Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Hoofdletters of kleine letters bij kerken[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Hoofdlettergebruik in namen van kerken (kerkgenootschappen)
Stelling Op Wikipedia wordt in meerledige namen van kerkgenootschappen de schrijfwijze gevolgd zoals bij diverse taaladviesdiensten te vinden is.
Begindatum zaterdag 1 oktober 2016 00:00:00 (CET+2)
Einddatum vrijdag 14 oktober 2016 23:59:59 (CET+2)
Keuzes Zie de twee deelpeilingen
Coördinator De Wikischim; Bever heeft de oorspronkelijke tekst herschreven en uitgebreid vanuit zijn gebruikersruimte (een eerdere conceptversie voor deze peiling werd ontworpen door Rodejong, die daarna de coördinatie neerlegde)
Overleg/opmerkingen Korte stemverklaringen zijn toegestaan. Discussie en lange verhalen worden worden verplaatst naar de overlegpagina. Indien uit deze peiling voldoende animo voor het wijzigen van de status quo blijkt, zal er als volgende stap worden overgegaan tot een stemming.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Inleiding[bewerken]

Er is al jarenlang discussie over het gebruik van hoofdletters of kleine letters voor kerken: kerkgebouwen en vooral kerkgenootschappen. Er is met name onenigheid over de schrijfwijze van de naam van de Rooms-Katholieke (of rooms-katholieke, of Rooms-katholieke) Kerk en vergelijkbare 'drieledige' namen. Op een bepaald moment is gekozen voor 'Rooms-katholieke Kerk', hoewel verschillende mensen hebben opgemerkt dat deze vorm (dus 'hoofdletter-kleine letter-hoofdletter') buiten Wikipedia weinig gangbaar is en ook nergens wordt gesteund in taaladviezen, hetzij op de site van de Taalunie of door een andere relevante bron (het Genootschap Onze Taal, de Schrijfwijzer, Van Dale, Vlaamse taalsites, e.d.). Behalve in de naam van dit artikel heeft deze schrijfwijze zich (door de behoefte aan consistentie) ook verbreid naar de vele andere artikelen waar deze kerk genoemd wordt, evenals naar andere artikelen over kerkgenootschappen met vergelijkbare namen (zoals de Armeens-apostolische Kerk) en naar hieraan gerelateerde categorieën.

Om eindelijk de knoop door te hakken, werd in augustus dit jaar voorgesteld om een peiling te houden. (Zie ook dit gesprek.)

Aangezien er soms ook onduidelijkheid of discussie is over andere hoofdletterkwesties rondom kerken, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een korte richtlijn op te stellen voor al zulke kwesties. De peiling is hieronder wel opgesplitst in onderdelen voor het 'heetste hangijzer' en de algemene richtlijn. In elk onderdeel kun je een stem uitbrengen.

Doel van dit voorstel[bewerken]

Het doel is om:

 • de systematiek op Wikipedia voor de naamgeving van kerken beter te laten aansluiten bij wat taaladviseurs (waaronder die van de Taalunie) zeggen;
 • waar er op dit gebied meningsverschillen of onduidelijkheden zijn, de individuele meningen van Wikipediadeelnemers en externe bronnen samen te brengen tot een duidelijke conclusie van 'de gemeenschap'.

Meer informatie[bewerken]

Vanwege de vele eerdere discussies bevat deze peilingpagina geen lijst van voors en tegens. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende overzicht van eerdere argumenten. Zie ook onder andere de volgende pagina's op Wikipedia:

Externe adviezen

Gevolgen van de voorstellen[bewerken]

 • Als de voorstellen worden aangenomen (na deze opiniepeiling en zo nodig een daaropvolgende stemming), zullen ze worden verwerkt in de Wikipedia-spellinggids onder het kopje Religieuze begrippen.
 • Als de voorstellen worden bevestigd in een stemming, kunnen ze worden opgenomen (eventueel in een beknoptere vorm of in de vorm van een verwijzing) in de richtlijn voor het Benoemen van een pagina onder het kopje Klerikale namen.
 • Een vrij groot aantal artikelen en subcategorieën in de Categorie:Christelijk kerkgenootschap zal (bij aanname van deze voorstellen) moeten worden hernoemd.
 • Het ligt voor de hand om ook lijsten, tabellen, infoboxen en navigatieboxen aan te passen waar dergelijke namen voorkomen, evenals de lopende tekst van artikelen, al spreekt dit voorstel zich niet uit over de vraag in hoeverre de Spellinggids dwingend geldt voor de lopende tekst van artikelen. Als dit met een bot gedaan wordt, kunnen deze wijzigingen zich beperken tot een niet al te lange periode na het aannemen van de voorstellen en kunnen gebruikers desgewenst aangeven dat zij deze wijzigingen niet op hun volglijst willen zien.

Onderdeel 1: hoofdletters bij drieledige namen van kerkgenootschappen[bewerken]

Voorstel[bewerken]

Onder een ‘drieledige naam’ wordt hier een naam verstaan als ‘Armeens-Apostolische Kerk’, ‘Evangelisch-Lutherse Kerk’ of ‘Rooms-Katholieke Kerk’. Preciezer gezegd: een samengesteld bijvoeglijk naamwoord (samengesteld uit twee andere bijvoeglijk naamwoorden, zoals ‘rooms’ en ‘katholiek’, gescheiden door een koppelstreepje), gevolgd door een woord als ‘Kerk’. Het voorstel komt erop neer dat er voortaan ook na het koppelstreepje een hoofdletter komt. Rooms-katholieke Kerk wordt dus Rooms-Katholieke Kerk.

Hoofdletters na een koppelstreepje komen wel vaker voor in het Nederlands, zie namen als Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en Noord-Hollands Archief. Het voorstel sluit aan bij die praktijk.

Een bijkomstigheid is dat het dus voor het hoofdlettergebruik niet meer uitmaakt of er een koppelstreepje staat of een spatie. Namen als de ‘Nederlands Gereformeerde Kerken’ lijken immers sterk op de bovenstaande en bij sommige namen valt te discussiëren over wel of niet ‘koppelen’. Maar de hoofdletters blijven volgens dit voorstel hetzelfde, ongeacht de uitkomst van dergelijke discussies.

Stemming[bewerken]

Geef je voorkeur aan door door # ~~~~ te plaatsen onder het gewenste kopje. Dit resulteert in je gebruikersnaam plus tijdstip. Korte stemverklaringen direct achter deze ‘stem’ zijn toegestaan, maar gebruik voor uitgebreidere argumentatie en andere opmerkingen en overleg liever de overlegpagina. Dat is ook de plaats om eventueel te reageren op stemverklaringen van anderen.

Voor: elk naamsdeel hoofdletter, ook na koppelstreepje ('RKK')[bewerken]

 1. Flag Denmark Bornholmsflaget.svg  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ ✉️ @     🕘 1 okt 2016 00:00 (CEST)
 2. Mbch331 (Overleg) 1 okt 2016 08:01 (CEST) Dit is wat in het taaladvies bij puntje 11 staat
 3. Magere Hein (overleg) 1 okt 2016 08:45 (CEST) - Per Mbch331
 4. EvilFreD (overleg) 1 okt 2016 08:55 (CEST) Het moet eindelijk maar eens gedaan zijn met die eigen interpretatie van de Taalunierichtlijnen.
  (Uitgebreider commentaar verplaatst naar de overlegpagina)
 5. De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 09:29 (CEST) Ik weet niet helemaal zeker of ik als coördinator zelf mag meestemmen, anders mag mijn stem weer worden verwijderd.
 6. Happytravels (overleg) 1 okt 2016 10:52 (CEST) WP:NL maakt zich compleet belachelijk door 'RkK' te schrijven.
 7. Linkin (overleg) 1 okt 2016 12:35 (CEST)
 8. Wikiwerner (overleg) 1 okt 2016 15:09 (CEST)
 9. Paul B (overleg) 1 okt 2016 15:24 (CEST) De huidige situatie berust m.i. op een interpretatie van de Taalunieadviezen die geen steun vindt in gezaghebbende bronnen.
 10. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 1 okt 2016 17:39 (CEST)
 11. Magalhães (overleg) 1 okt 2016 20:10 (CEST), Het is of r-k k of R-R K en dus zeker niet R-k K, zie taalunie bij punt 16
 12. Sijtze Reurich (overleg) 2 okt 2016 01:27 (CEST) De standpunten van zowel de Taalunie als Onze Taal lijken mij duidelijk
 13. Gasthuis(overleg) 2 okt 2016 07:56 (CEST) Per Paul B.
 14. ErikvanB (overleg) 2 okt 2016 12:56 (CEST) - zeer voor
 15. Malinka1 (overleg) 2 okt 2016 14:59 (CEST) Uiteraard
 16. Lymantria overleg 3 okt 2016 19:40 (CEST)
 17. -rikipedia (overleg) 4 okt 2016 08:49 (CEST)
 18. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 1 okt 2016 19:10 (CEST) Wikipedia is volgend, niet leidend. De taalunie beslist over de spelling van het Nederlands. Gezien ik hier er niks over terugvind, concludeer ik dat de taalunie nog geen advies gegeven heeft. Dus voorlopig neutraal.
  (Na constructief overleg met DeWikischim stem verplaatst naar voor. Zie overlegpagina)
 19. Grasmat (overleg) 7 okt 2016 17:46 (CEST)
 20. Iooryz (overleg) 8 okt 2016 09:25 (CEST)
 21. Take Mirrenberg (overleg) 8 okt 2016 14:33 (CEST)
 22. Bever (overleg) 12 okt 2016 23:30 (CEST)
 23. Jasper Coenraats 15 okt 2016 00:06 (CEST) (na sluitdatum, dus ongeldig)

