Wikipedia:Taalcafé

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
U bevindt zich hier: De kroeg · Auteursrechtencafé · Bibliografie- en broncafé · Biologiecafé · Botcafé · Categoriecafé · Doorverwijscafé · Economiecafé · Exactewetenschapscafé · Geografiecafé · Geologiecafé · Geschiedeniscafé · ICT-café · Juridisch café · Medisch café · Muziekcafé · Politiek en nieuwscafé · Redactielokaal · Religie- en filosofiecafé · Ruslandcafé · Schaakcafé · Sportcafé · Taalcafé · Typografiecafé · De Wandschildering · Wikidata-café · Zuidoost-Europacafé · (wikiprojecten) · (mededelingen) · (helpdesk)
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:T
Zie WP:TC
B up.svg
B down.svg

  → Naar inhoud | → Naar onder | → Een nieuw onderwerp toevoegen

Taalcafe logo2009.png
Welkom in het Taalcafé van Wikipedia
Het Taalcafé is een overlegruimte voor wie op deze Wikipedia tijd aan taal, taalkunde en verwante onderwerpen wil besteden. Dit is tevens een centrale plek ter bespreking en afstemming van artikelen, categorieën, portalen, lijsten en andere zaken met betrekking tot taal.

Specialiteit van dit café is een ruime voorraad kletskoppen die onze stamgasten bij voorkeur nuttigen met spraakwater. Schroom niet een vraag te stellen, gezellig mee te praten of alleen maar te luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Je leert er in elk geval wat van op het gebied van je moedertaal. Soms komen ook andere levende of dode talen aan bod.

Voor oud overleg, zie het Archief. Voor een knipoog, zie Aforismen en de Taalbanaan.


Handige hulpmiddelen
Intern

Categorie Nederlandse grammatica
Categorie Nederlandse spelling
Hoofdcategorie Taal
Lijst van talen
Por•τααl
Taal (hoofdartikel)

Wikipedianaamruimte

Spellinggids
Talenkennis van collega's
Transliteratie- en transcriptiegids
Verzoeken aan (spelling)bots
Wikiproject/SpellingCheck
Wikiproject/Stop de Engelse ziekte
Wiki woordenboek

Extern

Aardrijkskundige namen
ANS (elektronisch)
Etymologiebank
Instituut Nederlandse Lexicologie
Interinstitutionele schrijfwijzer
Nederlandse woorden in/uit andere talen
Synoniemen
Technische Handleiding Nederlandse spelling
Van Dale online (beknopt)
Woordenboek der Nederlandse Taal
Woordenlijst Nederlandse Taal

Overige taallinks

Beter Spellen
Dicteewoorden (archief)
Lexilogos
Meldpunt taal
Taalunieversum

Taaladvies

Onze Taal
Taaltelefoon
Taalunie
VRT Taalnet

Woordenboeken dialecten

Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
Antwerps Woordenboek
Woordenboek van de Drentse dialecten
Groninger Woordenboek
links naar Limburgse woordenboeken
Limburgs Woordenboek
Vlaams Woordenboek
Zeeuws Woordenboek

Woordenboeken vreemde talen

Deens
Gammeldansk Ordbog (Ouddeens)
Duits
Duden
Engels
Cambridge
Longman Contemporary English
Merriam-Webster
Middle English Dictionary
Oxford
Frans
Académie Française, 4e, 8e en 9e druk
Le Dictionnaire
Larousse
Grieks
Dictionary of Standard Modern Greek
Italiaans
Dizionario italiano
Maori
Maori Dictionary
Portugees
Dicio, Dicionário Online de Português
Léxico, Dicionário de Português Online
Pools
Słownik języka polskiego
Wielki słownik języka polskiego
Russisch
Gramota
Spaans
Diccionario de la RAE
Zweeds
Svenska Akademien


Tijdbalk en Tijdlijn[bewerken]

Op WP:AV is een verzoek gedaan waar mi meer haken en ogen aan kleven die ik mogelijk niet geheel overzie. Ik heb het idee dat tijdlijn kan slaan op elke vorm van chronologisch overzicht en ook op de visuele weergave middels een lijn(stuk). Tijdbalk kan mi alleen slaan op de weergave. Wat zijn de verschillende onderwerpen en wat zijn hun meest gangbare namen? (En hoe kunnen we deze het beste onder de artikelen verdelen?) — Zanaq (?) 19 okt 2019 08:34 (CEST)

