Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Herhaaldelijk vermelden van woonplaatsen en -buurten van levende personen door Keuwatcher


Geachte commissie,


Ik heb gebruiker Keuwatcher (overleg | bijdragen | bloks) herhaaldelijk aangesproken (voorbeeld 1, voorbeeld 2 en voorbeeld 3) op het feit dat hij de privacy van levende personen schendt door het vermelden van woonplaatsen en zelfs -buurten op persoonslemma's van levende personen. (Bijvoorbeeld op het lemma van Ed van Thijn waarin Kw op 4 november 2018 het presteerde om de huidige woonbuurt van Van Thijn te vermelden (zie de bewerkingsgeschiedenis van dat lemma). Ook in lemma's van woonplaatsen of in lijsten van plaatsen waarin de daar geboren, overleden personen vermeld worden; vermeld Kw de namen van levende personen die daar op dat moment woonachtig zijn.

Ik vind dat een woon- of verblijfplaats van een levend personen niet via Wikipedia te achterhalen mag zijn. Mensen die veel in de openbaarheid komen vaak niet alleen vrienden hebben maar ook mensen die afgunstig zijn, stalkende fans of regelrechte vijanden. Niet alles wat iemand als Kw weet of wat voor iemand als Kw eenvoudig te achterhalen is, is geschikt voor de encyclopedie. Nu ben ik veel bezig geweest om de privacyschendende bijdragen van Kw terug te draaien en heb de afgelopen jaren diverse verzoeken ingediend om privacyschendende bijdragen (versies) te verbergen (Zie bijvoorbeeld de bewerkingsgeschiedenis van lemma Ed van Thijn d.d. 5 november 2018).

Zie ook in Wikipedia:Biografieën van levende personen:

Alle informatie over levende personen dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Een artikel kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn of haar naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan.

Ik wil de commissie verzoeken om een uitspraak dat het aan Kw, en aan andere personen bij wie zulks gedrag wordt geconstateerd, wordt verboden om nog langer privacyschendende gegevens over levende personen te plaatsen op Wikipedia.

Bedankt en met vriendelijke groet, JoostB (overleg) 5 mei 2019 17:06 (CEST)

 • Steun Steun - ook ik erger me al jaren aan deze onbebronde (!) en privacyschendende, bovendien triviale toevoegingen van Kw. Paul Brussel (overleg) 5 mei 2019 17:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
6 mei 2019 11:44 (CEST)
Alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aannemen van de zaak, wil de Arbitragecommissie een vraag stellen aan de indieners. De laatste keer dat Keuwatcher op zijn overlegpagina werd aangesproken met betrekking tot dit onderwerp was in november. Ook zijn er na november geen bijdragen van Keuwatcher verborgen wegens privacyschending. Zijn er sinds november 2018 nog problemen geweest, en zo ja, hoe zijn deze problemen tot dusver afgehandeld?
De arbitragecommissie, 13 mei 2019 13:11 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Verzoek topicban Rwbest


Beste Arbitragecommissie,

Ik verzoek jullie om Rwbest een topicban op te leggen voor het thema energie, in de breedste zin van het woord. De afgelopen jaren heeft Rwbest een hoge belasting op moderatoren en de Commissie zelf gelegd omdat hij weigert zijn werkwijze aan te passen. In deze zaak zal ik uiteenzetten waarom ik meen dat dit het geval is en waarom een topicban noodzakelijk is.

Probleemschets

Ondanks vele pogingen van o.a. mij om deze gebruiker te coachen is er nul resultaat bereikt. In de afgelopen jaren zijn de volgende lemma’s verwijderd:

Er speelt een aantal zaken. Allereerst herhaalde pogingen om per sessie verwijderende lemma’s terug te plaatsen. Zo is energievoorziening een re-incarnatie van Wereldwijde energiewoorziening. Ook Wereldwijd elektriciteitsgebruik is meer dan één keer verwijderd (zie Wereldelektriciteitsgebruik). Een ander voorbeeld is Energie-unie.

