Wikipedia:Taalcafé

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
U bevindt zich hier: De kroeg · Auteursrechtencafé · Biologiecafé · Botcafé · Categoriecafé · Doorverwijscafé · Economiecafé · Exactewetenschapscafé · Geografiecafé · Geologiecafé · Geschiedeniscafé · ICT-café · Juridisch café · Medisch café · Muziekcafé · Politiek en nieuwscafé · Redactielokaal · Religie- en filosofiecafé · Ruslandcafé · Schaakcafé · Sportcafé · Taalcafé · Typografiecafé · Zuidoost-Europacafé · (wikiprojecten) · (mededelingen) · (helpdesk)
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:T
Zie WP:TC
B up.svg
B down.svg

  → Naar inhoud | → Naar onder | → Een nieuw onderwerp toevoegen

Taalcafe logo2009.png
Welkom in het Taalcafé van Wikipedia
Het Taalcafé is een overlegruimte voor wie op deze Wikipedia tijd aan taal, taalkunde en verwante onderwerpen wil besteden. Dit is tevens een centrale plek ter bespreking en afstemming van artikelen, categorieën, portalen, lijsten en andere zaken met betrekking tot taal.

Specialiteit van dit café is een ruime voorraad kletskoppen die onze stamgasten bij voorkeur nuttigen met spraakwater. Schroom niet een vraag te stellen, gezellig mee te praten of alleen maar te luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Je leert er in elk geval wat van op het gebied van je moedertaal. Soms komen ook andere levende of dode talen aan bod.

Voor oud overleg, zie het Archief. Voor een knipoog, zie Aforismen en de Taalbanaan.Handige hulpmiddelen en amusement

Intern
Categorie Nederlandse grammatica
Categorie Nederlandse spelling
Hoofdcategorie Taal
Lijst van talen
Por·τααl
Taal (hoofdartikel)

Wikipedia-naamruimte

Talenkennis van collega's
Transliteratie- en transcriptiegids
Verzoeken aan (spelling)bots
Wikiproject/SpellingCheck
Wikiproject/Stop de Engelse ziekte

Ontspanning

Aforisme
Taalbanaan

Extern
Aardrijkskundige namen
ANS (elektronisch)
Etymologiebank
Instituut Nederlandse Lexicologie
Interinstitutionele schrijfwijzer
Nederlandse spellingshandleiding
Nederlandse woorden in/uit andere talen
Synoniemen
Van Dale online (beknopt)
Woordenboek der Nederlandse Taal
Woordenlijst Nederlandse Taal

Overige taallinks
Beter Spellen
Dicteewoorden
Lexilogos
Meldpunt taal
Taalunieversum


Taaladvies
Onze Taal
Taaltelefoon
Taalunie
VRT

Woordenboeken vreemde talen
Académie, 8e druk
Académie, 9e druk incompleet
Cambridge
Diccionario de la RAE
Dizionario italiano
Duden
Longman Comtemporary English
Merriam-Webster
Oxford


Ministerie als soortnaam of eigennaam?[bewerken]

Onlangs hernoemde ik het artikel Ministerie van Financiën nietsvermoedend naar Ministerie van financiën. Toen ik ontdekte dat de overlegpagina niet mee hernoemd was, deed ik een verplaatsingsverzoek, dat werd afgewezen vanwege de discussie aldaar.
Het artikel behandelt het algemene fenomeen en niet bijv. Ministerie van Financiën (Nederland) of Ministerie van Financiën (België); het is hier dus een soortnaam en niet een eigennaam. Volgens Woordenlijst.org en Taaladvies.net wordt een kleine letter gebruikt in dergelijke gevallen. Hetzelfde geldt voor alle artikelen in de Categorie:Ministerie. Wat vinden de taalkundigen hiervan? Wikiwerner (overleg) 12 feb 2017 17:01 (CET)

