overleg gebruiker:wikiklaas

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Accessories-text-editor.svg
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, mag je verwachten ook op deze pagina antwoord van me te krijgen. Andersom ga ik ervan uit dat je mij antwoordt op de plek waar ik een vraag of opmerking voor je heb achtergelaten.
AROBAZE.png
Als je me wilt e-mailen omdat je vertrouwelijke informatie wilt delen, dan kan dat met deze link; laat alsjeblieft op deze pagina een berichtje achter dat ik e-mail heb want ik check mijn inbox onregelmatig.
Plaats nieuwe berichten helemaal onderaan alsjeblieft (of gebruik deze link)
Archieven van mijn OP:
Archief 2010
Archief 2011
Archief 2012
Archief 2013 1e helft
Archief 2013 2e helft
Archief 2014 1e kwart
Archief 2014 2e kwart
Archief 2014 3e kwart
Archief 2014 4e kwart
Archief 2015 1e kwart
Archief 2015 2e kwart
Archief 2015 3e kwart
Archief 2015 4e kwart
Archief 2016
Archief 2017 1e helft
Archief 2017 2e helft
Archief 2018
laatste 20 anonieme wijzigingen
Laatste bericht van Lidewij C J.
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, dan krijg je ook op deze pagina antwoord van me  Wikiklaas  overleg 
B up.svg

Phorusrhacoidea[bewerken]

Ik weet dat ik je al heb opgezadeld met het schrijven over de evolutie van de Phorusrhacidae, maar ik het net de superfamilie, Phorusrhacoidea, aangemaakt en daar kwam nogal wat nomenclatuur bij te pas. Jij weet meer over de regels van het ICZN dan ik, dus zou je dit even willen nakijken? Amphicoelias (overleg) 25 jul 2013 16:43 (CEST)

tussenliggende stukken naar Archief2013 2e helft, Archief2014 1e kwart, Archief2014 2e kwart en Archief2014 3e kwart verplaatst

Echte en bedachte "Nederlandse namen"[bewerken]

Dag Wikiklaas. Ik heb net met veel plezier je stukje over Nederlandse Namen hiernaast gelezen. Ik ben benieuwd hoe je tot deze opvatting bent gekomen. Want door de stelling dat het toekennen van namen is voorbehouden aan specialisten en officiële instanties verwerp je de praktijk die eeuwenlang gangbaar is geweest. Even op een rijtje (beperkt tot naamgeving van planten):

 • Aanvankelijk bestonden er geen specialisten en verzon iedere deelverzameling van de taalgemeenschap namen voor de taxa die ze wilden onderscheiden. Veel daarvan is nooit opgeschreven en zal vemoedelijk verloren zijn gegaan. Maar omdat er over en met de namen gecommuniceerd werd kreeg een aantal daarvan een grotere verspreiding, met tal van regionale varianten.
 • met de komst van de kruidboeken werd een deel van deze namen vastgelegd. In het meest populaire stramien was er altijd een kopje "De Naem" met daaronder een opsomming van de klassieke namen en de volksnamen in verschillende landen en streken. Getuige de rijkdom die Heukels rond 1900 nog aantrof is het bovenstaande "ongeletterde" proces al die tijd nog doorgegaan.
 • Na Linnaeus ziet een aantal flora's (in de huidige zin) het licht in het Nederlands. Vele daarvan - afhankelijk van lengte van de tekst die ze zichzelf toebemeten - nemen ook zo'n lijstje volksnamen op om de laten we zeggen, formele kennis, gemakkelijker te kunnen koppelen aan de informele kennis. Het geeft vertrouwen als je met de deftige Flora bepaald hebt dat je een Equisetum palustre hebt gevonden en je leest daarbij dat dat hetzelfde is als de Unjer, wat je eigenlijk al wist. Ook stelt dat je in staat om te communiceren met lieden die geen kennis hebben van Latijnse namen.
  Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken, vaak door een stijve vertaling van de Latijnse naam als Nederlandse naam op te voeren.
 • in dezelfde periode (latere 19e eeuw, begin 20e eeuw) zag je ook tal van boekjes van schoolmeesters en andere geïnteresseerden die hun eigen keuze maakten uit de al of niet voorhanden Nederlandse namen. Voor de vogelliefhebbers is het boekje Zien is Kennen een rijke schat aan namen - ik weet niet wie en wat de schrijver was, overigens.
 • Een opvallende ingreep vindt plaats in 1907 met het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Voor het eerst wordt een poging ondernomen om de enorme rijkdom aan plantennamen zodanig te unificeren dat alle inheemse planten idealiter één verkozen Nederlandse naam hadden. De noviteit was dat waar de namen eerst onderdeel van de taal waren en dus het produkt van de bijdragen van alle taalgebruikers, nu een kleine commissie ging bepalen wat goed en fout was. Een duidelijke omslag van inventariseren naar voorschrijven.
 • de vier belangrijke Nederlandse flora's van de 20e eeuw (Heukels, Thijsse, FN, en Ecologische Flora) baseerden zich op dit woordenboek, onderwijs en literatuur werden belangrijker dan mondeling onderricht. Twee, drie generaties plantenliefhebbers groeiden op met deze namen en de in 1907 gewenste unificatie werd daardoor een feit, in elk geval binnen het vakgebied. Wanneer je echter buiten de kring van biologen aan de mensen vroeg welke plant het "pispotje" was dan kreeg je een aanmerkelijk gevarieerder beeld. Er was een (beperkte) kloof ontstaan tussen de algemene taal en het jargon van de biologen.
 • In de loop van de 20 eeuw werden er nog vrolijk nieuwe namen bedacht waar de behoefte daaraan werd gevoeld. Ik heb meegemaakt dat NJNers zich zowel bewust als automatisch van die taak kweten. Sommige van de zo verzonnen namen zijn een stille dood gestorven, andere bestonden een tijd en verwenen weer, andere worden nog steeds gebruikt.
 • Ergens begin jaren 90 vond de uiteindelijke machtsgreep uit Leiden plaats. Een van de talloze nieuwe drukken van de Heukels introduceerde opeens een massa nieuwe namen - nogal eens van het niet-fraaie soort. Na het inventariseren-selecteren-voorschrijven van 80 jaar daarvoor werd het nu verzinnen en voorschrijven. Ik ben nog altijd benieuwd naar de rationale daarachter.

Al met al zie je dus wel degelijk een geleidelijke verschuiving van boer naar botanicus tgv. het minder belangrijk worden van de orale cultuur en de toegenomen communicatie over het hele taalgebied. Maar dat het dus een taak is voorbehouden aan specialisten en taaldeskundigen, dat zie ik niet (behoudens de ene misstap in het laatste punt).

Samenvattend kom ik tot de volgende praktijk van naamgeving: - wie een naam nodig heeft en creatief is mag met een nieuwe naam komen - de gemeenschap van gebruikers van die naam (en in laatste instantie is dat de hele Nederlandse taalgemeenschap) bepaalt of ze die naam wil (blijven) gebruiken - auteurs met authoriteit helpen bij het selectieproces door hun gewicht aan die naam te geven.

(De conclusie dat dus op WP nieuwe namen geïntroduceerd moeten kunnen worden ga ik niet trekken: ik heb schrik voor Pandora...)

Zonder je stuk gelezen te hebben (ik ga dat echt nog doen maar het is erg lang): mijn betoog richt zich ertegen dat er op Wikipedia namen worden bedacht of gesanctioneerd. Dat is niet onze taak. Namen mogen overal bedacht worden maar het is niet aan de vrijwilligers van Wikipedia om te besluiten dat ze overgenomen kunnen worden. Een uitgebreidere reactie volgt als ik je hele betoog heb gelezen. WIKIKLAAS overleg 9 sep 2014 23:57 (CEST)
't Is niet als betoog bedoeld, hoor. Slechts een gemotiveerde vraag waarom jij tot een andere conclusie komt, nl. dat geïnteresseerden geen namen zouden moeten geven. Ik kijk naar je antwoord uit. - hartelijke groet, Wimw (overleg) 10 sep 2014 14:09 (CEST)
Beste Wimw, allereerst mijn welgemeende verontschuldiging om deze interessante overpeinzing meer dan drie jaar onbeantwoord te laten. Toen je het schreef moet ik het druk hebben gehad. Ik weet niet meer waarmee. Het is wél al die tijd hier blijven staan als een onderwerp dat nog een vervolg verdiende. Dat komt dan nu.
Je geeft hierboven een aardig resumé over het ontstaan van Nederlandstalige namen. Een van de aardigste constateringen daarbij is dat Flora's voorzagen in Nederlandstalige namen waar die nog niet voorhanden waren, en je schrijft daarover: "Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken." Die zin legt een misverstand bloot. Ik heb geen bezwaar tegen het verzinnen van Nederlandstalige namen voor taxa waarvoor ze nog niet voorhanden zijn. Waar ik bezwaar tegen heb is in de eerste plaats als er in Wikipedia namen verzonnen worden, en in de tweede plaats als er in Wikipedia namen worden overgenomen uit een willekeurige publicatie, ongeacht de acceptatiegraad daarvan.
Een prangend voorbeeld van een niet geaccepteerde publicatie die in Wikipedia werd nagevolgd is de "Nederlandse naamlijst van de recente haaien en roggen (Chondrichthyes Elasmobranchii) van de wereld" van P.H.F. Bor, lange tijd terug te vinden geweest op de website van vertaler Bartho Kriek; nu is de lijst nog hier te vinden. Hier heeft één persoon, met een bepaalde opvatting over namen die in de eerste plaats inhield dat ieder dier een Nederlandstalige naam moest hebben, maakt niet uit waarop die gebaseerd is, een lijst samengesteld die al na het lezen van de eerste paar namen kromme tenen veroorzaakt. Gekunsteld. Als er geen Nederlandstalige naam uit de literatuur voorhanden was, dan is er gretig letterlijk uit het Engels vertaald: banded houndshark werd zo "bandluipaardhaai", banded sand catshark werd "bandzandkathaai", barbeled houndshark werd "voeldraadhondshaai", barbelthroat carpetshark werd "voeldraadzadeltapijthaai", bartail spurdog werd "streepstaartdoornhaai" en ga zo nog maar even door. Namen die in het Engels niet verkeerd lopen maar in het Nederlands een gedrocht en een haast onuitsprekelijk resultaat opleveren. De bedenker heeft ook nog een andere filosofie: "Bij de Nederlandse namen is voornamelijk getracht de bestaande Nederlandse namen uit de literatuur te behouden. Indien voor een soort of groep meer dan één namen bekend zijn, is een keuze gemaakt. In een aantal gevallen kon de bestaande Nederlandse naam niet behouden worden, daar dan de naam niet meer overeenkwam met de familienaam." Moeten we nu de namen koperwiek, kramsvogel en merel ook vervangen omdat die niet overeenkomen met de familienaam? En mag de dodaars alleen zo heten wanneer die in een ander geslacht dan Podiceps wordt geplaatst? Een kenmerk van een echte Nederlandstalige naam is dat die niet verandert wanneer de systematische positie van een taxon opnieuw wordt overwogen. De samensteller van die lijst van haaien- en roggennamen heeft volgens mij niets van het fenomeen lokale namen ("vernacular names") begrepen. Zoek je nu op de titel van zijn "publicatie", dan kom je toch in de eerste plaats een hele serie Wikipedia-artikelen tegen waarin hij klakkeloos is nagevolgd. Ik vind dat een probleem. In dit geval is het namelijk Wikipedia zelf dat een doorslaggevende rol speelt in de acceptatie van die namen. En die rol mogen we niet op ons nemen, gezien de doelstellingen.
Bovenstaand voorbeeld van de haaien en roggen staat niet op zichzelf. Er zijn nogal wat uit het Engels, Duits of Frans vertaalde gidsjes waarin ook de namen letterlijk vertaald zijn. Het staat de auteur van zo'n gidsje vrij dat te doen, al strekt het tot aanbeveling om te onderzoeken of daarmee geen al eerder bedachte of zelfs ingeburgerde namen worden gepasseerd. Voor wie Wikipedia bewerkt moet echter gelden dat een uiterst kritische houding wordt aangenomen ten aanzien van die publicaties, en dat een veel breder overzicht van de Nederlandstalige literatuur nodig is alvorens te kunnen besluiten dat een naam is ingeburgerd en dus gebruikt kan worden. Je noemt zelf de NJN. Een voorbeeld van een naam die in de NJN is verzonnen en inmiddels redelijk vaste voet aan de grond heeft gekregen, is de gestippelde dieseltreinworm. Dat zal met de publicatie ervan in het veelgebruikte "Zeeboek" te maken hebben, wat lange tijd zo goed als het enige veelomvattende maar laagdrempelige werk was op het gebied van strandvondsten. Het gaat om een soort die in ons taalgebied voorkomt, en dan is het Nederlands Soortenregister een in de encyclopedie geaccepteerde scheidsrechter: die accepteert de naam. Voor namen van organismen die alleen buiten de grenzen van ons taalgebied voorkomen wordt het lastiger.
Wat ik schreef was wél een betoog. Ik riep medewerkers aan de encyclopedie op om niet zo goedgelovig te zijn dat bijvoorbeeld zomaar die namen van P.H.F. Bor als bruikbaar geaccepteerd worden. Het door "Leiden" voorschrijven en met name veranderen van namen is wat mij betreft een heel ander hoofdstuk. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 02:46 (CET)
Dag Wikiklaas. Goed betoogd, in grote lijnen ben ik het er helemaal mee eens dat op WP geen nieuwe namen geïntroduceerd moeten worden en dat we zeer terughoudend moeten zijn met niet gangbare namen. Ik heb wel moeite met het Nederlands Soortenregister als enige criterium van wel-acceptatie. De daar toegelaten namen zijn afkomstig van commissies van vakspecialisten, die zonder twijfel zeer goed bekend zijn met diergroep-X, maar niet zijn geselecteerd om hun welontwikkelde taalgevoel. Soms zijn de criteria (en zelden de discussies daaromtrent) gepubliceerd, maar vaak ook niet. Als ze er zijn, dan staan er vaak onzinnige regels tussen. Ik herinner me daarvan nu alleen nog dat bij de bivalvia “mossel” geen deel mag uitmaken van de Nederlandse naam omdat dat specifiek is voor Mytilus edulis (Hoe ze dat met de zwanemossel, de stroommossel, de driekhoeksmossel, etc hebben opgelost heb ik nooit nagezocht). De terechte discussies bij de hogere planten tussen met name Jacob Heimans en Victor Westhoff zijn berucht, maar als resultaat daarvan rust er nu een taboe op het onderwerp.
Verder zijn er natuurlijk ook andere groepen die niet onder de door het soortenregister geraadpleegde gremia behoren, die ook Nederlandse namen genereren. Ik kom hier met name de bloemenhandel tegen. Vanmorgen nog kreeg ik en tekst ter correctie van iemand die wetenschappelijke namen wilde vermijden. Hoewel ik specialist ben in de besproken groep heb ik toch niet in alle gevallen kunnen uitpuzzelen welke soorten het betrof... Dát is de discrepantie tussen wetenschap en volksnamen. De wetenschap mag een verband leggen tussen soorten en volksnamen, mag haar voorkeur uitspreken voor één ervan, maar mag niet verhinderen dat mensen buiten de wetenschap zelf namen verzinnen. Dat kan ertoe leiden dat er slechte volksnamen in omloop raken en er een inconsequent systeem met homoniemen en synoniemen ontstaat. Maar indien je je op het standpunt stelt dat volksnamen niet gereglementeerd worden, dan is het zelfs niet zinnig om er in termen van “systeem” over te spreken.
De filosofische instinker is natuurlijk dat als de volksnamen niet zijn gereglementeerd, het ook niet verboden kan zijn dat wetenschappers toch met hun eigen lijstje komen. De noodzakelijke nuancering van deze in principe anarchistische opvatting is, dat de meeste gebruikers van die namen zichzelf in de wetenschappelijke hoek scharen en regelmatig zelfs zelf vragen om orde te scheppen in de veelheid van namen. Desondanks betoog ik dat het Soortenregister wel een goede richtlijn is, maar geen autoriteit kan zijn en niet per se gevolgd hoeft te worden, ja zelfs soms per se niet gevolgd dient te worden waar ze gedrochten als Vertakt schaafstro, Gelobde maanvaren, of Stompsnuitzeskieuwshaai voorstaan. Interessant aspect is dat het voor wetenschappelijke namen in detail is vastgelegd hoe die moeten veranderen , maar voor Nederlandse namen ken ik zo'n weg niet (wat natuurlijk ook weer verdedigbaar is, want die moeten conservatief zijn). Alleen als je toevallig de eerste bent heb je een goede kans – zoals we bij het Zeeboek zagen.
Het verhaal bij het Zeeboek is als volgt: Daarin zouden alle dieren en planten in een sleutel staan die je “regelmatig” op de Nederlandse stranden en dijken kunt vinden. Alleen voor de vissen is daar na veel discussie van afgeweken omdat het om sterk mobiele dieren gaat en destijds niet duidelijk was wat dat betekende voor de trefkans met zeldzame soorten. Al in de jaren daarvoor hanteerden we in de Sepia datzelfde criterium voor soorten die eigenlijk een Nederlandse naam zouden moeten hebben. Daarbij was het een sport om een mooie naam te verzinnen en als je de moeite nam om een stukje voor de Sepia te schrijven dan was er geen redacteur die daar bezwaar tegen had. Zo burgerden namen als Saucijsjeswier, Gordelslakje, Traliehorentje/Muizekeuteltje, Vingerafdrukje, Tweetandsmosseltje etc. geleidelijk in en werden overgenomen in het Zeeboek. De Gestippelde dieseltreinworm is als naam al iets ouder en was toen ik bij de SWG zat al tamelijk bekend. Hartelijke groet, Wimw (overleg) 5 jan 2018 16:55 (CET)
Dank voor je weloverwogen reactie. Op (ten minste) één punt sla je wat mij betreft de spijker op z'n kop: het (gebrek aan) taalgevoel bij de bedenkers van namen. Ik geloof dat ik het voorbeeld al eens eerder noemde op een of andere overlegpagina, maar dat Cordulegaster boltonii, die de prima Nederlandstalige naam "donderbolk" had, ineens gewone bronlibel genoemd moest worden omdat het geslacht de naam "bronlibel" kreeg, beschouw ik als een geval van aanranding van de taal. Problemen zie je ook onstaan bij grote geslachten als Sympetrum, waar fantasieloze en verwarrende namen als bloedrode heidelibel, bruinrode heidelibel en steenrode heidelibel werden ingevoerd. Er is geen enkele taalregel die voorschrijft dat bij het geven van Nederlandstalige namen eenzelfde systematiek moet worden gevolgd als bij de wetenschappelijke, en dat de systematische positie in de naam tot uitdrukking moet komen. Een Nederlandstalige naam heeft geen andere functie dan een taxon ondubbelzinnig bij de naam te kunnen noemen: kievit. Dat een kievit een plevier is heeft bij het toekennen van een naam nooit een rol gespeeld. Bij de loopkevers zijn namen overboord gegooid die op z'n minst bezig waren om ingeburgerd te raken; als reden gold ook hier dat in de oude naam niet tot uitdrukking kwam in welk geslacht de soort werd geplaatst. Dat duidt niet alleen op het negeren van een taalcultuur; het wekt ook de indruk dat de bedenkers doof en blind zijn voor de beweeglijkheid die de indeling van soorten in hogere taxa nu alweer een paar decennia in verhoogde mate laat zien. Maar dit zijn allemaal problemen die zich buiten Wikipedia afspelen. We hebben ons in de encyclopedie neer te leggen bij de uitkomst ervan. Protesteren tegen namen in het Nederlands Soortenregister zal bij de samenstellers daarvan moeten gebeuren, of middels het plaatsen van discussiestukken daarover in Nederlandstalige natuurtijdschriften, niet middels het kiezen van afwijkende arbitraire namen in de encyclopedie. Nog een voorbeeld van een gekunstelde naam: millennium-wratslak (Geitodoris planata), omdat die toevallig in het jaar 2000 nieuw was voor de Nederlandse fauna. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 17:45 (CET)
We zouden eigenlijk onszelf ook consequent als Wijze mens moeten aanduiden :-)) Wimw (overleg) 5 jan 2018 19:35 (CET)
tussenliggende stukken naar Archief2014 3e kwart, Archief2014 4e kwart, Archief2015 1e kwart, Archief2015 2e kwart, Archief2015 3e kwart, Archief2015 4e kwart en Archief2016 verplaatst

