Wikipedia:Opinielokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator
 • Een peiling kan verlopen volgens Wikipedia:Opiniepeiling.
 • Maak een subpagina van het Opinielokaal aan. Bijv. Wikipedia:Opinielokaal/MijnPeiling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Zet de subpagina in Wikipedia:Opinielokaal boven de oudere peilingen. Bijv. {{/MijnPeiling}}.
 • Wanneer de peiling start maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Peiling.


2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook anonieme gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.

Witte spelling in sommige gevallen toestaan in artikelen?[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Witte spelling in sommige gevallen toestaan?
Stelling Het gebruik van de witte spelling in artikelen is toegestaan, met name wanneer de standaardspelling – dat wil zeggen, de op Wikipedia algemeen gebruikelijke groene spelling – een mogelijk vreemd woordbeeld oplevert, en mits het consequent gebeurt binnen één artikel. Aanpassen naar de groene spelling is in het voornoemde geval niet nodig en kan als BTNI gelden. In andere gevallen wordt in principe altijd de groene spelling aangehouden, tenzij de oorspronkelijke auteur van een tekst zelf de voorkeur geeft aan de witte spelling. In dat geval is overleggen over het eventueel alsnog wijzigen naar de groene spelling wenselijk.
Begindatum 3 augustus 2015 10:00
Einddatum 17 augustus 2015 10:00
Keuzes Voor, tegen of neutraal
Coördinator gebruiker:De Wikischim
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Het is bekend dat we bij het spellen op Wikipedia in het algemeen de voorschriften van de Taalunie volgen (zie ook Wikipedia:Spellinggids#Spelling) en doorgaans levert dit ook geen enkel probleem op. Toch is de witte spelling (die onder meer door het Genootschap Onze Taal wordt gepropageerd) het afgelopen jaar weer meermaals onderwerp geweest van discussie, onder meer n.a.v. een aantal botmatige aanpassingen van schrijfwijzen die volgens de witte spelling zijn toegestaan maar desondanks naar de groene spelling omgezet werden. Enkele in dit verband relevante links:

Het is alvorens hier een stem uit te brengen raadzaam om m.n. de discussies die hierover in het TC zijn gevoerd even goed door te lezen (daarnaast kan het wellicht ook nog de moeite lonen om de nog oudere links die van daaruit worden gegeven even aan te klikken). De meeste recente discussie over dit onderwerp, nl. tussen ondergetekende en gebruiker:Richardw, is van vanavond: Overleg gebruiker:Richardw#ultra(-)orthodox

De jaren daarvoor is het al dan niet gebruiken van de witte spelling op Wikipedia ook al onderwerp van discussie geweest. (In overlegruimtes en oude archieven van de Kroeg is te zien dat dit teruggaat tot 2006, het jaar waarin de witte spelling werd ingevoerd.)

Ik wil er voorts op wijzen dat er op Wikipedia:Gebruikersboxen een aparte gebruikersbox staat voor iemand die de witte spelling verkiest. Het heersende idee dat de witte spelling op Wikipedia nooit zou mogen lijkt me erg moeilijk verenigbaar met het bestaan op zich van een dergelijke gebruikersbox.

 • Voor betekent dat het in principe is toegestaan om in plaats van de groene de witte spelling te gebruiken in een bepaald artikel. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat als in de betreffende tekst heel strikt de TU zou worden gevolgd dit een woordbeeld oplevert dat als vreemd kan worden ervaren (zoals in het veelbesproken geval van seconde(n)lang, een ander typisch voorbeeld is tweefase(n)structuur). Wil iemand de spelling in dit geval desondanks omzetten naar de groene, dan is het gewenst om hier eerst over te overleggen met de oorspronkelijke auteur(s). Dus liever niet bijv. zomaar een bot erop zetten.
 • Tegen betekent dat de witte spelling in principe nooit een geldig alternatief is, d.w.z. te allen tijde en zonder enig omhaal kan worden omgezet naar de schrijfwijze volgens het Groene Boekje, hetgeen nu al doorgaans de praktijk is.

De Wikischim (overleg) 31 jul 2015 21:29 (CEST)

Voor[bewerken]

de stemming begint maandag 3 augustus om 10:00 CEST

Tegen[bewerken]

de stemming begint maandag 3 augustus om 10:00 CEST

Neutraal[bewerken]

de stemming begint maandag 3 augustus om 10:00 CEST


[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Of er draagvlak is om op nl-wiki een Nederlandstalige banner (CentralNotice) te tonen
Stelling Er dient een banner getoond te worden om aandacht te vragen voor panoramavrijheid in de Europese Unie
Begindatum 18:00 op 27 juni 2015
Einddatum 12:00 op 2 juli 2015
Keuzes Ja of nee
Coördinator Romaine
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.
Huidige situatie van Panoramavrijheid in Europese landen.
Het huidige rapport zou de kaart rood of geel doen kleuren voor alle EU-landen.

██ OK, inclusief openbare kunst

██ OK, alleen voor gebouwen

██ Niet OK, alleen niet-commercieel gebruik

██ Niet OK

Voorgeschiedenis[bewerken]

Allereerst een vrije vertaling van de eerste sectie van het artikel Three weeks to save freedom of panorama in Europe:

Op 16 juni nam het JURI-comité van het Europees Parlement een amendement aan in een rapport over de hervorming van het auteursrecht. Dit rapport was opgesteld door Europarlementariër Julia Reda. Onder de tekst van de commissie, het parlement
Aanhalingsteken openen Van oordeel dat het commercieel gebruik van foto's, video-opnamen of andere afbeeldingen van werken die permanent gevestigd zijn in de fysiek openbare plaatsen altijd moeten worden onderworpen aan voorafgaande toestemming van de auteurs of enige gevolmachtigde
[1]
Aanhalingsteken sluiten
Over deze gewijzigde tekst dient er nu in het volledige Europees Parlement gestemd te gaan worden wanneer het de volledige tekst van het rapport beschouwt op 9 juli 2015.
Het rapport had aanvankelijk voorgesteld dat de huidige verschillen in wetgeving inzake vrijheid van panorama in Europa (zie kaart) worden geharmoniseerd door het voorstellen van een universele standaard waarbij afbeeldingen van werken die permanent gevestigd zijn op openbare plaatsen worden toegestaan.
Echter keurde de commissie de bovenstaande tekst goed die door de Franse Europarlementariër Jean-Marie Cavada was voorgesteld, dat commercieel gebruik van dergelijke afbeeldingen niet universeel zou moeten worden toegestaan, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

Wanneer dit rapport door het Europees Parlement wordt aangenomen in deze vorm, betekent dat niet dat het meteen ingevoerd is of gaat worden. Nadat het Europees Parlement dit rapport heeft behandeld, gaat het naar de Europese Commissie die dit rapport als basis neemt om over dit onderwerp een besluit te nemen.

Het team van Wikimedia dat in Brussel en Straatsburg de ontwikkelingen al enkele jaren op de voet volgt, ziet dit moment als de grote kans waar Wikipedia/Wikimedia invloed kan hebben op de besluitvorming, door de politici van het Europees Parlement bewust te laten zijn van de gevolgen en ons gedachtegoed kenbaar te maken. Om gewicht in de schaal te leggen heeft Lila Tretikov, Executive Director van de Wikimedia Foundation, met politici in Brussel gesproken over dit onderwerp.

Panoramavrijheid[bewerken]

Rotterdam Centraal Station werd in maart 2014 geopend
Aanhalingsteken openen Het betekent dat foto's van door auteursrechten beschermde driedimensionale werken (vooral beeldhouwwerken en gebouwen) die permanent in openbare plaatsen staan, gemaakt en verspreid mogen worden zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de rechthebbende.
Aanhalingsteken sluiten

De rechthebbende is de architect van een gebouw, de maker van een kunstwerk of de erfgenamen van een architect of kunstenaar tot 70 jaar na diens overlijden. Bij het ontbreken van panoramavrijheid dient de architect of kunstenaar toestemming te geven voor de publicatie/vrijgave van de foto die jijzelf bv hebt gemaakt.

In Nederland kennen we panoramavrijheid. In België niet. Een bekend voorbeeld van een onderwerp waarvan we als gevolg van het ontbreken van panoramavrijheid in België geen foto mogen tonen is het Atomium. De architect is nog recenter dan 70 jaar geleden overleden en de auteursrechten liggen bij de erfgenamen. Terwijl een bekend markant gebouw in Nederland, zoals Rotterdam Centraal Station dat in maart 2014 werd geopend, wel op Wikipedia getoond mag worden omdat we in Nederland wél panoramavrijheid kennen.

Als gevolg van het ontbreken van panoramavrijheid in België zijn er op Commons reeds honderden foto's van gebouwen en kunstwerken verwijderd.

In sommige landen bestaat er, net als met het huidige voorstel in het Europees Parlement, wel panoramavrijheid, maar die vrijheid geldt alleen voor niet-commercieel gebruik. De grens tussen niet-commercieel gebruik en commercieel gebruik is onduidelijk en daarmee problematisch.

Wikipedia[bewerken]

Voor Wikipedia geldt dat we alle inhoud toevoegen aan de encyclopedie onder de Creative Commons-licentie CC-BY-SA die commercieel gebruik toestaat. Als gevolg daarvan kunnen afbeeldingen die enkel voor niet-commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, niet op Wikipedia en Commons geplaatst en gebruikt worden.[2][3]

Het doel van Wikipedia, de vrije encyclopedie, is het verzamelen van vrije kennis in zowel woord en beeld, kennis die onder een vrije licentie beschikbaar wordt gesteld. Dit is ook een van de vijf zuilen waarop Wikipedia gegrondvest is.

Gevolgen[bewerken]

Als de beperkende tekst van het JURI-comité in de loop van de komende EU-wetgevingsprocedure over de hervorming van het auteursrecht wordt aangenomen, zou dat betekenen dat honderdduizenden foto's op Wikipedia niet meer vrij zijn en dan niet meer op Wikipedia en Commons getoond mogen worden.

Plan[bewerken]

Zover willen vele Wikipedia-gebruikers in Europa, de Europese Wikimedia-verenigingen en de Wikimedia Foundation het niet laten komen en willen opkomen voor de belangen van Wikipedia. Daarom zijn zij een actie gestart om aandacht te vragen voor dit onderwerp en zo te zorgen dat al die duizenden afbeeldingen op Wikipedia en Commons kunnen blijven.

Inmiddels zijn een aantal Europarlementariërs aangeschreven per mail. Er zijn enkele persberichten en blogposts uitgegeven door Wikimedia-verenigingen en door andere partijen. Tevens heeft de Duitstalige gemeenschap een peiling georganiseerd en als gevolg daarvan in de voorbije dagen een banner getoond. Tevens heeft men een open brief geschreven die inmiddels door meer dan 3200 ondertekend is.

Dit onderwerp is de afgelopen week eerder aan bod gekomen in de Kroeg. Sinds dat bericht is men inmiddels een aantal stappen verder en ligt er een concreet plan.

Vanaf aanstaande donderdag tot aan de stemming in het Europees Parlement staat er in verschillende Europese landen een banner gepland. De Wikimedia Foundation ziet er in principe geen heil in om door middel van een banner aan belangenbehartiging te doen. Echter, gezien de ernst van de situatie steunt zij dit uitzonderingsgeval omdat dit grote gevolgen kan hebben en zij ziet deze banner dan ook als laatste redmiddel. Omdat belangenbehartiging door middel van een banner, die zichtbaar is op alle Wikipedia-pagina's, gevoelig ligt, stelt de Wikimedia Foundation eisen aan de tekst van de banner en heeft zelf het laatste woord over de tekst (nog onder redactie). Ook de tekst van de pagina waar bezoekers uitkomen als ze op de banner klikken is goedgekeurd door de Wikimedia Foundation en is reeds te vinden op Freedom of Panorama in Europe in 2015. Van deze pagina kan er eventueel een Nederlandstalige vertaling gemaakt worden. Het uitgangspunt van de Wikimedia Foundation is om zich verre te houden van politieke standpunten, tenzij het rechtstreeks de kern van Wikipedia en Wikimedia raakt. Daarom wordt er nu in Europees verband actie ondernomen.

Of er in een land in een bepaalde taal een banner getoond gaat worden boven de Wikipedia-pagina's, is een keuze die de Wikimedia Foundation neerlegt bij de gebruikers van die Wikipedia. Daarom deze peiling, zodat alle gebruikers de kans krijgen zich hierover uit te spreken.

Voor[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. ik denk dat een afbeelding een lemma kan verrijken. Verder stoort het mij dat de pluralis majestatis wordt gebruikt om een persoonlijke mening weer te geven. Guss (overleg) 27 jun 2015 19:08 (CEST)
 2. Richard KiWi Overleg 27 jun 2015 19:10 (CEST)
 3. Queeste (overleg) 27 jun 2015 19:10 (CEST) Wikipedia streeft naar het zoveel mogelijk delen (en dus openbaar toegankelijk maken) van kennis. Niet-commerciële panoramavrijheid kan hierbij alleen maar helpen. We zijn geen actiegroep, maar kunnen wel onze standpunten krachtig kenbaar maken, voor zover die rechtstreeks met het opzet van ons project te maken hebben. Hier ligt mogelijk een unieke kans. Queeste (overleg) 27 jun 2015 19:10 (CEST)
 4.  Michiel  27 jun 2015 19:53 (CEST)
 5. Ook al is wikipedia een neutrale encyclopedie, de afbeeldingen verreiken wikipedia. En verminderen de kans te twijfelen of iets echt wel bestaat. Grasmat (overleg) 27 jun 2015 21:03 (CEST)
 6. Joostik (overleg) 27 jun 2015 21:16 (CEST)-- Hoewel ik tegen politiek activisme op Wikipedia ben, is dit iets dat de belangen van Wikipedia direct aan kan tasten. De wetgevers zijn er ook voor onze belangen.
 7. Sikjes (overleg) 27 jun 2015 21:25 (CEST) Al lijkt mij een sterkere response om het beleid aan te passen en de afbeeldingen gewoon te blijven plaatsen (Wikipedia is immers non-profit).
 8. Grijz (overleg) 27 jun 2015 21:42 (CEST) Wikipedia functioneert in een maatschappelijke omgeving en het is goed dat lezers en bewerkers geattendeerd worden op zaken die de verdere ontwikkeling van Wikipedia bedreigen.
 9. Dit raakt teveel aan de waarden die het mogelijk maken dat iets als Wikipedia kan bestaan, dus is het mijn inziens goed dat er op deze manier aandacht voor word gevraagd. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 28 jun 2015 00:14 (CEST)
 10. Als die meneer Cavada zijn zin krijgt worden de groene landen geel of rood. Ik zou liever zien dat de rode landen groen of geel worden. Beter voor mensen in die landen en voor ons.  Klaas `Z4␟` V:  28 jun 2015 11:41 (CEST)
 11. Lijkt me verre van een politieke actie zonder meer, er kan een directe impact zijn voor elke lezer omdat het direct gaat over hoe Wikipedia er in de toekomst gaat uitzien. Kvdh (overleg) 28 jun 2015 21:18 (CEST)
 12. Dick Bos (overleg) 29 jun 2015 10:23 (CEST)
 13. Mark in wiki (overleg) 29 jun 2015 12:04 (CEST)
 14. Woudloper overleg 29 jun 2015 17:50 (CEST).
 15. __ wɘster 29 jun 2015 20:08 (CEST)
 16. Toyo Mojito (overleg) 29 jun 2015 23:19 (CEST)
 17. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 30 jun 2015 01:44 (CEST) Wikipedia is geen actiegroep, nee. Maar dit is iets wat een directe impact heeft op Wikipedia en betekent dat veel werk dat al gedaan is, met terugwerkende kracht wordt weggecensureerd. Daarom toch voor.
 18. Kleuske (overleg) 30 jun 2015 12:21 (CEST) Opheffen van FoP is een prefrontale lobotomie voor Commons en daarmee alle Wikipedia encyclopedieën. Dit is Wikimedia core-business. Kleuske (overleg) 30 jun 2015 12:21 (CEST)
 19. Tekstman (overleg) 30 jun 2015 20:14 (CEST) Beperken van panoramavrijheid beschermt w.m.b. amper auteursrechten, maar heeft wel een sterk negatieve uitwerking op wikipedia (en de bewegings- en expressievrijheid van de Europese burger, maar dat is hier niet aan de orde).
 20. — gpvos 30 jun 2015 23:18 (CEST)
 21. 2A02:1810:4D14:8F00:8857:D9E3:1F88:AC59 1 jul 2015 01:18 (CEST) - 'Informatie beschikbaar stellen voor iedereen' is een drijfveer die terug in de kijker mag staan. De betrokkenheid van de Wikimedia Foundation, alsook de voorbeeldige banner van de Duitstalige gemeenschap, getuigen van een voldoende gedisciplineerde aanpak.
 22. Kukkie (overleg) 1 jul 2015 06:35 (CEST)
 23. ed0verleg 1 jul 2015 10:10 (CEST) natuurlijk behoren de artikelen neutraal te zijn, maar wij zijn als gemeenschap toch voor vrije licenties. Of moeten we ook een neutrale licentie nastreven? We nemen geen politiek standpunt in, we laten enkel zien waar we voor staan. Laat dat dan ook graag zien. ed0verleg 1 jul 2015 10:10 (CEST)
 24. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2015 21:44 (CEST) In haar blog vandaag legt Julia Reda uitvoerig en geduldig uit wie er achter de aanval op de vrijheid van panorama zitten en wat er mis is met de gedachten daarachter. Ad Huikeshoven (overleg) 1 jul 2015 21:44 (CEST)
 25. Sum?urai8? 1 jul 2015 21:45 (CEST)
 26. Grote beer (overleg) 1 jul 2015 23:35 (CEST)
 27. RonnieV (overleg) 2 jul 2015 01:03 (CEST) - Nee, ik ben geen liefhebber van banners. En ja, Wikipedia moet neutraal zijn in het aanbieden van informatie, ook van informatie over die informatie. Maar het voorstel dat nu in Europa rondwaart is een dermate grote inbreuk op de vrijheid van een ieder en een nog grotere inbreuk op de verspreiding van kennis zoals wij dat met Wikipedia voor ogen hebben, dat het in mijn ogen terecht is hier aandacht voor te vragen. Het is geen oproep om voor of tegen een bepaalde partij te stemmen (want van dergelijke politieke zaken hoort Wikipedia ver weg te blijven!), wel een oproep om nog eens kritisch te kijken naar een voorstel dat te veel potentiële gevaren inhoudt. Nee, er staat niet zonder meer in het voorstel dat ik een rekening krijg (of zelfs vooraf toestemming moet hebben) om een foto van mijn kind te maken, voor school, voor een speeltoestel, gewoon op straat,... Maar het biedt wel de mogelijkheid dat de architect die toevallig die school getekend heeft, de fabrikant van het speeltoestel of de stratenmaker die de straat heeft aangelegd mij straks wel een rekening presenteert. Voor een aantal landen is dat zelfs dubbelop, want in de landen waar nu wel de panoramavrijheid geldt, hebben de ontwerpers al een bedrag gekregen dat daar rekening mee houdt. Ook is het niet verkeerd dat een ieder kan weten dat hoe de markante gebouwen in diverse plaatsen eruit zien, zonder dat zij daar per se zelf geweest moeten zijn. (Waarmee niet gezegd zij dat het snuiven aan de lokale cultuur niet ook wenselijk is!)
  Het invoeren van deze maatregel leidt daarnaast tot een dusdanige bureaucratie, dat van de mogelijke opbrengsten die gegenereerd zouden kunnen worden met dit voorstel, een onevenredig deel opgaat aan de handhaving, inning en uitvoeringskosten, zodat de opbrengsten voor de artiesten minimaal zullen zijn. Dus niet van harte, maar het belang van onze gebruikers gaat nu even boven die paar dagen die we tegen een banner aan kijken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 2 jul 2015 01:03 (CEST)
 28. Kennyannydenny (overleg) 2 jul 2015 10:24 (CEST)

Tegen[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Hoewel ik hoop dat deze wet er absoluut niet komt vind ik niet dat de lezer daarmee moet worden lastiggevallen en het tast bovendien naar mijn mening de neutraliteit aan. - Supercarwaaroverleg 27 jun 2015 18:01 (CEST)
 2. Sjoerd de Bruin (overleg) 27 jun 2015 18:05 (CEST) Niet neutraal en tevens komt deze peiling uit de lucht vallen.
 3. Peter b (overleg) 27 jun 2015 18:06 (CEST) we zijn geen actiegroep
 4. Natuur12 (overleg) 27 jun 2015 18:06 (CEST) Propaganda verspreiden doe je maar elders.
 5. Mbch331 (Overleg) 27 jun 2015 18:15 (CEST) Dat er gemeld wordt, dat deze wet in de maak is en dat het mogelijk gevolgen heeft voor Wikipedia, mag best gemeld worden (bijvoorbeeld in de kroeg), maar niet allerlei oproepen om er extra de aandacht op te vestigen. Ook geen oproepen om acties te ondernemen tegen deze mogelijke wetgeving.
 6. Trijnstel (overleg) 27 jun 2015 18:40 (CEST) Eens met Supercarwaar en Peter b.
 7. Woodcutterty|(?) 27 jun 2015 18:59 (CEST) Niet omdat ik niet per se tegen de resolutie van de commissie Juridische Zaken ben, maar omdat de encyclopedie niet alleen inhoudelijk neutraal moet zijn, maar m.i. ook neutraliteit moet uitstralen. Daarbij past het niet om lezers op te roepen om actie te voeren voor of tegen een bepaald standpunt. Bovendien is de actie zeer voorbarig, nu de resolutie de Commissie op geen enkele manier bindt en dit onderwerp geen prioriteit heeft.
 8. Apdency (overleg) 27 jun 2015 19:03 (CEST) Wikipedia staat geheel los van de politiek.
 9. Lexcy11 (overleg) 27 jun 2015 19:04 (CEST)
 10. Limestone (overleg) 27 jun 2015 19:04 (CEST) Wikipedia is geen plek om politieke standpunten te pushen, hoe vervelend dit geval ook is voor de encyclopedie. Overigens ben ik wel tegen de eindeloze bemoeizucht van de EU, maar dat terzijde
 11. Sander1453 (overleg) 27 jun 2015 19:11 (CEST) Per Woodcutterty
 12. Meerdervoort (overleg) 27 jun 2015 19:30 (CEST)
 13. Wwian1 (overleg) 27 jun 2015 19:42 (CEST) De wet is de wet.
 14. JurriaanH (overleg) 27 jun 2015 20:35 (CEST) Nee, Romaine.
 15. MatthijsWiki (overleg) 27 jun 2015 21:01 (CEST) eens met Supercarwaar
 16. Courgette (Overleg) 27 jun 2015 21:40 (CEST) Als deze maatregel erdoor komt, kunnen we de neutraliteit van Wikipedia met een korreltje zout nemen. Overigens is het gewoonweg lastig voor lezers.
 17. EvilFreD (overleg) 27 jun 2015 23:23 (CEST) Het ongelofelijk lange en zonder twijfel tendentieuze en misleidende propagandistische pamflet hierboven volledig negerende, volsta ik met de beantwoording van de vraag of Wikipedia misbruikt mag worden voor dit soort politiek activistische doeleinden met een driewerf neen. Neen omdat Wikipedia niet tot doel heeft om de verstrekking en verspreiding van informatie vrijer te maken dan ze is (of zo vrij te houden als ze is wanneer de wetgevende macht dreigt te besluiten om beperkende maatregelen door te voeren), maar slechts om informatie die reeds vrij is te verspreiden, neen omdat Wikipedia neutraal is en neutraliteit dient na te streven tot in de diepste wortels van haar bestaan, en neen omdat op geen enkele manier naar buiten toe getracht wordt om duidelijk te maken dat het uitgedragen standpunt niet per se gesteund wordt door individuele gebruikers (tenzij ik daarover iets gemist heb doordat ik er voor koos om het betoog links te laten liggen), zodat ik alleen maar kan hopen dat de lezer zich dat realiseert (wetende dat veel mensen dat niet doen aangezien de overgrote meerderheid de benodigde kennis over de gemeenschap achter Wikipedia daarvoor ontbeert).
 18. The Banner Overleg 27 jun 2015 23:27 (CEST) Het lijkt mij zinvoller dat de Wikimedia entiteiten in Nederland en België hun Europese parlementariërs gaan benaderen. Dat zal meer effect hebben dan een wimpeltje op Wikipedia.
 19. Den Hieperboree (overleg) 27 jun 2015 23:55 (CEST)
 20. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jun 2015 01:12 (CEST) Wikipedia mag democratische besluiten niet omzeilen en is geen actieclub om die democratische partijen te beïnvloeden. We moeten gewoon roeien met de riemen die wetten ons geven.
 21. Cattivi (overleg) 28 jun 2015 03:04 (CEST)
 22. Akadunzio (overleg) 28 jun 2015 10:16 (CEST)
 23. ErikvanB (overleg) 28 jun 2015 17:15 (CEST)
 24. CaAl (overleg) 28 jun 2015 21:53 (CEST) Per bovenstaanden. En waarom dan niet gelijk een banner om alle auteursrechten af te schaffen. Alles - per wettelijk decreet - opeens CC-BY-SA maken is ook in 't belang van Wikipedia.
 25. Qampina 29 jun 2015 08:05 (CEST)
 26. Joris (overleg) 29 jun 2015 16:51 (CEST) Ik ben voor actie, want dit kan grote impact hebben op hoe wij Wikipedia willen weergeven. Ik ben echter sterk tegen banners, daar doen we de lezer ook geen plezier mee.
 27. De Geo (overleg) 29 jun 2015 19:25 (CEST). Afbeeldingen kunnen Wikipedia verrijken, maar we moeten hier niet met storende en opdringere banners strijden tegen ons onwelgevallige beleidsvoornemens van de europese politiek. Er zijn subtielere wegen om ons standpunt in Brussel uit te dragen.
 28. Malinka1 (overleg) 29 jun 2015 21:20 (CEST) Volmondig neen
 29. Sijtze Reurich (overleg) 30 jun 2015 20:52 (CEST) Helemaal voor panoramavrijheid, maar ik vind niet dat we daarvoor moeten gaan lobbyen onder argeloze gebruikers die hier gewoon informatie komen zoeken en raar zullen opkijken dat ze ineens een standpunt opgedrongen krijgen. Sijtze Reurich (overleg) 30 jun 2015 20:52 (CEST)
 30. Elvesham (overleg) 1 jul 2015 09:19 (CEST), ben sterk tegen zo'n wet, absurd, maar toch liever geen banner op Wikipedia. Andere (sociale) kanalen zijn beter.
 31. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 11:26 (CEST) Bezoekers van wikipedia hier niet mee lastig vallen. Niet dat ik het nietneutraal vindt, maar omdat ik een hekel heb aan allerlei popups en banners op welke site dan ook.

Neutraal[bewerken]

de stemming is gesloten

 1. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 21:49 (CEST) Ik zie grote pluspunten om de lezer de informatie te verschaffen die nodig is om tot actie over te gaan, echter ik heb een pestpleurighekel aan die klote banners hier op Wikipedia. "We" zijn geen commerciële instelling, maar om de haverklap zijn er weer banners, bedelbrieven en weet ik veel wat te zien als je via ip bewerkt. Ik neig dus sterk naar nee, maar de lezer moet wel duidelijkheid krijgen en bij voorkeur ook meer objectief in plaats van het zeer tendentieuze doemdenken wat er nu gedaan wordt.
 2. Ook omdat ik 'te laat' ben (peiling liep tot 12.00 vandaag) maar even onder neutraal: ik zie geen fundamenteel probleem met een banner. Dat onze artikelen neutraal zijn, betekent niet dat 'wij' dat ook moeten zijn. Onze hele missie is in wezen een activistische missie: het verspreiden van kennis, niet door erover te praten in commissies en het aan anderen over te laten, maar door het gewoon te doen. En, al vindt niet iedereen dat even belangrijk, door die kennis te verspreiden onder een 'vrije' licentie, zodat in principe iedereen er gebruik van kan blijven maken, voor ieder doeleinde. Wikimedia (of we het nu over de gemeenschap of over de WMF hebben) zal zich aan de geldende wetgeving moeten houden, maar niets verbiedt ons als gemeenschap om duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde wetgeving en daar een standpunt over in te nemen. Dan moet dat standpunt wel breed gedragen worden, en dat is nu onvoldoende duidelijk. Paul B (overleg) 2 jul 2015 16:33 (CEST)

Uitslag[bewerken]

De meerderheid van de Nederlandstalige gebruikers in deze peiling vinden het tonen van een Nederlandstalige banner voor panoramavrijheid in de Europese Unie geen goed idee. Dank allen voor het kenbaar maken waar de voorkeur naar uit gaat. Romaine 2 jul 2015 17:40 (CEST)

Gebruik properties Wikidata[bewerken]

Opiniepeiling
Onderwerp Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen en sjablonen van de Nederlandse Wikipedia
Stelling (1) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk
(2) Het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk
Begindatum zodra de argumenten duidelijk in kaart gebracht zijn
Einddatum begintijd + 7 à 14 dagen
Keuzes Voor, Tegen, Neutraal
Voor, Tegen, Neutraal
Coördinator FakirNLoverleg
Overleg/opmerkingen
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Er bestaat veel onenigheid over het gebruik van gegevens van Wikidata op de Nederlandse Wikipedia. Sommige gebruikers voegen properties met gegevens van Wikidata toe aan artikelen en anderen halen ze vervolgens weer weg. Dit leidt tot hoogoplopende spanningen tussen meerdere zeer gewaardeerde collega's. Nu ben ik benieuwd wat de mening van de gebruikers van de Nederlandse Wikipedia over het gebruik van Wikidata-gegevens is. Wikipedia:Wikidata zegt "Er is op dit moment (nog) geen consensus voor het gebruik van Wikidata-gegevens in artikelen". Aangezien ik in deze discussie redelijk neutraal sta ben ik bereid deze peiling op mij te nemen. - FakirNLoverleg 10 jun 2015 17:22 (CEST)

Achtergrond[bewerken]

Wikidata is een database. In die database staan gegevens variërende van inwoneraantallen van gemeentes, via familierelaties tussen personen tot wereldranglijsten van sportevenementen. Het is technisch mogelijk deze gegevens in Wikipedia te gebruiken met behulp van parserfuncties die er bijvoorbeeld zo: "geboortedatum = {{#property:P569}}" of zo: "{{#if: {{#property:P373}} | {{commonscat|{{#property:P373}}}}}}" uitzien. Sommige gebruikers zijn onder het argument "voel je vrij en ga je gang" aan de slag gegaan en andere gebruikers hebben dat onder het argument "er is geen draagvlak/consensus voor" weer teruggedraaid.

Let op: extra achtergrond mag hier tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Argumenten[bewerken]

Alle betrokkenen worden uitgenodigd om voorafgaand aan de stemming hier kort en bondig de argumenten behorende bij hun mening op een rijtje te zetten.

Voor[bewerken]

 • Bij het creëren van artikelen die een verregaand uniforme indeling hebben (zoals tennisspeelsters) kan de maker uitgaan van een gestandaardiseerde voorraadtekst
 • Minder onderhoud
 • Meer artikelen up-to-date
 • Sjablonen evolueren en hebben niet altijd dezelfde inhoud bij wiki's in andere talen. En net daardoor is het gebruik van wikidata relevant. Neem nu dat je het sjabloon van politicus uitbreidt met een VIAF of GND referentie, dan heb je eensklaps hopen artikels bijgewerkt.
 • Wikidata is in essentie van toepassing op alle taalgebieden. Door Wikidata in wikipedia te gaan gebruiken kan de Nederlandstalige wikipedia, putten uit kennis toegevoegd door anderstalige wikipedia/wikidata gebruikers. Nu moet uit elk taal gebied bijvoorbeeld het BNP van een bepaald land worden toegevoegd aan alle Wikipedia's
 • De gestructureerde vorm waarin kennis wordt opgeslagen in Wikidata, maakt het eenvoudiger om bestaande gevalideerde en gezagsdragende databronnen in Wikidata te importeren. De herkomst en relevantie van een stelling is dan ook explicieter middels referenties en qualifiers.

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Tegen[bewerken]

 • Status quo: geen properties in artikelen
 • Vrije bewerkbaarheid komt onder druk
 • Er is ook op Wikidata vandalisme, waar (op het moment van schrijven) niet structureel aan vandalismebestrijding wordt gedaan
 • De syntax van de parserfuncties is voor de normale gebruiker vrij ingewikkeld, ook is het niet duidelijk dat het om Wikidata gaat
 • Voor wat men op Wikidata property noemt zijn vaak al 1 of meer categorieën hier. Ze ook in andere naamruimten opnemen is overkill

Let op: extra argumenten mogen tot aan het begin van de peiling worden toegevoegd.

Stelling 1: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata in artikelen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 1[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden.

Stelling 2: het gebruik van properties met gegevens van Wikidata via sjablonen is wenselijk[bewerken]

Voor[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Tegen[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Neutraal[bewerken]

Let op: de peiling is nog niet begonnen.

Discussie stelling 2[bewerken]

Bij aanvang van de peiling zal deze discussie naar de overlegpagina verplaatst worden. 1. Vrije vertaling van "Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them"
 2. Commons:Licensing: The following restrictions must not apply to the image or other media file: Noncommercial/Educational use only
 3. CC License Compatibility Chart