Overleg gebruiker:Apdency

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Archieven[bewerken]

2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Afkorting[bewerken]

Zojuist maakte je een bewerking ongedaan waarbij je afkortingen van FVD terugdraaide naar de volledige schrijfwijze onder de vermelding "Niet steeds alleen de afkorting, dat doen we met GL en ChristenUnie evenmin. Allebei kan, bovendien staat elk geval op zich". Ik weet niet waar dat op Wikipedia bij GL en Christenunie gedaan wordt. Het is al jaren een goed gebruik op Wikipedia, evenals echt overal elders, om bij de eerste vermelding de volle naam te schrijven en als de vermelding vaker terugkomt, eerst achter de volle vermelding tussen haakjes de verkorte versie te zetten en in het vervolg alleen nog de korte versie te plaatsen. Zo is het ook in het lemma over Forum van Democratie door mij aangepast. Een dergelijke werkwijze wordt ook gebruikt bij andere omschrijvingen, zoals bij namen van stichtingen en organisaties. Door je wijziging en de mededeling dat beide kan, wordt het voor anderen onmogelijk om ooit nog ergens een volledige naam door een verkorte versie te vervangen, want: geen consensus en aangezien je een moderator bent dat als je het wel doet met gevaar op blokkade. Het klopt wel dat in lemma's lange en korte versies door elkaar worden gebruikt, maar dat komt voor mij omdat men het gebruik niet kent of omdat men niet weet dat de volledige versie al een keer eerder in het lemma gebruikt is. Happytravels (overleg) 1 jan 2018 23:31 (CET)

Beste Happytravels, dat "goed gebruik" waar je het over hebt treft vooral langdradige namen als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Bij namen als de reeds genoemde, maar ook Partij voor de Dieren/PvdD, Socialistische Partij/SP komen we het hybride gebruik tegen. Er is geen richtlijn die het voluit schrijven van (kortere) namen verbiedt en zoals gezegd: ieder geval staat op zich. Apdency (overleg) 2 jan 2018 16:06 (CET)

Bedankje en vraag[bewerken]

Beste,

hartelijk dank voor het herstellen van de EEG-pagina. als nieuwe gebruiker probeerde ik alle ongewenste wijzigingen ongedaan te maken, maar ik kon de snelle wijzigingen niet bijhouden. hierbij heb ik een vraag: hoe kan ik herstellen tot een oude versie, zonder telkens alle vorige versies ongedaan te moeten maken?

excuses indien dit niet de juiste plaats is om dit te vragen (ik ben hier namelijk vrij nieuw).

Gebruiker:Si la plume est servé, la parole est libre 17 jan 2018 11:35‎

Hoi nieuwe collega met de lange naam. Ten eerste complimenten dat je je best hebt gedaan om de ongewenste bewerkingen zo veel mogelijk ongedaan te maken (de betreffende anonieme gebruiker is inmiddels trouwens geblokkeerd). Wat je in een geval als dit, met elkaar razendsnel opvolgende vandaliseringen, zou kunnen doen is in de artikelgeschiedenis de versie opzoeken van vóór het vandaliseren begon (dat is deze), die aanklikken en op 'Bewerken' drukken, de complete tekst van die versie naar het klembord kopiëren, en een bewerking doen in de actuele versie van het artikel, waarbij je de inhoud van het klembord over de complete inhoud heen plakt. Dat heb ik zojuist ook gedaan (onder vermelding van de versie die ik heb teruggeplaatst). Ook kun je werken met het vergelijken van versies, waarbij je dan dit krijgt, waarbij je dan rechts bovenin voor "ongedaan maken" kiest. Ook in dat geval kun je een samenvatting schrijven in het betreffende veld. Groet, Apdency (overleg) 17 jan 2018 11:48 (CET)
Hartelijk dank! Nu ik toch bezig ben: wordt er verwacht dat, bij aanhoudende ongewenste wijzigingen, dit genoteerd wordt op de overlegpagina van de (anonieme) gebruiker of een dergelijke procedure? En verwijder ik dan dit stukje van uw overlegpagina? Met vriendelijke groeten, Gebruiker:Si la plume est servé, la parole est libre 17 jan 2018 15:36‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Ja, zoiets wordt meestal op diens overlegpagina (OP) genoteerd. Kijk maar op de OP van degene wiens vandalisme je recenter hebt teruggedraaid. Ook dat adres (het blijkt een schoolaansluiting; die zijn berucht) is trouwens inmiddels geblokkeerd.
En discussies op OP's blijven gewoonlijk staan, ook al hebben ze hun functie in feite al vervuld. Wel kan iedereen er een eigen archiveerbeleid op na houden. Ik archiveer bijvoorbeeld aan het begin van ieder kalenderjaar.
Zie verder nog de opmerking over de wijze van ondertekenen hierboven, achter je bijdrage. Je had zelf al je gebruikersnaam ingevuld, maar als je volstaat met vier tildes komen daar ook nog het tijdstip en de links naar je gebruikers- en overlegpagina bij. Apdency (overleg) 17 jan 2018 16:59 (CET)

Kunstmatige aangelegd[bewerken]

Zelfs de laatste versie van Van Dale gebruikt het begrip "kunstmatig aangelegd", o.a. in de lemma's werkeiland = "kunst­ma­tig aan­ge­legd ei­land waar­op werk­zaam­he­den wor­den ver­richt ten be­hoe­ve van off­shore-in­dus­trie en Del­ta­wer­ken" en wachtbekken = "na­tuur­lijk of kunst­ma­tig aan­ge­legd over­stro­mings­ge­bied" . Waarom zou dit op Wikipedia dan gewijzigd moeten worden? Gouwenaar (overleg) 18 jan 2018 19:50 (CET)

Ik verwijs ook vaak naar Van Dale als er taalkwesties spelen, maar zie geen reden om ze boven alle twijfel te verheffen. Dit lijkt me dan zo'n punt dat bevestigt dat dat niet nodig is. Wat zou het woord 'kunstmatig' toevoegen aan 'aangelegd'? Als je een eiland aanlegt, heb je een kunstmatig eiland. Een kunstmatig eiland is een eiland dat is aangelegd. Of zijn er nog meer mogelijkheden? Ik ken ze niet. Apdency (overleg) 18 jan 2018 20:38 (CET)
Het lijkt mij dat als Van Dale deze constructie gebruikt er geen enkele reden is om zaken te gaan wijzigen op basis van eigen redeneringen. Ik ken aan Van Dale toch altijd nog iets meer 'gezag' toe dan een willekeurige gebruiker van Wikipedia. De constructie wordt overigens ook elders (kranten, boeken, websites e.d.) veelvuldig gebruikt. Gouwenaar (overleg) 18 jan 2018 22:02 (CET)
Tja, wat moet ik ervan zeggen? Van Dale laat zich regelmatig en graag aanvullen en corrigeren door opmerkingen van gewone burgers. Dit zou zo'n geval kunnen zijn. Ook het veelvuldig gebruik elders maakt nog steeds niet dat je een eiland of meer op een andere manier kunt aanleggen dan kunstmatig. Apdency (overleg) 19 jan 2018 07:12 (CET)
Ja, ik ken veel gezaghebbende bronnen die regelmatig gecorrigeerd worden door burgers. Ik ken er vele voorbeelden van. Maar dat is het punt hier niet. Vastgesteld kan worden dat de constructie veelvuldig wordt gebruikt, ook in een betrouwbare en gezaghebbende bron als Van Dale. In zo'n geval doet het eigen oordeel over het al dan niet gewenst zijn van een dergelijke constructie niet ter zake. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 10:13 (CET)
Wikipedianen die hun eigen inzichten volop inzetten om tot conclusies betreffende de inhoud van artikelen te komen: het is niets ongebruikelijks. Ik kan me nog goed deze discussie herinneren, waarin alle deelnemers, ook jij en ik, gewoon volop zelf hardop zaten te denken en niemand een gezaghebbende bron buiten zichzelf aanwees om zijn punt kracht bij te zetten. Je zou kunnen zeggen: maar dat was een heel ander onderwerp. Dat is het ook, maar dat doet er voor de vraag "redeneer je zelf of roep je er bronnen bij?" niet toe. Er kan in allerlei gevallen volstaan worden met redeneren/eigen inzicht/eigen ervaring. "Een kunstmatig aangelegde heuvel" is net zoiets als "een door middel van werk gebouwd huis", daar heb ik geen boeken bij nodig. Apdency (overleg) 19 jan 2018 13:09 (CET)
