Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Verzoek correctie Natuur12


Geachte Commissie,

Naar aanleiding van het Verzoek topicban Rwbest verzoek ik u Natuur12 te corrigeren: hij gedraagt zich als hoofd- of eindredacteur maar dient zich te beperken tot nagaan of mijn bijdragen voldoen aan de geldende regels en richtlijnen en zijn adviezen niet bindend op te leggen. Naar mijn mening is de door hem verzochte topicban helemaal niet noodzakelijk.

Op de nederlandstalige Wikipedia is gebrek aan informatie over de huidige toestand en ontwikkeling van de energievoorziening in de wereld. Ik probeer daarin te voorzien maar word gefrustreerd door moderatoren die zich niet beperken tot nagaan of mijn bijdrage voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Ze gedragen zich als hoofd- of eindredacteuren en leggen extra eisen op die ze presenteren als adviezen. Als ik argumenteer dat het "advies" onredelijk is verwijten ze mij teveel beslag te leggen op hun tijd. Mijn inziens is dat probleem eenvoudig op te lossen: ophouden met ongevraagde hulp en advies, en inhoudelijk oordelen volgens de richtlijnen.

Ik sluit mij aan bij de door Natuur12 aanbevolen lezing van Overleg gebruiker:Rwbest/Energiebalans (economie). Dat is duidelijk genoeg. Dit energiebalans artikel voldoet aan de eisen van objectiviteit en verifieerbaarheid en het is helemaal geen essay.

Een aantal door Natuur12 opgesomde artikelen zijn snel verwijderd dus die hebben de moderatoren niet hoog belast:

 • Energie-unie is in feb 2018 verwijderd omdat een persbericht van de Europese Commissie een primaire bron is. Dus onbetrouwbaar??
 • Wereldwijd elektriciteitsgebruik is op eigen verzoek verwijderd omdat de data deel uitmaakten van het bredere artikel Wereldwijde energievoorziening.
 • Wereldenergie-eindgebruik is op eigen verzoek verwijderd omdat het was opgenomen in Wereldenergievoorziening.
 • Wereldenergievoorziening is in 2016 verwijderd omdat een eerdere versie in 2015 verwijderd was. Geen inhoudelijk oordeel.
 • Energievoorziening in China was een vergissing en is in mei 2017 op eigen verzoek snel verwijderd.

Sommige andere artikelen hebben wel veel discussietijd veroorzaakt, vooral over het gebruik van primaire brnnen, zie Overleg:Mark_Z._Jacobson#Academische_bronnen. Secundaire bronnen zijn nodig als het beweerde feiten in literair proza betreft. Maar deze richtlijn om vooral secundaire bronnen te gebruiken wordt verkeerd toegepast als het publicaties van een wetenschappelijk team of van een democratische overheid betreft. Het Internationaal Energieagentschap is een betrouwbare bron voor energievoorziening die bv. door de Wereldbank gebruikt wordt. De extra voorwaarde dat ik die statistische data zoveel mogelijk uit secundaire bronnen moet halen (anders is het origineel onderzoek) is onredelijk. Maar The Banner en Natuur12 blijven mij achtervolgen met die voorwaarde.

Natuur12 verwijt mij zijn hulp, een alternatieve opzet voor Energievoorziening die meer historisch dan actueel is, af te slaan en klaagt dat het hem veel tijd kost. Maar nogmaals, ik vraag niet om dat soort hulp. Hij is geen eindredacteur met de bevoegdheid mijn artikel met een andere opzet om die reden te weigeren.

Als de Commissie mij een topicban oplegt voor het thema energie dan kan ik ook niet meer bijdragen aan Energietransitie dat zeer actueel is. Maar ik verwacht dat de Commissie het verzoek van Natuur12 niet alleen procedureel beoordeelt maar ook zijn analyse tegen het licht houdt, die feitelijk zou moeten luiden:

 • Als zelfbenoemde eindredacteur ga ik uit van mijn alternatieve opzet van een artikel over energievoorziening dat ondersteund wordt door secundaire bronnen. De opzet van Rwbest, veel statistiek ontleend aan de primaire bron IEA, voldoet niet aan mijn uitgangspunten. Hij weigert zijn werkwijze aan te passen ... enz.

Vriendelijke groet,

Rwbest (overleg) 15 okt 2019 18:27 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 17 okt 2019 09:49 (CEST)

Verzoek topicban t.a.v. Jnyssen wegens anti-Vlaams vandalisme


Geachte leden van de Arbitragecommissie,


Met plezier en genoegdoening schrijf ik al meer dan zeven jaar regelmatig voor Wikipedia. Steeds belangeloos, met liefde en toewijding en met respect voor de WP-richtlijnen probeer ik een (bescheiden) steentje bij te dragen om van dit internationale project een nog groter succes te maken. Onvermijdelijk heb in die lange periode ook wel meningsverschillen, aanvaringen en scherpe kritiek van andere Wikipedianen ervaren maar steeds zijn we er in geslaagd om, op basis van rationeel overleg en argumentatie tot een eervol, constructief compromis te komen. Maar de confrontaties die ik sinds juni 2019 met Jnyssen heb gehad, dat heb ik op WP nooit eerder meegemaakt. Bijna op elk lemma waar hij tussenkomst lokt hij bewust conflicten en bewerkingsoorlogen uit. En uiteraard niet enkel bij mij maar ook bij andere bijdragers en moderatoren. Wie is Jnyssen? Jnyssen is het pseudoniem van Jan Nyssen, een groen-links geëngageerde professor Geografie aan de UGent. Als geograaf is hij een aanhanger van de deels op het marxisme gebaseerde wereld-systeemtheorie. U kunt dat met zoveel woorden nalezen op het WP-lemma dat zijn naam draagt. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee, iedereen mag zijn overtuiging hebben die hij zelf wil. Het wordt wel een probleem wanneer hij Wikipedia misbruikt als platform of forum om zijn extreem-linkse agenda op subtiele wijze uit te voeren. Door zijn ideologisch gekleurde “bijdragen” ondermijnt hij de neutraliteit, objectiviteit en goede werking van WP. Jan Nyssen heeft het zich klaarblijkelijk tot zijn persoonlijke levensdoel gesteld om alles wat van dicht of van ver met de Vlaamse Beweging te maken heeft in een kwaad daglicht te stellen en zodoende te stigmatiseren als zijnde extreem-rechts, racistisch, fascistisch of gelieerd aan de collaboratie. Quod non. Enkele zeer concrete voorbeelden om mijn stelling te bewijzen:

1) Om zijn doel te bereiken heeft hij zelf het reeds door Encycloon als NE beoordeelde lemma [1] aangebrand (WO II) aangemaakt. U kunt het helaas niet meer nalezen maar deze uiterst tendentieus geschreven pagina blinkt uit door haatspuiterij en venijn tegen N-VA, VB, met zelf verzonnen quotes, ongenuanceerd en veelal zonder bronvermelding, zoals zo vaak bij hem. Ik merk nu pas dat het lemma terecht werd verwijderd door MatthijsWiki op 7 oktober 2019.

