Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Ongevraagde wijziging van je gebruikersnaam[bewerken]

Over een paar weken (!) wordt mijn (en die van duizenden andere gebruikers) de gebruikersnaam ongevraagd gewijzigd. Er komt vanaf april "~nlwiki" achter te staan. Ik ben het hier niet mee eens. Duizenden namen worden zomaar veranderd, om zo op 900 wiki's te kunnen werken met slechts één enkele inlog. Sorry hoor, ik werk maar op 1 wiki, dat is de Nederlandstalige. In mijn geval bestaat er op en.wiki dezelfde naam die ooit geclaimd werd door iemand maar daar kennelijk geen enkele bewerking mee deed. Wat gebeurd er dan met de originele (zonder toevoeging) naam? Heeft niemand daar dan recht op? Als iemand ergens op één van die 900 wiki's dezelfde naam als jezelf heeft geclaimd, en daar slechts enkele bewerkingen mee deed, kan de ander met 100.000+ bewerkingen en 8 jaar vrijwilligerswerk fluiten naar zijn "eigen" naam. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 18 mrt 2015 12:22 (CET)

Hoi Arch, ik heb op je overlegpagina aangegeven hoe je dit in een minuut of twee kunt oplossen. Mvg, Taketa (overleg) 18 mrt 2015 12:39 (CET)
Krijg je ook "~nlwiki" achter je naam als jouw naam elders niet door een ander wordt gebruikt ? Het is normaal gebruik in deze tijd dat mensen zich minimaal willen kunnen presenteren en de gebruikersnaam is één van de weinige mogelijkheden daartoe. Wie heeft dit eigenlijk bedacht ? --oSeveno 20 mrt 2015 16:07 (CET)
Hoi OSeveno, in het kort, nee. Specifiek voor jou situatie: jou naam is volledig globaal verenigd en zal niet hernoemd worden. In het algemeen: enkel die accounts die niet verenigd zijn in een globaal account worden hernoemd. Als er geen globaal account is wordt automatisch een account tot globaal account gemaakt. Deze wordt gekozen op basis van gebruikersrechten en aantal bijdragen via een automatisch systeem.Als je dus als nl account de enige bent met die naam, dan wordt je de globale account en wordt je niet hernoemd. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 20 mrt 2015 16:19 (CET)
Bedankt voor de toelichting. --oSeveno 20 mrt 2015 17:49 (CET)
De vraag "wie dit bedacht heeft" lijkt me niet relevant, wél wat de bedoeling van deze maatregel is. Daarover is op verschillende plekken al volop te lezen geweest, en bij de meeste berichten hierover, wordt naar de reden van de maatregel verwezen; bij het bericht dat Arch ontving bijvoorbeeld naar deze pagina. Een korte samenvatting:
Vanuit de wereldwijde Wikipedia-gemeenschap is de wens geuit dat gebruikers op elk project met dezelfde gebruikersnaam kunnen inloggen. Daartoe moeten gebruikersnamen niet alleen binnen één project (zoals nlwiki) maar Wikimedia-breed uniek zijn. Gebruikers hebben inmiddels ruim de gelegenheid gehad om zelf maatregelen te nemen. De meesten konden zonder problemen de accounts die er voor ze waren aangemaakt op diverse projecten verenigen. Er is daarbij volop hulp aangeboden, ook aan gebruikers die niet op alle projecten onder dezelfde naam actief waren. Veel gebruikers hebben daarom inmiddels een gebruikersnaam die uniek is, en op alle projecten bruikbaar (een zogenaamde Single User Login; SUL). Ook gebruikers die wachtwoorden kwijt waren en daardoor op bepaalde projecten niet meer onder de door hen gewenste naam konden inloggen, konden hulp krijgen om dat probleem op te lossen. In gevallen waarin een andere gebruiker onder dezelfde naam actief was op een of meer andere projecten, bestond er een mogelijkheid om zo'n account te usurperen als het al langere tijd inactief was. Wat nu nog over is, zijn de accounts van gebruikers die ondanks alle aankondigingen geen actie hebben ondernomen, accounts met identieke namen maar van verschillende actieve gebruikers en accounts waarmee technische problemen zijn die tot nu toe niet werden opgelost. De eerstvolgende maatregel is dus dat gebruikersnamen die op verschillende projecten actief zijn maar niet verenigd (bijvoorbeeld omdat ze eigendom zijn van verschillende personen) uit elkaar worden gehaald door er de naam van het project achter te plakken waarop ze geregistreerd zijn. Uiteraard is het mogelijk om zo'n naam daarna te laten veranderen, zoals het altijd mogelijk is geweest om een accounthernoeming te laten uitvoeren. Bij nieuwe aanvragen wordt nu alleen niet meer uitsluitend binnnen het eigen project, maar Wikimedia-breed gekeken of de naam nog vrij is. Het is allemaal veel minder dwingend dan op het eerste gezicht lijkt, en iedere gebruiker houdt de zeggenschap over de keuze van de eigen gebruikersnaam. Maar User:John Smith zal inmiddels vergeven zijn, en dan moet User:John Smith2 dus een list verzinnen om zich te onderscheiden. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 16:32 (CET)
Beste Wikiklaas, ook jij bedankt voor de toelichting/samenvatting. Uiteraard kunnen de meningen verschillen over de relevantie van mijn vraag "wie dit bedacht heeft", dat is ook jouw goed recht. Zelf ben ik geïnteresseerd om te weten hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. En dus ook door wie het genomen is. Dit soort informatie kan bijdragen aan een goed beeld van de democratische structuren van de organisatie/gemeenschap rondom Wikipedia. Misschien dat dit voor jou al lang duidelijk is, voor mij en vast vele anderen, geldt dat (nog) niet. --oSeveno 20 mrt 2015 17:49 (CET)
Wie het bedacht heeft, weet ik niet, maar voor discussies over Wikimediabrede zaken als deze is een speciale website opgericht, Meta genoemd. Daar is dit project dus tot wasdom gekomen. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:58 (CET)
Vanuit de wereldwijde wikipediagemeenschap is de wens geuit, wat voor newspeak is dat? Er zijn een paar gebruikers die het een kick vinden om op alle projecten met dezelfde naam hun geurspoor te kunnen achterlaten, en daarom is dit technocratische gedoe opgezet. Volkomen overbodig en kosten (zowel dollars als energie) verslindend zonder dat er ook maar een project iets mee opschiet. Ik kan nu als ik dat zou willen een keutel laten op projecten waarvan ik het schrift niet begrijp, laat staan enig idee heb waar het overgaat, maar he, dan weten ze op dat project wel dat er een Peter b is, of ben ik nou straks ook de klos omdat ik nu rood ben? Er is geld, er zijn mensen die dat geld graag over de balk smijten en dat doen we dan. De verzuchting van Arch is volkomen terecht. Peter b (overleg) 20 mrt 2015 16:47 (CET)
Mensen met een account op Commons doen goed werk voor nl.wiki. De mensen op wikidata hebben eraan bijgedragen dat wij in het laatste jaar afbeeldingen kregen op 5000 artikels. Deze mensen moeten elke keer dat ze willen wisselen van project opnieuw inloggen. Dom. Nutteloos. Verspilling van vrijwillige tijd die beter aan schrijven besteed kan worden. De oplossing is SUL globale gebruikersaccounts. Eenmaal inloggen is overal inloggen. Probleem opgelost. En weer verder. Mvg, Taketa (overleg) 20 mrt 2015 16:58 (CET)
(na bwc) Het gaat niet (alleen) om een geurspoor achterlaten, maar (ook) om in- en uitloggen. Als ik doorklik van de Nederlandse Wikipedia naar de Engelse, hoef ik daar niet opnieuw in te loggen. Dat is handig. Maar als ik op de Duitse Wikipedia iets wil wijzigen en mijn bijdragen bij elkaar wil houden (onder de naam 'Peter b' of zo), moet ik eerst inloggen onder een andere naam, omdat in het verre verleden een andere Bever daar ooit één lettertje heeft gewijzigd. Als ik dan weer verder ga op de Nederlandse en weer Bever wil zijn, moet ik uitloggen en opnieuw inloggen. Dankzij de voltooiing van het SUL-project sluit alles strax beter aan zonder gedoe. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:00 (CET)
Exact. En die andere Bever wordt dan straks dus hernoemd en daarmee kan jij daar ook als Bever gewoon bijdragen. Overigens, ná de SUL finalization (dus na april, wanneer de global merge tool stabiel is en gebruikt kan/mag worden) zal ik jouw andere account samen kunnen voegen met Bever zodat al jouw bijdragen écht weer bij elkaar staan. Glimlach Trijnstel (overleg) 20 mrt 2015 18:24 (CET)
Overigens zijn er wel voorstellen gedaan voor een handiger toevoeging i.p.v. ~enwiki (zonder tilde en korter), maar daar lijkt nix mee te zijn gebeurd. Zie meta:Talk:Single User Login finalisation announcement#Rename format en mw:Talk:SUL finalisation. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:21 (CET)
En dan is er nog het punt van transparantie. Binnenkort weet ik dat Gebruiker:Jetje op Commons dezelfde is als Jetje op Wikidata, op Meta, op de Engelstalige Wikipedia, waar ook maar. Als Jetje van slechte wil is, of iets te verbergen heeft, dan kan die nog altijd een tweede, derde en vierde account aanmaken en daarmee de indruk wekken dat de bewerkingen op Commons van een andere gebruiker zijn dan die op nlwiki. Maar alles van Jetje is dus van dezelfde Jetje. Dat is misschien moeilijk te begrijpen voor iemand die graag met een gebruikersnaam en een IP door elkaar werkt, en het zo voor minder doorgewinterde gebruikers verborgen houdt dat er één en dezlefde persoon achter die bewerkingen zit, maar het gros van de gebruikers doet ook zelf z'n best om die transparantie te bieden.
Als ik zeg dat er "vanuit de wereldwijde Wikipedia-gemeenschap een wens is geuit", dan is dat niet anders dan de mededeling dat de hele operatie in gang is gezet op basis van een wens, niet omdat iemand het van bovenaf op heeft willen leggen. Dat die wens minder leeft bij gebruikers die vrijwel niet internationaal actief zijn, betekent niet dat die wens ongerechtvaardigd was. Wel handig overigens dat we nu weten dat Peter b hier alleen actief is om geursporen achter te laten. De opmerking daarover zegt althans veel meer over hemzelf dan over welke andere gebruiker dan ook. Mijn drijfveer om mee te doen is bijdragen waar ik kan aan het beschikbaar maken van informatie. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 18:33 (CET)
Ik vind het wel handig eigenlijk, dan kan iedereen straks zien dat mijn naam ook van mij is (toegegeven, wie kiest er nou zo'n naam als de mijne?) en dan kan iedereen veel makkelijker zien dat ik ik ben. Nu kan iedereen op een ander project mijn naam kapen, straks niet meer. Dqfn13 (overleg) 20 mrt 2015 18:41 (CET)
Wikiklaas, ik weet niet of ik het met Peter b eens ben (ik heb vooralsnog geen mening over deze ontwikkeling), maar hij beweert niet dat hij alleen actief is om geursporen achter te laten. Wel dat andere gebruikers dat nu gemakkelijker kunnen doen op andere projecten. Marrakech (overleg) 20 mrt 2015 18:57 (CET)
Peter b beweert "Er zijn een paar gebruikers die het een kick vinden om op alle projecten met dezelfde naam hun geurspoor te kunnen achterlaten, en daarom is dit technocratische gedoe opgezet." Dat een paar gebruikers hun geurspoor zouden willen achterlaten is geen feit maar een gedachte van Peter b zelf. Dat zegt oneindig veel meer over degeen die dat bedenkt dan over de gebruikers van wie hij dat denkt. Dat het project daarom is opgezet is opnieuw geen feit maar veeleer een niet te bewijzen verdachtmaking. Het hele toontje draagt uitsluitend bij aan een sfeer van misnoegen en wantrouwen zonder dat daar een reden voor is. Het is niet nodig onzuivere motieven als het achter willen laten van geursporen te veronderstellen, en ook niet om te suggereren dat het project om een verkeerde reden is opgezet, zelfs niet als je vindt dat geld beter niet aan dit maar aan iets anders besteed had kunnen worden. Op dat punt is Peter b een meester: zeggen hoe het niet moet. Dat is geen kunst als je, zoals hij, continu verzuimt om alternatieven aan te dragen die duidelijk maken hoe het volgens jou wél zou moeten. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 23:22 (CET)
Dit is De Kroeg, in de Kroeg mag je aan borrelpraat doen, dus ongenuanceerd moet af en toe kunnen. Bij dit project is het niet de vraag hoe dan anders?, de vraag is of dit project daadwerkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van het doel van alle projecten. Een project waar zo veel geld en energie aan wordt besteed mag best getoetst worden op de vraag of het zinnig is, en echt, dat er een paar gebruikers zijn die niet gehinderd door taalkennis denken daadwerkelijk op alle projecten actief te kunnen zijn onder WikiKlaas of Peter D, zou geen reden mogen zijn zo veel geld over de balk te gooien. Peter b (overleg) 21 mrt 2015 23:27 (CET)
Een beetje kroeg heeft echt wel gedragsregels hoor. The Banner Overleg 22 mrt 2015 01:40 (CET)
Kom nou. Het gaat niet alleen over verschillende taalversies, maar ook over de zusterprojecten (wiktionary, wikisource, wikibooks, wikivoyage) en de centrale projecten (meta, commons, wikidata en phabricator). Zelfs als ik alleen in het Engels en Nederlands zou willen bijdragen kom ik dan al op meer dan tien gebruikersnamen uit. Daarnaast geeft dit de zekerheid dat als iemand die 'Valhallasw' heet op enwiki een edit maakt, dat dezelfde 'Valhallasw' is als hier. Het is bijzonder verwarrend als binnen iets wat er van buiten als één geheel uitziet er verschillende namen worden gebruikt.
Je opmerking over kosten is daarnaast ook onzin. Je gaat er vanuit dat de huidige structuur houden gratis is, maar dat is nonsens. Deze gemengde structuur kost op de lange termijn méér dan het kost om het nu eindelijk eens een keer op te schonen. valhallasw (overleg) 22 mrt 2015 20:10 (CET)
Nou onzin, dat woord zou ik niet in de mond durven nemen, dat klinkt meteen zo hard. Je noemt vier zusterprojecten, geen idee hoeveel Peter's daar actief zijn, en als ze dat zijn, prima, daar hoef ik geen account dus ook geen sul, dat jij het handig vindt om op alle projecten, als ik je goed begrijp een stuk of 10, waar je actief bent Valhallasw te heten wil ik best geloven, ik denk ook dat er op geen van die projecten een andere Valhallasw actief was dus ook voor jou was deze operatie niet echt nodig. Ik had ook niet de indruk dat er na de mogelijkheid om vrijwillig een sul te vragen nog echt grote problemen waren die het noodzakelijk maakten om deze kermis te laten draaien, maar ja ik ben dan ook een erkende zuurpruim. Peter b (overleg) 22 mrt 2015 22:21 (CET)
Zelf vind ik SUL best handig. Wanneer ik op Commons afbeeldingen vernoem of met behulp van een tool cross wiki afbeeldingen vervang komt het hebben van een SUL best van pas. Ook handig wanneer je de Commonsdelinker bot cross wiki moet reverten. (Hoe handig scriptjes ook zijn er gaat wel eens wat mis dankzij die dingen). Daarnaast is het handig om overal afbeeldingen van beestjes te kunnen droppen zonder telkens in en uit te hoeven loggen. Ander voordeel is dat ze de goede Natuur12 aan het jasje trekken wanneer iemand een vraag heeft over waarom de Commonsdelinkerbot een afbeeldingslink uit een artikel verwijderd. En tot slot is het handig om cross wiki vandalen overal te kunnen reverten zonder onderbrekingen. Natuur12 (overleg) 26 mrt 2015 14:23 (CET)
Zelfs als je nergens geursporen achterlaat, kan een uniforme gebruikersnaam trouwens van pas komen, nl. voor het bijhouden van een volglijst.
Een alternatief voor de huidige gang van zaken was misschien geweest dat projecten wat soepeler zouden zijn met het hernoemen van gebruikers die al lange tijd niet meer hebben bijgedragen (hier gebeurt dat bijvoorbeeld wel eens, maar op de Duitse Wikipedia worden alleen gebruikers met 0 bijdragen hernoemd ten gunste van een ander). Bever (overleg) 23 mrt 2015 22:13 (CET)

