Wikipedia:Aanmelding moderatoren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:AM

Hoewel we met z'n allen Wikipedia maken tot wat het nu is, zijn er gebruikers met speciale taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden: moderatoren. Meer informatie over wat een moderator precies doet en wat van een moderator verwacht wordt, vind je op Wikipedia:Inleiding moderatorschap en Wikipedia:Moderator.

De Nederlandstalige Wikipedia heeft nu 50 moderatoren; we kunnen altijd iemand extra gebruiken.

Wie belangstelling heeft om moderator te worden, kan dat op deze pagina kenbaar maken. Controleer of je voldoet aan de voorwaarden om moderator te worden. Als je twijfelt over je geschiktheid, dan kun je een moderator vragen om zijn of haar mening of advies. Je kunt hem of haar een e-mailbericht sturen via zijn of haar gebruikerspagina. Bij je kandidatuur kun je vermelden of je akkoord gaat met de richtlijnen, maar dat is niet verplicht.

Voor de stemmers: Breng je stem uit, eventueel met een beknopte zakelijke motivering. Een mogelijke uitgebreidere toelichting, of die nu positief dan wel negatief is, kan gegeven worden op de overlegpagina van de kandidaat of anders onder een speciaal kopje onder de aanmelding.

Regels:
De peiling zal één week duren. De kandidaat wordt moderator indien hij/zij de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 75% van de reacties ontvangt (alleen voor- en tegenstemmen worden geteld). Elke geregistreerde gebruiker die bij aanvang van de stemming meer dan 100 niet-vandalistische bijdragen heeft en de eerste (niet-vandalistische) edit minstens een maand geleden heeft gedaan, mag meedoen. Iemand die niet stemgerechtigd is, kan voor vragen en commentaar gebruikmaken van de overlegpagina.

Zie verder:

Oude aanmeldingen vind je in het archief. Archiveer niet te snel (als stelregel geldt: minimaal 1 week na afloop van de peiling) zodat anderen van de uitslag kennis kunnen nemen. Na aanstelling wordt een nieuwe moderator toegevoegd op Wikipedia:Lijst van gebruikers met extra bevoegdheden.

Als je verkozen bent, gelieve dan een e-mail te sturen naar Gebruiker:Postmaster voor het afhandelen van een aantal formaliteiten.

(Verzoeken voor een botbitje kunnen worden geplaatst op Wikipedia:Aanmelding botgebruikers)

Let op bij het uitbrengen van een stem: neutrale en blancostemmen worden in de peiling niet meegeteld!
Alleen op de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerde gebruikers die bij aanvang van de peiling meer dan 100 niet-vandalistische bewerkingen onder hun gebruikersnaam hebben verricht, en waarvan de eerste bewerking op deze gebruikersnaam bij aanvang van de peiling minstens één maand geleden is gedaan, mogen met deze gebruikersnaam deelnemen aan de peiling.

Tjako

Mijn motivatie/motivering

Beste collegae,

Allereerst excuus voor deze wat langere lap tekst, maar ik hoop dat u bereid zult zijn dit te lezen voordat u stemt over vertrouwen. Ik heb me al enige keren eerder gekandideerd, maar die keren kreeg ik helaas (nog?) niet voldoende vertrouwen, al zat daar een duidelijk stijgende lijn in. Inmiddels zijn we weer een behoorlijke tijd verder, en ben ik dacht ik gegroeid in het afhandelen van regulier wikiwerk, wat voor mij primair een leuke hobby is (!). Inmiddels loop ik sinds 2007 als geregistreerde gebruiker mee hier, een periode die vooral in het begin nogal wat ruis/gedoe gaf wegens o.a. een lemma op wikipedia over mij als pianist. Ik heb die episode inmiddels achter me gelaten.

Voor wie me nog niet zo goed kent: ik ben (inmiddels) 54 jaar, beroepspianist, heb vroeger gymnasium-β gedaan, daarna conservatorium docerend en uitvoerend. Ik werk tegenwoordig als conservatoriumdocent en uitvoerend pianist. Ook componeer en arrangeer ik muziek voor derden. In mijn werk als docent en pianist heb ik regelmatig te maken met enerzijds educatieve aspecten, anderzijds samenwerkingsaspecten en het bespreken en oplossen van problemen.

Voor mij is het zowel hier als in real life steeds van belang om samen ergens uit te komen en in goed overleg knopen door te hakken als dat nodig is, om verder te kunnen in een positieve werksfeer. Ik ben geen havik. Ik respecteer elke welwillende gebruiker, ook als ik het niet met de ander eens ben. Zo sta ik er nu heel duidelijk in, en dat probeer ik zo consequent mogelijk in de praktijk te brengen in de diverse overlegsituaties op wikipedia.

Het huidige lage aantal moderatoren heeft me doen besluiten het nog maar eens te proberen, gewoon omdat m.i. vele handen lichter werk maken. Ik wil lichte modtaken kunnen uitvoeren, en dus (spaarzaam!) van extra knopjes gebruik kunnen maken. Ik kwalificeer me - denk ik zelf althans - daarvoor inmiddels in voldoende mate. Ik heb de laatste jaren veel geleerd van de ins en outs van wikipedia, de gevoeligheden, de problemen en werkzaamheden.

Ik ben een gewone gebruiker (die heel soms misschien nog wel wat kritischer tegen mores aankijkt dan anderen, maar iedereen heeft wel eens zo zijn ideeën over hoe en wat hier op wikipedia). Ik wil vooral behulpzaam zijn, in dienst van de encyclopedie, en zoveel mogelijk in goed overleg met anderen deze encyclopedie vooruit helpen. Verschillende mods geven aan dat ze eigenlijk tijd tekort hebben voor bepaalde taken, juist vanwege het vele werk, en misschien kan mijn kleine bijdrage op dit vlak daar een beetje verlichting geven.

Ik zou me - zeker in het begin van mijn modschap - willen beperken tot gebruik van de knopjes bij eenvoudiger nuwegverzoeken, en vandalismebestrijding bij het incidenteel nalopen van recente edits. Ik heb daarin al wat ervaring opgedaan als rollbacker inmiddels. Een mod moet neutraal zijn, en proberen op inhoud en argumenten te opereren. Een mod dient een voorbeeld te zijn. Nu hoop ik niet direct dat men aan mij een voorbeeld neemt vanuit mijn verleden (want daar viel best wel wat op aan te merken gezien de geschiedenis), maar vanuit mijn tegenwoordige bijdrages en handelwijzes, die m.i. blijk geven van meer afstand, rust, beheerstheid en diplomatie.

Ik heb zelf het idee dat ik dat op de verschillende terreinen steeds beter kan, hoewel er uiteraard af en toe best eens een pittige discussie voorbij komt. Ik kijk daarbij echter nooit primair naar de gebruiker zelf, maar altijd naar wat iemand als gebruiker aan argumenten of inhoud te zeggen heeft. Ik ben wars van op de man gedoe. We moeten het samen rooien hier, en wie weet kan ik de knopjes daartoe met mate en beleid als hulpmiddel bij inzetten waar dat op mijn weg komt.

Zaken waar ik zelf bij betrokken ben zal ik zeker niet als mod behandelen, of me daar zelf in mengen met de modmiddelen. Ik ben de komende tijd redelijk vaak online, vooral in de avond- en vroege nachturen, en ben van plan zeker wekelijks een aantal uren aan wikipedia te blijven besteden.

En voor als de vraag komt, beantwoord ik hem alvast: ik onderschrijf de strekking van en zal handelen in de geest van de huidige richtlijnen voor moderatoren. Ik vraag om uw vertrouwen, en hoop dat u me dat wilt geven. Mocht ik het vertrouwen op enig moment beschamen, zal ik de bitjes terstond weer inleveren. Vragen over de oude koeien mogen natuurlijk weer gesteld worden, al weet ik nu nog niet of ik het zinvol zal vinden die uitvoerig te beantwoorden. Ze zullen toch wel weer opduiken, dus dan weten jullie vast dat een mogelijk antwoord daarop in zulke gevallen toch misschien voor betrokkenen teleurstellend kan uitpakken. Overige vragen zal ik indien mogelijk zo snel en helder mogelijk proberen te beantwoorden. Uitziend naar uw stem,

Vriendelijke en collegiale groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 01:10 (CEST)


Deze peiling liep tot zaterdag 29 augustus 2015 01:11 (CEST).


