Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Werken met subcommissies


Ik wens van de Arbitragecommissie met spoed een verklaring waarom zij afwijkt van artikel 5 lid 4, en hoe zij op de kortst mogelijke termijn er voor gaat zorgen dat zij zich weer conformeert aan haar eigen reglementen - als althans deze mededeling van het pas afgetreden lid gebruiker:Dedalus correct is. Deze kwestie moet bij voorkeur opgehelderd worden vóór de verkiezing van een nieuw lid van start gaat. Bovendien kan de Arbitragecommissie niet geloofwaardig opereren wanneer ze haar eigen reglementen niet in acht neemt. Alvast bedankt! Josq (overleg) 7 dec 2016 20:17 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 7 dec 2016 21:23 (CET)
Dank, ik realiseer me dat dit wellicht geen conflict is in de gebruikelijke zin en dat dat een grond kan zijn om dit verzoek af te wijzen, al suggereert het aftreden van Dedalus dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan. Zolang er maar een verklaring/plan komt is het mij om het even op welke manier jullie dit afhandelen. Josq (overleg) 7 dec 2016 21:30 (CET)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Blokkade Bart Versieck 5


Op 22 november 2016 heeft de Arbitragecommissie van Bart Versieck het volgende verzoek ontvangen:

Aanhalingsteken openen

Blijkbaar ben ik nu dan ineens geblokkeerd voor drie maanden (!!!), terwijl ik me nog niet eens kon of mocht verdedigen, want ik was niet meer thuis (ik lees nu dat ze vroegen om iets in te trekken, wat ik niet kon doen omdat ik er niet meer was: ik zit niet 24 uur op 24 aan mijn computer, hoor), en dan verdraaien ze mijn woorden ook nog eens: dit is totaal géén zogenaamde "verstoring van de werksfeer", dus al sowieso mag ik niet voor zo lang geblokkeerd worden, want een verdubbeling (in dit geval zelfs een verdrievoudiging) mag enkel bij een gelijkaardig "vergrijp" => ik constateerde enkel maar dat "MoiraMoira" niet vergevingsgezind is, hallo?
Kortom: ik zou jullie willen vragen om deze nieuwe blokkade onmiddellijk teniet te doen, aangezien dit een persoonlijke aanval van haar is op mij (en ik schreef nog wel dat het juist niet persoonlijk was wat mijn stem betreft).
Hopelijk zegeviert het gezond verstand, want dit verdien ik echt wel niet!!!

Aanhalingsteken sluiten

De Arbitragecommissie zal zo spoedig mogelijk uitspraak doen over dit verzoek. De Arbitragecommissie, 22 nov 2016 11:46 (CET)


Vaststellen van limiet aan aantal bewerkingen van De Wikischim


Geachte commissie,

Het manisch volgpatroon en het maniakaal bewerkingsgedrag van Wikischim hebben op dit project al zeer veel malen tot discussies en commotie geleid. In dat bewerkingsgedrag presenteert Wikischim voortdurend zijn eigen hoogst particuliere meningen als opvattingen waaraan algemene waarde kan worden toegekend dan wel tot in steen gehouwen voorschriften en richtlijnen van dit project. Wikischim is daarop ook zeer veel malen aangesproken. Wikischim kan echter volstrekt onvoldoende inzicht opbrengen, dat dit maniakale bewerkingsgedrag onvermijdelijk tot buitengewoon grote irritaties en verstoring van de werksfeer op dit project leidt.

Deze situatie van voor dit project ontwrichtend gedrag is al jaren aanwezig. Het is echter ook duidelijk dat, ondanks vele aan hem opgelegde blokkades, de leercurve van Wikischim ten aanzien van dit aspect zo niet negatief dan wel in ieder geval niet groter dan nihil is. Er zijn ontzettend veel voorbeelden om dit gedrag te illustreren. De leden van uw commissie zullen alleen al op basis van eigen ervaring op dit project een groot aantal daarvan kennen. Ik zie dan ook af van het hier benoemen van voorbeelden. Een aanzienlijk aantal is al terug te vinden in de discussie van de laatste dagen in De kroeg onder alleen al het kopje De Wikischim als probleemgebruiker. Indien u toch nog meerdere voorbeelden wenst om tot uw oordeel te komen, zal ik u die desgewenst berichten.

Ik vraag u dan ook een beslissing te nemen, gericht op het vaststellen van een limiet aan het aantal bewerkingen dat Wikischim na uw beslissing nog zou mogen doen. Met die gevraagde beslissing wordt beoogd zijn projectverstorend gedrag in ieder geval aanzienlijk te reduceren en de rust op dit project ten aanzien van dit aspect voor een belangrijk deel te herstellen.

Gevraagde beslissing

Bewerkingen van De Wikschim op dit project dienen tot een door u vast te stellen aantal per dag gelimiteerd te worden. Die dagelijkse limiet zou niet van toepassing moeten zijn op:

 • De hoofdnaamruimte
 • De overlegpagina van Wikischim
 • De gebruikerspagina van Wikischim
 • De regblokpagina in die gevallen waar er sprake is van een blokverzoek voor Wikischim zelf
 • Pagina's van de arbitragecommisie in die zaken waarbij Wikischim zelf rechtstreeks betrokken is.
 • Pagina's waar stemmingen en peilingen plaatsvinden. De overlegpagina's hiervan maken in de gevraagde beslissing wel deel uit van de voorgestelde limiet.

Voor alle andere pagina's op dit project zou de limiet van toepassing moeten zijn. Ik kan mij nog voorstellen, dat bijvoorbeeld herstel van iets als evidente typefouten op de laatst bedoelde pagina's niet onderhevig zijn aan die limiet.

Nog een suggestie

Het is bij honoreren van de gevraagde beslissing natuurlijk aan uw commissie het aantal van de limiet per dag vast te stellen. De gevraagde maatregel beoogt echter het maniakale bewerkingspatroon en het projectverstorend gedrag als gevolg daarvan zeer aanzienlijk te reduceren. Om dit effect ook te realiseren geef ik u in overweging het aantal toegelaten bewerkingen niet hoger dan als drie per dag vast te stellen.

Tot slot

Dit voorstel bestaat uit een aantal onderdelen. Het kan dus een wat ingewikkelde indruk maken. De notie daarachter is echter het effect van het ontwrichtende gedrag van Wikischim te reduceren, maar tegelijkertijd hem in de gelegenheid te stellen te blijven bijdragen aan het belangrijkste doel van dit project, het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande artikelen.

Met vriendelijke groet, Renevs (overleg) 29 okt 2016 19:17 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie 29 okt 2016 20:39 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie 30 okt 2016 15:45 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Arbcomuitspraak W(w)ikix


Zou de arbcomcommissie nu eens wel wat willen doen aan de arbcomuitspraak over mij? Voor het minste geringste krijg ik lange blokkades en wel omdat ik zo'n verschrikkelijke problematische gebruiker zou zijn dat het blijkbaar nodig is om mij op een hele harde wijze aan te pakken. Dit duurt nu al zes jaar en ik ben zo'n beetje record geblokkeerde gebruiker geworden, onder meer door een blokkade van een jaar die ik in 2011 heb gekregen en zie ook mijn blokkeerlogboek voor de oplopende blokkades die ik het afgelopen jaar heb gekregen. Kijk eens goed naar de kwestie en vraag je af of het gerechtvaardigd of redelijk is om zo met mij om te gaan. Wwikix (overleg) 6 mei 2016 11:35 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek aan te nemen. 14 mei 2016 10:49 (CEST)

Uitspraak

Het verzoek van Wwikix gaat over de uitspraak van de Arbitragecommissie van 4 maart 2010, waarin hem een regeling werd opgelegd. Deze regeling werd door de uitspraak van 30 januari 2013 gewijzigd maar bleef dezelfde opzet houden: Wwikix mag geen bewerkingen van een type doen waartegen door een andere gebruiker bezwaar is gemaakt totdat via overleg consensus is bereikt.

Analyse - problematiek rond Wwikix

De uitspraken van de Arbitragecommissie van 2010 en 2013 gingen uit van eerdere zaken en bevatten daarom geen duidelijke samenvatting van de problemen. Ter overzicht wil de Commissie de problemen hieronder nog eens op een rij zetten:

 • Wwikix zoekt vooraf nooit overleg over zijn bewerkingen, ook als die ingaan tegen de voorkeuren van andere gebruikers of gemaakte afspraken. Een groot deel van de bezwaren tegen Wwikix' bewerkingen heeft betrekking op categorisering, paginahernoemingen, en het negeren van richtlijnen, afspraken of andermans voorkeuren.
 • Wanneer anderen naar aanleiding van zijn bewerkingen het overleg met hem zoeken, toont Wwikix een gebrek aan inlevingsvermogen in de bezwaren tegen zijn bewerkingen. Overleg met Wwikix loopt daarom vaak op niets uit.
 • Ook nadat in overleg geen consensus bereikt wordt, blijft Wwikix doorgaan met de bewerkingen uitvoeren waartegen anderen bezwaar hebben.
 • Wanneer moderatoren of de Arbitragecommissie Wwikix proberen te dwingen de richtlijnen te volgen, neemt Wwikix een slachtofferrol aan en weigert hij elke medewerking. Een advies om zelf een moderator of bemiddelaar in te schakelen heeft hij nooit opgevolgd.
 • Wanneer volgens de verhogingsregel een langdurige blokkade zal worden opgelegd bij een volgende overtreding lijkt Wwikix zijn gedrag wel enigszins aan te passen.

Deze problemen rond het bewerkingsgedrag van Wwikix zijn op hoofdlijnen dezelfde als al naar voren gekomen bij de bemiddelingspoging van Jcb en SanderSpek in april 2005. Sindsdien vormden problemen rond Wwikix de aanleiding voor inmiddels meer dan 40 blokkades en 20 verzoeken aan de Arbitragecommissie.

Analyse - werking van de uitspraken

De Commissie oordeelde en oordeelt dat er bij Wwikix sprake is van structurele problemen in de samenwerking met andere gebruikers. De uitspraken uit 2010 en 2013 waren bedoeld om een oplossing voor die problemen te bieden.

