Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Corpus Hermeticum[bewerken]

Abstracte materie. Niet zo eenvoudig om samen te vatten, maar ik denk dat dit een aardige introductie is. Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 13 mei 2017 19:39 (CEST).

Beste Kiro,

Naar aanleiding van de tekst onder het kopje Filosofische hermetica het volgende: Ik heb zojuist in Asclepius een aanpassing geplaatst ten aanzien van het zogenaamde onderscheid tussen filosofische en technische hermetica. Zie de nieuwe tweede en derde alinea van het artikel. Het is te overwegen om in verband met de consistentie over dit aspect op Wikipedia jouw tekst nog wat aan te passen. Ik zal binnenkort ook een artikel over de Inwijding in de achtste en negende sfeer plaatsen. Daarin zal tot uitdrukking komen dat het onderscheid nauwelijks meer te maken is.Renevs (overleg) 23 mei 2017 16:05 (CEST)
Naar mijn weten is er inderdaad het nodige om te doen geweest in de vakliteratuur, maar is een globaal en niet te hardnekkig volgehouden onderscheid tussen technische en filosofische hermetica wel gangbaar. Is in de recentste vakliteratuur het onderscheid geheel verworpen? Dan verneem ik graag de bron.
Het onderscheid dat in elk geval wél is verworpen, is dat tussen 'populaire' en 'geleerde' hermetica dat werd gebruikt door Scott en Festugière. Zij koppelden daaraan twee verschillende doelgroepen, terwijl men tegenwoordig vertrekt vanuit één milieu waarin dan teksten werden geproduceerd met verschillende klemtonen. Aldus Hanegraaffs Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Maar een globaal onderscheid komt daarin wel naar voren. B. Copenhaver behandelt de kwestie ook, is voor nuancering van de categorieën en schrijft (blz. xxxvii): "This distinction, as Fowden and others have shown, gives us only rough, provisional categories better suited to some texts than to others", omdat bijvoorbeeld het Corpus Hermeticum geen praktische of technische informatie voor magie en astrologie bevat. Ik geloof dat die Inwijding in de achtste en negende sfeer vooral een heel boeiende uitzondering is waarin alles vermengd is.
Ik heb de zaak bewust niet uitvoerig behandeld in het artikel, en voor zover het erin staat, is het gebaseerd op een paar bronnen die de lezer tegen kan komen. Een uitvoerigere discussie over de kwestie past denk ik beter in het algemenere artikel Hermetica. Is dat een idee? Of had je een concreet verbetervoorstel? Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 25 mei 2017 11:21 (CEST).

Neutraal Moresnet[bewerken]

Mijn eerste etalageartikel ging over een bijzonder land in de 19e eeuw, mijn tweede over een neutraal melkhotel dus het leek me vanzelfsprekend om mijn pijlen te richten op een bijzonder land in de 19e eeuw dat ook nog eens neutraal was. Het artikel is grotendeels gebaseerd op één boek, het uiterste complete Moresnet van Philip Dröge. Oranjesam (overleg) 9 mrt 2017 12:13 (CET)

Bij het kopje beginjaren ontbreekt er precies een stuk zin: De burgemeester van Kelmis en het nabijgelegen Pruisisch Moresnet Vanaf.... Het artikel ziet er overigens netjes uit en ook best wel interessant.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 9 mrt 2017 16:31 (CET)
Ik had klaarblijkelijk een zinsnede per ongeluk verwijderd bij het toevoegen van een noot, dezelfde reden waarom er ook een referentiefout was. Uitgevoerd Uitgevoerd. Oranjesam (overleg) 9 mrt 2017 17:04 (CET)
Ziet er fijntjes uit, Oranjesam! Ik lees zo nu en dan nog stukjes na, maar veel heb ik er niet op aan te merken. Knap! Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 19 mrt 2017 19:41 (CET)
Ik zie er naar uit om dit artikel te lezen. Van het onderwerp had ik nog nooit gehoord. Het lijkt me voor de overzichtelijkheid wel zo handig om bij de kopjes van de afdeling Geschiedenis steeds met jaartallen te vermelden om welke periode het gaat. Zo kan de lezer makkelijker wat opzoeken.MackyBeth (overleg) 28 mrt 2017 16:20 (CEST)
Mooi onderwerp! Ik ga hem nog verder lezen. In de inleiding mis ik welk bestuurlijk gebied het nu is. Op de provincie Luik na, maar is dat misschien preciezer aan te duiden? Ymnes (overleg) 19 apr 2017 21:09 (CEST)
Ik denk dat ik het al weet. Wil je even controleren of dit klopt? Ymnes (overleg) 19 apr 2017 21:33 (CEST)
Een begrijpelijke misvatting; het dorp en de gemeente Moresnet lagen ondanks de naam net ten westen van de dwergstaat. Het gebied ligt thans in de begrensde gemeente Kelmis. Omdat Kelmis een zin later in de intro aan bod komt heb ik het voor nu teruggedraaid naar "het gebied". Oranjesam (overleg) 19 apr 2017 23:22 (CEST)
Wanneer de burgemeester van Kelmis het bestuurde, wil het nog niet zeggen dat het in Kelmis lag (vgl. sommige Antillen). Zou je de locatie in de intro er duidelijker willen laten uitkomen? Ymnes (overleg) 20 apr 2017 18:04 (CEST)
Naar mijn mening voldoet de intro; 1. het ligt aan de enige grens tussen Nederland, België en Duitsland; 2. in de hedendaagse provincie Luik; 3. het enige dorp was Kelmis. Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)

