Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel kan hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (ten minste een van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een lemma mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op de overlegpagina van het gereviewde artikel te plaatsen.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.
 • Pas het volglijstkader aan. (Klik hier)

Kandidaten voor de Etalage[bewerken]

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Nomineer een nieuw artikel

Heiligdomsvaart van Maastricht[bewerken]

Dit artikel is door mij in april aangemaakt, waarbij de nadruk sterk lag op de middeleeuwse heiligdomsvaart. In mei-juni ben ik een aantal dagen in Maastricht geweest om het zelf een keer mee te maken en foto's te maken. Na het verwerken daarvan en het aanmaken van een reeks ondersteunende lemma's, wil ik het artikel graag aan jullie voorleggen ter verdere verbetering. kleon3 (overleg) 14 jul 2018 07:45 (CEST)

Lucius Cornelius Sulla[bewerken]

Dit oorspronkelijk als een vertaling van het Duitstalige Etalage-artikel begonnen artikel over deze Romeinse dictator, generaal en politicus is door mij verder aangevuld en uitgebreid (o.a. met betrekking tot de receptie van de figuur van Sulla in de kunst). Dankzij het redactiewerk van Sint Aldegonde is het ook nog verder taalkundig opgepoetst. Ik ben benieuwd naar jullie op- en bemerkingen. Met vriendelijke groeten, Evil berry (overleg) 19 jun 2018 11:14 (CEST)

Ik heb met veel interesse het artikel over Sulla gelezen en verschillende dingen gelezen die mij nog niet bekend waren. Je hebt er een heel stevig verhaal van gemaakt dat, in mijn ogen, behoorlijk compleet. Ik word altijd blij van een goede historiografische beschrijving zoals dit artikel heeft. De resterende opmerkingen die ik nog heb zijn dan ook gering:
 • Nou is de Sjabloon:Infobox politicus Romeinse Rijk geen verplichting, maar heb je gekeken of dat deze was toe te passen?
 • Voor een etalagenominatie mis ik nog een mooi thumbnail van het artikel.
 • Inhoudelijk heb ik maar een vraag en die informatie heb ik niet in het lemma kunnen terugvinden. Namelijk, zat Sulla al in de senaat voor zijn benoeming tot quaestor of is hij ten tijde van zijn benoeming toegetreden?
 • Je wijdt veel informatie aan bijvoorbeeld de Grachhische hervormingen, vaak kan ik deze informatie ook te weten te komen door op een interlink te klikken en ik denk door deze onderwerpen alleen maar toe te spitsen op Sulla dat dat de leesbaarheid van het artikel ten goede komt. Mathijsloo (overleg) 10 jul 2018 16:06 (CEST)
Beste Mathijsloo,
ik ga trachten je opmerkingen puntje per puntje te beantwoorden:
 • Het door jou aangehaalde sjabloon kan inderdaad handig zijn om toe te voegen, omdat je zo ook direct een mooi overzicht krijgt van zijn cursus honorum;
 • Ik weet niet goed wat je juist bedoelt met de thumbnail. Er staat wel een afbeelding van een vermoedelijke buste van Sulla bovenaan het artikel;
 • Hij was nog geen senator toen hij quaestor (het is pas onder Sulla's eigen Lex de magistratibus uit 81 v.Chr. dat men als quaestor tot de senaat kon toetreden). Het is pas na zijn praetuur dat hij senator werd;
 • Ik snap je bemerkingen ivm. Gracchische hervormingen, maar denk dat het wel nodig is hier enigszins over uit te weiden omdat deze een belangrijke impact hebben gehad op Sulla zelf. Ik denk wel dat er ruimte is om eventueel bepaalde zaken in te korten.
Mvg., Evil berry (overleg) 10 jul 2018 18:51 (CEST)
Goed om te zien dat de infobox is toegevoegd, die thumbnail is de "samenvatting" van het artikel na de inleiding. Als je de andere Etalage-artikelen ziet begrijp je wel waar ik op doel. Mathijsloo (overleg) 13 jul 2018 12:18 (CEST)
Ik heb nu de inleiding uitgebreid met een paragraaf waarin het belang van Sulla voor het verdere verloop van de Romeinse geschiedenis wordt uitgelegd. Ik heb ook toegevoegd dat hij van Pompeï een colonia voor zijn veterani maakte.
Mvg., Evil berry (overleg) 13 jul 2018 15:48 (CEST)

Zijdevlinder[bewerken]

Met dit artikel won B kimmel de tweede prijs in de Schrijfwedstrijd 2017. Het behandelt niet alleen het diertje zelf, maar gaat ook diep in op zijn relatie met de mens, d.w.z. de zijdeteelt en de enorme impact die dit had op ......... Lees het artikel zelf en vertel hier wat je er van vond! Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 13 jun 2018 07:04 (CEST)

 1. Mooi dat aan zo'n bekend insect eindelijk aandacht is besteed. Ik lees: "De zijdevlinder heeft geen natuurlijke vijanden omdat de soort niet in het wild voorkomt." Direct daarachter worden echter diverse insecten genoemd en zelfs schimmels, die de rups - op natuurlijke wijze - alsnog aanvallen en oppeuzelen. Die lijken mij dan toch onder de natuurlijke vijanden te vallen. In elk geval denk ik dat de zin gewoon weg kan.
  Op internet lees ik de volgende zin: " In Azië worden zijderupsen, die niet meer voor de zijdeteelt worden gebruikt, aan kippen gevoerd." Kan mogelijk gecontroleerd worden en als het klopt lijkt het mij een aardige toevoeging.
  Zelf zou ik een koikarper alleen als een vis kwalificeren, nu wordt het een dier genoemd.
  Opgemerkt wordt: "In China worden moerbeiplanten op grote schaal gekweekt; ongeveer 626.000 hectare aan landbouwgrond wordt gebruikt voor de kweek van de witte moerbei. In India, eveneens een grote zijdeproducent, beslaat het oppervlak ongeveer 282.000 hectare." Het jaartal waarop dit betrekking heeft ontbreekt in de tekst. In de bron wordt hiervoor verwezen naar twee publicaties uit 2002. Er zou moeten worden nagegaan op welk jaar in die publicaties de productiegrootte betrekking heeft. Maar mogelijk kunnen recentere data worden weergegeven.
  Er staat: "...beweegt het insect zich voornamelijk lopend voort." Hoe dan nog meer?
  In de zin "Het ingedeukte deel van het vormt altijd de bovenzijde." is iets weggevallen, maar ik weet zelf niet precies wat.
  In het Engels is het inderdaad 'Herold's gland', maar als het vertaald wordt naar het Nederlands wordt het 'Herolds klier'. Nu staat er 'Herold's klier'. Misschien wil je hier nog even naar kijken.
  Het 'vroeger' bij "...werd vroeger vaak gebruikt in veldhospitaals." zou ik nader specificiëren.
  Er staat: "De poppen van de vlinder worden in de regel gedood tijdens de productie van zijde uit de cocons." Dat suggereert dat ze soms niet worden gedood, lijkt mij. Maar volgens mij sterven ze allemaal. Het lijkt mijzelf verder interessant als achterhaald kan worden hoelang en in welke mate de rupsen pijn lijden als ze gedood worden. Elders lees ik dat PETA recent actie voerde om deze vorm van zijdeteelt een halt toe te roepen. Ook Mahatma Gandhi was fel tegen.
  Bij de productie van ahimsazijde worden de dieren gespaard. -B kimmel (overleg) 16 jun 2018 21:36 (CEST)
  Er staat verder over de ogen: "Ze hebben een zwarte kleur zodat ze goed opvallen tussen de witte lichaamsbeharing." Een "witte lichaamsbeharing" dus. In de aanhef staat echter: "De kleur van zowel de rupsen als de vlinders is licht geelbruin." En verderop: "De zijdevlinder heeft een roomwitte tot lichtbruine lichaamskleur." Ik zou e.e.a. meer in overeenstemming met elkaar brengen.
  De informatie over hoelang het duurt voordat een ei uitkomt, is voor mij verwarrend. Er staat: "De eieren doen er ongeveer 10 tot 25 dagen over om uit te komen", maar ook: "De eieren van een legsel komen allemaal binnen enkele dagen uit", alsook: "De eieren komen bij de multivoltiene rassen na 12 tot 15 dagen uit. Bij de univoltiene rassen komt het ei uit na een soort rusttoestand - de diapauze - en deze kan maanden duren." Achter deze laatste zin staat een bron, maar daarin staat dat eieren van multivoltiene rassen na 10-12 dagen uitkomen.
  Er staat: "De zijdevlinder – oorspronkelijk een nachtvlinder – ..." Dat komt mij over alsof het betekent dat het dat nu niet meer is en verworden is tot een dagvlinder. Uit de literatuur haal ik echter dat het een mot is en dus nog steeds een nachtvlinder. Het heeft ook feromonen en de antennes hebben geen verdikking aan het uiteinde, aanwijzingen voor een mot.
  De info over het gebruik van de zijdevlinder als menselijk voedsel kan denk ik nog wat uitgebreider. In de literatuur zijn wat meer voorbeelden te vinden.
  Je gebruikte de Kleine Winkler Prins uit 1980 als bron. Encyclopedieën staan er niet om bekend dat ze foutloos zijn. Ik zou zelf een andere en recentere bron prefereren en in elk geval de info uit een encyclopedie altijd elders verifiëren. Er staat bijvoorbeeld dat er tot meer dan zes generaties per jaar kunnen zijn. Elders lees ik dat het er zelfs acht kunnen zijn. Dat lijkt mij voor deze encyclopedie dan wat preciezer. Maar je zou ook dat dan moeten verifiëren, lijkt mij.
  Bij de zin: "De vleugellengte is ongeveer 25 millimeter en de spanwijdte bedraagt ongeveer 40 tot 50 millimeter." geef je een andere encyclopedie, die van Brittannica, op als bron. De informatie over de vleugellengte komt daar echter niet in voor. Maar waarom neem je de spanwijdte wel over van Brittannica en niet die voor de aantallen gelegde eieren (300 tot 500 in afwijking van de 300 tot 400 in het lemma) en de 'ruwweg 7 tot 14 dagen' voor de duur van het uitkomen van de eieren, dat ook afwijkt van wat in het lemma staat? Het lijkt mij beter voor een andere bron te kiezen. Het is anders te verwarrend voor de lezer.
  De info onder het kopje 'types' op WP:EN vind ik wat duidelijker dan in het Nederlandstalige lemma. Misschien wil je daar eens naar kijken.
  Er staat: "Ook de rupsen zijn gewend aan mensen en verbergen zich niet." Wat is hiervoor de bron? Ik vraag mij af of de rupsen eigenlijk wel beseffen dat er mensen in de buurt zijn, ook gezien hun korte leven. Hoe goed kunnen ze bijvoorbeeld zien en ruiken? En in hoeverre is hun gedrag anders dan dat van andere rupsen?
  Rupsen zijn zeer gevoelig voor trillingen en rollen zich op of vertonen een ander vluchtreflex, in tegenstelling tot de rups van de zijdevlinder.-B kimmel (overleg) 16 jun 2018 21:36 (CEST)
  Er staat: "In 552 werd door Perzische monniken een aantal eieren en larven naar Constantinopel gesmokkeld in een holle bamboestok.", alsook: "Vanaf de achtste eeuw werd de zijdevlinder verder verspreid door de moslims tijdens hun veroveringstochten. Zo werd de zijdevlinder naar Turkije en westelijk Europa gebracht." Constantinopel (nu Istanbul) ligt echter al in het huidige Turkije. Ik veronderstel verder even dat die genoemde Perzische monniken te voet zijn gekomen en dus de rest van wat nu Turkije is toen al gepasseerd hebben."
  De zin: "Als de volwassen vlinder tevoorschijn komt raakt de cocon beschadigd", is natuurlijk een open deur. Anders kan de vlinder er niet uit. Die zin lijkt mij dan ook overbodig.
  Alles nog eens herlezen te hebben, vraag ik mij af of ik het insect wel voortdurend vlinder zou noemen. Eerder zou ik kiezen voor mot. In de aanhef zou ik in het begin bijvoorbeeld ook ergens zijdemot schrijven. Ik denk zelfs dat ik de titel de naam zijdemot zou hebben gegeven. De bron in het lemma voor de naam zijdevlinder dateert uit 1970. Inmiddels zijn we weer zo'n 50 jaar verder, dus ik zou als je voorkeur voor deze naam uitgaat, voor een recentere bron kiezen. mvg. Happytravels (overleg) 14 jun 2018 07:57 (CEST)
  Ingeburgerde Nederlandstalige namen veranderen niet snel, alle bronnen spreken over 'vlinder' -B kimmel (overleg) 16 jun 2018 21:36 (CEST)
 2. Een artikel dat terecht op weg is naar de Etalage. Ik heb al eea in de tekst veranderd, maar weet niet goed raad met de zin Vermoed wordt dat de oorspronkelijke stamvader van de zijdevlinder door kruisingen met gedomesticeerde exemplaren zodanig is verzwakt dat deze is uitgestorven. Een stamvader is de oudste voorvader. Die sterft niet uit maar gaat gewoon dood. Wat wordt bedoeld?
  Een ander punt: in de inleiding staat dat er een eind kwam aan het Chinese staatsgeheim op de zijdeteelt toen er eieren en larven werden gesmokkeld. Verderop, onder Geschiedenis, wordt gesteld dat het kweken 3500 voor Christus begon, dat is dus 5500 jaar geleden. Vervolgens wordt vermeld dat de Chinezen hun geheim 2000 jaar bewaard hebben, dus tot 3500 jaar geleden. Dat klopt niet met het vervolg waarin staat dat in de derde eeuw voor Christus zijderupsen ook naar Korea en later naar Japan werden gebracht en dat in 552 door Perzische monniken een aantal eieren en larven naar Constantinopel werd gesmokkeld. In de bron staat The Chinese people knew the methods for cultivating silk and of preparing cloth from it for more than 2000 years. Ik lees daaruit niet dat ze het 2000 jaar geheim hebben gehouden. Wat het wel betekent in de context van de bron is me overigens ook niet duidelijk.
  Met vriendelijke groet, Sylhouet overleg 14 jun 2018 18:07 (CEST)
  Verderop in de bron die je citeert staat: "The art of sericulture was held by Chinese a very close secret, so much so, that the leakage of any information or attempt to export eggs or living cocoons was punishable with death. Even then silk was after all introduced in Europe by two monks, who were sent to China as spies. They studied the nature, source and art of silkworm rearing and stealthily carried some eggs in their pilgrim’s staff to Constantinople in 555 A.D. From this place the silkworm-rearing was spread into the Mediterranean and Asiatic countries including India, Burma, Thailand and Japan." Dan zou de productiewijze 4000 jaar geheim zijn gehouden. De info is ook wat uitgebreider dan in het lemma hier. Een en ander zou natuurlijk wel aan de hand van andere bronnen geverifieerd moeten worden. mvg. Happytravels (overleg) 16 jun 2018 05:52 (CEST)
  @Happytravels en Sylhouet; heel erg bedankt voor de opmerkingen en aanpassingen van het artikel! Wat betreft de geheimhoudingsperiode; dit heb ik veranderd naar 'duizenden jaren'De jaren 555 en 552 worden beide genoemd, inclusief 'around 555'. Hier heb ik 'halverwege de zesde eeuw' van gemaakt omdat de bronnen nogal tegenstrijdig zijn. Bij de opmerkingen van Happy Travels heb ik waar ik wat vastliep een verduidelijking gegeven (cursief). Met vriendelijke groet, Bart -B kimmel (overleg) 16 jun 2018 21:36 (CEST)
  Jij ook bedankt voor het snelle reageren en de aanpassingen. Succes verder!! mvg. Happytravels (overleg) 18 jun 2018 07:40 (CEST)
  Geen dank, ik review artikelen die me aanspreken met plezier en uit overtuiging. Ik heb wel weer enkele opmerkingen.
  De passage De meeste rupsen worden niet gewaardeerd door de mens vanwege de schade die ze toebrengen aan gewassen. De zijderups daarentegen wordt op grote schaal door de mens in de watten gelegd. De rupsen worden voorzien van een ideale leefomgeving, krijgen het juiste voedsel en worden goed verzorgd vind ik zwak. Je zou ook kunnen stellen dat veel mensen rupsen iha wel waarderen omdat ze van vlinders houden. Ze planten zelfs bomen en struiken die bladeren hebben waarvoor de rupsen een voorkeur hebben. Wat die watten betreft: de kwekers zien rupsen gewoon als een productiemiddel dat onderhoud nodig heeft. Suggestie: laten vervallen.
  Naar aanleiding van De darmen bestaan uit twee delen; het mesenteron beslaat verreweg het grootste deel en is het breedst. Aan de achterzijde zijn respectievelijk de dunne darm en de dikke darm gelegen. Het achterste deel van de darmen wordt het proctodeum genoemd. Op de scheiding tussen dunne- en dikke darm zijn de buizen van Malpighi aangehecht, vraag ik me af waar de dunne en de dikke darm nu precies liggen, in het mesenteron of in het proctodeum.
  In het deel over de spinklier wordt vermeld dat van zijde hechtdraad kan worden gemaakt voor medische doeleinden. Verderop in dat deel staat dat de spinklier zelf wordt verwerkt tot chirurgisch naaigaren. Zijn het idd twee verschillende toepassingen? Sylhouet overleg 20 jun 2018 14:14 (CEST)
  Onder Spinklier staan onderwerpen die niet direct met die klier te maken hebben, zoals het ontstaan van de verschillende geslachten en de productie van zijde. Ik heb me verstout een ingrijpende verandering door te voeren. De geslachtszaak heb ik verplaatst naar de eitjes en de zijdeproductie heb ik ondergebracht in een apart hoofdstukje. Al doende heb de teksten hier en daar ook gemodificeerd. Sylhouet overleg 20 jun 2018 18:18 (CEST)
  De indeling van een tekst is vaak lastig bij biologische onderwerpen aangezien veel zaken elkaar overlappen, ik vind het een verbetering! De aangehaalde stukjes heb ik herschreven. -B kimmel (overleg) 20 jun 2018 19:59 (CEST)
  Hoe zit het met de twee toepassingen in de chirurgie, als zijde en als verwerkte spinklier? Sylhouet overleg 20 jun 2018 21:47 (CEST)
  Ik snap niet goed wat je bedoeld? Zowel de zijde als de spinklier worden gebruikt maar omdat het twee verschillende grondstoffen zijn heb ze niet bij elkaar gezet. -B kimmel (overleg) 21 jun 2018 18:15 (CEST)
  Ik vroeg me af of het twee verschillende grondstoffen zijn. Het antwoord is kennelijk ja. Prima. Sylhouet overleg 21 jun 2018 19:57 (CEST)
 3. Zeer goed artikel, zeker etalage-waardig. Ik heb even de rode link zegelschrift weggewerkt in de alinea naamgeving. Dat staat altijd wat mooier. “Versimpeld Chinees” moet wel even vervangen worden door “Vereenvoudigd Chinees” TheBartgry (overleg) 4 jul 2018 21:08 (CEST)
  Inmiddels Uitgevoerd Uitgevoerd -B kimmel (overleg) 11 jul 2018 00:02 (CEST)

George McClellan[bewerken]

Een paar weken geleden stuitte ik op dit artikel over deze Amerikaanse generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Het artikel is grotendeels een vertaling van het Engelstalige wikipedia-artikel dat al een paar jaar staat, maar ik heb er de afgelopen weken zelf nog wat aan gesleuteld door middel van Google Books en de nodige scheve zinnen herschreven. Naar mijn mening zit er in dit artikel genoeg potentie als etalage-artikel. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar wat we nog kunnen verbeteren aan dit artikel. Mathijsloo (overleg) 5 jun 2018 12:51 (CEST)

Enkele jaren geleden is er inderdaad in één keer een gigantische lap tekst toegevoegd. Als het grotendeels een vertaling is van de Engelstalige Wikipedia, dan was het toen beter geweest om niet ook de bronnen en bronvermeldingen uit dat lemma over te nemen. De indruk is nu dat het eigen werk is, terwijl het overgrote deel gekopieerd is zonder verificatie van de juistheid van de gegevens, zelfs zonder de gebruikte bronnen te hebben ingezien. Een bron mag alleen geplaatst worden als die zelf is ingezien. Een volgens de richtlijnen verplichte permalink dat het lemma voor een deel vertaald is van de Engelstalige Wikipedia ontbreekt verder. Als de tekst niet in zijn geheel geverifieerd is, lijkt het mij sowieso beter om niet te nomineren voor de etalage. Of heb je alle gebruikte bronnen aan de hand van Google Books alsnog kunnen traceren en heb je alle bronvermeldingen kunnen verifiëren? Succes verder met het lemma. mvg. Happytravels (overleg) 6 jun 2018 00:00 (CEST)
De permalink is wel aanwezig, alleen is die een beetje verstopt. Ik zal hem wel een iets prominentere plek geven dan hij nu heeft. Ik zal de komende dagen steekproefgewijs de nodige bronnen verifiëren. Sommige had ik al gedaan, omdat ik her en der vragen over de tekst had, maar ik zal er de komende dagen in het verifiëren nog wat tijd steken. Mathijsloo (overleg) 6 jun 2018 09:13 (CEST)
Die permalink op die oude 'verborgen plek' gevonden. Dank je voor de tip! Nou, in elk geval opnieuw veel succes toegewenst !! Happytravels (overleg) 6 jun 2018 12:32 (CEST)
HappyTravels, je schrijft "...terwijl het overgrote deel gekopieerd is zonder verificatie van de juistheid van de gegevens, zelfs zonder de gebruikte bronnen te hebben ingezien." Hoe bedoel je dat? Volgens de oorspronkelijke vertaler is dit namelijk wél gebeurt. heinGlas z3.pngnlein'' 6 jun 2018 18:16 (CEST)
Krek, inderdaad, het staat er in elk geval bij; via o.a. Google Books, zo staat er. De vraag is hoe hij dat met Google Books heeft gedaan. Het boek van Sears over Ýoung Napoleon, zijn veruit belangrijkste bron (40 bronvermeldingen, is niet via Google Books in te zien. De pagina's die hij heeft gebruikt voor het boek Battle Cry of Freedom evenmin. Ook zijn bronnen uit het boek Forward to Richmond zijn bij Google Books niet te zien. En ook niet die van het boek Leaders of the American Civil War. Verder heb ik niet gekeken. Het zou in elk geval gecontroleerd moeten worden of het echt gebeurd is, te beginnen met dat van Sears' Young Napoleon. Happytravels (overleg) 7 jun 2018 16:18 (CEST)
Ik heb gewoon een goed te lezen goede versie van "Young Napoleon" bij Google Books gevonden waar ik de referenties mee kan verifiëren.Mathijsloo (overleg) 14 jun 2018 16:35 (CEST)
Inderdaad is er toch een versie die deels te lezen is, dank je voor de tip. In de versie die je geeft ontbreken echter bijvoorbeeld de pagina's 50-232, 236-272, 277-291, 295-307, 311-344 en nog een hele rits meer, normaal gesproken de meest interessante pagina's. Niet alles is helaas te verifiëren. In elk geval, je zou ook moeten nagaan of er geen relevante informatie is gemist. Succes ermee! Happytravels (overleg) 16 jun 2018 05:38 (CEST)
Google Books geeft random weergaven per IP-adres. heinGlas z3.pngnlein'' 16 jun 2018 06:28 (CEST)
Ik heb nog maar enkele fragmenten nagelezen en ze (een eerste keer) verbeterd, en daarbij valt toch op dat de taal stroef vertaald is. De vertaler van dienst heeft veel overbodige woorden laten staan. Het artikel heeft zeker baat bij een poetsbeurt :-). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 8 jun 2018 17:26 (CEST)
Ik had ook al de nodige taalfouten eruit gehaald en wist dat het nog niet optimaal was inderdaad.Mathijsloo (overleg) 14 jun 2018 16:35 (CEST)
Er zitten inderdaad nog wat vertaalfouten in de tekst, die er wel kunnen worden uitgefilterd. Ik vroeg me wel af of er niet meer geweten is over zijn scholing in zijn jeugd, aangezien dertien jaar om universitaire studies aan te vatten heel jong lijkt. Werd hij thuis oneerwezen? Ik denk dat hier nog wel wat over kan worden geschreven. mvg., Evil berry (overleg) 10 jul 2018 12:55 (CEST)
P.S. Na wat kort opzoekwerk heb ik gevonden dat hij reeds op vijfjarige leeftijd naar "infant school" ging, dan vier jaar naar de door Harvard-alumnus Sears Cook Walker geleide privé-school ging, op tienjarige leeftijd thuisonderwijs kreeg van de eenogige Duitse classicus meneer Schiffer die zijn leerlingen in het Frans en het Latijn liet converseren, vervolgens van 1838 tot 1839 bijkomende scholing aan de door dominee Samuel W. Crawford geleide privé-academie (private academy) kreeg, hetgeen hem toestond om op dertienjarige leeftijd zich in te schrijven voor een rechtenstudie aan de Universiteit van Pennsylvania (M.J. McHugh, George B. McClellan: The Disposable Patriot, Arlington Heights, 1998, p. 2. Vergelijk: S.W. Sears, George B. McClellan: The Young Napoleon, New York, 1988, p. 3.).
Bedankt voor je aanvulling! Ik heb het overgenomen. Ik zal later vandaag ook nog de tijd nemen om je reviewkandidaat goed door te lezen. Mathijsloo (overleg) 10 jul 2018 13:39 (CEST)
Het artikel interesseert me bijzonder, omdat ik zit te worstelen met een vertaling van de Franse en Engelse artikelen over de Moord op Abraham Lincoln. (Het huidige artikel is daar een samenvatting van).
Wat de Review betreft: ik vind het vaak minder bewerkelijk om een eigen voorlopige versie te maken dan om hier commentaar te leveren. Het commentaar is te vinden in de bewerkingssamenvattingen van Gebruiker:B222/Kladblok/George McClellan.
Een punt is belangrijk genoeg om hier te noemen: Ik ben nog niet eens klaar met de inleiding en ben al tegen een enorme flater aangelopen. Zie in mijn kladblok het kopje Lincoln en McClellan. Samengevat: Lincolns oordeel over McClellan was pragmatisch. Reeds toen hij hem aanstelde, zei Lincoln dat McClellan niet kon vechten, maar hij had hem nodig om de gedemoraliseerde troepen moed te geven. Logischerwijs ontnam de president hem het enkele jaren later het opperbevel, toen de moraal goed was en het op aankwam op het winnen van veldslagen. Het artikel suggereert echter dat Lincoln onderstaande (slecht vertaalde) opmerking maakte toen hij McClellan het bevel ontnam:
"Indien hijzelf niet kan vechten, hij excelleert in anderen klaar te maken te vechten." (voorwaardelijk)
Bovenstaand citaat luidt in het Engels: If he can't fight himself, he excels in makting others ready to fight. Met de context die ik hierboven gaf, moet dit mijns inziens als volgt vertaald worden:
Ook al kan McClellan niet vechten, hij blinkt erin uit om anderen te laten vechten. (stellend)
Opmerking Opmerking Wie bladzijde 121 en 122 in de link, die als bron dient, niet kan inzien, moet even inloggen met een Gmail-account. Dan gaat het wel.
— bertux 10 jul 2018 18:18 (CEST)
Bedankt voor je oplettendheid! Ik had mij niet zo direct in de vertaling van het citaat verdiept bij het verifiëren van je bronnen, maar het deze nieuwe vertaling roept deze minder vragen op dan de eerste deed. Ik heb hem dan ook in het artikel zelf doorgevoerd en ik zal ook je kladblok in de gaten houden. Mathijsloo (overleg) 10 jul 2018 18:38 (CEST)

Herziening Etalageartikels[bewerken]

Een review kan ook worden gebruikt voor een artikel dat reeds in de Etalage staat. Zo kan de kwaliteit worden verbeterd en geëvalueerd.

Nomineer een nieuw artikel

Joan Crawford[bewerken]

Een heel interessant artikel, met alle ingrediënten voor een Etalageartikel. Maar de schrijfstijl is niet encyclopedisch genoeg. Een voorbeeld:

Aanhalingsteken openen

Werd er op haar vorige school al op haar neergekeken, op de Rockingham Academy werd ze nog afschuwelijker behandeld. Tijdens haar opleiding werd ze zéér verwaarloosd door het lerarenkorps. Ze droegen de 15-jarige Crawford meer klusjes op dan dat ze haar lesgaven.

Aanhalingsteken sluiten

Een mooie opknapper dus... heinGlas z3.pngnlein'' 14 jun 2018 09:38 (CEST)

Muizen en ratten van de Oude Wereld[bewerken]

Een Etalageartikel van zo'n grote, diverse en invloedrijke diergroep zou toch veel omvangrijker moeten zijn dan de huidige 24,4 kb. Veel onderwerpen blijven nu onderbelicht, zoals de relatie met de mens, de verspreidingsgeschiedenis en de impact op de ecologie. Daarnaast is er niet geanticipeerd op de rode links. Hoe kan iemand kaas maken van onderstaande zin?