 • De regeling zou het Wwikix makkelijker maken bewerkingen die als ongewenst worden ervaren door anderen te herkennen.
 • De regeling zou Wwikix stimuleren zijn meningsverschillen met andere gebruikers via overleg op te lossen.

Na bestudering van de situatie is de Commissie van mening dat de regeling onvoldoende werkt. Wat daaraan bijdraagt is:

 • Wwikix volgt de uitspraken van de Commissie niet of onvoldoende. Als gevolg hiervan brengen zijn bewerkingen hem nog steeds in conflict met andere gebruikers. Hij volgt bovendien nooit de in de uitspraken van de Arbitragecommissie geadviseerde werkwijze.
 • Verschillende moderatoren en andere gebruikers hebben aangegeven dat de regeling moeilijk te handhaven is, onder andere door de groeiende lijst van soorten bewerkingen die Wwikix niet langer uit mag voeren. De Arbitragecommissie onderkent dit probleem. De Commissie onderkent ook dat formuleringen als "bezwaar" en "soortgelijke bewerkingen" te vaag zijn om effectieve handhaving mogelijk te maken.

De problemen rond Wwikix houden al zeker 12 jaren aan. Het is de Arbitragecommissie duidelijk dat het opleggen van een specifieke werkwijze bij Wwikix niet werkt. Onder die omstandigheid ziet de Commissie maar twee alternatieven: een vergaande beperkende maatregel of een permanente blokkade. In deze uitspraak wil de Arbitragecommissie de (arbitraire) grens aangeven waar de voordelen van Wwikix' verdere aanwezigheid op Wikipedia niet langer tegen de nadelen opwegen. Aldus heeft de Commissie besloten een aantal concrete bewerkingstypen die Wwikix veelvuldig in conflict brengen met andere gebruikers, niet langer toe te staan, en hem daarnaast een bewerkingsquotum op te leggen. Bij herhaalde overtreding van deze beperkingen zal hij voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Het is aan Wwikix zelf om ervoor te zorgen dat het niet zover komt en met name niet de grenzen op te zoeken.

Maatregelen
 1. De Arbitragecommissie trekt alle eerder door haar aan Wwikix opgelegde maatregelen in.
 2. Wwikix mag niet meer dan 10 bewerkingen per kalenderdag (CET/CEST) doen. Deze beperking geldt niet voor zijn eigen gebruikersruimte, waar hij - uiteraard binnen de grenzen van de algemene regels en richtlijnen - volledige vrijheid blijft genieten.
 3. Voorts zijn de volgende bewerkingen Wwikix verboden:
  1. niet-inhoudelijke wijzigingen in de hoofdnaamruimte (zoals het toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van interne links, afbeeldingen, categorieën, sjablonen, opmaak, kleur, volgorde en dergelijke), uitgezonderd het verbeteren van evidente taal-, typ- en spelfouten en artikelen die Wwikix zelf minder dan 24 uur daarvoor heeft aangemaakt
  2. alle bewerkingen in de categorie-naamruimte
  3. het hernoemen van pagina's
  4. het bewerken van andermans overlegbijdragen
  5. het ongedaan maken van bewerkingen van geregistreerde gebruikers met meer dan 50 bewerkingen
Sancties
 1. Voldoet een bewerking van Wwikix niet aan bovenstaande eisen, dan dient een blokkade van een week te worden opgelegd. In ernstige gevallen kan de blokkerend moderator ervoor kiezen de verhogingsregel toe te passen. Dit procedé kan binnen een tijdsbestek van zes maanden in totaal twee keer worden gevolgd (waarbij blokkades die door de gemeenschap of de Arbitragecommissie ongeldig zijn verklaard, niet meetellen).
 2. De derde overtreding van deze uitspraak binnen zes maanden leidt direct tot een blokkade voor onbepaalde tijd.
 3. Tegen een blokkade voor onbepaalde tijd die wegens overtreding van deze uitspraak werd opgelegd, kan door Wwikix beroep aangetekend worden bij de Arbitragecommissie. Gebeurt dit niet, of besluit de Commissie dat de blokkade terecht is opgelegd, dan is deblokkade pas mogelijk 1 jaar nadat de blokkade werd opgelegd. Een verzoek daartoe zal door de Arbitragecommissie alleen in behandeling worden genomen als Wwikix hierin aangeeft in te zien welk gedrag tot de blokkade heeft geleid en belooft dat dit gedrag zich niet zal herhalen.
 4. De Arbitragecommissie kan een dergelijk verzoek aanwenden om deze uitspraak te evalueren. Als ze besluit dit niet te doen, blijft de uitspraak van kracht en leidt de volgende overtreding van Wwikix opnieuw tot blokkade voor onbepaalde tijd.

De Arbitragecommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze uitspraak naar aanleiding van een onderbouwd verzoek van Wwikix zelf of een andere gebruiker te wijzigen. Wijzigingen van deze uitspraak zullen aan Wwikix op diens overlegpagina worden medegedeeld.

De Arbitragecommissie, 2 dec 2016 23:27 (CET)