Wikipedia:Wikiproject

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Help  ·  Alfabetische index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia


Zie WP:WP

Een wikiproject is een project binnen Wikipedia waarbij een onderwerp systematisch aangepakt wordt. Op de projectpagina's worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld uniformiteit van de opmaak en de tekst. De bijbehorende overlegpagina('s) fungeren als forum. Soms kan een portaal een project zijn, maar dat hoeft niet per se.

Een Wikiproject is in tegenstelling tot een tijdelijk project een permanent project. Bij tijdelijke projecten wordt gedurende een bepaalde periode gewerkt aan één artikel door meerdere mensen. Hiervan kan worden melding gemaakt in de kroeg en/of de overlegpagina('s) van het onderwerp waar dit tijdelijke project betrekking op heeft.

Het wordt gewaardeerd wanneer je je op de pagina van het wikiproject dat je verkiest, opgeeft om mee te doen, maar zo officieel hoeft het niet. Je medewerking blijkt tenslotte uit de geschiedenis. Uiteraard kun je ook zelf een wikiproject starten.

Een overzicht van alle wikiprojecten staat in Categorie:Wikipedia:Projecten.

Overzicht Wikiprojecten[bewerken]

Naam project Status Doel Deelnemers Opmerkingen
Amerikaanse literatuur Red Dot.svg Inactief De doelstelling van Project Amerikaanse literatuur is het aanmaken en verbeteren van artikelen over Engelstalige Amerikaanse auteurs en hun werken op de Nederlandstalige Wikipedia. Startpunt van het project zijn de rode links in het hoofdartikel Amerikaanse literatuur. Elke vorm van medewerking wordt op prijs gesteld, ook occasionele bijdragen. Hoofdzaak is dat de enorme productie aan Amerikaanse literaire teksten op Wikipedia stilaan beter wordt ingevuld. 4 Start: 15 augustus 2013
Astronomie Orange Dot.svg In opbouw Sterrenkundige artikelen schrijven en aanvullen, portalen Astronomie en Heelal beter van elkaar scheiden. 9 Start: 11 juli 2010
Bier Green Dot.svg Actief Uitbreiden van artikelen over Belgische en Nederlandse en buitenlandse brouwerijen en bieren 8 Start: 3 januari 2013
Biografie Green Dot.svg Actief Uitbreiden van Biografische artikelen gebaseerd op bestaande lijsten 3 Start: 2 maart 2013
Buitenlandse voetbalclubs en voetballers Green Dot.svg Actief Buitenlandse voetbalclubs beschrijven 5 Start: 24 december 2011
Californië Green Dot.svg Actief Systematisch uitbreiden, verbeteren en opvolgen van artikelen over Californië 5 Start: 17 december 2013
Check Wikipedia Green Dot.svg Actief Syntaxfouten en andere fouten op wikipedia te detecteren. 14 Start: 6 september 2008
Computerspellen Green Dot.svg Actief Groot aantal artikelen op computerspelgebied bieden op de Nederlandstalige Wikipedia. 28 Start: 21 augustus 2013
Dieren Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over alle bekende diersoorten ter wereld. 9 (Re)start: 28 september 2011
Eerste Wereldoorlog Orange Dot.svg Nieuw
Green Dot.svg Actief
Ter ere van 100 jaar 'Groote Oorlog' artikels aanmaken en verbeteren over de Eerste Wereldoorlog 4 Start: 30 juni 2014
Erfgoed Green Dot.svg Actief De kwaliteit en hoeveelheid artikelen over historisch erfgoed projectmatig per subproject vergroten. 4 Start: 15 februari 2009
Europees Parlement Green Dot.svg Actief Artikelen over het Europees Parlement schrijven en foto's toevoegen aan artikelen. 28 Start: 15 januari 2014
Evenement fotografie Green Dot.svg Actief Organiseren van fotograferen op evenementen in Nederland waar sprekers aanwezig zijn die een biografische Wikipedia pagina hebben waar een portretfoto ontbreekt / van lage kwaliteit is. 3 Start: 28 november 2015
Frontverloop Tachtigjarige Oorlog Red Dot.svg Inactief Het gedetailleerd in kaart brengen van het frontverloop in de Tachtigjarige oorlog. 3 Start: 17 mei 2008
Filosofie Green Dot.svg Actief Voor het ogenblik concentreert het Wikiproject Filosofie zich op de aanmaak en grondige redactie van artikels over de Jean-Paul Sartre. Daarnaast wordt in het algemeen gestreefd naar de verbetering van de kwaliteit van de filosofie-artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia en naar meer artikelen over filosofie in de etalage. 3 Start deelproject 'Sartre': 11 maart 2013
Gebiedsindelingen Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over de provincies, deelstaten, gewesten, kaderwetgebieden, departementen, territoria, counties, districten, waterschappen, gemeenten, steden, dorpen, buurtschappen enzovoort van elk land, om de voortgang van het schrijven van dergelijke artikelen bij te houden, om de kwaliteit van dergelijke artikelen te verbeteren en om, waar nodig, de standaardisering daarvan te coördineren. 21 Start: 11 september 2005
Gesproken Wikipedia Green Dot.svg Actief Gesproken ondersteuning aan artikelen toevoegen. 65+ Start: 15 april 2005
GHS Green Dot.svg Actief De omzetting van oude naar nieuwe gevaarsymbolen op de artikelen van chemische stoffen. 2 Start: 6 januari 2011
Hedendaagse Nederlandse beeldende kunstenaars Green Dot.svg Actief De doelstelling van Project Hedendaagse Nederlandse beeldende kunstenaars is het aanmaken van artikelen over Nederlandse hedendaagse beeldende kunstenaars, liefst met een afbeelding van een voorbeeld van hun werk  ? Start: 16 oktober 2015
Heraldiek Green Dot.svg Actief Het bundelen en toegankelijk maken van kennis op het gebied van heraldiek binnen Wikipedia; Het aanmaken en verbeteren van artikelen over heraldiek in het algemeen; Het aanmaken en verbeteren van artikelen over vlaggen, wapens en andere heraldische zaken in het bijzonder
opvolger van het project Gemeentewapens Benelux
6 Start: 19 maart 2014
IJshockey Green Dot.svg Actief Het uitbreiden en aanmaken van IJshockey gerelateerde artikelen 2 Start: 14 december 2013
Inheemse volken van Amerika Green Dot.svg Actief Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de informatie op Wikipedia over inheemse volken van Amerika (indianen, Eskimo's en Aleoeten). 2 Start: 21 mei 2013
Jazz in de Lage Landen Red Dot.svg Inactief Het doel van het wikiproject Jazz in de Lage Landen is het aanmaken van en het verbeteren van de kwaliteit van jazzartikelen die verband houden met jazzmusici, -groepen en -evenementen uit Nederland en België. De motivering daartoe is de vaststelling dat er nog te weinig internationaal bekende musici en groepen uit Nederland en België een artikel op de Nederlandse Wikipedia hebben. 4 Start: 25 mei 2015
Kaarten Orange Dot.svg In opbouw Het schrijven en verbeteren van artikelen over kaarten en cartografie 6 Start:
Samenwerkingsproject van Wikipedians in Residence
Kerncentrales Orange Dot.svg In opbouw Het schrijven en verbeteren van artikelen over m.n. Japanse kerncentrales. 1 Start:
Linkonderhoud Green Dot.svg Actief Oplossen van dode links in Wikipedia-artikels. 8 Start: 7 april 2013
Luchthavens Orange Dot.svg In opbouw Verbeteren en updaten van de informatie over luchthavens. 5 Start: 19 augustus 2014
Luchtvaart Orange Dot.svg Nieuw Alle informatie over luchtvaart bieden. 6 Start: 17 april 2014
