Wikipedia:Medisch café

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoekenAsperger - Stoornis of Syndroom[bewerken]

Graag wilde ik de aandacht vestigen op het punt dat ik hier op de OP van het lemma "Asperger" heb aangekaart. Graag verneem ik de visie(s) van anderen. Kort samgevat: het lemma heeft als (hoofd)naam "Syndroom van Asperger" maar wordt in DSM IV een stoornis genoemd, en daarin nergens mede benoemd of getypeerd als syndroom - evenmin in DSM V ook al is Asperger daar als afzonderlijke 'aandoening' uit verdwenen. Ik stel daarom de (hoofd)naam van het artikel ter discussie. Voorts hanteert men in Nederland om verzekeringstechnische redenen thans DSM IV, nog niet DSM V. Ik heb wel begrepen dat het in ICD-10 wel als "syndroom" is getypeerd (waarvan ik heb begrepen dat het echter een oude benaming is, gebaseerd op inmiddels achterhaalde inzichten). Ik zie reacties met belangstelling tegemoet, martix (overleg) 20 mei 2016 18:23 (CEST)

Syndroom, alleen al omdat dat een neutralere benaming is. Niet alles wat DSM een stoornis vind/vond is dat ook (en omgekeerd). Zoals je zegt, in DSM V hebben we alleen nog een spectrum stoornis, en dat dekt de lading van ons artikel ook niet. Zonodig een dp maken. Zwitser123 (overleg) 20 mei 2016 18:54 (CEST)
In mijn perceptie heeft "syndroom" juist een negatievere connotatie dan "stoornis" (dat zoveel betekent als "afwijking van het gemiddelde(/neurotypische)". Per slot van rekening is het toch ook gedefinieerd als een 'pervasieve ontwikkelingsstoornis'. Zelf gediagnosticeerd met Asperger noem ik het dus zelf altijd een stoornis, nooit een syndroom. martix (overleg) 20 mei 2016 18:59 (CEST)
N.B.: Van Dale definieert syndroom als: "het geheel van verschijnselen van een ziekte". Asperger lijkt me geen ziekte? martix (overleg) 20 mei 2016 19:13 (CEST)
Een correcte titel zou zijn: [Stoornis van Asperger (DSM-IV)].
"Asperger" blijft toch een begrip; als je het geen stoornis wilt noemen, hoe moet je het dan noemen?
De overgang van DSM-IV naar DSM-5 is niet zo eenvoudig te implementeren in onze encyclopedie. – Maiella (overleg) 20 mei 2016 19:29 (CEST)
Ik zou het voorstel van Maiella een prima titel vinden voor het huidige lemma. En dan met de nodige/gewenste REDIRECT- en/of dp's voor andere benamingen/typeringen waaronder het bekend is. Met de invoering van DSM 5 verdwijnt het begrip natuurlijk ook niet.
Los van dit alles hebben anderen in andere kopjes van de OP overigens ook nog gezegd dat er nogal wat te verbeteren valt aan het artikel. martix (overleg) 20 mei 2016 19:38 (CEST)
Syndroom betekent niets anders dan "een complex van verschijnselen dat vaker in een zelfde combinatie voorkomt" (Pinkhof geneeskundig woordenboek), zie ook Chinasyndroom. Het betekent niet, dat het een "ziekte" is of behandeld moet worden. Een stoornis is "niet normaal" en juist dat staat bij Asperger ter discussie, althans volgens sommige ervaringsdeskundigen en sociologen. Zwitser123 (overleg) 20 mei 2016 22:22 (CEST)
'Asperger' verdwijnt wel degelijk met de implementatie van de DSM-5, het wordt een historisch begrip. Jammer voor de Aspie-cultuur van waaruit verzet valt te verwachten, maar wie weet ergens anders wel weer goed voor. Het einde van het DSM-tijdperk wordt ook voorspeld overigens. - Aiko 23 mei 2016 17:14 (CEST)
Er zijn dus meerdere (niet-overeenkomende) definities van "syndroom" (die van Prisma is nagenoeg gelijk aan die van de Van Dale, maar toegegeven, is ook geen medisch woordenboek; online www.medisch-woordenboek.nl heeft geen separate definitie voor het woord "syndroom" alleen). Hetzelfde kan gezegd worden over "stoornis" - Zwitser123 benoemt het als "niet normaal", een andere uitleg kan zijn "niet neurotypisch" of "afwijkend van het gemiddelde" en krijgt dan ook een heel andere connotatie.
In DSM-5 is "Asperger" inderdaad niet meer opgenomen als afzonderlijke aandoening (inderdaad zoals Aiko opmerkt, ook tot mijn teleurstelling en die van andere 'Aspies' die ik ken) al heb ik begrepen dat het begrip er nog wel ergens in vermeld staat (ik beschik alleen niet over DSM-5 en kan het dus niet zelf staven - het is 'van horen zeggen'). Maar, als ook de Nederlandse GGZ overgaat van DSM-IV naar DSM-5, betekent dat niet het 'verdwijnen van Asperger', het staat immers ook nog steeds vermeld in ICD-10 (zij het daar weer wél als "syndroom").
Het moge duidelijk zijn dat ik het artikel op onze Wikipedia graag omgedoopt zie tot "Stoornis van Asperger [DSM IV]", maar vind – in dit overleg/deze discussie – alleen nog Maiella als medestander, en nog maar 4 deelnemers totaal aan deze discussie, zodat hernoemen (nog) verre van gerechtvaardigd is. Of stel ik dit op de verkeerde plek of wijze aan de orde, en moet ik ergens anders of op een andere manier bijvoorbeeld oproepen tot een stemming? Nogmaals, graag verneem ik ook de visie(s) van anderen - hoe meer hoe beter. - martix (overleg) 23 mei 2016 17:50 (CEST)
Fyi, bovenaan staat een downloadbare DSM-5 in google drive, het is een scan met wat typische scanfoutjes, maar redelijk bruikbaar. Je hebt het niet van mij (publiek geheim, lijkt me). - Aiko 23 mei 2016 18:08 (CEST)

