Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Alody


De Arbitragecommissie ontving op 27 mei onderstaande mail:


Geachte arbitrage commissie,

Eerder vroeg ik u mijn verzoek om de voor mij opgeworpen blokkade vanwege het misbruiken van een sokpop op de administratief juiste plaats te zetten.(link) U hebt dit verzoek uitgevoerd op het moment dat ik een aan u gericht verzoek om arbitrage aan het schrijven was. Ik beroep mij daarin op de mogelijkheid om uw oordeel te vragen ingeval een gebruiker vindt dat er geen sprake is van sokpop-misbruik. (link). Inmiddels is dit verzoek al behandeld en verworpen. (link). Ik vind het naar aanleiding daarvan beter om het eerdere verzoek om arbitrage te herzien. Dat doe ik met deze email.

Een moderator van dienst heeft mijn account Alody op 18 mei geblokkeerd. Op 25 mei is deze lopende blokkade omgezet in een onbeperkte blokkade. (blocklist) en tevens werd het account Alodys voor onbeperkte tijd geblokkeerd. (blocklist).

Ik begrijp waarom ik tegen de blokkade opliep. Ik vind het terecht dat mij een periode van bezinning is opgelegd. Om de bezinning kracht bij te zetten en om mijn goede wil te tonen, besloot ik bij te gaan dragen aan Wikipedia vanaf het eenvoudigste niveau. Ik had de Wikipedia-app op mijn smartphone geïnstalleerd. Ik besloot de bijdragen van het eenvoudigste niveau vanuit de app te gaan doen. Toen ik de app op ijn smartphone installeerde he ik het account Alodys aangemaakt, per ongeluk. Ik had niet door dat ik als Alody had kunnen inloggen. Ik was dan ook verbaasd dat de naam Alody al in gebruik bleek te zijn. Ik dacht slim te zijn door de naam Alody uit te breiden met een s. Het account Alodys, een nieuw account, bood mij een inleiding in Wikipedia. Ook kreeg ik daar voorstellen voor bewerkingen. Als Alodys werkte ik dan ook aan artikelbeschrijvingen en controleerde ik de suggestie voor interne links van een bot (als dit de juiste term is voor de geautomatiseerde manier dergelijke mogelijkheden op te sporen).

In deze periode van bezinning begon ik mij af te vragen waarom er geen andere weg is om het probleem te bespreken dat enkelen met mij hebben. (Ik denk nog steeds dat het om enkelen gaat die de taak van politieagent op zich hebben genomen). Nu is de enige weg kennelijk een blokkade. Maar het probleem is mijn als verstorend ervaren gedrag op overlegpagina’s. Als er een ruimte is waar men dergelijk jeugdig enthousiasme kan laten uitrazen, dan is dat probleem er niet. Ik lees mij in en ik kwam op het spoor van Sandra Rientjes. Zij speelt een zekere rol in dit soort problematiek. Het leek mij goed mij met haar in verbinding te stellen. Ik kwam haar op het spoor terwijl ik in Wikipedia.nl las. Ik was mij van geen kwaad bewust toen ik ervoor koos haar via haar overlegpagina binnen Wikipedia.nl te benaderen.

Mijn beroep op de ontsnappingsclausule kreeg twee reacties. Een gebruiker meent een feitelijke onjuistheid te zien in mijn stelling dat het account Alodys werd aangemaakt vóór dat Alody werd geblokkeerd. Een andere gebruiker duikt er wat dieper in en ziet dat dit niet geval is. Deze gebruiker ziet in mijn bijdrage aan de overlegpagina wel precies dat soort actie waarvoor ik een blokkade opliep. Hij zegt echter geen reden te zien om de blokkade onbeperkt en totaal te laten zijn. Hij zegt te hopen dat ik mijn lessen leer. Wel meent hij vormfouten te zien in mijn beroep op de ontsnappingsclausule. Graag zou ik willen weten wat die vormfouten dan zijn, zeker na de aanvulling die ik mocht geven, maar dit terzijde.

