Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) is een VZW, gevestigd in de Vlaamse stad Geel, die informatie over gevaarlijke stoffen verzamelt en valideert. Zij stelt deze informatie ter beschikking van belanghebbenden ter bescherming van mens en leefmilieu.

Historiek[bewerken | bron bewerken]

BIG ontstond in 1979 na een aantal ernstige milieurampen midden jaren 70 als een pilotproject op basis van een samenwerking tussen de stad Geel (vertegenwoordigd door de lokale brandweer), de Katholieke Hogeschool Kempen en de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Het doel was een interventiegericht centrum omtrent gevaarlijke stoffen uit te bouwen voor de hulpdiensten.

Databank[bewerken | bron bewerken]

Eén keer per jaar brengt men een selectie van de databank uit op dvd. Deze selectie, genaamd BIG Kaleidos database, is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20.000 stoffen en mengsels opvraagbaar in 13 talen. Indien men een abonnement neemt ontvangt men jaarlijks een update. Deze databank bevat per stof of mengsel meer dan 250 properties gaande van fysico-chemische eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer. Men kan gebruikmaken van een single user-versie of een netwerkversie. Download hier de gratis demoversie

Bij een incident is het belangrijk om zo snel mogelijk de stof te identificeren en de gepaste maatregelen te nemen. Informatie en communicatie spelen hierbij een cruciale rol. Om op een snelle manier informatie aan te wenden op het terrein ontwikkelde BIG een app voor Windows Mobile en Windows RT. Voor gebruikers die met andere systemen werken, is er de Kaleidos Pocket online.

Emergency Response Service[bewerken | bron bewerken]

BIG is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De informatieverstrekking is in deze situatie steeds gratis. Belgische en buitenlandse hulpdiensten maken gebruik van deze service wanneer zij moeten optreden bij chemische ongevallen. Daarnaast stockeert BIG tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage productinformatie van individuele bedrijven. Het betrokken bedrijf mag het BIG-alarmnummer vermelden op zijn documenten en verpakkingen.

Alarmcentrale: +32(0)14 58 45 45

Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad[bewerken | bron bewerken]

BIG stelt SDS'en (Safety Data Sheets) op conform de geldende wetgeving, op dit moment is dit Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH, artikel 31 en Bijlage II en gewijzigd met Verordening (EG) nr. 453/2010. De veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in verschillende talen. Telkens wordt bij opmaak van een SDS in een vreemde taal rekening gehouden met de lokale wetgeving. Naar aanleiding van de nieuwe Verordening nr. 1907/2006 (REACH) met hierin in Annex II de nieuwe richtsnoeren voor de opmaak van een SDS heeft BIG de lay-out aangepast. Gezien de nieuwe GHS/CLP wetgeving maakt BIG op aanvraag van de klant SDS'en op met de nieuwe geldende classificaties voor die landen waar GHS/CLP al van kracht is. SDS'en zijn verkrijgbaar in volgende basistalen:

 • Nederlands, Frans, Engels, Duits
 • Spaans, Italiaans, Portugees
 • Zweeds, Deens, Noors en Fins
 • Alle andere talen zijn verkrijgbaar als vertaling.

Consultancy[bewerken | bron bewerken]

BIG levert advies omtrent milieu- of andere wetgeving betreffende gevaarlijke stoffen alsook de transportreglementering. Recent is BIG ook gestart met outsourcing. Het is mogelijk om transportexperts in te huren voor het vervullen van al de taken van een veiligheidsadviseur voor transport van gevaarlijke goederen (controles, opleidingen, rapportage, enz).

Diensten met betrekking tot REACH[bewerken | bron bewerken]

 • Inventarisatie van stoffen, preparaten en voorwerpen
 • Late pre-registratie
 • Data Gap Analysis
 • Registraties
 • Opstellen Downstream-user Rapport
 • Evalueren en samenvatten van testen
 • Blootstelling- en risicokarakterisering
 • PBT- en zPzB-stoffen-beoordeling (Persistentie, Bioaccumulatie, Toxiciteit)
 • Invullen IUCLID 5
 • Opstellen veiligheidsinformatieblad (VIB) volgens REACH
 • Autorisatie aanvraag
 • Consultancy binnen SIEF of consortium
 • Derde vertegenwoordiger van een EU fabrikant/formuleerder
 • Enige vertegenwoordiger van een niet EU fabrikant/formuleerder

Zie ook[bewerken | bron bewerken]

Opleiding[bewerken | bron bewerken]

 • CLP (basic en advanced, in-company)
 • Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen (WIK's)
 • Gebruik van BIG Kaleidos
 • Het opstellen en interpreteren van SDS'en volgens REACH
 • Veranderingen binnen ADR

Externe link[bewerken | bron bewerken]