Vervolgens leiden deze verwijderingen tot zaken bij de Arbitragecommissie en een hele serie terugplaatsverzoeken:

Analyse

De rode draad die door al deze beoordelingen heen loopt is hetzelfde. De structuur van de artikelen is niet in orde (essay-achtig) en de artikelen steunen te vaak volledig op primaire bronnen waarbij het Energieagentschap een favoriete bron is. Als jullie de beoordelingen doorlezen kunnen jullie zien dat dit gevolgen heeft voor de neutraliteit en sluipt er origineel onderzoek in de artikelen. En deze gebruiker weigert zijn werkwijze aan te passen zoals te lezen is op Overleg gebruiker:Rwbest/Energiebalans (economie):

"Ik kan technisch-wetenschappelijk werk niet beschrijven uit secundaire bronnen. Dit is een oude discussie. Rwbest (overleg) 2 okt 2019 10:02 (CEST)"

Daarmee blijft dit probleem dus bestaan en is de kans aanzienlijk dat nieuwe artikelen van deze auteur wederom niet voldoen. Er worden hem nota bene de nodige secundaire bronnen aangereikt zodat hij niet al het brononderzoek zelf hoeft te doen. Ook is hem een alternatieve opzet aangeboden: Gebruiker:Natuur12/Energiegebruik in de wereld. Ook dat is afgeslagen.

Eerder heb ik op Overleg:Mark Z. Jacobson de nodige tijd gestoken in Rwbest maar ook daar mocht het niet baten. Bij energiebalans hebben zowel Encycloon als ik uitgebreid geprobeerd te coachen maar ook dat mag niet baten. Tevens hebben meerdere moderatoren onafhankelijk van elkaar het werk van Rwbest beoordeeld en herbeoordeeld. De conclusie was bijna elke keer hetzelfde: het werk van Rwbest is onvoldoende om op te kunnen nemen in de encyclopedie. Ik erken dat Rwbest een hoop kennis van het onderwerp heeft maar hij slaagt er niet in om deze kennis te gebruiken om artikelen te schrijven die aan onze uitgangspunten voldoen.

Conclusie

Ik meen daarom dat deze gebruiker een onevenredig hoge belasting op de gemeenschap legt en een risico is voor de inhoud. Dit omdat hij alle adviezen afslaat en door blijft werken. Ook plaats hij werk dat als onvoldoende beoordeeld is terug. Daarom vraag ik, zoals in mijn inleiding vermeld, om een topicban voor het onderwerp energie in de breedste zin van het woord. Deze gebruiker krijgt alle hulp, maar slaat deze met bijzonder harde hand af waardoor de encyclopedie het kind van de rekening is.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 6 okt 2019 14:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 6 okt 2019 18:03 (CEST)

Verzoek correctie Natuur12


Geachte Commissie,

Naar aanleiding van het Verzoek topicban Rwbest verzoek ik u Natuur12 te corrigeren: hij gedraagt zich als hoofd- of eindredacteur maar dient zich te beperken tot nagaan of mijn bijdragen voldoen aan de geldende regels en richtlijnen en zijn adviezen niet bindend op te leggen. Naar mijn mening is de door hem verzochte topicban helemaal niet noodzakelijk.

Op de nederlandstalige Wikipedia is gebrek aan informatie over de huidige toestand en ontwikkeling van de energievoorziening in de wereld. Ik probeer daarin te voorzien maar word gefrustreerd door moderatoren die zich niet beperken tot nagaan of mijn bijdrage voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Ze gedragen zich als hoofd- of eindredacteuren en leggen extra eisen op die ze presenteren als adviezen. Als ik argumenteer dat het "advies" onredelijk is verwijten ze mij teveel beslag te leggen op hun tijd. Mijn inziens is dat probleem eenvoudig op te lossen: ophouden met ongevraagde hulp en advies, en inhoudelijk oordelen volgens de richtlijnen.

Ik sluit mij aan bij de door Natuur12 aanbevolen lezing van Overleg gebruiker:Rwbest/Energiebalans (economie). Dat is duidelijk genoeg. Dit energiebalans artikel voldoet aan de eisen van objectiviteit en verifieerbaarheid en het is helemaal geen essay.

