Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schrijfwedstrijd
Overzicht beheerpagina's
Schrijfwedstrijd

Overzicht alle pagina's

Zie WP:SW

Uitslag 2019[bewerken]

Gouden pen: Alfredo Di Stéfano door The Tank[bewerken]

Gouden pen.svg

Alfredo Di Stéfano is een van de beste voetballers aller tijden. Het is ruim een halve eeuw geleden dat hij op het toppunt van zijn roem stond, en inmiddels dreigt hij enigszins in de vergetelheid te raken. Het Wikipedia-artikel over hem is aangemaakt in 2005 en besloeg aan het begin van de schrijfwedstrijd een bescheiden 11.000 bytes. TheTank heeft het uitgebreid tot bijna 150.000 bytes. Daarmee beschikt Wikipedia over een artikel dat recht doet aan de voetballegende.

De auteur volgt Di Stéfano gedurende zijn loopbaan, eerst als voetballer en daarna als trainer. Zijn deelname als klein jongetje aan straatvoetbaltoernooien, de aanmelding op 7-jarige leeftijd bij zijn eerste vereniging, de tocht langs Argentijnse clubs, de overstap naar een internationale carrière, de topjaren bij Real Madrid en het gedwongen afscheid van die club toen zijn prestaties daalden. Daarna zijn aanstelling als trainer bij clubs in Spanje, Portugal en Argentinië, waar hij zijn successen als speler niet wist te evenaren.

TheTank laat zien dat het succes van Di Stéfano als voetballer gebaseerd was op een zeldzame combinatie van eigenschappen: uitmuntend balgevoel, strategisch spelinzicht en het vermogen tot teambuilding. Hij laat ook de zakelijke kwaliteiten zien van de voetballer, die de miljoenen die hij als speler verdiende, belegde in vastgoed en een agrarisch bedrijf.

Het artikel is geschreven in een neutrale stijl, dus zonder de speler de hemel in te prijzen. De inleiding vat de uitgebreide hoofdtekst overzichtelijk samen, met een mooie zwart-wit openingsfoto in de infobox. De opmaak is duidelijk en afwisselend, met instructieve actiefoto’s, portretten van individuele spelers en trainers, foto’s van teams en parafernalia, en af en toe een tabel. Het artikel is zeer volledig en verwijst naar veel bronnen.

Hoewel er wellicht kleine verbeteringen mogelijk zijn, is het artikel van een zodanige kwaliteit dat de jury het bekroont met een gouden pen.


Zilveren pen: Rolspinnen door B kimmel[bewerken]

Zilveren pen.svg

B kimmel heeft zich geworpen op de verbetering van het artikel over de ´Rolspinnen´, een artikel dat al sinds 2007 bestaat. Het artikel is daarbij fors uitgebreid van 3.800 bytes naar bijna 79.000 bytes, het equivalent van 36 A4’tjes.

We leren dat een rolspin geen echte spin is, maar wel een spinachtige. Achtereenvolgens komen aan de orde: de naamgeving, het verspreidingsgebied, het lichaam van het dier, de levenswijze, de voortplanting en het voedsel. Dan volgt een paragraaf over de vijanden van de rolspin en de manier waarop het dier zich daartegen verdedigt. De interactie met de mens wordt behandeld, waarbij de schrijver een paar mythes over het dier doorprikt, bijvoorbeeld dat het giftig zou zijn. Het artikel eindigt met een behandeling van de taxonomie van de rolspin, de plaats binnen de klasse van de spinachtigen en de twaalf rolspinfamilies.

Zoals we dat van B kimmel gewend zijn – hij won reeds vier maal een prijs – heeft hij zich weer goed verdiept in het onderwerp. Ook heeft hij de geraadpleegde bronnen goed gedocumenteerd in de bronnen- en referentielijst. Het artikel geeft een uitputtende beschrijving van het onderwerp zodat het zelfs in een goed biologieboek niet zou misstaan. Het artikel leest plezierig. De inleiding geeft al een uitstekend overzicht van het onderwerp. De inhoud wordt vervolgens begrijpelijk uitgelegd aan de lezer en het geheel is goed geïllustreerd met relevant fotomateriaal. Het hebben van enige biologische kennis is een pré, als men er vlot doorheen wil lezen. Misschien zou het op sommige punten wat compacter kunnen. Qua stijl kan de tekst hier en daar nog iets worden aangescherpt; bijvoorbeeld om herhaling van zinsdelen te voorkomen of ten aanzien van de interpunctie.

