Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Verzoek herziening De Wikischim & categoriseren


De Arbitragecommissie ontving op 5 juni 2020 onderstaande mail:


Geachte arbcom,

ik wil bij deze een nieuw verzoek indienen om de uitspraak in de zaak https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De_Wikischim_%26_categoriseren te herzien en bij voorkeur geheel op te heffen. Het vorige verzoek had ik afgelopen jaar "on hold" gezet, zie de zaakpagina.

Mijn verweer is nog steeds hetzelfde: er was destijds geen enkele concrete aanleiding om mij een verbod op categoriseren te geven. Sterker, het is zelfs zo dat de indiener hier expliciet niet om gevraagd had (zie de "De Wikischim verbieden zich met categoriseren bezig te houden lijkt me niet nodig") op de zaakpagina. Ik verwijs verder nogmaals naar de uitgebreidere motivatie die ik eerder hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De_Wikischim_%26_categoriseren#Verweer_en_verzoek_tot_revisie al in delen heb neergezet. Het lijkt me op grond daarvan dus ook niet meer nodig dat ik in dit nieuwe verzoek tot revisie deze verdediging nog eens uitgebreid ga herhalen, aangezien jullie alles aldaar kunnen nalezen.

Vriendelijke groet, DW


De Arbitragecommissie laat zo spoedig mogelijk weten of ze deze zaak in behandeling zal nemen. M.vr.gr. De Arbitragecmmissie, 7 jun 2020 21:48 (CEST)Herhaaldelijk vermelden van woonplaatsen en -buurten van levende personen door Keuwatcher


Geachte commissie,


Ik heb gebruiker Keuwatcher (overleg | bijdragen | blocks) herhaaldelijk aangesproken (voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3) op het feit dat hij de privacy van levende personen schendt door het vermelden van woonplaatsen en zelfs -buurten op persoonslemma's van levende personen. (Bijvoorbeeld op het lemma van Ed van Thijn waarin Kw op 4 november 2018 het presteerde om de huidige woonbuurt van Van Thijn te vermelden (zie de bewerkingsgeschiedenis van dat lemma). Ook in lemma's van woonplaatsen of in lijsten van plaatsen waarin de daar geboren, overleden personen vermeld worden; vermeld Kw de namen van levende personen die daar op dat moment woonachtig zijn.

Ik vind dat een woon- of verblijfplaats van een levend personen niet via Wikipedia te achterhalen mag zijn. Mensen die veel in de openbaarheid komen vaak niet alleen vrienden hebben maar ook mensen die afgunstig zijn, stalkende fans of regelrechte vijanden. Niet alles wat iemand als Kw weet of wat voor iemand als Kw eenvoudig te achterhalen is, is geschikt voor de encyclopedie. Nu ben ik veel bezig geweest om de privacyschendende bijdragen van Kw terug te draaien en heb de afgelopen jaren diverse verzoeken ingediend om privacyschendende bijdragen (versies) te verbergen (Zie bijvoorbeeld de bewerkingsgeschiedenis van lemma Ed van Thijn d.d. 5 november 2018).

Zie ook in Wikipedia:Biografieën van levende personen:

Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Een artikel kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn of haar naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan.

Ik wil de commissie verzoeken om een uitspraak dat het aan Kw, en aan andere personen bij wie zulks gedrag wordt geconstateerd, wordt verboden om nog langer privacyschendende gegevens over levende personen te plaatsen op Wikipedia.

Bedankt en met vriendelijke groet, JoostB (overleg) 5 mei 2019 17:06 (CEST)

  • Steun Steun - ook ik erger me al jaren aan deze onbebronde (!) en privacyschendende, bovendien triviale toevoegingen van Kw. Paul Brussel (overleg) 5 mei 2019 17:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
6 mei 2019 11:44 (CEST)
Alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aannemen van de zaak, wil de Arbitragecommissie een vraag stellen aan de indieners. De laatste keer dat Keuwatcher op zijn overlegpagina werd aangesproken met betrekking tot dit onderwerp was in november. Ook zijn er na november geen bijdragen van Keuwatcher verborgen wegens privacyschending. Zijn er sinds november 2018 nog problemen geweest, en zo ja, hoe zijn deze problemen tot dusver afgehandeld?
De arbitragecommissie, 13 mei 2019 13:11 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Fred Lambert


Beste leden van de Arbitragecommissie,

Enigszins beschroomd wend ik me tot u met dit verzoek. Ik weet dat dit verzoek, door het nu in te dienen, valt onder de zeggenschap van de nu zittende Arbitragecommissie, een commissie die mogelijk groter is dan de Commissie die vanaf 1 april de dan ingediende zaken moet oppakken, terwijl anderzijds mogelijk een van uw leden aftelt naar het einde van het lidmaatschap.

Dit verzoek heeft betrekking op het gedrag van Fred Lambert, tegenwoordig ondertekenend met 'Fred'. Hierna zal ik hem zo aanduiden.

