Wikipedia:Consensus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:CON

Consensus is een breedgedragen overeenstemming over het betreffende onderwerp, waarbij de betrokkenen kunnen leven met een bepaalde keuze en/of wijziging. (Vrijwel) iedereen kan zich dan vinden in die oplossing, hoewel dat niet betekent dat iedereen het er volledig mee eens is, consensus is dus iets anders dan unanimiteit.

Die oplossing hoeft niet ideaal te zijn; het kan gaan om een compromis waarin niet iedereen volledig zijn zin krijgt, maar waarmee iedereen kan leven, en die het mogelijk maakt een eventueel conflict te beëindigen.

Op de Nederlandstalige Wikipedia worden veruit de meeste zaken informeel geregeld, zonder procedures. In gevallen dat een formeel besluit genomen moet worden is het zoeken naar consensus de eerste stap. Dat kan door te overleggen met betrokkenen over de uiteindelijke tekst, waarbij na een of meerdere aanpassingen iedereen ermee kan leven. Er kan extra inbreng gevraagd worden via Wikipedia:Overleg gewenst.

Mocht een uitgebreide discussie niet tot consensus leiden, bijvoorbeeld omdat de meningen bij betrokkenen te ver uiteen liggen, dan kan een opiniepeiling een vervolgstap zijn om tot een oplossing te komen. Een dergelijke peiling kent weinig formaliteiten en is niet bindend/formeel.

Als er geen consensus bereikt kan worden dan is een formele stemming ongeveer het laatste redmiddel.

Zie ook Wikipedia:Taalcafé/Archief/15#consensus voor discussie over dit begrip.
Stroomdiagram voor consensusvorming (eenvoudig).