Varia 2[bewerken]

 • Sancus Tullgren (1910) non De Nicéville (1891) - later homoniem, twee soorten. - Brya (overleg) 6 jun 2017 12:53 (CEST)
  • De naam wordt in de World Spider Catalog (versie 18.0; 2017) nog gewoon gebruikt; ik heb een opmerking over de (on)geldigheid van de naam nu in het artikel geplaatst. Aangezien er nog diverse taalversies zijn die ook een artikel onder deze naam hebben over de strekspinnen, heeft het geen haast dit te veranderen. De naam Sancus De Nicéville, 1891 wordt nu beschouwd als een junior synoniem van het monotypische Psolos Staudinger, 1889. WIKIKLAAS overleg 15 jul 2017 12:55 (CEST)
   • Dank. We zullen zien. - Brya (overleg) 16 jul 2017 08:26 (CEST)
 • Milnesium tardigradum - De naam werd in WoRMS (of een van de door hen gebruikte bronnen) onterecht geacht een naam van een borstelworm te zijn, maar was die van een beerdiertje (zie WoRMS). Dat wij nu twee artikelen hebben, Milnesium tardigradum (borstelworm) en Milnesium tardigradum (beerdiertje) is dus het gevolg van verwarring. Ik heb de borstelworm verwijderd, en zal de dp nu overschrijven met het artikel over het beerdiertje. Kan er op Wikidata ook weer een item weg, hopelijk (als er geen taalversies zijn die ons artikel hebben gekopieerd). WIKIKLAAS overleg 19 jun 2017 02:22 (CEST)
  • Ja, al een tijd geleden gevonden. Over het algemeen ben ik steeds meer geneigd een pagina in Wikidata te handhaven (wel gemerkt met de fout, en zonder taxon name, etc) om toekomstige problemen te decoderen. Ondertussen zijn er nog twee Wikipedia's die toch een pagina hebben. - Brya (overleg) 19 jun 2017 06:50 (CEST)
 • Patrizia Bonaduce & Russo, 1990 later homoniem. - Brya (overleg) 7 jul 2017 07:27 (CEST)
  • Heeft inmiddels een nomen novum Patrizianella: alles hernoemd; WoRMS had tot nu toe nog slechts het lemma over het geslacht gecorrigeerd en de soorten nog niet, maar de publicatie van Kempf was duidelijk genoeg, en noemde ook combinationes novae voor alle soorten. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 03:29 (CET)
 • Menexenus concepcionensis combinatie met later homoniem - Brya (overleg) 11 jul 2017 19:07 (CEST)
 • Temnaspis Fischer (1884) later homoniem, non Lacordaire (1845) vervangen door Fischeriella Jones & Özdikmen, 2008; ook dat een later homoniem, vervangen door Dianajonesia Koçak & Kemal, 2008. - Brya (overleg) 16 jul 2017 08:26 (CEST)
  • Hier kwam vrij veel werk achter weg, maar alle soorten die we als Temnaspis hadden maar geen kever waren, staan nu in Dianajonesia. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 01:41 (CET)
 • Neocnus later homoniem. - Brya (overleg) 19 jul 2017 05:30 (CEST)
  • Voor deze naam werd in oktober 2017 het nomen novum Incubocnus gepubliceerd. Dat is hier verwerkt. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 01:41 (CET)
 • Sermyla morta en Sermyla transversa: er zijn twee namen met de spelling Sermyla beide uit 1854 (mollusc en vlinder). Aangezien ik WoRMS en NCBI meer vertrouw dan Lepindex ga ik ervan uit dat de mollusc de eerdere naam is. In dat geval zijn de twee nlwiki-paginas dus combinaties met een later homoniem. - Brya (overleg) 7 aug 2017 20:23 (CEST)
  • In 1875 deed Lacordaire het trucje nogmaals opnieuw, en voegde er ook nog een geslacht van kevers aan toe: zie hier. De naam Sermyla van Walker (de vlinders) is van hier, die van Adams & Adams (de weekdieren) is van hier. De titelpagina van het eerste werk vermeldt voor volume 1–3 het jaartal 1854, die van het tweede werk vermeldt het jaar 1858 voor volume 1 (zie hier). Ik heb gezocht naar een lijst van publicatiedata van de "heterocerous lepidoptera" van Walker, maar die niet gevonden (maar funet geeft een globaal overzicht onderaan deze pagina; p.461 kwam in 1854 uit). Dat lijkt bij nader inzien ook minder belangrijk als dat werk van Adams & Adams niet in 1854 maar in 1858 werd uitgegeven. Voor die naam van Adams & Adams zou het synoniem Sermylasma Iredale, 1943 beschikbaar zijn. Hier is meer werk nodig, liefst door niet-Wikipedianen. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 02:54 (CET)
  • Oh, omdat het bleef knagen: ik zie net dat een deel van volume 1 toch wel degelijk in 1854 is uitgegeven, inclusief pagina 296, waarom het draait, zie hier. Er zijn dus aanvullend maanden nodig. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 04:13 (CET)
   • Dank: dit blijft lastig, al zie ik dat funet van de twee soorten er één maakt (wat het probleem "halveert"). Ik zie dat er ook een Sermylassa is als vervanging van de naam van Lacordaire. - Brya (overleg) 16 dec 2017 09:22 (CET)
    • Datum van uitgifte van de naam van Adams & Adams is februari 1854; nu nog een maand voor die van Francis Walker. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 13:51 (CET)
 • Ransonia, later homoniem, kennelijk vervangen door Blandinia. - Brya (overleg) 2 sep 2017 22:02 (CEST)
 • Thomasella - later homoniem, een soort. - Brya (overleg) 4 okt 2017 18:26 (CEST)
  • De naam is in 1928 door ene Fredericks al vergeven aan een geslacht van Brachiopoda. Voor de naam van de boktorren, uit 2012, kon ik nog geen nomen novum vinden. Omdat er over de soort wel wat te vinden is, heb ik het artikel behouden onder de oorspronkelijke naam: Ommata igniventris. In WoRMS hebben ze ook nog vrolijk een Thomasella Sirel, 1998 voor een foraminifeer. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 21:36 (CET)
 • Falklandiella annulata: volgens WoRMS is Falklandiella een synoniem van Orbiniella. - Brya (overleg) 24 okt 2017 05:46 (CEST)
 • Reussina impressa -- combinatie met later homoniem? - Brya (overleg) 24 okt 2017 06:31 (CEST)
  • Het is me vooralsnog onduidelijk wat hier is gebeurd. Het lijkt erop dat de geslachtsnaam Reussina Kluge, 1962 niet beschikbaar is voor dit geslacht van mosdiertjes, aangezien die naam in 1895 al was gebruikt door "Grybowski" voor een ondergeslacht van het foraminiferengeslacht Haplophragmium Reuss, 1860, en in datzelfde jaar, maar vermoedelijk eerder, ook al door Neviani voor een geslacht van mosdiertjes.
   De naam waarom het draait is in 1846 door August Emanuel von Reuss gepubliceerd als Escharina impressa voor een uitgestorven mosdier (zie hier). Het is mogelijk dat G.A. Kluge de soort in 1962 als Reussina impressa in dat geslacht van Neviani heeft willen plaatsen, maar het kan ook dat hij de soort in een nieuw geslacht wilde plaatsen en dat vernoemde naar de auteur van de soort, terwijl die auteur al in 1895 was vernoemd in de naam voor een ander geslacht van mosdiertjes. Kluge lijkt in elk geval niet de soort Escharina impressa voorhanden te hebben gehad, maar in feite Euritina arctica Osburn, 1950 (=Reussinella arctica), vandaar de vermelding op meerdere plekken als Escharina impressa sensu Kluge, 1962 (Gordon, 2009 zou dat duidelijk moeten maken, maar schrijft het in elk geval in de samenvatting zo warrig op dat er nog steeds geen touw aan is vast te knopen). Omdat die publicatie uit 1962 niet te achterhalen lijkt (in 1975 vertaald als "Bryozoa of the northern seas of the USSR") en er dus niets zeker is over de intenties van Kluge, noch over de synonymie van Escharina impressa en Euritina arctica (die laatste naam wordt overal gewoon gebruikt, wat onlogisch zou zijn als dit een misidentificatie in de zin van Gordon 2009 zou zijn), heb ik het lemma in z'n geheel verwijderd met als reden "geen zinvolle inhoud": hier werd geen kennis gedeeld. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 02:30 (CET)
  • Voor de goede orde: ook WoRMS maakt er bij deze naam en de betrokken geslachten een potje van. Geen peil op te trekken. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 02:40 (CET)
 • Ceroctena bicornis -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 3 nov 2017 13:22 (CET)
  • De naam Ceroctena (type: Phalaena amynta Cramer, 1779) was in 1852 al door Guenée vergeven aan een monotypisch geslacht van Erebidae, zie hier voor verificatie van de naam. De naam is voldoende bekend want hij wordt vermeld in LepIndex, en inmiddels heeft de Engelstalige Wikipedia er zelfs een artikeltje over (en wij hebben een artikeltje over de enige soort). De naam Ceroctena C. Carré & D. Carré, 1991, voor een eveneens monotypisch geslacht van ribkwallen, is dus niet beschikbaar. Een noot: gezien deze publicatie over opnieuw een nieuwe soort en een nieuwe geslachtsnaam, lezen en citeren Claude en Danièle Carré vooral graag zichzelf, en dan kun je wel eens een naam van een ander over het hoofd zien. In ribkwallenland is het kennelijk nog iedereen ontgaan dat de naam niet beschikbaar is, want hij wordt nog genoemd in allerlei bestanden en websites, onder meer in WoRMS, en er is geen spoor van een vervangende naam. Omdat de naam hoe dan ook niet geldig is, en hier eigenlijk vooral in de weg staat, heb ik het artikel over de soort verwijderd, en van het "artikel" over het geslacht een redirect naar de vlindersoort gemaakt. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 17:47 (CET)
 • Gyronotus rufipennis -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 14 dec 2017 20:30 (CET)
  • Hernoemd naar Marecon rufipenne; naamgevingsgeschiedenis in artikel gegeven, Gyronotus omgewerkt naar geslacht met het senior homoniem (de afbeelding had al sirenes en alarmbellen moeten laten afgaan dat dit geen kortschildkevers waren). WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 17:47 (CET)
 • Lamontia calibana -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 14 dec 2017 20:41 (CET)
  • Soort blijks al sinds 1973 in het geslacht Monalita (anagram van de niet beschikbare naam) geplaatst te zijn. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)
 • Clytie simplex -- combinatie met later homoniem + (volgens WoRMS) nomen dubium. - Brya (overleg) 17 dec 2017 09:51 (CET)
  • Junior homoniem van Clytie Hübner, 1823, én een nomen dubium (volgens WoRMS: niet te bepalen over welk taxon dit gaat), én dan ook nog de wartaal van GrashoofdBot: na zes jaar tijd om hier korte metten mee te maken. Artikelen op drie andere taalversies heb ik voorgedragen voor verwijdering, onder verwijzing naar WoRMS en de niet-beschikbare naam. Ik weet uiteraard niet of dat wordt geaccepteerd; hun versies waren niet van GrashoofdBot. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)
 • Dayus cirolanae - combinatie met later homoniem. Volgens WoRMS nu Steineridrilus cirolanae. We hebben ook Stratiodrilus cirolanae, de oorspronkelijke combinatie. - Brya (overleg) 17 dec 2017 19:00 (CET)
  • WoRMS maakte het hier gelukkig heel makkelijk door ook een referentie voor het nomen novum te geven. Eén artikel (dat van het protoniem) hernoemd, van het andere een redirect gemaakt, en datzelfde gedaan op de Zweedse, Cebuano en Winarai taalversies. Als het goed is moet het zich nu in Wikidata min of meer vanzelf oplossen. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)

Hans Middendorp[bewerken]

Beste Wikiklaas, Vandaag is de pagina over Hans Middendorp verwijderd. Het doel was een informatieve pagina over hem (biografie en bibliografie) op Wikipedia zetten. Hoe kan ik dit doen, zonder dat het reclame, promotie, werving of propaganda is? Alvast bedankt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door WikiGebruiker (overleg · bijdragen) 27 nov 2017 15:52‎ (CET)

Door met onafhankelijke bronnen aan te tonen dat hij in zijn vakgebied als een relevant persoon wordt beschouwd. Het "artikel" dat u aanmaakte las nogal als een verhaal door Hans Middendorp over Hans Middendorp. Duidelijk was dat een stuk tekst afkomstig was van een website die speciaal is aangemaakt om het boek dat Middendorp schreef te promoten, en waarvan de inhoud bovendien auteursrechtelijk beschermd is. Dat is dus geen onafhankelijke bron, en bovendien mag u zo'n tekst niet overnemen. Daarnaast werd op geen enkele manier duidelijk waarom Middendorp relevant zou zijn voor vermelding in de encyclopedie. Gewoon een man die gepromoveerd is in de biologie en daarna betaald werk heeft gedaan. Hij lijkt pas in de belangstelling te zijn gekomen door een incident met een hondje dat hem beet. WIKIKLAAS overleg 27 nov 2017 18:52 (CET)

Plumcot[bewerken]

Beste Wikiklaas, het artikel Pluot begint met de zin: "De pluot (Prunus salicina × armeniaca) is, net als de aprium en de plumcot, een soortkruising tussen..." Het woord "plumcot" hierin is een redirect naar het artikel Pluot zelf. De link zou dus eigenlijk uit het artikel moeten worden gehaald. Maar helaas is er in deze zin dan wel een link naar het artikel Aprium maar niet naar een toekomstig artikel Plumcot. Als er iemand is die een artikeltje over de plumcot zou kunnen schrijven zonder er al te veel tijd in te steken, ben jij het, maar waarschijnlijk hou je je niet graag bezig met soortkruisingen, en in dat geval wil ik je vragen de link naar Plumcot te verwijderen. Op enwiki is Plumcot samengevoegd met Pluot, dus mogelijk is het inderdaad geen eigen artikel waard.

Op Aprium staat in de eerste zin een link naar Pluot én Plumcot, die dus naar hetzelfde artikel wijzen. Bovendien zijn Aprium, Pluot en Plumcot daar allemaal met een hoofdletter geschreven. Moet dat?

