Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Vlinderhaften[bewerken]

Libelloides macaronius.JPG

Deze groep van insecten is niet zo bekend, als je een vertegenwoordiger van deze groep tegenkomt lijkt het insect nog het meest op een kruising tussen een libel en een vlinder. Er zijn maar weinig mensen die zullen zeggen: --> Hé het is een vlinderhaft! En daar wil ik dus wat aan doen...

Het is geen heel lang artikel maar beschrijft -althans dat denk ik- wel het uiterlijk en de gehele biologie en levenswijze van de dieren. Ik ben benieuwd of er nog tekortkomingen of onduidelijkheden zijn in deze tekst zodat een en ander eventueel aangepast of verduidelijkt kan worden. Ik wil het artikel later aanmelden als etalagekandidaat. -B kimmel (overleg) 5 aug 2015 00:20 (CEST)

Mooi werk! Ik heb een paar afbeeldingen verplaatst die een beetje verloren stonden. Wat betreft de onderverdeling: Er staat nu een tabel met drie onderfamilies en per onderfamilie het aantal soorten. Is het doenlijk om de geslachten ook te vermelden? Met drie rode links krijg ik nog niet echt een idee, maar misschien zijn het aantal geslachten wel veel te veel, dan heb ik niet gezegd. Lach Volgens Wikispecies zijn dat er niet bijster veel. heinGlas z3.pngnlein'' 5 aug 2015 07:43 (CEST)

Weer een interessant artikel. Ik moet het nog goed bestuderen maar zag in de inleiding al iets dat aandacht behoeft: Vlinderhaften worden vrij groot en hebben lange vleugels waarmee ze snel kunnen vliegen. Dit is een nogal subjectieve beschrijving. Wat is vrij groot, lang en snel. Suggestie: concrete getallen vermelden of aangeven waarmee vergeleken de vlinderhaft vrij groot etc. is. Sylhouet overleg 5 aug 2015 17:24 (CEST)

Bedankt voor de reacties, ik zal een lijst van geslachten toevoegen aan de tabel, en de inleiding is nu iets duidelijker hoop ik.. -B kimmel (overleg) 6 aug 2015 20:05 (CEST)

Toch nog enkele opmerkingen over de inleiding. Ik heb ze in de tekst verwerkt:

Vlinderhaften worden in vergelijking met andere groepen van vliegende insecten vrij groot en hebben relatief lange vleugels waarmee ze snel kunnen vliegen. Tropische soorten lijken vaak op libellen vanwege de smalle en transparante vleugels. Sommige vlinderhaften hebben echter driehoekige vleugels en met gekleurde vlakken erop de vleugels zodat waardoor ze op vlinders lijken. Veel Europese soorten hebben dergelijke kleuren op de vleugels; en deze worden hier beschouwd als de mooiste netvleugelige insecten.
Alle soorten leven in warme gebieden en zijn als volwassen insect alleen actief in de zomer. De larven en de volwassen exemplaren zijn carnivoor en jagen op andere insecten. De volwassen dieren zijn goede vliegers die hun prooien in de lucht vangen en opeten. Ze worden beschouwd als nuttige insecten omdat ze veel planteneters opruimen. Vlinderhaften zijn binnen Europa het noordelijkst aangetroffen tot in delen van zuidelijk Duitsland,; ze komen niet voor in België en Nederland.

Sylhouet overleg 7 aug 2015 14:53 (CEST)

Natuurproduct (scheikunde)[bewerken]

Tetrodotoxine kogelvis.png

Een uitstekend artikel dat Capaccio geschreven heeft voor de Schrijfwedstrijd 2014 en hoge ogen gooide bij de jury. Het is op een vindingrijke manier verluchtigd met mooie, door Capaccio gemaakte afbeeldingen. Nu is Capaccio niet meer actief op dit project, maar het artikel verdient naar mijn mening zeker een plekje in de Etalage. Mijn scheikunde is wat stoffig, misschien dat anderen er ook een blik op kunnen werpen? Zie ook het commentaar van de jury... heinGlas z3.pngnlein'' 21 jul 2015 13:12 (CEST)

Het artikel ziet er indrukwekkend genoeg uit. Om een plaats in de Etalage te verwerven is wel een reviewer nodig met scheikundige expertise, want je moet 1) kunnen beoordelen of er geen fouten in zitten en 2) of er geen essentiële aspecten ontbreken (en zo wel, dan moet zich iemand aandienen die in staat is het aan te vullen).MackyBeth (overleg) 21 jul 2015 17:39 (CEST)
Behalve Capaccio zelf waren er niet erg veel gebruikers actief hier die over noemenswaardige kennis van scheikunde beschikken. (gebruiker:Rasbak, misschien?) De Wikischim (overleg) 7 aug 2015 18:33 (CEST)
Helaas ben ik geen scheikundigeRasbak (overleg) 7 aug 2015 19:03 (CEST)

Zuid-Afrikaansche Republiek[bewerken]

Zo'n anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven en verbeteren van artikelen over de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Met het oog op de etalage ben ik benieuwd wat er zoal verbeterd kan worden aan het artikel over de Zuid-Afrikaansche Republiek. Mvg, Oranjesam (overleg) 16 jul 2015 22:23 (CEST)

Mooi verzorgd artikel met een goede lay-out! Ik zag het artikel al eerder toen ik meer wilde weten over de Transvaal en was toen al onder de indruk. Heb het nog niet helemaal gelezen, maar alvast een paar punten die mij nu opvallen:
 • De citaten zijn wel erg lang, misschien zou je ze in een kader rechts in de tekst kunnen plaatsen? (zoals hier...) Zulke lange citaten lezen nogal remmend.
 • Je noemt in je appendix noten en voetnoten. Nu zijn dat eigenlijk precies hetzelfde als ze onderaan de pagina staan (de 'voet'). Wellicht kun je kiezen voor 'Verwijzingen' of 'Referenties' in plaats van 'Voetnoten'. Ikzelf prefereer verwijzingen, referenties is een anglicisme, maar het kan allebei.
 • De bronnen horen boven de voetnoten verwijzingen te staan, zodat duidelijk is naar welke auteurs je verwijst.
 • De kopjes 'Staatspresidenten' en 'Commandant-generaals' bestaan bijna geheel uit tabellen, misschien kun je die wat meer inleiden in de tekst. Een andere optie is om de tabellen geheel in de bovenstaande tekst te verwerken (als dat praktisch uitvoerbaar is).
 • Ik mis nog een kopje 'economie'.
Dat was 't voorlopig. Ga proberen het binnenkort helemaal te lezen, succes met de review! heinGlas z3.pngnlein'' 17 jul 2015 13:41 (CEST)
Hallo, hartelijk dank voor de medewerking. Voetnoten en economie is Uitgevoerd Uitgevoerd, evenals uitbreiding van het dagelijks leven in de ZAR. Van de citaten en tabellen ga ik werk maken. Mvg, Oranjesam (overleg) 17 jul 2015 18:47 (CEST)

Beste Oranjesam, Ziet er goed uit, ik ga het helemaal (kritisch) lezen. Alvast een paar suggesties :

... leefden hier voornamelijk als eenvoudige boeren en vergroeiden zich met Afrika tot Afrikaners. In 1806 werd de Kaapkolonie voorgoed overgenomen door het Verenigd Koninkrijk, ... In de jaren 30 van de 19e eeuw verliet een grote stroom boeren als Voortrekkers de Kaapkolonie met de Grote Trek, om in het woeste binnenland aan de andere zijde van de Vaalrivier van Zuid-Afrika hun eigen thuisland te stichten. Voorafgaand aan de Grote Trek werd de Transvaal (letterlijk: voorbij de Vaal) bevolkt ... Met vriendelijke groet, Sylhouet overleg 17 jul 2015 17:02 (CEST)

Hallo, hartelijk dank voor de medewerking. Voor twee van de drie suggesties heb ik een tegenargument:
 • De Kaapkolonie werd tweemaal overgenomen door het VK: eerst in 1795, in 1803 weer teruggegeven aan Nederland en in 1806 weer overgenomen. Vandaar "voorgoed".
 • Het gebied voorbij de Vaalrivier was niet de enige bestemming van de Voortrekkers; ook Natal en de Transoranje werden bewoond. "Zuid-Afrika" lijkt me daarom beter dan "aan de andere zijde van de Vaalrivier".
Mvg, Oranjesam (overleg) 17 jul 2015 18:47 (CEST)

Nog een kleine opmerking. In de tekst staat "De eerste blanke persoon die zich hier vestigde was de Kaapse trekboer, rebel en avonturier Coenraad de Buys...". Is dit met zekerheid te zeggen? Wie weet wat voor avonturier hem voor was zonder dat dit gedocumenteerd is? Ik zou dit voorzichtiger uitdrukken, bijvoorbeeld door woorden als 'vermoedelijk', 'waarschijnlijk' of iets dergelijks. Iets dergelijks geld ook voor "De Transvalers geloofden niet dat God aan de kant van hun "ongelovige" staatspresident stond." Misschien dat sommige Transvalers er anders over dachten, beter is hier dus te spreken van Transvalers die over het algemeen niet geloofden dat... Dit soort kleine nuances maken veel verschil. Voor de rest nog steeds veel lof! Nog geen één spelfout ontdekt, maar dat zegt in mijn geval niet zo veel... SMirC-dunno.svg heinGlas z3.pngnlein'' 17 jul 2015 23:43 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Bovendien heb ik alle "Transvalers" vervangen door "Boeren", omdat inheemse stammen en uitlanders technisch gezien ook Transvalers waren. Verder nog wat uitgebreid en afbeeldingen toegevoegd. Oranjesam (overleg) 18 jul 2015 15:55 (CEST)

Nog enkele tekstsuggesties:

Potgieter realiseerde het belang van een haven ... te vervangen door Potgieter onderkende het belang van een haven .... Realiseren=verwerkelijken, zie

In 1857 kwam de ZAR bijna in oorlog met hun zuiderburen in de Oranje Vrijstaat. te vervangen door In 1857 kwam de ZAR bijna in oorlog met haar zuiderbuur Oranje Vrijstaat. ZAR is enkelvoud.

De stad Pretoria, vernoemd naar Andries Pretorius, verving Potchefstroom als hoofdstad van de republiek omdat deze centraler in het land lag te vervangen door De stad Pretoria, vernoemd naar Andries Pretorius, kreeg de voorkeur boven Potchefstroom als hoofdstad van de republiek, vanwege de centrale ligging in het land. Een stad kan niet zelfstandig vervangen, wel de voorkeur krijgen. Je kunt de zin ook omdraaien en beginnen met Potchefstroom, dat vervangen wordt.

Na zes maanden werd Pretorius' staatspresidentschap opgeschorst ... Het is Pretorius werd als staatspresident geschorst of Pretorius' staatspresidentschap werd opgeschort.

Het citaat van Chesson is erg lang. Wellicht is het beter om een samenvatting te maken.

Groet, Sylhouet overleg 18 jul 2015 18:22 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Ik heb een compromis gevonden voor het citaat van Chesson: de eerste alinea heb ik weggehaald, de tweede en derde alinea's heb ik laten staan en de vierde verplaatst naar het kopje over de bevolking, dat daar eigenlijk veel relevanter is. Oranjesam (overleg) 18 jul 2015 19:09 (CEST)

De geschiedenissectie begint nu met een afbeelding uit 1909 en daaronder een afbeelding met bewegingen uit 1835-1840, beide zijn dus niet echt 'voorgeschiedenis' en kunnen beter elders geplaatst worden. Bovendien duwen ze tegen de bullits van het opsommingslijstje aan, wat niet zo fraai oogt. Voor de rest is het heel verzorgd. Het was ook wel slim gevonden om de tabellen onder 'Lijsten' te plaatsen. heinGlas z3.pngnlein'' 19 jul 2015 09:04 (CEST)

Verdere suggesties:
 • Hoewel de alle Voortrekkers hetzelfde doel voor ogen hadden vertrokken zij in groepen onder eigen leiders ....
 • Onder de indruk In de verwachting dat hij gesteund werd door de Vrijstaatse bevolking arriveerde hij op 22 februari 1857 in .... Onder de indruk zijn betekent iets anders dan de indruk hebben.
 • Er zijn wetten, maar gehoorzaamheid aan hen daaraan is verre van algemeen. Er bestaat weinig tot geen respect voor de autoriteiten. Aan hen slaat op personen; in deze betekenis heeft de autoriteit de meervoudsvorm
 • De ontdekte diamantmijnen vindplaatsen werden opgeëist door zowel de ZAR, de Oranje .... Mijnen worden aangelegd, niet ontdekt.
 • Nadat Pretorius zich in de luren had laten leggen door de Britse advocaten ... Dit is geen encyclopedische formulering. Suggestie: Omdat Pretorius niet opgewassen was gebleken tegen de Britse advocaten hoopten de Boeren op een geleerd man als nieuwe staatspresident.
 • In Nederland wist hij een lening van negenhonderdduizend pond af te sluiten. en Hij versterkte hij de Transvaalse overheid met de Zwollenaar ...
 • Burgers' enthousiasme werkte aanstekelijk op de Boeren en hij werd door zijn volk groots onthaald ... Burgers werd onthaald en niet zijn enthousiasme.
De manier waarop ik nu met je communiceer is nogal omslachtig. Ik stel voor dat ik kleinigheden rechtstreeks in de tekst van het artikel corrigeer. Je kunt het altijd terugdraaien. Ingrijpende correcties zal ik hier blijven aanmelden Kun je daarmee akkoord gaan? Groet, Sylhouet overleg 19 jul 2015 16:10 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen, hartelijk dank. Oranjesam (overleg) 19 jul 2015 18:37 (CEST)

Misschien heb je er overheen gelezen, maar ik maakte hierboven de opmerking over de afbeeldingen bij de eerste alinea's, die chronologisch gezien misschien beter verder naar onderen geplaatst kunnen worden. Verder heeft het artikel een omvangrijke sectie 'Zie ook', waarin de meeste (zo niet alle) onderwerpen al in het artikel worden behandelt, duidelijke interlinks hebben en derhalve naar mijn mening niet apart hoeven te worden vermeld. Al helemaal niet wanneer ze al vermeldt staan in een Zie ook- of Zie hoofdartikel-sjabloon. heinGlas z3.pngnlein'' 21 jul 2015 13:36 (CEST)

Ik vind ze zelf prima staan bij het kopje over de Grote Trek. Zolang ze het onderwerp beeldend verduidelijken vind ik geen probleem dat de afbeeldingen later verworven zijn. Heb je zelf een idee waar deze afbeeldingen zouden kunnen staan? Oranjesam (overleg) 21 jul 2015 17:13 (CEST)
Daar kwam ik zo niet uit. Het eerste kopje behandelt de eerste decennia van de 19e eeuw, dus is dat jaartal (1909) op de eerste afbeelding nogal verwarrend. Afbeeldingen horen de tekst te ondersteunen en toe te lichten, maar dat is hier niet het geval. Mogelijke oplossingen: 1) Misschien kun je onder het kopje 'opheffing' toelichten dat de trekbewegingen van de Voortrekkers na de opheffing van de republiek nog doorgingen en de afbeelding daar plaatsen? 2) Een andere optie is natuurlijk om het jaartal gewoon weg te laten.
De tweede afbeelding bevat een hoop plaatsnamen die in het artikel niet voorkomen. Dat is op zich geen probleem, maar de relevantie van de afbeelding was mij niet meteen duidelijk. Ik heb de tekst aangepast in "De eerste golf van de Grote Trek, ca. 1835-1840". Dat verklaart de afbeelding beter en roept geen vragen meer op. heinGlas z3.pngnlein'' 23 jul 2015 07:17 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Ik heb het jaartal maar weggelaten, zolang de lezer maar een beeld heeft bij de Grote Trek. Oranjesam (overleg) 23 jul 2015 12:14 (CEST)
 • Mooi werk, Oranjesam. Om even in te gaan op je ambitie om het artikel Etalageklaar te maken, daarvoor ontbreken er nog enkele elementen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de inhoudsopgave van het Etalage-artikel over de Filipijnen om een idee te krijgen van de onderdelen. Voor de Etalage is ook relevant wat bij het kopje hieronder over het Koninkrijk der Nederlanden staat geschreven, want dat ben ik juist van plan om na de Review voor verwijdering uit de Etalage te nomineren, omdat het niet volledig genoeg is. Succes ermee!MackyBeth (overleg) 22 jul 2015 19:53 (CEST)
Hoe zit het dan met Mongoolse Rijk, Byzantijnse Rijk, Hertogdom Saksen (1485-1547), Habsburgse monarchie en Pruisen? Oranjesam (overleg) 22 jul 2015 20:08 (CEST)
Weet ik momenteel niet, maar die vallen onder Geschiedenis. Ik keek alleen naar de Etalagecategorie waaronder Zuid-Afrika zal vallen en dat is Geografie en daar de subcategorie Staten en deelstaten. Zie ook de (Engelstalige) Wikipedia richtlijnen daarvoor op Wikipedia Project Countries: Structuur en richtlijnen Wikipedia artikelen over landen. MackyBeth (overleg) 22 jul 2015 20:37 (CEST)
Ik ben een beetje de draad kwijt. Het betreft hier toch een historische staat? Waarom valt Pruisen (opgeheven in 1871) onder Geschiedenis en de Zuid-Afrikaansche Republiek (opgeheven in 1902) onder Geografie? Oranjesam (overleg) 22 jul 2015 21:05 (CEST)
Ach, je hebt helemaal gelijk! Ik zit zelf onder de verkeerde afdeling te kijken. Excuus voor deze verwarring.MackyBeth (overleg) 22 jul 2015 21:37 (CEST)
 • Even opnieuw dan. Artikel ziet er mooi en verzorgd uit. Het intro kan wat uitbreiding gebruiken, want dat behoort een soort "thumbnail" van het artikel als geheel te bevatten, maar zo te zien is het gedeelte Maatschappij er nu nog niet in vertegenwoordigd. Het zal wel lastig zijn om deze punten samen te vatten, omdat de subparagrafen steeds een ander aspect behandelen en niet samen een verhaal vormen, zoals in het onderdeel Geschiedenis. Je hoeft ook niet echt elk onderdeeltje aan bod te laten komen in de intro, maar enige informatie over de religie, een onderwerp dat ook in de paragraaf Geschiedenis voorkomt, en over de bevolkingssamenstelling mag toch niet in de intro ontbreken.
Ik zal kijken of ik iets kan verzinnen. Oranjesam (overleg) 23 jul 2015 12:14 (CEST)

O, op mijn gebruikerspagina heb ik een poging ondernomen de Engelstalige Wiki-stijlgids voor de intro (lead section) te vertalen. Ik zet het hieronder neer, misschien heb je er wat aan.

Vertaling stijlgids Inleiding: De inleiding dient een samenvatting te zijn van het artikel als geheel, zodat het de structuur en inhoud van je artikel weerspiegelt. De inleiding telt doorgaans tussen de 2 en 4 alinea's, afhankelijk van de omvang van het artikel. Meer hierover vind je in de Stijlgids Inleiding van Wikipedia artikelen. Daar staat dat de inleiding de belangrijkste onderdelen van een artikel zodanig dient samen te vatten dat deze kan staan als een beknopte versie van het artikel. (Er zijn zelfs websites die alleen deze inleidingen laten zien.) In de inleiding moet de reden waarom een onderwerp encyclopediewaardig is uiteengezet of op zijn minst geïntroduceerd worden, zij het niet met subjectieve pauwtermen zoals "geprezen" of "prijswinnend" of "bestseller". Een toegankelijk geschreven tekst is hier zelfs nog belangrijker dan in de rest van het artikel. Zinspeel niet op fascinerende feiten zonder die te beschrijven, het gaat erom de belangstelling voor het artikel gaande te maken. Bewerkers dienen zowel te lange alinea's als al te specifieke beschrijvingen te vermijden, aangezien een uitvoeriger gedetailleerdheid voorbehouden is aan het artikel zelf. Het onderwerp moet in een context worden geplaatst die herkenbaar is voor een normale lezer. Lezers dienen niet vanaf het eerste woord midden in het onderwerp worden gegooid, maar er geleidelijk in komen.

In overeenstemming met de richtlijn op billijke nadruk, dient het materiaal het relatieve gewicht daarvan weer te geven zoals dit op te maken valt uit betrouwbare gepubliceerde bronnen. Dit geldt zowel voor de inleiding als voor het eigenlijke artikel. Wanneer tussen deze twee verschil in nadruk bestaat, moeten bewerkers proberen het verschil op te lossen. Belangrijke informatie behoort niet in de inleiding te staan als het niet in de rest wordt behandeld, hoewel niet alles uit de inleiding in het artikel zelf hoeft te worden herhaald. Uitzonderingen betreffen onder meer specifieke feiten als citaten, voorbeelden, titels.

De openingsalinea dient het onderwerp neutraal te definiëren, maar zonder al te specifiek te zijn. Deze moet de context geven waarbinnen het onderwerp wordt besproken door het noemen van omringende omstandigheden of feiten. Indien van toepassing dienen locatie en tijd te worden opgegeven. Ook moeten de grenzen van het onderwerp worden aangegeven.

De eerste zin dient de niet-specialist duidelijk te maken wat het onderwerp is.

 • Zo mogelijk is de titel van het artikel het grammaticale onderwerp van de eerste zin en een beknopte definitie van het onderwerp die het in een context plaatst voor de niet-specialist. Probeer de eerste zin niet te overladen met een beschrijving van alles dat het onderwerp encyclopediewaardig maakt. Gebruik in plaats daarvan de openingszin om het onderwerp te introduceren en spreid de relevante informatie uit over de gehele inleiding.
 • Als de titel van het artikel inderdaad het onderwerp van de zin is, dan mag het er in licht gewijzigde vorm en ook als synoniem staan.
 • Wanneer het onderwerp zich leent voor een definitie, dan dient de eerste zin een beknopte definitie te zijn en indien mogelijk een die het artikel voor de niet-specialist in een context plaatst. Wanneer de titel een specialistische term is, geef dan de context zo vroeg als mogelijk is.
 • Redundantie behoort in de eerste zin tot een minimum beperkt te blijven. Gebruik de eerste zin van het artikel om relevante informatie te geven die niet al gegeven is met de titel van het artikel.
 • Wanneer het onderwerp om slechts één reden vermeldenswaard is, dient die reden normaliter in de eerste zin gegeven te worden.

MackyBeth (overleg) 22 jul 2015 22:07 (CEST)

Op overigens erg moeizame wijze kwam de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) tot stand, die op even moeizame wijze aan het grote karwei begon. De spoorwegwerkers moesten daarbij werken onder barre omstandigheden. In het artikel over de NZASM wordt geen aandacht besteed aan de moeizaamheden, noch aan de omstandigheden waaronder de spoorwegwerkers moesten werken. Suggestie: de bronnen vermelden die deze beweringen staven en misschien ook het betreffende artikel aanvullen, dan wel deze passage herschrijven met weglating van deze informatie. Sylhouet overleg 23 jul 2015 12:58 (CEST)
De Tweede Volksraad werd in 1890 ingesteld en bemiddelde met de belangen van de mijnindustrie, .... Wat bedoel je hiermee? Sylhouet overleg 23 jul 2015 15:26 (CEST)
Verbetering en verduidelijking van beide onderwerpen zijn Uitgevoerd Uitgevoerd. Bedankt voor je behulpzame bijdrage aan het artikel. Oranjesam (overleg) 23 jul 2015 17:03 (CEST)
Het stichtingsjaar van de NZASM dat jij noemt wijkt af van wat het betreffende lemma vermeldt. Sylhouet overleg 23 jul 2015 17:16 (CEST)
Het lemma zit verkeerd, volgens Bossenbroek is het 21 juni 1887. Ik zal het lemma over de NZASM binnenkort verbeteren. Oranjesam (overleg) 23 jul 2015 17:31 (CEST)

Koninkrijk der Nederlanden[bewerken]

Naar aanleiding van de Review van het artikel over de Zuid-Afrikaanse Republiek heb ik gekeken naar de relatie tussen Etalage-artikelen over landen en de (Engelstalige) Wikipedia richtlijnen daarvoor op Wikipedia Project Countries: Structuur en richtlijnen Wikipedia artikelen over landen. In 2006 is het artikel over het Koninkrijk der Nederlanden opgenomen in de Etalage en dat zou denk ik vandaag niet meer lukken: met ongeveer 30.000 is de omvang wel erg gering voor zo'n onderwerp. Het artikel Nederland telt 118.000 bytes en dat over Curaçao 60.000 bytes, dus die artikelen zouden eerder voor de Etalage in aanmerking komen. Om in de Etalage te komen, zou een artikel over een land toch alle onderdelen moeten bevatten die in de richtlijn staat, al helemaal in aanmerking genomen dat het gaat over het land waar veel Nederlandstalige Wikipedianen zelf wonen. Er zijn echter geen paragrafen Geografie en klimaat, Economie, Demografie, Cultuur, Gezondheid, Educatie. Het Etalage-artikel Filipijnen (aan Etalage toegevoegd in 2012) heeft dat allemaal wel. Hoogste tijd voor een review dus. O, hier kun je zien welke landen de beste artikelen hebben: slechts elf hebben er de FA status.MackyBeth (overleg) 21 jul 2015 18:05 (CEST)

