Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Geschiedenis van Lieshout[bewerken]

Met het risico het misnoegen van Sylhouet op de hals te halen, maar dit complete en goed verzorgde artikel hoort gewoon in de Etalage! Sorry collega, maar ik heb geen geduld meer! Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 16:08 (CET)

Heinonlein weet toch steeds weer verrassende pareltjes op te vissen! Dit ziet eruit als een gedegen artikel, al weet ik niet hoe de Wikipedia-richtlijnen zijn voor boeken in eigen beheer. In elk geval denk ik dat het voor geschiedkundige onderwerpen voor de hand ligt om in de kopjes steeds jaartallen te vermelden voor perioden waarvan het niet zonder meer duidelijk is wlke tijd die beslaan. Dat zou hier dus paragraaf 2 en 3 betreffen. Verder bestaat de intro uit wel erg veel korte alinea's waardoor een onrustige indruk ontstaat. Ten slotte: het duurt erg lang voor de lezer een idee krijgt waar het dorp ergens ligt. Het beste is dit meteen in de eerste of tweede zin al te vermelden, bijvoorbeeld door te schrijven "een dorp nabij ..." met op de puntjes de naam van de meest nabijgelegen grote plaats.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 14:26 (CET)
Jouw opmerkingen heb ik onder dank verwerkt, behalve het punt over de jaartallen. Over het gebruik daarvan verschillen we van mening.
Ja, ik zag je bezig. Je moet natuurlijk altijd je eigen afweging maken welke opmerkingen je zinvol vindt. Het intro is een stuk opgeknapt.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 18:18 (CET)
Ik meld even dat er een artikel over een gelijkaardig onderwerp in 2012 in de etalage werd opgenomen (Geschiedenis van Tegelen). Wellicht kan dit artikel nuttig zijn voor deze review. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 18 nov 2015 22:00 (CET)

Commentaar Vincentsc[bewerken]

Ik heb het maar even onder een aparte kop gezet, de discussie begon door elkaar heen te lopen. Vincentsc (overleg) 22 nov 2015 13:57 (CET)

Knap werk en uitgebreid artikel! Bij zo'n specialistisch onderwerp hangt veel af van de beschikbare bronnen. Ik zie vooral veel uitgaven in eigen beheer en een boek uitgegeven door Heemkundekring 't Hof van Liessent. Kun je nog iets vertellen over de kwaliteit van deze uitgaven, zijn ze gereviewd door andere kenners? Knap werk en leuk dat zo'n specialistisch onderwerp zo uitgebreid beschreven is! Vincentsc (overleg) 11 nov 2015 22:06 (CET)

Dank voor het compliment. De vier door mij als bron opgevoerde eigen-uitgaveboeken zijn, evenals de artikelenserie in heemblad D'n Effer, geschreven door leden van heemkundekring 't Hof van Liessent, een vereniging die zich onder andere richt op het onderzoeken en bestuderen van de geschiedenis van Lieshout. De schrijvers hebben naast literatuuronderzoek ook eigen onderzoek verricht in de archieven van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch. Ze hebben hun uitgaven bebrond met verwijzingen naar de documenten waar de informatie vandaan komt, met vermelding van de naam van het document, het inventarisnummer (igv een archiefstuk) en folio of bladzijde. Zo heeft Het domein Lieshout 74 specifieke bronvermeldingen, Lieshout in de Franse Tijd 49 en De Plashoeve te Lieshout 174. Ook de artikelenserie is ruim bebrond. Het vierde boek, Lieshout, heeft geen specifieke vermeldingen; de schrijver geeft wel een lijst van alle geraadpleegde bronnen. Vaak citeren de auteurs uit hun bron, soms met een foto van de betreffende passage. De geschriften zijn voor zover ik kan nagaan nergens echt gereviewed. Wel zijn ze opgenomen in de bibliotheek van het RHCe. Sylhouet overleg 12 nov 2015 12:42 (CET)
Bedankt voor je toelichting. Ik kon zelf ook niets vinden (online) over besprekingen van het boek. Daarnaast zijn er geen referenties naar in andere werken. Dit betekent verder niets, behalve dat het werk redelijk onbekend is, ;).
Inhoudelijk zit het artikel goed in elkaar (voor mij als leek). De onderwerpen zijn evenwichtig behandeld en de paragraafindeling is logisch. Het enige waar ik tegenaan liep was de paragraaf 'Economische geschiedenis'. Volgens mij is de tabel met het aantal koeien in 1736 iets te veel van het goede. In ieder geval moet de verwijzing naar deze tabel beter en onder de tabel kan nog een begeleidende tekst. Ook het lijstje van de 'oudste en meest karakteristieke bedrijven van Lieshout' is volgens mij niet geschikt voor Wikipedia. Natuurlijk is dit een kwestie van smaak, maar voor mij is dit wat te veel. Het viel me ook op dat over de Tweede Wereldoorlog weinig gezegd wordt in de paragraaf 'Twintigste eeuw'. Ik zou in ieder geval nog de datum noemen waarop Lieshout bevrijd is (en hoe dit gebeurd is).
Succes er mee! Groet, Vincentsc (overleg) 13 nov 2015 14:17 (CET)
Dank voor je commentaar. Het deel over de Tweede Wereldoorlog was inderdaad onder de maat. Ik hikte er al enige tijd tegenaan en het is misschien wel goed dat Heinonlein me voor het blok gezet heeft. Ik heb er de boeken nu maar eens goed op nageslagen. Ook de opmerking over de tabel heb ik me aangetrokken. Ik was er zo content mee dat ik een tabel had weten te fabriceren dat ik niet goed gekeken heb of het functioneel was. Ik heb de tabel verwijderd en de informatie in de tekst verwerkt. Je mening over de oudste en meest karakteristieke bedrijven deel ik niet. Groet, Sylhouet overleg 16 nov 2015 17:05 (CET)
Bedankt voor je verbeteringen! Zeker het deel van de Tweede Wereldoorlog ziet er mooi uit. Jammer dat we het niet eens zijn over de karakteristieke bedrijven, maar oké. Ik had nog een paar punten:
 • In de inleiding viel het me op dat je geen referenties gebruikt; wat is de reden hiervoor? Aan het eind van de inleiding spreek je over de gemeente Lieshout. Dit valt opeens uit de lucht. Ik zou iets meer over de bestuurlijke geschiedenis vertellen in de inleiding, verderop in het artikel staat het wel duidelijk.
 • De afbeelding van het wapen van Lieshout uit 1817 heeft niet de standaardgrootte. Wanneer je het artikel gaat aanmelden voor de etalage gaan hier zeker mensen over klagen, ;).
 • Ik kwam in het artikel vaak paren van zinnen tegen waar een inhoudelijk verband tussen bestond, maar waar dit niet uit de zinsconstructie bleek. Een voorbeeld hiervan, aan het eind van de paragraaf 'Romeinse tijd': Vermeldenswaard zijn ook twee fysiek nog aanwezige, eikenhouten nokpalen van een boerderij. Dat houtwerk wordt in Brabant niet vaak blootgelegd, omdat het meestal is vergaan in de zandgrond. Dit soort constructies komt vaker voor en leest niet lekker weg (zeker wanneer je het artikel taalkritisch doorleest, ;)). Groet, Vincentsc (overleg) 22 nov 2015 13:57 (CET)
Wat betreft referenties in de inleiding: die zijn weinig gebruikelijk, aangezien meestal een samenvatting van de complete tekst wordt gegeven. De referenties zijn dus vooral daar verderop te vinden. heinGlas z3.pngnlein'' 22 nov 2015 17:38 (CET)
Beste Vincentsc, dank ook voor deze opmerkingen.
 • Wat referenties in de inleiding betreft: zie het commentaar van Heinonlein hierboven; jouw suggestie over de bestuurlijke geschiedenis van Lieshout heb ik verwerkt.
 • Bij de afbeelding van het wapen van Lieshout heb ik de thumb-optie gebruikt, net zoals bij andere afbeeldingen. De bestanden zouden dan in een uniforme grootte in beeld komen (dacht ik).
 • De opmerking over de paren van zinnen raakt precies aan de bedoeling van een Review. Ik ken de materie zo goed en heb de tekst zo vaak gelezen dat ik inmiddels blind voor ben voor dit soort lekker-weglees-remmende-constructies. De zinnen die je noemt heb ik herschreven en ik ga nu naarstig op zoek naar andere.
Groet, Sylhouet overleg 23 nov 2015 17:19 (CET)
Bedankt voor je verwerkingen. De afbeelding die je gebruikt (File:Wapen Lieshout 1817.jpg) heeft een lage resolutie (had ik ook niet door eerst). Ik weet waar je deze vandaan gehaald hebt, maar een hogere resolutie lost het probleem op. Succes er mee! Vincentsc (overleg) 24 nov 2015 12:39 (CET)

Engelse literatuur[bewerken]

Aan dit artikel ben ik in 2009 begonnen. Ik heb het nog niet eerder aangeboden, omdat ik eerst een aantal belangrijke nevenartikelen (onder meer Oudengelse literatuur, Middelengelse literatuur, Engelse renaissance, Poëzie van de Engelse romantiek, Victoriaanse literatuur, Britse literatuur) wilde aanmaken of uitbreiden. Intussen is het met de hulp van anderen uitgegroeid tot een mooi artikel dat een m.i. compact en leesbaar overzicht geeft van de Engelse literatuur tot heden. Tijd dus voor een review. Alvast bedankt voor het doorspitten van het artikel, Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 13:15 (CET)

Knap werk, al heel wat moois gelezen tijdens het scrollen! Ik mis wel de sciencefiction, is dat een bewuste keuze? Verder komt de invloed van de literatuur op de filmwereld (bijv. verfilmingen) niet ter sprake. En de stelling dat LOTR jeugdliteratuur is zal veel fantasy-liefhebbers in het verkeerde keelgat schieten! Glimlach heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 15:01 (CET)
Ik mis de productie van literatuur in andere talen dan het Engels maar wel geschreven door Engelsen/in Engeland woonachtige schrijvers. The Banner Overleg 10 nov 2015 14:35 (CET)
Mooi artikel, maar het onderwerp is vreemd gekozen. Er wordt eerst gesteld dat het over Engelstalige literatuur gaat, later over in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, de Engelstalige literatuur zoals ze geschreven wordt in Groot-Brittannië. Ik zou het bij Engelse literatuur houden (of Britse literatuur) en dan zou je ook iets moeten zeggen over niet-Engelstalige literatuur.
Inhoudelijk zou ik nog wat meer aandacht geven voor de poëzie in de Eerste Wereldoorlog (een apart artikel zou erg mooi zijn) en de literatuur na de Tweede Wereldoorlog. Dit laatste is lastig en vrijwel altijd ontoereikend, maar wel belangrijk om uit te lichten. Groet, Vincentsc (overleg) 10 nov 2015 14:55 (CET)
Bedankt voor jullie reacties! Ze gaan vooral, begrijp ik, over de reikwijdte van het gekozen onderwerp:
1) Wat niet ‘mainstream literatuur’ is - een waardeoordeel dat wij niet hoeven te maken maar liefst overlaten aan de specialisten - wordt niet in ons artikel beschreven. Die ‘selectie’ wordt gerechtvaardigd door het raadplegen van secundaire literatuur en anthologieën (zie bronvermelding) over Engelse literatuur. Je kunt het elitair vinden om geen genrefictie (detectives, westerns, sciencefiction, fantasy enz.) op te nemen, maar wij beschrijven slechts, en steunen op gezaghebbende bronnen. Het is overigens helemaal niet zo dat wat tegenwoordig ‘fantasy’ en sciencefiction’ wordt genoemd, pers se wordt geweerd. Gulliver's Travels, Frankenstein en andere gothic novels, The War of the Worlds, Lord of the Rings,... staan er wel in).
2) Het artikel bakent in de introductie het onderwerp af: het onderwerp is niet 'Literatuur uit Engeland' (GB), maar Engelstalige literatuur uit met name Groot-Brittannië. Dat is een selectie die heel gebruikelijk is in de vernoemde bronnen of in curriculums van universiteiten die cursussen over Engelse literatuur aanbieden. Ik heb overigens ook artikels aangemaakt of uitgebreid over Britse literatuur, Schotse literatuur, Amerikaanse literatuur, Ierse literatuur en Welshe literatuur, wat de voor Engelse literatuur gekozen focus nog logischer maakt. Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 15:26 (CET)
Bedankt voor je uitleg. Ik had het artikel Britse literatuur gemist, dat verklaart het onderscheid. Heb je alleen Engelstalige bronnen gebruikt voor dit onderwerp, of wordt de Nederlandse term Engelse literatuur ook in andere bronnen gebruikt? Is het een idee om de introductie in twee alinea's op te delen waarin in de tweede het onderwerp (en de historische oorsprong) wordt uitgelegd? Vincentsc (overleg) 10 nov 2015 15:44 (CET)
(na bwc) Duidelijk! Maar wat vind je van een toevoeging over films? Nog een punt ter overweging: ik maakte zojuist in gedachten een lijst van schrijvers die ik in dit artikel zou verwachten. Een aantal kwam ik echter niet tegen, wat natuurlijk meer over mij zegt, maar toch. Maar ben je benieuwd naar deze namen? En een laatste vraag: dekt de titel Engelstalige literatuur de lading niet beter? heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 15:50 (CET)
Om met het laatste te beginnen: ook Amerikaanse literatuur is 'Engelstalige literatuur', en daarvoor bestaat een apart artikel. Het zal best zo zijn dat er een aantal namen niet tussen staan, maar we moeten oppassen met name dropping - beter is het om de lijsten daarvoor te gebruiken. Belangrijke, richtinggevende auteurs zouden er natuurlijk wel moeten in staan. Misschien op de overlegpagina van het artikel aankaarten?
De suggestie die Vincent wat hoger gaf over mogelijkheden voor een apart artikel over hedendaagse naoorlogse Engelse literatuur vind ik best interessant, maar dat is weer een groot project voor wie dat aandurft.
Wat betreft de gebruikte term en de scope ervan: ook aan Nederlandstalige universiteiten geeft men opleidingen "Engelse literatuur" in de betekenis die er in ons artikel aan wordt gegeven (zie bv. KU Leuven)Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 16:35 (CET)
Ik heb nog niet geantwoord op Heinonleins vraag over de invloed van de literatuur op de filmwereld, eigenlijk omdat ik niet goed weet wat dat dan wel zou moeten zijn... Het kan natuurlijk wel goed aan bod komen bij de artikelen die een boek behandelen dat verfilmd is, of desnoods in een lijst met 'literaire' verfilmingen. Of bedoel je wat anders? Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 17:06 (CET)
Het artikel sluit nu af met toneel, dus films als verlengstuk leek mij een nuttige toevoeging, te meer omdat deze het toneel grotendeels hebben verdrongen. Bovendien zijn veel films uit de jaren 40 en 50 inderdaad boek- of verhaalverfilmingen. heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 17:32 (CET)
Het zou wel om literatuur moeten gaan, dus geschreven teksten met enige literaire waarde. Scenario's bij films zijn weliswaar uitgeschreven (en soms zelfs door bekende literaire auteurs...), maar horen als zodanig niet bij literatuur. Een algemeen hoofdstuk Verfilmingen moet ik dus keihard afwijzen :) Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 17:52 (CET)
Wat dacht je van Gone with the Wind of Ben Hur? En je kunt het ook omdraaien, welke invloed heeft film en tv op de literatuur gehad, nu het publiek steeds luier wordt? Een apart kopje is natuurlijk wel overdreven... heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 18:03 (CET)
Natuurlijk, bij specifieke boeken kun je er iets over zeggen, maar anders moet je een eigen onderzoek opstarten, vrees ik... Een bijkomend probleem om die relatie(s) te duiden, is dat het alleen over Engelse literatuur mag gaan. Het zou algauw eerder op een essay gaan lijken dan op een artikel voor een encyclopedie. Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 18:46 (CET)
Dat is waar... Voor de rest kan ik niets illigents verzinnen, mijn voorstem heb je alvast! heinGlas z3.pngnlein'' 10 nov 2015 18:49 (CET)
Jammer dat bij dit artikel, net als bij Amerikaanse literatuur, alle andere talen terzijde worden geschoven. Opnieuw wordt de stelselmatig bias van de wetenschap geaccepteerd. Doodjammer. The Banner Overleg 10 nov 2015 18:01 (CET)
Dat komt doordat, zoals duidelijk is aangegeven in het artikel, 'Engelse literatuur"=Engelstalige literatuur uit voornamelijk GB. Ik zie niet in waarom bv. in Engeland wonende auteurs die in het Nederlands schrijven zouden moeten opgenomen worden. Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 18:07 (CET)
@TheBanner, uit welke bronnen blijken andere talen van belang voor dit artikel? Druifkes (overleg) 10 nov 2015 18:39 (CET)
Laat maar. Je gaat weer gewoon uit van de brave Engelstalige wetenschapper doe alleen de Engelstalige literatuur beschrijft omdat hij geen kijk noch kennis heeft van bijvoorbeeld literatuur in Hindi etc. Maar ik zal je verder niet voor de voeten lopen. The Banner Overleg 10 nov 2015 19:16 (CET)
@The Banner: Wikipedia volgt de wetenschappelijke literatuur (of stelselmatige bias), anders is het origineel onderzoek. Je zou eigenlijk een artikel moeten publiceren over dit onderwerp wanneer je het aan de orde wil stellen.
@Beachcomber: ik bedoelde eigenlijk een artikel over de poëzie in de Eerste Wereldoorlog. De naoorlogse literatuur zou wat uitgebreider kunnen worden beschreven, maar ik besef me dat dit altijd onvolledig blijft. Ik vind zelf de inleiding niet zo goed, wat met de term Engelstalige literatuur wordt bedoeld zou duidelijker en directer moeten benoemd, zonder direct in voorbeelden te vervallen. Misschien dat je hier nog naar wil kijken. Groet, Vincentsc (overleg) 10 nov 2015 19:26 (CET)
Er is inderdaad nog geen artikel over de war poets van WOI, goed idee. De inleiding vond ik wel duidelijk, maar ik ga me er binnenkort nog wat mee bezighouden. Naoorlogse literatuur, en vooral die vanaf zeg maar 1980, is een wat bewegende schietschijf, omdat er blijkbaar wat tijd moet overheen gaan alvorens teksten van de laatste decennia een plaatsje in de anthologieën e.d. krijgen. Beachcomber (overleg) 10 nov 2015 20:07 (CET)
Och, Vincentsc, het stelselmatig negeren van Rabindranath Tagore (precies de twee worrden van zijn naam) heeft weinig met origineel onderzoek te maken. Maar hij is als schrijver best wel E (Nobelrpijs voor de Literatuur) en hij schreef beslist niet alleen in het Engels (hij schreef veel in het Bengaals). The Banner Overleg 11 nov 2015 21:16 (CET)
Het stelselmatig negeren door wie precies? Marrakech (overleg) 12 nov 2015 12:33 (CET)

Mooi uitgebreid artikel. Mij lijkt dat in principe de indeling van veelgebruikte overzichtswerken als de Norton Anthology of English Literature nagevolgd zou moeten worden, omdat Wikipedia nu eenmaal volgend is. Ik zal die eens opslaan om nauwkeuriger te kijken, maar voor wat mij meteen opvalt:

 1. De intro is nog te veel een soort doorverwijsalinea naar verwante artikelen en ook de fotocollage is wat ongelukkig, met schrijvers als Twain, Eliot, Nabokov en Morrison die juist niet tot de strikt Engelse literatuur gerekend worden.
 2. Ik mis een paragraaf getiteld "Elizabethaans drama", de periode waartoe Shakespeare behoort. De aparte sectie "Shakespeare" plaatst de Bard nauwelijks in zijn historische context en dat is in het kader van een dergelijk overzichtsartikel wel gewenst.
 3. De afbakening van tijdperken met jaartallen: uit de tekst moet blijken waarom juist voor die jaartallen gekozen is, maar dat gebeurt nog niet overal, zie bijvoorbeeld de paragraaf "Tudor-literatuur".

Verder nog een opmerking voor al degenen die van mening zijn dat ook niet-Engelstalige en niet-literaire genres als science-fiction en fantasy besproken moeten worden: zolang dat niet gebruikelijk is in de standaard handboeken over Engelse literatuur, behoort dat ook niet thuis in een daarmee corresponderend Wikipedia-artikel. En dat artikel zal echt al uitgebreid genoeg worden met de huidige traditionele afbakening.MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 21:28 (CET)