de peiling is gesloten nagekomen opmerking naar de overlegpagina

Tegen: handhaaf bestaande situatie ('RkK')[bewerken]

 1. Jcwf (overleg) 1 okt 2016 03:10 (CEST) Die 'voorbeelden' Noord-Hollands (Hollands is een geografische naam, dus hoofdletter!) en Sociaal-Democratische Partij zijn vreselijk uit verband gerukt en kloppen van geen kanten. De naam van de partij volgt gewoon de spelling niet: die is namelijk sociaaldemocratisch. Dit is echt ONZIN die indruist tegen een heeel oud besluit dat we het Groene Boekje zouden volgen. Wikipedia is dus weer eens bezig zijn eigen spelling uit te vinden. Original work, dus
  (reacties verplaatst naar de overlegpagina)
 2. Maiella (overleg) 1 okt 2016 12:33 (CEST) De Taalunie is heel duidelijk: éen hoofdletter per woord. De gegeven voorbeelden zijn derhalve inconsequent.
  (reacties verplaatst naar de overlegpagina)

de peiling is gesloten

Anders, namelijk...[bewerken]

Voorstanders van alternatieven als 'rooms-katholieke Kerk', 'rooms-katholieke kerk' of nog andere varianten kunnen die hier kwijt.

 1. Wanneer een deel van de naam een toponiem (bijv. Rooms-katholiek en Armeens-apostolisch) of eponiem (bijv. Jehova's getuigen) behoudt dat deel de hoofdletter. Vaak de status quo.  Klaas `Z4␟` V:  1 okt 2016 10:53 (CEST)
  (Uitgebreider commentaar verplaatst naar de overlegpagina)
 2. Stemming onnodig, gewoon de Taalunie (volgens onze reeds bestaande richtlijn) volgen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 okt 2016 20:09 (CEST)
  (Uitgebreider commentaar verplaatst naar de overlegpagina)

de peiling is gesloten

Neutraal[bewerken]

Een neutrale stem telt niet mee in het resultaat.

de peiling is gesloten

Onderdeel 2: Richtlijn voor hoofdlettergebruik bij kerken[bewerken]

Een vaste richtlijn voor het gebruik van hoofdletters of kleine letters bij namen van kerken en kerkgenootschappen is er niet echt. Gezien de verwarring lijkt het nuttig hier overzicht in te brengen. In het onderstaande tekstvoorstel kan, na de peiling, op de plaats van de puntjes ([...]) een zin worden ingevoegd over meerledige namen, op basis van onderdeel 1 van deze peiling.

