Wikipedia:Categoriecafé

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sedert 16 maart 2008

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:CC


U bevindt zich hier:

Inhoud | Archief | Naar onder | Een nieuw onderwerp toevoegen

Welkom in het Categoriecafé
In dit café kunnen alle zaken besproken worden die gaan over categorisatie en de categorisatiestructuur.
Handige hulpmiddelen
Handige externe hulpmiddelen
Binary-tree-structure.png

Inhoud


Categorie Nederlandse verkiezingen in (jaartal)[bewerken]

Deze categorieën kwam ik net tegen. Schieten we hiermee niet te ver door in het categoriseren? Zoveel verkiezingen hebben we niet dat we ze op jaar moeten gaan categoriseren, en de bovenliggende categorie Nederlandse politiek in (jaartal) telt maximaal 14 artikelen (in 2010) maar blijft er meestal ver onder. Volgens mij kunnen die verkiezingen daar nog prima bij. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 nov 2017 01:55 (CET)

Categorie:Nederlandse verkiezingen naar jaar bevat 59 subcategorieën en bijna allemaal hebben ze maar 1 of 2 artikelen en daar zullen er vast niet veel meer bijkomen. Voor mij een duidelijk voorbeeld van te ver doorgeschoten categorisatie. - Robotje (overleg) 19 nov 2017 03:23 (CET)
Absoluut niet aan deze categorisatie gaan rommelen. Voor verkiezingen is het juist uiterst belangrijk om te weten in welk jaar ze werden gehouden. Het aantal verkiezingen per jaar (en dus in één categorie) is volstrekt onbelangrijk. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 10:15 (CET)
Daarvoor is er dan ook de categorie Categorie:Tweede Kamerverkiezingen of Categorie:Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waar de betreffende verkiezingen keurig op chronologische volgorde in staan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 00:29 (CET)
Eens met LeeGer. Wikipedia is geen database. Horizontale navigatie, het doel waarvoor categorieën bestaan, is zinloos met slechts één of twee pagina's per categorie. Wikiwerner (overleg) 19 nov 2017 14:00 (CET)
Een hardnekkig misverstand. Wikidata heeft − op dit moment althans − helemaal niet de functie om voor dit soort zaken als database te dienen. Sterker, de werking van Wikidata als hulpzoeksysteem wordt juist mede verbeterd dankzij het bestaan van al dit soort subcats in de algemene Categorie:Onderwerp naar jaar. Deze cats gaan weggooien lost helemaal niets op en zou uitsluitend en alleen tot gevolg hebben dat de efficiëntie van de zoeksystemen zowel hier als op Wikidata sterk afneemt. Het is voor niets dat vrijwel alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben. Ongelofelijk eigenlijk dat ik dit nog apart moet uitleggen, maar ja. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 14:14 (CET)
Dat moeten ze daar zelf weten. Dat we jou dat nog moeten uitleggen. Wikiwerner (overleg) 19 nov 2017 14:23 (CET)
Zo lang Wikidata nog niet gebruikt kan worden om te navigeren is een te diepe categorisatie niet alleen nutteloos, maar ook nog eens hinderlijk bij het navigeren. Wanneer ik van een persoon niet weet hoe ik de naam moet spellen, is het onmogelijk om hem langs die weg te vinden zonder dat ik weet wat zijn geloofsovertuiging, geboortejaar, jaar van overlijden, zijn seksuele geaardheid en zijn nationaliteit was. Quistnix (overleg) 19 nov 2017 14:25 (CET)
Dit laatste probleem (als je het al echt zo wilt noemen) wordt tegenwoordig althans voor een deel ondervangen door het sjabloon:Broodkruimel, dat sinds vorig jaar bestaat en inmiddels standaard op alle cats is ingevoegd. Je ziet daarmee nu standaard de eerste twee voorgaande categoriebomen. Misschien kan het sjabloon worden aangepast zodat het nog meer hogere categoriebomen laat zien, voor wie daar echt behoefte aan heeft. De Wikischim (overleg) 19 nov 2017 14:30 (CET)
Ja, ik noem het een probleem en nee, het broodkruimelsjabloon voorkomt niet dat ik alsnog vele categorieën handmatig moet aflopen om een artikel te vinden. Quistnix (overleg) 19 nov 2017 23:24 (CET)
De Wikischim beweert hierboven dat alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben maar dat is niet waar. Een categorie als Dutch elections in 2017 bestaat niet op de Engelse Wikipedia, en ook niet op de Duitse of de Franse wiki. Het artikel over de Tweede Kamerverkiezingen 2017 staat op de engelse Wikipedia in algemenere categorieën als 2017 in the Netherlands, 2017 elections in Europe en General elections in the Netherlands. Net zoals ik hierboven eigenlijk al voorstel. Met het verschil dat Nederlandse politiek in 2017 nog iets specifieker is dan de categorisering op de buitenlandse wiki's. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 01:05 (CET)
Voor de Nederlandse verkiezingen is dat inderdaad niet het geval, maar wel voor veel verkiezingen in andere Europese landen, bijv en:category:2017 elections in Italy en fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016. Dat men in de Engelse en Franse wiki's dan geen aparte categorie heeft voor het Nederlandse geval is niet geheel onbegrijpelijk gezien de omvang van 'ons' landje. Paul B (overleg) 20 nov 2017 12:06 (CET)
Omvang van een land heeft er niets mee te maken. Wel het feit dat het niet nodig is omdat er onvoldoende artikelen zijn die een eigen categorie nodig maken. In en:category:2017 elections in Italy zitten 8 artikelen over verschillende verkiezingen. In fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016 zitten er 5. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 13:23 (CET)
Wat heeft de lezer aan deze categorieën? Naar mijn idee weinig tot niets. Sterker nog, het 'verstoppen' van onderwerpen in bijna lege subcategorieën kan de vindbaarheid van onderwerpen verslechteren. Graag zou ik horen wat de lezer concreet aan deze categorisatie heeft. Dus niet een algemeenheid als "het is heel belangrijk om te weten in welk jaar een verkiezing is gehouden" maar iets als "de lezer die dit-en-dit wil weten, of die dit-en-dit zoekt, kan dat nu doen terwijl dat zonder deze categorisatie niet kan of (veel) lastiger is". Het is inderdaad heel belangrijk om te weten in welk jaartal een verkiezing plaatsvond. Daarom wordt dat dan ook in de titel tot uitdrukking gebracht en wordt het in het artikel zelf steeds prominent vermeld. Maar dat is niet zonder meer een reden om hierop ook te gaan categoriseren. Dat "vrijwel alle andere grotere WP's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben" is hooguit een reden om dit idee niet gedachteloos terzijde te schuiven, maar is anderzijds ook geen reden het hier dan ook maar zo te doen. Voor dit onderwerp ligt een lijst meer voor de hand, die geeft veel meer overzicht dan zo'n categorie. En ja, lijsten vergen meer actief onderhoud dan categorieën, maar de voordelen lijken me daar ruimschoots tegen op te wegen. Paul B (overleg) 19 nov 2017 14:31 (CET)
Opmerking Opmerking Zie overigens ook de heropende discussie over de categorie:Organisatie naar periode. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2017 11:53 (CET)
Conform bovenstaande consensus heb ik zojuist de categorie van Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 gewijzigd en de categorie Nederlandse verkiezingen in 2018 voor verwijdering genomineerd. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 dec 2017 16:34 (CET)
Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het onwenselijk nog meer bomen te planten. Pieter2 (overleg) 6 dec 2017 00:41 (CET)

Nominatie Nederlandse verkiezingen naar jaar[bewerken]

Vandaag heb ik de gehele categorieboom genomineerd. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 5 mrt 2018 12:13 (CET)

Categorie:Geschiedenis van Israël[bewerken]

In de Categorie:Geschiedenis van Israël staan mijns inziens ten onrechte ondercategorieën en ook een aantal artikelen/pagina's vermeld, die niet tot de geschiedenis van de huidige staat Israël behoren. Die geschiedenis begint namelijk pas op 15 mei 1948. Alle gebeurtenissen, koningen, volken, enz. van vóór 1948 maken daar geen deel van uit. Die kunnen een categorie op zichzelf zijn of vallen onder een andere categorie. De ondercategorieën die niet thuishoren onder de categorie 'Geschiedenis van Israël' zijn:

 • Hebreeuwse oudheid
 • Heer van Ibelin
 • Israëlitische oudheid
 • Joodse geschiedenis
 • Kanäanitische oudheid
 • Mandaatgebied Palestina, behalve Bedoeïenen in Israël.
 • Nabatese oudheid
 • Romeinen in Palestina
 • Vorst van Galilea
 • Zionisme

Deze categorie:'Geschiedenis van Israël' moet m.i. geheel worden herzien. Zie hiervoor ook de overzichtelijke En.WP Graag reacties. Kronkelwilg (overleg) 15 dec 2017 01:19 (CET)

Ik begrijp het punt, maar als leek op dit onderwerp zou ik, als ik de geschiedenis van het gebied dat nu Israël is van voor 15 mei 1948 zou willen opzoeken, eerst toch wel bij Israël uitkomen. Simpelweg omdat ik niet weet hoe het voor die tijd zat. Ik heb net ook een aantal van bovenstaande categorieën, of de artikelen daarin bekeken in de Engelstalige versie en ook daar vallen die (via wat tussencategorieën) onder de categorie History of Israel. Bovendien vallen de meeste van bovenstaande categorieën ook onder de categporie Geschiedenis van Palestina. Dit lijkt me dan ook de beste oplossing. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 03:52 (CET)
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de categorie: Geschiedenis van Nederland: het koninkrijk der Nederlanden bestaat pas sinds 1815. Onder deze categorie kunnen we ook het middeleeuwse Graafschap Zeeland terugvinden, dat los van de ligging geen relatie heeft met de huidige staat Nederland. Als ingang voor de geschiedenis van een gebied kiezen we in deze categorieboom onder Categorie:Geschiedenis naar plaats primair het huidige land. Verder per LeeGer: de artikelen zijn veelal ook via de categorie Geschiedenis van Palestina te vinden. Hanhil (overleg) 15 dec 2017 07:09 (CET)
Met dat verschil dat het gebied dat van oudsher Palestina heet eeuwenlang een 'Geschiedenis van Palestina' heeft doorgemaakt. Via kolonisatie van buiten af is in een deel van Palestina een 'kunstmatige' staat, Israël, gesticht. Wat heeft deze staat dan met de geschiedenis van bijv. de Nabatese oudheid e.a. te maken? Het moet eerder andersom: De geschiedenis van de staat Israël is een ondercategorie van de Categorie:Geschiedenis van Palestina. Kronkelwilg (overleg) 22 dec 2017 02:38 (CET)
De Nabateeërs leefden blijkbaar ook in wat tegenwoordig bekend staat als Israël, vandaar dat het naast dat het via Categorie:Nabatese oudheid in de categorie Categorie:Geschiedenis van Palestina ook in de categorie Categorie:Geschiedenis van Israël staat. Maar hoezo moet het andersom? Categorie:Geschiedenis van Israël en Categorie:Geschiedenis van Palestina zijn beide subcategorieën van Categorie:Geschiedenis naar land. Ze staan op gelijk niveau in de categorieboom. De een is geen subcategorie van de ander. Er hoeft dus niks andersom. Bovendien gaat het hier voornamelijk over de vindbaarheid van artikelen. Dat het gebied dat van oudsher Palestina heet eeuwenlang een 'Geschiedenis van Palestina' heeft doorgemaakt is goed mogelijk, maar aangezien de meeste mensen die nu in het Nederlandstalig grondgebied rondlopen, het beter kennen onder de huidige naam Israël, is het voor de vindbaarheid van de artikelen ook beter om (ook) de categorie Geschiedenis van Israël te gebruiken. Dat is puur een praktische kwestie en zegt verder niets over welke van beide landen belangrijker is. Daar is Wikipedia ook niet voor en de categorieboom al helemaal niet. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 22 dec 2017 03:08 (CET)
Je moet het wel correct houden: bij de indeling van categorieën begin je bij de overkoepelende categorie. Dat is de 'Categorie:Geschiedenis van Palestina', van oudsher een regio in de Levant en niet te verwarren met de staat Palestina. Onder deze geschiedenis horen de ondercategorieën vermeld te worden die nu ten onrechte onder 'Geschiedenis van Israël' zijn gerangschikt. De staat Israël bestond voor 1948 niet en maakte pas sinds zijn bestaan deel uit van de 'Geschiedenis van Palestina' waarvan het dus een ondercategorie is. De 'Geschiedenis van Israël'-zelf begint vanaf die tijd. Kronkelwilg (overleg) 22 dec 2017 18:57 (CET)
De overkoepelende categorie hier is Categorie:Geschiedenis van het Midden-Oosten en daarin zijn Categorie:Geschiedenis van Israël en Categorie:Geschiedenis van Palestina beide opgenomen. De ondercategorieën van Geschiedenis van Israël staan eveneens onder 'Geschiedenis van Palestina, en waarom ze ook onder Geschiedenis van Israël horen is u hierboven al door Hanhil uitgelegd. Nogmaals, de categoriestructuur dient om artikelen vindbaar te maken voor onze lezers, niet om een politiek correcte weergave te zijn van de huidige of historische situatie in de Levant. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 dec 2017 01:31 (CET)
Voor lezers is het belangrijk dat een encyclopedie correct is en dus ook de categorie waartoe een onderwerp behoort. Dat is hier niet het geval. De geschiedenis van Palestina valt niét samen met de geschiedenis van Israël. Het gebied van Israël is 'kunstmatig' in de regio Palestina geformeerd, i.t.t. een staat/land dat in zijn eigen gebied een lange wordingsgeschiedenis heeft. De geschiedenis van de staat Israël begint op het moment dat het daar is gesticht (zoals ik hierboven ook al heb uitgelegd). Vergelijk: nieuwe bewoners (Israëli) betrekken een nieuw huis (Israël) in een eeuwenoud bestaand dorp (Palestina); dan begint de geschiedenis van dat huis met zijn nieuwe bewoners vanaf dat moment. De lange geschiedenis van dat dorp en van vroegere bewoners van het huis, of van andere bewoners in dat dorp (Palestijnen), is voor de nieuwe bewoner misschien wel leuk om te weten, maar daar hebben zij en hun huis geen deel van uitgemaakt en kunnen ze dus niet tot zijn eigen geschiedenis rekenen; ook niet de geschiedenis de tuin van de buurman die ze zich door middel van een schutting onrechtmatig toe-eigenen. Doen ze dat wel, dan is dat hun eigen visie op bezit, in de woorden van deze encyclopedie POV. Bij elk nieuw huis, waar dan ook, begint de eigen geschiedenis vanaf het moment dat het gebouwd is, de naam op de deur staat en er rechtmatig eigenaar van bent. Kronkelwilg (overleg) 9 jan 2018 16:23 (CET) (Ik begrijp wel dat dit een grote opgave is, maar wil WP geloofwaardig en correct zijn, ook wat de categorie-indeling betreft, dan moet er wel wat veranderd worden)

Zoals hierboven al uitgelegd wordt dezelfde werkwijze gebruikt voor de geschiedenis van alle landen, niet alleen Israel. Will je hier iets aan veranderen dan gaat het over de gehele categorieboom onder Categorie:Geschiedenis naar plaats en dan volstaat mijns inziens een oproep in het categoriecafé niet. Maar ik geef je weinig kans. Bovendien, hoe wil je er dan voor zorgen dat mensen de geschiedenis nog terugvinden als ze alleen weten dat het nu Israel is? De categoriestructuur is er om artikelen vindbaar te maken. Niet om een exact correcte weergave te zijn van de geschiedenis.Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 jan 2018 16:47 (CET)

Iedereen weet toch dat Israël vóór 1948 nog niet bestond, maar dat het voor die tijd Palestina was! Iedereen weet en leert toch dat Israël pas in 1948 in Palestina is opgericht? Dat is de correcte geschiedenis. Er zijn nog genoeg mensen in Israël die in Palestina geboren en Palestijns zijn en in Palestina zijn opgegroeid, maar die in 1948 opeens in Israël bleken te wonen en sindsdien Israëliër zijn, zoals Yitzhak Rabin. Of mensen die in Palestina geboren zijn en sinds 1948 hun huis en bezittingen kwijt zijn en buiten de grenzen van Israël in de nog overgebleven Palestijnse Gebieden moeten wonen, zoals Mahmoud Abbas. Die mensen dragen de Palestijnse geschiedenis met zich mee. Het gaat in dit verzoek dus om de ondercategorieën in de categorie Geschiedenis van Israël aan te passen, nl. alles van ná 1948 valt daaronder. Alles van voor die datum valt onder/is de Geschiedenis van Palestina. Voor alle andere landen ligt dat anders, omdat zo'n land altijd al in zijn eigen gebied lag en de geschiedenis daarvan vanaf het begin heeft doorgemaakt en daaruit is voortgekomen. Kronkelwilg (overleg) 9 jan 2018 23:30 (CET)
Daar kun je natuurlijk niet zomaar vanuit gaan, dat "iedereen" dat weet. En we categoriseren hier nu eenmaal de geschiedenis van een gebied onder het huidige land. Wil je dat veranderen dan zul je daartoe een voorstel moeten doen, dat gaat niet voor alleen Israël. Bovendien is het mijns inziens een slecht idee aangezien niet iedereen op de hoogte is van de geschiedenis van het gebied. Categoriseren onder het huidige land is dan de beste oplossing om artikelen vindbaar te maken. Want daar zijn categorieën voor. Inhoudelijk correct zijn geldt voor de artikelen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 10 jan 2018 00:11 (CET)
Deze categorie m.b.t. Israël kan veranderd worden los van andere categorieën van landen. Voor Israël ligt de zaak namelijk anders dan voor andere landen omdat dit land kunstmatig in een deel van Palestina van buitenaf is opgericht (lees mijn voorgaande opmerkingen). Israël is daarmee zelf een ondercategorie/onderdeel van de 'Geschiedenis van Palestina' geworden (niet te verwarren met de Staat Palestina). Alle geschiedenis in historisch Palestina van vóór de oprichting van Israël in 1948 is 'Geschiedenis van Palestina'. De geschiedenis van Israël, inclusief de gebeurtenissen sindsdien, begint op 14 mei 1948 en officieel ná zijn erkenning door de VN. Israël heeft wel een voorgeschiedenis, het zionisme vanaf het Brits Mandaat over Palestina. Het zou geschiedvervalsing zijn om de Geschiedenis van Palestina in dat gebied als geschiedenis van Israël te kwalificeren i.p.v. andersom; dan zouden namelijk door verovering en annexatie ook de geschiedenis van Zuid-Libanon en de Golanhoogten van Syrië (de door Israël bezette gebieden) van vóór die bezetting door Israël onder de geschiedenis van Israël moeten vallen. Als WP neutraal, historisch correct en geloofwaardig voor lezers wil zijn (lezers hebben het recht om te weten hoe de geschiedenis werkelijk is) moeten ook de categorieën correct en geschiedenis-conform ingedeeld worden. Kronkelwilg (overleg) 23 jan 2018 13:56 (CET)
Nogmaals: Ik snap dat u er zo tegenaan kijkt omdat u exact op de hoogte bent van de geschiedenis van het gebied, en van de landsgrenzen daarbinnen. Maar anderen zijn dat niet en ook diegenen die niet op de hoogte zijn van de exacte geschiedenis moeten nog kunnen navigeren en de artikelen terug kunnen vinden. Vandaar dat we de geschiedenis categoriseren op het huidige land. Dat is met Israël en Palestina niet anders. Artikelen horen neutraal en historisch correct te zijn. Voor categorieën ligt de prioriteit bij het zo goed mogelijk vindbaar maken van de verschillende artikelen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 jan 2018 14:12 (CET)

Het categoriseerwerk van de Wikischim[bewerken]

Ter info aan de arbcom en zeker ook aan de Wikischim zelf: Laat duidelijk zijn dat De Wikischim hier onderwerp van gesprek is, en hij zich niet kan beroepen op wat voor uitspraak dan ook van de arbcom om zich aan dit overleg te onttrekken.
Wat is de reden van dit overleg? Mijns inziens is de huidige werkwijze van de Wikischim ongewenst. Zonder enige vorm van overleg maakt hij grootschalig nieuwe categoriestructuren aan zonder zich af te vragen of dat gewenst is, en vaak ook zonder vooraf goed na te denken over de opzet van deze nieuwe categoriestructuren. Zie bijvoorbeeld daarvoor mijn nominatie van de categorieboom Categorie:Document naar jaar op Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2017 week 50. Een ander bezwaar op de werkwijze van de Wikischim, zie daarvoor hetzelfde voorbeeld, is dat hij waar hij aan begint steeds maar half afmaakt en er daardoor een chaos onstaat doordat een deel van de artikelen via zijn nieuwe categoriestructuur gezocht moet worden, en een deel via de oude manier. Zonder enige logica daarin voor de lezer.
Verder maak ik ook bezwaar tegen de soms te vergaande subcategorisatie waarbij artikelen steeds specifieker worden gecategoriseerd en in lege categorieën terechtkomen. Terwijl de lezer juist via de categoriestructuur andere gerelateerde artikelen zou moeten kunnen vinden. En men verder uitsplitsen in subcategorieën dan ook pas zou moeten toepassen als de huidige categorie te vol en onoverzichtelijk wordt.
Mijn voorstel is dan ook om voorgenomen grootschalige wijzigingen in het categoriseren vooraf hier te melden en enige tijd af te wachten welke reacties er komen. De meldingen ook graag voorzien van een duidelijk voorstel hoe de nieuwe categoriestructuur in elkaar zit, zodat anderen daarover kunnen meedenken en de zwakke punten kunnen aanwijzen en verbeteren. En deze pas door te voeren als er een meerderheid van een x aantal stemmen voor deze wijziging is. Met daaraan verbonden ook de verplichting om de nieuwe categoriestructuur dan ook volledig af te maken (of hulp te zoeken daarbij) voordat er aan een nieuwe hercategorisatie mag worden begonnen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 14:58 (CET)

Even wat dat laatste punt betreft: dat probeer ik nu al zo veel mogelijk, maar het hercategoriseren op relevante kenmerken is gewoon gigantisch veel werk waarbij ik maar zeer sporadisch hulp van iemand krijg (gebruiker:DimiTalen is een van de zeer weinige collega's die hierbij wel te hulp is geschoten). Blijkbaar heeft niemand er veel zin in en/of interesseert het categoriseren bijna niemand (behalve als er weer eens een hoop drukte over gemaakt kan worden dat het allemaal toch niet goed is en zo). Dat verklaart in belangrijke mate dat er nog weleens dingen voor langere tijd (maanden) onafgewerkt blijven. Met dat laatste ben ik ook niet blij, maar ik kan helaas ook niet heksen, of dagenlang niets anders doen dan heel veel hercategoriseren (dan had ik nl. op het laatst geen functionerende hand meer). De Wikischim (overleg) 15 dec 2017 15:12 (CET)
Wat betreft die hulp: Zou dat misschien niet kunnen komen doordat je maar ergens begint, je vooraf zelf niet eens goed op een rijtje lijkt te hebben gezet hoe je het gaat aanpakken, en vele anderen niet eens weten wat je precies van plan bent? Of uberhaupt dat je ermee bezig bent? En dat je niet kunt heksen snap ik, maar dan zou je je moeten afvragen of je er in je eentje wel aan moet beginnen. We hebben hier een grote verantwoordelijkheid richting de lezers/gebruikers. Die kun je niet maandenlang met halfafgemaakte en dus onduidelijke en onoverzichtelijke categorieën laten zitten. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 15 dec 2017 15:20 (CET)
Steun Steun per LeeGer. Wikischim verschuilt zich achter een non-argument dat er gigantisch veel werk zou zijn. Maar dat werk bestaat helemaal niet! Ik krijg de indruk dat Wikischim in zijn eigen fantasiewiki leeft.
Nog zo'n overbodige categorie is Categorie:Omkeerfeest. Maak eerst maar eens een goed lemma over 'Omkeerfeest' voordat je hier een categorie over maakt en er lemma's aan toekent!
Ik denk dat het beter is om voor Wikischim een blok aan te vragen inzake het verzinnen en aanmaken van categorieën. JoostB (overleg) 15 dec 2017 15:59 (CET)
Met De Wikischim deel ik de wens om onze Wikipedia beter te structureren in categorieën. Zelf probeer ik daar heel pragmatisch in te zijn: zolang een mogelijke categorie weinig artikels bevat, en er bv. geen hoofdartikel is, stel ik het meestal nog uit. Zodra er een zeker volume is, en de categorie is logisch en makkelijk af te bakenen, ben ik meestal wel gewonnen voor subcategorisatie. Ik heb, zoals De Wikischim aanhaalde, bijvoorbeeld eventjes geholpen bij de categorisatie naar jaartallen in de 19e eeuw (en dat zal ik nog verderzetten). Die categorisatie sprak voor zich: elk jaar heeft een hoofdartikel, elk jaar heeft verschillende beschreven gebeurtenissen en over de categorienaam of -omschrijving kan amper discussie bestaan. Je kunt artikels nu eenmaal niet per decennium blijven bundelen als er honderden en duizenden gebeurtenissen beschreven zijn. Is een jaartal beter dan een decennium? Niet intrinsiek, het is gewoon een praktische keuze in deze fase van onze encyclopedie.
Verder kan ik inderdaad beamen dat dat erg tijdrovend en repetitief werk is. Leuk voor een keer, maar je doet het geen dagen na elkaar :-). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 15 dec 2017 21:13 (CET)
Helaas, ik dacht dat de Wikischim deze time-out zou respecteren. Wie zijn bewerkingen bekijkt ziet dat hij weer massaal aan het categoriseren is gegaan. Wederom met grootschalige wijzigingen en wederom zonder zich af te vragen of zijn wijzigingen wel gewenst zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 12:14 (CET)
Als iemand zichzelf dit soort vragen stelt: Dit geldt niet specifiek hiervoor, even los van de vraag of beroepssport ook als recreatie valt aan te merken (volgens mij niet, toch? Dan zou er toch zo langzamerhand eens een belletje moeten gaan rinkelen of het overleg opzoeken niet een goed idee zou zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 14:01 (CET)
En deze bewerkingsgeschiedenis laat ook weer een triest voorbeeld zien. De Wikischim heeft geen idee hoe het zit, draait zichzelf twee keer in een uur terug, maar ziet er desondanks geen probleem in om maar door te blijven gaan. Zonder zich ook maar even in de materie te verdiepen. Getuige ook deze bewerkingssamenvatting. De hele categorie Alpinisme heeft hij dan al overhoop gegooid, overduidelijk zonder zich te verdiepen in wat de term nu exact betekent. Dit moet echt stoppen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 15:36 (CET)
Hierboven wordt Categorie:Omkeerfeest genoemd. Deze categorie is door Jan Arkesteijn aangemaakt, dus het lijkt me de verkeerde stok om de Wikischim mee te slaan, wat kennelijk het doel is van deze discussiedraad. Los daarvan vraag ik mij af of er per se een artikel over een onderwerp moet zijn voor er een categorie over komt. Staat dat in een richtlijn? Al zou het natuurlijk wel fijn zijn als zo'n artikel er komt. Bever (overleg) 27 dec 2017 15:58 (CET)

Categorie:Politiespecialisme[bewerken]

De Wikischim lijkt gezien deze vraag van plan deze categorie aan te gaan maken om te gaan vullen met (onder andere?) Wijkagent. Is dat een goed idee? Is dat nodig? Of is er misschien een betere categorie denkbaar? Met vriendelijke groet, Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 14:32 (CET)

Ik was te voorbarig met "van plan" gezien het krankzinnige tempo waarmee hij nieuwe categorieën aanmaakt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 15:01 (CET)
Ik heb het artikel Wijkagent weer uit de categorie verwijderd omdat het hier helemaal niet gaat om een specialisme. De wijkagent houdt zich juist met veel verschillende zaken bezig. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 19 dec 2017 15:05 (CET)
De titel Politiespecialisme had de Wikischim gekozen op mijn advies, juist omdat ik het idee had dat dit geen beroep is (het beroep is gewoon politieagent) maar wel een specialisme of functie binnen de politie. LeeGer wijst er terecht op dat een wijkagent van alles en nog wat doet. Toch vereist de functie allerlei specifieke vaardigheden, zoals communicatieve en organisatorische, die niet elke willekeurige agent beheerst. Misschien kun je het vergelijken met huisarts: die is in vergelijking met andere artsen bij uitstek generalistisch, maar het is wel een medisch specialisme. Blijkbaar betekent het woord specialisme hier net iets anders dan je alleen met heel specifieke zaken bezighouden.
Overig heb ik niet de wijsheid in pacht dus als iemand met een goed alternatief komt, prima! Bever (overleg) 19 dec 2017 23:57 (CET)
De functie vereist inderdaad "allerlei" vaardigheden. Het is dus geen specialisme. Bovendien denk ik dat voor heel veel functies bij de politie communicatieve en organisatorische vaardigheden van belang zijn. Maar voordat men gaat kiezen voor een categorie zou men eerst eens kunnen vragen of mensen vinden dat een subcategorie nodig is? Of dat de artikelen op dit moment eigenlijk prima gecategoriseerd zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 dec 2017 00:30 (CET)
(na bwc, tabblad stond lang open) Blijkbaar heeft LeeGer 'per abuis' de Categorie:Politiespecialisme aangemaakt toen-ie bovenstaande wilde schrijven. Misschien niet helemaal krankzinnig dat de Wikischim toen dacht, laat ik die categorie dan ook maar vullen...
Er zijn wel meer politiefuncties en -specialismen die nu nog in de overkoepelende categorie Beroep staan maar hier zouden passen. Die categorie is érg groot dus ook als je waakt voor 'overcategorisering' en vindt dat sommige andere gebruikers alles te veel willen opdelen ('verstoppen' in subcategorieën stond hierboven ergens), denk ik dat je categorie:Beroep wel vatbaar voor opsplitsing zou kunnen vinden. Als alternatief had ik overigens 'Beroep in de ordehandhaving' voorgesteld zodat ook de douanier, boa, boswachter enz. erbij kunnen. Bever (overleg) 20 dec 2017 02:25 (CET)
"Misschien niet helemaal krankzinnig dat de Wikischim toen dacht, laat ik die categorie dan ook maar vullen...?" Waarom niet? Het vullen van een categorie dient te gebeuren uit nut of noodzaak, niet omdat die categorie nu eenmaal per ongeluk bestaat. Dat een aparte categorie voor dergelijke functies misschien niet helemaal overbodig is zou zomaar kunnen, maar het is altijd wel handig als daar dan vooraf even goed over nagedacht wordt. Kaart het eens aan in het categoriecafé. In plaats van een categorienaam te verzinnen getiteld Politiespecialisme voor een functie die juist van algemene aard is. Dan kunnen anderen hier meekijken of de categorie zinvol is, en hem eventueel een passende naam te geven en af te bakenen welke artikelen er wel of niet in horen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 dec 2017 01:43 (CET)
De categorienaam politiespecialisme was een voorstel van Bever, omdat je niet alle functies binnen de politiewereld als beroep kunt aanmerken (wat me een goed argument lijkt). Verder: is het soms zo dat alles maar precies op jouw manier moet gebeuren? De Wikischim (overleg) 23 dec 2017 10:24 (CET)
Helpt een drogreden om je zwakke argumentatie kracht bij te zetten? Waarom meen je je te moeten verlagen tot een ad hominem? Brimz (overleg) 23 dec 2017 12:06 (CET)
De laatste zin van de Wikischim zou je kunnen zien als een ad hominem, maar dat LeeGer het woord 'krankzinnig' gebruikt ook. Verder suggereerde LeeGer ten onrechte dat de Wikischim deze categorie had aangemaakt (dat had LeeGer zelf gedaan) en dat de Wikischim de categorienaam Politiespecialisme had bedacht (dat was ik). LeeGer is ook nog niet ingegaan op mijn analogie met de huisarts. En er was dus wel voorafgaand overleg, alleen niet hier. In deze specifieke discussie ervaar ik dus eerder LeeGers discussiewijze als een tikkeltje agressief.
Misschien heeft de Wikischim (toen de categorie eenmaal was aangemaakt) wel iets te snel de conclusie getrokken dat de discussie daarmee was afgerond. Voor voorafgaand overleg bij het aanpassen van de categorie-indeling vind ik wel wat te zeggen. Aan de andere kant geldt hier ook: 'voel je vrij en ga je gang'. Ik zou de categorieliefhebbers willen aansporen om onder een ander kopje te bespreken hoe tot een betere werkwijze te komen.
Wat de politiefuncties betreft, in plaats van gehakketak over of hier nou wel of niet iets fout is gedaan, lijkt het mij beter om concreet te praten over de wijze waarop politiefuncties ingedeeld zouden moeten worden. Ik heb tot nu toe twee opties genoemd (1: Politiespecialisme, 2: Beroep binnen de ordehandhaving), misschien zijn er nog andere ideeën? Ik hoop dat het onder dit kopje verder daarover kan gaan. Mocht vervolgens niet voor optie 1 gekozen worden, dan kan de huidige categorie eenvoudig worden omgezet. Bever (overleg) 23 dec 2017 14:00 (CET)
Het woord 'krankzinnig' gebruikte ik slechts in de zin het krankzinnige tempo waarmee hij nieuwe categorieën aanmaakt. Daarmee doelde ik op het tempo waarin de Wikischim bezig was, en hij categorieën aanmaakte of wijzigde. Zonder tijd te nemen om rustig te bedenken hoe deze zouden passen binnen de bestaande structuur, of te overleggen met collega's. Het was dus niet als omschrijving van de Wikischim bedoeld. Daarna gebruikte ik het woord nog in een citaat van de Bever: "Misschien niet helemaal krankzinnig dat de Wikischim toen dacht, laat ik die categorie dan ook maar vullen...". Het was zeker niet bedoeld als een ad hominem over wie dan ook. Mocht dat zo overkomen dan spijt mij dat en bied ik daarvoor hier mijn excuses aan.
Wat betreft de inhoudelijke kwestie; Gezien de subcategorieën van Categorie:Beroep is er geen uniforme naamgeving en dus zou Beroep binnen de ordehandhaving prima kunnen zijn, of Politiefunctie of Functie bij de politie. In de medische wereld mag specialist een gebruikelijke term zijn, en huisarts een beroep zijn dat tot de specialisten wordt gerekend, binnen de ordehandhaving is het dat niet, en dan is politiespecialisme dus een misleidende term als er ook functies worden opgenomen die zich niet specialiseren op een bepaalde vaardigheid of aspect van de ordehandhaving zoals drugsbestrijding. Met vriendelijke groet, Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 dec 2017 17:48 (CET)

Arbcom[bewerken]

Omdat het overleg over categorieën moeizaam verloopt, en Wikischim van mening is dat een arbcomuitspraak hem daarin beperkt heb ik op Gebruiker:LeeGer/Kladblok een voorstel geplaatst voor een arbcomzaak. Eventuele op- en aanmerkingen of aanvullingen zijn welkom op de bijbehorende overlegpagina. Graag alles inhoudelijk houden. Ad hominem opmerkingen zijn niet welkom. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 dec 2017 03:45 (CET)

Dag LeeGer, ik dacht er juist over om de AC te vragen om de overlegrestrictie voor deze discussie op te heffen. Ik ga naar je voorstel kijken. Vinvlugt (overleg) 20 dec 2017 08:48 (CET)
Het verzoek is ingediend: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/De Wikischim & categoriseren. Mocht iemand nog aanvullende informatie of voorbeelden hebben, dan is het misschien een goed idee om daar ook te reageren. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 22 dec 2017 00:51 (CET)

Categorie: Kleding van het Midden-Oosten[bewerken]

Ik ben geschrokken van de wanorde die momenteel wordt gecreëerd in de rubriek Kleding door De Wikischim. Nu zie ik onder andere dat er een subcategorie 'Kleding van het Midden-Oosten' is toegevoegd met bijvoorbeeld Hoofddoek, Chador en Kaftan. Ik maak hier ernstig bezwaar tegen: het lijkt mij een ernstig geval van onnodige en ongewenste subcategorisatie. Ik betwijfel of hier goed over is nagedacht. Een hoofddoek heeft een zeer lange geschiedenis: het dragen van een hoofddoek beperkt zich geenszins tot de bevolking in het Midden-Oosten. Ook de Categorie:Kledingdecoratie en de overlap van deze categorie met Categorie:Kledingstukonderdeel zou wat mij betreft eens ernstig onder de loep genomen moeten worden. @De Wikischim: zou je jezelf even een halt kunnen toeroepen bij het aanmaken, vullen en aanpassen van deze categorieën? Ecritures (overleg) 21 dec 2017 18:49 (CET)

Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Daarom heb ik zojuist een arbcomzaak hierover ingediend. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 22 dec 2017 00:47 (CET)

Hoogleraren: nationaliteit vs universiteit[bewerken]

De Categorie:Hoogleraar kent 2 grote subcategorieën: hoogleraar naar nationaliteit en naar universiteit. Ik heb de indruk dat er een verwarring is tussen de 2. Als ik het goed heb, zijn die 2 categorieën onafhankelijk van elkaar: een Nederlander die aan een Nederlandse universiteit hoogleraar is, moet vermeld worden bij de 2 subcategorieën. Dat gebeurt niet altijd. Bij de nieuw aangemaakte Gerrit Besselaar staat correct de categorie hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar is de categorie Nederlands hoogleraar vergeten. De categorie hoogleraar aan het Natalse Universiteitskollege is niet toegevoegd omdat die nog niet bestaat. Als je klikt op een categorie hoogleraar naar universiteit, bv Categorie:Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam dan heeft die op haar beurt als categorie: Nederlands hoogleraar. Idem voor andere universiteiten (bv KULeuven --> Belgisch hoogleraar). Die categorieën hoogleraar naar nationaliteit horen daar volgens mij niet thuis. In Amsterdam zijn ook hoogleraren van een andere nationaliteit werkzaam, evenals aan andere universiteiten. Deze moeten volgens mij dus geschrapt worden en de 2 als onafhankelijk beschouwd. Klopt dit of zie ik het mis? Queeste (overleg) 24 dec 2017 11:05 (CET)

