Wikipedia:Sokpopmisbruik

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Groene vink Deze pagina beschrijft een officiële regel op de Nederlandstalige Wikipedia. De inhoud geniet een grote consensus van vele gebruikers, dus inhoudelijke wijzigingen moeten eerst op de overlegpagina bediscussieerd worden.
Zie WP:SPM
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Deze pagina bevat richtlijnen over het misbruik van sokpoppen.

Sokpopmisbruik

Onder sokpopmisbruik vallen de volgende punten:

 1. Het beïnvloeden van peilingen of stemmingen door met meerdere accounts te stemmen.
 2. Het trollen onder een alternatief account. Trollen wil zeggen: stoken, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is een rekbaar begrip. Wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig.
 3. Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade, of van een door de arbitragecommissie opgelegde maatregel.
 4. Met behulp van sokpoppen de indruk wekken dat er meer steun is voor een bepaald voorstel of standpunt (bijvoorbeeld tijdens een bewerkingsoorlog) dan het geval zou zijn zonder sokpopgebruik.

Het misbruiken van sokpoppen resulteert in een blokkade van onbepaalde duur, en voor de bijbehorende IP-adressen een blokkade van een jaar.

Ontsnappingsclausule

Zie WP:OC

Nadat een persoon voor onbepaalde tijd geblokkeerd is voor sokpopmisbruik kan deze persoon op de volgende wijze een verzoek doen tot deblokkade:

 • De betreffende persoon kan een verzoek tot deblokkade doen via:
 1. Zijn of haar overlegpagina, waarna elke gebruiker die dit ziet dit deblokkadeverzoek op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers kan plaatsen;
 2. Een e-mail aan een willekeurige moderator (via de functie "e-mail deze gebruiker"), deze moderator zal het deblokkadeverzoek op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers plaatsen, waarna een andere moderator het verzoek zal behandelen. (De moderator die de e-mail ontvangt dient eventuele privacygevoelige informatie niet te plaatsen maar kan een omschrijving geven.);
 3. Indien en slechts dan als de betreffende persoon geen e-mail kan zenden aan moderatoren omdat zijn of haar e-mailfunctie geblokkeerd is kan de gebruiker het deblokkadeverzoek aan de arbitragecommissie mailen, welke het dan op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers zal plaatsen. (e-mailadres van de arbitragecommissie: )
 • In het verzoek tot deblokkade worden de volgende punten opgenomen:
 1. De gebruikersnaam waarmee de gebruiker in het vervolg wenst te werken;
 2. Eventueel een verklaring waarom hij of zij misbruik heeft gemaakt van sokpoppen
 3. De belofte om in het vervolg geen misbruik meer te maken van sokpoppen.
 • Nadat het verzoek op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers is geplaatst zal een moderator, eventueel nadat andere gebruikers aanvullingen hebben kunnen geven en eventueel nadat er feiten via de checkusers geverifieerd zijn, bepalen welke actie wordt ondernomen. Afhankelijk van onder andere de aard van het misbruik kan de moderator bepalen om:
 1. De blokkade volledig op te heffen.
 2. De blokkade om te zetten naar een blokkade van een bepaalde tijdsduur.
 3. De blokkade te behouden.
 • Een persoon kan slechts eenmaal gebruik maken van de ontsnappingsclausule. Als er opnieuw sokpopmisbruik wordt geconstateerd, kan de blokkade nog wel worden aangevochten conform "Onterecht gesignaleerd sokpopmisbruik". Als de gebruiker het niet eens is met de opgelegde blokkade kan hij of zij eventueel van de normale regelingen gebruik maken om een zaak in te dienen bij de arbitragecommissie.

Onterecht gesignaleerd sokpopmisbruik

Indien de geblokkeerde gebruiker (of een andere gebruiker) van mening is dat er geen sprake is van sokpopmisbruik dan kan dit aangevochten worden door gebruik te maken van de in de richtlijnen voor moderatoren vermelde mogelijkheden.

Zie ook