Voor moderatorschap Tjako

De peiling is afgelopen

 1. Vanzelfsprekend. Natuur12 (overleg) 22 aug 2015 01:14 (CEST)
 2. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 22 aug 2015 01:29 (CEST) - Je hebt hierboven een goede motivatie geschreven. Ik denk inderdaad dat je de afgelopen jaren enorm gegroeid bent en ik geloof absoluut dat je het prima zult doen.
 3. W\|/haledad (zegt u het maar) 22 aug 2015 02:08 (CEST) - Geen enkele tijfel
 4. MrBlueSky (overleg) 22 aug 2015 02:12 (CEST)
 5. Balko Kabo (overleg) 22 aug 2015 03:24 (CEST) - Wat mij betreft had je veel eerder mod mogen worden.
 6. Velocitas(↑) 22 aug 2015 06:58 (CEST)
 7. Astrion (overleg) 22 aug 2015 07:06 (CEST)
 8. Michiel (overleg) 22 aug 2015 08:12 (CEST) Absoluut geschikt als moderator.
 9. rikipedia (overleg) 22 aug 2015 09:01 (CEST)
 10. Dqfn13 (overleg) 22 aug 2015 10:30 (CEST) Jouw motivatie heeft mij over de streep van neutraal gehaald. Mods lijken niet kritisch naar collegamoderatoren, maar zijn dat wel degelijk. Reken dus ook op veel ondersteuning om beter te worden. Als je het haalt dan heb je dus bijna 50 docenten die over je rug meekijken.
 11. Look Sharp! Eagle(owl)-eye.JPG 22 aug 2015 10:39 (CEST)
 12. WIKIKLAAS overleg 22 aug 2015 10:55 (CEST) Zeer voor.
 13. Brimz (overleg) 22 aug 2015 11:04 (CEST) Per bovenstaanden. Diversiteit is niet iets wat we moeten ontmoedigen. En mocht uiteindelijk de encyclopedie toch schade oplopen, dan zijn er nog voldoende mensen die in kunnen grijpen. Iets wat overigens voor iedere deelnemer aan dit project geldt.
 14. Grasmat (overleg) 22 aug 2015 11:06 (CEST) Genoeg te vertrouwen.
 15. KroySquare.jpgDirkVE overleg 22 aug 2015 11:12 (CEST)
 16. De Wikischim (overleg) 22 aug 2015 11:22 (CEST) P.S. Dat degenen die nu allemaal tegenstemmen (muv Robotje zit er volgens mij geen enkele mod bij) zichzelf dan maar eens kandidaat stellen, zou ik zeggen. P.P.S. Toen ik het voorgaande schreef had Lymantria zijn stem nog niet uitgebracht. De Wikischim (overleg) 23 aug 2015 18:40 (CEST)
  Je vergat Joris ;) ARVER (overleg) 23 aug 2015 20:31 (CEST)
 17. RonnieV (overleg) 22 aug 2015 12:01 (CEST) - Ik heb vertrouwen in je inzet voor de encyclopedie. Daarnaast is het fijn dat je aangeeft voor overleg te kiezen boven de botte bijl. Die zaak die hieronder wordt opgerakeld is van een leeftijd die een melkkoe tegenwoordig niet meer haalt. Je bent duidelijk gegroeid in de afgelopen jaren, blijf daarmee doorgaan.
 18. Tim vermeer (overleg) 22 aug 2015 12:08 (CEST)
 19. Gerhardius ( Overleg) 22 aug 2015 12:16 (CEST) het zinnetje Ik respecteer elke welwillende gebruiker, ook als ik het niet met de ander eens ben spreekt me persoonlijk erg aan. Dat zouden meer mensen moeten doen. Daarnaast denk ik dat je het uitstekend zou doen als Mod
 20. Hethuisanubis4ever1 (overleg) 22 aug 2015 12:20 (CEST) - Per Collega Oostweg. Iedereen die het goed met dit project voorheeft, verdient een eerlijke kans, zelf als de desbetreffende gebruiker geen vlekkeloos parcours heeft afgelegd (want zeg nu zelf, wie kan hier zeggen dat hij nooit een fout heeft gemaakt).
 21. Queeste (overleg) 22 aug 2015 13:16 (CEST)
 22. Goudsbloem (overleg) 22 aug 2015 13:41 (CEST) Ervaringsdeskundige bij uitstek!
 23. Bart Versieck (overleg) 22 aug 2015 14:10 (CEST) Eens met vorige collega.
 24. Ymnes (overleg) 22 aug 2015 15:21 (CEST) Behulpzame collega die naar mijn ervaring zijn afspraken nakomt.
 25. Ernie (overleg) 22 aug 2015 15:49 (CEST)
 26. De Geo (overleg) 22 aug 2015 16:41 (CEST). Hij heeft hart voor Wikipedia; die ene oude koe kun je hem nu niet meer aanrekenen; Laten we hem nu de kans maar eens geven om te laten zien dat hij ook moderator kan zijn.
 27. Toyo Mojito (overleg) 22 aug 2015 17:00 (CEST)
 28. Cyrusoverleg 22 aug 2015 17:24 (CEST) Ik heb even hier naar gekeken en u lijkt mij een geschikt persoon om moderator te worden. Alhoewel, uw bijdragen zijn speciaal voor Wikipedia. En dat u uw eigen artikel heeft gemaakt, geeft mij extra vertrouwen dat u gekozen wordt!
 29. Richard KiWi Overleg 22 aug 2015 17:26 (CEST)
 30. Pucky (overleg) 22 aug 2015 17:57 (CEST) - Meer dan voldoende vertrouwen!
 31. Sonty (overleg) 22 aug 2015 18:06 (CEST)
 32. MatthijsWiki (overleg) 22 aug 2015 19:32 (CEST)
 33. Magalhães (overleg) 22 aug 2015 20:17 (CEST)
 34. Woudloper overleg 22 aug 2015 20:25 (CEST) Ik heb al vaker voor Tjako gestemd. Het drama van jaren geleden met het artikel over hemzelf heeft gevoelsmatig heel veel aandacht getrokken, wat afleidde van het feit dat hij elders een betrokken, constructieve en enthousiaste collega is met hart voor het project. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal geen twijfel voel: Tjako zegt elke gebruiker te respecteren - ik hoop dat hij de inhoud meer respecteert en begrijpt dat je soms inhoud boven gebruikersplezier moet kiezen. Extra knopjes kunnen ook helpen (verder) te groeien als gebruiker en dit alles samengenomen zou ik graag eens aanzien hoe Tjako het als moderator doet.
 35. Daka (overleg) 22 aug 2015 20:53 (CEST)
 36. Sonuwe () 22 aug 2015 22:19 (CEST) Succes!
 37. MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 22 aug 2015 23:40 (CEST) - Ik heb er voldoende vertrouwen in. Het wantrouwen van de tegenstemmers komt wellicht ook érgens vandaan, dus hoop ik dat je de moed zult blijven hebben hun ongelijk te bewijzen, dag na dag waarschijnlijk.
 38. Globe.svg Druyts.t overleg 23 aug 2015 14:46 (CEST)
 39. Uiteraard! 12345danNL - Overleg - 23 aug 2015 16:31 (CEST)
 40. VanBeem (overleg) 23 aug 2015 17:50 (CEST)
 41. ed0verleg 23 aug 2015 20:11 (CEST) Persoonlijk heb ik er wel vertrouwen in, maar het grote aantal tegenstemmers geeft (helaas) ook aan dat je als mod waarschijnlijk toch veel kritiek gaat krijgen, al dan niet over oude koeden. Maar je bent ook genoeg politicus om daar uiteindelijk mee om te kunnen gaan. ed0verleg 23 aug 2015 20:11 (CEST)
 42. Sijtze Reurich (overleg) 23 aug 2015 22:55 (CEST) Prettige collega; niets mis mee.
 43. P-Attractieparken.PNG Mezelf14 overleg 23 aug 2015 23:31 (CEST)
 44. Kukkie (overleg) 24 aug 2015 06:28 (CEST)
 45. ArjanHoverleg 24 aug 2015 11:52 (CEST)
 46. Lidewij (overleg) 24 aug 2015 15:09 (CEST)
 47.  Klaas `Z4␟` V:  24 aug 2015 16:47 (CEST) iemand als hij is broodnodig ter versterking van het modcorps. begraaf de strijdbijl samen met de oude runderen, beste mensen.
 48. Wwian1 (overleg) 24 aug 2015 17:39 (CEST) Hopelijk aantal moderatoren +1. Iedereen die veel en goede ervaring met Wikipedia heeft, mag zich van mij aanmelden.
 49. Nietanoniem (overleg) 25 aug 2015 09:57 (CEST)
 50. JetzzDG 25 aug 2015 10:05 (CEST)
 51. Limestone (overleg) 25 aug 2015 14:54 (CEST) Wordt helaas nog altijd ondergewaardeerd
 52. 它是我 (overleg) 25 aug 2015 21:40 (CEST)
 53. Sander1453 (overleg) 26 aug 2015 08:24 (CEST)
 54. Happytravels (overleg) 26 aug 2015 09:53 (CEST)
 55. Kippenvlees (overleg‽) 26 aug 2015 17:59 (CEST)
 56. The Banner Overleg 26 aug 2015 18:05 (CEST) Het historisch graafwerk van sommigen maakt keihard duidelijk dat ze eigenlijk geen realistische argumenten hebben om tegen te stemmen afgezien van het feit dat Tjako bestaat en mee werkt aan Wikipedia.
  Nou dat graven valt wel mee hoor ; je hoeft alleen maar zijn blokkeerlogboek te openen en dan zie je dat hij 22x geblokkeerd is geweest tussen 2008 en 2013 van jawel 1 seconde tot 3 maanden. Dát is keihard duidelijk. Beweer je nou dat daar geen "realistische argumenten" aan ten grondslag hebben gelegen ? Malinka1 (overleg) 26 aug 2015 20:58 (CEST)
  Zoiets zegt doorgaans heel weinig, of zelfs niets. Een uitgebreid blokkeerlogboek betekent vaak alleen dat de goegemeente de betreffende gebruiker niet zo ziet zitten. De praktijk leert dat juist blokkades van geregistreerde en ervaren gebruikers vaak geen enkele reële grond hebben, die wordt er alleen op alle mogelijke manieren bij gezocht. De Wikischim (overleg) 26 aug 2015 21:36 (CEST)
  @De Wikischim, zouden de 15, ja de 15 verschillende moderatoren in dit geval en over een zo lange periode dan allemaal onder één hoedje spelen ?? Daar geloof ik nou helemaal niks van. Malinka1 (overleg) 26 aug 2015 22:12 (CEST)
  Er is 1 hoedje: de reglementen. En elke mod leest daar zijn eigen interpretaties in. Meest terecht, soms omstreden, heel soms ernaast. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 aug 2015 22:52 (CEST)
  @Malinka1: Kijk, die laatste 3-maands blokkade uit 2011 was gevolg van een blokpeiling na honorering en verhoging van dit blokverzoek van RJB rond de hieronder uiteengezette zaak rond de vermeende privacyschending. Ik had die zaak dus door de arbcom willen laten uitzoeken, wat nooit gebeurd is wegens een m.i. hiaat in richtlijnen. Het blokje van augustus 2013 van 1 dag betrof een m.i. helaas gehonoreerd blokverzoek van RJB (gerelateerd aan de casus rond het trieste overlijden van VT). In beide gevallen betrof het dus situaties waarin RJB - als ik het neutraal tracht uit te drukken - een blokaanvragende rol speelde. Het blokje van 8 juni 2011 wegens een PA, sja ik denk dat ik toen terecht even moest afkoelen als ik het zo teruglees. Het blokje uit juli 2010 was een 2 uurs afkoelblokje na een kleine aanvaring op een stempagina, dat was wijs van Woudloper, want er ontstond een bewerkingsoorlogje, en dat is uiteraard verkeerd. De blokjes van daarvoor betroffen hoofdzakelijk wat kleinere incidentjes waarvoor m.i. helaas niet altijd terecht is geblokkeerd, maar soit. We zitten dan inmiddels in de periode waarin ik inderdaad nogal wat heethoofdiger was dan tegenwoordig. Dat geef ik met de kennis van nu grif toe. FYI. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 aug 2015 21:34 (CEST)
 57. Josse.Cottenier - Overleg Ding dong! 28 aug 2015 09:23 (CEST) - Enorm interessante en relevante motivatieverklaring.
 58. ErikvanB (overleg) 28 aug 2015 22:09 (CEST) - Probeer het eens, mede op basis van je zeer lange betrokkenheid bij dit project, in de hoop dan maar dat nieuwe gebruikers die tegen moderatoren opkijken de weg naar het blokkeerlogboek nog niet weten te vinden. (Bij een collega met een andersoortig karakter die pas twee jaar meedraait, zou ik bij een dergelijk logboek zeker hebben tegengestemd.) Stemverklaring: 1) Open en eerlijke kandidaatsstellingstekst. 2) Inderdaad mogelijk een enigszins ondergewaardeerde collega (zie de stem van Limestone). Zelfs RJB is zo ruiterlijk te erkennen: "Ik zie heus ook wel de kwaliteiten van Tjako. (...) en hij is een zeer waardevolle gebruiker als het gaat om muziekonderwerpen." De kandidaat verdient in elk geval meer steun dan hij thans lijkt te gaan krijgen. 3) De affaire-RJB is een pijnlijke doch "oude" affaire waarvan ik destijds weinig tot niets heb meegekregen. Ik ontwaar in de huidige discussie een kandidaat-moderator die wanhopig poogt RJB (en ons) van zijn integriteit te overtuigen. Ik heb geen reden aan zijn oprechtheid te twijfelen. Dit kan niet gespeeld zijn. Voor zover hij ooit iets gedaan heeft wat achteraf gezien onverstandig blijkt te zijn geweest of waaruit problemen zijn voortgekomen, denk ik dat hij daaruit lering heeft getrokken en voortaan nog veel voorzichtiger zal opereren. Ik acht een verdachte onschuldig totdat zijn schuld bewezen is, meen dat wie zijn straf heeft uitgezeten daarvoor niet langer achtervolgd moet worden, en tevens dat ieder mens op het rechte pad kan geraken, om maar eens enkele zeer zware woorden te gebruiken die niet noodzakelijkerwijs alle op de kandidaat van toepassing zijn. Twijfelde ik aan de eerlijkheid van de kandidaat, dan zou ik hem uiteraard bepaalde rechten niet toevertrouwen, maar hem kennende – en mijn intuïtie is vrij goed – geloof ik niet dat dit project (of RJB) enig risico loopt indien hij over een bitje beschikt. In dat geval moeten zijn lange ervaring en kwaliteiten de doorslag geven.

Tegen moderatorschap Tjako

De peiling is afgelopen

 1. -B kimmel (overleg) 22 aug 2015 01:30 (CEST)
 2. Saschaporsche (overleg) 22 aug 2015 06:01 (CEST)Het spijt me zeer maar Tjako is absoluut ongeschikt als moderator.
 3. BoH (overleg) 22 aug 2015 06:31 (CEST) Absoluut ongeschikt.
 4. Robotje (overleg) 22 aug 2015 09:12 (CEST) - hij vindt dat een hier gedane belofte alleen op nl-wiki geldt en via sneaky omweg door hem zomaar omzeilt mag worden want daar geldt zijn toezegging niet; bijv. privacygevoelige informatie die hij als mod verkrijgt zou hij dus zomaar elders kunnen verspreiden. Kortom, ongeschikt. - Robotje (overleg) 22 aug 2015 09:12 (CEST)
  Privacy gevoelige informatie zomaar elders kunnen verspreiden? Hoe bedoel je dat precies? Denkhenk (overleg) 22 aug 2015 09:31 (CEST)
  En kan je ook even vermelden waar we meer kunnen lezen over deze zogezegde opvatting van Tjako? Want hierboven onderschrijft hij (de strekking van) RVM en belooft hij ernaar te handelen. En daar staat toch echt in dat informatie die verkregen is door mod te zijn niet verder verspreid mag worden, period. EvilFreD (overleg) 22 aug 2015 09:43 (CEST)
  Tjako heeft herhaaldelijk beloofd/toegezegd dat als het artikel over hem niet langer tegen aanmaken beveiligd was hij zich totaal niet met de inhoud zou bemoeien. Kort nadat die beveiling eraf ging werd er alsnog een artikel aangemaakt en nog diezelfde dag heeft Tjako op eigen initiatief buiten Wikipedia om contact gezocht met iemand die daarmee bezig om hem hints/advies/correcties te melden. Daarmee ging hij dus keihard in tegen al die beloftes en toezeggingen. Neem deze edit die volgt duidelijk op de 'instructies' die Tjako hier gaf! Sterker nog, Tjako dringt daar aan om verder contact via de email te doen (en je kunt wel raden waarom hij daar de voorkeur voor heeft). Toen ik Tjako daar nog geen twee jaar geleden mee confronteerde was zijn reactie "Wat elders op wikisage of via emailcontacten of IRC speelt lijkt me hier niet relevant voor wat op Wikipedia speelt, .." [1]. Kortom, ongeacht hoe vaak Tjako ook toezegginen en beloftes gedaan heeft omtrent het zich niet bemoeien met dat artikel, hij doet het toch en vindt dat geen probleem want wat buiten Wikipedia gebeurt is niet relevant. Dus als hij vandaag toegezegd om te handelen in de geest van WP:RvM dan geldt dat alleen op Wikipedia zelf en niet op andere sites, via IRC, email, etc. De strekking van zijn reactie was overduidelijk: beloftes/toezegginen hier gedaan tellen voor hem alleen op Wikipedia. - Robotje (overleg) 22 aug 2015 11:40 (CEST)
  Een oude koe dus. EvilFreD (overleg) 22 aug 2015 11:46 (CEST)
  @Denkhenk, Bijvoorbeeld privacygevoelige zaken die op de modmail besproken worden lijken me niet veilig als hij daar toegang toe krijgt gezien die redenatie en zeker aangezien het al vaker goed fout gegaan is (Tjako is niet voor niets 3 maanden geblokkeerd geweest voor privacyschending die nota bene doorging tijdens de blokpeiling over de 3 maanden blok).