Fred is inmiddels ruim dertien jaar actief op deze Wikipedia. Fred houdt zich voornamelijk met twee dingen bezig: het zelf schrijven van artikeltjes over kerken en andere bezienswaardigheden en het beoordelen van nieuwe bijdragen van anderen. Wat het eerste betreft, Fred heeft er de afgelopen maand zo'n 100 aangemaakt. Bekijken we deze artikelen beter, dan blijken bijna al deze artikelen de nodige ingrepen van anderen nodig te hebben. Bekijken we ze nog beter, dan blijkt er een hoop af te dingen te zijn op wat er geschreven wordt. Zo heb ik enkele recente artikelen van zijn hand bekeken, en dat geeft aanleiding tot de nodige vragen. Ik verwijs voor het gemak naar Sint-Pieterskerk (Steenbeke) en Forêt de Rihault-Clairmarais. Het eerste vermeldde één bron, maar lijkt op vele punten een slechte vertaalpoging van een dicht bij het onderwerp betrokken bron, terwijl het bij het tweede geheel gissen is waar de informatie vandaan komt. Of is het een vrije interpretatie van een Frans artikel, zonder de daarbij verplichte bronvermelding?

Dat het werk van Fred van dusdanige kwaliteit is, dat het keer op keer de inzet van andere Wikipedianen vereist om een enigszins redelijk artikel te verkrijgen, zij tot daar aan toe. Als gemeenschap kunnen we dat redelijk aan. Al moet mij van het hart dat de schrijfzucht van Fred groter lijkt dan die van Robert Prummel of Pvt pauline, bewerkers waarover u eerder geoordeeld heeft dat hun bijdragen aan banden gelegd dienden te worden.

Wat het gedrag van Fred echter ergerlijk maakt, is dat hij zich ondertussen ook bezig houdt met het beoordelen van door anderen, met name nieuwe bewerkers, gestarte artikelen. Hierbij hanteert hij strenge normen, normen die beduidend hoger liggen dan de kwaliteit van zijn eigen bijdragen rechtvaardigt.

Op een nominatiepagina staat bovenaan duidelijk aangegeven hoe te werk dient te worden gegaan wanneer je een artikel wil nomineren. Dit bestaat uit in ieder geval drie stappen:

  1. Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  2. Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  3. De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.

De nominaties door Fred bestaan doorgaans uit het plaatsen van een verwijdersjabloon op de pagina van het artikel, zonder daarbij enige toelichting te geven. Op de beoordelingslijst volgt doorgaans een afkrakend verhaal, waarmee de aanmaker niet geholpen wordt om er een beter artikel van te maken, of zelfs om te begrijpen waarom het artikel hier ongewenst zou kunnen zijn. En als Fred al de belangrijkste auteur op de hoogte stelt, gebeurt dat met een evenmin verhelderende tekst.

In het verleden is Fred diverse keren aangesproken op dit gedrag, onder meer door Ecritures, door The Banner en door ondergetekende. Op dit gedrag naar nieuwe bewerkers is diverse malen ingegaan, zoals hier, hier, hier, hier en hier. De onvriendelijke benadering en het totaal niet geven van enige uitleg over wat Wikipedia is en wat er beter zou kunnen aan het (eerste) werk van een beginnend schrijver alsook het veelal niet ingaan op aan hem gestelde vragen over door hem beoordeelde artikelen maken dat Fred nieuwe bewerkers wegjaagt en daarmee ingaat tegen de vierde zuil. Zijn gedrag valt onder de zeggenschap van de Commissie1.2.

Ook de afgelopen 24 uur heb ik Fred aangesproken op zijn nominatiegedrag. In plaats van een inhoudelijke reactie op dat gedrag, komt er een jij-bak omdat Fred denkt dat het toevoegen van een -naar wij mogen aannemen- door hem geraadpleegde bron voldoende is om alle gestelde vragen over de inhoud van een artikel van zijn hand weg te nemen. Vervolgens beschuldigt hij mij van vandalisme.

Omdat Fred meerdere malen heeft aangegeven het probleem rond zijn gedrag totaal niet te erkennen en zijn gedrag, ook na vele verzoeken, niet is veranderd5.2, wend ik mij tot u met het volgende verzoek:

Ik verzoek de Arbitragecommissie om zich een oordeel te vormen over het nominatiegedrag van Fred en hierna een passende maatregel op te leggen. Ik denk daarbij zelf aan een algeheel verbod op het bewerken van de beoordelingslijsten, Wikipedia:Te beoordelen pagina's en alle onderliggende pagina's.

Het spijt mij dat ik een beroep op uw tijd en inzet moet doen, maar ik zie geen andere mogelijkheid om het gedrag van Fred zodanig te veranderen dat hij hiermee Wikipedia niet langer schaadt.

