Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schrijfwedstrijd
Overzicht beheerpagina's
Schrijfwedstrijd

Overzicht alle pagina's

Zie WP:SW

In juli 2004 werd op de Nederlandstalige Wikipedia voor het eerst een schrijfwedstrijd gehouden. Dat was niet alleen een primeur voor 'ons', maar voor de hele Wikipedia. Ons initiatief is niet onopgemerkt gebleven en sindsdien hebben op anderstalige Wikipedia's vergelijkbare wedstrijden plaatsgevonden. In maart 2005 werd zelfs gelijktijdig op diverse Wikipedia's een schrijfwedstrijd gehouden.

Schrijfwedstrijd 2019[bewerken]

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opzet van de vernieuwde Schrijfwedstrijd 2020, naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de gemeenschap. Zie hiervoor de overlegpagina. Wil je helpen of meedenken? Graag!

In de tussentijd gaan we nog even door op de oude voet en zijn we vanaf direct weer op zoek naar juryleden voor de Schrijfwedstrijd 2019!
Inschrijvingen voor deelnemers zullen openen op 1 augustus 2019 en lopen tot en met 31 augustus, zie ook het tijdspad hieronder.

Jury 2019[bewerken]

 1. Sylhouet overleg 12 jun 2019 16:09 (CEST)
 2. Richard kiwi Overleg 12 jun 2019 16:53 (CEST)
 3. Face-smile.svg4ever(Overleg) 13 jun 2019 09:39 (CEST)
 4. ...

Uitslag 2017[bewerken]

Gouden pen: Kruisherenklooster (Maastricht) door kleon3[bewerken]

Gouden pen.svg

‘Kruisherenklooster (Maastricht)’ was een reeds bestaand artikel over een markant gebouwencomplex, dat door kleon3 flink is uitgebreid: van iets meer dan 3.000 bytes naar 62.500 bytes. Deze bijdrage heeft daarmee de respectabele omvang van dertig A4’tjes.

Het artikel begint met de stichting van het klooster in 1438 en beschrijft de geschiedenis ervan: de vernielingen tijdens belegeringen van Maastricht door achtereenvolgens de Spanjaarden, de Staatsen en de Fransen, steeds gevolgd door kostbare herstelwerkzaamheden, de opheffing van het klooster in 1798 en de gewijzigde bestemmingen, eerst als militair complex en daarna als Rijkslandbouwproefstation. Vervolgens komt de huidige bestemming aan de orde, worden de afzonderlijke gebouwen en het interieur behandeld en ten slotte de unieke verzameling erfgoed die in het kloostercomplex wordt bewaard.

In het artikel is duidelijk veel onderzoekswerk gestoken, zoals blijkt uit het forse notenapparaat, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen noten en verwijzingen. Bovendien noemt het artikel nog eens afzonderlijk een aantal bronnen die ook in de verwijzingen zijn terug te vinden.

Ondanks de vele feiten die het artikel presenteert, blijft het overzichtelijk en prettig leesbaar. Aparte vermelding verdienen de afbeeldingen, waarvan vele door de auteur zelf gemaakt zijn. Kortom, kleon3 heeft een doorsnee-artikel omgetoverd tot een van de betere artikelen in de encyclopedie. De jury beloont dit met een gouden pen.


Zilveren pen: Zijdevlinder door B kimmel[bewerken]

Zilveren pen.svg

B kimmel heeft zich met verve gezet aan de verbetering van het artikel over de ´Zijdevlinder´, een gedomesticeerd insect dat tot de verbeelding spreekt omdat het een van de weinige insecten is die op grote schaal om zijn product gekweekt wordt. Het artikel is tijdens de schrijfwedstrijd uitgebreid van nog geen 4.000 naar 57.000 bytes, overeenkomend met 26 A4’tjes.

Een artikel van een schrijver die gespecialiseerd is in dieren zou naar verwachting voornamelijk bestaan uit de beschrijving van de vlinder zelf. Bij B kimmel komen andere aspecten echter evenzeer aan bod, zoals de naamgeving van het insect en de geschiedenis van de zijdeteelt die teruggaat tot 3500 voor Christus. De auteur beschrijft hoe de Chinezen de zijdeteelt lang geheim wisten te houden, hoe zijde een belangrijk exportproduct werd dat via de zijderoute tot in het Romeinse Rijk werd verhandeld en hoe Perzische monniken eieren en larven naar Constantinopel smokkelden, waardoor de zijderups in Europa terecht kwam.

De informatie zou hier en daar iets compacter kunnen worden verwoord, wat overigens onverlet laat dat het artikel prettig leest. De aanvullingen van B kimmel zijn relevant en, voor zover de jury dat kan overzien, compleet. Zijn inspanningen hebben geleid tot een prachtig verrijkt artikel, dat de jury graag wil belonen met een zilveren pen.


Bronzen pen: Moe Berg door MoiraMoira[bewerken]

Bronzen pen.svg

'Moe Berg' is een nieuw artikel, dat met 12.000 bytes, het equivalent van zes A4’tjes, veruit de kleinste is van de serieuze inzendingen van dit jaar. Toch scoort het artikel hoog op alle gestelde criteria.

De keuze van het onderwerp is origineel. Zoals veel artikelen van de auteur gaat het over een sporter, maar het bijzondere in dit geval is de unieke cumulatie van bijkomende aspecten. Het lemma betreft een succesvolle, professionele honkballer, geboren in de Verenigde Staten uit Russisch-Joodse immigranten, een begaafd student die vele talen leerde beheersen en afstudeerde als jurist en advocaat. Hij publiceerde een veel geciteerd essay over de strategie van het honkbal, was een waardevol spion die tijdens de Tweede Wereldoorlog strategisch belangrijke inlichtingen wist te vergaren, weigerde een oorlogsmedaille en liet zijn as uitstrooien boven Israël.

De auteur beschrijft al deze zaken neutraal, in een prettig leesbare stijl. De inleiding bevat alle elementen die in de hoofdtekst aan de orde komen. In het vervolg worden deze elementen in een goede balans uitgewerkt, waarbij alle relevante gegevens worden vermeld, aangevuld met historische foto’s en bronnen die de verschillende aspecten afdekken.

MoiraMoira heeft reeds vaak bewezen een goed lemma te kunnen schrijven. Met deze inzending heeft de auteur een verrassend kleinood afgeleverd dat beloond wordt met een bronzen pen.


De jury bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen en feliciteert de drie winnaars van harte met hun prijs. Ook voor de niet-winnaars geldt dat zij Wikipedia met hun pennenvruchten hebben verrijkt en wij hopen daarom dat alle deelnemers zullen blijven bijdragen aan deze encyclopedie.

Namens de jury, Sylhouet overleg 20 jan 2018 16:08 (CET)

Tijdpad Schrijfwedstrijd[bewerken]

 • Juryleden kunnen zich vanaf 12 juni 2019 aanmelden.
  • Inschrijvingen via een e-mail naar de organisatie zullen anoniem worden behandeld.
  • De organisatie streeft naar een vijfkoppige jury.
 • De organisatie maakt de definitieve samenstelling van de jury bekend.
  • Tot 1 september 2019 staat het de jury vrij bovenstaande regels aan te passen, daarna zijn de regels definitief.
  • Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor jury.
 • De inschrijving is open vanaf 1 augustus 2019.
 • Inschrijven blijft mogelijk tot 31 augustus 2019, 23:59 MET (CET).
 • De wedstrijd sluit op 1 november 2019, 0:01 CET (CET). De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling.
 • Tot 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 3 van de artikelen kunnen maken. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • In de periode 1-15 december vindt via Skype of Google Hangout telefonisch juryoverleg plaats (juryleden die deze applicaties niet kennen kunnen door de organisatie worden geassisteerd); datum en tijd worden door de juryleden gezamenlijk vastgesteld. Bij het overleg wordt een top 3 samengesteld.
 • Van 16 tot 31 december wordt het juryrapport geschreven, de bekendmaking van de uitslag voorbereid, en vindt contact met Wikimedia Nederland plaats.
 • In januari 2020 wordt de uitslag bekendgemaakt op de Nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland.