ging over het algemene "het recht" om (constructief) bij te dragen in de sjabloonnaamruimte, en daarbij niet zonder meer te worden teruggedraaid. Er zou geen arbitrageverzoek nodig moeten zijn om feedback gegeven.
Daarnaast doet deze feedback mij vrezen dat mijn toekomstige bijdragen aan de sjabloonnaamruimte nog steeds met meer dan de noodzakelijke grondigheid gaan worden beoordeeld, en ik zou daarom graag een uitspraak van uw commissie hebben waarin staat wat wel en niet mag.
Met betrekking tot welke stappen die ik bereid ben te zetten; de enige stap die ik zie dat mij open staat (en mij wordt aangeboden) om dit conflict te beëindigen is het stoppen met bewerken van de sjabloonnaamruimte. Ik ben niet bereid deze stap te zetten.
Ik hoop dat ik mijn verzoek zo voldoende heb verduidelijkt. In dien u nog verder vragen hebt, hoor ik dit graag.
Stratoprutser (overleg) 8 dec 2014 11:02 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van deze reactie. 8 dec 2014 11:12 (CET)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 11 dec 2014 23:52 (CET)

Uitspraak

Inleiding

De Arbitragecommissie heeft op 1 december 2014 van Stratoprutser bovenstaand verzoek ontvangen. Na op 8 december desgevraagd een nadere toelichting te hebben gekregen, heeft de commissie de zaak op 11 december 2014 in behandeling genomen. Het verzoek heeft kortweg betrekking op bewerkingen van Stratoprutser in de sjabloonnaamruimte en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan door medegebruikers, van wie Romaine bij naam wordt genoemd. Romaine heeft op 1 december 2014 een uitvoerige reactie gegeven op het verzoek van Stratoprutser, alsmede op 1 maart 2015 een uitvoerige reactie naar aanleiding van enkele vragen van de Arbitragecommissie.

Beginselen

De Arbitragecommissie is volgens de reglementen de hoogste instantie op de Nederlandstalige Wikipedia voor de behandeling van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers.artikel 1.1 Leidraad hierbij is dat dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden.1.2 De commissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van artikelen1.4 en het opstellen van nieuwe richtlijnen1.5.

Stratoprutser vraagt nadrukkelijk een oordeel over zijn/haar bewerkingen in de sjabloonnaamruimte ("Ik wil u dus vragen of u zich kunt buigen over mijn recente bijdragen aan sjablonen, en of u aan kunt geven of deze de toets der kritiek kunnen doorstaan..."). Deze wens is niet noodzakelijkerwijs in strijd met deze bepalingen. De Arbitragecommissie ziet in eerste instantie een taak voor de gemeenschap zelf.5.2 Nu verzoek(st)er hier nadrukkelijk om vraagt, zal de Arbitragecommissie hier kort op terugkomen.

Tot slot biedt 5.10 de Arbitragecommissie de mogelijkheid om, naast een aantal met name genoemde maatregelen, iedere maatregel te treffen die zij noodzakelijk acht in het belang van de encyclopedie.

Inhoudelijke beoordeling

De Arbitragecommissie ziet dat (onder anderen) Stratoprutser zich inspant om de sjablonen voor te bereiden op het gebruik van de Visual Editor (VE) door bestaande sjablonen van TemplateData te voorzien. In zijn algemeenheid is dit een goed streven. Zie ook de hulppagina Sjablonen met parameters. In de TemplateData (zie de Engelse handleiding) wordt de bedoeling van het sjabloon beschreven en worden voor alle afzonderlijke parameters die in het sjabloon kunnen worden gebruikt een aantal eigenschappen aangeduid. Om dit goed te kunnen doen, dient de beschrijver kennis te hebben van het betreffende sjabloon en bij voorkeur van het gebruik hiervan. In het verleden zijn grote stappen gemaakt om de sjablonen eenduidiger te maken en een aantal is van uitleg over de parameters voorzien, maar zeker waar dit niet het geval is, is de naam van de parameter niet altijd voldoende om veel te kunnen zeggen over het gebruik van deze parameter. Om te bepalen of een parameter verplicht is, is het vaak nodig om de code achter het sjabloon te bekijken (en te begrijpen). Het opgeven van een standaardwaarde bij een parameter maakt enerzijds dat de gebruiker van het sjabloon kan zien welk soort waarde bedoeld wordt en - bij een juiste keuze van de standaardwaarde - deze niet gewijzigd hoeft te worden, anderzijds kan dit de verkeerde indruk wekken dat hier niet van afgeweken mag worden. Daarnaast kan bij andere gebruikers (na de plaatsing van het sjabloon) de indruk ontstaan dat de opgeslagen waarde een bewuste keuze van de oorspronkelijke gebruiker betreft, waar deze in feite niet naar de waarde gekeken hoeft te hebben. Een niet ingevulde waarde is in dat opzicht duidelijker. Anderzijds worden bij een aantal sjablonen niet ingevulde waarden later alsnog met een bot ingevuld. In die gevallen zou het gebruik van standaardwaarden kunnen voorkomen dat deze waarden in afwachting van de bot oningevuld blijven. Ook kan, als dit de enige bewerking is die de bot op het betreffende artikel wil uitvoeren, een (bot)bewerking uitblijven.

