Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Inhoud

Medische nomenclatuur[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Afspraken omtrent te gebruiken medische nomenclatuur op de Nederlandstalige wikipedia.
Stelling Het is belangrijk om op de nederlandstalige wikipedia onderstaande regels voor het gebruik van medische nomenclatuur in te voeren.
Medische nomenclatuur
Klik op 'Uitklappen' voor de complete tekst.

Regels:

 • Gebruik Nederlandse termen indien deze gebruikelijk zijn, d.w.z. indien deze in Nederlandse bronnen vaker gebruikt worden dan het Latijnse, Engelse etc synoniem, bv "voorste kruisband" in plaats van Ligamentum cruciatum anterius.
 • Uiteraard zijn synoniemen in het Nederlands, Latijn of een andere taal vermeldenswaard. Onderbouw deze synoniemen bij voorkeur met bronnen die het gebruik in recente vakliteratuur aantonen.
 • Recente vakliteratuur betekent in dezen: voor het vakgebied toepasselijke naslagwerken, richtlijnen, wetenschappelijke tijdschriften of werkafspraken die niet ouder zijn dan 20 jaar.
 • Voor anatomische nomenclatuur zijn andere regels van toepassing voor wat betreft het brongebruik. Deze regels staan hieronder apart vermeld.

Volgorde van brongebruik van Nederlandse nomenclatuur:

 1. Pinkhof laatste versie;
 2. Indien niet beschikbaar in Pinkhof laatste versie, gebruik dan het Groene boekje;
 3. Indien niet beschikbaar in het Groene boekje, gebruik dan Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal - laatste versie;
 4. (vak)jargon: onderbouw dit met bronnen uit recente Nederlandse vakliteratuur, zoals bijvoorbeeld het NTvG.

Volgorde van brongebruik van Latijnse nomenclatuur:

 1. Pinkhof laatste versie;
 2. Indien niet beschikbaar in Pinkhof, gebruik dan recente Nederlandse vakliteratuur, zoals bijvoorbeeld het NTvG.

Volgorde van brongebruik van Nederlandse, anatomische nomenclatuur:

 1. Pinkhof laatste versie;
 2. Indien niet beschikbaar in Pinkhof laatste versie, gebruik dan het Groene boekje;
 3. Indien niet beschikbaar in het Groene boekje, gebruik dan Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal - laatste versie;

Volgorde van brongebruik van Latijnse, anatomische nomenclatuur:

 1. Pinkhof laatste versie;
 2. Indien niet beschikbaar in Pinkhof, gebruik dan Terminologia Anatomica - meest recente, online beschikbare versie;
 3. Indien niet beschikbaar in Terminologia Anatomica gebruik dan Terminologia Histologica of Terminologia Embryologica, beiden laatst beschikbare versie;
 4. Indien uit recente, toepasselijke vakliteratuur blijkt dat een term uit TH of TE gebruikt wordt, gebruik dan die term. Onderbouw dit dus altijd met bronnen uit recente, toepasselijke vakliteratuur.
Overige benamingen die in de afgelopen 20 jaar in de toepasselijke vakliteratuur zijn gebruikt moeten natuurlijk wel vermeld worden (en een redirect krijgen) maar worden niet onnodig vermeld in de hoofdtekst.
Begindatum 24-11-2015, 23.00u
Einddatum 08-12-2015, 23.00u
Keuzes Voor het invoeren van bovenstaande afspraken over te gebruiken medische nomenclatuur.

Tegen het invoeren van bovenstaande afspraken over te gebruiken medische nomenclatuur.
Neutraal.

Coördinator max (overleg) 22 nov 2015 11:54 (CET)
Overleg/opmerkingen Vanuit deze discussie, werd dit voorstel van Wimpus gemodificeerd, waar uiteindelijk het huidige voorstel uit voortgekomen is. Indien er bij de huidige peiling voldoende draagvlak is voor het voorstel, dan zal een stemming volgen.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Voor[bewerken]

 1. Wammes Waggel (overleg) 24 nov 2015 23:04 (CET)
 2. Doctodoc (overleg) 24 nov 2015 23:44 (CET)
 3. Richard KiWi Overleg 25 nov 2015 00:04 (CET) De modernste termen en indien mogelijk e.d. in het Nederlands. (later toegevoegd: oude (Latijnse) benamingen mogen m.i. wel (eenmalig?) genoemd worden in het artikel)
 4. heinGlas z3.pngnlein'' 25 nov 2015 07:05 (CET) Vanzelfsprekend, maar graag ook de Latijnse benamingen (met DP's). Deze worden namelijk nog vaak gebruikt door artsen en andere behandelaars (vaak zonder dat ze 't door hebben Bedroefd).
 5. JoostB (overleg) 25 nov 2015 08:58 (CET)
 6. JurriaanH (overleg) 25 nov 2015 09:54 (CET)
 7. De Wikischim (overleg) 25 nov 2015 10:14 (CET)
 8. Robotje (overleg) 25 nov 2015 11:28 (CET)
 9. Richard 25 nov 2015 12:26 (CET) Ik heb me er al vaker over verbaasd dat iets waarvoor een gangbare Nederlandse naam bestaat, beschreven werd in een artikel met een Latijnse titel. Mogelijk het gevolg van een beroeps'afwijking' ;) Gelukkig was er wel een doorverwijzing...
 10. JetzzDG 25 nov 2015 12:46 (CET)
 11. The Banner Overleg 25 nov 2015 14:43 (CET) Titels moeten begrijpelijk zijn. Niet-Nederlandse namen en verouderde namen alleen gebruiken als doorverwijzing
 12. Woodcutterty|(?) 25 nov 2015 20:03 (CET)
 13. Natuur12 (overleg) 25 nov 2015 20:29 (CET)
 14. BoH (overleg) 26 nov 2015 00:54 (CET)
 15. Nietanoniem (overleg) 26 nov 2015 21:14 (CET) Met dien verstande dat ik liever zou zien dat een artikel de Latijnse naam krijgt en de Nederlands/Vlaamse benaming een redirect wordt. Als Pinkhof (wat dat ook mag zijn) wordt aangehouden, denk ik dat er in ieder geval een eensluidende niet snel wijzigende naam voor de artikelen wordt gekozen. Latijn is immers een dode taal. Nederlands is levend en er kunnen best meerdere goede benamingen voor iets zijn.
 16. Japiot (overleg) 26 nov 2015 21:50 (CET)
 17. Marrakech (overleg) 27 nov 2015 10:30 (CET)

Tegen[bewerken]

 1. Jcwf (overleg) 26 nov 2015 18:19 (CET) Pinkhof is alleen tegen betaling in te zien en dat maakt het dus onmogelijk voor gebruikers bij te dragen als zij dat boek niet bezitten.
  Slecht argument Jcwf. Hiermee zeg je in feite: "het gebruik van specifieke literatuur mag niet verplicht worden gesteld voor bepaalde onderwerpen, ongeacht of dat vanuit encyclopedisch oogpunt zou moeten, omdat niet iedereen het zich kan veroorloven de betreffende boeken aan te schaffen". De Wikischim (overleg) 26 nov 2015 18:27 (CET)
  ~:Ja, dat zeg ik daarmee. Wiki heeft namelijk het recht niet mensen tot uitgaven de dwingen via dit soort regelgeving. Hoe graag mensen hier ook juristje spelen. En wetgever. En rechter. En desnoods beul. Jcwf (overleg) 26 nov 2015 19:56 (CET)
  Ik geloof niet dat je door deze regel verplicht wordt Pinkhof aan te schaffen en dat je anders niet op dit gebied zou mogen bijdragen. Iemand die niet de beschikking heeft over Pinkhof maar wel over medische onderwerpen wil schrijven, kan volgens mij gewoon het eerstgenoemde alternatief aanwenden (Groene Boekje, TA, et cetera), maar het artikel kan dan wel door iemand die wel toegang heeft tot Pinkhof worden hernoemd, verbeterd of aangevuld. Ik lees het voorstel zo dat deze richtlijn er enkel toe zou leiden dat zo'n bewerking als een verbetering wordt erkend, en dus niet onder WP:BTNI valt. Maar Maxwvb, correct me if I'm wrong. Woodcutterty|(?) 26 nov 2015 20:04 (CET)
  @Woodcutterty: ik sluit me bij jouw opmerking volledig aan. max (overleg) 26 nov 2015 20:18 (CET)
  Ik ben het met Jcwf eens dat dat een nadeel is. Een goed alternatief is er alleen niet: het groene boekje is bij lange na niet volledig, van Dale ook niet. En de van Dale moet je bovendien ook aanschaffen. Er zijn helaas geen adequate, betrouwbare, gratis alternatieven voorhanden. max (overleg) 26 nov 2015 19:01 (CET)
  Misschien zou je dat eens moeten scheppen? Daar hebben we namelijk WikiWoordenboek voor. Jcwf (overleg) 26 nov 2015 19:53 (CET)
  LOL. en welk naslagwerk moet ik dan gebruiken om WikiWoordenboek te vullen? Kom ik toch weer op Pinkhof. Maar zonder gekheid, ik ken helaas geen goed alternatief voor Pinkhof. max (overleg) 26 nov 2015 19:57 (CET)
  Je mag best Pinkhof gebruiken, ook als referentie op WikiWoordenboek. Je mag het aanschaffen ervan niet aan anderen opleggen. Dat is niet hetzelfde. En ja, WikiWoordenboek wordt hier nog altijd geminacht. Dat is even duidelijk als het discriminatoir is van jouw "LOL". Jcwf (overleg) 26 nov 2015 20:01 (CET)
  Hoho, ik minacht wikiwoordenboek beslist niet. Sterker, tot jij er hierboven over begon had ik nog nooit van wikiwoordenboek gehoord. Bovendien leg ik niemand aanschaf van pinkhof op. Het is wat woodcutterty zegt: gebruik als alternatief van dale, het groene boekje of vakbladen. Qua brongebruik staat pinkhof bovenaan in dit voorstel, maar als je die niet hebt, wijk dan ajb uit. max (overleg) 26 nov 2015 20:18 (CET)
  Wikipedia dwingt niemand om bij te dragen. Als je dat niet wilt, dan doe je dat niet. Als je wel bij wilt dragen, dan zul je een bepaalde kwaliteit moeten leveren. Dat kan ook in dit geval zonder geld uit te geven, alleen zul je dan de naamgeving aan iemand anders over moeten laten. Een artikel bestaat echter uit meer dan alleen de naamgeving. Aanschaf wordt dus niet opgelegd. Niet aanschaffen betekent slechts een kleine beperking. Slecht argument dus. BoH (overleg) 26 nov 2015 21:09 (CET)
  Net zoals Wikipedia zelf geen bron voor Wikipedia mag zijn, geldt dat m.i. ook voor het WikiWoordenboek. Dat heeft niets met minachting te maken. De opmerking over jurist, wetgever, rechter en beul vind ik trouwens contraproductief. Als je na het woord 'regelgeving' gestopt was, had je nuttig gezien hetzelfde gezegd. Richard 27 nov 2015 11:20 (CET)
 2. Liever geen uitzonderingen op wat we hier algemeen volgen. De volgorde Groene Boekje als eerste en daarna Van Dale is eenduidiger. Als die twee geen uitsluitsel bieden, dan kan er w.m.b. naar vakliteratuur gegrepen worden, niet andersom. Vanwaar ook steeds die drang voor uitzonderingen als het voor een keer simpel kan? De hoeveelste discussie over een uitzondering is dit al niet? En wie houdt die uitzonderingen allemaal bij en wie controleert dat allemaal of die wel toegepast worden? Voor de gevestigde volgorde, Groen Boekje - Van Dale, is dit stukken makkelijker. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 28 nov 2015 22:42 (CET)
 3. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 29 nov 2015 01:45 (CET) Vakjargon en vakliteratuur moet juist zoveel mogelijk vermeden worden, en al zeker niet als eerste keuze bron vermeld worden. Verder per MichielDMN

Neutraal[bewerken]

 1. Juist in een encyclopedie is de geschiedenis van een onderwerp een wezenlijk deel van de kennis erover, ook als die intussen achterhaald is. Verouderde anatomische namen hebben m.i. wel bestaansrecht in een artikel, b.v. onder een eigen kopje, waar dan ook de verdere geschiedenis beschreven kan worden. Dit punt mis ik in de peiling. Zwitser123 (overleg) 25 nov 2015 12:59 (CET)
  @Zwitser123: dat had idd ook een keuze kunnen zijn, het nadeel is dat er ontzettend veel oude naslagwerken zijn met net een andere spelling, met name bij Latijnse nomenclatuur. Die allemaal toevoegen, en dat is de laatste tijd op grote schaal gebeurd, schiet zijn doel ver voorbij, het zwaartepunt van medische lemma's moet denk ik bij het onderwerp zelf liggen. max (overleg) 25 nov 2015 19:53 (CET)
  Ik bedoelde ook niet zozeer marginale spellingsvarianten, maar andere namen. Zwitser123 (overleg) 25 nov 2015 21:25 (CET)
 2. Waarom Pinkhof 'belangrijker' (POV!) is dan het Groene Boekje ontgaat me.  Klaas `Z4␟` V:  25 nov 2015 13:51 (CET)
  @KlaasZ4us: Pinkhof is zeker niet belangrijker dan het groene boekje. Wel is Pinkhof in de medische nomenclatuur een leidende autoriteit in het nederlandse taalgebied, van Dale en het groene boekje zijn niet. max (overleg) 25 nov 2015 19:52 (CET)
  Als ik de geachte heer Max goed begrijp wil hij voor medische lemmata tegen de algemeen aanvaarde richtlijn om in principe het Groene Boekje als leidraad voor betiteling te gebruiken, een uitzondering creëren. Ik zou bijna tegen gaan stemmen, maar blijf consequent neutraal. Zou je 1 en 2 niet simpel omdraaien met een zinsnede als indien het niet in vrije taalnaslagwerken staat gebruike men bij voorkeur medische als Pinkhof, .... Collegiale groeten van Klaas `Z4␟` V:  27 nov 2015 10:01 (CET)
  Blijkbaar begrijp je Max wel, maar het hele basisidee achter deze peiling niet. De Wikischim (overleg) 27 nov 2015 10:15 (CET)
  Wat het doel ook is bindend is een peilingsuitslag vrijwel nooit. Alleen in het zeldzame geval van consensus. Hartelijke groeten van Klaas `Z4␟` V:  27 nov 2015 11:35 (CET)
 3. Per de twee bovenstaanden. Wwian1 (overleg) 25 nov 2015 17:29 (CET)
 4. Op zich vind ik de regels wel goed (zorgt voor duidelijkheid en een zekere mate van kwaliteit, en helaas leidend tot een mogelijk oeverloze discussie), maar de formulering in volgorde van brongebruik vind ik veel minder, vandaar dat ik mijn stem hier parkeer. Ik vind de term 'niet beschikbaar' hier niet passend. Ik had meer verwacht van iets als: Indien geen beschikking over of niet voorkomend in Pinkhof, gebruik het Groene Boekje, etc. Dergelijk taalconstructie geeft meer duidelijkheid. Ik zou ook DP's willen maken van Latijnse of van andere overduidelijke gangbare termen. En waar worden deze regels vastgelegd? Elvesham (overleg) 27 nov 2015 00:34 (CET)

Peilingen n.a.v. nalooplijsten - Inleiding[bewerken]

De afgelopen jaren zijn er bij een aantal gebruikers op grote schaal auteursrechtenschendingen en andere problemen (met name onzorgvuldig brongebruik) aangetroffen. In diverse gevallen werd er dan een overzicht gemaakt: een "nalooplijst". Aan de hand van zo'n lijst werden artikelen dan systematisch beoordeeld en verbeterd. De nalooplijsten van twee gebruikers - Februari en Menke - waren echter zo omvangrijk (duizenden artikelen) dat het controlewerk nooit tot voltooiing kwam. Bijgevolg zijn er op dit moment duizenden artikelen die mogelijk verdacht zijn. Om die reden heb ik bij de Arbitragecommissie een jaar geleden een verzoek ingediend om te komen tot een werkbare oplossing.

Ruim twee maanden geleden kwam de Arbitragecommissie tot een omvangrijke uitspraak. Onderdeel daarvan was dat verbetering en aanvulling van richtlijnen en procedures noodzakelijk zou zijn. Daarom heeft de Arbitragecommissie mij gevraagd om discussies en besluitvorming te initiëren. Deze peilingen zijn daartoe een belangrijke stap: meningen kunnen geïnventariseerd worden en met een beetje geluk tekent zich op een aantal punten een consensus af, die ook van nut zou kunnen zijn bij toekomstige vergelijkbare problemen.

Deze zaak heeft een grote diversiteit aan kwesties opgeroepen, daarom hieronder 10 peilingen waar iedereen zijn of haar stem kan geven. Een met argumenten onderbouwd commentaar is daarbij zeer welkom. Discussies kunnen verplaatst worden naar de overlegpagina.

De peiling loopt van donderdag 5 november 17:00:00 t/m donderdag 12 november 17:00:00 CET. Josq (overleg) 5 nov 2015 16:46 (CET)

De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Peiling 1 - Afhandeling van de nalooplijst met de artikelen van Februari[bewerken]

 • Twee of drie vrijwilligers nomineren artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op bijdragen van Februari voor verwijdering conform de gebruikelijke procedure. De vrijwilligers mogen hierbij uitgaan van de nalooplijst: Gebruiker:JZ85/Nalooplijst. Een tempo van ongeveer 100 artikelen per week wordt aangehouden. De vrijwilligers dragen zorg voor een overzichtelijke aanpak, waarbij de genomineerde artikelen op de beoordelingslijst onder aparte kopjes worden gezet.
 • Bij aangetoonde auteursrechtenschendingen wordt een artikel genomineerd voor directe verwijdering. Een volledige check op auteursrechtenschendingen wordt echter als onhaalbaar beschouwd.
 • De bewijslast ligt bij degene die de informatie heeft toegevoegd, en bij uitbreiding bij degene die de informatie wil behouden. Bij discussie beslist een moderator zoals gewoonlijk op basis van argumenten.
Referentie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Conclusies
 • Artikelen waarbij - ondanks eventuele latere bewerkingen - bronvermelding ontbreekt worden verdacht van auteursrechtenschending en/of onbetrouwbaar brongebruik. Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing komt met betrouwbare bronnen.
 • Artikelen met (later toegevoegde) bronvermelding worden aan de hand van de opgegeven bronnen beoordeeld
 • Artikelen die aantoonbaar zijn gebaseerd op anderstalige Wikipedia-artikelen (Februari meldde dan bijvoorbeeld de taalversie in de bewerkingssamenvatting) worden beoordeeld op kwaliteit, het Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia kan door de moderator van dienst worden toegevoegd.

Voor[bewerken]

 1. Woudloper overleg 6 nov 2015 07:30 (CET)
 2. Graaf Statler (overleg) 6 nov 2015 11:37 (CET)
 3. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Bij de tegenstemmers lees ik zowel commentaren dat het allemaal wel mee valt, als dat het niet ver genoeg gaat. Misschien dat dit compromis dan een goede oplossing is.
 4. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 18:52 (CET) Ik twijfel eigenlijk tussen deze oplossing en gewoon alles weg wat nog niet gecontroleerd is. Goed, deze oplossing dan maar, want misschien zitten er tussen al die flutartikelen nog een paar die wél deugen.

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. ARVER (overleg) 5 nov 2015 19:07 (CET) Dat er nalooplijsten moeten zijn is eigenlijk al ernstig. En gezien de hoeveelheid wat er nog niet gecheckt is denk ik dat je al lange tijd zoet bent. En gezien de oudheid van deze lijst vrees ik met het huidige tempo dat deze over 5 tot 10 jaar nog bestaat. Maar met maximum van 50 per week en 10 per dag. In verband met de zware last die het zich mee brengt op TBP.
 2. The Banner Overleg 8 nov 2015 13:55 (CET) Als het comité auteursrechtenschendingen zonder meer mag verwijderen, is er een ernstig probleem met de transparantie. In het verleden was er al een moderator die artikelen van Februari beoordeelde, veroordeelde en executeerde. Ongeacht meningen en bronnen van derden. De geventileerde mening "gewoon alle artikelen van Februari verwijderen" maakt van het uitgangspunt Ga Uit Van Goede Wil een lachertje. Het verwijderen van artikelen die niet deugen is okay, maar doet dat met ere en met argumenten, niet klakkeloos op naam van de aanmaker. Het schept een levensgevaarlijk precedent dat makkelijk misbruikt kan worden om onderlinge wrevel te regelen.
  Van belang is natuurlijk ook dat lang niet alle artikelen van Februari copyvio zijn. Veel van zijn "doden" zijn bewerkingen van anderstalige WP's zonder correcte bronvermeldingen en dat kan redelijk eenvoudig verholpen worden. Zijn heiligen e.d. liggen inderdaad moeilijker door zijn voorliefde voor vage heiligen. Ook zijn edelen zijn lastig, deels omdat de E-waarde soms ernstig onduidelijk is. The Banner Overleg 11 nov 2015 12:51 (CET)
  Als het "redelijk eenvoudig" verholpen kan worden, waarom bestaat de nalooplijst dan al vijf jaar. Blijkbaar heeft niemand (meer) de behoefte om te verhelpen. Mag het dan in foute vorm blijven omdat het verholpen kan worden? CaAl (overleg) 11 nov 2015 13:54 (CET)
  Omdat een heleboel mensen wel klagen maar niets doen. Moet je goede artikelen vernietigen omdat niemand wat doet? Er is hier een index op alfabet aanwezig. 4 letters zijn reeds gedaan, dus liefhebbers kunnen op 22 letters aan de slag. Een paar behandelen is al welkom, hoeft echt niet veel te zijn maar alle beetjes helpen. The Banner Overleg 11 nov 2015 14:54 (CET)
  Ik heb totaal geen verstand van dit onderwerp en kan er dus ook niet goed over schrijven/helpen. Maar waarom krijgen "normale" artikelen waar wat mis mee is een verbeterperiode van vier weken, en de honderden lemma's van Februari vijf jaar? CaAl (overleg) 11 nov 2015 16:09 (CET)
  Omdat niemand wat doet... Men babbelt en klaagt maar onderneemt geen actie. The Banner Overleg 11 nov 2015 16:15 (CET)
  Een goed voorbeeld daarvan is te vinden op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20151111. Ik ben artikelen van Februari aan het controleren en heb twee artikelen genomineerd voor verwijdering wegens twijfel aan E-waarde. Er volgt prompt een aardige aanval op de nominatie en er worden argumenten aangevoerd waarom de artikelen moeten blijven, maar aan beide artikelen is nog geen letter veranderd. Klagen, klagen, niets doen. Daarom staan die lijsten er al vijf jaar... The Banner Overleg 12 nov 2015 09:05 (CET)
 3. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 8 nov 2015 14:56 (CET) - Ik heb er even over moeten nadenken, maar ik ben geneigd het hier met The Banner eens te zijn. Artikelen die aantoonbaar op auteursrechtenschending gebaseerd zijn, kunnen natuurlijk schadelijk zijn voor de encyclopedie en moeten daarom weg. Maar laten we vooral niet vergeten dat ook het verwijderen van goede artikelen waar niets mis mee is, schadelijk is voor de encyclopedie. Ik zou daarom zeggen: gewoon rustig de lijst langslopen en nuweg alleen in gevallen waarin het artikel niet reparabel is.
  Heb je een idee met wat voor productiesnelheid Februari hier lemma's heeft neergeplemd? De bestaande nalooplijst is gemaakt in 2010, in 2012 heeft MM lemma's nagelopen en daarna nog een paar in, hoe toepasselijk, februari 2013 en februari 2014. Sindsdien ligt het stil en blijft al die ongecontroleerde rommel gewoon staan, terwijl iedereen weet, zelf The Banner, dat het rommel is. Rustig de lijst langslopen was in 2010 al een illusie, nu is het erger dan een struisvogel. Peter b (overleg) 9 nov 2015 12:26 (CET)
  Hoeveel van de artikelen van Februari heb jij gecontroleerd? Ik ben er weer mee aan de slag gegaan (na een tijdje stilstand). Niets doen verhelpt het probleem zeker niet. Glimlach The Banner Overleg 9 nov 2015 20:31 (CET)
 4. Lidewij (overleg) 10 nov 2015 22:08 (CET) zie Gebruiker:The Banner. Wanneer iemand meent dat er van auteursrechtenschending spraken is, het lemma niet na deze melding binnen de veertien dagen verwijderen. Die paar dagen maakt niet meer uit. Ook niet pas met die boodschap bij de beoordeling komen. Verder vind ik dat Moira dit onderwerp niet meer moet beoordelen, ik snap dat ze dit dan wel via een omweg kan doen maar toch. Verder de lemma's behandelen zoals ieder ander lemma op de beoordelingslijst. 10 per dag is meer dan genoeg. Wanneer de regels zoals hierboven gaan gelden zal ik geen lemma bekijken, het heeft voor mij dan geen enkele zin om er tijd aan te besteden. Zeker niet nuweg wat nog niet is gecontroleerd, velen hebben er hun tijd al aanbesteed zonder het af te kruisen. Dan maar uit de hoofdruimte. NB de lijst die Josq hierboven linkt is niet de juiste lijst. Al jaren worden de lijsten op alfabet gebruikt. Gebruiker:JZ85/NalooplijstZ
 5. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:37 (CET) Per Ijzeren Jan
 6. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:07 (CET) — Per IJzeren Jan.
 7. HenriDuvent 12 nov 2015 12:20 (CET) voor oplossing van Gouwenaar, zie onder 'tegen'.

Tegen[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 17:56 (CET) Gewoon zijn beloop laten en elkaar vooral niet teveel voor de voeten lopen. Er is geen haast bij.
 2. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:15 (CET) In het geval van artikelen van Februari moet nog eens goed opnieuw worden gekeken in hoeverre er echt sprake is van auteursrechtenschending. In een aantal gevallen is de website waarvan iets werd vertaald zonder meer als niet-rechtenvrij aangemerkt, zonder dat daar rechtstreeks bewijs voor was. Sowieso is vertalen natuurlijk al iets heel anders dan teksten rechtstreeks woord voor woord overnemen, daarmee betreft het hier dus al geen auteursrechtenschending in de eigenlijke zin des woords.stem verplaatst
  Het auteursrecht omvat het exclusieve recht het werk te vertalen. Vertalen zonder toestemming is dus, behoudens toepasselijkheid van wettelijke beperkingen, wel degelijk inbreukmakend handelen "in de eigenlijke zin des woords". Woodcutterty|(?) 5 nov 2015 23:19 (CET)
 3. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:02 (CET)
 4. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 21:57 (CET) - Als twee of drie vrijwilligers zich daarmee bezig willen houden, kunnen ze dat wat mij betreft doen. Maar dit is allemaal veel te veel geregel, inclusief een doelsnelheid nog wel.
 5. Een voorbeeld van pappen en nathouden, het is een aanfluiting dat er nog steeds F-lemma's zijn, er is slechts een echte oploossing, een bot verzoeken alle lemma's waarbij F de eerste bewerker was laten verwijderen. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:47 (CET)
 6. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:04 (CET). Deze artikelen staan al veel te lang op Wikipedia en met een tempo van 100 per week (als dat gehaald en volgehouden wordt), kan het nog heel erg lang duren. Als we nu een betrouwbare encyclopedie willen zijn dan dienen we alle nog niet gecontroleerde lemma's van Februari te verwijderen.
 7. Maasje 6 nov 2015 17:00 (CET) Hoog tijd voor bijltjesdag, alle nog niet gecontroleerde artikelen afleveren op de enige juiste plaats: de vuilnisbak. Geen pappen en nathouden. Maasje 6 nov 2015 17:00 (CET)
 8. Nederduivel 6 nov 2015 20:34 (CET) per EvilFreD.
 9. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:08 (CET) - eens met Arver dat het ernstig is dat er een nalooplijst moet bestaan, maar met een frequentie van 100 artikelen per week afhandelen? Beter is idd de gegeven oplossing van Peter B aan te houden: alle pagina's van Februari verwijderen, dan ben je van elk gezeur af. Het is immers vastgesteld dat Februari structureel schendingen heeft gepleegd.
  Vastgesteld door wie? The Banner Overleg 8 nov 2015 13:56 (CET)
 10. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:03 (CET) - per Gouwenaar: eerste prioriteit hoort te zijn deze artikelen uit de hoofdnaamruimte te krijgen. Plaatsen in een speciale 'naloopruimte' kan een tussenoplossing zijn. Eventuele vrijwilligers kunnen ze dan serieus onder handen nemen. Na een tijd het restant geheel verwijderen van deze site.
 11. JanB (overleg) 9 nov 2015 13:09 (CET) - Alle Februari-artikelen in quarantaine plaatsen en alleen serieus gecontroleerde en verbeterde weer tot de encyclopedie toelaten.
  Dank voor je stem. Ik zie twee mogelijkheden voor quarantaine: 1) buiten de hoofdnaamruimte plaatsen (en dus buiten het zicht van de meeste lezers) 2) verwijderen (zodat alleen moderatoren er nog bij kunnen). Welk van de twee opties zou je voorkeur hebben, of bedoel je nog iets anders? Josq (overleg) 9 nov 2015 13:12 (CET)
  Bedoeld wordt uit de hoofdnaamruimte nemen maar wel, gedurende een afgesproken periode, beschikbaar houden voor gebruikers die de artikelen zo willen bewerken dat ze teruggeplaatst kunnen worden. JanB (overleg) 9 nov 2015 13:21 (CET)
 12. CaAl (overleg) 10 nov 2015 13:57 (CET) De nalooplijst is vijf jaar(!) oud en bevat nog steeds veel meer artikelen waar waarschijnlijk iets mis mee is dan artikelen die inmiddels voldoende opgeknapt zijn. Na vijf jaar mag de knoop wel eens doorgehakt: alle niet-opgeknapte artikelen naar de prullenbak. Als iemand in de toekomst de behoefte heeft om toch nog aan zo'n lemma te werken, kan via de reguliere procedure om terugplaatsing (eventueel in eigen naamruimte of (bij copyvio) per mail) gevraagd worden.
  Het klassieke geval van verwijderen op naam van de originele auteur in plaats van op basis van argumenten. The Banner Overleg 10 nov 2015 14:13 (CET)
  Maar het grootste probleem is natuurlijk dat niemand wat doet om de artikelen te controleren! The Banner Overleg 12 nov 2015 12:30 (CET)
 13. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:19 (CET) Als iemand structureel gepikte informatie (=troep) plaatst, dan kan de zooi mooi in de vuilnisbak. Niets, maar dan ook niets van over laten.
 14. Alle lemma's waarvan F. de eerste bewerker was dienen verwijderd te worden. In ieder geval buiten de hoofdnaamruimte plaatsen. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:28 (CET)
 15. Zelfde oplossing als bij Menke door mij voorgesteld, tijdelijk parkeren buiten de hoofdnaamruimte. Na een vastgestelde periode, waarin nog de gelegenheid bestaat artikelen te herschrijven, alles wat niet herschreven en geaccepteerd is verwijderen. Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 21:39 (CET)
 16. De aanpak die Gouwenaar voorstelt lijkt me een goede, hoewel ik tegen het zonder meer verwijderen van alle artikelen die nog niet herschreven zijn ook geen bezwaar heb. MrBlueSky (overleg) 11 nov 2015 03:44 (CET)
 17.  Klaas `Z4␟` V:  11 nov 2015 08:08 (CET) Eens met Fred
 18. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 08:14 (CET) Eens met Gouwenaar en MrBluesky
 19. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:35 (CET) Wat mij betreft kan het oeuvre van Februari uit de hoofdnaamruimte en verder rustig nagekeken worden in de huidige nalooplijsten, en dan weer per artikel terug of weg. Op een gegeven moment kunnen er voor deelonderwerpen wellicht knopen doorgehakt worden ter definitieve verwijdering (ik denk met name aan de heiligen, die veelal gebaseerd zijn op verouderde en/of gekleurde bronnen). Veel artikelen zijn echter gebaseerd op vertalingen uit andere wikipedia's of een parafrasering van een necrologie, een handelwijze waar in principe niets mis mee is.
 20. GeeJee (overleg) 11 nov 2015 17:47 (CET) - De "quarantaine"-optie klinkt mij als een goede oplossing in de oren. Uit de hoofdnaamruimte halen en de achtergelaten link rood maken, zodat er of een geheel nieuw artikel kan worden geschreven of, na verbetering en/of goedkeuring, het oude artikel teruggezet kan worden. Ik denk dat dit een betere en meer praktische manier van werken is dan de huidige nalooplijsten.
 21. Bij gebruikers die structureel er een puinhoop van maken zoals Februari, kan maar één ding de oplossing zijn: alle lemma's aangemaakt door die persoon verwijderen. Als het lemma's zijn die de moeite waard zijn om te beschrijven, dan worden ze heus nog wel beschreven. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:49 (CET)
 22. Wutsje 12 nov 2015 14:55 (CET) Per Gouwenaar
 23. Joplin (overleg) 12 nov 2015 19:13 (CET) Per Gouwenaar

Peiling 2 - Afhandeling van de nalooplijst met de artikelen van Menke[bewerken]

 • Twee of drie vrijwilligers nomineren artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op bijdragen van Menke voor verwijdering conform de gebruikelijke procedure.. De vrijwilligers mogen hierbij uitgaan van de nalooplijst: Gebruiker:Lymantria/Menke. Een tempo van ongeveer 100 artikelen per week wordt aangehouden. De vrijwilligers dragen zorg voor een overzichtelijke aanpak, waarbij de genomineerde artikelen op de beoordelingslijst onder aparte kopjes worden gezet.
 • Bij aangetoonde auteursrechtenschendingen wordt een artikel genomineerd voor directe verwijdering. Een volledige check op auteursrechtenschendingen wordt echter als onhaalbaar beschouwd.
 • De bewijslast ligt bij degene die de informatie heeft toegevoegd, en bij uitbreiding bij degene die de informatie wil behouden. Bij discussie beslist een moderator zoals gewoonlijk op basis van argumenten.
Referentie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Conclusies
 • De artikelen van Menke worden verdacht van onzorgvuldig brongebruik (verouderde, gekleurde bronnen, onjuiste bronnenverantwoording). Moderatoren wordt geadviseerd deze artikelen te verwijderen tenzij er een onderbouwing is met betrouwbare bronnen, anders dan de bronnen die Menke gebruikte.

Voor[bewerken]

 1. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:10 (CET) De auteursrechtenschending Het letterlijk overnemen is bij Menke in veel gevallen evident; er zijn hele 19e-eeuwse teksten letterlijk gekopieerd en ik meen dat er ook iets was met afbeeldingen waarvoor geen toestemming was gegeven.
  • Misschien ben ik wel gek, maar in het geval van 19e-eeuwse teksten kan er toch geen sprake zijn van auteursrechtenschending? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:12 (CET)
   • Wel van letterlijk overnemen. Dat is dan geen auteursrechtenschending in formele/juridische zin, maar wel een op Wikipedia ongewenste werkwijze. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:17 (CET) P.S. Ik ben het hier behoorlijk mee eens. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 21:21 (CET)
    • Dat heet "plagiaat". Het is niet strafbaar maar wel erg laakbaar en ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat je met zo sterk verouderde tekst een goed encyclopedisch artikel schrijft. Woudloper overleg 6 nov 2015 07:35 (CET)
  • Hier wordt zoals zovaak op Wiki naar een stok gezocht om de hond te slaan. De door Menke geciteerde bronnen zijn beslist auteursrechtvrij! De hele kwestie zou opgelost zijn met een korte toelichting waarin staat dat het artikel gebaseerd op dat bepaalde oude boek. Waarom is iereeen hier zo dol op verwijderen? Zelfs wanneer een artikel volledig herschreven werd op basis van andere bronnen als Het Nationaal Archief ( [1]} moet en zal het weg omdat het ooit van Menke was. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 03:07 (CET)
   • Dat laatste is vanwege de onwenselijkheid van copyvio/plagiaat in de bewerkingsgeschiedenis. De Wikischim (overleg) 6 nov 2015 09:27 (CET)
 2. Woudloper overleg 6 nov 2015 07:35 (CET) laat de klucht ten einde komen (idem bij Februari).
 3. Graaf Statler (overleg) 6 nov 2015 11:40 (CET) Wijze woorden van Woudloper, tijdverspilling, redelijk onbelangrijk allemaal, en een opgeblazen kikker. Inderdaad voornamelijk plagiaat en zeer lichte schending auteursrechten. Staat op Wikisage prima op zijn plaats.
 4. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Bij de tegenstemmers lees ik zowel commentaren dat het allemaal wel mee valt, als dat het niet ver genoeg gaat. Misschien dat dit compromis dan een goede oplossing is.
 5. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 18:59 (CET) Net als bij Februari twijfel ik tussen deze oplossing en gewoon alles weg wat nog niet gecontroleerd is. Ik kies eigenlijk alleen voor deze oplossing omdat ik inschat dat voor de deletionistische oplossing geen meerderheid is. Laten we in elk geval het probleem-Menke zo snel mogelijk uit de weg ruimen, want al die letterlijke overnames uit bronnen rond 1900 maken de reputatie van Wikipedia er niet beter op.
 6. Richard KiWi Overleg 10 nov 2015 18:56 (CET) Voor. Bij tegen staan veel commentaren van gebruiker die alles liever in 1x weg hebben. Zoals hierboven: geen deletionistische oplossing.
 7. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:09 (CET) — Per Richardkiwi.

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Ik ben een groot voorstander om alle door Menke gemaakte en geschreven artikelen in zijn geheel te verwijderen. Desnoods worden ze tijdelijk geparkeerd op een plek buiten de hoofdnaamruimte. In die tijd kan ieder die daar nog tijd en energie in wil steken proberen om deze artikelen alsnog herplaatst te krijgen, mits deze herschreven artikelen voldoen aan de eisen, die anno 2015 aan een encyclopedisch artikel gesteld mogen worden. Na die tijd worden ze definitief verwijderd. Ik zie niets, maar dan ook niets in een gefaseerde aanpak. Ik denk dat ik een van de weinigen ben geweest die in de afgelopen jaren geprobeerd heeft artikelen aangemaakt door Menke te nomineren. Daar heeft veel tijd ingezeten, omdat elk artikel gecontroleerd moest worden aan de hand van niet altijd gemakkelijk te vinden en te verkrijgen literatuur. Elke keer weer vrat dat nog meer tijd en energie, omdat voortdurend dezelfde discussie opnieuw gevoerd moest worden, soms met een wisselende groep gebruikers, die nauwelijks op de hoogte waren van de problemen. Ja, Menke heeft heel bewust geprobeerd om via Wikipedia een zeer eenzijdig gekleurde visie op de koloniale geschiedenis van Nederland te verspreiden. Daarmee maakte ze gebruik van zeer gedateerde bronnen, die bovendien ook nog eens vol stonden met feitelijke onjuistheden. Dat Menke geen auteursrechten geschonden zou hebben is een opmerking die gebaseerd is op pure onwetendheid. Ik ben er tig tegengekomen, waarbij zelfs vrij recent materiaal was gebruikt. Een deel ervan kon achteraf gerepareerd worden door nieuwe afspraken met de desbetreffende organisatie. Maar dat was al lang na het vertrek van Menke. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2015 22:42 (CET) P.s. ik heb mijn stem maar hier gezet, omdat ik bang ben dat er bij tegenstemmen niets gebeurt en we tot in lengte van jaren opgescheept zitten met deze 'rommel'. Gouwenaar (overleg) 8 nov 2015 13:35 (CET)
  • Ik hoop dat dit niet het geval zal zijn en dat er uiteindelijk een oplossing volgt uit deze peiling en wat erop volgen gaat. Als dit specifieke voorstel het niet haalt hoop ik dat Josq andere oplossingen gaat zoeken/verkennen. Mogelijk willen de vrijwilligers van Wikisage helpen de artikelen tijdelijk naar daar te verplaatsen, dan zou het niet eens nodig zijn een aparte naamruimte te creëren. Woudloper overleg 10 nov 2015 08:00 (CET)
   • Een beroep doen op een dubieuze website als Wikisage is wel het laatste wat in mij op zou komen. Die website heeft op grote schaal artikelen die hier voor verwijdering werden voorgedragen verplaatst naar Wikisage, compleet met lappen geplagieerde tekst, grove feitelijke onjuistheden enz. Daarbij wordt verzuimd om te vermelden wie de oorspronkelijke auteur(s) is/waren van het van Wikipdia geplukte artikel. Ja, er wordt een link gegeven naar de oorspronkelijke versie, waarvan men wist (of kon weten) die die spoedig verwijderd zou worden. Verzuimd werd om, vervolgens, conform de licentievoorwaarden te handelen, door alsnog de auteurs te vermelden. Ik ben van mening dat iedere schijn van een mogelijk coöperatie met Wikisage - in het belang van Wikipedia - te allen tijde vermeden zou moeten worden. Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 11:25 (CET)
    • Zover ik van licentiebreuk afwist, speelde dat jaren geleden. Is dat nog steeds niet opgelost? Ik neem Wikisage voor wat het waard is: uit hun opnamecriteria blijkt dat ze niet de doelstelling hebben een encyclopedie te zijn, maar een soort opiniesite in een encyclopedisch jasje. Als ze bereid zijn wat hier niet mag daar op te nemen - en de laatste maal dat ik er keek leek me dat ze daar enthousiast mee bezig waren - zie ik het probleem niet zo. Wikisage heeft een veel kleiner publiek dan Wikipedia en ik neem aan dat het ons meer imagoschade oplevert de teksten hier te behouden, ook in een aparte nieuwe ruimte. Dat er vrijwilligers zijn die zowel hier als daar actief zijn zou ik niet "coöperatie" noemen, en voorkomen kunnen we het niet. Woudloper overleg 10 nov 2015 11:40 (CET)
  Iedereen die hier een beetje thuis is weet dat de artikelen van Menke en Februari al jaren aan een draadje bungelen. Misschien houdt dat draadje het nog jaren uit, maar hoe dan ook is er genoeg gelegenheid (geweest) voor derden om dit werk naar eigen inzicht en op eigen risico over te nemen op eigen websites. Onze verantwoordelijkheid bij het verplaatsen naar een andere website blijft daardoor beperkt tot het verwijderen van de informatie van Wikipedia.
  Uiteraard bezin ik me op allerlei mogelijke oplossingen en gelukkig levert deze peiling een aantal ideeën op. Het idee om alles radicaal te verwijderen neem ik daarbij zeker ook serieus, al is het moeilijk om de kansen van dat voorstel in te schatten. Josq (overleg) 10 nov 2015 11:51 (CET)
  Alles radicaal verwijderen zonder serieuze argumenten ter verwijdering zal fungeren als een doodsklap voor Wikipedia. Je hoeft immers alleen maar de nalooplijst te traineren om alles verwijderd te krijgen. The Banner Overleg 10 nov 2015 12:22 (CET)
  @Josq Dit is een peiling, maar je geeft nu aan zonder een stemming af te wachten dat de lemma's verwijderd gaan worden, allemaal? Dus ook de gecontroleerde en daarop behouden lemma's? Happytravels (overleg) 10 nov 2015 13:38 (CET)
  Het kan alle kanten op. De mogelijkheid dat de gemeenschap middels een stemming beslist alles zonder onderscheid te verwijderen valt niet uit te sluiten. Compromissen en consensus zijn op dit moment verder weg dan deze radicale optie. Josq (overleg) 10 nov 2015 13:46 (CET)
  Het zou het moreel failliet van NLWP aantonen wanneer men artikelen gaat verwijderen op basis van de naam van de auteur in plaats van op basis van argumenten. The Banner Overleg 10 nov 2015 14:15 (CET)
  Is dit niet een tikkeltje overdreven? Ik denk persoonlijk dat reputatieschade voor Wikipedia bij het langdurig handhaven van artikelen als deze groter is dan een mogelijk verlies bij het in een keer verwijderen van deze rommel. Mocht er toch een 'pareltje' tussen zitten, dan komt die heus wel weer terug op Wikipedia, maar eerlijk gezegd 'parels' ben ik in deze reeks nog niet tegengekomen. Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 16:13 (CET)
  Helemaal met Gouwenaar eens. De reputatieschade voor de Nederlandse afdeling van een project dat zeer binnenkort uit handen van onze koning een prestigieuze prijs ontvangt is bij handhaven van deze artikelen zeer veel groter. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:42 (CET)
  Eens met Gouwenaar. De artikelen van Menke zitten zo vol verouderde stellingnames (het gevolg van letterlijke overnames van verouderde bronnen) dat er zonder de grootste moeite geen neutraal artikel meer van te maken is. Ik zie geen brood meer in opknappen, dit i.t.t. het Februari-corpus.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Tekstman (overleg · bijdragen) 11 nov 2015 14:40‎
  Nee, het is niet overdreven. waarom radicaal verwijderen als er ook een naloopruimte kan komen voor deze artikelen? Buiten beeld schuiven is niet hetzelfde als verwijderen. The Banner Overleg 12 nov 2015 12:28 (CET)
 2. HenriDuvent 12 nov 2015 12:21 (CET) Om practische redenen eens met gouwenaar
 3. Wutsje 12 nov 2015 14:47 (CET) Idem
 4. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:36 (CET)motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 17:57 (CET) Gewoon zijn beloop laten en elkaar vooral niet teveel voor de voeten lopen. Er is geen haast bij.
 2. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 21:58 (CET) - Als twee of drie vrijwilligers zich daarmee bezig willen houden, kunnen ze dat wat mij betreft doen. Maar dit is allemaal veel te veel geregel, inclusief een doelsnelheid nog wel.
 3. Menke schreef tal van prachtige artikelen over Nederlands Indië. Uitvoerig en fraai geïllustreerd. Zonder de bijdr4agen van Menke blijft van de geschiedenis van "öns" Indië op de Nederlandse Wiki bijna niets meer over... De bron is oud en gekleurd, dat is waar, maar zijn de artikelen dat dan automatisch ook? Alle oude bronnen, de Geste de Dieu par les Francs etc. over de kruistochten zijn uitermate gekleurd. Dat wil toch niet zeggen dat ook Menkes verhaal gekleurd is? Die geschiedschrijvers die over de koloniale campagnes schreven waren deskundige tijdgenoten. Alle artikelen van Menke verwijderen omdat een contemporaine bron werd gebruikt is onredelijk. Ik krijg sterk het gevoel dat artikelen weg moeten OMDAT ze van Menke zijn en dat onderbouwing van de voordracht dan overbodig is... De voordrachten om Menkes werk te schrappen komen ook steeds van dezelfde persoon of personen, ik krijg de indruk dat gêne over ons koloniaal verleden en politieke correctheid hierbij een rol spelen. Om kort te zijn; wanneer een artikel van Menke wordt voorgedragen voor verwijdering, neem die voordracht dan alleen aan wanneer wordt aangetoond dat het bewuste artikel niet neutraal is of dat het verhaal door recentere geschiedschrijving is achterhaald. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 03:00 (CET)
  Heb je Gebruiker:Lymantria/Menke ooit goed gelezen? Het gaat ten eerste om het letterlijk overnemen van hele passages (formeel geen auteursrechtenschending omdat de teksten uit de 19e eeuw zijn en dus ouder dan 70 jaar, wel plagiaat) en ten tweede om het feit dat de teksten voor een deel niet encyclopedisch zijn. De Wikischim (overleg) 6 nov 2015 09:31 (CET)
  Ja, dat las ik, ik las ook dit: "Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) verscheen tussen 1911 en 1937 in 10 delen. Het bevat informatie over ruim 22.000 belangrijke of op zijn minst opvallende personen uit de Nederlandse geschiedenis die voor 1910 zijn overleden. Het NNBW stond onder redactie van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. De lemmata zijn geschreven door deskundigen. Het NNBW is gedateerd, maar geldt als betrouwbaarder dan Van der Aa. Het is het laatst in Nederland verschenen biografisch woordenboek dat volledigheid nastreefde." Over veel van de beschreven personen is het de laatste verschenen bron, dat betekent dat we het daarmee moeten doen. EEn oude brton is niet automatisch een slechte bron zoals sommigen hier menen. Robert Prummel (overleg) 10 nov 2015 13:37 (CET)
  Ach het NNBW is wel het minst grote probleem als het om de artikelen van Menke gaat. Ze heeft rijkelijk overgeschreven uit bijv. "Neerlands Krijgsroem in Insulinde" van de oud-militair Adamus Sebastianus Henricus Booms. Hij stelde zich tot doel om de "Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering" van de Nederlanders in de 19e eeuw te beschrijven, waarbij de Nederlanders steevast de rol van helden krijgen toebedeeld tegenover een "tierende, schreeuwende, opgewonden en moordlustige vijand". Ook de gekleurde verslagen van de offcier Jacob Cornelis van Rijneveld (bijv. in de Militaire Spectator van 1841) schreef zij letterlijk over. Ook de onbetrouwbare auteur Willem Adriaan van Rees, eveneens een oud militair, die feiten en fictie door elkaar mengde, is meerdere malen door Menke kritiekloos overgeschreven. In al deze gevallen werd de lezer in het ongewisse gelaten van wie deze teksten afkomstig waren. Terzijde, lang niet alle artikelen in het NNBW vallen in het publieke domein omdat de desbetreffende auteur pas na 1 januari 1945 is overleden. Overigens schreef Menke niet alleen uit oude, gedateerde bronnen over. Ik ben ook geplagieerde stukken uit vrij recente krantenartikelen tegengekomen en uit vrij recente necrologieën. Gouwenaar (overleg) 10 nov 2015 19:16 (CET)
 4. Een voorbeeld van pappen en nathouden, het is een aanfluiting dat er nog steeds M-lemma's zijn, er is slechts een echte oploossing, een bot verzoeken alle lemma's waarbij M de eerste bewerker was laten verwijderen. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:47 (CET)
 5. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:05 (CET). Deze artikelen staan al veel te lang op Wikipedia en met een tempo van 100 per week (als dat gehaald en volgehouden wordt), kan het nog heel erg lang duren. Als we nu een betrouwbare encyclopedie willen zijn dan dienen we alle nog niet gecontroleerde lemma's van Menke te verwijderen.
 6. Maasje 6 nov 2015 17:04 (CET) Zachte heelmeesters... Alle niet gecontroleerde artikelen verwijderen.
 7. Nederduivel 6 nov 2015 20:35 (CET) per EvilFreD.
 8. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:10 (CET) - als bij eerste stelling.
 9. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:04 (CET) - per Gouwenaar: eerste prioriteit hoort te zijn deze artikelen uit de hoofdnaamruimte te krijgen. Plaatsen in een speciale 'naloopruimte' kan een tussenoplossing zijn. Eventuele vrijwilligers kunnen ze dan serieus onder handen nemen. Na een tijd het restant geheel verwijderen van deze site.
 10. Happytravels (overleg) Ik wil graag meehelpen om de hele nalooplijst te controleren en te herschrijven.Honderd van die lemma's wekelijks nomineren kan niemand behappen. Na een week staan er dus liefst 200 op de nominatie. Niemand kan die in zo'n korte tijd bewerken. Je zult zeggen. Er is tijd genoeg geweest, maar de arbcomzaak heeft het nalopen ongeveer een jaar lang opgehouden. Er waren namelijk voorstanders om ook de inmiddels goedgekeurde en nagelopen lemma's te verwijderen. De lijst verder nalopen was daarom niet aan de orde. P.S. Inmiddels zijn er weer voorstanders om alle door Menke aangemaakte lemma's te verwijderen. Ruim honderd zijn echter al gecontroleerd en behouden door meerdere afzonderlijke gebruikers. Die ook apart zetten lijkt me volstrekt onnodig. Een deel van haar lemma's bestaat verder uit goede vertalingen van anderstalige wp's. Daar is niets mis mee.
 11. JanB (overleg) 9 nov 2015 13:11 (CET) - Alle Menke-artikelen in quarantaine plaatsen en alleen serieus gecontroleerde en verbeterde (dat zal vaak neerkomen op herschrijven) weer tot de encyclopedie toelaten. Dus; uit de hoofdnaamruimte nemen maar wel, gedurende een afgesproken periode, beschikbaar houden voor gebruikers de artikelen zo willen bewerken dat ze teruggeplaatst kunnen worden. JanB (overleg) 9 nov 2015 13:23 (CET)
 12. CaAl (overleg) 10 nov 2015 13:58 (CET) Deze nalooplijst is ook al ruim twee-en-een-half jaar oud en bevat nog steeds veel meer artikelen waar waarschijnlijk iets mis mee is dan artikelen die inmiddels voldoende opgeknapt zijn. Na vijf jaar mag de knoop wel eens doorgehakt: alle niet-opgeknapte artikelen naar de prullenbak. Als iemand in de toekomst de behoefte heeft om toch nog aan zo'n lemma te werken, kan via de reguliere procedure om terugplaatsing (eventueel in eigen naamruimte of (bij copyvio) per mail) gevraagd worden.
 13. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:21 (CET) Per mezelf bij peiling 1, onzorgvuldig brongebruik = troep = wegwezen.
 14. Alle lemma's waarvan M. de eerste bewerker was dienen verwijderd te worden. In ieder geval buiten de hoofdnaamruimte plaatsen.Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:28 (CET)
 15. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:41 (CET) Per geval bekijken of er daadwerkelijk auteursrechten zijn geschonden. Oude bronnen kunnen ook bronnen zijn. Als er nieuwere zijn, gewoon het artikel reviseren of aanvullen.
 16.  Klaas `Z4␟` V:  11 nov 2015 08:12 (CET) Eens met Fred. Bovendien vind ik het netjes iemand die OT is geblokkeerd de mogelijkheid te bieden de door haar of hem geschreven artikelen te verdedigen en zelf door de gemeenschap gewenste aanpassingen te doen.
  Weet je wel hoeveel mogelijkheden Menke geboden zijn om zelf mee te helpen aan het opruimen/verbeteren van deze artikelen. Ze heeft stelselmatig geweigerd om ook maar elke vorm van medewerking te verlenen. Haar enige reactie op o.a. dit verzoek om medewerking was: ""Ik zou alle artikelen van gebruiker Menke nuweg doen". Gouwenaar (overleg) 12 nov 2015 10:12 (CET)
  Neen, beste Gouwenaar. Dat wist ik voordat ik je reaktie hierboven heb gelezen niet. Dat neemt echter niet weg dat ik tegen alle structurele schijnoplossingen ben. Geldt mutatis mutandis ook voor de werkstukken van Februari. Gewoon de bestaande procedures toepassen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Hartelijke groeten van  Klaas `Z4␟` V:  13 nov 2015 08:50 (CET)
 17. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 13:53 (CET) Eens met Brya
 18. Bij gebruikers die structureel plagiaat plegen, kan maar één ding de oplossing zijn: alle lemma's aangemaakt door die persoon verwijderen. Als het lemma's zijn die de moeite waard zijn om te beschrijven, dan worden ze heus nog wel beschreven. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:50 (CET)

Peiling 3 - Blokkade voor onbepaalde tijd voor wie herhaaldelijk auteursrechtenschendingen pleegt[bewerken]

Aan de Richtlijnen voor moderatoren wordt onder het kopje "Een geregistreerde gebruiker blokkeren", onder punt 5 ("zeer lange blokkeringen ...") de volgende tekst toegevoegd:

Aanhalingsteken openen

Moderatoren dienen tevens een blokkade voor onbepaalde tijd op te leggen bij herhaalde auteursrechtenschendingen (uitzondering: herstelbare schendingen door inadequate bronvermeldingen die echter eenvoudig te verbeteren zijn). De blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gebruiker verklaart al zijn of haar auteursrechtenschendingen te hebben aangewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en kennis te nemen van alle relevante richtlijnen, licentievoorwaarden en wettelijke regelingen. Wordt er na opheffen van de blokkade opnieuw een auteursrechtenschending aangetroffen, dan wordt een blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd die slechts kan worden aangevochten bij de Arbitragecommissie.

Aanhalingsteken sluiten

Voor[bewerken]

 1. ed0verleg 5 nov 2015 17:03 (CET) - we hebben dit in het verleden al een paar maal zo uitgevoerd bij sommige gebruikers, en wanneer we dit meer in beleid gieten, zal de preventieve werking ook groter zijn, vermoed ik. Auteursrechtenschendingen richten grote schade aan voor het aanzien van Wikipedia, terwijl sommige bijdragers er zo hun eigen kijk op hebben (uit burgerlijke ongehoorzaamheid, dommigheid of een verkeerde interpretatie).
 2. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:10 (CET) Wie wegens – duidelijk aangetoonde – auteursrechtenschending wordt geblokkeerd, is daar geheel zelf voor verantwoordelijk en moet dus ook zelf maar een goed verhaal verzinnen om dat aangepast te krijgen.
 3. Maasje 6 nov 2015 17:07 (CET) Wie zijn gat verbrandt...

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Trewal 5 nov 2015 17:30 (CET) - aanpassingen: A) moderatoren dienen geen OT op te leggen, maar kunnen/mogen een OT opleggen. B) "herhaalde ar-schendingen" vervangen door "na duidelijke waarschuwing doorgaande ar-schendingen".
 2. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:40 (CET) Wat Trewal zegt
 3. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 17:59 (CET) Eens met Trewal
 4. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:01 (CET) Wat ik voor de start van de peiling al op de OP schreef: als de richtlijn dwingt dat een blokkade moet zonder ruimte voor discretionaire bevoegdheid van de moderator, is het m.i. geen goede richtlijn.
 5. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:07 (CET) Eens met Trewal
 6. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:46 (CET) per Trewal
 7. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:22 (CET) Per trewal
 8. MrBlueSky (overleg) 5 nov 2015 21:10 (CET) idem
 9. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 21:58 (CET) - Eens met Trewal.
 10. Woudloper overleg 6 nov 2015 07:39 (CET) per Trewal
 11. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 12:01 (CET) per Trewal
 12. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:07 (CET). Volgens de regels: eerst korte blokkades, bij volharden kan een blok OT volgen.
 13. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2015 22:47 (CET) per Trewal
 14. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:12 (CET), per Trewal
 15. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:01 (CET) Waarom niet de gewone oplopende schaal bij recidivisme? Dat zal volgens mij al vlot genoeg oplopen, vooral omdat de dader extreem op de vingers gekeken zal worden. De OT zal dan al zeer spoedig aanbreken.
 16. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:09 (CET) Prima aanvulling van Trewal. Eerst waarschuwen. Luistert de betrokkene niet, dan valt de bijl.
 17. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:10 (CET)
 18. JanB (overleg) 9 nov 2015 14:16 (CET) Met aantekening zoals die van De Geo
 19. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:22 (CET) Per Trewal. Het is toch wel handig als een moderator zelf kan kiezen. Wel in het algemeen deze lijn volgen.
 20. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:48 (CET) per Trewal
 21. Sidallum na een nogal radicale aanpassing, namelijk met deze tekst: Moderatoren kunnen tevens een blokkade voor onbepaalde tijd opleggen bij herhaalde auteursrechtenschendingen. Er is sprake van een herhaalde auteursrechtenschending wanneer de gebruiker teksten op dezelfde of vergelijkbare wijze plaatst, nadat hij erop is gewezen dat de Wikigemeenschap van mening is dat hij op deze wijze auteursrechten schendt. Er is met betrekking tot deze richtlijn in principe geen sprake van een auteursrechten schending als een poging tot het vermelden van een bron is gedaan,maar deze niet is geslaagd. Maar als de gebruiker onvoldoende meewerkt tot herstel van de bronverwijzing , kan zijn bijdrage wel gelden als schending van auteursrecht voor deze richtlijn. Als een gebruiker serieel auteursrechten heeft geschonden (bijvoorbeeld: hij verspreidde teksten uit dezelfde bron over veel lemma’s) , wordt hem gevraagd te helpen die schendingen ongedaan te maken. Het onvoldoende hierbij helpen kan ook gelden als auteursrechtenschending voor deze richtlijn. De gebruiker kan een om deze reden opgelegde blokkade op laten heffen door alsnog zijn hulp te geven. Is de gebruiker een recidivist, dat wil zeggen hij kreeg deze maatregel al eerder aan zijn broek, dan kan hij zich tot de Arbitrage commissie wenden als hij het er niet mee eens is. Meewerken aan herstel van de schade is dan onvoldoende.
 22. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 13:54 (CET)
 23. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:42 (CET) Als Trewal.
 24. Malinka1 (overleg) 11 nov 2015 23:10 (CET) Per Trewal en voor de duidelijkheid: ook per Sijtze Reurich.
 25. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:12 (CET) — Per Trewal.
 26. HenriDuvent 12 nov 2015 12:22 (CET)
 27. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:52 (CET) Per Trewal; maar slechts EENMAAL waarschuwen
 28. Sir Iain overleg 12 nov 2015 14:07 (CET), per Trewal.
 29. Wutsje 12 nov 2015 14:47 (CET) Per Trewal.
 30. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:39 (CET) motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 17:57 (CET) Dat mag al.
  Dank voor je stem. Ik denk dat het niet waar is dat dat al mag. WP:RVM stelt: Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen (...). "Auteursrechtenschendingen" staat niet bij die uitzonderingen. Of heb ik elders in de richtlijnen iets over het hoofd gezien? Josq (overleg) 5 nov 2015 18:02 (CET)
  Ik zie in je voorstel ook niets staan over het opleggen van een OT-blok bij auteursrechtenschending als eerste blokkade, of zie ik iets over het hoofd? EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:04 (CET)
  Oh wacht, dat volgt uit het gegeven dat je de tekst wilt invoegen onder punt 5 natuurlijk. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:06 (CET)
  Klopt. Ik vind dat bij herhaalde auteursrechtenschendingen meteen geblokkeerd zou moeten worden totdat alles opgelost is. Josq (overleg) 5 nov 2015 18:12 (CET)
  Zou moeten kunnen worden, want dat kan/mag nu nog niet. Mvg, Trewal 5 nov 2015 18:32 (CET)
  In ieder geval blijf ik denk ik tegen. Zomaar out of the blue OT blokkeren lijkt me niet gewenst. En al zeker niet "moeten". EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:49 (CET)
 2. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:05 (CET)
 3. Commons, dat naar zijn aard veel met auteursrecht bezig is geeft waarschuwingen. Verder zijn vanwege het van land tot land verschillende recht discussies en correcties onvermijdelijk. Op de Japanse en Russische Wiki staan tal van afbeeldingen die daar auteursrechtvrij zijn of in ieder geval op die Wiki zijn opgenomen. Soms zijn deze bestanden wèl, soms ook niet op Commons toelaatbaar. Verder hoort de discussie ook op Commons, met eigen strenge en goed geïnformeerde moderatoren, thuis en niet hier. Daar geeft men waarschuwingen en kent men sancties. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 03:12 (CET)
 4. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Ik geloof dat onbepaald blokkeren echt alleen voor absolute uitzonderingen moet bestaan en daar hoeft volgens mij geen regel voor. Ook eens met het commentaar van de voor, mits-stemmers, dat dienen in mogen moet worden veranderd. Ook denk ik dat herhaalde auteursrechtenschendingen in herhaalde auteursrechtenschendingen na een of meerdere waarschuwingen zou moeten veranderd.
 5. Happytravels (overleg) 9 nov 2015 13:02 (CET) Nooit voor! Alleen de Arbcom zou een besluit mogen nemen over een OT en niet een individuele moderator. De omschrijving "herhaaldelijk" is verder vreselijk vaag.
 6. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET) Inderdaad mag het al, want afwijking van de richtlijnen voor moderatoren is altijd mogelijk, maar ik heb in het bijzonder bezwaar tegen de plek waar deze tekst zou moeten worden ingevoegd, namelijk onder de punten op grond waarvan een OT-blokkade als eerste sanctie kan worden opgelegd, en tegen de dwingende formulering van de tekst.
 7. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:46 (CET) Blokkades kunnen al worden opgelegd in geval van ernstige schade aan de encyclopedie. Incidentele auteursrechtenschendingen kunnen eenvoudig gerevert worden. Alleen indien een gebruiker stelselmatig bewust en opzettelijk saboteert door bewust telkenmale bewust en stelselmatig auteursrechten te schenden ondanks waarschuwingen daarvoor zou men zo een gebruiker OT moeten blokkeren. Verder gewoon de verhogingsregel eerst maar toepassen, vanaf daad 1,2 etc. zeg maar.
 8. Happytravels (overleg) 11 nov 2015 02:49 (CET) De omschrijving "herhaaldelijk auteursrechtenschendingen" is te vaag omschreven.De maatregel zou dus al na een tweede overtreding dienen te worden opgelegd.Het zou al beter zijn als er "opzettelijk en vaak grootschalige auteursrechtenschendingen" zou staan. Het voorstel gaat namelijk om een OT-blokkade als eerste maatregel.Eén zin kan al een auteursrechtenschending zijn.Bij de tweede heb je al een OT te pakken.En wat als iemand 10.000 bewerkingen doet met drie auteursschendingen? Er staat:, geen OT bij: "herstelbare schendingen door inadequate bronvermeldingen die echter eenvoudig te verbeteren zijn." Als dat bij iemand daarentegen met opzet de gewoonte is, mag het wat mij betreft wel, maar niet als eerste maatregel, omdat "herhaaldelijk" bij de vraagstelling dus voor mij te onduidelijk is."Met opzet" blijft voor mij het belangrijkste.Op de Engelstalige wp staan bijvoorbeeld teksten die in de USA geen auteursrechtenschending zijn, maar in België wel. Er zijn gebruikers die onwetend dat het een auteursrechtenschending is, delen van gedichten en coupletten van liedjes op WP:NL zetten en afbeeldingen overnemen van Commons die in Canada geen auteursrechtenschending zijn, maar hier wel etc.
 9.  Klaas `Z4␟` V:  11 nov 2015 08:16 (CET) Door het woord 'herhaalde' kom je na een x aamtal keren op (hele) lange blokkades. Dus Fred krijgt van mij gelijk.

Peiling 4 - Versies in de geschiedenis van een pagina die auteursrechtenschendingen bevatten mogen worden verborgen[bewerken]

In de Richtlijnen voor moderatoren wordt onder het kopje "Een versie van een pagina of een logboekvermelding verbergen" de volgende wijziging ingevoerd:

oud
Aanhalingsteken openen

Het gebruik van deze optie is slechts toegestaan in het geval van privacyschending of cyberpesten.

Aanhalingsteken sluiten
nieuw
Aanhalingsteken openen

Het gebruik van deze optie is slechts toegestaan in het geval van auteursrechtenschendingen, privacyschending of cyberpesten.

Aanhalingsteken sluiten

Andere pagina's zoals Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Versies verbergen worden overeenkomstig gewijzigd.

Referentie: [2]

Voor[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:40 (CET)
 2. ARVER (overleg) 5 nov 2015 17:52 (CET)
 3. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:00 (CET) Vanzelfsprekend, zou ik zeggen.
 4. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:01 (CET)
 5. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:01 (CET)
 6. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:08 (CET) Zeer nuttige aanpassing, waarvoor dank, Josq
 7. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:11 (CET)
 8. Trewal 5 nov 2015 18:34 (CET)
 9. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:47 (CET) Maar dat moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden naar mensen die zich met vandalismebestrijding bezighouden, omdat het ook door anonieme gebruikers vaak gebeurt.
 10. Wikiwerner (overleg) 5 nov 2015 19:12 (CET)
 11. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:23 (CET) Heb ik reeds vroeger voorgesteld om niet het gehele artikel dat soms al jaren bestaat te moeten wegkieperen.
 12. Sander1453 (overleg) 6 nov 2015 00:21 (CET)
 13. Woudloper overleg 6 nov 2015 07:41 (CET)
 14. Graaf Statler (overleg) 6 nov 2015 11:41 (CET) Wederom ein-de-lijk.
 15. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 12:00 (CET)
 16. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET)
 17. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:08 (CET). Want deze versies hadden er niet mogen staan
 18. Maasje 6 nov 2015 17:08 (CET) Per vdkdaan
 19. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2015 22:49 (CET)
 20. The Banner Overleg 7 nov 2015 00:07 (CET)
 21. Iooryz (overleg) 7 nov 2015 11:21 (CET)
 22. ~~ BHJ ~~ 7 nov 2015 13:49 (CET)
 23. heinGlas z3.pngnlein'' 7 nov 2015 14:10 (CET)
 24. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:13 (CET)
 25. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:11 (CET)
 26. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:11 (CET)
 27. JanB (overleg) 9 nov 2015 14:17 (CET)
 28. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:24 (CET) Wel zo opportuun tegenover de oorspronkelijke schrijvers van de informatie, die waarschijnlijk niet eens weten dat hun tekst gepikt is.
 29. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:50 (CET)
 30. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 08:17 (CET)
 31.  Klaas `Z4␟` V:  11 nov 2015 08:19 (CET) mits voldoende bewezen met links die naar externe (niet door de auteur geschreven) bronnen wijzen.
 32. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 13:55 (CET) Fijn dat dit wordt aangepast!
 33. Queeste (overleg) 11 nov 2015 18:47 (CET) Auteursrechtenschending moet niet teruggevonden kunnen worden. Dan blijft die eigenlijk bestaan.
 34. Malinka1 (overleg) 11 nov 2015 23:14 (CET)
 35. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:52 (CET)
 36. Sir Iain overleg 12 nov 2015 14:06 (CET)
 37. Grasmat (overleg) 12 nov 2015 18:04 (CET)
 38. Woodcutterty|(?) 13 nov 2015 16:07 (CET) Met kanttekening.

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Gebruiker:Sidallum Wat ik een beetje mis is een goede manier om vast te stellen wanneer er sprake is van auteursrechtenschending. Is het mogelijk hierop gespecialiseerde moderatoren de functie te geven?
  Nee, alsjeblieft niet! Gewoon door iemand op laten merken en dan kan de gemeenschap beslissen of het inderdaad copyvio is (met nuweg voor overduidelijke gevallen). In het verleden hadden we al een moderator die de regel hanteerde van "lijkt op = copyvio". En daarmee werd een forse lading artikelen afgeschoten waarbij de copyvio vaak zeer twijfelachtig was maar er geen enkele controle van derden mogelijk was. The Banner Overleg 10 nov 2015 20:22 (CET)
 1. Dat auteursrechtenschendingen verwijderd moeten worden begrijp ik. Alleen wil je soms de zelfde informatie herschrijven en indien nodig bebronnen. Alleen moet je dan wel weten wat is verdwenen, zeker als het een gat in het artikel slaat. En voor het weggooien van het hele artikel: Als er een vlekje is op appel wordt alles weggegooid terwijl er best eetbare delen zijn. Er zijn dan wel appels die niet te redden zijn.Smiley.toerist (overleg) 12 nov 2015 13:32 (CET)

Tegen[bewerken]

 1. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:06 (CET)
 2. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:02 (CET) - Tenzij rechthebbenden zelf ertegen protesteren is het w.m.b. genoeg de schendende teksten uit de actuele versie te verwijderen. Dat maakt het ook mogelijk onterechte beschuldigingen van rechtenschendingen later ongedaan te maken.
 3. Nederduivel 6 nov 2015 20:36 (CET)
  @Nederduivel: ben je bereid dit toe te lichten? Je bent een van de weinige tegenstemmers, er lijkt een redelijke consensus voor, maar misschien heb je (zoals Hoopje) goede argumenten. Josq (overleg) 9 nov 2015 13:14 (CET)
  Dank voor je vraag. Artikelen die worden aangemaakt waarvan de inhoud een kopie is van auteursrechtelijk beschermde tekst worden doorgaans door enkele gebruikers bewerkt. Zij doen meestal kleine bewerkingen zoals de opmaak verbeteren of minimale tekstuele wijzigingen aanbrengen waardoor de oorspronkelijke copyvio-tekst nagenoeg intact blijft. Mocht de tekst geheel worden herschreven in eigen worden met bronvermelding, dan ben ik voorstander van de voorgestelde wijzing. Met vriendelijke groet, Nederduivel 9 nov 2015 18:35 (CET)
 4. — Zanaq (?) 9 nov 2015 19:25 (CET) Als versies verborgen worden is het moeilijker vast te stellen dat latere versies geen inbreuk maken. Alleen geschiedenis verbergen die gegarandeerd niets met latere versies van doen heeft. In andere gevallen is er dus ook in de huidige versie (mogelijk) auteursrechtenschendend materiaal te vinden en dient het hele artikel verwijderd te worden. — Zanaq (?) 9 nov 2015 19:25 (CET)
 5. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:48 (CET) Auteursrechten worden ook nog in verborgen versies geschonden... Geheel verwijderen van zulke versies is dus het devies hier, en daarvoor moet men dan dus "hogerop" dan de mods....
  Zelfs als de WMF iets verwijderd vanwege een Takedown Notice blijft de inhoud inzichtelijk voor mods. Misschien dat Legal het mis heeft maar ergens betwijfel ik dat. Natuur12 (overleg) 11 nov 2015 19:06 (CET)
  Dus feitelijk zijn we volkomen machteloos tegen auteursrechtenschending? Ze blijven hoe dan ook voor bepaalde mensen inzichtelijk en kunnen niet geheel verwijderd worden??Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 12 nov 2015 12:00 (CET)
  Dat lijkt inderdaad het geval te zijn, zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Definitief_verwijderen_van_auteursrechtenschendingen en zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten/Juridische_adviezen#Jacob_Rogers_.28WMF.29. Josq (overleg) 12 nov 2015 12:04 (CET)
 6. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:43 (CET). Als Zanaq.
 7. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:30 (CET) — Ben geneigd hier Zanaq te volgen.
 8. Dick Bos (overleg) 12 nov 2015 07:28 (CET)
 9. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:40 (CET) motivatie volgt

Peiling 5 - Aan artikelen die verdacht zijn van auteursrechtenschendingen kan een "notice to take down" worden toegevoegd[bewerken]

Wanneer er bij een artikel een onbewezen verdenking is van auteursrechtenschendingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de schrijfstijl of vanwege eerdere auteursrechtenschendingen door de aanmaker), kan een sjabloon met de volgende tekst worden toegevoegd:

Aanhalingsteken openen

Meent u dat een bepaald deel van deze tekst inbreuk maakt op uw (auteurs)rechten, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige of bij de Helpdesk, zodat wij deze tekst kunnen verwijderen of aanpassen.

Aanhalingsteken sluiten
Referentie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten/Juridische_adviezen#Marianne_Korpershoek

Voor[bewerken]

 1. ARVER (overleg) 5 nov 2015 17:54 (CET)
 2. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:03 (CET) Eigenlijk neutraal, want hier is helemaal geen peiling voor nodig. Niets staat het in de weg om zijn sjabloon aan te maken en in te voegen in artikelen waar van toepassing.
 3. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:10 (CET) Eerlijkheid en transparantie tegenover de lezer is een groot goed. Oneens met Kthoelen: ik meen dat op de Engelstalige Wikipedia juist de overlegpagina's volgepropt zijn met miljoenen sjablonen, niet zozeer de artikelen.
 4. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:12 (CET)

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:37 (CET) maar het sjabloon op de OP zetten; we moeten niet zoals op en-wiki duizend-en-een sjablonen op een artikel gaan plakken.
 2. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 11:58 (CET) per Kthoelen.
 3. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - alleen in uitzonderlijke gevallen wanneer het door de grootte van het aantal gevallen onmogelijk is om individueel de artikelen te beoordelen. Verder er mee eens dat dit nu al kan en er geen stemming hoeft plaats te vinden.
 4. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:50 (CET) Slechts een verdenking is geen reden tot verwijderen. Een verzoek dient eerst beoordeeld te worden aleer men gaat verwijderen of aanpassen.
 5. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 13:57 (CET) Mits sjabloon op de OP
 6. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:43 (CET) motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:05 (CET) Ten eerste omdat ik voorstander ben van het principe "onschuldig tot het tegendeel is bewezen of althans aannemelijk is gemaakt", ten tweede omdat je eigenlijk alleen een redelijke zekerheid hebt dat iets níet is gejat in het geval van de meest vertrouwde gebruikers en teksten die zó slecht zijn dat het onmogelijk elders vandaan kan zijn gehaald.
 2. Trewal 5 nov 2015 18:41 (CET) - Eens met IJzeren Jan. "Verdacht van" is veel te vaag. Dat zou sjabloonplakkerij op vrijwel elk artikel billijken.
 3. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:49 (CET) Degene die dat sjabloon er op zou willen plakken, kan het beter uit gaan zoeken.
 4. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:55 (CET) Of er is copyvio en dan moet het direct verwijderd. Of het is er niet en dan moet er geen sjabloon op.
 5. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:07 (CET)
 6. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:05 (CET) - Liever een tekst van die strekking op de algemene disclaimer-pagina. O, wacht eens even, die is er al (kopje Auteursrecht teksten).
 7. Sander1453 (overleg) 6 nov 2015 00:27 (CET) Notice and take down is een elegante ontwikkeling in de omgang(svormen) mbt auteursrecht. Omdat het juridische haken en ogen heeft moeten wij niet leidend zijn, maar volgend, dus geen zelfgebakken tussenvormen.
 8. Als Sander. Robert Prummel (overleg) 6 nov 2015 03:14 (CET)
 9. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:12 (CET). Ik heb het niet zo op gebruikers die bij het minste of geringste een waarschuwingssjabloon plakken. Zeker bij onervaren gebruikers schrikt dit af. Gewoon eerst fatsoenlijk in overleg treden en de zaak uitzoeken.
 10. Maasje 6 nov 2015 17:11 (CET) Geen beschuldigende sjablonen zonder bewijs. Degene die beschuldigt, dient met bewijzen te komen. En niet omgekeerd.
 11. Nederduivel 6 nov 2015 20:37 (CET)
 12. heinGlas z3.pngnlein'' 7 nov 2015 14:11 (CET)
 13. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:15 (CET) - Eens met IJzeren Jan, eerst met bewijzen komen voor dergelijke beschuldigingen zichtbaar worden geuit
 14. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:03 (CET) Eerst bewijzen, pas dan de gewone procedure.
 15. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:14 (CET) Wie vermoedt dat er iets niet deugt, moet zelf op onderzoek uitgaan. Vindt hij zijn vermoedens bevestigd, dan moet het artikel gewoon weg en heeft een sjabloon geen nut meer.
 16. Happytravels (overleg) 9 nov 2015 13:38 (CET) “Verdacht” is onvoldoende en dus te vaag om daartoe over te gaan. Wel mag die notice wat mij betreft gelden voor alle lemma's.
 17. — Zanaq (?) 9 nov 2015 19:27 (CET) Daar hebben we al een notice voor, met bijbehorende verwijdering. Als er geen twijfel was over de schending was het een nuweg.
 18. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:25 (CET)
 19. Gebruiker:Sidallum Een alerte auteur zal de waarschuwing niet nodig hebben om Wikipedia erop aan te spreken.
 20. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET) Dit is niet wat met een notice-takedownverzoek bedoeld wordt. Waar ik misschien wel een voorstander van zou zijn is gebruikers via de footer (daar waar reeds verwezen wordt naar de licentie- en gebruiksvoorwaarden) op de reeds bestaande notice-takedownprocedure te wijzen en daar eventueel een (optionele) informele procedure via WP:OV aan toe te voegen. Ik vrees echter dat het bewandelen zo'n informele route door moderators zelf ontmoedigd zal worden, omdat zij van personen zullen gaan verlangen dat zij hun identiteit via OTRS bevestigen. Zo'n route zal, met andere woorden, niet lang informeel blijven.
 21.  Klaas `Z4&#x;` V:  11 nov 2015 11:35 (CET) Collega IJzeren Jan heeft reeds de spijker op z'n kop geslagen
 22. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:44 (CET) Als IJzeren Jan.
 23. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:32 (CET) — Per IJzeren Jan.
 24. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:53 (CET)
 25. Wutsje 12 nov 2015 14:58 (CET) Per Sijtze Reurich
 26. Akadunzio (overleg) 12 nov 2015 20:01 (CET) Per bovenstaande.