De jury heeft besloten dit mooie artikel te belonen met een zilveren pen.


Bronzen pen: Regout (geslacht) door Kleon3[bewerken]

Bronzen pen.svg

‘Regout (geslacht)’ was een reeds bestaand artikel over een Maastrichts patriciërsgeslacht dat met 3000 bytes een korte inleiding gaf over het onderwerp. Vorig jaar was er al een poging gedaan om het artikel uit te breiden, maar die ontaardde in een spaghetti van namen van telgen van het geslacht en een discussie over de relevantie van deze familie. Die relevantie is er zeer zeker, zoals Kleon3 ons laat lezen. Hij pakte de handschoen op en breidde het artikel uit met een factor 50 tot 168.000 bytes. Hij overtreft daarmee royaal zijn inzending Kruisherenklooster (62.000 bytes) waarmee hij in 2017 de schrijfwedstrijd won.

De auteur is er weer in geslaagd om een belangrijk stukje Zuid-Limburgse historie op een complete en overzichtelijke wijze voor het voetlicht te brengen. De lezer leert onder meer dat telgen uit de familie Regout de oprichters waren van de grote Mosa- en Sphinxfabrieken en dat de familie tientallen bestuurders voortbracht uit de landelijke, provinciale (Limburgse) en Maastrichtse politiek.

De auteur heeft een prettige driedeling gekozen (genealogische geschiedenis, thematische geschiedenis en nalatenschap) en het artikel is buitengewoon volledig. Ook is hij de vrouwelijke leden van de familie Regout niet vergeten; in dit soort geschiedschrijvingen komen zij er veelal bekaaid vanaf. De auteur heeft zichtbaar veel research verricht. De referenties zijn netjes gescheiden in noten, verwijzingen en bronnen.

Om te zorgen dat het de lezer niet gaat duizelen van alle Regouts, wordt in het artikel consequent de taknummering van de verschillende genealogische lijnen aangehouden. Ook wordt een deel van de beschreven informatie nog even tabellarisch samengevat. Keerzijde daarvan is misschien dat de bladspiegel van het artikel door sommige lezers als wat ‘tabellerig’ zal worden ervaren. Het foutje in de kop van de tabel met politici, die abusievelijk 'lijst van ondernemers' genoemd werd, is de auteur overigens niet zwaar aangerekend.

De jury heeft besloten om aan dit fraaie artikel een bronzen pen toe te kennen.Juryrapport Schrijfwedstrijd 2019

De jury feliciteert de drie winnaars van harte met hun prijs en bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen. Wij hopen dat ze zullen blijven meedoen aan deze wedstrijd en dat ze vele anderen met hun inzet en creativiteit inspireren om zich aan te sluiten. Namens de jury, Sylhouet overleg 11 jan 2020 21:56 (CET)Het volledige juryrapport is ondertussen terug te vinden op Wikimedia Commons. In de afgelopen dagen hebben alle schrijvers van de jury terugkoppeling gehad op hun overlegpagina over het door hun geschreven artikel.

Schrijfwedstrijd 2019[bewerken]

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opzet van de vernieuwde Schrijfwedstrijd 2020, naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de gemeenschap. Zie hiervoor de overlegpagina. Wilt u helpen of meedenken? Graag!

In de tussentijd gaan we nog even door op de oude voet met de Schrijfwedstrijd 2019!
De inschrijving voor deelnemers is geopend op 1 augustus 2019 en loopt tot en met 31 augustus, zie ook het tijdspad hieronder.

De wedstrijd begint op 1 september 2019, zie Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Wedstrijdreglementen. De wedstrijd duurt 2 maand en sluit op 1 november 2019 00:00 (CET).

Er is ook wat te winnen: eeuwige roem, een gouden, zilveren of bronzen pen en drie bol-cadeaubonnen (beschikbaar gesteld door Wikimedia Nederland).

Start[bewerken]

Beste kandidaten!

Heel hartelijk bedankt dat u zich hebt ingeschreven als deelnemer aan de Schrijfwedstrijd 2019. De jury is heel blij met het grote aantal aanmeldingen. Het aantal (33) overtreft onze verwachting. Onder de deelnemers zien we een aantal bekende namen, maar ook een aantal nieuwe (of bijna nieuwe) gebruikers. Speciaal aan hen: een hartelijk welkom en dapper dat u deze sprong in het diepe wilt wagen. De inschrijving voor de schrijfwedstrijd is inmiddels gesloten. Dat betekent dat u vanaf nu twee maanden de tijd heeft om aan uw artikelen te werken. Wij hopen dat alle deelnemers de eindstreep halen, dat wil zeggen: naar beste kunnen een mooi afgerond artikel inleveren.

Wij zouden willen zeggen: Schrijvers klaar? Tikken maar!

Succes, namens de jury, Take Mirrenberg (overleg) 1 sep 2019 00:38 (CEST)

Deelnemers en hun artikelen[bewerken]

De inschrijving is gesloten.

Beste kandidaten. Gelieve uw deelnemend artikel samen met uw kandidatuur te vermelden. Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2019, 23:59. De jury beoordeelt vervolgens de wijzigingen aan de artikelen van 1 september t/m 31 oktober. De organisatie wenst iedereen alvast veel succes.

Plaats boven in uw artikel dit sjabloon, als u wilt voorkomen dat anderen te veel bewerkingen doen op het betreffende artikel.

De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd is geopend. U kunt zich inschrijven door hieronder uw gebruikersnaam en het gekozen onderwerp te plaatsen.

 1. kleon3 (overleg) 1 aug 2019 13:55 (CEST) – Ondergrondse vestingwerken van Maastricht Regout (familie). Over het bestaande artikel over deze ondernemersfamilie zijn in het laatste jaar wat meningsverschillen geweest. Ik ga mijn best doen er wat van te maken.
 2. B kimmel (overleg) 1 aug 2019 18:12 (CEST) - Rolspinnen, hopelijk rent de jury niet gillend weg Glimlach
 3. Dqfn13 (overleg) 1 aug 2019 18:26 (CEST) Schuilhoeve
 4. TheTank (overleg) 1 aug 2019 21:00 (CEST) Alfredo Di Stéfano
 5. Elly (overleg) 1 aug 2019 21:45 (CEST) Strijkplank, redirect wordt artikel.
 6. Ymnes (overleg) 1 aug 2019 21:47 (CEST) - Toerisme in Suriname, hopelijk leent dit onderwerp zich voor een schrijfwedstrijd.
 7. TheBartgry (overleg) 9 aug 2019 10:08 (CEST) - Celkern. Ik twijfel nog enigszins, maar dit lijkt me een interessante keuze.
 8. Henxter (overleg) 10 aug 2019 10:09 (CEST) - De strijd tussen Vasten en Vastenavond. Ter gelegenheid van het Bruegeljaar.
 9. FotoDutch (overleg) 10 aug 2019 21:06 (CEST) Aert de Gelder, de laatste leerling van Rembrandt, die Rembrandts late schilderstijl heel uitgesproken heeft voortgezet.
 10. Greek hoplite with aspis.png Leonidas1206 (overleg) 10 aug 2019 21:54 (CEST) Aratus van Sicyon, de eerste keer dat ik meedoe. We zullen wel zien hoe goed (of hoe slecht) het lukt...
 11. Gebruiker:Weerbarstig2012 10 aug 2019 22:00 Huda Sha'arawi, haar leven 1879 - 1947...
 12. TheNk22 (overleg) 11 aug 2019 15:27 (CEST) Vanna Venturi House, nooit geschoten is altijd mis. Artikel 'afgerond' op 31/10/2019, ben er nou wel klaar mee ook.
 13. Perudotes (overleg) 11 aug 2019 19:24 (CEST) Ne bis in idem (Nederlands sanctierecht) Bedreiging (Nederlands strafrecht)
 14. PrincepsMaximus (overleg) 12 aug 2019 16:45 (CEST) Mesopotamische Campagne - Nog in aanmaak, maar reeds kandidaat
 15. Wobuzowatsj (overleg) 12 aug 2019 21:37 (CEST) Kathleen Kenyon - Nog in aanmaak, maar reeds kandidaat
 16. Merijn Van de Pol 13 aug 2019 14:02 (CEST) Leopold Joubert, Koloniaal, naar mijn mening is in België de koloniale geschiedenis quasi onbekend. Vandaar mijn motivatie voor dit thema.
 17. Melchior Philips (overleg) 14 aug 2019 00:03 (CEST) Pornografie in Nederland; Als Nederlandstalige tegenhanger van mijn artikel op de Engelstalige wiki. Heeft de jury ook wat pikants te beoordelen. :^)
 18. Rob1981Netherlands (overleg) 14 aug 2019 21:58 (CEST) Vertalingswerk aan de Hoofdreeks Eng-NL. Artikel 22/09 geüpload.
 19. Flamenc (overleg) 15 aug 2019 16:29 (CEST) Peter van Palou (15de eeuw) eentje uit mijn project over alle presidenten van de Generalitat van Catalonië een artikel te plegen.
 20. Paul Hermans (overleg) 19 aug 2019 12:46 (CEST) Lodewijk II van Loon, artikel dat ik in 2005 opstartte en zal uitbreiden
 21. JoDeNe1508 (overleg) 21 aug 2019 13:43 (CEST) Jean Le Marois - Artikel over deze Franse generaal en hoofdadjudant van Napoleon tijdens de napoleontische periode. Vive l'Empereur!
 22. Geertivp (overleg) 21 aug 2019 21:43 (CEST) Digitale geesteswetenschappen (Digital humanities)
 23. Gewild (overleg) 23 aug 2019 11:37 (CEST) Tränenpalast, voormalige grensovergang tussen Oost- en West-Berlijn.
 24. Vandermeulski (overleg) 30 aug 2019 08:45 (CEST) Taaladvies (prescriptivisme) Onderwerp is meer alleen wat regels, ga proberen er wat achtergrond bij te geven. Eerste deelname, kijken hoe het gaat!
 25. KatVanHuis (overleg) 30 aug 2019 12:50 (CEST) Geschiedenis van Taipei – Ideaal artikel om uit te breiden: over het verleden van deze Aziatische metropool is meer te vertellen.
 26. LieselotCO (overleg) 30 aug 2019 20:05 (CEST) - Klomp - Kan wat updates gebruiken, zeker voor de situatie in Vlaanderen
 27. Hugo DK (overleg) 30 aug 2019 20:50 (CEST) - Cappella degli Scrovegni. Alvast de pagina aangemaakt. Nog maar m'n tweede nieuwe pagina op Wikipedia; we zullen wel zien.
 28. StudioLoddershoek(overleg) 31 aug 2019 14:00 (CEST) - Uitbreiding van het artikel over Wambeek met culturele info ( Wammekse Feesten en Zwarte Gust)
 29. Toughfinish (overleg) 31 aug 2019 20:40 (CEST) Clobazam - anti-epileptica (sprong ik het diepe, maar kan een interessant artikel worden)
 30. «BKannen» 31 aug 2019 23:38 (CEST) Phoenix (Arizona)
 31. Myr overleg 31 aug 2019 23:44 (CEST) - Blootsvoets, vele andere wiki hebben er een artikel over. Geinspireerd door het huidige weer :)

Jury 2019[bewerken]

De jury bestaat dit jaar uit de volgende gebruikers:

 1. Sylhouet overleg
 2. Richardkiwi - Overleg
 3. Face-smile.svg4ever(Overleg))
 4. Sijtze Reurich
 5. Take Mirrenberg

De coördinator van de wedstrijd is Ciell.

Tijdpad Schrijfwedstrijd[bewerken]

 • Juryleden kunnen zich vanaf 12 juni 2019 aanmelden.
  • Inschrijvingen via een e-mail naar de organisatie zullen anoniem worden behandeld.
  • De organisatie streeft naar een vijfkoppige jury.
 • De organisatie maakt de definitieve samenstelling van de jury bekend, zie hierboven
  • Tot 1 september 2019 staat het de jury vrij bovenstaande regels aan te passen, daarna zijn de regels definitief.
 • De inschrijving is open vanaf 1 augustus 2019.
 • Inschrijven blijft mogelijk tot 31 augustus 2019, 23:59 (CEST).
 • Vanaf 1 september 2019, 00:00 (CEST) kan er on-wiki gewerkt worden aan de artikelen.
 • De wedstrijd sluit op 1 november 2019, 0:01 (CET). De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling.
 • Tot 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 3 van de artikelen kunnen maken. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • In de periode 1-15 december vindt via Skype of Google Hangout telefonisch juryoverleg plaats (juryleden die deze applicaties niet kennen kunnen door de organisatie worden geassisteerd); datum en tijd worden door de juryleden gezamenlijk vastgesteld. Bij het overleg wordt een top 3 samengesteld.
 • Van 16 tot 31 december wordt het juryrapport geschreven, de bekendmaking van de uitslag voorbereid, en vindt contact met Wikimedia Nederland plaats.
 • In januari 2020 wordt de uitslag bekendgemaakt op de Nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland.