Wikipedia:Redactielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sedert 3 maart 2011

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:rl


Inhoud | Archief | Naar onder | Een nieuw onderwerp toevoegen

Welkom in Redactielokaal De Burelen,
In dit werklokaal kunnen alle zaken besproken worden die handelen over de redactie van encyclopedische artikelen.
Handig hulpmiddel:
Taaladvies van de Nederlandse Taalunie


Zomaar een suggestie over de (een) verzoekpagina('s) voor moderators.[bewerken]

Goedendag allen,

Ik kaart het onderwerp opzettelijk hier aan, wat verder weg van de vuurhaard waar het er wel eens venijnig/explosief aan toe kan gaan en afhankelijk van welke verzoekpagina, het vergeven is van de hete hangijzers; daar gaat het mij hier niet specifiek om (al zouden die mogelijk met onderstaand idee wat gemakkelijker de kans krijgen om af te koelen), en het gaat zeker niet om een specifieke casus; ik speelde al wat langer met de gedachte om het onderstaande idee te opperen:

Zou het voor de verzoekpagina's aan moderatoren niet een idee zijn om de "afgehandelde verzoeken" [door de moderatoren] te verplaatsen (met hun bevindingen en/of argumenten) naar een aparte, alleen door moderators bewerkbare pagina, die dan "included wordt" onder de normale verzoeken. Dit zou m.i. nakaarten en discussies achteraf die soms nog dagen voortduren nadat het betreffende verzoek al lang al niet meer aan de orde is, voorkomen.
Er kan altijd elders een ruimte of plek worden gecreëerd waar dat nakaarten (waar niet altijd even frisse taal gebruikt wordt) beter op zijn plek is, en het overzicht van de verzoekpagina niet verder verstoort, en er in elk geval niet nog dagenlang oeverloos over het besluit, d.w.z. de afhandeling van de moderator, wordt door geboomd. Of anders gezegd, is het verzoek afgehandeld, dan is het ook klaar en is op die pagina het laatste woord gevallen.
Het protesteren, lange neuzen maken of een hernieuwd verzoek of verzoek tot herziening van het eerdere verzoek kan dan alsnog elders of als nieuw verzoek bovenaan de betreffende verzoekpagina bovenin, waar elke gebruiker een bewerking mag uitvoeren.

Het is zomaar een proefballonnetje, maar persoonlijk vind ik sommige van de verzoekpagina's – met name qua chronologie door elkaar heen staat (die niet zelden nog onevenredig lang door-emmert nadat het verzoek al lang al niet meer van toepassing is), een onoverzichtelijke ratjetoe , en met bijna minder structuur dan OP's van gebruikers of artikelen (zo is mijn persoonlijke mening).

Zoals gezegd, het is een idee/proefballon [die volgens mij technisch gemakkelijk is te implementeren], ik wil beslist geen revolutie ontketenen en nog minder mensen voor het hoofd stoten. Wellicht zijn er ook andere mensen met andere ideeën die de pagina's (met name de delen met de naam 'afgehandelde verzoeken') leesbaarder te maken en het 'nakaarten' zogezegd ook wat meer te structureren?

Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 27 aug 2019 13:20 (CEST)