  @EvilFreD, Nog geen twee jaar geleden heeft hij aangeven dat een belofte/toezegging hier niets waard is zolang hij het maar niet hier wel elders aan z'n laars lapt. Dat is voor mij een goede reden om te toezegging om te handelen in de geest van WP:RvM (waaronder dus hoe om te gaan met privacygevoelige info die hij als mod zou kunnen inzien) niet serieus te nemen nog steeds tegen te zijn. - Robotje (overleg) 22 aug 2015 11:52 (CEST)

  Vanzelfsprekend staat het je volledig vrij om die afweging te maken en ik zal je er daarom niet op bekritiseren. Ik was voornamelijk benieuwd naar de basis van je afweging. Dank je voor de uiteenzetting. EvilFreD (overleg) 22 aug 2015 12:00 (CEST)
 5. Paul Brussel (overleg) 22 aug 2015 11:24 (CEST)
 6. Kleuske (overleg) 22 aug 2015 11:58 (CEST) In vind de afsluiter "ik onderschrijf de strekking van en zal handelen in de geest" in combinatie met de hierboven aangehaalde WP:ZP net een slag om de arm teveel. Kleuske (overleg) 22 aug 2015 11:58 (CEST)
 7. Belsen (overleg) 22 aug 2015 12:15 (CEST) Ongeschikt.
 8. ♠ Troefkaart (overleg) 22 aug 2015 12:56 (CEST) Praatjes vullen geen gaatjes
 9. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 22 aug 2015 13:02 (CEST)
 10. Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 22 aug 2015 14:26 (CEST) (Schaap in wolfskleren)
  Dat ik jou als collegawikipediaan en mens sterkte wens voor een operatie wordt even luchtig misbruikt om hier een vuile trap te geven in mijn richting? Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 02:34 (CEST)
  Dit vind ik inderdaad grof en beledigend. Wwian1 (overleg) 25 aug 2015 16:14 (CEST)
 11. Malinka1 (overleg) 22 aug 2015 14:44 (CEST) Maakt eigen regels en dat is niet acceptabel.
 12. ARVER (overleg) 22 aug 2015 15:52 (CEST) Je bent vooruit gegaan, maar ik vind je nog net niet rijp genoeg om die knopjes toevertrouwd te zien worden.
 13. Perudotes (overleg) 22 aug 2015 19:12 (CEST)
 14. Joris (overleg) 22 aug 2015 20:16 (CEST)
 15. Paul K. (overleg) 22 aug 2015 20:50 (CEST) Tjako is waarschijnlijk een goedwillend iemand, maar iemand die denkt dat hij pijnlijke conflicten tussen mensen kan helpen oplossen door te komen met melige onzin als deze ("Duiffies, duiffies, kom maar bij regblokje") en dat dan ook nog blijft herhalen: [2], ook weer nadat iemand als Glatisant het weggehaald heeft: [3] is niet de aangewezen figuur voor het moderatorschap.
 16. Peter b (overleg) 22 aug 2015 23:53 (CEST), volstrekt, maar dan ook werkelijk volstrekt ongeschikt. Mensen maken fouten, dat is geen bezwaar, mensen erkennen fouten, prima, mensen ontkennen fouten, minder prima, mensen maken geen fouten maar onthullen doelbewust privé-gegevens van andere mensen, niet prima. Mensen ontkennen tegen beter weten in dat zij privé-gegevens publiceren, niet-prima,niet geschikt. Mensen ontkennen niet alleen, ze blijven ontkennen tegen beter weten in, sterker nog ze hebben niets verkeerds gedaan, hoe durven wij hun goede bedoelingen in twijfel te trekken, nog meer ongeschikt. En dan Tjako, niet alleen ontkennen, nee, pretenderen dat hij het juiste heeft gedaan, ook nadat zijn edits meermalen waren gewist, gewoon terugplaatsen, heb ik iets verleerd gedaan, nee, hoe kom je er bij? Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die dergelijk gedrag accepteren. Peter b (overleg) 22 aug 2015 23:53 (CEST)
 17. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 aug 2015 01:35 (CEST) Oude koeien mogen dan oud zijn. Kwesties waarvoor je drie maanden geblokkeerd bent geweest, daar kunnen mensen bij een moderatoraanmelding terecht vragen over gaan stellen. Hierboven dan al bij voorbaat mededelen dat je niet de intentie hebt die vragen serieus te nemen / te willen beantwoorden, is weinig respectvol naar je medewikipedianen.
  Hey dat heb ik niet beweerd, LeeGer :) Als je me iets toedicht, citeer dan goed. Zoals je kunt zien ga ik in de commentaren wel degelijk weer op enige oude koeien in. Groet,Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 01:47 (CEST)
 18. Lymantria overleg 23 aug 2015 09:18 (CEST)
 19. Meerdervoort (overleg) 23 aug 2015 09:21 (CEST)
 20. Notum-sit (overleg) 23 aug 2015 09:45 (CEST)
 21. Trewal 23 aug 2015 11:48 (CEST)
 22. Arch (overleg) 23 aug 2015 12:47 (CEST)
 23. Gouwenaar (overleg) 23 aug 2015 12:53 (CEST)
 24. Zwitser123 (overleg) 23 aug 2015 14:58 (CEST)
 25. Maiella (overleg) 23 aug 2015 15:37 (CEST) Te veel twijfels.
 26. Bjelka (overleg) 23 aug 2015 16:18 (CEST)
 27. Renevs (overleg) 23 aug 2015 17:27 (CEST)
 28. Trijnstel (overleg) 23 aug 2015 20:34 (CEST) Anderhalf jaar geleden stemde ik voor, maar daar had ik achteraf spijt van. Twijfels zijn niet weggenomen, dus nu tegen.
  Zo'n stemverklaring wekt mijn nieuwsgierigheid. Ben je bereid tot nadere toelichting alhier? Waaruit bestaan je twijfels precies? En hoe had ik die kunnen wegnemen? Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 02:37 (CEST)
  Zoals ik op de wikichat ook al had uitgelegd: van tevoren beloof je gouden bergen en na de verkiezingen komt jouw ware ik boven. Ik had er vorige keer oprecht spijt van dat ik voor jou had gestemd en daarom doe ik dat nu logischerwijs niet. Jouw gedrag op de wikichat gisteravond/vannacht waarbij je alles en iedereen aanviel bevestigde mijn gevoel alleen maar. En kennelijk sta ik daar niet alleen in. Ik vind jou simpelweg niet geschikt voor het moderatorschap. Het zit misschien in jouw karakter en dat is verder ook niet erg, want je kunt je op Wikipedia gelukkig op velerlei gebied nuttig maken. Trijnstel (overleg) 24 aug 2015 14:26 (CEST)
  Ik kan me niet herinneren jou of iemand anders "aangevallen" te hebben. Ik heb slechts met een paar medegebruikers even zeer pittig gediscussieerd en van gedachten gewisseld, waarvoor IRC een handig medium kan zijn. Ik zie ook geen enkel verschil tussen mijn ware ik en mijn ware ik. :) Nou ja, in elk geval dank voor je toelichting, die mij nog steeds niet duidelijk maakt waaruit die ongeschiktheid voor moderatorwerk zou moeten blijken. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 15:09 (CEST)
  Jammer dat je de chatlog niet hebt opgeslagen en het vanmorgen hebt herlezen zoals ik je als tip gaf. Jammer dat de chatlog niet openbaar gemaakt mag worden. Jammer dat er zoveel discussie des persoons en verdediging van iemand op deze projectpagina aanwezig is. Moderator onwaardige acties in mijn ogen. Persoonlijk denk ik niet dat de wikichat een plek is om je frustraties te uiten, zoals je aangaf. Je hebt gebruikers beledigd (om je te beschermen zal ik hier verder niet op ingaan) en je hebt weer eens duidelijk laten zien dat je als mod ongeschikt bent. Persoonlijk heb ik geen behoefte om over de kwestie op de wikichat afgelopen avond/nacht een eindeloze discussie te houden. Haal je kracht uit de dingen waar je goed in bent, dat is mijns inziens niet de rol als moderator. Succes! Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 24 aug 2015 15:34 (CEST)
  Ik heb hem dus wel opgeslagen EN herlezen. Ben toch benieuwd wie ik beledigd zou hebben. Om jou ook te beschermen zal ik hier verder niet op IRC gesprekken ingaan. Die staan gelukkig volledig los van Wikipedia, en dat is maar goed ook. Waar jij goed in bent is gelukkig inmiddels wel duidelijk, mede gezien je stemverklaring. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 17:21 (CEST)
 29. Aiko 23 aug 2015 22:09 (CEST) Onder geen beding.
 30. Multichill (overleg) 23 aug 2015 22:18 (CEST)
 31. Rudolphous (overleg) 23 aug 2015 22:29 (CEST)
 32. Vinvlugt (overleg) 23 aug 2015 22:44 (CEST)
 33. Bob.v.R (overleg) 24 aug 2015 04:15 (CEST)
  heinGlas z3.pngnlein'' 24 aug 2015 08:18 (CEST) Zeer nuttige bijdrager, daar niet van.
 34. JanB (overleg) 24 aug 2015 12:20 (CEST)
 35. Oskardebot (overleg) 24 aug 2015 19:57 (CEST)
 36. Gasthuis(overleg) 24 aug 2015 22:05 (CEST) Dit geeft te veel onrust.
 37. Tekstman (overleg) 25 aug 2015 13:17 (CEST)
 38. Rembert vragen? 25 aug 2015 15:41 (CEST) Het betoog hierboven kan mij onvoldoende overtuigen.
 39. Elvesham (overleg) 25 aug 2015 21:47 (CEST), motivatie vind ik te smalle basis hebben en aardig vrijblijvend
 40. Glatisant (overleg) 26 aug 2015 21:18 (CEST)
 41. Woodcutterty|(?) 27 aug 2015 11:05 (CEST)
 42. Iooryz (overleg) 27 aug 2015 23:28 (CEST) Blijkbaar veel controversie en daarnaast het niet volledig onderschrijven van de RVM.
  Ik onderschrijf ze wel, maar constateer soms wat kleine inconsistenties. That's all. In extremo is er gelukkig nog WP:Negeer alle regels, en kan een ieder me terugfluiten als ik domme dingen zou doen. Verder zal ik uiteraard bij voorkomende probleeminterpretaties of twijfelgevallen uiteraard medemoderatoren raadplegen wat wijsheid is. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 aug 2015 12:41 (CEST)
  Neen, dat doe je niet. Zie je eerste commentaar hier vlak onder, waar je stelt Ik kan de richtlijn dus niet volmondig naar zowel de geest als de letter onderschrijven. Jij zal veel te veel WP:Negeer alle regels volgen en de regels jouw kant op interpreteren. Zie wat ik geschreven heb bij mijn stem en de discussie die wij onlangs hadden over het doorhalen van nominaties. Dit gaat hem gewoon niet worden. Malinka1 (overleg) 28 aug 2015 14:26 (CEST)
  Ik vermoed dat van de huidige mods de meesten ook voor 99% achter de richtlijnen staan. Maar dat iedere mod wel eens op een punt komt dat-ie moet gaan interpreteren hoe de letter zich tot de geest verhoudt. Dat doorhalen van nominaties - een geheel andere zaak - is nergens verboden, trouwens, zoals we elders reeds uitvoerig hebben besproken. Heeft ook niets met modschap te maken, maar gewoon met hoe gebruikers met WP:TBP omgaan. Met WP:Negeer alle regels hou ik me zeer zelden (bijna nooit) bezig, en dat zal echt niet veranderen. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 aug 2015 15:46 (CEST)
 43. Norbert zeescouts (overleg) 28 aug 2015 18:28 (CEST)
 44. Sylhouet overleg 28 aug 2015 19:52 (CEST) Bij zoveel gedoe: beter van niet.
 45. Chris(CE) (overleg) 28 aug 2015 22:34 (CEST) slecht inschattingsvermogen en magneet van "gedoe". Beide zaken zelfs in deze aanmelding terug te vinden.

