Wikipedia:Categoriecafé

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sedert 16 maart 2008

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:CC


U bevindt zich hier:

Inhoud | Archief | Naar onder | Een nieuw onderwerp toevoegen

Welkom in het Categoriecafé
In dit café kunnen alle zaken besproken worden die gaan over categorisatie en de categorisatiestructuur.
Handige hulpmiddelen
Handige externe hulpmiddelen
Binary-tree-structure.png


Categorie:Indianenoorlog[bewerken]

Ik heb zojuist de Categorie:Indianenoorlog aangemaakt. Het leek me logisch om die categorie te gebruiken voor alle oorlogen waarin indianen een significante rol spelen. Ik heb daar dus ook conflicten aan toegevoegd tussen indianen onderling, waarbij geen sprake is van deelname door een westerse naties (bijvoorbeeld VS). Als ik eerlijk ben, kan ik echter nergens een bron vinden die de aanduiding Indianenoorlog gebruikt voor een oorlog tussen indianen onderling. Wat denken jullie? Is het beter om de oorlogen tussen indianen onderling weg te halen uit Categorie:Indianenoorlog of zouden jullie ze laten staan?

Een gerelateerde vraag: Zouden jullie oorlogen tussen indianen en pre-VS koloniale mogendheden (Britten, Fransen, Nederlanders, Spanjaarden) op het grondgebied van de Verenigde Staten ook rekenen tot Categorie:Amerikaans-indiaanse oorlog? Ik heb dat nu wel gedaan, in navolging van het artikel Amerikaans-indiaanse oorlogen en de Engelse versie daarvan, die ook oorlogen van voor 1776 bespreken.

Een derde vraag: Ik heb Categorie:Indianenoorlog onder meer in Categorie:Oorlog in Noord-Amerika en Categorie:Oorlog in Noord-Amerika geplaatst, en vervolgens deze categorieen weggehaald bij artikelen die al direct of indirect onder Categorie:Indianenoorlog vallen. Een alternatief is beide categorieen weg te halen bij Categorie:Indianenoorlog en toe te voegen bij de artikelen zelf. Dat is iets preciezer. Wat zouden jullie doen?

Alvast bedankt. Cheechako (overleg) 11 sep 2017 19:49 (CEST)

Ik vind deze naamgeving een ongelukkige keuze. Inderdaad valt een onderlinge oorlog tussen indianen te beschouwen als indianenoorlog. Eeuwenlang is er dat soort oorlog geweest waar we nauwelijks weet van hebben. Maar oorlogen tussen Amerikanen en indianen (native Americans) kun je met goed fatsoen niet zo noemen. Hoe het dan wel moet heten is een goede vraag. – Maiella (overleg) 11 sep 2017 21:25 (CEST)
Voorbeeld: en:Crow Creek massacre, wat terecht komt bij en:Category:Wars involving the indigenous peoples of North America. Hobbema (overleg) 9 dec 2017 00:42 (CET)

Categoriseren van Nederlandse ministers[bewerken]

Ik heb hier de categorie Categorie:Nederlands minister van VROM verwijderd van het artikel over Herman Witte om de simpele reden dat dit onjuist is. De beste man was al jaren dood toen het betreffende ministerie ontstond. Nu blijkt ook het artikel Lijst van Nederlandse ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een samenraapsel van allerlei departementen en samenstellingen daarvan. Dit is vreemd en onwenselijk want het wordt zelfs nog erger. Zo blijkt nu dat ook Louis Stuyt ingedeeld wordt in dezelfde categorie terwijl die nooit iets met volkshuisvesting te maken heeft gehad. Hij was minister van volksgezondheid. Daar viel destijds ook milieu onder, maar om hem daarom nu bij VROM te categoriseren dat gaat toch een paar bruggen te ver. Bij andere ministeries is het nog weer erger. Zo staat mevrouw Til Gardeniers-Berendsen gecategoriseerd als minister van onderwijs terwijl ze dat niet was. Ze was wel minister van cultuur. Dat valt tegenwoordig wel onder OCW maar destijds hoorden onderwijs en cultuur bij verschillende ministeries. Beter lijkt het me om het allemaal op te splitsen. Zoals bij Gerard Veldkamp te zien is. Hij was Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid maar dat staat in twee losse categorieën onder het artikel. Een veel nettere oplossing naar mijn bescheiden mening. En belangrijker nog: ook de enige manier om een juiste categorisering te krijgen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 sep 2017 03:32 (CEST)