In een aantal gevallen heeft de commissie gezien dat Stratoprutser mogelijkheden ziet in een sjabloon die momenteel niet voorzien zijn. Net als iedere gebruiker heeft Stratoprutser de mogelijkheid om verbeteringen in sjablonen door te voeren. Waar deze betrekking hebben op breed ingezette sjablonen en de wijziging niet-triviaal is, verdient het aanbeveling deze wijziging(en) vooraf met de gemeenschap te bespreken op de daarvoor geëigende plaatsen.

De Arbitragecommissie heeft ook gekeken naar de reacties van andere gebruikers op de bijdragen van Stratoprutser. In zijn algemeenheid ziet de Arbitragecommissie dat de gemeenschap welwillend staat tegenover de bijdragen van Stratoprutser. Wel ziet de Arbitragecommissie met enige teleurstelling, maar niet geheel onbegrijpelijk, dat een aantal leden uit de gemeenschap langzamerhand minder geneigd raakt om de bijdragen van Stratoprutser, wanneer deze onzorgvuldigheden bevatten, aan te vullen en te voorzien van een duidelijke uitleg op alle punten die verbeterd zijn. Over sommige punten is meerdere malen uitleg gegeven, maar Stratoprutser lijkt deze uitleg niet voldoende te verwerken in zijn/haar nieuwe bijdragen.

Stratoprutser is een aantal keren gewezen op de mogelijkheid om het resultaat van een bewerking te beoordelen, zonder dat het effect direct opgeslagen dient te worden en daarmee voor de gehele wiki gevolgen heeft. Ook is Stratoprutser gewezen op de mogelijkheid om (kopieën van) sjablonen naar de eigen naamruimte te halen en op die manier op een veilige wijze te experimenteren met deze sjablonen. Hiervan is onvoldoende gebruik gemaakt.

Overwegingen

Het uitwerken van de TemplateData, zodat straks alle voor directe opname in de hoofdnaamruimte bedoelde sjablonen beschikbaar zijn in de VE, is een taak die bij de gemeenschap ligt. Een aantal sjablonen is niet bedoeld om direct in een lemma gebruikt te worden, waardoor TemplateData voor deze sjablonen geen toegevoegde waarde heeft. Daarmee wil de Arbitragecommissie niet stellen dat het ongewenst is dat ook deze sjablonen van een duidelijke uitleg voorzien worden.

Bij het beoordelen van de bijdragen van de verzoeker heeft de Arbitragecommissie vast moeten stellen dat niet in alle gevallen door Stratoprutser de juiste keuzes gemaakt zijn bij het beschrijven van sjablonen. Zowel in de algemene beschrijving als in de beschrijving en uitwerking van de parameters zijn fouten aangetroffen.

Tegelijkertijd realiseert de Arbitragecommissie zich dat Wikipedia geschreven wordt door menselijke vrijwilligers. Het maken van fouten is menselijk, en dat is op zich geen reden om mensen uit te sluiten van de mogelijkheid om bij te dragen aan (delen van) dit project.