Sluipkoorts[bewerken]

Ik heb onlangs het artikel over Henry Demmeni opgeknapt. De voorgaande versie was (niet zo netjes, inderdaad) vrijwel letterlijk overgeschreven uit een 19e eeuws artikel over de goede man. Daarin stond dat hij was overleden aan de sluipkoorts. Kennelijk een negentiende-eeuwse benaming voor een ziekte of ziektebeeld, want googelen naar die term levert geen enkel modern artikel op. Symptomen zijn vermagering, afname van krachten, droge keel, zweten en heet aanvoelende handpalmen en voetzolen. De oorzaak kende men in de 19e eeuw nog niet. Nu wel misschien? Is het een afzonderlijke ziekte die tegenwoordig anders heet? Of is sluipkoorts een verzamelnaam voor symptomen van verschillende ziekten? Demmeni was bevelhebber op Atjeh toen hij in 1886 overleed. Kan er een verband bestaan met de beriberi die toen onder de Nederlandse troepen heerste? Ik ben benieuwd of iemand wat meer weet. Sijtze Reurich (overleg) 24 mei 2016 16:15 (CEST)

Bij gebrek aan diagnostische mogelijkheden werd vroeger erg de nadruk gelegd op symptomen. Sluipkoorts is koorts die meen ik gekenmerkt wordt door lang aanhoudende, niet-piekende koorts. Het is dus niet een bepaalde ziekte, maar een karakteristiek patroon van verhoging. De benaming is obsoleet.Mx9 (overleg) 24 mei 2016 18:46 (CEST)
In dit document wordt het iets nader geduid (blz. 182), en er wordt daarbij verwezen naar "Zie Woordenboek der Nederlandsche Taal XVI kol. 1574 i.v. tering en XIV, kol. 1946 i.v. sluipkoorts." (noot 46).
Dat (woordenboek/die uitgave) moet (online) te vinden zijn? - martix (overleg) 25 mei 2016 16:45 (CEST)
Zie hier: sluipkoorts. JanB46 (overleg) 25 mei 2016 16:58 (CEST)
Hartelijk dank! het is wel duidelijk dat "sluipkoorts" niets zegt over de precieze doodsoorzaak van de heer Demmeni. Ik denk dat ik wel goed zat toen ik in het artikel het woord verving door "hardnekkige koortsen". Sijtze Reurich (overleg) 25 mei 2016 20:27 (CEST)