Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/S

Dit is het stemlokaal voor de Arbitragecommissie.Verkiezing maart 2017

De Arbitragecommissie bestaat sinds de Arbitragecommissieverkiezing van januari 2017 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Whaledad maart 2016 31 maart 2017
2 IJzeren Jan moderator september 2016 30 september 2017
3 Natuur12 moderator, bureaucraat september 2016 30 september 2017
4 RonnieV september 2016 30 september 2017
5 Sjoerddebruin moderator maart 2016 31 maart 2017
6 Ciell moderator januari 2017 31 maart 2017
7 Woudloper maart 2016 31 maart 2017

Van vier commissieleden lopen eind deze maand de termijnen af en arbiter IJzeren Jan heeft besloten om zijn zetel vroegtijdig ter beschikking te stellen. Derhalve zijn er in deze verkiezing vier zetels verkiesbaar voor een termijn van een jaar (af te lopen op 31 maart 2018) en één zetel voor een termijn van een half jaar (af te lopen op 30 september 2017).

Schema

7 maart 2017 12:00 (CET) - 21 maart 2017 12:00 (CET)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen
22 maart 2017 12:00 (CET) - 29 maart 2017 13:00 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. Geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia; én
  2. Ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 22 februari 2017 12:00 (CET)); én
  3. Minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan.

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. Geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. Ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. Meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 22 juli 2016, 12:00 (CEST) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald; én
  2. tot de hoogste vijf geëindigde gebruikers behoort wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden de vijf hoogstgeëindigde kandidaten voor de termijn van één jaar benoemd.

Coördinatie

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Kippenvlees1 (overleg).