De moderator van dienst besluit echter anders. Hij handhaaft de blokkade. Zijn argument is dat hij geen aanwijzingen ziet dat ik van plan ben mij beter te gaan gedragen. Hij verwijst naar een onderscheid dat gemaakt wordt tussen gebruikers die zich melden om mee te werken en gebruikers die er om andere redenen zijn. (link) De moderator van dienst meldt niet welk van de mogelijke motieven hij meent mij te moeten toedichten. Ik denk dat hij doelt op “Focusing on Wikipedia as a social networking site”, als hij schrijft “Wikipedia is geen sociaal experiment of vorm van dagbesteding.” Ik wijs op de nadere toelichting op deze paragraaf dat enkele misverstanden wegneemt. (link). Daar staat als mogelijk doel van aanwezigheid: Advocating amendments to policies or guidelines. Ik zie mijn gedrag n die lijn liggen. Er wordt zelfs over gezegd: “such conversations form the genesis for improvement to Wikipedia.”

Met vriendelijke groet, (echte naam weggelaten)


De Arbitragecommissie laat spoedig weten of ze bovenstaande zaak zal aannemen.

De Arbitragecommissie, 27 mei 2022 21:08 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 jun 2022 21:30 (CEST)


Keuwatcher (2)


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Bij dezen verzoek ik het gedrag van gebruiker Keuwatcher (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren) te onderzoeken en eventuele maatregelen te treffen.

Keuwatcher is een collega die ruim vijftien jaar Wikipedia bewerkt, waarmee hij tot de veteranen van deze encyclopedie mag worden gerekend. Desondanks werkt hij tot op de dag van vandaag slordig (hij maakt regelmatig grammaticale fouten, voegt links toe zonder enige opmaak, introduceert zwevende referenties, etc.) en voegt hij onbetrouwbare, onjuiste en niet-relevante informatie toe, bij voorkeur in biografieën.

Enkele voorbeelden om bovenstaande toe te lichten (mocht de arbitragecommissie behoefte hebben aan meer concrete voorbeelden dan verschaf ik die uiteraard graag):

 • Onjuiste en ongefundeerde informatie: hier voegde Keuwatcher een overlijdensplaats in die niet leek te kloppen. Ook hier voegde hij onjuiste informatie toe. Keuwatcher schreef hier over een vermeende ziekte van een levend persoon zonder enig bewijs. Ook heeft hij vele keren overlijdensplaatsen en data toegevoegd zonder dat deze publiekelijk bekend geworden zijn, onder andere hier en hier. Er is vaak gevraagd om bewijs maar zelden geleverd.
 • Niet-encyclopedische informatie: hier schreef Keuwatcher in het lemma van Piet Paulusma; Zijn laatste groet werd goed bezocht en er waren veel kleurrijke bloemen zoals hij wilde. Het was ook nog eens een mooie zonnige dag. Hij schreef hier in het lemma van Esmée van Kampen; Ze is vrijgezel, ze kan geen kinderen krijgen en woont samen met een geadopteerd Roemeens hondje. Hier schreef hij in het lemma van Amanda Balk; Opvallend is ook dat Balk altijd valt op mannen met een dikke portemonnee, in 2021 heeft ze een relatie met miljonair Edward Hollander.

Vooral het feit dat hij onbetrouwbare informatie toevoegt – op basis van eigen interpretatie in plaats van betrouwbare bronnen – is wat mij betreft zodanig schrijnend dat ingrijpen me wenselijk lijkt. Meermaals is gebleken dat wat Keuwatcher toegevoegd heeft aan informatie nergens op gebaseerd is en onjuist is.

Naar mijn mening is er in de jaren dat Keuwatcher actief is een duidelijk patroon te zien. Feedback van collega’s lijkt niets uit te halen, zijn overlegpagina is daarvan het levende bewijs. Met regelmaat is hem gevraagd om zijn werkwijze aan te passen en is hij (door mij en verschillende collega’s) aangesproken op het feit het toevoegen van ongefundeerde persoonlijke informatie uit den boze is, met het dringende verzoek bewerkingen met bronnen te onderbouwen.

Keuwatcher volhardt echter tot op de dag van vandaag in zijn werkwijze. In mijn ogen is dit gedrag zodanig structureel en schadelijk voor de encyclopedie dat na vele waarschuwingen de tijd is gekomen om steviger in te grijpen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie tijd. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 6 aug 2022 15:35 (CEST)Reageren[reageer]

k begrijp niet goed wat u bedoelt, ik lever juist veel goede informatie af, volgens mij is uw boosheid persoonlijk bedoeld. Dat is discriminerend en dat is niet toegestaan. Ik ben zelf toegelaten door wikipedia naar de Wikipedia Bibliotheek dus dat zegt wel genoeg.
misschien moet u niet zo zeuren en beter omgaan met epilepsie patiënten die goed werk verrichten en af en toe door hun ziekte iets vergeten. keuwatcher (overleg) 6 aug 2022 19:12 (CEST)Reageren[reageer]
Zoals ik ook al op je overlegpagina heb geschreven, ik gun je uiteraard het beste Keuwatcher. Ik zie echter niet hoe epilepsie of andere ziekte een correlatie heeft met het toevoegen van onbetrouwbare informatie op basis van eigen inzichten in plaats van feiten op basis van bronnen. Dat is te allen tijde een keuze die je kan maken of niet. Verder laat ik deze discussie hier voor wat het is. 6 aug 2022 21:40 (CEST) StuivertjeWisselen (overleg) 6 aug 2022 21:40 (CEST)Reageren[reageer]

De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 15 aug 2022 18:11 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 22 aug 2022 21:41 (CEST)


Deblokkade S. Perquin


De Arbitragecommissie ontving op 14 augustus 2022 een uitgebreide mail van Gebruiker:S. Perquin met daarin een verzoek tot deblokkade. Gezien de privacygevoelige inhoud van deze mail, zal de Arbitragecommissie deze niet publiceren.


Bovenstaande mail is reeds op 14 augustus ontvangen, maar is onbedoeld tot 19 augustus in quarantaine blijven staan.

De Arbitragecommissie zal zo spoedig mogelijk laten weten of ze bovenstaand verzoek in behandeling zal namen, maar merkt daarbij op dat vanwege een onvolledige bezetting van de Commissie de behandeling van de zaak langer kan duren dan gewoon.


De Arbitragecommissie, 22 aug 2022 22:42 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft besloten om deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 23 aug 2022 11:34 (CEST)


JacobESTjalma


Beste leden van de Arbitragecommissie,

In deze tijden van personeelstekorten, ook bij uw commissie, voel ik mij toch genoodzaakt om een zaak in te dienen. Het betreft collega JacobESTjalma (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren), hierna 'Jacob'.

Probleemanalyse

Jacob registreerde zich op 7 nov 2021. Hij houdt zich voornamelijk bezig met artikelen over en rond de rockband The Offspring. Al sinds het begin zijn er problemen met het werk dat hij aflevert.

Op zijn allereerste 'werkdag' werd Jacob gewaarschuwd voor het feit dat hij zonder overleg grote tekstdelen verwijderde uit het artikel over de band. Het door Jacob, op de dag van zijn registratie, aangemaakte artikel Kevin "Noodles" Wasserman werd op 10 november ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd wegens "[b]ronvermelding per WP:BLP ontbreekt nog, aanvulling gewenst." Diezelfde dag werd het artikel Greg K. eveneens ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd, op dezelfde grond. Het artikel over Wasserman werd verwijderd, het artikel over Greg K. werd na ingrijpen behouden. Op 17 december maakte Jacob het artikel over Wasserman opnieuw aan, zonder eerst het overleg op te zoeken. Het artikel werd in deze staat aangetroffen door een collega, die het artikel wikificeerde (na een titelwijziging is het artikel thans onder het lemma Noodles (gitarist) te vinden).

De artikelen die Jacob schrijft, of in elk geval in zijn begintijd schreef, zijn vertalingen van de Engelstalige Wikipedia. Het volgende probleem dat we aantreffen op zijn overlegpagina, op 3 januari 2022, betreft het niet gebruiken van het Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia. En op diezelfde dag wordt het probleem aangekaart van bewerkingen die uitgevoerd worden vanaf het IP-adres 86.92.93.146 (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren). Er wordt een vermoeden geuit dat Jacob zijn eigen bewerkingen als gecontroleerd markeert, waar geen antwoord op komt. In de volgende dagen zien we meerdere artikelen, aangemaakt door het IP-adres, die op TBP belandden.

We zien hier twee patronen. Ten eerste het problematische werk dat Jacob aflevert, ten tweede het feit dat hij nergens op overleg reageert. Het is daarom voor de collega's volstrekt onduidelijk of Jacob niet kán meewerken, bijvoorbeeld omdat de regels en richtlijnen voor hem als nieuwe gebruiker nog onduidelijk zijn, of dat hij niet wíl meewerken en alle tips, adviezen en feedback bewust negeert.

Als we een klein sprongetje in de tijd maken, naar 23 februari, dan zien we dat Jacob opnieuw een artikel zonder overleg heraangemaakt heeft en dat hij, nog altijd, niet reageert. Hij krijgt voor het eerst het advies om met een kladblok te werken. De aanhoudende stilte en het stugge doorgaan met kwalitatief ondermaats werk levert Jacob zijn eerste blokkade op. Op 25 februari wordt hij voor één dag geblokkeerd. Een dag later wordt de tijdelijke blokkade wegens sokpopmisbruik omgezet in een blokkade voor onbepaalde tijd. Eindelijk komen we dan een eerste overlegbijdrage tegen. Na wat overleg en gebruik van de ontsnappingsclausule wordt Jacob op 28 februari gedeblokkeerd.

De tijdelijke blokkade mocht niet baten; ook bewerkingen hierna bleven kwalitatief ondermaats. Op 3 maart volgde opnieuw het advies om met het kladblok te werken. Op 19 maart belandt het artikel Richie Ramone op TBP. Blijkens een opmerking op zijn overlegpagina, onder hetzelfde kopje als waar de nominatie van het artikel over Ramone werd aangekondigd, is met Jacob afgesproken dat hij vertalingen in zijn kladblok zou zetten en zou voorleggen aan meer ervaren collega's. Echter, dat is niet gebeurd bij een reeks van artikelen die onder dat kopje gegeven worden. Dit terwijl Jacob zei: "Ja isgoed [sic]". En hier zien we een nieuw patroon, namelijk Jacob die reageert met "ja dat is goed" en varianten. Maar werkelijk iets doen met de gegeven tips en adviezen blijft uit. Op 7 april wordt Jacob opnieuw tijdelijk geblokkeerd. Het betreft een deelblokkade voor de hoofdnaamruimte voor de duur van drie dagen. Diezelfde dag wordt Jacob door ondergetekende verteld dat hij echt moet leren samenwerken door te luisteren, te overleggen en met zijn kladblok te werken. Hierop volgde een niet heel serieus te nemen "Ja dat snap ik en ik ben al bezig met de tips enzo". In de dagen erna volgde een reeks van beoordelingsnominaties.

We maken opnieuw een sprongetje in de tijd, naar begin augustus. Een andere ervaren collega voelt zich nu geroepen om Jacob te wijzen op zijn nog altijd kwalitatief ondermaatse werk. In een tijdsbestek van ongeveer een week worden de volgende kopjes op zijn overlegpagina aangemaakt: Skiba en Blink-182, Dexter Holland, Andermaal taalgebruik en Bronnen. Jacob wordt gewezen op slechte taalvaardigheid, slechte vertalingen, gebrekkige bronnen en veel bewerkingen in een korte tijd. Jacob reageert steeds met "zal ik doen" en varianten. Maar er is sinds zijn eerste bewerkingen dus niets veranderd.

Overweging

De gemeenschap is maar al te bekend met diverse hoofdpijndossiers, waaronder nalooplijsten. Die zijn het gevolg van kwalitatief ondermaats werk, maar ook van het te laat ingrijpen. Als we ons afvragen hoe het komt dat sommige collega's om wat voor reden dan ook, onmacht of onwil, niet goed mee kunnen, dan moeten we ook in de spiegel durven kijken. We hebben de middelen om in te grijpen wanneer we zien dat er zaken mis gaan.

Een van die middelen is door het overleg op te zoeken. Zoals aangetoond is dat in dit geval een gepasseerd station. Jacob blijft ondanks een lange tijd van uitvoerige adviezen en feedback nauwelijks overleggen, vage beloftes maken maar ondertussen stug doorgaan op dezelfde manier als waarop hij begonnen is. Dan wordt het langzaamaan toch tijd om naar een volgend middel te grijpen. Het gaat simpelweg teveel tijd en energie van de gemeenschap vergen om Jacob steeds maar bij te sturen.

Voorgestelde maatregelen

Om Jacob op weg te helpen en de encyclopedie aan goede artikelen te helpen, wil ik de volgende maatregelen voorstellen:

 1. Jacob dient alle bewerkingen die te maken hebben met The Offspring eerst in zijn kladblok uit te voeren.
 2. Jacob mag maximaal tien bewerkingen per dag uitvoeren in de hoofdnaamruimte.
 3. Jacob dient zelf op zoek te gaan naar collega's die hem kunnen helpen. Hij heeft meerdere aanbiedingen voor hulp gehad op zijn overlegpagina dus het moet niet al te moeilijk zijn om collega's te vinden.

Deze maatregelen zouden na enige tijd geëvalueerd moeten worden.

Tot slot

We zijn allemaal ooit 'nieuw' geweest. Er is maar één manier om het schrijven van artikelen te leren en dat is door het te doen. Maar wanneer er niet geluisterd wordt naar tips en adviezen, wanneer er niet uitgebreider overlegd wordt dan door steeds te reageren met "ja is goed" en wanneer zelfs tijdelijke blokkades niet helpen, dan zit er weinig anders meer op dan maatregelen op te leggen. Dat is jammer, want hiermee lopen we het risico om Jacob te demotiveren. De leden van de Arbitragecommissie kennen mij wellicht als iemand die veel over (rock)muziek schrijft. The Offspring is mij niet bepaald een onbekende band en ik zie graag dat alles rond deze band goed beschreven wordt door een enthousiaste collega die er zijn hoofdthema van gemaakt heeft. Maar juist daarom zie ik geen andere uitweg meer dan mij tot u te wenden.

Ik besef dat de Arbitragecommissie het druk heeft. Toch acht ik de leden in staat tot een weloverwogen besluit dat ik graag tegemoet zie.

Met vriendelijke groet,
hiro the club is open 30 aug 2022 01:31 (CEST)Reageren[reageer]


De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 5 sep 2022 14:40 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 21 sep 2022 22:34 (CEST)


Deblokkade 10Guillot


De Arbitragecommissie ontving op 12 september en op 15 september twee uitgebreide mails van Gebruiker:10Guillot met daarin het verzoek tot deblokkade.


De Arbitragecommissie heeft besloten om deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 22 sep 2022 11:26 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Betwisting aanmaak artikel/pagina

De Arbitragecommissie ontving op 3 oktober 2022 van gebruiker:Olivier Sohier een e-mail met het volgende verzoek:

Beste

Bij deze vraag ik een betwisting aan van de 'niet-publicatie' van mijn artikel/pagina omtrent het onderwerp 'Absolute Jobs'.

Deze pagina werd aangemaakt & zelfs aangepast op basis objectieve informatie, zonder suggestieve ondertoon.

Toch werd deze door mijn mentor, genaamd 'Drummingman' steeds te commercieel bevonden. Terwijl ik mij baseerde op reeds bestaande soortgelijke artikels/pagina's en quasi dezelfde info.

Alvast bedankt voor de behandeling van deze betwisting.

Met vriendelijke groeten

Olivier Sohier


De Arbitragecommissie neemt dit verzoek niet in behandeling, omdat de indiener niet voldoet aan de geldende voorwaarden.Art. 5.1, Art. 5.2 Met vriendelijke groet, De Arbitragecommissie, 3 okt 2022 15:33 (CEST)


Geen Geschil maar Verschil


Op 30 september 2022 ontving de arbitragecommissie volgende e-mail van Vranzvanmaaren:


Beste mensen,

ik heb niet zozeer een GEschil, als wel een VERschil van mening met ene “Tevergeefs" = https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tevergeefs. Ik heb geprobeerd deze te wijzen op fouten die hij/zij instand houdt op Wikipedia. Telkens wanneer iemand de fout corrigeert, worden de correcties door hem/haar weer teruggedraaid.

Een van de voorbeelden in deze: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bussum&action=history (regel 348)

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bussum&diff=63048033&oldid=61796314#Bekende_Bussummers

“Tevergeefs” draait onterecht iedere juiste spelling van “Bussumer” terug naar de onjuiste manier van spellen: “Bussummer”.

Nou gaat het niet om (foutief) toegekende namen als BussuMMerstraat. Als een Gemeente een straatnaam of een gebiedsnaam foutief spelt, dan is die foutieve naam de officiele naam. Maar het gaat vooral om het gebruik van “Bussumer” in teksten als: “Lijst van bekende Bussumers” of iets van die strekking. Bussumer is net als Dokkumer de officiele spelling. Ik vind dat Wikipedia Nederland de officiele spelling zou dienen te hanteren.

Ik kom officieel niets anders tegen dan “Bussumer”.

“Tevergeefs” beroept zich op het feit dat er in ’t Gooi vier dorpen zijn, waar de naam BussuMMer in een straatnaam wordt gebruikt. Ik heb “Tevergeefs” geprobeerd uit te leggen hoe bij het opbouwen van de BAG bij het Kadaster (begin jaren 90) nog wel est wat mis is gegaan. Hier werden een BussuMerstraat officieel BussuMMerstraat, en een BlaricuMMerweg werd BlaricuMerweg. Dat een Gemeente kiest voor een schrijfwijze, betekent niet dat die spellingswijze overgenomen dient te worden.

Als een gemeente heeft gekozen voor DokkuMMerweg waar het DokkuMerweg had moeten zijn, dan heet die weg DokkUMMerweg, maar in normale tekst hoor je gewoon over Dokkumers te spreken. Niet over DokkuMMers, omdat een Gemeente nou eenmaal voor die schrijfwijze heeft gekozen.

Mijn probleem heb ik niet met het noemen van namen voor straten en/of gebieden. Als een naam is toegekend, dan staat die vast. Ik heb het probleem met het aanpassen van korrekte zinnen, waarin “Bussumer” voor komt. In normale zinnen hoort m.i. de officiele spellingswijze gehanteerd te worden. Niet een foutief vastgelegde schrijfwijze van een straatnaam.

Ik heb het eerder door “Tevergeefs” van korrekt “Bussumers” naar foutief “Bussummers” weer veranderd in Bussumer, omdat dat volgens alle richtlijnen de enige juiste spelling is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Bussumers

Ik ben van mening, dat regionale fouten geen standaard moeten worden voor heel Nederland. Een scholier in Dokkum moet weten dat het korrekte Dokkumer ook geldt voor Bussumer. Wikipedia dient korrekt Nederlands te hanteren en geen regionaal gemaakte fouten over te nemen.

Korrekt Nederlands is BussuMer. De aanpassingen naar BussuMMer door “Tevergeefs” zijn fout. Ookal zijn er hier wat straatnamen waar BussuMMer in voorkomt. Net als BlaricuMer, ook fout. Maart dat een Gemeentebestuur ooit voor een foute toekenning heeft gezorgd, betekent niet dat dat voor een aanpassing van de Nederlandse taalregels zou zorgen.

