Sjabloon:Taxobox

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sjabloondocumentatie​

Gebruik

Naam
Fossiel voorkomen: Fossiel
Afbeeldingtekst
Taxonomische indeling
Domein:Domein
Superrijk:Superrijk
Rijk:Rijk
Onderrijk:Onderrijk
Superstam:Superstam
Stam:Stam
Onderstam:Onderstam
Infrastam:Infrastam
Microstam:Microstam
Superklasse:Superklasse
Klasse:Klasse
Onderklasse:Onderklasse
Infraklasse:Infraklasse
Superorde:Superorde
Orde:Orde
Onderorde:Onderorde
Infraorde:Infraorde
Clade:Clade
Superfamilie:Superfamilie
Familie:Familie
Onderfamilie:Onderfamilie
Geslachtengroep:Tribus
Subtribus:Subtribus
Geslacht:Geslacht
Ondergeslacht:Ondergeslacht
Supersectie:Supersectie
Sectie:Sectie
Reeks:Reeks
Soortengroep:Soortengroep
Soort:Soort
Nothospecies:Nothospecies
Ondersoort:Ondersoort
Taxon
Wetenschappelijke naam
(Niemand, 1900)
Originele combinatie
Originele combinatie
Typesoort
Typesoort
Typegeslacht
Typegeslacht
Rang

Onderverdeling

AfbeeldingIItekst
Synoniemen
  • Synoniem 1
  • Synoniem 2
Portaal  Portaalicoon   Biologie

Zie Help:Gebruik van de taxobox voor meer informatie over het gebruik. Hiernaast is een voorbeeld gegeven van een ingevulde taxobox.

Het sjabloon {{Taxobox/Kladblok}} kan worden gebruikt voor het testen van wijzigingen op dit sjabloon.

{{Taxobox
| type = dier
| naam = Naam
| titelweergave = 
| status = Status
| in = In (jaar uitgestorven)
| rl-id = Redlist
| fossiel = Fossiel
| afbeelding = Afbeelding.jpg
| afbeeldingtekst = Afbeeldingtekst
| domein = Domein
| auteur domein = 
| datum domein = 
| superrijk = Superrijk
| auteur superrijk = 
| datum superrijk = 
| rijk = Rijk
| auteur rijk = 
| datum rijk = 
| onderrijk = Onderrijk
| auteur onderrijk = 
| datum onderrijk = 
| superstam = Superstam
| auteur superstam = 
| datum superstam = 
| stam = Stam
| auteur stam = 
| datum stam = 
| onderstam = Onderstam
| auteur onderstam = 
| datum onderstam = 
| infrastam = Infrastam
| auteur infrastam = 
| datum infrastam = 
| microstam = Microstam
| auteur microstam = 
| datum microstam = 
| superklasse = Superklasse
| auteur superklasse = 
| datum superklasse = 
| klasse = Klasse
| auteur klasse = 
| datum klasse = 
| onderklasse = Onderklasse
| auteur onderklasse = 
| datum onderklasse = 
| infraklasse = Infraklasse
| auteur infraklasse = 
| datum infraklasse = 
| clade = Clade
| auteur clade = 
| datum clade = 
| superorde = Superorde
| auteur superorde = 
| datum superorde = 
| orde = Orde
| auteur orde = 
| datum orde = 
| onderorde = Onderorde
| auteur onderorde = 
| datum onderorde = 
| infraorde = Infraorde
| auteur infraorde = 
| datum infraorde = 
| parvorde = Parvorde
| auteur parvorde = 
| datum parvorde = 
| superfamilie = Superfamilie
| auteur superfamilie = 
| datum superfamilie = 
| familie = Familie
| auteur familie = 
| datum familie = 
| onderfamilie = Onderfamilie
| auteur onderfamilie = 
| datum onderfamilie = 
| tribus = Tribus
| auteur tribus = 
| datum tribus = 
| subtribus = Subtribus
| auteur subtribus = 
| datum subtribus = 
| geslacht = Geslacht
| auteur geslacht = 
| datum geslacht = 
| ondergeslacht = Ondergeslacht
| auteur ondergeslacht = 
| datum ondergeslacht = 
| supersectie = Supersectie
| auteur supersectie = 
| datum supersectie = 
| sectie = Sectie
| auteur sectie = 
| datum sectie = 
| reeks = Reeks
| auteur reeks = 
| datum reeks = 
| soortengroep = Soortengroep
| auteur soortengroep = 
| datum soortengroep = 
| soort = Soort
| auteur soort = 
| datum soort = 
| nothospecies = Nothospecies
| auteur nothospecies = 
| datum nothospecies = 
| ondersoort = Ondersoort
| auteur ondersoort = 
| datum ondersoort = 
| variëteit = Variëteit
| auteur variëteit = 
| datum variëteit = 
| vorm = Vorm
| auteur vorm = 
| datum vorm = 
| taxon = Taxon
| w-naam = Wetenschappelijke naam
| auteur = Auteur
| datum = Datum
| origineel = ''Originele combinatie''
| typesoort = Typesoort
| typegeslacht = Typegeslacht
| onderverdeling = Onderverdeling
| rang = Rang
| afbeeldingII = AfbeeldingII.jpg
| afbeeldingIItekst = AfbeeldingIItekst
| afbeeldingIII = AfbeeldingIII.jpg
| afbeeldingIIItekst = AfbeeldingIIItekst
| afbeeldingIV = AfbeeldingIV.jpg
| afbeeldingIVtekst = AfbeeldingIVtekst
| afbeeldingV = AfbeeldingV.jpg
| afbeeldingVtekst = AfbeeldingVtekst
| afbeeldingVI = AfbeeldingVI.jpg
| afbeeldingVItekst = AfbeeldingVItekst
| afbeeldingVII = AfbeeldingVII.jpg
| afbeeldingVIItekst = AfbeeldingVIItekst
| afbeeldingVIII = AfbeeldingVIII.jpg
| afbeeldingVIIItekst = AfbeeldingVIIItekst
| afbeeldingIX = AfbeeldingIX.jpg
| afbeeldingIXtekst = AfbeeldingIXtekst
| afbeeldingX = AfbeeldingX.jpg
| afbeeldingXtekst = AfbeeldingXtekst
| synoniem = 
}}