Zoals bij veel wijzigingen die op Wikipedia worden doorgevoerd, worden ook de wijzigingen in de sjablonen bekeken door andere gebruikers en op hun merites beoordeeld. De Arbitragecommissie onderschrijft het belang van deze controles in het algemeen en bij de sjablonen in het bijzonder. Een aantal sjablonen wordt op veel pagina's in deze encyclopedie gebruikt, waardoor fouten in de werking van een sjabloon ten gevolge van een wijziging tot ongewenste effecten in een groot aantal pagina's kan leiden. Fouten in de uitleg voor de VE leiden niet direct tot dergelijke effecten, omdat de VE vooralsnog door een klein deel van de gebruikers wordt gebruikt en omdat deze fouten slechts optreden op die plaatsen waar het sjabloon wordt ingevoerd of wordt bewerkt. Desalniettemin zijn ook deze fouten onwenselijk.

Het terugdraaien van bewerkingen is een van de veelgebruikte methoden op Wikipedia om een ongewenste bewerking ongedaan te maken. Deze methode is eenvoudig en snel toe te passen. Een nadeel van deze methode is dat deze niet gepaard gaat met uitleg naar de teruggedraaide bewerker. Teneinde de kwaliteit van de bijdragen te verhogen verdient het dan ook aanbeveling dat op een voor de teruggedraaide bewerker goed vindbare plaats op beleefde en zakelijke, liefst vriendelijke, wijze duidelijk uitleg wordt gegeven over het waarom van de terugdraaiing én zo mogelijk over hoe het beter kan.

Stratoprutser vraagt de Arbitragecommissie nadrukkelijk om een uitspraak te doen over wat wel en wat niet mag. Waar dit het wijzigen van bestaande sjablonen betreft, is de Arbitragecommissie van mening dat wijzigingen die duidelijk tot doel hebben de encyclopedie te verbeteren, toegestaan zijn. Wijzigingen die vallen onder BTNI zijn dat niet, wijzigingen waarmee de encyclopedie opzettelijk wordt verslechterd (vandalisme) uiteraard ook niet. Waar dit het reageren naar en/of op andere gebruikers betreft, ziet de Arbitragecommissie graag dat de medewerkers ervan uit gaan dat allen hetzelfde doel voor ogen hebben, het met elkaar schrijven van een goede encyclopedie (AGF). Voor het goed verlopen van een langdurig samenwerkingsproject is het wenselijk dat de gebruikers elkaar in hun waarde laten en proberen zo veel mogelijk het goede in de bijdragen van de ander te zien en te bevorderen. Artikel 1.5 ontneemt de Arbitragecommissie de bevoegdheid om nieuwe richtlijnen te schrijven voor Wikipedia, zodat de Arbitragecommissie geen algemene regel mag opstellen. Hiertoe zou Stratoprutser zelf een beroep op de gemeenschap kunnen doen.

Conclusie

De Arbitragecommissie ziet geen reden om Stratoprutser het recht te ontzeggen om bij te dragen aan wikipedia in het algemeen en de sjabloonnaamruimte in het bijzonder. De commissie kan niet meegaan in het verzoek van Stratoprutser om niet teruggedraaid te mogen worden. Hiervoor is terugdraaien in het algemeen een te nuttige mogelijkheid. De Arbitragecommissie zou het wel waarderen als gebruikers bij gebruik van de mogelijkheid om een of meer bewerkingen terug te draaien, in ieder geval in die gevallen waar de reden mogelijk niet evident is voor de gebruiker van wie een bewerking is teruggedraaid, een passende uitleg verstrekken of gebruik te maken van de optie Ongedaan maken waarbij er wel uitleg kan worden gegeven.

Wat betreft de door Stratoprutser aangegeven terugdraaiingen door Romaine ziet de Arbitragecommissie dat Romaine herhaaldelijk uitleg heeft verstrekt aan Stratoprutser. De uitlatingen van Romaine zijn niet altijd een toonbeeld van vriendelijkheid en soms kan de uitleg duidelijker. De Arbitragecommissie waardeert het wanneer Romaine zo veel mogelijk probeert te voorkomen dat andere gebruikers ontmoedigd raken om bij te dragen in de sjabloonnaamruimte.

Tot slot

Teneinde het gebruik van de Visuele Editor door een groter deel van de gebruikers te vergemakkelijken is het welkom wanneer zo veel mogelijk sjablonen die bedoeld zijn voor gebruik in de hoofdnaamruimte voorzien worden van TemplateData. Om dit laagdrempeliger te maken, zou het een goede zaak zijn als de gemeenschap een Nederlandstalige versie van de Engelse handleiding beschikbaar stelt aan de gebruikers die minder vaardig zijn in de Engelse taal.

