Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Archiefpagina's afgelopen dagen:

Handige pagina's:


Privacyschending?[bewerken]

De blokkade die Akadunzio vandaag kreeg opgelegd wegens privacyschending (zie hier) bevreemdt me eerlijk gezegd nogal en roept ook enkele vragen bij mij op.

Wat was er aan de hand? In een discussie over LeonardH's gedrag (zie hier), die in artikelen de Franse naam Croix de Chaineux vervangen wil zien door de Nederlandse naam Kruis van Chaineux, wijst Romaine erop dat de Nederlandse naam absoluut niet gangbaar is. Akadunzio's antwoord daarop luidt als volgt: "LeonardH werkt dus op de [naam van een Franstalige toeristische dienst]. Die gebruiken dus ook het zogenaamde verzinsel van LeonardH." Dat lijkt mij een overduidelijk ironische reactie: als die Nederlandse naam werkelijk zo ontzettend weinig courant is, dan moet LeonardH haast wel bij die en die toeristische dienst werken, want daar gebruiken ze die uiterst weinig voorkomende naam héél toevallig ook.

Gaat een blokkade wegens deze reactie niet te ver? En was het sowieso niet beter geweest om eerst achter de schermen formeel aan LeonardH te vragen of zijn privacy inderdaad door Akadunzio is geschonden? Ten slotte: als ik in reactie op een overlegbijdrage van gebruiker X ironisch concludeer dat hij ongetwijfeld werkzaam is op het Tilburgse stadhuis, schend ik dan ook zijn privacy? Marrakech (overleg) 3 apr 2018 21:18 (CEST)

Deze opmerking lijkt me terecht. Misschien moet de blokkade even in alle neutraliteit herbekeken worden. Queeste (overleg) 3 apr 2018 21:29 (CEST)
Het zou anders ook serieus het geval kunnen zijn dat LeonardH actief is voor een organisatie die als doel heeft het in stand houden van het Frans-Vlaams, of daar belang bij heeft. Waarom houdt iemand zich anders zo dogmatisch alleen maar daarmee bezig, ondanks negatieve reacties en zelfs blokkades? Wikiwerner (overleg) 3 apr 2018 21:45 (CEST)
Nog voor ik dit had gelezen heb ik op verzoek van Akadunzio een deblokkadeverzoek gedaan omdat hij idd zoals Marrakech veronderstelt, enkel heeft willen wijzen op de website, of Leonard daar wel of niet werkt is onbekend en de gewraakte edit moet je niet lezen alsof Akadunzio daarin de werkgever van Leonard bekend zou willen maken. Peter b (overleg) 3 apr 2018 22:00 (CEST)

Mooi dat Akadunzio gedeblokkeerd is, maar er blijft iets onopgehelderd. Wanneer schend ik nu de privacy van gebruiker X? 1) Als ik schrijf dat hij op het Tilburgse stadhuis werkzaam is? Of 2) als ik dat schrijf en het na verificatie bij gebruiker X waar blijkt te zijn? Ik zou zeggen dat er alleen in geval 2 van privacyschending sprake is, maar de blokkerende moderator lijkt daar in Akadunzio's geval anders over te hebben gedacht. Marrakech (overleg) 3 apr 2018 23:25 (CEST)

In het zeer ernstige geval van privacyschending lijkt me dat het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast en onmiddellijk dient te worden ingegrepen (ik ging bijvoorbeeld bij eerste lezing, voor de verwijdering, ook simpel uit van privacyschending) ; naderhand, zoals hier, kan dat vervolgens weer 'hersteld' worden. Paul Brussel (overleg) 3 apr 2018 23:59 (CEST)
Het lastige is: als de moderator de blokkade handhaaft, zal vrijwel elk bevredigend antwoord op onze vragen een privacyschending inhouden. Wordt de blokkade opgeheven, dan kan het antwoord ook beter summier zijn, om beslissingsruimte te houden voor toekomstige gevallen. Is er een speltheoreticus in de zaal? Wat moet de strategie zijn? — bertux 4 apr 2018 00:05 (CEST)
Er is nog meer lastig. Wie beoordeeld of de privacyschending al of niet zeer ernstig is? Als men het graag simpel ziet, moet vrijwel altijd van het voorzorgsbeginsel worden uitgegaan. En diegene die 100% zeker is dat de privacy geschonden is, en blokkeert, weet blijkbaar van de hoed en de rand en zou dus ook al een privacyschending kunnen hebben gepleegd. Hij of zij weet immers dat de privacy geschonden is. Er moet daarnaast ook gekeken worden of de gebruiker de intentie had om opzettelijk iemands privacy te schenden. Ook dat is geen simpele klus. Pieter2 (overleg) 7 apr 2018 15:29 (CEST)
Ik zou willen toevoegen dat blokkade juist voorzichtig moet worden toegepast, beter is het om de gewraakte tekst te verwijderen, en dan onderzoek te doen.
Stel dat in zake van het voorbeeld van Marrakech blijkt dat er geen sprake is van privacyschending, zit de gebruiker wel opgescheept met een notitie in het blokkade register, en voor iemand wiens blokkadelog nog blank is, zou dat zeer vervelend zijn.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  9 apr 2018 19:44 (CEST)
In plaats van allerlei theorieën over al dan niet blokkeren te spuien. Kan de mod in kwestie niet best zijn zienswijze geven? Ik denk dat dan al veel duidelijker zal worden. Warpozio (overleg) 9 apr 2018 20:15 (CEST)
Moira Moira zegt volgens de richtlijnen voor moderatoren geblokkeerd te hebben, dus voor haar is de kous af. En...inmiddels is Akaduzio gedeblokkeerd en de zaak afgedaan. Pieter2 (overleg) 13 apr 2018 01:28 (CEST)
Betekend dit dat als jij herhaalt dat hij op het Tilburgs stadhuis werkzaam is, dat jij dan ook geblokkeerd zult worden? Warpozio (overleg) 13 apr 2018 13:54 (CEST)
Neen, dat betekent dat niet. Iedere normale gebruiker wordt voor ironie niet geblokkeerd. Akadunzio (overleg) 13 apr 2018 16:57 (CEST)

Datering De Panne prentbriefkaarten[bewerken]

De Panne vissersboot met de zonsondergang.jpg
De Panne zonsondergang met visserboten.jpg

Deze prentbriefkaarten zijn niet verstuurd en hebben daardoor hebben die geen dateringsinformatie. Op de achtergrond zie ik een klassiek sloop zeilboot varen wat mij doet vermoeden dat dit tussen de twee wereldoorlogen in is. Het gebruik van enkel Frans op de prentbriefkaart doet mij vermoeden dat dit voor de Eerste Wereldoorlog is. Ik heb ook een lichte twijfel of het ook vissersboten zijn. Misschien zeilboten voor toeristen? File:De Panne vissersboot.jpg is duidelijk wel een vissersboot.Smiley.toerist (overleg) 5 apr 2018 11:31 (CEST)

Op de onderste foto staat op de rechtersloep: "Excursion en mer" - dus me dunkt toerisme. –bdijkstra (overleg) 5 apr 2018 11:44 (CEST)
De firma Nels was, althans de twee fotograferende broers waren, actief in de periode 1898-1913 (Zie cartes-postales-nels.com). Daarna fotografeerde nog iemand anders, Ernest Thill, maar werden er wel kaarten uitgebracht onder de naam Nels, totdat in 1931 de naam veranderde naar Nels-Thill. Heb via de contactpagina van de website gevraagd of zij meer informatie hebben. Met bdijkstra eens over de indruk van de voorste boot. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 5 apr 2018 11:54 (CEST)
Ik zou opletten met het "label" toerisme. "Excursion en mer" kan even goed vertaald worden als een (boot)tochtje op zee. Zolang je het betalend aspect niet zwart op wit hebt, moet je opletten om te grijpen naar wat we nu kennen onder "excursion en mer".... Rembert vragen? 5 apr 2018 12:55 (CEST)
Maar toch: plaatje 1, plaatje 2 en plaatje 3. Marrakech (overleg) 5 apr 2018 13:18 (CEST)
Toerisme kan toch ook zonder betalen? –bdijkstra (overleg) 5 apr 2018 13:53 (CEST)
Mijn fout, ik dacht dat de tekst op de prentbriefkaart stond, maar blijkbaar staat ze op de boten zelf. En @Bdijkstra: klopt, maar vanuit mijn redenering was het onderscheid tussen toerisme & bijvoorbeeld een kennissengroep moeilijk te maken. Maar mijn redenering was dus gebaseerd op foutieve informatie :-) Rembert vragen? 5 apr 2018 14:07 (CEST)
Er is nog meer Nels/Thills geschiedenis te lezen in de omschrijving van de Commons categorie 'Nels/Thill postcards' Ze gebruikten ook werk van andere fotografen, zoals in File:Chinoise a petit pieds.jpg. Mijn conclusie is dat het dagexcursie boten zijn, die eventjes de zee opgaan. Vermits enkel het Frans neem ik aan dat dit voor de Eerste Wereldoorlog is. Daarna waren de prentbriefkaarten van Vlaamse plaatsen en Brussel meestal tweetalig (Frans/Nederlands).Smiley.toerist (overleg) 5 apr 2018 22:42 (CEST)
Op de achterkant staat: Ern. Thill, Bruxelles, Série Plage, No 35. De andere is No 39 (twee boten). Voor de rest is het een standaard briefkaart met een lege linkerkant

om te schrijven en een rechterkant voor het adres. Het lijkt dus na de Eerste Wereldoorlog in de Ernest Thill periode tot 1930.Smiley.toerist (overleg) 7 apr 2018 02:21 (CEST)

Uit correspondentie met een verzamelaar: (met dank aan @RonnieV) 'Selon moi, ces cartes ont été édité vers 1914/15. En 1913, Edouard Nels a vendu sa firme de cartes postales à Ernest Thill. Au début du règne de Thill, les cartes gardent le même style que celles de Nels. C'est le cas de ces deux cartes.'

Mijn conclusie is dat de de kaarten begin 1914 uitgegeven moeten zijn, voordat de oorlog begon. Zodra de oorlog begon had Ernest Thill zeker geen tijd en mogelijkheden om opnames te maken. Of hij werd opgeroepen voor het leger of mogelijk moest hij Brussel vluchten. Ik vermoed dat de verzameling glasplaten in Brussel (thuisbasis van het bedrijf) van oudere opnames niet verhuist werden naar De panne. De Panne was tijdens de oorlog de plaats waar de Belgische koning verbleef en zeker geen plaats met toeristische activiteiten. Ik vermoed dat de hele verzameling tijdens de oorlog verloren is gegaan en dat na de oorlog Ernest Thill volledig opnieuw moest beginnen.

De opnames kunnen nog wel van de broeders Nels zijn die door Ernest Thill wordt uitgeven.Smiley.toerist (overleg) 13 apr 2018 12:03 (CEST)

Wat helaas verdwijnt[bewerken]

Backside postcard with good handwriting.jpg

Wie heeft nog dergelijk mooi handschrift? Toch twee vragen:

  • van welke datum is die 5 cent zegel?
  • Wat is de locatie van het adres. De post moet daar toch moeite mee hebben gehad.Smiley.toerist (overleg) 7 apr 2018 11:23 (CEST)
De postzegel van 5 centimes lijkt de "Staande Leeuw" van 1912 te zijn. Zie hier. Apdency (overleg) 7 apr 2018 11:34 (CEST)
En er bevindt zich in Luik al zeer lang een Rue Féronstrée. Apdency (overleg) 7 apr 2018 11:43 (CEST)
(na bwc) Het adres zal Féronstrée 16 in Luik zijn, tegenwoordig een winkelstraat. Dat komt overeen met het stempel dat nog net op de kaart te lezen valt. Velocitas(↑) 7 apr 2018 11:45 (CEST)
Maar welk woord staat er onder de straatnaam? Ik kan daar geen Luik of Liège van maken. –bdijkstra (overleg) 7 apr 2018 11:51 (CEST)
Datum van eerste uitgifte 15 april 1912, geldig tot 14 oktober 1915. Cattivi (overleg) 7 apr 2018 11:54 (CEST)
Volgens mij staat er E/v, wat zou betekenen "En ville". Paul Brussel (overleg) 7 apr 2018 11:59 (CEST)
Inderdaad. Was ook in het Zuid-Nederlands courant, tot in de jaren 1980 in mijn ervaring, als "T/S" (Ter Stede). Af en toe durf ik het nog steeds te gebruiken, tot lering en vermaak der latere generaties :) En inderdaad, het handschrift op die postkaart is van een schoonheid die vandaag niet meer voor te stellen valt. Jan olieslagers (overleg) 7 apr 2018 13:30 (CEST)
Indrukwekkend ja. Blijft nog de vraag wie de afzender is, die zich richt tot mademoiselle Françoise Boinem (naam was niet vreemd rond Luik). "Chère Françoise, mille bonnes amitiés de ton ..."; "Emile" wellicht? Apdency (overleg) 7 apr 2018 14:10 (CEST)
"Emile" is wat ook ik lees, jawel. Behoorlijk courante naam, trouwens, toen en later, in heel België. Alleen ben ik een klein beetje teleurgesteld dat het accent aigu van Émile er niet staat. Jan olieslagers (overleg) 7 apr 2018 14:53 (CEST)
Maar... maakte die dan per se deel uit van die naam? Als ik op bijvoorbeelde deze genealogiepagina kijk, kom ik alleen "Emile" tegen, niet "Émile". (Ik mis overigens wel de trema op de E rechts onderin de postzegel. :)) Apdency (overleg) 7 apr 2018 15:10 (CEST)
Dat En ville en Ter stede en misschien ook wel Alhier intrigeert mij. In al zijn eenvoud is het een sprekend detail dat de werking van de toenmalige maatschappij blootlegt. Ik veronderstel, dat het gebruik van dergelijke aanduidingen niet zo geformaliseerd was als de Streekpost tegenwoordig? Zou iemand met kennis van postale geschiedenis daar niet een aardig beginnetje over kunnen schrijven?
En ja, dat magnifieke handschrift! Ik heb net het boeiende boek Leven op stand : 1890 – 1940 van Ileen Montijn gelezen en dat levert mij helaas wat bijgedachten op. Tegenover de vele emolumenten van het leven in de hogere stand stond, vooral bij de vrouwen, de verpletterende verveling. Had Emile tijd te over? Is dit haar natuurlijke handschrift, of heeft zij deze kaart gekalligrafeerd, bij wijze van tijdspassering? Ook hier een onthullend kijkje op een samenleving die, schijnbaar onder handbereik, in een andere wereld ligt. Wie ernaar terugverlangt, mag wel bedenken, dat wij misschien wel de eerste generatie in de wereldgeschiedenis zijn die zich nooit hoeft te vervelen. Ja, doe mij dat handschrift, maar voor geen prijs zou ik terug willen naar die tijd, nog niet als keizer.
Wat de opmerkingen over het accent op de kapitaal betreft: als ik me goed herinner, werden die in het Frans sterk afgekeurd. In elk geval is het gebruikelijk om ze weg te laten. Een aardig voorbeeld is het Beeld Van Vincent En Theo Van Gogh, met op de sokkel een Franse tekst in onderkast, met hier en daar accenten. Op de bijbehorende herdenkingsmunt staat dezelfde tekst in kapitalen, zónder accenten — bertux 7 apr 2018 20:41 (CEST)
Ga je ervan uit dat "Emile" een vrouw is? Dat was ook mijn allereerste indruk na het zien van de zwierige letters, maar volgens mij bestaan er meer mannelijke Emiles/Émiles dan vrouwelijke (en ik wees er al op dat "Emile", zonder accent aigu, een heel normale schrijfwijze is). Verder kun je van alles speculeren natuurlijk. Schreef "Emile" deze brief vanuit de kazerne 1 km verderop, aan zijn vrouw? Aan zijn verloofde? Enz. Apdency (overleg) 7 apr 2018 20:51 (CEST)
Ik ging er inderdaad van uit dat het een vrouw betrof, maar ton Emile is afdoende: een man. Dank voor de kritische noot! — bertux 7 apr 2018 21:36 (CEST)
In het Frans richt het bezittelijk voornaamwoord zich naar het geslacht van het bezetene: 'mon père', 'ma mère'. Een uitzondering geldt echter voor woorden die beginnen met een klinker. Het is zowel 'mon ami' als 'mon amie' (maar 'mon beau ami' en 'ma belle amie'). Wat dat betreft is het 'ton' bij Emile nietszeggend, althans niet over het geslacht.
Het handschrift is zeker mooi, met een ook duidelijk verschil tussen de F van Françoise in de aanhef en in de adressering. Dat gaf (voor mij) enige reden tot twijfel over de straatnaam, maar Rue Feronstrée is wel erg bekend aldaar.
Voor zover ik weet, werd vroeger de post van de brievenbussen verzameld en in het lokale postkantoor gesorteerd naar lokaal, regionaal, landelijk en internationaal (of in ieder geval naar lokaal en niet-lokaal). Wat lokaal was, bleef lokaal. En ville, of alhier, was dan voldoende voor de postbode om te weten dat de post de plaats niet uit hoefde (feitelijk: niet uit mocht, want daarna was het lastig om het terug te krijgen in de betreffende plaats, zij het dat de afstempeling nog kon helpen. Hier vertelt het stempel 'Luik' in combinatie met 'E/v' dat de post uit Luik komt en voor Luik bestemd is). Dat gold voor een stad als Luik, maar ook voor de kleine dorpjes. Tegenwoordig (al weer een paar decennia) gaat alle post rechtstreeks naar een paar voorsorteercentra. Daar wordt de niet-streekpost afgehandeld, zodat die per vrachtwagen (eerder: posttrein) naar de andere voorsorteercentra vervoerd kon worden. Daarna werd de streekpost, samen met de binnenkomende post uit andere voorsorteercentra, verwerkt zodat die naar de juiste postkantoren terug kan. Wat machinaal verwerkt kan worden, gaat tegenwoordig flink voorgesorteerd op pad, zodat de postbode eigenlijk vooral bezig is met stapeltjes post voor zijn eigen wijk(je). Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 7 apr 2018 22:15 (CEST)
Emile was toen wel een jongensnaam. Dus zal het wel haar verloofde zijn. Akadunzio (overleg) 7 apr 2018 23:14 (CEST)
Dat 'En ville' en 'Ter stede' bestond is volgens mij niet verwonderlijk. Er was veel meer lokaal postverkeer. Het was heel uitzonderlijk dat je correspondeerde met iemand anders buiten de lokaliteit. Telefoon was er in 1912 nog nauwelijks en dat was voorbehouden aan de rijke mensen. Bovendien waren de telefooncentrales bemand en werd handmatig doorgeschakeld. Het was niet heel discreet. Een postkaart/brief was trouwens een redelijk discrete manier om contact te onderhouden. Een regelmatig bezoek van een man aan een ongetrouwde juffrouw valt op. Trouwens 'juffrouw' is ook ouderwets. In die tijd maakte de trouwstatus van een vrouw zeer veel uit. In de huidige maatschappij is er vervolgbeweging om alles 'gender' neutraal te maken. Bij NS is het niet meer 'dames en heren', maar 'beste reiziger'. Het maakt inderdaad of de reiziger een vrouw of man is, of iets ertussen in.Smiley.toerist (overleg) 7 apr 2018 23:30 (CEST)
Een (me)juffrouw is altijd ongetrouwd toch? Is een ongetrouwde juffrouw dan niet simpelweg een pleonasme? Juffrouw is inderdaad ouderwets en wordt volgens mij in die letterlijke zin niet (meer) door bijvoorbeeld bedrijven or organisaties gebruikt. Wat de trouwstatus van een vrouw te maken heeft met 'gender' neutraal (sic) ontgaat me eigenlijk volledig, maar het lijkt me hier geenszins relevant, toch?
Volgens mij is - zoals Akadunzio ook aangeeft - inderdaad voornamelijk een jongensnaam. (Al werd het blijkbaar in 2014 in Nederland ook aan 36 meisjes als voornaam gegeven) Ecritures (overleg) 8 apr 2018 00:14 (CEST)
Volstrekt speculatief tot er nadere gegevens komen, maar het zou dit stel kunnen zijn: BOINEM Françoise Antoinette (Luik, 1881) en DELATTIN Vincent Emile Victor (Warmont, bedoeld zal zijn Warmond, 1884), getrouwd in Luik op 18 oktober 1913. Hij was caissier van beroep en dat zal destijds een medewerker van een bank of andere geldinstelling geweest zijn, neem ik aan. Ik stel me voor, dat hij aan de tientallen malen per dag cheques en kwitanties uitschreef, met het bekende Zegge en Schrijve, goed om een vloeiend handschrift te ontwikkelen. Ik zou het waarderen als iemand die routine heeft met historisch onderzoek hier eens een blik op werpt
@Smiley.toerist: Het En ville en Ter stede verwondert mij niet, maar is voor mij een van de vele sprekende details die een ingang bieden tot een wereld die ons al haast ontglipt is. Je toelichting is daar ook dienstig in, dank je wel — bertux 8 apr 2018 00:26 (CEST)
Vincent Emile Victor Delattin was uiteraard geboren in Waasmont (Wamont) en niet in Warmond. Françoise Antoinette Boinem woonde in 1913 wel in de Rue Bois Gotha 31 en niet in de Rue Féronstrée 16. Akadunzio (overleg) 8 apr 2018 01:12 (CEST)
Akadunzio, als je in de gegeven link de naam van Delattin aanklikt, zie je dat er als geboorteplaats vermeld wordt "Pays bas - Warmont, ZHO, NLD". ZHO betekent vermoedelijk Zuid-Holland, de provincie waar Warmond in ligt. Wat de woonplaats van de dame betreft: Rue Féronstrée 16 zal haar ouderlijk huis zijn. Met een huwelijk in 1913 is het heel goed mogelijk dat ze verhuist naar een eigen woning, wat dan als mutatie opgenomen kan worden in de gemeentelijke administratie. Is de bron die je vond openbaar? Ik zou er ook graag een blik op willen werpen — bertux 8 apr 2018 01:41 (CEST)
Beste Bertux, dit zijn wel een beetje veel veronderstellingen. Francoise Boinem woonde bij haar geboorte in 1881 in de Rue Bois-Gotha 6. (geboorteakte 1976). Haar beide ouders waren bij haar huwelijk in 1913 al overleden. Haar vader Guillaume op 10 mei 1901. Hij woonde toen in de Rue Bois-Gotha 30 (overlijdensakte 1333). Haar moeder Elise Christiane op 29 oktober 1890 en toen woonden ze nog in de Rue Bois-Gotha 6. (overlijdensakte 2923). Ik vermoed dus dat ze tot haar huwelijk in de Rue Bois-Gotha heeft gewoon. Ze had ook geen job. Vincent Delattin is volgens de huwelijksakte ( akte 1424) geboren in Wamont, provincie Luik op 10 februari 1884. Dat heet tegenwoordig Waasmont en ligt nu in Vlaams-Brabant. En daar is hij ook daadwerkelijk geboren. Al deze gegevens kan je terugvinden in het rijksarchief van België. Om de ingescande microfilmen te bekijken dien je je wel te registreren en in te loggen. Alles staat nog niet online, maar bij Luik vind je wel alle microfilmen terug. Akadunzio (overleg) 8 apr 2018 02:30 (CEST)
Dit is toch wel straf, Akadunzio, wat je hier doet. Mijn bron vermeldt uitdrukkelijk dat de man die ik vond geboren is in Pays bas, in Nederland dus, waarna je mij beschuldigt van te veel veronderstellingen. Je kunt de kwaliteit van mijn bron aanvechten, die heb ik niet beoordeeld, maar 'Pays bas - Warmont, ZHO' is toch moeilijk tot iets anders dan Warmond te herleiden. Ook mijn veronderstelling (niet: stelling) dat iemand wellicht verhuist na de echtverbintenis is niet bepaald gewaagd. De veronderstellingen die ik deed zijn geschikte hypotheses om jouw aanvankelijk bronloze beweringen te benaderen. Dat ze weerlegd worden is prima, daar zijn het hypotheses voor; daarvoor mijn dank. Maar let in het vervolg wat op je woorden, dat is in de eerste plaats voor jezelf beter — bertux 8 apr 2018 11:52 (CEST)
Beste Bertux, denk je nu echt dat ik het verzonnen had dat hij in Waasmont geboren was in plaats van in Warmond? Wat betreft het adres zou het best wel kunnen dat deze Françoise Boinem voor haar huwelijk als inwonende dienstmeid actief was in de Rue Féronstrée 16. Maar dat is een hypothese die ik niet hard kan maken. Akadunzio (overleg) 9 apr 2018 00:31 (CEST)
Daar lijkt me het handschrift toch te mooi voor. Voor wat betreft de verveling: Dat geldt voor een zeer kleine groep, namelijke ongetrouwde jonge vrouwen van hoge stand. Na het trouwen moest het huishouden beheerd worden, wat veel werk was. Zie o.a. Ina Boudier-Bakker: Het spiegeltje en het dagboek van Gerarda Doyer. Zo'n handschrift vereist vooral veel oefening. Dat lijkt me voor een dienstmeid wat te veel gevraagd, zeker in die tijd.
Het handschrift van de aktes voor de burgelijke stand is niet voor niets vrijwel altijd schitterend. De conclusie dat verveling ten grondslag ligt aan het handschrift lijkt mij typisch 21e-eeuws. Eerder verwacht ik dat dit gewoon aangeleerd werd, als bewijs niet tot de arbeiders te behoren maar de schrijfkunst werkelijk machtig te zijn. Floortje Désirée (overleg) 9 apr 2018 14:36 (CEST)
Françoise Boinem is diegene die aangeschreven werd. Het handschrift is dus niet van haar. Dat een dienstmeid in die tijd niet kom lezen of schrijven lijkt mij sterk overdreven. In het begin van de twintigste eeuw gingen bij ons in de streek verschillende deftige meisjes uit de middenklasse als dienstmeid in Brussel werken. Emile is een mannennaam. In die tijd was het de gewoonte dat mannen gingen werken, tenzij ze heel rijk waren. Verveling zal waarschijnlijk niet aan de grondslag van zijn handschrift gelegen hebben. Akadunzio (overleg) 9 apr 2018 19:39 (CEST)
De vrouwelijke vorm van Émile (Emile) is Émilie (Emilie). "Alhier" in het adres op een lokale brief was trouwens jarenlang heel gebruikelijk. In het Estisch is "alhier" "siin". Toen ik voor het eerst een brief in handen kreeg die was verstuurd naar "siin", heb ik alle mogelijke atlassen afgezocht naar de plaats Siin, tot ik op het idee kwam in mijn Estisch-Duitse woordenboek te kijken. Sijtze Reurich (overleg) 9 apr 2018 21:11 (CEST)
Uit Leerplicht#België leer ik dat de leerplicht in België in 1914 is geïntroduceerd, ruwweg de tijd dat deze briefkaart geschreven is. Als de situatie voor die introductie in België niet wezenlijk anders was dan in Nederland was die zo, dat de meeste, maar niet alle, kinderen enige jaren naar school gingen en konden lezen en schrijven, zij het dat kinderen die aan het werk gezet werden in het veld of de fabriek meestal niet veel meer dan dat aan onderwijs ontvingen.
Tot ver in de jaren 50 van de 20e eeuw was schoonschrijven een vak op de lagere school in Nederland, de lessen daarin stonden los van het gewone schrijfonderwijs, dat laatste typisch met lei en griffel als schrijfmateriaal. Schoonschrijven ging met brede pennen en inkt op papier. Ook op sommige middelbare scholen werd schoonschrijven onderwezen. De komst van de balpen gebeurde in dezelfde tijd als het verdwijnen van het schoolvak schoonschrijven. Ik weet niet of daartussen een oorzakelijk verband bestaat. Ik heb schoonschrijven in ieder geval nooit geleerd, maar mijn 10 jaar oudere zus wel. Ze vond het vreselijk. Magere Hein (overleg) 9 apr 2018 21:44 (CEST)
Mijn punt was dat degenen uit de arbeidersklasse niet de oefening hadden om zo'n handschrift te ontwikkelen. Dit heeft minder met talent dan met oefening te maken. Daarom lijkt mij het dienstmeisje-scenario vrij onwaarschijnlijk. Floortje Désirée (overleg) 10 apr 2018 11:19 (CEST)
Beste Floortje Désirée, je weet duidelijk niet waarover je het hebt. Deze dienstmeisjes konden lezen en schrijven. Akadunzio (overleg) 11 apr 2018 23:43 (CEST)
Beste Akadunzio, net nadat ik je onder ditzelfde kopje gevraagd heb wat op je woorden te letten, schrijf je hier een belediging aan het adres van onze collega. Ben je het oneens met een collega, ga dan in op de zaak waar het over gaat en ga geen kwalificaties geven van de persoon. Ik vermoed dat je niet eens in de gaten hebt dat je iets opschrijft dat ruw en ongemanierd is. Maar dat is te leren en voor je functioneren op Wikipedia is het urgent nodig dat je leert wat fatsoenlijk is en wat niet. Nogmaals: onthoud je te allen tijde van opmerkingen over je discussiepartner, noem uitsluitend de feiten en de argumenten.
Daarnaast wil ik erop wijzen, dat je Floortje Désirée een bewering in de mond legt die zij niet gedaan heeft — bertux 12 apr 2018 00:32 (CEST)
Per bertux. SanderO (overleg) 12 apr 2018 02:36 (CEST)
Concluderen dat ik er niets van weet zonder dat u mijn bijlage fatsoenlijk gelezen hebt, vind ik vrij typisch.
Voor de duidelijkheid: Ik spreek over de man die aan het vermeende dienstmeisje schrijft (eerst dacht ik inderdaad dat het handschrift van een vrouw was, dat is een fout van mij). Dienstmeisjes kwamen gewoonlijk uit de laagste klasse van de bevolking, m.a.w. uit de achterbuurt. Zie daarover Auke van der Woud: Koninkrijk vol sloppen. Hun broers waren veelal ongeschoold arbeider. Die hadden dus waarschijnlijk alleen de lagere school gedaan (neem Dik Trom als voorbeeld als u wilt). Als ze wat hoger kwamen deden ze ook de ambachtsschool, die vooral op de praktijk gericht was (Frederik van Eeden: Pauls ontwaken). In beide gevallen kun je weliswaar goed lezen en schrijven, maar niet tot in die perfectie die dit handschrift laat zien. Kijk maar naar de huidige scholieren. Hun handschrift gaat achteruit, omdat ze te weinig oefenen in het schrijven. Mijn conclusie: De man die dit schreef was op z'n minst klerk o.i.d. In ieder geval een white collar worker Zo iemand trouwt zelden met een dienstmeisje. Ja, het gebeurde, maar niet zoveel als in de tegenwoordige romans staat.
Nu dit interessante onderwerp ontaardt in een ruzie, voel ik weinig behoefte meer om hier verder over te discussiëren, tenzij om te bewijzen dat ik weliswaar geen expert ben, maar toch ook niet geheel onwetend van die tijd. Floortje Désirée (overleg) 12 apr 2018 08:46 (CEST)
Discussieer alsjeblieft gewoon door Floortje, en negeer alle hufterige opmerkingen. Hopelijk komt de boodschap bij degene aan, dat het wel een tandje vriendelijker mag. Vinvlugt (overleg) 12 apr 2018 10:00 (CEST)
Beste Vinvlugt, iets hufterig noemen draagt zeker bij tot sfeer van discussie. Ik heb wel de indruk dat iedereen hier zeer lange tenen heeft. Beweren dat ze fout zitten is wordt blijkbaar al als een persoonlijke aanval opgevat. Akadunzio (overleg) 12 apr 2018 19:15 (CEST)
Het mag best vriendelijker, maar Floortje Désirée lijkt toch ook de bijdrage van Akadunzio slecht te lezen. Wellicht is zij te veel gefixeerd op Nederland terwijl de ansicht in België wordt gesitueerd, in een Franstalig milieu. Peter b (overleg) 12 apr 2018 10:50 (CEST)
Het enige wat mij onjuist lijkt is deze zin van Akadunzio Wat betreft het adres zou het best wel kunnen dat deze Françoise Boinem voor haar huwelijk als inwonende dienstmeid actief was in de Rue Féronstrée 16. Maar dat is een hypothese die ik niet hard kan maken. Is dat slecht lezen? Deze klassenmaatschappij was een Europees gegeven en in Nederland relatief minder rigide doordat de Nederlandse patriciërs hun geld veelal in de handel verdiend hadden. Thomas Piketty (een Fransman!) toont een en ander overtuigend aan en ook Auke van der Woud gaat in op de buitenlandse situatie. Floortje Désirée (overleg) 12 apr 2018 11:28 (CEST)
Een andere mogelijkheid, omdat zij geen ouders meer had, is dat zij met een broer samenwoonde. De vader van Emile was een zadelmaker. De vader van Françoise en tal van andere familieleden maakten vuurwapens. Cattivi (overleg) 12 apr 2018 15:44 (CEST)
Beste Floortje Désirée, het grote probleem is dat je gewoon aan veralgemeningen doet en gewoon op basis hiervan mijn hypothese verwerpt. Ik heb persoonlijk een vrouw gekend die net als haar zussen in de jaren 1910 in Brussel als inwonend dienstmeisje heeft gewerkt. Ze was de dochter van een zelfstandig bakker en kwam dus niet uit arbeidersmilieu, kon perfect lezen en schrijven. Ze is nadien getrouwd met een landbouwer en niet met iemand uit het arbeidersmilieu. Als zo iemand als dienstmeisje heeft gewerkt, kan dit voor iemand als Françoise Boinem, dochter van een vuurwapenmaker, die op twintigjarige leeftijd haar ouders verloor ook perfect. Feit is alleszins dat ze bij haar geboorte, bij het overlijden van haar ouders en bij haar huwelijk in 1913 in een andere straat woonde dan de Rue Féronstrée. Akadunzio (overleg) 12 apr 2018 19:15 (CEST)
Dan nu recht door zee: Emile werkt minstens op kantoor, of behoort tot de hogere standen. Mensen die op kantoor werkten trouwden niet met een dienstmeisje, maar hadden een dienstmeisje. Een bakker of landbouwer of vuurwapenmaker bereikt deze elegantie nimmer, zoals mensen die nu door de computer ook niet meer bereiken. En natuurlijk kunnen wìj allemaal perfect lezen en schrijven.
Even een vraag: baseren jullie je nu op de volstrekt speculatieve gegevens? Floortje Désirée (overleg) 12 apr 2018 19:32 (CEST)
Die Emile Delattin was volgens de huwelijksakte kassier en zoon van een zadelmaker. Vrij waarschijnlijk dat die duidelijk kon schrijven zonder daarom tot de hogere klasse te behoren. Françoise Boinem stond vermeld als zonder beroep en was de dochter van een wapenmaker. Akadunzio (overleg) 12 apr 2018 20:10 (CEST)
De huwelijksaankondiging [1] nr 1920, het overlijden van haar vader [2] nr 1333 (ook een broer en een oom waren armurier) en het huwelijk van haar ouders [3] het beroep van beide grootouders: armurier Cattivi (overleg) 12 apr 2018 21:20 (CEST)
Amateurgrafologen kunnen misschien zijn handtekekening op zijn huwelijksakte vergelijken met de prentkaart. Hier vind je de scans van de huwelijken uit 1913 te Luik. Huwelijksakte is 1424 en het meest linkse handtekening is van Emile Delattin. V. Delattin is zijn broer Vincent, een schilder, en Ed. Delattin is zijn vader. De E heeft alleszins dezelfde vorm als op de prentkaart. Emile Delattin is trouwens op 2 december 1918 overleden in Luik. (overlijdensakte 4461) en woonde toen ook in de Rue Bois Gotha 31. Dus in het huis van zijn schoonfamilie. Akadunzio (overleg) 13 apr 2018 09:27 (CEST)
Nog wat feitjes over Rue Féronstrée 16: vanaf 1893 was er de pianomaker Rufer gevestigd, vermoedelijk verwant aan componist Philipp Bartholomé Rüfer. In de krant Journal de Liége van 8 mei 1914 vond ik de volgende advertentie (p.4): "On sem. forte servante de camp., r. Féronstrée, 16." Iemand die weet wat dit betekent? –bdijkstra (overleg) 12 apr 2018 20:17 (CEST)
Ik denk dat ze een sterke dienstmeid, afkomstig van het platteland zochten. Cattivi (overleg) 12 apr 2018 21:30 (CEST)

Wel bijzonder wat zo een simpele achterkant van een briefkaart allemaal voor discussie uitlokt. Zonder een harde koppeling aan het adres is dit allemaal speculatie. Het lijkt erop alsof wij materiaal aan het verzamelen zijn voor een historisch realistisch roman. Meer aandacht voor de sociale geschiedenis van de gewone 'mens' is wel iets waar meer aandacht aan gegeven kan worden in Wikipedia. Uitbreiding artikel Dienstbode voor buiten Nederland en de sociale mores. Dienstmeiden mochten vaak niet trouwen en/of kinderen hebben. Seksueel misbruik kwam vaak voor en kwamen hierdoor in een vaak onmogelijke situatie bij een ongewenste zwangerschap. Van de vrouw des huizes mocht de meid vaak niet te mooi zijn. Maar dan wel liefst onderbouwt met bronnen. Schoonschrift verwijst door naar kalligrafie maar kan misschien best een eigen artikel hebben met het aanleren van schoonschrift op school en elders. Vergeet niet dat vroeger de CV's handgeschreven waren en je wel een goede indruk moest maken. Trouwens de betrokken prentbriefkaart is geschreven met een inktpen (verschil horizontaal en verticaal en de breedte is afhankelijk van de druk, dit kan niet met modern schrijfgerief)(Ik heb nog een inktpot geschreven en gevloekt als er weer inktvlekken waren) Smiley.toerist (overleg) 13 apr 2018 13:01 (CEST)

Genomineerd artikel hernoemen[bewerken]

Zouden de dames en heren die af en toe een genomineerd artikel hernoemen, ook op TBP willen melden dat de pagina is hernoemd? Het gebeurd toch regelmatig dat de beoordelend moderator niet ziet dat hij of zij is doorverwezen naar de nieuwe titel, dan blijft vaak de doorverwijzing naar het verwijderde artikel staan. De resterende blauwe link laat dan lezers op artikelen denken dat er een artikel is, maar daar staat alleen maar een pagina met een rode link. Ik heb vandaag de pagina Wonderkachel en Noodkachel verwijderd, dat was hernoemd naar Noodkachel maar op de te beoordelen pagina's was er niet vermeld dat eerstgenoemde pagina was hernoemd. Bedankt alvast voor het helpen van het voorkomen van loze pagina's. Dqfn13 (overleg) 7 apr 2018 21:41 (CEST)

De moderator kan zelf ook even met "what links here"/alt-shift-J kijken of er binnenkomende links zijn. Dan zie je die redirects vaak gelijk staan. Maar inderdaad, hernoemen van een genomineerde pagina kan nog beter met een melding gepaard gaan. Edoderoo (overleg) 7 apr 2018 21:46 (CEST)
Ja, het is een handige aanbeveling. Maar het is ook aan de moderator om altijd alvorens te verwijderen de geschiedenis goed te bekijken. — Zanaq (?) 12 apr 2018 20:15 (CEST)

Waarom wordt het artikel .bf zovaak bekeken?[bewerken]

Dit artikel staat al drie weken lang bijna elke dag in de top100 van de dagstatistieken. Voor de meeste andere artikelen is altijd wel te verklaren waarom ze zo hoog staan, dan is een film op tv geweest, of was een plaats in het nieuws (gisteren Münster). En een eendagsvlieg heeft soms de dag ervoor op de hoofdpagina gestaan. Maar met die .bf lijkt dat allemaal niet het geval. Het is een beetje analoog aan Tabel van Belgische gemeenten, die wordt ook best vaak bekeken, maar daarbij kan ik me voorstellen dat het analoog is aan Papierformaat (dat op werkdagen veel wordt bezocht, en in het weekend nauwelijks).

Heeft iemand een verklaring voor al die belangstelling voor .bf de afgelopen 3 weken? Edoderoo (overleg) 8 apr 2018 10:32 (CEST)

Zeker een interessante vraag. Ook opvallend is dat het onderwerp op en.wikipedia eveneens uitzonderlijk hoge bezoekersaantallen genereert, maar bijvoorbeeld op fr.wikipedia en de.wikipedia weer niet. Uit de inhoud kan ik geen speciale reden afleiden waarom Nederlands- en Engelstaligen die respectevelijke artikelen zo vaak zouden willen bekijken. Apdency (overleg) 8 apr 2018 10:48 (CEST)
Zie trouwens ook dit merkwaardige langeretermijnverloop. Wat was er op 8 januari en 15 maart toch zo sexy aan deze pagina? Apdency (overleg) 8 apr 2018 10:59 (CEST)
Wellicht omdat bf ook een populaire afkorting is van boyfriend of de computergame Battlefield? Paul2 (overleg) 8 apr 2018 11:05 (CEST)
<koffiedik kijken>bf als afkorting van boyfriend kan een reden zijn maar dan zou je een piek verwachten rond 14 februari.</koffiedik kijken> The Banner Overleg 8 apr 2018 11:09 (CEST)
Zie stats Battlefield. Haalt het niet bij de populariteit van .bf. Geldt ook voor Boyfriend. Er is iets vreemds hiermee. Apdency (overleg) 8 apr 2018 11:13 (CEST)
Een .bf is ook een bestandsextensie voor een bone forest, in de bestandsbibliotheek libigl die via Python aangeroepen kan worden. Misschien wordt er door een bot of script iets onterecht aangeroepen? Milliped (overleg) 8 apr 2018 11:21 (CEST)
Het zou ook kunnen komen doordat mensen er via de "Ik doe een gok"-knop in Google belanden, die voorheen naar een andere pagina verwees. Een zoekopdracht "bf wki" kan bijv. bedoeld zijn om snel naar de Battelfield wiki of Brave Frontier wiki te gaan? Msj (overleg) 8 apr 2018 22:13 (CEST)

Er zit wel een enorm verschil tussen de aantallen bezoekers van de desktop website en de mobiele website. De desktop website had 889 weergaven voor de pagina .bf in de afgelopen 20 dagen, maar de mobiele website maar liefst 64.452, dus die grote aantallen bezoekers kwamen vanaf een smartphone. Behanzane (overleg) 9 apr 2018 00:20 (CEST)

Hier is te lezen dat een dergelijk groot verschil in bezoekersaantallen tussen de desktopversie en de mobiele versie wel eens op een false positive zou kunnen duiden. Zand in de digitale machine dus. Matroos Vos (overleg) 9 apr 2018 05:16 (CEST)

Opmerking Opmerking Natuurlijk heb ik ook de teller even met 1 opgehoogd. Daarbij ontdekte ik dat het Nederlandse artikel op fundamentele punten afweek van de versies in andere talen. De Duitse versie lijkt het beste uitgangspunt voor verbetering. Werk aan de winkel dus. :-) Bever (overleg) 16 apr 2018 02:48 (CEST) (maar nu niet...)

Toeval?[bewerken]

Plots wordt het artikel Surinaamse indianen vaker bekeken dan de hoofdpagina. Gisteren 2x vaker, vandaag 4x vaker. Dat is nog nooit gebeurt in de 2 jaar dat ik deze statistieken maak, en ik begin me dan ook af te vragen of er niet ergens iets om iemand expres die statistieken zit te beïnvloeden. Dat Dotan gisteren zoveel aandacht zou krijgen was wel te verwachten. Edoderoo (overleg) 15 apr 2018 10:56 (CEST)

Er is recent aandacht gevraagd voor diversiteit in verband met Caribisch erfgoed en geschiedenis. Het is denkbaar dat er een verbeterproject opgezet wordt dat verkeer genereert en je zou eens in die hoek kunnen rondvragen — bertux 15 apr 2018 12:09 (CEST)
Zoiets zou kunnen verklaren dat het uberhaupt in de Top100 terecht komt, niet dat het artikel plots vanuit het niets een etmaal lang zes keer per seconde wordt bekeken. Het artikel dat tot nu toe het meest werd bekeken (en nog altijd minder dan de hoofdpagina) was Johan Cruyff in de periode na zijn overlijden. Dit soort bezoekersaantallen krijg je met de hand niet meer voor elkaar, zelfs niet als je met een heel voetbalstadion afspreekt dat je dat ene artikel gaat bekijken. Edoderoo (overleg) 15 apr 2018 14:22 (CEST)
Of een programmeerfoutje in een of andere webcrawler? Ik heb horrorverhalen gelezen over een Bing-bot die verantwoordelijk was voor de helft van de pageviews van een website met 1,2 miljoen bezoeken per maand... Dat is overigens nog lang geen zes per seconde. Paul B (overleg) 15 apr 2018 14:34 (CEST)
Vrijwel alle verkeer bleek naar de desktopversie te gaan, bijna 99,5%. Zoals Matroos Vos hierboven al uiteenzette, kan een extreme verdeling tussen mobiel en desktop op een false positive wijzen. Aldus gerapporteerd. Overigens is zes per seconde met de hand goed te doen, aangezien Wikipedia niet aan unique page views doet. Gewoon met z'n negenen elke seconde op F5 drukken; je hebt dan nog acht uur slaaptijd per dag. Met wat knutselwerk, een pianoklavier en twaalf computers kun je met tien vingers en twee voeten op twaalf F5-toetsen drukken, dan heb je niet eens vrienden nodig. Onderschat niet wat je met volharding kunt bereiken — bertux 15 apr 2018 16:13 (CEST)
Dat pianoklavier zou een leuke gimmick zijn, maar scripten is vele malen efficiënter. Een goede fraudeur is een luie fraudeur, zullen we maar zeggen. Volharding is voor mensen die het nog niet helemaal hebben begrepen ;) Paul B (overleg) 15 apr 2018 16:20 (CEST)

He, look at me[bewerken]

Dank voor de tip, Matroos Vos, ik heb .bf meteen als zodanig gemeld, al voel ik me nu wel een feestschijter. Meteen even de lijst van meest bekeken pagina's doorgenomen, om tot een te verwachten conclusie te komen: ik leef onder een betonplaat: in de top 100 kom ik op 17 stuks waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik heb ook gevallen meegeteld waarbij ik niet weet van massamoordenaar of minister, musical of mijnramp.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bertux (overleg · bijdragen) 9 apr 2018 20:33

He leuk, we hebben die ene Nederlander gevonden die niet naar de Luizenmoeder keek! Vinvlugt (overleg) 9 apr 2018 21:08 (CEST)
Wat is dat? –bdijkstra (overleg) 9 apr 2018 21:32 (CEST)
Klopt, Vinvlugt. Het helpt om geen tv te hebben en sowieso geen geduld voor bewegend beeld. In 2006, vermoedelijk mijn laatste tv-jaar, zocht ik drie ondertitelde beelden waar ik bij toerbeurt langszapte, zodat ik drie programma's tegelijk kon kijken. Maar zelfs dan had ik een boek bij de hand en dat bleek steevast het boeiendste van de vier. Trouwens, met meer dan een half miljoen mensen die minder dan een uur per week tv kijken, voel ik me niet eenzaam. Mijn geval is hooguit apart, doordat ik als slechthorende autist niets meekrijg via luizenbabbeltjes — bertux 9 apr 2018 21:55 (CEST)
Ha Bertux, zestien van de zeventien zijn je genadiglijk vergeven, maar voor Willem Wilmink dien je je betonplaat toch echt even op te lichten. Wereldberoemd in Nederland vanwege dit simpele kinderliedje, maar sinds enige jaren gelukkig ook vanwege zijn hartverscheurende gedicht over de Joodse goochelaar Ben Ali Libi – met dank aan deze voordracht door Joost Prinsen. Ik weet niet wat het is, maar telkens als ik dat gedicht lees of hoor, dondert het leed der gehele mensheid over me heen. De Matthäus-Passion, maar dan in het klein. Matroos Vos (overleg) 10 apr 2018 00:59 (CEST)

Stemming preventief blokkeren[bewerken]

Beste allemaal,

Ik heb een opzetje gemaakt voor de vervolgstemming op de peiling Preventief blokkeren mobiel internet en wifi-spots. De stemming is te vinden op de pagina Wikipedia:Stemlokaal/Aanpassing richtlijn voor moderatoren betreffende preventief blokkeren en eenieder is uitgenodigd om zijn mening te geven op de bijbehorende overlegpagina. Het gaat om een drietal voorstellen maar de stemming is nog niet in steen gegoten dus als iemand aanvulling heeft, geef ze gerust. Als ik denk dat het een toevoeging is zal ik het toevoegen en anders staat het natuurlijk vrij een eigen stemming te starten ;). Let op, voorstel drie heeft een dubbel effect. Mocht dit voorstel aangenomen worden zal een groot aantal preventieve blokkades sneuvelen maar dit voorstel geeft ook de mogelijkheid om ranges waar veel vandalisme vandaan komt en nu niet preventief geblokkeerd zouden worden wel preventief dicht te gooien. In plaats van een sleepnet heb je dan een net met minder bijvangst. Natuur12 (overleg) 9 apr 2018 14:29 (CEST)

Nou, nou, het stemadvies druipt er wel weer vanaf. Ranges die nu niet preventief geblokkeerd worden is volgens mij niet iets dat in de praktijk problemen geeft, de moderatoren die zich met deze ranges bezighouden blokkeren die ranges bij mijn weten naar eigen goeddunken en met degelijke technische kennis. De stemming is er daarmee vooral op bedoeld om deze moderatoren tegen te houden, omdat ze die blokkades straks niet meer mogen opleggen, indien deze stemming met voldoende voorstemmen wordt aangenomen. Edoderoo (overleg) 12 apr 2018 13:05 (CEST)
Je eigen schatting was 200 mailtjes met klachten over preventieve blokkades in één jaar, is het niet? Conclusie aan de lezer. Natuur12 (overleg) 12 apr 2018 16:35 (CEST)

Foto[bewerken]

Wat is een geschiktere foto? De donkere hoge resolutie foto waar het beeldje op de achtergrond verdwijnt, of de lage resolutie foto waar het beeldje door de blauwe lucht er goed uitkomt? Rode raaf (overleg) 9 apr 2018 15:49 (CEST)

Vertel je er ook even bij dat de eerste foto van jouw hand is? En dat je in dit conflict de vervanging van een foto door een beter exemplaar probeert te voorkomen door de "dader" naar RegBlok te slepen? The Banner Overleg 9 apr 2018 15:53 (CEST)
Ik probeer tenminste nog consensus te bereiken, jij slechts stemmingmakerij. Rode raaf (overleg) 9 apr 2018 15:55 (CEST)
Pas nadat je iemand naar RegBlok had gesleept en je daar duidelijk jouw zin niet ging krijgen. En nadat je een editwar aangegaan was... The Banner Overleg 9 apr 2018 16:56 (CEST)
Je zou geen aannames moeten maken. Rode raaf (overleg) 9 apr 2018 17:01 (CEST)
Dit is geen aanname maar een feit. The Banner Overleg 9 apr 2018 17:17 (CEST)
Ik vind de tweede foto beter, omdat hij het beeldje in de context van de omgeving toont, meer vanuit een standpunt van iemand die daar staat, en ook nog eens laat zien dat er een uitlegbordje op de sokkel zit. Ook is de belichting beter, want op de linker foto is de tekst 'REMBRANDT'S' onleesbaar. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 apr 2018 16:47 (CEST)
Jij verwoordt wat ik dacht. The Banner Overleg 9 apr 2018 16:56 (CEST)
Eens met de opvatting van Erik Wannee. Natuur12 (overleg) 9 apr 2018 17:10 (CEST)
Ook eens met Erik. Zou wel fijn zijn als we deze discussie op een vriendelijke manier kunnen voeren. Vinvlugt (overleg) 9 apr 2018 17:27 (CEST)
De tweede, natuurlijker perspectief + je ziet meer van het beeld. Toyo Mojito (overleg) 9 apr 2018 17:30 (CEST)
Ik heb het beeld in Bredevoort wel eens gezien, ik vind het een gruwelijk lelijk en ontzettend lomp ding. Het is volgens mij een zeer grote vergissing om in het artikel over Hendrickje Stoffels een foto van dat beeld (welke dan ook) boven het schilderij van Rembrandt te plaatsen, zoals nu het geval is; dat kan alleen maar worden bedacht door iemand die een te groot belang aan zijn of haar foto hecht - belachelijk gewoon. Jürgen Eissink (overleg) 9 apr 2018 18:00 (CEST). PS Ik ga dat nu wijzigen.
De linker foto suggereert overigens dat het beeldje hoog bovenop een soort zuil staat (de fotograaf moet wel bijna op de grond zijn gaan liggen), wat niet het geval is, want sokkel en beeld zijn samen nog geen twee meter hoog. Jürgen Eissink (overleg) 9 apr 2018 18:22 (CEST).
De eerste foto is stilistisch mooier en de tweede foto is voor de encyclopedie mooier omdat de plaatsing van het beeld beter getoond wordt. Dqfn13 (overleg) 9 apr 2018 18:28 (CEST)
De tweede foto geeft meer details weer van het beeld en is scherper. Hierdoor zijn details veel beter zichtbaar dan bij de eerste foto. ARVER (overleg) 9 apr 2018 19:32 (CEST)
Blijkbaar zijn de meningen verdeeld. Daarvoor hebben we nou juist WP:BTNI uitgevonden. Wikiwerner (overleg) 9 apr 2018 19:39 (CEST)
Blijkbaar vinden de meeste gebruikers de rechtse foto meer geschikt voor Wikipedia en is er dus geen sprake van BTNI. Akadunzio (overleg) 9 apr 2018 20:15 (CEST)
Ja de rechter foto is beter, de linker is onnodig melodramatisch. Paul2 (overleg) 9 apr 2018 23:47 (CEST)
De eerste vraag zou moeten zijn, past een foto van dat beeld bij het lemma over Hendrickje, en, in andere woorden, ik ben het eens met Jürgen Eissink, dat lijkt me niet. Dat beeld zou wellicht een eigen lemma kunnen krijgen, maar van Hendrickje hebben we afbeeldingen van een aanmerkelijk betere kwaliteit, daar past dat beeld niet tussen. (Overigens, op commons staan nog twee foto's van dat beeld, een van die twee vind ik dan weer beter dan beide hier vertoonde, dat terzijde) Peter b (overleg) 10 apr 2018 08:43 (CEST)
Ik vind het wel relevant dat in het artikel wordt vermeld dat er in Bredevoort een standbeeld aan haar is gewijd, en ik vind het dan ook logisch dat er een afbeelding van is. Of men dat beeld nou 'gruwelijk lelijk en ontzettend lomp' vindt of niet, dat doet hier niet ter zake: wij zijn geen keurmeesters, en over smaak valt te twisten. Ik vind dit beeld trouwens best mooi en kunstig gemaakt. Kijk HIER eens; dàt is pas een gruwelijk lelijk en lomp kunstwerk. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 apr 2018 09:53 (CEST)
Het is ook naar mijn mening geen mooi standbeeld, welke foto je ook neemt. Zet aub het schilderij van Rembrandt bovenaan. Dat geeft Hendrikje Stoffels onovertroffen weer en daarom is haar naam zo beroemd. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 10 apr 2018 11:02 (CEST)
Het is natuurlijk een idiote oplossing om beide afbeeldingen onderaan te zetten. Mijn voorkeur heeft de hoge resolutie, juist omdat daar de bordjes ook zichtbaar zijn en die minder vanuit kikvorsperspectief genomen is, maar zelfs die met lage resolutie is beter dan dit. Elizabeth'94 (overleg) 10 apr 2018 11:27 (CEST)
Inmiddels heb ik het artikel aangevuld met een gallery van vermoedde portretten van Stoffels, en met haar originele handtekening. Eigenlijk is onzeker of zij door Rembrandt is afgebeeld. Of een vrouw uit die tijd zo poseerde als op het beeld aangegeven is wat mij betreft totaal onbewezen. Wel komt zij uit de bronnen naar voren als een kundig zakenvrouw, die Rembrandt na zijn faillissement voor de bedelstaf behoedde. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 10 apr 2018 12:49 (CEST)
Geweldige uitbreiding, chapeau. Ik begrijp echter niet de twijfel over het poseren - zou Rembrandt soms nooit met modellen hebben gewerkt (naar het leven hebben getekend), of zou hij voor een naaktschildering zijn huisvrouw misschien laten poseren in bikini of keukenschort? Dat lijkt mij dan weer onbewezen en zeer onwaarschijnlijk. Jürgen Eissink (overleg) 10 apr 2018 13:57 (CEST).
Merci ;-). Het zijn speculaties van mij of zij zo trots zou poseren. Natuurlijk gebruikte Rembrandt modellen, ook naaktmodellen. Maar het is niet bekend of het Hendrickje is geweest, die model stond. (Waarschijnlijk wel, maar voor waarschijnlijkheden is hier geen ruimte, zeker niet als ik dat zou vinden). EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 10 apr 2018 14:08 (CEST)
Nog steeds blijf ik het raar vinden om het standbeeld zo naar onder te drukken. Juist de variatie (standbeeld + schilderij) lijkt mij waardevol. Bovendien zijn spreuken in uw gebruikersnaam niet toegestaan. Elizabeth'94 (overleg) 10 apr 2018 13:59 (CEST)
Film stills of andere fantasie over haar zou ook onderaan passen. Maar ga uw gang om het artikel verder te verbeteren en uit te breiden, dat mag. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 10 apr 2018 14:08 (CEST)

Samenvattend[bewerken]

De foto van Dietmar Rabisch (de foto rechts) heeft de voorkeur boven de foto van Arch/Rode Raaf (de foto links). De foto kan vervangen worden. The Banner Overleg 12 apr 2018 21:51 (CEST)

Handleiding Wikipedia Bewerken[bewerken]

Beste allen,

Momenteel is de Handleiding Wikipedia al enkele maanden online. We hebben al enige feedback mogen ontvangen, waarvoor jullie dank. Mocht je nog (extra) feedback willen geven, met name op tekstueel of grammaticaal vlak, doe dit s.v.p. voor 1 mei op de overlegpagina. Met jullie hulp hopen we dan in mei een verbeterde tweede versie van de Handleiding Wikipedia online te kunnen plaatsen

Met vriendelijke groeten,

Michelle Boon (overleg) 12 apr 2018 12:39 (CEST)

Toegang kranten[bewerken]

Beste allen,

Enige tijd geleden is er een discussie in de kroeg geweest over de toegang naar bronnen. Zie hier. Wikimedia Nederland is er hierna mee aan de slag gegaan. Als resultaat hebben we nu 1 gulle donateur en we hopen natuurlijk op meer. Vooralsnog heeft De Correspondent enkele licenties aan ons gegeven.

Momenteel zijn we in discussie over de aanvraagprocedure en wij vragen om jullie feedback.

Er zijn meerdere mogelijkheden hoe WMNL deze licenties uitbesteedt.

Een mogelijkheid is dat WMNL een aanvraagprocedure start en alle aanvragen beoordeelt, net zoals dat gebeurt met FOKA-aanvragen. Een andere mogelijkheid is dat men zich inschrijft op een nader te bepalen online locatie onder het principe "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". Hoe denken jullie hierover? Ook staan we open voor andere suggesties.

Feedback kunnen jullie voor 25 april onder dit bericht plaatsen of mailen naar boon-at-wikimedia.nl. Alvast dank voor het meedenken.

Met vriendelijke groeten,

Michelle Boon (overleg) 12 apr 2018 14:02 (CEST)

He wat leuk om te horen! Ik ben al lid van de Correspondent, en kom eigenlijk veel te weinig aan hun artikelen toe. Zéér lezenswaardig spul! Vinvlugt (overleg) 12 apr 2018 16:40 (CEST)
Mooi dat dit gelukt is. Als ik licenties zou mogen weggeven zou ik het op basis van motivatie doen mits er meer aanvragen dan licenties zijn. (Waar heb je het voor nodig, hoe vaak denk je het te gebruiken etc.) En ja, kom je er dan nog niet uit omdat je een grote poel met mensen die een goede reden voor aanvraag hebt lijkt loting me het eerlijkst.Natuur12 (overleg) 12 apr 2018 16:43 (CEST)
Ik heb ook voor de komende 10 maanden nog een betaald abonnement (voor 5 euro per maand is De Correspondent zijn geld wel waard). Daarmee mag ik via link-share anderen ook laten meelezen, dus vraag gerust om een link als je meent voor Wikipedia een link als mogelijke bron te kunnen toepassen. (In de gedeelde link moet je dan onderaan op "lees eerst verder" klikken.) Edoderoo (overleg) 12 apr 2018 18:00 (CEST)
Ik neem aan dat de Wikipedia Library bekend is, met een aantal partners. Afhankelijk van het aantal beschikbare licenties kan er gekozen worden tussen toewijzing op basis van de aanvraag of gewoon wie het eerst komt, het eerst eh... leest. Op het moment dat we de licenties nu uitzetten bij gebruikers die er allemaal intensief gebruik van maken, ziet de gulle gever dat ook, en is het wellicht makkelijker om een verruiming te krijgen. Een gebruikersbox (ik weet het, sommigen gruwelen daarvan) als hier voorgesteld kan de zichtbaarheid van de gulle gever vergroten. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 12 apr 2018 18:39 (CEST)
Af en toe heb ik wel eens een toegang nodig tot vooral krantenarchieven, maar dat is zeer afhankelijk van wat ik op bij mijn Wikipedia activiteiten tegen kom. Er zijn vaak lange periodes waar ik geen krantentoegang nodig heb. Dan kan er iemand anders beter mee aan de slag gaan. Voor korte periodes het abonnement lenen is waarschijnlijk geen optie. Wat ook een mogelijkheid is om een abonneehouder gerichte onderzoeksopdrachten te stellen. Misschien is het een mogelijkheid een vrijwilliger te vinden die naast zij eigen Wikipediaonderzoek ook bereid is ook onderzoeksvragen te verrichten. Vaak is het alleen het vastleggen van de goede bronvermelding. Het bevestigen dat de bron de bewering ondersteund en/of de juiste datum van het krantenartikel.Smiley.toerist (overleg) 13 apr 2018 12:36 (CEST)

De toegang tot Vlaamse kranten zit ook nogal op slot, vooral belangrijken als De Morgen en De Standaard. Maar ook De West en De Ware Tijd uit Suriname (na een paar dagen pas zichtbaar) en het Antilliaans Dagblad (idem) en Amigoe (niet raadpleegbaar). Als wij ze gebruiken als bron dan leiden we toch lezers naar hun websites, zou ik als onderhandelingsargument willen noemen. Ik zou als schrijver graag toegang hebben tot alle Nederlandstalige media.[4] Het is onmogelijk om van allemaal abonnee te worden en bij Blendle is maar een deel van de media aangesloten. Ymnes (overleg) 13 apr 2018 21:38 (CEST)

Wat betreft de vraag wie in aanmerking zou mogen komen voor een gratis abonnement, zou ik willen voorstellen om er alleen een te geven aan degenen die al bewezen hebben dergelijk nieuws te kunnen gebruiken voor het schrijven van lemma's. Ik begrijp dat in de Correspondent vooral opiniestukken staan, wat het meteen wel moeilijker maakt om er iets van te gebruiken. mvg. Happytravels (overleg) 14 apr 2018 10:46 (CEST)
Gewoonlijk staan die stukken vol met lezenswaardige links naar de achterliggende feiten. Daarnaast ervaar ik de stukken meestal niet als strikt opiniërend, maar eerder als achtergrondverhalen. In de keuze van de onderwerpen en de kleur van de resumés zit natuurlijk een maatschappijvisie, maar noem mij een achtergrondverhaal waar dat niet zo is. Overigens is een hoop van de Correspondent gratis beschikbaar en dat zijn zeker niet per se de mindere stukken — bertux 14 apr 2018 11:56 (CEST)

Consensus[bewerken]

Bij een overleg of peiling zijn alle reacties van de volgende strekking:

  • (Ik weet dat anderen tegen zijn, maar) ik stem voor.
  • (Ik weet ook dat anderen tegen zijn, maar) ik stem voor.
  • (Ik begrijp er niks van, maar) ik stem voor.

Kan je stellen dat er in zo'n geval sprake van consensus? — Zanaq (?) 12 apr 2018 20:07 (CEST)

Ik weet niet over welke peiling dit gaat, maar ik zou zeggen: ja. Als bijna iedereen voor is, is er consensus. Misschien heeft iedereen wel hele goede redenen om voor te stemmen, maar is men te lui om het uit te schrijven.
Een dergelijke situatie gaat wel ruimte bieden om te zeggen: "ik weet dat er consensus is, maar ik wil er toch graag een uitzondering op maken om die en die reden" (WP:NAR). Josq (overleg) 12 apr 2018 20:20 (CEST)
Het is meer in het algemeen bedoeld (maar het woord hoofdbetekenisconstructie kan zich opdringen). Als alle deelnemers aan een discussie of peiling voor zijn, maar tevens bekend is dat er vele anderen (die mogelijk de discussie niet hebben gezien) tegen zijn, kan je dan nog van consensus spreken? — Zanaq (?) 12 apr 2018 20:24 (CEST)
Als dat niet zo is, kun je in het geheel nooit van consensus spreken uiteraard. Apdency (overleg) 12 apr 2018 20:27 (CEST)
Wat als die "anderen" een zeer kleine maar zeer hoorbare minderheid zijn? Bijvoorbeeld wanneer de 2 personen die tegen zijn dat bij iedere gelegenheid nadrukkelijk laten weten, terwijl de 50 mensen die voor zijn zich doorgaans stil houden? Josq (overleg) 12 apr 2018 20:31 (CEST)
Als je dat weet, moet je handelen alsof er 50 mensen voor zijn en 2 tegen. — Zanaq (?) 12 apr 2018 21:00 (CEST)
Met als effect dat men niet kan stellen dat het voorstel unaniem aangenomen is, slechts met een overgrote/grote meerderheid. Verder niets. The Banner Overleg 13 apr 2018 19:39 (CEST)
Consensus is niet hetzelfde als unanimiteit. Er is dus consensus voor het voorstel. Alleen die consensus blijkt niet expliciet. — Zanaq (?) 13 apr 2018 20:03 (CEST)
Ik zie drie stemmen voor en geen enkele tegen. Voorstel aangenomen...
Al zou men stellen dat men voor het voorstel is omdat Zanaq een Q is zijn naam heeft, dan nog staat er gewoon een voorstem. The Banner Overleg 13 apr 2018 19:36 (CEST)
Dat is niet echt het probleem. Het probleem is dat het lijkt alsof er consensus is, terwijl een groot deel van de gebruikers het er niet mee eens is. En dit vooral in situaties waarin men weet dat een groot deel van de gebruikers een andere mening heeft. — Zanaq (?) 13 apr 2018 20:03 (CEST)
Een ieder heeft het recht te stemmen naar zijn of haar eigen opvattingen en geweten. Waarom je de goeder trouw van de stemmers in twijfel trekt, is mij absoluut duister. The Banner Overleg 14 apr 2018 09:46 (CEST)
Niemands goede trouw wordt in twijfel getrokken. Wat mogelijk in twijfel getrokken wordt is de interpretatie van de uitkomst van een overleg of stemming. — Zanaq (?) 14 apr 2018 10:11 (CEST)
Sorry, maar je bent hier nodeloos moeizaam aan het doen. En ik krijg sterk de indruk dat er consensus is over het feit dat wat je nu aan het doen bent onnuttig is. The Banner Overleg 14 apr 2018 10:46 (CEST)

Gijzeling[bewerken]

Zanaq, ben je een nieuwe manier aan het proberen om hoofdbetekenisconstructies te gijzelen? BoH (overleg) 12 apr 2018 20:50 (CEST)

Het is geen nieuwe manier. Maar als het concreet moet zijn....
Als je weet dat er 30% van de gebruikers altijd tegen een hoofdbetekenisconstructie is, en 30% graag zo veel mogelijk hoofdbetekenisconstructies ziet, dan zou er nooit zonder stemming een correcte doorverwijsconstructie omgezet mogen worden. Als er tijdens een lopende discussie uit het niets een gebrekkige peiling komt vallen die de discussie feitelijk doodslaat en veel punten die in het overleg naar voren kwamen negeert, mag die peiling gevolgen hebben? — Zanaq (?) 12 apr 2018 21:00 (CEST)
Bedoel je te zeggen dat er iets onduidelijk is aan of verkeerd is op Wikipedia:Opiniepeiling? –bdijkstra (overleg) 12 apr 2018 21:07 (CEST)
Dit is wmb niet gerelateerd aan Wikipedia:Opiniepeiling, waar ik ook geen grote problemen mee zie. — Zanaq (?) 12 apr 2018 21:11 (CEST)
Je kunt niet zeggen dat altijd 30% van de gebruikers tegen een hoofdbetekenisconstructie is, bijvoorbeeld bij 'Catalaans' zullen wellicht velen vinden dat er veel te zeggen is voor consequente keuzes. Wat het probleem is met Zanaq, is dat hij een peilingsresultaat pas accepteert bij een 100% / 0% score, en anders dan wordt er gezegd dat er 'geen consensus' is. Ik denk niet dat dat bedoeling is. Als een peilingsresultaat een duidelijke tendens aangeeft, dan helpt het bepaald niet voor de werksfeer om tegen beter weten in te beweren dat er een stemming nodig is om conclusies te mogen trekken. Bob.v.R (overleg) 13 apr 2018 20:19 (CEST)
Ik zeg niet dat altijd 30% van de gebruikers tegen een hoofdbetekenisconstructie is. Ik zeg dat 30% van de gebruikers altijd tegen een hoofdbetekenisconstructie is. Deze ca. 30% zal ook in het geval Catalaans tegen een hoofdbetekenisconstructie zijn. En voor de zoveelste keer: ik beweer nergens dat consensus hetzelfde is als unanimiteit. Als bijvoorbeeld in een peiling 70% een bepaalde keuze maakt is er geen consensus. — Zanaq (?) 13 apr 2018 20:33 (CEST)
Beste Zanaq, ik heb het een beetje opgegeven om te snappen wat je nu precies bedoelt. Ik meen te interpreteren dat voor elke wijziging naar een hbc volgens jou een formele stemming georganiseerd moet worden, ook al is er, zoals bij Catalaans, vrij snel sprake van een duidelijke meerderheid van stemmen. Ik zie niet in hoe zo'n stemmingencircus bijdraagt aan Wikipedia. Vinvlugt (overleg) 13 apr 2018 22:35 (CEST)
Het draagt bij aan een goede sfeer. Alleen bij een formele stemming zal iedereen zich neerleggen bij het resultaat. BTNI is er niet voor niets gekomen, en het minimumaantal is niet voor niets 55% ipv 50%. De marge tussen voor- en tegenstanders is zo klein dat elke toevallige kleine selectie gebruikers die overleg pleegt zeer waarschijnlijk meestal niet representatief is. Bij de laatste stemming was de marge slechts 5,8%. Het is niet geheel bekend waar de minder rechtlijnige middenmoot zich op baseert bij het maken van deze keuze, dus is de mening van de gemeenschap als geheel niet vantevoren te voorspellen. — Zanaq (?) 14 apr 2018 03:21 (CEST)
Bob, tegen beter weten in proberen een omstreden voorstel door te drukken is ook niet netjes. Als je toch weet hoe het uit gaat pakken, kun je toch ook gelijk een stemming organiseren? The Banner Overleg 14 apr 2018 10:43 (CEST)
TB, tegen beter weten in proberen een stemming door te drukken is ook niet netjes. Als je toch weet hoe het uit gaat pakken, kun je toch ook gelijk het voorstel doorzetten? BoH (overleg) 14 apr 2018 13:12 (CEST)
En iemand die voorziet dat we er zonder stemming niet uit gaan komen, en haar plan aankondigt om een stemming te gaan organiseren, krijgt dan doodleuk te horen "Ow, je bent dus helemaal niet geïnteresseerd in dit overleg maar wilt gewoon je zin hebben". Ik ben het spoor dan wel een beetje kwijt. Vinvlugt (overleg) 14 apr 2018 13:24 (CEST)
Je bent wel vaker het spoor bijster, maar dat terzijde. In dit geval was het dat men tijdens een lopende discussie ineens over ging tot stemmen tellen waardoor verdere discussie afgesneden werd. Terwijl er toch op zinvolle wijze overlegd werd, althans, naar mijn mening. The Banner Overleg 14 apr 2018 18:15 (CEST)
Ah gelukkig, het ligt aan mij! Vinvlugt (overleg) 16 apr 2018 09:06 (CEST)
In het systeem van Wikidata, waarbij iedere pagina een nummer heeft, hoef je nooit ruzie te maken over welke spelling/titel/voorkeur *jij* belangrijker vindt, en hoef je die voorkeur ook niet (lees:nooit) aan anderen op te dringen. Edoderoo (overleg) 14 apr 2018 20:14 (CEST)
Vergeet het, Edo, vergeet het. Op Wikipedia zitten nogal wat gebruikers die door ontbrekend sociaal inzicht nooit zullen ontdekken dat mensen schouders hebben gekregen om ze af en toe te kunnen ophalen. Ik citeer mezelf: […] als je ziet dat een discussie over twee lijntjes, die een fractie van een millimeter verschillen, in het Taalcafé 41 discussiebijdragen genereert en in De kroeg 27.
Niet al die discussianten zijn querulanten of mensen die hun psychiatrische beperking niet kunnen overwinnen, maar een aantal toch wel. Zouden die allemaal het licht zien als ze gedeporteerd werden? Nee, in Siberië zouden ze natuurlijk nieuwe olifanten vinden die jou en mij ontgaan. We worden omringd door intelligente dwazen en om te overleven zullen wij in hun plaats de schouderspieren moeten trainen — bertux 14 apr 2018 22:19 (CEST)
Je mag die <expres verwijderd woord> dan ook niet bij naam noemen, ik ben er eerder al voor een blokkade voor aangedragen, omdat ik het <voldermort>-woord had getypt. Edoderoo (overleg) 15 apr 2018 12:07 (CEST)

Artikel in de Volkskrant: Zo werkt het trollenleger van Dotan[bewerken]

BREKEND! De Volkskrant pakt groots uit. Ze zijn er achter gekomen dat er trollen en fake accounts zijn op Wikipedia en social media. De ophef van dit weekend gaat over de persoon Dotan en wat vandalisme wat vier(!) jaar geleden op het lemma plaatsvond. Met een glansrol van @MoiraMoira: die Wikipedia beschermde tegen Het Grote Gevaar. Ik zie de opheft niet zo, maar het is wel grappig leesvoer: het artikel staat hier (en vast ook in de papieren versie). CaAl (overleg) 14 apr 2018 10:16 (CEST)

Het gaat niet over het bestaan van trollen en nepaccounts, dat wist de Volkskrant al langer en ik ook. Maar de manier waarop dat joch Harpenau ze inzet vind ik erg interessant. En weerzinwekkend — bertux 14 apr 2018 11:25 (CEST)
Hij heeft het overigens niet van een vreemde. De Groene (1995) zegt over zijn moeder: "Ze is, weet men, vals, gemeen, hysterisch, psychopatisch, een beroepsoplichtster en de vuilste leugenares van Nederland." SanderO (overleg) 14 apr 2018 12:17 (CEST)
Aanvullend: na het lezen van dat stuk in De Groene verbaast het me niks dat de IP-er die het artikel over moeders aanmaakte, ook deze passage (terecht) schrapte. SanderO (overleg) 14 apr 2018 13:05 (CEST)
Opvallend is dat Wikipedia blijkbaar slecht gewapend is tegen dit soort aanvallen met verschillende accounts. Alhoewel uit het checkuseronderzoek kwam dat het om twee verschillende accounts ging en er dus eigenlijk geen sokpopmisbruik was, werden deze beide accounts toch voor sokpopmisbruik geblokkeerd. Akadunzio (overleg) 14 apr 2018 13:39 (CEST)
Blijkbaar bestaat er geen technische mogelijkheid om bij een blokkade aan te geven dat het om meatpuppets gaat. The Banner Overleg 14 apr 2018 18:22 (CEST)
Die is er wel, maar komt de term meatpuppet voor in de moderatorrichtlijnen? –bdijkstra (overleg) 14 apr 2018 18:31 (CEST)
Meatpuppets vallen volgens WP:SOCK#Sokpop door een tussenpersoon ook onder de term sokpop. Mvg, Trewal 14 apr 2018 18:33 (CEST)
Meatpuppets komt niet voor in de richtlijnen tegen sokpopmisbruik. En deze richtlijn wordt inderdaad sterk misbruikt om ander misbruik te bestraffen. Als een gebruiker voortdurend iets pusht over een bepaald onderwerp, dient men hem daarvoor te blokkeren en bij herhaald gedrag als ingelogde vandaal OT te blokkeren. En als dat meerdere gebruikers zijn, moeten die samen aangepakt worden. Akadunzio (overleg) 15 apr 2018 17:55 (CEST)
Dan moeten wij de richtlijnen dus bijwerken. Iemand een voorstel hoe meatpuppets netjes ingevoegd kunnen worden? The Banner Overleg 15 apr 2018 19:12 (CEST)
De richtlijnen over het misbruik van sokpoppen geeft zelf geen directe definitie van het begrip "sokpoppen" maar verwijst daarvoor naar WP:SOCK. Daarin worden ook meat puppets onder het begrip "sokpop" gerekend. Het gebruiken van meat puppets om een bepaald standpunt kracht bij te zetten valt dus gewoon onder punt 4 van sokpopmisbruik. Mvg, Trewal 15 apr 2018 19:47 (CEST)
Ach ja, het inzetten van oneigenlijke middelen om de populariteit van een beginnend bandje flink op te kloppen, is natuurlijk al zo oud als de weg naar Liverpool. En Dotan is ook zeker niet de eerste artiest die zijn 'likes' zelf organiseert. Wat dit geval denk ik zo bijzonder – om niet te zeggen: bijzonder pervers – maakt, is het opvoeren van een niet-bestaand leukemiepatiëntje, het gebruikmaken van profielfoto's van overleden personen etc. En de beerput in artiestenland is nog maar net geopend. Ook de reumapatiënten van deze charmezanger blijken nu één grote leugen. Matroos Vos (overleg) 17 apr 2018 06:49 (CEST)

Ophef door een fout op Wikipedia[bewerken]

Oppassen, we worden serieus genomen: zie het AD. Straks krijgen we nog schadeclaims vanwege foute informatie Glimlach Quistnix (overleg) 14 apr 2018 20:59 (CEST)

Mensen op het Internet die verontwaardigd reageren op basis van onjuiste informatie? Dat is nieuw. –bdijkstra (overleg) 14 apr 2018 21:03 (CEST)
Zo komt Wikipedia op de zwarte lijst van verspreiders van fake news. - Quistnix (overleg) 14 apr 2018 21:23 (CEST)
Ik ben toch benieuwd wáár die fout dan op Wikipedia staat/stond... Of is dat ook fake news? Mvg, Trewal 14 apr 2018 22:07 (CEST)
Zo komt AD (e.v.a.) op de zwarte lijst van verspreiders van fake news! –bdijkstra (overleg) 14 apr 2018 22:17 (CEST)
De grap is dat de enige referentie in het artikel naar de kinderen van Martijn Krabbé een link is naar een artikel in ... het AD! Quistnix (overleg) 14 apr 2018 22:51 (CEST)
Het gaat hierbij om de Google Knowledge Graph rechts op Google wanneer je zoekt op zijn naam. Deze voedt zich onder andere met Wikidata, maar gezien hij nog niet relevant is daarvoor kunnen we deze niet makkelijk beïnvloeden. Doordat er vaak naar Wikipedia wordt gelinkt in die sectie denkt men vaak dat alles daar van Wikipedia afkomstig is. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 apr 2018 22:53 (CEST)
In ieder geval is het slechte journalistiek. We kunnen de kranten die dit nepnieuws verspreidden vragen om een rectificatie. Dat lijkt mij gerechtvaardigd omdat de reputatie van Wikipedia er onder te lijden heeft Quistnix (overleg) 14 apr 2018 23:01 (CEST)
Grotendeels eens met Quistnix. Anderzijds, we kunnen wel een stootje hebben.
Bdijkstra, is het nieuw dat mensen verontwaardigd reageren op basis van onjuiste informatie? Niet helemaal. Helemaal niet eigenlijk. Of doelde je specifiek op wat er bij ons te lezen is? Dan heb ik geen voorbeelden paraat, maar op de helpdesk komen mensen langs die om de meest uiteenlopende redenen boos zijn. Oh, wacht, deze komt in de buurt, hier zijn twee partijen boos die elk een andere versie fout vinden. „Reputatiemanager van SBM, het zal je vak maar zijn.” — bertux 14 apr 2018 23:19 (CEST)
Nee natuurlijk niet; dat was cynisme. Massale verontwaardiging is een teken van deze tijd. Het maakt vrij weinig uit of de reden erachter enige waarheid bevat. Het lijkt wel een verslaving. –bdijkstra (overleg) 14 apr 2018 23:41 (CEST)
Naast de Google Knowledge Graph zou het ook afkomstig kunnen zijn uit een link in het artikel naar IMDb: daar staat ook het geboortejaar 2001 genoemd. Ymnes (overleg) 15 apr 2018 11:37 (CEST)
Wat natuurlijk ook nog kan: dat het joch wel degelijk uit 2001 is, maar dat vader en zoon de mediastorm proberen te ontwijken door er een jaartje bij te smokkelen. Zou ik ook doen in hun geval — bertux 15 apr 2018 11:54 (CEST)
In het verleden heeft de geboortedatum wel in het artikel over Martijn Krabbé gestaan, zie deze versie. Het AD is hier niet degene die de plank misslaat, want zij doen niet veel meer dan het citeren van Humberto Tan. En Tan zegt het weer van Twitter te hebben. Waar waarschijnlijk één gebruiker de Google Knowledge Graph en Wikipedia verwart. Nahja, het is wat allemaal!! :-) GeeJee (overleg) 15 apr 2018 12:46 (CEST)
Wat misschien meer van belang is: waarom heeft gebruiker:Airflow de biografie er ooit helemaal uitgesloopt? GeeJee (overleg) 15 apr 2018 12:49 (CEST)
Waarschijnlijk is die meer van lijstjes. Sjoerd de Bruin (overleg) 15 apr 2018 13:04 (CEST)
En dat moest dus blijkbaar ten koste gaan van allerlei overige info, zoals het optreden van Krabbé samen met Van Dijk, die daardoor tot op heden nergens in het artikel staat. Wat is Wikipedia toch weer geweldig geholpen met al dit soort acties. Hulde! De Wikischim (overleg) 15 apr 2018 13:08 (CEST)
Wat is Wikipedia toch weer geweldig geholpen met dit soort REacties. Hulde! Mvg, Trewal 15 apr 2018 13:21 (CEST)
Mijn reactie hierboven ging tenminste rechtstreeks over de inhoud van een artikel. Dat kan van Wat is Wikipedia toch weer geweldig geholpen met dit soort REacties niet echt gezegd worden. De Wikischim (overleg) 15 apr 2018 13:39 (CEST)
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er precies bedoeld wordt. Als ik in dit geval of in het algemeen iets van Trewal kan leren, dan verneem ik dat graag. Persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen De kroeg als podium voor uitzwierende overwegingen — bertux 15 apr 2018 14:03 (CEST)
Ik ook niet, daar is het een kroeg voor, toch? Mvg, Trewal 15 apr 2018 14:15 (CEST)
Er zijn gebruikers die menen Wikipedia te helpen door alle info in een artikel in te korten tot het minimale of minder. Die gebruikers doen er beter aan Wikipedia te verlaten. Het is ook een van mijn bezwaren tegen een wiki in het algemeen: zodra niemand zicht verantwoordelijk voelt voor een artikel kan een enkeling alle informatie eruit slopen die anderen er met veel zoekwerk in hebben gezet. En wanneer ingelogde gebruikers dat doen is er op nl.wikipedia geen haan die er naar kraait - Quistnix (overleg) 15 apr 2018 16:31 (CEST)
Precies, vooral dat laatste is hier vaak funest. Het proberen aan te kaarten zoals onder deze subkop haalt ook weinig uit, er wordt immers amper serieus gereageerd. Blijkbaar kan het niemand hier echt veel schelen hoe een artikel als Martijn Krabbé erbij ligt. Afijn, ik kan mijn tijd en energie ook op allerlei manieren beter besteden. De Wikischim (overleg) 15 apr 2018 16:46 (CEST)
Uitgaand van zijn eigen webpagina is hij geboren op 31 januari 2000. Natuurlijk zou hij daar mee kunnen sjoelemen (@bertux - 11:54), maar dan had Trouw er niet over kunnen schrijven op 10 januari 2001, zie hier, met nog het smeuïge detail dat Martijn Krabbé toch wel écht de echte vader is :-) Ymnes (overleg) 15 apr 2018 16:34 (CEST)
Quistnix & De Wikischim hebben wel een puntje, maar zijn nogal zwartgallig. Tussen alle gein en ongein door wordt er een hoop nuttig werk gedaan in deze Kroeg. Ik vond bijvoorbeeld dit stukje waar onze tekst misschien wel een copyvio van was. Weet ik niet, hoeft niet, want welke tekst was er het eerst?
Ik mag mijn werk in de kroeg graag een beetje inkleden, waardoor het misschien niet altijd opvalt dat ik aan het werk ben. Mijn ideaal is, om het licht opzettelijk net naast de kwestie te laten schijnen, zodat de zaak door het strijklicht scherp afgetekend wordt.
Meer mensen houden van een lichte toon, vooral Matroos Vos valt op door zijn schavuitige en tegelijk verhelderende teksten. Persoonlijk vind ik de tegenwoordige sfeer in De kroeg een verademing, vergeleken met nog maar een paar maanden geleden en ik vermoed dat onze zeeman daar veel mee te maken heeft. Kijk door de jool heen, achter elke goede grap zit een kern van waarheid. En ja, slechte grappen en slappe teksten zijn er ook. Goddank — bertux 15 apr 2018 17:17 (CEST)
En nu maar hopen dat niemand erachter komt dat Bertux slechts een van mijn vele sokpoppen is. Wat Dotan kan, kan ik natuurlijk nog oneindig veel beter! Grijns Matroos Vos (overleg) 15 apr 2018 19:55 (CEST)
Huh? Is Bertux een sokpop van jou? Ik dacht van mij? Maar... ben ik dan ook een sokpop van jou, of is hier sprake van een ernstige driehoekssokpopverhouding? Laat ik dat mijn vrouw maar niet vertellen :-) - Brimz (overleg) 15 apr 2018 20:30 (CEST)
Zo raken de wereldvraagstukken wel opgelost: waarom ik onderweg altijd voor ouwe sok uitgemaakt word, waarom je zes identieke sokken in de wasmachine stopt en er vijf terugvindt, waar mijn fascinatie voor sockgate vandaan komt en zo nog wat. Alleen dit nog: Brimz! Haal jezelf uit de knoop en breng mijn 37 sokken hier! Vijf meter moeten lopen is nu geen smoes meer! — bertux 15 apr 2018 22:10 (CEST)
Ik stop de ene sok in de ander, en raak er nooit een kwijt. Ze drogen ook netjes naast elkaar aan de lijn, wat het opruimen enorm versimpelt en versneld. Maar het probleem met "zomaar verdwijnen" heb ik dan weer wel met briefgeld in mijn portefeuille. Ik dacht dat het erin zat, maar als ik kijk ... dan toch niet. Edoderoo (overleg) 18 apr 2018 10:29 (CEST)

Vertalen Franse bronsjablonen[bewerken]

Wie is er goed in de technische vertaling/toepassen van Franse bronsjablonen? Ik kan niet alle parameters vinden. Of die bestaan in de Nederlandse versie weet ik niet. Het gaat om Wikipedia:Educatieprogramma/ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers/Histoire des chemins de fer français. Omzetten van bijvoorbeeld 'périodique' naar tijdschrift werkt niet.Smiley.toerist (overleg) 15 apr 2018 11:51 (CEST)

Blijkbaar heb je niet in de sjabloondocumentatie gekeken? Als je kijkt naar de interwiki's van fr:modèle:Article, dan kom je op sjabloon:Citeer journal. Daar staan alle parameters. Lijkt mij niet erg technisch. –bdijkstra (overleg) 15 apr 2018 12:19 (CEST)
Wel veel werk. Bij het Frans sjabloon moet ik eerst alle lege parameters eruit gooien om een beetje zicht te hebben. Dan blijft je met een parameter zitten zoals 'commentaire' waarvoor geen evenknie bestaat. Ik heb de tekst het maar bij de achternaam gezet, maar mooi is het niet.Smiley.toerist (overleg) 15 apr 2018 13:19 (CEST)
Je kunt hier twee dingen doen: ofwel je gebruikt een sjabloon van WPNL, en dan vul je bij de parameters alleen in waar ze voor staan (dus geen commentaar in de parameter achternaam proppen), ofwel je gebruikt geen sjabloon, en maakt die hele literatuurverwijzing zelf. Ik zie dat helaas vaker, dat gebruikers het met de weergave die een sjabloon oplevert niet eens zijn, en dan met de inhoud van parameters gaan knoeien om een gewenste opmaak te krijgen, bijvoorbeeld door bij het citeren van een boek alle voor- en achternamen van de diverse auteurs in de ene parameter "achternaam" te proppen omdat anders een deel in kleinkapitalen en een ander deel in normale tekst wordt weergegeven. In zo'n geval kun je je beter ergens melden met het verzoek het sjabloon aan te passen. Voor iemand die naderhand sjablonen wil bijwerken wordt het namelijk op deze manier een puinhoop waaraan dan veel hand- en denkwerk te pas moet komen, en automatische leesmachines die bijvoorbeeld worden ingezet om tekst voor slechtzienden voor te dragen of in braille te vertalen worden zo om de tuin geleid. Niet goed! WIKIKLAAS overleg 15 apr 2018 15:01 (CEST)
Het is zinnig om in de bronsjablonen bij elke medewerker een vrij in te vullen parameter functie te hebben: schrijver, redacteur, samensteller, commentator, verteller, corrector, vertaler, et cetera. Vrij in te vullen, want een uitputtende lijst is niet mogelijk — bertux 15 apr 2018 15:51 (CEST)
Dat vraagt om een heel andere benadering, niet alleen anders dan we hier gewend zijn, maar ook anders dan in een literatuurlijst gedaan wordt, en dat laatste is toch wat we hier proberen na te bootsen. In de Engelse template:Cite book is een parameter "editor" opgenomen. In een literatuurverwijzing die een boek betreft zie ik geen noodzaak nog iets anders dan de auteur van het bedoelde stuk en de redacteur(s)/samensteller(s) van het werk te noemen, en eventueel de vertaler als daarvan sprake is: dan moeten we er met twee extra parameters zijn. Wat een commentator, verteller of corrector in de opgave moet is me onduidelijk. We verwijzen in de literatuurverwijzing niet naar het proces maar naar het product, en wie het intellectuele werk daarvoor heeft gedaan: de auteur. Een redacteur/samensteller kan helpen bij het vinden van het werk. Meer heb je niet nodig: zelfs de vertaler speelt in feite meestal maar een bescheiden rol, tenzij er meerdere vertalingen beschikbaar zijn, en dan betreft het meestal stokoud werk. WIKIKLAAS overleg 15 apr 2018 20:42 (CEST)

Arbcomverkiezingen[bewerken]

Van 15 april 2018 12:00 (CEST) tot 29 april 2018 12:00 (CEST) kunnen gebruikers zich kandidaat stellen voor een zetel in de Arbitragecommissie. m.v.g. Happytravels (overleg) 15 apr 2018 21:38 (CEST)

Tech News: 2018-16[bewerken]

16 apr 2018 17:20 (CEST)

Weer gedoe om de namen van Elsevier[bewerken]

Overleg verplaatst naar Overleg:Elsevier Weekblad#Weer gedoe om de namen van Elsevier

Kleding in India[bewerken]

Bij toeval kwam ik op Kleding in India terecht. Ik vind dit eerlijk gezegd niet zo'n best artikel, maar heb ook niet zo snel een idee hoe dat beter moet. Wie wel? Vinvlugt (overleg) 19 apr 2018 11:47 (CEST)

De eerste zin die het bestaansrecht van het artikel ontkent wijzigen en deze afbeelding bovenaan zetten? De afbeeldingen aan de linkerkant rechts zetten of verhuizen naar een galerij? Verder is het toch een leuk artikeltje? — Zanaq (?) 19 apr 2018 11:54 (CEST)
Een leuk artikeltje? Sorry, maar in het kader van kwaliteitsbewaking kan ik die opmerking toch niet echt serieus nemen. Vinvlugt (overleg) 19 apr 2018 12:44 (CEST)
Als ik terugkijk naar de laatste paar honderd artikelen die ik bewerkt heb, is het toch een van de beter uitgewerkte artikelen. –bdijkstra (overleg) 19 apr 2018 13:15 (CEST)

Misschien dan toch wat concreter. Een aantal zaken die ik niet zo best vind:

  • de inleidende zin beschrijft niet kernachtig wat het begrip inhoudt.
  • Uitleggen wat afdingen betekent lijkt me overbodig.
  • "Sommige merkkleding in India is echt en wordt dan verkocht in speciale zaken tegen hogere prijzen dan namaakkleding": dat die duurder is lijkt me een té open deur. Wat de shirts kosten lijkt me te veranderlijk, dus toch maar beter niet noemen?
  • "Als de kleermakers een voorbeeld krijgen van een jas dan kunnen ze hem zonder enige moeite namaken. Een overhemd maken duurt ongeveer 2 uur en dat kost ongeveer 150 roepies (iets minder dan €3), exclusief de prijs van de stof": wederom waarschijnlijk niet actueel, en ik kan me ook zo voorstellen dat er flinke verschillen zijn door het hele land.

Als ik naar de Engelse tegenhanger kijk, is er voldoende over te vertellen, maar toch vraag ik me af: is het onderwerp voldoende af te bakenen om er een goed artikel over te schrijven? Vinvlugt (overleg) 19 apr 2018 13:31 (CEST)