Wikipedia:Arbitragecommissie/Lopende uitspraken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/LU

Hieronder staat een overzicht van uitspraken van de Arbitragecommissie die nog actief zijn. Voor een compleet overzicht van alle zaken, zie:


Zaak Uitspraak over gebruiker Datum uitspraak Uitspraak vervalt Samenvatting uitspraak (zie zaakpagina voor volledige uitspraak)
Torero2 Torero 20-02-2008 niet Blokkade OT zolang ontsnappingsclausule niet gebruikt is
Blokkade Dolfy Dolfy 05-10-2008 niet Dolfy mag geen bewerkingen van andere geregistreerde gebruikers terugdraaien, inbegrepen titelwijzigingen.
Rodejong en RJB RJB 03-01-2012 niet RJB moet zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens en over de bijdragen van de Rodejong.
Rodejong en RJB Rodejong 03-01-2012 zie uitspraak Rodejong moet zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens en over de bijdragen van RJB. Daarnaast geldt er een beperking met betrekking tot zijn bijdragen. (zie uitspraak)
Verlenging uitspraak Knowalles en Night of the Big Wind Knowalles 22-04-2012 niet Knowalles mag uitsluitend met anderen omgaan op een wijze die algemeen als beleefd, zakelijk en inhoudelijk wordt gezien. Dit geldt voor alle bewerkingen. De arbitragecommissie verzoekt Knowalles en Night of the Big Wind elkaar niet actief op te zoeken op Wikipedia.
Grootschalig langdurig conflict Mdd 25-04-2012 zie uitspraak Mdd mag zich uitsluitend op een zakelijke en beleefde wijze uiten. Hij mag alleen op inhoudelijke wijze reageren op kritiek.
Als iemand bezwaar maakt tegen een bewerking van Mdd in de hoofdnaamruimte en hij heeft daar (nog) niet adequaat op gereageerd, dan mag hij geen artikelen bewerken.
Grootschalig langdurig conflict Datu 07-06-2012 zie uitspraak Datu dient op adequate wijze in te gaan op inhoudelijke kritiek. Wanneer daaraan niet voldaan wordt, dient Datu te worden geblokkeerd
Grootschalig langdurig conflict Ben Pirard 07-06-2012 zie uitspraak Ben Pirard dient op adequate wijze in te gaan op inhoudelijke kritiek. Wanneer daaraan niet voldaan wordt, dient Ben Pirard te worden geblokkeerd
AJW vs. Robotje Tevergeefs (voorheen: AJW) 25-10-2013 niet Mag geen {{bron?}}-, {{feit}}- of {{twijfel}}-sjablonen verwijderen zonder onderbouwing door bronnen. Moet bronnen leveren indien hier om gevraagd wordt of de gewraakte passages verwijderen. Mag door anderen verwijderde passages niet terugplaatsen of vervangen door een tekst van gelijke strekking zonder onderbouwing middels bronnen.
AJW en Tevergeefs Tevergeefs 15-04-2015 niet Dient zich te beperken tot het gebruik van één account
De werken van Robert Prummel Robert Prummel 15-10-2015 zie uitspraak Mag geen artikelen bewerken waar hij niet reeds aan heeft gewerkt, mag geen artikelen aanmaken en dient vragen over een artikel te beantwoorden voordat hij dat artikel bewerkt. Zie uitspraak voor details.
Arbcomuitspraak W(w)ikix Wwikix 02-12-2016 niet Verboden: meer dan 10 bewerkingen per dag (uitgezonderd eigen gebruikersruimte), BTNI-bewerkingen, pagina's hernoemen, categorienaamruimte, andermans overlegbijdragen bewerken, bewerkingen ongedaan maken van gebruikers met >50 bewerkingen.
Sanctie: 1 week blokkade, maximaal 2× per half jaar, 3e keer OT. (Zie uitspraak voor details)
Blokkade Bart Versieck 5 Bart Versieck 09-01-2017 niet Verboden: BTNI-bewerkingen, ongedaan gemaakte eigen bewerkingen herstellen, bewerkingen ongedaan maken van gebruikers met >50 bewerkingen, andermans overlegbijdragen bewerken, verzoekpagina's voor moderatoren en WP:M bewerken (tenzij BV zelf onderwerp is), peilingen en stemmingen initiëren of coördineren.
Sanctie: 1 week blokkade (in ernstige gevallen verhogingsregel), maximaal 4× per half jaar, 5e keer OT. Zie uitspraak voor details.
JP001 JP001 14-11-2020 14-11-2023 of later Klachten over de bijdragen van JP001 kunnen ingediend worden bij de Arbcom. Indien gegrond, dan wordt een limiet van max. 10 bewerkingen per dag van kracht, met als sanctie een blokkade conform verhogingsregel. Op dit moment geldt geen limiet
Vaststellen van limiet aan aantal bewerkingen van De Wikischim De Wikischim 10-03-2017 Zie uitspraak Maximaal 5 discussiebijdragen per dag, maximaal 3 bijdragen per discussie, Regblokverbod, verboden bewerkingen ongedaan te maken van gebruikers met >500 bewerkingen (voor details en uitzonderingen zie uitspraak)
Sanctie: 1 week blokkade
Mx9 en Wimpus Mx9 27-10-2017 niet Interactieverbod met Wimpus
Mx9 en Wimpus Wimpus 27-10-2017 niet Interactieverbod met Mx9
De Wikischim & categoriseren De Wikischim 05-02-2018 min. 1 jaar Verbod op categorie-gerelateerde bewerkingen te doen. Zie uitspraak voor uitzondering.
Flyingd Flyingd 05-08-2018 Evaluatie na 6 maanden Topicban voor het "weetje" en de "vliegramp". Zie de uitspraak voor details.
Ymnes Ymnes 07-08-2018 niet Heeft een interactieverbod richting The Banner. Mag geen blokkades en sokpoponderzoeken aanvragen. Zie de uitspraak voor details.
Happytravels Happytravels 08-11-2018 Evaluatie mogelijk na 1 jaar Het is Happytravels niet meer toegestaan om artikelen gestart of grotendeels geschreven door Pimbrils te bewerken, alsmede artikelen die in de etalage staan, etalagekandidaat zijn of in review staan
Pieterhawitvliet Pieterhawitvliet 26-04-2019 niet Verbod om te verwijzen naar de persoonsgegevens van Ramon DJV en naar eigen publicaties. Mag per pagina max. 1× per week op RamonDJV reageren
Pieterhawitvliet Ramon DJV 26-04-2019 niet Verbod om te verwijzen naar de persoonsgegevens van Pieterhawitvliet en naar eigen publicaties. Mag per pagina max. 1× per week op Pieterhawitvliet reageren
Richardkiwi (2) Richardkiwi 13-11-2019 na 3 jaar geen blokkade 1) Blok onbepaalde tijd bij ernstige persoonlijke aanvallen, ernstige bedreigingen, of ernstige vormen van intimidatie.
2) Blokkade van max. 3 dagen bij overtredingen van Wikipedia:Koel blijven.
Robotje (2) Robotje 11-04-2020 onbepaald Een moderator kan Robotje verzoeken niet meer aan een discussie bij te dragen wanneer daartoe een goede aanleiding bestaat. Zie uitspraak voor details
Hesselp (6) Hesselp 11-04-2020 onbepaald Hesselp mag geen bewerkingen doen in de hoofdnaamruimte, en mag maar 1x per maand een moderatorverzoek indienen. Zie de uitspraak voor details
Topicban Rwbest Rwbest 11-04-2020 evaluatiemogelijkheid na 3 jaar Rwbest mag geen nieuwe artikelen aanmaken en geen wijzigingen doen in artikelen met het "Energie" in de titel of als categorie.
Deblokkade Dred05m Dred05m 21-06-2021 onbepaald Dred05m mag geen bewerkingen van anderen terugdraaien en mag geen bewerkingen doen die ingaan tegen de consensus.
Klaas van Buiten IX Klaas van Buiten 30-11-2021 niet Klaas van Buiten mag geen enkele opmerking, positief noch negatief, maken over een medegebruiker. Sterren uitdelen mag onder voorwaarden.
Evaluatie maatregelen The Banner The Banner 04-01-2022 2 jaar The Banner is niet toegestaan om iets onaardigs over iemand te zeggen op een pagina of in de bewerkingsamenvatting. Alle vorige uitspraken over The Banner komen te vervallen.