Wikipedia:Conflictafhandeling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:CA
Notendop Deze pagina in een notendop: Voorkom zoveel mogelijk een conflict. Ontstaat er toch een conflict, overleg dan met de betrokkenen afzonderlijk. Lukt overleggen met betrokkenen niet, laat dan de kwestie rusten en negeer de betrokkenen.

Op een project als Wikipedia kan het voorkomen dat we het oneens zijn met elkaar. Onenigheid kan in de meeste gevallen door overleg worden opgelost. Hieronder worden verschillende aspecten van onenigheid behandeld en worden tevens de regels waaraan gebruikers zich dienen te houden besproken.

Graham's Hierarchy of Disagreement

Vermijden en overleggen[bewerken | brontekst bewerken]

Het centrale woord in het vermijden van een conflict is luisterbereidheid: zelfs als iemand met wie je het niet eens bent, zijn meningen wel erg scherp verwoordt, of zich gewoon vervelend gedraagt, zelfs als richtlijnen je absurd en niet ter zake doend lijken: als je bereid bent te luisteren naar wat de ander eigenlijk probeert duidelijk te maken (bijvoorbeeld door een richtlijn, die ook altijd door een "iemand" geschreven is), dan heb je een conflict vermeden. Een conflict veronderstelt immers altijd minstens twee mensen die er nog niet goed in slagen te luisteren naar wat een ander eigenlijk bedoelt – maar dat in feite wel willen.

Vermijden[bewerken | brontekst bewerken]

Sommige conflicten gaan over zaken waar al afspraken voor gemaakt zijn. Allereerst zijn er de toch een paar regels die de basis zijn van de Wikipedia-encyclopedie, maar ook een aantal wat gedetailleerdere conventies en een Wikiquette. Suggesties over welke pagina's wel en niet thuishoren in Wikipedia, kun je vinden in Wikipedia:Acceptatiebeleid.

Wikipedia legt er de nadruk op dat afspraken alleen niet zaligmakend zijn. Maar de uiteindelijke reden waarom ze bestaan, waarom het goed is zich er aan te houden, en ook waarom ze aangepast dienen te worden als ze niet blijken te werken, is dat je er conflicten mee kunt voorkomen.

Overleggen[bewerken | brontekst bewerken]

Als er verschil van mening is over een artikel, maak je gebruik van de overlegpagina van dat artikel. Eventueel laat je op de overlegpagina van een of meer betrokken gebruikers een berichtje achter. Als er iets is wat je niet zint, zijn zulke overlegpagina's de uitgelezen plaats om dat te bespreken.

Ook de kroeg is zo'n plaats waar van gedachten gewisseld kan worden, met het voordeel dat er meerdere mensen hun mening kunnen geven. Soms gaat het er wel eens heftig aan toe, maar toch kunnen ook daar uit de hand lopende caféruzies meestal vermeden worden – er is tenslotte nog het achterkamertje.

Probeer door middel van overleg consensus te bereiken.

Inventariseren[bewerken | brontekst bewerken]

Op overlegpagina's kan men ook proberen wat structuur in een overleg te brengen, bijvoorbeeld door argumenten te groeperen in overzichtslijstjes. In dit stadium kan men ook wel eens zeer informeel "koppen tellen" om een eerste idee te krijgen van hoe de kaarten liggen, zonder daaraan direct consequenties te verbinden. Meestal gaat aan zo'n opiniepeiling weinig voorbereiding vooraf en het is dan ook beslist geen verkapte stemming of referendum.

Het belangrijkste punt in dit stadium is een uitwisseling van gedachten te concentreren op inhoudelijke argumenten (en dan ook: alleen op argumenten die met de eigenlijke discussie te maken hebben) – niet op aantallen of personen. Ook in latere fasen van conflictoplossing blijft dit een goed richtsnoer. Een uitzondering is als de gesprekspartner duidelijk niet van goede wil is.

Gemodereerd overleg[bewerken | brontekst bewerken]

Dit kan ook heel informeel, eigenlijk gebeurt dit vanaf het moment dat iemand er in slaagt genoeg afstand te nemen van z'n eigen standpunt om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn mening goed te vertolken.

Tips[bewerken | brontekst bewerken]

Conflict kon niet vermeden worden[bewerken | brontekst bewerken]

Als bewerkingen door twee gebruikers een aantal keer achter elkaar door beide partijen worden teruggedraaid, spreekt men van een bewerkingsoorlog. Een bewerkingsoorlog kan voortvloeien uit onenigheid die niet is opgelost maar kan ook min of meer spontaan ontstaan.

Doorloop dan de volgende stappen:

Ga op zoek naar expertise[bewerken | brontekst bewerken]

Dit kan zowel expertise over het onderwerp zijn waar je over aan het schrijven bent, als expertise in de zin van een gebruiker zoeken die zich nog niet verbrand heeft aan een discussie over dit onderwerp. Expertise kan ook extern, bijvoorbeeld door iemand te zoeken die als expert geldt op een bepaald gebied en bereid is iets na te lezen en zijn opmerkingen te geven.

Moderator[bewerken | brontekst bewerken]

De moderator zal, als dat nog niet gebeurd is, overleg opstarten op de overlegpagina van het betwiste artikel/artikelen en de partijen uitnodigen hierin mee te doen. Dit kan eventueel onder leiding van een gespreksleider gebeuren. Verder zal de moderator, indien nodig, of:

  • De pagina/pagina's in kwestie beveiligen. De moderator bevriest de pagina/pagina's in de huidige versie en niet in een vorige versie. Dit tenzij er op de huidige versie aanstootgevende, beledigende of (mogelijk) privacyschendende verwijzingen staan, dan wordt de pagina teruggedraaid. Een gebruiker die misbruik maakt van deze regel, door opzettelijk dit soort teksten toe te voegen om een terugdraai af te dwingen zal voor langere tijd het recht om Wikipedia te bewerken ontnomen worden. Let wel: als een moderator in de oorlog betrokken is wordt het in de meeste gevallen niet geaccepteerd dat hij/zij deze pagina zelf bevriest. Of:
  • Als beveiligen niet, of waarschijnlijk niet, afdoende is, kan de moderator een of meer, oververhitte, gebruikers blokkeren, bijvoorbeeld 3 uur, om ze te laten afkoelen. Als een van de geblokkeerde partijen een moderator is, dan is het hem/haar niet toegestaan om zichzelf te deblokkeren.

Verzoek tot overleg[bewerken | brontekst bewerken]

Als twee gebruikers zich in een conflict bevinden, wordt er eerst een verzoek op Wikipedia:Overleg gewenst gedaan met de vraag en verwijzing of andere gebruikers zouden kunnen reageren op de conflictsituatie.

Een peiling[bewerken | brontekst bewerken]

Als gebruikers in een patstelling terecht komen en er ook samen met andere gebruikers in het overleg geen duidelijke overeenstemming bereikt kan worden, kan er een peiling worden opgestart. Normaal gesproken wordt er eerst geprobeerd om door middel van overleg en een oproep daartoe op de daartoe bestemde pagina tot een oplossing te komen met betrekking tot een probleem. Als dat niet mocht baten en er ook daar geen duidelijkheid verkregen wordt, kan er een opiniepeiling worden gehouden waar andere gebruikers kunnen aangeven hoe zij over een bepaalde stelling denken.

De Nederlandstalige Wikipedia heeft sinds februari 2007 een Arbitragecommissie. Als een conflict escaleert voorbij het bemiddelbare kan als laatste redmiddel een arbitrageverzoek worden ingediend op de daartoe bestemde pagina.

Zie ook arbitrage (encyclopedieartikel).

Verlaten van de wiki[bewerken | brontekst bewerken]

Mocht het conflict niet opgelost kunnen worden door betrokkenen dan kan men gebruik maken van het recht om de wiki te verlaten.