Tekstvoorstel: wanneer hoofdletters en wanneer kleine letters?[bewerken]

Soortnaam
 • Het woord kerk wordt met kleine letter geschreven waar het de gebouwen betreft: "Hij ging elke zondag naar de kerk", "de protestantse kerk in het dorp", "de neogotische katholieke kerk".
 • Er worden kleine letters gebruikt waar het de kerkdiensten betreft: "de kerk", "de mis".
 • De kerk wordt met kleine letter geschreven waar het een religieuze stroming of geloofsgemeenschap betreft: zich bekeren tot "de kerk", "de kerk" zegt..., een donatie aan "de kerk", etc. Dit geldt ook voor een kerkelijk gezag/instituut in het algemeen. Ook een verzamelnaam voor een aantal verwante kerkgenootschappen krijgt kleine letters: de oosters-orthodoxe kerken. Deze vormen samen een religieuze stroming.
Eigennamen
 • Namen van kerkgenootschappen en kerkelijke instanties worden in principe (net als bij andere eigennamen van organisaties) met hoofdletters geschreven: ...de Protestantse Kerk in Nederland..., ...de Rooms-Katholieke Kerk..., ...de Kerk van de Wederopstanding van Jezus Christus.... Elk woord in de naam begint met een hoofdletter, met uitzondering van lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden. [...]
 • Naast de algemene spellingsregels is ook het donorprincipe van toepassing voor officiële namen van organisaties, in elk geval wanneer het kerkgenootschap hier zelf eenduidig in is.
 • Ook kerkgebouwen kunnen een eigennaam hebben.
Uitzonderingen
 • Afhankelijk van de specifieke context kunnen in een enkel geval zowel kleine letters als hoofdletters gebruikt worden. Zie de voorbeelden 16, 17 en 18 op taaladvies.net.

Stemming[bewerken]

Geef je voorkeur aan door door # ~~~~ te plaatsen onder het gewenste kopje. Zie ook de opmerkingen hierboven.

Voor de voorgestelde richtlijn[bewerken]

 1. --Flag Denmark Bornholmsflaget.svg  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ ✉️ @     🕘 1 okt 2016 00:01 (CEST)
 2. Jcwf (overleg) 1 okt 2016 03:14 (CEST) Het voorstel is overbodig. Dit is gewoon de Groene spelling, behalve die K van Katholiek dan, die hoort er niet. Zie boven. Ik vind het wel schandalig dat die hier even ondemocratisch door onze strot gedouwd wordt. Het is wel duidelijk welke uitkomst van dit uiterst ongewenste 'opiniepeiling' ons op wil leggen. Jcwf (overleg) 1 okt 2016 03:14 (CEST)
 3. Mbch331 (Overleg) 1 okt 2016 08:02 (CEST) Gewoon de officiële spellingsregels volgen (en dat is het groene boekje)
 4. Magere Hein (overleg) 1 okt 2016 08:49 (CEST) - Per Mbch331
 5. De Wikischim (overleg) 1 okt 2016 09:29 (CEST) Ik weet niet helemaal zeker of ik als coördinator zelf mag meestemmen, anders mag mijn stem weer worden verwijderd.
 6. Linkin (overleg) 1 okt 2016 12:35 (CEST)
 7. Wikiwerner (overleg) 1 okt 2016 15:08 (CEST)
 8. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 1 okt 2016 17:40 (CEST)
 9. Paul B (overleg) 1 okt 2016 18:11 (CEST) Volgens mij is dit de huidige praktijk, en daar zijn nauwelijks problemen mee.
 10. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 1 okt 2016 19:13 (CEST)
 11. Happytravels (overleg) 2 okt 2016 06:45 (CEST)
 12. Gasthuis(overleg) 2 okt 2016 08:03 (CEST)
 13. Sijtze Reurich (overleg) 2 okt 2016 11:03 (CEST)
 14. ErikvanB (overleg) 2 okt 2016 13:02 (CEST)
 15. Peters01 (overleg) 2 okt 2016 18:18 (CEST) Dit is sinds jaren de 'juiste' richtlijn van Wikipedia.
 16. Lymantria overleg 3 okt 2016 19:41 (CEST)
 17. -rikipedia (overleg) 4 okt 2016 08:50 (CEST)
 18. Nietanoniem (overleg) 6 okt 2016 10:10 (CEST)
 19. Iooryz (overleg) 8 okt 2016 09:25 (CEST)
 20. Bever (overleg) 12 okt 2016 23:29 (CEST) – met enkele kanttekeningen, zie de overlegpagina (de stukken over kerkgebouwen, de oosters-orthodoxe kerken en 'twee richtlijnen naast elkaar')
 21. Jasper Coenraats 15 okt 2016 00:08 (CEST) (na sluitdatum, dus ongeldig)

de peiling is gesloten nagekomen opmerking naar de overlegpagina

Tegen de voorgestelde richtlijn[bewerken]

 1. Maiella (overleg) 1 okt 2016 00:30 (CEST)
 2. ...

de peiling is gesloten

Neutraal[bewerken]

Een neutrale stem telt niet mee in het resultaat.

