Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Wereldenergievoorziening[bewerken]

Het artikel Wereldenergievoorziening is weer verbeterd en kan opgenomen worden in de Wikipedia. Rwbest (overleg) 16 sep 2016 14:45 (CEST)

Beste Rwbest, Bijna onderaan in de aangegeven tekst lees ik Extra maatregelen, met name het afbouwen van subsidie op fossiele brandstof en meer investeren in duurzame energie, zijn mogelijk zonder netto economische kosten. Deze tekst komt hier uit de lucht vallen en is van geen enkele bron voorzien. Op deze manier komt het over als een slotzin van een betoog, niet als iets dat past in een encyclopedisch artikel.
Daarbij denk ik, als ik eens met mijn auto bij de pomp sta, niet direct aan een subsidie op fossiele brandstof. Wel aan de btw, het tijdelijke kwartje van Kok, de accijns en mogelijke andere heffingen die ik betaal. Dat ervaar ik toch eerder als een negatieve subsidie. Ik wil u vragen om toch nog eens goed te kijken naar deze tekst, voordat u dit verzoek zo indient. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 sep 2016 15:03 (CEST)
Tekst komt uit de lucht vallen? Nee, er staat een referentie bij deze tekst naar IEA World Energy Outlook 2015. Op p.8 kan je lezen: A WEO special report released in June 2015, Energy and Climate Change, showed what more can be done, at no net economic cost, to bring about a peak in energy-related emissions by 2020 – an essential step if the door to a 2 °C outcome is to remain open. Mvg, Rwbest (overleg) 16 sep 2016 15:44 (CEST)
Bij dat stukje tekst staat geen referentie. Het wordt ook neergezet als feit, terwijl het een mening/conclusie is van de IEA. Nietanoniem (overleg) 16 sep 2016 15:53 (CEST)
Je zou er iets als Met dit beleid zal het op de Klimaatconferentie van Parijs 2015 vastgestelde doel, minder dan 2 graden opwarming, volgens de IEA niet bereikt worden. Wel denkt de IEA dat extra maatregelen, met name het afbouwen van subsidie op fossiele brandstof en meer investeren in duurzame energie, mogelijk zijn zonder netto economische kosten. van kunnen maken. Richard 16 sep 2016 15:57 (CEST)
Dank Richard voor je suggestie. Rwbest (overleg) 16 sep 2016 19:55 (CEST)
(na bwc) Het hier te downloaden rapport geeft op paginanummer 7 (pagina 9 van het document) de door u genoemde verwijzing en somt vijf maatregelen op die genomen zouden moeten worden. U kiest er twee uit en geeft deze niet volledig weer (Increasing investment in renewable energy technologies in the power sector from $270 billion in 2014 to $400 billion in 2030. en Phasing out of remaining fossil-fuel subsidies to end-users by 2030.).
Daarnaast geeft u niet aan dat dit deel afkomstig is van het betreffende IEA-rapport, door de plaatsing van de noot lijkt deze vooral naar het IEA zelf te verwijzen. Als deze maatregelen afkomstig zijn uit dat specifieke WEO special report, dan ligt het voor de hand dat u de gebruiker verwijst naar dat document, en niet volstaat met een vage verwijzing naar een document, waarin een ander document wordt geparafraseerd. Dat u bovendien twee van de vijf maatregelen benadrukt met 'met name' is een stellingname die in ieder geval niet onderbouwd kan worden op de uitlatingen in het IEA-rapport. Dit deel van uw artikel schiet te kort voor een encyclopedie, over de rest vorm ik mij (nog) geen oordeel.
Het voorstel van Richard hierboven geeft aan dat er sprake is van een opvatting van een bepaalde instantie. Op die wijze wordt het niet als een feit gepresenteerd. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 sep 2016 16:08 (CEST)
Vage verwijzing Ronnie? WEO staat voor World Energy Outlook, dus ook van de IEA. Rwbest (overleg) 16 sep 2016 19:55 (CEST)
Ja, vage verwijzing Rwbest. Er mag verwacht worden, zeker bij een onderwerp waar u al zo lang aan sleutelt, en dat al vaker tot discussie geleid heeft, dat u aangeeft waar de gebruiker precies de voorgestelde maatregelen kan terugvinden. Dus niet bij een woord in de eerste regel een verwijzing naar een algemeen stuk van een organisatie waaruit de lezer maar zelf af zou moeten leiden dat de rest van de paragraaf aan diezelfde bron ontleend is, maar bij de maatregelen een verwijzing, met naam, titel, jaartal, schrijver, etc. naar het document en de pagina. En dan niet naar de geparafraseerde tekst van die het IEA aangeeft in het door u aangegeven document, maar de integrale tekst, dus het WEO special report, met de specifieke pagina's. Overigens ontbreekt tot nu toe iedere motivering voor de keuze van deze twee specifieke maatregelen, waar het IEA rapport (en vermogelijk ook het WEO rapport) er vijf noemen zonder de een meer gewicht toe te kennen dan de ander. Kunt u deze keuze verantwoorden? U haalt een aantal dingen uit elkaar en presenteert die als feit. Dat is niet hoe een verantwoorde bijdrage tot stand komt. Overigens is mijn gebruikersnaam RonnieV'. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 sep 2016 22:43 (CEST)
Beetje vreemde zin ook. Waarom zou je alleen subsidie afbouwen op brandstof en niet op installaties en voertuigen? Daarnaast lijken fossiele brandstof en duurzame energie elkaar niet uit te sluiten, gezien bv. "Duurzame mobiliteit"-subsidies voor voertuigen op aardgas. --bdijkstra (overleg) 16 sep 2016 15:21 (CEST)
Gedeeltelijke herplaatsing (van de niet-omstreden gedeelten dus) lijkt me hier toch op z'n minst een optie? Naar de rest kan in overleg opnieuw gekeken worden. Het onderwerp zelf is natuurlijk echt te belangrijk om er geen artikel over te hebben. De Wikischim (overleg) 16 sep 2016 16:49 (CEST)
Ik heb het artikel aangevuld met wat ´derde wereld´ kennis en wat gaten zoals Ijsland met zijn geothermie. In veel landen buiten Europa wordt autobrandstof nog gesubsidieerd of weinig belast. Dat werkt verspilling in de hand. Belastingtechnisch kan de vermindering van de subsidie gecompenseerd worden door belastingverlagingen elders.Smiley.toerist (overleg) 16 sep 2016 21:37 (CEST)
Smiley, je hebt toegevoegd Een belangrijk aspect van windenergie en zonne-energie is .... en zullen deze mogelijk subsidie moeten krijgen. Misschien, maar heb je daar een referentie voor? Nu is het koren op de molen van the Banner die weer eigen onderzoek ziet.
IJsland is interessant, maar het eindgebruik is daar maar 0,03% van de wereld. Ik zal het in een paragraafje Trivia of zo opnemen.
Ziet er nog steeds uit als eigen onderzoek. The Banner Overleg 16 sep 2016 22:47 (CEST)
Met welke originele bevindingen?Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2016 00:10 (CEST)
De vage bronverwijzingen (paginanummers ontbreken stelselmatig) geven mij het idee dat er op basis van een publicatie zelf conclusies getrokken zijn. Een goede bronvermelding meldt immers dat in Publicatie C een feit D te vinden is op pagina E en dat dat feit F in het artikel ondersteund. Maar ondanks dat dat al veel vaker gezegd is, blijven de vage bronverwijzingen maar staan, zowel hier las op ENWP. The Banner Overleg 17 sep 2016 10:08 (CEST)
Dat idee dat ik zelf conclusies trek is jouw POV. Je mag van de lezer toch verwachten dat hij wat moeite doet om in de aangegeven bron een feit terug te vinden. Ik wil best de bronverwijzingen verbeteren maar wat jij verlangt is wel erg veel. Rwbest (overleg) 17 sep 2016 10:46 (CEST)
Ik zou het juist anders typeren: Klungelig: Er wordt teveel geleund op de paar bronstukken, waarbij stukjes worden overgenomen zonder dat het onderwerp een geheel vormt. Het lijkt op een reader digest samenvatting van de nota´s. Daarom probeer ik het onderwerp in wat breder kader te schetsen door er andere elementen in toe te voegen. Alles wat niet in de grote statistieken is op te nemen wordt niet meegenomen. Het lijkt erop alsof het hoofddoel is om de statistiektabellen op te nemen in het artikel, terwijl dat bijzaak en onvolledig is.Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2016 10:44 (CEST)
Smiley, zou je nu met een referentie kunnen komen die ik vroeg? Je typering klungelig is volstrekt onterecht. Ik heb het artikel met opzet beperkt tot statistische gegevens van waar het meeste geproduceerd en waar het geconsumeerd wordt. Onvolledig, ja, alle 190+ landen opnemen is ondoenlijk. Zo is het een vrij goed afgerond geheel. Die informatie is geen bijzaak en ontbreekt in de NLWP. Er zijn natuurlijk meer aspecten van energievoorziening, daarvoor is verwezen naar Opwarming van de Aarde, Fossiele brandstof en Energiesubsidie. Ik hoop dat meer artikelen komen over dit onderwerp. Alles in één artikel opnemen? Dat wordt een boek! Rwbest (overleg) 17 sep 2016 11:31 (CEST)
Als het neutrale informatie is met goede, duidelijke bronvermeldingen is dat echt geen probleem. Maar de vaagheden in het artikel duiden op origineel onderzoek of nog echter POV. Zo heeft bijvoorbeeld geen enkele afbeelding of tabel een bronvermelding. En dat terwijl de afbeelding nu net wel een bronvermelding heeft op Commons. The Banner Overleg 22 sep 2016 18:48 (CEST)
Je hebt gelijk. Ik wil een andere richting opgaan met het artikel. Daar kunnen meningen best over verschillen. Ik ga een stukje inleiding erbij schrijven en dan kan je zien wat je ermee doet. Voor wat referenties betreft laat je je niet op de kast jagen. Zorg eerst dat het artikel goed met correcte informatie en daarna kan je bronnen erbij googlen. Sommige Wikipedianen zijn zo gefocussed op bronnen dat ze vanuit de bron het artikel schrijven. Onbewust neem je dan de structuur van de bron over, zonder met een frisse blik het artikel te schrijven. Voor wat de gevraagde referentie betreft: Ik heb talrijke discussies gelezen over de noodzakelijke herstructurering van de energiemarkt door de opkomst van duurzame energie. In de overheidsbeleidskamer en de industrie leeft die problematiek al volop. Het laatste stuk dat ik gelezen heb is in The Economist, 14 mei 2016, bladzijde 22, Energy policy, Power Hungry. Er zijn vast betere bronnen.Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2016 12:02 (CEST)
RonnieV, ik zal een referentie naar het WEO special report toevoegen en van de extra maatregelen meer weergeven. Wat er nu staat in Verwachting tot 2040 is wel erg kort. Dank voor je bijdrage. Rwbest (overleg) 17 sep 2016 12:30 (CEST)
Hier nog wat bronnen (wel een beetje naar de milieubeweging toe redenerend met alleen energieopslag): https://www.ftm.nl/artikelen/netbeheerder-tennet-zet-in-op-energieopslag en

http://www.kennislink.nl/publicaties/stop-meer-energie-in-energieopslag. Zelf een bron toegevoegd.Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2016 12:50 (CEST)

Het huidige artikel is een essay over de toekomst, en over hoe het anders zou moeten. Niet encyclopedisch, POV en erg gedateerd. Hans Erren (overleg) 18 sep 2016 11:10 (CEST)
Smiley, dank voor je stukje inleiding. Ik heb je toevoeging Een belangrijk aspect van windenergie en zonne-energie is .... en zullen deze mogelijk subsidie moeten krijgen. eruit gehaald. De inpassing van windenergie in het net staat beschreven in Windenergie#Beperking_van_de_integratie_in_het_elektriciteitsnet_en_zekerheid_van_de_elektriciteitsvoorziening. Het beste artikel is van Mark Z. Jacobson et al. die er een oplossing voor geven: Jacobson et al, Low-cost solution to the grid reliability problem with 100% penetration of intermittent wind, water, and solar for all purposes. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 112, No. 49, (2015), 15060–15065, DOI:10.1073/pnas.1510028112. Maar die oplossing moet nog van de grond komen in de meeste landen. Rwbest (overleg) 18 sep 2016 15:39 (CEST)
Hans Erren, voor alle duidelijkheid, met Het huidige artikel bedoel je toch niet Wereldenergievoorziening? Daar gaat alleen het laatste stukje over de toekomst. Rwbest (overleg) 20 sep 2016 10:03 (CEST)

Ik zou graag vernemen of de kritiek op Wereldenergievoorziening door de wijzigingen voldoende beantwoord zijn. Rwbest (overleg) 20 sep 2016 10:32 (CEST)

Nee. Het is nog steeds niet onderbouwd door duidelijke bronvermeldingen en lijkt daardoor nog steeds op eigen onderzoek/eigen conclusies. The Banner Overleg 21 sep 2016 12:05 (CEST)
Niet mee eens. Het artikel is ondertussen flink verbeterd en de mening over eigen onderzoek/conclusies deel ik niet. Ik mis bij statistieken en cijfers wel het jaartal. Bronnen kunnen altijd beter en je kan er altijd over discussiëren, maar op een zeker moment moet je een knoop doorhakken: Is het voldoende voor de hogere drempel (hoger dan voor het verwijderen) van herplaatsing? Naar mijn mening: JA.Smiley.toerist (overleg) 21 sep 2016 15:14 (CEST)
Ik handhaaf mijn kritiek: De vage bronverwijzingen (paginanummers ontbreken stelselmatig) geven mij het idee dat er op basis van een publicatie zelf conclusies getrokken zijn. Een goede bronvermelding meldt immers dat in Publicatie C een feit D te vinden is op pagina E en dat dat feit F in het artikel ondersteund. Maar ondanks dat dat al veel vaker gezegd is, blijven de vage bronverwijzingen maar staan, zowel hier las op ENWP. The Banner Overleg 21 sep 2016 16:54 (CEST)
@Banner: Ik begrijp je niet meer. Als ik goed nalees staat er in: ´verwacht het IEA dat ...´. Dat is niet meer of minder dan de verwachtingen en conclusies van een instantie. Of die verwachtingen/conclusies juist zijn en goed onderbouwd zijn doet niet ter zake. Het is een mening/inschatting van officiële instantie. Misschien zijn andere instanties en experten die de mening van IEA niet delen en kan het nuttig zijn die te vermelden.(ook met bronnen) Voor de rest zijn er cijfers en statistieken waarvoor er een goede bron is en zeker niets dat controversieel of twijfelachtig is.Smiley.toerist (overleg) 22 sep 2016 11:22 (CEST)
Banner, de vermelde IEA Statistics search website heeft geen paginanummers. De lezer moet even doorklikken om te vinden wat hij zoekt. Rwbest (overleg) 22 sep 2016 12:31 (CEST)
Maar pagina's hebben wel URL's en pfd's hebben ook een nummering (van de pdf zelf, niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als en paginanummer in de publicatie). The Banner Overleg 22 sep 2016 18:38 (CEST)
Ik zou het graag herplaatst zien, eventueel eerst zonder de laatste paragraaf Verwachting. Daar wil ik nog, ja Smiley, andere organisaties zoals big oil vermelden die andere verwachtingen koesteren. Ook moet er iets bij over de inpassing van die sterk toenemende wind- en zonne-energie in het net, dat mis ik bij de IEA. Bovendien vraag ik me nog steeds af of de moderatoren überhaupt wel toekomsverwachtingen toestaan. Ik denk ook nog aan een andere titel, bijv. Energievoorziening wereldwijd, beter te vinden voor iemand die iets zoekt over energie. Rwbest (overleg) 22 sep 2016 14:39 (CEST)
Wat dat laatste betreft: dan zou ik er bij voorkeur Wereldwijde energievoorziening van maken (analoog aan bijv. Wereldwijd elektriciteitsgebruik). Overigens suggereert dit dus, dat energievoorziening weer een eigen artikel zou moeten worden. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 14:52 (CEST)
Toekomstverwachtingen mogen zeker van moderatoren en zijn in sommige gevallen zelf existentieel van aard. Dan zou je niet over de streefdoelen van Klimaatconferentie van Parijs 2015 kunnen spreken. Een temperatuurstijging van 4 graden of 2 graden is een wereld van verschil. Dat soort essentiële onderwerpen moet Wikipedia op een neutrale manier kunnen behandelen. Ik ben wel eens dat men terughoudend moet zijn en alleen over echt concrete toekomstplannen moet hebben. Ik heb ook mijn buik vol van toekomstplannen die nooit uitgevoerd worden, stippen op de horizon en allerlei hypothetische toekomstvisies.Smiley.toerist (overleg) 22 sep 2016 15:08 (CEST)
Gaat het om Gebruiker:Rwbest/Wereldenergievoorziening#Verwachting tot 2040? Ik zie echt niet waarom dat er niet gewoon bij zou kunnen. Ter vergelijking: sportevenementen die nog in de toekomst liggen mogen vaak ook, en zelfs zonsverduisteringen die soms nog bijna een eeuw in de toekomst liggen. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 15:17 (CEST)
Dus de paragraaf Verwachting tot 2040 kan blijven staan en kan later aangevuld worden met andere verwachtingen dan die van de IEA. Die geeft er zelf drie waarvan er één berust op concreet beleid van de landen, maar die mist het op de Klimaatconferentie vastgestelde doel. Wat werkelijk uitgevoerd gaat worden hangt af van dat beleid dat nu echt kantelt. Rwbest (overleg) 22 sep 2016 17:07 (CEST)
Als er goede, gedegen bronnen voor zijn en niet van die bronnen die niet serieus te nemen zijn... dan kunnen ze geplaatst worden. Ik zie dit soort dingen liever niet verschijnen, maar de gemeenschap is vaak van mening dat ook toekomstige zaken van encyclopedisch belang kunnen zijn. Dqfn13 (overleg) 22 sep 2016 23:21 (CEST)
Ik ga Wereldwijde energievoorziening, de historische Inleiding en de statistiche data over de huidige voorziening, op Wikipedia zetten. De Verwachting tot 2040 was een beginnetje. Als dat verder uitgewerkt is kom ik daarmee terug in de Kroeg ... als Wereldwijde energievoorziening blijft staan. Ik dank de aanwezigen voor hun bijdrage aan de discussie. Rwbest (overleg) 24 sep 2016 08:32 (CEST)
Zo werkt het niet. Daarom heb ik de pagina dan ook weer verwijderd. Een verzoek tot terugplaatsing hoort via wp:TERUG te verlopen. Daarbij komt, dit lemma voldoet nog steeds niet aan onze uitgangspunten en is niets anders dan een essay. Natuur12 (overleg) 26 sep 2016 15:49 (CEST)
Jammer dat het alweer zo moet. Wat er stond kon natuurlijk altijd nog beter maar het was zeker niet slecht, en nu is er dus weer helemaal niets. Beter een half ei dan een lege dop, toch? De Wikischim (overleg) 26 sep 2016 15:56 (CEST)
Nieuwe artikelen in een andere vorm dan waarin ze verwijderd werden hoeven niet via WP:TERUG. De route via WP:TERUG geldt alleen voor zaken die als NE zijn verwijderd, of die opnieuw aangemaakt werden met dezelfde inhoud. — Zanaq (?) 26 sep 2016 19:12 (CEST)
De definitie van Essay gelezen. Dan moet je ook de `persoonlijke visie` van Rwbest uit het stuk kunnen verwoorden. Wat is het? Want ik kan er geen persoonlijke visie in ontdekken.Smiley.toerist (overleg) 27 sep 2016 00:42 (CEST)
Waarom is er geen link naar het hoofdartikel energievoorziening? — Zanaq (?) 26 sep 2016 19:07 (CEST)
Heel simpel lijkt me: omdat dat artikel niet bestaat. Wat overigens erg jammer is, want er is alle kans dat als het onderwerp energievoorziening er al wel was, het veel makkelijker zou zijn om het inmiddels opnieuw verwijderde Wereldwijde energievoorziening te verbeteren. Misschien zou energievoorziening nog het beste als eerste geschreven kunnen worden, zodat het als basis dient? Iemand? De Wikischim (overleg) 26 sep 2016 19:11 (CEST)
Of het artikel bestaat is niet relevant om te bepalen of er gelinkt moet worden. (Wel grotendeels eens met de rest.) — Zanaq (?) 26 sep 2016 19:19 (CEST)
Wikipedia heeft een pijnlijk gebrek aan informatie over energievoorziening in de wereld. Ik heb geprobeerd dat aan te vullen maar ik moet het opgeven. Wikipedia wordt gemaakt door vrijwilligers. En kapotgemaakt door intolerantie en vitzucht. Rwbest (overleg) 1 okt 2016 10:43 (CEST)
Een groot nadeel van Wikisage is dat het veel en veel lager scoort in de zoekmachines dan WP, en er bovendien een beetje goede inhoud (die dan meestal eerst hier werd verwijderd) min of meer verdrinkt tussen een hoop geïmporteerde rommel of pagina's die in een oudere (slechtere) versie vanaf hier daarheen zijn overgebracht. Reden dat er volgens mij weinig toekomst zit in dat project (al was het basisidee op zich niet heel absurd). De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 11:18 (CEST)

Precieze locatie gezocht[bewerken]

Opduwlocomotief bij Montegnée.jpg

Deze dramatische foto is genomen vanaf de achterruit van de laatste rijtuig, wanneer de opdruklocomotief stopt met duwen. De perronrand moet van de opgeheven halte Haut-Pré zijn. Links is nog duidelijk een aanlooproute te zien. Uit de oude kaart [1] is nog het dorp/wijk Haut-Pré terug te vinden. Op moderne kaarten en Wikipedia wordt deze plaats nergens meer vermeld. Op Google Earth is te zien dat het stratenpatroon drastisch is veranderd. Kan nog de precieze locatie teruggevonden worden? PS: Dezelfde opdrukloc beneden File:Opduwlocomotief in Luik in 1982.jpg.Smiley.toerist (overleg) 21 sep 2016 11:20 (CEST)

Mij lijkt daar nog steeds een oplopende strook richting parking/pleintje. Ook de palen van de bovenleiding staan aan de juiste kant. Sporen zijn verhoogd, waardoor het "langslopende aanloopweggetje" nu onder het niveau van de spoorlijn zakt. Rembert vragen? 21 sep 2016 12:58 (CEST)
Dit is ook een mogelijke locatie, de sporen liggen in de diepte, en het weggetje naar de brug heeft de juiste helling. Dichter bij het voormalig Station Luik-Haut-Pré liggen de sporen boven of op gelijk niveau met het omliggende landschap. KAdEIkE [!?] 21 sep 2016 13:39 (CEST)
Volgens dit kaartje lag het dichter bij Station Ans. Het zou aan de Rue Président Wilson gelegen kunnen hebben, met aan de overkant Rue du Plan Incliné. bdijkstra (overleg) 21 sep 2016 13:56 (CEST)
(Na bwc.) Volgens deze site werden de treinen geduwd tot Montegnée. Hier is op de luchtfoto ook een oud voetpad te zien van de brug naar de sporen. KAdEIkE [!?] 21 sep 2016 14:07 (CEST)
In de stoomtijd waren locomotieven zwakker en met elektrische tractie was het opduwen minder noodzakelijk. Uit die bron kan je dus geen conclusies trekken. Gezien de flauwe bocht van de iets latere opname en de perrons zijn er maar twee mogelijke plaatsen: Haut-Pré of Montegnée. Montegnée is gesloten voor reizigers op 3 juni 1984.Smiley.toerist (overleg) 21 sep 2016 15:31 (CEST)
Wat een leuk zoekplaatje weer, Smiley.toerist! Ik zie wel wat in deze locatie, de Rue Jean Jaurés in Ans.
Hoe ben ik daarop gekomen? Allereerst weet ik dat de treinen in België aan de andere kant rijden dan in Nederland. De locomotief rijdt vooruit (witte lichten) en is gefotografeerd kort na het stoppen met duwen, waardoor de geduwde trein uitloopt. Wat aanwijzingen hierboven brachten me terug naar Luik, waar de E25 een flinke klim laat zien als je de stad uitrijdt. Waar ik eerst vermoedde dat de trein uit Ans kwam, is het een trein die uit Luik komt. Het NGI heeft heel gedetailleerde kaarten van België beschikbaar. Met wat stoeien met instellingen had ik een kaart waarin ook de hoogtes aangegeven werden. De oorspronkelijke verwijzing naar Haut-Pré ligt niet op het hoogste punt van het traject. Het spoor volgend kom ik bij de Rue Jean Jaurés. Achteruit kijkend vanuit Luik heb je daar aan de linkerhand een voetpad met een muurtje. Dat muurtje is nog te zien op de foto's van Google Maps, het pad wordt (bijna) niet meer gebruikt. Aan de bovenkant is het afgesloten (in oktober 2013 zichtbaar) met een blauw hek (in april 2009 was het nog een laag wit hekje). De paal van de bovenleiding staat op de eerste foto en op Google Maps ongeveer ter hoogte van de onderkant van het muurtje. De rand naast het spoor, door jou aangegeven als perronrand is van de afgeschafte halte Haut-Pré, is niet meer zichtbaar.
In de verte zien we een bocht naar links, die ook terugkomt in de tweede foto. Ik weet niet of jij op de echte foto nog iets herkenbaars kan terugvinden op het paaltje naast het spoor. Die bocht is ook zichtbaar op de kaart. Op de meeste andere plekken ligt het spoor niet diep genoeg om het stijgende pad te rechtvaardigen. Op de recente luchtfoto's van Google Maps is te zien dat aan de andere kant van het spoor een langer pad omlaag voert, tot bij het spoor. Verder lijken er nergens wissels te zitten tot het station van Ans, en het lijkt me sterk dat een afhakende opduwlocomotief over het zelfde spoor achteruit naar Luik terugkeert. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 sep 2016 19:44 (CEST)
Volgens mij wordt het tijd voor een nieuwe gebruikersnaam voor jou....Sherlock Holmes zou ik willen suggereren👍. Vr groet Saschaporsche (overleg) 22 sep 2016 07:20 (CEST)
Ik kom tot de conclusie dat het inderdaad bij de halte Montegnée geweest moet zijn. Blokbeveiligingtechnisch is het opduwen zeer bijzonder: Twee rijdende treinen in een blok! Daar moet een zeer bijzondere regeling voor zijn geweest. Het meest logische is dat bij de einde van de helling, de opduwlocomotief zo snel mogelijk afremt. Zodra de volgende blok vrij is kan ie dan doorrijden naar Ans om daar geparkeerd te worden tot er een rijpad terug is naar Luik. Waarschijnlijk moest de opduwlocomotief uiterlijk stoppen voor het inrijsein/blok van Ans. Het spooremplacement van Ans zelf is vlak. Rechtstreeks terugrijden op hetzelfde spoor naar Luik lijkt mij onmogelijk, vooral als er geen wissels zijn en er een druk treinverkeer is. De helling van Luik tot Haut-Pré is groter. Er is kabeltractie geweest tussen Ans en Luik: zie Rixke Rail’s Archives, Luik Guillemins De volgende keer dat ik de trein daar neem zal ik goed gaan kijken.Smiley.toerist (overleg) 22 sep 2016 10:58 (CEST)
Locatie toegevoegd. Ik zie trouwens dat er gewerkt is aan de aanverwante artikelen en er een nieuw artikel is over de Hellende Vlakken van Luik.Smiley.toerist (overleg) 24 sep 2016 10:39 (CEST)

Duplicate article[bewerken]

Sorry for the English but there seems to be two articles about the same subject here. Ciater and Ciater (Ciater). Note that the town of Ciater is located in the Ciater district but both articles here seem to be about the town? Ciater (Ciater) has the interwiki links in Wikidata. The other one is not linked. Acer (overleg) 22 sep 2016 03:42 (CEST)

You can ask our mods to move.  Klaas `Z4␟` V:  22 sep 2016 08:36 (CEST)
Eerst even zien of dit geen Wikipedia:Wet van Ellywa is... Het ene artikel is uit 2005, het andere uit 2013 (met bot). Ciell 22 sep 2016 09:21 (CEST)
Ciater (Serpong) is ook in 2013 aangemaakt. Wellicht kan de informatie van Ciater (Ciater) naar Ciater, kan die hernoemd worden naar Ciater (Ciater) en kan Ciater een dp worden, met Ciater (Ciater), Ciater (Serpong) en Ciater (onderdistrict) als vermeldingen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 sep 2016 10:36 (CEST)
Een van deze collegae in de zaal?  Klaas `Z4␟` V:  22 sep 2016 10:43 (CEST)
Hierzo! Officieel niet op de lijst, maar toch wel een van die collegae. Qua inhoud beschrijven Ciater en Ciater (Ciater) inderdaad dezelfde plaats in het gelijknamige onderdistrict. RonnieV's voorstel lijkt mij een goede oplossing voor de huidige puinhoop. --HyperGaruda (overleg) 23 sep 2016 22:03 (CEST)
Dear Acer, thank you for noticing this. I have made changes as suggested by my colleagues. Please let me know if I missed anything. We hope you will be a regular visitor of the Dutch Wikipedia. Thank you again, and have a good day. Sincerely, Taketa (overleg) 24 sep 2016 10:50 (CEST)

Wikidata workshop 20 oktober[bewerken]

Wij houden van Wikidata

Wikimedia Nederland is bezig met het ontwikkelen van workshops waar vrijwilligers hun technische vaardigheden en kennis delen met anderen. In de derde workshop staat Wikidata centraal. Het project werd in 2012 in het leven geroepen door Wikimedia Duitsland en heeft als doel een gemeenschappelijke bron te zijn van data. Wikidata is eigenlijk een centrale opslagplaats die er voor zorgt dat de informatie op de verschillende Wikimedia-projecten up-to-date is. Zo zijn onder andere geboortedata terug te vinden op Wikidata. Als je links naast een artikel kijkt op Wikipedia, zie je in welke talen een artikel beschikbaar is. Dit is dankzij Wikidata. Wil je meer weten over Widata en heb je enige kennis van Wikipedia? Geef je dan op voor de workshop op 20 oktober. Tijdens de workshop zal er uitleg gegeven worden over Wikidata. Na de uitleg is er ruimte om zelf aan de slag te gaan en vragen te stellen.

We willen iedereen dan ook vragen om een laptop mee te nemen. We starten de avond om 18:30 uur, op het kantoor van Wikimedia Nederland (Mariaplaats 3, Utrecht). Wij zorgen voor avondeten. Opgeven voor deze workshop kan via het inschrijfformulier, voor overige vragen kun je contact met ons opnemen via info@wikimedia.nl Wil je de vorige workshop fotografie terug kijken? Bekijk dan hier de beelden.SindyM3 (overleg) 22 sep 2016 12:06 (CEST)

Leuk dat Wikidata wat meer onder de aandacht wordt gebracht. Vraag: zou het eventueel mogelijk zijn dit er ook bij te betrekken? (De peiling die hierover eigenlijk binnenkort gehouden zou worden lijkt inmiddels van de baan). De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 12:42 (CEST)
Ik zal hier binnenkort eens naar kijken. Zo te zien heeft elk nummer een unieke identificatiecode op de website, maar deze laat alleen de positie van vorig jaar zien. Lijst van Radio 2-Top 2000's importeren is ook een optie, maar de rode links kunnen nog wel eens lastig zijn. Sjoerd de Bruin (overleg) 25 sep 2016 13:02 (CEST)
Dat importeren zou al heel mooi zijn. Om eerlijk te zijn vind ik die hele Lijst van Radio 2-Top 2000's voor hier eigenlijk maar een onding, maar op Wikidata is zoiets natuurlijk nog best aardig. In het artikel Top 2000 (Nederland) kan dan een rechtstreekse link naar Wikidata worden gezet, wie al die individuele noteringen graag wil bekijken kan via die link aan zijn trekken komen (daarin verschilt een encyclopedie nu wezenlijk van een database). En zo zal er denk ik nog wel meer aan content hier zijn die beter daarheen kan. En terzijde, de komende tijd zijn er al een paar peilingen tegelijk gepland, maar daarna moet er toch wel alsnog ruimte zijn voor een over de Top-2000-noteringen die momenteel duizenden artikelen uit balans brengen? Wie pikt dit even op nu gebruiker:Apdency het heeft neergelegd? De Wikischim (overleg) 25 sep 2016 13:16 (CEST)
Goede actie, maar waarom alleen in Utrecht, beste Sindy? Het lijkt me typisch een evenement dat landelijk georganiseerd kan worden in bibliotheken, buurthuizen (denk o.a. aan links van en naar Arabische en Turkse lemmata) en andere gelegenheden met 'n betrouwbare WiFi-verbinding. Ik vind dat promotie van Wikidata heel belangrijk is.  Klaas `Z4␟` V:  25 sep 2016 12:54 (CEST)
Je moet ergens beginnen Klaasz. Dus pak de handschoen op, en ga zelf in het land WikiData predikken. Er was al een gebruiker die daar min of meer mee bezig was (en die ook op deze workshop actief is), die kan je wellicht ook op gang helpen. Alleen roepen dat je het beter weet, helpt niemand vooruit. ed0verleg 26 sep 2016 11:03 (CEST)
Wordt e.e.a. gefaciliteerd door Sindy die wel de mensen oproept om met Wikidata te werken (doe ik al sinds het begin en de laatste tijd steeds meer - raak daardoor steeds enthousiaster), maar: doet ze dat zelf ook?  Klaas `Z4␟` V:  26 sep 2016 15:23 (CEST)
Het lijkt een beetje alsof je aan het zeuren bent, Klaas. De workshop wordt gecommuniceerd door Sindy. De workshop wordt door anderen gegeven. Schuif je ook aan, Klaas? (Wel snel opgeven want er is veel belangstelling) Heeft je commentaar iets te maken met de oproep van EdodeRoo om zelf de handschoen op te pakken? Wat mij betreft, lever je in deze verbale discussie geen productieve bijdrage anders dan op een redelijk negatieve wijze iemand te benaderen. Er is een link gegeven naar het inschrijfformulier, er is een e-mail als je nog meer vragen hebt wanneer bovenstaande informatie niet voldoende is voor je. Wanneer ga jij een workshop geven Klaas, ergens in een bibliotheek, bij een kenniscentrum, een universiteit of een andere plek naar je eigen keuze? Ik schuif graag aan. Groet, Ecritures (overleg) 26 sep 2016 15:45 (CEST)
Dat wil ik best doen als ik me dat gegund wordt. Het probleem is hierbij dat de gevestigde orde mij te fel (of te onrustig?) vindt om een "officiële" functie te vervullen, laat staan daarin te faciliteren. Dat laten ze alleen hun vriend(innet)jes doen. Als je enige kritiek op ze uitoefent kunnen ze dat niet zo goed verdragen lijkt het. Wie is hier nu negatief: zij, ik of beide? Overigens niet op 20 oktober want dat is de verjaardag van mijn vrouw.  Klaas `Z4␟` V:  26 sep 2016 19:16 (CEST)

Heb je daar een duidelijk voorbeeld van? Want in mijn beleving heb je enorm veel fantasie, en hebben veel gebruikers op Wikipedia daar regelmatig ook last van, van jouw fantasieen. Het probleem dat ik zie is niet dat jou iets misgund wordt, maar dat je vooral oplossingen biedt voor problemen die je zelf hebt bedacht, terwijl Wikipedia vooral beter wordt van oplossingen op problemen die daadwerkelijk bestaan. Maar nu wordt het wellicht weer heel filosofisch allemaal. ed0verleg 26 sep 2016 23:15 (CEST)

Dat kun je beter vragen aan degene die dat vindt, beste ed0. Mag ik niet zeggen, want het stond in een privébericht via e-mail. Misschien ben ik een fantast, moeilijk van jezelf te zeggen, maar dat wil nog niet zeggen dat het woord 'fel' altijd van toepassing is. Meestal vind ik mezelf namelijk de rust zelve.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 11:24 (CEST)
Jouw beleving dat "jij dit niet gegund wordt" is natuurlijk iets heel anders dan dat Wikimedia "alleen hun vriend(innet)jes" cursussen laat geven, want daarmee diskwalificeer je alle mensen die vrijwillig, belangeloos en vol enthousiasme zich inzetten voor wikipedia, wikidata, commons of een van de andere projecten. Want volgens jouw redenering gaat het helemaal niet om hun kwaliteit of inzet, ze doen het alleen maar omdat ze vriendjes of vriendinnetjes zijn van wikimedia. Ik heb geen idee of jij wel of niet geschikt bent om workshops, trainingen etc te geven of dat jij daarin op enige manier gehinderd wordt, maar het zou je sieren als je je wat coöperatiever, communicatiever en vooral vriendelijker zou opstellen naar de mensen die zich wel op welke manier dan ook inzetten voor de verschillende wikipedia-projecten. In mijn beleving hoef je trouwens in het geheel geen akkoord te hebben van wikimedia om morgen een cursus in een bieb, online, bij een vereniging, op een universiteit of iets dergelijks te geven. VJVEGJG, je moet het alleen wel even zelf regelen en organiseren. Ecritures (overleg) 30 sep 2016 10:08 (CEST)
Voor de mensen die wel de workshop willen volgen maar niet naar Utrecht kunnen komen, ook deze workshop is online te volgen. Dit kan worden aangegeven in het inschrijfformulier. SindyM3 (overleg) 27 sep 2016 09:24 (CEST)
Mooi, Sindy. Dank je wel voor het geven van zo'n workshop voor mensen die (nog) niet weten hoe Wikidata werkt. Eigenlijk zou ik tegen die mensen willen zeggen: probeer 't eens; 't is gemakkelijker dan het op 't eerste gezicht lijkt en al doende leert men, toch?  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 11:24 (CEST)
Inderdaad. Gewoon een keer proberen, misschien even wennen in het begin, maar het went zo. Mbch331 (Overleg) 29 sep 2016 12:58 (CEST)
't is in ieder geval makkelijker dan wikipedia Glimlach, Ecritures (overleg) 30 sep 2016 10:08 (CEST)

Combineren licenties[bewerken]

Salvador Dali bij Luik Guillemins II.jpg

Het is zeker in dit geval handig dat wij nu FoP in België hebben. Maar hoe moet je dit geval in licenties weergeven? De foto is mijn eigen werk, maar het gaat over een Salvador Dali werk. Ik neem aan dat dit een reproductie uit een van de schilderijen van de artiest, maar ik ken zijn werk niet goed. Ik zie soms art licenties maar hoe werkt dat precies? Wij zullen er nu meer mee te maken hebben sinds er FoP is.Smiley.toerist (overleg) 22 sep 2016 13:19 (CEST)

Een werk dat in de openbare ruimte staat mag je gewoon fotograferen en op Commons zetten, tenzij er uitzonderingen in de wet staan.  Klaas `Z4␟` V:  22 sep 2016 16:23 (CEST)
Als ik me niet vergis heb je het over de free art license. Als ik me niet vergis is deze licentie gebaseerd op/aangepast op het Franse rechtssysteem (wordt ook geregeld door Franse collega's gebruikt) en is bedoeld om kunst vrij te geven. Je hoeft hem niet per se te gebruiken wanneer je een foto van een kunstwerk maakt maar mag wel als je de licentie prettig vindt. (Sommige vinden sectie 2.2. uit de licentievoorwaarden erg prettig. Beetje GPL-achtig. Maakt hergebruik lastiger.) Natuur12 (overleg) 22 sep 2016 17:37 (CEST)
Sowieso is er een speciale sjabloon om aan te geven dat een foto gebruik maakt van 'vrijheid van panorama' en het onderliggende werk dus niet 'vrij' is, zie commons:Template:FoP (liefst met specificatie naar land, zie commons:Category:FoP templates). Ik zie dat je de versie voor België er al op hebt gezet. Dat is geen licentie, maar eigenlijk alleen een waarschuwing aan de (her)gebruiker dat-ie niet zomaar alles kan doen met je foto vanwege de bescherming van het onderwerp ervan. Als het onderliggende werk wél vrij is omdat het al in het publieke domein is beland, zou ik even niet precies weten hoe je dat aangeeft. Op jouw foto rust namelijk gewoon een (nieuw) auteursrecht, ook al is het onderliggende werk al wel vrij. Bij een reproductie van een tweedimensionaal werk zou dat niet zo zijn, en dan zou je normaal gesproken een van de commons:Template:PD-Art-sjablonen (wellicht dat je die bedoelde) gebruiken als het werk door ouderdom in het publieke domein is vervallen. Paul B (overleg) 22 sep 2016 20:17 (CEST)
Volgens het bijschrift betreft dit een promotiekunstwerk, betekent dat dat het om een tijdelijke plaatsing gaat? FoP is -ik neem aan ook in België- bedoeld voor kunstwerken die permanent in de openbare ruimte zijn geplaatst. RONN (overleg) 22 sep 2016 20:23 (CEST)
Ai, dat zou weleens een probleem kunnen zijn. De wet stelt dat inderdaad ook in België: "[...] die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst," en bij een kunstwerk ter promotie van een tijdelijke tentoonstelling lijkt me daarvan geen sprake. Paul B (overleg) 22 sep 2016 21:42 (CEST)
Het standbeeld is verankerd met een stevige voet en kan daar in principe voor eeuwig blijven. (hoe de voet bevestigd is met de grond kan ik niet zien) Als het op een voetstuk met wieltjes is geplaatst of een tijdelijk houten platform is het een heel ander verhaal. Het is niet aan de fotograaf om onderzoek te doen naar de intenties (tijdelijk/permanent) van de plaatser van het kunstwerk. Als het permanent geplaatst uitziet dan is het volgens de wet ook permanent.Smiley.toerist (overleg) 25 sep 2016 09:58 (CEST)
De laatste twee zinnen zijn aannamen die niet geheel vanzelfsprekend zijn. Als het goed is, is het beeld inmiddels trouwens alweer verwijderd: "Ces deux œuvres seront visibles jusqu'à la fin de l'été." [2]. Paul B (overleg) 26 sep 2016 12:14 (CEST)
Dat een verankering duidt op een permanente plaatsing is nieuw voor mij. Waar staat dat in de wet? RONN (overleg) 26 sep 2016 13:10 (CEST)
Lees de bewoording van de wet: `die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst...` Er staat niet geschreven: alleen permanente kunstwerken. Als de fotograaf redelijkerwijs aan het uiterlijk kan aannemen dat het kunstwerk permanent is. Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de fotograaf een onderzoek moet gaan naar de bedoelingen van de plaatser van het kunstwerk.Smiley.toerist (overleg) 27 sep 2016 01:27 (CEST)
Het Atomium was uitdrukkelijk ook bedoeld om maar tijdelijk (nl. voor 6 maanden) te worden geplaatst. Namelijk voor de duur van de wereldtentoonstelling van 1958. Oeps... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 sep 2016 14:53 (CEST)

Kerk of kerk?[bewerken]

Aangezien er al lange tijd onenigheid is over de spelling Kerk of kerk over, wanneer er met of zonder hoofdletter geschreven moet worden, heb ik een opiniepeiling opgezet die volgende week zaterdag begint. (1 oktober 2016 om 0:00)

Deze wordt door De Wikischim voortgezet

Ik meld dit reeds een week van te voren, zodat iedereen uitgebreid de kans heeft om input te geven op de bijgaande overlegpagina. Ik wil doch iedereen verzoeken er geen lange discussie van te maken. Het meeste is namelijk al gezegd via deze discussie waar je ook een zeer uitgebreide samenvatting van discussies en terugdraaiconflicten vindt. Ik hoop dat er voor iedereen duidelijkheid kan komen door middel van opname van een nieuwe richtlijn.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 23 sep 2016 15:14 (CEST)

Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar ik ben bang dat het met Rodejong als coördinator weer net zo'n chaos wordt als bij deze stemming. Daar speelde zaken als: selectief ronselen van stemmen bij personen waarvan hij weet dat ze hetzelfde zullen stemmen als hij al gedaan had (terwijl hijzelf nota bene de coördinator is en vervolgens weigert daar wat aan te doen), gedonder over het selectief stemmen en commentaar te verplaatsen tussen de projectpagina en de OP, tussentijds regels aanpassen, bij de conclusie kunstmatig het percentage voorstanders proberen te verhogen en ook in de conclusie duidelijk suggereren dat het aantel voorstanders eigenlijk nog hoger lag als de stelling iets duidelijker was geweest. Het lijkt me daarom beter dat een ander de coördinator wordt. - Robotje (overleg) 23 sep 2016 18:18 (CEST)
WP:RM: Als moderator draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. ... Moderator zijn wil niet zeggen dat u meer bent dan een ander, enkel dat u meer kan. ... Als moderator bent u een dienaar van die gemeenschap. ... Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet u in te houden. ... Niet alle vuile was moet buitengehangen worden.'
Zeg mij, Wat in uw commentaar is constructief? In plaats van te zorgen dat een peiling goed verloopt, ga je - zonder reden - een stemming maken om iedereen tegen mij te keren. Je bent het niet waard om een moderator te zijn. Jij bent geen goed voorbeeld maar een slecht voorbeeld.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 23 sep 2016 20:25 (CEST)
@Robotje: het gaat hier om een serieuze peiling over een langslepende kwestie m.b.t. de juiste naamgeving van een vrij groot aantal artikelen en categorieën, een kwestie die onderhand toch dringend eens opgelost moet worden. Jammer dat je eerste reactie enkel een totaal onnodige (en bovendien sfeerverstorende) persoonlijke aanval richting de hoofdcoördinator is. Ik verzoek verder iedereen die dit meeleest om zich vooral niet door de bijdrage van Robotje af te laten leiden en in alle ernst de peiling op zichzelf te beschouwen. De Wikischim (overleg) 23 sep 2016 20:39 (CEST)
Juist als het gaat om een serieuze peiling lijkt het me van belang dat de peiling gecoördineerd wordt door iemand die het in goede banen kan leiden. In de praktijk is gebleken dat Rodejong veel fouten gemaakt heeft als coördinator en hij geeft zelf aan niet te kunnen leren van in zijn ogen te kritische feedback op zijn fouten. Rodejong als coördinator lijkt me dan ook vragen om problemen. We zullen wel zien hoe het dit keer gaat. - Robotje (overleg) 23 sep 2016 22:51 (CEST)
Tja, er is nergens bepaald dat er geen mede-coördinator zou kunnen aantreden oid. Als dat kennelijk je voornaamste punt van zorg is. De Wikischim (overleg) 23 sep 2016 23:03 (CEST)
Dat zou al een stap in de goede richting zijn. - Robotje (overleg) 23 sep 2016 23:23 (CEST)
Jij bent er enkel op uit om mensen in diskrediet te brengen. Nergens in jouw uitlatingen is er enig constructieve inhoud te bespeuren, plaats je enkel waarde oordelen en trek je alles in twijfel. Ik heb ooit jaaaaaaaaren geleden een stemming onzorgvuldig opgezet. Hoe lang was dat ook al weer geleden? precies ja. 6 jaar geleden, toen ik voor het eerst een peiling opzette, en deze steeds na kritiek moest aanpassen. Ja een blamage. Maar mijn god, moet je daar echt zes jaar voor teruggrijpen?
Verder moet je eens ophouden overal een negatieve sfeer te creëren. Dit is een serieuze peiling over een discussie die door anderen gevoerd werd. Er werd gevraagd of iemand dat wilde oppakken. Daar heb ik mij voor aangeboden, en middels hun bedankjes gaven zij blijk dat ze blij waren met de aangeboden hulp. Jij als moderator moet hier niet de joker voor de dag halen dat ik ooit eens een stemming verknalt heb. Met jouw idiote commentaren trek je de boodschap van deze peiling naar een discussie die nergens toe leidt.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 sep 2016 01:05 (CEST)
Ik maak me zorgen dat het met jou als coördinator net als destijds behoorlijk fout gaat. Dat roep ik niet zomaar want ik geef aan wat er destijds fout ging en waarom het mij lijkt dat de kans dat je van die fouten geleerd hebt niet zo groot is. Kun je eens wat links geven naar peilingen en/of stemming met jou als coördinator die daarna geweest zijn. Als het daar wel goed ging kun je een deel van die zorgen wegnemen want zoals je zelf al aangeeft gaat het hier om een serieuze peiling. - Robotje (overleg) 24 sep 2016 10:18 (CEST)
Ik heb mezelf net maar opgegeven als tweede coördinator. Is Robotje nu al wat geruster? De Wikischim (overleg) 24 sep 2016 10:54 (CEST)
Bedankt. Ondanks de negatieve insteek van Rodejong ("Met jouw idiote commentaren trek je de boodschap van deze peiling naar een discussie die nergens toe leidt.") heeft het beargumenteerd uiten van mij zorgen dus wel degelijk ergens toe geleid. - Robotje (overleg) 24 sep 2016 11:26 (CEST)
Even aanvullend: de peiling zelf is inmiddels hernoemd naar Wikipedia:Opinielokaal/Hoofdlettergebruik bij drieledige namen van kerkgenootschappen, een nauwkeuriger omschrijving van waar het eigenlijk om gaat. De Wikischim (overleg) 24 sep 2016 11:40 (CEST)
At Robotje: Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar Robotje kan weer gerust zijn, ik heb min taak neergelegd. Het zal niet lang duren voor jouw pesterijen mij nopen om bij de Arbcom jouw wezen hier op Wikipedia aan te vechten. Jij gaat redelijk vaak de grens over waar menig andere jouw handelen verkeerd vinden. Ik wil je verzoeken om vanaf nu af je bezig te houden met constructieve bijdragen in plaats van obstructieve bijdragen te leveren.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 sep 2016 13:16 (CEST)

Opmerking Opmerking Op de overlegpagina van de peiling werd door anderen de kritiek geuit dat de peiling te veel nevenonderwerpen voorlegt aan de gemeenschap, naast het hete hangijzer van de K's in Rooms-k/Katholieke Kerk. Daarom heb ik een nieuw voorstel opgesteld, zie Gebruiker:Bever/Peiling. Hierin is een splitsing gemaakt tussen dat hete hangijzer en de algemene richtlijn die op de peilingpagina werd voorgesteld. Bever (overleg) 30 sep 2016 02:48 (CEST)

Waar is deze 4604 motorwagen?[bewerken]

Autorail 4604.jpg

Mijn vermoeden, maar ik er helemaal naast zitten, is het station Mons (Bergen). Mijn redenen:

 • Er was nog een niet elektrische stoptreindienst in 1983/84 van Mons naar Aat via Jurbeke.
 • Een roltrap duidt op een belangrijk station en Mons had volgens mijn vage herinneringen wel roltrappen. Het was een internationaal station op de spoorlijn Brussel Parijs.
 • Het verste eilandperron is 6/7 en File:Internationale trein in januari 1982.jpg bevestigd dat er 7 perronsporen waren in Mons.
 • Volgens deze bron werden deze type in 1976 op deze spoorlijn ingedeeld.

Smiley.toerist (overleg) 23 sep 2016 21:51 (CEST)

Er zijn inderdaad wel de nodige overeenkomsten met het plaatje uit 1982: de vorm en de randen van de perronoverkapping, de bestrating en de randen van de perrons en de hekken bij de trappen. Een mogelijkheid is dat de plek die je hier ziet ook in de verte op het eerdere plaatje is te zien, en wel direct links van het wachthuisje op het perron; daar lijkt ook iets lichter gekleurds schuin naar beneden af te dalen. Apdency (overleg) 24 sep 2016 15:16 (CEST)
Ik ben er niet zo zeker van: De perronoverkappingen en hekken waren meestal standaard bij alle stations. Ik twijfel of er in Mons roltrappen waren. Ik zie ze niet in het 1982 beeld. Het rechthoekig gebouw op de achtergrond kan ik ook niet plaatsen in het 2005 Google beeld. (voor de werkzaamheden aan het nieuwe station)Smiley.toerist (overleg) 24 sep 2016 19:57 (CEST)
Alle stations lijkt me in elk geval te sterk, kijkend naar File:M45 naast M2 rijtuigen in 1981.jpg bijvoorbeeld, dat je ons onlangs nog voorlegde (ik doel nu m.n. op de randen van de overkappingen). Wat het rechthoekige gebouw betreft: dingen kunnen snel veranderen. Onlangs zagen we nog op een van jouw zoekplaatjes een kerk in Verviers die zo ongeveer 3 jaar na de foto werd gesloopt. Apdency (overleg) 24 sep 2016 21:13 (CEST)

Automatische disambiguatienotificatie[bewerken]

Interessante observatie van een ander project: Als ik op en-wiki een artikel bewerk en naar een DP link, krijg ik een notificatie op mijn OP, met ook wat hulpmiddelen om het probleem te verhelpen. Misschien ook een ideetje voor hier? Milliped (overleg) 24 sep 2016 11:55 (CEST)

Oh heel interessant :) Ik zou zeker voor zijn: net geformuleerd ook met oplossingen én een mogelijkheid om dergelijke berichten over de gemaakte fout niet meer te ontvangen. Ecritures (overleg) 24 sep 2016 12:03 (CEST)

Als ik naar een dp wil linken zou dat toch gewoon mogelijk kunen blijven? Daar iemand op aanspreken vind ik wat betuttelend.  Klaas `Z4␟` V:  24 sep 2016 12:24 (CEST)

een melding lijkt mij juist heel goed! Vrijblijvend dus helemaal niet betuttelend. Ik zou er blij mee zijn, want ik probeer sinds jaar en dag links naar dp's te vermijden. En als schrijver van tekst weet ik welke betekenis ik bedoel. Voor een ander kan het moeilijk zijn. Elly (overleg) 24 sep 2016 13:12 (CEST)
Eenmaal een melding kan nuttig zijn. Goed dat je dit meteen ook kunt uitschakelen als je geen verdere meldingen wenst. Mvg, Taketa (overleg) 24 sep 2016 13:14 (CEST)
Toch kan het voorkomen dat je bewust naar een dp wil linken. Moet toch niet zo'n punt zijn?  Klaas `Z4␟` V:  24 sep 2016 13:47 (CEST)
Beste Klaas, er is geen verbod op linken naar een doorverwijspagina. Het is enkel bijna nooit de beste oplossing. Er was een volledig project op de Nederlandstalige Wikipedia om van meer dan 100.000 foute links naar doorverwijspagina's af te komen (bestand:Doorverwijspaginas.gif). Wel zo makkelijk als nieuwe gebruikers op de hoogte worden gebracht. Mensen die niet telkens gewaarschuwd willen worden kunnen de melding uitzetten. Mvg, Taketa (overleg) 24 sep 2016 14:41 (CEST)
Dat project loopt nog steeds!
Opmerking Opmerking Tot op heden kun je ook in de .css aangeven dat een dp in een bepaalde kleur weergegeven moet worden, zodat jij weet dat het een dp is. Maar een melding krijgen is idd wel handig als je er eens een over het hoofd ziet.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 24 sep 2016 16:07 (CEST)
Dat gaat toch alleen over links naar doorverwijzingen (redirects), die bij mij lichtblauw (en bij anderen bv. oranje zijn), maar niet over links naar doorverwijspagina's (disambiguation pages)? - FakirNLoverleg 24 sep 2016 17:07 (CEST)
Heel handig dat het gesignaleerd wordt. De zorgvuldigste bewerkers zullen het misschien al gezien hebben als ze in de tekst links aantreffen met en kleurtje, zoals Rodejong hierboven signaleert, maar iedereen gaat wel eens de mist in.
Ik wilde laatst in een pagina een verwijzing opnemen naar een pagina in de Engelstalige Wikipedia. In plaats van die verwijzing ([[:en:...), maar ik vergat de eerste dubbele punt. Hierdoor zou het verwijzing worden naar het artikel in de andere taal, maar ja, die willen we liever via Wikidata. Ik kreeg keurig een waarschuwing in beeld, en kon zo mijn foutje herstellen voordat het werd opgeslagen. Persoonlijk zou ik een melding over het toevoegen van een DP op dat moment prettiger vinden dan een berichtje achteraf op mijn overlegpagina.
Daarnaast geeft de melding aan ...you added links.... Dat past echter niet bij de wijziging die Milliped deed. Even naar de tekst kijken zou welkom zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 sep 2016 17:05 (CEST)
Ik denk dat deze wijziging getriggered heeft waarbij ik idd die links zo heb ingegeven. Dus wat dat betreft klopt het wel. Milliped (overleg) 24 sep 2016 22:31 (CEST)
Hoi Milliped, Ja, dat zou ook kunnen. Dan wordt mijn bezwaar nog groter. Je bewerking is dan van 22 september, om 16:31, de melding van bijna twee dagen later. Het zal me benieuwen of die melding ook nog komt als de betreffende links in de tussentijd gefikst zijn, hetzij vervangen door de gewenste verwijzingen, hetzij door ze te verwijderen. De software kan direct signaleren dat er sprake is van links naar dp's; laat het dan ook meteen gemeld worden. Dan ben je ook met die materie bezig. En ja, dat mag als waarschuwing, zodat je wel kan beslissen het direct te overrulen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 sep 2016 21:48 (CEST)

Tech News: 2016-39[bewerken]

26 sep 2016 20:07 (CEST)

Er was eens een gebruiker[bewerken]

Zo begon het.
Zo eindigde het.
Laten wij dit project met z'n hoge standaarden koesteren. Principes mogen wat kosten! Apdency (overleg) 26 sep 2016 22:49 (CEST)

Zo is dat. Klip en klaar. Serieuze gebruikers moet je direct buiten schoppen want principes hebben voorrang.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 26 sep 2016 23:17 (CEST)
Even zitten zoeken naar een toepasselijk citaat uit de literatuur. Ik geloof dat ik het heb. Het is van Multatuli:
Lothario: Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord! Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd. Er zyn getuigen die verklaren zullen dat ik 'n goed mensch ben, en geen moordenaar.
Rechter: Man, ge moet hangen! Ge verzwaart uw misdaad door eigenwaan. Het past niet aan iemand die... van iets beschuldigd is, zich voor 'n goed mensch te houden.
Sijtze Reurich (overleg) 27 sep 2016 00:28 (CEST)
Nah... te negeren dronken gelal.
Wat mij bitter smaakt is hoeveel oudgediende collega's, het merendeel moderator, geholpen hebben om deze tragedie naar deze pijnlijke climax te brengen. Josq (overleg) 27 sep 2016 00:49 (CEST)
En ondertussen wordt er steeds maar weer geklaagd dat er zo weinig nieuwe vaste bijdragers bij komen. Maar niet erg verbazingwekkend, het gebeurt immers toch maar zelden hier dat nieuwe bijdragers zich tot vaste gebruikers ontwikkelen, simpelweg omdat de sfeer er hier een van extreem ostracisme (in de moderne betekenis) is, zoals ook blijkt uit wat hier dus weer gebeurd is. Ben je hier een oudgediende (en bij voorkeur ook nog mod), dan kun je je vrijwel alles permitteren. Ben je iemand die bij een deel van de gemeenschap "minder goed ligt", dan is daarentegen zo'n beetje alles wat je doet verdacht, simpelweg omdat jij het doet. Ben je een nieuweling en schrijf je bijv. je eerste artikel, dan kun je er donder op zeggen dat iemand er binnen enkele minuten een verwijdersjabloon op plakt en op WP:TBP kun je als dank voor je poging nog de wind van voren krijgen dat je jezelf zit te promoten en zo. Mede om redenen als de voorgaande heb ook ik in het verleden meermaals op het punt gestaan om er hier definitief de brui aan te geven. Echter, Wikipedia heeft ook een naam hoog te houden (helemaal na vorig jaar, met een – wat mij betreft overigens onverdiende – Erasmusprijs). De Wikischim (overleg) 27 sep 2016 09:29 (CEST)
Dat zou erg treurig zijn. Eerst een dialoog aangaan blijft dan ook belangrijk. Toen ik op Wikipedia begon, ben ik echter geen berg negativiteit tegengekomen. Ik geef het maar aan ter nuancering. Groet, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 27 sep 2016 09:45 (CEST).

Het is bij de konijnen af! Jürgen Eissink is (hopelijk niet: was) een veelbelovende nieuwe gebruiker en daarvan hebben er bepaald niet te veel de laatste tijd. En dat vanwege zo'n totaal uit de hand gelopen trivialiteit als een linkje op iemands gebruikerspagina. Goed, die aanval op Robotje was niet bepaald niet fraai, maar laten we vooral niet vergeten in wat voor context dit allemaal plaatsvond, namelijk een ellenlange discussie waarin iedereen elkaar steeds erger lijkt op te willen stoken. Volgens mij is dat het échte probleem hier: zodra er ergens wat te bakkeleien valt, staan er altijd meteen vijfentwintig mensen paraat om een fikse duit in het zakje te doen. Alsof er ook maar iemand op al die meningen zit te wachten! Als iedereen zich nou eens niet steeds zou bemoeien met zaken die hem geen barst aangaan, zou de sfeer hier op Wikipedia al een heel stuk beter zijn geweest. Hoe het ook zij, ik wil graag mijn enorme waardering uitspreken voor de manier waarop Josq zich heeft ingespannen om de situatie te redden. Laten we hopen dat het niet voor niets is geweest! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 27 sep 2016 00:54 (CEST)

Dingen zijn wellicht onnodig geëscaleerd - de discussie rond de GP is grotendeels langs mij heengegaan - maar het is een verkeerde voorstelling van zaken om de schuld enkel bij anderen dan Jürgen te leggen. Hij loopt als een wilde om zich heen te trappen en roept van medegebruikers dat ze een "mismaakt hoofd" hebben. Als je dat doet, wordt je geblokkeerd. En dan heb je niemand anders de schuld van je blok te geven dan jezelf. CaAl (overleg) 27 sep 2016 09:55 (CEST)
Het gaat hier dan ook niet over de PA's, die keurt iedereen af. Evenmin wordt hier tegen de opgelegde blokkades geprotesteerd. Het gaat over de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Je bent uitgenodigd om je daar alsnog in te verdiepen. Josq (overleg) 27 sep 2016 09:59 (CEST)
Het was geen vandaal die inlogde. Het was een veelbelovende medewerking in een expertise waar we er niet veel van hebben. Enkel omdat er een platte link stond op zijn GP, en sommigen te zwart-wit zijn werd zijn GP onderdeel van een verhitte discussie, werd zijn GP gevandaliseerd en door anderen beslist wat hij er op mocht plaatsen. De manier waarop anderen tegen hem reageerden is de oorzaak waarom Jürgen als gevolg daarvan zo reageerde. Dat is zeer kwalijk te noemen.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 27 sep 2016 10:31 (CEST)
Het zal wel aan mij liggen maar hier zit nou niet bepaald veel werk in de hoofdnaamruimte tussen als je het afzet tegen de randzaken. En het gedoe op regblok had volgens mij weinig met die GP te maken en de spelers op regblok komen nou ook niet bepaald overeen met de spelers in de GP-affaire. Neemt niet weg dat ik de algehele ontwikkelingen bijzonder spijtig vind maar als je in de hoeken zit waar we onze fitties houden en kennelijk nogal graag strooit met PA's kan ik me niet voorstellen dat het zonder de GP-affaire wel goed gegaan zou zijn op de lange termijn. Maar ook die GP-affaire heeft Jürgen Eissink deels aan zichzelf te wijten want hij was immers niet geduldig genoeg om de procedures die we met elkaar hebben afgesproken te doorlopen. Wilde eens goed gaan zitten voor die zaak maar zag dat de GP alweer teruggeplaatst was. (Afzijn, herkansing daarvoor heb ik over zes dagen.) Natuur12 (overleg) 27 sep 2016 11:40 (CEST)
Misschien kun je er toch nog eens goed voor gaan zitten?
 • "het gedoe op Regblok" is geen aanleiding en ook geen onderwerp van discussie hier. Zijn PA's worden niet goedgepraat en de opgelegde blokkades worden niet bekritiseerd. Het gaat slechts om wat daaraan voorafging, namelijk de "GP-affaire"
 • "kennelijk nogal graag strooit met PA's" - En wie zijn jij en ik wanneer de frustraties en tegenwerking ons teveel worden? Zo mag je iemand niet beoordelen
 • "kan ik me niet voorstellen dat het zonder de GP-affaire wel goed gegaan zou zijn op de lange termijn" - dat is dus de Barbertje-moet-hangen-redenatie. Als hij niet schuldig was, dan was hij vast nog wel een keer schuldig geworden. Fatsoenlijke mensen komen immers niet voor de rechtbank.
 • "hij was immers niet geduldig genoeg om de procedures die we met elkaar hebben afgesproken te doorlopen" - als je ieder communicatiekanaal hebt geprobeerd, en er is na 3 weken nog geen afhandeling terwijl ieder ander verzoek op de terugplaatspagina wel afgehandeld wordt, is dat ongeduld?
 • "om de procedures die we met elkaar hebben afgesproken te doorlopen" - deze procedures zijn helemaal niet gevolgd door de verwijderende moderator. Zijn GP was genuwegd hoewel deze niet voldeed aan de nuwegcriteria en wél voldeed aan de andere richtlijnen. Een richtlijnenschending mag je gewoon herstellen, zeker wanneer er geen gevolg gegeven wordt aan een poging tot overleg.
Josq (overleg) 27 sep 2016 12:13 (CEST)
Over een paar dagen als het tijd is voor de TBP-afhandeling wil ik daar best voor gaan zitten. Dat gaat wel wat tijd kosten want momenteel zijn de twee meest waarschijnlijke opties dat er of twee collega's overruled worden of dat er een beslissing genomen wordt waar een grote meerderheid op tegen is. Om puntsgewijs op je punten in te gaan.
 • Klopt, alleen lopen beide zaken zoals ons eigen is inmiddels door elkaar. En om eerlijk te zijn kan ik ze lastig los van elkaar zien wanneer we het over de uiteindelijke climax hebben. Wat ik aan wil stippen daarmee is het volgt. Stel, jij en ik hebben ruzie en ik raak daardoor gefrustreerd. Maar in plaats van tegen jou uit te vallen botvier ik mijn frustraties op CaAl. Zoiets is iets wat onder geen enkele omstandigheid hoort.
 • Een van de alternatieve hypothese voor mijn bovenstaande opmerking is dat die GP helemaal niet de aanleiding voor de frustratie was maar de zaak maar simpelweg een moderatorhandeling waar deze persoon het niet mee eens is. Weer een andere hypothese is dat de persoon in kwestie niet weet hoe hij zich moet gedragen maar deze hypothese gaat dusdanig tegen wp:AGF in dat ik daar niet vanuit wil gaan. Zelfs in het meest gunstige scenario heeft er gedrag plaatsgevonden dat niet goedgepraat kan worden door de omstandigheden. Mijn punt is dat er best wat maar aandacht besteed mag worden aan de rol die het lijdend voorwerp zelf gespeeld heeft om deze escalatie tot de climax te brengen.
 • Het derde punt dat je aanhaalt is inderdaad een mooie Barbertje-redenering en ik had niets anders verwacht dan dat jij hem eruit zou pikken. Het is wel de alternatieve hypothese voor de veronderstelling dat er een veelbelovende gebruiker is weggejaagd. Welk van de twee klopt zullen we zolang Jürgen Eissink weg is nooit weten. Het is een tegenwerping voor het in mijn ogen veel te snel gemaakte (geregeld impliciete) verwijt dat iemand een veelbelovend iemand/kritische geest/onze Messias heeft weggejaagd. We weten het simpelweg niet.
 • Dat een verzoek drie weken openblijft wordt helaas steeds meer de realiteit. Zeker wanneer een verzoek een heet hangijzer is. Regblok, TBP, wp:TERUG. Overal worden de wachttijden langer. Het verzoek over Edgar Buchwalder dat op diezelfde wp:TERUG staat duurde nog langer. Ik snap het, we zijn een gehaaste maatschappij enzo maar in de echte wereld is drie weken wachten voordat er een besluit valt niet eens lang.
 • Of de verwijderend mods wel of niet de procedures gevolgd hebben wil ik me op dit punt nog niet over uitlaten. Wat in mijn ogen wel zo is, is dat twee collega's overrulen ook al hebben ze een fout gemaakt en daardoor de procedures niet gevolgd een goede en zorgvuldige motivatie vergt. Zoiets dient niet afgedaan niet afgedaan te worden met wederom het niet volgen van de procedures.
Met mijn opmerking probeer ik alleen een tegenwerping te geven. Wat er allemaal gebeurt is, is zeer spijtig. Maar het enige wat we weten is dat een gebruiker die zelf zeker niet onschuldig is en een voorkeur lijkt te hebben voor de Wikipedia-naamruimte er voor nu de brui aangegeven heeft. De rest weten we niet. Natuur12 (overleg) 27 sep 2016 13:07 (CEST)
Lijdend voorwerk? De Wikischim (overleg) 27 sep 2016 13:38 (CEST)Zie hieronder
Zit niet op mijn eigen PC waardoor ik net wat meer typefouten maak. Aangepast. Dank voor de melding. Natuur12 (overleg) 27 sep 2016 13:43 (CEST)
Natuur12, dat vind ik niet helemaal fraai wat je hier doet. Deze discussie framen alsof wij een geïdealiseerd beeld schetsen van deze gebruiker en dan een paar schoppen tegen dat ideaalbeeld geven.
Het is niet gepast om een gebruiker na vertrek nog eens "grondig" te taxeren en dan te suggereren dat we er misschien toch niet zoveel aan missen.
De taxatie die hier gevraagd wordt betreft datgene waar jij je volgens eigen zeggen nog niet in hebt verdiept: of de richtlijnen gevolgd zijn. Niet alleen als formaliteit, maar ook als ideaal. In het bijzonder mag er meer aandacht gegeven worden aan wat in de inleidende paragrafen van de Richtlijnen voor moderatoren staat: De belangrijkste functie van een moderator is er zijn voor de gebruikers. Een stabiel aanspreekpunt zijn. Oppositievorming past daar niet bij. Wat ik in dit hele drama enorm gemist heb is een stukje dienstbaarheid. Josq (overleg) 27 sep 2016 14:01 (CEST)
Ook hier zie ik weinig handelingen in de hoofdnaamruimte. Dat kan meerdere oorzaken hebben, als je veel doet aan opbouw achter de schermen dan zul je minder in de hoofdnaamruimte actief zijn. Als je wordt aangesproken op pagina's buiten de hoofdnaamruimte, dan geef je ook op die plek antwoord, en als er dan blijft worden gereageerd, dan blijf je daar ook antwoorden. Nietanoniem (overleg) 27 sep 2016 14:09 (CEST)
@Josq: ik suggereer helemaal niks. Mijn conclusie is dat er teveel mogelijkheden zijn om een waardekaartje aan dit vertrek te hangen. Het is elke keer hetzelfde liedje wanneer iemand het pand verlaat. We zijn er boos over en zijn teleurgesteld. We mopperen wat over de sfeer maar eens een keer objectief vaststellen waar het mis is gegaan ho maar. Ook zet ik wat tegenover het geluid dat de schuld voornamelijk bij het handelen van een aantal "veteranen" legt. Dat is mijn goed recht. Daarnaast heb ik helemaal niet gezegd dat ik me niet verdiept heb in de richtlijnenkwestie. Op dit punt wil ik me er alleen nog niet over uitlaten. Er voor gebruikers zijn kan op vele manieren. Soms ben je een luisterend oor, soms treed je op maar soms moet je een tegengeluid geven. Het is vreselijk mis gegaan en daar moeten we lering uittrekken maar dat doe je niet door alternatieve hypothesen en het gedrag van actoren onbesproken te laten. (Het modhandelen is inmiddels voldoende over gezegd dus ja, dat doe ik nu even niet.) Je hebt gelijk dat het stukje dienstbaarheid ontbreekt in dit hele gedoe ontbreekt. Dat is een belangrijke les die we hieruit kunnen trekken. Belangrijker dan vaststellen wat voor gebruiker we nu mogelijk verloren hebben.
@Nietanoniem: een voorkeur voor de Wikipedia-naamruimte is ook niet per se slecht. Misschien lazen jij en Jos een sarcastische ondertoon in mijn bericht die ik helemaal niet zo bedoelde? Immers, iemand met een belangstelling voor de Wikipedianaamruimte kan ook de nieuwe mod zijn. Natuur12 (overleg) 27 sep 2016 16:48 (CEST)
Quod licet Iovi non licet bovi. QED.  Klaas `Z4␟` V:  27 sep 2016 08:45 (CEST)
Wat te denken van deze Jupiter? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 sep 2016 16:58 (CEST)
Ze hebben hier kennelijk nog nooit gehoord van gelijke monniken, gelijke kappen.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 12:07 (CEST)

De sfeer op Wikipedia is al enkele jaren onder het vriespunt. Zoals hierboven al aangegeven, zijn er enkele oudgedienden die menen zich alles te kunnen permitteren, regels op geheel eigen wijze interpreteren en nieuwe gebruikers allesbehalve op een vriendelijke toon verwelkomen. Namen zal ik hier niet noemen; daarmee zou ik enkel olie op het vuur gooien. Uiteraard heb ik het niet over alle oudgedienden. Sommige van hen zijn nog steeds een meerwaarde en vormen als het ware de ruggengraat van Wikipedia. Maar een andere groep, die meent Wikipedia te beschermen, brengt door haar acties vooral schade toe aan (de reputatie van) het project. Het begint al met de sfeer op Wikipedia:Te beoordelen pagina's. Wat mij betreft, mogen er strengere regels komen voor nominatoren. Een nominatie dient niet noodzakelijkerwijs vergezeld te gaan met denigrerende opmerkingen, en dat lijken sommigen te vergeten. Je kan best gebruikmaken van secce, neutrale woorden. Zeg bijvoorbeeld dat een artikel wiu is en beargumenteer dit. Zeg waarom een artikel naar zelfpromotie neigt en geef aan waarom. Minachtend taalgebruik is hierbij onnodig. Nieuwe gebruikers hebben soms moeite met encyclopedisch schrijven. Het is de taak van ervaren rotten om hen uit te leggen wat er schort, niet om hen uit te lachen of te beledigen. Nominatoren die dit wel doen, mogen wat mij betreft gesanctioneerd worden. Mooi is de wereld (overleg) 27 sep 2016 11:17 (CEST)

Eens met je pleidooi voor neutraler taalgebruik. Niet eens dat je door namen te noemen olie op het vuur gooit: juist door het niet noemen van namen, gooi (ongetwijfeld onbedoeld) je olie op het vuur. Ten eerste is het natuurlijk veel makkelijker zo'n 'anonieme beschuldiging' te doen, want hij is zo vaag gesteld, dat onmogelijk te bewijzen is dat de claim niet klopt. Ten tweede vertel je ons dat er enkele van de oudgedienden verkeerd gedrag vertonen, maar je zegt niet wie: nu zijn alle oudgedienden verdacht. Wat m.i. veel effectiever is, is om een gebruiker die zich (herhaaldelijk) verkeerd gedraagt, hier direct op aan te spreken (op zijn/haar OP, niet in de Kroeg). CaAl (overleg) 27 sep 2016 11:30 (CEST)
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is balanceren op een dunne koord. Ik wil absoluut benadrukken, en dat heb ik hierboven ook al gedaan, dat het niet om alle oudgedienden gaat, verre van zelfs. Er zijn heel wat ervaren gebruikers die ik bijzonder respecteer. Ik doelde meer op gebruikers die doordat zij al langere tijd op Wikipedia rondzwerven, menen dat zij het recht hebben nieuwe gebruikers te schofferen. Ik heb al eens een dergelijke gebruiker op zijn/haar overlegpagina aangesproken over zijn/haar taalgebruik (het betrof in feite echt gescheld en denigrerend taalgebruik), maar het enige wat ik terugkreeg waren verwijten en de uitdrukking dat de beste stuurlui aan wal staan. Vandaar mijn terughoudendheid om tegenwoordig nog dergelijke acties te ondernemen. Ik vind dat er gewoon duidelijkere regels moeten komen over welk taalgebruik wel en niet toegelaten is op de beoordelingspagina's. Mooi is de wereld (overleg) 27 sep 2016 12:55 (CEST)

Frustraties en idealen[bewerken]

Het moge duidelijk zijn dat ik gefrustreerd ben door de hele gang van zaken rondom de gebruikerspagina van Jürgen Eissink. Ik ben boos op diverse gebruikers en moderatoren die de boel hebben laten ontsporen en niet volgens de richtlijnen hebben gehandeld. De indruk is versterkt dat sommige gebruikers weg kunnen komen met allerlei onfatsoen en richtlijnenovertredingen, terwijl anderen strak en streng worden bestraft. Ik ben nog niet klaar met deze zaak en zal me de komende dagen nog wel een aantal keren scherp uitlaten tegenover diverse collegae, op zijn minst.

Maar wantrouwen is een slechte inspiratiebron. Rancune is slechts destructief, niet alleen tegenover anderen, maar ook tegenover mezelf. Ik heb idealen nodig als uitgangspunt om, al moet het door crisissen en conflicten heen, uiteindelijk toch naar een positief doel te werken. Gelukkig zijn die idealen er. Niet ergens ver weg, als een onhaalbare droom, maar - als ik me niet vergis - heel dichtbij, ondanks alles, als drijvende kracht achter alle discussie en onenigheid. Die idealen zijn vervat in onze uitgangspunten en richtlijnen. Op die uitgangspunten zie ik iedereen uiteindelijk teruggrijpen, in mijn ogen soms allerminst overtuigend, maar toch: dichtbij en algemeen gedeeld.

Onze uitgangspunten en richtlijnen zijn iets om trots op te zijn, juist omdat we er iedere dag mee worstelen. Daar waar het hele internet draait om gratis content in ruil voor reclame, weten wij al 15 jaar gratis content te bieden zonder reclame, content die vrij is van zowat ieder spoortje van promotie en propaganda. Onze omgang met auteursrechten kan tippen aan die van de meest gedegen en gewetensvolle uitgevers. Er is een gedeelde drijfveer om artikelen zo goed te onderbouwen dat we ons kunnen meten met wetenschappelijke publicaties, waarbij we dan ook nog eens de kracht hebben dat we in tegenstelling tot veel wetenschappers niet onder druk staan van carrièreoverwegingen en commerciële belangen. Ons beleid om niet op de persoon maar op de inhoud te spelen is een verademing ten opzichte van de maatschappelijke en politieke neigingen om het tegendeel te doen.

Wat we hier aan het opbouwen zijn is een werkstructuur, een ethiek zelfs, om onszelf en de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. We mogen een gewetensvol eilandje zijn in een soms gewetenloze wereld. Vaak geciteerd en even vaak genegeerd: Wikipedia is de oude wijze man en het geweten van het internet. Daar doen we het voor, daarom heeft het zoveel nut om elkaar voortdurend op te scherpen. En daarom durf ik het aan om af en toe wat harde noten te kraken. Niet omdat het kraken zo fijn is, maar om bij onze gezamenlijke kern uit te komen. Josq (overleg) 27 sep 2016 11:26 (CEST)

Vergeet niet dat jouw (en mijn) ideaal anders kan/zal zijn dan het ideaal van de ander. Die ander is er heilig van overtuigd dat die pagina weg moest, en als het inclusief de gebruiker moest, dan moest het maar. Het doel heiligt de middelen, en we hebben er een heel erg zuivere encyclopedie zonder reclame aan over gehouden. Ten minste, dat is wat er bij mij is blijven plakken van de hele discussie. ed0verleg 27 sep 2016 13:02 (CEST)
Was de pagina reclame? Of een informatieve neutrale pagina met een opsomming. Wat mij is blijven hangen is dat een gebruiker is weggegaan die goede bijdragen deed. Dus een zuivere maar minder complete encyclopedie. Nietanoniem (overleg) 27 sep 2016 13:10 (CEST)
Ik heb de GP in kwestie nooit goed gezien, maar de discussie ging erover dat er zou worden gelinkt naar een of enkele sites waar Eissink "teveel persoonlijke betrokkenheid" bij had. Ofwel weer het bekende verhaal (liever: nietszeggende dooddoener) "Nee, dat en dat mag allemaal niet, dat lijkt teveel op zelfpromo", waarin men hier zo vaak doorslaat. Moet je verder eens kijken hoe sommige andere vaste gebruikers hun eigen GP inrichten, niet zelden zie je rechtstreekse links naar een individuele homepage alwaar de gebruiker in kwestie zich voor de hele wereld afficheert. Als de GP van Eissink op die manier dus al promo was, zijn al die andere GP's dat zeker. De Wikischim (overleg) 27 sep 2016 13:26 (CEST)
Je geeft aan de GP zelf niet gezien te hebben, maar vervolgens heb je wel een compleet oordeel klaar. Los van of de GP terecht verwijderd is of niet, hoe helpt zo'n instelling de encyclopedie vooruit? CaAl (overleg) 27 sep 2016 13:27 (CEST)
Ik begin jouw voortdurend negatieve commentaar links en rechts op mij en anderen ook wel aardig zat te worden. Verder zei ik hierboven "nooit goed gezien", dat geldt trouwens alleen voor de in eerste instantie verwijderde versie. De later herplaatste versie waar maar één externe link op stond heb ik wel echt bekeken, en daarvan leek me al helemaal niet dat daar iets mis mee was. De Wikischim (overleg) 27 sep 2016 13:41 (CEST)
Wikilove not war.png
Opmerking Opmerking Ik ben onder de indruk van Josq's pleidooi. Goed verwoord. Ik zal van mijn kant mijn best doen om op een vriendelijke inhoudelijke manier te blijven reageren en niet op de persoon te spelen. Hiermee wil ik van mijn zijde een duit in het zakje doen om de goede sfeer op Wikipedia terug te brengen. Ik hoop dat anderen dat willen navolgen. Als iemand mij betrapt op het niet nakomen van deze uitspraak, dan mag je me daar direct op aanspreken.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 27 sep 2016 14:32 (CEST)
(Na bwc) Ik ben ook erg teleurgesteld over de gang van zaken, en probeer nieuw aanstormend talent - waar Jürgen Eissink m.i. zeker toe behoorde - altijd te verwelkomen en ondersteunen. Dat heb ik bij hem ook gedaan, hoewel dat in dit geval met een kleine hobbel gebeurde.
Voor zover ik kan natrekken, begon het 'verhaal' met deze melding aan J.E., die ik eigenlijk niet echt heel onbehoorlijk kan noemen, maar die toch niet goed gevallen is. Volgens mij was het misverstand erin gelegen dat Mbch331 dit als reclame opvatte, terwijl J.E. dit totaal niet als reclame bedoeld had, en er ook (daarvan ben ik overtuigd) geheel geen commerciële bedoelingen of zo bij had, maar kennelijk wilde verwijzen naar een lijstje dat hij om onduidelijke redenen op een eigen web site had aangemaakt. Als hij dat lijstje nou gewoon ergens op een eigen Wiki-kladpagina had gemaakt dan had er volgens mij geen haan naar gekraaid. Maar inmiddels waren de hakken in het zand gezet en kwam menigeen met een extra scheutje olie aanlopen om het vuur te blussen. Ik moet zeggen dat J.E. daar ook zeker aan mee deed, want op mijn poging om tot een voor iedereen acceptabele situatie te komen kreeg ik van hem deze en deze reactie terug, waarbij hij duidelijk maakte niet het voornemen te hebben om zijn gestrekte been te willen buigen. Concluderend vind ik dat er aan beide kanten sprake is geweest van onwil om er samen op een volwassen manier uit te komen. Doodzonde. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 27 sep 2016 14:44 (CEST)
Ik denk dat er voor nominaties meer drempels moeten komen. Er zijn echter meerdere problemen: Er zijn veel nominaties die wel terecht zijn en het kan averechts werden als sommige zich genoodzaakt voelen om grote verwijderacties buiten de officiële verwijderprocedure om. Een zwarte lijst van nominatoren, die in het verleden abusievelijk nomineren, stigmatiseert personen. (zijn kunnen dan alleen indirect nomineren door dit door andere personen te laten doen). Anoniemen zou ik sowieso uit sluiten. Aan de andere kant vind ik het normaal dat een nominator aangesproken mag worden. Dan is het niet meer vrijblijvend en zonder gevolgen. Ik zouden nominatoren ook constructieve actieve bijdragen moeten doen zoals artikelen schrijven en/of uitbreiden. Aan Wikipedianen die alleen maar komen om artikelen te verwijderen kunnen wij missen als kiespijn.Smiley.toerist (overleg) 28 sep 2016 18:38 (CEST)
Ik zou om te beginnen de regel voorstellen dat als iets zonder opgaaf van reden ter verwijdering genomineerd wordt, dat de nominatie zonder opgaaf van redenen ongedaan gemaakt kan worden. Het moet bovendien aangemoedigd worden om redenen op te geven die de lading dekken, en er zou alleen verwijderd mogen worden om de opgegeven nominatieredenen. Als de afhandelend moderator wil verwijderen om een andere reden zou deze een nieuwe nominatie onder de nieuwe reden moeten doen. NE-nominaties moeten afgeschaft worden, die worden te vaak misbruikt, en de redenen die opgegeven worden zijn vaak erg mager en niet in lijn met WP:REL. NE-nominaties moeten alleen gebruikt worden voor zaken die echt duidelijk NE zijn, wat bijna nooit het geval is. Beter is {{wiu|relevantie blijkt niet uit inhoud}}. Nuweggen van op de verwijderlijst genoemde artikelen zou alleen gebeuren bij auteursrechtenschending en zeer terughoudend bij andere ernstige zaken, zoals WP:RM al voorschrijft maar waar diverse moderatoren zich vaak niet aan houden. — Zanaq (?) 28 sep 2016 19:02 (CEST)
Ik ben het helemaal met je eens dat een nominatie gemotiveerd behoort te worden. Ik vind niet dat een artikel per se alleen verwijderd zou mogen worden om de opgegeven nominatiereden. Dat vind ik onnodig star. Want soms kan uit de discussie voortvloeien dat de reden toch wat bijgesteld moet worden, en dan moet dat gewoon kunnen. Stel dat ZP de opgegeven nominatiereden is, en dat uiteindelijk blijkt dat een artikel niet door de persoon zelf maar door een vriend is geplaatst; dan is het geen 'ZP' meer maar 'reclame'. Onzin om dan het hele circus alleen daarom opnieuw te starten.
Verder zijn er m.i. wel degelijk heel wat artikelen die terecht genomineerd worden met 'NE'. Een artikel over een snackbar op de hoek, een overleden huisdier of een gewone straat in een nieuwbouwwijk mogen van mij gerust als NE worden genomineerd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 sep 2016 19:16 (CEST)
Die gevallen die echt duidelijk NE zijn, zijn zeer zeldzaam en voldoen meestal aan de nuwegcriteria. Er is geen enkel probleem deze te nomineren als {{wiu|relevantie blijkt niet uit inhoud}}. Als problemen in de discussie aangestipt worden en de redenen bijgesteld worden is het probleem minder groot. Het is alleen erg frustrerend als je alle genoemde problemen oplost, en het artikel dan alsnog verdwijnt om niet eerder gehoorde redenen. Artikelen laten starten door een vriend is overigens ook ZP. — Zanaq (?) 28 sep 2016 19:19 (CEST)
Daar zit een onderscheid: als een artikel wordt verwijderd om een andere reden dan de oorspronkelijke, moet het natuurlijk wel logisch uit de discussie op de beoordelingspagina voortvloeien en niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar als in de nominatieperiode van (tenminste) twee weken duidelijk is gebleken dat er andere argumenten voor verwijdering zijn dan de oorspronkelijke, dan vind ik dat al die ingebrachte argumenten wel degelijk mee gewogen mogen worden in het oordeel van de d.d. moderator. En een moderator heeft altijd de vrijheid om in bijzondere gevallen een nominatie een verlenging van twee weken te geven omdat de discussie duidelijk nog niet afgerond is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 sep 2016 19:29 (CEST)
Als het inderdaad maar niet uit de lucht komt vallen en goed onderbouwd is. — Zanaq (?) 28 sep 2016 19:51 (CEST)
Ik kan me niet heugen dat er ooit eerder een gebruik(st)er (afgezien van op eigen verzoek) is verwijderd. Gebeurt niet eens wanneer ze zijn overleden of gaat het inmiddels niet meer over die meneer die naar zijn website linkte en zich niet uit het veld heeft laten slaan?  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 12:00 (CEST)
Achter de problematiek met verwijdernominaties gaan denk ik ook meer structurele verschillen van opvatting schuil over hoe Wikipedia eruit dient te zien. Zo lijken er wel steeds hogere eisen aan (nieuwe) artikelen te worden gesteld, wordt verwacht dat er in 1 keer een feilloos artikel wordt geproduceerd. Dat terwijl volgens mij het idee van Wikipedia toch was dat er geleidelijk en gezamenlijk aan dingen gewerkt kan worden (work-in-progress). Vroeger had je ook regelmatig artikeltjes die als "beginnetje" golden, maar daar lijk je tegenwoordig niet meer mee te hoeven aankomen. En dan ook het meten met twee maten, namelijk dat over bepaalde onderwerpen artikelen over de meest onbetekenende verschijnselen bestaan, terwijl over andere onderwerpen de lat soms zelfs vele malen hoger ligt. Mensen worden dan met verwijderingen geconfronteerd louter omdat ze de pech hebben dat hun artikel op het "verkeerde" terrein ligt. Zulke verwijdernominaties vallen dan ook niet meer rationeel of bevredigend te motiveren. Nog algemener zou je kunnen zeggen dat er hier inmiddels een grotendeels informeel en onuitgesproken eisenpakket is gecreëerd waardoor er van het vrolijke "voel je vrij en ga je gang" uit de begintijd weinig meer over is. Ik zou dan ook zeggen: ofwel geef mensen weer meer de ruimte en stap af van al te hoge eisen, ofwel schrap die oude idealen en canoniseer het informele eisenpakket zodat men tenminste weet waar men aan toe is. Groeten, Paul2 (overleg) 30 sep 2016 04:21 (CEST)
Ik begrijp dat bovenstaande bijdrage uitsluitend goed is bedoeld, maar deze discussie is nou werkelijk al zo enorm vaak gevoerd (en komt volgens mij tegenwoordig zo'n beetje elke maand wel minstens één keer terug). Er moet gewoon – ook wat dit betreft – iets gebeuren, anders kan deze zelfde discussie hier over tien jaar (en daarna) nog steeds gevoerd worden. (Mag van mij op zich hoor, alleen schiet het project zelf daar per saldo 0,00... mee op.) De Wikischim (overleg) 30 sep 2016 17:16 (CEST)
Ja en met opmerkingen zoals deze van jou, Wikischim, schieten we wel iets op.... Ik ben het eens met Paul2. is er niet een manier om deze discussie te voeren met als doel inderdaad tot een zekere oplossing te komen? De beginnetjes kunnen we beter afschaffen want worden toch niet geaccepteerd. heldere richtlijnen over hoe het wel kan en mag zou fijn wezen. het is onoverzichtelijk als je hier niet dagelijks rondhangt. Op de OP van de TBP-pagina is een "discussie" gaande over hoe en waraom nomineren. Misschien is dat een stap in de goede richting. Dat we meer behoefte hebben aan hoe het wél mag en moet en wat minder aan hoe het allemala niet moet is wat mij betreft wel duidelijk. Ecritures (overleg) 30 sep 2016 18:35 (CEST)
Beginnetjes worden inderdaad steeds minder aanvaard vandaar dat de nieuwe artikelen hogere eisen hebben. Zomaar afschaffen is onverstandig daar Categorie:Wikipedia:Beginnetje biologie bijna 800.000 artikelen bevat (tegenover 1,8M artikelen in totaal op nl.wikipedia, dus 1/3 a 1/2 van alle artikelen) en dan spreek ik nog niet over de andere categorieën van de beginnetjes hoewel die veel kleiner zijn. Zomaar afschaffen/verwijderen lijkt me nogal drastisch. Nieuwe beginnetjes ontmoedigen, gebeurt vaker en lijkt me ook beter.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 30 sep 2016 18:57 (CEST)
Bestaande beginnetjes hoeven ook niet weggegooid te worden, maar als er hogere eisen aan nieuwe artikelen worden gesteld, dan moeten die ook kenbaar zijn. Nu lopen mensen te vaak in de val: ze beginnen goedbedoelend met een artikeltje dat dan ijskoud verwijderd wordt. Een van de basisbeginselen van het strafrecht is dat je alleen veroordeeld kunt worden op basis van een al bestaande wet - dat zou best ook eens naar de situatie hier vertaald mogen worden. Groeten, Paul2 (overleg) 1 okt 2016 01:56 (CEST)
en wat is er mis mee dan om die 800.000 beginnetjes die we niet meer accepteren te verwijderen? Zijn "we" bang om niet meer een van de grootste te hebben? Waarom met twee maten meten? Of we accepteren dergelijke beginnetjes (oud of nieuw) of we accepteren ze niet (oud of nieuw). Lijkt me simpel, Ecritures (overleg) 1 okt 2016 08:12 (CEST)
Klinkt op het eerste gezicht wat radicaal, maar eigenlijk vind ik het niet eens zo'n heel slecht idee. Of men kan tenminste als een soort van compromis al die beginnetjes wat meer onder de algemene aandacht te brengen. Wat er feitelijk speelt, is dat iedereen nu geneigd is te denken dat het met de beschrijving van veel relevante onderwerpen hier toch wel goed zit want er is in de eerste jaren van WP al een artikel over gemaakt. Maar bekijk eens een paar van die artikelen en je komt van een behoorlijk koude kermis thuis. (N.B. Vorig jaar besprak ik hier al eens hetzelfde, zie Wikipedia:De kroeg/Archief/20150515#Onderhoud artikels) De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 10:17 (CEST)
Worden er momenteel eigenlijk nog steeds botmatig artikelen over beessies en plaatsjes aangemaakt, of ligt dat nu stil? Sijtze Reurich (overleg) 1 okt 2016 13:19 (CEST)

Articles mixed[bewerken]

Sorry for writing in english. While using WikiSootMe! I happened to fins some errors with linking and so on. I sorted it out theoretically, but can not do it practically because of the language barrier. Could someone help me. For more info see the discussion here. Best regards, Adville (overleg) 27 sep 2016 17:00 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 27 sep 2016 19:46 (CEST)

Manufacturing[bewerken]

Ik ben bezig met de geschiedenis van het Bruto binnenlands product. Een van de aspecten is de overgang van `Manufacturing` naar de dienstensector van moderne economieën. Taalkundig heb ik wel een probleem: De Nederlandse versie van en:Manufacturing in Wikidata is Productieproces wat toch niet helemaal hetzelfde is, ook omdat expliciet vermeld wordt dat het ook om niet-materiële producten gaat. De woordenboekvertaling van `Manufacturing` is fabricage, maar dat is niet een economische sectorbegrip als in het Engels. Industrie dekt ook de lading niet helemaal omdat er ook artisanale productie is. Ik zit te twijfelen of ik de Taalcafé inschakel of de Kroeg, want er zitten ook Wikidatalink aspecten in en misschien moeten artikelen geherstructureert of bijgeschaafd worden. Artikelen staan niet los van elkaar.Smiley.toerist (overleg) 28 sep 2016 12:00 (CEST)

Vaak wordt geschreven over een periode van industrialisatie of industrialiseren waar eerder landbouw de belangrijke economische factor was. VanBuren (overleg) 28 sep 2016 12:19 (CEST)
Een bijkomende mogelijkheid is dit aankaarten in de kroeg van Wikidata zelf: d:Wikidata:De kroeg. De Wikischim (overleg) 28 sep 2016 12:37 (CEST)
Een akelig Nederlands woord dat de lading wellicht (deels) dekt, is maakindustrie. Dat lijkt me een poging om het Engelse manufacturing in de betekenis die je hier noemt, toch een Nederlandse evenknie te geven. Ik weet niet of 'artisanale' industrie daar ook altijd onder wordt gerekend. Idem voor de bulkindustrie die halffabricaten produceert en geen 'finished goods'. Maar het woord 'maakindustrie' in de context van industrialisatie lijkt me een beetje een anachronisme. Paul B (overleg) 28 sep 2016 13:22 (CEST)
'Nijverheid' is ook zo'n woord. --bdijkstra (overleg) 28 sep 2016 13:57 (CEST)
Nijverheid is bij mijn weten een (wat belegen) synoniem van industrie. Ofschoon het woord ook wel wordt gebruikt voor niet-machinale productie zal de lezer bij industrie vooreerst aan fabrieken denken. Het lijkt me wel een beter artikel als WD-link dan productieproces. Groet, Magere Hein (overleg) 28 sep 2016 14:13 (CEST)
Wat is er akelig aan maakindustrie? Ik meende dat die term wel redelijk ingeburgerd is. Het dekt de lading wel in ieder geval. Vinvlugt (overleg) 28 sep 2016 14:21 (CEST)
Het is de eerste keer dat ik het woord maakindustrie zie of hoor. Dat zegt ongetwijfeld meer over mij dan over dat woord, Google vindt een flink pak hits en de woordenlijst geeft het de zegen. 't Woord is wel wat pleonastisch, zoals softwareprogramma dat is. Groet, Magere Hein (overleg) 28 sep 2016 14:30 (CEST)
Geen goed voorbeeld, beste Hein. Er zijn behalve programma's met software ook nog radio- en tv-programma's. Ook wasmachines hebben programma's.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 11:52 (CEST)
Software geeft daarentegen al aan dat het om programmatuur gaat. Richard 29 sep 2016 12:06 (CEST)
Software betekent inderdaad 'programmatuur' i.t.t. apparatuur, maar kan ook meer dan 'zomaar een' programma zijn, bijvoorbeeld een bibliotheek, een compleet systeem of minder een extensie op systeem- of applicatiesoftware.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 15:29 (CEST)
Dat neemt niet weg dat áls 'softwareprogramma' gebruikt wordt, alleen 'software' meestal ladingdekkend is. Hein zei ook dat het 'wat pleonastisch' is, niet dat het nooit van toepassing zou kunnen zijn. Richard 29 sep 2016 15:40 (CEST)
Misschien iets meer beschrijvend: Een van de aspecten is de overgang van productie en fabricage van goederen naar dienstverlening van moderne economieën. Nietanoniem (overleg) 29 sep 2016 13:09 (CEST)

Franekeradeel[bewerken]

Hallo iedereen, Is het mogelijk dat er een pagina kan worden aangemaakt over de gemeente Franekeradeel? De gemeente had een ander wapen, andere vlag en andere hoofdplaats Tzum namelijk, en werd tijdens de herindeling in 1984 met Franeker en een deel van Barradeel samengevoegd tot het huidige Franekeradeel. Grasmat (overleg) 28 sep 2016 18:27 (CEST)

Ja, dat is mogelijk. Voel je vrij en ga je gang. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 sep 2016 19:20 (CEST)
Vergeet daarbij niet een van de prachtige (of minder prachtige) doorverwijsconstructies uit te kiezen. — Zanaq (?) 28 sep 2016 19:53 (CEST)
Dat is al eens eerder gedaan, zie Wymbritseradeel (gemeente tot 1984) en Wymbritseradeel (gemeente 1984-2010). RONN (overleg) 28 sep 2016 22:52 (CEST)
Mag ik de collega die dit aankaartte hartelijk danken om Zanaq de gelegenheid te bieden zijn stokpaardje van stal te halen, te zadelen en te berijden?  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 09:10 (CEST)
En deze reactie van jou dan? Wikiwerner (overleg) 29 sep 2016 09:49 (CEST)
Goed gezien! Ik ben ook zo'n notoire tegenstander van die vermaledijde Amsterdamconstructie. Een gewone doorverwijspagina zonder toeters en bellen kan namelijk altijd.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 11:48 (CEST)
Ik dacht dat ik gewoon een neutraal advies gaf, met een grapje voor de kenners, maar goed. — Zanaq (?) 29 sep 2016 18:01 (CEST)
Dat heeft misschien te maken met wie de opmerking maakt en hoe diegene bekendstaat. Wikiwerner (overleg) 30 sep 2016 00:35 (CEST)
Misschien kan wie opmerkingen maakt en hoe die bekend staat los gezien worden van het neutrale advies dat hier aan deze gebruiker gegeven werd die waarschijnlijk geen idee heeft wat voor ruzies er over dit onderwerp gevoerd worden noch boodschap heeft aan wie opmerkingen maken en hoe deze bekend staan. — Zanaq (?) 30 sep 2016 14:11 (CEST)
Zal zaterdag met het aanmaken beginnen, het koste mij veel te veel tijd voor het uploaden van vlag van de voormalige gemeente en een foto van Nuil (vandaag gemaakt!) Grasmat (overleg) 29 sep 2016 17:53 (CEST)

Etymologie van 'sarcolemma'[bewerken]

Kent iemand Grieks? Er hoeft niet per se een bron bij, als het maar klopt. Betreft een recente toevoeging. ErikvanB (overleg) 29 sep 2016 03:57 (CEST)

Combinerend doodskist & aanname zie ik niet waar 'schede' vandaan komt. Beter zou zijn 'opname', maar ik ben geen medicus.  Klaas `Z4␟` V:  29 sep 2016 09:00 (CEST)
Klopt gewoon. Zoek anders op google maar naar "lemma" en "sheath". Sarco=vlees, lemma=schede. Faag is overigens eten. Mvg, Taketa (overleg) 29 sep 2016 09:09 (CEST)
Is maar zo-zo; in het grieks is een lemma iets dat afgepeld wordt: huls, vlies, huid, etc. Wat me echt fout lijkt is dat "sarcolemma" een grieks woord zou zijn: het zal een samengesteld woord zijn, dat samengesteld is uit griekse woord-elementen. - Brya (overleg) 29 sep 2016 12:41 (CEST)
We kunnen ook die etymologie gewoon weghalen natuurlijk. ErikvanB (overleg) 29 sep 2016 13:54 (CEST)

Vacature 'Wikipedian-in-Residence' voor Erfgoed Gelderland[bewerken]

Erfgoed Gelderland is een koepelorganisatie voor musea en andere erfgoedorganisaties in Gelderland. Erfgoed Gelderland stimuleert en faciliteert de samenwerking en is kenniscentrum voor iedereen die met erfgoed te maken heeft.

Erfgoed Gelderland en Wikimedia Nederland starten een pilot project voor kleine erfgoedinstellingen in Gelderland. Het project heeft als doel deze erfgoedinstellingen kennis en middelen te geven om hun collectie als open data beschikbaar te stellen. Daarom is Erfgoed Gelderland op zoek naar een tijdelijke medewerker die gedurende één jaar de zeven organisaties die mee doen aan de pilot traint om (delen van hun) collectie als open data beschikbaar te stellen.

Tot de werkzaamheden van de ‘Wikipedian in Residence’ behoren in het kader van dit project o.a.: trainingen geven over Wikimedia, begeleiden van uploads naar Wikimedia Commons en het samenstellen van een handleiding aan de hand waarvan andere kennis- en erfgoedinstellingen zelfstandig met open data en Wikimedia aan de slag kunnen.

Solliciteren op deze functie kan tot en met 21 oktober 2016. De Wikipedian-in-Residence zal in dienst zijn bij Erfgoed Gelderland. Meer weten? Lees dan de complete vacaturetekst.

Met vriendelijke groet, AWossink (overleg) 29 sep 2016 14:12 (CEST)

Nieuwe regio's Frankrijk[bewerken]

Er zijn artikelen die nog gekoppeld zijn aan de oude regio's en niet zomaar hernoemd kunnen worden. Voorbeeld: TER Nord-Pas-de-Calais (nu aangepast). De TER netten zullen pas later samengevoegd worden. Ik stel voor de bestaande artikelen te handhaven als historische artikelen en nieuwe artikelen te schrijven voor de nieuwe regio's.Smiley.toerist (overleg) 30 sep 2016 00:13 (CEST)

Wikipedia:Samenvoegen[bewerken]

Voor wie zich verveelt of denkt laat ik eens iets anders doen op Wikipedia dan heb ik hier nog een tip. Op Wikipedia:Samenvoegen staan nog artikelen tot en met juni 2015 die om een samenvoeging vragen. Voor hoe of wat het samenvoegen in werk gaat, boven aan die pagina staat de uitleg. ARVER (overleg) 30 sep 2016 07:27 (CEST)

Hét probleem hierbij is dat na afloop 1 of meer van de artikelen die zijn samengevoegd verwijderd dient te worden. Dat kan alleen een moderator. Het snelst werkt het dus als deze op zich niet moeilijke of tijdrovende klusjes door moderatoren worden gedaan of is dit wellicht een plan om mensen die dit doen een speciale wismogelijkheid te geven?  Klaas `Z4␟` V:  30 sep 2016 07:52 (CEST)
Het hoeft juist niet verwijderd te worden. Een redirect ervan maken is veel wenselijker. ARVER (overleg) 30 sep 2016 07:58 (CEST)
Je bedoelt een doorverwijzing? Ook dan komt er vaak een verplaatsing/verwijdering aan te pas.  Klaas `Z4␟` V:  30 sep 2016 08:43 (CEST)
Nee hoor. En wil je mensen niet demotiveren door beren op de weg te poneren, die er niet zijn? Het samenvoegen gaat al jaren prima zonder specifiek moderatoren nodig te hebben. --bdijkstra (overleg) 30 sep 2016 09:35 (CEST)
Dit is totaal onbegrijpelijk: Hét probleem hierbij is dat na afloop 1 of meer van de artikelen die zijn samengevoegd verwijderd dient te worden. Het basisprincipe van Wikipedia:Samenvoegen is nou juist dat er niets wordt verwijderd. Integreren is immers iets heel anders. Overigens begin ik al dit soort losse opmerkingen hier en elders van Klaasz4usV – die vaak in feite nergens op slaan en vooral de eigenlijke discussies verstoren – inmiddels wel een beetje zat te worden. De Wikischim (overleg) 30 sep 2016 10:01 (CEST)
Wat de Wikischim zegt. En... Klaas schrijft ook nog: als deze op zich niet moeilijke of tijdrovende klusjes - of het al dan niet moeilijk of tijdrovend is, valt niet te zeggen. Zeker bij twee wat grotere artikelen zal er meer inspanning nodig zijn om die goed samen te voegen. Kortom: blaat blaat blaat. Nietanoniem (overleg) 30 sep 2016 13:37 (CEST)
Ik vind dat een vreemde redenering, Klaas. Zullen we ook maar stoppen met het nomineren van pagina's ter verwijdering omdat het uiteindelijk moderatoren zijn die de pagina's verwijderen (*als* er al iets verwijderd moet worden bij de samenvoegpagina's). Een vraag die bij mij regelmatig opkomt bij dergelijke opmerkingen is wanneer je eens in de "mee-stand" gaat? Ecritures (overleg) 30 sep 2016 09:45 (CEST)

Sterker nog: de oude titel mag niet eens verwijderd worden, want daarin zit de bewerkingsgeschiedenis. Die moet bewaard blijven vanwege de Creative Commonslicentie. Van de oude titel mag iedereen een redirect maken als de samenvoeging gereed is. Ik laat me de laatste tijd ook minder zien op die pagina dan ik zou willen. Wikiwerner (overleg) 30 sep 2016 13:30 (CEST)

Ik heb gisteren ergens beweerd dat Klaasz graag oplossingen bij zelf verzonnen problemen geeft, waar niemand wat aan heeft. En ik ben eigenlijk niet blij om te zien dat ik gelijk had. ARVER: voel je vrij om de hele discussie te wissen en opnieuw te starten, want je oproep is wel de moeite waard. ed0verleg 30 sep 2016 14:47 (CEST)
+1 - zowel voor je opmerking over Klaas als je advies aan Arver. Nietanoniem (overleg) 30 sep 2016 14:53 (CEST)
Merk wel op dat zeer veel vermeldingen helemaal niet samengevoegd moeten worden. — Zanaq (?) 30 sep 2016 15:01 (CEST)
Zeer veel lijkt me nogal overdreven. Over sommige nominaties op Wikipedia:Samenvoegen bestaat verder verschil van mening, maar je stelt het op deze manier ( helemaal niet samengevoegd moeten worden) wel erg zwart-wit voor. De Wikischim (overleg) 30 sep 2016 15:04 (CEST)
Het kan geen kwaad eerst kritisch te kijken alvorens men een verzoek uitvoert. — Zanaq (?) 30 sep 2016 15:21 (CEST)
Precies! Ook samenvoegen moet je vaak weloverwogen doen. De consequenties nagaan.  Klaas `Z4␟` V:  30 sep 2016 15:31 (CEST)
Captain Obvious strikes again. Tekstman (overleg) 30 sep 2016 15:34 (CEST)

Nieuwsbrief 55 Wikimedia Nederland[bewerken]

Ter informatie hierboven de nieuwsbrief van Wikimedia Nederland met diverse activiteiten en projecten die direct invloed hebben op deze Wikipedia. Romaine 30 sep 2016 08:19 (CEST)

Grants to improve your project[bewerken]

Please help translate to your language:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 30 sep 2016 22:10 (CEST)

Wikidata[bewerken]

In een weinig bezocht hoekje van Wikipedia (Wikipedia:Te beoordelen sjablonen) zijn een aantal mensen aan het beslissen dat het onwenselijk is dat sjablonen gebruik maken van informatie die op Wikdata voorhanden is. Die discussie concentreert zich nu rond Sjabloon:Standaardlinks tennisser waar een erg lelijk waarschuwingssjabloon op geplakt is dat blijkbaar geen waarschuwingsjabloon is. (Zie Wikipedia:Te beoordelen sjablonen/Toegevoegd 2016 week 39#Toegevoegd donderdag 29/09, af te handelen vanaf 13/10

Maar is het gebruik van informatie aanwezig op Wikidata wel onwenselijk. The Banner Overleg 1 okt 2016 12:17 (CEST)

Als ik het goed begrijp is er momenteel één actieve gebruiker die heeft besloten dat er in artikelen niet intern (vanuit infoboxen e.d.) naar Wikidata mag worden gelinkt, en daarom die links overal maar weghaalt omdat zijn wil hier blijkbaar wet is? Zie ook deze discussie Overleg gebruiker:Dinosaur918#Je bent wel lekker bezig de laatste dagen. De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 12:27 (CEST)
Het heeft geen nut gelijk te gaan wijzen naar een persoon. En ik ben dus niet gelukkig met jouw bijdrage. Wikischim. Zou je hem weg kunnen halen zodat er een neutrale discussie kan ontstaan? The Banner Overleg 1 okt 2016 13:02 (CEST)
Maar dan moet deze reactie van jou dus ook weg, anders snapt niemand die immers meer. Als iemand het wil verplaatsen of bijv. onder een eigen kopje zetten, geen onoverkomelijke bezwaren tegen hoor. De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 13:29 (CEST)