Ik had zelf al een proeftuintje gemaakt naar aanleiding van je oproep op IRC (ik had niet opgemerkt dat je hier al een discussie gestart was). Het idee is dat de afgehandelde verzoeken worden verplaatst naar de beveiligde sectie op de verzoekpagina en dat het overleg verplaatst wordt. Zie hier een voorbeeld. DutchTom (overleg) 27 aug 2019 16:41 (CEST)
Wat DutchTom hierboven zet, is niks nieuws. Vroeger werd overleg (zeker bij regblok) meestal verplaatst naar de overlegpagina bij de afhandeling van het verzoek of erna. Echter de moderator die dat meestal deed (MM), is bijna een jaar geleden afgezet. Sindsdien gebeurt dat gewoon niet zo vaak meer. Zie bv. hier (kopje: "Edoderoo (2).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 aug 2019 23:23 (CEST)
De 'hier' link van DutchTom was al rood voor ik het kon bekijken. Maar of het nu de RegBlok is of een ander verzoek, als het is 'afgehandeld' is het 'klaar', en oeverloos door-discussiëren gaat meestal ook op steeds zuurdere toon, terwijl [bijvoorbeeld bij RegBlok] soms de blokkade waar het om gaat allang verlopen is. Als men vind dat het verzoek 'niet correct' is afgehandeld, kan een nieuw verzoek worden ingediend (bijvoorbeeld om het besluit te herzien). Behalve dat het een onoverzichtelijke pagina wordt, is het voor moderators ook niet bij te houden (ze hoeven sowieso eigenlijk alleen maar het deel 'nieuwe verzoeken' in de gaten te houden, maar zijn nu soms haast genoopt om alle threads en verzoeken die nog dagenlang worden nagekaart ten minste te beoordelen op vuilbekkerij, en de nakaarters zelf verwachten misschien zelfs dat nieuwe of vernieuwde verzoeken die verpakt zijn in de follow-up threads ook in de gaten worden gehouden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, schiet zijn doel totaal voorbij en het verpest (op sommige verzoekpagina's) alleen maar de sfeer: hoe langer de wonde open blijft, hoe langer het na-etteren kan voortduren (en dat richt misschien wel meer onderlinge, collegiale schade aan de sfeer toe dan het hele [betreffende] verzoek an sich.
Ik val in herhaling natuurlijk, maar [dus] nogmaals: 'afgehandeld' = afgehandeld[, en we gaan weer over tot de orde van de dag]. Er zijn meerdere manieren om het nadeinen/nakaarten (of soms gewoon ronduit "een trap na geven", dat op dit moment ook gebeurt (sommigen menen zelfs dat een hoog opgelopen bwo in casus X die iemand (of beide partijen daar) een blokkade hebben opgeleverd, een soort precedentwerking heeft die ook in casus Y van toepassing is. Niet helemaal een verstandige manier om je zaak te bepleiten, omdat immers beide partijen daar een blok aan de broek hadden gekregen(!)). Maar veel belangrijker nog: Het hoort daar gewoon niet thuis, het is niet de bedoeling dat andere collega's bij een afgehandeld verzoek die – als de mod een besluit heeft genomen en het verzoek is afgehandeld – daarná die verzoeken en uitkomsten op hun eigen geschillen met gebruikers gaan betrekken. Daar staan (meer dan voldoende) andere middelen voor ter beschikking (het is eventueel, net als andere ouwe koeien, aan te halen in een ArbCom-zaak) en ondertussen wordt de sfeer maar zuurder en zuurder. En vooral dat vind ik jammer. Al dat nakaarten heeft geen enkel nut meer voor het betreffende verzoek zelf (maar mogelijk alleen voor nieuwe zaken vanwege de verdubbelingsregel of iets dat men aan de ArbCom voor wil leggen). En er zijn dus vast en zeker meerdere manieren waarop het verhinderen van door-bewerken van afgehandelde verzoeken technisch kan worden gerealiseerd; mijn suggestie was er slechts een. Maar ik denk dat het de sfeer ten goede komt om wel snel iets te realiseren? Groeten -- martix (overleg)
Een vorm zoals nu in gebruik op WP:TBP in combinatie met vlot archiveren (Is er nu wel een archief? Zo ja, waar?) kan het geheel overzichtelijker maken. Vlot archiveren zal het eindeloze nakaarten een beetje in kunnen dammen. Zeker als zaken gewoon na een week gearchiveerd worden, ongeacht of een discussie/nakaarten nog loopt. The Banner Overleg 30 aug 2019 10:49 (CEST)
Ook de door jou (The Banner) is een prima mogelijk, de technische kern of strategie van die methode is dan "snel(ler) archiveren", hetgeen volgens mij met de Archive-bot – of, als er meer zijn, een van de archivering-bots – implementeerbaar is. Er zijn dan natuurlijk wel twee (2) belangrijke randvoorwaarden en één randvoorwaarde waarvan alleen de moderators en niet ik het belang kunnen aangeven, waar bij het archiveren aan voldaan moet worden:
 1. De bot/het script/het archiveringsproces moet of mag de nieuwe verzoeken – in de secties voor 'af te handelen' "door één moderator" resp. "door meerdere moderators" – niet of nooit archiveren, al staat het verzoek bijvoorbeeld ruim een maand of nog veel langer het nog steeds ter afhandeling in de wachtrij. Of anders gezegd: het [automatisch] archiveren dient alleen gedaan te worden [met de sub-kopjes/threads] in de sectie "Afgehandelde verzoeken";
