Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Opiniepeiling: Lijsten met actuele informatie[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Lijsten met actuele informatie
Stelling Op nl-wikipedia mogen zich lijsten bevinden die uitsluitend een huidige situatie beschrijven
Begindatum 3 september 2015 22:00 (CET)
Einddatum 17 september 2015 21:59 (CET)
Keuzes Voor of tegen
Coördinator Bob.v.R / Akadunzio
Overleg/opmerkingen Hier uitsluitend korte stemverklaringen. Lange stemverklaringen graag op de overlegpagina. Discussies niet hier, maar op de overlegpagina.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Inleiding[bewerken]

Tijdens de afgelopen maanden zijn er via de verwijderlijst een groot aantal lijsten verwijderd, onder andere lijsten die de huidige situatie weergeven, zoals de Huidige samenstelling Tweede Kamer bestaande uit linken naar de artikelen over alle 150 huidige kamerleden en alle kamerfracties. Uit de discussies rondom de diverse verwijderingen is gebleken dat dit zeer controversiële verwijderingen betrof. Deze peiling beoogt een beter beeld te verkrijgen over hoe de gemeenschap over dergelijke lijsten denkt.

Toelichting bij de stelling[bewerken]

De stelling beweert dat er op nl-Wikipedia, naast de artikelen die een historisch beeld geven, ook artikelen kunnen bestaan die uitsluitend de actuele status beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst met de huidige fracties in een parlement en de huidige leden van die fracties.

Argumenten Pro[bewerken]

 • relevante, interessante, encyclopedische informatie
 • de lezer krijgt direct het actuele beeld en hoeft het niet zelf te construeren uit lijsten die een startpunt geven plus een lijst met mutaties
 • het betreft lijsten die zeer goed worden bijgehouden
 • op andere wikipedia's, waaronder de Engelstalige, worden dergelijke lijsten ook gebruikt

Argumenten Contra[bewerken]

 • onduidelijk of de lijsten goed zijn bijgehouden
 • bij updates van de lijst wordt informatie verwijderd
 • wikipedia moet het historische verloop aangeven

Eerder overleg over dit onderwerp[bewerken]

Oordeel van de gebruikers[bewerken]

Voor[bewerken]

De peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

De peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

De peiling is nog niet begonnen.

Witte spelling in sommige gevallen toestaan in artikelen?[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Witte spelling in sommige gevallen toestaan?
Stelling Het gebruik van de witte spelling in artikelen is toegestaan, met name wanneer de standaardspelling – dat wil zeggen, de op Wikipedia algemeen gebruikelijke groene spelling – een woordbeeld oplevert dat mogelijk tegen het taalgevoel van velen ingaat, en mits het consequent gebeurt binnen één artikel. Aanpassen naar de groene spelling is in het voornoemde geval niet nodig en kan als BTNI gelden. In andere gevallen wordt in principe altijd de groene spelling aangehouden, tenzij de oorspronkelijke auteur van een tekst zelf de voorkeur geeft aan de witte spelling. In dat geval is overleggen over het eventueel alsnog wijzigen naar de groene spelling wenselijk.
Begindatum 3 augustus 2015 10:00
Einddatum 17 augustus 2015 10:00
Keuzes Voor, tegen of neutraal
Coördinator gebruiker:De Wikischim
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Het is bekend dat we bij het spellen op Wikipedia in het algemeen de voorschriften van de Taalunie volgen (zie ook Wikipedia:Spellinggids#Spelling) en doorgaans levert dit ook geen enkel probleem op. Toch is de witte spelling (die onder meer door het Genootschap Onze Taal wordt gepropageerd) het afgelopen jaar weer meermaals onderwerp geweest van discussie, onder meer n.a.v. een aantal botmatige aanpassingen van schrijfwijzen die volgens de witte spelling zijn toegestaan maar desondanks naar de groene spelling omgezet werden. Enkele in dit verband relevante links:

Het is alvorens hier een stem uit te brengen raadzaam om m.n. de discussies die hierover in het TC zijn gevoerd even goed door te lezen (daarnaast kan het wellicht ook nog de moeite lonen om de nog oudere links die van daaruit worden gegeven even aan te klikken). De meeste recente discussie over dit onderwerp, nl. tussen ondergetekende en gebruiker:Richardw, is van vanavond: Overleg gebruiker:Richardw#ultra(-)orthodox

De jaren daarvoor is het al dan niet gebruiken van de witte spelling op Wikipedia ook al onderwerp van discussie geweest. (In overlegruimtes en oude archieven van de Kroeg is te zien dat dit teruggaat tot 2006, het jaar waarin de witte spelling werd ingevoerd.)

Ik wil er voorts op wijzen dat er op Wikipedia:Gebruikersboxen een aparte gebruikersbox staat voor iemand die de witte spelling verkiest. Het heersende idee dat de witte spelling op Wikipedia nooit zou mogen lijkt me erg moeilijk verenigbaar met het bestaan op zich van een dergelijke gebruikersbox.

 • Voor betekent dat het in principe is toegestaan om in plaats van de groene de witte spelling te gebruiken in een bepaald artikel. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat als in de betreffende tekst heel strikt de TU zou worden gevolgd dit een woordbeeld oplevert dat als vreemd kan worden ervaren (zoals in het veelbesproken geval van seconde(n)lang, een ander typisch voorbeeld is tweefase(n)structuur). Wil iemand de spelling in dit geval desondanks omzetten naar de groene, dan is het gewenst om hier eerst over te overleggen met de oorspronkelijke auteur(s). Dus liever niet bijv. zomaar een bot erop zetten.
 • Tegen betekent dat de witte spelling in principe nooit een geldig alternatief is, d.w.z. te allen tijde en zonder enig omhaal kan worden omgezet naar de schrijfwijze volgens het Groene Boekje, hetgeen nu al doorgaans de praktijk is.

De Wikischim (overleg) 31 jul 2015 21:29 (CEST)

Voor[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. heel erg voor, het groene boekje kan naar de mestvaalt. Peter b (overleg) 3 aug 2015 10:40 (CEST)
 2. Groen is lelijk, wit is beter over nagedacht. — Zanaq (?) 3 aug 2015 19:02 (CEST)
 3. Ik sluit me aan bij wat ErikvanB schrijft bij 'neutraal'. Als de groene spelling tot verwarring kan leiden, of als een woord onleesbaar wordt, dan is een afwijking geoorloofd. Bij bijv. 'op appel komen' is die verwarring er niet, dus daar spellen we groen. Wikiwerner (overleg) 3 aug 2015 19:10 (CEST)
 4. HenriDuvent 5 aug 2015 10:31 (CEST) Maar waarom dan? Omdat. Ik zie de groene spelling als een (geforceerde) voorkeurspelling en de witte spelling als iets dat door een groot deel van de Nederlands sprekende mensheid geaccepteerd wordt. Net zoiets als bij het oude groene boekje, dat naast een voorkeurspelling een geaccepteerde spelling kende. Geen opmaat naar anarchie maar een gematigde vorm van rebellie die geen bloed doet vloeien. En als deze peiling tot niets leidt, en daar heeft het alle schijn van, is er geen man over boord. Taalfouten van allerlei soort , door haast en onkunde, zijn hier aan de orde van de dag, en het groen-wit onderscheid is hierbij een marginale kwestie. mvg HenriDuvent 11 aug 2015 17:17 (CEST)
 5. Voor meer uitleg, zie mijn reactie op de overlegpagina. Gentenaar~nlwiki (overleg) 10 aug 2015 04:41 (CEST)
 6. Balko Kabo (overleg) 11 aug 2015 00:41 (CEST) want ik laat me niet bij wet voorschrijven hoe ik spel
  Die wet bestaat dan ook niet. Oskardebot (overleg) 11 aug 2015 08:21 (CEST)

