Autoriteit Consument en Markt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Logo

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht.

Geschiedenis[bewerken]

De ACM ontstond op 1 april 2013 door een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Met de samenvoeging van deze toezichthouders zegt de Nederlandse wetgever een vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van het markttoezicht na te streven, alsmede een vermindering van de regeldruk; daarnaast zou deze nieuwe constellatie volgens de wetgever moeten leiden tot efficiëntere inzet van personeel en het delen van kennis en ondersteuning, en daarmee tot besparingen.[1] De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid waardoor deze juridisch onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Dit betekent tevens dat de ACM zelf en niet de bestuurders het bestuursorgaan is.

De reden om alleen de Consumentenautoriteit, OPTA en NMa te laten deelnemen aan de fusie is gelegen in het feit dat deze alle drie niet-financieel markttoezicht uitoefenen (mededingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming). Hieruit valt te verklaren waarom toezichthouders als het Commissariaat voor de Media en het Agentschap Telecom niet zijn meegenomen in de samenvoeging.

Organisatie[bewerken]

De ACM bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, inclusief een voorzitter. De huidige voorzitter van de ACM is mr. C.A. (Chris) Fonteijn, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het college voor de post- en telecommunicatiemarkt. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van zeven jaar. De overige leden zitten vijf jaar.

Personeel wordt aan de ACM beschikbaar gesteld door de minister van Economische Zaken.[2]

Taken[bewerken]

De ACM is belast met het toezicht op de mededinging, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming. Wat betreft het mededingingstoezicht voert ze de taken uit van de voormalige NMa, door toezicht uit te oefenen op de naleving van de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht en enkele bepalingen uit de Drinkwaterwet. Sectorspecifiek markttoezicht heeft betrekking op het toezicht op de naleving van een verscheidenheid aan sectorspecifieke wetten en Europese verordeningen, waaronder de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Gaswet en Verordening (EG) nr. 714/2009.[3][4] De taken omtrent de consumentenbescherming omvatten het gehele takenpakket van de voormalige Consumentenautoriteit.

Referenties[bewerken]

  1. Kamerstukken II 2011/12, 33 186, nr. 3, p. 1 (MvT).
  2. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.
  3. Verordening (EG) nr. 714/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (PbEU 2009, L 211).
  4. Kamerstukken II 2011/12, 33 186, nr. 3, p. 3 (MvT).

Externe link[bewerken]