Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Hooglandse Kerk[bewerken]

In de etalage opgenomen in november 2006, maar naar mijn idee niet op het niveau dat tegenwoordig voor de etalage geldt. Enkele punten:

 • De intro biedt geen beknopte samenvatting van het artikel als geheel.
 • De afdeling geschiedenis is onevenwichtig gestructureerd: de eerste koppen noemen gebouwen van de kerk zelf en daarna komen ineens periodes als de Reformatie.
 • Het kopje "17e eeuw- heden" lijkt mij een wel heel erg beperkt overzicht van een periode van vier eeuwen.
 • Er is een literatuuropgave, maar er zijn geen noten aan ontleend, zodat onachterhaalbaar is welke informatie waar vandaan komt.

Al deze tekortkomingen leiden mij tot de conclusie dat dit artikel niet langer in de etalage hoort.MackyBeth (overleg) 8 okt 2015 19:00 (CEST)

Agfacommando[bewerken]

Sinds november vorig jaar heb ik gewerkt aan dit artikel (en de gerelateerde biografieën van een aantal gevangen verzetsstrijdsters). Aanleiding was een vraag om informatie op de website van Kamp Vught voor een onderzoek van Jan van Ommen. (Onze moeders waren gevangenen van dit buitenkamp van Dachau.) Deels gebaseerd op zijn onderzoek heb ik de eerste aanzet voor het artikel gemaakt. Vervolgens heb ik samen met Jan en zijn broer Jack aangepaste versies gemaakt voor de Duits- en Engelstalige Wikipedia. Inmiddels is weer nieuwe informatie beschikbaar gekomen (vooral dankzij AuntieRuth55) en heb ik wat aangevuld en aangepast. In de verschillende bronnen is nog veel meer informatie te vinden, maar dat zijn vooral details. Het zou fijn zijn als enkele kritische lezers commentaar en suggesties willen geven. Kattiel (overleg) 25 sep 2015 14:06 (CEST)

Mijn eerste indruk is dat het artikel veel van de belangrijkste feiten bevat, maar er is nog geen paragraaf die uiteenzet hoe het kamp is ingedeeld, zeg maar een plattegrond in woorden. Je kunt waarschijnlijk op ideeën komen door eens te kijken naar het artikel over Sobibór (vernietigingskamp) of Auschwitz (concentratiekamp) Het is wel de bedoeling dat de intro van een artikel het gehele artikel in een notendop samenvat en dat is nog niet het geval. De bevrijding van het kamp wordt zelfs helemaal niet in de intro vermeld. Succes!MackyBeth (overleg) 25 sep 2015 18:43 (CEST)
Dankjewel. De intro heb ik uitgebreid en wat mij bekend is over de indeling heb ik weggehaald bij Leven in het kamp en onder een apart kopje geplaatst. Meer is mij daar niet over bekend. Kattiel (overleg) 26 sep 2015 09:29 (CEST)
Een eerste indruk: Het artikel is mooi geschreven. Ik krijg echter de indruk, een ooggetuigenverslag en geen encyclopedisch artikel te lezen. Een paar voorbeelden:
 • "De soep werd met de dag slechter" is te beeldend en vermoedelijk niet letterlijk te nemen.
 • De staking was een "ongehoorde daad van verzet"; m.i. moet daar een betrouwbare bron bij. Hoe is "ongehoord" bedoeld c.q. wie is de spreker in deze zin? Is het het enige hedendaags bekende voorbeeld van verzet, hadden de kampbewoners geen weet van stakingen elders, is het beeldspraak?
De staking van het Agfacommando is de enige bekende staking in een concentratiekamp. Ik heb ongehoorde vervangen door unieke. Is dat beter? Kattiel (overleg) 26 sep 2015 21:26 (CEST)
 • Het kamp bestond vanaf 1941, maar het kopje "gevangenen" begint pas in 1944. Ook is onduidelijk, of in 1941 de behuizing al gebombardeerd was.
Vanaf 1941 schakelde Agfa dwangarbeiders is, maar het buitencommando dateert waarschijnlijk van september 1944. Dit heb ik verduidelijkt. Kattiel (overleg) 27 sep 2015 17:19 (CEST)
Dat het kamp een "buitencommando" was van Dachau, wordt m.i. niet in de tekst onderbouwd. Wat is een "buitencommando"? Dachau is bekend als vernietigingskamp, terwijl het artikel een beeld schetst van arbeitsinternering. Waarin verschilde dit kamp van de Arbeitseinsatz? Zwitser123 (overleg) 26 sep 2015 12:24 (CEST)
Ik heb de term buitencommando toegelicht. (Dachau was geen vernietigingskamp maar een werkkamp.)
Arbeitseinsatz was de vaak gedwongen inschakeling in de Duitse oorlogseconomie van arbeiders, geen gevangenen van een concentratiekamp. Is het nodig dat toe te lichten?
Kattiel (overleg) 26 sep 2015 21:26 (CEST)
Hele paragrafen zijn niet of nauwelijks voorzien van bronnen, zoals "Leven in het kamp" en "Staking". Dat is wel nodig. En dan ook goede, eerder gepubliceerde bronnen. The Banner Overleg 26 sep 2015 12:48 (CEST)
Inhoudelijk heb ik de bovengenoemde zaken aangepast. De komende tijd zal ik me over de bronvermelding buigen. Kattiel (overleg) 27 sep 2015 17:19 (CEST)
Ik vind het een stuk duidelijker zo, nu heeft het artikel veel duidelijker een geschiedkundig perspectief. De opmerking van The Banner onderschrijf ik, vooral de situatieschets bij "leven in het kamp".
Overigens, het is gebruikelijk op overlegpagina's onder een bijdrage te reageren en niet in de bijdrage van iemand te schrijven, simpelweg om de discussie overizchtelijk te houden. Je kunt in je eigen bijdrage dan relevante stukken van andere bijdrages aanhalen (kopieren). Zwitser123 (overleg) 29 sep 2015 15:48 (CEST)
Dank voor de nuttige tips. Het gaat me flink wat tijd kosten om de bronnen uit te zoeken, moet allerlei stukken opnieuw gaan lezen, dus excuus als het lang duurt. Ook de laatste opmerking van Zwitser123 zal ik ter harte nemen; had de werkwijze van JoJan in het hiernavolgende stuk als voorbeeld gebruikt. Kattiel (overleg) 29 sep 2015 20:39 (CEST)

Kapucijnenkerk (Oostende)[bewerken]

Naar aanleiding van de viering van het 400-jarig bestaan van deze kerk, heb ik dit artikel weer onder handen genomen en verder bewerkt. Ellywa heeft ook haar steentje bijgedragen. Het is een tamelijk kort artikel maar bevat, mijns inziens, toch alle nodige gegevens. Graag jullie mening. JoJan (overleg) 4 sep 2015 16:41 (CEST)

Hoi JoJan, het artikel maakt inderdaad een tamelijk volledige indruk bij alle beknoptheid. Mooi werk. Enkele structurele en inhoudelijke verbeterpunten:
 1. Intro: dit dient een beknopte samenvatting van het gehele artikel te zijn, zeg maar zoiets als een "thumbnail". Dat is nog niet het geval.
Aangepast en uitgebreid JoJan (overleg) 5 sep 2015 17:48 (CEST)
 1. Geschiedenis kan heel eenvoudig veel overzichtelijker worden door deze onder te verdelen in kopjes, bijv. "Zeventiende eeuw", "Achttiende eeuw" etc. De restauratie van een gebouw is weer zo'n apart onderwerp dat dit beter een geheel zelfstandig kopje kan krijgen, dus Restauratie. Dit levert natuurlijk een korte afdeling op en daaraan kun je alvast zien dat de beschrijving van de restauratie nog wat uitgebreid moet worden.
Uitgevoerd. Een uitgebreide technische beschrijving van de restauratie is in feite niet-encyclopedisch en bevordert de lectuur van het artikel niet. JoJan (overleg) 5 sep 2015 17:48 (CEST)
 1. Beschrijving. De onderdelen kunnen het beste in chronologische volgorde worden gezet, te beginnen bij die onderdelen die nog vanaf de oorspronkelijke oplevering dateren en dan de latere toevoegingen daaronder. Overigens staat nu bij de meeste onderdelen niet vermeld wanneer die zijn toegevoegd. Een structureel puntje: het kopje "Poolse vluchtelingen" wijkt af van het stramien van de andere kopjes (Altaar/Vissersbootjes) omdat daarin niet vermeld staat wat er is toegevoegd, maar wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Dit kopje kan beter worden gewijzigd in bijv. "Schilderij" of "Pools schilderij".
Aangepast en wat meer uitgebreid beschreven. JoJan (overleg) 5 sep 2015 17:48 (CEST)
 1. Overige. Dit onderdeel is een restcategorie en dient dus helemaal onderaan de paragraaf te staan, nog achter Buitenzijde. Ook hiervoor geldt weer dat de onderdelen het beste chronologisch gezet kunnen worden, met de gebrandschilderde ramen uit 2003 als laatste. De kruisweg is hersteld in 1961, maar a) wat moest hersteld worden? en b) kennelijk maakte dit herstel deel uit van de restauratie uit 1958-1962, dus kan deze informatie beter worden verwerkt in de (nog te maken) opsomming van welke onderdelen er toen gerestaureerd werden.
Chronologische volgorde toegepast. De sectie "Overige" behoort bij de beschrijving van het interieur van de kerk en komt dus niet na de sectie "Buitenzijde". JoJan (overleg) 5 sep 2015 17:48 (CEST)

Hopelijk helpen deze tips. Groet en succes, MackyBeth (overleg) 4 sep 2015 18:20 (CEST)~

Bedankt voor deze tips. Ze waren zeer bruikbaar. JoJan (overleg) 5 sep 2015 17:48 (CEST)
Ja, ik zie het. Je kunt ook meteen zien wat nog aan het artikel ontbreekt, namelijk de geschiedenis na de negentiende eeuw. Eén element dat in het intro staat, kan alvast dienen om "Twintigste eeuw" te vertegenwoordigen, namelijk de toekenning van de monumentenstatus in 1960. Wanneer je "Overige" niet onderaan de paragraaf wilt hebben, zou ik je adviseren om dan de titel te wijzigen in bijv. "Overige onderdelen binnenwerk" of iets dergelijks, zodat het meteen duidelijk is dat het niet een restcategorie voor de hele paragraaf betreft. Ik zie overigens bij de Etalage-artikelen over Slot Loevestein en de Dom van Utrecht dat het onderdeel restauratie toch geen aparte sectie hoeft te zijn, maar ook een subkopje kan zijn bij de bouwgeschiedenis zelf. In die artikelen gaat het om een niet-technische beschrijving. Je zou dus heel simpel het kopje Restauratie kunnen wijzigen in "Twintigste eeuw en restauratie" als onderdeel van Geschiedenis. Mijn eerdere suggestie dat Restauratie een apart onderdeel zou moeten zijn was dus onjuist, excuses daarvoor. MackyBeth (overleg) 7 sep 2015 20:46 (CEST)
Bedankt voor deze bruikbare tips. JoJan (overleg) 9 sep 2015 13:52 (CEST)


Beste JoJan, Zeer zeker een interessant artikel. Ik heb enkele kleine bewerkingen in de tekst gedaan, hopelijk tot jouw tevredenheid. Een paar opmerkingen over "Zeventiende eeuw".

Tweede linea: Bestonden er in die tijd al bouwvergunningen? Een vergunning is niet hetzelfde als een overeenkomst. Volgens de bron die je vermeldt financierde de stad voor een deel de bouw van kerk en klooster. Dat bedeltochten werden gelopen was normaal voor deze orde. Het monopolie was volgens dezelfde bron bedoeld om de spoeling niet te dun te laten worden. Tenslotte loopt het verhaal mi niet lekker. Mag ik de volgende redactie voorstellen?

