Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/S

Dit is het stemlokaal voor de Arbitragecommissie.De Arbitragecommissie bestaat sinds de Arbitragecommissieverkiezing van september 2015 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Whaledad maart 2015 31 maart 2016
2 vacant
3 Natuur12 moderator maart 2015 31 maart 2016
4 RonnieV september 2015 30 september 2016
5 vacant
6 vacant
7 Woudloper maart 2015 31 maart 2016

Na de verkiezingen van september zijn er nog 3 vacante plekken. Deze zetels zijn verkiesbaar in deze verkiezing, het betreft twee zetels voor de termijn van 11 maanden (nr. 2 en 6) en één zetel voor de termijn van vijf maanden (nr. 5). Indien drie of meer mensen de kiesdrempel van 75% halen zal deze laatste zetel naar de verkozene met het derde hoogste percentage gaan.

Schema

1 oktober 2015 18:00 (CEST) - 15 oktober 2015 18:00 (CEST)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen
16 oktober 2015 18:00 (CEST) - 23 oktober 2015 18:00 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. Geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia; én
  2. Ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 16 september 2015 18:00 (CEST)); én
  3. Minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan.

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. Geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. Ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. Meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 16 januari 2015, 18:00 (CET) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald; én
  2. tot de hoogste drie geëindigde gebruikers behoort wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden de twee hoogstgeëindigde kandidaten voor de termijn van één jaar benoemd, de derde geëindigde voor de termijn van zes maanden.

Coördinatie

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Kthoelen, aangezien er geen bureaucraat beschikbaar is.