Je mag best even zuchten. Knipoog Mvg, ErikvanB (overleg) 28 nov 2017 23:35 (CET)

Heeeeeeh (diepe zucht)... Opgelost!
Die hoofdletters waren misplaatst. Het ging hier om een soortnaam (er bestaan meerdere typen pluots, apriums, enzovoort); de benoemde cultivars moeten uiteraard wél met een hoofdletter worden gespeld, zoals in het artikel dat ik net heb achtergelaten is gedaan. Wanneer specifiek het fruit wordt bedoeld, en dus niet de naam van het ras, dan verdient het volgens de regels voor de spelling van het Nederlands aanbeveling om geen hoofdletter te schrijven, net als bij Malus 'Braeburn' waarvan je de vruchten in de winkel als braeburns koopt. Maar bij die abruimen werden specifiek de rassen bedoeld, niet de vruchten. WIKIKLAAS overleg 29 nov 2017 00:22 (CET)
Haha!
Wauw... ik sta perplex. En zo snel ook nog! Heel hartelijk dank. Fijn dat je het ook hebt uitgelegd. Mvg, ErikvanB (overleg) 29 nov 2017 01:30 (CET)

Nikolas Sels[bewerken]

Ik vind het heel droevig dat mijn pagina er terug afgehaald is. Er staat privacyschending. Als ik deze er zelf opzet, en ik geef de toestemming, is er toch geen probleem? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1812:2c3b:f000:b8bb:b084:3289:d00a (overleg · bijdragen) 8 dec 2017 10:36‎ (CET)

Beste Nikolas Sels, je hebt het over "mijn" pagina. Dat betekent dat je een pagina over jezelf op Wikipedia aanmaakte. Die pagina ging over een kind dat naar de muziekschool gaat en een muziekinstrument bespeelt in een harmonie. Daar zijn er tienduizenden van. Ik las op die pagina verder dat je vrij recent met allerlei dingen bent begonnen. Ook daarin ben je verre van uniek. Het wordt voor de encyclopedie pas relevant als er producten ontstaan die door onafhankelijke deskundigen de moeite waard gevonden worden om ze speciaal te noemen en te recenseren. Je gebruikte Wikipedia hier om jezelf in de etalage te zetten. Daarvoor is de encyclopedie niet bedoeld. Dat ik de pagina verwijderde met als reden "privacyschending" is omdat ik niet kan nagaan wie de pagina schreef maar dat er informatie openbaar werd gemaakt over een minderjarige die voor de encyclopedie volstrekt irrelevant is. Ik vertrouw erop dat ik je hiermee voldoende heb uitgelegd waarom een pagina over Nikolas Sels op dit moment en vermoedelijk ook nog jarenlang ongewenst is in de encyclopedie, en dat je sowieso beter niet over jezelf kunt schrijven. Als je ooit een bekend muzikant, componist of dirigent wordt, dan zal er vanzelf wel iemand anders een pagina aan je wijden, gebaseerd op wat deskundigen over je publiceren. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 8 dec 2017 12:23 (CET)

Lijstje[bewerken]

Hoi Wikiklaas,

Geen idee of er een lijstje van artikelen is dat aangemaakt is over planten tijdens de cursus van gisteren. Maar dit is alvast een lijstje van artikelen waarvan ik weet dat ze aangemaakt zijn:

Hopelijk heb je hier wat aan. Natuur12 (overleg) 10 dec 2017 18:53 (CET)

Zeer bedankt. Ik was inderdaad van plan ze na te lopen, en alles te doen wat nog nodig mocht zijn om ze voor de encyclopedie te behouden. Samen met MoiraMoira had ik me al ontfermd over de pijlscheefkelk, alternatief aangemaakt als Arabis hirsuta subsp. sagittata. WIKIKLAAS overleg 10 dec 2017 19:00 (CET)

Reuzenjachtluipaard[bewerken]

Beste Wikiklaas, wat vind je van Reuzenjachtluipaard, dat net was aangemaakt als Reuze jachtluipaard (dat schept vertrouwen) en ook een redirect Europees jachtluipaard heeft? Zie ook hier. Ik neem aan dat uitgestorven creaturen ook tot het domein van de biologie behoren, al gaat het meer om mortemlogie. Misschien is het lemma goed, ik weet het niet. Maar er wordt soms zo gauw gemarkeerd... Groet van ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 18:24 (CET)

Ik heb een déjà vu. Ik zie dat LiveSystem niet meer heeft bijgedragen sinds 3 december, en dat we sinds 6 december een nieuwe anonieme gebruiker hebben die schrijft over zaken die hij (m/v) zelf niet helemaal lijkt te begrijpen. Ook de onzorgvuldig geformuleerde zinnen vertonen sterke overeenkomsten. In elk geval werk aan de winkel. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 18:59 (CET)
Ooo... Scherp. Goed geheugen ook. Dank je. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 19:17 (CET)~
Zie ook hier. Ander IP-adres. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 19:33 (CET)
Nu ik je toch spreek, hier word ik ook moe van overal. Weer die bloed, diarree en poepresten terug. "ik neem mijn informatie meestal uit de Engelstalige Wikipedia", schrijft ie dan. Soms denk ik in zo'n geval "laat maar gaan, ik blijf niet aan de gang". ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 20:46 (CET)
En aambeien. Knipoog ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 20:49 (CET)

Verwijderen Kim Coppes[bewerken]

Beste Wikiklaas, Ik schrijf een bijdrage. Dan komt er een gebruiker die zegt dat die bijdrage wel verwijderd kan worden. Was nogal een badinerende toon ook. Ik reageer daar op, inhoudelijk. Krijg geen enkele reactie. Daarna verwijder jij de bijdrage. Ik dacht dat dit soort zaken met overleg gepaard ging? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door PabloNl (overleg · bijdragen) 13 dec 2017 12:11‎ (CET)

Beste PabloNl, wat u zegt aangaande overleg is helemaal juist. Dat overleg had hier plaats dienen te vinden. Dat stond met een link ook uitgelegd bovenaan de door u aangemaakte pagina, en bovendien hebt u daarvan op uw eigen overlegpagina een bericht gehad, met ook daarin weer een link naar de juiste overlegpagina. Als u dat allemaal niet leest, of het voor kennisgeving aanneemt, en verder niet reageert, dan kunt u het anderen moeilijk verwijten dat ze geen rekening met u hielden. Ik heb het bericht gelezen dat u op de OP van Fred achterliet. Ik kan me goed voorstellen dat die daarin geen oproep tot overleg zag: u schrijft hem gewoon wat voor. Ik kan niet voor Fred spreken, maar het zou me niet verbazen als die gedacht heeft dat hij u al netjes op de juiste plek voor overleg had gewezen, en dat hij niet veel kon met uw mededeling over 7Ditches TV.
Het artikel werd op 27 november op de beoordelingslijst geplaatst. In de twee weken dat er gelegenheid was voor het uitwisselen van argumenten en het eventueel verbeteren van het artikel, was er alleen nog maar een andere gebruiker die steun uitsprak voor het verwijderen van het artikel omdat uit de inhoud ervan op geen enkele manier duidelijk werd waarom Wikipedia een pagina over deze mevrouw moest hebben. Ik heb echt niet eerder dan na twee weken, te weten op 11 december, het artikel verwijderd. Ik deed dat omdat ik de lijst van die dag behandelde. Als ik dan constateer dat er twee weken lang niet aan het artikel is gewerkt, en dat het dus nog de vorm en inhoud heeft die voor de nominator aanleiding waren het op de lijst te plaatsen, ik zie daarnaast slechts steun voor het verwijderen, en ik lees dat het over iemand gaat die professioneel dagvoorzitter is, dan zou ik een hele rare bokkensprong hebben gemaakt als ik het artikel had behouden.
Ten slotte: ja, er wordt over zulke zaken dus overlegd, maar als u daar niet aan meedoet, dan laat u uw kans voorbijgaan. Dat is vooral spijtig voor u. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 13 dec 2017 23:38 (CET)

Alpenklokje[bewerken]

Hallo. Alpenklokje werd zojuist aangemaakt. (Leuk!) Heb er zojuist een redirect naar Alpenkwastjesbloem van gemaakt, maar deze kop boven een artikel over het gehele geslacht Soldanella L. deed me twijfelen. Ik kan wel in mijn boekenkast gaan zoeken, maar ik laat jou dit liever beoordelen. De naam alpenklokje komt in het lemma niet voor. Groet, ErikvanB (overleg) 13 dec 2017 16:49 (CET)

Je zult wel begrijpen dat ik een sprong van blijdschap maakte toen ik hierboven las dat eindelijk, zestien jaar en bijna vijf maanden na de start van deze Wikipedia, het artikel over het alpenklokje werd aangemaakt. De teleurstelling was echter groot toen ik zag dat er niet meer stond dan dat het een bloem is die voornamelijk groeit in de Alpen en andere berggebieden. Niet eens een wetenschappelijke naam. Hoe moeten we dan weten waarover we het hebben? Ik heb even in mijn Nederlandstalige literatuur gekeken, en zag daar dat alpenklokje de naam is van het geslacht Soldanella, hier kwastjesbloem genoemd. Het is maar een klein geslacht, met een stuk of tien soorten, allemaal uit Europa of net over de grens met Azië. In het artikel staan meer namen, maar die zijn natuurlijk weer eens uit een database gehaald, in plaats van uit een fatsoenlijke flora. Ik moet nog even verder zoeken of de naam alpenklokje echt voor het geslacht wordt gebruikt, en niet alleen voor die ene soort Soldanella alpina, maar jouw bron en die van mij stemmen dus alvast overeen. Groet, WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 00:18 (CET)
Het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat een soldanella bedoeld wordt. Alpenklokje zou ik zien als een vernederlandsing van Campanula alpina. Dát zijn immers de klokjes. Zonder kwastjes. Dan zou de Ensie het fout hebben. Op deze website op kleur (dat is al geen reclame....) staan twee alpenklokjes, een voor de S. alpina, voor de C. alpina. En ook op deze staat een Campanula alpina met vertaling Alpenklokje. Groeten, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 14 dec 2017 03:15 (CET). P.S. geen flora met alpenklokjes in mijn boekenkast aangetroffen.
Beste Ellywa, het gaat er niet om wat logisch is, maar wat de literatuur ons vertelt. De term "klokje" wordt veel vaker gebruikt voor allerlei planten met klokvormige bloemen (denk aan sneeuwklokje), niet alleen voor het geslacht Campanula. Ik heb een vrij uitgebreid Nederlandstalig werk in huis waarin veel plantengeslachten worden behandeld. Het is niet wetenschappelijk (dan zou het niet in het Nederlands zijn geweest) maar behoorlijk degelijk, met een uitgebreide lijst van Nederlandstalige namen. Daarin wordt "alpenklokje" gemeld als naam voor het geslacht Soldanella, en voor niets anders.
Helaas vallen de Ardennen niet binnen het verspreidingsgebied van het geslacht, anders zou de "Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden" uitsluitsel geven over de te gebruiken naam. "Flora europaea" is een lastig te raadplegen werk (maar soms heb je gewoon mazzel), en doet niet aan namen in de landstalen. Gewoon googelen op "alpenklokje" levert verbluffend veel treffers voor Soldanella op. Een website die de naam "alpenklokje" zowel vergeeft aan Campanula alpina als aan Soldanella alpina valt wat mij betreft af als serieuze bron voor de onderbouwing van de naam. Ik ben er overigens van overtuigd dat er wel Nederlandstalige werkjes bestaan met titels als "Alpenflora" en "Bergflora van Europa" voor de toeristen die de Alpen in willen (van ANWB en noem maar op), en dat die werkjes de eerste zijn die nu geraadpleegd moeten worden. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 04:03 (CET)
Ik geniet van de uitleg en jullie onderhoudende gesprekje. Het eerste waar ik altijd in pleeg te kijken is Heimans et al. die ik hier heb staan (Geïllustreerde Flora van Nederland, 1960), maar ik weet niet of Wikiklaas dat een goede bron vindt (beetje oud). Afijn, ik heb dat nu toch maar eens gedaan, en als ik in het register 'alpenklokje' opzoek, word ik verwezen naar pagina 790, waar staat: "Alpenklokje, Soldanella alpina L." Dat is ook gelijk de enige Soldanella die erin staat. Hij wordt genoemd in het Aanhangsel over 'bekende sierplanten' in het hoofdstuk Sleutelbloemfamilie.
Net als bij 'foeballers' (met dank aan Kleuske) zijn bijnamen in de plantkunde natuurlijk glad ijs want informeel en soms waarschijnlijk regionaal gebonden, maar desalniettemin zou het aardig zijn als sommige planten op Wikipedia ook onder hun bijnamen te vinden zijn, zodat je ook bij Witte dovenetel terechtkomt wanneer je zoekt op hondsnetel, suikernetel, melkbloem, engeltjeseten, bloeiende brandekkel, makke brandekkel, goudhaansvoer, zuigjes of zuiglammetjes, om maar eens wat te noemen. ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 06:36 (CET)
Ha, het sneeuwklokje had ik nog niet eens aan gedacht, terwijl er hier zoveel sneeuw lag gisteren nog Glimlach. In de 21ste druk van HH&T uit 1965 staat hetzelfde als in de versie van ErikvanB. Daarnaast heb ik nog een Dieren en plantengids voor onderweg, in ons huis binnengebracht door een reiziger. Daar staat het alpenklokje niet in, wel de alpenkwastjesbloem. In het Duits heet het geslacht Soldanella Alpenglöckchen, dus mogelijk wordt het woord alpenklokje gebruikt als onofficiële vertaling daarvan. Daarvoor vind ik ondersteuning in een Winkler Prins uit 1870, waar ik hier zojuist een downloadbare versie heb gevonden. Nu richting oplossing? Met een doorverwijzing op Wikipedia willen we de zoeker - althans dat zou ik willen - naar het gewenste artikel doorverwijzen. Misschien is het een idee om van alpenklokje een doorverwijspagina te maken, met als inleiding dat het een term is die in de niet wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt voor verschillende plantengeslachten en soorten? Op die doorverwijzing kan mogelijk meer staan. Helaas kan ik geen goede bron vinden voor het lied "De Alpenklok", dat Jasperina de Jong ooit gezongen lijkt te hebben, in haar rol van Else Lawine, want dan zou dat ook vermeld kunnen worden op de doorverwijspagina. Voor een laatste vrolijke noot verwijs ik nog graag naar deze muzikale alpenklokjes. Maar die heten geloof ik koebel in het Nederlands. Met groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 14 dec 2017 11:35 (CET)
Haha. Wel eerst het geluid zachter zetten, want met mijn koptelefoon op braken mijn trommelvliezen zowat. Gezicht met tong uit de mond Voor nog een extra vrolijke noot: hopelijk kan Wikiklaas zich vinden in deze opmerking, aangezien hij voor bloemetjes en bijtjes heeft doorgeleerd. Rolling on the floor ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 12:46 (CET)
Bloemetjes en bijtjes? Onze voorouders waren konijnen! Grijns Ik moest direct aan deze onvergetelijke klassieker denken. Matroos Vos (overleg) 14 dec 2017 15:07 (CET)
Hallo, hallo, Wikiklaas! We zijn klaar met grappen en grollen, dus je kan weer veilig uit je schuilplaats tevoorschijn komen. ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 16:29 (CET)
Ik heb wel eens andere dingen te doen, en was bovendien in "de boekhandel" en in "de bibliotheek" op zoek naar de gidsjes waarover ik het hierboven had. Daarbij had ik nu de hele middag het vrolijke "Every sperm is sacred" in m'n hoofd, dankzij Matroos Vos, want dat las ik nog voor vertrek. Ik heb de gezochte gidsjes overigens niet gevonden.
Dat een boek dat maar een soort van een heel geslacht behandelt, de namen van soort en geslacht op een hoop gooit, komt helaas vaak voor, en is een fenomeen waarmee rekening moet worden gehouden bij het onderbouwen van Nederlandstalige namen. Je weet dan namelijk niet op voorhand of er sprake is van een "pars pro totem" of juist "totem pro parte". Beide komt voor, zo leert mijn ervaring. Wordt dus nog vervolgd. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 18:39 (CET)
In "Tuinplantenencyclopedie op kleur" kwam ik zojuist Soldanella montana tegen als enige soort die van het geslacht werd gepresenteerd, met, je raadt het al: de Nederlandstalige naam "alpenklokje". De Duitse naam van Campanula is "Glockenblumen", met "Alpen-Glockenblume" voor Campanula alpina, die van Soldanella is speciefiek "Alpenglöckchen", met "Alpen-Soldanelle" voor Soldanella alpina. Als hier in het verleden vertaald is om tot een Nederlandstalige naam te komen, dan was er een probleem. Ik denk overigens dat het niet voor niks is dat ons artikel over Campanula alpina geen Nederlandstalige naam heeft. Ik ben zelf weer niet zo heel erg overtuigd van de naam "kwastjesbloem" want daarvoor wordt bij ons geen enkele bron aangevoerd, of het zou de "Bergflora van Europa" van uitgeverij Tirion moeten zijn; ik ben die naam in de literatuur die ik inmiddels heb geraadpleegd maar sporadisch tegengekomen. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 00:02 (CET)
Dank, dank, in het bijzonder ook voor de moeite te proberen de gidsjes te vinden. De informele nomenclatuur is duidelijk een warboel, en er valt ook haast geen touw meer aan vast te knopen, maar dat kan ook aan mijn vermoeide geest liggen. Inderdaad meen ik opgemerkt te hebben dat bij Nederlandse namen soort en geslacht nogal eens op een hoop worden gegooid, dus het is maar goed dat het ondubbelzinnige Latijn is uitgevonden, want anders hadden we nu met de gebakken Pyrus gezeten. Mvg, ErikvanB (overleg) 15 dec 2017 00:48 (CET)

Quincy van waveren[bewerken]

Hoi Wikiklaas, bovengenoemd persoon is een voetballer over wie op verschillende websites wordt geschreven, zie bijvoorbeeld hier en hier. Er was dus geen sprake van privacyschending. Groet, Apdency (overleg) 14 dec 2017 18:49 (CET)

