overleg gebruiker:wikiklaas

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Accessories-text-editor.svg
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, mag je verwachten ook op deze pagina antwoord van me te krijgen. Andersom ga ik ervan uit dat je mij antwoordt op de plek waar ik een vraag of opmerking voor je heb achtergelaten.
AROBAZE.png
Als je me wilt e-mailen omdat je vertrouwelijke informatie wilt delen, dan kan dat met deze link; laat alsjeblieft op deze pagina een berichtje achter dat ik e-mail heb want ik check mijn inbox onregelmatig.
Plaats nieuwe berichten helemaal onderaan alsjeblieft (of gebruik deze link)
Archieven van mijn OP:
Archief 2010
Archief 2011
Archief 2012
Archief 2013 1e helft
Archief 2013 2e helft
Archief 2014 1e kwart
Archief 2014 2e kwart
Archief 2014 3e kwart
Archief 2014 4e kwart
Archief 2015 1e kwart
Archief 2015 2e kwart
Archief 2015 3e kwart
Archief 2015 4e kwart
Archief 2016
Archief 2017 1e helft
Archief 2017 2e helft
Archief 2018
laatste 20 anonieme wijzigingen
Laatste bericht gelezen
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, dan krijg je ook op deze pagina antwoord van me  Wikiklaas  overleg 
B up.svg

Phorusrhacoidea[brontekst bewerken]

Ik weet dat ik je al heb opgezadeld met het schrijven over de evolutie van de Phorusrhacidae, maar ik het net de superfamilie, Phorusrhacoidea, aangemaakt en daar kwam nogal wat nomenclatuur bij te pas. Jij weet meer over de regels van het ICZN dan ik, dus zou je dit even willen nakijken? Amphicoelias (overleg) 25 jul 2013 16:43 (CEST)[reageer]

tussenliggende stukken naar Archief2013 2e helft, Archief2014 1e kwart, Archief2014 2e kwart en Archief2014 3e kwart verplaatst

Echte en bedachte "Nederlandse namen"[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas. Ik heb net met veel plezier je stukje over Nederlandse Namen hiernaast gelezen. Ik ben benieuwd hoe je tot deze opvatting bent gekomen. Want door de stelling dat het toekennen van namen is voorbehouden aan specialisten en officiële instanties verwerp je de praktijk die eeuwenlang gangbaar is geweest. Even op een rijtje (beperkt tot naamgeving van planten):

 • Aanvankelijk bestonden er geen specialisten en verzon iedere deelverzameling van de taalgemeenschap namen voor de taxa die ze wilden onderscheiden. Veel daarvan is nooit opgeschreven en zal vemoedelijk verloren zijn gegaan. Maar omdat er over en met de namen gecommuniceerd werd kreeg een aantal daarvan een grotere verspreiding, met tal van regionale varianten.
 • met de komst van de kruidboeken werd een deel van deze namen vastgelegd. In het meest populaire stramien was er altijd een kopje "De Naem" met daaronder een opsomming van de klassieke namen en de volksnamen in verschillende landen en streken. Getuige de rijkdom die Heukels rond 1900 nog aantrof is het bovenstaande "ongeletterde" proces al die tijd nog doorgegaan.
 • Na Linnaeus ziet een aantal flora's (in de huidige zin) het licht in het Nederlands. Vele daarvan - afhankelijk van lengte van de tekst die ze zichzelf toebemeten - nemen ook zo'n lijstje volksnamen op om de laten we zeggen, formele kennis, gemakkelijker te kunnen koppelen aan de informele kennis. Het geeft vertrouwen als je met de deftige Flora bepaald hebt dat je een Equisetum palustre hebt gevonden en je leest daarbij dat dat hetzelfde is als de Unjer, wat je eigenlijk al wist. Ook stelt dat je in staat om te communiceren met lieden die geen kennis hebben van Latijnse namen.
  Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken, vaak door een stijve vertaling van de Latijnse naam als Nederlandse naam op te voeren.
 • in dezelfde periode (latere 19e eeuw, begin 20e eeuw) zag je ook tal van boekjes van schoolmeesters en andere geïnteresseerden die hun eigen keuze maakten uit de al of niet voorhanden Nederlandse namen. Voor de vogelliefhebbers is het boekje Zien is Kennen een rijke schat aan namen - ik weet niet wie en wat de schrijver was, overigens.
 • Een opvallende ingreep vindt plaats in 1907 met het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Voor het eerst wordt een poging ondernomen om de enorme rijkdom aan plantennamen zodanig te unificeren dat alle inheemse planten idealiter één verkozen Nederlandse naam hadden. De noviteit was dat waar de namen eerst onderdeel van de taal waren en dus het produkt van de bijdragen van alle taalgebruikers, nu een kleine commissie ging bepalen wat goed en fout was. Een duidelijke omslag van inventariseren naar voorschrijven.
 • de vier belangrijke Nederlandse flora's van de 20e eeuw (Heukels, Thijsse, FN, en Ecologische Flora) baseerden zich op dit woordenboek, onderwijs en literatuur werden belangrijker dan mondeling onderricht. Twee, drie generaties plantenliefhebbers groeiden op met deze namen en de in 1907 gewenste unificatie werd daardoor een feit, in elk geval binnen het vakgebied. Wanneer je echter buiten de kring van biologen aan de mensen vroeg welke plant het "pispotje" was dan kreeg je een aanmerkelijk gevarieerder beeld. Er was een (beperkte) kloof ontstaan tussen de algemene taal en het jargon van de biologen.
 • In de loop van de 20 eeuw werden er nog vrolijk nieuwe namen bedacht waar de behoefte daaraan werd gevoeld. Ik heb meegemaakt dat NJNers zich zowel bewust als automatisch van die taak kweten. Sommige van de zo verzonnen namen zijn een stille dood gestorven, andere bestonden een tijd en verwenen weer, andere worden nog steeds gebruikt.
 • Ergens begin jaren 90 vond de uiteindelijke machtsgreep uit Leiden plaats. Een van de talloze nieuwe drukken van de Heukels introduceerde opeens een massa nieuwe namen - nogal eens van het niet-fraaie soort. Na het inventariseren-selecteren-voorschrijven van 80 jaar daarvoor werd het nu verzinnen en voorschrijven. Ik ben nog altijd benieuwd naar de rationale daarachter.

Al met al zie je dus wel degelijk een geleidelijke verschuiving van boer naar botanicus tgv. het minder belangrijk worden van de orale cultuur en de toegenomen communicatie over het hele taalgebied. Maar dat het dus een taak is voorbehouden aan specialisten en taaldeskundigen, dat zie ik niet (behoudens de ene misstap in het laatste punt).

Samenvattend kom ik tot de volgende praktijk van naamgeving: - wie een naam nodig heeft en creatief is mag met een nieuwe naam komen - de gemeenschap van gebruikers van die naam (en in laatste instantie is dat de hele Nederlandse taalgemeenschap) bepaalt of ze die naam wil (blijven) gebruiken - auteurs met authoriteit helpen bij het selectieproces door hun gewicht aan die naam te geven.

(De conclusie dat dus op WP nieuwe namen geïntroduceerd moeten kunnen worden ga ik niet trekken: ik heb schrik voor Pandora...)

Zonder je stuk gelezen te hebben (ik ga dat echt nog doen maar het is erg lang): mijn betoog richt zich ertegen dat er op Wikipedia namen worden bedacht of gesanctioneerd. Dat is niet onze taak. Namen mogen overal bedacht worden maar het is niet aan de vrijwilligers van Wikipedia om te besluiten dat ze overgenomen kunnen worden. Een uitgebreidere reactie volgt als ik je hele betoog heb gelezen. WIKIKLAAS overleg 9 sep 2014 23:57 (CEST)[reageer]
't Is niet als betoog bedoeld, hoor. Slechts een gemotiveerde vraag waarom jij tot een andere conclusie komt, nl. dat geïnteresseerden geen namen zouden moeten geven. Ik kijk naar je antwoord uit. - hartelijke groet, Wimw (overleg) 10 sep 2014 14:09 (CEST)[reageer]
Beste Wimw, allereerst mijn welgemeende verontschuldiging om deze interessante overpeinzing meer dan drie jaar onbeantwoord te laten. Toen je het schreef moet ik het druk hebben gehad. Ik weet niet meer waarmee. Het is wél al die tijd hier blijven staan als een onderwerp dat nog een vervolg verdiende. Dat komt dan nu.
Je geeft hierboven een aardig resumé over het ontstaan van Nederlandstalige namen. Een van de aardigste constateringen daarbij is dat Flora's voorzagen in Nederlandstalige namen waar die nog niet voorhanden waren, en je schrijft daarover: "Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken." Die zin legt een misverstand bloot. Ik heb geen bezwaar tegen het verzinnen van Nederlandstalige namen voor taxa waarvoor ze nog niet voorhanden zijn. Waar ik bezwaar tegen heb is in de eerste plaats als er in Wikipedia namen verzonnen worden, en in de tweede plaats als er in Wikipedia namen worden overgenomen uit een willekeurige publicatie, ongeacht de acceptatiegraad daarvan.
Een prangend voorbeeld van een niet geaccepteerde publicatie die in Wikipedia werd nagevolgd is de "Nederlandse naamlijst van de recente haaien en roggen (Chondrichthyes Elasmobranchii) van de wereld" van P.H.F. Bor, lange tijd terug te vinden geweest op de website van vertaler Bartho Kriek; nu is de lijst nog hier te vinden. Hier heeft één persoon, met een bepaalde opvatting over namen die in de eerste plaats inhield dat ieder dier een Nederlandstalige naam moest hebben, maakt niet uit waarop die gebaseerd is, een lijst samengesteld die al na het lezen van de eerste paar namen kromme tenen veroorzaakt. Gekunsteld. Als er geen Nederlandstalige naam uit de literatuur voorhanden was, dan is er gretig letterlijk uit het Engels vertaald: banded houndshark werd zo "bandluipaardhaai", banded sand catshark werd "bandzandkathaai", barbeled houndshark werd "voeldraadhondshaai", barbelthroat carpetshark werd "voeldraadzadeltapijthaai", bartail spurdog werd "streepstaartdoornhaai" en ga zo nog maar even door. Namen die in het Engels niet verkeerd lopen maar in het Nederlands een gedrocht en een haast onuitsprekelijk resultaat opleveren. De bedenker heeft ook nog een andere filosofie: "Bij de Nederlandse namen is voornamelijk getracht de bestaande Nederlandse namen uit de literatuur te behouden. Indien voor een soort of groep meer dan één namen bekend zijn, is een keuze gemaakt. In een aantal gevallen kon de bestaande Nederlandse naam niet behouden worden, daar dan de naam niet meer overeenkwam met de familienaam." Moeten we nu de namen koperwiek, kramsvogel en merel ook vervangen omdat die niet overeenkomen met de familienaam? En mag de dodaars alleen zo heten wanneer die in een ander geslacht dan Podiceps wordt geplaatst? Een kenmerk van een echte Nederlandstalige naam is dat die niet verandert wanneer de systematische positie van een taxon opnieuw wordt overwogen. De samensteller van die lijst van haaien- en roggennamen heeft volgens mij niets van het fenomeen lokale namen ("vernacular names") begrepen. Zoek je nu op de titel van zijn "publicatie", dan kom je toch in de eerste plaats een hele serie Wikipedia-artikelen tegen waarin hij klakkeloos is nagevolgd. Ik vind dat een probleem. In dit geval is het namelijk Wikipedia zelf dat een doorslaggevende rol speelt in de acceptatie van die namen. En die rol mogen we niet op ons nemen, gezien de doelstellingen.
Bovenstaand voorbeeld van de haaien en roggen staat niet op zichzelf. Er zijn nogal wat uit het Engels, Duits of Frans vertaalde gidsjes waarin ook de namen letterlijk vertaald zijn. Het staat de auteur van zo'n gidsje vrij dat te doen, al strekt het tot aanbeveling om te onderzoeken of daarmee geen al eerder bedachte of zelfs ingeburgerde namen worden gepasseerd. Voor wie Wikipedia bewerkt moet echter gelden dat een uiterst kritische houding wordt aangenomen ten aanzien van die publicaties, en dat een veel breder overzicht van de Nederlandstalige literatuur nodig is alvorens te kunnen besluiten dat een naam is ingeburgerd en dus gebruikt kan worden. Je noemt zelf de NJN. Een voorbeeld van een naam die in de NJN is verzonnen en inmiddels redelijk vaste voet aan de grond heeft gekregen, is de gestippelde dieseltreinworm. Dat zal met de publicatie ervan in het veelgebruikte "Zeeboek" te maken hebben, wat lange tijd zo goed als het enige veelomvattende maar laagdrempelige werk was op het gebied van strandvondsten. Het gaat om een soort die in ons taalgebied voorkomt, en dan is het Nederlands Soortenregister een in de encyclopedie geaccepteerde scheidsrechter: die accepteert de naam. Voor namen van organismen die alleen buiten de grenzen van ons taalgebied voorkomen wordt het lastiger.
Wat ik schreef was wél een betoog. Ik riep medewerkers aan de encyclopedie op om niet zo goedgelovig te zijn dat bijvoorbeeld zomaar die namen van P.H.F. Bor als bruikbaar geaccepteerd worden. Het door "Leiden" voorschrijven en met name veranderen van namen is wat mij betreft een heel ander hoofdstuk. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 02:46 (CET)[reageer]
Dag Wikiklaas. Goed betoogd, in grote lijnen ben ik het er helemaal mee eens dat op WP geen nieuwe namen geïntroduceerd moeten worden en dat we zeer terughoudend moeten zijn met niet gangbare namen. Ik heb wel moeite met het Nederlands Soortenregister als enige criterium van wel-acceptatie. De daar toegelaten namen zijn afkomstig van commissies van vakspecialisten, die zonder twijfel zeer goed bekend zijn met diergroep-X, maar niet zijn geselecteerd om hun welontwikkelde taalgevoel. Soms zijn de criteria (en zelden de discussies daaromtrent) gepubliceerd, maar vaak ook niet. Als ze er zijn, dan staan er vaak onzinnige regels tussen. Ik herinner me daarvan nu alleen nog dat bij de bivalvia “mossel” geen deel mag uitmaken van de Nederlandse naam omdat dat specifiek is voor Mytilus edulis (Hoe ze dat met de zwanemossel, de stroommossel, de driekhoeksmossel, etc hebben opgelost heb ik nooit nagezocht). De terechte discussies bij de hogere planten tussen met name Jacob Heimans en Victor Westhoff zijn berucht, maar als resultaat daarvan rust er nu een taboe op het onderwerp.
Verder zijn er natuurlijk ook andere groepen die niet onder de door het soortenregister geraadpleegde gremia behoren, die ook Nederlandse namen genereren. Ik kom hier met name de bloemenhandel tegen. Vanmorgen nog kreeg ik en tekst ter correctie van iemand die wetenschappelijke namen wilde vermijden. Hoewel ik specialist ben in de besproken groep heb ik toch niet in alle gevallen kunnen uitpuzzelen welke soorten het betrof... Dát is de discrepantie tussen wetenschap en volksnamen. De wetenschap mag een verband leggen tussen soorten en volksnamen, mag haar voorkeur uitspreken voor één ervan, maar mag niet verhinderen dat mensen buiten de wetenschap zelf namen verzinnen. Dat kan ertoe leiden dat er slechte volksnamen in omloop raken en er een inconsequent systeem met homoniemen en synoniemen ontstaat. Maar indien je je op het standpunt stelt dat volksnamen niet gereglementeerd worden, dan is het zelfs niet zinnig om er in termen van “systeem” over te spreken.
De filosofische instinker is natuurlijk dat als de volksnamen niet zijn gereglementeerd, het ook niet verboden kan zijn dat wetenschappers toch met hun eigen lijstje komen. De noodzakelijke nuancering van deze in principe anarchistische opvatting is, dat de meeste gebruikers van die namen zichzelf in de wetenschappelijke hoek scharen en regelmatig zelfs zelf vragen om orde te scheppen in de veelheid van namen. Desondanks betoog ik dat het Soortenregister wel een goede richtlijn is, maar geen autoriteit kan zijn en niet per se gevolgd hoeft te worden, ja zelfs soms per se niet gevolgd dient te worden waar ze gedrochten als Vertakt schaafstro, Gelobde maanvaren, of Stompsnuitzeskieuwshaai voorstaan. Interessant aspect is dat het voor wetenschappelijke namen in detail is vastgelegd hoe die moeten veranderen , maar voor Nederlandse namen ken ik zo'n weg niet (wat natuurlijk ook weer verdedigbaar is, want die moeten conservatief zijn). Alleen als je toevallig de eerste bent heb je een goede kans – zoals we bij het Zeeboek zagen.
Het verhaal bij het Zeeboek is als volgt: Daarin zouden alle dieren en planten in een sleutel staan die je “regelmatig” op de Nederlandse stranden en dijken kunt vinden. Alleen voor de vissen is daar na veel discussie van afgeweken omdat het om sterk mobiele dieren gaat en destijds niet duidelijk was wat dat betekende voor de trefkans met zeldzame soorten. Al in de jaren daarvoor hanteerden we in de Sepia datzelfde criterium voor soorten die eigenlijk een Nederlandse naam zouden moeten hebben. Daarbij was het een sport om een mooie naam te verzinnen en als je de moeite nam om een stukje voor de Sepia te schrijven dan was er geen redacteur die daar bezwaar tegen had. Zo burgerden namen als Saucijsjeswier, Gordelslakje, Traliehorentje/Muizekeuteltje, Vingerafdrukje, Tweetandsmosseltje etc. geleidelijk in en werden overgenomen in het Zeeboek. De Gestippelde dieseltreinworm is als naam al iets ouder en was toen ik bij de SWG zat al tamelijk bekend. Hartelijke groet, Wimw (overleg) 5 jan 2018 16:55 (CET)[reageer]
Dank voor je weloverwogen reactie. Op (ten minste) één punt sla je wat mij betreft de spijker op z'n kop: het (gebrek aan) taalgevoel bij de bedenkers van namen. Ik geloof dat ik het voorbeeld al eens eerder noemde op een of andere overlegpagina, maar dat Cordulegaster boltonii, die de prima Nederlandstalige naam "donderbolk" had, ineens gewone bronlibel genoemd moest worden omdat het geslacht de naam "bronlibel" kreeg, beschouw ik als een geval van aanranding van de taal. Problemen zie je ook onstaan bij grote geslachten als Sympetrum, waar fantasieloze en verwarrende namen als bloedrode heidelibel, bruinrode heidelibel en steenrode heidelibel werden ingevoerd. Er is geen enkele taalregel die voorschrijft dat bij het geven van Nederlandstalige namen eenzelfde systematiek moet worden gevolgd als bij de wetenschappelijke, en dat de systematische positie in de naam tot uitdrukking moet komen. Een Nederlandstalige naam heeft geen andere functie dan een taxon ondubbelzinnig bij de naam te kunnen noemen: kievit. Dat een kievit een plevier is heeft bij het toekennen van een naam nooit een rol gespeeld. Bij de loopkevers zijn namen overboord gegooid die op z'n minst bezig waren om ingeburgerd te raken; als reden gold ook hier dat in de oude naam niet tot uitdrukking kwam in welk geslacht de soort werd geplaatst. Dat duidt niet alleen op het negeren van een taalcultuur; het wekt ook de indruk dat de bedenkers doof en blind zijn voor de beweeglijkheid die de indeling van soorten in hogere taxa nu alweer een paar decennia in verhoogde mate laat zien. Maar dit zijn allemaal problemen die zich buiten Wikipedia afspelen. We hebben ons in de encyclopedie neer te leggen bij de uitkomst ervan. Protesteren tegen namen in het Nederlands Soortenregister zal bij de samenstellers daarvan moeten gebeuren, of middels het plaatsen van discussiestukken daarover in Nederlandstalige natuurtijdschriften, niet middels het kiezen van afwijkende arbitraire namen in de encyclopedie. Nog een voorbeeld van een gekunstelde naam: millennium-wratslak (Geitodoris planata), omdat die toevallig in het jaar 2000 nieuw was voor de Nederlandse fauna. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 17:45 (CET)[reageer]
We zouden eigenlijk onszelf ook consequent als Wijze mens moeten aanduiden :-)) Wimw (overleg) 5 jan 2018 19:35 (CET)[reageer]
tussenliggende stukken naar Archief2014 3e kwart, Archief2014 4e kwart, Archief2015 1e kwart, Archief2015 2e kwart, Archief2015 3e kwart, Archief2015 4e kwart en Archief2016 verplaatst

Ik mis je...[brontekst bewerken]

Kom je nog eens terug? Trijnstel (overleg) 30 mrt 2019 23:12 (CET)[reageer]

Ik mis je ook. Zoals je neem ik aan al aan zag komen, zijn nu je moderatorrechten ontnomen. Als je weer terugdraaier wil worden kan je je daarvoor aanmelden. –bdijkstra (overleg) 26 apr 2019 13:52 (CEST)[reageer]

Het terugdraaibitje heb je inmiddels terug. Ik kijk ook uit naar je terugkeer. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2019 15:26 (CEST)[reageer]

Verplaatste bewerkingen[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:10 (CEST)[reageer]

Message At Wikispecies[brontekst bewerken]

Hi Wikiklaas, I have left you an important message at your Wikispecies page here thank you Cheers Faendalimas (overleg) 12 okt 2019 04:53 (CEST)[reageer]

Hi Faendalimas, Wikiklaas hasn't been active here for a year — bertux 13 okt 2019 18:47 (CEST)[reageer]
Thankyou for the information, appreciate it, not been active at Wikispecies either and is an admin, so I have to do an admin review. Cheers Faendalimas (overleg) 13 okt 2019 18:50 (CEST)[reageer]

bewerken[brontekst bewerken]

Hallo, Ik kan de Ajax pagina ineens niet meer bewerken, het systeem ziet me ineens aan voor iemand die korter dan 4 dagen is aangemeld. Hoe kan dit verholpen worden? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scottbrl90 (overleg · bijdragen) 24 feb 2020 12:48‎

Hallo Scottbrl90, volgens mij kun je deze vraag beter stellen op Help:Helpdesk. Wikiklaas is hier al sinds medio oktober 2018 niet actief meer. Apdency (overleg) 24 feb 2020 12:52 (CET)[reageer]

Jochen Janssen[brontekst bewerken]

Ha Wikiklaas, ik snap ingreep uit 2014 volledig hoor. Ik zou het ook al snel voor vandalisme gezien hebben. Alleen bleek het hier dus wel te kloppen en is dit lemma nu pas 6 jaar later geactualiseerd. mvg - Agora (overleg) 5 mei 2020 16:15 (CEST)[reageer]

 • Het wordt inderdaad tijd dat Wikiklaas na anderhalf jaar weer eens inlogt. ErikvanB (overleg) 13 mei 2020 00:26 (CEST)[reageer]

Franz Liszt wiki[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas,

Bedankt voor je bijdrage aan de wiki pagina van Franz Liszt. Zelf ben ik een Liszt freak en zou graag enkele aanpassingen met je willen bespreken. Hoe kan ik je bereiken? email gsm?

Dank! David

www.davidpagan.art

Zoekknop[brontekst bewerken]

Hallo Wikiklaas,

Geen idee of je nog terugkomt, maar ter informatie: ik zag je Gebruiker:Wikiklaas/monobook.css genoemd op phab:T255953. In je .css zal searchGoButton veranderd moeten worden in searchButton, maar ik kan niet beoordelen of dat volstaat. Ik hoop dat het goed met je gaat.

Met vriendelijke groet — bertux 30 jun 2020 11:21 (CEST)[reageer]

Ik besta weer…[brontekst bewerken]

Geen idee of je je mij nog kunt herinneren maar ik wilde je even laten weten dat ik, Equinoxepart5, voorheen (door omstandigheden) Oxygene7-13, weer terug ben op Wiki. Ik heb te kampen met de nodige beperkingen (computertechnisch, niet lichamelijk of mentaal) waardoor ik niet weet hoe lang dit goed gaat… Dit berichtje kopieer en plak ik op diverse profielen waar ik eerder veel contact mee heb gehad of op een andere manier een warm hart toedraag. Ik hoop op een goede verdere samenwerking en ik ben blij dat ik weer terug ben! Groeten: Equinoxe part5 (Overleg) 3 sep 2020 18:55 (CEST)[reageer]

Uitnodiging prijsuitreiking Schrijfwedstrijd 2020[brontekst bewerken]

Emilie Preyer - Stillleben mit Sektflöte.jpg

Hallo!

In het verleden heb je al eens een prijs gewonnen in de Wikipedia:Schrijfwedstrijd. In 2020 is een nieuwe editie georganiseerd en als oud-winnaar willen we jou ook graag uitnodigen voor de prijsuitreiking van dit jaar.

De prijsuitreiking zal zijn op 16 januari op de Nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland: Wikimedia Nederland is wederom de sponsor van de drie prijzen, t.w. drie waardebonnen van resp. 100, 65 en 35 euro.

De Nieuwjaarsborrel vindt plaats via Zoom, van 15-17 CET. Er zal een virtuele toast worden gehouden en WMNL biedt aan om je hiervoor een kleinigheidje toe te zenden. Wil je graag meedoen met de toast, schrijf je dan in voor 6 januari. Na die datum zijn de inschrijvingen nog steeds open, maar zal de mogelijkheid om je in te schrijven voor een attentie voorbij zijn. Zie hier voor meer informatie en een link naar het inschrijfformulier.

Vriendelijk groet, Namens de jury,
Ciell
MediaWiki message delivery (overleg) 29 dec 2020 13:27 (CET)[reageer]

Verwijderen van artikel 'Lijst Student Erkend'[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas

Vandaag heeft u ook mijn artikel met de naam 'Lijst Student Erkend (STERK' verwijderd. Hier schreef u: Als je hem zelf niet wil zal ik hem dan maar verwijderen'.

Ik ben nieuw met het maken van Wikipedia artikelen. Deze pagina had ik namelijk gemaakt voor mijn vereniging, dus ik zou deze pagina wel graag willen. Zou u mij kunnen uitleggen hoe dit werkt? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door EtJelMa (overleg · bijdragen)

Beste EtJelMa,
De bedoelde verwijdering door Wikiklaas vond niet vandaag plaats, maar in 2015. Wikiklaas is ook al geruime tijd niet meer actief als moderator. Mvg, Encycloon (overleg) 24 jan 2021 16:24 (CET)[reageer]

Goed ...[brontekst bewerken]

je hier weer te zien. Groet, Gouwenaar (overleg) 6 mei 2021 11:54 (CEST)[reageer]

Daar sluit ik mij van harte bij aan! Hartelijks, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 6 mei 2021 16:29 (CEST)[reageer]
Ja, welkom terug. Brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn!Matroos Vos (overleg) 6 mei 2021 17:44 (CEST)[reageer]
Zeker, ik hoop echt dat we weer van je kwaliteiten mogen profiteren! hg HenriDuvent 6 mei 2021 17:46 (CEST)[reageer]
Wat fijn jou hier weer te zien! Vinvlugt (overleg) 6 mei 2021 21:29 (CEST)[reageer]
Fijn je weer terug te zien, Wikiklaas! Grasmat|(Vragen?) 6 mei 2021 23:19 (CEST)[reageer]

terugdraaiingen[brontekst bewerken]

Dank voor je terugdraaiingen, laat dat account maar even boos zijn. Aanleiding is deze nominatie. Saša Milivojev. Ldhank (overleg) 6 mei 2021 20:58 (CEST)[reageer]

Hij heeft met een sokpoppenfarm en met o.m. dit IP cross-wiki die jonge schrijver zitten promoten, en toen er verwijdernominaties kwamen steeds eerst die nominaties weggehaald en daarna op deze manier om zich heen geslagen. Ik begreep van Ciell (op de IP-blok) dat het IP inmiddels een global-lock had, en zag op central audit dat ook de sokpoppenfarm inmiddels was aangepakt. WIKIKLAAS overleg 6 mei 2021 21:45 (CEST)[reageer]

Taxonomische vraag[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas,

Even een korte opening vooraleer mijn vraagjes aan bod komen.
Welkom terug op Wikipedia, jou taxonomische kennis is altijd handig en het is uiteraard aangenaam om terug wat leven te zien in de Wikipedia community. Maar volgens mij ben je wel al wat langer terug, niet waar Glimlach (Discussie omtrent het sjabloon:aut)

Vraag 1: Over laatst kwam ik het artikel van Conocephalus bispinatus tegen en wou ik de bron bekijken om eventueel fouten of dergelijke te verbeteren en meer geschikte referentie te vinden. Echter is mijn taxonomische kennis niet super en had ik een vraag toen ik het volgende zag Conocephalus (Conocephalus) bispinatus Pitkin, 1980 op India Biodiversity Portal. Mijn vraag, waarom staat er tussen het geslacht en soortnaam nog eens het geslacht tussen haakjes (Conocephalus), en als dit zo word geaccepteerd, dient het dan ook zo op Wikipedia te staan? Wat resulteert in een titelwijziging.

Vraag 2: op de website AMNH over Astylosternus batesi (Boulenger, 1900) staat er in het lijstje met de originele naam en synoniemen het volgende:

 • "Astylosternus batesi — Parker, 1931, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 10, 7: 495.".

Wat is de betekenis van "—"? En moet dit op Wikipedia ook zo worden overgenomen?

Vraag 3: Wanneer kun je in een een volledige lijst met wetenschappelijke namen pas weten wat een belangrijke synoniem is en wat niet? Bijvoorbeeld bij de familie Craugastoridae op de website van AMNH staat er een hele waslijst (en bij sommige nog wel meer) met verschillende wetenschappelijke namen die ooit zijn gepubliceerd of dergelijke. Het lijkt me dan ook niet nuttig deze allemaal onder synoniem te plaatsen. Over laatst zag ik dat je (met je IP77) op iemand zijn overleg schreef dat een originele naam geen synoniem is en dus onder "| origineel=" gezet moet worden en dat pas ik dus ook toe nu.

Groeten, Cnaeusy (overleg) 7 mei 2021 18:19 (CEST)[reageer]

Van harte welkom op mijn OP!
Vraag 1: het geslacht Conocephalus wordt door sommigen onderverdeeld in ondergeslachten, zie bijvoorbeeld hier. In sommige gevallen is het dan handig om de naam van het ondergeslacht tussen haakjes in de naam te vermelden. Als er ondergeslachten worden onderscheiden, dan is er ook altijd één ondergeslacht dat de typesoort omvat (in dit geval Conocephalus conocephalus (Linnaeus, 1767) ), en dat dan dezelfde naam draagt als het geslacht. In veruit de meeste gevallen is het noemen van het ondergeslacht in de naam niet nodig omdat de soort al ondubbelzinnig wordt benoemd met de binomiale naam. Als er een Conocephalus (Conocephalus) bispinatus is, dan kan er geen soort met de naam bispinatus in een ander ondergeslacht bestaan. In Wikipedia hebben korte titels van lemma's de voorkeur. De titel hoeft geen informatie te geven, alleen een ondubbelzinnige naam. Plaatsing van soorten in ondergeslachten kan besproken worden in het artikel over het geslacht, of in de tekst van de afzonderlijke soorten. Ik raad je overigens sterk af om websites over biodiversity te gebruiken voor taxonomische doeleinden. Waar ze wél handig voor zijn is verspreidingsgegevens.
Vraag 2: ik kan het niet nagaan omdat de publicatie van Parker na 1923 verschenen is, en die edities van de Annals and Magazine of Natural History niet online beschikbaar zijn, maar ik weet bijna zeker dat de naam van de soort in 1900 door Boulenger is gepubliceerd als Gampsosteonyx batesi, en dat Parker de soort in 1931 naar het geslacht Astylosternus heeft verhuisd. In "Astylosternus batesi — Parker, 1931" staat het liggende streepje dan voor het weggelaten "(Boulenger, 1900)". Bij namen van planten is het regel om de auteur van het basioniem (tussen haakjes) te noemen, en daarachter de naam van de auteur die de nieuwe combinatie heeft gemaakt. Die gewoonte wordt langzaamaan ook hier en daar bij zoölogische namen overgenomen. Je wordt dus geacht daar te lezen: "Astylosternus batesi (Boulenger, 1900) Parker, 1931".
Vraag 3: er zijn geen belangrijke en onbelangrijke synoniemen, tenzij je bedoelt dat voor een taxon daadwerkelijk een tijd lang een bepaalde naam in zwang is geweest die nu, om wat voor reden dan ook, vervangen is door een andere. Bij het overgrote deel van de synoniemen van soortnamen gaat het om namen die onopzettelijk zijn gepubliceerd voor een soort die al een naam had. Dat zijn dan junior synoniemen. Dat zijn wél beschikbare namen, maar slechts in een uitzonderingsgeval komen ze van pas. Stel bijvoorbeeld dat jouw Conocephalus bispinatus zo nauw verwant is aan soorten in een ander geslacht dat die naar dat andere geslacht moet verhuizen. De naam bispinatus komt wel meer voor, en het kan zomaar zijn dat in het andere geslacht al een soort de naam bispinatus heeft. Voor Conocephalus bispinatus kan dan dus niet de oudste beschikbare naam (bispinatus) worden gebruikt, en dan wordt uit de lijst van synoniemen de op een na oudste gekozen als nieuwe soortnaam in het andere geslacht.
Bij synoniemen voor hogere ordes, zoals de families in jouw voorbeeld, is het vaak een nogal technische zaak. Een familie wordt getypeerd door een typegeslacht. Als twee typegeslachten in dezelfde familie worden geplaatst, dan houdt de familie de oudste naam, en wordt de jongere familienaam die door het andere geslacht wordt getypeerd een synoniem. Als ze allebei even oud zijn, zoals in jouw voorbeeld van de Craugastoridae Hedges, Duellman, & Heinicke, 2008 en Strabomantidae Hedges, Duellman, & Heinicke, 2008, dan moet de keuze van de eerste auteur die de beide typegeslachten in dezelfde familie plaatst, gevolgd worden. Vandaar dat "Synonymy by Pyron and Wiens, 2011" er expliciet bij vermeld wordt.
Als je ervoor kiest om een lijst van synoniemen op te nemen, dan doe je er volgens mij goed aan ze allemaal te noemen, zo mogelijk met de bron waaruit je ze hebt geput. Anders heeft het noemen van "de synoniemen" niet zoveel zin.
Ik hoop dat je hier weer even mee vooruit kunt. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2021 20:30 (CEST)[reageer]
Bedankt!! Ben ik al een stuk wijzer van geworden!! Cnaeusy (overleg) 8 mei 2021 13:54 (CEST)[reageer]

Moi[brontekst bewerken]

Ik was wellicht een deel van de reden dat je een hele lange pauze hebt genomen, en wellicht klinkt het hypocriet, maar toch goed om te zien dat je terug bent. Peter b (overleg) 7 mei 2021 23:15 (CEST)[reageer]

Jij was inderdaad een deel van de reden. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2021 23:19 (CEST)[reageer]

Nieuwe libellennamen[brontekst bewerken]

Het is veel meer dan ik dacht... Met verwijzingen en zo ben ik niet bekend, ik zie dat de genuspagina's niet allemaal hetzelfde doen met NL-namen, daar zal ik wel naar kijken, daar is het nu te laat voor. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 01:07 (CEST)[reageer]

Ik was ermee bezig totdat een paar collega's me de lol ontnamen. De namen die ik aanpakte waren gebaseerd op Dijkstra (2008). De Libellen van Europa, de taxonomische positie op World Odonata List. Welke bron heb jij voor je Nederlandstalige namen? WIKIKLAAS overleg 8 mei 2021 10:10 (CEST)[reageer]
Bron 'Veldgids Libellen', 9e druk, KNNV 2020, waarvan ik mede-auteur ben. KD (dat is Dijkstra dus) was begin 2020 ook bezig met een forse herziening van zijn Engelse veldgids, waarvan te zijner tijd een update van de vertaalde versie komt. Dit zijn de enige twee veldgidsen in het Nederlands en we, dat zijn alle auteurs, willen dat ze geheel in de pas lopen. Dus KD kon ons vertellen dat er een nieuwe soort in Spanje (!) was ontdekt. En we wilden dat ook soorten bij de grenzen van Europa een NL-naam kregen. Alle auteurs plus de voorzitters van de Nederlandse en Belgische Libellenvereniging hebben nieuwe namen vastgesteld en in de KNNV-gids zijn ze meteen in druk vastgelegd. KD volgt dus nog. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 10:57 (CEST)[reageer]
Ik kijk straks even naar de genuspagina's en zal je voorleggen welke daarvan mij de beste als voorbeeld lijkt. Dat we het daarover eens zijn. Je kunt ook even wachten daarna tot de genuspagina's gedaan zijn, want dan springt er meteen uit wat rood is. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 11:00 (CEST)[reageer]
De meeste genuspagina's heb ik bekeken. Bij sommige staan er geen NL-namen, bij de meeste staan die in vet, bij een deel niet in vet. Ik stel voor: vet (minste werk). Bij vrijwel alle pagina's hebben alleen de wetenschappelijke namen vierkante haken en de NLse niet. Alleen bij de Heidelibellen is het andersom. Die laatste moet dus gelijkgetrokken worden. Vraag: beide (wetensch. en NLse) haken geven? WeiaR (overleg) 8 mei 2021 11:34 (CEST)[reageer]
Het lijkt me wel mooi om bij Gomphus te zetten: Gomphus flavipes zie Stylurus flavipes. Wat vind jij? Er zijn gelukkig buitengewoon weinig genusverplaatsingen. (Corduliochlora volgen de gidsen niet, houden het bij Somatochlora borisii.) WeiaR (overleg) 8 mei 2021 11:34 (CEST)[reageer]
Mijn voorkeur heeft het om een naam maar één keer te linken, om niet de suggestie te wekken dat er twee artikelen zijn. Bij soorten met een Nederlandstalige naam in een lijstje waarin ook wetenschappelijke namen staan (en dus op de wetenschappelijke naam geordend) doe ik het dan meestal zo:
* ''[[Bosbeekjuffer|Calopteryx virgo]]'' <small>(Linnaeus, 1758)</small> – '''Bosbeekjuffer'''
Over het gebruik van vet in dit soort lijstjes wil ik binnenkort nog een keer een peiling houden, want daar is oppositie tegen vanwege een opmaakrichtlijn die stelt dat het gebruik van vet in lopende teksten zoveel mogelijk gemeden moet worden, en er zijn medewerkers die een lijst opvatten als lopende tekst. Maar nu ga ik eerst de rest van de dag naar buiten. WIKIKLAAS overleg 8 mei 2021 11:45 (CEST)[reageer]
Dan houd ik die aan, later ontvetten kan altijd nog. Hier buiten regent het trouwens. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 11:58 (CEST)[reageer]
Heidelibellen in lijn gebracht met de rest. Voordeel van ook Nl-se naam linken is dat je meteen ziet of de redirects op orde zijn. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 12:04 (CEST)[reageer]

Alle genuspagina's hebben nu hetzelfde format, zoals je boven aangaf. Genuspagina's zonder NLse namen heb ik aangevuld, mits de links op orde waren.WeiaR (overleg) 8 mei 2021 13:16 (CEST)[reageer]