Dag Zanaq, volgens de meest recente versie van de Dikke Van Dale Online zijn 'tijdbalk' en 'tijd(s)­lijn' – welk laatste woord overigens pas sinds oktober 2012 in dit woordenboek vermeld wordt, als letterlijke ver­ta­ling van het En­gelse time­line – synoniem. De Dikke definieert een tijd­balk, en indirect dus ook een tijd(s)­lijn, als een "tijd­schaal in de vorm van een balk". De actuele versie van Van Dale Online professioneel Nederlands heeft een nog iets uitgebreidere definitie van 'tijdbalk', te weten "schema in de vorm van een balk met tijdsaanduidingen en in- of bijschriften als voorstelling van de geschiedenis", en beschouwt beide woorden ook als elkaars synoniem. Daarnaast heeft 'tijd­lijn' volgens mijnheer Van Dale nog een tweede betekenis, namelijk "lijst van ach­ter­een­vol­gens op een so­ci­aal me­di­um bin­nen­ge­ko­men be­rich­ten". In die laatste betekenis is het een synoniem van het inmiddels ook naar het Nederlands overgewaaide 'time­line', en bovendien een geduchte concurrent van een gezond seksleven. — Matroos Vos (overleg) 1 nov 2019 20:41 (CET)
Ook volgens het ANW zijn 'tijdbalk' en 'tijd­lijn' trouwens synoniem, en beide krijgen dan ook dezelfde definitie: "grafisch overzicht in de vorm van een strook of lijn met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert en vaak van bijschriften voorziet; tijdschaal in de vorm van een strook of lijn". — Matroos Vos (overleg) 1 nov 2019 22:18 (CET)
Laten we de social media even buiten beschouwing laten.
Als het inderdaad volwaardige synoniemen zijn zou er niet per se een wijziging nodig zijn. Ik vind die definities echter te beperkt: wederom, waarom "grafisch"? Een balk is inderdaad grafisch, maar de lijn kan je toch ook voorlezen? Een chronologisch overzicht kan je toch op diverse manieren representeren, waaronder niet-grafische wijzen? Volgens mij is tijdlijn dus ook een synoniem van "chronologisch overzicht" en in mijn herinnering wordt het zo al jaren gebruikt. Dat wordt echter tegengesproken door dat het pas sinds 2012 opgenomen is. Ik zou mbv ANW tijdlijn definieren als iets als:
  • Overzicht waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert, waarbij overzichtelijk mi POV is en kan vervallen.
Hoe moet het algemene artikel over de abstractie en de verschillende representaties van chronologisch overzichten anders heten? ANW suggereert tijdschaal in de vorm van een strook of lijn, dus tijdschaal wat twee dingen betekent: schaal met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert; of schaalverdeling die de tijd indeelt. Die laatste lijkt mij vrijwel correct. Het eerste lijkt een foute/ongebruikelijke definitie te zijn. Zie ook de foute definitie van de gratis Van Dale van schaal die niet op hun eigen voorbeelden slaat:
  • een op systematische wijze verdeelde lijn die als maatstaf dient: barometerschaal; loonschaal, salarisschaal; een kaart met een schaal van 1:1000 met een grootte die 1/1000 is van de werkelijkheid; de schaal van Richter norm voor de kracht van aardbevingen.
Alleen hun eerste voorbeeld voldoet aan hun definitie: een salarisschaal heeft niet echt direct iets met een lijn te maken en de schaal van de kaart slaat op verhoudingen en slechts indirect op een lijn.
Mi gaan de woordenboeken hier veel te kort door de bocht. Er zijn volgens mij diverse concepten, en het lijkt nog niet geheel duidelijk welke labels daaraan gehangen kunnen worden:
  1. de geordende opvolging in tijd van dingen.
  2. de representatie/weergave van geordende opvolging in tijd van dingen.
  3. de grafische weergave van geordende opvolging in tijd van dingen.
  4. de grafische weergave van geordende opvolging in tijd van dingen in de vorm van een balk of lijn.
  5. de grafische weergave van geordende opvolging in tijd van dingen in de vorm van een balk of lijn met een systematische indeling in tijdseenheden.
Merk daarbij op dat de artikelen die wij Tijdlijn van... noemen, aan definities 1 en 2 voldoen en niet aan definities 4 en 5 die meer in de buurt komen van wat de woordenboeken zeggen. Wij hanteren kennelijk een definitie van tijdlijn als globale indeling van de geschiedenis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zanaq (overleg · bijdragen) 2 nov 2019 08:54‎ (CET)
Kennelijk hanteren wij soms tijdlijn waar we (mbv ANW) tijdschaal bedoelen. Maar gelukkig doen we het kennelijk soms ook goed. Mvg, Trewal 2 nov 2019 12:04 (CET)
Je bent me net voor. Het woord 'tijdschaal' staat inderdaad al minstens enige tientallen jaren in de Dikke Van Dale, en wordt gedefinieerd als "schaal­ver­de­ling die tijds­mo­men­ten aan­geeft, in­de­ling van de tijd". Toch blijf ik verbaasd dat 'tijd(s)­lijn' pas sinds 2012 in de Dikke Van Dale staat en ook niet te vinden is in het WNT of in de negentiende- en twintigste-eeuwse woordenboeken die ik zelf in de kast heb staan. In de DBNL is te zien dat de woorden 'tijdlijn' en 'tijdslijn' al zeker een eeuw met enige regelmaat gebruikt worden. — Matroos Vos (overleg) 2 nov 2019 12:42 (CET)
Ik heb intussen de tijd gevonden om er nog eens rustig naar te kijken en op een rijtje te zetten hoe de twee belangrijkste hedendaagse Nederlandsche woordenboeken, Van Dale en het ANW, nu precies over de verhouding tussen de woorden 'tijdschaal', 'tijdbalk' en 'tijd­lijn' denken. Van deze drie woorden is 'tijdschaal' volgens de Dikke Van Dale Online en het ANW het hyperoniem, oftewel het 'overkoepelende' woord. Beide geven dit woord ook vrijwel dezelfde betekenis: "schaal­ver­de­ling die tijds­mo­men­ten aan­geeft, in­de­ling van de tijd" (Van Dale) en "schaal met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert; schaalverdeling die de tijd indeelt" (ANW). De woorden 'tijdbalk' en 'tijd­lijn' zijn synoniem en verwijzen naar een specifieke soort van tijdschaal, te weten een "tijd­schaal in de vorm van een balk" (volgens de Dikke Van Dale Online) of een "[...] tijdschaal in de vorm van een strook of lijn" (volgens het ANW). Van Dale Online professioneel Nederlands wijkt hier enigszins van af door niet 'tijdschaal', maar 'schema' het hyperoniem van 'tijdbalk' en 'tijd­lijn' te noemen, en definieert deze laatste twee woorden dan ook als een specifieke soort van schema, te weten een "schema in de vorm van een balk met tijdsaanduidingen en in- of bijschriften als voorstelling van de geschiedenis". De ietwat afwijkende invulling die Zanaq aan deze woorden geeft, is – in elk geval voor een deel – ook de mijne, maar ik vrees toch dat we in dezen weinig anders kunnen doen dan de gezaghebbende bronnen volgen, waarbij we natuurlijk ook aan moeten geven op welke punten de bronnen elkaar eventueel tegenspreken. — Matroos Vos (overleg) 2 nov 2019 18:01 (CET)
En nog even naar aanleiding van het interessante zijpaadje dat Zanaq insloeg aangaande de definitie van 'schaal': de definitie die de gratis, beperkte onlineversie van Van Dale geeft is inderdaad wat kort door de bocht en klopt niet helemaal met de gegeven voorbeelden. Edoch, de Dikke Van Dale Online geeft veel uitgebreidere definities van de diverse betekenissen van 'schaal', waaronder "verhoudingsmaatstaf, gevormd door een reeks van op bepaalde afstanden van elkaar geplaatste evenwijdige streepjes of een zo verdeelde lijn" en "reeks van getallen of verhoudingen als grondslag voor het vaststellen van lonen, prijzen enz.", en die zijn wel in lijn met de gegeven voorbeelden. — Matroos Vos (overleg) 2 nov 2019 19:46 (CET)