Beste Oranjesam, weer een verrassend lemma van jouw hand. Ik had het al zien staan, maar ben nu pas in de gelegenheid er tijd aan te besteden. Ik heb enkele kleine dingen verbeterd, maar heb ook wat zaken die ik met je wil overleggen Morgen meer. Groet, Sylhouet overleg 20 apr 2017 19:00 (CEST)

Enkele punten onder het kopje Voorgeschiedenis:

 • Er wordt wordt een methode beschreven voor het winnen van zink die bij mij vragen oproept: eerst verhitten en dan brokstukken fijnmalen? Waarschijnlijk gebruikte men de oudst bekende methode, die beschreven wordt in het lemma Zinkfabriek. Het lijkt me raadzaam een beschrijving te kiezen die consistent is met dat lemma.
Verduidelijkt; door de hitte vielen de stenen uit elkaar. Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)
 • De zin Door dit moeizame proces was het vrijwel onmogelijk voor commerciële ondernemingen om er winst mee te maken is niet erg logisch. Dat een proces erg moeizaam verloopt is op zich geen belemmering om winst te maken. Tenzij er concurrenten zijn die een efficiëntere methode gebruiken of uitgaan van een erts dat meer opbrengst geeft. Was dat het geval?
Verduidelijkt met het woord kostbaar. Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)
Het is me nog steeds niet duidelijk waarom er geen winst gemaakt kon worden. Dat een proces kostbaar is doet er niet toe, tenzij concurrenten een minder kostbaar alternatief hebben. Sylhouet overleg 3 mei 2017 11:25 (CEST)
De kosten van het proces overstegen de inkomsten van de verkoop. Oranjesam (overleg) 10 mei 2017 12:07 (CEST)
Ja, dat is wat je eerder al in andere woorden meldde. Mijn punt is dat het onwaarschijnlijk is dat alle producenten van zink verlies leden. Wat maakte dat Neutraal Moresnet bij de verliezers hoorde? Gebrek aan kennis, geologische omstandigheden, slechte organisatie, logistieke problemen, ...? Sylhouet overleg 10 mei 2017 13:05 (CEST)
 • Verderop geldt hetzelfde voor Vanwege het moeizame bewerkingsproces werd de zinkgroeve noodgedwongen geëxploiteerd door het Franse staatsbedrijf Vieille-Montagne.
Idem. Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)
 • Er staat Aan het begin van de 19e eeuw vond de Luikse uitvinder Jean-Jacques Dony de revolutionaire reductieoven uit, waarbij het zinkgas door een pijp kon worden opgevangen. Het idee van de verbeterde reductieoven was voor zover ik kan nagaan inderdaad van hem, maar het opvangen van zinkgas in een pijp werd al lang toegepast, bijvoorbeeld in Engeland. Suggestie: Aan het begin van de 19e eeuw vond de Luikse uitvinder Jean-Jacques Dony een fabricagemethode uit waarmee puur zink kon worden gewonnen. Zijn procédé maakt gebruik een verbeterde reductieoven waarachter zich een pijp bevindt waarin de zinkdamp neerslaat.
Uitgevoerd Uitgevoerd, met enkele aanpassingen (heb nog nooit eerder van het woord procédé gehoord) Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)
 • De formulering Door dit proces kon het zinkspaat in grote mate geproduceerd worden tot een veelzijdig, roestvrij metaal is niet erg helder. Kon het zinkspaat geproduceerd worden? In grote mate? Tot een veelzijdig metaal? Suggestie: Door deze uitvinding kon niet alleen de opbrengst van het productieproces sterk verhoogd worden, maar ook de kwaliteit van het gewonnen zink.
Uitgevoerd Uitgevoerd Oranjesam (overleg) 3 mei 2017 01:14 (CEST)

Sylhouet overleg 21 apr 2017 17:02 (CEST)

Pherecydes van Syros[bewerken]

Ik heb het artikel een poosje laten liggen, verander hier en daar een paar details, maar gooi het nu toch eens in de groep. Dit keer heb ik er geen bijsluiter/verantwoording bij. Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 26 feb 2017 16:54 (CET).

Hey Kiro. De derde alinea van de inleiding verwart me keer op keer. Misschien moet je ergens duidelijk maken dat je zijn filosofie/wereldbeeld uitlegt? Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 19 mrt 2017 19:52 (CET)
Ik heb het artikel vluchtig doorgenomen. Fascinerend onderwerp. Een paar dingen vielen op, met name met betrekking tot de volgorde van presentatie:
 • De opmerking over het denken in India onder Reïncarnatie en orfisme komt uit het niets vallen. Pas veel verderop wordt het verband uitgelegd.
 • Ik had moeite om de 'Volgorde van het verhaal' te volgen tot ik de paragraaf daarna had gelezen: die legt pas uit dat Kronos/Chronos dezelfde godheid is. Ik zou die paragraaf over etymologieën naar voren verplaatsen, omdat die de sleutel tot de mythes bevat.
 • Wat zijn de Rhapsodies? Dat ziet er trouwens meer Engels uit dan Grieks, moet het niet Rapsodieën zijn?
FNAS (overleg) 10 apr 2017 20:10 (CEST)
Hartelijk dank voor je feedback. Ik heb eraan gewerkt. Bij je eerste punt: vroeg in de alinea staat nu dat het idee van reïncarnatie uit het oosten kwam; bij de oorspronkelijke vermelding van Indiase teksten staat nu dat het om parallellen gaat. Bij je tweede punt: nu wordt vóór de samenvatting onder De Heptamychos verduidelijkt dat Chronos samenvalt met Kronos. In de samenvatting zelf wordt die identificatie opnieuw verduidelijkt. Ik heb destijds geschoven met het stuk over etymologie, maar heb het niet verder naar voren geplaatst omdat het te veel pietepeuterige details zijn waar de lezer eerst doorheen moet om überhaupt een idee te krijgen waar de mythe globaal over gaat. Maar ik houd het in gedachten. Mogelijk kan de titel Volgorde van het verhaal vervangen worden door Samenvatting van de mythe o.i.d. Bij je derde punt: ik meen dat dit voldoende is gekaderd bij de eerste vermelding ervan, namelijk dat het gaat om een orfische theogonie waarin relevante zaken voorkomen. Wel is nu een verwijzing opgenomen naar de orfische literatuur uit de oudheid (orfica). Volgens Woordenlijst.org en de Van Dale kunnen overigens zowel Rapsodies als Rapsodieën. Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 11 apr 2017 11:34 (CEST).

Coloradokever[bewerken]

De coloradokever is een berucht plaaginsect vanwege de vraatzucht aan onder andere aardappelplanten. Ik wil dit artikel later aanmelden als etalagekandidaat en ik denk dat het verhaal over het diertje wel ongeveer compleet is maar op- en aanmerkingen zijn natuurlijk zeer welkom! -B kimmel (overleg) 18 feb 2017 16:12 (CET)

Ziet er goed uit. Wel zou de openingsalinea een volledige alinea mogen zijn in plaats van een enkele zin. In die eerste alinea wordt het onderwerp van een context voorzien, daarom valt te overwegen om informatie over het verspreidingsgebied te geven, die nu nog in de inleiding ontbreekt. Succes. MackyBeth (overleg) 22 feb 2017 13:42 (CET)
Commentaar MackyBeth
Intro. De eerste alinea bestaat uit slechts 1 zin die ook maar 1 informatie-element bevat. Om het onderwerp beter in de context te plaatsen, zou het helpen om de positie van de kever binnen de familie te vermelden, zoeits als: ...is de bekendste kever uit de familie.... Hoewel de intro een globaal overzicht moet zijn, kan in de derde alinea de aanduiding 19e eeuw wel een tikje nauwkeuriger. Wat zou je denken van "in het vierde kwart van de 19e eeuw"?
Naamgeving en taxonomie. In de 1e alinea staat een zin met drie vage tijdsaanduidingen waarvoor het mogelijk moet zijn de precieze jaren in te vullen: "OOrspronkelijk (jaar) werd de wetenschappelijke naam... en later (wanneer) werd de soort in het (sinds wanneer) niet meer erkende geslacht..." Bovendien: wat is de encyclopedische relevantie van het noemen van een achterhaalde taxonomische indeling? 2e alinea. Betekent het woord "soortaanduiding" iets anders dan het gebruikelijke "soortnaam"? 3e alinea: "De naam coloradokever was echter ingeburgerd en wordt ook in de Engelse taal gebruikt." Ik denk niet dat de auteur bedoelt dat de Amerikanen het Nederlandse woord kever gebruiken in plaats van hun eigen beetle. Maar zo staat het er wel. Even "ten striped spearman" opgezocht op Google: kan het zijn dat er een tussenstreepje ontbreekt?
Verspreiding en habitat. Slotzin 1e alinea, beetje ongelukkige formulering: "...behoort tot hetzelfde geslacht en is er nauw aan verwant." Je zou "er" kunnen lezen als terugslaand op "hetzelfde geslacht", terwijl het antecedent "stekelnachtschade" is (denk ik). 2e alinea: in de in die begint met "De aardappel bleek..." slaat "het" vermoedelijk terug op "de kever", maar dan moet "het" "die" of "deze" zijn. Verderop bestaan enkele alinea's vooral uit opsommingen. Ik zou niet alle Amerikaanse staten noemen waar de kever voorkomt, maar gewoon de regio's aanduiden. Dus het Zuiden, het Midwesten, New England. Dat is overzichtelijker en zo beveilig je je artikel tegen gedateerdheid, want als morgen de kever ook in Vermont wordt gezien, dan is dat al gecoverd met New England. Dit geldt ook voor de twee andere opsommingen. In plaats van al die Europese landen kun je gewoon zeggen: "in vrijwel heel Europa behalve het grootste deel van Scandinavië" of zo. Schrappen zou ik de zin: "In Afrika is een waarnemening...waarschijnlijk een vergissing." Waarom zou je gegevens die kennelijk onjuist zijn vermelden? De zin die begint met "In 1877": het jaar van introductie van de kever in Europa is belangrijk genoeg om meteen de eerste keer dat Europa in de paragraaf voorkomt te vermelden. De alinea die begint met "Tot 1920": de zin "Dit zorgde toen voor..." Beknopter is: "Dit leidde tot..."
België en Nederland. 2e alinea: "Vroeger gold..." Tot wanneer?Later meer; enkele kleine dingetjes zal ik zelf in het artikel corrigeren.MackyBeth (overleg) 29 mrt 2017 13:54 (CEST)

Gebruiker:Evil berry/Kladblok/Jan I van Bourgondië[bewerken]

Omdat ik het huidige artikel over deze Bourgondische hertog maar magertjes vond, ben ik begonnen met het Franstalige artikel te vertalen. Ik heb zowat alle belangrijke feiten in het artikel ook zelf nog eens nagetrokken en waar nodig een extra referentie toegevoegd. Ik besef dat het verre van af is, maar had graag jullie mening gehoord over op welke punten het nog kan worden bijgeschaafd en of het klaar is om het huidige artikel te vervangen.

Mvg., Evil berry (overleg) 12 feb 2017 09:51 (CET)

Hey Evil berry, ziet er fijntjes uit! Vind je het oké als ik en eventueel andere gebruikers tijdens deze Review kleine verbeteringen maken in de tekst, die nu nog in je gebruikersnaamruimte staat? Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 12 feb 2017 13:14 (CET)
Beste DimiTalen, voel je vrij en ga je gang. Veel handen maken immers licht werk. Mvg., Evil berry (overleg) 12 feb 2017 13:19 (CET)
Vraagje: hoe zie je het gebruik van de jaartallen tussen haakjes achter namen? Soms zie ik het, maar soms wordt het niet toegepast in dit artikel. Ik zou het overal weglaten, omdat die twee data dan ook weer niet zó veel zeggen, en geïnteresseerden ze makkelijk te weten kunnen komen door even door te klikken. En alles wat tussen haakjes staat, hindert het lezen toch enigszins, niet? :-) Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 18 feb 2017 18:59 (CET)
Gebeurt altijd en overal voor geb-/sterf-{data|jaren}, beste DimiTalen. Ik heb me er nog nooit aan gestoord en nu je het zegt nog niet. Volgens mij ben je de eerste die er wat op tegen heeft. Van mij mag dit werk nu naar de etalagenominatiepagina.  Klaas `Z4␟` V:  19 feb 2017 16:44 (CET)
Hoe verklaar je dan dit inconsequent gebruik?
Jan werd op 28 mei 1371 geboren in het paleis van de hertogen van Bourgondië in Dijon, als oudste zoon van hertog Filips II van Bourgondië, bijgenaamd "de Stoute", en Margaretha van Male.[1] Hij was langs vaderskant de kleinzoon van koning Jan II van Frankrijk, bijgenaamd "de Goede" (1319-1364).
Twee keer niet, een keer wel. Vandaar mijn vraag aan de auteur(s): wat is het achterliggende principe? Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 19 feb 2017 16:47 (CET)
Ik ben het met Dimi eens. Als je die jaartallen doet, doe het dan consequent. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om ze te vermelden of het moet echt een meerwaarde hebben. @Klaas, het gebeurt niet altijd en overal, ik heb in mijn leven genoeg artikelen gelezen waarin het niet gebeurt.Mathijsloo (overleg) 19 feb 2017 17:13 (CET)
Op het eerste oog ziet het er netjes uit. Ik zal later van de week het artikel eens goed bekijken en mijn kennis er tegen aan gooien.Mathijsloo (overleg) 14 feb 2017 13:37 (CET)
Ik heb het wat aandachtiger kunnen doorlezen en er zijn toch een aantal punten waar ik tegen aan loop.
 • Je vermeld dat hij bij de slag bij Nicopolis zijn bijnaam verkreeg, maar waarom verkreeg hij die? En moet ik hier uit opmaken dat dit een bijnaam is die hij contemporain al verkreeg?
 • In het kopje "opvolging" heb je het over de spanningen die oplopen tussen F'rijk en Engeland? Waarom liepen die spanningen op? Aan de contextualiteit mag wel wat gedaan worden her en der.
 • Taal. Kijk goed naar je zinnen. Sommige zinnen staan in de tegenwoordige tijd, anderen in de verleden tijd en soms wissel je hier zelfs al mee in één zin. Dit komt niet ten goede aan de leesbaarheid van de zinnen. Kijk kritisch na je zinnen, zelfs met mijn universitaire geschiedenisopleiding, heb ik moeite te achterhalen wat in bepaalde zinnen wordt gezegd. Voorbeeldje: Hij was desalniettemin bijeengeroepen door de verzamelde prinsen van zijn bloed na te zijn geïnformeerd over de onvrede van het volk, en over de meer en meer penibele situatie van zijn koninkrijk, ten prooi aan een eventuele aanval van een buitenlandse macht. Vermijdt het woord men.
 • In het kopje "Burgeroorlog" begin je verschillende alinea's met in 1407, in 1408 etc. Dit leest aardig als een opsomming. Het is makkelijker leesbaarder (denk ik) als je dit op een verhalende manier. Zoals: Drie jaar later werd...
 • In je intro meld je iets over onderhandelingen met Hendrik V van Engeland, maar ik lees hier in het stuk niets over? Komt dit nog?
Het artikel eindigt een beetje raar met zijn dood en vervolgens een stukje over de Bourgondische Staat, maar wat ik me afvraag: wat waren de effecten van zijn politiek en hoe ging het op korte termijn verder. Wat het al helemaal interessant zou maken, maar dat moet je helemaal zelf weten. Hoe wordt Jan zonder Vrees in de geschiedenis beoordeeld? Maar dat is slechts een gedachtegang van mij. Er lijkt mij nog wat te verbeteren. Veel succes ermee.Mathijsloo (overleg) 19 feb 2017 17:47 (CET)
De dood is helemaal geen raar einde. Het enige (logische) einde toch? Waar zou jij dan mee willen eindigen? Met een eventuele wederopstanding? Dat is bij mijn weten "slechts" één keer geschied. En de data tussen haakjes: ik zou ze overal toevoegen waar ze niet staan als dat geen bij twijfel niet invoegen zou wezen.  Klaas `Z4␟` V:  20 feb 2017 08:28 (CET)
Hey Klaas! Toch even zeggen: de commentaar die ik of Mathijs of eender wie geven, is goedbedoeld. We willen het artikel graag beter maken, net zoals jij. En als je onze argumenten soms raar vindt -- wat kan -- willen we daar gerust over discussiëren, maar laten we het vooral constructief houden. Dank je! :-)
Nu, wat dat einde betreft: ik mis daar toch ook wel wat. Misschien is het zinvol om de kopjes 'Jan zonder Vrees en de Bourgondische Staat' en 'Zijn graftombe' op te nemen in een onderdeel 'Nalatenschap' en dat wat meer 'body' te geven. Zoals 'Jan zonder Vrees en de Bourgondische Staat' er nu voor staat, vind ik het magertjes en nogal contextloos. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 20 feb 2017 08:39 (CET)
Kijk dat zijn nu argumenten waar eenieder wat aan heeft voor de opbouw en structurering van een artikel dat zijn plekje in de etalage dubbel en dwars gaat verdienen. Een detail 'raar' vinden kan en mag, maar zonder context te leveren waarom het volgens jou zo vreemd is geen opbouwende, maar afkrakende kritiek. Dat is niet erg collegiaal en komt een goed artikel niet ten goede, integendeel. Dit is trouwens een van de heel weinige keren (misschien zelfs ongeveer de enige keer?) dat ik me hier meld, (ik moest me schamen Glimlach) want meestal wacht ik op een nominatie. H.G. uit A'damZO van  Klaas `Z4␟` V:  20 feb 2017 14:18 (CET)
Ik lever wel degelijk context Klaas, als je de zin afleest dan komt na de komma mijn onderbouwing. Misschien heb je in de snelheid dat anders geïnterpreteerd, maar daar leg ik uit dat het ten goede van het artikel zou komen als er inderdaad het een en ander over de nalatenschap van Jan wordt verteld. Op die manier plaats je een historisch persoon in een groter geheel.Mathijsloo (overleg) 20 feb 2017 14:29 (CET)
Beste medeWikipedianen,
wat fijn te zien dat jullie al zoveel feedback hebben gegeven. Ik ga al proberen een deel van jullie vragen te beantwoorden (ben momenteel een beetje ziekjes, dus kan even duren voor ik weer antwoord):
Jan kreeg inderdaad zijn bijnaam zonder Vrees tijdens de slag van Nicopolis van tijdgenoten omdat hij zich zo dapper toonde in de strijd tegen de Turken;
De spanningen tussen Frankrijk en Engeland liepen op wegens de geestelijke instabiliteit van de Franse koning, die zou leiden tot de Honderdjarige Oorlog;
Ik besef dat de zinnen hier en daar moeten worden bijgeschaafd (het is dan ook een grote lap tekst en hoe langer je eraan werkt, hoe minder je de fouten erin ziet).
Hopelijk beantwoordt dit het merendeel van jullie vragen. Ik hoop komend weekend terug een bijdrage te kunnen leveren aan het artikel.
Mvg., Evil berry (overleg) 20 feb 2017 18:21 (CET)
Bedankt Evil Berry, zo ben ik ook weer wat wijzer. Als ik binnenkort wat tijd heb na mijn eigen reviewwerk kan ik je wel gaan helpen in je werk.Mathijsloo (overleg) 20 feb 2017 19:27 (CET)

