Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen op de Voorvoegselindex bekeken worden.
1. Voor de coördinator

2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook IP-gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Sjablonen 'Bronvermelding Wikipedia'[bewerken | brontekst bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Mogelijke titelwijzing sjablonen Bronvermelding anderstalige Wikipedia en Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia
Stelling
Begindatum Ronde 1 - 20 juni 2021 20:00 (CEST)
Ronde 2 - 29 juni 2021 10:00 (CEST)
Einddatum Ronde 1 - 27 juni 2021 20:00 (CEST)
Ronde 2 - 6 juli 2021 10:00 (CEST)
Keuzes diverse
Coördinator Encycloon (overleg)
Overleg Zie overlegpagina
Opmerkingen Voor deze peiling gelden geen restricties in het stemrecht.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Uit overleg blijkt er redelijke consensus te zijn dat men de naam van Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia graag hernoemd zou willen zien. Dit omdat 'bronvermelding' kan suggereren dat de anderstalige Wikipedia als bron vermeld wordt voor inhoudelijke informatie, terwijl dit sjabloon gaat om puur het overnemen/vertalen van teksten. (Informatie zou gestaafd moeten worden met betrouwbare bronnen, niet Wikipedia zelf.) Uiteraard betreft dit dan direct ook de naam van Sjabloon:Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia.

Ter illustratie hieronder een voorbeeld van het gebruik van deze twee sjablonen:Omdat in de discussie niet tot een overeenstemming gekomen kon worden welke naam dan vervolgens het geschiktste is, wordt de vraag bij dezen aan de gemeenschap voorgelegd. Deze peiling is in twee rondes opgedeeld: eerst een stemronde voor alle mogelijkheden, daarna een ronde met de twee opties die in ronde 1 de meeste stemmen hebben gekregen. (In geval van een gelijke stand kunnen dit er drie worden.) Encycloon (overleg)

Ronde 1[bewerken | brontekst bewerken]

Stemronde van een week over onderstaande opties, waarbij voor het gemak het voorvoegsel Sjabloon: is weggelaten. Een gebruiker mag voor meerdere opties een stem uitbrengen. Deze ronde is afgelopen.

Bronvermelding anderstalige Wikipedia & Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia (status quo)[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Romaine (overleg) 20 jun 2021 20:40 (CEST) - De veronderstelling dat het "puur gaat om het overnemen/vertalen van teksten" is volgens mij niet juist. Met de meer dan 50.000 keer dat dit sjabloon gebruikt is is het vrijwel altijd (ook) gebruikt om aan te duiden waar de oorspronkelijke brontekst te vinden is die men heeft vertaald. Immers, in de meeste gevallen heeft de vertaler niet de oorspronkelijke bronnen geraadpleegd (vaak niet beschikbaar), maar enkel bv het Engelstalige Wikipedia-artikel gebruikt als bron.[reageer]
 2. Gasthuis(overleg) 20 jun 2021 20:48 (CEST) - Onder meer vanwege de door Romaine benoemde praktijk. Vertalingen, overnames of afsplitsingen zijn meestal al voor plaatsing op de Nederlandse Wikipedia bewerkt. Mijn weinige vertalingen waren doorgaans ook bewerkingen met bijvoorbeeld verduidelijking van voor Nederlandstaligen minder bekende begrippen, weglatingen van wel heel specialistische informatie en indien nodig verbeteringen in het origineel. Dan is een bronvermelding waarbij meteen voor de vertaalde gedeelten aan de licentievoorwaarden wordt voldaan de meest accurate weergave van wat ik gedaan heb.[reageer]
 3. Ymnes (overleg) 20 jun 2021 20:52 (CEST) Dit sjabloon heb ik meerdere keren gebruikt, en enkel met de intentie om aan te geven dat het artikel in een andere taal de (secundaire) bron was. Wanneer dit achteraf veranderd wordt, dan is dat niet meer wat ik toen bedoeld heb.[reageer]
 4. Themanwithnowifi (overleg) 20 jun 2021 21:26 (CEST) Per hierboven.[reageer]
 5. Nietanoniem (overleg) 20 jun 2021 21:30 (CEST) Per Romaine en Ymnes. Lijkt me beter om dan een nieuw sjabloon te maken met een titel die de lading beter dekt.[reageer]
 6. Mikalagrand (overleg) 20 jun 2021 21:46 (CEST) Het sjabloon wordt gebruikt als bronvermelding. Door de naam te wijzigen, wordt er enkel verwarring gezaaid. Ik zou eerder minimaal één bron verplichten, zodat gebruikers gestimuleerd worden om zelf in de materie te duiken in plaats van 'domweg' te vertalen. Maar dat is een andere kwestie.[reageer]
 7. Saschaporsche (overleg) 20 jun 2021 21:55 (CEST) per Romaine[reageer]
 8. Robotje (overleg) 21 jun 2021 09:44 (CEST)[reageer]
 9. FakirNLoverleg 21 jun 2021 11:02 (CEST)
 10. Dajasj (overleg) 21 jun 2021 11:26 (CEST) ik vind vertaalmelding ook nog wel goed, maar afsplitsmelding dan weer lelijk[reageer]
 11. hiro the club is open 22 jun 2021 08:24 (CEST) Zie stemverklaring.[reageer]
 12. HT (overleg) 22 jun 2021 16:12 (CEST) Alleen het eerste sjabloon handhaven én verplicht zichtbaar plaatsen in hoofdnaamruimte. Alleen te gebruiken als een heel artikel vertaald is bij eerste bewerking. Gebruik van anderstalige Wikipedia is anders niet mogelijk. Dus bv niet bij overnemen van een of meer zinnen ná eerste bewerking. HT (overleg) 22 jun 2021 16:12 (CEST)[reageer]
 13. Milliped (overleg) 24 jun 2021 00:50 (CEST) Per Romaine.[reageer]
 14. RonnieV (overleg) 25 jun 2021 15:33 (CEST)[reageer]
 15.  Klaas `Z4␟` V:  25 jun 2021 21:45 (CEST)[reageer]
 16. Sijtze Reurich (overleg) 26 jun 2021 13:35 (CEST) Voor mij zou de mooiste omschrijving zijn: "Bij dit artikel is gebruikgemaakt van ...". Maar met de bestaande tekst heb ik ook geen moeite.[reageer]
 17. Mileau (overleg) 26 jun 2021 14:59 (CEST)[reageer]
 18. Melvinvk (overleg) 27 jun 2021 13:32 (CEST)[reageer]

Licentievermelding anderstalige Wikipedia & Licentievermelding Nederlandstalige Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. The Banner Overleg 20 jun 2021 21:19 (CEST) Uniforme en eenvoudige manier van het voldoen aan de licentievereisten van andere Wikipedia's. Een vertaling is een afgeleid werk en daarom is het hier wettelijk verplicht om te vermelden dat het is gebaseerd op een werk dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. En dit sjabloon doet juist dat, zonder verwarring. Het feit dat het oorspronkelijke sjabloon foutief gebruikt wordt is geen excuus voor behoud, eerder voor een correct sjabloon ernaast.[reageer]
 2. XXBlackburnXx (overleg) 20 jun 2021 22:15 (CEST)[reageer]
 3. Strepulah (💬) 23 jun 2021 14:58 (CEST) Zie stemverklaring.[reageer]
 4. Dit is wat er gebeurt: het vermelden van de licentie. Dat is vaak wegens vertalen, maar vertalen is niet niet per se wat er gebeurd als je een anderstalig artikel gebruikt voor een Nederlandstalige bijdrage.  —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  25 jun 2021 15:23 (CEST)[reageer]
 5. Thieu1972 (overleg) 25 jun 2021 17:26 (CEST) Dit is uiteindelijk waar het voor bedoeld is: de licentie naleven omdat je andermans werk gebruikt hebt.[reageer]