 1.  Klaas `Z4␟` V:  1 okt 2016 10:56 (CEST) hangt ervan af; i.h.a. ben ik wel voor donorprincipe, maar tegen dogmatisch volgen.
 2. stemming onnodig. Gewoon de Taalunie (volgens onze reeds bestaande richtlijn) volgen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 okt 2016 20:11 (CEST)
  (Uitgebreider commentaar verplaatst naar de overlegpagina)

de peiling is gesloten

Uitslag en conclusie[bewerken]

Enkel door de coördinator in te vullen

Onderdeel 1. In totaal hebben 27 personen een stem uitgebracht waarvan 0 een neutrale stem gegeven hebben.

 • voorstemmen : 23 (waarvan 1 na de sluitdatum, dus formeel ongeldig)
 • tegenstemmen: 2
 • anders: 2

Deze uitslag toont aan dat 85% van de stemmers voorstander is van de optie "hoofdletters bij drieledige namen van kerkgenootschappen".

Onderdeel 2. In totaal hebben 24 personen een stem uitgebracht waarvan 2 een neutrale stem gegeven hebben.

 • voorstemmen : 21 (waarvan 1 na de sluitdatum, dus formeel ongeldig)
 • tegenstemmen: 1

Deze uitslag toont aan dat 87,5% van de stemmers voorstander is van de optie "Richtlijn voor hoofdlettergebruik bij kerken".

Er is vanaf nu een week tijd om eventuele bezwaren tegen de uitslag in te dienen. Daarna zal met naamswijzigingen worden begonnen.


Achtergrondkleuren[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Met deze peiling wordt gepeild of er een meerderheid voor of tegen het gebruik van achtergrondkleuren in tabellen is.
Stelling Moeten we achtergrondkleuren in tabelcellen met gelinkte tekst blijven gebruiken?
Begindatum 24 aug 2016 0:01
Einddatum 31 aug 2016 23:59
Keuzes Nee, ja, alleen met een richtlijn
Coördinator Brimz
Overleg/opmerkingen Zie de de overlegpagina, de discussie in de Kroeg en op deze overlegpagina
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Achtegrondkleuren in tabellen zijn erg handig om bepaalde zaken in één oogopslag duidelijk te maken. Bij sportpagina's kunnen kan in een tabel teamkleuren worden aangegeven, of posities op een ranglijst, zoals goud-zilver-brons, of trui-kleuren in wielerrondes. Dit kleurgebruik heeft als nadeel dat de leesbaarheid achteruitgaat. Gelinkte tekst komt in verschillende kleuren voor, van blauw, via paars naar rood in donkere en lichtere varianten, al naar gelang een pagina bestaat, al bezocht is, en, afhankelijk van de persoonlijke instellingen, groot of klein is. Gewone zwarte tekst is over het algemeen goed leesbaar op een gekleurde achtergrond, maar een gekleurde tekst is dat niet altijd.

Of een bepaald contrast tussen achtergrondkleur en tekstkleur nog leesbaar is, hangt erg af van de lezer. Wat de een nog lekker leesbaar vindt, vindt de ander al gauw onleesbaar. Mensen met een visuele beperking hebben sneller moeite met lezen van teksten op een gekleurde achtergrond. De onderliggende vraag is dus eigenlijk: moet Wikipedia rekening houden met de misschien kleine groep lezers die hinder ondervinden van het gebruik van kleuren als achtergrond?

Moeten we achtergrondkleuren in tabelcellen met gelinkte tekst blijven gebruiken?[bewerken]

Nee, we mogen helemaal geen achtergrondkleuren gebruiken[bewerken]

 1. Balko Kabo (overleg) 31 aug 2016 03:39 (CEST) Of ze moeten op z'n minst gemakkelijk uit te zetten zijn. Ik heb last van achtergrondkleuren, vanwege de leesbaarheid en vanwege de lelijkheid.