Daarbij heb je vast gezien dat ik het nuweg-sjabloon al had verwijderd. Wat je niet kon zien of weten was dat ik op dat moment de nominatie op TBP aan het schrijven was. Verwijdering als nuweg met vermelding privacy-schending is mijns inziens niet correct. Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:00 (CET)
Het gaat erom dat de persoon voetbalt bij een amateurteam, nog nooit een professionele wedstrijd heeft gespeeld, en dus volstrekt irrelevant is voor de encyclopedie. Als een onderwerp NE is, dan is volgens mij het openbaar maken van zaken als geboortedatum en -plaats, en zijn lengte en gewicht, ongewenst, ongeacht of men dat elders bevestigd had kunnen zien. De kans dat het artikel een beoordelingsnominatie overleeft is nul, op basis van de afspraken die we over voetballers hebben. Dan moet dit niet blijven staan. Privacyschending leek me een toepasselijke verwijderreden; WP:SNOW had ook gekund.
En nee, ik had de verwijdering van de "nuweg"-nominatie door Ecritures niet gezien. De laatste bewerking die ik zag en die ik onderzocht als onderdeel van de bewerkingsgeschiedenis van het artikel, voordat ik dat verwijderde, was die van Paul Brussel. Als je ziet dat ik het artikel om 18:42 verwijderde, dat de bewerkingen door Ecritures van 18:41 en 18:42 waren, en als je ervan uitgaat dat ik een artikel niet zonder de geschiedenis te bekijken verwijder, dan is het zelfs uitermate vreemd om te veronderstellen dat ik "vast wel gezien" zou hebben dat die nuweg-nominatie nog was verwijderd. Voor de duidelijkheid: bij zo'n nominatie open ik het artikel, open dan de geschiedenis, en bekijk via "open in a new tab" de verschillende versies van de geschiedenis. Als er dan nog wat gebeurt op het moment dat ik met dat onderzoek bezig ben, dan krijg ik dat niet meer mee.
Het staat iedereen die daartoe de behoefte gevoelt natuurlijk vrij om een verzoek tot terugplaatsing in te dienen. Met die tijdverspilling zal ik me niet bemoeien. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 19:13 (CET)
Ik geloof je direct wanneer je zegt dat je het niet gezien hebt. Ik ben het niet eens met je verwijderreden, maar dat kan. Mijn voetbalkennis stokte bij de vraag of Sparta Nijkerk een prof-vereniging is. Aangezien het geen pertinente onzin was, maakte ik de keuze om het op TBP te zetten. Ik denk dat we voorzichtiger zouden kunnen zijn met van alles te verwijderen zonder directe nuweg-reden. Dat je het "uitermate vreemd" vindt dat ik ervan uitga dat jij - als je na mij wijzigingen doet - dat jij mijn wijzigingen heb gezien vind ik dan weer een iets dramatische omschrijving van dat we op hetzelfde moment blijkbaar er mee bezig waren. Groet, Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:28 (CET)
Wat een tijdverspilling, deze discussie. Er was geen sprake van privacyschending en ik heb het artikel dan ook teruggeplaatst. Nu kan het op de normale manier beoordeeld worden. Apdency (overleg) 14 dec 2017 19:31 (CET)
@Ecritures: Nou ja, je gaat er zomaar van uit dat ik iets wel gezien zal hebben, en dus ook dat ik dat bewust genegeerd zou hebben, want dat laatste is de essentie van wat je me hierboven vertelt. En dan zeg ik op mijn beurt dat je daar veel te gemakkelijk van uitging; ik heb helemaal niks genegeerd, ik heb zelfs zorgvuldig de drie versies van het artikel zoals ik dat aantrof bekeken, en overwogen of ik dit kon verwijderen of dat het beter was dit naar TBP te verplaatsen. Mijn overweging was dat het met een plek op TBP alleen maar twee weken lang de aandacht van mensen zou vestigen op wat persoonlijke gegevens over een beslist niet relevant persoon, en dus verwijderde ik. Ik heb daarbij ook geen melding gekregen dat ik meer versies verwijderde dan ik oorspronkelijk aantrof, of zoiets, of dat het artikel na mijn laatste bezoek nog bewerkt was. Zo vreemd was de gang van zaken dus niet.
En @Apdency: je hebt gelezen dat ik vond dat er wel degelijk sprake was van privacyschending. Dat je me ter verantwoording roept is te billijken. Maar als je de gevraagde verantwoording krijgt, en dan eigenmachtig, zonder tussenkomst van een verzoek, mijn besluit overrulet, dan is dat wat mij betreft een bijzonder oncollegiale manier van werken. Ik heb geen zin in de confrontatie die je zo zoekt, dus ik laat het erbij. Maar ik vind dit niet in het belang van de encyclopedie, en al helemaal niet in het belang van meneer van Waveren. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 19:48 (CET)
Ik heb nog even gekeken of ik misschien de zin anders gegeven had ofzo maar gelukkig zei ik hierboven wat ik wilde zeggen: "Ik geloof je direct wanneer je zegt dat je het niet gezien hebt." Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:56 (CET)
@Apdency: "Nu kan het op de normale manier beoordeeld worden"? Ammehoela! Het artikel is nu teruggeplaatst met NE-sjabloon, maar de nominatie zelf is er niet, ook nu nog niet. Op die manier terugplaatsen betekent dat het artikel na twee weken dus niet beoordeeld wordt en zo nog jarenlang zou kunnen blijven staan... Dat lijkt mij helemaal niet de bedoeling. Misschien ook WP:Wheelwar eens goed doorlezen: "Het wordt van moderatoren verwacht dat dezen goed inzicht hebben en al hun beheersmatige acties goed doordacht uitvoeren. Het kan zijn dat moderatoren het oneens zijn maar, met uitzondering van duidelijke vergissingen, dienen beheersmatige handelingen niet ongedaan gemaakt te worden zonder goede reden, contemplatie en (in het geval van mogelijk bezwaar) een directe discussie over het onderwerp." Goede reden: niet gezien, contemplatie: ook niet, directe discussie: daaraan wil je niet deelnemen wegens "tijdverspilling". En dan ook nog eens ondoordacht terugplaatsen zonder de consequenties daarvan te zien. Trieste vertoning. Mvg, Trewal 14 dec 2017 21:18 (CET)
De tijdverspilling zat hier ook wat mij betreft vooral in de eerste bijdrage aan dit item. Als het toch niet de bedoeling was om argumenten te horen en vervolgens te weerleggen of mee te wegen, dan had het domweg terugplaatsen van de pagina, eventueel vergezeld van een mededeling hier dat dit gebeurd was, wel volstaan. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 00:10 (CET)
Pagina wederom verwijderd. Als moderatoren hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Een een daarvan is zorgen dat auteurs zoveel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. De tekst zweefde in limbo omdat Apdency hier niet aan voldaan heeft. Integendeel zelfs, hij deed wat er juist niet van een moderator verwacht van worden door de tekst in een limbo te laten zweven. Ik heb er totaal geen bezwaar tegen wanneer iemand de pagina alsnog teruggeplaatst vergezeld van uitleg aan de auteur en een nominatie op TBP. Maar tot die tijd is verwijderen met een duidelijke bewerkingssamenvatting die actie die m.i. de minst erge van de kwaden. Maar goed, het netto resultaat is duidelijk. Natuur12 (overleg) 15 dec 2017 01:28 (CET)

Gordon trouwde toch maar niet[bewerken]

Hoi Wikiklaas, dank hiervoor. Ik was zelf inderdaad ook verbaasd dat die referentie weggehaald werd, omdat ik meende in eerdere discussies gelezen te hebben dat links best achter een betaalmuur mogen zitten. Terwijl jij die link terugzette, zat ik echter net dit artikel te lezen, dat de receptie van die natuurlijk schandelijke ontknoping wat algemener weergeeft dan dat bij nader inzien misschien toch iets te particuliere Volkskrantartikel. Vandaar dat ik zelf zojuist die Volkskrant-link alsnog verwijderd heb, om die te vervangen door die NOS-link. Neemt niet weg dat ik je actie zeker waardeerde. Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 15 dec 2017 14:56 (CET)

Ik kijk niet veel televisie, en als ik het doe zeker niet naar dit soort "vermaak". Nu ik gelezen heb waar dit programma over ging, denk ik echter dat het wel heel bijzonder zou zijn geweest als Gordon in een paar weken tijd iemand zou hebben ontmoet bij wie hij zich daadwerkelijk zo vertrouwd had gevoeld dat er al meteen een basis was voor een huwelijk. Ik vind dus eigenlijk vooral de verontwaardigde reacties onbegrijpelijk. Bij een zoektocht naar liefde is uiteraard een van de mogelijke (en zelfs meest waarschijnlijke) uitkomsten dat men die niet vindt. Daar lijkt mij niets schandelijk aan. Het programma zal dan wel voor een andere doelgroep zijn gemaakt dan die waartoe ik behoor. Mij doet het allemaal niet veel. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 18:23 (CET)
Ik denk dat de heer Heuckeroth vooral getrouwd is met de camera. De man zelf kan ook mij niet bijster veel boeien, maar dat hele fenomeen van elke scheet met het ganse volk willen delen vind ik wel buitengemeen fascinerend. Was die emotionele incontinentie vroeger nog voorbehouden aan de zogeheten BN'ers, sinds Big Brother, en zeker sinds de opkomst van de social media, heeft iedereen zijn eigen fifteen minutes of fame.
Zoiets als dit is natuurlijk het toppunt van krankzinnigheid. Twee mensen met tezamen net genoeg hersencellen om een camera aan te zetten, en met de uitstraling en de taalvaardigheid van een natte krant, die blijkbaar weer bij elkaar zijn – je zou denken: who bloody cares? Toch genereren ze al jaren miljoenen views. Vroeger wilden kinderen zanger of voetballer worden, nu willen ze in de eerste plaats "beroemd" worden. Nee, geef mij dan maar deze nog altijd zeer wijze woorden. Uw matroos, zo wil ik wel bekennen, kreeg er na al die jaren toch weer even vochtige ogen van. Matroos Vos (overleg) 15 dec 2017 21:42 (CET)
Dat laatste is meer het soort televisie waardoor ik geboeid raakte: Büch over eilanden, Büch over de dodo, Büch over boeken. Blijkt later dat hij de helft van wat hij vertelde uit zijn duim zoog. Het zal er mede oorzaak van zijn dat ik tegenwoordig zoveel zelf in die stokoude literatuur zit. Ik laat me door niemand meer zomaar wat op de mouw spelden. Dat is kennelijk de les die ik aan Büch heb overgehouden. Dus toch leerzame televisie. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 22:25 (CET)
Die programma's van Büch heb ik destijds ook allemaal verslonden. Toen later bleek dat hij van alles en nog wat bij elkaar gefabuleerd had – inclusief zijn eigen leven! – vond ik het nu juist alleen nog maar interessanter worden. In mij schuilt dan ook waarschijnlijk eerder een schrijver dan een wetenschapper. Glimlach Matroos Vos (overleg) 16 dec 2017 03:26 (CET)
Mooi om te zien dat Büch ook -wat mij betreft- zeer ware woorden kon spreken in dit geval. Ik las vooral indertijd met veel genoegen zijn artikelen over bibliofilie in het 'oude' tijdschrift Optima. Zijn bibliotheek bleek vooral een rommel en een grote teleurstelling: hij bleek geen bibliofiel maar een bibliomaan. Ontstellend vond ik het jammerlijk relaas over de 'vriendschap' tussen Büch en Harry G.M. Prick welke laatste aan de eerste bijzondere zaken uit de nalatenschap van Lodewijk van Deyssel cadeau deed; aan dat laatste is -gelukkig voor mij- dan weer wel te danken dat ik onder andere enige bijzondere handschriften aan Van Deyssel aan mijn verzamelingetje kon toevoegen die volgens mij juridisch gezien nu in het Literatuurmuseum een plaats hadden moeten hebben (maar bij mij waarschijnlijk veiliger zijn dan daar). Paul Brussel (overleg) 16 dec 2017 10:44 (CET)

Yun Moo Kwan = aangepast, goed?[bewerken]

Dag Wikiklaas!

Nav uw commentaar op mijn artikeltje over Yun Moo Kwan heb ik het geheel qua opmaak en tekst aangepast.

Als het nu wel ok is? wilt u dan het verwijdersjabloon weg halen?

Zo nee, wat mankeert er nog het artikel wat ik moet aanpassen?

Groet Kingma34 (overleg) 18 dec 2017 10:25 (CET)

Geachte Kingma34, slechts zelden gebeurt het dat kritiek op een artikel zo goed wordt opgepakt als u nu deed. Ik heb het artikel zojuist nogmaals bekeken en kan niet anders dan u complimenteren met uw bijdragen: het is werkelijk sterk verbeterd, en is nu wat mij betreft een goed leesbaar en duidelijk verhaal, bovendien ondersteund door een paar goede bronnen. Ik heb een opmerking van die strekking zojuist op de beoordelingspagina gemaakt. Ik schat de kans hoog in dat de afhandelend moderator die opmerking zwaar meeweegt bij het afhandelen van de beoordeling. Zo niet, kom dan rustig nog een keer hier aankloppen, want dan wil ik best met u samen proberen om nog een volgende poging te doen, waarbij we dan rekening houden met het commentaar dat er eventueel nog volgt (al zou ik zo niet weten wat dat nog moet zijn). Prettig om op deze manier met u kennis te maken. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 14:06 (CET)

Foute muziek[bewerken]

Hoi Wikiklaas,

Vandaag verwijderde je het artikel Foute muziek. Dat is natuurlijk een vaag begrip, waardoor een artikel over het onderwerp ook snel vaag wordt. Je uitleg over de verwijdering verraste me, omdat je schreef dat het begrip ná de nominatie gekoppeld was aan één begrip: Entartete Kunst. Dat was mij vorige week ook opgevallen en omdat die interpretatie van 'fout' in mijn ogen onzinnig is, was het artikel naar mijn idee juist verslechterd in plaats van verbeterd na de nominatie. Maar daarom had ik die alinea juist geschrapt (en een verwijzing naar nazimuziek toegevoegd). Had iemand anders die passage weer teruggeplaatst? Ik heb het afgelopen week niet gevolgd, maar ik ben er eigenlijk benieuwd naar.

Ik kan overigens wel leven met het verwijderen van het artikel want mijn verbeterpoging stelde ook niet veel voor, net als bij Richard Leakey waar ik alleen de opmaak had gecorrigeerd want voor het inhoudelijke werk had ik toen geen fut en/of tijd. (Weet jij trouwens of The origin of humankind een herziene uitgave is van Origins alias Origins reconsidered of een nieuw boek met bijna dezelfde titel? Ik heb er een maanden geleden een poos in zitten lezen, in het eerstgenoemde boek denk ik, maar ik heb het zelf niet.)

Groeten, Bever (overleg) 18 dec 2017 20:22 (CET)

Hallo Bever, zo ontdek je nog eens wat. Wat ik bij een beoordelingssessie altijd doe is eerst alle bijdragen op TBP lezen, vervolgens het artikel openen en dan bekijken wat eraan gedaan is sinds de nominatie (gewoon in geschiedenis versie bij nominatie en laatste versie aanklikken en dan "verschil tussen versies bekijken"). Als er dan iets is wat ik niet goed kan plaatsen, bijvoorbeeld een discrepantie tussen wat ik aan het artikel zie en wat ik op TBP lees, dan kijk ik nog verder. In dit geval waren er geen vraagtekens. Pas nu je me ernaar vraagt zie ik dat jouw wijziging van 10 december is teruggedraaid door The Banner op 15 december. Dat was de laatste wijziging. Dus inderdaad stond er een stuk over Entartete Kunst, en dat kwam overeen met wat ik op TBP las, en daarop heb ik nog gereageerd bij het geven van mijn "verantwoording".
Je bewerking op Richard Leakey had ik wél bekeken. Voor wat betreft je vraag: ik weet dat niet. Origins is van 1977. The origin of humankind is van 1994. Het gebeurt natuurlijk vaker dat een onderzoeker een boek schrijft en dan enkele jaren later behoefte heeft om een "betere" versie te schrijven. Als ik tussen de twee moest kiezen, dan koos ik voor de laatste. Maar ook dat boek in inmiddels 23 jaar oud, en dateert van het moment dat we net de techniek van het sequencen onder de knie kregen. Een onderwerp als dit kan inmiddels met veel meer diepgang worden behandeld nu we niet meer uitsluitend afhankelijk zijn van morfologische en stratigrafische kenmerken. Die oudere boeken zou ik alleen lezen om een gevoel te krijgen hoe het werk toen ging. en hoe er toen over verwantschappen werd gedacht. Voor mijn bezigheden voor Wikipedia duik ik regelmatig in nog veel oudere literatuur. Ik vind het fascinerend om te lezen hoe men toen dacht, vanuit het perspectief van nu. Er komt een tijd dat men ook over ons zo zal denken. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 20:53 (CET)

Vakantie[bewerken]

Het overleg dat hier was ontstaan, en waarin diverse bruikbare tips staan, vergezeld van suggesties voor literatuur, heb ik verplaatst naar de OP van het artikel. WIKIKLAAS overleg 20 dec 2017 15:07 (CET)

Communautair Bureau voor plantenrassen[bewerken]

Dag Wikiklaas. Ik heb wat minieme wijzigingen aangebracht in het artikel 'Communautair Bureau voor plantenrassen'. Misschien interesseert dit lemma je beroepshalve nog. Het is mij trouwens een raadsel waarom de infobox internationale organisatie parameters zoals dichtheid, bnp, munteenheid en volkslied bevat. Prettige feestdagen, ErikvanB (overleg) 22 dec 2017 17:08 (CET)

