Wikipedia:Sokpop

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:SOCK
Zie WP:SP
Een sokpop
Een sokpop op Wikipedia

Een sokpop is een extra gebruikersaccount van een al onder een andere gebruikersnaam actieve wikipediaan, die doorgaans niet over deze tweede account communiceert. Deze tweede account maakt het moeilijker om met de auteur te communiceren en bemoeilijkt ook het opsporen van allerhande misbruik. Sokpoppen worden daarom afgeraden.

Er kunnen goede redenen zijn die een tweede account rechtvaardigen. In de meeste gevallen wil de auteur anoniem blijven, bijvoorbeeld om over controversiële onderwerpen te schrijven, of om "vrijer" zijn gang te kunnen gaan. Daarnaast zijn er technische redenen, zoals het bijhouden van verschillende volglijsten, bijvoorbeeld een vakinhoudelijk en een niet-vakinhoudelijke.

Misbruik

Helaas wordt een sokpopaccount vaak met minder zuivere motieven gecreëerd, bijvoorbeeld om de wikipediaregels of een blokkade van de hoofdaccount te omzeilen.

Een andere, subtielere, vorm van misbruik is om met meerdere accounts meerdere stemmen uit te brengen, of hetzelfde standpunt uit te dragen en zo de indruk te wekken dat er meer mensen zijn die dat standpunt ondersteunen, bijvoorbeeld met het oogmerk om beslissingen over ter beoordeling staande artikelen te beïnvloeden, of bij overleg over beladen onderwerpen.

Sokpop door een tussenpersoon

Met ditzelfde doel voor ogen halen gebruikers soms een niet-wikipediaan over om een account aan te maken. Zo'n nieuwe gebruiker houdt zich dan bijna volledig bezig met het onderwerp van de discussie. Ook de bewerkingen van deze nieuwe gebruiker kunnen als misbruik beschouwd worden.

Een voorbeeld hiervan is een fan van een bepaalde sporter die een artikel aanmaakt dat door de gemeenschap als "niet encyclopedisch" beschouwd wordt. De betrokken fan trommelt via een internetforum medestanders op die speciaal een account aanmaken op Wikipedia. Deze nieuwe gebruikers mengen zich enkel in de discussie over het verwijderen van het artikel en gebruiken hun account daarna niet meer. In het Engels is dit type sokpop ook wel bekend als een meatpuppet omdat er een persoon van vlees en bloed achter zit.

Optreden tegen misbruik

De Wikipediagemeenschap laat misbruik van een tweede gebruikersnaam niet toe. Op Wikipedia:Sokpopmisbruik staat een overzicht over de regels hieromtrent.

Een checkuser kan de IP-adressen van gebruikers vergelijken en er op die manier achter komen dat de gebruikersnaam een sokpop is. Ook kan met behulp van een checkuser vastgesteld worden of een persoon afwisselend ingelogd en oningelogd werkt en daarbij gelijksoortige ongewenste en/of vandalistische bewerkingen doet, ten nadele van de encyclopedie.

Het ontdekken van misbruik kan voor beide gebruikersnamen gevolgen hebben.

Goed gebruik van sokpoppen

Sommigen vinden dat meerdere gebruikersnamen niet gebruikt moeten worden; anderen vinden het onschadelijk als de gebruikersnamen op een acceptabele manier gebruikt worden. Een persoon met meerdere gebruikersnamen kan er daarom van afzien om die andere gebruikersnamen te gebruiken als sokpoppen en om ze te gebruiken om het standpunt van de anderen te ondersteunen. Waar het praktisch is om ze te gebruiken, wordt het aangeraden om links aan te leggen tussen deze gebruikersnamen, zodat het duidelijk is dat een persoon ze allemaal gebruikt.

Ontsnappingsclausule

Als een sokpop is geblokkeerd bestaat er een ontsnappingsclausule. Om gedeblokkeerd te worden, moet degene die achter het betreffende account/IP-adres zit de stappen op deze pagina doorlopen.

Zie ook