Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Overtreding van Arbcomzaak niet gehonoreerd bij moderator


RJB (overleg | bijdragen | bloks) Geachte leden van de Arbitrage Commissie. Ik zou u graag willen verzoeken om naar aanleiding van deze bijdrage en deze bijdrage van collega RJB hem een blok te geven in overeenstemming met de uitspraak van de Arbitrage Commissie. Zoals u weet is er een duidelijke uitspraak over ons beide vast gelegd.

Rodejong en RJB moeten zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens elkaar en over de bijdragen van de ander. Dit omvat onder andere overlegbijdragen, bewerkingssamenvattingen en bijdragen in de hoofdnaamruimte. De maatregel onder punt 1 van dit besluit is van onbeperkte duur.
Ik heb mij in het opzetten van het bezwaar van een stemming voortdurend op zakelijke manier getracht een goed overleg te hebben. Ik ben jaren afwezig geweest en pas recent weer begonnen op Wikipedia. Enkele gebruikers zijn het niet eens met mijn bezwaar en doen alles er aan om mijn bezwaar belachelijk te maken. Gebruikers waar ik jaren geleden al eens conflicten mee gehad heb. Ik houd mij niet bezig met de inhoud van artiklen van Februari of Menke, maar vind dat de opzet van de Opiniepeiling en de daaruit voortvloeiende resultaat dat werd gebruikt voor de Stemprocedure verkeerd is. Zoals u reeds bekend is er een groep die daar op tegen is, maar ikzelf zag dat de gehele opzet niet juist verliep. Een bezwaar maken is dus mijn goed recht, en het voorstel dat ik gaf bij het overleg over de nalooplijst van Menke ook. Het geheel heb ik zakelijk gehouden, zonder in te gaan op de persoon gerichte meningen die uitsluitend dienen om mij persoonlijk zwart te maken.
De commentaren die resulteerden in het eerste blokverzoek waren
"los van het gezeur van Rodejong (onder welke steen is hij opeens vandaan gekropen?)" en
"gebruikers die geen enkel verstand hebben van kwaliteit (ik denk onwillekeurig aan Rodejong zelf)"
De commentaren die resulteerden in het tweede blokverzoek waren
"Het is onbegrijpelijk dat iemand die de Nederlandse taal, kennelijk, niet - meer - beheerst hier steeds zo'n grote mond wil hebben. Dit gebrek aan taligheid werd al duidelijk bij alle pogingen die rodejong waagde zelfs iets te schrijven (zie bijvoorbeeld: bijvoorbeeld over een "zelf biografie", een "adembenemende beschrijving van een koningsdochter") alsmede bij vrijwel al zijn bijdragen aan discussies en ruzies (want zodra er ergens een ruzie is, zit rodejong op de eerste rij). Meestal hebben we dan te maken met wartaal, met een gebrek aan logisch inzicht, en met een eindeloze, en eindeloos treurigstemmende, vasthoudendheid, waar ieder weldenkend mens in het beste geval doodmoe wordt."(Permalink)

RJB verwijst naar het schrijven van een artikel van 4 nov 2010 !!! ruim vijf en een half jaar geleden. Het zit wéér vol van persoonlijke bevindingen die niet constructief zijn bij het overleg over een stemprocedure, waar RJB geen deel aan had, sinds hij reeds van Wikipedia vertrokken is. Hij richt zich op hele oude bijdragen van jaren geleden en doen dus helemaal niet ter zaken. Hij stelt dat ik het Nederlands niet beheers. Ik mag dan niet afgestudeerd zijn in de Nederlandse taal, en er hier en daar een fout in maken, maar onbegrijpelijk slecht is het dus niet. Ik neem aan dat u zonder moeite kunt lezen wat ik hier schrijf?

Vervolgens uitte hij zich nog even op de Regblok pagina hieronder in met de woorden:

"ik ben, kennelijk, niet in staat om mijn daadwerkelijke kritiek "zakelijker" te formuleren. Noch ben ik daartoe bereid. Ik ben het getreiter, het geneuzel, het gezeur, het ondeskundig bijdragen aan dit project, de op niets gebaseerde borstklopperij, de angst om niet voor vol aangezien te worden meer dan zat!" (ik accentueer)

Hij was reeds van Wikipedia vertrokken Hij nam dus nergens deel aan een overleg over een Opiniepeiling of Stemprocedure en komt enkel even kijken om direct op mij te reageren. Zijn commentaren zijn dus niet zakelijk, niet inhoudelijk en zeker niet beleefd.

Ik verzocht via blokverzoeken vriendelijk de uitspraak te handhaven, maar deze werden beide zeer snel afgehandeld, terwijl ik toch vroeg om de mening van 5 moderatoren.

Blokverzoek 1

Deze week vroeg ik reeds een blokkade aan via 5 moderatoren, omdat ik weet dat er een verhitte discussie op komen kan. Mijn blokverzoek was ook uit vrees dat als er niet meteen ingegrepen werd, RJB weer de grens zou zoeken om mij weer te gaan frustreren. Toch besloot Natuur12 dat dit helemaal niet nodig was en sloot het verzoek.

Maar nog geen twee dagen later krijg ik meteen RJB op mijn overlegpagina met commentaar dat niet over het onderwerp ging, vervolgens schrijft hij zijn klaagzang ook op deze pagina, terwijl dat verzoek reeds gesloten was. Daarna zet hij weer {{vertrokken}} op zijn OP. Dat heeft dan mijns inziens niets met bijdragen aan de encyclopedie te maken.

Blokverzoek 2

Vandaag vroeg ik dus een nieuw blokverzoek aan, omdat ik niet wens dat RJB wederom zijn persoonlijk gerichte pesterijen gaat voortzetten. Ook dit verzoek werd direct verwijderd door gebruiker Moira Moira.

Mijn verzoek

Ik persoonlijk kreeg een nare smaak bij de eerste afhandeling, aangezien Natuur12 wel uw uitspraak aanhaalt, maar juist NIET het nadeel, maar het voordeel aan RJB gaf: hier: Blokkeren is dan niet zozeer een optie, maar het laatste redmiddel om voortgaande disrupties en ontwrichting te voorkomen. (ik accentueer) Ik verzoek u dan ook naar de uitspraak van de zaak te kijken en te oordelen of RJB daadwerkelijk deze uitspraak heeft overtreden, en indien dit zo is, dat u dan een passende uitspraak wilt doen, en ook de Moderatoren hiervan op de hoogte wilt stellen.

Met vriendelijke groet,  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 23 jun 2016 17:38 (CEST)
 • De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal op korte termijn laten weten of zij dit aanneemt. Met vriendelijke groet, De Arbitragecommissie 23 jun 2016 18:56 (CEST)
Vraag aan de Arbcom.
Ik zou graag het verzoek willen richten aan de leden van de Arbcom, om de korte termijn niet al te lang te maken. Natuur12 heeft reeds twee maal een verzoek gedaan om antwoord te krijgen op de bijbehorende overlegpagina. Met vriendelijke groet,  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 27 jul 2016 22:55 (CEST)


Aanvullingen
 • Ik wil graag de volgende edit toevoegen aan het bezwaar: waarin RJB wederom van leer trekt - niets bijgedragen aan deze encyclopedie. Er zijn genoeg artikelen waar niets aan veranderd is omdat deze gewoon goed zijn. Zo'n bewering klopt dus niet. Hij heeft een eindeloos verleden van POV-pushing op onderwerpen die met de jehova's getuigen te maken op zijn conto staan. Hierover heeft de AC destijds al uitspraken gedaan waarover ik mij niet meer mag bezighouden. Iets aanhalen wat jaren oud is om je frustratie te uiten? Echt is dat werkelijk nodig? types als rodejong en griezels hebben ook niets met beleefd zijn te maken. Ik hoop dat u dit wilt meenemen in het verzoek.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 jun 2016 18:00 (CEST)
 • Ik zou ook graag deze edit bij deze zaak willen voegen, waar hij zijn klaagzang nog maar eens lichtjes overdoet. De niet gehonoreerde blokverzoeken hebben hem waarschijnlijk het groene licht doen zien waardoor hij "ondanks zijn "vertrokken status" meent dat hij nu gewoon zijn gang kan gaan.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 jun 2016 20:12 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Pvt pauline


Beste Arbitragecommissie,

Bij deze wil ik u verzoeken de artikelenstroom van Pvt pauline aan banden te leggen en te zorgen dat ze ingaat op vragen en kritiek. Deze gebruiker is een nalooplijstganger die door blijft gaan met het aanmaken van nieuwe artikelen die vervolgens weer op TBP belanden. Vier zeer recente voorbeelden zijn Leo de Hartog, Jan Bakker (Engelandvaarder), Bunkerdag en Willem Clifford Kocq van Breugel. Inhoudelijke problemen die men tegen komt zijn:

 • Origineel onderzoek
 • Slordigheden
 • Geen hoofd- van bijzaak kunnen onderscheiden
 • Slecht brongebruik
 • Onencyclopedische schrijfstijl
Historisch kader

Nu gaat de Commissie natuurlijk niet oordeelt of een bewerking goed of fout is maar ze kan wel toetsen of een gebruiker wat doet met de kritiek die hij/zij krijgt. De eerste blokkade wegens het doorgaan met het produceren van ondermaats werk viel in april 2015. De tweede in augustus 2015. De tweede blokkade bedroeg 1 maand en bij beide blokkades werd door meerdere gebruikers aangegeven dat de maat toch echt vol is.

Sindsdien is er weinig veranderd maar is Pvt pauline wel door blijven gaan met het aanmaken van nieuwe lemma’s. Dit leidt tot een voor haar frustrerende situatie want het is niet leuk om je eigen werk tegen de vlakte te zien gaan maar ook niet leuk voor de controleurs die zich in blijven zetten voor de kwaliteitsbewaking door het corrigeren, bijwerken en nomineren van lemma’s die niet aan de normen voldoen.

Als we haar overlegpagina (en bijbehorende archieven) bekijken betreffende de periode tussen het tweede blok en nu blijkt dat er veel, maar ook echt veel nominaties en verwijderingen zijn geweest maar ook dat er niet of nauwelijks op gegeven kritiek ingegaan wordt. Nu snap ik wel dat de kritiek soms wat te overweldigend is maar dat is het resultaat van het tijdenlang niet ingaan op kritiek.

Een volgende noemenswaardige botsing vindt plaats in april van dit jaar. In deze discussie wordt geopperd dat het fijn zou zijn als de AC zich over de zaak zou willen buigen. Ik wil in het bijzonder verwijzen naar de opmerking van 6 apr 2016 16:46 (CEST) door CaAl die op zeer doeltreffende wijzen de problematiek samenvat.

De huidige problemen en concrete vraag

Momenteel zitten we dus met het probleem dat er een hele nalooplijst is met artikelen die gecontroleerd en opgeknapt moeten worden maar ook dat de stroom artikelen die de toets der kritiek niet doorstaan door blijft gaan en dat Pvt pauline nog steeds niet voldoende in lijkt te gaan op kritiek en vragen. Nu besef ik dat de Commissie aan het eerste probleem momenteel weinig kan doen maar de artikelstroom afstoppen en haar dwingen op vragen in te gaan kan wel. Ik vraag of de volgende maatregelen (of iedere andere maatregel die de commissie nodig acht om de problematiek in te dammen) op te leggen:

 • Een verbod om nieuwe artikelen aan te maken vormgegoten via dezelfde constructie als toegepast in deze zaak.
 • Een maatregel die haar dwingt op overleg en kritiek in te gaan vormgegeven volgens dezelfde constructie als in deze zaak

Ik vraag bewust om maatregelen die eerder effectief zijn gebleken bij vergelijkbare probleemsituaties. Op deze manier wordt het aantal verschillende maatregelen niet dusdanig groot dat de situatie voor mods onwerkbaar wordt.

Ik heb wel het verzoek deze zaak niet te hernoemen naar Natuur12 vs. Pvt pauline of iets in die trant want we zijn niet verwikkeld in een of andere civiele procedure ofzo. Ik wens de Commissie veel wijsheid toe met het afhandelen van deze netelige kwestie.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 10 jun 2016 14:22 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 11 jun 2016 04:40 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
13 jun 2016 00:31 (CEST)


Maiella vs De Wikischim 2


De reguliere overlegpagina Overleg:Nikolaus Harnoncourt is door De Wikischim betrokken in het door hem ingediende verzoek bij uw commissie. Op deze overlegpagina heeft hij in principe niks te zoeken!

Op deze overlegpagina lees ik:

== Curieus muziekinstrument ==
(...)
Het doel van een infobox is om veel info te presenteren in een kleine ruimte, dus per definitie beknopt geformuleerd. – Maiella (overleg) 15 mei 2016 12:45 (CEST)
Ja, maar dat heeft verder niets te maken de kwestie hier. Dat een komma in infoboxen te prefereren zou zijn boven en is enkel en alleen een 'Maiella-regel' die blijkbaar per se doorgevoerd moet worden (net zoals het willekeurig ontlinken, het overal "vernederlandsen" van de wikisyntax terwijl dat geen enkel concreet nut heeft e.d.). De Wikischim (overleg) 17 mei 2016 13:50 (CEST)
Ik kan niet inzien wat het "net zoals..." bijdraagt aan deze discussie. – Maiella (overleg) 17 mei 2016 14:09 (CEST)
Het gaat om jouw bewerkingsgedrag als geheel. De Wikischim (overleg) 17 mei 2016 14:14 (CEST)

Ik vraag uw aandacht voor de twee bijdragen van De Wikischim aan deze discussie.

Ik constateer dat een conflict dat bij uw commissie aanhangig is, wordt geëxporteerd naar reguliere overlegpagina's. Gaarne verzoek ik u:

 • om principieel vast te stellen dat een dergelijke gang van zaken niet wenselijk is,
 • om een gepaste sanctie,
 • om te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren,
 • om een verbod aan De Wikischim om mijn overlegpagina ooit nog te betreden, evenals overlegpagina's waar hij nog niet aan de discussie heeft deelgenomen als ik aldaar een bijdrage heb geplaatst.

Ik heb geen bezwaar tegen het combineren van dit verzoek met andere bij uw commissie ingediende verzoeken onder een zakelijke naam.

Meest vriendelijke groet en bij voorbaat dank. – Maiella (overleg) 17 mei 2016 15:51 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 17 mei 2016 16:03 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:52 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:52 (CEST)


Maiella vs De Wikischim


Op de overlegpagina van DeWikschim las ik (thans in het archief, dwz. sinds 24 april 18:00 uur):

== Dubbele links ==
Hallo De Wikischim, zou jij op de bewerkingsgeschiedenis van de overlegpagina van Maiella (Omstreden editpatroon) willen kijken. Dit noemen ze 'iemand de mond dood snoeren' (=iemand verbieden iets te zeggen/tot zwijgen brengen). Weer zo'n reactie alsof deze persoon het alleenrecht heeft over Wikipedia. Groet, Bismarck Peters01 22 apr 2016 23:19 (CEST)
Dag Bismarck, ik had het wel gezien maar ik mag zelf geen andere geregistreerde bewerkers terugdraaien. Jij mag je eigen bewerking wmb gewoon terugzetten. Het is natuurlijk onzin dat Maiella dat maar eigenmachtig wegmoffelt naar het Achterkamertje. De Wikischim (overleg) 22 apr 2016 23:25 (CEST)
Dat is een heel slecht advies. Een persoonlijke aanval hoort in het achterkamertje thuis. – Maiella (overleg) 22 apr 2016 23:28 (CEST)
Iets hoort niet weggemoffeld te worden als het rechtstreeks betrekking heeft op de betreffende casus, en dat lijkt me hier beslist het geval. Dus Bismarcxk kan dit gewoon terugzetten, ik vind het zelfs erg gewenst. (Heb jij mazzel dat de Arbcom mij onlangs heeft verboden andere gebruikers te reverten, anders had ik die bijdrage nu allang herplaatst.) De Wikischim (overleg) 22 apr 2016 23:31 (CEST)
Dat overleg staat op meer volglijsten, van collega's dat ook allemaal zien passeren.
De bijdrage van Peters01 staat nu in wikipedia:Achterkamertje. Het staat eenieder vrij om aldaar te reageren en verder te discussiëren. – Maiella (overleg) 22 apr 2016 23:41 (CEST)

De twee bijdragen van DeWikischim in dit overleg wil ik thans aan de orde stellen. DeWikischim is een gebruiker met een lange ervaring alhier die van toeten en blazen weet. Het is een grote fout om een andere gebruiker te adviseren tot een revert waarmee een persoonlijke aanval opnieuw wordt geactiveerd. Zulks is ook gebeurd (22 april, 22:50 uur), en onmiddellijk daarna door een andere gebruiker ongedaan gemaakt (22:52 uur), met als bewerkingssamenvatting: [(→‎Dwangneurose of dementie?: dit hoort helemaal nergens thuis, het is eigenlijk een pa waarvoor regelmatig een blok wordt gegeven)].

Het is een vreemde situatie dat een gebruiker die krachtens een of meer uitspraken van uw commissie zelf geen revert mag doen, intussen wel doodleuk een mederedacteur tot een revert adviseert.

Ik moet erkennen dat ik in deze kwestie geen overleg heb gepleegd met DeWikischim, behoudens het overleg hierboven getoond: [Dat is een heel slecht advies.], deze constatering heeft hem tijdig bereikt. Nadat zo'n slecht advies door geadresseerde is opgevolgd valt er verder weinig te overleggen: het kwaad is geschied. Wederpartij heeft de kans voorbij laten gaan om conform artikel 5.2. ter zake te overleggen.

Gaarne verzoek ik uw commissie om een gepaste sanctie in deze kwestie. En zoiets mag in de toekomst nooit meer plaatsvinden, uiteraard.

Ik heb belang bij dit verzoek, omdat ik (voor een tegen-eis) niet afhankelijk wil zijn van het al of niet in behandeling nemen van het verzoek dat De Wikischim recent bij uw commissie heeft ingediend.

Ik heb geen bezwaar tegen het samenvoegen van deze kwestie onder een zakelijke naam, bijvoorbeeld: [De Wikischim vs Maiella] of andersom [Maiella vs De Wikischim].

