Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is sinds de aanvang van de review. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Milltown Malbay[bewerken]

Naar mijn - niet geheel neutrale - mening goed genoeg voor de etalage maar het kan geen kwaad even kritisch naar dit artikel te kijken. The Banner Overleg 7 jan 2018 13:32 (CET)

Sinds het artikel in 2015 de etalage niet haalde (zie hier), is er zo te zien weinig aan veranderd. Was je het niet eens met de toen geleverde kritiek? Marrakech (overleg) 8 jan 2018 09:43 (CET)
Enkele details horen volgens mij niet echt in een encyclopedisch artikel thuis. Een voorbeeld: [..] De meeste leerlingen bezoeken de St Joseph's Secondary School in het nabijgelegen Spanish Point. Andere mogelijkheden zijn de middelbare scholen in Kilmihil en Ennistymon.; is die middelbare school die niet in Milltown Malbay zelf ligt hier nu echt zo belangrijk dat deze apart genoemd moet worden? Ik meen dat o.a. ikzelf bij de nominatie in 2015 ook al zoiets had opgemerkt. Ik val ook een beetje over een formulering als [...] Aan het eind van de wedstrijd stond er in Hennessy Memorial Park een uitslag van 1-9 tegen 9-21 op het scorebord, een verschil van 35 punten. Dit was het absolute dieptepunt van het team dat daarna langzaam de weg omhoog vond; deze weinig encyclopedische schrijfstijl komt op Wikipedia-nl vaker voor en je ziet die vooral in veel artikelen met sport als hoofdonderwerp. Verder zijn het sowieso nogal verregaande details; het gaat strikt genomen niet over het dorp zelf, maar over de sportclub.
Voor de rest kan dit met het nodige poets- en schaafwerk denk ik best nog wel wat worden. Misschien kunnen zaken als de geschiedenis van het dorp nog iets meer aandacht krijgen. De Wikischim (overleg) 8 jan 2018 11:30 (CET)
De middelbare school is in dezelfde "civiele parochie" als Milltown Malbay en is de facto de middelbare school van Milltown Malbay (en ver daarbuiten). Wat betreft de wedstrijd, ik hoor graag een beter formulering. Zowel de school als de sportclub zijn een belangrijk onderdeel van de gemeenschap van Milltown Malbay. Weglaten zou mijns inziens betekenen dat je Milltown Malbay probeert te beschrijven zonder de mensen mee te nemen. The Banner Overleg 8 jan 2018 13:14 (CET)

Adam in ballingschap[bewerken]

De vorige Review leverde weinig commentaar op. In oktober stelde DimiTalen voor om het opnieuw te laten reviewen en aangezien er in de tussentijd geen belangrijke publicaties zijn verschenen die in het artikel verwerkt moeten worden, doe ik dat dan nog maar eens.MackyBeth (overleg) 13 dec 2017 23:08 (CET)

Doorgelezen, goed werk! Alvast 1 kleine opmerking: waarom een leeswaarschuwing? Josq (overleg) 13 dec 2017 23:31 (CET)
Precies kan ik het me niet herinneren, maar ik dacht dat er destijds met de Review of Etalagenominatie van Lucifer (toneelstuk) op werd gewezen dat deze banner gebruikelijk is als de afloop van het verhaal verklapt wordt, ook al is het een oud verhaal. Dus heb ik de banner maar op alle stukken van Vondel die een artikel hebben gezet.MackyBeth (overleg) 13 dec 2017 23:41 (CET)
Enkele aanvullende opmerkingen
 • Ik mis een paragraaf "culturele context", of vergelijkbaar, liefst direct na de inleiding. Wat moeten we weten over Vondel? Hoe stond hij in het culturele leven van zijn tijd? Hoe werd toneel gewaardeerd in het protestantse Nederland? Wat waren de karakteristieke kenmerken van een toneelstuk? Wat was de theologische positie van Vondel? Wat dreef Vondel? Wie vroeg om "een proeve van translatio, imitatio en aemulatio"? Had hij ook een theologisch motief, of een boodschap die hij wilde verkondigen?
 • De paragraaf "Receptie" is mij te beperkt. In welke tijd moet ik Meynarda Verboom plaatsen? Waarom duurde het een jaar of 80 voordat er iets van een opvoering plaats vond? Misschien is een integratie met "Opvoeringsgeschiedenis" gewenst.
 • Vul de kopjes "Eerste bedrijf" etc aan met een samenvatting van enkele woorden.
 • Een schilderij van een ongerelateerde kunstenaar ter illustratie is gewaagd. Stel je het omgekeerde voor: een paar dichtregels van Vondel in een artikel over het schilderij. Past dat wel? Liever een portret van Vondel.
 • Anderzijds is er wel ruimte voor meer afbeeldingen, bijvoorbeeld van Salianus, Vossius, de Groot, Favart etc wanneer deze ter sprake komen
 • Onduidelijk: Senecaanse retoriek, die zowel cerebraal als pathetische kenmerken heeft
 • Loop het geheel na op typfouten, ook het Oudnederlands (gejecht moet zijn gehecht?).
 • Angelus onjuist gelinkt?
 • Onvolledige zin: De galm van het bruilofstlied 'Ontknoopt den bant, die ziel en lichaem hiel gebonden' (vs. 936).
 • het Oudnederlands vraagt hier en daar om wat meer vertaling/uitleg, eventueel in voetnoten.
PS: een leeswaarschuwing is wat mij betreft sowieso een slechte gewoonte op Wikipedia, maar al helemaal bij een oud literair werk als dit. Er zit toch niemand trillend van spanning te wachten op het vervolg van dit toneelstuk, om vervolgens tijdens het raadplegen van Wikipedia teleurgesteld te zijn dat de afloop verklapt wordt!
PPS: Het is echt al een heel mooi en goed leesbaar artikel ;)
Josq (overleg) 14 dec 2017 00:15 (CET)
Dank voor deze nuttige kanttekeningen, ik zal er binnenkort mijn voordeel mee doen. Wel denk ik dat je eerste bulletpunt veel achtergrondinformatie suggereert die niet in een artikel over een individueel toneelstuk thuishoort maar eerder in een algemeen artikel over de toneelkunst in de zeventiende eeuw. Zo'n artikel bestaat nog niet, maar dat mag geen reden zijn die informatie hier aan te bieden. Dergelijke gegevens passen ook niet in het format waarnaar ik werk, namelijk [Stijlgids Engelstalige wiki-richtlijnen voor encyclopedische artikelen over individuele literataire werken. Wat betreft de Leeswaarschuwing denk ik dat die gewoon een principekwestie is: als de afloop van een verhaal wordt verklapt, dient de lezer daar vooraf op gewezen te worden. Hoe oud dat verhaal is, maakt verder niet uit.MackyBeth (overleg) 14 dec 2017 13:41 (CET)
Mbt de context: je zou kunnen spreken van een algemene en een specifieke context. Dit werk is bijvoorbeeld op een specifiek moment in Vondels leven geschreven. Het gaat, in tegenstelling tot andere werken, specifiek over de zondeval, etc. Die specifieke context zou in mijn ogen iets beter uit de verf kunnen komen. Daarnaast noem ik ook zaken die betrekking hebben op een wat algemenere context, wat dat betreft kan ik je tegenargument aanvaarden dat dit wellicht beter in een separaat artikel uitgewerkt kan worden.
Mbt de leeswaarschuwing: van belang is de vraag tot in hoeverre de plot centraal staat. In een detective draait alles om de plot en dan zou het eventueel een aardig gebaar richting de lezer kunnen zijn om te waarschuwen dat de afloop verraden wordt. Maar mijn indruk is dat dit toneelstuk niet is geschreven om de plot maar veeleer om de schoonheid van de taal en wellicht de theologie. De suggestie dat het toch om de plot, om de spanning en om de ontknoping gaat, zou onderbouwd moeten worden. Zolang die onderbouwing er niet is vrees ik dat dit sjabloon een lelijke vlek op een mooi artikel gaat zijn. Josq (overleg) 14 dec 2017 14:15 (CET)
Wat je verstaat onder de context behoort enerzijds tot het biografische artikel Joost van den Vondel en anderzijds tot de behandeling van het toneelstuk zelf: de zondeval in de bijbel is niet de directe intertekstuele bron van het stuk, maar via het toneelstuk van Hugo de Groot en dat verband staat beschreven in paragraaf 5. Wat die leeswaarschuwing aangaat in verband met het vermeend ondergeschikte belang van de plot: het toneelstuk is opgezet volgens de richtlijnen van Aristoteles en daarin is de eenheid van handeling, dus de plot, van groot belang.MackyBeth (overleg) 14 dec 2017 17:06 (CET)
Het is maar mijn persoonlijke indruk van wat de mogelijkheden zijn om het artikel nóg beter te maken ;) Het hoeft niet, een stukje context/extra introductie toevoegen, maar het zou heel behulpzaam kunnen zijn voor de lezer (als je door moet klikken naar tal van andere artikelen raak je snel het overzicht kwijt).
Een "plot" is natuurlijk altijd aanwezig en van groot belang. Maar bedoel je nu dat Vondel als een soort 17e-eeuwse Baantjer zijn lezers (luisteraars) echt in spanning laat zitten, en laat puzzelen wat de ontknoping wel zal zijn? Want dát is het soort situaties waar een leeswaarschuwing voor bedoeld is, lijkt mij. Josq (overleg) 14 dec 2017 18:37 (CET)
Laat ik vooropstellen dat ik me nooit heb verdiept in de aard van een Leeswaarschuwing en dat ga ik ook niet doen, omdat het mij niet uitmaakt of er wel of geen leeswaarschuwing op moet. Maar ik zie die Leeswaarschuwingen wel staan op tal van artikelen over literaire werken die niet op detectives lijken. Het probleem met contextuele informatie is dat de behoefte eraan varieert naar gelang het onderwerp. Daarom houd ik mij aan de bestaande richtlijnen en bepaal mij zoveel mogelijk tot de tragedie zelf.MackyBeth (overleg) 14 dec 2017 20:36 (CET)
Ik heb geen bezwaar tegen het vermelden van een leeswaarschuwing. Ik vind het zelfs een goed idee. De lezer kan dan altijd nog zelf bepalen of hij doorleest of dat gedeelte overslaat. Happytravels (overleg) 15 dec 2017 15:03 (CET)
De suggesties van Josq ben ik aan het verwerken. Er zijn er echter ook een paar die ik niet goed begrijp of afwijs.
 • De vraag waarom het 80 jaar duurde voor de eerste opvoering een feit was, wordt naar mijn idee beantwoord in het begin van de paragraaf Opvoeringsgeschiedenis: de smaak van het publiek was veranderd toen het stuk verscheen. Daar valt weinig verder aan te verklaren.
 • De synopsis moet in principe alleen het verhaal samenvatten zonder te wijzen op de indeling in hoofdstukken of bedrijven. Aangezien Vondel zijn stukken met een rei eindigt, is dus aan de samenvatting te zien waar een bedrijf eindigt en daarom kun je net zo goed bij de synopsis de indeling in bedrijven geven, te meer omdat een klassiek toneelstuk zich volgens een vast patroon van expositio-climax etc. over die bedrijven ontwikkelt. Maar ik vind het onwenselijk om de kopjes uit te breiden met samenvattende aanduidingen van de gebeurtenissen.
 • Het is een goed idee om wat illustraties toe te voegen van mensen als Hugo de Groot etc. Inderdaad is Rubens een niet-gerelateerde kunstenaar, maar als je de essentie van het toneelstuk wilt illustreren met een afbeelding die de essentie weergeeft, dan moet je je toevlucht wel tot zoiets nemen. Rubens' afbeelding heeft als voordeel dat het een schilderij uit dezelfde tijd is en dat Vondel in tal van publicaties een natuurlijke verwantschap wordt toegedicht met Rubens: beiden zijn barokke kunstenaars. Tot zover even. MackyBeth (overleg) 3 jan 2018 22:28 (CET)

Lucht-luchtraket[bewerken]

Etalage-artikel sinds 2006, maar afgezien van de paragraaf Opbouw is de inhoud vrij summier en op punten achterhaald. De geschiedenisparagraaf is erg kort. Het tabelletje onderaan geeft landen in plaats van bedrijven als producenten, onderscheidt voor het bereik alleen drie categorieën, waarvan twee volgens de voetnoot moeilijk te onderscheiden zijn, en ontbeert informatie als grootte, gewicht, explosieve lading, gebruikers, productiekosten en aantal geproduceerde eenheden. De selectie in de tabel is kleiner dan op de Duitse Wikipedia, die ook (bijv.) Europees en Chinees wapentuig opsomt. Voor bronmateriaal is het artikel grotendeels schatplichtig aan fabrikanten en gebruikers. FNAS (overleg) 12 dec 2017 22:32 (CET)

Eens. Een algemeen verhaal over voornamelijk lucht-luchtraketten van een bepaalde periode. Ik zou een andere opbouw maken met specifiekere vermelding van de technische vooruitgang door de jaren heen. Bij 'geschiedenis' staat wel zoiets. Kleine dingetjes believen verduidelijking, zoals: "Een geheime raket met ramjet-aandrijving werd in de Eerste Golfoorlog gebruikt." of "De eerste Nederlandse luchtoverwinning met een lucht-luchtraket duurde nog tot 24 maart 1999 toen een F-16 een AIM-120 AMRAAM afvuurde op een Servische MiG-29 in het kader van Operatie Allied Force." Ik zie ook nog omschrijvingen als 'tegenwoordig' en 'in de afgelopen jaren' die gedateerd zijn. Aanhef kan ook duidelijker. Eerst worden ze van helicopters afgevuurd en vervolgens blijkt dat maar zelden het geval te zijn en dan kunnen ze toch ook van de grond afgevuurd worden, maar blijft onvermeld of dat ook gebeurt. Het is nog een kort lemma, dus voldoende plek voor uitbreidingsmogelijkheden. Ik ben geen kenner op het voorliggende onderwerp maar aan de hand van de naar voren gebrachte punten lijkt het mij redelijk het uit de etalage te halen. Ik vrees dat in het etalage-waardig maken op korte termijn te veel tijd gaat zitten en het vereist volgens mij ook specifieke kennis die niet iedereen zomaar bezit of in korte tijd kan opdoen. Complimenten aan nominator voor het zoeken naar dit soort lemma's die reviewwaardig zijn. Happytravels (overleg) 15 dec 2017 12:09 (CET)

Den Helder[bewerken]

Ik ben sinds 2015 zo nu en dan bezig met het artikel Den Helder en zou graag eens wat feedback krijgen. Teneinde het artikel en Den Helder wat smoel te geven op Wikipedia heb ik ook een aantal bijpassende artikelen aangemaakt en uitgebreid, zoals: Willemsoord (marinewerf), Lijst van Heldenaren, Lijst van beelden in Den Helder, Torp (gehucht), Donkere Duinen, Algemene begraafplaats Den Helder, Last Minute Summer Event, Julianapop en een aantal sportartikelen. Ook Huisduinen en Julianadorp (Nederland) wil ik nog verbeteren. Ik loop tegen een punt aan dat ik weinig verdere informatie kan bedenken om toe te voegen aan het artikel zelf en ik hoor dus graag jullie bevindingen en verbeterpunten waar ik mee aan de slag kan. Larshei (overleg) 21 nov 2017 22:58 (CET)

Ziet er behoorlijk goed uit. Succes ermee! Happytravels (overleg) 26 nov 2017 13:46 (CET)
Ook ik denk dat het best goed zit. Een dingetje waarmee ik zit: de bundeling van onderwijs, welzijn/gezondheidszorg en sport vind ik wat vreemd. Sport behoort mijn inziens bij cultuur (het zijn evenementen, mensen doen het om zich te amuseren en te verrijken, ...). Dat laat Onderwijs en Zorg over, die misschien kunnen blijven als aparte kopjes? Wat denk jij? Flag of California.svg DimiTalen 1 dec 2017 17:01 (CET)
Nog een vraagje: ik kan me voorstellen dat een gemeente met wel 50.000 inwoners beschreven is in een of meerdere boekwerken. Ik zie een bron uit 1875; ben je eventueel nog op recentere boeken gestoten die de geschiedenis, de natuur, ikweetnietwat, ... goed beschrijven? Flag of California.svg DimiTalen 1 dec 2017 17:04 (CET)
De bundeling van Onderwijs, welzijn en sport heb ik afgekeken van (etalage-artikel) Haarlem, komt volgens mij van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. Al weet ik niet waar Onderwijs dan vandaan komt, zou eventueel anders kunnen. Den Helder is zeker beschreven in meerdere boekwerken, deze bron uit 1875 was echter makkelijk (online) te raadplegen. Bronnen zal ik nog eens naar kijken. Larshei (overleg) 2 dec 2017 04:06 (CET)

Jack Tuijp[bewerken]

Ik had besloten om het lemma Jack Tuijp te herschrijven voor de schrijfwedstrijd, maar was te laat met mijn inschrijving. Desondanks heb ik toch besloten om het te gaan (her)schrijven. Dit is mijn tweede grootte zelfgeschreven artikel. Graag zou ik wat tips / verbeterpunten willen hebben en willen weten of mijn artikel kans zou maken in de schrijfwedstrijd of dat het gewoon "een leuk artikel" is. Bij voorbaat dank voor de reacties, Basnoordwijk (overleg) 21 nov 2017 10:58 (CET)

Heb inmiddels wat kleinigheden aangepast. Achter een afgerond bedrag, zeker een van 800.000 euro, hoe je niets achter de komma te zetten. De ene keer schrijf je een getal onder de tien voluit, de andere keer geef je het aan met een cijfer. De Taalunie adviseert cijfers onder de twintig voluit te schrijven. Misschien wik je daar nog eens naar kijken. Dat van dat voluit schrijven geldt weer niet voor voetbaluitslagen, maar weer wel voor het aantal wedstrijden of het aantal doelpunten dat iemand gemaakt heeft. Enkele keren kom ik het woord 'trefzeker' tegen, een andere keer 'doeltreffend'. Ik zou wat variatie in deze woorden brengen. Ik zou ook zijn specifieke kwaliteiten benoemen. Was hij snel? Ik vermoed van wel, anders word je geen spits. Was hij kopsterk? Wat was zijn specialiteit? Nam hij de directe vrije trappen, penalties? Dat soort dingen. Hrt is nu te veel een algemene geschiedenis. Succes ermee! Happytravels (overleg) 26 nov 2017 09:04 (CET)
Enkele kleinigheden: je schrijft dat Tuijp 'definitief' bij Volendam komt, maar vervolgens verkast hij naar Groningen, om dan nogmaals 'definitief' bij Volendam te komen spelen. Het lijkt mij dat in ieder geval het eerste 'definitief' wordt aangepast, misschien beide, want hij gaat ook nog naar het buitenland. Je schrijft dat Tuijp in het seizoen 2009/10 was een van zijn slechtste seizoenen speelt, maar iets verderop meld je dat hij in dat seizoen clubtopscorer wordt, dus dan valt het persoonlijk mee, lijkt mij. Ik denk dat je bedoeld dat hij in dat seizoen een van de slechtste resultaten met een club behaald. Klopt dat? Succes verder! Happytravels (overleg) 26 nov 2017 13:46 (CET)
Wat bedoel je precies met die fout van 'definitief'. Hij werd eerst twee seizoenen verhuurd aan Volendam en daarna keerde hij definitief terug bij Volendam. Dat klopt toch? Basnoordwijk (overleg) 26 nov 2017 14:50 (CET)
'In juni 2007 keerde Tuijp definitief terug bij Volendam.' en iets later in de tekst 'Wederom was de terugkeer op het hoogste niveau van korte duur.' zijn met elkaar in tegenspraak. Als hij volledig ophoudt met voetballen, dan is het pas echt definitief. PAvdK (overleg) 26 nov 2017 15:47 (CET)
Het zat verkeerd in mijn geheugen. In de aanhef staat: "Hierna haalde FC Volendam de aanvaller definitief terug naar Volendam." en vervolgens nog keer bij: "In juni 2007 keerde Tuijp definitief terug bij Volendam." Zoals PAvdK opmerkt kan je alleen 'definitief' terugkeren als je daar je voetballoopban beëindigt. Happytravels (overleg) 26 nov 2017 23:31 (CET)
Die 'definitief' hindert mij ook. Kunnen we het anders omschrijven? Flag of California.svg DimiTalen 1 dec 2017 17:09 (CET)
Zoals hier in de Review al vaak is opgemerkt: 'Trivia' is de rommellade van een artikel. Ofwel zijn ze relevant en verdienen ze een plekje in de biografie of elders in het artikel, ofwel zijn ze triviaal, en horen ze hier eigenlijk niet thuis. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 1 dec 2017 17:11 (CET)
Ik heb 'defintief' inmiddels veranderd. De zin is nu: Hierna contracteerde FC Volendam de aanvaller op vaste basis. Dat is wel correct (toch?). mvg, Basnoordwijk (overleg) 2 dec 2017 18:38 (CET)
Ook staat er nog het kopje Defintieve terugkeer bij Volendam. Afgezien van de spelfout, kopt het kopje ook niet, aangezien Tuijp uiteindelijk definitief eindigde bij ASV De Dijk, nadat hij definitief vertrekken moest bij Volendam. Iets klopt hier niet. PAvdK (overleg) 2 dec 2017 19:46 (CET)
Opmerking Opmerking Ik ben vergeten te melden dat ik hier bezig ben met het artikel. Basnoordwijk (overleg) 5 dec 2017 16:21 (CET)

Portaal:Oudheid/werkplaats/Perikles[bewerken]

Na meerdere jaren aan een vertaling van het Engelstalige Etalage-artikel over deze wereldberoemde Athener te hebben gewerkt, had ik het graag ter beoordeling aan jullie voorgelegd teneinde de vertaalfoutjes en andere zaken die ik mogelijk over het hoofd heb gezien te ontdekken. Wat betreft de referenties: ik heb deze in de mate van het mogelijke nagetrokken, maar heb sommige werken die waren gebruikt voor het oorspronkelijke artikel niet kunnen inkijken (vandaar de (non vidi) bij sommige werken). Ik ben benieuwd naar jullie oordeel.

Evil berry (overleg) 30 okt 2017 22:05 (CET)

Hier zijn wat verbeterpuntjes:
 • 'De periode waarin hij Athene leidde, ruwweg vanaf 461 tot 429 v.Chr., staat bekend als de "Eeuw van Perikles", hoewel deze periode kan teruggaan tot de Perzische Oorlogen, of tot de eeuw voordien' vind ik minder helder dan de huidige tekst. De gouden eeuw duikt nu onaangekondigd op aan het eind van het artikel. De Duitse Wikipedia heeft trouwens een ander verhaal, waarin de hele notie van een 'Perikleisches Zeitalter' geproblematiseerd wordt met een beroep op moderne historici.
 • Dat Pericles' tegenstanders hem een populist noemden, is onmogelijk; ze spraken immers geen Latijn. Dit is een moderne omschrijving uit de geciteerde, secundaire, bron: "Pericles was what we call a populist politician". Het verband met de Atheense democratie wordt in de bron niet zo gelegd als in de tekst gedaan wordt.
 • 'Hij was ervan overtuigd dat de democratie haar hoogtepunt had bereikt ...' - wie is 'hij,' Paparrigopoulos?
 • 'Perikles en zijn "expansief" beleid staan vaak centraal in argumenten ter bevordering van democratie in onderdrukte landen' - met bevordering van democratie wordt hier het Amerikaanse avontuur in Afghanistan en Irak bedoeld. 'Vaak' komt in het origineel niet voor. De bron gaat specifiek over Hanson en Kagan, beiden neoconservatieve 'hawks,' die zich Amerika graag als een nieuw Athene voorstelden. Zie de wijziging door een anonymus die deze vreemde tekst tot stand bracht.
 • Is 'ostraciseren' wel een Nederlands woord?
 • In de bronvermelding worden de plaatsen van uitgave vermeld in plaats van de uitgevers. Ik weet niet of dat onder classici gebruikelijk is, maar het komt ouderwets over.
FNAS (overleg) 30 okt 2017 23:58 (CET)
Beste FNAS,
allereerst bedankt voor je snelle reactie en de verbeteringen die je al hebt aangebracht.
 • Ik zal het stukje over de "Eeuw van Perikles" nog eens nalezen en herschrijven;
 • alsook het stukje over de "populist".
 • Ik was blijkbaar de zin ervoor vergeten te vertalen. Het gaat om Kimon en ik heb nu de ontbrekende zin vertaald en toegevoegd.
 • Ostraciseren is een correct Nederlands woord (ik heb het voor alle zekerheid nog eens opgezocht in Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands);
 • Je hebt inderdaad een punt dat onder het kopje "Nalatenschap" er misschien duidelijker kan worden aangegeven dat het om neoconservatieve denkers gaat, die Perikles' expansief beleid aanhalen om het Amerikaanse beleid te rechtvaardigen. Ik ga nog eens overdenken hoe dit het best kan worden verwoord.
 • Ik ben het gewoon om de plaats van uitgave te vermelden en niet de naam van de uitgevers. Ik vind dit ook een neutralere manier van werken, dan het vermelden van de uitgever.
Met vriendelijke groeten,
Evil berry (overleg) 31 okt 2017 00:16 (CET)
Ik weet niet of die opmerking over de neocons wel in het artikel thuishoort. Het essay dat als bron wordt gebruikt werpt een interessant licht op de andere gebruikte bronnen (vooral Hanson) en op de algemene receptie van de oudheid, maar het raakt maar zijdelings aan de biografie van Pericles. FNAS (overleg) 31 okt 2017 13:21 (CET)

Plan-Frederiks[bewerken]

Een etalage-artikel met omstreden uitspraak aan het einde, dat kan m.i. niet. Staan er meer van dit soort slecht onderbouwde beweringen in de tekst? Hier mag wel eens goed naar gekeken worden. --Also sprach Friedrich! (overleg) 30 okt 2017 08:10 (CET)

E.e.a. uitgezocht: diverse belangrijke bronnen ontbreken (zie ondermeer het overleg, daarin wordt een proefschrift genoemd). Verder is er niets gedaan met het commentaar en verbeterpunten uit het overleg. Hoe is dit artikel in de etalage beland? --Also sprach Friedrich! (overleg) 31 okt 2017 16:48 (CET)
@Also sprach Friedrich! Hoe is de etalagenominering gedaan? Zie hier. vr groet Saschaporsche (overleg) 31 okt 2017 17:34 (CET)
Dank Sachaporche. "Uitgebreid artikel, waarvoor eigen onderzoek is gepleegd." Klinkt uiterst dubieus. (Wikipedia:Geen origineel onderzoek)--Also sprach Friedrich! (overleg) 1 nov 2017 19:03 (CET)
Eigen onderzoek mag inderdaad niet en de laatste bewering is inderdaad niet onderbouwd. De website die gebruikt is als hoofdbron, zo lijkt het, is van een anoniem (hier) en daarom ongeschikt. Het lijkt mij dat dit lemma op de verwijderlijst dient te komen staan voor de etalage en ook een wiu-nominatie moet krijgen. Maar in twee weken tijd gaat het niet lukken te controleren wat wel en wat niet eigen onderzoek is. Herschrijven met alleen gebruikmaking van betrouwbare bronnen is denk ik wel de beste optie. Happytravels (overleg) 25 nov 2017 23:04 (CET)
Als niemand hier verder op reageert - het staat nu sinds 30 okt. in de Review - zal ik over drie dagen het lemma voordragen voor verwijdering uit de etalage. Happytravels (overleg) 26 nov 2017 23:35 (CET)
Prima idee en eens met wat je schrijft over het verbeteren. De conclusie van de review wordt dan dat het stuk niet etalagewaardig is, verbeteren een flink stuk werk is en dat draagvlak daarvoor ontbreekt. Afvoeren via de verwijderlijst is gerechtvaardigd, tenzij iemand zich wil uitleven op dit onderwerp. Kandidaten? --Also sprach Friedrich! (overleg) 27 nov 2017 11:46 (CET)
Uiteindelijk zijn drie personen, onder wie ondergetekende, bezig het lemma te herschrijven. Hulp blijft welkom! Happytravels (overleg) 6 jan 2018 09:32 (CET)
Dit artikel verdient wel wat opknap inderdaad. Ook zou er veel meer bekend moeten zijn over welke mensen het ging (uiteraard mits openbaar gemaakt), de reden van transport (en de suggestie rechtstreeks naar Bergen-Belsen kan ik niet plaatsen, omdat altijd via Westerbork werd gedeporteerd), meer over de periode in westerbork. Dat de groep het grotendeels overleefd heeft lijkt toch dat het plan-frederiks uiteindelijk gewerkt heeft? We hebben ook twee artikelen van de lijsten zelf. Wanneer die lijsten openbaar worden gemaakt lijkt me dat een artikel waard, maar vooralsnog zijn die lijsten niet beschikbaar en hebben de artikel door gebrek aan feitelijke informatie over de inhoud van deze lijsten volgens mij daarom nog geen zelfstandige E-waarde. Hannolans (overleg) 6 jan 2018 22:01 (CET)
Bedankt voor je hulp bij het al bewerken van het lemma. De officiele lijst (of lijsten) is niet openbaar en ligt bij het NIOD. Hij is wel ter inzage, maar alleen als je vantevoren een geldige reden schriftelijk hebt ingediend. Een Wikipedia-lemma daarvan maken geldt niet als een geldende reden, wel als je om wetenschappelijke redenen de lijst wilt bekijken. Wellicht is de lijst niet openbaar omdat er nog levenden op staan. Maar de lijst is dus nog nooit gepubliceerd. In dat geval kan hij sowieso niet gebruikt worden in een lemma hier conform de richtlijnen. mvg. Happytravels (overleg) 7 jan 2018 01:29 (CET)
Ik hoop dat het een verbetering is. De reden van niet-vrijgave zal inderdaad zijn dat niet er mogelijk nog levenden op de lijst staan en dan geldt privacy. Soortgelijks geldt ook voor de deportatielijsten vanuit Westerbork (Sobiborlijsten zijn - bij gebrek aan overlevenden - bijvoorbeeld wel vrijgegeven). Inmiddels heb ik wel een fragment van de originele lijsten gevonden uit een NOS-uitzending. Daarvan kunnen we aannemen dat die gecleard is. Ik heb ook verschillende namen geplaatst van mensen die in hun eigen artikel genoemd worden als van de Barneveldgroep. Als die lijsten niet vrijgegeven zijn, dan stel ik wel voor die twee lijstartikelen te nomineren voor verwijdering. Ze geven en kunnen momenteel geen informatie geven. Of we voegen ze samen, want ik snap ook niet waarom er twee artikelen zijn. Hannolans (overleg) 7 jan 2018 02:08 (CET)
Bedankt voor je aanpassingen, zeker een verbetering. Kende dat lemma 'Lijst-Frederiks' niet. Eigenlijk vind ik dat die titel een betere is dan die van 'Plan-Frederiks'. Die 'Lijst-Van Dam' zou een eigen lemma moeten blijven, lijkt mij, want anders dekt de inhoud niet de kop. Happytravels (overleg) 8 jan 2018 07:52 (CET)