De paters kapucijnen kregen op 26 november 1615 toestemming voor de bouw van een klooster en een kerk. Dit was het resultaat van een overeenkomst tussen de burgemeester van Oostende en pater Simon François van Oudenaarde, de provinciale overste van de kapucijnen. Daarbij werd vastgelegd dat het stadsbestuur voor een groot gedeelte in de noodzakelijke financiële middelen voor de bouw zou voorzien en dat er geen andere kloostergemeenschappen aanvaard mochten worden in de stad zonder toestemming van de kapucijnen. De paters wilden daarmee voorkomen dat ze de financiële steun van de stad moesten delen met andere orden. Vanaf 17 december 1615 gingen de eerste kapucijnen in Oostende wonen, onder leiding van pater Anastasius Vierendeel van Hazebroek.

Ook enkele opmerkingen over: Jarenlang bleven de kapucijnen de enige kloostergemeenschap in Oostende. Het contract dat in 1615 was gesloten tussen het stadsbestuur en de kapucijnen stipuleerde immers dat zij de enige kloostergemeenschap van Oostende zouden zijn. De berooide stad kon immers geen twee gemeenschappen onderhouden. Pas in 1653 konden de Oratorianen van Scherpenheuvel zich als tweede geloofsgemeenschap in Oostende vestigen. Het door mij doorgestreepte deel is een doublure en niet geheel correct; het kan mi beter weggelaten worden. Verder zou het interessant zijn te weten waarom de oratorianen in 1653 wel toestemming kregen.

Sylhouet overleg 11 sep 2015 17:13 (CEST)

Opnieuw bruikbare verbeteringen, die ik dankbaar heb aanvaard. Wat de Oratorianen betreft, de toestemming had heel wat voeten in de aarde en ik heb dit samengevat met de woorden "na lange onderhandelingen". Een meer preciese omschrijving zou buiten het bestek vallen van dit artikel over de kapucijnen in Oostende, maar behoort eerder in het artikel Onze-Lieve-Vrouwecollege (Oostende). JoJan (overleg) 12 sep 2015 15:09 (CEST)

Omdat het veel sneller werkt ben ik er toe overgegaan direct in de tekst te werken. Hopelijk vind je dat niet vervelend. Zaken die ik belangrijk of discutabel acht blijf ik hier melden. Is er overigens meer te melden over het relaas van Denoo over de restauratie? Heeft het een titel en wordt het ergens bewaard? Is het een verwijzing waard?. (Vergeef me, niet verder gekeken dan mijn neus lang is.) Sylhouet overleg 13 sep 2015 14:38 (CEST)

Nog twee opmerkingen. Onder het kopje "Altaar" staat de zin: Dit kan echter moeilijk vermits het schilderij van 1621 dateert of deze datum moet dan ook verkeerd zijn . De formulering kan mi strakker, bijvoorbeeld: Als dit correct zou zijn, zou het idee dat het schilderij van 1621 dateert herzien moeten worden.
Wat betreft het schilderij dat door Poolse inwijkelingen is geschonken, de vertaling van de tekst 'Votum Polonorum' door 'Gelofte van de Polen' lijkt me discutabel. Ik ben geen latinist, maar iets als 'Krachtens gelofte van de Polen' lijkt me beter. Sylhouet overleg 14 sep 2015 10:46 (CEST)

Het eerste punt : goed idee. Ik heb het toegepast. Persoonlijk denk ik dat Victor Boucquet een waarschijnlijker kandidaat is. De kerk werd ingewijd in 1620 en in 1621 zou de berooide kloostergemeenschap al veel geld over voor een dergelijk schilderij door Vroilynck ? Mogelijk is het 20 of 30 jaar later geschilderd. Een boek uit 1777 geeft duidelijk aan dat Boucquet een schilderij mer kalvarie zou gemaakt hebben voor de Kapucijnen in Oostende. Ik denk dat latere dergelijke vermeldingen steunen op de ene zin in dit boek (ook de Bénézit). Maar Erfgoed Vlaanderen houdt het bij "toegeschreven aan" Vroilynck (zonder verdere referentie). Het is niet aan mij om uit te maken in het artikel wie gelijk heeft, want dat zou persoonlijk onderzoek vormen. Vermits alle vroegere documenten verloren gegaan zijn bij het bombardement van het stadhuis van Oostende in mei 1940 (samen met het stadsarchief en de waardevolle collecties in het museum) is het niet mogelijk een beslissing te nemen. Mogelijk kan ooit een kunsthistoricus, aan de hand van stijlkenmerken, wel beslissen in de ene of andere zin.
Tweede punt : "votum" is volgens mijn Latijns woordenboek een nominatief. Uw vertaling zou in het Latijn "votivus" zijn (= door een belofte aan de goden beloofd). Derhalve lijkt de oorspronkelijke vertaling toch juist. Het woord "votum" betekent : "een gelofte, aan een god gedaan, en de daarmee verbonden wens en gebed". Een dergelijk Nederlands woord voor "votivus" is "votief" of "ex voto". Beste dank voor de opmerkingen. JoJan (overleg) 14 sep 2015 16:08 (CEST)

Lucifer (toneelstuk)[bewerken]

Sinds maart bewerk ik dit artikel en dat kan wel eindeloos door blijven gaan, maar het is nu toch eens tijd voor een Review. Alle onderdelen die je volledigheidshalve van een artikel mag verwachten zijn aanwezig in ontwikkelde vorm. Dus vraag ik me af hoever Lucifer nog van een etalagekans verwijderd is. De indeling is gebaseerd op de Engelstalige Wikipedia Stijlgids Romans, waarvan op mijn gebruikerspagina een poging tot Nederlandse vertaling te lezen is. Daarnaast heb ik op de Engelse Wiki naar de beste artikelen over Shakespeare gekeken (dat zijn Hamlet en Romeo and Juliet) en daaruit blijkt dat ook een afdeling Opvoeringsgeschiedenis gebruikelijk is. Omdat Lucifer in de hemel speelt, die niet nader omschreven wordt, zit hierin een groot deel van de creativiteit van theatermakers en is het logisch om ook de decors en kostuums van de belangrijkste opvoeringen te beschrijven. Ten slotte heb ik een vraag: het is niet gebruikelijk om de Synopsis in bedrijven onder te verdelen, maar aangezien Vondels bedrijven steeds met een reizang eindigen en dus de indeling in bedrijven sowieso uit de samenvatting af te lezen valt, vraag ik me af of het niet beter is om die indeling dan ook maar met tussenkopjes aan te geven, anders staat het zo geforceerd om het weg te laten.MackyBeth (overleg) 29 aug 2015 18:59 (CEST)

Hoever Lucifer nog van een etalagekans verwijderd is? Nul komma nada niënte! Je bent zelf op zoek gegaan naar nog hogere eisen dan de standaard waar een etalageartikel aan zou moeten voldoen, dus wat rest ons dan om te zeggen: BRAVO? Knipoog Ik zou de synopsis inderdaad wel tussenkopjes geven, voor het overzicht is dat wel zo prettig. Nog een detail: het schilderij van Rubens bij de inleiding heeft niet zo'n direct verband met het toneelstuk dat hij op zo'n prominente plek thuis hoort. Misschien kun je deze afbeelding verwisselen met de titelgravure voor de eerste editie van Lucifer? Dit zijn echter kleinigheden. heinGlas z3.pngnlein'' 29 aug 2015 20:55 (CEST) (ps: wanneer is Adam in ballingschap aan de beurt?)
Hartelijk dank voor je complimenten en commentaar. Je hebt gelijk met dat schilderij, ik was er zelf al niet zo zeker van dat het zo prominent moest. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het schilderij bij Adam in ballingschap.MackyBeth (overleg) 31 aug 2015 17:10 (CEST)