TemplateData

Het sjabloon taxobox dient om rechts bovenaan de pagina over een taxon (soort, geslacht, familie enz.) van organismen uit de levende natuur, gegevens over naam, auteur, taxonomische positie, fossiel voorkomen, beschermingsstatus, en eventueel enkele typerende afbeeldingen, overzichtelijk bij elkaar te zetten. Het sjabloon heeft daartoe parameters waarmee iedere denkbare rang in de systematiek kan worden aangegeven. Dat moet absoluut niet gezien worden als een uitnodiging om elke rang dan ook maar in te vullen. Doorgaans is de hoofdindeling (rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht) voldoende, aangevuld met het eerst hogere taxon als dat niet al op die manier genoemd wordt (bij een geslacht kan dan bijvoorbeeld de subtribus en/of tribus worden genoemd; bij een tribus de onderfamilie, enzovoort). Bovenaan deze pagina is een link te vinden naar een uitgebreidere handleiding voor het gebruik: "Help:Gebruik van de taxobox".

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Dit sjabloon heeft een aangepaste opmaak.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
typetype

Hier de naam van de hogere groep waar het behandelde taxon bij hoort: dier, plant, schimmel, protist, Eukaryota, bacterie of Archaea.

Standaard
dier
Regelvereist
Naamnaam

De Nederlandse standaardnaam; als die niet beschikbaar is, de wetenschappelijke naam. De naam is over het algemeen gelijk aan de paginatitel. Deze parameter krijgt, als hij niet wordt ingevuld, dezelfde waarde als de paginatitel; als dat de gewenste waarde is, kan deze parameter weggelaten worden.

Regelvoorgesteld
titelweergavetitelweergave

Alleen te gebruiken voor het cursiveren van de titel van wetenschappelijke namen voor het niveau van geslacht en lager (ondergeslacht, soort, ondersoort). Vul hier "cursief" in om de titel (zonder een eventueel achtervoegsel tussen haakjes) cursief te maken. Bij meer complexe gevallen kan je zelf de titel van de pagina invullen en delen cursief maken met wikisyntax.

Regeloptioneel
statusstatus

De beschermingsstatus.

Regeloptioneel
inin

In (jaar uitgestorven)

Getaloptioneel
rl-idrl-id

Rode lijst id

Getaloptioneel
rl-id2rl-id2

geen beschrijving

Getaloptioneel
statusbronstatusbron

geen beschrijving

Regeloptioneel
fossielfossiel

Het fossiele voorkomen van de groep, bijvoorbeeld "[[Mioceen]] tot heden."

Regeloptioneel
afbeeldingafbeelding

Hier de bestandsnaam van een afbeelding (niet de volledige link).

Bestandvoorgesteld
afbeeldingbreedteafbeeldingbreedte

Indien de afbeelding een afwijkend formaat heeft, kan hier de grootte van de afbeelding eventueel aangepast worden, bijvoorbeeld "200px" SVP terughoudend gebruiken, bij voorkeur niet.

Regeloptioneel
afbeeldingtekstafbeeldingtekst

Hier kan een onderschrift voor de afbeelding ingegeven worden. Het verdient aanbeveling dit kort te houden.

Regelvoorgesteld
domeindomein

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur domeinauteur domein

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum domeindatum domein

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
clade domein1clade domein1

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade domein1auteur clade domein1

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
clade domein2clade domein2

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade domein2auteur clade domein2

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
niet courantniet courant

geen beschrijving

Regeloptioneel
Indeling van virussen naar hun DNA/RNAgroep

Groepsclassificatie: i-vii

Regeloptioneel
superrijksuperrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur superrijkauteur superrijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum superrijkdatum superrijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
rijkrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur rijkauteur rijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum rijkdatum rijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
onderrijkonderrijk

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur onderrijkauteur onderrijk

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum onderrijkdatum onderrijk

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
superstamsuperstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur superstamauteur superstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum superstamdatum superstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
stamstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur stamauteur stam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum stamdatum stam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
onderstamonderstam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur onderstamauteur onderstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum onderstamdatum onderstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
infrastaminfrastam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur infrastamauteur infrastam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum infrastamdatum infrastam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
microstammicrostam

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur microstamauteur microstam

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum microstamdatum microstam

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
cladestam1cladestam1

geen beschrijving

Regeloptioneel
cladestam2cladestam2

geen beschrijving

Regeloptioneel
cladestam3cladestam3

geen beschrijving

Regeloptioneel
superklassesuperklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur superklasseauteur superklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum superklassedatum superklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
klasseklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur klasseauteur klasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum klassedatum klasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
clade1clade1

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade2clade2

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade3clade3

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade4clade4

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade5clade5

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade6clade6

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderklasseonderklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur onderklasseauteur onderklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum onderklassedatum onderklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
infraklasseinfraklasse

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur infraklasseauteur infraklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum infraklassedatum infraklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
clade infraklasseclade infraklasse

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade infraklasseauteur clade infraklasse

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum clade infraklassedatum clade infraklasse

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
superordesuperorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur superordeauteur superorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum superordedatum superorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
ordeorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur ordeauteur orde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum ordedatum orde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
informele groep ordeinformele groep orde

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderordeonderorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur onderordeauteur onderorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum onderordedatum onderorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
clade onderordeclade onderorde

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade onderordeauteur clade onderorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum clade onderordedatum clade onderorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
infraordeinfraorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur infraordeauteur infraorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum infraordedatum infraorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
clade infraordeclade infraorde

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade infraordeauteur clade infraorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum clade infraordedatum clade infraorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
parvordeparvorde

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur parvordeauteur parvorde

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum parvordedatum parvorde

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
superfamiliesuperfamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur superfamilieauteur superfamilie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum superfamiliedatum superfamilie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
familiefamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur familieauteur familie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum familiedatum familie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
onderfamilieonderfamilie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur onderfamilieauteur onderfamilie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum onderfamiliedatum onderfamilie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
tribustribus

Let op: een tribus is hetzelfde als een geslachtengroep; vul dus maar een van deze twee in! Daarnaast bij voorkeur alleen in te vullen bij een artikel over een geslacht of een subtribus, niet bij een soort, omdat de indeling van geslachten in subtribus en tribus vaak instabiel is, en het aanpassen van taxoboxen van soorten veel werk is bij een verandering hierin.

