Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie

Alle pagina's

1rightarrow.png WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact op nemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet tenminste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in


Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Opheffen ''Beleefd en Zakelijk''


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Graag geef ik u in overweging alle nog geldende uitspraken met betrekking tot het zich beleefd en zakelijk uiten, per direct op te heffen. Jongste, maar naar ik vrees niet laatste, slachtoffer van deze uitspraak (onder het juk waarvan ik zelf tijdenlang heb geleefd, en waaraan ik een bloklogboek heb te danken dat kan wedijveren met dat van probleemgebruikers) is collega The Banner, die niet veel anders deed dan het geven van zijn mening. Dat ik het - totaal - oneens ben met die mening, doet hier niet ter zake. Ik snap alleen niet zo goed waarom en op grond van welke vermoede lichtgeraaktheid van de gemeenschap hij die mening niet mag uiten. Wikipedia is een samenwerkingsproject. Dat project wint erbij wanneer eenieder zo veel mogelijk in staat gesteld wordt te zeggen wat hij of zij van dit of dat vindt. Dat kan wel eens niet zo leuk zijn (ikzelf heb - mede dankzij uw uitspraak van destijds - bandjirs van modder over me heen gekregen, en alhoewel ik wel eens een blokverzoek heb ingediend: bij mijn weten nooit omdat ik me beledigd voelde), maar daar zet men zich dan maar over heen. Veelzeggend in de jongste blokkade van The Banner is dat degene tegen wie hij zijn tirade richtte zich bij uw commissie, noch ergens anders heeft gemeld. Dit soort uitspraken is nauwelijks handhaafbaar en vraagt van het moderatorencorps het vrijwel onmogelijke inschattingsvermogen om uit te maken of iemand zich al dan niet beledigd zou kunnen voelen. Ik kan, los daarvan, geen reden verzinnen waarom beleefdheid zo'n specifiek te verdedigen deugd is, terwijl er hier tal van mensen rondlopen (ik denk onwillekeurig aan Haagschebluf, die de afgelopen dagen hier mijn plezier heeft vergald), die - hoewel beleefd - een loopje nemen met de werkelijkheid, bronnen opzettelijk vals interpreteren en ongrijpbaar zijn voor ieder redelijk overleg. Wikipedia is geen discussieforum. Het is een project dat tot doel heeft een encyclopedie te schrijven - vrije verspreiding van kennis. Uw beleefd- en zakelijkuitspraken bedreigen dat project en doet kritische medewerkers uiteindelijk verdwijnen dan wel transformeren tot bange haasjes die niets meer durven te zeggen. Ik vind The Banner vaak idioot en ik vind dat hij, behept met een zeer matige kennis van de Nederlandse taal en merkwaardige opvattingen over wat een encyclopedie is, vaak erg hoog van de toren blaast, maar ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom hij dat niet zou mogen doen. Ook idiote, volledig overdreven, en zelfs onbeleefde uitingen kunnen stof geven tot nadenken, en dus: tot verbetering van het werk wat wij hier doen. Het is - bovendien - oneerlijk dat gebruikers die de pech hebben gehad verzeild te raken in de mallemolen van uw commissie (ikzelf werd destijds door Josq opgevoerd in een zaak waarin wel 15 mensen werden genoemd, en de uitkomst was dat ik me voortaan tegenover iedereen beleefd en zakelijk had uit te drukken), aan dit soort extra voorwaarden worden gebonden. Wikipedia is geen aangeharkte voortuin, en degenen die dat ervan willen maken (zoals uw commissie met dit soort ridicule uitspraken), vormen een ernstiger bedreiging voor de voortgang van de werkzaamheden alhier dan wie dan ook van degenen die onder uw verdicten kreunen. Kort en goed: ik vraag onmiddellijke opheffing van alle beleefd- en zakelijkheidsuitspraken en een zo mogelijk onmiddellijke opheffing van de blokkade van The Banner. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 apr 2014 18:38 (CEST)


De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
Namens de arbitragecommissie, Ivory (overleg) 15 apr 2014 18:42 (CEST)