Neutraal Tjako

De peiling is afgelopen

 1. Otto (overleg) 22 aug 2015 09:21 (CEST) Twijfelgeval.
 2. Sum?urai8? 22 aug 2015 21:15 (CEST)
 3. Vdkdaan (Gif mo sjette) 24 aug 2015 23:13 (CEST)
 4. Autoliefhebber (overleg) 26 aug 2015 06:10 (CEST) Zelf geen bezwaar, alleen zou ik het niet doen Tjako, gezien de vele tegenstemmers.
 5. heinGlas z3.pngnlein'' 28 aug 2015 11:34 (CEST) Tegenstem gewijzigd in 'neutraal'. Ik had mijn eerdere stem uitgebracht op basis van mijn eigen observaties, maar onze paden kruisen zo vaak niet. Liever het voordeel van de twijfel dus...

Commentaar Tjako

 • Bij Kleuskes stem omtrent mijn 'statement' omtrent de richtlijnen voor moderatoren heb ik de volgende opmerking: ik vind de huidige richtlijnen voor moderatoren voor 99% erg goed van geest en letter, en in de praktijk heb ik er zeer weinig fundamentele problemen mee. Heel soms echter blijkt dat er inconsistenties optreden, met name waar het ook het werk van de arbcom raakt rond blokkadebeleid en blokpeilingen en dergelijke. Ik heb daar in eerdere periodes reeds eens (uit ervaring rond een blokkade en afgewezen arbcomzaak!) op gewezen en gepoogd voorstellen tot verbetering op dat punt ter discussie te stellen. In zulke gevallen (zoals de onwenselijke spagaat met arbcomrichtlijnen rond blokpeiling enerzijds en aanname-moment van de behandeling van een arbcomzaak) ontstaan onbedoelde problemen, die m.i. nog onvoldoende in de richtlijnen zijn afgedekt. Ik kan de richtlijn dus niet volmondig naar zowel de geest als de letter onderschrijven, juist omdat er zulke hiaten zijn, maar wil in alle ernst en met volle integerheid de geest van die richtlijn (die tot doel heeft de encyclopedie voorop te beschermen) volgen, waarbij het belang van de encyclopedie constant voorop staat. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 22:51 (CEST)
 • Aansluitend hierbij een kort commentaar op Robotjes verklaring rond vermeende privacygevaren die ik zou opleveren: juist vanwege het bovengememoreerde hiaat (tussen blokregklement en arbcom reglement) is een door mij ingediende zaak rond een mogelijke privacyschending die ik gepleegd zou hebben (ik heb trouwens getracht aan te tonen dat ik die NIMMER geschonden heb, omdat ik daarop zeer scherp let en zeer secuur te werk ga, juist wanneer het zulke gevoelige info betreft!) nooit bij de arbcom aangenomen, omdat een blokpeiling was opgestart nadat ik het verzoek (vertrouwelijk, via email) had ingediend. De arbcom heeft toen de zaak dus niet in behandeling genomen omdat die blokpeiling inmiddels begonnen was, waardoor ik 3 maanden geblokkeerd werd en de zaak dus nooit meer grondig uitgezocht is door de arbcom. Robotjes beschuldiging op dat vlak werp ik dan ook verre van mij. Voorts inderdaad is dit een van de reeds bejaarde koeien. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 22:59 (CEST)
 • Aansluitend hierbij: gezien Peter b's nogal suggestieve negatieve stem: het is gewoon een oude koe, die helaas nooit tot de bodem is uitgezocht. Ik heb NIMMER iemands privacy geschonden! Ik zou het niet eens willen! Toch jammer dat dergelijke vooroordelen een eigen leven gaan leiden en dat argumenten dan geen kans krijgen (omdat echt onderzoek ernaar door een defect in reglementen van wikipedia is tenietgedaan door m.i. foute veronderstellingen en vooroordelen in een blokpeiling van de gemeenschap). Wie me beter kent weet dat ik juist ten allen tijden zuiver en integer probeer te zijn, en niet op de man speel en nooit rancuneus richting anderen ben! Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 00:02 (CEST)
  En nog steeds ontken je je rattengedrag, het is werkelijk te gek voor woorden, je zou voor eeuwig geblokkeerd moeten worden.Peter b (overleg) 23 aug 2015 00:42 (CEST)
  Ik ga deze PA niet persoonlijk verwijderen. Laat maar duidelijk zijn hoe men soms met medegebruikers omgaat. Helaas onfris. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 00:45 (CEST)
  Een pa zou zijn als ik zeg Tjako is een rat, dat zeg ik niet, ik constateer enkel dat jij nog steeds niet in staat bent te erkennen dat je je aan rattengedrag schuldig hebt gemaakt, dat is de reden waarom je ongeschikt bent. Peter b (overleg) 23 aug 2015 00:49 (CEST)
  Ja, een bekende wiki-vecht-tactiek.....(ik heb ook dat in 8 jaar ervaring wel geleerd) .... iemand niet rechtstreeks uitmaken voor "rat", maar zijn gedrag als "rattengedrag" bestempelen, om zo zelf de dans van een Persoonlijke-Aanval-blok te kunnen omzeilen. Te doorzichtig, Peter b. Knipoog. Net als Kleuske die nog wel eens "Mozart" roept, in plaats van dat mensen figuurlijk "haar reet moeten likken". Maar goed, ik ben bepaald geen rat, en het oordeel daarover laat ik verder dan ook maar aan anderen over. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 01:40 (CEST)
  Deze kwestie uit 2011 was ik werkelijk al vergeten, waarschijnlijk geldt dat ook voor anderen. Probeer a.j.b. in ieder geval geen anderen te noemen of in het meningsverschil te betrekken. Achteraf een stem aanpassen vind ik niet erg fatsoenlijk richting de kandidaat, maar ik zou wel graag van Tjako een verlaring over het achterliggende probleem zien. Daarmee bedoel ik aangeven wat jij onder privacyschending verstaat, en wat je vindt dat moet gebeuren bij acties die het gevoel van persoonlijke veiligheid bij het bewerken in gevaar kunnen brengen, ook als die volgens jou niet onder "privacyschending" vallen. Woudloper overleg 23 aug 2015 04:11 (CEST)
  Het achterliggende probleem in deze specifieke casus zal ik niet (meer) kunnen toelichten en benoemen, want dan schieten (ook reeds verwijderde) wikipediapaginalinkjes tekort, en zou ik vele oude discussies weer opnieuw oprakelen. Je ziet hieronder en hierboven reeds dat die zaak blijkbaar nog erg gevoelig ligt bij diverse gebruikers. Bovendien zijn vele linkjes helaas toen geheel geoversight, dus kan ik ze niet meer terughalen. Ook externe links zijn inmiddels hetzij verwijderd, hetzij veranderd. Voorts gaat het erg ver terug tot nog oudere koeien (een conflict uit 2009 tussen JdF en RJB).
  Wel wil ik - en dat lijkt me hier zinvoller - aangeven wat ik onder privacyschending versta. Daarom zal ik eerst mijn visie op privacy geven: de persoonlijke levenssfeer die je niet met derden wilt delen, en waarvan je wil dat ook derden die niet ongevraagd publiceren.
  Door als gebruiker actief te worden op internet en wikipedia in het bijzonder geef je (vaak zelfs zonder dat je het in de gaten hebt) dingen bloot. Sommigen registreren hun volle real life naam bijvoorbeeld, of hun initialen. Sommigen vermelden of ze man of vrouw zijn. Sommigen waar ze wonen, sommigen waar hun interesses liggen, of waar ze werken. Al dat soort zaken die men *zelf* op internet (of hier op wikipedia) publiceert geeft men dus *vrijwillig* bloot en vallen daarmee de facto niet meer in het privédomein. Zo werk ik onder mijn eigen naam, heb ik geschreven waar ik woon en nog veel meer. Omdat ik het niet erg vind dat men deze zaken uit mijn privedomein weet en/of deelt.
  Hoe vaak ik met mijn vrouw op vakantie ga, of ik dagelijks mijn tanden poets, wijn of bier drink, wie ik allemaal dagelijks tegenkom en waarheen ik reis bijvoorbeeld zal ik wellicht minder snel delen, want dat vind ik voor derden minder interessant, of zelfs ongewenst om te vermelden. Dat houd ik dus binnen mijn privédomein.
  Ik heb gedurende mijn wikiloopbaan twee keer ervaren dat dit zo redelijk publiek optreden nadelig kan zijn. Zo heeft een anonieme gek mij twee keer telefonisch met de dood bedreigd omdat hij wegens mijn wikipediabijdragen (met een beetje linkjes nagaan) aan mijn mobiele telefoonnummer is gekomen (dat overigens niet privaat is, maar ook op mijn sites staat). Soit. Ik heb geen aangifte gedaan, maar draai sinds die tijd wel een gespreksopname-appje zodat alle gesprekken die ik telefonisch voer opgenomen worden, en die ik dus aan de politie kan overhandigen mocht het weer gebeuren.
  Ik kan me levendig voorstellen dat andere gebruikers soms bang zijn dat gegevens over hen publiek worden *misbruikt*, zoals woonplaats, functies, etc. Daar staat wel tegenover dat gebruikers ten allen tijde zich erg bewust moeten zijn van wat ze delen en waar en met wie.
  Wikipedia heeft mijns inziens nog een onvoldoende beschermend privacybeleid, maar verbetering van dat beleid vergt denk ik ook vele jaren en expertise. Zo is het eenvoudig IP-nummers van geregistreerde gebruikers te achterhalen met tooltjes. Veel gebruikers realiseren zich niet dat elders op internet info over hun rondslingert die ze wellicht zelf ooit daar gedropt hebben. Of ze gebruiken dezelfde alias op wikipedia en bijvoorbeeld Facebook. Ook op wikipedia zelf geven soms gebruikers meer van zichzelf bloot dan hun lief is.
  Daarop later terugkomen kan lastig zijn, want "eens geschreven blijft geschreven" is bijna een internetwet..... Van gebruikers willen we dan ook graag dat ze elkaar met het nodige respect benaderen, en zorgvuldig omgaan met gegevens van medegebruikers. Gebruikers die aangeven dat ze liever geen foto bijvoorbeeld meer op wikipedia hebben moeten veel moeite doen op wikigerelateerde sites die foto verwijderd te krijgen, want zo'n foto kan maar zo al eens elders ook gedeeld zijn. Hetzelfde geldt voor hernoemingen van accounts. Als je van je echte naam af wilt zijn er toch pagina's en andere gebruikers te vinden die de oude naam onthouden. Dan maar hopen dat die niet weer opnieuw gepubliceerd wordt.
  Wie integer is, zal zo'n gevoelig gegeven uiteraard niet expres weer opnieuw verspreiden (laat staan buiten de wiki). Maar wie zich echt zorgen om zijn eigen privacy maakt, dient dus ook zeer zorgvuldig te zijn met zijn eigen data, en ze niet elders te laten rondslingeren.
  Terecht zijn er hoge sancties op schending van die persoonlijke privesfeer, want ze tasten bij *misbruik* snel het gevoel van veiligheid aan. Probleem van het hele internet is, dat privacygegevens steeds (al dan niet gewild) meer publiek worden. Je kan aan de hand van een telefoonnummer iemands naam, woonplaats en adres vinden, en als je dat weet wellicht zelfs zijn bsn-nummer en/of bankrekeningnummer, of erger....
  Wil je je wapenen tegen dergelijk misbruik door derden zijn er dus in essentie slechts twee opties: geheel niets op internet doen, zelfs niet surfen of de pc aanzetten, of maar accepteren dat elke letter die je ergens bijdraagt of elke site die je bezoekt toch wel ergens iets van jou blootgeeft en dan maar hopen dat men te goeder trouw is. Die laatste optie is de situatie waarin wikipedia een weg moet vinden.
  Wie internet gebruikt, loopt risico's, gewild of ongewild. Als het ongewild is moeten we samen naar manieren zoeken de risico's te beperken: anonimiseren, geheel niet meer linken naar derden waar iets over iemand te vinden zou kunnen zijn, filters instellen, pseudoniemen hanteren, geen emailadressen publiceren of instellen, en nog veel meer. Wikipedia kan zijn gebruikers slechts in zoverre beschermen, dat zij sancties heeft op bewuste beschadiging van gebruikers en wellicht ook sancties zet in geval van opzettelijk misbruik van de semiprivate sfeer van gebruikers alhier.
  Het is dus (hals-)zaak om zeer secuur te kijken naar hoe semiprivate gegevens van gebruikers 'rondgaan' en of er dan *bewust* *misbruik* van de gegevens gemaakt wordt, of dat er *bewust* schade met die gegevens toegebracht wordt. Het beleid dient dus zodanig te zijn, dat gebruikers relatieve veiligheid kunnen ervaren, maar 100% garantie kan zelfs wikipedia daarop nimmer garanderen, juist omdat alle pagina's ook tot buiten wikipedia gelezen en misbruikt kunnen worden. We moeten dus daarin super secuur en alert zijn.
  Wat in de betreffende casus had moeten gebeuren is, dat de 'raad van wijzen en vertrouwden' (arbcom) zich erover gebogen had of er werkelijk van "privacyschending" sprake was, of dat bewust of opzettelijk gebeurde, of dat schadelijk bedoeld was, of er werkelijk gebruikers zijn beschadigd, of het in de toekomst te voorkomen is, etc. , om tot een passend oordeel te komen. Door zulke zaken te laten arbitreren komt een neutraler beeld dichterbij en stijgt het vertrouwen bij alle betrokken partijen hopelijk na de uitkomst. De zaak kan dan worden afgehandeld, eventueel met maatregelen of sancties, en partijen kunnen dan verder de zaak laten rusten.
  In the end valt of staat alles met vertrouwen in elkaar. We vertrouwen de arbcom, we vertrouwen de mods en we proberen elkaar te vertrouwen, alles op AGF. Maar zelfs ik weet niet wat al die al dan niet gekozen mensen met mijn gegevens al dan niet doen. Ik vertrouw er maar op (en hoop van harte) dat ze dezelfde integriteit aan de dag leggen als die ik voor mezelf nastreef.
  Tot zover even, groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 04:56 (CEST)

Al maak je je verhaal nog tienkeer langer Tjako, jou hebben “ze” zo gevonden, de anoniem niet. Bovendien, Wikipedia is vrijwilligerswerk. Waarom zou iemand willen opvallen met haar of zijn echte naam? Het zogenaamde “Ik heb niks te verbergen” is zoals blijkt, behoorlijk naïef. Of is het doel persoonlijk gewin/naamsbekendheid? Dat kan dus net zo makkelijk negatief kan uitwerken. Denkhenk (overleg) 23 aug 2015 08:48 (CEST)

Beste Denkhenk, ik heb zelf geen geheim gemaakt van wie ik ben, ook hier niet. Omdat ik sowieso wel te googelen ben, kies ik er persoonlijk dan ook voor om geheel niet anoniem bij te dragen aan Wikipedia. Ik heb ook geen enkele behoefte anoniem te zijn alhier. Verder vind ik het zelf prettig, dat men weet met wie men hier collegae is. Dat is ook omdat ik er op vertrouw dat men hier te goeder trouw is. Dat kan je naïef noemen, ik vind het een persoonlijke keus. Het heeft niets met persoonlijk gewin te maken, maar alles met vertrouwen in elkaar. En ja het medium brengt met zich mee, dat ieder dat voor zichzelf moet inschatten. Er lopen hier trouwens veel meer gebruikers rond die net als ik blijkbaar niet schromen zich niet te verstoppen achter een alias. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 12:40 (CEST)

Oude koeien

Het totale gebrek aan empathie van Tjako

Tjako heeft de wind mee in de discussie of hij wel of niet de privacy geschonden heeft van een gebruiker, namelijk van mij, omdat verder ingaan op die kwestie welhaast onmiddellijk opnieuw moet leiden tot het schenden van mijn privacy. Ik heb nog levendige herinneringen aan die periode. Het was een half jaar nadat een gebruiker die toen hier bekend stond onder de naam E** L** mijn identiteit, die hij alleen kende uit, toen nog vriendelijke, mailcorrespondentie die we ooit hadden gehad, hier op WP openbaarde. Een voormalig gebruiker, J_d_F opende daarop een weblog dat uitsluitend bedoeld was om mij te beschadigen en koppelde op dat weblog mijn Wiki-nick aan mijn IRL-identiteit. Ik zou een novelle kunnen schrijven over de ellende die dit alles in mijn persoonlijke levenssfeer heeft betekend. Stromen aan hate-mails van, naar mij nu bekend is, slechts een handvol gebruikers die zich steeds - natuurlijk anoniem en onder de meest waanzinnige, en niet op WP te traceren - schuilnamen aan mij opdrongen, verzoeken van de gemeente waarin ik woonachtig ben om mijn adres bekend te willen maken aan X of Y opdat ik gerechtelijk vervolgd zou kunnen worden wegens smaad en smalende reacties binnen de WP-gemeenschap omdat ik het er wel zelf naar gemaakt zou hebben. Tjako claimt steeds dat hij verwees naar een eerdere versie van dat weblog, maar dat weblog - dat nog steeds bestaat - heeft maar één onderwerp en dat ben ik en mijn vermeende misdragingen. Dat alles is dus een leugen van Tjako die hij maar kan blijven volhouden, omdat ik me tot nu toe genoodzaakt zag, me van deze hele discussie te onthouden om niet nog meer nadruk te leggen op de privacyschending, waarvan ik al zoveel last heb gehad.

In zijn poging om zijn straatje schoon te vegen, schroomde hij niet om daags nadat ik een goede vriend had begraven en dit, vanzefsprekend in samenspraak met diens familie hier had aangekondigd

(inmiddels al weer twee jaar geleden, en nog steeds zo zeer gemist: Vier Tildes),

zich op mijn OP te vervoegen, niet om mij te condoleren, maar om mij te waarschuwen voor mogelijke privacyschending, namelijk door mij gepleegd. Dat dit alles mij rouw op het dak viel, zal iedereen duidelijk zijn die ook maar een greintje sensitiviteit of empathie heeft. Zo niet Tjako die er nog allerlei scheppen bovenop deed, door te suggereren dat ik me ooit schuldig had gemaakt aan privacyschending. Dat zo iemand hier gekozen zou kunnen worden als moderator - en ook nog met allerlei zeer instemmend commentaar van notabelen - is bijna te gruwelijk voor woorden. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 01:18 (CEST)

 • Nog zo'n hele oude koe (juli/augustus 2011), met een m.i. pertinent verdraaide realiteitsperceptie. RJB, je hebt zelf in de hand in hoeverre je je privacy beschermt. Ik heb NIMMER jouw privacy geschonden. Dat heb ik juist de arbcom willen laten uitzoeken, hetgeen door o.m. jouw vooroordelen nimmer tot een zaak is gekomen... Jammer maar helaas. Wat betreft VT, ook jammer dat je me toen volkomen verkeerd hebt begrepen, omdat ik je juist wilde behoedne voor fouten inzake privacy die op de loer lagen. het spijt me nog steeds dat jij mijn bericht toen zo verkeerd hebt opgepakt. Dat je daar nog steeds zulke harde woorden aan vuil wilt maken, vind ik jammer en helpt de encyclopedie anno 2015 helaas geen steek verder. En helaas ook nu zou ik je wederom moeten waarschuwen, want met wat je hierboven schrijft gecombineerd met de tips die Robotje toen schreef is helaas jouw real life identity maar al te makkelijk te achterhalen! Immers google weet alles, RJB! Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 01:30 (CEST)
  Wat? heb ik dat gedaan? Hoe kunt u dat nou zeggen? Nou gewoon vrij simpel, gewoon nagaan, zoals je dat doet bij het schrijven van een encyclopedie, alleen die dingen opschrijven die je hebt geverifieerd, niet enkel neuzelen over oude koeien, nee, gewoon checken of die oude koeien nog leven. Peter b (overleg) 23 aug 2015 01:35 (CEST)
  Deze oude koe wordt maar wat graag door bepaalde gebruikers levend gehouden helaas, terwijl er geen greintje werkelijk bewijs is! Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 01:41 (CEST)
Ik weet dat dat zo gemakkelijk te achterhalen is, en ik heb me in de discussie rond de door jou geschonden privacy vanzelfsprekend terughoudend opgesteld omdat ik niet nog meer van de hel wenste die me inmiddels dankzij eerder genoemde gebruiker E** L** al was overkomen. Maar dat jij, die überhaupt helemaal niets met deze zaken te maken had, de WP-gemeenschap ook nog even kwam wijzen op een weblog waarop ik met naam, toenaam en Wikinick in het kwaadst mogelijke daglicht werd gesteld, dat valt - behalve door mensen die volstrekt leugenachtig zijn (ook al geen aanbeveling voor een moderator in spe) - niet te ontkennen. Je kan dat wel een oude koe noemen, maar in combinatie met de oude koe rond het overlijden van mijn vriend Vier Tildes, geeft mij dat de gedachte in dat jij ten enen male de sensitiviteit ontbeert om moderator te zijn. Onbegrijpelijk dat er zoveel weldenkenden zijn die menen dat jij voor deze gevoelige functie ook maar zou voldoen aan de minimaalste criteria. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 01:43 (CEST)
De link tussen gebruiker RJB als wikipediaan en een real life figuur heb niet ik (NIMMMMMMMERRRR!!!!!), maar jijzelf (diverse keren!!!!!!!!!!) meermaals gelegd helaas, juist door dat als zodanig te benoemen als zou het jou betreffen (!!!!) op dat weblog, waarvoor ik je zelfs diverse keren heb gewaarschuwd, omdat jij daarmee zelf (!!!!!) je privacy ontdekbaar maakte! Zelfs hierboven doe je dat wederom....~Maar helaas praat ik dan steeds weer tegen dovemansoren blijkbaar..... Groet, en voorzichtig svp, RJB! Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 01:59 (CEST)
Gewoon glashard liegen, niet een beetje, nee, gewoon alles. Waar heb je dat bord voor je kop geparkeerd? Peter b (overleg) 23 aug 2015 02:05 (CEST)
 • ik schreef bij mijn aanmelding niet zomaar: Ik respecteer elke welwillende gebruiker, ook als ik het niet met de ander eens ben. Zo sta ik er nu heel duidelijk in, en dat probeer ik zo consequent mogelijk in de praktijk te brengen in de diverse overlegsituaties op wikipedia. Ik respecteer jou, Peter b, ook als collega, zelfs als je probeert me zwart te maken of met allerhande PA-achtige beweringen komt zoals nu weer met "liegen", "bord voor je kop" en eerder met "rattengedrag". Een ander had je wellicht al drie keer voor een blokkade voorgedragen, maar ik ben tegen blokkades van gebruikers (AGF) die er soms (zoals in deze casus) anders over denken. Zullen we het dus maar gewoon beschaafd houden alsjeblieft? Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 02:13 (CEST)
(na 4 x bwc) Je bent neemt je bekende loopje met de waarheid, Tjako, ik kan het niet anders zien. Jij hebt een link geplaatst naar dat weblog, zonder dat er enige aanleiding voor was, en hoewel je blijft beweren dat je verwees naar een eerder versie van dat log: een dergelijke versie was er niet (waarom zou je, bovendien, anders voor dit ernstige vergrijp 3 maanden geblokkeerd zijn geweest? Alle moderatoren waren waarschijnlijk gek! En waarom bestond en bestaat dat weblog uitsluitend om mij zwart te maken? Wat viel er in die eerdere versie te lezen? Iets over Roodkapje? Of over de Wolf en de zeven geitjes?). Wat ik zelf al dan niet, en zo terughoudend mogelijk bovendien, over mijn IRL-identiteit bekend maak is mijn zaak. Daaraan kan je geen rechten ontlenen om mijn privacy te schenden. Bovendien: ik kan me alleen maar tegen dit soort schandalig gedrag verdedigen door over mijn identiteit te praten, en daarom doe ik dat liever niet. Maar nu jij door allerlei door mij zo zeer gewaardeerde gebruikers opeens gezien wordt als een modelmoderator (zeer voor schrijft zelfs mijn meest geliefde moderator), kan ik toch niet zwijgen, nu ik ervan overtuigd ben dat jij geen enkel gevoel hebt voor het onderscheid tussen privé en openbaar, dat je mij tot in mijn vezels gekrenkt heb met je lompe, zuigende en (bovendien totaal overbodige) interventies die opnieuw mijn privacy schonden, terwijl je - nota bene - straks op het schild gehesen gaat worden in een omgeving die vanzelfsprekend vol is van privacygevoelige informatie. Van moderatoren wordt een zekere fairness, een overdaad aan zelfreflectie en een vermogen tot objectieve oordelen verwacht, bovendien. Van geen van die kwaliteiten is me bij jou iets bekend. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 02:16 (CEST)
Zonder enige aanleiding? Ik was juist zeer bezorgd (met name om jou, RJB!), omdat er blijkens het weblog met juridische actie werd gedreigd, waarover ik vragen had gesteld, omdat zulke dreigingen doorgaans zeer ernstige zaken zijn die we serieus dienen te nemen, waarop vervolgens geen goed antwoord kwam, maar een hoop gedoe. De versie van het weblog naar welke ik linkte bevatte werkelijk geen enkele privacyschendende informatie, die aan een wikipediagebruiker gelinkt zou kunnen worden. Dat JIJ, RJB, zelf bekendmaakte dat het over JOU ging, door te beweren dat die link JOUW PRIVACY schond, kan mij NIMMER aangerekend worden. Bovendien was er op het moment dat ik de link plaatste geen privacygevoelige info aanwezig. Die gevoelige info kwam pas uren later op dat weblog, door een reactie op dat log van iemand anders. Helaas zagen de mods slechts die latere versie, en NIET de versie waarheen ik aanvankelijk linkte. Je kan mijn gedrag dan wel schandalig noemen (ik vind het integer gedrag), maar ik vind het werkelijk schandalig dat jij mij verwijt wat je zelf over jezelf hebt afgeroepen inzake privacyschending! Ik vraag me dus werkelijk af wie hier lomp is en wie zuigt, RJB. Van jou - als doorgaans erudiet en belezen collega met wie het prima toeven is - verwacht ik in de verste verte niet zulke grofheden in mijn richting. Over empathie gesproken..... Als je me een beetje serieus zou willen nemen: ik blijf erbij dat ik NIMMER iemands privacy geschonden heb en dat zeker als mod ook NIMMER zal doen! Ik acht mezelf daartoe integer genoeg. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 02:36 (CEST)
(na bwc) Nou, ik dus niet. De aanmaker van dat weblog had mij juist die ochtend een van zijn vele honderden satanische mails gestuurd om mij op zijn werkstuk te wijzen. En nog geen paar uur later kwam jij - inderdaad ogenschijnlijk uit bezorgdheid - naar dat weblog verwijzen om het zogenaamd op te nemen voor mijn privacy. Een misselijkmakender streek heeft mij zelden iemand geleverd. Dat jij je dan ook nog, terwijl ik een en ander zo sereen mogelijk formuleer, beticht van "grofheden", gooit de deur wat mij betreft helemaal dicht. Ik wil best uitgaan van ieders "beste bedoelingen" maar dat moet mij natuurlijk niet onmogelijk worden gemaakt. Als je - wat het mom is dat je voortdurend aantrekt - werkelijk zo bezorgd was over mijn privacy, dan had je mij een mailtje kunnen sturen, of je had een mailtje kunnen sturen aan de moderatoren. Maar nee, je publiceerde willens en wetens een link naar een website waarop uit te na te lezen stond wie ik was. Geen woord van excuses heb ik daar ooit voor ontvangen. Wel smeekbedes om erkenning van jouw enorme betrokkenheid bij de bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer. Het is leugenachtig en kwaadaardig bovendien. Ik zou dus werkelijk iedereen in overweging willen geven om zijn of haar hartelijke voorstem aan deze kandidatuur te onttrekken, zoals eerder de dappere Graaf Statler deed. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 02:48 (CEST)
Goed, de oude koeien loeien blijkbaar weer flink. Dan loei ik maar even mee. Tegen dit soort hetzes (die ook nog even met wegpoetsacties een werkelijke meningsuiting onmogelijk maken) is het lastig verdedigen. Ik HEB je damals een mailtje gestuurd, maar jij weigerde damals met mij verder via mail te communiceren, weet je nog wel? Ik heb GEEN link gelegd tussen eeen gebruiker RJB en dat weblog (NOOIT!!!), dat heb JIJ (MEERMAALS) zelf gedaan door de link (MEERMAALS) op jezelf te betrekken. Ik adviseer de stemmers vooral tegen mij te stemmen als ze aan mijn integriteit twijfelen, zoals RJB blijkbaar doet. Laat e.e.a. maar voor zich spreken. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 02:53 (CEST)
(na bwc) Je kan wel over oude koeien blijven praten, maar het enkele feit waarom ik nu nog wakker ben, is dat ik hartkloppingen heb van het idee dat jij straks ook nog moderator bent. Die hartkloppingen zijn dus geen oude koe, maar komen voort uit de gerechtvaardigde gedachte dat jij medeverantwoordelijk bent voor een periode in mijn leven die ik als een hel heb ervaren. Ik heb mezelf geen enkele link ooit op mijzelf betrokken, in de link die jij publiceerde stonden mijn IRL namen en mijn Wikinick gewoon te lezen. Er was aan dit, zo ongelukkige, incident ook niets voorafgegaan dat zou kunnen veronderstellen dat jij het beste met mij voorhad. Integendeel, kunnen we wel stellen. Vooral het valse mom, dat je tot op dit moment voorhoudt, dat het je om mijn welbevinden zou zijn gegaan, is volstrekt, maar dan ook volstrekt ongeloofwaardig. In ieder geval zou iemand die - dit dan nog in het beste geval - gewoon een gen mist om de inschatting te maken om zo'n link wel of niet te plaatsen, nooit moderator mogen worden. De parmantige vanzelfsprekendheid waarmee je dat keer op keer opnieuw probeert, toont mijn voornaamste bezwaar aan: het ontbreekt je aan kritische zelfreflectie (ik probeer me wel eens te verplaatsen in degenen die een lemma over zichzelf schrijven, en uit welk narcistisch brein zoiets voorkomt) en daardoor kan je ook geen fouten toegeven. Tjako heeft het altijd bij het rechte eind. Typisch een eigenschap die wij ten laatste verlangen van onze moderatoren. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 03:13 (CEST)
Dat wakker blijven hebben we dan gemeen, want ook ik word wederom witheet van je verdraaiingen van feiten en je pogingen mij wederom op dit dossier te beschadigen. Jij hebt een link laten verwijderen onder een samenvatting dat JOUW privacy geschonden werd (dus dat er blijkbaar real life data aan gebruiker RJB werden gekoppeld door die link). Op de link zoals ik die aanvankelijk niet eens plaatste (!) maar waarnaar ik slechts zijdelings refereerde vanwege vermeede juridische dreiging (!, en pas later na herhaald verzoek om bronnen voor een juridische dreiging de link zelf gaf!) stond op dat moment dat ik de link gaf NIETS over real life privacygevoelige data van RJB. Wel van die mogelijke juridische dreiging richting JdF door RJB, waarom ik die link toen gaf. Die dreiging kaartte ik dus aan, omdat ik daarover vragen had. Had niets met jouw privacy van doen. Jij echter relateerde onmiddellijk de link aan privacyschending en haalde daarmee dus bewust een bewijsstuk weg. Ik geloof best dat jij je druk maakt om je privacy, zeker na de acties van ene E***L***. Ik ben derhalve juist steeds zeer behoedzaam geweest met juist jouw privacy, en heb je diverse keren erop gewezen dat jij zelf je verantwoordleijkheden beter moet nemen ze te beschermen. Als je vervolgens zegt: hee dat gaat over mij! En dan ook nog op een versie stuit waarin werkelijk iets veranderd is, omdat er een mogelijke woonplaats of functie van jou op is neergekalkt door iemand (waar IK toen geen weet van had toen ik de link plaatste!), kan ik me best voorstellen dat je schrikt. Maar wrijf dat niet mij aan maar de wanbeheerders en/of reaguurders van betreffend weblog. Ik reflecteerde al zeer vaak op dit dossier de afgelopen jaren, en heb tot de dag van vandaag nog geen enkel punt gevonden waarop ik mezelf op gebrek aan integriteit kan betrappen. Je psychologische kwalificaties van de koude grond als zou ik lijden aan narcistische persoonlijkheidstrekjes, parmantigheid, en gebrek aan kritische zelfreflectie of onvermogen om fouten toe te geven, vind ik slechts beschamend voor jou. Zwartmaken, daar ben je dan wel weer steengoed in, dat moet ik je nageven. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 03:34 (CEST)
O ja, "juridische dreiging van RJB richting J_d_F", dat was er aan de hand! En daarom kwam Tjako langs om bezorgd bij de gemeenschap te informeren of RJB wel J_d_F mocht bedreigen met juridische actie.. Je verhaal wordt per keer ongeloofwaardiger. Ik wil nog best aannemen dat je in eerste instantie de situatie verkeerd inschatte en dacht dat ík J_d_F dreigde met juridische actie, in plaats van dat hij al maandenlang dagelijks tenminste vijf dreigmails aan mij stuurde, maar uiteindelijk plaatste je gewoon een link naar een site waar ik - in mijn eenzame naaktheid - volledig op stond uitgetekend. En dit: het aankaarten van juridische dreiging van RJB richting J, zou moeten gelden als bewijs voor je bezorgdheid over mijn privacy? Het is vals, leugenachtig en - bovendien - volkomen ongeloofwaardig. Maar op dat weblog, waar jij naar verwees, zo worden wij uitgenodigd te geloven, daar had men kennelijk dezelfde standaarden van integriteit als jij. Weliswaar wilde men bezwaar maken tegen mijn "juridische dreiging" maar men was beleefd genoeg om enkel mijn Wikinick te noemen. Het is allemaal volkomen ongeloofwaardig, en het is bovendien vals en onwaar en zelf bij het ontbreken van enig bewijs, "it doesn't make any sense". Reden te meer - zo zou ik denken - om iedere steun aan je parmantige kandidatuur te onttrekken. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 03:52 (CEST)
Ik had aanvankelijk slechts een vraag gesteld aan moderatoren betreffende een vermeende juridische dreiging en of er hier iets aan gebeuren moest op wikipedia ter bescherming van de encyclopedie (en de betrokken gebruikers tussen wie dat conflict speelde (RJB die aangifte scheen te hebben gedaan tegen JdF)). Dat werd vervolgens door RJB tot buitenproportionele aspecten opgeblazen met regblokverzoeken tegen mij, verwijdering van passages, privacyschendingbeschuldigingen etc., omdat ik alleen al de vraag stelde hierover! Ik heb voorts zeker niet dezelfde standaarden als dat weblog, alleen had dat weblog wel informatie die duidde op de aangifte die gedaan zou zijn. Daar is niets vals of onwaar aan. Check the facts. Allemaal heel pijnlijk verlopen uiteindelijk, en niet alleen voor RJB zelf, maar ook voor ondergetekende. Omdat de weg naar waarheidsvinding door een stomme blokpeiling werd afgesloten. Reden te meer om dit als oude koe te bestempelen, en als een zaak waarover we het nooit en te nimmer meer eens kunnen worden. Let's agree to disagree. Het was 2011, we zijn nu vier jaar verder, en de vraag is hier niet of RJB of ik gelijk had, maar of men mij vertrouwt en integer genoeg vindt. RJB overduidelijk niet, en dat mag. ieder zijn mening. Ik heb zelfs RJB bedankt voor zijn tegenstem, net als alle andere tegenstemmers in deze verkiezing. Uit respect voor elkaar, en omdat men allemaal hier de moeite neemt om hier serieus te stemmen. Voor de rest: mij en passant nog even 'parmantig' noemen is RJB's manier om me nog extra zwart te maken. Laat hem maar. Ik zie dat als afreageren van oud zeer, en gun het hem dat hier maar weer te doen. Ik ben er klaar mee, met deze koe. Die is namelijk inmiddels mors- en morsdood. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 04:05 (CEST)
 • @Tjako:Beschaafd? Beschaafd is dat je je anderen serieus neemt, dat je erkent wat je hebt gedaan, dat je niet tegen beter weten in ontkent. Dan kun je neuzelen over alle welwillende gebruikers respecteren, maar dat is een schreeuw in de ruimte als je blijft ontkennen. Als je serieus meent dat ik dat niet mag zeggen? Wat let je, vraag een blok voor me aan. Het idee dat jij dat straks zonder aanvraag zelf zou kunnen? moet er niet aan denken. Peter b (overleg) 23 aug 2015 02:23 (CEST)
  Al zou ik je honderd keer willen blokkeren (wat ik ondanks je diverse insinuaties die mij zwartmaken geheel niet wil overigens), ik zal dat niet doen, omdat ik dan in dit geval net als jij bij deze zaak betrokken ben. Ik erken voor 100% wat ik gedaan heb, en erken dat dat GEEN PRIVACYSCHENDING was en sta daar nog steeds 100% achter! En ik heb daar telkens volkomen integer en ten volle verantwoording over afgelegd. En het spijt me bijzonder dat sommigen dat blijkbaar niet willen accepteren. Helaas heeft de kans om dit alles tot de bodem uit te laten zoeken de arbcom nooit gehaald. Je mag het anders zien, maar dat is nog steeds geen enkele reden collegialiteit en beschaving te laten varen. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 02:46 (CEST)
  • RJB, je vraagt aandacht voor privacybescherming. Op basis van jouw tekst hierboven werd ook mijn belangstelling gewekt. Binnen 2 minuten heb ik, uitsluitend op basis van jouw betoog, op je linkedinpagina kunnen vaststellen dat je vriendelijkheid ten opzichte van een bepaalde ex-Wikipediant mogelijk een zakelijk karakter heeft. Ik wil maar zeggen: je blaast een situatie op, Tsjako kan er weinig aan veranderen dat het nooit is uitgezocht. Door deze handelswijze ben je bewust mensen aan het beschadigen. En de zogenaamde privacyschending vind je blijkbaar ook niet zo erg, want je vraagt er jaren na dato uitgebreid aandacht voor. Je verwijt gebrek aan empathie, dat doet me denken aan een waard en zijn gasten. Ik vind het wel jammer dat je weer op de jou bekende manier om je heen lijkt te moeten slaan Gerhardius ( Overleg) 23 aug 2015 09:35 (CEST)
Oude koeien is wel een heel makkelijk argument. Zoiets van ach, de jappenkampen en de holocaust, al zeventig jaar geleden. Wat maakt het verder uit. Dit is voor RJB springlevend, daar gaat het om. Ik vond het indertijd oer- en oerstom naar zo een vuilnisbak te verwijzen waarop gebruikers inktzwart gemaakt werden en waarop de meest bizarre juridische dreigingen werden geuit. (Ook aan het adres van andere gebruikers overigens.) Niet serieus te nemen. Een raadsel dat een intelligent mens als Tjako dat al als een serieuze dreiging zag. Waarom ik het drie keer voor arbcom heb geprobeerd te krijgen is juist om dit soort slepende conflicten te voorkomen, als er een arbcom-uitspraak was geweest was het nu namelijk al lang einde discussie geweest. Ook ik was het voorgeval zo goed als vergeten, net als Woudloper, en had zeker niet ingeschat hoe groot de impact op RJB is geweest en nog is. Als ik dit had geweten had ik natuurlijk in het geheel niet gestemd, ik zou het zeer onjuist vinden dat er hier een moderator actief was die door een, in mijn ogen oerstomme streek, geen opzet, het digitale leven van een andere gebruiker tot een hel daardoor zou maken. Daarom heb ik mijn voorstem ingetrokken. Tegenstemmen doe ik ook niet, ik geloof namelijk dat Tjako in het geheel niet snapt wát er zo oerstom was, maar niet dat het boze opzet was. Het oordeel over zijn moderatorschap laat ik graag aan andere over. Groet aan allen. Graaf Statler (overleg) 23 aug 2015 10:51 (CEST)
PS Mag ik van de gelegenheid gebruik maken voor de zoveelste maal een warm pleidooi te houden voor een veel simpeler moderatorschap zodat iemand klierende anoniemen kan blokkeren en nuwegje kan doen? (moderator-light) Dat zou het moderatorcorps namelijk enorm ontlasten en de lat veel lager leggen. Een soort uitgebreide roll-back functie dus. Graaf Statler (overleg) 23 aug 2015 11:15 (CEST)
Als jij eventuele misstappen uit het verleden van Tjako vergelijkt met de holocaust en Jappenkampen, moet je snel wegkruipen in een hoekje en je heeel, heel, heel diep gaan schamen. Michiel (overleg) 23 aug 2015 11:34 (CEST)
Natuurlijk begrijpt ieder normaal denkend mens dat ik deze vergelijking niet maak. Ik bedoel natuurlijk te zeggen dat het argument oude koeien vaak te makkelijk gebruikt wordt, zo ook hier. Graaf Statler (overleg) 23 aug 2015 11:51 (CEST)
Niettemin is het een Godwin en in die zin een belediging aan het adres van zowel Tjako als aan de slachtoffers en nabestaanden van jappenkampen en de holocaust alsmede aan het adres van iedereen die zichzelf in deze discussie graag serieus genomen ziet worden. Niet voor niets werden voor dit soort vergelijken eerder al gebruikers geblokkeerd. EvilFreD (overleg) 23 aug 2015 12:00 (CEST)
Alstublieft, ga een biertje drinken allemaal. Doorgehaald. Graaf Statler (overleg) 23 aug 2015 13:34 (CEST)

Ik begrijp dat veel van de tegenstemmers Tjako nog steeds als de grote schuldige zien van de hierboven aangehaalde kwestie van inmiddels vier jaar geleden. Los van de vraag of al die nu weer opgerakelde oude beschuldigingen van privacyschending aan Tjako's adres terecht zijn of überhaupt wel enige reële grond hadden/hebben (ik heb eigenlijk sterk de indruk van niet), wat heeft dat akkefietje uit 2011 überhaupt te maken met zijn moderatoraanmelding, die nu loopt? De Wikischim (overleg) 23 aug 2015 18:30 (CEST)

Zegt iemand die tot vandaag over de grond rolt van het lachen omdat hij in 2010 een keer een d/t fout van mij heeft verbeterd. Ga gezellig met je sterke indruk in een hoekje zitten en probeer hem over te halen tot het spelen van een spelletje Mens, erger je niet. Ik vermoed dat je dan je sterke indruk al snel even ergerlijk gaat vinden als ik. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 22:58 (CEST)
Je hebt je punt al lang gemaakt, RJB. Je hoeft hier niet na te trappen, karaktermoord te plegen en bovendien jezelf zo te laten kennen. Gerhardius ( Overleg) 23 aug 2015 23:47 (CEST)
Waar bemoei jij je in hemelsnaam mee? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 aug 2015 23:49 (CEST)
als je privé wilt chatten verwijs ik je graag naar een ander medium. We zitten hier in een verkiezing voor een belangrijke functie, en jij bent die behoorlijk aan het verstoren met je privé vete. Ik snap je punt, daar had je wat mij betreft niet zulke lappen tekst voor uit de kast hoeven te halen. De manier waarop je WS hier patroniseert is onnodig, daar zeg ik wat van. Gerhardius ( Overleg) 24 aug 2015 00:06 (CEST)
 • [4] ... Er dreigt enig zandtekort op Wikipedia. Misschien is het gebruikt om in ogen te strooien in plaats van op de bedoelde plek. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 00:13 (CEST)
Ik neem afstand van alle kwalijke suggesties van Oogstweg die spreekt van de valste dingen als "natrappen", "karaktermoord" of "privé vete". Ik heb op grond van mijn ervaringen met Tjako zeer ernstige bedenkingen bij zijn geschikheid als moderator. Die bezwaren had ik voor me willen houden - want ik heb, zoals je gezien zult hebben - zonder commentaar gestemd, totdat Tjako allerlei onwaarheden begon te verkondigen in reactie op de stemverklaring van Peter b. Omdat die stemverklaring betrekking had op mij, en Tjako's reactie derhalve ook, heb ik mij nader verklaard. Daarna werd ik getrakteerd op betogen van Tjako waaruit - inderdaad - geen enkele empathie bleek. Het was allemaal mijn eigen schuld dat mijn privacy door hem werd geschonden, en ik had zijn lompe reactie na het overlijden van Vier Tildes kennelijk zo verkeerd begrepen, dat hij zich niet eens waagt aan enige inhoudelijke zelfreflectie op dat punt. Behalve met het woord "parmantig" en mijn speculatie over enig narcisme (omdat hij een lemma over zichzelf aanmaakte), heb ik me nergens schuldig gemaakt aan enige persoonlijke aanval. Ik heb vrij eerlijk aangegeven waarom ik Tjako totaal ongeschikt vind als moderator. Jouw bijdragen aan deze discussie - Oogstweg - glijden overal langs want je hebt 0,0 met deze zaak te maken, maar je veroorlooft je wel allerlei oordelen over die zaak en - om mij onduidelijke redenen - al die oordelen vallen ten nadele van mij uit. Ik ken jou niet en er is werkelijk niets in je bijdragen dat bij mij enig verlangen oproept je te leren kennen, maar volkomen misplaatst is het wel. Ik zie heus ook wel de kwaliteiten van Tjako. Uit de door hem zelf opgeladen pianofragmenten blijkt dat hij ontroerend mooi piano speelt en hij is een zeer waardevolle gebruiker als het gaat om muziekonderwerpen. Maar als moderator lijkt hij me totaal ongeschikt, en ik vond het - na de discussie tussen Peter b en hemzelf, mijn plicht daarin kleur te bekennen. Tegenover mijn serieuze bijdragen plaats jij. Oogstweg, alleen maar verdachtmakingen over mijn drijfveren en motieven. Terwijl ik vrij duidelijk ben geweest over de zeer serieuze impact die de gebeurtenissen van destijds in mijn daadwerkelijke leven hebben gehad. Dat jij daaraan voorbij leest en met louter kwalijke persoonlijke kwalificaties in mijn richting reageert, terwijl ik je niet ken, en verder niets met je te maken heb of, zo mag ik daar aan toevoegen, te maken wil hebben, ervaar ik als bijzonder ernstig ontwrichtend gedrag. Ik ga nu naar bed, in de hoop dat Klaas Vaak het zand daar zal strooien waar het bedoeld is. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 24 aug 2015 00:32 (CEST)
Maar ehhh, ik denk dat het punt wel duidelijk is. Misschien is het beter om deze discussie te staken? Veel effect zal het toch niet meer hebben en nu wordt het z'n civil hands make civil blood unclean sfeertje maar dan zonder de romance. Natuur12 (overleg) 24 aug 2015 01:07 (CEST)
@RJB: (na bwc) Het simpele feit dat jij mij gebrek aan empathie toedicht in een kopje zet de toon reeds voor karrevrachten negativiteit richting mij. Schrijnend, zeker na je belofte van "zand erover". De gebeurtenissen van destijds hebben ook zeer serieuze impact op mij, RJB. Bijvoorbeeld dat door e.e.a. ondanks je "zand erover" toch weer op te rakelen deze verkieizing waarschijnlijk op een fiasco gaat uitlopen. Jouw eenvoudige schenden van "zand erover" uit 2013, door bijvoorbeeld de triese overlijdensaffaire van VT toch ook hier weer ten tonele te voeren en op te rakelen (God hebbe zijn ziel) is ook beschadigend voor mij, en doet geen recht aan *feiten* en je belofte. Waar is JOUW gevoel voor empathie, RJB? Verplaats je eens in mijn positie. Wie ontwricht hier nu eigenlijk? Groet, en hoop dat jouw destijdse zand niet plotsklaps op is wanneer gebruikers hier over vertrouwen in mij moeten oordelen. Wat mij betreft kopen we beiden nieuw zand, zodat we hier echt en gemeend zand over kunnen doen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 01:15 (CEST)
Maar "zand erover" betekent toch niet dat ik jou een geschikt moderator moet vinden? Omdat ik dat niet vind, namelijk, heb ik hierboven zonder enig verder commentaar gestemd. IK heb die oude koeien niet uit de sloot gehaald. Pas toen die eruit gehaald waren en jij allerlei onwaarheden begon te verkondigen, kon ik niet langer zwijgen en dat heb ik dan ook niet gedaan. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 24 aug 2015 12:11 (CEST)
Dag, RJB. Ik zal deze discussie hier stoppen, want als je me van "allerlei onwaarheden" beschuldigt zonder dat de zaak toen is uitgezocht is het einde oefening. Ik koop zand, ik weet niet wat jij doet. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 12:21 (CEST)

