Wikipedia:Bronvermelding in Harvardstijl

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Deze pagina is een stijlgids die beschrijft hoe de Bronvermelding in Harvardstijl op Wikipedia, indien deze gebruikt wordt, bij voorkeur behoort plaats te vinden. Deze manier van bronvermelden, die ontwikkeld is door de Harvard-universiteit, is volgens de Oxford Style Manual de "meest gebruikte manier van bronvermelden in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen". Op Wikipedia is bronvermelden door middel van voetnoten meer gebruikelijk, zie hiervoor Wikipedia:Bronvermelding.

Het Harvardsysteem plaatst in de tekst tussen haakjes de naam van de auteur en het jaar van uitgave (het systeem is daardoor ook wel bekend als het auteur-datum-systeem) en in een aparte sectie 'Bronvermelding' de volledige bronvermelding in alfabetische volgorde.

 • Gebruik in het geval van één auteur de achternaam van de auteur en het jaartal van uitgave in de verwijzing. Voorbeeld: (Jansen 2003);
 • Gebruik in het geval van twee auteurs de beide achternamen van de auteurs, verbonden door het woord 'en' of het teken '&', en het jaartal van uitgave. Voorbeelden: (Jansen en De Vries 2003), (Jansen & De Vries 2003);
 • Gebruik in het geval van meerdere auteurs de naam van de eerste auteur gevolgd door 'e.a.' (en anderen) of 'et al.' (et alii), gevolgd door het publicatiejaar. Voorbeelden: (Jansen e.a. 2003), (Jansen et al. 2003);
 • Als in de bronvermelding twee werken staan van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar, dan moeten zowel in de bronvermelding als in de tekst de beide werken worden onderscheiden door een letter achter het publicatiejaar (beginnend bij 'a' tot 'z'). Voorbeelden: (Jansen 2003a), (Jansen 2003b);
 • Als het publicatiejaar niet bekend is kan het worden vervangen door 'g.d.' (geen datum) of 'z.j.' (zonder jaar). Voorbeeld: (Jansen g.d.).
 • Als de bron geen auteur heeft kan de uitgevende instantie worden vermeld. Voorbeelden: (CBS 2003), (Ministerie van Financiën 2003);
 • Als een heruitgegeven bron van een veel oudere bron is gebruikt wordt vaak het oorspronkelijke publicatiejaar vermeld tussen vierkante haken. Voorbeeld: (Marx [1867] 1967). De volledige bronvermelding moet dan zijn Marx, Karl [1867] 1967 Capital: A Critique of Political Economy Vol. I. Edited by Frederick Engels, New York: International Publishers. (zie ook hieronder);
 • Er kan ook naar een paginanummer worden verwezen. Dit kan door na een dubbele punt de pagina te noemen. In het geval van meerdere pagina's moeten de paginanummers verbonden worden door een liggend streepje (-). Voorbeelden: (Jansen 2003:154), (Jansen:154-155).

N.B.: Bronvermelding in Harvardstijl is niet compleet zonder de volledige bronvermelding in de sectie 'Bronvermelding'

De sectie 'Bronvermelding'[bewerken | brontekst bewerken]

In een sectie die de naam 'Bronvermelding', 'Bronnen', 'Gebruikte literatuur' of 'Literatuurlijst' draagt moeten de gebruikte bronnen als volgt worden vermeld:

De bronnen moeten in alfabetische volgorde worden genoemd. Elke bron moet onder een aparte punt (*) worden vermeld. Bij iedere bron moeten alle auteurs vermeld worden (dus zonder gebruik van 'et al.').

 • Als de bron een boek is wordt de volgende bronvermelding geprefereerd: Achternaam, Voorletter(s) + tussenvoegsels (jaartal van uitgave) Boektitel. Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgeversnaam. Voorbeeld:
  • Swaan, A. de (1998) De mensenmaatschappij. Een inleiding. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Als de bron een bijdrage uit een bundel is wordt de volgende bronvermelding geprefereerd: AchternaamAuteurBijdrage, VoorlettersAuteurBijdrage + tussenvoegsels (jaartal van uitgave) 'Titel bijdrage', in: Voorletter(s)Redacteur + AchternaamRedacteur (red.), Bundeltitel. Plaats: Uitgever, pp. Beginpagina-Eindpagina. Voorbeeld:
  • Kovrig, B. (2000) 'Partitioned nation: Hungarian minorities in Central Europe', in: M. Mandelbaum (red.), The new European diasporas: national minorities and conflict in Eastern Europe, New York: Council on Foreign Relation Press, pp. 19-80.
 • Als de bron een artikel is in een wetenschappelijk tijdschrift wordt de volgende bronvermelding geprefereerd: AchternaamAuteur, Voorletter(s) + tussenvoegsels (jaartal van publicatie) 'Artikeltitel', Tijdschrifttitel, jrg. Jaargangnummer, nr. Afleveringsnummer, pp. Beginpagina-Eindpagina. Voorbeeld:
  • Saharso, S. en Prins, B. (1999) 'Multicultureel burgerschap; een introductie', Migrantenstudies, jrg. 15, nr. 2, pp. 62-69.
 • Als het ISBN-nummer van een bron (boek) bekend is kan dat na de vermelding worden toegevoegd. In Wikipedia wordt dit automatisch een link die leidt naar een pagina waarin naar het boek kan worden gezocht op de websites van verschillende bibliotheken en internetwinkels.
 • Als de bron een internetbron is wordt de volgende bronvermelding geprefereerd: AchternaamAuteur, Voorletter(s) + tussenvoegsels (jaartal van publicatie) 'Artikeltitel', Naam website. URL bezocht op DatumBezoek. Voorbeeld:
 • Als de bron een krantenartikel is wordt de volgende bronvermelding geprefereerd: AchternaamAuteur, Voorletter(s) of voornaanm + tussenvoegsels (jaartal van publicatie) Artikeltitel, Naam krant. dag en maand. paginanummers van het artikel. Voorbeeld:
  • Twillert, M. van (2009) Doorzetters stapelen zich een dure weg omhoog. NRC Handelsblad. 30 juli pp.2-3.,

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]