Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Banished (computerspel)[bewerken]

Ergens ben ik niet helemaal tevreden over dit artikel. Er zijn een aantal zinnen waarvan ik twijfel over het taalgebruik, maar mijn voornaamste vraag is hoe ik het uit zou kunnen breiden. Wat zijn de aspecten die ik nog niet behandeld heb? Waar kan ik verder uitweiden?

Het artikel is overigens gebaseerd op de Engelstalige versie. Fey|Bart - 31 mrt 2015 11:13 (CEST)

Mythologie[bewerken]

In december ben ik zo vrij geweest om het artikel Mythologie flink onder handen te nemen. Er is veel materiaal toegevoegd, met bronnen. Sindsdien zit ik er eigenlijk een beetje glazig naar te kijken, en gebeurt er verder niet veel meer. Hierbij dus ook voor dat artikel het verzoek om feedback. Groeten, Kiro Vermaas (overleg) 27 mrt 2015 15:41 (CET).

Indrukwekkende uitwerking van dit lemma! Grote informatiedichtheid, en toch helder beschreven. Mogelijke tips (van iemand die alles behalve een expert is op dit gebied!):
Ik mis misschien enkele bekende namen bij studie over mythologie. Bij de pioniers zijn, naast Frazer, niet vermeld: E. B. Tylor (Primitive Culture), Adolf Bastian met zijn theorie van de "elementary ideas"; bij de culturalisten (behalve Malinowski en Emile Durkheim) ontbreekt Franz Boas; ook Leo Frobenius (de vader van het diffusionisme, met zijn stelling over verwantschappen tussen culturen en hun mythen) is mogelijk vermeldenswaard.
Ik ben niet zo slim dat ik dit uit mijn mouw schud hoor: ik haalde mijn mosterd bij David Adams Leemings Mythology: The Voyage of the Hero, Oxford University Press, 1998, geraadpleegd via Questia. Mogelijk zijn daar nog ideeën te sprokkelen voor dit artikel? Net ontdekt: deze link. Let wel, ik heb niet voldoende zicht op het artikel als geheel om met de vinger te durven wijzen wat er nog ontbreekt; Kiro Vermaas zal wel veel beter kunnen evalueren of er met deze tips iets aan te vangen is. Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 16:59 (CET)
Bedankt voor de nieuwe bron! E.B. Taylor wordt al genoemd in het artikel, maar ik ga kijken wat ik met Bastian, Boas en Frobenius kan, en waar ik ze in de tekst kan proppen. Kiro Vermaas (overleg) 28 mrt 2015 12:08 (CET)
Graag gedaan! Ik hoop dat je er iets mee kunt doen. Het moet wel Edward Burnett Tylor (niet 'Taylor') zijn, Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 12:13 (CET)

Magie[bewerken]

Via mijn studie en fascinatie voor oude teksten ben ik in de artesliteratuur terecht gekomen, en via de artesliteratuur o.a. in klassieke, middeleeuwse en vroegmoderne occulte/esoterische zaken. Op Wikipedia ben ik daarom begonnen Alchemie te verbouwen, en in de zomer van 2014 ook Magie, op basis van het vele werk dat anderen al gedaan hadden. Later heb ik ook nog wel eens iets toegevoegd. Nu is een tekst wat mij betreft nooit helemaal af, maar het artikel is inmiddels een behoorlijke lap tekst geworden. Ik heb geprobeerd om: 1. zo veel mogelijk uitspraken te verantwoorden met (voldoende recente) vakliteratuur; 2. voorbeelden te geven; 3. het onderwerp te beschrijven binnen de rationaliteit van de periode waarover geschreven wordt. Nu gooi ik het artikel in de groep om feedback te krijgen. Ik ben benieuwd. Groeten, Kiro Vermaas (overleg) 25 mrt 2015 11:46 (CET).

Even een kritische noot: magie wordt vrijwel geheel in de Westerse geschiedenis geplaatst. De simpelste oplossing darvoor is de titel in die zin aan te passen, maar dan nog, in een wereld waarin culturen versmelten of in ieder geval steeds meer naast elkaar voorkomen is aandacht voor bijvoorbeeld Afrikaanse magie nodig. mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 13:39 (CET)
De inleiding preciseert: "In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan westerse tradities en percepties van magie." Dat is ook zo. Echter, ook aan de theorievorming rond magie vanuit antropologisch perspectief wordt ruim aandacht besteed, en dat is (zelfs in de eerste plaats!) van toepassing op niet-Europese vormen en beleving van magie. Het is dus wel juist dat in het artikel uitsluitend 'westerse' opvattingen (studies) over magie aan bod komen, maar dat is ook normaal, omdat we ons baseren op het (veld)werk van westerse antropologen en andere wetenschappers. Specifieke onderwerpen als voodoo en heksenjacht hebben een eigen artikel. Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 09:45 (CET)
Ik heb begrip voor het punt van Henridivent. In Magie wordt echter veel aandacht besteed aan algemene kenmerken van magie (§Definitie en §Elementen van de magie). Ik geef toe dat het voor de rest gecentreerd is op de westerse geschiedenis, maar daar zijn ook goede redenen voor. In de eerste plaats is die geschiedenis voor ons de meest relevante (eurocentrisch als we vaak zijn). Zo wordt onder Alchemie ook verreweg de meeste aandacht gegeven aan de westerse geschiedenis van dat onderwerp. Ook denk ik dat langs die weg bepaalde denkbeelden en algemene kenmerken duidelijk worden. Hier en daar bestaan wel aanvullende pagina's, zoals Sjamanisme. Magie omdopen tot Westerse magie zou voorts denk ik weer uitnodigen tot een aparte, algemene pagina voor Magie, waarna ook weer pagina's gemaakt moeten worden voor (ik noem maar wat) Afrikaanse en Indiase magie. Ik weet niet of dat wel handig is. Een derde punt is dat de westers geschiedenis van magie betrekkelijk goed gedocumenteerd is, wat niet gezegd kan worden van bijvoorbeeld Polynesische of Afrikaanse tradities. Daar heb ik niet eens bronnen van. Magie als begrip is ook westers (de visie van de San in dezen is mij bijvoorbeeld geheel onbekend). Tezamen met voorgaande punten dacht ik dat het daarom geoorloofd en eenvoudigweg gemakkelijker is om onder Magie de focus te leggen op de Europese geschiedenis van het onderwerp. Wel valt er wat voor te zeggen de basis van andere artikelen meer bij Magie te incorporeren (bij de huidige stand van zaken). Maar ik hoor graag verdere meningen. Kiro Vermaas (overleg) 27 mrt 2015 11:53 (CET)
Ik vind het antwoord niet bevredigend. De Engelse versie biedt aanknopingspunten; mijn suggestie is de structuur daarvan over te nemen, mvg HenriDuvent 28 mrt 2015 11:15 (CET)
Het Engelse artikel lijkt inderdaad een goede structuur te hebben. Het voorstel om het huidige Nederlandse artikel dan om te dopen tot 'Westerse magie' houden we in ons achterhoofd. Kiro Vermaas (overleg) 28 mrt 2015 12:00 (CET)
Voor 'Westerse magie' zou ik niet meteen kiezen. Heel wat antropologen hebben immers hun duit in het zakje gedaan met hun veldwerk (Frazer, de kamergeleerde, uitgezonderd:) en studies van primitieve (dus niet-westerse) gemeenschappen. Daaruit zijn een aantal theorieën in verband met magie gegroeid. Een titel als 'Magie vanuit westers perspectief' is dan weer veel te omslachtig. Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 17:14 (CET)
Ter info, voor wie het nog niet had opgemerkt: om tegemoet te komen aan Henri Duvents terechte opmerking dat de titel 'Magie' de lading niet dekt omdat het artikel vrijwel geheel in de Westerse traditie wordt geplaatst, heb ik een hoofdstuk over "Niet-Westerse culturen" toegevoegd. Beachcomber (overleg) 30 mrt 2015 11:56 (CEST)

Straatfotografie[bewerken]

Nog zo'n kindje van de schrijfwedstrijd. Het is een artikel waar ik heel wat tijd en moeite heb in gestoken, maar uiteindelijk werd het toch niet opgemerkt door de jury. Misschien kan een review me verder helpen. Het onderwerp is actueel en relevant genoeg, want straatfotografie is hot. Ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen. Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 15:07 (CET)

Mooi en goed te lezen artikel, af en toe wat chique taalgebruik, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ik heb tot nu toe een vraag, over de volgende zin onder het subkopje 'Pioniers van straatfotografie in Nederland en België':
"Het centrum van het enthousiasme voor de nieuwe fotografie was Brussel, destijds het trefpunt voor intellectuelen en kunstenaars."
Was Brussel het trefpunt voor intellectuelen en kunstenaars uit België of ook voor internationale intellectuelen en kunstenaars? Nick (overleg) 11 mrt 2015 16:03 (CET)
Die wijsheid heb ik uit een artikel van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen gehaald. Goede vraag. Ik denk dat Brussel als grootstad toen een van de internationale centra was voor kunstenaars en intellectuelen, maar ik zal het voorlopig afzwakken tot 'destijds een trefpunt' (mijn luie oplossing :)
Je mag de te chique zinnen of gedeelten gerust noemen hoor, dan kan ik ze eventueel aanpassen. Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 16:40 (CET)
Een voorbeeld: "Hij was een van de vele straatfotografen die om den brode werkten als foto- of modejournalist en zich na hun werk aan hun kunst wijdden."
'Om den brode' is voor mij al chique of ongebruikelijk, maar dat ligt denk ik meer aan mij. Het artikel leest verder makkelijk weg, hoewel ik eerlijk gezegd het kopje over techniek deels heb overgeslagen. Daar werd het me namelijk te technisch. ;-) Nick (overleg) 11 mrt 2015 18:04 (CET)
Ik vraag me af of er veel mensen over zulke vaste uitdrukkingen vallen - volgens mij wordt het niet meteen als archaïsch ervaren, maar ik kan me vergissen.
Daar zeg je me wat, over dat technische gedeelte! Ik heb ook geworsteld met de vraag of ik het summier dan wel wat uitgebreider zou behandelen; vooral het hoofdstuk over de verschillende types camera's is mogelijk te veel van het goede. Ergens in de tekst zeg ik namelijk dat je met gelijk welke camera aan straatfotografie kunt doen. Ik weet het niet. Ik moet er nog eens over nadenken... Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 18:12 (CET)
Ik denk overigens wel dat mensen de betekenis van zulke uitdrukkingen snel uit de context kunnen halen.
Over het technisch gedeelte: het was meer bedoeld als een opmerking dat ik niet het hele artikel gelezen heb, omdat het technische deel van het onderwerp mij persoonlijk minder interesseert. Nick (overleg) 11 mrt 2015 18:21 (CET)
Ah, zo, natuurlijk. Ik denk dat het overigens nog meevalt met dat technische gedeelte, omdat het volgens mijn ruwe schatting slechts 1/4 van het artikel inneemt. Moet eigenlijk wel kunnen (en wie het niet wil lezen, mag rustig verder zappen :) Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 18:36 (CET)
Valt m.i. ook mee, dat technisch gedeelte. Het is nuttige info voor de doe-het-zelver. heinGlas z3.pngnlein'' 11 mrt 2015 18:45 (CET)
De term 'om den brode' is anders al redelijk ingeburgerd op Wikipedia. Misschien wordt het vaker door Nederlandssprekende Belgen gebruikt dan door (Nederlandssprekende) Nederlanders? heinGlas z3.pngnlein'' 11 mrt 2015 18:26 (CET)
Oef! We are not alone in the universe! Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 18:36 (CET)
 • Een héél mooi artikel! Mooie foto's (met mooie meissies) en de rest van de opmaak is erg verzorgd, juist zoals we van je gewend zijn. Het artikel heeft mij geïnspireerd, niet alleen voor het schrijven van aanleunende artikeltjes, maar ook voor ideeën voor het maken van foto's. Ondanks dat het artikel encyclopedisch geschreven is heeft het toch een 'ziel', en da's knap! Afijn, hier heb je natuurlijk geen jota aan, dus hier mijn minuscuul puntje van kritiek: de logo's van flickr en 500px staan er een beetje verloren bij. Misschien kun je die in de referentie verwerken of zo? of wat compacter in een combi-sjabloon? Dit sjabloon zou je eventueel ook kunnen gebruiken om andere foto's wat dichter op elkaar te zetten. heinGlas z3.pngnlein'' 11 mrt 2015 17:44 (CET)
  • Dat is heel vriendelijk van je, Heinonlein, en je bent ook bedankt voor het schrijven van die verwante artikels! Ik had gehoopt dat meer juryleden zouden vallen voor de knappe foto's die je leverde, maar dat was niet het geval ;) Ik heb niet zo veel verstand van combi-sjablonen (ik weet zelfs niet wat het is, bloos bloos!), maar als iemand me daarmee wil helpen dan zou dat fijn zijn. Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 18:02 (CET)
   • Ik heb deze wijziging doorgevoerd voor de logo's. Je mag 't uiteraard terugdraaien, de manier hoe afbeeldingen in een artikel worden verwerkt is erg smaakgebonden. heinGlas z3.pngnlein'' 11 mrt 2015 18:20 (CET)
    • Duim omhoog Tx mate, Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 18:23 (CET)
     • Ik heb hier een voorbeeld waarin de eerste foto's in een combi-sjabloon naast de inleiding staan. Eerlijk gezegd ben ik er zelf nog niet uit of dit een verbetering is. heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 08:32 (CET)
      • Er staat wel veel bla bla bla bij, vind ik. Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 10:38 (CET)
       • Tja, om het echt te doen lijken heb ik kopjes en tekst aangemaakt, zodat een inhoudsopgave zou worden gegenereerd. De bla bla is dus geen toespeling, maar mijn onbeholpen poging om iets zinnigs te zeggen! Glimlach heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 10:41 (CET)
        • Ik vond dat niet slecht, een beetje als een mantra als je het luidop leest :) Ik weet niet of ik veel verschil zie met of zonder sjabloon, maar doe rustig verder. Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 10:46 (CET)
         • Uitgevoerd Uitgevoerd, hoewel ik nog steeds niet weet of 't een verbetering is. Kon vandaag ook al niet besluiten met welk been uit bed te stappen... heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 10:57 (CET)
          • Nu snap k pas wat je met die combi bedoelt: er is nu minder ruimte tussen de foto's. Tja, mja, ik weet het ook nog niet. Misschien staan er ook wat te veel foto's in dat eerste deel, is nogal druk eigenlijk. Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 11:03 (CET)
           • Tja, maar in die drukte stond een soldaat met zijn meisje te ... en die foto vond ik toch wel een mooi voorbeeld. Het is een wereldberoemd kiekje en om dan te zeggen: "Kijk, dit is óók straatfotografie", da's toch wel stoer... Misschien kun je hem plaatsen onder het kopje 20e eeuw? heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 11:44 (CET)
Hmmm, wat moet ik mij hierbij voorstellen "nauwkeurige kadrering" (bij Spiegelreflexcamera)? The Banner Overleg 11 mrt 2015 23:45 (CET)
Dat de compositie exact kan worden bepaald omdat het beeld dat je op het matglas ziet exact overeenkomt met het beeld dat op de film of op de sensor terechtkomt. Een andere zoeker - bij een gewone kleinbeeldcamera - toont maar een gedeelte (90 %?) van het volledige beeld omdat je niet rechtstreeks 'door de lens' ziet (parallaxprobleem). Ik heb daar niet meteen meer uitleg over gegeven omdat dit al in het artikel over de spiegelreflexcamera staat. Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 23:58 (CET)
Tja, als gewone plaatjesknipper zegt zo'n term mij niets. Ik dacht echter dat het een typefout zou zijn. Glimlach The Banner Overleg 12 mrt 2015 00:06 (CET)
Nee nee, "kadreren" is een gewone term in de fotografie waarmee het bepalen van de 'beelduitsnede' wordt bedoeld; dus alles eraf snijden (inzoomen of met de benenwagen dichterbij komen) tot je iets interessants overhoudt (hopelijk :) Vaak gebeurt dit tegenwoordig achteraf met beeldbewerkingsoftware. Zo doe ik het meestal met straatfotografie, lustig erop los klikken en achteraf zien wat ik kan gebruiken... (Henri Cartier-Bresson zou vloeken als hij dit las) GlimlachBeachcomber (overleg) 12 mrt 2015 00:24 (CET)
Ik heb drie interne links in het artikel toegevoegd, waarbij één woord (kadrering) verwijst naar twee artikels, namelijk Kader en Herkadrering (beeld). Nu vind ik het eerste artikel niet erg fraai, het is meer een doorverwijspagina, maar het bevat wel de juiste definitie. Mooier zou zijn om Herkadrering (beeld) te hernoemen naar Kadrering (beeld) en wat uit te breiden. heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 07:58 (CET)
eu... oké. Eigenlijk had ik het artikel Kadrering (beeld) dus best niet hernoemd naar Herkadrering (beeld), en inderdaad ook het (her)kadreren tijdens de actie (kijkend door de zoeker) erbij vermeld. Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 09:41 (CET)
Òh bliksem, wòadde gij dè! (Tilburgs voor 'Ach zo, ik was mij er niet van bewust dat u die verandering had doorgevoerd') Het is inderdaad een beetje verwarrende term. Kadreren doe je in eerste instantie altijd, of 't zou zijn dat je zonder te kijken fotografeert (shoot from the hip). Dat herkadreren ook kadreren is zit natuurlijk al in de naam. Dit alles in één artikel uitleggen is wel 't meest transparant lijkt me. heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 09:48 (CET)
Toen ik dat artikeltje aanmaakte had ik als titel "Cropping" in gedachten, maar daar zullen taalpuristen mogelijk over vallen. Voor zover ik weet verwijst cropping uitsluitend naar het bijsnijden na het maken van de foto, en dat dekt de lading voor wat er nu in Herkadrering (beeld) staat. Maar naar welk artikel linken we dan voor het kadreren tijdens het fotograferen zelf? Of toch maar zoals je zegt alles onder 1 paraplu?Beachcomber (overleg)
Cropping is inderdaad het beste te vertalen met herkadrering, terwijl die term in de naam al het verband maakt met kadrering (wat cropping niet doet). Maar als je een artikel over kadrering hebt, zou je herkadrering als subkop kunnen opnemen. De termen hebben in mijn ogen teveel overlap om twee aparte artikels te verdienen. Maar dat is erg subjectief, misschien dat anderen er anders over denken? heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 10:05 (CET)
LOL, ik richt wat aan met mijn simpele vraag. Blijkbaar gebruik ik het principe dus wel maar wist ik gewoon de naam niet. Zo leer je onverwacht nog wat bij. The Banner Overleg 12 mrt 2015 11:10 (CET)
Ja maar wij hebben nu wel een punthoofd hoor, heb je nog zo van die leuke vragen? Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 11:33 (CET)
Maar wel binnen het kader van het onderwerp, hèhè... heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 11:44 (CET)
Lach Beachcomber (overleg) 12 mrt 2015 16:19 (CET)

Gossie, dat is een ferme lap tekst. Het ziet er volledig en professioneel uit, met goede afbeeldingen. Ik weet echter niets van het onderwerp af. 't Is verdomme echt Breitnerweer!, die kende ik nog niet. Kennelijk hebben we een breitnerklimaat. Kiro Vermaas (overleg) 27 mrt 2015 12:08 (CET)

Bij ons in België kennen we die uitdrukking gelukkig niet, en daardoor is het bij ons altijd mooi weer (vandaar dat zoveel Nederlanders emigreren naar Vlaanderen :) Straatfotografie is wel een boeiend onderwerp om over te schrijven, en vooral boeiend om zelf te doen omdat je nooit van tevoren weet wat je gaat ontmoeten (agressieve mensen bijvoorbeeld, hoewel dat nogal meevalt). Er is echter nog maar weinig Nederlandstalige literatuur over dit onderwerp te vinden. Daarom denk ik dat dit artikel voor onze lezers nuttig kan zijn. Beachcomber (overleg)
Prachtig artikel, met mooie foto's. Ik vind de lead wat lang, maar meer nog stoort het mij dat er 10 foto's van een en dezelfde fotograaf gebruikt zijn, en dat die fotograaf tien maal met naam en toenaam wordt genoemd. Je zou haast gaan denken dat iemand hier reclame aan het maken is. Hetgeen nog versterkt wordt door het feit dat men via Commons vrijwel naadloos bij de website van die fotograaf terecht komt. Dit zou dus voor mij best iets minder opvallend kunnen. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 17:11 (CET)
Bedankt voor je reactie, Whaledad.
Naamsvermelding. Verschillende overwegingen speelden hier mee om het zo te doen:
 1. De verplichte naamsvermelding bij de licentie CC BY-SA Sommige wikipedianen interpreteren dit dat het voldoende is dat de lezer op de foto kan klikken en op Commons dan de attributie te zien krijgt, maar daar vind ik bij Commons niets van terug.
 2. Dat deze fotografen hun werk gratis ter beschikking stellen in plaats van ze op Flickr en 500 px te koop te zetten, valt te appreciëren, en dan is naamsvermelding een kleine attentie die ons niets kost.
 3. Het probleem zou zich anders stellen dat de schrijver van een artikel zelf moet gaan beslissen of een fotograaf wel voldoende bekend is om zijn naam te vermelden, en anderen dan weer niet. Bij Breitner en Lange is dit bijvoorbeeld duidelijk, bij anderen moet de schrijver eigen criteria gaan hanteren of voldoende vertrouwd zijn met het onderwerp. Kende iemand van jullie Thomas Leuthard, of Alvaro A. Novo? Of Eric Kim? Waarschijnlijk niet, en toch zijn dit voor straatfotografen bekende namen.
De lange intro. Er valt heel wat te vertellen over straatfotografie, en de inleiding zou in het kort de belangrijkste punten in het artikel moeten schetsen zodat de (luie :) lezer al wat heeft opgestoken zonder het hele artikel te moeten lezen. Dat heb ik op een zo compact mogelijke manier geprobeerd. mvg, Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 17:46 (CET)
"Het probleem zou zich anders stellen dat de schrijver van een artikel zelf moet gaan beslissen of een fotograaf wel voldoende bekend is om zijn naam te vermelden" - Oh, was dat het. En ik maar denken dat u wellicht de fotograaf persoonlijk zou kennen. My bad. Sorry. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 18:03 (CET)
Je bekijkt het wel heel negatief. Probeer maar eens een artikel te schrijven over straatfotografie met voldoende relevant fotomateriaal. Wat doe je dan als je botst op commerciële licenties, oninteressante foto's of foto's die niet illustreren wat in het artikel geïllustreerd moet worden? Juist: je vraagt je vriend of vriendin om de straat op te gaan en geeft hem of haar opdrachten zoals: Maak een foto die het thema juxtapositie, Licht en schaduw, Ironie illustreert, of maak een foto die bepaalde technieken toont zoals fotograferen met lange sluitertijd enz. Of: je maakt zelf foto's als je je niet wil verrijken door ze te verkopen of er een boekje over te schrijven. mvg, Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 18:13 (CET)
Ja, daar had ik ook aan gedacht, maar toen vond ik 500+ straatfoto's in Commons, waarvan de meester erg mooi en bruikbaar waren. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 18:18 (CET)
Maar, beste vriend, denk je nu echt dat ik die niet heb bekeken??? Dat was mijn eerste, en - zo hoopte ik aanvankelijk - gemakkelijkste en snelste bron van materiaal. Na hier heel veel tijd te hebben ingestoken, ben ik zelf de boer opgegaan en bij Flickr en 500 px gaan speuren. Daar heb ik een aantal foto's vandaan gehaald en zelf op Commons gezet. Maar wat is het probleem eigenlijk? Je begon zelf met te zeggen dat het mooie foto's waren? 'Mooie' is maar 1 criterium overigens en niet eens het belangrijkste, ze moeten in de eerste plaats de onderwerpen die het artikel bespreekt illustreren. Ai there's the rub. Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 18:35 (CET)
"Maar wat is het probleem eigenlijk?" - Mijn probleem is dat naar mijn overtuiging het toelaten van zelfpromotie op Wikipedia een ongelooflijk hellend vlak is. Voordat je het weet krijg je werkloze geschiedenisleraren die zomaar overal linkjes naar hun artikelen willen gaan plaatsen. En dan bij kritiek kunnen gaan zeggen: Ja, maar die gerenommeerde Wikipedia-bijdrager mag het toch ook? En het is in mijn ogen vooral de overdaad aan naamsvermelding die hier meer schade dan goed doet. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 18:58 (CET)
Ik zie het probleem eigenlijk ook niet. Als een foto mooi, goed, duidelijk en(/of) bruikbaar is, waarom die dan niet gebruiken. Eigen werk of niet. Als het uit eigen portfolio is, dan weet de auteur gelijk precies hoe het werkje in kwestie bedoeld is, en het scheelt een boel auteursrechtelijk gedoe. Ik heb voor het artikel Klassieke semiotiek zelf ook een drietal plaatjes moeten maken, omdat ik niet iets kon vinden wat beter bij de tekst paste. Als het maar klopt, toch?Dat er dan namen van wikipediagebruikers bij komen te staan, tja, bij alle bronnen hoort wat mij betreft altijd een naam te staan. Is het officieel eigenlijk geheel verboden om eigen werk te gebruiken, alsof dat van een ander altijd voor moet gaan? ;-) Groet, Kiro Vermaas (overleg) 27 mrt 2015 19:06 (CET).
Kiro, dank voor uw bijdrage. "Is het officieel eigenlijk geheel verboden om eigen werk te gebruiken" Nee hoor. Wat ik hierboven stel is (bijna) het tegenovergestelde. Ik vind het fantastisch als bijdragers (bij gebrek aan beter) eigen illustraties maken, zoals u deed. Het grote verschil is dat u niet in het artikel tot drie keer toe uw eigen naam onder die illustraties plaatste. Nogmaals, mijn probleem is hier het "hellend vlak" van de "zelfpromotie". Niet het maken en gebruiken van foto's en illustraties. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 19:23 (CET)
Even concreet: kan iemand, gelijk wie, mij een link geven naar een uitzonderingsregel op de 'Attribution' bepaling? Dus dat op de Wikipedia's de naamsvermelding binnen artikels niet verplicht is? Dat zou ook een oplossing zijn natuurlijk. Ik hou me nu gewoon braaf aan wat verplicht is.
Zelfpromotie??? Als ik gedreven werd door ego, dan zou dit artikel er gewoonweg niet gekomen zijn, en dan had ik het materiaal voor eigen egoïstisch gebruik' voorbehouden. Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 19:38 (CET)
Zucht terug. Wilt u hier ontkennen dat het in Wikipedia allerminstgebruikelijk is om de attribution van afbeeldingen in het lemma zelf te plaatsen? (Want, voor alle duidelijkheid, DAAR gaat het mij om. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 19:44 (CET)
Voorbeeld: Sonnetten van Shakespeare. Ik weet niet of u zelf de Sonet XXX foto heeft geplaatst, maar u heeft heel veel aan dit artikel gewerkt, en het is blijkbaar nooit bij u opgekomen om Tubantia te vermelden als fotograaf. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 19:49 (CET)
? Die foto werd meer dan 5 jaar geleden door Encyacht toegevoegd op het ogenblik dat ik me nog niet intensief met dit artikel bezighield. Sorry, Whaledad, maar deze discussie zit allang op een zijspoor. Verplichte naamsvermelding, als je daar niet mee akkoord bent, kun je beter ergens anders aankaarten (Kroeg, Wikimedia of zo, ik heb daar verder geen verstand van). In elk geval moeten we op een duidelijke, algemene regel kunnen terugvallen die een uitzondering op de verplichte naamsvermelding toestaat. Is dat zo, en kan iemand me een link naar zulke regel geven, dan is het opgelost. Maar nu hou ik op, want ik begin mezelf te herhalen, mvg, Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 20:08 (CET)
Er is wel een groot verschil met dit artikel of een over sonnetten, namelijk dat het over foto's gaat. Dan mag men ook een uitgebreidere beschrijving bij de voorbeeldfoto's verwachten, lijkt me. (Just my two cents) heinGlas z3.pngnlein'' 27 mrt 2015 20:20 (CET)
Deze dan: [1].
U claimt "verplichte naamsvermelding" als reden om de naam (tot zelfs 10 x toe) in het artikel op te nemen. Wilt u daarmee zeggen dat 98% (mijn schatting) van de Wikimedia-artikelen over de hele wereld de regels schendt? W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 20:24 (CET)
Je vergelijkt gewone huis-tuin-en keukenfoto's zoals het kiekje met foto's door straatfotografen, die een kunstvorm bedrijven. Het niet vermelden van de maker bij de straatfoto is als het weglaten van de naam van de schilder bij een schilderij of van de naam van de dichter bij een gedicht. Maar dit is maar een bijkomende overweging, omdat je me om de oren begint te slaan met alle foto's op Wikipedia van alle artikelen waar ik ooit aan heb meegewerkt. De hoofdzaak blijft... verplichte naamsvermelding, zelfs voor de huis-tuin-keukenfoto's. Kunnen we hiermee afsluiten? Ik wil wel beleefd blijven, maar dit is - ten overvloede - echt geen discussie voor dit artikel alleen. Beachcomber (overleg) 27 mrt 2015 20:33 (CET)
Nee, Beachcomber, met "... verplichte naamsvermelding, zelfs voor de huis-tuin-keukenfoto's." Kunnen we niet afsluiten. Leg aub even uit of dit in uw ogen betekent dat verplicht de naam van de fotograaf in het artikel moet worden vermeld. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 22:21 (CET)
Nee, net andersom: Heb je een link voor mij naar een pagina op Wikimedia Commons waarin staat dat binnen een artikel op Wikipedia deze naamsvermelding niet hoeft? Ik pas namelijk gewoon de Attribution-bepaling van de licentie(s) toe, tot iemand me (hoe vaak moet ik dit nog zeggen?) een link met een duidelijke tekst voorschotelt. Me thinks dat dit een kwestie is die de scope van dit artikeltje overstijgt en dat deze discussie niet in een review thuishoort die slechts een paar medewerkers lezen. Ik zal dus straks, als ik de tijd vind, de discussie verruimen en veralgemenen door mijn vraag om duidelijkheid in de Kroeg op te werpen, mvg en bedankt voor je input, Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 07:49 (CET)
(Zie verder Wikipediakroeg- Naamsvermelding alwaar deze discussie wordt voortgezet) Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 09:24 (CET)

Naar aanleiding van de discussie alhier en in de Kroeg heb ik aanvankelijk in de naamsvermelding gesnoeid: alleen bij foto's met meer info (bijschrift) of bij bekende fotografen. mvg, Beachcomber (overleg)

Omdat volgens de link naar een Commonstekst die gebruiker Hoopje in de Kroeg gaf het (niettegenstaande het toegelaten is om het wel te doen) niet nodig is om de 'attribution' aan de foto in het artikel toe te voegen, heb ik de meeste namen verwijderd, tenzij ze als fotograaf naar mijn eigen inschatting voldoende 'bekend' zijn. Met dank aan Hoopje om klaarheid te brengen in deze kwestie, Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 09:43 (CEST)
Dank. Hoewel het spijtig is dat feitelijk dezelfde opmerking van mij hierboven als dwaas van tafel werd geveegd.
Maar, akkoord. Ik heb nog een andere vraag: Het artikel rept wel (terecht, en op een goede, uitgebreide manier) over portretrecht, maar bespreekt (mijn inziens ten onrechte) niet "Freedom of Panorama". Ik meen dat dit met name in België en Frankrijk vrij streng is, waardoor bijvoorbeeld afbeelding van het Atomium niet op WP geplaatst kunnen worden. Ik weet niet of u zelf kennis hiervan heeft, anders kunt u wellicht iemand anders uitnodigen om dit wat toe te lichten. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 mrt 2015 22:19 (CEST)
Natuurlijk ken ik dat. Maar panoramarecht is hier niet van toepassing, omdat het 'panorama', gebouwen en andere constructies, bij straatfotografie nooit het belangrijkste onderwerp is dat wordt in beeld gebracht. Daar moet de straatfotograaf zich dus niets van aantrekken. Neem dus gerust een foto van een beteuterd kijkend kind met een druipend ijsje voor het Atomium, of van een menigte mensen met paraplu's voor de Boerentoren op de achtergrond, zolang je focust op een ander onderwerp en het geen landschaps- of 'urban'foto is waarbij duidelijk is dat het beschermde panorama het eigenlijk onderwerp is, is er niets aan de hand. Het is echter mogelijk wel interessant om wat ik hier zeg ook in het artikel te vermelden, want misschien vragen andere mensen (Bange Belgen) zich dit ook af. Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 22:51 (CEST)
En dat laatste bedoelde ik ook precies. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 mrt 2015 23:46 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Inmiddels een hoofdstukje toegevoegd over panoramavrijheid, met dank voor de nuttige tip. Beachcomber (overleg) 30 mrt 2015 13:57 (CEST)

Nog 'n klein puntje van kritiek/mogelijk afweging: zou je wel onderkopjes gebruiken bij het kopje Straatfotografie#Thema's van straatfotografie? Misschien kun je de thema's ook in een opsomming zetten (*), zodat de inhoudsopgave wat overzichtelijker blijft. heinGlas z3.pngnlein'' 1 apr 2015 11:51 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Ik heb je suggestie gevolgd, Heinonlein, die extra kopjes waren inderdaad wat overdone. Beachcomber (overleg) 1 apr 2015 12:02 (CEST)

One World Trade Center[bewerken]

Geschreven voor de schrijfwedstrijd en daarna genomineerd voor de etalage. Daar kwam naar voren dat het artikel eerst nog een review nodig had en dat er nog wal taalfoutjes in stonden. - Supercarwaaroverleg 11 mrt 2015 08:15 (CET)

Wel, beste Supercarwaar, ik moet bekennen dat ik na aandachtige lezing een fan ben geworden van dit artikel! Ik ben het niet eens met de kritiek dat de inleiding te lang is of dat er nog te veel stijl/grammaticale fouten in zouden staan. Integendeel. Het leest als een trein (of als een wolkenkrabber) en is inhoudelijk bijzonder interessant. Ik denk dat dit schip (oei, nog een metafoor) binnen enkele weken zonder probleem door de etalagenominatie kan zeilen. Succes ermee! Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 16:25 (CET)
Sorry, ik wil het schip van Beachcomber niet tot zinken brengen maarre...
Tijdens de nominatie had ik als kritiek Hele stukken bronloos. Eerst maar eens door de review want ik wil toch wel wat bronnen zien over Silverstein. Voor zo ver ik kan zien zijn die bronnen echter niet in het artikel gearriveerd. The Banner Overleg 12 mrt 2015 00:28 (CET)
Voor die stukken heb ik de bronnen gebruikt die bovenaan de appendix staan. Ik heb daar zelf niet elke keer naar gerefereerd, omdat er dan te veel referenties naar die bronnen zouden komen. - Supercarwaaroverleg 12 mrt 2015 07:16 (CET)
In dat geval zou ik die bron niet onder 'Externe link' zetten, maar bij de overige bronnen. Het is inderdaad niet nodig om bij elke zin een referentie te zetten, alleen bij de passages waar dat nodig is, zoals controversiële beweringen, citaten en dat soort dingen. Wat dat betreft vind ik dat je dit goed hebt gedaan. heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 07:48 (CET)
Maar van een etalageartikel zou je wel mogen verwachten dat elke paragraaf van een bron is voorzien. The Banner Overleg 12 mrt 2015 10:15 (CET)
Daar ben ik het met je eens. heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 10:33 (CET)
Hoe zou ik dat dan het best kunnen doen? De bronnen bovenaan de appendix worden op dermate veel plekken gebruikt dat er wel erg vaak naar dezelfde referentie zou moeten worden gelinkt. - Supercarwaaroverleg 14 mrt 2015 20:30 (CET)
Ik denk dat films eigenlijk geen betrouwbare bronnen zijn. Wat de PDF betreft: je zal toch wel verschillende pagina's gebruiken? The Banner Overleg 14 mrt 2015 20:45 (CET)

De tekst loopt niet altijd even lekker, twee voorbeelden:

 1. "Een van de twee de noodtrappen is speciaal gemaakt voor de brandweerlieden, zodat zij zich niet net als bij de aanslagen op 11 september 2001 om de naar beneden gaande kantoormensen te hoeven manoeuvreren." Met een beetje redactie loopt een zin als deze veel beter, misschien "... zodat zij geen hinder hadden van de vluchtende werknemers, zoals dit het geval was tijdens de aanslagen op 11 september 2001."
 2. "Door hun snelheid kunnen die liften de top van het gebouw binnen één minuut bereiken." Deze zin telt drie woorden die je in de vorige zin ook gebruikte, namelijk "liften", "snelheid" en "top". Herhaling van woorden leest niet prettig, dus misschien kun je dit feit verwerken in de voorgaande zin of de zin veranderen in zoiets als "Hierdoor is het mogelijk om binnen één minuut de bovenste verdieping te bereiken." (Ik noem maar wat.)

Zoals ik bij de nominatie al aangaf is 't artikel mooi uitgebreid en visueel goed verzorgd. De tekst moet alleen veel vloeiender, wellicht is 't een idee om heel de tekst hardop voor te lezen, dan vallen die niet lopende zinnen vanzelf op. Taalfouten heb ik niet gevonden, maar die vind ik bij mezelf ook nooit, dus dat zegt niks... Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 12 mrt 2015 07:48 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Ik heb de tweee zinnen aangepast. Ik ga het nog eens hard op voorlezen, maar denk niet dat dat heel veel op zal gaan leveren, aangezien ik dat al meermaals heb gedaan. - Supercarwaaroverleg 14 mrt 2015 20:30 (CET)
De stijl kan inderdaad wel wat vloeiender. Af en toe vraag ik me ook af wat er precies staat. Neem een zin als deze: "Gouverneur Pataki had 14 maart 2006 als deadline gesteld voor de deal, maar tijdens de onderhandelingen werden de onderhandelaars van Silverstein door de Port Authority boos verzocht hun kantoor te verlaten." Ten eerste is me niet duidelijk op welke tegenstelling met het woord 'maar' wordt gedoeld. Ten tweede wekt de zin de indruk dat de boze onderhandelaars van Silverstein op gezag van de Port Authority hun eigen kantoor moesten verlaten, maar ik vraag me af of dat werkelijk wordt bedoeld. Marrakech (overleg) 12 mrt 2015 08:26 (CET)
Ik heb het aangepast. - Supercarwaaroverleg 14 mrt 2015 20:30 (CET)

Naypyidaw[bewerken]

Dit artikel bestond al een lange periode als een vijfregelig lemma. Ik ben er toen mee aan de slag gegaan van 28 januari 2015 tot 23 februari 2015 en ik wil graag jullie mening horen over het lemma. S078 (?) 1 mrt 2015 14:04 (CET)

 • Hallo S078, bedankt voor je Reviewnominatie. De inleiding van het lemma is oké; wellicht qua verhouding tot de rest van het artikel wat aan de (te) korte kant. Er staan na het vetgedrukte onderwerp wel heel veel namen e.d. tussen haken. Ik zou het inkorten en beperken tot de Birmaanse naam, de transcriptie en de uitspraak. De overige zaken, zoals "vroeger ook bekend als" zou ik verwerken in de lopende tekst. "Vroeger" is sowieso een ongelukkige woordkeuze, aangezien de stad pas tien jaar geleden werd opgericht. Het woord is misschien beter met "voorheen" te vervangen. Het is niet altijd noodzakelijk in de inleiding al met je bronnen te komen – heb ik ook niet gedaan – maar bij het vermelden van het inwonersaantal lijkt het me wel wenselijk. "wat het op twee na grootste stad van Myanmar maakt" klinkt een beetje krom en zou ik als "wat het de op twee na grootste stad van Myanmar maakt(e)" schrijven. "ASEAN Top" zou ik veranderen in "ASEAN-top", aangezien er geen reden is "top" met hoofdletter te schrijven en het ook niet los hoeft te staan van de afkorting. Het is immers ook "VN-missie" en niet "VN Missie". Voor "Oost-Azië Top" geldt hetzelfde; een interne link aanleggen lijkt me niet noodzakelijk, tenzij je voornemens bent daar een artikel over te schrijven. Verder vind ik "ook was de stad" beter klinken dan "ook was ze", omdat in de voorgaande zin Naypyidaw niet het onderwerp is.
 • De derde alinea van de inleiding is een mijns inziens een vage opeenhoping van losstaande feiten – van de geplande stad (organisatorisch) spring je naar de groei van de stad (demografisch), vandaar ga je over naar het oppervlakte van de stad (geografisch), waarna je afsluit met het vermelden van de woonplaats van het staatshoofd. Waarom maak je er een onsamenhangend geheel van? De derde zin, over de oppervlakte, zou ik persoonlijk verplaatsen naar de eerste zin van de alinea, waar ook de ligging en het inwonersaantal vermeld worden (al is het zo vaag uitgedrukt dat het ook weggelaten kan worden, ook omdat er onder "Geografie" concreter op ingegaan wordt); de tweede zin eventueel ook. En is het plannen van de stad in handen van de overheid of van die overheid losstaande bedrijven? Daarover kort iets vermelden lijkt me nuttig. Wat betreft de infobox: gebruik bij de Birmaanse naam niet {{my}}. Dat sjabloon dient niet in de lopende tekst te worden gebruikt. Omdat in de inleiding ook de Birmaanse naam vermeld wordt, lijkt het me niet nodig ook de taal aan te geven bovenin de infobox – gewoon weglaten dus. Kun je daarnaast toelichten waarom je die twee foto's hebt gebruikt voor de infobox? Een lege weg (die je onderaan in de fotogalerij opnieuw gebruikt met het nuttige onderschrift "een brede weg") geeft naar mijn mening geen goed beeld van een stad. Het onderschrift van de foto van de pagode correspondeert niet met elders in het artikel, waar de naam als "Uppatasantipagode" gespeld is, niet als "Uppatasanti Pagode". Verder zou ik bij de interne link naar Thein Nyunt niet "kolonel" betrekken, maar die vóór en los van de interne link plaatsen (of linken naar het artikel "Kolonel", als je wilt).
 • Zou het kopje "Terminologie" niet "Etymologie" moeten heten? Onder het kopje verklaar je namelijk de naam van de stad. Je beschrijft geen begrip, maar verklaart: dat is etymologie. In de tweede zin zou ik "het" vervangen door "het begrip", omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid. Wat bedoel je met "traditioneel vaak" – bedoel je dat het een traditie was en daarom meermaals gebeurde (vaak lijkt me sowieso overdreven, het gebeurt immers niet dagelijks dat een stad een naam krijgt)? Het lijkt me belangrijk dat ofwel anders te formuleren, ofwel te verduidelijken. Naar het artikel over Mandalay is reeds gelinkt in de inleiding, dus zou ik hier niet opnieuw een interne link aanleggen (linkomanie). "Zoals bij" moet "zoals" zijn; "welk" is geen goed verwijswoord in dit geval, ik denk dat "dat" gepaster is. De tekens van de Birmaanse naam zijn niet zichtbaar en weergegeven als witte vierkantjes. "betekend" is een persoonsvorm en moet dus met een t aan het einde zijn ("betekent"). Het lijkt me verder ook duidelijk dat hier nog een flinke bronvermelding moet komen te staan om deze informatie te onderbouwen.
 • Hoezo is de geschiedenis van de stad "kort"? Wat volgt is wel een soort verklaring, maar je kunt wellicht beter benadrukken dat de stad nog niet zo oud is. "Kort" is POV. "drie kilometer" leest prettiger dan "3 km". Waarom heb je de Asia World Group en HGC gelinkt? Zijn dat twee extra bijzondere bedrijven? Ze hebben allebei geen artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, ze zeggen me niets en je vermeldt ook niet dat ze bijvoorbeeld de grootste bedrijven van het land zijn. Twee willekeurige bedrijven als voorbeeld aandragen lijkt me niet nuttig. Voorts: waarom vermeld je het tijdstip bij de verhuizing (is dat ook maar een beetje encyclopedisch relevant)? "1.100" zou ik schrijven als "1100"; "er voor" moet als "ervoor" geschreven worden. Het tweede onderdeel van de zin "De verwachtingen waren (...)" sluit niet bij het eerste deel aan. Welke haast, hoezo een gebrek en waarom resulteerde dat in gescheiden wonen? "bedrijfjes uitoefenen" is een vreemde woordkeuze, "op de daarvoor bedoelde commerciële zones" moet "in de (...)" zijn. Wat bedoel je eigenlijk met die commerciële zones – zijn dat economische zones, bedrijfsgebieden, EPZ's? "enorme parade" is POV. De uitleg "Dit is de feestdag in Myanmar (...)" komt als mosterd na de maaltijd pas twee zinnen na "op 27 maart 2006" en zou ik dus weghalen en deels invoegen in de eerste zin van de derde alinea: "Op 27 maart 2006, de nationale feestdag van Myanmar, marcheerden (...)". "er" kan weggelaten worden. Waarom is "De parade mocht alleen gefilmd worden vanaf de grond, nabij drie grote beelden van de drie belangrijkste koningen van Myanmar: Anawrahta, Bayinnaung en Alaungpaya." relevant? Het is vooral plotselinge, overdreven gedetailleerde informatie. Zou ik weggelaten hebben. Daarnaast schrijf je "De stad kreeg officieel de naam "Naypyidaw" tijdens deze ceremonie.": dat betekent dat de stad, die in 2002 al bestond, pas na vier jaar zijn huidige naam kreeg. Boven deze zin werd al gebruikgemaakt van de naam en wordt nergens een alternatieve, vroegere naam genoemd (behalve weggestopt tussen haken in de inleiding). Hoe heette de stad in de periode tussen 2002 en 2006? Waarom kreeg de stad pas in maart 2006 zijn naam – was dat omdat, aangezien de naam "koninklijke stad" betekent, het staatshoofd pas toen zijn intrek had genomen in Naypyidaw? Die cruciale gegevens ontbreken in de tekst.
 • Opvallend dat de gedachtegang bij het verhuizen van de hoofdstad een eigen kop krijgt: de tekst onder het kopje "Gedachtengang achter het verhuizen van de hoofdstad" past prima onder "Geschiedenis". "aangrenzend aan" moet "grenzend aan" zijn. "wat stabiliteit" is vaag omschreven, net als "een turbulente geschiedenis" (leg uit! Waren er burgeroorlogen, was er sprake van dictatoriale onderdrukking?). Verder kan de komma bij "verhuizing, was" weggelaten worden. Wat bedoel je met "te overvol"? Rangoon is een plaats en kan niet weglopen, dus "aan de kust lag" moet "aan de kust ligt" zijn. "was het kwetsbaarder" is ten onrechte gepresenteerde als een feit en zou ik dus vervangen door "zou het kwetsbaarder zijn", verwijzend naar de gedachtegang van de westerse diplomaten. "een dergelijke" is wat mij betreft netter dan "zo'n soort"; "gaat het verhaal rond" zou ik vervangen door "doet (of deed) het verhaal de ronde", waarbij natuurlijk óók een bron moet staan.
 • "een bevolking van 1.558.367" vind ik wat vreemd uitgedrukt en kan beter vervangen worden door bijvoorbeeld "telt 1.558.367 inwoners". Wat is de census? Prima weeroverzicht, al vind ik de bron (Weather2Travel) twijfelachtig. Dat klinkt als een website van een soort reisorganisatie en die (commerciële) organisaties zijn allesbehalve betrouwbaar en geschikt voor een encyclopedie. Zijn er geen klimaatgegevens te vinden van een (inter)nationaal weerstation?
 • Onder de kop "Stadsbeeld" roept de tweede zin, "Sinds 2011 ontbreken nog veel van de faciliteiten die men in een hoofdstad zou verwachten.", vraagtekens op. Sinds 2011? Bedoel je "anno 2011" (wat zou betekenen dat je behoorlijk verouderde informatie plaatst)? Wat zijn faciliteiten die men in een hoofdstad zou verwachten? Banken, vliegvelden, stations, een metronetwerk, een winkelcentrum, financiële districten? Er is in een encyclopedie geen ruimte voor dit soort vaagheden. Bij het subkopje "Residentiële zone" gebruik je vervolgens meervoudsvormen, wat vreemd is, aangezien overal uit blijkt dat er maar één residentiële zone is – gewoon enkelvoud gebruiken, dus. "Op dit moment": is dat 2006, 2011, 2015? Die woorden moeten vervangen woorden door bijvoorbeeld "in 2011" (en in dat geval een werkwoordsvorm in de verleden tijd, uiteraard). Na "(...) volgens de banen van hun bewoners" volgen twee medewerkersgroepen, vermoedelijk voorbeelden. Als het inderdaad voorbeelden zijn (moet wel, aangezien er meer dan twee groepen personeel in een stad leven) zou ik het signaalwoordje "zo" toevoegen. "Echter veel van de inwoners van de stad, leven in sloppenwijken." lijkt de rest van de alinea tegen te spreken ("echter"), maar hoe? Er zijn dus niet alleen "vier-verdieping-appartementen", maar ook sloppenwijken. Waar dan?
 • "11 km" zou ik als "elf kilometer" schrijven. "veel bunkers en tunnels" is POV: noem getallen, en waar zijn die bunkers en tunnels voor (en waarom zijn die niet in de rest van de stad ook aanwezig)? "hebbende" is een typefout en moet "hebben de" zijn. "(...) zodat kleine vliegtuigen kunnen landen" is interessant, maar wat voor vliegtuigen en waarom alleen daar? Moeten die vliegtuigen ook niet in de rest van Myanmar een noodlanding kunnen maken (tenminste, ik meen dat het hier om noodlandingen gaat)? De zin "Er werden veertig villa's nabij het Birmaans Congrescentrum, in voorbereiding op de 25e ASEAN Top in november 2014." klopt niet: er ontbreekt om te beginnen een werkwoord. Uit de subkop "hotelzone" blijkt mijns inziens niet duidelijk hoe die hotelzone eruit ziet. Bestaat die zone uit uitsluitend hotels en is het een afgebakend deel van de stad? "Junction Centre Mall" en "Junction Center" zijn niet hetzelfde geschreven, maar je bedoelt wel hetzelfde; aanpassen dus. We schrijven verder "locale" als "lokale"; is het niet overbodige informatie, aangezien het logisch is dat de restaurants "lokaal" zijn? Gebruik bij "De Tuinen van het Ngalaikmeer is een klein waterpark" graag de originele naam van die tuinen, want op deze wijze levert het een kromme zin op. "na bij" moet "nabij" zijn; "7 km" schrijven als "zeven kilometer"; leg uit wat de Thingyan-feestdagen zijn, want mij zegt het niets. Bij de tekst over de Uppatasantipagode moet "betekend" "betekent" zijn en zijn de hoofdletters bij "Bescherming tegen Onheil" onzinnig en kunnen dus weggelaten worden. Kleine letters volstaan. Vervang omwille van de duidelijkheid "2 ha" door "twee hectare" (of breng bij "ha" een interne link naar het artikel over hectare aan) en licht toe wat je bedoelt met "(...) voor missies van de Verenigde Naties". Je schrijft verder dat alleen de Bengalese ambassade zich in Naypyidaw bevindt: waarom alleen die ambassade; waarom niet ook andere ambassades; waar zitten die andere ambassades dan wel? Ik vind bijvoorbeeld via Google dat de Nederlandse ambassade zich bevindt in het Thaise Bangkok. Vermeldenswaardig.
 • De kop "Cultuur" is vrij dubbelop met de subkop "Ontspanning". Waarom is het interessant dat een bepaalde filmprijs jaarlijks wordt uitgereikt voor Birmaanse films? Wat is de link met deze stad? Als ze hier worden uitgereikt, is het handig dat erbij te schrijven. Bij "Bestuur" zou ik "dagelijkse (bestuur)" vervangen door "dagelijks". Wat volgt zijn heel veel onnodige hoofdletters, bij "President", "Raad" (schrijf alsjeblieft "gemeenteraad" als je dat bedoelt, in plaats van een vage bewoording als deze), "Voorzitter" en "Krijgsmacht". Het lijkt me wenselijk die allemaal door kleine letters te vervangen. Bij de opsomming zie ik wederom alleen maar vierkantjes en geen Birmaanse symbolen.
 • Onder de kop "Transport" is het niet "reikt zich", maar gewoon "reikt". "De vierstrooks-, 323,2 km lange Autoweg Rangoon-Naypyidaw" zou ik vervangen door het duidelijkere "de 323 kilometer lange vierbaansweg Rangoon-Naypyidaw". "nagenoeg leeg" (POV): wat is dat en waarom is dat zo? Het subkopje over de metro is perfect, met prima bronnen en bronvermelding. "50 km" vervangen door "vijftig kilometer". "veel vierbaanswegen en veel rotondes" is wederom POV; ook vraag ik me af of het bijzonder is dat een grote stad veel rotondes heeft. "naar hun gebouwen" moet "naar zijn gebouwen" of "naar regeringsgebouwen" zijn. En is er werkelijk maar één taxibedrijf, die opvallend genoeg ook nog eens beheerd wordt door het leger van Myanmar? "honderden verkeersongeval gerelateerde sterfgevallen" is vaag; "honderden verkeersdoden" of "-slachtoffers" is duidelijker.
 • Bij de kop "Luchtverkeer" graag de zin beginnen met een lidwoord (de). "16 km" vervangen door "zestien kilometer". Lewe was reeds in het artikel gelinkt, de interne link hier kan dus verwijderd worden. Wat zijn "regelmatige vluchten" (POV, dus vervangen door cijfers)? Pas de zin "Het vliegveld wordt sinds 2009 onder handen genomen om tot 3.500.000 passagiers per jaar te handelen." aan: sinds 2009 is een vage tijdsuitdrukking, net als "onder handen nemen" ook in dit geval behoorlijk onduidelijk is. Bij "zoals naar: Bangkok en Kunming" zou ik de dubbele punt vervangen door een komma.
 • Onder de kop "Gezondheidszorg": oké, een ziekenhuis. Naypyidaw is niet de enige stad met een groot ziekenhuis. Ook kan ik vermoedelijk wel meerdere steden opnoemen die een stad hebben met een verloskundige of een gynaecoloog in dienst – oftewel, die informatie is allesbehalve vermeldenswaardig en compleet irrelevant. De koppen over gezondheidszorg, communicatie en media (één televisieaflevering over auto's: so what?) zijn zo nietszeggend, dat ze wat mij betreft weggehaald kunnen worden. Verder is de opsomming van partnersteden ongetwijfeld incompleet en is de fotogalerij behoorlijk vaag en nietszeggend. Het bevat geen enkele foto van de stad zelf: een overzichts- of panoramafoto. "Een brede weg"! "Een bushalte"! "Een tolhuisje"! "Penguins" (?) in de plaatselijke dierentuin! De fotogalerij zou ik dus nogmaals kritisch bekijken en inkorten.
 • Succes nog met dit artikel; ik hoop dat je wat aan mijn commentaar hebt. Groet, JurriaanH (overleg) 1 mrt 2015 17:06 (CET)
Enorm bedankt JuriaanH, hier heb ik zeker wat aan. Ik ga er de komende dagen aan werken. Bedankt! S078 (?) 2 mrt 2015 16:28 (CET)
Ik mis bronnen, vele bronnen. En wat is bijvoorbeeld de relevantie van de "verderweg gelegen dam" en de kleur van de huizen van groepen ambtenaren? The Banner Overleg 10 mrt 2015 21:22 (CET)

Vrouwen in het oude Griekenland[bewerken]

Dit is een artikel uit de Etalage van de oudheid-stal: een vertaling van het Spaanstalige Etalage-artikel en aangevuld aan de hand van het Franstalige artikel, waarbij ik ook de referenties en bronnen heb nagetrokken en enkele heb toegevoegd waar dit mij nodig leek. Ik zou dit artikel binnenkort willen voordragen voor de Etalage en had graag jullie oordeel gehad. Mvg., Evil berry (overleg) 18 feb 2015 17:19 (CET)

Interessant artikel, maar ik zou de tekst nog eens kritisch doorlezen, want de brontalen schemeren hier en daar te duidelijk door de vertaling heen. Neem de volgende zin: "Als zij tegen verkrachting werd beschermd, maakte de wetgeving geen onderscheid met verleiding : men is onverschillig of ze al dan niet toestemde - alleen de belangen van haar voogd werden in aanmerking genomen." Ten eerste de interpunctie: in het Nederlands worden leestekens als de dubbelpunt, de puntkomma en het vraagteken tegen het voorgaande woord geplakt, terwijl er in het Frans gewoonlijk een spatie tussen komt. In het Nederlandse artikel is dit Franse gebruik ten onrechte overgenomen. Verder moet een Franse of Spaanse zin die met 'Si...' begint vaak, en ook in dit geval, met een hoewel-constructie worden vertaald. Dus: "Hoewel zij tegen verkrachting werd beschermd, maakte de wet geen onderscheid tussen verkrachting en verleiding". En ten slotte betekent 'il est indifférent' hier 'het maakt niet uit'. Marrakech (overleg) 1 mrt 2015 15:48 (CET)
Bijzonder interessant en knap uitgewerkt artikel. Het nakijken van die bronnen zal geen sinecure geweest zijn. Ik heb intussen de vertaling van een fragmentje uit het Spaans aangepast, kijk je hier al even naar? Beachcomber (overleg) 11 mrt 2015 15:42 (CET)
Het probleem blijft dat het Spaans niet overal goed is begrepen en dat het Nederlands vaak een onnatuurlijke, vertaalde indruk maakt. Dit is een voorbeeld van een foute vertaling:
Spaans: Plutarco afirma que así, los esposos, «ignoran la saciedad y el declive del sentimiento que entraña una vida en común sin trabas.»
Nederlands: Plutarchus merkte bovendien ook op dat de echtgenoten "de bevrediging negeren en de vermindering van gevoel een gemeenschappelijk leven zonder belemmeringen tot gevolg heeft."
Hier staat iets volslagen anders dan in het Spaans. Een juistere vertaling is: "Volgens Plutarchus raakten echtgenoten op die manier niet verzadigd en vielen zij niet ten prooi aan de afstomping van gevoelens die een onbelemmerd gemeenschappelijk leven met zich meebrengt". Marrakech (overleg) 12 mrt 2015 11:50 (CET)

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik dit een interessant artikel vind. :-) En respect voor het vertaalwerk. Ik heb toch een paar puntjes, al kan het natuurlijk zijn dat mijn onwetendheid over het onderwerp me parten speelt.

 • Ik heb moeite met het kopje 'Homerische periode'. Het betreft de archaïsche periode. Voor zover ik weet, is de consensus dat Homerus in de achtste eeuw geleefd heeft, als hij überhaupt echt bestaan heeft. Daarbij komen we een beetje in de problemen als we de Ilias als directe bron willen gebruiken voor het leven in het Griekenland van de achtste eeuw. Waarschijnlijk is dat epos namelijk in de loop der tijd gegroeid, en zitten er echt heel oude elementen in (ik denk bijvoorbeeld aan de scheepscatalogus). Wat is dus precies wat? En waarom volgt het artikel Duistere eeuwen en archaïsche periode na de Homerische periode? Er wordt eigenlijk ook niets gezegd over de duistere eeuwen.
 • De tekst mag hier en daar nog wat opgepoetst worden (interpunctie, spookwoorden etc.).
 • Het is heel mooi en goed dat bronnen zijn nagekeken. Desondanks mis ik op verschillende plaatsen wel voetnoten en bronnen. Een voorbeeldje. Onder Klassieke periode, subkopje Statuut, staat in de laatste alinea: 'Volgens sommige auteurs[...]'. De vraag is dan: welke? Of welke academicus doet deze uitspraak na bronnen erop nagekeken te hebben?
 • Ik zou spreken van 'komedieschrijvers', en niet van 'komische auteurs' (In de polis).
 • Persoonlijk vind ik het handig bij auteurs gelijk even aan te geven in welke eeuw ze leefden. Dat is al helemaal handig als je Euripides en Plutarchus in dezelfde zin zet. ;-)
 • Ik herinner me uit een of ander geschiedenisboek dat het vrouwen verboden was om bijvoorbeeld spelen bij te wonen. Zo waren er nog wat dingetjes, waarvan ik denk dat er wel informatie over te vinden is.
 • Onder Opvoeding: Desalniettemin, was de kracht van Spartaanse vrouwen spreekwoordelijk in Griekenland: Klearchos van Soloi (midden van de 3e eeuw v.Chr.) verhaalt aldus dat zij volwassen en ongehuwde mannen overmeesteren en hen slaan om hen te dwingen te trouwen, wat impliciet wijst op de kracht van deze vrouwen. Ik vind dat behoorlijk expliciet, maar ik vraag me gewoon even af in hoeverre we deze uitspraak ernstig moeten nemen. Klearchos, die de mededeling deed, was geen Spartaan. Wat was de Spartaanse oorlogsmachinerie of pittige opvoeding in de derde eeuw nog waard? Is de opmerking geen schimpscheut naar de vrouwen toe? Of juist naar de Spartaanse mannen toe? Geen idee. Ja, het is laat en ik ben aan de wijn!
 • Hellenistische periode: ik zie hier alleen maar aparte zinnetjes op aparte alinea's in het eerste stuk.
 • Volgens mij waren er meer diadochenfacties dan alleen Macedonië, Seleucia en Ptolemeïsch Egypte.
 • Deze verandering was vooral merkbaar in de door de Macedonische veroveringen gehelleniseerde gebieden in de oude steden op het Griekse vasteland. M.a.w., de oude Griekse steden werden door de Macedoniërs gehelleniseerd. Dat klopt niet.
 • Het belangrijkste van alles: mijn port smaakte goed maar is nu op.

Succes! Groeten, Kiro Vermaas (overleg) 25 mrt 2015 00:50 (CET).

Jaime Sin[bewerken]

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

In het kader van de schrijfwedstrijd heb ik dit jaar het artikel van de invloedrijke Filipijnse kardinaal Jaime Sin onder handen genomen. Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada. Graag zou ik worden gewezen op eventuele onvolkomenheden, zodat ik deze kan verbeteren, alvorens het artikel wellicht voor te dragen voor de Etalage. Groeten Magalhães (overleg) 11 feb 2015 20:37 (CET)

Review2-3.gif Beste Magalhães,
de inleiding kan volgens mij beter: nu is het een korte biografie, terwijl ik eerder iets verwacht zoals je hierboven hebt geschreven: "Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada." De inleiding moet het onderwerp van het artikel kort samenvatten en eventueel aangeven waarom het encyclopedische waarde heeft.
Inhoudelijk lijkt me dit artikel behoorlijk volledig, maar ik durf mij hier niet over uit te spreken.
Ook op het vlak van referenties heb ik weinig aan te merken, al zou ik er persoonlijk voor opteren om de referenties gewoon voluit op te nemen in de noten. Zo moet je niet steeds in de referentielijst gaan kijken om te weten welk werk juist "Bautista (1987)" of "De Manila (2007)" is.
Op het vlak van stijl moet het artikel zeker ook nog worden nagelezen. Ik heb zelf al enkel zinnen aangepast en zal er waarschijnlijk nog enkele over het hoofd hebben gezien, om de tekst duidelijker te maken. (bv. "Zijn aanbevelingen aan paus Johannes Paulus II om het aartsbisdom beter te kunnen besturen, leidden uiteindelijk tot de oprichting de suffragane bisdommen van Parañaque en Novaliches in 2002 en de bisdommen van Cubao, Pasig en Kalookan in 2003. Veel eerder in 1983 was het bisdom van Antipolo al opgericht als suffragaan bisdom van Manilla." heb ik veranderd in "Zijn aanbevelingen aan paus Johannes Paulus II om het aartsbisdom beter te kunnen besturen, leidden uiteindelijk tot de oprichting van de suffragane bisdommen van Parañaque en Novaliches in 2002 en de bisdommen van Cubao, Pasig en Kalookan in 2003. Het bisdom van Antipolo was daarentegen reeds in 1983 opgericht als suffragaan bisdom van Manilla.")
Mvg., Evil berry (overleg) 16 feb 2015 23:22 (CET)
P.S. Zie trouwens ook Wikipedia:Checklist voor een overzicht van punten waarop je best let bij het bijschaven van een artikel.
Bedankt voor de Review en het nalezen.
 1. Wat betreft de inleiding: Dit was een bewuste keuze mijnerzijds. Bij kortere artikelen kies ik inderdaad meestal voor een inleiding zoals jij die voorstelt. Bij langere artikelen daarentegen gebruik ik de inleiding om een korte samenvatting te geven van het onderwerp. Dat wordt dan in het geval van een persoon inderdaad een korte biografie. Het geven van een samenvatting in de inleiding wordt overigens ook voorgesteld op Help:Tips_voor_het_schrijven_van_een_goed_artikel. Bij een eerdere deelname aan de schrijfwedstrijd met Manuel Quezon, waarmee ik toen de eerste prijs won, was dit overigens juist iets waar ik complimenten voor kreeg van de jury. Ik kies er dus voor om dit zo te laten.
 2. Wat betreft je opmerkingen over de referenties: Ook dit is, zoals je zelf al al aangeeft, een keuze van de auteur. Volgens mij is het onnodig om elke keer de volledige bron te geven. Het opzoeken is m.i. geen groot probleem, want de referentielijst staat er immers vlak bij. Daarbij komt ook nog eens dat de lijst met gebruikte boeken niet enorm lang is. Tevens is dit een heel gebruikelijk manier om noten weer te geven die ik regelmatig tegenkom in boeken die ik lees.
 3. Wat betreft je opmerking over stijl. Hier kan ik helaas niet zoveel mee. Stijl is een breed begrip en vaak ook erg persoonlijk. Bij schrijfwedstrijden en etalage-aanmeldingen krijg ik meestal juist als opmerking dat de artikelen geschreven zijn in een prettig leesbare stijl. Je hebt slechts één zin veranderd (naast het terecht toevoegen van het woordje "van" en het onnodig veranderen van daarvan in hiervan). Ik zou graag willen weten waarom de door jouw hierboven aangehaalde en veranderde zin duidelijker zou zijn. Volgens mij is de oorspronkelijke zin namelijk beter en in ieder geval zeker niet onduidelijker. Nu lijkt het er namelijk op dat er wordt beweerd dat de oprichting van Antipolo niet op voorspraak was van Sin. Dit lijkt me onwaarschijnlijk. Helaas vermeld mijn bron dit niet specifiek en daarom had ik ook gekozen voor de oorspronkelijke formulering.
 4. De Wikipedia:Checklist heb ik uiteraard al lang gebruikt en kan je vinden op Overleg:Jaime_Sin#Checklist, Groeten Magalhães (overleg) 17 feb 2015 11:16 (CET)
Beste Magalhães,
 1. ik zou zeker toch aan de inleiding een zinnetje of twee toevoegen over het belang van deze figuur ("Jaime Lachica Sin (New Washington, 31 augustus 1928Manilla, 21 juni 2005) was een Filipijns rooms-katholiek kardinaal en aartsbisschop van Manilla. Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada.") Daarnaast lijkt mij dat de infobox al een mooie samenvatting van zijn leven geeft (naam, geboorte- en sterfdatum, kerkelijke carrière).
 2. in verband met referenties heb je natuurlijk gelijk dat over smaken en kleuren niet valt te twisten. Ikzelf kortte in het begin mijn referenties af, maar toen wees iemand mij erop dat dit voor sommige lezers verwarrend kan zijn en dat Wikipedia een online encyclopedie is, die geen rekening moet houden met een beperkte plaats op een pagina zoals bij een papieren encyclopedie het geval is. Daarom dat ik tegenwoordig mijn referenties voluit opneem in mijn noten (zie het hierboven aangemelde artikel Slag bij Mühldorf). Ik zou ook twee noten die achter elkaar staan (bv. 16 en 17, 30 en 31, 34 en 35) samenvoegen. Dit oogt naar mijn mening netter (in sommige artikels heb je zelfs heel de rijen noten achter een zin. Bv. "X werd geboren in 1900.[1][2][3][4]").
 3. Stijl is inderdaad persoonlijk en ik versta onder stijl ook ten dele spelling (ik heb intussen ook gezien dat mijn wijziging van "daarvan" in "hiervan" feitelijk overbodig was). Ik heb ook gezien dat Beachcomber enkele taalkundige verbeteringen heeft aangebracht. Ik heb net bij een citaat de aanhalingstekens gesloten. Het zijn vooral klein typo's die er volgens mij nog moeten worden uitgehaald. De tekst zelf leest echter wel vlot. Ik zou ook een zin als "Hij nam deel aan de synodes van 1977, 1978, 1980, 1983, 1985, 1987 en 1998." vervangen door "Hij nam deel aan de synodes van 1977 tot 1998." (de opsomming in de eerste zin is enigszins storend).
 4. Ik had nog niet op de Overlegpagina gekeken en daardoor de Checklist gemist.
Mvg., Evil berry (overleg) 17 feb 2015 12:35 (CET)
Ad 1: Ik denk er nog even over na. Ik ben tevreden met de inleiding zoals hij nu is, maar wellicht moet het belang van de figuur Sin inderdaad al direct in de eerste zin aangehaald worden.
Ad 2: Ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan dubbele noten. Zelf vind ik het juist fijn als ik direct tijdens het lezenal zie dat er twee aparte bronnen zijn die het feit ondersteunen. Ik ben dus geen voorstander van samenvoegen.
Ad 3: Dank voor het verbeteren van de kleine typo's en andere kleinigheden. Die zie je zelf als schrijver op een bepaald moment niet meer. De opsomming is moeilijk te vervangen door jouw suggestie, omdat er in die periode (naar ik heb begrepen) meer synodes zijn geweest. Ik zal ook over die zin nog eens nadenken. Gr Magalhães (overleg) 17 feb 2015 13:26 (CET)
Zijn er nog gebruikers die dit artikel willen reviewen? Magalhães (overleg) 5 mrt 2015 11:58 (CET)