Overname anderstalige Wikipedia & Overname Nederlandstalige Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. WIKIKLAAS overleg 20 jun 2021 20:32 (CEST)[reageer]
 2. RonnieV (overleg) 21 jun 2021 11:50 (CEST) - als nieuw sjabloon: er is informatie overgenomen, dat mag. 'Afsplitsmelding', zoals in het volgende voorstel, vind ik een onjuiste voorstelling van zaken. Dat zou alleen kunnen als er daadwerkelijk sprake is van een artikel dat gesplitst wordt.[reageer]
  Overleg op overlegpagina
 3. Bas dehaan (overleg) 21 jun 2021 14:11 (CEST)[reageer]
 4. Mikalagrand (overleg) 21 jun 2021 17:12 (CEST) Overname zou ook kunnen, maar de status quo is de minste moeite.[reageer]
 5. Strepulah (💬) 23 jun 2021 14:58 (CEST) Zie stemverklaring.[reageer]
 6. — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:45 (CEST) Dit is wat er feitelijk gebeurd is. Wikipedia kan officieel geen bron zijn van feiten. Het gaat hoofdzakelijk om auteursvermelding niet om licentievermelding. En dat het een "vermelding" is, is overbodig te vermelden: wat voor ander doel kan een (niet-onzichtbaar) sjabloon hebben dan iets vermelden?

Vertaling anderstalige Wikipedia & Afsplitsing Nederlandstalige Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Oski (overleg) 21 jun 2021 22:45 (CEST) - De aanduidingen "anderstalige Wikipedia" en "Nederlandstalige Wikipedia" uit de status quo zijn duidelijk en moeten behouden blijven. De aanduidingen "vertaling" en "afsplitsing" geven beter de situatie weer dan "bronvermelding" of "licentievermelding" en worden reeds gebruikt in de verklarende tekst van de huidige sjablonen.[reageer]
  'Vertaling' is alleen juist bij een letterlijke vertaling. Vaak behoeft een vertaling aanpassing om goed te passen voor het nieuwe doelpubliek: voorbeelden die in de (zeg) Amerikaanse praktijk voor de hand liggend zijn, komen in Nederland of België gekunsteld over; sommige kennis is hier zo breed verspreid dat het niet uitgelegd hoeft te worden, andere juist weer in doelgebied van de oorspronkelijke schrijver. Ook wordt niet zelden maar een deel van het artikel vertaald. Zinnen, maar niet zelden ook hele paragrafen worden overgeslagen. Dat is de gedachte achter de keuze 'Bronvermelding' zoals die nu bestaat. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 jun 2021 00:44 (CEST)[reageer]
 2. Frank Geerlings (overleg) 22 jun 2021 22:45 (CEST)[reageer]

Vertaalmelding Wikipedia & Afsplitsmelding Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2021 20:21 (CEST) Dat is wat het sjabloon doet: een melding geven dat het artikel vertaald is. Ook is het sjabloon zo makkelijker te vinden in de categorieën.[reageer]
 2. Richardkiwi - Overleg 20 jun 2021 22:10 (CEST) Geen van de opties vind ik echt goed, maar deze komt het meest in de buurt.[reageer]
 3. MPSCLoverleg 21 jun 2021 08:20 (CEST)[reageer]
 4. Bas dehaan (overleg) 21 jun 2021 14:11 (CEST) - Maar dan liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing[reageer]
 5. Tina (Ping? Graag!) 22 jun 2021 00:42 (CEST) Bronvermelding is niet de juiste aanduiding, volgens mij is het bij iedereen bekend dat we 'Wikipedia' niet als bron gebruiken. Licentievermelding is in mijn optiek wel juist, maar ik ga ook mee met hoe Peter b het redeneert. Wikipedia is één project in meerdere talen, verwijzen naar waar de tekst van origine vandaan komt is netjes maar ik betwijfel of het nodig is. Daarom lijkt mij deze keuze het meest toepasselijk.[reageer]
 6. Philemonbaucis (overleg) 22 jun 2021 22:32 (CEST)[reageer]
 7. Strepulah (💬) 23 jun 2021 14:58 (CEST) Zie stemverklaring.[reageer]
 8. Oski (overleg) 23 jun 2021 16:27 (CEST) Helemaal eens met de stemverklaring van Strepulah.[reageer]
 9. Aart b (overleg) 25 jun 2021 14:02 (CEST)[reageer]
 10. Thieu1972 (overleg) 25 jun 2021 17:29 (CEST) Zolang het woord 'bron' maar niet gebruikt wordt in de titel...[reageer]
 11. — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:46 (CEST) Geen mooie optie, maar beter dan "bronvermelding". — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:46 (CEST)

