Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Wikiquote-links (3?)[bewerken]

Paul Brussel is nu begonnen met het weghalen van Wikiquote-links, niet op basis van kwaliteitscriteria zoals eerder door RJB hier (overigens terecht) aangekaart, maar op basis van de claim "auteursrechtenschending". Dit getuigt van een volstrekte onbekendheid met de wet en met name het citaatrecht, waarop Wikiquote is gebaseerd. De betreffende pagina (q:Rogi Wieg) is juist een uitstekend voorbeeld van een goede Wikiquote-pagina, omdat niet alleen alle citaten van bronnen zijn voorzien, maar tevens ook van voorbeeld-aanhalingen (hetgeen die uitspraken en fragmenten tot daadwerkelijke citaten maakt). W\|/haledad (zegt u het maar) 20 jul 2015 15:55 (CEST)

Hierheen gepingd door onze vriendelijke collega Whaledad het volgende: ik weet niets van auteursrechten dus in die kwestie kan ik niet treden. Wel zou ik nogmaals willen benadrukken dat een link naar WQ wat mij betreft alleen toelaatbaar is als a) de aldaar aan te treffen citaten werkelijk iets bieden en b) als het niet zo is, of wordt, dat rechtenvrij materiaal uit WP wordt gesloopt om er vervolgens WQ mee te kunnen vullen om dan vervolgens weer een link naar WQ op te nemen op WP. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 20 jul 2015 20:31 (CEST)
WQ en de navolgers lijken van mening dat niet rechtenvrij materiaal dat ooit geciteerd is, met bronvermelding naar degene die dat niet rechtenvrij materiaal citeert, eigenlijk meteen 'rechtenvrij' is en dus vrijelijk op bijvoorbeeld WQ geciteerd mag worden. Dat lijkt me beslist niet het geval en tegen de geest van auteurs- en citeerrecht ingaan. (Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik persoonlijk WQ voor niet rechtenvrij materiaal niets vindt toevoegen omdat dit buiten context geplaatste zinloze fragmentjes zijn.) Paul Brussel (overleg) 20 jul 2015 20:41 (CEST)
Citaatrecht draait om de vraag naar hoe functioneel het citaat is voor de tekst waarin het geplaatst wordt. Het zomaar aanhalen van een zin of zinsnede zal nooit onder citaatrecht vallen. - Brya (overleg) 20 jul 2015 21:23 (CEST)
Achter "lijkt mij" plaatst u een stellige juridische opinie. Kunt u s.v.p. aangeven wat uw kwalificaties zijn om zo'n stellige juridische opinie niet alleen hier te plaatsen, maar gelijk ook op basis van die opinie hier beleid te stellen en uit te voeren in een tweetal bewerkingsoorlogen? W\|/haledad (zegt u het maar) 20 jul 2015 21:27 (CEST)
Het lijkt me wel verstandig om zaken niet door elkaar te gooien. Citaten van Louis Couperus zijn ws geen probleem want in principe steeds pd. Maar die citaten van Rogi Wieg? Op grond waarvan zou je die mogen gebruiken? Het zijn gedichten, dan is bij wijze van spreke één enkele regel al beschermd. Als je al zou mogen citeren, dan toch enkel in een lemma over het betreffende gedicht en niet zo in het wilde weg? Het is aan de schrijver van een lemma om desgevraagd te onderbouwen waarom tekst die op het eerste gezicht ( en ook op het tweede en derde gezicht) beschermd wordt door auteursrecht toch gebruikt zou mogen worden, het is niet zo dat Paul Brussel zou moeten aantonen waarom het niet mag, dat niet mogen is uitgangspunt. Peter b (overleg) 20 jul 2015 23:22 (CEST)
Volgens mij zou de discussie over de toelaatbaarheid van de citaten op Wikiquote gevoerd moeten worden, en zouden we ons hier moeten beperken tot de vraag of wij naar Wikiquote mogen linken. Uitgangspunt is dat (hyper)linken naar rechtmatig openbaargemaakt auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan. Althans, in ieder geval in de Europese Unie (vgl. HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12 (Svensson) en HvJ EU 21 oktober 2014, C-348/13 (BestWater)) en in de Verenigde Staten (vgl. Ticketmaster Corp, v. Tickets.com, Inc). Over de vraag of hyperlinken naar onrechtmatig openbaargemaakt materiaal is toegestaan zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie, maar mijn inschatting is dat ook dit (gelet op het feit dat het internet draait op links) zal zijn toegestaan, of dat het Hof zal oordelen dat dit slechts niet is toegestaan indien degene die de link plaatst weet dat het om illegale content gaat. In de VS wordt dit laatste (linken naar content waarvan je weet dat het inbreukmakend is) gezien als een vorm van "contributory copyright infringement", vgl. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster. Ik denk dat je dan in de eerste plaats moet denken aan linken naar torrentsites. Het argument dat linken naar Wikiquote niet zou zijn toegestaan omdat daar mogelijk inbreukmakend materiaal gepubliceerd is lijkt mij moeilijk vol te houden. Woodcutterty|(?) 20 jul 2015 23:42 (CEST)
De teksten op WQ worden net als op teksten op de nl-wiki vrijgegeven onder cc-by-sa 3.0 zodat die gedichten van Wieg die op WQ staan ook zonder de context van WQ weer 'hergebruikt' zouden mogen worden. Hameren op het plaatsen binnen die context lijkt me niet genoeg om die gedichten daar te mogen overnemen en vervolgens onder cc-by-sa 3.0 vrij te geven. - Robotje (overleg) 21 jul 2015 01:18 (CEST)
Een citaat uit een auteursrechtelijk beschermd werk wordt niet door de plaatsing op Wikiquote of Wikipedia vrijgegeven onder CC BY-SA 3.0. Als ik, met een beroep op het citaatrecht, een stuk tekst letterlijk overneem om een artikel toe te lichten is het niet zo dat iedereen dit citaat uit zijn context mag lichten en mag hergebruiken (d.i. zonder zelf aan de vereisten voor een geldig citaat te voldoen) omdat het zou zijn vrijgegeven onder een vrije licentie. Woodcutterty|(?) 21 jul 2015 12:38 (CEST)
Ik zag vandaag dat iemand ruim baan krijgt met het voeren van een smearcampagne aldaar. Misschien moeten we toch even goed nadenken voordat we linken naar een project wat zich niet aan deze resolutie houdt: Resolution:Biographies of living people. Natuur12 (overleg) 20 jul 2015 23:58 (CEST)
Bron? The Banner Overleg 21 jul 2015 01:08 (CEST)
Als je daar nou gewoon even de recente wijzigingen bekijkt kan je hopelijk niet ontkennen dat er eentje uit kamp Poot daar de campagne voort aan het zetten is. Natuur12 (overleg) 21 jul 2015 12:31 (CEST)
De Nederlandstalige WQ is voor mij sowieso een vreemde eend binnen de Wikimedia-projecten. Het is voor zover ik weet het enige Wikimedia-project waar je spreekrechten moet opbouwen in de hoofdnaamruimte voordat je op een overlegpagina met argumenten mag komen. En wat ik hierboven lees sterkt mij in de gedachte dat het beter is om extra terughoudend te worden met het linken naar dat project en bestaande links weg te halen als de toegezegde collectie toch uit maar 1 citaat bestaat. - Robotje (overleg) 21 jul 2015 00:50 (CEST)
Bron? The Banner Overleg 21 jul 2015 01:08 (CEST)
Is er twijfel ? Sommige gebruikers daar en ook hier hanteren dat argument nochtans graag en verbinden het spreekrecht aan bijdragen in de hoofdnaamruimte. Het optimmeren van zulke ivoren torentjes kan je maar best van in de kiem smoren. -rikipedia (overleg) 21 jul 2015 02:13 (CEST)
Robotje, wilt u aub niet te feiten te veel verdraaien. Waar u stelt "waar je spreekrechten moet opbouwen in de hoofdnaamruimte voordat je op een overlegpagina met argumenten mag komen", ging het er slechts om dat u met welgeteld slechts één bijdrage in de hoofdnaamruimte niet geacht werd om in één adem beleid vast te stellen èn uit te voeren. Niemand heeft gesteld dat u uw mening niet mocht geven. W\|/haledad (zegt u het maar) 21 jul 2015 02:28 (CEST)
Eerst begin je over het volgens jou door mij verdraaien van feiten en dan kom je in de zin erop met de stelling dat ik beleid aan het vaststellen was op Wikiquote. Ik ontken dat met klem. Ik heb daar absoluut geen enkele beleidspagina of zo bewerkt dus ik begrijp totaal niet waar je dat vandaan haalt. Kom eerst maar eens met één link naar een diff waaruit blijkt dat ik daar aan beleidsvastelling gedaan zou hebben. - Robotje (overleg) 28 jul 2015 10:55 (CEST)
Ik zeg ook niet dat u netjes op een beleidspagina een nieuw beleid had voorgesteld of zelfs maar omschreven, maar dat u op eigen houtje beleid heeft verzonnen èn dat onmiddelijk ging uitvoeren zonder enige vooraankondiging of overleg: [1], [2], [3]. W\|/haledad (zegt u het maar) 28 jul 2015 15:33 (CEST)
Mij lijkt dat het verwijderen van links naar een of ander hobbyproject toch zonder overleg mag gebeuren. Vinvlugt (overleg) 28 jul 2015 15:40 (CEST)
OK Vinvlugt, ga jij ook even op alle WMF-zusterprojecten de links naar Wikipedia weghalen? Wikipedia is uiteindelijk óók maar een hobbyproject. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 15:45 (CEST)
Op een project waarvan ik dacht dat er VJVEGJG van toepassing was, heb ik in de hoofdnaamruimte drie edits gedaan (iets totaal anders dan op alle WMF-zusterprojecten de links naar Wikipedia weghalen) en die edits leken mij een verbetering. Het is natuurlijk van de zotte om dan keihard te stellen dat ik daarmee bezig was met het bepalen van beleid. Uit de links die je gaf blijkt dan ook helemaal niet dat ik daar bezig was met het bepalen van het beleid; dat zijn slechts enkele edits in de hoofdnaamruimte aldaar. Als iemand op Wikipedia bij enkele artikelen een jaartal veranderd in een datum dan ga je zo iemand toch niet verwijten dat hij bezig was beleid te bepalen? Hopelijk zal het voor de lezers van deze discussie zoals Vinvlugt wel duidelijk worden dat ik helemaal niet bezig ben geweest met het bepalen van beleid aldaar. Dan is dat misverstand opgelost. - Robotje (overleg) 28 jul 2015 15:47 (CEST)
Robotje, je bedoelt dit zeker? Samengevat: je hebt welgeteld één kleine inhoudelijke toevoeging gedaan, die ikzelf vervolgens nog heb kunnen wikificeren (i.e. aanpassen aan de WQ-conventies). Verder heb je enkel op 3 andere WQ-pagina's de links naar een ander project (Wikisage) verwijderd. In feite was je zodoende dus wel degelijk bezig het beleid te sturen, want jij bepaalde even in je eentje dat die links van Wikiquote naar Wikisage daar niet mochten staan. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 15:53 (CEST)
Ik heb helemaal geen beleid bepaald! Punt uit! Zelfs de typering 'beleid sturen' kan ik me niet in vinden. Verder ging het er niet over dat het links naar Wikisage waren (geen onzin introduceren; ik heb daar aangegeven waarom ik die links verwijderd heb maar laten we geen problemen van WQ hier importeren). - Robotje (overleg) 28 jul 2015 16:04 (CEST)

Peiling over vermelding relaties[bewerken]

Besten. Zou het een idee zijn een peiling te houden over het wel of niet vermelden van relaties binnen biografische artikelen op Wikipedia. Bij sommigen leeft de opvatting "het hoort er nooit in, tenzij het van invloed was op de werken van het onderwerp", anderen stellen een huwelijk boven een andere relatievorm. Ikzelf ben van mening dat als een relatie openbaar benoemd wordt, op gepaste wijze, beknopt vermeldt kan worden in een artikel. Als de partner een "bekend persoon" is, kan daarbij de naam vermeld worden, als de partner dat niet is, dan kan dit geanonimiseerd worden weergegeven. Dit laatste is overigens (qua huwelijken en overige relaties) al de algemene praktijk. Op sommige lemma's wordt nu echter een claim gelegd, door dergelijke informatie keer op keer te verwijderen. Belsen (overleg) 21 jul 2015 11:43 (CEST)

Lijkt me geen goed idee: een peiling is niet bindend en het achterliggende probleem ettert al meer dan een half jaar. Een stemming is beter, voor zover die specifiek gericht is op het beslissen van dat ene onopgeloste conflict. Josq (overleg) 21 jul 2015 11:58 (CEST)
Lijkt mij ook geen goed idee. Wat Josq zegt, maar ook omdat het per geval anders is/kan zijn. Iets dat openbaar is, hoeft niet E-waardig te zijn. Nietanoniem (overleg) 21 jul 2015 12:01 (CEST)
Juist de niet volledig bindendheid van een peiling spreekt mij wel aan. Daarnaast houden veel gebruikers er niet van als de gemeenschap over de specifiek onderwerp ondervraagt wordt en speelt dit probleem zich op meerdere artikelen af. Een peiling kan natuurlijk t.z.t. de weg ook meer plaveien voor een stemming, maar daar hou ik minder van, omdat dit weer te weinig ruimte laat voor interpretatie. Belsen (overleg) 21 jul 2015 12:11 (CEST)
Een stemming heeft juist het voordeel dat er duidelijkheid ontstaat, dat er niet achteraf door deze of gene een eigen interpretatie aan de uitkomst wordt gegeven. Overigens zijn er ook mensen die de uitkomst van een peiling als bindend beschouwen.
Gezien het feit dat dit al langere tijd speelt, lijkt het mij een goede zaak om hier een uitspraak van de gemeenschap in te vragen, zodat een ieder weet waar hij aan toe is. Ik raad je aan om een concepttekst te schrijven in nauw overleg met personen die er een andere mening op na houden zodat er een gebalanceerd voorstel naar de gemeenschap komt. Leg de tekst eventueel daarna ook nog aan een paar anderen voor, zodat duidelijk is waar de gemeenschap een mening over gevraagd wordt. Ook raad ik je aan in de inleiding duidelijk te verwijzen naar van toepassing zijnde regels, zowel als je die in stand wil houden als wanneer je die eventueel zou willen aanpassen of verfijnen. Ik denk hierbij onder meer aan WP:BLP. Overweeg om er niet een vraag van te maken, maar meerdere. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 jul 2015 12:25 (CEST)
Inhoudelijke kwesties beslissen we op basis van argumenten, niet op basis van een volkstribunaal. Natuur12 (overleg) 21 jul 2015 12:32 (CEST)
Maar als er discussie ontstaat over de weging van argumenten, dan kan een peiling of stemming wel duidelijkheid verschaffen. Belsen (overleg) 21 jul 2015 12:34 (CEST)
Eens Natuur12. Maar daarom ook mijn duidelijke uitnodiging aan Belsen om in overleg met degenen die er anders over denken tot een goed afgewogen en onderbouwd voorstel te komen aan de gemeenschap. Ik vertrouw erop dat de gemeenschap echt wel in staat is hier een duidelijk en voldoende afgewogen beslissing in te nemen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 jul 2015 15:45 (CEST)
Opeens moet ik aan Jeroen Zoet denken. Natuur12 (overleg) 21 jul 2015 16:05 (CEST)
Huh? Balko Kabo (overleg) 21 jul 2015 16:59 (CEST)
Vergelijkbare situatie als deze (niet qua onderwerp maar wel qua zetten). Stukje wikigeschiedenis om het maar zo te noemen. Help jezelf met de linkjes. Natuur12 (overleg) 21 jul 2015 17:26 (CEST)
Maar eerlijk is eerlijk, Belsen had wel goed voorzien dat deze Veendammer snel E zou worden. Ik vind zijn bedenking bij een stemming overigens wel leuk, minder ruimte voor interpretatie Glimlachende smiley Peter b (overleg) 21 jul 2015 16:53 (CEST)
Dit is een dispuut dat vaak terugkeert, het overstijgt de individuele gevallen. Een peiling heeft dan als voordelen dat er breder aan wordt bijgedragen dan aan een overleg, er meer duidelijkheid ontstaat dan bij een overleg (mits de peiling zorgvuldig is opgezet) en dat men nog steeds bij het uitbrengen van een stem een toelichting kan geven. Bob.v.R (overleg) 21 jul 2015 18:45 (CEST)
Kijk niet naar wat voor feiten het zijn: als een feit in voldoende bronnen benoemd is kan het (mits neutraal) in wikipedia vermeld worden. Ongeacht dus wat het feit is: wikipedia heeft geen oordeel over feiten maar geeft ze alleen weer. — Zanaq (?) 21 jul 2015 19:16 (CEST)
Sorry, maar mijns inziens is dit een nieuwe poging om WP:BLP uit te kleden. Josq heeft een stemming klaar staan om toch maar de namen van de kinderen van Beyonce te kunnen noemen. Nu een peiling over het opnemen van elke korte of langere relatie van een celebrity. Wordt WP:BLP wel serieus genomen? The Banner Overleg 21 jul 2015 21:02 (CEST)
Doel je op paragraaf 2.3? Bob.v.R (overleg) 22 jul 2015 01:40 (CEST)
Dat is geenszins het doel The Banner. Sterker nog ik zou deze WP:BLP zelfs meenemen in een eventuele peiling. Belsen (overleg) 27 jul 2015 14:09 (CEST)
Waarom wil je hierover een peiling houden? Dit is toch al geregeld in WP:PVD? Mvg, Trewal 28 jul 2015 11:24 (CEST)
Voor de helderheid van de discussie: WP:PVD is paragraaf 2.3 van WP:BLP. Bob.v.R (overleg) 28 jul 2015 12:05 (CEST)
Omdat er onenigheid is over het wel of niet opnemen van relaties in artikelen op een aantal artikelen. Een aantal gebruikers willen niet dat er informatie over relaties gedeeld wordt op Wikipedia, ongeacht de beschikbare bronnen. Belsen (overleg) 28 jul 2015 12:11 (CEST)
@gebruiker:Trewal: de pagina waar je naar verwijst gaat over de wenselijkheid van het expliciet noemen van namen van derden in biografische artikelen. Dat is iets anders dan waar de geplande peiling van Belsen over gaat. Niet goed gezien? De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 12:15 (CEST)
Ja hoor, ik heb mijn leesbril op! De geplande "Peiling over vermelding relaties" van Belsen gaar over het vermelden van relaties. Relaties vallen ook onder "derden" in WP:PVD, want daar staat expliciet: "Het verdient dus de voorkeur te volstaan met een toevoeging dat de persoon getrouwd is/was en/of een relatie heeft". Dat sommige gebruikers alle namen willen noemen en andere het bestaan van relaties in het geheel niet willen opnemen is duidelijk, maar daarvoor is juist deze richtlijn gemaakt. Het aangeven dat de persoon een relatie heeft is volgens deze richtlijn in orde; het bij naam noemen van relaties in het algemeen niet, tenzij daar duidelijk beargumenteerde gronden voor zijn. Daar hoeven we van mij dan ook geen peiling meer over te houden, want een peiling zal de bestaande richtlijn niet teniet doen. Mvg, Trewal 28 jul 2015 12:45 (CEST)
Je hebt dus niet alles even goed gelezen. Centraal staan hier de relaties tussen bekende personen onderling, los van de vraag of die relaties als zodanig verband houden met hetgeen hen encyclopedisch maakt (wat sommigen, ondanks het feit dat er momenteel geen afspraken over zijn, als een keihard criterium willen aanhouden om de informatie over relaties uit artikelen te weren, zie bijv. Overleg:Eva Jinek). Zie verder ook de eerste bijdrage van Belsen hierboven, Belsen geeft daar al uitdrukkelijk aan dat het noemen van namen alleen wenselijk is wanneer de andere persoon zelf ook encyclopedisch is, wat bijv. het geval is bij Jinek en Vonk. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 12:58 (CEST)
De op de persoon gerichte conclusie in je eerste zin laat ik geheel voor jouw rekening. Het opsommen en bij naam noemen van vroegere relaties die verder niets aan de encyclopedische inhoud van het onderhavige artikel bijdragen, wordt niet door WP:BLP ondersteund. Mvg, Trewal 28 jul 2015 13:19 (CEST)
Je gaat geheel voorbij aan wat Belsen hier aan de orde probeert te stellen, en wat ikzelf net hierboven nog eens herhaalde. Op zo'n manier heeft verder discussiëren ook weinig zin. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 13:32 (CEST)
Sommige gebruikers, Trewal, blokkeren het toevoegen van dergelijke informatie. Zowel geanonimiseerd, als het gaat om derden, als met naam, als het gaat om bekenden. Daar zou een eventuele peiling over gaan. Vinden wij het goed dat dergelijke informatie wordt toegevoegd aan lemma, of dient dergelijke informatie altijd achterwege gelaten te worden. Belsen (overleg) 28 jul 2015 17:48 (CEST)
Het ligt er maar aan wat je onder "dergelijke informatie" verstaat. Als je het op Jinek en Vonk betrekt dan dient er volgens WP:PVD helemaal niets vermeld te worden: "Het verdient dus de voorkeur te volstaan met een toevoeging dat de persoon getrouwd is/was en/of een relatie heeft". Bestaande of ontbonden huwelijken kunnen volgens de richtlijn dus eventueel wel vermeld worden; dat er een huidige relatie is ook, maar dat is geen vrijbrief voor het opsommen van alle vroegere relaties die een persoon ooit gehad heeft. Jinek is/was niet getrouwd en/of heeft geen relatie met Vonk. Hun vroegere relatie is ook niet van belang voor de encyclopediciteit van Jinek en/of Vonk. Beiden danken hun E-waarde aan geheel andere zaken, onafhankelijk van hun (ex-)relatie. Mvg, Trewal 28 jul 2015 22:03 (CEST)
In mijn optiek is iets dat was. Wat dat betreft doet tijd niet ter zake. Dat zou ook vreemd zijn, want dan zou iets van encyclopedische waarde in de tijd plots van waarde kunnen veranderen. De vraag zou inderdaad gaan of dergelijke informatie, ongeacht de waarde daarvan op de bekendheid van het onderwerp, opgenomen zou kunnen worden. Belsen (overleg) 28 jul 2015 23:38 (CEST)

Verplichte bronvermelding[bewerken]

Mijns inziens is de tijd rijp voor een radicale versterking van de inhoud van de encyclopedie. Enige maanden geleden had ik reeds een voorstel in de discussie gegooid en door de bank genomen was de discussie gemiddeld "lauw positief".

„Vanaf dag XX (nader vast te stellen toekomstige datum) moeten artikelen over levende personen worden voorzien van tenminste 1 relevante, betrouwbare, onafhankelijke en reeds eerder gepubliceerde bron. Dit is in lijn met de richtlijnen Wikipedia:Biografieën van levende personen, Wikipedia:Geen origineel onderzoek en Wikipedia:Neutraal standpunt alsmede het voorstel Wikipedia:Verifieerbaarheid.

Dit voorstel zal geen terugwerkende kracht hebben en alleen van toepassing zijn voor artikelen die op of na dag XX zijn gepubliceerd.”

Nota bene:

 1. Gezien het omstreden karakter van verplichte bronvermelding is bewust voor een heel beperkte "doelgroep" gekozen.
 2. Dit voorstel is niet de Heilige Graal om artikelen betrouwbaar te maken. Het doel van dit voorstel is veel educatief, namelijk gebruikers laten wennen aan het gebruik van bronvermeldingen. Hopelijk gaat men dat later (zonder verplichting) ook op andere artikelen doen. Het uiteindelijke effect moet op de langere termijn zichtbaar worden. Een groeimodel dat stimuleert om bij ervaren rotten de kunst van het bronnen toevoegen af te kijken.
 3. Primaire doel is het verbeteren van de kwaliteit van de artikelen. Ik ben mij er van bewust dat het ook een extra verwijderreden kan zijn maar dat is niet het doel, slechts een effect. Opknappen van artikelen heeft verreweg mijn voorkeur en eenieder staat vrij om bronnen toe te voegen. Extra inspanningen van moderatoren zijn niet nodig.
 4. De aard en kwaliteit van de bronnen staan hier niet ter discussie. Die discussie kan op een andere plek en op een andere tijd gevoerd worden. Wat er als bron gebruikt wordt, is deel van het langzame educatieve proces en zal veel uitleg vergen. Daarbij heeft niet iedereen dezelfde opvattingen over wat bruikbaar is als bronmateriaal...

Gaarne meningen. The Banner Overleg 24 jul 2015 01:14 (CEST)

  • Waarom staat deze stemming in de kroeg? Hans Erren (overleg) 26 jul 2015 15:40 (CEST)
 • Tegen Tegen - Een goed auteur geeft reeds bronnen. De huidige praktijk is zo slecht nog niet. We gaan alleen op extra bronvermeldingverzoeken in als er serieus en zakelijk door derden oprecht wordt getwijfeld aan bepaalde beschreven zaken of feiten. Verplichte bronvermelding gaat leiden tot een "tsunami" van verwijdering van inhoud, verwijderingsverzoeken, claims van NE, sjabloonplakkerij en wordt speelbal van saboteurs, vandalen en onwelwillenden die bij elke letter die men op de wiki typt dan expres ter sabotage om een bron gaan verzoeken. Just my 2 cents. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 jul 2015 02:31 (CEST)
  • Valt wel mee: oude artikelen zijn immers uitgezonderd van de nieuwe regel. En met 1 bron is aan de regel voldaan en staan de "saboteurs, vandalen en onwelwillenden" met lege handen. The Banner Overleg 24 jul 2015 02:44 (CEST)
   • Waarom zou je voor oude of nieuwe artikelen verschillende benaderingen willen? Elk artikel dient op info van elders gestoeld te zijn. De vraag is of je bronvermelding wilt verplichten of niet. Ik zeg dan: alleen een bron vragen als er een serieuze aanleiding is om om een bron te vragen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 jul 2015 02:49 (CEST)
    • Zoals ik hierboven al gemeld heb: Gezien het omstreden karakter van verplichte bronvermelding is bewust voor een heel beperkte "doelgroep" gekozen. The Banner Overleg 24 jul 2015 03:23 (CEST)
 • Tegen Tegen Bronvermelding is een goede zaak. Een bronvermelding verbetert het artikel omdat duidelijk is waar de informatie vandaan komt en tegelijkertijd is het een doorverwijzing naar andere relevante informatie. Ik ben ervoor om meer met bronvermeldingen te werken binnen Wikipedia en het gebruik ervan te bevorderen. Mijn probleem zit hem in de verplichting. Wikipedia is een vrije encyclopedie en verplichtingen staan mijns inziens de vrijheid in de weg. Nu weet ik wel dat vrijheid binnen Wikipedia beperkt is, maar een nog verdere inperking van vrijheid om te bewerken door het uitbreiden van de eisen waaraan een artikel moet voldoen omdat het anders rücksichtslos op de verwijderlijst (oftewel de virtuele vuilnisbelt van Wikipedia) wordt gegooid, staat mij tegen. Verplichtingen komen mijns inziens de communicatie niet ten goede. Het is wel een goede zaak om een bewerker eens te vragen naar zijn bron in plaats van het activeren van WIU en WEG sjablonen op de betreffende artikelen. Marco Roepers (overleg) 24 jul 2015 06:44 (CEST)
  • Bij een bronloze BLP kan een medewerker in principe drie dingen doen: de aanmaker op zijn/haar OP wijzen op de verplichting minstens 1 bron toe te voegen, zelf een bron toevoegen of het artikel op WP:TBP zetten. De eerste is waarschijnlijk de vruchtbaarste optie. The Banner Overleg 24 jul 2015 12:01 (CEST)
 • Voor Voor om diverse redenen. De betrouwbaarheid van de encyclopedie wordt verbeterd, of kan in ieder geval eenvoudiger worden gecontroleerd door zowel andere gebruikers als de lezer. Daarnaast is het ook voor de aanmaker van een artikel een meerwaarde omdat er (vermoedelijk) minder artikelen direct naar de TBD gaan. Dat het allereerst om de artikelen gaat die betrekking hebben op Wikipedia:Biografieën van levende personen vind ik terecht. Juist bij die artikelen moeten we extra zorgvuldig zijn met wat er wordt beschreven. Die extra zorgvuldigheid kan met deze stap gerealiseerd worden. MatthijsWiki (overleg) 24 jul 2015 07:15 (CEST)
 • Prima idee. In de RFC over burgerlijke status etc. ontstond de indruk, dat er mogelijk ook ondersteuning is voor een kritische blik op de kwaliteit van bronnen. Er werden goede argumenten genoemd tegen kappersbladen, society-katerns, IMDB etc. als bronnen voor levende personen. Elk klein stapje in de kwaliteitsrichting is echter beter dan geen. Zwitser123 (overleg) 24 jul 2015 08:14 (CEST)
 • Voor Voor - Het is in lijn met WP:BLP waar verifieerbaarheid nu nog soms te ruim opgevat wordt. Het is bij levende personen veel belangrijker dat er meteen een bron bij staat in plaats van: zoek het zelf maar op het staat op internet. Het geven van een bron is naast aantonen dat het betrouwbaar is, ook meteen een service naar de lezer toe: hier heb ik de informatie vandaag gehaald. Dqfn13 (overleg) 24 jul 2015 09:47 (CEST)
 • Voor Voor - maar pas er wel voor op dat niet elk feitje in elke zin wordt gevolgd door een ref. Dat vind ik niet zo fijn lezen. Het mag best zo zijn dat er een algemeen bronnenblok staat voor een heel artikel. Nietanoniem (overleg) 24 jul 2015 09:55 (CEST)
 • Tegen Tegen - Bronvermelding is nodig bij citaten, bij cijfers en bij boude uitspraken. Wanneer die ontbreekt, dan kan ernaar worden gevraagd en wordt er dan vervolgens niet binnen een redelijke termijn een bron gegeven, dan kan de betreffende uitspraak worden verwijderd. Dat geldt in alle gevallen, dus ook voor biografieën van levende personen. Ik ben ertegen om bronvermelding a priori verplicht te stellen en al helemaal wanneer dat alleen maar als opstapje zou moeten dienen voor de regel dat alle lemma's bronnen zouden moeten vermelden. Ik zie niet in waarom de lat voor een beginnetje nu ineens veel hoger zou moeten uitvallen dan een paar jaar geleden. Bovendien zou ik ten koste van alles de overdadige sjablonenplakkerij die we van WP:EN kennen, buiten de deur willen houden. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 24 jul 2015 10:54 (CEST)
  • Wie zegt dat dat sjabloonfetisjisme hierheen moet komen? Ik ben ook tegen al die sjablonen en zal daar dus never nooit niet mee akkoord gaan. Het gaat er nu hier om dat biografieën van levende personen van ten minste één betrouwbare bron voorzien moeten worden. Dat komt de juistheid van dat artikel ten goede en dus is er ook minder kans dat biografieën van mensen hier hen schade elders op kunnen gaan leveren (dat gebeurd een enkele keer namelijk wel). Dqfn13 (overleg) 24 jul 2015 10:58 (CEST)
  • Ik kan mij niet herinneren dat ik het plakken van sjablonen toegevoegd heb aan het voorstel. En zal dat ook nimmer doen. Bij een bronloze BLP kan een medewerker in principe drie dingen doen: de aanmaker op zijn/haar OP wijzen op de verplichting minstens 1 bron toe te voegen, zelf een bron toevoegen of het artikel op WP:TBP zetten. De eerste is waarschijnlijk de vruchtbaarste optie. The Banner Overleg 24 jul 2015 11:53 (CEST)
   • Sjabloonfetisjisme heeft natuurlijk meerdere oorzaken, maar ik vrees dat je wel kunt stellen dat hoe meer eisen er worden gesteld aan lemmata, des te meer sjablonen er zullen komen om aan te geven dat aan bepaalde eisen niet is voldaan. Overigens was dit niet mijn hoofdargumentatie. Waar het mij vooral om gaat is dat artikelen verschillende stadia kennen, van beginnetjes die slechts twee of drie feiten vermelden en geen bronnen opgeven tot aan zeer uitvoerige, etalagewaardige artikelen met een notenapparaat om u tegen te zeggen. Ik zie er gewoon het nut niet van om bronnen te gaan vermelden bij feiten die helemaal niet ter discussie staan. Voor feiten als "<naam> was van <jaar> tot <jaar> president van <land>. Eerder was hij minister van Landbouw <jaar-jaar> en parlementsvoorzitter <jaar-jaar>" is bronvermelding volkomen overbodig. Pas als je iets gaat toevoegen in de trant van "Zijn ambtstermijn wordt beschouwd als de meest succesvolle van blablabla" is bronvermelding wenselijk. Anders krijg je alleen maar bronvermelding om de bronvermelding. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 24 jul 2015 13:20 (CEST)
    • Denk je niet dat het ook voordelen kan hebben? En educatief kan werken? The Banner Overleg 24 jul 2015 14:00 (CEST)
    • Waarom is bronvermelding overbodig als de bewering iemands ambtstermijn betreft? Waarom vermeldt u niet gewoon waar u deze informatie vandaan heeft? U zuigt deze informatie toch niet uit uw duim? Het betreft toch geen feit van algemene bekendheid? Kost het u te veel moeite de bron te vermelden? Een referentie is bedoeld om iemand te verwijzen naar een plek waarin hij de geboden informatie kan verifiëren, niet slechts in die gevallen waarin iemand die bewering ter discussie zou kunnen stellen (hoe denkt u trouwens te kunnen weten of informatie ooit ter discussie gesteld zal worden?). In feite zegt u ten aanzien van deze beweringen: zoek het zelf maar op (mogelijk op een site die het tegen die tijd misschien weer van Wikipedia heeft overgenomen), of misschien vertel ik je wel waar ik de informatie vandaan heb als je het me netjes vraagt (maar misschien ook niet, en misschien ben ik dan al gestopt of overleden). Ik ben oprecht benieuwd naar de reden om uw bronnen in deze gevallen achter te houden, en ik ben benieuwd of u denkt dat u daarmee als moderator denkt het goede voorbeeld te geven. Woodcutterty|(?) 24 jul 2015 18:49 (CEST)
     • Een minimum aan algemene ontwikkeling mag ook wel verwacht worden. Je gaat bij de uitspraak dat Peru in Zuid-Amerika ligt evenmin een bron vermelden als bij de uitspraak dat Obama president van Amerika is. Als ik ergens schrijf dat Dries van Agt van 1977 tot 1982 premier van Nederland was, schrijf ik dat omdat ik dat weet en niet omdat ik het uit een of ander boekje heb overgeschreven. Dergelijke informatie is dermate eenvoudig te verifiëren dat bronvermelding alleen maar grotesk overkomt. Mijn punt is en blijft daarom: de vraag of bronvermelding nodig is, hangt af van het soort uitspraken die je in een artikel doet. Daarom ben ik erop tegen om een artikel enkel en alleen af te schrijven omdat er geen voetnootjes onder hangen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 25 jul 2015 02:18 (CEST)
     • Daar komt trouwens nog één ding bij: het is natuurlijk een volstrekte misvatting om te denken dat de aanwezigheid van een bron bewijst dat de uitspraak dus waar is. In wetenschappelijk werk (althans voor zover het mijn eigen vakgebied betreft) is bronvermelding gebruikelijk waar het kennis betreft die uit specifiek ander onderzoek aan het licht is gekomen, niet wanneer het om feiten gaat die iedereen weet die een beetje verstand van het onderwerp heeft. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 25 jul 2015 02:29 (CEST)
      • U doet nogal wat aannames over de ontwikkeling van de lezer, en over de houdbaarheid van de encyclopedie, een goed voorbeeld van Wikipedia's systemische bias. Westers, redelijk goed opgeleid, nu in leven. Het zal echt niet tot ieders algemene ontwikkeling behoren dat men weet dat Peru in Zuid-Amerika ligt (ik vermoed dat een aantal mensen in mijn directe omgeving Peru niet kan aanwijzen op de kaart, en waarom zouden we de aanwezigheid van die kennis aannemen? Misschien bestaat Peru over honderd jaar niet meer, en dan is een bron voor de bewering dat het in Zuid-Amerika lag zeker aangewezen). Misschien weet vrijwel iedereen nu dat Obama de president van de Verenigde Staten is, maar mag van lezers over vijftig of honderd jaar ook verwacht worden dat ze weten dat hij deze functie tussen 2009 en 2017 uitoefende? Of gaan we ervan uit dat Wikipedia dan toch niet meer bestaat? En dan hebben het over een heel bekend persoon, maar wat betreft Dries van Agt (ons wel bekend, maar Nederlandse jongeren al een stuk minder, laat staan niet-Nederlanders) kan men dit al helemaal niet verwachten (en van een gebruiker die informatie uit zijn herinnering opschreef heb ik hele artikelen laten verwijderen omdat de "informatie" onzin betrof of hij geen bronnen kon geven wanneer daarom verzocht werd). Als ik dan naar uw bijdragen kijk, dan schaart u blijkbaar kennis van de Poolse politiek ook onder de algemene ontwikkeling van de lezer van de Nederlandse Wikipedia, want aan bronvermelding doet u niet of nauwelijks (neem bijvoorbeeld Konfederacja Polski Niepodległej, dat geen enkele bron bevat en waarvan ik me afvraag: waar haalt hij deze informatie in hemelsnaam vandaan?). Als het allemaal dermate eenvoudig te verifiëren is, waarom bent u dan toch te beroerd om zelf dat kleine beetje moeite te nemen en de bron te vermelden? Begrijp me niet verkeerd, als ergens terloops in een tekst wordt gerefereerd aan Dries van Agt en dat hij tussen 1977 en 1982 premier van Nederland was, dan hoeft dat m.i. niet met een bron te worden ondersteund. Maar op het artikel over Van Agt natuurlijk wel. En nee, u heeft mij niet zien beweren dat de aanwezigheid van een bron aangeeft dat de bewering juist is, of dat een artikel 'afgeschreven' moet worden bij gebrek aan bronvermelding (m.i. mag het wel de prullenbak in als geweigerd wordt om aan bronverzoeken te voldoen). Woodcutterty|(?) 25 jul 2015 11:40 (CEST)
        • @Woody, ik vind het een beetje jammer dat je de zaak nu in het persoonlijke trekt ('te beroerd' e.d.). Voor de duidelijkheid: er staat bij Konfederacja Polski Niepodległej wel degelijk een bron, namelijk onder het kopje "literatuur", en verder kan ik elke zin die ik hier schrijf verantwoorden. Ik zie er alleen het nut niet van in om doodgewone, eenvoudig te verifiëren feiten van bronnen te gaan voorzien. Niet omdat ik daar te beroerd voor ben, maar omdat het niet hoort. Neem een willekeurige andere encyclopedie: staan er daar voetnoten achter zo'n beetje elke zin om maar aan te tonen dat de auteur de informatie niet uit zijn duim zuigt? Nee, want daar zijn voetnoten niet voor. Van een auteur mag worden aangenomen dat hij weet waar hij over schrijft. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wetenschappelijke publicaties. Vanzelfsprekend bedoel ik met "algemene ontwikkeling" niet dat elke jandoedel de kennis in zijn achterzak heeft zitten, maar dat informatie bekend mag worden verondersteld bij mensen die verstand hebben van het onderwerp, of althans door deze mensen niet in twijfel zal worden getrokken. Als tien boeken over de Tweede Wereldoorlog allemaal schrijven dat de Duitse invasie in Polen op 1 september 1939 heeft plaatsgevonden, is dit kennelijk een niet ter discussie staand feit en is bronvermelding dus overbodig. Want nogmaals: bronnen zijn niet bedoeld om aan te tonen dat de schrijver een bepaald boek heeft gelezen, maar om eventuele gevolgtrekkingen, stellingnames, kwalificaties, cijfers e.d. te verantwoorden.
         Maar goed, kennelijk zijn we het toch eens. Als je bronvermelding verplicht wilt stellen, impliceer je daarmee dat het ontbreken van bronnen an sich al reden is voor verwijdering. Ik ben het met je eens dat een verzoek tot opgave van een bron dient te worden gehonoreerd, en wanneer daar niet aan wordt voldaan, dat dat reden kan zijn om de betreffende passage te verwijderen, doch niet het volledige artikel, tenzij er anders niets meer overblijft. Een dergelijk verzoek moet echter wel redelijk zijn; aan vragen naar de bekende weg heeft ook niemand iets. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 jul 2015 03:42 (CEST)
       • Opgenomen tekst moet verifieerbaar zijn, de aanname dat verplichte bronvermelding werkelijk bijdraagt aan dat doel is tot nu toe niet hard gemaakt. Verifieerbaar is geen vrijblijvende bezigheid. Het moet ook worden gedaan door collega's die kunnen oordelen over het concrete lemma, ik zal bij voorbeeld nooit een lemma verifiëren dat een exact onderwerp beschrijft, daar heb ik geen verstand van en de inhoud van de bijgeplaatste noten zal mij helemaal niets zeggen. Ik kan wellicht nagaan of de tekst en de noten overeenkomen, maar of die noten gezamenlijk hebben geleid tot een lemma dat door de beugel kan weet ik niet. De bedoeling van verifiëren lijkt mij dat, bij gebleken twijfel, de schrijver aan kan geven waarop hij/zij zich baseert, zodat kan worden nagegaan of het lemma, zoals je in een encyclopedie mag verwachten, daadwerkelijk een weergave is van de stand der wetenschap. Een collega die de materie beheerst kan dat ook zien zonder dat hij/zij er noten bij moet pakken. Verplichte bronvermelding zal enkel eisen dat ieder lemma opgepimpt wordt met zo veel mogelijk noten. (de collega die dit voorstel doet is daar een groot liefhebber van). De kwaliteit van die noten zal niet systematisch worden bewaakt, als er op basis van die noten door iemand die de in het betreffende lemma behandelde materie werkelijk beheerst geverifieerd gaat worden is het resultaat in 9 van de 10 gevallen zeer ws oeverloos geëmmer waarbij de oorspronkelijke auteur gelijk krijgt want hé, hij had bronnen gegeven. Dat is verificatie waar de encyclopedie enkel door achter uit holt. En als het een beetje serieus wordt genomen dan zal het ws leiden tot wat je bij onze engelse collega's op heel veel pagina's kunt zien. Sjablonen, vaak meerdere op een lemma, die jaren na dato nog steeds een lemma ontsieren omdat na verloop van tijd zelfs de meest doorgewinterde collega het opgeeft om te strijden tegen kennis gebaseerd op internetbronnetjes. Peter b (overleg) 25 jul 2015 12:11 (CEST)
        • Excuus, maar uw stelling dat niet hard gemaakt kan worden dat bronvermelding helpt m.b.t. de verifieerbaarheid is werkelijk klipklare onzin. Om uw eigen relaas als voorbeeld te nemen: stel een artikel wordt nu aangemaakt zonder bronnen. Vijf jaar later komt een 'expert' die het artikel in twijfel trekt en eist bronnen te zien; de oorspronkelijke bewerker weet dat echter niet meer want het is te lang geleden. Verifieerbaarheid is brongebruik. Verifieerbaarheid wordt primair gedaan door de bronnen te vergelijken met de aangehaalde tekst, als het klopt dan is de tekst geverifieerd, als het niet klopt dan niet. Betekent zulks dat niet zonder bronnen geverifieerd kan worden? Zeker niet, meer Google weet ook niet alles. En een zoektocht door 100 pagina's aan pdf'jes is iets ingewikkelder dan de exacte bron aangereikt krijgen. Het is dan ook een merkwaardige stelling om er van uit te gaan dat het doel van verifieerbaarheid erin ligt dat de schrijver bij 'gebleken twijfel' zijn bronnen kan raadplegen. Verifieerbaarheid is niet ten dienste van de schrijver, maar van de gemeenschap. Bovendien moet verifieerbaarheid er juist voor zorgen dat wel of niet 'gebleken twijfel' over een stelling bestaat. Momenteel wordt het vragen om een bron voornamelijk als 'plagerij' tegenover de schrijver gezien, terwijl het helemaal niet om hem gaat maar om de informatie op wikipedia. Uw stelt denk ik ook te veel vetrouwen in experts van een bepaalde materie, in tegenstelling tot wat u denkt zullen die niet altijd zonder bronnen direct kunnen zien of een tekst klopt of niet. Zij zullen wellicht een onderbuik gevoel hebben maar over de uitgebreidere leerstukken zullen zij wel degelijk de bronnen nagaan. Dat is waar doorgaans de beroepswetenschapper zich onderscheid van de amateurist.Perudotes (overleg) 25 jul 2015 12:29 (CEST)
       • De zelfde expert komt na vijf jaar langs en het lemma is wel prachtig voorzien van bronnen, allemaal met een klik in te zien. De expert ziet, zelfs zonder er op te klikken dat al die bronnen inferieur zijn (vijf jaar lang stond er dus verifieerbare kwatsch) en gaat snoeien. Nou vergeet het maar, die bronnen stonden er toch niet voor niets, het was toch allemaal verifieerbaar? Ja, dat was het, alleen niemand die het met verstand van zaken deed en op het moment dat het wel gebeurt begint het spektakel. Peter b (overleg) 25 jul 2015 12:58 (CEST)
      • Hoezo? Dezelfde expert is niet voor niks expert en heeft dus wel correcte bronnen, die hij ook kan gebruiken. In de bronnen staan weer meer bronnen die hetzelfde punt ondersteunen. Die expert, als hij dat ook daadwerkelijk is, en niet een fopexpert zal dus geen moeite hebben de om de 'inferieure bronnen' onderuit te halen. Zie voor een voorbeeld overleg:ecocide of nog beter de Engelse overleg waar een gerenomeerde bron stond, maar de test van verificatie niet kon weerstaan. Overigens zal de 'expert' doorgaans niet zonder de bronnen zelf te openen kunnen spreken van een 'inferieure bron' tenzij dit voor leken evenwel evident moet zijn (bijvoorbeeld de Times aanhalen als autoriteit over snaartheorie). Zoals gezegd, uw vertrouwen in de expert is iets te groot mijns inziens, een expert die geen andere bronnen kan noemen is geen expert. Juist daarom is verificatie zo belangrijk.Perudotes (overleg) 25 jul 2015 13:31 (CEST)
 • Voor Voor - Zo kan men zien waarop artikelen zijn gebaseerd en mogelijk ook nagaan of artikelen kloppen. Verder horen bronnen en noten onderaan het artikel te worden vermeld, niet in de bewerkingsgeschiedenis, niet alleen omdat ze zo goed zichtbaar zijn maar ook omdat ze onderdeel (horen te) zijn van het artikel. Het gemis aan bronnen bij al bestaande artikelen zou wellicht ondervangen kunnen worden door mogelijk alsnog van belangzijnde literatuurvermeldingen of externe links toe te voegen (in zoverre die er nog niet staan vermeld). Wwikix (overleg) 24 jul 2015 11:49 (CEST)
 • Tegen Tegen een dergelijke regel zal enkel tot hopeloos gedoe leiden zonder dat ook maar een lemma werkelijk kwalitatief beter wordt. Men zou zich minder met het bedenken van regeltjes bezig moeten houden en meer met gewone noeste encyclopedische arbeid, dat zou pas helpen. Peter b (overleg) 24 jul 2015 12:05 (CEST)
  • Welk gedoe? Of is het gedoe om gewoon in het artikel meteen aan te geven waar de informatie vandaan komt? Dqfn13 (overleg) 24 jul 2015 12:08 (CEST)
  • Gedoe. Jij vindt het geven van een bron, terwijl er dus een nieuw artikel wordt gemaakt, gedoe? Juist het geven van die bron lijkt mij onderdeel van de noeste encyclopedische arbeid. Nietanoniem (overleg) 24 jul 2015 12:10 (CEST)
  • Het verbeteren van de kwaliteit IS noeste encyclopedisch arbeid. Vooral als je de argumenten moet weerleggen van medewerkers die structureel geen bronnen opgeven. Maar kun je ook aangeven waarom deze nieuwe regel automatisch tot "hopeloos gedoe" moet leiden zoals jij hierboven beweerd? The Banner Overleg 24 jul 2015 14:00 (CEST)
   Het plakken van sjablonen heeft geen ruk te maken met de kwaliteit van de encyclopedie, het is vrijwel steeds een uiting van compleet onbegrip. Dat jullie je daar graag mee bezighouden was bekend, dat moet zeker niet gestimuleerd worden.Peter b (overleg) 24 jul 2015 18:19 (CEST)
   • Ow, en gisteren zijn er (als ik correct geteld heb) 34 artikelen verschenen over personen. 22 daarvan zijn BLP's. Van deze 22 zijn er op dit moment 9 met bronnen (41%) en 13 zonder bronnen (59%). (De artikelen over overleden personen hebben allen bronnen of een literatuurlijst.) Zeker geen hopeloze opgave. The Banner Overleg 24 jul 2015 14:21 (CEST)
  • Absoluut tegen: bronnen geven alleen de schijn van betrouwbaarheid, en het geeft hen die liever afbreken dan opbouwen een nieuwe stok om mee te slaan. — Zanaq (?) 24 jul 2015 15:51 (CEST)
   • Zoals ik bij het begin al stelde: Dit voorstel is niet de Heilige Graal om artikelen betrouwbaar te maken. Het doel van dit voorstel is veel educatief, namelijk gebruikers laten wennen aan het gebruik van bronvermeldingen. Hopelijk gaat men dat later (zonder verplichting) ook op andere artikelen doen. Het uiteindelijke effect moet op de langere termijn zichtbaar worden. Een groeimodel dat stimuleert om bij ervaren rotten de kunst van het bronnen toevoegen af te kijken. In ieder geval zijn bronnen meer in lijn met WP:V dan stelselmatig alle bronnen weg laten. The Banner Overleg 24 jul 2015 15:58 (CEST)
 • Sterk Voor Voor Het argument dat bronnen ook geen betrouwbaarheid garanderen is geen argument. Niks is sluitend. Dat wil niet zeggen dat er niks moet gebeuren. WP MOET gebaseerd zijn op bronnen, per definitie. Wat is er dan op tegen om te vragen de bronnen bekend te maken, zodat die eventueel gecontroleerd kunnen worden? Queeste (overleg) 24 jul 2015 17:46 (CEST)
 • Voor Voor Uiteraard. Zonder bronnen is Wikipedia geen encyclopedie, maar een website met weetjes en ideetjes. Maar dat zeg ik al jaren. Kleuske (overleg) 24 jul 2015 18:22 (CEST)
  • Het is de vraag of het echt zal helpen. Zo is onlangs op Ferry Doedens informatie toegevoegd mèt bronvermelding, maar de aard van de info vond ik zo roddelachtig dat ik het toch maar op de OP aan de orde heb gesteld.MackyBeth (overleg) 24 jul 2015 18:26 (CEST)
   • Het is dan in ieder geval te controleren MackyBeth. Nergens hier wordt gesteld dat informatie voorzien van bronvermelding ook altijd goed, toelaatbaar, e.d. zal zijn. Dqfn13 (overleg) 24 jul 2015 18:28 (CEST)
    • Jawel, maar ik bedoel: omdat er een bron bij stond wilde ik het niet weghalen, terwijl ik eigenlijk dacht, wat moet dat hier op een encyclopedie? Zonder bron had ik de info dus wel meteen weggehaald.MackyBeth (overleg) 24 jul 2015 18:37 (CEST)
     • Als het hier niks te zoeken heeft, zoals roddelen, dan kan je het ook met bronvermelding verwijderen. Wikipedia behandelt zaken op een zeker niveau en roddel en achterklap zit niet op dat niveau. Dqfn13 (overleg) 24 jul 2015 19:27 (CEST)
      • Maar dit was dus geen roddel. Het was gewoon informatie waarvan ik dacht, moet dat wel?MackyBeth (overleg) 24 jul 2015 19:49 (CEST)
 • Voor Voor Het grootste voordeel van het gebruik van bronnen/referenties is dat mijns inziens dat de informatie verifieerbaar wordt, zodat in beginsel iedere Wikipediaan de informatie kan beoordelen ook al heeft die verder geen verstand van het onderwerp. Bovendien zorgt dit er misschien voor dat collegae bewerkers eerst een bron zoeken in plaats van de informatie 'uit het hoofd' op te schrijven, omdat het om 'algemeen bekende feiten' gaat. Ik kom nog veel te vaak artikelen tegen waarbij dit het geval is en daardoor foutieve informatie op Wikipedia komt te staan, terwijl een snelle kijk in een betrouwbare bron ervoor had gezorgd dat zulke fouten waren opgemerkt.Perudotes (overleg) 24 jul 2015 19:22 (CEST)
  De wikipediaan die geen verstand heeft van het onderwerp moet een straatje verder gaan, die wikipediaan heeft ook als hij de bron begrijpt geen idee of het werkelijk relevant is, want, zoals je zegt, hij heeft er geen verstand van. Een uitstekende reden om dit plan af te schieten. Peter b (overleg) 24 jul 2015 21:19 (CEST)
  Moet jij net zeggen. Jij bent extreem zuinig in het gebruik van bronnen en gaat zelfs edit warren wanneer wel om bronnen gevraagd wordt. The Banner Overleg 24 jul 2015 23:16 (CEST)
  @TheBanner ik denk niet dat een ad hominem de manier is om uw gelijk te krijgen. @Peterb dat hangt van het onderwerp af denk ik, én van de referenties. Voor het verifieren van data, loopbanen en dergelijke hoeft men niet echt een raketgeleerde te zijn, een artikel over quantum mechanica is andere koek. Maar ook daar zou goed gebruik van referenties juist kunnen leiden tot meer begrip bij de leek. Maar daar gaat het hier niet om, het gaat om minimaal één betrouwbare bron bij een nieuw artikel over een persoon. Uw grieven zijn daar dus niet van toepassing (tenzij zoals hiervoor opgemerkt het om de beschrijving van de werken van een quantum mechanicus gaat, maar daar zijn er gelukkig niet veel van). Evenwel ben ik van mening dat het doel niet verbeteren van de kwaliteit moet zijn, maar het verbeteren van de verifieerbaarheid. Brongebruikt is een goede manier om roddels, indianenverhalen en andere hersenspinsels buiten de encyclopedie te houden. Zeker bij lemma's over personen lijkt mij dit belangrijk.Perudotes (overleg) 24 jul 2015 23:39 (CEST)
  De stelling dat brongebruik een goede manier zou zijn om roddels etc buiten de deur te houden heeft wel wat bronnen nodig. De ervaring met discussie over wat jij en ik als roddel beschouwen en anderen als niet te versmaden kennis laat maar al te vaak zien dat de liefhebbers van die kennis geen enkel gebrek aan bronnen hebben. Het maakt zo'n discussie bepaald niet eenvoudiger, voor een recent voorbeeld: zie hier, aan bronnen geen gebrek. Peter b (overleg) 24 jul 2015 23:55 (CEST)
  Ik denk dat wij nu langs elkaar heen aan het praten zijn. Ik doelde op roddels die volledig uit de duim gezogen zijn, of alleen in blaadjes als de Privé en de Story staan. Ik denk dat wij kunnen stellen dat die niet onder de betrouwbare bronnen vallen. Natuurlijk zijn er ook de roddels die u noemt, met voldoende betrouwbare bronnen, daar zal per geval gekeken dienen te worden of die informatie wel in een encyclopedie thuis hoort; discussieren over juist brongebruik is dan uiteraard vrij overbodig. Ik zie het dan ook niet als een argument tegen: verplicht brongebruik is geen cure-for-all-diseases, maar wel een middel om de meest evidente nutteloze, onware, roddels, onjuistheden en andere onzin buiten de deur kan houden.Perudotes (overleg) 25 jul 2015 00:21 (CEST)
 • Tegen Tegen - feitelijk bestaat deze eis al, maar soms is hij absurd, daarnaast ben ik bang dat mensen een flut-bron gaan aanbrengen puur omdat het moet, en dan krijgen we ruzie of het nu wel of niet als bron telt. Als een artikel niet voldoet, wordt het al verwijderd, en als het wel voldoet, wordt het soms ook verwijderd. Daar gaan bronnen niets in verbeteren, en mogelijk krijgen we er enkel meer turbulentie van, iets waar niemand op zit te wachten. ed0verleg 24 jul 2015 21:29 (CEST)
  • Zo'n discussie zal hoogst waarschijnlijk wel een betere bron opleveren en dan is het probleem verholpen. The Banner Overleg 24 jul 2015 23:16 (CEST)
   • Die discussie wordt nu ook wel eens gevoerd, en soms ook terecht. Maar feitelijk is de eis van moet per se een bron net zo absurd als zonder afbeelding is een artikel nuweg. Het streven is nobel, maar je bereikt er het tegenovergestelde mee: je hebt minder artikelen, en wat er overblijft wordt er niet beter van, en de gemiddelde kwaliteit van een artikel bestaat niet (en is niet relevant). ed0verleg 25 jul 2015 14:19 (CEST)
    • Grappige redenatie: we hebben het hier over nieuw te schrijven artikelen (BLP's). Er is dus geen sprake van een afname van artikelen. Hooguit zal de groei van BLP's een tijdje verminderen maar als de boodschap duidelijk is zal dat ook snel weer vrijwel op peil zijn. The Banner Overleg 25 jul 2015 15:23 (CEST)
     • Jij vraagt hier om een tool om meer artikelen te kunnen verwijderen, en durft dan te beweren dat we er meer artikelen door gaan krijgen? Nog een whisk(e)y? ed0verleg 25 jul 2015 21:19 (CEST)
      • Ik weet niet wat jij drinkt, maar ik heb alleen koffie en bronwater gedronken vandaag. En ik zie gewoon jouw bewering staan (...) je hebt minder artikelen. Nee, dat gaat dus simpelweg niet gebeuren. Aangezien het om nieuwe artikelen gaat, zal toepassing nimmer tot minder artikelen leiden dan dat er nu al staan. Het feit dat jij dit educatieve voorstel ziet als een verwijdertool, is iets wat mij niet aanstaat. Zeker, als een artikel ook na de volle nominatieperiode geen bronnen heeft dan kan een artikel verwijderd worden. Maar het doel van dit voorstel is educatief, niet destructief zoals jij lijkt te denken. The Banner Overleg 26 jul 2015 00:46 (CEST)
 • Heel sterk Voor Voor - de tegenargumenten klinken wel bijzonder krampachtig. Ook goed dat begonnen wordt met nieuwe artikels met biografieën van levende personen. 81.164.79.48 25 jul 2015 09:38 (CEST)
  • Geen argumenten lijkt me nog erger dan krampachtige argumenten (wat ook maar een mening is). ed0verleg 25 jul 2015 14:19 (CEST)
 • Voor Voor Het vermelden van minimaal 1 bron lijkt me een redelijke eis. De schrijver heeft het artikel waarschijnlijk niet uit zijn duim gezogen. Rudolphous (overleg) 25 jul 2015 14:34 (CEST)
 • Ambox blue question.svg Vraag - wat is een "relevante, betrouwbare, onafhankelijke en reeds eerder gepubliceerde bron"? Misschien moeten we dat eerst eens helder zien te krijgen? We hebben redelijk wat gebruikers die moeite hebben om een bron op waarde te schatten. Natuur12 (overleg) 25 jul 2015 19:42 (CEST)
  • Eigenlijk doet die vraag er hier niet toe: origineel onderzoek is niet toegestaan, dus zijn reeds bestaande bronnen vereist. De discussie hier is niet of er bronnen nodig zijn en welke, maar gaat over het wel of niet moeten prijsgeven van de gebruikte bronnen. Zo lees ik de discussie tenminste. Queeste (overleg) 25 jul 2015 20:27 (CEST)
   • Naar mijn mening zouden we eerst een richtlijn omtrent brongebruik moeten hebben voordat we bronnen gaan verplichten. Waarom? Omdat mensen rustig Boulevard opvoeren als bron. Er zijn ook mensen die rustig een of ander vulgair papertje uit een open acces tijdschrift dat de peren heeft weggedaan in de uitverkoop opvoeren als bron. Zolang er geen duidelijke consensus is over wat we als betrouwbare bron zien is dit een beetje een wassen neus. Natuur12 (overleg) 25 jul 2015 20:48 (CEST)
    • Ik heb welbewust bij de begin van deze discussie gesteld dat de aard en kwaliteit van de bronnen hier niet ter discussie staat. Die discussie kan elders worden gevoerd. The Banner Overleg 25 jul 2015 20:53 (CEST)
    • Het komt op mij over dat je een kwaliteitsslag wilt maken voor men het eens is over het principe. Aangezien dit voorstel met name een educatief doel heeft, zal die kwaliteitsslag vrijwel vanzelf gemaakt worden bij de daadwerkelijke invoering. Alleen zijn we het voorlopig nog niet eens over de eventuele invoeren en zo ja, wanneer. The Banner Overleg 25 jul 2015 23:02 (CEST)
     • Ik denk dat dit voorstel eerder van doen heeft met Ierse treinstations dan dat het een educatief doel heeft. Maar goed, dat zal wel weer ABF zijn. Wil je echt een kwaliteitsslag maken moet je mensen leren wat verantwoord brongebruik is. Natuur12 (overleg) 25 jul 2015 23:33 (CEST)
      • Dit voorstel gaat over BLP's (Biografie Levende Personen). Volgens mij is een station geen persoon. The Banner Overleg 26 jul 2015 00:38 (CEST)
 • Tegen Tegen Ik zie meer in verifieerbaarheid, en verplichte bronvermelding bij controversiële uitspraken. Verifieerbaarheid is trouwens ook een van de 5 pijlers. Ik ben ook bang voor de terugwerkende kracht, want op Wikipedia wordt vaak juridisch gereageerd maar een rechtstaat is het niet (ik bedoel dat zo vaak te gemakkelijk gesteld wordt dat nieuwe wetgeving ook voor eerdere gevallen geldt) Ymnes (overleg) 25 jul 2015 23:43 (CEST)
  • Als er keihard wordt vastgelegd (dat wil zeggen na een stemming) dat BLP's gepubliceerd op of na datum XX van tenminste 1 bron voorzien moeten zijn, lijkt mij dat er weinig kans is dat de regel anders uitgelegd kan worden dan als zodanig. Het risico van een terugwerkende kracht lijkt mij klein als er een datum in de nabije toekomst gekozen wordt die met een stemming vastgelegd wordt. The Banner Overleg 26 jul 2015 00:13 (CEST)
   • Ik ben tegen keihard. Ymnes (overleg) 26 jul 2015 08:45 (CEST)
 • Tegen Tegen - niet het gebrek aan bronnen of aan bronvermelding is een probleem, maar het vrijwel totaal ontbrekend encyclopedisch besef. Nog niet zo lang geleden werd ik erop gewezen dat de fans van Racing Genk er recht op hebben om op Wikipedia te lezen over hun jeugdspelers. De aanbrenger van deze kwestie schrijft, zo hij al ergens over schrijft, over Ierse restaurants en mekkert over Ierse stations. Even geleden werd een lijst van interlands tussen Hong Kong en Nepal aangemaakt. De krankzinnigheid is hier kennelijk nog niet zodanig ten top, dat ieder serieus mens het hoofd definitief in de schoot werpt. Maar aan het voortdurend opwerpen van schijnproblemen, waar The Banner een abonnement op lijkt te hebben, moet maar eens een einde komen. Aan al dit soort discussies, liever. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 26 jul 2015 00:24 (CEST)
  • Restaurants en stations vallen niet onder dit voorstel omdat het geen personen zijn. Glimlach The Banner Overleg 26 jul 2015 00:59 (CEST)
 • Opmerking Opmerking - het genoemde element van "educatie" vind ik vreemd. Educatie is niet mensen tot iets verplichten, maar ze laten ontdekken hoe waardevol bepaalde zaken in het leven (kunnen) zijn. Als je educatief bezig wilt zijn zul je gebruikers die bronloze artikelen over levende personen aanmaken niet helpen met een WP:TBP (bron ontbreekt) of dreigement tot verwijderen of beboeting/bestraffing wegens bronloosheid, maar met een overlegje/gesprekje, waarin je uitlegt dat een dergelijk artikel er misschien wel beter van zou kunnen worden wanneer de aanmaker ook enige (liefst hele goede) bronnen in het artikel vermeldt. Leg zo'n gebruiker dus de waarde van een goede bronvermelding voor de encyclopedie uit, zonder een verplichting te eisen. Ik weet nog dat als ik rommel op m'n kamer had, ik nooit opruimde als m'n pa of ma zei: je moet het opruimen. Maar als ze zeiden: goh ligt dat spul niet allemaal een beetje in de weg als je hier speelt? dan was ik geneigd veel eerder uit mezelf op te ruimen. En als mijn moeder dan uitlegde dat als er rommel ligt de stofzuiger misschien per ongeluk wel die mooie kleine legosteentjes zou kunnen opzuigen, was ik verkocht, en ging elk miniem blokje weer de legokist in voor de stofzuiger in de buurt kwam. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 jul 2015 01:19 (CEST)
  • Het voorstel sluit een vriendelijke en menselijke aanpak niet uit. Het biedt wel een stok/stofzuiger achter de deur. The Banner Overleg 26 jul 2015 01:27 (CEST)
   • Als een artikel info bevat die niet verifieerbaar is hebben we al een stofzuiger (nominatiepagina's). Dat is echter iets anders dan de verplichtstelling van het vermelden van bronnen. Artikelen kunnen vaak prima verifieerbaar zijn zonder dat er bronnen vermeld zijn. Bronvermelding kan het proces van verifiëren hooguit vergemakkelijken voor controleurs, en kan lezers een makkelijker toegang geven tot nadere externe info over een (in een) artikel (genoemd feit). Maar een verplichting gaat averechts werken vrees ik. Dat is de stofzuiger alvast aanzetten terwijl er nog geen rommel is. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 jul 2015 01:35 (CEST)
    • Het punt is dat er wel rommel is en dat er steeds meer rommel bij komt. Met name acteurs en voetballers verzamelen veel artikelen zonder bronnen... The Banner Overleg 26 jul 2015 02:10 (CEST)
     • Als die voetballers of acteurs voldoende E zijn, zijn er zonder enige twijfel voldoende externe bronnen beschikbaar (zonder dat die expliciet in het artikel vermeld 'moeten' staan) om eventuele gegevens in het artikel te kunnen verifiëren. Dat valt dan dus net zo makkelijk te controleren. Ik vind in zulke gevallen dat bronnen die vermeld staan meer een service dan een vereiste zijn. Als echter over een onderwerp (in tegenstelling tot de meeste voetballers en acteurs) weinig bekend is, zal een bronvraag juist meer van belang zijn, omdat wellicht niet iedereen gemakkelijk toegang heeft tot zulke bronnen (denk aan specialistische literatuur bijvoorbeeld). Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 jul 2015 02:17 (CEST)
  • Het is een misvatting dat BLP bronnen zou vereisen. Dat gaat op dit punt over verifieerbaarheid en controversiële zaken. Dat bronnen daar uitermate behulpzaam bij kunnen zijn en dat het zeer wenselijk en te prijzen is als ze er direct staan, is absoluut waar en ik zie ze dan ook graag in lemma's. Maar een verplichting, en dan ook nog voor een minstens zo controversiële selectie van de lemma's, daar zie ik niets in omdat dat al gedekt wordt in andere richtlijnen. - Agora (overleg) 26 jul 2015 02:29 (CEST)
 • Tegen Tegen - per IJzeren Jan, Peter b en Edo. Trijnstel (overleg) 26 jul 2015 04:05 (CEST)
 • Tegen Tegen - per ed0. - Brya (overleg) 26 jul 2015 07:33 (CEST)
 • Tegen Tegen Norbert zeescouts (overleg) 26 jul 2015 09:05 (CEST)
 • Tegen Tegen - Ik zie in de voorgaande discussie niet hoe een betere samenstelling van de encyclopedie wordt gerealiseerd door te gaan eisen dat een bron vermeld moet worden. Alleen wat vage beweringen. Hoe wijd verbreid het probleem is dat opgelost zou moeten worden met dit voorstel wordt niet duidelijk gemaakt. Mug -> olifant. --VanBuren (overleg) 26 jul 2015 09:17 (CEST)
 • Steun Steun - hoewel ik het misbruik vind van de kroeg alsof het een opinielokaal zou zijn.  Klaas `Z4␟` V:  26 jul 2015 13:12 (CEST)
  • Dit is zuiver een discussie. De stemming zal later volgen. The Banner Overleg 26 jul 2015 13:21 (CEST)
 • Voor Voor Ik vind dat in elk artikel de bronvermelding vereist is, maar voor BLP is dit strikt noodzakelijk. Zonder bronvermelding moeten die, zeker voor nieuwe artikels, verwijderd worden. Het gevaar op bedrog of bedotterij is anders te groot en de gevolgen voor wikipedia consequent. JoJan (overleg) 26 jul 2015 15:25 (CEST)
  • Hoe vaak is het voorgekomen dat er bedrog of bedotterij heeft plaatsgevonden? Daar heb ik nog geen enkel inzicht in gekregen. Er is altijd een nacontrole van wijzigingen en aanvullingen dus het bedotten of bedriegen wordt door een controle opgevangen, ook met bron moet er gecontroleerd worden. Een regel als voorgesteld zal als consequentie hebben dat voor elke aanvulling, van welke aard dan ook, een bron moet worden opgegeven. Maar daar zal alsnog een controle moeten plaatsvinden, dan maakt een verplichte bron ook weinig uit. --VanBuren (overleg) 26 jul 2015 16:16 (CEST)
   • Dat bedrog zal ook voorkomen wanneer bronvermelding verplicht zou worden. Ik ben op de Engelse Wikipedia al vaak genoeg tegengekomen dat beweringen met een bronvermelding helemaal niet terug te vinden waren in de opgegeven bron. En ik heb het hier op de Nederlandse Wikipedia ook al twee maal meegemaakt, dat iemand een stukje tekst in een artikel van mij plaatste voor het ref-teken, zodat het leek alsof het ondersteund werd door de bron. Verplichte bronvermelding zal daarom niet helpen om bedrog tegen te gaan. Een groter resultaat zou het hebben, wanneer oningelogd schrijven onmogelijk wordt gemaakt. Ymnes (overleg) 26 jul 2015 16:28 (CEST)
    • Een paar jaar geleden zijn er honderden artikelen verdwenen van een aantal auteurs die geknoeid of zelfs verzonnen bleken te hebben. Een aantal daarvan gingen zelfs zo ver dat zij zaken eerst op hun eigen site hebben geplaatst en daarna hier op Wikipedia die site hebben aangevoerd als bron. Dqfn13 (overleg) 26 jul 2015 21:02 (CEST)
    • En we herinneren ons allemaal nog wel de Tilburgse hoogleraar Diederik S. die hele onderzoeksresultaten verzon, daardoor heeft men niet gelijk in de sociale psychologie besloten geen bronnen meer te gebruiken. Natuurlijk biedt het geen volledige garantie dat de tekst betrouwbaar is en bedriegers zullen er altijd blijven. Die zijn er nu ook zat (wat te denken van de vele mensen die hun eigen pagina proberen op te leuken). Maar het maakt de tekst wel makkelijker verifieerbaar wat hopelijk ook leidt tot een beter betrouwbaarheid doordat Wikistapeltjes eerder aan het licht komen.Perudotes (overleg) 26 jul 2015 22:36 (CEST)
     • Dat wijst er op dat het belangrijk is dat elke aanvulling of wijziging goed gecontroleerd moet worden, met altijd in het achterhoofd dat een bron onbetrouwbaar kan zijn. Het verplicht stellen van bronnen verandert dat niet. --VanBuren (overleg) 26 jul 2015 22:40 (CEST)
      • U draait nu echter om de hete brei heen. Mijn stelling was niet dat controle van bronnen niet belangrijk is. Mijn stelling was dat het gebruik van bronnen de verificatie van de aanvulling of wijziging vergemakkelijkt. Het verplicht stellen van bronnen veranderd daardoor wel iets, omdat sneller geverifieerd kan worden. Dat is iets anders dan het garanderen van de betrouwbaarheid van de inhoud van het lemma, het verondersteld immers alleen dat inhoud en bronnen overeenkomen. Dat er slinkse figuren zullen zijn die zelf bronnen gaan maken doet daar weinig aan af. Dat zorgt voor een extra probleem, namelijk de betrouwbaarheid van de gehanteerde bronnen. Er zal daarvoor echter een nieuwe categorie lemma's ontstaan die makkelijker verwijdert kan worden, omdat zij al in de stage van verificatie stranden. De controle op betrouwbaarheid is dan weer de volgende stap, die feitelijk hetzelfde blijft (hoewel de groep die gecontroleerd moet worden bij gelijkblijvende input dus kleiner zal zijn.Perudotes (overleg) 26 jul 2015 22:54 (CEST)
       • De uitdrukking Liegen alsof het gedrukt staat doet al langer opgeld. Verificatie zou dus enerzijds controleren of de gedane bewerking(en) gestaafd worden door de betreffende bron moeten behelzen, anderzijds het verifiëren van diezelfde bron tegen andere bronnen. Helaas buitelen sites nogal eens over elkaar heen bij het vermelden van informatie, zonder dat dat laatste gedaan wordt.
       • Een voorbeeldje: Een groot aantal Nederlandse sites over de Top 1000 vermeldt Frank Sinatra als naam bij en:I'll Never Smile Again, terwijl dat nummer is uitgebracht op naam van Tommy Dorsey. (En ja, Sinatra heeft met anderen de teksten gezongen). De informatie bij de Nummer 1-hits in de Billboard Best Sellers Chart in 1940 en diens Engelse tegenhanger geeft hier anders aan. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 27 jul 2015 11:05 (CEST)
        • Zoals gezegd verificatie en betrouwbaarheid hangen nauw samen, maar zijn zeker niet hetzelfde. Absolute betrouwbaarheid is niet haalbaar, absolute verificatie wel. Er zijn ook handboeken van gerenomeerde geleerden die ondanks brongebruik een fout op de eerste pagina van de inleiding zetten. Dat betekent echter niet gelijk dat verificatie nutteloos is, controleren op betrouwbaarheid blijft belangrijk, zeker bij internet sites waar zogenoemde 'experts' van alles uit het hoofd opschrijven.Perudotes (overleg) 27 jul 2015 14:12 (CEST)
 • Steun Steun Lotje (overleg) 26 jul 2015 18:00 (CEST)
 • Tegen Tegen Dit soort maatregelen zorgen enkel voor minder inhoud omdat het extra barrières opwerpt. __ wɘster 26 jul 2015 20:51 (CEST)
 • Voor Voor Als het mogelijk is dat hier meer dan zeven jaar een artikel heeft gestaan van een bekende onbestaande Belgische topbokser, is een bronvermelding zeker geen overbodig luxe. Akadunzio (overleg) 27 jul 2015 01:26 (CEST)
 • Tegen Tegen Artikelen op automatische piloot weggooien omdat er geen bron in staat, terwijl er geen reden is om te twijfelen aan de inhoud, lijkt me ongewenst. Verder zegt het vermelden van een bron niet zo veel over de juistheid van de inhoud. Neem een praktijkvoorbeeld. Ik heb al heel wat keren aan degene die dit voorstel deed gevraagd om aan te geven waar iets zou staan dat volgens hem in de bron/bronnen zou voorkomen dat ik daar niet kon vinden en daar was ik niet de enige in, maar hij weigerde categorisch op mijn vragen in te gaan. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat dat helemaal niet in die bron stond. Als iemand die blijkbaar zelf op valse gronden verwijst naar een bron/bronnen zonder dat hard te kunnen maken, dan met het voorstel komt om, mede vanwege het educatieve karakter of zo, bronvermelding bij bepaalde artikelen verplicht te stellen dan weet ik het ook niet meer. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 10:44 (CEST)
  • Bedankt voor je bijdrage tot en met "inhoud". Voor de rest: olie op het vuur gooien is niet bepaald een bijdrage aan de discussie. Sander1453 (overleg) 27 jul 2015 10:55 (CEST)
 • Voor Voor meer bronnen, linksom of rechtsom. Verifieerbaarheid is anders veel te vrijblijvend. Ik ben betrokken geweest bij twee projecten ter controle van grote hoeveelheden artikelen. Het eerste wat ik dan doe is een vlugge blik op de bronnen om te zien of ze het artikel ondersteunen en zo ja, in hoeverre. Bertux ontdekte van een als bron opgegeven boek dat het niet eens bestond. Dat soort dingen helpt enorm. Sander1453 (overleg) 27 jul 2015 11:05 (CEST)
  Als ik met een praktijkvoorbeeld kom om mijn tegen-stem te onderbouwen is dat volgens jou olie op het vuur gooien, maar vijf minuten later zelf een praktijkvoorbeeld geven om een voor-stem te onderbouwen kan dan weer wel? - Robotje (overleg) 27 jul 2015 11:20 (CEST)
  Mag ik ook een praktijkvoorbeeld geven? Dank: Gebruiker:The Banner/Tjako. De genoemde bronnen werden keurig net door dhr. R. afgeserveerd. Laten we nu dus maar weer gewoon teruggaan naar het voorstel zoals hier gepresenteerd. The Banner Overleg 27 jul 2015 11:40 (CEST)
  En kun je met een of meer citaten uit die bronnen ook aangeven met welk vooraanstaand orkest de componist Tjako van Schie op wereldtour was? Zo nee, dan hebben we meteen het punt te pakken dat zelfs met een hele serie bronnen er nog steeds tal van punten in kunnen staan die niet verifieerbaar zijn; naar alle waarschijnlijkheid omdat er geen deugdelijke bron voor bestaat. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 12:02 (CEST)
  Ooit gehoord van een solotour? The Banner Overleg 27 jul 2015 12:08 (CEST)
  Ja, heb ik wel eens van gehoord. Maar voor de stelling dat hij met een vooraanstaand orkest op wereldtour was is een bron voor een solotour dus geen overtuigend bewijs. En ook met meerdere bronnen voor die solotour heb je nog steeds geen onderbouwing voor de stelling dat hij met een vooraanstaand orkest op wereldtour was. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 12:15 (CEST)
  Voordat het weggekapt werd, werd in het artikel alleen beweerd dat Tjako op tournee was in China. Over een orkest werd niets gemeld. (Overigens heten de nodige zangers en zangeressen ook solo op te treden tijdens een tournee en dan zie je ook een podium vol met mensen die staan te musiceren.) waar het om draait is dat er soms genoeg onafhankelijke en betrouwbare bronnen aanwezig zijn, maar dat die stelselmatig afgewezen worden om realistische of onrealistische redenen. The Banner Overleg 27 jul 2015 12:33 (CEST)
  @Robotje: Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden aan te halen als er artikelen zijn. Iedereen heeft zo zijn akkefietjes meegemaakt op brongebied, vandaar ook de rijkdom aan discussie, midden in de vakantie. Sommige praktijkvoorbeelden zijn echter nuttiger dan anderen. Oprakelen, cq opstoken van de roemrijke en bloeiende relatie Robotje-The Banner lijkt mij niet zinvol voor de discussie. Je hebt vast wel andere praktijkvoorbeelden. Het is op welk voorbeeld je kiest dat ik je aanspreek, niet op het geven van een voorbeeld. Sander1453 (overleg) 27 jul 2015 12:41 (CEST)
  @The Banner (na bwc), ik had bezwaar tegen de niet onderbouwde stelling dat de componist Tjako van Schie met een vooraanstaand orkest een wereldtour gemaakt heeft en vroeg om bron(nen) daarvoor. Daarop schreef Tjako zelf ".. kan ik zo een lijst met -tig onafhankelijke bronnen geven die de door Robotje geopperde bezwaren "onderuit schoffelen" met door onafhankelijke bronnen onderbouwde argumenten." Uit de bronnenlijst die na doorvragen door Tjako gegeven werd, werd mij niet duidelijk dat hij als componist überhaupt met een vooraanstaand orkest op tournee is geweest. Als jij (of Tjako) met een citaat uit die bronnen kan aangeven welk vooraanstaand orkest dat was en kan aantonen dat dat orkest met hem als componist op tournee was, zou dat mooi zijn. Zo niet, dan is dat toch een prima voorbeeld van schermen met bronnen waarmee waarschijnlijk niet aangetoond kan worden dat het beweerde ook juist is. In jouw voorstel moeten toekomstige biografische artikelen zonder bron weg maar als het simpele feit dat er wel een 'bron' is blijkt dus helemaal niet zoveel te zeggen over de juistheid van wat er beweerd wordt.

  @Sander1453, ik zou niet weten waarom een praktijkvoorbeeld waaruit het voor mij toch wel duidelijk is dat de initiatiefnemer van deze discussie niet terugdeinst voor het valselijk schermen met bronnen (een probleem dat niet afgedekt wordt in het voorstel) zijn voorstel om nieuwe biografische artikelen zonder bron automatisch te laten verwijderen voor mij extra wrang maakt. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 13:12 (CEST)
  Sja, maar even weer ophelderen. Ik gaf -op verzoek van anderen- bronnen bij de aanmaak door derden van dat artikel. Ik heb nooit beweerd met een vooraanstaand orkest op tour te zijn geweest. Ik ben wel op tour door China geweest (solo), waarvan bronnen bestaan, en ik heb diverse tours gemaakt met het Orquestra Portuguese de Saxofones (door Portugal, Nederland, Venezuela), waarvan bronnen bestaan. Met dat orkest heb ik o.a. Schumann pianoconcert in eigen transcriptie gespeeld, waarvan ook bronnen bestaan. Verder heeft dat saxorkest ook werken van mijn hand gespeeld, waarvan bronnen bestaan. Maar goed, blijkbaar moet deze oude koe weer eens uit een sloot gehaald worden. Ik heb geen zin die bronnen nu hier weer te geven, maar o.a. op mijn eigen site staat hierover ook e.e.a. te lezen. Probleem met internetbronnen is dat ze inderdaad soms 'verlopen' en dan verwijderd raken, zoals diverse artikelen uit kranten, concertaankondigingen en -recensies en dergelijke. Hetgeen onderstreept dat verplichte bronopname soms ook maar een wassen neus is. We plaatsen vandaag misschien een verplichte bron, en morgen kan die bron alweer weg zijn. Tot zover maar even. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 jul 2015 13:49 (CEST)
  Ik heb weinig behoefte aan het ontleden van deze of gene ouwe koe uit het verleden van Robotje en The Banner, noch zie ik hoe het méér zou bijdragen aan de besluitvorming van de gemeenschap over bronvermelding dan om het even welk ander voorbeeld. Sander1453 (overleg) 27 jul 2015 13:53 (CEST)
  @Tjako, je schreef destijds zelf "Tot nu toe heb ik me bewust niet met deze discussie willen bemoeien, maar mocht men interesse hebben kan ik zo een lijst met -tig onafhankelijke bronnen geven die de door Robotje geopperde bezwaren "onderuit schoffelen" met door onafhankelijke bronnen onderbouwde argumenten. .. " [4] en na een verzoek om daarmee dan maar op de proppen te komen dumpte je daar een lijst met 'onafhankelijke bronnen' die mijn bezwaren onderuit zouden kunnen schoffelen. Dat is dus wezenlijk wat anders dan op verzoek van anderen bronnen geven voor bij de aanmaak door derden van dat artikel zoals je het hierboven voorstelde. Hierboven geef je zelf toe dat dat vooraanstaand orkest dat met de componist Tjako op wereldtour was is er dus niet is geweest. Dat je zo een lijst met -tig onafhankelijke bronnen kon geven voor het onderuit schoffelen van mijn bezwaren met door onafhankelijke bronnen onderbouwde argumenten was dus gewoon bluf want die tour met dat vooraanstaand orkest is er helemaal niet geweest. Zo zie je maar, als een collega wikipediaan schermt met bronnen om iets te bewijzen en die 'bronnen' vervolgens ook geeft, is dat geen reden om blindelings te geloven dat daarmee ook bewezen wordt wat beweert werd. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 14:25 (CEST)
  @Robotje. Robotje schijnt vooral het verschil niet te kennen tussen verifieerbaar en betrouwbaarheid. Hij schijnt ook niet het verschil te kennen tussen een voorbeeld geven, en een voorbeeld geven om daar vervolgens een argumentum ad hominem van te maken. Is het geen idee als u al uw virulente Banner-haat gewoon op zijn OP loslaat, zodat deze discussie weer terug kan gaan naar serieuse mensen?Perudotes (overleg) 27 jul 2015 14:36 (CEST)
  Ik heb niets 'geblufd', ik heb in de 'strijd'/ het 'gedoe' die/dat er toen was over dat lemma op verzoek bronnen gegeven over o.a. mijn werk als componist/arrangeur/pianist, juist ook omdat er feitelijke onjuistheden in dat lemma dreigden te sluipen. Nergens heb IK iets beweerd over een wereldtour die ik als componist met een vooraanstaand orkest zou hebben gedaan, sterker ik: heb dat toen ook al aangegeven, dat dat niet klopt. Overigens was dat Portugese orkest best wel redelijk gerenommeerd, we traden ermee bijvoorbeeld ook in het Concertgebouw op, uitgezonden op Radio 4. En ja, een aantal bezwaren van jou zijn destijds onderuitgehaald, omdat bronnen toen wel degelijk aantoonden dat ik optreed, componeer, dat ik een tour heb gedaan door China, dat ik met orkesten op heb getreden, en dat werken van mijn hand door derden gespeeld zijn. De bronnen (althans een aantal ervan) hebben er in elk geval toe geleid dat het lemma geen feitelijke onjuistheden meer bevat. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 jul 2015 15:21 (CEST)
  Je schreef destijds heel stellig "Tot nu toe heb ik me bewust niet met deze discussie willen bemoeien, maar mocht men interesse hebben kan ik zo een lijst met -tig onafhankelijke bronnen geven die de door Robotje geopperde bezwaren "onderuit schoffelen" met door onafhankelijke bronnen onderbouwde argumenten. .. " [5] (onderstreping door Robotje) en beweert nu ".. een aantal bezwaren van jou zijn destijds onderuitgehaald, omdat bronnen toen wel degelijk aantoonden" (onderstreping door Robotje). Ik heb niet beweerd dat jij met die stelling kwam van dat vooraanstaand orkest, maar jij beweerde wel dat je bronnen had om de door Robotje geopperde bezwaren, en dus niet slechts enkele daarvan, onderuit te schoffelen. Zie je nu echt het verschil niet? - Robotje (overleg) 27 jul 2015 15:30 (CEST)
  Je voornaamste bezwaren gingen (kort samengevat in mijn eigen woorden, voor daar weer gedoe over ontstaat) over (1) of ik wel (voldoende) componist was om te vermelden (hetgeen blijkbaar door anderen wèl zo werd gezien, mede a.d.h.v. bronnen), (2) of ik een tour met vermaard orkest gemaakt had. Die voornaamste bezwaren zijn inderdaad onderuitgeschoffeld, omdat (1) aantoonbaar klopt, en omdat ik verduidelijkt had dat (2) niet/onvoldoende feitelijk was. Verder merk ik op dat die discussie toen gesloten was door derden, en dat het afdwaalt van waar het in deze thread over gaat. Zullen we het dan hier maar even bij laten? Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 jul 2015 16:23 (CEST)
  Nee. Om te beginnen klopt je opsomming al niet. En daarnaast, in plaats van te verduidelijken dat die stelling van dat vooraanstaand orkest dat met de componist Tjako op wereldtour was onjuist was, beweerde je tig bronnen met onafhankelijke bronnen onderbouwde argumenten te hebben om mijn bezwaren onderuit te schoffelen; maar voor meerdere bezwaren zoals dat vooraanstaand orkest heb je niet kunnen aantonen. De diffs zijn duidelijk, toch blijven ontkennen maakt het alleen maar erger. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 16:49 (CEST)
  Die diffs zijn slechts een druppeltje uit de emmer van gedoe destijds, en dat jij niet wil toegeven dat je aan het kortste eind moest trekken toen is jammer. De twee bovengenoemde bezwaren zijn destijds - mede adhv bronnen - onderuitgehaald/opgehelderd. Je kan nu wel nog steeds doorzeuren over die oude zaken, maar helpt dat deze discussie? Dat 'vooraanstaand orkest'-gedoe is al in ruime mate besproken: dat was een gedeeltijke onjuistheid (die niet van mij af kwam!). Ik deed een solotour (met o.a. eigen werk) en daarnaast deed ik een tour met dat Portugese orkest (met o.a. eigen werk). Iemand heeft dat blijkbaar toen verhaspeld (waarom en hoe weet ik niet), maar dat is allang opgehelderd. Dat ik als componist actief ben is ook middels bronnen aangetoond destijds. Verder praten we blijkbaar behoorlijk langs elkaar heen dus stop ik nu hier. Oude koe en zo. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 jul 2015 17:03 (CEST)
  Je had het over ".. omdat ik verduidelijkt had dat (2) niet/onvoldoende feitelijk was." Geef eens met een citaat dat te vinden is op die pagina aan dat je daar verduidelijkt had dat er geen sprake van was dat de componist Tjako van Schie met een vooraanstaand orkest een wereldtour gemaakt heeft. - Robotje (overleg) 27 jul 2015 17:09 (CEST)
  Sjonge, Robotje..... en maar doorzeuren..... ik heb je zelfs persoonlijk 'damals' daar al op gewezen, in notabene een rechtstreeks antwoord op een vraag van jou hierover in september 2008. [6]. En dan vraag je nu weer naar die zaken? Ik had dat dus al verduidelijkt aan je, al was het niet op DIE pagina, maar op een door JOU an MIJ gestelde vraag op mijn OP. Doei! Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 jul 2015 17:48 (CEST)
 • Tegen Tegen Lege doos die de encyclopedie meer kwaad dan goed doet. EvilFreD (overleg) 27 jul 2015 14:42 (CEST)

Algemene opmerking: de starter van dit onderwerp heeft beoogt een inventarisatie van meningen te maken om dit daarna eventueel als peiling of stemming voor te leggen aan de gemeenschap. Het is goed dat hierboven een discussie gevoerd wordt, waarin voors en tegens bij het voorstel geplaatst worden, opdat The Banner op grond daarvan een voorstel voor een stemming (lijkt mij meer voor de hand liggen dan een peiling gezien de beoogde bindendheid) kan verfijnen. De stemming (peiling) is de juiste plaats om Voor Voors en Tegen Tegens te plaatsen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 27 jul 2015 11:05 (CEST)

Mag ik nog iets aanvoeren dat hierboven nog niet aan de orde is geweest? Het gebeurt regelmatig dat een artikel geheel is gebaseerd op internetpagina's. Niets op tegen natuurlijk, maar internetpagina's willen nog weleens spoorloos verdwijnen. Dan is er dus geen bron meer voor een deel van het artikel en als het Internet Archive geen versie van de verdwenen pagina bewaard heeft, is dat deel van het artikel dus niet meer te verifiëren. Ik heb zo gauw geen voorbeeld bij de hand, maar ik ben wel eens een artikel tegengekomen waarbij geen enkele bron meer vindbaar was. Wat is het verschil tussen een bronloos artikel en een artikel waarbij het klikken op de bronnen alleen maar foutmeldingen oplevert? Sijtze Reurich (overleg) 27 jul 2015 12:56 (CEST)

Natuurlijk :-) Verdwijnende internetpagina's zijn, net als afbrandende bibliotheken zeer spijtig. Zonder kopie is de informatie verloren en is niet meer bruikbaar voor ons als bron. Het onderwerp werd al vaker besproken, ook in het kader van "wat te doen met nietwerkende link?" Het kan zinvol zijn de url als zodanig niet te wissen, omdat die soms informatie bevat waarmee een andere bron (kopie) gevonden kan worden. PDF-bestanden vind je zo nogal eens ergens anders terug (al is er natuurlijk geen garantie dat een gelijknamig bestand ook dezelfde inhoud heeft, je moet dus opnieuw doorlezen). Een door anderen geciteerde bron kun je gebruiken in de vorm van "Volgens X in zijn boek over Y was Z in zijn verloren geschrift van mening..." (moeizaam, inderdaad) Afgezien daarvan, een verloren bron is geen bron . Zwitser123 (overleg) 27 jul 2015 15:52 (CEST)
 • Tegen Tegen Op zich ben ik voor het stimuleren van het gebruik van bronvermelding. Ik zie dat The Banner Overleg een opsomming heeft gemaakt van de te nemen stappen indien er geen bron bij staat (benaderen via OP etc...). Ik denk dat dit stappenplan voldoende is. Indien er reden is tot twijfel omtrent een artikel treedt dit stappenplan toch al in werking en eventueel met de ietswat verguisde sjablonen. Dus ik vraag me af wat de meerwaarde is van het in het groot-wikipedia-handboek opnemen van een verplichting en hoe je dit duidelijk gaat maken aan nieuwe leden die nieuwe artikelen aanmaken zonder toch al stap 1 in het stappenplan te zetten. Ik zie meer in zachte middelen. Zo zie ik graag de citoid geïmplementeerd in de plaats van het knopje referentie. Een ander idee is om bij een blanco nieuw artikel al standaard de ref tags toe te voegen met een hidden tekst die uitleg geeft. Zo wordt men ook gestimuleerd om de referentie toe te voegen. --brbbl (overleg) 28 jul 2015 10:47 (CEST)
 • Voor Voor bronvermelding, Tegen Tegen een te nauw begrip van bronvermelding. Een ooggetuigenverslag of andere mondelinge overlevering (bv opa's verslag van het bombardement op Rotterdam) is óók een bron, die m.i. gebruikt zou mogen worden. Zolang maar duidelijk is wat de bron is, kan de lezer zelf vervolgens het artikel met de gegeven bronnen wel op waarde schatten. Sietske | Reageren? 3 aug 2015 21:19 (CEST)
  • Begrijp ik u goed dat als iemand een bron voor een bewering vraagt en de schrijver reageert met "dat heeft mijn opa me verteld" dat volgens u voldoende bronvermelding is? Woodcutterty|(?) 3 aug 2015 21:24 (CEST)
   • Als het een interessante en relevante toevoeging aan een artikel is: ja. Als opa wat weet te vertellen over de geschiedenis van zijn historische motorfietsmerk (om maar een voorbeeld te noemen), heb ik liever dat het op wikipedia staat met bronvermelding "Citaat Opa Willemsen, Hendrik Ido Ambacht, 1997", dan dat het als feit genoemd wordt zonder bronvermelding of - erger nog - de kennis niet wordt opgeschreven en helemáál verloren gaat. Sietske | Reageren? 3 aug 2015 21:41 (CEST)
    • En hoe kan ik dergelijke kennis als lezer verifiëren? Woodcutterty|(?) 3 aug 2015 21:44 (CEST)
 • Tegen Tegen een vorm van symptoombestrijding. Ik heb niets aan Peter b, IJzeren Jan en veel anderen hierboven toe te voegen. Een lezer die niet weet hoe iets te verifiëren, heeft waarschijnlijk sowieso onvoldoende interesse een bron in te zien. Woudloper overleg 4 aug 2015 10:59 (CEST)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[bewerken]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (overleg) 24 jul 2015 07:07 (CEST)

Wat is een alpha channel? Ik vind dat niet op Graphics Interchange Format en ook niet op en:GIF. FredTC (overleg) 25 jul 2015 09:28 (CEST)
Zie en:Alpha compositing. Uitleg in het Nederlands is er nog niet. Mbch331 (Overleg) 25 jul 2015 10:44 (CEST)
Even kort door de bocht: de verschillende fileformaten voor grafische bestanden verschillen in de manier waarop ze de informatie voor een pixel coderen, en daarnaast in de manier waarop die informatie gecomprimeerd wordt tot een kleiner bestand. Dat laatste is vooral belangrijk bij dataverkeer, zoals over het internet. Het gaat hier echter om het eerste: de informatie per pixel. Sommige bestandsformaten, waaronder PNG, leggen per pixel niet alleen de kleur vast, maar ook de transparantie. Hoe transparanter een pixel, hoe meer van de achtergrondkleur "doorschijnt". Bij 50% transparantie bijvoorbeeld, worden de bitwaarden van de achtergrondkleur en die van het te tonen pixel als het ware bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Een zuiver blauw pixel op een zuiver groene achtergrond levert dan een pixel in de kleur cyaan op. Dat is vooral handig als je objecten met gladde randen wilt afbeelden, dus bij anti-aliasing. Bij real-color afbeeldingen is de kleur vastgelegd in de RGB-channels (drie waarden, voor rood, groen en blauw respectievelijk), en de transparantie in het alpha-channel. Dat heeft een andere naam omdat het geen kleur vastlegt maar een manier waarop de kleur wordt getoond. GIF afbeeldingen hebben geen alpha-channel, en de anti-aliasing kan maar voor één achtergrondkleur worden geoptimaliseerd. Bij PNG is anti-aliasing in feite voor elke achtergrond geoptimaliseerd. Door het alpha-channel dus. WIKIKLAAS overleg 25 jul 2015 11:58 (CEST)
Hoeveel mensen zullen het verschil zien? The Banner Overleg 25 jul 2015 15:25 (CEST)
Intussen liggen de gifs er voortdurend uit, wat behoorlijk irritant is. Het lijkt erop dat men hiermee op commons zit te experimenteren. Tekstman (overleg) 25 jul 2015 15:32 (CEST)
Bij mij maken de twee hier als thumbnail weergegeven afbeeldingen een wereld van verschil. Bij de bovenste wordt een pixel zwart of wit weergegeven, de onderste toont grijswaarden, zodat ik bij de onderste structuurformules zie waar bij de bovenste wat verspreide zwarte pixels staan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier iets op tegen zou hebben maar heb de discussie erover (nog) niet gelezen. WIKIKLAAS overleg 25 jul 2015 15:35 (CEST)
Hier zit ook een wereld van verschil tussen de twee afbeeldingen. Bij de bovenste zie ik voornamelijk losse zwarte pixels en streepjes en lijkt het meer op een thumbnail van een computerspel uit de jaren 80. Bij het onderste plaatje is duidelijk een Scheikundige structuurformule te zien. Mijn resolutie is overigens 1920x1080 misschien dat dat ook meespeelt?Perudotes (overleg) 26 jul 2015 15:07 (CEST)
Ik zie met Firefox geen enkel verschil. Met IE en Chrome is de bovenste niet om aan te zien. Goed plan dus. Wammes Waggel (overleg) 29 jul 2015 11:09 (CEST)

Fontys Hogescholen[bewerken]

Tenzij ik mij sterk vergis, bestaat de gemeenschap voor een belangrijk deel uit (ex-)studenten. Er zou toch iemand moeten zijn die een goede tijd heeft gehad op de Fontys Hogescholen en dat artikel kan verbeteren? Het staat al een maand op Artikelen van de Dag en morgen gaat het weer naar de donkere zolder...

Het huidige commentaar (uit 2010) is: Kan uitgebreider en minder in lijstjes vorm .The Banner Overleg 26 jul 2015 12:04 (CEST)

Eens met TB's betoog als geheel. Waar ik me vooral aan stoor is het hoge aantal rode links in het lijstje waar behalve dat weinig mis mee is.  Klaas `Z4␟` V:  26 jul 2015 13:07 (CEST)
CAH Almere zou je (om te beginnen) hier terug kunnen vragen. De andere rode links waren inderdaad nog nooit aangemaakt. ed0verleg 26 jul 2015 13:49 (CEST)
Wat was de verwijderreden? Als die valide is zal het van nul af opnieuw schrijven wellicht beter zijn. Of dat door een betrokkene ([ex-]student of -docent) moet gebeuren is nog zeer de vraag. In elk geval zijn bronnen ook hier noodzakelijk.  Klaas `Z4␟` V:  27 jul 2015 08:53 (CEST)
Ik ben bang dat niemand daar een leuke tijd gehad heeft aangezien er - met uitzondering van een kleine verwijdering - niets aan het artikel gedaan is. The Banner Overleg 30 jul 2015 01:43 (CEST)
CAH Almere is verwijderd omdat het niets meer is dan een locatie van CAH Vilentum Hogeschool en we beschrijven geen aparte locaties van hogescholen omdat zij zijn. We beschrijven heus wel locaties, maar dan meer omdat het een bijzonder pand is. Hogeschool Inholland heeft maar één artikel, dus geen Inholland Alkmaar, Inholland Delft, Inholland Diemen, etc. Dqfn13 (overleg) 30 jul 2015 12:25 (CEST)
Duidelijk, Dqfn! Als hetzelfde aan de hand is met de Fontyslocaties in het gewraakte lijstje kunnen ze beter zwart gemaakt worden om de kans te verkleinen dat iemand artikeltjes aanmaakt die prompt op TBP verschijnen.  Klaas `Z4␟` V:  31 jul 2015 10:30 (CEST)
Ik ben niet geheel op de hoogte van Fontys. Maar het lijkt mij inderdaad dat als het om dezelfde situatie gaat dat de pagina's van Fontys ook ontlinkt worden. Dqfn13 (overleg) 31 jul 2015 11:45 (CEST)

Oproep voor een vertaler en->nl[bewerken]

Hallo allemaal, hier is een verzoek om een vertaler voor ondertiteling van een intro film over Wikipedia. Ik heb geen idee of ondertiteling wel voldoende zal zijn als het filmpje alleen over de engelse Wikipedia gaat, maar als het puur intro is, is het misschien wel wat waard. Enfin, hier is de link: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/Motivational_and_educational_video_to_introduce_Wikimedia groet, Jane023 (overleg) 26 jul 2015 14:31 (CEST)

Geef me eens 1 goede reden om in het kader van de Erasmusprijs geen eigen filmpje specifiek over de Nederlandstalige Wikipedia en eventueel Vereniging Wikimedia Nederland te maken. Overigens zijn een aantal collegae "officieel" vertaler en=‌>nl en vice versa. Benader die zou ik zeggen.  Klaas `Z4␟` V:  27 jul 2015 08:01 (CEST)
Beste Klaas, dit is niet zo moeilijk.... Het kost veel GELD en TIJD om zoiets professioneel te maken. Maar wat is er mis aan een bestaand filmpje ondertitelen? Dan gooien we het geld niet over de balk.Saschaporsche (overleg) 27 jul 2015 09:35 (CEST)
Met bijna elke smartphone kun je een filmpje maken en een goede videocamera is ook niet zo duur. A;s je twee mensen uit de VS en Brazilië over kunt laten vliegen naar Amsterdam voor een ceremonie van een paar uur (?) kan dat er zeker ook nog wel vanaf. Trouwens: wie heeft Sascha P. ingefluisterd dat het professioneel moet zijn? We zijn (uitzonderingen daargelaten) een club van en voor amateurs toch?  Klaas `Z4␟` V:  27 jul 2015 10:17 (CEST)
Tuurlijk kan elke amateur met zijn foon een filmpje in mekaar flansen... Maar de vraag is of je dat wil vertonen bij een dergelijke uitreiking waar hotemetoten bij zitten. Maar leg eens uit wat er fout is aan een Engelstalig filmpje met ondertiteling in een gezelschap waar ook gasten voor worden uitgenodigd die het nederlands niet machtig zijn? P.S.. Heb je je treinkaartje al gedeclareerd? Saschaporsche (overleg) 27 jul 2015 10:32 (CEST)
Welk treinkaartje, beste Sascha? Het is nog lang niet zeker of ik zal gaan en zo ja dan is het met het vliegtuig of als ik weer terug ben misschien wel lopend. Je hebt toch tegenwoordig overigens de ov-chipknip. Hoe kan je die declareren?  Klaas `Z4␟` V:  28 jul 2015 09:06 (CEST)

Bedankt voor de reacties! Ik vind het een goed idee om een video te maken in het kader van de erasmusprijs. Dat heeft niks te maken met deze oproep. Misschien een letterlijk intro, waar eenieder die het wil een korte intro op Youtube uploadt met de tekst "Hallo, ik ben <naam> en ik ben Wikipediaan sinds <datum>". Dan laten wij iemand van de WMNL deze aan elkaar breien met tussendoor een paar projecten vanuit de oude doos? Is dat wat? Jane023 (overleg) 27 jul 2015 10:37 (CEST)

Naar aanleiding van het idee een film te maken in het kader van de Erasmusprijs; de Stichting Praemium Erasmianum heeft een filmmaakster gevraagd een korte introductiefilm te maken over WP die bij de uitreiking vertoond zal worden. Deze film zal 5-10 minuten duren en het is de bedoeling dat hierin verschillende vrijwilligers (niet alleen uit Nederland) en verschillende aspecten van WP aan bod komen. Met vriendelijke groet, AWossink (overleg) 28 jul 2015 10:18 (CEST)
Hopelijk ook met "onbekende hoofden".Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 30 jul 2015 20:40 (CEST)
Het zou beter zijn als eenieder die het wil een dergelijke video-selfie op Commons zet en dan linkt naar hun Commos gebruikerspagina. Om verwijdering tegen te gaan zouden ze in een "nlwiki gebruikers komen uit de kast" categorie op Commons ergens onder Wikimedia Nederland kunnen zitten. Wat denken jullie? Dan kan iemand ze leuk aan elkaar plakken en dat geheel op een WMNL plek zetten onder "nlwiki community - niet te verwarren met WMNL leden". Jane023 (overleg) 31 jul 2015 11:39 (CEST)

Achterstand[bewerken]

De verwijderlijst vertoont inmiddels wel een erg grote achterstand. Als ik goed tel staan er inclusief vandaag 14 dagen nog (gedeeltelijk) open die al weggewerkt hadden moeten worden. Ik weet dat het een vervelende klus is die je in de praktijk eigenlijk nooit goed kan doen. Maar het moet wel gebeuren. Zeker als we zeer terughoudend zijn met nuweg moet er geen achterstand van twee weken ontstaan op de gewone verwijderlijst. Misschien zijn er collega's die juist die taak wel op zich willen nemen en nog geen mod zijn? Peter b (overleg) 27 jul 2015 10:34 (CEST)

Nieuwe collega's zijn zeer zeker welkom, maar niet alleen vanwege deze achterstand. De moderatoren die deze lijsten deden of regelmatig nog gedeeltelijk afhandelen, dat is overigens een behoorlijk klein groepje aan het worden, hebben ook af en toe wat anders te doen. Ikzelf heb mijn hoofd er momenteel door omstandhigheden niet echt naar staan. Dqfn13 (overleg) 27 jul 2015 10:38 (CEST)
Bedankt voor de reminder. Ik handel niet zo vaak iets af daar, maar heb net een "oude dag" gedaan en kreeg een bwc toen ik een nieuwe ging doen. Er wordt aan gewerkt. CaAl (overleg) 27 jul 2015 11:25 (CEST)
Je was mij ook voor met de Kerkhoflaan. Dqfn13 (overleg) 27 jul 2015 11:28 (CEST)
En ik had ook al bijna een bwc met Mbch331 :-). Waar een Kroegbericht al niet goed voor is. De achterstand is in een half uurtje gehalveerd. CaAl (overleg) 27 jul 2015 12:03 (CEST)
Ter info: de achterstand is volledig weggewerkt. CaAl (overleg) 28 jul 2015 21:31 (CEST)
Waarvoor dank en compliment! Erik Wannee (overleg) 28 jul 2015 21:39 (CEST)
(NB: ik meld het slechts - het afwerken van de achterstand was een team-effort van een stuk of vijf mods. CaAl (overleg) 28 jul 2015 22:02 (CEST))

Tool Labs van slag en vreemde SUL[bewerken]

Wat is er allemaal aan de hand? Als ik Tool Labs open, ontbreken de namen van de projecten waar deze gebruiker actief was, en werken de links ('diff' en 'hist') naar zijn bewerkingen niet doordat de URL's corrupt zijn. Dan kunnen we ook SUL openen, want daar worden de projecten wél genoemd, maar precies bij de projecten waar hij actief was (nl, af, zh) ontbreken de diffs en staat er "closed wiki". Waar slaat dat allemaal op? ErikvanB (overleg) 27 jul 2015 17:24 (CEST)

Beide zijn wazige problemen. Ik zou voor tool 1 contact opnemen met Luxo/Krinkle en voor tool 2 met Quentinv57. Volgens mij zitten er in beide tools bugs. Mbch331 (Overleg) 27 jul 2015 18:20 (CEST)
Dank juh. ErikvanB (overleg) 27 jul 2015 18:31 (CEST) - Ben nu weg.
Zou het iets te maken hebben met dat stukje over "wgNoticeUserData" in het kopje hierboven? Sjoerd de Bruin (overleg) 28 jul 2015 22:17 (CEST)
Geen idee. Tool Labs is inmiddels weer goed en SUL ook. Gelukkig. ErikvanB (overleg) 29 jul 2015 06:45 (CEST)

Lemma's met 'schuinschrift' en de 800.000 lemma's over diertjes[bewerken]

Hi, Het valt me op dat er verschillende lemma's zijn in schuinschrift/italics (zie b.v. "categorie:Beginnetje biologie" of Cepora licaea). is daar een bepaalde reden voor? Overigens in die categorie zitten zo'n 800.000 lemma's. Dat vult de NL-wikipedia lekker. Misschien ook eens alle straatnamen in lemma's vatten ;-)Butch (overleg) 27 jul 2015 19:58 (CEST)

Dat zijn biologische artikelen en het is gebruikelijk om de officiële namen schuin te schrijven. En nee, we gaan niet alle straatnamen een artikel geven, uitsluitend die straten en wegen die er ook echt toe doen. Straten in nieuwbouwwijken zijn doorgaans (nog) niet relevant genoeg voor een eigen artikel. Dqfn13 (overleg) 27 jul 2015 20:00 (CEST)
OK Dat verklaart het schuinschrift. Dat van die straatnamen was niet serieus bedoeld. Ik blijf het opvallend vinden dat er bijna 800.000 lemma's (45% van alle NL-lemma's!!) zijn met slechts een paar regels per lemma. Was het niet praktischer geweest om dit in hoofdcategorieen in te delen en dan per hoofdcategorie één lemma met al de ondergeschikte beestjes. En als de informatie zoals tot welke familie het beestje behoorde of wanneer het voor het eerst beschreven is enz, dan vervolgens in een grote tabel was opgenomen was dit veel duidelijker geweest. In geval er meer bekend wordt over een specie kan altijd nog een volledige lemma worden aangemaakt. Bijkomend voordeel is dat als je de functie "willekeurige pagina" gebruikt om eens door de wikipedia te bladeren je niet om de haverklap bij een beestje uit komt. Is hierover wel eens een discussie in de wikipedia gemeenschap geweest? --Butch (overleg) 27 jul 2015 20:56 (CEST)
Over en over en over. Daar is eindeloos over gepraat, gediscussieerd en geruzied. Zo nu en dan komt de discussie terug, maar brand je er maar niet aan. Velocitas(↑) 27 jul 2015 21:21 (CEST)
Het was me geheel onbekend dat dat kon. Ik heb de gewoonte om boektitels altijd cursief te schrijven, en ik heb nogal wat lemmmata aangemaakt over boeken (zie bijvoorbeeld hier). Kan iemand mij uitleggen hoe dat moet, en kan ik de aangemaakte lemmata aldus wijzigen? Paul Brussel (overleg) 27 jul 2015 21:31 (CEST)
Beste Paul, jij schrijft lemma's die langer dan drie woorden zijn, dan is schuinschrift ten strengste verboden. Peter b (overleg) 27 jul 2015 21:40 (CEST)
Is dat echt verboden?! Dat zou vreemd zijn, ook al is Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 een lange lemmatitel, of: Verzaameling van zes- en zestig aangenaame gezichten in de vermakelijke landsdouwen van Haarlem... Paul Brussel (overleg) 27 jul 2015 21:43 (CEST)
Ziehier de Engelstalige richtlijn hiervoor. Tja, kennelijk doen we het de hele tijd fout met die boektitels.MackyBeth (overleg) 27 jul 2015 21:47 (CEST)

Het klopt dat al die korte lemma's de "willekeurige pagina"-functie wat 'verpesten'. Ik heb er jaren geleden al eens voor gepleit om het algoritme dat "willekeurig" een lemma kiest aan te passen, door de kans waarmee een lemma gekozen wordt proportioneel te maken aan de lengte van dat lemma. D.w.z. dat een artikel met 30 regels tekst, een 10x zo grote kans heeft om langs te komen dan een beginnetje met 3 regels tekst. M.i. wordt die willekeurige-pagina-functie dan interessanter; al blijft het marginaal interessant: er is bij iedereen gewoon enorm veel dat buiten het interessegebied ligt - bij de een een vlindertje, bij de ander een voetballer, bij weer een ander een middeleeuws schilder, en bij ons allen muzikanten uit Volendam - en zo'n willekeurige pagina is dus met flinke regelmaat niet interessant voor de lezer. CaAl (overleg) 27 jul 2015 22:00 (CEST)

Er was een peiling in 2010 waarbij 65 gebruikers deelnamen en de conclusie was dat voor soorten de titel van het lemma cursief mag zijn. Mvg, Taketa (overleg) 27 jul 2015 22:13 (CEST)
>>>>>Het blijft me verbazen dat er bijna 800.000 lemma's zijn over één onderwerp. Ik hoop niet dat iemand voor alle bekende sterren en dergelijke een lemma gaat schrijven ;-).Butch (overleg) 27 jul 2015 22:33 (CEST)
Ja mee eens, dat is ook buitenproportioneel, en kan volgens mij ook best in de vorm van enkele tabellen of lijsten gegoten worden. Het idiote is alleen dat zulke mini-artikeltjes om een of andere wonderlijke reden wel allemaal "encyclopedisch relevant" worden geacht, maar een hele hoop andere onderwerpen niet - zie onderstaand bericht van mijn hand. Groeten, Paul2 (overleg) 28 jul 2015 06:54 (CEST)
Oh ik zie nu dat er idd al zulke lijsten zijn: Lijst_van_witjes - dan is er toch geen noodzaak meer voor aparte artikeltjes, waar verder geen extra info meer in staat? Het is dat dit er al meer dan 1100 zijn, anders had ik er graag het verwijdersjabloon op geplakt.... Paul2 (overleg) 28 jul 2015 07:00 (CEST)
Ik hoop het wel. Die pagina's staan eigenlijk alleen "in de weg" wanneer je de willekeurig-knop gebruikt. Als je geïnteresseerd bent in een onderwerp - de geschiedenis van Zweden o.i.d. - en je daarover leest op Wikipedia, kom je al die artikelen over sterren, vlinders en kevers niet tegen. CaAl (overleg) 27 jul 2015 22:42 (CEST)
Nomen est omen. Die lijst bevat veel witruimte. Klusje voor Norbert Zeescouts :-)  Klaas `Z4␟` V:  28 jul 2015 09:25 (CEST)
Juist. :-) Maar over het eigenlijke onderwerp: dat vind ik ook. Sommige gebruikers (ik wil geen namen noemen) maken zodanig veel lemma's aan, dat het begint te lijken op een bot. En inderdaad: als je de "willekeurige pagina"-functie gebruikt, kom je bijna altijd op zo'n eenzinner van een dierengeslacht uit. Dat kan niet de bedoeling zijn, hier moet snel iets aan gedaan worden. CourgetteTalk page icon crystal.png 28 jul 2015 19:27 (CEST)
De (voormalige) divisies Railion Nederland, Railion Duitsland, Railion Italië, Railion Denemarken, Railion Zwitserland, Railion Zweden hebben geen van allen een eigen artikel, maar zijn als kopjes op de pagina van DB Schenker Rail onder het hoofdstuk Railion opgenomen (De naam Railion is gewijzigd in DB Schenker Rail, vandaar dat het lemma de huidige naam als titel heeft). En zo zullen er nog wel meer lemma's zijn waarbij onderwerpen (die an-sich ook encyclopedisch zijn) zijn samengevat op één overkoepelende lemma in plaats van verdeeld over tig individuele lemmata. Waarom zou dat met de diertjes niet ook kunnen? Waarbij wellicht ook de overeenkomsten of juist bepaalde verschillen tussen individuele soorten ook duidelijker kunnen worden beschreven. Dh3201 (overleg) 29 jul 2015 13:54 (CEST)
Dit artikel is inderdaad een mooi voorbeeld. CourgetteTalk page icon crystal.png 3 aug 2015 11:10 (CEST)

Ik vind het voorstel van gebruiker:Paul2 hierboven helemaal niet slecht, in grote lijnen komt het ook overeen met wat o.a. ikzelf jaren geleden al voorstelde. Nl:wikipedia moest en zou destijds zo snel mogelijk aan een miljoen artikelen komen, dus werd er bedacht dat een hoop informatie uit databases over eenmalig beschreven diersoorten (die overigens, mits uiteraard rechtenvrij, prima zou passen op bijv. Wikispecies, maar daar bestaat weer geen nl:versie van) maar hierheen gekopieerd moest worden. Resultaat: nl wikipedia bestaat nu voor pakweg de helft uit iets wat je in meer of mindere mate artikelen zou kunnen noemen, en voor de andere helft gewoon uit gekopieerde databases. Maar goed, het merendeel van de gemeenschap hier vindt dat allemaal meer dan prima, zolang het weergegeven "aantal artikelen" in de teller op de voorpagina maar hoog is. Soit/I rest my case. De Wikischim (overleg) 29 jul 2015 22:01 (CEST)

Amen ;-) Paul2 (overleg) 30 jul 2015 02:26 (CEST)
Ik weet niet goed waarom het erg is dat we zoveel biologie-lemma's hebben. Mij lijkt dat elke dier- en plantensoort E is, of wordt ook dat betwijfeld? Dat cynische "zolang het weergegeven "aantal artikelen" in de teller op de voorpagina maar hoog is" is echt nergens voor nodig. Wel lijkt me aanpassing van de functie willekeurige pagina gewenst, zoals CaAl voorstelt. Vinvlugt (overleg) 30 jul 2015 10:53 (CEST)

Sinds de invoering van Wikidata worden er geen links meer toegestaan naar delen van een artikel in een andere taal. Het samensmelten van een serie artikelen in een lijst (en dan de artikelen verwijderen, neem ik aan, wordt hierboven gesuggereerd) geeft dan dus grote problemen. Als de kleine artikelen blijven bestaan is er echter geen probleem. Alleen het opsplitsen in veel kleine artikelen maakt het mogelijk wikilinks te leggen naar andere talen over een deelonderwerp. VanBuren (overleg) 30 jul 2015 10:33 (CEST)

Inderdaad. Bovendien kun je de lezer het beste van dienst zijn als die iets zoekt en precies uitkomt waar de gezochte informatie staat in plaats van te moeten zoeken in een lijst. Daarnaast is het makkelijker de artikelen evenwichtig te houden als die over een specifiek onderwerp gaan. Wikipedia is niet van papier: gebruik hyperlinks waar ze voor bedoeld zijn. Samenvoegen kun je eigenlijk pas doen als alle informatie compleet is, en dan nog zou ik het niet doen. Gewoon de artikelen niet tellen: wmb verdwijnt de teller van de hoofdpagina. — Zanaq (?) 30 jul 2015 19:48 (CEST)

Meten met twee maten[bewerken]

Sommigen herinneren zich nog wel de opruimactie jegens studentenverenigingen. Onlangs was er weer een vergelijkbaar geval: iemand had een nieuwe pagina aangemaakt over de LHBT-studentenvereniging Vitruvian in Tilburg, en deze kwam natuurlijk prompt op de verwijderlijst te staan. De vereniging bestaat pas sinds 2014, dus de meest invloedrijke club is het niet. Niettemin heb ik geprobeerd er nog een fatsoenlijk stukje van te maken, en ook was er een anonieme gebruiker die de nodige info toevoegde, in een kennelijke poging het artikeltje te redden. Het mocht niet baten, want uiteindelijk is het artikeltje gisteren verwijderd.
Hoewel er in dit geval twijfels kunnen zijn bij de relevantie van de vereniging, vind ik hier toch sprake van meten met twee maten. Zoals velen weten zijn er hier op Wikipedia talloze artikeltjes die nauwelijks relevant te noemen zijn. Ik noem als voorbeeld een voetbalclub als FC Ulu Spor. Op de vraag waarom dat wel bestaansrecht heeft en Vitruvian niet, kreeg ik op de verwijderpagina als antwoord dat lokale voetbalclubs ook buiten hun regio in competitieverband voetballen en dus een regio-overstijgend belang hebben, of zoiets.
Dat is natuurlijk uitermate gezocht. Inhoudelijk zie ik geen verschil tussen een voetbalclub en een studentenvereniging. Mij gaat het er niet om dat nu alle kleine voetbalclubs ook verwijderd worden, maar ik zou wat meer ruimhartigheid wensen bij het toestaan van nieuwe artikelen. Nu fungeert dat "NE" als een soort van guillotine waaronder artikeltjes welhaast naar willekeur verwijderd kunnen worden.
De persoon die vermoedelijk te goeder trouw dacht hier een artikel over Vitruvian te kunnen maken, zullen we nu waarschijnlijk ook niet meer terugzien. Over de representativiteit en de evenwichtigheid van het aanbod hier zullen we het dan nog maar niet eens hebben. Groeten, Paul2 (overleg) 28 jul 2015 04:58 (CEST)

Ik heb het artikel over Vitruvian uiteindelijk verwijderd. Mijn motivatie was dat de relevantie niet werd aangetoond middels onafhankelijke bronnen. En een ieder die de beoordelingsdiscussie gevolgd heeft, kon weten dat die onafhankelijke bronnen toegevoegd moesten worden. Het artikel in de vorm waar ik het aantrof bij beoordeling toonde dus niet voldoende aan dat het onderwerp relevant was voor Wikipedia. Dat betekent niet dat het onderwerp niet relevant kan zijn, alleen dat het wel aangetoond moet worden. Mbch331 (Overleg) 28 jul 2015 08:47 (CEST)
Het probleem is hier de beperkte doelgroep. Alleen LHBT-studenten in Tilburg? Zal een klein clubje zijn en vooralsnog alleen daarom (nog?) niet voldoende relevant. Op zich een geweldig idee, maar zou m.i. beter landelijk kunnen (gaan) werken. Ik durf er een lief ding onder te verwedden dat het dan behouden zal worden. De reden dat sommige duistere voetbalclubjes (over andere sporten zwijgen we of schrijven we summier en/of sporadisch) wikiwaardig worden gevonden is velen al jaren een doorn in het oog.  Klaas `Z4␟` V:  28 jul 2015 09:21 (CEST)
Het probleem is niet de kleine doelgroep, maar de kwaliteit van het verwijderde artikel. Onafhankelijke externe bronnen die de relevantie aantoonden ontbraken, ondanks dat dit punt al (ruim) twee weken op de nominatielijst stond. En in december 2014 ook al twee weken. Degenen die graag dit lemma behouden hadden willen zien, hebben dus in totaal een maand nominatietijd gehad om dergelijke bronnen te zoeken. Ze zijn in gebreke gebleven en komen alleen met de dooddoener "waarom die voetbalclub/pokemon/vlinder wel en dit artikel niet?" en een misplaatst verwijt van willekeur richting afhandelend moderator. Als Paul2 echt graag wil dat dit lemma op Wikipedia staat, kan hij beter een constructievere houding aannemen. Vind enkele externe bronnen en kom met een gemotiveerd verzoek tot terugplaatsing. (Maar het kan natuurlijk zijn dat er gewoon geen bronnen te vinden zijn die aangeven dat een club die een jaar bestaat en nog geen 100 leden heeft echt relevant is voor een encyclopedie...) CaAl (overleg) 28 jul 2015 09:45 (CEST)
Zoals gezegd heb ik het artikeltje al verbeterd en ben ik ook op zoek gegaan naar bronnen, die ik pas net te laat vond. Punt is ook dat twee weken veel te kort is: het kan al een week duren voordat je het ontdekt (een nieuw artikel staat immers niet op je volglijst) en dan moet je maar net tijd hebben om erin te duiken. Ik zou zeggen: plak er een "beginnetjes" sjabloon o.i.d. op en laat het een langere tijd staan, als de eerste aanzet verder fatsoenlijk is. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Al die voetbalclubjes staan hier immers ook al jaren zonder dat er onafhankelijke bronnen bij staan die hun relevantie aantonen. Groeten, Paul2 (overleg) 28 jul 2015 22:42 (CEST)
Zoals ik al schreef: "Vind enkele externe bronnen en kom met een gemotiveerd verzoek tot terugplaatsing." Als je die bronnen pas na twee weken vindt, is dat geen probleem: na een gemotiveerd verzoek komt het lemma terug en kunnen die bronnen toegevoegd worden. Het klopt dat er in die honderdduizenden lemma's die we hebben ook andere lemma's ondermaats zijn, maar dat is geen argument om niet tegen individuele ondermaatse lemma's op te treden. CaAl (overleg) 28 jul 2015 22:58 (CEST)
Is die club niet net opgericht omdat er in Tilburg nog geen studentenclub was voor deze doelgroep? Hierbij is dan ook al meteen de onafhankelijke bron geleverd dat zo'n studentenclub relevantie heeft. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 12:34 (CEST)
Hoi Akadunzio, in de URL die je gaf komt het woord 'blogs' voor, dat komt niet bepaald over als een goede enige onafhankelijke bron voor een artikel. - Robotje (overleg) 28 jul 2015 12:47 (CEST)
En vergeet het stukje daarvoor ook niet: opninie, toegegeven daar vallen blogs inderdaad onder. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 12:48 (CEST)
Hebben jullie het artikel gelezen of gaan jullie gewoon af op waar het geplaatst wordt? Dit artikel is neutraal geschreven door een verslaggever van het Brabants Dagblad en kan als een onafhankelijke bron beschouwd worden. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 13:03 (CEST)
Ik heb het gelezen ja. Geeft één artikel door één journalist al relevantie aan dan? Er wordt doorgaans ook over onafhankelijke bronnen gesproken, dit is er één die over de oprichting gaat van een voor Tilburg nieuwe vereniging. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 13:10 (CEST)
Hier heb je een tweede onafhankelijk bron dat Vitruvian opgericht is. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 13:43 (CEST)
Akadunzio, je kan wel blijven zoeken: maar oprichting geeft nog geen relevantie aan. Daarnaast is Drimble een bedrijvenregister en registreert dus ALLE bedrijven die zich hebben in geschreven bij de Kamer van Koophandel. Drimble zegt dus NIKS over de relevantie. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 13:47 (CEST)
Beste Dfqn13, kan jij eens beschreven wat een bron is die relevantie beschrijft en hoe pas je dat toe op bijvoorbeeld amateurvoetbalploegen of vlinders? Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 13:52 (CEST)
Die vlinders? Zat wetenschappelijke bronnen maar ach. Natuur12 (overleg) 28 jul 2015 14:13 (CEST)
Een bron die de relevantie van voetbalploegen aangeeft kan ik je niet geven Akadunzio. Al vermoed ik dat dat eerder het feit is dat foetbal volkssport nr. 1 is in zowel Nederland als België. Voor vlinders, sla een natuurwetenschappelijk tijdschrift over als Nature of het populair wetenschappelijke National Geographic en je krijgt een idee. Daarnaast: die vlindersoorten bestaan pas iets als 10.000 jaar en Vitruvian slechts 1 jaar. Vitruvian zal het misschien nog 100 jaar volhouden en die vlindersoort misschien nog eens 10.000 als de mens de soort niet eerder uitroeit. Hoe dan ook heeft die vlindersoort het 100 keer zo lang uitgehouden als de studentenvereniging. Daarnaast zijn er misschien wel honderden boeken waarin die vlinder voorkomt en op dit moment één blog over Vitruvian. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 14:19 (CEST)
Dus voor een vlinder is het voldoende dat hij bestaat. Vitruvian is ook beschreven in verschillende onafhankelijke bronnen, zoals bijvoorbeeld ook door de onafhankelijke nieuws website van University Tilburg en in verschillende iets minder onafhankelijke websites. Dus is aangetoond dat Vitruvian bestaat en is dit voldoende om opgenomen te worden op Wikipedia. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 14:54 (CEST)
LEZEN: over die vlinder zijn ook talrijke boeken geschreven, artikelen verschenen in vakbladen, je kunt zelfs afstuderen op vlinders. Stop nu eens met selectief lezen. Nietanoniem (overleg) 28 jul 2015 15:02 (CEST)
Denk je nu echt dat ik alles geloof wat hier geschreven wordt. Over die vlinder zouden boeken, artikelen en dergelijke verschenen zijn en wij slagen er in om daar een artikel van één zinnetje met naam, ontdekker en datum van ontdekking over te schrijven. Daar voegen we een fotootje aan en een tabel met de familie en dat is het. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 15:31 (CEST)
@Akadunzio: Als jij je eigen encyclopedie begint zal het simpele feit dat het bestaat voldoende zijn ja, hier iet. Een paar uitzonderingen zijn diersoorten, bergen en landen, daarbij is het simpele feit dat het bestaat voldoende. Voor gebouwen, instellingen (incl. studentenverenigingen), personen, etc. zal er meer nodig zijn. Dan zijn onafhankelijke bronnen nodig die het belang aantonen. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 15:06 (CEST)
gebruiker:Dqfn13: Akadunzio schrijft meteen hierboven nou net: Vitruvian is ook beschreven in verschillende onafhankelijke bronnen. Je mag iemand gerust erop wijzen dat hij goed/beter moet lezen, maar precies hetzelfde geldt natuurlijk in omgekeerde richting, zou ik zeggen. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 15:13 (CEST)
Beter verwoorden van mijn kant bedoel je... één blog, puur cijfermateriaal bij Drimble en een website van de universiteit... De relevantie blijkt echt nu. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 15:19 (CEST)
(na bwc) @Akadunzio: Een losse vlinder (zoals dat klein koolwitje die ik gisteren in de tuin zag en die ik Klaasje heb genoemd) daar zul je niet zo snel een wetenschappelijke bron voor kunnen vinden en die ene vlinder is dan ook NE terwijl die toch echt bestaat (of bestond, want misschien is Klaasje intussen overleden). Als er wetenschappelijke bronnen bestaan waarin een vlindersoort beschreven is, dan wordt het een heel ander verhaal en daarom is er gelukkig een artikel over klein koolwitjes zodat ik meer over die vlindersoort kan lezen. Een blog waarin een net opgericht vriendenclubje met destijds 13 leden wordt beschreven, lijkt me dan weer niet genoeg voor opname in Wikipedia al bestaat/bestond dat clubje wel. Een andere blog waarin iets staat over een kerkkoortje dat al 10 jaar bestaat met eveneens 13 leden lijkt me ook niet genoeg voor opname in Wikipedia al bestaat/bestond dat koortje wel. Zie je het verschil? - Robotje (overleg) 28 jul 2015 15:20 (CEST)
Dat zijn nu toch net de bochten die hier genomen worden. Er bestaan geen relevantiecriteria, er is geen grens tussen hetgeen wel of niet opgenomen dient te worden. Het is voldoende dat er ergens onafhankelijke bronnen over geschreven hebben. Als ik hier Vitruvian tegenkom, ben ik ook benieuwd te weten wat dat juist is en vind ik dat niet op Wikipedia. Dat is dan het verschil met jouw vlinder. Die vind je wel terug. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 15:47 (CEST)
Niet over de enkele vlinder Akadunzio, wel over de soort. Vitruvian is die ene enkele vlinder... en die bronnen van jouw vallen reuze mee hoe onafhankelijk ze zijn. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 15:50 (CEST)
Je rijdt je weer vast. Je gaat toch niet beweren dat we hier op Wikipedia alleen soorten beschrijven? Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 15:55 (CEST)
Weet jij een artikel over één individuele vlinder dan? Ik weet wel een artikel over een politiehond hoor, maar dat was de eerste politiehond van Nederland. Er zijn ook artikelen over studentenverenigingen maar die verenigingen bestaan al langere tijd, hebben zich op meerdere gebieden bewezen en meestal hebben die artikelen ook meeerdere bronnen. Dat zijn overigens niet bronnen die alleen het bestaan of de oprichting bewijzen. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 15:59 (CEST)
Bestaat er dan een minimumleeftijd voor opname op Wikipedia? Er staat wel iets meer in dan alleen de oprichting. Er was blijkbaar ook maatschappelijke nood aan deze vereniging. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 16:04 (CEST)
De maatschappelijke nood was niet dat er geen homovriendelijke vereniging was, maar het kunnen praten over de eigen gevoelens en het antwoord werd deze vereniging omdat naar de psycholoog gaan ervaren werd als een te grote stap (aldus de blog). Het antwoord had dus net zo goed een praatgroep bij de plaatselijke COC kunnen zijn. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 16:09 (CEST)
En die praatgroep is het dus blijkbaar niet geworden. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 16:17 (CEST)
Als jij het ook gelezen had, dan had je ook gezien dat er met vette letters wordt aangegeven dat het gaat om een gastblog. Het is en blijft dus een blog. Zoals bij Wikipedia:Encyclopediciteit wordt uitgelegd: "Hoewel Wikipedia zeer ruim is in het toelaten van bronnen, worden bijvoorbeeld blogs meestal niet als bron geaccepteerd." Alleen op basis van een blog een artikel schrijven lijkt me daarom ongewenst. - Robotje (overleg) 28 jul 2015 13:31 (CEST)
En als jij eens zou verder lezen wat er op Wikipedia onder een blog wordt verstaan, zou je zien dat dit artikel daar niet onder valt. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 13:38 (CEST)
Valt wel mee hoor. Onder het kopje 'Soorten webblogs' wordt ook de 'Stadsblog' beschreven en die lijkt me vrij aardig te passen. Was je dat niet opgevallen toe je dat Wikipedia-artikel doorlas? Verder is het niet altijd een goed idee om teveel te vertrouwen op de inhoud van Wikipedia. - Robotje (overleg) 28 jul 2015 13:48 (CEST)
Een stadsblog is het kritisch volgen van bepaalde gebeurtenissen in een bepaalde stad zonder zelf politiek gekleurd te zijn. Deze omschrijving wijst dus net wel op een goede onafhankelijk bron. Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 13:59 (CEST)
In dat artikel wordt het echter omschreven als "een weblog waarop berichten geplaatst worden met als onderwerp een bepaalde stad of gemeente. Typisch komen hierbij lokale actualiteiten aan bod, zoals allerlei culturele en sportieve evenementen, of persoonlijke observaties rond de gemeente/stad. Het doel van een stadslog omvat het kritisch volgen van de gebeurtenissen in een gemeente/stad zonder zelf politiek gekleurd te zijn. Zulke stadslogs komen vaak tot stand vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal lokale loggers." De door jou gegeven definitie "Een stadsblog is het kritisch volgen van bepaalde gebeurtenissen in een bepaalde stad zonder zelf politiek gekleurd te zijn." is toch weer net iets anders. In welke gezaghebbende bron vond je die definitie? - Robotje (overleg) 28 jul 2015 14:10 (CEST)
Oei, ik heb niet letterlijk geciteerd en nu heeft het ineens een andere betekenis? Akadunzio (overleg) 28 jul 2015 14:46 (CEST)
Meten met twee maten? Jazeker. Laten we het argument eens omdraaien.
Paul2, Akadunzio, leg eens uit waarom dat studentenverenigingenartikeltje zo nodig moet bestaan als er nog niet eens een artikel is over bijvoorbeeld de Universiteit van Aberdeen. Je moet het echt kunnen verantwoorden hoor, anders ben je gediskwalificeerd voor het bijdragen aan Wikipedia! Josq (overleg) 28 jul 2015 14:28 (CEST)
Er zijn heel veel dingen nog niet beschreven hier nee, maar je moet ergens beginnen. En het ging mij niet eens specifiek om Vitruvian, er zijn al vaker artikeltjes over (al dan niet LHBT) studentenverenigingen gestart en verwijderd. Iemand begint daar een artikeltje over en ik zou zeggen prima: weer een stukje informatie erbij. En vermoedelijk zijn die artikeltjes ook gestart door studenten, die mogelijk later een artikel over de universiteit van Aberdeen hadden kunnen beginnen, waren hun bijdragen hier niet zo wreed ontvangen. Groeten, Paul2 (overleg) 28 jul 2015 22:34 (CEST)
Gaan we die discussie weer beginnen? Die artikelen zijn verwijderd omdat het 9 van de 10 keer over studentenverenigingen met alleen lokaal belang, een paar leden en vaak alleen verbonden aan één school gaat. Vrijwel ook allemaal zijn het verenigingen met een 13 in dozijn verhaal over wat ze doen (bier zuipen en af en toe zeggen belangen te behartigen). Die verenigingen moeten ook nog enig belang hebben voor de encyclopedie. Als dat belang niet aangetoond wordt, middels bronnen want die ontbreken ook meestal, dan word het artikel inderdaad weggebonjourd. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 22:40 (CEST)
Prima, dan ga ik ook al die lokale voetbalclubjes op de verwijderlijst plaatsen, die doen immers ook niks anders dan een balletje trappen en na afloop bier zuipen in het clubhuis. Paul2 (overleg) 28 jul 2015 22:46 (CEST)
(na bwc) gebruiker:Dqfn13: Ja, want het blijkt nog steeds nodig dat "we deze discussies weer opnieuw beginnen". Het zijn, zoals nu blijkt, steeds weer andere gebruikers die het opvalt hoe er bij het bestempelen van iets als E/NE met verschillende maten wordt gemeten. Overigens wil ik hier niet meteen zeggen dat de verwijdering van Vitruvian onterecht is (het artikel heb ik zelf ook niet gezien), maar het blijft typisch dat men met bijv. plaatselijke voetbalclubs (die wmb in de regel volkomen irrelevant zijn) dan weer vaak een heel andere maatstaf lijkt te hanteren. Dat kan nooit goed zijn voor de inhoudelijke balans op Wikipedia. Het effect zie je nu trouwens al: naar verhouding staat er op Wikipedia enorm veel informatie uit de sportwereld, niet zelden tot in de onbenulligste details over iemands individuele prestaties, terwijl onderwerpen uit de academische wereld niet zelden nog steeds zwaar onderbelicht zijn. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 22:51 (CEST)
P.S. de bijdrage hierboven van Josq vind ik overigens een buitengewoon ergerlijke manier van de bewijslast omdraaien. De reactie hierop van Paul2 spreekt zo te zien al boekdelen. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 22:55 (CEST)
Die onbalans veroorzaken we zelf De Wikischim... en de mensen die over voetbal schrijven hebben afgesproken dat lokale voetbalclubs relevant zijn. Ik als moderator handel alleen naar de regels en afspraken die gemaakt zijn. Van mij mag alles, werkelijk alles, wat met voetbal te maken heeft verwijderd worden want die hele sport interesseert mij geen biet. Lokale sportclubs hebben meestal wel relevantie over de gemeentegrens heen, wat bij Vitruvian niet gezegd kan worden. Overigens Paul2, als jij werkelijk overgaat tot het massaal nomineren van lokale sportclubs dan is dat verstoring van de werksfeer en dat is een blokkadereden... dat je het even weet. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 23:00 (CEST)
Okay, dus als mensen die over academische en/of LHBT zaken schrijven afspreken dat (LHBT)studentenverenigingen relevant zijn dan is het wel goed? Als jij moderator bent (dat hoor ik nu ook voor het eerst namelijk), dan zou ik je toch willen adviseren om een wat constructievere en begripvollere houding aan te nemen, want op deze manier jaag je mensen weg. En helaas heb ik er de tijd niet voor om voetbalclubs weg te nomineren, dus helaas zal je me nog even moeten gedogen hier. Paul2 (overleg) 28 jul 2015 23:08 (CEST)
Als dat echt precies de "regels en afspraken die gemaakt zijn" zijn, wordt het wmb tijd dat dit eens op de schop gaat. De Wikischim (overleg) 28 jul 2015 23:06 (CEST)
Het zal wel weer een verkeerde zienswijze zijn, maar het lijkt mij dat als ergens minder van is (LHBT-studentenverenigingen), de relevantie, in de zin van zeldzaamheidswaarde, groter is dan wanneer er veel van zijn (voetbalclubs). Paul2 (overleg) 28 jul 2015 22:59 (CEST)
Van mij hoef je echt niet weg hoor. Die afspraken zijn overigens gemaakt middels stemmingen en peilingen, dus de gemeenschap is er van op de hoogte gebracht. Ik ben gebonden door die afspraken omdat ze vastgelegd zijn middels algemene stemmingen, dus de hele gemeenschap heeft zijn zegje kunnen doen. Die stemmingen zijn er niet voor studieverenigingen met soms echt niet meer dan 100 leden (de vereniging van mijn studie had er al meer, terwijl die hele studie minder dan 800 studenten telde) en meestal nog geen 5 jaar aan bestaansgeschiedenis. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2015 23:14 (CEST)
Tsja, dat klinkt leuk, maar met algemene stemmingen krijg je waarschijnlijk wel eerder meerderheden voor volkssporten als voetbal, dan voor LHBT-studentenverenigingen, of andere minderheidsonderwerpen. Punt is dus dat voetballiefhebbers op deze manier voor hun hobby een privilege hebben weten te bemachtigen om desnoods elke amateurlijnrechter een artikel te geven, terwijl anderen dus maar deemoedig moeten afwachten of iets in de ogen van de dienstdoende moderator (die in de meeste gevallen geen verstand van het betreffende niche-onderwerp heeft) voldoende relevant is. Die onevenwichtigheid ging het mij om. Groeten, Paul2 (overleg) 28 jul 2015 23:48 (CEST)
Overigens vind ik dat de lat voor nieuwe artikelen over niet-canonieke onderwerpen wel erg hoog gelegd wordt: afgezien van de formele criteria moet er dus, volgens sommigen, niet alleen een onafhankelijke bron zijn, maar moet die ook nog eens de relevantie aantonen. Maar op die manier wordt er weer een subjectief oordeel gevraagd. Maakt het feit dat LHBT-studentenvereniging ASV Gay in 2015 de snelstgroeiende studentenvereniging van A'dam was die club relevant, of de 300 leden? De vereniging bestaat 5 jaar, het Parool wijdt er een redactioneel artikel aan en het belang van het bestaan van de vereniging wordt benoemd. Aan alle criteria voldaan zou ik zeggen. Groeten, Paul2 (overleg) 29 jul 2015 02:24 (CEST)
Beste Paul,
Ik denk (lees:weet bijna zeker) dat een combinatie van alle factoren ASV Gay relevanter heeft gemaakt dan haar zustervereniging van de katholieke universiteit in Tilburg. Het verschil tussen tientallen en honderden leden is dermate substantieel dat alleen daarom de mod-van-dienst kan besluiten de wisknop in te drukken.  Klaas `Z4␟` V:  29 jul 2015 08:55 (CEST)
ASV Gay was ook de eerste vereniging in Nederland specifiek voor homoseksuele studenten... ook wel een belangrijk verschil. Dqfn13 (overleg) 29 jul 2015 09:43 (CEST)
Hoezo? Geen artikel over de Universiteit van Aberdeen? Knipoog. Alvast een "beginnetje" opgezet. KroySquare.jpgDirkVE overleg 30 jul 2015 08:38 (CEST)
Uitstekend werk, collega! Waar zo'n discussie over al niet toe kan leiden. Daarop voortbordurend heb ik een kleine wijziging in de Lijst van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk aangebracht. Een universiteits"stad" zonder artikel kan natuurlijk niet.  Klaas `Z4␟` V:  30 jul 2015 09:52 (CEST)
Jij mag vaker "beginnetjes" schrijven :) Die lijst van universiteiten is trouwens vrij incompleet (en ze staan op een wat vreemde volgorde). CaAl (overleg) 30 jul 2015 10:22 (CEST)
Inderdaad vrij incompleet te noemen. Gezien ook de vele rode links wordt dit misschien één van mijn volgende privéprojectjes. KroySquare.jpgDirkVE overleg 30 jul 2015 11:23 (CEST)
Super, DirkVE! Onverwachte bijwerking van mijn bijdrage ;)
Paul2: helemaal met je eens dat het prijzenswaardig is dat mensen info willen toevoegen. Alleen moet die info soms getoetst worden aan richtlijnen. Blijkbaar heeft dit artikel die toetsing (nog) niet gehaald. Zo kan lof voor de inspanning soms toch gepaard gaan met een teleurstellende uitkomst.
Waar ik vooral bezwaar tegen maak is dat je gaat vergelijken met andere artikelen. Dat is simpelweg onbegonnen werk. Als ik het dan in omgekeerde zin doe dan is voor iedereen wel duidelijk dat het zo niet werkt. Ik ben natuurlijk niet van mening dat het nieuwe artikel over de Universiteit van Aberdeen het toegangsbewijs is voor artikelen over kleine studentenverenigingen. Evenmin kunnen artikelen over kleine studentenverenigingen hun bestaansrecht ontlenen aan lemmata met vage voetbalclubs. Josq (overleg) 30 jul 2015 11:43 (CEST)

Schrijfcursus “Schrijf mee over het NP(UH)”[bewerken]

Onder het motto “Schrijf mee over het NP” (waarbij NP staat voor Nationaal Park) zal op 22 augustus een korte cursus van start gaan voor nieuwe gebruikers die willen bijdragen aan artikelen over het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en alles wat daarmee te maken heeft. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is uitgekozen als pilot voor een samenwerkingsproject met de Nationale Parken in Nederland. Doel is om uit de kring van belangstellenden en betrokkenen bij het Nationaal Park nieuwe gebruikers te werven die op langlopende basis willen meewerken om meer artikelen over het gebied op Wikipedia te krijgen en om de kwaliteit van die artikelen te vergroten. Achterliggende gedachte is dat in veel Nationale Parken tal van vrijwilligers rondlopen (zoals bij de terreinbeherende organisaties in die parken - op de Heuvelrug bijv. Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer) die beschikken over een schat aan informatie over hun gebied en waarvan een aantal wellicht wil meewerken om die informatie op Wikipedia te delen.

Belangstellenden uit “de doelgroep” krijgen een korte cursus aangeboden, waarin ze leren wat Wikipedia (wel en niet) is en hoe ze Wikipedia kunnen bewerken en waarin vooral praktisch geoefend zal worden. Achterliggend doel is om een “groep(je)” te formeren van gebruikers dat ook in de verdere toekomst met de informatie over het Nationale Park op Wikipedia bezig blijft. Het voor dat doel alvast door Gebruiker:Atsje in de steigers gezette Portaal:Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zou daarbij als ontmoetingspunt kunnen gaan dienen. Daarnaast hopen we natuurlijk dat nieuwe gebruikers op een gegeven moment ook andere dingen op Wikipedia gaan aanpakken.

De cursus start op zaterdag 22 augustus, van 10 tot 14 uur, op kantoor van de Vereniging Wikimedia Nederland in Utrecht.
Volgende cursusdagen zullen zijn: 5 en 19 september.

Hoewel het samenwerkingsproject in eerste instantie gericht is op de versterking van de informatie over de Nederlandse natuur op Wikipedia, willen we andere aspecten, zoals recreatie en cultuurhistorie ook uitdrukkelijk meenemen.

We zouden het erg fijn vinden als Wikipedianen, op of rond de Heuvelrug, ons hiermee zouden willen helpen.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina en op deze pagina op de verenigingswiki van Wikimedia Nederland.

WeeJeeVee (overleg) 28 jul 2015 10:00 (CEST) en Dick Bos (overleg) 28 jul 2015 19:04 (CEST)

Denk mee over "WLM vanaf Wikidata"[bewerken]

Hallo allemaal, het is bijna september en dan gaan wij weer Wiki Loves Monuments starten. Sinds WLM voor het eerst gehouden is in 2010 is Wikidata geboren en het lijkt heel veel tooling makkelijker te maken. Ik heb alvast een project pagina op Wikidata gemaakt voor de mensen die wat voelen om mee te denken over nieuwe tools die WLM makkelijker kan maken voor alle vrijwilligers, dankzij "Wikidataficatie". Zie hier: d:Wikidata:WikiProject WLM. Jane023 (overleg) 30 jul 2015 17:56 (CEST)

"Alle pagina's markeren als bezocht"[bewerken]

Ik heb sinds vandaag een grote, lelijke groene balk in beeld als ik mijn volglijst bezoek, waarin staat "alle pagina's markeren als bezocht". Waar dient dat in hemelsnaam toe? Ik kan geen reden verzinnen waarom iemand dat zou willen (botwijzigingen verbergen, lijkt mij bijvoorbeeld relevanter). Wie heeft dit bedacht? En wie kan dit weer ongedaan maken? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 30 jul 2015 20:33 (CEST)

Die knop was er altijd al. Hij heeft echter nu een groen kleurtje, wat ik persoonlijk apart vind. Alle knopjes worden trouwens zo groot, heb ik gehoord. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 jul 2015 20:35 (CEST)

Dit is toch geen verbetering, of ben ik nou gek? EvilFreD (overleg) 30 jul 2015 20:34 (CEST)

De knop was er altijd al, maar mogelijk tot voorkort via jouw monobook.css verborgen. Er is inderdaad wat aan de lay-out van de knop veranderd en (mijn POV) het is geen verbetering. Die knop is trouwens wel handig: zo heb ik alle verzoekpagina's voor mods op mijn volglijst, om te kunnen zien wanneer er een verzoek komt. Als ik na enkele dagen offwiki m'n volglijst bekijk, zijn er allerhande pagina's met inmiddels afgehandelde verzoeken. Die hoef ik niet allemaal te zien, dus dan alles in 1x als gelezen weg kunnen zetten, is handig. CaAl (overleg) 30 jul 2015 20:51 (CEST)
De knop kan handig zijn, maar wat is er mis met gewone links? De naamruimteselector is ook enorm geworden. Kunnen die bedieningsorganen niet lekker compact blijven, zodat meer dan een kwart van de schermhoogte voor daadwerkelijke inhoud gebruikt kan worden? — Zanaq (?) 30 jul 2015 20:55 (CEST)
Voor wie de knopjes wil killen:
#mw-watchlist-resetbutton, #mw-watchlist-options {
visibility: hidden;
display: none; }
Heeft een van de collega's op Commons in elkaar gedraaid. Natuur12 (overleg) 30 jul 2015 20:57 (CEST)
Ik heb even verder gekeken: er loopt een project binnen Wikimedia, welke de naam UI-Standardization draagt. Deze heeft het volgende als doel: "provide a clean, comprehensive, well-architected front-end infrastructure so that user interface, interaction and skinning changes can be consistently applied". De meeste code waarop Wikipedia en ook andere Wikimedia-projecten op draait is aan het verouderen. Men wil nu één systeem voor het ontwerp van de website ontwikkelen, zodat de belevenis op je computer en op je telefoon hetzelfde is. Voor de lange termijn is dat een goed doel. In een landschap waarbij steeds meer apparaten met een aanraakscherm komen, is het niet opvallend dat de gebruikersinterface groter wordt. Men heeft er ook voor gekozen om knoppen te koppelen aan gevolgen. Knoppen die zorgen voor destructieve acties, zoals verwijderen worden rood en knoppen die zorgen voor constructieve acties worden groen. Dit zijn grote en opvallende veranderingen, die in mijn ogen ook eerst gecommuniceerd dienden te worden.
De code die zojuist live werd gezet, was eigenlijk nog niet klaar voor gebruik en is ook zojuist weer ongedaan gemaakt. Een ontwikkelaar heeft mij opnieuw beloofd dat men voortaan eerst gaat communiceren (via Tech News) en pas daarna over gaat tot actie. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 jul 2015 21:02 (CEST)
Sorry beste Sjoerddebruin en Natuur12, ik ben maar een domme historicus, dus ik begrijp niets van wat jullie hierboven schrijven. De knop staat bij mij nog steeds online en van de code van Natuur12 kan ik geen chocola maken. Het ligt aan mij, ik weet het. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 30 jul 2015 21:06 (CEST)
En ik probeerde het nog toegankelijk mogelijk te schrijven! In ieder geval is het voor nu weer zoals vanouds. En anders moet je je computer maar meeslepen naar een terras. :) Sjoerd de Bruin (overleg) 30 jul 2015 21:11 (CEST)
Overigens lijkt me (als ik goed interpreteer) de code hierboven de knop en de keuzemogelijkheden volledig te verwijderen van je volglijst, in plaats van het terug te zetten in het huidige formaat. Zou er, indien de wijziging alsnog wordt doorgevoerd, ook iets te knutselen zijn wat de zaken herstelt in plaats van alles te verbergen? EvilFreD (overleg) 30 jul 2015 21:28 (CEST)
Dan zou je iets moeten knutselen met JavaScript. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 jul 2015 21:30 (CEST)
Dank voor het verwijderen van die vette groene balk! Het ligt, voornamelijk, aan mij hoor. Ik hou er niet zo van als dingen er opeens anders uitzien en alhoewel ik in politieke zaken behoorlijk progressief ben, ben ik in mijn persoonlijk leven voornamelijk conservatief. Daarom, mijnheer, noem ik me katholiek. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 31 jul 2015 00:23 (CEST)
Wat is het nut van "zodat de belevenis op je computer en op je telefoon hetzelfde is"? Het zijn twee totaal verschillende apparaten, dan wil ik ook twee verschillende belevenissen. Ik gebruik Wikipedia alleen op m'n telefoon om iets op te zoeken en dan voldoet een "kale" lay-out. Op mijn pc - met veel groter scherm - wil ik ook kunnen bewerken, en heb ik behoefte aan bewerkingsknopjes, interwikilinks aan de linkerkant, een samenvatting van een wijziging bij een mouseover in de volglijst, etc. Dat soort dingen wil ik nooit op mijn telefoon (die heeft niet eens een muis). Ik kan me voorstellen dat de functionaliteit van een tablet dan weer ergens tussen deze twee uitersten in moet liggen. CaAl (overleg) 31 jul 2015 07:34 (CEST)
Sjoerds schijnargument 'computer meeslepen' snijdt ook weinig hout als je een laptop (of beter nog tablet) hebt. Als sommigen de interfaces willen veranderen om de smartphonegebruikers een plezier te doen hadden ze dat beter vooraf kunnen communiceren met de 'gewone man of vrouw' die nog steeds niets anders dan een desktop tot zijn resp. haar beschikking heeft. Die zouden er niets van mogen merken, althans geen last van hebben.  Klaas `Z4␟` V:  31 jul 2015 10:17 (CEST)

Samen werken aan een vrouwelijker Wikipedia[bewerken]

Op 12 september aanstaande staat de WikiZaterdag van Wikimedia Nederland in het teken van de vrouw. De werkgroep van het gendergap project is dan op kantoor in Utrecht aanwezig om vrouwen op de kaart te zetten. Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan deze WikiZaterdag. Hier lees je meer over de achtergrond van deze middag. Jane023 (overleg) 31 jul 2015 11:46 (CEST)

Reactie van Klaas en reactie daarop verplaatst naar achterkamertje
Ik neem aan dat met "samen werken" "samenwerken" bedoeld wordt? EvilFreD (overleg) 31 jul 2015 16:09 (CEST)
Niet noodzakelijkerwijs. Als er nadruk op wérken wordt bedoeld (om aan te geven dat het niet slechts bij práten moet blijven bijvoorbeeld) dan hoort het als twee woorden geschreven te worden: sámen wérken. Wordt er alleen normaal sámenwerken bedoeld, zonder klemtoon op werken, dan hoort het inderdaad als één woord geschreven te worden. Mvg, Trewal 31 jul 2015 16:22 (CEST)
Vandaar dat ik schreef wat ik schreef. EvilFreD (overleg) 31 jul 2015 16:30 (CEST)
Gendergapproject is overigens sowieso één woord ;) Richard 31 jul 2015 17:43 (CEST)

Vandaag een lemma over mevrouw Hennah Draaibaar toegevoegd. Helpt dat? Denkhenk (overleg) 31 jul 2015 17:32 (CEST)

'Tuurlijk! Alle beetjes helpen, altijd. groet, Jane023 (overleg) 1 aug 2015 09:41 (CEST)
Goed initiatief! Ik sta er helemaal achter, al ligt mijn eigen specialiteit niet zozeer bij vrouwen, maar wat meer bij seksuele minderheden. Wellicht kan daar ook ooit een speciale dag voor komen ;-) Groeten, Paul2 (overleg) 4 aug 2015 11:35 (CEST)

Gegevens van Wikipedia-artikelen gebruiken in andere Wikipedia-artikelen?[bewerken]

Naar aanleiding van discussies over de (on)wenselijkheid hiervan, lijkt het me goed hier eens een boom over op te zetten. Laat ik een voorzet doen: het hoeft niet verkeerd te zijn om gegevens van een Wikipedia-artikel in een ander Wikipedia-artikel te gebruiken als het gaat om kleinere zaken zoals bijvoorbeeld geboorteplaats, zeker als in het artikel waaruit wordt geput aan bronvermelding is gedaan (lijkt mij zeer wenselijk en zou verplicht moeten worden gesteld, maar dat terzijde). Ook bepaalde overzichtslijsten kunnen rechtstreeks vanuit de oorspronkelijke artikelen worden samengesteld, bijvoorbeeld lijst van Nederlandse politici, lijst van Belgische beeldhouwers of lijst van Vlaamse journalisten. Anders kan het liggen bij zaken waar veel informatie om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld een lijst van burgemeesters van gemeente x (bijvoorbeeld lijst van burgemeesters van Maastricht) of een lijst van huidige Belgische senatoren. Wat vinden jullie? Wwikix (overleg) 31 jul 2015 12:23 (CEST)

Onderaan de bewerkingspagina staat onder de 'Pagina opslaan' knop de voorwaarden uitgelegd. Daartoe behoort "Door op de knop Pagina opslaan te klikken, verklaart u: .. dat uw bijdrage aan artikelen en/of daarin opgenomen sjablonen is gebaseerd op controleerbare feiten en/of bronnen." Als je op Wikipedia-artikel A iets leest en zonder dat elders te verifiëren overneemt in Wikipedia-artikel B (want tja, het staat in Wikipedia dus het zal wel goed zijn) dan geef je volgens mij een valse verklaring af. Wikipedia zelf hoort geen bron te zijn voor andere artikelen. Het wordt hooguit wat anders als je een deel van een bestaand artikel afsplitst in een nieuw artikel. Dus als in een artikel over een voormalige gemeente een lijstje staat met burgemeesters en haalt dat daar weg om er een los artikel van te maken (netjes met vermelding van herkomst wat o.a. nodig is voor de vrije licentie) dan voeg je immers niets toe, maar verplaats je het alleen. - Robotje (overleg) 31 jul 2015 12:46 (CEST)
Ik zou denken bij een lijst van burgemeesters van gemeente X zou je van iedere burgemeester die al een lemma heeft voor opname in de lijst uit mogen gaan van het bestaande lemma. Dat lijkt me de bedoeling van een lijst, een overzicht van lemma's die er zijn over x,y of z. Die lemma's moeten kloppen, die lijst is eigenlijk alleen maar een veredelde inhoudsopgave. Peter b (overleg) 31 jul 2015 13:19 (CEST)
Er zijn overzichtslijsten zoals Zeeland van A tot Z waar dat wel voor op kan gaan. De meeste burgemeesterslijsten, zeker over al dan niet voormalige, Nederlandse gemeente bevatten veel meer informatie dan een simpele opsomming van namen; daar staan ook jaartallen of zelfs data, verwijzingen naar eerdere of latere burgemeestersschapen, etc. Zie bijvoorbeeld Lijst van burgemeesters van Eemnes. - Robotje (overleg) 31 jul 2015 13:57 (CEST)
Wat nog niet ter sptake is geweest is de verifieerbaarheid. Behalve betrouwbaar en neutraal, zijn bronnen nuttig als ze door anderen in te zien zijn, desnoods tegen betaling.  Klaas `Z4␟` V:  31 jul 2015 15:30 (CEST)
Wat heeft dat er nou weer mee te maken? MrBlueSky (overleg) 31 jul 2015 17:39 (CEST)
Toch lijkt me dat je ook veel uit de burgemeestersartikelen kan halen, zoals Peter b terecht opmerkt. Wwikix (overleg) 31 jul 2015 17:52 (CEST)
@Robotje: hier zeg jij, wat mij betreft terecht, dat het niet de bedoeling is om in die lijsten referenties op te nemen maar dat je dat in de lemma's zou moeten doen. Dan lijkt het mij omgekeerd logisch dat je in de lijst er van uit gaat dat de lemma's worden gecontroleerd, en als er een fout in de lijst is geslopen omdat de lemma's onvoldoende waren gecontrokeerd dan eerst het lemma wordt aangepast. Peter b (overleg) 31 jul 2015 17:58 (CEST)
Als een bron gaat over de benoeming van een burgemeester waarbij ook behoorlijk wordt ingegaan op de carrière van de te benoemen burgemeester maar niet wordt ingegaan op een serie voorgangers van de nieuwe burgemeester, dan lijkt het me het meest voor de hand te liggen om zo'n bron op te nemen in het artikel over die burgemeester. Als dat burgemeestersartikel er nog niet is, kan die bron op die lijst staan. Maar om nou zo'n bron toe te voegen als dat artikel over die burgemeester al bestaat en die bron (of een soortgelijke bron) ook al in dat artikel over die burgemeester opgenomen is, tja, dan lijkt die bron me in de burgemeesterslijst niet meer op z'n plaats. Waar de discussie hier over gaat is het klakkeloos overnemen van gegevens van het ene artikel in een ander. Als het gaat om inhoudsopgave-achtige lijsten zoals die Zeeland van A tot Z dan wordt daar inhoudelijk niets overgenomen (anders dan dat met het toevoegen van dat artikel op die lijst er wel een relatie hoort te bestaan met het onderwerp van die lijst). Artikelen over burgemeesters aanmaken op basis van informatie die gevonden werd op een burgemeesterslijst op Wikipedia zoals Wwikix niet al te lang geleden nog deed, is een duidelijk voorbeeld van hoe het volgens mij absoluut niet moet. Op Wikipedia:Verifieerbaarheid staat niet voor niets onder het kopje 'Onderbouwen': "Wikipedia zelf geldt nooit als betrouwbare publicatie .." en zo hoor je dat dus ook niet te gebruiken. - Robotje (overleg) 31 jul 2015 18:13 (CEST)

Nog een opmerking: ik ben van mening dat ook gegevens uit andere Wikipedia's gewoon kunnen worden overgenomen, als het gaat om kleinere zaken zoals bijvoorbeeld geboorte- en sterfdata en -plaatsen en met name uit Wikipedia's waar aan (verplichte) bronvermelding wordt gedaan (bv. de Engelstalige). Wwikix (overleg) 1 aug 2015 13:38 (CEST)

Het lijkt me dat we geen onderscheid moeten maken tussen afzonderlijke artikelen, of dat nu korte biografieën zijn, of lijsten, of andersoortige artikelen. Voor elk artikel afzonderlijk geldt dat de informatie moet berusten op betrouwbare en verifieerbare bronnen. Wikipedia-artikelen, noch Nederlandstalig, noch anderstalig, kunnen als betrouwbare bron gekwalificeerd worden. Uiteraard kunnen wel de bij die artikelen gebruikte bronnen benut worden, mits gecontroleerd door degene die de informatie in welk artikel dan ook plaatst. Gouwenaar (overleg) 2 aug 2015 15:00 (CEST) P.s. wat jij als zogenaamd kleinere zaken benoemt, zijn essentiële elementen voor persoonsgegevens in naslagwerken.

Aankondiging peiling[bewerken]

Hier loopt vanaf 3 augustus een peiling van een weektwee weken over eventueel gebruik van de witte spelling in artikelen. De Wikischim (overleg) 31 jul 2015 21:44 (CEST)

Hmmm, is er enige officiële status aan de Witte Spelling? The Banner Overleg 1 aug 2015 12:50 (CEST)
Deze link maakt wellicht wat meer duidelijk: [7]. De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 12:54 (CEST)
Nee dus. Het is simpel gezegd een alternatief dat bedacht is door mensen die het niet eens zijn met de nieuwe officiële spelling. Wikiwerner (overleg) 1 aug 2015 13:50 (CEST)
Misschien dat het doel van deze peiling nog niet voor iedereen even duidelijk is. "Formeel" volgt men hier op Wikipedia alleen de groene spelling (zie de Wikipedia:Spellinggids), maar in de praktijk worden beide spellingen nu al door elkaar gebruikt, waarbij de witte spelling af en toe wordt omgezet naar de groene, bijv. bij botbewerkingen. Op andere punten echter wordt de TU juist weer consequent niet gevolgd, maar wel het advies van Onze Taal, zie de OP van de peiling voor een paar voorbeelden. Dit alles is mogelijk doordat het over het al dan niet overnemen van de witte spelling tot nu toe nooit tot een eenduidige afspraak is gekomen. Daar wil ik met deze peiling dus verandering in brengen. Het doel is dus uitdrukkelijk niet om een van de twee spellingen erdoorheen te drukken ten koste van de andere, maar om de gemeenschap te laten bepalen wat zij zelf de beste optie vindt. De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 14:30 (CEST)
@The Banner en Wikiwerner, het is maar wat je officieel noemt. De witte spelling is overgenomen door de stijlgidsen van de Volkskrant, Trouw, NRC en wordt ook gehanteerd door andere media (bijv. de VPRO-gids). Het is dus meer dan zomaar een hobbyprojectje. Bever (overleg) 2 aug 2015 23:53 (CEST)
Ter uwer informatie: de peiling is begonnen, reeds!  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 10:33 (CEST)

What does a Healthy Community look like to you?[bewerken]

Community Health Cover art News portal.png

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[bewerken]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[bewerken]


ccc

Happy editing!

MediaWiki message delivery (overleg) 1 aug 2015 01:42 (CEST)

Sorry Foundation, maar is dit niet wat hypocriet van jullie? Een gezonde gemeenschap is een gemeenschap waarin gebruikers die constructief en zorgvuldig missende informatie toe willen voegen beschermd worden tegen promotie en propaganda, hufterigheid, reclamemakers, en agressiviteit. Help ons alsjeblieft betere regels op te stellen die het bijdragen aangenaam maken en de kwaliteit van de inhoud voorop stellen.
Over 10 jaar gezien krijg ik niet de indruk dat jullie daarin geïnteresseerd zijn. Elke vrijwilliger lijkt voor jullie volstrekt uitwisselbaar te zijn voor nieuwe gebruikers, waar je een oneindig reservoir van hebt. In plaats van voor bescherming van oude medewerkers lijken jullie acties er vrijwel altijd op gericht zoveel mogelijk nieuwe gebruikers aan te trekken en de problemen in de bestaande gemeenschap te negeren.
Als je een prettige werksfeer wilt, zul je iets aan het gevoel van dweilen met de kraan open moeten doen. Dat is waarom gebruikers geïrriteerd en gefrustreerd raken en de sfeer verziekt. Voordat ik overtuigd raak van jullie goede bedoelingen wil ik concrete actie zien, want dit lijkt op het bewijzen van lippendienst aan idealen waar jullie eigenlijk niets mee op hebben. Kom uit je ivoren toren, houd op met die "het gaat zo goed en we zijn zo leuk bezig samen"-goedpraterij, en zoek contact met de mensen die dagelijks jullie projecten runnen! Onze moderatoren, arbitragecommissie en conflictbestrijders hebben e-mailadressen en overlegpagina's en staan klaar met jullie samen te werken. Ook ondergetekende.
Vr. groet, Woudloper overleg 2 aug 2015 04:25 (CEST)
Van harte mee eens. De nadruk zou ook weleens mogen komen te liggen op het actief ontmoedigen van gebruikers die niets goeds in de zin hebben of ten enenmale de capaciteiten ontberen om aan een intellectueel project als Wikipedia te kunnen meedoen. Maak aan iedere aspirant-gebruiker duidelijk dat je voor het bijdragen aan een encyclopedie wel over een aantal basisvaardigheden moet beschikken. Alleen goede wil is niet genoeg. Marrakech (overleg) 2 aug 2015 09:01 (CEST)
Ik deel de meningen van Woudloper en Marrakech. Er zijn voortdurend machten op dit project die verandering alleen maar kunnen zien in termen van meer en nog eens heel veel meer. Die machten vragen zich kennelijk nooit af hoe meer en meer beheersbaar moet blijven, welke sturende mechanismen daarvoor noodzakelijk zijn. De belangrijkste uitdaging voor Wikipedia is het verleggen van die focus op steeds meer en meer naar een van een zekere beperking en versterking van kwaliteit van het bestaande. Voor een overtuigend verhaal met die laatste focus zou eens een scholarship beschikbaar moeten komen. Renevs (overleg) 2 aug 2015 15:24 (CEST)
een van de redenen waarom ik veel minder aktief ben op de engelse wiki is het gedogen van stealth issue advocacy., zie ook The Wikipedian. Hans Erren (overleg) 2 aug 2015 16:17 (CEST)
Ik lees hier drie commentaren waar ik van harte mee instem, en één reactie van een gebruiker die dit bericht aanpakt om z'n eigen stokpaardje te berijden. Als je vindt dat de opvatting van klimaatsceptici te weinig aan bod komt op Wikipedia, en je stapt daarom op, dan is dat jouw keuze. Maar het heeft helemaal niets te maken met het probleem dat Woudloper aansneed.
Ik hoor vanuit de foundation inderdaad ook steeds het geluid komen dat Wikipedia door veel meer mensen bewerkt moet kunnen worden, en dat het bewerken simpeler en laagdrempeliger gemaakt moet worden. Met die laagdrempeligheid trek je naar mijn idee inderdaad vooral gebruikers aan die meedoen omdat het zo makkelijk kan, niet omdat ze goed zijn in het omzetten van informatie uit betrouwbare bronnen in leesbare artikelen. Ik had recent te maken met een paar kinderen die meenden dat ze er klaar voor waren om het werk van anderen te gaan beoordelen, en die op OP's van gebruikers van wie ze geen idee hadden om wat voor mensen het ging, in slecht Nederlands gingen waarschuwen dat een bijdrage die ze zelf ternauwernood konden lezen, helaas niet voldeed aan de kwaliteitseisen van Wikipedia. Dat gebeurt als je Wikipedia laagdrempelig maakt.
Ik zou inderdaad ook wel eens willen zien dat er meer op kwaliteit gestuurd werd. Deskundigheid trek je niet aan met laagdrempeligheid. Als er op deskundigheid werd gestuurd, dan kreeg overigens ook de visie van klimaatsceptici de plek in de encyclopedie die die toekomt: dan werden die afwijkende meningen gewoon als kritiek bij de visies over de oorzaken van de opwarming van de aarde gezet, en bij de geschetste toekomstscenario's. Dan hoefde Hans Erren de encyclopedie ook niet te verlaten. WIKIKLAAS overleg 3 aug 2015 00:48 (CEST)
Ik ben een van de weinige auteurs die wikipedia redigeert onder zijn eigen naam, en dat is met een reden, voor alles wat ik schrijf, draag ik de volle verantwoording en ik kan daarop ook buiten wikipedia op worden aangesproken. Een van de pijlers van de nederlandse wiki is dat je niet schrijft over artikelen waar je nauw bij betrokken bent. Kennelijk geldt dat principe niet op de engelse wikipedia aangezien William Connolley een klimaatwetenschapper is en daar ook intensief over blogt. Dit weerhoudt hem niet om aktief te reverten in klimaatgerelateerde artikelen, tot op de dag van vandaag. Hij is de waakhond van het alarmistische gedachtegoed en wee je gebeente als je het waagt een artikel over een alternatieve wetenschapper te redigeren (en:Marcel Leroux bijvoorbeeld, wel grappig, hij staat gewoon op de franse wiki fr:Marcel Leroux), de posse staat klaar om het artikel te verwijderen, en de auteur wordt achtervolgd met bans vanwege het verstoren van de werksfeer. Dat bedoel ik met stealth issue advocacy. Onder het mom van "objectieve wetenschap"een politieke agenda doordrijven. Wikipedia is uiterst belangrijk om het alarmisme in stand te houden omdat wikipedia de eerste treffer van een google zoekactie is. Ik heb goede hoop dat de nederlandse wiki hiervan verschoond blijft, maar af en toe komt hier ook wel eens een aktivist langs. Het zij zo, ik blog er wel over. Hans Erren (overleg) 3 aug 2015 23:26 (CEST)
Deskundigheid centraal? Ja! Vertrouwde gebruikers koesteren? Ja! En nieuwe gebruikers aantrekken dan? Ook ja!
Je moet realistisch zijn: als we alleen maar alles vertrouwd houden voor de oude garde is Wikipedia een aflopende zaak. Als we blijven steken in de techniek en de gebruiken van het jaar 2000 dan gaan we heel rap het contact met de werkelijkheid van vandaag verliezen. Ook al zou Wikipedia voor 100% een fantastische plaats zijn voor oude medewerkers, dan nog raken die oude medewerkers steeds ouder totdat ze een keer afhaken of er niet meer zijn.
Nieuwe gebruikers aantrekken blijft dus van levensbelang voor Wikipedia. En laagdrempeligheid is van levensbelang voor het aantrekken van nieuwe gebruikers.
Ooit was de theorie dat een voor iedereen bewerkbare website alleen maar kon uitlopen op chaos. En ooit bewees Wikipedia dat (op hoofdlijnen) goedwillendheid en deskundigheid het wint van chaos en amateurisme. Waarom wordt die oude theorie dan nu toch weer van stal gehaald (Wikiklaas)? Met of zonder laagdrempeligheid zullen we blijven geconfronteerd worden met tenenkrommende klunzigheid. Maar dat betekent nog niet dat dergelijke klunzigheid het gaat winnen. Josq (overleg) 3 aug 2015 11:06 (CEST)
Je creëert hier een beetje een vals dilemma. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten; het is heel goed mogelijk rekening te houden met doorgewinterde gebruikers zonder nieuwe medewerkers een onwelkom gevoel te geven. Maar om te voorkomen dat de oude garde voortdurend de troep van ongeschikte maar eigenwijze nieuwelingen moet opruimen, zouden dergelijke lieden wel zo snel mogelijk moeten worden afgestopt. Marrakech (overleg) 3 aug 2015 18:08 (CEST)
Omgekeerd geldt net zo goed dat bepaalde delen van de oude garde (laten we zeggen "voetbal- en dierenliefhebbers") ook wel erg goed is in het wegjagen van goedwillende nieuwkomers, helemaal als die willen schrijven over dingen die niet tot de canon van een klassieke Verlichtingsencyclopedie behoren (zie o.a. bovenstaande discussie over "meten met twee maten"). Groeten, Paul2 (overleg) 4 aug 2015 08:38 (CEST)
Heb je ook harde cijfers of andere feiten waarmee je dit onderbuikgevoel kan onderbouwen? Of ben je slechts je persoonlijke frustratie aan het herhalen? CaAl (overleg) 4 aug 2015 08:43 (CEST)
Misschien hadden jullie moeten zorgen dat ik niet zo gefrustreerd geraakt ben? Of ligt dat, (heel Amerikaans) aan mezelf, en moet ik eerst aan mezelf werken om dan weer positief en met een blij gemoed in deze gezonde gemeenschap samen te werken? Paul2 (overleg) 4 aug 2015 09:22 (CEST)
Zullen we anders eerst eens beginnen met iedereen die hier bij Wikipedia een officiele functie bekleedt (moderator en welke andere functies er nog niet al zijn) van een tag of markering te voorzien die aangeeft welke functie iemand bekleedt? Werkelijk elk communityplatform op internet heeft dat, alleen hier niet. Met als gevolg dat functionarissen hier zo'n beetje als Stasi-informanten rondwaren tot je er soms opeens toevallig achterkomt dat iemand een belangrijke functie bekleedt. In een "gezonde gemeenschap" zijn ambtsdragers alszodanig herkenbaar, aanspreekbaar en verantwoording verschuldigd. Groeten, Paul2 (overleg) 4 aug 2015 09:30 (CEST)
Op welke wijze helpt zo'n scheldwoord (stasi-informanten) nou werkelijk aan het creëren van een gezonde gemeenschap? Splinter en balk? Peter b (overleg) 4 aug 2015 09:38 (CEST)
Tsja, mss een laatste wanhoopspoging mensen hier wakker te schudden? Het contrast tussen de dagelijkse realiteit hier en de Amerikaanse marketingretoriek die hier nu van bovenaf gedropt wordt is dermate groot, dat de vergelijking met het Communisme zich opdringt: nog een klein duwtje en het hele schijnsysteem stort met donderend geraas ineen. Paul2 (overleg) 4 aug 2015 09:44 (CEST)

Gezondheid van de gemeenschap[bewerken]

Hoe ziet volgens jou een gezonde gemeenschap van bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia eruit? Schets jouw beeld door vijf vragen te beantwoorden in het Nederlands op deze site op de pagina Wikipedia:Gezondheid van de gemeenschap (en niet hieronder). Gezondheid van de gemeenschap is een vertaling van het Engelstalige begrip community health. Wie een betere vertaling heeft weet de bewerkknop te vinden. Je antwoorden helpen medegebruikers een beeld te vormen van jouw verwachtingen en hoe zij kunnen bijdragen aan meer, laat maar zeggen, community health.

In het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland heb ik community in portefeuille. Jullie antwoorden helpen me ook daarin richting te bepalen. Mijn voornemen is ervoor te zorgen dat een samenvatting van de op Wikipedia:Gezondheid van de gemeenschap gegeven antwoorden te delen op de projectpagina's van Mariá Cruz op meta. Ad Huikeshoven (overleg) 3 aug 2015 14:49 (CEST)

Het zal wel aan mij liggen maar die vragen komen nogal vooringenomen over. Alsof men eerst de uitkomst heeft bedacht en daarna pas de vragen heeft opgesteld. Natuur12 (overleg) 3 aug 2015 17:53 (CEST)
Ik vind de vraagstelling heel open, heb niet het gevoel een bepaalde richting opgestuurd te worden. Waar zie je de vooringenomenheid in? Josq (overleg) 3 aug 2015 18:02 (CEST)
De vraag "Waardoor heb je het gevoel dat je niet thuishoort op de Nederlandstalige Wikipedia?" vooronderstelt bijvoorbeeld dat "je" dat gevoel al hebt. Marrakech (overleg) 3 aug 2015 18:12 (CEST)
(na bwc) Vragen als "Waardoor heb je het gevoel dat je niet thuishoort op de Nederlandstalige Wikipedia?" kunnen best een vervolgvraag zijn wanneer je iemand op neutrale wijze hebt gevraagd of hij/zij het hier naar zijn zin heeft. De eerste twee vragen zijn imho redelijk sturend. Derde vraag kan ermee door maar had best wat scherper (en vooral duidelijker) geformuleerd mogen worden. Vraag vier is iets wat weggelopen is uit een beleidsdocument. Sorry maar dat is geen Nederlands. De relevantie van vraag vijf ontgaat me eigenlijk een beetje en wat is in hemelsnaam een levend project? Maar goed, met name de eerste twee vragen zijn onvoldoende neutraal als eerste, open vraag. Het lijkt erop alsof iemand zijn stokpaardje aan het berijden is. Natuur12 (overleg) 3 aug 2015 18:19 (CEST)
Luisteren naar de gemeenschap is niet de sterkste kant van de foundation. Ongewenste inmengingen in het natuurlijke verloop hebben in het verleden al geleid tot verzuring (en dpen dat nog steeds). Het heeft er niet de schijn van dat daar van is geleerd. Men lijkt eerder na te streven om de huidige gemeenschap in te ruilen voor een nieuwe. EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 18:29 (CEST)
Wat Marrakech schreef in antwoord op Josq, daar ben ik het van harte mee eens. Wat ik schreef moet niet gezien worden als een pleidooi om de poorten te sluiten voor nieuwelingen, maar als een oproep aan de Foundation om gebruik te maken van de inzet en ervaring die in de gemeenschap aanwezig is, als gevolg van een jarenlang leerproces. We moeten openstaan voor alle nieuwelingen die over voldoende goede wil beschikken om mee te willen groeien en leren, maar nieuwelingen die hier komen met een eigen (inmiddels herkenbare) agenda die niets met een encyclopedie te maken heeft, moeten we effectiever bijsturen of zonodig weren. Dat scheelt frustratie, en is hoe je de gemeenschap gezonder maakt. Als er al selectie aan de poort moet komen, zou dat op basis van zelfinzicht en het vermogen iets met kritiek te doen moeten zijn.
Ik heb de indruk dat de Foundation vooral langs de gemeenschappen heen werkt, in plaats van samenwerkt. Ik neem aan dat dit uit onbegrip of onwetendheid is, niet opzettelijk. De knullige communicatie rond technische vernieuwingen is daar ook voorbeeld van (waar nog bijkomt dat sommige het bewerken voor trage verbindingen alleen maar lastiger maakten, omdat de pagina's minder snel laden - als je wilt dat Wikipedia meer in ontwikkelingslanden met trage verbindingen bewerkt kan worden, is teruggaan naar de techniek van 2000 nog helemaal geen slecht idee Josq).
In 2009 hadden we in het kader van de "strategic planning" een taskforce for community health. Deze heeft een onverwachts heldere samenvatting gegeven van de problemen. Daar is in feite niets mee gedaan. De taskforce heeft ook een aantal adviezen geformuleerd. Daar is niets van terecht te komen. Is het niet logisch dat we een dergelijke oproep van de Foundation dan op een moment niet langer serieus nemen?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 4 aug 2015 05:28 (CEST)
Woudloper, zijn deze samenvatting en adviezen nog ergens terug te lezen? En als er niets mee gedaan is door de Foundation, zitten er punten tussen die wij zelf als gemeenschap zouden kunnen implementeren? Wat mij een goed plan lijkt is om met hulp van Wikimedia Nederland een Nederlandse taskforce op te tuigen die op een projectmatige manier een aantal verbeteringen gaat doorvoeren. Timboliu (overleg) 4 aug 2015 09:40 (CEST)
Ik werk al jaren mee aan Wikipedia, maar heb werkelijk geen idee van het beleid van de Foundation, dus daar kan ik weinig of niets over zeggen. Als ik hier echter een term als "gezonde gemeenschap" lees, dan lokt dat bij mij vooral een cynische lach uit. Door de jaren heen is mijn ervaring dat de "gemeenschap" hier eerder verrot dan gezond is (dit is geen oordeel over individuele leden) en ik vrees dat dat ook een gevaar voor het voortbestaan van Wikipedia zal zijn. Ondanks alle goede wil is hier een hele elitaire cultuur ontstaan, die zich bij voorkeur bedient van een jargon van afkortingen, waar voor buitenstaanders geen touw aan vast te knopen valt. Wie zich hier als goedwillende of onnozele nieuweling waagt aan het opzetten van een nieuw artikel, heeft 95% kans dat hij of zij dat flink zal bezuren. Zelf weet ik na al die jaren wel een beetje de weg, maar hier werken lijkt meer op politiek bedrijven naar Amerikaanse snit, dan samenwerken in een "gezonde gemeenschap". Groeten, Paul2 (overleg) 4 aug 2015 08:50 (CEST)
Helemaal mee eens - Hear Hear! Jane023 (overleg) 4 aug 2015 09:18 (CEST)

De grote, voortdurend impliciet of expliciet herhaalde misvatting is dat Wikipdia zo'n succes is geworden omdat iedereen, deskundig en niet deskundig, eraan mee kan doen. Dat is niet waar. Wikipedia is mede uitgegroeid tot wat het nu is omdat, grofweg gesteld, competente gebruikers zich van meet af aan de moeite hebben getroost om de bijdragen van incompetente gebruikers te corrigeren of te verwijderen. Aan die incompetente gebruikers heeft Wikipedia dus niets. Ze leveren alleen maar veel frustraties en extra werk op en belemmeren daarmee wat altijd de 'voortgang van de encyclopedie' wordt genoemd. Marrakech (overleg) 4 aug 2015 09:38 (CEST)

Ja, mogelijk, maar stop dan ook met het verkondigen van dat Wikipedia een vrij en blij te bewerken encyclopedie is. Wat overigens los staat van het feit dat ook die "competente" gebruikers zich aan de lopende band in de haren vliegen over wat goede en slechte voortgang is. Het zou me weinig verbazen als er net zoveel data in de discussiepagina's zit, als in de artikelen zelf. Groeten, Paul2 (overleg) 4 aug 2015 09:50 (CEST)
Waarbij: wat versta je onder "competent"? Een van de problemen hier is ook dat er juist te weinig competente mensen aan bijdragen, namelijk echte wetenschappers. Mijn indruk is dat het hier voornamelijk goedwillende amateurs zijn die het hier vullen met uittreksels uit boeken die ze gelezen hebben. Erg leuk en vaak nuttig, maar als het gaat om gedegenheid niet altijd de beste insteek. Maar ja, wetenschappers die kijken wel uit om hier hun vingers aan te branden. Die laten zich ook niet de les lezen door een stelletje amateurs. Paul2 (overleg) 4 aug 2015 09:55 (CEST)

Belgen en hypotheken[bewerken]

Vraag aan de Vlamingen naar aanleiding van dit en dit: is het afgelost zijn van een hypotheek een gebeurtenis die in België algemeen gevierd wordt? ErikvanB (overleg) 1 aug 2015 21:58 (CEST)

Niet alle Vlamingen hebben zulk een leven als de romanpersonages van Dimitri Verhulst, waarbij ik spontaan altijd aan "De helaasheid der dingen" moet denken, maar er zullen er altijd wel een paar in de buurt komen. De Belg heeft een baksteen in de maag. De dag dat de lening (en dus de kapitaalaflossing) helemaal is betaald, is "het huis van ons", en niet meer deels van de bank. Ongetwijfeld een fijn gevoel voor elke Belgische huiseigenaar, maar ik heb het nog niemand in mijn omgeving echt met vrienden en/of familie weten vieren. 81.164.79.48 1 aug 2015 22:16 (CEST)
Dimitri Verhulst is mij gelukkig als schrijver goed bekend, en staat mede in de door mij bewonderde traditie van het Belgisch absurdisme, maar van die feestjes... ik ben er nog nooit getuige van geweest, en dus ben ik er nooit voor uitgenodigd, en ik heb er ook nog nooit van gehoord. In de komende jaren zal ik er meer over kunnen zeggen, want dan bereiken nogal wat vrienden (en ikzelf) dat punt. Ik zal voorts nog eens navragen bij mijn Belgische vrienden. [Ik zal dan wel weer op dat moment met vrienden de champagne rijkelijk laten stromen...] Paul Brussel (overleg) 1 aug 2015 22:46 (CEST)
Uitsluiten kan ik het niet, maar ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat het geen gemeengoed is. EvilFreD (overleg) 2 aug 2015 00:54 (CEST)
Dank allemaal. De gewraakte zin is (op dit moment althans, want je weet maar nooit) gelukkig verdwenen. ErikvanB (overleg) 2 aug 2015 03:26 (CEST)
Gelukkig! ;-) CourgetteTalk page icon crystal.png 3 aug 2015 18:46 (CEST)
Erik, een algemeen antwoord. Net zoals veel andere volkeren die ik ken, lopen Vlamingen/Belgen absolúut niet met hun financiën te koop. Het is zelfs bijzonder ongepast om iemand te vragen naar de hoogte van zijn salaris, de prijs van zijn huis, enzovoort. Logischerwijze zal een Vlaming dus ook niet naar de buitenwereld laten weten hoe het met de afbetaling van zijn huis zit. Midas02 (overleg) 4 aug 2015 03:10 (CEST)

E-mailadressen voor Wikipediavrijwilligers[bewerken]

Beste allemaal,

ik heb op meta een voorstel ingediend om emailadressen te maken voor vrijwilligers van Wikipedia. Je kunt dit vinden op meta:Wikimedia Forum#Wikimedia volunteer email adresses. Jullie inbreng aldaar is erg welkom.

Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 2 aug 2015 09:09 (CEST)

Samenwerkingsproject? Of toch meer iets voor eenlingen?[bewerken]

Tot vanmiddag lag de lijst van Playstation 3 spellen er zo bij. Vanmiddag gaf een gebruiker met deze wijziging een flinke aanzet tot het verbeteren van die lijst. Waar de lijst tot vanmiddag weinig toevoegde naast Categorie:PlayStation 3-spel, voegde het met die wijziging juist informatie toe. Gebruiker Dinosaur918 lijkt het daar niet mee eens, en draait alles terug. Dit onder argumentatie van "overbodige overlast". Wikipedia is m.i. een samenwerkingsproject, en de kracht daarvan is ook om de gemeenschap hier niet bij dergelijke verbeteringen uit te sluiten, maar iedereen de mogelijkheid te geven te helpen bij deze aanpassingen. Waarbij dan ook inbreng mogelijk is over de opzet van de lijst. Of heb ik het hier mis? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 aug 2015 17:25 (CEST)

Ik vind jullie allebei goede punten hebben dus weet zelf niet precies welke kant ik heen moet. Enerzijds vind ik het fijn om deze alleen af te maken aangezien het nogal wat werk is, en tijdens het bewerken kan er al iets anders bewerkt zijn. Anderzijds kunnen mensen dan de lege plekken opvullen of de eventuele rode links blauw maken. Dus mij maakt het op zich niet zo heel erg veel uit, hoewel mijn voorkeur toch iets meer neigt naar het klaarmaken op mijn gebruikerspagina. Maar zoals ik al zei kan ik ook in LeeGer zijn standpunten goede punten zien. DottyMcFear13 (overleg) 2 aug 2015 18:44 (CEST)
Een meebezig-sjabloon is volgens mij juist bedoelt om even de ruimte te krijgen voor een groot aantal edits of een grootschalige aanpak. The Banner Overleg 2 aug 2015 20:05 (CEST)
Het als eigendom claimen van artikelen is al langer bekend en wordt door meerdere gebruikers gedaan. Overigens als een gebruiker grote wijzigingen wilt gaan doen is het tijdelijk claimen middels een {{wiu2}} niet ongebruikelijk en zelfs geaccepteerd. Het langdurig claimen als bezit en alle wijzigingen rücksichtloss terugdraaien daarentegen juist niet. Ook het eenzijdig wijzigen naar smaak van gebruiker wordt wel vaker gedaan, soms in overleg, maar vaak genoeg ook helemaal niet. Ook dat is niet gewenst want dit is een samenwerkingsproject. Dqfn13 (overleg) 2 aug 2015 20:17 (CEST)
Het was zeker niet mijn bedoeling om de pagina te claimen voor mezelf. Eigenlijk wou ik er mee aangeven dat ik vaak aan het bewerken ben en het dus kan voorkomen dat iemand anders een bewerking maakt terwijl ik met een bewerking bezig was. Als mensen mij met die lijst mee willen hebben zijn ze meer dan welkom. Het zou wel even fijn zijn dat als iemand met een bepaalde letter aan de slag gaat, dat die persoon dat even kenbaar maakt zodat ik niet tegelijk met die letter bezig ga. Het zou juist perfect zijn als er delen op de site komen te staan waar mensen lege cellen lege rijen en rode links kunnen bewerken. Blijkbaar heb ik bij sommmige mensen de indruk gewekt dat ik met het "BenBezig" sjabloon de pagina voor mezelf wou hebben. Dat was zeker niet het geval. Mijn excuses voor eventuele verwarring. DottyMcFear13 (overleg) 3 aug 2015 11:49 (CEST)
Je kan dat sjabloon ook op een sectie plaatsen, dan is duidelijk dat dat deel nog sterk kan wijzigen en dat het prettig zou zijn als mensen er even uit de buurt blijven. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 12:03 (CEST)
Dat is het lastige. In feite alles wat nog geen tabel is kan nog hevig veranderen. Daarom is het misschien handig om helemaal geen sjabloon neer te zetten, en gewoon mijn gang te gaan en andere hun gang te laten gaan. Maar is het dan handiger om per telkens een sectie neer te zetten ( Bijvoorbeeld A tot E, en dan F tot K ) en dan mensen de kans geven om die tabellen eventueel in te vullen of aan te passen, of hem pas in zijn geheel er neer te zetten als ik hem van A tot Z af heb en dan mensen de kans geven om hem verder in te vullen of aan te passen? DottyMcFear13 (overleg) 3 aug 2015 12:14 (CEST)
Momenteel ben ik bezig met de Lijst van beiaarden in Nederland, die doe ik ook per sectie. Ik plaats de tabellen daar pas als ik klaar ben met de tabel en tot die tijd laat ik de sectie (een provincie) voor wat het is. Doordat ik de lijst in mijn volglijst heb staan zie ik het ook als iemand anders een wijziging heeft gemaakt en kan die dus eventueel meenemen als ik net met die provincie bezig ben. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 12:22 (CEST)
Hmm ja inderdaad dat ziet er goed uit zo. Ik denk dat ik gewoon een sectie afmaak en dan per sectie plaats. Via de volglijst kan ik eventuele wijzingen in de gaten houden. Bedankt voor de info! DottyMcFear13 (overleg) 3 aug 2015 12:28 (CEST)
Graag gedaan. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 12:30 (CEST)
Ik wil hier voor alle duidelijkheid melden dat ik zeker en vast niet tegen een samenwerkingsproject ben en dat ik niet van plan ben om het "artikel als eigendom te claimen", want ik krijg zo naderhand het gevoel dat dat de woorden zijn die Gebruiker:LeeGer mij in de mond probeert te leggen. Volledig incorrect dus, maar ik vind het dan wel jammer dat hij hier ineens een bericht plaatst waarin hij mij dus min of meer "beschuldigd" (blijkbaar zelfs met mijn naam erin) zonder mij daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast was ondertussen (mét overleg) overeengekomen om het artikel verder te bewerken in de gebruikersnaamruimte, om dan achteraf de hele boel te verplaatsen naar de hoofdnaamruimte. Een volledig correcte werkwijze die zelfs vaker wordt toegepast, maar blijkbaar is een gebruiker die nog nooit eerder een bewerking op het artikel maakte, het daar niet mee eens. Met dat laatste bedoel ik voor alle duidelijkheid niets mee, het is gewoon een vaststelling. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 16:28 (CEST)
Op je eigen overlegpagina spreek je jezelf hierin toch echt volledig tegen: "Als een gebruiker dat wenst (zoals hier dus het geval is) heeft hij of zij het volste recht om een artikel te bewerken of aan te passen in zijn of haar gebruikersnaamruimte. Daar kan hij of zij dan ook beslissen of andere gebruikers aan het artikel mee mogen werken. Dit heeft dus niets te maken met het feit dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, want als iets in iemands gebruikersnaamruimte staat, kan de "eigenaar" zelf beslissen of hij of zij wil dat anderen eraan meewerken of niet."
Volslagen idioot dit! Je snapt blijkbaar totaal niet hoe Wikipedia bedoeld is. Voor de duidelijkheid: We hebben het hier over het werken aan een bestaand artikel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 aug 2015 21:52 (CEST)
En ik heb het nogmaals over het bewerken van een artikel in de gebruikersnaamruimte. Ik heb geen zin meer in deze discussie, want blijkbaar begrijp je mijn berichten toch niet. Aan andere gebruikers die nog geïnteresseerd zijn in de echte discussie, zonder uitgeknipte en volledig uit de context gerukte "citaten", zie mijn overleg. Het enige wat ik tegen gebruiker LeeGer nog wil zeggen is het volgende: Je zegt dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, waar ik het volledig mee eens ben, maar op Wikipedia hoort ook collegialiteit thuis. Ik heb dus vandaag ontdekt dat dat laatste bij jou blijkbaar niet aanwezig is. Jammer... Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 22:31 (CEST)
Dan zal ik nogmaals uitleggen dat dat bij een bestaand artikel niet moet uitmaken. Het is niet de bedoeling om door bestaande artikelen in de gebruikersnaamruimte te gaan bewerken deze artikelen te claimen, en te denken dat je dan eigenaar bent, en kunt beslissen wie er wel of niet mee mogen doen. En nu hier suggereren dat bovenstaand citaat niet letterlijk door jou geschreven is, dat is bijzonder kinderachtig. Maar hier dan jouw complete tekst: Als een gebruiker dat wenst (zoals hier dus het geval is) heeft hij of zij het volste recht om een artikel te bewerken of aan te passen in zijn of haar gebruikersnaamruimte. Daar kan hij of zij dan ook beslissen of andere gebruikers aan het artikel mee mogen werken. Dit heeft dus niets te maken met het feit dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, want als iets in iemands gebruikersnaamruimte staat, kan de "eigenaar" zelf beslissen of hij of zij wil dat anderen eraan meewerken of niet
De kwestie blijft hetzelfde en even ernstig; een moderator die de basis van de encyclopedie niet snapt en blijkbaar ook niet wil snappen. Dan ben ik maar oncollegiaal. Jouw standpunt in deze lijkt me duizendmaal oncollegialer. Dergelijk claimgedrag m.b.t. bestaande Wikipedia-artikelen kan hier absoluut niet. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 aug 2015 23:02 (CEST)
Je mag een artikel in je eigen 'gebruikersnaamruimte' plaatsen en zelf bepalen met wie je het probeert op te knappen, zolang dat artikel in de hoofdnaamruimte maar te allen tijde voor iedereen vrij bewerkbaar blijft. Zo zit het toch? Marrakech (overleg) 4 aug 2015 11:45 (CEST)

Ietsje vertaalhulp nodig[bewerken]

Ik ben begonnen met het vertalen van een artikel over Marty Morrisey, een Ierse TV-persoonlijkheid en sport-presentator. Ik struikel echter over het woord "burbled". Met behulp van dit woordenboek weet ik wat ze bedoelen maar ik kan het juiste woord niet vinden voor het vertalen.

Context:
"While in London for the 2012 Summer Olympics, his colourful commentary on the women's beach volleyball drew attention of journalist Pat Stacey as he "gurgled and burbled away over close-up shots of shapely bums in tiny bikini bottoms".[1]"

 1. Stacey, Pat. "Olympics on RTE is a medal winner", Evening Herald, 4 August 2012. Geraadpleegd op 4 August 2012.

Iemand suggesties? The Banner Overleg 3 aug 2015 00:41 (CEST)

Van Dale: to burble = snateren, ratelen, leuteren, kwekken, kwebbelen en she just burbles away / on = ze ratelt maar door. Hopelijk helpt dat wat. Caudex Rax ツ (overleg) 3 aug 2015 00:54 (CEST)
Van een paar presentaties ken ik hem als een spraakwaterval, dus ik denk dat ratelen inderdaad het beste woord is. The Banner Overleg 3 aug 2015 01:03 (CEST)
Het is in korte tijd goedgekomen, maar voor dit soort vragen is ooit het Taalcafé ingericht. Niet persoonlijk tegen TB gericht, maar ten behoeve van alle anderen die met knellende taalvragen zitten.  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 09:11 (CEST)
Dit was geen knellende vraag. The Banner Overleg 3 aug 2015 13:16 (CEST)

Vrijwilligers gezocht voor Wiki Loves Monuments[bewerken]

Hallo allemaal, WLM gaat alweer beginnen over een paar weken en wij hebben vrijwilligers nodig voor de volgende onderwerpen: 1) Handwerk aan lijsten van gemeentelijke monumenten (zie Vera) 2) Handwerk aan lijsten van Rijksmonumenten (deze zijn wel "klaar" in de zin van allemaal online, maar nooit klaar in de zin van "voorzien van plaatjes") 3) Schrijfwerk aan stukjes tekst voor dichtbij.nl (of plaatselijke kranten) om mensen op te roepen om mee te doen in hun plaatselijke gemeente 4) Wikidatans gezocht om de monumenten-items op te sporen en te mergen (tussen al-bestaande-Wikipedia-artikelen en de bot-upload aan monumenten-items) 5) Botschrijvers gezocht om te helpen met de erfgoedbot-upgrade (wordt nu wellicht alleen gedaan door een Fransman en wij willen natuurlijk wel zeker weten dat alles op rolletjes blijft lopen in Nederland!) 6) Organisators gezocht voor "Wiki takes" in diverse regio's. Jullie mogen hier reageren maar ook direct met de WLM projectmedewerker met email adres vandepas(bij)wikimedia(punt)nl - Ik hoop op een paar ervaren WLM'ers, maar alle handen zijn welkom! Het enige vereiste is een liefde voor erfgoed. groet, Jane023 (overleg) 3 aug 2015 09:25 (CEST)

En wat op dit moment heel erg hard nodig is zijn mensen die verstand hebben van het maken van een nieuwe jurytool (de oude werkt niet naar behoren) en een tool die specifieke foto's (van Gouda, Dudok of ornamenten) eruit kan filteren voor speciale prijzen en rubrieken. Jane023 (overleg) 3 aug 2015 09:43 (CEST)

Schandalig! (the lighter side...)[bewerken]

Ben je een gevreesde terreurorganisatie, dan wordt je nog door drie Tsjetseense meiden besodemieterd op de klassieke Nigeriaanse 419 manier... Gnuif!

Glimlach Kleuske (overleg) 3 aug 2015 13:10 (CEST)
Kleine beetjes kunnen toch ook helpen. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 13:48 (CEST)
Als deze dames nog wat verder deden, konden ze IS misschien een nieuwe Toyota Hilux ontzeggen. :-) CourgetteTalk page icon crystal.png 3 aug 2015 14:22 (CEST)
Las ergens dat de dames misschien wel vervolgd gaan worden voor oplichting :(. --VanBuren (overleg) 3 aug 2015 14:36 (CEST)
Misschien in de gedachte dat ze het niet enkel bij een terreurorganisatie probeerden? CourgetteTalk page icon crystal.png 3 aug 2015 15:30 (CEST)
Hopelijk proberen ze de "heren" over te laten komen voor een getuigenis. Glimlach The Banner Overleg 3 aug 2015 15:49 (CEST)
De Arabist niet vergeten bij de behandeling van die zaak!  Klaas `Z4␟` V:  4 aug 2015 09:20 (CEST)

Gebruikerspagina's van een onbestaande gebruiker?[bewerken]

Op Speciaal:DubbeleDoorverwijzingen staan 3 redirects die niet werken. Als ik kijk waar deze vandaan komen, krijg ik de melding dat zowel Gebruiker:Flyingbird als Gebruiker:Carol Fenijn niet bestaan. Iemand enig idee hoe die redirects dan opgelost kunnen worden, zonder dat daardoor in de gebruikersnaamruimte van een onbestaande (en mogelijks toekomstige) gebruiker gewerkt moet worden? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 16:37 (CEST)

Heeft m.i. te maken met deze actie: het hernoemen van een gebruiker. Ik denk dat de verwijzingen naar die redirects botmatig aangepast zouden moeten worden, waarna de redirects verwijderd kunnen worden. Richard 3 aug 2015 16:53 (CEST)
Ik merkte net ook op dat het hierbij gaat om het hernoemen van een gebruiker. Echter vrees ik dat het nu dus mogelijk is om een nieuwe gebruiker onder die namen aan te maken. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn, aangezien er dan overal links naar die gebruiker worden gemaakt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 16:57 (CEST)
Daarom moeten ook eerst alle verwijzingen aangepast worden. Richard 3 aug 2015 16:59 (CEST)
De redirects zijn verwijderd. Ging om doorverwijzingen voor archieflinks. Die zijn niet nuttig. Mbch331 (Overleg) 3 aug 2015 17:00 (CEST)
(na bwc) De redirects zijn ondertussen blijkbaar gefixt. Kan iemand met een botje nog even kijken om alle verwijzingen weg te halen? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 17:02 (CEST)
@Mbch331: Bedankt! Glimlach Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 17:03 (CEST)
Opmerking Opmerking Blijkbaar zijn er echter nog redirects op pagina's van (ondertussen) onbestaande gebruikers. Om die reden plaats ik op Wikipedia:Verzoekpagina voor bots een botverzoek. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 aug 2015 17:06 (CEST)

Tech News: 2015-32[bewerken]

3 aug 2015 17:51 (CEST)

KU Leuven[bewerken]

Het is wellicht wat ongewoon, maar kunnen mensen met kennis van zaken over de KU Leuven eens naar de Engelstalige Wikipedia kijken? Ik heb daar een Franstalige opgemerkt die op allerlei aan de KUL verwante pagina's ([18], [19], [20]) nogal tendentieuze wijzigingen zit aan te brengen. Mijn argwaan werd gewekt toen hij de ontstaansgeschiedenis van de KUL eerder in de 19e eeuw zag aanvangen dan in de 14e eeuw, en uitsluitend Franstalig geïnspireerde referenties zit toe te voegen. Ik ben niet in het onderwerp thuis, maar het lijkt nogal sterk op communautaire scherpslijperij. Dus als iemand met kennis van zaken dat eens wil nakijken. --Midas02 (overleg) 4 aug 2015 03:06 (CEST)

Het kan toch een keer ophouden die taalstrijd tussen meertalige Belgen of ben ik nu te optimistisch gestemd?  Klaas `Z4␟` V:  4 aug 2015 09:29 (CEST)