2) Ook over de Vlaamse strijdvlag (zie OP en bewerkingsgeschiedenis) is Jnyssen er door zijn provocerende en ongegronde tussenkomsten in geslaagd om voor nodeloze spanningen en frustraties te zorgen, tegen alle logica, argumentatie, wetenschappelijk bewezen feiten en consensus in. Met zijn ronduit absurde tussenkomsten heeft Jnyssen bewezen over geen enkele affiniteit of kennis over de Belgische politieke geschiedenis te beschikken. Maar daar stoort hij zich niet aan, integendeel, hij maakt voortdurend intentieprocessen van iedereen die zijn idee-fixe niet deelt, zelfs in weerwil van linkse historici zoals Bruno De Wever. Naar aanleiding van mijn tussenkomst over de Vlaamse strijdvlag op 20 september 2019 omschrijft Jnyssen zijn motivering als volgt: "Borluut is duidelijk geinspireerd door de 'aangebrande' NVA-VB. Misschien moeten alle stukken over de zg Vlaamse Strijd door Nederlanders geschreven worden om het wat objectiever te maken. Ik ga dus mijn objectivering stap voor stap in het lemma invoeren, en het stap voor stap bespreken met andere wiki-schrijvers". Met andere woorden, Belgen (en zeker Vlamingen) kunnen zich maar beter koest houden als het over de Vlaamse Beweging gaat. Tot zover de 'neutrale' ingesteldheid van Jnyssen.

3) Klap op de vuurpijl was zonder meer zijn slinkse manipulatie van het artikel Sociaal-Flamingantische Landdag. Ondanks de geciteerde en gemakkelijk toegankelijke bronnen, voegde Jan Nyssen bewust en uiteraard zonder bronvermelding de foutieve informatie toe dat de vereniging al sinds 2009 niet meer bestond. Quod non. Nog geen tien minuten later stond het artikel al genomineerd voor verwijdering, toevallig gesteund door enkele (Nederlandse ?, bevriende?) wiki-schrijvers wegens niet meer bestaande of te klein. N.av. deze “bijdrage” schreef The Banner Overleg op 27 sep 2019 20:42 (CEST) het volgende: “Het lijkt er inderdaad op dat Jnyssens het artikel gevandaliseerd heeft. Dat laat de NE nominatie verder in tact maar zorgt wel dat mijn bevreemding onjuist is. dat heb ik dan ook doorgehaald. En voor Borluut: overweeg een gang naar de arbitragecommissie voor een topicban”. Het hele manoeuvre past in de zuiveringsstrategie en methodiek van Jan Nyssen om alle (extreem-)linkse organisaties die, tot zijn onbegrip, ook (radicaal) Vlaamsgezind zijn van WP te verbannen en zodoende te kunnen bewijzen dat de Vlaamse Beweging zonder meer in het extreem-rechtse, racistische verdomhoekje thuishoort.

4) Ook bij andere, op het eerste zicht onschuldige maar communautair geladen lemma’s veegt Jnyssen alle WP-regels aan zijn laars. Op het lemma Nederlands in Wallonie presteert hij het om tot driemaal toe bevindingen op basis van zijn Eigen Onderzoek voor te stellen als een objectief feit. Zijn motivering om het (gedeeltelijk) Nederlandstalig karakter van enkele Waalse gemeenten te ontkennen omschrijft hij als volgt : " (…) Gaat u even op café in Aubel of Welkenraedt en luister wat er gesproken wordt...Frans" (29 september 2019) of "op café, op de markt, ...nergens hoor je Ned. in vele van deze gemeeenten." (30 september 2019) Zijn tussenkomsten werden ondertussen reeds ongedaan gemaakt door The Banner wegens vandalisme.

5) Voorlopig laatste wapenfeit van Jnyssen is zijn doorzichtige poging om het collaboratieverleden van Joseph Happart, de vader van de bekende Waalse socialist José Happart, eerst te wissen als zijnde irrelevant of subjectief en daarna, na protest van anderen, weg te sluizen naar een speciaal door hem aangemaakt lemma over Joseph Happart. Voor die demarche omschrijft Jnyssen zijn motivering als volgt:" pagina aangemaakt zodat dat niet vermengd hoeft met zijn kinderen" Dat het collaboratieverleden van (groot-)ouders en familieleden van heel wat (extreem-) rechtse Vlaams-nationalistische prominenten ook uitvoerig (en terecht) wordt behandeld stoort hem dan weer niet. Dat de geciteerde en volgens hem subjectieve bron wordt bevestigd door twee andere boeken, die ik binnenkort dan maar zelf ga toevoegen, vermeldt hij natuurlijk ook niet.

Kortom, de “bijdragen” van Jan Nyssen gaan veel verder dan politieke framing. Het gaat om politiek geïnspireerd vandalisme, gebaseerd op leugens, het selectief achterhouden van goed gedocumenteerde info, het negeren van degelijk bronnenmateriaal, het voortdurend verdacht maken van algemene bij consensus aanvaarde feiten en het voeren van eigen onderzoek. Met zijn anti-Vlaams(gezind)e agenda zorgt Jan Nyssen niet enkel voor nodeloze spanningen en diepe ergernissen bij vele goed menende WP-bijdragers, op lange termijn verziekt hij de goede werkingssfeer en de geloofwaardigheid van Wikipedia. Omdat ik vrees dat een loutere terechtwijzing of waarschuwing (wat al is gebeurd op 30 september jl. door The Banner, zie [2]) van Jnyssen niet zal volstaan om zijn destructieve tussenkomsten en wangedrag te beëindigen, vraag ik, zoals reeds eerder gesuggereerd door The Banner, om een topic-ban van Jnyssen betreffende alle lemma’s die betrekking hebben tot de Vlaamse Beweging of Belgische communautaire aangelegenheden.

In de overtuiging dat u mijn bezwaren en verzoek ernstig in overweging zult nemen, groet ik u, geachte leden van de Arbitragecommissie, Borluut (overleg) 11 okt 2019 04:50 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 11 okt 2019 13:01 (CEST)
Ik laat het aan de arbitragecommissie om het detectivewerk en verkrampte schrijfsel van Borluut te evalueren. (Het lemma verkrampt ontbreekt overigens op Wikipedia). Desgewenst kan ik een antwoord schrijven, al hoort dit verzoek m.i. vertikaal geklasseerd te worden. Jnyssen (overleg) 11 okt 2019 13:56 (CEST)
Ik kan alleen maar bevestigen wat Borluut hier aanklaagt, ik heb zelf al een klacht willen indienen tegen Jnyssen. Hij is overtuigd van zijn eigen gelijk, koppig en niet voor rede vatbaar. Zijn reactie "al hoort dit verzoek m.i. vertikaal geklasseerd te worden" is typisch voor hem. Jnyssen: de moderatoren zullen hierover beslissen en je zult hun beslissing moeten aanvaarden.Gentenaar~nlwiki (overleg) 13 okt 2019 18:26 (CEST)
Sluit ik me bij aan. Ik heb op de overlegpagina hier ook het een en ander aangehaald. Jnyssen en Borluut voeren wel meerdere pittige discussies (volgens mij, voor wat het waard is, allebei wat te vaak vanuit een te eng beeld dat conservatief- en extreemrechts de wereld verpest, resp. er links-groen politieke correctheid heerst - allebei met het idee dat sommige dingen niet gezegd mogen worden van de andere strekking), maar Borluut laat zijn visie ten minste op de overlegpagina's, waar ze thuishoren. Ze plaatsen (zoals iedereen zeker?) stukken tekst waarvan ze vanuit hun visie vinden dat het erin hoort, maar waar Borluut zich aan goede bronnen tracht te houden en nuancerende toevoegingen door anderen (ik deed het zelf al enkele keren) in hun waarde laat, zit Jnyssen zijn visie als waarheid te verkopen. Zoals ik aanhaal op de overlegpagina met artikels. De arbcom hoeft misschien niet veel raad te krijgen, maar ik meen dat er hier minstens gevraagd kan worden om voor alle beweringen neutraal bronmateriaal te voorzien en geen BWO's over deze onderwerpen te starten. MichielDMN 🐘 (overleg) 13 okt 2019 22:04 (CEST)
Ik zie dat Jnyssen intussen ook een antwoord voorzag hieronder. Zijn bewering "van slachtoffer van geweld werd Anuna tot uitlokster gemaakt" is ook niet uit de lucht gegrepen, anderzijds had Jnyssen daar net zo goed beweerd dat ze door extreemrechtse jongeren werd uitgejouwd, wat niet bewezen is, aangezien dat niet op die hun gezicht staat te lezen. (Het is echter wel aannemelijk, als je de actualiteit wat volgt. Maar dat schrijf je niet zomaar in een artikel.) De discussies op de andere artikels heb ik minder of niet gevolgd, maar gezien 't onderstaande moet er misschien maar eens een neutralere persoon met kennis van zaken naar de bewuste artikels kijken. Met dat al dan niet terecht wederzijds wantrouwen zal dat met de betrokken partijen niet lukken. MichielDMN 🐘 (overleg) 14 okt 2019 11:24 (CEST)

Antwoord door Jnyssen

Beste leden van de arbitragecommissie en andere lezers,

Dit is hoe ik deze zaken interpreteer tot nu toe.

Context
 • Het begon mis te lopen toen er tekst werd geplaatst bij Anuna De Wever en Pukkelpop waarbij de rollen werden omgekeerd: van slachtoffer van geweld werd Anuna tot uitlokster gemaakt. Idem dito voor de feiten van een jaar eerder op Pukkelpop – daar ging het artikel uitgebreid in op attitudes van het slachtoffer en niet op het –wel degelijk zorgwekkend- groepsgedrag met racistische koorzangen.
 • Nadat ik dit had rechtgezet bij beide lemma’s verschijnt er in de discussie bij Anuna De Wever deze tekst:
Verontschuldig mij dat ik een al (iets) oudere man ben die niet meegaat in uw (blinde) apologie van de sterke, jonge vrouw. Ik hou nochtans heel erg van vrouwen, en zeker ook jonge dames, maar niet als ze mij hun (onheils)boodschap proberen op te dringen. (…). Borluut (overleg) 21 aug 2019 18:26 (CEST)

Letterlijk. (tekst werd nadien verwijderd, maar kan geconsulteerd worden via tab Geschiedenis)

 • In de weken daarop volgen nog een paar “meningsverschillen”, zoals o.a.:
  • Met de arbitragecommissie kunnen we zeker nog ingaan op de discussie over Aangebrand (WOII) ; ik geef hier alvast aan dat ik nog twee gelijkaardige lemma’s schreef (De Vlaanders en Flessendrager). Daar werd geen aanstoot aan genomen; het was niet de vorm, maar de inhoud van Aangebrand die in het verkeerde keelgat is geschoten bij enkelen
  • Een lange reeks gemeenten, tot diep in Wallonië, die “Nederlandstalig” worden verklaard in het lemma Nederlands in Wallonië, zonder enige bronvermelding – sinds 8 jaar staat er geen bron maar daar denkt men niet aan verwijdering...
 • Dan volgt de huidige klacht door Borluut, waarbij werkgever en maatschappelijk engagement dik worden uitgesmeerd
 • Borluut brengt onmiddelijk Gentenaar~nlwiki op de hoogte (via diens discussiepagina) en geeft hem ook meer precisie over wie geviseerd wordt in de aanval:
Jnyssen is overigens geen fake profiel maar wel de schuilnaam van Jan Nyssen, een groen-links geëngageerde professor geografie aan de Universiteit Gent. Nyssen is een aanhanger van de deels op het marxisme geïnspireerde wereld-systeemtheorie én een klimaatactivist. Met oprechte groeten, Borluut (overleg) 11 okt 2019 15:59 (CEST)
:De soep is opnieuw aangebrand! Jnyssen, of mag ik Oleander zeggen, wil u contact met mij opnemen via mail: steve_bracke at hotmail.com

(bewerkt door Gentenaar~nlwiki op 14 sep 2019 om 18:11. -- tekst werd nadien verwijderd, maar kan geconsulteerd worden via tab Geschiedenis)

  • Als je even googlet dan vind je dat deze Steve Bracke een twitter-account heeft met als pseudoniem “@vledermuis” [3]. Zelfde naam, zelfde inhoud, zelfde leeuwenvlagje als op het profiel van Gentenaar~nlwiki. Met overgenomen berichten van Vlaams Blok Jongeren en Schild & Vrienden.
Intimidatie

Bovenstaande kan ik enkel omschrijven als “intimidatie” waarbij het CV, de werkgever, en de vermeende opinies van Jnyssen te grabbel worden gegooid, in concertatie, door anonieme individuen – enfin 1 van hen is nu minder anoniem en zit duidelijk in rechtse hoek. Ik zie geen spoken!

Aan de arbitragecommissie

Ik wil zeker met jullie overleggen en advies inwinnen over het wat en hoe bij correcties op teksten in Wikipedia. Zeg maar, een korte SWOT analyse van mijn schrijven op Wikipedia. Er zal zeker ruimte zijn voor verbetering, niemand is perfect. Bovenstaande in acht nemende zullen jullie ook begrijpen dat zulke bespreking best verloopt zonder deelname van Borluut en Gentenaar~nlwiki. Ik heb geen zin om mij bloot te stellen aan nog verdere intimidatie.

Beste groeten, Jnyssen (overleg) 14 okt 2019 09:14 (CEST)

Verzoek topicban Rwbest


Beste Arbitragecommissie,

Ik verzoek jullie om Rwbest een topicban op te leggen voor het thema energie, in de breedste zin van het woord. De afgelopen jaren heeft Rwbest een hoge belasting op moderatoren en de Commissie zelf gelegd omdat hij weigert zijn werkwijze aan te passen. In deze zaak zal ik uiteenzetten waarom ik meen dat dit het geval is en waarom een topicban noodzakelijk is.

Probleemschets

Ondanks vele pogingen van o.a. mij om deze gebruiker te coachen is er nul resultaat bereikt. In de afgelopen jaren zijn de volgende lemma’s verwijderd:

Er speelt een aantal zaken. Allereerst herhaalde pogingen om per sessie verwijderende lemma’s terug te plaatsen. Zo is energievoorziening een re-incarnatie van Wereldwijde energiewoorziening. Ook Wereldwijd elektriciteitsgebruik is meer dan één keer verwijderd (zie Wereldelektriciteitsgebruik). Een ander voorbeeld is Energie-unie.