Die vergelijking gaat aan alle kanten mank. Daar betrof het een vraagteken dat ik plaatste bij een een geponeerde stelling in een gevoerd overleg. Overigens vroeg ik ook daar om bewijs aan te dragen voor de in het overleg geponeerde stelling. Hier gaat het echter om de artikelinhoud zelf, waarvan niet aangetoond kan worden aan de hand van gezaghebbende bronnen dat wat er staat onjuist zou zijn. Inmiddels nagegaan dat Van Dale deze constructie niet alleen gebruikt in samenhang met kunstmatig aangelegde eilanden (zoals werkeiland en baggereiland) en al al genoemde wachtbekken, maar ook bijvoorbeeld in samenhang met wildwaterbaan (een kunstmatig aangelegd parcours enz.), steeplechase (de hin­der­nis­sen be­staan uit kunst­ma­tig aan­ge­leg­de hek­ken en slo­ten), ontvangbed (een kunst­ma­tig aan­ge­legd wa­ter­werk), konijnenberg (kunst­ma­tig aan­ge­leg­de hoog­te voor tam­me ko­nij­nen), tunnel (kunst­ma­tig aan­ge­leg­de, on­der­aard­se of door een berg ge­boor­de ko­ker­vor­mi­ge door­gang). Ik zie geen reden om - op grond van eigen inzichten - een constructie die kennelijk zo geaccepteerd is - ook in bronnen die wij als gezaghebbend beschouwen - te gaan verwijderen uit artikelen. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 16:48 (CET)
Nou, alles wat daar al redenerend, vermoedend en uit eigen ervaring sprekend gezegd werd kon wel degelijk de visie op de inhoud van diverse artikelen de ene of de andere kant op doen gaan. Het ging nergens off-topic.
Maar terug naar Van Dale. Kunstmatig aangelegde hekken... veel gekker moet het niet worden, zou ik zeggen. Maar ja, dat ben ik weer. Dan maar over een andere boeg. Je raadplegingen hebben hun uitwerking niet gemist. Ik heb Van Dale zelf benaderd met deze kwestie en zal zolang ik geen inhoudelijk antwoord heb niet verder snoeien in deze constructie. Apdency (overleg) 19 jan 2018 19:33 (CET)
Het zijn wel twee verschillende zaken. Op overlegpagina's kunnen heel goed opmerkingen geplaatst worden, die zijn gebaseerd op eigen ervaringen en/of eigen onderzoek ook in de discussies over het desbetreffende onderwerp. Het is aan de plaatser van de informatie in de artikelen om aan te tonen dat de in het artikel verstrekte informatie op betrouwbare bronnen berust. Ik ben overigens heel benieuwd naar de reactie van Van Dale. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2018 19:41 (CET)

Ik kreeg eerst contact met een algemeen redacteur van Van Dale. Die gaf slechts een korte reactie maar zegde dinsdag in tweede instantie toe dat hij mijn vragen door zou sturen naar de redactie van het Groot Woordenboek. Uit die hoek heb ik tot nu toe nog niets vernomen. Maar ze worden daar overspoeld met vragen en suggesties, dus wie weet. Apdency (overleg) 26 jan 2018 18:38 (CET)

@Gouwenaar: een kleine vijf weken nadien had ik nog steeds niets gehoord en besloot ik het nogmaals te vragen. Dat is inmiddels ook alweer een week geleden. Of er ooit nog een antwoord komt? Ik durf het niet te zeggen. Apdency (overleg) 3 mrt 2018 13:43 (CET)
Dank voor je bericht. We zullen het maar rustig afwachten, desnoods tot de nieuwe versie van Van Dale ;-) Gouwenaar (overleg) 3 mrt 2018 14:40 (CET)