Artikel Homoseksualiteit in nazi-Duitsland[bewerken]

Op de Overlegpagina van dit artikel ben ik een discussie gestart met mijn voorstel om het artikel een andere titel te geven of het te splitsen. Zijn misschien meer ervaren Wikipedia bijdragers bereid om hun zienswijze toe te voegen ? --oSeveno 20 mrt 2015 16:15 (CET)

Oproep voor de Belgische wikipedia gebruikers[bewerken]

Ik heb op de pagina van Wikimedia Belgium een oproep gelanceerd voor vrijwilligers. Iedereen (je hoeft dus niet in Belgie te wonen) die graag meewerkt aan het samenstellen cq geven van presentaties aan jonge Wikigebruikers kan zich opgeven, ook via mijn email, de eerste deelprojecten lopen in Vlaanderen en dus in het nederlands, binnenkort ook in franstalig belgie en dus in het frans maar daar zal ik op de frasne wikipedia iets over roepen, later ook op de Duitstalige en mogelijk op de engelse.

Voor het geven van de presentaties hebben we vrijwilligers nodig in elke provincie van Bachten-de-kuppe tot in Voeren. Hoewel we om te beginnen mensen zoeken die ervaring hebben in het spreken voor een publiek, en het geven van presentaties/workshops, mag iedereen zich aanmelden. wie geen ervaring heeft kan die hier opdoen door mee te lopen met een ervaren vrijwilliger.

Voor het samenstellen van de presentaties gaan we een projectruimte maken in de WMBE wiki. Daar zal iedereen suggesties voor inhoud kunnen doen.
DerekvG (overleg) 21 mrt 2015 13:57 (CET)

Achterstand bij TBP[bewerken]

Inmiddels is er een achterstand van elf dagen ontstaan bij de afhandeling van de Te Beoordelen Pagina's. Is mijn indruk juist dat die afhandeling de laatste tijd niet zo veel prioriteit meer heeft bij onze mods? Sijtze Reurich (overleg) 22 mrt 2015 08:27 (CET)

Misschien zijn ze collectief de tuin aan het omspitten en zaaien & planten. Glimlach The Banner Overleg 22 mrt 2015 20:39 (CET)
Misschien moeten mensen zich maar eens aanmelden voor het moderatorschap. Naar mijn mening is er te veel werk voor een te kleine groep mensen. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 mrt 2015 20:45 (CET)
Ik denk dat er inderdaad meer en meer werk is voor een krimpende groep mensen die dat werk op zich willen nemen. We zitten momenteel (uit mijn hoofd) net onder de 50 moderatoren, terwijl er iets van 5000 echt actieve gebruikers zijn (5 bewerkingen per week of per dag, weet niet meer de juiste) en een groep van tussen de 50.000 en 75.000 gebruikers (minder dan de genoemde 5 bewerkingen per xxx, maar meer dan 1 per maand). Dus er is erg veel werk, voor een erg kleine groep. WP:AM heeft net weer een aanmelding afgesloten, dus er is ruimte zat. Mooiste is ook nog eens dat je dus een kleine 50 coaches krijgt... Dqfn13 (overleg) 22 mrt 2015 20:51 (CET)
LOL, hoe schat jij mijn kansen in? Nul of nog minder? The Banner Overleg 22 mrt 2015 21:32 (CET)
Ik kan het als gehate dissident (die ontkent dat vijf minuten voetballen voor Helmond Sport een prestatie van herculische proporties is) ook wel vergeten. Maar misschien is er een wat minder controversiële collega die zich geroepen voelt? Sijtze Reurich (overleg) 22 mrt 2015 21:54 (CET)
The Banner geef ik inderdaad 0 kans, hoe goed hij soms ook bezig is... reputatie is gewoon te slecht. Sijtze Reurich, dat jij Helmond Sport bij naam kent vind ik al heel knap: ik vind voetbal namelijk helemaal niet van enig encyclopedisch belang. De eisen die aan die artikelen gesteld worden zijn mij nog veel te makkelijk. Mensen die ooit een seconde tijdens een wedstrijd op het veld hebben gestaan worden al toegevoegd. Sommige mensen hebben tijdens hun wedstrijden niet eens een bal aangeraakt (want 5 minuten voor het laatste fluitsignaal van hun enige wedstrijd op het veld gekomen), maar toch een artikel gekregen. Als je moderator wilt worden dan moet je weten wat je wilt doen, je moet er zeker van zijn dat je de knopjes nodig gaat hebben, bijvoorbeeld bij het bestrijden van nuwegjes, vandalisme, etc. Als je vaak dossiers aanlegt en IP's dan wel ingelogde vandalen voor blokkade voordraagt dan kan je het werk van andere mods overnemen, dan kunnen zij zich op andere zaken gaan richten zoals TBP. Dqfn13 (overleg) 22 mrt 2015 21:59 (CET)
Je geeft het hier fraai aan: reputatie en status is al wat telt. En daardoor zal het moderatorenkorps gevoegelijk kleiner blijven worden omdat de aanvoer stokt door onrealistische eisen aan de kandidaten zelf. En ook de moddergooifestijnen genaamd moderatorverkiezing en herbevestiging zullen steeds meer als barrière gaan werken. The Banner Overleg 22 mrt 2015 22:14 (CET)
Ik heb nul, zero, nihil ervaring met het moderatorschap… is het dan zinnig er me in te verdiepen? Of heeft aanmelden geen zin? S078 (?) 24 mrt 2015 21:06 (CET)

Wikimania Mexico[bewerken]

Je kunt een beurs aanvragen voor Wikimania Mexico. Ad Huikeshoven (overleg) 22 mrt 2015 21:40 (CET)

Er staat (minimaal 2). Gezien de context, denk ik dat daar wordt bedoeld maximaal 2, klopt dat? Sikjes (overleg) 22 mrt 2015 23:12 (CET)
En voor wanneer moet die aanvraag nu binnen zijn, april of juli?Ceescamel (overleg) 23 mrt 2015 10:51 (CET)
WMNL gaat uit van twee volledige beurzen of meerdere gedeeltelijke beurzen. De sluitingsdatum is 11 april, ik heb de tekst aangepast. RONN ° overleg 23 mrt 2015 11:02 (CET)

Tech News: 2015-13[bewerken]

23 mrt 2015 16:09 (CET)

Project Natuur: Libellen op Wikipedia[bewerken]

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens in het Nationaal Park De Drentse Aa, juli 2013

Hallo allen, Na het afronden van het project en fotowedstrijd Wiki Loves Earth in 2014 zijn we als groep van gebruikers/vrijwilligers verder gegaan als Project Natuur met als doel om meer materiaal ter beschikking te krijgen voor gebruik op Wikipedia diens zusterprojecten en zo onze wiki's te verrijken. Dit proberen we voor elkaar te krijgen door samenwerking te zoeken met derde organisaties die zich op wat voor manier dan oom zich bezig houden met de natuur als geheel of een deelaspect daarvan. Met een samenwerking willen we proberen om materiaal onder een vrije licentie online te krijgen. Het kan daarbij gaan om foto's, geluidsbestanden, video's, data en tekstuele informatie.

Dit project zijn we aangegaan voor de tijd van (de komende) twee jaar en daarbinnen zullen er meerdere samenwerkingen aangegaan worden. Een van de samenwerkingen die nu al vruchten afgeworpen heeft is die met De Vlinderstichting. Na overleg met ons besloten zij begin dit jaar om de informatie van Libellennet beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-licentie (CC-BY-SA-3.0). Een actieve vrijwilliger maakte het dit overzicht.

Wie interesse heeft om Wikipedia-artikelen over libellen uit te breiden met informatie kan daarin meehelpen en kan de tekst van de website van Libellennet gebruiken en kopiëren (met bronvermelding!). Zie voor meer informatie de projectpagina's op Wikipedia:Wikiproject/Natuur/Libellen en Wikipedia:Wikiproject/Natuur/Libellen/lijst. Romaine 24 mrt 2015 10:46 (CET)

Interlanguage links met anchors[bewerken]

Op Wikidata staat dat interwiki (taal) links met anchors (bv: [[en:Broerkerk#Saint_Martinuskerk]] in Sint-Martinuskerk) niet in Wikidata kunnen worden opgenomen en daarom in de artikelen moeten blijven staan. Nu zag ik dat er bots zijn die en masse precies dit soort interwikilinks toch verwijderen. Raken we daardoor geen nuttige informatie kwijt? Stratoprutser (overleg) 24 mrt 2015 11:43 (CET)

Als je nog meer conflicten wil moet je dat doen. Ik ga niet nog een keer honderden items op Wikidata fixen. Veel te onderhoudsgevoelig. Het zou ook wel netjes zijn om naar de discussie op Romaine zijn overlegpagina te verwijzen. Sjoerd de Bruin (overleg) 24 mrt 2015 11:47 (CET)
Ik heb net de discussie gelezen op de OP van Romaine en kan alleen maar concluderen dat het sowieso niet erg gewenst is om te linken naar een subkopje in een artikel. Dat kopje (titel) kan namelijk wijzigen, het kopje kan verwijderd worden, etc. Het is hier al niet echt gewenst, dus laat staan om dan te gaan linken naar een andere taalversie waar we al helemaal geen controle overhebben. Dqfn13 (overleg) 24 mrt 2015 11:56 (CET)
Het zou fijn zijn wanneer links gegeven worden naar de voorgaande discussies over dit punt. Die mis ik hier en op Romaines OP. The Banner Overleg 24 mrt 2015 12:03 (CET)
(na bwc)Als we interwikilinks naar anchors laten staan, dan blijven interwiki's onderhoudsgevoelig en dat was nou net niet de bedoeling van het verplaatsen van interwiki's naar Wikidata. Dus geen interwikilinks naar anchors. Mbch331 (Overleg) 24 mrt 2015 12:04 (CET)
(na bwc's) En het zou netjes zijn geweest om te verwijzen naar de diverse eerdere discussies die er hier in de Kroeg zijn geweest. Het is niet erg om een discussie opnieuw te herhalen als daar behoefte aan is, maar het is dan wel zo prettig even te linken naar de discussies waarin diverse gebruikers aangegeven hebben dat deze interwikilinks beter verwijderd kunnen worden van de artikelen om meerdere redenen. Het is wel zo handig om bij een herhalende discussie de eerdere eerst terug te kunnen lezen.
Om de vraag te beantwoorden: in principe is alle informatie op Wikipedia nuttig. Door een link niet te leggen raken we geen informatie kwijt, want die blijft gewoon op Wikipedia staan. Daar verandert niets aan. Bedenk bij dit onderwerp ook waar interwikilinks in de zijbalk van oorsprong voor bedoeld zijn: het linken naar een artikel over datzelfde onderwerp. Het daarentegen linken naar een bepaald kopje op een artikel geeft in de zijbalk de indruk dat er een echt apart artikel voor bestaat op die anderstalige Wikipedia, terwijl dat niet het geval is. In heel veel gevallen gaat het echter om niets meer dan een alinea van slechts een paar zinnen. Tevens worden kopjes eenvoudig aangepast zonder dat dat ooit aangepast is op andere Wikipedia's als er toevallig naar een kopje werd gelinkt, en dan werkte de link niet meer. Een ander probleem zijn de vele interwikiconflicten die er nog over zijn, juist onder andere veroorzaakt door talloze gebroken interwikilinks die niet meer werken. Wanneer er dan een artikel wordt geschreven over een onderwerp en wordt toegevoegd op Wikidata, blokkeren bovendien die lokale foute interwikilinks de correcte link van Wikidata. Niet voor niets hebben daarom meerdere gebruikers gezegd dat de interwikilinks naar kopjes beter verwijderd kunnen worden, want ze hebben meer nadelen en problemen dan een toegevoegde waarde voor Wikipedia. Aldoende zijn er tal van gebruikers en bots in de weer deze op te ruimen. Romaine 24 mrt 2015 12:12 (CET)
Ik heb gezocht naar eerdere discussie en vond alleen Wikipedia:De_kroeg/Archief/20130312 waar wordt aangegeven dat links met anchors op lokale wp's dienen te blijven staan. Als er een andere consensus is, hoor ik het graag. Daadwerkelijk gebroken interwikilinks kunnen met een bot natuurlijk worden gedetecteerd en gerepareerd. Stratoprutser (overleg) 24 mrt 2015 13:07 (CET)
Je hebt nu één discussie gevonden, de oudste, als je dan ook even de andere erbij zoekt zou dat handig zijn want er zijn meerdere discussies die sindsdien hier geweest zijn. Wat de desbetreffende in die gelinkte discussie overigens aangeeft is dat interwikilinks naar kopjes niet door Wikidata ondersteunt wordt, als we die links naar kopjes (in plaats van volwaardige artikelen) willen behouden, moeten we die lokaal laten staan. Dat klopt. Maar de vraag is dan of we die interwikilinks naar kopjes wel willen behouden. In de discussies sinds de gelinkte, en ook hierboven wederom, werd aangegeven van niet.
De vanzelfsprekendheid dat bots ze kunnen detecteren en repareren is een aanname die niet klopt. Als een kopje veranderd wordt is het niet meer te detecteren waarheen er gelinkt moet worden. Het zijn juist interwikiconflicten omdat ook bots dit niet kunnen repareren. Romaine 24 mrt 2015 13:21 (CET)
Dus als ik het goed begrijp is iets fout en moet verwijderd worden wanneer een bot het niet aankan? Dat klink mij toch echt als het onnodig vernietigen van informatie. The Banner Overleg 24 mrt 2015 14:48 (CET)
(Na BWC) Ik ben het eens met Stratoprutser. Het probleem van ankerlinks komt vooral voor als het onderwerp in één taal verschillende losse artikelen omvat, en in de andere taal uit één groot artikel met vele paragraafjes bestaat. Een goed voorbeeld is het Nederlandse Lassen dat een groot aantal sub-artikelen kent, terwijl het in het Duits (de:Schweißen) één enorm artikel is. Dat heeft tot gevolg dat vele tientallen artikelen die aan dit onderwerp gerelateerd zijn, geen Duitstalige link hebben (zoals TIG-lassen; het Duitstalige onderwerp is te vinden op de:Schweißen#Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)). Ofwel ze hebben een ankerlink (zoals OP-lassen). Ik persoonlijk zie natuurlijk het liefst dat de Duitsers dat onmogelijk lange artikel ook eens in stukjes splitsen, maar tot die tijd vind ik ankerlinks de minst slechte oplossing. Erik Wannee (overleg) 24 mrt 2015 13:29 (CET)
Ik mis nog steeds de links naar voorgaande discussies en vooral naar het besluit dat anchor-links verwijderd moeten worden. In ieder geval mag de RomaineBot even gestopt worden omdat bots in principe alleen onomstreden acties uit mogen voeren. Gezien deze discussie is dat niet het geval. The Banner Overleg 24 mrt 2015 14:48 (CET)
@Erik Wannee: De grote vraag die gesteld moet worden is of die "oplossing" wel nodig is, lost het echt iets op en biedt het toegevoegde waarde. Zoals al aangegeven is, als er een interwikilink in de zijbalk getoond wordt, wordt de indruk gewekt dat het ditzelfde artikel ook in een andere taal bestaat, wat met het linken naar secties helemaal niet het geval is. Met de sectie in andere talen zeggen we "zie dit artikel ook in een ander taal", maar houden dan de bezoeker voor de gek met in de meeste gevallen slechts een kleine alinea. Ik heb tig voorbeelden gezien van dit soort interwikilinks naar een pagina waarin maar 2 zinnen van een hele pagina daadwerkelijk gingen over het onderwerp waar wij hier een heel artikel hebben. Is het een probleem dat we dan niet goed kunnen linken naar dergelijke secties? Volgens mij niet. In de meeste gevallen biedt het geen toegevoegde waarde en het houdt de bezoekers voor de gek.
Wanneer iemand op de Duitstalige Wikipedia een apart artikel schrijft over bv DG-lassen of welk artikel dan ook, terwijl er een lokale interwiki bestaat die naar een sectie probeert te linken, dan blokkeert die lokale interwiki het artikel. Zo hebben we duizenden van die blokkerende lokale interwiki's. Dat is pas een probleem. Tevens staan er nog op duizenden artikelen lokale interwikilinks als gevolg van interwikiconflicten, waar juist de links naar secties de belangrijkste oorzaak zijn van die conflicten. Met als gevolg dat onderwerp A gekoppeld is aan onderwerp B, met al, problemen van dien. Het linken naar kopjes is geen oplossing maar juist de bron van het probleem. Romaine 25 mrt 2015 20:55 (CET)
Dat er oplossingen nodig zijn voor het probleem dat de structuur van de verschillende Wikipedia's niet altijd overeenkomt, wordt ook op Wikidata erkend. Zie bijvoorbeeld d:Wikidata:Requests for comment/A need for a resolution regarding article moves and redirects. Ik denk zelfs dat er altijd bepaalde verschillen zullen blijven. Een alternatief voor het direct linken naar een paragraaf, is het gebruik van een doorschakeling (redirect) naar een paragraaf, ik vermoed dat dit de beheersbaarheid vergroot. Bever (overleg) 24 mrt 2015 15:39 (CET)
Dat lijkt me een uitstekend plan. Dus als ik het goed begrijp stel je het volgende voor: als er in taal A een apart artikel is over 'Rode hulk' en een ander artikel over 'Groene hulk'; terwijl in taal B er één artikel 'Hulk' is, dan maken we in de Wiki van taal B een redirect van 'Rode hulk' naar 'Hulk' en een redirect van 'Groene hulk' naar 'Hulk'. En dan worden die beide redirects opgenomen in wikidata/de interwiki's.
Het enige probleem dat we dan overhouden, en dat we dan maar moeten accepteren, is dat het artikel 'Hulk' in taal B geen interwiki's heeft. Erik Wannee (overleg) 24 mrt 2015 16:27 (CET)
Je zou in taal A een "Hulk (dp voor taal B)" kunnen maken met doorverwijzingen naar "Rode hulk" en "Groene hulk", of moeten de interwikis per se symetrisch zijn ? Zwitser123 (overleg) 24 mrt 2015 18:56 (CET)
Inderdaad, dan heb je een interwikiverbinding in twee richtingen. De redirects in taal B gaan natuurlijk bij voorkeur naar de paragraaf over de rode resp. groene hulk. Om een interwikilink naar een redirect toe te voegen op Wikidata, is overigens een foefje nodig (het kan wel). De naam van de overzichts/doorverwijspagina in taal A hangt af van de situatie, in veel gevallen (zoals bij het voorbeeld lassen) zal er al zo'n overzichtspagina zijn. Bever (overleg) 25 mrt 2015 19:28 (CET)
Interwikilinks zijn ooit bedacht om te linken naar het artikel over datzelfde onderwerp in een andere taal. Daarbij heeft men het einddoel voor ogen gehouden: we hebben op Wikipedia als doel om alle menselijke kennis beschikbaar te maken. Op de lange termijn bestaan er in principe alleen maar symmetrische koppelingen, omdat dan alle kennis vertaald/beschreven is in de verschillende Wikipedia's. Om een voorbeeld te geven, op nl-wiki hebben we een artikel voor het onderwerp paard en een voor paardachtigen, het zijn twee onderwerpen die vrij dicht bij elkaar liggen, maar het zijn duidelijk toch twee verschillende onderwerpen die niet gekoppeld dienen te worden als identiek onderwerp, ook als de een in de ander beschreven zou worden.
Het aanmaken van redirects lossen de problemen niet op. Juist redirects hebben mede voor een groot deel van de problemen gezorgd. Romaine 25 mrt 2015 20:55 (CET)
Ik mis nog steeds de links naar de voorgaande discussies waar je eerder naar verwees. Kun je die alsnog geven? The Banner Overleg 26 mrt 2015 01:31 (CET)
@Romaine: Dank je, ik begrijp dat men dat doel voor ogen had/heeft. Ik zou graag een expert in vergelijkende taalwetenschap erover horen of dat een realistisch doel is... Zolang we in verschillende culturen leven hebben ook woorden met dezelfde hoofdbetekenis verschillende connotaties in verschillende talen en een verschillende geschiedenis en zul je altijd 1:n relaties houden tussen de talen, lijkt me. Ik reageerde vooral op de laatste zin van Erik hierboven (24 maart 16:27). Zwitser123 (overleg) 26 mrt 2015 08:36 (CET)
Het lijkt allemaal duidelijk: In ons Wikidata-artikel wordt verwezen naar de handleiding voor het wijzigen van interwikilinks op de Engelstalige Wikipedia. Daarmee lijkt me buiten twijfel dat de :en-handleiding onverkort van toepassing is op :nl? Onder Editing interlanguage links staat bij het kopje Related information vervolgens dat interwikilinks met anchors inderdaad in artikelen thuishoren. Ik neem aan dat er niet in weerwil van onze eigen handleiding anders is besloten op nl.wikipedia? Stratoprutser (overleg) 27 mrt 2015 17:37 (CET)
Er is niks over besloten Stratoprutser. Het enige wat bekend is, is dat er niet in artikelen gelinkt word naar anderstalige artikelen (dus geen links in de lopende tekst). Dqfn13 (overleg) 27 mrt 2015 17:58 (CET)
Beste Dqfn13, er is inderdaad een stemming over interlanguage links. We hebben het hier echter over de interwiki links, die links in de zijbar. Stratoprutser (overleg) 27 mrt 2015 18:27 (CET)
Zie mijn eerste zin Stratoprutser: er is over de links die jij aangeeft niks besloten. Echter, zoals meerdere mensen al hebben aangegeven: door die links weer toe te voegen veroorzaak je interwikiconflicten. De bots verwijderen die links niet voor niks! Dqfn13 (overleg) 27 mrt 2015 18:51 (CET)

SVG[bewerken]

Is er iemand die mijn kan leren hoe ik van kaartjes bijvoorbeeld een routekaart kan maken als .svg? OP MAC OSX S078 (?) 24 mrt 2015 21:08 (CET)

Ik zou eens kijken op Commons naar de makers van dat soort plaatjes. Misschien willen zij het je uitleggen? Sikjes (overleg) 24 mrt 2015 22:03 (CET)
Zo iets wellicht? ed0verleg 24 mrt 2015 22:41 (CET)

Bedankt! S078 (?) 26 mrt 2015 20:41 (CET)

Melding voor anonieme gebruikers[bewerken]

Anonieme gebruikers of gebruikers die niet aangemeld zijn, krijgen bovenaan alle artikelen een lege melding te zien. Op de hoofdpagina wordt de knop om deze melding te sluiten zelfs achter de opmaak van de hoofding geplaatst, waardoor het onmogelijk is deze uit te schakelen. Waar is die melding terug te vinden zodat ze (aangezien ze toch leeg is) volledig weggehaald kan worden? Dinosaur918 (overleg) 25 mrt 2015 00:13 (CET)

Dat heeft misschien hier iets mee te maken: Overleg_MediaWiki:Sitenotice#sluiten. MrBlueSky (overleg) 25 mrt 2015 01:58 (CET)
Bedankt, aldaar een bericht achtergelaten. Dinosaur918 (overleg) 25 mrt 2015 13:47 (CET)
Het ziet ernaar uit dat het probleem ondertussen is opgelost. Dinosaur918 (overleg) 26 mrt 2015 22:56 (CET)

Sensibiliseren?[bewerken]

In Vlaanderen is de term sensibiliseren in de zin van belangstelling wekken of bewustmaken gebruikelijk. In Nederland niet. Ik heb de neiging de term door bewustmaken te vervangen omdat dit voor alle lezers begrijpelijk is. Of doe ik dan onrecht aan de Vlaamse lezer/schrijver? mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 12:30 (CET)