Ter motivatie:

TaalUnie Woordenlijst

2.2 Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (b) enkele m in afleidingen* van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um

 • Bussumer
 • Dokkumer

https://woordenlijst.org/leidraad/2/2

Genootschap Onze Taal
Wat is de juiste aanduiding voor een inwoner van Hilversum: Hilversummer of Hilversumer? Voor de uitgang -er wordt de medeklinker vaak niet verdubbeld als er een onbeklemtoonde ‘uh’-klank voor staat: Bunniker, Bussumer, Brunssumer, Dokkumer, Gorkumer https://onzetaal.nl/taalloket/hilversumer-hilversummer

Institutuut voor de Nederlandse Taal
Algemeen Nederlands Woordenboek https://anw.ivdnt.org/article/Bussume

Vlaamse Overheid Team TaalAdvies
Medeklinkers - 2. Enkele of dubbele medeklinker

 • um: Bussumer, Rottumer

https://www.vlaanderen.be/taaladvies/spellingregels/medeklinkers/medeklinkers-2-enkele-of-dubbele-medeklinke

VRT Taal Taaladvies
Bijvoeglijk naamwoord:

 • Bussums
 • Bussumer

Inwoner:

 • Bussumer

https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/bussum

Frederik van Eeden (groot Nederlands schrijver, overleden te Bussum!)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Eeden_(schrijver) Boek: Pauls Ontwaken” Uitgeverij W. Versluijs, Amsterdam. Hoofdstuk IX, Pagina 63 "Misschien is het Naarder kerkhofje nog het mooist, en anders is het Bussumer kerkhofje ook goed.” https://www.dbnl.org/tekst/eede003paul02_01/eede003paul02_01_0009.php?q=bussumer#hl1

Ter vergelijking:

Hieronder de discussie de al in april ontstond, maar waar ik gisteren pas instapte.

Inmiddels is het korrekte “BussuMer” voor de zoveelste keer door “Tevergeefs” teruggezet naar het onjuist-Nederlandse “BussuMMer”. Da’s bloedirritant!

Hij/zij schrijft zojuist zelf weer:

"Misschien klinkt hierin mijn professioneel taalkundige achtergrond toch een beetje door. Taalkundigen plegen de ontwikkelingen minder normatief, maar meer descriptief te beoordelen."


Onzin. Het is FOUT. In Nederland houden we ons niet aan de taalregels die een al dan niet professional hanteert. In Nederland gebruiken we de vastgestelde wijze van spellen. Dat je tekstschrijver bent geweest of dat je op een andere manier met taal bezig bent geweest, houdt niet in dat je de rest van Nederland zou moeten trakteren op het invoeren van een onjuiste manier van spellen. Op Wikipedia zou je iedereen alleen van juiste info moeten voorzien. En niet de onjuiste info van een enkeling die een andere mening is toegedaan. Over taal zijn regels opgesteld en afspraken gemaakt.

Als deze “Tevergeefs” de spellingsregels wil wijzigen dient ie dat via de TaalUnie te doen. Niet via Wikipedia.

Ik vraag jullie om deze “Tevergeefs” te laten stoppen met het stelselmatig terugzetten van het juiste BussuMer naar zijn gewenste BussuMMer. En dat hoeft niet bij toegekende namen. Als die officieel zo zijn toegekend, dan is dat maar zou. Maar ’t gaat mij om gebruik in normale zinnen, zoals wanneer we het over “Bekende Bussumers” hebben.

(Handtekening weggelaten)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 30 sep 2022 14:15 (CEST)
De Arbitragecommissie meent dat dit verzoek te veel betrekking heeft op de inhoud van de encyclopedie en acht zich daarom niet bevoegd.Art. 1.4 De commissie neemt het verzoek daarom niet in behandeling. De Arbitragecommissie 5 okt 2022 23:02 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.