Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Blokkade JurgenNL


De Arbitragecommissie ontving op 2 april 2015 van JurgenNL (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail met het volgende verzoek:

Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissie,

Op 28 november 2014 werd ik door moderator Natuur12 geblokkeerd voor onbepaalde tijd. Dit is inmiddels meer dan vier maanden geleden en ik wil via deze weg graag een verzoek indienen om de blokkade te evalueren en indien mogelijk te herzien. Ik besef mij dat ik in het verleden grote fouten heb gemaakt, fouten waar flinke consequenties aan verbonden zijn, maar waar ik wel van heb geleerd. Toen ik deze fouten beging, besefte ik niet wat voor impact mijn acties zouden hebben op de betrokken gebruikers, zowel onwiki als in het echte leven, wat ik zeer betreur.

Tijdens mijn blokkade heb ik mij afstandelijk gehouden van de Nederlandstalige Wikipedia en haar gebruikers, maar ik zou graag weer willen kunnen bewerken op de Nederlandstalige Wikipedia. Hierbij wil ik ervoor zorgen dat ik niet weer in conflictsituaties terechtkom door mij voornamelijk te richten op de hoofdnaamruimte en negatief contact met andere gebruikers te vermijden.

Via deze weg wil ik ook mijn excuses aanbieden aan de betrokken partijen en de rest van de gemeenschap voor alle overlast die ik heb veroorzaakt. Ik begrijp dat het moeilijk is om direct het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen, dus dat zal ik ook niet van de gemeenschap vragen, maar ik wil mij hier wel voor inzetten. Ik hoop dat de Arbitragecommissie mij deze kans wil gunnen door mij te deblokkeren of in ieder geval de duur van de blokkade te bepalen.

Hoogachtend, JurgenNL

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 4 apr 2015 20:56 (CEST)

Reactie Natuur12

Beste Arbitragecommissie, ik zal u binnenkort via de mail een reactie toesturen. Natuur12 (overleg) 4 apr 2015 21:21 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

De werken van Robert Prummel


De laatste tijd mogen de werken van Robert Prummel zich in een behoorlijke aandacht verheugen. Helaas niet om redenen van hoge kwaliteit maar vaak het andere uiterste van het spectrum. Ondanks dat men vaak beweerd dat ik Prummel probeer te beschermen, is dat niet waar. Het enige wat ik probeer is aan massale afslachting van zijn artikelen te voorkomen ten bate van de encyclopedie. Op dit moment is er een beetje een situatie dat Prummel in zijn eentje tegenover een menigte anderen staat.

Ik zou graag een aantal voorstellen willen doen om enerzijds de rust te herstellen en anderzijds de encyclopedie te steunen: 1) het opleggen van een verbod aan Robert Prummel tot het creëren van nieuwe artikelen. Dit verbod zou in stand moeten blijven tot alle ruim 4400 artikelen zijn bekeken en het groene licht hebben gekregen. (Hetzij direct door EvilFred & Paul Brussel, hetzij via WP:TBP)

2) Het formaliseren van de afspraken opgelegd aan Robert Prummel in Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Robert Prummel.

3) Door middel van het aanstellen van twee procesbegeleiders opstarten van een proces voor het naar de eigen werkruimte van Robert Prummel verplaatsen van artikelen die te slecht zijn om zonder opknappen in de hoofdnaamruimte te blijven staan.

4) Door middel van het aanstellen van een (derde) procesbegeleider opstarten van een proces van het door mij voorgestelde opknapwerkwijze en de werking hiervan desnoods af te dwingen. (variaties op dit thema zijn mogelijk, zoals hogere frequentie)

Naar mijn mening is doorvoering van al deze maatregelen de beste methode om de encyclopedie te beschermen en onrust te voorkomen/minimaliseren. The Banner Overleg 8 feb 2015 20:51 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 8 feb 2015 21:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie zal echter eerst de reeds lopende zaken afhandelen en kan derhalve geen snelle uitspraak garanderen. Wel zal de commissie onderzoeken of het mogelijk is deze zaak geheel of gedeeltelijk samen te voegen met de zaak Nalooplijsten.

De Arbitragecommissie, 19 feb 2015 00:05 (CET)

Opnieuw instellen maatregel De Wikischim


Beste arbitragecommissie,

In november 2011 heeft de arbitragecommissie in deze zaak aan De Wikischim onder andere de volgende maatregel opgelegd:

Aanhalingsteken openen

Indien De Wikischim gevraagd wordt om onderbouwing uit een betrouwbare bron te geven, dan dient De Wikischim dit op een zakelijke, inhoudelijke en beleefde wijze te doen, of de bijdrage waar het om gaat te verwijderen. Totdat een zodanige reactie gegeven is mag De Wikischim geen verdere bewerkingen meer doen op het artikel waarover de vraag gesteld is.

Aanhalingsteken sluiten

(Met als sanctie op overtreding een blok incl. verhogingsregel.) Deze maatregel was opgelegd met onderbouwing

Aanhalingsteken openen

De Wikischim mengt zich herhaaldelijk in discussies waarbij hem onder andere om de verifieerbaarheid van bepaalde bijdragen gevraagd wordt. In plaats van direct de gevraagde onderbouwing uit betrouwbare bronnen te geven, gaat hij regelmatig met de vraagstellers in discussie over de noodzaak en de wijze van onderbouwing, de betrouwbaarheid van bronnen, de mogelijke redenen waarom hem om een betrouwbare onderbouwing gevraagd wordt, en over de kwaliteiten van de persoon die de vraag heeft gesteld. Deze wijze van overleggen frustreert de betrokkenen en verstoort de opbouw van encyclopedie.

Aanhalingsteken sluiten

De looptijd van de maatregel was drie jaar; en de maatregel is dus ruim een maand geleden gestopt.

Deze week zijn er enkele flinke bewerkingsoorlogen geweest op het lemma stofdoek die in essentie neerkwamen om exact dit probleem: De Wikischim voegde teksten over stofdoeken toe zonder bronvermelding, en op de overlegpagina ontstond vervolgens discussie/een monoloog van De Wikischim over de wensbaarheid van dergelijke bronnen op dat lemma. Dit was de aanleiding tot een tijdelijke beveiliging van het lemma en verhitte discussies waar uiteindelijk meerdere gebruikers bij geblokkeerd raakten (zie o.a. 1, 2, 3). (Die blokkades zijn natuurlijk niet De Wikischim direct aan te rekenen; maar had hij zich anders opgesteld, dan was het allemaal anders gelopen.)

Dit is op zich zonder arbcomuitspraak op te lossen: wanneer De Wikischim een BWO start, kan hij een blokkade (+verhogingsregel) krijgen. Deze aanpak leidt echter tot (a) veel onnodige edits op de artikelen en (b) veel frustratie bij medegebruikers. Volgens mij kunnen deze beide punten eenvoudig verbeterd (niet 100% opgelost; maar wel verbeterd) worden wanneer bovengenoemde uitspraak weer van kracht is.

Mijn verzoek is dus of de arbitragecommissie de uitspraak weer van kracht wil maken; danwel een andere maatregel kan nemen die de problemen rond deze gebruiker kan verlichten. (NB: deze uitspraak bevatte twee maatregelen. Ik heb hierboven alleen maatregel 2 geciteerd, omdat het mijn indruk is dat rond de eerste maatregel momenteel geen problemen zijn. Mijn verzoek gaat dus specifiek om het van kracht maken van de tweede maatregel.)

Met vriendelijke groet, CaAl (overleg) 6 jan 2015 09:55 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 6 jan 2015 11:09 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:14 (CET)

Commentaar

Ik weerspreek pertinent de beschuldiging dat ik onverifieerbare en/of onjuiste informatie aan artikelen zou toevoegen, de suggestie die hierboven door de indiener wordt gewekt. Wie mijn edits maar even nakijkt kan zo zien hoe het in werkelijkheid zit. Nu deze zaak is aangenomen hoop ik dat dit serieus mee in overweging wordt genomen. De Wikischim (overleg) 7 jan 2015 09:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van bovenstaande tekst.
De Arbitragecommissie, 7 jan 2015 09:33 (CET)
Op persoonlijke titel: de overlegpagina van deze zaak wordt evenzeer nauwlettend in de gaten gehouden, De Wikischim. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 7 jan 2015 09:33 (CET)

Nalooplijsten


Geachte Arbitragecommissie,

De bijdragen van sommige gebruikers blijken na onderzoek zodanig doortrokken te zijn van auteursrechtenschendingen en andere richtlijnenschendingen, dat er binnen de gemeenschap consensus ontstaat dat alle artikelen van zo'n gebruiker gecontroleerd zouden moeten worden. In zulke gevallen heeft men nalooplijsten gemaakt. Bij betrekkelijk kleine hoeveelheden artikelen lijkt dit vrij goed te werken, zie Gebruiker:Theobald Tiger/Nalooplijst Webnetprof en Gebruiker:EvilFreD/Nalooplijst Knowle. In de gevallen van gebruiker:Februari en gebruiker:Menke zijn de aantallen artikelen dermate groot dat de capaciteit en het doorzettingsvermogen van de gemeenschap tekort lijken te schieten. Zie Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst, waar na zeer geruime tijd slechts een klein percentage van de artikelen is behandeld. Ik wil overigens mijn grote waardering uitspreken voor de gebruikers die in deze situaties aanzienlijke inspanningen hebben geleverd.

Soms wordt er geopperd om al deze artikelen massaal te verwijderen, maar overeenstemming wordt niet bereikt. Wie als individuele gebruiker krachtig wil optreden ziet zich al gauw geconfronteerd met protesten, conflicten liggen dan op de loer. Ondertussen is er weinig perspectief op grote veranderingen in de status quo. Om die reden lijkt mij een uitspraak van de Arbitragecommissie wenselijk met betrekking tot de niet afgehandelde artikelen onder Gebruiker:Lymantria/Menke en Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Ik besef dat u zich niet mag uitspreken over de inhoud van artikelen, maar ik denk dat er aan deze nalooplijsten voldoende richtlijnentechnische aspecten kleven om wat betreft de meerderheid van de artikelen een objectief oordeel te vormen.

Mogelijk komt u op juridische gronden (wellicht na inwinning van advies van een expert bij de Foundation) tot de conclusie dat het vermoeden van auteursrechtenschending een dwingende reden vormt om al deze artikelen direct te verwijderen. Of misschien ziet de Arbitragecommissie mogelijkheden om de artikelen op te splitsen in groepen die ofwel na een kleine ingreep voorlopig behouden, ofwel na een gewone beoordelingsprocedure in principe verwijderd moeten worden.

Hoe het ook zij, ik verzoek de Arbitragecommissie om voor tenminste 90% van deze artikelen een oplossing te bieden die binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar) uitgevoerd kan worden en die voor moderatoren enerzijds bindend en anderzijds behapbaar is. De input van de gemeenschap lijkt mij daarbij van groot belang.

Hoogachtend, Josq (overleg) 27 okt 2014 10:25 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 27 okt 2014 11:21 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek onder voorbehoud in behandeling te nemen. Vanwege de schaal van het verzoek vraagt zij de betrokken gebruikers echter geduld voor zij tot een uitspraak komt. De commissie zal bekijken wat zij voor deze zaak kan betekenen - mede gelet op de beperkingen opgelegd door artikel 1.4 en 1.5 van de reglementen.
De Arbitragecommissie, 2 nov 2014 08:48 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

AJW en Tevergeefs


AJW (overleg | bijdragen | bloks) / Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks) - Hierbij verzoek ik u een aanvullende uitspraak te doen m.b.t. deze zaak. Betreffende gebruiker had eerst het account AJW (overleg | bijdragen | bloks) waar hij langdurig tegen verscheidene problemen mee aanliep die leidden tot diverse blokkades en arbcommaatregelen waarvan er een arbcommaatregel aangaande een van de problemen nog steeds geldt. Hierna "vertrok" de gebruiker maar bewerkte verder via het account Tevergeefs (overleg | bijdragen | bloks). Omdat daar gelijkaardige diverse problemen mee optraden en het gezien bewerkingen, taal, onderwerpskeuze onmiskenbaar dezelfde persoon was, heb ik deze gebruiker uitgaand van goede wil eerst vriendelijk doch dringend verzocht de AC dit te melden. Dit omdat hij onder bewerkingsbeperkingen viel gezien de uitspraak. Ik heb dit heel keurig en vriendelijk geprobeerd hier maar zonder enig resultaat anders dan dat betrokkene toegaf een nieuw account te hebben. Ook heb ik een andere gebruiker aanvullende toelichting verschaft hier op mijn overlegpagina. Recent echter plaatst de persoon ook op zijn tweede account een "vertrokken" sjabloon. Ik verzoek de arbitragecommissie omdat gebruiker gebleken niet van goede wil is, herhaald doorbewerkte via zijn vorige account ondanks het vertrokken/sjabloon en nu tegen dezelfde problemen aanloopt met het nieuwe tenminste een verbod op sokpopaccounts te geven als uitspraakaanvulling en naar verdere maatregelen te kijken dit ter uwer discretie. Dit uiteraard ter bescherming van een goede betrouwbare opbouw van de encyclopedie die in het verleden zowel inhoudelijk als als samenwerkingsproject meermalen geschaad is door betrokkene. Omdat het gezien het blokkeerlogboek niet de eerste keer is dat deze gebruiker dit soort misbruik van sokpoppen heeft gemaakt zie bijvoorbeeld hier heb ik beide accounts voor onbepaalde tijd geblokkeerd en hoop ik dat u hier naar kunt kijken. De originele account kan u mailen en via diens overlegpagina reageren zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 18 jan 2015 19:54 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. 18 jan 2015 20:07 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 24 jan 2015 14:30 (CET)

Aanvullende vraag door KThoelen namens de arbitragecommissie hier beantwoord. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 2 mrt 2015 10:13 (CET)
Aanvullende vraag door RonnieV namens de arbitragecommissie hier beantwoord en aangevuld. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 mrt 2015 19:48 (CET)

Uitspraak

Inleiding

De accounts AJW en Tevergeefs zijn op 18 januari 2015 door MoiraMoira op grond van sokpopmisbruik voor onbepaalde tijd geblokkeerd. MoiraMoira heeft de Arbitragecommissie om hulp gevraagd bij het onderzoek naar het (vermeende) sokpopmisbruik en zij heeft daarnaast een aanvulling op de uitspraak in de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/AJW vs. Robotje verzocht. Voorts werd gevraagd naar de beide blokkades te kijken, hetgeen door de commissie is opgevat als een verzoek om deze ook te beoordelen.

Beginselen

De hulppagina Wikipedia:Sokpop en de richtlijn Wikipedia:Sokpopmisbruik stoelen op het idee dat wanneer een persoon met meerdere accounts ("sokpoppen") op Wikipedia actief is, voor al deze accounts in beginsel dezelfde rechten en plichten gelden. Zo wordt op de eerstgenoemde pagina uitgelegd dat sokpoppen kunnen worden misbruikt om Wikipedia-regels te omzeilen of blokkades te ontduiken. In beide gevallen is sprake van het misleiden van andere gebruikers met als doel de inhoud of werksituatie in het eigen voordeel te beslechten.

Regels en richtlijnen gelden voor iedereen. Door de Arbitragecommissie opgelegde maatregelen gelden voor een persoon, niet slechts voor (een van de) accounts van een persoon.

Uitspraken van de Arbitragecommissie zijn volgens artikel 5.11 definitief en bindend, maar in het geval van uitvoeringsproblemen en gewijzigde omstandigheden kan de commissie gevraagd worden om een aanvullende uitleg respectievelijk een aanpassing van de uitspraak. Het is niet mogelijk om van een maatregel af te komen door met een nieuw account te bewerken.

Analyse

De Arbitragecommissie heeft, na contact met AJW, vastgesteld dat AJW en Tevergeefs inderdaad accounts van dezelfde persoon zijn. Dit betekent dat andere gebruikers en moderatoren misleid werden. AJW ontdook de beperkingen uit de uitspraak van 25 oktober 2013 in de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/AJW vs. Robotje door met het account Tevergeefs bewerkingen te doen die strijdig waren met deze uitspraak. De maatregelen die in deze zaak zijn opgelegd, gelden immers voor de persoon achter de gebruikersnaam "AJW" en zijn van gelijke toepassing voor alle accounts van deze gebruiker.

De blokkades werden echter opgelegd wegens "sokpopmisbruik". De Arbitragecommissie stelt vast dat de richtlijn (WP:SPM), wanneer letterlijk geïnterpreteerd, voorgenoemde vorm van misleiding niet behandelt.

Het schadelijke patroon in de bewerkingen van het account AJW werd al vastgesteld in de uitspraak van 25 oktober 2013. De in deze uitspraak genoemde overtredingen van de richtlijn WP:GOO kunnen, gecombineerd met de intentie andere gebruikers en moderatoren te misleiden, een ernstige bedreiging van de encyclopedie vormen. Hoewel de opgegeven redenen voor de blokkades naar de letter genomen onterecht zijn, ziet de commissie daarom wel degelijk grond voor langdurige blokkades op grond van de richtlijnen voor moderatoren.

Conclusie

De maatregelen uit de uitspraak van 25 oktober 2013 volstaan volgens de Arbitragecommissie in principe om de problemen rond bijdragen van AJW aan te pakken, zolang bekend is dat het gebruikte account aan hem behoort. Tegen bedreigingen voor de opbouw van de encyclopedie kan al overeenkomstig de richtlijnen voor moderatoren worden opgetreden. De commissie wijst erop dat WP:RVM een andere maatstaf voor de lengte van blokkades voorschrijft dan WP:SPM, en past daarom de blokkadeduur voor AJW en Tevergeefs aan naar één maand. De facto worden beide accounts dus met onmiddellijke ingang gedeblokkeerd, aangezien deze blokkades reeds op 18 februari 2015 zouden zijn afgelopen. De huidige blokkades dienen voor de eventuele toepassing van de verhogingsregel beschouwd te worden als blokkades van één maand.

AJW/Tevergeefs krijgt de kans te kiezen met welk account hij vanaf nu bij wil dragen. Hij kan dit zelf melden, maar als dit niet gebeurt wordt een bewerking met het account AJW, het account Tevergeefs of enig ander account opgevat als een signaal dat voor dit account gekozen is. Na deze eerste bewerking is het AJW/Tevergeefs verder verboden bewerkingen met andere accounts te doen. Doet hij dit toch, dan worden alle accounts voor onbepaalde tijd geblokkeerd op basis van deze uitspraak. De gebruiker kan dan bij de Arbitragecommissie een verzoek tot deblokkade indienen indien hij meent dat deze blokkade onterecht is opgelegd.

De Arbitragecommissie, 15 apr 2015 12:36 (CEST)

Verzoek tot deblokkade Richardkiwi


De Arbitragecommissie heeft op 11 december 2014 van Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 2 december 2014 voor de tweede keer geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. Omwille van de privacy van de indiener wordt het verzoek niet gepubliceerd.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 17 dec 2014 19:42 (CET)

Uitspraak

Op 11 december 2014 ontving de Arbitragecommissie van Richardkiwi per e-mail een verzoek om zijn blokkade voor onbepaalde tijd, opgelegd op 2 december 2014, op te heffen. In het kader van dit verzoek heeft de Arbitragecommissie uitvoerig onderzoek gedaan en contact gehad met diverse betrokkenen. Vanwege de complexiteit en de hoge mate van privacygevoeligheid was tijdens de behandeling van deze zaak uiterste discretie geboden en om die reden kan de commissie ook in onderstaande uitspraak geen volledige openheid van zaken geven.

Uitgangspunten

De Arbitragecommissie heeft zich bij de behandeling van deze zaak in de eerste plaats laten leiden door artikel 1.2 van haar reglementen, namelijk dat Wikipedia ten doel heeft een encyclopedie te scheppen en te onderhouden. Concreet houdt dit in dat de Arbitragecommissie zich dient in te zetten voor een veilige en rustige werksfeer, waarin gebruikers met inachtneming van de Vijf zuilen rustig en ongestoord aan de encyclopedie kunnen werken. Bij problemen rondom gebruikers moet het belang van de encyclopedie altijd prevaleren boven de persoonlijke belangen van de betrokkenen zolang er geen sprake is van privacyschendingen, bedreiging en dergelijke. De schade die het project ondervindt door ongewenst gedrag van een gebruiker mag nooit groter zijn dan diens verdienste voor het project. Richtlijnen die in deze zaak in het bijzonder van toepassing zijn, zijn Sokpopmisbruik, Geen persoonlijke aanvallen en Ga uit van goede wil alsmede de Richtlijnen voor moderatoren.

De feiten

Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) is actief geworden als geregistreerd gebruiker op 14 juli 2007. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer actief gebruiker, die naast enkele honderden eigen artikelen zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt als vandalismebestrijder: naast ca. 49.000 bewerkingen (waarvan ruim de helft in de hoofdnaamruimte) heeft hij ook ruim 138.000 markeringen op zijn naam staan. Tot de herfst van 2013 zijn er rondom Richardkiwi nooit problemen geweest. Zijn blokkeringslogboek vermeldt slechts één korte blokkade uit 2009, die bovendien op een misverstand bleek te berusten en daarom snel weer ongedaan werd gemaakt. Enig sokpopmisbruik is niet gebleken: Richardkiwi beschikte weliswaar over een alternatief account (Richardkw (overleg | bijdragen | bloks)), doch hiermee zijn slechts drie bewerkingen gedaan, alledrie bovendien in de eigen naamruimte.

De omstandigheden die tot de huidige blokkade voor onbepaalde tijd hebben geleid, vallen uiteen in twee onderdelen:

 • Eerste sokpopmisbruik. Op 27 oktober 2013 werd een nieuw account aangemaakt, Erin Jussen (overleg | bijdragen | bloks), dat naderhand een sokpop van Richardkiwi bleek te zijn. Hoewel hij met dit account een valse identiteit aannam en in die zin de gemeenschap dus misleidde, werden er aanvankelijk geen disruptieve bewerkingen mee gedaan. Pas op 17 februari 2014 maakte Richardkiwi misbruik van deze sokpop door met beide accounts aan een stemming deel te nemen. Een dag later, op 18 februari 2014, liet Erin Jussen doorschemeren in werkelijkheid Amarant te zijn. MoiraMoira rook al snel lont en vroeg Erin Jussen herhaaldelijk zichzelf bekend te maken, maar laatstgenoemde bleef volhouden Amarant te zijn. Deze impersonatie van een account met moderatorbevoegdheden duurde voort tot 28 februari om 11.33 uur, het tijdstip waarop het account Erin Jussen zijn laatste bewerking deed. Op 4 maart 2014 volgde er een checkuserverzoek, waaruit ondubbelzinnig bleek dat Erin Jussen in werkelijkheid Richardkiwi was. Hij werd daarop door TBloemink voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Dezelfde dag nog werd deze blokkade, nadat Richardkiwi zich op de ontsnappingsclausule had beroepen, door Wikiklaas omgezet in een blokkade van één maand.
 • Tweede sokpopmisbruik. Op 19 september werd Richardkiwi voor drie maanden geblokkeerd na een ernstige persoonlijke aanval. Op 2 oktober maakte hij vervolgens een nieuwe sokpop aan: Rolf Kemp. (overleg | bijdragen | bloks). Deze deed zich voor als beginnend gebruiker, maar kreeg de mores van Wikipedia al snel onder de knie en werd uiteindelijk na twee maanden ontmaskerd. Op 2 resp. 3 december werden Richardkiwi en Rolf Kemp voor onbepaalde tijd geblokkeerd wegens sokpopmisbruik door blokontduiking.
Analyse

De eerste blokkade voor onbepaalde tijd werd op 4 maart opgelegd met de argumentatie: "Met deze sokpop heeft u Amarant geimpersoneerd en gezegd het 'account te zullen laten heractiveren door oversight' (accountclaiming)". Het staat buiten kijf dat het hier een zeer ernstige vorm van sokpopmisbruik betrof, zodat gesteld mag worden dat deze blokkade althans op formele gronden terecht was. Dezelfde dag nog ontspon zich echter een discussie over een e-mail die Richardkiwi op 28 februari om 16.01 uur aan MoiraMoira zou hebben gestuurd, waarin hij toegaf de persoon achter de account Erin Jussen te zijn en een zeer openhartige verklaring gaf voor het gebeurde. De Arbitragecommissie heeft deze mail onder ogen gehad en is van mening dat Richardkiwi hierin inderdaad een bevredigende verklaring heeft gegeven. Om privacyredenen zal de Arbitragecommissie niet meer over de inhoud zeggen dan wat Richardkiwi zelf al op Wikipedia heeft geschreven, namelijk dat hij 'ziek', 'niet mezelf' en 'niet bij mijn volle verstand' was. MoiraMoira gaf aan deze mail nooit te hebben ontvangen en ook dat zij er, zelfs al had ze deze wel ontvangen, toch niets mee had gekund.

Richardkiwi heeft voor de Arbitragecommissie aannemelijk weten te maken dat hij de betreffende mail wel degelijk heeft verstuurd, al valt niet uit te sluiten dat MoiraMoira deze om wat voor reden dan ook inderdaad niet heeft ontvangen of gelezen. Dat de mail luttele uren is verzonden nadat de account Erin Jussen nog in de impersonatie volhardde, is weliswaar vreemd, maar gezien de door Richardkiwi zelf aangegeven problemen niet ondenkbaar. De reactie van MoiraMoira bovendien is ook vreemd, aangezien de mail wel degelijk een aanzienlijke impact had moeten hebben op haar verdere handelen: er had in dat geval namelijk geen CU-verzoek hoeven volgen en de zaak had eventueel op andere wijze kunnen worden afgedaan. Hoe dan ook staat de Arbitragecommissie op het standpunt dat de weg die uiteindelijk is bewandeld (OT-blokkade -> ontsnappingsclausule -> blokkade voor 1 maand), niet optimaal was. Gelet op de bijzondere omstandigheden rondom het sokpopmisbruik ware het beter geweest de toedracht hiervan eerst nader te onderzoeken en er vervolgens eventueel een maatregel aan te verbinden die beter was toegespitst op de mate van verwijtbaarheid. Uiteindelijk is dit niet gebeurd en heeft Richardkiwi vanwege het Erin Jussen-incident een blokkade uitgezeten van één maand.

Ten tweede moet de Arbitragecommissie beoordelen of de blokkade van 19 september terecht was opgelegd. Hoewel drie maanden uitzonderlijk lang is voor één persoonlijke aanval, was deze dermate grof dat de commissie moet concluderen dat zowel de blokkade als ook de lengte ervan volledig binnen de discretionaire bevoegdheden van uitvoerend moderator JurriaanH vielen. Uit diens onderbouwing blijkt bovendien niet dat de duur van deze blokkade was ingegeven door de verhogingsregel; het al dan niet geldig zijn van de eerdere blokkade van één maand heeft dus ook verder geen invloed op de geldigheid ervan. Hieruit vloeit voort dat ook de blokkades wegens blokontduiking van 2 en 3 december terecht zijn opgelegd. Wel moet als verzachtende omstandigheid worden aangemerkt het feit dat met de sokpop Rolf Kemp geen enkele bijdrage is gedaan die het project op wat voor manier dan ook heeft benadeeld. Ook houdt de Arbitragecommissie rekening met de mogelijkheid dat aan dit tweede sokpopmisbruik dezelfde of soortgelijke klachten ten grondslag lagen als aan het eerste.

Conclusie

De Arbitragecommissie is van mening dat de mail die Richardkiwi aan MoiraMoira stuurde, voldoende aanknopingspunten bevat om aan te nemen dat het eerste sokpopmisbruik hem niet volledig kan worden aangerekend. Voorts ziet de commissie weinig aanleiding om te betwijfelen dat hij deze mail inderdaad op 28 februari heeft verstuurd. Wat bovendien vaststaat (en ook door MoiraMoira niet wordt betwist), is dat hij dezelfde mail op 4 maart nogmaals naar MoiraMoira heeft gestuurd, nog voordat hij zich op de ontsnappingsclausule beriep. Dit had op zichzelf al reden moeten zijn om eerst te onderzoeken in hoeverre het gepleegde sokpopmisbruik verwijtbaar was. In plaats daarvan werd echter gekozen voor een blokkade van één maand. Hiermee is deze zaak afgedaan en kan Richardkiwi, gelet op het principe ne bis in idem, niet alsnog op een andere manier worden bestraft.