Peiling 6 - Moderatoren mogen van gebruikers eisen dat ze richtlijnenschendingen oplossen alvorens nieuwe bewerkingen te doen[bewerken]

Aan de Richtlijnen voor moderatoren wordt na het kopje "Een geregistreerde gebruiker blokkeren" een kopje "beperkende maatregelen" toegevoegd, met daaronder de volgende tekst:

Aanhalingsteken openen

Bij herhaalde richtlijnenschendingen mag een moderator een aantal concrete vragen of problemen aan een gebruiker voorleggen - gericht op het herstellen van de richtlijnenschendingen - en eisen dat de gebruiker deze beantwoordt/oplost alvorens verder te bewerken. Voldoet een gebruiker hier niet aan, dan kan een andere moderator een blokkade opleggen conform de verhogingsregel. De gebruiker kan tegen een dergelijke eis en eventueel daaruit voortvloeiende blokkades in beroep gaan bij de Arbitragecommissie.

Aanhalingsteken sluiten

Voor[bewerken]

 1. ...

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:07 (CET) - "andere moderator" lijkt me niet per se nodig, "conform de verhogingsregel" ook niet.
 2. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:13 (CET) Eens met Jans eerste opmerking; "conform de verhogingsregel" lijkt mij een vanzelfsprekendheid, maar hoeft niet per se weg.
 3. ARVER (overleg) 5 nov 2015 18:49 (CET) Een andere moderator lijkt mij ook niet nodig, mits de gebruiker niet te vaak door dezelfde moderator word geblokkeerd.
 4. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:51 (CET) Op voorwaarde dat de maatregel niet wordt opgelegd door een moderator die bij de kwestie betrokken was.
  Welk onderdeel van Jos' voorstel wil je dan aangepast zien? Hij stelt immers voor een andere moderator te laten blokkeren, net zoals jij wilt. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 20:29 (CET)
 5. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:13 (CET) - Eigenlijk tegen, maar aangezien de Arbitragecommissie slechts met moeite gevuld kan worden is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat moderatoren enkele taken van hun zullen overnemen. De reden dat ik tegen ben, is dat de moderatoren een te diverse groep vormen. Je ziet op de Regblok-pagina ook dat mensen overgeleverd zijn aan de grillen van de moderator die toevallig langs komt kijken. Ik zou liever zien dat deze maatregel niet door een enkele moderator mag worden opgelegd, maar altijd pas na (on-wiki) overleg door minstens vijf redacteuren. Die hoeven niet eens moderatoren te zijn: iedereen kan vragen stellen. De moderator is alleen nodig voor het uiteindelijke blokkeren.
  • De huidige arbcom kan dit makkelijk aan. Woudloper overleg 6 nov 2015 20:03 (CET)
 6. Maasje 6 nov 2015 17:15 (CET) Het kan geen kwaad dat zulke gevallen door meerdere moderatoren tegen het licht worden gehouden.
 7. Woudloper overleg 6 nov 2015 20:00 (CET) De optie van een groep van bv. 5 moderatoren erbij (vgl. met regblok) lijkt me beter. Het aan de arbcom overlaten lijkt me nog beter.
 8. heinGlas z3.pngnlein'' 7 nov 2015 14:12 (CET) Per IJzeren Jan
 9. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:27 (CET) - per Hoopje, een andere moderator is mij te eng, omdat gelijkgezinden elkaar niet zullen afvallen. Beter is idd een groep. En eens dat iedereen vragen mag stellen.
 10. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:17 (CET) Om te beginnen mag de laatste zin er wel af.
  Je doelt op de mogelijkheid van het beroep tegen de Arbcom? Waarom mag dat er af? Josq (overleg) 9 nov 2015 13:16 (CET)
  Bij blokkades kan al naar de Arbitragecommissie gestapt worden, dus dat element is overbodig. Wat betreft het andere element wordt het om te beginnen ingewikkeld: de Reglementen van de Arbitragecommissie zullen gewijzigd horen te worden, en daarbij zal de vraag spelen of de stap naar de Arbitragecommissie opschortende werking heeft, en zo niet wat de zin ervan dan nog is. Van de andere kant, pragmatisch is het zo, dat moderatoren wat betreft inhoudelijke zaken nauwelijks in beweging te krijgen zijn, dus als ze hier wel die stap nemen zal er veelal een stevige aanleiding bestaan, en zal er voor de Arbitragecommissie niet veel aan te beleven zijn, totdat er geblokkeerd wordt, en misschien dan nog niet. - Brya (overleg) 9 nov 2015 18:35 (CET)
 11. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:58 (CET)
 12. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 13:59 (CET) Eens met IJzeren Jan en Brya
 13. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:44 (CET) motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:08 (CET) Niet uitsluitend een moderatorbevoegdheid.
 2. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:18 (CET) Sterk tegen. Dit lijkt me hooguit iets dat de Arbcom aan een individuele gebruiker zou kunnen opleggen.
 3. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:08 (CET)
 4. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:26 (CET) Sterk tegen, met aandrang vragen om binnen ene tijd op te lossen ok. maar iemand ie toevallig nog even iets anders wil afwerken zou dat niet meer mogen. No way. Een verschil zou al zijn dat hij na één dag dat hij op de hoogste is niets meer mag bewerken zou al beter zijn.
 5. CaAl (overleg) 6 nov 2015 09:23 (CET) Dit is een flinke extra bevoegdheid voor moderators. Daar moet eerst beter over nagedacht voordat we dat vormgeven (als we het überhaupt zouden willen).
 6. Met afstand het allerslechtste voorstel, maar van Josq niet echt verrassend. Moderatoren hebben richtlijnen daar dienen zij zich aan te houden, van auteursrecht heeft de doorsnee moderator veel te weinig sjoege. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:51 (CET)
  Dit voorstel gaat niet (specifiek) over auteursrecht, misschien heb je het verkeerd gelezen. Josq (overleg) 6 nov 2015 11:58 (CET)
  Dat had ik begrepen Josq, juist jouw werkwijze, die al vooruit liep op dit voorstel, heeft mij steeds gestoord. Peter b (overleg) 6 nov 2015 12:00 (CET)
 7. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Onduidelijk. Ik moet toegeven dat ik het een slecht voorstel vind en ook in het geval dat het wel helemaal uitgewerkt was tegen had gestemd.
 8. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:15 (CET). Dit vind ik te gemakkelijk. Een moderator kan, net als elke gebruiker, vragen stellen. Voor verdergaande stappen zou eerst de ArbCom ingeschakeld moeten worden.
 9. Nederduivel 6 nov 2015 20:38 (CET)
 10. ~~ BHJ ~~ 7 nov 2015 13:50 (CET)
 11. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:13 (CET) Mijns inziens kan dit alleen op basis van een sanctie van de ArbitrageCommissie.
 12. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:17 (CET) Na enig nadenken: toch liever via de arbitragecommissie.
  @ The Banner, Sijtze Reurich: ik heb bij deze en de volgende peiling verzuimd wat achtergrond te geven. Die achtergrond is 1) de Arbitragecommissie heeft in haar uitspraak aangegeven dat iets van wat zij noemt een "curateleregeling" voor problematische gebruikers wenselijk zou zijn; 2) de enige expliciet door de richtlijnen ondersteunde mogelijkheid voor moderatoren is de "harde" maatregel van een blokkade, terwijl voor "zachte" maatregelen maanden gewacht moet worden op de Arbcom. Je zou als moderator soms een gebruiker simpelweg voor een dagje of weekje op een bepaald vlak stil willen zetten, zonder meteen te blokkeren en zonder een lang arbitrageproces in te gaan. Hebben jullie fundamentele bezwaren tegen een regeling die daarin voorziet, of hangt het meer af van de vorm waarin het gegoten wordt? Josq (overleg) 9 nov 2015 13:22 (CET)
  @ Niet echt principiële bezwaren. Ik was even bang dat bevoegdheden van de Arbcom zouden worden overgeheveld naar de moderatoren. Maar als de Arbcom hier zelf mee akkoord is, vind ik dat niet erg. Sijtze Reurich (overleg) 9 nov 2015 15:53 (CET)
  Fundamenteel. Gebleken is dat vele van de maatregelen van de ArbCom waarbij men de uiteindelijke invulling aan de moderatoren liet, misbruikt dan wel op een niet-neutrale wijze gebruikt worden. Het risico is mij daarom te groot om dit zonder strikte opdrachten en controles van de ArbCom te laten gebeuren. The Banner Overleg 9 nov 2015 17:12 (CET)
 13. Happytravels (overleg) 9 nov 2015 13:33 (CET) Tegen het opleggen van een OT door een individuele moderator. Alleen voor te behouden aan de Arbcom.P.S. De vraag hierboven is dezelfde vraag als bij peiling 7. Naar aanleiding van de toevoeging van Josq hierboven: iemand voor een dagje of weekje 'stil' te zetten, kan alleen door iemand te blokkeren, tenzij je dreigt met blokkeren.Het voorstel staat toe dat iemand dan OT geblokkeerd wordt. Dit zal leiden tot willekeur.Het is verder volstrekt onduidelijk wat er mag gebeuren als een richtlijn toch opnieuw geschonden wordt.Dan is er nog het probleem van "overrulen" door moderatoren. In het recente verleden is dat meerdere keren gebeurd. Hoe wordt daarmee omgegaan?
  Dank voor de reactie.
  • Inderdaad komen alle bindende maatregelen die we hier tegenover gewone gebruikers kunnen treffen neer op blokkeren en dreigen met blokkeren. In veel gevallen kan een dreiging ruimschoots voldoende zijn, lang niet alle gebruikers zijn bereid tot het uiterste te gaan. Daarom lijkt het me zinvol om beter te voorzien in mogelijkheden die indirecter en effectiever (minder groot schrikeffect) werken dan blokkeren.
  • Het klopt niet dat het voorstel toestaat dat iemand OT geblokkeerd wordt. In het voorstel haal ik de verhogingsregel aan, deze voorziet in een maximale blokkade van een jaar.
  • Wanneer moderatoren elkaar overrulen, is het mijn ervaring dat daar vrijwel altijd een stevig gesprek op volgt. Na iets meer of minder heisa wordt dan wel een consensus bereikt. De gemiddelde moderator heeft ruimschoots genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om die consensus te accepteren. Er is geen reden om juist in dit voorstel een clausule op te nemen die voorschrijft wat te doen wanneer de ene mod de andere overruled, want andere moderatorrichtlijnen hebben zo'n clausule ook niet.
  Josq (overleg) 10 nov 2015 00:17 (CET)
  Jij ook bedankt. Ik blijf erbij dat een individuele moderator hier op de stoel van de Arbcom gaat zitten. Overleg met vijf moderatoren is beter, maar het blijft het overnemen van taken van de Arbcom. Het 'overrulen' komt niet in de vraagstelling voor, maar blijkt nu toch te zijn meegenomen. Maar zolang zoiets niet in de vraag staat, is het gewoon niet aan de orde.Happytravels (overleg) 10 nov 2015 13:58 (CET)
  Ik proef uit het bovenstaande (beter gezegd, uit deze hele subpeiling met nr. 6) de strekking dat een mod zelf gemachtigd zou zijn om een geregistreerde niet-vandaal een OT-blokkade op te leggen zonder enig overleg vooraf, een peiling, arbcomzaak e.d. Dit is een zeer ernstige misvatting. Dat Josq, de opzetter van deze peiling, gedurende het laatste jaar dat hij zelf mod was een paar keer heeft gemeend geheel eigenmachtig een OT-blokkade op te kunnen leggen aan geregistreerde gebruikers die overduidelijk geen vandalen waren, heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat hij zijn modbitje heeft moeten neerleggen. Maar goed, dit onderwerp is op deze pagina verder niet aan de orde. De Wikischim (overleg) 10 nov 2015 14:20 (CET)
  Onjuist. Nogmaals: Het klopt niet dat het voorstel toestaat dat iemand OT geblokkeerd wordt. In het voorstel haal ik de verhogingsregel aan, deze voorziet in een maximale blokkade van een jaar. (Evenzeer klopt het niet dat ik mijn modbitje heb moeten neerleggen. Dat was een vrijwillige stap waar ik nog steeds blij mee ben). Josq (overleg) 10 nov 2015 17:28 (CET)
 14. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:26 (CET) Nergens voor nodig.
 15. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET) Mij is niet duidelijk welk probleem met dit vage voorstel zou worden opgelost.
 16. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:52 (CET) Een richtlijn is geen ijzeren wet, maar een guide... Als we dit invoeren kan je de soms erg nuttige WP:VJVGJG en WP:Negeer alle regels wel gelijk aan de kant schuiven.
 17.  Klaas `Z4&#x;` V:  11 nov 2015 12:01 (CET) helemaal eens met Fred
 18. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:47 (CET) Geen bevoegdheid die ik aan een willekeurige moderator zou durven toekennen.
 19. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:33 (CET) — Absoluut tegen. Zoals eerder gezegd lijkt me dat alleen iets als maatregel opgelegd door de ArbCom.
 20. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:54 (CET)

Peiling 7 - Moderatoren mogen van een gebruiker die richtlijnenschendingen pleegt eisen dat deze bepaalde typen bewerkingen niet meer doet[bewerken]

Stelling[bewerken]

Aan de Richtlijnen voor moderatoren wordt na het kopje "Een geregistreerde gebruiker blokkeren" een kopje "beperkende maatregelen" toegevoegd, met daaronder de volgende tekst:

Aanhalingsteken openen

Bij herhaalde richtlijnenschendingen mag een moderator eisen dat een gebruiker de betreffende typen bewerkingen (bijvoorbeeld bepaalde pagina's/naamruimtes, bepaalde onderwerpen, contact met bepaalde gebruikers, taalkundige wijzigingen, wijzigingen aan sjablonen, tabellen of andere elementen, etc) voor een vastgestelde tijd (1 dag tot 1 jaar) niet meer doet. Voldoet een gebruiker hier niet aan, dan kan een andere moderator een blokkade opleggen conform de verhogingsregel. De gebruiker kan tegen een dergelijke eis en eventueel daaruit voortvloeiende blokkades in beroep gaan bij de Arbitragecommissie.

Aanhalingsteken sluiten

Voor[bewerken]

 1. ...

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:08 (CET) - "andere moderator" lijkt me niet per se nodig, "conform de verhogingsregel" ook niet.
 2. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:14 (CET) Eens met Jans eerste opmerking; "conform de verhogingsregel" lijkt mij een vanzelfsprekendheid, maar hoeft niet per se weg.
 3. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:51 (CET) Op voorwaarde dat de maatregel niet wordt opgelegd door een moderator die bij de kwestie betrokken was.
 4. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:17 (CET) - Zelfde stemverklaring als bij Peiling 6.
 5. Woudloper overleg 6 nov 2015 20:06 (CET) De optie van een groep van bv. 5 moderatoren erbij (vgl. met regblok) lijkt me beter. Het aan de arbcom overlaten lijkt me nog beter. Maar een enkele moderator mag (in de zin dat het moderatoren niet verboden moet worden) het w.m.b. ook.
 6. heinGlas z3.pngnlein'' 7 nov 2015 14:12 (CET) Per IJzeren Jan
 7. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:27 (CET) Per Kukkie.
 8. Renevs (overleg) 10 nov 2015 22:02 (CET) per IJzeren Jan

Tegen[bewerken]

 1. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:18 (CET) Liever niet vastleggen in regels en richtlijnen, maar het gezond verstand laten prevaleren.
 2. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:19 (CET) Zie hierboven.
 3. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:52 (CET) Dit is een flinke extra bevoegdheid voor moderators. Daar moet eerst beter over nagedacht voordat we dat vormgeven.
 4. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:10 (CET)
 5. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:28 (CET)
 6. Sander1453 (overleg) 6 nov 2015 00:29 (CET) Per CaAl
 7. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:51 (CET)
 8. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Onduidelijk. Ik moet toegeven dat ik het een slecht voorstel vind en ook in het geval dat het wel helemaal uitgewerkt was tegen had gestemd.
 9. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:18 (CET). Als hierboven. Voor zoiets moet een breder draagvlak zijn en zal pas na een uitspraak van de Arbcom of op zijn minst een peiling een dergelijke stap genomen mogen worden.
 10. Nederduivel 6 nov 2015 20:38 (CET)
 11. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:14 (CET) Mijns inziens kan dit alleen op basis van een sanctie van de ArbitrageCommissie.
 12. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:19 (CET) Na enig nadenken: toch liever via de arbitragecommissie.
 13. Happytravels (overleg) 9 nov 2015 13:25 (CET) Alleen voorbehouden aan de Arbcom. "een gebruiker die richtlijnenschendingen pleegt" is te vaag omschreven om iemand een verplichting op te leggen. Hierboven ging het bij auteursrechtenschendingen nog om "herhaaldelijke" overtredingen. Bij deze vraag kan al na 1 overtreding een verplichting worden opgelegd. Tot de eeuwigheid, zo lijkt het. En dat kan zonder enig overleg worden opgelegd. Lijkt me geen goede zaak.
  Niet "tot in eeuwigheid" maar "1 dag tot 1 jaar". Zou je er wel wat in zien als het pas na overleg mag, en als de maximale duur eventueel ingeperkt wordt? Zie verder mijn toelichting bij de voorgaande peiling. Josq (overleg) 9 nov 2015 13:28 (CET)
  Tot in de eeuwigheid mag een gebruiker een bepaalde wijziging niet meer doen, of niet meer contact leggen met een andere gebruiker, zo lijkt het bij de vraagstelling. De 1 dag tot 1 jaar gaat volgens mij over de op te leggen blokkades. In de voorbeelden die je geeft, komen geen richtlijnschendingen voor, zoals PA's. 'Contact met bepaalde gebruikers' is vaag omschreven. Dat zou van alles kunnen inhouden, bijvoorbeeld geen lemma's bewerken waarop een bepaald iemand (ooit) ook een bewerking in heeft gedaan. Bij richtlijnenschendingen dient de Arbcom aan te geven welke maatregelen genomen dienen te worden, als die al niet in de richtlijnen staan. Nieuwe richtlijnen maken lijken me onnodig. Bovenstaande maatregelen uitvoeren na overleg met vijf moderatoren is natuurlijk al beter, maar het voorstel blijft voor mij ongewenst.Happytravels (overleg) 10 nov 2015 14:07 (CET)
  Kernbegrip is voor mij "gezond verstand". Wat mij betreft krijgen moderatoren een heleboel handelingsvrijheid, omdat ik het volste vertrouwen heb dat ze hun bevoegdheden terughoudend, coulant, beargumenteerd en opbouwend zullen inzetten, en dat er snelle correctie volgt mocht het een keer mis gaan. Heb je dat vertrouwen niet, dan is ongetwijfeld ieder voorstel dat extra bevoegdheden toekent beangstigend en alleen acceptabel als alle mazen en risico's zijn afgedekt.
  Wat de Arbcom betreft, nogmaals: zij kunnen niet adequaat reageren omdat ze standaard maanden nodig hebben, terwijl het soms wenselijk is dat een beslissing binnen enkele uren valt voordat situaties escaleren. Josq (overleg) 10 nov 2015 14:21 (CET)
  Mijn 'gezond verstand' zegt; niet doen! Dat de Arbcom langzaam werkt, die mening deel ik wel. Happytravels (overleg) 10 nov 2015 18:29 (CET)
 14. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET) "Richtlijnschendingen" is gezien de erbarmelijke staat waarin de meeste regelingen zich bevinden dermate vaag dat ook een check door de arbitragecommissie volgens mij geen reële bescherming tegen misbruik biedt.
 15. Elvesham (overleg) 10 nov 2015 22:01 (CET)
 16. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:54 (CET) Per velen hierboven. Ook: een richtlijn is geen ijzeren wet, en dient soms geschonden te worden omdat schenden soms in het belang van de encyclopedie is...!
 17.  Klaas `Z4&#x;` V:  11 nov 2015 12:02 (CET) helemaal eens met Fred
 18. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:48 (CET) Te gevaarlijke bevoegdheid voor een willekeurige moderator.
 19. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:34 (CET) — Dit heeft te veel impact voor een moderator om zomaar te kunnen gebruiken.
 20. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:55 (CET)
 21. Akadunzio (overleg) 12 nov 2015 19:53 (CET) Als iets Wikipedia schaadt, moet het bestraft worden en daar bestaan voldoende methodes voor. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en gebruik makend van een voldoende dosis aan gezond verstand. Preventief straffen is niet nodig. Ik ben trouwens ook geen voorstander van zulke maatregelen opgelegd door de arbcom. Zou alleen in hoogste nood mogen gebruikt worden. Akadunzio (overleg) 12 nov 2015 19:53 (CET)

Peiling 8 - De Arbitragecommissie mag zich een mening vormen over inhoudelijke zaken[bewerken]

Artikel 1.4 van de reglementen van de Arbitragecommissie wordt als volgt gewijzigd:

oud
Aanhalingsteken openen

De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia.

Aanhalingsteken sluiten
nieuw
Aanhalingsteken openen

De Arbitragecommissie neemt geen zaken aan die hoofdzakelijk betrekking hebben op de inhoud van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. De Arbitragecommissie mag zich bij de analyse van een conflict een mening vormen over inhoudelijke zaken, daar waar een goed begrip van het conflict dit vereist. Deze mening kan geen onderdeel zijn van bindende uitspraken.

Aanhalingsteken sluiten
Referentie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Bevoegdheid_van_de_Arbitragecommissie

Voor[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:40 (CET)
 2. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:09 (CET)
 3. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:16 (CET)
 4. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:19 (CET)
 5. ARVER (overleg) 5 nov 2015 18:51 (CET)
 6. Graaf Statler (overleg) 5 nov 2015 19:19 (CET)
 7. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:28 (CET)
 8. MrBlueSky (overleg) 5 nov 2015 21:15 (CET)
 9. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 11:56 (CET)
 10. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Inhoud staat voorop. Eventueel zou dit voorstel ook alleen over inhoud mogen gaan van een bepaalde soort, zoals plagiaat.
 11. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:20 (CET). Ik zou liever hebben dat de Arbcom zijn tijd besteed aan de inhoud en minder aan het gekissebis tussen gebruikers.
 12. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:17 (CET) Het voorkomt dat de ArbitrageCommisie zich verschuilt achter de regeltjes om bepaalde hete aardappelen te vermijden
 13. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:23 (CET) Als de arbitragecommissie wordt ingeschakeld bij een bewerkingsoorlog, moet dit kunnen.
 14. Renevs (overleg) 10 nov 2015 22:03 (CET) Zeer voor
 15. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:36 (CET)
 16. Rwbest (overleg) 14 nov 2015 17:31 (CET) Moderatoren kunnen te gemakkelijk artikelen verwijderen zonder redelijke argumenten. Bij discussie op WP:TERUG worden twijfelachtige, zelfs onzinnige argumenten gebruikt. Er is dan geen beroepsmogelijkheid.

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:20 (CET) In bepaalde gevallen zou wat dit betreft van de huidige geldende regels moeten kunnen worden afgeweken.
 2. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:44 (CET) motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:09 (CET)
 2. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:20 (CET) - Het lijkt me onvermijdelijk dat Arbcom-leden zich mede laten leiden door hun inhoudelijke mening. Maar uiteindelijk moeten beslissingen worden beargumenteerd met strict niet-inhoudelijke argumenten.
 3. Sander1453 (overleg) 6 nov 2015 00:35 (CET) Ik ben niet per sé tegen, maar ben bevreesd dat betrokkenen een inhoudelijke kant van een zaak zullen opdringen aan de ArbCom, omdat het mag. De ArbCom geniet nu juist een zekere distantie omdat ze zich niet hoeft (mag) mengen in zogenaamd "inhoudelijk" gekissebis.
 4. CaAl (overleg) 6 nov 2015 09:25 (CET) Per Sander. Arbiters mogen individueel alle meningen van de wereld hebben, maar het instituut arbcom niet: zij dient zich uitsluitend te laten leiden door de regels, richtlijnen, wet, gebruiken, e.d., op Wikipedia en voor nog geen millimeter door inhoudelijke argumenten.
 5. Zeer zwaar tegen, volkomen in strijd met onze uitgangspunten, bizar dat hier überhaupt discussie over kan bestaan. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:53 (CET)
  Met welke uitgangspunten zou het in strijd zijn? Josq (overleg) 6 nov 2015 11:59 (CET)
 6. Nederduivel 6 nov 2015 20:39 (CET)
 7. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:34 (CET), arbitrage moet in mijn beleven zich bezig houden met conflictsituaties, niet bemoeien met inhoud van een artikel (uiteraard wel op individuele titel, maar niet als arbcom), daar zijn wikipedianen en moderatoren voor. Ben in deze peiling stellingen tegengekomen die het takenpakket van de arbcom moet verlichten, terwijl deze maatregel juist zeer verzwarend gaat werken voor de arbcom.
 8. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:33 (CET) In deze vorm is dit geen verbetering. Het "De Arbitragecommissie mag zich bij de analyse van een conflict een mening vormen over inhoudelijke zaken, daar waar een goed begrip van het conflict dit vereist." lijkt me raar. Het is op meerdere manieren te lezen: als een 'goed begrip' dit vereist, dan hoort de Arbitragecommissie dit uiteraard te doen. Maar 'inhoudelijke zaken' is ook uitermate vaag: als een islam-fundamentalist hier dito stukken wil plaatsen, hoeft de Arbitragecommissie niet de hele Koran en bijbehorende geschriften te doorgronden en in te voelen. Wat CaAl zegt klopt, maar omvat dan ook de rechtlijnen, etc, die betrekking hebben op inhoud, zoals GOO, NPoV, VER. Een gebruiker die rommel toevoegt hoort zo snel mogelijk gestopt te worden.
 9. Happytravels (overleg) 9 nov 2015 13:27 (CET) Liever niet.
 10. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:28 (CET) De kans op partijdigheid wordt mij dan te groot.
 11. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET) De reglementen van de arbitragecommissie zijn erg slecht geschreven, maar beweren dat art. 1 lid 1 en 2 enerzijds en art. 1 lid 4 anderzijds "op gespannen voet met elkaar" staan is grote onzin. Althans miskent de commissie haar taak door zo'n uitspraak te doen.
 12. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:56 (CET) Arbcomwerk dient zuiver te blijven en nooit over de inhoud te gaan. De arbcom gaat over gebruikers en hun conflicten. Ofwel over de samenwerking.
 13.  Klaas `Z4␟` V:  11 nov 2015 12:05 (CET) druist in tegen mijn gevoel van 'scheiding der machten'. We gaan met z'n allen over de inhoud. Voor sancties hebben we mods die zich o.a. kunnen laten leiden door arbiters.
 14. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2015 14:01 (CET) Eens met CaAl
 15. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:52 (CET) Waarom zouden zeven gebruikers een eindoordeel over inhoud kunnen geven? Waarmee ik bedoel dat ze sancties kunnen treffen op basis van een aanname van wat wel en niet klopt aan inhoud. Wel zou er een oordeel of in elk geval een vingerwijzing gegeven kunnen worden m.b.t. gezaghebbendheid van bronnen.
  • Zelf vat ik de tekst van het voorstel niet zo op. Het gaat er volgens mij niet om dat de Arbcom zou mogen besluiten wat er wel en wat er niet in een artikel mag komen te staan, maar eerder over de vraag of de Arbcom zich (mede) mag laten leiden door de hoge of juist lage kwaliteit van iemands bijdragen. Ik weet uit eigen ervaring dat de Arbcom regelmatig op dit soort vragen stuit, omdat veel conflicten nu eenmaal een inhoudelijke achtergrond hebben. De vraag is dus eerder of de Arbcom bijvoorbeeld mag constateren dat iemands bijdragen POV zijn, dat iemand heel slecht Nederlands schrijft of dat iemand zelfbedachte onzin schrijft. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 nov 2015 23:36 (CET)
 16. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:55 (CET)

Peiling 9 - De Arbitragecommissie mag voorstellen doen ter verbetering van de richtlijnen[bewerken]

Artikel 1.5 van de reglementen van de Arbitragecommissie wordt als volgt gewijzigd:

oud
Aanhalingsteken openen

De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.

Aanhalingsteken sluiten
nieuw
Aanhalingsteken openen

De Arbitragecommissie neemt geen zaken aan die hoofdzakelijk tot doel hebben de richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia aan te passen. Daar waar de analyse van een conflict onvolkomenheden in de richtlijnen aan het licht brengt, mag de Arbitragecommissie voorstellen doen ter verbetering van de richtlijnen. De gemeenschap beslist of deze verbetering(en) al dan niet worden doorgevoerd.

Aanhalingsteken sluiten
Referentie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Bevoegdheid_van_de_Arbitragecommissie

Voor[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:40 (CET)
 2. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:52 (CET) Mag, als de arbcom tijd heeft.
 3. Vdkdaan (Gif mo sjette) 5 nov 2015 20:30 (CET) Mogen voorstellen zeker. Maar dan is het aan de gemeenschap om dit ook aan te nemen via peiling/ stemming. Hebben die daar tijd en goesting voor?
 4. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 11:56 (CET)
 5. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:58 (CET) , maar eigenlijk is dit een open deur, iedereen mag voorstellen doen, het zou vreemd zijn dat de leden van de arbcom dat niet zouden mogen. Wat ze niet mogen, maar wel (impliciet) doen, is nieuwe regels opstellen.
 6. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET) - Lijkt me geen grote aanpassing, meer kunstmatig dat het nu niet mag.
 7. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:23 (CET). Net als elke groep gebruikers, kan ook de Arbcom voorstellen doen. Het vaststellen van de regels is echter voorbehouden aan de gemeenschap.
 8. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:37 (CET), juist bij de arbcom komen tegenstrijdigheden en manco's in richtlijnen, regels e.d. naar voren, dan mag Arbcom zeker voorstellen doen ter verbetering ervan, waarover de gemeenschap zich mag uitspreken.
 9. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:29 (CET) Uitstekend. Geen enkele organisatie is volmaakt.
 10. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:55 (CET)
 11. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:56 (CET)
 12. Zolang de gemeenschap als geheel het laatste woord heeft over de implementatie mag iedereen voorstellen doen, dus ook de ArbCom. Wutsje 12 nov 2015 14:45 (CET)

Voor, mits aangepast[bewerken]

 1. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:21 (CET) Met het oog op de tegenstem van CaAl zou het wellicht handig zijn duidelijk aan te geven dat de Arbitragecommissie niet verplicht is die voorstellen te doen, maar daarin vrij staat en simpelweg die bevoegdheid heeft. "mag de Arbitragecommissie voorstellen doen ter verbetering van de richtlijnen" kan dan vervangen worden door "is de Arbitragecommissie, indien zij daartoe de behoefte voelt, bevoegd voorstellen te doen ter verbetering van de richtlijnen".
 2. Sander1453 (overleg) 6 nov 2015 00:37 (CET) Per JurriaanH
 3. Woudloper overleg 6 nov 2015 20:13 (CET) In de situatie waarin de arbcom tijdens de behandeling van een zaak ontdekt dat de richtlijnen elkaar tegenspreken, niet sluitend zijn, enz. zou het haar werk vergemakkelijken als ze de gemeenschap direct wat opties ter stemming voor kan leggen. Aangeven dat het manko bestaat heeft in het verleden vaak geen resultaat opgeleverd, aangezien de gemeenschap vaak niets deed wanneer de arbcom haar op problemen wees.
 4. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 10 nov 2015 23:57 (CET) per Woudloper.
 5. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:45 (CET) motivatie volgt

Tegen[bewerken]

 1. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:03 (CET) De arbcom kan aangeven als, in haar beleving, de richtlijnen een situatie onvoldoende dekken. Dat heeft de arbcom in het verleden ook gedaan. Dat de gemeenschap vervolgens te laks is om die taak op zich te nemen, betekent niet dat we de arbcom met nog meer werk moeten opzadelen.
 2. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:10 (CET) - Per CaAl
 3. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:21 (CET) Min of meer idem
 4. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:11 (CET)
 5. Trewal 5 nov 2015 19:53 (CET) Op persoonlijke basis kunnen en mogen individuele leden van de ArbCom al voorstellen doen, zoals elke gebruiker dat kan en mag. Het doen van dergelijke voorstellen behoort echter niet tot het takenpakket van de ArbCom als geheel en hoort daar ook niet thuis.
  • Een arbiter die zijn persoonlijke mening uit over een recent behandeld verzoek? Dat kan in de praktijk niet, omdat dit zowel de neutraliteit van de arbcom en de interne samenwerking binnen de arbcom in gevaar zou brengen. Woudloper overleg 6 nov 2015 23:11 (CET)
 6. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:21 (CET) - Nergens voor nodig, eens met Trewal.
 7. Jcwf (overleg) 6 nov 2015 00:41 (CET) Eens met Trewal. De arbitragecommissie als zodanig moet zich ervoor hoeden betrokken te raken bij mogelijk verhitte discussies.
 8. De Wikischim (overleg) 6 nov 2015 12:16 (CET) Bij nader inzien stem verplaatst naar tegen. De Arbcom heeft al een heel specifiek takenpakket, en is geen raadsorgaan oid. Dit lijkt me eerder iets waarover gewoon gestemd moet worden, of er moet een onafhankelijk orgaan hiervoor worden opgericht, maar daar zal wel weer weinig behoefte aan zijn.
 9. Nederduivel 6 nov 2015 20:40 (CET)
 10. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:33 (CET) Eens met CaAl.
 11. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET)
 12.  Klaas `Z4&#x;` V:  11 nov 2015 12:08 (CET) Iedereen mag voorstellen doen om de richtlijnen te veranderen. Arbiters vanzelfsprekend ook, maar dan wel op persoonlijke titel en gronden. Arbiters verschuilen zich al teveel achter de mening van hun collegae.
 13. Valt buiten haar mandaat. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:53 (CET)
 14. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:37 (CET) — Per CaAl.
 15. Dick Bos (overleg) 12 nov 2015 07:30 (CET)
 16. Akadunzio (overleg) 12 nov 2015 19:40 (CET)

Peiling 10 - Richtlijnen voor nalooplijsten[bewerken]

Zie onderstaande stellingen.

Het is goed om te kijken of het mogelijk is te komen tot richtlijnen om het gebruik van nalooplijsten te ondersteunen en te reguleren[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 5 nov 2015 17:40 (CET)
 2. CaAl (overleg) 5 nov 2015 18:03 (CET)
 3. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 5 nov 2015 18:10 (CET)
 4. De Wikischim (overleg) 5 nov 2015 18:21 (CET) Is dit niet gewoon een mening vragen, i.p.v. een concreet voorstel?
 5. EvilFreD (overleg) 5 nov 2015 18:22 (CET) Ik zie geen noodzaak, maar ook geen belemmering.
 6. JurriaanH (overleg) 5 nov 2015 18:22 (CET)
 7. Kukkie (overleg) 5 nov 2015 18:52 (CET) Per De Wikischim
 8. ARVER (overleg) 5 nov 2015 18:53 (CET)
 9. Saschaporsche (overleg) 6 nov 2015 11:56 (CET)
 10. Vincentsc (overleg) 6 nov 2015 14:58 (CET)
 11. De Geo (overleg) 6 nov 2015 15:27 (CET). Als de richtlijnen dit als hulpmiddel beschouwen om de probleemartikelen in kaart te brengen en binnen een korte, vastgestelde periode ook de zaak af te ronden. Na verstrijken van de termijn alle niet beoordeelde lemma's verwijderen.
 12. Sijtze Reurich (overleg) 8 nov 2015 19:36 (CET) Ik voel wel wat voor het idee van De Geo.
 13. JanB (overleg) 9 nov 2015 14:27 (CET) Per De Geo, met een tevoren vastgelegde periode die niet per se 'kort' behoeft te zijn.
 14. Wwian1 (overleg) 10 nov 2015 17:30 (CET) Graag wat meer orde.
 15. Renevs (overleg) 10 nov 2015 21:54 (CET)
 16. MrBlueSky (overleg) 11 nov 2015 03:52 (CET)
 17. Lidewij (overleg) 12 nov 2015 16:47 (CET) motivatie volgt

Nalooplijsten zijn een onofficieel hulpmiddel en dat moet zo blijven[bewerken]

 1. Richard KiWi Overleg 5 nov 2015 19:11 (CET)
 2. Hoopje (overleg) 5 nov 2015 22:22 (CET)
 3. Jcwf (overleg) 6 nov 2015 00:45 (CET) Nog meer regelgeving behoeft dwingende motivatie
 4. Nederduivel 6 nov 2015 20:41 (CET)
 5. The Banner Overleg 7 nov 2015 21:15 (CET) Officiële nalooplijsten geven het risico van verwijderingen op basis van de naam van de auteur in plaats van op inhoudelijke argumenten.
 6. Elvesham (overleg) 8 nov 2015 13:38 (CET)
 7. Woodcutterty|(?) 10 nov 2015 21:17 (CET)
 8.  Klaas `Z4␟` V: 11 nov 2015 12:10 (CET) Het loopt nu zoals het loopt en het loopt redelijk goed met het nalopen. Houden zo, we zullen handhaven...
 9. WOLF LΔMBERT WLM / 11 nov 2015 23:37 (CET)

Anders[bewerken]

 1. De praktijk leert dat nalooplijsten eerder een rem op de oplossing dan een bijdrage aan de oplossing zijn. Nalooplijsten geven de indruk dat er met enige goede wil nog wel wat te maken valt van de ellende die sommigen, vast uit goede en nobele bedoelingen, over ons uitstorten. De harde werkelijkheid is steeds opnieuw, er valt niets te redden. Peter b (overleg) 6 nov 2015 11:55 (CET)
  Ik heb die nalooplijsten altijd anders benaderd, nl. als een hulpmiddel om controlewerkzaamheden wat gemakkelijker te maken. Maar een vervelend neveneffect is wel dat, omdat maar weinigen zich met dit monnikenwerk bezig houden, het heel erg demotiverend gaat werken. Er lijkt maar geen eind te komen aan de op te ruimen puinzooi. Mijn conclusie is nu wel dat je het ook niet kunt verwachten van vrijwilligers om een substantieel deel van hun tijd te gaan besteden om de rommel van anderen op ruimen. Dat een enkeling zo gek is, alla, maar een structurele oplossing is dit niet. Dus mijn conclusie komt wel op hetzelfde neer. In snel tempo opruimen. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2015 23:01 (CET)
 2. Maasje 6 nov 2015 17:28 (CET) Waarom denk ik nu aan het spreekwoord "Dweilen met de kraan open" ? Het vormt, in verhouding tot de vereiste hoeveelheid werk en beschikbare aantal vrijwilligers, m.i. een te hoge belasting. Rotte kiezen moet je trekken, dan ga je ook niet kijken of er toevallig nog een gaaf plekje op te vinden is.
  Maar je moet ook niet mensen zonder argumenten de tanden uit de mond slaan, wat goed mogelijk is met officiële nalooplijsten. The Banner Overleg 8 nov 2015 14:19 (CET)
 3. Brya (overleg) 9 nov 2015 06:45 (CET) - per Gouwenaar: eerste prioriteit hoort te zijn deze artikelen uit de hoofdnaamruimte te krijgen. Plaatsen in een speciale 'naloopruimte' kan een tussenoplossing zijn. Eventuele vrijwilligers kunnen ze dan serieus onder handen nemen. Na een tijd het restant geheel verwijderen van deze site.
 4. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 11 nov 2015 00:02 (CET) Een nalooplijst reguleren is onnodige bureaucratie invoeren. Wie een slecht of foutief artikel of feit ontdekt, of een auteursrechtenschending, kan dat gewoon allang corrigeren. Voorts hebben we al de disclaimers die de lezer nergens juistheid van de op wikipedia geboden info garandeert. Wie wikipedia raadpleegt dient dus zelf te oordelen over of hij/zij het betrouwbare info vindt. Wat hierbij eerder helpt is misschien een aanscherping van de verificatiemogelijkheden en brontoevoegingen. Nalooplijsten -als ze er al zijn- dus liefst zeer secuur als gewone editor benaderen en per geval (lemma/feit etc,) bekijken en eve ntueel redigeren of andere actie op nemen.
 5. Tekstman (overleg) 11 nov 2015 14:54 (CET) Per individueel geval bekijken.
 6. Woudloper overleg 11 nov 2015 17:02 (CET) Volstrekt neutraal. De Arbcom heeft vastgesteld dat de lijsten als hulpmiddel nuttig zijn voor controle, maar dat er geen richtlijnen voor zijn. Ik zie daar geen probleem in, dus hoeft er niets opgelost te worden. Mogelijkheden verkennen kan wel, maar ik vind niet dat het prioriteit moet hebben.
 7. 84.107.129.146 12 nov 2015 12:59 (CET) Er zijn eenvoudigweg te weinig vaste gebruikers hier om zulks structureel op te lossen. Bij vaststelling van structureel plagiaat van een gebruiker is er maar één oplossing mogelijk: alle aangemaakte lemma's van die persoon verwijderen.

Opiniepeiling: Lijsten in biografieën[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Lijsten in biografieën
Stelling Lijsten in biografieën moeten volledig zijn
Begindatum 10 september 2015 22:00 (CEST)
Einddatum 24 september 2015 21:59 (CEST)
Keuzes Altijd volledig, Altijd selectie, Per lijstsoort bekijken of Neutraal
Coördinator Elvesham
Overleg/opmerkingen Hier uitsluitend korte stemverklaringen.
Lange stemverklaringen en discussies graag op de overlegpagina.
Als je kiest voor de optie Per lijstsoort bekijken, zie ik graag van jou (puntgewijs) welke lijstsoorten je wel volledig zou willen zien en/of welke niet. Dit geeft voor mij een indicatie.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Inleiding[bewerken]

Aanleiding voor deze peiling is een ietwat verhitte discussie in mei j.l. over het wel of niet vermelden van alle medailles bij officieren en burgers ten tijde van nazi-Duitsland, o.a. bij Paul Hausser (zie OP). Dit resulteerde in een aantal bewerkingen en evenvele ongedaan maken op diverse pagina's. Om escalatie van dit soort actie's te voorkomen is door mij voorgesteld om dit in de gemeenschap te gooien wat men ervan vindt. Ook omdat ik de opvatting heb dat dit naar een hoger niveau getild moet worden en wel voor alle lijsten binnen artikelen van biografieën. Hier valt te denken aan overzichten van decoraties, (ere)titels, (ere)functies, eredoctoraten, prijzen\onderscheidingen, discografie, bibliografie, filmografie, gemaakte (kunst)werken, (militaire) loopbaan, etc, etc.

!! Let wel: dit gaat niet over lijst-artikelen die beginnen met titel Lijst van .. !!

Eerdere discussies op NL-Wikipedia[bewerken]

In augustus 2013 heeft een verwante discussie in De kroeg plaatsgevonden over het wel of niet vermelden van gastrollen van acteurs:

Dit heeft geleid tot een opinipeiling in augustus-september 2013 met een open einde:

De betreffende coördinator zou het verder uitwerken, maar is blijkbaar inactief.

Doel peiling[bewerken]

Op dit moment kan ik alleen een richtlijn met betrekking tot lijsten in artikelen achterhalen dat een lijst meestal moet beginnen met de oudste vermelding). Dat voel ik als een gemis en wellicht anderen ook. Het doel van deze peiling is om allereerst na te gaan of er behoefte bestaat aan een algemeen richtlijn voor dergelijke lijsten. Ten tweede in welke mate richtlijnen voor dergelijke lijsten opgesteld moet worden. Hoewel ik een duidelijk voorkeur heb, wil ik ook na deze peiling, de ingeslagen weg verder uitwerken.

Argumentatie[bewerken]

In diverse (kroeg)discussies en uit de peiling Volledige filmografie zijn onderstaande argumenten genoemd. Deze heb ik zoveel mogelijk algemeen gemaakt. Daarnaast werd door beide kampen het principe Balans genoemd, een principe dat stelt dat elk onderwerp evenwichtig beschreven dient te worden.

Algemene argumentatie voor volledige lijsten binnen biografieën[bewerken]

 • Weglaten geeft een vertekend beeld
 • Weglaten is onderhevig aan POV
 • Lezer kan zelf kaf van het koren scheiden
 • Ingang kan worden bevorderd, daar lezer op deze manier binnengekomen kan zijn
 • Kruisbestuiving\herkenning via linken wordt bevorderd
 • Verbanden leggen wordt bevorderd.
 • Bij niet vermelden dat het een selectie betreft kan gesuggereerd worden dat het een volledig lijst is met daarbij een verhoogd kans op wantrouwen in betrouwbaarheid wikipedia.

Algemene argumentatie voor selectie binnen biografieën[bewerken]

 • Lemma wordt te uitgebreid
 • Niet iedere 'item' in dergelijke lijsten zijn E/relevant
 • Wikipedia is geen CV-bank (ook: lijstjes horen niet in persoonsartikelen)
 • Lezer wordt overvoerd
 • Juistheid van volledige lijsten kan te weinig worden gecontroleerd
 • Volledigheid kan niet worden gegarandeerd

Voorbeelden[bewerken]

Om een goed beeld te krijgen van de diverse lijsten en varianten vind je in onderstaand tabel een aantal voorbeelden (!! niet uitputtend !!) die ik gevonden heb:

Soort lijst Volledige lijst Selectie
Bibliografie, publicaties Werken van W.F. Hermans - verdeeld over twee kolommen
Publicaties van Ewald Kooiman - enkelvoudige opsomming
Annie M.G. Schmidt: Bekende boeken en series - wel met een verwijzing naar een aparte pagina Oeuvre van Annie M.G. Schmidt
Decoraties (militair) Decoraties Bernard Montgomery - enkelvoudige opsomming
Paul Hausser - tabelvorm en niet vermeld dat dit een selectie betreft
Discografie (composities) Albums van Corry Brokken - enkelvoudige opsomming
Singles van Corry Brokken - over twee kolommen
Composities van Julius Fučík - ruim 400, verdeeld over verschillende onderwerpen
Discografie van Ewald Kooiman - enkelvoudige opsomming
Discografie van Elvis Presley - wordt gelijk doorverwezen naar Discografie van Elvis Presley waar overigens een selectie is toegepast met reden waarom de selectie.
Discografie van Robert Holl - uitgebreide selectie
Filmografie Films van Elvis Presley - enkelvoudig
Films van Arnold Schwarzenegger - enkelvoudig, maar jongste vermelding bovenaan
Films van Edward Zwick - enkelvoudig
Films van Michael Ironside - in tabelvorm
Filmografie van A.R. Rahman - ruime selectie (>100) verdeeld over 3 kolommen
Militaire loopbaan Militaire loopbaan Bernard Montgomery - enkelvoudige opsomming
Paul Hausser - tabelvorm
Prijzen\Onderscheidingen Prijzen van Arnold Schwarzenegger als bodybuilder - enkelvoudige opsomming
Erelijst en onderscheidingen van Johan Cruijff - verdeeld als speler en trainer en naar club
Prijzen en onderscheidingen van Dietrich Fischer-Dieskau - enkelvoudige opsomming
Prijzen A.R. Rahman - verdeeld per prijs
Onderscheidingen van Nelson Mandela - in enkele zinnen worden zo'n 250 onderscheidingen afgehandeld
Tentoonstellingen Tentoonstellingen van Marion Herbst - enkelvoudige opsomming
Tentoonstellingen van Chris Berens - in verhaalvorm enige opgesomd, maar niet duidelijk dat het een selectie betreft en verder enigszins gedateerd

Peiling[bewerken]

Volledigheid in alle gevallen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Niet helemaal in alle gevallen, maar wel meer dan velen wensen. Een lijst van 400 composities, of b.v. een complete lijst van alle werken van Bach, die zouden idealiter in een uitklappagina of in een aanklikbare lijst moeten staan. Maar de zinnen 'Weglaten is onderhevig aan POV' en 'Lezer kan zelf kaf van het koren scheiden' zijn mij uit het hart gegrepen. 'Lezer wordt overvoerd' daarentegen is een vorm van betutteling. De Wikipedia-consument kan prima wegen wat hij wil zien en wat niet hoeft. Maar hoe meer informatie, hoe beter. Laat de schifting aan de lezer over. Glatisant (overleg) 10 sep 2015 23:43 (CEST)
 2. Een selectie maken is ALTIJD POV. Een encyclopedie behoort alles relevant te vermelden, van een relevant iemand is ELKE uitgave relevant. 84.107.129.146 11 sep 2015 07:29 (CEST)
 3. Desnoods kan je sommige lijsten afsplitsen naar aparte artikelen maar alles is een meer neutrale keuze dan selectie. The Banner Overleg 11 sep 2015 21:25 (CEST)
 4. Per 84.107.129.146 en The Banner. Een selectie maken is POV, sommige lijsten afsplitsen naar aparte artikelen. Lidewij (overleg) 22 sep 2015 10:46 (CEST)

Selectie in alle gevallen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. ed0verleg 10 sep 2015 22:57 (CEST) op een biografie zelf heeft een korte selectie de voorkeur. Een extensieve, al dan niet complete lijst kan dan altijd in een eigen lijst-artikel. En ook in compleet zijn vele gradaties. Sommige auteurs staan vermeld op heel veel werk als co-auteur, omdat ze wat redigeerwerk e.d. hebben gedaan. Of sessiemuzikanten die op honderden CD's ergens een paar noten meeblazen. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk niet meer encyclopedisch relevant, zelfs voor een eigen lijst-artikel.
 2. selecteren is onze core-business. (En een selectie zou in theorie ook alles of niets kunnen omvatten) Meerdervoort (overleg) 11 sep 2015 00:36 (CEST)
  • Selecteren is POV. Laat aan de consument over wat hij al of niet wil gebruiken. Glatisant (overleg) 11 sep 2015 02:27 (CEST)
   1. Dat klopt en toch is het onze core-business. We maken een afweging of we iets al dan niet in een artikel opnemen, we maken een afweging of iets E is of niet. Allemaal onderdeel van een selectieproces. Meerdervoort (overleg) 11 sep 2015 17:00 (CEST)
    Als consument van Wikipedia zeg ik dan: helaas. De verschillende schrijvers met hun zeer diverse achtergronden kunnen niet inschatten wat een lezer zoekt. Betuttel dus niet, maar geef zoveel mogelijk informatie. Glatisant (overleg) 15 sep 2015 00:44 (CEST)
    Ben je wel eens van die korte artikelen over publicisten tegengekomen met daaronder een lijst van 150 publicaties? Of kunstenaarlemmaatjes met daaronder 125 tentoonstellingen waaronder die in het buurthuis en in de wachtkamer van zijn tandarts? ErikvanB (overleg) 15 sep 2015 04:27 (CEST)
 3.  Klaas `Z4␟` V:  11 sep 2015 08:58 (CEST) We doen niet anders; men kijke bij alles en iedereen of zij/hij/het er toe doet en bij voorkeur betrouwbare bronnen voorhanden zijn. Volledigheid is een nobel streven dat vooralsnog meer uto- dan encyclopisch is.
 4. Hoopje (overleg) 11 sep 2015 21:01 (CEST) - Een encyclopedie is geen bron van alleen maar gegevens; ze biedt iets veel beters: ze bevat kennis. Kennis bestaat uit gegevens waarin verbanden zijn aangebracht en die geïnterpreteerd en geselecteerd zijn. Wij zijn een encyclopedie, geen database. Bij alles wat we schrijven moeten we selecteren, en lijsten zijn geen uitzondering. Het kan natuurlijk zijn dat onze selectie in sommige gevallen uit alle mogelijkheden bestaat, maar dan moet dat altijd een bewuste keuze zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we in het artikel van een auteur die vier romans geschreven heeft alle romans opnemen, terwijl we bij Stephen King, die elk half jaar een nieuw boek klaar heeft, een lijst van zijn belangrijkste werken plaatsen (en eventueel een uitputtende lijst in een afzonderlijk artikel, maar daar gaat deze peiling uitdrukkelijk niet over). In ieder geval is selecteren alles behalve POV, in tegendeel. Selecteren is een van de belangrijkste bezigheden van de encyclopedieschrijver.
 5. Nietanoniem (overleg) 14 sep 2015 11:46 (CEST) - Een selectie kan ook een 100%-selectie zijn trouwens. In ieder geval ben ik het helemaal eens met ed0. Bij Herman van Veen zijn aparte en volledige lijsten gemaakt van zijn muziek en boeken. Maar die man heeft ook wel ontzettend veel geproduceerd. Ik mis hier trouwens een selectie met hoogtepunten. Er dient te worden gekeken naar de verhouding tekst/beschrijving en de werkenlijst. De lijst moet niet een stempel drukken op het artikel.
  Hoogtepunten? Dan pleit je dus voor een Point Of View, een beoordeling door 'iemand van Wikipedia'. Glatisant (overleg) 15 sep 2015 00:49 (CEST)
  Er is een verschil tussen zelf een selectie maken en een selectie maken op basis van criteria opgesteld op basis van literatuur. Dat eerste is minder wenselijk maar dat tweede is de normale gang van zaken. Je kan prima de highlights uit een biografie over Van Veen halen. Ik schreef laatst een artikel over een hoogleraar die ik weet niet hoe vaak de prijs voor "docent aan het jaar aan facculteit X" heeft mogen ontvangen. Dat is leuk en naar eigen zeggen zijn dat zijn meest waardevolle prijzen maar of we een complete lijst met dat soort prijzen moeten opnemen? Ik betwijfel het. Natuur12 (overleg) 15 sep 2015 10:26 (CEST)
 6. Altijd. De taak van een encyclopedie is juist te selecteren. Voor volledige lijsten van alle zaken bij alle personen is daarom geen plaats. Een Nobelprijswinnende schrijver zal mogelijk in aanmerking komen voor een (bijna) volledige lijst van werken, maar zelfs bij de meest gevierde generaal is een lijst met alle medailles en onderscheidingen overkill (pardon the pun). Selectie moet wel indien enigszins mogelijk plaatsvinden op basis van externe bronnen. Paul B (overleg) 21 sep 2015 01:07 (CEST)

Per lijstsoort bekijken[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. De Wikischim (overleg) 11 sep 2015 10:12 (CEST) Er wordt me hier nu gevraagd een uitgebreide verklaring erbij te geven, maar met alle respect, ik vind dat ik ook wel enkel mijn stem mag uitbrengen. Een toelichting volgt misschien later alsnog.
 2. Wwian1 (overleg) 12 sep 2015 15:29 (CEST) Onderscheidingen bij hoge militairen graag volledig, echt alleen onderscheidingen. Bij Ewald von Kleist bijvoorbeeld stond er een hoop onzin tussen. Veel meer voorbeelden weet ik niet.
 3. Balko Kabo (overleg) 15 sep 2015 14:54 (CEST) - We streven toch naar volledigheid? Maar dan wel voor datgene waarvoor iemands bio is opgenomen in de encyclopedie. Dus alle werken van een auteur, alle rollen van een acteur, alle bouwwerken van een architect, alle veldslagen van een generaal. Wordt dat te groot voor een lemma? Dan een aparte lijst afsplitsen, dus de volledige bibliografie van Gerard Reve, met alle roofdrukken, samengestelde edities en keuzen uit brieven in Bibliografie van Gerard Reve en selectie, met vermelding van selectiecriteria en verwijzing naar de bibliografie in zijn eigenlijke biografische lemma. Hoop werk, maar we hebben in principe eindeloos de tijd en de ruimte. (zie Stelling van de eindeloos typende apen }

Graag zoveel mogelijk aangeven welke lijstsoorten je wel volledig zou willen zien en welke niet

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Perudotes (overleg) 10 sep 2015 22:49 (CEST) Geen idee welk probleem deze peiling nu precies aankaart. Hoewel het mij voorkomt dat het wenselijk is om aan te geven dat een lijst slechts een selectie weergeeft indien deze niet volledig is. Voor het overige heb ik geen voorkeur voor volledig/selectie en ben ik van mening dat het niet wenselijk is om hier richtlijnen voor op te stellen.
 2. Natuur12 (overleg) 10 sep 2015 23:10 (CEST) Opzet van de peiling deugt niet.
 3. EvilFreD (overleg) 10 sep 2015 23:18 (CEST) Met voldoende encyclopedisch besef is hieromtrent geen peiling nodig.
 4. Woodcutterty|(?) 10 sep 2015 23:19 (CEST) Per Perutodes.
 5. Kukkie (overleg) 11 sep 2015 07:07 (CEST) Ik heb een verklaring gegeven op de op van Elvesham. Ik zou niet weten waar ik hier op zou moeten stemmen.
 6. Vdkdaan (Gif mo sjette) 11 sep 2015 08:58 (CEST) Per Natuur12 en Perudotes. Er is geen lijn te trekken in de wijze waarop het wordt voorgesteld. Bij korte lijsten alles opnemen (films bekende acteur) , bij lange lijsten selectie (bvb publicaties prof) en soms zelf link naar eigen lemma (mozart "discografie" (lol)).
 7. Taketa (overleg) 11 sep 2015 09:28 (CEST) Per artikel bekijken.
 8. Joostik (overleg) 11 sep 2015 12:02 (CEST) -- Per geval bekijken. We gaan bij de gemiddelde Sovjet-officier toch echt niet alle lintjes vermelden. Joostik (overleg) 11 sep 2015 12:02 (CEST)
 9. JurriaanH (overleg) 11 sep 2015 13:27 (CEST) Vraagteken.
 10. Eigenlijk wil ik voor een selectie in alle gevallen stemmen, maar deze stemming is zo'n puinhoop dat een stem uitbrengen bijna voor iets gaat zorgen waar ik niet achter wil staan. Een encyclopedie schrijven betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, dus ook in wat je wel of niet vermeldt. Niet alle prijzen en vermeldingen die iemand krijgt zijn het vermelden waard. Een acteur die een lintje krijgt en geridderd wordt voor diens werk is van belang, maar een lintje van de eigen gemeente heeft doorgaans geen encyclopedische relevantie, want de relevantie van dat lintje gaat niet verder dan de grenzen van de eigen gemeente. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2015 17:39 (CEST)
 11. Ik zou me willen onthouden van stemming. Maar daar is geen vakje voor. Deze hele stemming lijkt me bijzonder weinig doordacht. Om voor een zo breed scala van gevallen richtlijnen te gaan bedenken, dat moeten we niet even via een peiling gaan doen. --Dick Bos (overleg) 11 sep 2015 21:18 (CEST)
 12. Een lastige vraag. Het lijkt mij doorgaans wenselijk dat een lijst zo compleet mogelijk is, maar onder omstandigheden kan het beter zijn een selectie te maken. Ik zal vier voorbeelden geven van wat ik zelf heb gedaan met discografieën van popgroepen en erbij vertellen waarom ik het zo gedaan heb (overigens zonder dat ik pretendeer dat dit steeds de juiste keus was):
  • The Applejacks, minder belangrijke groep met een klein oeuvre. Mwa, doe maar een complete lijst.
  • The Dave Clark Five, belangrijke groep met een groot oeuvre. Een complete lijst kan net zonder dat het artikel uit zijn voegen barst.
  • The Kingston Trio, belangrijke groep met een groot oeuvre, dat het artikel wel uit zijn voegen zou laten barsten. Hier heb ik volstaan met alleen de grootste hits. Een alternatief zou zijn een aparte pagina Discografie van The Kingston Trio, waar alles in staat. Mijn inschatting is dat het een weinig bezochte pagina gaat worden, dus heb ik het niet zo gedaan.
  • The Overlanders, weinig belangrijke groep met een groot oeuvre. Hoe veel bezoekers zouden echt geïnteresseerd zijn in al hun platen? Weinig naar mijn inschatting. Dus heb ik volstaan met een kleine selectie met bijzondere aandacht voor hun enige hit Michelle.
  Kortom, het lijkt mij niet echt nodig om richtlijnen te gaan geven voor zo'n lijst. Je moet toch iets aan het oordeel van de aanmaker overlaten, die ook een inschatting zal maken van het publiek dat in het artikel geïnteresseerd is. Sijtze Reurich (overleg) 12 sep 2015 12:32 (CEST)
 13. Per geval bekijken. Als een acteur vijf oscars heeft gewonnen, moet dat natuurlijk vermeld worden, maar wanneer de lezers van een bepaald tijdschrift met een oplage van 5000 iemand tot "meest sexy acteur van het jaar" verkiezen, niet. Verder mag ook Wikipedia:Balans niet worden vergeten. Als de biografie van een schrijver uit twee zinnen bestaat, is het nogal potsierlijk om daaronder dan een lijst van 400 boeken te vermelden. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 12 sep 2015 13:25 (CEST)
 14. Dit is een goed voorbeeld van een peiling waar men te veel vraagt. Een filmografie is iets totaal anders dan een een militaire loopbaan. (om er maar twee te noemen). De 7 genoemde lijstsoorten moeten apart bekeken worden. Het is dan ook onmogelijk om in deze peiling een zinvolle uitspraak te doen. Globe.svg Druyts.t overleg 12 sep 2015 14:05 (CEST)
 15. LimoWreck (overleg) 13 sep 2015 01:05 (CEST) De stelling is "Lijsten in biografieën moeten volledig zijn". Ik mis keuzeoptie "Neen". Je ziet per artikel wel wat kan, niet kan, of geschikt is.
 16. "Volledigheid" is altijd PoV. - Brya (overleg) 13 sep 2015 08:09 (CEST)
 17. "Een artikel hoeft niet af te zijn" Lymantria overleg 13 sep 2015 22:37 (CEST)
 18. Wikipedia claimt geen volledigheid. Dus ook niet hier. Per geval bekijken wat het toevoegt. Soms is een samenvatting voldoende, of een link naar een ander lemma met het oeuvre. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 15 sep 2015 17:08 (CEST)
 19. Hans Erren (overleg) 19 sep 2015 16:42 (CEST) NMM is hier geen algemene richtlijn voor te geven. Als een lijst te lang wordt, dan maak je hem uitklapbaar, of verhuis je hem naar een eigen artikel. Wij streven naar volledigheid, maar in de meeste gevallen blijft het bij een streven. (Tussen droom en daad en zo).

Opmerkingen[bewerken]

de stemming is gesloten

 • Ik kies de optie Tegen, die niet bestaat. Volledigheid is niet altijd beter. Dus per geval bekijken. Wat iets anders in dan "per lijstsoort bekijken". ErikvanB (overleg) 13 sep 2015 01:21 (CEST) - Er is wel veel tijd gestoken in o.a. de voorbeelden bij deze peiling, waarvoor waardering. ErikvanB (overleg) 13 sep 2015 01:28 (CEST)
 • Per ErikvanB. Soort lijst is minder relevant dan bijvoorbeeld lengte. Volledige lijsten zijn leuk, maar kunnen een lemma ook scheef trekken. Een encyclopedie is per definitie selectief. Lange lijsten moeten daarom niet verboden worden, maar horen (meestal) in een apart lijstartikel. Karmakolle (overleg) 15 sep 2015 22:18 (CEST)

Uitslag en conclusie[bewerken]

Allereerst een ieder bedankt voor het geven van hun stem en/of kijk op het gebeuren. Ik zal jullie punten analyseren en de uitslag en conclusie in de loop van volgende week hier plaatsen. Hoewel deze peiling niet is verlopen zoals ik verwacht had, zijn er volgens mij wel interessantie conclusies te trekken. Elvesham (overleg) 25 sep 2015 09:00 (CEST)

Het is voor mij erg lastig geweest om deze peiling een gezicht te geven. Vanwege de vele neutraal-stemmers is uiteraard geen uitslag mogelijk, hoewel bij een aantal van de neutrale verklaringen ik deze toch bij een van de drie andere opties kan plaatsen. Er is kritiek op de opzet van de peiling, dat is onvermijdelijk. Een aantal van de ingebrachte punten deel ik niet; ik bedank wel degenen die mijn blikveld hebben veruimd met diverse voorbeelden, die inderdaad in een grijs, en inderdaad in enkele gevallen ongewenst, gebied vallen. Dit betreft de gevallen met een co-auteurschap, redigeerwerk, een nootje hebben geplaatst, etc.

Ik hoop wel met deze peiling duidelijk te hebben gemaakt dat op onze mooie encyclopedie (te) veel verschillend opgebouwde lijsten bestaan en dat niet duidelijk is welke selectie toegepast is. Mijn bedoeling was dan ook om de koe meteen bij de horens te vatten om te voorkomen dat er verschillende selectiecriteria tussen groepen mensen ontstaan voor wel of geen selectie en in welke mate, terwijl het voor mijn beleven om dezelfde abstractieniveau gaat.

Ik had de ingebrachte punten verder willen analyseren, maar ik besef dat dit meer van mij vraagt dan ik geven kan\wil, ook omdat de meningen teveel uiteen lopen. Ik zou graag willen aanbevelen dat het voor de lezer duidelijk is of men wel of geen selectie in dergelijke lijsten heeft toegepast, maar met zoveel kapiteins op een schip zal dit geen doorgang vinden. Het zal dus een raffelend draadje blijven met alle gevolgen (lees: discussies\bewerkingen) van dien

Nogmaals bedank ik een ieder voor hun stem en bijbehorend argumentatie\betoog. Ik vond het opzetten van een peiling erg leerzaam. Elvesham (overleg) 4 okt 2015 22:24 (CEST)

Opiniepeiling: Lijsten met actuele informatie[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Lijsten met actuele informatie
Stelling Op nl-wikipedia mogen zich lijsten bevinden die uitsluitend een huidige situatie beschrijven
Begindatum 3 september 2015 22:00 (CET)
Einddatum 17 september 2015 21:59 (CET)
Keuzes Voor, tegen of neutraal
Coördinator Bob.v.R / Akadunzio
Overleg/opmerkingen Hier uitsluitend korte stemverklaringen. Lange stemverklaringen graag op de overlegpagina. Discussies niet hier, maar op de overlegpagina.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Inleiding[bewerken]

Tijdens de afgelopen maanden zijn er via de verwijderlijst een groot aantal lijsten verwijderd, onder andere lijsten die de huidige situatie weergeven, zoals de Huidige samenstelling Tweede Kamer bestaande uit linken naar de artikelen over alle 150 huidige kamerleden en alle kamerfracties. Uit de discussies rondom de diverse verwijderingen is gebleken dat dit zeer controversiële verwijderingen betrof. Deze peiling beoogt een beter beeld te verkrijgen over hoe de gemeenschap over dergelijke lijsten denkt.

Toelichting bij de stelling[bewerken]

De stelling beweert dat er op nl-Wikipedia, naast de artikelen die een historisch beeld geven, ook artikelen kunnen bestaan die uitsluitend de actuele status beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst met de huidige fracties in een parlement en de huidige leden van die fracties.

Argumenten Pro[bewerken]

 • relevante, interessante, encyclopedische informatie
 • de lezer krijgt direct het actuele beeld en hoeft het niet zelf te construeren uit lijsten die een startpunt geven plus een lijst met mutaties
 • het betreft lijsten die zeer goed worden bijgehouden
 • op andere wikipedia's, waaronder de Engelstalige, worden dergelijke lijsten ook gebruikt

Argumenten Contra[bewerken]

 • geen encyclopedische informatie
 • onduidelijk of de lijsten goed zijn bijgehouden
 • bij updates van de lijst wordt informatie verwijderd
 • wikipedia moet het historische verloop aangeven

Eerder overleg over dit onderwerp[bewerken]

Oordeel van de gebruikers[bewerken]

Voor[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Bob.v.R (overleg) 3 sep 2015 22:23 (CEST)
 2. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 sep 2015 23:13 (CEST), mits het an sich relevante lijsten betreft. Er zijn ook talloze irrelevante lijsten die eigenlijk een encyclopedie onwaardig zijn. Zoals lijsten met reclameslogans. Een (imaginaire) lijst bijvoorbeeld met huidige reclameslogans zou ik niet toestaan. Het criterium 'huidig' mag dus niet bepalend zijn, het criterium E of NE dient leidraad te zijn.
 3. Sijtze Reurich (overleg) 4 sep 2015 00:49 (CEST)
 4. Mkr (overleg) 4 sep 2015 06:13 (CEST) - In veel gevallen heeft een lijst die een periode aangeeft wat mij betreft de voorkeur, maar ik ben tegen een verbod op alle lijsten die enkel huidige informatie bevatten.
 5. Flag of California.svg DimiTalen 4 sep 2015 09:03 (CEST)
 6. Wwikix (overleg) 4 sep 2015 13:13 (CEST)
 7. Alice2Alice (overleg) 4 sep 2015 14:10 (CEST) - Per lijst zal er beoordeeld moeten worden of deze encyclopedische waarde heeft maar het enkele feit dat de lijst informatie over een actuele situatie weergeeft is naar mijn mening onvoldoende om de lijst te weren.
 8. Ymnes (overleg) 4 sep 2015 16:05 (CEST) Wikipedia beschrijft niet alleen het verleden maar bestaat over 100 jaar hopelijk nog steeds. Actuele lijsten zijn nu interessant als naslagwerk en later (geüpdate) nog steeds. Ymnes (overleg) 4 sep 2015 16:05 (CEST)
 9. Warhoofd (overleg) 4 sep 2015 18:16 (CEST) Niets mis mee, het heden negeren is een slechte zaak voor een encyclopedie
 10. Akadunzio (overleg) 4 sep 2015 18:52 (CEST) De huidige stand is ook encyclopedisch relevant en wordt ook in vele artikelen beschreven.
 11. Glatisant (overleg) 4 sep 2015 19:15 (CEST)
 12. Kukkie (overleg) 4 sep 2015 19:56 (CEST)
 13. Stunteltje (overleg) 4 sep 2015 23:10 (CEST) - Zolang er maar bijstaat op welke datum dat "huidig" slaat.
 14. The Banner Overleg 5 sep 2015 04:27 (CEST) Maar alleen als het 100% actueel en als de verouderde informatie bewaard blijft om een goede, relevante plaats. (Bijvoorbeeld dat een afgetreden gouverneur van de staat New York verhuist van de "Lijst van gouverneurs in de Verenigde Staten" naar "Lijst van voormalige gouverneurs van de staat New York". En daarmee vergelijkbare "historische" artikelen.)
 15. Limestone (overleg) 5 sep 2015 12:46 (CEST) Mits de lijsten relevant zijn
 16. LimoWreck (overleg) 5 sep 2015 15:09 (CEST) Wikipedia is per definitie 'huidig'. Blijkbaar staren sommigen zich blind op dat ene woordje in de titel, wel hernoem dan.
 17. DottyMcFear13 (overleg) 5 sep 2015 15:13 (CEST) Mits de relevantie er is en er geen wildgroei komt over onzin dingen.
 18. Je doet nu een peiling onder de bewerkers. Mijn aanname is dat het gehalte lezers dat voor deze stelling is nog veel groter is. Multichill (overleg) 5 sep 2015 18:42 (CEST)
 19. JurriaanH (overleg) 5 sep 2015 18:49 (CEST)
 20. FakirNLoverleg 5 sep 2015 19:35 (CEST), ze mogen zich hier bevinden. Per geval bekijken of het ook nuttig is.
 21. YewBowman (overleg) 5 sep 2015 22:02 (CEST) Ik gebruik zo'n "huidige" lijst ook graag om wat op te zoeken. Misschien is de controverse rond "huidig" op te lossen door zo'n pagina bijvoorbeeld Samenstelling van de Tweede Kamer te noemen en dan als eerste kop Situatie per 4 september 2015 op te nemen.
 22. Sikjes (overleg) 6 sep 2015 01:25 (CEST) Niet van te voren al uitsluiten.
 23. VanBuren (overleg) 6 sep 2015 09:18 (CEST), Het gebruik van de term "huidige" is niet nodig wanneer het moment in de tijd is aangegeven.
 24. Aiko 6 sep 2015 10:11 (CEST) (lange stemverklaring verplaatst naar Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Lijsten met actuele informatie.) Korte stemverklaring: Wikipedia bevat veel actuele informatie, en ook veel lijsten. Aiko 7 sep 2015 10:36 (CEST)
 25. Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 sep 2015 10:36 (CEST) Lymantria haalde met Lijst_van_wereldrecords_atletiek een goede lijst aan die huidig is en wel mag. De huidige lijst van parlementsleden van Nederland zou ook wel mogen van mij. Later wordt het dan van periode x tot Y. Het zijn net die uitzonderingen die wel moeten kunnen. Mijn "voor" opent daarmee geen deuren voor zaken die NE zijn en dus op basis van NE weg mogen maar niet omdat het over het moment NU (huidig) gaat. Maar er is wel iets voor te vinden om het woord huidig weg te laten en al op voorhand de periode te zetten en dan betreft dit gewoon de huidige situatie (bvb burgemeesters, parlementsleden,....) Vdkdaan (Gif mo sjette) 6 sep 2015 10:36 (CEST)
 26. Joris (overleg) 6 sep 2015 12:02 (CEST) Per geval bekijken.
 27. Pucky (overleg) 6 sep 2015 13:40 (CEST)
 28. Huskyoog.jpg Husky (overleg) 6 sep 2015 14:22 (CEST)
 29. Chavâl (overleg) 6 sep 2015 20:57 (CEST) Mits goed bijgehouden (en de informatie relevant is natuurlijk).
 30. Magalhães (overleg) 7 sep 2015 16:44 (CEST)
 31. Wwian1 (overleg) 8 sep 2015 12:37 (CEST) Mits het belangrijke artikelen zijn. De waarde van 'huidige samenstelling Tweede Kamer' is belangrijker dan 'huidig aantal albums van Tina Turner', om maar iets te noemen. Wat er dan gewenst is, zou ik graag in een nieuwe peiling beoordeeld zien.
 32. JoostB (overleg) 9 sep 2015 00:03 (CEST)
 33. Grashoofd (overleg) 9 sep 2015 09:43 (CEST)
 34. 84.107.129.146 9 sep 2015 21:34 (CEST)
 35. JetzzDG 10 sep 2015 19:49 (CEST)
 36. Michielderoo (overleg) 10 sep 2015 23:09 (CEST)
 37. Queeste (overleg) 11 sep 2015 18:54 (CEST) Op voorwaarde dat het niet om lijsten gaat die wekelijks of maandelijks veranderen. Moet stabiele huidige informatie zijn (burgemeesters, regeringen, ...)
 38. Hoopje (overleg) 11 sep 2015 21:04 (CEST) - Mits de lijst relevante informatie bevat en goed bijgehouden wordt. En we moeten ook niet bang zijn om actuele lijsten die niet meer bijgehouden worden te verwijderen.
 39. Members of the U.S. Senate, List of countries - MrBlueSky (overleg) 12 sep 2015 13:31 (CEST)
 40. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 13 sep 2015 20:47 (CEST) - Ook gewone artikelen kunnen actueel zijn of actuele onderdelen bevatten. Waarom zou een lijst dat dan niet mogen? Desnoods kan je altijd aangeven wanneer de pagina voor het laatst werd geüpdatet, doe ik ook soms (zie: Lijst van bestverkopende computerspellen, Lijst van succesvolste films, ...).
 41. Mvg, YounesWoW (overleg) 16 sep 2015 19:00 (CEST) - Als de lijsten goed worden bijgehouden lijkt dit me een interessant idee. Binnen xx jaar kan men deze lijsten nog steeds bekijken dus..
 42. C Fenijn (overleg) 17 sep 2015 21:41 (CEST)

