Wikipedia:Regelingen rond moderatoren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Groene vink Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vastligt'. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikipedia-gemeenschap gebeuren. Opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.
Zie WP:RRM

Moderator

Een moderator is een gebruiker die artikelen kan beschermen of een bescherming kan opheffen, artikelen en andere pagina's kan verwijderen of terugplaatsen, en andere gebruikers kan blokkeren of deblokkeren.

Zie ook: Wikipedia:Lijst van gebruikers met extra bevoegdheden en Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren.

Procedure voor aanvraag moderatorschap

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Bij alle nader omschreven aantal bewerkingen en aantal maanden betreft het medium telkens de Nederlandstalige Wikipedia.

  • Je hebt ten minste 6 maanden geleden je eerste bewerking gedaan, onder de account die je als moderator wilt gebruiken.
  • Je hebt onder dit account ten minste 1000 bewerkingen gedaan, elke naamruimte behalve de eigen gebruikersnaamruimte voldoet. Je kunt deze tool gebruiken om te kijken of je hieraan voldoet.
  • Je hebt een werkend e-mailadres in je voorkeuren geactiveerd of bent bereid dit binnen veertien dagen na je verkiezing te activeren.
  • Je hebt jezelf de afgelopen 3 maanden niet kandidaat gesteld voor het moderatorschap op Wikipedia:Aanmelding moderatoren.

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderatoren, dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer een moderator hiervoor.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op Wikipedia:Aanmelding moderatoren. Een peiling van meningen zal één week duren. De kandidaat zal alleen moderator worden indien hij/zij de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 75% van de reacties ontvangt (alleen de voor- en tegenstemmen worden geteld). Er is daarbij geen eis van een minimum aan reacties.

Enkel op de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerde gebruikers met minimaal 100 (niet-vandalistische) edits in de twaalf maanden voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming kunnen stemmen gedurende de aanmeldingsprocedure.

Wanneer de kandidaat moderator wordt, dan dient deze zijn/haar naam toe te voegen aan de lijst van moderatoren. Verder dient de moderator te zorgen voor een geldige gebruikerspagina en een geldig e-mailadres. Wanneer hieraan niet wordt voldaan dan wordt de moderator in de gelegenheid gesteld hieraan alsnog te voldoen. Wanneer niet binnen 14 dagen aan het verzoek is voldaan, wordt de moderatorstatus ontnomen.

Uitzonderingen

Soms is het handig als bepaalde gebruikers sommige beveiligde pagina's toch kunnen bewerken. In dergelijke gevallen zijn er twee mogelijkheden:

  1. Tijdelijke opheffing van de bescherming van de pagina's, zodat er door iemand rustig aan gewerkt kan worden gedurende een beperkte periode
  2. De moderatorstatus verlenen zodat een gebruiker aan de beschermde pagina's kan werken. In dit geval zal het moderatorschap zonder eisen of procedure worden verleend door een bureaucraat, maar de gebruiker moet toezeggen dit uitsluitend voor het overeengekomen doel te gebruiken; in ieder geval is een dergelijk moderatorschap tijdelijk.

Procedure voor aanvraag van de bureaucraatstatus

Bepaalde moderatoren hebben de extra bevoegdheden van een bureaucraat. Dit zijn moderatoren die gebruikersrechten van gebruikers kunnen toevoegen. Een moderator die tenminste een jaar als zodanig actief is en voldoet aan het activiteitsvereiste kan zichzelf voor het bureaucraatschap kandidaat stellen. De procedure daarvoor wordt beschreven op Wikipedia:Bureaucraat/Regeling bureaucraatstatus.

Procedures voor het ontnemen van de moderatorstatus

Activiteitscriterium

Een moderator die in de afgelopen 351 dagen (een eventuele schrikkeldag niet meegerekend) minder dan 250 bewerkingen heeft gedaan, wordt gewaarschuwd dat hij of zij niet aan het activiteitscriterium komt. Is dit veertien dagen later nog steeds niet het geval, dan zal een verzoek worden gedaan tot het ontnemen van de moderatorstatus: een moderator zal in 365 (366 in een schrikkeljaar) dagen dus 250 bewerkingen moeten doen. Na afname van de rechten gaat opnieuw moderator worden volgens de normale aanmeldingsprocedure.

Zie het wekelijks bijgewerkte overzicht Wikipedia:Regelingen rond moderatoren/Activiteit moderatoren voor een indicatie van de activiteit van moderatoren.

Opzeggen vertrouwen

Geregistreerde gebruikers met meer dan 300 bijdragen (vandalisme niet meegerekend) die minstens 3 maanden geleden hun eerste bewerking maakten kunnen de gemeenschap vragen zich uit te spreken over het vertrouwen in een moderator, door het starten van een afzettingsprocedure. Alvorens de procedure kan worden gestart, dient de betreffende moderator op diens overlegpagina te worden ingelicht over het voornemen. Op zijn vroegst 48 uur later, maar uiterlijk binnen 1 week, kan de procedure worden gestart door middel van een oproep op de pagina Wikipedia:Afzetting moderatoren. De oproep dient vergezeld te gaan van een motivering.

De hiermee opgestarte peiling van meningen duurt 1 week en start op het moment dat deze tevens zowel in de kroeg als Wikipedia:Mededelingen op duidelijke wijze is aangekondigd. Wanneer meer dan 25% van de geuite meningen (er is geen eis van een minimum aan reacties; alleen de voor- en tegenstemmen worden geteld) het vertrouwen in de moderator opzegt dan verliest deze de moderatorstatus. Hierbij worden alleen de meningen van gebruikers meegerekend die ook zouden meetellen bij de procedure voor de aanstelling van een moderator, dus enkel geregistreerde gebruikers met minimaal 100 (niet-vandalistische) edits in de twaalf maanden voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming.

Elke gebruiker kan met betrekking tot elke moderator ten hoogste eenmaal per 12 maanden een dergelijke oproep doen. Een moderator bij wie de vertrouwensvraag al eerder aan de orde is geweest kan op zijn vroegst 6 maanden na de afhandeling daarvan opnieuw onderwerp zijn van deze afzettingsprocedure, behoudens extreme uitzonderingsgevallen.

Vrijwillig opgeven moderatorschap

Een moderator kan zelf te allen tijde zijn moderatorschap opgeven door een verzoek daartoe te doen op de metawiki en dit op de eigen overlegpagina op deze Wikipedia te bevestigen. Nadere details over deze procedure staan daar uitgelegd.

Procedures voor het ontnemen van de bureaucraatstatus

Een moderator enkel de bureaucraatstatus ontnemen is niet mogelijk. Voor de afzetting van een bureaucraat moet men de procedure voor de afzetting van een moderator volgen. Zie ook Wikipedia:Bureaucraat/Regeling bureaucraatstatus.