De blokkade voor onbepaalde tijd op grond van het tweede sokpopmisbruik is naar het oordeel van de Arbitragecommissie terecht opgelegd. Het onderhavige verzoek van Richardkiwi wordt door de commissie dan ook opgevat als een beroep op bijzondere coulance met het oog op zijn lange, productieve bewerkingsgeschiedenis, de bijzondere omstandigheden rondom het eerste geval van sokpopmisbruik en het feit dat er gedurende het tweede geval van sokpopmisbruik enkel sprake was van positieve, constructieve bijdragen. Aangezien Richardkiwi een buitengewoon verdienstelijk lid van de gemeenschap is en zeven jaar lang probleemloos heeft bijgedragen, is de Arbitragecommissie van mening dat de blokkade van Richardkiwi nu lang genoeg heeft geduurd en dat de encyclopedie erbij gebaat is dat hij weer mag gaan bijdragen. Hierbij houdt de commissie ook rekening met het feit dat Richardkiwi zelf heeft aangegeven dat de kans op herhaling van bovengenoemde patronen uiterst klein is. Wel hecht de commissie eraan het risico zo veel mogelijk tot een minimum te reduceren en besluit daarom als volgt:

 1. Richardkiwi (overleg | bijdragen | bloks) wordt met onmiddellijke ingang gedeblokkeerd.
 2. Het is Richardkiwi vanaf heden verboden om met alternatieve accounts te werken. Elke poging hiertoe zal als overtreding van deze uitspraak gezien worden en direct leiden tot een blokkade van alle betrokken accounts voor onbepaalde tijd.
 3. De Arbitragecommissie stelt de gebruikers Tjako (op voorstel van Richardkiwi zelf) en IJzeren Jan (op voorstel van de commissie) als waarnemers aan. Beiden zijn goed op de hoogte van de details rondom de zaak. Richardkiwi zal hen regelmatig op de hoogte houden van zijn privésituatie en overleg met hen plegen wanneer er conflicten of andere problemen dreigen. Indien zij dat nodig achten, kunnen zij de moderatoren vragen Richardkiwi een preventieve blokkade op te leggen en later ook een verzoek doen tot deblokkade. Mochten de gedragingen van Richardkiwi aanleiding geven om hem te blokkeren, dan dient de moderator een OT-blok op te leggen en dit blok te melden aan de waarnemers, zodat zij met de betrokkene kunnen overleggen over een goed vervolg. Een afkoelblok volgens de RVM kan zonder meer opgelegd worden.
 4. De gebruiker kan een verzoek indienen om deze maatregel te laten vervallen. Dit verzoek zal niet eerder dan twee jaar na publicatie van de uitspraak in behandeling worden genomen.

De Arbitragecommissie, 12 apr 2015 23:54 (CEST)

Mijn twee blokkades


De Arbitragecommissie ontving op 4 februari 2015 van Patio (overleg | bijdragen | bloks) de volgende e-mail:

Aanhalingsteken openen

Geachte Arbitragecommissieleden van de Nederlandstalige Wikipedia,

Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat ondergetekende geblokkeerd is door twee moderatoren respectievelijk OT (onbepaalde of onbeperkte tijd?) en een week.

U kunt deze desgewenst samen of elk apart behandelen.

Er is reeds beroering en overleg gaande door anderen, omdat ik dat zelf, afgezien van mijn eigen overlegpagina niet kan. Ook een blokpeiling zie ik vooralsnog niet.

Het hele euvel is volgens mij dat moderatoren elkaar 'dekken' en het bij onmin het vrijwel altijd met elkaar eens zijn ten koste van de gewone medewerkers en een blok aan hun broek krijgen met "argumenten" als sfeerverpesten. Nu is de sfeer af en toe toch al niet om over naar huis te schrijven.

Sfeerverbetering is waar we hopelijk naar steven. Grappen en andere geaccepteerde humor kunnen daar m.i. aan bijdragen. Helaas hebben we allemaal een ander soort gevoel voor humor. Heel weinig zaken zijn zo persoonlijk lijkt mij.

Ik verzoek hierbij gebruik te maken van ontsnappingsclausule(s) en coulance. Hoe dat in te kleden is geheel aan u.

Referenties afgezien van mijn OP die u vast en zeker weet te vinden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Discussie_Patio_deblokkeren

Kind regards / Vriendelijke groeten / Cordiali saluti, Klaas `Z4us` V - ook bekend als Patio

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie heeft hier kennis van genomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij deze zaak in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 4 feb 2015 10:29 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 5 feb 2015 21:54 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie had het bericht van Patio aanvankelijk opgevat als een deblokkadeverzoek betreffende de door CaAl opgelegde blokkade van 1 week. Uit de verwijzing naar de ontsnappingsclausule en een OT-blok kon de Arbitragecommissie onvoldoende opmaken wat er daarin van haar gevraagd werd nu Patio geen OT-blok heeft. Pas op 16 februari heeft Patio zijn verzoek verduidelijkt op de overlegpagina van de zaak. Op dat moment had de Arbitragecommissie reeds onderstaande uitspraak over de blokkade van het account Patio opgesteld. Over de blokkade van het account ZeaForUs volgt daarom pas later een aanvulling.

Beginselen

In beginsel kan en mag iedereen bijdragen aan Wikipedia. De richtlijn Voel je vrij en ga je gang houdt kortweg in dat men zich "niet geremd moet voelen om bij te dragen, maar niet dat alles zomaar kan of mag". De richtlijn Ga uit van goede wil betekent dat "we ervan uitgaan dat gebruikers goede bedoelingen hebben en serieus bezig zijn de encyclopedie te verbeteren", maar niet dat we ons naïef moeten opstellen en tegen beter weten in onwenselijk gedrag moeten gedogen. Het bewerken van Wikipedia is geen recht maar een voorrecht. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dat voorrecht wordt benut. Als iemand de opbouw of de bescherming van het project schaadt of bedreigt, dan kan een moderator hem of haar volgens de richtlijnen voor moderatoren een bewerkingsblokkade opleggen teneinde het project te beschermen. Hierbij worden de richtlijn geen persoonlijke aanvallen en de wikiquette in acht genomen. Volgens de beheerpagina WP:NIET moet het doel van de bijdragen van een gebruiker zijn het maken en verbeteren van encyclopedieartikelen, niet het discussiëren en kletsen. Uitzonderingen zijn de kroeg en de overlegpagina's van de gebruikers, waar iets meer ruimte is om ook zaken aan de orde te stellen die slechts zijdelings met de encyclopedie van doen hebben.WP:NIET#2.4.2

Overwegingen

De blokkade van 1 week door moderator CaAl is opgelegd wegens zijn "steeds weer negatieve opmerkingen". Hierbij wordt verwezen naar de neiging van de gebruiker om "constant met alleen maar negatieve berichten" in de Kroeg bij te dragen, waardoor enkele bijdragen naar het achterkamertje zijn verplaatst. Nu zijn deze bijdragen op zichzelf niet blokwaardig, maar CaAl geeft dan ook nadrukkelijk aan dat het om een patroon van ongewenste bijdragen gaat, wat blijkt uit een aantal waarschuwingen die Patio op zijn overlegpagina heeft ontvangen. Het lijkt de Arbitragecommissie van belang dat de door Patio gemaakte opmerkingen de discussie niet verder brengen, en vaak als enig mogelijk gevolg kunnen hebben dat de discussie ontspoort en niet verder gevoerd kan worden. Op die manier bekeken, meent de Arbitragecommissie dat de opmerkingen een licht schadelijke werking voor de opbouw kunnen hebben. De Arbitragecommissie constateert dat Patio niet tot nauwelijks op de gegeven kritiek ingaat, maar wel doorgaat met het gebruiken van diverse overlegruimtes als forum in plaats van inhoudelijk overleg te plegen over de aangekaarte onderwerpen. De Kroeg, waar de gewraakte bijdragen geplaatst werden, is weliswaar een plek waar relatief veel besproken mag worden, maar dit is nog geen vrijbrief voor het maken van verstorende opmerkingen.

Diverse gebruikers hebben aangekaart dat CaAl van tevoren geen overleg heeft gepleegd met de betrokkene. De Arbitragecommissie merkt op dat de zinsnede uit de richtlijnen voor moderatoren die spreekt over overleg plegen (Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren) een advies is en dat Patio door diverse andere gebruikers al op de onwenselijkheid van zijn gedrag is gewezen. Daarnaast is Patio recentelijk twee keer eerder geblokkeerd voor zijn opmerkingen en houding. Patio kon volgens de Arbitragecommissie redelijkerwijs vermoeden dat hij voor zijn gedrag geblokkeerd zou worden, wat een logische vervolgstap is wanneer iemand waarschuwingen en kritiek negeert.

Voorlopige conclusie

De Arbitragecommissie oordeelt dat de blokkade terecht is opgelegd. De bewerkingen waarop eerst waarschuwingen en daarna een blokkade volgden vormen een patroon van niet-constructieve bijdragen. Wel is de commissie van mening dat het gedrag niet ernstig genoeg is om langdurige blokkades op te leggen, maar de duur van een week vormt een redelijke termijn. De onenigheid binnen de gemeenschap over deze blokkade had misschien voorkomen kunnen worden wanneer de blokkade met links naar de eerdere waarschuwingen onderbouwd was. De arbitragecommissie wil daarom de moderatoren verzoeken in het vervolg duidelijker te maken welke bijdragen en waarschuwingen aan een blokkade vooraf gaan. Verder is de commissie van mening dat Patio er verstandig aan zou doen om zich voortaan minder op de man en meer op de bal te gaan richten. De Arbitragecommissie spreekt haar hoop uit dat Patio de gegeven kritiek ter harte neemt en zijn gedrag aanpast.

De Arbitragecommissie, 17 feb 2015 10:06 (CET)

Uitspraak (aanvulling n.a.v. het tweede verzoek)

Patio (inmiddels door accounthernoeming bekend als KlaasZ4usV) diende op 4 februari jl. een verzoek in dat in eerste instantie door de Arbitragecommissie werd opgevat als een verzoek tot deblokkade van zijn account Patio. Op de dag dat de commissie tot bovenstaande uitspraak kwam, gaf Patio echter met een aanvullend bericht aan dat het verzoek ook de onbepaalde blokkade wegens sokpopmisbruik van zijn alternatieve account ZeaForUs betreft. Patio verwijst daarbij naar een bericht dat hij aan de steward DerHexer schreef, waaruit blijkt dat hij de blokkadereden (sokpopmisbruik) aan wil vechten.

Het account ZeaForUs is door middel van unified login op verschillende andere Wikimedia-projecten actief. Oorspronkelijk werden beide accounts op 12 oktober 2014 onbepaald geblokkeerd, maar na gebruik van de ontsnappingsclausule werd Patio aangemerkt als hoofdaccount en op 13 oktober gedeblokkeerd. De reden van de blokkade was een bewerkingsoorlog op het artikel Spillepengen, waaraan de indiener met twee verschillende accounts en oningelogd zou hebben deelgenomen.

Op 18 maart 2015 is het account Patio opnieuw geblokkeerd voor niet-constructief bijdragen, waarbij de moderator de blokkadeduur onbepaald liet en gebruiker vroeg om een bevredigend plan te ontwikkelen ter verbetering van zijn bijdragepatroon, waarna deze blokkade zou worden opgeheven.

Aanvullende beginselen

Het voeren van een bewerkingsoorlog is een onaanvaardbare werkwijze die de samenwerking schaadt en het project ontwricht. Het kan andere gebruikers ontmoedigen aan Wikipedia bij te dragen, en ondergraaft het onderlinge vertrouwen.WP:BWO

De hulppagina's raden gebruikers van Wikipedia af gebruik te maken van twee accounts ("sokpoppen"), omdat dit de communicatie en het opsporen van misbruik bemoeilijkt. Er worden echter ook redenen gegeven waarom het bewerken met verschillende accounts van pas kan komen en derhalve niet verboden is.WP:Sokpop Misbruik maken van een alternatief account wordt echter niet getolereerd en zal bij ontdekking standaard resulteren in een blokkade van onbepaalde duur voor alle accounts. Onder misbruik vallen volgens de richtlijnWP:SPM onder andere alle manieren waarop een alternatief account gebruikt kan worden om te suggereren dat er meer steun voor een bepaald standpunt is dan in werkelijkheid bestaat. Voorbeelden daarvan zijn het met twee accounts deelnemen aan dezelfde stemming, dezelfde discussie of hetzelfde inhoudelijke conflict, wanneer er van uitgegaan mag worden dat de andere deelnemers niet op de hoogte zijn dat de accounts tot dezelfde persoon behoren.