 2. Bij het verwerken en analyseren van de verzoeken/verzoek-threads in de sectie (c.q. in de 'ingevoegde maar aparte pagina' waar de afgehandelde threads naartoe verhuisd worden) dient blijvend te worden geteld op of vanaf welke datum het verzoek dan is verhuisd of verplaatst naar de voornoemde sectie "Afgehandelde verzoeken"; wanneer er later (toch) weer een bewerking in, of een toevoeging aan de thread wordt uitgevoerd, moet of mag dat niet leiden tot een 'reset' van de datum en tijd, zodanig dat de thread (of dus het sub-kopje met het afgehandelde verzoek) pas wordt gearchiveerd nadat er X dagen geen bewerkingen meer hebben plaatsgevonden in het sub-kopje dat het afgehandelde verzoek bevat: zodra X dagen zijn verstreken sinds het kopje (het verzoek) naar onder "Afgehandelde verzoeken" is verplaatst door een moderator dan wel een behulpzame gebruiker, moet het worden gearchiveerd, ongeacht of het sub-kopje gedurende die X aantal dagen nog is bewerkt (door moderators of gebruikers gelijk).
 3. Voor de moderators moet het natuurlijk technisch en 'achter de schermen' bij het afhandelen van (nieuwe) verzoeken ook een bewerking- en beheer-vriendelijke methode zijn, waar ik als gewone sterveling geen zicht op heb (in de zin van wat/welke en hoeveel handelingen/bewerkingen een moderator – op die pagina, los van het eventuele uitvoeren van het verzoek of kiest voor een andere invulling dan het verzochte – moet uitvoeren om het verzoek te voorzien van de beslissing, de argumentering en/of nadere toelichting, en tenslotte het verplaatsen van een verzoek zodra het is afgehandeld.
  1. Het uiteindelijke verplaatsen van afgehandelde verzoeken is volgens mij – gebaseerd op eerdere observaties, het gedrag en hoe en wanneer die verplaatsing thans wordt uitgevoerd – nog steeds een handmatige handeling of zelfs meerdere handmatige bewerkingen waarbij cut, copy & paste en het clipboard essentiële elementen zijn bij elke verplaatsing. Nogmaals, dit zijn slechts veronderstellingen op basis van waarnemingen als gewone gebruiker, waarbij ik geen zicht heb op wat er achter die technische schermen ofwel de zijde van de moderator gebeurt.
  2. Indien mijn veronderstelling(en) juist zijn, is hier ook wel een automatische oplossing te bedenken: Zodra een verzoek door een moderator voorzien is van een 'done', 'uitgevoerd', 'niet uitgevoerd' of een eventueel daartoe gecreëerd ander sjabloon of een magic word, zou een eveneens eventuele bot of een ander automatisch process bijvoorbeeld elke 5 minuten – dus niet eens per uur of nog minder frequent; het gaat hier om een paar pagina's die dan semi-realtime worden gemonitord – de verzoeken die door een moderator als afgedaan heeft aangemerkt dan binnen 5 minuten automatisch verplaatst worden naar "Afgehandelde verzoeken"; de moderator heeft dan na de bewerking waarin het besluit, de argumenten en de aanmerking (m.b.v. specifiek sjabloon of magic word) als 'afgehandeld' bij het verzoek zijn geplaatst geen omkijken meer naar (geen cut & paste acties meer, die soms rampzalige gevolgen kunnen hebben [als de muis een keertje tegensputtert of het clipboard onderuit gaat etc.].
Ik ben al weer veel te lang van stof geweest. De kern van mijn betoog blijft eigenlijk nog wel steeds dat zodra een verzoek is afgehandeld – en (al dan niet ook automatisch) verplaatst is naar de afgehandelde verzoeken – er vanaf dan en daar niet meer doorgezeurd kan worden. Dat kan, als men toch de neiging niet kan onderdrukken, zo en zo immers ook op de 'Overlegpagina' van de betreffende moderator-verzoekpagina's, en blijven de verzoekpagina's (inclusief de sectie "Afgehandelde verzoeken") ook visueel overzichtelijk. Het feit dat er dan bijvoorbeeld of hopelijk bij elk sub-kopje geen [bewerken] link meer zal staan, nodigt ook minder uit, of is tenminste een extra drempel die het aantal toevoegingen ook zal terugbrengen (mogelijk is dat ook al in gedeelten van pagina's te realiseren – dat de 'bewerken'-link niet meer wordt getoond naast de kopjes van afgehandelde verzoeken). Mensen die ongeacht hoeveel barrières er worden opgeworpen en hoe hoog ze zijn, de beroeps-nakaarters zeg maar, vinden hoe dan ook toch wel ergens een plek om dat te doen. Die kunnen dan om aan hun gerief te komen, terecht op de bijbehorende OP's waar alle grieven ook niet zo snel in het oog springen voor minder ervaren of recent geregistreerde/gestarte Wikipedianen, dat anders m.i. ook onnodig afschrikwekkend voor hen is. -- martix (overleg) 1 sep 2019 09:17 (CEST)
Wat betreft 3): ja, dat is nog steeds allemaal handwerk. Mocht dat geautomatiseerd kunnen worden, ook bij andere verzoekpagina's, zou dat al een stap vooruit zijn. (Zeker bij afhandelingen vanaf een smartphone/tablet.) Encycloon (overleg) 1 sep 2019 11:40 (CEST) PS, @The Banner: op WP:REGBLOK staat een link naar het bijbehorende archief.

Terecht gebruik afkortingen in courante tekst en {{Afkorting}}[bewerken]

Het sjlabloon {{Afkorting}} mag niet worden gebruikt in de lopende tekst van een artikel.

Dit sjabloon is in principe niet bedoeld voor in de artikeltekst in artikelen maar kan bijvoorbeeld in een tabel met ruimtebeperking uitkomst bieden.

De regel is natuurlijk dat afkortingen geheel niet thuis zijn in „courante“ tekst. Er is naast de genoemde uitzondering van ruimtebeperking (denk aan tabellen) een aantal situaties waarin een afkoring juist wel op zijn plek is. Is het gebruik van dit sjabloon dan niet functioneel en nuttig? Bovendien is met een semi-automatische bot misschien gemakkelijker onderscheid te maken tussen afkortingen die terecht en correct zijn toegepast, zodat opschonen niet zo'n drama is.

Initiaalwoorden c.q., cd
Acroniemen: YOLO, RIAGG
Andertalige afkortingen s.l., D.V., R.I.P., m.m., GmbH
Titels en dergelijke: AD, LL.M., o.s.b., H.K.H., H.K.K.H.
Vakjargon: AMvB, A-G

Jasper Kloekmoed  [!?]  1 okt 2019 20:31 (CEST)

Het klopt, voor in de tekst zelf is het sjabloon niet geschikt. Maar er zijn soms plekken waar een uitzondering voor geld, zoals bijvoorbeeld tabelkoppen waar weinig ruimte is. Romaine (overleg) 1 okt 2019 20:33 (CEST)
Als ik in een lopende tekst spreek over „een Zwitserse GmbH, vergelijkbaar met een Nederlandse BV,” dan is dat dus volgens jou niet wenselijk? Jasper Kloekmoed  [!?]  1 okt 2019 20:44 (CEST)
Sjablonen in lopende teksten zijn al jaren inderdaad niet wenselijk. (En in het geval van GmbH kan er gewoon gelinkt worden.) Romaine (overleg) 1 okt 2019 20:54 (CEST)

wereldbolletje rechtsboven in lemma's met coördinaten en 'kaart' tussen haakjes[bewerken]

Beste lezers,
Ik heb bijgedragen aan het lemma Woonhuis Van den Doel. Maar wat ik nog mis (en niet weet hoe dit toe te voegen) is het wereldbolletje rechtsboven in het lemma met coördinaten en 'kaart' tussen haakjes, wat ik op andere lemma's met een geografische plaats wel zie.
Hoe doe ik dat?
Alvast bedankt, JoostB (overleg) 21 okt 2019 20:08 (CEST)

Dat gaat met {{coor title dms}}, met als argumenten iets als 52|27|28.55|N|5|2|10.86|E. –bdijkstra (overleg) 21 okt 2019 20:31 (CEST)
Bedankt, ik heb al rondgekeken op Sjabloon:Coor title dms en dit toegevoegd. Alleen staan er op de kaart nu twee symbolen onder elkaar. Is dat erg? JoostB (overleg) 21 okt 2019 20:40 (CEST)
Dat andere symbool komt zo te zien van c:Category:Monnickendammerrijweg 31C wat op Wikidata gekoppeld was aan hetzelfde rijksmonumentnummer, ik heb de items samengevoegd zodat het binnenkort één symbool wordt. –bdijkstra (overleg) 21 okt 2019 21:08 (CEST)
@JoostB voor geografie-gerelateerde vragen kun je ook terecht in het geografiecafé Wikipedia:De_Nulmeridiaan Hans Erren (overleg) 23 okt 2019 18:43 (CEST)

Sjablonen: Templatedata (infoboxen)[bewerken]

Dag allemaal,

Bestaat er al ergens (in de WP:-naamruimte) een (bij voorkeur automatische/dynamische) "WP:Lijst met sjablonen zonder template-data of iets van die strekking?

Het mooist zou denk ik zijn dat die – al was het maar eenmalig:

 • aangemaakt zou worden door een bot of of script;
  • waarna ze al dan niet handmatig afgehandeld kunnen worden; of:
 • mogelijk geheel dynamisch bijgehouden wordt (door bots);
  • met een handmatige sub-pagina erbij voor handmatig beheer;

er zijn namelijk ook sjablonen waar wel template-data bij staat, maar niet volledig of correct; zie bijvoorbeeld Sjabloon:Zie dp: dit sjabloon heeft wel template-data maar niet volledig of niet geheel correct.

Misschien loop ik al achter de feiten aan, maar als het nog niet bestaat lijkt het me wel zinnig om zoiets op te zetten, en er van te voren even goed over na te denken wat – gezien bovenstaande (rand)voorwaarden t.a.v. wat automagisch zou kunnen, maar ook rekening te houden met handmatig aangemerkte problemen (het kan misschien ook door die gespotte sjablonen weer te voorzien van een '{TD-probleem|omschrijving}' sjabloon. Enfin, er zijn allerhande oplossingen denkbaar denkbaar maar mogelijk is er al lang en breed in voorzien? -- martix (overleg) 22 nov 2019 04:16 (CET)

Naar schatting 90-95% van de sjablonen heeft geen TemplateData nodig, zoals navigatiesjablonen. Voor de overige sjablonen ben ik nog van plan om een bot te laten draaien om daar de TemplateData zorgvuldig in te voegen (in het verleden heeft iemand dat onzorgvuldig geprobeerd en dat werd teruggedraaid). (Handmatige subpagina's maken het beheer van sjablonen alleen maar moeilijker en vergroten het risico op fouten, vergeten elementen, etc, en daarom wordt de sjabloondocumentatie gewoon ingevoegd op de sjabloonpagina.) "Oplossingen" zijn alleen nodig bij problemen, zijn er ergens problemen? Je noemt ze in ieder geval niet. Romaine (overleg) 22 nov 2019 05:07 (CET)
Dag @Romaine: Dank voor je snelle reactie (en nog wel op dit uur). Ik had er waarschijnlijk bij moeten vermelden dat ik daarbij met name infobox-sjablonen om jet achterhoofd had, zoals – maar vast niet uitsluitend – Sjabloon:Infobox uitgaansgelegenheid die door ondergetekende is aangemaakt. Omstreeks de tijd dat ik die aanmaakte, werd ik ook net of pas gewis van de 'noodzaak' voor template-data t.b.v. de VE maar ik had nog niet echt veel benul/het was me nog niet geheel duidelijk wat en hoe ik daarvoor als volledige en correcte template-data moest toevoegen.
Verder meldde ik wel een probleem, namelijk met Sjabloon:Zie dp; de template-data zegt daarbij dat om te voorkomen dat er "(doorverwijspagina)" achter komt te staan – althans, zo is dat m.i. op te vatten: ik denk dat de omschrijving wat duidelijker kan (want om te voorkomen dat dat erachter komt te staan, dient men immers 'gewoon' Sjabloon:Zie artikel te gebruiken. De Template-data zelf is -- naar mijn bescheiden mening -- iets te ambivalent [vind je niet?]. Als er eenmaal een lijst is aangemaakt, dan zal ik ook proberen tijd en inzet te betrachten om de lacunes te verhelpen.
Maar stel, ik kom een sjabloon tegen waar template-data nodig of behulpzaam is, of ik tref er een aan waarvan de template-data niet klopt, wat is (als ik het zelf niet kan oplossen) de beste manier om die onder de aandacht te brengen? (Toevoegen aan een controle-lijst [voor zover of zodra die bestaat] of bijvoorbeeld in een categorie plaatsen?). Groeten en een fijne dag -- martix (overleg) 22 nov 2019 05:54 (CET)
Goed, enige tijd verder, en de aandacht beperkend tot template-data voor louter de infobox-sjablonen, is het bovenstaande dan vooralsnog een non-issue die met een herziene, goed voorbereide bot-run t.z.t. vanzelf opgelost/toegevoegd zal gaan worden op basis van de 'embedded' sjabloondocumentatie? En kan daarmee dan deze thread/dit onderwerp feitelijk afgesloten worden, óf is het toch wenselijk om ergens – op welke manier dan ook – een pagina voor handen te hebben waarop (infobox)sjablonen met ontbrekende, incomplete of (deels) onjuiste template-data kunnen worden gemeld (op basis van wat collega's signaleren)? Of kan dat per casus gewoon in dit redactielokaal (of een ander café) worden gemeld? Alvast dank en met vriendelijke groet -- martix (overleg) 2 dec 2019 16:32 (CET)

Mededeling bij lemma's over zelfdoding[bewerken]

Bij nieuwsberichten over zelfdoding zie je een boodschap staan als ' Heb jij vragen over zelfmoord? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl. '

Zou dit niet kunnen bij lemma's op Wikipedia over zelfdoding zoals die in de Categorie:Zelfmoord? Dat er een sjabloon wordt gemaakt die aan elk lemma wordt toegevoegd. Met als voorbeeld het Sjabloon:Disclaimer medisch lemma of het sjabloon leeswaarschuwing (Wikipedia:Sjablonen voor artikelboodschappen).
Dan moeten we ook denken aan de lezers in andere Nederlandstalige landen.

Ter overweging aan de gemeenschap, wegens tijdgebrek kan ik hier niet verder aan sleutelen, JoostB (overleg) 3 dec 2019 18:56 (CET)

Opmerking Opmerking - Hier is eerder al een vrij uitvoerige discussie over gevoerd, zie hier en hier. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 19:04 (CET)
Ik was me van de eerdere discussies niet gewis (omdat ik de Kroeg opzettelijk zoveel mogelijk mijd), maar dat betekent niet dat een derde keer (of eventueel in de toekomst nog vaker) de discussie voeren niet nutteloos hoeft te zijn door voortschrijdend inzicht en veranderende visies op de wereld om ons heen. Er wordt wel vaker gesteld dat als in het nieuws over fenomeen X wordt bericht, er een (kortstondige) toename van het fenomeen kan volgen of zelfs onvermijdelijk is. Dat op zichzelf (alleen) is m.i. echter (zeker in een encyclopedie) geen reden om het onderwerp niet – zakelijk en feitelijk – te beschrijven of geheel te mijden.
Maar ik vraag me wel af hoe effectief die 113-banners/stanza's zijn; worden, door die als soort 'disclaimer' bij berichtgeving of artikelen te plaatsen daadwerkelijk meer zelfdodingen voorkomen? Of is het – met alle respect – in de andere media zoals http://nos.nl ook niets anders dan dat: een disclaimer een beetje om het eigen straatje schoon te vegen / een proactieve melding om kritiek te stuiten dat de berichtgeving heeft bijgedragen aan nieuwe gevallen? -- martix (overleg) 3 dec 2019 22:22 (CET)
Mijn opmerking was ook niet bedoeld om de discussie te smoren, maar wel om een mogelijke herhaling van zetten te voorkomen.
Als ik het goed onthouden heb, waren de bezwaren in die discussie vooral 1) neutraliteit [en hellend vlak: daarna dan ook bij abortus, religie etc.?] en 2) inderdaad die onduidelijke effectiviteit. Jürgen Eissink had daarbij zelfs de hypothese dat een melding averechts zou kunnen werken, dat mensen er juist door op een idee gebracht zouden kunnen worden. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 22:52 (CET)
Ik had niet gedacht ooit iets in die zin te gaan beweren, maar die door JE gestelde hypothese lijkt me zeker niet irreëel; Het [meest objectieve] criterium waar je op uit zo komen, is – of zo lijkt mij – immers "Zodra er in een artikel een zelfdoding of verwijzing daarnaar wordt vermeld/aangehaald, is het geboden de 113-banner te plaatsen". Daardoor krijgt die bewering in het artikel mogelijk [veel] meer gewicht dan het totaalplaatje zou billijken en dat doet afbreuk an de neutraliteit en verschuift de aandacht mogelijk teveel naar dat element.
De juiste proportionaliteit [voor het feit en de hulp bij gedachten erover] staat (tegenwoordig) al veelal bij aangehaalde bronnen (van recente tid) zoals het eerder door mij aangehaalde NOS Nieuws.
Ik loop met het volgende mogelijk of waarschijnlijk al achter de feiten aan wanneer ik uitspreek dat er misschien wél ruimte is voor een laagdrempelige, gemakkelijk vind- of navigeerbare sectie of pagina met als onderwerp "==Ik word via Wikipedia getreiterd, gepest, getrolld of gechanteerd, wat moet ik doen?==". (Hoewel ik, zo is mijn indruk, er altijd bijzonder snel en adequaat ingegrepen wordt bij gevallen van (zelfs vermoed) cyberpesten en privacy-schending, dat daarmee een notice & take down vrijwel altijd al voor is). Mogelijk dat in zo'n pagina – als, wanneer of zodra die bestaat – verwezen kan worden naar hulporganisaties buiten Wikipedia – en ook daar behoeft niet per se meteen zwaar geschut als '113' in stelling gebracht te worden, omdat die externe cyberhulp-organisaties daar al in een wel-doordachte structuur mede op basis van ervaring al naar verwijzen? (Dus: laat het vertonen van de juiste middelen/waarschuwing bij de passende secties over aan de [ervaren] professionals die er dagelijks mee van doen hebben.
En als zo'n sectie of pagina ("Ik wordt gepest via Wikipedia ..") inderdaad al op Wikipedia bestaat, zou ik hooguit pleiten voor een betere zichtbaarheid/toegankelijkheid daarvan vanaf de hoofdpagina – voor zover ik daarmee nog enigszins on-topic ben gebleven. Groeten -- martix (overleg) 4 dec 2019 10:04 (CET)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Het daadwerkelijke effect van zo'n sjabloon is heel moeilijk te meten. Mensen die vastbesloten zijn zelfmoord te plegen, zullen zich niet laten weerhouden door een banner op Wikipedia. Mensen voor wie een zelfmoordpoging meer een schreeuw om hulp en aandacht is, zullen vaker reageren op de banner. Maar welke hulpinstantie zal Wikipedia registreren als bron voor de hulpvraag?
Mijns inziens zou het beter zijn om een heel bescheiden link op een pagina te zetten die verwijst naar een meer algemene "zelfhulp"-pagina. Een pagina in de Wikipedia-ruimte zou hierbij mijns in ziens kunnen voldoen. Wat ik in gedachten heb is pagiona die kan verwijzen naar tal van hulpinstanties, niet alleen voor zelfmoord maar ook bijvoorbeeld ongewenste zwangerschap, anorexia, depressies, misbruik, pesten etc. etc. The Banner Overleg 6 dec 2019 11:39 (CET)
De begrippen 'zelfhulp' en 'hulpinstanties' zijn an sich al E-waardig natuurlijk, en omdat er eigenlijk – zo blijkt bij regelmaat op de Helpdesk-pagina – hele algemene vragen worden gesteld in de categorie als "Hoe moet ik mijn band plakken?" (even een overdreven fictief voorbeeld, maar er worden vaak vragen gesteld die niets te maken hebben met hoe je iets op Wikipedia kunt vinden of kunt maken, maar ook hulpvragen voor allerhande dagelijkse probleempjes) zodat daarom ook pointers/verwijzingen naar hulpinstanties voor die onderwerpen die The Banner opsomt misschien ook helemaal zo gek niet zijn (hoewel mijn eerste reactie bij het lezen ervan ook iets was in de trant van "Hoort dat op Wikipedia thuis?" In de Winkler Prins zal dat ook niet ergens in of bij het colofon staan), maar lezers/gebruikers van Wikipedia veronderstellen volgens mij niet zelden dat Wikipedia (en diens 'bemande' helpdesk) "de kennis en eerstelijns-vraagbaak is voor alle denkbare vragen in het dagelijks leven voor de hele wereld en/of Nederland en België". Ik wil er wel bij benadrukken dat tenminste óók (of vooral primair) zo'n pagina raad en advies dient te vermelden wanneer mensen slachtoffer zijn geworden van pesterijen of erger via het medium Wikipedia/Wikimedia. Groeten -- martix (overleg) 6 dec 2019 22:19 (CET)

Jouw Ingebrachte Mentor[bewerken]

Allen,

Behalve de immer terugkerende vraag op de OP van Jouw Ingebrachte Mentor over hoofd- of kleine letters in de afkorting, kan dit beginnetje-artikel wat liefde en uitbreiding gebruiken door mensen die goed thuis zijn in of bekend zijn met de zorgvoorzieningen in, of de zorgkaart van Nederland (een bord spaghetti op zichzelf).
De oorspronkelijke auteur kan zich het aanmaken al nauwelijks herinneren – mogelijk bestaat het zelfs al niet weer hoewel hier en hier het verschijnsel wel benoemd wordt of een artikel aan gewijd is. Het is beslist iets geheel anders dan het (in Nederland) door de kantonrechter toegewezen Mentorschap, en hoewel het om zorg gaat, lijkt de vraag me hier toch gepaster dan in het Medisch Café. Of misschien anders iets voor Artikelen van de Dag, maar (mede doordat ik de Kroeg mijd als het even kan) daar ben ik zelf ook minder thuis. -- martix (overleg) 19 dec 2019 11:44 (CET)

Traiectum (Utrecht)[bewerken]

Ik heb net een aanpassing gemaakt op Traiectum (Utrecht). Maar in de hoofdstukjes Zie ook en Externe links loopt het kader van een foto door in de tekst. Wil iemand dit repareren? Bedankt. JoostB (overleg) 6 jan 2020 22:41 (CET)

Bij mij niet. Welke browser gebruik je? –bdijkstra (overleg) 6 jan 2020 23:25 (CET)
Microsoft Edge. JoostB (overleg) 7 jan 2020 18:13 (CET)
In IE zie ik dat de opsommingstekens door het kader lopen. Dit probleem bestaat al jaren. Microsoft is niet in staat om een goede browser te maken. –bdijkstra (overleg) 8 jan 2020 11:04 (CET)

Geen punt na boekreferenties[bewerken]

Collega's! Redigeren = verbeteren van geschreven tekst (voor of na druk). Welnu, ik ervaar een probleem met het formaat waarmee ik boekreferenties opneem. Ik gebruik daarvoor Stijl1 (met een stukje Stijl3, t.w. : in plaats van , ). Een voorbeeld. Ik schreef:

 • Steven Thijms (2018): Toeval is logisch. Amsterdam: Uitgeverij Vesuvius; pp. 153–162.

Een collega wijzigde dit formaat (ook in andere artikelen, zoals hier):

 • Tijms, S. (2018): Toeval is logisch, Vesuvius, p. 153–162

Bij eerste lezing is een mogelijke reactie: “Welaan, dat is toch niet zo erg?” Maar mijn reactie daarop is dan, omdat het herhaaldelijk gebeurt: “Dat is toch méér dan een BTNI-actie!”
Kortelings stelde ik collega daarom de volgende vragen.

Op welke conventie of voorschrift of regel of anderszins, anders dan wat ik zelf via de sjablonen Stijl1, Stijl2 en Stijl3 kan vinden, berust:
a. het weglaten van de plaats van vestiging van de uitgever en een deel van de naam van de uitgever; immers, in genoemde stijlen zijn beide steeds en ongewijzigd opgenomen;
b. het wijzigen van de afkorting pp. voor pagina's in p., afwijkend van wat ik zie in bijv. Stijl1 en in deze lijst van afkortingen;

en voorts:

c. het weglaten van een afsluitende punt aan het einde van de betreffende verwijzingsregel, afwijkend van wat ik zie in bijvoorbeeld Stijl1;
d. het wisselen van de voor- en achternaam van de auteur met en vermelding van initialen via een sjabloon − bijv. Anton B. Crenning wordt Crenning, A.B.. − eveneens weer afwijkend van bijv. Stijl1.

Waarbij ik opmerkte dat daarmee de naamsvermelding van de auteur (en die van de uitgeverij) dan (in voorkomende gevallen) afwijkt van die op het boek en ook bijna altijd resulteert in een rode link.

Het antwoord van de collega was (niet meer dan): “Ik heb het aangepast, omdat dat de eerder gebruikte stijl was.”

Omdat de relatie met betrokken collega door andere verschillen van mening en opvatting niet optimaal is, heb ik vooralsnog besloten na deze reactie geen verdere actie in deze te ondernemen (ook ter voorkoming van een bwo), dan slechts mijn onvrede in dit lokaal op tafel te leggen.
Wat vinden jullie? Moet ik inderdaad dan maar van een : een , maken? Er geen punt van maken dat gebruikelijke informatie m.b.t. een boek niet in de encyclopedie terecht komt?
Ja, ik maak er toch wel een punt van, omdat het handelen van collega m.i. wel wat weg heeft van een persoonlijke voorkeur (is dat POV?).
Toch wel veel tekst voor een punt._ DaafSpijker overleg 11 jan 2020 19:06 (CET)

Toegevoegde bron vol met reclame[bewerken]

Beste lezers,
Met deze wijziging is een bron toegevoegd aan het lemma Rijksweg 73. De bron Documentatie naar aanleiding van de openstelling van het gedeelte Nijmegen—Goch op 22 oktober 1986 lijkt te bestaan iets wat een Nederlandse en een Duitse overheid samen hebben uitgegeven. Maar het is gescand uit de bibliotheek van Rijkswaterstaat, in docplayer gezet, 54 bladzijden en zit vol met reclame. Weet iemand of deze gegevens over de openstelling van de autosnelwegverbinding Nijmegen-Krefeld (A73 en A77) in oktober 1986 ergens op het web zonder reclame zijn te downloaden?
Bedankt, JoostB (overleg) 16 jan 2020 18:55 (CET)