Ja, we kunnen vrij en blij alles doen met achtergrondkleuren (zoals nu)[bewerken]

 1. weer een regeltje waar we nieuwelingen mee om de oren kunnen slaan. En weer een regeltje, omdat ergens 1 discussie niet gewonnen is, en er dus vervolgens een regeltje *moet* komen, om toch het gelijk binnen te slepen? ed0verleg 24 aug 2016 19:28 (CEST)
 2. Elizabeth'94 (overleg) 26 aug 2016 17:35 (CEST) Al was het maar vanwege de buitengewoon suggestieve kopjes van de stemopties. Elizabeth'94 (overleg) 26 aug 2016 17:35 (CEST)
 3. heinGlas z3.pngnlein'' 28 aug 2016 11:32 (CEST)
 4. Trijnstel (overleg) 29 aug 2016 00:32 (CEST) Hoewel eens met Akoopal en Dinosaur918 vind ik vooral dat we niet met wéér extra regeltjes en richtlijnen moeten komen. Liever minder, dan meer. Gezond verstand volstaat en bovendien vind ik het best meevallen qua kleurgebruik. Dus tegen deze peiling en eens met Edoderoo.
 5. Jcwf (overleg) 29 aug 2016 00:48 (CEST) Er wordt al genoeg advocaatje, vervolgertje, rechtertje en beultje gespeeld. Dit is een encyclopedie. Niet een speelplaats voor dwingelanden en regelneven.
 6. LIVE NIEUWS (overleg) 29 aug 2016 13:52 (CEST) Geen 'kleurrestricties' graag. Verder akkoord met Edoderoo en Jcwf.
 7. Hier bestaat al een regel voor: gebruik gezond verstand. Terughoudend gebruik van achtergrondkleuren stoort me niet, die kunnen vooral in lange en brede tabellen de leesbaarheid vergroten (als de regels bv. om en om een zeer licht kleurtje krijgen). Een encyclopedie is echter geen kerstboom en opleuken met kleurtjes mag nooit doel op zichzelf zijn. Per geval bekijken. Regeltjes zijn hier echt al wel genoeg. Wutsje 29 aug 2016 15:41 (CEST)
 8. Elvesham (overleg) 29 aug 2016 22:28 (CEST) Per boven en per geval bekijken. Elvesham (overleg) 29 aug 2016 22:28 (CEST)
 9. Per Wutsje, en een eeeerg suggestieve kop heeft deze optie om deze maar niet te kiezen. Bij een eventuele komende stemming hierover graag neutrale koppen die niemand 'stuurt'! 84.106.22.254 30 aug 2016 21:43 (CEST)
 10. BlueKnight 31 aug 2016 22:56 (CEST) Het kopje "Ja .. (zoals nu)" zou ik aanvullen met: mits in de geest van onze missie gehandeld wordt.. We gaan namelijk akkoord met die missie, kijk maar naar de link in het veld onder de bewerkingssamenvatting. De vrije toegang tot die kennis voor iedereen houdt ook in dat zij toegankelijk dient te zijn. Het onleesbaar maken van de tekst voor een groep mensen met een visuele beperking door (verkeerde) achtergrondkleur te gebruiken zoals blauwe links tegen donkergroene achtergrond is een handelswijze die haaks daarop staat op. Een goede indicatie van onleesbaarheid is mensen zonder een visuele beperking zich gaan irriteren over de slechte leesbaarheid bij specifieke achtergrondkleuren. Die irritatie cq. "gezond verstand" zou doorslaggevend moeten zijn in discussies over achtergrondkleur in plaats van nog meer bureaucratie met een nieuwe richtlijn.

Peiling is gesloten


We maken richtlijnen voor geaccepteerd kleurgebruik met o.a. gebruik en palet[bewerken]

 1. voor - De webstandaard WCAG2 bevat minimale eisen voor contrastwaarde die we kunnen hanteren. Daarnaast niet toestaan om met kleur alleen informatie aan te bieden. Hannolans (overleg) 24 aug 2016 02:00 (CEST)
 2. Voor Voor In sommige tabellen is kleurgebruik noodzakelijk, maar het moet niet gebruikt worden om een tabel op te fleuren. Verder per hannolans. Flag Denmark Bornholmsflaget.svg  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ ✉️ @     🕘 24 aug 2016 08:47 (CEST)
 3. Voor Voor als je vastlegt welke combinatie(s) van voor-/achtergrondkleuren zijn toegestaan is iedereen blij, hopelijk zelfs de kleurenblinde lezers/collegae. Nietanoniem is fraai oplossingsgericht bezig. Elegante suggestie nu het over tabellen gaat Duim omhoog  Klaas `Z4␟` V:  24 aug 2016 09:15 (CEST)
 4. Soms kunnen kleuren nuttig zijn maar nu gaan er mensen zonder enig gevoel voor smaak, stijl, vormgeving etc. freewheelen met als gevolg dat de ergste gedrochten ontstaan. Dit moet aan banden gelegd worden. Natuur12 (overleg) 24 aug 2016 10:15 (CEST)
 5. Nietanoniem (overleg) 24 aug 2016 11:09 (CEST) zoveel mogelijk de webstandaards volgen. Bij bepaalde tabellen zou ook kunnen worden gekozen voor een speciale kolom waarin enkel de kleur wordt opgenomen. Hierdoor vermijd je dat tekst minder goed leesbaar is vanwege een achtergrond. Denk dan aan een kolom voor goud/zilver/brons bij wedstrijden.
 6. JurriaanH (overleg) 24 aug 2016 15:35 (CEST)
 7. Grasmat (overleg) 24 aug 2016 17:56 (CEST)
 8. Voor Voor DarkShadowTNT (report bug|backlog) 24 aug 2016 17:58 (CEST) Maar, als het mogelijk is, een uitzondering op gebruikerspagina's.
 9. Nuvola apps kservices.svg Xxmarijnw(overleg) 24 aug 2016 18:40 (CEST) Lijkt me vanzelfsprekend dat deze regels niet gaan gelden voor gebruikerspagina's.
 10. Liever geen kleuren maar daar waar het de leesbaarheid/duidelijkheid van de tabel verbeterd moet het wel mogelijk zijn. Geen schreeuwende kleuren. The Banner Overleg 24 aug 2016 22:58 (CEST)
 11. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 24 aug 2016 23:41 (CEST) Ergens ben ik het hier ook niet helemaal mee eens, maar is de minst slechte optie. De vraagstelling, vooral bij de ja-optie is nogal subjectief. Een richtlijn die alles voorschrijft gaat mij mogelijk te ver, maar ik ben wel een voorstander van terughoudend kleurgebruik, en als het toegepast word moet het functioneel zijn en er een reden voor zijn. Leesbaarheid moet daarbij altijd in het oog gehouden worden, en kleur moet geen informatie geven die niet ook zonder de kleur duidelijk is.
 12. ARVER (overleg) 25 aug 2016 07:45 (CEST) Achtergrondkleuren moeten waar het kan vermeden worden, maar soms kan het niet om dingen te verduidelijken. En dan moet er inderdaad op bepaalde kleuren een verbod komen om ze te gebruiken. Maar op sommige kleuren hoeft dat niet als ze gebruikt worden zonder dat hier tekst inkomt (denk aan sommige grafieken).
 13. EvilFreD (overleg) 25 aug 2016 07:55 (CEST) Als ik mijn scherminstellingen moet aanpassen om Wikipedia te raadplegen, is er iets ernstig mis.
 14. Magere Hein (overleg) 25 aug 2016 11:42 (CEST). Tabellen met zinvolle achtergrondkleuren in NL:WP zijn schaars als een kip met tanden, maar ze komen voor. Regels van het type "geen achtergrondkleuren in tabellen, tenzij (voorwaarden)" lijken me zinvol.
 15. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 aug 2016 15:56 (CEST) Wikipedia is een encyclopedie en geen kleurboek dat meer kleuren telt dan de regenboog (met uitzondering van mijn hendtekening dan...). Kleuren dienen enkel gebruikt te worden wanneer zij ook effectief nodig zijn om dingen duidelijker te maken of informatie te geven (bijvoorbeeld in kaarten, schema's, grafieken, ...). Dat zorgt trouwens ook voor enige uniformiteit. In het geval van achtergrondkleuren dienen felle kleuren worden vermeden en de voorkeur gegeven aan zachtere of lichtere kleuren. De letters, tekst of gegevens die op de voorgrond staan, dienen ook duidelijk leesbaar te blijven door middel van voldoende contrast tussen de achtergrondkleur en de tekst. Voor het gebruiken en toepassen van échte regels en richtlijnen ben ik niet noodzakelijk een voorstander, maar ben eerder wel voorstander om gewoon "gezond verstand" te gebruiken. Indien kleuren gebruikt worden, moet men kijken of ze écht nodig zijn en of ze eventueel kunnen worden weggehaald. Een legenda die een betekenis geeft aan kleuren in artikelen is trouwens ook iets wat regelmatig ontbreekt. Op die manier hebben die kleuren niet eens toegevoegde waarde, want men kan niet weten waar de kleuren precies voor staan.
 16. Voor Voor JoostB (overleg) 26 aug 2016 12:02 (CEST)
 17. Voor Voor Wereld van W.G.J. W.G.J. (overleg) 28 aug 2016 14:55 (CEST), simpel - als de leesbaarheid achteruit gaat, moet de kleur veranderd worden.
 18. Saschaporsche (overleg) 29 aug 2016 14:16 (CEST)
 19. Voor Voor Een richtlijn die alle vrijheid geeft, behalve kleuren die onleebarheid vooroorzaken (donkergrijs met zwarte tekt, donkerblauw met donker(der)blauwe tekst, et cetera. Het is hier meestal VJVGJG en de limiet ligt meestal bij logisch nadenken, maar het kan vast geen kwaad dat vast te leggen. Eén opmerking: zowel gebrek aan als een overvloed aan contrast kan storend zijn. Dus misschien moeten we over nar DNGJG (Doe normaal maar ga je gang) Jasper Coenraats 29 aug 2016 21:57 (CEST)
 20. Voor voor een vrijblijvende richtlijn Handig, zo'n richtlijn (ook per gebruiker:Jasper Coenraats). Ook al omdat mensen zonder visuele beperking vaak niet door hebben wat er onduidelijk is. Maar extra regels die verplichtend zijn lijken me onnodig en ongewenst. We hebben consensus-processen en gezond verstand om er zelf uit te komen. Verplichtende regels voor echt onleesbare combinaties lijken me wel prima (maar zoiets moet zo beperkt mogelijk zijn!). "vrij en blij" doen wat we willen lijkt me sowieso tegen de filosofie van een serieuze encyclopedie. L.tak (overleg) 30 aug 2016 16:38 (CEST)
 21. Per Dinosaur918. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 31 aug 2016 12:46 (CEST)
 22. Limestone (overleg) 1 sep 2016 01:41 (CEST) Kleurgebruik is prima, mits het functioneel en consistent is. Nu kom ik nog geregeld kleurencombinaties tegen waar niemand vrolijk van wordt. Leesbaarheid is ook een aandachtspuntje.

Peiling is gesloten


Conclusie[bewerken]

Puur cijfermatig is de uitslag van de peiling gemakkelijk samen te vatten: een tweederde meerderheid van de stemmers geeft aan dat er richtlijnen moeten komen voor het kleurgebruik bij achtergronden. Toch kan niet zomaar worden voorbijgaan aan de opmerkingen van de tegenstemmers. Het liefst wil je dat de gemeenschap zodanig zelfreinigend is, dat opmaak en leesbaarheid gereguleerd worden door gezond boerenverstand. Kennelijk ziet de meerderheid van de stemmers dat het zelfregulerend vermogen van de gemeenschap onvoldoende tot uiting komt, waardoor enige regulering toch nodig is. De logische vervolgvraag is dan, hoe kunnen we deze regulering zodanig vormgeven dat deze niet in plaats komt van het gezond boerenverstand, maar hier een aanvulling op is? Brimz (overleg) 8 okt 2016 21:22 (CEST) PS. discussie naar aanleiding van deze conclusie graag op de overlegpagina

verwerking nalooplijst Menke[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp diverse voorstellen om de nalooplijst met de artikelen van gebruiker:Menke te verwerken
Stelling
Begindatum 28 juni 2016, 17:30
Einddatum 5 juli 2016, 17:30
Keuzes
Coördinator Josq (overleg)
Overleg/opmerkingen Peiling loopt op Wikipedia:Nalooplijsten/Menke
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.


verwerking nalooplijst Februari[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp diverse voorstellen om de ruim 10.000 artikelen op de nalooplijst met de artikelen van gebruiker:Februari te verwerken
Stelling
Begindatum 24 mei 2016, 17:30
Einddatum 31 mei 2016, 17:30
Keuzes
Coördinator Josq (overleg)
Overleg/opmerkingen Peiling loopt op Wikipedia:Nalooplijsten/Februari
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.