Vlaamse Rode Lijst (zoogdieren)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is de Rode Lijst van zoogdieren in Vlaanderen uitgegeven in 1994.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst van Vlaanderen
Aardmuis Microtus agrestis Momenteel niet bedreigd
Baardvleermuis Myotis mystacinus Vermoedelijk bedreigd
Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii Ernstig bedreigd
Bever Castor fiber Uitgestorven in Vlaanderen
Boommarter Martes martes Vermoedelijk bedreigd
Bosmuis Apodemus sylvaticus Momenteel niet bedreigd
Bosspitsmuis Sorex araneus Momenteel niet bedreigd
Bosvleermuis Nyctalus leisleri Ernstig bedreigd
Brandts vleermuis Myotis brandtii Bedreigd
Bruine beer Ursus arctos Uitgestorven in Vlaanderen
Bruine rat Rattus norvegicus Momenteel niet bedreigd
Bruinvis Phocoena phocoena Ernstig bedreigd
Bunzing Mustela putorius Momenteel niet bedreigd
Das Meles meles Bedreigd
Dwergmuis Micromys minutus Momenteel niet bedreigd
Dwergspitsmuis Sorex minutus Momenteel niet bedreigd
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Momenteel niet bedreigd
Edelhert Cervus elaphus Uitgestorven in Vlaanderen
Eekhoorn Sciurus vulgaris Momenteel niet bedreigd
Egel Erinaceus europaeus Momenteel niet bedreigd
Eikelmuis Eliomys quercinus Momenteel niet bedreigd
Europese nerts Mustela lutreola Uitgestorven in Vlaanderen
Otter Lutra lutra Uitgestorven in Vlaanderen
Wild zwijn Sus scrofa Momenteel niet bedreigd
Franjestaart Myotis nattereri Vermoedelijk bedreigd
Gewone zeehond Phoca vitulina Ernstig bedreigd
Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Bedreigd
Grootoorvleermuis Plecotus auritus Vermoedelijk bedreigd
Grote bosmuis Apodemus flavicollis Momenteel niet bedreigd
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum Verdwenen
Haas Lepus europaeus Momenteel niet bedreigd
Hamster Cricetus cricetus Ernstig bedreigd
Hazelmuis Muscardinus avellanarius Bedreigd
Hermelijn Mustela erminea Momenteel niet bedreigd
Huismuis Mus musculus Momenteel niet bedreigd
Huisspitsmuis Crocidura russula Momenteel niet bedreigd
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus Ernstig bedreigd
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros Uitgestorven in Vlaanderen
Konijn Oryctolagus cuniculus Momenteel niet bedreigd
Laatvlieger Eptesicus serotinus Momenteel niet bedreigd
Meervleermuis Myotis dasycneme Bedreigd
Mol Talpa europaea Momenteel niet bedreigd
Mopsvleermuis Barbastella barbastellus Verdwenen
Ondergrondse woelmuis Microtus subterraneus Momenteel niet bedreigd
Ree Capreolus capreolus Momenteel niet bedreigd
Rosse vleermuis Nyctalus noctula Momenteel niet bedreigd
Rosse woelmuis Myodes glareolus Momenteel niet bedreigd
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Vermoedelijk bedreigd
Steenmarter Martes foina Momenteel niet bedreigd
Tuimelaar Tursiops truncatus Verdwenen
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus Momenteel niet bedreigd
Vale vleermuis Myotis myotis Ernstig bedreigd
Veldmuis Microtus arvalis Momenteel niet bedreigd
Veldspitsmuis Crocidura leucodon Zeldzaam
Vos Vulpes vulpes Momenteel niet bedreigd
Waterspitsmuis Neomys fodiens Bedreigd
Watervleermuis Myotis daubentonii Momenteel niet bedreigd
Wezel Mustela nivalis Momenteel niet bedreigd
Wilde kat Felis silvestris Uitgestorven in Vlaanderen
Woelrat Arvicola terrestris Momenteel niet bedreigd
Wolf Canis lupus Uitgestorven in Vlaanderen
Zwarte rat Rattus rattus Momenteel niet bedreigd

Bron[bewerken]