Even een stukje Eigen Herinnering: op de basisschool gebruikten we vroeger zowel tijdlijnen als tijdbalken. Het ging in beide gevallen om een visuele weergave van de tijd, op schaal, maar terwijl een tijdbalk een balk die je mooi kon inkleuren, was een tijdlijn een streep. Sneller klaar maar minder mooi. Beide waren horizontaal in onze geschiedenislessen, maar verticaal kan natuurlijk ook. Een balk biedt de mogelijkheid om met kleuren periodes af te bakenen, tijdlijnen hebben het voordeel dat je verschillende lijnen voor parallelle ontwikkelingen boven elkaar (of naast elkaar, bij verticale lijnen) kunt plaatsen. Soms zie je ook wel eens tijdbalken met plaatjes, bijv. in het geschiedenishoofdstuk van een reisgids of in een cd-bijsluiter die het muziekstuk in de tijd plaatst. Bever (overleg) 3 nov 2019 00:22 (CET)

Niemand zou mi betwisten wat Bever zegt, maar zoals hierboven is te lezen gaat het iets dieper. De door mij voorgestelde invulling lijkt – in elk geval voor een deel – ook de mening van de gemeenschap, gezien de titels van Tijdlijn van.... De constateringen van Matroos Vos en Trewal zouden betekenen dat we deze artikelen moeten hernoemen naar Tijschaal van.... Wat mij betreft zouden we hier onze intuïtie kunnen volgen - zeker als de gemeenschap consensus kan bereiken over een invulling - en de bronnen dus niet geheel volgen. Maar als we besluiten de bronnen volgen, laten we ze dan ook helemaal volgen, dus tijdschaal als het overkoepelende onderwerp, tijdlijn voor social media apart, en het maakt niet uit of het overige artikel tijdbalk of tijdlijn heet (voor die laatste keuze kunnen we wellicht nog naar de gangbaarheid kijken.) We zouden ook nog om taaladvies kunnen vragen. — Zanaq (?) 3 nov 2019 18:12 (CET)
Bedankt voor de reacties allen, maar mbt de vraag wat we concreet (kunnen/moeten) gaan doen is het nog niet echt duidelijk. Ik vind dat we de bronnen kunnen negeren, maar daar is duidelijk geen consensus voor. Als we de bronnen gaan volgen moeten we alle artikelen getiteld Tijdlijn van.... hernoemen, als ik het goed begrijp. Gaan we daar een verzoek voor indienen? — Zanaq (?) 12 nov 2019 21:48 (CET)
Hoi Zanaq, sorry voor de late reactie. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar veel verder dan wat de woordenboeken erover zeggen en hoe ik zelf die begrippen invul, kom ik niet. Je zou nog wel kunnen kijken of er in het Geschiedeniscafé iemand te vinden is die hier iets zinnigs over kan zeggen. Wellicht wordt het onderscheid tussen een tijdschaal, een tijdbalk en een tijdlijn in de geschiedkunde duidelijk gedefinieerd. Succes, Matroos Vos (overleg) 28 nov 2019 02:56 (CET)

VROM-gebouw[bewerken]

De beschrijvende zinnen lopen nog niet lekker: Door het gebouw loopt een brede voetgangersstraat naar het centrum van Den Haag en klimt het tramspoor naar het station. De voetgangersstraat is meer dan dat: Het geeft de voetgangers een doorkijk naar de stad. Architecten spreken over de entree van de stad. Klimmende tramsporen beschrijven het niet helemaal: Het gebouw is over het bestaande tramviaduct van het station naar de tramtunnel heen gebouwd. Kunnen taalgoeroes er iets beter van maken?Smiley.toerist (overleg) 24 nov 2019 11:59 (CET)

Zo beter? Meteen klein beetje info toegevoegd en pov ('milieuvriendelijk') eruitgehaald — bertux 24 nov 2019 15:39 (CET)
Nu aangepast: De voetgangersstraat is niet onder de tramsporen, maar heeft eigen route.Smiley.toerist (overleg) 24 nov 2019 23:36 (CET)

Wildernis en natuur[bewerken]

Zijn wildernis en natuur volledige synoniemen? Zie het overleg hier. Marrakech (overleg) 24 nov 2019 12:02 (CET)

Indianen of Inheemsen?[bewerken]

Artikelen op Wikipedia hebben het vooral over indianen en niet over inheemsen, terwijl ik in Surinaamse media / boeken over Suriname, e.d. vooral het woord inheemsen tegenkom. Omdat Suriname lid is van de Taalunie, lijkt mij er iets voor te zeggen om ook op Wikipedia het woord inheemsen te gebruiken. Al zijn ze mogelijk niet helemaal synoniem (mogelijk zijn de inuit niet indiaan maar wel Amerikaans-inheems). Wat valt hier taalkundig over te zeggen? Welke aanduiding is voor Wikipedia beter: indiaans of inheems? Ymnes (overleg) 26 nov 2019 19:14 (CET)

Wij volgen de TaalUnie voor spelling, dat Suriname lid is van de Taalunie verandert daar niets aan. Als het in bronnen die over Suriname gaan vooral over inheemsen gaat, en niet over indianen/Indianen, dan kan dat een goede reden zijnom die term te gebruiken. Aan de andere kant is zoiets ook al snel een BTNI als je het voor bestaande artikelen wilt gaan aanpassen, ook omdat je vaak niet weet op welke bron de schrijver zijn lemma heeft gebaseerd. Edoderoo (overleg) 26 nov 2019 19:21 (CET)
Ik zal iets specifieker zijn, want ik bedoel vooral de benaming van het artikel Surinaamse indianen en de categorie:indiaans volk in Suriname. In artikelen ben ik zelf ook voor de vrijheid om het naar wens te variëren. Maar bij het hoofdartikel en de hoofdcategorie lijkt het mij wel belangrijk om als Wikipedia een duidelijke keuze te maken. Ymnes (overleg) 26 nov 2019 19:27 (CET)
De vorige editie van de Dikke Van Dale, uit 2005, had nog niks aan te merken op het woord indiaan (zonder hoofdletter), maar volgens de huidige editie wordt het "door som­mi­gen be­schouwd als een on­wen­se­lij­ke aan­dui­ding". Je kunt volgens Van Dale trouwens ook op zoek gaan naar je in­ner­lij­ke in­di­aan, oftewel "de on­be­dor­ven per­soon­lijk­heid die diep in je­zelf aan­we­zig heet te zijn en die over na­tuur­lij­ke wijs­heid be­schikt". Ik ga vanavond eens kijken of ik die ongewenste indringer kan vinden. — Matroos Vos (overleg) 26 nov 2019 19:56 (CET)
In de eerste plaats staat duidelijkheid en dat is lastig: de Organisatie van Inheemsen in Suriname is er ook voor Marrons, die geen indianen zijn terwijl de Dag der Inheemsen kennelijk niet voor hun bedoeld is. "Inheems" is volgens ons eigen artikel eerder een begrip uit de biologie en zonder duidelijke historische afbakening; is een bevolkingsgroep die honderden jaren ergens leeft inheems, of moeten het duizenden jaren zijn? "Oorspronkelijke bewoners" is wat dat betreft eenduidiger. Je kunt vermelden, dat in Suriname het begrip "inheemse" wordt gebruikt voor bepaalde bevolkingsgroepen, maar voor de eigenlijke, encyclopedische tekst kun je een duidelijker begrip gebruiken. Zwitser123 (overleg) 26 nov 2019 20:06 (CET)

Bedankt voor de antwoorden. Indianen is inderdaad wel duidelijker (inheemsen zag ik inderdaad ook al eens voor marrons) en ik kwam het woord net ook nog toevallig in de Parbode tegen. Ik laat het eerst zo. Ymnes (overleg) 26 nov 2019 20:55 (CET)

Influencers[bewerken]

Aan het artikel Kerbal Space Program wil ik toevoegen dat invloedrijke personen de game (pardon; het computerspel) zelf spelen en belangrijk vinden voor het ontwikkelen van interesse in ruimtevaart of wetenschap. Wat is een mooie term voor deze groep personen? Ik vind influencers een vreselijk woord en invloedrijke personen komt daar dicht bij in de buurt. Maar "wetenschappers en ondernemers" vind ik ook weer niet lekker klinken.

Verschillende [...] hebben tijdens interviews of via social media hun steun voor de game betuigd door Kerbal Space Program te spelen of tot hun favoriete game te rekenen.[ksp 1][ksp 2] Ze zien de game als middel om interesse in ruimtevaart en wetenschap te bevorderen.

maarten|wpbe|mp 1 dec 2019 13:47 (CET)

Esthetische voorkeur mag niet vooropstaan. Op welke aspecten leggen de bronnen de nadruk? Expertise, bekendheid, invloed, beroep? — bertux 1 dec 2019 20:33 (CET)
Volgens de bronnen gaat het om rocket scientists, workers at NASA’s Jet Propulsion Lab en Copenhagen Suborbitals, people who actually build rocket ships, een astronaut, een programmeur/astrofysicus... Dan lijkt de nadruk te liggen op expertise en beroep. Maar Elon Musk, Scott Kelly en Scott Manly worden wel apart benoemd, dus dan komen bekendheid en misschien invloed weer om de hoek kijken. maarten|wpbe|mp 1 dec 2019 21:07 (CET)
Bekende mensen die een spelletje spelen lijkt me niet zo bijzonder, maar mensen uit het vakgebied die enthousiast zijn wel, zeker als je ze kunt citeren — bertux 6 dec 2019 10:15 (CET)
Daar heb je een punt. Waar ik naar toe wilde, was het idee dat het niet zomaar gaat om "bekende mensen die een spelletje spelen" maar om bekende personen die invloed uitoefenen op de jeugd de interesse in wetenschap helpen vergroten. Maar ik kan geen bronnen vinden waar ik dat op kan baseren. Dan laat ik het bij mensen uit het vakgebied. Dank je wel voor het meedenken. maarten|wpbe|mp 6 dec 2019 14:17 (CET)

Nasale medeklinker[bewerken]

Er bestaat een artikel Nasale medeklinker. Zou dat niet "nasale klinker" moeten zijn? Groey, Elly (overleg) 6 dec 2019 07:49 (CET)

Bedoeld worden bijvoorbeeld de m, n en ng, en dat zijn wel medeklinkers. Marrakech (overleg) 6 dec 2019 08:38 (CET)
Het volledige overzicht staat in deze IPA-tabel: c:File:IPA consonants 2005.png. Medeklinkers kunnen dus o.a. nasaal zijn. De Wikischim (overleg) 6 dec 2019 10:13 (CET)
Hoi Elly, het is eerder omgekeerd. Nasale medeklinkers (klanken waarbij de lucht uitsluitend ontsnapt via de neusholte) zijn veel 'normaler' dan nasale klinkers (klanken waarbij de lucht zowel via de neus- als via de mondholte ontsnapt). Een taal kan wel uitsluitend nasale medeklinkers hebben, en dus geen nasale klinkers, maar een taal die alleen nasale klinkers heeft, en dus geen nasale medeklinkers, bestaat eenvoudigweg niet. Het Nederlands is een taal met alleen nasale medeklinkers (de /m/, de /n/ en de /ŋ/, oftewel de 'ng' in bijvoorbeeld 'doorzonwoning' en 'directklaarpudding'), en een taal als het Frans heeft daarnaast ook nasale klinkers, zoals de /ɛ̃/ in het woord 'vin' (uit te spreken als /vɛ̃/). Aan dat laatste woord is ook aardig het verschil in dit opzicht tussen Nederlands en Frans te zien: in 'wijn' is de nasale n-klank van het Latijnse 'vinum' behouden gebleven, terwijl in het Franse 'vin' de 'n' zijn nasaliteit eerst op de voorafgaande klinker heeft overgedragen, om vervolgens zelf uit de uitspraak van dit woord te verdwijnen. Met hartelijk gearticuleerde groet, Matroos Vos (overleg) 7 dec 2019 18:27 (CET)
Een uitzondering is misschien het woord ‘eigenlijk’, althans zoals ik het uitspreek: een genasaliseerde ei-klank gevolgd door /xlək/. Daarbij heeft de nasale klank van de verdwenen ‘n’ dus ook nog eens een sprongetje over de ‘g’ gemaakt. Marrakech (overleg) 7 dec 2019 22:32 (CET)
Merci... had ik dit alles maar geweten toen ik Frans leerde, dat was mijn uitspraak ten goede gekomen. Ik heb mij wat verder georiënteerd en inmiddels is het artikel nasale klinker geboren. Elly (overleg) 7 dec 2019 22:36 (CET)