Ik ken zelf de term in verband met allergie (die moet gesensibiliseerd worden, voordat de allergie ontstaat). Misschien kennen Vlaams-sprekenden de term ook op die manier. De betekenis moet dan uit het zinsverband blijken. Wat is de achtergrond van je vraag? Wil je bijvoorbeeld op alle artikelen de term vervangen? Met vriendelijke groet, Pieter1..overleg.. 25 mrt 2015 12:37 (CET)
Misschien is het nuttig in de paginaś over het onderscheid/gelijkenissen ts belgisch- versus nederlands- (standaard) nederlands de verschillende betekenissen toe te voegen, en of in sommige gevallen een disambiguation page aan te maken DerekvG (overleg) 25 mrt 2015 13:36 (CET)
In enkele artikelen waar ik wat aan sleutelde staat dat maatschappelijke bewegingen als doel sensibiliseren hebben - in de zin van bewustmaken. Ik ontdekte dat er meer artikelen zijn waarin deze term gebruikt wordt. Deze term overal vervangen zo een mogelijkheid, maar ik wil voordat ik daartoe eventueel overga, de vraag aan anderen voorleggen. mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 13:43 (CET)
Over hoe met deze verschillen om te gaan kun je meer vinden op Wikipedia:Belgisch-Nederlands. Apdency (overleg) 25 mrt 2015 13:59 (CET)
Sensibiliseren staat er natuurlijk net niet bij. Als het waar is dat dit woord niet begrepen wordt zou het dus veranderd moeten worden, dat is ongeveer de richtlijn. De vragen blijven: is het inderdaad typisch Vlaams-Nederlands, zoals ik meen, en zo ja, wordt het niet begrepen? mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 14:14 (CET)
In deze context ('bewustmaken') is sensibiliseren blijkbaar inderdaad vrijwel enkel in Vlaanderen gebruikelijk. Je stelt je daarbij wel de goede vraag, Henriduvent, of dit begrepen wordt door de niet-Vlaamse populatie hier aanwezig. Als Vlaming kan ik daar zelf geen antwoord op geven, want tot enkele minuten geleden wist ik niet eens dat dit woord in Nederland niet wordt gebruikt in die context. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 25 mrt 2015 14:30 (CET)
Geen reden om het woord te vervangen. Sensibiliseren is een correct woord en is niet "Vlaams". Als je om dergelijke redenen begint te vervangen, mag de wiki op de schop. Nu al worden er her en der vervangingen doorgevoerd omdat het beter bekt in de ene of andere regio. Opvallend in dat verband is het aanpassen van de lidwoorden (hoewel er niets fout is): de molecule wordt het molecuul en omgekeerd, de filter wordt het filter en omgekeerd, ... Niet doen dus, of we beginnen een carroussel van heen en weer corrigeren. Annabel(overleg) 25 mrt 2015 14:36 (CET)
Dat "sensibiliseren" in de bovenvermelde betekenis niet Vlaams zou zijn, is ook Van Dale het niet mee eens. EvilFreD (overleg) 25 mrt 2015 14:52 (CET)
Kortom, het is - in deze betekenis - in Belgie standaardtaal. Met wat moeite snap ik het maar ik geef sterk de voorkeur aan bewustmaken dat immers door iedereen begrepen wordt. Ik ga het niet overal aanpassen, maar in de lemma's waarin ik het tegenkom wel. Dank aan allen voor de reactie. mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 15:09 (CET)
Ik kende het woord wel in de genoemde betekenis, maar dat komt misschien doordat ik geregeld Vlaamse media (vooral Klara) tot mij neem. Bever (overleg) 25 mrt 2015 19:38 (CET)
Ik kende het woord in deze betekenis niet, wat kan kloppen, want veel verder weg van België kan je binnen Nederland niet wonen. Glimlach Ik kende het wel als de "gevoelig(er) maken" die de Van Dale noemde, al dacht ik tot een paar minuten geleden dat dat een Anglicisme was. Vertalen lijkt me nuttig, aangezien het geen standaardnederlands is. De vergelijkingen waar Annabel mee komt, gaan dan ook mank. CaAl (overleg) 25 mrt 2015 21:11 (CET)
Als Nederlander die ooit een paar jaar in België heeft mogen wonen zie ik geen reden om dit te gaan vervangen door een term als bewustmaken. De rijkdom van de Nederlandse taal is groter dan het standaard-Nederlands. Een lopende Belg komt een Nederlander rennend voorbij, en waar een Nederlander naar de winkel loopt, gaat een Belg daarheen. Gaan we al dat soort dingen ook aanpassen?
Ik denk dat wij onze Vlaamse collega's te kort doen, en ook tegen de haren strijken als we dergelijke vervangingen gaan doen, zeker op aan Vlaanderen gerelateerde onderwerpen. En of WP:BTNI hier aan de orde is? In mijn ogen kán die regel hier een rol gaan spelen.
Een automatische vervanging kan in ieder geval niet aan de orde zijn (maar heeft ook nog niemand gesuggereerd), gezien de in ieder geval wel standaard-Nederlandse betekenissen in de fotografische, de medische en de biologische wereld. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 mrt 2015 22:19 (CET)
Wat ik al zei, daar waar de term tot onduidelijkheden kan leiden, vervang ik deze door een term die voor niemand onduidelijk is, en verder doe ik niets, mvg HenriDuvent
Sensibiliseren vind ik (als Nederlander wonend in Vlaanderen) zo'n ontzettend normaal woord, dat ik eerder opkijk -maar dat kan deformatie zijn- als het niet gebruikt wordt. Ik ben dan ook sterk geneigd de vervanging door bewustmaken als WP:BTNI te beschouwen. Paul Brussel (overleg) 26 mrt 2015 00:07 (CET)
De specifieke context waarin ik het aantrof: 'de taak van de instelling is sensibiliseren' laat de niet-Vlaamse lezer raden naar de betekenis; het woord is zo onduideijk voor een niet-Vlaming dat vervanging hier gerechtvaardigd is, verder doe ik niets. mvg HenriDuvent 26 mrt 2015 00:50 (CET)
Eens met Henriduvent. Het Belgisch-Nederlands wemelt van dit soort ontleningen aan het Frans, en je kunt niet verwachten dat alle Nederlandstaligen bekend zijn met die termen. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 11:23 (CET)
Met dit argument in de hand moet heel nl-wiki herschreven worden naar het niveau van een vierjarige (want ook die is Nederlandstalig). Daar hebben we een zusterproject voor: wikikids.nl. Woorden als wemelen en context (dat via het Frans aan het Latijn ontleend is!) staan vast ook niet bij de taaleisen van het inburgeringsexamen. We schrijven hier met elkaar een encyclopedie, niet een Bijbel in gewone taal. Wiki hoeft niet te voldoen aan de criteria voor makkelijk lezen.
Onze Nederlandse taal is zeer rijk aan woorden die ontleend zijn aan allerlei talen, van ons omringende landen en van verder weg. Woorden raken ingeburgerd, woorden veranderen van betekenis (Wemelen in MWN en WNT) en woorden raken in vergetelheid. Het ontkennen van deze taalrijkheid lijkt mij een slechte zaak. Het afwijzen van het Belgisch-Nederlands ten gunste van het Nederlands-Nederlands maakt nl-wiki armer. Dit is een van de manieren om een belangrijk deel van onze doelgroep van ons te vervreemden.
En als we alle buitenlandse invloeden uit nl-wiki willen weren, dan denk ik dat er nog heel wat anglicismen en germanismen zijn die een gelijk lot beschoren dient te zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 mrt 2015 12:53 (CET)
Afwijzen van Belgisch-Nederlands ten gunste van Nederlands-Nederlands is niet aan de orde hier (zie daarvoor lemma's met walgelijke titels als Lichaam (Ned) / Veld (Be)). "Bewustmaken" is een woord dat in het gehele Nederlandstalige taalgebied begrepen wordt. "Sensibiliseren" is (in deze context) niet zo'n woord - daar is de Van Dale expliciet duidelijk in. Dan is het verder duidelijk en speelt BTNI geen rol. Om dan met rare opmerkingen over vierjarigen te komen, duidt eerder op een minderwaardigheidscomplex dan op een inhoudelijk argument. CaAl (overleg) 26 mrt 2015 13:39 (CET)
@CaAl, rare switch om in een inhoudelijke discussie te beginnen over een minderwaardigheidscomplex. Ik was niet degene die begon over alle Nederlandstaligen die bekend zouden moeten zijn met een term. Ik ben geen Vlaming, ik ben een Nederlander, opgegroeid met ABN, maar ook iemand die de charme van streektalen, dialecten en dergelijke weet te waarderen. Onze taal is (gelukkig!) veel rijker dan de woordenschat die bij alle Nederlandstaligen bekend is.
Bewerkingen waarbij synoniemen vervangen worden vallen wel onder "bij twijfel niet inhalen". Als de originele auteur een bepaald woord heeft geïntroduceerd en dit woord is opgenomen in het Groene Boekje of de Van Dale, is het ongewenst dit te veranderen in een woord met een identieke betekenis. (Wikipedia:Bij_twijfel_niet_inhalen#Stijl_en_taalgebruik) Sensibiliseren staat in de Van Dale, ook in deze betekenis. Het voorstel van HenriDuvent is derhalve een voorstel om BTNI te overtreden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 mrt 2015 14:11 (CET)
(na bwc) Bovenstaande bijdrage van RonnieV getuigt van weinig begrip van het onderwerp. Wikipedia moet niet te begrijpen zijn voor iedere Nederlands sprekende. Wikipedia moet te begrijpen zijn voor zo veel mogelijk Nederlands sprekenden. Bij de oprichting van de Nederlandse Wikipedia is voor de taal waarin geschreven wordt, het Nederlands gekozen. Men had ook Engels kunnen kiezen, of IJslands, al zouden dat wat vreemde keuzes geweest zijn. Wat later heeft men ervoor gekozen om bij de spelling de Taalunie te volgen, en om een zo groot mogelijk publiek te bereiken zo veel mogelijk het standaard-Nederlands te hanteren. "Zo veel mogelijk", want in een citaat is het uiteraard onwenselijk om "sensibiliseren" aan te passen naar "bewustmaken". Hoewel er altijd mensen zullen zijn die juist een woord uit het standaard-Nederlands niet zullen begrijpen en er dus een risico kleeft aan welke keuze dan ook, heeft het standaard-Nederlands het voordeel dat het door het grootste aantal mensen begrepen wordt en bovendien ook nog meer waarschijnlijk de versie is die het best begrepen wordt door mensen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands hebben die eigenschap niet en bepaalde woorden worden maar in een beperkt gebied begrepen. Om dezelfde en vergelijkbare redenen vermijden we het gebruik van dialectwoorden, informeel taalgebruik en schrijven we artikelen niet in een taal die de beschreven persoon pleegt te bezigen (i.e. Cruijffiaans, Smurfs etc.) Alhoewel het correct is wanneer er gesteld wordt dat er talloze voorbeelden zijn aan te wijzen van het gebruik van Nederlands-Nederlands (mogelijk zelfs meer dan we zelf beseffen) is het zaak om daar waar mogelijk en waar er geen dwingende reden is om Belgisch-Nederlands (óf Nederlands-Nederlands) te hanteren, te kiezen voor het desbetreffende woord uit het standaard-Nederlands, en daar waar reeds voor een gebiedsspecifiek woord gekozen is dit te herstellen. Dat we er trots op moeten zijn dat het Nederlands een rijke taal is en dat we verheugd mogen zijn om daar gebruik van te kunnen maken en dat zouden moeten uitdragen, zijn geen argumenten waar de encyclopedie baat bij heeft. De encyclopedie heeft er slechts baat bij door een zo groot mogelijk publiek begrepen te worden. "Sensibiliseren" is in dat opzicht minder geschikt dan "bewustmaken" wat door iedere Vlaming begrepen wordt, terwijl "sensibiliseren" niet door iedere Nederlander begrepen wordt (laat staan door Surinamers).
Wikikids is overigens géén zusterproject van Wikipedia, maar staat volledig los van de Wikimediaprojecten.EvilFreD (overleg) 26 mrt 2015 14:29 (CET)
Kan ik het helpen dat ik hier een gevoel krijg waarbij men neerbuigend kijkt op iemands achtergrond? Ik lees zoveel over het gebruik van het Vlaams of Vlaamse woorden (terwijl het Vlaams niet eens bestaat). Zelden zijn er discussies over Neerlandocentrisch woordgebruik. Dit alles doet echt geen recht doet aan de identiteiten van onze verschillende lezers. En oh ja, de o zo geroemde Dikke Van Daele kan je moeilijk neutraal noemen. Het is dus niet omdat het in De Woordenboek staat dat het correct is.
Waar het hier over gaat (of over zou moeten gaan): zijn het synoniemen en gaan we synoniemen door synoniemen vervangen om later door een ander synoniem te vervangen? En als je een woord vervangt, is het dan duidelijker voor ons doelpubliek (denk hierbij aan alle lezers voordat je weer iemand anders hebt die dit niet goed zou vinden!)? Annabel(overleg) 26 mrt 2015 16:08 (CET)
Het ontgaat mij volledig waarom je in deze de neutraliteit van Van Dale zou willen betwisten, terwijl eerder ook al één neutrale en één zuiver Belgische bron werden aangehaald die de betekenis "bewustmaken" kenmerken als standaardtaal in België. Maar kennelijk gaat het bij jou, net als bij RonnieV hierboven, om een gevoelsmatigheid die je rationeel denkvermogen aantast. EvilFreD (overleg) 26 mrt 2015 16:38 (CET) Er zijn trouwens wel degelijk vaker discussies over het begrip Neerlandocentrisme, hoewel bijlange na niet voldoende (mijn pov).
Annabel, ik hoop dat je het wel kan helpen, want jouw gevoelens kloppen gewoon niet. Tekenend voorbeeld: het lemma over gefrituurde aardappelstaafjes heet Friet, terwijl een krappe meerderheid van de bevolking in Nederland en Vlaanderen die dingen patat noemt (een klein deel noemt ze "frieten", en een grote minderheid "friet"). CaAl (overleg) 26 mrt 2015 18:13 (CET)
In Vlaanderen zegt niemand "patat" tegen friet. Tenzij uitgeweken Nederlanders natuurlijk. Meer nog: de meeste Vlamingen gaan het gewoon niet begrijpen als je patat zegt. Patatten zijn er gewoon aardappelen. Queeste (overleg) 26 mrt 2015 20:26 (CET)
Mijn zin was ambigu te lezen. Ik bedoelde dat van de bevolking van Nederland en Vlaanderen samen een krappe meerderheid die dingen patat noemt. Alleen in Zuid-Nederland en Vlaanderen doen ze dat niet. CaAl (overleg) 26 mrt 2015 21:56 (CET)