Boersmanogram[bewerken]

WAAROM heeft u deze pagina verwijdert? ik ben er meer dan 3 uur mee bezig geweest, wil ik het net aan mijn klasgenoot waar mee ik het deed laten zien, verwijdert u het. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door GoodjobNL (overleg · bijdragen) 19 jan 2018 20:55

Ik constateerde dat het onzin was, dus meende ik het direct te kunnen verwijderen. Als je denkt dat dit een onterechte beslissing was kun je op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen een verzoek tot terugplaatsing indienen. Apdency (overleg) 19 jan 2018 21:01 (CET)
Het onderwerp zelf, een methode om de aanwezigheid van stoffen in een oplossing aan te tonen, is uiteraard geen onzin. Wat wél onzin is, is om in de encyclopedie een artikel te wijden aan een methode die door een middelbareschoolleraar is ontwikkeld voor zijn eigen leerlingen, en die uitsluitend toepasbaar is in een onderwijssituatie waarin heel veel stoffen al bij voorbaat uitgesloten zijn omdat ze domweg geen onderdeel van die onderwijsomgeving zijn. Het Boersmanogram zou eventueel pas relevant voor de encyclopedie worden wanneer didactici over de methode schrijven als een goed of inventief of algemeen bruikbaar voorbeeld van een leermethode. Gezien de inhoud van het verwijderde artikel lijkt me dat zo onwaarschijnlijk dat het terecht werd verwijderd, en een terugplaatsverzoek lijkt me bij voorbaat kansloos. Tenzij er onverhoopt toch al over geschreven zou zijn door deskundigen, en dan zou dat niet alleen aangehaald moeten worden in een verzoek tot terugplaatsing; het artikel zou ook zo herschreven moeten worden dat duidelijk wordt dat het een leermethode is, met een referentie naar de deskundige die de leermethode bespreekt. WIKIKLAAS overleg 20 jan 2018 01:23 (CET)
Bedankt voor deze kanttekening. Ik heb de verwijderreden "Geklieder of ander vandalisme" dan maar verwijderd. Apdency (overleg) 20 jan 2018 11:58 (CET)

Voorstellen[bewerken]

Voorstellen is bij een meerderheid van mensen iets inbeelden, introduceren (zoals ik in de bewerkingssamenvatting aan gaf), vertonen (voorstelling), maar het aankondigen komt wel heel erg laat op een lijstje zoals dit. Dat jij mijn sarcasme niet waardeert vind ik jammer, daarmee probeerde ik alleen maar aan te tonen dat de tekst op het artikel Canon EOS 500D niet echt professioneel leest. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 20:19 (CET)

Ja, sarcasme heeft altijd een doel. Wat de bepaalde zinsnede betreft: 1) er is een verschil tussen jezelf voorstellen en iemand anders resp. iets voorstellen, 2) 'aankondigen' lijkt me vooral iets informatiefs, iets met woorden, terwijl 'voorstellen' waarschijnlijk op een gelikte presentatie slaat, 3) ik weet niet hoe belangrijk het is of de fase van vóór het op de markt brengen überhaupt (nog) wel zo belangrijk is om te vermelden. Apdency (overleg) 24 jan 2018 20:30 (CET)
Wat mij betreft gaat het weg, want die gebeurtenis heeft hoe dan ook de functie van voorverkoop op gang helpen en heeft 0,0 relevantie in de loop van de geschiedenis. Zou de vooraankondiging een jaar of langer van te voren zijn, dan zou het relevantie voor de encyclopedie kunnen hebben. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 20:33 (CET)
Lijkt me prima. Apdency (overleg) 24 jan 2018 20:35 (CET)
Zo gezegd, zo gedaan, zie ik, Dqfn13. Maar nu heb je tevens een andere wijziging aangebracht: het toestel "werd vanaf mei 2009 tot maart 2010 verkocht". Het komt op mij ongebruikelijk over om te zeggen dat een bepaald product tot een concrete maand werd verkocht. Dat een bedrijf een opvolger van product A op de markt brengt, wil toch niet zeggen dat de verkoop van product A abrupt stopt? Van de productie zou je dat misschien wel kunnen vaststellen, maar verkoop aan particulieren vindt meestal plaats door tussenpersonen en daar heeft Canon geen grip op, lijkt me. Verder wordt door het verplaatsen van "maart 2010" (aanvang verkoop opvolger Canon EOS 550D) naar de zin over de Canon EOS 500D, de lezer in het ongewisse gelaten over het wanneer van het opvolgen (was er wellicht een gat in de tijdlijn?). Apdency (overleg) 24 jan 2018 21:05 (CET)
Ja, ik had er inderdaad "geproduceerd" van moeten maken in plaats van verkocht. Ik zal nog wat kleine aanpassingen maken zodat de tijdlijn ook weer duidelijk is. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2018 21:13 (CET)