Vertalingsmelding Wikipedia & Afsplitsingsmelding Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Bas dehaan (overleg) 21 jun 2021 14:11 (CEST) - Maar dan liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing[reageer]

Vertaling Wikipedia & Afsplitsing Wikipedia[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Bas dehaan (overleg) 21 jun 2021 14:11 (CEST) - Maar dan liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing[reageer]
 2. Strepulah (💬) 23 jun 2021 14:58 (CEST) Zie stemverklaring.[reageer]
 3. Oski (overleg) 23 jun 2021 16:27 (CEST) Helemaal eens met de stemverklaring van Strepulah.[reageer]

Vertaling & Afsplitsing[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Oski (overleg) 22 jun 2021 18:36 (CEST) Sjabloonnamen moeten niet langer zijn dan nodig is om te zorgen dat ze eenduidig en gemakkelijk te onthouden zijn. De tekst die door het sjabloon op de pagina wordt gezet, bevat voldoende toelichting. De sjablonen kunnen dus eenvoudigweg "Vertaling" en "Afsplitsing" als naam krijgen.[reageer]

Anders, namelijk:[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Peter b (overleg) 20 jun 2021 21:40 (CEST) Voor afschaffen van dit en vergelijkbare sjablonen. Wikipedia is een project waar aan een encyclopedie wordt gewerkt in zo veel mogelijk talen. Een lemma over Amsterdam in het Nederlands mag probleemloos gebruikt worden als basis voor het lemma over die stad op het zusterproject in het Portugees, omgekeerd mag dat ook, daar heb je geen sjablonen voor nodig.[reageer]
  Bewerkers van Wikipedia geven hun tekst vrij onder Creative Commons CC-BY-SA en GNU-licentie voor vrije documentatie (zie de voorwaarden onder het bewerkingsvak). CC-BY betekent dat er aan naamsvermelding gedaan moet worden bij ieder kopie, iedere verspreiding en ieder afgeleid werk. De GNU-licentie vereist dat aan naamsvermelding gedaan moet worden van alle afzonderlijke wijzigingen. De GNU-licentie beschrijft ook dat een vertaling een bewerking is. Er is dus niets dat verbiedt om een vertaling te maken of een bepaalde versie als basis te gebruiken, maar zodra de nieuwe versie als afgeleid werk te zien valt, moet er aan naamsvermelding gedaan worden. Een verwijzing naar de gebruikte versie in die andere taal, en daarmee naar de complete bewerkingsgeschiedenis tot dat moment, met inbegrip van alle bewerkers, is een goede manier om aan die eis te voldoen. Het niet gebruiken van een dergelijk sjabloon betekent dat er op een andere manier aan deze eis voldaan moet worden. Dan is dit sjabloon een eenvoudige wijze om dit eensluidend te doen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 jun 2021 01:28 (CEST)[reageer]
  Je schrijft: “er is dus niets dat verbiedt om een vertaling te maken”. Niet helemaal. Informatie moet gewoon inhoudelijk correct zijn. Van blindelings teksten overnemen kan en mag geen enkele sprake zijn. HT (overleg) 22 jun 2021 16:58 (CEST)[reageer]
  HT, je verwart hier de juridische legitimiteit ('verbiedt') met de wenselijkheid van een goed artikel in de encyclopedie. Het sjabloon en alle mogelijke varianten gaan over de bronvermelding, iets waar conform CC-BY-SA en GNU aan voldaan moet worden bij een vertaling. De beoordeling van de merites van het tussen- of eindresultaat is hier niet aan de orde. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 jun 2021 17:29 (CEST)[reageer]

Conclusie (ronde 1)[bewerken | brontekst bewerken]

De cijfers:

 • Bronvermelding anderstalige Wikipedia & Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia (status quo) - 18 stemmen
 • Licentievermelding anderstalige Wikipedia & Licentievermelding Nederlandstalige Wikipedia - 5 stemmen
 • Overname anderstalige Wikipedia & Overname Nederlandstalige Wikipedia - 5 stemmen, waarvan 1 "als nieuw sjabloon"
 • Vertaling anderstalige Wikipedia & Afsplitsing Nederlandstalige Wikipedia - 2 stemmen
 • Vertaalmelding Wikipedia & Afsplitsmelding Wikipedia - 10 stemmen, waarvan 1 "liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing"
 • Vertalingsmelding Wikipedia & Afsplitsingsmelding Wikipedia - 1 stem, waarvan 1 "liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing"
 • Vertaling Wikipedia & Afsplitsing Wikipedia - 3 stemmen, waarvan 1 "liever wel met Overname i.p.v. Afsplitsing"
 • Vertaling & Afsplitsing - 1 stem
 • Anders, namelijk: "afschaffen van dit en vergelijkbare sjablonen" - 1 stem

Veel van de inhoudelijke overwegingen komen in deze gedachtewisseling aardig naar voren. Het alternatief van twee sjablonen naast elkaar zal buiten deze peiling gelaten worden, omdat het niet goed in de opzet past.

De twee gecursiveerde opties behaalden de meeste stemmen en zullen dus in ronde 2 worden voorgelegd. (Merk op dat de eerste optie, de status quo, ook het resultaat zal zijn mochten beide opties minder dan 55% voor-stemmen behalen.) Encycloon (overleg) 27 jun 2021 23:12 (CEST)[reageer]

Zie ook overlegpagina.


Ronde 2[bewerken | brontekst bewerken]

Stemronde van een week over de twee opties met de meeste stemmen in ronde 1. (Eventueel drie opties in geval van een gelijke stand.) Winnaar is de optie met het hoogste percentage voor-stemmen, waarbij dat percentage niet lager mag zijn dan 55%. Deze ronde is afgelopen.

Optie 1[bewerken | brontekst bewerken]

De sjablonen 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia' en 'Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia' behouden dezelfde naam.

Voor[bewerken | brontekst bewerken]
 1. HT (overleg) 29 jun 2021 11:05 (CEST) Vooruit dan maar, hoewel ik niet begrijp waarom we het tweede sjabloon per se moeten handhaven. Voor de lezer is die omschrijving behoorlijk onduidelijk.[reageer]
  Gezien het vele foute gebruik van het huidige sjabloon valt aan de duidelijkheid van het huidige sjabloon ook wel wat het nodige aan af te dingen. The Banner Overleg 2 jul 2021 23:33 (CEST)[reageer]
 2. Ymnes (overleg) 29 jun 2021 17:59 (CEST) Het is gewoon niet handig om na al die jaren de betekenis te wijzigen op een 50.000x gebruikt sjabloon.[reageer]
 3. netraaM • 29 jun 2021 22:32 (CEST)[reageer]
 4. Richardkiwi - Overleg 29 jun 2021 23:03 (CEST)[reageer]
 5. Gasthuis(overleg) 29 jun 2021 23:06 (CEST) Zonder een bron is er geen vertaling[reageer]
  Bij vertalingen heb je bronteksten en doelteksten. Dat is iets anders dan dat de inhoud van een artikel als bron gebruikt wordt. Althans, dat zou anders moeten zijn. hiro the club is open 30 jun 2021 11:54 (CEST)[reageer]
 6. RonnieV (overleg) 30 jun 2021 09:24 (CEST) - Hernoemen is onzin.[reageer]
 7. hiro the club is open 30 jun 2021 11:54 (CEST) Hernoemen gaat een probleem opleveren waar - hoe onwenselijk dat ook is - anderstalige Wikipedia's als bron gebruikt zijn.[reageer]
 8. Mikalagrand (overleg) 30 jun 2021 20:49 (CEST) Sorry Encycloon, maar waarom is dit zo onhandig opgezet? Degenen voor optie 1, zijn tegen optie 2 (en vice versa).[reageer]
  Voor dit meta-commentaar, zie de overlegpagina. Encycloon (overleg) 30 jun 2021 21:07 (CEST)[reageer]
 9.  —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  3 jul 2021 14:08 (CEST) Vooruit dan maar. Het gaat niet per se om een vertaling, dus bronvermelding is de duidelijkste van de opties.[reageer]
 10.  Klaas `Z4␟` V:  5 jul 2021 22:02 (CEST)[reageer]
Tegen[bewerken | brontekst bewerken]
 1. The Banner Overleg 29 jun 2021 11:14 (CEST)[reageer]
 2. Tina (Ping? Graag!) 29 jun 2021 11:24 (CEST)[reageer]
 3. Hoopje (overleg) 29 jun 2021 11:26 (CEST) Ongelooflijk misleidende naam. Het is geen algemene bronvermelding, maar de vermelding dat een tekst vertaald en/of afgesplitst is. Vanwege de foute naam wordt het eerste sjabloon ook zeer vaak fout gebruikt, waarna een tekst die geen vertaling is toch een vertaling wordt genoemd.[reageer]
 4. — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:49 (CEST) Huidige naam is te verwarrend. En geen wildgroei aan sjablonen voor hetzelfde doel. — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:49 (CEST)
 5. Thieu1972 (overleg) 29 jun 2021 15:16 (CEST)[reageer]
 6. Wikiwerner (overleg) 29 jun 2021 18:18 (CEST)[reageer]
 7. StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2021 10:15 (CEST)[reageer]
 8. PeHa · Overleg 30 jun 2021 12:06 (CEST)[reageer]
 9. Philemonbaucis (overleg) 30 jun 2021 20:08 (CEST)[reageer]
 10. MPSCLoverleg 1 jul 2021 05:13 (CEST)[reageer]
 11. Daniuu 1 jul 2021 11:55 (CEST)[reageer]
 12. Strepulah (💬) 4 jul 2021 14:02 (CEST)[reageer]
 13. Oski (overleg) 5 jul 2021 22:29 (CEST)[reageer]
Neutraal[bewerken | brontekst bewerken]

Noot: deze optie telt niet mee in het eindpercentage.

 1. Melvinvk (overleg) 29 jun 2021 18:42 (CEST)[reageer]

Optie 2[bewerken | brontekst bewerken]

De sjablonen 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia' en 'Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia' worden respectievelijk 'Vertaalmelding Wikipedia' & 'Afsplitsmelding Wikipedia'.

Voor[bewerken | brontekst bewerken]
 1. Oski (overleg) 29 jun 2021 10:33 (CEST)[reageer]
 2. The Banner Overleg 29 jun 2021 11:15 (CEST) Niet de beste oplossing maar bij gebrek aan beter.[reageer]
 3. Tina (Ping? Graag!) 29 jun 2021 11:24 (CEST)[reageer]
 4. Hoopje (overleg) 29 jun 2021 11:26 (CEST)[reageer]
 5. — Zanaq (?) 29 jun 2021 12:48 (CEST) Erg lelijk, maar een verbetering.
 6. Ecritures (overleg) 29 jun 2021 13:48 (CEST)[reageer]
 7. Thieu1972 (overleg) 29 jun 2021 15:16 (CEST)[reageer]
 8. Sneeuwvlakte Snowflake11 2.png(overleg) 29 jun 2021 16:23 (CEST)[reageer]
 9. Wikiwerner (overleg) 29 jun 2021 18:18 (CEST)[reageer]
 10. -- Effeietsanders (overleg) 30 jun 2021 07:13 (CEST) Verbetering.[reageer]
 11. StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2021 10:15 (CEST)[reageer]
 12. PeHa · Overleg 30 jun 2021 12:06 (CEST)[reageer]
 13. Philemonbaucis (overleg) 30 jun 2021 20:09 (CEST)[reageer]
 14. MPSCLoverleg 1 jul 2021 05:14 (CEST)[reageer]
 15. Aart b (overleg) 1 jul 2021 13:47 (CEST)[reageer]
 16. Zwitser123 (overleg) 3 jul 2021 18:16 (CEST)[reageer]
 17. Strepulah (💬) 4 jul 2021 14:02 (CEST)[reageer]
Tegen[bewerken | brontekst bewerken]
 1. HT (overleg) 29 jun 2021 11:47 (CEST)[reageer]
 2. Ymnes (overleg) 29 jun 2021 17:59 (CEST) Het is gewoon niet handig om na al die jaren de betekenis te wijzigen op een 50.000x gebruikt sjabloon.[reageer]
 3. Melvinvk (overleg) 29 jun 2021 18:44 (CEST) - Niet bij elke overname uit een anderstalige Wikipedia wordt direct aan vertalen gedaan. Zo kan men ook cijfermateriaal of lijsten van personen overnemen. Een betere naamgeving zou dan zijn Overname anderstalige of Nederlandstalige Wikipedia.[reageer]
 4. netraaM • 29 jun 2021 22:32 (CEST)[reageer]
 5. Richardkiwi - Overleg 29 jun 2021 23:04 (CEST)[reageer]
 6. Gasthuis(overleg) 29 jun 2021 23:06 (CEST) Zoals al eerder aangegeven dekt de term vertaalmelding niet de mogelijkheid van bewerking. Idem bij afsplitsing. En bronvermelding is zoals boven al aangegeven een correcte term. Wat goed is, hoeft niet verbeterd te worden., cf. WP:BTNI.[reageer]
  @Gasthuis: Het gaat er hier niet om wat de correcte term is. Het gaat er hier om dat het sjabloon weliswaar "Bronvermelding etc" heet, maar dat de tekst die door dat sjabloon op het scherm wordt afgedrukt zegt dat het artikel een vertaling is. Kortom: de naam van het sjabloon komt niet overeen met de inhoud. En die verkeerde naam zorgt er nu juist voor dat mensen die denken dat ze de volgens jou correcte term "bronvermelding" gebruiken eigenlijk beweren dat hun artikel een vertaling is, zelfs als er geen vertaalde zin in het artikel voorkomt. Hoopje (overleg) 30 jun 2021 00:03 (CEST)[reageer]
 7. RonnieV (overleg) 30 jun 2021 09:21 (CEST) - Het is niet verstandig om te gaan rommelen met een zo vaak gebruikt sjabloon.[reageer]
  Een hernoeming met redirect volstaat. Dat levert geen rommel of risico's op. The Banner Overleg 30 jun 2021 11:06 (CEST)[reageer]
  Nee, je gaat een wezenlijke verandering aanbrengen in het doel van sjablonen. Zoals in de inleidende peiling al is aangegeven, zijn de sjablonen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Je kan niet achteraf stellen dat ieder gebruik opeens gedekt zou worden door 'Vertaalmelding' dan wel 'Afsplitsmelding'. Door het sjabloon opeens die naam te geven, ga je dingen doen die de oorspronkelijke plaatser mogelijk niet voor ogen had.
  Je zou per artikel moeten beoordelen of er sprake is van een (nagenoeg) letterlijke vertaling van (delen van) het aangegeven artikel of dat het artikel vooral als bron gebruikt is. Bij een naamswijziging/uitlegwijziging gaat het er niet om of het gebruik al dan niet gerechtvaardigd was. Van de Nederlandse variant heb ik in de eerste ronde al een voorbeeld gegeven waar geen sprake was van 'afsplitsing', dus dat daar via een redirect of zo onder scharen, is ongewenst. Dat ik daarnaast de termen niet mooi vind, zij zo. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 jun 2021 11:44 (CEST)[reageer]
  Nee, je gaat helemaal geen wezenlijke verandering aanbrengen in het doel van de sjablonen, want de inhoud van de sjablonen verandert niet. Het enige wat veranderd wordt is dat het doel van de sjablonen duidelijker wordt voor diegenen die de sjablonen in artikelen toevoegen. Want nu komt het gewoon veel te vaak voor dat iemand eigenlijk wil zeggen dat hij of zij het artikel van een vreemde Wikipedia als bron heeft gebruikt, en onverhoeds het artikel tot een vertaling bombardeert. En ja, om die chaos op te lossen moet je inderdaad al die artikelen stuk voor stuk nakijken. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar we kunnen met die naamswijziging in ieder geval er voor zorgen dat het probleem niet nog veel groter wordt. Hoopje (overleg) 30 jun 2021 17:40 (CEST)[reageer]
 8. hiro the club is open 30 jun 2021 11:54 (CEST)[reageer]
 9. Mikalagrand (overleg) 30 jun 2021 20:49 (CEST)[reageer]
 10.  —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  3 jul 2021 14:08 (CEST) Het is niet alleen vertalen, dus het dekt de lading niet.[reageer]
  Heb je ook de inhoud van het sjabloon gelezen? Want daarin staat nou juist dat het wel alleen maar een vertaling is. En dat dus de naam op dit moment de lading niet dekt. Hoopje (overleg) 4 jul 2021 09:36 (CEST)[reageer]
 11.  Klaas `Z4␟` V:  5 jul 2021 22:18 (CEST)[reageer]