Tegen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Perudotes (overleg) 4 sep 2015 00:36 (CEST)
 2. Woudloper overleg 4 sep 2015 03:18 (CEST) Ik ben voor het behouden van bepaalde recente niet-encyclopedische informatie, maar het lijkt me dan handiger een algemenere uitzondering te maken op WP:REL, WP:VER, WP:GOO en WP:5Z dan specifiek en alleen voor deze lijsten. De lijsten kunnen eenvoudig hernoemd worden naar bv. [lijst van .... (1975-heden)], daar is geen speciale uitzondering op de richtlijn voor nodig.
 3.  Klaas `Z4␟` V:  4 sep 2015 08:34 (CEST) Zoals hier gesteld door de coördinatoren kan wildgroei ontstaan als Lijst van huidige spelers in de soap <noem er maar één>. We hebben het al gehad over het gebruik van 'huidig'. Onbehapbaar.
 4. CaAl (overleg) 4 sep 2015 10:39 (CEST) In de regel inderdaad liever niet. Uitzonderingen moeten gemotiveerd mogelijk kunnen blijven (maar dit is een peiling en geen stemming, dus dat is het geval.)
 5. Kleuske (overleg) 4 sep 2015 11:34 (CEST) Per CaAl.
 6. MatthijsWiki (overleg) 4 sep 2015 13:44 (CEST) Een papieren encyclopedie is altijd een momentopname (namelijk het moment van uitgeven/drukken). Wanneer daar 'huidig' staat wordt er, vanwege het moment van uitgave, een tijdsaanduiding aan gegeven. Op Wikipedia is dat niet het geval, lezers verwachten dat wanneer er 'huidig' staat dat het moment van lezen ook het moment van 'huidig' is. Echter is 'huidig' niet het moment van lezen maar het moment van de laatste update (van de hele! lijst). Als we de schrijver als uitgangspunt nemen is het prima, maar als we de lezer als uitgangspunt nemen (en daar ga ik vanuit) dan klopt 'huidig' dus niet. Mijn voorkeur heeft daarom om in deze lijsten een duidelijke tijdsaanduiding te geven.
 7. Wikiwerner (overleg) 4 sep 2015 16:30 (CEST) Eens met MatthijsWiki. In plaats van Huidige samenstelling Tweede Kamer hebben we bijv. Samenstelling Tweede Kamer 2012-heden. Die laatste bevat de samenstelling n.a.v. de laatste verkiezingen, plus alle wijzigingen sindsdien. Wikiwerner (overleg) 4 sep 2015 16:30 (CEST)
 8. Lijsten, al dan niet met actuele informatie, zijn in de vorm van een zelfstandig artikel sowieso niet-encyclopedisch. Een encyclopedie bevat artikelen over afzonderlijke fenomenen. Marrakech (overleg) 5 sep 2015 10:37 (CEST) (Verdere discussie verplaatst naar overlegpagina.)
 9. Het probleem met artikelen met 'huidige' informatie is dat er gebruikers zijn die de informatie die niet meer actueel is eruit verwijderen. Dat soort informatievernietiging hoort in een encyclopedie niet thuis. Informatie die huidig E is, die is ook nog E als de informatie niet meer zo huidig is. De kracht van Wikipedia zit hem in een volledig historisch overzicht van E informatie, niet in de huidige stand van zaken. Verder eens met MatthijsWiki. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 6 sep 2015 10:02 (CEST)
 10. HenriDuvent 6 sep 2015 19:37 (CEST) Uitzonderingen - goed gemotiveerd - en onderhoudbaar - daargelaten.
 11. Atsje (overleg) 9 sep 2015 22:57 (CEST)
 12. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 12 sep 2015 16:12 (CEST). Actuele lijsten zijn niet altijd te vermijden, maar in principe mag een verandering in de actualiteit er nooit toe leiden dat encyclopedische informatie wordt verwijderd. Lijsten moeten daarom zo weinig onderhoudsgevoelig mogelijk zijn en daarom genieten lijsten op basis van bijvoorbeeld een zittingstermijn of periode, waar mogelijk, mijn voorkeur. (lange versie van deze stemverklaring verplaatst naar Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Lijsten met actuele informatie.)
 13. Happytravels (overleg) 15 sep 2015 13:49 (CEST) Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de peiling is opgestart naar aanleiding van het verwijderen van de lijsten van alle huidige burgemeesters van Nederland en België. Over sommige lijsten waarover hier gepeild wordt, zoals de huidige samenstelling van fracties van politieke partijen in parlementen, is nooit onenigheid geweest. Een lijst over alle huidige burgemeesters van Nederland is echter iets dat in een database thuishoort, niet in een encyclopedie. In ieder geval de Nederlandse overheid houdt een dergelijke lijst goed bij en ik zie de meerwaarde er niet van in als Wikipedia die info kopieert. Een externe link naar die lijst in het lemma burgemeester volstaat. De peiler stelt dat er beweerd wordt dat lijsten goed worden bijgehouden en anderen zeggen dat daar onduidelijkheid over is. Ik zou daaraan willen toevoegen dat meerdere lijsten niet goed worden bijgehouden, waaronder die voor burgemeesters. Als zo'n lijst op Wikipedia staat, moet hij dagelijks worden bijgehouden. Een alternatief is in de lijst aan te geven tot wanneer hij geüpdate is. In ieder geval; elke lijst moet op zijn e-waardigheid bekeken worden. Het is niet mogelijk een richtlijn te creëren om alle lijsten te behouden.

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. De Wikischim (overleg) 4 sep 2015 09:31 (CEST) In principe ben ik hier eigenlijk niet voor, maar er zou een uitzondering gemaakt kunnen/moeten worden voor actuele overzichten van staatshoofden, burgemeesters enz. (waarvan er onlangs juist twee verwijderd zijn), ofwel voor onderwerpen die zeer veel actuele waarde hebben. Maar veel verder moet het niet gaan, anders ligt hiermee al snel wildgroei op de loer, zie ook de opmerking van KlaasV. Wat trouwens geldt voor lijsten in het algemeen.
 2. Ze mogen er zijn, maar ze mogen ook best weg. Sommige informatie is te vluchtig of te triviaal, waar andere informatie goed bijgehouden kan worden. Een lijst van huidige spelers in het Nederlands elftal kan in mijn ogen niet, de lijst van huidige politici in de Tweede Kamer net wel. Deze stelling zal de discussie dus niet wegnemen, dat komt vooral omdat relevantie gewoon niet (nooit!) in regeltjes kan worden gegoten. De 1-minuut regel bij voetballers is dan de uitzondering die de regel bevestigt. wikipedia moet het historische verloop aangeven: oh? vooral het woordje moet verbaast mij dan. onduidelijk of de lijsten goed zijn bijgehouden: dit is bij 99% van de artikelen het geval. Voor geen enkel artikel durf ik mijn handen in het vuur te steken. ed0verleg 4 sep 2015 10:17 (CEST) (Verdere verklaring verplaatst naar overlegpagina.)
 3. Zowel eens met de commentaar van Woudloper als die van Tjako. Lijkt me dus een zinloze peiling waarbij je onmogelijk zwart-wit kan denken. (voor-tegen kunt stemmen) Globe.svg Druyts.t overleg 4 sep 2015 11:11 (CEST)
 4. Lijsten met een actuele situatie moeten kunnen, maar dan liever wel met een tijdsaanduiding in de naam voor de duidelijkheid en tijdloosheid van de betreffende lijst. Dit voorkomt onnodig onderhoud. Nietanoniem (overleg) 4 sep 2015 16:09 (CEST)
 5. Lijkt mij wel goed voor iets actueels anders niet. Grasmat (overleg) 4 sep 2015 17:39 (CEST)
 6. Elvesham (overleg) 4 sep 2015 18:33 (CEST) - Sommige lijsten hebben zeker hun nut, bijv. de lijst van de huidige Tweede Kamerleden, maar ben bang voor al te veel wildgroei. Heb hier een dubbel gevoel bij, dus hou ik het voorlopig op neutraal totdat ik voortschrijdend inzicht heb.
 7. Supercarwaaroverleg 4 sep 2015 20:56 (CEST) - Per Nietanoniem
 8. EvilFreD (overleg) 5 sep 2015 00:13 (CEST) Dit is geen peiling, dit is een poging om gelijk te krijgen. (Verdere discussie verplaatst naar overlegpagina.)
 9. Lymantria overleg 5 sep 2015 20:07 (CEST) Ik stem niet vaak neutraal, maar actuele lijsten van ambtsdragers, verwijderen daarvan was aanleiding van deze peiling, vind ik niet erg gauw zinvol. Echter een lijst van wereldrecords atletiek vind ik weer wel zinvol. Lymantria overleg 5 sep 2015 20:07 (CEST)
 10. Dqfn13 (overleg) 10 sep 2015 13:19 (CEST) Deze peiling is te snel en te ruim opgezet. Als alle huidige dingen opgenomen mogen worden dan is het hek van de dam. Maar zaken als huidige staatshoofden zijn prima. Huidige burgemeesters kan beter omgezet worden naar een tijdloze titel als lijst van burgemeesters in Antwerpen (2012-2016) zodat de titel niet gewijzigd hoeft te worden na het verlopen van de periode. Probleem is ook dat bij het wijzigen van de ambtsdrager bij lijsten van huidige X informatie in die lijst dreigt verloren te gaan: het is dan alleen nog in de geschiedenis met heel veel gezoek terug te zoeken. Dqfn13 (overleg) 10 sep 2015 13:19 (CEST)

Uitslag en conclusie[bewerken]

Van de 65 gebruikers die in deze peiling gestemd hebben zijn er 42 ofwel 64,6% voorstander van dat er op nl-wikipedia ook lijsten thuishoren die uitsluitend de huidige toestand beschrijven. 13 gebruikers ofwel 20% waren hier tegen.

Conclusie: een overgroot deel van de gebruikers is voorstander van het toelaten van lijsten die uitsluitend de huidige toestand beschrijven. Akadunzio (overleg) 17 sep 2015 23:42 (CEST)
Discussie verplaatst naar Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Lijsten met actuele informatie#Discussie naar aanleiding van de uitslag.

Witte spelling in sommige gevallen toestaan in artikelen?[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Witte spelling in sommige gevallen toestaan?
Stelling Het gebruik van de witte spelling in artikelen is toegestaan, met name wanneer de standaardspelling – dat wil zeggen, de op Wikipedia algemeen gebruikelijke groene spelling – een woordbeeld oplevert dat mogelijk tegen het taalgevoel van velen ingaat, en mits het consequent gebeurt binnen één artikel. Aanpassen naar de groene spelling is in het voornoemde geval niet nodig en kan als BTNI gelden. In andere gevallen wordt in principe altijd de groene spelling aangehouden, tenzij de oorspronkelijke auteur van een tekst zelf de voorkeur geeft aan de witte spelling. In dat geval is overleggen over het eventueel alsnog wijzigen naar de groene spelling wenselijk.
Begindatum 3 augustus 2015 10:00
Einddatum 17 augustus 2015 10:00
Keuzes Voor, tegen of neutraal
Coördinator gebruiker:De Wikischim
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Het is bekend dat we bij het spellen op Wikipedia in het algemeen de voorschriften van de Taalunie volgen (zie ook Wikipedia:Spellinggids#Spelling) en doorgaans levert dit ook geen enkel probleem op. Toch is de witte spelling (die onder meer door het Genootschap Onze Taal wordt gepropageerd) het afgelopen jaar weer meermaals onderwerp geweest van discussie, onder meer n.a.v. een aantal botmatige aanpassingen van schrijfwijzen die volgens de witte spelling zijn toegestaan maar desondanks naar de groene spelling omgezet werden. Enkele in dit verband relevante links:

Het is alvorens hier een stem uit te brengen raadzaam om m.n. de discussies die hierover in het TC zijn gevoerd even goed door te lezen (daarnaast kan het wellicht ook nog de moeite lonen om de nog oudere links die van daaruit worden gegeven even aan te klikken). De meeste recente discussie over dit onderwerp, nl. tussen ondergetekende en gebruiker:Richardw, is van vanavond: Overleg gebruiker:Richardw#ultra(-)orthodox

De jaren daarvoor is het al dan niet gebruiken van de witte spelling op Wikipedia ook al onderwerp van discussie geweest. (In overlegruimtes en oude archieven van de Kroeg is te zien dat dit teruggaat tot 2006, het jaar waarin de witte spelling werd ingevoerd.)

Ik wil er voorts op wijzen dat er op Wikipedia:Gebruikersboxen een aparte gebruikersbox staat voor iemand die de witte spelling verkiest. Het heersende idee dat de witte spelling op Wikipedia nooit zou mogen lijkt me erg moeilijk verenigbaar met het bestaan op zich van een dergelijke gebruikersbox.

 • Voor betekent dat het in principe is toegestaan om in plaats van de groene de witte spelling te gebruiken in een bepaald artikel. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat als in de betreffende tekst heel strikt de TU zou worden gevolgd dit een woordbeeld oplevert dat als vreemd kan worden ervaren (zoals in het veelbesproken geval van seconde(n)lang, een ander typisch voorbeeld is tweefase(n)structuur). Wil iemand de spelling in dit geval desondanks omzetten naar de groene, dan is het gewenst om hier eerst over te overleggen met de oorspronkelijke auteur(s). Dus liever niet bijv. zomaar een bot erop zetten.
 • Tegen betekent dat de witte spelling in principe nooit een geldig alternatief is, d.w.z. te allen tijde en zonder enig omhaal kan worden omgezet naar de schrijfwijze volgens het Groene Boekje, hetgeen nu al doorgaans de praktijk is.

De Wikischim (overleg) 31 jul 2015 21:29 (CEST)

Voor[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. heel erg voor, het groene boekje kan naar de mestvaalt. Peter b (overleg) 3 aug 2015 10:40 (CEST)
 2. Groen is lelijk, wit is beter over nagedacht. — Zanaq (?) 3 aug 2015 19:02 (CEST)
 3. Ik sluit me aan bij wat ErikvanB schrijft bij 'neutraal'. Als de groene spelling tot verwarring kan leiden, of als een woord onleesbaar wordt, dan is een afwijking geoorloofd. Bij bijv. 'op appel komen' is die verwarring er niet, dus daar spellen we groen. Wikiwerner (overleg) 3 aug 2015 19:10 (CEST)
 4. HenriDuvent 5 aug 2015 10:31 (CEST) Maar waarom dan? Omdat. Ik zie de groene spelling als een (geforceerde) voorkeurspelling en de witte spelling als iets dat door een groot deel van de Nederlands sprekende mensheid geaccepteerd wordt. Net zoiets als bij het oude groene boekje, dat naast een voorkeurspelling een geaccepteerde spelling kende. Geen opmaat naar anarchie maar een gematigde vorm van rebellie die geen bloed doet vloeien. En als deze peiling tot niets leidt, en daar heeft het alle schijn van, is er geen man over boord. Taalfouten van allerlei soort , door haast en onkunde, zijn hier aan de orde van de dag, en het groen-wit onderscheid is hierbij een marginale kwestie. mvg HenriDuvent 11 aug 2015 17:17 (CEST)
 5. Voor meer uitleg, zie mijn reactie op de overlegpagina. Gentenaar~nlwiki (overleg) 10 aug 2015 04:41 (CEST)
 6. Balko Kabo (overleg) 11 aug 2015 00:41 (CEST) want ik laat me niet bij wet voorschrijven hoe ik spel
  Die wet bestaat dan ook niet. Oskardebot (overleg) 11 aug 2015 08:21 (CEST)

Tegen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1.  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 10:13 (CEST) hoewel ik soms wel voor de witte spelling ben bij een nieuw lemma, geeft een voorstem je een vrijbrief om legaal BTNI-wijzigingen aan te brengen c.q. te rechtvaardigen.
 2.  Oskardebot (overleg) 3 aug 2015 10:17 (CEST)
 3. Happytravels (overleg) 3 aug 2015 10:19 (CEST) Uniformiteit bij spelling oogt professioneler. Voorstel is in de praktijk sowieso te ingewikkeld om uit te voeren.
 4. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 10:18 (CEST) Spelling hoort in artikelen hoort, op één uitzondering na, ten alle tijden correct te zijn. Enige uitzondering is als het gaat om citaten (blazoeneringen, uitspraken, overnames van geschreven teksten, etc.). Schrijfwijzen uit de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw worden ook niet meer geaccepteerd, waarom dan nu in ene wel die van vlak voor de meest recente spellingswijziging? Wikipedia is een vorm van een educatieve instelling en dient dus ook in de spelling het juiste voorbeeld te geven. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2015 10:20 (CEST)
  Het is 'te allen tijde'. Verder gaat het hier niet om de spelling van vóór de laatste spellingswijziging maar om een van de twee gangbare spellingssystemen die sinds de laatste spellingswijziging bestaan. (De spellingscontrole van mijn webbrowser beweert dat het 'spellingwijziging' is, maar de tussen-s is ook in de Taaluniespelling optioneel.) Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
 5. EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 10:23 (CEST) Geen denken aan. De inleidende tekst bij deze peiling maakt ook op geen enkele wijze duidelijk waarom dat wenselijk zou zijn.
 6. JurriaanH (overleg) 3 aug 2015 10:25 (CEST)
 7. Lymantria overleg 3 aug 2015 10:37 (CEST)
 8. Trewal 3 aug 2015 10:50 (CEST) Als de groene spelling duidelijk iets voorschrijft waar geen twijfel over bestaat, dan dient die spelling te worden gevolgd. Dat is zo in de richtlijnen vastgelegd. Als er twijfel is en de Taalunie geen duidelijke spelling aangeeft, dan geldt WP:BTNI.
 9. Ymnes (overleg) 3 aug 2015 11:05 (CEST) De spelling van de taalunie moet leidend zijn.
 10. RonnieV (overleg) 3 aug 2015 11:27 (CEST) - Aangezien er enerzijds nog mensen rondlopen (en bijdragen) die hebben geleerd dat De mensch eet visch. goed Nederlands is, anderzijds mensen die denken dat Dat jonge = 12jr een goede Nederlandse zin is, zou het vrijgeven van de spelling tot een onontwarbare kluwen leiden. Beide 'zinnen' passen niet bij het woordbeeld dat mij voor ogen staat. Daarnaast heeft Wikipedia een educatieve functie. Het argument dat de Groene spelling alleen verplicht is voor ambtenaren en scholieren klinkt leuk. De rest van de Nederlandse taalgemeenschap hangt geen boete, gevangenisstraf, ontslag of lager cijfer boven het hoofd. Maar het is zeker geen zonde om aandacht te besteden aan goed taalgebruik. En ja, dat zijn de regels waar we met elkaar voor hebben gekozen: voor Wikipedia is dat vastgelegd in Wikipedia:Spellinggids. Laten we, voor zover dat nog nodig is, een voorbeeld geven aan de Nederlandstalige gemeenschap en ons Groene boekje in ere houden.
  Daarnaast is het geen aanbeveling voor de betrouwbaarheid van Wikipedia als een bestaand lemma het over 'de middeleeuwen' heeft en een nieuw opeens 'de Middeleeuwen' zou schrijven. Consequent en goed taalgebruik draagt bij aan een verzorgde presentatie en daarmee aan het gezag dat iets uitstraalt.
  Dat de starter van deze peiling niet voor de eerste keer dit onderwerp aansnijdt (zie onder meer de in de inleiding aangegeven besprekingen in het Taalcafé), zou ik negatief kunnen uitleggen en aanduiden als een PUNT-actie of als gedram. Ik wil dat nadrukkelijk niet doen. Ik waardeer het dat, waar bij deze eerdere besprekingen slechts een select gezelschap betrokken was, er nu een poging wordt ondernomen om duidelijkheid te verschaffen voor en door de hele gemeenschap (voor zover dat binnen de mogelijkheden van een peiling in een vakantieperiode valt). Ik hoop dat we na deze peiling dit onderwerp voorlopig kunnen laten rusten, in afwachting van een mogelijke herziening van de spellingsregels in 2025. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 3 aug 2015 11:27 (CEST)
  Wikpedia moet geen gezag uitstralen. Het moet duidelijk zijn dat wikipedia niet betrouwbaar is en/omdat ze door iedereen bewerkt kan worden. — Zanaq (?) 3 aug 2015 19:08 (CEST)
  Dat is zelfs de domste lezer na twee artikelen wel duidelijk. Maar of het wenselijk is, voor een encyclopedie is een tweede. Kleuske (overleg) 3 aug 2015 19:09 (CEST)
 11. The Banner Overleg 3 aug 2015 12:20 (CEST) Mijn eigen taal is zeker niet perfect te noemen maar het hanteren van meerdere regels is vragen om moeilijkheden. Ik heb weinig zin in sjablonen in artikelen met de boodschap "Dit artikel is geschreven in de Groene Spelling" of "Dit artikel is geschreven in de Witte Spelling" als instrument om BTNI-editwars te voorkomen.
  Hoewel ik ook mijn twijfels heb over het voorstel, staat dát er niet in; dit was slechts iets wat op de overlegpagina genoemd werd. Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
 12. Natuur12 (overleg) 3 aug 2015 12:48 (CEST) Eens met Peter b maar dan moeten we toch echt iets concreets op tafel liggen in plaats van dit.
 13. Mbch331 (Overleg) 3 aug 2015 14:10 (CEST) Mij maakt het niet uit of we de Witte of de Groene Spelling hanteren, maar niet allebei. Dan moet ik straks eerst gaan kijken of een woord voldoet aan Wit of Groen, alvorens ik ga verbeteren als het aan beiden niet voldoet. Als we nu ook Wit gaan hanteren, wat krijgen we daarna? SMS taal? Twittertaal? Dan wordt het helemaal niet meer bij te houden.
  Het Gele Boekje, Ut Groen-Geile Boekie ... EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 14:17 (CEST)
  Het Gele Boekje is geen spellingsgids maar een gids over wat aanvaardbaar 'Belgisch-Nederlands' is. @Mbch331, je moet natuurlijk altijd zelf nadenken en niet alleen afgaan op wat de spellingchecker zegt. Evidente spelfouten (bijv. met de werkwoordsvervoeging) zijn in beide systemen fout. Bever (overleg) 3 aug 2015 23:12 (CEST)
  Die noemen we dan ook taalfouten Balko Kabo (overleg) 11 aug 2015 00:47 (CEST)
  Ik bedoel fouten als 'hij word' of 'het gebeurd'. Dat noem ik spelfouten, het klinkt immers hetzelfde als de correcte schrijfwijze. Bever (overleg) 11 aug 2015 15:23 (CEST)
  "Van een man als hij word ik niet vrolijk, want als hij verschijnt, is het gebeurd met de pret." Niets mis mee toch? Knipoog Mvg, Trewal 11 aug 2015 16:32 (CEST)
 14. Sikjes (overleg) 3 aug 2015 15:02 (CEST)
 15. Trijnstel (overleg) 3 aug 2015 15:10 (CEST)
 16. Malinka1 (overleg) 3 aug 2015 19:48 (CEST)
 17. Mooi is de wereld (overleg) 3 aug 2015 20:32 (CEST) Er is inderdaad wel wat aan te merken op de "Groene spelling", maar dat is eveneens het geval bij de spelling voorgeschreven door het Witte Boekje. Beiden hebben gebreken (spelling is nu eenmaal geen exacte wetenschap), en in dat geval kunnen we mijns inziens best het Groene Boekje blijven volgen. Verder merk ik nog op dat het Witte Boekje in Vlaanderen veel minder bekend is (en ook minder gebruikt wordt) dan in Nederland, dus ook dit pleit voor het Groene Boekje.
 18. Linkin (overleg) 3 aug 2015 21:54 (CEST) Spelling is volgens mij niks anders dan een conventie. Het is belangrijk om aan de meest voorkomende conventie te houden, net zoals we allen rechts rijden. Als we zowel het rijden aan de rechterkant als aan de linkerkant toestaan dan ontstaan er veel botsingen. Net zoals het toestaan van zowel het Groene Boekje als het Witte Boekje tot botsende conflicten kan leiden. ---- Naar mijn mening is het onderscheid tussen "de" en "het" zinloos, onlogisch en moeilijk, maar ik probeer me toch aan deze conventie te houden. Net zoals ik vind dat we aan het conventionele Groene Boekje moeten houden. ----- Daarnaast vind ik het argument over de gebruikersboxen - genoemd in de inleiding van deze peiling - onzin, want we gaan de slogan De vrije encyclopedie ook niet veranderen naar De overheidsgedomineerde encyclopedie omdat iemand een procommunistische gebruikersbox heeft.
 19. Paul B (overleg) 4 aug 2015 02:39 (CEST) Ik kan me niet voorstellen waarom we een eenvoudige, duidelijke en bovenal ook verdedigbare richtlijn zouden willen inruilen voor een onduidelijke en gecompliceerde. Aan vage en in essentie subjectieve criteria als 'dat mogelijk tegen het woordbeeld van velen ingaat' hebben we niet zoveel. Daarnaast lijkt het me een slechte zaak dat volgens dit voorstel de mening van de 'oorspronkelijke' auteur een officiële status krijgt toebedeeld. Wie niet wil dat zijn of haar bijdragen (binnen de richtlijnen) rücksichtslos door anderen worden bewerkt, zoeke een andere hobby. BTNI moet genoeg zijn, meer 'bescherming' is contraproductief. De variëteit aan hellendvlakargumenten die sommige tegenstemmers van stal halen, overtuigt me overigens ook niet erg: er is niet zoveel (semi-)officieels naast wit en groen, dus verdere 'verloedering' ligt niet voor de hand. Paul B (overleg) 4 aug 2015 02:39 (CEST)
  Blijkbaar begrijp je het nog niet helemaal. Het gaat helemaal niet om zoiets als een "officiële status" van de oorspronkelijke auteur. Deze peiling focust op de vraag of een artikel dat oorspronkelijk in de witte spelling staat omzetten naar de groene spelling onder BTNI kan vallen. De Wikischim (overleg) 5 aug 2015 09:19 (CEST)
  Dan is het onhandig geformuleerd. Dit voorstel leek een procedure te willen invoeren waarbij men met de 'oorspronkelijke auteur' moest gaan marchanderen om tot afspraken te komen. Dat verhoudt zich slecht met de 'collectieve eigendom' van teksten, waar we hier normaal gesproken van uitgaan. Nu ik het nogmaals lees, lijkt het erop dat met 'de voorkeur geven aan' is bedoeld dat de 'oorspronkelijke auteur' de Witte Spelling daadwerkelijk heeft gebruikt in de eerste versie van het artikel, en niet wat de mening van die auteur op dat moment is. Het voorstel lijkt sowieso kansloos te zijn, anders zou ik voorstellen dat bij een eventuele stemming concreter te formuleren. Paul B (overleg) 7 aug 2015 23:42 (CEST)
 20. Elvesham (overleg) 4 aug 2015 09:19 (CEST) Wordt onnodig ingewikkeld en zal leiden tot vele onnodige bewerkingen tussen de groenen en de witten en alle mengvormen ertussen.
 21. Lijkt me een voorstel om het allemaal onnodig complex te maken. De Witte wordt compleet niet gebruikt in Vlaanderen (de VRT gebruikt het niet, i.t.t. de NOS in Nederland), dus als we niet nog meer Vlamingen het (m.i. grotendeels onterechte) gevoel willen geven dat alles hier door Nederlanders wordt beslist, lijkt het me niet verstandig om die Witte spelling te gaan gedogen. Het is ook eerlijker voor de lezer, in die zin per collega Dqfn13 i.v.m. onze educatieve insteek. Wie hier komt, weet dat we de Taalunie (proberen te) volgen. Als iedere auteur zelf mag beslissen welke spelling wordt gebruikt, dan valt er geen lijn meer in te trekken. Misschien wenselijk voor sommigen, maar dat is niet mijn visie erop. Het is soms al moeilijk genoeg om de Taalunieregels eenduidig te interpreteren. Per Paul B verder: er is niet zoiets als dé auteur die beslist over een artikel; dit kan ook tot discussies leiden of de aanmaker dan wel de grootste bijdrager aan het artikel - niet zelden een andere persoon - die bevoorrechte auteur zou zijn. Als je het hele artikel omgooit en daar de andere spelling op toepast, is dat dan BTNI? Weer eens voer voor eindeloze en uitzichtloze discussies, die de sfeer niet gaan verbeteren. Per Linkin ook verder: we kunnen het oneens zijn met de Taalunie (daar is veel reden toe op sommige punten, lijkt me), maar dit is nu eenmaal de meest officiële standaard in het taalgebied, beslist door taalexperten uit het hele gebied, met de bedoeling een consensus te vinden, ook al sta je niet achter ieder detail. Wie het nodig acht om andere afspraken te hanteren, die kopieert Wikipedia-artikels maar naar een ander platform (de licentie staat dat immers toe) en past er zijn of haar favoriete spelling daar maar op toe. --MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 6 aug 2015 10:01 (CEST)
 22. Richard 6 aug 2015 14:48 (CEST)
 23. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 7 aug 2015 16:19 (CEST) Laten we niet al te krampachtig doen over spelling, maar vooral de geldende officiële spelling volgen waar dat kan. Ingeval van twijfel zijn er soms meer dan 1 goede mogelijkheden, omdat het Groene Boekje ook niet alles heeft dichtgetimmerd. Dat lijkt mij voldoende om ons op te richten, en dat doen we dan ook in onze richtlijnen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 7 aug 2015 16:19 (CEST)
  Juist het gebruik van de witte spelling laat in het algemeen ruimte voor meer mogelijkheden, waar het Groene Boekje de zaak dichttimmert (een typisch voorbeeld: de volgens het GB verplichte spelling tweefasestructuur i.p.v. het voor menigeens taalgevoel correctere tweefasenstructuur). De Wikischim (overleg) 7 aug 2015 21:04 (CEST)
  Groene Boekje volgt de WET. Moeten wij denk ik ook zoveel mogelijk proberen te doen. Ik vind klanktechnisch en betekenistechnisch niets mis met tweefasestructuur, trouwens. Verder start je een peiling dan vraag je om meningen van gebruikers. Lijkt me niet zo handig om dan in discussie te gaan met stemmers, zeker als je e.e.a. coördineert, maar dat terzijde. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 8 aug 2015 00:05 (CEST)
  Het Groene Boekje is voorgeschreven in het onderwijs en voor stukken die de overheid schrijft. Voor de rest mag, wettelijk, iedereen spellen wat hij/zij goeddunkt. Wikiwerner (overleg) 8 aug 2015 09:29 (CEST)
  Het is inderdaad een wijdverbreid misverstand dat de groene spelling overal verplicht zou zijn. Dit geldt, zoals Wikiwerner aangeeft, enkel binnen het onderwijs en voor officiële documenten zoals van overheidswege. Niet voor kranten, tijdschriften, gewone boeken, romans e.d. De Wikischim (overleg) 10 aug 2015 14:21 (CEST)
 24. Maasje 7 aug 2015 17:20 (CEST)
 25. Wouter (overleg) 9 aug 2015 16:12 (CEST)
 26. Woodcutterty|(?) 10 aug 2015 13:09 (CEST) Ik ben bepaald geen fan van constructies als "2 literpakken" en "50 eurobiljetten" en zou daar zelf liever koppeltekens gebruiken, conform het Witte Boekje. We hebben echter afgesproken dat we de officiële spelling hanteren en die afspraak zorgt voor m.i. wenselijke uniformiteit en duidelijkheid. Daarbij komt dat de stelling van deze peiling zo geformuleerd is dat de witte spelling in principe altijd is toegestaan, waarbij het voorkomen van onwenselijke woordbeelden slechts als voorbeeld wordt genoemd. In het ene artikel de witte en in het andere de groene spelling hanteren lijkt mij niet wenselijk. Was het voorstel geweest de mogelijkheid om de witte spelling op slechts gevallen als 2 literpakken en 50 eurobiljetten toe te passen, dan had ik er misschien anders over gedacht.
 27. Anders kunnen bots nauwelijks hun werk meer doen. Kukkie (overleg) 11 aug 2015 19:04 (CEST)
  Het scheelt bots juist wat werk, doordat bepaalde spellingen straks niet meer hoeven te worden aangepast als ze volgens de witte spelling goed zijn. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 19:07 (CEST)
  Stel dat de spelling van een woord in een artikel onjuist is, en er meer dan één juiste spelling is, die afhangt van welke boekje men prefereert. Ik weet niet helemaal zeker wat dit voorstel daarover zegt, maar het lijkt er toch op dat een bot volgens dit voorstel eerst zou moeten kijken of de rest van het artikel de groene dan wel witte spelling gebruikt, en dan afhankelijk daarvan de ene of de andere vorm moeten gebruiken, zodat geen inconsistenties worden geïntroduceerd. Dat is moeilijk werkbaar, om het zacht uit te drukken. Dat geldt trouwens ook voor menselijke bewerkers, en is wat mij betreft nóg een reden om dit voorstel geen doorgang te laten vinden. Toegegeven, iets soortgelijks geldt op de Engelstalige Wikipedia ook, maar daar zijn (a) zwaarwegende(r) redenen om twee spellingen toe te staan en zijn (b) de verschillen wat groter en duidelijker. Paul B (overleg) 11 aug 2015 19:53 (CEST)
  Wat voor nuttig werk zouden bots hierdoor niet meer kunnen doen? Zou er ook maar één lezer zijn die denkt 'foei, Wikipedia schrijft "secondenlang", wat een amateuristische site'? Waarom zou je bots aan het werk willen zetten om zulke dingen te veranderen? Bever (overleg) 17 aug 2015 15:06 (CEST)
 28. Grasmat (overleg) 11 aug 2015 19:56 (CEST)
 29. Qampina 12 aug 2015 10:10 (CEST)
 30. Wwian1 (overleg) 14 aug 2015 16:03 (CEST) Ik zie al die consternatie als iemand met goede bedoelingen probeert om een spelfout te verwijderen al voor me... Meerdere spellingsregels tegelijk is vragen om problemen. Er moeten eenduidige regels zijn, geen scala aan taalmogelijkheden. Laten we liever met zijn allen één spelling gebruiken. Daar schieten we veel meer mee op dan gerotzooi met twee 'boekjes'. Aangezien Wikipedia op de 'groene' ingericht is, is het geen doen om alles naar 'wit' over te zetten. Dan blijft alleen het groene boekje over.
  Een van de redenen dat ik het bij 'neutraal' heb gehouden was inderdaad dat mensen die met goede bedoelingen ergens de spelling wijzigen, op de vingers zouden worden getikt omdat ze 'BTNI' overtreden, al vind ik zelf zulke wijzigingen overbodig. Bever (overleg) 17 aug 2015 15:06 (CEST)
 31. Nietanoniem (overleg) 14 aug 2015 16:14 (CEST) omdat het ondoenlijk is 2 richtlijnen te volgen die elkaar tegenspreken

