Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:GPA
Zie WP:PA
Notendop Deze pagina in een notendop: Reageer op de inhoud, niet op de gebruiker zelf.

Persoonlijke aanvallen zijn niet welkom op Wikipedia. Lever commentaar op de inhoud van artikelen en overleg, niet op de schrijvers ervan. Persoonlijke aanvallen werken demotiverend, en kunnen voor een negatieve sfeer zorgen.

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het feit dat Wikipedianen het oneens kunnen zijn over allerlei zaken, is heel gezond: het kan bijdragen tot meer balans in artikelen en een hogere kwaliteit. Het belichten van een onderwerp uit verschillende perspectieven kan bevorderlijk zijn voor de neutraliteit van een artikel. Inhoudelijk kan men het grondig met elkaar oneens zijn, als men maar correct blijft, en de Wikipedia-etiquette volgt.

Wat wordt van Wikipedianen verwacht[bewerken]

 • Wees beleefd en zakelijk.
 • Houd je aan Wikipedia:Wikiquette.
 • Werk toe naar consensus.
 • Respecteer het recht van anderen om hun mening erop na te houden. Dit betekent niet dat je het met hen eens moet zijn, maar dat je accepteert dat hun mening verschilt van de jouwe.
 • Bespreek de feiten en hoe die kunnen weergegeven worden, niet de eigenschappen van de "andere partij".
 • Suggereer nooit dat een zienswijze onjuist is vanwege de groep die hem propageert.
 • Overweeg iemand een persoonlijk mailtje te sturen wanneer een debat te persoonlijk wordt.
 • Kijk of andere Wikipedianen je kunnen helpen om een geschilpunt op te lossen. Niet om te winnen, maar om toe te werken naar een neutraal artikel.
 • Wees tolerant tegenover andere gezichtspunten, ook als je het er niet mee eens bent. Het kan heel goed dat je het standpunt van de ander als marginaal beschouwt, maar Wikipedia is tolerant tegenover niet-conventionele gezichtspunten. We streven niet naar een "politiek correcte" weergave van de waarheid.

Wissen van persoonlijke aanvallen[bewerken]

Sommigen vinden het het beste als persoonlijk gerichte beledigingen en sneren op overlegpagina's en in de kroeg eenvoudigweg gewist worden. Als iemands gebruikersnaam in de titel van een paragraaf wordt genoemd, kan deze als de gebruiker dit wenst altijd gewist worden. De naam van de beledigde gebruiker blijft, indien niet gewist, immers zichtbaar in de bewerkingsgeschiedenis.

Argumenten voor wissen[bewerken]

Voor wissen zijn verschillende argumenten aan te voeren:

 • Voor degene aan wiens adres een belediging of sneer is gericht, is het onprettig als deze op Wikipedia blijft staan, ook als er eventueel excuus voor is gemaakt.
 • Voor degene die de belediging of sneer heeft geuit, kan het gunstig zijn deze te verwijderen, want een belediging of sneer zegt vaak meer (negatiefs) over degene die deze uit dan over degene aan wie deze is geadresseerd. Verder kan men er spijt van hebben. Wissen leidt tot een schone lei.
 • Voor de Wikipedia-gemeenschap is dit het beste, omdat een verdere escalatie en een negatieve sfeer kunnen worden voorkomen.
 • Het haalt vaak de angel uit een discussie, en discussies hebben minder ruis.

Argumenten tegen wissen[bewerken]

Ook tegen het wissen zijn verschillende argumenten aan te voeren:

 • Wijzigen van door anderen geschreven commentaar is tegen de geaccepteerde regel om dit intact te laten.
 • Wijzigingen in door anderen geschreven commentaar veranderen vrijwel steeds de betekenis.
 • Op andere plaatsen wordt er nogal eens naar het (oorspronkelijke) commentaar verwezen.
 • Wie moet beoordelen of iets al dan niet een persoonlijke aanval is? Er zijn nu eenmaal mensen met bijzonder lange tenen die overal een persoonlijke aanval in zien.

Manier van wissen[bewerken]

Sommigen stellen dat het de bedoeling is dat het wissen zo discreet mogelijk gebeurt. Men kan bijvoorbeeld een van de moderatoren of een andere Wikipediaan een e-mail sturen om de aandacht op een belediging te vestigen waarvan men vindt dat deze gewist zou moeten worden; het openbaar discussiëren erover kan juist in felle woordenwisselingen resulteren, en zou onverstandig kunnen zijn. Iemand per e-mail om een second opinion vragen is dan wellicht verstandiger.

Verder kan het wissen op verschillende manieren plaatsvinden:

 • De schrijver herformuleert of draait de uitspraak zelf terug; dit heeft de voorkeur. Het kunnen relativeren van eigen uitspraken is een waardevolle eigenschap.
 • Een andere gebruiker herformuleert of draait de uitspraak terug; dit is alleen een goed idee indien dit in een goede sfeer gebeurt, en indien deze gebruiker zelf niet betrokken is bij een eventueel conflict dat met de uiting te maken heeft. Deze gebruiker dient de motivatie op de overlegpagina aan te geven, eventueel met een (te ontwerpen) sjabloon. Bijvoorbeeld: twee Wikipedianen die op goede voet met elkaar staan, zien erg ongelukkige formuleringen van de ander en weten dat de ander geen bezwaar zal maken tegen herformuleren of reverten/terugdraaien.
 • Alle vormen van schuttingtaal mogen door elke voorbijganger direct teruggedraaid worden, met uitzondering van die in het artikel schuttingtaal zelf, of die welke in andere taalkundige artikelen aantoonbaar relevant zijn.
 • Wie iets ziet wat volgens hem/haar niet door de beugel kan, maar het niet zelf wil wissen, of erover twijfelt, kan dit vermelden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren; subpagina Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige.
 • Teneinde persoonlijke aanvallen te kunnen verwijderen, bestaan er de sjablonen {{paweg}} en {{paws}}, die gebruikt kunnen worden om specifiek over dat deel van de tekst, of het woord, dat een persoonlijke aanval bevat heen geschreven te worden.
 • Als je zelf, per ongeluk of door kwaadheid, iemand beledigt, verontschuldig je dan altijd. Dit kan op dezelfde pagina, of op de overlegpagina van betreffende gebruiker.

Wanneer verwijderen?[bewerken]

In uitzonderingsgevallen kan tot verwijdering van een hele pagina worden besloten. Het verwijderen van een pagina kan echter alleen door een moderator, met instemming van de gemeenschap. De te verwijderen pagina kan daartoe, met redenen omkleed, op de pagina te beoordelen pagina's worden geplaatst met behulp van een van de sjablonen {{weg}} of {{nuweg}}.

Wat zijn "rotopmerkingen"?[bewerken]

In een aantal gevallen zal het volstrekt duidelijk zijn dat iemand een opmerking maakt die (veelal in de hitte van het debat) als een persoonlijke belediging kan worden opgevat.

Het grijze gebied[bewerken]

Vaak is het niet zo duidelijk of iets een belediging is, of een terechte uiting van een mening die gewoon wat minder positief is. Een voorbeeld zou deze uitspraak kunnen zijn: Bijna elk artikel dat jij bewerkt, wordt er slechter op. Om te voorkomen dat hieromtrent juist onenigheid ontstaat, volstaat het in dit soort gevallen waarschijnlijk als je op de overlegpagina van de schrijver aangeeft dat je de uitspraak niet constructief vindt, of de uitspraak zelfs helemaal laat voor wat hij is, en dus niet te wissen of te verwijderen.

Soorten beledigingen[bewerken]

Wat waarschijnlijk als beledigend moet worden aangemerkt:

(N.B.: De volgende lijst is niet uitputtend.)
 • Op een negatieve of twijfelachtige manier refereren aan iemands:
  • geloof
  • ras
  • geslacht
  • geaardheid
  • uiterlijk
  • afkomst
  • intelligentie
  • vaardigheden
  • integriteit.
 • Iemand bot uitschelden met een scheldwoord.
 • Iemand direct of zijdelings in verband brengen met een dictator, een totalitaire ideologie of een misdadiger.

Het in specifieke gevallen benadrukken van eigen superioriteit of autoriteit, al dan niet terecht, kan als indirecte belediging gezien worden.

Bedreigingen of intimidatie[bewerken]

 • Dreigen met juridische actie
 • Doodsbedreigingen of doodswensen.
 • Ongewenst verspreiden van persoonlijke gegevens van Wikipedianen.
 • Bedreigingen of acties die Wikipedianen aan politieke, religieuze of andere vervolging door overheden, werkgevers of anderen blootstellen. Zulke acties kunnen aanleiding zijn tot onmiddellijke blokkade door een moderator. Een moderator die deze blokkade uitvoert, informeert onmiddellijk op vertrouwelijke wijze de andere moderatoren of de arbitragecommissie.

Voorbeelden[bewerken]

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van beledigingen en sneren die meestal als persoonlijke aanval gezien worden:

Scheldwoorden[bewerken]

 • Idioot! / Gek! / Sufferd! / Imbeciel! / Debiel! ...
 • Kluns! / Klungel! / Prutser! / Knoeier! / Lafbek! / Klootzak! ...
 • alle vormen van schuttingtaal.

Persoonlijke opmerkingen[bewerken]

 • Heb jij de kleuterschool/lagere school/middelbare school wel afgemaakt?
 • Je bakt er weer niets van!

Vergelijkingen[bewerken]

Beledigingen[bewerken]

 • Aan jou hebben we niks op Wikipedia!
 • Negeer hem maar, hij moet zich erbuiten houden.
 • Leer Nederlands!

Blokkade[bewerken]

In ernstige gevallen, en bij herhaalde persoonlijke aanvallen, zal de gebruiker geblokkeerd worden.