Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/S

Dit is het stemlokaal voor de Arbitragecommissie.Verkiezing september 2017

De Arbitragecommissie bestaat sinds de uitslag van de Arbitragecommissieverkiezing van juni 2017 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 wthjmkuiper maart 2017 31 maart 2018
2 CaAl moderator, bureaucraat april 2017 31 maart 2018
3 Natuur12 moderator, bureaucraat september 2016 30 september 2017
4 RonnieV september 2016 30 september 2017
5 Whaledad april 2017 31 maart 2018
6 Taketa moderator, bureaucraat juni 2017 30 september 2017
7 Woudloper maart 2017 31 maart 2018

De termijnen van Natuur12, RonnieV en Taketa lopen aan het eind van deze maand af. Deze drie zetels zijn in deze verkiezing verkiesbaar voor een termijn van een jaar (af te lopen op 30 september 2018). Voor gebruikers die overwegen om zich kandidaat te stellen, heeft de Arbitragecommissie een profiel opgesteld voor arbiters.

Schema

5 september 2017 20:00 (CEST) - 19 september 2017 20:00 (CEST)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen
20 september 2017 20:00 (CEST) - 27 september 2017 20:00 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 20 augustus 2017 20:00 (CEST));
  3. minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan.

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 20 december 2016 19:00 (CET) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald;
  2. tot de drie hoogst geëindigde gebruikers behoort wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de drie hoogstgeëindigde kandidaten voor een termijn tot 30 september 2018 benoemd.

Coördinatie

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Kippenvlees1 (overleg).