Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/S

Dit is het stemlokaal voor de Arbitragecommissie.



Verkiezing september 2016

De Arbitragecommissie bestaat sinds de Arbitragecommissieverkiezing van juni 2016 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Whaledad maart 2016 31 maart 2017
2 .marc. oktober 2015 30 september 2016
3 vacant
4 RonnieV september 2015 30 september 2016
5 Sjoerddebruin moderator maart 2016 31 maart 2017
6 vacant
7 Woudloper maart 2016 31 maart 2017

De termijnen van .marc. en RonnieV lopen deze maand af en de zetels 6 en 3 zijn sinds juni resp. september 2016 vacant. Derhalve zijn er drie zetels die in deze verkiezing verkiesbaar worden gesteld voor een mandaat van één jaar (van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017) en één voor een mandaat van een half jaar (van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017).

Schema

1 september 2016 12:00 (CEST) - 15 september 2016 12:00 (CEST)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen
16 september 2016 12:00 (CEST) - 23 september 2016 12:00 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. Geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia; én
  2. Ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 16 augustus 2016 12:00 (CEST)); én
  3. Minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan.

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. Geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. Ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. Meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 16 december 2015, 12:00 (CET) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald; én
  2. tot de hoogste vier geëindigde gebruikers behoort wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden worden voldaan, worden de drie hoogst geëindigde kandidaten benoemd voor de termijn van één jaar en de op drie na hoogst geëindigde voor een termijn van een half jaar (tot en met 31 maart 2017).

Coördinatie

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Kippenvlees1.