De Arbitragecommissie, 19 mrt 2015 08:23 (CET)

Blokkade De Wikischim


De Arbitragecommissie ontving op 9 maart 2015 van De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks) via e-mail het volgende verzoek:

Aanhalingsteken openen

beste Arbcomleden,

ik wil jullie bij deze verzoeken de blokkade van twee weken die Josq mij vandaag heeft opgelegd zo snel mogelijk weer op te heffen omdat hier werkelijk geen enkele grond voor te vinden is, zelfs niet met een zeer sterk vergrootglas. Niets van mijn recente bewerkingen rechtvaardigt ook maar in de verste verte een blokkade. Verder geeft Josq niet eens concreet aan om welk geval precies het nu gaat. Voorts was het in het geval van gisteren Ymnes die op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Samenvoegen/201503 een van de basisregels overtrad door een samenvoegverzoek weg te halen terwijl hij de sjablonen liet staan.

ik heb verder inmiddels ook zeer ernstige twijfels aan de algehele manier waarop op Josq op Wikipedia opereert. Voor mijn gevoel is hij bezig mij en misschien ook anderen het bijdragen op Wikipedia stelselmatig onmogelijk te maken.

Met vriendelijke groet, DW

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaand verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 9 mrt 2015 17:41 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
13 mrt 2015 10:32 (CET)

Reactie Josq

Uiteraard ging het om de bewerkingsoorlog op Polder, Droogmakerij en Wikipedia:Samenvoegen/201503. Een bewerkingsoorlog is nooit te rechtvaardigen, De Wikischim had een andere oplossingsstrategie moeten kiezen, daar is hij meermalen op gewezen bij voorgaande bewerkingsoorlogen. De Wikischim is, evenals de Arbcom, op de hoogte van mijn analyses op Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Opnieuw instellen maatregel De Wikischim. Dat De Wikischim de constructieve adviezen daar negeert (maak geen bijdragen ongedaan en neem de tijd om je argumenten uiteen te zetten), en vervolgens stelt dat ik hem het bijdragen onmogelijk maakt vind ik kwalijk. Josq (overleg) 9 mrt 2015 18:05 (CET)

Uitspraak

De Wikischim voerde op 8 maart 2015 een bewerkingsoorlog op de pagina's Wikipedia:Samenvoegen/201503, Polder en Droogmakerij. Een dag later werd hij naar aanleiding hiervan door moderator Josq voor de duur van twee weken geblokkeerd. De Wikischim gaat volgens Josq "keer op keer de fout in", hetgeen tevens onderwerp is van de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Opnieuw instellen maatregel De Wikischim, die op dit moment bij de Arbitragecommissie in behandeling is. Wikipedia heeft een op discussie en consensus gebaseerd systeem waardoor conflicten en meningsverschillen kunnen worden beslecht of verholpen. De Wikischim betoogt in zijn e-mail(s) dat hij het inhoudelijk bij het rechte eind heeft. Deze kwestie gaat echter niet over de vraag wie gelijk heeft of krijgt, maar om de wijze waarop met dat vermeende gelijk of het ongelijk van de ander wordt omgegaan.

Overwegingen

Het voeren van een bewerkingsoorlog is een onaanvaardbare werkwijze die het project ontwricht en niet in dit systeem past. Een moderator kan volgens de richtlijnen voor moderatoren een blokkade opleggen teneinde het project te beschermen. Ymnes, de gebruiker met wie De Wikischim in een bewerkingsoorlog verwikkeld raakte, heeft volgens de Arbitragecommissie eveneens kwalijk gehandeld. Het stelt echter gerust dat Ymnes heeft aangegeven niet langer een bewerkingsoorlog te voeren. In het geval van De Wikischim gaat het daarentegen niet om een eenmalige of zeldzame bewerkingsoorlog. Hij is in de afgelopen maanden meerdere keren geblokkeerd geweest vanwege zijn betrokkenheid bij bewerkingsoorlogen. Hij is derhalve op de hoogte van de onwenselijkheid van deze gedragingen en toch raakt hij steeds weer verwikkeld in bewerkingsoorlogen. De vorige blokkades hebben het onwenselijke gedragspatroon niet doorbroken en daarom is de duur van de blokkades inmiddels opgelopen tot twee weken.

Blokkadeduur

Voor de beoordeling van de blokkadeduur wordt gekeken naar de toepassing van de verhogingsregel uit de richtlijnen voor moderatoren. De Arbitragecommissie heeft de serie blokkades bestudeerd die aan de huidige blokkade vooraf gingen. Zij meent dat, zonder eerdere blokkades geheel onterecht te willen verklaren, er op de blokkades van 27 november 2014 en 1 december 2014 wel iets af te dingen valt. Daarom heeft de toepassing van de verhogingsregel geleid tot een oploop van de blokkadeduur die niet langer in verhouding staat tot de veroorzaakte problemen.

Conclusie

De Arbitragecommissie is van oordeel dat de huidige blokkade terecht is opgelegd, dus deze blokkade wordt gehandhaafd. Om de snelle oploop van de duur van blokkades tegen te gaan meent de commissie dat de huidige blokkade een week zou moeten duren en dus op 16 maart 2015 om 17.01 uur (MET) zou moeten eindigen. De commissie spreekt hierbij de hoop uit dat De Wikischim zich na afloop van de blokkade voortaan op een meer betamelijke manier zal opstellen in eventuele conflictsituaties en hiermee zal omgaan op een wijze die, anders dan het voeren van bewerkingsoorlogen, past binnen het eerdergenoemde op discussie en consensus gebaseerde systeem voor de besluitvorming op Wikipedia.

De Arbitragecommissie, 15 mrt 2015 10:19 (CET)

Deblokkade van Robert Prummel


De Arbitragecommissie heeft per e-mail onderstaand verzoek ontvangen:

Geachte commissie,

Ik wens beroep aan te tekenen tegen een besluit van Mathonius om mij twee weken te schorsen.

Reden:

Mathonius verwijt dat ik een deel van een zojuist bij een verwijdersessie behouden artikel uit dat artikel, waarvan we met elkaar vonden dat het te lang en te overzichtelijk was, als afgeleid zelfstandig artikel plaatste.

Daar wil ik over opmerken dat het overnemen van een zojuist behouden tekst toch geen sabotage van Wiki kan zijn! De bedoeling, en zo vermelde ik het ook, was de discussie over een te groot onderwerp, adel in China, overzichtelijker te maken.

Ten tweede is de termijn is buitensporig.


Met vriendelijke groet,

Robert Prummel

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 17 feb 2015 23:12 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie is door Robert Prummel gevraagd zich te buigen over een blokkade met de duur van twee weken, opgelegd op 8 feb 2015 11:52 wegens het "verhinderen van de opbouw van de encyclopedie".[11] In een los hiervan ingediend verzoek is de Arbitragecommissie gevraagd een regeling in te stellen om de problemen rond het bewerkingspatroon van Robert Prummel op te lossen. De commissie zal daarom in deze uitspraak slechts op de blokkade zelf ingaan.

Beginselen

In beginsel kan en mag iedereen bijdragen aan Wikipedia. De richtlijn Voel je vrij en ga je gang houdt kortweg in dat men zich "niet geremd moet voelen om bij te dragen, maar niet dat alles zomaar kan of mag". Als iemand de opbouw of inhoud van het project schaadt of bedreigt, dan kan een moderator hem of haar volgens de richtlijnen voor moderatoren een bewerkingsblokkade opleggen teneinde het project te beschermen. De richtlijn vijf zuilen meldt dat het doel van het project het scheppen van een encyclopedie is, en geen verzameling samengeraapte informatie. Gebruikers dienen te streven naar nauwkeurigheid. Aanvullend maken pagina's als wat Wikipedia niet is en geen origineel onderzoek verder duidelijk dat niet alle inhoudelijke toevoegingen het doel een encyclopedie te scheppen dienen. Onder "origineel onderzoek" valt niet alleen het toevoegen van informatie waarvoor geen bron is, maar dient ook iedere vorm van niet-gepubliceerde analyse of synthese van gepubliceerd materiaal te worden verstaan.WP:GOO Ook wanneer er bronnen bestaan, betekent dit nog niet dat de informatie uit deze bronnen "samengeraapt" kan worden tot een artikel of passage in een artikel.

De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van artikelen.lid 1.4 De Arbitragecommissie dient als de hoogste instantie voor het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals conflicten en overtredingen van de richtlijnen.lid 1.1 Maar als overtredingen van richtlijnen of verstoringen van de opbouw tot conflicten leiden, dan is de commissie bevoegd uitspraak te doen.

Overwegingen

De moderator die de blokkade oplegde, Mathonius, verwees in zijn uitleg naar een gezamenlijk besluit dat op de pagina nl:Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel werd genomen. Op deze pagina valt na te lezen hoe Mathonius het bewerkingspatroon van Robert Prummel aan andere gebruikers voorlegt en advies inwint over de wijze van aanpak. Mathonius stelt voor dat Robert Prummel enkele maatregelen worden opgelegd, die desnoods middels blokkades moeten worden gehandhaafd. Naast Robert Prummel en Mathonius namen 17 andere gebruikers deel aan de discussie, van wie 11 steun gaven aan Mathonius' voorstel, terwijl twee zich tegen de maatregelen uitspraken. Als mede op de algehele tendens in de discussie gelet wordt, meent de Arbitragecommissie dat de door Mathonius aan de discussie verbonden conclusie (21 nov 2014 03:54 - er bestaat consensus over het voorstel) niet onredelijk was.

De commissie constateert echter dat zowel de gang van zaken bij het instellen van de maatregelen als de legitimiteit van de verzoekpagina om commentaar sindsdien door meerdere gebruikers in twijfel zijn getrokken. Bij ingrijpende besluiten is het gebruikelijk de discussie te vermelden via de mededelingen of de pagina overleg gewenst, zodat alle oplettende gebruikers op de hoogte kunnen zijn van de discussie. Of blokkades van geregistreerde gebruikers tot dergelijke ingrijpende besluiten gerekend moeten worden, is onduidelijk. Aangezien de verzoekpagina om commentaar op de Nederlandse Wikipedia tot voor kort geen gebruikelijke overlegplek was, is het echter mogelijk dat niet alle gebruikers die aan de discussie hadden kunnen bijdragen op de hoogte waren. De Arbitragecommissie raadt moderatoren en gebruikers daarom aan om, als de wijze van blokkeren van een geregistreerde gebruiker ter sprake is, in het vervolg voor de zekerheid ook een melding te plaatsen op overleg gewenst.

Op de verzoekpagina om commentaar is door meerdere gebruikers beschreven hoe en waarom bepaalde bewerkingen door Robert Prummel schadelijk zouden zijn voor de opbouw van de encyclopedie. De wijze waarop Robert Prummel bronnen uitzoekt zorgt ervoor dat zijn bewerkingen niet altijd in overeenstemming met de richtlijnen zijn. Daarnaast zou Robert Prummel door het niet ingaan op inhoudelijke vragen de aanpak van de problemen tegenhouden of vertragen. Precies deze problemen konden worden geconstateerd rond het inmiddels verwijderde artikel Adel in China. Om deze redenen meent de Arbitragecommissie dat er voor Mathonius voldoende aanleiding bestond om op grond van verstoring van de opbouw tot blokkade over te gaan. Hoewel de richtlijnen voor moderatoren een moderator hier expliciet de bevoegdheid toe geven, roept de richtlijn op eerst te overleggen met andere gebruikers en de "overtreder".WP:RVM#Een geregistreerde gebruiker blokkeren Waar dit overleg plaats moet vinden wordt niet nader bepaald, maar de verzoekpagina om commentaar lijkt hiervoor een voor de hand liggende mogelijkheid.

Ten slotte merkt Robert Prummel op, dat het geen verstoring van de opbouw kan zijn als inhoud uit een artikel naar andere artikelen gekopieerd (of verplaatst) wordt, wanneer dit artikel net is behouden na een nominatie op de lijst te beoordelen pagina's. De Arbitragecommissie wijst erop dat de beslissing het artikel te behouden gemotiveerd werd met het feit dat er nog discussie gaande zou zijn. Zolang er discussie gaande is over betwiste inhoud, kan het kopiëren van deze inhoud naar andere plekken opgevat worden als een poging deze inhoud aan het overleg te onttrekken, hetgeen eveneens verstorend is voor de opbouw.

Conclusie

De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht is opgelegd en ziet geen reden deze op te heffen. De geconstateerde structurele problemen rond de werkwijze van Robert Prummel zullen nog door de commissie behandeld worden in de vorm van de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De werken van Robert Prummel.