Tenzij[bewerken]

... Tenzij er al eerder hervat was natuurlijk.... Groetjes. — Zanaq (?) 1 feb 2018 19:01 (CET)

Ik besef dat en kijk dan ook altijd naar de context. Bedoel je dat in dit geval sprake was een eerdere hervatting? Apdency (overleg) 1 feb 2018 19:05 (CET)
Het was geen aanval, noch beschuldiging, slechts een semigrappig bedoelde reactie op de bewerkingssamenvatting die ik wat kort door de bocht vond. Groet. — Zanaq (?) 1 feb 2018 19:11 (CET)
OK, dank voor je mening. Glimlach Apdency (overleg) 1 feb 2018 19:21 (CET)

All things must pass[bewerken]

Waarom heb jij dit goedgekeurd? Die pagina kent één zin met maar twee feiten. Ja het is een beginnetje, maar relevantie blijkt er onvoldoende uit en mensen die informatie over het album zoeken worden hier niet eens een beetje wijzer van. Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 20:33 (CET)

Vrij simpel: ik ben een van diegenen die vinden dat je nieuwe artikelen met geduld tegemoet moet treden. Dus niet meteen al conclusies trekken of nomineren. Ook weet ik dat degenen die daar anders over denken, zo'n markering niet in de weg zit om zo'n artikel toch te vinden en alsnog tot een nominatie over te gaan. Dus er lijkt me weinig aan de hand. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 20:41 (CET)
Ik nomineer normaal gesproken ook absoluut niet binnen het uur. In dit geval dus wel omdat jij binnen het uur na aanmaak al als gecontroleerd hebt gemarkeerd. Het lijkt mij dus een goede dat als er niet binnen een uur genomineerd moet worden, dat er dan ook niet binnen een uur als gecontroleerd gemarkeerd moet worden, zeker niet bij dit soort uiterst summiere artikelen (als je daar überhaupt al van kunt spreken bij één zin). Had ik het niet gezien dan had er genoeg aan de hand geweest... want wat help je de lezer met één zin met twee feiten? Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 20:49 (CET)
In de eerste plaats mooi om te horen dat jij ook graag wacht met nomineren. Ik ken echter geen direct verband tussen een markering en een nominatie. Iedereen kan zelf bekijken of hij daar een verband tussen wil zien en/of leggen. Dus de noodzaak aan een nominatie is er niet vanwege het feit dat er gemarkeerd is als gecontroleerd. Overigens was het artikel bij aanmaak ietsje langer dan tijdens je nominatie; die zin die er toen stond heb ik inhoudelijk geverifieerd en teruggeplaatst. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 20:56 (CET)
Het is heel simpel: als een artikel is gemarkeerd, dan geloven de meeste mensen dat en laten zij dat artikel verder met rust. Er zijn heel weinig mensen die gecontroleerde artikelen nog eens controleren. Ik deed het in dit geval wel omdat het artikel nog helemaal bovenaan de pagina met nieuwe artikelen stond. De noodzaak is nu heel simpel: het artikel was op moment van markeren gewoon nog niet goed genoeg voor de encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 13 mrt 2018 21:03 (CET)
Ik zie eerlijk gezegd het verschil niet tussen een gemarkeerd artikel helemaal bovenaan de pagina en een gemarkeerd artikel op een lagere plaats. Maar goed, waar hebben we het over: er is een nominatie. Gelukkig is het een wiu-nominatie. Apdency (overleg) 13 mrt 2018 21:06 (CET)