Een gebruiker die op dergelijke manier de opbouw van het project beïnvloedt met twee accounts, geeft in feite aan geen vertrouwen in een conclusie op grond van onderlinge discussie en consensus te hebben. Daarnaast wordt, wanneer men tegen de lamp loopt, het vertrouwen van andere gebruikers in de samenwerking geschaad. Daarom kan het bewerken van dezelfde pagina met meerdere accounts de opbouw van het project ernstig schaden.

Overwegingen (n.a.v. het tweede verzoek)

De indiener van het verzoek heeft in drie verschillende hoedanigheden deelgenomen aan de bewerkingsoorlog op het artikel Spillepengen: als Patio, als ZeaForUs en als oningelogde gebruiker met het IP-adres 151.40.212.94. De onbepaalde blokkade voor sokpopmisbruik berustte daarom op de aanname dat andere deelnemende gebruikers niet op de hoogte waren dat deze twee accounts en het IP-adres tot dezelfde persoon behoorden. Met andere woorden zouden deze andere gebruikers om de tuin geleid zijn. De Arbitragecommissie is van mening dat bij het vaststellen of sprake is van misbruik, ook sterk meeweegt of er kwade opzet in het spel is.

De link tussen de accounts Patio en ZeaForUs is echter gemakkelijk te leggen. Niet alleen heeft Patio in het verleden nooit geheimzinnig gedaan over zijn accounts, ook ondertekenen beide accounts met dezelfde handtekening. De Arbitragecommissie veronderstelt dat Patio zelf overtuigd is dat andere deelnemers hem en zijn accounts kennen, en hij ter goeder trouw handelde. Zij meent daarom dat de suggestie van opzettelijk misbruik vergezocht is.

De commissie kan in de situatie op het artikel Spillepengen echter niet uitsluiten dat de andere betrokken gebruikers en hypothetische, eventueel meelezende buitenstaanders niet op de hoogte waren dat het dezelfde persoon betrof. Ze is van mening dat elke vorm van misleiding, zelfs als deze niet moedwillig plaatsvond, Patio aan te rekenen valt. Hij had als ervaren medewerker aan Wikipedia op de hoogte moeten zijn van het advies op de hulppagina (WP:Sokpop) om het gebruik van alternatieve accounts zoveel mogelijk te beperken.

Wat betreft het IP-adres is het verband minder duidelijk en de misleiding daarentegen duidelijker, temeer daar Patio in het bewerkingscommentaar uitspreekt: "Anoniem heeft gelijk" (verwijzend naar bewerking van dit IP-adres), hiermee duidelijk opzettelijk de indruk wekkend dat dit een andere gebruiker was. Patio heeft ook in dat geval later zelf toegegeven dat het IP-adres aan hem behoort.

Gelet op de combinatie van het in het eerste deel van deze uitspraak hierboven reeds vastgestelde negatieve bijdragepatroon met het in art. 1.2 vastgestelde uitgangspunt van de commissie - het scheppen van een encyclopedie - ziet de commissie weinig reden om Patio opnieuw een alternatief account toe te staan. Daarnaast ziet de commissie het feit dat werd deelgenomen aan een bewerkingsoorlog, een ernstige vorm van verstoring van de opbouw, als verzwarende omstandigheid. Vanwege deze verzwarende omstandigheden ziet de commissie op dit moment onvoldoende grond voor deblokkade.

Conclusie en maatregelen (n.a.v. het tweede verzoek)

Zoals hierboven al gemeld, is de commissie van mening dat Patio (nu: KlaasZ4usV) er verstandig aan zou doen om zich voortaan minder op de man en meer op de bal te gaan richten. Dit betekent dat naast het uiten van herhaaldelijk niet-constructief, negatief commentaar, ook afgezien moet worden van bewerkingsoorlogen en het bijdragen onder meerdere accounts op een wijze die voor anderen verwarring kan scheppen. De Arbitragecommissie hoopt dat KlaasZ4usV de gegeven kritiek ter harte neemt en zijn gedrag aanpast, en hoopt dat de onderstaande maatregels stimulans bieden om zijn gedrag te verbeteren.

 • Indien KlaasZ4usV na het opheffen van de huidige blokkade twee jaar lang niet (terecht) geblokkeerd wordt, kan aangenomen worden dat hij zijn gedrag gebeterd heeft en kan het account ZeaForUs alsnog worden gedeblokkeerd.
 • Bovenstaande mogelijkheid komt te vervallen wanneer KlaasZ4usV opnieuw geblokkeerd wordt wegens sokpopmisbruik. Wel staat de Arbitragecommissie KlaasZ4usV dan nog een extra mogelijkheid toe om van de ontsnappingsclausule gebruik te maken.
 • KlaasZ4usV krijgt per direct nogmaals de keuze voorgelegd met welk account hij voorlopig (na afloop van de huidige blokkade) zal bijdragen. Indien hij ervoor kiest met een ander account bij te dragen, zal hij dit binnen een week na plaatsing van deze uitspraak op de overlegpagina van deze zaak (of indien nog geblokkeerd op zijn eigen overlegpagina, dan wel via een email aan de Arbitragecommissie) aan moeten geven. Op dat moment zal het account KlaasZ4usV voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden en het door hem gekozen account gedeblokkeerd zodra aan de voorwaarden van de huidige blokkade van het account KlaasZ4usV is voldaan.

De Arbitragecommissie, 9 apr 2015 21:10 (CEST)