Vervolgens leiden deze verwijderingen tot zaken bij de Arbitragecommissie en een hele serie terugplaatsverzoeken:

Analyse

De rode draad die door al deze beoordelingen heen loopt is hetzelfde. De structuur van de artikelen is niet in orde (essay-achtig) en de artikelen steunen te vaak volledig op primaire bronnen waarbij het Energieagentschap een favoriete bron is. Als jullie de beoordelingen doorlezen kunnen jullie zien dat dit gevolgen heeft voor de neutraliteit en sluipt er origineel onderzoek in de artikelen. En deze gebruiker weigert zijn werkwijze aan te passen zoals te lezen is op Overleg gebruiker:Rwbest/Energiebalans (economie):

"Ik kan technisch-wetenschappelijk werk niet beschrijven uit secundaire bronnen. Dit is een oude discussie. Rwbest (overleg) 2 okt 2019 10:02 (CEST)"

Daarmee blijft dit probleem dus bestaan en is de kans aanzienlijk dat nieuwe artikelen van deze auteur wederom niet voldoen. Er worden hem nota bene de nodige secundaire bronnen aangereikt zodat hij niet al het brononderzoek zelf hoeft te doen. Ook is hem een alternatieve opzet aangeboden: Gebruiker:Natuur12/Energiegebruik in de wereld. Ook dat is afgeslagen.

Eerder heb ik op Overleg:Mark Z. Jacobson de nodige tijd gestoken in Rwbest maar ook daar mocht het niet baten. Bij energiebalans hebben zowel Encycloon als ik uitgebreid geprobeerd te coachen maar ook dat mag niet baten. Tevens hebben meerdere moderatoren onafhankelijk van elkaar het werk van Rwbest beoordeeld en herbeoordeeld. De conclusie was bijna elke keer hetzelfde: het werk van Rwbest is onvoldoende om op te kunnen nemen in de encyclopedie. Ik erken dat Rwbest een hoop kennis van het onderwerp heeft maar hij slaagt er niet in om deze kennis te gebruiken om artikelen te schrijven die aan onze uitgangspunten voldoen.

Conclusie

Ik meen daarom dat deze gebruiker een onevenredig hoge belasting op de gemeenschap legt en een risico is voor de inhoud. Dit omdat hij alle adviezen afslaat en door blijft werken. Ook plaats hij werk dat als onvoldoende beoordeeld is terug. Daarom vraag ik, zoals in mijn inleiding vermeld, om een topicban voor het onderwerp energie in de breedste zin van het woord. Deze gebruiker krijgt alle hulp, maar slaat deze met bijzonder harde hand af waardoor de encyclopedie het kind van de rekening is.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 6 okt 2019 14:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 6 okt 2019 18:03 (CEST)

Herhaaldelijk vermelden van woonplaatsen en -buurten van levende personen door Keuwatcher


Geachte commissie,


Ik heb gebruiker Keuwatcher (overleg | bijdragen | bloks) herhaaldelijk aangesproken (voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3) op het feit dat hij de privacy van levende personen schendt door het vermelden van woonplaatsen en zelfs -buurten op persoonslemma's van levende personen. (Bijvoorbeeld op het lemma van Ed van Thijn waarin Kw op 4 november 2018 het presteerde om de huidige woonbuurt van Van Thijn te vermelden (zie de bewerkingsgeschiedenis van dat lemma). Ook in lemma's van woonplaatsen of in lijsten van plaatsen waarin de daar geboren, overleden personen vermeld worden; vermeld Kw de namen van levende personen die daar op dat moment woonachtig zijn.

Ik vind dat een woon- of verblijfplaats van een levend personen niet via Wikipedia te achterhalen mag zijn. Mensen die veel in de openbaarheid komen vaak niet alleen vrienden hebben maar ook mensen die afgunstig zijn, stalkende fans of regelrechte vijanden. Niet alles wat iemand als Kw weet of wat voor iemand als Kw eenvoudig te achterhalen is, is geschikt voor de encyclopedie. Nu ben ik veel bezig geweest om de privacyschendende bijdragen van Kw terug te draaien en heb de afgelopen jaren diverse verzoeken ingediend om privacyschendende bijdragen (versies) te verbergen (Zie bijvoorbeeld de bewerkingsgeschiedenis van lemma Ed van Thijn d.d. 5 november 2018).

Zie ook in Wikipedia:Biografieën van levende personen:

Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Een artikel kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn of haar naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan.

Ik wil de commissie verzoeken om een uitspraak dat het aan Kw, en aan andere personen bij wie zulks gedrag wordt geconstateerd, wordt verboden om nog langer privacyschendende gegevens over levende personen te plaatsen op Wikipedia.

Bedankt en met vriendelijke groet, JoostB (overleg) 5 mei 2019 17:06 (CEST)

 • Steun Steun - ook ik erger me al jaren aan deze onbebronde (!) en privacyschendende, bovendien triviale toevoegingen van Kw. Paul Brussel (overleg) 5 mei 2019 17:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
6 mei 2019 11:44 (CEST)
Alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aannemen van de zaak, wil de Arbitragecommissie een vraag stellen aan de indieners. De laatste keer dat Keuwatcher op zijn overlegpagina werd aangesproken met betrekking tot dit onderwerp was in november. Ook zijn er na november geen bijdragen van Keuwatcher verborgen wegens privacyschending. Zijn er sinds november 2018 nog problemen geweest, en zo ja, hoe zijn deze problemen tot dusver afgehandeld?
De arbitragecommissie, 13 mei 2019 13:11 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Deblokkade Eissink


De Arbitragecommissie ontving op 25 september 2019 een verzoek om deblokkade van Gebruiker:Eissink. De Commissie zal zo spoedig mogelijk laten weten of ze het verzoek aanneemt.

De Arbitragecommissie 29 sep 2019 13:05 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 2 okt 2019 23:45 (CEST)

Richardkiwi (2)


De Arbitragecommissie ontving op 11 september 2019 een verzoek om deblokkade van Gebruiker:Richardkiwi. De Commissie zal zo spoedig mogelijk laten weten of ze het verzoek aanneemt.

De Arbitragecommissie 15 sep 2019 15:29 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 20 sep 2019 22:08 (CEST)

Hesselp (6)


Beste leden van de Arbitragecommissie,

Bij deze wil ik een verzoek indienen om de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Hesselp te herzien wegens uitvoeringsproblemen.artikel 5.11.

Het uitvoeringsprobleem zit hem erin dat moderatoren onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het afhandelen van verzoeken die Hesselp indient. Zoals uw lid Josq al heeft opgemerkt blijven verzoeken nu te lang liggen. Er spelen twee zaken. Allereerst de hoge frequentie van verzoeken en ten tweede de complexiteit van de verzoeken. Een moderator moet haast hogere wiskunde hebben gestudeerd om een zorgvuldig oordeel te kunnen vellen. En moderatoren die gespecialiseerd zijn in wiskunde (we hebben ze wel) zijn zeldzaam. Als verdere onderbouwing: op verzoekpagina voor moderatoren/overige zijn in ongeveer een maand tijd vier verzoeken gedaan waarvan er maar één afgehandeld is. Als je dit afzet tegen de verzoeken op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige/Archief/2018 is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de afhandelsnelheid van verzoeken rondom Hesselp van toen en nu. Kortom: uitvoeringsproblemen.

Hesselp is door mij Hier gewaarschuwd dat zijn verzoeken voor uitvoeringsproblemen zorgen. Hesselp heeft er blijk van gegeven mijn tekst gelezen te hebben, somt zes moderatoren op die zich al met deze casus “reeks” bezig hebben gehouden (zes is echt veel voor één artikel) en dient dan toch dit verzoek in. Kortom: ik verwacht niet dat de uitvoeringsproblemen uit zichzelf ophouden te bestaan.

Als moderator denk ik graag mee om tot een uitvoerbare maatregel te komen. Daarom stel ik de volgende maatregel voor: een topicban. Deze topicban zou dan betrekking moeten hebben op het artikel en de overlegpagina, anders zitten we straks met een reeks verzoeken over gedoe op overlegpagina's. De topicban zou ik als volgt samenstellen:

 • Hesselp mag de pagina Reeks (wiskunde) en bijbehorende overlegpagina niet meer bewerken.
 • Moderatoren kunnen de topicban uitbreiden naar andere pagina’s, in- of exclusief overlegpagina. Dit naar eigen inzicht van de afhandelend moderator met beroepsmogelijkheid bij de Arbitragecommissie.

Hopelijk heeft de Arbitragecommissie tijd om naar dit verzoek te kijken. Hesselp is momenteel voor een maand geblokkeerd en dat lijkt mij een mooie deadline voor deze zaak.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 29 mei 2019 21:35 (CEST)

Hopelijk bedoelt Natuur12 dat de gesuggereerde maatregel wordt toegevoegd aan de geldende maatregelen. Immers, op diverse andere 'topics' is de opstelling van Hesselp bijzonder vergelijkbaar geweest met zijn gedrag van de laatste maanden. Het lijkt mij daarom uitdrukkelijk niet gewenst om reeds bestaande ArbCom-maatregelen te laten vervallen. Bob.v.R (overleg) 30 mei 2019 12:58 (CEST)
Geachte AC, ik ondersteun het verzoek van collega Natuur12 voornamelijk vanwege de zeer hoge complexiteit van deze zaak met betrekking tot wiskundige onderwerpen. Daarbij zijn de inhoudelijke vragen dermate gecompliceerd dat het mij onmogelijk is een bijdrage te leveren. Verder is deze zaak al zo uitgebreid en speelt hij al zo lang dat er alleen bijdragen geleverd kunnen worden door moderatoren die zich uitgebreid en langdurig hebben ingelezen en voorbereid. Ook dat maakt ad hoc ondersteuning zeer moeilijk. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 31 mei 2019 10:41 (CEST)
@Josq, Vinvlugt, Mvdleeuw, Woudloper: mogelijk hebben jullie gemist dat ik een zaak ingediend heb. Als één van jullie leden op deze manier moderatoren aanspreekt dat het te lang duurt verwacht ik wel dat daar tegenover staat dat de Arbcom zelf ook een beetje tempo maakt met basale zaken zoals een kennisgeving en het besluit of een zaak aangenomen wordt of niet. Natuur12 (overleg) 2 jun 2019 17:07 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 2 jun 2019 20:45 (CEST)
Voor de goede orde: mijn uitspraak hierboven (30 mei 2019) is gebaseerd op een vertrouwen in de eerder genoemde maatregelen. Vanwege het recente feit dat de ArbCom inmiddels het compleet verwijderen van een bestaande tekst (waarover in mei 2016 ook nog eens een peiling werd gehouden, met een duidelijke uitslag) en deze vervangen door een pov-stuk, benoemt als 'herschrijving' is inmiddels mijn vertrouwen sterk afgenomen. Helaas. Bob.v.R (overleg) 15 jun 2019 06:38 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. Een deblokkadeverzoek van Hesselp zal hierbij ook in overweging genomen worden. De Commissie biedt haar excuses aan voor het feit dat de aanname van deze zaak ernstig vertraagd is vanwege het reces. Mocht de Commissie na afloop van de lopende verkiezingen voor nieuwe leden nog steeds in ernstige mate onderbezet zijn, dan kunnen nieuwe grote vertragingen niet uitgesloten worden.

De Arbitragecommissie, 16 sep 2019 22:18 (CEST)

Robotje


Beste Arbitragecommissie,

Ter bescherming van de werksfeer zie ik mij genoodzaakt het gedrag van Robotje aan u voor te leggen.

Aanleiding

Directe aanleiding tot deze zaak is deze discussie op Robotjes overlegpagina. De voorgeschiedenis is hier en hier te vinden.

Waar het mijns inziens op neerkomt, is dat Robotje niet uitgaat van goede wil bij zijn gesprekspartner (valt hem direct aan met 'Kom nou...', wat in de volgende bijdrage verergerd wordt met de beschuldiging dat de boel bedonderd zou worden) en het punt mist (zoals hier uitgelegd).

Zoals ik in deze bijdrage al noem, staat deze casus van een mijns inziens onnodig onvriendelijke en omslachtige overlegtrant niet op zichzelf en is er sprake van structureel ongewenst gedrag. In onderstaande paragraaf heb ik proberen te concretiseren wat ik met het overkoepelende 'onnodig onvriendelijk en omslachtig' bedoel.

Onnodig onvriendelijk en omslachtig gedrag

1. Onredelijk lang weigeren het punt te snappen - waar een welwillende gebruiker iets zegt, wordt ofwel het punt anders uitgelegd ofwel zo letterlijk geïnterpreteerd dat er niet gekeken wordt naar de geest maar strikt naar de letter. Als voorbeelden: hier en hier wordt de uitspraak van zijn gesprekspartner overdreven letterlijk genomen, hier worden juist de uitspraken zo uitgelegd zodat het het standpunt van de schrijver ondergraaft.

2. Om de hoofdvraag/hoofdzaak heendraaien en daarmee alleen ingaan op bijzaken - gebruikers die Robotje ergens op aanspreken, krijgen geen concreet antwoord; de discussie wordt verlegd naar bijzaken of irrelevante tegenvragen die al dan niet voortkomen uit punt 1. Hier wordt er van alles bijgehaald maar blijft de vraag waar het om gaat onbeantwoord, evenals deze kwestie, waar geen concreet antwoord komt.

3. Ingaan op bijzaken in het algemeen - in discussies specifieke vragen stellen over bijzaken die niet belangrijk zijn voor de essentie van de discussie. In de achtergrond van dit blokkadeverzoek wordt de discussie verstoord met een irrelevante bijzaak die niet eens zijdelings met het onderwerp te maken heeft. De gegeven reden hier benieuwd naar te zijn is weinig serieus te nemen, het heeft geen enkel nut dit onder een willekeurige overlegpaginakopje aan de betreffende gebruiker te vragen. Deze vraag, waar hier wederom een onnodig lange woordenwisseling op volgde. Verdere voorbeelden staan bij punt 2.

4. Onvriendelijk reageren / niet uitgaan van goede wil - met bijdragen direct een onvriendelijke en/of niet open sfeer neerzetten. Bijvoorbeeld hier een gebruiker overdreven negatief afschilderen, hier inbreken met een persoonlijke aanval, wat niet verandert door aan te geven dat het niet aan de persoon zelf gericht was (om vervolgens de discussie te doen afdwalen met een tegenvraag die kennelijk als argument bedoeld is om aan te tonen dat de gesprekspartner onvoldoende bewijs heeft) en hier er niet vanuit gaan dat de gebruiker bezig is om Wikipedia te verbeteren (het komt op hem over alsof het wegpesten is en daarna wordt direct de vraag gesteld waarom dat gedaan wordt). Wanneer duidelijk een typfout gemaakt wordt, zoals hier, wordt op de link doorgegaan (dit zou reden zijn om eerst te moeten overleggen) in plaats van op het citaat. Hier wordt een (nieuwe) gebruiker meteen beticht van 'beneden alle peil zijnde bronnenmanipulatie' en op TBP nog eens openbaar besproken als iemand die 'op een ongehoorde manier promotie aan het maken' is.

Wat betreft 'onnodig lang' zou, het scheermes van Hanlon volgend, een verklaring kunnen zijn dat iemand trager van begrip is of geen overhaaste conclusies wil trekken (dat zou men kunnen baseren op deze discussie, waar overigens een bijzaak (misverstand over een benaming) wordt opgeblazen waarmee uiteindelijk een gebruiker beticht wordt van onzorgvuldigheid). Echter zie ik op diverse andere plaatsen, zoals het 'bedonderen' in de aanleidingscasus, dat Robotje op andere momenten wel degelijk snel conclusies trekt.

Ikzelf kan dit niet anders verklaren dan dat in ieder geval de omslachtigheid bewust gebruikt worden om te irriteren, de eigen verantwoordelijkheid te ontwijken of een eigen zienswijze te verdedigen dan wel andermans zienswijze aan te vallen met oneigenlijke argumenten. Het aanspreken op onvriendelijkheid (4) resulteert ook vaak in de uitwijkmanoeuvres van 1 en 2.

Concluderend

Het probleem focust zich op interactie met andere gebruikers, die vaak stroef verloopt en uitloopt op een onnodig lange discussie. Dit kost de gesprekspartners veel tijd en frustratie (dit is in de gegeven links te zien), terwijl dat doorgaans niet in verhouding staat tot het resultaat dat ermee bereikt wordt (voor zover dat al bereikt wordt).

Om dit probleem op te lossen zou ik de Commissie willen vragen zich te beraden over geschikte maatregelen die ertoe leiden dat overlegbijdragen meer inhoudelijk en to the point geschreven worden.

Encycloon (overleg) 11 mei 2019 20:23 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 12 mei 2019 18:27 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 22 mei 2019 11:45 (CEST)


Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deblokkade Hesselp (2)


De Arbitragecommissie ontving op 30 mei 2019 een mail van Hesselp, met daarin de vraag om te beoordelen of de blokkade die moderator Taketa de dag daarvoor had opgelegd, gegrond was.

De blokkade was opgelegd naar aanleiding van een verzoek van gebruiker:Brimz. In de toelichting bij zijn verzoek schreef hij: Hesselp gooit met deze bewerking het hele artikel overhoop en maakt daarmee feitelijk vrijwel alle voorgaande bewerkingen aan het artikel ongedaan. Taketa's toelichting bij zijn besluit tot blokkeren was: Ik denk dat er een overtreding is geweest. De genoemde bewerking paste ook teksten aan die gebruiker eerder wilde bewerken en die ongedaan gemaakt waren.

De Commissie begrijpt de afweging van Brimz en Taketa. Een herschrijving van een artikel kan opgevat worden als een "ongedaanmaking" van alle eerdere versies. Ook waren er al eerder bewerkingen van Hesselp aan het artikel ongedaan gemaakt, soms met bewerkingsoorlogen tot gevolg. Met het oog op het moeizame overleg voorafgaand aan de betwiste bewerking kan gevreesd worden dat er opnieuw conflicten ontstaan. Toch stemt de Commissie niet met deze afweging in. Van een (aanzet tot) een nieuwe bewerkingsoorlog was geen sprake. WP:VJV stelt: Het principe dat iedereen alles en altijd kan wijzigen is een sleutelfactor in het succes van Wikipedia. Met andere woorden, de mogelijkheid om steeds te herschrijven geeft de mogelijkheid om steeds te verbeteren. Dit beginsel mag niet onder druk gezet worden door pogingen tot herschrijven negatief te duiden als "ongedaan maken".

In de lopende uitspraak had de Commissie verzuimd om nader te omschrijven wat zij bedoelde met "(gedeeltelijk) ongedaan maken". Een bruikbare omschrijving zou kunnen zijn: "het (gedeeltelijk) terugplaatsen van een eerdere versie van het artikel". De laatst door Hesselp geplaatste versie lijkt zeer verschillend te zijn ten opzichte van eerdere versies van het artikel, inclusief eerdere herschrijvingspogingen van Hesselp ([4], [5], [6], [7], [8], etc). De Commissie ziet dus geen reden om aan te nemen dat Hesselp bewerkingen ongedaan maakte in de zin dat hij eerdere versies van het artikel (gedeeltelijk) zou hebben teruggeplaatst.

De Commissie sluit niet uit dat er nog andere bezwaren zijn tegen de betreffende herschrijving door Hesselp (zoals leesbaarheid, origineel onderzoek, balans), maar deze bezwaren maakten geen onderdeel uit van de beslissing tot blokkeren. Ook in de lopende uitspraak van de Arbitragecommissie zijn dergelijke bezwaren geen grond om tot een dergelijke langdurige blokkade over te gaan.

Conclusie: de blokkade van Hesselp dient per direct te worden opgeheven.

De Commissie hoopt zo spoedig mogelijk te kunnen beslissen over de aanname van de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Hesselp (6)

De Arbitragecommissie, 12 jun 2019 11:35 (CEST)


pieterhawitvliet


L.S.,

Ik zou u willen vragen om op te treden tegen Gebruiker:pieterhawitvliet. Deze gebruiker heeft ter kwader trouw op zijn overlegpagina mijn identiteit prijsgegeven door naar mij te verwijzen, gevolgd door een link waarin mijn volledige naam voorkomt. zie hier

Iets daarvoor heeft deze gebruiker, geholpen door een andere gebruiker, op dezelfde overlegpagina suggesties gedaan hoe men achter mijn identiteit kan komen.

Deze gebruiker ontwijkt ook vragen naar bronnen die zijn lasterlijke uitspraken over me zouden kunnen verifiëren.

Gebruiker:pieterhawitvliet heeft zich in het overleg m.b.t. Vrijeschoolonderwijs gemengd en vanaf de eerste zin die hij schreef begon hij: 1. me te framen; 2. me allerlei zaken toe te dichten die niks met Wikipedia of het overleg te maken hebben; 3. naar internetactiviteiten van me te refereren die ik zelf niet heb vermeld en die los staan van Wikipedia.zie hier

Ramon (overleg) 19 okt 2018 09:37 (CEST)

Geachte commissieleden,
N.a.v. een verzoek van gebruiker Ramon DJV geef ik u mijn visie op de gebeurtenissen:
Door gebruiker: Ramon DJV is u gevraagd tegen mij op te treden. Ik heb op de overlegpagina verwezen naar activiteiten van gebruiker die van dezelfde strekking zijn als die hij hier wil praktiseren: het in een kwaad daglicht stellen van o.a. de Wikipedia-pagina vrijeschoolonderwijs. Die activiteiten zijn jaren geleden al door mij beschreven en vrij toegankelijk op internet te vinden. De volledige naam van gebruiker circuleerde al op internet vóór ik mijn commentaar op zijn anti-vrijeschoolartikelen publiceerde.
Gebruiker suggereert hier dat ik suggesties zou hebben gedaan hoe men achter zijn identiteit kan komen. Zoals gezegd: die identiteit is niet door mij onthuld, maar bestaat simpelweg. En wanneer men iets wil weten, wordt Google ingeschakeld. Dat weet iedereen die internet gebruikt. Van een suggestie – iets wat iemand niet zou weten – kan dan ook geen sprake zijn.
Wat gebruiker ‘lasterlijke uitspraken’ noemt, zijn een opsomming van uitingen van zijn hand die hij in diverse blogs over Steiner, antroposofie en vrijeschool heeft gedaan.
Dat gebruiker vindt dat ik hem ‘frame’, is zijn gevoel. Daarbij staat het objectief niet vast of dit ook zo is
De zaken die ik hem ‘toedicht’ hebben alle te maken met wat hij van de vrijeschool – waar ik ca 40 jaar werkte – vindt: het zijn zieke ideeën en het is een sekte. Dat hij uit die gezindheid schrijft, heb ik in het overleg aan de orde gesteld.
Zijn internetactiviteiten zijn een publieke aangelegenheid en mogen m.i. gebruikt worden in de vrije meningsuiting en aan gerefereerd in het kader van vrije nieuwsgaring.
Gebruiker deed al eerder een poging me te laten blokkeren, wat niet werd gehonoreerd.
Ik vrees dat dit een tweede poging is.
Hoogachtend, Pieter HA Witvliet Pieterhawitvliet (overleg) 19 okt 2018 17:23 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 22 okt 2018 16:48 (CEST)

(Tijdelijke) afwijzing

De Arbitragecommissie neemt dit verzoek op dit moment niet in behandeling. De Commissie waardeert de pogingen tot toenadering en bemiddeling die op dit moment gaande zijn en wacht de uitkomst daarvan met belangstelling af art. 5.2. Lukt het de komende weken niet om tot een oplossing te komen, dan kan dit verzoek opnieuw worden ingediend.

De Arbitragecommissie, 26 okt 2018 22:32 (CEST)


Tweede verzoek

Pieterhawitvliet linkt weer (drie keer) naar zijn eigen blog waarop hij mijn volledige identiteit prijsgeeft. zie hier Ik heb hem meermaals laten weten, ook hier op Wikipedia, dat ik dat niet wil, omdat de veiligheid van mijn kinderen in het gedrang komt (mijn gezin heeft reeds meerdere keren aanvallen vanuit de antroposofische gemeenschap te verduren gehad).

Op Wikipedia spreekt hij me aan als RDJV, dezelfde initialen die voorkomen in berichten op dat weblog. In de rechterkolom zie je bijvoorbeeld een berichttitel 'RDJV als homeopaat'. De meeste berichten zijn ook getagd met RDJV.

Ik vind dit zeer vervelend en ook een teken van slechte wil. Omdat ik dit reeds heb aangekaart bij de Arbitragecommissie en dit blijkbaar aan Pieterhawitvliet voorbijgaat, zie ik geen verbetering.

Ik zou het op prijs stellen dat ik hier op Wikipedia kan blijven bijdragen zonder dat mijn identiteit wordt onthuld, maar ook zonder dat steeds gelinkt wordt naar weblogs waarop men mij voortdurend belastert (mijn naam komt voor in honderden titels en tags).

Ik hoop dat de Arbitragecommissie optreedt. Ramon (overleg) 3 nov 2018 09:11 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit heringediende verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
5 nov 2018 13:14 (CET)
Graag ook nog hiermee rekening te houden in de beoordeling. Het gaat gewoon door. Ramon (overleg) 5 nov 2018 20:58 (CET)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 14 dec 2018 11:15 (CET)

Uitspraak

De Arbitragecommissie doet uitspraak over het door Ramon DJV op 19 oktober ingediende verzoek, dat handelt over een conflict met Pieterhawitvliet. De Arbitragecommissie was gedurende de behandeling van dit verzoek met beperkt reces, waardoor de behandeling van zaak lang geduurd heeft.

Voorafgaand aan de aanname van deze zaak werd een van de twee gebruikers geblokkeerd en weer gedeblokkeerd. Andere gebruikers hebben bemiddeld en een moderator heeft een bemiddelingspoging ondernomen. De situatie verbeterde mede daardoor al flink. De Commissie vond dit hoopgevend, maar denkt niet dat het conflict daarmee tot het verleden behoort. Bovendien lijkt het conflict zich te herhalen in de samenwerking met andere gebruikers. Met name viel de Commissie op dat Ramon DJV met Lidewij C J. botste over hetzelfde onderwerp.

Achtergrond van het verzoek

De opgegeven reden van dit verzoek is dat Pieterhawitvliet ongewenst de identiteit van Ramon DJV zou hebben prijsgegeven. Onderzoek van de Arbitragecommissie heeft duidelijk gemaakt dat er veel meer speelt. Buiten Wikipedia zijn deze gebruikers al jaren met elkaar in conflict. De Commissie heeft deze achtergrond meegewogen in de behandeling van dit verzoek. Deels gaat het conflict om inhoudelijke geschillen, met name over de duiding van het curriculum van zogenaamde steinerscholen of vrije scholen.

Beginselen en richtlijnen

Wikipedia is een samenwerkingsproject. De schrijvers moeten open en constructief over zaken kunnen discussiëren en tot compromissen kunnen komen. Het is ongewenst om conflicten van elders naar Wikipedia te importeren, omdat dit een onnodige extra belasting op de samenwerking vormt, niet alleen voor de twee partijen, maar ook voor andere betrokkenen.

De Commissie vindt dat een veilige werkomgeving voor de schrijvers een beginvoorwaarde is voor één van haar uitgangspunten: het faciliteren van het scheppen van een encyclopedie.Art. 1.2 Op de Nederlandstalige Wikipedia zijn er weinig specifieke richtlijnen over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens van medegebruikers in overlegsituaties. Het ongewenst openbaar maken van privégegevens kan reden zijn voor een langdurige blokkade.WP:RVM. Eventuele privacyschendingen zijn in strijd met de gebruiksvoorwaarden. Het is daarom verstandig om zeer voorzichtig om te gaan met de persoonlijke gegevens van andere gebruikers. Een juridische discussie of er (wettelijk) sprake is van privacyschending wil de Arbitragecommissie echter vermijden, zij acht dit ook niet nodig voor het behandelen van het conflict. Het voornaamste wat de Commissie op dit punt kan doen, is oordelen of er sprake is van het onnodig of opzettelijk traineren van samenwerking en overleg, of dit nu door het ongewenst openbaren van persoonlijke gegevens gebeurt of op andere wijze.

De Commissie kan conflicten over de inhoud van artikelen niet beslechten.Art. 1.4 Wat de Commissie wel kan doen is wijzen op de richtlijnen waarmee de encyclopedie geschreven hoort te worden, met name richtlijnen die over brongebruik en heuristiek handelen. Zie WP:GOO en WP:NPOV voor enkele algemeen aanvaarde uitgangspunten, en WP:VER, Wikipedia:Balans en Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen voor aanvullende adviezen.

Publicatie van andermans persoonlijke informatie

Pieterhawitvliet is na een blokkadeverzoek van Ramon DJV geblokkeerd door Ciell. Uit de discussie omtrent het blokkadeverzoek blijkt dat Pieterhawitvliet zich onvoldoende bewust was van de noodzaak om voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens. Onder belofte van betering werd hij weer gedeblokkeerd. De Commissie meent dat Ciell in deze kwestie correct heeft gehandeld. Ramon DJV beweert dat de gedane belofte niet serieus te nemen valt. De Commissie keurt het handelen van Pieterhawitvliet voorafgaand aan de blokkade sterk af. Maar aangezien Pieterhawitvliet na de blokkade niet in herhaling is gevallen, ziet de Commissie geen reden om nogmaals een sanctie op te leggen.

Uit heel de achterliggende discussie blijkt dat Pieterhawitvliet en Ramon DJV het belang van Wikipedia en haar gebruikers onvoldoende in het oog hadden. De beschuldigingen over en weer blijken een symptoom te zijn van een omvangrijk onderling conflict, dat zich voor een groot deel buiten Wikipedia afspeelt. De Arbitragecommissie stelt vast dat door de twee opponenten een extern conflict is geïmporteerd naar de Nederlandse Wikipedia. Verhalen over gezinsleden die zich bedreigd voelden stemmen droevig. We zien op Wikipedia slechts het topje van een ijsberg, maar de Commissie vindt niet dat het uitzoeken van een dergelijk diepgeworteld extern conflict tot haar taken behoort. Vooralsnog acht de Commissie de kans gelukkig klein dat andere gebruikers zich door dit conflict bedreigd hebben gevoeld.

Probeer het op Wikipedia, ook als je het niet eens bent, hoffelijk of ten minste zakelijk en beleefd te houden. Als anderen signalen afgeven dat ze liever bepaalde persoonlijke informatie niet zien, moet je ervan uitgaan dat je die informatie beter niet kunt noemen.

Belangenverstrengeling

De Arbitragecommissie ziet bij beide partijen een duidelijk gevaar van belangenverstrengeling. Beide partijen publiceren buiten Wikipedia over het vrijeschoolonderwijs en verwijzen soms op Wikipedia naar hun eigen publicaties. Hierdoor ontstaat een moeilijke situatie. Vanuit het perspectief van privacy kan het ongewenst zijn om verbanden leggen tussen de persoonlijke gegevens van een gebruiker en diens bijdragen op Wikipedia. Toch kan het benoemen van deze verbanden soms noodzakelijk zijn om belangenverstrengelingen aan te tonen.

Door het jarenlange conflict is in dit geval niet duidelijk of de motieven zuiver zijn. Wanneer de ene gebruiker de andere beschuldigd van belangenverstrengeling of van privacyschending, komt dit mogelijk niet altijd voort uit oprechte bezorgdheid omtrent het constructief bijdragen aan de encyclopedie. Gemakkelijk ontstaat de indruk dat dergelijke beschuldigingen vooral bedoeld zijn als stok om mee te slaan.

De Commissie wil geen partij kiezen in dit conflict, en hoopt door de hieronder vermelde maatregelen dergelijke moeilijke situaties te voorkomen.

Niet-constructief overleg en brongebruik

De Arbitragecommissie kan geen oordeel vellen over de juistheid van bepaalde stellingen over antroposofische onderwerpen, of in hoeverre het curriculum van zogenaamde vrije of steinerscholen antroposofische leerstellingen bevat. De Commissie ziet wel dat de discussies over deze onderwerpen vol zitten met niet-constructieve zijsporen, langs elkaar heen praten, en het aanhalen van primaire bronnen, zoals het werk van Rudolf Steiner zelf. Discussies dreigen soms te ontsporen of uit te lopen op bewerkingsoorlogen.

Verder valt op dat de opponenten regelmatig verwijzen naar eigen werk, zoals hun persoonlijke weblogs en websites onder hun beheer. Dergelijke bronnen zijn ongeschikt als bronmateriaal voor Wikipedia. Omdat een aanzienlijk deel van deze websites/weblogs in het teken lijkt te staan van het conflict tussen Ramon DJV en Pieterhawitvliet, acht de Commissie het ongewenst om links naar deze websites/weblogs te noemen in het overleg.

De Commissie roept alle deelnemers van dergelijke discussies op zich te richten op liefst zo betrouwbaar en recent mogelijke secundaire bronnen. Pogingen primaire bronnen te duiden of besprekingen van elkaars blogs leiden tot het ontsporen van discussies en onnodige onderlinge frustraties. Dat is allemaal onnodig omdat beide zaken vrijwel onbruikbaar zijn bij het werk aan de inhoud van Wikipedia.

Conclusies en maatregelen
 1. De Arbitragecommissie verbiedt Ramon DJV en Pieterhawitvliet om te verwijzen naar elkaars persoonlijke gegevens
 2. De Arbitragecommissie verbiedt Ramon DJV en Pieterhawitvliet om te verwijzen naar bronnen die door henzelf geschreven zijn. In het bijzonder mogen ze niet langer verwijzen naar hun eigen weblogs en persoonlijke websites.
 3. De Arbitragecommissie legt een interactiebeperking op: per pagina mogen Ramon DJV en Pieterhawitvliet maximaal eenmaal per week op elkaar reageren. Dit geldt voor alle pagina's afzonderlijk (artikelen, overlegpagina's, etc). Het (gedeeltelijk) ongedaanmaken van een bewerking van de ander wordt ook als een reactie beschouwd.
 4. Bij overtreding van de maatregelen 1-3 kan een moderator een passende sanctie opleggen. De Arbitragecommissie roept moderatoren op om hard in te grijpen wanneer de opgelegde maatregelen worden overtreden ter voortzetting van het conflict
 5. De Arbitragecommissie adviseert Ramon DJV, Pieterhawitvliet, en andere gebruikers om zo min mogelijk gebruik te maken van primaire bronnen, omdat dit niet past bij het op Wikipedia gewenste brongebruik en het de discussies soms onnodig frustreert

De Arbitragecommissie, 26 apr 2019 15:26 (CEST)