Het lijkt mij evident dat (waar mogelijk) woorden worden gebruikt die door 23 miljoen Nederlandssprekenden worden begrepen, in plaats van woorden die slechts 6 (of 7?) miljoen Nederlandssprekenden begrijpen. Ik ga er niet vanuit dat iedere Vlaming (of iedere Nederlander/Surinamer) weet welke woorden typisch zijn voor de eigen regio binnen ons taalgebied, maar als bekend wordt dat een wordt niet algemeen bekend is, dient het te worden aangepast naar een woord dat wel algemeen bekend is. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 16:54 (CET)

Ik heb er geen begrip voor dat bij Belgische onderwerpen Nederlandse woorden die in België standaardtaal zijn vervangen worden door synoniemen. Als iemand een Nederlands woord niet begrijpt kan hij het terugvinden in een woordenboek. Het is nergens voor nodig uitsluitend nog de meestbekende synoniemen te gebruiken. -rikipedia (overleg) 26 mrt 2015 17:02 (CET)

Op het verse lemma puntzak moet ik bij een foto van frieten met mayonnaise lezen dat het om een patat met frietsaus gaat. Zullen we dan die "patat" ook vervangen door "frieten" wat iedereen begrijpt? 94.225.59.76 26 mrt 2015 20:20 (CET)

Als patat in Vlaanderen niet wordt begrepen, kun je het misschien veranderen naar friet. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 21:40 (CET)

'Sensibiliseren' in de bovenvermelde betekenis was ook bij mij geheel onbekend (tot nu toe). Als (vrijwel) alle Nederlandstaligen bekend zijn met de term 'bewustmaken' (mits dat inderdaad de betekenis correct weergeeft) dan lijkt me dat daar de voorkeur naar moet uitgaan. Bob.v.R (overleg) 27 mrt 2015 15:14 (CET)

Moderatorrollen[bewerken]

Kan iemand de discussie Wikipedia:Verzoekpagina_om_commentaar#Moderatorrollen sluiten en een fraaie samenvatting schrijven? De laatste reactie is van 2 maart dus ik vermoed dat de discussie afgelopen is. The Banner Overleg 26 mrt 2015 01:26 (CET)

Krant of encyclopedie?[bewerken]

Naar aanleiding van deze discussie en de discussie op de overlegpagina van Germanwings-vlucht 9525 : is Wikipedia een krant of een encyclopedie? Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 09:51 (CET)

Die vergelijking kan je zo niet maken. Een krant wordt nooit bijgewerkt, alleen correcties komen minstens een dag later. Kijk naar de maatschappelijke impact van Wikipedia en besef dan dat veel mensen Wikipedia betrouwvaarder vinden dan de krant (ondanks de fouten), omdat er gestreefd wordt naar verifieerbaarheid. Een waarom star vasthouden aan de principes van meer dan een eeuw oud (op gedrukt papier) als de techniek het bedienen van de lezer en zoeker naar informatie beter kan bedienen? --Stunteltje (overleg) 26 mrt 2015 10:03 (CET)
Ik ben het helemaal met je eens Marrakech. Ik denk niet dat er algemene regels zijn op te stellen (we maken pas een artikel aan na periode x), maar peilen of er consensus is om rigoreus te snoeien wanneer er te veel speculatie in dit soort artikelen staat, zou ik wel goed vinden. Dat geeft iemand als jou meer houvast, hoop ik. De ervaring leert dat WP uiteindelijk best een goed artikel weet te schrijven volgens mij, alleen niet meteen na de ramp. Ik vraag me ook af of WP voor dit soort zaken nou echt veel geraadpleegd wordt. Vinvlugt (overleg) 26 mrt 2015 10:09 (CET)
Zoals ik al schreef op de OP van Marrakech: Als we het pad zouden bewandelen dat Marrakech voorstelt zou je helemaal geen lemma moeten schrijven totdat definitief vaststaat wat er gebeurd is bij een dergelijk ongeval en de gebeurtenissen door de onderzoekscommissie zijn verklaard. Dat lijkt me niet wenselijk. Ik ben het wel met Marrakech eens dat een lemma niet de waan van de dag moet volgen. Overigens doet zich dit probleem niet alleen voor op dit lemma, maar op vele andere lemma's die 'hot news" behelzen, van gebeurtenissen in de politiek tot natuurrampen. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 mrt 2015 10:29 (CET)
Maar het artikel over de Germanwings-vluucht volgt nu wel de 'waan van de dag'. Het krantenbericht over het gebonk op de cockpitdeur rook nog naar verse inkt toen dezelfde informatie alweer in het artikel was verwerkt. De actualiteit zo dicht op de huid zitten is typisch iets voor een krant. Een encyclopedie is daar niet voor bedoeld. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 11:28 (CET)
Eens met Marrakech. Wanneer je de discussie op de overlegpagina leest wordt het pijnlijk duidelijk dat sommige mensen het verschil tussen verouderd en onjuist niet inzien, voor amateurjournalist willen spelen en het sjabloon "actueel" misbruiken als vrijbrief om een draconisch lemma neer te zetten. Is het nou echt zo lastig om te wachten totdat er wat meer vaststaat? Natuur12 (overleg) 26 mrt 2015 12:12 (CET)
Artikel is 7137 keer geraadpleegd op dit moment. BlueKnight 26 mrt 2015 13:29 (CET)
Mijns inziens mogen voor het bouwen van de encyclopedie in actuele zaken best vrijwel journalistieke methoden gebruikt worden. De essentie blijft echter dat zulke actualiteiten met betrouwbare bronnen onderbouwd moeten worden. Doel is immers een betrouwbaar (achtergrond-)artikel te verkrijgen. En met onze mogelijkheid om later nog informatie toe te voegen of te corrigeren (in tegenstelling tot de gedrukte pers) is het niet al te schadelijk om elders gemaakte fouten over te nemen. Pure speculatie hoort echter gewoon niet thuis in een artikel, actueel of niet. Dus om een rechtstreeks antwoord te geven op Marrakechs vraag: een mengvorm. The Banner Overleg 26 mrt 2015 11:34 (CET)

Het is logisch dat er van zo'n crash lange tijd bijna alleen journalistieke bronnen zijn. Voor mij ligt de grens bij onbevestigde berichtgeving, dus speculaties en 'anonieme bronnen vertellen ons' horen niet in het artikel thuis. Dat een krant bericht dat het Frans Openbaar Ministerie iets zegt, is natuurlijk wel een prima bruikbare bron. Wat betreft de nationaliteiten van de passagiers: inmiddels is consensus bereikt over het feit dat we wachten op de officiële passagierslijst. Ik denk dat de ervaring leert dat er binnen een aantal uur na een crash een degelijk artikel staat. Speculaties worden gauw verwijderd en dat er foutjes insluipen houd je nooit volledig tegen. Wikipedia blijft immers een vrij bewerkbare encyclopedie en dat weten (of behoren) de gebruikers ook (te weten). Dezelfde discussie speelde rond MH17, en terugkijkend is dat een goed en gedegen artikel geworden, mede door het intensieve werk in de eerste dagen van de ramp. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 13:42 (CET)

