Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) is een functie die bestaat bij bepaalde diensten of organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding, met name bij de brandweer. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft in het algemeen als taak het adviseren van bevelvoerders, overheden en/of bedrijfsleiders bij incidenten waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. De functie van Adviseur Gevaarlijke Stoffen bestaat zowel in België als in Nederland, en vergelijkbare functies bestaan ook in verschillende andere landen.

België[bewerken | brontekst bewerken]

Functie[bewerken | brontekst bewerken]

In België zijn Adviseurs Gevaarlijke Stoffen voornamelijk werkzaam bij de hulpverleningszones (brandweer), de Civiele Bescherming of gespecialiseerde bedrijven. Voor wat betreft de brandweer en Civiele Bescherming, is de functie van Adviseur Gevaarlijke Stoffen wettelijk vastgelegd als zijnde een gespecialiseerde bovenzonale opdracht. De FOD Binnenlandse Zaken neemt hierbij een coördinerende rol op wat betreft de opleiding en organisatie.[1][2]

In sommige provincies werken de AGS in een provinciale wachtdienst.[1]

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Om tot Adviseur Gevaarlijke Stoffen te worden opgeleid, zijn er anno 2022 in België twee postgraduaatsopleidingen ingericht. De ene opleiding is Nederlandstalig, bestaat uit 34 studiepunten en wordt gegeven aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de brandweerschool Campus Vesta van de provincie Antwerpen. De andere is Franstalig, bestaat uit 26 studiepunten en wordt gegeven aan de Universiteit van Bergen (UMons) in samenwerking met de École du Feu (brandweerschool) van de provincie Henegouwen. Om aan de opleiding te mogen beginnen, dient men afhankelijk van de onderwijsinstelling ofwel te beschikken over een diploma uit bepaalde studiegebieden, ofwel te slagen voor een toelatingsproef, ofwel toegelaten te worden op basis van een toelatingsdossier. De Nederlandstalige opleiding wordt gespreid gegeven over een periode van anderhalf jaar. Deelnemers dienen aan het einde van de opleiding te slagen voor een examen om het postgraduaat te behalen.[3][4]

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Functie[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestaan van de functie Adviseur Gevaarlijke Stoffen is in Nederland wettelijk vastgelegd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s. Dit koninklijk besluit bepaalt de diplomavereiste, de verplichte medische keuring en de met de functie verbonden rang van commandeur. In de uit dit besluit voortvloeiende Regeling personeel veiligheidsregio’s zijn de functiebeschrijving, kerntaken en vereiste competenties verder uitgewerkt.[5][6]

Elke veiligheidsregio in Nederland moet ervoor zorgen dat hun regionale brandweer beschikt over een dergelijke Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Deze AGS moet, afhankelijk van de keuze van het bestuur van de veiligheidsregio, binnen 30 of 60 minuten na alarmering ter plaatse inzetbaar zijn. Deze eisen zijn vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio’s. In de praktijk hebben de veiligheidsregio's meerdere Adviseurs Gevaarlijke Stoffen in dienst of overeenkomsten met derde partijen om een piketdienst (wachtdienst) te verzekeren.[7]

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De opleiding tot Adviseur Gevaarlijke Stoffen is anno 2022 voor heel Nederland ingericht bij het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB; voorheen Brandweeracademie) van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV; voorheen Instituut Fysieke Veiligheid). Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over minstens:[8][9]

  • een hbo-getuigschrift,
  • het rijksdiploma Coördinator Verkenningseenheden (CVE; voorheen Meetplanleider) afgeleverd door het NIPV,
  • het diploma Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve stoffen D (TMS-VRS-D; voorheen stralingsdeskundige niveau 5B) overeenkomstig het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs),
  • brandweer- en chemische kennis.

De opleiding wordt gegeven over een periode van anderhalf jaar en wordt afgesloten met een examen. De deelnemers die slagen voor het examen ontvangen het rijksdiploma Adviseur Gevaarlijke Stoffen.[8][9]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]