De Arbitragecommissie, 20 feb 2015 19:52 (CET)

Verzoek tot deblokkade Sir Statler


De Arbitragecommissie heeft op 30 november 2014 van Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij haar verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 7 augustus 2014 door EvilFreD geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. De commissie maakt uit de desgevraagd in de afgelopen dagen ontvangen nadere toelichtingen van Sir Statler op dat hij de blokkade wenst aan te vechten conform de richtlijnen voor moderatoren, omdat hij meent dat ten onrechte sokpopmisbruik is vastgesteld, en bovendien om de duur van zijn blokkade te laten bepalen door de Arbitragecommissie. De e-mails lenen zich niet voor publicatie en daarom wordt hier volstaan met deze samenvatting.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 15 dec 2014 23:42 (CET)

Uitspraak

Voorgeschiedenis

Op 3 april 2013 kreeg Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) zijn eerste blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd wegens sokpopmisbruik, daar hij tijdens een blokkade van drie dagen vanaf een alternatief account enkele artikelen had bewerkt. Op 8 juli 2014 diende hij via de Arbitragecommissie een verzoek in om gebruik te mogen maken van de ontsnappingsclausule, dat op 9 juli werd gehonoreerd. Hierop heeft Sir Statler nog enkele berichten op zijn overlegpagina beantwoord; zijn laatste bewerking met dit account was op 10 juli om 01.47 uur. Vervolgens is Sir Statler gaan bewerken met het account For old times' sake (overleg | bijdragen | bloks), een account dat Sir Statler al eerder had gebruikt op verwante projecten en dat op de Nederlandstalige Wikipedia, waarschijnlijk via SUL, op 8 oktober 2013 was aangemaakt. De eerste bewerking met dit account was op 10 juli 2014 om 22.57 uur.

Met het account For old times' sake heeft Sir Statler aanvankelijk een groot aantal bewerkingen in de hoofdnaamruimte gedaan. Op 23 juli 2014 raakte hij echter in conflict met Blueknight naar aanleiding van deze bewerking, waarin laatstgenoemde aangaf problemen te verwachten en zinspeelde op een permaban. Op 30 juli raakte For old times' sake betrokken bij de discussie op Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Afzetting Arbitragecommissie. Op 31 juli kreeg hij van EvilFreD de volgende waarschuwing: "Graag wijs ik je er op dat dit account aanzien kan worden als een alternatief account en dat een groot deel van de bijdragen die ermee gedaan zijn opgevat kunnen worden als getrol. Voorts wijs ik je graag op punt 2 van WP:Sokpopmisbruik." Op 7 augustus 2014 legde EvilFreD hem vervolgens op grond van "Sokpopmisbruik (punt 2, trollen onder een alternatief account)" een blokkade van onbepaalde tijd op.

Overwegingen

De Arbitragecommissie is gehouden zich in haar uitspraken te baseren op de geldende regels en richtlijnen zoals die door de gebruikersgemeenschap zijn vastgelegd.1.2 De grond voor de blokkade is tweeledig: sokpopmisbruik en trolgedrag. Moderatoren kunnen in het geval van sokpopmisbruik ingrijpen. De richtlijnen adviseren hen om ervoor te zorgen dat ze "zeer zeker" zijn van hun zaak alvorens zij geregistreerde gebruikers blokkeren. Een blokkade van een serieuze gebruiker (niet-zijnde een ingelogde vandaal) zou derhalve zoveel mogelijk van twijfel ontheven moeten zijn.

Wat het eerste onderdeel betreft, "een sokpop is een extra gebruikersaccount van een al onder een andere gebruikersnaam actieve Wikipediaan, die doorgaans niet over dat tweede account communiceert." Sokpopmisbruik houdt volgens de Arbitragecommissie in dat er, in tegenstelling tot legitiem sokpopgebruik, sprake is van misleiding en dat het project hierdoor wordt geschaad. Kort nadat Sir Statler zich op de ontsnappingsclausule had beroepen, stapte hij over op het account For old times' sake. Toen de blokkade wegens sokpopmisbruik werd opgelegd, had hij sindsdien geen bewerkingen meer gedaan met het oorspronkelijke account. Met andere woorden: in de periode waarin het account For old times' sake actief was, was het account Sir Statler dat niet. Dat For old times' sake dezelfde gebruiker was als Sir Statler, was bovendien redelijk algemeen bekend en heeft ook enkele dagen expliciet op zijn (later verwijderde) gebruikerspagina gestaan. De Arbitragecommissie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat For old times' sake ooit heeft ontkend Sir Statler te zijn of anderszins de valse indruk heeft trachten te wekken dat hij iemand anders was dan Sir Statler. Wel had hij hierover meer openheid van zaken kunnen geven en het valt hem enigszins aan te rekenen dat hij bij zijn deblokkadeverzoek heeft nagelaten aan te geven met welk account hij wilde gaan bewerken.WP:OC Aangezien echter het gebruik van sokpoppen ook na de ontsnappingsclausule expliciet niet verboden is, kan ook dit feit niet als grond dienen om het gebruik van het account For old times' sake als sokpopmisbruik te kwalificeren.

De tweede vraag die beantwoord moet worden, is of deze blokkade alsnog gerechtvaardigd zou kunnen worden door het tweede deel van de blokkeringsgrond, te weten: trollen. Wikipedia:Sokpopmisbruik zegt hierover: "Trollen wil zeggen: stoken, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is een rekbaar begrip. Wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig." Er is volgens de Arbitragecommissie sprake van blokkadewaardig trolgedrag als iemand het project en/of de gebruikers moedwillig schaadt of bedreigt. Daarbij moet worden ingeschat of voldoende wordt uitgegaan van iemands goede wil. De rekbaarheid van het begrip 'trollen' brengt met zich mee dat voor langdurige blokkades geen onduidelijkheid mag bestaan omtrent het schadelijke karakter van een bewerkingspatroon en de daarachter schuilgaande negatieve intentie. De Arbitragecommissie constateert dat For old times' sake weliswaar een aantal niet-constructieve, provocerende bewerkingen heeft gedaan, maar niet in een mate dat dit een langdurige blokkade zou kunnen rechtvaardigen. De kwalificatie 'trolgedrag' is onvoldoende onderbouwd. Daar het slechts om een klein aantal bewerkingen in een betrekkelijk korte tijdsperiode gaat, zou een korte waarschuwingsblokkade ruimschoots hebben volstaan.

Nu beide onderdelen van de blokkadegrond aan twijfel onderhevig zijn, is de Arbitragecommissie van oordeel dat de blokkade onterecht was. Voor zover een blokkade vanwege het onwenselijke gedrag van For old times' sake nodig was, heeft de huidige blokkade volgens de commissie inmiddels lang genoeg geduurd. Wel stelt de Arbitragecommissie vast dat deze problemen zich niet zouden hebben voorgedaan als hij zich gewoon bij één account had gehouden. Ook in het verleden hebben zich problemen voorgedaan doordat Sir Statler meerdere accounts gebruikte. De commissie acht het daarom wenselijk dat Sir Statler zich in het vervolg tot één account beperkt.

Conclusie

De blokkades voor onbepaalde tijd van de accounts Sir Statler en For old times' sake worden met onmiddellijke ingang opgeheven.

De Arbitragecommissie legt Sir Statler als maatregel op dat het hem met ingang van vandaag verboden is om Wikipedia met meerdere accounts te bewerken. Hij mag zelf kiezen of hij door wenst te gaan als Gebruiker:Sir Statler of als Gebruiker:For old times' sake, maar wanneer hij die keus eenmaal gemaakt heeft, dient hij verder af te zien van bewerkingen met andere accounts. Sir Statler kan desgewenst wel in de toekomst zijn gekozen hoofdaccount laten hernoemen. Overtredingen van deze maatregel leiden tot een blokkade van onbepaalde tijd voor het andere account en kunnen een blokkade van het gekozen hoofdaccount opleveren. De moderators zijn vrij om de duur van laatstgenoemde blokkade te bepalen. Is er sprake van evident misbruik, dan gelden de algemene sokpopmisbruikregels.

De Arbitragecommissie, 12 feb 2015 13:36 (CET)

Aanvullend verzoek Sir Statler

De Arbitragecommissie heeft er geen bezwaar tegen wanneer Sir Statler doorgaat met bewerken vanaf het onlangs via SUL aangemaakte account Gebruiker:Graaf Statler en geeft hem hierbij ook expliciet toestemming om de gebruikers- en overlegpagina's van Gebruiker:Sir Statler en Gebruiker:For old times' sake aan te passen, leeg te halen en/of te archiveren. Aan de moderatoren het verzoek om deze twee accounts voor onbepaalde tijd te blokkeren.

De Arbitragecommissie, 16 feb 2015 18:46 (CET)