Vragen aan Tjako

 • Beste Tjako vind je je zelf wel geschikt om moderator te worden? Uit de aanmelding neem ik mee dat je daar hard aan twijfelt en alleen maar meedoet om de hoop te vergroten. Akadunzio (overleg) 22 aug 2015 11:11 (CEST)
  • Beste Akadunzio, ik twijfel slechts of men mij voldoende vertrouwt. Ik denk dat ik prima met moderatorwerk aan de slag kan, en op een integere wijze. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 13:20 (CEST)
   • Bedankt voor het antwoord. Maar als je weet dat er geen vertrouwen is, denk ik dat deze aanmelding niet veel kans op succes gaat hebben. Akadunzio (overleg) 23 aug 2015 14:43 (CEST)
    • Wie mij een beetje gevolgd heeft weet dat ik doorgaans geen blad voor de mond neem. Op wikipedia opereer ik zo diplomatiek mogelijk en zo eerlijk mogelijk in discussies, en volgens de etiquettes die bij mij redelijk hoog in het vaandel staan. Dat er gebruikers zijn die me desondanks niet vertrouwen, zal misschien op zaken uit het verleden zijn gebaseerd, die men me blijkbaar nog steeds wil nadragen, maar waarbij ik ook steeds open en eerlijk heb gehandeld. Wellicht heerst er angst dat ik misbruik zal maken van modbevoegdheden. Een ongegronde angst, want ik zal nimmer afwijken van de open en eerlijke lijn. Mocht men modacties van mij niet goed vinden kan men me er op aanspreken en zal ik net zo makkelijk de bitjes weer inleveren. Ik vraag slechts om vertrouwen, omdat ik een handje wil helpen bij de totstandkoming en bescherming van de encyclopedie, ons werk hier. Wie dat vertrouwen niet wil geven heeft blijkbaar andere ideeën over moderatorschap dan ik. Ik zie veel tegenstemmers die geen stemverklaring geven, en waarmee ik dus niet zoveel kan. Anderen rakelen oude koeien op. Wellicht is men bang een stemverklaring te geven uit angst voor imagoschade of iets dergelijks, of god-weet-wat. Ik heb geen idee waarom een aantal tegenstemmers dat vertrouwen niet zouden willen geven na 8 jaar hier constructief bij te hebben gedragen. Zien ze niet dat ik het beste met Wikipedia voor heb? Twijfelen ze aan mijn eerlijkheid? Aan mijn capaciteiten? The proof is in the pudding. Laat me bewijzen dat ik dat werk aankan, zou ik zeggen. Geef me de kans me te bewijzen. En dan praten we wel weer verder over of ik toch wel of niet geschikt of ongeschikt ben. Er zijn immers jaarlijkse herbevestigingen/evaluaties. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 24 aug 2015 02:52 (CEST)
 • N.a.v. "Ik wil lichte modtaken kunnen uitvoeren" en "Ik zou me - zeker in het begin van mijn modschap - willen beperken tot gebruik van de knopjes bij eenvoudiger nuwegverzoeken, en vandalismebestrijding bij het incidenteel nalopen van recente edits" deze vraag. Bent u van plan om de hetere aardappels doelbewust te mijden ? Maasje 22 aug 2015 12:55 (CEST)
  • Ik zal eerst goed ervaring willen opdoen met de wat lichtere taken, en wie weet groei je dan op den duur wel naar de wat zwaardere toe. Vandaar dat ik niet gelijk met hete aardappelen aan de slag hoef. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 13:20 (CEST)
 • Hallo Tjako, hartelijk dank voor je aanmelding. Ik ben benieuwd naar jouw kijk op het motiveren van beslissingen door moderators. Op welk moment moet een moderator volgens jou een beslissing onderbouwen: direct bij het nemen van de beslissing, pas als daarom gevraagd wordt, op geen enkel moment of hangt dat af van het soort beslissing of het concrete geval (en zo ja, waar hangt dat dan van af)? Hoe zou je in dit verband de huidige praktijk kwalificeren en hoe sta jij daartegenover? Alvast bedankt voor de beantwoording. Woodcutterty|(?) 22 aug 2015 14:41 (CEST)
  Hallo Woodcutterty, een mod die ongemotiveerd beslissingen neemt? Liever nooit... :) Punt is dat soms urgentie een directe motivatie verhindert (bijvoorbeeld bij een cyberaanval), in dat geval kan slechts achteraf na wellicht pas vele acties gemotiveerd worden. Ik denk dat elke modhandeling in principe wel motivatie behoeft, en tenminste vanuit een motief dient te gebeuren. Spelen met bitjes is niet de bedoeling. Het is een instrument dat verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Ik zou overigens liever in dit verband de term toelichting willen gebruiken dan motivering/motivatie, waarbij de betekenissen nogal eens dooreen gebruikt worden ;). Vaak is het niet direct mogelijk een actie toe te lichten (soms wel: men kan een actie aankondigen bijvoorbeeld), en dan zal ik zo snel mogelijk de toelichting van motieven kenbaar maken (hetzij in een bewerkingssamenvatting, hetzij op een OP of andere betrokken pagina). Men mag me uiteraard ook altijd nadien bevragen op acties, als mijn toelichting onvoldoende helder is. De huidige praktijk is dat ik vaak zie dat mods het met bepaalde acties echt goed bedoelen maar soms verzuimen of geen tijd hebben/nemen voor een uitvoeriger toelichting. Ik weet ook niet of dat te voorkomen is en of dat schade oplevert. Meestal worden modacties na nadere bevraging wel goed toegelicht in elk geval. Ik vind transparantie van moderatoren (en -acties) in elk geval van belang, voorzover dat mogelijk is. een goede en duidelijke communicatie helpt namelijk ook meestal de samenwerking tussen en met collegae beter te laten verlopen. Hoop dat dit je vraag een beetje beantwoordt. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 14:56 (CEST)
  Bedankt voor de beantwoording. De praktijk is dat bij bijvoorbeeld de afhandeling van beoordelingssessies een moderator volstaat met de opmerking (in de bewerkingssamenvatting of logboekregel) 'behouden bij sessie' of (bij verwijdering) 'beoordelingssessie pagina's [datum]'. Dat is een toelichting van de handeling ('ik handel een sessie af'), maar niet een motivering daarvan. Die volgt als je geluk hebt alsnog als je expliciet om een motivering vraagt, op WP:TERUG of de overlegpagina van de afhandelend moderator, maar bepaalde moderators weigeren ook dan argumenten voor hun handelen te geven. Ik vraag mij met name met het oog op nieuwe gebruikers af of je van mening bent dat een gebruiker die er belang bij heeft te weten waarom een beslissing genomen is zelf om nadere toelichting moet vragen (en dus ook de moeite moet nemen uit te vogelen waar je dat kunt doen, met het niet denkbeeldige risico dat hem dit niet lukt), of dat van een moderator op dit punt een proactieve houding mag worden verwacht. Woodcutterty|(?) 22 aug 2015 15:19 (CEST)
  Ingeval van jouw voorbeeld van de WP:TBP: als ik een dagdeel zou doen, zou ik denk ik naast de algemene opmerking behouden of verwijderen per lemma aan de nominator een berichtje op diens OP zetten met de doorslaggevende redenen (argumenten), of in een klein toelichtingssjabloontje op WP:TBP per lemma (dat bestaat nog niet, maar kan wellicht verhelderend zijn na de discussies). Ingeval van verwijdering kan je dan ook de nominator of overleggers eventueel vertellen dat ze eventueel bij TERUG een verzoek kunnen indienen als ze het met de beslissing niet eens zijn. Ik zal daarin dus wellicht proactiever zijn dan andere mods. Vooral voor nieuwe gebruikers zal het prettig zijn te weten waarom hun artikelen het net niet of juist wel halen, zodat ze gestimuleerd worden toch door te gaan met schrijven aan de encyclopedie. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 aug 2015 15:34 (CEST)
  Dat zou m.i. een zeer welkome verbetering zijn op de huidige praktijk. Hopelijk nemen andere moderators daar een voorbeeld aan. Nogmaals bedankt voor de beantwoording. Woodcutterty|(?) 22 aug 2015 15:48 (CEST)
 • Beste Tjako. In bovenstaande discussie over oude koeien neem je nogal de tijd om jouw standpunt weer te geven. Heel prima. Helaas is toch de discussie helemaal aan de hand aan het lopen. Kun je aangeven welke lering we hier uit met elkaar kunnen trekken? Hoe denk je als mod in de toekomst met dit soort oud zeer om te kunnen gaan? Gerhardius ( Overleg) 23 aug 2015 12:39 (CEST)
  Ik tracht in deze zaken zo open mogelijk te zijn over de oude koeien. Dat ze opgerakeld zouden worden had ik dus juist ingeschat. Dat mensen (blijkbaar vanuit diepgeworteld wantrouwen vanuit het verleden) nog steeds menen dat die oude koeien een reden zijn mij anno 2015 geen (licht) modwerk te laten doen betreur ik. Ik vind dat persoonlijk niet erg collegiaal, maar ieder zijn mening. Als mod en gebruiker kan ik zelf niets doen aan de diepgewortelde angsten van andere gebruikers voor doemscenario's die men denkt tegemoet te zien met een stem voor mij. Het enige dat ik kan doen is mezelf blijven en eerlijk en integer antwoorden op mij gestelde vragen, of vanuit een open houding reageren op beschuldigingen, karaktermoord en dergelijke in mijn richting. Ik zal als mod deze oude koeien nimmer laten meespelen in mijn werk. Ik kijk per geval naar argumenten, inhoud, omstandigheden en eventueel te nemen acties en zal die als ze voorkomen op inhoud en argumenten verantwoorden, net zoals ik me op deze pagina tracht te verantwoorden. Eerlijk duurt het langst. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 12:47 (CEST)
  ik bedoel eigenlijk te vragen hoe je escalatie vanwege oude koeien in de toekomst denkt te kunnen voorkomen. Gerhardius ( Overleg) 23 aug 2015 12:51 (CEST)
  Ik kan alleen maar zeggen dat ik de laatste jaren heb getracht - juist om voor iedereen hier van dienst te zijn, de lezers en collegae, mijn werk hier gewoon zo goed mogelijk te doen en zo integer en verstandig mogelijk te zijn daarbij. Dat oude koeien worden opgerakeld door bepaalde gebruikers was te voorzien (het zal vast niet de laatste keer zijn, die gebruikers een beetje kennende) en heb ik dus inderdaad voorzien. Ik had hooguit kunnen besluiten er geheel niet (meer) op te reageren, maar ik vind ook dat ik niet alles over me heen hoef te laten komen (en ik vind dat gebruikers die een vertrouwensvraag voorgelegd krijgen recht hebben op de feiten). Op iemand gegooide stront was je weg, zeker als die recht in je gezicht wordt gegooid. Dat laat je niet eeuwig op je gezicht zitten want dat blijft dan stinken. Als er i.m.o. valse beschuldigingen en leugens en zwartmakerij over mij worden neergepend, wat doe ik dan? Negeren en dat valse beeld laten bestaan? Nee, helaas. Ik heb geleerd dat eerlijk blijven en de feiten volgen en leugens en zwartmakingen weerleggen de enige remedie tegen escalatie is. Dan maar geen mod, dan maar mensen die hun voorstem intrekken omdat ze dat gedoe zat zijn of mij hierin niet slim of zo vinden, maar dan kan ik mezelf in de spiegel recht aan blijven kijken. Kenmerk van de oude koe is dat hij bij welke gelegenheid dan ook toch weer van stal gehaald wordt en m.i. dan ook misbruikt wordt in de vertrouwenskwesties waarover we hier zeker spreken moeten. In de toekomst zal ik mijn koers/beleid in deze dus hoogstwaarschijnlijk verder geen millimeter meer wijzigen, zolang men die oude koeien van stal haalt. Men vertrouwt me of men vertrouwt me niet. Dat oordeel ga ik zelf niet voor u invullen. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 13:09 (CEST)
  mijn stem had je al. Ik waardeer je open reactie. Het hart op de tong spreekt me aan, maar kan je ook in de nesten werken. Ik ga er van uit dat je daar de tussenweg in vindt. Gerhardius ( Overleg) 23 aug 2015 17:04 (CEST)

Conclusie

 • Met 58 stemmen voor en 45 stemmen tegen (56,3%) is Tjako niet verkozen tot moderator.

Conclusie van Tjako

 • Alle stemmers bedankt voor hun stem en eventuele andere bijdragen aan deze kandidering en de (helaas m.i. soms ook wel wat minder constructieve) bijdragen aan de discussie hieromtrent. Helaas ben ik niet verkozen. toch ben ik wel blij dat er in elk geval een meerderheid van gebruikers is die me de moderatortaken wel zou toevertrouwen. Jammer dat die meerderheid niet groot genoeg is, zodat ik niet moderator kan worden.
 • Mijn persoonlijk conclusie is, en dat wil ik toch genoemd hebben, dat er een behoorlijke discrepantie lijkt te bestaan tussen hoe ik me inzet met volle overtuiging en vanuit een open en oprechte houding voor wikipedia en daar taken bij aan zou willen en m.i. kunnen nemen die wat meer verantwoordelijkheid inhouden enerzijds, en anderzijds aan hoe sommige gebruikers dan denken dat ik dat niet zou kunnen (op grond van toch vaak de genoemde oude koeien, zaken van jaren terug, alsof een mens zich niet kan verbeteren, en alsof dus maar elke kans aan me moet blijven worden ontnomen).
 • Ik vind voorts dat twee reacties in de stemming er behoorlijk uitsprongen en me persoonlijk behoorlijk geraakt hebben: de eerste is Peter b's reactie die mij van "rattengedrag" beschuldigde, de tweede die van RJB die me wegzet als iemand met een 'totaal gebrek aan empathie' in een vette kop die dus gedurende bijna de hele stemming sfeerverpestend en negatief toonzettend was. Zulke zeer harde en zeer suggestieve negatieve kwalificeringen vind ik persoonlijk beneden elk peil, en collegae onwaardig, en het heeft me verbaasd dat daar in de serieuze verkiezing nauwelijks collegae op in zijn gegaan deze twee collegae hierin tot de orde te roepen.
 • Ik hoop van harte dat een eventuele volgende kandidaat zich meldt en meer succes heeft, en minder "stront over zich heen krijgt", want ik vind 50 mods nog steeds wel wat magertjes, en hulp lijkt me altijd welkom ook op dat front. Hartelijke groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 29 aug 2015 02:15 (CEST)