Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schrijfwedstrijd
Overzicht beheerpagina's
Schrijfwedstrijd

Overzicht alle pagina's

Zie WP:SW

Schrijfwedstrijd 2020[bewerken | brontekst bewerken]

Deelnemers en hun artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

De inschrijvingen zijn open!! Inschrijven kan tot 31 augustus 2020, 23:59 MET (CET) door hieronder je naam + het onderwerp dat je gaat schrijven te registreren. Alleen bijdragen aan een artikel gedaan van 1 september t/m 31 oktober worden beoordeeld. De volledige regels staan in de wedstrijdreglementen.

 1. hiro|wpbe|mp 6 aug 2020 23:42 (CEST) End-to-end-encryptie
 2. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2020 20:09 (CEST) Sint Jacobsstraat 13
 3. Flag of California.svg DimiTalen 15 aug 2020 14:23 (CEST) Onder voorbehoud, onderwerp nog te bepalen.
 4. ReneeWrites (overleg) 15 aug 2020 17:07 (CEST) Onderwerp nog te bepalen.
 5. Nederlandse Leeuw (overleg) 15 aug 2020 17:28 (CEST) Onderwerp nog te bepalen.
 6. PJ Geest (overleg) 15 aug 2020 19:50 (CEST) Gevolgen van de opwarming van de Aarde

Jury[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Natuur12 (overleg) 5 aug 2020 21:28 (CEST)
 2. Perudotes (overleg) 5 aug 2020 23:22 (CEST)
 3. netraaM • 7 aug 2020 07:52 (CEST)
 4. ...

De coördinator van de wedstrijd is Ciell.

Tijdpad Schrijfwedstrijd[bewerken | brontekst bewerken]

 • Juryleden kunnen zich vanaf 5 augustus 2020 aanmelden.
  • De organisatie streeft naar een vijfkoppige jury.
 • De organisatie maakt de definitieve samenstelling van de jury bekend, zie hierboven
  • Tot en met 31 augustus 2020 staat het de jury vrij bovenstaande regels aan te passen, daarna zijn de regels definitief.
 • De inschrijving is open vanaf 5 augustus 2020;
 • De jury beoordeelt bewerkingen gedaan vanaf 1 september tot en met 31 oktober;
 • De wedstrijd loopt tot en met 31 oktober 2020, middernacht (CET). De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling;
 • Tot aan de formele sluiting kunnen schrijvers van onderwerp wisselen;
 • Tot en met 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • Tussen 1–15 december wordt er via een door de jury te bepalen medium overlegd.
 • Tussen 16–31 december wordt de tijd gebruikt voor het schrijven van het juryrapport, de bekendmaking van de uitslag voorbereid en het contact met WMNL.
 • Begin 2021 wordt de uitslag bekendgemaakt.

Er is ook wat te winnen: eeuwige roem, een gouden, zilveren of bronzen pen en drie bol-cadeaubonnen (beschikbaar gesteld door Wikimedia Nederland).

Uitslag 2019[bewerken | brontekst bewerken]

Gouden pen: Alfredo Di Stéfano door The Tank[bewerken | brontekst bewerken]

Gouden pen.svg

Alfredo Di Stéfano is een van de beste voetballers aller tijden. Het is ruim een halve eeuw geleden dat hij op het toppunt van zijn roem stond, en inmiddels dreigt hij enigszins in de vergetelheid te raken. Het Wikipedia-artikel over hem is aangemaakt in 2005 en besloeg aan het begin van de schrijfwedstrijd een bescheiden 11.000 bytes. TheTank heeft het uitgebreid tot bijna 150.000 bytes. Daarmee beschikt Wikipedia over een artikel dat recht doet aan de voetballegende.

De auteur volgt Di Stéfano gedurende zijn loopbaan, eerst als voetballer en daarna als trainer. Zijn deelname als klein jongetje aan straatvoetbaltoernooien, de aanmelding op 7-jarige leeftijd bij zijn eerste vereniging, de tocht langs Argentijnse clubs, de overstap naar een internationale carrière, de topjaren bij Real Madrid en het gedwongen afscheid van die club toen zijn prestaties daalden. Daarna zijn aanstelling als trainer bij clubs in Spanje, Portugal en Argentinië, waar hij zijn successen als speler niet wist te evenaren.

TheTank laat zien dat het succes van Di Stéfano als voetballer gebaseerd was op een zeldzame combinatie van eigenschappen: uitmuntend balgevoel, strategisch spelinzicht en het vermogen tot teambuilding. Hij laat ook de zakelijke kwaliteiten zien van de voetballer, die de miljoenen die hij als speler verdiende, belegde in vastgoed en een agrarisch bedrijf.

Het artikel is geschreven in een neutrale stijl, dus zonder de speler de hemel in te prijzen. De inleiding vat de uitgebreide hoofdtekst overzichtelijk samen, met een mooie zwart-wit openingsfoto in de infobox. De opmaak is duidelijk en afwisselend, met instructieve actiefoto’s, portretten van individuele spelers en trainers, foto’s van teams en parafernalia, en af en toe een tabel. Het artikel is zeer volledig en verwijst naar veel bronnen.

Hoewel er wellicht kleine verbeteringen mogelijk zijn, is het artikel van een zodanige kwaliteit dat de jury het bekroont met een gouden pen.


Zilveren pen: Rolspinnen door B kimmel[bewerken | brontekst bewerken]

Zilveren pen.svg

B kimmel heeft zich geworpen op de verbetering van het artikel over de ´Rolspinnen´, een artikel dat al sinds 2007 bestaat. Het artikel is daarbij fors uitgebreid van 3.800 bytes naar bijna 79.000 bytes, het equivalent van 36 A4’tjes.

We leren dat een rolspin geen echte spin is, maar wel een spinachtige. Achtereenvolgens komen aan de orde: de naamgeving, het verspreidingsgebied, het lichaam van het dier, de levenswijze, de voortplanting en het voedsel. Dan volgt een paragraaf over de vijanden van de rolspin en de manier waarop het dier zich daartegen verdedigt. De interactie met de mens wordt behandeld, waarbij de schrijver een paar mythes over het dier doorprikt, bijvoorbeeld dat het giftig zou zijn. Het artikel eindigt met een behandeling van de taxonomie van de rolspin, de plaats binnen de klasse van de spinachtigen en de twaalf rolspinfamilies.

Zoals we dat van B kimmel gewend zijn – hij won reeds vier maal een prijs – heeft hij zich weer goed verdiept in het onderwerp. Ook heeft hij de geraadpleegde bronnen goed gedocumenteerd in de bronnen- en referentielijst. Het artikel geeft een uitputtende beschrijving van het onderwerp zodat het zelfs in een goed biologieboek niet zou misstaan. Het artikel leest plezierig. De inleiding geeft al een uitstekend overzicht van het onderwerp. De inhoud wordt vervolgens begrijpelijk uitgelegd aan de lezer en het geheel is goed geïllustreerd met relevant fotomateriaal. Het hebben van enige biologische kennis is een pré, als men er vlot doorheen wil lezen. Misschien zou het op sommige punten wat compacter kunnen. Qua stijl kan de tekst hier en daar nog iets worden aangescherpt; bijvoorbeeld om herhaling van zinsdelen te voorkomen of ten aanzien van de interpunctie.

De jury heeft besloten dit mooie artikel te belonen met een zilveren pen.


Bronzen pen: Regout (geslacht) door Kleon3[bewerken | brontekst bewerken]

Bronzen pen.svg

‘Regout (geslacht)’ was een reeds bestaand artikel over een Maastrichts patriciërsgeslacht dat met 3000 bytes een korte inleiding gaf over het onderwerp. Vorig jaar was er al een poging gedaan om het artikel uit te breiden, maar die ontaardde in een spaghetti van namen van telgen van het geslacht en een discussie over de relevantie van deze familie. Die relevantie is er zeer zeker, zoals Kleon3 ons laat lezen. Hij pakte de handschoen op en breidde het artikel uit met een factor 50 tot 168.000 bytes. Hij overtreft daarmee royaal zijn inzending Kruisherenklooster (62.000 bytes) waarmee hij in 2017 de schrijfwedstrijd won.

De auteur is er weer in geslaagd om een belangrijk stukje Zuid-Limburgse historie op een complete en overzichtelijke wijze voor het voetlicht te brengen. De lezer leert onder meer dat telgen uit de familie Regout de oprichters waren van de grote Mosa- en Sphinxfabrieken en dat de familie tientallen bestuurders voortbracht uit de landelijke, provinciale (Limburgse) en Maastrichtse politiek.

De auteur heeft een prettige driedeling gekozen (genealogische geschiedenis, thematische geschiedenis en nalatenschap) en het artikel is buitengewoon volledig. Ook is hij de vrouwelijke leden van de familie Regout niet vergeten; in dit soort geschiedschrijvingen komen zij er veelal bekaaid vanaf. De auteur heeft zichtbaar veel research verricht. De referenties zijn netjes gescheiden in noten, verwijzingen en bronnen.

Om te zorgen dat het de lezer niet gaat duizelen van alle Regouts, wordt in het artikel consequent de taknummering van de verschillende genealogische lijnen aangehouden. Ook wordt een deel van de beschreven informatie nog even tabellarisch samengevat. Keerzijde daarvan is misschien dat de bladspiegel van het artikel door sommige lezers als wat ‘tabellerig’ zal worden ervaren. Het foutje in de kop van de tabel met politici, die abusievelijk 'lijst van ondernemers' genoemd werd, is de auteur overigens niet zwaar aangerekend.

De jury heeft besloten om aan dit fraaie artikel een bronzen pen toe te kennen.Juryrapport Schrijfwedstrijd 2019

De jury feliciteert de drie winnaars van harte met hun prijs en bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen. Wij hopen dat ze zullen blijven meedoen aan deze wedstrijd en dat ze vele anderen met hun inzet en creativiteit inspireren om zich aan te sluiten. Namens de jury, Sylhouet overleg 11 jan 2020 21:56 (CET)Het volledige juryrapport is ondertussen terug te vinden op Wikimedia Commons. In de afgelopen dagen hebben alle schrijvers van de jury terugkoppeling gehad op hun overlegpagina over het door hun geschreven artikel.