Voor de categorieën kan het een idee zijn om zulke gecombineerde (en vaak tijdelijke samengeklonterde) ministeries uit elkaar te trekken, en als losse categorie te maken, en die allemaal bij de juiste bewindspersonen toe te voegen. VROM wordt dan drie categorieen, Categorie:Ministerie van Volkshuisvesting, Categorie:Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Categorie:Ministerie van Milieu. ed0verleg 14 sep 2017 09:07 (CEST)
Wat nog lastig is in deze is dat er ook ministers zijn van een beleidsgebied dat maar 1 regeringsperiode heeft geduurd (bv Jeugd en Gezin) of dat - door accentverschuivingen - de naam van de beleidsgebieden van naam is veranderd (bijvoorbeeld minister van Wonen/minister van Volkshuisvesting, minister van Milieu/Minister van Klimaat) etc. Zouden dat allemaal aparte categorieën worden? Volgens mij wordt het best onoverzichtelijk. Ecritures (overleg) 14 sep 2017 09:37 (CEST)
Ik weet niet of het nodig is om voor Jeugd en Gezin een aparte categorie te maken. Misschien dat deze dan gewoon in de categorie Nederlands minister kan? Maar onoverzichtelijk is altijd nog beter dan ministers categoriseren bij ministeries die ze nooit bestuurd hebben. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 sep 2017 11:25 (CEST)
Zo ik het zie, zijn er drie mogelijkheden om ministers te categoriseren:
 1. Indelen naar kabinet (Categorie:Minister in het Kabinet-Rutte I)
 2. Indelen naar ministerie (Categorie:Nederlands minister van Defensie)
 3. Indelen naar ministerie (Categorie:Nederlands minister van VROM)
Het verschil tussen 2 en 3 is dan dat bij de ene oplossing (2) gekozen wordt voor het ministerie onder de recentste naam en bij de andere (3) voor het ministerie zoals het destijds heette/bestond. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het laatste (3). Dat is accurater. Het leidt wellicht tot een groei van categorieën onder sommige artikelen, maar dat zou geen probleem moeten zijn. Al staan er 100 categorieën; omdat ze onderaan staan, zijn ze makkelijk te negeren terwijl - mits door juiste categorisering natuurlijk - het artikel wel vindbaarder wordt. De eerste optie kan overigens prima bestaan naast de andere. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 14 sep 2017 11:49 (CEST) Verduidelijkt wat ik bedoel en wat mijn voorkeur heeft. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 14 sep 2017 12:29 (CEST)
Het streven hier moet zijn om juiste informatie te verschaffen, niet de meest actuele. Dat categoriseren op minister van VROM ongewenst is voor iedereen die ooit ministers van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en/of milie is geweest, en alles wat daar maar een beetje op lijkt, toont bovenstaande uitleg wel aan. Ministers van volksgezondheid worden ingedeeld onder volkshuisvesting, ministers van cultuur bij onderwijs terwijl ze dat ministerie nooit bestuurd hebben. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 sep 2017 11:58 (CEST)
En na aanvulling: Er is ook geen simpele keuze van de naam van nu of de naam van destijds aangezien de ministeries niet alleen van naam wijzigen maar ook nogal eens verwisselen van beleidsterreinen. Maar dat heb ik hierboven ook al uitgelegd. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 sep 2017 12:52 (CEST)
Die simpele keuze is er wel degelijk. Als we gaan categoriseren op naam van het ministerie, dan kunnen we ministers prima indelen in de categorie van het ministerie van destijds. Stel dat ik als lezer wil weten wie minister van Oorlog was. Dan zou ik als eerste zoeken in de Categorie:Minister van Oorlog, ook al hebben we nu een Ministerie van Defensie. Als je wil gaan categoriseren op beleidsterrein, dan zie ik dat eerder als weer een andere insteek van categoriseren. Dus indelen naar kabinet, indelen naar ministerie en indelen naar beleidsterrein. Allemaal afhankelijk van hoe de lezer informatie wil vinden. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 14 sep 2017 13:01 (CEST)
@Maartenschrijft: Waar zou je de ministers van landbouw dan zoeken in jouw voorbeeld van categoriseren op departement? (En wat als je op zoek bent naar de bewindspersonen van landbouw? Ecritures (overleg) 14 sep 2017 13:54 (CEST)
Het is ongetwijfeld niet handig om te reageren als je op het punt staat om de deur uit te gaan Glimlach maar ik vind het een interessant overleg. Antwoord op je vraag: Het ministerie toevoegen waar de persoon destijds minister van was. En daarnaast misschien ook het beleidsterrein. Hoe we dat kunnen noemen, daar kan over gediscussieerd worden. Ik verzin nu ter plekke even Categorie:Minister van Landbouw als subcategorie van Categorie:Minister naar beleidsterrein. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 14 sep 2017 14:00 (CEST)
Sorry, maar dat wordt geen werkbare situatie. Heb je al gekeken hoeveel categorieën je dan wilt gaan aanmaken alleen voor de ministers van landbouw? Economische zaken al ongeveer net zoveel. Daar komt dan straks niemand meer uit. Plus dubbele categorisering want je wil ze ook nog eens op losse beleidsterreinen gaan categoriseren. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 sep 2017 23:07 (CEST)
Zoals ik al schreef, maakt het niet uit dat er tig categorieën onder een artikel komen. Het stoort de lezer niet maar maakt een artikel wel vindbaarder. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 14 sep 2017 23:19 (CEST)
Nee, het maakt een artikel in dit geval niet vindbaarder, integendeel. Tenzij de lezer in dit geval exact weet hoe het ministerie destijds exact heette komt de lezer terecht in een wirwar van categorieën over ministeries die bijvoorbeeld over landbouw gingen, die de lezer met een beetje pech allemaal moet doorzoeken voordat hij bij de categorie Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw komt als hij op zoek was naar de ministers in de periode 1922-1935. Splitsing naar losse beleidsterreinen vereenvoudigd en verduidelijkt de zaak. Wat jij voorstelt maakt het er alleen onduidelijker en onoverzichtelijker op. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 sep 2017 00:02 (CEST)
Als een lezer op zoek is naar de ministers in de periode 1922-1935, dan zullen geen van de voorgestelde indelingen hem/haar helpen. Je moet dan maar net exact weten hoe een ministerie heette, welke kabinetten er waren of welke portefeuilles er waren. Stel dat je op de Categorie:Minister van beleidsterrein X terecht komt. Dan zie je tientallen namen staan. Zie dan maar eens de juiste minister te vinden die in de periode 1922-1935 in een kabinet zat.
Dan zou je nóg een indeling moeten verzinnen, namelijk op periode. Decennium of iets dergelijks. Maar ook in die situatie krijg je een toename van categorieën en dubbelingen. Dan moet het idee van diep categoriseren misschien zelfs maar helemaal links gelaten worden, om over te stappen op navigatiesjablonen. Die bieden de mogelijkheid om flexibel en overzichtelijk in te delen. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 15 sep 2017 01:05 (CEST)
Vanavond alles nog eens nagekeken. Categorisering naar beleidsterreinen was er grotendeels al. Beleidsterreinen als landbouw, onderwijs, sport, volksgezondheid, sociale zaken hebben al langer eigen categorieën ondanks dat ze meestal onderdeel waren of zijn van samengestelde ministeries. Daarom vanavond daar Volkshuisvesting en Cultuur aan toegevoegd zodat de verkeerde categorisering van ministers van cultuur (zonder onderwijs) onder de categorie Minister van onderwijs verbeterd is naar Minister van Cultuur, en ministers van Volshuisvesting van voor 1982 niet meer onder VROM gecategoriseerd hoeven te worden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 sep 2017 01:30 (CEST)

Nieuw onderwerp voor beginnetjes (Sjabloon)[bewerken]

Bij gebrek aan een sjabloon-café stel ik de vraag maar even hier in het categorie-café. Bij het instellen van de beginnetjes is er gekozen voor een x-aantal onderwerpen waaruit gekozen kan worden. Deze vrij willekeurige selectie is vastgesteld op aardwetenschappen, astronomie, autosport, basketbal, biologie, dagelijks leven, economie, film, filosofie, geneeskunde, geografie, geschiedenis, hockey, informatica, kunst & cultuur, landbouw, landen & volken, literatuur, luchtvaart, media, mens & maatschappij, middeleeuwen, motorsport, muziek, natuurkunde, nieuwste tijd, openbaar vervoer, oudheid, politiek, religie, scheikunde, sport, steden, taal, verkeer & vervoer, voetbal, wetenschap & technologie, wielersport en wiskunde. Ik zou graag een nieuw onderwerp willen toevoegen waarvoor beginnetjes aangemaakt kunnen worden, namelijk gendergap. Uit de ervaringen met wikivrijdagen, wikizaterdagen en andere schrijfbijeenkomsten die de gendergap werkgroep organiseert blijkt dat beginnende wikipedianen de voorkeur geven om bestaande beginnetjes en artikelen uit te breiden dan volledig een nieuw artikel op te zetten. Er komt zoveel kijken bij het volledig nieuw opzetten van een artikel (wikificatie, relevantie, bronnen, illustraties e.d.) dat hierbij vaak diverse moeilijkheden naar boven komen. Wanneer de mogelijkheid bestaat om bestaande artikelen bijvoorbeeld uit te breiden aan de hand van de aanwezige bronnen van bijvoorbeeld een museum, universiteit, archief of bibliotheek dan is de leercurve veel aangenamer voor een minder ervaren wikipediaan. Ik denk dat het ook ten goede komt aan de kwaliteit van de informatie die zo door beginners op wikipedia wordt gezet. Nu is het echter zeer lastig om een goed overzicht te creëeren van alle beginnetjes die door en voor het project worden aangemaakt. Op welke wijze kan er een onderwerp aan het sjabloon worden toegevoegd en wie kan dit verzorgen? Ecritures (overleg) 30 sep 2017 18:44 (CEST)

