Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Aanpassing herbevestigingsprocedure[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Aanpassing herbevestigingsprocedure
Stelling Moet de herbevestigingsprocedure voor moderatoren worden aangepast? Zo ja, hoe?
Begindatum 23 november 2016, 15:00 (CET)
Einddatum 30 november 2016, 15:00 (CET)
Keuzes Afschaffen complete procedure, afschaffen eerste ronde, niks veranderen
Coördinator CaAl
Overleg/opmerkingen overleg op OP. Stemtoelichtingen zijn toegestaan, reacties op elkaars stem op de OP.
De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Er is regelmatig discussie over de herbevestigingsprocedure rond moderatoren. De huidige procedure is vastgelegd op Wikipedia:Regelingen_rond_moderatoren#Opiniepeiling_na_een_jaar. Elk half jaar (voorheen elk kwartaal) vinden op Wikipedia:Regelingen_rond_moderatoren/Bevestiging_moderatorstatus de herbevestigingsrondes plaats. Recentelijk is discussie rond de procedure weer aangewakkerd in de Kroeg. In die discussie zijn verschillende opties genoemd, waaronder het niks veranderen, het compleet afschaffen van herbevestiging, en meer creatieve/vergaande voorstellen.

Op Wikipedia:Stemlokaal/Aanpassing herbevestigingsprocedure heb ik een voorstel geplaatst om de eerste ronde af te schaffen. In de discussie bij het stemvoorstel is door verschillende personen voorgesteld dat het beter is om te stemmen over het compleet afschaffen van de herbevestiging.

Er waren verschillende suggesties over hoe dit allemaal het beste aan de gemeenschap voorgelegd kan worden.

 • Een stemvoorstel met drie opties (de drie opties van deze peiling) klinkt voor de hand liggend, maar is het niet. Stel, 40% van de gemeenschap wil de eerste ronde weg, 45% wil de hele procedure weg, en 15% wil niks veranderen. Omdat geen van de opties de 55%-meerderheid haalt, veranderen de reglementen niet en is 85% teleurgesteld. Een creatievere oplossing om dit te omzeilen gaat tegen de Stemprocedure in.
 • Twee stemmingen tegelijk: "ben je voor afschaffen ronde 1, ja/nee" en "ben je voor afschaffen hele procedure, ja/nee". Dit voorkomt het probleem van de suggestie hierboven, maar is ook strijdig met de Stemprocedure: over een onderwerp mag je maar 1x per half jaar stemmen.
 • Het in stemming brengen van een van de twee stellingen en de andere een half jaar uitstellen. Dit heeft als nadeel dat het allemaal wat lang gaat duren, en er is zowel wat voor te zeggen om eerst met stemming A te beginnen, maar ook om eerst met stemming B te beginnen.

Vandaar deze peiling. Deze peiling is bedoeld om te kijken welke van de twee wijzigingsvoorstellen op het meeste draagvlak kan rekenen van de gemeenschap. Zodra dit bekend is, zal ik het voorstel om die wijziging uit te voeren ter stemming brengen in het Stemlokaal.

Er zijn dus drie stemopties:

 1. Afschaffen eerste ronde: zie de huidige tekst hier voor details. Bij elke moderator wordt dan jaarlijks door de gemeenschap bepaald of hij/zij het modbitje mag houden. (Dus wat nu de 'tweede ronde' is, geldt dan voor iedereen.) Dit verkort de procedure en voorkomt veel discussie.
 2. Afschaffen complete procedure: de moderatorstatus wordt dan dus niet meer ter jaarlijkse bevestiging voorgelegd aan de gemeenschap. Een moderator verliest in die situatie enkel het modbitje bij (i) inactiviteit, (ii) vrijwillig opzeggen, (iii) afzetting door de gemeenschap.
 3. Niks veranderen: de richtlijnen blijven zoals ze nu zijn

Afschaffen eerste ronde[bewerken]

 1. Saschaporsche (overleg) 23 nov 2016 15:06 (CET) Herbevestigen heeft wel degelijk een functie! De gemeenschap kan zo zijn vertrouwen opnieuw uitspreken in een moderator. Belangrijk is dat dit elk jaar opnieuw gebeurd. Deze procedure kan echter ingekort worden (en een hoop gezeur vermeden worden) door de eerste ronde van deze herbevestiging af te schaffen.
 2. Peter b (overleg) 23 nov 2016 16:30 (CET) (enne, mod's die zelf tegen de herbevestiging zijn zouden dan wel ieder jaar hun bitje moeten inleveren)
 3. Malinka1 (overleg) 23 nov 2016 17:54 (CET) Één ronde lijkt mij meer dan voldoende. Eerste ronde mag weg, want dat is voor een aantal alleen maar een reden om te fulmineren. In de "nieuwe" eerste ronde moet wat mij betreft de motivatie wegblijven. Geeft alleen maar ge-etter op of de stempagina of de overlegpagina. Voor is voor en tegen is tegen. In de echte wereld kun je bij verkiezingen ook alleen maar stemmen zonder poespas. Wikipedia : wordt volwassen !
  (reactie(s) verplaatst naar overlegpagina)
 4. Richard KiWi Overleg 23 nov 2016 18:23 (CET) Korter, minder gezeur en mijn voorkeur is zelfs dat moderatoren zelf niet mee mogen stemmen bij de herbevestiging. (zoiets als dat de overige gemeenschap niet mag stemmen als iemand bureaucraat wil worden) p.s. dus ook per JurriaanH (bij "Neutraal")
 5. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 23 nov 2016 19:23 (CET)
 6. Nietanoniem (overleg) 24 nov 2016 09:30 (CET) En dan graag enkel Ja/Nee stemmen. Als je kritiek hebt op een moderator (positief of negatief) dan kan dat prima op diens OP. Bij (onverwachte) Nee-stemmen kan een moderator ook zelf om feedback vragen.
 7. Sander1453 (overleg) 24 nov 2016 11:48 (CET) Ben een groot voorstander van "iets van democratische controle", dus wel een deel van de procedure behouden. De klagers hun jaarlijkse rancunerondje onthouden zal ze ook niet doen zwijgen: het verplaatst zich naar elders. Bovendien bevreesd voor precedentwerking: burocraten, ArbCom en wat dies meer zij: ook voor het leven benoemen?
 8. Vinvlugt (overleg) 24 nov 2016 12:39 (CET) Eens met Sander1453. Ik heb wel een paar keer tegengestemd, om een moderator aan te geven dat ik niet zo fan ben van hoe hij of zij zijn taak uitvoert. Een desysop gaat daarvoor veel te ver. De illusie dat beroepsklagers hun baan opgeven heb ik laten varen.
 9. Akadunzio (overleg) 24 nov 2016 20:16 (CET) En het liefst met alleen de mogelijkheid om ja of neen te antwoorden. Men is voor iemand of tegen iemand en over het waarom heeft eigenlijk niemand zaken. Al dat gezeur als men durft tegenstemmen is gewoonweg overbodig. Akadunzio (overleg) 24 nov 2016 20:16 (CET)
 10. Livenws (overleg) 25 nov 2016 13:34 (CET) - De meest voor de hand liggende oplossing, efficiënte en korte procedure. Tevens ook de meest democratische manier van de drie.
 11. Goudsbloem (overleg) 30 nov 2016 11:08 (CET) Mod voor het leven, wat een gruwel!
 12.  Klaas `Z4␟` V:  30 nov 2016 12:44 (CET) jaarlijkse evaluatie is goed voor iedereen

De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Afschaffen complete procedure[bewerken]

 1. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 23 nov 2016 15:01 (CET). Mijn standpunt is dat die herbevestigingen het project meer kosten dan opleveren en daarom het beste kunnen worden afgeschaft. Met al dat eindeloze gestem over moderatoren e.d. wordt ten onrechte de indruk gewekt als zou het een soort politieke functie betreffen in de mini-staat die Wikipedia heet. In werkelijkheid zijn moderatoren echter niets meer dan doodgewone gebruikers met wat kennis en ervaring die daarom van de gemeenschap het vertrouwen hebben gekregen om een paar notoir vervelende klusjes op te knappen, klusjes waarvan we het er allemaal wel over eens zijn dat deze eigenlijk overbodig zouden moeten zijn. Om die reden voel ik ook weinig voor de optie "afschaffen eerste ronde"; ik vrees namelijk dat dit alleen maar meer onnodig gestem en gediscussieer gaat opleveren.
 2. ElfjeTwaalfje (overleg) 23 nov 2016 15:08 (CET) En vervangen door een feedbackronde zonder gevolgen. Afzettingsprocedure is voldoende middel om niet functionerende mods van hun extra bitjes af te helpen. Maar indien nodig zal ik ook voor afschaffen ronde 1 stemmen, als stap in de goede richting.
 3. Elly (overleg) 23 nov 2016 15:11 (CET)
 4. Er zit al een lange lijst met checks op het moderatorschap:
  • een minimaal aantal niet-vandalistische bewerkingen alvorens je je aanmeldt
  • de aanmeldingsronde, met alle kritische vragen die dan doorgaans gesteld worden;
  • het verantwoordelijkheidsgevoel dat ieder gezond mens bezit op het moment dat je bijzondere bevoegdheden krijgt;
  • de angst voor gezichtsverlies dat optreedt wanneer je een onjuiste/onzorgvuldige beslissing neemt;
  • het uitgebreide commentaar dat een moderator krijgt na iedere controversiële beslissing
  • collegamoderatoren die een onjuiste/onzorgvuldige beslissing kunnen overrulen, al dan niet na een herzieningsverzoek;
  • idem de arbitragecommissie;
  • idem de gemeenschap middens een (blok)peiling of stemming;
  • het activiteitscriterium;
  • de mogelijkheid van een afzettingsprocedure.
  Wat voegt de herbevestigingsprocedure dan nog toe, behalve een heleboel onrust en demotivatie? Josq (overleg) 23 nov 2016 15:12 (CET)
 5. Dqfn13 (overleg) 23 nov 2016 15:13 (CET) De eerste en tweede stemronde is niks anders dan een halfjaarlijks moment waarop de trollen vrijwel vrij spel krijgen. Er wordt elk jaar met hardere woorden gesproken en volgens een paar hardliners zou het zelfs volledig vrij moeten zijn om elke mening te kunnen ventileren die er is. De evaluatieperiode is bedoeld om de moderator te evalueren en zo nodig van kritiek te voorzien. Aan een tekst als achterbaks figuur heeft een moderator niks. Voor mij is onder andere dat elk jaar groeiende trollgedrag ook reden geweest om voor de volgende ronde mijn moderatorschap op te zeggen. De meeste moderatoren die elke keer weer in de tweede ronde komen zijn die moderatoren die het hardst werken, het meest actief zijn op TBP en regblok. Het zijn dus ook die moderatoren die het meest met de trollen en notoire probleemgebruikers te maken hebben. De procedure is opgezet met een heel andere reden in gedachten dan waar het nu voor gebruikt word, afschaffen dus.
 6. Natuur12 (overleg) 23 nov 2016 15:24 (CET) Ik ben 100% voor het kritisch beoordelen van moderatoren want als niemand kritiek levert kan je ook geen betere moderator worden. De huidige procedure is echter een aanfluiting die niet uitnodigt tot het geven van constructieve feedback en het beoordelen van een moderator en opmerkingen zijn geregeld onnodig grievend. We zijn allemaal oud genoeg om bij te dragen, dan zijn we ook oud genoeg om de dialoog aan te gaan wanneer een moderator wat verkeerd doet, ondermaats presteert of beter de pijp aan Maarten kan geven. Toegegeven, een complete revisie van de herbevestiging ben ik ook te porren maar van alle opties is dit verreweg het beste alternatief.
 7. Woudloper overleg 23 nov 2016 16:36 (CET) - per o.a. IJzeren Jan Woudloper overleg 23 nov 2016 16:36 (CET)
 8. Magere Hein (overleg) 23 nov 2016 17:46 (CET) Per IJzeren Jan. 't Zit me niet helemaal lekker me met een regeling te bemoeien waarvan ik het onderwerp ben, maar omdat het een peiling is en ik m'n voorkeur hiervoor al geuit heb voor ik belanghebbende werd durf ik het wel aan.
 9. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 23 nov 2016 18:08 (CET) Afzetprocedure en inactiviteitscriterium vind ik voldoende. De herbevestigingen zorgen ervoor dat alle kritiek een jaar lang opgekropt wordt in plaats van de moderator hiervoor te benaderen op zijn OP. Afzetprocedure is meestal niet succesvol omdat het meestal niet goed onderbouwd is. Moderatoren zijn ook vrijwilligers en we moeten ze dankbaar zijn dat ze die vervelende klusjes doen. Indien ze te ver gaan, kan de afzetprocedure opgestart worden. Overigens verhindert het afschaffen ook de tegenstemmen van vertrokken gebruikers die even terugkomen om te stemmen, want zelf zullen ze geen afzetprocedure opstarten (een stem plaatsen daarentegen is wel makkelijker). Dat lijkt me een bijkomend voordeel. (Ook is de daling van moderatoren van de afgelopen 6-7 jaar, zie kroegdiscussie, een reden, er moet sowieso iets veranderen.) Verder per o.a. IJzeren Jan.
 10. Trewal 23 nov 2016 18:11 (CET) - Idem.
 11. Ymnes (overleg) 23 nov 2016 18:36 (CET) Weg ermee, door dit systeem verliezen we onnodig moderatoren en zetten we trollen in hun kracht.
 12. Queeste (overleg) 23 nov 2016 18:58 (CET) De procedure is erg ontmoedigend voor moderatoren. Beter sneller naar een individuele evaluatie overgaan bij door meerderen gedeelde opmerkingen waar de moderator in kwestie niets mee doet.
 13. Ad Huikeshoven (overleg) 23 nov 2016 19:33 (CET) per Jan.
 14. Ik vind al heel lang dat de herbevestigingen niet bijdragen aan een daadwerkelijke evaluatie van de uitoefening van modbevoegdheden en dat ze per saldo negatief uitpakken voor de continuïteit van dit project. Er zijn heel wat WMF-projecten die zonder herbevestigingen prima functioneren, zie bv. Commons. Aan degenen die stellen dat moderatoren in deze peiling hun mening niet mogen geven (wat ik eigenlijk ongehoord vind, het is een peiling, dan draait het toch om meningen?): dat gaat er blijkbaar vanuit dat mods door het hebben van dat bitje de belangen van het grote geheel wel uit het oog zullen verliezen. Veel uitgaan van goede wil proef ik daar niet in. Een mod is uiteindelijk een gewone bijdrager met een pet op en kan, net als ieder ander, prima ook zonder die pet op naar de belangen van de encyclopedie kijken. Wutsje 23 nov 2016 19:35 (CET)
 15. Wikiwerner (overleg) 23 nov 2016 19:37 (CET)
 16. Elvesham (overleg) 23 nov 2016 20:05 (CET)
 17. ed0verleg 23 nov 2016 21:07 (CET) en natuurlijk mogen moderatoren meestemmen. Verdorie, dat zijn vaak de beste gebruikers die we hebben. Trollen, die mogen niet meestemmen.
 18. Magalhães (overleg) 23 nov 2016 21:09 (CET), veel beter. Alle energie kan dan in de encyclopedie gestoken worden
 19. Just a member (overleg) 23 nov 2016 21:54 (CET), het moet mogelijk zijn om makkelijk, open en duidelijk bezwaar te kunnen maken tegen iedere moderator, wanneer dan ook. De herbevestigingen bieden slechts zelden een andere uitkomt dan een bevestiging. En bieden daarnaast vooral een extra podium voor het spuwen van gal. Bij een minimaal aantal bezwaren een stemming, maar niet langer op vaste momenten in het jaar.
 20. Jan vat mijn mening goed samen. Multichill (overleg) 23 nov 2016 22:16 (CET)
 21. Trijnstel (overleg) 23 nov 2016 23:34 (CET) De herbevestiging is m.i. zijn doel voorbij geschoten (nl. het beoordelen van moderatoren). Verder per onder meer Wutsje.
 22. Robotje (overleg) 24 nov 2016 00:01 (CET) - De inactiviteitsregel plus afzettingsprocedure samen zijn wellicht ook genoeg. Laten we het eens een tijdje proberen want huidige procedure kost te veel moderatoren en daar zijn er niet zo veel meer van.
 23. Joris (overleg) 24 nov 2016 07:05 (CET) Ik ben het helemaal eens met Jan, Treinstel en Robotje.
 24. Zwitser123 (overleg) 24 nov 2016 11:16 (CET) Per Ijzeren Jan en Josq.
 25. Maasje 24 nov 2016 14:39 (CET) Té vaak zie ik hetzelfde rijtje "zure pruimen op karnemelk" in processie naar de herbevestiging hossen om verongelijkt persoonlijke vetes met de mod in kwestie te beslechten of (voor de zoveelste keer) het hun aangedane onrecht te etaleren. Zo schiet de herbevestiging haar doel voorbij.
 26. Astrion (overleg) 24 nov 2016 17:07 (CET)
 27. MatthijsWiki (overleg) 24 nov 2016 18:05 (CET)Wat mij betreft is momenteel de gemeenschap niet in staat om op een fatsoenlijke manier de moderatoren te beoordelen. Daarom voor nu ook voor volledig afschaffen alhoewel een fatsoenlijke beoordeling zeker wel wenselijk is. Overigens, als iemand moeite heeft met hoe ik bepaalde moderator taken uitvoer dan kan dat gewoon op mijn OP besproken worden en als ik echt mijn boekje te buiten ga is er de afzettingsprocedure.
 28. Brimz (overleg) 24 nov 2016 19:31 (CET) Kost nodeloos veel negatieve energie en dus vast per alle bovenstaanden.
 29. Wammes Waggel (overleg) 24 nov 2016 22:54 (CET)
 30. RenéV (overleg) 25 nov 2016 12:08 (CET)
 31. JanB46 (overleg) 25 nov 2016 13:23 (CET) Jammer dat een nette periodieke herbevestiging nu al jarenlang niet mogelijk blijkt.
 32. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 25 nov 2016 17:25 (CET) Per Josq.
 33. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 25 nov 2016 22:28 (CET) De herbevestiging zou een evaluatie moeten zijn, dat is het niet, en dat zou het ook niet worden omdat het gebruikt word om oud zeer alsnog naar boven te halen, zonder dat ervan te leren is. Ik zie geen mogelijkheid meer om dat te verbeteren, dus dan kan je het beter afschaffen. Voor moderators die de fout in gaan zijn al afdoende maatregelen.
 34. Japiot (overleg) 27 nov 2016 00:10 (CET) Geen voer voor trollen meer.
 35. Ciell 27 nov 2016 08:43 (CET)
 36. Mbch331 (Overleg) 27 nov 2016 08:45 (CET) Akoopal verwoordt het goed.
 37. Sijtze Reurich (overleg) 27 nov 2016 12:02 (CET) Eens met Akoopal.
 38. Kippenvlees (overleg‽) 28 nov 2016 00:47 (CET) Per IJzeren Jan en Josq
 39. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 28 nov 2016 23:26 (CET)
 40. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 29 nov 2016 00:04 (CET) Heb een hekel aan knotwilgen
  Misschien dit eens proberen? vr groet Saschaporsche (overleg) 29 nov 2016 06:45 (CET)
 41. 它是我 (overleg) 29 nov 2016 22:02 (CET)
 42. Sjoerd de Bruin (overleg) 29 nov 2016 22:06 (CET) Voor constructief commentaar op mijn moderatoracties is mijn overlegpagina altijd beschikbaar. Bij de herbevestiging komt dit nooit voor, het zijn meestal persoonlijke vete's.
 43. BlueKnight 29 nov 2016 22:28 (CET) Gaat het niet goed dan kunnen we altijd nog op geheel democratische wijze de herbevestiging na een half jaar opnieuw invoeren. Gezien de verhoudingen op dit moment lijkt een meerderheid duidelijk klaar te zijn met de terugkerende onrust door de gang van zaken bij herbevestigingen. En afgezien van een minder snelle daling qua aantal moderatoren levert het in de praktijk hen ook meer slagkracht op: ze hoeven in het vervolg minder rekening te houden met jaarlijkse "wraakstemmen" na een terechte blokkade.

De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Niks veranderen[bewerken]

 1. Nederduivel 23 nov 2016 15:03 (CET)
 2. ARVER (overleg) 23 nov 2016 15:04 (CET), ik zit niet te wachten om 20 tot 25x een stem te moeten uitbrengen vanwege de 2e ronde. Overigens denk ik met afschaffen van de 1e ronde het effect averechts werkt, men reageert vooral op de stemverklaringen en die krijg je bij 20-25 moderators in de 2e ronde een stuk meer dan 7 in de 2e ronde en een paar verklaringen in de 1e ronde. Daarnaast is de herbevestiging een toegankelijker stap dan een afzettingsprocedure (o.a. door alles wat er bij een afzettingsprocedure komt kijken).
 3. De Wikischim (overleg) 23 nov 2016 15:18 (CET) Zie mijn opmerkingen elders. Er zijn enkele serieuze alternatieven aangedragen.
 4. Woody|(?) 23 nov 2016 15:21 (CET) De bezwarenronde is juist ingevoerd om te voorkomen dat gestemd moet worden over moderators tegen wie geen of onvoldoende bezwaar bestaat. Niet valt in te zien hoe het wegnemen van deze drempel het "gedoe" (dat overigens vooral wordt veroorzaakt door voorstemmers die vinden dat men niet mag tegenstemmen) doet afnemen.
 5. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 nov 2016 15:50 (CET) Hoewel ik het afschaffen van de eerste ronde ook wel genegen ben. Er is geen procedure om de gehele werking van een moderator te evalueren. De afzetting is voor zaken die onmiddellijk en echt duidelijk er over zijn. Sluimerende zaken halen het zo niet en wegen te weinig door om iemand af te zetten hoewel er niet het nodig vertrouwen meer is.
 6. Sonuwe () 23 nov 2016 15:54 (CET) - Een procedure die vrij goed in elkaar steekt. Afschaffen is helemaal geen optie. Dan gaan de heren/dames moderatoren hun moderatorfunctie aanzien als een statusfunctie want afzetten lukt toch bijna niet. De afzettingsprocedure is voor velen een drempel te hoog.
 7. Linkin (overleg) 23 nov 2016 18:59 (CET)
 8. — Zanaq (?) 23 nov 2016 21:04 (CET) Eens met bovenstaande.
 9. Bob.v.R (overleg) 23 nov 2016 23:42 (CET) - goede balans tussen niet onnodig stemmen, maar wel de mogelijkheid hebben om vast te stellen of er binnen de gemeenschap nog steeds voldoende vertrouwen is
 10.  → Flag Denmark Bornholmsflaget.svg  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯   💬  ✉️   🕘 24 nov 2016 01:52 (CET) Ik vind het een nuttige zaak. Op bedrijven krijg je ook jaarlijks een evaluatiegesprek. Gewoon om je scherp te houden. Ik vind dat dan ook de juiste tijd waarop men op feiten gebaseerd kritiek zou mogen geven. Afzet procedures halen het zelden. Daarnaast vervallen bij het verwijderen van de procedure de checks op aantal bewerkingen/activiteitscriteria. Geen goede zaak lijkt mij.
  (reactie(s) verplaatst naar overlegpagina)
 11. De Geo (overleg) 24 nov 2016 12:01 (CET). Afschaffen van de gehele procedure gaat met te ver. Ik vind het goed dat er een moment blijft om te bezien of de gemeenschap zich nog kan vinden in de moderatoren die ze hebben gekozen en waar feedback komt waar de moderatoren ook wat aan hebben. Iets minder frequent, b.v eens per 2 jaar, mag ook. Het voorstel om de eerste ronde af te schaffen vind ik geen vooruitgang, want dan moet over alle moderatoren worden gestemd; ook bij degenen waarvoor nauwelijks bezwaren zijn. Een desysop vind ik geen alternatief: het is een instrument dat zelden gebruikt wordt en misschien nog wel vervelender dan een procedure als de huidige. Uiteindelijk worden moderatoren zelden weggestemd, dus de onrust die door deze procedure volgens sommigen wordt veroorzaakt valt doorgaans best wel mee. Zeker als gebruikers het kunnen opbrengen om zich niet te veel met overbodige discussies bezig te houden.
 12. Agora (overleg) 24 nov 2016 18:57 (CET) zonder duidelijk alternatief of minstens een inhoudelijk goede discussie hierover heeft het weinig zin om al aan de stoelpoten van de procedure te gaan zagen
 13. Tekstman (overleg) 25 nov 2016 14:50 (CET) Moderatoren worden door de gemeenschap aangesteld en dat mandaat moet om de zoveel tijd geëvalueerd worden. Een door één gebruiker geïnstigeerde afzettingsprocedure is daarvoor totaal geen geschikt instrument. Er is bovendien helemaal niet veel mis met de huidige procedure. De eerste ronde is speciaal gecreëerd om geen onnodige stemming te houden inzake moderatoren waar amper bezwaren tegen bestaan. Als ik tegenstemde was dat altijd om inhoudelijke reden en ik heb altijd inhoudelijke kritiek gegeven. Ik wil niet dat mij dat recht ontnomen wordt. Ik snap ook niet goed waar moderatoren zich druk om maken. Bezwaren die nergens op slaan lach je weg, en bezwaren die wel ergens op slaan kun je ontzenuwen of agree to disagree; of je afvragen of je nog genoeg in lijn bent met de wil van de gemeenschap. En van moderatoren verwacht ik ook dat ze wel tegen een stootje kunnen.
 14. Selime (overleg) 25 nov 2016 21:18 (CET)
 15. Gertjan R 27 nov 2016 20:12 (CET)
 16. 2A02:1810:4D43:A500:C560:A738:19C0:3980 Het kind niet met het badwater wegwerpen. 27 nov 2016 23:52 (CET)
 17. Karmakolle (overleg) 28 nov 2016 16:21 (CET) Ik heb begrip voor de hervormingsdrift want in de huidige procedure vallen inderdaad veel nodeloos harde woorden. Maar ze heeft het grote voordeel dat ze een globaal evaluatiemoment biedt. Alle feiten worden samen op tafel gelegd en beoordeeld. Een mod die uit vele hoeken kritiek krijgt maar toch herbevestigd wordt, zal er misschien nog altijd iets uit leren. Met alleen nog een afzettingsprocedure is er geen signaal meer als kleine feitjes zich opstapelen. Afzetting is alleen geschikt voor het minst voorkomende geval – grootmoeder vermoord.
 18. Rickie97 (overleg) 29 nov 2016 18:05 (CET) Ik vind het zeer belangrijk dat er een evaluatiemoment plaatsvindt. In de kroeg las ik ook ergens een voorstel dat hier niet is opgenomen, namelijk in plaats van deze herbevestigingsprocedure gewoon iedereen weer gewone gebruiker te maken na een tijd en dat mensen dan herverkozen moeten worden in plaats van te herbevestigen, dat vond ik eigenlijk nog een beter idee. Ik stem niet op "niks veranderen" omdat ik het goed vind zoals het is, maar omdat ik tegen de twee andere opties ben. Ik kan mij ook wel vinden in sommige motivaties van mensen die stemmen op het afschaffen van de volledige procedure, maar dan moet er wat in de plaats komen zodat het evaluatiemoment niet wegvalt.
 1. The Banner Overleg 30 nov 2016 16:19 (CET) Het moderatorschap is geen erebaantje of godenstatus. Kritisch bekijken wat zij doen (en nalaten) is gezond. Maar ik geef toe dat de vorm voor verbetering vatbaar is.

De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Neutraal[bewerken]

 1. JurriaanH (overleg) 23 nov 2016 17:04 (CET) – Ik vind het verkeerd om als moderator voor het afschaffen van mijn eigen herbevestigingsprocedure te stemmen
 2. GreenDay2 24 nov 2016 19:52 (CET) - Per JurriaanH. Als gebruiker zou ik 'per afschaffen' stemmen. De inactiviteitsregel en de mogelijkheden om als gemeenschap bij een funeste misstap in te grijpen zijn mijns inziens voldoende.

De peiling is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Conclusie[bewerken]

De volgende stemmen zijn uitgebracht:

 • Afschaffen eerste ronde: 11x (15%)
 • Afschaffen complete procedure: 43x (58%)
 • Niks veranderen: 18x (24%)
 • Neutraal: 2x (3%)

In totaal zijn er 74 stemmen. Een overduidelijke meerderheid heeft gekozen voor "afschaffen complete procedure". Bij aanvang van de peiling had ik aangegeven de wijzigingsoptie met de meeste steun ter stemming voor te leggen; het is overduidelijk dat dat deze optie is. Ik zal dus een stemvoorstel hiervoor voorbereiden. De stemopties in dat voorstel zijn voor (=afschaffen van de complete procedure) of tegen (=niks veranderen). Ik dank iedereen voor hun deelname. -- CaAl (overleg) 30 nov 2016 21:36‎