Paar dingetjes met extra werk en redirects en zo, waar ik geen tahoe van gegeten heb. Chalcolestes zou Houtpantserjuffers moeten heten, Stylurus zou Rivierrombouten moeten heten. Paragomphus genei heet in de gidsen Groene haaklibel, niet Afrikaanse haaklibel. Tramea heet nu Zwermers. De Noordelijke bandgrondlibel heet in de gidsen nu simpel Bandgrondlibel. WeiaR (overleg) 8 mei 2021 13:21 (CEST)[reageer]
Beide gidsen gaan niet mee met Corduliochlora borisi en houden het bij zoals ie beschreven werd Somatochlora borisi. KD is taxonoom en vindt het wat te weinig omhanden hebben om er een genus met 1 soort van te maken. Het genus Corduliochlora is niet goed onderbouwd. Wie volgen we, dus? WeiaR (overleg) 8 mei 2021 14:52 (CEST)[reageer]
Ik zal het eerste bericht onder dit kopje wat beter leesbaar maken... WeiaR (overleg) 8 mei 2021 23:29 (CEST)[reageer]
Ik heb je gemaild. WeiaR (overleg) 12 mei 2021 10:35 (CEST)[reageer]

Maagdelijke voortplanting[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas. Nu je er toch weer bent, wat gebeurt hier? Leek me onzin, ik heb het teruggedraaid. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 8 mei 2021 16:13 (CEST)[reageer]

Je mag dan wel geen bioloog zijn, maar met gezond verstand kom je ook heel ver, zo blijkt maar weer. WIKIKLAAS overleg 8 mei 2021 21:54 (CEST)[reageer]
Lach!! - ErikvanB (overleg) 9 mei 2021 02:52 (CEST) - Excuses voor de kinderachtige smiley. Dat moest even.[reageer]

Antwoord[brontekst bewerken]

Wanneer? Als hij meer dan 25 gram kan optillen. Graag gedaan. ErikvanB (overleg) 12 mei 2021 01:19 (CEST)[reageer]

Ja, exact. Dat was ook mijn idee. Er staat echt zoveel onzin in deze encyclopedie! WIKIKLAAS overleg 12 mei 2021 01:24 (CEST)[reageer]

Aeshna flavifrons[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas,

ik heb de nominatie van Aeshna flavifrons omgezet naar de normale procedure. Het betreft inhoudelijke argumenten, waar moderatoren niet altijd kennis hebben in dit veld. Daarom heeft het nut als andere mensen met kennis van zaken de moderatoren kunnen bijstaan in het nemen van een beslissing. Ook is het na 10 jaar niet onredelijk als het enkele dagen langer blijft staan. Je kunt de nominatie vinden op deze nominatiepagina. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 13 mei 2021 11:14 (CEST)[reageer]

Meerdere identieke referencies[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas, Ik heb het artikel Kaapse duinmolrat aangepakt. Wat niet werkt op de NL wiki is de code "ref name=", en die dan herhalen. Je weet vast hoe we dat op de NL wiki oplossen. Dank voor je antwoord, groet, Dwergenpaartje (overleg) 13 mei 2021 16:35 (CEST)[reageer]

Hallo Dwergenpaartje,
Bovenstaand bericht maakte me nieuwsgierig en ik heb je werk met interesse gelezen. Het is - zonder de lengte te hebben van een etalage-artikel - prima werk: erg mooi en informatief! Zulke artikelen maken Wikipedia de moeite.
Je gaf aan dat je problemen ervaart met wat je "referencies" noemt (Nederlands: "verwijzingen"). De verschillende identieke voetnoten kunnen het beste ineen genomen worden en "ref name=" werkt volgens mij gewoon. Misschien ben je de aanhalingstekens vergeten?
Daarnaast is de verwijzing nog niet compleet. Er zijn veel manieren om verwijzingen weer te geven; het volgende is mijn persoonlijke aanpak van een complete verwijzing zoals die in de lijst onderaan komt, gebaseerd op de Harvardstijl:
Met name lijkt me dat de auteurs in je artikel nog ontbreken. - Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 mei 2021 17:05 (CEST)[reageer]
Het probleem heb ik nu voor je opgelost. Aangezien ik niet veel meer deed dan de references aanpakken, kun je even naar de diff van mijn bewerking kijken. De eerste keer dat je de referentie opneemt, geef je hem een naam (met of zonder aanhalingstekens, dat maakt niet uit). De volgende keren citeer je dan <ref name=Name />. Onze sjablonen zijn wat minder goed ingericht op het citeren van meerdere auteurs. We kennen bijvoorbeeld geen last1 en first1 enzovoort. Wat altijd kan is 'author=' of 'auteur=', en dan meerdere auteurs achter die parameter noemen.
In de taxobox hoef je niet meer naar commons en species te linken. Die links komen er vanzelf als het item op Wikidata een statement 'commons category' heeft gekregen, en als de pagina aan Wikispecies is gelinkt. Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 13 mei 2021 17:30 (CEST)[reageer]
Heel veel dank en groet, Dwergenpaartje (overleg) 13 mei 2021 18:48 (CEST)[reageer]
Een naam voor een ref kan inderdaad zonder aanhalingstekens, tenzij er bepaalde scheidingstekens inzitten, waaronder de spatie. Verder: de visuele tekstverwerker plaatst automatisch goede bronvermeldingen als de bronpagina zijn metadata goed heeft, behalve bij pdf's. Daar werkt dat zelden goed, ik wijk dan uit naar Zotero (zie ook Zotero), waar onze reffer van afgeleid is  →bertux 13 mei 2021 20:37 (CEST)[reageer]

Mestkevers[brontekst bewerken]

Ik snap de hernoeming naar meervoud hier niet helemaal. Een mestkever is een type dier; een kever die mest eet, geen groep van dieren. Vergelijk het met bijvoorbeeld zeevogel of trekvlinder. Of zie ik iets over het hoofd? Groet -B kimmel (overleg) 17 mei 2021 21:38 (CEST)[reageer]

In regel één staat dat het een groep betreft van "zo'n 5000 soorten". In dat artikel wordt dus niet 'een mestkever' beschreven, maar een hele groep soorten die zo wordt genoemd. In dat geval is de titel van het artikel in het meervoud. Net zoals de titel van het artikeltje over de iepenspintkevers dat ik eerder vandaag tegenkwam, en waarbij je dat kennelijk geen probleem vond. WIKIKLAAS overleg 17 mei 2021 21:45 (CEST)[reageer]
Nou nou, niet zo aanvallend... De iepenspintkevers behoren tot één en dezelfde groep, mestkevers niet. Er zijn ook duizenden soorten zeevogels, maar toch heet het artikel zeevogel, idem met trekvlinder. -B kimmel (overleg) 17 mei 2021 21:56 (CEST)[reageer]
Het was niet aanvallend bedoeld, ik wees je er gewoon op dat je het zelf ook heel logisch vond om een informele groep een naam in de meervoudsvorm te geven. Dat de iepenspintkevers toevallig in hetzelfde geslacht worden geplaatst maakt het geen minder informele groep: het is geen soort en het is geen geslacht, ook al werd tot vandaag die indruk wel hier en daar gewekt. Ik heb de titels 'zeevogel' en 'trekvlinder' niet bedacht, maar ik zou me kunnen vinden in de redenering dat je daar de inleiding kunt beginnen met een zeevogel is een vogel die een groot deel van z'n leven op zee doorbrengt of een trekvlinder is een vlinder die in een bepaald seizoensgebonden stadium van z'n leven een grote afstand vliegt. Bij de mestkevers kun je zo'n zin niet maken, want van de groep die in dat artikel beschreven wordt is niet elke soort gebonden aan een of andere vorm van mest. Een deel van de soorten die erin worden vermeld, zou dan buiten de definitie vallen. WIKIKLAAS overleg 17 mei 2021 22:06 (CEST)[reageer]
Nou wat denk je van : Een mestkever is een kever die geheel of gedeeltelijk (als larve) van mest leeft. Ik denk dat het behoren tot dezelfde groep tot een meervoudsvorm moet leiden, en dat is bij mestkevers niet het geval, vandaar mijn opmerking. Mestkevers die niet van mest leven worden waarschijnlijk ook niet als zodanig benoemd. Maar goed, ik ga er verder ook geen punt van maken. -B kimmel (overleg) 17 mei 2021 22:20 (CEST)[reageer]

Jan Krikken[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas, in de kroeg heb je een overleg gestart over het feit dat over onderwerpen die in jouw ogen van belang zijn geen artikelen geschreven zijn. Ik wilde je toch even persoonlijk benaderen, aangezien mijn bijdragen aan het overleg niet per se constructief te noemen zijn. Dat vergt misschien wat uitleg. Je hebt een punt als je zegt dat sommige onderwerpen veel minder aandacht krijgen terwijl het dan gaat om personen die een stempel drukken op de wetenschap en/of de maatschappij, terwijl personen die slechts hun fifteen minutes of fame gehad hebben al snel een hele lap tekst zouden verdienen. Dat voelt scheef, en dat is het ook wel. Waar ik moeite mee had, is hoe je het probleem aankaartte. Door personen weg te zetten als sukkels, of aandachtsgeil. Daardoor ging ik met gestrekt been de discussie in. Maar daar is niemand mee geholpen en de encyclopedie zeker niet.

Daarom ben ik, zoals je misschien al gelezen hebt, van start gegaan met een artikel over Jan Krikken. De eerste aanzet vind je op Gebruiker:Hiro/Jan Krikken. In het Biologiecafé heb ik collega's opgeroepen om mee te schrijven. Ik hoop dat ik ook jou kan overhalen om een bijdrage te leveren. Dan weet ik zeker dat we binnenkort een mooi artikel erbij en een rode link minder hebben. hiro the club is open 18 mei 2021 01:07 (CEST)[reageer]

Beste Hiro, ik ben volwassen, en kan wel tegen een stootje, zeker als dat is naar aanleiding van wat ik zelf ergens chargerend heb geschreven. Dus ik had je bijdrage gelezen, en goed begrepen dat ik die geheel aan mezelf te wijten had. Ik vind het aan de andere kant wel oprecht zorgelijk dat er zoveel aandacht uitgaat naar mensen die hun fifteen minutes of fame hebben, maar dat ik bij ons tot voor kort niets kon vinden over mensen als Pierre Belon, Tabernaemontanus, Valerius Cordus, Guillaume Rondelet, Hieronymus Bock, Ulisse Aldrovandi, Pietro Andrea Mattioli en Jacques Daléchamps, allemaal mensen die van wezenlijke betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van het empirisch onderzoek, en naar wie, vanwege hun scherpe manier van waarnemen, ook constant wordt verwezen door bijvoorbeeld Carl Linnaeus. Je ziet dat ik er ingelogd of anoniem, niet voor wegloop maar ervoor zorg dat zulke lacunes gevuld worden. In de kroeg gaf ik later vandaag (oftewel gisteren) aan dat ik het schokkend vond dat ik een artikel over een biologe met veel nieuwe soorten op haar naam moest verdedigen nadat het nota bene door een vrouw was voorgedragen ter verwijdering omdat het zou gaan over een 'vrouw met baan'. Van mij mag iedereen met interesse voor YouTube- en Instagramdrama en voor soaps zich daarmee bezighouden, maar als dat je primaire interesses zijn, onthoud je dan van een oordeel over hardwerkende en succesvolle wetenschappers.
Er zijn hier wel degelijk medewerkers die net zo hard als ik aan artikelen over wetenschap werken. Zo even snel uit m'n hoofd de zeer gewaardeerde collega's Henriduvent, PAvdK, MWAK, K.vliet, Kvdrgeus (beide laatsten vooral waar het dierenlemma's betreft), en er is ErikvB die met een scherp verstand al snel het verschil tussen zin en onzin doorziet. Dus helemaal alleen voel ik me niet. Maar hoe anders moet het zijn geweest om te werken voor de Encyclopædia Britannica, waaraan Wikipedia zich zo graag spiegelt. In een team waar mensen in elk geval op een dusdanig niveau waren dat ze zinnig en op hoofdpunten met elkaar konden debatteren, en elk voor zich in staat om een specialistisch onderwerp op een heldere en uitleggende manier te beschrijven. Toen ik voor het eerst vragen begon te stellen bij de populaire verklaringen van het verschijnsel getijden, vond ik alle antwoorden in die encyclopedie; alle andere (Winkler Prins, Larouse, Spectrum, Oosthoek) herhaalden de onzin die al in volksverklaringen te horen was. Omdat Wikipedia zichzelf de Britannica als voorbeeld voorhoudt, zou je denken dat er dan ook minder aan de waan van de dag werd gewerkt, en wat meer aan artikelen met diepgang. En de vijf zuilen wekken ook de indruk dat dat ooit de bedoeling was. Wie de discussies in de kroeg volgt, kan makkelijk de indruk krijgen dat Wikipedia meer een forum is geworden voor het voeren van actie. Bovenmatig veel aandacht voor de behandeling van HoLeBi's (ik dacht dat we hier een encyclopedie aan het schrijven waren), het activisme om te schrijven over vrouwen (vandaag nog: "ik schrijf slechts over de helft van de mensen"). Dat alles stemt me zeer treurig. Jij bent wat dat betreft een lichtpunt, met enerzijds je zeer eerlijke reactie, en anderzijds het oppakken van de handschoen waarvoor ik je in het Biologiecafé al had bedankt. WIKIKLAAS overleg 18 mei 2021 01:59 (CEST)[reageer]
Dank je wel voor je reactie. Je geeft me teveel eer door me een lichtpunt te noemen. Ik zocht slechts een oplossing en die lijkt er te zijn door gewoon ergens te beginnen. Het hoeft niet meteen perfect, niet meteen "af". Zelfs met een klein artikeltje zou Krikken al vermeld staan in de encyclopedie en is er een basis om later uit te breiden. Iets met Keulen en Aken... hiro the club is open 18 mei 2021 18:18 (CEST)[reageer]
Ik ben bezig met een lijst van relevante artikelen; voor een taxonoom zijn dat de publicaties met nieuwe taxa en met reviews van bestaande taxa. Dat is best een waslijst... WIKIKLAAS overleg 18 mei 2021 18:26 (CEST)[reageer]

Nom de Dieu[brontekst bewerken]

Terwijl ik zojuist in de keuken nog even een (vetpuistjesbevorderende?) boterham met pindakaas klaarmaakte omdat redactiewerk nu eenmaal erg hongerig maakt, moest ik nog steeds nalachen om deze heerlijk droge opmerking. Waarvoor dank. ErikvanB (overleg) 22 mei 2021 03:27 (CEST)[reageer]

In Virginia vinden ze het een stuk minder grappig, want daar kon vloeken in het openbaar je tot vorig jaar een boete van 250 dollar opleveren. In Virginia Beach waren dan ook deze borden vinden, die dus eerder verbods- dan waarschuwingsborden waren. Wellicht geldt dat ook voor dat bord in Salt Lake City? Pindakaasverboden zijn er trouwens ook, veel dichter bij huis zelfs, op deze notenvrije school in 's-Heerenberg. — Matroos Vos (overleg) 22 mei 2021 06:25 (CEST)[reageer]
Voor je niet-aflatende detectivewerk verdien je zeker een pluim, Matroos Vos. Maar het zou goed zijn als er toch ook verkeersborden waren die aangeven of woorden los of aan elkaar vast geschreven moeten worden. Of dat je een voorrangsweg nadert en dat er dan staat: "Ik vind is met een d". Ik zal er eens een balletje over opgooien bij de bevoegde autoriteiten. ErikvanB (overleg) 22 mei 2021 14:48 (CEST) - PS: Waarom staat op Rijkswaterstaat niet vermeld dat deze dienst verantwoordelijk is voor het plaatsen van verkeersborden op rijkswegen?[reageer]

Welkom terug[brontekst bewerken]

Long time, no see! Hopelijk ben je me niet vergeten. ;) Fijn dat je terug bent! JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 22 mei 2021 17:47 (CEST)[reageer]

Ik was je niet vergeten. En in de recente wijzigingen zie ik dat je nog steeds met spellings- en andere taalcorrecties bezig bent. Ik hoop maar dat je inmiddels wat taal hebt bijgeleerd dan. WIKIKLAAS overleg 22 mei 2021 18:19 (CEST)[reageer]

Kathedraal van Siena[brontekst bewerken]

Goedenavond. U heeft zojuist de plattegrond van deze kathedraal gewijzigd. Ik heb hier eennaantal bezwaren tegen: 1. U heeft het 'uitklappen' ongedaan gemaakt. Het staat er al jaren inklapbaar en ik zou niet weten waarom niet. Iemand die het niet interesseert hoeft het van mij niet te zien. 2. U heeft van 2 kolommen 4 kolommen gemaakt. Waarom ? Gaat u het op een tablet bekijken in portretstand: de rechterhelft van de tekening is niet te zien en de vierde kolom is er geheel niet. Ik wil u verzoeken die weer terug te draaien. Bovendien ben ik nog met tekening en omschrijving van de objecten bezig. Het is nog niet af. De vroegere blauwe vierkantjes met witte nummers heb ik gelukkig kunnen vervangen door 'gewone nummers, wat echt een 'monnikenwerk' was. Ik hoop dat u het naar een, voor een tablet, leesbare vorm gaat terugbrengen. Bij voorbaat dank. FdeGrijs (overleg) 24 mei 2021 22:59 (CEST)[reageer]

Beste FdeGrijs, dat een uiterst relevant onderdeel van een artikel 'al heel lang' in een inklap-gadget wordt verstopt, is geen argument om aan te tonen dat dat ook het beste is. De plattegrond van de kathedraal is een zo relevant onderdeel van een artikel erover dat die gewoon in de hoofdtekst zichtbaar dient te zijn. De vierde kolom was er omdat het hele stuk zo hoog in de tekst stond dat er interferentie met de infobox plaatshad. Aan die klacht kan ik wel wat doen: ik zal het geheel naar een lager deel van het artikel verplaatsen. Maar opnieuw in een inklap-gadget verbergen is wat mij betreft een verwerpelijk idee. WIKIKLAAS overleg 24 mei 2021 23:13 (CEST)[reageer]
Ik heb de plattegrond nu op een minder logische plek gezet, maar waar hij de ruimte heeft over de volle breedte van de pagina. Eventueel kan erover gedacht worden om de afbeelding weer te geven in het native format (nog iets groter) en de legenda dan in één kolom te plaatsen. Ik kan niet beoordelen hoe het er op een tablet uitziet, maar voor een tablet en een smartphone is het wél rampzalig als zaken in een uitklapsjabloon worden verstopt. WIKIKLAAS overleg 24 mei 2021 23:23 (CEST)[reageer]
Ik ga me niet bemoeien met bovenstaande vraag/discussie. Maar wat ik me wel afvraag @FdeGrijs: waarom gebruik je niet gewoon de plattegrond die op alle anderstalige wiki's wordt gebruikt en ben je blijkbaar zelf iets aan het ontwerpen? Ernie (overleg) 25 mei 2021 00:15 (CEST)[reageer]
Beste Ernie,
Aanvankelijk ben ik de plattegrond in juli 2013 tegengekomen op de it.wikipedia en heb deze overgenomen zoals hij daar staat en vertaald naar het nl. Deze plattegrond heeft dus 8 jaren uitklapbaar in het item gestaan. Kortgeleden zag ik kans de .png file te converteren naar .svg en de blauw-wit blokjes te vervangen door 'normale' nummers. Dit geeft een rustiger beeld. FdeGrijs (overleg) 25 mei 2021 12:34 (CEST)[reageer]
Ik ben het er volledig en onvoorwaardelijk mee eens dat het verwijderen van die blauwe blokjes een enorme verbetering betekent. WIKIKLAAS overleg 26 mei 2021 01:43 (CEST)[reageer]
Klopt! Maar op de Engelse wiki (en een aantal andere) staat al een versie zonder die blauwe blokjes. Dat bespaart toch werk als je die overneemt? Ernie (overleg) 26 mei 2021 21:36 (CEST)[reageer]
De versie op de Engelstalige Wikipedia heeft een legenda van 19 items, die van FdeGrijs heeft er 36. Die geeft dus meer informatie. WIKIKLAAS overleg 26 mei 2021 21:52 (CEST)[reageer]
Juist! Ernie (overleg) 27 mei 2021 00:01 (CEST)[reageer]

Biologische onsterfelijkheid[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas, zou jij eens kunnen kijken of de tekst op Biologische onsterfelijkheid nog verder verbeterd kan worden? Zie de bewerkingen van vandaag door een anoniem en mijzelf. Groet, ErikvanB (overleg) 25 mei 2021 12:16 (CEST)[reageer]

Ik heb ernaar gekeken, ErikvanB (en zojuist trouwens ook naar de garnaal Pandalus platyceros, waar ik de link naar de commerciële website wegliet, maar de verspreidingsgegevens overnam). Biologische onsterfelijkheid is geschreven door iemand die zelf geen flauw benul had van waar-ie over schreef. En op 29 mei 2010 had het Engelstalige artikel, waarvan ontegenzeggelijk de inleiding vertaald is naar ons artikel, al heel wat meer om het lijf. Ik hou me op dit moment bezig met insekten, heb nog twee biografieën op de plank liggen over biologen, en moet ook nog voor m'n aardbeien en druiven zorgen, dus ik laat me niet verleiden tot het aanpakken van dit artikel. Het boeit me eerlijk gezegd ook te weinig om eraan te gaan werken. Dus ik heb voor een andere route gekozen, want dit laten staan gaat ook niet. Daarvoor is het teveel een aanfluiting. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 13:04 (CEST)[reageer]
Ik zie het; is ook prima. Succes met het kweken! ErikvanB (overleg) 25 mei 2021 13:26 (CEST)[reageer]

Oei, BTNI[brontekst bewerken]

Dit is toch geen tekst? Ik citeer: "Om alsnog een internationaal teamtoernooi op te zetten heeft het IKF besloten om de EuropaCup 2021 en de Europa Shield 2021 te vervangen voor het experimentele European Korfball Tour toernooi. Update 25 november 2020 Vanwege COVID-19 besloot het IKF op 25 november 2020 om de European Korfball Tour 2021 te annuleren." - Ik heb het hele artikel overhoop gehaald en herschreven.

Maar daar kwam ik niet voor. (Dit was slechts een ei dat ik moest leggen.) Ik kwam voor de gekte dat je op grond van BTNI "opnames" niet in "opnamen" mag wijzigen. Althans volgens Zotteteen, en misschien ook volgens de richtlijn, hoewel die het de ene keer heeft over "verbeteringen van stijlfouten" en dan weer over "stijlveranderingen", wat niet hetzelfde is. Zotteteens redenering volgend zijn alle ijverige taalpoetsers die Wikipedia mooi willen maken dus in overtreding als zij "methodes" veranderen in "methoden", "meest bekende" in "bekendste", "z'n" in "zijn", "biologen waarvan" in "biologen van wie", "gebruikt worden" in "worden gebruikt" of "waar hij een rol in speelde" in "waarin hij een rol speelde". Dat mag allemaal niet. Een woord vervangen door een synoniem mag trouwens ook niet volgens de richtlijn, dus toen ik vanmiddag "au­to­ri­ta­tief" verving door "gezaghebbend" beging ik blijkbaar een doodzonde. Dat is toch allemaal van de zotte, maar dan zonder teen? Of zie jij de richtlijn anders? Allerhartelijkst, ErikvanB (overleg) 31 mei 2021 04:43 (CEST)[reageer]

Hoi Erik, ik ben slechts de sokpop van Wikiklaas, maar ben toch zo vermetel om te reageren. Er zijn gelukkig wel wat pagina's die een taalkundige of stilistische verbetering niet meteen afschieten met de BTNI-dooddoener. Zo staat hier de aanbeveling om waar mogelijk voor iedereen begrijpelijke taal te gebruiken, dus dat rechtvaardigt mijns inziens het vervangen van au­to­ri­ta­tief door gezaghebbend. En hier wordt dringend geadviseerd om geen informele taal te gebruiken, waarmee de meeste andere wijzigingen die je opsomt goed te verdedigen zijn. Overigens schreef de ANS reeds in 1997 dat niet alleen in de gesproken taal, maar ook in de geschreven taal het meervoud op -s bij woorden als methode "duidelijk in opmars" is, dus ik vrees dat de strijd daartegen een achterhoedegevecht is. — Matroos Vos (overleg) 31 mei 2021 05:45 (CEST)[reageer]
BTNI legitimeert het kinderachtige gedrag van artikelbaasjes op de vierkante millimeter, die het Bijbelwoord te letterlijk nemen  →bertux 31 mei 2021 08:23 (CEST)[reageer]
Ik kan het er mee eens zijn dat au­to­ri­ta­tief pijn aan de ogen doet, maar "methodes" en "methoden" zijn wat mij betreft niet inwisselbaar, en zetten een heel ander toon. Het lijkt mij duidelijk dat er best lemma's kunnen zijn waar het vervangen van "methoden" door "methodes" vanuit interne consistentie en leesbaarheid een vooruitgang zal zijn. - Brya (overleg) 31 mei 2021 12:56 (CEST)[reageer]
Ik wilde nog op jullie reageren, maar alleen even dit. Een zoektocht op Google van dertig seconden levert me dit op: "De ANS deelt weer mee, ook nu zonder bronvermelding, dat -s meer voorkomt in gesproken taal, -n in geschreven taal en in de voorbeelden staat gemeenten voor gemeentes, wat betekent dat 'het eerste dikwijls stilistisch hoger gewaardeerd wordt.'" (link). ErikvanB (overleg) 31 mei 2021 13:44 (CEST) — Ah, dat was eigenlijk al in Matroos' link te vinden.[reageer]

Temnoscheila[brontekst bewerken]

Wikiklaas, heb ik even pauze en zijn ineens alle soorten van de Temnoscheila omgezet. Bedankt.Joopwiki (overleg) 4 jun 2021 21:31 (CEST)[reageer]

Ik zag ruim 40 gevallen waarbij de titelweergave een probleem was, en doorgaans betekent dat een hernoeming in een reeks dierenartikelen. Ik was eerst bang dat het een gevolg was van een fout van mijn eigen bot, die momenteel de bladhaantjes hernoemt naar bladkevers. Toen dat niet het geval bleek, en ik zag wat er wél aan de hand was, besloot ik om het niet aan bdijkstra over te laten, maar het zelf maar even aan te pakken. Geen probleem. De mooiste 'catch' was leveilloei, waarvan ik meteen vrijwel zeker was dat die 'o' onterecht in de naam was geslopen. Ik had toevallig heel recent uitgevogeld wie deze Léveillé echt was. WIKIKLAAS overleg 4 jun 2021 22:35 (CEST)[reageer]

Argumentatie Callirhipis rufithorax[brontekst bewerken]

Zie hieronder. Mvg, Encycloon (overleg) 15 jun 2021 10:16 (CEST)[reageer]

Deze naam is uit de Catalogus van Hallan gecopieerd. Daarin staat die echter niet als "Callirhipis rufithorax Gemminger, 1869", maar er staat: "Callirhipis rufithorax [see Gemminger, 1869]". Er zijn van Gemminger in 1869 twee publicaties waarin Callirhipidae (toen nog Rhipidoceridae genoemd) behandeld worden. In de ene (Coleopterologische Hefte 1(5): 125) geeft hij het nomen novum Callirhipis separata aan de soort die van Blanchard de ongeldige (want al eerder gebruikte) naam Callirhipis bicolor had gekregen, en publiceert hij in de volgende alinea het nomen novum (H)elodes rufithorax voor de soort die van Motschulsky de ongeldige (want eerder gebruikte) naam (H)elodes ruficollis had gekregen. (H)elodes is een geslacht in een heel andere familie. In de andere publicatie van Gemminger van 1869 (Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus VI: 1609–1612) komt de naam 'rufithorax' helemaal niet voor. Een verdere speurtocht met Google leert dat deze naam slechts voorkomt in combinatie met de catalogus van Hallan, of de Wikipedia-artikelen die daarvan zijn afgeleid, en de internetpagina's die weer van die Wikipedia-artikelen zijn afgeleid. Vermoedelijk is er ooit een leesfout gemaakt door iemand die begon te lezen bij Callirhipis bicolor, en afsloot met rufithorax in de volgende alinea, in de eerste publicatie die ik hierboven aanhaalde. Callirhipis rufithorax is een nooit gepubliceerde naam, en dus volslagen onzin. Dit artikel is daarmee desinformatie, en kan onmiddellijk verwijderd worden op grond van het nuweg-criterium 'Pagina's met inhoud zonder zinvolle informatie' want men kan er zeker van zijn dat een artikel over een nooit gepubliceerde naam 'volstrekte nonsens' is.
Dat was razendsnel. Mijn dank! WIKIKLAAS overleg 15 jun 2021 10:23 (CEST)[reageer]

Chlooracetofenon[brontekst bewerken]

Ik kan het niet meer volgen met al die gekke voorzetsels. Maar ja, wat doe je ertegen? De encyclopedie opheffen? Zonde van de rest misschien. ErikvanB (overleg) 16 jun 2021 22:46 (CEST)[reageer]

En dan had Capaccio in 2013 al een serieuze poging tot verbetering gedaan. De grootste woordenbrij was in 2010 toegevoegd door een gebruiker die vrijwel alleen dit artikel bewerkte. Ik vermoed dat Engelstalige bronnen de taal van het artikel in hoge mate hebben beïnvloed. Het Nederlandstalige 'studie' is uiteraard iets heel anders dan het Engelstalige 'studies' in de zin van onderzoek, een homoniem van 'studies' in de zin van opleiding. Ik heb er nog eens een stofkam doorgehaald. WIKIKLAAS overleg 17 jun 2021 00:17 (CEST)[reageer]

O ja, ik zie het nu allemaal. Hartelijk dank voor de verdere (terechte) verbeteringen. Fijn! ErikvanB (overleg) 17 jun 2021 00:30 (CEST)[reageer]

terugdraaing[brontekst bewerken]

Hi Wikiklaas,

Had gezien dat je mijn bijdrage had teruggedraaid, ik heb gisteren al een overleg pagina hierover geopend. In het kort: Vanuit een Nederlands en Vlaams perspectief is Afghanistan altijd als Centraal-aziatisch beschouwd en daarnaast beschouwt Afghanistan zichzelf als Centraal-Aziatisch en niets anders (zie Overleg:Afghanistan). Daarnaast de versie die jij had teruggedraaid is onjuist over Brittanica. Brittanica geeft niet expliciet aan dat Afghanistan in Zuid-Azië ligt, sterker zelfs ze geven aan dat Afghanistan soms tot er toe wordt gerekend (door de Amerikanen vooral). En nu nog de de kers op de taart; Brittanica geeft zelf aan dat Afghanistan in het zuidelijke deel van Centraal Azië ligt: https://www.britannica.com/place/Afghanistan

de vorige versie was gewoon onjuist over Brittanica. Je kunt het zelf ook nachecken. We kunnen wel net als Brittanica Zuidelijk-Centraal Azië noteren? Alvast bedankt. Casperti (overleg) 18 jun 2021 12:04 (CEST)[reageer]

Beste Casperti: er waren twee redenen waarom ik je bewerking terugdraaide. De eerste was dat er in het artikel al stond dat Afghanistan niet altijd tot hetzelfde deel van Azië wordt gerekend. Na jouw bijdrage stond dat er weer, maar veel minder helder en niet neutraal verwoord, en had je de inleiding zo aangepast dat daar alleen nog maar stond dat het een Centraal-Aziatisch land is, en dat is niet in overeenstemming met de rest van het artikel. De andere reden is dat je erg slecht Nederlands schreef. Dat kan zo echt niet in de encyclopedie. "Afghanistan wordt zowel tot Centraal, Zuid en West Azië gerekend afhankelijk vanuit wie zijn perspectief. Dit komt door de ligging van het land en door de verschillende poltieke perspectieven, desondanks beschouwt Afghanistan zichzelf als een Centraal-aziatische land." En overigens maakt ook je bijdrage op deze overlegpagina duidelijk dat je erg onzorgvuldig schrijft. In een overleg is dat minder erg, maar in een artikel hoor je correcte volzinnen te schrijven, met de juiste interpunctie, hoofdletters en koppeltekens.
Je bent bezig daar je eigen opvatting in het artikel te verwerken, en geeft daar de bronnen bij die jouw opvatting ondersteunen. Er zijn echter ook bronnen die anders beweren (namelijk dat Afghanistan wordt beschouwd als een deel van Zuid-Azië), bijvoorbeeld de geciteerde online-versie van de Britannica, waarin Afghanistan wel degelijk als onderdeel van Zuid-Azië wordt genoemd. Die referentie haalde je weg omdat die jou niet uitkwam. Zo werkt het niet. WIKIKLAAS overleg 18 jun 2021 12:40 (CEST)[reageer]
Hallo Wikiklaas, Bedankt voor je antwoord. Dat stukje dat slecht verwoord was had ik daarna weer verwijderd. Mijn excuses voor de verwoording (dyslexie + ben een nieuweling). Mij maakt het niet uit dat alle regio's worden opgenoemd. Alleen is het probleem dat Brittanica helemaal niet "expliciet" Afghanistan als "core nation" van Zuid-Azie beschrijft (wat wordt geclaim in de bron), maar als een land die ook wellis tot de regio word toegekend dus de bron is foutief. Vandaar mijn bewerking. En Brittanica beschrijft Afghanistan degelijk als een land in Centraal Azie in feite ze beschrijven Afghanistan als een land in Zuidelijk Centraal-Azie, check het maar [1]. Het is niet omdat het mij niet uitkomt.....het is puur dat Brittanica iets anders zegt dan er bij de bron wordt vermeld. Ik wil hier gewoon een consensus overbereiken ben de moeilijkste niet, want nu is het niet juist verwoord. Heb jij misschien enige ideeën? Casperti (overleg) 18 jun 2021 15:11 (CEST)[reageer]
Casperti, je haalde een link naar een online-pagina van de Britannica aan waarin Afghanistan expliciet werd genoemd als land in Zuid-Azië. Je stelling dat de Britannica Afghanistan uitsluitend tot Centraal-Azië zou rekenen is dus domweg aantoonbaar onjuist. Er zijn bronnen die het land bij het Zuiden rekenen, en ongeacht van welke nationaliteit die bronnen zijn: het is daarmee een gegeven dat er over de plaats van Afghanistan in Azië verschillend wordt geschreven. En dan gaat het niet aan om een van die versies onder het vloerkleed te vegen, zoals jij deed, nota bene met verwijdering van de referentie. Dat is tendentieus en kwalijk. WIKIKLAAS overleg 18 jun 2021 15:18 (CEST)[reageer]
Wikiklaas, je kunt ook vriendelijk reageren.... Ik zal niet meer de pagina bewerken anders wordt dit een conflict. Alleen, is lezen niet zo moeilijk. Britannica vernoemt Afghanistan expliciet als: "Afghanistan, landlocked multiethnic country located in the heart of south-central Asia. " en Expliciet vernoemen ze Afghanistan niet als regio Zuid-Azie. De landen Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal, and Sri Lanka wel en Afghanistan en de Maldives als "often considered" en op de pagina van Afghanistan zelf is het duidelijker; nogmaals: een land in Zuidelijk Centraal Azie. We kunnen het woord "soms" bij de inleiding toevoegen? Casperti (overleg) 18 jun 2021 15:53 (CEST)[reageer]

revert[brontekst bewerken]

Er is volgens mij wél een reden om de afbeelding links te plaatsen: bij voorkeur afbeeldingen het gezicht dat naar de tekst kijkt en niet ervan weg. Lotje (overleg) 18 jun 2021 15:01 (CEST)[reageer]

Ter vervollediging: Let er op dat bij voorkeur de afbeeldingen of andere bestanden rechts worden geplaatst. Soms heeft plaatsing aan de linkerkant de voorkeur, bijvoorbeeld een portret van iemand die naar rechts kijkt. Grts. Lotje (overleg) 18 jun 2021 15:08 (CEST)[reageer]
Dat is geen voorschrift. Dan zou ook een groot deel van de afbeeldingen in infoboxen ongeschikt moeten worden verklaard. Een afbeelding in de linkermarge ruineert vrijwel altijd de vertoning van kopjes. Er is dus wel een goed reden om het niet te doen. WIKIKLAAS overleg 18 jun 2021 15:09 (CEST)[reageer]
Dan goooien we best alles regeltjes overboord. EOD Lotje (overleg) 18 jun 2021 15:11 (CEST)[reageer]
Dag Lotje, nog een fijna dag verder hoor. WIKIKLAAS overleg 18 jun 2021 15:12 (CEST)[reageer]
...en een afbeelding zoals deze staat op daar ook verkeerd maar zou hier perfect in het plaatje passen. Lotje (overleg) 18 jun 2021 15:16 (CEST)[reageer]

Overleg Natuur12[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas,

Je schreef ten onrechte op Overleg Natuur12 dat ik me onmogelijk heb gemaakt ?? Maar even hier bespreken, verstoort anders discussie daar.

Ommogelijk? - Dat is niet zo. Ik kreeg steun en steunmails van vooraanstaande wikimedianen. Er is alleen een conflict met enkele dubieuze? moderatoren. Je weet dat ik te goeder trouw werk, alleen maar een grap over mezelf, anderen en olifanten heb gemaakt en artikelen en Wikimedia verdedig. Er loopt een zaak over conflicten bij de ArbCom, het grootste deel van mijn blokkade werd na een week al opgeheven.

We moeten niet vergeten: Hiephiep Wikimedia! Onderwijs/voorlichting is belangrijk, akkoord? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 jun 2021 15:28 (CEST)[reageer]

Onderwijs/voorlichting is misschien een onderwerp op de agenda van de Wikimedia Foundation; in de encyclopedie is het van geen enkel belang. Wat de encyclopedie beoogt is het rechtenvrij beschikbaar maken van kennis. Wikipedia heeft geen taak mensen voor te lichten of te onderwijzen. Daartoe leent het platform 'encyclopedie' zich ook helemaal niet. Jij mag persoonlijk onderwijs en voorlichting belangrijk vinden, maar het is geen zuil van Wikipedia, en wat mij betreft kunnen we het op dit platform missen als kiespijn. Er wordt over heel veel onderwerpen al bijgedragen door medewerkers die er nauwelijks voldoende kennis van hebben; alsjeblieft niet ook nog eens een poging om met een stelletje amateur-didactici te proberen onderwijs te verzorgen.
En voor wat betreft het onmogelijk maken: in Wikipedia allerlei zaken eisen op basis van wetten die in de Nederlandse samenleving gelden, in plaats van op basis van argumenten, een doodsbedreiging, en een historie vol van conflicten, dat zijn volgens mij zaken die horen bij jezelf onmogelijk maken. Als je werkelijk veel en breedgedragen steun had gehad, dan had je nu niet hoeven refereren aan 'steunmails' maar was dat wel gebleken op je OP en op de pagina's waar je je diverse conflicten aan het beslechten was. Ik heb er onlangs oppervlakkig kennis van genomen, maar heb de door jou geclaimde steun eerlijk gezegd nergens gezien. Wel iemand die heel erg bezig was om in diverse zaken tegen de stroom in z'n gelijk te halen. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben dat ik er niet bij betrokken ben geweest. WIKIKLAAS overleg 19 jun 2021 16:08 (CEST)[reageer]
Dag Wikiklaas, zonder verder iets aan je bericht af te willen doen of zaken uitvoerig op te willen rakelen: die door jou genoemde doodsbedreiging heeft volgens mij niet met HM te maken maar met een andere gebruiker. Encycloon (overleg) 20 jun 2021 11:49 (CEST)[reageer]

Lijst van personages in Pirates of the Caribbean[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas

Ik stootte toevallig terug op deze pagina en ik vraag me nog steeds af waarom je enkele jaren geleden mijn titelwijziging ongedaan hebt gemaakt. Ik had de titel gewijzigd naar "Lijst van personages uit Pirates of the Caribbean", aangezien personages uit een film/serie komen en acteurs in een film/serie spelen. Zo klopte het ook met de bijhorende categorie, Categorie:Personage uit Pirates of the Caribbean. Het zou kunnen dat ik het indertijd de titelwijziging verkeerd had aangepakt aangezien ik misschien niet wist hoe dat ineenzat. Het idee was alleszins wel correct. Ik heb me voorgenomen om vaker te overleggen in plaats van te doen, dus daarom dat ik even bij jou kom polsen. Ben je akkoord als ik de titel terugzet? Met vriendelijke groetjes JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 19 jun 2021 23:33 (CEST)[reageer]

Om te beginnen was de eerste titel niet fout, dus was er geen enkele reden om die te wijzigen. En in de tweede plaats komen die personages niet ergens 'uit'. Het zijn allemaal personages die deel uitmaken van een bedacht project. Ze zijn erin gestopt, ze zijn er niet uit gekomen. Het is hetzelfde als met door mensen geconcipieerde geslachten van organismen: iemand bedenkt (of meerdere personen bedenken) een geslacht, waarin soorten worden geplaatst. Die soorten komen vervolgens niet 'uit' zo'n geslacht; ze zijn er doelbewust 'in' geplaatst. Zo is het dus ook met personages die voorkomen in 'Pirates of the Caribbean': ze komen 'erin' voor, maar ze komen er niet 'uit'. WIKIKLAAS overleg 19 jun 2021 23:55 (CEST)[reageer]
Dus volgens jou zijn alle categorieën die beginnen met "personage uit" fout? Je bekijkt het wel heel doordacht welk voorzetsel nu juist is, en wat je zegt is ook niet onlogisch, de personages zijn inderdaad bedacht en erin gestopt. Maar toch, als men spreekt over die personages en men vraagt vanwaar deze namen komen, dan antwoord je normaal: "ah, deze personages komen uit ..." of "ah, deze personages komen in ... voor". Mij lijkt de meest voor de hand liggende keuze dan "uit" voor de titel, net zoals alle andere titels hier op Wikipedia. En niet alle titels moeten dezelfde naam hebben uiteindelijk, dat klopt, maar een beetje consistentie mag wel. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 20 jun 2021 00:47 (CEST)[reageer]
Maar los van die consistentie, je stelling dat personages in fout zou zijn, klopt echt niet. De nieuwste editie van de De Dikke Van Dale noemt als een van de betekenissen van personage nu juist: "persoon in een roman enz." In de literatuurwetenschap, mijn vakgebied, zijn beide vormen, Frits van Egters is een personage in 'De avonden' en Frits van Egters is een personage uit 'De avonden', heel gebruikelijk, en in de DBNL komen beide vormen dan ook talloze malen voor, waarbij personage in het lijkt te 'winnen' van personage uit. En ook als ik me focus op drama, omdat het hier om een film gaat, kom ik in een gerenommeerd naslagwerk als het Algemeen letterkundig lexicon zowel de combinatie met in als de combinatie met uit tegen: zo lees ik dat de term 'antagonist' meestal wordt gebruikt "voor een personage in het drama" en dat een vertrouweling(e) een "personage in het drama" is, terwijl een wachter een "personage uit het rederijkerstoneel" is en een monoloog een "tekst die wordt uitgesproken door een personage uit een verhaal, roman of toneelstuk". — Matroos Vos (overleg) 20 jun 2021 02:29 (CEST)[reageer]
Oké, mijn opmerking dat personages altijd 'uit' een film of serie komen is dus niet echt een valabel argument. Maar dan blijft er voor mij toch iets wringen op vlak van consistentie. Categorie:Personage uit film, hier is er in elke subcategorie steevast voor 'uit' gekozen, wat ik ook intuïtief de beste keuze lijk te vinden. Soms is een vorm niet echt fout en komt het meermaals in de vakliteratuur voor, maar wordt er toch voor één bepaalde optie gekozen om het consistent en overzichtelijk te houden. Zo is er toch ook een ellenlange discussie geweest over de schrijfwijze van 'Rooms-Katholieke Kerk'. Er waren toen ook meerdere argumenten om het anders te schrijven en verschillende schrijfwijzen kwamen voor in vakliteratuur. Toch is er voor één bepaalde optie gekozen en consistent toegepast over de verschillende Kerken. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 20 jun 2021 09:50 (CEST)[reageer]
@JP001: het sop lijkt me eerlijk gezegd de kool niet waard. Met het doorvoeren van jouw consistentie zou er een grote hoeveelheid bewerkingen gedaan gaan worden die uitsluitend een verandering zijn, en geen verbetering. Dan moet je er volgens mij van afzien, en er vrede mee hebben dat er niet overal op dezelfde wijze wordt omgegaan met 'in' en 'uit'. Het argument dat een categorie een bepaalde naam heeft houdt weinig steek: die naam is ook maar door een vrijwilliger bedacht, en er worden aan de lopende band categorieën hernoemd omdat de eerste keuze niet handig bleek te zijn. Ook de naam van een categorie is dus niet per se perfect. Als je het niet erg vindt, dan laat ik het hierbij (en als je dat wél erg vindt overigens ook). WIKIKLAAS overleg 20 jun 2021 11:19 (CEST)[reageer]

Weergave verwantschapsboom[brontekst bewerken]

Beste WikiKlaas, Ik heb het artikel Caracal (dier) herzien en fors uitgebreid. Er zullen zonder twijfel nog wat taal of stijlfouten in staan. Maar het belangrijkste is dat de weergave van de verwantschapsboom niet is zoals verwacht, want de stam, helemaal links, sluit niet aan bij de rest van de boom. Hoe kan ik dat verhelpen? Vast veel dank voor het antwoord. Groet, Dwergenpaartje (overleg) 20 jun 2021 17:08 (CEST)[reageer]

Het probleem lijkt opgelost. Door de spatie in 'familie Felidae' werd het label kennelijk op een andere manier behandeld dan als één woord. Ik weet niet hoe dat technisch werkt, maar door de spatie in een non-breaking-space te vervangen wordt het label behandeld op de manier zoals je dat wilt. Het was voor mij gewoon een kwestie van trial and error, maar de eerste trial gaf al resultaat. WIKIKLAAS overleg 20 jun 2021 19:07 (CEST)[reageer]
Zo'n boompje lijkt me wel leuk voor de diptera, om te laten zien (voorzover ik het begrijp, ik kan het mis hebben) dat 'muggen' geen correcte categorie vormen. WeiaR (overleg) 20 jun 2021 20:36 (CEST)[reageer]
Great, dank! Dwergenpaartje (overleg) 21 jun 2021 00:27 (CEST)[reageer]
En verder (vergeten te melden) mijn grote waardering voor het werk dat je aan dat artikel deed. Je bent meer dan welkom als je weer eens tegen iets aanloopt om het dan hier aan te kaarten. WIKIKLAAS overleg 21 jun 2021 00:33 (CEST)[reageer]

Verwijzing naar bijna homonieme pagina's[brontekst bewerken]

Beste WikiKlaas, bij het zoeken naar de zoöloog Blainville, kwam ik terecht op een pagina over een Canadese plaats, zonder dat er een doorverwijspagina is of de pagina een verwijzing bevat. Dat eerste is misschien ook overdreven als er maar 2 (bijna) homoniemen zijn. Op de Engelstalige wikipedia bestaat er een template about: {{about|the genus of pirate spiders|Mimetus}}, maar dat werkt niet op de Nederlandstalige pagina's. Bestaat er zo'n soort verwijzing op de NL-talige pagina's? Vast dank voor het antwoord! Dwergenpaartje (overleg) 21 jun 2021 14:45 (CEST)[reageer]

Wij zetten dan bovenaan de pagina het sjabloon {{zie artikel|voor de stad met de gelijkluidende naam, zie stad}}. Of bedoelde je iets anders? WIKIKLAAS overleg 21 jun 2021 14:52 (CEST)[reageer]

Persoonlijke aanval[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas,

Even over je laatste bewerking op de OP van (ex-)collega MoiraMoira: ik kan zeker begrijpen dat je niet opgezet bent met de laatste beoordelingsnominaties die collega The Banner daar meldde. Ik zou je er eerst en vooral graag op attent willen maken (zonder mij uit te spreken over de nominaties zelf) dat dit alles niet netjes was. Eerst en vooral is het beter als je je bezorgdheid over die reactie meldt op de gepaste sectie van WP:TBP. In tweede instantie zou ik je er zeer graag op willen wijzen dat jouw bewerkingssamenvatting bij de verwijdering hoogst ongepast was, daar het een PA bevatte (denk bijvoorbeeld aan dat deel met te lui). Ik zou je er graag op willen wijzen dat dergelijke persoonlijke aanvallen niet netjes zijn, en zou je graag willen vragen om je te verontschuldigen tegenover collega The Banner. Ik begrijp dat de frustraties soms hoog oplopen, maar zou alle betrokkenen vriendelijk willen verzoeken om het overleg op een vriendelijke manier te voeren. Vriendelijke groet, Daniuu 22 jun 2021 16:31 (CEST)[reageer]

Beste Daniuu, ik heb daar exact verwoord wat er aan de hand is. The Banner heeft op zijn vorige nominaties de kritiek gekregen dat wat hij daar schreef onjuist was, en onzorgvuldig. En nu gaat hij op exact dezelfde voet door. Dat is ronduit schofferend aan het adres van MoiraMoira. Ik weet niet of ze zelf die pagina nog wel eens bekijkt, maar haar (ex-)collega's doen dat wel. En ook tegenover die collega's is het niet netjes MoiraMoira nog even op deze manier een trap na te geven. Met 'te lui' heb ik het in feite nog te vriendelijk verwoord, want ik was eerst van plan om er 'te dom' neer te zetten, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan, om het een beetje netjes te houden. Als er hier iemand excuses zou moeten aanbieden, dan is het The Banner, die het domweg vertikt om netjes aan te geven waarom hij die pagina's nomineert, die bovendien helemaal niet weg hoeven, zoals je ook kunt lezen in het commentaar dat Peter b hier onder meer aan jou, schreef. WIKIKLAAS overleg 22 jun 2021 16:43 (CEST)[reageer]
Beste Wikiklaas, iemand te lui of te dom noemen, onder welke omstandigheid dan ook, is een persoonlijke aanval jegens die persoon, en vereist excuses. Ik zie overigens niet in waarom die commentaar van Peter b relevant is voor die discussie, aangezien ik mij op geen enkele manier (ja, ik herhaal dat nog eens) heb uitgesproken over de wenselijkheid... van die nominaties. De vraag die The Banner hier lijkt te willen stellen is denk ik hoelang moeten we gegevens bijhouden, wat zijn de privacy implicaties hiervan enzovoort. Daniuu 22 jun 2021 16:52 (CEST)[reageer]
Beste Daniuu, The Banner schreef (of liet Twinkle daar neerzetten): "Hallo MoiraMoira, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Doorlinkhakenvandaal. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia." Dat is een luie manier van een sjabloon gebruiken. Punt. WIKIKLAAS overleg 22 jun 2021 16:54 (CEST)[reageer]

Nominaties[brontekst bewerken]

Mocht jij de notificaties van Twinkle onvriendelijk vinden, dan adviseer ik jou je een babbel te maken met de ontwikkelaar-vertaler van Twinkle. Ik heb geen invloed op de inhoud van die notificaties. En ik beschouw die notificaties ook als en vriendelijkheid. The Banner Overleg 22 jun 2021 16:33 (CEST)[reageer]

Als ik me niet vergis, plaats Twinkle slechts het {{vvn}}-sjabloon, dat al zeer lang gebruikt wordt op deze wiki. Daniuu 22 jun 2021 16:39 (CEST)[reageer]
Het lijkt me bij meervoudige nominaties beter om uit te schakelen dat de aanmaker wordt ingelicht (dat is al mogelijk) en dan zelf handmatig in een notificatie de genomineerde pagina's te linken. De informatie eromheen is bij ervaren gebruikers niet nodig, zeker niet als dat in meervoud komt. Encycloon (overleg) 22 jun 2021 16:45 (CEST)[reageer]
Het geeft geen pas je te verschuilen achter een sjabloon. Als je onderhoudspagina's nomineert, en het sjabloon geeft als tekst 'artikelen', dan moet je dat sjabloon niet gebruiken, maar zelf een tekst schrijven die exact aangeeft wat er aan de hand is. Want MoiraMoira schreef geen 'artikelen' die je nu (nog) niet geschikt acht voor Wikipedia. Er hoeft dus niet met Twinkle van gedachten te worden gewisseld, maar met The Banner, die een sjabloon gebruikt dat niet voor dit doel ontworpen is, en er ook niet bruikbaar voor is. En als hij na het doen van de nominatie die tekst nog even had doorgelezen, dan had hij zelf ook kunnen constateren dat wat hij daar achterliet bijzonder onzorgvuldig en schofferend was. Als je een kerel bent, dan ga je nu alsnog die tekst op de OP van MoiraMoira zodanig aanpassen dat er komt te staan wat de werkelijke reden van die nominaties is. WIKIKLAAS overleg 22 jun 2021 16:50 (CEST)[reageer]
Voel je vrij om nieuwe sjablonen te ontwikkelen voor Twinkle. The Banner Overleg 22 jun 2021 18:00 (CEST)[reageer]
Je doet het nu opnieuw voorkomen alsof het ontbreken van (een optie in) een sjabloon voldoende reden is om je nominatie lui en slordig te melden op de OP van de aanmaker van een pagina. Dat is nonsens. Ook als je een sjabloon gebruikt, blijf je zelf verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk staat. Als er geen sjabloon is dat een correct resultaat oplevert, zul je zelf iets moeten schrijven, helemaal als het alternatief is dat je een schofferende tekst achterlaat, zoals jij deed. Als ik een pagina op TBP zet, dan schrijf ik daar volledig zelf een to-the-point verantwoording voor op de OP van de aanmaker. Dan ga ik niet mekkeren dat Twinkle het niet goed genoeg doet. Ik heb Twinkle niet nodig om een pagina voor beoordeling te nomineren. Ik ga me dus ook niet tot Twinkle richten om de tool te veranderen. Dat is meer iets voor medewerkers die de tool gebruiken. WIKIKLAAS overleg 22 jun 2021 21:43 (CEST)[reageer]
Ik wil me hier aansluiten bij WikiKlaas. Twinkle is een tool geschreven om vandalismebestrijding makkelijker te maken, en bij een grote stroom makkelijk nieuwe gebruikers in te kunnen lichten. Voor een ervaren gebruiker zijn dat soort sjablonen niet geschikt, en kan het juist schofferend overkomen dat je standaardteksten gebruikt alsof het een beginner is. Twinkle hoef je niet te gebruiken voor een nominatie, dus je erachter verschuilen is ongepast. In dit geval was een kort berichtje 'ik heb de volgende dossiers verwijderd omdat ik ze verouderd vind' en daaronder een lijstje genoeg geweest en eigenlijk een stuk netter. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 23 jun 2021 20:51 (CEST)[reageer]

Vraag[brontekst bewerken]

Hoi ik had jou op de overlegpagina van dit kladblokartikel gepingd. Wellicht dat je dat gemist hebt. Zou je er misschien alsnog even naar willen kijken. Bij voorbaat dank. Melvinvk (overleg) 2 jul 2021 14:29 (CEST)[reageer]

Wikiklaasbot[brontekst bewerken]

Je bot heeft in deze bewerking ook de bestandsnaam van de afbeelding aangepast. Kan je zorgen dat je bot die niet meer aanpast? Mbch331 (overleg) 4 jul 2021 08:48 (CEST)[reageer]

Mijn 'bot' heeft in de afgelopen maanden maar 1 run als 'bot' gedaan, d.w.z. zonder dat ik het resultaat bekeek voordat de bewerking werd opgeslagen (run as bot, dus). Bovengenoemde bewerking was een gewone AWB-edit, waarbij ik de onjuiste verandering van de filenaam over het hoofd zag. Bij een echte botrun zet ik een fors aantal automatische aanpassingen uit om dit soort onbedoelde neveneffecten tegen te gaan. Weet jij of er een optie in AWB is om namen van bestanden überhaupt altijd ongewijzigd te laten? WIKIKLAAS overleg 4 jul 2021 15:53 (CEST)[reageer]
Afbeeldingen die er instaan als [[File:]] of [[Bestand:]] kun je uitsluiten van een Normal Replace. Echter in de infobox werkt die methode niet. Want daar gebruik je alleen de bestandsnaam. Via de optie ignore external/interwiki links, images, nowiki, math and <!-- -->. Mbch331 (overleg) 4 jul 2021 15:59 (CEST)[reageer]
Zeer bedankt. Dat zal ik beide aanzetten bij de eerstvolgende keer dat ik weer iets met AWB ga doen (ben er voorlopig helemaal gaar van). WIKIKLAAS overleg 4 jul 2021 16:02 (CEST)[reageer]

Afbeeldingen bij artikelen[brontekst bewerken]

Hoi,

Ik had deze vraag ook nog op mijn overlegpagina gesteld, maar daar heb ik geen reactie op gekregen. Misschien heb je die gemist, daarom stel ik hem hier ook nog even.

Soms zie ik artikelen zonder een afbeelding, terwijl de Engelstalig versie van de pagina er wel een heeft. Is het toegestaan om de afbeelding van de Engelstalige versie dan ook voor de Nederlandstalige versie te gebruiken?

Ik zie namelijk ook wel eens staan dat, om een afbeelding te mogen plaatsen, je de intellectuele eigenaar moet zijn van de afbeelding. Dat ben ik uiteraard niet. Daarom vraag ik het nu even, voordat ik straks een x aantal pagina's heb aangepast voor ik zie dat alles weer is teruggedraaid.

Ik hoor graag van je!KnightChurch99 (overleg) 2 aug 2021 12:06 (CEST)[reageer]

Vermoedelijk heb je het antwoord al van iemand anders gekregen, maar voor de zekerheid: als een afbeelding op Commons staat, mag je die overal gebruiken. In de Engelstalige Wikipedia worden, anders dan bij ons, ook afbeeldingen geaccepteerd op basis van fair use. Die afbeeldingen staan dan niet op Commons, maar op de Engelstalige Wikipedia zelf. Ze zijn dan ook technisch niet op onze taalversie te gebruiken, dus je kunt daar geen fouten mee maken. WIKIKLAAS overleg 10 sep 2021 11:39 (CEST)[reageer]

Beelaerts van Blokland[brontekst bewerken]

Beste WikiKlaas, Bedankt voor je bewerkingen op Beelaerts van Blokland. Een paar punten waren mij ontgaan en andere punten (wikilinks naar boven verplaatst) heb je mooi opgelost. Alleen de wikilinks voor Blokland Fonds en Universal Peace Federation zijn dood, dus dat was geen zinvolle bewerking. Is het zo dat academische titels bij namen niet gebruikelijk zijn op WP? Ik kan mij dat voorstellen, het is cultuurafhankelijk, maar ik wist niet dat het beleid van WP was. Dank je! Hansung (overleg) 27 sep 2021 16:45 (CEST)[reageer]

Het linken van Blokland Fonds en Universal Peace Federation was WEL een zinvolle bewerking. Dat levert in beide gevallen een rode link op, wat wil zeggen dat er (nog) geen artikel over die onderwerpen bestaat maar dat een dergelijk artikel (mits neutraal geschreven) gewenst is. Een rode link heeft dus in Wikipedia een functie.
Het vermelden van iemands academische graad bij de naam is in elk geval op de Nederlandstalige Wikipedia ongebruikelijk. In deze taalversie vermelden we ook onderscheidingen niet achter de naam, anders dus dan in de Engelstalige versie, waar men vaak OBE en dergelijke achter de naam van de geportretteerde ziet. Dat parlement.com academische titels wél vermeldt is een keuze van de samenstellers van die website.
Het viel me overigens op dat de teksten op parlement.com niet bepaald ongekleurd zijn. De pagina over Hans Kombrink begint met de kwalificatie 'Politiek haantje' (gevolgd door het betrekkelijk voornaamwoord 'die', terwijl het verkleinwoord haantje toch onzijdig is). In onze taalversie van Wikipedia zou zo'n term onmiddellijk als 'niet neutraal' verwijderd worden. WIKIKLAAS overleg 27 sep 2021 17:07 (CEST)[reageer]

Kamsterren[brontekst bewerken]

Dag Wikiklaas, naar aanleiding van deze vraag ben ik van plan om het artikel over de kamsterren ter hernoemen naar Paxillosida en de naam kamsterren te koppelen aan de familie Astropectinidae. Dat is wel een middagje werk aangezien het honderden artikelen betreft. Aangezien jij meer verstand hebt van stekelhuidigen dan ik wil ik je even consulteren hierover. Op mijn OP staat trouwens nog een interessante vraag open over de classificatie van de uitgestorven stekelhuidigen, misschien kun je daar iets mee. Groetjes Bart -B kimmel (overleg) 2 okt 2021 12:14 (CEST)[reageer]

Dag B kimmel, vanwege je ping had ik de beide vragen al gezien. Ik wilde me net op de fossiele groepen gaan werpen toen ik zag dat er een nieuw bericht op mijn OP stond. Over de kwestie van de Nederlandstalige naam 'kamsterren' had ik net een opmerking op jouw OP achtergelaten. Aangezien ik Grzimek geen overtuigende bron vind voor Nederlandstalige namen, en het verplaatsen van de naam 'kamsterren' van Paxillosida naar Astropectinidae een enorme klus is, stel ik voor dat er eerst naar aanvullende bronnen wordt omgezien, en die naamsverandering niet uitsluitend op basis van Grzimek door te voeren. Helaas helpen de websites van Stichting ANEMOON en van het Nederlands Soortenregister ons niet verder. WIKIKLAAS overleg 2 okt 2021 12:28 (CEST)[reageer]

Dank...[brontekst bewerken]

...voor deze [2] correctie. Daar had kinderdaad de context niet goed gelezen. VanBuren (overleg) 3 okt 2021 08:48 (CEST)[reageer]

Prima. Het artikel staat op m'n volglijst. Ik kreeg de indruk dat 'claim' iets te puristisch was vervangen. In mijn Van Dale staat het woord echter als correct Nederlands, en een van de betekenissen van 'claimen' is 'ergens aanspraak op maken', en in die zin was het hier bedoeld. De formulering met 'claim' lijkt me veruit de bondigste. WIKIKLAAS overleg 4 okt 2021 23:02 (CEST)[reageer]

15 jaar![brontekst bewerken]

15 jaar actief Beste Wikiklaas, van harte gefeliciteerd met je 15-jarige jubileum op Wikipedia! Dank voor je bijdrage aan de encyclopedie. Met enige maanden vertraging alsnog voor jou de welverdiende Jubileumster!
Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 13 okt 2021 20:56 (CEST)[reageer]
Tu quoque! WeiaR (overleg) 13 okt 2021 23:24 (CEST)[reageer]
Vooral doorgaaan! :) Klaas `Z4␟` V:  14 okt 2021 19:39 (CEST)[reageer]
Van harte klaas. Waardeer je bijdragen hier. Rudolphous (overleg) 14 okt 2021 21:42 (CEST)[reageer]

Niet-vasculaire planten[brontekst bewerken]

Dag. Afgelopen avond is dit aangemaakt, of om precies te zijn werd dit aangemaakt. De volgende keer dat je voorbij komt vlinderen, uh... fladderen, kan je dan eens kijken in welke staat het artikel zich bevindt en of dat binnen de grenzen van het aanvaardbare ligt. We hadden al het lemma Vaatplanten, en ook leuk, om in de sfeer te blijven, is Wortelloos kroos. Hartelijke groet, ErikvanB (overleg) 21 okt 2021 01:16 (CEST)[reageer]

Het artikel is vandaag een doorverwijzing geworden. ErikvanB (overleg) 21 okt 2021 15:05 (CEST)[reageer]

Jan Krikken (2)[brontekst bewerken]

Hi Wikiklaas, in mei maakte ik in mijn gebruikersnaamruimte een pagina aan voor Jan Krikken. Dit volgde op een overleg in de kroeg waar jij en ik aan deelnamen. De laatste bewerking dateert van 28 mei. Zie ook dit kopje hierboven. Geen nood, het kladje staat mij niet in de weg; dit is slechts een reminder. Mocht je in de gelegenheid zijn om de tekst uit te breiden, dan kun je op deze pagina terecht. hiro the club is open 31 okt 2021 15:42 (CET)[reageer]

Bewerking ongedaan gemaakt[brontekst bewerken]

Die komma die ik geplaatst heb en die u weer weggehaald hebt, was niet overbodig, althans niet volgens de regel omtrent het kommagebruik bij uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzinnen. Dit is een uitbreidende bijvoeglijke bijzin, dus met komma. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ThM (overleg · bijdragen) 4 nov 2021 13:49 (CET)[reageer]

Bewerking ongedaan gemaakt[brontekst bewerken]

Beste Wikiklaas, u beweerde bij de biologiepagina dat computationele biologie geen bestaande term is en dat die daarom weg moest worden gehaald. Ik nodig u uit om te kijken op bijv. de pagina's van Vera van Noort, hoogleraar computationele biologie in Leiden, en van Kirsten ten Tusscher, hoogleraar Computational Developmental Biology (Computationele Ontwikkelingsbiologie) in Utrecht. En dan weer een oordeel te vellen over het al dan niet bestaan van de term. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gmekli (overleg · bijdragen) 10 nov 2021 14:55 (CET)[reageer]

Het gaat om de term. Het Engelstalige 'computational biology' mag niet zomaar vertaald worden als 'computationele biologie'. Dat is een anglicisme. Ik ben bioloog, en ken de vakgebieden waarin aan biologische processen gerekend wordt. Die vakgebieden zijn in het Nederlands niet zomaar onder één noemer samen te vatten. 'Theoretische biologie' is een vakgebied waarin veel gerekend wordt, bijvoorbeeld aan zelforganisatie. En ook in mijn eigen vakgebied (het grensgebioed tussen biologie en fluid dynamics) wordt veel gerekend. Maar we noemen dat alsnog geen 'computationele biologie'. WIKIKLAAS overleg 11 nov 2021 19:50 (CET)[reageer]