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 11:18 (CEST) - ik heb geen idee voor welk probleem deze peiling, die vrijwel door iedereen is afgeraden, maar die vervolgens natuurlijk gewoon wordt doorgezet door de coördinator, een oplossing biedt. Wel voorzie ik dat een voorkeur voor het Groene Boekje al diegenen die lak hebben aan de richtlijn BTNI een instrument in handen geeft door te blijven gaan met het doorvoeren van betekenisloze wijzigingen in door anderen geschreven teksten. En dat terwijl er de wereld te verbeteren valt op Wikipedia. Maar daar komen de spellingsfetisjisten niet aan toe.
 2. Vinvlugt (overleg) 3 aug 2015 11:41 (CEST) Net als collega RJB geen idee welk probleem hier opgelost moet worden, dan maar neutraal.
  Het probleem of met "1 literpak" één pak of één liter bedoeld wordt. ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 16:37 (CEST)
  Precies, en dat is slechts één voorbeeld waarin de groene spelling mogelijk voor verwarring zorgt. Een ander typisch geval: [3] De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 16:44 (CEST)
  Maar dankzij deze, behalve dan door De Wikischim zelf, door niemand gewenste peiling zal zo meteen iedereen op de stoep staan, met het groene boekje in de hand om vice-rector te vervangen door vicerector, waarbij menig lezer zich vervolgens mag afvragen wat voor soort tor hier eigenlijk wordt bedoeld. VJVEGJG is kennelijk alleen bedoeld voor de inhoud, maar straks niet meer voor de spelling. Want voortdurend zullen we de Groene-Boekjespolitie langs zien komen om zaken te verbeteren die niet fout zijn, en voor zover ze dat wel zijn, in elk geval niet hinderlijk (in de zin dat een betekenis niet meer begrepen kan worden) fout. Waarom wordt alleen op het punt van de spelling opeens dit soort uniformiteit wenselijk geacht? Het is en blijft een raadsel. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:14 (CEST)
  Aangezien telwoorden tot twintig bij voorkeur voluit geschreven worden (anders dan exacte inhoudsmaten) is er een wereld van verschil tussen 2 literpakken en twee literpakken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 3 aug 2015 17:19 (CEST)
  @gebruiker:RJB:Zie o.a. je eigen OP vanmorgen. Deze peiling beoogt eerder het tegenovergestelde te bereiken (terzijde: desgewenst mag je ook Groene Boekjes-politie schrijven, [4]). De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 17:21 (CEST)
  @WS, maar je kon toch voorspellen hoe dit zou aflopen? Je bent toch uitgebreid gewaarschuwd tegen het starten van deze peiling, en dat vrijwel door iedereen? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:25 (CEST)
  Je zou, naar mijn oprechte mening, in plaats van deze peiling als zodanig af te keuren beter gewoon je stem naar "Voor" kunnen verplaatsen. Je vat hier immers zelf perfect samen wat een goede reden kan zijn om van de groene spelling af te wijken. (En ik vermoed dat veel van de huidige tegenstemmers zich dit niet realiseren). De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 17:28 (CEST)
  Dat doe ik zeker niet want a) ik vind deze peiling een monstrum en b) ik vind dat iedereen tot op zekere hoogte het recht heeft ook buiten de witte en groene spelling, zo te spellen als hem of haar nuttig voorkomt. Ik heb een zeer goede vriend, schrijver van een enorm aantal boeken, die altijd - om hem, en hier niet ter zake doende, moverende redenen Jesus schrijft in plaats van Jezus. Auteurs hebben recht op dat soort eigendommelijkheid en hoeven zich 0,0 aan te trekken van ambtelijke organisaties, die ruziënd over straat rollen, als De Taalunie. Zie ook hier. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 17:35 (CEST)
  Misschien moeten we dan toestaan dat die samenstelling in het geval van mogelijke verwarring vervangen wordt door een minder verwarrende constructie? Toestaan dat "1 literpak" vervangen mag worden door "eenliterpak" (of: een pak van 1 liter) of "één literpak", al naargelang wat bedoeld werd. Het is voor zover ik weet ([5]) immers toegestaan een getal voluit te schrijven. Als we die bewerking, in het geval van mogelijke verwarring, niet onder BTNI laten vallen, zijn we met dat probleem ook grotendeels klaar, nee? Het zal niet in elke situatie zo goed lukken om het te herformuleren, maar ik denk dat het in de meeste gevallen uit de context duidelijk zal zijn. Of zou iemand bij "32 bitcomputers" denken aan 32 computers van één bit? Eerlijk gezegd denk ik dat dit geval sowieso niet veel voorkomt als een verwarrende situatie. (Ik ben trouwens zelf geen voorstander van deze Taalunieregel, maar om om die reden de Witte toe te staan, daar ben ik nog minder voor.) --MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 6 aug 2015 10:18 (CEST)
  Maar wat is dan precies het verschil met mijn eigen voorstel? Ik bedoel, dan mag "één literpak/een literpak" straks dus wel en "1-literpak" niet. Waarom zijn die eerste spellingen per se beter? De Wikischim (overleg) 6 aug 2015 10:27 (CEST)
  Bij 1 literpak ontstaat geen verwarring, want of het is 1 pak van 'n liter (één literpak), of het is 'n pak van 1 liter ('n eenliterpak), hetzelfde dus. Het gaat pas mis bij 2 literpakken. Dat zijn of een onbepaald aantal pakken van 2 liter, of 2 pakken van 'n liter. Dat is eenvoudig te verduidelijken door het getal in letters uit te schrijven. Dan is het verschil duidelijk: tweeliterpakken zijn een onbepaald aantal pakken van twee liter, terwijl twee literpakken twee pakken van elk 'n liter zijn. Mvg, Trewal 6 aug 2015 10:40 (CEST)
  "Beter" is subjectief natuurlijk. Persoonlijk vind ik de spelling "1-literpak" beter dan "1 literpak", maar daar gaat het mij niet om, wel om wat we als norm willen gebruiken hier. Voor mij liever geen Witte spelling die niet ondersteund wordt in het hele taalgebied en ontstaan is uit een degout tegenover de Taalunieregels. Dan liever de Groene spelling, met z'n tekortkomingen, maar die alle taalgenoten hier ooit hebben geleerd op school. Je moet al die Witte regels kennen om te weten dat een auteur ze gebruikt heeft en dat mag je m.i. niet veronderstellen (wat ik deels zeg uit eigenbelang, want ik ken de regels van de Witte spelling niet; het gros van de Vlamingen zit overigens in die situatie). Daar komen onnodige bewerkingen, discussies en sfeerbederf van, dus liever eenduidigheid hierover: niet zwart of wit, maar groen. --MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 6 aug 2015 12:46 (CEST)
 3. De spelling is het minste van onze problemen. Compleet non-issue. Kleuske (overleg) 3 aug 2015 19:10 (CEST)
 4. Sijtze Reurich (overleg) 3 aug 2015 19:22 (CEST) Het huidige Groene Boekje is volslagen idioterie en sinds de Taalunie zich met onze spelling is gaan bemoeien, weet ik niet meer wat er nu los en wat er nu aan elkaar moet. "Vioolspelen" schrijf je aan elkaar, maar "cello spelen" los. Welke idi**t verzint zoiets? Ik ga dus niet voor het Groene Boekje stemmen, maar om de spelling op Wikipedia nu helemaal vrij te laten is ook weer zo wat (of "zowat", ik zou het niet weten).
  De spelling helemaal vrij laten is uitdrukkelijk niet de bedoeling, en van de witte spelling is het ook zeker nooit de bedoeling geweest. Het is dus zeker niet aan te raden om door dat idee je stem te laten bepalen. De Wikischim (overleg) 3 aug 2015 19:25 (CEST)
  Ik vind het wel de leukste stem verklaring tot nog toe. EvilFreD (overleg) 3 aug 2015 19:38 (CEST)
  De spelling 'stem verklaring' is fout volgens het Groene Boekje, fout volgens het Witte Boekje, maar *goed* volgens het RJB-boekje. Gefeliciteerd!! ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 22:04 (CEST)
  Hoe kom je daar nu in hemelsnaam bij? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 aug 2015 22:18 (CEST)
  Ik meende de mensch RJB te kennen. ErikvanB (overleg) 3 aug 2015 22:47 (CEST)
  Voorgaande opmerking schneidt hout, vleesch noch visch.  Klaas `Z4␟` V:  3 aug 2015 23:32 (CEST)
 5. Ick sluyt myzelve gheheel ende met graeghte aen by hetgeen de ghewaerdeerde collegæ RJB ende Sijtze Reurich hierboven reedsch hebben gheschreven ende nederghepend. Waervan acte! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 aug 2015 00:01 (CEST)
  Hetgeen en hierboven bestonden in jouw tijd nog niet. Akadunzio (overleg) 4 aug 2015 14:30 (CEST)
  Ghe slaet uyt der aert der saeck den spycker op den cop! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 4 aug 2015 14:59 (CEST)
 6. Akadunzio (overleg) 4 aug 2015 14:31 (CEST)
 7. YewBowman (overleg) 11 aug 2015 22:15 (CEST) — Ik ben tegen de stelling zoals verwoord in deze peiling (per artikel spelling kiezen; bijzondere functie van 'oorspronkelijke' auteur), maar ik zou vóór het gebruik van de witte spelling zijn voor een geselecteerde groep woorden (de al vaak genoemde voorbeelden). Teksten vertonen echter meestal belangrijker mankementen dan de spelling - daarmee valt veel meer te winnen. Neutraal dan maar.
 8. Bever (overleg) 17 aug 2015 06:38 (CEST) – Ik heb een poos getwijfeld of ik voor zou stemmen (je kunt immers niet altijd precies krijgen wat je hebben wilt), maar er staat te veel in dit voorstel waar ik me niet achter kan scharen.
  Sommige mensen hierboven vinden dat er één duidelijke regel moet zijn. Volgens mij zijn regels er om problemen op te lossen of te voorkomen. Een artikel kan bijvoorbeeld maar één naam hebben, dus het is handig dat er een regel is om makkelijk de knoop door te kunnen hakken als de spelling van een lemma ter discussie staat.
  Voor de lopende teksten is zo’n strenge regel niet nodig. Er zijn voor elk begrip wel verschillende manieren om het uit te drukken, de verschillen tussen ‘witte’ en ‘groene’ spelling zijn daarbij vergeleken maar klein en worden ook nog deels door de kunstmatige intelligentie in de zoekmachines ondervangen. Tot nu toe is het dan ook zo dat de witte spelling oogluikend wordt toegestaan, in elk geval zijn er voor zover ik weet geen mensen die er veel werk van maken om die te bestrijden. Er is geen reden om deze ontspannen situatie te vervangen door de ingewikkelde regel die nu op tafel ligt.
  Klopt niet helemaal. Ik heb inmiddels geregeld gezien dat schrijfwijzen als gedachtengoed en pannekoek consequent zijn vervangen door de groene spelling. Dat was trouwens ook de rechtstreekse aanleiding voor deze peiling. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 09:54 (CEST)

Uitslag en conclusie[bewerken]

Van de 45 gebruikers die in deze peiling gestemd hebben zijn er 6 voorstander van het formeel toestaan van de witte spelling, ofwel 13%. Een ruime meerderheid van 69% heeft tegen gestemd.

Conclusie: de witte spelling wordt in artikelen niet aanvaard als alternatieve vorm en kan dus desgewenst overal worden gewijzigd in de groene, zonder dat daarbij rekening hoeft te worden gehouden met de richtlijn BTNI. Bij een positieve uitkomst zou dit laatste wel het geval zijn geweest. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 10:14 (CEST)

Nee, er moet wel rekening worden gehouden met WP:BTNI. Het gebruik van de groene spelling is daar namelijk een onderdeel van. Mvg, Trewal 17 aug 2015 10:18 (CEST)
Je snapt het denk ik niet helemaal. Volgens deze uitslag kan de witte spelling nooit onderdeel van BTNI zijn. De groene is dat juist per definitie. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 10:27 (CEST)
Ik snap het prima hoor: deze peiling verandert helemaal niets aan de geldigheid van BTNI. Mvg, Trewal 17 aug 2015 10:32 (CEST)
Dit was Godzijdank bovendien enkel een peiling. DW doet alsof zijn vluchtig bij elkaar geharkte opiniepeilinkje opeens een nieuwe richtlijn heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk geenszins het geval. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 17 aug 2015 12:03 (CEST)
Peilingen zijn ongeacht de uitslag nooit bindend, tenzij er een 100% voor een van de opties zou ontstaan zijn. Pas dan is er consensus. Dat is bij mijn weten nooit gebeurd.  Klaas `Z4␟` V:  17 aug 2015 14:27 (CEST)
Dat er acht onthoudingen waren, is denk ik ook wel vermeldenswaard in de uitslag. Je zou daar ook een conclusie uit kunnen trekken, evenals uit de motivatie van sommige tegenstemmers die ook niet strak willen vasthouden aan de 'groene' spelling. Bever (overleg) 17 aug 2015 14:55 (CEST)
De conclusie kan ook gewoon luiden dat er niets te concluderen valt wat niet al vaststond, oftewel dat deze peiling geen verandering teweeg gebracht heeft en dat er ook geen reden is om aan te nemen dat een stemming dat wel zou doen. EvilFreD (overleg) 17 aug 2015 15:53 (CEST)
Als de groene spelling iets voorschrijft, is er ook helemaal geen twijfel, dus komt BTNI niet eens om de hoek kijken. BTNI is pas van toepassing als de groene spelling van iets onduidelijk is of (nog) niet bestaat. Sikjes (overleg) 18 aug 2015 15:47 (CEST)
Sorry, maar volgens mij heb je mijn bijdrage hierboven helemaal niet begrepen. De Wikischim (overleg) 18 aug 2015 15:49 (CEST)
Je stelt dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de richtlijn BTNI. Dat klopt natuurlijk niet. Je legt zelf hierboven uit hoe het wel zit. Dat er geen twijfel bestaat bij groene spelling, betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met de richtlijn, dat is een vrij belangrijk nuanceverschil. Sikjes (overleg) 18 aug 2015 16:06 (CEST)
Op de overlegpagina van de Wikischim is door verschillende mensen nog wat nagepraat over deze peiling en de conclusie. Bever (overleg) 1 okt 2015 18:08 (CEST)

Gebruik properties Wikidata[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen en sjablonen van de Nederlandse Wikipedia
Stelling (1) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk
(2) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk
Begindatum zodra de argumenten duidelijk in kaart gebracht zijn
Einddatum begintijd + 7 à 14 dagen
Keuzes Voor, Tegen, Neutraal
Voor, Tegen, Neutraal
Coördinator FakirNLoverleg
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Er bestaat veel onenigheid over het gebruik van gegevens van Wikidata op de Nederlandse Wikipedia. Sommige gebruikers voegen properties met gegevens van Wikidata toe aan artikelen en anderen halen ze vervolgens weer weg. Dit leidt tot hoogoplopende spanningen tussen meerdere zeer gewaardeerde collega's. Nu ben ik benieuwd wat de mening van de gebruikers van de Nederlandse Wikipedia over het gebruik van Wikidata-gegevens is. Wikipedia:Wikidata zegt "Er is op dit moment (nog) geen consensus voor het gebruik van Wikidata-gegevens in artikelen". Aangezien ik in deze discussie redelijk neutraal sta ben ik bereid deze peiling op mij te nemen. - FakirNLoverleg 10 jun 2015 17:22 (CEST)

Achtergrond[bewerken]

Wikidata is een database. In die database staan gegevens variërende van inwoneraantallen van gemeentes, via familierelaties tussen personen tot wereldranglijsten van sportevenementen. Het is technisch mogelijk deze gegevens in Wikipedia te gebruiken met behulp van parserfuncties die er bijvoorbeeld zo: "geboortedatum = {{#property:P569}}" of zo: "{{#if: {{#property:P373}} | {{commonscat|{{#property:P373}}}}}}" uitzien. Sommige gebruikers zijn onder het argument "voel je vrij en ga je gang" aan de slag gegaan en andere gebruikers hebben dat onder het argument "er is geen draagvlak/consensus voor" weer teruggedraaid.

Let op: extra achtergrond mag hier tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Argumenten[bewerken]

Alle betrokkenen worden uitgenodigd om voorafgaand aan de stemming hier kort en bondig de argumenten behorende bij hun mening op een rijtje te zetten.

Voor[bewerken]

 • Bij het creëren van artikelen die een verregaand uniforme indeling hebben (zoals tennisspeelsters) kan de maker uitgaan van een gestandaardiseerde voorraadtekst
 • Minder onderhoud
 • Meer artikelen up-to-date
 • Sjablonen evolueren en hebben niet altijd dezelfde inhoud bij wiki's in andere talen. En net daardoor is het gebruik van wikidata relevant. Neem nu dat je het sjabloon van politicus uitbreidt met een VIAF- of GND-referentie, dan heb je eensklaps hopen artikels bijgewerkt.
 • Wikidata is in essentie van toepassing op alle taalgebieden. Door Wikidata in wikipedia te gaan gebruiken, kan de Nederlandstalige wikipedia putten uit kennis toegevoegd door anderstalige wikipedia/wikidata-gebruikers. Nu moet uit elk taalgebied bijvoorbeeld het BNP van een bepaald land worden toegevoegd aan alle Wikipedia's
 • De gestructureerde vorm waarin kennis wordt opgeslagen in Wikidata, maakt het eenvoudiger om bestaande gevalideerde en gezagdragende databronnen in Wikidata te importeren. De herkomst en relevantie van een stelling is dan ook explicieter middels referenties en qualifiers.

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Tegen[bewerken]

 • Status quo: geen properties in artikelen
 • Vrije bewerkbaarheid komt onder druk
 • Er is ook op Wikidata vandalisme, waar (op het moment van schrijven) niet structureel aan vandalismebestrijding wordt gedaan
 • De syntax van de parserfuncties is voor de normale gebruiker vrij ingewikkeld, ook is het niet duidelijk dat het om Wikidata gaat
 • Voor wat men op Wikidata property noemt zijn vaak al 1 of meer categorieën hier. Ze ook in andere naamruimten opnemen is overkill

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Stelling 1: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 1[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden.

Stelling 2: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 2[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden.