Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Observator (2)[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Regeling rond de functie van Observator op de moderatormailinglijst
Stelling De observator wordt door de arbitragecommissie / de gemeenschap benoemd.
Begindatum 2 mei 2014 10:00
Einddatum 16 mei 2014 10:00
Keuzes Door de gemeenschap, via de arbitragecommissie, huidige situatie handhaven, functie afschaffen of anders
Coördinator Saschaporsche
Overleg/opmerkingen De eerder uitgevoerde peiling over de functie van observator:
Wikipedia:Opinielokaal/Observator (overleg)
Een onvolledig overzicht van eerder gevoerde discussies over de functie observator:

Wikipedia:Observator (overleg)
Wikipedia:Moderators-nl (overleg)
Wikipedia:Stemlokaal/Observator (overleg)
Kroegtopic oktober 2005
Kroegtopic september 2009
Kroegtopic november 2012
Kroegtopic oktober 2013
Kroegtopic maart 2014

Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.
Inleiding

Een observator is een niet-moderator die ingeschreven staat op de modmaillijst, om de correspondentie namens de gemeenschap te volgen en waar nodig te ingrijpen met als doel rust te bewaren, alles binnenboord te houden en escalatie / lekkages / klokkenluiderspraktijken onwiki te voorkomen. Gewetensbezwaarde moderatoren die onvoldoende zelfreinigende vermogen zien maar uit angst voor represailles of wraak niet durven te ingrijpen en klagende niet-moderatoren kunnen bij observator hun verhaal kwijt of halen, zowel off- en onwiki. Er is momenteel nog geen (inactiviteits)regeling over het benoemen/vervangen van een observator, met als gevolg dat de modmaillijst waarschijnlijk niet meer actief geobserveerd wordt doordat betreffende persoon na verloop van tijd inactief is geworden.

Deze peiling vloeit voort uit de discussie op de overlegpagina van de eerste peiling en van de (niet gehouden) stemming.

Een aanleiding is de onrust onwiki rond de modmaillijst n.a.v. een oproep door een moderator op de lijst om te gaan stemmen tijdens herbevestiging uit onderlinge solidariteit en vervolgens het lekken van deze oproep door een andere moderator. De combinatie hiervan met de inactiviteit van de huidige observator en de wens om deze functie te handhaven (zie vorige peiling) zorgt voor de noodzaak om iets te doen aan het ontbreken van een regeling rond deze functie.

De doelen van deze peiling - een tussenstap - zijn
 1. het bepalen welke soort regeling het meest wenselijk is: geen, rechtstreekse of getrapte verkiezing; bij een (duidelijke) meerderheid voor één van de opties wordt deze na de peiling in de vorm van een stemming aan de gemeenschap voorgelegd.
 2. bepalen hoeveel observatoren wenselijk zijn (1 of 2)
 3. bepalen voor welke tijdsduur een observator benoemd wordt
Opmerking Opmerking Indien de gemeenschap in deze peiling zijn voorkeur uitspreekt voor het aanstellen van een nieuwe observator dan wordt na afloop van onderstaande peiling de pagina Wikipedia:Observator ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenschap middels een peiling/stemming dit om de rol en bevoegdheden van de "observator" definitief vast te stellen.
Voorbeelden

- van onrust rond modmaillijst (uit de praktijk in afgelopen jaren):

 • Een oude discussie rond een voormalige moderator, waarna de huidige observator door Walter werd benoemd;
 • Een gebruiker die in de Kroeg aangeeft (via een moderator) begrepen te hebben dat op de modmaillijst over hem geschreven werd, op een negatieve manier;
 • Een niet-doorgezette desysop in de Kroeg uit goede bedoelingen (bescherming/onderlinge solidariteit) naar aanleiding van een mail met zeer harde bewoordingen over het vermeend onterecht preventief blokkeren van IP-adressen op modmaillijst;
 • Het publiceren door een moderator van een oproep op modmaillijst om te gaan stemmen tijdens een - voor twee bij name genoemde moderatoren - ongunstig verloop van herbevestiging;
 • Het lekken van vertrouwelijke mails door deze "onwiki" te publiceren, naar eigen zeggen vanwege gewetensbezwaren.
Uitleg van begrippen
 • Modmaillijst - Een besloten moderatorenlijst waarop alle moderatoren verplicht ingeschreven moeten worden, t.b.v. communicatie over kwesties die niet geschikt zijn voor publicatie "onwiki" maar wel noodzakelijk zijn om moderatortaken goed te kunnen uitvoeren;
 • Wikipedia:Observator - Een niet-moderator die namens de gemeenschap de correspondentie observeert en waar nodig ingrijpt.

Vraag 1:[bewerken]

Op welke wijze dient het benoemen/vervangen van de observator geregeld te worden? Daarvoor is er een aantal mogelijkheden. Voor meerdere opties tegelijk stemmen is mogelijk:

 1. Op dezelfde wijze als dit bij de moderatoren gebeurt (WP:AM);
 2. Via de arbitragecommissie, op dezelfde wijze als bij checkusers (artikel 7.4), maar dan met een (verplichte) bezwaartermijn van één week;
 3. Huidige situatie handhaven, waarbij er geen regelingen rond benoemen/wegsturen bestaan;
 4. De functie observator afschaffen (hierover is eerder gepeild, met een meerderheid voor handhaven van de functie);
 5. Anders.

Een geregistreerde gebruiker - die geen moderator is - krijgt als observator toegang tot de besloten mailingslijst van de moderatoren op de Nederlandstalige Wikipedia. De observator wordt benoemd op één van de volgende manieren:

Door de gemeenschap middels een keuze uit meerdere kandidaten[bewerken]

 1. ..

Via de arbitragecommissie[bewerken]

 1. ..

De huidige situatie wordt gehandhaafd[bewerken]

De huidige observator blijft in functie

 1. ..

De functie wordt afgeschaft[bewerken]

 1. ..

Anders[bewerken]

 1. ..

Vraag 2:[bewerken]

Indien de gemeenschap in deze peiling de voorkeur uitspreekt voor het aanstellen van een nieuwe observator, waar gaat dan uw voorkeur naar uit?

1 observator[bewerken]

 1. ...

2 observatoren[bewerken]

 1. ...

Vraag 3:[bewerken]

Indien de gemeenschap kiest voor het aanstellen van een nieuwe observator welke vaste tijdsperiode voor aanstelling van de observator heeft dan uw voorkeur?

1 jaar[bewerken]

 1. ...

2 jaar[bewerken]

 1. ...

Anders[bewerken]

 1. ...

Peiling naar vertrouwen in individuele checkusers[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Houden van vertrouwenspeiling over checkusers
Stelling Er wordt een peiling naar het vertrouwen in de individuele checkusers gehouden.
Begindatum 08:05 - 11 maart 2014
Einddatum 08:05 - 18 maart 2014 of na 75 voor- en tegenstemmen
Keuzes voor, tegen of neutraal
Coördinator Blueknight
Overleg/opmerkingen De peiling naar het vertrouwen in de checkusers volgt één dag na de afronding van huidige peiling.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Een checkuser is een taak/functie waarvoor een gebruikersaccount met extra mogelijkheden uitgerust wordt, waarmee hij/zij onder andere de IP-adres die bij een specifieke account kan opvragen, als er een verzoek daartoe ingediend wordt na een gefundeerd vermoeden van misbruik van sokpop op de daarvoor bestemde pagina.

De checkusers worden voor onbepaalde tijd benoemd door de leden van de arbitragecommissie na een sollicitatieprocedure. De arbitragecommissie is een instituut die in het leven is geroepen om conflicten te beslechten met bindende uitspraken. Bij de laatste sollicitatieprocedure is er echter commotie ontstaan, doordat er een gebruikersaccount benoemd werd die een verleden heeft gehad met omstreden gebruik van sokpoppen, gebruik die dicht tegen misbruik aan schurkt. Dit verleden was tijdens de sollicitatie niet bekend bij de arbitragecommissie en was niet vooraf voldoende kenbaar gemaakt door de sollicitant. Uit de door Basvb ingediende verzoek/bezwaar, de reactie daarop en de discussie op bijbehorende overlegpagina leid ik af dat de draagvlak voor de aanstelling binnen de gemeenschap waarschijnlijk heel klein is. Los daarvan is er ook brede onvrede over de argumentatie van de arbitragecommissie en de constatering dat zij de reglementen waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd heeft (artikel 7.4).

Om deze onvrede niet de kop te indrukken door een bepaalde beslissing te doordrukken tegen de zin van velen in - het gaat dan broeien - wil ik je vragen om jouw mening te geven: mogen wij als de gemeenschap de leden van de arbitragecommissie een signaal afgeven door ons vertrouwen in alle individuele checkusers te peilen, met hopelijk een duidelijke uitkomst? Het is verder een vrijblijvend signaal; op basis waarvan de arbitragecommissie enerzijds hopelijk tot een voortschrijdend inzicht kan komen of anderszijds de gemeenschap haar volste vertrouwen in zowel de huidige checkusers en nieuwe checkuser kan uitspreken. De huidige checkusers zijn tot nu toe naar alle waarschijnlijkheid niet betrokken geweest bij de besluitvorming.

Een andere, praktische, reden is om ervoor te zorgen dat er (weer) verzoeken ingediend worden door de actieve gebruikers die dit tot dusver veelvuldig deden, totdat betreffende gebruiker benoemd werd: er is namelijk geen reden om aan te nemen dat in de tussentijd minder sokpopaccounts zijn aangemaakt met misbruik als doel, wel dat in de tussentijd minder aanvragen gedaan zijn (link is indicatief, piek betreft een uitzonderlijke kwestie waarvoor toch een aanvraag is gedaan ondanks situatie): een voor de encyclopedie indirect heel schadelijke ontwikkeling, zeker op de langere termijn. De uitkomst van de peiling heeft hopelijk als gevolg dat deze vorm van protest direct of indirect stopt, linksom of rechtsom.

De peiling zelf naar het vertrouwen wordt niet direct georganiseerd: onder andere Basvb gaf aan hiertegen bezwaar te hebben, bezwaar die volgens mij op punten is weerlegd. Mocht meer dan 50% van alle voor- en tegenstemmers aangeven geen bezwaar te hebben tegen een dergelijke peiling, dan volgt betreffende peiling.

Bij voorbaat dank voor je stem, BlueKnight 7 mrt 2014 22:22 (CET)

Stelling: Er wordt een peiling naar het vertrouwen in de individuele checkusers gehouden.

Voor[bewerken]

 1. Grashoofd (overleg) 11 mrt 2014 09:54 (CET) - Een peiling over een peiling.. hmmm. Maar ja, peilen mag altijd.
 2. ♠ Troefkaart (overleg) 11 mrt 2014 11:02 (CET) De verantwoordelijkheid voor aanstellen ligt nu bij de ArbCom en de recente situatie maakt duidelijk dat dat een verantwoordelijkheid is die de ArbCom niet aankan...
 3. Hoopje (overleg) 11 mrt 2014 11:03 (CET) - Het is altijd nuttig de mening van de gemeenschap te kennen.
 4. Belsen (overleg) 11 mrt 2014 18:08 (CET) Iets minder zwart-wit, maar per ♠. We moeten de ArbCom kunnen terugfluiten, als nodig, zonder daarbij de direct aan de ArbCom zelf te komen. Dat kan enkel als je de directe verantwoordelijkheid legt bij de gemeenschap. Belsen (overleg) 11 mrt 2014 18:08 (CET)
 5. Woody|(?) 11 mrt 2014 20:46 (CET) De vraag of wij als gemeenschap de arbitragecommissie een signaal af mogen geven door het vertrouwen in checkusers te peilen kan mijns inziens niet ontkennend beantwoord worden. Daar had wat mij betreft ook niet eerst over gepeild hoeven worden.
 6. Timelezz (overleg) 12 mrt 2014 10:42 (CET) Als de sollicitant niet open was over zijn verleden, dan mag er een ex post peiling zijn.
  De arbitragecommissie had gewoon niet zo´n slappe houding aan moeten nemen en zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen de bewuste checkuser te ontslaan. — Zanaq (?) 12 mrt 2014 13:56 (CET)
 7. --Lidewij (overleg) 12 mrt 2014 12:34 (CET) Wanneer blijkt dat een jarenlange sokpopper andere mag gaan controleren in plaats een jaartje geblokt te zijn, is dit nodig.
 8. Bob.v.R (overleg) 12 mrt 2014 17:51 (CET)
 9. 84.196.17.183 18 mrt 2014 06:49 (CET) Who's gonna monitor the monitors of the monitors?

Tegen[bewerken]

 1. — Zanaq (?) 11 mrt 2014 08:05 (CET) Zolang de gemeenschap geen invloed heeft op de aanstelling ligt het niet voor de hand de afzetting wèl bij de gemeenschap te leggen.
 2. CaAl (overleg) 11 mrt 2014 08:21 (CET) Een peiling om te peilen of we moeten peilen? Had daar niet eerst een peiling over gehouden gemoeten? Glimlach. Inhoudelijk: de arbcom bestaat uit zeven arbiters, elk met minimaal 75% vertrouwen van de gemeenschap benoemd. De arbcom heeft beschikking over privé-informatie van (kandidaat)CU's die de gemeenschap niet heeft. Zonder die informatie kan de gemeenschap ook niet een inhoudelijk oordeel over de CU's vellen, en zal een peiling weinig meer zijn dan een banale vleeskeuring: wie ligt er goed in de groep en wie niet?
 3. Ik was best blij dat Basvb aan de bel trok bij de laatste benoeming, maar ik was nog meer blij met de tekst en uitleg van de ArbCom. Dat er mensen niet blij zijn met de uitslag zal dan verders wel. Van mij hoeft die peiling dus niet, en als die er toch komt, kun je mijn stem vast invullen. ed0verleg 11 mrt 2014 09:57 (CET)
 4. Sjoerd de Bruin (overleg) 11 mrt 2014 09:58 (CET) Laten we ons alsjeblieft op de artikelen richten.
 5. ArjanHoverleg 11 mrt 2014 10:12 (CET)
 6. Bas (o) 11 mrt 2014 10:24 (CET) De arbitragecommissie gaat hierover
  Klopt niet. De arbitragecommissie benoemt de checkusers wel, maar behandelt geen klachten over checkusers. Akadunzio (overleg) 15 mrt 2014 01:38 (CET)
  In de reglementen van de arbitragecommissie staat toch echt dat zij over de aanstelling en mogelijke afzetting van checkusers gaat. Mvg, Bas (o) 16 mrt 2014 01:09 (CET)
 7. JurgenNL (overleg) 11 mrt 2014 10:26 (CET) Na het lobbyen op IRC besloten tegen te stemmen.
 8. JurriaanH overleg 11 mrt 2014 10:29 (CET)
 9.  Wikiklaas  overleg  11 mrt 2014 10:31 (CET) - Deze peiling gaat niet over het vertrouwen dat we in elke individuele checkuser hebben maar over het vertrouwen in één van de checkusers, en in die zin is het een achterdeur om alsnog het gelijk te halen dat met een reguliere procedure niet verkregen werd. Niet doen dus.
 10. Kukkie (overleg) 11 mrt 2014 11:24 (CET)
 11. YoshiDaSilva (overleg) 11 mrt 2014 11:44 (CET) Ik had liever eerst een peiling over deze peiling voor de behoefte om te peilen gehad. Verder per CaAl.
 12. Sijtze Reurich (overleg) 11 mrt 2014 12:34 (CET) Eens met Wikiklaas.
 13. Saschaporsche (overleg) 11 mrt 2014 12:43 (CET) eens met de woorden van Wikiklaas
 14. Woudloper overleg 11 mrt 2014 14:11 (CET)
 15. Pucky (overleg) 11 mrt 2014 14:31 (CET) (per ed0 en Wikiklaas)
 16. Trijnsteloverleg 11 mrt 2014 15:28 (CET)
 17. Chris(CE) (overleg) 11 mrt 2014 16:27 (CET) per Wikiklaas
 18. Sun.svgJetzzDG 11 mrt 2014 16:49 (CET) Ik heb de behoefte niet om te peilen over een peiling
 19. Romaine 11 mrt 2014 17:09 (CET) - per Wikiklaas + waar het werkelijk om gaat zijn het ouwe koeien uit 2010 in een nieuw jasje
 20. Paul B (overleg) 11 mrt 2014 17:34 (CET) Het is m.i. van tweeën één: ofwel de gemeenschap benoemt én ontslaat de checkusers, ofwel de ArbCie doet dat. 'Wij' hebben voor het laatste model gekozen. Een peiling als kennelijk pressiemiddel wanneer de reglementaire wegen falen, vind ik niet geheel zuiver.
 21. Per Wikiklaas en Paul B. Kritiek hebben op de benoeming van een checkuser is iets en in dit geval is die ook niet volledig onbegrijpelijk of geheel ongegrond, maar daar álle checkusers bij betrekken, terwijl zij voor de omstreden benoeming niet verantwoordelijk zijn en ook niet kunnen worden gesteld, vind ik als middel contraproductief. Wutsje 11 mrt 2014 18:44 (CET)
 22. Capaccio Capaccio overleg • 11 mrt 2014 19:26 (CET) - Paul B verwoordt het glashelder. Niets aan toe te voegen.
 23.  Michiel  11 mrt 2014 20:39 (CET) De arbcomleden zijn democratisch gekozen. Het zou dubbelop en overbodig zijn om ook nog eens over hun besluiten te moeten peilen.
 24. Wiki13 overleg 11 mrt 2014 21:28 (CET) Per Wustje. Beter dan dat kan ik het niet zeggen.
 25. GreenDay2 11 mrt 2014 21:43 (CET)
 26. 1 april valt vroeg dit jaar. Multichill (overleg) 11 mrt 2014 23:13 (CET)
 27. Per Multichill Wat een grap. TBloemink overleg 12 mrt 2014 00:11 (CET)
 28. Hettie (overleg) 12 mrt 2014 10:13 (CET) Per wikiklaas.
 29. Malinka1 (overleg) 12 mrt 2014 11:21 (CET)
 30. Zedutchgandalf(Vragen?) | Op 12 mrt 2014 11:52 (CET) Per Paul B en Zanaq.
 31. Atsje (overleg) 12 mrt 2014 13:26 (CET)
 32. Natuur12 (overleg) 12 mrt 2014 19:12 (CET) wp:HOT
 33. Southparkfan 12 mrt 2014 19:15 (CET) Niets toe te voegen aan de commentaren van Wikiklaas en Wutsje.
 34. Pieter2 (overleg) 12 mrt 2014 21:36 (CET) Dit is een ongewenste generalisatie.
 35. Atsje (overleg) 12 mrt 2014 23:13 (CET)
 36.  Klaas|Z4␟V:  er wordt de laatste tijd al (veel) te veel gepeild over zaken die het werk belemmeren. Gaan we straks Maurice de Hond inhuren ;-D?  Klaas|Z4␟V:  13 mrt 2014 11:23 (CET)
 37. Machaerus (overleg) 14 mrt 2014 13:26 (CET)
 38. ElfjeTwaalfje (overleg) 17 mrt 2014 21:02 (CET) Wikipedia is geen democratie. Besteed de aandacht liever aan de encyclopedie dan aan dit soort randgeneuzel.
 39. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 18 mrt 2014 00:02 (CET) Ik vertrouw de arbcom die taak van vertrouwen uitzoeken voor potentiële CU's al toe.
 40. Mathonius 18 mrt 2014 00:10 (CET) - Eens met Paul B en Wutsje.

Neutraal[bewerken]

 1. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 12 mrt 2014 20:34 (CET) Ik dacht dat iedereen op elk moment een peiling kan starten? Dus ook een om te peilen hoeveel draagvlak er is voor een bepaalde checkuser. Een dergelijke peiling voor iedere checkuser lijkt me niet nodig.
 2. Face-smile.svg4ever(Overleg) 13 mrt 2014 21:28 (CET) Per LeeGer.
 3. Akadunzio (overleg) 15 mrt 2014 01:33 (CET) Mij lijkt het zinniger om een controle-orgaan, los van de checkusers in te richten, die klachten over checkusers kan behandelen. Peilingen over checkusers, moderatoren of arbtragecommissarissen vind ik niet zinvol.
  Ombudsman commission Natuur12 (overleg) 15 mrt 2014 16:25 (CET)
  Die behandelen geen zaken over checkusers. (persoonlijke ervaring) Akadunzio (overleg) 15 mrt 2014 17:53 (CET)
  Dat doen ze in principe wel, zie openingszin van het artikel. Deze cie komt echter wel pas in actie ná een (mogelijke) privacyschending door een CU. Deze peiling is er omdat een deel van de gemeenschap onvoldoende vertrouwen in Jcb heeft, nog voordat hij goed en wel privacy kon schenden; daar is de ombudscie niet voor. CaAl (overleg) 15 mrt 2014 20:19 (CET)
  Op papier misschien wel, in principe niet. In feite is iedere onterechte actie van een checkuser een privacyschending, want IP-adressen behoren tot de persoonlijke gegevens. Akadunzio (overleg) 16 mrt 2014 09:00 (CET)
 4. ~~BurgerHalloJan~~ 18 mrt 2014 17:25 (CET) Nogal vage stemming.

Voorlopige conclusie[bewerken]

Van in totaal 53 stemmen zijn 9 voor, 40 tegen en 4 neutraal over de stelling. Een peiling naar de mate van vertrouwen in de individuele checkusers wordt door een duidelijke meerderheid als niet gewenst beschouwd; deze zal dan ook niet gehouden worden door ondergetekende. Als er een manier is om de meest recente aanstelling ongedaan te laten maken, dan is een dergelijke peiling dat niet.

De conclusie is voorlopig om zo ruimte te geven voor eventuele bezwaren tegen de formulering en/of inhoud van de conclusie of om deze te aanvullen; de definitieve conclusie volgt daarom daarna.

Allen worden bedankt voor het uitbrengen van de stemmen, met vriendelijke groet, BlueKnight 19 mrt 2014 04:07 (CET)

Ik maak bezwaar tegen de woorden 'door ondergetekende'. Volgens mij hoort de conclusie te zijn dat niemand een vervolgpeiling zal houden. Nu er bezwaar is gemaakt kan er een definitieve conclusie worden geformuleerd ('de definitieve conclusie volgt daarna, d.i. na eventuele bezwaren'). Woody|(?) 26 mrt 2014 22:54 (CET)
Met het bezwaar van Woodcutterty ben ik het niet eens, de formulering van Blueknight is iets nauwkeuriger. Bob.v.R (overleg) 27 mrt 2014 02:34 (CET)

Speciale rechten aangeven op gebruikerspagina[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Speciale rechten aangeven op gebruikerspagina
Stelling Gebruikers met speciale rechten moeten hun rol aangeven op hun gebruikerspagina
Begindatum 7 maart 2014 13:00 uur (CEST)
Einddatum 21 maart 2014 13:00 uur (CEST)
Keuzes voor, tegen, of neutraal (neutrale stemmen tellen niet mee in de einduitslag)
Coördinator Gebruiker:belsen
Overleg/opmerkingen Een korte toelichting van de peilingkeuze wordt gewaardeerd, in het kader van een mogelijk andere consensus.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Op Wikipedia zijn wij allemaal gelijken, maar sommigen zijn iets gelijker dan anderen en dat is maar goed ook. De gemeenschap geeft sommige gebruikers extra rechten, om orde en veiligheid in onze encyclopedie te handhaven, recht te spreken, enzovoort, zoals dat ook in iedere rechtschapen maatschappij zo is.

Het valt mij echter op dat als ik kom op de gebruikerspagina's van diverse moderatoren, enzovoort, dat zij hier niet vermelden dat ze extra rechten hebben. Dit vind ik jammer, omdat dit bij mij een, vast onterecht, stiekem gevoel opwekt. Naast transparantie, wat je als moderator moet betrachten, bevreemdt het mij ook, dat je niet apetrots bent dat de gemeenschap je het vertrouwen heeft gegeven voor deze rol.

Op Wikipedia is weliswaar een overzicht van gebruikers met speciale rechten, die zogenaamde gebruikerslijst. Deze gaat mij echter niet ver genoeg, omdat het de gemiddelde gebruiker dan dwingt een externe tool e gebruiken om een gebruiker na te trekken, terwijl bij iedere handtekening een verwijzing staat naar de gebruikers- en overlegpagina van de betreffende gebruiker.

Bij gebruikers die zichzelf wel bekend maken als moderator, bureaucraat, enzovoort, zie ik verschillende oplossingen. Sommigen posten een infobox, anderen vermelden het duidelijk in een korte biografie van zichzelf, anderen plaatsen gewoon sec een regel bovenaan hun gebruikerspagina. Ik wil geen waardeoordeel uitspreken over welke vorm beter is, omdat ik de vormgeving van de gebruikerspagina graag overlaat aan wensen van de desbetreffende gebruiker. Ik zou het echter wel goed vinden als iedere gebruiker met speciale rechten zijn rol op zijn gebruikerspagina zou benoemen.

Voor[bewerken]

 1. ♠ Troefkaart (overleg) 7 mrt 2014 13:11 (CET) Het aantal onzinnige verplichtingen is inderdaad nog niet hoog genoeg
  Zucht. Wat een kinderachtige reactie... Reageer normaal of reageer niet. Belsen (overleg) 7 mrt 2014 13:24 (CET)
 2. Belsen (overleg) 7 mrt 2014 13:41 (CET) Ik vind dit een stukje transparantie, dat eigenlijk gewoon is en wat gewoon is moet de regel zijn. Ik zie gelukkig veel moderators die dit ook doen, misschien kan de uitslag, of zelfs opzet, van deze peiling ook de overige moderatoren een zetje in de goede richting kunnen geven.
  Een opiniepeiling is geen discussieforum, het is bijzonder storend dat je commentaar geeft op uitgebrachte stemmen.Hans Erren (overleg) 8 mrt 2014 13:39 (CET)
  te vroeg stemmen als coördinator is hoogst ongebruikelijk  Klaas|Z4␟V:  14 mrt 2014 00:54 (CET)
 3. Saschaporsche (overleg) 7 mrt 2014 22:14 (CET) Erg handig voor nieuwelingen, (bovendien ook ik zoek me soms suf naar "de lijst") daarom gewoon duidelijk aangeven op je GP als je Moderator bent! Niets mis mee. vr groet.
  Misschien is het een idee om de lijst van gebruikers met speciale rechten links onder het tabblad Hulpmiddelen te zetten? De lijst zal dan wel tegen bewerkingen beveiligd moeten worden omdat meer mensen hem zullen gaan vinden en zichzelf er misschien bij gaan zetten. Dqfn13 (overleg) 7 mrt 2014 22:53 (CET)
 4. Gustaafff (overleg) 8 mrt 2014 16:01 (CET) Per Sarshaporsche. Gustaafff (overleg) 8 mrt 2014 16:01 (CET)
 5. Tja weet je. Zelf heb ik het er op staan juist voor de mensen die er behoefte aan hebben en dat mensen zo makkelijk een moderator kunnen herkennen wanneer ze er een nodig hebben. Vooral voor beginners kan dit handig zijn ook al kan er 1 beginneling hierdoor aan aankooppunt vinden voor zijn/haar vragen is dat genoeg voor mij. Wanneer ik op een anderstalig project dingen doe vind ik het soms ook verdraaid handig om een moderator te kunnen herkennen. Van een moderator mag je er vanuit gaan dat hij/zij de regels kent en als en moderator dan zegt van he zo doen wij dat hier niet heb je toch meer het vermoeden dat je wat verkeerd doet dan wanneer een random gebruiker het zegt. En natuurlijk werkt het afschrikkend tegen marketeers ;) Ach ja, meer een stem om mijn visie te geven waarom ik die dingen handig vond toen ik net begonnen was en waarom ik zelf die gebruikersboxen heb. in het beging kon ik de verzoekpagina's echt niet vinden maar wel bijvoorbeeld de overlegpagina van Kattenkruid en toen was het ook opgelost. Ging geloof ik om het lemma reuzenpanda. Natuur12 (overleg) 9 mrt 2014 00:56 (CET)
 6. Vdkdaan (Gif mo sjette) 9 mrt 2014 08:02 (CET) Graag een beetje respect voor mensen met een andere mening.
 7. Bob.v.R (overleg) 10 mrt 2014 00:36 (CET) - geeft direct duidelijkheid, is voor iedereen handig; ik zie geen bezwaren
 8. Jack Ver (overleg) 10 mrt 2014 18:10 (CET)
 9. Fey|Bart - Vuilnisbelt - Als relatief nieuwe gebruiker spreek ik uit ervaring dat het heel erg onhandig kan zijn om niet te weten wie moderator is en wie niet. Natuurlijk kun je bij andere ervaren gebruikers ook terecht met vragen, maar ook dan moet je maar zien te herkennen wie ervaren is en wie niet, en wie er verstand heeft van zaken. Het is uiteraard geen natuurwet dat die kennis bij een moderator per definitie groter is, maar het kan wel degelijk verschil uitmaken. Daarnaast is er geopperd dat de lijst met moderators al voldoende is; voor mensen die weten dat en waar die lijst is zeker, ja. Dat is echter bij veel nieuwe gebruikers niet het geval. Al met al vind ik de maatregel die Romaine min of meer oppert (punt drie, kopje "tegen") ook een goeie, hoor. Misschien dat daar een peiling over kan komen? 11 mrt 2014 10:58 (CET)
  Iedereen is al vrij om zo'n behulpzame mededeling op zijn GP of OP te zetten, en een verplichting kan dat sowieso niet worden. Dus een peiling daarover lijkt me volkomen zinloos. Trewal 11 mrt 2014 12:15 (CET)
  Dat is ook begrijpelijk, ik zou echter wel graag zien dat het voor nieuwe gebruikers duidelijker wordt waar ze een moderator kunnen vinden. Misschien dat er in Sjabloon:Welkom duidelijker vermeld kan worden waar de moderators te vinden zijn en hoe het vragen om hulp gaat? Fey|Bart - Vuilnisbelt 11 mrt 2014 16:05 (CET)
  Portaal:Hulp en beheer staat toch netjes op dat Welkom-sjabloon? En als je het daarop niet kunt vinden, dan is er natuurlijk nog de Helpdesk die ook netjes op het Welkom-sjabloon staat. Trewal 11 mrt 2014 16:16 (CET)
 10. Timelezz (overleg) 12 mrt 2014 10:44 (CET) Absoluut voor. Transparantie. Het moet helder zijn wat iemand zijn rol is.
 11.  Klaas|Z4␟V:  13 mrt 2014 11:28 (CET) absoluut! Als iemand je OP (of zelfs je GP...) bekladt is het eerste wat je doet antwoorden. Dan kijk je wat voor vlees je in de kuip hebt. Daarvoor is de GP bij uitstek het medium. Goede actie. collega Duim omhoog
  Dan dient dus voortaan op elke OP en GP van een gebruiker vermeld te worden wat diens rechten zijn, dus ook op die van gebruikers zonder speciale rechten. Dqfn13 (overleg) 14 mrt 2014 20:15 (CET)
 12. --Lidewij (overleg) 19 mrt 2014 07:17 (CET)
 13. 84.196.17.183 21 mrt 2014 06:33 (CET) In het bijzonder voor Wikipedianen met een lange chronologie of cumul van meerdere functies, zou het tot de geplogenheden mogen behoren om in een beknopt curriculum dat wiki-verleden te resumeren. De encyclopedie is geconcipieerd om informatief te zijn; die informatielijn zou doorwerking kunnen vinden in tal van onderbenutte en vlot aanklikbare gebruikerspagina's.

Tegen[bewerken]

 1. Dqfn13 (overleg) 7 mrt 2014 16:45 (CET) Ik ben groot voorstander van transparantie, ben apetrots dat de gemeenschap mij mijn bitje heeft toegekend. Toch ben ik groot tegenstander van een verplichting. Overigens is op de gebruikerslijst een specifiekere pagina gelinkt: de lijst van gebruikers met extra bevoegdheden, daar is niks externs aan, want staat gewoon hier op nl-Wikipedia.
 2. JurgenNL (overleg) 7 mrt 2014 16:46 (CET)
  Het is echter niet direct gekoppeld aan de gebruikersnaam en daar doelde ik, zoals je hopelijk uit de tekst heb kunnen lezen, op. Belsen (overleg) 7 mrt 2014 17:44 (CET)
 3. Romaine 7 mrt 2014 16:49 (CET) - ik zie geen reden waarom dit als een verplichting opgelegd zou moeten worden, als gebruikers daar zelf voor kiezen prima, als ze er voor kiezen om dat niet te vermelden ook prima. Voor gebruikers die weten wat het moderatorschap of bureaucraatschap inhoudt, kan het werken, voor bv nieuwe gebruikers kan dit een vertekend beeld geven omdat zij onvoldoende door hebben dat een moderator geen besluiten neemt zoals dat op veel fora wel het geval is. Ik kan zelf alleen maar aanbevelen dat iedere gebruiker op zijn gebruikerspagina een kopje zet met "Ik kan je helpen met..." en daar vermeldt met welke werkzaamheden en onderwerpen die betreffende gebruiker kan helpen.
  Inderdaad een terechte valkuil, Romaine. Duim omhoog Belsen (overleg) 7 mrt 2014 17:44 (CET)
 4. Mbch331 (Overleg) 7 mrt 2014 16:51 (CET) Per Romaine en Dqfn13
 5. Woody|(?) 7 mrt 2014 16:52 (CET) Ik lees in de stemopzet alleen dat de coördinator het jammer vindt dat sommige gebruikers hun speciale rechten niet vermelden, en dat ze dat uit oogpunt van transparantie en trots wel zouden moeten doen. Die argumenten overtuigen mij totaal niet om een verplichting op te leggen.
 6. Sjoerd de Bruin (overleg) 7 mrt 2014 17:00 (CET)
 7. Hettie (overleg) 7 mrt 2014 17:17 (CET) Geen behoefte. Niemand heeft stiekem extra rechten: als je wilt weten wie mod is kijk je in de gebruikerslijst.
 8. Kukkie (overleg) 7 mrt 2014 17:20 (CET)
 9. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 7 mrt 2014 17:31 (CET) Ik zie de noodzaak van een uit de lucht gevallen peiling niet. Begin eerst een discussie in bijv de kroeg hoe anderen over zoiets denken. Er zijn genoeg manieren om te zien of iemand rechten heeft, ik heb persoonlijk geen behoefte aan erover te 'pochen' op mijn GP, het is gewoon een taak die iemand erbij heeft. Daarnaast valt het mij op dat de vraagsteller zelf niet eens een GP heeft, om ook maar iets over zichzelf te vertellen.
  Er nog iets verder over nagedacht, een verplichting als dit suggereert ook dat je moderators persoonlijk dingen kan vragen. Alhoewel een vraag voor verduidelijking enzo helemaal niet erg is, is het normaal gesproken toch de bedoeling de diverse verzoekpagina's te gebruiken, dus ook dat pleit tegen. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 11 mrt 2014 13:28 (CET)
 10. JurriaanH overleg 7 mrt 2014 17:35 (CET) Gebeurt al vrij frequent naar mijn weten, verplichting is niet nodig.
 11. Bas (o) 7 mrt 2014 17:37 (CET) Ik heb liever geen gebruikerspagina.
 12. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 7 mrt 2014 17:40 (CET) Niet verplichten. Veel mod's doen dit al laren.
 13. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 7 mrt 2014 17:50 (CET) Het idee vind ik alleszins sympathiek, maar verplichten gaat me te ver.
 14. Chris(CE) (overleg) 7 mrt 2014 17:53 (CET) verplichten lijkt me wat overdreven. Als we zoiets zouden verplichten, hoe gaan we dan vervolgens om met een goede mod die om principiele redenen deze melding op z'n GP weigert te plaatsen? Verliest die dan z'n bitje?
  Ik zou een principiële weigering erg vreemd vinden, maar je hebt inderdaad een punt. Belsen (overleg) 7 mrt 2014 17:56 (CET)
 15. Kinet9057 (overleg) 7 mrt 2014 18:02 (CET)
 16. Komt inderdaad uit de lucht vallen. Liever niet te koop lopen met het feit dat men moderator is, ook per WP:RM. — Zanaq (?) 7 mrt 2014 18:05 (CET)
 17. Trewal 7 mrt 2014 18:23 (CET) per WP:RVM: "Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u moderator bent. Teken uw commentaren niet met "Gebruikersnaam – moderator Nederlandstalige Wikipedia". Uw autoriteit moet uitgaan van de manier waarop u functioneert als medewerker van de Nederlandstalige Wikipedia, niet van uw functie als moderator. Wie wil weten of iemand moderator is, kan dat zien op de pagina Moderatoren tonen en Wikipedia:Moderator. Eventueel kunt u ook op uw gebruikerspagina vermelden dat u een moderator bent, maar doe dat dan op een informatieve wijze."
 18. FakirNLoverleg 7 mrt 2014 19:14 (CET), vermelden mag (doe ik ook), maar verplichten gaat me veel te ver.
 19. Joris (overleg) 7 mrt 2014 19:56 (CET) Nergens voor nodig, ik bepaal zelf wat er op die pagina komt te staan. Joris (overleg) 7 mrt 2014 19:56 (CET)
 20. CaAl (overleg) 7 mrt 2014 19:57 (CET) Naast principiële bezwaringen tegen peilingen die niet voorafgegaan zijn aan uitgebreid overleg, ben ik ook gewoon tegen per de argumenten die veel van de personen hierboven al genoemd hebben
 21. Multichill (overleg) 7 mrt 2014 20:32 (CET)
 22. Supercarwaaroverleg 7 mrt 2014 21:26 (CET)
 23. Capaccio Capaccio overleg • 7 mrt 2014 22:45 (CET)
 24. Iedere gebruiker heeft het recht om te zwijgen, alles wat hij/zij schrijft kan tegen hem/haar gebruikt worden Hans Erren (overleg) 7 mrt 2014 23:49 (CET)
  Eigenlijk stel je hiermee dat een moderator mag liegen over zijn of haar status? Belsen (overleg) 8 mrt 2014 11:02 (CET)
  Er is verschil tussen liegen en zwijgen. Op de vraag: Ben je moderator? moet je natuurlijk een eerlijk antwoord geven. Als niemand vraagt of je moderator bent hoef je het ook aan niemand kenbaar te maken. Ik snap niet hoe je die conclusie trekt. Kukkie (overleg) 8 mrt 2014 11:18 (CET)
  Ik vind het bewust willen verzwijgen, waar Hans Erren hier op doelt, echt niet kunnen. Dat vindt ik de gemeenschap een rad voor ogen draaien en dus liegen. Belsen (overleg) 8 mrt 2014 11:22 (CET)
  Ik vind het als coördinator steeds op allerlei meningen reageren terwijl de peiling nog loopt, echt niet kunnen. Trewal 8 mrt 2014 11:31 (CET)
  Grutjes, Trewal. Het is inderdaad een doodzonde als je als 'coördinator' mensen bedankt voor hun inhoudelijke argumenten, of doorvraagt als je een mening wilt verscherpen. Belsen (overleg) 8 mrt 2014 11:54 (CET)
  Dat doe je achteraf bij je conclusie, of vooraf bij een discussie, die er in dit geval in het geheel niet geweest is... Trewal 8 mrt 2014 11:59 (CET)
  Een leugen is een bewering waarvan de spreker (of schrijver) weet dat die in strijd is met de waarheid, maar dat zijn toehoorder (of lezer) niet laat weten. Zie wikipedia Kukkie (overleg) 8 mrt 2014 15:13 (CET)
 25. Magalhães (overleg) 8 mrt 2014 10:22 (CET), Nergens voor nodig. Informatie is al prima terug te vinden. Daarnaast hoeven (nieuwe) gebruikers dit in principe helemaal niet te weten. Verzoeken kunnen via de verzoekpagina's gedaan worden.
 26. ARVER (overleg) 8 mrt 2014 11:28 (CET) De lijst die er al is, is meer dan genoeg lijkt mij. En uit ervaring van andere plekken dan Wikipedia is het zelfs onwenselijk. Gebruikers nijgen dan toch vaker zich anders te gedragen tegenover moderators dan tegen over niet moderators, terwijl in mijn ogen een moderator eigenlijk niet meer is dan een normale gebruiker met een extra bevoegdheid.
 27. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 8 mrt 2014 23:31 (CET) Toen ik moderator was, heb ik hierover bewust niets op mijn gebruikerspagina gezet omdat ik graag door iedereen op dezelfde manier behandeld werd als de niet-moderatoren. Een verplichting lijkt me ook nergens voor nodig. 99,9999% van de vragen die iemand heeft, kunnen volgens mij ook andere niet-moderatoren prima beantwoorden.
 28. Sommige mensen kiezen er voor om het te melden en sommige niet. Iedereen is gelijk en heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Er zijn al zoveel regels hoe de gebruikerspagina eruit behoort te zien en een regeltje er bij is niet nodig. Carsrac (overleg) 9 mrt 2014 10:58 (CET)
 29. Talen vond ik handig te vermelden ivm int. collega's: verder zijn al die pluimen, awards en gebruikersboxen aan mij liever niet besteed. Verder is dit m.i. een non-issue, nu iedereen op elk gewenst moment kan nagaan wie welke extra rechten/plichten heeft. Metzujan 9 mrt 2014 10:59 (CET)
 30. Hoopje (overleg) 9 mrt 2014 11:44 (CET) - Inhoudelijk, en dus ook als ze hulp bieden aan nieuwe gebruikers, zijn moderatoren gewone gebruikers. (Als de peiling zou gaan over het verbieden van het vermelden van de moderatorstatus op de gebruikerspagina zou ik misschien zelfs overwegen neutraal te stemmen.)
 31. Wiki13 overleg 9 mrt 2014 12:55 (CET)
 32. Face-smile.svg4ever(Overleg) 9 mrt 2014 14:46 (CET) Hoezo, moeten? Dat kiest iedereen toch zelf?
 33. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 9 mrt 2014 19:31 (CET) Overdreven.
 34. YoshiDaSilva (overleg) 10 mrt 2014 11:04 (CET) Niet nodig dit te verplichten.
 35. TBloeminkTBloemink overleg 11 mrt 2014 09:16 (CET) wat er op mijn gp komt bepaal ik zelf
 36. Trijnsteloverleg 11 mrt 2014 15:24 (CET) Het kan handig zijn, maar je moet mensen niet verplichten. Bovendien hebben we Speciaal:Gebruikerslijst/sysop ook altijd nog.
 37. Zedutchgandalf(Vragen?) | Op 12 mrt 2014 12:00 (CET) Laat moderators zelf kiezen of ze dit willen vermelden op hun gebruikerspagina of niet, maar verplicht ze er niet toe...
 38. Sun.svgJetzzDG 12 mrt 2014 13:34 (CET) Mijn voorkeur gaat meer uit naar een uitgebreid Facebook-profiel per GP; Met een foto, geboortedatum, bankrekeningnummer en bij voorkeur ook je pincode. Transparantie is de samenvatting.
  Vergeet je niet de volledige NAW gegegeven, strafblad en nog meer van dat soort zaken? Knipoog Mbch331 (Overleg) 12 mrt 2014 13:59 (CET)
 39. 12345danNL (overleg) 15 mrt 2014 07:55 (CET) De moderator mag dat zelf beslissen, anderen willen eenmaal dat niet zo vermelden, vergelijk het met het hebben van een iPhone 5S; leuk, maar het is wel gevaarlijk. Op Wikipedia zul je niet beroofd worden, maar de kans dat je frequent wordt uitgescholden alleen om het feit dat je moderator bent en vermeldt is groot, het is gewoon de keuze van de moderator zelf, we hebben tevens niet voor niets die lijst.
  Dit volg ik even niet helemaal. Natuur12 (overleg) 16 mrt 2014 19:18 (CET)
  Ik (gelukkig) ook niet, geloof ik. Ik herken het in elk geval niet... Bedroefd Belsen (overleg) 16 mrt 2014 21:31 (CET)
  Samengevat: Ik ben erop tegen omdat dat gewoon de keuze is van de moderator, er is ook een lijst waar je kunt zien of iemand speciale rechten heeft. 12345danNL (overleg) 17 mrt 2014 19:44 (CET)
 40. Mkr (overleg) 17 mrt 2014 22:37 (CET) Je moet geen verplichtingen stellen aan wat gebruikers op hun eigen gebruikerspagina moeten plaatsen.
 41. Mathonius 18 mrt 2014 01:26 (CET) - Ik vind het prima als mensen dat soort dingen op hun eigen gebruikerspagina vermelden, maar ik zie geen noodzaak om zoiets te verplichten.
 42. Malinka1 (overleg) 18 mrt 2014 12:35 (CET) Onnodig om verplicht te stellen. Info is immers te vinden, zij het voor nieuwelingen niet makkelijk.
 43. Theobald Tiger (overleg) 18 mrt 2014 14:34 (CET) - Per Trewal. Kanttekening: ik heb wel geaarzeld. Ik vind het van belang om snel te kunnen zien of iemand moderator is, en de pagina´s waarop dat kan, laten zich soms maar moeilijk vinden.
  Om snel te kunnen zien of iemand moderatorrechten heeft (of andere rechten) zou je in je voorkeuren de uitbreiding Navigatie pop-ups kunnen activeren. Wanneer je dan met je muis over de link naar een gebruiker of diens overleg gaat, verschijnt een pop-up met informatie over de gebruiker, zoals rechten en totaal aantal bewerkingen. Trewal 18 mrt 2014 14:58 (CET)

Neutraal[bewerken]

 1. Wanneer een gebruiker speciale rechten aangeeft waarover hij niet beschikt, dat zou pas erg zijn. Voor het overige, wanneer een gebruiker graag meer over zijn rechten kwijt wil, kan hij toch heel eenvoudig een link op zijn gebruikerspagina zetten!? Lotje (overleg) 7 mrt 2014 16:39 (CET)
 2. Zelf zie ik de zin van een verplichting niet echt, maar het maakt me weinig uit. Overigens: dat ik zelf niet op mijn gp vermeld dat ik moderator ben, vloeit rechtstreeks voort uit het in de huidige richtlijnen voor moderatoren opgenomen advies "Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u moderator bent. Uw autoriteit moet uitgaan van de manier waarop u functioneert als medewerker van de Nederlandstalige Wikipedia, niet van uw functie als moderator. (...) Eventueel kunt u ook op uw gebruikerspagina vermelden dat u een moderator bent, maar doe dat dan op een informatieve wijze" (cursiveringen van mij). Wutsje 7 mrt 2014 17:15 (CET)
  Ik zie nodeloos als in discussies regelmatig laten vallen: "maar ik ben moderator, als moderator zijnde". Hier vind ik een vermelding op je GP niet onder vallen. Ik zou die eventueel liever veranderd zien in, het is wenselijk, vandaar ook deze peiling. Belsen (overleg) 7 mrt 2014 17:48 (CET)
  Ik had gewild dat ik wist dat sommige Wikipedianen moderator of nog meer waren toen ik een lemma maakte dat vrijwel meteen genomineerd werd voor nuweg. Ik zou het ook prettig vinden als moderator de functie ' deze gebruiker e-mailen ' aan had staan zodat ik het een en ander kon toelichten omdat ik niet houd van eindeloze discussies op een overlegpagina. Er wordt soms veel heen en weer gekat en dat is jammer. Gelukkig is mijn lemma bewaard gebleven mede dankzij een aantal personen die, achteraf gebleken voor mij, een moderator zijn. Wiki183 (overleg) 7 mrt 2014 18:05 (CET)
  Wat mailen betreft: ingevolge alweer de richtlijnen zijn mods verplicht hun emailfunctie te activeren: "Zorg er voor dat er bij uw gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Moderatoren moeten bereikbaar zijn". Dat is tevens een van de voorwaarden voor een geldige kandidaatstelling: "Je hebt een geldig contactadres (een werkend e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd)" (link). Wutsje 7 mrt 2014 18:17 (CET)
 3. ed0verleg 7 mrt 2014 18:15 (CET) ik ben niet per se tegen maar eigenlijk ook niet voor. Maar aangezien we al die lijst met speciale gebruikers hebben, is de transparantie er allang. ed0verleg 7 mrt 2014 18:15 (CET)
 4. Pieter2 (overleg) 7 mrt 2014 19:50 (CET) Het zou eigenlijk gewoon ingebouwd moeten worden. Dus niks verplichting, het komt er gewoon bij te staan. Met wellicht weer een optie om het een en ander weer op 'verborgen' te kunnen zetten.
 5. Wenselijk? Zeer zeker. Verplicht? Hm. Sijtze Reurich (overleg) 8 mrt 2014 09:13 (CET)
 6. ~~BurgerHalloJan~~ 8 mrt 2014 09:54 (CET) Per bovenstaanden.
 7. Grashoofd (overleg) 8 mrt 2014 14:05 (CET) - Per Sijtze Reurich.
 8. Qampina 9 mrt 2014 21:34 (CET) Het zou handig zijn, maar een verplichting hoeft van mij niet.
 9. Met transparantie is niks mis, al gaat verplichten nogal ver. GreenDay2 11 mrt 2014 21:42 (CET)
 10. Atsje (overleg) 12 mrt 2014 13:31 (CET) Per Pieter2
 11. Southparkfan 15 mrt 2014 13:00 (CET) 1. Dit is een prima tool om te zien wie welke rechten heeft.
 12. Dinosaur918 (overleg) 18 mrt 2014 01:14 (CET) - Per Qampina: verplichten is m.i. overdreven, maar het is wel handig als alle gebruikers het zouden plaatsen
 13. Agora (overleg) 18 mrt 2014 11:50 (CET) Zit wel wat in maar niet op deze manier. Liever zorgen dat wel duidelijker wordt voor leken waar deze info te halen valt.

Conclusie[bewerken]

Het ruime merendeel (± 70%) van de gebruikers vindt dat het vermelden van speciale rechten op de gebruikers geen verplichting moet zijn. Er zijn zowel goede inhoudelijke argumenten voor als tegen genoemd en ik wil de gebruikers die een inhoudelijke toelichting hebben gegeven ook hartelijk voor bedanken voor deze toelichting. Ik hoop dat wij als gemeenschap ook wijzer zijn geworden van deze peiling. Met groet, Belsen (overleg) 23 mrt 2014 19:52 (CET)