Regeloptioneel
auteur tribusauteur tribus

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum tribusdatum tribus

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
geslachtengroepgeslachtengroep

Let op: een geslachtengroep is hetzelfde als een tribus; vul dus maar een van deze twee in! Zie verder onder tribus.

Regeloptioneel
auteur geslachtengroepauteur geslachtengroep

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum geslachtengroepdatum geslachtengroep

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
subtribussubtribus

Bij voorkeur alleen in te vullen bij een artikel over een geslacht of een subtribus, niet bij een soort, omdat de indeling van geslachten in subtribus en tribus vaak instabiel is, en het aanpassen van taxoboxen van soorten veel werk is bij een verandering hierin.

Regeloptioneel
auteur subtribusauteur subtribus

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum subtribusdatum subtribus

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
geslachtgeslacht

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regelvoorgesteld
auteur geslachtauteur geslacht

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum geslachtdatum geslacht

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
ondergeslachtondergeslacht

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur ondergeslachtauteur ondergeslacht

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum ondergeslachtdatum ondergeslacht

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
supersectiesupersectie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur supersectieauteur supersectie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum supersectiedatum supersectie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
sectiesectie

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur sectieauteur sectie

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum sectiedatum sectie

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
reeksreeks

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur reeksauteur reeks

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum reeksdatum reeks

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
soortengroepsoortengroep

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur soortengroepauteur soortengroep

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum soortengroepdatum soortengroep

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
soortsoort

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur soortauteur soort

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum soortdatum soort

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
nothospeciesnothospecies

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur nothospeciesauteur nothospecies

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum nothospeciesdatum nothospecies

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
ondersoortondersoort

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur ondersoortauteur ondersoort

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum ondersoortdatum ondersoort

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
variëteitvariëteit

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur variëteitauteur variëteit

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum variëteitdatum variëteit

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
vormvorm

Wetenschappelijke naam van deze klassieke taxonomische rang.

Regeloptioneel
auteur vormauteur vorm

Auteur die de wetenschappelijke naam van dit taxon het eerst geldig publiceerde

Regeloptioneel
datum vormdatum vorm

Jaar waarin de wetenschappelijke naam van dit taxon werd gepubliceerd

Getaloptioneel
taxontaxon

Hier staat over welke taxonomische rang het artikel gaat, bijvoorbeeld [[soort]], [[geslacht (biologie)|geslacht]] of [[familie (biologie)|familie]]. Als deze parameter niet wordt ingevuld, komt er automatisch "Soort" te staan.

Standaard
[[Soort]]
Regelvoorgesteld
w-naamw-naam

Wetenschappelijke naam

Regelvoorgesteld
auteurauteur

Met deze variabele kan de auteurcitatie opgenomen worden, bijvoorbeeld [[Carolus Linnaeus|Linnaeus]].

Regelvoorgesteld
datumdatum

Hier komt het jaar dat de naam gepubliceerd is, bijvoorbeeld 1758.

Getalvoorgesteld
haakjeshaakjes

Deze parameter is alleen voor soorten en ondersoorten van dieren. Vul "ja" in als auteur en jaartal tussen haakjes geplaatst moeten worden; dat dient te gebeuren als de auteur van de naam het taxon oorspronkelijk in een ander geslacht plaatste dan waarin het nu wordt geplaatst.

Regeloptioneel
origineelorigineel

Wetenschappelijke naam waaronder een soort of ondersoort oorspronkelijk gepubliceerd is. Graag invullen indien bekend. Wordt alleen getoond als de naam niet dezelfde is als de waarde van de parameter w-naam.

Regeloptioneel
typesoorttypesoort

Hier kan de typesoort ingevuld worden (voor geslachten en ondergeslachten van dieren).

Regeloptioneel
typegeslachttypegeslacht

Hier kan het typegeslacht ingevuld worden (voor taxa van het niveau subtribus en hoger).

