103 ISTAR-bataljon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Het 103 ISTAR-bataljon is een Nederlandse militaire eenheid die deel uitmaakt van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). ISTAR staat voor Intel, Surveillance, Target Acquisition & Recon (inlichtingen verzamelen, bewaken, doelopsporing en verkenning).

De sterkte van 103 ISTAR-bataljon is circa 800 man. De eenheid is gelegerd op het Artillerie Schietkamp Oldebroek en de Tonnet Kazerne in 't Harde.

Tot de oprichting is op 25 juni 2001 besloten door de toenmalige minister van Defensie, Frank de Grave. Na de voorbereidende werkzaamheden werd op 5 juni 2003 103 ISTAR-bataljon formeel door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten opgericht. Gezien de ervaring en de relatie van de cavalerie op het gebied van inlichtingen heeft de Bevelhebber der Landstrijdkrachten besloten het bataljon administratief in te delen bij het Regiment Huzaren van Boreel. Hiermee zet het bataljon de tradities van het oude opgeheven 103 Verkenningsbataljon uit Seedorf voort.

Taak[bewerken]

103 ISTAR-bataljon is het inlichtingenorgaan voor de krijgsmacht en heeft als taak het verzamelen en analyseren van inlichtingen en het adviseren van de operationele commandanten. Dit gebeurt door gecombineerde disciplines als verkenning en het maken van terreinanalyses, het afluisteren van voice en datacommunicatie en het verzamelen van inlichtingen door contact met de lokale bevolking (HUMINT).

Eenheden[bewerken]

103 ISTAR-bataljon bestaat uit de volgende eenheden:

  • Staf 103 ISTAR-bataljon
  • 101 Militaire Inlichtingen en Stafstafeskadron
  • 101 Remotely Piloted Vehicle (RPV) Batterij
  • 101 Artillerie Ondersteuningsbatterij
  • 102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie
  • 103 en 104 Grond Gebonden Verkenningseskadron

Uitzendingen[bewerken]

103 ISTAR-bataljon is nooit in zijn geheel uitgezonden; wel zijn telkens kleine samengestelde ISTAR eenheden modulair ingezet of werd personeel op individuele basis uitgezonden. Zo heeft 103 ISTAR-personeel van 2004-2005 deelgenomen aan de Stabilization Force Irak (SFIR) en van 2006-2010 aan de International Security Assistance Force (ISAF).

Opheffing[bewerken]

Ondanks zijn korte bestaan is 103 ISTAR-bataljon wegens vergaande defensiebezuinigingen opgenomen in een reorganisatie, waarbij de eenheid is samengevoegd met gelijkwaardige eenheden van Luchtmacht, Marine en Marechaussee, die voortaan samen met het Tactical Air Reconnaissance Center (TARC) onder de naam Joint ISTAR Commando (JISTARC) worden ingezet. De formele oprichting vond plaats op 19 oktober 2011 op de legerplaats bij Oldenbroek.[1]