Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


BTNI anders voor Franse/Waalse geografische namen dan voor Friese geografische namen?[bewerken]

Voor de titel van artikelen over plaatsen en zo in Friesland en Walonië is er ooit voor gekozen om als er een enigszins gangbare Nederlandse variant bestaat die Nederlandse variant te gebruiken in plaats van de (officiële) Friese of Waalse variant. Een artikel kan immers maar een titel hebben en dan moet er dus gekozen worden (tenzij je twee artikelen aanmaakt maar die gaan dan weer uit elkaar groeien met alle problemen van dien). Zie meer daarover op Wikipedia:Benoemen van een pagina#Geografische benamingen. Wanneer bij het aanmaken ook meteen een redirect wordt aangemaakt is er verder niets aan de hand. Als het niet gaat om de titel van zo'n artikel maar om het gebruik van zo'n geografische naam in ergens in een totaal ander artikel kan de wikipediaan zelf kiezen voor welke variant hij gaat maar waarbij het de voorkeur heeft om de interne link wel zo te doen dat deze direct uitkomt op het artikel en niet de redirect. Dus "[[Boornsterhem|Boarnsterhim]]" zoals dat bijvoorbeeld gedaan is onderaan het artikel Wapen van Heerenveen. Het wordt gezien als in strijd met BTNI om dat dan te veranderen in "[[Boornsterhem]]".

Bij Franse/Waalse geografische namen waar ook een Nederlandse/Vlaamse variant voor bestaat lijkt het getolereerd te worden om ergens in de tekst van een artikel de Franse/Waalse variant (endoniem) te veranderen in de Nederlandse/Vlaamse variant (exoniem). Zo is gebruiker LeonardH op grote schaal bezig geweest om bijvoorbeeld Visé te veranderen in Wezet (zoals hier, hier, hier en nog veel meer). Als ik dan ga zoeken op de websites van Vlaamse kranten, blijkt dat bijv. bij De Morgen er 700 keer 'Wezet' voorkomt en 391 keer Visé. Bij De Standaard is dat 413 keer Wezet en 186 keer Visé. Kortom, Wezet is wel gebruikelijker dan Visé maar Visé komt toch zo vaak voor in artikelen in die Vlaamse kranten dat het me niet fout lijkt om het endoniem Visé op de Nederlandstalige Wikipedia te gebruiken. Bij Nederlandse namen voor Franse plaatsen in de buurt van België zoals Rijsel/Lille komt een soortgelijk beeld naar voren. Ook daar is hij bezig geweest met het zoveel mogelijk hernoemen van Rijsel in Lille terwijl beide varianten ook in Vlaamse kranten best wel gangbaar zijn terwijl in Nederlandse kranten de variant Rijsel slechts bij zeer hoge uitzondering gebruikt wordt. Op 4 januari schreef Milliped ([1])

Aanhalingsteken openen

Geachte LeonardH, ik mag u er op wijzen dat er door u vrij stelselmatig wijzigingen op Wikipedia worden uitgevoerd die niet in overeenstemming zijn met de hier gangbare consensus aangaande met name het gebruik van Vlaamse benamingen voor plaatsen in het buitenland. Het stelselmatig karakter daarvan ..

Aanhalingsteken sluiten

Als ik hem over dit soort BTNI-zaken vragen stel, dan kreeg ik eerder nog vage verklaringen maar recentelijk wil hij hier helemaal niet meer op reageren. Meer recente voorbeelden van de afgelopen weken zijn deze edit waarbij "[[Rosoux]]" vervangen werd door "[[Roost]] (Frans: ''Rosoux'')", deze & deze edit waarbij "[[Bois de Ploegsteert]]" veranderd werd in "[[Bos van Ploegsteert]]" en deze edit waarmee "[[Watten]]" veranderd werd in "[[Waten]]".

Als het daar om een Friese geografische naam zou gaan die veranderd werd in een Nederlandse naam dan zou dat gezien worden als in strijd met BTNI. Mis ik iets? Is er ooit iets afgesproken dat het geen probleem is om een Waalse/Franse geografische naam die ergens in een artikel voorkomt zomaar omgezet kan worden in de Vlaamse/Nederlandse variant? - Robotje (overleg)

BTNI geldt m.i. twee kanten op. Het is niet de bedoeling om 'Lille' in 'Rijsel' te veranderen, alleen maar omdat het kan. Andersom geldt dat precies zo. Richard 21 jan 2016 12:08 (CET)
Wat Richard zegt. Voor lemma-titels hebben we een uniformerend beleid. Voor gebruik in de tekst mag de schrijver een keuze maken uit alle woorden die in het Nederlands spraakgebied gangbaar zijn, dus inderdaad zowel Lille als Rijsel, en zowel Boornsterhem als Boarnsterhim. Dat zomaar van de ene mogelijkheid in de andere veranderen, is BTNI. (En Lille in Boarnsterhim veranderen, is puur vandalisme.) CaAl (overleg) 21 jan 2016 13:25 (CET)
Het is Robotje inmiddels al een fors aantal keren uitgelegd maar hij/zij wil het maar niet horen omdat het niet in zijn/haar kraam te pas komt. Helaas moet ik wel reageren omdat bovenstaande smerige aantijgingen toch een antwoord verdienen. Zie Wikipedia:Buitenlandse geografische namen en mijn overlegpagina. Houdt a.u.b. op proberen contact te zoeken op allerlei manieren. IK WIL GEEN CONTACT MET JE. HOE VAAK MOET IK DAT NOG ZEGGEN !! Voor de goede orde ik zal niet meer reageren op deze bovenstaande. Ik heb wel wat beter te doen met mijn tijd en het is beter voor mijn gezondheid.LeonardH (overleg) 25 jan 2016 06:58 (CET)
Hoezo 'smeriger aantijgingen'? Onderbouw zoiets of laat zo'n opmerking achterwege want nu lijkt het vooral moddergooien. Ik heb hierboven met links onderbouwd wat ik schreef en ben bereid om waar gewenst meer uitleg/links te geven. Opvallend genoeg ging je een kwartier later met edits als deze meteen weer door met het handelen in strijd met BTNI. - Robotje (overleg) 25 jan 2016 11:42 (CET)
Met de stelling van Robotje ben ik het absoluut niet eens. Op dit moment heb ik echter weinig tijd en kom er het aanstaande weekeinde op terug.LeonardH (overleg) 29 jan 2016 00:38 (CET)
Ik wil toch kort reageren op het bovenstaande maar heb geen zin in weer een eindeloze, oeverloze en zeer vervelende discussie met Robotje over het geslacht van de engelen. (kan mijn tijd echt wel beter gebruiken).
De richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen geeft aan dat deze niet van toepassing is voor Nederland en België (staat expliciet in deze richtlijn) en een andere richtlijn Wikipedia:Nederlandstalige titels geeft kort samengevat aan: "Op de Nederlandstalige Wikipedia gebruiken we over het algemeen Nederlandstalige namen" en nog een andere richtlijn:Wikipedia:Benoemen van een pagina#Geografische benamingen staat ook heel erg duidelijk: "In België worden de Nederlandse benamingen gebruikt mits die voorkomen in het Koninklijk Besluit van goedgekeurde Nederlandse vertalingen van Belgische plaatsen of in de taalunielijst staan."
Het is dus overduidelijk dat het de bedoeling is, zeker wat het eigen taalgebied betreft (Nederland en België), de Nederlandse namen te gebruiken in de artikelen (ook voor Wallonië en bij uitbreiding ook voor Frans-Vlaanderen). De vrijheid die gegeven wordt voor het gebruik van alternatieven namen in de lopende tekst in een artikel conform de richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen om in artikelen eventueel endoniemen te gebruiken is niet van toepassing in Nederland en België. Door het gebruik van Franstalige en Engelstalige bronnen sluipen er dan onbedoeld en soms uit onwetendheid wel Franstalige plaatsnamen in bepaalde nieuwe artikelen of bij uitbreidingen van artikelen terwijl het beter is deze plaatsen bij hun gangbare Nederlandse naam te noemen. Wat betreft de door Robotje aangehaalde voorbeelden wil ik nog opmerken: 1) Aanpassing op Watten in Waten betrof een verbetering in de door mij zelf geschreven tekst 2) Bos van Ploegsteert in de Belgische faciliteitsgemeente Komen-Waasten waar dit bos ligt is het Nederlands een officiële taal en is het zeer vreemd om voor een gebied dat ook tot het Nederlandse taalgebied wordt gerekend op de Nederlandstalige Wikipedia hiervoor de Franse naam te gebruiken en tevens verwijs ik naar het bovengenoemde wat de richtlijnen betreft wat betreft andere door Robotje aangehaalde voorbeelden.
Robotje wil je als je blieft ophouden mij maar te pas en onpas te beschuldigen van "BTNI", te bedreigen met blokkades en contact te zoeken via allerlei manieren (mijn overleg pagina en ook op andere manieren). Ik wil dit echt niet en heb hieraan echt geen behoefte. Ik ben inmiddels ten einde raad wat jou betreft.LeonardH (overleg) 31 jan 2016 03:53 (CET)
Zoals de paginatitels al doen vermoeden, hebben Wikipedia:Benoemen van een pagina en Wikipedia:Nederlandstalige titels weinig betrekking op de keuze tussen de Nederlandstalige en de Franstalige naam van plaatsen binnen een artikel en zoals je zelf al aangeeft heeft Wikipedia:Buitenlandse geografische namen dat ook niet.
WP:BTNI is de enige richtlijn die zich expliciet uitspreekt over de schrijfwijze van plaatsnamen binnen het Nederlandstalig gebied. Die richtlijn stelt ten eerste:
 • "Het komt regelmatig voor dat er voor hetzelfde begrip meerdere namen zijn die gelijkwaardig zijn of waarvan er een 'beter' Nederlands is dan andere(n), maar waarbij die andere namen niet daadwerkelijk fout zijn. In die gevallen is het ongewenst om een bewerking te doen met als enige functie het vervangen van de ene goede optie door een andere en in het bijzonder om dat op meerdere pagina's te doen."
Onder "voorbeeld" staat vervolgens nog eens duidelijk uitgelegd:
 • "Het is niet de bedoeling om bewerkingen te doen met als enige doel het vervangen van 'Lille' door 'Rijsel'"
dit was dus een duidelijk overtreding van WP:BTNI
dit ook
en dit ook
Tezamen zijn ze een overtreding van "in het bijzonder om dat op meerdere pagina's te doen"
Ook de overige wijzigingen waar Robotje naar verwees zijn een duidelijke overtreding van BTNI
De grote vraag is of dergelijke wijzigingen altijd en automatisch een overtreding van WP:BTNI inhouden. Op het eerste gezicht lijkt Bois de Ploegsteert veranderen in Bos van Ploegsteert een goede bewerking omdat 'bos' Nederlands is en 'bois' niet. Ook hiervan zijn echter beide namen in het Nederlands gebruikelijk. Niet elke Franstalige naam voor een Belgische plaats of gemeente is echter ook gangbaar te noemen in het Nederlands. Zo valt het te betwijfelen of Liège (om nog te zwijgen van Lüttich) veranderen in Luik een overtreding is van WP:BTNI. Is Léau wijzigen in Zoutleeuw.een overtreding? Gebruikt worden is dan ook niet hetzelfde als gangbaar. Ongetwijfeld zijn niet al je bewerkingen van overtredingen van BTNI, maar het is ook duidelijk -zowel door de verwijzingen van Robotje als door je verantwoording- dat je overtuiging niet strookt met BTNI. EvilFreD (overleg) 31 jan 2016 07:26 (CET)
Beste EvilFred, hartelijk dank voor het antwoord. De richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen spreekt zich volgens mij juist wel uit. Daar is vermeld: "Vanzelfsprekend mag een alternatieve naam in een artikel altijd vermeld worden. Bij een pagina met een exoniem als paginanaam is de vermelding van de ter plaatse gebruikte naam of namen zelfs essentieel. Dat gebeurt meestal tussen haakjes en cursief". De zelfde richtlijn geeft echter aan dat deze niet van toepassing is op Nederland en België.
Wat betreft de richtlijn WP:BTNI daar staat als eerste regel: "De gemeenschap heeft besloten de Taalunie te volgen in alle spellingzaken. In sommige gevallen geeft deze afspraak geen uitsluitsel, omdat de Taalunie meerdere spellingen toestaat. In zulke gevallen is sprake van twijfel. Een speciaal geval zijn geografische namen, met name buiten het Nederlands taalgebied, zie daarvoor de richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen. De richtlijn is dus van toepassing op met name geografische namen buiten het Nederlandse taalgebied.
Het lijkt er op van de uitzondering de regel wordt gemaakt en dat overal maar endoniemen namen mogen worden gebruikt zolang het maar niet in de titel van de betreffende plaats staat. Dat zou betekenen dat "The Hague" of "La Haye" voor Den Haag ook acceptabel zijn. Dit kan echt niet bedoeling zijn geweest van de opstellers van de richtlijnen. Binnen het taalgebied (Nederland, België en bij uitbreiding Frans-Vlaanderen en Suriname) dienen de Nederlandse namen te worden gebruikt. Sommige zaken kunnen volgens mij ook te ver worden opgerekt. Met vriendelijke groeten,LeonardH (overleg) 31 jan 2016 10:37 (CET)
Ik geloof niet dat "The Hague" en "La Haye" gebruikelijk zijn in het Nederlands. :/ EvilFreD (overleg) 31 jan 2016 21:30 (CET)
Hoi LeonardH, in Wikipedia:Buitenlandse geografische namen staat letterlijk "Deze richtlijn geldt alleen voor plaatsnamen buiten Nederland en België." dus daar kunnen we kort over zijn, als het over Nederland of België gaat die tekst niet op. Dan over dat bos. In de Waalse provincie Henegouwen ligt de gemeente Comines-Warneton en in ons Wikipedia-artikel over die gemeente staat "Ongeveer 7 à 8 procent van de inwoners heeft thans een Nederlandstalige identiteitskaart." Dat bos ligt zo te zien op ongeveer een kilometer afstand van de Franse grens in een gemeente die effectief Franstalig is maar bij het veranderen van de taalgrens meer dan 50 jaar geleden zijn er destijds blijkbaar wat toezeggingen gedaan richting de Nederlandstalige gemeenschap. Jij hebt het hierboven over ".. waar dit bos ligt is het Nederlands een officiële taal" en dat zal best waar zijn dat het Nederlands daar een officiële taal is maar Frans is daar ook een officiële taal en grosso modo is het gewoon een Franstalig gebied. Het endoniem is dan ook Bois de Ploegsteert en het exoniem Bos van Ploegsteert. In tal van artikelen kwam het exoniem voor maar er waren ook twee artikelen waar met het endoniem gelinkt werd naar het artikel over dat bos en die allerlaatste twee heb je vernederlandst zodat in geen enkel ander artikel meer de term Bois de Ploegsteert voorkwam. We kunnen toch gewoon de keuze respecteren van de wikipediaan die ooit gekozen heeft voor het endoniem en dat hoeft toch niet overal gecorrigeerd te worden in het exoniem? Je stelling "Binnen het taalgebied (Nederland, België en bij uitbreiding Frans-Vlaanderen en Suriname) dienen de Nederlandse namen te worden gebruikt." gaat mij veel te ver en uit bovenstaande reacties blijkt dat andere daar ook zo over denken. Het is niet zo dat Boarnsterhim alleen als alternatieve naam in het artikel Boornsterhem vermeld mag worden en in alle andere artikelen vervangen moet worden door Boornsterhem omdat Boornsterhem de Nederlandse naam is voor een plaats binnen het Nederlandse taalgebied. Verder schreef je nog "Het lijkt er op van de uitzondering de regel wordt gemaakt en dat overal maar endoniemen namen mogen worden gebruikt zolang het maar niet in de titel van de betreffende plaats staat. Dat zou betekenen dat "The Hague" of "La Haye" voor Den Haag ook acceptabel zijn." Je probeert zo te zien een schrikbeeld te creëren dat "The Hague" of "La Haye" als endoniem dan acceptabel zouden zijn. Dat laatste begrijp ik niet zo (en bij EvilFreD lijkt hetzelfde te spelen). Kun je me uitleggen hoe je erbij komt dat "The Hague" en "La Haye" endoniemen zijn? - Robotje (overleg) 2 feb 2016 16:12 (CET)

Systeem "Wijzigingen pas doorgevoerd na controle" invoeren?[bewerken]

Beste allemaal, zou het - gezien het grote aantal bewerkingen van anonieme en nieuwe gebruikers en de werkdruk voor moderatoren en andere vandalismebestrijders - een idee zijn om het op de Duitse Wikipedia vanaf ca. 2009 gebruikte systeem (flagged revisions, zie de uitleg op Mediawiki) ook hier in te voeren? Het komt erop neer dat wijzigingen niet direct zichtbaar zijn, maar pas na controle door geautoriseerde personen. Er komt een (lange) lijst van vertrouwde gebruikers waarvan de edits wél meteen zichtbaar worden en die bewerkingen kunnen goedkeuren. Dit voorstel is al eens eerder in de kroeg besproken, o.a. in 2012 zie Wikipedia:De_kroeg/Archief_20121120. Het lijkt mij nuttig om het nog eens te bespreken. Hieronder een lijstje van voor- en nadelen, gebaseerd op eerder overleg (bij deze mijn expliciete toestemming dit lijstje aan te vullen of te wijzigen). Elly (overleg) 26 jan 2016 11:15 (CET)

voordelen

 • Minder tijdsdruk op controle van bewerkingen
 • Daardoor meer plezier en lagere werkdruk en minder stress voor vandalismebestrijders
 • Verhoogd vertrouwen in wat er wel op Wikipedia staat
 • Veel kleiner risico op nieuwe onjuiste informatie op Wikipedia
 • Ontmoedigend voor vandalen die ervan genieten dat hun bewerking meteen te zien is
 • Stimulans om voortaan in te loggen voor de anoniemen die sportstatistieken en dergelijke bijhouden.
 • Er gaat een signaal van uit dat er serieus naar kwaliteit gekeken wordt
 • Er is minder stimulans om actuele zaken meteen op Wikipedia te zetten
 • Geeft aan dat er naast vrije bewerkbaarheid ook andere conventies zijn

nadelen

 • Drempel voor goedwillende nieuwe gebruikers
 • Het kan anoniemen en nieuwe geregistreerde gebruikers demotiveren aan Wikipedia bij te dragen
 • Het systeem is geen wondermiddel. Het probleem van ingelogde vandalen, structureel copyvio enz. wordt niet opgelost.
 • Het leidt mogelijk tot een vertraagde afhandeling van bewerkingen door anoniemen
 • Vertraging bij verwerking van actuele ontwikkelingen (indien aangebracht door anoniemen en niet vertrouwde mensen)
 • Onjuiste informatie wordt ook door anoniemen en nieuwe geregistreerde gebruikers gecorrigeerd, die bijdrage ondervindt ook vertraging
 • Minder tijdsdruk op controle van bewerkingen, waardoor achterstanden langer kunnen blijven bestaan
 • Nodigt uit tot herhaalde bewerkingen
 • Is - volgens sommigen - in strijd met het concept 'vrije bewerkbaarheid'
 • Kan het gevoel geven dat Wikipedia toegeëigend wordt door een elitair clubje mensen die pottenkijkers wil buitensluiten
 • Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt
 • Er is minder ruimte voor actualiteit
Ik ben een heel warm voorstander! Want het huidige systeem gaat steeds meer knellen. Vooral al dat gekeet van puberale scholieren moet echt eens een halt toegeroepen worden; dat levert nu handenvol frustrerend zinloos werk op. Overigens een kanttekening bij bovengenoemde argumenten: m.i. wordt er teveel onderscheid gemaakt tussen ingelogden en oningelogden. Ingelogde personen die structureel geen goed werk leveren komen ook niet op de lijst van geautoriseerde personen, en hun bewerkingen zullen dus ook niet direct zichtbaar zijn.
Ik heb al een paar keer gepleit voor een dergelijk systeem, maar dan zou ik eigenlijk nog een stapje verder willen gaan: niet alleen een lange lijst van geautoriseerde personen, maar ook een (naar ik vrees ook lange, en mogelijk automatisch gegenereerde) lijst van personen die helaas extra negatieve aandacht verdienen, doordat ze een waarschuwing of berisping op hun OP hebben staan, of waarvan bewerkingen vaak zijn teruggedraaid. Alle bewerkingen die door die personen zijn gemaakt - ingelogd of IP - kunnen apart worden bekeken en afgehandeld. Deze bewerkingen krijgen dan minder voorrang dan die van goedwillende andere personen die op geen van beide lijsten voorkomen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 jan 2016 12:14 (CET)
Ik maak mij zelf persoonlijk zorgen over mensen die te snel wijzigingen markeren als gecontroleerd, terwijl er toch wel nog een paar dingen mis zijn. Sjoerd de Bruin (overleg) 26 jan 2016 12:17 (CET)
Ik deel jouw zorg ook, zie het ook wel eens. Dit valt dan onder het nadeel-argument "dit is geen wondermiddel". Het systeem lost dit niet op, maar maakt het ook niet slechter lijkt mij. Elly (overleg) 26 jan 2016 12:22 (CET)
EvilFreD is hier geen voorstander van. Het Duitse systeem is in strijd met de vrije bewerkbaarheid, één van onze grondpeilers. EvilFreD (overleg) 26 jan 2016 12:33 (CET)
Hoewel ik eigenlijk dit systeem wel een wondermiddel vind, want vandalisme wordt niet getoond en juist daar komen nu weer problemen mee omdat Kleuske weer is weggejaagd, ben ik het wel met EvilFreD eens. Dit systeem is in strijd met de vrije bewerkbaarheid, omdat mensen niet meteen de wijzigingen kunnen zien. Iemand kan dus een zeer goede en terechte wijziging hebben gedaan, maar als die niet direct gecontroleerd wordt dan is die terechte wijziging misschien pas over een week of nog langer zichtbaar. Dqfn13 (overleg) 26 jan 2016 12:36 (CET)
Een leuke cirkelredenering, want die vrije bewerkbaarheid wordt dus ook misbruikt door vandalen (wat je ook zelf al schrijft). Hun wijzigingen zijn ook direct zichtbaar. Wat vind je belangrijker, die vrije bewerkbaarheid of correctheid (waarbij ik ervan uit ga dat artikelen die hier eenmaal zijn geplaatst/goedgekeurd, overwegend correct zijn, hooguit achterlopen op de actualiteit). Nietanoniem (overleg) 26 jan 2016 12:44 (CET)
De vraag is: zijn er mensen met tijd om alle bewerkingen te controleren? Volgens mij komt er om de zoveel tijd iemand hier roepen dat er een te grote achterstand is en de controle van nieuwe artikelen zit nog in 2014... Ik weet het niet. Sjoerd de Bruin (overleg) 26 jan 2016 12:48 (CET)
(na bwc) Ik sta op zich neutraal over de vraag of het ingevoerd zou moeten worden, maakt mij (voor alsnog) niets uit. Wel een paar kanttekeningen:
 • Het naar mijn idee belangrijkste nadeel ontbreekt nog in het lijstje: als flagged revisions ingevoerd wordt op nl-wiki op de manier zoals die van andere wiki's, betekent dat een hele andere manier van werken. Het daarop overschakelen betekent het aanleren van een nieuw systeem.
 • Bij het eerdere voorstel om flagged revisions in te voeren is er geprobeerd om met de softwareontwikkelaars te komen tot een systeem dat beter aansloot op de uitgangspunten en gebruiken die we op nl-wiki hebben. Dit is toen finaal mislukt.
 • Ook in flagged revisions krijgen vandalen hun gevandaliseerde tekst direct te zien na het opslaan. Het genoemde voordeel is er niet. (Het is alleen niet voor anderen meteen te zien.)
 • "Daardoor meer plezier en lagere werkdruk en minder stress voor vandalismebestrijders" -> Er moeten nog steeds evenveel (of zelfs meer) bewerkingen gecontroleerd worden, er is dus geen lagere werkdruk maar juist een hogere werkdruk.
 • Bij de nadelen lees ik verschillende keren "anoniemen", maar het betreft ook alle andere ingelogde gebruikers die nog niet goedgekeurd zijn. Er vindt niet alleen controle plaats op "anoniemen", maar ook op ingelogde gebruikers die nog niet vertrouwd zijn. Romaine 26 jan 2016 12:50 (CET)
Aangezien de bewerking niet zichtbaar is op de pagina, vraagt dit systeem erom dat een wijziging door meerdere personen gedaan wordt. De niet-geautoriseerde gebruiker (IP of ingelogd) ziet immers niet dat een ander al iets gewijzigd heeft en zal dus zelf die wijziging voorstellen. Ondertussen kan een wel-geautoriseerde gebruiker ook nog eens een dergelijke wijziging doen. Wie krijgt dan de eer toebedeeld van deze wijziging? De vertraging die optreedt kan er, zeker bij minder intensief gecontroleerde onderwerpen toe leiden dat goede wijzigingen lange tijd niet zichtbaar zijn, enkel omdat ze niet geaccordeerd zijn.
Het aanspreken van (nieuwe) bewerkers en het verlenen van uitleg over wat Wikipedia is en hoe Wikipedia werkt is een effectievere manier om bewerkers te stimuleren om zelf een keuze te maken tussen actief willen bijdragen aan Wikipedia en niet meer te bewerken dan het bestoken van wat onhandige bewerkers met weinigzeggende en onpersoonlijke sjablonen en beslist niet tot enig gesprek uitnodigende dossierregels. Het voorstel van Erik Wannee om bewerkers met een brp- of ws-sjabloon op de negatieve lijst te zetten lijkt niet nodig, omdat het systeem -zoals ik het begrijp- maar twee standen kent: geautoriseerde bewerker of niet. Gelukkig maar, want dergelijke sjabloontjes kunnen ook al zeer oud zijn.
Met Sjoerddebruin ben ik het eens dat het belangrijker is dat de controle van bewerkingen goed gebeurt dan dat we onder al dan niet subjectief gevoelde tijdsdruk dingen snel gaan afhandelen. Bij enige twijfel niet markeren lijkt raadzaam te zijn. Dan komt een ander wel langs die er meer van weet of tijd heeft om dit uit te zoeken.
Wellicht is het wel een idee om bewerkers die een aantal twijfelachtige handelingen gedaan hebben niet te blokkeren maar wel specifiek aan dit systeem te koppelen, zodat hun bewerkingen niet direct zichtbaar zijn. Dat haalt de lol voor vandalen eruit, zonder wat we tot allerlei blokkades over hoeven te gaan. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jan 2016 13:01 (CET)
Romaine heeft mijn mening uitstekend verwoord. Niet aan beginnen. Peter b (overleg) 26 jan 2016 13:38 (CET)
EvilFreD, Dqfn13 (ook over onze collega Kleuske), Sjoerd de Bruin Romaine en vooral Peter b hebben mijn mening uitstekend verwoord. Niet aan beginnen. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 jan 2016 13:41 (CET)
We hebben sjablonen om te zeggen dat iets niet gecategoriseerd is, dat is te veel op de Nederlandse of Vlaamse situatie is gericht, NPOV is, een beginnetje is, etc. Soms staan dergelijke sjablonen maanden of zelfs jaren op het lemma zonder dat ook maar iets gebeurt. Hoe hebben we een garantie dat er met flagged revisions niet een soortgelijk probleem optreedt? Als de hoofdreden tot invoering de pubertjes is, dan kan daar veel effectiever tegen opgetreden worden dan via een systeem dat Wikipedia bij de wortels verandert. Geef scholen waarvandaan vandalisme komt een lange blokkade en geef in de blokkademelding aan dat als de scholier thuis een account aanmaakt, hij/zij op school gewoon ingelogd kan bijdragen, maar dat oningelogd bijdragen vanaf de school niet kan. Volgens mij is dit minstens zo effectief en veel minder een aanval op de vrije bewerkbaarheid. CaAl (overleg) 26 jan 2016 13:45 (CET)
Elly doet het voorstel om het flagged revisions systeem in te voeren onder andere gezien ".. de werkdruk voor moderatoren en andere vandalismebestrijders" maar het lijkt me niet dat die werkdruk voor die personen daarmee omlaag gaat. Elk systeem heeft z'n voor en nadelen maar het huidige systeem opgeven en hopen dat het met het nieuwe systeem beter gaat lijkt me te positief ingeschat. Niet elke verandering is automatisch een verbetering en ik krijg de indruk dat flagged revisions meer nadelen door voordelen heeft. Vooralsnog dus tegen. - Robotje (overleg) 26 jan 2016 15:16 (CET)
In de tijd dat ik op de Duitse Wiki nog geen "vertrouwd persoon" was, waren de wijzigingen die ik aanbracht inderdaad alleen voor mijzelf zichtbaar, precies zoals Romaine opmerkt. Dus een belangrijk argument om het flagged revisions-systeem in te voeren vervalt: een vandaal ziet wel degelijk tot zijn grote vreugde dat zijn vandalisme in het artikel staat. Dat een ander het niet kan zien, weet hij vermoedelijk niet eens. Dus het systeem gaat geen vandalisme voorkomen, het gaat vandalisme hooguit onzichtbaar maken voor bonafide bezoekers. Sijtze Reurich (overleg) 26 jan 2016 16:34 (CET)
Boven het bewerkingsvenster staat vrij prominent een waarschuwing die luidt: "Deine Änderungen werden angezeigt, sobald sie gesichtet wurden." Tenzij een vandaal die melding over het hoofd ziet zal hij dus wel weten dat zijn wijzigingen niet direct door iedereen te zien zijn. Woody|(?) 26 jan 2016 17:17 (CET)
Dit is kort geleden al eens besproken, zie Wikipedia:De kroeg/Archief/20151121. Ik zie hier met eigen ogen soms dat edits die gewoon 100% goed zijn soms wekenlang onafgevinkt blijven staan, in het nieuwe systeem zijn ze dan dus helemaal niet zichtbaar. Dus op dit moment: nee, niet aan beginnen. Eerst moet de hele wijze van controleren hier zelf eens op de schop, het moet beter en sneller gebeuren. De Wikischim (overleg) 26 jan 2016 16:44 (CET)
(na bwc, dus misschien geninjaad) Ik zie niet in hoe FlaggedRevs de werkdruk van controleurs minder maakt.
Wanneer we dat controleren blijven doen zoals we dat nu doen: net zo lang laten staan tot iemand afvinkt, is het niet erg efficiēnt. Ik controleer dagelijks anonieme bewerkingen. Omdat ik de kennis niet heb om ze te beoordelen laat ik bewerkingen over onderwerpen als films, televisie, sport, muziek, de geschiedenis van Micronesië na ze gelezen te hebben staan als het geen evidente onzin is of eenvoudig na te gaan. Ik veronderstel dat anderen dat ook doen, totdat iemand die die kennis wel heeft het leest. Als zo dezelfde wijziging enkele keren gelezen wordt voordat i door de juiste controleur 'gevonden' wordt, is er heel wat tijd en moeite verspild. Zou een systeem, waarbij controleurs zich op bepaalde categorieēn kunnen abonneren en alleen de wijziging in hun abonnementen te zien krijgen voor controle iets zijn? Ik snap dat de software dat niet kan, maar die kan aangevuld worden. Groet, Magere Hein (overleg) 26 jan 2016 17:06 (CET)
Hiervoor gebruik ik in ieder geval de 'Volglijst' - om artikelen waar ik me betrokken bij voel, goed bij te houden. Vaak zijn wijzigingen ook door niet-kenners goed te controleren (even googlen, of check een anderstalige wiki voor bronnen). Kost wat meer tijd, maar levert jezelf ook veel extra kennis op. Nietanoniem (overleg) 26 jan 2016 17:21 (CET)
P.S. Sowieso vind ik het hele huidige systeem, waarin de bewerkingen van mods standaard zijn gecontroleerd en die van andere gebruikers steeds moeten worden afgevinkt, eigenlijk oneerlijk/te hiërarchisch (het is soms zelfs ronduit funest voor de feitelijke inhoud, zoals bijv. bleek bij de artikelen van gebruiker:Bean 19). Bijdragen van vaste gebruikers die zich hebben bewezen door niet te vandaliseren of anderszins dubieuze bijdragen te leveren zouden eigenlijk altijd "vertrouwd" moeten zijn. De Wikischim (overleg) 26 jan 2016 16:58 (CET)
Van niemand zou een bewerking standaard op gecontroleerd worden gezet. Regelmatig gezien dat iemand een fout maakt. Naast gebrek aan kennis kan het ook zomaar een typefout zijn. Vertrouwen is goed, controle is beter. Nietanoniem (overleg) 26 jan 2016 17:16 (CET)

Ik zou het probleem slimmer willen aanpakken met intelligentere software. Het is nu wel een botte bijl methode ´alles of niets´. Vandalen worden aangetrokken tot specifieke artikelen zoals ´Ajax´ en andere in het oog springende onderwerpen. De vandalen gaan geen tijd besteden aan obscuur Frans dorp. Wij kennen al tijdelijk geblokkeerde artikelen als moderatoren merken dat die druk bezocht worden door vandalen. ´flagged revisions´ zou ik alleen willen toepassen op het klein deel van de artikelen die onder druk staat. Als er een ´flagged revisions´ artikel gewijzigd wordt door een anoniemen/negatieve gebruiker, zou gelijk een waarschuwing gegeven worden dat de wijziging nog gecontroleerd gaat worden. Het doel is juist het ontmoedigen van de vandalen. Probleem met dit soort systemen is dat om het goed te laten werken de administratie ervan zoveel mogelijk geautomatiseerd moet worden. Als moderatoren continue bezig zijn de status van artikelen en gebruikers aan te passen schiet men het doel voorbij. Hoe kan de software vandalisme herkennen? Dat zijn artikelen waarbij (naar verhouding van het aantal wijzigingen) veel wijzigingen volledig worden teruggedraaid. Van een gebruiker is ook bij te houden hoeveel van zijn wijzigingen volledig worden teruggedraaid. (Dit kan nog verfijnd worden: soms draai ik mijn eigen wijzigingen terug, als ik na nader merk dat het niet juist is) Een gebruiker kan ook een IP nr zijn. Ik denk dat wij hiermee grotendeels de voordelen hebben zonder veel van de nadelen. Een win-win situatie dus.Smiley.toerist (overleg) 26 jan 2016 17:02 (CET)

Even een steekproef: op Artsen zonder Grenzen is twee weken geleden gevandaliseerd, en het herstelwerk was nog steeds niet door iemand afgevinkt (ik heb het nu maar gedaan). Zoiets controleren zou hooguit een paar uur moeten duren. Dus nogmaals; zolang het controleren hier zo lang duurt, vooral niet overstappen op een systeem als flagged revision dat juist zo zwaar leunt op controle door derden. De Wikischim (overleg) 26 jan 2016 18:04 (CET)
We markeren geen bewerkingen van ingelogde gebruikers, en hebben ook geen proces om bewerkingen van ingelogde gebruikers te controleren. Overigens zwaar tegen dit systeem, om redenen hierboven genoemd. Daarnaast is elk systeem dat het (valse) betrouwbaarheidsgevoel bij de lezers verhoogt ongewenst: het moet duidelijk zijn dat iedereen alles kan aanpassen. — Zanaq (?) 26 jan 2016 18:53 (CET)
"We" markeren wel degelijk bewerkingen van ingelogde gebruikers. Woody|(?) 26 jan 2016 19:02 (CET)
... die geen moderator zijn. – Maiella (overleg) 26 jan 2016 19:14 (CET)
Nooit eerder heb ik het woord 'essentieel' gebruikt zien worden in de betekenis van 'overbodig'. Woody|(?) 26 jan 2016 19:19 (CET)
Dit soort schijnzekerheid leidt er alleen maar toe dat gebruikers écht nooit gaan begrijpen dat men niet alles wat op Wikipedia staat voor waar mag aannemen (omdat iedereen alles kan bewerken). Het lijkt me daarnaast knap demotiverend voor iemand die, om wat voor reden dan ook, een paar eerste bewerkingen doet en erachter komt dat hij of zij die zelf wel ziet, maar dat de rest van de wereld erop moet wachten tot het een 'vertrouwde' gebruiker behaagt om de bewerking te 'vlaggen'. Wat het markeren van bewerkingen van ingelogde gebruikers betreft: het is correct dat sommigen die wel markeren, maar waar het naar mijn idee om gaat is dat die niet systematisch worden nagelopen. Afvinken van herstelwerk is ook niet gebruikelijk, en het is me niet duidelijk wat er kan worden afgeleid uit het feit dat dat in een specifiek geval (dus) ook niet is gebeurd. Paul B (overleg) 26 jan 2016 19:33 (CET)
Het heeft voors en tegens: voor vandalen die graag de hele wereld willen laten zien dat ze een Wikipedia-pagina kunnen mishandelen is het een goede rem. Onderschat het aantal vandaaltjes dat hierdoor wordt ontmoedigd niet! Voor serieuze bewerkers is het misschien wat frustrerend dat ze niet meteen het resultaat van hun verbeteringen voor iedereen online kunnen zetten. Ik neig ernaar een proef te willen houden. Mislukt die, dan kunnen we altijd nog terug - Quistnix (overleg) 27 jan 2016 00:07 (CET)
Aanvulling hierop: juist wanneer de media linken naar een Wikipedia-artikel, vinden sommige vandalen het leuk om juist die pagina te vandaliseren. Op deze manier blijft de pagina vrij bewerkbaar voor iedereen, dit in tegenstelling tot de situatie bij het inzetten van ons enige andere middel om vandalisme te voorkomen: het op slot zetten van die pagina. - Quistnix (overleg) 27 jan 2016 01:47 (CET)
Vraagje. Ik heb een zin toegevoegd aan een Duits lemma. Deze is voor mij wel te zien als in ingelogd ben, maar niet als ik oningelogd de pagina bezoek. Dat betekent toch dat een anoniem geen vreugde beleeft aan zijn of haar toevoeging; niemand ziet deze zolang er niet gecontroleerd is. Of vergis ik mij?
mvg HenriDuvent 27 jan 2016 09:47 (CET)
Dat is inderdaad hoe het systeem werkt. Alleen de toevoeger zelf ziet direct de wijziging. Anderen kunnen er via de bewerkingsgeschiedenis uiteraard wel bij, maar krijgen de laatste versie niet te zien als ze gewoon het artikel bekijken, totdat die versie is gesichtet door een 'vertrouwde' gebruiker. Dat betekent inderdaad dat 'lollige' wijzigingen niet gezien worden door 'de rest van de wereld'. Het betekent ook dat nuttige wijzigingen niet worden gezien door de rest van de wereld. Erg 'wiki' is dat natuurlijk niet. Wat is het Hawaïaanse woord voor 'vertraagd'? Op de Engelse Wikipedia lijkt men een soort 'light'-versie te hebben geïmplementeerd, die allee wordt toegepast bij problematische artikelen. Paul B (overleg) 27 jan 2016 11:12 (CET)
Als de rest van de wereld 'lollige'veranderingen niet ziet, ontmoedigt dat misschien. De lollige typen hebben baat bij snel resultaat. Dat nuttige toevoegingen wat later doorkomen is jammer maar minder erg. Of het 'wiki'is? Als wiki veel en vluchtig is niet, als wiki goed en grondig is, wel. mvg HenriDuvent 27 jan 2016 13:03 (CET)
Mij stoort het al bijzonder lang dat anoniemen/vandalen zoveel ongwenste bewerkingen doen. Ik ben dus "Voor" elk systeem dat dat soort bewerkingen ontmoedigt en aan banden legt. Ik begijp dat dit tegen het principe ingaat van "vrije bewerkbaarheid" van de encyclopedie, echter naar mijn idee is dit veruit te prefereren boven het huidige systeem waarbij wikipedia onophoudelijk gevandaliseerd wordt. Vr groet Saschaporsche (overleg) 27 jan 2016 14:18 (CET)
Wat Paul B schrijft is slechts een enkele vorm van flagged revs. Flagged revs houdt slechts in dat een bewerking een of meerdere waardes (flags) kan hebben. Wat het systeem vervolgens met een bepaalde flag doet, is een tweede. Bewerkingen met een bepaalde flag (bv. wijzigingen gedaan door IP-gebruikers) kunnen verborgen worden zoals op wp-de, maar dat hoeft niet. Het handige aan dit systeem is dat bepaalde wijzigingen meer dan een flag kunnen krijgen. Op het moment heeft het systeem op wp-nl slechts een mogelijke flag (gecontroleerd dan wel niet gecontroleerd). Flagged revs zou het bv. mogelijk maken meerdere vormen van controle toe te passen (1 geen geklieder/vandalisme; 2 geen typefouten; 3 geen copyvio; 4 ...). Woudloper overleg 27 jan 2016 17:00 (CET)

Een piepkleine, maar misschien zeer effectieve drempel zou opgeworpen kunnen worden door ongeregistreerde bewerkers een tijdelijk account te geven, dat uit niets anders bestaat dan 1. het IP-adres, en 2. een e-mailadres. Wil men ongeregistreerd bewerken, dan dient men een e-mailadres in te voeren, om vervolgens vanuit zijn of haar e-mailaccount een tijdelijk (bijvoorbeeld 12 of 24 uur) account te activeren. Dit gaat m.i. amper in tegen de vrije bewerkbaarheid, maar weerhoudt (veel?) kleine vandalen er mogelijk wel van om hun snode of melige plannetjes door te zetten. Jürgen Eissink (overleg) 27 jan 2016 21:56 (CET)

Absoluut tegen. Zie de Duitse Wikipedia: een kleine zelfgenoegzame "Inner crcle" gaat bepalen wat er in mag komen, nieuwkomers worden afgeschermd. Het is niet voor niets dat juist de Duitse WP last heeft van een afname aan medewerkers. En ja, het is altijd goed om te weten dat iets mogelijk niet waar is, zonder de illusie dat alles "gecontroleerd dus goed" is. Joostik (overleg) 28 jan 2016 22:59 (CET)
Als het mogelijk is om niet de hele hoofdnaamruimte, maar slechts die artikelen die regelmatig worden gevandaliseerd volgens dit systeem te laten bewerken is het zeker te prefereren boven het blokkeren van de pagina's voor niet-geregistreerde gebruikers. In dat geval komt het zelfs de vrije bewerkbaarheid ten goede - Quistnix (overleg) 30 jan 2016 11:46 (CET)
Mijn conclusie is dat er in de verste verte bij een eventuele peiling of stemming geen consensus zal zijn om dit systeem in te voeren. Ik zou zelf wel voorstander zijn van het idee van Quistnix om het tijdelijk als proef in te voeren, maar ook daar is geen consensus voor lijkt het. Dank jullie allen voor de reacties, vooral de lijst van voors en tegens is sterk verbeterd, en er staan ook goede argumenten in de overige tekst. Dit komt vast nog een volgende keer van pas. Elly (overleg) 1 feb 2016 10:05 (CET)
Ik denk het ook. Het moet eerst nog veel meer in de soep lopen voordat er zich hier een meerderheid zal aftekenen die vindt dat er echt iets moet gebeuren. Een put is nu eenmaal makkelijker te dempen als er een kalf in ligt. Jammer voor dat kalf, dat wel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 feb 2016 17:14 (CET)
Er zullen sowieso meer gebruikers bij moeten komen die de controles zullen gaan doen, daar is nu al een schreeuwend tekort aan... Dqfn13 (overleg) 1 feb 2016 17:26 (CET)
Dat ben ik niet met je eens: er moeten naar mijn mening juist minder gebruikers komen die de controles doen. Dan loopt het eerder uit de hand en wordt de druk om eindelijk eens naar daadwerkelijk nieuwe oplossingen te zoeken, groter. Daarom ben ik gestopt met controles. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 feb 2016 18:26 (CET)
Een dikke middelvinger naar je medegebruikers en de lezers van Wikipedia dus. Sjoerd de Bruin (overleg) 1 feb 2016 18:36 (CET)
Waarom loopt toch alles hier uit op dit soort geruzie! Sommigen maken zich gewoon zorgen om de toekomst hier. En ik persoonlijk maak mij zorgen over het conservatisme en de weerstand tegen elke verandering. Dat is toch geen reden om middelvingers op te steken, of om anderen daarvan te beschuldigen. Houd toch eens op allemaal met het verkloten van de sfeer hier!!! Elly (overleg) 1 feb 2016 18:43 (CET)
Waarom? Heel simpel: "ik krijg mijn zin niet dus ik ga tegenwerken, zodat ik mijn zin door kan drukken." Persoonlijk ben ik niet tegen verandering, ik ben wel tegen een systeem dat op het grote voorbeeld al niet goed werkt. Er zijn te weinig mensen die hier de controles doen, recentelijk is er nog eentje weggejaagd zoals ik al heb aangegeven, laat staan als we straks dit Duitse systeem in gaan voeren. Als er dan iemand wegvalt, dan krijg je alleen maar meer problemen en die worden echt niet opgelost door een ander systeem in te voeren dat nauwelijks werkt omdat ook dat op controles is gebaseerd. Mensen komen hier om plezier te beleven aan hun eigen schrijfwerk, ze halen er een vorm van eer uit... dat haal je niet uit het controleren van vandalisme of het schrijfwerk van andere mensen. Dqfn13 (overleg) 1 feb 2016 19:18 (CET)
Wat betreft de IP-controle: bijna de helft van de ongemarkeerde edits staan tussen bewerkingen van bekende geregistreerde gebruikers die wel dingen verbeteren, maar niet markeren. Ook wordt er soms tekst toegevoegd zonder eerst te kijken wat het IP-adres daarvoor gedaan heeft, soms zelfs vandalisme. Dat Duitse systeem gaat om alle gebruikers, ik controleer voornamelijk IP-bijdragen en ik ben voor het oude systeem, maar met van mijn part een melding in een artikel dat er nog ongecontroleerde edits staan van IP-bijdragers als een geregistreerde gebruiker iets wil toevoegen of wijzigen. Dat "Duitse" systeem wordt ook een aantal andere anderstalige Wikipedia's gedaan. Ik deed ooit een bijdrage en die stond na een maand nog steeds als ongecontroleerd. Dat gaan we hier ook krijgen denk ik, vooral bij artikelen die iets minder gelezen worden. - Richard KiWi Overleg 1 feb 2016 18:54 (CET)
We zijn helaas niet verder gekomen dan wat standpunten uitwisselen, maar mijn voorstel zou zijn om in eerste instantie elke ingelogde gebruiker niet te "flaggen", en de "delay" alleen in te voeren voor anonieme IP's. De ingelogde gebruikers vormen slechts zelden een probleem, en de edits van ingelogde probleemveroorzakers zijn indien nodig snel na te lopen. Met uitzondering van langdurige copivio's.... Elly (overleg) 1 feb 2016 19:08 (CET)
Mijn voorstel hierboven, voor een tijdelijk account, was niet goed doordacht. Het vragen om een e-mailbevestiging bij de allereerste bewerking op Wikipedia lijkt mij echter geen slecht idee, omdat het beslist een drempel opwerpt voor kliederaars, maar vermoedelijk veel goedwillenden niet zal afschrikken - de melding van zo'n verzoek tot verificatie moet natuurlijk in de meest uitnodigende bewoordingen worden opsteld, met een uitleg van redenen. Het nadeel van een delay lijkt mij in elk geval, dat de vele valide bijdragers aan bijvoorbeeld lijstjes met schaatsrecords, uitslagen van talentenshows, transfers in het voetbal, etc. (vele vormen van kleine en grotere actuele feitjes) enerzijds geen resultaat zien, anderszijds wellicht onnodig werk verrichten omdat andere anoniemen dezelfde informatie ook al hebben geleverd, maar dit niet zichtbaar is. Mocht er een soort van stemming rond dit onderwerp komen, dan denk ik dat mijn suggestie (of een variant daarop, zonder delay) ook kan worden overwogen. Jürgen Eissink (overleg) 2 feb 2016 01:09 (CET)

Automatisch pagina's verwijderen uit Categorie:Wikipedia:Nuweg[bewerken]

Hoi allen.

Er is al wat te doen geweest rond de botmeldingen (o.a. met betrekking tot de afbeeldingsuggesties) op overlegpagina's, die genuwegd worden nadat ze afgehandeld zijn. Dit zorgt echter voor een grote berg werk ("last") voor het "kleine" moderatorenteam (enkele bewoordingen van anderen gebruikt).

Ik had oorspronkelijk Fast Delete ontwikkeld om handmatig sneller pagina's te kunnen verwijderen op de Nederlandstalige Wikipedia. Fast Delete is een Firefox-uitbreiding (op de beschrijvingspagina bij Mozilla staat de volledige uitleg). Sinds kort kan Fast Delete echter ook in een zogenaamde "Safe mode" draaien, waardoor de uitbreiding geschikt is geworden om automatisch pagina's te verwijderen. Hierbij horen twee scripts, die ik onder de naam watch_category_basic op GitHub heb gezet. Daar zijn ook de instructies te vinden om een automatische opzet te maken met Fast Delete en een Linux-computer.

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben (of toch de moderators). Ik draai zelf al een week Fast Delete + watch_category_basic + Raspberry Pi en dit verloopt vlekkeloos.

Ik zou hier ook graag horen wat jullie ervan zouden vinden om een bot verwijderrechten te geven om bovengenoemde taak uit te voeren: nuwegjes afhandelen die weg mogen. Onzekere gevallen zoals "Geen zinvolle inhoud" worden in de veilige modus niet verwijderd, zie ook daarvoor de beschrijving.

Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 26 jan 2016 20:13 (CET)

Welke nuwegjes praten we hier over, enkel de botmeldingen of alle? Indien enkel botmeldingen, kun je dan uitleggen welke specifieke veiligheid er is ingebouwd? Ik denk dan aan enkel overlegpaginas in hoofdnaamruimte verwijderen, niets doen indien er een geschiedenis is, etc. Mvg, Taketa (overleg) 26 jan 2016 20:21 (CET)
De verwijderredenen staan op de hierboven gelinkte pagina vermeld: allemaal. Het werkt ook alleen na acties door de dienstdoend mod/admin, die dus zelf ook verantwoordelijk blijft. Zoals ik het nu lees lijkt het mij prima: er draait namelijk niks automatisch. Of het sneller is om het via het toetsenbord te doen of gewoon even twee of drie keer klikken met de muis... Dqfn13 (overleg) 26 jan 2016 20:26 (CET)
"Sinds kort kan Fast Delete echter ook in een zogenaamde "Safe mode" draaien, waardoor de uitbreiding geschikt is geworden om automatisch pagina's te verwijderen." "Ik zou hier ook graag horen wat jullie ervan zouden vinden om een bot verwijderrechten te geven om bovengenoemde taak uit te voeren[.]" Woody|(?) 26 jan 2016 20:33 (CET)
Hoi. Het draait wel automatisch, lees even de uitleg hierboven en de instructies die gelinkt zijn. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 26 jan 2016 20:36 (CET)
Hoi Taketa. Op de beschrijvingspagina staat wat er in de safe mode verwijderd wordt (voornamelijk botmeldingen). Er wordt momenteel gematcht op EXACTE zinnen die enkel voorkomen op pagina's die verwijderd mogen worden. Ik bouw nog extra veiligheidsmaatregelen in op jouw suggestie. Mvg, Face-smile.svg4ever(Overleg) 26 jan 2016 20:36 (CET)
In versie 4 zit de extra beveiliging ingebouwd. Deze komt vandaag nog op de website van Mozilla. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 27 jan 2016 14:04 (CET)
Toevoeging: in versie 4 is er een optie toegevoegd om alleen botmeldingen te verwijderen. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 27 jan 2016 14:10 (CET)
Persoonlijk gebruik ik AutoWikiBrowser als er veel botmeldingen zijn afgehandeld. Het is semi-automatisch waardoor er bij deze methode nog een korte controle is door een mod. Het is alsnog veel sneller dan de reguliere manier (maar natuurlijk niet zo snel als volautomatisch). Voor gebruik, zie hier. - Kippenvlees (overleg‽) 26 jan 2016 20:42 (CET)
Absoluut tegen volledig geautomatiseerd verwijderen. Een nuweg-nominatie moet door een mens beoordeeld worden om misbruik te voorkomen. Semi-automatisch, zoals Kippenvlees hierboven beschrijft kan wel aangezien er dan alsnog een levend mens aan het stuur zit die misplaatste nominaties kan omzeilen. The Banner Overleg 27 jan 2016 23:02 (CET)
Helemaal met The Banner eens: nuweg wordt nogal eens misbruikt door POV pushers - Quistnix (overleg) 30 jan 2016 11:48 (CET)
 • Ik ben zwaar Tegen Tegen de inzet van deze automatische verwijdering, zolang er hier mensen zijn die bij twijfel niet kiezen voor weg, maar voor nuweg. Ik weet dat we geen ruime voorraad moderatoren hebben (maar iedereen is welkom om zich daarvoor aan te melden) en dat het werk op een beperkt aantal schouders rust. Maar het automatisch verwijderen van een pagina enkel omdat iemand daar nuweg op plakt (met een van de genoemde redenen) gaat mij te ver. Zie bijvoorbeeld dit gesprek, zie de wens om nieuwe bewerkers aan te trekken, en zie het aantal keren dat nuweg wordt omgezet in een normale weg/wiu-nominatie. Het is goed dat er een tweede paar menselijke ogen kijkt naar de nominatie en de achterliggende reden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 jan 2016 12:04 (CET)
  • RonnieV, er moet nog altijd door iemand op een knopje gedrukt worden. Er is geen bot die het doet zonder tussenkomst van een mens. Dqfn13 (overleg) 30 jan 2016 12:28 (CET)
   • Dqfn13, dat is niet hoe ik Sinds kort kan Fast Delete echter ook in een zogenaamde "Safe mode" draaien, waardoor de uitbreiding geschikt is geworden om automatisch pagina's te verwijderen. lees. Het draait wel automatisch is iets anders dan met tussenkomst van een mens. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 jan 2016 14:51 (CET)
  • Hoi RonnieV. In het geval van de automatische verwijdering gaat het alleen over "Afgehandelde botmelding", overlegpagina's met botmeldingen dus. Daar dient safe mode voor + de optie om alleen overlegpagina's te verwijderen met botmeldingen (safe mode alleen verwijdert ook nog "tekstdump"). De overlegpagina's worden niet zomaar verwijderd, maar in geval van twijfel (meer dan twee bewerkingen) wordt er een extra controle uitgevoerd met de geschiedenis: maximum 1 "onbekende" gebruiker mag de pagina bewerkt hebben (bekende gebruikers zijn in de broncode gedefiniëerd). Deze extra controle komt bovenop de standaardcontrole. Als je JavaScript begrijpt kan je de broncode normaal gezien relatief eenvoudig volgen. De safe mode is speciaal bedoeld voor automatische inzet en kan eenvoudig in- en uitgeschakeld worden (afhankelijk van de manier waarop je Fast Delete wilt gebruiken). Alleen in de manuele modus kan je bepaalde verwijderredenen benutten. In principe ben je dus niet tegen een automatische inzet van een robot voor afgehandelde botmeldingen (zoals ik probeerde duidelijk te maken)? Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 30 jan 2016 19:11 (CET)

Aftreden bestuurslid WMF[bewerken]

Afgelopen dagen liep op meta een vertrouwensvraag over Arnnon Geshuri, een recent aangesteld lid van de raad van bestuur van de Wikimedia Foundation. Naar aanleiding hiervan is deze vandaag afgetreden. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 27 jan 2016 22:05 (CET)

Je zou haast zeggen, de hele Board moet eens goed gaan nadenken over zijn positie. Binnen een maand twee keer volledig de link gemist, er zijn mensen voor minder tot de conclusie gekomen dat er een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan is. Peter b (overleg) 27 jan 2016 23:11 (CET)
Hear! Hear!! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 27 jan 2016 23:19 (CET)
Allemaal zou ik niet willen zeggen (Dariusz Jemielniak stemde bij het afzetten van Doc James bijvoorbeeld tegen wat hem naar mijn mening wat krediet geeft) maar Guy Kawasaki in ieder geval. (Zie de eerste tegenstem alhier wat de derde grote flater is.) Natuur12 (overleg) 28 jan 2016 20:15 (CET)
Het niveau is weer ver te zoeken zeg. Ik dacht dat ons project soms amateuristisch geregeld is, maar blijkbaar vecht men elkaar bij de board ook graag publiekelijk de tent uit. Het maakt dat je terugverlangt naar de tijd waarin J.Wales nog alle macht in handen had. Woudloper overleg 30 jan 2016 09:47 (CET)
Liever niet. Er zijn ook ik weet niet hoeveel schandalen waarin Jimbo en het gebruiken van zijn macht de hoofdrol spelen.... Natuur12 (overleg) 31 jan 2016 21:40 (CET)
Alleen met goede bronnen zulke beweringen maken. VanBuren (overleg) 31 jan 2016 22:29 (CET)
Dat Jimbo niet altijd even goed met zijn macht is omgegaan is algemeen bekend. Maar zie M:Requests for comment/Remove Founder flag en hier. Ook zijn er incidenten waarbij hij vrijwilligers aanvalt zoals hier of aanvallen maakt op een der zusterprojecten zoals hier genoemd wordt. Natuur12 (overleg) 1 feb 2016 00:51 (CET)
Je voorbeelden komen qua impact niet overeen met wat je schreef: "...ik weet niet hoeveel schandalen waarin Jimbo en het gebruiken van zijn macht de hoofdrol spelen…". Ik zie een aantal incidenten maar echt "schandalen" of ontzettend veel…, dat niet. VanBuren (overleg) 1 feb 2016 14:52 (CET)
Vanuit een Commonsperspectief in ieder geval wel. (Daarbij komt dat ik slechts wat voorbeelden citeer, er zijn ook zat incidenten rondom geld enzo) Maar leuk hoor, een founder die de hele tijd tegen je project aan loopt te schoppen. Natuur12 (overleg) 1 feb 2016 16:07 (CET)
Mijn opmerking over J.Wales was ironisch bedoeld. Zijn kruistocht tegen het beleid t.o.v. "schokkend" naakt op commons is niet nieuw, en hij heeft er nooit een geheim van gemaakt. Ik neem aan dat het voortkomt uit wat hij als een imagoprobleem ziet: 90% van de wereld houdt er minder liberale ideeën op na dan Europa en wat je verder ook van Wales vindt, zijn acties lijken vrijwel altijd voort te komen uit wat hij als het grotere belang van de wiki-beweging ziet. Woudloper overleg 1 feb 2016 05:31 (CET)
Hij zal het vast wel goed bedoeld hebben maar hij had het ook samen met de gemeenschap kunnen oplossen. Voor TOU-gerelateerde problemen hebben we overigens Legal en niet Jimbo. Natuur12 (overleg) 1 feb 2016 16:07 (CET)
Jimbo had gewoon gelijk. Ik ben echt geen moraalridder, ben zeker voorstander van expliciete afbeeldingen bij artikelen over seks (en ook voorstander van artikelen over seksartikelen), maar het aantal geuploade penissen en blote borsten maakt mij soms gewoon kotsmisselijk op Commons. Dat puberale gedoe mag best direct gedelete worden, voegt helemaal niets toe. Elly (overleg) 1 feb 2016 18:46 (CET)
Mag van mij ook weg maar dat is aan de gemeenschap, niet Jimbo. Natuur12 (overleg) 2 feb 2016 02:20 (CET)

Dit onderwerp is begonnen[bewerken]

"De schrijfweek Noord-Brabant is begonnen!". Zulke zinnen prijken er telkens boven de pagina's die wij bezoeken en bewerken. 'Begonnen zijn' is een term die tamelijk snel slijt; sneller dan zo'n 'week' zelf, naar mijn gevoel. Zou er een leuk alternatief zijn? Apdency (overleg) 28 jan 2016 21:34 (CET)

Misschien "is bezig"? Duivelwaan (overleg) 28 jan 2016 21:54 (CET)
De eerste dag van zo'n schrijfweek (die blijkbaar twee weken duurt!) kun je best "is begonnen!" zeggen. De rest van de eerste week zou je daar "is bezig!" van kunnen maken, de tweede week "is nog niet afgelopen!" en op de laatste dag "is bijna afgelopen!". Daarna hoeft het niet aangepast te worden naar "is afgelopen!" want als het goed is, is de mededeling boven de pagina's dan weer verdwenen. Mvg, Trewal 28 jan 2016 21:58 (CET)
Precies. Daarmee creëer je in de laatste dagen ook een positief soort urgentie die mensen kan aansporen nog snel een leuk artikeltje over het een of het ander te schrijven. Duivelwaan (overleg) 28 jan 2016 22:08 (CET)
Misschien iets vernieuwender "Schrijf mee over Noord-Brabant!", een iets nieuwere tekst trekt misschien de aandacht weer, na de banner-blindheid. Ciell 28 jan 2016 22:02 (CET)
Bij vorige schrijfweken paste ik de titel aan met het aantal huidige artikelen, afgerond naar honderdtal. Dus iets als: "De schrijfweek Noord-Brabant, al x artikelen!"?Sjoerd de Bruin (overleg) 28 jan 2016 22:04 (CET)
Even als advocaat van de duivel: zelfs over twintig jaar is die schrijfweek nog steeds (ooit) begonnen... Richard 29 jan 2016 12:58 (CET)
Heel duivels is het niet, maar ik hield er wel sterk rekening mee dat-ie zou komen. Apdency (overleg) 29 jan 2016 13:04 (CET)
Wat te denken van een sjabloon? {{schrijfweek|naam|begindatum|einddatum}}. Dat biedt mogelijkheden als "Over x dagen begint naam", "naam is begonnen, nog x dagen te gaan", "naam is begonnen, nog slechts x dagen te gaan", etc. Waarbij de tekstkeuze afhankelijk is van de hudige datum en dat slechts in beeld komt als er 75% van de periode verstreken is. Er is dan niet voortdurend aandacht nodig. FredTC (overleg) 29 jan 2016 13:55 (CET)
Klinkt lang niet gek. Iets voor een technoknutselaar? Apdency (overleg) 29 jan 2016 15:00 (CET)
Zodra de schrijfweken begonnen zijn is de begindatum niet meer van groot belang, dus ik zou alleen de einddatum melden, iets als: "De schrijfweek ... duurt nog tot [datum]."MackyBeth (overleg) 29 jan 2016 19:35 (CET)
Naar aanleiding van de suggesties hier heb ik alvast wat aanpassingen gedaan. Ik vond het idee van het aantal artikelen noemen ook leuk, maar ik weet niet hoe we dit moeten verwoorden in combinatie met de andere suggesties. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 30 jan 2016 12:58 (CET)
Bedankt voor het mee(be)denken! Apdency (overleg) 30 jan 2016 16:40 (CET)

Mededelingenkermis[bewerken]

Ikzelf wordt gek van die mededelingen. Mogelijk zie ik iets over het hoofd in mijn instellingen voor Wikipedia dat ik dit soort kermis nooit meer hoef te zien. Hoe dan ook zit ik niet te wachten op 4x wegklikken ipv 1x wegklikken van een schrijfweekmededeling. Sonty (overleg) 30 jan 2016 16:59 (CET)

Tjah, als men dit gaat doen dan kan dat 4 keer wel kloppen. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 jan 2016 17:04 (CET)

Afbeelding op de Engelstalige Wikipedia[bewerken]

Kan iemand met verstand van zaken eens kijken of deze afbeelding op de Engelstalige Wikipedia verplaatst mag/kan worden naar Commons. Er is bijna 7 jaar geleden een sjabloon op geplakt maar daar is het dan ook bij gebleven. Hartelijk dank, --RenéV (overleg) 30 jan 2016 17:27 (CET)

Liever niet verplaatsen want deze afbeelding voldoet niet aan het beleid aldaar. Natuur12 (overleg) 30 jan 2016 18:09 (CET)
Weliswaar beweert de uploader (dochter van afgebeelden) het auteursrecht te hebben en dit vrij te geven, maar hoogstwaarschijnlijk heeft ze de foto niet zelf gemaakt. Zelfs op de Engelse Wikipedia zou dit dan eigenlijk niet mogen staan. Joostik (overleg) 31 jan 2016 09:45 (CET)

Kat op toilet?[bewerken]

Marken kat.JPG

Vergis ik mij of is dit geen buitendeur toilet met deksel?Smiley.toerist (overleg) 30 jan 2016 23:49 (CET)

Het deksel zit dan wel op een onhandige plaats. Ik denk eerder aan een kolenhok. Sijtze Reurich (overleg) 31 jan 2016 00:07 (CET)
Of een waterput - Quistnix (overleg) 31 jan 2016 00:13 (CET)
Lijkt verdacht veel op de waterput van mijn grootouders. Natuur12 (overleg) 31 jan 2016 00:16 (CET)
Regenput? Sander1453 (overleg) 31 jan 2016 00:57 (CET)
Dat moet het zijn. Voor een toilet heb je bovendien enige privacy nodig. Dit heb ik als toerist gefotografeerd.Smiley.toerist (overleg) 31 jan 2016 10:08 (CET)

Nieuw artikel Friedrich Jeckeln[bewerken]

Hallo Wikipedianen, ik heb een nieuw artikel geschreven Gebruiker:Maddriver371/Friedrich op mijn kladblok. Ik zou graag de gemeenschap willen vragen om een blik je werpen. Bij vragen graag even naar mijn overlegpagina, alvast bedankt. Maddriver371 (overleg) 31 jan 2016 10:38 (CET)

Voor relevante afbeeldingen zie C:Category:Friedrich Jeckeln. - Robotje (overleg) 31 jan 2016 15:33 (CET)

Elvium[bewerken]

Volgende week vier ik elf jaar bijdragen aan dit coöperatief naslagwerk. Leuk in verband met het naderende carnaval. Alaaf,  Klaas `Z4␟` V:  31 jan 2016 11:40 (CET)

Wist je trouwens dat er ook al heel lang een functie "nieuw kopje" bestaat? Hierdoor lijkt het niet alsof je op bovenstaande bijdrage reageert. Sjoerd de Bruin (overleg) 31 jan 2016 11:46 (CET)
Ah, fijn om te zien dat anderen dat ook opvalt. Ik word ook vaak op het verkeerde been gezet door deze manier van onderwerpen toevoegen. Apdency (overleg) 31 jan 2016 12:53 (CET)
Nog vele haren bewerkplezier toegewenst! Duivelwaan (overleg) 31 jan 2016 12:11 (CET)
@Duivelwaan: inderdaad, agge maar bewerkleut het (ofwel: als je haren maar goed zitten?). 31 jan 2016 12:53 (CET)
O jee, dat krijg ik ervan als ik Wikipedia bewerk vanaf mijn telefoon. Ik zal de tikfout laten staan als gedenkteken aan mijn tijdelijke motorische storing. Duivelwaan (overleg) 31 jan 2016 13:20 (CET)
Ik laat echter niet je bijdrage staan waar je hem neergezet hebt. Nieuwere berichten worden hier toegevoegd ónder een bericht dat ook al een antwoord was op hetzelfde bericht waar jij op antwoordt, niet erboven. EvilFreD (overleg) 31 jan 2016 13:25 (CET)
Ik zal het onthouden. Duivelwaan (overleg) 31 jan 2016 13:51 (CET)
@Duivelwaan: van tikfouten heb ik ook nogal eens last, zie het dus maar als een kwinkslag van een woortgenoot! Apdency (overleg) 31 jan 2016 13:35 (CET)
@Jongeheer de Bruin: had u 'n serieus antwoord mijnerzijds in verwachting? Ik wist dat niet alleen al voordat u hier ten tonele verscheen. Ik weet het nog steeds. Soms is deze methode sneller. War is er fout aan?  Klaas `Z4␟` V:  3 feb 2016 09:37 (CET)

Linkje "Naar inhoud"[bewerken]

Onderstaande tekst werd gisteren gearchiveerd. Er is nooit op gereageerd, en het probleem is er nog steeds. FredTC (overleg) 1 feb 2016 03:46 (CET)

Het linkje "Naar inhoud" werkt niet in de mobiele weergave. Bij het bekijken van de bron-code zie ik geen <div id="toc" class="toc">, die wel in de bron-code van de desktop-weergave staat. FredTC (overleg) 1 dec 2015 13:29 (CET)
Daar kunnen we dus zelf weinig aan doen. Ik wist niet eens dat die knoppen gebruikt werden... Sjoerd de Bruin (overleg) 1 feb 2016 09:00 (CET)
Maar hoe moet dit dan worden opgelost? Juist bij de mobiele weergave heb je behoefte aan de functie die het knopje biedt. Een alternatief zou eventueel kunnen zijn dat alle info van begin pagina tot het eerste onderwerp (momenteel "Foto's genomen door erflaters") ingeklapt verschijnt, waardoor je niet zo'n enorm stuk hoeft te scrollen om bij het eerste onderwerp te komen. FredTC (overleg) 1 feb 2016 11:51 (CET)
Ik dacht dit op te lossen met Sjabloon:Anker, maar dat blijkt niet te werken. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 1 feb 2016 19:48 (CET)

Foto Iris Murdoch[bewerken]

Begrijp ik het goed, dat ik deze foto van Iris Murdoch, met licentie CC BY NC ND, aldaar kan downloaden en vervolgens voor gebruik op Wikipedia naar Wikimedia kan doorzetten? Ik ben nog wat onzeker over het juiste gebruik van CC-afbeeldingen. Alvast dank, Jürgen Eissink (overleg) 1 feb 2016 04:30 (CET)

Spijtig genoeg is deze foto niet bruikbaar, zowel NC (noncommercial) als ND (Non deriverates) zijn incompatible met Wikimedia. Bruikbare CC licenties zijn CC-0, CC-BY en CC-BY-SA. 82.95.112.83 1 feb 2016 06:21 (CET)

Nou snap ik het niet meer: is Wikipedia commerciëel? En waarom is ND niet compatible, als de afbeelding niet wordt bewerkt? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jürgen Eissink (overleg · bijdragen) 1 feb 2016 14:32‎

Wikipedia en Wikimedia Commons zijn zelf niet commercieel, maar alle teksten en afbeeldingen worden wel op zo'n manier aangeboden dat deze voor in principe elk doeleinde gebruikt kunnen worden. Dat kan commercieel zijn, en het kan ook een bewerking van het materiaal inhouden. Een NC- of ND-licentie is daarmee dus niet verenigbaar. Woody|(?) 1 feb 2016 14:44 (CET)

Dank. Jürgen Eissink (overleg) 1 feb 2016 15:23 (CET)

Nieuwsbrief Wikimedia Nederland[bewerken]

Ter informatie hierboven de nieuwsbrief van Wikimedia Nederland met diverse activiteiten en projecten die direct invloed hebben op deze Wikipedia. Romaine 1 feb 2016 11:44 (CET)

Willekeurige pagina[bewerken]

Is het mogelijk om bepaalde categorieën of groepen artikels uit te sluiten van de door de "willekeurige pagina"-knop gegeven artikelen? Ik wordt helemaal kregel van de zoveelste Franse gemeente, keversoort en riviereiland in Zweden. Duivelwaan (overleg) 1 feb 2016 12:25 (CET)

Komen de wapens nog steeds niet veel voor dan? Er zijn toch wel ongeveer 1000 pagina's over heraldiek. Dqfn13 (overleg) 1 feb 2016 12:37 (CET)
Dit zou ik ook graag willen. Ik gebruik de willekeurige pagina vaak om pagina's te vinden waar nog geen infoboxen staan of pagina's waar de inwonersaantallen niet gelijk zijn aan de infobox. Ik word er soms dan ook knetter van om weer de zoveelste lemma over een of andere beestje te krijgen o.0. En ik kom bijna tot nooit wapens tegen, voornamelijk gemeentes, beestjes of voetbalclubs of sporters. Mvg, DottyMcFear13 (overleg) 1 feb 2016 12:51 (CET)
Er was een tool om artikelen zonder infobox uit een categorie te vissen, en AWB kan dat ook prima voor je doen. Heel goed trouwens, dat je infoboxen jaagt! ed0verleg 2 feb 2016 13:31 (CET)
De Engelse Wikipedia gebruikt naast de kwaliteitscategorie "etalageartikel" (daar 'featured' genoemd) ook een aantal andere kwaliteitscategorieën, waaronder "good article", waarvan er vele duizenden zijn (23.409 om precies te zijn). Ik heb een tijdje als startpagina het URL van de "random good article"-knop gebruikt, waardoor ik telkens willekeurig één van deze 23.409 artikelen te zien kreeg. Dat leverde voldoende variatie op, maar ook altijd een goed geschreven en voldoende lang en interessant artikel. Duivelwaan (overleg) 1 feb 2016 12:58 (CET)
@Dqfn13: Die zullen er af en toe ook nog wel eens tussendoor komen, maar ze zijn slechts zo'n 0,05% van het totaal aantal artikels. De bijna 800.000 artikels over insecten vormen 2/5 van het totaal aantal artikels, en mogen wat mij betreft uit de "willekeurige pagina"-knop gefilterd worden als dat technisch mogelijk is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar op zit te wachten als ie die knop aanklikt. Duivelwaan (overleg) 1 feb 2016 12:54 (CET)
Misschien een idee om dan alle door-een-bot-aangemaakte artikelen weg te (kunnen) filteren.
Ik vraag me overigens wel af of het zo verstandig is dat die knop 'willekeurige pagina' voor iedereen direct zichtbaar in de linker marge staat. Zeker als er ook nog speciale filter-opties aan vast zouden komen, lijkt het me beter om hem als default niet te tonen en alleen via de voorkeuren te activeren en dan naar eigen smaak in te richten. Want voor een gemiddelde lezer geeft die knop meer ergernis dan voordelen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 feb 2016 13:22 (CET)
Ik heb even een steekproef genomen en tien keer op "Willekeurige pagina" geklikt. De resultaten: 1. beessie. 2. beessie. 3. dorp in Polen. 4. bedrijf (Frumarco). 5. buurt in Zwolle. 6. beessie. 7. sportartikel (US Open 1993 (tennis)). 8. jaartal (156 v.Chr.). 9. beessie. 10. beessie. Kortom: zes botartikelen, één beginnetje (die Zwolse buurt) en drie serieuze artikelen. Het is uit pr-oogpunt geen gek idee om die botartikelen en beginnetjes weg te filteren. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat iemand daarop zit te wachten als hij de knop gebruikt. Sijtze Reurich (overleg) 1 feb 2016 13:57 (CET)
Een aantal artikelen zijn handmatig aangemaakt, maar niet te onderscheiden van botartikelen. Die mogen er ook wel uit. Ook vind ik de vraag van Erik Wannee heel relevant: de knop is gewoon niet bruikbaar voor de gemiddelde lezer. Het zou beter zijn om deze te vervangen met een knop die een willekeurig etalageartikel toont, of een nieuwe categorie "goede artikelen" te creëren in navolging van de "good articles" op de Engelse Wikipedia, en dan daaruit te putten. Een ander alternatief is een lijst opstellen van artikels (dit zal vrijwel volautomatisch moeten gebeuren) die niet interessant zijn als resultaat van de willekeurige artikelknop. Duivelwaan (overleg) 1 feb 2016 14:20 (CET)
Als er een filter overheen kan, dan filteren op artikellengte. Als je dat slim doet, komen artikelen over beestjes die een stukje echte inhoud hebben wel in beeld, maar de absolute beginnetjes niet - Quistnix (overleg) 2 feb 2016 01:16 (CET)

Datering[bewerken]

Brussel Regentschapsstraat 1900s.jpg

Ik schat in omstreeks 1900. De elektrische trams rijden al in de Regentschapsstraat, maar het verkeer met paarden moet nog vroeg zijn.Smiley.toerist (overleg) 1 feb 2016 14:29 (CET)

Ik ken een kaart die in 1904 verstuurd is en ik zie geen verschillen, alleen rijden hier meer trams (2 i.p.v. 1) en meer paard en wagens, maar dat is net het tijdstip van het nemen van de foto. Dus 2e helft 1904 verstuurd, dan inderdaad 1900-1904. Als het een Nederlandse kaart zou zijn, zou ik rond 1900 zeggen, net als jij. - Richard KiWi Overleg 1 feb 2016 17:28 (CET)

Hulp nodig[bewerken]

Kan iemand me helpen om hier vanaf 20 uur vandaag melding te maken van deze stemming? Ik word daar niet wijs uit en zit nogal krap in mijn tijd. Marrakech (overleg) 1 feb 2016 19:05 (CET)

Tot uw dienst. Woody|(?) 1 feb 2016 19:10 (CET)
Tjonge, wat snel! Hartelijk bedankt. Marrakech (overleg) 1 feb 2016 19:12 (CET)

"Fout gecorrigeerd" als samenvatting bij vandalisme[bewerken]

Ik kom het vrij vaak tegen: duidelijk vandalisme onder het mom van fouten corrigeren (nog een voorbeeld). Zou er een vorm van coördinatie achter kunnen zitten, of past het gebruik van zo'n (doorzichtige) dekmantel gewoon bij het psychologisch profiel van de anonieme vandaal? Apdency (overleg) 1 feb 2016 20:17 (CET)

De Wikipedia-app geeft standaard suggesties voor bewerkingssamenvattingen. Volgens mij draait er al een misbruikfilter op. Sjoerd de Bruin (overleg) 1 feb 2016 20:19 (CET)
Ik persoonlijk denk dat deze vandalen het vermoeden hebben dat, wanneer ze er type fout neerzetten, er niet zo streng naar wordt gekeken. Het gebeurt ook vaak dat er staat informatie toegevoegd met daarachter: (-1974)... IK trap daar niet in, en met mij geen enkele andere terugdraaier, maar ik vermoed dat ze gewoon niet weten hoe contrôles en vandalisme-bestrijding in zijn werk gaan, en daardoor denken dat ze er wel mee weg zullen komen. OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 1 feb 2016 20:31 (CET)
Ja, die psychologie dus. Soms (of vaker?) is het ook echt een correctie. Face-glasses.svg Apdency (overleg) 1 feb 2016 21:01 (CET)
Ja, weet ik, maar het is voor mij inmiddels wél een trigger als er staat type fout... OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 1 feb 2016 21:12 (CET)
Dan weet je inderdaad al bijna genoeg. :) Apdency (overleg) 1 feb 2016 21:15 (CET)
De correcte term hiervoor lijkt mij het woord "camouflage". Zelf heb ik dit in juni 2015 op BNR Nieuwsradio meegemaakt, waar iemand steeds de naam van een presentator weghaalde en er Ron Bisschop voor in de plaats zette, naar mijn indruk was dat Bisschop zelf die op zijn mobiel geen kans zag wikilinks aan te brengen en dus van aanwezige links gebruik moest maken. Deze edits waren steeds voorzien van samenvattingen als "spelfout gecorrigeerd" en dergelijke. Gelukkig merk ik dat vandalismebestrijders niet afgaan op de bewerkingssamenvatting en alles zelf blijven checken.MackyBeth (overleg) 1 feb 2016 21:18 (CET)
"Koppelingen toegevoegd" is er ook zo eentje. Dat woord gebruikt toch niemand van ons, voor zover ik weet, dus dan weet je het al. Sander1453 (overleg) 1 feb 2016 21:27 (CET)
Welk woord? "Toegevoegd"? Woody|(?) 1 feb 2016 21:30 (CET)
Waarschijnlijk bedoelt Sander1453 zinnetje, pietje precies! ;-) OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 1 feb 2016 21:36 (CET)
Ik zie inderdaad zelden iemand "zinnetje" toevoegen als bewerkingssamenvatting. EvilFreD (overleg) 1 feb 2016 21:45 (CET)
!?!?!? OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 2 feb 2016 13:08 (CET)
[Deze] is helemaal geweldig... Zet er neer: spelfout gecorrigeerd en zet er dan vervolgens ándere wel zinnige info neer... OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 2 feb 2016 18:57 (CET)

Tech News: 2016-05[bewerken]

1 feb 2016 22:02 (CET)

Miramar Ship Index[bewerken]

Artikel waard?

De gebruikers die voor Wikipedia artikelen willen schrijven over schepen hebben er een stuk gereedschap bij, waar ze veel plezier van kunnen hebben. Het is altijd moeilijk van schepen uit vroeger jaren de gegevens te achterhalen. Voor moderne schepen in de zeevaart kan dat relatief eenvoudig via het IMO nummer, maar van schepen van voor de oorlog bestaat dat nummer formeel niet. Nu is er een hele grote database geschreven door Rodger Barrington Haworth uit Nieuw Zeeland. Hij vraagt voor het gebruik ervan normaal een (kleine) vergoeding, maar wil nu een uitzondering maken voor een aantal schrijvers van artikelen over schepen in Wikipedia. Zie en:Wikipedia:The_Wikipedia_Library/Databases/Requests#The_Miramar_Ship_Index. Wereldwijd !!

Je kunt je aanmelden op en:Wikipedia:Miramar#Apply en de Account Coordinator gaat straks bepalen welke 20 gebruikers gratis toegang tot de database zullen krijgen. De werkwijze is eenvoudig: de gebruiker vraagt zelf een tijdelijk gratis account aan in de Miramar Ship Index en de Account Coordinator (dat ben ik dus niet) geeft de namen van de 20 uitverkoren gebruikers door aan mr. Haworth. Die zet het tijdelijk gratis abonnement dan om in een doorlopend gratis abonnement.

Hopelijk geeft dit een doorbraak op de Nederlandse Wikipedia. In tegenstelling tot andere Wikipedia's, met name de Engelse, is het aantal artikelen over schepen hier in mijn ogen werkelijk bedroevend laag. De lat ligt verschrikkelijk hoog. Een poosje terug werd hier een keurig en gedocumenteerd artikel over een modere tanker afgeschoten, omdat er gewoon nog geen ramp mee gebeurd was en het schip derhalve "niet encyclopedisch" genoeg was. Jargon: niet E was. Misschien is het mogelijk om dat te doorbreken met het toevoegen van artikelen van schepen uit de vorige eeuw, die een gebruiker interessant genoeg vindt om er een artikel over te schrijven. Als het stuk voldoet aan de normale eisen aan een artikel zou dat toch een keer mogelijk mogelijk moeten worden. Bedenk: er zijn vanmorgen al 36.673 schepen op naam in Commons:Category:Ships by name, dus er is al een keur van foto's beschikbaar. Onze Categorie:Schip op naam bevat daartegenover zegge en schrijve 1.954 schepen. Stunteltje (overleg) 2 feb 2016 09:50 (CET)

Misschien is het aantal schepen op NLWP wel zo laag omdat ze hier aan eisen van encyclopedische waardigheid moeten voldoen en niet aan de eis dat ze een meter gevaren moeten hebben. The Banner Overleg 2 feb 2016 16:34 (CET)
We hebben iets meer dan 793.000 lemma's over insecten, voornamelijk kevers. Ik ben ervan overtuigd dat er menig schip is dat op wat voor wijze dan ook encyclopedisch relevanter is dan het merendeel van de lemma's over onze van voelsprieten voorziene vriendjes. Duivelwaan (overleg) 3 feb 2016 02:53 (CET)
Sorry Duivelwaan, dit is appels met peren vergelijken, vergelijking gaat volledig mank. Diersoorten zijn relevant omdat ze meermaals beschreven worden en die soorten duizenden jaren al op aarde rondlopen, vliegen, kruipen, zwemmen, etc. Niet voor niets hebben we op nl-wiki als uitgangspunt dat per onderwerp beoordeeld wordt of het encyclopedisch relevant is en in Wikipedia thuishoort, juist ook om dit soort vreemde onrealistische vergelijkingen die nergens op slaan te vermijden.
Ook de vergelijking van het aantal schepen met de categorie van schepen op Commons gaat mijn inziens mank. Er is geen uitgangspunt dat als er een foto van bestaat op Commons dat een schip relevant is.
Of schepen encyclopedisch relevant zijn moet individueel bekeken worden. Ook moet dit in het artikel naar voren komen dat het schip relevant is. Een willekeurig schip is an sich niet relevant. Als een schip een der grootste, langste, hoogste, modernste, innovatiefste of uitzonderlijkste op een ander gebied is hoort het thuis op Wikipedia. Als een schip erg bekend is ook. Daarnaast denk ik dat er ook meer scheepstypes en scheepsklasses beschreven kunnen worden. Regelmatig zie ik een tv-programma over de meest uitzonderlijke voertuigen, inclusief schepen, en als ik dan kijk hoeveel er reeds beschreven staan valt dat nog best tegen. Er is nog genoeg ruimte om te schrijven.
Dank voor het mededelen van dat abonnement, hopelijk wil iemand daarvan gebruik maken op nl-wiki zodat schepen beter beschreven worden. Romaine 3 feb 2016 14:24 (CET)
Dat is erg goed nieuws, Stunteltje! Ik ben blij dat dit tot stand is gekomen. Heb je hierbij nog gebruik gemaakt van de informatie die The Wikipedia Library geeft over het aanvragen van abonnementen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AWossink (overleg · bijdragen)
Ja, maar de beste hulp kwam toch van de beheerder. Die zette voor mij de koers uit bij het onderhandelen. Overigens: Er staan heel veel artikelen in Wikipedia waar ik met de beste wil ter wereld geen encyclopedische waarde aan kan ontdekken (bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen), maar die worden kennelijk langs een andere meetlat gelegd. Kan je het voorwerp beschrijven, zijn er minstens een voldoende aantal interne links en is de beschrijving elders te verifiëren, is meestal voldoende. Ik zie nog steeds niet in waarom dat voor schepen anders moet zijn. Stunteltje (overleg) 4 feb 2016 16:02 (CET)

Sjablonen voor vlagggetjes in lemma's[bewerken]

Op Wikipedia zijn in veel sportlemma's sjablonen voor vlaggetjes geplaatst. Recent werden 25 afbeeldingen van vlaggen toegevoegd in het lemma Paus Franciscus. Ook zie ik ze bijvoorbeeld bij de lijst staatsbezoeken van koningin Beatrix, alsook bij overzichten van onderscheidingen die iemand gekregen heeft, zoals bij ridderordes. Het lijkt mij dat er te veel met vlaggetjes gestrooid wordt. Informatie dient conform de regelgeving op WP:NL toegevoegde waarde te hebben. Een vlag doet dat volgens mij niet, tenzij het een lemma over vlaggen is. Op de OP van Paus Franciscus geeft een bijdrager aan dat het door hem toevoegen van vlaggen voor hem belangrijk is omdat hij erg visueel zou zijn ingesteld (hier). Hij lijkt mij echter met zijn opvattingen ver in de minderheid. Voor mij leidt het verder af van andere informatie en eerlijk gezegd komen al die vlaggen hier en daar wat kinderachtig op mij over, en daarmee amateuristisch. Er zou naar mijn mening naar consensus gestreefd moeten worden om de - voor mij - overdaad aan vlaggetjes een halt toe te roepen. Ik stel voor dat ze alleen mogen worden geplaatst in lijsten over sport en nergens in infoboxen. That's it. Op die manier is het voor iedereen duidelijk. Verneem graag jullie mening. Ik overweeg hierover een peiling te starten en daarna eventueel een stemming. Happytravels (overleg) 2 feb 2016 14:54 (CET)

Het spreekwoord zegt al dat overdaad schaadt, maar bij je opmerking alleen in lijsten over sport krijg ik op een of andere manier een gevoel van 'we zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen'. Richard 2 feb 2016 15:10 (CET)
Het is slechts een voorstel, geen dictaat. Onder lijsten versta ik verder ook tabellen in een lopende tekst, dus zeker niet alleen lemma's die beginnen met 'Lijst van...'. Het komt erop neer dat ik voorstel om ze alleen in sportlemma's te gebruiken, bij overzichten en niet in een infobox. Als het aan mijzelf had gelegen, hadden we er nooit aan hoeven te beginnen. Nogmaals, het gaat om consensus zoeken. Happytravels (overleg) 2 feb 2016 15:41 (CET)
En hoe ga je dan om met niet-sportgerelateerde evenementen waar deelnemers uit verschillende landen tegen elkaar uitkomen? Ik denk bijvoorbeeld aan het Eurovisiesongfestival. In artikelen over bijvoorbeeld veldslagen kunnen vlaggetjes ook in de infobox zeker een toegevoegde waarde hebben. In de infobox die gebruikt wordt in artikelen over landen, worden vlaggetjes vaak gebruikt om voorgaande en/of opvolgende staten aan te geven. Zomaar een paar (en vast niet de enige) zaken die het overwegen waard zijn. Richard 2 feb 2016 15:53 (CET)
Het voorstel is opgezet om een duidelijke afbakening aan te geven, zodat er niet steeds ellenlange discussies gevoerd hoeven te worden. Dus niet bij songfestivals en andere internationale niet-sport gebeurtenissen. Bij je opmerking over voormalige staten hebben we nu het probleem dat er staten zijn die meerdere vlaggen gevoerd hebben, zoals de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het schiet me nu te binnen dat vlaggen ook gebruikt wordt bij lemma's over veldslagen. Zelf vind ik het daar niet slecht staan. Je kunt dan de vlag van dat moment aangeven. Maar dat is dus niet aan mij. Iedereen is vrij zijn of haar voorstel te doen. Happytravels (overleg) 2 feb 2016 16:02 (CET) P.S. Bij lemma's over landen kan je natuurlijk een afbeelding van de vlag geven, maar dan gaat het specifiek om de weergave van de vlag zelf.
Beste Happytravels, ik heb het lemma over Franciscus eens bekeken, en ik vind het nogal meevallen met die overdaad. Ik denk dat het beter werkt om echte gevallen van over the top op de OP aan de orde te stellen, en dan ga ik ervan uit dat consensus bereikt zou moeten kunnen worden. Met een al te uitgesproken stelling (alleen bij sport tenzij) ga je echt geen overeenstemming bereiken. Vinvlugt (overleg) 2 feb 2016 16:18 (CET)
Het artikel over de huidige paus is ruim 52 KB groot, en bij een relatief klein gedeelte daarvan staan die vlaggetjes. Ik sluit me aan bij VinVlugt; bij dat artikel lijkt me geen sprake van overdaad. Als dat artikel een van je beste voorbeelden is, zal het probleem wel meevallen. - Robotje (overleg) 2 feb 2016 16:27 (CET)
Vlaggen kunnen mijns inziens goed werken ter verduidelijking. Ik vind het erg prettig om door middel van een vlag direct te kunnen zien om welk land het gaat. Dit is wat mij betreft niet kinderachtig en ook niet amateuristisch. - ArjanHoverleg 2 feb 2016 16:49 (CET)
@Vinvlugt Overdaad is niet mijn uitgangspunt. Het gaat om de toegevoegde waarde. En wanneer is iets overdaad? Dat is in vastomlijnde regels niet vast te leggen. Paus Johannes Paulus II heeft 129 landen bezocht. Zou het daar dan wel overdaad zijn? Bij Johannes Paulus II staan die 129 vlaggen niet in zijn lemma, maar dat kan veranderen. We kunnen denk ik niet afspreken bij de ene paus wel en bij de andere niet. Dat geldt voor alle onderwerpen. Eenheid oogt professioneler. Een vergelijking maken op basis van bytes geeft wat mij betreft geen goed beeld. Als je het op die manier doet kan je beter vergelijkingen maken wat betreft de lengte van het lemma. De vlaggen bij paus Johannes Paulus II krijgen dan 129 regels. Franciscus wordt misschien wel 100 jaar. Geen idee hoeveel vlaggen hij erbij krijgt. We kunnen niet zeggen: vanaf 100 vlaggen moet het eraf etc. Happytravels (overleg) 2 feb 2016 17:10 (CET) P.S. Wellicht willen de volgende lezers aangeven wat de toegevoegde waarde van al die vlaggetjes is. Arjan geeft aan dat hij aan de vlaggetjes direct kan zien om welk land het gaat. Hoeveel mensen kunnen dat, vraag ik mij dan af. Het land staat notabene al genoemd. Welke toegevoegde waarde heeft het dan voor veruit de meeste lezers? Happytravels (overleg) 2 feb 2016 17:16 (CET)
Beste Happytravels, welk probleem probeer je op te lossen? Wanneer jij de enige bent of in ieder geval, lijkt te zijn, die de vlaggetjes bij Fransiscus weg wil hebben: waarom dan nog door discussiëren? Mochten er artikelen zijn met in jouw ogen te veel vlaggetjes, kaart het aan op de OP en eventueel overleg gewenst, kijk of je overeenstemming kunt bereiken en klaar is kees. Je bent nu een discussie aan het voeren waarbij (nagenoeg) niemand een probleem ervaart. Vinvlugt (overleg) 3 feb 2016 08:43 (CET)
@Vinvlugt In het verleden hebben meer mensen geklaagd over de vlaggetjes. Het is om die reden dat ik het hier heb aangekaart. Als nu niemand meer het als een probleem ziet, so be it. Happytravels (overleg) 3 feb 2016 10:06 (CET)

Het aangevoerde argument dat je dank zij de vlaggetjes direct kunt zien om welk land het gaat (zie 2 feb 2016 16:49 hierboven) is volstrekt ongeloofwaardig. Dat zou betekenen dat een lezer alle vlaggen in de wereld (honderden) uit zijn hoofd weet te herkennen als behorend bij een land. En dan nog al die vlaggen die bij provincies en steden horen. En dan moet je ook nog de soms subtiele verschillen in vlaggen op die kleine schaal herkennen, denk bijvoorbeeld aan Luxemburgse versus Nederlandse vlag, Ongeloofwaardig. VanBuren (overleg) 3 feb 2016 10:29 (CET)

De vlaggetjes lijken me eerlijk gezegd vooral een geval van 'omdat het nu eenmaal kan'. Het ziet er wel 'gezellig' uit met al die kleurtjes. Als hulpmiddel bij het lezen van het artikel lijkt het het nut inderdaad zeer beperkt, behalve wellicht voor een groep mensen die (veel) meer visueel dan tekstueel is ingesteld. Bij landenvlaggetjes laat ik het er meestal maar bij - daar kun je ook nog wel verwachten dat lezers althans een deel van de vlaggen herkennen. Bij provincies en gemeenten wordt het inderdaad volstrekt ongeloofwaardig. Maar tegen de 'vlaggetjesmaffia' lijkt helaas geen kruid gewassen. Paul B (overleg) 3 feb 2016 10:56 (CET)
Het lijkt mij sowieso iets waar per geval naar gekeken moet worden en waar geen dwingende regels voor / over opgesteld dienen te worden. Maar da's mijn mening. Richard 3 feb 2016 11:12 (CET)
Ik ervaar al die vlaggetjes in infoboxen e.d. meestal ook als vrij onnodig en vind het vooral lijken op fetisjisme, maar ik deel de mening dat het per beste per individueel geval kan worden bekeken of dit soort zaken gewenst zijn. De Wikischim (overleg) 3 feb 2016 11:15 (CET) P.S. Dit soort flauwekul mag van mij hoe dan ook linea recta weg. Maar zoals gezegd: van geval tot geval beoordelen. De Wikischim (overleg) 3 feb 2016 11:17 (CET)
Die vlaggetjes kunnen mij verder niet zoveel schelen. Ze staan al jaren op alle lemmata van pausen die wel eens een buitenlandse reis hebben gemaakt en ik durf te wedden dat Happytravels - zonder even onderzoek te doen - geen idee heeft welke pausen dit betreft. Onze vrolijke reiziger toont zich opnieuw vooral een hinderlijke collega die, als hij elf lemmaatjes heeft overgetypt van parlement & politiek, even zin heeft in een verzetje en dan geheel toevallig terecht komt op een rooms-katholiek artikel waar hij oplossingen aanbiedt, waar geen problemen zijn. Er zijn duizenden voetbal- eurosongfestival- en schaatslemmata waar vlaggetjes figureren. Deine Sorgen möcht' Ich haben, denk ik bij al dat gepruttel van Happy Travels waarbij ik graag opmerk dat hij erg vrolijk, noch erg reisgezind lijkt te zijn. Een lange vrolijke wereldreis - ver verwijderd van internet en toetsenborden - zij hem van harte gegund! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 feb 2016 15:09 (CET)

Stemming[bewerken]

Even ter informatie: de stemming Wikipedia:Stemlokaal/Bijdragen van derden op verzoekpagina voor sokpopcontrole is geruisloos van start gegaan. The Banner Overleg 2 feb 2016 16:32 (CET)

Auteursrecht vervalt bij publicatie[bewerken]

Althans, als we Willemijn Veenhoven mogen geloven. Item vanaf 35.03, "misverstandje" vanaf 42.10. EvilFreD (overleg) 2 feb 2016 20:20 (CET)

Statistieken[bewerken]

De bezoekcijfers voor Wikipedia-artikelen vond je tot voor kort op [Stats.grok.se]. Dat was geen faciliteit van Wikipedia, maar de hobby van een particulier. Die heeft er blijkbaar de brui aan gegeven. Sinds 20 januari worden de bezoekcijfers niet meer bijgehouden. Dus weten we sindsdien niet meer hoeveel kijkers elk afzonderlijk artikel trekt.

Is het eigenlijk niet eerder een taak van Wikipedia zelf om de bezoekcijfers bij te houden, in plaats van dat we dat overlaten aan een particulier die er op een gegeven moment gewoon mee kan stoppen? Is er iemand (Romaine bijvoorbeeld) die weet hoe men daar bij Wikimedia over denkt? Zijn de technische mensen daar misschien al mee bezig? Sijtze Reurich (overleg) 3 feb 2016 09:10 (CET)

For info on stats and where to complain. WMF gaat er dus mee aan de slag. Apdency (overleg) 3 feb 2016 09:42 (CET)
Ja. Het verzoek voor een meta:Special:MyLanguage/2015_Community_Wishlist_Survey/Miscellaneous#Pageview_Stats_tool ïs op nummer 7 van de meta:2015 Community Wishlist Survey geëindigd. Er wordt op het moment vooral gefocust op het makkelijker toegankelijk maken van de data (toegankelijker dan de dumps die nu beschikbaar zijn), en er zijn een paar voorbeelden gemaakt van wat met die nieuwe toegangsmethode gedaan kan worden, bv. [16] (vergelijkbaar met het oude stats.grok.se) en [17] (top-N artikelen). valhallasw (overleg) 3 feb 2016 09:45 (CET)
Lijkt me een schone taak voor onze huisstatisticus. CguI  Klaas `Z4␟` V:  3 feb 2016 10:05 (CET)
Ik heb al eens vaker gesuggereerd dat de statistieken standaard in MediaWiki geïntegreerd zouden moeten worden om het toekomstbestendig te houden, maar het moet blijkbaar eerst fout lopen met de bestaande functionaliteit en klachten daarover, alvorens men daartoe over gaat. Gezien de grote vraag op nl-wiki en vele andere Wikimedia wiki's acht ik de kans groot dat men nu een opvolger gaat ontwikkelen. Romaine 3 feb 2016 14:10 (CET)
De community wishlist is in december opgesteld, en stats.grok.se heeft nog tot half januari goed gewerkt. Het krijgt nu prioriteit omdat de gemeenschap aangegeven heeft graag een betere tool te hebben, niet omdat de oude tool het begeven heeft. valhallasw (overleg) 3 feb 2016 16:21 (CET)
Als het goed is moet er binnenkort een grafiek verschijnen op "Paginagegevens". Sjoerd de Bruin (overleg) 3 feb 2016 14:27 (CET)
Waar kan je items opgeven voor de volgende community wish list? Ik wil graag een beduidend snellere tools.wmflabs.org. Sander1453 (overleg) 5 feb 2016 19:09 (CET)

Verbeteren sorteervolgorde artikelen in categorieën[bewerken]

Naar aanleiding van een verzoek op Wikipedia:Verzoekpagina_voor_bots#Defaultsorts heb ik op Phabricator een verzoek ingediend (phab:T125774) om de sorteervolgorde voor categorieën correct in te stellen. Op het moment wordt 'Breštane' na 'Brez' gesorteerd, terwijl in het Nederlands taalgebied het artikel tussen 'Brest' en 'Bret' in zou komen. Voordat deze aanpassing doorgevoerd kan worden moet er eerst duidelijke on-wiki consensus voor zijn -- daarom graag jullie reactie op Wikipedia:SHEIC#Verbeteren sorteervolgorde categoriëen. Alvast bedankt. valhallasw (overleg) 4 feb 2016 18:11 (CET)

Goed nieuws: deze aanpassing is afgelopen nacht doorgevoerd, dus alle categorieën worden nu vanzelf correct gesorteerd. valhallasw (overleg) 10 feb 2016 09:09 (CET)

Dansende titels[bewerken]

Een aantal creatieve uitingsvormen hebben van hun uitgever nogal KrEaTi3f gespelde titels toebedeeld gekregen. Een voorbeeld hiervan is het door Prince uitgebrachte album LOtUSFLOW3R. Op de Engelstalige Wikipedia wordt hier geen acht op geslagen en worden dit soort titels dan ook volgens de algemeen geldende spellingsregels geschreven. In het geval van dit album van Prince spelt de Engelstalige Wikipedia de titel gewoonweg als "Lotusflower. De inleidende alinea vermeldt dan vervolgens kort tussen haakjes de titel die aan ons opgedrongen wordt door de uitgever of artiest.

Op Wikipedia wordt vastgehouden aan het donorprincipe, waarbij de naam voorrang heeft zoals die verhaspeld wordt door die of gene die hem in eerste instantie in de wereld heeft geholpen. Een voorbeeld op de Nederlandstalige Wikipedia is de Nederlandsche Bank (in plaats van Nederlandse Bank), die nog steeds onze kelen teistert met een overbodige "ch" in de naam. Dit wordt uiteraard als wenselijk gezien, omdat dit de gebruikelijke spelling is.

Echter, het typografisch verprutsen van titels wordt vaak al ergens tussen het redactiekantoor en de drukkerij door tijdschriften en kranten rechtgezet. In allerhande muziekblaadjes en op besprekingspagina's van gezaghebbende dagbladen wordt naar mijn weten over het algemeen een aan de Nederlandstalige, in plaats van een Princetalige, spelling vastgehouden. Het is dus alleszins voor dit soort titels niet gebruikelijk om ze op de voor marketingsdoeleinden bedachte wijze te spellen. Rekening houdend met de door typografisch geweld geplaagde ogen van onze lieve lezertjes wil ik dan ook voorstellen om in navolging van de Engelstalige Wikipedia in dit soort gevallen vast te houden aan titels die gespeld worden volgens Nederlandstalige spellingsregels. Duivelwaan (overleg) 4 feb 2016 20:00 (CET)

Tegen Tegen. Om het simpele feit dat wij als encyclopedie niet zelf de namen bedenken, dat doen de Cr3aTiEvE geesten voor ons. Wij als Nederlandstalige Wikipedia dienen ons inderdaad aan het donorprincipe te houden. Al spelt de hele wereld het als Lotusflower, hier hoort het als LOtUSFLOW3R gespeld te worden omdat dat de officiële titel van het album is. We hebben het hier niet over een titel waar discussie over is omdat het niet op de juiste manier in de taal geschreven is. Dqfn13 (overleg) 4 feb 2016 20:34 (CET)
De Nederlandsche Bank teistert niet onze kelen, hooguit onze pen of ons toetsenbord. De '-ch-' wordt namelijk niet (meer) expliciet uitgesproken. Ik denk overigens niet dat we alle typografische trucjes maar klakkeloos moeten overnemen: er is een verschil tussen een 'eigen' spelling van een naam en een min of meer kunstzinnige typografische vormgeving daarvan. Overigens schrijft dit gezaghebbende dagblad in ieder geval de laatste 'e' ook als een '3', dus "Lotusflow3r": [18]. Idem voor dit gezaghebbende dagblad: [19]. Kijk ook naar dit gezaghebbende tijdschrift, dat zelfs "LOtUSFLOW3R" schrijft: [20]. Op grond van daadwerkelijk gebruik lijkt er weinig tegen "Lotusflow3r" te zijn en zelfs "LOtUSFLOW3R" komt dan mogelijk nog in aanmerking - daarvoor is allicht meer statistiek nodig. Paul B (overleg) 4 feb 2016 20:51 (CET)
@Dqfn13 - ik onderschrijf het donorprincipe, maar mijn inziens gaat dit alleen op als de oorspronkelijke spelling de gangbare spelling is, wat in een aantal gevallen dus niet zo is. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat dit soort spellingen meer een kunstzinnige uitingen lijken te zijn, die slechts op de albumcovers en ander promomateriaal worden gebruikt. Het zou heel goed kunnen dat in een persbericht afkomstig van een muzieklabel een eenvoudigere spelling wordt gebruikt. Hoe het ook zij, ik wil in ieder geval onderzoeken waarom de Engelstalige Wikipedia voor vereenvoudigde spellingen heeft gekozen in dit soort gevallen. Duivelwaan (overleg) 4 feb 2016 21:24 (CET)
Wat ze daar doen moeten zij weten, hier volgen wij de officiële spelling. Over deze titels kan niet gediscussieerd worden of het in taal A of taal B anders is, de naam is overal hetzelfde. Het enige verschil is of het in het dagelijks gebruik X of Y wordt, dat kan dan een doorverwijzing worden naar de officiële titel. Dqfn13 (overleg) 4 feb 2016 21:32 (CET)
Anders spellen, omdat de officiële titel niet mooi genoeg is, dat druipt er hier vanaf. Dat opent de deur tot ellenlange discussies, want een Prince-fan vindt het artistieke LoTuSfLoW3R veel mooier dan het taalpuristische Lotusflower, en nu kapt het donorprincipe de discussie af, want zulke discussies zijn net als discussies over de ware religie gedoemd zonder winnaars te zijn. ed0verleg 5 feb 2016 09:19 (CET)
@Duivelwaan: de relevante richtlijn op de Engelse Wikipedia is volgens mij Manual of Style/Trademarks, waar te lezen valt: "Avoid using special characters that are not pronounced, are included purely for decoration, or simply substitute for English words (e.g., "♥" used for "love", "!" used for "i") or for normal punctuation, unless a significant majority of reliable sources that are independent of the subject consistently include the special character when discussing the subject." Onder andere Se7en (hieronder door collega Joostik als voorbeeld aangehaald) wordt daar genoemd: dat moet volgens deze richtlijn gewoon 'Seven' zijn. Woody|(?) 5 feb 2016 16:38 (CET)
Tegen Tegen Het is een titel van een specifiek werk, de eninge "officiële" schrijfwijze is dus de schrijfwijze waaronder het is uitgebracht, hoe onaangenaam men die ook kan vinden. Zie ok artikels als bv. Se7en. Nog veel irritanter zijn overigens namen die men persé met een kleine letter geschreven wil hebben, zelfs aan het begin van een zin: zie bv. selexyz. --Joostik (overleg) 5 feb 2016 10:05 (CET)
Voor merknamen die met een kleine letter beginnen (iTunes, eBay, bpost) geldt dat ze aan het begin van een zin een hoofdletter krijgen. Er is geen merk ter wereld die daar iets aan kan veranderen. EvilFreD (overleg) 5 feb 2016 16:59 (CET)
Goed te weten. Dat gebeurt nl. lang niet overal op de NLWP; zoals bij bovengenoemd voorbeeld. --Joostik (overleg) 6 feb 2016 11:06 (CET)

Lijst van HTML-kleuren[bewerken]

Ik heb deze vraag ook al op helpdesk gesteld maar,zou iemand op de pagina: Lijst van HTML-kleuren willen kijken naar de kleur: rebeccapurple? het vakje heeft namelijk een witte achtergrond terwijl het vakje erachter met de RGB-code #663399 (wat in dezelfde kleur zou moeten zijn) wél gekleurd is. Wanneer ik de term rebeccapurple gebruik krijg ik echter één of ander lichtgroen! Het staat er al een poosje en het lukt mij niet het via de geschiedenis eruit te filteren wat er nou mis is. De kleur op de achtergrond van de kolom van RGB-codes lijkt wel een unieke kleur te hebben dus, wat is hier mis? OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 4 feb 2016 20:46 (CET)

Ik zie daar geen enkel probleem. Zou het op de een of andere manier aan je browser kunnen liggen? Bij mij gaat alles goed (Windows 7 met IE 11 / Firefox 44 / Chrome 48). Paul B (overleg) 4 feb 2016 21:01 (CET)
Kan hoor, ik werk vanaf een intern netwerk waaraan zo'n 100 PC's gekoppeld zijn, en dat is me een partijtje tttttrrrraaaaaaaaagggggg...... slecht netwerk, beperkte bandbreedte enz. Dus misschien, het kan. OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 4 feb 2016 21:10 (CET)
Op mijn monitor is de kleur wel zichtbaar. Het kan zijn dat je ofwel een verouderde browser gebruikt, ofwel dat er iets mis is met de (kleureninstellingen van de) monitor die gebruikt. Duivelwaan (overleg) 4 feb 2016 21:27 (CET)
Verouderde browser, feit! OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 4 feb 2016 21:35 (CET)

Belgisch naar Vlaams[bewerken]

In Sint-Annatunnel wordt Antwerpen veranderd van een Belgische stad naar een Vlaamse stad. Zijn er richtlijnen voor? Mijn gevoel zegt alleen het land te gebruiken tenzij er een specifieke regiocontext is. (In dit geval vind ik trouwens de aanduiding Belgisch of Vlaams zinloos. Als de lezer immers doorlinkt naar Antwerpen heeft ie alle informatie)Smiley.toerist (overleg) 6 feb 2016 13:17 (CET)

By the way: In Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een editruzie over Vlaamse bibliotheken.Smiley.toerist (overleg) 6 feb 2016 13:19 (CET)

Er zijn nog discussies geweest, onder meer over categorieën. Soms is Belgisch beter (Belgisch bier), soms Vlaams (Vlaams zanger). Zelf zou ik eer Vlaams stad schrijven. Dat zegt meer over de situering en taal (loopt niet altijd samen, maar zegt toch al meer). Queeste (overleg) 6 feb 2016 13:33 (CET)
Ik zie deze edit-wars de laatste tijd vaker (komt misschien ook omdat ik vaker bezig ben met Belgische artikelen). Zelf ben ik voorstander van om Vlaams/Waals/Belgisch weg te laten wanneer het kan. Dus in het geval van de Vlaamse stad Antwerpen zou er beter kunnen staan de stad Antwerpen. ARVER (overleg) 6 feb 2016 13:52 (CET)
Het kiezen voor 'Vlaams' dan wel 'Belgisch' is natuurlijk vanuit een politiek oogpunt behoorlijk beladen. Het heeft mijn inziens de voorkeur om toponiemen in België te lokaliseren, en culturele uitingen (zoals een zanger, regionaal volkslied, of cabaretgroep) als Vlaams dan wel Waals te lokaliseren. Duivelwaan (overleg) 6 feb 2016 15:44 (CET)
Dat is een mogelijkheid. Hoe dan ook: als we bij Franse steden het hebben over een stad in Frankrijk, dan is het neutraal om voor Belgische steden dezelfde lijn aan te houden. Bob.v.R (overleg) 6 feb 2016 15:49 (CET)
Ik heb de verwijzing naar België nu verwijderd. Is totaal niet relevant bij dit artikel welk land Antwerpen thuishoort.Smiley.toerist (overleg) 7 feb 2016 00:26 (CET)

Een Amerikaans bedrijf, een Frans automerk, een Belgisch artiest... in eerste instantie altijd de nationaliteit... tenzij er een duidelijk motief is om de regio te vernoemen... bv Bretoens volkslied. (stel je voor... De Mecklenburg-Voorpommerense tunnel, de Oaxacaanse zanger, de Pennsylvaniaanse snelweg als geografische aanduiding...) Bjelka (overleg) 7 feb 2016 01:02 (CET)

Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Bij een Friese schrijver gaat men niet eerst vermelden dat het een Nederlandse schrijver is. Bij televisieprogramma's, schrijvers of zangers lijkt mij dan ook Vlaams te verkiezen boven Belgisch. ik veronderstel dat iedereen hier toch weet dat Vlaanderen in België ligt en Friesland in Nederland. Akadunzio (overleg) 7 feb 2016 02:10 (CET)
(Zeg dat niet te hard, las onlangs een stukje dat de topografische kennis soms erg slecht is, sommige weten niet eens in welke provincie ze wonen. En dat waren gewoon Nederlandse jongeren van 18 jaar.) ARVER (overleg) 7 feb 2016 09:14 (CET)
Een Friese schrijver die in het Nederlands schrijft, zal men doorgaans als 'Nederlands schrijver' categoriseren. Zo'n schrijver komt dan 'toevallig' uit Friesland, maar had bij wijze van spreken ook uit Noord-Brabant kunnen komen en dezelfde boeken kunnen schrijven. Wanneer iemand in het Fries schrijft, is er natuurlijk reden om dat als het belangrijkste te zien. En dat doen we dan ook bij iemand als Pieter Jelles Troelstra. Paul B (overleg) 7 feb 2016 02:24 (CET)
"Vlaams schrijver" en "Waals schrijver" zijn juiste benamingen, want deze bevatten zowel informatie over de afkomst als de moedertaal van de schrijver. België is een meertalig land. "Belgisch schrijver" bevat van zichzelf geen informatie over de moerstaal van de schrijver. "Fries schrijver" is enkel een juiste benaming wanneer deze schrijver én in het Fries schrijft én in Friesland geboren of woonachtig is. In andere gevallen heeft "Nederlands schrijver" de voorkeur. Dit omdat -in tegenstelling tot "Belgisch schrijver"- "Nederlands schrijver" ook impliceert dat de schrijver in het Nederlands schrijft. Duivelwaan (overleg) 7 feb 2016 02:34 (CET)
Was het maar zo simpel. "Nederlands schrijver" zegt natuurlijk niets over de taal waarin geschreven wordt, net zo min als "Fries schrijver" of "Vlaams schrijver" dat doet. Een van oorsprong Friese schrijver is in de eerste plaats Nederlander, ongeacht in welke taal hij schrijft. Het simpele feit dat België meertalig is, betekent niet dat "Vlaamse schrijver" iets zegt over de taal waarin die schrijver schreef. Ten eerste kan hij net zo goed voornamelijk in het Frans gepubliceerd hebben, maar ten tweede is België niet zomaar in hoofdzaak Nederlands- en Franstalig, maar (en vooral) ook Vlaams- en Waalstalig, en er zijn dan ook schrijvers die in het Vlaams en het Waals publiceren en niet in het Nederlands of in het Frans. Het komt dan ook niet zelden voor dat het correcter is om te vermelden dat een schrijver een Vlaams- of Waalstalig schrijver is, omdat hij niet in het Standaard Nederlands of Frans schrijft maar in zijn plaatselijke dialect, net zoals je trouwens ook Nederlandse schrijvers hebt die in het Limburgs of in het West-Fries schrijven.
De vergelijking tussen Friesland en Vlaanderen gaat nogal mank omdat het grote verschil tussen Friesland en Vlaanderen is dat Vlaanderen het gehele Nederlandstalige gebied van een heel land is waar het overige gedeelte anderstalig is, terwijl Friesland een tweetalig (waaronder Nederlands) gebied is binnen een Nederlandstalig land. De enige overeenkomst die de beide formuleringen "Vlaams schrijver" en "Fries schrijver" hebben is dat ze uiteindelijk niet meer informatie bevatten dan de afkomst. Daar waar "Fries schrijver" echter niet nader specificeert dat de schrijver afkomstig is uit een gebied van een land waar, in tegenstelling tot de rest van dat land, Nederlands gesproken wordt, doet "Vlaams schrijver" dat wel. EvilFreD (overleg) 7 feb 2016 07:16 (CET)
Ik heb hier (met de categorieën) vaker last mee gehad, en mijn ervaring is dat dit in België vaak gevoelig ligt, en dat Ollanders al helemaal niet snappen waar de schoen wringt. Het is sowieso niet in regeltjes te vangen, hoewel er wel wat globale richtlijnen zullen zijn. Sommige zaken richten zich op een Belgisch regio, zoals artiesten, politiek of televisie dat (soms) duidelijk doen. Die zijn Vlaams of Waals. Een Belgisch sporter komt uit voor België, dat is ook duidelijk, en een Belgisch biertje komt niet per se uit Wallonië. Steden liggen in België, en in België weer in een gewest, een provincie, een streek of een gebied. Het is sowieso niet gangbaar om steden naar hun gewest te benoemen, of de context moet dat vereisen (dan is het mogelijk een uitzondering). Daarmee lijkt voor Antwerpen Belgische stad de logische keus, ook al ligt deze stad ook in Vlaanderen, en ook in Europa. Maar goed, ik ben ook een Ollander, dus ik ga mij met die edit-war an sich niet bemoeien. ed0verleg 7 feb 2016 09:01 (CET)

Misschien een idee om bij duidelijk cultuur-gebonden onderwerpen Vlaams/Waals te gebruiken en bij Geografische onderwerpen Belgisch? 82.95.112.83 7 feb 2016 10:29 (CET)

Deze kwestie is een zeer gevoelige en zal niet opgelost geraken. Iedere beslissing is politiek, cultureel en persoonlijk gekleurd. Neutraal bestaat niet op dit vlak. Niet-betrokkenen kunnen daarover niet oordelen zonder zich te verbranden en betrokkenen zullen het niet eens worden. Ik denk dat we in deze gewoon met meningsverschillen en soms heftige discussies zullen blijven worstelen en daar telkens weer een redelijke beslissing in zullen moeten nemen, zonder in één bepaalde (politiek, cultureel en persoonlijk gekleurde) richting te gaan - bijvoorbeeld "overal dan maar Belgisch". Op Wikipedia zijn zowel rabiate Belgicisten en anti-flaminganten als rabiate flaminganten actief; beiden kunnen waardevolle bijdragen leveren en een evenwicht tussen beiden, met soms geforceerde compromissen, kan Wikipedia verrijken en uitsluiting voorkomen. België verschilt op dit punt nu eenmaal van de meeste andere landen en dat verschil mag erkend en gerespecteerd worden, lijkt me. Queeste (overleg) 7 feb 2016 13:58 (CET)
Zonder het voorgaande in twijfel te trekken, is er toch wel een duidelijke onderbouwing mogelijk, die bij mijn weten de laatste jaren gevolgd werd: sport en geografie is veelal landgebonden, de federale politiek, en die cultuurgebonden items die expliciet de gemeenschappen overstijgen zijn dat ook, maar de gewest- en gemeenschapspolitiek, en de culturele items zijn aan de gemeenschappen gebonden, wat ook perfect onderbouwd kan worden gezien cultuur gemeenschapsmaterie is. Wel ook nog oppassen om België niet op te delen in Vlaams en Waals want dat klopt al helemaal niet: De gemeenschappen zijn de Vlaamse en Franstalige gemeenschap. Zeg nooit Waal tegen een (Franstalige) Brusselaar (of omgekeerd) :-). Er is een tendens van (een deel van de) Franstalige Gemeenschap om als een front op te treden (hoewel er daar ook meerdere strekkingen zijn). Vandaar ook dat de Franstalige Gemeenschap zich graag profileert met de "Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B)". 81.164.79.48 7 feb 2016 23:46 (CET)
De discussie ging over tunnels in steden. Steden en gemeenten en ook openbare werken zijn een gewestelijke bevoegdheid. Het is dan ook logisch om over Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten of tunnels te spreken. Akadunzio (overleg) 8 feb 2016 19:30 (CET)

9+ jaar[bewerken]

Na meer dan 9 jaar heeft een voorbijganger onzin uit een artikel verwijderd: [21]. Het werd geplaatst in 2006: [22]. Nog een lange weg te gaan. VanBuren (overleg) 7 feb 2016 10:09 (CET)

Was ook geen overduidelijk "vandalisme" vandaar dat het er zo lang stond..... Persoonlijk zie ik dat er veel vandalisme binnen zeer korte tijd verwijderd wordt, vandalisme helemaal uitbannen is een utopie (aangezien "vrij bewerken" hier hoog in het vaandel staat). vr groet Saschaporsche (overleg) 7 feb 2016 10:31 (CET)
Nota bene twee clubs met een rode link. Kennelijk was het niet zo belangrijk (om te vermelden of om weg te halen). – Maiella (overleg) 7 feb 2016 10:52 (CET)
Het gebeurt wel vaker dat onzin jaren blijft staan, maar negen jaar is waarschijnlijk een absoluut record. En dat bij een artikel dat zo'n 1600 bezoekers per maand trekt... Sijtze Reurich (overleg) 7 feb 2016 13:24 (CET)
Gelukkig meldt het artikel Wikipedia zelf al dat Wikipedia inherent niet altijd betrouwbaar is, waarvan akte. De Wikischim (overleg) 7 feb 2016 13:48 (CET)
Meer dan tien jaar: het Prins Bernhard-identificatiesyndroom, gebaseerd op deze column en opgemerkt door collega Ziggyziggyziggy. Woody|(?) 7 feb 2016 14:02 (CET)

Als vervolg: op deze pagina Wikipedia:Controlelijst vandalismebestrijding staat dat er nog artikelen uit 2013 moeten worden gecontroleerd. Is die pagina bij de tijd of is er iets anders niet in orde? VanBuren (overleg) 7 feb 2016 13:22 (CET)

Verdwenen bron[bewerken]

Ik ben bang dat ik onze gewaardeerde collega Dqfn13 een beetje boos heb gemaakt, afgaand op deze bewerkingssamenvatting. Ik vind dat jammer, want ik bedoel het heus wel goed. Ik vind namelijk dat het geen enkele zin heeft om in een noot te verwijzen naar een webpagina die niet meer bestaat en ook niet in het Internet Archive is terug te vinden. Een niet-verifieerbare bron heb je helemaal niets aan. Ik had op zijn overlegpagina na enige discussie aangegeven dat die link dus wel weg kon. Omdat daar na enige tijd geen reactie op kwam, heb ik hem dus verwijderd, maar dat kwam me op bovengenoemde berisping te staan. Graag hoor ik wat anderen hiervan vinden. Michiel (overleg) 7 feb 2016 21:38 (CET)

Dan begin je met hem op zijn op een vraag te stellen. Wat wil je hier bereiken? BoH (overleg) 7 feb 2016 21:42 (CET)
Er is op zijn OP al discussie over gevoerd. Michiel (overleg) 7 feb 2016 21:44 (CET)
Niet over waarom hij je nu heeft teruggedraaid. BoH (overleg) 7 feb 2016 21:49 (CET)
Ik kaart het hier aan vanwege de meer algemene vraag: wat voor zin heeft een niet-verifieerbare bron? Michiel (overleg) 7 feb 2016 21:59 (CET)
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. In de aangehaalde discussie op mijn OP wordt een cd-rom gemeld, ik heb inmiddels (afgelopen weekend) de dvd-variant er van binnen gekregen. Hopelijk staat daar wat meer informatie op. Nu die dode links: er kan ook uit blijken waar de informatie vandaan is gehaald, dus dat het geen onzin-bron was. Dqfn13 (overleg) 7 feb 2016 22:18 (CET)
Maar hoe zit het dan met de verifieerbaarheid? Michiel (overleg) 7 feb 2016 22:22 (CET)
Dus omdat de enige bron, de site van gemeente waar het betreffende wapen van is, is verdwenen moet het hele feit maar weg? Dqfn13 (overleg) 7 feb 2016 22:40 (CET)
In de geschiedenis van het artikel is te vinden dat er een verwijzing naar een website heeft gestaan, die als bron heeft gefungeerd. Vinden mensen het nodig dat het betreffende feit met een bron wordt gemaatstaft en dat niet mogelijk is, dan moet inderdaad het hele feit weg. In dat geval alleen maar zeggen dat er iemand is geweest die een geldige bron heeft gezien is niet voldoende. ChristiaanPR (overleg) 7 feb 2016 23:15 (CET)
Dat is nogal een fundamentalistisch standpunt. Online bronnen verdwijnen en dat geldt vooral voor gemeentelijke websites. Het is op zijn minst logisch om een vermelding te maken dat er op redelijke termijn (maanden) een andere bron wordt gezocht, papier, DVD, of online; weghalen van feiten omdat de betreffende bron offline is gehaald is naar mijn mening fundamentalisme - Quistnix (overleg) 7 feb 2016 23:25 (CET)
Ik ben er niet voor om een feit meteen weg te halen, wanneer er een bron is verdwenen, maar wel wanneer er op dat moment iemand is die het wel nodig vindt dat er een bron is. In het artikel over fundamentalisme zijn beide voetnoten in het Engels. ChristiaanPR (overleg) 7 feb 2016 23:35 (CET)
Een bron haal je niet weg, nooit. We streven verifieerbaarheid na, dan is het plat vandalisme om het werk van iemand die ooit een bewering heeft toegevoegd, en onderbouwd met een valabele bron, te vandaliseren. Als je per se wilt, haal je eventueel de hyperlink weg, maar laat je de bronvermelding staan. Als er naar niet online verifieerbaar bronmateriaal verwezen wordt, waar de controleur ook niet direct aan kan, is dat toch ook geen reden het dan maar te verwijderen? 81.164.79.48 7 feb 2016 23:52 (CET)
Met gegeven argumenten een feit weghalen is geen vandalisme plegen. Dat kan zijn dat een feit niet meer is te verifiëren. ChristiaanPR (overleg) 7 feb 2016 23:56 (CET)
Het betreft hier niet alleen een niet-verifieerbare bron, maar ook geen gezaghebbende; daar is op zijn OP ook op gewezen. Weghalen van die 'bron' is dan ook niet ernstig, integendeel. Paul Brussel (overleg) 8 feb 2016 00:23 (CET)
@Michiel: Ik vind het niet kunnen om een medegebruiker publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Daar is de Kroeg niet voor bedoeld. Het lijkt mij beter als je de desbetreffende gebruiker persoonlijk op zijn overlegpagina aanspreekt. Als je in de Kroeg een algemene discussie wil beginnen over de toelaatbaarheid van het verwijderen van bronnen, dan kan dat natuurlijk, maar probeer dan het noemen van naam en rugnummer te vermijden. Duivelwaan (overleg) 8 feb 2016 01:56 (CET)
Nou nou, aan de schandpaal nagelen nog wel. Overdrijven is ook een vak! Vinvlugt (overleg) 8 feb 2016 08:52 (CET)
Natuurlijk wil ik niemand aan de schandpaal nagelen. Als ik die indruk heb gewekt, dan mijn welgemeende excuses daarvoor. Ik wilde alleen maar aangeven wat de achtergrond van mijn vraag was.
Wat mij wel een beetje opvalt is dat de discussie lijkt te gaan over de vraag of het feit weg moet als de bron verdwenen is. Het feit hoeft van mij helemaal niet weg, maar ik zie liever geen bron dan een onverifieerbare bron. Ik hoop dan ook van harte dat de dvd die Dqfn13 heeft ontvangen een wel verifieerbare bron oplevert. Michiel (overleg) 8 feb 2016 09:25 (CET)
Los van de wijze waarop het spel gespeeld is: de knikkers lijken mij zeer relevant. Ik vind dat er een alinea hierover op Wikipedia:Bronvermelding zou moeten komen, waarop beschreven wordt hoe er gehandeld moet worden in het geval van een verdwenen bron. Want dode links zonder verder enige toelichting lijken me ook niet echt elegant in de bronvermelding. Ik stel voor dat er een sjabloontje komt dat aan een dergelijke verdwenen bronvermelding kan worden toegevoegd, en waarop staat dat de link helaas dood is en waarop meteen een oproep wordt gedaan om een nieuwe, wel werkende link toe te voegen. Een beetje vergelijkbaar met de oproep 'afbeelding gevraagd' en de oproep om info toe te voegen bij beginnetjes. Het voordeel van een dergelijk sjabloontje is dat het dan ook mogelijk is om daaraan een onzichtbare categorie toe te voegen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 feb 2016 10:00 (CET)
Waarbij dan over 10 jaar eindelijk iemand langskomt om een nieuwe link te plaatsen? Beter kun je het probleem gelijk zelf oplossen, het plakken van sjablonen heeft duidelijk geen zin. Kijk maar naar de huidige onderhoudscategorieën. Sjoerd de Bruin (overleg) 8 feb 2016 10:06 (CET)
Uiteraard is het altijd het beste om het probleem meteen zelf op te lossen. Maar in het voorbeeld hierboven lukte dat niet, en in veel gevallen zal het niet lukken. En dan is, naar nu blijkt, het niet de bedoeling om de gebroken link maar weg te gooien, en dus moeten we er wat anders mee. Ik stel dus voor om er in die situatie een markeer-sjabloon bij te plaatsen zodat de lezer in elk geval weet dàt de bron zoekgeraakt is en dat dat bekend is. En tegelijk staat er dus de oproep om alsnog een goede bron erbij te zoeken. Want wie weet is er nu geen geschikte bron, maar over een jaar wel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 feb 2016 10:36 (CET)
Die verifieerbaarheid is vaak betrekkelijk. Als de bron zich bevind in archieven of een boek in een privé collectie mag die toch gebruikt worden als bron, hoewel zeer weinig lezers persoonlijk in staat zijn dit te verifiëren. In de praktijk moet men op experten vertrouwen. Als ik bijvoorbeeld iets lees dat ik niet vertrouw in mijn kennisgebied dan kan ik wel mijn bronnen nakijken. De begrijpelijke nadruk op digitale bronnen heeft echter zijn beperkingen. Na verloop van tijd worden websites opgeschoond van feiten die maar een tijdelijke nieuwswaarde hebben en het is maar de vraag of die terugkomen in meer historische bronnen. Gelukkig blijft veel bewaard in de archiefwebsite. Als een nieuw zoektocht op internet geen nieuwe bronnen oplevert, moet men zich de vraag stellen of het feit nog wel relevant genoeg is om in Wikipedia opgenomen te worden. Gevoelsmatig heb ik wel problemen mee om (bebronde/betrouwbare) feiten te verwijderen. Vooral veel lokale feiten/geschiedenis zijn kwetsbaar, tenzij er iemand toevallig een boek over schrijft of een website bijhoudt. Vergeet niet dit soort zaken betreft ons collectief geheugen.Smiley.toerist (overleg) 8 feb 2016 10:08 (CET)
Juist omdat niet iedereen in staat is boeken of collecties te raadplegen, stel ik het op prijs als grote delen van mijn artikelen met een paar muisklikken zijn te verifiëren. Bezigheden ter controle van het werk van anderen hebben me in die mening gesterkt. Dat er na verloop van tijd linkrot optreedt, neem ik dan graag voor lief. Sander1453 (overleg) 8 feb 2016 10:37 (CET)

Opmerking Opmerking Vaak is een verdwenen internetpagina nog wel ergens terug te vinden, bijvoorbeeld via de Wayback Machine. Dat geldt ook voor de bron over dat gemeentewapen. Zie hier: [23]. Mkr (overleg) 8 feb 2016 10:48 (CET)

Ook wakker? EvilFreD (overleg) 8 feb 2016 10:50 (CET)
Ik kon de pagina destijds niet terugvinden in de Waybackmachine, maar hij blijkt er toch te zijn. Daarmee is deze zaak wat mij betreft afgedaan. Michiel (overleg) 8 feb 2016 11:57 (CET)
@Paul Brussel, het ging nu om een ander feit, eentje waar de gemeentewebsite en dus niet NGW als bron bij was opgegeven. De site van de gemeente is helaas verbouwd, waarbij de pagina over het gemeentewapen is gesneuveld. Vanavond kijk ik naar de links die EvilFreD op mijn OP heeft gegeven en ik zal ook de dvd bekijken voor de andere gegevens. Dqfn13 (overleg) 8 feb 2016 12:36 (CET)
Ook al werkt een link niet meer, ik zou hem toch laten staan: je ziet dan toch waar de informatie op gebaseerd is, en ook kan je aan het hoofddomein zien of het een betrouwbare website was, dus dat laat dan op zn minst zien dat de schrijver het niet verzonnen heeft.
Overigens worden veel websites ook regelmatig gereorganiseerd, waardoor een specifieke link dan niet meer werkt, maar dezelfde informatie nog wel weer elders op een site kan staan. Als je dan ziet om welke site het ging, kan je nog proberen op de nieuwe versie ervan te zoeken. Groeten, Paul2 (overleg) 9 feb 2016 01:12 (CET)

Tijl Uilenspiegel[bewerken]

Heeft iemand verstand van Tijl Uilenspiegel? De introductiezin omschreef hem al sinds 2004 als "een deugniet die vrij als een vogel in de zestiende eeuw door de Nederlanden en Duitsland trok". Dat was een anoniem hier opgevallen. Ik heb ervan gemaakt: in de veertiende eeuw. Zie ook: "lebte angeblich als umherstreifender Schalk im 14. Jahrhundert." Is mijn verbetering goed zo? Ik wil geen catastrofale vergissing begaan. ErikvanB (overleg) 8 feb 2016 00:13 (CET)

Op de achterflap van mijn door Theun de Vries vertaalde editie staat: 'De figuur die model heeft gestaan voor deze historische roman was Till Eulenspiegel, een Duitse grappenmaker uit de late Middeleeuwen. De Coster heeft hem herschapen in een Vlaamse kerel, die in 1556 in Damme geboren werd.' Helpt dit? MackyBeth
Ja, dat lijkt me een bevestiging van mijn stelling. Bedankt. ErikvanB (overleg) 8 feb 2016 00:50 (CET)
Hee, ik zie dat die achterflap niet helemaal klopt. Want ook daar staat dat Tijl is geboren in het zelfde jaar als Filips II maar dat moet dan niet 1556 zijn maar 1527. Onbegrijpelijke onnauwkeurigheid. Maar hoe dan ook, het blijft dus de 16e eeuw. MackyBeth
Overigens is de geboorte van De Costers Tijl op dezelfde dag als Filips geen conclusie van letterkundigen, maar staat in het boek in boek I pa hoofdstukje 5. Ik zag je bewerkingssamenvatting over de datering van de legende en het is net als met Van den Vos Reynaerde dat ook op een veel oudere sage gebaseerd is. MackyBeth
Ik heb wel de indruk dat de Roman de Renart uit de twaalfde eeuw merkelijk ouder is dan het Nedersaksische Eulenspiegel verhaal. Norbert zeescouts (overleg) 8 feb 2016 02:05 (CET)
Dat is zeker het geval, er is ook een heel scala aan Reinaart teksten waardoor het niet zo simpel is te zeggen hoe jongere versies zich tot de oudere verhouden. Hoe dat bij de Uilenspiegel ligt zou ik niet weten want ik heb wel een exemplaar maar daarin staat het verhaal zonder enige toelichting in de vorm van een nawoord of zo. MackyBeth
Interessant. Bedankt nogmaals voor je aanvulling. ErikvanB (overleg) 8 feb 2016 02:37 (CET)

Tech News: 2016-06[bewerken]

8 feb 2016 19:58 (CET)

Parafraseren[bewerken]

Ik ben op het moment bezig met het ontsluiten van informatie over prehistorische insecten. Ik maak daarbij uitsluitend gebruik van (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen die op een zeer gestructureerde en rigide manier verslag doen van de bevindingen van de onderzoekers: geen druppel drukinkt is daarbij verspild aan een teveel aan woorden. In bijna elk woord zit wetenschappelijke informatie besloten, wetenschappelijke informatie die onveranderlijk is en onafhankelijk is van de eventuele prozaïsche ambities van de onderzoeker. Een voorbeeld:

"A moderately large insect; body partially preserved in dorsal view (Figure 10C). Compound eyes large; antennae filiform. Mouthparts with long, robust proboscis and palpi. Prothorax short, trapeziform; mesothorax pyriform, wider than prothorax. Left foreleg almost complete, with 5 tarsal segments. Setae densely investing body and wings."

In andere woorden, de tekst is utilitair en onpersoonlijk, maar uiteraard wel met auteursrechten beschermd, en kan dus niet zomaar klakkeloos overgenomen worden op Wikipedia. Echter, als ik deze informatie tot een lopende tekst verwerk, dan zitten daar na het schrijven als het ware de brokjes oorspronkelijke tekst nog in, overgoten met een sausje van mijn eigen hersenspinsels. Dit lijkt onontkoombaar, omdat de oorspronkelijke brontekst zo ontzettend informatierijk is. Ik heb bijvoorbeeld de informatie in het stukje "Prothorax short, trapeziform; mesothorax pyriform, wider than prothorax" verwerkt tot de volgende zin:

"Het borststuk van A. calophleba heeft een korte, trapeziumvormige prothorax en een peervormige mesothorax die breder is dan de prothorax."

Dit zit mij dus niet lekker, omdat ik dit soort zinsneden teveel vind lijken op de oorspronkelijke brontekst. Echter, het lijkt vrijwel onmogelijk om dit op een andere manier te verwoorden. De holotypes van veel van dit soort beestjes zijn slechts in één enkel wetenschappelijk artikel uitgebreid beschreven. De andere artikelen die het beestje noemen gaan vaak alleen zijdelings op het dier in als onderdeel van een groter onderzoek naar een bepaalde familie of orde. Mijn vraag is dan ook wat de minimale vereisten zijn voor het interpreteren en parafraseren van een brontekst om geen auteursrechtenschendingen te plegen. Ik vraag dit niet omdat ik tegen de minimale vereisten aan wil gaan zitten schurken, maar juist omdat ik daar ver en veilig boven wil zitten. Zoals het er nu voor staat vind ik dat dat nog niet het geval is. Wat denken jullie? Duivelwaan (overleg) 9 feb 2016 00:09 (CET)

Ik vraag mij af of de wetenschappers die dergelijke stukjes hebben geschreven, zelf belang hebben bij het claimen van auteursrechten op hun proza. Immers: ze publiceren het toch juist met het doel om bekendheid te genereren voor de betreffende prehistorische insecten. Ik stel me voor dat ze het juist zouden waarderen als dergelijke informatie beschikbaar komt voor het grote publiek, via Wikipedia. Als 'tegenprestatie' wordt dan uiteraard in het betreffende artikel de persoon met naam genoemd die de soort voor het eerst beschreven heeft, en er kan zelfs ook nog een externe link naar het wetenschappelijke artikel worden geplaatst, zodat de lezer van het WP-artikel weet waar hij de uitgebreidere bron-informatie kan vinden.
Met andere woorden: misschien is het wel mogelijk de auteurs ertoe te verleiden om afstand te doen van hun auteursrechten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 feb 2016 07:56 (CET)
En dat kan (o.a.) op twee verschillende manieren. Simpel, door als auteur zelf onderaan de pagina/tekst te zetten dat de tekst onder een vrije ccbysa-licentie valt (dan is het voor alles en iedereen duidelijk ook), of door de tekst onderaan Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst naar permissions-nl-at-wikimedia.org te mailen. ed0verleg 9 feb 2016 08:24 (CET)

Dat dergelijke teksten uiteraard beschermd zijn door auteursrecht lijkt mij de vraag, maar niet jouw belangrijkste uitdaging. De tekst die je hier weer geeft als de vertaalde, geparafraseerde tekst die je wilt opnemen heeft imo een ander dan een auteursrecht probleem. We hebben bijna een miljoen botlemma's over insecten, als jij je gaat bezighouden met het zelf aanmaken van lemma's over prehistorische insecten is dat op zich toe te juichen, maar zorg er dan voor dat die lemma's ook daadwerkelijk iets duidelijk maken voor de lezer. Dus meer dan een opsomming van begrippen die wellicht de wetenschapper wel iets zegt maar de leek vooral met vragen laat zitten. Over het auteursrecht hoef je je dan geen zorgen te maken. Peter b (overleg) 9 feb 2016 09:47 (CET)

Het gaat om het artikel Abrigramma, stukken beter dan een gemiddeld botlemma als je het mij vraagt. Ik deel Peter b's twijfel ten aanzien van het auteursrechtelijk beschermd zijn van dit soort teksten, die niet meer zijn dan een opsomming van feiten in telegramstijl, maar om Duivelwaan enigszins gerust te stellen: het artikel van Yang et al. is vrijgegeven onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 2.0. Woody|(?) 9 feb 2016 16:49 (CET)

Even wat stoom afblazen[bewerken]

Ik moet even wat schiet zo niet op. Het komt omdat een aantal van mijn bwijzigingen of bijdragen door Gebruiker Ursulbrun worden teruggedraaid. Het is zelfs nog erger eerst vraagt hij om uitleg waarom de voorgaande en opvolgende staten in de infobox staan. Mijn antwoord hierop was om deze staten met link in dus zet ik dat in de tekst te plaatsen. Losse links in de tekst vond ik niks dus heb ik er een klein verhaaltje van gemaakt. Daar kwam commentaar op, die ik vervolgens verwerk en daarna terugdraai of gaat terugdraaien

Deze werkwijze geeft me totaal geen voldoening.omdat het vanwege mijn slechte zicht extra moeite kost om de artikelen te bewerken en de fouten te verbeteren. Dat is lastig omdat ik mijn eigen spel- en stijlfouten niet zie..Daarom heb ik geen energie om grote lappen tekst te verwerken en desnoods te vertalen. Ik ga de laatste serie aanwijzingen van deze gebruiker nog wel in de artikelen verwerken en de nieuwe versie op mijn kladpagina plaatsen en dan mag iedereen zelf bepalen wat er mee gebeurt. In de hoofdnaamruimte zullen jullie me waarschijnlijk niet meer zien waarschijnlijk nog wel in overlegruimtes, de Wikipedia-naamruimte. Ik kan het bewerken toch niet laten

Ik zou graag willen dat ieand anders de infoboxen van historische landen zou willen zou controleren op hiaten of fouten omdat dit voor mij een te grote klus is. Dat deed ik door op anderstalige wikipedia's die ook deze infoboxen hebben, zoals bijvoorbeeld de Engelse, maar soms ook de Franse, Italiaanse of Tsjechische, of er nog ontbrekende schakels zijn en die erbij plaatsen is heel veel werk en daar zou ik graag hulp voor vragen. Het is gebleken is dat er bij de Arabische en Aziatische rijken elke keer een of meerdere links ontbreken. Die toevoegen is overigens een latig klusje omdat ik met meer pagina’s tegelijk open heb raak ik al gauw de draad kwijt. Bean 19 (overleg) 9 feb 2016 19:25 (CET)

Je maakt hier een algemeen probleem specifiek, beste Bean. Ik merk ook weleens op dat bijdragen rücksichtslos worden teruggedraaid zonder alle consequenties te doorzien. Als je twee alinea's in één keer verandert, kan het heel goed zijn dat die terugzetting tot een oudere versie in de ene alinea wel, en in de andere niet terecht is. Daarom is het beter per alinea te wijzigen.  Klaas `Z4␟` V:  10 feb 2016 10:04 (CET)
@Bean, ik begrijp goed waarom je behoefte hebt stoom af te blazen. Ik zou hetzelfde gevoel hebben. Ik heb een reactie op je overlegpagina geplaatst. Ik zou het zonde zou vinden als we iemand die waardevolle bijdragen levert kwijt raken. Ursulbrun(overleg) 10 feb 2016 11:44 (CET)
Ik denk toch dat ik op deze beslissing terugkeer. Ik blijf zeker kleine bijdragen zoals het plaatsen van voorgaande en opvolgende staten in infoboxen, titels verplaatsen, de titel aan de artikelnaam aanpassen en links naar doorverwijspagina's wegwerken. Grote bijdragen zal ik zeker voorlopig niet meer zomaar in de hoofdnaamruimte doen, misschien wel vanaf mijn kladblok in de hoofdnaamruimte. Wat ik zeker niet ga doen is bijAziatische historische landen de voorgangers en opvolgers in een verhalend perspectief te plaatsen want daar heb ik echt te weinig vers en dit laat ik aan anderen over. Misschien wil ik nog wel eens een infobox plaatsen als ik het echt niet kan laten maar daar blijft het dan bij. Bean 19 (overleg) 10 feb 2016 17:08 (CET)

Call for Candidates - Affiliate Selected members of the WMF Board[bewerken]

Wmf logo horiz pms.svg

Beste gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia,

De Wikimedia Foundation (WMF) is de host van onder andere de Nederlandstalige Wikipedia. Het bestuur van de WMF bestaat uit tien onbezoldigde leden. De zittingstermijn van twee van de leden loopt dit jaar af. Dit betreft de zogeheten Affiliate Selected members of the WMF Board, dat zijn twee leden die worden voorgedragen door de 41 landelijke verenigingen (chapters) zoals Wikimedia Nederland en een thematische organisatie, Amical. Op basis van de voordracht geschiedt benoeming door het bestuur van de WMF. De verkiezingscommissie heeft een oproep voor kandidaten gedaan, zie de post van Chris Keating op wikimedia-l met daarbij de vraag de oproep zo wijd mogelijk te verspreiden. Zie verder:

Kandidaten moeten hun belangstelling kenbaar maken op meta en hebben de steun nodig van tenminste een affiliate, zoals de vereniging Wikimedia Nederland, of een van de andere landelijke verenigingen, of Amical. De kandidaatstelling is open tot 8 maart. De besturen van de affiliates kunnen stemmen van 24 maart tot 7 mei. In de FAQ staat onder andere "Nominations, candidate statements and questions to candidates will be conducted in public on Meta and anyone in the Wikimedia movement is welcome to participate in this. Many voting organizations also promote discussion of their vote among their membership (e.g. on their own email lists or at a General Meeting). Consider asking voting organizations if they wish to talk about how they will cast their vote."
Ad Huikeshoven (overleg) 10 feb 2016 09:56 (CET)

We gaan gewoon door en doen alsof er niets aan de hand is? Heeft de Board inmiddels besloten dat ze nieuwe leden ook werkelijk de ruimte zal gaan bieden om naar eigen inzicht de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap van de Board uit te oefenen of worden deze nieuwe leden straks ook na het minste of geringste het bos/de woestijn in gestuurd? Ik wil best overwegen me kandidaat te stellen, maar als er een gerede kans is dat eenmaal gekozen ik snel weer weggestuurd wordt dan denk ik laat maar. Peter b (overleg) 10 feb 2016 22:13 (CET)
Aan wie stel je die vraag, en verwacht je ook alhier antwoord? ed0verleg 10 feb 2016 23:56 (CET)

Deutsche Grammophon[bewerken]

Wie een beetje thuis is in klassieke muziek kent het overbekende gele logo van Deutsche Grammophon. Ik wilde dat in de infobox van het artikel zetten als Deutsche Grammophon daar tenminste geen bezwaar tegen kan hebben, maar het is alleen lokaal opgeslagen, onder andere hier en hier, niet op Commons zelf. Als plaatsing in het artikel toegestaan is, zou het fijn zijn als iemand dit logo met transparante achtergrond eens naar Commons kan overhevelen, want ik weet niet hoe de licentie en oorspronkelijke bron vermeld moeten worden. ErikvanB (overleg) 10 feb 2016 16:06 (CET)

Zowel voor de-wiki als voor en-wiki gelden lokaal andere regels. Volgens mij is er op de-wiki een expliciet van Commons afwijkend beleid voor met name logo's. Zie ook de waarschuwingssjablonen op de bestanden die je linkt. Het kan goed zijn dat er geen enkel probleem is, maar het lijkt me wel goed als er iemand naar kijkt die een beetje op de hoogte is met de uitzonderingen op en-wiki en de-wiki, en die kan beoordelen of dit eventueel tóch naar Commons gekopieerd kan worden. Paul B (overleg) 10 feb 2016 17:11 (CET)
Dat is een redelijk gedetailleerd logo en naar alle waarschijnlijkheid beschermd en niet vrij bruikbaar. Daarom niet overzetbaar naar Commons en niet bruikbaar op nl.wiki. Mvg, Taketa (overleg) 10 feb 2016 17:12 (CET)
Jammer. Daar leg ik me bij neer. Allebei bedankt. ErikvanB (overleg) 10 feb 2016 18:34 (CET)
Ik vraag me al een tijdje af waarom DG (in dit geval) zulk gebruik van logo's niet als gratis reklame zou beschouwen. Sporters worden ervoor betaald als ze zo'n logo op hun kleding zetten. Hobbema (overleg) 10 feb 2016 21:17 (CET)
Ik denk inderdaad dat veel fabrikanten een artikel op Wikipedia en het bijbehorende logo, dat ze natuurlijk graag bij iedereen in hun geheugen inprenten, als gratis reclame zien. Maar zolang ze dat niet zelf aangeven, moeten we de wet respecteren. Zou je het ze vragen, dan vinden ze het waarschijnlijk best. ErikvanB (overleg) 10 feb 2016 21:49 (CET)
Als we "gebruik voor Wikipedia" zouden accepteren, ongetwijfeld. Het probleem is dat we de harde eis stellen dat het logo vervolgens ook door iedereen voor elk ander doeleinde gebruikt moet kunnen worden. Dat zal bij menig bedrijf toch op bezwaren stuiten, en daar hebben we alleen onszelf mee. Woody|(?) 10 feb 2016 21:56 (CET)
Hoewel dat logo van mij verboden mag blijven zou ik wel benieuwd zijn of er in 10 jaar iets is veranderd. Ik blijf het vreemd vinden dat de twee grootste projecten (nou ja onze Oosterburen zijn inmiddels ook ingehaald door het Zweedse robotmonster) wel gebruik maken van de ruimte die de Foundation biedt om af te wijken van de regels van Commons en wij hier Roomser dan de Paus willen zijn. De vorige keer, ik dacht bijna 10 jaar geleden, was er geen meerderheid voor een eigen beleid maar misschien is dat nu anders. Zijn er meer gebruikers die wel eens willen weten of er iets is veranderd? Peter b (overleg) 10 feb 2016 22:05 (CET)
Ik ben daar op zich wel benieuwd naar, ja. Ik sta niet te springen om gebruik op grond van citaatrecht of fair dealing mogelijk te maken op de Nederlandse Wikipedia, voornamelijk omdat de nodige expertise om dat allemaal te beoordelen ontbreekt, maar het lijkt mij wel een verrijking om licentiëring 'voor gebruik op (de Nederlandse) Wikipedia' toe te staan. Woody|(?) 11 feb 2016 00:12 (CET)

Halal en haram[bewerken]

Beste mede-wikipedianen, ik zit met een probleem. Wat vinden jullie van het artikel halal en haram? Om te beginnen vind ik het opgesteld in zeer gebrekkig Nederlands. Maar dat kan makkelijk verholpen worden. Dit artikel echter, neemt een toch wel heel ernstig loopje met de waarheid. In dit "artikel" lees ik de volgende zaken: Muziek is haram. Trouwen met een niet-moslim is haram, net zoals scheiden tijdens de menstruatie. Pruiken zijn haram, anale seks is haram. Net zoals een vrouw die geen kinderen wil. Praten of chatten met iemand van een ander geslacht, zonder de directe nabijheid van familieleden. Een hond binnenhuids houden en last but not least moet een moslim met maximaal vier vrouwen tegelijk getrouwd zijn maar mag hij zijn vrouw niet ongelijk behandelen. Ik geloof het wel hoor, dat er stromingen binnen de Islam zijn die zo dogmatisch denken. Maar als je zo'n onsamenhangend lijstje vol "verboden" zaken leest, mag je toch verwachten dat de lezer op zijn minst een zeer uitgebreid bronnenarsenaal geraadpleegd heeft, niet? Er staat (volledig terecht) een "er wordt getwijfeld aan de feitelijke juistheid van dit artikel", maar eigenlijk is het gehele artikel aan een oppoets nodig. Dit is niet "haram" of "halal" volgens de mainstream islam, dit is een haast salafistische interpretatie ervan. Of kennen jullie veel moslims voor wie "muziek beluisteren" haram is? Wij, op Wikipedia, hebben de taak om overal te nuanceren, waar dat nodig is. En in veel geopolitieke/militair-conflictueuze/religieus-geïnspireerde artikelen lukt dat niet. We horen maar één versie van de waarheid (zie bijvoorbeeld kritiek op de islam, nog zo'n gedrocht), wat "haram" is wordt hier als vaststaande waarheid gepresenteerd. Eergisteren las ik in kritiek op de Islam nog "als de ex-moslim al niet vermoord wordt door islamieten uit de omgeving". Zonder bronnen, zonder nuancering, zonder eventuele maatschappelijke kritiek die al geuit is op stellingen zoals deze of "muziek is haram". Bronvermelding en nuanceren is altijd belangrijk, maar zeker in artikelen zoals deze. Voor veel mensen is "wat op Wikipedia staat", dé waarheid (al weet een doorwinterde Wikipediaan wel beter). Maar die waarheid is heel vaak zoek in zulke artikelen. In halal en haram lezen we slechts één (heel extreme) versie van de waarheid. Ik heb eigenlijk maar twee vragen: hoe is het zover kunnen komen met zo'n artikel? En wat kunnen we eraan doen? - GreenDay2 10 feb 2016 17:22 (CET)

Men zou kunnen beginnen te zoeken naar geschikte literatuur. Ook dat is niet zonder problemen, vermoedelijk. Illustratief is misschien deze inleiding uit een boek dat specifiek over halal en haram gaat, [34], en waaruit al wel duidelijk wordt dat niet steeds eenduidig aan te geven is wat halal is en wat haram. Natuurlijk zullen er zaken en gedragingen zijn die volgens alle islamitische schrift- en wetsgeleerden haram zijn, en zaken die voor allen halal zijn, maar het lijkt me bijna onmogelijk daar een soort consensus uit te destilleren in de vorm van een simpel lijstje. Nu ben ik natuurlijk een leek op dit gebied, en wellicht zijn er anderen die meer overzicht over de materie hebben. Paul B (overleg) 10 feb 2016 17:39 (CET)
De opsomming bij haram zou alleen de mainstream-dingen moeten noemen, zoals rente. Het boekje van Joris Luyendijk, Een tipje van de sluier: islam voor beginners uit 2001 kan hier goede diensten bewijzen. Niet alleen is het nu wel een enorme waslijst, het bevat beslist onderdelen waarvan zelfs een leek kan zien dat die niet tot het standaard-haram pakket behoren omdat ze daarvoor te recent zijn, zoals "chatten op het internet" en "voedsel met gelatine". En als muziek beluisteren haram zou zijn, dan zou er dus geen Arabische muziek zijn. Maar die is er wel. Kortom, dit artikel is zwaar POV. Overigens heb ik net even gekeken wat de Engelse Wiki bij "Haram" heeft en daar is de opsomming beduidend korter en overzichtelijker, want ingedeeld per levenssfeer (familie, zakelijk etc.). Overigens is daar de opsomming op slechts 1 bron gebaseerd. MackyBeth (overleg) 10 feb 2016 20:22 (CET)
Voedsel met gelatine is vermoedelijk een probleem omdat dat vaak varkensgelatine is, en om voor de hand liggende redenen is dat bepaald niet halal. Ook voor rundergelatine geldt dat dat meestal afkomstig is van koeien die niet op de volgens de islamitische wet juiste wijze zijn geslacht. Die beide lijken me dus in wezen direct te volgen uit de bekende standaardregels voor voedsel die al oud zijn. Net als bij vegetariërs is gelatine specifiek een lastig punt omdat je het vaak aantreft in producten waarvan je niet op het eerste gezicht zou vermoeden dat er dierlijke stoffen in zitten. Maar goed, het artikel zou geen handleiding moeten worden. Het boek dat ik linkte, probeert naar eigen zeggen het midden te houden tussen twee in de ogen van de auteur te extreme visies, waarbij de ene visie nogal 'star' is (en ook muziek haram vindt) terwijl de andere nogal 'rekkelijk' is en zich naar de westerse normen en waarden probeert te richten. Dat betekent natuurlijk wel dat het lastig is zich op één bron te baseren, tenzij die bron ook een breed overzicht geeft van de verschillende ideeën over wat halal en haram is. Het boekje van Luyendijk geeft hopelijk wel iets van zo'n breed overzicht: het lijkt me onwaarschijnlijk dat Luyendijk specifiek één visie op de islam zou behandelen. En verder zou natuurlijk in een gebalanceerd artikel zo'n opsomming uiteindelijk maar een klein deel moeten uitmaken van het gehele artikel. Paul B (overleg) 10 feb 2016 21:02 (CET)
Het gelatineprobleem is mij ook wel duidelijk, maar zoals je al aangeeft is een artikel geen handleiding. Ook wordt de opsomming eindeloos als alles wat per implicatie uit de basis-haramregels volgt ook moet worden vermeld en daarom zoud alleen een mainstream opgave van wat die basis is, moeten volstaan.MackyBeth (overleg) 10 feb 2016 21:19 (CET)
Of een ellenlange opsomming in een encyclopdie past weet ik niet, maar als je gaat opsommen dan zou ik het vreemd vinden dat je mainstream (wat dat ook moge zijn) moet volgen. Om zo'n lemma te baseren op een populair boekje van een journalist lijkt mij overigens ook geen goed idee. Of je pakt het serieus aan of je kunt het beter verwijderen. Peter b (overleg) 10 feb 2016 22:16 (CET)
Wel, hoe pak je het volgens jou serieus aan? Mij lijkt het beter om het artikel in te krimpen: alle niet door fatsoenlijke bronnen ondersteunde informatie eruit en duidelijk vermelden dat wat "haram" is, en wat niet, voor interpretatie vatbaar is, net zoals in het artikel Koran wordt gedaan. Een goed artikel zou belichten waar de verschillen in stromingen zitten, wat de geschiedkundige en maatschappelijke oorsprong van de labels "haram" en "halal" zijn en bij welke praktijken het label "haram" op kritiek stuit. In deze vorm is het "artikel" een blamage voor Wikipedia, één die bovendien perfect binnen het droombeeld van de gemiddelde radicale denker aanleunt. "Dit, dit, dit en tienduizend andere dingen zijn haram. Er is geen discussie mogelijk. Kijk, Wikipedia zegt het ook". GreenDay2 10 feb 2016 22:25 (CET)
Mainstream is in mijn optiek datgene dat in alle varianten van de islam geldt, dus zeg maar de gemene deler. Als je het wiki-artikel over Luyendijk leest, dan zie je dat hij een specialist is op dit onderwerp, dus zijn boekje lijkt me een betrouwbare bron om het artikel snel mee te verbeteren, ook al zijn er vast betere. Overigens moet verbetering van het artikel puur op encyclopedische gronden geschieden en de vraag of radicalen wel of niet in de kaart worden gespeeld dient geen overweging te zijn.MackyBeth (overleg) 10 feb 2016 22:26 (CET)
Natuurlijk moet het schrijven van een artikel op encyclopedische gronden geschieden. En natuurlijk mogen we met een bepaald lemma geen doelpubliek voor ogen hebben. Ik beweer ook nergens anders, wees gerust. Artikels op Wikipedia moeten neutraal, feitengebaseerd, objectief en evenwichtig zijn. En dat is het nu niet. GreenDay2 10 feb 2016 22:33 (CET)
Hm, ‘het vermoorden van iemand, zelfmoord plegen’ is haram. Dus zijn de Islamitische Staat en al die zelfmoordterroristen haram... Dit voorbeeld geeft al aan dat het artikel wel erg eenzijdig de opvattingen van één groep moslims (vermoedelijk de puristische stroming binnen het salafisme) weergeeft. Sijtze Reurich (overleg) 10 feb 2016 22:50 (CET)