Die infobox wordt onder meer gebruikt voor de Europese Unie, vandaar. Voor EU-agentschappen zouden we eigenlijk een andere infobox moeten maken. Ik heb nog wat aanpassingen gedaan. Woody|(?) 22 dec 2017 18:17 (CET)
Vriendelijk dank, Woody. ErikvanB (overleg) 22 dec 2017 18:35 (CET)
Met excuus dat ik dit even liet liggen: ik was met een paar sjablonen bezig, en daarnaast met de afronding van een project over de zoogdiernamen die door Linnaeus zijn gepubliceerd (er volgen nog veel en veel meer namen van dieren in andere groepen).
Ik stuitte op het volgende: een artikel intellectuele eigendom. Mijn gevoel zegt dat dit "intellectueel eigendom" had moeten zijn. De Taalunie geeft me in zoverre geen gelijk dat eigendom geen onzijdig woord is wanneer het bedoeld wordt als een recht (zie hier). Maar "man" is bij uitstek geen onzijdig woord, en als we een artikel zouden maken over een vooraanstaand (daar heb je het al: geen verbuigings-e) man, dan zou de titel luiden "groot man", en niet "grote man". Ik ben er welhaast van overtuigd dat hier een fout is gemaakt, met die titel "intellectuele eigendom". Het klinkt mij nogal als door Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse Nederlanders beïnvloede straattaal. Wat denk jij? WIKIKLAAS overleg 23 dec 2017 23:04 (CET)
Hoi Wikiklaas, "een groot man" betekent iets anders dan "een grote man". Wanneer een zelfstandig naamwoord een persoon aanduidt, kan het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord vaak zowel een buigings-e krijgen als onverbogen blijven. Het – soms subtiele – betekenisverschil wordt hier uitgelegd.
Bij zelfstandige naamwoorden die naar een zaak verwijzen bestaat die dubbele mogelijkheid bij mijn weten niet. Neem een mannelijk de-woord als "stoel". Je kunt alleen "een mooie stoel" zeggen, niet "een mooi stoel". Een lemma over dit onderwerp zouden we dus Mooie stoel noemen.
Zo zou het dus ook "Intellectuele eigendom" moeten zijn, omdat "eigendom" in deze betekenis een mannelijk de-woord is. Toch is er iets raars aan de hand. Mijn Dikke Van Dale (ed. 2005) maakt hetzelfde onderscheid als de woordenlijst van de Taalunie. "De eigendom" betekent "de omstandigheid dat een zaak iem. toebehoort, het recht of de heerschappij over een zaak, het recht iets zijn eigen te noemen", en "het eigendom" betekent "zaak die men zijn eigen mag noemen, zaak als aan een persoon (lichaam enz.) toebehorend". Van Dale maakt daarbij wel de kanttekening dat ook in die eerste betekenis "eigendom" vaak onzijdig gebruikt wordt – "het eigendom" dus. Bij die eerste betekenis ("de eigendom") geeft Van Dale voorbeelden als "horizontale eigendom", "industriële eigendom" en "letterkundige eigendom". Dat komt overeen met wat ik hierboven zei over "mooie stoel". Bij deze eerste betekenis geeft Van Dale echter ook het afwijkende voorbeeld "intellectueel eigendom", zonder verder toe te lichten waarom dit niet conform alle andere voorbeelden "intellectuele eigendom" is. Als ik zelf een reden zou moeten verzinnen is dat omdat "eigendom" ook in deze eerste betekenis volgens Van Dale in de praktijk vaak als het-woord gebruikt wordt. "Intellectueel eigendom" zou dus een staande uitdrukking geworden kunnen zijn omdat veel taalgebruikers toch eerder "het eigendom" dan "de eigendom" zeggen, in welke betekenis dan ook. Matroos Vos (overleg) 24 dec 2017 16:09 (CET)
P.S. Na nog wat doorzoeken zag ik dat de Taalunie zowel "intellectueel eigendom" als "intellectuele eigendom" goedkeurt. In de woordenlijst hanteert de Taalunie de schrijfwijze "intellectueel eigendom", net als Van Dale. In dit artikel, onder het kopje "Bijzonderheid", is echter te lezen dat beide vormen mogelijk zijn. Matroos Vos (overleg) 24 dec 2017 16:54 (CET)
Dank voor het zoekwerk, en het mij daar kond van doen. In de eerste regel van ons artikel wordt op dit moment net gedaan alsof "intellectuele eigendom" de enig juiste schrijfwijze is. Dat is dus ook te kort door de bocht, al ligt een titelwijziging, gezien bovenstaande, ook niet voor de hand. WIKIKLAAS overleg 24 dec 2017 17:47 (CET)

Sokpopcheck barmhartige Samaritaan[bewerken]

Graag je serieuze reactie op deze serieuze verzoekpagina. Mvg, Trewal 25 dec 2017 23:20 (CET)

 • Dat lijkt me inderdaad wenselijk. Ik veronderstel dat Wikiklaas' account niet gecompromitteerd is, omdat vanaf zijn account nog typisch Wikiklasiaanse bewerkingen zijn gedaan ná MoiraMoira's ongeruste ping op WP:SOKPOP om 21.45 uur, tenzij een hacker de automatische melding heeft weggeklikt en Wikiklaas die niet heeft gezien (als deze redenering klopt). Het vreemde verhaal op WP:SOKPOP heeft nu een open eind, en daarom zou een publieke reactie (dus niet via modpost of privé op IRC) wel prettig zijn. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 25 dec 2017 23:45 (CET)

Bijdragen door nieuwe gebruiker AntoneVeurs[bewerken]

Hallo Wikiklaas. Ik zie dat jij onlangs bewerkingen door een anonieme gebruiker op Berbers ongedaan hebt gemaakt. Een vergelijkbare bewerking is nu gedaan door een nieuwe gebruiker AntoneVeurs (overleg | bijdragen | bloks), die direct maar een hele hoop wijzigingen in gerelateerde artikelen deed (tot nu toe Jbala, Marokkaans kenteken, Driouch, Berbertalen, Temsamane (stam) en Maghrebijns-Arabisch). Sommige van deze bewerkingen lijken me in orde (bv. Marokkaans kenteken), andere zijn nogal POV (bv. alhoewel hier in de praktijk minder correct mee wordt omgegaan door de overheid in Berbertalen), maar mijn kennis hierover is nihil. Heb jij er wel verstand van of weet jij iemand aan wie we kunnen vragen deze bijdragen te controleren?

Ik kwam overigens op de bijdragen van AntoneVeurs doordat hij het beoordelingssjabloon had verwijderd van Moeh na'ma n Tanout. Dat heb ik teruggezet, zoveel verstand van zaken heb ik nog wel Glimlach. Bedankt en met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 26 dec 2017 09:40 (CET)

De Berbers en Riffijnen mogen zich al veel langere tijd in een bovenmatige belangstelling verheugen die statistisch gezien ver uitstijgt boven de belangstelling die de gemiddelde bevolking daarvoor heeft. Menige terugdraaiactie en menig dossier (voorbeeld) rond deze onderwerpen heb ik al voorbij zien komen. Het begint ongezond te worden. Ik wens jullie een gezond nieuwjaar. ErikvanB (overleg) 26 dec 2017 13:05 (CET)
Ik ben uiteraard niet thuis in het onderwerp. Wat ik, net als iedereen met gezond verstand, kan constateren is dat er cijfers worden aangepast zonder een bron voor de verandering te noemen. Als het aantal Berbers in Nederland, of het totaal aantal in Marokko, ineens wordt verdubbeld door iemand die ook verder vooral lovend over de groep schrijft, dan is dat beide onacceptabel. Zelfde geldt als de geschiedenis van de groep wordt opgepoetst zonder dat er wordt gemeld op basis van welke auteur de aanpassing moet plaatshebben. Het is voor veel medewerkers kennelijk toch lastig om te schrijven dat volgens onderzoeker 1 er dit is gebeurd, en volgens onderzoeker 2 dat, en dan beide onderzoekers als bron, compleet met titel en jaar, onder het artikel te noemen. En zo kom je nooit een stap dichter bij het beschikbaar maken van kennis. WIKIKLAAS overleg 26 dec 2017 20:09 (CET)
Dan zitten we dus in hetzelfde schuitje. Ik draai inderdaad bewerkingen terug als ze aantoonbaar fout zijn (zie het voorbeeld dat Erik gaf, ik zie mijn naam ook staan in de aanmaak van dat dossier), maar heb te weinig kennis van zaken om de bewerkingen van AntoneVeurs te kunnen controleren. Zie zijn meest recente bewerking op Idrisiden: hij haalt veel, maar niet alle, verwijzingen weg dat ze afstammelingen van Mohammed zijn. Is dat terecht of niet? Heeft een eerdere bewerker dat onterecht toegevoegd? Ik weet het niet. Je hebt gelijk, veel mensen hebben moeite twee kanten van het verhaal te belichten, vooral als ze het met een kant niet eens zijn. Groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 26 dec 2017 20:33 (CET)

Varia 3[bewerken]

Nominatie verwijderen Plek[bewerken]

Dag Wikiklaas, begrijp initiële nominatie Plek platform. Heb links apps verwijderd en enige inhoud en referentie artikel op Computable toegevoegd. Havanafreestone (overleg) 27 dec 2017 22:07 (CET)

Fijn dat je het begrijpt. WIKIKLAAS overleg 27 dec 2017 22:50 (CET)
En begrijp jij relevantie beter met aanpassingen? Havanafreestone (overleg) 27 dec 2017 23:11 (CET)
Nee, ik lees nog steeds reclame, begrijp geen iota van de werkzaamheden van het bedrijf, en zie nergens iets in de tekst wat door een onafhankelijke deskundige over Plek is geschreven. Op deze manier wekt het allemaal sterk de indruk dat de marketingafdeling van het bedrijf zelf bezig is om het bedrijf via Wikipedia meer bekendheid te geven, en daarvoor is Wikipedia niet bedoeld. WIKIKLAAS overleg 27 dec 2017 23:40 (CET)

Koerden[bewerken]

We hadden het hierboven over de geldingsdrang van Berbers en Riffijnen. Nu stuitte ik op de geldingsdrang van Koerden. Een anoniem heeft overal aan Turkse plaatsen de Koerdische naam toegevoegd. Is dat wel wenselijk? ErikvanB (overleg) 30 dec 2017 14:22 (CET)

Wat mij betreft is dat relevant waar het topografische namen in Koerdisch gebied betreft. Het is natuurlijk een heikel punt, want er zijn ongetwijfeld ook nationalistische Turken die menen dat die Koerdische namen helemaal niet genoemd moeten worden. Ik ben al voorzichtig waar het de Friesche plaatsnamen betreft, en begrijp nog veel minder van dat Koerdische conflict. Ik laat deze drinkbeker dan ook graag aan me voorbij gaan. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2017 14:29 (CET)
Snap ik. Bedankt. ErikvanB (overleg) 30 dec 2017 14:35 (CET)
Waarvan akte. Lotje (overleg) 30 dec 2017 16:14 (CET)

Verwijderen van artikel Tony Willems[bewerken]

U schrijft: "Ik heb het artikel daarom weer uit de hoofdnaamruimte verwijderd, en teruggeplaatst waar Mbch331 het voor je geplaatst had: in je eigen naamruimte." Ik vind dit op deze plek niet terug. Andries Van den Abeele (overleg) 30 dec 2017 19:05 (CET)

Beste Andries Van den Abeele, volgens mij kunt u gewoon het logboek van een verwijderde pagina bekijken, en dan zien dat ik bovengenoemd artikel vanmiddag wel degelijk terugplaatste in de eigen naamruimte van Sonuwe, waarbij ik ook een duidelijke bewerkingssamenvatting schreef. Ik zocht daarna onmiddellijk de OP van Sonuwe op, om nog meer duidelijkheid te verschaffen. Toen ik dat bericht opsloeg had Sonuwe het artikel alweer naar de hoofdnaamruimte verplaatst. Ik ben natuurlijk niet Gekke Henkie, en heb toen het artikel niet nogmaals naar Sonuwe's naamruimte verplaatst, maar het verwijderd: er moest hoe dan ook eerst een verzoek tot terugplaatsing in de hoofdnaamruimte worden gedaan. Totdat een dergelijk verzoek er was, maakte het niet veel uit of het dan in de naamruimte van Sonuwe stond, of verwijderd was: een verwijderd artikel kan altijd weer worden teruggeplaatst. Inmiddels heeft Multichill het weer teruggehaald, en opnieuw in de eigen naamruimte van Sonuwe geplaatst, dus je moet het daar weer kunnen vinden. Zie ook de link die Multichill daarvoor gaf op de OP van Sonuwe. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2017 19:20 (CET)
Beste Wikiklaas, ik denk dat jij ook niet de meest geschikte moderator was om deze zaak af te handelen. Jij had je in een eerdere fase al eens uitgesproken tegen het artikel. Dan dien je van verdere acties te onthouden. Er zijn voldoende andere moderatoren om dit af te handelen en op één dag zal het ook niet aankomen. Het artikel stond er voordien ook al zes jaar. Akadunzio (overleg) 30 dec 2017 19:56 (CET)

Spergularia bocconei[bewerken]

Hallo Wikiklaas,

Ik kwam Spergularia bocconi tegen en de verwarring over de spelling van het epitheton. Ik zie dat je daar stellige uitspraken over gedaan hebt.

De betreffende botanicus leefde in een tijd dat Latijn de voertaal van de wetenschap was, zodat het voor de hand ligt dat hij in een latijnse vorm aangeduid geworden zal zijn. Na enig zoekwerk bleek mij dat de gangbare latijnse vorm van de naam van Boccone "Bocconius" zal zijn (o.a hier, hier, hier, en hier). Niettemin wordt ook "Bocconus" wel gebruikt, met name door Linnaeus (hier en hier).

De pagina in Tropicos (niet hier!) heeft dus vaste grond onder de voeten. - Brya (overleg) 31 dec 2017 06:46 (CET)

Het gaat om ICN Rec. 60.C.2: Personal names [...] possessing a well-established latinized form. Zoals je zelf al laat zien is er voor Boccone geen "well-established latinized form". Boccone overleed in 1704, dus leefde ruim voor Linnaeus (geboren 1707). Als er voor zijn naam een "well-established latinized form" had bestaan, dan had Linnaeus niet zo zitten stuntelen door "Boccone" op te vatten als de ablativus van Bocco.
Er moet sowieso een keus gemaakt worden bij de spelling: volg je de spelling door Scheele, of die door Graebner? In IPNI wordt de naam als bocconei gegeven, zelfs met de toevoeging dat de schrijfwijze van het basioniem ook bocconei had moeten zijn. Wat ik in het artikel heb gedaan is aangeven waarom de keuze van Graebner op basis van de Code in retrospectief goed te verdedigen is, en die van Scheele minder. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 13:30 (CET)
Je hebt natuurlijk een goed punt dat ik daar een paar dingen veel te stellig opschreef, ik schreef het bijna zeven jaar geleden, en ik zou dat inmiddels ook niet meer zo gedaan hebben. Ik heb me nog eens over het artikel gebogen en in eerste instantie de naamgevingsgeschiedenis wat exacter belicht, met links naar de publicaties die in BHL beschikbaar zijn. Wat het deel over de schrijfwijze betreft lijkt het me beter om daar de twee schrijfwijzen naast elkaar te zetten, en ik heb daar inmiddels een aanzet toe gegeven. Geef me nog even de tijd. WIKIKLAAS overleg 1 jan 2018 16:49 (CET)
Dat is toch niet helemaal zoals Rec. 60C.2 werkt. Het is bedoeling om het voorliggende epitheton (stuk voor stuk) te toetsen, of het een grammaticaal juiste vorm van een bestaande latijnse (of gelatiniseerde) persoonsnaam is. Het is niet de bedoeling om uniformiteit af te dwingen: een epitheton dat Martius eert kan zowel de vorm martii als martiusii krijgen; een epitheton dat Chamissoo eert kan zowel de vorm chamissonis als de vorm chamissoi krijgen (Ex. 16).
        Ook is het niet zo dat er slechts één gevestigde latijnse (of gelatiniseerde) vorm kan zijn voor een persoonsnaam. Een epitheton dat een Jan eert kan de vorm joannis of johannis (of iohannis, ioannis) krijgen. Bij het toetsen van een epitheton bocconii zal blijken dat er een Latijnse vorm "Bocconius" is die tamelijk algemeen gebruikt is (zoals ook blijkt uit de geslachtsnaam Bocconia, niet ' Bocconea ' naar Boccone) en door tijdgenoten ongetwijfeld zonder problemen herkend geworden zal zijn, met als genitief bocconii. Het epitheton mag dus niet 'gecorrigeerd' worden. Bij het toetsen van een epitheton bocconi blijkt dat er een Latijnse vorm "Bocconus" is (kennelijk een variant van "Bocconius") die door bijvoorbeeld Linnaeus gebruikt werd. Ook dit epitheton mag dus niet 'gecorrigeerd' worden. Dat er meerdere vormen van een persoonsnaam zijn komt uiteraard ook vandaag de dag voor (zie ook Rec. 46B.2).
        Wat betreft IPNI, gelukkig staat daar een toelichtende opmerking bij. Deze gaat uit van een "belief that Scheele implicitly latinized": deze opmerking zou geheel correct zijn als er hier sprake was van "implicit latinization". Maar dit is hier niet het geval: het gaat om een sinds lang bestaande latijnse vorm. De opmerking is dus irrelevant. - Brya (overleg) 2 jan 2018 06:18 (CET)

Bror Yngve Sjöstedt[bewerken]

Hallo Wikiklaas,

Ik schiet altijd in de alarmstand als ik twee fouttypen in een kort artikel of in hoofdzaken aantref. Aldus bij en:Bror Yngve Sjöstedt. Meestal is er dan veel meer mis, vooral als de fouten al door de oorspronkelijke auteur gemaakt zijn. Na vergelijking met het Duitse artikel en het opsporen van een elementaire bron lijkt het in dit artikel mee te vallen; de foute botanische afkorting is door een latere bewerker ingevoegd. Daarom durfde ik het zelf aan te pakken, zie deze diff voor mijn reparatie. De zoölogische afkorting heb ik geschrapt, omdat ik als leek er geen bron voor kon vinden, terwijl de standaardisering blijkbaar te wensen overlaat en er meer zoölogen zijn met de achternaam Sjöstedt. Ook de opmerking "Unlike in botany, it is not recommended to abbreviate the name of the author in zoology" was niet aanmoedigend. Better safe than sorry. Zou je misschien na kunnen kijken of het zo goed is en eventueel een passende afkorting in kunnen voegen? Ik overweeg om uit het Engelse en Duitse artikel een vertaling naar het Nederlands samen te stellen, omdat beide teksten geen noemenswaardige valkuilen lijken te bevatten, maar ik doe het niet als je overtuigende tegenargumenten aanreikt — bertux 31 dec 2017 16:02 (CET)

Goed dat je er zo kritisch naar kijkt. Dezelfde auteur wordt vaak op een andere manier geciteerd achter botanische namen dan achter zoölogische. Voor een check op de botanische afkorting kun je terecht in IPNI. Voor zoölogische auteurs ken ik niet zo'n website. In de zoölogie is het in elk geval al lang gebruik om de achternaam van een auteur volledig te geven. Carl Linnaeus sr. wordt dus "L." bij botanische namen, en "Linnaeus" achter zoölogische. Als er meer auteurs met dezelfde achternaam zijn, dan is het bij zoölogische namen gebruikelijk om van de oudste alleen de achternaam te geven, en bij jongere de initialen toe te voegen. "Fabricius" is Johann Christian Fabricius, "O. Frabricius" staat voor Otto Fabricius (die tweede was weliswaar tien maanden ouder, maar publiceerde later en minder). Bror Yngve Sjöstedt was van 1866, de andere Sjöstedts waren niet alleen jonger: ze waren ook nog eens uitsluitend botanicus.
Het lijkt me een heel goed idee om voor de Nederlandstalige Wikipedia een vertaling te maken. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 16:34 (CET)

Dank voor je uitleg![bewerken]

Ha Wikiklaas, om het risico te vermijden dat je mijn (veel te late reactie) op jouw uitgebreide uitleg over het afhandelen van cyberpesten en privacyschending]] mist: ik heb inmiddels eindelijk gereageerd op mijn eigen OP. Ik waardeer dergelijke tips zeer: mijns inziens is het vaak niet de daadwerkelijke (moderator)handelingen die ingewikkeld zijn, maar juist het precieze hoe en waarom van dergelijke handelingen die veel lastiger zijn. Ik wilde nogmaals mijn waardering uitspreken over de moeite die je hebt genomen om deze uitleg te geven. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 2 jan 2018 21:17 (CET)

Ik lees dit, vlak nadat ik een antwoord heb opgeslagen waarin ik al zei dat het goed was dat je me even pingde. Het is dus opgemerkt. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 2 jan 2018 21:25 (CET)

Scheikunde en aanverwante producten[bewerken]

Wanneer iemand op Verplaatsen komt verzoeken Scheikunde om te dopen in Chemie op basis van een eigen interpretatie van het woord, ga ik natuurlijk lichtelijk ongerust kijken wat iemand wél op eigen houtje hernoemd heeft. Dat was, naast een hernoeming van een pagina naar Scheikunde2, onder andere de hernoeming De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh naar De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren. Echter raak ik daar het spoor bijster, want waar wees De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh nu vóór de hernoeming in 2014 heen? Tot vandaag wees hij naar de compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh, maar dat heb ik net gewijzigd in een redirect naar het schilderij. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:20 (CET)

Merk trouwens op dat Banninck in de redirect is gespeld als Banning. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:25 (CET)
... en dus heb ik De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren ook maar even aangemaakt. Glimlach ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:27 (CET)
Intussen een vreemd kopje. Alles is natuurkunde en alles is scheikunde. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:31 (CET)
Zelfs jij. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:37 (CET)
Inderdaad. Maar ik ben ook biologie, filosofie en theologie. Ziel-lichaam en zo. God is dood (Nietsche). Bestaat er een hiernamaals? Daar wil ik graag in geloven. Nou ja, met leeftijd komt dat misschien vanzelf. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:44 (CET)
God is dood en ik voel me zelf ook niet zo lekker. Glimlach Wie zei dat ook alweer? Gerard Reve, denk ik. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:48 (CET)
Matroos Vos!!! Wie zei dat? ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:49 (CET)
Woody Allen geïnspireerd door Nietzsche's God is dead? Natuur12 (overleg) 3 jan 2018 01:00 (CET)
Huh, hè, wat, is u daar nog? Hoorde ik daar nou mijn naam? Parbleu, ik lag gisteravond nog hoogstnodelijk te detoxen van alle champagne en oliebollen van de laatste dagen. Afijn, "God is niet dood, God heeft de kanker" is de variant van Reve op Nietzsche (excuse my language, ik citeer hier slechts onze Grootste Schrijver ooit – nu ja, na Kluun natuurlijk). John Lennon dacht dat hij zelf God was, maar goed, die dacht ook dat hij een walrus was. "Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten" komt uiteraard van de dichtende broer van Glenn Close. En de fijnzinnige humanist, mensenrechtenactivist en genderklapverkleiner Camiel Eurlings heeft die laatste uitspraak op zijn beurt dan weer verbasterd tot "Ik ben God zelve, dus steek al die kritiek maar daar waar het licht nooit komt!" C'est tout, meer smaken zijn er niet. Heb ik nu de kleurentelevee gewonnen? Matroos Vos (overleg) 3 jan 2018 20:37 (CET)
Ja! Gefeliciteerd! Af te halen bij Wikiklaas thuis. Lach Schitterend, dankjewel! ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 20:47 (CET)
(en na 8 en 9) Ik klikte zojuist een paar keer op de knop "Toon bewerking ter controle", en toen ook nog twee keer op "Wijzigingen publiceren" (die controle maakt kennelijk weinig indruk, wat er staat dringt vaak pas echt tot me door als het is opgeslagen, volgens mij heb jij daar ook last van) en intussen zag ik elke keer het aantal bewerkingen op m'n OP oplopen: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ik heb nog even gewacht, en zag toen tot m'n geruststelling dat jij het was. Toen kwam er toch nog een 7 bij...
Ik kan je melden dat ook ik naar aanleiding van dat bizarre verzoek had gecheckt wat er allemaal op eigen houtje was veranderd. Ik herinner me dat er geen zaken bij waren die echt schadelijk waren, en dat ik het toen op z'n beloop heb gelaten. Ik vraag me alleen af wat we met die naam "Banning" moeten. Natuurlijk is die nog uit de tijd dat mensen zelfs hun eigen achternaam nog in verschillende varianten spelden, dus om nou te beweren dat "Banninck" de enig juiste vorm is, en dat dus die andere redirects maar weg zouden moeten is onzin. Maar het wordt nu wel een geval van bomen en bos.
Om mij heen kijkend zie ik het hiernamaals met leeftijd juist verdwijnen. Men noemt dat wel wijsheid. WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 00:53 (CET)
Dan word ik graag ouder met iets minder wijsheid, tegen beter weten. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:57 (CET)
En de mens schiep God naar zijn evenbeeld... WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 01:00 (CET)
Dan hebben we opnieuw matroos Vos nodig. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 01:02 (CET)
Ah, excusez-moi, deze tweede hulpkreet had ik eerder deze week over het hoofd gezien. Wat betreft die onontkoombare waarheid dat het de mens is die God schept naar des mensen evenbeeld – en niet andersom: het viel Xenophanes reeds op dat de goden van de diverse volkeren wel erg vaak sprekend op hun vereerders leken. Maar in de joods-christelijke wereld was het volgens mij de ongekend dappere Bento de Espinosa die deze voor elke vorm van godsdienst natuurlijk vernietigende theorie voor het eerst zo helder onder woorden bracht. Ook een vermaard godloochenaar als Multatuli was erg gecharmeerd van deze gedachte. Nietzsche gaf dan weliswaar met zijn Gott ist tot de eens zo Almachtige de genadeslag, maar het onvermijdelijke sloopwerk was dus eigenlijk al eeuwen daarvoor door onze eigen Spinoza in gang gezet. Matroos Vos (overleg) 6 jan 2018 00:09 (CET)
Hihi, malle mensen. Ja, Wikiklaas, natuurlijk moeten alle redirects wel blijven bestaan vanwege de (mij niet geheel onbekend voorkomende) spellingvariant. En inderdaad dringt vaak pas later door wat ik heb opgeslagen, reden waarom ik vrijwel altijd na het opslaan de diff nakijk. Door dat rood zie je het ook beter, en soms ontdek ik daarin dat ik toch een fout heb gemaakt. Groet, ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 01:19 (CET)

SegWit[bewerken]

Pardon? Ik heb ruim 6 uur gewerkt aan een handmatige vertaling van het Engelse artikel over SegWit, met correcties, data verbeteringen etc. Segwit is een van de belangrijkste onderdelen van bitcoin. Het komt over als een belediging als je 6 uur werk weggooit zonder overleg en afdoet als "gebrabbel" of "autmatische vertaling" wat het zeker niet is, als je even had gekeken.

Graag terugplaatsen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door WritersBlok (overleg · bijdragen) 3 jan 2018 20:04‎

WritersBlok heeft een eventuele terugplaatsing niet afgewacht en het artikel opnieuw aangemaakt. Ik wil de gebruiker best geloven dat het geen machinevertaling is, maar in de huidige staat is het niet geschikt voor Wikipedia. Ik heb het artikel op TBP gezet. Mbch331 (Overleg) 3 jan 2018 20:24 (CET)
Ik had het niet zelf voor verwijdering voorgedragen, maar behandelde dit als een nuweg-verzoek. Er was werkelijk waar geen doorkomen aan. Alles wees op een computervertaling; de lezer werd hier geen zier wijzer van. De term "gebrabbel" was de vriendelijkste die ik voor dit zwaar onvoldoende product kon bedenken. Nou ja, de lezer mag zelf oordelen: zie hier. Dat het een van de belangrijkste onderdelen van bitcoin is, is reden om er zeer zorgvuldig over te schrijven maar geen reden om een artikel erover hoe dan ook te accepteren. WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 20:56 (CET)

Informatie Plantum[bewerken]

Beste Wikiklaas,

De intentie van de informatie over Plantum is geen reclame (wij verkopen niets) maar het beschikbaar stellen aan de gebruikers van informatie over wie we zijn. Zie ook de pagina over onze zusterorganisatie ESA (European Seed Association) die vergelijkbaar is en wel op Wikipedia staat. Ik heb de meeste woorden "Plantum" al uit de tekst gehaald, ik wil de tekst met alle plezier neutraler maken, maar wat kan ik dan meer kan doen om de tekst neutraal te maken? Het lijkt me ook niet de bedoeling dat ik een ander vraag om deze informatie te publiceren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Plantum (overleg · bijdragen) 4 jan 2018 15:47‎ (CET)

Het lijkt me inderdaad niet de bedoeling dat u een ander vraagt om de informatie te publiceren. Het lijkt me überhaupt niet handig dat u zich bezighoudt met een artikel over uw eigen organisatie in deze encyclopedie. Als Plantum relevant is, dan komt dat artikel er vanzelf, en dan wordt het geschreven door niet-betrokkenen die zich baseren op wat er door deskundigen over uw organisatie is geschreven. WIKIKLAAS overleg 4 jan 2018 15:55 (CET)

Ik vraag me sterk af of een niet-betrokkene die zich baseert op wat door deskundigen over ons wordt geschreven wel in staat is juiste en voldoende precieze informatie over onze organisatie te produceren. En hoe wordt er dan bepaald wie deskundig is? Een dergelijke benadering lijkt me eerder te leiden tot onjuiste informatie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Plantum (overleg · bijdragen) 4 jan 2018 16:36‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

De praktijk wijst uit dat het nou juist de mensen zijn die nauw bij een bedrijf of organisatie betrokken zijn, die niet in staat zijn om objectief en neutraal over dat bedrijf of die organisatie te schrijven. Bedenk daarbij dat Wikipedia geen bedrijvengids is, maar een project waarin kennis verzameld wordt en vrij beschikbaar gemaakt. Met kennis wordt bedoeld wat deskundigen over een onderwerp schrijven. Als er geen onafhankelijke economen of historici zijn die over uw organisatie schrijven/hebben geschreven, dan is er ook geen kennis over beschikbaar te maken. Wat u erover kwijt wilt, hoort thuis op uw eigen website, niet in de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 4 jan 2018 20:40 (CET)

Mosasaurus reconstructie[bewerken]

Hoezo is er geen plaats voor eigen werk? Het werk is nagekeken en geaccepteerd op de Engelstalige pagina. En de huidige reconstructies op de pagina zijn nogal gedateerd. Ze zijn erg mager en hebben nog steeds de gedateerde roeispaanvormige staartvin.

"Nagekeken en geaccepteerd op de Engelstalige Wikipedia" is een wassen neus, en geen kwaliteitsmerk. Het betreft een door jouzelf gemaakte reconstructie. Dat valt onder de noemer origineel onderzoek en daarvoor is hoe dan ook geen plaats in deze encyclopedie. Als je iets zinnigs wilt doen met betrekking tot dit onderwerp, dan zul je je moeten verlaten op gepubliceerd werk, en daarnaar moeten verwijzen; je eigen tekeningen voegen slechts extra ruis toe aan de al volop bestaande verwarring. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:12 (CET)
Alles van Nobu Tamura en Dimitri Bogdanov, de enige huidige reconstructies op de pagina zijn ook origineel onderzoek. Dus die kunnen dan ook meteen geschrapt worden als je toch bezig bent. Beide zijn geen gepubliceerde paleontologen en worden alleen gebruikt omdat ze veel werk hebben en veel uploaden.
En als we het over afbeeldingen hebben heb je die pagina niet eens gelezen. Een grote uitzondering in dit beleid geldt voor afbeeldingen. Wikipedia-gebruikers worden juist aangemoedigd om foto's of anderssoortige afbeeldingen te produceren en die te uploaden. Dergelijke afbeeldingen dienen dan te worden vrijgegeven onder GFDL of een andere toegestane licentie ter illustratie van artikelen. Zie voor meer informatie hierover het beleid voor gebruik van media. De reden voor het wel toestaan van afbeeldingen is dat deze zelden "ongepubliceerde feiten, argumenten, concepten, stellingen of theorieën" bevatten. Bovendien staat de wetgeving in veel landen in combinatie met het willen creëren van een vrije encyclopedie ons niet toe om veel publiek toegankelijke afbeeldingen te gebruiken. Afbeeldingen gemaakt door gebruikers zijn een welkome aanvulling voor Wikipedia.
Een nadeel van het toestaan van het uploaden van eigen foto's is het feit dat gebruikers bewerkingssoftware kunnen gebruiken om bepaalde feiten anders weer te geven dan de werkelijkheid. Een bewerking van een foto moet daarom duidelijk als dusdanig zijn omschreven. Afbeeldingen die origineel onderzoek weergeven, zoals een diagram van een bepaald atoom met niet eerder ontdekte onderdelen die door de uploader nu voor het eerst worden gepubliceerd, zijn niet toegestaan. Jonagold2000 (overleg) 5 jan 2018 23:34 (CET)
Lees nou verdorie de richtlijn WP:GOO eens door, knul! Het heeft geen enkele zin om afbeeldingen bij een onderwerp te presenteren als gebruikers daar hun eigen interpretatie hebben zitten uittekenen. Als je het met een afbeelding op een pagina niet eens bent omdat die volgens jou niet voldoet aan dezelfde richtlijn, dan ben je van harte welkom om dat op de OP van het artikel te melden, maar dat is op geen enkele manier een reden om je eigen geknoei te vergoelijken. Origineel onderzoek blijft origineel onderzoek, hoe je het ook wendt of keert, en voor jouw eigen afbeelding zie ik geen enkele verantwoording in de zin van een referentie naar een door een deskundige gepubliceerde afbeelding. Wat je daar tekende bestaat hooguit in je eigen fantasie. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:43 (CET)
En jezelf vergelijken met Nobu Tamura of Dimitri Bogdanov, dat noem ik arrogantie. Zie maar dat je buiten Wikipedia eenzelfde status voor je afbeeldingen verwerft als die twee illustratoren, en laat het dan maar aan anderen over om je afbeeldingen in de encyclopedie te plaatsen. Lange weg te gaan, zo lijkt me. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:47 (CET)

Teslagedoe[bewerken]

Staat nu hier. Groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 jan 2018 13:17 (CET)

Had ik al gezien want jouw OP staat op mijn volglijst, zoals je uit mijn interventies zo nu en dan al wel begreep. WIKIKLAAS overleg 7 jan 2018 13:23 (CET)

Klaus Johannis[bewerken]

Dag Wikiklaas,

Ik ben het niet eens met de redenen die jij opgeeft om mijn aanvulling op het artikel van Klaus Johannis terug te draaien. Je eerste argument, dat ik de volgorde geweld aandoe, is op te lossen door de alinea's van volgorde te veranderen. Ik heb er voor gekozen om de alinea's na de 2013 alinea te plaatsen omdat het eindoordeel in 2017 plaatsvond. Maar als je liever ziet dat het voor 2013 geplaatst wordt omdat het in allemaal rond 1999 begon dan is mij dat om het even.

Je tweede argument, het artikel zou tendentieus zijn. Dat heb ik nu juist willen vermijden door enkel de feiten op te schrijven. Het kon veel erger, door te stellen dat elke keer als de rechtbank van Sibiu een oordeel moest vellen, dit in het voordeel van Johannis was, op hetzelfde moment als dat hij burgemeester was. Door te stellen dat hij, ondanks dat al in 2007 was aangetoond dat de papieren waarop hij zijn claim baseerde waren vervalst, toch door ging met procederen. De tweede alinea is wellicht wat tendentieuzer maar die heb ik nu juist er in gezet omdat de oorspronkelijke alinea (die jij nu hebt teruggeplaatst) nog veel tendentieuzer is. Die suggereert namelijk dat er een rechtszaak is geweest, wat niet zo is (er wordt ook geen referentie naar deze uitspraak getoond). Hij is dus ook nooit vrijgesproken van corruptie in deze zaak want de zaak is er nooit geweest. Daarnaast geeft de referentie die aan deze alinea gekoppeld is - die helemaal niet over deze zaak gaat - de suggestie dat Johannis valselijk beschuldigd is omdat er wel vaker ongefundeerde corruptie beschuldigingen in Roemenië plaatsvinden. Maar de suggestie van corruptie komt niet helemaal uit de lucht vallen. Deze alinea lijkt geschreven door een bewonderaar.

Ik vind dit een belangrijke toevoeging omdat het aantoont dat Klaus Johannis geen heilige is in een gepolariseerd land. Elke Nederlandse politicus zou een dergelijke zaak ook in zijn wiki-pagina aantreffen als dat het geval was.

Mvg, brbbl (overleg) 7 jan 2018 17:27 (CET)

Supertrash[bewerken]

Hallo Wikiklaas,

Allereerst bedankt voor het tegenhouden van het rücksichtslos afvoeren van Supertrash naar de prullenbak wegens 'reclame'. Ik vind het nogal bruut dat een artikel, waar iemand met zorg aan heeft gewerkt, vrijwel direct 'nuweg' zou moeten zonder enige vorm van overleg. Bovendien voldoet het artikel niet aan de criteria, zoals genoemd in het Wikipedia-artikel: Reclame. Ik begrijp dat je het daardoor ook hebt tegengehouden. Een argument voor die vermeende reclame van degene die het artikel wilde verwijderen, heb ik nog niet ontvangen. Het is al-met-al toch vreemd, dat een artikel zomaar, zonder vorm van wederhoor, door een willekeurige mede-Wikipediaan kan worden afgevoerd, als iets hem/haar daarin niet bevalt, nog afgezien het wel of niet aan alle regels voldoet. Zo kan iemand, die een negatieve mening over een artikel heeft, dat artikel met een verzinsel laten afvoeren!
De vraag is alleen: hoe nu verder? Merknamen noemen is niet verboden en er zijn vele voorbeelden van artikelen die merknamen bespreken en ook niet als reclame worden aangemerkt.

Graag verneem ik jouw reactie.
Met vriendelijke groet, Djsgmnd (overleg) 9 jan 2018 03:20 (CET)

Beste Djsgmnd, mijn enige bemoeienis met uw artikel bestond eruit een verzoek om het onmiddellijk te verwijderen niet uit te voeren omdat niet was voldaan aan de criteria daarvoor, zie: hier. De opvating dat dit reclame betrof is wat mij betreft goed te verdedigen, maar bij twijfel is het beter er een oordeel van meerdere gebruikers over te vragen, en dat is wat ik deed. Mijn bemoeienis hield dus geen steun voor het artikel in, en u doet er ook het best aan dat niet zo uit te leggen. Ik zie eerlijk gezegd ook niet wat dit onderwerp relevant maakt voor de encyclopedie, en daarbij was het stuk vrij slecht geschreven. Maar nu ik het aan anderen heb overgelaten er een oordeel over te geven, trek ik mijn handen er weer met veel genoegen vanaf. Lifestyle is niet mijn specialisme, en ik concentreer me graag weer op onderwerpen waarin ik zelf goed thuis ben. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 11:40 (CET)

Wim Rengelink[bewerken]

Dit betrof geen bewerkingsoorlog over inhoud maar een anonieme bewerker die herhaald auteursrechtenschendend knip- en plakwerk plaatst in diverse artikelen. Beveiliging is dus onnodig, de anonieme bewerker heeft uitleg gekregen. Persoonlijk denk ik dat de informatie op zich relevant is overigens (net zoals een gebruiker die niet zag dat dit copyvio was en het terugplaatste) maar dat is niet het probleem hier. Als de anoniem persisteert wordt deze wederom geblokkeerd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 jan 2018 18:27 (CET)

Ik zag dat ook gerenommeerde bewerkers zich waren gaan bezighouden met het terugplaatsen van dat knip- en plakwerk, en meende dat even rust in de tent in dat geval handig was. Maar als je denkt dat je het zonder beveiliging kunt monitoren, dan gaat die er nu weer af. Dank voor je bericht. WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 18:32 (CET)
Artikel staat nu op mijn volglijst. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 jan 2018 18:33 (CET)

Werklast[bewerken]

Beste Wikiklaas, excuus voor al het werk waarmee ik je opzadel door mijn nuweg-nominaties. Hopelijk neem je het mij niet al te veel kwalijk. Groet van Paul Brussel (overleg) 9 jan 2018 19:01 (CET)

Beste Paul, ik neem je helemaal niks kwalijk. Ik waardeer het zelfs zeer dat je zelf zoveel werk op je neemt. Wat je van mijn bezigheden merkt zijn slechts de gevallen waarin ik meen dat de RVM niet voorschrijven dat een artikel direct verwijderd moet worden. Bij twijfel daarover plaats ik een artikel liever op TBP zodat meer gebruikers het nog kunnen inzien en er een oordeel over kunnen geven. Er wordt door diverse gebruikers, Edoderoo voorop, ook regelmatig dringend verzocht om een artikel dat eenmaal op TBP is aangemeld, of een artikel waarbij twijfel bestaat of het volgens de RVM direct kan worden verwijderd, toch vooral twee weken op TBP te laten staan. Ik ben daarmee hooguit erg voorzichtig als het gaat om artikelen over minderjarigen. Ik hoop op begrip van jouw kant dat niet elk nuweg-verzoek door mij (of andere moderatoren) wordt gehonoreerd. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 19:19 (CET)
Beste Wikiklaas, dank voor je bericht en zeker begrijp ik je volkomen, en af en toe ben ik het niet met je eens, maar dat stoort me in jouw geval allerminst. Groet van Paul Brussel (overleg) 9 jan 2018 19:39 (CET)

Opel, nous vivons des voitures[bewerken]

Beste Wikiklaas, Welnu, ik heb een nieuwe bijdrage aan het lemma Opel 'bedacht'. Zie maar of je er mee uit de voeten kunt. Mocht je het willen terugdraaien, zou je dan daarvoor in de plaats aanpassen van het lemma willen overwegen? Mijn aangehaalde bron (ANP-bericht op nu.nl) zegt dat Opel is overgenomen namelijk. Dank. Mvg, --Theo Oppewal (overleg) 9 jan 2018 23:38 (CET)

Niemand, maar dan ook werkelijk niemand, heeft ontkend of bestreden dat Opel was overgenomen. De kritiek op jouw bewerking was dat je Opel plots veranderde van een Duitse in een Franse autoproducent. En dat was veel te kort door de bocht, om niet te zeggen onjuist. KLM is een Nederlands merk, ondanks de fusie met of overname door Air France; Opel is een Duits merk, ook al heeft het nu een Franse eigenaar. Niet alleen ik, maar nog enkele andere medewerkers verzetten zich ertegen dat je daar voor olifant in porceleinkast speelde, en in één streek een hele geschiedenis wegveegde. Als je die kritiek ter harte hebt genomen, dan concentreer ik me nu graag weer op de zweefvliegen van het geslacht Eristalis. Goedenavond. WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 23:46 (CET)

Hop (plant)[bewerken]

Beste Wikiklaas, ik zag jouw bewerkingen en overleg met de Britse gebruiker in verband met het toevoegen van foto's. Nu had ik eerlijk gezegd niet zoveel bezwaar tegen het toevoegen van zijn foto hoewel de kwaliteit niet al te best is. De foto toont de "gouden hop" die vooral in tuinen voorkomt en waarover sprake is in het artikel. Ik heb gezien dat de gebruiker heel wat foto's toevoegt op Commons en ook al een tijdje administrator is op enwiki, dus kunnen we hier misschien toch uitgaan van goede wil?? KroySquare.jpgDirkVE overleg 10 jan 2018 15:10 (CET)

Ik wil best geloven in goede wil, maar deze gebruiker speelde hier voor de spreekwoordelijke olifant in de porceleinkast, en in dat geval zou hij er beter aan doen om op de OP van het artikel een voorstel te plaatsen voor een afbeelding. Ik wil wel eens kijken of een afbeelding over de "gouden hop" op een of andere manier in het artikel te verwerken is. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 15:14 (CET)
Ik heb even m'n best gedaan. De beschrijving die ik van cv 'Aureus' las is dat die geelgroen loof heeft. Ik heb geen enkele afbeelding op Commons gevonden waarin dat zonder meer te zien is. Ik tref daar een paar net uitgelopen bladeren aan waarin het bladgroen nog onvolledig tot ontwikkeling is gekomen (misschien de beste illustraties) en de foto van Pigsonthewing die inderdaad van slechte kwaliteit is, en waarbij het effect net zo goed veroorzaakt kan zijn door gelig zonlicht. Als we een afbeelding van die cultivar plaatsen, dan moeten daarop voor de lezer ook de kenmerken onmiskenbaar te zien zijn, anders heeft zo'n afbeelding slechts verwarring tot gevolg. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 15:49 (CET)
Daar ben ik volledig mee akkoord. KroySquare.jpgDirkVE overleg 10 jan 2018 16:22 (CET)

Verwijderen Still Alive - Drama op Mt. Kenya[bewerken]

Wat was er mis aan de pagina: Still Alive - Drama op Mt. Kenya Dit is een vertaling van: https://de.wikipedia.org/wiki/Still_Alive_-_Drama_am_Mt._Kenya – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 10 jan 2018 21:31‎ (CET)

Als u hebt weten uit te vinden dat ik het artikel verwijderde, dan moet u ook hebben gelezen dat de daarvoor opgegeven reden "expliciete reclame" was. Het was GEEN vertaling van het Duitstalige artikel. Daarin stond niet "De film gaat in Nederland in premiere op 18 maart 2018" en was ook niet te lezen dat dit "het regie debuut van van de beroemde bergbeklimmer Reinhold Messner" is. U had de weinige tekst uit het vrij neutrale Duitstalige artikeltje dus inderdaad omgezet in een expliciete aanprijzing. En daarvoor is Wikipedia niet. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 22:44 (CET)

Er staat letterlijk: es ist Reinhold Messners Regiedebüt. [1] op Reinhold Messner pagina staat dat hij een beroemde bergbeklimmer is. Ik heb dit als neutrale feiten proberen samen te voegen. Een NL premiere leek mij relevanter voor de Nederlandse wikipedia dan de Duitse premiere. Maar goed jammer. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 10 jan 2018 23:05‎ (CET)

U verwart Wikipedia misschien met een lokaal uitgegeven tijdschrift of krant, waarin aankondigingen worden gedaan van wat er binnenkort te gebeuren staat, en dan zou de aankondiging van een filmpremière hier te lande relevant zijn. Wikipedia is echter de Nederlandstalige versie van Wikipedia, bedoeld voor Nederlandstaligen van over de hele wereld, en met als doel om kennis over relevante onderwerpen van over de hele wereld vrij beschikbaar te maken. Kennis betreft over het algemeen zaken die in het verleden gebeurd of beschreven zijn. Dat een film over ruim twee maanden in première gaat is geen kennis die in deze encyclopedie thuishoort. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 23:22 (CET)
Zelf bedenken dat het nuweg is en het dan ook verwijderen zou een ervaren mod niet moeten willen. Als je naar de eerdere bijdrages van de gebruiker onder IP kijkt dan zie je dat hij/zij geïnteresseerd is in mountainfilms. Niet mijn hobby, maar geen reden om hem zo horkerig te behandelen. Gewoon terugplaatsen en dan, als je dat nodig vindt, op TBP. Peter b (overleg) 10 jan 2018 23:35 (CET)
Waar haal jij in godsnaam de wijsheid vandaan dat ik zelf bedacht zou hebben dat dit een nuweg was? WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 00:07 (CET)
Tis niet te vinden in de geschiedenis van nuweg, en zelfs al was het door een ander genomineerd dan had jij nog geen vrijbrief om de collega onder IP, met een rode overlegpagina, zo honds te behandelen. Peter b (overleg) 11 jan 2018 00:17 (CET)
Er staan wel vaker pagina's in Categorie:Wikipedia:Nuweg die niet op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen zijn aangegeven, maar waar dus wel een nuweg-sjabloon op staat... Mvg, Trewal 11 jan 2018 01:14 (CET)
Daar is een scriptje voor. Ziet er zo uit. Natuur12 (overleg) 11 jan 2018 01:17 (CET)

Beste Wikiklaas, het betreft hier een artikel over een film, specifieker een bergfilm, neutraal geschreven obv feiten net als alle andere films op Wikipedia, het gaat niet over een filmvoorstelling maar over het filmdocument zelf. de film is in het verleden in premiere gegaan oa in Duitsland, zoals in de tabel staat, en komt idd in de toekomst uit in Nederland, waarbij ik voor een Nederlandse encyclopedie het vermelden van de premiere in Nederland relevant acht ook al licht die in de toekomst. bij films is de premiere datum een feit en kennis die relevant, dit wordt bij vrijwel elk artikel over films beschreven? Ik zie nog steeds het probleem van dit artikel niet? Wellicht is toe voegen van : "de Nederlandse premiere staat gepland op:..." beter? toevoegen van de synopsis en of omschrijving vond ik nu nog niet gepast daar ik de film zelf nog niet gezien heb. Maar goed vooral nog is het artikel weg!– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 11 jan 2018 13:50‎ - PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ik vermoed dat u er goed aan zou doen om een paar dingen uit de handleiding van Wikipedia eens goed te lezen. Naar een heb ik hierboven al gelinkt: Wikipedia:Wat Wikipedia niet is. Het andere belangrijke stuk is Wikipedia:Geen origineel onderzoek. Na lezing van dat laatste stuk zou u vermoedelijk begrijpen dat de encyclopedie niet moet worden samengesteld op basis van wat medewerkers zelf waarnemen aan of vinden van een film, maar aan de hand van wat erover door kenners is gepubliceerd. WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 15:16 (CET)

wikiklaas en Peter b Bedankt en succes verder met jullie wikiplezier(145.133.239.2 11 jan 2018 19:58 (CET))

Ik begrijp dat films die bestaan wiki waardig zijn en dat de artikelen gepasseerd moeten zijn op eerder gepubliceerde feiten liefst met bronvermelding. het betreffende artikel was op enkel woorden na gebaseerd op feiten, echter ik had de bronnen niet vermeld, helaas is het artikel nu definitief weg en kan ik het niet meer aanpassen/ corrigeren. Jammer, want het is een film waar inmiddels veel over te doen is! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 13 jan 2018 12:21‎ (CET)

Op de pagina WP:Terug kun je moderatoren vragen om het artikel terug te laten plaatsen. Probeer zo neutraal en objectief mogelijk te verwoorden (zoals je hierboven o.a. ook doet) waarom je het artikel graag teruggeplaatst ziet. Groet, Ecritures (overleg) 13 jan 2018 12:28 (CET)
Het voorsel van Ecritures lijkt me een goede optie. Dan kijkt er ook nog iemand anders naar. Dat er over een film veel te doen is, betekent niet automatisch dat we er een artikel over moeten hebben. Voor de encyclopedie is het criterium of er over een onderwerp kennis te delen is. Dat de film bestaat en veel stof doet opwaaien (bij wie overigens?) is geen kennis. Een lezer die meer over de film zou willen weten omdat er veel over gepraat wordt, wil dan meer lezen dan dat het een film is waarover veel gepraat wordt. WIKIKLAAS overleg 13 jan 2018 15:11 (CET)

Monster van Loch Ness[bewerken]

Dag Wikiklaas. Ik heb zojuist deze fantasie-infobox over een diersoort met niet-geëvalueerde IUCN-status verwijderd, maar zal ik het gefantaseer onder het kopje Taxonomie gewoon maar laten staan? Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 11 jan 2018 16:18 (CET) – PS: Waarom ga je deze zomer zelf niet eens op duikvakantie naar Loch Ness om onderzoek te doen naar de Nessiteras wikiklasius? Lach