Vuurtoren van Cromer[bewerken]

Geachte collega, bedankt voor het verwijderen van de spelfouten uit dit artikel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een klein beetje beschaamd ben. Ik herlees nochtans alles ongeveer 10 x voor ik op "Publiceren" klik en toch ... Met vriendelijke groeten, - Jonsiq (overleg) 9 apr 2018 11:05 (CEST)

Dag Jonsiq, graag gedaan. Maar die enkele foutjes op zo'n uitgebreide pagina: veel stelt het niet voor. Het artikel is voor alles een aanwinst voor de encyclopedie! Ga zo door. Apdency (overleg) 9 apr 2018 18:40 (CEST)
Bedankt voor de aanmoediging! Ondertussen kijk ik al uit naar de volgende vuurtoren ... Met vriendelijke groet - Jonsiq (overleg) 9 apr 2018 23:29 (CEST)
Duim omhoog. Apdency (overleg) 10 apr 2018 12:41 (CEST)

Dat is snel![bewerken]

Hallo Apdency. Ik wilde net vragen een versie van Slangen te verbergen wegens privacy, had jij het al gedaan! Bedankt en met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 10:59 (CEST)

Als zoiets heel snel moet en kan, dan doe ik het graag! Jij ook bedankt. Apdency (overleg) 23 mei 2018 11:02 (CEST)
Kun je dan Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/IPBlok hier ook even naar kijken? Deze blijft doorgaan. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 11:08 (CEST)
Magere Hein was in dit geval de snelle afhandelaar, mooi zo. Apdency (overleg) 23 mei 2018 11:12 (CEST)
Duim omhoog - Prima. Ik zat me het apezuur te klikken om alles terug te draaien - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 11:14 (CEST)

Joop van Riessen[bewerken]

Hallo Apdency. Ik weet dat mijn ping niet werkt (komt door het gebruik van een persoonlijke handtekening), dus even zo. Een anonieme gebruiker nam contact met me op n.a.v. eerst mijn en later jouw terugdraaiing op Joop van Riessen. Ik heb hem hier op mijn overlegpagina uitleg gegeven. Als jij er nog iets aan wilt toevoegen: graag! Met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 23 mei 2018 16:47 (CEST)

Vraagje omtrent markeren[bewerken]

Hallo, zonet heb ik nog best wat aangepast bij een door jou als gecontroleerd gemarkeerd artikel (de aanmaker heeft wel vaker artikels niet naar goed Nederlands vertaald). Betekent dit dat markeren enkel gaat om wel/geen vandalisme, of heb je iets over het hoofd gezien? In dat eerste geval zou ik een verkeerde voorstelling hebben van 'controleren'. Mvg, Encycloon (overleg) 26 mei 2018 18:12 (CEST)

Ik denk niet dat je een verkeerde voorstelling hebt van markeren. Ik keek slechts of het onderwerp acceptabel was. Dat bleek het geval en uit een korte blik leidde ik af dat het ook redelijk acceptabel geschreven was, hoewel niet perfect. Ik had wel iets dieper in de tekst mogen kijken, goed dat je het aanstipt. Apdency (overleg) 26 mei 2018 19:25 (CEST)

Verwijdering pagina De Knerts[bewerken]

Beste Apdency,

Ik vroeg me af waarom mijn recent aangemaakte pagina De Knerts verwijderd is. De Knerts betreft een legende binnen de gemeente Waalre en omliggende gemeenten in de visserij. Dit is oprecht een alomverteld verhaal. Ik vraag me derhalve af wat het verschil is met dit mythische verhaal in vergelijking met andere mythische wezens als bigfoot, chupacabra en loch ness et cetera et cetera. Allen berust het op verhaal en fantasie. Ik hoor het graag als ik iets fout doe of zaken vermeld die ik niet mag vermelden. Hopelijk kan ik op deze manier het verhaal van de Knerts toch eer aandoen, getuige de bekendheid die het in mijn omgeving geniet.

Met vriendelijke groet,

P – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 16:06

Mijn insteek is dat ik alles in principe serieus neem, zelfs al oogt het (heel) vreemd. Ik kon echter met Google geen hits vinden voor "Knertius Brabantschius", noch voor het woord "knerts" in combinatie met "Waalre". Dat betekent dat het voor vrijwel 100 procent vaststaat dat er geen geschreven bronnen zijn. Mochten die er toch zijn, doe gerust een poging, maar ik blijf zeer wantrouwend, mede gezien de schrijfstijl van het artikel ("... zo omstreeks 666 jaar na Christus", "Het best is het geluid nog te vergelijken met de opvoering van de schorre pauw door Hans Teeuwen". Alles wees in de richting van een grap. Apdency (overleg) 30 mei 2018 16:53 (CEST)

Het mag duidelijk zijn dat 'de knerts' een verzinsel is, maar wel één die bekendheid geniet onder vissers in de regio Eindhoven. Er zijn inderdaad geen geschreven bronnen. Ik wilde derhalve de eerste zijn die het verhaal wat door zoveel sportvissers bekend is en doorverteld wordt documenteert. De knerts is echter een zelfde verzinsel als andere mythische wezens, maar het is er één die inderdaad minder bekendheid geniet. Is het criterium dan dat er dus meerdere bronnen voorhanden moeten zijn voordat er iets over geschreven mag worden op Wikipedia (de vrije encyclopedie)

Ik hoor het graag. In ieder geval bedankt voor je reactie – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 17:05

Het antwoord op die vraag is een volmondig ja. Verder heb ik hier niets meer over te zeggen. Apdency (overleg) 30 mei 2018 17:07 (CEST)

Dan heb ik hier ook niets meer over te zeggen. In ieder geval bedankt voor de reacties en succes met moderaten.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Knertsen (overleg · bijdragen) 30 mei 2018 17:17

Blinde vlek[bewerken]

Goedenavond,

U heeft mijn toevoeging Blinde vlek verwijderd omdat u vindt dat het hier niet bij hoort. Het betreft een onderdeel van de Psychologie op gebied van zelfkennis. Als Biologie en Harry Potter wel samen kunnen verneem ik graag waarom Psychologie er niet bij hoort.

Met vriendelijke groet, Monique – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wisdom of Mo (overleg · bijdragen) 4 jun 2018 20:26‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Als het een staande term binnen de psychologie is kan zoiets er wel staan, maar dan op een andere manier. Items op doorverwijspagina's houden we namelijk altijd kort. Dus het zou iets als "Blinde vlek (psychologie), een psychologisch begrip" kunnen zijn ("Psychologie" met een kleine p!). Het allermooist zou het echter zijn als die pagina over dat onderwerp er dan ook daadwerkelijk komt. Apdency (overleg) 4 jun 2018 20:35 (CEST)

Dank voor uw bericht. Er komt nogal wat bij kijken om op een juiste manier informatie op Wikipedia te plaatsen vindt ik persoonlijk. Ik zal mijn best doen er binnenkort nog een pagina aan toe te voegen.

Wisdom of Mo (overleg) 4 jun 2018 21:59 (CEST)

Agrariër[bewerken]

Ik denk dat het niet alleen opnieuw een versie verborgen moeten worden maar ook een beveiliging nodig heeft. The Banner Overleg 16 jun 2018 19:32 (CEST)

Ik heb de vandaal geblokkeerd en hou het in de gaten, dat lijkt me voor nu genoeg. Apdency (overleg) 16 jun 2018 19:34 (CEST)
Ook een effectieve methode... The Banner Overleg 16 jun 2018 20:29 (CEST)