Tegen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1.  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 10:13 (CEST) hoewel ik soms wel voor de witte spelling ben bij een nieuw lemma, geeft een voorstem je een vrijbrief om legaal BTNI-wijzigingen aan te brengen c.q. te rechtvaardigen.
 2.  Oskardebot (overleg) 3 aug 2015 10:17 (CEST)
 3. Happytravels (overleg) 3 aug 2015 10:19 (CEST) Uniformiteit bij spelling oogt professioneler. Voorstel is in de praktijk sowieso te ingewikkeld om uit te voeren.
 4. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 10:18 (CEST) Spelling hoort in artikelen hoort, op één uitzondering na, ten alle tijden correct te zijn. Enige uitzondering is als het gaat om citaten (blazoeneringen, uitspraken, overnames van geschreven teksten, etc.). Schrijfwijzen uit de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw worden ook niet meer geaccepteerd, waarom dan nu in ene wel die van vlak voor de meest recente spellingswijziging? Wikipedia is een vorm van een educatieve instelling en dient dus ook in de spelling het juiste voorbeeld te geven. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 10:20 (CEST)
  Het is 'te allen tijde'. Verder gaat het hier niet om de spelling van vóór de laatste spellingswijziging maar om een van de twee gangbare spellingssystemen die sinds de laatste spellingswijziging bestaan. (De spellingscontrole van mijn webbrowser beweert dat het 'spellingwijziging' is, maar de tussen-s is ook in de Taaluniespelling optioneel.) Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
 5. EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 10:23 (CEST) Geen denken aan. De inleidende tekst bij deze peiling maakt ook op geen enkele wijze duidelijk waarom dat wenselijk zou zijn.
 6. JurriaanH (overleg) 3 aug 2015 10:25 (CEST)
 7. Lymantria overleg 3 aug 2015 10:37 (CEST)
 8. Trewal 3 aug 2015 10:50 (CEST) Als de groene spelling duidelijk iets voorschrijft waar geen twijfel over bestaat, dan dient die spelling te worden gevolgd. Dat is zo in de richtlijnen vastgelegd. Als er twijfel is en de Taalunie geen duidelijke spelling aangeeft, dan geldt WP:BTNI.
 9. Ymnes (overleg) 3 aug 2015 11:05 (CEST) De spelling van de taalunie moet leidend zijn.
 10. RonnieV (overleg) 3 aug 2015 11:27 (CEST) - Aangezien er enerzijds nog mensen rondlopen (en bijdragen) die hebben geleerd dat De mensch eet visch. goed Nederlands is, anderzijds mensen die denken dat Dat jonge = 12jr een goede Nederlandse zin is, zou het vrijgeven van de spelling tot een onontwarbare kluwen leiden. Beide 'zinnen' passen niet bij het woordbeeld dat mij voor ogen staat. Daarnaast heeft Wikipedia een educatieve functie. Het argument dat de Groene spelling alleen verplicht is voor ambtenaren en scholieren klinkt leuk. De rest van de Nederlandse taalgemeenschap hangt geen boete, gevangenisstraf, ontslag of lager cijfer boven het hoofd. Maar het is zeker geen zonde om aandacht te besteden aan goed taalgebruik. En ja, dat zijn de regels waar we met elkaar voor hebben gekozen: voor Wikipedia is dat vastgelegd in Wikipedia:Spellinggids. Laten we, voor zover dat nog nodig is, een voorbeeld geven aan de Nederlandstalige gemeenschap en ons Groene boekje in ere houden.
  Daarnaast is het geen aanbeveling voor de betrouwbaarheid van Wikipedia als een bestaand lemma het over 'de middeleeuwen' heeft en een nieuw opeens 'de Middeleeuwen' zou schrijven. Consequent en goed taalgebruik draagt bij aan een verzorgde presentatie en daarmee aan het gezag dat iets uitstraalt.
  Dat de starter van deze peiling niet voor de eerste keer dit onderwerp aansnijdt (zie onder meer de in de inleiding aangegeven besprekingen in het Taalcafé), zou ik negatief kunnen uitleggen en aanduiden als een PUNT-actie of als gedram. Ik wil dat nadrukkelijk niet doen. Ik waardeer het dat, waar bij deze eerdere besprekingen slechts een select gezelschap betrokken was, er nu een poging wordt ondernomen om duidelijkheid te verschaffen voor en door de hele gemeenschap (voor zover dat binnen de mogelijkheden van een peiling in een vakantieperiode valt). Ik hoop dat we na deze peiling dit onderwerp voorlopig kunnen laten rusten, in afwachting van een mogelijke herziening van de spellingsregels in 2025. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 3 aug 2015 11:27 (CEST)
  Wikpedia moet geen gezag uitstralen. Het moet duidelijk zijn dat wikipedia niet betrouwbaar is en/omdat ze door iedereen bewerkt kan worden. — Zanaq (?) 3 aug 2015 19:08 (CEST)
  Dat is zelfs de domste lezer na twee artikelen wel duidelijk. Maar of het wenselijk is, voor een encyclopedie is een tweede. Kleuske (overleg) 3 aug 2015 19:09 (CEST)
 11. The Banner Overleg 3 aug 2015 12:20 (CEST) Mijn eigen taal is zeker niet perfect te noemen maar het hanteren van meerdere regels is vragen om moeilijkheden. Ik heb weinig zin in sjablonen in artikelen met de boodschap "Dit artikel is geschreven in de Groene Spelling" of "Dit artikel is geschreven in de Witte Spelling" als instrument om BTNI-editwars te voorkomen.
  Hoewel ik ook mijn twijfels heb over het voorstel, staat dát er niet in; dit was slechts iets wat op de overlegpagina genoemd werd. Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
 12. Natuur12 (overleg) 3 aug 2015 12:48 (CEST) Eens met Peter b maar dan moeten we toch echt iets concreets op tafel liggen in plaats van dit.
 13. Mbch331 (Overleg) 3 aug 2015 14:10 (CEST) Mij maakt het niet uit of we de Witte of de Groene Spelling hanteren, maar niet allebei. Dan moet ik straks eerst gaan kijken of een woord voldoet aan Wit of Groen, alvorens ik ga verbeteren als het aan beiden niet voldoet. Als we nu ook Wit gaan hanteren, wat krijgen we daarna? SMS taal? Twittertaal? Dan wordt het helemaal niet meer bij te houden.
  Het Gele Boekje, Ut Groen-Geile Boekie ... EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 14:17 (CEST)
  Het Gele Boekje is geen spellingsgids maar een gids over wat aanvaardbaar 'Belgisch-Nederlands' is. @Mbch331, je moet natuurlijk altijd zelf nadenken en niet alleen afgaan op wat de spellingchecker zegt. Evidente spelfouten (bijv. met de werkwoordsvervoeging) zijn in beide systemen fout. Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
  Die noemen we dan ook taalfouten Balko Kabo (overleg) 11 aug 2015 00:47 (CEST)
  Ik bedoel fouten als 'hij word' of 'het gebeurd'. Dat noem ik spelfouten, het klinkt immers hetzelfde als de correcte schrijfwijze. Bever (overleg) 11 aug 2015 15:23 (CEST)
  "Van een man als hij word ik niet vrolijk, want als hij verschijnt, is het gebeurd met de pret." Niets mis mee toch? Knipoog Mvg, Trewal 11 aug 2015 16:32 (CEST)
 14. Sikjes (overleg) 3 aug 2015 15:02 (CEST)
 15. Trijnstel (overleg) 3 aug 2015 15:10 (CEST)
 16. Malinka1 (overleg) 3 aug 2015 19:48 (CEST)
 17. Mooi is de wereld (overleg) 3 aug 2015 20:32 (CEST) Er is inderdaad wel wat aan te merken op de "Groene spelling", maar dat is eveneens het geval bij de spelling voorgeschreven door het Witte Boekje. Beiden hebben gebreken (spelling is nu eenmaal geen exacte wetenschap), en in dat geval kunnen we mijns inziens best het Groene Boekje blijven volgen. Verder merk ik nog op dat het Witte Boekje in Vlaanderen veel minder bekend is (en ook minder gebruikt wordt) dan in Nederland, dus ook dit pleit voor het Groene Boekje.
 18. Linkin (overleg) 3 aug 2015 21:54 (CEST) Spelling is volgens mij niks anders dan een conventie. Het is belangrijk om aan de meest voorkomende conventie te houden, net zoals we allen rechts rijden. Als we zowel het rijden aan de rechterkant als aan de linkerkant toestaan dan ontstaan er veel botsingen. Net zoals het toestaan van zowel het Groene Boekje als het Witte Boekje tot botsende conflicten kan leiden. ---- Naar mijn mening is het onderscheid tussen "de" en "het" zinloos, onlogisch en moeilijk, maar ik probeer me toch aan deze conventie te houden. Net zoals ik vind dat we aan het conventionele Groene Boekje moeten houden. ----- Daarnaast vind ik het argument over de gebruikersboxen - genoemd in de inleiding van deze peiling - onzin, want we gaan de slogan De vrije encyclopedie ook niet veranderen naar De overheidsgedomineerde encyclopedie omdat iemand een procommunistische gebruikersbox heeft.
 19. Paul B (overleg) 4 aug 2015 02:39 (CEST) Ik kan me niet voorstellen waarom we een eenvoudige, duidelijke en bovenal ook verdedigbare richtlijn zouden willen inruilen voor een onduidelijke en gecompliceerde. Aan vage en in essentie subjectieve criteria als 'dat mogelijk tegen het woordbeeld van velen ingaat' hebben we niet zoveel. Daarnaast lijkt het me een slechte zaak dat volgens dit voorstel de mening van de 'oorspronkelijke' auteur een officiële status krijgt toebedeeld. Wie niet wil dat zijn of haar bijdragen (binnen de richtlijnen) rücksichtslos door anderen worden bewerkt, zoeke een andere hobby. BTNI moet genoeg zijn, meer 'bescherming' is contraproductief. De variëteit aan hellendvlakargumenten die sommige tegenstemmers van stal halen, overtuigt me overigens ook niet erg: er is niet zoveel (semi-)officieels naast wit en groen, dus verdere 'verloedering' ligt niet voor de hand. Paul B (overleg) 4 aug 2015 02:39 (CEST)
  Blijkbaar begrijp je het nog niet helemaal. Het gaat helemaal niet om zoiets als een "officiële status" van de oorspronkelijke auteur. Deze peiling focust op de vraag of een artikel dat oorspronkelijk in de witte spelling staat omzetten naar de groene spelling onder BTNI kan vallen. De Wikischim (overleg) 5 aug 2015 09:19 (CEST)
  Dan is het onhandig geformuleerd. Dit voorstel leek een procedure te willen invoeren waarbij men met de 'oorspronkelijke auteur' moest gaan marchanderen om tot afspraken te komen. Dat verhoudt zich slecht met de 'collectieve eigendom' van teksten, waar we hier normaal gesproken van uitgaan. Nu ik het nogmaals lees, lijkt het erop dat met 'de voorkeur geven aan' is bedoeld dat de 'oorspronkelijke auteur' de Witte Spelling daadwerkelijk heeft gebruikt in de eerste versie van het artikel, en niet wat de mening van die auteur op dat moment is. Het voorstel lijkt sowieso kansloos te zijn, anders zou ik voorstellen dat bij een eventuele stemming concreter te formuleren. Paul B (overleg) 7 aug 2015 23:42 (CEST)
 20. Elvesham (overleg) 4 aug 2015 09:19 (CEST) Wordt onnodig ingewikkeld en zal leiden tot vele onnodige bewerkingen tussen de groenen en de witten en alle mengvormen ertussen.
 21. Lijkt me een voorstel om het allemaal onnodig complex te maken. De Witte wordt compleet niet gebruikt in Vlaanderen (de VRT gebruikt het niet, i.t.t. de NOS in Nederland), dus als we niet nog meer Vlamingen het (m.i. grotendeels onterechte) gevoel willen geven dat alles hier door Nederlanders wordt beslist, lijkt het me niet verstandig om die Witte spelling te gaan gedogen. Het is ook eerlijker voor de lezer, in die zin per collega Dqfn13 i.v.m. onze educatieve insteek. Wie hier komt, weet dat we de Taalunie (proberen te) volgen. Als iedere auteur zelf mag beslissen welke spelling wordt gebruikt, dan valt er geen lijn meer in te trekken. Misschien wenselijk voor sommigen, maar dat is niet mijn visie erop. Het is soms al moeilijk genoeg om de Taalunieregels eenduidig te interpreteren. Per Paul B verder: er is niet zoiets als dé auteur die beslist over een artikel; dit kan ook tot discussies leiden of de aanmaker dan wel de grootste bijdrager aan het artikel - niet zelden een andere persoon - die bevoorrechte auteur zou zijn. Als je het hele artikel omgooit en daar de andere spelling op toepast, is dat dan BTNI? Weer eens voer voor eindeloze en uitzichtloze discussies, die de sfeer niet gaan verbeteren. Per Linkin ook verder: we kunnen het oneens zijn met de Taalunie (daar is veel reden toe op sommige punten, lijkt me), maar dit is nu eenmaal de meest officiële standaard in het taalgebied, beslist door taalexperten uit het hele gebied, met de bedoeling een consensus te vinden, ook al sta je niet achter ieder detail. Wie het nodig acht om andere afspraken te hanteren, die kopieert Wikipedia-artikels maar naar een ander platform (de licentie staat dat immers toe) en past er zijn of haar favoriete spelling daar maar op toe. --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 6 aug 2015 10:01 (CEST)
 22. Richard 6 aug 2015 14:48 (CEST)
 23. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 7 aug 2015 16:19 (CEST) Laten we niet al te krampachtig doen over spelling, maar vooral de geldende officiële spelling volgen waar dat kan. Ingeval van twijfel zijn er soms meer dan 1 goede mogelijkheden, omdat het Groene Boekje ook niet alles heeft dichtgetimmerd. Dat lijkt mij voldoende om ons op te richten, en dat doen we dan ook in onze richtlijnen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 7 aug 2015 16:19 (CEST)
  Juist het gebruik van de witte spelling laat in het algemeen ruimte voor meer mogelijkheden, waar het Groene Boekje de zaak dichttimmert (een typisch voorbeeld: de volgens het GB verplichte spelling tweefasestructuur i.p.v. het voor menigeens taalgevoel correctere tweefasenstructuur). De Wikischim (overleg) 7 aug 2015 21:04 (CEST)
  Groene Boekje volgt de WET. Moeten wij denk ik ook zoveel mogelijk proberen te doen. Ik vind klanktechnisch en betekenistechnisch niets mis met tweefasestructuur, trouwens. Verder start je een peiling dan vraag je om meningen van gebruikers. Lijkt me niet zo handig om dan in discussie te gaan met stemmers, zeker als je e.e.a. coördineert, maar dat terzijde. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 8 aug 2015 00:05 (CEST)
  Het Groene Boekje is voorgeschreven in het onderwijs en voor stukken die de overheid schrijft. Voor de rest mag, wettelijk, iedereen spellen wat hij/zij goeddunkt. Wikiwerner (overleg) 8 aug 2015 09:29 (CEST)
  Het is inderdaad een wijdverbreid misverstand dat de groene spelling overal verplicht zou zijn. Dit geldt, zoals Wikiwerner aangeeft, enkel binnen het onderwijs en voor officiële documenten zoals van overheidswege. Niet voor kranten, tijdschriften, gewone boeken, romans e.d. De Wikischim (overleg) 10 aug 2015 14:21 (CEST)
 24. Maasje 7 aug 2015 17:20 (CEST)
 25. Wouter (overleg) 9 aug 2015 16:12 (CEST)
 26. Woodcutterty|(?) 10 aug 2015 13:09 (CEST) Ik ben bepaald geen fan van constructies als "2 literpakken" en "50 eurobiljetten" en zou daar zelf liever koppeltekens gebruiken, conform het Witte Boekje. We hebben echter afgesproken dat we de officiële spelling hanteren en die afspraak zorgt voor m.i. wenselijke uniformiteit en duidelijkheid. Daarbij komt dat de stelling van deze peiling zo geformuleerd is dat de witte spelling in principe altijd is toegestaan, waarbij het voorkomen van onwenselijke woordbeelden slechts als voorbeeld wordt genoemd. In het ene artikel de witte en in het andere de groene spelling hanteren lijkt mij niet wenselijk. Was het voorstel geweest de mogelijkheid om de witte spelling op slechts gevallen als 2 literpakken en 50 eurobiljetten toe te passen, dan had ik er misschien anders over gedacht.
 27. Anders kunnen bots nauwelijks hun werk meer doen. Kukkie (overleg) 11 aug 2015 19:04 (CEST)
  Het scheelt bots juist wat werk, doordat bepaalde spellingen straks niet meer hoeven te worden aangepast als ze volgens de witte spelling goed zijn. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 19:07 (CEST)
  Stel dat de spelling van een woord in een artikel onjuist is, en er meer dan één juiste spelling is, die afhangt van welke boekje men prefereert. Ik weet niet helemaal zeker wat dit voorstel daarover zegt, maar het lijkt er toch op dat een bot volgens dit voorstel eerst zou moeten kijken of de rest van het artikel de groene dan wel witte spelling gebruikt, en dan afhankelijk daarvan de ene of de andere vorm moeten gebruiken, zodat geen inconsistenties worden geïntroduceerd. Dat is moeilijk werkbaar, om het zacht uit te drukken. Dat geldt trouwens ook voor menselijke bewerkers, en is wat mij betreft nóg een reden om dit voorstel geen doorgang te laten vinden. Toegegeven, iets soortgelijks geldt op de Engelstalige Wikipedia ook, maar daar zijn (a) zwaarwegende(r) redenen om twee spellingen toe te staan en zijn (b) de verschillen wat groter en duidelijker. Paul B (overleg) 11 aug 2015 19:53 (CEST)
  Wat voor nuttig werk zouden bots hierdoor niet meer kunnen doen? Zou er ook maar één lezer zijn die denkt 'foei, Wikipedia schrijft "secondenlang", wat een amateuristische site'? Waarom zou je bots aan het werk willen zetten om zulke dingen te veranderen? Bever (overleg) 17 aug 2015 15:06 (CEST)
 28. Grasmat (overleg) 11 aug 2015 19:56 (CEST)
 29. Qampina 12 aug 2015 10:10 (CEST)
 30. Wwian1 (overleg) 14 aug 2015 16:03 (CEST) Ik zie al die consternatie als iemand met goede bedoelingen probeert om een spelfout te verwijderen al voor me... Meerdere spellingsregels tegelijk is vragen om problemen. Er moeten eenduidige regels zijn, geen scala aan taalmogelijkheden. Laten we liever met zijn allen één spelling gebruiken. Daar schieten we veel meer mee op dan gerotzooi met twee 'boekjes'. Aangezien Wikipedia op de 'groene' ingericht is, is het geen doen om alles naar 'wit' over te zetten. Dan blijft alleen het groene boekje over.
  Een van de redenen dat ik het bij 'neutraal' heb gehouden was inderdaad dat mensen die met goede bedoelingen ergens de spelling wijzigen, op de vingers zouden worden getikt omdat ze 'BTNI' overtreden, al vind ik zelf zulke wijzigingen overbodig. Bever (overleg) 17 aug 2015 15:06 (CEST)
 31. Nietanoniem (overleg) 14 aug 2015 16:14 (CEST) omdat het ondoenlijk is 2 richtlijnen te volgen die elkaar tegenspreken

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 11:18 (CEST) - ik heb geen idee voor welk probleem deze peiling, die vrijwel door iedereen is afgeraden, maar die vervolgens natuurlijk gewoon wordt doorgezet door de coördinator, een oplossing biedt. Wel voorzie ik dat een voorkeur voor het Groene Boekje al diegenen die lak hebben aan de richtlijn BTNI een instrument in handen geeft door te blijven gaan met het doorvoeren van betekenisloze wijzigingen in door anderen geschreven teksten. En dat terwijl er de wereld te verbeteren valt op Wikipedia. Maar daar komen de spellingsfetisjisten niet aan toe.
 2. Vinvlugt (overleg) 3 aug 2015 11:41 (CEST) Net als collega RJB geen idee welk probleem hier opgelost moet worden, dan maar neutraal.
  Het probleem of met "1 literpak" één pak of één liter bedoeld wordt. ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 16:37 (CEST)
  Precies, en dat is slechts één voorbeeld waarin de groene spelling mogelijk voor verwarring zorgt. Een ander typisch geval: [1] De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 16:44 (CEST)
  Maar dankzij deze, behalve dan door De Wikischim zelf, door niemand gewenste peiling zal zo meteen iedereen op de stoep staan, met het groene boekje in de hand om vice-rector te vervangen door vicerector, waarbij menig lezer zich vervolgens mag afvragen wat voor soort tor hier eigenlijk wordt bedoeld. VJVEGJG is kennelijk alleen bedoeld voor de inhoud, maar straks niet meer voor de spelling. Want voortdurend zullen we de Groene-Boekjespolitie langs zien komen om zaken te verbeteren die niet fout zijn, en voor zover ze dat wel zijn, in elk geval niet hinderlijk (in de zin dat een betekenis niet meer begrepen kan worden) fout. Waarom wordt alleen op het punt van de spelling opeens dit soort uniformiteit wenselijk geacht? Het is en blijft een raadsel. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:14 (CEST)
  Aangezien telwoorden tot twintig bij voorkeur voluit geschreven worden (anders dan exacte inhoudsmaten) is er een wereld van verschil tussen 2 literpakken en twee literpakken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 3 aug 2015 17:19 (CEST)
  @gebruiker:RJB:Zie o.a. je eigen OP vanmorgen. Deze peiling beoogt eerder het tegenovergestelde te bereiken (terzijde: desgewenst mag je ook Groene Boekjes-politie schrijven, [2]). De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 17:21 (CEST)
  @WS, maar je kon toch voorspellen hoe dit zou aflopen? Je bent toch uitgebreid gewaarschuwd tegen het starten van deze peiling, en dat vrijwel door iedereen? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:25 (CEST)
  Je zou, naar mijn oprechte mening, in plaats van deze peiling als zodanig af te keuren beter gewoon je stem naar "Voor" kunnen verplaatsen. Je vat hier immers zelf perfect samen wat een goede reden kan zijn om van de groene spelling af te wijken. (En ik vermoed dat veel van de huidige tegenstemmers zich dit niet realiseren). De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 17:28 (CEST)
  Dat doe ik zeker niet want a) ik vind deze peiling een monstrum en b) ik vind dat iedereen tot op zekere hoogte het recht heeft ook buiten de witte en groene spelling, zo te spellen als hem of haar nuttig voorkomt. Ik heb een zeer goede vriend, schrijver van een enorm aantal boeken, die altijd - om hem, en hier niet ter zake doende, moverende redenen Jesus schrijft in plaats van Jezus. Auteurs hebben recht op dat soort eigendommelijkheid en hoeven zich 0,0 aan te trekken van ambtelijke organisaties, die ruziënd over straat rollen, als De Taalunie. Zie ook hier. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:35 (CEST)
  Misschien moeten we dan toestaan dat die samenstelling in het geval van mogelijke verwarring vervangen wordt door een minder verwarrende constructie? Toestaan dat "1 literpak" vervangen mag worden door "eenliterpak" (of: een pak van 1 liter) of "één literpak", al naargelang wat bedoeld werd. Het is voor zover ik weet ([3]) immers toegestaan een getal voluit te schrijven. Als we die bewerking, in het geval van mogelijke verwarring, niet onder BTNI laten vallen, zijn we met dat probleem ook grotendeels klaar, nee? Het zal niet in elke situatie zo goed lukken om het te herformuleren, maar ik denk dat het in de meeste gevallen uit de context duidelijk zal zijn. Of zou iemand bij "32 bitcomputers" denken aan 32 computers van één bit? Eerlijk gezegd denk ik dat dit geval sowieso niet veel voorkomt als een verwarrende situatie. (Ik ben trouwens zelf geen voorstander van deze Taalunieregel, maar om om die reden de Witte toe te staan, daar ben ik nog minder voor.) --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 6 aug 2015 10:18 (CEST)
  Maar wat is dan precies het verschil met mijn eigen voorstel? Ik bedoel, dan mag "één literpak/een literpak" straks dus wel en "1-literpak" niet. Waarom zijn die eerste spellingen per se beter? De Wikischim (overleg) 6 aug 2015 10:27 (CEST)
  Bij 1 literpak ontstaat geen verwarring, want of het is 1 pak van 'n liter (één literpak), of het is 'n pak van 1 liter ('n eenliterpak), hetzelfde dus. Het gaat pas mis bij 2 literpakken. Dat zijn of een onbepaald aantal pakken van 2 liter, of 2 pakken van 'n liter. Dat is eenvoudig te verduidelijken door het getal in letters uit te schrijven. Dan is het verschil duidelijk: tweeliterpakken zijn een onbepaald aantal pakken van twee liter, terwijl twee literpakken twee pakken van elk 'n liter zijn. Mvg, Trewal 6 aug 2015 10:40 (CEST)
  "Beter" is subjectief natuurlijk. Persoonlijk vind ik de spelling "1-literpak" beter dan "1 literpak", maar daar gaat het mij niet om, wel om wat we als norm willen gebruiken hier. Voor mij liever geen Witte spelling die niet ondersteund wordt in het hele taalgebied en ontstaan is uit een degout tegenover de Taalunieregels. Dan liever de Groene spelling, met z'n tekortkomingen, maar die alle taalgenoten hier ooit hebben geleerd op school. Je moet al die Witte regels kennen om te weten dat een auteur ze gebruikt heeft en dat mag je m.i. niet veronderstellen (wat ik deels zeg uit eigenbelang, want ik ken de regels van de Witte spelling niet; het gros van de Vlamingen zit overigens in die situatie). Daar komen onnodige bewerkingen, discussies en sfeerbederf van, dus liever eenduidigheid hierover: niet zwart of wit, maar groen. --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 6 aug 2015 12:46 (CEST)
 3. De spelling is het minste van onze problemen. Compleet non-issue. Kleuske (overleg) 3 aug 2015 19:10 (CEST)
 4. Sijtze Reurich (overleg) 3 aug 2015 19:22 (CEST) Het huidige Groene Boekje is volslagen idioterie en sinds de Taalunie zich met onze spelling is gaan bemoeien, weet ik niet meer wat er nu los en wat er nu aan elkaar moet. "Vioolspelen" schrijf je aan elkaar, maar "cello spelen" los. Welke idi**t verzint zoiets? Ik ga dus niet voor het Groene Boekje stemmen, maar om de spelling op Wikipedia nu helemaal vrij te laten is ook weer zo wat (of "zowat", ik zou het niet weten).
  De spelling helemaal vrij laten is uitdrukkelijk niet de bedoeling, en van de witte spelling is het ook zeker nooit de bedoeling geweest. Het is dus zeker niet aan te raden om door dat idee je stem te laten bepalen. De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 19:25 (CEST)
  Ik vind het wel de leukste stem verklaring tot nog toe. EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 19:38 (CEST)
  De spelling 'stem verklaring' is fout volgens het Groene Boekje, fout volgens het Witte Boekje, maar *goed* volgens het RJB-boekje. Gefeliciteerd!! ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 22:04 (CEST)
  Hoe kom je daar nu in hemelsnaam bij? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 22:18 (CEST)
  Ik meende de mensch RJB te kennen. ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 22:47 (CEST)
  Voorgaande opmerking schneidt hout, vleesch noch visch.  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 23:32 (CEST)
 5. Ick sluyt myzelve gheheel ende met graeghte aen by hetgeen de ghewaerdeerde collegæ RJB ende Sijtze Reurich hierboven reedsch hebben gheschreven ende nederghepend. Waervan acte! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 aug 2015 00:01 (CEST)
  Hetgeen en hierboven bestonden in jouw tijd nog niet. Akadunzio (overleg) 4 aug 2015 14:30 (CEST)
  Ghe slaet uyt der aert der saeck den spycker op den cop! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 aug 2015 14:59 (CEST)
 6. Akadunzio (overleg) 4 aug 2015 14:31 (CEST)
 7. YewBowman (overleg) 11 aug 2015 22:15 (CEST) — Ik ben tegen de stelling zoals verwoord in deze peiling (per artikel spelling kiezen; bijzondere functie van 'oorspronkelijke' auteur), maar ik zou vóór het gebruik van de witte spelling zijn voor een geselecteerde groep woorden (de al vaak genoemde voorbeelden). Teksten vertonen echter meestal belangrijker mankementen dan de spelling - daarmee valt veel meer te winnen. Neutraal dan maar.
 8. Bever (overleg) 17 aug 2015 06:38 (CEST) – Ik heb een poos getwijfeld of ik voor zou stemmen (je kunt immers niet altijd precies krijgen wat je hebben wilt), maar er staat te veel in dit voorstel waar ik me niet achter kan scharen.
  Sommige mensen hierboven vinden dat er één duidelijke regel moet zijn. Volgens mij zijn regels er om problemen op te lossen of te voorkomen. Een artikel kan bijvoorbeeld maar één naam hebben, dus het is handig dat er een regel is om makkelijk de knoop door te kunnen hakken als de spelling van een lemma ter discussie staat.
  Voor de lopende teksten is zo’n strenge regel niet nodig. Er zijn voor elk begrip wel verschillende manieren om het uit te drukken, de verschillen tussen ‘witte’ en ‘groene’ spelling zijn daarbij vergeleken maar klein en worden ook nog deels door de kunstmatige intelligentie in de zoekmachines ondervangen. Tot nu toe is het dan ook zo dat de witte spelling oogluikend wordt toegestaan, in elk geval zijn er voor zover ik weet geen mensen die er veel werk van maken om die te bestrijden. Er is geen reden om deze ontspannen situatie te vervangen door de ingewikkelde regel die nu op tafel ligt.
  Klopt niet helemaal. Ik heb inmiddels geregeld gezien dat schrijfwijzen als gedachtengoed en pannekoek consequent zijn vervangen door de groene spelling. Dat was trouwens ook de rechtstreekse aanleiding voor deze peiling. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 09:54 (CEST)

Uitslag en conclusie[bewerken]

Van de 45 gebruikers die in deze peiling gestemd hebben zijn er 6 voorstander van het formeel toestaan van de witte spelling, ofwel 13%. Een ruime meerderheid van 69% heeft tegen gestemd.

Conclusie: de witte spelling wordt in artikelen niet aanvaard als alternatieve vorm en kan dus desgewenst overal worden gewijzigd in de groene, zonder dat daarbij rekening hoeft te worden gehouden met de richtlijn BTNI. Bij een positieve uitkomst zou dit laatste wel het geval zijn geweest. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 10:14 (CEST)

Nee, er moet wel rekening worden gehouden met WP:BTNI. Het gebruik van de groene spelling is daar namelijk een onderdeel van. Mvg, Trewal 17 aug 2015 10:18 (CEST)
Je snapt het denk ik niet helemaal. Volgens deze uitslag kan de witte spelling nooit onderdeel van BTNI zijn. De groene is dat juist per definitie. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 10:27 (CEST)
Ik snap het prima hoor: deze peiling verandert helemaal niets aan de geldigheid van BTNI. Mvg, Trewal 17 aug 2015 10:32 (CEST)
Dit was Godzijdank bovendien enkel een peiling. DW doet alsof zijn vluchtig bij elkaar geharkte opiniepeilinkje opeens een nieuwe richtlijn heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk geenszins het geval. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 17 aug 2015 12:03 (CEST)
Peilingen zijn ongeacht de uitslag nooit bindend, tenzij er een 100% voor een van de opties zou ontstaan zijn. Pas dan is er consensus. Dat is bij mijn weten nooit gebeurd.  Klaas `Z4␟` V:  17 aug 2015 14:27 (CEST)
Dat er acht onthoudingen waren, is denk ik ook wel vermeldenswaard in de uitslag. Je zou daar ook een conclusie uit kunnen trekken, evenals uit de motivatie van sommige tegenstemmers die ook niet strak willen vasthouden aan de 'groene' spelling. Bever (overleg) 17 aug 2015 14:55 (CEST)
De conclusie kan ook gewoon luiden dat er niets te concluderen valt wat niet al vaststond, oftewel dat deze peiling geen verandering teweeg gebracht heeft en dat er ook geen reden is om aan te nemen dat een stemming dat wel zou doen. EvilFreD (overleg) 17 aug 2015 15:53 (CEST)
Als de groene spelling iets voorschrijft, is er ook helemaal geen twijfel, dus komt BTNI niet eens om de hoek kijken. BTNI is pas van toepassing als de groene spelling van iets onduidelijk is of (nog) niet bestaat. Sikjes (overleg) 18 aug 2015 15:47 (CEST)
Sorry, maar volgens mij heb je mijn bijdrage hierboven helemaal niet begrepen. De Wikischim (overleg) 18 aug 2015 15:49 (CEST)
Je stelt dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de richtlijn BTNI. Dat klopt natuurlijk niet. Je legt zelf hierboven uit hoe het wel zit. Dat er geen twijfel bestaat bij groene spelling, betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met de richtlijn, dat is een vrij belangrijk nuanceverschil. Sikjes (overleg) 18 aug 2015 16:06 (CEST)

[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Of er draagvlak is om op nl-wiki een Nederlandstalige banner (CentralNotice) te tonen
Stelling Er dient een banner getoond te worden om aandacht te vragen voor panoramavrijheid in de Europese Unie
Begindatum 18:00 op 27 juni 2015
Einddatum 12:00 op 2 juli 2015
Keuzes Ja of nee
Coördinator Romaine
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.
Huidige situatie van Panoramavrijheid in Europese landen.
Het huidige rapport zou de kaart rood of geel doen kleuren voor alle EU-landen.

██ OK, inclusief openbare kunst

██ OK, alleen voor gebouwen

██ Niet OK, alleen niet-commercieel gebruik

██ Niet OK

Voorgeschiedenis[bewerken]

Allereerst een vrije vertaling van de eerste sectie van het artikel Three weeks to save freedom of panorama in Europe:

Op 16 juni nam het JURI-comité van het Europees Parlement een amendement aan in een rapport over de hervorming van het auteursrecht. Dit rapport was opgesteld door Europarlementariër Julia Reda. Onder de tekst van de commissie, het parlement
Aanhalingsteken openen Van oordeel dat het commercieel gebruik van foto's, video-opnamen of andere afbeeldingen van werken die permanent gevestigd zijn in de fysiek openbare plaatsen altijd moeten worden onderworpen aan voorafgaande toestemming van de auteurs of enige gevolmachtigde
[1]
Aanhalingsteken sluiten
Over deze gewijzigde tekst dient er nu in het volledige Europees Parlement gestemd te gaan worden wanneer het de volledige tekst van het rapport beschouwt op 9 juli 2015.
Het rapport had aanvankelijk voorgesteld dat de huidige verschillen in wetgeving inzake vrijheid van panorama in Europa (zie kaart) worden geharmoniseerd door het voorstellen van een universele standaard waarbij afbeeldingen van werken die permanent gevestigd zijn op openbare plaatsen worden toegestaan.
Echter keurde de commissie de bovenstaande tekst goed die door de Franse Europarlementariër Jean-Marie Cavada was voorgesteld, dat commercieel gebruik van dergelijke afbeeldingen niet universeel zou moeten worden toegestaan, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

Wanneer dit rapport door het Europees Parlement wordt aangenomen in deze vorm, betekent dat niet dat het meteen ingevoerd is of gaat worden. Nadat het Europees Parlement dit rapport heeft behandeld, gaat het naar de Europese Commissie die dit rapport als basis neemt om over dit onderwerp een besluit te nemen.

Het team van Wikimedia dat in Brussel en Straatsburg de ontwikkelingen al enkele jaren op de voet volgt, ziet dit moment als de grote kans waar Wikipedia/Wikimedia invloed kan hebben op de besluitvorming, door de politici van het Europees Parlement bewust te laten zijn van de gevolgen en ons gedachtegoed kenbaar te maken. Om gewicht in de schaal te leggen heeft Lila Tretikov, Executive Director van de Wikimedia Foundation, met politici in Brussel gesproken over dit onderwerp.

Panoramavrijheid[bewerken]

Rotterdam Centraal Station werd in maart 2014 geopend
Aanhalingsteken openen Het betekent dat foto's van door auteursrechten beschermde driedimensionale werken (vooral beeldhouwwerken en gebouwen) die permanent in openbare plaatsen staan, gemaakt en verspreid mogen worden zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de rechthebbende.
Aanhalingsteken sluiten

De rechthebbende is de architect van een gebouw, de maker van een kunstwerk of de erfgenamen van een architect of kunstenaar tot 70 jaar na diens overlijden. Bij het ontbreken van panoramavrijheid dient de architect of kunstenaar toestemming te geven voor de publicatie/vrijgave van de foto die jijzelf bv hebt gemaakt.

In Nederland kennen we panoramavrijheid. In België niet. Een bekend voorbeeld van een onderwerp waarvan we als gevolg van het ontbreken van panoramavrijheid in België geen foto mogen tonen is het Atomium. De architect is nog recenter dan 70 jaar geleden overleden en de auteursrechten liggen bij de erfgenamen. Terwijl een bekend markant gebouw in Nederland, zoals Rotterdam Centraal Station dat in maart 2014 werd geopend, wel op Wikipedia getoond mag worden omdat we in Nederland wél panoramavrijheid kennen.

Als gevolg van het ontbreken van panoramavrijheid in België zijn er op Commons reeds honderden foto's van gebouwen en kunstwerken verwijderd.

In sommige landen bestaat er, net als met het huidige voorstel in het Europees Parlement, wel panoramavrijheid, maar die vrijheid geldt alleen voor niet-commercieel gebruik. De grens tussen niet-commercieel gebruik en commercieel gebruik is onduidelijk en daarmee problematisch.

Wikipedia[bewerken]

Voor Wikipedia geldt dat we alle inhoud toevoegen aan de encyclopedie onder de Creative Commons-licentie CC-BY-SA die commercieel gebruik toestaat. Als gevolg daarvan kunnen afbeeldingen die enkel voor niet-commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, niet op Wikipedia en Commons geplaatst en gebruikt worden.[2][3]

Het doel van Wikipedia, de vrije encyclopedie, is het verzamelen van vrije kennis in zowel woord en beeld, kennis die onder een vrije licentie beschikbaar wordt gesteld. Dit is ook een van de vijf zuilen waarop Wikipedia gegrondvest is.

Gevolgen[bewerken]

Als de beperkende tekst van het JURI-comité in de loop van de komende EU-wetgevingsprocedure over de hervorming van het auteursrecht wordt aangenomen, zou dat betekenen dat honderdduizenden foto's op Wikipedia niet meer vrij zijn en dan niet meer op Wikipedia en Commons getoond mogen worden.

Plan[bewerken]

Zover willen vele Wikipedia-gebruikers in Europa, de Europese Wikimedia-verenigingen en de Wikimedia Foundation het niet laten komen en willen opkomen voor de belangen van Wikipedia. Daarom zijn zij een actie gestart om aandacht te vragen voor dit onderwerp en zo te zorgen dat al die duizenden afbeeldingen op Wikipedia en Commons kunnen blijven.

Inmiddels zijn een aantal Europarlementariërs aangeschreven per mail. Er zijn enkele persberichten en blogposts uitgegeven door Wikimedia-verenigingen en door andere partijen. Tevens heeft de Duitstalige gemeenschap een peiling georganiseerd en als gevolg daarvan in de voorbije dagen een banner getoond. Tevens heeft men een open brief geschreven die inmiddels door meer dan 3200 ondertekend is.

Dit onderwerp is de afgelopen week eerder aan bod gekomen in de Kroeg. Sinds dat bericht is men inmiddels een aantal stappen verder en ligt er een concreet plan.

Vanaf aanstaande donderdag tot aan de stemming in het Europees Parlement staat er in verschillende Europese landen een banner gepland. De Wikimedia Foundation ziet er in principe geen heil in om door middel van een banner aan belangenbehartiging te doen. Echter, gezien de ernst van de situatie steunt zij dit uitzonderingsgeval omdat dit grote gevolgen kan hebben en zij ziet deze banner dan ook als laatste redmiddel. Omdat belangenbehartiging door middel van een banner, die zichtbaar is op alle Wikipedia-pagina's, gevoelig ligt, stelt de Wikimedia Foundation eisen aan de tekst van de banner en heeft zelf het laatste woord over de tekst (nog onder redactie). Ook de tekst van de pagina waar bezoekers uitkomen als ze op de banner klikken is goedgekeurd door de Wikimedia Foundation en is reeds te vinden op Freedom of Panorama in Europe in 2015. Van deze pagina kan er eventueel een Nederlandstalige vertaling gemaakt worden. Het uitgangspunt van de Wikimedia Foundation is om zich verre te houden van politieke standpunten, tenzij het rechtstreeks de kern van Wikipedia en Wikimedia raakt. Daarom wordt er nu in Europees verband actie ondernomen.

Of er in een land in een bepaalde taal een banner getoond gaat worden boven de Wikipedia-pagina's, is een keuze die de Wikimedia Foundation neerlegt bij de gebruikers van die Wikipedia. Daarom deze peiling, zodat alle gebruikers de kans krijgen zich hierover uit te spreken.

Voor[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. ik denk dat een afbeelding een lemma kan verrijken. Verder stoort het mij dat de pluralis majestatis wordt gebruikt om een persoonlijke mening weer te geven. Guss (overleg) 27 jun 2015 19:08 (CEST)
 2. Richard KiWi Overleg 27 jun 2015 19:10 (CEST)
 3. Queeste (overleg) 27 jun 2015 19:10 (CEST) Wikipedia streeft naar het zoveel mogelijk delen (en dus openbaar toegankelijk maken) van kennis. Niet-commerciële panoramavrijheid kan hierbij alleen maar helpen. We zijn geen actiegroep, maar kunnen wel onze standpunten krachtig kenbaar maken, voor zover die rechtstreeks met het opzet van ons project te maken hebben. Hier ligt mogelijk een unieke kans. Queeste (overleg) 27 jun 2015 19:10 (CEST)
 4.  Michiel  27 jun 2015 19:53 (CEST)
 5. Ook al is wikipedia een neutrale encyclopedie, de afbeeldingen verreiken wikipedia. En verminderen de kans te twijfelen of iets echt wel bestaat. Grasmat (overleg) 27 jun 2015 21:03 (CEST)
 6. Joostik (overleg) 27 jun 2015 21:16 (CEST)-- Hoewel ik tegen politiek activisme op Wikipedia ben, is dit iets dat de belangen van Wikipedia direct aan kan tasten. De wetgevers zijn er ook voor onze belangen.
 7. Sikjes (overleg) 27 jun 2015 21:25 (CEST) Al lijkt mij een sterkere response om het beleid aan te passen en de afbeeldingen gewoon te blijven plaatsen (Wikipedia is immers non-profit).
 8. Grijz (overleg) 27 jun 2015 21:42 (CEST) Wikipedia functioneert in een maatschappelijke omgeving en het is goed dat lezers en bewerkers geattendeerd worden op zaken die de verdere ontwikkeling van Wikipedia bedreigen.
 9. Dit raakt teveel aan de waarden die het mogelijk maken dat iets als Wikipedia kan bestaan, dus is het mijn inziens goed dat er op deze manier aandacht voor word gevraagd. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 28 jun 2015 00:14 (CEST)
 10. Als die meneer Cavada zijn zin krijgt worden de groene landen geel of rood. Ik zou liever zien dat de rode landen groen of geel worden. Beter voor mensen in die landen en voor ons.  Klaas `Z4␟` V:  28 jun 2015 11:41 (CEST)
 11. Lijkt me verre van een politieke actie zonder meer, er kan een directe impact zijn voor elke lezer omdat het direct gaat over hoe Wikipedia er in de toekomst gaat uitzien. Kvdh (overleg) 28 jun 2015 21:18 (CEST)
 12. Dick Bos (overleg) 29 jun 2015 10:23 (CEST)
 13. Mark in wiki (overleg) 29 jun 2015 12:04 (CEST)
 14. Woudloper overleg 29 jun 2015 17:50 (CEST).
 15. __ wɘster 29 jun 2015 20:08 (CEST)
 16. Toyo Mojito (overleg) 29 jun 2015 23:19 (CEST)
 17. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 30 jun 2015 01:44 (CEST) Wikipedia is geen actiegroep, nee. Maar dit is iets wat een directe impact heeft op Wikipedia en betekent dat veel werk dat al gedaan is, met terugwerkende kracht wordt weggecensureerd. Daarom toch voor.
 18. Kleuske (overleg) 30 jun 2015 12:21 (CEST) Opheffen van FoP is een prefrontale lobotomie voor Commons en daarmee alle Wikipedia encyclopedieën. Dit is Wikimedia core-business. Kleuske (overleg) 30 jun 2015 12:21 (CEST)
 19. Tekstman (overleg) 30 jun 2015 20:14 (CEST) Beperken van panoramavrijheid beschermt w.m.b. amper auteursrechten, maar heeft wel een sterk negatieve uitwerking op wikipedia (en de bewegings- en expressievrijheid van de Europese burger, maar dat is hier niet aan de orde).
 20. — gpvos 30 jun 2015 23:18 (CEST)
 21. 2A02:1810:4D14:8F00:8857:D9E3:1F88:AC59 1 jul 2015 01:18 (CEST) - 'Informatie beschikbaar stellen voor iedereen' is een drijfveer die terug in de kijker mag staan. De betrokkenheid van de Wikimedia Foundation, alsook de voorbeeldige banner van de Duitstalige gemeenschap, getuigen van een voldoende gedisciplineerde aanpak.
 22. Kukkie (overleg) 1 jul 2015 06:35 (CEST)
 23. ed0verleg 1 jul 2015 10:10 (CEST) natuurlijk behoren de artikelen neutraal te zijn, maar wij zijn als gemeenschap toch voor vrije licenties. Of moeten we ook een neutrale licentie nastreven? We nemen geen politiek standpunt in, we laten enkel zien waar we voor staan. Laat dat dan ook graag zien. ed0verleg 1 jul 2015 10:10 (CEST)
 24. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2015 21:44 (CEST) In haar blog vandaag legt Julia Reda uitvoerig en geduldig uit wie er achter de aanval op de vrijheid van panorama zitten en wat er mis is met de gedachten daarachter. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2015 21:44 (CEST)
 25. Sum?urai8? 1 jul 2015 21:45 (CEST)
 26. Grote beer (overleg) 1 jul 2015 23:35 (CEST)
 27. RonnieV (overleg) 2 jul 2015 01:03 (CEST) - Nee, ik ben geen liefhebber van banners. En ja, Wikipedia moet neutraal zijn in het aanbieden van informatie, ook van informatie over die informatie. Maar het voorstel dat nu in Europa rondwaart is een dermate grote inbreuk op de vrijheid van een ieder en een nog grotere inbreuk op de verspreiding van kennis zoals wij dat met Wikipedia voor ogen hebben, dat het in mijn ogen terecht is hier aandacht voor te vragen. Het is geen oproep om voor of tegen een bepaalde partij te stemmen (want van dergelijke politieke zaken hoort Wikipedia ver weg te blijven!), wel een oproep om nog eens kritisch te kijken naar een voorstel dat te veel potentiële gevaren inhoudt. Nee, er staat niet zonder meer in het voorstel dat ik een rekening krijg (of zelfs vooraf toestemming moet hebben) om een foto van mijn kind te maken, voor school, voor een speeltoestel, gewoon op straat,... Maar het biedt wel de mogelijkheid dat de architect die toevallig die school getekend heeft, de fabrikant van het speeltoestel of de stratenmaker die de straat heeft aangelegd mij straks wel een rekening presenteert. Voor een aantal landen is dat zelfs dubbelop, want in de landen waar nu wel de panoramavrijheid geldt, hebben de ontwerpers al een bedrag gekregen dat daar rekening mee houdt. Ook is het niet verkeerd dat een ieder kan weten dat hoe de markante gebouwen in diverse plaatsen eruit zien, zonder dat zij daar per se zelf geweest moeten zijn. (Waarmee niet gezegd zij dat het snuiven aan de lokale cultuur niet ook wenselijk is!)
  Het invoeren van deze maatregel leidt daarnaast tot een dusdanige bureaucratie, dat van de mogelijke opbrengsten die gegenereerd zouden kunnen worden met dit voorstel, een onevenredig deel opgaat aan de handhaving, inning en uitvoeringskosten, zodat de opbrengsten voor de artiesten minimaal zullen zijn. Dus niet van harte, maar het belang van onze gebruikers gaat nu even boven die paar dagen die we tegen een banner aan kijken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 2 jul 2015 01:03 (CEST)
 28. Kennyannydenny (overleg) 2 jul 2015 10:24 (CEST)

Tegen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Hoewel ik hoop dat deze wet er absoluut niet komt vind ik niet dat de lezer daarmee moet worden lastiggevallen en het tast bovendien naar mijn mening de neutraliteit aan. - Supercarwaaroverleg 27 jun 2015 18:01 (CEST)
 2. Sjoerd de Bruin (overleg) 27 jun 2015 18:05 (CEST) Niet neutraal en tevens komt deze peiling uit de lucht vallen.
 3. Peter b (overleg) 27 jun 2015 18:06 (CEST) we zijn geen actiegroep
 4. Natuur12 (overleg) 27 jun 2015 18:06 (CEST) Propaganda verspreiden doe je maar elders.
 5. Mbch331 (Overleg) 27 jun 2015 18:15 (CEST) Dat er gemeld wordt, dat deze wet in de maak is en dat het mogelijk gevolgen heeft voor Wikipedia, mag best gemeld worden (bijvoorbeeld in de kroeg), maar niet allerlei oproepen om er extra de aandacht op te vestigen. Ook geen oproepen om acties te ondernemen tegen deze mogelijke wetgeving.
 6. Trijnstel (overleg) 27 jun 2015 18:40 (CEST) Eens met Supercarwaar en Peter b.
 7. Woodcutterty|(?) 27 jun 2015 18:59 (CEST) Niet omdat ik niet per se tegen de resolutie van de commissie Juridische Zaken ben, maar omdat de encyclopedie niet alleen inhoudelijk neutraal moet zijn, maar m.i. ook neutraliteit moet uitstralen. Daarbij past het niet om lezers op te roepen om actie te voeren voor of tegen een bepaald standpunt. Bovendien is de actie zeer voorbarig, nu de resolutie de Commissie op geen enkele manier bindt en dit onderwerp geen prioriteit heeft.
 8. Apdency (overleg) 27 jun 2015 19:03 (CEST) Wikipedia staat geheel los van de politiek.
 9. Lexcy11 (overleg) 27 jun 2015 19:04 (CEST)
 10. Limestone (overleg) 27 jun 2015 19:04 (CEST) Wikipedia is geen plek om politieke standpunten te pushen, hoe vervelend dit geval ook is voor de encyclopedie. Overigens ben ik wel tegen de eindeloze bemoeizucht van de EU, maar dat terzijde
 11. Sander1453 (overleg) 27 jun 2015 19:11 (CEST) Per Woodcutterty
 12. Meerdervoort (overleg) 27 jun 2015 19:30 (CEST)
 13. Wwian1 (overleg) 27 jun 2015 19:42 (CEST) De wet is de wet.
 14. JurriaanH (overleg) 27 jun 2015 20:35 (CEST) Nee, Romaine.
 15. MatthijsWiki (overleg) 27 jun 2015 21:01 (CEST) eens met Supercarwaar
 16. Courgette (Overleg) 27 jun 2015 21:40 (CEST) Als deze maatregel erdoor komt, kunnen we de neutraliteit van Wikipedia met een korreltje zout nemen. Overigens is het gewoonweg lastig voor lezers.
 17. EvilFreD (overleg) 27 jun 2015 23:23 (CEST) Het ongelofelijk lange en zonder twijfel tendentieuze en misleidende propagandistische pamflet hierboven volledig negerende, volsta ik met de beantwoording van de vraag of Wikipedia misbruikt mag worden voor dit soort politiek activistische doeleinden met een driewerf neen. Neen omdat Wikipedia niet tot doel heeft om de verstrekking en verspreiding van informatie vrijer te maken dan ze is (of zo vrij te houden als ze is wanneer de wetgevende macht dreigt te besluiten om beperkende maatregelen door te voeren), maar slechts om informatie die reeds vrij is te verspreiden, neen omdat Wikipedia neutraal is en neutraliteit dient na te streven tot in de diepste wortels van haar bestaan, en neen omdat op geen enkele manier naar buiten toe getracht wordt om duidelijk te maken dat het uitgedragen standpunt niet per se gesteund wordt door individuele gebruikers (tenzij ik daarover iets gemist heb doordat ik er voor koos om het betoog links te laten liggen), zodat ik alleen maar kan hopen dat de lezer zich dat realiseert (wetende dat veel mensen dat niet doen aangezien de overgrote meerderheid de benodigde kennis over de gemeenschap achter Wikipedia daarvoor ontbeert).
 18. The Banner Overleg 27 jun 2015 23:27 (CEST) Het lijkt mij zinvoller dat de Wikimedia entiteiten in Nederland en België hun Europese parlementariërs gaan benaderen. Dat zal meer effect hebben dan een wimpeltje op Wikipedia.
 19. Den Hieperboree (overleg) 27 jun 2015 23:55 (CEST)
 20. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jun 2015 01:12 (CEST) Wikipedia mag democratische besluiten niet omzeilen en is geen actieclub om die democratische partijen te beïnvloeden. We moeten gewoon roeien met de riemen die wetten ons geven.
 21. Cattivi (overleg) 28 jun 2015 03:04 (CEST)
 22. Akadunzio (overleg) 28 jun 2015 10:16 (CEST)
 23. ErikvanB (overleg) 28 jun 2015 17:15 (CEST)
 24. CaAl (overleg) 28 jun 2015 21:53 (CEST) Per bovenstaanden. En waarom dan niet gelijk een banner om alle auteursrechten af te schaffen. Alles - per wettelijk decreet - opeens CC-BY-SA maken is ook in 't belang van Wikipedia.
 25. Qampina 29 jun 2015 08:05 (CEST)
 26. Joris (overleg) 29 jun 2015 16:51 (CEST) Ik ben voor actie, want dit kan grote impact hebben op hoe wij Wikipedia willen weergeven. Ik ben echter sterk tegen banners, daar doen we de lezer ook geen plezier mee.
 27. De Geo (overleg) 29 jun 2015 19:25 (CEST). Afbeeldingen kunnen Wikipedia verrijken, maar we moeten hier niet met storende en opdringere banners strijden tegen ons onwelgevallige beleidsvoornemens van de europese politiek. Er zijn subtielere wegen om ons standpunt in Brussel uit te dragen.
 28. Malinka1 (overleg) 29 jun 2015 21:20 (CEST) Volmondig neen
 29. Sijtze Reurich (overleg) 30 jun 2015 20:52 (CEST) Helemaal voor panoramavrijheid, maar ik vind niet dat we daarvoor moeten gaan lobbyen onder argeloze gebruikers die hier gewoon informatie komen zoeken en raar zullen opkijken dat ze ineens een standpunt opgedrongen krijgen. Sijtze Reurich (overleg) 30 jun 2015 20:52 (CEST)
 30. Elvesham (overleg) 1 jul 2015 09:19 (CEST), ben sterk tegen zo'n wet, absurd, maar toch liever geen banner op Wikipedia. Andere (sociale) kanalen zijn beter.
 31. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 11:26 (CEST) Bezoekers van wikipedia hier niet mee lastig vallen. Niet dat ik het nietneutraal vindt, maar omdat ik een hekel heb aan allerlei popups en banners op welke site dan ook.

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 21:49 (CEST) Ik zie grote pluspunten om de lezer de informatie te verschaffen die nodig is om tot actie over te gaan, echter ik heb een pestpleurighekel aan die klote banners hier op Wikipedia. "We" zijn geen commerciële instelling, maar om de haverklap zijn er weer banners, bedelbrieven en weet ik veel wat te zien als je via ip bewerkt. Ik neig dus sterk naar nee, maar de lezer moet wel duidelijkheid krijgen en bij voorkeur ook meer objectief in plaats van het zeer tendentieuze doemdenken wat er nu gedaan wordt.
 2. Ook omdat ik 'te laat' ben (peiling liep tot 12.00 vandaag) maar even onder neutraal: ik zie geen fundamenteel probleem met een banner. Dat onze artikelen neutraal zijn, betekent niet dat 'wij' dat ook moeten zijn. Onze hele missie is in wezen een activistische missie: het verspreiden van kennis, niet door erover te praten in commissies en het aan anderen over te laten, maar door het gewoon te doen. En, al vindt niet iedereen dat even belangrijk, door die kennis te verspreiden onder een 'vrije' licentie, zodat in principe iedereen er gebruik van kan blijven maken, voor ieder doeleinde. Wikimedia (of we het nu over de gemeenschap of over de WMF hebben) zal zich aan de geldende wetgeving moeten houden, maar niets verbiedt ons als gemeenschap om duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde wetgeving en daar een standpunt over in te nemen. Dan moet dat standpunt wel breed gedragen worden, en dat is nu onvoldoende duidelijk. Paul B (overleg) 2 jul 2015 16:33 (CEST)

Uitslag[bewerken]

De meerderheid van de Nederlandstalige gebruikers in deze peiling vinden het tonen van een Nederlandstalige banner voor panoramavrijheid in de Europese Unie geen goed idee. Dank allen voor het kenbaar maken waar de voorkeur naar uit gaat. Romaine 2 jul 2015 17:40 (CEST)

Gebruik properties Wikidata[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen en sjablonen van de Nederlandse Wikipedia
Stelling (1) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk
(2) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk
Begindatum zodra de argumenten duidelijk in kaart gebracht zijn
Einddatum begintijd + 7 à 14 dagen
Keuzes Voor, Tegen, Neutraal
Voor, Tegen, Neutraal
Coördinator FakirNLoverleg
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Er bestaat veel onenigheid over het gebruik van gegevens van Wikidata op de Nederlandse Wikipedia. Sommige gebruikers voegen properties met gegevens van Wikidata toe aan artikelen en anderen halen ze vervolgens weer weg. Dit leidt tot hoogoplopende spanningen tussen meerdere zeer gewaardeerde collega's. Nu ben ik benieuwd wat de mening van de gebruikers van de Nederlandse Wikipedia over het gebruik van Wikidata-gegevens is. Wikipedia:Wikidata zegt "Er is op dit moment (nog) geen consensus voor het gebruik van Wikidata-gegevens in artikelen". Aangezien ik in deze discussie redelijk neutraal sta ben ik bereid deze peiling op mij te nemen. - FakirNLoverleg 10 jun 2015 17:22 (CEST)

Achtergrond[bewerken]

Wikidata is een database. In die database staan gegevens variërende van inwoneraantallen van gemeentes, via familierelaties tussen personen tot wereldranglijsten van sportevenementen. Het is technisch mogelijk deze gegevens in Wikipedia te gebruiken met behulp van parserfuncties die er bijvoorbeeld zo: "geboortedatum = {{#property:P569}}" of zo: "{{#if: {{#property:P373}} | {{commonscat|{{#property:P373}}}}}}" uitzien. Sommige gebruikers zijn onder het argument "voel je vrij en ga je gang" aan de slag gegaan en andere gebruikers hebben dat onder het argument "er is geen draagvlak/consensus voor" weer teruggedraaid.

Let op: extra achtergrond mag hier tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Argumenten[bewerken]

Alle betrokkenen worden uitgenodigd om voorafgaand aan de stemming hier kort en bondig de argumenten behorende bij hun mening op een rijtje te zetten.

Voor[bewerken]

 • Bij het creëren van artikelen die een verregaand uniforme indeling hebben (zoals tennisspeelsters) kan de maker uitgaan van een gestandaardiseerde voorraadtekst
 • Minder onderhoud
 • Meer artikelen up-to-date
 • Sjablonen evolueren en hebben niet altijd dezelfde inhoud bij wiki's in andere talen. En net daardoor is het gebruik van wikidata relevant. Neem nu dat je het sjabloon van politicus uitbreidt met een VIAF- of GND-referentie, dan heb je eensklaps hopen artikels bijgewerkt.
 • Wikidata is in essentie van toepassing op alle taalgebieden. Door Wikidata in wikipedia te gaan gebruiken, kan de Nederlandstalige wikipedia putten uit kennis toegevoegd door anderstalige wikipedia/wikidata-gebruikers. Nu moet uit elk taalgebied bijvoorbeeld het BNP van een bepaald land worden toegevoegd aan alle Wikipedia's
 • De gestructureerde vorm waarin kennis wordt opgeslagen in Wikidata, maakt het eenvoudiger om bestaande gevalideerde en gezagdragende databronnen in Wikidata te importeren. De herkomst en relevantie van een stelling is dan ook explicieter middels referenties en qualifiers.

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Tegen[bewerken]

 • Status quo: geen properties in artikelen
 • Vrije bewerkbaarheid komt onder druk
 • Er is ook op Wikidata vandalisme, waar (op het moment van schrijven) niet structureel aan vandalismebestrijding wordt gedaan
 • De syntax van de parserfuncties is voor de normale gebruiker vrij ingewikkeld, ook is het niet duidelijk dat het om Wikidata gaat
 • Voor wat men op Wikidata property noemt zijn vaak al 1 of meer categorieën hier. Ze ook in andere naamruimten opnemen is overkill

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Stelling 1: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 1[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden.

Stelling 2: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 2[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden. 1. Vrije vertaling van "Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them"
 2. Commons:Licensing: The following restrictions must not apply to the image or other media file: Noncommercial/Educational use only
 3. CC License Compatibility Chart