Een aantal door Natuur12 opgesomde artikelen zijn snel verwijderd dus die hebben de moderatoren niet hoog belast:

 • Energie-unie is in feb 2018 verwijderd omdat een persbericht van de Europese Commissie een primaire bron is. Dus onbetrouwbaar??
 • Wereldwijd elektriciteitsgebruik is op eigen verzoek verwijderd omdat de data deel uitmaakten van het bredere artikel Wereldwijde energievoorziening.
 • Wereldenergie-eindgebruik is op eigen verzoek verwijderd omdat het was opgenomen in Wereldenergievoorziening.
 • Wereldenergievoorziening is in 2016 verwijderd omdat een eerdere versie in 2015 verwijderd was. Geen inhoudelijk oordeel.
 • Energievoorziening in China was een vergissing en is in mei 2017 op eigen verzoek snel verwijderd.

Sommige andere artikelen hebben wel veel discussietijd veroorzaakt, vooral over het gebruik van primaire brnnen, zie Overleg:Mark_Z._Jacobson#Academische_bronnen. Secundaire bronnen zijn nodig als het beweerde feiten in literair proza betreft. Maar deze richtlijn om vooral secundaire bronnen te gebruiken wordt verkeerd toegepast als het publicaties van een wetenschappelijk team of van een democratische overheid betreft. Het Internationaal Energieagentschap is een betrouwbare bron voor energievoorziening die bv. door de Wereldbank gebruikt wordt. De extra voorwaarde dat ik die statistische data zoveel mogelijk uit secundaire bronnen moet halen (anders is het origineel onderzoek) is onredelijk. Maar The Banner en Natuur12 blijven mij achtervolgen met die voorwaarde.

Natuur12 verwijt mij zijn hulp, een alternatieve opzet voor Energievoorziening die meer historisch dan actueel is, af te slaan en klaagt dat het hem veel tijd kost. Maar nogmaals, ik vraag niet om dat soort hulp. Hij is geen eindredacteur met de bevoegdheid mijn artikel met een andere opzet om die reden te weigeren.

Als de Commissie mij een topicban oplegt voor het thema energie dan kan ik ook niet meer bijdragen aan Energietransitie dat zeer actueel is. Maar ik verwacht dat de Commissie het verzoek van Natuur12 niet alleen procedureel beoordeelt maar ook zijn analyse tegen het licht houdt, die feitelijk zou moeten luiden:

 • Als zelfbenoemde eindredacteur ga ik uit van mijn alternatieve opzet van een artikel over energievoorziening dat ondersteund wordt door secundaire bronnen. De opzet van Rwbest, veel statistiek ontleend aan de primaire bron IEA, voldoet niet aan mijn uitgangspunten. Hij weigert zijn werkwijze aan te passen ... enz.

Vriendelijke groet,

Rwbest (overleg) 15 okt 2019 18:27 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 17 okt 2019 09:49 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten op bovenstaande verzoeken ("Verzoek topicban Rwbest", ingediend door Natuur12 op 6 okt 2019 14:17 (CEST) en "Verzoek correctie Natuur12" ingediend door Rwbest op 15 okt 2019 18:27 (CEST) samen te voegen en in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 20 okt 2019 21:18 (CEST)

Ik zie nu pas dat Natuur12 in november Wikipedia heeft verlaten. Als dit betekent dat zijn "Verzoek topicban Rwbest" niet meer aan de orde is, dan trek ik mijn "Verzoek correctie Natuur12" in. Rwbest (overleg) 12 jan 2020 12:18 (CET)

Nee, de zaak loopt nog gewoon. Ik ondersteun het verzoek van Natuur12 in deze en hoop op spoedige behandeling. The Banner Overleg 20 jan 2020 19:48 (CET)

Hesselp (6)


Beste leden van de Arbitragecommissie,

Bij deze wil ik een verzoek indienen om de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Hesselp te herzien wegens uitvoeringsproblemen.artikel 5.11.

