Alexander I van Alexandrië

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Alexander van Alexandrië

Alexander van Alexandrië (gestorven in 328) was de negentiende patriarch van Alexandrië, een ambt dat hij bekleedde sinds 313. Gedurende zijn patriarchaat sprak hij zich op een aantal belangrijke kwesties uit, zoals de juiste datum van Pasen en de acties van Meletius van Lycopolis. Hij was de aanvoerder van het verzet tegen het arianisme tijdens het Eerste Concilie van Nicaea. Hij is eveneens de mentor van zijn opvolger Athanasius van Alexandrië, die een van de belangrijkste kerkvaders zou worden.