Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/S

Dit is het stemlokaal voor de Arbitragecommissie.Verkiezing maart 2024

Arbitragecommissieverkiezing maart 2024
Overzicht
Voorstelling
Stemming

De Arbitragecommissie bestaat sinds de uitslag van de Arbitragecommissieverkiezing van september 2023 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Kippenvlees1 moderator, bureaucraat september 2023 30 september 2024
2 Themanwithnowifi maart 2023 31 maart 2024
3 Vinvlugt maart 2023 31 maart 2024
4 Sneeuwvlakte september 2023 30 september 2024
5 Grasmat september 2023 30 september 2024
6 Brimz september 2023 30 september 2024
7 vacant

De termijnen van Vinvlugt en Themanwithnowifi lopen eind maart af, tevens is er nog één vacante zetel. Derhalve zijn er drie verkiesbare zetels, alle voor een termijn tot 31 maart 2025.

Schema

6 maart 2024 00:00 (CET) - 20 maart 2024 00:00 (CET)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen.
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen.
22 maart 2024 15:00 (CET) - 29 maart 2024 15:00 (CET)
Stemming: de stemming over de kandidaten.
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. op dit project ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 22 februari 2024 15:00 (CET));
  3. op dit project minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de kandidaatstellingsronde (tussen 6 maart 2023 00:00 (CET) en 6 maart 2024 00:00 (CET));

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 22 juni 2023 16:00 (CEST) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald;
  2. de hoogst geëindigde gebruiker is wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de drie hoogstgeëindigde kandidaten voor een termijn tot en met 31 maart 2025 benoemd.

Coördinatie

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Bas dehaan (overleg).