O, zie hier het uitgebreide artikel English Literature op de Engelse Wikipedia, dat kennelijk tot op zekere hoogte als model dient. Ondanks de 200,000 bytes die het telt, heeft het nog altijd niet meer dan een C-status.MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 21:32 (CET)
@The Banner: Volgens mij schrijf je iets anders dan je bedoelt, maar, zoals MackyBeth ook zegt, Wikipedia volgt de wetenschappelijke literatuur. Wanneer je kritiek op deze literatuur hebt, moet je niet op Wikipedia zijn, maar deze kritiek ergens publiceren. Vincentsc (overleg) 11 nov 2015 22:06 (CET)
 1. Inderdaad, die collage is geen perfect fit bij het artikel, daar zat ik ook wel wat mee. Misschien moet ik zelf wat aan het knutselen slaan :)
  1. Uitgevoerd Uitgevoerd De collage heb ik inmiddels aangepast door een nieuwe versie zonder Amerikanen te maken. Beachcomber (overleg) 12 nov 2015 11:56 (CET)
 2. Aan de intro wilde ik, na afbakening van het onderwerp, eerst nog een bondig overzicht van de inhoud van het artikel toevoegen, maar daar zit ik nog op te broeden omdat het zoveel stuff is.
  1. Uitgevoerd Uitgevoerd
 3. Als je kijkt onder het kopje “Vroegmoderne Engelse literatuur”, dan wordt er meteen een link gelegd naar het hoofdartikel over Engelse renaissance, dat is een andere benaming voor elizabethaans theater of periode. Die laatste benaming is niet zo geschikt, omdat het in feite gaat om een periode van begin 16e eeuw tot de helft van de 17e eeuw, dus ook voor en na de regering van Elizabeth I. In het artikel wordt deze periode dus niet uitsluitend bij Shakespeare behandeld, maar vanaf de Tudor-literatuur en voor een deel in het hoofdstuk na onze William.
 4. Het Engelse artikel vind ik zelf niet compact genoeg, maar sommige stukken vond ik wel bruikbaar. Voor de rest baseerde ik me vooral op de vermelde bronnen. Beachcomber (overleg) 11 nov 2015 22:05 (CET)
 5. Die indeling met de periodes en jaartallen nam ik over van The Oxford Illustrated History of English Literature , maar ik ga dit toch wat herzien. Kan inderdaad eenvoudiger. Beachcomber (overleg) 11 nov 2015 22:27 (CET)
Ik ben zo vrij geweest wat te wijzigen aan de twintigste eeuw: de boeken van Tolkien worden volgens mij niet echt als kinderboeken gezien, dus heb ik daar een aparte alinea van gemaakt zodat ze niet meer bij Enid Blyton in de categorie worden vermeld. Ook heb ik analoog aan je vermelding van Tolkien ook bij Harry Potter de jaartallen van de reeks vermeld en het kopje gewijzigd van Fictie naar Proza, omdat dit nu eenmaal de vaste partner van de kop Poëzie is. Maar valt Harry Potter nu eerder onder jeugdliteratuur of onder fantasy? Anders moet je de zin over die reeks maar verplaatsen en bij Blyton zetten. Hopelijk helpt dit een beetje.MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 22:41 (CET)
Prima, dankjewel. In het Vlaams hebben we een mooie uitdrukking om te zeggen dat we met iets nog lang niet klaar zijn: "We zijn nog niet aan de nieuw patatten". Toch heel nuttig zo'n review! Maar ik werk er met plezier aan verder hoor, Beachcomber (overleg) 11 nov 2015 23:05 (CET)
Review is inderdaad heel nuttig, bij Lucifer stond ik ervan te kijken wat ik nog over het hoofd had gezien. Maar met name is het nuttig omdat je op deze manier kan zien of tekst die voor jouzelf duidelijk is dat ook voor een ander is. Even een opmerking over de indeling in paragrafen, het is handiger om na paragraaf 4, vroegmodern Engels, gewoon door te gaan met tijdvakken in plaats van een heel grote paragraaf 5 te hebben die alles na het vroegmodern Engels behandelt. Daarnaast moet nog gekeken worden naar de aanduidingen van de periodes zelf. Het woord "literatuur" kan beter vermeden worden in de kopjes en op basis van handboeken kun je zien of het gebruikelijk is om twee systemen van periode-aanduiding te hanteren: op basis van regering (zoals de Tudor-periode) of op basis van literaire kenmerken (zoals de Romantische periode).MackyBeth (overleg) 12 nov 2015 19:18 (CET)
Zo is het! Je kunt jaren naar je eigen lettertjes staren zonder dat bepaalde mankementen je opvallen... Goede tips, hartelijk dank! Wat ik op Overleg:Engelse literatuur schreef, meen ik nog steeds: gekkenwerk is het om een fatsoenlijk artikel te schrijven over zulk uitgebreid onderwerp. Dat mag ons natuurlijk niet tegenhouden om het te proberen Glimlach. Het was overigens niet mijn bedoeling om het binnen een maand of zo al te nomineren voor de etalage, dat zou wat te overhaast zijn. Maar de review heeft toch al veel goeds opgeleverd (hoofdpijn, zelfbeeld-inflatie, schrijfblok). Goed bezig dus. Het spreekt vanzelf dat dit geen one-man job hoeft te zijn. Mensen met een hart voor literatuur die willen meewerken zijn welkom om mee te werken. mvg, Beachcomber (overleg) 12 nov 2015 20:02 (CET)
Er ligt een redelijke klemtoon op de romantici en de Victorianen, en ik weet dat daar ook in de academische wereld veel aandacht aan wordt besteed. Desalniettemin verbaast mij enigermate de afwezigheid van de Kit-Kat Club, de Augustan poets en de Scriblerianen, de comedy of manners van Congreve, Gay met zijn Beggar’s Opera, en uiteraard Dr Johnson, de Engelse Voltaire. Er vindt momenteel enigszins een tijdssprong plaats tussen Swift en de romantici. Ik ben als Restoration-man wellicht ietwat bevooroordeeld, edoch ik ervaar dit vooralsnog als een lacune, ook al wordt aan de universiteiten constant op de 19de eeuw gehamerd. (Ik heb het vak Engelse literatuur in 1ste lic laten vallen omdat ik veel meer met taalkunde bezig was en Amerika mij geen zak interesseert). Het behoeft geen opsomming van namen te worden, maar er werd in de 18de eeuw niet onbelangrijke Engelse literatuur voortgebracht (waaronder het eerste Engelse woordenboek), dewelke het mijns inziens niet verdient, genegeerd te worden. Northerner (overleg) 13 nov 2015 13:37 (CET)
De achttiende eeuw is zeker van groot belang en het is ook zeker niet de bedoeling van Beachcomber om die te negeren. Het artikel is gewoon nog in ontwikkeling en gezien de veelomvattendheid van zo'n overzichtsartikel zal het nog wel enige tijd duren voordat een evenwichtige inhoud is ontstaan. Zelfs op de Engelse Wikipedia heeft het corresponderende artikel nog slechts de C-status, dus het moet eerst nog naar B, Good Article, A voordat het uiteindelijk een FA(Featured Article) wordt.MackyBeth (overleg) 13 nov 2015 13:46 (CET)
@Northener - Je opmerking is terecht, tot hiertoe is de achttiende eeuw onderbelicht. Voel je er zelf niets voor om dit gedeelte beter in de verf te zetten? Dat zou heel welkom zijn, mvg, Beachcomber (overleg) 13 nov 2015 14:23 (CET)
Boh, ik kan het proberen. Northerner (overleg) 13 nov 2015 20:46 (CET)
Intussen is er naar aanleiding van deze Review al het een en ander aan het artikel aangepast, verbeterd en uitgebreid:
 1. Een andere en beter passende fotocollage werd aangemaakt, met ditmaal geen Amerikaanse auteurs.
 2. De introductie werd aangepast en uitgebreid met een korte samenvatting van het artikel.
 3. De menustructuur is vereenvoudigd.
 4. Naamswijziging titels hoofdstukjes (periodes werden samen met stromingen gebruikt)
 5. Een hoofdstuk over 20e-eeuwse genreliteratuur (sciencefiction e.d.) werd toegevoegd.
 6. Verdere uitwerking van literatuur 18e en 19e eeuw (WIP...)
Wat zeker niet wil zeggen dat het "klaar" is, maar jullie kritische commentaar is al een enorme hulp geweest, waarvoor dank! mvg, Beachcomber (overleg) 14 nov 2015 16:08 (CET)
Blij te horen dat de Review het effect sorteert waarvoor die bedoeld is, Beachcomber. Het is ongetwijfeld overbodig om je aandacht erop te vestigen, want je zult het zelf ook wel gezien hebben, dat de intro aan het ontsporen is in een opsomming van namen. Het zou al veel schelen als niet de volledige namen maar slechts de achternamen zouden verschijnen. Het valt te proberen of dat het overzicht bevordert.MackyBeth (overleg) 22 nov 2015 21:21 (CET)
Nu je het zegt valt het me ook op. Luie oplossing van me natuurlijk, om voor de intro de Engelse wiki te volgen. Inderdaad best wat trimmen in die namen, of een andere aanpak. Beachcomber (overleg) 22 nov 2015 22:03 (CET)
Weet je wat natuurlijk ook een beetje het punt is, denk ik? Gezien het onderwerp is het logisch om te denken dat de Engelse wiki een voorbeeldig artikel heeft, maar als je op de Talk Page daarvan kijkt, dan zie je dat het slechts C-rating heeft.~Dus als je je daarop baseert, ga je ook de gebreken overnemen.MackyBeth (overleg) 22 nov 2015 22:08 (CET)
Indeed! Lach Beachcomber (overleg) 22 nov 2015 23:29 (CET)

Turkije[bewerken]

Arch maakte me al eerder dit jaar op dit artikel attent en ik heb het zojuist weer eens doorgespit. Er staan nog vijf bronverzoeken open, misschien dat iemand er zijn licht op kan schijnen, maar het is verder een heel compleet artikel. Iets voor de Etalage? heinGlas z3.pngnlein'' 31 okt 2015 23:18 (CET)

Op het eerste gezicht inderdaad een indrukwekkend artikel dat niet ver van etalagewaardigheid kan zijn. Alleen zie ik bij de paragrafen "Flora en fauna", "Demografische geschiedenis" en "Literatuur" nauwelijks noten die aangeven waar de informatie vandaan komt en dat is toch een puntje dat verholpen moet worden, met name omdat dit in andere paragrafen op voorbeeldige wijze wel is verantwoord. Daarom moet de verantwoording van het artikel als geheel helaas nog onevenwichtig genoemd worden. Hopelijk zal iemand dit weten te verbeteren.MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 21:05 (CET)
Tamelijk opvallend was dat er een link ontbrak naar Armeense genocide, die heb ik dus maar toegevoegd. The Banner Overleg 11 nov 2015 21:38 (CET)

Mark Twain[bewerken]

Ik heb aan dit artikel niet meegeschreven, maar ik vermoed dat het een goede kandidaat is voor de etalage. Wat denken jullie hierover? Beachcomber (overleg) 31 okt 2015 21:16 (CET)

Die video ziet er wel erg neergeplempt uit, zo zonder zinnig bijschrift. Misschien daar een mooi plekje voor inrichten? En ik kan deze zin niet volgen:
"De uitspraak over het weer in San Francisco De koudste winter die hij in zijn hele leven meemaakte, was een zomer in San Francisco wordt (onterecht) toegeschreven aan Mark Twain."
De koudste winter die wié meemaakte? Dat is mij niet helemaal duidelijk...
Maar al-met-al een boeiend artikel en zeker een kanshebber voor de Etalage, knap werk! heinGlas z3.pngnlein'' 31 okt 2015 23:32 (CET)
Goede tip over die video. Wat mij een beetje stoort, is het zware hoofdstuk over zijn vriendschap met Henry Rogers. Het lijkt nu alsof er geen andere belangrijke (mannelijke) vrienden waren. Ik ben wat verder gaan speuren en ontdekte Mark Twain and Male Friendship: The Twichell, Howells, and Rogers Friendships door Peter Messent. Misschien doe ik daar wel wat mee om die Rogers wat wind uit de zeilen te nemen :) Beachcomber (overleg) 1 nov 2015 10:44 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Intussen uitgevoerd en twee andere belangrijke vriendschappen geïntroduceerd, het gedeelte over de vriendschap met Rogers kan m.i. nog wel wat korter. De video is nu op largethumb-formaat en past beter bij de infobox.Beachcomber (overleg) 12 nov 2015 20:18 (CET)

Het is een veelbelovend lemma over een belangrijke schrijver. Alleen moet er nog veel gedaan worden wil het artikel zijn belofte waarmaken. Een tijdje geleden ben ik bezig geweest met redactionele aanpassingen. Bij het hoofdstuk Leven als schrijver heb ik het toen opgegeven. Ik probeer het daar weer op te pakken maar loop tegen veel onvolkomenheden aan, zoals:

 • stijlbloempjes (moorddadige daden, uiterst uitgesproken, het doorlopende onderbreken)
 • verwijzingen naar iets dat niet genoemd is (Na deze uitbarsting van populariteit, Deze humoristische brieven, ... het werd geschreven na een dergelijke indrukwekkende treffer)
 • kromme zinnen (Na 22 jaar weggeweest te zijn van de Mississippi, verhaalt het boek opnieuw ... ,)
 • onsamenhangende alineas (The Prince and the Pauper kreeg geen gunstig onthaal, ondanks een verhaallijn, die nu alomtegenwoordig is in film en literatuur. Terwijl het het verhaal vertelt van twee jongens die op dezelfde dag zijn geboren en fysiek identiek zijn, fungeert het boek als een commentaar op de maatschappij, als de prins en de bedelknaap van plaats wisselen)
 • Foutieve constructies (Pas na een geruime tijd veroorloofde Twain het zichzelf om een paar werken te publiceren waar zijn vrouw, die in feite zijn hele leven zijn redactrice en censor was geweest, op neergekeken had. Het bekendste van die werken is misschien The Mysterious Stranger, waarin Satan, ook bekend als “No. 44,” op diverse plaatsen aanwezig is en waar het zedelijke gevoel van de mensheid ontbreekt. Dit merkwaardige boek is tijdens Twains leven niet gepubliceerd.)

Gewoonlijk doe ik kleine aanpassingen rechtstreeks in het Reviewartikel en meld ingrijpender zaken aan op de Reviewpagina. Omdat het er nu zoveel zijn verwerk ik ze meteen zelf in het betreffende hoofdstuk. Als ik hiermee mijn boekje te buiten ga, kan het wat mij betreft zo teruggedraaid worden.

Het lijkt me overigens dat dit artikel te vroeg is aangemeld voor een review. Wie (van de auteurs) stelt zich beschikbaar om het artikel rijp genoeg te maken? Je moet dan wel bereid zijn een zee leeg te drinken ... Knipoog Sylhouet overleg 21 nov 2015 18:19 (CET)

Je hebt gelijk, Sylhouet. Het is blijkbaar grotendeels een vertaling van het Engelse artikel, en daar moet nog wel wat aan geschaafd worden. De medewerker die het artikel in 2009 aanzienlijk heeft uitgebreid is echter niet meer actief op Wikipedia. Beachcomber (overleg) 21 nov 2015 18:59 (CET)

Lucifer (toneelstuk)[bewerken]

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Sinds maart bewerk ik dit artikel en dat kan wel eindeloos door blijven gaan, maar het is nu toch eens tijd voor een Review. Alle onderdelen die je volledigheidshalve van een artikel mag verwachten zijn aanwezig in ontwikkelde vorm. Dus vraag ik me af hoever Lucifer nog van een etalagekans verwijderd is. De indeling is gebaseerd op de Engelstalige Wikipedia Stijlgids Romans, waarvan op mijn gebruikerspagina een poging tot Nederlandse vertaling te lezen is. Daarnaast heb ik op de Engelse Wiki naar de beste artikelen over Shakespeare gekeken (dat zijn Hamlet en Romeo and Juliet) en daaruit blijkt dat ook een afdeling Opvoeringsgeschiedenis gebruikelijk is. Omdat Lucifer in de hemel speelt, die niet nader omschreven wordt, zit hierin een groot deel van de creativiteit van theatermakers en is het logisch om ook de decors en kostuums van de belangrijkste opvoeringen te beschrijven. Ten slotte heb ik een vraag: het is niet gebruikelijk om de Synopsis in bedrijven onder te verdelen, maar aangezien Vondels bedrijven steeds met een reizang eindigen en dus de indeling in bedrijven sowieso uit de samenvatting af te lezen valt, vraag ik me af of het niet beter is om die indeling dan ook maar met tussenkopjes aan te geven, anders staat het zo geforceerd om het weg te laten.MackyBeth (overleg) 29 aug 2015 18:59 (CEST)

Hoever Lucifer nog van een etalagekans verwijderd is? Nul komma nada niënte! Je bent zelf op zoek gegaan naar nog hogere eisen dan de standaard waar een etalageartikel aan zou moeten voldoen, dus wat rest ons dan om te zeggen: BRAVO? Knipoog Ik zou de synopsis inderdaad wel tussenkopjes geven, voor het overzicht is dat wel zo prettig. Nog een detail: het schilderij van Rubens bij de inleiding heeft niet zo'n direct verband met het toneelstuk dat hij op zo'n prominente plek thuis hoort. Misschien kun je deze afbeelding verwisselen met de titelgravure voor de eerste editie van Lucifer? Dit zijn echter kleinigheden. heinGlas z3.pngnlein'' 29 aug 2015 20:55 (CEST) (ps: wanneer is Adam in ballingschap aan de beurt?)
Hartelijk dank voor je complimenten en commentaar. Je hebt gelijk met dat schilderij, ik was er zelf al niet zo zeker van dat het zo prominent moest. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het schilderij bij Adam in ballingschap.MackyBeth (overleg) 31 aug 2015 17:10 (CEST)

Boeiend en interessant artikel: chapeau! Ik heb enkele foutjes gerepareerd en zag in de inleiding een doublure: De namen van de engelen zijn aan verschillende bijbelplaatsen ontleend, maar het toneelstuk als geheel is niet op een bestaand verhaal gebaseerd. Naast de theologische achtergronden ... ... van een politieke allegorie gesproken kan worden. Al zijn de namen van de engelen ontleend aan bijbelplaatsen, het toneelstuk als geheel is niet op een bestaand verhaal gebaseerd. Verder staat er onder het kopje "Berecht" een typische Wordfout: Ten eerste zet hij uiteen dat de afvalligheid van de aartsengel op waarheid berust. Hiertoe citeert Vondel eerst twee Profeten uit het Oude Testament aan te weten Jesaja ... Waarschijnlijk heb je haalt aan willen vervangen door citeert. Wordt vervolgd, Sylhouet overleg 1 sep 2015 18:33 (CEST)

Onder het kopje "Het Lucifer-motief in Vondels oeuvre" staan drie citaten, met elk een eigen opmaak. Is dat opzet? Sylhouet overleg 2 sep 2015 16:20 (CEST)

Twee opmerkingen naar aanleiding van het kopje "Taal". 1. In Lucifer komt deze stijlfiguur in twee gedaanten voor, namelijk als tautologie ('nut ende oorbaar'), dus twee woorden die elkaars synoniemen zijn zodat een van de twee genoeg was geweest. Is het niet beter om zodat te vervangen door waardoor? 2. Een meer poëtische eigenschap van de stijl is het gegeven dat een woord meerdere betekenissen heeft die allebei een rol spelen. Het woord 'staat' kan betekenen 'soevereine politieke eenheid', 'toestand', of 'stand' ... je zegt allebei en geeft een voorbeeld met drie betekenissen. Sylhouet overleg 3 sep 2015 19:58 (CEST)

Hartelijk dank voor je aandachtige verbeteringen en suggesties, Sylhouet. Ik schaam mij een beetje voor de doublures die je hebt gesiganleerd, als je erg lang aan een artikel zit te werken ga je zelf de fouten over het hoofd zien. Het was inderdaad niet de bedoeling om de opmaak van de citaten in de afdeling over het Lucifer-motief bij elk citaat anders te doen. Ik heb dit gewijzigd zodat steeds dezelfde opmaakwijze gebruikt is. Ook zijn de stijlfouten in de paragraaf over "Taal" eruit gehaald. Bij een artikel over een roman zou deze paragraaf overigens "Stijl" heten, maar ik heb me aangesloten bij wat op de Engelse Wikipedia voor toneelstukken gebruikelijk is en daar is sprake van "Language". Het heeft natuurlijk geen zin om naar voorbeelden op de Nederlandse Wikipedia te kijken, want bij mijn weten is er nog geen enkel artikel over een toneelstuk zodanig ontwikkeld dat het als voorbeeld dienst kan doen.MackyBeth (overleg) 4 sep 2015 17:38 (CEST)

Mooi werk! Twee dingen:

De naam Rens komt ineens uit de lucht vallen. En de zin "Latere onderzoekers sluiten zich aan bij Smit, wiens visie op Lucifer strookt met het inzicht dat Vondel vanaf 1640 de Poetica van Aristoteles bestudeerde en, met behulp van Daniël Heinsius en Gerardus Vossius, daaruit het inzicht haalde dat de ware tragische held heilige noch schurk is, maar daartussen heen en weer wordt geslingerd" leest een beetje moeizaam (een visie die strookt met een inzicht dat etc.). Over wiens inzicht gaat het hier trouwens? Marrakech (overleg) 5 sep 2015 19:47 (CEST)

Eens met de opmerking over de naam Rens. Enige inleidende uitleg over de geciteerde exegeten zou welkom zijn. Verder heb ik nog een opmerking over het deel over "De vijf stadia van het klassieke drama". Je terminologie wekt bij mij verwarring. Zonder uitleg gebruik je synoniemen en (als ik het wel heb) termen die meerdere van de vijf fasen omvatten. Uit hetzelfde gedeelte: De visie van Rens krijgt dan ook geen bijval in een latere editie. Welke editie bedoel je? Sylhouet overleg 6 sep 2015 17:38 (CEST)
Hartelijk dank voor jullie aandachtig commentaar. Een en ander is verbeterd: de persoon van Rens wordt nu meteen geïntroduceerd waar hij voor het eerst geciteerd wordt en dat is in het intro, hopelijk is de afstand niet te groot met de passages waarin zijn werk uitvoeriger samengevat wordt. Zie verder de bewerkingsgeschiedenis. Alleen moet ik voor verbetering van de uitleg over de vijf stadia van het klassieke drama weer de bronnen raadplegen, dus dat komt later nog.MackyBeth (overleg) 7 sep 2015 17:19 (CEST)

De tekst onder het kopje "De drie eenheden" zal voor iemand die weinig weet van het klassieke toneel moeilijk in een keer te begrijpen zijn. Suggestie: de kop veranderen in Eenheid van tijd, plaats en handeling en aan het begin de desbetreffende zin uit de Inleiding herhalen (of parafraseren). Bijvoorbeeld Omdat het toneelstuk in de uitgestrekte en tijdloze hemel speelt, kan niet geheel voldaan worden aan de klassieke eis dat het stuk eenheid van plaats, tijd en handeling kent. Overigens, de door mij aangemelde doublure staat nog steeds in de Inleiding (verdrongen?). Sylhouet overleg 7 sep 2015 19:32 (CEST)

OPnieuw bedankt. De doublure is nu weggewerkt, het kopje bij de drie eenheden gewijzigd en de tekst aldaar herzien.MackyBeth (overleg) 7 sep 2015 20:34 (CEST)

Graag gedaan. Onder "Thema's en motieven" kan in de zin Het karakter van Lucifer zelf, de religieuze en de politieke strekking hebben het meeste commentaar uitgelokt misschien beter het woordje en worden ingevoegd na de komma.
Onder "Religieus" staat de zin Deze lectuur noopt tot de vaststelling.... Kun je verduidelijken welke lectuur bedoeld wordt? De geschriften van Kellendonk?
Onder "Politiek": na de zin Zonder te claimen dat het stuk geen politieke allegorie is ... komen voorbeelden van paralellen met de politiek. Een contradictie? Verderop staat Wanneer de omgeving van God van de plannen op de hoogte raakt, wordt een generaal naar de rebellen gestuurd met de eis van onderwerping, welks weigering het land op de rand van burgeroorlog brengt. Ik ben geen taalkundige, maar het woord welks roept bij mij vraagtekens op. Slaat het op de eis van onderwerping? Als het een letterlijk citaat is kan het goed blijven staan, anders is modernisering een optie.
Onder "Publicatiegeschiedenis" staat de afbeelding onderaan. Het lijkt me logischer om die op dezelfde hoogte te plaatsen als de tekst over de editio princeps.
Onder "2 en 5 februari 1654" wordt het volgende citaat geplaatst: '"waren opgenomen onheilige, onkuise, goddeloze, valse en zeer aanmatigend bedachte zaken, te spitsvondig uit het menselijk brein gesproten waren."'. Ik weet niet wat de bedoeling is van de combinatie '", maar het staat raar zo. Klopt het citaat overigens, het laatste woord staat er wat verloren bij.
Sylhouet overleg 8 sep 2015 16:34 (CEST)

Kopje "Negentiende eeuw": is de zin Bij deze opvoering declameerden de in jacquet geklede leden van de kamer de rollen een doublure met Op stoelen zaten één dame en dertien heren, gekleed in zwarte rok, wit vest en witte handschoenen, zegden de verzen beurtelings op waarbij iedere spreker steeds opstond om zijn rol te zeggen, of begrijp ik iets niet?

Kopje "Twintigste eeuw": de formulering dat de taalbarrière zoveel mogelijk werd weggenomen is niet erg fraai.
De zin Na 1956, toen de Nederlandse Comedie het stuk bracht, volgde een hiaat van ruim twintig jaar kan mi beter verplaatst worden naar het eind van de volgende alinea.
De zin Verder in 1933 (Het Nederlandsch-Indisch Tooneel), twee versies in 1937 (Gezelschap Louis Saalborn, Het Hollandsch Tooneel), 1940 (Het Residentie Tooneel) is te schematisch, evenals de opsomming van voorstellingen in de laatste alinea.
Het deel over voordrachtskunstenaar Albert Vogel zou beter chronologisch geplaatst kunnen worden tussen de voorstellingen van 1911 en 1927, dan wel helemaal aan het eind van dit deel van het overigens prachtige en indrukwekkende lemma. Sylhouet overleg 9 sep 2015 17:19 (CEST)

Kopje "Eenentwintigste eeuw": de zin In plaats van te werken vanuit een van tevoren bedacht plan werd steeds meer geprobeerd om recht te doen aan het werk suggereert een tegenstelling die er mi niet is.
Kopje "Adaptaties": je noemt 1981 als jaar waarin een uitvoering van Toneelgroep Amsterdam gefilmd werd. In het deel over de 20e eeuw staat het jaar 1991 vermeld voor die toneelgroep. Is dat laatste correct? Sylhouet overleg 10 sep 2015 13:15 (CEST)

Hee, dat was mij helemaal ontgaan. De fout, die ik zo meteen ga herstellen, zit in het Wikipedia artikel over de verfilming. Daar staat Toneelgroep Amsterdam en dat kan niet, want die bestaan pas sinds 1987. De uitvoering van 1991 is wel correct vermeld, zie ik in de bron hiervoor (zie de link in noot 89). De andere oneffenheden die je opmerkte zijn weggewerkt, alleen de wat te schematische opsomming nog niet. Het plan is om iets over die opvoeringen te zeggen aan de hand van het krantenarchief op de Delpher-site, maar ben er nog niet aan toegekomen omdat dat online archief gigantisch veel zoekresultaten voor Lucifer oplevert, veel meer dan ik had verwacht. MackyBeth (overleg) 11 sep 2015 09:10 (CEST)

Overigens. Wanneer mogen we dit artikel bij de etalage-aanmelding zien? Glimlach Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 7 nov 2015 04:06 (CET)

Tja... gezien de merkwaardige argumenten die soms gebruikt worden om voor of tegen te zijn, heb ik daar nog wat reserves bij. Maar meer praktisch: ik heb nog niet alle aanmerkingen van Sylhouet kunnen verbeteren en die aanmerkingen zijn terecht, dus dat zal sowieso eerst in orde moeten komen. Of vind jij dat het er nu maar eens van moet komen?MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 20:57 (CET)
Nou, nog heel even dan! Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 11 nov 2015 21:05 (CET)
Haha, morgen zal ik even met wat bronnen iets verbeteren. Overigens wil ik mij niet bescheidener voordoen dan ik ben hoor: ik ben ervan overtuigd dat dit artikel het beste Wikipedia-artikel tot nu toe is over een Nederlandstalig literair werk. Bovendien heb ik het weloverwogen in de Review gezet: naar mijn idee is er weinig aan te verbeteren, er ontbreekt geen informatie die essentieel is en is elk onderdeel zo beknopt mogelijk gehouden. Dus die nominatie moet ik binnenkort wel gaan doen, want zoals het spreekwoord zegt: no guts, no glory!MackyBeth (overleg) 11 nov 2015 22:31 (CET)
Beste artikel over een Nederlandstalig literair werk? Je vergeet Roodbaard! Gezicht met tong uit de mond heinGlas z3.pngnlein'' 11 nov 2015 23:03 (CET)
Je hebt gelijk, hoe kon ik die over het hoofd zien.MackyBeth (overleg) 12 nov 2015 16:39 (CET)