Zo lang van officiële zijde steeds duidelijk wordt gemaakt dat er verder over de oorzaken niets gezegd kan worden, zou een encyclopedisch artikel alleen de vaststaande feiten moeten geven, en verder niets. Nu d eprocureur van Marseille als leider van het gerechtelijk onderzoek een persconferentie heeft gegeven met een hypothetische reconstructie, kan er wel iets meer gezegd worden, maar nog moet duidelijk uitkomen dat het nog steeds voorlopige 'conclusies' zijn. Verder ben ook ik met Marrakech van mening dat op dit soort actuele gebeurtenissen mensen veel en veel te snel maar wet neerschrijven op WP:NL, meestal niet betrouwbaar en speculatief. Gewoon wachten met aanvullende vaststaande informatie kan toch geen kwaad? (Ik zou zeggen: juist het tegendeel: niet wachten kan kwaad.) Paul Brussel (overleg) 26 mrt 2015 14:00 (CET)
Wellicht is het een idee om een protocol op te stellen voor artikelen over actuele (vlieg)rampen. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat nationaliteiten pas na het vrijgeven van een passagierslijst mogen worden vermeld en dat informatie uit journalistieke bronnen eerst bevestigd moet zijn door officiële instanties, alvorens het mag worden geplaatst. Niet te veel regels natuurlijk, maar een paar richtlijnen kan misschien geen kwaad. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 14:48 (CET)
Dat lijkt me een goede aanzet. Die aanwijzingen zouden bijvoorbeeld in een sjabloon kunnen worden verwerkt. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 15:00 (CET)
Regels opstellen in de vorm die jij voorstelt, bijt met de vrije bewerkbaarheid van de encyclopedie... The Banner Overleg 26 mrt 2015 15:30 (CET)
Niet mee eens. Er bestaan immers ook al richtlijnen voor biografieën voor levende personen en die gaan misschien nog wel verder dan wat ik voorstel. Bovendien mag er bij uitzondering worden afgeweken van een richtlijn. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 15:35 (CET)
Ik denk dat het beter is om niet specifiek een tekst op te stellen voor (vlieg)rampen, maar voor actuele gebeurtenissen in het algemeen. Zin om samen een opzetje te maken, Marrakech? Vinvlugt (overleg) 27 mrt 2015 10:03 (CET)
Het is wel zo dat dit probleem – Wikipedia wordt als nieuwssite gebruikt – zich vooral voordoet bij rampen. Zou één regel niet volstaan? Namelijk: voeg alleen informatie toe die door officiële bronnen (zoals luchtvaartautoriteiten en overheden) is bevestigd. Marrakech (overleg) 27 mrt 2015 15:08 (CET)

Noodzaak nl-versie Wikinews[bewerken]

Ik heb het al vaker gezegd maar voor (te) actuele kwesties blijft het jammer dat Wikinews NL in onbruik geraakt is. Kon je hier beginnen met een paar feitelijkheden en verwijzen naar het Wikinews lemma voor de actualiteit en naderhand daaruit een encyclopedisch lemma maken. - Agora (overleg) 26 mrt 2015 16:37 (CET)
Ik van mijn kant heb in het verleden ook al meerdere malen te kennen geven dat Wikinews hiervoor een prima oplossing was geweest. Daar werd nauwelijks aandacht aan besteed, de nl-versie van Wikinews was nu eenmaal opgeheven en daar moest iedereen het maar mee doen. Intussen wordt er bij dit soort onderwerpen keer op keer weer geklaagd dat Wikipedia veel te veel als een nieuwssite fungeert terwijl het een encyclopedie is. (Gaat nu al zeker vijf jaar zo.) De Wikischim (overleg) 27 mrt 2015 13:34 (CET)
Misschien is inmiddels weer voldoende animo om Wikinews/Wikinieuws nieuw leven in te blazen, mocht je hiervan overtuigd zijn: WP:VJVEGJG. BlueKnight 27 mrt 2015 15:19 (CET)
Het zou toch te denken moeten geven dat discussies als deze zich maar blijven herhalen, jarenlang. Blijkbaar voorzag Wikinews toch in een bepaalde leemte, die nu noodgedwongen hier op Wikipedia wordt ingevuld, met als gevolg dat iedereen nu klaagt over "hijgerigheid", teveel actualiteit in artikelen enzovoorts. Lijkt me al met al voldoende reden om nog eens te kijken of nl-Wikinews niet herstart kan worden. Een bijkomend punt is dat veel nieuwere gebruikers helemaal niet weten dat er ooit een nl-versie van Wikinews bestaan heeft.De Wikischim (overleg) 27 mrt 2015 18:57 (CET)

Lastige links[bewerken]

Hierbij weer een vraag om hulp bij het oplossen van enkele lastige links naar doorverwijspagina's. Alvast bedankt voor het oplossen. Voor meer op te lossen links, zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's/Artikelen. Pompidom (overleg) 26 mrt 2015 10:25 (CET)

Personen[bewerken]

In artikel Op te lossen link Opm
Keizersgracht (Amsterdam) Hugo Metsers Uitgevoerd Uitgevoerd
Sora (Italië) Marcus Atilius Regulus Uitgevoerd Uitgevoerd
Orde van Sint Jacob (Holland) Jan van Renesse Uitgevoerd Uitgevoerd
Machiavelli (studievereniging) Philip van Praag Uitgevoerd Uitgevoerd
Christian Wijnants Pieter Brueghel Uitgevoerd Uitgevoerd

Locaties[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Religie[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Biologie[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Wikificatie nodig[bewerken]

Voor de mensen die nog op zoek zijn naar wat werk. Op Categorie:Wikipedia:Wikificatie nodig is de achterstand ook opgelopen. Het oudste openstaande verzoek dateert al van mei 2012. In het volgende lijstje staan alle pagina's uit 2012. De volledige lijst kan je terug vinden in de eerder genoemde categorie! Veel plezier ermee... Globe.svg Druyts.t overleg 26 mrt 2015 12:55 (CET)
Gelieve de pagina's die uitgevoerd zijn te verwijderen uit de lijst of maak gebruik van het sjabloon Uitgevoerd Uitgevoerd


Kijkcijfers televisieseries[bewerken]

Naar aanleiding van een meningsverschil over een tabel met kijkcijfers op Divorce, ben ik op Wikipedia:Redactielokaal#Kijkcijfers televisieseries een breder overleg gestart over de vraag of het vermelden van kijkcijfers gewenst is, en zo ja, in welke vorm. Bij voorbaat dank voor uw aandacht. Zoveel mogelijk meningen zijn gewenst in een poging tot consensus hierover te komen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 mrt 2015 23:13 (CET)

President van Turkije lid van een sekte?[bewerken]

Heeft sekte niet een negatieve bijklank? Op en-wiki staat bij "Religion" alleen maar: Sunni Islam. ErikvanB (overleg) 27 mrt 2015 11:53 (CET)

Het woord sekte is zo negatief dat de meeste sekten luidkeels ontkennen een sekte te zijn. Stroming is neutraler. Magere Hein (overleg) 27 mrt 2015 12:41 (CET)
Inderdaad. Maar misschien kan de hele toevoeging weg. ErikvanB (overleg) 27 mrt 2015 13:15 (CET)

Misschien ...[bewerken]

Zoeken op het trefwoord [misschien] geeft in de Kroeg heeft veel treffers. Dat geeft te denken! – Maiella (overleg) 27 mrt 2015 15:25 (CET)

O. Sjoerd de Bruin (overleg) 27 mrt 2015 15:34 (CET)
Misschien ook niet. 77.173.228.180 27 mrt 2015 17:57 (CET)

Europeana Fashion Edit-a-thon[bewerken]

Mode is op Wikipedia relatief gezien een onderbelicht onderwerp en dat inspireerde Europeana er toe om vandaag een edit-a-thon te organiseren over mode in het Amsterdam Museum. Na eerst een introductie in het werken op Wikipedia gehad te hebben, zijn ze sinds het middaguur bezig met het schrijven van artikelen.

Mode is niet het meest gemakkelijke onderwerp en de deelnemers kunnen dan ook hulp gebruiken bij hun toevoegingen over de betrokken encyclopediewaardige modeontwerpers waaraan wordt gewerkt. Dit doen zij zowel in hun kladblok als in artikelen waar ze een meebezigcursus-sjabloon bovenaan plaatsen.

Na afloop van de edit-a-thon zullen de artikelen door ervaren Wikipedia gebruikers nagelopen hebben. Als je deze artikelen tegenkomt of mee wilt helpen om ze te verbeteren, bedenk dat dit nieuwe gebruikers zijn die vaak voor de eerste keer werken aan artikelen en hun best doen het zo goed als mogelijk te doen, maar desondanks enige constructieve hulp in de artikelen kunnen gebruiken.

Links:

Met deze edit-a-thon leren nieuwe gebruikers Wikipedia bewerken en wordt Wikipedia verrijkt met artikelen uit een onderwerpgebied waar we relatief weinig artikelen van hebben. Romaine 27 mrt 2015 16:10 (CET)