Taaladvies.net behandelt in ieder geval het woord 'ministerie' respectievelijk het beleidsdomein. Ik weet niet of die tweeledigheid in je vraag is inbegrepen? Apdency (overleg) 12 feb 2017 17:13 (CET)
Zowel in het Taaladvies als op de overlegpagina wordt inderdaad besproken dat soms alleen het beleidsdomein wordt genoemd en tóch hoofdletters worden gebruikt, bijvoorbeeld 'hij werkt bij Binnenlandse Zaken'. Dat betekent niet dat zo'n domein altijd met hoofdletters moet: het gaat in die gevallen om een verkorting van de volledige naam van het ministerie. De uitdrukking verwijst dus naar een organisatie: Piet werkt bij Financiën en houdt zich daar bezig met financiën. Marie werkt bij Justitie en Veiligheid en houdt zich bezig met veiligheid.
Een ander argument dat genoemd is, is dat bij buitenlandse ministeries ook hoofdletters worden gebruikt. Het zou dan slechts om omschrijvingen gaan. Een eigennaam hoeft echter niet per se de officiële naam van iets te zijn, de 'eigen naam' die een organisatie zichzelf geeft. Ook een bijnaam is in veel gevallen een eigennaam en geen soortnaam, bijvoorbeeld Vietcong, en krijgt in dat geval hoofdletters.
Alle hoofdletters in het genoemde Taaladvies slaan op individuele ministeries. Bij een algemeen artikel zoals waar Wikiwerner het over had, schrijven we over een soort ministerie en gaat het om een soortnaam. Daarom ben ik daar voor kleine letters. Bever (overleg) 13 feb 2017 06:11 (CET)

Off-topic en voor het eigenlijke onderwerp weinig tot niet zinvol overleg[bewerken]

veranderen van boven- naar onderkast of andersom is vrijwel altijd een overtreding van de richtlijn WP:BTNI en zou eventueel leidt tot bewerkingsoorlogen. Ook zou je kunnen stellen oorspronkelijk onderzoek vrees ik: Financiën betreffende (inter)ationale instituten en financiën bedrijven of particulieren (?)  Klaas `Z4␟` V:  13 feb 2017 09:10 (CET)
Welnee, dít heeft nou net niks met BTNI te maken. Het verschil tussen hoofd- en kleine letter impliceert hier een duidelijk verschil in betekenis. Zie ook de link naar taaladvies die Wikiwerner hierboven geeft. Flauwekul dus, KlaasZ4usV. De Wikischim (overleg) 13 feb 2017 12:00 (CET)
Verklaar duidelijk in deze context ajb, geachte Wikischim. Behalve dat ze altijd een (zeg maar een chronisch) tekort) op de begroting hebben en toch maar doorgaan op deze te grote voet totdat we ze op 15 maart a.s. terug kunnen gaan fluiten, terwijl anderen die hetzelfde euvel vertonen incassoburo('s), deurwaarders en meer van dat soort gespuis op hun dak (ook al hebben ze er geen...) krijgen, zie ik geen betekenisverschil tussen {lokale|landelijke} Financiën en {persoomlijke|bedrijfs}financiën.  Klaas `Z4␟` V:  14 feb 2017 13:15 (CET)
Op een normale manier met jou een discussie ergens over voeren blijkt weer eens (voor de zoveelste keer) niet mogelijk, ik haak dan ook bij deze af. De Wikischim (overleg) 14 feb 2017 13:40 (CET)
Gelukkig. Dat was ook de intentie. De bekende pot en ketel verschillen weer eens van mening wie of wat "normaal" is  ;-) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door KlaasZ4usV (overleg · bijdragen) op 15 feb 2017 om 11:00‎
Dat gezegde is in dit geval niet van toepassing, Klaas: de Wikischim had gewoon gelijk. Jij haalt er de vraag bij of er verschil is tussen de financiën bij instituten, bedrijven en particulieren, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier om het verschil tussen de (verkorte) naam van een organisatie (Financiën) en het onderwerp waar die organisatie zich mee bezighoudt (financiën). Als een bedrijf een afdeling Financiën heeft, is hetzelfde onderscheid van toepassing: de afdelingsnaam krijgt een hoofdletter, dat is dus niet voorbehouden aan het ministerie. Je opmerkingen leiden alleen maar af en verminderen de kans dat er een conclusie wordt getrokken. Of was dát juist jouw intentie? Bever (overleg) 15 feb 2017 16:17 (CET)
Het ministerie noemt zich Financiën met een hoofdletter. Bij een particulier of een bedrijf, stichting, vereniging etc. is het nog maar de vraag hoe ze zich noemen: geldzaken, (bedrijfs)economisch bureau (loket, balie enz.) om nog maar te zwijgen of en waar ze de hoofdletter(s) in hun naam zetten. Het ging vanaf het begin gewoon om toepassing van het donorprincipe. Niets meer, niets minder. We zijn weer afgedwaald. Natuurlijk mea culpa. Sommige collegae laten zich zo gemakkelijk uit de tent lokken en kruipen er gelukkig ook weer in. Echt: trollen raak je 't best door niet te reageren.  Klaas `Z4␟` V:  15 feb 2017 18:25 (CET)

Definities van taalkundige onderwerpen[bewerken]

een kopie is gezet op de betreffende OP

Het valt mij al geruime tijd op dat bij taalkundige onderwerpen, de definitie gruwelijk specialistisch is. Mogelijk dat dit inherent is aan het interessegebied - liefhebbers van taalkunde zullen niet terugschrikken van ingewikkelde taalkundige constructies - maar allicht kan die verdieping iets verderop in de tekst. Neem nu Afleiding (taalkunde):

Een afleiding of derivatie is in de taalkunde een geleed woord waarvan een van de delen een gebonden morfeem is, een woorddeel dat niet zelfstandig als woord kan optreden zoals voor- of achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd).

Voorbeelden uit het verleden weet ik zo even niet meer, maar wellicht kom ik die nog tegen en kan ik die toevoegen. Belangrijker; is er een taalvirtuoos die van in ieder geval de definitie van taalkundige artikelen iets leesbaars kan maken? BoH (overleg) 12 feb 2017 20:28 (CET)

Tja, dit verschijnsel kom je in allerlei artikelen over verschillende wetenschappen tegen. Wat te denken van "Met de rij associeert men de rij der partieelsommen of partiële sommen, met

Analoog hieraan wordt de limiet der partieelsommen, als deze bestaat (zie onder), op twee manieren aangeduid:

Of in een tekst de rij der partieelsommen ofwel de limietwaarde wordt bedoeld, moet uit de context blijken." (Reeks (wiskunde)) bijvoorbeeld. Zou nog een hele klus worden om zulke artikelen om te bouwen tot iets dat voor de leek begrijpelijk is. Apdency (overleg) 12 feb 2017 20:44 (CET)

Met dergelijke wetenschappelijke definities mik je ver boven het hoofd van de gemiddelde encyclopedie-lezer. Ze passen inderdaad pas verderop in het artikel bij de uitwerking van het onderwerp. -rikipedia (overleg) 13 feb 2017 15:49 (CET)


Enkele nostalgische maar sardonische opmerkingen (mag dat?):

  • De beginalinea is niet alleen ondoorgrondelijk, maar nog fout ook ("onschuldig", "gekkigheid" en "onvervreemdbaar" en duizenden andere afleidingenvallen niet onder de gegeven definitie).
  • Wie wil weten hoe het echt zit, kan beter de "Lijst van vaktermen" in de Woordenlijst raadplegen.
  • Verderop in de tekst wordt gesuggereerd (zij het niet met zoveel woorden gezegd) dat Oost-Germaans, Gotisch is. Weliswaar is Gotisch echter een Oost-Germaanse taal, maar niet de enige.
  • Tevens wordt "live" als voorvoegsel gepresenteerd. Over die visie is levendig debat mogelijk. Aangezien "live" predicatief (sorry) kan worden gebruikt, is het nauwelijks een gebonden morfeem (sorry). Bovendien spelt de Woordenlijst: "live-uitzending", en niet *"liveüitzending".
  • Ik heb niet het hele artikel gelezen, en zeker niet nauwkeurig. Wel lijkt het erop dat de structuur een geducht wapen vormt om de gebruiker te vloeren. (Waarom meteen plompverloren flexie en samenstelling erbij gehaald? Zo moet het de lezer toch wel gaan duizelen?)

Vriendelijke groet, Bessel Dekker (overleg) 21 feb 2017 23:42 (CET)

Al het bovenstaande commentaar misschien overzetten naar het nog rode Overleg: Afleiding (taalkunde)? Het lijkt me wat makkelijker om het artikel dan eventueel met behulp hiervan aan te passen. Hier is het over een paar weken weer in het archief verdwenen. De Wikischim (overleg) 22 feb 2017 09:52 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd want het zou zonde zijn als dit t.z.t. in de archieven waar geen hond naar kijkt, zou verdwijnen

"dienstgedaan" of "dienst gedaan"[bewerken]

Wil iemand die lijst eens overlopen? Lotje (overleg) 14 feb 2017 10:11 (CET)

Wat let je om het zelf te doen? Mvg, Trewal 14 feb 2017 10:26 (CET)
Een blik op mijn overlegpagina... Liever eerst goedkeuring vragen... Lotje (overleg) 14 feb 2017 10:34 (CET)
Eens! Altijd eerst permissieontvangst voordat de tegenpartij en/of de dienstdoende mod je van het roemruchte BTNI gaat betichten. Dat zal hier wel los(-)lopen, maar ik kan me gevalletjes voorstellen waar het gevoeliger kan liggen; tegen het verkeerde been als een medediscussiant met het zere been uit het bed is gestapt en de bokkenpruik opgezet. Het is godbeter't Valentijnsdag, lieve collegae.  Klaas `Z4␟` V:  14 feb 2017 12:57 (CET)
Ik heb er een aantal gedaan. Bij de resterende 11 twijfel ik. Wikiwerner (overleg) 14 feb 2017 21:56 (CET)

Taalbanaan[bewerken]

Bovenaan dit café staat al ruim vijf jaar de Taalbanaan. Tot de terugkeer (hij was eerder door een gebruiker verwijderd) hebben Glatisant en ik destijds onderling besloten. Van mij kan het nu weer weg. Zie Overleg_gebruiker:Glatisant#Taalbanaan. Als er geen bezwaren komen zal ik de rubriek morgen weer verwijderen en verplaatsen naar Wikipedia:Humor en onzin. Groet, Apdency (overleg) 23 feb 2017 20:28 (CET)

Mijn zegen heb je. Oskardebot (overleg) 23 feb 2017 20:57 (CET)
Ik vind het wel aardig, zo'n vrolijke noot, en het staat me niet in de weg, mvg HenriDuvent

Uit de weinige reacties die er zijn gekomen kan ik niet afleiden dat er nog een breed draagvlak is voor de aanwezigheid van de rubriek in deze overlegruimte, daarom heb ik hem verplaatst naar Wikipedia:Humor en onzin/Taalbanaan. Mocht een later binnenkomend iemand hem alsnog gaan missen, VJVEGJG en zet hem gerust terug. Apdency (overleg) 24 feb 2017 21:37 (CET)

Geen bezwaar, maar toch heb ik, als jullie het niet erg vinden (anders ook Glimlach), e.e.a. hierboven gelinkt. Zo is-ie wat gemakkelijker vind- en bereikbaar vanuit hier.  Klaas `Z4␟` V:  26 feb 2017 15:14 (CET)
Geen bezwaar, maar ik wil er wel op wijzen dat die link nu onder de rubriek Handige hulpmiddelen staat. Het is uiteraard geen hulpmiddel. Van Wikipedia:Wikiproject/Stop de Engelse ziekte kun je je dat overigens ook afvragen, al zit die meer in de schemerzone. Apdency (overleg) 26 feb 2017 15:22 (CET)
Dan zou er achter 'hulpmiddelen' iets kunnen komen als 'en ontspanning', 'en minder serieuze bijdragen' of zoiets waar deze en andere spitsvondigheden gehoord of gemaakt door collegae hun plekje kunnen vinden ter lering en/of vermaak.  Klaas `Z4␟` V:  27 feb 2017 11:31 (CET)

Co met streep, ja graag[bewerken]

Tegenwoordig populaire termen als co-design, co-productie, co-creatie en co-evolutie worden doorgaans met een streepje geschreven. De Taalunie en Het groene boekje schrijven in ieder geval de eerste drie woorden aaneen. Onze Taal en Van Dale taaltips menen dat de vorm met streepje niet fout is en zelfs gewenst als onduidelijkheid dreigt. Ik zie graag dat we hier de in de praktijk gangbare spelling aanhouden, met streepje dus. mvg HenriDuvent 24 feb 2017 10:00 (CET)

Dus ook coassistent? JanB46 (overleg) 24 feb 2017 10:53 (CET)
Nee, liever niet. Als het Groene Boekje zo'n woord zonder koppelteken schrijft is dat wat we doen per Wikipedia:Spellinggids#Hoofdafspraak voor de spelling. Groet, Magere Hein (overleg) 24 feb 2017 11:35 (CET)
Ik ken die afspraak wel, maar m.i. zijn hier goede redenen om af te wijken. Het is bovendien niet fout. De service aan de lezer laat ik graag zwaarder wegen. mvg HenriDuvent 24 feb 2017 11:44 (CET)
Ik zie geen verschil in de leesbaarheid ... ‘Gecoördineerd’ vind ik wel leesbaarder dan ‘geco-ordineerd’. Wordt ‘co-productie’ dikwijls zo geschreven? Ik heb het nog niet vaak gezien. Northerner (overleg) 24 feb 2017 11:52 (CET)
Wat zouden die goede redenen zijn? Ik weet dat er hier en daar in NL:WP dissidente spellingen (en andere taaleigenschappen) worden getolereerd, maar ik zie geen goede reden hier een nieuwe uitzondering te scheppen. Naar mijn mening is de hoofdafspraak normatief. Daarnaast: 'niet fout' is niet hetzelfde als 'bij voorkeur'. Groet, Magere Hein (overleg) 24 feb 2017 11:55 (CET)
Het voorbeeld coördineren is hier niet vergelijkbaar. Co- kan of moet met een koppelteken als het duidelijk een voorvoegsel is, maar coördineren is een zogeheten ongeleed woord. Zie ook [1]. De Wikischim (overleg) 24 feb 2017 11:59 (CET)
„Normatief” is het juiste woord, ja. Ik beschouw een coöperatie in wezen als een gezamenlijke operatie, maar toch mag ik het niet als ‘co-operatie’ schrijven. Dat is ‘normatief’ (of ‘prescriptief’) in tegenstelling tot ‘descriptief’. Bijvoorbeeld: vandaag zat een reclameblaadje van The Co-operative in de bus; ook Coöperative en Cooperative zijn aanvaardbare varianten. De spelling wordt in het Engels veeleer beschreven dan voorgeschreven: het systeem is descriptief. Indien de Nederlandse Taalunie daarentegen iets dicteert („enkel coöperatie is correct”), dan geldt dit als de officiële spelling. Dat is wat men onder ‘normatief’ begrijpt. Northerner (overleg) 24 feb 2017 12:29 (CET)
De goede redenen zijn de volgende. Zowel Onze Taal als VanDale geven aan dat een streepje niet fout is en duidelijker kan zijn. De tweede reden is dat ik in academische vakgebieden waarin ik me geregeld beweeg, biologie, economie, planologie, wetenschapstheorie, bestuurskunde en geografie, maar ook buiten het academiche wereldje, de steepjesloze variant voor zover ik me kan herinneren, nog nooit ben tegengekomen. Wikipedia gaat dan de norm stellen? Overigens, bij woorden waarbij na co een klinker met trema verschijnt, neemt het trema de functie van het streepje over. mvg HenriDuvent 24 feb 2017 12:35 (CET)
Iets preciezer: in gelede woorden (= samenstellingen en afleidingen; de hierboven genoemde voorbeelden behoren tot die laatste groep) heeft het koppelteken volgens de officiële regels de functie die het trema heeft in ongelede woorden, nl. het voorkomen van onduidelijkheid over de uitspraak als gevolg van klinkerbotsing. En voor degenen hier die het zich ook nog herinneren: het trema werd tot 1995 óók in samenstellingen gebruikt, maar dat mocht daarna niet meer volgens de TU. Alle trema's in samenstellingen werden toen koppeltekens, dus niet theeëi maar thee-ei, enzovoorts. De Wikischim (overleg) 24 feb 2017 13:02 (CET)
Ja, zo kwam een einde aan het zeeëendeëi, nu zee-eendenei gespeld.
@Henriduvent: wat Onze Taal, respectievelijk Van Dale er van vinden is voor ons van hooguit secundair belang. Ik heb eens wat gegoogeld en ik zie eerlijk gezegd dat 'nog nooit ben tegengekomen' niet. Google leerde me dat coproductie heel gewoon is. Codesign en cocreatie lijken weinig gebruikt vergeleken met de spellingen met koppelteken, al zijn er online wel voorbeelden van te vinden. Groet, Magere Hein (overleg) 24 feb 2017 14:13 (CET)
Ik beweerde dat ik het nog nooit ben tegengekomen, dat is en blijft een feit - al zal ik vast suffe momenten hebben. Dat een van de woorden af en toe voorkomt in overheidspublicaties geloof ik wel; de overheid is immers gebonden aan de richtlijnen van de Taalunie. Maar co-productie, co-creatie en co-design is toch echt de dominante, en voor zover ik kan overzien in veel domeinen de exclusieve schrijfwijze. Dan nog kan Wikipedia daarvan afwijken natuurlijk, maar verstandig lijkt me dat in dit geval niet. mvg HenriDuvent 24 feb 2017 14:31 (CET)
Wat in deze discussie kennelijk vergeten wordt is dat we niet de woordenlijst van de Taalunie volgen, maar het Groene Boekje. Onderdel van dat Groene Boekje is de Leidraad. Daarin staat vermeld dat een facultatief koppelteken altijd toegevoegd mag worden ter verbetering van de leesbaarheid. Een woord dat correct gespeld is zonder koppelteken - en ook zo in de woordenlijst staat - is dus ook correct gespeld mét koppelteken. Andersom gaat de vlieger niet op. Een woord dat met koppelteken wordt geschreven volgens de woordenlijst, is niet correct gespeld zonder koppelteken. EvilFreD (overleg) 24 feb 2017 17:17 (CET)
Heb je weleens naar de kaft van het Groene Boekje gekeken? Het Groene Boekje is de woordenlijst van de Taalunie. Woody|(?) 24 feb 2017 21:27 (CET)
Wat ik zeggen wil is dat de Leidraad onderdeel uitmaakt van het Groene Boekje. "We volgen het Groene Boekje" betekent dus niet alleen dat we ons aan de spelling volgens de woordenlijst houden, maar ook aan de regels in de Leidraad. EvilFreD (overleg) 24 feb 2017 22:54 (CET)
Aha. Dat het altijd mag staat inderdaad in de door mij geraadpleegde adviezen, maar dus ook in het groene boekje. Stom dat ik daarin niet even gekeken heb. Dank voor je alertheid, mvg HenriDuvent 24 feb 2017 17:27 (CET)

Filtervoeder?[bewerken]

Wil iemand met zin en met toegang tot wat uitgebreidere recente standaardwerken over de Nederlandse taalschat eens kijken of filtervoeder een bestaand Nederlandstalig woord is? Het betreft uiteraard een "vertaling" van het Engelse filterfeeder, waarbij moet opgemerkt dat in het Engels to feed zowel zichzelf als anderen voeden betekent, en dat in het Nederlands bij het zichzelf voeden altijd een reflexief voornaamwoord wordt gebruikt. Voor de volledigheid: een filterfeeder voedt zichzelf door voedsel uit het water te filteren; het is dus geen organisme dat een filter voedt. WIKIKLAAS overleg 26 feb 2017 13:10 (CET)

'filtervoeder' staat niet in Van Dale. Wel 'voeder', maar niet in de bedoelde betekenis van 'zichzelf voeden'. Wel staan 'filter' en 'voeden' erin, en is er een lemma gewijd aan het achtervoegsel '-er' met de volgende omschrijving: "ach­ter­voeg­sel waar­mee van werk­woor­de­lij­ke stam­men man­ne­lij­ke per­soons­na­men (no­mi­na agen­tis) wor­den ge­vormd die be­te­ke­nen: iem. die de door het grond­woord be­doel­de han­de­ling ver­richt". 'Filtervoeder' kan dus middels taaleigen processen van de Nederlandse taal gevormd worden. Indien de term door gespecialiseerde bronnen inzake gebezigd wordt en niet bedacht is voor gebruik in Wikipedia, is het gebruik ervan in Wikipedia op geen enkele wijze die ik kan overzien problematisch te noemen. EvilFreD (overleg) 26 feb 2017 13:44 (CET)
Volgens mij is de algemene benaming 'filterdier(tje)'. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 26 feb 2017 14:28 (CET)
Dank voor de reacties. De vakliteratuur die ik veelal lees is in het Engels (als het recent werk is), en ook oudere vakliteratuur is zelden in het Nederlands. Ik heb dus geen goed referentiekader. Maar ik had natuurlijk even kunnen googlen, en dat heb ik zojuist alsnog gedaan. Naast wat artikelen waarvan de inhoud zo van Wikipedia komt ook nog een paar handelaars in visvoer, en een forum voor liefhebbers van zeeaquaria. De meest overtuigende vond ik echter deze. Ik denk dat we dit woord hier inderdaad toch gewoon kunnen laten staan. WIKIKLAAS overleg 26 feb 2017 14:49 (CET)
Ik kende het woord filtervoeder niet en kan me niet herinneren het in Nederlandstalige zeebiologische artikelen te zijn tegen gekomen. Mogelijk heb ik niet goed opgelet. Een snelle tocht op Internet laat namelijk ook mij zien dat het woord gebruikt wordt op verschillende plaatsen, door instanties die zich met diervoeding bezig houden, maar ook door kranten en zelfs eerbiedwaardige instituten voor zeebiologie. mvg HenriDuvent 26 feb 2017 14:51 (CET)