Portaal:Hulp en beheer/Regels en richtlijnen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Regels en richtlijnen

Op Wikipedia kennen we verschillende regels, richtlijnen en procedures en die zijn op te delen in vier groepen:

  • Vastliggende regels van de Wikimedia Foundation: dit zijn de officiële regels opgesteld door de juridische eigenaar van Wikipedia, Wikimedia Foundation, Inc.. Voor mensen die de inhoud bewerken of aan de codering werken zijn daarvan de belangrijkste:
  • Vaste reglementen: regelingen, reglementen en procedures waarvan de inhoud vastligt, alleen gewijzigd kunnen worden met instemming van de gebruikersgemeenschap en dienen als voorschrift en handelswijze waarvan niet afgeweken kan worden.
  • Reglementen: officiële regels die de belangrijkste uitgangspunten vormen op Wikipedia, waarvan de inhoud grote consensus geniet van vele gebruikers en inhoudelijke wijzigingen eerst op de overlegpagina bediscussieerd dienen te worden.
  • Richtlijnen: algemeen aanvaarde teksten met breed door de gebruikersgemeenschap gedragen uitgangspunten die met gezond verstand gehanteerd moeten worden en waarvan het de bedoeling is dat iedereen zich er in principe aan houdt.

Algemeen

Overzicht van regels (selectie)    [richtlijn]
De vijf zuilen – vijf zuilen die het karakter van Wikipedia bepalen    [richtlijn]
Simpele regels
Aarzel niet een zinvolle bijdrage te leveren
Negeer alle regels
Wat "negeer alle regels" betekent
Sneeuwbalclausule
Toch een paar regels (gulden regels)
Conventies    [richtlijn]
Neutraal standpunt (NPOV)    [reglement]
Wikiquette    [richtlijn]
Onderteken je eigen bijdragen op overlegpagina's met ~~~~
Voel je vrij en ga je gang
Gebruik gezond verstand (betoog)
Verantwoordelijkheid
Criteria voor een gebruikersnaam

Gebruikmaken van materiaal

Citeer Wikipedia – voor hulp bij het citeren van Wikipedia als referentie
Artikel uit Wikipedia overnemen
Auteursrechten – hoe zit het als ik materiaal van Wikipedia wil gebruiken?    [richtlijn]
Gebruik van afbeeldingen onder GNU Vrije Documentatie Licentie (GFDL) buiten Wikipedia
Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported (CC-BY-SA) – de licentie waaronder de informatie op Wikipedia is vrijgegeven
De Gebruiksvoorwaarden van Wikipedia

Artikelstandaarden

Conventies    [richtlijn]
Voorbeeldartikel
Geannoteerd voorbeeldartikel
Kwaliteitsverbetering
Wees duidelijk en concreet (voorstel)
Vermijd superlatieven
Wat je niet moet doen    [richtlijn]
Wat Wikipedia niet is    [richtlijn]
Acceptatiebeleid van artikelen
Relevantie van onderwerpen
Fancruft en fan-POV
Hernominaties
Spellinggids    [richtlijn]
Het benoemen van een pagina    [richtlijn]
Vragen aan de Taalunie
Nederlandstalige titels    [richtlijn]
Belgisch Nederlands
Nederlands-Nederlands
Transliteratie- en transcriptiegids    [richtlijn]
Buitenlandse geografische namen    [richtlijn]
Veelvoorkomende spelfouten (lijst)
Snelzoeken juiste spelling
Alfabetiseren    [richtlijn]
Snelzoeken afkortingen
Stijlgids
Bronvermelding (Harvardstijl)
Referenties en voetnoten
Geen origineel onderzoek    [richtlijn]
Voeg alleen verifieerbare informatie toe
Betrouwbaarheid van bronnen (voorstel)
Beoordelen op betrouwbaarheid
Wanneer extern linken    [richtlijn]
Wetgeving
Beleid voor gebruik van media    [ reglement ]
Privacybeleid
Algemeen voorbehoud – voorbehoud
Voorbehoud bij medische informatie
Wikificeren van een artikel – geschikt maken voor Wikipedia
Onenigheid over de neutraliteit van een artikel
Encyclopediciteit
Balans

Samenwerking

Hoffelijkheid
Wikiquette
Ga uit van goede wil    [richtlijn]
Consensus – een uitgangspunt van Wikipedia
Democratische procedures (voorstel)
Deel geen sjablonen uit alsof het koekjes zijn (betoog)
Wees meedogenloos (betoog)
Verwelkom bewerkingen van anoniemen (betoog)
Bijt de nieuwelingen niet (betoog)
Artikelbazen (betoog)
Omgaan met trollen – gebruikers die onrust zaaien
Sokpoppen – gebruikers die misbruik maken van een tweede account
Geen persoonlijke aanvallen    [richtlijn]
Koel blijven – wanneer het er heet aan toe gaat    [richtlijn]
Bewerkingsoorlog
Wheelwar – moderatoren in conflict over bepaalde acties
Conflictafhandeling
Vandalisme
Niet dreigen met juridische actie
Het recht Wikipedia te verlaten

Vaste reglementen en procedures

Richtlijnen voor moderatoren    [richtlijn]
Regelingen rond moderatoren    [vast reglement]
Regeling bureaucraatstatus    [vast reglement]
Reglementen arbitragecommissie    [vast reglement]
Regeling misbruikfilter    [vast reglement]
Procedure stemmingen    [vast reglement]