Het uitvoeringsprobleem zit hem erin dat moderatoren onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het afhandelen van verzoeken die Hesselp indient. Zoals uw lid Josq al heeft opgemerkt blijven verzoeken nu te lang liggen. Er spelen twee zaken. Allereerst de hoge frequentie van verzoeken en ten tweede de complexiteit van de verzoeken. Een moderator moet haast hogere wiskunde hebben gestudeerd om een zorgvuldig oordeel te kunnen vellen. En moderatoren die gespecialiseerd zijn in wiskunde (we hebben ze wel) zijn zeldzaam. Als verdere onderbouwing: op verzoekpagina voor moderatoren/overige zijn in ongeveer een maand tijd vier verzoeken gedaan waarvan er maar één afgehandeld is. Als je dit afzet tegen de verzoeken op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige/Archief/2018 is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de afhandelsnelheid van verzoeken rondom Hesselp van toen en nu. Kortom: uitvoeringsproblemen.

Hesselp is door mij Hier gewaarschuwd dat zijn verzoeken voor uitvoeringsproblemen zorgen. Hesselp heeft er blijk van gegeven mijn tekst gelezen te hebben, somt zes moderatoren op die zich al met deze casus “reeks” bezig hebben gehouden (zes is echt veel voor één artikel) en dient dan toch dit verzoek in. Kortom: ik verwacht niet dat de uitvoeringsproblemen uit zichzelf ophouden te bestaan.

Als moderator denk ik graag mee om tot een uitvoerbare maatregel te komen. Daarom stel ik de volgende maatregel voor: een topicban. Deze topicban zou dan betrekking moeten hebben op het artikel en de overlegpagina, anders zitten we straks met een reeks verzoeken over gedoe op overlegpagina's. De topicban zou ik als volgt samenstellen:

 • Hesselp mag de pagina Reeks (wiskunde) en bijbehorende overlegpagina niet meer bewerken.
 • Moderatoren kunnen de topicban uitbreiden naar andere pagina’s, in- of exclusief overlegpagina. Dit naar eigen inzicht van de afhandelend moderator met beroepsmogelijkheid bij de Arbitragecommissie.

Hopelijk heeft de Arbitragecommissie tijd om naar dit verzoek te kijken. Hesselp is momenteel voor een maand geblokkeerd en dat lijkt mij een mooie deadline voor deze zaak.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 29 mei 2019 21:35 (CEST)

Hopelijk bedoelt Natuur12 dat de gesuggereerde maatregel wordt toegevoegd aan de geldende maatregelen. Immers, op diverse andere 'topics' is de opstelling van Hesselp bijzonder vergelijkbaar geweest met zijn gedrag van de laatste maanden. Het lijkt mij daarom uitdrukkelijk niet gewenst om reeds bestaande ArbCom-maatregelen te laten vervallen. Bob.v.R (overleg) 30 mei 2019 12:58 (CEST)
Geachte AC, ik ondersteun het verzoek van collega Natuur12 voornamelijk vanwege de zeer hoge complexiteit van deze zaak met betrekking tot wiskundige onderwerpen. Daarbij zijn de inhoudelijke vragen dermate gecompliceerd dat het mij onmogelijk is een bijdrage te leveren. Verder is deze zaak al zo uitgebreid en speelt hij al zo lang dat er alleen bijdragen geleverd kunnen worden door moderatoren die zich uitgebreid en langdurig hebben ingelezen en voorbereid. Ook dat maakt ad hoc ondersteuning zeer moeilijk. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 31 mei 2019 10:41 (CEST)
@Josq, Vinvlugt, Mvdleeuw, Woudloper: mogelijk hebben jullie gemist dat ik een zaak ingediend heb. Als één van jullie leden op deze manier moderatoren aanspreekt dat het te lang duurt verwacht ik wel dat daar tegenover staat dat de Arbcom zelf ook een beetje tempo maakt met basale zaken zoals een kennisgeving en het besluit of een zaak aangenomen wordt of niet. Natuur12 (overleg) 2 jun 2019 17:07 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 2 jun 2019 20:45 (CEST)
Voor de goede orde: mijn uitspraak hierboven (30 mei 2019) is gebaseerd op een vertrouwen in de eerder genoemde maatregelen. Vanwege het recente feit dat de ArbCom inmiddels het compleet verwijderen van een bestaande tekst (waarover in mei 2016 ook nog eens een peiling werd gehouden, met een duidelijke uitslag) en deze vervangen door een pov-stuk, benoemt als 'herschrijving' is inmiddels mijn vertrouwen sterk afgenomen. Helaas. Bob.v.R (overleg) 15 jun 2019 06:38 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. Een deblokkadeverzoek van Hesselp zal hierbij ook in overweging genomen worden. De Commissie biedt haar excuses aan voor het feit dat de aanname van deze zaak ernstig vertraagd is vanwege het reces. Mocht de Commissie na afloop van de lopende verkiezingen voor nieuwe leden nog steeds in ernstige mate onderbezet zijn, dan kunnen nieuwe grote vertragingen niet uitgesloten worden.

De Arbitragecommissie, 16 sep 2019 22:18 (CEST)

Robotje


Beste Arbitragecommissie,

Ter bescherming van de werksfeer zie ik mij genoodzaakt het gedrag van Robotje aan u voor te leggen.

Aanleiding

Directe aanleiding tot deze zaak is deze discussie op Robotjes overlegpagina. De voorgeschiedenis is hier en hier te vinden.

Waar het mijns inziens op neerkomt, is dat Robotje niet uitgaat van goede wil bij zijn gesprekspartner (valt hem direct aan met 'Kom nou...', wat in de volgende bijdrage verergerd wordt met de beschuldiging dat de boel bedonderd zou worden) en het punt mist (zoals hier uitgelegd).

Zoals ik in deze bijdrage al noem, staat deze casus van een mijns inziens onnodig onvriendelijke en omslachtige overlegtrant niet op zichzelf en is er sprake van structureel ongewenst gedrag. In onderstaande paragraaf heb ik proberen te concretiseren wat ik met het overkoepelende 'onnodig onvriendelijk en omslachtig' bedoel.

Onnodig onvriendelijk en omslachtig gedrag

1. Onredelijk lang weigeren het punt te snappen - waar een welwillende gebruiker iets zegt, wordt ofwel het punt anders uitgelegd ofwel zo letterlijk geïnterpreteerd dat er niet gekeken wordt naar de geest maar strikt naar de letter. Als voorbeelden: hier en hier wordt de uitspraak van zijn gesprekspartner overdreven letterlijk genomen, hier worden juist de uitspraken zo uitgelegd zodat het het standpunt van de schrijver ondergraaft.

2. Om de hoofdvraag/hoofdzaak heendraaien en daarmee alleen ingaan op bijzaken - gebruikers die Robotje ergens op aanspreken, krijgen geen concreet antwoord; de discussie wordt verlegd naar bijzaken of irrelevante tegenvragen die al dan niet voortkomen uit punt 1. Hier wordt er van alles bijgehaald maar blijft de vraag waar het om gaat onbeantwoord, evenals deze kwestie, waar geen concreet antwoord komt.

3. Ingaan op bijzaken in het algemeen - in discussies specifieke vragen stellen over bijzaken die niet belangrijk zijn voor de essentie van de discussie. In de achtergrond van dit blokkadeverzoek wordt de discussie verstoord met een irrelevante bijzaak die niet eens zijdelings met het onderwerp te maken heeft. De gegeven reden hier benieuwd naar te zijn is weinig serieus te nemen, het heeft geen enkel nut dit onder een willekeurig overlegpaginakopje aan de betreffende gebruiker te vragen. Deze vraag, waar hier wederom een onnodig lange woordenwisseling op volgde. Verdere voorbeelden staan bij punt 2.

