Overleg gebruiker:Apdency

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archieven[bewerken]

2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Afkorting[bewerken]

Zojuist maakte je een bewerking ongedaan waarbij je afkortingen van FVD terugdraaide naar de volledige schrijfwijze onder de vermelding "Niet steeds alleen de afkorting, dat doen we met GL en ChristenUnie evenmin. Allebei kan, bovendien staat elk geval op zich". Ik weet niet waar dat op Wikipedia bij GL en Christenunie gedaan wordt. Het is al jaren een goed gebruik op Wikipedia, evenals echt overal elders, om bij de eerste vermelding de volle naam te schrijven en als de vermelding vaker terugkomt, eerst achter de volle vermelding tussen haakjes de verkorte versie te zetten en in het vervolg alleen nog de korte versie te plaatsen. Zo is het ook in het lemma over Forum van Democratie door mij aangepast. Een dergelijke werkwijze wordt ook gebruikt bij andere omschrijvingen, zoals bij namen van stichtingen en organisaties. Door je wijziging en de mededeling dat beide kan, wordt het voor anderen onmogelijk om ooit nog ergens een volledige naam door een verkorte versie te vervangen, want: geen consensus en aangezien je een moderator bent dat als je het wel doet met gevaar op blokkade. Het klopt wel dat in lemma's lange en korte versies door elkaar worden gebruikt, maar dat komt voor mij omdat men het gebruik niet kent of omdat men niet weet dat de volledige versie al een keer eerder in het lemma gebruikt is. Happytravels (overleg) 1 jan 2018 23:31 (CET)

Beste Happytravels, dat "goed gebruik" waar je het over hebt treft vooral langdradige namen als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Bij namen als de reeds genoemde, maar ook Partij voor de Dieren/PvdD, Socialistische Partij/SP komen we het hybride gebruik tegen. Er is geen richtlijn die het voluit schrijven van (kortere) namen verbiedt en zoals gezegd: ieder geval staat op zich. Apdency (overleg) 2 jan 2018 16:06 (CET)

Bedankje en vraag[bewerken]

Beste,

hartelijk dank voor het herstellen van de EEG-pagina. als nieuwe gebruiker probeerde ik alle ongewenste wijzigingen ongedaan te maken, maar ik kon de snelle wijzigingen niet bijhouden. hierbij heb ik een vraag: hoe kan ik herstellen tot een oude versie, zonder telkens alle vorige versies ongedaan te moeten maken?

excuses indien dit niet de juiste plaats is om dit te vragen (ik ben hier namelijk vrij nieuw).

Gebruiker:Si la plume est servé, la parole est libre 17 jan 2018 11:35‎

Hoi nieuwe collega met de lange naam. Ten eerste complimenten dat je je best hebt gedaan om de ongewenste bewerkingen zo veel mogelijk ongedaan te maken (de betreffende anonieme gebruiker is inmiddels trouwens geblokkeerd). Wat je in een geval als dit, met elkaar razendsnel opvolgende vandaliseringen, zou kunnen doen is in de artikelgeschiedenis de versie opzoeken van vóór het vandaliseren begon (dat is deze), die aanklikken en op 'Bewerken' drukken, de complete tekst van die versie naar het klembord kopiëren, en een bewerking doen in de actuele versie van het artikel, waarbij je de inhoud van het klembord over de complete inhoud heen plakt. Dat heb ik zojuist ook gedaan (onder vermelding van de versie die ik heb teruggeplaatst). Ook kun je werken met het vergelijken van versies, waarbij je dan dit krijgt, waarbij je dan rechts bovenin voor "ongedaan maken" kiest. Ook in dat geval kun je een samenvatting schrijven in het betreffende veld. Groet, Apdency (overleg) 17 jan 2018 11:48 (CET)
Hartelijk dank! Nu ik toch bezig ben: wordt er verwacht dat, bij aanhoudende ongewenste wijzigingen, dit genoteerd wordt op de overlegpagina van de (anonieme) gebruiker of een dergelijke procedure? En verwijder ik dan dit stukje van uw overlegpagina? Met vriendelijke groeten, Gebruiker:Si la plume est servé, la parole est libre 17 jan 2018 15:36‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Ja, zoiets wordt meestal op diens overlegpagina (OP) genoteerd. Kijk maar op de OP van degene wiens vandalisme je recenter hebt teruggedraaid. Ook dat adres (het blijkt een schoolaansluiting; die zijn berucht) is trouwens inmiddels geblokkeerd.
En discussies op OP's blijven gewoonlijk staan, ook al hebben ze hun functie in feite al vervuld. Wel kan iedereen er een eigen archiveerbeleid op na houden. Ik archiveer bijvoorbeeld aan het begin van ieder kalenderjaar.
Zie verder nog de opmerking over de wijze van ondertekenen hierboven, achter je bijdrage. Je had zelf al je gebruikersnaam ingevuld, maar als je volstaat met vier tildes komen daar ook nog het tijdstip en de links naar je gebruikers- en overlegpagina bij. Apdency (overleg) 17 jan 2018 16:59 (CET)

Kunstmatige aangelegd[bewerken]

Zelfs de laatste versie van Van Dale gebruikt het begrip "kunstmatig aangelegd", o.a. in de lemma's werkeiland = "kunst­ma­tig aan­ge­legd ei­land waar­op werk­zaam­he­den wor­den ver­richt ten be­hoe­ve van off­shore-in­dus­trie en Del­ta­wer­ken" en wachtbekken = "na­tuur­lijk of kunst­ma­tig aan­ge­legd over­stro­mings­ge­bied" . Waarom zou dit op Wikipedia dan gewijzigd moeten worden? Gouwenaar (overleg) 18 jan 2018 19:50 (CET)

Ik verwijs ook vaak naar Van Dale als er taalkwesties spelen, maar zie geen reden om ze boven alle twijfel te verheffen. Dit lijkt me dan zo'n punt dat bevestigt dat dat niet nodig is. Wat zou het woord 'kunstmatig' toevoegen aan 'aangelegd'? Als je een eiland aanlegt, heb je een kunstmatig eiland. Een kunstmatig eiland is een eiland dat is aangelegd. Of zijn er nog meer mogelijkheden? Ik ken ze niet. Apdency (overleg) 18 jan 2018 20:38 (CET)
Het lijkt mij dat als Van Dale deze constructie gebruikt er geen enkele reden is om zaken te gaan wijzigen op basis van eigen redeneringen. Ik ken aan Van Dale toch altijd nog iets meer 'gezag' toe dan een willekeurige gebruiker van Wikipedia. De constructie wordt overigens ook elders (kranten, boeken, websites e.d.) veelvuldig gebruikt. Gouwenaar (overleg) 18 jan 2018 22:02 (CET)
Tja, wat moet ik ervan zeggen? Van Dale laat zich regelmatig en graag aanvullen en corrigeren door opmerkingen van gewone burgers. Dit zou zo'n geval kunnen zijn. Ook het veelvuldig gebruik elders maakt nog steeds niet dat je een eiland of meer op een andere manier kunt aanleggen dan kunstmatig. Apdency (overleg) 19 jan 2018 07:12 (CET)
Ja, ik ken veel gezaghebbende bronnen die regelmatig gecorrigeerd worden door burgers. Ik ken er vele voorbeelden van. Maar dat is het punt hier niet. Vastgesteld kan worden dat de constructie veelvuldig wordt gebruikt, ook in een betrouwbare en gezaghebbende bron als Van Dale. In zo'n geval doet het eigen oordeel over het al dan niet gewenst zijn van een dergelijke constructie niet ter zake. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 10:13 (CET)
Wikipedianen die hun eigen inzichten volop inzetten om tot conclusies betreffende de inhoud van artikelen te komen: het is niets ongebruikelijks. Ik kan me nog goed deze discussie herinneren, waarin alle deelnemers, ook jij en ik, gewoon volop zelf hardop zaten te denken en niemand een gezaghebbende bron buiten zichzelf aanwees om zijn punt kracht bij te zetten. Je zou kunnen zeggen: maar dat was een heel ander onderwerp. Dat is het ook, maar dat doet er voor de vraag "redeneer je zelf of roep je er bronnen bij?" niet toe. Er kan in allerlei gevallen volstaan worden met redeneren/eigen inzicht/eigen ervaring. "Een kunstmatig aangelegde heuvel" is net zoiets als "een door middel van werk gebouwd huis", daar heb ik geen boeken bij nodig. Apdency (overleg) 19 jan 2018 13:09 (CET)
Die vergelijking gaat aan alle kanten mank. Daar betrof het een vraagteken dat ik plaatste bij een een geponeerde stelling in een gevoerd overleg. Overigens vroeg ik ook daar om bewijs aan te dragen voor de in het overleg geponeerde stelling. Hier gaat het echter om de artikelinhoud zelf, waarvan niet aangetoond kan worden aan de hand van gezaghebbende bronnen dat wat er staat onjuist zou zijn. Inmiddels nagegaan dat Van Dale deze constructie niet alleen gebruikt in samenhang met kunstmatig aangelegde eilanden (zoals werkeiland en baggereiland) en al al genoemde wachtbekken, maar ook bijvoorbeeld in samenhang met wildwaterbaan (een kunstmatig aangelegd parcours enz.), steeplechase (de hin­der­nis­sen be­staan uit kunst­ma­tig aan­ge­leg­de hek­ken en slo­ten), ontvangbed (een kunst­ma­tig aan­ge­legd wa­ter­werk), konijnenberg (kunst­ma­tig aan­ge­leg­de hoog­te voor tam­me ko­nij­nen), tunnel (kunst­ma­tig aan­ge­leg­de, on­der­aard­se of door een berg ge­boor­de ko­ker­vor­mi­ge door­gang). Ik zie geen reden om - op grond van eigen inzichten - een constructie die kennelijk zo geaccepteerd is - ook in bronnen die wij als gezaghebbend beschouwen - te gaan verwijderen uit artikelen. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 16:48 (CET)
Nou, alles wat daar al redenerend, vermoedend en uit eigen ervaring sprekend gezegd werd kon wel degelijk de visie op de inhoud van diverse artikelen de ene of de andere kant op doen gaan. Het ging nergens off-topic.
Maar terug naar Van Dale. Kunstmatig aangelegde hekken... veel gekker moet het niet worden, zou ik zeggen. Maar ja, dat ben ik weer. Dan maar over een andere boeg. Je raadplegingen hebben hun uitwerking niet gemist. Ik heb Van Dale zelf benaderd met deze kwestie en zal zolang ik geen inhoudelijk antwoord heb niet verder snoeien in deze constructie. Apdency (overleg) 19 jan 2018 19:33 (CET)
Het zijn wel twee verschillende zaken. Op overlegpagina's kunnen heel goed opmerkingen geplaatst worden, die zijn gebaseerd op eigen ervaringen en/of eigen onderzoek ook in de discussies over het desbetreffende onderwerp. Het is aan de plaatser van de informatie in de artikelen om aan te tonen dat de in het artikel verstrekte informatie op betrouwbare bronnen berust. Ik ben overigens heel benieuwd naar de reactie van Van Dale. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 19:41 (CET)

Ik kreeg eerst contact met een algemeen redacteur van Van Dale. Die gaf slechts een korte reactie maar zegde dinsdag in tweede instantie toe dat hij mijn vragen door zou sturen naar de redactie van het Groot Woordenboek. Uit die hoek heb ik tot nu toe nog niets vernomen. Maar ze worden daar overspoeld met vragen en suggesties, dus wie weet. Apdency (overleg) 26 jan 2018 18:38 (CET)

@Gouwenaar: een kleine vijf weken nadien had ik nog steeds niets gehoord en besloot ik het nogmaals te vragen. Dat is inmiddels ook alweer een week geleden. Of er ooit nog een antwoord komt? Ik durf het niet te zeggen. Apdency (overleg) 3 mrt 2018 13:43 (CET)
Dank voor je bericht. We zullen het maar rustig afwachten, desnoods tot de nieuwe versie van Van Dale ;-) Gouwenaar (overleg) 3 mrt 2018 14:40 (CET)

Boersmanogram[bewerken]

WAAROM heeft u deze pagina verwijdert? ik ben er meer dan 3 uur mee bezig geweest, wil ik het net aan mijn klasgenoot waar mee ik het deed laten zien, verwijdert u het. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door GoodjobNL (overleg · bijdragen) 19 jan 2018 20:55

Ik constateerde dat het onzin was, dus meende ik het direct te kunnen verwijderen. Als je denkt dat dit een onterechte beslissing was kun je op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen een verzoek tot terugplaatsing indienen. Apdency (overleg) 19 jan 2018 21:01 (CET)
Het onderwerp zelf, een methode om de aanwezigheid van stoffen in een oplossing aan te tonen, is uiteraard geen onzin. Wat wél onzin is, is om in de encyclopedie een artikel te wijden aan een methode die door een middelbareschoolleraar is ontwikkeld voor zijn eigen leerlingen, en die uitsluitend toepasbaar is in een onderwijssituatie waarin heel veel stoffen al bij voorbaat uitgesloten zijn omdat ze domweg geen onderdeel van die onderwijsomgeving zijn. Het Boersmanogram zou eventueel pas relevant voor de encyclopedie worden wanneer didactici over de methode schrijven als een goed of inventief of algemeen bruikbaar voorbeeld van een leermethode. Gezien de inhoud van het verwijderde artikel lijkt me dat zo onwaarschijnlijk dat het terecht werd verwijderd, en een terugplaatsverzoek lijkt me bij voorbaat kansloos. Tenzij er onverhoopt toch al over geschreven zou zijn door deskundigen, en dan zou dat niet alleen aangehaald moeten worden in een verzoek tot terugplaatsing; het artikel zou ook zo herschreven moeten worden dat duidelijk wordt dat het een leermethode is, met een referentie naar de deskundige die de leermethode bespreekt. WIKIKLAAS overleg 20 jan 2018 01:23 (CET)
Bedankt voor deze kanttekening. Ik heb de verwijderreden "Geklieder of ander vandalisme" dan maar verwijderd. Apdency (overleg) 20 jan 2018 11:58 (CET)

Voorstellen[bewerken]

Voorstellen is bij een meerderheid van mensen iets inbeelden, introduceren (zoals ik in de bewerkingssamenvatting aan gaf), vertonen (voorstelling), maar het aankondigen komt wel heel erg laat op een lijstje zoals dit. Dat jij mijn sarcasme niet waardeert vind ik jammer, daarmee probeerde ik alleen maar aan te tonen dat de tekst op het artikel Canon EOS 500D niet echt professioneel leest. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 20:19 (CET)

Ja, sarcasme heeft altijd een doel. Wat de bepaalde zinsnede betreft: 1) er is een verschil tussen jezelf voorstellen en iemand anders resp. iets voorstellen, 2) 'aankondigen' lijkt me vooral iets informatiefs, iets met woorden, terwijl 'voorstellen' waarschijnlijk op een gelikte presentatie slaat, 3) ik weet niet hoe belangrijk het is of de fase van vóór het op de markt brengen überhaupt (nog) wel zo belangrijk is om te vermelden. Apdency (overleg) 24 jan 2018 20:30 (CET)
Wat mij betreft gaat het weg, want die gebeurtenis heeft hoe dan ook de functie van voorverkoop op gang helpen en heeft 0,0 relevantie in de loop van de geschiedenis. Zou de vooraankondiging een jaar of langer van te voren zijn, dan zou het relevantie voor de encyclopedie kunnen hebben. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 20:33 (CET)
Lijkt me prima. Apdency (overleg) 24 jan 2018 20:35 (CET)
Zo gezegd, zo gedaan, zie ik, Dqfn13. Maar nu heb je tevens een andere wijziging aangebracht: het toestel "werd vanaf mei 2009 tot maart 2010 verkocht". Het komt op mij ongebruikelijk over om te zeggen dat een bepaald product tot een concrete maand werd verkocht. Dat een bedrijf een opvolger van product A op de markt brengt, wil toch niet zeggen dat de verkoop van product A abrupt stopt? Van de productie zou je dat misschien wel kunnen vaststellen, maar verkoop aan particulieren vindt meestal plaats door tussenpersonen en daar heeft Canon geen grip op, lijkt me. Verder wordt door het verplaatsen van "maart 2010" (aanvang verkoop opvolger Canon EOS 550D) naar de zin over de Canon EOS 500D, de lezer in het ongewisse gelaten over het wanneer van het opvolgen (was er wellicht een gat in de tijdlijn?). Apdency (overleg) 24 jan 2018 21:05 (CET)
Ja, ik had er inderdaad "geproduceerd" van moeten maken in plaats van verkocht. Ik zal nog wat kleine aanpassingen maken zodat de tijdlijn ook weer duidelijk is. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 21:13 (CET)

Tenzij[bewerken]

... Tenzij er al eerder hervat was natuurlijk.... Groetjes. — Zanaq (?) 1 feb 2018 19:01 (CET)

Ik besef dat en kijk dan ook altijd naar de context. Bedoel je dat in dit geval sprake was een eerdere hervatting? Apdency (overleg) 1 feb 2018 19:05 (CET)
Het was geen aanval, noch beschuldiging, slechts een semigrappig bedoelde reactie op de bewerkingssamenvatting die ik wat kort door de bocht vond. Groet. — Zanaq (?) 1 feb 2018 19:11 (CET)
OK, dank voor je mening. Glimlach Apdency (overleg) 1 feb 2018 19:21 (CET)

All things must pass[bewerken]

Waarom heb jij dit goedgekeurd? Die pagina kent één zin met maar twee feiten. Ja het is een beginnetje, maar relevantie blijkt er onvoldoende uit en mensen die informatie over het album zoeken worden hier niet eens een beetje wijzer van. Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 20:33 (CET)

Vrij simpel: ik ben een van diegenen die vinden dat je nieuwe artikelen met geduld tegemoet moet treden. Dus niet meteen al conclusies trekken of nomineren. Ook weet ik dat degenen die daar anders over denken, zo'n markering niet in de weg zit om zo'n artikel toch te vinden en alsnog tot een nominatie over te gaan. Dus er lijkt me weinig aan de hand. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 20:41 (CET)
Ik nomineer normaal gesproken ook absoluut niet binnen het uur. In dit geval dus wel omdat jij binnen het uur na aanmaak al als gecontroleerd hebt gemarkeerd. Het lijkt mij dus een goede dat als er niet binnen een uur genomineerd moet worden, dat er dan ook niet binnen een uur als gecontroleerd gemarkeerd moet worden, zeker niet bij dit soort uiterst summiere artikelen (als je daar überhaupt al van kunt spreken bij één zin). Had ik het niet gezien dan had er genoeg aan de hand geweest... want wat help je de lezer met één zin met twee feiten? Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 20:49 (CET)
In de eerste plaats mooi om te horen dat jij ook graag wacht met nomineren. Ik ken echter geen direct verband tussen een markering en een nominatie. Iedereen kan zelf bekijken of hij daar een verband tussen wil zien en/of leggen. Dus de noodzaak aan een nominatie is er niet vanwege het feit dat er gemarkeerd is als gecontroleerd. Overigens was het artikel bij aanmaak ietsje langer dan tijdens je nominatie; die zin die er toen stond heb ik inhoudelijk geverifieerd en teruggeplaatst. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 20:56 (CET)
Het is heel simpel: als een artikel is gemarkeerd, dan geloven de meeste mensen dat en laten zij dat artikel verder met rust. Er zijn heel weinig mensen die gecontroleerde artikelen nog eens controleren. Ik deed het in dit geval wel omdat het artikel nog helemaal bovenaan de pagina met nieuwe artikelen stond. De noodzaak is nu heel simpel: het artikel was op moment van markeren gewoon nog niet goed genoeg voor de encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 21:03 (CET)
Ik zie eerlijk gezegd het verschil niet tussen een gemarkeerd artikel helemaal bovenaan de pagina en een gemarkeerd artikel op een lagere plaats. Maar goed, waar hebben we het over: er is een nominatie. Gelukkig is het een wiu-nominatie. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 21:06 (CET)

Vuurtoren van Cromer[bewerken]

Geachte collega, bedankt voor het verwijderen van de spelfouten uit dit artikel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een klein beetje beschaamd ben. Ik herlees nochtans alles ongeveer 10 x voor ik op "Publiceren" klik en toch ... Met vriendelijke groeten, - Jonsiq (overleg) 9 apr 2018 11:05 (CEST)

Dag Jonsiq, graag gedaan. Maar die enkele foutjes op zo'n uitgebreide pagina: veel stelt het niet voor. Het artikel is voor alles een aanwinst voor de encyclopedie! Ga zo door. Apdency (overleg) 9 apr 2018 18:40 (CEST)
Bedankt voor de aanmoediging! Ondertussen kijk ik al uit naar de volgende vuurtoren ... Met vriendelijke groet - Jonsiq (overleg) 9 apr 2018 23:29 (CEST)
Duim omhoog. Apdency (overleg) 10 apr 2018 12:41 (CEST)

Dat is snel![bewerken]

Hallo Apdency. Ik wilde net vragen een versie van Slangen te verbergen wegens privacy, had jij het al gedaan! Bedankt en met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 10:59 (CEST)

Als zoiets heel snel moet en kan, dan doe ik het graag! Jij ook bedankt. Apdency (overleg) 23 mei 2018 11:02 (CEST)
Kun je dan Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/IPBlok hier ook even naar kijken? Deze blijft doorgaan. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 11:08 (CEST)
Magere Hein was in dit geval de snelle afhandelaar, mooi zo. Apdency (overleg) 23 mei 2018 11:12 (CEST)
Duim omhoog - Prima. Ik zat me het apezuur te klikken om alles terug te draaien - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 11:14 (CEST)

Joop van Riessen[bewerken]

Hallo Apdency. Ik weet dat mijn ping niet werkt (komt door het gebruik van een persoonlijke handtekening), dus even zo. Een anonieme gebruiker nam contact met me op n.a.v. eerst mijn en later jouw terugdraaiing op Joop van Riessen. Ik heb hem hier op mijn overlegpagina uitleg gegeven. Als jij er nog iets aan wilt toevoegen: graag! Met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 16:47 (CEST)

Vraagje omtrent markeren[bewerken]

Hallo, zonet heb ik nog best wat aangepast bij een door jou als gecontroleerd gemarkeerd artikel (de aanmaker heeft wel vaker artikels niet naar goed Nederlands vertaald). Betekent dit dat markeren enkel gaat om wel/geen vandalisme, of heb je iets over het hoofd gezien? In dat eerste geval zou ik een verkeerde voorstelling hebben van 'controleren'. Mvg, Encycloon (overleg) 26 mei 2018 18:12 (CEST)

Ik denk niet dat je een verkeerde voorstelling hebt van markeren. Ik keek slechts of het onderwerp acceptabel was. Dat bleek het geval en uit een korte blik leidde ik af dat het ook redelijk acceptabel geschreven was, hoewel niet perfect. Ik had wel iets dieper in de tekst mogen kijken, goed dat je het aanstipt. Apdency (overleg) 26 mei 2018 19:25 (CEST)

Verwijdering pagina De Knerts[bewerken]

Beste Apdency,

Ik vroeg me af waarom mijn recent aangemaakte pagina De Knerts verwijderd is. De Knerts betreft een legende binnen de gemeente Waalre en omliggende gemeenten in de visserij. Dit is oprecht een alomverteld verhaal. Ik vraag me derhalve af wat het verschil is met dit mythische verhaal in vergelijking met andere mythische wezens als bigfoot, chupacabra en loch ness et cetera et cetera. Allen berust het op verhaal en fantasie. Ik hoor het graag als ik iets fout doe of zaken vermeld die ik niet mag vermelden. Hopelijk kan ik op deze manier het verhaal van de Knerts toch eer aandoen, getuige de bekendheid die het in mijn omgeving geniet.

Met vriendelijke groet,

P – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 16:06

Mijn insteek is dat ik alles in principe serieus neem, zelfs al oogt het (heel) vreemd. Ik kon echter met Google geen hits vinden voor "Knertius Brabantschius", noch voor het woord "knerts" in combinatie met "Waalre". Dat betekent dat het voor vrijwel 100 procent vaststaat dat er geen geschreven bronnen zijn. Mochten die er toch zijn, doe gerust een poging, maar ik blijf zeer wantrouwend, mede gezien de schrijfstijl van het artikel ("... zo omstreeks 666 jaar na Christus", "Het best is het geluid nog te vergelijken met de opvoering van de schorre pauw door Hans Teeuwen". Alles wees in de richting van een grap. Apdency (overleg) 30 mei 2018 16:53 (CEST)

Het mag duidelijk zijn dat 'de knerts' een verzinsel is, maar wel één die bekendheid geniet onder vissers in de regio Eindhoven. Er zijn inderdaad geen geschreven bronnen. Ik wilde derhalve de eerste zijn die het verhaal wat door zoveel sportvissers bekend is en doorverteld wordt documenteert. De knerts is echter een zelfde verzinsel als andere mythische wezens, maar het is er één die inderdaad minder bekendheid geniet. Is het criterium dan dat er dus meerdere bronnen voorhanden moeten zijn voordat er iets over geschreven mag worden op Wikipedia (de vrije encyclopedie)

Ik hoor het graag. In ieder geval bedankt voor je reactie – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 17:05

Het antwoord op die vraag is een volmondig ja. Verder heb ik hier niets meer over te zeggen. Apdency (overleg) 30 mei 2018 17:07 (CEST)

Dan heb ik hier ook niets meer over te zeggen. In ieder geval bedankt voor de reacties en succes met moderaten.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 17:17

Blinde vlek[bewerken]

Goedenavond,

U heeft mijn toevoeging Blinde vlek verwijderd omdat u vindt dat het hier niet bij hoort. Het betreft een onderdeel van de Psychologie op gebied van zelfkennis. Als Biologie en Harry Potter wel samen kunnen verneem ik graag waarom Psychologie er niet bij hoort.

Met vriendelijke groet, Monique – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wisdom of Mo (overleg · bijdragen) 4 jun 2018 20:26‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Als het een staande term binnen de psychologie is kan zoiets er wel staan, maar dan op een andere manier. Items op doorverwijspagina's houden we namelijk altijd kort. Dus het zou iets als "Blinde vlek (psychologie), een psychologisch begrip" kunnen zijn ("Psychologie" met een kleine p!). Het allermooist zou het echter zijn als die pagina over dat onderwerp er dan ook daadwerkelijk komt. Apdency (overleg) 4 jun 2018 20:35 (CEST)

Dank voor uw bericht. Er komt nogal wat bij kijken om op een juiste manier informatie op Wikipedia te plaatsen vindt ik persoonlijk. Ik zal mijn best doen er binnenkort nog een pagina aan toe te voegen.

Wisdom of Mo (overleg) 4 jun 2018 21:59 (CEST)

Agrariër[bewerken]

Ik denk dat het niet alleen opnieuw een versie verborgen moeten worden maar ook een beveiliging nodig heeft. The Banner Overleg 16 jun 2018 19:32 (CEST)

Ik heb de vandaal geblokkeerd en hou het in de gaten, dat lijkt me voor nu genoeg. Apdency (overleg) 16 jun 2018 19:34 (CEST)
Ook een effectieve methode... The Banner Overleg 16 jun 2018 20:29 (CEST)

Vlooybergtoren[bewerken]

Dag Apdency, ik lees net dit artikel op de website van De Standaard. Weet je nog wat er op de overlegpagina van deze gebruiker stond die je hebt verwijderd? Misschien ook wel interessante info voor de politie, als ze hem/haar al niet gevonden hebben intussen. Beireke1 (overleg) 3 jul 2018 12:01 (CEST)

Hoi Beireke, opmerkelijk verhaal. Eerlijk gezegd stond er niet meer op dan wat je in de samenvatting volgens mij ook al kunt lezen, te beginnen bij "{{nuweg|1=}}" en eindigend met "gevangenis". Apdency (overleg) 3 jul 2018 13:33 (CEST)

Ongewenste gebruikersnamen[bewerken]

Een aantal keren heb ik bloktypes moeten wijzigen die u gaf aan personen die een ongewenste gebruikersnaam aanmaakten. U gaf dan een foutieve blokkade waardoor soms zelfs het onderliggend IP-adres werd meegeblokkeerd en/of men geen nieuw account meer kon aanmaken. De meest recente was Hejcksjzjxhdjsjs (overleg | bijdragen | bloks). Kunt u alstublieft *vanuit het sjabloon* blokkeren want dan genereert u meteen automatisch het juiste bloktype. Dank. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 jul 2018 12:05 (CEST)

Dag MM, op deze aspecten let ik steeds wel, en ik meen dat ik in sommige gevallen een harde blokkade wel opportuun vond gezien de kennelijke motieven van iemand om zich met Wikipedia te bemoeien, maar ik zal er nog scherper op letten. Apdency (overleg) 18 jul 2018 15:44 (CEST)

Ongewenste aanspreekvorm[bewerken]

Onderwerp twee, waar je niet op zit te wachten, maar dat ik wel heel belangrijk vind: ik wil je nogmaals verzoeken, net als ik onder meer hier deed, om mij als collega niet meer met 'u' aan te spreken. Zie motivatie daar en tevens vele diverse opmerkingen die andere collega's hierover hebben gemaakt (zoals hier). Ik ga dit onderwerp hierna niet opnieuw ter sprake brengen maar zal voortaan je 'u'-zeggende berichten verwijderen uit mijn OP, zelfs als dat betekent dat er een kind met het badwater wordt weggegooid. Apdency (overleg) 18 jul 2018 15:44 (CEST)
Hoi Apdency, misschien is het een idee om net zoals ik heb gedaan boven mijn mijn overlegpagina, een klein verzoekje dat tutoyeren op prijs gesteld wordt? MVG Rode raaf (overleg) 19 jul 2018 12:31 (CEST)
Hoi Rode raaf, ik stel het op prijs dat je meedenkt en een tip geeft. Ik vind het in diverse gevallen geen probleem dat mensen mij met 'u' aanspreken; dat is vooral zo bij nieuwkomers of eendagsvliegen, mensen met wie je (nog) geen collegiale relatie hebt. Soms laat ik zo iemand al vrij snel weten dat hij/zij mij ook best mag tutoyeren, ligt aan de situatie.
Bij MoiraMoira is er echter iets anders aan de hand. Dat is iemand die persisteert (dit woord gebruikt MM zelf ook vaak) in de afstandelijke aanspreekvorm, ook al is haar persoonlijk duidelijk gemaakt dat de aangesprokene dat niet op prijs stelt. Vandaar ook dat ik hierboven dit overleg aanhaalde. Lees het gerust door en je zult zien dat MM lak heeft aan de meermalen geuite wens van in dit geval collega Ecritures om niet vanaf een afstand aangesproken te willen worden. Daar helpt geen vriendelijk verzoek op een gebruikers-OP tegen. Groet, Apdency (overleg) 19 jul 2018 18:45 (CEST)
Ik ervaar dat inderdaad precies hetzelfde, Apdency. Ecritures (overleg) 19 jul 2018 22:15 (CEST)
Ik heb twee decennia in het westen van het land gewerkt en gewoond, waar me het als oosterling opviel dat ze daar veel hun ouders met "u" aan spreken. Het kan een kwestie van verschil in cultuur soms afstandelijkheid zijn. Ik kan en wil daar geen oordeel over vellen. Daar zou MoiraMoira zelf een zegje over moeten doen. Wat ik wel vind dat je niemand kan dwingen om spreek/schrijf/omgangstaal aan te passen op dit punt; ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Als iemand ervoor kiest uitsluitend inhoudelijk te reageren en verder zwijgt over randzaken lijkt me ook een goed recht. Ik heb ooit een heerschap gekend die stug "u" bleef gebruiken in ons gesprek. Ik onderbrak het gesprek dat hij gerust mag tutoyeren. Hij keek mij met een vriendelijk gezicht aan en zei: "Ach ik ben het eenmaal zo gewend, neemt u het me niet kwalijk dat ik toch "u" blijf gebruiken". Tja.. Wat moet je daar nu tegenin brengen? Glimlach Zo spreekt mijn vrouw (als enigste binnen de familie) mijn moeder steevast met "u" aan. Het is cultuur. Volgens de etiquette is het vousvoyeren in elk geval altijd goed, ondanks dat het gebruik op zijn retour is. Binnen enkele decennia kunnen we terugblikken naar die aparte gewoonte die men slechts 200 jaar lang gebruikte in een tijdsbestek binnen een periode van 2000 jaar. Om een lang verhaal kort te maken. Ik begrijp jullie gevoelens heel goed; ik zou er alleen geen punt van maken. Er zijn tenslotte veel ergere dingen. "A'j ow waart veur't oaverdoadige, dan hol i'j genog oaver veur't neudige." Knipoog MVG Rode raaf (overleg) 20 jul 2018 07:39 (CEST)
Sorry, maar hier kan ik niet in meegaan. Als we hier als stelregel zouden hanteren "Maak geen punt van iets als er veel ergere dingen zijn" zouden we kunnen ophouden met elke vorm van kritiek, met alle nominaties, met alle kwaliteitsverbeteringen en alle aanzetten tot overleg. Iedereen zou hier iedereen voor wat dan ook kunnen uitmaken, bewerkingsoorlogen zouden gewoon tot in het oneindige gevoerd mogen worden en er zou nooit iemand geblokkeerd hoeven worden. Wikipedia is immers maar een hobby en buiten Wikipedia gebeuren de echt erge dingen. Ook die 'historische relativering' snijdt geen hout; wij handelen in het nu. En MM kijkt Ecritures en mij niet met een vriendelijk gezicht aan. Helaas. Apdency (overleg) 20 jul 2018 13:01 (CEST)
Je hoeft je niet te verontschuldigen als je niet met me wil "meegaan", je hebt recht op je eigen mening. Knipoog Iedereen heeft wel eens te maken met personen die je niet vriendelijk aankijken, op de werkvloer, straat, overal. Daar is niets tegen te doen. Wat betreft de onderlinge omgang op Wikipedia ben ik allang blij dat mensen op zekere hoogte "professioneel" blijven. Persoonlijk heb ik niets met overdreven beleefd gedoe, maar al helemaal niet tegen gekunstelde vriendelijkheid. Als iemand dan "persisteert" (ja, ja, 'kheb er ook weer 'es een woordje bijgeleerd) in de afstandelijke aanspreekvorm is (om in wikitermologie te blijven) is niet blokwaardig, laat staan dat er ergens een richtlijn bestaat die voorschrijft om een ander "vriendelijk aan te kijken". Ik begrijp echt wel dat jullie je gekwest voelen door iemand waarvan jullie ervaren dat er volhardend een afstandelijke aanspreekvorm blijft gebruiken. Het beste is dan om zoiets letterlijk en figuurlijk te negeren. Ik heb dat heel soms wel eens, dan dump ik het bericht rechtstreeks in het archief. Mocht er zinvolle feedback bij zitten neem ik die ter harte. Voel me dan niet verplicht om "dank je wel" of een verklaring af te leggen. Om die reden heb ik ook op mijn OP "Verwijderd en/of onbeantwoord materiaal kan als gelezen worden beschouwd." staan. Ik houdt de eer aan mezelf in die zeldzame (één of twee keer meegemaakt) situaties. Over tot op de orde van de dag. Glimlach Rode raaf (overleg) 20 jul 2018 18:04 (CEST)
Ik weet exact waar ik het over heb en wil het hier graag bij laten. Apdency (overleg) 20 jul 2018 18:39 (CEST)

Notificatie van de Arbitragecommissie[bewerken]

Geachte Apdency,

De Arbitragecommissie heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van de zaak "Deblokkade Hesselp". De uitspraak kunt u vinden op de zaakpagina Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Deblokkade Hesselp.

De Arbitragecommissie, 24 jul 2018 22:37 (CEST)

Saber Moudou[bewerken]

Apdency, dan kom ik er hier nog maar eens op terug, want jouw optreden in deze zaak zit me niet lekker. Zoals ErikvanB hier betoogt, had ik het volste recht de bewuste pagina te nomineren vanwege twijfel over de encyclopedische relevantie. In het licht daarvan waren jouw ongedaanmaking, waarbij je de hele discussie doodleuk doorstreepte, en deze en deze volledige terugdraaiing van mijn nominatie dus onrechtmatig, waardoor het des te wranger is dat jij mijn bewerkingen als vandalisme bestempelde. In het licht van dit alles maak jij je er wel erg gemakkelijk van af door het serieuze overleg over deze kwestie, waartoe jij immers zelf had opgeroepen, als een 'circus' af te doen en door te weigeren op de procedurele kant van de zaak en jouw rol daarin in te gaan. Marrakech (overleg) 29 jul 2018 10:29 (CEST)

Als ik ergens toe oproep (of een suggestie opwerp) en iemand geeft daar gehoor aan, dan heb ik niets te maken met de uitvoering van het een en ander. Ik heb opgeroepen tot constructief overleg. Of het daarvan komt, is aan de initiatiefnemers en deelnemers. Ik maak me nergens van af. Mijn motief heb ik verwoord in het overleg omdat jij erom vroeg, en zoals gezegd wil ik het daarbij laten. Apdency (overleg) 29 jul 2018 10:39 (CEST)
Jij hebt twee dingen gedaan: je hebt inderdaad opgeroepen tot overleg (dat je echter, zodra het van de grond was gekomen, denigrerend afdeed als een 'circus'), maar tegelijkertijd draaide je een aantal malen volstrekt rechtmatige bewerkingen van mij terug (zie het betoog van ErikvanB waarnaar ik hierboven verwijs). In plaats van steeds het hazenpad te kiezen ('ik wil het daarbij laten') zou het wel zo eervol zijn en van verantwoordelijkheidszin getuigen wanneer je daarover verantwoording aflegde. Marrakech (overleg) 29 jul 2018 11:26 (CEST)

Give your feedback about changes to Special:Block[bewerken]

Hello,

You are receiving this message because you are a top user of Special:Block on this wiki. Thank you for the important work that you do. There is a discussion happening about plans to improve Special:Block with the ability to set new types of blocks. To get the best design and new functions added, it is essential that people who use the tool join the discussion and share their opinions about these changes.

Instead of a full site wide block, you would be able to set a Partial Block. A user could be blocked from a single page, multiple pages, one or more namespaces, from uploading files, etc. There are several different ways to add this feature to Special:Block. Right now Important decisions are being made about the design and function.

Please review the page on Meta and share your feedback on the discussion page. Or you can reach me by email Also, share this message with anyone else who might be interested in participating in the discussion.

I appreciate any time that you can give to assist with making improvements to this feature. Cheers, SPoore (WMF) (talk) , Trust and Safety Specialist, Community health initiative (talk) 10 aug 2018 04:13 (CEST)

  • Apologizes for posting in English.

De buurtschap[bewerken]

Moi Apdency, je komt langs op mijn volglijst met steeds dezelfde wijziging. Heb je overwogen dit door een bot te laten doen? Heeft twee voordelen, scheelt jou vervelend routinewerk en ik zie je niet op mijn volglijst. Maar misschien vind je het wel een leuke bezigheid, dat kan natuurlijk ook. Peter b (overleg) 25 aug 2018 12:23 (CEST)

Dat laatste is het geval! Het komt niet té vaak voor. Overigens heb ik gisteren nog iemand die 'verantwoordelijk' was voor een groot deel van de 'het'-voorkomens over dit taalgeval ingelicht, wat waarschijnlijk tot gevolg heeft dat ik mezelf nog meer werk bespaar (of voor de voeten wegmaai ;)). Niettemin dank. Apdency (overleg) 25 aug 2018 12:27 (CEST)
Nou dan wens ik je fijne arbeid :-) Peter b (overleg) 25 aug 2018 12:30 (CEST)

De Geus (familie)[bewerken]

Het zou door mij op prijs gesteld worden als je geen bewerkingen van mij terugdraait als je kennelijk met het onderwerp in het geheel niet bekend bent: dit is allemaal volstrekte nonsens. Paul Brussel (overleg) 28 aug 2018 21:19 (CEST)

Akkoord wat betreft De Geus. Apdency (overleg) 29 aug 2018 12:44 (CEST)

Roger Federer[bewerken]

Hallo Apdency. Zie Roger Federer voor nieuwe bewerking met mogelijke cyberpesten en privacyschending. Groet, Roelzzz 7 sep 2018 16:55 (CEST)

Hoi Roelzzz, ik was een tijdlang niet onwiki, maar ik heb ook de tekst van de bedoelde versie verborgen. Dank voor je melding. Apdency (overleg) 8 sep 2018 19:48 (CEST)

ip-blok voor onbepaalde tijd[bewerken]

Beste Apdency, toevallig zag ik je blokkade van Gebruiker:185.28.225.212 langskomen, waarbij je vanwege vandalisme een blokkade voor onbepaalde tijd hebt opgelegd. Misschien was het een foutje, omdat we bij ingelogde vandalen inderdaad voor onbepaalde tijd blokkeren. Mocht dat niet zo zijn, dan vraag ik me af hoe je deze blokkadeduur ziet in het licht van wat er in de richtlijnen voor moderatoren over het blokkeren van ip-adressen staat. Hartelijke groet, Machaerus (overleg) 16 sep 2018 11:27 (CEST)

Dit type blok heb ik voor zover ik weet niet eerder opgelegd, dus dan zal het in zeker opzicht een beginnersfout zijn. Gewoon bij een kleine blokkadeduur beginnen, is het devies? Of toch maar een langere tijd, gezien het vandalisme over de maanden heen (zonder enige constructieve bewerking)? Apdency (overleg) 16 sep 2018 11:33 (CEST)
Beste Apdency, geen probleem hoor, we leren allemaal dagelijks bij. Volgens WP:RVM is de eerste blokkade er een van een dag, blijft het vandalisme doorgaan, dan loopt die blokkadeduur op volgens de verhogingsregel. De maximale blokkadeduur, zelfs bij scholen waar enkel vandalisme vandaan komt, is twee jaar. De gedachte daarachter is dat een ip-adres van eigenaar kan wisselen en er dus sprake kan zijn van een nieuwe start. In dit geval zou ik daarom zeggen: een blokduur van een dag en bij recidive ophogen naar 3 dagen, omdat dit in lijn met RVM is. Zeker wanneer er louter vandalisme is, kan ik me voorstellen dat dit wat kort aanvoelt, maar goed, kennelijk is dit waartoe de gemeenschap ooit besloten heeft. Overigens: de richtlijnen bieden wel ruimte van deze regel af te wijken, maar daar is dan wel een goede motivatie voor nodig (bijvoorbeeld uitzonderlijk grof vandalisme), maar daar lijkt me in dit geval niet direct sprake van. Hartelijke groet, Machaerus (overleg) 16 sep 2018 11:43 (CEST)
OK, genoemd ip-adres is overgegaan naar 1 dag. Een soortgelijke blokkade van een paar dagen geleden (185.28.225.212 was dus toch niet het eerste geval) heb ik overeenkomstig dezelfde principes weer opgeheven. Bedankt voor het informeren. Apdency (overleg) 16 sep 2018 11:58 (CEST)
Dankjewel en geen probleem, Machaerus (overleg) 16 sep 2018 11:59 (CEST)
OK Machaerus. Het klinkt trouwens wel vreemd dat er een uitzondering kan worden gemaakt in gevallen van grof vandalisme. Als bij alle overige gevallen de logica luidt 'wie weet wordt er nog eens van eigenaar gewisseld' (wat ik zeker onderschrijf), dan wordt er voor die uitzonderlijke gevallen kennelijk van die logica afgeweken - ofwel, er wordt een verband gelegd tussen de mate van vandalisme en de mogelijkheid van eigenaarswissel ('vanuit het pand aan de Iepéweg nr. 212 is geschoten en dus kan daar nooit meer iets goeds worden gedaan, wie er ook woont').
Dan nog een ander ding: ik heb al meermalen een eerste blokkade opgelegd van 1 uur en ben daar nog nooit op aangesproken. Ook anderen heb ik die duur zien hanteren. Zodoende vraag ik me af hoe acceptabel dit is. De richtlijnen hebben het w.b. een dag als 'starttarief' alleen over gangbaarheid (punt 5). Maar er wordt ook gesproken over gezond verstand (punt 7). Aan de hand van dat laatste heb ik een uur al vaak als een afdoende afschrikmiddel ingeschat, en dat is het ook in veel gevallen gebleken. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening en/of die van andere mods. Apdency (overleg) 16 sep 2018 15:31 (CEST)
Beste Apdency, over die uitzondering: ik pas hem zelf maar heel zelden toe. Ik kan me maar een keer herinneren (al weet ik niet meer welk ip-adres dat was) dat er kort na afloop van een blok werkelijk heel grof gescholden werd en dat ik voor een wat langere periode heb geblokkeerd dan ik gedaan zou hebben bij de verhogingsregel. Maar ook dan zou ik niet voor onbepaalde tijd blokkeren. Dat gebeurt wel voor open proxys en zo en ik weet dat daarover onlangs nog discussie is geweest, maar vanwege mijn gebrek aan technische kennis over ip-adressen houd ik me zelf wat afzijdig in dat soort discussies. Over blokkades van een uur: zelf volg ik bij vandalisme in principe het 'starttarief' (mooi woord in dit verband Knipoog) van één dag. Kortere blokkades gebruik ik zelf vooral in gevallen waarbij een relatief nieuwe gebruiker in hoog tempo 'onhandige' bewerkingen maakt die hersteld moeten worden, maar waarbij geen sprake lijkt te zijn van vandalistische motieven. Maar misschien heb je wel gelijk en is bij vandalistische bewerkingen een kortere blokkadeduur in veel gevallen ook wel voldoende - zolang het maar niet dweilen met de kraan open wordt. Machaerus (overleg) 16 sep 2018 15:57 (CEST)
Haha, ik denk dat we wat betreft de kennis over ip-adressen in hetzelfde schuitje zitten, ik ben ook niet zo thuis in die techniek en terminologie.
Bedankt wederom voor je reacties, ik zie dit als een prettige uitwisseling van gedachten. Apdency (overleg) 16 sep 2018 16:21 (CEST)
Dat is wederzijds! Ik ben in elk geval blij dat je mijn binnenkomer niet als 'betweterigheid' hebt opgevat Glimlach, Machaerus (overleg) 16 sep 2018 16:38 (CEST)

Slot Neuschwanstein[bewerken]

Blijkbaar was je me net voor. Toen ik het bekeek stond er nog Irak als portaal, plaatste ik Duitsland terug en was er dit #psycho ;) nog te zien (ook verwijderd met een spatie teveel). Groet Paul Hermans (overleg) 26 sep 2018 20:59 (CEST)

O, dank voor het informeren! Dan eerherstel bij deze. # ;) Groet, Apdency (overleg) 26 sep 2018 21:03 (CEST)

Verwijdering beveiligde titels[bewerken]

Hoi Apdency. Even een vraagje bij dit: heb jij alleen gekeken naar de data? Want van sommige titels is de reden van de beveiliging nog steeds relevant en die had ik er dus ook niet af gehaald (datzelfde geldt trouwens voor het verwijderen van de beveiliging van sommige bestaande pagina’s, maar dat ter zijde). Nadeel hiervan is dat het een stuk lastiger monitoren is, dus vandaar dat ik je op tijd wil waarschuwen. Trijnstel (overleg) 6 okt 2018 13:23 (CEST)

Hallo Trijnstel. Nee, al is ouderdom natuurlijk wel een belangrijke factor. Een andere is of het risico op (her)aanmaak zeer klein lijkt. Uiteraard is dit een kwestie van eigen inschatting, maar dat geldt voor alle acties rond beveiligingen en het opheffen daarvan.
Ik heb overigens na de eerste 2 pagina's bewust gewacht om te kijken of er reacties zouden komen. Ja dus. :) Apdency (overleg) 6 okt 2018 13:30 (CEST)
Mja, het is meer: als iets in vijf jaar tijd 10x is verwijderd - waarvan 1x bij sessie als NE en voor het laatst in 2015... dan denk ik: is dat wel zo slim om die titel nu weer vrij te geven? Sommige onderwerpen blijven interessant - maar tevens NE. En sommige artikelen blijven magneten voor vandalen. Dat ook. Trijnstel (overleg) 6 okt 2018 22:50 (CEST)
Zoals gezegd, het is een kwestie van eigen inschatting. Daarin, en in de andere aspecten van deze actie, geldt hetzelfde als wat gezegd is in de recente discussie over de opheffing van beveiligingen van bestaande artikelen. Mochten er minder juiste inschattingen zijn gemaakt, dan kunnen de betreffende titels zo weer op slot (na een verwijdering) en is er niets ergs gebeurd. Mochten er juiste inschattingen zijn gemaakt, dan is dat winst, want: beveiligen is anti-wiki (ofwel: het moet zo weinig mogelijk gebeuren). De tijd zal het leren. Apdency (overleg) 7 okt 2018 09:08 (CEST)
Dat is zeker waar en ik waardeer het dat jij hier tijd in steekt. Ik neem aan dat je in de gaten houdt of deze artikelen worden aangemaakt? Trijnstel (overleg) 7 okt 2018 14:02 (CEST)
Met m'n volglijst ben ik inderdaad ook weer aan de gang gegaan, net als bij die eerdere opschoonactie. Ook ieder ander kan uiteraard titels waar hij vraagtekens bij heeft, op z'n volglijst plaatsen. Verder ga ik stapsgewijs bezig, vandaag bijvoorbeeld hoogstens nog één letterpagina. Ik ping MatthijsWiki ook nog even, die ging bij de vorige actie nog voortvarender van start dan ik. Apdency (overleg) 7 okt 2018 15:56 (CEST)
Mijn beeld is wel dat de usual suspects vrij snel weer gevandaliseerd werden. Bij het vervolg ga ik dat soort dan ook niet opnieuw vrijgeven maar alleen de artikelen die nu minder in het nieuws zijn en mogelijk daardoor niet meer gevandaliseerd worden. MatthijsWiki (overleg) 7 okt 2018 19:11 (CEST)
@Apdency, MatthijsWiki: Tja, dat had ik jullie eerder ook wel kunnen vertellen. Glimlachende smiley Maar soms moeten mensen het zelf ervaren om het te geloven... Trijnstel (overleg) 8 okt 2018 01:06 (CEST)
Ach, als er van de 5 er bij 4 de beveiliging weer op komt is er toch 1 waar de bewerkingsvrijheid weer volledig is hersteld. MatthijsWiki (overleg) 8 okt 2018 06:01 (CEST)
Zo kun je het ook zien inderdaad. En als je het niet erg vindt om iets meer werk te hebben... wie ben ik dan om dat tegen te houden? Trijnstel (overleg) 9 okt 2018 00:55 (CEST)
Twee maand later blijken zo goed als alle van de tientallen verwijderde titels rood te zijn gebleven; er zijn er slechts 2 heraangemaakt, en die ondergaan momenteel een reguliere nominatie. Daarmee blijkt deze actie aanzienlijk succesvoller dan de opheffing van de beveiliging op bestaande pagina's, waarbij na ongeveer dezelfde periode in een kleine 40% van de gevallen herbeveiligen nodig bleek. Volgend jaar nog weer een dergelijke opschoonactie lijkt me zo'n slecht idee nog niet. Apdency (overleg) 12 dec 2018 20:22 (CET)

Overleg:Station Utrecht Centraal (tot 2016)[bewerken]

Hi Apdency, je attendeerde me een tijd terug op de ongelukkig gekozen tweedeling, vooral de benaming eigenlijk. Bij deze een voorstel. Het idee is simpel maar dat kunnen vaak de praktische oplossingen zijn. Een nieuwe naam voor de pagina moet wat beter geformuleerd worden maar daarvoor wilde ik juist jouw hulp en die van andere mensen in de kroeg oproepen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg/Archief/20171012#E%C3%A9n_station,_meerdere_artikelen? Weet jij hoe ik dat het beste kan doen of is dat alleen aan Wikipedianen die hier bepaalde rechten voor hebben? Met vriendelijke groet Christian-2 (overleg) 17 okt 2018 16:09 (CEST)

Hoi Christian-2, goed dat je dit onderwerp opnieuw aansnijdt! Als je bedoelt of je artikeltitels mag wijzigen: daar heb jij het recht toe. Al is het natuurlijk handig om eerst te kijken wat je oproep tot discussie oplevert. Op dit moment heb ik geen inhoudelijke input. Mocht je vraag op Overleg:Station Utrecht Centraal (tot 2016) niet tot overleg leiden, dan kun je wellicht naar Wikipedia:Overleg gewenst gaan. Groet, Apdency (overleg) 18 okt 2018 09:29 (CEST)

Hi Apdency, er is nog weinig respons. Zal ik de mensen die toentertijd deelnamen aan de discussie een personal message sturen of zal ik eerst een balletje opgooien bij 'overleg gewenst' ? Groet, Christian-2 (overleg) 22 okt 2018 14:51 (CEST)

Hoi Christian-2. Dat eerste is helemaal geen slecht idee en dat tweede stelde ik al voor. Misschien een van die acties eerst doen en als dat (nog) te weinig oplevert, de andere? Succes. Apdency (overleg) 24 okt 2018 10:42 (CEST)

Hi Apdency, ik heb bijna iedereen aangeschreven die aan het overleg vorig jaar heeft deelgenomen en ik heb ook de optie overleg gewenst gebruikt: alleen JoostB heeft commentaar gegeven: hij gaf aan om er een 'geschiedenis-pagina' van te maken. Een veilige oplossing want een standaardgewoonte op Wikipedia. Hij gaf aan om alles wat voor de officiele opening in december 2016 is gebeurd onder geschiedenis te laten vallen. Zie ons verdere overleg aldaar. Heb je nog technische tips voor de titelwijziging? De titel wordt: "Geschiedenis van Station Utrecht Centraal". Mvg, Christian-2 (overleg) 23 nov 2018 13:43 (CET)

Hoi Christian, ik heb nu niet veel tijd om diep genoeg in dit onderwerp te duiken, maar laat ik in elk geval zeggen dat ik het tot doorslaggevend onderscheid maken tussen de periode vanaf 2016 en de periode daarvoor geen juist principe vind, wat ook al de aanleiding was voor mijn allereerste bijdrage. Iets minder ingewikkeld gezegd: laat het niet om 2016 draaien - dat is gewoon een fase. Maar er is natuurlijk niets mis met een pagina "Geschiedenis van ...". Apdency (overleg) 25 nov 2018 16:25 (CET)

Sorry![bewerken]

Hoi Apdency,

Ik heb een fout gemaakt: het lemma George Nypels, militair en koloniaal historicus gaat over iemand anders dan George Nypels. Sorry! Zou je 'm weer terug willen zetten? Celaena Sardothien (overleg) 20 okt 2018 17:05 (CEST)

Bedankt voor je bericht. Ik heb de pagina echter verwijderd om een andere reden, nl. dat het kopieer- en plakwerk uit een andere bron betrof. Groet, Apdency (overleg) 20 okt 2018 17:08 (CEST)

Verwijderde pagina "Dag van de digitale erfenis"[bewerken]

Beste Apdency, dank voor je bericht waarom je de Wikipedia over de Dag van de Digitale Erfenis hebt verwijderd. Ik ben voortvarend aan de slag gegaan om dit initiatief dat komende maanden vorm zal krijgen alvast op Wikipedia te vermelden (voordat iemand anders het doet). Het klopt dat er online nog niets over is te vinden. Ik ga daar eerst achteraan en kom er dan bij je op terug. Ik begrijp dat wegens gebrek aan bronnen het artikel nu nog te prematuur is.. Rick de Haan (overleg) 28 okt 2018 20:02 (CET)

OK Rick, dank voor je uitleg. Zo te zien is het dan in ieder geval niet bedoeld als hoax. Ik moet in ieder beklemtonen dat het van groot belang is dat er onafhankelijke externe bronnen beschikbaar zijn die over een initiatief schrijven. Dat is een minimumvoorwaarde voor acceptatie van een Wikipedia-artikel erover. Apdency (overleg) 28 okt 2018 20:33 (CET)

Verwijdering Elias chaatouf[bewerken]

Hallo beste medewerker, ik heb net een prachtig artikel geschreven voor jullie website, ik heb deze gepubliceerd en na een paar seconden werd deze verwijderd door een gebruiker genaamd Apdency, ik vind dit extreem onbehoorlijk want er heeft veel tijd in gezeten en het was zeker geen slecht artikel. Het is niet normaal dat zomaar een of andere gebruiker mijn artikelen kan lopen verwijderen en ik wil graag dat mijn artikel word teruggebracht. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gamberkojekie (overleg · bijdragen) 1 nov 2018 20:16‎

OK, ik heb hem het voordeel van de twijfel gegeven. Na een kleine poets heb ik het artikel echter wel genomineerd voor een beoordeling. Apdency (overleg) 1 nov 2018 20:42 (CET)


Verwijdering van de pagina "Dopebwoy"[bewerken]

Beste Apdency, ik zie niet in waarom u mijn aangemaakte pagina na en paar seconden al heeft verwijderd. Ik verzoek u vriendelijk mijn artikel terug te plaatsen. Zou U uitleg kunnen geven waarom u dit doet, beste Apdency? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a44f:6a2b:1:cd7b:ba59:a9d1:eaeb (overleg · bijdragen) 3 nov 2018 14:58‎

Goedemiddag. Ik zag een pagina over een rapper die in zijn geheel in hoofdletters was getypt en kreeg meteen argwaan. Ik zag bovendien dat er meermalen een pagina over deze rapper was aangemaakt en weer verwijderd; daar zullen vast goede redenen voor zijn geweest, dacht ik toen. Bovendien werden er in het geheel geen bronnen in het artikel vermeld.
Wel is het zo dat er over deze rapper veel informatie is te vinden op het internet, hij zal dus vast genoeg hebben gedaan en daar ook genoeg aandacht voor hebben gekregen. Ik zou de pagina dus terug kunnen plaatsen in je eigen naamruimte, zodat je er iets van kunt maken in normale letters en met vermelding van neutrale externe bronnen. Apdency (overleg) 3 nov 2018 15:39 (CET)

Sorry[bewerken]

Mijn excuses, ik kon 't niet laten. Mijn gedrag binnen Wikipedia is normaal gesproken redelijk onbesproken maar ik kon 't dit keer écht niet laten. Nogmaals, sorry hiervoor. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 3 nov 2018 18:45 (CET)

Geen probleem. Iedereen heeft zulke momentjes. Dank voor je vele werk rondom vandalismebestrijding. Apdency (overleg) 3 nov 2018 18:50 (CET)
Immer wieder gern! OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 3 nov 2018 18:53 (CET)

Een term snappen[bewerken]

Beste Apdency,

Naar aanleiding van deze wijziging: is dat zo? Bij mijn weten vat de dossierregel het geplaatste artikel perfect samen: het deed wat het schreef. Ik heb even overwogen te schrijven: "Plaatsen Haags artikel", maar dat zou zeker niet breed begrepen worden. Enfin, ik zal de wijziging niet bestrijden. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 14 nov 2018 19:46 (CET)

Ja, ik vind stellig dat dat zo is. Lang niet iedereen zal het figuurlijke karakter van je opmerking begrijpen, zeker omdat er voor niet-mods geen mogelijkheid is om van de inhoud kennis te nemen, waardoor men (bijvoorbeeld) kan denken dat je een waardeoordeel uitspreekt. Apdency (overleg) 14 nov 2018 19:51 (CET)

Je hebt me geband van Wikipedia[bewerken]

Wat heb je daarop te zeggen? Thierry Baudet is algemeen bekend onder de naam van 'kan de microfoon aan', dus dat mag er staan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ItztheJorn (overleg · bijdragen) 5 dec 2018 15:52‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ik zag vanaf het adres 217.67.224.116 vooral veel vandalisme komen, dus dat school-ip-adres heb ik geblokkeerd. Als je het met die beslissing niet eens bent, kun je verschillende dingen doen. Ik kan je daarvoor eventueel aanwijzingen geven. Maar je hebt zelf al een account aangemaakt, dus dan val je niet meer onder de blokkade. Apdency (overleg) 5 dec 2018 16:01 (CET)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018[bewerken]

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

nominatie[bewerken]

ik zou zeggen nomineer Lennart Lemmens dan Arend41 (overleg) 11 dec 2018 21:54 (CET)

Zou je dat zelf even willen doen? Groet, Apdency (overleg) 11 dec 2018 21:56 (CET)
Nee, ik hem al twee keer voor directe verwijdering voorgedragen, maar dat werd herroepen, meer kan ik er niet aan doen. Arend41 (overleg) 11 dec 2018 23:19 (CET)
Jawel, een collega van jou heeft er een reguliere nominatie van gemaakt en dat had jij ook kunnen doen. Ik mag ervan uitgaan dat jij ook wel weet dat nuweg voor andere soorten pagina's bedoeld is, aangezien je hier al een paar jaar meedraait. Apdency (overleg) 12 dec 2018 08:30 (CET)
Als ik de mening ben toegedaan dat het betreffende lemma niet op Wikipedia thuishoort, dan nomineer ik dat en doe ik geen andere nominatie. Arend41 (overleg) 12 dec 2018 20:53 (CET)
Je kent de pagina Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen. Daar staat prominent bovenaan: "In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering." Dat is een sterk beperkende factor, die duidelijk maakt dat directe verwijdering bepaald niet van toepassing is op alle gevallen is waarin iemand een artikel ongeschikt vindt voor deze encyclopedie. Apdency (overleg) 12 dec 2018 21:24 (CET)
Die paar keer dat ik 'mis' zat zijn op een hand te tellen.Arend41 (overleg) 13 dec 2018 17:04 (CET)