Meest vriendelijke groet en bij voorbaat dank. – Maiella (overleg) 3 mei 2016 03:56 (CEST)
Laatste update: – Maiella (overleg) 11 mei 2016 22:09 (CEST)


De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie, 13 mei 2016 19:17 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:51 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:51 (CEST)


Omstreden editpatroon Maiella


Graag wil ik een aantal aspecten van het bewerkingsgedrag van gebruiker:Maiella ter nadere beoordeling aan de Arbcom voorleggen zodat zij kan beoordelen of een beperkende maatregel met betrekking tot zijn edits gepast is. Het gaat heel globaal om het doen allerlei soorten – vaak kleine, maar soms ook meer ingrijpende – bewerkingen in de hoofdnaamruimte die veelal onder BTNI of eigengereid handelen vallen en daardoor irritatie oproepen, naast anderszins merkwaardige aanpassingen zoals het naar eigen willekeur wijzigen van overlegbijdragen van anderen of door anderen aangemaakte overlegkopjes (zie het laatste punt hieronder). Op vragen/opmerkingen hierover reageert Maiella vaak ontwijkend en vaak gaat hij ook daarna nog gewoon met dezelfde soort wijzigingen. Andere gebruikers die hieronder bij naam worden genoemd zijn uiteraard van harte uitgenodigd om ook hun mening te geven. Mocht ik hieronder iets niet helemaal goed/onvolledig/ongenuanceerd e.d. voorstellen, dan zijn suggesties/verbeteringen uiteraard welkom.

Het betwiste editgedragspatroon van Maeilla omvat iets concreter de volgende zaken:

In Maiella's overlegstijl valt ten slotte op te merken dat hij discussies over zijn bewerkingsgedrag soms probeert af te kappen met gezochte argumenten.

Misschien is het een mogelijkheid dat het verdere verloop van het huidige overleg op Maiella's OP nog even worden afgewacht alvorens wordt besloten om deze zaak al dan niet aan te nemen, wellicht in iets aangepaste vorm. Dat vind ik verder prima. De Wikischim (overleg) 19 apr 2016 10:51 (CEST)

(Voetnoot: sorry dat ik het bovenstaande voortdurend blijf herschrijven, maar het betreft zoals neem ik aan wel duidelijk is een vrij ingewikkeld bewerkingspatroon dat ik zo bondig mogelijk in kaart probeer te brengen.)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. 19 apr 2016 10:56 (CEST)
De Arbitragecommissie constateert dat de status van dit verzoek sinds 19 april onduidelijk is, het overleg op verschillende pagina's blijft immers voortduren. De Arbitragecommissie legt bij deze een maximum termijn aan dit conditioneel ingediende verzoek: indien er geen duidelijkheid over de officiële status van dit verzoek wordt gegeven voor 19 mei 2016, zal de Arbitragecommissie dit verzoek afwijzen. De Arbitragecommissie, 10 mei 2016 23:21 (CEST)
Reactie van indiener: zie mijn opmerking. Ik constateer dat de strekking van de initiële slotzin van dit verzoek niet helemaal zoals bedoeld is overgekomen. De Wikischim (overleg) 13 mei 2016 09:39 (CEST)

:::Inmiddels is het 19 mei 2016, maar het is mij eigenlijk totaal niet duidelijk wat er wordt bedoeld met ...indien er geen duidelijkheid over de officiële status van dit verzoek wordt gegeven. Wat voor "officiële status" zou ik of iemand anders hierover moeten geven? Dit is sinds de dag van indiening (19 april dus) in principe bedoeld als standaard verzoek tot arbitrage. De Wikischim (overleg) 19 mei 2016 11:47 (CEST)

Je moet effe goed lezen: tot 19 mei. Dus de situatie is nu duidelijk, en de arbitragecommissie wordt enige tijd gegund om tot een beslissing ter zake te komen. – Maiella (overleg) 19 mei 2016 11:53 (CEST)
Misschien lees ik dan ook niet goed, maar ik zie toch echt staan dat de Arbitragecommissie vóór 19 mei duidelijkheid wenste. Dat was gisteren, dus is het nu aan dw Arbitragecommissie om te laten weten of ze vindt dat er duidelijkheid verschaft is. Waar die onduidelijkheid uut bestond weten we trouwens niet zeker (we namen maar aan dat het die laatste opmerking van De Wikischim betrof). De Arbitragecommissie was daar nogal onduidelijk over. Het vervelende is dat de Arbitragecommissie dat nadien ook niet wenste te verduidelijken, zelfs nadat hier openlijk over werd gespeculeerd, zodat nu theoretisch afwijzing dreigt zonder mogelijkheid om alsnog die duidelijkheid te verschaffen (afgaande op de bewoordingen van de Arbitragecommissie). EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 12:38 (CEST)
En als in zo'n moeilijke zaak – dat het allemaal heel moeilijk is, dat heb ik intussen wel begrepen – een datum wordt genoemd, dan moet je vooral niet verwachten dat voordien al een beslissing naar buiten komt. Het is moeilijk, dus het kost tijd. – Maiella (overleg) 19 mei 2016 14:45 (CEST)
De Arbitragecommissie had inderdaad moeite met de bedoeling van de zin Misschien is het een mogelijkheid dat het verdere verloop van het huidige overleg op Maiella's OP nog even worden afgewacht alvorens wordt besloten om deze zaak al dan niet aan te nemen, wellicht in iets aangepaste vorm.. De bedoeling van De Wikischim is ons inmiddels duidelijk. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mei 2016 03:55 (CEST)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten de ingediende zaken Omstreden editpatroon Maiella, Maiella vs De Wikischim en Maiella vs De Wikischim 2 aan te nemen en in onderlinge samenhang te behandelen.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:55 (CEST)

Om verdere escalatie tijdens de behandeling van deze zaken te voorkomen, doet de Arbitragecommissie de volgende

Tussentijdse uitspraak

Het is - gedurende de behandeling van de arbitragezaken - zowel De Wikischim als Maiella verboden om enige bijdrage te doen op een overlegpagina waar de ander minder dan twee weken geleden heeft bijgedragen. Ook is het beiden verboden om elkaars gebruikersnaam te noemen of te indiceren bij het bijdragen op de Nederlandse Wikipedia.

Bij overtreding van deze tussentijdse uitspraak krijgt de overtreder een blokkade voor de duur van drie dagen.

De enige uitzonderingen hierop gelden voor de OP's behorende bij hun lopende zaken en voor bijdragen op elkaars OP, maar die laatste bijdragen worden uitsluitend toegestaan zolang en voor zover ze op een positieve manier gericht zijn op het onderling oplossen van de conflicten. Ook hier mogen de moderatoren een blokkade voor drie dagen opleggen, tenzij de bijdrage een langere blokkade rechtvaardigt.

De Arbitragecommissie, 20 mei 2016 03:55 (CEST)


Arbcomuitspraak W(w)ikix


Zou de arbcomcommissie nu eens wel wat willen doen aan de arbcomuitspraak over mij? Voor het minste geringste krijg ik lange blokkades en wel omdat ik zo'n verschrikkelijke problematische gebruiker zou zijn dat het blijkbaar nodig is om mij op een hele harde wijze aan te pakken. Dit duurt nu al zes jaar en ik ben zo'n beetje record geblokkeerde gebruiker geworden, onder meer door een blokkade van een jaar die ik in 2011 heb gekregen en zie ook mijn blokkeerlogboek voor de oplopende blokkades die ik het afgelopen jaar heb gekregen. Kijk eens goed naar de kwestie en vraag je af of het gerechtvaardigd of redelijk is om zo met mij om te gaan. Wwikix (overleg) 6 mei 2016 11:35 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek aan te nemen. 14 mei 2016 10:49 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Maiella vs EvilFreD


Op de verzoekpagina inzake de blokkade van gebruikers (d.d. heden) heeft EvilFreD mijn naam (lichtzinnig?) gekoppeld aan het "misbruik van de knopjes". Gaarne verzoek ik uw commissie om vast te stellen dat zulks ongepast, onwenselijk en/of onjuist is/was en ik verzoek u om een gepaste sanctie. Voel u vrij om een en ander onder een andere kwalificatie samen te vatten. Een zware sanctie bij recidive zou ik zeer op prijs stellen. – Maiella (overleg) 15 jul 2016 13:37 (CEST)

Zie ook [nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aanslag_in_Nice_op_14_juli_2016&type=revision&diff=47087854&oldid=47087842 deze bewerkingssamenvatting] – Maiella (overleg) 15 jul 2016 14:57 (CEST)

Tevens verzoek ik uw commissie om een wijs oordeel over een gebruiker die aangeeft niet inhoudelijk te willen overleggen. Wederom, een zware sanctie bij recidive zou ik zeer op prijs stellen. – Maiella (overleg) 15 jul 2016 15:32 (CEST)

 • De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van uw (twee keer aangevulde) verzoek. De Commissie zal op korte termijn laten weten of zij deze zaak aanneemt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 15 jul 2016 17:59 (CEST)
 • De Arbitragecommissie ontving op 15 juli een verzoek van nl:Gebruiker:Maiella, waarin deze de Commissie vroeg zich uit te spreken over gedragingen van nl:Gebruiker:EvilFreD en de Commissie vroeg om 'zware sancties bij recidive' in het vooruitzicht te stellen. De Commissie heeft zich over de omstandigheden rond deze vraag gebogen.
Gebruikers dienen, zie Arbitrage-reglement, lid 5.2, eerst zelf te onderzoeken of zij er onderling uit kunnen komen. In dit geval is de Arbitragecommissie van mening dat er door beide partijen te weinig inspanningen verricht zijn om te trachten tot een oplossing te komen.
De Commissie heeft daarom besloten dit verzoek af te wijzen.
De Arbitragecommissie, 28 jul 2016 22:03 (CEST)


Vogelsensterren


Beste leden van de Arbitragecommissie,

Op de wikipediapagina van BNP Paribas Cardif is informatie geplaatst die feitelijk onjuist is. Het gaat om de volgende inhoud.

Problemen== '''In februari 2014 stelde de Stichting Woekerpolisproces SRLEV NV, een dochteronderneming van SNS Reaal en BNP Paribas Cardif aansprakelijk voor schade door de misstanden bij de inmiddels failliete DSB Bank. Beide bedrijven zouden meegewerkt hebben aan de verkoop van woekerpolissen. Op 7 april 2014 werd de bank in Frankrijk beboet met 10 miljoen euro door de disciplinaire commissie van toezicht voor tekortkomingen en vertragingen bij de naleving van uitkeringen aan begunstigden van niet opgeëiste levensverzekeringen.<ref>[http://amweb.nl/news-1218322/cardif-en-sns-aansprakelijk-gesteld'''-voor-dsb-misstanden Cardif en SNS aansprakelijk gesteld voor misstanden]</ref><ref>Le Particulier, NO. 1097</ref> {{Appendix}} {{Navigatie financiële dienstverlening Nederland}} [[Categorie:Nederlandse verzekeringsmaatschappij]]

Woekerpolissen DSB BNP Paribas Cardif is inderdaad aansprakelijk gesteld voor schade door misstanden bij de failliete DSB Bank. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat BNP Paribas Cardif niet heeft meegewerkt aan de verkoop van woekerpolissen. Omdat BNP Paribas Cardif geen levenpolissen van DSB verkocht heeft aan klanten.

10 miljoen boete De boete van 10 miljoen is opgelegd aan het franse moederbedrijf van BNP Paribas Cardif. En is niet van toepassing op de entiteit in Nederland. De wikipagina gaat over BNP Paribas Cardif Nederland en niet over die van Frankrijk.

De informatie en ook de correlatie die gemaakt wordt is dus feitelijk onjuist. Dat is ook aan de plaatser van deze informatie (MoiraMoira/administrator) teruggegeven. Wij hebben deze persoon verzocht om de informatie te verwijderen omdat deze feitelijk onjuist is. Dit heeft tot op heden nog geen resultaat gegegeven. Ik zou graag in contact komen met de plaatser om het verhaal achter deze informatie persoonlijk toe te lichten. En ervoor zorg te dragen dat op de wikipagina van BNP Paribas Cardif in de toekomst de juiste informatie over haar rol in de Nederland komt te staan.

Ik hoor graag uw reactie, hartelijke groet,

BNP Paribas Cardif

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vogelsensterren (overleg · bijdragen)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek. 16 jun 2016 19:22 (CEST)
Op 16 juni 2016 diende Vogelsensterren een zaak in bij de Arbitragecommissie. Vogelsensterren geeft aan zich onvoldoende gehoord te voelen bij het verwijderen van onjuiste informatie over een bedrijf.
De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek af te wijzen. Vogelsensterren voldoet niet aan de eis om een zaak bij de Arbitragecommissie in te kunnen dienen.5.1 Ook heeft Vogelsensterren niet voldoende geprobeerd om er met andere gebruikers uit te komen.5.2

De Arbitragecommissie, 24 jun 2016 01:22 (CEST)


Fairlight CMI


Persoon (Toth) blijft mijn veranderingen deleten. Hij stelt dat ik een subjectieve mening weergeef. Ik heb de regel waar de persoon over valt aangepast. Wederom wordt de aangepaste versie gedelete. Naast de regel waar de persoon over viel, delete hij al mijn aanpassingen, zoals toevoeging over lichtpen. Ik ben een langjarige synthesizer en studio specialist, met zéér veel ervaring. Ik bezit zelf een Fairlight CMI sinds 1995 en weet waar ik over praat cq schrijf. De persoon die mijn inbreng delete is volgens mij gewoon aan het "zieken" voor zijn adrenaline-kick. Ik ken dit verschijnsel uit de periode dat ik IRC-fan was en scripts ontwikkelde. Ik zou het waarderen als hier eens naar gekeken wordt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Twosocks1970 (overleg · bijdragen)

 • De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van deze zaak. Zij zal zo spoedig mogelijk reageren.
De Arbitragecommissie, 17 mei 2016 16:11 (CEST)
 • De Arbitragecommissie heeft besloten uw verzoek niet aan te nemen. Zoals al door Robotje op uw overlegpagina gemeld, voldoet u niet aan de eisen voor het indienen van een verzoek bij de Arbitragecommissie.
De Arbitragecommissie 19 mei 2016 19 mei 2016 00:32 (CEST)


Deblokkade Aymane merroun


De Arbitragecommissie heeft op 3 april 2016 van Aymane merroun het volgende mailtje ontvangen:

Hallo, ik wil graag gedeblokkeerd worden op Wikipedia wegens sokpoperij, ik zal het ook niet meer doen? ~~~~Gebruiker: Aymane Merroun

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. 13 apr 2016 12:51 (CEST)

Afwijzing

Op het moment van indienen van het verzoek stond gebruik van de ontsnappingsclausule nog open. Omdat die mogelijkheid nog open stond, heeft de Arbitragecommissie het verzoek niet direct in behandeling genomen. De Arbitragecommissie constateert dat na het binnenkomen van het verzoek zich nog diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zij is van mening dat de blokkade van Aymane merroun op RegBlok afdoende is besproken en met verstand en inachtneming van de regels is afgehandeld. Derhalve ziet zij voor zichzelf geen rol in deze kwestie weggelegd en heeft de commissie besloten deze zaak niet aan te nemen.

Met vriendelijke groet, de Arbitragecommissie, 11 mei 2016 16:32 (CEST)


Blokkade Bambara123


Op 8 april 2016 is Bambara123 geblokkeerd omdat hij herhaaldelijk gelijke dan wel gelijkende bijdragen leverde aan het artikel Moskee. Diezelfde dag ontving de Arbitragecommissie een verzoek tot deblokkade van deze gebruiker.

De Arbitragecommissie zal dit verzoek niet behandelen, omdat het niet voldoet aan de vereisten van het reglement van de Arbitragecommissie: Bambara123 is een recent aangemaakt account met beduidend minder dan 100 bijdragen. Daarnaast gaat het om een blokkade van niet meer dan drie dagen.

De Arbitragecommissie, 17 apr 2016 20:52 (CEST)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Stemprocedure


Verzoek

Beste Arbcom,

Willen jullie eens kijken of de navolgende wijze van stemmen/stem mogelijkheden binnen Wikipedia klopt?
De opzet van de stemprocedure die nu gebruikt wordt, klopt volgens mij niet.
Tot nu hoopte ik dat men tot bezinning kwam, maar het ziet er naar uit dat dat niet gebeurt.
Wanneer de vraagstelling niet de juiste is binnen jullie manier van werken hoor ik graag wat er niet goed is, zodat ik mijn vraagstelling kan veranderen.

Op Vrijdag 3 juni 2016 is een stemming gestart over de afhandeling van de artikelen die eens door Februari zijn begonnen. In deze stemming is er alleen een mogelijkheid om te kiezen uit 2 opties, die de meeste stemmen hadden in een peiling. Dit maakt dat de uitkomst van de peiling bepalend is voor deze stemming. Aan een peiling horen geen reglementaire gevolgen te zitten, dat gebeurt nu wel. De groep die aan deze peiling meededen bepalen nu de mogelijkheid in de keuzen. Het is dan ook niet vreemd dat de keuze mogelijkheid niet zo veel verschillend is. Gebruikers die alleen maar met stemmingen, meedoen krijgen nu niet zoveel te kiezen. Ongenoegens zijn dan ook op meerder overlegplaatsen te vinden. Zelfs Peterb vindt deze stemming niet direct een toppunt van besluitvorming. " een peiling is toch iets anders dan een eerste ronde van een stemprocedure, wat nu feitelijk wel is wat er is gebeurd"
Ik begrijp dat het een en ander nu wat langer gaat duren. Wanneer er veel aan de artikelen niet goed was, is er jaren de tijd geweest om deze artikelen op de beoordelingslijst te zetten. Dat gebeurde niet.

Bijvoorbaat mijn hartelijke dank. Lidewij (overleg) 16 jun 2016 15:49 (CEST)

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lidewij C J. (overleg · bijdragen) 16 jun 2016 16:07

Aanvulling (verduidelijking) die ik ook elders scheef.

Een peiling is een soort van steekproef en dit is niet altijd even representatief is voor een hele populatie.
In het sjabloon:Opiniepeiling staat: Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Er is nu wel een bindende kracht gebruikt.

Op 1 juni 2016 om 15:27 schreef ik al "Het vorige was een peiling en blijkt nu een stemming te zijn geweest. Mvg, Lidewij (overleg) 20 jun 2016 14:53 (CEST)
Aanvulling
Ik heb bezwaar aangetekend tegen de stemprocedure. Ik hoop dat u voor het einde van de bezwaarweek de zaak kunt aannemen. Daarbij wil ik u wijzen op het Commentaar van gebruiker Magalhães die duidelijk verwoord wat de kern van deze zaak is. Met vriendelijke groet,  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 20 jun 2016 20:45 (CEST)
Aanvulling
Deze opmerking door CaAl maakt nog even duidelijk dat de richtlijn wellicht aangepast kan worden. Gebruiker Brya vult aan: "bij bezwaar tegen, al dan niet vermeende, onregelmatigheden, hetzij bij opzet van de stemming, hetzij tijdens de stemming, staat tegen de beslissing van de stemcoördinator beroep open bij de Arbitragecommissie, die dan binnen een week uitspraak zal doen." Wellicht dat de ArbCom hier misschien een advies over kan geven?  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 25 jun 2016 13:00 (CEST)

Kennisname en aanname

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal op korte termijn aangeven of zij deze zaak aanneemt.
Voor discussie over en aanvulling op het verzoek is de overlegpagina beschikbaar. 16 jun 2016 19:34 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Totdat de Commissie uitspraak doet dient de uitvoering van de uitslag van de stemming opgeschort te worden en kunnen geen artikelen verwijderd worden. Voorbereidende werkzaamheden mogen wel getroffen worden.
De Commissie zal bezwaren tegen de gang van zaken bij de stemming, die binnen de officiële bezwaartermijn van een week zijn ingediend, meewegen in haar oordeel.
De Arbitragecommissie, 24 jun 2016 17:29 (CEST)

Uitspraak

De Arbitragecommissie doet uitspraak over het op 16 juni 2016 door Lidewij C J. ingediende verzoek betreffende een door Josq gecoördineerde stemming. De Commissie wijst erop dat de stemming onderdeel is van Josqs inzet bij het oplossen van problemen rond nalooplijsten. Hoewel Josq onafhankelijk van de Commissie te werk gaat, volgt zijn werk uit een oproep van de Arbitragecommissie in haar uitspraak over nalooplijsten van 23 september 2015. De Commissie is Josq zeer erkentelijk voor zijn werk en de tot nu toe geboekte vorderingen. Ze ziet er echter ook de noodzaak van in dat de besluitvorming volgens de richtlijnen verloopt. Aangezien daarover commotie ontstaan is, was de Commissie bevoegd het verzoek in behandeling te nemen.Artikel 1.1

Beginselen

Volgens art. 4.3 van het arbitragereglement kan de Arbitragecommissie in principe geen zaken behandelen waarover de gemeenschap reeds een beslissing nam. De uitslag van de stemming is op 17 juni vastgesteld en op 18 juni door Josq bevestigd - na het indienen van het verzoek door Lidewij C J. Aangezien binnen de bezwaarperiode van een week bezwaar tegen de voorlopige uitslag is aangetekend kon volgens de richtlijn de uitslag van de stemming niet als bindend worden beschouwd.WP:Stemprocedure, art. 6

De Arbitragecommissie interpreteert de richtlijn zodanig dat een voorlopige, niet bindende uitslag niet als een geldig gemeenschapsbesluit gezien kan worden. Daarom achtte de Commissie zich bevoegd het verzoek van Lidewij C J in behandeling te nemen. Overigens geeft de richtlijn niet aan wat dient te gebeuren om de voorlopige uitslag alsnog bindend te maken wanneer bezwaar is aangetekend.

De wijze waarop stemmingen georganiseerd worden is daarentegen duidelijk vastgelegd op de pagina Wikipedia:Stemprocedure. Besluiten kunnen ten eerste door gewoon overleg plaatsvinden, en als daaruit geen duidelijke consensus volgt kan een peiling uitkomst bieden. Er wordt aangeraden een stemming te houden wanneer een peiling geen duidelijke uitslag heeft.WP:Stemprocedure, art. 2 De Arbitragecommissie merkt daarbij op dat er op ons project sprake is van precedenten om voor zeer belangrijke besluiten niet eerst een peiling te houden, maar direct een stemming te gebruiken. Dit lijkt niet in tegenspraak met de richtlijn.

De voorgelegde opties zijn volgens de richtlijn bij voorkeur duidelijk en hebben een ja/nee-karakter. De richtlijn raadt verder aan voorafgaande aan de stemming een overlegperiode van tenminste een etmaal aan te houden om de opties vast te leggen.WP:Stemprocedure, art. 2 Verder meldt de richtlijn dat een van de stemopties 55% van de stemmen moet krijgen om als de keuze van de gemeenschap te worden beschouwd.WP:Stemprocedure, art. 5

Analyse

Voorafgaande aan de stemming heeft Josq van 24 tot 31 mei in een peiling op Wikipedia:Nalooplijsten/Februari een aantal in eerder overleg vastgestelde stemopties aan de gemeenschap voorgelegd. Hij heeft daarna de twee opties met de meeste stemmen tegenover elkaar geplaatst in een stemming. Het stemvoorstel werd op 1 jun 2016 om 13:09 aangemaakt en de stemming begon 3 juni 2016 om 17:30. Daarmee voldeed Josq ook aan de in de richtlijn aangeraden 24 uur om de gemeenschap de kans te geven de opties vast te leggen. Een van de opties heeft bovendien een duidelijke meerderheid van meer dan 55% van de stemmen behaald.

De twee voorgelegde opties zouden naar mening van sommige gebruikers sterk op elkaar lijken, waardoor de stemming volgens deze gebruikers geen duidelijk ja/nee-karakter had, waaraan volgens de richtlijn de voorkeur moet worden gegeven. Dit volgde uit de vooraf door Josq kenbaar gemaakte constructie dat de twee populairste opties uit de voorafgaande peiling in de stemming tegenover elkaar gezet zouden worden. Blijkbaar waren dit twee opties die overeenkomst vertoonden. Maar als de gevolgde procedure als geheel wordt genomen, dan lagen alle opties in ieder geval in het begin op tafel. De stap om de twee populairste opties per stemming voor te leggen was ongebruikelijk, hoewel Josq erop heeft gewezen dat iets vergelijkbaars al eenmaal eerder is voorgekomen. De tweeledige opzet heeft daarom voor enige verwarring en commotie gezorgd.

Verder is beweerd dat sommige gebruikers niet de peiling, maar later wel de stemming opgemerkt zouden hebben. Er werd daarnaast opgemerkt dat een peiling niet hetzelfde is als een soort eerste stemronde. De Arbitragecommissie wijst erop dat ook de uitslag van een peiling volgens de richtlijn onder voorwaarden als een gemeenschapsbesluit kan worden beschouwd. De betreffende peiling was door Josq op de pagina's WP:M en WP:K aangekondigd. Aangezien deze pagina's de geijkte plekken zijn om aan de gemeenschap mededelingen te doen, oordeelt de Commissie dat de mogelijkheid dat sommige gebruikers niet van de peiling of het overleg op de hoogte waren, aan die gebruikers zelf geweten kan worden. De Commissie adviseert alle gebruikers die van besluitvorming op de hoogte gehouden wensen te worden, ten minste een van beide pagina's te volgen.

Ten slotte wijst de Arbitragecommissie op de uitslag van de stemming: 74% van de (meetellende) stemmen werd uitgebracht voor een bepaalde optie. Hiermee heeft de gemeenschap duidelijk haar mening aangegeven.

Besluit
 • De Arbitragecommissie oordeelt dat de bestaande richtlijnen voor het houden van een stemming niet overtreden zijn. Er ligt derhalve een geldig gemeenschapsbesluit, dat als bindend moet worden beschouwd. Er is dan ook geen verdere belemmering om de uitslag uit te voeren.
 • De Commissie roept iedereen op om de einduitslag van de stemming te respecteren.
Advies
 • De Arbitragecommissie raadt aan het proces waarmee over nalooplijsten in hun geheel besluiten worden genomen verder uit te werken. Zodra men tot een bevredigende procedure is gekomen, raadt de Commissie aan deze vast te leggen, zodat de huidige ophef in de toekomst niet weer voorkomt. In dit licht volgt de Commissie de vorderingen rond de nalooplijst van Menke met grote interesse.
 • Tijdens de behandeling van deze zaak is de Commissie opgevallen dat de richtlijn Wikipedia:Stemprocedure op twee punten geen duidelijkheid geeft. Ten eerste is onduidelijk wat verder kan gebeuren als bezwaar tegen de uitslag van een stemming is aangetekend. Ten tweede wordt de mogelijkheid van een stemming waarin alleen opties voorliggen waarmee iets verandert aan een bestaande situatie opengehouden. De Commissie raadt de gemeenschap aan de richtlijn op deze punten te verduidelijken of aan te vullen.

De Arbitragecommissie, 5 jul 2016 00:36 (CEST)

Reactie verzoeker

Beste Arbcom, bedankt dat jullie over de stemprocedure op Wikipedia hebben willen denken.
Er wordt in de reactie zo zeer in gegaan op het onderwerp van deze bewuste stemming, dat ik de behoefte voel om mijn vraag nog een keer te stellen. (Het ging over de stemprocedure op Wikipedia en het gebruik van de peiling.) Alles over het onderwerp van stemming en wat daar mee te maken heeft zoals nalooplijsten en Josq, is niet terzake doende en een berg sneeuw over waar het werkelijk om gaat. (Al die tekst kan uit de uitspraak worden gestreept. Bovenaan de overleg van deze pagina had ik dat ook nog eens duidelijk schreven)

Al met al betekend jullie uitspraak, dat uitkomsten van peilingen in alles bepalend is voor een komende stemming. Waarbij de stemming een formaliteit kan zijn waarbij er uiteindelijk zoals bij deze stemming niets meer te kiezen is.

Uit de laatste peilingen rond om het werk van Menke blijkt zelfs dat het niet nodig is dat er duidelijke informatie staat op de daar voor bedoelde plaats of dat een bepalende peiling überhaupt bovenin de volglijst verschijnt.

Misschien kan iemand van de commissie de tekst "Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht" uit het peilingsjabloon verwijderen. Deze tekst zet mensen op het verkeerde been. De uitslag van een peilingen op Wikipedia geeft een gemeenschappelijk genomen besluit weer en wordt als bindend beschouwd. (Deze zin kan ter vervanging dienen en tevens het beste in rood bovenaan Wikipedia:Opinielokaal worden gezet.) Met vriendelijke groet, Lidewij (overleg) 5 jul 2016 09:51 (CEST)

Samenvatting
Vraag: Willen jullie eens kijken of de navolgende wijze van stemmen/stem mogelijkheden binnen Wikipedia klopt?
De opzet van de stemprocedure die nu gebruikt wordt, klopt volgens mij niet.
Antwoord: Besluiten kunnen ten eerste door gewoon overleg plaatsvinden, en als daaruit geen duidelijke consensus volgt kan een peiling uitkomst bieden. Dat de uitslag van een peiling volgens de richtlijn onder voorwaarden als een gemeenschapsbesluit kan worden beschouwd.


Blokkade KlaasZ4usV

Ingediend via email 13 juni 2016:

eerste
Geachte ArbCom,

Ondergetekende Gebruiker:KlaasZ4usV is vanmorgen geblokkeerd door Natuur12 om de volstrekt arbitraire en niet objectief te beoordelen reden: 'versoring van werk of sfeer". Een dooddoener als men niet hard kan aantonen of en zo ja hoe, een goede voortgang van het werk aan de uitbreiding en/of verbetering van de encyclopedie in gevaar komt.

Datzelfde kan eerder gezegd worden van moderatoren en hoger die mensen die ook hard werken, om het minste of geringste een blokkade van korte of (heel) lange duur opleggen, danwel het leven zo zuur maken dat ze zelf de pijp aan Maarten geven, zoals RJB onlangs.

Kennelijk interpreten ze de gedachtegang achter "ga uit van goede wil" en "voel je vrij en ga je gang" anders dan anderen. Ik verdraag kritiek, maar als zij kritiek of sceptische opmerkingen krijgen maken ze direct gebruik van hun recht sceptische of kritische mensen het zwijgen op te leggen. Dat is niet erg eerlijk,

Gelieve de blokkerende moderator hiervan in kennis te stellen en de blokkade ongedaan maken.

Cordiali saluti / Kind regards / Vriendelijke groeten,

tweede
De aanvraag door Natuur12 voor blokkade is ongeldig.

Zij/hij had deze tevoren moeten aankondigen en niet twee uur later

Arbcom.svg'

Deze aanvraag is ongeldig: blokkade 13 jun 2016 08:11 Natuur12 (Overleg | bijdragen) heeft KlaasZ4usV (Overleg | bijdragen) geblokkeerd ::Had vantevoren kenbaar gemaakt moeten worden: Melding op mijn OP: 13 jun 2016 10:11 Exact twee uur later, dus meer dan twee uur te laat ::Klaas `Z4␟` V: 13 jun 2016 20:02 (CEST)

Cordiali saluti / Kind regards / Vriendelijke groeten,

derde
Bovendien heeft Natuur12 zich niet aan 5.2 gehouden

2. Bij een conflict moeten beide partijen nagaan of ze er zelf uit kunnen komen; blijkt dit niet mogelijk dan kan een van de partijen of beide of een derde partij bij de Arbitragecommissie een verzoek indienen om de zaak in behandeling te nemen. Hiertoe wordt een pagina gemaakt, bijvoorbeeld "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken". Op deze pagina wordt het verzoek ingediend, met een motivering en links naar relevante pagina's. 3.

Cordiali saluti / Kind regards / Vriendelijke groeten,
KlaasZ4usV

Ontvangstbevestiging en aanname

Geachte KlaasZ4usV,

De Arbitragecommissie heeft uw verzoek ontvangen. Zij zal u op korte termijn laten weten of zij dit verzoek in behandeling zal nemen.

Wat betreft uw vraag betreffende het moment van melding en de feitelijk blokkering, sommige systemen vermelden de tijd zoals die bij de gebruiker geldt (voor Nederland en Italië, op dit moment: CEST), andere zijn hardnekkig in hun eigen tijd of in het melden van GMT. Op [4] kunt u zien dat de tijd van melding overeenstemt met het moment waarop de blokkade is opgelegd, en ook de resterende tijd ([5]) past daarbij.

Met vriendelijke groet, De Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De commissie, 18 jun 2016 10:47 (CEST)

Uitspraak

Inleiding

Op 13 juni 2016 werd KlaasZ4usV door moderator Natuur12 voor de duur van één maand geblokkeerd wegens "het wederom verstoren van de werksfeer, Wikipedia misbruiken als forum en het ontwrichten van de gemeenschap". Dezelfde dag diende KlaasZ4usV bij de Arbitragecommissie een deblokkadeverzoek in en op 18 juni 2016 besloot deze de zaak aan te nemen.

Uitspraak

De Arbitragecommissie handhaaft haar overwegingen en uitspraak van 17 februari 2015, waarbij aan KlaasZ4usV een blokkade kan worden opgelegd voor het doorgaan met bepaalde niet-constructieve bewerkingen. Het patroon dat in die uitspraak werd vastgesteld betreft opmerkingen op overlegpagina's die veelal geen of nauwelijks betrekking op de discussie hebben, en waarin een groep andere gebruikers verwijten wordt gemaakt die niet worden onderbouwd of van zulke algemene aard zijn dat onderbouwing vrijwel onmogelijk zou zijn. De Commissie oordeelt dat dergelijke generalisaties en niet onderbouwde beschuldigingen een vorm zijn van sfeerbederf. Ze zorgen ervoor dat andere gebruikers het animo verliezen aan Wikipedia bij te dragen en mogelijk zelfs het project de rug toekeren. Daarom zijn dergelijke opmerkingen schadelijk voor de opbouw van het project.

De Commissie roept KlaasZ4usV op het over een kam scheren van groepen andere gebruikers en scherpe beschuldigingen die niet ondersteund worden met links en goede argumenten voortaan geheel achterwege te laten, en zich te richten op de inhoud van de encyclopedie. Deze oproep mag gezien worden als een ernstige waarschuwing.

In de uitspraak van 17 februari 2015 werd aan Klaas voor het patroon van negatieve opmerkingen een blokkade van een week opgelegd, waarbij in het toepassen van de verhogingsregel niet was voorzien. Niettemin is deze bij de vorige blokkade wel toegepast "(Verstoring/bedreiging van werksfeer: incl. toepassing verhogingsregel)" en klaarblijkelijk bij de huidige blokkade opnieuw. De Commissie blijft bij haar oordeel van 17 februari 2015 dat langere blokkades voor dit soort gedrag ongewenst zijn, maar stelt ook vast dat KlaasZ4usV doorgaat met zijn schadelijke opmerkingen. Dat brengt haar tot de volgende maatregelen:

 • De lopende blokkade wordt naar twee weken bijgesteld en derhalve per direct beëindigd.
 • Indien KlaasZ4usV in de toekomst opnieuw negatieve, niet constructieve opmerkingen plaatst, kan naar keuze een blokkade van een week of van twee weken worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de opmerkingen.
 • De Commissie zal deze uitspraak een jaar na publicatie evalueren.

De Arbitragecommissie, 1 jul 2016 18:08 (CEST)


Deblokkade Graaf Statler II


De Arbitragecommissie heeft op 9 mei 2016 om 15:39 (CEST) van Graaf Statler per email het volgende verzoek ontvangen:

"Geachte commissie,

Ik verzoek om opheffing van de aan mij opgelegde OT blokkade door Natuur12. Deze blokkade is, terecht al opgemerkt door verschillende gebruikers op het regblok, niet regelementair opgelegd, op geen manier in overeenstemming met de richtlijnen, en dient dus per onmiddellijk vernietigd te worden.

Hoogachtend, Graaf Statler"

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. 10 mei 2016 21:54 (CEST)

Uitspraak

Op 24 april j.l. werd Graaf Statler door IJzeren Jan voor de duur van één maand geblokkeerd, wegens doorgaande verstoring van de werksfeer en belasteren van andere gebruikers. Op 8 mei 2016 werd deze blokkade door Natuur12 omgezet in een blokkade voor onbepaalde tijd, wegens een ernstige externe bedreiging van de interne werksfeer door middel van cross-wiki harassment. Op 9 mei vroeg Natuur12 bij de stewards een global lock aan. Diezelfde dag ontving de Arbitragecommissie van Graaf Statler een deblokkadeverzoek, met de motivatie dat de laatste blokkade onreglementair zou zijn opgelegd. Later die dag werd de global lock daadwerkelijk opgelegd.

Op 10 mei 2016 besloot de Arbitragecommissie het genoemde deblokkadeverzoek in behandeling te nemen.

Analyse

De blokkade voor onbepaalde tijd werd opgelegd met als hoofdreden een ernstige externe bedreiging van de interne werksfeer door middel van cross-wiki harassment. Dat zulk harassment daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat het ernstig is, bestrijdt de commissie niet. Een en ander vindt ook zijn weerslag in de global lock die door de stewards is opgelegd. Zo'n global lock valt echter buiten de competenties van de Arbitragecommissie en zij zal zich er niet over uitlaten.

De Arbitragecommissie neemt bij het behandelen van problemen als leidraad dat het project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden.Art. 1.2 Graaf Statler heeft in het verleden herhaaldelijk toegezegd met de inhoud aan de slag te gaan, maar heeft dat de laatste tijd slechts minimaal waargemaakt. Kort voor de op 24 april opgelegde blokkade van 1 maand gaf Graaf Statler op zijn overlegpagina aan niet meer aan de hoofdnaamruimte te zullen gaan werken. Zolang deze intentie bij Graaf Statler ontbreekt, valt zijn verdere aanwezigheid op het project niet in het verlengde van de doelstelling van de Nederlandstalige Wikipedia.

De Commissie merkt op dat de verschillende projecten en bijbehorende gemeenschappen onder de paraplu van Wikimedia vrijheid genieten in de wijze waarop zij, onder andere, met problemen tussen gebruikers omgaan. Elk project binnen Wikimedia heeft de autonomie zelf te bepalen welke regels gelden en gebruikers aan te wijzen die extra bevoegdheden hebben om problemen en conflicten op te lossen. De Arbitragecommissie van de Nederlandse Wikipedia heeft geen bevoegdheid te oordelen over gedrag dat op andere projecten plaatsvindt. Gedrag elders wordt bovendien niet meegewogen bij beslissingen van de Arbitragecommissie op de Nederlandse Wikipedia, alleen uitgezonderd ernstige persoonlijke of juridische dreiging die een verdere samenwerking bij voorbaat onmogelijk maakt.

Een moderator heeft niet de bevoegdheid een eenmaal opgelegde blokkade tussentijds te verlengen, tenzij sprake is van sokpopmisbruik of ernstige persoonlijke of juridische dreiging. Ook is nergens vastgelegd dat externe acties reden kunnen zijn voor een blokkade op de Nederlandstalige Wikipedia. Immers, een blokkade dient ter bescherming van het project en haar gebruikers en Graaf Statler was op dat moment al geblokkeerd. Een langere blokkade op de Nederlandstalige Wikipedia maakt ook geen eind aan ongewenst gedrag elders en is in die zin niet doelmatig. Daarnaast wijzen alle precedenten erop dat extern gedrag niet meegewogen wordt bij blokkadebeslissingen op ons project. De Commissie oordeelt daarom dat de blokkade voor onbepaalde tijd onrechtmatig is opgelegd.

Niettemin boden de uitlatingen van Graaf Statler op andere projecten tijdens zijn op 24 april 2016 opgelegde blokkade voor een maand een voortschrijdend inzicht in wat de Nederlandstalige Wikipedia te wachten stond wanneer deze blokkade zou aflopen. Een en ander lag in het verlengde van het gedrag dat deze gebruiker direct voorafgaand aan deze blokkade en eerder op ons project daadwerkelijk had vertoond. Alleszins was sprake was van een ernstige bedreiging van de werksfeer en de opbouw van de encyclopedie bij terugkomst van Graaf Statler. Uit de afhandeling van het blokkadeverzoek door Natuur12 blijkt dat de moderator zich bewust was van deze dreiging, maar hij koos ervoor te blokkeren op basis van gedrag elders, een blokkadegrond die de Commissie afkeurt.

De Commissie zelf heeft wel de bevoegdheid een opgelegde blokkade tussentijds te verlengen.Art. 5.10.5 Bovendien acht ze het noodzakelijk op te treden tegen de bedreiging van de werksfeer en opbouw van de encyclopedie die een potentiële terugkeer van Graaf Statler mee zou brengen.

Wegens de tevens van kracht zijnde global lock lijkt de onbepaalde blokkade in de praktijk weinig gevolg te hebben, maar de Commissie kan niet geheel uitsluiten dat de global lock in de toekomst ongedaan gemaakt wordt.

Maatregels
 • De Commissie oordeelt dat de interne werksfeer en de opbouw van de encyclopedie ernstig gehinderd zouden worden door een terugkeer van Graaf Statler en handhaaft de blokkade voor onbepaalde tijd.
 • De Commissie stelt bovendien vast dat de activiteiten waarop Graaf Statler zich op de Nederlandstalige Wikipedia toelegt niet binnen de doelstelling van het project liggen. De Commissie zal daarom een jaar lang geen verdere verzoeken tot deblokkade van Graaf Statler behandelen. Na die termijn zal zo'n verzoek, om maar enige kans van slagen te hebben, inzicht moeten verschaffen in een fundamentele gedragsverandering bij Graaf Statler
 • De Commissie handhaaft haar beslissing in de uitspraak van 13 april 2016 geen verzoeken van Graaf Statler meer aan te nemen die niet over zijn lopende blokkade handelen.
 • De maatregels uit de uitspraak van 16 januari 2016 komen te vervallen, maar kunnen op een nader moment opnieuw door de Commissie van kracht verklaard worden, als ze dit noodzakelijk acht.

De Arbitragecommissie, 4 jun 2016 09:36 (CEST)

The Arbitration Committee of the Dutch language Wikipedia has reached a decision on Graaf Statler's appeal of his 8 May 2016 indefinite block on our project. By his personal request the Committee publishes its rulings in English as well as in Dutch. The translation of above rulings is, in full:

 • The Committee believes that the work climate and process of writing an encyclopaedia would be seriously threatened by Graaf Statler's renewed presence. It therefore maintains the indefinite block imposed upon him.
 • The Committee judges that the type of activities Graaf Statler displays on the Dutch Wikipedia is not in line with the mission statement of the project. Therefore the Committee will not hear any deblock requests from Graaf Statler for the duration of one year, counting from the date of this ruling. After that period, any request to review measures can only be expected to have a chance of success when sufficient indication of a fundamental change in the attitude of Graaf Statler is provided to the Committee.
 • The Committee sticks with its 13 April 2016 ruling not to accept any appeals or requests by Graaf Statler that do not handle with lifting his current block.
 • The measures of the Committee's 16 January 2016 ruling with respect to Graaf Statler are hereby lifted. The Committee may reinstate these in the future, if and when she deems necessary.


Blokkade RallyKat


De Arbitragecommissie heeft op 13 mei 2016 om 10:56 (CEST) van RallyKat per email het volgende verzoek ontvangen:

"Geachte arbitragecommissie. Hierbij maak ik bezwaar tegen de ban door MoiraMoira. MoiraMoira denkt dat ik een sokpop ben van een LTA(GridKiller) terwijl dat helemaal niet zo is. Ze heeft mij ot geblokt en ze heeft ook mijn talkpage gelockt waardoor ik niet kan overleggen over de blokkade. . . Hierbij verzoek ik om deblokkade voor het account RallyKat.

Met vriendelijke groet.

RallyKat.

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. 14 mei 2016 18:55 (CEST)

Uitspraak

Naar aanleiding van het verzoek van RallyKat heeft de Arbitragecommissie van de Checkusers informatie verkregen omtrent de gehanteerde methodiek en de onderzoeksresultaten. Daaruit komt naar voren dat het vrijwel vaststaat dat RallyKat dezelfde persoon is als Gridkiller. De commissie heeft RallyKat gevraagd om aan te tonen dat de persoon achter dit account niet dezelfde is als degene achter het account GridKiller. RallyKat heeft gereageerd op dit verzoek, maar heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te bewijzen een ander persoon te zijn. De Commissie heeft daarom besloten dat er voor haar geen reden is om de blokkade ongedaan te maken.

De Arbitragecommissie, 29 mei 2016 12:01 (CEST)


Deblokkade Wwikix


Geachte arbitragecommissie, op 12 februari 2016 is Wwikix geblokkeerd door CaAl vanwege deze bewerking op 10 februari. CaAl blokkeerde Wwikix omdat het een overtreding zou zijn van de zaak Wwikix voor een 'vergrijp' die Wwikix pleegde nadat hij deze bewerking op 3 juli 2015 had gedaan, en daar een bezwaar op gekomen was van Iooryz. Dit bezwaar van Iooryz is echter gebaseerd op bewerkingen op de volgorde op doorverwijspagina's wijzigen, zoals Iooryz dit verzoek ook zelf genoemd heeft. Nergens in de daaropvolgende discussie wordt iets gezegd over (ongeveer) hetzelfde doen op andere pagina's. Dit eerste verzoek van Iooryz is dus alleen gebaseerd op de volgorde veranderen op doorverwijspagina's. Aangezien de bewerking waar Wwikix nu voor is geblokkeerd gedaan is op een 'gewone' pagina (New York (stad)), had Wwikix niet geblokkeerd mogen worden om die reden (ook al is de bewerking ongeveer hetzelfde). Vandaar mijn verzoek om Wwikix per direct te deblokkeren (en zijn reeds 'uitgezeten straf' in de toekomst af te trekken van een eventuele volgende blokkade). Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 31 mrt 2016 20:31 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
1 apr 2016 11:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft Wwikix op de overlegpagina van deze gebruiker gevraagd of zhij behandeling van dit verzoek op prijs stelt. De Arbitragecommissie verneemt graag binnen vijf dagen de mening van geblokkeerde.
5 apr 2016 22:31 (CEST)
Op 6 april 2016 om 13:47 (CEST) heeft de Arbitragecommissie een instemmende reactie van Wwikix ontvangen. De Arbitragecommissie neemt dit mee bij de verdere behandeling. 6 apr 2016 14:21 (CEST)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. 12 apr 2016 22:22 (CEST)

Uitspraak

Gebruiker Wwikix werd op 12 februari j.l. door moderator CaAl geblokkeerd met als reden overtreding van de uitspraak van 4 maart 2010. Dit gebeurde naar aanleiding van het verzoek van gebruiker Iooryz op de Regblok pagina. Gebruiker Goudsbloem, met instemming van gebruiker Wwikix zelf, maakt nu bezwaar tegen deze blokkade, omdat het bezwaar van Iooryz expliciet het veranderen van de volgorde op doorverwijspagina's betrof, terwijl de gewraakte bewerking op de pagina New York (stad) gebeurde, niet een doorverwijspagina, door de volgorde van punten onder het kopje "Zie ook" te wijzigen.

De uitspraak op basis waarvan deze blokkade uitgevoerd werd, spreekt van een bezwaar tegen een bepaalde soort bewerking. De moderator, en nu ook de arbitragecommissie, dient een afweging te maken wanneer twee bewerkingen vallen onder de noemer soortgelijk. De verschillen tussen beide bewerkingen zijn duidelijk, er wordt op twee verschillende type pagina's bewerkt. Er zijn echter ook overeenkomsten, zo heeft de wijziging zelf betrekking op de volgorde van korte lijsten met gelinkte namen. Moderator CaAl heeft in dit geval duidelijk de keuze voor soortgelijk gemaakt. De arbitragecommissie oordeelt na ampel beraad dat zij de afweging van CaAl in dit geval niet kan volgen, de verschillen wegen voor haar zwaarder dan de overeenkomsten om van soortgelijk te kunnen spreken.

De arbitragecommissie neemt dan ook als maatregel dat de blokkade van Wwikix onmiddellijk beëindigd dient te worden.

Gebruiker Goudsbloem stelt dat de reeds uitgezeten dagen van de blokkade in mindering gebracht dienen te worden bij een mogelijke volgende straf. De arbitragecommissie kent deze compensatie niet toe, de geblokkeerde dagen zijn een logisch gevolg van de wijze waarop maatregelen van de arbitragecommissie en het beroep daartegen worden uitgevoerd en waren derhalve onvermijdelijk.

Voor de duur van een eventuele volgende blokkade dient deze blokkade als niet gegeven beschouwd te worden.

De Arbitragecommissie, 29 apr 2016 12:28 (CEST)


Rwbest vs. moderatoren


Geachte commissie,

ik verzoek arbitrage in mijn conflict met moderatoren, met name CaAl, Natuur12 en Ciell, over mijn artikel dat nu staat nu op Gebruiker:Rwbest/Wereldenergievoorziening

De discussie over dit artikel en de motivatie om het niet op te nemen in de Wikipedia staat op WP:TERUG#Wereldenergievoorziening en Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Terugplaatsen/Archief/2015_10#Wereldenergievoorziening

Gezien de lange geschiedenis van dit conflict lijkt het mij niet realistisch om nog te proberen er met de moderatoren zelf uit te komen.

Ik vraag de commissie niet om de inhoud van het artikel te beoordelen. Het is mij bekend dat ze dat niet doet.

Ik vraag de commissie de motivatie van herhaaldelijk niet terugplaatsen te beoordelen. Die motivatie is onvoldoende, soms onzinnig. Het niet terugpaatsen is daarom onterecht.

Het artikel voldoet aan de voorwaarden (neutraliteit en verifieerbaarheid) voor plaatsing in Wikipedia, maar de moderatoren vinden het ongeschikt. Ik heb herhaaldelijk verzocht om inhoudelijke deskundige argumenten voor dat oordeel zodat ik het kan aanpassen, maar die geven ze niet.

Natuur12 stelt, en CaAl verwijt mij in ruwe bewoording (schijt), dat ik mij niets aantrek van hun argumenten, maar dat is onzin. Ik zou best aan hun bezwaren tegemoet willen komen, maar ze zijn niet inhoudelijk deskundig dus ik kan er niets mee.

Het oordeel van Ciell over de eerdere versie was "een opsomming van feitjes die een gezamelijke noemer hebben. Er is geen beschrijving van deze feiten". Dat oordeel was 4 maanden geleden niet juist en nu zeker niet. Er zit een duidelijke lijn in het artikel over de energievoorziening: productie - conversie en transport - eindgebruik. Deze processen werden toen al - en nu nog duidelijker - beschreven, met verwijzing naar bestaande artikelen om duplicering te voorkomen. De moderator heeft het niet goed gelezen of niet begrepen waardoor hij die lijn en samenhang niet zag. Zijn oordeel is niet inhoudelijk deskundig.

Het lemma World energy consumption op de engelstalige Wikipedia kan houvast bieden voor een andere opzet, stelde Natuur12. Dat artikel heeft een goede inleiding maar is verder rommelig. De aanbeveling van Natuur12 was vreemd gezien de vele kritiek op de Talk page, waaronder de Overall revision of article Suggestion.

EvilFreD heeft het gevoel dat ik op Wikipedia actief ben vanuit de intentie om te sensibiliseren, in plaats van om te informeren. Onzin, mijn intentie is beknopt te beschrijven hoe de energievoorziening functioneert.

Ik kan zo nog doorgaan maar ik houd het kort. De moderatoren vinden het artikel ongeschikt voor Wikipedia, maar ze onderbouwen dat oordeel niet met inhoudelijke deskundige argumenten. Met willekeur als gevolg.

Hun oordeel is gelogenstraft door de acceptatie in vertaling Worldwide energy supply in de engelstalige Wikipedia. (Ik had daar meer bezwaar verwacht gezien er al veel over energievoorziening staat, maar ze zijn redelijk.)

Het nederlandse artikel staat al maanden bovenaan de lijst die Google levert op de zoekterm Wereldenergievoorziening. Dat toont wel de relevantie van het artikel. Op Wikipedia zou het echt niet misstaan!

Vriendelijke groet, Rwbest (overleg) 17 mrt 2016 09:47 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of ze het in behandeling zal nemen. De Arbitragecommissie, 18 mrt 2016 03:06 (CET)

Aanname

De Arbitragecommissie heeft na beraad besloten dit verzoek in behandeling te nemen. De Commissie wil benadrukken dat ze niet bevoegd is de inhoud van Wikipedia te beoordelen.Art. 1.4 Daaronder vallen ook beslissingen over het verwijderen of behouden van pagina's in de hoofdnaamruimte. De Commissie zal alleen onderzoeken of in deze zaak sprake is van een conflict, en zo ja of ze daar een oplossing voor kan bieden.

De Arbitragecommissie, 30 mrt 2016 21:39 (CEST)


Analyse

Zoals eerder aangegeven is de Arbitragecommissie niet bevoegd om zich uit te spreken over de inhoud van de encyclopedie.Art. 1.4 In deze uitspraak beoordeelt zij daarom alleen de processen die aan het verzoek zijn vooraf gegaan, inclusief de opstelling van individuele gebruikers daarin. De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van de discussies rond het onderwerp Wereldenergievoorziening, zoals op TBP 29 sep 2015, TBP 2 okt 2015, WP:Terug okt 2015 en WP:Terug mrt 2016. De processen zijn doorlopen zoals de staande praktijk is op Wikipedia, in overeenstemming met de geldende regels. Daarbij komen de partijen niet veel nader tot elkaar, en vallen dientengevolge gaandeweg wat hardere woorden, maar nergens van een kaliber dat ingrijpen van de Arbitragecommissie vereist. De Commissie vindt dat onvoldoende sprake is van een persoonlijk conflict tussen één of meer van de betrokken moderatoren en de indiener van dit verzoek om verdere arbitrage noodzakelijk te maken. Het is duidelijk dat de uitkomst van de processen de klager niet welgevallig is, maar aangezien ze correct zijn doorlopen, zal hij zich er bij moeten neerleggen. Wel wil de Commissie de moderatoren op het hart drukken altijd kalmte en een milde toon te bewaren, opdat zaken niet verder escaleren.

Op drie plaatsen in het verzoek wordt gesproken van "inhoudelijke deskundigheid". Wikipedia is een encyclopedie die door soms relatieve amateurs wordt samengesteld, voor lezers met een gemiddelde algemene ontwikkeling. Van de gebruikers mag onder meer deskundigheid worden verlangd op het gebied van begrijpend lezen, tekstredactie in goed Nederlands en kennis kunnen nemen van de bronnen, ook als die bijvoorbeeld in het Engels gesteld zijn. Eenieder die zich de moeite getroost kennis te nemen van de materie, wordt geacht in staat te zijn een oordeel over de inhoud van een artikel te vormen. Andere vormen van "deskundigheid" mogen niet verlangd worden, aangezien dit in strijd zou zijn met het principe van vrije bewerkbaarheid, zoals vastgelegd in de vijf zuilen.

Nadat de processen correct zijn doorlopen, kan de uitkomst zijn dat een artikel niet tot de encyclopedie wordt toegelaten. Een gebruiker kan zo'n artikel in zijn kladblok houden, om er bijvoorbeeld aan verder te werken. Het kladblok is niet bedoeld om naar de buitenwacht als onderdeel van de encyclopedie te presenteren.

Uitspraak

 • De Arbitragecommissie spreekt uit dat de processen rond Wereldenergievoorziening correct en in overeenstemming met de relevante regels zijn doorlopen. Er is nergens sprake van persoonlijke conflicten die ingrijpen van de Arbitragecommissie vereisen. Het niet herplaatsen van Wereldenergievoorziening in de huidige vorm is op correcte wijze verlopen.
 • Gebruiker Rwbest dient binnen 72 uur na publicatie van deze uitspraak bovenaan Gebruiker:Rwbest/Wereldenergievoorziening, Gebruiker:Rwbest/Wereldelektriciteitsgebruik en soortgelijke toekomstige pagina's het sjabloon {{Hoofding gebruikerskladblok}} te plaatsen. Als dat na het verstrijken van die termijn niet is gebeurd, kan elke andere gebruiker de hoofding plaatsen. Rwbest mag de sjablonen niet verwijderen tot hij daarvoor toestemming van een moderator krijgt.