De lege Categorie:Wikipedia:Beginnetje gendergap bestaat al. Met deze wijziging werkt het sjabloon ook deels. Het voegt alleen nog geen categorie toe.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 30 sep 2017 18:56 (CEST)
Het beginnetjes-sjabloon is volgens mij enkel geschikt voor onderwerpen waar een portaal voor aanwezig is. Dit is voor het onderwerp Gendergap niet het geval. De artikelen zelf gaan ook niet over het onderwerp gendergap dus ik weet niet of het de bedoeling is om de artikelen dan ook van dit sjabloon te voorzien. Alice2Alice (overleg) 2 okt 2017 15:08 (CEST)
Je hoeft niet per se met Sjabloon:Beginnetje te werken, je kan ook gewoon handmatig een (eventueel verborgen) categorie invoegen en weer verwijderen wanneer het artikel voldoende is uitgebreid. --bdijkstra (overleg) 2 okt 2017 15:34 (CEST)

Kan een lijst vervangen worden door een categorie?[bewerken]

De Lijst van trammusea in Nederland is nu ook ondergebracht in een Categorie:Trammuseum in Nederland, waarnaar ik een link aanbracht op Trammuseum. Kan deze lijst dan verwijderd worden, of moet deze in stand gehouden worden? Livenws (overleg) 29 okt 2017 17:24 (CET)

Dat hangt er in de praktijk vanaf hoeveel informatie de lijst bevat. Als de lijst geen rode links bevat en geen extra informatie per onderwerp, dan kan de lijst weg. In dit geval vind ik het een twijfelgeval. De lijst bevat slechts een kleine hoeveelheid extra informatie en geen rode links. De lijst kan nog steeds een nuttige functie vervullen naast de categorie, maar zou dan eigenlijk aangevuld moeten worden met meer informatie die nuttig is en makkelijk in een tabel kan worden weergegeven. Maar op zichzelf is het wel fijn om (ook) een overzicht te hebben dat meteen iets vertelt over de aard van de collecties van de musea. Paul B (overleg) 29 okt 2017 17:30 (CET)
Lijsten en categorieën zijn twee geheel verschillende zaken. Lijsten kunnen rode links en extra informatie bevatten, en kunnen vaak gemakkelijk worden gesorteerd op allerlei eigenschappen. Categorieën zijn veel minder flexibel en helaas vaak onderhevig aan overcategorisatie, waardoor het overzicht wegvalt (uitsplitsing naar een steeds dieper niveau, iets dat vaak ongewenst is). Daarom zie ik nuttige lijsten niet graag verdwijnen ten gunste van iets waaraan eigenlijk oncontroleerbaar wordt gemorreld totdat ieder beetje informatie er uit is gemolken (sorry, maar ik vind overcategorisatie een ontzettend grote plaag op Wikipedia). Quistnix (overleg) 29 okt 2017 21:23 (CET)
Bedankt beiden voor de info! Livenws (overleg) 1 nov 2017 23:51 (CET)

Is dit wenselijk?[bewerken]

Ik stuit net op de Categorie:Cognitieve bias, waarin bovenaan een beschrijving van het begrip wordt gegeven. Dit zou mijns inziens in een artikel Cognitieve bias moeten staan. - ArjanHoverleg 14 nov 2017 12:19 (CET)

Dat is inderdaad niet de bedoeling. Hier en:Category:Cognitive biases gebeurt hetzelfde. Het artikel "denkfout" beweert ook te gaan over, of hetzelfde te zijn als "Cognitieve bias". Ik ben niet bekend met die materie en kan niet oordelen of dat correct is. VanBuren (overleg) 14 nov 2017 13:15 (CET)
Het begrip Cognitieve bias wordt op 'Denkfout' uitgelegd. Interwiki gaat ook naar de engelse pagina 'Cognitive bias'. Ik heb de tekst in de categorie verwijderd en een doorverwijzing op 'Cognitieve bias' aangemaakt. - ArjanHoverleg 14 nov 2017 14:04 (CET)

Anna Nooshin Iraans schrijver?[bewerken]

Op Overleg:Anna Nooshin ben ik in discussie met gebruiker Alice2Alice over het al dan niet categoriseren van Anna Nooshin als Iraans schrijver. Het is zoals u misschien weet niet mogelijk om de Iraanse nationaliteit op te geven als je daar geboren bent. Meningen zijn welkom aldaar. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 16 nov 2017 16:52 (CET)

Categorie Nederlandse verkiezingen in (jaartal)[bewerken]

Deze categorieën kwam ik net tegen. Schieten we hiermee niet te ver door in het categoriseren? Zoveel verkiezingen hebben we niet dat we ze op jaar moeten gaan categoriseren, en de bovenliggende categorie Nederlandse politiek in (jaartal) telt maximaal 14 artikelen (in 2010) maar blijft er meestal ver onder. Volgens mij kunnen die verkiezingen daar nog prima bij. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 nov 2017 01:55 (CET)

Categorie:Nederlandse verkiezingen naar jaar bevat 59 subcategorieën en bijna allemaal hebben ze maar 1 of 2 artikelen en daar zullen er vast niet veel meer bijkomen. Voor mij een duidelijk voorbeeld van te ver doorgeschoten categorisatie. - Robotje (overleg) 19 nov 2017 03:23 (CET)
Absoluut niet aan deze categorisatie gaan rommelen. Voor verkiezingen is het juist uiterst belangrijk om te weten in welk jaar ze werden gehouden. Het aantal verkiezingen per jaar (en dus in één categorie) is volstrekt onbelangrijk. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 10:15 (CET)
Daarvoor is er dan ook de categorie Categorie:Tweede Kamerverkiezingen of Categorie:Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waar de betreffende verkiezingen keurig op chronologische volgorde in staan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 00:29 (CET)
Eens met LeeGer. Wikipedia is geen database. Horizontale navigatie, het doel waarvoor categorieën bestaan, is zinloos met slechts één of twee pagina's per categorie. Wikiwerner (overleg) 19 nov 2017 14:00 (CET)
Een hardnekkig misverstand. Wikidata heeft − op dit moment althans − helemaal niet de functie om voor dit soort zaken als database te dienen. Sterker, de werking van Wikidata als hulpzoeksysteem wordt juist mede verbeterd dankzij het bestaan van al dit soort subcats in de algemene Categorie:Onderwerp naar jaar. Deze cats gaan weggooien lost helemaal niets op en zou uitsluitend en alleen tot gevolg hebben dat de efficiëntie van de zoeksystemen zowel hier als op Wikidata sterk afneemt. Het is voor niets dat vrijwel alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben. Ongelofelijk eigenlijk dat ik dit nog apart moet uitleggen, maar ja. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 14:14 (CET)
Dat moeten ze daar zelf weten. Dat we jou dat nog moeten uitleggen. Wikiwerner (overleg) 19 nov 2017 14:23 (CET)
Zo lang Wikidata nog niet gebruikt kan worden om te navigeren is een te diepe categorisatie niet alleen nutteloos, maar ook nog eens hinderlijk bij het navigeren. Wanneer ik van een persoon niet weet hoe ik de naam moet spellen, is het onmogelijk om hem langs die weg te vinden zonder dat ik weet wat zijn geloofsovertuiging, geboortejaar, jaar van overlijden, zijn seksuele geaardheid en zijn nationaliteit was. Quistnix (overleg) 19 nov 2017 14:25 (CET)
Dit laatste probleem (als je het al echt zo wilt noemen) wordt tegenwoordig althans voor een deel ondervangen door het sjabloon:Broodkruimel, dat sinds vorig jaar bestaat en inmiddels standaard op alle cats is ingevoegd. Je ziet daarmee nu standaard de eerste twee voorgaande categoriebomen. Misschien kan het sjabloon worden aangepast zodat het nog meer hogere categoriebomen laat zien, voor wie daar echt behoefte aan heeft. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 14:30 (CET)
Ja, ik noem het een probleem en nee, het broodkruimelsjabloon voorkomt niet dat ik alsnog vele categorieën handmatig moet aflopen om een artikel te vinden. Quistnix (overleg) 19 nov 2017 23:24 (CET)
De Wikischim beweert hierboven dat alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben maar dat is niet waar. Een categorie als Dutch elections in 2017 bestaat niet op de Engelse Wikipedia, en ook niet op de Duitse of de Franse wiki. Het artikel over de Tweede Kamerverkiezingen 2017 staat op de engelse Wikipedia in algemenere categorieën als 2017 in the Netherlands, 2017 elections in Europe en General elections in the Netherlands. Net zoals ik hierboven eigenlijk al voorstel. Met het verschil dat Nederlandse politiek in 2017 nog iets specifieker is dan de categorisering op de buitenlandse wiki's. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 01:05 (CET)
Voor de Nederlandse verkiezingen is dat inderdaad niet het geval, maar wel voor veel verkiezingen in andere Europese landen, bijv en:category:2017 elections in Italy en fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016. Dat men in de Engelse en Franse wiki's dan geen aparte categorie heeft voor het Nederlandse geval is niet geheel onbegrijpelijk gezien de omvang van 'ons' landje. Paul B (overleg) 20 nov 2017 12:06 (CET)
Omvang van een land heeft er niets mee te maken. Wel het feit dat het niet nodig is omdat er onvoldoende artikelen zijn die een eigen categorie nodig maken. In en:category:2017 elections in Italy zitten 8 artikelen over verschillende verkiezingen. In fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016 zitten er 5. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 13:23 (CET)
Wat heeft de lezer aan deze categorieën? Naar mijn idee weinig tot niets. Sterker nog, het 'verstoppen' van onderwerpen in bijna lege subcategorieën kan de vindbaarheid van onderwerpen verslechteren. Graag zou ik horen wat de lezer concreet aan deze categorisatie heeft. Dus niet een algemeenheid als "het is heel belangrijk om te weten in welk jaar een verkiezing is gehouden" maar iets als "de lezer die dit-en-dit wil weten, of die dit-en-dit zoekt, kan dat nu doen terwijl dat zonder deze categorisatie niet kan of (veel) lastiger is". Het is inderdaad heel belangrijk om te weten in welk jaartal een verkiezing plaatsvond. Daarom wordt dat dan ook in de titel tot uitdrukking gebracht en wordt het in het artikel zelf steeds prominent vermeld. Maar dat is niet zonder meer een reden om hierop ook te gaan categoriseren. Dat "vrijwel alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben" is hooguit een reden om dit idee niet gedachteloos terzijde te schuiven, maar is anderzijds ook geen reden het hier dan ook maar zo te doen. Voor dit onderwerp ligt een lijst meer voor de hand, die geeft veel meer overzicht dan zo'n categorie. En ja, lijsten vergen meer actief onderhoud dan categorieën, maar de voordelen lijken me daar ruimschoots tegen op te wegen. Paul B (overleg) 19 nov 2017 14:31 (CET)
Opmerking Opmerking Zie overigens ook de heropende discussie over de categorie:Organisatie naar periode. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2017 11:53 (CET)
Conform bovenstaande consensus heb ik zojuist de categorie van Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 gewijzigd en de categorie Nederlandse verkiezingen in 2018 voor verwijdering genomineerd. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 dec 2017 16:34 (CET)
Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het onwenselijk nog meer bomen te planten. Pieter2 (overleg) 6 dec 2017 00:41 (CET)

Nieuw aangemaakt: Categorie:Conferentie naar land en Categorie:Conferentie naar jaar[bewerken]

Een groot deel van de inhoud van Categorie:Conferentie kan specifieker worden gecategoriseerd in deze twee nieuwe deelcats. Van de mogelijke deel-deelcats zijn er nu alleen nog Categorie:Conferentie in Peru en Categorie:Conferentie in 2014 (omdat ik zo-even toevallig op een artikel stuitte dat in die specifieke cats past.) De Wikischim (overleg) 25 nov 2017 14:29 (CET)

Wat heeft de lezer hieraan? Veel conferenties over hetzelfde onderwerp en door dezelfde organisatie worden telkens op een andere plaats (en in een ander jaar) gehouden. De vindbaarheid is niet bij een verdere categorisatie gebaat. Quistnix (overleg) 25 nov 2017 22:33 (CET)
Eens met Quistnix. Het feit dat er nu alleen nog subcategorieën over Peru en 2005, 2006 en 2014 zijn, is niet relevant, want er kunnen eenvoudig meer conferenties naar nieuw aan te maken subcategorieën worden verplaatst. Ik zie dat het in het Engels en Farsi ook gebeurt, maar verreweg de meeste andere taalversies maken deze onderverdeling niet. Ik vind dat een dergelijke onderverdeling alleen maar nadelen heeft, zeker omdat er veel terugkerende conferenties zijn die telkens in een ander land worden gehouden, zodat ze versnipperd raken over vele jaartallen en landen. Laten we de boel maar bijeen houden zolang de Categorie:Conferentie niet uit z'n voegen barst. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 nov 2017 10:03 (CET)
Zo bezien zijn Categorie:Evenement naar jaar en Categorie:Evenement naar land (bestaan beide al veel langer, en zijn echt niet door mij aangemaakt) en de meeste deelcats hiervan nog veel onzinniger; de onderwerpen die hierin bij elkaar zijn gegooid, hebben doorgaans al helemáál niets met elkaar te maken afgezien van het jaartal. En waarom worden op individuele pagina's in bijv. Categorie:20e eeuw en in alle andere "eeuw-categorieën" dan zoveel losse gebeurtenissen bij elkaar gegooid, die alleen met elkaar te maken hebben dat ze alle in een en hetzelfde jaar hebben plaatsgevonden? Afijn, wat ik maar wil zeggen; met dit soort nieuwe cats bouw ik enkel een reeds al vele jaren bestaand categorisatiesysteem verder uit met meer specifieke kenmerken waarop de onderwerpen kunnen worden gecategoriseerd. Als de basisprincipes van dat systeem blijkbaar van zichzelf zo ondeugdelijk zijn volgens velen, waarom wordt er dan niet een keer een peiling of stemming opgezet om het volledig af te schaffen? De Wikischim (overleg) 26 nov 2017 10:46 (CET)
Het lijkt wel jouw strategie om bij enig weerwoord je tegenstanders voor de voeten te werpen dat ze dan maar een peiling of stemming op moeten gaan zetten. Weinig constructief. Vinvlugt (overleg) 26 nov 2017 13:22 (CET)
Die conferentie subcategorieën lijken me inderdaad ongewenst. Die categorieën zijn zo te zien niet aangemaakt op basis van een peiling/stemming/richtlijn of zo, dan is er ook geen peiling nodig om ze te mogen verwijderen. - Robotje (overleg) 26 nov 2017 14:54 (CET)
Met zo'n categorisatiedrift moet je ieder overzichtelijk lijstje dat we nog hebben, koesteren - Quistnix (overleg) 26 nov 2017 18:45 (CET)
Onzinnige overcategorisering. Conferenties die over hetzelfde onderwerp gaan vinden vaak hooguit eens per jaar plaats. Een categorisering per jaar is dan ook geheel nutteloos, het maakt artikelen onvindbaar terwijl categorieën gebruikt zouden moeten worden om artikelen vindbaarder te maken. De locatie waar een conferentie wordt gehouden is al net zo triviaal en zeker geen reden om op te categoriseren. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 dec 2017 16:40 (CET)
Ik ben overigens niet tegen een andere indeling. De huidige categorie Conferentie is een grabbelton waarin een bijeenkomst van belanghebbenden in de mobiele telefonie letterlijk naast een artikel over oorlogsrecht staat. Maar een onderverdeling naar jaar of plaats is daarbij wel de slechtst mogelijke keuze. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 2 dec 2017 00:57 (CET)

Categorie:Muziekgenre en Categorie:Muziek naar type[bewerken]

Volgens mij zijn deze twee cats niet goed van elkaar afgebakend. Neem Categorie:Militaire muziek: dit staat nu gecategoriseerd als een muzikaal genre, maar ik ben eerder geneigd te denken dat dit een bepaald type muziek is. Meningen? De Wikischim (overleg) 26 nov 2017 11:21 (CET)

De categorie Muziek naar type is nogal vaag maar lijkt me vooralsnog voorbehouden aan artikelen over muziek die niet duidelijk onder een enkel genre vallen. Zoals achtergrondmuziek, dat kan van alles zijn in verschillende genres, of zaken die wel muziek heten maar toch net over iets anders gaan (Demo (muziek) over geluidsopnames of Diermuziek over dierengeluiden). Militaire muziek past dan toch beter in Muziekgenre. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 dec 2017 12:50 (CET)
Muziekgenre is een zeer problematische term omdat het in verschillende betekenissen wordt gebruikt. De muziekindustrie en in navolging daarvan veel liefhebbers van populaire muziek gebruiken het woord als synoniem van muziekstijl. De meeste musicologen onderscheiden stijl (bijv. romantiek, jazz, disco, soul, hardrock) van genre (bijv. vioolconcert, up-tempo ballad, dansmuziek). Dezelfde componist kan in dezelfde stijl werken in verschillende stijl schrijven. Omgekeerd kan er onder hetzelfde genre (bijv. musical) muziek in heel veel verschillende stijlen vallen. Bever (overleg) 11 dec 2017 20:35 (CET)
Daarnaast wordt muziekgenre gebruikt als synoniem van muziekstroming, een meer sociaal fenomeen met bijbehorende subcultuur. –bdijkstra (overleg) 11 dec 2017 21:41 (CET)

Verstoppen van artikelen in subcategorieën[bewerken]

Vandaag weer enkele categorieën genomineerd die de lezer mijns inziens meer hinderen dan helpen. Zie Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2017 week 49 voor de nominaties. Zo is de categorie Gemeenteraad als extra laag toegevoegd tussen de categorie Gemeentepolitiek (de bovenliggende categorie) en de categorieën Gemeenteraadslid‎ en Gemeenteraadsverkiezingen. De lezer zou de categorieën moeten kunnen gebruiken om te bladeren. Op de link van de categorie klikken zou idealiter een lijst met andere interessante artikelen moeten opleveren. Wie nu echter naar het artikel Gemeenteraad gaat, die ziet daar alleen de categorie Gemeenteraad en in die categorie zit ook alleen het artikel Gemeenteraad. De categorieën worden steeds leger. Geen van de genoemde categorieën is zo vol dat deze verdere opsplitsing zou kunnen rechtvaardigen. Is de lezer niet veel meer gebaat bij de categorisatie van het artikel Gemeenteraad direct in de categorie Gemeentepolitiek? WAar men direct terechtkomt bij gerelateerde artikelen? Dan ieder artikel zijn eigen categorie? Voor de categorie Gebeurtenis in 1947 geldt hetzelfde. Ik snap dat men sommige zaken wil categoriseren op jaar, maar dat kan toch ook zonder deze onnodige tussencategorie? De artikelen in deze subcategorie betreffen heel verschillende onderwerpen en de subsubcategorieën kunnen ook prima direct in de categorie 1947. De aanmaker blijkt in deze gevallen een en dezelfde gebruiker: De Wikischim. Uiteraard is dit mijn persoonlijke (particuliere) mening, daarom graag reacties van anderen of Wikipedia verder moet met deze steeds spcifiekere subsubsubcategorisering? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 4 dec 2017 02:48 (CET)

Nog een voorbeeld; is het wenselijk dat de categorie Boek uit 2016 direct zichtbaar is in de categorie 2016? Of, dat we die moeten zoeken in de categorie Document uit 2016? Ok, ik geef toe dat "zoeken" hier overdreven is. Deze subcategorie bevat slechts twee subsubcategorieën, maar Document uit 2016 is voor mij geen logische plaats om een boek te zoeken. Technisch gezien zal dat wel zo zijn, maar ik zou daar eerder iets zoeken als het Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dat is mijns inziens wat de lezer wel zoekt tussen documenten. Dat artikel vinden we overigens niet in de categorie Document uit 2016. Ook niet in de subsubcategorie Verdrag uit 2016 maar pas in de subsubsubcategorie (of was het nou subsubsubsubcategorie?): Verdrag gesloten in 2016. En u raadt het vast al; ook de drie hier genoemde subcategorieën zijn allemaal opvallend leeg. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 4 dec 2017 03:07 (CET)
Wat betreft het kopje: Een betere omschrijving zou zijn: Lemma's die kwijtraken in subcategorieën. De kwalificatie "verstoppen" impliceert boos opzet, hetgeen zelden aan de orde is. Het probleem is dat een overzicht van alle lemma's in de onderliggende subcategorieën niet gemakkelijk beschikbaar is. – Maiella (overleg) 4 dec 2017 03:54 (CET)
Het is niet de bedoeling om boze opzet te impliceren. Het is slechts bedoeld als feitelijke constatering van wat er met sommige artikelen gebeurt. Wat betreft dat overzicht, daarin heb je gelijk. Des te meer reden om subcategorieën pas te gebruiken als ze echt nodig zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 4 dec 2017 04:02 (CET)
maar dat kan toch ook zonder deze onnodige tussencategorie » "onnodig" is hier natuurlijk puur een subjectief argument. Verder is deze manier van categoriseren allang gebruikelijk op veel andere (m.n. de grotere) Wikipedia-taalversies en wordt het hier ook al veel langer gedaan, zij het eerder nog op beperktere schaal; LeeGer wekt met zijn reactie hierboven een beetje de indruk alsof er pas net mee begonnen. Het enige wat ik dus doe is een reeds lang bestaand systeem verder uitbouwen. Het enige serieuze alternatief is helemaal niet meer te categoriseren op jaartallen, of misschien nog beter: het hele categorisatiesysteem gewoon afschaffen en vervangen door iets waar niet eindeloos door sommigen die het "overdreven" vinden over gezeverd wordt. Ik vind het prima als iemand daarover een peiling of zo wil opzetten. De Wikischim (overleg) 4 dec 2017 09:57 (CET)
Uiteraard zijn mijn argumenten subjectief, het zijn immers mijn argumenten. Ik bestrijd ook niet dat het systeem al langer wordt toegepast en dat is ook geen probleem zolang dat goed gebeurt. En om de reden waarom we zouden moeten categoriseren: Artikelen vindbaar maken. Maar dat is hier nu net het probleem, er worden soms hele categoriebomen opgezet om een handjevol artikelen in onder te brengen. De reden daarvan lijkt niet te zijn om artikelen vindbaar te maken, maar precies om wat Wikischim al zegt: Zo doen ze het op andere Wiki's ook. Dus categoriseert Wikischim om het categoriseren. Ongeacht of er artikelen zijn om die categorieën mee te vullen. Ik heb ook niets tegen categoriseren op jaartallen. De categorie 2016 vind ik bijvoorbeeld prima voor het Comprehensive Economic and Trade Agreement, en desnoods eventueel in een subcategorie daarvan als Verdrag gesloten in 2016. Maar dan moet het wel ophouden. Daar hoeven echt geen categorieën meer tussen. En hetzelfde geldt voor Bloedbad van Rawagede. Prima als dat in de categorie 1947 staat, zoals tot voor enkele dagen geleden ook het geval was. Waarom moeten daar nu ineens twee categorieën tussen zitten? Die bovendien ook niet erg duidelijk zijn. Zoals Categorie:Misdrijf in 1947, terwijl het hier toch eerder om een oorlogsmisdaad lijkt te gaan dan om een enkelvoudige moord, zoals ik zou verwachten in die categorie of erg vaag: Categorie:Gebeurtenis in 1947. Maiella mag het niet leuk vinden maar dat noem ik toch echt het verstoppen van artikelen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 4 dec 2017 13:28 (CET)
Ik ben blij dat collega:LeeGer dit aankaart. Wikischim is al maanden bezig en de resultaten van zijn werk vind ik zeer zorgelijk. De overeenkomsten met de bijdragen van gebruiker:Wwikix zijn frappant. Gelukkig is deze laatste op non-actief gesteld. Wikischim heeft blijkbaar geen enkel idee hoe men artikelen gemakkelijk vindbaar maakt. Het is voor wikipedia beter als hij onmiddellijk stopt met het zich bezighouden met categoriseren. VanBuren (overleg) 4 dec 2017 13:42 (CET)
Ik ben het hartgrondig eens met LeeGer en VanBuren in hun afkeer tegen tussencategorieën die ook op mij overkomen als ongewenst. Als ik als lezer onderaan een artikel een categorie zie en ik klik daarop dan verwacht ik een aantal andere artikelen te vinden over een soortgelijk onderwerp. Als daar (bijna) geen andere artikelen staan en ik moet een heleboel keer klikken om omhoog en omlaag in de categorieboom navigerend nog iets te vinden lijkt dat meer op lezertje pesten dan helpen. - Robotje (overleg) 4 dec 2017 15:20 (CET)
Ik zie het nut niet van een categorie die slechts één artikel telt. Hans Erren (overleg) 4 dec 2017 19:04 (CET)
Soms kun je niet anders. Johan Laidoner moet in de Categorie:Estisch generaal, ook al staat hij daar in z'n eentje. (Misschien tot je geruststelling: ik ben bezig met een artikel over een tweede Estische generaal, Ernst Põdder, maar door ziekte heeft dat een tijdje stilgelegen. Ik pak het onderwerp binnenkort weer op.) Sijtze Reurich (overleg) 4 dec 2017 20:52 (CET)
Hoi Sijtze Reurich, zoals je hier kunt zien kan het wel degelijk anders. Er is ook in het geval van Laidoner geen sprake van overmacht of zo. Nu zijn er twee categorieën aangemaakt met in totaal één artikel. Dat is dus effectief een half artikel per aangemaakte categorie. De lezer van dat artikel over Laidoner die onderaan op die nieuwe categorie klikt moet daarna behoorlijk doorklikken voordat er een ander artikel getoond wordt. Help je zo de lezer? - Robotje (overleg) 4 dec 2017 21:25 (CET)

Amerikaans lokaal politicus[bewerken]

Vandaag heb ik een aantal artikelen uit deze categorie verwijderd. Deze categorie is onderdeel van de categorieboom van de gemeentepolitiek. De meeste artikelen in deze categorie waren echter van politici op Deelstaatniveau. Aangezien veel van deze staten (veel) groter zijn dan Nederland, en in veel gevallen ook miljoenen inwoners hebben, is de categorie lokaal politicus verkeerd gekozen. Omdat er geen categorie is voor Amerikaanse politici op dat niveau, zijn ze in de algemene categorie Amerikaans politicus terechtgekomen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 6 dec 2017 12:11 (CET)

Categorie:Amerikaanse zanger[bewerken]

Ik ben bezig met afbeeldingen vanuit Wikiportret en kom deze categorie tegen. Volgens mij lopen hier twee categorieën door elkaars, die van dieren en die van mensen. Iemand zin om het uit te zoeken? Ciell 10 dec 2017 12:08 (CET)

Da's allemaal vrij eenvoudig recht te zetten (en ik ga zo eens wat zangers verplaatsen) maar de vraag lijkt me dan hoe we in de toekomst verwarring voorkomen tussen categorie:Amerikaans zanger en categorie:Amerikaanse zanger. Ik vind het volkomen begrijpelijk dat iemand de categorie:Amerikaanse zanger onder een artikel over een Amerikaanse zanger of zangeres plaatst. In het ideale geval controleert iemand ook nog even of al die categorieën kloppen voordat hij of zij de pagina opslaat, maar het is niet gek dat iemand die een artikel over een artiest schrijft, niet bedacht is op verwarring met een vogelfamilie. Paul B (overleg) 10 dec 2017 12:19 (CET)
Eventueel kan je vragen om de titels van de cats te wijzigen. Categorie:Amerikaanse zanger naar bv. Categorie:Amerikaanse zanger (vogel) en Categorie:Amerikaans zanger naar bv. Categorie:Amerikaans zanger (musicus). Titelwijzigingen van categorieën gaan via WP:TBC.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 10 dec 2017 13:02 (CET)
Dat is mij bekend. Ik kon alleen niet direct een goede hernoeming bedenken. De door jou voorgestelde namen lijken me alleszins redelijk, maar gezien de nogal grote impact van het hernoemen van een categorie kunnen we ook nog even afwachten of er andere voorstellen komen. Paul B (overleg) 11 dec 2017 01:04 (CET)
Sorry maar ik moest om dit voorbeeld heel hard lachen: is dat erg? Lach Een soort wikipediaanse beeldvernauwing :). Als Paul B niet zelf de vogelfamilie had genoemd dan had ik nog steeds niet geweten waarom die twee categorieën er waren en wat het verschil was. Mijn voorstel zou zijn om de categorieën te hernoemen naar Categorie:Amerikaanse zangvogel en Categorie:Amerikaanse zanger (waarbij deze laatste no doubt dan gewoon Amerikaans zanger blijft). ;) Ecritures (overleg) 13 dec 2017 15:34 (CET)
Zanger en zangvogel is niet hetzelfde. De drie families op zangers omvatten slechts een klein deel van alle soorten zangvogels. Bever (overleg) 15 dec 2017 02:10 (CET)

Categorie:Vrijetijdsvereniging[bewerken]

Wat maakt de 3 artikelen en de twee subcategorieën die hierin staan zo speciaal? Ik kan 1001 dingen verzinnen die mensen in hun vrije tijd doen. Zie het nu dan ook niet om deze paar in een aparte en vrij vage categorie bij elkaar te zetten. Bovendien lijkt IVN me serieus bezig met milieu en onderwijs en niet echt iets wat ik zou categoriseren als een "vrijetijdsvereniging". Of wil je alles waarvoor mensen geen salaris ontvangen hieronder gaan categoriseren? Dat lijkt me een nogal slecht idee. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 12 dec 2017 16:29 (CET)

Categorie:Document naar jaar[bewerken]

Deze categorieboom heb ik heden genomineerd. De redenen (meerdere) vindt u hier: Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2017 week 50. Met vriendelijke groet, Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 dec 2017 01:47 (CET)

Energiecentrale / elektriciteitscentrale[bewerken]

Heden een elftal artikelen teruggezet uit de categorie Elektriciteitscentrale in Nederland naar de bovenliggende categorie Energiecentrale in Nederland. Ten eerste is de subcategorie Elektriciteitscentrale in Nederland een doublure van de categorie Energiecentrale in Nederland. Ten tweede leidt de categorie Elektriciteitscentrale in Nederland tot een misleidende situatie aangezien dat impliceert dat andere artikelen of subcategorieën niet over elektriciteitscentrales zouden gaan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 dec 2017 15:15 (CET)

Het is geen doublure, want een warmte-krachtcentrale is geen elektriciteitscentrale maar wel een energiecentrale. –bdijkstra (overleg) 13 dec 2017 16:02 (CET)
Ik citeer van Warmte-krachtcentrale: "Met een warmte-krachtcentrale wordt in het algemeen een elektriciteitscentrale bedoeld waarbij de restwarmte ook wordt gebruikt." Dat de restwarmte gebruikt kan worden is daar natuurlijk een mooi voordeel maar het is nog steeds vooral een elektriciteitscentrale. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 dec 2017 16:38 (CET)
Misschien is die beschrijving niet helemaal zuiver. De restwarmte is vaak meer dan de helft van de geleverde energie. Als we in de categorieboom onderscheid willen maken tussen WKC's en pure elektriciteitscentrales, is het te overwegen om de term "elektriciteitscentrale" te vermijden. –bdijkstra (overleg) 13 dec 2017 16:56 (CET)
Dat lijkt me ook, . Vandaar dat het wel zo constructief zou zijn als De Wikischim vooraf even hier was komen vragen hoe anderen er tegenaan kijken. De Amercentrale en Kerncentrale Borssele zijn immers ook elektriciteitscentrales hoewel ze in andere subcategorieën staan. Nu wordt de indruk gewekt dat ze dat niet zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 dec 2017 17:07 (CET)

Time-out[bewerken]

Ik heb het idee dat er een vrij fundamenteel verschil van inzicht speelt in "hoe diep" er gecategoriseerd moet worden. Is het een idee om in alle rust, zonder verwijten, gewoon eens van gedachten te wisselen hoe we tegen die categoriestructuur aankijken? Dus even geen categorisatiewerk (geen nieuwe categorieën, geen categorieën leeghalen, geen nominaties), en zonder verwijten over en weer. Ook vooral niet aannemen wat de ander voor ogen heeft, maar vanuit jezelf aangeven wat je overwegingen zijn. Succes! Vinvlugt (overleg) 13 dec 2017 15:21 (CET)

Goed plan. Weet iemand hier welke ideeën er zijn (binnen wikipedia's) of welke acties er ondernomen (gaan) worden op het gebied van het combineren van categorieën? Het zou "onze" problematiek wat eenvoudiger maken. En om me volledig in te lezen: waar zijn nu de geldende uitgangspunten van onze categorisering te vinden? Ecritures (overleg) 13 dec 2017 15:36 (CET)
Ik ben voor een time-out, maar die moet wel van twee kanten komen. Net als het inhoudelijk overleg. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 dec 2017 15:42 (CET)
Beste Leeger, dat lijkt me vanzelfsprekend. Geef het aub een kans. Vinvlugt (overleg) 13 dec 2017 15:46 (CET)
@Ecritures, een beetje op Help:Gebruik van categorieënMvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 13 dec 2017 15:45 (CET)
En hoe nu verder? Wikischim gaat weer gewoon door. Vandaag onder andere alweer de categorie Categorie:Belgisch katoenbedrijf aangemaakt. Met nog een hoop categorieën in de categorieboom voor textielindustrie. Ongetwijfeld weer zonder vooraf goed na te denken over de opzet ervan en ook zal hij deze categorieboom weer ergens halverwege laten liggen als hij het weer beu is. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 13:59 (CET)
De Wikischim heeft aangegeven dat hij vanwege beperkingen die de AC hem opgelegd heeft, hier niet aan de discussie bij kan dragen. Daar heeft hij zeker een punt. Misschien even een uitzondering "aanvragen" bij de AC? Hoe dan ook blijft het ongewenst om op dezelfde voet door te gaan. Vinvlugt (overleg) 15 dec 2017 14:21 (CET)
De uitspraak van de arbcom kan natuurlijk nooit een vrijbrief zijn om dan alle overleg maar aan je laars te lappen. En dat weet de Wikischim ook. Ik weet niet welke uitspraak het over gaat? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 14:26 (CET)
Dat eerste ben ik met je eens, maar deze uitspraak biedt weinig mogelijkheid om hier in het categoriecafé eens goed met elkaar van gedachten te wisselen. Alhoewel, onder maatregelen, 1.4, staat als uitzondering "discussies waarin De Wikischim zelf het onderwerp is". Ik denk dat naar de geest van de maatregel "het categoriseerwerk van De Wikischim" hier wel onder valt. Vinvlugt (overleg) 15 dec 2017 14:30 (CET)
Dat is dan opgelost, zie hieronder bij de kop Het categoriseerwerk van de Wikischim. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 14:59 (CET)

Categorie:Geschiedenis van Israël[bewerken]

In de Categorie:Geschiedenis van Israël staan mijns inziens ten onrechte ondercategorieën en ook een aantal artikelen/pagina's vermeld, die niet tot de geschiedenis van de huidige staat Israël behoren. Die geschiedenis begint namelijk pas op 15 mei 1948. Alle gebeurtenissen, koningen, volken, enz. van vóór 1948 maken daar geen deel van uit. Die kunnen een categorie op zichzelf zijn of vallen onder een andere categorie. De ondercategorieën die niet thuishoren onder de categorie 'Geschiedenis van Israël' zijn:

 • Hebreeuwse oudheid
 • Heer van Ibelin
 • Israëlitische oudheid
 • Joodse geschiedenis
 • Kanäanitische oudheid
 • Mandaatgebied Palestina, behalve Bedoeïenen in Israël.
 • Nabatese oudheid
 • Romeinen in Palestina
 • Vorst van Galilea
 • Zionisme

Deze categorie:'Geschiedenis van Israël' moet m.i. geheel worden herzien. Zie hiervoor ook de overzichtelijke En.WP Graag reacties. Kronkelwilg (overleg) 15 dec 2017 01:19 (CET)

Ik begrijp het punt, maar als leek op dit onderwerp zou ik, als ik de geschiedenis van het gebied dat nu Israël is van voor 15 mei 1948 zou willen opzoeken, eerst toch wel bij Israël uitkomen. Simpelweg omdat ik niet weet hoe het voor die tijd zat. Ik heb net ook een aantal van bovenstaande categorieën, of de artikelen daarin bekeken in de Engelstalige versie en ook daar vallen die (via wat tussencategorieën) onder de categorie History of Israel. Bovendien vallen de meeste van bovenstaande categorieën ook onder de categporie Geschiedenis van Palestina. Dit lijkt me dan ook de beste oplossing. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 03:52 (CET)
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de categorie: Geschiedenis van Nederland: het koninkrijk der Nederlanden bestaat pas sinds 1815. Onder deze categorie kunnen we ook het middeleeuwse Graafschap Zeeland terugvinden, dat los van de ligging geen relatie heeft met de huidige staat Nederland. Als ingang voor de geschiedenis van een gebied kiezen we in deze categorieboom onder Categorie:Geschiedenis naar plaats primair het huidige land. Verder per LeeGer: de artikelen zijn veelal ook via de categorie Geschiedenis van Palestina te vinden. Hanhil (overleg) 15 dec 2017 07:09 (CET)

Het categoriseerwerk van de Wikischim[bewerken]

Ter info aan de arbcom en zeker ook aan de Wikischim zelf: Laat duidelijk zijn dat De Wikischim hier onderwerp van gesprek is, en hij zich niet kan beroepen op wat voor uitspraak dan ook van de arbcom om zich aan dit overleg te onttrekken.
Wat is de reden van dit overleg? Mijns inziens is de huidige werkwijze van de Wikischim ongewenst. Zonder enige vorm van overleg maakt hij grootschalig nieuwe categoriestructuren aan zonder zich af te vragen of dat gewenst is, en vaak ook zonder vooraf goed na te denken over de opzet van deze nieuwe categoriestructuren. Zie bijvoorbeeld daarvoor mijn nominatie van de categorieboom Categorie:Document naar jaar op Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2017 week 50. Een ander bezwaar op de werkwijze van de Wikischim, zie daarvoor hetzelfde voorbeeld, is dat hij waar hij aan begint steeds maar half afmaakt en er daardoor een chaos onstaat doordat een deel van de artikelen via zijn nieuwe categoriestructuur gezocht moet worden, en een deel via de oude manier. Zonder enige logica daarin voor de lezer.
Verder maak ik ook bezwaar tegen de soms te vergaande subcategorisatie waarbij artikelen steeds specifieker worden gecategoriseerd en in lege categorieën terechtkomen. Terwijl de lezer juist via de categoriestructuur andere gerelateerde artikelen zou moeten kunnen vinden. En men verder uitsplitsen in subcategorieën dan ook pas zou moeten toepassen als de huidige categorie te vol en onoverzichtelijk wordt.
Mijn voorstel is dan ook om voorgenomen grootschalige wijzigingen in het categoriseren vooraf hier te melden en enige tijd af te wachten welke reacties er komen. De meldingen ook graag voorzien van een duidelijk voorstel hoe de nieuwe categoriestructuur in elkaar zit, zodat anderen daarover kunnen meedenken en de zwakke punten kunnen aanwijzen en verbeteren. En deze pas door te voeren als er een meerderheid van een x aantal stemmen voor deze wijziging is. Met daaraan verbonden ook de verplichting om de nieuwe categoriestructuur dan ook volledig af te maken (of hulp te zoeken daarbij) voordat er aan een nieuwe hercategorisatie mag worden begonnen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 14:58 (CET)

Even wat dat laatste punt betreft: dat probeer ik nu al zo veel mogelijk, maar het hercategoriseren op relevante kenmerken is gewoon gigantisch veel werk waarbij ik maar zeer sporadisch hulp van iemand krijg (gebruiker:DimiTalen is een van de zeer weinige collega's die hierbij wel te hulp is geschoten). Blijkbaar heeft niemand er veel zin in en/of interesseert het categoriseren bijna niemand (behalve als er weer eens een hoop drukte over gemaakt kan worden dat het allemaal toch niet goed is en zo). Dat verklaart in belangrijke mate dat er nog weleens dingen voor langere tijd (maanden) onafgewerkt blijven. Met dat laatste ben ik ook niet blij, maar ik kan helaas ook niet heksen, of dagenlang niets anders doen dan heel veel hercategoriseren (dan had ik nl. op het laatst geen functionerende hand meer). De Wikischim (overleg) 15 dec 2017 15:12 (CET)
Wat betreft die hulp: Zou dat misschien niet kunnen komen doordat je maar ergens begint, je vooraf zelf niet eens goed op een rijtje lijkt te hebben gezet hoe je het gaat aanpakken, en vele anderen niet eens weten wat je precies van plan bent? Of uberhaupt dat je ermee bezig bent? En dat je niet kunt heksen snap ik, maar dan zou je je moeten afvragen of je er in je eentje wel aan moet beginnen. We hebben hier een grote verantwoordelijkheid richting de lezers/gebruikers. Die kun je niet maandenlang met halfafgemaakte en dus onduidelijke en onoverzichtelijke categorieën laten zitten. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 15:20 (CET)
Steun Steun per LeeGer. Wikischim verschuilt zich achter een non-argument dat er gigantisch veel werk zou zijn. Maar dat werk bestaat helemaal niet! Ik krijg de indruk dat Wikischim in zijn eigen fantasiewiki leeft.
Nog zo'n overbodige categorie is Categorie:Omkeerfeest. Maak eerst maar eens een goed lemma over 'Omkeerfeest' voordat je hier een categorie over maakt en er lemma's aan toekent!
Ik denk dat het beter is om voor Wikischim een blok aan te vragen inzake het verzinnen en aanmaken van categorieën. JoostB (overleg) 15 dec 2017 15:59 (CET)