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Aanvullende maatregel De Wikischim


De Wikischim (overleg | bijdragen | bloks)

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Gisteren werd Gebruiker:De Wikischim op grond van deze uitspraak van uw commissie voor drie dagen geblokkeerd. Zoals u ongetwijfeld bekend is, heb ik jarenlang een conflict met hem gehad. Hoewel de verleiding groot is dat conflict - waarbij hij geen mogelijkheid onbenut liet mij het bloed onder de nagels vandaan te treiteren - hier opnieuw in extenso te beschrijven, laat ik het maar bij de vaststelling dat ik aan dat conflict de ongelukkigste herinneringen bewaar. De Wikischim is een collega die mij, zodra hij in mijn blikveld verschijnt, iedere lust om hier bij te dragen ontneemt. Wij hadden een - naar blijkt uit de reactie van De Wikischim - stilzwijgende afspraak om elkaar te mijden en ons niet te bemoeien met elkaar of door de ander geschreven teksten. Ik heb me altijd nauwgezet aan die afspraak gehouden, alhoewel De Wikischim het nooit heeft kunnen laten meteen het toneel te beklimmen als ik een meningsverschil had met een derde om dan, ongeacht het onderwerp, de zijde te kiezen van die ander. Ik heb dat soort provocaties van De Wikischim meestal kunnen negeren.
De afgelopen weken is de zaak evenwel opnieuw volledig uit de hand gelopen. Nadat ik een ernstig meningsverschil had met gebruiker Happytravels, begon deze laatste (naar een oud, vermoeiend en onzindelijk recept) allerlei door mij aangemaakte lemmata van BTNI-"verbeteringen" te voorzien. Nadat ik HT had laten weten niet op deze wijze van zijn geursporen op mijn volglijst gediend te zijn, hield hij het voor gezien. Zo niet gebruiker De Wikischim die hoe hij er ook - ook door anderen - op gewezen werd zijn wijzigingen achterwege te laten, doorging tot en met een bewerkingsoorlog om zijn zin door te drijven. Die zin bestond, het behoeft geen betoog, er niet in dat hij iets inhoudelijks toe te voegen had; hij wilde enkel persisteren in zijn gepest, ook nadat ik en anderen hem gevraagd hadden daarmeee op te houden.
Pas door de recente blokkade van De Wikischim herinnerde ik me dat uw commissie een uitspraak over hem heeft gedaan. In de constateringen van die uitspraak staat - en naar ik aanneem in kritische, zo niet veroordelende zin: Daarbij zoekt De Wikischim actief bepaalde medewerkers op, met wie hij ooit een conflict heeft gehad, met verdere escalatie als gevolg.. In de uiteindelijke uitspraak vindt die constatering geen neerslag. Het is op grond daarvan dat ik uw commissie zou willen vragen om aan de maatregelen toe te voegen, de maatregel: Het is De Wikischim niet toegestaan in contact te treden met gebruikers met wie hij ooit een conflict heeft gehad, noch om wijzigingen aan te brengen in door hen geschreven teksten. Evenmin is het De Wikischim toegestaan zich te mengen in gedachtenwisseling tussen deze gebruikers en derden.
Mocht uw commissie deze maatregel niet willen opleggen dan zou ik in elk geval op prijs stellen als het De Wikischim, onder welke formulering dan ook, wordt verboden ooit nog contact op te nemen met mij, zich te bemoeien met door mij geschreven teksten, of zich te mengen in overleg waaraan ik deelneem. Met vriendelijke groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 28 feb 2014 10:49 (CET)

De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 28 feb 2014 13:45 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 mrt 2014 20:10 (CET)

Robotje


Wikipedia "neutraal" hoezo ?

Is dat wel het geval als het gaat over kernenergie ?

Alle "positieve" zaken over kernenergie, die kunt u uitgebreid op www.nl.wikipedia.org tot u nemen, maar als het gaat om de gevolgen van kernrampen ? Dan is dat al heel snel ongewenst bij een aantal mensen/gebruikers. De controverses en de ruzies zijn nog zeker niet opgelost. Naar het zich laat aanzien wordt geen enkele edit van ondergetekende op de wiki over de Fukushima kernramp geaccepteerd. Gezien de volgende edit [1] meent Robotje dat ik weer in de fout zou zijn gegaan.

Zijn argumentatie is een zeer twijfelachtige.  : (Bronnen komen niet overeen met wat er in artikel stond en tweede stuk was gebaseerd op blog op activistische site en dus geen neutrale bron, zie ook [2]

Twee bronnen waren door mij opgevoerd:

a) een gerenommeerde kranten-site, die heel minitieus alles al jaren lang bijhoudt, en b) een - naar de mening van Robotje - "activitische" bron.

En enkel, die is dan ook de reden, waarom Robotje alles weghaalt. Nu is de man achter de Fukushima-diary-site zeker gedreven, maar het is een bron die zeer goed geïnformeerd is, enkel en alleen al omdat de goede man japans kan lezen.

TEPCO publiceert wel veel maar zeker niet alles in het Engels. Recentelijk was dat TEPCO's "road-map" met daarin details over de toestand van reactor 3 en de nr. 3 spent-fuel-pool. Alles daarover is op een andere "activistische site"te vinden. Ook is het wel vaker gebeurd dat TEPCO "iets" zolang mogelijk geheim houdt. Mooi voorbeeld zijn de lozingen, ten tijde van de verkiezingen voor de olympische spelen, die Tokyo zo graag binnen wilde halen.

De autoritaire toon, die Robotje zich hier aanmatigt, staat me mateloos tegen: is dat de manier waarop een moderator zich dient te gedragen ?

Verder vind ik het onbestaanbaar, dat hij een inhoudelijke discussie over een wiki enkel op mijn overlegpagina voert... is het zijn bedoeling misschien, dat niemand anders zich ermee zal gaan bemoeien ?

............

De gebeurtenissen rond Fukushima worden niet erg bijgehouden, klaarblijkelijk is al te veel info daarover ongewenst bij diverse "gebruikers". Of dat zo "neutraal" is, dat mag U uitmaken. Ik zou graag op een normale manier aan die wiki kunnen bijdragen. Zonder constant te worden dwarsgezeten, of het risico te lopen verzeild raken in een edit-war.

hoogachtend Enkidu1947 (overleg) 18 feb 2014 16:14 (CET)


De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt. Namens de arbitragecommissie, Ivory (overleg) 18 feb 2014 23:51 (CET)
Vriendelijk verzoek aan de arbitragecommissie om bij aanname (vooral!) ook eens de beleefde overlegstijl van Enkidu1947 te onderzoeken (zoals de doortastende manier om een inhoudelijke reactie onder de tafel te vegen met bijbehorende respectvolle bewerkingssamenvatting) (zoals hier echter op de persoon (o.a. "Gezien de ervaringen die ik had met U in het verleden, bent U - moderator of niet - op deze pagina niet meer welkom") maar voor de schijn/vorm toch deels op de inhoud na terechte inhoudelijke vragen), alsook de even beleefde uitspraken van Enkidu1947 te onderzoeken (zoals de bewerkingssamenvatting van de laatste bewerking). Het is u wellicht niet ontgaan dat Enkidu1947 een even beleefde overleg- en reactiestijl hanteert op andere onderwerpen dan kernenergie en bij andere personen dan diegene die u in zaken bij het kernenergiedossier genoemd heeft. (weliswaar niet van de laatste maand, maar daarom niet minder relevant: [3]) Annabel(overleg) 19 feb 2014 21:46 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in behandeling te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 22 feb 2014 11:32 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog tenminste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Protest blokkade The Banner


Op 10 april 2014 heeft de Arbitragecommissie van Gebruiker:The Banner per e-mail het volgende verzoek ontvangen:

L.S.

Hello Arbcom-nl,

Zeer tot mijn verbazing ben ik vanavond geblokkeerd vanwege een overtreding van de maatregel "beleefd, zakelijk en inhoudelijk".

Reden hiervoor is de vermeende onbeleefdheid van de door mij nimmer uitgeschreven term "No fucking way" (een term wel on-wiki uitgeschreven door ArbCom-lid EvilFred. (link) Ook Trewal geeft aan het absoluut niet te zien als persoonlijke aanval. (link)

Met zulke persoonlijke interpretaties kan zo'n beetje elke uitspraak van mij wel als onbeleefd gezien worden. Vandaar dat ik verzoek de blokkade te evalueren.

The Banner

Uitspraak

Gebruiker The Banner werd op 10 april 2014 geblokkeerd voor de duur van een week wegens overtreding van deze uitspraak van de commissie. Het is The Banner slechts toegestaan om (aan overleg) bij te dragen op een wijze die algemeen erkend wordt als beleefd, zakelijk en inhoudelijk. Het gebruik van een krachtterm valt niet als zodanig te beschrijven.

Uit de in het verzoek genoemde overlegbijdragen van EvilFreD en Trewal volgt geen rechtvaardiging van het gebruik van dergelijke krachttermen, de krachtterm wordt slechts geciteerd. Het gaat wat betreft die twee gebruikers om de persoonlijke opvattingen dat het niet om een persoonlijke aanval zou gaan. Los van de vraag of een krachtterm in de context van een moderatorherbevestiging wel of niet als een persoonlijke aanval gezien kan worden, is het gebruik ervan onnodig grievend. Ook de genoemde zelfcensuur (het gebruik van asterisken) verandert niets aan de intentie en de emotionele lading, de gevoelens die een dergelijk woord oproepen.

Mathonius verwoordt het in zijn toelichting op de blokkade als volgt: "de inhoud ervan had eenvoudig op een fatsoenlijke manier verwoord kunnen worden. Door welbewust en herhaaldelijk voor een tekst als "No F*****g Way!" te kiezen, kiest u zelf voor het risico dat u zo de fatsoensgrenzen overschrijdt en daarmee dus ook dat u op grond van de hierboven genoemde uitspraak van de arbitragecommissie wordt geblokkeerd." De Arbitragecommissie is het daarmee eens en handhaaft de blokkade dan ook 5.12.


Namens de Arbitragecommissie, Natuur12 (overleg) 13 apr 2014 20:47 (CEST)

Structureel weghalen rode links door AJW


Beste arbitragecommissie,

ik wil graag het volgende onder uw aandacht brengen. Gebruiker:AJW verwijdert stelselmatig rode links - toch een belangrijk hulpmiddel voor het aanleggen van nieuwe artikelen - uit artikelen die hij zelf als eerste is begonnen of waar hij inhoudelijk aan heeft bijgedragen, met als hoofdargument dat hij dergelijke links niet esthetisch vindt in "zijn" teksten. Wanneer andere gebruikers deze links terugplaatsen, gaat hij steeds bewerkingsoorlogen aan. Als hij op dit gedrag wordt aangesproken, wordt hij in zijn repliek bijna voortdurend persoonlijk naar de ander en beschuldigt die van zaken als "graffiti" en "vandalisme" [4]. Het meest recente geval van iets soortgelijks was vandaag: [5] (hoewel niet meteen schelden is dit wel persoonlijk naar mij toe). Twee dagen geleden is AJW hier door Robotje aangesproken op het feit dat hij opnieuw een rode link had verwijderd op Willy Dols ([6]).

Om eens kijken hoe ver dit teruggaat: zie bijvoorbeeld de discussie tussen AJW en enkele andere gebruikers zoals Gertjan R. en Zanaq op Overleg:Wallonië#Links, Overleg:Wallonië#Links twee (Kool, geit, etc), Overleg:Wallonië#Ruggesteuntje over een bewerkingsoorlog met als inzet rode links. Hierbij horen ook de volgende verzoekpagina's: Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel bewaken/archief/2011#Wallonië, Overleg Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok/Archief14#Overleg AJW, waar Gertjan R zegt: AJW houdt er ook op het gebied van (rode) links standpunten op na die diametraal staan tegenover die van de gemeenschap, dat is eerder al gebleken. Een van AJW's argumenten is: "alleen als een artikel met zekerheid heel snel wordt aangemaakt, is een rode link daarnaar gepast", wat volgens mij echter compleet verzonnen is. Zie verder de volgende archiefpagina's en difflinks waarin ikzelf met AJW hierover in discussie ben: Overleg gebruiker:AJW/Archief2012#Geen rode link op Willy Dols?, Overleg:Kasteel Sint-Jansgeleen#Links, [7]. Zie ook de OP van Blueknight: Overleg gebruiker:Blueknight/Overlegpagina2#N.a.v. je interventie op overleg gebruiker:AJW.

Reeds in 2010 verwijderde AJW meermaals een door Hans Erren aangebrachte rode link naar het toen nog niet bestaande artikel Diest-Nijmegen linie. Zie de discussie daarover: Wikipedia:Taalcafé/Archief/22#Rheinmaasländisch, waar ook Fransvannes opmerkt: Als er een Diest-Nijmegenlinie (zo gespeld, lijkt me) bestaat, lijkt een artikel daarover mij niet verboden.

Begin 2011 haalde AJW meerdere rode links weg die ik net daarvoor had aangebracht op Airey-woningen, [8]. Enkele maanden later voerde hij 2x kort achter elkaar de reeds genoemde bewerkingsoorlog vanwege rode links op Wallonië. Begin 2012 verwijderde AJW kort na elkaar verschillende rode links die ik net daarvoor had aangelegd in Willy Dols, om ze te vervangen door links naar anderstalige wikipedia's, alhoewel dit laatste geen algemeen aanvaarde manier van verwijzen is in tegenstelling tot de gebruikelijke rode links, zie bijv. ook de uitkomst van deze peiling (zie verder ook de bewerkingsgeschiedenis van Willy Dols van 29 januari t/m 3 februari 2012). Ik wees AJW er destijds op zijn OP nog op dat een link in de lopende tekst naar de Duitstalige wikipedia i.p.v. een rode link niet alleen tegen de conventies is, maar ook nutteloos voor iedereen die dit niet in het Duits kan lezen (eerder was AJW op overleg:Wallonië door Zanaq ook al op hetzelfde gewezen, nadat hij in een door hemzelf aangemaakt nieuw artikel i.p.v. rode links alleen interne links naar andere wikipedia's had aangelegd, zie verder ook [9]). Ook daar had AJW totaal geen oren naar, in plaats daarvan reageerde hij steevast defensief zonder inhoudelijk op mijn argumenten in te gaan en maakte hij het persoonlijk.

Ten slotte wil ik nog even wijzen op de discussie hier Wikipedia:Redactielokaal/Archief/2012-12#"Rodelinkallergie".

Het lijkt me een goed idee als AJW beperkende maatregelen krijgt opgelegd, waardoor het hem wordt verboden om door anderen aangebrachte rode links te verwijderen met als enige argument dat ze niet zinvol zijn omdat het artikel waarnaar gelinkt wordt toch niet snel wordt aangemaakt, en/of dat ze lelijk zijn. Op deze manier zijn allerlei andere gebruikers een hoop extra tijd en negatieve energie kwijt. Met vriendelijke groet, De Wikischim (overleg) 16 jan 2014 21:15 (CET) (tekst later nog wat aangepast)De Wikischim (overleg) 17 jan 2014 13:05 (CET)

De arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling zal nemen. Namens de arbitragecommissie, Ivory (overleg) 16 jan 2014 23:12 (CET)

Reactie AJW

De Wikischim is hier bezig op de van hem bekende onfrisse en onsportieve wijze hetze te voeren. Hij haalt enige zeer oude koeien uit de sloot. Hij maakt van een recente mug weer een olifant. Het gaat hier om welgeteld 1 rood linkje, ooit door hem overijverig aangebracht in een artikel door mij geschreven, welk rood linkje ik bij mijn laatste grotere revisie van dat artikel onlangs alsnog heb weggelaten, waarvoor ik zo mijn redenen had. Robotje heeft dat opgemerkt en heeft gemeend mij daarover onmiddellijk ter verantwoording te moeten roepen, zie mijn OP. Daarop is vervolgens De Wikischim ingesprongen om enig oud zeer ten tonele te voeren. Ik heb hem op mijn OP op gepaste wijze van repliek gediend. Hij kan slecht tegen enigerlei vorm van verlies, dus hij loopt nu weer met veel omhaal bij jullie te klagen. Hij blaast dit op tot een 'structurele kwestie'. Het voorlaatste geval dateert van twee jaren her, geloof ik. Het is totaal buiten alle proportie.
Robotje zal wel blij zijn dat De Wikischim nu voor hem de kooltjes uit het vuur wil halen, want zelf heeft hij al een waarschuwing voor obstructie tegen mij aan zijn broek. Hij blijft fijn buiten schot en De Wikischim heeft weinig nodig om volledig los te gaan. Ik vind het wel spijtig dat laatstgenoemde zo weer het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen rancune. -- AJW (overleg) 17 jan 2014 09:37 (CET)

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak in behandeling te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 21 jan 2014 22:07 (CET)

Uitspraak

Het verzoek van Gebruiker:De Wikischim spitst zich toe op twee vermeende problemen in het gedrag van Gebruiker:AJW. Ten eerste diens neiging om rode links te verwijderen uit artikelen die door hem zijn gestart of aanzienlijk uitgebreid, ten tweede diens gewoonte om bij onenigheid dienaangaande bewerkingsoorlogen te beginnen en/of zijn opponent(en) persoonlijk aan te vallen in plaats van inhoudelijk te reageren.

Het moge duidelijk zijn dat het niet aan de Arbitragecommissie is om uitspraken te doen over de inhoud en/of de opmaak van de encyclopedie.Art. 1.4 Voor het aanbrengen en verwijderen van rode links bestaan bovendien geen eenduidige regels. Wel meent de commissie zich de algemene opmerking te mogen permitteren dat op Wikipedia rode links een belangrijk instrument zijn om uitbreiding van de encyclopedie te bewerkstelligen: rode links verwijzen idealiter naar lemmata die nog niet bestaan, maar waarvan wel mag worden aangenomen dat het onderwerp relevant genoeg is om een aanzet te geven tot een acceptabel artikel. Het verwijderen van rode links zou dus enkel moeten worden ingegeven door het feit dat het betreffende onderwerp aantoonbaar niet relevant is.

Van AJW mag worden verwacht dat hij, wanneer hij een rode link verwijdert die door een andere gebruiker is geplaatst, dit goed beargumenteert, net zoals door de toevoegers beargumenteerd moet worden waarom het dan wel encyclopedisch zou zijn. "Niet encyclopedisch" is als motivering beslist niet toereikend, ook moet worden aangegeven waarom het betreffende onderwerp niet encyclopedisch zou zijn, waar mogelijk met onderbouwing vanuit de literatuur. Zaken waarop AJW zich in discussies in ieder geval niet moet beroepen, zijn de eigen deskundigheid, de hoeveelheid werk die hij in het artikel heeft gestoken en de vermeende onzuivere motieven van de tegenpartij. Is hij niet in staat een goede inhoudelijke onderbouwing te geven, dan verzoekt de Arbitragecommissie AJW onder verwijzing naar WP:BTNI de zaak te laten rusten.

Voor de goede orde wijst de Arbitragecommissie erop dat op Wikipedia een samenwerkingsproject is, waarin niemand op een artikel meer rechten geniet dan een ander. Wie op "Pagina opslaan" drukt, geeft zijn werk daarmee vrij en elke gebruiker heeft vervolgens het recht in het betreffende artikel grote of kleine wijzigingen aan te brengen. Deze worden niet op de deskundigheid of de hoeveelheid werk aan het artikel van de toevoegende gebruiker beoordeeld, maar alleen op hun inhoudelijke waarde. Meningsverschillen dienen te worden opgelost door overleg te plegen, goed naar elkaars argumenten te luisteren en zich vooral ook te onthouden van bewerkingsoorlogen en ad-hominemreacties.

Namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 12 apr 2014 22:24 (CEST)