Mocht u meer voorbeelden op prijs stellen, dan draag ik die natuurlijk aan.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 28 mrt 2020 01:06 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 3 apr 2020 21:20 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 6 apr 2020 10:10 (CEST)


Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Bart Versieck 2

De Arbitragecommissie ontving onderstaand verzoek per mail op 23 april 2020:


Geachte leden van de Arbitragecommissie, Beste Vinvlugt, MvdLeeuw, Brimz en Josq,

N.a.v. de uitspraak d.d. 21/02/2019 wil ik bij deze opnieuw een verzoek indienen om mijn account op Wikipedia te deblokkeren:

Ik zou graag een nieuwe start maken op de Nederlandstalige Wikipedia. Ik hoop dat de Arbitragecommissie opnieuw het vertrouwen in mij wil stellen en derhalve mijn verzoek honoreert. Ik leg daarom het volgend voorstel op tafel: Ik beloof u enkel pagina's in de hoofdruimte te zullen bewerken (dus geen pagina's als De Kroeg, Te Beoordelen Pagina's, peilingen, stemmingen, enzovoorts, noch hun overlegpagina's), én mijn bewerkingen worden bovendien beperkt tot een maximum van tien per dag.

De Arbitragecommissie mag uiteraard zelfstandig een oordeel vellen over eventuele restricties, maar dit voorstel weerspiegelt volgens mij mijn bereidwilligheid om mee te denken aan een oplossing die zowel mij als de Wikipediagemeenschap ten goede komt.

Met vriendelijke groeten,

Bart Versieck


De Arbitragecommissie zal spoedig laten weten of ze bovenstaand verzoek in behandeling zal nemen. De commissie merkt hierbij op dat vanwege de beperkte bezetting ze er eerst pas op terug zal komen als de momenteel nog lopende zaken dat toelaten. De Arbitragecommissie 28 apr 2020 21:44 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie heeft in haar uitspraak van 21 februari 2019 aangegeven dat Bart Versieck na een jaar een nieuw verzoek voor deblokkade mocht indienen. Dit verzoek heeft de commissie op 23 april 2020 ontvangen.

De Arbitragecommissie alleen kan besluiten om een uitspraak in te trekken of te wijzigen in het geval van gewijzigde omstandigheden 5.11. De commissie heeft geconstateerd dat er in het afgelopen jaar geen verbetering in de situatie is ontstaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat Bart Versieck de blokkade heeft ontdoken (zie hier en hier). De mails die de commissie van Bart Versieck ontving omtrent dit verzoek tonen een niet-coöperatieve toon.

De Arbitragecommissie constateert dat er geen sprake is van gewijzigde omstandigheden en heeft daarom besloten het verzoek niet in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 12 jun 2020 21:48 (CEST)


Deblokkade Lala migos

De Arbitragecommissie ontving op 28 april 2020 onderstaande verzoek via de mail:


Beste

Ik ben een tijdje geleden geblokkeerd door een gebruiker op wikipedia. De reden? Omdat ik met feiten kom die hij/zij niet wil accepteren. Je kan alles teruglezen wat ik heb gedaan. Om een voorbeeld te noemen: als ik een bron heb voor bijv een dubbele nationaliteit van een persoon(vaak de marokkaanse nationaliteit) willen gebruikers zoals RonaldB, Geejee en Encycloon niet luisteren. Ze draaien steeds mn bewerkingen terug zonder reden. Het lijkt wel of ze een succesvol persoon niet als bijv. Een Nederlandse Marokkaan willen zien, terwijl ik altijd met bronnen kom. Daarnaast heb ik heel veel voor wiki paginas gedaan. Ik heb veel onderhoud gehouden op paginas die tijden niet zijn aangeraakt. Ook heb ik pagina’s gemaakt van toegevoegde waarde. Het is een soort hobby geworden om Pagina’s te verbeteren en updaten, vandaar dat ik daarna op een ander ip adres ben doorgegaan met het verbeteren van pagina’s.

Ik wil graag dat deze blokkade wordt opgeheven en dat er wordt opgetreden tegen het gedragen van de bovengenoemde gebruikers.

Gebruiker Lala migos


De arbitragecommissie zal spoedig laten weten of ze deze zaak in behandeling zal nemen. De Arbitragecommissie merkt daarbij op dat ze vanwege de beperkte bezetting pas zal terugkomen op de deze zaak als de momenteel nog lopende zaken dat toelaten.

M.vr.gr. De Arbitragecommissie 28 apr 2020 21:57 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft onderzoek gedaan naar de blokkade van gebruiker:Lala migos en heeft geconstateerd dat de blokkade voor onbepaalde tijd is opgelegd op 30 maart 2020 wegens het gebruikmaken van sokpoppen tijdens een eerdere blokkade, opgelegd op 26 maart 2020. Deze blokkade was voor de duur van 1 week en werd op 28 maart 2020 omzeild middels de gebruikersnaam gebruiker:Renevdvalk en twee ip-adressen en later nogmaals via twee gebruikersnamen en enkele ip-adressen. Ook na het deblokkadeverzoek op 28 april werd opnieuw verder bewerkt via de gebruikersnaam gebruiker:Enzovert.

De Arbitragecommissie constateert dat de initiële blokkade van 26 maart terecht is opgelegd. Ook de blokkade voor onbepaalde tijd is terecht opgelegd.

Het bovenstaande overwegende heeft de Arbitragecommissie besloten om het deblokkadeverzoek niet in behandeling te nemen. Bovendien is de juiste weg voor een deblokkade naar aanleiding van blokontduiking middels sokpoppen de Ontsnappingsclausule.

Groet, De Arbitragecommissie, 3 jun 2020 10:23 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.