Categorie:Nederlands hoogleraar hoort uiteraard geen bovencategorie te zijn van Categorie:Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam . Wie weet zijn er aan de UvA meer niet-Nederlandse hoogleraren aangesteld dan hoogleraren met de Nederlandse nationaliteit. De Wikischim (overleg) 24 dec 2017 11:15 (CET)
Er is nog veel meer mis binnen de categoriestructuur van het onderwijs. Sta ik bijvoorbeeld in de categorie Onderwijs dan ga ik langs Categorie:OnderwijsmanagementCategorie:Onderwijsorganisatie –> Categorie:Onderwijsorganisatie naar landCategorie:Nederlandse onderwijsorganisatieCategorie:Onderwijsinstelling in NederlandCategorie:Hogeronderwijsinstelling in NederlandCategorie:Hogeschool in Amsterdam om bij de Gerrit Rietveld Academie te kunnen komen. Het is een onoverzichtelijke brij van tussencategorieën. Hier moet grondig opgeruimd worden. Een aantal stappen horen hier helemaal niet tussen, zoals Onderwijsmanagement en veel ervan is dubbel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 24 dec 2017 17:20 (CET)
Ik weet niet meer hoe vaak ik het nu al heb gezegd, maar met dat "opruimen" dien je te wachten tot na een eventuele geslaagde verwijdersessie. Dus niet zoals je bijv. hier nu al hebt gedaan. Het staat nota bene expliciet hier èn hier, maar blijkbaar gelden deze standaardrichtlijnen dus niet voor LeeGer. Kan ik ergens lezen waar en waarom die uitzondering speciaal voor hem gemaakt is? De Wikischim (overleg) 27 dec 2017 12:15 (CET)
Je kunt je ook afvragen of de lezer bij "Nederlands hoogleraar" wel in eerste instantie aan de nationaliteit denkt. Die nationaliteit is ook lang niet altijd ondubbelzinnig vast te stellen in gerenommeerde externe bronnen, lijkt me. In veel gevallen wordt "Nederlands [beroep]" toch gauw gezien als "[Beroep] in Nederland] of "[Beroep] bij een Nederlandse instelling". Ik heb daar verder geen oplossing voor, en het consequent vasthouden aan nationaliteit is in ieder geval van 'onze' kant een duidelijke aanpak, maar de oplossing waarbij bijv. een hoogleraar aan een Duitse universiteit in de categorie "Duits hoogleraar" terecht komt, ook als ze een Engelse is, lijkt me niet op voorhand onzin. Ik word, enigszins gerelateerd, in ieder geval altijd een beetje treurig van zinsneden als "een Duits-Zwitsers-Amerikaans natuurkundige" in de definitie, alsof de nationaliteit het eerste is wat genoemd moet worden, ook bij personen die in een bij uitstek internationaal veld over de hele wereld werkzaam zijn (geweest). En dan natuurlijk alle categorieën indien mogelijk in drievoud onderaan het artikel, want uiteraard moeten we daar ook alle drie volledig tot uitdrukking brengen. De man was immers Amerikaans agnost, Duits agnost én Zwitsers agnost... Uiteraard is deze persoon voor alle nationale categoriseringen een nachtmerrie (mijn voorstel zou dan ook zijn om deze exceptionele figuur dan maar gewoon in de bovencategorieën te zetten). In dit specifieke geval mis ik ook nog de categorie categorie:Oostenrijks hoogleraar voor zijn korte tijd aan de Karelsuniversiteit in Praag...
TL;DR: Vooral waar het de wetenschap betreft, is 'nationaliteit' niet de superbelangrijke primaire eigenschap van iemand die het elders weleens schijnt te zijn. Ik zal niet voorstellen die categorieën integraal af te schaffen, maar de zin ervan is n.m.m. erg beperkt. Paul B (overleg) 25 dec 2017 14:56 (CET)

Categorie Kleding naar stof wat moeten we ermee?[bewerken]

Categorieboom opgezet door Wikischim. Op het moment een puinhoop. Subcategorie Categorie:Textielkleding is al door mij genomineerd want teztiel is geen stof, maar een productiewijze (weven) van stoffen. Voordat ik begin met puinruimen vraag ik me af of dit überhaupt wel iets toevoegt? Gezien het overleg hier twee kopjes boven wil ik aan Ecritures vragen om er ook eens naar te kijken. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 24 dec 2017 17:46 (CET)

(Kan momenteel even niet inloggen als DW) Categorie:Textielkleding is nu inhoudelijk totaal versnipperd doordat LeeGer hier WEER aan het voortijdig leeghalen is geslagen en o.a. alle subcats zoals Categorie:Broek heeft verwijderd, [1]. Hij haalt eindeloos cats leeg zonder overleg vooraf, ondanks dat hij er herhaaldelijk en door allerlei verschillende gebruikers op is gewezen dat dat in de richtlijnen uitdrukkelijk wordt verboden. LeeGer is dus degene aan wiens editgedrag hier paal en perk gesteld zou moeten worden. De eindeloze aantijgingen aan mijn adres zijn gewoon compleet de wereld op z'n kop, ik werk enkel volgens de regels en word daarbij in de wielen gereden.
Verder ben ik tot na de kerstdagen offwiki dus verdere reacties zullen nog even op zich laten wachten. 86.81.87.187 25 dec 2017 13:51 (CET)
Volgens mij is dit dan een geval van De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Over jouw editgedrag is namelijk zelfs een Arbcomzaak aangespannen. Wikiwerner (overleg) 25 dec 2017 23:17 (CET)
Dit is niet eens een geval van De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Dit is een achterbakse en onjuiste beschuldiging. En @ Wikischim: Is het je ooit opgekomen na te denken wat er wel of niet in een categorie Categorie:Textielkleding hoort? In ieder geval geen categorieën als sok, broek, jas of rok. En waarom niet? Omdat ze niet perse van textiel hoeven zijn. Nooit gehoord van een leren jas bijvoorbeeld? Als je dit soort doodsimpele basislogica nog niet snapt, dan raad ik je toch ten zeerste aan om per direct te stoppen met categoriseren. En ja, ik heb die categorieën verwijderd uit Categorie:Textielkleding omdat ze er niet in thuis horen. Heb ik die categorie daarmee "leeggehaald"? Nee, hoe vaak je ook dit soort opmerkingen over personen blijft maken, het blijven achterbakse leugens. En zelfs al had ik dat wel gedaan, dan kun jij niet door blijven gaan met je prutswerk en verwachten dat niemand de rotzooi weer gaat opruimen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 dec 2017 01:21 (CET)

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Rotterdam)[bewerken]

Dag allemaal,

Ik heb net een nieuw artikel geschreven, Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Rotterdam). Ik wil nog een categorie toevoegen voor het bisdom waarin de kerk lag (de kerk is op 12 mei 1940 bij beschietingen in de Slag om Rotterdam verwoest) zoals Categorie:Kerkgebouw in het bisdom Haarlem-Amsterdam of Categorie:Kerkgebouw in het bisdom Rotterdam. Nu is geen van die twee juist. De kerk lag in het bisdom Haarlem, dat pas sinds 2009 bisdom Haarlem-Amsterdam heet. Bisdom Rotterdam bestaat pas sinds 1955. Wat is de juiste aanpak - behalve weglaten?

Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 25 dec 2017 23:51 (CET)

Andere ondercategoriën van Categorie:Voormalig bisdom in Nederland hebben ook kerken in zich, dus ik zou een nieuwe Categorie:Bisdom Haarlem aanmaken. –bdijkstra (overleg) 26 dec 2017 00:33 (CET)
Bedankt voor het aanmaken van het lemma. Als je dat gaat doen, doe dan liever Categorie:Bisdom Haarlem (1853-1956). (In het lemma Bisdom Haarlem-Amsterdam staat 1955 als splitsingsjaar, maar volgens mij moet dat 1956 zijn).
Maar nog beter vind ik om een dergelijke categorie achterwege te laten. Diverse RK-kerkgebouwen die buiten gebruik zijn gesteld of gesloopt zijn, zijn ook niet in een dergelijke categorie ingedeeld. JoostB (overleg) 26 dec 2017 09:02 (CET)
Nog een reactie van mij: Ik heb in mijn hoofd zitten om in een categorie als Categorie:Kerkgebouw in het bisdom Haarlem-Amsterdam subcategorieën aan te maken als Categorie:Voormalig kerkgebouw in het bisdom Haarlem-Amsterdam of Categorie:Gesloopt kerkgebouw in het bisdom Haarlem-Amsterdam (in deze casus zou dat dan .... Rotterdam moeten zijn.) Maar wegens monnikenwerk ben ik daar nooit aan begonnen. JoostB (overleg) 26 dec 2017 09:11 (CET)
Eens met de opzet van JoostB: kerken die in Rotterdam verloren zijn gegaan tijdens de oorlog en kerken die in de jaren zeventig gesloopt zijn zou ik niet apart categoriseren. Als je dat zou doen zou de Sint-Antonius-Abtkerk (Rotterdam) in twee categorieën vallen: de kerk is ingewijd door de bisschop van Haarlem en gesloten ten tijde van het bisdom Rotterdam. Ik zou de huidige indeling van bisdommen aanhouden en daarbinnen de onderverdeling Kerkgebouw in ... en Voormalig kerkgebouw in ... Hanhil (overleg) 26 dec 2017 09:24 (CET)
Hmm. De Stieltjeskerk op Zuid is een vergelijkbaar geval. Bij wijding in 1886 lag de kerk in bisdom Haarlem en bij sloop in 1976 in bisdom Rotterdam. Het artikel erover heeft nu als cat Categorie:Kerkgebouw in het bisdom Rotterdam, wat niet fout is, maar ook niet 100% juist. Voor de Lourdeskerk zou een cat Categorie:Voormalig kerkgebouw in het bisdom Rotterdam misleidend zijn, die kerk heeft immers nooit in het bisdom Rotterdam gelegen. Zo te zien is de huidige categorieboom niet helemaal geschikt voor niet meer bestaande kerkgebouwen. Groet, Magere Hein (overleg) 26 dec 2017 10:31 (CET)

Een indrukwekkende lijst met categorieën[bewerken]

Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Fiji, Categorie:Fijische universiteit, Categorie:Wetenschap in Fiji, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Kiribati, Categorie:Kiribatische universiteit, Categorie:Wetenschap in Kiribati, Categorie:Marshalleilandse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in de Marshalleilanden, Categorie:Onderwijs in de Marshalleilanden, Categorie:Wetenschap in de Marshalleilanden, Categorie:Nauruaanse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Nauru, Categorie:Onderwijs in Nauru, Categorie:Wetenschap in Nauru, Categorie:Salomonseilandse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in de Salomonseilanden, Categorie:Onderwijs in de Salomonseilanden, Categorie:Wetenschap in de Salomonseilanden, Categorie:Samoaanse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Samoa, Categorie:Onderwijs in Samoa, Categorie:Wetenschap in Samoa, Categorie:Tongaanse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Tonga, Categorie:Onderwijs in Tonga, Categorie:Wetenschap in Tonga, Categorie:Tuvaluaanse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Tuvalu, Categorie:Onderwijs in Tuvalu, Categorie:Wetenschap in Tuvalu, Categorie:Vanuatuaanse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Vanuatu, Categorie:Onderwijs in Vanuatu, Categorie:Wetenschap in Vanuatu, Categorie:Cookeilandse universiteit, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in de Cookeilanden, Categorie:Onderwijs in de Cookeilanden, Categorie:Wetenschap in de Cookeilanden, Categorie:Universiteit in Niue, Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Niue, Categorie:Wetenschap in Niue is het lijstje met categorieën. 41 Stuks. En waar leiden ze heen? Allemaal leiden ze naar één klein artikeltje van 5 zinnen: Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan. En verder zult u denken? Verder helemaal niks. 41 Categorieën die rechtstreeks of via subcategorieën slechts 1 enkel artikel bevatten. Dat zijn ze overigens nog niet allemaal. Naast deze lege categorieën (zo mogen we ze toch wel noemen lijkt me) heeft het artikel er nog een vijftal van de plaatsen waar de universiteit vestigingen heeft. Hoe groot die vestigingen zijn? Geen idee, dat zegt het summiere artikel niet. Maar vermoedelijk zijn ze bescheiden, gezien de bevolkingscijfers van deze plaatsen. En dan is er nog de categorie Categorie:Nieuw-Zeelandse universiteit. Die staat niet in de lijst want die is niet helemaal leeg. Er staat nog een ander artikel in: Universiteit van Auckland, en twee subcategorieën. Maar waar leiden die naartoe denkt u? Exact, naar hetzelfde Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan. Ik zat erover te denken deze categoriestructuur (die me nog het meest doet denken aan een grap van Monty Python) te veranderen, maar dan komt de Wikischim waarschijnlijk weer te voorschijn om te roepen dat ik massaal categorieën aan het leeghalen ben! (Al doet hij dat toch wel, ook als het niet waar is) Vandaar hier maar even aankaarten. Categorieën zijn een middel, geen doel maar dat lijken ze hier wel geworden.

Nu staat Universiteit van Aruba bijvoorbeeld in Categorie:Universiteit naar territorium. Is dat ook een optie voor dit artikel? Via enkele van bovenstaande categorieën staat het artikel er al in. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 dec 2017 02:12 (CET)

In je eentje hier klagen dat je al dit soort categorieën maar niks vindt heeft weinig zin; als je vindt dat ze overbodig zijn en dus weg moeten, lijkt een peiling of stemming de beste optie. Ik ben tegen een blinde massanominatie zonder serieuze discussie vooraf. (Even voor de goede orde; van de hele rits cats die LeeGer onder dit kopje opsomt, is er niet één door mij aangemaakt of ingevuld. LeeGer wekt nogal graag de indruk dat zijn eigen mening over dit soort kwesties de enige is die breed gedragen wordt, zo is inmiddels mijn ervaring.) De Wikischim (overleg) 27 dec 2017 10:49 (CET)
Zet jij een peiling op De Wikischim? En als een peiling uitblijft, kunnen we dan aannemen dat het voorstel van LeeGer akkoord is? Alvast dank voor je niet op de persoon gerichte reactie. Brimz (overleg) 27 dec 2017 11:22 (CET)
Waar komt dat idee van die peiling of die stemming toch vandaan elke keer? Wat moet er precies aan de gemeenschap voorgelegd worden? Volgens mij doet Leeger zijn uiterste best om vooraf tot wat overleg te komen, en het zou De Wikischim sieren om inhoudelijk mee te discussiëren. Vinvlugt (overleg) 27 dec 2017 13:40 (CET)
En niet alleen meediscussiëren, ik zou het fijn vinden als De Wikischim ook zelf dergelijk overleg zou initiëren bij alle categorie-wijzigingen die hij door wil voeren. Dat scheelt in ieder geval een hoop irritatie later wanneer collega's er van worden beschuldigd dat ze tegen de regels werken. Ik heb werkelijk geprobeerd overleg te starten (meerdere malen) over De Wikischim's categorie-werkzaamheden, maar we komen niet verder (net als bij LeeGer) dat in zijn ogen De Wikischim overmatig mag categoriseren maar dat anderen daar vanaf moeten blijven, niks "leeg mogen halen" en vooral alle wijzigingen, terugdraaiingen en andere opruimwerkzaamheden in vijfvoud in het categorie-café of op TBC moeten voorleggen. We zitten wat dat betreft in een onaangename impasse. Ecritures (overleg) 27 dec 2017 14:36 (CET)
Hierboven heb ik net uitgelegd dat het hier niet gaat om categorieën waar ik ook maar op enigerlei wijze betrokken bij ben geweest (het lijkt erop dat gebruiker:Gertjan R. hier in 2011 een van de belangrijkste aanmakers was. Deze reactie is dus ofwel misplaatst, of hoort onder een andere subkop. Verder suggereer je dat ik in de wilde weg beschuldigingen heb geuit dat er regels zijn overtreden, terwijl dit laatste gewoon waar is en objectief vast te stellen; er zijn immers door meerdere gebruikers de laatste tijd categorieën voortijdig leeggehaald, terwijl dit in de richtlijnen uitdrukkelijk wordt verboden, nota bene op meerdere plaatsen, zie nogmaals mijn vorige reactie. De Wikischim (overleg) 27 dec 2017 14:58 (CET)
Opnieuw vergiftigd Wikischim hier de discussie met zijn ad hominemopmerkingen, vandaar dat ik hier een melding heb gemaakt op de Regblokpagina. Graag hieronder nog slechts inhoudelijk overleg over bovenstaande kwestie. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 dec 2017 16:15 (CET)
Wat mij betreft kunnen alle bovenstaande overbodige categorieën weg en blijft het artikel in een hogere categorie vermeld. Ecritures (overleg) 27 dec 2017 16:25 (CET)
Prima voorstel van Ecritures; ik ben het daar helemaal mee eens. - Robotje (overleg) 27 dec 2017 22:08 (CET)
Conform bovenstaande overleg de categorieën aangepast. Het artikel staat nu in Categorie:Universiteit naar territorium. De categorieën van de vijf plaatsen heb ik nog laten staan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 jan 2018 00:14 (CET)

Categorie:Sint-Nicolaaskerk[bewerken]

Gisteren is een trend ingezet om kerkgebouwen genoemd naar een patroonheilige in een categorie te zetten door de aangemaakte Categorie:Sint-Nicolaaskerk? De kerkgebouwen zijn per patroonheilige al verzameld in doorverwijspagina's als Sint-Niklaaskerk, Sint-Franciscuskerk, Sint-Martinuskerk en nog 193 andere vergelijkbare doorverwijslemma's. En deze 196 zijn al gegroepeerd in Categorie:Kerkgebouw naar patroonheilige. Dit lijkt mij niet nodig. Wat vinden jullie hiervan? JoostB (overleg) 27 dec 2017 21:16 (CET)

Ik moet bekennen dat ik helemaal niet thuis ben in religieuze zaken maar doorverwijspagina's en categorieën zijn natuurlijk twee heel verschillende zaken. Een doorverwijspagina sluit een gelijknamige categorie niet perse uit. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 dec 2017 23:45 (CET)
Ik vind het niet bezwaarlijk indien en voor zover het een subcategie is van de betreffende (patroon)heilige. Anders worden al die kerken ingevoegd bij de betreffende heilige. Resteert de vraag wat we moeten doen met de kerken waarvan de patroonheilige geen eigen categorie heeft. – Maiella (overleg) 27 dec 2017 23:52 (CET)

Categorie:Hogeronderwijsinstelling naar land en subcategorieën Hogeronderwijsinstelling in...[bewerken]

In navolging van de discussie hierboven onder Een indrukwekkende lijst met categorieën over Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan ben ik deze categorieën eens nader gaan bekijken. De categorienamen beperken de inhoud tot scholen, universiteiten, academies etc. maar bij bijvoorbeeld Duitsland staat er ook een subcategorie in over studentenverenigingen. Bij andere landen (zoals Canada, China en Griekenland) is de categorie zelf leeg en bevat deze alleen een subcategorie met universiteiten. Een categorie als die van Frankrijk bevat dan ook weer enkele artikelen die niet over onderwijsinstellingen gaan, maar wel gerelateerd zijn. Mijns inziens kan Categorie:Hogeronderwijsinstelling naar land beter gewijzigd worden naar Hoger onderwijs naar land en de subcategorieën naar Hoger onderwijs in ... Ik vraag me bovendien af of er bezwaar is om categorieën met universiteiten direct in de categorie op te nemen als er verder geen andere artikelen over hoger onderwijs in die categorie staan? Al ben ik me ervan bewust dat de categorie Categorie:Universiteit naar land al een subcategorie is van Categorie:Hogeronderwijsinstelling naar land. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 28 dec 2017 00:24 (CET)

Ja, daar is veel bezwaar tegen. Categorie:Hoger onderwijs is ten eerste een inhoudelijk vrij veelomvattende cat. die een stuk meer omvat dan enkel universiteiten. Denk alleen al aan alle hogescholen. Verder staan in de algemene Categorie:Hoger onderwijs genoeg losse artikelen en deelcats. die wel met het hoger onderwijs te maken hebben, maar niet specifiek over een encyclopedisch relevant onderwijsinstituut gaan. Voor die laatste groep is er nou juist de eigen Categorie:Hogeronderwijsinstelling, met op zijn beurt weer allerlei subcats (een deel van die laatste groep is onlangs leeggehaald, zie #Een indrukwekkende lijst met categorieën, met als gevolg dat een deel van het overzicht nu zoek is). De Wikischim (overleg) 6 jan 2018 23:02 (CET)
Veel bezwaar? Je bent de enige tot nu toe die gereageerd heeft. Waar haal je dat "veel" vandaan? Het overzicht is weg omdat deze hele categoriestructuur een rommeltje is. Ik probeer slechts enige uniformiteit hierin aan te brengen. En per land een categorie aan te maken als Categorie:Hoger onderwijs in Nederland. Die dan in plaats komt van de categorie Hogeronderwijsinstelling in ..., en waar zowel de hoger onderwijs instellingen in kunnen, als eventuele overige artikelen die betrekking hebben op dat betreffende land. Wat er niet zoveel zijn, want de meeste landen hebben geen categorie Hoger onderwijs in .... Maar je bent dus tegen? Terwijl je de categorie Hoger onderwijs in Nederland notabene zelf hebt aangemaakt? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 jan 2018 00:18 (CET)
Ja, zodat o.a. Categorie:Hogeronderwijsinstelling in Nederland erin kon, een van de cats die door jou is leeggehaald zodat alle overzicht nu weer zoek is. Het aanmaken deed ik niet met de bedoeling dat Categorie:Hoger onderwijs in Nederland zelf een containercat. zou worden. De Wikischim (overleg) 7 jan 2018 11:17 (CET)
Het lijkt erop dat jij alle categorieën waar meer dan een handjevol artikelen in staan, containercategorieën noemt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 jan 2018 17:59 (CET)

Categorie:Schip op jaar van oplevering[bewerken]

Op de verzoekpagina voor bots (WP:VPB) staat al enige tijd een verzoek uit voor het botmatig aanmaken van een grote hoeveelheid categorieën van de smaak Categorie:Schip opgeleverd in XXXX (waarbij XXXX een jaartal is) en een bijbehorende Categorie:Schip op jaar van oplevering. Alle schepen zullen dan ook door een bot worden bezocht om in de betreffende 'Schip opgeleverd in'-categorie te worden geplaatst. Vergeleken met veel andere artikelen hebben schepen al wat veel categorieën, vandaar dat ik even check of voor dit verzoek bij jullie hier in het categorie-café draagvlak vindt, voordat ik overweeg het uit te voeren. Als niet, dan archiveer ik het verzoek. Graag discussie hier, niet op WP:VPB. Ik ga me in die discussie niet mengen, ik wacht rustig het resultaat af. Ik heb hierover niet echt een mening, ik bedien alleen de robot. Mogelijk hebben jullie het hier al over gehad? –Frank Geerlings (overleg) 3 jan 2018 01:40 (CET)

Ik zie bij de motivatie daar staan: is wat gemakkelijker een schip terug te vinden als je alleen bij benadering een bouwjaar weet. Maar dan lijkt dit systeem me juist niet handig, tenzij je exact het juiste jaar weet. Anders wordt het veel hokjes (categorieën) openen tot je de juiste vindt. Een chronologische lijst is dan vele malen handiger. Eventueel opgedeeld in decennia. Ik weet ook niet of het gebruikelijk is bij schepen om te zoeken op jaar van oplevering? Zoeken op soort schip (bijvoorbeeld Passagiersschip) lijkt me logischer als je de naam niet weet. Want wie weet nou in welk jaar de Costa Concordia opgeleverd werd? De experts zullen dat misschien weten, maar zoeken die hun informatie op Wikipedia? De gemiddelde lezer zal eerder zoeken in de categorieën Cruiseschip of Scheepsramp. Tenzij iemand overtuigende argumenten kan aanvoeren waarom dit nuttig zou zijn, lijkt het me een vorm van categoriseren om het categoriseren, en niet om artikelen beter vindbaar te maken. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 jan 2018 02:08 (CET)
Voor Voor - Ik zie echt niet wat er mis is met het voorstel. Sterker, het bouwjaar van een schip is een van de meest relevante kenmerken. Dus als je dit soort onderwerpen ergens op wilt categoriseren, dan toch zeker op iets als dat. Een belangrijk nadeel van lijsten als alternatief in dit soort gevallen is dat ze minder overzichtelijk zijn dan cats en bovendien veel onderhoudsintensiever; alles moet in een lijst handmatig worden geactualiseerd en daar hebben gebruikers vaak weer geen tijd voor/zin in. De Wikischim (overleg) 6 jan 2018 23:07 (CET)
Wat er mis is met het voorstel is dat deze vorm van categoriseren weinig zinvol is. Dat het Empire State Building is geopend in 1931 is evengoed relevant. Maar dat is iets wat de gemiddelde lezer niet weet, en waar hij dus ook niet op gaat zoeken als hij iets over het gebouw wil weten. Dan zoekt hij in categorieën als Categorie:Wolkenkrabber in New York (stad). Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 jan 2018 00:28 (CET)
Sterk op tegen. Als je de naam en bouwjaar weet kun je dat artikel ook wel via de interne zoekfunctie vinden. Verder lijkt me de stelling "... bouwjaar van een schip is een van de meest relevante kenmerken." nogal bizar. De functie van een schip (passagiersschip of vliegdekschip) lijkt me veel belangrijker dan of het half december 1933 werd opgeleverd en dus in de 1933-categorie hoort dan wel dat dat begin januari 1934 was en dus in de 1934-categorie hoort. Verder jammer dat De Wikischim zich niet houdt aan zijn belofte om categorisatie aan anderen over te laten. - Robotje (overleg) 7 jan 2018 09:18 (CET)
Kunnen we dan ook categoriseren op jaartal van kiellegging? Dat is voor een schip ook een belangrijke datum. En wordt met oplevering tevens de doop bedoeld, of is dat nog een aparte datum? Die laatste is ook heel belangrijk voor het schip. Met andere woorden; oplevering is niet zo relevant, zorgt niet voor betere vindbaarheid en is niet heel belangrijke info voor het schip. Brimz (overleg) 7 jan 2018 09:30 (CET)
Oh ja, iedereen die dit zelfs maar een goed idee vindt is dus niet goed bij zijn hoofd, Brimz heeft als enige de volledige wijsheid in pacht. Duidelijk.De Wikischim (overleg) 7 jan 2018 10:19 (CET)
Nee, het is natuurlijk De Wikischim die de volledige wijsheid in pacht heeft. Iedereen die tegen is, die snapt er niks van.Gezicht met tong uit de mond Wikiwerner (overleg) 7 jan 2018 11:44 (CET)
Bedankt voor jullie volwassen overleg hierover. Ik weet nu dat het onderwerp net iets te controversieel is om mijn robotje op los te laten. Ik zal op WP:VPB melden dat het verzoek wat mij betreft naar niet uitgevoerd kan. –Frank Geerlings (overleg) 7 jan 2018 13:15 (CET)
@ Wikischim, waarom trek je iedere discussie waar je aan deelneemt steeds naar jouw persoon toe? Brimz geeft inhoudelijke argumenten en jij reageert alsof iemand je persoonlijk beledigd heeft. De argumenten ga je vervolgens weer niet op in. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 jan 2018 18:14 (CET)
Ik kan er mee leven, het was maar een vraag. Mij leek het eenvoudig: de meeste artikelen over schepen hebben al een jaartal in de titel en daar kan je vlot iets mee. In commons kan het kennelijk wel en levert het een keurig lijstje. Maar als gebruikers er moeite mee hebben is het sop de kool niet waard. Overigens: een categorie op kiellegging of tewaterlating is nauwelijks mogelijk voor de wat oudere schepen. Voor de tijd van het internet zijn die data veel lastiger te vinden dan de datum van oplevering. Oude discussie. Stunteltje (overleg) 7 jan 2018 21:08 (CET)
Het is niet zozeer er moeite mee hebben als wel of het zinvol is. Je kunt op jaartal van oplevering categoriseren. Maar wordt die categoriestructuur vervolgens ook ooit gebruikt? Het lijkt me voor de hand liggender dat mensen als ze een bepaald schip zoeken maar de naam niet exact weten, dat ze dan vooral op soort schip zoeken. Niet op jaartal van oplevering. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 jan 2018 11:53 (CET)
Volgens deze zelfde redenering heeft de hele Categorie:Onderwerp naar jaar (met daarin enkele deelcats die al heel erg lang bestaan, zoals Categorie:Muziek naar jaar) als zodanig geen bestaansrecht. Wie zoekt er nou bijv. welke boeken er in 19XX, 20XX zijn verschenen, of welke verkiezingen er waren in 19XX, 20XX? En toch is het heel gebruikelijk op WP om onderwerpen op jaartal te categoriseren. In plaats van steeds weer opnieuw deze discussie te voeren, kan gewoon een stemming of peiling worden opgezet met als inzet helemaal niet meer op deze manier te categoriseren. Als we daar blijkbaar dan toch zo enorm veel moeite mee hebben en het maar niet eens kunnen worden. De Wikischim (overleg) 8 jan 2018 12:05 (CET)
Daar sla je precies de spijker op z'n kop. Ik zie het nu niet zo in van cat:onderwerp naar jaar. Het heeft voor de vindbaarheid van de artikelen niet zo veel zin, want dan zou ik eerst het jaartal moeten weten. Het is hooguit interessant om broertjes, zusjes en vriendjes uit eenzelfde jaar te zoeken. Maar daar is wikidata tegenwoordig steeds interessanter voor. Je kunt dan ook een periode selecteren en je kunt de zoekresultaten in een veel overzichtelijker tabel gepresenteerd krijgen. Het categoriseren op jaartal is wat mij betreft een sterfhuisconstructie waar je geen tijd meer in moet steken. Brimz (overleg) 8 jan 2018 12:13 (CET)
Dat zo zijnde heb ik daar toch nog een vraag over. Is bekend hoeveel gebruikers Wikidata ten opzichte van het aantal gebruikers hier echt invullen? Ik heb het een keer bekeken, maar mij leek het lastig. Stunteltje (overleg) 8 jan 2018 16:19 (CET)

"naar oudheid"[bewerken]

Zojuist kreeg ik het verzoek onder ogen om de Categorie:Taal naar oudheid te verwijderen. Ik heb dat uiteraard met genoegen gedaan: bizarre naam! Ik maakte wél eerst even een rondje om te zien wat er nu eigenlijk werd bedoeld. Het bleek om een categorie voor talen in of uit de oudheid te gaan. De reden om het hier te melden is dat er nog meer van die belachelijke categorieën bestaan: Categorie:Cultuur naar oudheid en Categorie:Kunst naar oudheid, en in die laatste categorie herhaalt zich dit fenomeen nog eens met Categorie:Architectuur naar oudheid en nog meer van die onzin. Als er op dit moment toch aan gesleuteld wordt, zou iemand daar dan ook eens naar willen kijken? "Kunst naar oudheid" lijkt een contaminatie van "kunst naar ouderdom" en "kunst uit de oudheid", en die contaminatie zelf heeft geen betekenis. Bij de eerste categorie verwacht je als ondercategorieën bijvoorbeeld aan te treffen Swifterbantcultuur, klokbekercultuur, vroegromeins, romaans, gotiek, barok, noem maar op. En dan zou je de categorie beter "kunst naar periode" kunnen noemen. Oh, die bestaat al, nou dan kan dit hele zootje opgeheven worden. WIKIKLAAS overleg 6 jan 2018 22:36 (CET)

Wikiklaas heeft enerzijds volkomen gelijk dat al die categorienamen met "naar oudheid..." taalkundig nergens op slaan. Het is echter beslist niet zo dat het overbodig is om specifiek op het kenmerk Oudheid te categoriseren omdat er ook een algemenere Categorie:Kunst naar periode is. Het kenmerk "uit de oudheid" is immers niets anders dan een diepere ondercategorisering van het kenmerk "naar periode". De Wikischim (overleg) 6 jan 2018 22:42 (CET)
Ik zeg ook niet dat ik er iets op tegen heb om categorieën "kunst in de oudheid", "taal in de oudheid" enzovoort te hebben. Die categorie:taal naar oudheid was ook eerst hernoemd in "taal uit de oudheid" voordat de oude categorie werd genuwegd. WIKIKLAAS overleg 6 jan 2018 22:51 (CET)

Druktechniek[bewerken]

Er is momenteel de categorie Categorie:Druktechniek (kunst) en Categorie:Druktechniek. Het onderscheid is mysterieus. Wellicht dat onder het ene het proces zou moeten vallen en in het andere de eindproducten? Of de ene betreft het drukken van tekst en het ander het drukken van afbeeldingen? Of het betreft lage versus hoge oplage? Of handmatig drukken versus mechanisch drukken? Weet iemand wat het onderscheid zou moeten zijn en zouden de categorien beter afgebakend of samengeoegd kunnen worden? Hannolans (overleg) 7 jan 2018 11:36 (CET)

Waarschijnlijk was het onderscheid bedoeld precies zoals het in de titel weergegeven wordt. Categorie:Druktechniek (kunst) alleen over grafische technieken die gebruikt worden bij het maken of reproduceren van kunstwerken, en Categorie:Druktechniek voor alles rondom druktechniek. De eerste is ook een ondercategorie van de tweede. Nu is hier op Wikipedia wel een richtlijn geloof ik dat artikelen die in een subcategorie staan, niet ook in de bovencategorie zouden moeten staan. Maar hier levert dat problemen op aangezien in Categorie:Druktechniek (kunst) ook artikelen staan die niet uitsluitend voor de kunst worden gebruikt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 jan 2018 18:10 (CET)
Dat onderscheid snap ik niet, maar volgens mij anderen ook niet, want de meeste technieken zijn nu dubbel gecategoriseerd onder beide zelfs bij bijv Kartondruk. Kunstenaars maken gebruik van alle druktechnieken, en vrijwel alle druktechnieken zijn een tijdlang gangbaar geweest als druktechniek. Ik snap ook niet waarom een ets blijkbaar alleen als een kunst wordt gezien en niet als een druktechniek. Wellicht was het gedaan om alle specialistische vaktermen van druktechniek ergens in te clusteren, maar dat zou ook gecategoriseerd kunnen worden rond bijv letterzetten en automatische drukpersen etc. Hannolans (overleg) 7 jan 2018 18:50 (CET)
Wellicht was de bedoeling destijds om het product in artistiek te plaatsen en het proces in techniek, bijv houtsnede versus houtgravure? Hannolans (overleg) 7 jan 2018 18:53 (CET)
Overigens is er ook een dubbelcategorisering tussen druktechniek en typografie, Veel artikelen over letters worden in beide geplaatst, terwijl typografie letterzettechniek omvat. Het zou schelen als die verwijderd worden uit druktechniek en wellicht in typografie een verdere verfijning? Hannolans (overleg) 7 jan 2018 21:31 (CET)
Ik ben even wat gaan sorteren, en een goede oplossing kan nu zijn om druktechniek (kunst) te hernoemen naar prentdruktechniek. Een prent kan zijn een litho/gravure/houtsnede/gravure en onder de prentdruktechniek vallen dan de betreffende technieken daarvoor en er is dan een helder onderscheid met boekdruk en moderne druktechnieken. Ook zouden we 'grafiek (kunst)' kunnen hernoemen naar prentkunst zodat dat eenduidiger en minder verwarrend is. Hannolans (overleg) 8 jan 2018 00:42 (CET)
Wat er nu gebeurt, met steeds diepere categorisatie in Subsubsubcategorieën lijkt me geen goed idee. De categorie Categorie:Ets was een subcategorie van Categorie:Druktechniek (kunst) met daarin onder andere Ets. Nu is het een subcategorie van Categorie:Etstechniek die weer een subcategorie is geworden van de categorie Categorie:Diepdruk die een subcategorie is geworden van Categorie:Druktechniek (kunst).
De categorieën dienen om artikelen vindbaar te maken, niet om ze te verstoppen! Ook mensen die niet weten dat een ets blijkbaar een vorm van Diepdruk is moeten de categorie nog kunnen vinden. Graag de categorieën dan ook herstellen zoals ze stonden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 jan 2018 11:47 (CET)
Diepdruk is er nu ineens tussengevoegd, dat was niet de bedoeling. Het idee was Druktechniek (kunst) dat alle prenttechnieken omvat (kopergravure, litho, linoleum, houtsnede etc) en een categorie druktechniek dat de categorie prentdruktechniek omvat maar ook alle andere druktechnieken zoals boekdrukkunst. Prentdruktechnieken sluiten nauw aan bij het onderscheid dat Rijks en Boijmans hanteren. Hun prenten hangen nu onder de juiste techniek. Ik zal even kijken wat we met de categorie diepdruk aanmoeten. Hannolans (overleg) 8 jan 2018 12:32 (CET)
Even gekeken, ik heb diepdruk in druktechniek overgeplaatst, maar ik vraag me af of hiervoor wel een categorie nodig is omdat er weinig artikelen voor zijn en het in musea niet als zodanig gecategoriseerd wordt en in de huidige drukkerijwereld nauwelijks voorkomt. Hannolans (overleg) 8 jan 2018 12:37 (CET)
Ik heb een en ander weer teruggezet in ets, en die weer een directe ondercategorie gemaakt van Druktechniek (kunst). Categorie:Etstechniek en Categorie:Diepdruk zijn overbodig. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 jan 2018 13:02 (CET)
Wat betreft de onderverdeling tussen Categorie:Druktechniek (kunst) en Categorie:Druktechniek is er nog verbetering mogelijk. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 jan 2018 13:04 (CET)
Volgens mij klopt het nu aardig. Mijn lichte voorkeur gaat wel uit naar behoud van etstechniek vanwege de boomstructuur maar dat zal ik bij de melding toelichten. Wat betreft Categorie:Druktechniek (kunst) ga ik een verzoek doen tot naamswijziging Categorie:Prentdruktechniek dat het in feite is en waarvoor het bedoeld was. Die naam maakt het onderscheid een stuk duidelijker want specifiek voor prenten en het voorkomt dat mensen dubbel gaan categoriseren. Hannolans (overleg) 10 jan 2018 00:16 (CET)

Categorieën in Categorie:Indonesië[bewerken]

In Indonesië wonen vele mensen in dorpen steden enz. Deze worden nu gecategoriseerd per provincie bij Categorie:Plaats in Indonesië. Dat is prettig wanneer je in een regio een plaats zoekt kan dat per provincie. Zo 'n lijst is prettig omdat je via zoeken de precieze schrijfwijze moet weten. Dat is een probleem omdat de schrijfwijzen vaak net iets kunnen verschillen wanneer de naam bv in het Javaans of Maleis geschreven is. Nu noemt men de kleinste bestuurslaag Kelurahan of te wel Village. Nu is er al eerst een probleem bij hoe vertalen we deze Village naar het Nederlands. Maar wanneer we dat niet vertalen krijgen we in plaats van de categorie Categorie:Plaats in Zuid-Sumatra, de categorie Categorie:Kelurahan in Zuid-Sumatra. Geen probleem zou je denken, maar nu wil men deze Kelurahan alleen categoriseren onder het bovenstaande onderdistrict, waar rond de 10 plaatsen bij elkaar staan. De zoek functie gaat hierbij verloren, om een plaatsnaam te zoeken zou je dan zo'n 40 á 50 onderdistricten moeten open klikken. Welke categorie men wil toevoegen is mij om het even, zolang de categorie Categorie:Kelurahan in Zuid-Sumatra maar kan blijven. Anders moeten er weer lijsten worden gemaakt, waar alle plaatsnamen per provincie in komen.
Kunnen de categorieën Categorie:Plaats in Zuid-Sumatra, en Categorie:Kelurahan in Zuid-Sumatra blijven. Met vriendelijke groet, Lidewij (overleg) 8 jan 2018 22:11 (CET)

Nu heb ik geen verstand van het onderwerp, maar aangezien de categorieën bedoeld zijn om artikelen terug te vinden, en niet om ze in een hokje te stoppen, lijkt het me inderdaad niet wenselijk om ze alleen in de meest specifieke subsubsubcategorie te stoppen. Ik weet niet of er op Wikipedia nog meer mensen zijn die zich met de geografie van Indonesië bezighouden, maar wellicht dat gebruiker De Geo mee kan denken hier? En dat De Wikischim hier ook meekijkt om te zien waar dit overleg toe leid voordat hij verder gaat met het bewerken van de betreffende categorieën. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 jan 2018 02:12 (CET)
Als ik het goed begrijp hoort Kelurahan dus tevens als ondercategorie in Categorie:Plaats in Indonesië te staan? Die categorie ontbreekt nu op het voornoemde hoofdartikel. Categorie:Plaats in Indonesië moet dan eerst worden toegevoegd zodat het basisfundament voor deze categorisatie volledig is. Vervolgens kan op diepere niveaus worden doorgecategoriseerd. Categorie:Kelurahan in Zuid-Sumatra hoort dan bijvoorbeeld zowel in Categorie:Plaats in Zuid-Sumatra als in de nog niet bestaande Categorie:Bestuurlijke indeling van Zuid-Sumatra. De Wikischim (overleg) 9 jan 2018 10:35 (CET)
Ten eerste is een kelurahan geen plaats zoals Lidewij denkt. Het is een van de laagste bestuurlijke niveaus van Indonesie. De engelstalige Wikipedia spreekt dan ook van administrative village en de Indonesiërs gebruiken het woord dorp niet eens; daar is het een administratief deel van een onderdistrict (pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan)
Wij zijn, naast de Indonesische Wikipedia, de enige die een groot aantal artikelen (99% zijn beginnetjes) over kelurahans heeft. Er zijn meer dan 80.000 van deze kelurahan. Willen we die categoriseren, dan is het zeer onoverzichtelijk om dat op nationaal of provinciaal niveau te doen (er zijn 34 provincies). Meest voor de handliggend is ze onder te brengen bij het hogere niveau, het onderdistrict (kecematan). Onderdistricten vallen weer onder regentschappen (kabupaten), die op hun beurt onder de provincie vallen. De Geo (overleg) 9 jan 2018 14:24 (CET)
Het gevolg daarvan zal zijn dat alleen mensen die bekend zijn in de regio de artikelen nog kunnen vinden. Categorieën zijn een middel om artikelen te zoeken. Dat werkt niet als we te diep categoriseren. Als ik een artikel over een bepaald kelurahan wil vinden en ik weet niet onder welk onderdistrict het valt, dan moet ik het via de categoriestructuur nog wel kunnen vinden. Dat lukt beter op provinciaal niveau. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 jan 2018 14:29 (CET)
(na bwc) @De Geo: Dan brengen we alle kelurahans gewoon onder in de categorie "Indonesisch onderdistrict" als dat de meest logische oplossing is. Wat mij betreft is dat prima. Maar daarom hoeft de algemene categorie:Kelurahan toch nog niet weg? Sterker, je kunt zonder die bovencat. helemaal niet verder categoriseren op het kenmerk "Kelurahan naar onderdistrict". In het licht daarvan begrijp ik de verwijdernominatie van Categorie:Kelurahan dus nog steeds niet. Is die nominatie niet gewoon een vergissing? De Wikischim (overleg) 9 jan 2018 14:34 (CET)
Je kunt ze onderbrengen in een Categorie:Kelurahan in ''naam onderdistrict'' of in een Categorie:Kelurahan in ''naam regentschap'' als je niet te ver wil doorlinken. Per provincie zijn er zoveel dat het snel onoverzichtelijk wordt. De Geo (overleg) 9 jan 2018 14:43 (CET)
Nogmaals, dat werkt alleen als mensen weten in welk onderdistrict ze moeten zoeken. Plaatsen moeten ook vindbaar zijn voor mensen die niet of niet goed bekend zijn in het gebied. Per provincie zullen het er veel zijn, maar dat kan op alfabetische volgorde. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 jan 2018 14:59 (CET)
Daarom stelde ik hierboven (om 14:43) voor om de kelurahans onder te brengen bij de regentschappen. Dat is een overzichtelijk aantal en die zijn doorgaans vernoemd naar bekende+grotere plaatsen in Indonesie. Provincies zijn nogal groot en bevatten duizenden kelurahans. Dat wordt zeer onoverzichtelijk. (Categorie:Plaats in Noord-Sumatra bevat al 5650 artikelen)
Ondertussen is er al weer een nieuwe Categorie:Bestuurlijke indeling van Zuid-Sumatra en blijkt Categorie:Kelurahan alweer gevuld met 2 ondercategorieën die verwijzen naar reëel bestaande kelurahans. In de Categorie:Dorp staan ook geen dorpen, maar artikelen over de begrippen en een ondercategorie.
Zouden mensen echt op zoek gaan naar een kelurahan via de categorieën?? Die 46.000 artikeltjes hier gaan uiteindelijk over vrijwel onbekende plekken (met soms duidelijk administratieve namen als Bahal Batu I, Bahal Batu II en Bahal Batu III. De Geo (overleg) 9 jan 2018 17:44 (CET)
Ik blijf gaan voor kelurahan per provincie. Wanneer je iets wil begrijpen van situaties die in de geschiedenis beschreven worden, is het prettig om de plaatsen te kunnen vinden. Wanneer men aan genealogie doet, gaat men zeker zoeken in de lijsten. Ik zeker wel. Maar het is nog wel zo, dat ik nog vaak moet uitwijken naar de taal Id. Wanneer het grote aantallen zijn hebben we een sjabloon {{Hoofding categorieindex groot}}. In Drenthe vinden we Gasselternijveenschemond Eerste Dwarsdiep en Gasselternijveenschemond Tweede Dwarsdiep of Eerste Exloërmond en Tweede Exloërmond, Lidewij (overleg) 9 jan 2018 18:14 (CET)
Beste Lidewij. Nogmaals: een kelurahan is geen synoniem voor een plaats, dorp of wijk! Het is niets meer dan het kleinste brokje van de administratieve indeling van het land waar een door de overheid aangestelde ambtenaar (de "lurah") de baas is. De engelstalige Wikipedia spreekt van administrative village en de Indonesiërs hebben het over een administratief deel van een onderdistrict. Als je iets over de koloniale tijd wilt weten, dan heb je aan deze artikelen helemaal niets. De Geo (overleg) 9 jan 2018 19:22 (CET)
Beste De Geo, ik snap in tussen dat jij niets hebt met deze kelurahan, waarvan men de namen niet uit de duim heeft gezogen of bij elkaar heeft gedobbeld. Deze Village's helpen mij om locaties te vinden. Waarom zouden deze locaties wel in andere talen worden aangemaakt en zouden deze in de Nederlandstalige Wikipedia moeten verdwijnen? Tot nu toe voldoen deze kelurahan prima om een plantage, locatie van tinwinning of overlijdensplaats te kunnen vinden. Lidewij (overleg) 9 jan 2018 19:44 (CET)

Voorstel: nieuwe Categorie:Samenleving, die zowel Categorie:Cultuur als Categorie:Mens en maatschappij omvat[bewerken]

Het stoort mij al enige tijd dat de categorieën Categorie:Cultuur en Categorie:Mens en maatschappij geheel van elkaar gescheiden zijn (beide staan nu los in Categorie:Alles), terwijl ze inhoudelijk natuurlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Ergens vorig jaar heb ik het initiatief genomen Categorie:Cultuur tot een deelcat. van Categorie:Mens en maatschappij te maken, maar dat vond men een te drastische ingreep (hier vond een discussie plaats).

Bij nader inzien vind ik de voornoemde oplossing eigenlijk ook niet optimaal. Er is op dit moment geen Categorie:Samenleving. Is het een idee om Categorie:Cultuur en Categorie:Mens en maatschappij samen onder te brengen in een nieuwe Categorie:Samenleving, die dan op zijn beurt als losse cat. in Categorie:Alles komt? Van de losse Categorie:Persoon en Categorie:Religie heb ik overigens ook het idee dat ze beter in Categorie:Mens en maatschappij (personen als onderwerp) resp. Categorie:Cultuur (religie als onderwerp) zouden kunnen. De Wikischim (overleg) 9 jan 2018 12:18 (CET)

Waarom zou dit een verbetering zijn? In welke zin zou het de vindbaarheid van artikelen verbeteren? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 9 jan 2018 12:26 (CET)

Categorie-massanominaties door gebruiker:LeeGer[bewerken]

Zouden er zoveel mogelijk collega's willen meekijken op Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2018 week 02, evenals op de weken daarvoor? Het nominatiegedrag van m.n. LeeGer begint ridicule proporties aan te nemen. De Wikischim (overleg) 10 jan 2018 09:52 (CET)

Als je geschoren wordt moet je stilzitten! Natuurlijk Wikischim: de door jou aangegeven problemen op Wikipedia komen altijd door anderen maar NOOIT door jou. Ik roep bij deze de lezers op om vooral deze: één en twee te lezen. Veel wijsheid toegewenst Wikischim. JoostB (overleg) 10 jan 2018 10:05 (CET)
@ Wikischim: Over mijn "gedrag" geen opmerkingen meer aub. Als je het niet eens bent met de nominaties van grotendeels lege of bijna lege categorieën dan is daar Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2018 week 02 voor. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 10 jan 2018 12:16 (CET)

Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie vast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering[bewerken]

Bovenstaande zin staat vetgedrukt op Wikipedia:Te beoordelen categorieën. Op zich een begrijpelijke regel, maar wie veelvuldig bezig is met categoriseren en bijvoorbeeld de situatie tegenkomt dat bijvoorbeeld als enig artikel Biomassacentrale Moerdijk in de (inmiddels verwijderde) categorie Categorie:Biomassacentrale in Nederland staat, en een andere biomassacentrale (Biomassa Energiecentrale Sittard) in Categorie:Energiecentrale in Nederland, die mag zoals de regel nu gebruikt wordt, wel Biomassacentrale Moerdijk terugzetten naar Categorie:Energiecentrale in Nederland omdat een extra subcategorie hier niet nodig is, maar dan blijven we met een lege categorie zitten. Wil je deze vervolgens nomineren, dan wordt je beschuldigd dat je categorieën leeghaalt voordat je ze nomineert. Anderzijds mag je wel de categorie nomineren maar ben je vanwege bovenstaande regel gedwongen een zeer ongewenste situatie te laten staan waarbij artikelen die wel bij elkaar in een categorie horen, verdeeld zijn over twee categorieën. Ander voorbeeld vindt je hierboven onder Een indrukwekkende lijst met categorieën. Ik heb daar na overleg één artikel verplaatst met als gevolg 40+ lege categorieën. Maar die lege categorieën blijven vervolgens staan vanwege bovenstaande regel, iets wat mijns inziens de encyclopedie eerder kwaad doet dan goed. Een derde voorbeeld staat nu op Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2018 week 02. Bomaanslagen waren verdeeld over twee categoriebomen Categorie:Bomaanslag naar land en Categorie:Aanslag naar land. Mijns inziens is deze regel bedoeld om kwade opzet tegen te gaan, en omterechte nominaties te voorkomen. Niet om verbeteringen tegen te gaan. Er is mijns inziens ook een duidelijk verschil tussen leeghalen (alle artikelen simpelweg uit een categorie verwijderen) en het verplaatsen van artikelen om de categoriestructuur te verbeteren. Bovenstaande zin verdient dan ook verduidelijking of aanvulling. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 11 jan 2018 13:45 (CET)

Aansluitend op het kopje:
Anderzijds is er niks mis mee om een lege categorie te nomineren voor verwijdering. – Maiella (overleg) 14 jan 2018 02:36 (CET)

Het gebit[bewerken]

Tandpasta een cosmetisch middel?[bewerken]

Vanmorgen viel mij op dat tandpasta standaard gecategoriseerd staat als cosmetisch middel. Ik vond dit wat merkwaardig, maar de definitie op Cosmetica komt hier wel mee overeen, dus heb ik de cat. maar weer even teruggezet. Van Dale geeft echter als hoofddefinitie van "cosmetiek": kunst om schoon­heid van het li­chaam te ver­ho­gen of te be­hou­den. Lichamelijke schoonheid is toch niet echt hetzelfde als routinematige persoonlijke verzorging? De enige uitzondering is misschien Whitening tandpasta, dat standaard gebitsverzorging combineert met een beetje ijdel doen. Naar mijn idee zou er beter een aparte Categorie:Persoonlijke hygiëne of iets van dien aard kunnen komen. Veel andere wiki's hebben deze aparte cat. nu al: d:Q8854783. Categorie:Mondhygiëne zou hiervan dan een van de ondercats worden. De Wikischim (overleg) 12 jan 2018 12:10 (CET)

Tandpasta is weliswaar te koop bij een drogist, maar niet alles wat je daar koopt is cosmetica.
Ik ben het helemaal met je eens. Zullen we maar snel die Categorie:Persoonlijke verzorging (d:Q8854783) aanmaken? Dan kunnen een heleboel zaken die nu nog in de algemene categorie:Hygiëne staan ook daarheen verhuizen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 jan 2018 13:25 (CET)
Terzijde, de definitie op Cosmetica is (deels) overgenomen van de Cosmeticaverordening. Cosmetische producten (zijn) alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren lijkt toch echt te impliceren dat een product als tandpasta er ook onder valt (blijkens tanden en reinigen). Maar ik blijf het vreemd vinden en volgens mij maakt ook bijna niemand een dergelijke associatie met cosmetica. Sowieso was er iig een bindende cat. nodig tussen Categorie:Uiterlijke verzorging en Categorie:Hygiëne. Die laatste cat. omvat ook alles wat met bijv. het huishouden te maken heeft. Dat is hygiëne van een totaal andere orde. De Wikischim (overleg) 12 jan 2018 13:48 (CET)
Ga eens kijken in een drogisterij wat er geadverteerd wordt: altijd plaatjes met mensen met stralende gebitten waar de vonken vanaf vliegen. En qua verkoopargument hebben vele tandpasta's methoden om tanden witter te maken, oftewel de vlekjes op de tanden te verwijderen. Je kunt je haast spiegelen in het glazuur. Dat lijkt me toch te wijzen op een middel om het uiterlijk te verfraaien. VanBuren (overleg) 12 jan 2018 14:02 (CET)
Er zit een enorm verschil tussen wat er geadverteerd wordt en wat er verkocht wordt. Dat verschil is waarschijnlijk nergens zo groot als in de drogisterijbranche. (Of het moet in de voedingsbranche zijn.) Uit talloze onderzoeken is gebleken dat er geen tandpasta's zijn die de tanden ook maar één tintje lichter maken. Dergelijke tandpasta's zouden theoretisch wel gemaakt kunnen worden, door er een gevaarlijke hoeveelheid waterstofperoxide aan toe te voegen, maar dat is verboden. Blijft over de valse illusie, en gelukkig voor de fabrikant trappen de meeste mensen daar probleemloos in.
Maar als we ons op de feiten baseren i.p.v. op de illusies van de reclamemakers, dan is tandpasta een middel dat ervoor zorgt dat tandplak en etensresten op een heel milde wijze van je gebit af geschuurd kunnen worden. Een bijkomend voordeel van de toegevoegde smaakjes en geurtjes is dat die helpen de putlucht te verdrijven die bacteriën er in de nacht of na het eten in achter plegen te laten. Kortom: tandpasta is een middel voor lichamelijke verzorging; mondhygiëne dus; géén cosmeticum in de normale zin des woords.
Overigens: ik heb een onderzoek gelezen dat uitwees dat de mechanische activiteit van het poetsen veel belangrijker is dan om het even welke tandpasta. Er is maar weinig op tegen om je tanden te poetsen met alleen water en zonder tandpasta, vermits je poetstechniek goed is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 jan 2018 15:02 (CET)
Ik maak bezwaar tegen het aanmaken van Categorie:Persoonlijke verzorging en heb dan ook een aantal zaken weer verplaatst. Er is al wat overlap tussen de categorieën Uiterlijke verzorging en Cosmetica. Dat lossen we niet op door daar nog een derde categorie als Persoonlijke verzorging bij te doen (of Persoonlijke hygiëne of Lichamelijke hygiëne of Lichamelijke verzorging want die bestaan ook allemaal nog niet, en zo zijn er nog wel meer categorienamen te bedenken). Is er nog verbetering mogelijk? Gezien die overlap volgens mij wel, maar dit (ad hoc her en der nieuwe categorieën toevoegen zonder overleg af te wachten en zonder duidelijke visie hoe de boel opnieuw zou moeten worden ingedeeld) is daar niet de juiste weg voor. Daarbij verdeel je dan gerelateerde artikelen niet over twee maar over drie categorieën, en maak je de situatie dus eerder slechter dan beter. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 jan 2018 11:54 (CET)
Jammer dat je alweer bent gaan verplaatsen, want daarmee streek je een ander tegen de haren. Laten we eerst hier de discussie voeren, en dan ben ik ervan overtuigd dat we er in goed overleg uit zullen komen.
Ik heb de huidige categoriestructuur eens op papier getekend en ben aan het puzzelen geslagen, en doe hierbij een voorstel. Ik beweer niet dat het perfect is, en verneem graag commentaar.
Allereerst zocht ik naar een treffende naam voor de overkoepelende categorie, en daar voldoet 'uiterlijke verzorging' niet aan, want er bestaat ook 'innerlijke verzorging', zoals mondhygiëne, maar wat mij betreft ook van die vaginale spulletjes en zo.
Eigenlijk lijkt me 'lichaamsverzorging' de meest correcte basis voor de overkoepelende categorie, omdat dat zowel de inwendige als de uitwendige, en zowel de cosmetische als de hygiënische aspecten omvat.
Dan volgt de vraag hoe we hierin een onderverdeling aanmaken. Er kan gekozen worden voor een opsplitsing hygiëne vs. cosmetisch of er kan gekozen worden voor een opsplitsing inwendig vs. uitwendig. Ik ben het met LeeGer eens dat we niet in één keer alle vier deze aspecten moeten gebruiken, vanwege o.a. de grote overlap tussen uitwendig en cosmetisch.
Nogmaals: ik heb de waarheid niet in pacht, maar mijn voorkeur zou uitgaan naar een verdeling van 'lichaamsverzorging' in 'inwendige lichaamsverzorging' en 'uitwendige lichaamsverzorging', waarbij dan 'mondhygiëne' onder 'inwendige lichaamsverzorging' komt, en 'cosmetica', 'baden', 'ontharingsmethode' etc. onder 'uitwendige lichaamsverzorging'.
Hier wil ik het even bij laten en hoop op opbouwende commentaren. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 jan 2018 13:56 (CET)
Ik heb een nieuwe categorie:Hulpmiddel voor gebitsreiniging aangemaakt. Tandenborstel en varia (tandenstoker, flossdraad e.d.). Om zo'n categorie op te hangen onder de categorie:Cosmetica gelden minder strenge eisen dan bij losse lemmata (tandenborstel). – Maiella (overleg) 13 jan 2018 16:59 (CET)
Lichaamsverzorging lijkt me een prima categorie. Breder dan Uiterlijke verzorging maar wel een duidelijke afbakening wat er wel of niet in thuis hoort. Inwendige en uitwendige lichaamsverzorging zie ik niets in. Wel zou alles rondom gebit, wat nu verspreid wordt over vier categorieën eventueel samen kunnen in de categorie Gebitsverzorging, dat dan als subcategorie van Lichaamsverzorging en eventueel van Mond. Wat nu in Categorie:Mondhygiëne, staat kan dan in Mond indien dat niet onder gebitsverzorging valt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 13 jan 2018 18:09 (CET)
Wat we dan zouden kunnen doen, is een platte structuur, waarbij er één overkoepelende categorie:Lichaamsverzorging komt (waarbij het me het meest praktisch lijkt om de huidige categorie:Uiterlijke verzorging daarheen te hernoemen), waaronder dan de volgende categorieën gaan vallen: categorie:mondhygiëne (met div. subcategorieën), categorie:Baden (activiteit), categorie:Cosmetica, categorie:Ontharingsmethode (die ik liever hernoemd zie tot categorie:Ontharing, met als subcategorie: categorie:Scheren). Daar voel ik wel wat voor.
Maar ik wil nog even afwachten wat anderen - waaronder De Wikischim - hiervan vinden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 jan 2018 18:53 (CET)
Als men liever een Categorie:Lichaamsverzorging heeft, heb ik daar geen enkele moeite mee. Die zou dan in de plaats moeten komen van de (helaas leeggehaalde) Categorie:Persoonlijke verzorging? Misschien vind ik "Lichaamsverzorging" als naam zelfs nog iets beter, dus ja, wmb prima. Het lijkt me alleen geen goed idee om dit geheel gelijk te stellen aan categorie:Uiterlijke verzorging. Die laatste categorie zou een deelcat. van de eerste moeten zijn, wat doe je anders met bijv. Categorie:Mondhygiëne? (vooropgesteld dat die blijft behouden, LeeGer lijkt hierboven te pleiten voor verwijderen tenzij ik zijn bijdrage verkeerd begrijp) De Wikischim (overleg) 13 jan 2018 19:21 (CET)
Ik zie na deze wijzigingen inderdaad geen toegevoegde waarde meer voor een aparte categorie Categorie:Mondhygiëne. Een groot deel ervan zal naar Gebitsverzorging gaan. wat resteert is erg weinig en dat kan wat mij betreft rechtstreeks in de categorie Mond. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 jan 2018 00:00 (CET)
Kijk, volgens mij gaat de discussie de goede kant op; we beginnen het eens te worden. Mijn voorstel was om de categorie:Lichaamsverzorging in plaats te laten komen van categorie:Uiterlijke verzorging en categorie:Persoonlijke verzorging samen. Aangezien de laatstgenoemde categorie nu toch al leeg is kan die worden verwijderd, en kan de eerstgenoemde worden hernoemd. Iemand bezwaar dat ik dat aanvraag?
Meteen de vraag of er hier bezwaren zijn tegen het hernoemen van categorie:Ontharingsmethode tot categorie:Ontharing? Het voordeel daarvan is dat het een korter woord is dat bovendien meer begrippen kan omvatten: niet alleen de methoden maar ook de middelen; vandaar. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 jan 2018 22:32 (CET)
Of ""ontharen", net zoals scheren, want schering bestaat niet of heeft een andere betekenis. – Maiella (overleg) 13 jan 2018 22:43 (CET)
Ontharen lijkt mij de beste oplossing. Waarbij ik overigens wel pleit om de categorieën Scheren en Ontharen naast elkaar te zetten onder Lichaamsverzorging, en niet de een een subcategorie maken van de ander. Met scheren wordt over het algemeen toch de gezichtsbeharing van mannen bedoeld, en met ontharen de beharing op de rest van het lichaam. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 jan 2018 00:01 (CET)
Ik heb geen moeite met 'ontharen' in plaats van 'ontharing'. Overigens: is er een bepaalde norm voor een dergelijke keuze? Als we consequent zouden willen zijn, dan zouden we ook 'gebit reinigen' moeten kiezen i.p.v. 'gebitsreiniging'. Terwijl we allemaal gevoelsmatig zeggen dat dat niet gewenst is.
De reden dat ik 'scheren' als subcategorie van 'ontharen' beschouw en niet als nevenstaand, is dat scheren al lang niet meer alleen het ontharen van de gezichtsbeharing van mannen is. Vraag een willekeurige vrouw (nou ja, vat dat niet te impertinent op) of ze zich scheert, en je krijgt dan meestal te horen dat ze zo ongeveer alle beharing beneden de nek scheert. Maar ook bij mannen is het bijvoorbeeld in de wielrennerij zeer gebruikelijk om de hele benen te scheren. Terwijl voor dat doel ook wel ontharingscrèmes worden gebruikt. Kortom: scheren is maar één van de vele ontharingsmethoden, en vormt daardoor logischerwijs een ondercategorie van 'ontharen'. Ter illustratie: op de meeste anderstalige Wiki's (Arabisch, Engels, Frans, Hebreeuws, Koreaans, Russisch, Turks en Zweeds) gebeurt het ook zo. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 jan 2018 09:50 (CET)

de categorie:Tand[bewerken]

Deze categorie is m.i. onzin want het gebit bestaat uit tanden en kiezen. Wat is het verschil?, behalve wat betreft het lemma tandkam. Waarom een aparte categorie voor de helft van het gebit? Krijgen we straks de categorie:Kies? Voor de verstandskies ... – Maiella (overleg) 13 jan 2018 18:26 (CET)

Voor meerdere opties is wat te zeggen. Nu is er de situatie dat de bovenliggende categorie:Gebit een aantal subcategorieën heeft, en dat alle gebitselementen los in deze categorie staan. Samen met een enkel ander artikel. Ik vind het nog niet zo gek om alle gebitselementen - tanden en kiezen - over te hevelen naar de categorie:Tand. Hoewel ik het dan liever categorie:Gebitselement had genoemd, om gedoe met 'tand' versus 'kies' te voorkomen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 jan 2018 19:00 (CET)
categorie:Tand of kies volstaat als benaming. Gebitselement is voor mij acceptabel, als 2nd-best. Maar is een dergelijke uitsplitsing nodig? Uiteraard bestaat een gebit uit tanden en kiezen en zonodig een prothese. – Maiella (overleg) 13 jan 2018 19:41 (CET)
Voorts kun je je afvragen of tandheelkunde bóven of onder deze categorie moet worden geplaatst. Ik zou denken dat tandheelkunde uiteindelijk ook op het kaakbeen betrekking heeft. Kaakchirurgie is (mede) onderdeel van taalheelkunde, toch? Gelukkig heb ik hier nooit mee te maken gehad, alhoewel: voorafgaand aan een (open) hartoperatie heeft een kaakchirurg (?) mij doorverwezen naar mijn eigen tandarts. – Maiella (overleg) 13 jan 2018 19:51 (CET)
Ik vind dat tandheelkunde onder deze categorie thuis hoort. Tandheelkunde heeft namelijk betrekking op pathologie (ziekteleer) van het gebit, terwijl de categorie 'gebitselement', of als je wilt 'tand of kies' ook betrekking heeft op de gezonde anatomische situatie. De term 'gebitselement' is zeer gebruikelijk in de genees- en tandheelkunde; 'tand of kies' is de lekenterm. Ik weet niet of er richtlijnen zijn die de voorkeur geven aan een van beide.
Tandheelkunde heeft maar in beperkte mate betrekking op het bot van de onderliggende kaak; dat komt al heel gauw op het terrein van de kaakchirurg. Dat is trouwens geen tandarts maar een ge(super)specialiseerd chirurg; een arts dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 jan 2018 23:43 (CET)
Na deze toelichting is "gebitselement" als naam van de categorie voor mij een uitstekende keuze. Het intro van de categorie biedt ruimte voor een korte toelichting. Resteert de vraag of we deze categorie nodig hebben. – Maiella (overleg) 13 jan 2018 23:55 (CET)
Er is een ondercategorie Gebitsaandoening, een ondercategorie Gebitsafwijking en een ondercategorie Gebitsreiniging. In die lijn lijkt het me logisch om ook een ondercategorie Gebitselement te hebben, zodat alles wat oorspronkelijk in de hoofdcategorie 'Gebit' stond, is ondergebracht in de subcategorieën en er in de bovenliggende categorie zelf nauwelijks meer artikelen over blijven, behalve enkele artikelen zoals Tandformule en Internationale tandnummering. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 jan 2018 00:04 (CET)
Volgens mij staan alle gebitselementen nu in categorie:Gebit? Lijkt me prima. Ik zie geen toegevoegde waarde voor een categorie Gebitselement. De categorie Gebit is nog overzichtelijk genoeg zo. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 jan 2018 00:17 (CET)
Ik heb een kleine voorkeur voor een nieuwe categorie:Gebitselement omdat de meeste lemma's inderdaad in de nieuwe categorie gaan vallen. Zodat de resterende lemma's extra opvallen omdat deze betrekking hebben op het gebit als geheel, althans een aantal tanden (en/of kiezen) tesamen (tandkam). – Maiella (overleg) 14 jan 2018 02:44 (CET)
Ik denk er ook zo over, en ben het op dat punt niet eens met de redenering van LeeGer, hoewel ik diens redenering wel kan volgen. Ofwel je besluit om alles wat met het gebit te maken heeft, in één grote groep te houden (zoals het oorspronkelijk was), ofwel je besluit om de inhoud te verdelen over een aantal overzichtelijke subcategorieën. Maar in het laatste geval moet je dat wel consequent doen, en niet net bij de laatste categorie stoppen omdat de overgebleven artikelen inmiddels al gescheiden zijn van de rest. Dan hadden we net zo goed de gebitselementen in een subcategorie kunnen stoppen en bijvoorbeeld 'gebitsreiniging' in de hoofdcategorie houden. Dat is willekeur en daarom niet gewenst.
Ik ben me er zeer van bewust dat de ene persoon graag zeer gedetailleerde opsplitsingen maakt en dat de ander liefst zoveel mogelijk in één groep houdt: resp. de 'splitters' en de 'lumpers'; ik ben van mening dat het optimum in het midden ligt, en dat in dit geval de groep artikelen over gebitselementen inmiddels zo groot is (ruim 20), en dat die ook voldoende af te bakenen is van de rest, dat dat een eigen subcategorie wèl rechtvaardigt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 jan 2018 09:39 (CET)
Het bestaansrecht van een subcategorie houdt juist op als er alleen een lege of bijna lege bovenliggende categorie overblijft. Het aanmaken van subcategorieën is bedoeld als hulpmiddel bij het navigeren. Om artikelen vindbaar te maken / houden. Niet om alle artikelen in diepere hokjes weg te stoppen. De situatie waarbij men lege categorielagen aantreft en steeds verder moet klikken zorgt juist dat artikelen minder vindbaar zijn en dat is nu net wat we hier tegen willen gaan. De verschillende gebitselementen vormen samen het gebit en zijn als zodanig dus ook de basis van de categorie Gebit en deze moeten dan ook zeker niet verdwijnen in een subcategorie~ervan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 jan 2018 12:29 (CET)
Ik bestrijd dat het bestaansrecht van een categorie ophoudt op het moment dat er een (bijna) lege bovenliggende categorie overblijft. Moeten we dan de subcategorieën van de Categorie:Vrouw maar allemaal verwijderen en naar de bovenliggende categorie verplaatsen omdat in de bovenliggende categorie maar één artikel zit? Natuurlijk niet. Wikimedia commons kent zelfs vele categorieën waarin het niet eens de bedoeling is om er losse bestanden in te plaatsen; die categorieën functioneren puur tbv de navigatie. Daarvoor bestaat zelfs een sjabloon: c:Template:Categorise.
Laat ik het nog sterker zeggen: de Categorie:Alles bevat helemáál geen artikelen; uitsluitend subcategorieën... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 jan 2018 13:08 (CET)

Categorie:Onderwerp naar periode is blijkbaar niet gewenst. Voorstel: verwijderen?[bewerken]

Vannacht is de Categorie:Organisatie naar periode inclusief alle deelcats die erin stonden (organisaties naar jaar, eeuw en decennium van oprichting/opheffing) verwijderd door gebruiker:Kippenvlees1 (zie hier voor meer details). Eerder werden ook al de deelcats Categorie:Televisieprogramma naar jaar en Categorie:Radioprogramma naar jaar diverse keren verwijderd. Betekent dit dat we hier in feite de hele categorie Categorie:Onderwerp naar periode inclusief alle deelcats (dit zijn: Categorie:Beroep naar periode‎, Categorie:Document naar periode‎, Categorie:Geschiedenis naar periode‎, Categorie:Kleding naar periode‎, Categorie:Kunst naar periode‎, Categorie:Onderwerp naar eeuw‎, Categorie:Onderwerp naar jaar‎, en categorie:Vervoermiddel naar periode‎ en alle deelcats daar weer van) gewoon niet willen?

Immers, als we het bij een zeer algemeen onderwerp als organisaties kennelijk niet wensen te doen (radio- en tv-programma's zijn als onderwerp wat minder veelomvattend, desondanks is het jaar van eerste uitzending hier gewoon een relevant aspect), wat is er dan in het algemeen de zin van om onderwerpen op het kenmerk "periode" te categoriseren? De enige logische gevolgtrekking is dat deze hoofdcat. en alle deelcats en de deelcats. daar weer van voor verwijdering moeten worden genomineerd. Bij elkaar gaat het vermoedelijk om vele honderden categorieën. Voor de duidelijkheid: iets als Categorie:Geschiedenis van Nederland naar periode heeft in het licht hiervan ook geen bestaansrecht, evenmin als andere deelcats als Categorie:Persoon naar eeuw, Categorie:Historisch beroep, Categorie:Lijsten naar jaar en categorie:Politiek naar jaar die al vele jaren bestaan. We categoriseren hier op NL-WP immers niet op historische periodes. Wellicht betekent het ook dat de hele Categorie:Eeuwen niet kan blijven bestaan. Immers, alles wat in een "jaartal-categorie" valt, is daarmee per definitie gecategoriseerd op een historische periode, wat hier blijkbaar niet kan. De Wikischim (overleg) 14 jan 2018 11:51 (CET)

Het zit je hoog hè? Je had 12 bewerkingen nodig om bovenstaand verhaal te schrijven. Als je wellicht zo emotioneel betrokken bent, is het wellicht beter om het even een paar dagen te laten bezinken. Inhoudelijk snij je namelijk een aantal bochten af en gebruik je nogal wat drogredenen, veroorzaakt door een te grote emotionele waarde die je er aan geeft, waardoor het nauwelijks zinvol zal zijn hier en nu met jou een zinvolle, vruchtbare discussie over dit onderwerp te hebben. Brimz (overleg) 14 jan 2018 12:05 (CET)
Ik probeer enkel logisch en consequent te redeneren. Waarom mogen organisaties (in de breedste zin) niet op het kenmerk "periode" worden gecategoriseerd, als datzelfde wel gebeurt bij allerlei andere onderwerpen zoals kunst, beroepen kleding e.d.? Het lijkt me een kwestie van alles of niets. Verder zou ik het erg op prijs stellen als je er niet steeds als eerste doorheen fietste met reacties die vooral op mijn persoon zijn gericht, terwijl ik hier iets puur inhoudelijks probeer aan te kaarten. De Wikischim (overleg) 14 jan 2018 12:39 (CET)
Uiteraard niet geheel verwijderen en dat weet Wikischim zelf ook. Geschiedenis, kunst en architectuur zijn allemaal onderwerpen waarbij periodes in de geschiedenis belangrijk zijn geweest. Wel heb ik zojuist Categorie:Historisch tijdperk genomineerd omdat er geen enkele reden is om Categorie:Middeleeuwen niet direct in Categorie:Geschiedenis naar periode terug te vinden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 14 jan 2018 12:40 (CET)
Zaken als het jaartal van opheffing zijn ook van belang voor bijv. historische Duitse voetbalclubs, zie wat ik daarover hier op mijn eigen OP opmerkte. Verder waren de meeste onderwerpen in Categorie:Internationale organisatie tot en met gisteren tegelijk opgedeeld in een categorie van het type "Opgericht in 19XX...", waaruit bleek dat de meeste van deze internationale samenwerkingsverbanden rond of na 1945 zijn opgericht. Hoezo is dit blijkbaar géén belangrijke informatie? Met dit soort argumenten is volgens mij bij de verwijdersessie geen rekening gehouden. De Wikischim (overleg) 14 jan 2018 13:01 (CET)
Verdere opschoning kan wellicht nodig zijn maar een categorie als 'Historisch beroep' lijkt me een zinnige categorie. Misschien zou het toch beter zijn als De Wikischim zich zou houden aan zijn goede voornemen (voor 2018) om categorisatie over te laten aan andere Wikipedianen. - Robotje (overleg) 14 jan 2018 14:54 (CET)
Ik heb inmiddels (als beoordelende moderator) een reactie op de TBC-pagina gegeven. Voor de volledigheid: ik heb een besluit genomen aangaande de afhandeling (verwijdering) van de categorie 'Organisatie naar periode' en de onderliggende categorieën. Ik heb een groot deel van de categorieën handmatig verwijderd. Daarna heb ik Kippenvlees gevraagd om de rest botmatig te verwijderen. Ecritures (overleg) 14 jan 2018 20:51 (CET)

Categorisering naar jaar: Commissie werelderfgoed, wereldtentoonstelling, Koninginnedag, World Solar Challenge, filmprijzen, Troonwisseling[bewerken]

Dit zijn allen subcategorieën of artikelen die worden ingedeeld naar jaar. Daar is wat mij betreft niets mis mee, maar wel op de manier waarop, want deze kan per jaar erg verschillen. Dat gold voor meer onderwerpen, maar voor veel daarvan was een oplossing vrij eenvoudig. Zo bied de categorie van ieder jaar subcategorieën voor muziek, sport en politiek. Onderwerpen die daaronder vielen heb ik dan ook indien nodig al verplaatst. Een consequente wijze van categoriseren lijkt mij erg belangrijk, zodat de lezer weet waar soortgelijke artikelen te vinden zijn. Maar bijvoorbeeld de Commissie voor het Werelderfgoed heeft jaarlijkse sessies sinds 1977. Die eerste en een flink aantal daarna (tot 1999) staan gewoon in de categorie van het betreffende jaar. Daarna wisselt het erg, en staan er een aantal in een subcategorie Evenement in (jaartal) (1999, 2007-2010,2012-2017), een aantal weer gewoon in de categorie van het betreffende jaar (2000 - 2004, 2011) en 2005 en 2006 staan in Conferentie in (jaartal). Soortgelijke kwesties ook bij de wereldtentoonstellingen, koninginnedagen en filmprijsuitreikingen.

Dan is daar ook nog de World Solar Challenge. Deze staat dubbel in de categoriestructuur. Zowel via Sport -> Autosport als ook als evenement. 1 Keer is normaal gesproken wel voldoende, maar ik zou dit zelf niet zo snel onder autosport zoeken, hoewel het dat misschien wel is. Misschien deze toch in Evenement naar jaar laten staan?

En als laatste nog de Troonswisseling. Deze staat nu ook gecategoriseerd als "evenement" in Categorie:Evenement in 2013. Mij lijkt de troonswisseling daar misplaatst, en mijn gevoel zegt dat deze categorie thuishoort in de categorie Categorie:2013, maar Politiek in 2013 zou ook nog wel kunnen. Bij deze vraag ik dan ook om meningen van collega's in welke categorie bovenstaande voorbeelden het best worden ingedeeld? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 jan 2018 03:03 (CET)

Het is helemaal geen of/of-kwestie. Iets als de Troonswisseling in Nederland (2013) past prima tegelijk in Categorie:Politiek in 2013 en Categorie:Evenement in 2013; beide cats zijn hier evenzeer van toepassing. Verder lijkt het me ongewenst dat er op dit moment allerlei nogal verregaande wijzigingen worden doorgevoerd in de categorisatieestructuur van Categorie:Evenement naar jaar, zoals hier. Overigens, dat Categorie:Muziek in 2017 wordt toegevoegd lijkt me op zich wel goed te verdedigen. Maar dat hoeft helemaal niet ten koste te gaan van een andere deelcat. Ik neem deze wijziging even als voorbeeld, maar het zijn er tientallen. Ernstiger lijkt me iets als dit, waarbij simpelweg de Categorie:Evenement in 2007 wordt verwijderd zonder enige overige aanpassing,
Overigens is er op dit moment geen Categorie:Sportevenement naar jaar. Alle onderwerpen in categorie:Sport naar jaar zijn nu als "noodoplossing" automatisch opgedeeld in categorie:Evenement naar jaar (zie ook deze wijziging; gebruiker:Skuipers, dit was een wijziging van u). LeeGer is gisteravond ook begonnen met deze categorisatiestructuur om te gooien. Het lijkt me beter om allereerst de nieuwe hulpcat. Categorie:Sportevenement naar jaar aan te maken en vervolgens de nieuwe indeling daarop te baseren. De Wikischim (overleg) 21 jan 2018 12:36 (CET)
De troonswisseling is mijns inziens helemaal geen evenement en hoort dan ook niet in een categorie Evenement in 2013 thuis. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt me om de subcategorie direct in de categorie 2013 te plaatsen. De wijzigingen doorvoeren lijkt mij juist een grote verbetering. Waar eerst een songfestival dan weer in een categorie Evenement in ... gezocht moest worden, en dan weer in Muziek in ... ben ik bezig om ze allemaal op dezelfde manier in Muziek in ... te plaatsen. Over die solar challenge gaat ook juist deze vraag, daarom wachten we beter even wat meer reacties af. Sport bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen evenementen, en is een erg groot en breed onderwerp. Vandaar de indeling als directe subcategorie van het betreffende jaar. Een extra categorie Categorie:Sportevenement naar jaar heeft geen toegevoegde waarde. Er zijn teveel evenementen in heel veel verschillende disciplines waardoor dat een hele grote onoverzichtelijke containercategorie wordt. Dan dient dat weer onderverdeeld te worden naar de verschillende sporten, maar dat is al gebeurd in Categorie:Sport naar jaar. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 jan 2018 17:28 (CET)
Op evenement staat nota bene letterlijk dat iets als het Eurovisiesongfestival onder de noemer "evenementen" valt. Dringend verzoek dus om songfestivals niet blindelings en geheel eigenmachtig uit deze categorie te gaan halen. Verder is de Koningsdag ook een evenement, ik zie niet waarom dat dan niet zou gelden voor de troonswisseling. De Wikischim (overleg) 23 jan 2018 13:17 (CET)
Consequente en uniforme categorisering is belangrijk. Vandaar dat ik alle muziekgerelateerde artikelen zoveel mogelijk in de categorie Muziek in .... neerzet. Als er een categorie over muziek is in het betreffende jaar, dan is dat ook de meest logische plaats voor een muzikaal iets als een songfestival. Vele malen beter dan een containercategorie evenement die er dan weer wel is en dan weer niet, en waar het songefstival dan weer wel en dan weer niet in terug te vinden is. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 jan 2018 13:33 (CET)

Islam in Israël[bewerken]

Ik ben weer wat lege categorieën aan het nalopen en nomineren voor verwijdering. Aangezien Israël en Palestina op wikipedia nogal controversiële onderwerpen zijn, vraag ik eerst maar eens hier of Categorie:Islam in Israël ook terecht leeg is? Of dat er onenigheid hierover bekend is? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 feb 2018 00:39 (CET)

Categorie infobox persoon[bewerken]

Beste categorie experts, is het een idee om de infoboxen voor personen in een aparte categorie te plaatsen? De Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox is erg groot, daarom is het lastig te vinden welke sjablonen naar beroep er al zijn. Mijn voorstel zou zijn een Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox beroep, of Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox persoon te maken. Reacties? EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 feb 2018 12:41 (CET)

Voor het overzicht is er sjabloon:Navigatie infoboxen personen. Ongeacht daarvan is die categorie inderdaad te groot. –bdijkstra (overleg) 9 feb 2018 13:17 (CET)
Aha, dat lost in elk geval het probleem op dat ik heb met het vinden van de juiste box. Helemaal niet zien staan, terwijl het onderaan staat op de sjablonen. Dank je wel! EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 feb 2018 13:40 (CET)

Arturnomenclatuur[bewerken]

Zou graag zien dat de categorisering binnen de Arturliteratuur wordt vernieuwd en veranderd. Nu staat er onder de Roman van Walewein (en het schaakspel) "Arthurlegende". Dat is een slecht etiket, al was het maar omdat het woord 'legende' dubbelzinnig is.

In Nederland is het nu gebruikelijk om Artur met een 'h' te spellen als Arthur. Dat is over komen waaien uit Engeland, waar de roman van Thomas Mallory al het eraan voorafgaande overwoekerd heeft (want dat was voornamelijk Frans). In de vakliteratuur heeft men het over 'Artur', en zo wordt zijn naam ook gespeld in het Frans, Latijn en Middelnederlands.

De historische Artur maakt deel uit van de grotendeels orale Brits-Keltische letterkunde. Verhalen uit die wereld over Artur kan men volkomen terecht aanduiden als Arturlegende(n). Maar de zaak verandert met de Historia regum britannie (ca. 1135-1136) van Galfredus. Die is op schrift gecomponeerd en wordt daarom gerekend tot de (geschreven) literatuur, de Arturliteratuur. De Artur van Galfredus behoort ook tot het domein van de historiografie (ook al is het niet waar). Chrétien de Troyes schreef Arturromans op basis van Brits-Keltische orale verhalen / legenden, de 'Matière de Bretagne'. Zijn romans zijn echter geen legenden maar vormen de 'literaire traditie' (in tegenstelling tot de historiografische traditie). Romans die aanhaken bij Galfredus noemen wij 'historische Arturromans', romans in de stijl van Chrétien, zoals 'onze' Roman van Walewein niet-historische Arturromans. Hetzelfde geldt voor de Ferguut, Moriaen, Walewein ende Keye enz. De Roman van Lancelot beoogt de 'geschiedenis' van koning Artur te schrijven en is daarom een historische Arturroman. Kan de categorisering daarom opgefrist worden? Willem Kuiper (overleg) 19 feb 2018 00:15 (CET)

Ik heb er geen verstand van, dus het volgende is maar een Opmerking Opmerking: ons artikel over Koning Arthur heet "Koning Arthur", niet "Koning Artur". Voor zover ik weet is "Koning Arthur" mythe, geen historie. Magere Hein (overleg) 19 feb 2018 03:26 (CET)
Het Franse wikipedia-artikel heet fr:Roi Arthur, en Latijn la:Arthurus (rex). Allebei met een h, in tegenstelling tot wat Willem Kuiper beweert. Graag uitleg hierover. Over de 'literatuur' versus 'legende' als categorie klinken zijn argumenten plausibel. VanBuren (overleg) 19 feb 2018 07:54 (CET)

Die 'h' is een relatief modern insluipsel. In middeleeuwse handschriften is de spelling altijd, ik herhaal altijd, "artur(us)": http://bouwstoffen.kantl.be/remlt/A.pdf p. 139 e.v. Zie ook de Franse website https://www.arlima.net/ onder de letter A. Oud en nieuw door elkaar op deze titelpagina: https://archive.org/details/arthurian06sommuoft Na de Middeleeuwen zijn heel veel middeleeuwse namen aangepast aan een later gangbare spelling, niet alleen in Engeland, ook in Nederland. Eén voorbeeld: Floris V. Als iemand hem nu zou roepen met "Floris" dan zou hij niet reageren, hij heette namelijk 'Florens' Maar inmiddels zijn wij zo gewend geraakt aan die nieuwe (zeventiende-eeuwse ?) naam dat wij ons niet kunnen voorstellen dat het ooit anders geweest is. Voor Arthur / Artur geldt hetzelfde. Willem Kuiper (overleg) 27 feb 2018 00:30 (CET)

Categorie:Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden[bewerken]

In het overleg van Nederland in de Tweede Wereldoorlog kwamen we er achter dan dat artikel zowel over het Nederlands grondgebied ging als Nederlands-Indie, maar niet over Suriname en de Londense regering. We hadden daar bedacht om een artikel te hebben Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog waarin de gevolgen voor de onderdanen wereldwijd waaronder de verschillende kolonien besproken kunnen worden, het Londens kabinet en Wilhelmina, internationale betrekkingen, koopvaardij, militairen etc. Voorafgaand daaraan had ik een categorie aangemaakt Categorie:Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Eigenlijk zou de categorie overkoepelend ongeveer overeenkomen met de inhoud van het naslagwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Er ontstond enige discussie over wat onder Nederland en wat onder het Koninkrijk zou moeten vallen .Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat het het Londens kabinet een kabinet is wat onder Koninkrijk der Nederlanden zou moeten vallen, maar ik denk dat er anderen zijn die de categorien zien als 'oorlogshandelingen in een bepaald gebied'. Ik zat dan te denken dat de titel van Lou de Jong wellicht beter is, dus de categorie noemen Categorie:Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Zou dat correcter zijn? Hannolans (overleg) 26 feb 2018 22:26 (CET)

Er zullen best artikelen zijn die beter passen in de bovenliggende categorie maar lees dan wel het artikel en ga af op wat er in dat artikel staat en niet op wat er mogelijk had kunnen staan (bij College van Vertrouwensmannen ging dat fout). - Robotje (overleg) 26 feb 2018 23:25 (CET)
College van vertrouwensmannen, na lezen van de Jong heb je helemaal gelijk, het ging uitsluitend om NL vrede te bewaren, Londen had ook nauwelijks contact met deze commissie en de besluiten van beiden liepen volledig langs elkaar heen.
Wat betreft Londens kabinet, die had ik geplaatst onder het Koninkrijk omdat zij vanuit Londen het leger, koopvaardij en kolonien bestuurden, maar werd naar NL verplaatst. Dat komt mij onlogisch over. Hannolans (overleg) 27 feb 2018 01:16 (CET)
Ik zie dag alle andere kabinetten qua hierarchie zich onder het Koninkrijk bevinden en niet onder Nederland. Overigens zie ik omgekeerd dat sommige categorien rond internationale betrekkingen en leger zich ten onrechte onder Nederland bevinden en niet onder Koninkrijk. Hannolans (overleg) 2 mrt 2018 14:56 (CET)

Indie-monumenten[bewerken]

Er stonden een aantal Indië-monumenten onder de categorie Categorie:Tweede Wereldoorlog-monument in Nederland die betrekking hadden op de de periode na WOII. Ik heb ze nu even in Categorie:Geschiedenis van Nederlands-Indië gezet, maar er lijkt geen categorie te zijn voor de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, noch voor de monumenten voor degenen die daarvoor gestorven zijn. Of zie ik dat over het hoofd? Zoniet, wat zijn correcte namen voor een categorie Indie-monument en voor de oorlog/politionele acties? Hannolans (overleg) 26 feb 2018 22:31 (CET)


Categorie:Museum in Den Haag[bewerken]

Op dit moment staan er in deze categorie een flink aantal artikelen over voormalige museums:

 • Bunker Museum Den Haag
 • Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden
 • Muziekhistorisch Museum Scheurleer
 • Nederlands Kostuummuseum
 • Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst
 • De Verdieping van Nederland

Graag zou ik zien dat er voor deze artikelen een subcategorie komt: Categorie:Voormalig museum in Den Haag
Zijn daar bezwaren tegen? oSeveno (Overleg) 1 mrt 2018 12:08 (CET)

Ik heb daar geen bezwaar tegen. Als die nieuwe cat. dan ook maar een subcategorie wordt van Categorie:Voormalig museum. En als die categorie wordt aangemaakt, maak dan meteen ook de Categorie:Voormalig museum in Amsterdam aan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 mrt 2018 12:42 (CET)
Bedankt en zal ik doen. oSeveno (Overleg) 1 mrt 2018 16:57 (CET)
Ik heb ze aangemaakt en opgeruimd. Stuk beter. Ik vond het ook wat verwarrend steeds om te zien welke musea een stads heeft. Hannolans (overleg) 2 mrt 2018 14:53 (CET)

Iedereen beroemd[bewerken]

Recent krijgen meerdere artikelen de Categorie:Iedereen beroemd, terwijl die daar op het eerste zich weinig mee te maken hebben, bijvoorbeeld Kip curry, Vuil Jeanet en Steppegras. En dit terwijl "Iedereen beroemd" niet eens vermeld wordt in de betreffende artikelen. Mijn redenering: als die onderwerpen aan bod komen in Iedereen beroemd, dan kan dat programma eventueel als bron dienen, als daardoor informatie wordt toegevoegd, of bij "trivia" of "varia" kan vermeld worden dat het onderwerp aan bod kwam in dat programma, maar in essentie hoort die categorie daar niet te staan. Ben ik mis? Queeste (overleg) 2 mrt 2018 20:33 (CET)

Uiteraard mee eens. We maken ook geen Categorie:De Wereld Draait Door aan voor alles dat daar ooit in is besproken. Als het programma Iedereen beroemd zorgt voor relevantie van een bepaald onderwerp, dan kan dat in die categorie worden gezet. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iets als kip curry. GeeJee (overleg) 2 mrt 2018 20:59 (CET)
In het programma Iedereen Beroemd wordt in de rubriek Pagina niet gevonden elke week een nieuw Wikipedia-artikel aangemaakt over een Belgisch onderwerp waar nog geen artikel over bestond. Vandaar deze categorie. Akadunzio (overleg) 2 mrt 2018 21:56 (CET)
Dat is hartstikke goed, maar geen reden om die onderwerpen vervolgens op deze wijze te categoriseren. GeeJee (overleg) 2 mrt 2018 22:43 (CET)
De VRT kan dan wel een Nederlandstalige staatsomroep zijn, de Nederlandstalige Wikipedia is onafhankelijk van initiatieven van de Nederlandse of Belgische overheid dus bij categoriseren hoeven we ons daar gelukkig niets van aan te trekken. Een artikel over een gehucht gaan categoriseren omdat het in een TV-programma is geweest (zie [2]) lijkt me duidelijk ongewenst. - Robotje (overleg) 2 mrt 2018 22:50 (CET)
Zie ook Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2017 week 39.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 2 mrt 2018 22:45 (CET)
Dat een televisieprogramma meewerkt aan Wikipedia door het schrijven van artikelen is een mooi initiatief. Maar aangezien die artikelen vervolgens deel worden van de encyclopedie horen ze uiteraard op dezelfde wijze te worden gecategoriseerd als ieder ander artikel. Dat betekent dat we een artikel niet gaan categoriseren op het televisieprogramma waarin het als onderwerp in beeld is gekomen, en dat we een artikel ook niet gaan categoriseren op de aanmaker van het artikel. Ik heb zojuist dan ook alle artikelen die niet in de categorie Iedereen beroemd horen te staan eruit verwijderd. Wat resteerde zijn drie artikelen: Iedereen beroemd, Lijst van afleveringen van Pagina niet gevonden in Iedereen beroemd en Stijn Van der Stockt. Die kunnen mijns inziens wel blijven staan. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 mrt 2018 00:48 (CET)
En waarom zou jij ingaan tegen deze beoordeling? Het is niet alleen jouw inzicht dat telt om te oordelen of deze artikelen daar al dan niet mogen staan. Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 01:56 (CET)
Ingaan tegen welke beoordeling? - Robotje (overleg) 3 mrt 2018 09:09 (CET)
Ik ga niet in tegen deze beoordeling, ik neem er aan deel, net als Queeste, Robotje, GeeJee die alledrie hun mening erover hebben gegeven. De praktijk is hier op Wikipedia dat we artikelen niet categoriseren op televisieprogramma's waarin het onderwerp ter sprake is gekomen of op de aanmaker van het artikel (als die al een eigen categorie zouden hebben, wat in de meeste gevallen niet zo is). Ik zie geen reden om daar in dit geval van af te wijken. Goede redenen om dat wel te doen ben ik nog niet tegengekomen. En daar dient een categoriestructuur ook niet voor. Die dient om artikelen vindbaar te maken. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 mrt 2018 12:28 (CET)
Op de beoordeling waren meer dan drie gebruikers voor het gebruik van de categorie. Dus met drie overrulen jullie deze mening niet. Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 17:22 (CET)
Als je het hebt over de nominatie van de categorie, dan is dat een heel andere discussie. Hier gaat het erom welke artikelen in deze categorie thuishoren. Daarbij gelden dezelfde regels als voor alle televisieprogramma's gelden: We categoriseren artikelen niet op een televisieprogramma alleen omdat ze in dat programma te sprake zijn gekomen. Als we daaraan beginnen is het einde zoek. Denk maar eens aan alle onderwerpen / personen die decennialang onderwerp waren van het journaal, actualiteitenrubrieken als NOVA, Zembla, talkshows als Pauw & Witteman, Jinek etc. En de lengte van de lijst met categorieën onder het artikel van een willekeurige politicus zou dan een veelvoud worden van de lengte van het artikel zelf. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 mrt 2018 17:47 (CET)
De beoordeling is overduidelijk gebeurd op basis van de gevoerde discussie. Het gaat hier om artikelen aangemaakt in dit programma. Ik dacht niet dat die andere programma's ook al artikelen aangemaakt hebben. Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 22:41 (CET)
Het behouden van de categorie "Iedereen beroemd" is iets anders dan alle onderwerpen die daarin aan bod komen toevoegen aan deze categorie. Volgens dezelfde redenering zou ieder onderwerp dat aan bod komt in een journaal, als categorie "Journaal" moeten toegevoegd krijgen (als die categorie bestaat of speciaal daarvoor aangemaakt wordt), als David Bowie zingt over jeans, dan moet die de categorie David Bowie krijgen, als een onderwerp in tijdschriften besproken wordt (wat geldt voor de meeste, gezien de bronnen), dan krijgt dat onderwerp al die tijdschriften als categorie, enz. De intentie van de aanmaker, of waar die zijn inspiratie haalde, is totaal niet ter zake. Mijn mening: als al die onderwerpen de categorie "Iedereen beroemd" krijgen, dan moet je ook alle andere categorieën toelaten of laten aanmaken waarin dat onderwerp ter sprake kwam. Iedereen beroemd heeft niet meer waarde dan iets anders (integendeel). Queeste (overleg) 3 mrt 2018 13:32 (CET)
Dat was wel de bedoeling van de aanmaak van deze categorie en dus ook na discussie van het behoud van deze categorie. Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 17:22 (CET)
Dus jeans krijgt de categorie "David Bowie" (heb die categorie er dan maar ineens bijgevoegd - compleet onzinnig, maar we moeten wel consequent zijn en niet voor één programma dat binnen 2 jaar vergeten is een uitzondering maken), we maken categorieën over Flair, Libelle, Story, Journal of ... enz en voegen die overal toe bij de onderwerpen die daarin besproken zijn? Slaat toch nergens op? Die onderwerpen hebben, net als Iedereen beroemd, intrinsiek niets met die categorieën te maken. Misschien straks nog de Categorie:The Rolling Stones toevoegen bij de artikelen Tevredenheid, Duivel, Zenuwinzinking enz. want die zingen daarover. Queeste (overleg) 3 mrt 2018 20:15 (CET)
Je hoeft het niet in het belachelijke te trekken. Deze artikelen zijn daar niet aangemaakt zoals bij Iedereen Beroemd. Deze artikelen waren zonder dit programma niet eens aangemaakt. Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 22:38 (CET)
Jawel, alleen dan door iemand anders, en waarschijnlijk later dan nu het geval was. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 3 mrt 2018 22:46 (CET)
En dat geloof je zelf? Akadunzio (overleg) 3 mrt 2018 23:30 (CET)
In veel gevallen is de categorie "Iedereen beroemd" beslist niet relevant voor het onderwerp. Het is allemaal leuk dat dankzij zo'n programma die artikelen worden aangemaakt, maar dat hoort beslist niet bij een beschrijving van het onderwerp. Alle analogieën gaan natuurlijk ergens wel mank, maar ik plak ook niet m'n eigen naam als categorie op een artikel dat 'dankzij mij' is aangemaakt. We plakken ook niet de categorie Mies Bouwman of categorie:AVRO op Het Dorp, hoewel die hele instelling er misschien nooit was gekomen zonder het AVRO-televisieprogramma Open het Dorp. Is het relevant voor de kipkerriesalade dat het Wikipedia-artikel naar aanleiding van een of ander tv-programma is aangemaakt? Natuurlijk niet. En die categorie ziet er over tien jaar zéker nogal potsierlijk uit. Paul B (overleg) 4 mrt 2018 00:22 (CET)
Wat iemand inspireert tot het maken van een artikel is volgens mij totaal irrelevant en volledig willekeurig, pov. Wie zegt trouwens dat bv kip curry nooit zou aangemaakt zijn zonder Iedereen beroemd?? In andere talen staat dat artikel er al langer en ik heb een flauw vermoeden dat Iedereen beroemd daar voor niks tussen zit. Ik vind het eigenlijk een beetje te gek voor woorden, maar als het toch mag, dan moet het voor alles en nog wat kunnen. Iedereen beroemd heeft bij mijn weten geen bijzondere status. Queeste (overleg) 4 mrt 2018 12:12 (CET)

"van" vs. "in"[bewerken]

Als we kijken naar de subcategorieën van Categorie:Gebiedsnaam, dan zien we een grote variatie in het gebruik van de twee voorzetsels. Zo gebruikt het gros van District "van", maar 2 gebruiken "in". Je hebt wel District van Rusland, maar drie van de vier oblasten gebruiken "in". Bij Stadsdeel naar land is het "in", behalve de stadscategorieën daarin, die zijn weer van. Stadsdelen zijn dus "van", dus zouden wijken dat toch ook zijn... tuurlijk niet. Het is Deelstaat van, Heerlijkheid in, Groothertog van, Gemeente in, Regio van, Arrondissement in, Departement van, Parochie in, Kanton van, Hertogdom in, etc.

Het lijkt mij niet meer dan logisch om dit gelijk te trekken. Dan hebben we dus de keuze uit "van" of "in". "In" vind ik persoonlijk beter klinken; het lijkt wat algemener en legt niet de nadruk op het eigenaarschap van het land, wat met de wat verdere subdivisies misschien wat gevoeliger ligt. Waar ligt voor jullie de voorkeur. - Kippenvlees (overleg‽) 4 mrt 2018 03:28 (CET)

Ik heb niet al deze voorbeelden nagelopen, maar er zit in sommige gevallen misschien wel een logica. Een stadsdeel hoort bijvoorbeeld bestuurlijk bij een stad, en niet bij een land. Daarom is het een stadsdeel "van" Amsterdam en een stadsdeel "in" Nederland. Een wijk heeft daarentegen niet zoveel met het bestuur van de plaats te maken, dus daarom misschien eerder "wijk in". GeeJee (overleg) 4 mrt 2018 10:47 (CET)
Als je het gelijk wilt trekken dan lijkt "in" mij de enige optie. "Van" kan in de meeste gevallen ook maar kan bij bijvoorbeeld landgoederen de indruk wekken dat de overheid eigenaar is als dat niet zo is. Anderzijds moeten we wel opletten of iets dan ook echt in het gebied ligt waaraan het toegeschreven wordt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een militair oefenterrein niet perse op het grondgebied ligt van het land dat het in gebruik heeft. In dergelijke gevallen heeft "van" nog de voorkeur. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 5 mrt 2018 01:11 (CET)

Categorieboom Categorie:Strip naar land[bewerken]

De categorieboom van de stripverhalen valt op door een zeer uitgebreide categoriestructuur met daarin heel veel subcategorieën naar land met daarin vervolgens vaak hooguit 1 of 2 subcategorieën of artikelen. Zo is er de subcategorie Categorie:Stripblad naar land met daarin de subcategorie Categorie:Amerikaans stripblad met daarin alleen de subcategorie Categorie:Mad Magazine. Of de subcategorie Categorie:Duits stripblad met daarin slechts 1 artikel. Ander voorbeeld is de subcategorie Categorie:Stripreeks naar land met daarin 25 subcategorieën naar land waarvan er negen slechts 1 artikel bevatten, drie slechts 2 artikelen en twee slechts 3 artikelen. Waar is het principe gebleven dat we categorieën pas gaan onderverdelen als daar reden toe is? Als een categorie te groot en onoverzichtelijk wordt? Waarom heeft een subcategorie Categorie:Strip in Japan vijf subcategorieën als vier daarvan niet verder komen dan 1 of 2 artikelen of subcategorieën? Horen die artikelen niet gewoon thuis in Strip in Japan? Met pas een verdere onderverdeling wanneer die ook echt nut heeft? In bovenstaand voorbeeld van de VS kan de subcategorie Categorie:Mad Magazine dan in Categorie:Strip in de Verenigde Staten als er verder geen artikelen of subcategorieën over stripbladen zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 5 mrt 2018 00:55 (CET)

Zangers[bewerken]

Ik verplaatste zojuist een countryartiest van de Categorie:Amerikaanse zanger naar de Categorie:Amerikaans zanger. Het duurde ook even voordat het me daagde dat die eerste categorie over zangvogels gaat en de tweede over musici. De onderliggende categorie is Categorie:Zangvogel. Zou het niet handiger zijn om "zanger" (zowel bij Amerikaanse zanger‎ als Australische zanger‎) te wijzigen in zangvogel? Ymnes (overleg) 11 mrt 2018 10:49 (CET)

Ik denk dat wijzigen van "Amerikaanse zanger" "Amerikaanse zangvogel" niet gewenst is, want zo heet het beestje kennelijk niet, en men zou dan ook nog kunnen denken dat alle Amerikaanse zangvogels in die categorie horen. Wel zou een toevoeging in de trant van "Amerikaanse zanger (vogel)" iets kunnen zijn. De verwarring is hier een tijdje geleden ook al aan de orde geweest (staat nog ergens bijna bovenaan) maar er is toen uiteindelijk niet mee gedaan, behalve een correctieronde. Paul B (overleg) 11 mrt 2018 10:57 (CET)
Als het hierboven aan de orde is geweest, dan zou ik eerder denken dat het een reëel probleem is dat opgepakt moet worden. Zangvogel bedenk ik trouwens niet zelf: dat is de bovenliggende categorie al. Ymnes (overleg) 11 mrt 2018 11:04 (CET)
Er is hierboven het voorstel gedaan voor de categorieën categorie:Amerikaanse zanger (vogel) en de categorie:Amerikaans zanger (musicus). Als we met die toevoegingen kunnen leven, zou er een hernoemingsverzoek kunnen komen. Er is sinds december geen bezwaar gekomen. Ook mij lijkt het een reëel probleem. Paul B (overleg) 11 mrt 2018 11:08 (CET)
Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Ik heb net in het biologiecafé gevraagd of mensen met kennis van zangvogels hier ook hun input willen geven. Ymnes (overleg) 11 mrt 2018 11:30 (CET)
Een toevoeging '(vogel)' en '(musicus)' lijkt me hier wenselijk. Bij Australische zanger speelt trouwens hetzelfde. - Robotje (overleg) 11 mrt 2018 22:27 (CET)

Ben ik de enige die de categorieën ... naar land en ... naar nationaliteit vaak een overbodige tussenlaag vind?[bewerken]

Ik zal niet zeggen dat deze tussencategorie altijd overbodig is. Categorie:Politicus naar nationaliteit is bijvoorbeeld wel zinvol. Als die 200+ subcategorieën ook allemaal in Categorie:Politicus terecht zouden komen dan wordt het al snel erg onoverzichtelijk. Maar zou het bijvoorbeeld bij Categorie:Natuurbeschermer niet veel makkelijker zijn om de zeven subcategorieën van Categorie:Natuurbeschermer naar nationaliteit directe subcategorieën te maken van Categorie:Natuurbeschermer? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 mrt 2018 16:18 (CET)

Of zie bijvoorbeeld Categorie:Vlogger naar nationaliteit, waar van de tien subcategorieën er zeven slechts 1 artikel bevatten en eentje met 5 artikelen ook maar net voldoende om een categorie te rechtvaardigen. Zonder de mijns inziens contraproductieve tussenlaag Categorie:Vlogger naar nationaliteit stonden de drie subcategorieën met wel voldoende inhoud gewoon samen met de overige zeven artikelen direct in de vrijwel lege hoofdcategorie Categorie:Vlogger. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 mrt 2018 17:00 (CET)
Ik stel ze wel op prijs, omdat categorieën zoek om artikelen mee te vinden en te vergelijken. Via zo'n categorie ben ik via Wikidata ook meteen op veel andere relevante plekken. Bij Surinaams politicus heb ik bijvoorbeeld gekeken welke artikelen nog wat aanvulling nodig hadden. Vervolgens heb ik in de categorieën in andere talen gekeken welke daar wel en hier nog niet geschreven waren. Die heb ik toen in het Nederlands geschreven. Maar je moet een categorie inderdaad niet van boven naar onderen lezen als een krantenpagina ;-) Ymnes (overleg) 20 mrt 2018 17:25 (CET)
Ik heb het dan ook niet over de categorie Surinaams politicus maar over de tussenlagen ... naar nationaliteit. En Categorie:Politicus naar nationaliteit is daarbij een uitzondering zoals ik hierboven al stel. Het gaat juist om de categorieboom waar nauwelijks inhoud is, zoals hierboven al genoemd als voorbeeld Categorie:Vlogger naar nationaliteit. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 mrt 2018 17:34 (CET)
Het doel van mijn voorbeelden was om te laten zien welk nut het kan hebben. Andersom laat je met jouw Categorie:Politicus naar nationaliteit ook zien dat het voor 17 subcategorieën met één artikel nogal nuttig is om die wel in afzonderlijke categorieën te laten staan. Ik kan overigens geen voordeel bedenken (op een nietszeggend extra klikje meer) in het verzamelen in één grote categorie. Je ziet van de buitenkant niet wat het voorstelt. Welk systeem je ook hanteert, je houdt altijd randgevallen. Ymnes (overleg) 20 mrt 2018 18:01 (CET)
Dat is onhjuist. Als er per subcategorie maar 1 artikel overblijft dan is onderverdelen naar land juist niet de bedoeling. Subcategorieën dienen artikelen vindbaarder te maken. Niet door ze te verstoppen in hun eigen individuele hokjes, waardoor mensen maar heen en weer blijven klikken om nog ergens een gerelateerd artikel te kunnen vinden. Als er 7 subcategorieën naar land zijn, zoals Categorie:Vlogger naar nationaliteit met in iedere subcategorie maar 1 enkel artikel, dan worden artikelen veel beter vindbaar als die 7 artikelen niet opgedeeld worden naar land, maar samen in een bovenliggende categorie Categorie:Vlogger staan, met de paar subcategorieën naar land waar wel wat meer artikelen in staan. Een tussenlaag als Categorie:Vlogger naar nationaliteit maakt het dan alleen maar extra lastig om gerelateerde artikelen te vinden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 mrt 2018 01:15 (CET)
Dat is juist voor mij onjuist, omdat ik er vanuit een ander perspectief naar kijk. Voor mij worden die 7 artikelen juist beter vindbaar en de categorie:vlogger is slechts één categorie waarin die subcategorie staat (het is dus een eenzijdig beeld). Het helpt dan beter om de argumenten te bekijken waarom het voor de een wel lastig is en voor een ander juist een ideale manier om door categorieën heen te gaan. Blijkbaar is een muisklik+laadtijd een hele opgave, maar de vraag is of je wel zo door een categorie moet gaan. Ik doe dat met een CTRL+muisklik en meteen op al die 7 subcategorieën. Dan kun je ze in alle rust in de geopende tabbladen bekijken. Maar – ervan uitgaand dat er meer mensen zijn die na een muisklik gaan wachten tot de pagina zich geopend heeft – zou je ook naar oplossingen kunnen kijken die voor meer mensen toegankelijk zijn. Op Commons heb je werkelijk een zee aan subcategorieën. Aan de ene kant is dat irritant, maar als ik dan gericht iets zoek heb ik het binnen de kortste keren. De oplossing die ze daar hebben gevonden is een knop "All images". Het lijkt me daarom beter dat je argumenten vindt waarom de huidige situatie onhandig is zodat je aan oplossingen kunt werken waardoor meer jij (en anderen) dingen sneller vinden dan nu het geval is. Ymnes (overleg) 21 mrt 2018 07:20 (CET)
Als er maar één manier van uitsplitsing is, dus bijv. uitsluitend "... naar nationaliteit" en niet ook nog bijv. "... naar partij‎", dan is die tussenlaag zinloos. De inhoud van de categorie:Natuurbeschermer naar nationaliteit kan dus zonder problemen een niveau hoger. De bovenliggende categorie:Persoon naar beroep naar nationaliteit kan wmb weg, net als andere cats van het type 'naar X naar Y', want onder de categorie:Persoon naar eigenschap kunnen we gelijk de subcats Persoon naar beroep en Persoon naar nationaliteit zetten. Onder Persoon naar beroep staat dan bijv. de categorie:Ambtenaar, gevolgd door Ambtenaar naar nationaliteit. Dat is het enige logische zoekpad. Wikiwerner (overleg) 21 mrt 2018 18:54 (CET)
Dat dat zinloos zou zijn, is (nu) je mening, maar dat hoeft het niet te zijn. Een bijdrage eerder leg ik uit waarom dat juist beter kan zijn. Ymnes (overleg) 21 mrt 2018 19:18 (CET)
Bij het zoeken naar personen van een bepaalde nationaliteit vind ik het wel nuttig als deze in één categorie staan. Bij een verzameling cats naar nationaliteit kan het zijn dat er cats zijn met slechts één persoon zowel als cats met (veel) meer personen. Als er een beperkt aantal cats zijn met één persoon dan hoeven ze niet elk in een categorie. N.a.v. de originele vraag: het hangt er maar van over hoeveel personen je het hebt. Zijn er weinig (5 á 10?) dan gewoon bijenkaar zonder indeling naar nationaliteit, zijn er veel dan wel ingedeeld. Je kunt dus beide mogelijkheden tegelijkertijd tegenkomen. VanBuren (overleg) 21 mrt 2018 19:27 (CET)