Conclusie (ronde 2)[bewerken | brontekst bewerken]

De cijfers:

 • Optie 1: 10 voor (43,5%), 13 tegen (exclusief 1 neutraal)
 • Optie 2: 17 voor (60,7%), 11 tegen

Hiermee heeft de hernoeming naar respectievelijk 'Vertaalmelding Wikipedia' & 'Afsplitsmelding Wikipedia' de meeste steun behaald, meer dan 55%, en is er daarentegen bij beide opties geen meerderheid ontstaan voor handhaven van de status quo (wat de uitslag eventueel complexer had kunnen maken).

Na een bezwaarperiode van 1 week zal ik een hernoemingsverzoek indienen voor dit sjabloon, mét behoud van een redirect zodat de reeds in artikelen aanwezige 'Bronvermelding'-sjablonen blijven werken.

Eenieder bedankt voor de inbreng. Encycloon (overleg) 6 jul 2021 11:23 (CEST)[reageer]


Het was geen formele stemming, er bleek geen consensus, dus heeft de peiling geen effect. Er is ook geen consensus gebleken dat alles beter is dan de huidige situatie. — Zanaq (?) 6 jul 2021 11:26 (CEST)
Doorgaans wordt bij een peiling een tweederde meerderheid gezien als consensus. De uitslag van optie 2 is aanzienlijk lager (60%). The Banner Overleg 6 jul 2021 12:20 (CEST)[reageer]
Ik kan me zelf goed vinden in de lijn dat voor dit onderwerp deze peiling goed genoeg is, maar als 'we' dat anders zien zij dat zo. Voor een eventuele vervolgstemming op korte termijn zou een andere coördinator overigens (tijd-technisch gezien) handig zijn. Encycloon (overleg) 6 jul 2021 13:24 (CEST)[reageer]
Even terzijde: kan nog in rood vermeld worden dat de tweede ronde is afgelopen (net zoals bij de eerste ronde)? Mikalagrand (overleg) 6 jul 2021 19:11 (CEST)[reageer]
Dat is al gebeurd, of bedoel je een vermelding per aparte optie? Encycloon (overleg) 6 jul 2021 19:16 (CEST)[reageer]
Oh ja, ik heb er overheen gekeken; vanuit de verwachting dat het onder elke stemoptie zou staan. Mikalagrand (overleg) 6 jul 2021 21:21 (CEST)[reageer]

Zie ook overlegpagina.