Aanhalingsteken openen

Daarnaast is de manier waarop de kop van bloed wordt voorzien door de halsslagader anders dan bij andere knaagdieren, waardoor het foramen sphenofrontale en de squamoso-alisfenoïde groeve afwezig zijn en het foramen stapedium juist wel aanwezig is. Ook is het tegmentum tympani gereduceerd, waardoor dit het os squamosum niet raakt.

Aanhalingsteken sluiten

Met alle respect voor het werk dat hier aan is verricht, maar anno 2018 zijn de Etalage-eisen toch wel hoger geworden. NB: hoofdauteurs Ucucha en De Klauw zijn helaas niet meer actief op dit project. heinGlas z3.pngnlein'' 9 jun 2018 09:33 (CEST)

Helemaal mee eens. Jammer genoeg valt er ook weinig inspiratie te halen bij onze anderstalige collega's; zij behandelen dit onderwerp nog summierder. Dat maakt een "snelle oppoets" wellicht niet zo realistisch. Flag of California.svg DimiTalen 9 jun 2018 12:41 (CEST)
Hoe meer ik ervan lees, hoe meer me opvalt dat de inhoud inderdaad niet bijzonder diep graaft. Het blijft erg algemeen; en geen van de besproken aspecten wordt op zo'n manier besproken dat een volledig, evenwichtig en accuraat beeld wordt geschetst. Wat nochtans ons criterium is. Flag of California.svg DimiTalen 9 jun 2018 13:02 (CEST)
Misschien nu al nomineren voor verwijdering en in de Review laten? De nominator mag zijn nominatie op elk gewenst intrekken, dus als iemand het artikel danig verbetert is er nog geen man over boord... heinGlas z3.pngnlein'' 9 jun 2018 13:08 (CEST)
Zou mogen van mij, maar ik hoor al te vaak klagen dat een artikel "geen kans heeft gekregen" in de review ... Hoewel ik dus echt wel denk dat het moeilijk op niveau te krijgen is zonder de gedreven input van een expert, zou ik toch graag de collega's uitnodigen er ook eens naar te kijken, en het daarna eventueel voor te dragen. Wat denk je? :-) Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 9 jun 2018 18:46 (CEST)
Prima, ik hoor al te vaak klagen dat een artikel "te snel uit de Review wordt gehaald"... Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 9 jun 2018 19:06 (CEST)

Overige artikels[bewerken]

De Review is er ook voor artikelen die niet meteen met het oog op de Etalage zijn geschreven of uitgebreid.

Nomineer een nieuw artikel

Robin Page[bewerken]

Robin Page is een Fluxus-artiest die bij zijn dood nagenoeg vergeten was. In de drie jaar na zijn overlijden is er toch her en der over hem gepubliceerd, vaak wel wat fragmentarisch. Samen met historische bronnen is er het nodige te vinden, welke ik zo goed als mogelijk verzameld heb en verwerkt heb in een vertaling van Robin Page op de Engelse wikipedia. Het lijkt dat dit artikel het eerste overzichtswerk over Robin Page in de geschiedenis begint te worden, en het zou mooi zijn als dat in die vorm een bekroning krijgt in de Etalage. Natuurlijk moet er nog het nodige verbeterd en aangevuld worden. Zelf zie ik in ieder geval de volgende punten:

 • Beschrijving van zijn 2- en 3-dimensionale werken, schildertechniek enz.
 • Bronnen vermelden in de APA-stijl
 • Fotomateriaal te pakken krijgen; is lastig maar misschien dat iemand hier iets weet in het PD oid Uitgevoerd Uitgevoerd
 • Kritieken van recensenten. Tot nu toe wel Nederlandse recensies online gevonden op Delpher.nl, maar Canadese, Engelse, Franse en Duitse kranten kan ik slecht te vinden. Wellicht kan iemand daar mee helpen?

Wie meer? --Also sprach Friedrich! (overleg) 9 mei 2018 14:16 (CEST)

Beste Friedrich, eerlijk gezegd ontgaat het me een beetje wat je met deze reviewnominatie probeert te bereiken. De Review is het voorportaal van de Etalage, dat wil zeggen dat hier artikelen horen te staan die hooguit nog wat opgepoetst moeten worden om voor een plek in de Etalage in aanmerking te komen. In dit geval hebben we te maken met een heel aardig artikel, maar zoals je zelf ook al aangeeft ontbreekt er nog van alles. Bovendien valt het me op dat er wel heel erg veel rode links in het artikel staan. Op zich is er niets mis met rode links, maar van een etalageartikel verwacht ik toch wel dat althans de meeste onderliggende artikelen enigszins zijn "afgestopt". Ook op taalgebied moet er nog wel het nodige gebeuren (ik wil wel een poging wagen als ik even de tijd heb). Ik zou zeggen: je bent zeker op de goede weg, maar de weg naar het Etalage is nog een lange. Groeten, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 9 mei 2018 22:47 (CEST)
Hoi IJzeren Jan, even een nadere toelichting dan :) Op dit moment zit ik met het schrijven bijna tegen de grens van vastlopen aan en heb dus hulp nodig van de community om verder te komen. Vraag is wat er nu nog bij moet waar ikzelf nog niet aan gedacht heb. Wat Page zelf betreft heb ik het merendeel van de informatie die over hem te vinden is wel verwerkt, maar wellicht vindt men het nodig dat er meer in de context geplaatst moet worden o.i.d. Ik noem maar iets. Een beschrijving van zijn uiterlijk is bijvoorbeeld ook nog mogelijk, maar is het relevant? Enfin, graag even wat feedback en een schets hoe dit artikel er als etalage-artikel uit zou kunnen zien.
Wat de rode links betreft, helemaal eens. Zelf ben ik groot voorstander van etalage-artikelen zonder rode links, dus daar wordt aan gewerkt. Het is alleen wel heel veel werk, want in feite ben je met 10 biografieën bezig ipv 1, en dan zijn er nog de tientallen instituten die nog niet beschreven zijn op de NL wiki. Hulp op dit gebied is dan ook welkom! --Also sprach Friedrich! (overleg) 10 mei 2018 01:09 (CEST)

Noot 28: "Bron: https://web.archive.org/web/20160304074602/http://www.bluebeardvenue.com/bio/ - opgehaald op 1 Feb 2015". Best vreemd voor een artikel dat in 2018 is gepubliceerd. Een melding van InternetArchiveBot verscheen gister op de OP. Is dit artikel niet te vroeg in de Review gezet? Als je het mij vraagt wel... heinGlas z3.pngnlein'' 14 mei 2018 10:35 (CEST)

1 feb 2015 is de datum waarop de informatie van bluebeardvenue.com opgehaald is en op web.archive.org opgeslagen is.
Wat het vroeg in de review betreft: ik heb nu aardig wat tijd om flink aan het artikel te werken en review-procedure gaat nu eenmaal traag. Zoals je ziet heb ik inmiddels al zo'n 25 rode links van een artikel voorzien, dus de voortgang gaat rap. Besef wel, er is geen standaardwerk over Page, dus geen voorbeeld van een rode lijn voor het verhaal. Die moet hier zelf worden geconstrueerd. Vandaar dat ik graag de collega's hier vroegtijdig er bij wil betrekken om input op dat vlak te krijgen. In eerste instantie gaat het mij dus daarom en wat minder om de punten en komma's. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 mei 2018 11:30 (CEST)
Ik zie dat de datum en die van de pagina in de link niet overeenkomen. Puntje ter verbetering, zal ik meteen verbeteren. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 mei 2018 11:42 (CEST)
Onder meer taalkundig laat het nog veel te wensen over. Een voorbeeld: [...] maar na een paar jaar strandde zijn huwelijk en verhuisde wederom terug naar Victoria.; een huwelijk dat verhuisde? (Ik heb dit nu zelf even herschreven tot wat wel bedoeld zal zijn.) Verder is het ondanks wat recente aanvullingen nog altijd veel te mager voor een Etalage-aanmelding; een artikel moet in principe minstens twee keer zo lang zijn om überhaupt enige kans te maken. Per Heinonlein, de Review is niet bedoeld voor artikelen waar nog veel te veel aan moet gebeuren. (Een ander recent voorbeeld is Koffie, dat ook veel te prematuur hier werd geplaatst. Laten we hier liever geen gewoonte van maken.) De Wikischim (overleg) 14 mei 2018 10:51 (CEST)
Dank voor je inbreng, Wikischim! Twee keer zo lang zeg je, maar hoe? Let wel, de bronnen over Page zijn relatief beperkt; de man is in de vergetelheid geraakt. Wat er nu beschreven is, is naar verhouding al ontzettend veel. Op welke punten zie je graag meer achtergrondinformatie/verduidelijking van de context? --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 mei 2018 11:15 (CEST)
Dat is natuurlijk nogal lastig om nu zo een-twee-drie aan te geven. Als er blijkbaar niet veel meer dan dit over de man te vertellen valt, is het onderwerp (nog) niet geschikt voor de Etalage, daar komt het feitelijk op neer. Maar wie weet wat er nog allemaal wel aan bronnen te vinden is? Of anders misschien anders ooit nog opduikt. De Wikischim (overleg) 14 mei 2018 11:53 (CEST)
Ik denk dat we hier een beetje langs elkaar heen praten. Ik bedoel te zeggen dat er geen boeken over Page an sich geschreven zijn, maar wel boeken, tijdschriften, kranten etc. waarin hij genoemd wordt. Die staan nagenoeg allemaal in de bronvermelding. De vraag is in hoeverre je in detail wilt treden. Is bijvoorbeeld het feit dat hij een Griekse bruiloft had relevant? --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 mei 2018 12:03 (CEST)