Boeiend en interessant artikel: chapeau! Ik heb enkele foutjes gerepareerd en zag in de inleiding een doublure: De namen van de engelen zijn aan verschillende bijbelplaatsen ontleend, maar het toneelstuk als geheel is niet op een bestaand verhaal gebaseerd. Naast de theologische achtergronden ... ... van een politieke allegorie gesproken kan worden. Al zijn de namen van de engelen ontleend aan bijbelplaatsen, het toneelstuk als geheel is niet op een bestaand verhaal gebaseerd. Verder staat er onder het kopje "Berecht" een typische Wordfout: Ten eerste zet hij uiteen dat de afvalligheid van de aartsengel op waarheid berust. Hiertoe citeert Vondel eerst twee Profeten uit het Oude Testament aan te weten Jesaja ... Waarschijnlijk heb je haalt aan willen vervangen door citeert. Wordt vervolgd, Sylhouet overleg 1 sep 2015 18:33 (CEST)

Onder het kopje "Het Lucifer-motief in Vondels oeuvre" staan drie citaten, met elk een eigen opmaak. Is dat opzet? Sylhouet overleg 2 sep 2015 16:20 (CEST)

Twee opmerkingen naar aanleiding van het kopje "Taal". 1. In Lucifer komt deze stijlfiguur in twee gedaanten voor, namelijk als tautologie ('nut ende oorbaar'), dus twee woorden die elkaars synoniemen zijn zodat een van de twee genoeg was geweest. Is het niet beter om zodat te vervangen door waardoor? 2. Een meer poëtische eigenschap van de stijl is het gegeven dat een woord meerdere betekenissen heeft die allebei een rol spelen. Het woord 'staat' kan betekenen 'soevereine politieke eenheid', 'toestand', of 'stand' ... je zegt allebei en geeft een voorbeeld met drie betekenissen. Sylhouet overleg 3 sep 2015 19:58 (CEST)

Hartelijk dank voor je aandachtige verbeteringen en suggesties, Sylhouet. Ik schaam mij een beetje voor de doublures die je hebt gesiganleerd, als je erg lang aan een artikel zit te werken ga je zelf de fouten over het hoofd zien. Het was inderdaad niet de bedoeling om de opmaak van de citaten in de afdeling over het Lucifer-motief bij elk citaat anders te doen. Ik heb dit gewijzigd zodat steeds dezelfde opmaakwijze gebruikt is. Ook zijn de stijlfouten in de paragraaf over "Taal" eruit gehaald. Bij een artikel over een roman zou deze paragraaf overigens "Stijl" heten, maar ik heb me aangesloten bij wat op de Engelse Wikipedia voor toneelstukken gebruikelijk is en daar is sprake van "Language". Het heeft natuurlijk geen zin om naar voorbeelden op de Nederlandse Wikipedia te kijken, want bij mijn weten is er nog geen enkel artikel over een toneelstuk zodanig ontwikkeld dat het als voorbeeld dienst kan doen.MackyBeth (overleg) 4 sep 2015 17:38 (CEST)

Mooi werk! Twee dingen:

De naam Rens komt ineens uit de lucht vallen. En de zin "Latere onderzoekers sluiten zich aan bij Smit, wiens visie op Lucifer strookt met het inzicht dat Vondel vanaf 1640 de Poetica van Aristoteles bestudeerde en, met behulp van Daniël Heinsius en Gerardus Vossius, daaruit het inzicht haalde dat de ware tragische held heilige noch schurk is, maar daartussen heen en weer wordt geslingerd" leest een beetje moeizaam (een visie die strookt met een inzicht dat etc.). Over wiens inzicht gaat het hier trouwens? Marrakech (overleg) 5 sep 2015 19:47 (CEST)

Eens met de opmerking over de naam Rens. Enige inleidende uitleg over de geciteerde exegeten zou welkom zijn. Verder heb ik nog een opmerking over het deel over "De vijf stadia van het klassieke drama". Je terminologie wekt bij mij verwarring. Zonder uitleg gebruik je synoniemen en (als ik het wel heb) termen die meerdere van de vijf fasen omvatten. Uit hetzelfde gedeelte: De visie van Rens krijgt dan ook geen bijval in een latere editie. Welke editie bedoel je? Sylhouet overleg 6 sep 2015 17:38 (CEST)
Hartelijk dank voor jullie aandachtig commentaar. Een en ander is verbeterd: de persoon van Rens wordt nu meteen geïntroduceerd waar hij voor het eerst geciteerd wordt en dat is in het intro, hopelijk is de afstand niet te groot met de passages waarin zijn werk uitvoeriger samengevat wordt. Zie verder de bewerkingsgeschiedenis. Alleen moet ik voor verbetering van de uitleg over de vijf stadia van het klassieke drama weer de bronnen raadplegen, dus dat komt later nog.MackyBeth (overleg) 7 sep 2015 17:19 (CEST)

De tekst onder het kopje "De drie eenheden" zal voor iemand die weinig weet van het klassieke toneel moeilijk in een keer te begrijpen zijn. Suggestie: de kop veranderen in Eenheid van tijd, plaats en handeling en aan het begin de desbetreffende zin uit de Inleiding herhalen (of parafraseren). Bijvoorbeeld Omdat het toneelstuk in de uitgestrekte en tijdloze hemel speelt, kan niet geheel voldaan worden aan de klassieke eis dat het stuk eenheid van plaats, tijd en handeling kent. Overigens, de door mij aangemelde doublure staat nog steeds in de Inleiding (verdrongen?). Sylhouet overleg 7 sep 2015 19:32 (CEST)

OPnieuw bedankt. De doublure is nu weggewerkt, het kopje bij de drie eenheden gewijzigd en de tekst aldaar herzien.MackyBeth (overleg) 7 sep 2015 20:34 (CEST)

Graag gedaan. Onder "Thema's en motieven" kan in de zin Het karakter van Lucifer zelf, de religieuze en de politieke strekking hebben het meeste commentaar uitgelokt misschien beter het woordje en worden ingevoegd na de komma.
Onder "Religieus" staat de zin Deze lectuur noopt tot de vaststelling.... Kun je verduidelijken welke lectuur bedoeld wordt? De geschriften van Kellendonk?
Onder "Politiek": na de zin Zonder te claimen dat het stuk geen politieke allegorie is ... komen voorbeelden van paralellen met de politiek. Een contradictie? Verderop staat Wanneer de omgeving van God van de plannen op de hoogte raakt, wordt een generaal naar de rebellen gestuurd met de eis van onderwerping, welks weigering het land op de rand van burgeroorlog brengt. Ik ben geen taalkundige, maar het woord welks roept bij mij vraagtekens op. Slaat het op de eis van onderwerping? Als het een letterlijk citaat is kan het goed blijven staan, anders is modernisering een optie.
Onder "Publicatiegeschiedenis" staat de afbeelding onderaan. Het lijkt me logischer om die op dezelfde hoogte te plaatsen als de tekst over de editio princeps.
Onder "2 en 5 februari 1654" wordt het volgende citaat geplaatst: '"waren opgenomen onheilige, onkuise, goddeloze, valse en zeer aanmatigend bedachte zaken, te spitsvondig uit het menselijk brein gesproten waren."'. Ik weet niet wat de bedoeling is van de combinatie '", maar het staat raar zo. Klopt het citaat overigens, het laatste woord staat er wat verloren bij.
Sylhouet overleg 8 sep 2015 16:34 (CEST)

Kopje "Negentiende eeuw": is de zin Bij deze opvoering declameerden de in jacquet geklede leden van de kamer de rollen een doublure met Op stoelen zaten één dame en dertien heren, gekleed in zwarte rok, wit vest en witte handschoenen, zegden de verzen beurtelings op waarbij iedere spreker steeds opstond om zijn rol te zeggen, of begrijp ik iets niet?

Kopje "Twintigste eeuw": de formulering dat de taalbarrière zoveel mogelijk werd weggenomen is niet erg fraai.
De zin Na 1956, toen de Nederlandse Comedie het stuk bracht, volgde een hiaat van ruim twintig jaar kan mi beter verplaatst worden naar het eind van de volgende alinea.
De zin Verder in 1933 (Het Nederlandsch-Indisch Tooneel), twee versies in 1937 (Gezelschap Louis Saalborn, Het Hollandsch Tooneel), 1940 (Het Residentie Tooneel) is te schematisch, evenals de opsomming van voorstellingen in de laatste alinea.
Het deel over voordrachtskunstenaar Albert Vogel zou beter chronologisch geplaatst kunnen worden tussen de voorstellingen van 1911 en 1927, dan wel helemaal aan het eind van dit deel van het overigens prachtige en indrukwekkende lemma. Sylhouet overleg 9 sep 2015 17:19 (CEST)

Kopje "Eenentwintigste eeuw": de zin In plaats van te werken vanuit een van tevoren bedacht plan werd steeds meer geprobeerd om recht te doen aan het werk suggereert een tegenstelling die er mi niet is.
Kopje "Adaptaties": je noemt 1981 als jaar waarin een uitvoering van Toneelgroep Amsterdam gefilmd werd. In het deel over de 20e eeuw staat het jaar 1991 vermeld voor die toneelgroep. Is dat laatste correct? Sylhouet overleg 10 sep 2015 13:15 (CEST)

Hee, dat was mij helemaal ontgaan. De fout, die ik zo meteen ga herstellen, zit in het Wikipedia artikel over de verfilming. Daar staat Toneelgroep Amsterdam en dat kan niet, want die bestaan pas sinds 1987. De uitvoering van 1991 is wel correct vermeld, zie ik in de bron hiervoor (zie de link in noot 89). De andere oneffenheden die je opmerkte zijn weggewerkt, alleen de wat te schematische opsomming nog niet. Het plan is om iets over die opvoeringen te zeggen aan de hand van het krantenarchief op de Delpher-site, maar ben er nog niet aan toegekomen omdat dat online archief gigantisch veel zoekresultaten voor Lucifer oplevert, veel meer dan ik had verwacht. MackyBeth (overleg) 11 sep 2015 09:10 (CEST)

Natuurproduct (scheikunde)[bewerken]

Tetrodotoxine kogelvis.png

Een uitstekend artikel dat Capaccio geschreven heeft voor de Schrijfwedstrijd 2014 en hoge ogen gooide bij de jury. Het is op een vindingrijke manier verluchtigd met mooie, door Capaccio gemaakte afbeeldingen. Nu is Capaccio niet meer actief op dit project, maar het artikel verdient naar mijn mening zeker een plekje in de Etalage. Mijn scheikunde is wat stoffig, misschien dat anderen er ook een blik op kunnen werpen? Zie ook het commentaar van de jury... heinGlas z3.pngnlein'' 21 jul 2015 13:12 (CEST)

Het artikel ziet er indrukwekkend genoeg uit. Om een plaats in de Etalage te verwerven is wel een reviewer nodig met scheikundige expertise, want je moet 1) kunnen beoordelen of er geen fouten in zitten en 2) of er geen essentiële aspecten ontbreken (en zo wel, dan moet zich iemand aandienen die in staat is het aan te vullen).MackyBeth (overleg) 21 jul 2015 17:39 (CEST)
Behalve Capaccio zelf waren er niet erg veel gebruikers actief hier die over noemenswaardige kennis van scheikunde beschikken. (gebruiker:Rasbak, misschien?) De Wikischim (overleg) 7 aug 2015 18:33 (CEST)
Helaas ben ik geen scheikundigeRasbak (overleg) 7 aug 2015 19:03 (CEST)
Daar de maker van dit artikel (Capaccio) niet meer actief is op Wikipedia laat ik dit even staan, ondanks de regel van twee weken. Heeft iemand een idee welke kundige gebruiker hier zijn licht over zou kunnen laten schijnen? Met het commentaar van de schrijfwedstrijdjury kan ikzelf weinig chocolade maken... heinGlas z3.pngnlein'' 29 aug 2015 20:28 (CEST)
Wikipedia:Wikipedianen naar expertise#Scheikunde helpt je misschien met die kundige gebruiker waar je het over hebt. Een aantal van hen is helaas waarschijnlijk niet meer actief. Glimlach Mvg, Flag of Belgium (civil).svgTheDragonhunter | Vraagje? 8 okt 2015 00:20 (CEST)