4. Onvriendelijk reageren / niet uitgaan van goede wil - met bijdragen direct een onvriendelijke en/of niet open sfeer neerzetten. Bijvoorbeeld hier een gebruiker overdreven negatief afschilderen, hier inbreken met een persoonlijke aanval, wat niet verandert door aan te geven dat het niet aan de persoon zelf gericht was (om vervolgens de discussie te doen afdwalen met een tegenvraag die kennelijk als argument bedoeld is om aan te tonen dat de gesprekspartner onvoldoende bewijs heeft) en hier er niet vanuit gaan dat de gebruiker bezig is om Wikipedia te verbeteren (het komt op hem over alsof het wegpesten is en daarna wordt direct de vraag gesteld waarom dat gedaan wordt). Wanneer duidelijk een typfout gemaakt wordt, zoals hier, wordt op de link doorgegaan (dit zou reden zijn om eerst te moeten overleggen) in plaats van op het citaat. Hier wordt een (nieuwe) gebruiker meteen beticht van 'beneden alle peil zijnde bronnenmanipulatie' en op TBP nog eens openbaar besproken als iemand die 'op een ongehoorde manier promotie aan het maken' is.

Wat betreft 'onnodig lang' zou, het scheermes van Hanlon volgend, een verklaring kunnen zijn dat iemand trager van begrip is of geen overhaaste conclusies wil trekken (dat zou men kunnen baseren op deze discussie, waar overigens een bijzaak (misverstand over een benaming) wordt opgeblazen waarmee uiteindelijk een gebruiker beticht wordt van onzorgvuldigheid). Echter zie ik op diverse andere plaatsen, zoals het 'bedonderen' in de aanleidingscasus, dat Robotje op andere momenten wel degelijk snel conclusies trekt.

Ikzelf kan dit niet anders verklaren dan dat in ieder geval de omslachtigheid bewust gebruikt worden om te irriteren, de eigen verantwoordelijkheid te ontwijken of een eigen zienswijze te verdedigen dan wel andermans zienswijze aan te vallen met oneigenlijke argumenten. Het aanspreken op onvriendelijkheid (4) resulteert ook vaak in de uitwijkmanoeuvres van 1 en 2.

Concluderend

Het probleem focust zich op interactie met andere gebruikers, die vaak stroef verloopt en uitloopt op een onnodig lange discussie. Dit kost de gesprekspartners veel tijd en frustratie (dit is in de gegeven links te zien), terwijl dat doorgaans niet in verhouding staat tot het resultaat dat ermee bereikt wordt (voor zover dat al bereikt wordt).

Om dit probleem op te lossen zou ik de Commissie willen vragen zich te beraden over geschikte maatregelen die ertoe leiden dat overlegbijdragen meer inhoudelijk en to the point geschreven worden.

Encycloon (overleg) 11 mei 2019 20:23 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 12 mei 2019 18:27 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie, 22 mei 2019 11:45 (CEST)


Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Zen en meditatie


De arbcom ontving op 12 januari onderstaande mail:

Goedendag,

Ik heb op 9 januari geprobeerd de zen en meditatie pagina op wikipedia te bewerken (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zen & https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Meditatie). Er was een hoop informatie fout, dus die heb ik geprobeerd te verbeteren. Het werd echter snel ongedaan gemaakt, zonder dat de persoon in kwestie de nieuwe informatie in overweging heeft genomen.

In een overleg ben ik hier op in gegaan en heb meerdere malen aan heb gegeven dat er meer dan tien boeken in de bijgevoegde boekenlijst zaten die de nieuw bijgevoegde informatie ondersteunen. Heb tevens ook een citaat gedeeld wat duidelijk aanduidde wat er mis was met de voorheen verschafte informatie. Er werd echter moeilijk gedaan om het feit dat ik geen account heb, maar dit zou correcte informatie niet in de weg hoeven staan. Ondertussen staat er twee dagen later een bewerking op de pagina die niet klopt, die blijft echter wel staan, waarschijnlijk omdat de persoon in kwestie wel een account gebruikte.

U kunt het overleg hier lezen: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Ronn

Indien mogelijk zou ik graag zien dat de verkeerde informatie alsnog word verwijdert en dat de correcte informatie daarvoor weer in de plaats komt.


De arbitragecommissie heeft besloten bovenstaand verzoek niet in behandeling te nemen, op grond van artikelen 1.1, 1.4 en 5.1 van het reglement.
De arbitragecommissie, 18 jan 2020 09:01 (CET)

Klacht over Natuur12


~

Aanvulling klacht en verzoek:

p.s De bedoelde onaardige passage betreft Natuur 12 op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen Portret in diamanten. Robert Prummel (overleg) 12 nov 2019 00:52 (CET)

Overtreding uitspraak Arbitragecommissie

Mijn klacht betreft deze mededeling:

Natuur12

Beste Robert Prummel,

Deze bewerking is een overtreding van Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De werken van Robert Prummel. Deze uitspraak stelt namelijk het volgende:

"Robert Prummel mag geen bewerkingen uitvoeren op artikelen in de hoofdnaamruimte waaraan hij niet reeds heeft bijgedragen voordat deze uitspraak is gepubliceerd. Het is hem wel toegestaan om deel te nemen aan besprekingen op de overlegpagina van dergelijke artikelen en om daar voorstellen tot aanpassing te doen."

Voor het plaatsen van een nominatiesjabloon is een bewerking op dit artikel nodig en dat is conform de uitspraak niet toegestaan. Aangezien je nominatiereden impliceert dat je mogelijk niet doorhebt dat het plaatsen van het sjabloon ook een overtreding van de Arbcommaatregel is wil ik het bij een vriendelijk advies houden om hier beter op te letten in de toekomst. Dan zijn blokkades niet nodig. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 11 nov 2019 13:12 (CET)

Ik antwoordde:

Nee, een nominatiesjabloon is geen bewerking maar een deelname aan de wikigemeenschap waar hij en Natuur12 me uit willen werken met voortdurende verdachtmakingen en pesterijen. Neem de toon van Natuur12 toen ik laatst voor het eerst in een jaar weer eens op Wiki kwam. Een duidelijke schending van het gebod om vriendelijk te zijn... Het artikel over Rowling bevatte een vreemde fout en die moest toch worden rechtgezet? Ik ga naar aanleiding van de overtreding door Natuur 12 en dit nare dreigement beroep aantekenen. Natuur12 is onaardig en zeer partijdig.

Bij deze mijn beroep:

 • Ik verzoek om Natuur12 te vragen om zich niet met mij de bemoeien. Ze is, zo meen ik, niet erg onpartijdig.
 • Ik wil bevestigd zien dat een eeuwigdurende blokkade, want dat is wat Natuur12 beoogd, niet bestaat.
 • De door mij jaren geleden gemaakte artikelen voldeden toen aan de eisen en ik kreeg er bijval voor, zie de sterren op mijn overlegpagina, Toen waren de eisen aan bronnen en citaten minder streng. Ik wil best artikelen up to date brengen en ik conformeer me graag aan de huidige hoge standaard maar het is onredelijk om~mij nu aan te vallen en steeds weer te blokkeren en te pesten zoals Natuur12 dat doet. Ik wil graag in een open en vriendelijk Wiki zoals ik dat kende aanvullen, verbeteren en helpen, De manier waarop ik wordt behandeld strookt niet met de beginselen van Wiki!
 • Om vertrouwen te winnen wil ik graag een aardige en constructieve mentor toegewezen gekregen, met zijn of haar hulp zal ik graag verbeteringen en artikelen via mijn kladblok aanleveren'. Bij mijn laatste artikel over een Poolse orde
Orde van de Bouwers aan het Polen van het Volk zie je hoe dat kan.. 

Met vriendelijke groet,

Robert Prummel (overleg) 12 nov 2019 00:34 (CET)

Niet aangenomen

De Arbitragecommissie besluit dit verzoek niet aan te nemen. Zolang er tussen gebruikers onderling nog mogelijkheden zijn om problemen op te lossen, is er voor de Commissie geen reden om zich met een zaak bezig te houden (art. 5.2). De Commissie is gebruiker:Encycloon erkentelijk voor zijn interventie en zijn bereidheid om als mentor te functioneren.

De Arbitragecommissie, 11 jan 2020 11:02 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.