Het doet me deugd weer iets geschiedkundigs voorbij te zien komen. Goed bezig, EvilBerry. Hieronder alvast wat puntjes over de inleiding.

 • In zijn hoedanigheid als hertog van Bourgondië: Als hertog van Bourgondië is beknopter en leest vlotter. Ik denk er nog over na of de openingszin niet efficiënter kan, zoals 'onder andere steden X en Y.
 • Die kende sinds 1392 periodieke aanvallen van gekte en zijn hof verwerd tot een plaats van intriges tussen de prinsen van het rijk.: lijkt me echt bijkomende informatie die niet in een inleiding hoeft te staan.
 • Samen met zijn geheime onderhandelingen met het Hendrik V van Engeland deed deze burgeroorlog de Honderdjarige Oorlog weer losbarsten: het is niet onbelangrijk te melden dat de hertog bij de oorlog betrokken was, maar het eerste zinsdeel roept nodeloos veel vragen op en kan denk ik beter weg.
 • De inleiding draait vooral om een politiek machtsspel, maar heeft daardoor minder aandacht voor het leven van de hertog zelf, terwijl de inleiding een minisamenvatting zou moeten zijn.

Succes! Groet, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 27 feb 2017 08:41 (CET).

 • Onder Inname van Parijs eerste alinea staat: "Hij was desalniettemin bijeengeroepen door de verzamelde prinsen van zijn bloed na te zijn geïnformeerd over de onvrede van het volk". Dit begrijp ik niet. Wie is 'hij'? Bedoel je niet de oom en de neef of beide neven? Want één persoon kun je niet bijeenroepen.
 • Idem, derde alinea: "In een aan de Dauphin geadresseerd discours". Wat bedoel je hier met "discours"? En: "en de fiscale druk die de Kerk in het bijzonder zwaar woog": bedoel je dat de fiscale druk zwaar woog op de Kerk of dat de Kerk fiscale druk uitoefende?
 • Idem: "en dat de toenemende dreiging van de Engelsen moest worden bestreden met een leger, waarvan de eventuele nederlagen direct de koning konden ten laste worden gelegd". Wat bedoel je met het ten laste leggen van nederlagen?

Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 6 mrt 2017 08:32 (CET).

Bewustzijn[bewerken]

De beste wensen Wikipediagebruikers, het betreft het artikel over bewustzijn. Volgens mij voldoet deze aan alle criteria om in aanmerking te komen voor een review, alvast bedankt daarvoor! Bekijk de overlegpagina (onderaan) voor een toelichting over het artikel. Praegressus (overleg) 7 jan 2017 08:15 (CET)

Ik heb nog niet het hele artikel gelezen, maar het ziet er erg indrukwekkend uit. Mijn complimenten. Een paar opmerkingen. Er wordt héél veel intern gelinkt, een beetje te veel naar mijn smaak. De tekst oogt daardoor onrustig. Een woord als "begrip" hoeft bijvoorbeeld niet gelinkt te worden. Ik heb een verwijzing naar het artikel zelf ("daarom ook dit Wikipedia artikel") verwijderd, omdat je niet hoeft uit te leggen waarom je een artikel schrijft, en omdat het artikel door de vrije licentie ook buiten Wikipedia terecht kan komen, en de tekst dan vreemd kan overkomen op de lezer. Tot slot lees ik in de inleiding onder meer "tegenwoordig", "recente ontwikkelingen" en "de afgelopen decennia". Dit zijn geen tijdloze formuleringen. Je kunt hier beter concrete data of periodes van maken. Mvg, Woody|(?) 7 jan 2017 14:13 (CET)
(Etymologie): Bewusstsein? Klopt dit wel? The Banner Overleg 7 jan 2017 14:27 (CET)
min of meer klopt dat wel volgens Marlies L.A.I. Philippa e.a. Dr. Philippa is een autoriteit in deze tak van sport. Klaas `Z4␟` V:  9 apr 2017 11:33 (CEST)

Bedankt voor de reacties, mij is geleerd dat je niet te zuinig moet intern linken, hier en daar wellicht te veel of maximaal. Maar je bedoelt algemene woorden en termen die weinig extra toevoegen aan het artikel zeker? Daar kan ik inkomen, ik zou de tekst wat dat betreft nog eens kunnen nalopen. Voel je overigens vrij om dergelijke aanpassingen zelf te doen. Het woord 'tegenwoordig' komt zestien keer voor in de tekst, deze kan ik (gedeeltelijk) verwijderen of ik moet een juiste tijd aangeven, in de introductie heb ik het aangepast, veelal betekent 'tegenwoordig' in het artikel; ten op zichte van de afgelopen 2500 jaar en de 17e eeuw. Ik weet niet precies wat er bedoelt wordt met Bewusstsein, maar volgens de bijgevoegde bron (etymologiebank.nl) klopt het wel. Praegressus (overleg) 8 jan 2017 21:19 (CET)

Beste Praegressus, hierover kan moeilijk iets anders gezegd worden dan dat het er indrukwekkend uitziet, fraai geïllustreerd ook. Een omvang van ruim 400.000 bytes wijst er naar mijn idee op dat te weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om artikelen af te splitsen, waarbij Bewustzijn het paraplu-artikel wordt en de grootste paragrafen, dat zijn die over bewustzijn in de Filosofie en in de Wetenschap, aparte artikelen worden en in het hoofdartikel worden samengevat. Let wel: ook die aparte deelartikelen kunnen weer in aanmerking komen voor de Etalage! Misschien kun je voor de structuur van het artikel je voordeel doen met het Engelse artikel over Consciousness dat een Good Article-status heeft en met 117.000 bytes ongeveer een kwart van de omvang van jouw artikel heeft. Groet MackyBeth (overleg) 17 jan 2017 18:18 (CET)

Bedankt voor de complimenten. Het artikel heeft inderdaad een behoorlijke omvang, de langste als je lijsten en tijdlijnen niet meerekent. Dit is vooral omdat er vanuit veel verschillende disciplines en visies over wordt gesproken. Maar ook omdat vrij veel onderwerpen nog geen eigen artikel hadden, daarbij worden deze onderwerpen vooral vanuit het perspectief op bewustzijn besproken. Ik ben het er mee eens dat sommige alinea's verhuist kunnen worden, en dat er voor sommige hoofdstukken beter een eigen pagina aangemaakt kan worden (met een hoofdartikel-verwijzing). De structuur van de Engelse en Duitse versie heb ik geraadpleegd, ik vond toen dat ze tekortschoten (vanwege de ruime omvang van het onderwerp), daarbij heeft de Engelse versie wel alle onderliggende pagina's aangemaakt. Destijds heb ik er voor gekozen om eerst dit artikel te schrijven om daarna eventueel de onderliggende pagina's aan te maken (in plaats van andersom). De aankomende tijd ga ik bezig met de tijdsaanduidingen en proberen om de teksten compacter te maken / verhuizen naar de desbetreffende pagina's. Bedankt voor de reviews. Praegressus (overleg) 1 feb 2017 19:52 (CET)

De inleiding is naar mijn smaak (veel) te lang.  Klaas `Z4␟` V:  19 feb 2017 16:52 (CET)

Alle tijdsaanduidingen zijn tijdloos gemaakt, met name het woord tegenwoordig is overal vervangen of verwijdert. De inleiding is vrij lang maar daarbij is het wel een (relatief) korte omschrijving van het artikel, het zou in principe korter gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld onderdelen van de disciplines niet te noemen. Het is de bedoeling om een aantal hoofdstukken samen te voegen (de index wordt dan ook korter) en de tekst in te korten en te verhuizen naar de onderliggende artikels. Er moeten vrij veel nieuwe artikels aangemaakt worden, ik heb alvast een begin gemaakt met het moeilijke probleem van bewustzijn. Mocht iemand het interessant vinden om te helpen dan mag dat uiteraard, graag even melden, alvast bedankt. Ik heb de artikels die aangemaakt kunnen worden (zodat het artikel ingekort kan worden), onderaan op de overlegpagina geplaatst. Praegressus (overleg) 24 feb 2017 23:51 (CET)

Ook ik vind het op het eerste gezicht indrukwekkend, maar veel te lang en daardoor niet overzichtelijk. De Engelstalige versie is in dat opzicht beter. Ook zijn sommige zaken niet goed vertaald. Science is niet wetenschap maar natuurwetenschap bijvoorbeeld. Ik vermoed dat er conceptueel ook nog wel enige verbetering mogelijk is. Maar het lijkt een goed begin dat voor verschillende goede artikelen kan zorgen. mvg HenriDuvent 22 mrt 2017 14:50 (CET)
Ik ben nog niet verder dan de eerste paar zinnen.
Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen,. Ondanks de bronvermelding twijfel ik sterk aan de houdbaarheid van die stelling. Zoals de bron ook uitwerkt, is volgens deze uitleg alles bewust dat kan waarnemen, ook b.v. eencelligen. Dat lijkt me niet de gangbare betekenis. De duitse wiki gaat in op het lateinse "conscientia" (vergelijk het engelse consiousness): daar gaat bewustzijn over het waarnemen van de waarneming, het mee-weten, een meta-niveau van zintuigelijke waarneming.
Verder lijkt de eerste bron hoofdzakelijk te verhandelen wat menselijk bewustzijn is, de lezer wordt dan ook voortdurend aangesproken. Waarom is deze bron gekozen? Er zijn toch zeker systematischere verhandelingen te vinden voor een definitie in de eerste zin?
Het verbindingswoord "oftewel" suggereert een herformulering van het eerdere, maar er volgt iets heel anders, namelijk een beleving van "jezelf" (dus geen externe waarneming). "Jezelf" suggereert enerzijds een uitsluitend menselijk bewustzijn, anderzijds is er een tegenspraak met de eerste zinshelft.
De tweede zin introduceert "reflectie" maar linkt dat naar "contemplatio" wat m.i. twee verschillende begrippen zijn. Het is verwarrend, dat beide zinnen met "Bewustzijn is..." beginnen, maar iets verschillends beweren. Het begin van het artikel zou een samenvatting moeten zijn, en geen vragen moeten opwerpen.
Ook de rest van de inleiding roept zoveel vragen op dat dit artikel m.i. onvoldoende is. Neem b.v. In psychologische zin wordt het bewustzijn onderverdeeld in het uitwendige leven, zoals gedragingen met betrekking tot andere mensen en de omgeving, en het inwendige leven, zoals de individuele beleving van gedachten of gevoelens.
Liever zou ik inleiden, dat "Bewustzijn" verschillende betekenissen heeft, in het dagelijks leven, in de filosofie, in de medische wetenschap, de psychoanalyse en de informatica Zwitser123 (overleg) 22 mrt 2017 16:29 (CET)

Zo, dat is een stevig en zeer informatief stukje tekst dat hier wordt opgedist. Zware maar boeiende kost. Alle respect voor het te lijf gaan van dit lastige onderwerp! Een allereerste punt is echter de lengte. Over dit onderwerp valt heel veel te vertellen, maar dat is ook de valkuil. Aangezien de inleiding een samenvatting moet zijn van het artikel, wordt die nogal lang bij een artikel van deze lengte. Dat kan lezers afschrikken. Ook kan het zijn dat lezers door de bomen het bos niet meer zien door alle informatie. Daarom vraag ik mij af of een goede eerste stap is om per kop/item informatie over te hevelen naar nieuwe artikelen, zodat je hier nog meer kunt samenvatten. Dan wordt dit tiengangendiner beter verteerbaar. Om aan dergelijk snoeiwerk te beginnen is het voor de expert/schrijver vermoedelijk goed om het artikel eerst een poos te laten liggen. Om na te gaan wat een goede samenvatting van het onderwerp is, kun je bijvoorbeeld meer lemma's in naslagwerken raadplegen, en minder de afzonderlijke studies en essays induiken. Dan krijg je een antwoord op de vraag wat nu echt relevant is. Voorbeeld. In de indrukwekkende notenlijst staan Brazier, David, Zentherapie, 2008 en Blavatsky, H.P., De sleutel tot de theosofie. Los van de vraag of die werken hier echt relevant zijn, oogt het willekeurig en erg specifiek. In plaats daarvan is het handig om een academisch werkje te raadplegen over de geschiedenis van de esoterie. Succes! Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 22 mrt 2017 21:32 (CET)

Wetenschapsfilosofisch is dit een zeer moeilijke materie, vandaar waarschijnlijk ook de lange en zeer dubbelzinnige inleiding. Ik mis vooral de visie van de grootste behavioristische stroming (de enige die mi vandaag nog echt relevant is): die van het radicale behaviorisme (heeft weinig of niets met het filosofisch behaviorisme te doen), en vooral de visie vanuit de relational frame theory. Het artikel drijft mee met de mode van de neurocognitieve wetenschappen. Wil dat zelf mettertijd nog wel aanvullen, maar ben met te veel projecten bezit om daar een timing op te kunnen zetten. Dus voorlopig mag dit er uitgelaten worden. Queeste (overleg) 2 apr 2017 20:44 (CEST)

Wat een mooi en uitgebreid artikel. Bedankt voor het harde werk dat hier in is gestoken. Ik zie nog wel twee dingen die gedaan mogen worden. a) het hele artikel nalezen of zaken makkelijker geformuleerd kunnen worden, liefst voor en door iemand die er niet zo veel verstand van heeft. b) Het hele artikel scheve zinnen controleren. Op een aantal plekken zit je op het vijfde inspringniveau, wat qua opmaak niet afwijkt van het vierde inspringniveau. Hierdoor is het niet duidelijk dat non-dualisme onder Hindoeisme hoort, of dat reductief fysicalisme onder materialisme hoort. Wellicht een indicatie dat je wat subartikelen kan maken waar je dan naar refereert in de hoofdtekst. Moest ik ook doen op het artikel opwarming van de Aarde behapbaar te houden.

Als natuurkundige heb ik gepoogd het stuk over kwantumbewijstzijn kritisch door te lezen. Ik vind het stuk nog iets te moeilijk om te lezen (de rest is ook moeilijk, maar daar heb ik nul verstand van, dus kan ik slecht beoordelen of het echt té moeilijk is). Ik heb eenmaal eerder over kwantumbewustzijntheoriën gelezen in het boek "Life on the edge". Daarin werd duidelijk uitgelegd waarom veel wetenschappers niet positief tegenover het idee staan; het is te warm in biologische wezen waardoor het moeilijk is om macroscopische kwantumeffecten te behouden. Er is te veel interactie door de hoge temperatuur, waardoor de hersenen steeds worden 'geobserveerd' en niet in hun kwantumtoestand kunnen blijven. Denk aan die kat bijvoorbeeld. Wellicht nuttig om te raadplegen, ook voor het heldere taalgebruik.

Uit het stuk kwantumbewijstzijn nog een aantal zinnen die (grammaticaal) niet goed lopen:

 • Verder heeft Bohm geen voorstel gedaan hoe zijn theorie gefalsificeerd kan worden, door middel van bijvoorbeeld een specifiek neuraal netwerk aan te wijzen
 • 'van het menselijke bewustzijn. Waaronder het' (er mist een hoofdwerkwoord in de tweede zin)
 • 'van een radio-antenne. Waarbij ieder gedeelte' (geldt hetzelfde voor, maar nu is de bijzin ook nog grammaticaal een beetje raar)
 • 'hersenen missen, ook bij diverse kruissneden.' Moet die komma een punt zijn?
 • 'in de grotere hersenfuncties, die patch van holografie.' Zelfde vraag
 • 'Een holografisch model kan ook rekening houden met bepaalde geheugenfuncties, terwijl traditionele modellen dat niet (goed) kunnen, zoals het vroege verzadigingspunt van geheugen in het Hopfield-netwerk, want die kan resulteren in een behoorlijke vertraging of onbetrouwbaarheid.' Het is niet meer duidelijk waar elk gedeelte van de zin op terugslaat.
 • Hoewel wiskundige natuurkundige een woord is, wordt bij de persoonsaanduiding mathematisch natuurkundige in mijn omgeving uitsluitend gebruikt.
 • 'Hij stelt dat elke kwantum superpositie zijn eigen gedeelte van ruimtetijd heeft, die onstabiel worden en ineenstorten zodra ze wordt gescheiden door meer dan één plancklengte' (meervoud of enkelvoud)
 • Hebben pantoffeldiertjes seks? Ik ben me ervan bewust dat ze geslachtelijk kunnen voortplanten, maar vraag me af of dit seks heet.

Succes verder met het artikel! Femkemilene (overleg) 21 mei 2017 21:57 (CEST)