Ik kan je vertellen dat ik al eens in Loch Ness gedoken heb. Op een diepte van 45 meter hielden we het wel voor gezien: geen monster te bekennen. Er was überhaupt niet veel te bekennen. Het water is helder maar zit vol organische zuren afkomstig van de veengebieden rondom het meer. Het water kleurt daardoor wat bruinig, maar belangrijker is dat die zuren veel licht absorberen. We doken rond het middaguur, en de zon stond hoog want het was hartje zomer. Op 5 meter diepte was de zon echter al verworden tot een bruine schijf. Ook het licht van onze lampen reikte niet ver. Was er daadwerkelijk een monster geweest, dan had het ons tot heel nabij kunnen benaderen zonder dat we het opmerkten. Een kleine verrassingsaanval, en we waren er niet meer geweest. Het kan natuurlijk ook zijn dat het monster geen duikers eet.... WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 17:09 (CET)
"Een kleine verrassingsaanval, en we waren er geweest!" is verrassend genoeg hetzelfde als "Een kleine verrassingsaanval, en we waren er niet meer geweest!". Gelukkig dus maar, dat je daar geweest bent, en er desalniettemin toch nog steeds bent! Mvg, Trewal 11 jan 2018 20:55 (CET)
Buitengewoon intrigerend inderdaad, dat twee op het eerste gezicht tegenovergestelde zinsdelen nu juist hetzelfde betekenen. Je zou kunnen zeggen dat in "en we waren er niet meer geweest" het woord "geweest" op een 'reguliere' manier gebruikt wordt, namelijk als voltooid deelwoord van het werkwoord "zijn". Terwijl in "en we waren er geweest" "geweest" verwant lijkt aan "gewezen", dat tegenwoordig "voormalig" en "ex-" betekent ("een gewezen burgemeester"), maar vroeger ook "overleden" kon betekenen. Soms is taal een verwarrend, maar schitterend spiegelpaleis. De pap van Aaf en Jelle had er waarschijnlijk wel pap van gelust! Matroos Vos (overleg) 12 jan 2018 03:30 (CET)
(Laat ze maar kletsen, hoor Wikiklaas.) Hoe is het mogelijk dat je die plek ook al weer onder water gezien hebt. Het blijkt dus een vrij bruinig, ondoorzichtig soepje. Niet echt een vrolijke omgeving om 150 miljoen jaar in rond te zwemmen. Vandaar misschien Nessies periscopisch lange nek, waarmee hij af en toe zijn kop boven water kan steken om wat rond te kijken. Anders wordt het leven daar beneden wel erg saai. En dieren kunnen ook al niet naar de bioscoop, dat weet je toch? Hoe dan ook, dankjewel voor je beschrijving; het werpt een heel nieuw licht (vertroebeld licht weliswaar) op het loch.
Beste Trewal & Matroos, ik weet niet waar jullie het allemaal over hebben, maar "er" in "we waren er geweest" verwijst naar de hemel, en "er" in "we waren er niet meer geweest" verwijst naar de aardkloot. ErikvanB (overleg) 12 jan 2018 04:59 (CET)
"En dieren kunnen ook al niet naar de bioscoop". Huh, hoe komt U daar nu weer bij? Er is in dit land zelfs een bioscoop waar knaagdieren de godganse dag sex-positive-porno kunnen kijken! Matroos Vos (overleg) 12 jan 2018 06:31 (CET)
O ja. Dan is de evolutie al in een verder stadium dan ik besefte. ErikvanB (overleg) 12 jan 2018 14:52 (CET)

Spergularia bocconei[bewerken]

Hoi Klaas, Ik zag dat je werk hebt verricht aan dit artikel, maar het ligt er nu al weer een tijdje (onafgemaakt) bij. Misschien vergeten om af te voltooien? Vr groet Saschaporsche (overleg) 14 jan 2018 00:14 (CET)

Nee. Brya wacht nog op een antwoord, en ik weet niet hoe ik diplomatiek moet formuleren dat ze een eigen interpretatie van de botanische nomenclatuurcode hanteert die niet in overeenstemming is met de tekst van de Code en niet met het gebruik in de praktijk. WIKIKLAAS overleg 14 jan 2018 00:56 (CET)

Genomineerd voor een WikiUil 2017, uitnodiging voor de uitreiking[bewerken]

Beste Wikiklaas, Van 4 november t/m 30 november 2017 konden gebruikers van de Neerlandstalige Wikipedia de meest gewaardeerde gebruikers en projecten van 2017 nomineren. Minstens een van de Wikipedia-gebruikers heeft jou voorgedragen voor een WikiUil in de categorie:

 • RedactieUil – Vele vlijtige handen blijven vaak onopgemerkt. Hun werk vindt plaats in de achtergrond en ze zijn er wanneer je ze nodig hebt.

Van harte gefeliciteerd met deze nominatie!

Van 1 januari t/m 14 januari 2018 konden alle actieve gebruikers op Wikipedia hun stem uitbrengen. Welke gebruikers en projecten daadwerkelijk een WikiUil winnen wordt pas bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de WikiUilen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht op zaterdag 20 januari en daarna ook op Wikipedia. Omdat je genomineerd bent voor deze prijs, willen we je graag uitnodigen voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. Meer informatie kun je vinden op: Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Na de uitreiking kan men gratis het Universiteitsmuseum Utrecht bezoeken en daarna volgt een gratis borrel. Om gratis toegang te hebben is inschrijven noodzakelijk. Blijf je liever anoniem kun je gerust een pseudoniem invullen: via deze link.

Daarnaast willen wij, als organisatoren van de uitreiking van de WikiUilen, ook graag weten of je komt of niet! Kun je dit ons laten weten?   Dat kan door hieronder op dit bericht te reageren, dat kan op de pagina van de Nieuwjaarsbijeekomst, of kan door ons een e-mail te sturen.

Dank voor je bijdragen aan Wikipedia in het afgelopen jaar en we hopen in de toekomst nog meer bijdragen van je te zien!

Namens de organisatie van de prijsuitreiking, Taketa & Romaine 15 jan 2018 11:18 (CET)

Verwijderde pagina[bewerken]

Ik zag dat u de pagina al verwijderd had voordat ik dat zelf kon doen. Ik had de voorwaarden niet duidelijk gelezen, sorry hiervoor. Voortaan zal ik deze eerst doornemen voor ik iets plaats.

Dank voor uw begrip. U kunt een pagina niet zelf verwijderen, maar als u de enige auteur bent en u denkt bij nader inzien dat u een vergissing maakte door een pagina te publiceren, dan kunt u er een sjabloon {{nuweg}} boven zetten, en wordt de pagina voor u verwijderd. Nu plaatste iemand anders dat sjabloon omdat u inderdaad niets anders deed dan expliciete reclame voor een website maken. WIKIKLAAS overleg 15 jan 2018 15:00 (CET)

Reminder about Blocking consultation[bewerken]

Hello again,

The discussion about new blocking tools and improvements to existing blocking tools is happening on meta now and is in the final days.

We contacted you because you are one of the top users of the blocking tool on this wiki. We think that your comments will help us make better improvements. There is still time to share your ideas. You can post to the discussion in any language.

Thank you if you have already shared your thoughts. You can also help out by sharing a link to the meta discussion with users on this wiki. Or you can translate the summary of the discussion and share it on this wiki.

If you have questions you can contact me on wiki or by email.

 • I apologize for posting in English.

For the Anti-Harassment Tools team, SPoore (WMF), Community Advocate, Community health initiative (talk) 16 jan 2018 23:30 (CET)

Evenementen voor het artikel Groningen[bewerken]

Andere grote plaatsen, zoals Leeuwarden, hebben een lijst evenementen. Voor het artikel Groningen ontbreekt dit. De meerwaarde van een (gelinkte) lijst evenementen zou zijn, om de cultuurhistorie van de stad Groningen in één oogopslag te kunnen zien. Als stadjer mis ik deze informatie bij het artikel over de stad Groningen.

Ik denk aan de volgende lijst:

Evenementen
Idealiter is Wikipedia niet een verzameling lijsten maar een verzameling geschreven teksten. ErikvanB (overleg) 17 jan 2018 16:37 (CET)
Wat ErikvanB al zegt. Dit is allemaal leuk en aardig, maar wat u zojuist deed was een lijstje namen plaatsen, waarvan er geen enkele een link was, en waarbij over geen enkel evenement een nadere toelichting te lezen was. En dan heeft zoiets geen zin. Bedenk daarbij alstublieft dat voor u als "stadjer" een naam geen toelichting behoeft omdat u met het fenomeen of evenement bekend bent, maar dat de meeste lezers het artikel opzoeken om iets te weten te komen over een stad waarmee ze niet bekend zijn. Uw kijk op de zaak is daardoor een iets andere dan die van de lezer die niet in stad woont. Ook geeft de korte toelichting die u hierboven bij enkele evenementen geeft de indruk dat u reclame voor de stad aan het maken bent. Een omschrijving als "in de prachtige ambiance van" hoort in de encyclopedie niet thuis. Dat Gronings Ontzet een "belangrijke" feestdag is, is uw mening. De universiteit geeft er tegenwoordig bijvoorbeeld al geen vrije dag meer voor, dus het belang lijkt wel wat af te nemen. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 16:41 (CET)
Dat de universiteit er geen vrij meer voor geeft komt omdat ze nog niet hebben kunnen vinden hoe ze GO in het Engels moeten noemen, dan zijn ze bang dat de studenten het niet begrijpen. Voor alle andere stadjers is de 28e nog steeds de belangrijkste dag van het jaar. Peter b (overleg) 17 jan 2018 16:55 (CET)
Dat is zeker zo als je "stadjer" definieert als iemand die de 28e de belangrijkste dag van het jaar vindt. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 18:16 (CET)

Consensus[bewerken]

Ik zie dat er inmiddels consensus is wat betreft het verwijderen van de commons- en species-sjablonen uit alle biologie-artikelen? Aangezien je er stug mee doorgaat moet er wel ergens een linkje zijn naar een bindende peiling of iets dergelijks? Ik hoop het wel, anders zal ik deze wijzigingen op korte termijn weer terugdraaien. Maar dan ook echt allemaal, niet alleen van de afgelopen maand of zo. Ik snap niet waarom deze acties de encyclopedie beter zouden maken. In tegendeel; het is eerder een verslechtering. Dat heb ik eerder ook al uitgelegd. -B kimmel (overleg) 17 jan 2018 20:06 (CET)

Beste Bart, Wikimedia Commons en Wikispecies zijn gewoon zusterprojecten, net als de andere taalversies dat zijn. In de mobiele uitgave zit ook geen duidelijk zichtbare link naar het Engelstalige artikel, hoewel ik die versie van een artikel vaak graag wil lezen na de Nederlandstalige te hebben gezien. Het gaat me niet eens specifiek om die dubbele vermelding in de marge; het gaat me erom dat er handmatig koppelingen worden aangebracht die onderhoudsgevoelig zijn, en na verloop van tijd vaak niet meer kloppen. Laat je dit lopen via het Wikidata-item, dan verandert de automatische link naar Wikispecies of Wikimedia Commons gewoon mee, als een artikel of categorie daar van naam verandert. Een door jouzelf veel gemaakte fout is dat je onbedoeld linkt naar een pagina in Commons, niet naar de categorie. Wikidata maakt die fout niet. We hebben bijna een miljoen "artikelen" over dieren. Dat is niet handmatig bij te houden. Als je de verwijderde handmatige links weer gaat terugzetten, dan betekent dat dat je bij elke link die je terugzet MOET controleren of er daadwerkelijk een pagina op Wikispecies, of een categorie in Wikimedia Commons bestaat, en dat je het op je neemt om die links ook regelmatig na te lopen. Wil je dat niet, dan ben je inderdaad bezig met het verzwakken van de encyclopedie door die overbodige links te handhaven of zelfs terug te zetten. En ik denk niet dat het jouw wens is om Wikipedia slechter te maken. Dat is ook de mijne niet. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 20:34 (CET)
Commons biedt in veel gevallen aanvullende visuele informatie (en dat is ook kennis) en dat is iets anders dan een andere taalversie. Dat ik hierbij in het verleden fouten heb gemaakt zal ongetwijfeld maar dat is geen argument. Het kan mij trouwens niet zoveel schelen hoe een link naar commons wordt gepresenteerd -het hoeft niet perse in de taxobox te staan- áls er maar een duidelijke link is in het artikel die de lezer in 1 klik naar de commons-pagina leidt in alle mogelijke versies. Daar gaat het mij om. Met jouw oplossing is dat niet het geval, de link is in de mobiele versie zelfs volledig verdwenen. Dat soort beslissingen kun je echt niet in je eentje nemen en al helemaal niet door deze sjablonen heimelijk en onder misleidende bewerkingssamenvattingen (redactie, bronvermelding) door te voeren en dan maar hopen dat niemand het ziet of zo?
Ik sta aan de vooravond van een nieuwe herschrijfronde van alle reptielen en amfibieën en als er consensus is over het verwijderen van al die sjablonen dan zal ik dat uiteraard meenemen. Dan knal ik alle sjablonen er hoogstpersoonlijk uit. Indien deze consensus er echter niet is dan kan ik weinig anders doen dan ze weer toe te voegen. Zonde van jouw werk en ik zit er ook niet op te wachten om dat allemaal weer te herstellen. Als we de lezers gaan onthouden van visuele informatie vind ik dat prima als het maar vanuit de gemeenschap gewenst is. En het lijkt me heel sterk dat dat ooit gaat gebeuren.
Een mogelijke oplossing -want daar moeten we naartoe- is wellicht een automatische melding vanuit wikidata op een artikel dat meldt dat er afbeeldingen zijn op commons in het artikel zelf ipv in de marge. Maar ik ben niet bepaald van de ICT-afdeling dus ik ben niet in staat om daar persoonlijk invulling aan te geven. -B kimmel (overleg) 17 jan 2018 21:40 (CET)
Beste Bart, het is natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling om jou dwars te zitten. Ik stel dus voor dat ik in elk geval voorlopig ophoud om die links te verwijderen. We moeten de vraag dan inderdaad maar eens formeel aan de gemeenschap voorleggen, en de kundige inbreng vragen van een paar gebruikers die in de materie van het linken naar andere projecten goed thuis zijn, en die mogelijk ook een oplossing hebben voor het linken vanuit de mobiele versie. Overigens kun je vanuit een mobiele versie al wél naar commons navigeren door op de afbeelding in de taxobox te klikken WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 21:48 (CET)
En overigens: dat je relatief veel bewerkingen van mij ziet in artikelen die jij bent begonnen komt doordat ik veel bezig ben met het verwerken van oude literatuur. Een groot project is om ervoor te zorgen dat er voor elke soort waarvan Linnaeus in 1758 een naam publiceerde en waarover wij een artiken hebben, een link van de oorspronkelijke naam is naar dat artikel, en in het artikel zelf een link naar de pagina in Systema naturae. Ik heb de zoogdieren afgerond, en heb al wat slangen en hagedissen onderhanden gehad maar ben nog lang niet klaar. Op dit moment maak ik even een zijsprong naar Christian Frederik Lütken, die vooral over slangsterren publiceerde, maar, deels samen met Reinhardt, ook een serie nieuwe namen van kikkers het licht deed zien. Dat ik veel artikelen van jou tegenkom heeft natuurlijk in de eerste plaatst met jouw productiviteit te maken. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 21:56 (CET)

Lijst van Apeldoorners[bewerken]

Hoi Wikiklaas. Jammer dat je mijn wijzigingen hebt terug gedraaid. Ik vind de afbeeldingen niet te groot. De abc-kopjes zijn niet onderscheidend genoeg van de andere kopjes. Andere inwoners lijsten zoals bijvoorbeeld die van Amsterdam gebruiken ook deze kopjes. Over de afbeeldingen maak ik me niet zo druk. Het overzicht kan beter. Arnoud van Dillewijn (overleg) 19 jan 2018 19:58 (CET)

Beste Adelaartjes, over het algemeen wordt van afbeeldingen bij voorkeur geen grootte opgegeven in pixels, behalve als ze daardoor te groot zouden worden. Afbeeldingen bij een lijst zijn typisch een voorbeeld waarin ze vaak kleiner worden gemaakt dan de normale breedte van een thumb (220px). Je moest een paar afbeeldingen verwijderen om het geheel nog een beetje toonbaar te houden nadat je de afbeeldingen had vergroot, en dan is zo'n bewerking wat mij betreft veel te ingrijpend zonder dat die ook maar enige verbetering oplevert. Tot slot haalde je de abc-navigatie die onderaan de pagina stond weg; alsof een gebruiker nooit vanaf de onderkant van de pagina weer omhoog wil naar een bepaalde letter. Waar ik me in vergiste was het niveau van de subkopjes: die moeten inderdaad toch van de derde orde zijn omdat het subkopjes zijn van "geboren", een kopje van de tweede orde. Ik heb geen idee wat je bedoelt met je opmerking dat "de abc-kopjes [...] niet onderscheidend genoeg [zijn] van de andere kopjes". Ik zag in je bewerking in eerste instantie geen enkele verbetering, wel een paar verslechteringen, en die werden volgens mij ingegeven door ondoordacht handelen. Reden voor mij om de eerdere versie weer terug te zetten. Wat wél een verbetering was; het veranderen van het niveau van de subkopjes, heb ik zojuist hersteld. WIKIKLAAS overleg 20 jan 2018 00:58 (CET)

Heel vaak denk ik bij jou ' 'laat gaan' ', maar ....[bewerken]

Beste Wikiklaas, heel vaak denk ik bij jou ' 'laat gaan' ', maar op sommige momenten krijg ik toch het idee, dat je meer met je eigen doelen bezig ben dan aan een encyclopedie te werken. Nu weer bij het lemma Geuteling waar twee partijen elkaar van het lemma proberen te halen. Hier draai je mijn bijdrage (= herstel van de situatie) weg met de kreet: "Die refs waren verwijderd omdat ze een 404 geven, en verder nauwelijks relevant waren". Er was niets mis met de linken, JanB46 had ze in zijn bewerking na mij ook gewoon laten staan. Tot mijn verbazing deed je dit (het terugdraaien) nog een keer. Ben je partijdig in dit geschil of wil je gewoon mij een beetje pesten? JanB46 past de situatie aan, zodat niet meerdere keren het zelfde gelinkt wordt. (ook JanB46 gebruikt de linken hier bewust, er is dus geen probleem met de linken.) Vanavond verwijderd Pieterdekoekelaere de link van het Geutelingencomité en zorgt er voor dat Geutelingen van de De Koekelaere er met twee linken staat. Nadat ik dit terugzet naar de laatste bewerking van JanB46, geef ik bij de linken meer informatie, om te voorkomen dat dit gemakkelijk weer kan gebeuren. En daar is Wikiklaas weer om die de extra toevoeging te verwijderen. Gezien de vorm van je de eerdere bijdrage/bemoeienis met mijn bijdrage op dit lemma, heb ik niet het idee dat je mee wil helpen om de rust op dit lemma te bewerkstelligen. Wat maakte dat je deze acties ondernam? Groet, Lidewij (overleg) 20 jan 2018 23:44 (CET)