Regeloptioneel
onderverdelingonderverdeling

Hier kan de onderverdeling in bijvoorbeeld soorten voor een geslacht, geslachten voor een familie, enzovoorts worden opgenomen. Het verdient aanbeveling deze zo weinig mogelijk te gebruiken.

Regeloptioneel
rangrang

Hier komt de rang die boven de onderverdeling komt te staan, bijvoorbeeld "[[Soort]]en".

Regeloptioneel
afbeeldingIIafbeeldingII

Extra placeholder voor een afbeelding, die onderaan in de taxobox komt. Goede plek voor bijvoorbeeld een verspreidingskaartje, een afbeelding van een jong dier of de andere sekse dan in de afbeelding helemaal bovenaan al wordt getoond.

Bestandoptioneel
afbeeldingIIbreedteafbeeldingIIbreedte

Een breedte in pixels. De standaardwaarde is 264px. Alleen gebruiken bij problemen, als een afbeelding niet goed wordt weergegeven; anders leeg laten.

Regeloptioneel
afbeeldingIItekstafbeeldingIItekst

Een bondige beschrijving van wat de afbeelding toont. De tekst mag links naar andere artikelen bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingIIIafbeeldingIII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingIIIbreedteafbeeldingIIIbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingIIItekstafbeeldingIIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingIVafbeeldingIV

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingIVbreedteafbeeldingIVbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingIVtekstafbeeldingIVtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingVafbeeldingV

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingVbreedteafbeeldingVbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingVtekstafbeeldingVtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingVIafbeeldingVI

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingVIbreedteafbeeldingVIbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingVItekstafbeeldingVItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingVIIafbeeldingVII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingVIIbreedteafbeeldingVIIbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingVIItekstafbeeldingVIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingVIIIafbeeldingVIII

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingVIIIbreedteafbeeldingVIIIbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingVIIItekstafbeeldingVIIItekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingIXafbeeldingIX

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingIXbreedteafbeeldingIXbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingIXtekstafbeeldingIXtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
afbeeldingXafbeeldingX

Extra placeholder voor een afbeelding.

Bestandoptioneel
afbeeldingXbreedteafbeeldingXbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingXtekstafbeeldingXtekst

Een bondig bijschrift. Mag links bevatten.

Regeloptioneel
commonscommons

Hier kan een link naar Commons worden toegevoegd; daarvoor moet de naam van de betreffende pagina op Commons worden ingevoerd. Wel controleren of er inderdaad een categorie op Commons is.

Regeloptioneel
speciesspecies

Hier kan een link naar Wikispecies worden toegevoegd; daarvoor moet de naam van de betreffende pagina op Species worden ingevoerd. Wel controleren of er inderdaad een categorie op Species is en of daar geen onzin staat :)

Regeloptioneel
wormsworms

geen beschrijving

Regeloptioneel
commonsnaamcommonsnaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
speciesnaamspeciesnaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
portaal2portaal2

geen beschrijving

Regeloptioneel
portaal3portaal3

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade7clade7

geen beschrijving

Regeloptioneel
ondersectieondersectie

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur ondersectieauteur ondersectie

geen beschrijving

Regeloptioneel
datum ondersectiedatum ondersectie

geen beschrijving

Regeloptioneel
bronbron

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding2afbeelding2

geen beschrijving

Bestandoptioneel
afbeelding2breedteafbeelding2breedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding2tekstafbeelding2tekst

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding3afbeelding3

geen beschrijving

Bestandoptioneel
afbeelding3breedteafbeelding3breedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding3tekstafbeelding3tekst

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding4afbeelding4

geen beschrijving

Bestandoptioneel
afbeelding4breedteafbeelding4breedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding4tekstafbeelding4tekst

geen beschrijving

Regeloptioneel
synoniemsynoniem

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbafb

geen beschrijving

Bestandoptioneel
geenranggeenrang

geen beschrijving

Booleaansoptioneel
imperiumimperium

geen beschrijving

Regeloptioneel
clade onderorde1clade onderorde1

geen beschrijving

Regeloptioneel
auteur clade onderorde1auteur clade onderorde1

geen beschrijving

Regeloptioneel
datum clade onderorde1datum clade onderorde1

geen beschrijving

Getaloptioneel