Madagaskar Green Dot.svg Actief De doelstellingen van dit project zijn 1) de kennis van gebruikers omtrent Madagaskar te bundelen; 2) inzichtelijk te krijgen waar hiaten zitten in de informatie die Wikipedia omtrent Madagaskar biedt; 3) overleg betreffende nieuwe artikelen om zo niet het wiel telkens opnieuw uit te vinden; 4) ontelbare zaken die tijdens het project vanzelf bovendrijven. 16 Start: 5 juni 2014
Michelinsterren Green Dot.svg Actief Het schrijven en verbeteren van artikels over sterrenrestaurants". 4 Start: 7 december 2010
Moskou Green Dot.svg Actief Het verbeteren en opstarten van artikels rond Moskou 1 Start: 30 januari 2014
Motorsport Green Dot.svg Actief Het schrijven en verbeteren van artikelen op het gebied van motorsport 4 Start: augustus 2012
Muziek Red Dot.svg Inactief Het schrijven en verbeteren van artikelen op het gebied van muziek 5 Start: 23 januari 2012
Natuur Green Dot.svg Actief Het uitbreiden en verbeteren van artikelen omtrent de natuur op Wikipedia. 13 Start: 3 oktober 2014
Nederlandstalige literatuur Red Dot.svg Inactief Het schrijven van artikelen over Nederlandstalige letterkundige werken en het verbeteren en uitbreiden van de artikelen hierover. 1 Start: 21 april 2013
Nederlandse parlementsleden Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over alle Nederlandse parlementsleden 4 Start: 8 december 2010
Nederlandse voetbalclubs Green Dot.svg Actief Een goede beschrijving van alle Nederlandse amateurclubs in het veldvoetbal 9 Start: 6 mei 2011
Nominatiepagina Red Dot.svg Inactief Pagina waar lemmata genomineerd kunnen worden voor de prijs voor fraaist verbeterde artikel / mooiste nieuwe artikel van de maand. 3 Start: 1 oktober 2011
Olympische Spelen Green Dot.svg Actief Artikelen aanmaken per land/per sport/per editie. Bestaande artikelen uitbreiden, aanpassing opmaak. 3 Start: 2 juli 2007
Openbaar vervoer in Nederland Orange Dot.svg In opbouw
Orange Dot.svg NIEUW
Artikelen over openbaar vervoer in Nederland aanmaken en correct maken 1 Start: 21 april 2015
Oudste mens Orange Dot.svg In opbouw
Orange Dot.svg NIEUW
Project ten bate van artikelen over oudste mensen en lijsten van oudste mensen 1 Start: 10 oktober 2015
Planten Green Dot.svg Actief Een goede beschrijving op te stellen van ten minste 2000 bloemen en planten wereldwijd. 14 Start: 25 februari 2004
Redirects Orange Dot.svg In opbouw Redirects aanmaken voor titels met diakritische tekens. 4 Start: 3 oktober 2011
Sartre Green Dot.svg Actief Het werk van Jean-Paul Sartre op de Nederlandstalige Wikipedia beschrijven. Daarvoor worden enerzijds ontbrekende artikelen over zijn romans, toneelstukken en filosofische teksten aangemaakt, en anderzijds worden reeds bestaande artikelen geredigeerd en zo nodig uitgebreid. 3 Start: 11 maart 2013
Schaakstatistiek Green Dot.svg Actief Verwijderen / vervangen van niet-verifieerbare gegevens van schaakdatabase Simbase. 3 Start: 17 juni 2011
Scheikunde
*Anorganische verbindingen
Green Dot.svg Actief Het aanmaken van een groot aantal lemmata over anorganische verbindingen Start: 29 maart 2009
Schrijfweek Green Dot.svg Actief Het aanmaken van een groot aantal lemmata over een bepaald land Start:
Skepticisme Orange Dot.svg In opbouw Aanmaken, verbeteren en onderhouden van artikelen die te maken hebben met wetenschappelijk skepticisme 4 Start: 7 april 2015
Stamboomtegels Orange Dot.svg Nieuw Streven naar internationale uniformiteit van stamboomtegels Start:
Staten-Generaal Green Dot.svg Actief
Orange Dot.svg NIEUW
Aanmaken van nieuwe artikelen en uitbreiden en/of verbeteren van bestaande artikelen rond de Staten-Generaal van de Nederlanden, in het kader van het 550-jarig bestaan in 2014 9 Start: september 2013
Sonnetten Green Dot.svg Actief Sonnetten van Shakespeare een plaatsje geven op Wikipedia 3 Start: 6 februari 2010
Stop de Engelse Ziekte Orange Dot.svg nieuw Spatiefouten uit Wikipedia verdrijven 1 Start: 1 mei 2013
Taskforce Green Dot.svg Actief Het Wikipedia Taskforce is een in 2013 opgezet initiatief om gebruikers te betrekken bij (kleine) werkzaamheden, taken en projecten van anderen. Het heeft als doel om een groep goedwillende en behulpzame gebruikers te betrekken bij alledaagse bewerkingen, waar andere gebruikers graag hulp bij hebben. Dit kan variëren van het doorlezen en controleren van een vers geschreven artikel, vandalismebestrijding, uitbreidingen van artikelen, nieuwe ontwikkelingen, het opzetten van projecten, vertalen, et cetera. 5 Start: december 2013
Tennis Green Dot.svg Actief Uitbreiding en consequent maken tennisartikelen (tennissers, toernooien e.d.) 6 Start: 8 juni 2009
Tour de France 2015 Orange Dot.svg In opbouw
Orange Dot.svg NIEUW
Bijhouden standen Tour de France 2015 3 Start: 20 februari 2015
Tweede Wereldoorlog Green Dot.svg Actief Start: 11 september 2014
Voetbal – Kwaliteitsbewaking Green Dot.svg Actief
Orange Dot.svg NIEUW
Project ter verbetering van de kwaliteit van de voetbalsectie >5 Start: 6 november 2014
Verzetskranten Orange Dot.svg In opbouw Het systematisch en uniform beschrijven van alle 1200-1300 verzetskranten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgegeven 5 Start: 29 november 2014. Project op initiatief en met ondersteuning van de Koninklijke Bibliotheek
Vogels Green Dot.svg Actief Alle vogelsoorten in Nederlandstalig Wikipedia te verbeteren en aan te maken op een geordende manier. 1 Start: 22 november 2013
Voice intro project Green Dot.svg Actief maakt and werft audio opnames waarin de personen die een Wikipedia pagina hebben gevraagd wordt hun naam en korte introductie in te spreken Start: 13 september 2014
Wapens Green Dot.svg Actief De kwaliteit en hoeveelheid van artikels over wapens verbeteren 5 Start: 27 april 2008
Wegen Green Dot.svg Actief Zo veel mogelijk informatie over wegen, verkeer en weginfrastructuur via wikipedia vindbaar maken. 9 Start: 19 juli 2012
Wegen in de Verenigde Staten Green Dot.svg Actief Zo veel mogelijk informatie over wegen, verkeer en weginfrastructuur in de Verenigde Staten via wikipedia vindbaar maken. 1 Start: 29 december 2014
Wielrennen Orange Dot.svg In opbouw Een goede beschrijving (met foto) van renners en andere "wielrengerelateerde" artikelen. Ook artikels over de wielersport in de etalage krijgen. 4 Start: 2 oktober 2007
Wintersport Green Dot.svg Actief Verbetering van de wintersportsectie op Wikipedia. 5 Start: 27 oktober 2007
Wis- en Natuurkunde Green Dot.svg Actief Verbetering van wiskundige en/of natuurkundige artikelen en vraagbaak 1 Start: 5 oktober 2015
Wist je dat Green Dot.svg Actief Vanaf 2015 elke dag vijf nieuwe weetjes op de hoofdpagina van Wikipedia 26 Start: 8 september 2014
WK 2014 Red Dot.svg Afgerond Project rondom het wereldkampioenschap voetbal 2014 20 Start: 30 juni 2013

Onderstaande projecten zijn actief en dienen nog in bovenstaande tabel opgenomen te worden, help mee!

Projecten die niet meer actief zijn, zijn te vinden in Categorie:Wikipedia:Wikiproject zonder activiteit

Alle pagina's[bewerken]

Alle pagina's die met Wikipedia:Wikiproject beginnen