Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zie WP:RV

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel kan hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (ten minste een van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een lemma mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op de overlegpagina van het gereviewde artikel te plaatsen.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel (nieuwe artikelen bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan het artikel het {{RV}}-sjabloon in.
 • Pas het volglijstkader aan. (Klik hier)

Kandidaten voor de Etalage[bewerken | brontekst bewerken]

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.


Nomineer een nieuw artikel

Termieten[bewerken | brontekst bewerken]

Termieten zijn op het eerste gezicht simpele insecten maar door hun sociale gedrag worden ze gezien als sterk gespecialiseerd. Termieten zijn ondanks hun geringe lichaamslengte verantwoordelijk voor veel schade aan gebouwen en ecosystemen. In landen waar termieten van nature voorkomen, zoals de Verenigde Staten, veroorzaken ze jaarlijiks meer schade dan alle natuurbranden en overstromingen tezamen.

En het slechte nieuws is; ze komen inmiddels ook voor in Nederland. De soort Reticulitermes flavipes heeft zich al gevestigd en andere soorten zijn mogelijk onderweg als gevolg van klimaatverandering. Om wat extra aandacht te genereren voor deze fascinerende maar zeer schadelijke diertjes wil ik het artikel later aanmelden voor de etalage en ik ben benieuwd naar opmerkingen en commentaar. - B kimmel overleg 17 mrt 2024 22:49 (CET)[reageren]

Ik heb mijn eerste reactie geplaatst op de overlegpagina. Dajasj (overleg) 18 mrt 2024 08:52 (CET)[reageren]
Wat meer overkoepelend, ik vind de volgorde waarin zaken behandeld worden niet altijd logisch. Sommige begrippen worden best vaak genoemd voordat ze echt behandeld worden. Dat vond ik niet zo fijn lezen. Een wat logischere structuur kan ook wat dubbelingen voorkomen. Dit is vooral een probleem bij "onderscheid met andere insecten". Verder zag ik het ook terug in het inconsequente linken in het artikel.
Daarnaast vind ik sommige alinea's wat te lang, terwijl sommige andere alinea's één zin zijn. Dajasj (overleg) 18 mrt 2024 11:38 (CET)[reageren]
Hi B Kimmel! Een compliment voor je uitvoerige werk over weer een interessante diergroep! Het artikel is heel compleet; alle mogelijke onderwerpen die te bespreken zijn over termieten passeren wel de revue. Ik maak graag wat tijd om het lemma door te lezen en suggesties te doen. Hoewel je teksten altijd soepel lezen, heb ik soms moeite met de structuur en de prioritering die je kiest. Een aantal algemene opmerkingen:
 • In de inleiding kan wat duidelijker naar voren komen wat nou echt de onderscheidende kenmerken zijn van de groep. Je begint de inleiding bijvoorbeeld met informatie over geografische verspreiding, ik denk dat dat beter later aan bod zou kunnen komen. Pas in de vijfde (!) alinea wordt de hout-etende levenswijze ter sprake gebracht. Dat zou ik zelf, als karakteristieke en iconische eigenschap, veel eerder noemen. Ik heb een wat bondiger alternatief opgesteld, zie mijn conceptpagina.
 • In moderne bronnen worden de termieten samen met kakkerlakken ingedeeld onder de Blattodea. Met andere woorden, termieten zijn eigenlijk gespecialiseerde sociale kakkerlakken (zie hier). Hoe je het nu beschrijft lijkt het erop dat het om een apart orde gaat. De fylogenie die je geeft bevat een paar groepen die ik niet helemaal begrijp (hoge en primitieve kakkerlakken?). Naar welke groepen verwijs je hier precies, en op welke bron heb je de boom gebaseerd?
TheBartgry (overleg) 9 apr 2024 01:57 (CEST)[reageren]
Ik heb er wat aan gesleuteld en hoop aan je wensen te hebben voldaan, zoals het aanpassen van de inleiding, bedankt hiervoor! De boom is een versimpelde weergave van figuur 1 uit dit artikel. - B kimmel overleg -1 mei 2024 21:12 (CEST)[reageren]
Mooi! Dankjewel. Geef me nog even de tijd om de kopjes taxonomie en evolutie te controleren voordat je nomineert :). TheBartgry (overleg) 1 mei 2024 21:26 (CEST)[reageren]
Dag B kimmel! Eerst en vooral: bedankt om telkens weer de aandacht te vestigen op (minder evidente?) diergroepen. Hierbij een aantal opmerkingen.
Inleiding
 • Je opent het artikel met de bewering dat termieten "[...] een relatief kleine groep [...]" zijn. 'Relatief' zou ik weglaten, het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt.
 • "Termieten leven oorspronkelijk niet in westelijke en noordelijke delen van Europa, het is de enige invloedrijke groep van insecten die hier niet van nature voorkomt." Die komma kan beter een punt zijn. Je schrijft wel vaker lange zinnen die gemakkelijk in twee gesplitst kunnen worden.
 • "Termieten zijn de enige sociale insecten die niet tot de vliesvleugeligen behoren." Dit klopt toch niet? en:Pemphigus spyrothecae (Halfvleugeligen), en:Austroplatypus incompertus (Kevers) en en:Kladothrips (Tripsen) zijn ook sociale insecten die niet tot de vliesvleugeligen behoren.
Naamgeving
 • "In Indonesië worden termieten wel aangeduid met de naam 'rajaps'." Interessant, maar waar komt die 'afwijkende' naam dan vandaan?
Taxonomie en indeling
 • "Bij de bidsprinkhanen zijn de monddelen naar onderen gericht hypognaath) en bij de kakkerlakken zijn de monddelen naar achteren gericht (ophistognaath)." Haakje vergeten bij 'hypognaath'.
 • "Bij de soorten uit de families Rhinotermitidae en Termitidae is deze structuur minder goed zichtbaar of zelf volledig verdwenen." Zelf -> zelfs.
 • "De soort Termes fatalis was de eerste termiet die wetenschappelijke naam kreeg (als Termes fatale) [...]" Lidwoord vergeten voor 'wetenschappelijke'.
 • "Zuid-Afrikaanse" wordt tweemaal in dezelfde alinea gelinkt. Waarom wordt trouwens bij sommige wetenschappers hun nationaliteit en specialisatie genoemd, en bij anderen niet?
 • "In Suriname worden de dieren 'houtluizen' genoemd, niet te verwarren met de insecten uit de orde stofluizen of houtluizen (Psocoptera) die ook wel onder deze naam bekend staan." Kan dit deeltje niet beter bij de naamgeving worden genoemd?
Evolutie
 • "Slechts zelden worden volledige exemplaren aangetroffen die vele vele miljoenen jaren geleden in barnsteen zijn ingevangen en al die tijd volledig bewaard zijn gebleven." Tweemaal 'vele'.
Verspreiding en habitat
 • "De meeste soorten leven in subtropische en tropische Termieten komen op alle continenten voor, behalve op Antarctica." In deze zin is ergens iets fout gelopen?
 • "Daarnaast zijn Zuid-Amerika (400 soorten) en Azië (435 soorten)." Deze zin lijkt onvolledig?
 • "[...] die rond het Middellandse Zee te vinden is." Fout lidwoord.
 • "[...] tot oostelijk in Macedonië." Wordt gelinkt naar het land Noord-Macedonië, maar Macedonië is een Griekse provincie.
Onderscheid met andere insecten
 • "Termieten zijn het nauwst verwant aan kakkerlakken, hoewel maar weinig soorten die sterk op kakkerlakken lijken." Zin loopt niet lekker.
 • "Hert belangrijkste verschil echter is de lichaamslengte [...]" 'Hert' -> 'Het'.
 • "Alle andere sociale insecten zoals bijen, mieren en wespen behoren tot de hoger ontwikkelde insecten die een volledige metamorfose kennen (Endopterygota)." Zoals eerder gezegd zijn er dus ook sociale halfvleugeligen, die geen volledige metamorfose ondergaan.
Uiterlijke kenmerken
 • "De geslachtsrijpe gevleugelde exemplaren zijn iets kleiner als de koning." 'als de koning' -> 'dan de koning'
 • "Doordat hun vleugels voorbij het achterlijf reiken lijken ze nog groter dan ze in werkelijkheid zijn." Komma tussen 'reiken' en 'lijken'.
 • "[...] en het het achterste deel is de postclypeus." Tweemaal 'het'.
 • "De kaken zijn opgebouwd uit uit chitine [...]" Tweemaal 'uit'.
 • "[...] een diepe naad die de heup in tweeën verdeeld." 'Verdeeld' -> 'verdeelt'
 • "Bij de geslachtsdieren is eerste sterniet vaak klein of ontbreekt geheel [...]" Lidwoord vergeten.
 • "de vertegenwoordigers van de familie Cryptocercidae hebben zeer kleine cerci aan het achterlijf." Hoofdletter vergeten.
De verschillende kasten
 • "De volwassen dieren of imagines [...]" 'Imagines' is volgens mij geen gangbare term?
 • "De zwermen dan niet uit [...]" 'De' -> 'Deze'.
Ecologie
 • "[..] die ook wel ook wel termieteneters worden genoemd." Tweemaal 'ook wel'.
 • "Tenslotte zijn er ook verschillende vogels die voornamelijk van termieten buitmaken [...]" 'Van' moet weg.
 • "Verlaten termietennesten worden dor grote plantenetende zoogdieren gebruikt [...]" 'Dor' -> 'door'.
Het termietennest
 • "[...] zie ook onder #vijanden." Dit lijkt me een nogal onorthodoxe methode. Misschien beter "Zie ook onder het kopje [[Termieten#Vijanden|Vijanden]]."
 • "Andere termieten tenslotte maken een tijdelijk nest [...]" Wat bedoel je met die 'tenslotte'?
 • "Een voorbeeld van een dergelijke soort is de is de geelhalstermiet (Calotermes flavicollis)." Tweemaal 'is de'.
 • "De bolle zijde van het nest is steeds naar het oosten en het holle deel naar het westen." Hier mist een woord.
 • "Dergelijke nesten worden dor de lokale bevolking als kompas gebruikt omdat ze de verschillende windrichtingen aangeven." 'Dor' -> 'door'.
Relatie met de mens
 • "[...] dat het gebruikt ervan zou helpen tegen dergelijke ziektes." 'Gebruikt' -> 'gebruik'.
 • "De termieten zelf worden ingezet als voedel voor jonge vissen in in viskwekerijen." 'Voedel' -> 'voedsel' en tweemaal 'in'.
Termieten als plaag
 • In de tabel wordt de jaarlijkse schade in miljoenen weergegeven. Wat is hier de eenheid?
 • "zodra een dergelijke schuiltunnel een plek bereikt waar veel voedsel te vinden is wordt deze uitgebouwd." Hoofdletter vergeten.
 • "Als het hout is aangevreten wordt het vervangen door papier dat in met een insecticide is geïmpregneerd." Zin loopt mank.
 • Momenteel geef je voornamelijk aan wat de positieve en negatieve aspecten van termieten voor mensen zijn. De omgekeerde relatie, dus welke impact mensen op termieten hebben, wordt amper aangehaald (enkel dat het grootschalig gebruik van de termieten en hun heuvels voor agrarische doeleinden niet duurzaam is omdat de termieten de nesten niet snel genoeg kunnen herstellen). Ik kan me inbeelden dat pakweg ontbossing en verharding een negatieve impact hebben op termietenpopulaties?
Inhoudelijk lijkt het artikel redelijk volledig, maar taalkundig is er momenteel nog een beetje werk aan. Ik twijfel er echter niet aan dat dit artikel uiteindelijk in de etalage terecht zal komen!
Met vriendelijke groeten, OrviIIe (overleg) 9 apr 2024 12:38 (CEST).[reageren]
Heel erg bedankt voor je uitgebreide review, inmiddels heb ik alle punten nagelopen en aangepast. Ik ben onder de indruk, ik dacht dat ik aardig was ingevoerd in de insectenwereld maar dat een kever als Austroplatypus incompertus eusociaal gedrag vertoont was geheel nieuw voor mij. Wat betreft je laatste punt; ik kan me voorstellen dat mensen een negatieve impact hebben op termieten, ongetwijfeld zelfs. Hier is bij mijn weten echter geen onderzoek naar gedaan. Geen enkele termiet wordt als bedreigd beschouwd door de IUCN. Een Google-search "negative human impact on termites" levert alleen artikelen op over de schadelijkheid van termieten. Mocht ik er iets over vinden dan zal ik dit zeker eens integreren want bij vrijwel alle artikelen over dieren die ik heb geschreven speelt de invloed van de mens juist een belangrijke rol. Met vriendelijke groet, - B kimmel overleg 3 mei 2024 21:35 (CEST)[reageren]
Mooi artikel weer, persoonlijk stoorde ik me aan de lange inleiding. Ik denk dat de helft van het aantal alinea's voldoende zou moeten zijn. Themanwithnowifi (overleg) 15 apr 2024 16:08 (CEST)[reageren]
Je was niet de enige ;o. Dankzij The Bartgry is deze nu een stuk compacter geworden. B kimmel overleg -1 mei 2024 21:13 (CEST)[reageren]

Joan Melchior Kemper[bewerken | brontekst bewerken]

Dit artikel is genomineerd voor opname in de etalage
Standbeeld van Kemper bij de Hoge Raad.

Ik ben enige tijd geleden druk bezig geweest het uitbreiden van het artikel over deze Leidse jurist die wellicht beschouwd kan worden als een van de Founding Fathers van Nederland door zijn verdiensten in 1813 en 1814. Ik ben best tevreden met het huidige resultaat, met name ook dat ik nog het nodige materiaal heb kunnen vinden over de periode na 1814. Ik heb het artikel zoveel mogelijk proberen te baseren op moderne wetenschappelijke publicaties en de 19e-eeuwse publicaties alleen gebruikt op plekken waar hiaten lagen. Het is overigens best fijn om eens een (hopelijk) etalagewaardig artikel te schrijven die niet van 100 noten aan elkaar hangt.

Er zijn een paar dingen waar ik graag gerichte feedback op zou willen ontvangen: Onder aan de inleiding staat nu een klein lijstje met "bekende" oud-studenten. Ik heb best geworsteld met de plek van deze informatie en of het echt vermeld zou moeten worden. Het tweede betreft de uitgebreide bibliografie, moet hier een selectie in gemaakt worden of kan deze lijst zo blijven staan? Andere input is natuurlijk ook uiteraard gewenst! Mathijsloo (overleg) 17 mrt 2024 21:11 (CET)[reageren]

Ha Mathijsloo, mooi artikel! Ik zou de namen niet in de inleiding plaatsen, aangezien je ze ook niet in het in het artikel zelf bespreekt. Als je het wel in de inleiding noemt, zou ik bijvoorbeeld kort toelichten wie bijv. Thorbecke is. Dat geeft meer duiding aan waarom het relevant is voor inleiding! Dajasj (overleg) 17 mrt 2024 21:29 (CET)[reageren]
Beste Mathijsloo. Van wat ik ervan gelezen heb, is dit het beste dat je tot nu toe geschreven hebt. Enkele kleine dingen: in de infobox ontbreekt dat hij van 1810-1813 de Franse nationaliteit bezat, omdat Nederland toen door Frankrijk was ingelijfd. In het lemma zelf wordt ook over die inlijving gerept. Je schrijft: "Bij zijn aantreden in de Kamer in 1817 .." Aangezien er een Tweede en een Eerste Kamer is, zou ik er voor de duidelijkheid Tweede Kamer van maken. Dan: "Kemper viel in de Tweede Kamer op door vanwege zijn kundige en soms scherpe commentaar ..." In de infobox zie ik het kopje "Partij". Dat is een lastige, want toentertijd waren er nog geen politieke partijen. Ik zou er zelf "Stroming" van maken. Wat je vraag over de bibliografie betreft: prima zo. Ik zou het niet inkorten. En wat die namen onderin de inleiding betreft. Vier ervan ken ik en zijn echt belangrijke personen geweest. Mij zegt het wel wat, maar ik zou ze wel laten terugkomen verderop, aangezien een inleiding feitelijk een samenvatting is van het lemma. Verder per Dajasj hierboven over een toelichting. mvg. HT (overleg) 17 mrt 2024 21:59 (CET)[reageren]
Je schrijft over Kemper: "... stelde hij de proclamatie van 2 december [1813] op voor koning Willem I", maar hij werd pas in 1815 koning. In de inleiding schrijf je twee keer dat Kemper een belangrijke rol speelde bij de Omwenteling van 1813. Eén keer lijkt mij voldoende. Bij citaten dient altijd een bron te worden geplaatst. Bij enkele citaten mis ik er een. mvg. HT (overleg) 18 mrt 2024 00:34 (CET)[reageren]
Allebei hartelijk dank voor jullie eerste op- en aanmerkingen. Ik heb nu de namen van de "bekendste" oud-studenten nu naar het kopje rectoraat verplaatst. @HT ik ben het met je eens dat "partij" een nogal misleidende term is, helaas heeft de infobox van hoogleraar geen optie voor een veld van politieke stroming, deze zou dus nog moeten worden toegevoegd. Wat betreft de citaten die vallen onder de noot die in de zin daarna vaak wordt gegeven (of ik moet over bepaalde citaten hebben heen gekeken) en dan zou je dus twee keer dezelfde referentie kort achter elkaar krijgen. Persoonlijk vind ik dat niet wenselijk. Mathijsloo (overleg) 18 mrt 2024 12:43 (CET)[reageren]
@Mathijsloo Prima van die citaten. Zolang de bronnen maar genoemd worden. Direct erachter hoeft niet per se. Nog enkele kleinigheden. "Koninklijk Besluit" is met kleine letters. De overheid schrijft het volgens de eigen richtlijn ook met kleine letters (hier). Je schrijft: "Hij was professor in de rechtsgeleerdheid .." Professor is een aanspreektitel, maar geen functie. Correcter is dan: "Hij was hoogleraar in de rechtsgeleerdheid ..." :) HT (overleg) 18 mrt 2024 18:09 (CET)[reageren]
Je schrijft: "Per Koninklijk Besluit deelde de koning mee op 23 december 1814 dat hij een "oorspronkelijk Nederlandsch" wetboek wenste." Net als hierboven in 1813 was hij ook in 1814 nog geen koning. En ook niet bij: "Nog in 1813 vormde de koning een commissie ..." En bij: "Hij besprak zijn bedenkingen met de koning ..." zal hij nog geen koning zijn geweest. Net als bij: "Op 14 december 1813 keurde de koning zijn ontslagaanvraag goed". HT (overleg) 18 mrt 2024 21:27 (CET)[reageren]
Ik heb de wijzigingen doorgevoerd! Mathijsloo (overleg) 19 mrt 2024 19:31 (CET)[reageren]
Beste Mathijsloo Er staat nog: "Op 14 december 1813 keurde de koning zijn ontslagaanvraag goed en keerde hij terug naar Leiden. Vanwege zijn verdiensten verhief de koning Kemper in de adelstand ..." Ook toen was hij nog geen koning. Welke adellijke titel kreeg Kemper en wanneer? Er staat ook: "De compagnie vertrok op 13 juli naar België ..." Welk jaar ontbreekt, moet 1815 zijn, maar Belgíë bestond toen nog niet. HT (overleg) 10 apr 2024 07:59 (CEST)[reageren]
Uitgevoerd Uitgevoerd Mathijsloo (overleg) 10 apr 2024 21:14 (CEST)[reageren]

Beste Mathijsloo, je hebt weer een wetenswaardig onderwerp gekozen dat de Etalage zeker zal verrijken. Ik heb rechtstreeks in de tekst al enkele kleinere zaken aangepast, maar stuit nu op iets dat ik graag eerst aan je voorleg. In 'Den Haag en Leiden' komt de informatie over het Algemeen Bestuur niet goed uit de verf. De naam komt uit de lucht vallen en het blijft vaag wat het doel is. Het lijkt me dat het artikel aan duidelijkheid zal winnen als je meer achtergrondinformatie geeft. Bijvoorbeeld als je er meteen bij zou melden dat het Algemeen Bestuur gericht was op het landsbestuur van een toekomstig onafhankelijk Nederland. En dat er meningsverschillen waren over de gewenste staatsvorm, een republiek of een monarchie. Er staat wel dat Falck de plannen van Van Hogendorp afwees omdat de oude patriotten een dergelijke staatsregeling zouden afwijzen, maar dat is nogal cryptisch. Ook is niet meteen duidelijk wat nou precies de kritiek was die Kemper had op de ideeën van Van Hogendorp. Je schrijft dat het overleg op 20 november ook een fiasco was, zonder dat duidelijk wordt waarom. En was het wel een fiasco? Het Algemeen Bestuur kwam toch diezelfde dag al tot stand, zie hier? Sylhouet contact 20 mrt 2024 21:03 (CET)[reageren]

Beste Sylhouet, hartelijk dank voor je reactie en je terechte feedback. Ik kan me best voorstellen voor mensen die niet geheel bekend zijn met deze woelige periode dat iets meer context wel handig zou kunnen zijn. Ik heb zojuist het nodige aangevuld, helaas is niet geheel bekend waarop Kemper precies kritiek had tegen Van Hogendorp (al heb ik daar zowel mijn ideeën over) en ik heb zo nauwgezet mogelijk als kan hierover het stuk van Postma geciteerd. Ik hoop dat ik reeds ook heb kunnen uitleggen waarom de bijeenkomst van 20 november niet slaagde. Sommige dingen kan ik momenteel niet duidelijker maken dan ze momenteel zijn aan de hand van de literatuur. Mathijsloo (overleg) 21 mrt 2024 11:20 (CET)[reageren]
Prima aanvullingen, veel duidelijker zo. Het lijkt me zinvol om aan het eind van de tweede alinea van 'Den Haag en Leiden' toe te voegen dat het zestal die dag meteen doorpakte. Anders blijft de totstandkoming van het Algemeen Bestuur wat in de lucht hangen. Suggestie: Diezelfde dag nog besloten de zes tot het installeren van het Algemeen Bestuur, dat ging bestaan uit Van Hogendorp en Frans Adam van der Duyn van Maasdam, terwijl Falck werd benoemd tot algemeen secretaris.<ref>{{Aut|auteur=Postma}}, "Joan Melchior Kemper," 127.</ref> Dat verklaart ook (min of meer) de rol van Falck als "couppleger' bij het overhalen van Amsterdam vier dagen later. De alinea daarover loopt trouwens volgens mij niet goed. Ik heb een aangepaste versie gemaakt om mijn punt duidelijk te maken, zie hier Sylhouet contact 21 mrt 2024 21:31 (CET)[reageren]
Ik heb je voorgestelde versie overgenomen. Mathijsloo (overleg) 23 mrt 2024 10:05 (CET)[reageren]

De tweede paragraaf van 'Kamerlidmaatschap en laatste jaren' gaat over een gerucht dat over Kemper de rondte deed. Het lijkt me een vaag verhaal dat best gemist kan worden. Het enig interessante van die paragraaf is de informatie dat Kemper tegen partijschap was en dat hij een benoeming tot de Raad van State weigerde. Dat zou elders ondergebracht kunnen worden. Sylhouet contact 26 mrt 2024 18:53 (CET)[reageren]

Ik heb de paragraaf zojuist ingekort, de zin over de Raad van State staat er nu wel een beetje plompverloren tussen. Mathijsloo (overleg) 28 mrt 2024 11:03 (CET)[reageren]
Het standpunt van Kemper over partijschap is nu wel veel duidelijker. Ik heb de zin over de Raad van State verplaatst. Het was een onverwachte afsluiting van de eerste alinea en past als opening van de tweede beter in het leesritme. Sylhouet contact 28 mrt 2024 19:38 (CET)[reageren]
Helemaal prima! Mathijsloo (overleg) 28 mrt 2024 19:50 (CET)[reageren]
Uitstekend lemma! Je hebt een goede feeling voor structuur en evenwicht. Ik heb nog een kleine suggestie voor de inleiding. Zou je een (korte) zinsnede kunnen toevoegen achter Omwenteling van 1813, waarin je in simpele woorden uitlegt wat dit ruwweg betekent – over welke historische context we het hebben. De term zegt mij als leek in de geschiedenis namelijk niks. Daarmee wordt de relevantie van het lemma voor niet-historici wat duidelijker. TheBartgry (overleg) 1 mei 2024 05:55 (CEST)[reageren]
Goede opmerking, ik heb er wat over toegevoegd in de inleiding. Mathijsloo (overleg) 1 mei 2024 11:17 (CEST)[reageren]
Enkele kleine opmerkingen. een groep die van mening was dat de revolutie van 1798 niet ver genoeg was doorgezet en dat de revolutie van 1795 was vergiftigd door "baantjesjagers" - is het niet 1789? Of wordt de Staatsregeling 1798 bedoeld? Dan is het wel vreemd dat het chronologisch onder 1796 staat. - met een constitutie en instellingen voor de uitvoerende, wetgevende en rechtssprekende macht. naar analogie met rechtspraak zou ik zeggen rechtsprekende macht. Johanraymond (overleg) 1 mei 2024 21:34 (CEST)[reageren]
Het is echt 1798, er waren dat jaar een paar staatsgrepen (waaronder dat van Daendels) en daar maakte deze groep zich druk om. Ik vond deze plek van de informatie het meest aansluiten bij de informatie over de Bataafse Revolutie, dan het kopje daaronder dat meer gaat over de academische carrière. Ik heb je andere suggestie overgenomen. Mathijsloo (overleg) 1 mei 2024 21:49 (CEST)[reageren]

Middelheimmuseum[bewerken | brontekst bewerken]

Een zicht op het Middelheimkasteel, met daarvoor enkele sculpturen.

Afgelopen editie nam ik deel aan de Schrijfwedstrijd met het artikel Middelheimmuseum. Het artikel werd bekroond met een tweede plaats, na het prachtige Democratische Republiek Georgië dat hieronder al een review ondergaat. Ik zou mijn artikel graag in de Etalage krijgen, maar ik besef dat er waarschijnlijk nog heel wat aangepast moet worden alvorens het daarin een plaats verdient. Vandaar deze review! OrviIIe (overleg) 14 feb 2024 14:16 (CET)[reageren]

Hee Orville,
Ik ben nog druk bezig met (her)lezen, maar vind het echt een supergoed artikel :)
Wat mij in de eerste plaats opvalt (en dat is echt maar een kleinigheidje) is dat bij sommige linkjes niet het hele woord blauw is. Onder het kopje Geliefd vrijetijdsdomein voor de elite (16e-19e eeuw) zie ik bijvoorbeeld dat bij de woordjes 'zomerlindes' en 'fabels' net de laatste letter 's' buiten de linkjes vallen en niet blauw zijn. Dit zie ik in het gehele artikel bij meerdere woorden, met name woorden die in meervoud staan. Wellicht is dat een keuze, maar ik vind het zelf altijd netter als het volledige woord blauw is. :)
Wat betreft de inhoud zal ik later nog terug komen. Tot nu toe vind ik het zeer duidelijk, er is voldoende beeldmateriaal, er zijn ruim voldoende linkjes naar andere artikelen om het een en ander te verduidelijken en de vertalingen van de citaten vind ik ook echt een plus.
Ik ben zelf vaak in het Middelheim geweest, ik heb er ooit zelfs een rondleiding mogen geven, dus ik ken het redelijk goed. De enige werken die ik persoonlijk heel kenmerkend vind en nog niet zie staan bij de galerij zijn de spoken van Albert Szukalski en die gigantische bol van Corey McCorkle. Maar uiteraard is dat persoonlijk ;)
Zeer leuk om te lezen! :) - TheGoodEndedHappily (overleg) 15 feb 2024 15:46 (CET)[reageren]
Alvast bedankt voor deze feedback, TheGoodEndedHappily! Dat bij sommige linkjes niet het hele woord blauw is, komt omdat iemand me hier enkele jaren geleden zei dat woorden waarbij de artikelnaam in een afgeleide van die artikelnaam zit (zoals dus bv. zomerlindes en fabels, maar ook bv. Nederlandse en avant-gardecollectief) zo gelinkt moeten worden. Wie het was en waarop die deze uitspraak baseerde weet ik niet meer, maar het ziet er in elk geval beter uit op de door jouw gesuggereerde manier, dus ik heb het aangepast. Verder ben ik het volledig met je eens dat Dialoog en Yayoi ook noemenswaardige werken uit de collectie zijn, maar ik wilde de galerij niet té lang maken. Misschien kan ik in de toekomst de werken die nu in de galerij staan wel eens wisselen met andere werken. OrviIIe (overleg) 16 feb 2024 18:33 (CET)[reageren]

Enkele puntjes:

 • Ik ben niet zo'n fan van de lange kopjesteksten (inhoud + periode), maar dat is eerder persoonlijk
 • inleiding: divers demografisch publiek. Zou "divers publiek" hier niet volstaan? Dit puntje wordt behoudens vergissing ook verder niet aangehaald in de tekst. Wel de vrije toegang maar niet specifiek iets over het diverse publiek.
 • 16e eeuw: een zomerverblijf voor verschillende welgestelde Antwerpse families. Met die formulering lijkt het wel een timesharing.
 • 19e eeuw: Versies van het boek bevinden zich onder andere in de Harvard Universiteitsbibliotheek in Cambridge en de British Library in Londen. Dit is weinig relevant voor het park; hoogstens een voetnoot waard.
 • 20e eeuw: in welke gemeente lag het domein tot 1911? Wilrijk? Berchem?
 • Opening voor het volk: "concours hippiques" (mv)
 • Tweede Wereldoorlog. De volgorde zit hier niet helemaal goed. "Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het volledige Nachtegalenpark bezet door eerst de Duitsers en later de geallieerden. In park Den Brandt bevond zich het Belgische hoofdcommando voor de Atlantikwall. Het Middelheimpark werd voornamelijk gebruikt als opslagplaats. Er sloeg minstens één Duitse V-bom in, en het gebied raakte doordrenkt met olie en benzine. Het park kwam zwaar gehavend uit de oorlog." De onderstreepte zin zou ik naar achter verplaatsen.
 • Mooi dat je een grafiekje met bezoekersaantallen hebt gemaakt. Wat ik nog mis is een kaartje dat de lezer zou toelaten de genoemde elementen ruimtelijk te situeren. Misschien is dit mogelijk via Mapframe/geopoint? Romaine doet daar knappe dingen mee, zie bvb Ringmuren van Leuven onderaan. Johanraymond (overleg) 2 mrt 2024 10:23 (CET)[reageren]
Dag Johanraymond! Mijn excuses voor de late reactie. Ik heb jouw opmerkingen al een hele tijd geleden in het artikel verwerkt, maar was vergeten ook hier te antwoorden.
 • De kopjes heb ik gelaten zoals ze zijn. Ik vind het moeilijk om in enkele woorden een heel hoofdstuk samen te vatten, dus heb gekozen voor een iets langere titel.
 • Het kopje "Diversiteit" werd toegevoegd bij de bezoekersaantallen.
 • Zin opgesplitst: "Het domein groeide tijdens de zestiende eeuw uit tot een zomerverblijf. Hier zouden tot het begin van de twintigste eeuw verschillende welgestelde Antwerpse families resideren."
 • Voetnoot van gemaakt.
 • Het grootste deel in Wilrijk, maar ook een deel in Berchem. Dit lijkt me redelijk duidelijk uit de tekst?
 • Aangepast.
 • Uitgevoerd.
 • Zeer goed idee, en dat kaartje bij Ringmuren van Leuven is inderdaad een meerwaarde voor dat artikel. Het probleem is dat het museum momenteel een herindeling ondergaat, waardoor zo'n kaartje snel verouderd zal zijn. De plattegrond die beschikbaar is in het museum geeft ook nog niet de toekomstige definitieve opstelling weer, dus dat is een project voor ten vroegste later dit jaar.
Alleszins bedankt voor de opmerkingen! OrviIIe (overleg) 5 apr 2024 17:46 (CEST)[reageren]

Beste OrviIIe, Een leuk onderwerp, lijkt me zeker een potentieel Etalageartikel. Ik ben nog bezig het te bestuderen en geef hier mijn eerste commentaar.
1. De opbouw van het artikel is niet geheel logisch en niet evenwichtig. De focus zou moeten liggen op het museum. Het hoofdstuk 'Geschiedenis' bijvoorbeeld bestaat uit acht subhoofdstukken, waarvan de eerste drie uitgebreid de periode beschrijven waarin er van een museum nog geen sprake was. Natuurlijk verdient die periode enige aandacht, maar nu verstoren de plaats en het detailniveau het artikel. Ik geef je in overweging dat gedeelte onder te brengen in een apart hoofdstukje 'Voorgeschiedenis', en de beschrijving te beperken tot zaken die relevant zijn in de context van het museum. Dat zal de structuur en de balans van het artikel ten goede komen.
2. Een soortgelijk commentaar geldt voor het hoofdstuk 'Invloed'. Niet alles daarin is even relevant. Het stukje 'Niet gerealiseerd' is wmb overbodig en het stukje 'Overige' heeft een hoog wist-je-dat gehalte. De te behouden relevante informatie kan misschien beter uitgeschreven worden, dus zonder 'bullets'.
3. Je gebruikt af en toe woorden die misschien in België standaardtaal zijn, maar zeker niet in het hele taalgebied. Voorbeelden: nood hebben, onpaar, gestockeerd, dan (in de betekenis van toen) en terug (in de betekenis van opnieuw).
4. Vele hoofdstuktitels ontberen encyclopedische bondigheid. Hierboven geef je aan dat je het moeilijk vindt om in enkele woorden een heel hoofdstuk samen te vatten, maar dat vindt ieder van ons. Als het je echt niet lukt wil ik wel met je meedenken.
5. Het verwijzen naar hooggeplaatsten die het museum bezochten past niet goed in het artikel. Het is geen bewijs van de kwaliteit van de collectie en de biënnales, en lijkt een beetje op namedropping.
Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 5 apr 2024 20:10 (CEST)[reageren]

Beste Sylhouet, alvast bedankt voor jouw opmerkingen! Hierbij mijn reactie.
 1. Dat is een zeer ingrijpende verandering, maar ik begrijp het wel. Een kopje "Voorgeschiedenis" lijkt me een goed idee, en ik zie mogelijkheden om dit gedeelte in te korten. Hier zal ik later op terugkomen.
 2. Het kopje "Invloed" heb ik ingekort. Enkel noemenswaardige beeldenparken (Kröller-Müller, Ube, Louisiana en Sart-Tilman) heb ik behouden, met daarnaast nog een zinnetje over de invloed op andere, niet nadere genoemde beeldenparken.
 3. Dit zal ik proberen aan te passen, maar als Belg is dat natuurlijk geen sinecure...
 4. Ook dit zal ik proberen. Alvast bedankt voor het aanbod om te willen meedenken, mocht het me niet lukken.
 5. Mee eens, enkel het bezoek van koning Boudewijn wordt nu genoemd in de beschrijving van een afbeelding, en dat van Zadkine omdat het zo'n impact had op het ontstaan van het museum.
Met vriendelijke groeten, OrviIIe (overleg) 7 apr 2024 15:43 (CEST).[reageren]

Ik ga nu een spade dieper door het artikel en zal daarbij punt 3 voor mijn rekening nemen. Als je er geen bezwaar tegen hebt pas ik kleinere zaken rechtstreeks in de tekst aan, dat werkt sneller. Belangrijkere zaken stel ik hier aan de orde. Meteen de eerstvolgende:
6. In het gedeelte 'Eerste beeldententoonstelling en oprichting museum (1949-1951)' staat de zin Craeybeckx’ schepen van financiën, Willem Vrints,[37] spoorde hem aan om een gelijkaardige tentoonstelling te houden in Antwerpen. De link verwijst naar een bron waarin de naam Vrints slechts een keer voorkomt en waaruit alleen blijkt dat hij lid was van het Antwerps stadsbestuur. Wat ik node mis is een bron die bevestigt dat Vrints het initiatief nam om Craeybeckx aan te sporen een gelijkaardige tentoonstelling te organiseren in Antwerpen. Als ik bron [39] lees, denk ik ook niet dat het zo gegaan is. Sylhouet contact 8 apr 2024 15:15 (CEST)[reageren]

Nog enkele
7. In hetzelfde deel staat de passage
De tentoonstelling richtte zich voornamelijk op moderne beeldhouwkunst van de twintigste eeuw. Er waren 167 beelden van 121 kunstenaars te bezichtigen. In het Middelheimkasteel werd gelijktijdig een museum voor natuurwetenschappen geopend met de collectie van Den Botaniek. Deze verhuisde echter al snel naar de Antwerpse Zoo. De tentoonstelling trok zo’n 150.000 bezoekers en werd een groot internationaal succes.
Ik neem aan dat het bezoekersaantal slaat op de beeldententoonstelling. De zin over het het museum voor natuurwetenschappen werkt op deze plaats verstorend en hoort misschien helemaal niet thuis in het artikel.
8. De zin Craeybeckx kon zich sindsdien het park niet meer zonder beelden voorstellen lijkt me POV, of citeer je een bron?
9. Ik zoek in het artikel tevergeefs naar de openingsdatum van het museum en vindt de opening sowieso te weinig prominent in beeld gebracht. Ik stel voor de laatste twee zinnen van 'Eerste beeldententoonstelling en oprichting museum (1949-1951)' te laten vervallen en het begin van het volgende hoofstuk als volgt te herschrijven
Het Middelheimmuseum opende op 8 september 1951 officieel zijn poorten met een kleine tentoonstelling die voornamelijk bestond uit de kunstwerken die het museum had verworven.[1] Het was de aanzet voor een reeks tweejaarlijkse tentoonstellingen, zogenaamde biënnales, die gehouden werden tot en met 1989.
Daarmee zijn de biënnales ook wat beter geïntroduceerd. De titels van beide hoofstukken passen nu niet meer, maar die zouden toch al nader bekeken moeten worden.

10. Ref [49] voor het 'citaat' van Redeker uit het Parool in 'Internationaal succes en Jazz Middelheim (1951-1969)' verwijst naar het artikel "Antwerpen 1955" in het Zeeuwse blad De Schakel van 7 januari 1955. Waar de auteur het citaat van Redeker (kunstcriticus van het Algemeen Handelsblad) vandaan heeft weet ik niet, maar ik heb het niet in Het Parool kunnen vinden. Die krant heeft wel een artikel gewijd aan de tweede Antwerpse biënnale, op 11 juli 1953, een lyrisch verhaal van hun kunstcriticus J.M. Prange, zie hier, waar zeker ook een fraai citaat uit te halen is.
11. De voorlaatste paragraaf van dat hoofdstuk gaat over verkaveling van gronden buiten het museum en over initiatieven die wel enige relatie hadden met het museum maar niet dan wel buiten Middelheim gerealiseerd werden. Interessante informatie die echter niet past binnen de scoop van het artikel.
Sylhouet contact 9 apr 2024 19:58 (CEST)[reageren]

Lokeren[bewerken | brontekst bewerken]

Lokeren is een stad in het noorden van België, met de rivier de Durme en vele parken en natuurgebieden in en rond het stadscentrum. De afgelopen vier jaar heb ik met toewijding en inzet gewerkt aan het verbeteren en verduidelijken van de Wikipediapagina van Lokeren. Sinds de aanmaak van de pagina op 14 oktober 2003 tot en met 19 februari 2020 (ongeveer 17 jaar later) is de pagina gegroeid tot 38.583 bytes. Sinds begin maart datzelfde jaar ben ik begonnen met het uitbreiden en verbeteren van de pagina, waardoor deze nu (bijna 4 jaar later) maar liefst 80.778 bytes groot is. Dit betekent een verdubbeling van de grootte, iets waar ik trots op ben. Ik heb mijn hart en ziel gestoken in het creëren van een zo informatieve pagina over Lokeren op Wikipedia. Om deze reden wil ik graag deze pagina toevoegen aan de etalage en kijk ik uit naar commentaar. Floris DC (overleg) 22 nov 2023 09:15 (CET)[reageren]

Ik vrees dat dit artikel nog onder de maat is. Er staan teveel trivialiteiten in en te weinig nuttige informatie. Dat begint al met de openingsparagraaf (Rapenfretters en Lokerse paardenworst). Het is teveel om op te noemen, maar als voorbeeld wil ik het hoofdstuk 'Geschiedenis' toelichten. Dit hoofdstuk, inclusief 'Toponymie', is onsamenhangend, te weinig op feiten gebaseerd (veel gebeurtenissen die "zouden" hebben plaatsgevonden) en voor een groot deel zonder bronverwijzingen (zoals eigenlijk het hele artikel). We krijgen theorieën over de herkomst van de naam voorgeschoteld, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wie iets beweerd zou hebben, en wanneer en waar. De vroege ontwikkeling van de stad of dorp (de termen worden door elkaar gebruikt) blijft in nevelen gehuld. Wanneer is er sprake van een stad? Het onderwerp wordt niet eens aangeroerd. Ik lees dat er in de dertiende eeuw een cisterciënzerinnenabdij werd gesticht, "wat een belangrijke gebeurtenis was", maar ik kom verder niets te weten over die abdij. Ik moet op het lemma Oudenbos klikken om erachter te komen dat die abdij al in 1246 naar Heusden verhuisde en dat in Oudenbos slechts een kloosterhoeve achterbleef. Pas als ik verder doorklik naar Heusden kom ik erachter dat die abdij een naam had en een eigen artikel op Wikipedia heeft! Ook de verdere ontwikkeling van de stad wordt zeer fragmentarisch verteld, waarbij de overbodige jaartallinks alleen maar irriteren en de anekdotische vertelwijze soms lachwekkend overkomt. Zo wordt verhaald dat in de jaren 1587-1588 zeventien mensen door wolven zouden zijn opgegeten, "en dit [het opeten?] ging door tot in de 17e eeuw". Mijn conclusie: het artikel is er zo te zien in de afgelopen vier jaar flink op vooruit gegaan, maar het is nog lang niet rijp voor de etalage. kleon3 (overleg) 22 nov 2023 13:12 (CET)[reageren]
Eens. Nog een voorbeeldje uit het kopje Geschiedenis: "In de 18e eeuw telde Lokeren, na Gent, het hoogste aantal inwoners van Oost-Vlaanderen, het toenmalige departement van de Schelde." Het departement werd pas opgericht in 1795. Op welk jaartal hebben die cijfers betrekking? Op de jaren 1795-1800? De rest van het artikel lijkt me redelijk compleet. Het subkopje Corona-epidemie onder Demografie zou ik schrappen. Dit is behoudens vergissing niet iets typisch Lokers en uiteindelijk redelijk onbelangrijk op vlak van demografie (natuurlijk niet op menselijk vlak). Onder Economie zie ik een subkopje Geschiedenis. Snap ik maar zo krijg je een moeilijke evenwichtsoefening met het kopje Geschiedenis waar ook economische tendenzen worden besproken. Johanraymond (overleg) 25 nov 2023 10:42 (CET)[reageren]
Dag Floris, ik ken Lokeren zeer goed omdat ik in een buurgemeente woon. Ik heb trouwens al enkele artikels over Lokeren gemaakt. Toch is het artikel voor mij, zelfs met mijn voorkennis, niet gemakkelijk te lezen. Sommige zaken, waarvan ik waarschijnlijk op de hoogte ben, begrijp ik niet. Ook het anekdotische komt storend over, terwijl belangrijke punten, zoals de knip in De Durme, waardoor een omgekeerde tijdenbeweging is ontstaan, niet vermeld zijn. Ook de zware bombardementen in Lokeren zijn niet vermeld. Je gaat direct over naar het herstel. De typische haarsnijderijen bestemd voor de viltindustrie vallen onder hoedenfabrieken, wat niet het zelfde is. Op het einde ga je dan ook de fusiestad met de oorspronkelijke stad door elkaar haspelen. Zoiets moet bij het begin van het artikel duidelijk "afgesproken" of afgelijnd worden en dat staat niet in de aanhef, terwijl die 43.000 inwoners duidelijk slaat op de fusiestad. Over de deelgemeenten staat er niets van geschiedenis, dat hoeft ook niet, want ze hebben afzonderlijke pagina's, maar het moet toch wel al in de aanhef vermeld staan. Je zal maar in Eksaarde of Doorslaar of binnen een paar weken in Moerbeke wonen... Soms snap ik de verbanden binnen een paragraaf niet. Onder de geschiedenis ben ik helemaal afgehaakt, daar wordt het echt wel moeilijk, ik zie ook herhalingen uit de vorige rubrieken. De vraag is of je bijvoorbeeld "Sporting Lokeren" (waarvoor Lokeren meer bekend is dan voor zijn "rapenfretters" of "paardenworsten" uitgebreid moet behandelen in dit artikel terwijl er reeds een uitgebreid afzonderlijk artikel bestaat. Ik denk dat je het grootste deel van wat er in het bijgewerkt artikel moeten komen er hebt ingezet, maar het voelt niet aan als "af". Structuur, accenten en verduidelijkingen moeten nog aangepast worden en andere zaken geschrapt. Als ik kan helpen of als je feedback nodig hebt bij de verwerking, dan wil ik dat zeker doen, maar dan in overleg, ik ga het niet doen op eigen initiatief want ik respecteer het vele werk dat je er al ingestoken hebt. Lacuna Leemte (overleg) 16 dec 2023 13:03 (CET)[reageren]
Ik ben zo goed als terug van weggeweest en ga me beginnen focussen op het optimaliseren en Etalage-waardig maken van de pagina. Ik heb momenteel al de delen "Inleiding/introductie", "infobox" en "Toponymie" herschreven of opgeschoond met een reeks nieuwe bronnen. Dit patroon zal zich zo verder zetten op heel het artikel, wens me veel succes! Floris DC (overleg) 6 feb 2024 07:59 (CET)[reageren]
Ik had het al gezien ! Het wordt echt wel goed. Je mag mij gerust contacteren voor een tussen- of eind-evaluatie. Het zou ook voor mij persoonlijk een groot genoegen zijn indien we het in de etalage zouden krijgen. Mijn steun heb je in ieder geval! Lacuna Leemte (overleg) 11 feb 2024 13:33 (CET)[reageren]
Zal ik zeker doen! Bedankt, Lacuna Leemte. Zodra ik er klaar mee ben laat ik een berichtje achter op je overlegpagina. Floris DC (overleg) 13 feb 2024 15:48 (CET)[reageren]

Herziening Etalageartikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Een review kan ook worden gebruikt voor een artikel dat reeds in de Etalage staat. Zo kan de kwaliteit worden verbeterd en geëvalueerd.

Tongeren (stad)[bewerken | brontekst bewerken]

De probematiek bij lemma's over steden is veelal hetzelfde: statistische gegevens zijn nogal eens vaak sterk verouderd. Een overzicht van wat mij in enkele minuten zoektijd opviel en mijns inziens een herreview noodzakelijk maakt:

 • In 2014 bood de gemeente 13.406 arbeidsplaatsen en had een potentiële beroepsbevolking van 18.381 personen. De jobratio bedroeg bijgevolg 72,9%. De werkzaamheidsgraad van de Tongerse bevolking bedroeg in datzelfde jaar 69,8%. Van de mannelijke bevolking was 73,9% werkzaam, bij de vrouwelijke bevolking was 65,6% werkzaam.
 • In 2013 was 9% van de totale beroepsbevolking werkloos. Bij jongeren (-25) liep de werkloosheidsgraad op tot 21,2% tegenover 16,9% in Vlaanderen.
 • Het toerisme wordt steeds belangrijker in Tongeren. In de periode tussen 2007 en 2015 is het aantal overnachtingen toegenomen met 34%. In 2015 lag het aantal overnachtingen op 41.649. In 2012 bedroeg de gemiddelde verblijfsduur 1,7 nachten.
 • Per 1 januari 2016 telde de gemeente Tongeren 2388 belastingplichtige ondernemingen die vooral werkzaam zijn in de dienstensector zoals winkels, horeca, zakelijke dienstverleners en publieke instellingen zoals scholen en overheidsinstellingen.
 • In 2016 zag de leeftijdsopbouw er als volgt uit; 19,2% was 19 jaar of jonger. De groep 20- tot en met 59-jarigen vormde 52,1% van de totale bevolking; dit percentage ligt 1,6% onder het Limburgse gemiddelde van 53,7%. 28,6% van de inwoners was 60 jaar of ouder. Dit percentage ligt 3% boven het Limburgse gemiddelde (25,6%). De combinatie van een laag geboortecijfer en een beperkte bevolkingsgroei de afgelopen decennia maakt dat de bevolking sneller vergrijst dan de rest van Limburg. In 2016 bedroeg de geslachtsverhouding van de Tongerse bevolking 49,25% mannen tegenover 50,75% vrouwen. Het aantal huishoudens lag datzelfde jaar op 13.236, dit kwam neer op 2,32 personen per huishouden. 13,28% van de totale bevolking werd gevormd door eenpersoonshuishoudens.
 • In 2016 was 5,68% van de inwoners niet in het bezit van de Belgische nationaliteit tegenover 9,72% in de provincie Limburg. Van deze groep waren 589 personen, oftewel 33,8% van het totaal aantal niet-Belgen, in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Deze cijfers geven echter geen informatie over de afkomst van de inwoners. Volgens cijfers uit 2016 was 14,8% van de Tongerse bevolking van niet-Belgische herkomst tegenover 25,5% voor de provincie Limburg. Bij de bevolking van 19 jaar of jonger lag dit percentage op 27,2% ten opzichte van 38,3% in Limburg. Van het totaal aantal inwoners van vreemde origine kwam de grootste groep, 56,1%, uit andere lidstaten van de Europese Unie.
 • Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden bedroeg in 2013 €29.779, dit bedrag ligt bijna €2500 onder het Vlaams gemiddelde van €32.275. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon met 52 weken inkomen bedroeg €17.475, het Vlaams gemiddelde bedroeg hier €18.163.
 • In 2016 telden de Tongerse scholen 6167 leerlingen terwijl het aantal inwoners tussen de tweeënhalf en achttien jaar 4572 bedroeg. De verhouding tussen beiden groepen bedraagt 135%. Dit percentage ligt opmerkelijk hoger dan in de omliggende Vlaamse gemeenten; 117% in Bilzen, 103% in Borgloon, 92% in Riemst, 87% in Kortessem, 80% in Hoeselt en 62% in Heers.
 • Tegenwoordig beschikt het AZ Vesalius over 326 bedden verdeeld over verschillende afdelingen en verschaft het ziekenhuis werk aan meer dan 800 personeelsleden en 130 artsen. (toegevoegde bron dateert uit november 2016)
 • De eerstvolgende Kroningsfeesten zullen plaatsvinden in 2023.
 • Cijfers in infobox onder kopje economie dateren uit 2019 en 2020.

Informatie over de markttijden van de weekmarkten zijn in een lemma als dit NE. Wikipedia is geen infoblad. Voor dit soort info is er een apart WP-project; Wikivoyage. De tijden zouden ook opnieuw gecontroleerd moeten worden. Info over treinen en streekbussen zouden ook opnieuw gecontroleerd moeten worden. En nog veel meer tijdgebonden info moet gecontroleerd worden; veelal info die beter past in Wikivoyage. Dit soort lemma's moet je niet weergeven op de hoofdpagina, wat nu wel het geval is. HT (overleg) 17 feb 2024 11:07 (CET)[reageren]

Maurits van Oranje[bewerken | brontekst bewerken]

Na een gedeeltelijke eerste herlezing van het lemma Maurits van Oranje vallen mij voldoende aandachtspunten op om het lemma in de Review te zetten. Hieronder een aantal punten die mij op het eerste gezicht opvallen. Het lemma staat sinds 7 oktober 2011 in de Etalage.

 1. Het lemma noemt alleen Maurits als zijn naam. In werkelijkheid heette hij Moritz. Zijn doopnamen Moritz August (bron: A. Th. van Deursen (2000) Maurits van Nassau, p. 10 - hier - het boek is de belangrijkste bron van dit lemma) ontbreken. Hij noemde zich ook Maurice. Zijn laatste aanpassing van zijn testament, kort voor zijn dood, ondertekende hij bijvoorbeeld nog met die naam. Maurits is zijn vernederlandste naam. Doopnamen dienen zelfs in de aanhef terug te komen, zoals feitelijk in een lemma gebruikelijk. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 2. Maurits werd uiteindelijk veruit de rijkste inwoner in de Republiek. Dat komt niet tot uiting in het lemma. Al in de aanhef zou daaraan aandacht moeten worden besteed. De historicus Kees Zandvliet schrijft in zijn uit 2018 daterende boek 500. De Rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht & cultuur, p. 17: "In het begin van de 17de eeuw kwam prins Maurits uit op een jaarlijks inkomen van 450.000 gulden, waarvan 300.000 gulden uit ambten zoals die van stadhouder en kapitein-generaal, en 150.000 gulden uit pachtopbrengsten van zijn goederenbezit." Op p. 130 staat: "in 1622 bedroeg het jaarlijkse inkomen van Maurits 450.000 gulden, waarvan 150.000 gulden afkomstig was uit pachtopbrengsten uit de domeinen. De resterende inkomsten verwierf hij uit zijn verschillende ambten - naast stadhouder was hij onder meer kapitein-generaal - en uit buitgelden." Bij Maurits' dood werd zijn kapitaal geschat op 17,5 miljoen gulden (dat staat in het lemma, maar zonder context). Volgens Zandvliet bezat de op een na rijkste zes miljoen gulden minder. Zandvliet noemt hem op p. 130 de grondlegger van het Oranjekapitaal. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 3. Maurits werd inderdaad benoemd tot lid van de Raad van State, maar wat ontbreekt is dat hij daar eerste raad was. (bron: A. Th. van Deursen (2000) Maurits van Nassau, p. 25)
 4. Op zijn achttiende verjaardag in november 1568 werd hij inderdaad benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland, maar wat ontbreekt is dat dit al minstens in december 1567 door de Staten-Generaal beklonken was. Toen vertelde de Staten-Generaal aan gezanten van koningin Elizabeth I (aan wie de Staten-Generaal de souvereiniteit wilde overdragen) dat zij Maurits als stadhouder van Holland en Zeeland zou krijgen. (bron: A. Th. van Deursen (2000) Maurits van Nassau, p. 24-25) Deze toevoeging maakt de tekst encyclopedischer. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 5. Filips Willem wordt enkele keren een broer van Maurits genoemd. Ik merkte dat al in 2013 op. Hij is echter een halfbroer. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 6. Opgemerkt wordt in het lemma: "Zo erfde Maurits bij het overlijden van zijn broer [hiermee wordt dus zijn halfbroer Filips Willem bedoeld, want Maurits had van zichzelf geen broer] in 1618 de bezittingen en mocht zich vanaf toen officieel prins van Oranje noemen." Dat "zo erfde" suggereert een soort van automatisme of gevolg. Het was echter Filips Willem die in zijn testament Maurits als enige erfgenaam had aangesteld. Dat kan beter zo benoemd worden. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd Opmerking: maar ik weet niet of de tekst nu overeenkomt met de toegevoegde bron. Heeft de bron het namelijk over "enige erfgenaam"? HT (overleg) 17 feb 2024 22:48 (CET)[reageren]
 7. Er staat: "Samen met de vijfentwintig kinderen van Jan kreeg Maurits op Dillenburg naast hun Duitse moedertaal, godsdienstles, geschiedenis, Frans en Latijn." Van die 25 kinderen zijn er vijf dood geboren, dus dat zal lastig zijn geweest :) Een andere werd slechts vier dagen oud, een ander net geen jaar en weer een ander nog geen twee jaar. Ik zou dat van dat aantal kinderen helemaal niet noemen. Van Deursen schrijft er ook niet over met hoeveel van die kinderen hij samen les kreeg. Op die hofschool van Jan zaten overigens ook nog kinderen van andere vooraanstaande families. Maurits vertrok verder op zijn zevende naar de Universiteit van Heidelberg met slechts vier van Jans kinderen en alleen nog zonen, zo schrijft Van Deursen. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 7 feb 2024 19:25 (CET)[reageren]
 8. Hij ging niet in 1576, maar "in de zomer van 1575" naar de Universiteit van Heidelberg. (bron: A. Th. van Deursen (2000) Maurits van Nassau, p. 14) HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 7 feb 2024 19:25 (CET)[reageren]
 9. De Republiek wordt meerdere keren een "land" genoemd, maar het was een confederatie. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 10. Over zijn vader staat er: "Hoewel Willem de Rijke een lutheraan was, kreeg zijn zoon Willem een katholieke opvoeding aan het Habsburgse hof in Brussel. Willem zou het soevereine land Orange erven en zo aan de naam Van Oranje komen." Het ligt anders. Willem kreeg eerst een opvoeding bij zijn ouders en erfde op elfjarige leeftijd het vorstendom Orange/Oranje. Keizer Karel V gaf goedkeuring aan die erfenis, op voorwaarde dat Willem zijn verdere opvoeding aan het Habsburgse hof in Brussel zou genieten. Het lijkt nu volgens het lemma dat hij erfde toen hij al in Brussel was. Dat Willem de Rijke een lutheraan was en dat zijn zoon Willem in Brussel (deels) zijn opvoeding kreeg, hoeft allemaal niet in dit lemma. Hier en daar is het lemma wel wat meer onnodig toegespitst op andere zaken. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 11. Wat node wordt gemist is de druk die Maurits, toen hij op sterven lag, uitoefende op zijn halfbroer Frederik Hendrik om nog te trouwen voordat Maurits zou sterven. Frederik Hendrik zou anders niet Maurits' erfgenaam worden. En Frederik Hendrik trouwde inderdaad nog voordat Maurits stierf. Maurits wilde niet dat zijn bastaardkinderen het grootste deel van zijn kapitaal zouden erven. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 12. De tekst onder het kopje Hofleven is te weinig toegespitst op het hofleven. De uitgebreide eerste alinea gaat er bijvorbeeld amper over. Kees Zandvliet schrijft in zijn hierboven genoemde boek "500" op p. 130 dat Maurits in 1624 jaarlijks ruim 360.000 gulden besteedde aan zijn hofleven. Marie-Ange Delen schrijft in haar handelseditie van haar dissertatie Het hof van Willem van Oranje uit 2002 op p. 43 dat de hoftaal van Maurits Nederlands zou zijn geweest. Zij noemt dat opvallend, aangezien bij die van zijn vader en vorige heren van Breda Frans de hoftaal was. Toch wat meer info over het daadwerkelijke hofleven. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 13. De informatie over Emanuel van Portugal is wat onduidelijk. Er staat: "Deze Emanuel was een zoon van de koning van Portugal, maar had het land over moeten geven aan de Spaanse koning." Het is onduidelijk wie van de twee het land heeft overgedragen. Het lijkt of het Emanuel was. Er staat ook: "Emilia was tussen de puinhopen van het zojuist door Maurits ingenomen Bredevoort verschenen om hem toestemming te vragen om te trouwen met de toekomstige koning van Portugal ..." Ook dat is wat raar geformuleerd, omdat hij nooit koning is geworden. Wel zou ze dat zo gezegd hebben, maar dat komt nu niet helemaal uit de verf. Overigens heeft Maurits zijn zus Emilia onder huisarrest geplaatst, na het door haar sluiten van een huwelijk met Emanuel. Dat is op zich toch wel aardige info over de familieverhoudingen, die nu ontbreekt. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  De zin over "toestemming te vragen om te trouwen met de toekomstige koning van Portugal' is aangepast. Mooi! Over de zin: "Deze Emanuel was een zoon van de koning van Portugal, maar had het land over moeten geven aan de Spaanse koning." is te zeggen dat Emanuels vader zichzelf had uitgeroepen tot koning, maar onvoldoende daarin was erkend. Die vader was een bastaard en had alleen al daarom een probleem om echt koning te kunnen worden. Eigenlijk is die vader nooit echt koning geweest. HT (overleg) 18 feb 2024 10:35 (CET)[reageren]
 14. Er staat: "Mocht Maurits alsnog met Margaretha trouwen, dan konden hun kinderen geëcht worden." Op zich een encyclopedisch gezien onnodige zin. Dat gold namelijk voor alle kinderen als hij met de moeder zou trouwen, maar het lijkt nu gebracht te zijn alsof het alleen voor de kinderen van Margaretha zou gelden. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 15. Er staat: " De andere vijf [kinderen van Maurits] waren bastaardkinderen ..." Al zijn kinderen waren bastaarden. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  De tekst is inmiddels aangepast en de zin "De andere vijf kinderen waren bastaardkinderen" is veranderd in: "Zijn kinderen waren dus nog bastaardkinderen ...." Dat is op zich een verbetering, maar er staat nu abusievelijk iets dat niet kan kloppen, en dat is: "De kinderen van Margaretha hadden een hogere status en mochten deelnemen aan het hofleven. Mocht Maurits alsnog met Margaretha trouwen, dan konden hun kinderen geëcht worden. Zijn kinderen waren dus nog bastaardkinderen en hadden geen plaats aan het hof." Dus eerst wel aan het hof en daarna niet. Het zou beter zijn als er in plaats van de laatste zin kwam te staan: "Zijn andere kinderen hadden geen plaats aan het hof." HT (overleg) 18 feb 2024 10:35 (CET)[reageren]
 16. Weergave auteursnamen is niet consistent. Dan met initialen vooraan, dan erachter. Ondertitels worden niet (juist) vermeld. Soms ook verkeerd geschreven auteursnamen. In een bron dient de naam vermeld te worden, zoals die op het titelblad staat. Bij de in het lemma vermeldde "Parker. G." wordt dat dan "Parker, Geoffrey" (bron: https://archive.org/details/militaryrevoluti00geof_0/page/n1/mode/2up - deze bronvermelding wordt in het lemma gebruikt). Het boek heet niet alleen The military revolution, maar The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800. En de in het lemma meest belangrijke bron van Van Deursen Maurits van Nassau 1567-1625 is getiteld Maurits van Nassau 1567-1625. De winnaar die faalde. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 17. Meestal "Oldenbarnevelt", maar ook meerdere keren "Van Oldenbarnevelt". HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 18. Geuzen --> geuzen HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 19. Calvinisme --> calvinisme (bron: https://woordenlijst.org/zoeken/?q=Calvinisme) HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 20. "5 dagen", maar ook "tien dagen" (uitschrijven is beter) HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd ~~
 21. Hier en daar gaat het mis met komma's. Een voorbeeld waar er een te veel staat: "De hertog van Gulik, Kleef en Berg, stierf in dat jaar zonder nakomelingen na te laten." Die achter Berg moet weg, want anders lijkt het dat Gulik uit Kleef en Berg bestaat, maar het is "hertog van Gulik, Kleef én Berg"). HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
 22. Meestal "Staatse leger", maar ook een keer "staatse leger". HT (overleg) 29 jan 2024 08:32 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 23. Geneve --> Genève HT (overleg) 29 jan 2024 09:49 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 08:13 (CET)[reageren]
 24. Er staat dat Maria zijn oudste zus was, maar het was in de eerste plaats zijn halfzus. Het was ook niet zijn oudste halfzus, want dat was een andere Maria. De Maria in het lemma was zijn oudste nog levende halfzus. Ook bij haar staat te veel informatie die niet in dit lemma thuishoort. HT (overleg) 29 jan 2024 09:49 (CET)[reageren]
  Ik ping Druifkes, die het meeste geschreven heeft, maar het staat natuurlijk iedereen vrij het lemma aan te passen. mvg. HT (overleg) 28 jan 2024 16:00 (CET)[reageren]
  De vraag is waarom dit via deze review gedaan wordt - waarbij er impliciet een tijdsdruk wordt opgelegd aan derden omdat je er zelf niet aan kan werken - en niet eerst via de OP van het artikel deze lijst van verbeteringen en wensen wordt aangedragen. Het artikel is de afgelopen jaren niet genegeerd als het gaat om kleine tekstaanpassingen en taalverbeteringen - het is dus ook niet verstoft. De inhoudelijke punten kunnen voor een groot deel ook op de OP worden aangekaart. Die zijn - diagonaal lezend - naar mijn oordeel niet stevig genoeg als gebrek om een herevaluatie van de etalagewaarde als zodanig te noodzaken. Labrang (overleg) 29 jan 2024 13:23 (CET)[reageren]
  Beste Labrang, Recent is geopperd om na verloop van tijd Etalage-artikelen standaard aan een her-review te onderwerpen. Dit lemma is wat mij betreft er een dat een review zou kunnen gebruiken. Gezien de naar mijn mening voldoende onvolkomenheden is het lemma voor mij nu niet Etalage-waardig. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de feiten correct dienen te zijn. Inmiddels ben ik al meer dan tien inhoudelijke onjuistheden tegengekomen. Het lemma is wat mij betreft ook uit balans en bevat bijvoorbeeld te veel onnodige informatie over derden. Plaatsing op de Review-pagina geeft de mogelijkheid dat meer bijdragers zich aan het verbeteren van het lemma wagen dan bij het plaatsen van een opmerking op de OP. Dat komt de lezer - waarvoor we schrijven - alleen maar ten goede. Eerlijk gezegd staan er ook wel opvallende (inhoudelijke) fouten in het lemma. Door het Review-sjabloon te plaatsen weet de lezer dat daar blijkbaar aandacht voor is. Dat komt andere Etalage-artikelen weer ten goede. Een tijdsdruk heb ik niet opgelegd, maar het zou wat mij betreft wel fijn zijn als de onjuistheden binnen een redelijke termijn van minstens een volle maand zijn weggewerkt. Het lijkt mij niet dat men hierdoor in tijdnood kan komen. Hieronder nog enkele opmerkingen. mvg. HT (overleg) 30 jan 2024 08:45 (CET)[reageren]
 25. Er staat dat Maria van Nassau (1556-1616) op haar "veertigste" huwde. Zij trouwde echter "precies op haar negenendertigste verjaardag". (bron: A. Th. van Deursen (2000) Maurits van Nassau, p. 150)
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 08:13 (CET)[reageren]
 26. In het lemma wordt geopperd dat Maurits voor zijn dochters goede huwelijken afsloot. Als ik het lijstje dochters in het lemma bekijk, dan had hij drie dochters. Twee trouwden ver na Maurits' overlijden. Alleen dochter Elisabeth zou dan in aanmerking komen, maar die werd volgens het lemma geboren in circa 1611 en was dus circa veertien jaar toen haar vader overleed. Wat jong om te trouwen, maar het zou anders bij een zijn gebleven. De info in het lemma klopt dan niet. Wat overigens in het lemma wordt bedoeld is dat Maurits zich bekommerde om de huwelijken van zijn (half)zusters, in zoverre hij daartoe dan wel in de gelegenheid werd gesteld. Zijn halfzus Maria van Nassau (1556-1616) koos bijvoorbeeld eigenhandig voor Hohenlohe als echtgenoot. Volgens Van Deursen (p. 150) berustte hij daar alleen in, maar had hij liever een ander gezien. Volgens Van Deursen (p. 149) was Filips Willem na het overlijden van zijn vader formeel het familiehoofd, maar in de praktijk werd die taak waargenomen door Maurits aangezien Filips Willem zich meerdere jaren onvrijwillig in Spanje bevond. Wat mij betreft is dat van het de facto familiehoofd een vermeldenswaardig detail. HT (overleg) 30 jan 2024 08:45 (CET)[reageren]
  Bij het lezen van dit stukje in het artikel kreeg ik eerder het idee dat er sprake zou zijn van dat Maurits zich inspande om goede huwelijken voor zijn kinderen af te sluiten, maar gezien de huwelijksdata is dat inderdaad moeilijk te rijmen. Ik ben erg benieuwd wat in het boek van Zandvliet hier precies over staat. Mathijsloo (overleg) 6 feb 2024 13:00 (CET)[reageren]
  Beste Mathijsloo. In het lemma staat dus: "Zo kregen de moeders financiële bijstand, de jongens konden een officiersfunctie krijgen en de meisjes hielp hij goede huwelijken te sluiten." In het boek staat (p. 50): "Hun moeders [die van de bastaarden anders dan die van Margaretha] kregen wel financiële bijstand. Maurits stelde de jongens in staat bijvoorbeeld een officiersfunctie in het leger te krijgen en zorgde dat de meisjes een goed huwelijk konden sluiten." Op zich komt de brontekst goed overeen met die in het lemma, maar dat van "goed huwelijk konden sluiten", komt niet terug in wat verder in het lemma over de dochters staat. HT (overleg) 6 feb 2024 20:53 (CET)[reageren]
 27. In 2013 schreef ik dat Maurits geen kapitein-generaal der Unie is geweest, dus van de hele Republiek. Daarop is de tekst aangepast (hier en hier). In de aanhef en verderop in het lemma wordt echter nog steeds gerept van het kapitein-generaalschap van Maurits. Het komt nu niet goed uit de verf dat hij dat niet was van de hele Republiek. Zo staat in de aanhef: "Als kapitein-generaal voerde hij het leger aan tegen Spanje." Hiermee wordt het leger van de hele Republiek bedoeld. Die tekst stond er al in 2013 in (zie tweede link van zonet) en slaat dus op het kapitein-generaalschap van het hele leger en dus op het kapitein-generaalschap van de hele Republiek, ofwel op de formele titel 'kapitein-generaal der Unie', wat hij dus niet en zelfs nooit is geweest. Ik zou dat aanpassen en verduidelijken. Ik zou ook nog tekst toevoegen waarom hij die positie nooit heeft gekregen, terwijl zijn halfbroer Frederik Hendrik hem bijvoorbeeld wel kreeg. In het lemma staat over Frederik Hendrik: "Zijn halfbroer Frederik Hendrik volgde hem op als stadhouder en kapitein-generaal." Frederik Hendrik werd direct na Maurits' overlijden kapitein-generaal der Unie, maar niet als opvolger van Maurits. HT (overleg) 30 jan 2024 08:45 (CET)[reageren]
 28. In het lemma wordt de Spaanse armada de 'Armada Invencible' genoemd. De indruk wordt gewekt dat de Spanjaarden aan deze vloot de (bij)naam 'Armada Invencible' (Onoverwinnelijke Vloot) hebben gegeven, maar niets van dit alles. De bijnaam komt uit een Engels pamflet van ná de strijd in 1588. De Spanjaarden zelf noemden de vloot niet zo. Zij noemden hem officieel Grande y Felicísima Armada ('grote en allerfortuinlijkste oorlogsvloot'). Er zijn tal van bronnen die dit bevestigen. Zo lees ik in het boek The English Armada: The Greatest Naval Disaster in English History van Luis Gorrochategui Santos uit 2018: "In September, the Queen's adviser Lord Burghley, published a pamphlet which ended with: 'So ends this account of the misfortunes of the Spanish Armada which they used to call INVINCIBLE'. Burghley highlighted the word by putting it in capital letters, but it was an invention that no Spaniard would have used to refer to the Spanish Armada" (hier), pagina 2 van Introduction, paginanummers ontbreken in de onlineversie). Zie ook p. 267 van het boek The Eve of Spain: Myths of Origins in the History of Christian, Muslim, and Jewish conflict van Patricia E. Grieve uit 2009, waarin staat: "The Spaniards did not name their fleet "invincible", (...). After the defeat of the armada, the English and French invented popular songs that mocked Spain's naval interprise. Lord Burghley commissioned a pamphlet in late 1588 in which he concluded: "so ends this account of the misfortunes of the Spanish Armada which they used to call 'INVINCIBLE'." Internet staat bijna zwart van andere voorbeelden. De Engelstalige en Spaanse versies van Wikipedia geven overigens een juiste beschrijving van de vermeende bijnaam. HT (overleg) 31 jan 2024 19:09 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 29. In de infobox staat bij 'stadhouder' 3x 'Regeerperiode'. Een stadhouder 'regeerde' echter niet. Een stadhouder was feitelijk een ambtenaar. Het provinciebestuur en de Staten-Generaal regeerden, niet de stadhouder. Beter is er 'periode' of 'jaren' van te maken; 'dienstjaren' kan ook nog. HT (overleg) 31 jan 2024 19:09 (CET)[reageren]
 30. De tekst onder het kopje 'Turfschip van Breda' is behoorlijk uitgebreid, maar gaat amper over het turfschip. Pas helemaal aan het eind komt het turfschip ter sprake. Wat de "list" nu was, blijft ten onrechte onvermeld. HT (overleg) 31 jan 2024 19:09 (CET)[reageren]
 31. Admiraal --> admiraal HT (overleg) 31 jan 2024 19:09 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 7 feb 2024 19:29 (CET)[reageren]
 32. Meerdere keren krijgen verderop in het lemma jaartallen een interne link. Dat is niet meer gebruikelijk. HT (overleg) 31 jan 2024 19:09 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 4 feb 2024 16:46 (CET)[reageren]
 33. In de aanhef worden terecht de namen van vijf provincies genoemd, waarvan hij stadhouder was, maar twee andere ontbreken. Die twee worden in het lemma Groningen en Drenthe genoemd, maar hadden destijs een andere naam. HT (overleg) 31 jan 2024 19:15 (CET)[reageren]
 34. Bij de zin: "werd Willem van Oranje vermoord" staat bij "vermoord" een externe link. Volgens de richtlijnen plaatsen we in lopende tekst geen externe links. HT (overleg) 1 feb 2024 06:48 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 4 feb 2024 16:46 (CET)[reageren]
 35. "Het zou Maurits succesvolste jaar worden" ---> "Het zou Maurits' succesvolste jaar worden" HT (overleg) 1 feb 2024 06:48 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 3 mrt 2024 22:07 (CET)[reageren]
 36. Meerdere keren wordt Jan Kikkert opgevoerd als bron. Kikkert wordt echter niet als gezaghebbend beschouwd als het om Oranjezaken gaat. Paul Brussel merkte dat ook al in 2018 op, op de OP van het lemma Maurits van Oranje: hier. Dat Kikkert niet als gezaghebbend wordt beschouwd, is algemeen bekend. Zeker zal veel van wat Kikkert schrijft kloppen (hij kopieerde ook veel van anderen, soms complete pagina's), maar het is beter een andere bron te geven. Dat komt een lemma zonder meer ten goede. Zie voor kritiek op hem, bijvoorbeeld: hier en hier. HT (overleg) 1 feb 2024 06:48 (CET)[reageren]
 37. Het lemma kan hier en daar qua stijl academischer. Hier en daar bijvoorbeeld onnodige herhalingen of onnodige uitweidingen. HT (overleg) 1 feb 2024 06:48 (CET)[reageren]
 38. Gomaristen en gomaristen HT (overleg) 2 feb 2024 07:50 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 39. Het lemma kent relatief weinig bronvermeldingen, te weinig eigenlijk voor een Etalage-artikel. En die van Kikkert dienen ook nog eens door een ander vervangen te worden. Er zijn verder nogal wat beweringen die (in een Etalage-artikel) sowieso een bronvermelding mogen hebben. HT (overleg) 2 feb 2024 07:50 (CET)[reageren]
 40. Margaretha van Mechelen wordt in het foto-onderschrift een "minnares" genoemd. De online-versie van de Dikke van Dale noemt een minnares een "buitenechtelijke relatie' (hier). Dat was bij Maurits niet het geval. HT (overleg) 2 feb 2024 18:59 (CET)[reageren]
 41. De auteursnaam is "Kees Zandvliet" en niet "K. Zandvliet", zoals in het lemma staat. ik zie in dat hoofdstuk toch ook weer extra informatie over Maurits' kapitaal en inkomsten en lijkt mij encyclopedisch genoeg voor in een Etalage-artikel. Al met al is er sowieso meer encyclopedische informatie over Maurits voorhanden die in dit lemma past. Die zou heel goed in de plaats kunnen komen van informatie die nu wel gebracht wordt, maar te ver van hem afstaat. HT (overleg) 2 feb 2024 18:59 (CET)[reageren]
 42. Als paginaomschrijving - zichtbaar vanaf een mobieltje - staat er: "stadhouder en prins van Oranje (1567–1628)". Hij stierf echter in 1625. HT (overleg) 3 feb 2024 20:46 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 7 feb 2024 19:27 (CET)[reageren]
 43. Er staat: "Daar [Dillenburg] woonden Jan van Nassau en zijn broer Willem..." Er woonden wel meer mensen. Het tweetal had alleen al tien zussen en broers. Het kan eigenlijk gewoon weg. HT (overleg) 3 feb 2024 20:46 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 44. Volgens de aanhef: "Maurits werd in 1590 stadhouder over de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht." en verderop in het lemma: "Daarom werd Maurits in 1590 en 1591, ook benoemd tot stadhouder van Gelderland, Utrecht en Overijssel." Het is allemaal in 1590, bron: Maurits. Prins van Oranje (2000), Rijksmuseum, p. 189 HT (overleg) 3 feb 2024 21:30 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 45. "Tien Jaren" en "Tien jaren". HT (overleg) 3 feb 2024 21:49 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:49 (CET)[reageren]
 46. Terloops wordt opgemerkt over door Maurits veroverde vaandels: "Enkele van die vaandels zijn opgenomen in de collectie van het Nationaal Militair Museum te Soest." Doet in de lopende tekst niet te zake. Oogt ook als promo. Museum werd pas in 2014 geopend. HT (overleg) 3 feb 2024 21:49 (CET)[reageren]
  Uitgevoerd Uitgevoerd HT (overleg) 6 feb 2024 07:47 (CET)[reageren]
 47. Er staat: "Het jaar erop kwam weer een mogelijke veldtocht naar Nieuwpoort aan de orde. Later werd door de Staten-Generaal besloten dat het een tocht naar Brabant en Limburg moest worden." Het Nederlands-Belgische Limburg bestond toen eigenlijk nog niet. HT (overleg) 4 feb 2024 10:50 (CET)[reageren]
 48. Er is een kopje met veel tekst over het Beleg van Oostende, maar een interne link naar het lemma over dat beleg ontbreekt. HT (overleg) 4 feb 2024 10:50 (CET)[reageren]
  Werd gelinkt Dajasj (overleg) 4 feb 2024 14:28 (CET)[reageren]
  Dank, maar je linkte een ander beleg :) HT (overleg) 4 feb 2024 16:56 (CET)[reageren]
  Omdat het beleg van Oostende al gelinkt is. Zie het woord "belegerd". Dajasj (overleg) 4 feb 2024 17:09 (CET)[reageren]
  Je hebt gelijk. Ik had het niet opgemerkt, verwachtte bij "belegerd" een interne link naar het lemma Belegering. HT (overleg) 4 feb 2024 17:38 (CET)[reageren]
 49. Er staat: "Op 23 april 1625 stierf hij in Den Haag". Dit kan helemaal weg uit de aanhef. Het staat immers ook al in de allereerste regel. Dit werd al in september 2011 opgemerkt. HT (overleg) 4 feb 2024 14:19 (CET)[reageren]
  Als het in 2011 al opgemerkt werd, is het dan nodig dat op te brengen? Het is enerzijds dubbel, maar anderzijds ook wel mooie afronding van de inleiding. Dajasj (overleg) 4 feb 2024 14:28 (CET)[reageren]
  @Dajasj Ik merk het op om aan te geven dat ik blijkbaar (ook al is het lang geleden) niet de enige ben die het opviel. Het laten staan is een keuze, maar twee keer in een aanhef is onnodig en oogt wat mij betreft niet professioneel. Een betere afsluiting zou zijn dat de steun voor Maurits vanaf of na 1618 afnam. In de aanhef wordt verder gemist dat hij in 1618 politiek leider van de Republiek werd. HT (overleg) 4 feb 2024 16:55 (CET)[reageren]
  Beste HT, je bent nu al reeds een week bezig met het commentaar leveren op deze pagina (waarvoor hulde), maar wanneer verwacht je hiermee klaar te zijn? Want dan kunnen we pas beoordelen hoeveel het werk is om het artikel recht te trekken en of het ondermaats is voor de huidige etalagestandaarden. Mathijsloo (overleg) 4 feb 2024 14:30 (CET)[reageren]
  @Mathijsloo Heb mij vooralsnog vooral beperkt tot voor mij - en mogelijk de lezer - wat opzichtige onvolkomenheden. Er is wat mij betreft best nog veel toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld over de zin: "Uiteindelijk vertrok hij vanwege zijn ziekte in november dat jaar,..." Dan denk ik: wat voor ziekte? Voor mij ook iets dat in het oog springt. Hij had in november 1624 last van misselijkheid, buikpijn en zwakte. Hij bleek een tumor in de lever te hebben, waaraan hij in april 1625 is gestorven. Na zijn overlijden werd er sectie op zijn lichaam verricht en werd er een abces in de lever aangetroffen. Hij werd gebalsemd en pas vijf maanden na zijn overlijden in Delft begraven. Staat allemaal op p. 426 van het boek van Zandvliet, waaraan ik hierboven al memoreer. En zo is wel meer dat volgens mij encyclopedisch van belang is. Bijvoorbeeld dat hem nooit door de Staten-Generaal de soevereiniteit is aangeboden. Ik twijfel ook of alles correct is weergegeven. Maar het wordt voor mij wat te veel van het goede. Dus ik laat het hierbij. HT (overleg) 4 feb 2024 16:32 (CET)[reageren]
  Ik heb inmiddels al een paar tekstuele aanpassingen gedaan en zal daar deze week mee doorgaan. Volgens mij heb ik zelf ook nog ergens wat academische literatuur liggen die van toepassing is op het kopje "Militair hervormer", dus daar zal ik ook wat aan sleutelen. Persoonlijk vind ik het altijd een beetje tricky om inhoudelijke aanpassingen te doen aan literatuur die ik niet heb ingezien, zodoende dat er misschien wat andere puntjes blijven liggen. Hopelijk kan iemand anders, die Van Deusen wel heeft liggen, dat bijvoorbeeld oppakken. Mathijsloo (overleg) 5 feb 2024 14:58 (CET)[reageren]
  Tijdens het lezen van het artikel kom ik toch langzamerhand tot de conclusie dat het huidige artikel niet meer aan de standaarden voldoet van een etalage-artikel. De gebrekkige bebronning is hier en ik heb ook de indruk dat er op sommige vlakken meer valt te vertellen (zoals de mislukte aanslag van de Van Oldenbarneveltjes & ook waarom Maurits partij koos in de Bestandstiwsten). Ik denk ook dat aan de hand van nieuwe publicaties het artikel verder verrijkt kan worden. In de lange lijn denk ik wel dat er dermate veel poetswerk verricht moet worden om het op het huidige gemiddelde etalageniveau te krijgen. Mathijsloo (overleg) 6 feb 2024 13:07 (CET)[reageren]
  Beste Mathijsloo. Veel dank voor je aanpassingen. De aanhef sluit nu af met de zin: "Na zijn overlijden volgde zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op als stadhouder" Dat was echter niet het geval bij twee provincies (zie de infobox). Ik zou dan de tekst aanpassen naar: "Na zijn overlijden volgde zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op als prins van Oranje." Dan klopt het wel. Kijk maar. Ik deel verder je visie om de redenen die je aangeeft dat het lemma niet voldoet aan de etalagevoorwaarden. mvg. HT (overleg) 7 feb 2024 08:50 (CET)[reageren]
 50. Hallo, ik zie toevallig dat deze review momenteel bezig is. Het viel mij ineens op dat Maurits vaak Maurits van Nassau en ook wel eens graaf van Nassau of graaf van Nassau-Dillenburg wordt genoemd, met name voordat hij in 1618 de titel prins van Oranje verwierf door het overlijden van Filips Willem van Oranje. Winkler Prins (2002) zegt bijvoorbeeld: Maurits [Nederlanden] (Dillenburg 13 nov. 1567 – Den Haag 23 april 1625), graaf van Nassau, sinds 1618 prins van Oranje,.... Ik heb altijd aangenomen dat dat gewoon waar was. Maar klopt dat "graaf van Nassau(-Dillenburg)" eigenlijk wel?
In het artikel wordt dit in ieder geval niet duidelijk en ik kan ook nergens anders een verklaring vinden. Kan dat nog eens worden uitgezocht? Lijkt mij best belangrijk. Goed bezig met deze verbeteringen in ieder geval, veel succes nog! Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 20 mrt 2024 10:48 (CET)[reageren]
PS: Ik heb er verder nog niet uitgebreid naar gekeken, maar zou het verwerven van de prinselijke en grafelijke waardigheid op 20 februari 1618 voor Maurits een significante rol hebben kunnen spelen in het escalerende conflict tussen hem en Oldenbarnevelt? Dat ging immers mede over de staatsvorm en de positie van het (erfelijk?) stadhouderschap versus dat van het (niet-erfelijk) ambt van landsadvocaat / raadspensionaris. Maurits had wel enkele monarchale aspiraties (hoewel die nog lang niet zo duidelijk waren als onder Frederik Hendrik), maar als mijn bovenstaande hypothese klopt, dan had Maurits tot 20 februari 1618 eigenlijk geen enkele adellijke titel om op te bouwen. Geen graaf van Nassau-Breda, geen prins van Oranje-Nassau, geen heer/baron van Breda, etc. alleen maar een stadhouder van enkele gewesten (niet eens alle) in de Republiek, in naam van een koning die reeds was afgezet. Om een vorstenhuis te stichten is dat wel erg dunnetjes en ongeloofwaardig...
Het kan de moeite waard zijn om ook het artikel en:Trial of Oldenbarnevelt, Grotius and Hogerbeets erbij te pakken, waarin uitgebreider wordt ingegaan op de machtsstrijd die er speelde. Hoewel de Scherpe Resolutie al werd aangenomen in 1617 en Maurits al eind 1617 de macht greep in Nijmegen en Den Briel, kan het erven van Oranje en Nassau-Breda zijn dynastieke aspiraties, internationale reputatie en ook financiële situatie aanzienlijk hebben verbeterd ten opzichte van Oldenbarnevelt en andere regenten, die uiteindelijk op 28 augustus 1618 werden gearresteerd. Maar goed, dat is verder speculatie mijnerzijds. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 20 mrt 2024 11:17 (CET)[reageren]
Wat ik even snel lees, is: "Tussen 1590 en 1593 werd Maurits steevast graaf genoemd, maar daarna zien we zowel graaf Maurits, prins Maurits, geboren prins van Oranje, en prins Maurits van Nassau door elkaar heen. Hoewel Maurits vaker prins van Nassau dan van Oranje werd genoemd, ..." Bron: "Het gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden" (2014), p. 22. Hij kreeg in 1585 van de Staten-Generaal de titel "geboren prins van Oranje". Aan die titel ontbrak elke formele grond en werd niet erkend in het Habsburgse Rijk. Volgens prof. Th. van Deursen is dat de reden dat hij eind zestiende eeuw tegen een vrede met Spanje was. Volgens de vredesvoorwaarden van Philips II zou hij dan namelijk zijn quasi prinsentitel moeten inleveren. Ik zal er nog eens naar kijken. Overigens, wat nu voorligt is of dit lemma etalagewaardig is. Wat denk je? HT (overleg) 23 mrt 2024 00:32 (CET)[reageren]
 1. Botho VIII wordt genoemd als een van Maurits' voorouders, maar het moet Botho III zijn. De VIII is destijds overgenomen van de Engelstalige Wikipedia, maar die had het fout. Zie b.v. www.grafschaft-stolberg.de/illustrierte_geschichte. HT (overleg) 27 mrt 2024 22:55 (CET)[reageren]

Overige artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

De Review is er ook voor artikelen die niet meteen met het oog op de Etalage zijn geschreven of uitgebreid.