Hier is een review toch niet voor? Ik citeer: "Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren." Het klinkt meer alsof u het artikel ter verbetering voordraagt. Woodcutterty|(?) 21 jul 2015 18:40 (CEST)
Toch wel. De eerste keer dat ik een artikel voor verwijdering uit de Etalage voordroeg, was er bezwaar tegen het feit dat ik het niet eerst in de Review had gezet. Dus vandaar dat ik dat nu steeds wel doe. Dus zowel de route naar en de route uit de etalge loopt via de Review.MackyBeth (overleg) 21 jul 2015 18:45 (CEST)
Excuses, ik had over het feit dat dit artikel al in de etalage staat heen gelezen. Woodcutterty|(?) 21 jul 2015 18:54 (CEST)
Ik vraag me af in hoeverre er iets te zeggen en vinden valt over de geografie en het klimaat van het koninkrijk als geheel. Per land zal er genoeg informatie over te vinden zijn, maar is er ook sprake van een soort samenhang op dit gebied? Ik denk wel dat er samenhang te vinden is op de gebieden van onderwijs, economie, demografie en cultuur. Voor deze onderwerpen en verbanden zullen waarschijnlijk bronnen te vinden zijn. Nick (overleg) 21 jul 2015 19:41 (CEST)
Daar heb je wel gelijk in, maar het punt is of dit artikel wel in de Etalage hoort. De afzonderlijke artikelen over Nederland en over Curaçao voldoen veel meer aan de richtlijnen.MackyBeth (overleg) 21 jul 2015 19:52 (CEST)
Beetje erg weinig commentaar tot nu toe. Dat zal wel wat met de vakantie te maken hebben, maar betekent toch ook dat de Review-procedure te weinig bezoekers uitlokt. Idealiter zou het toch zo moeten zijn, dat een artikel door de Review zodanig gepolijst wordt dat de stemmingsprocedure per etalagenominatie nog slechts een formaliteit is. Maar in de praktijk lijkt het er meer op dat het serieus reviewen pas begint bij de nominatie.MackyBeth (overleg) 3 aug 2015 17:37 (CEST)
Dat de Review te weinig aandacht krijgt is vaker onder de aandacht gebracht onder de ogen van eh... diegenen die hier wel degelijk aandacht voor hebben. Ik kan me heugen dat het gebrek aan belangstelling voor de Review ook in de Kroeg ter sprake is gekomen. Wellicht is dit de beste manier: herhaalde berichtjes in de Kroeg om te vragen eens gezellig langs te wippen! Overigens, nadat dit artikel 14 dagen in de Review heeft gestaan kan niemand mopperen als je 'm nomineert voor verwijdering (da's dus morgen). heinGlas z3.pngnlein'' 3 aug 2015 17:52 (CEST)
Je hebt gelijk dat het probleem al eens ter sprake kwam in De kroeg. Het lijkt mij nog steeds een goed idee wanneer er een link naar de Review zou worden geplaatst bovenaan de pagina "Recente wijzigingen" en wel bij "Actueel", war je ook de etalagenominaties en -verwijderingen kunt aanklikken. Dank voor je tip dat de Reviewperiode er bijna op zit. Aangezien ik pas vrijdag weer online ben, zal ik hem vanavond maar alvast op de verwijdernominatie zetten.MackyBeth (overleg) 3 aug 2015 18:43 (CEST)
Wat ik bij nader inzien toch nog even niet doe, omdat ik het niet verstandig vindt om zoiets te nomineren wanneer veel mensen op vakantie zijn. Komt wel.MackyBeth (overleg) 3 aug 2015 20:56 (CEST)