Veiligheidsregio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Veiligheidsregio Groningen Veiligheidsregio Fryslân Veiligheidsregio Drenthe Veiligheidsregio IJsselland Veiligheidsregio Twente Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Veiligheidsregio Gelderland Midden Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Veiligheidsregio Utrecht Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Haaglanden Veiligheidsregio Hollands Midden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Brabant-Noord Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Veiligheidsregio Limburg-Noord Veiligheidsregio Zuid-Limburg Veiligheidsregio Flevoland
De veiligheidsregio's, actuele grenzen. Klik op een veiligheidsregio om naar die pagina te gaan.

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de voormalige politieregio’s; vandaar dat Nederland 25 veiligheidsregio’s kent. De samenwerking is gestoeld op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Samenwerking[bewerken]

Binnen de veiligheidsregio wordt ten minste samengewerkt op de elementen:

 • Bestuurlijke integratie: hieronder wordt verstaan een verplichte bestuurlijke samenwerking tussen het hulpverleningsbestuur (brandweer en GHOR) en het regionaal college van de politie om een gecoördineerde voorbereiding op gezamenlijk optreden in ramp- en crisissituaties te bevorderen;
 • Gemeenschappelijke meldkamer: hierbij gaat het om een steeds verder gaande samenwerking tussen de meldkamers voor brandweer, politie en ambulancediensten;
 • Vorming regionaal veiligheidsbureau: dit zal een bureau zijn dat is bedoeld om de ambtelijke ondersteuning van het bestuur en management van de veiligheidsregio te organiseren.

Bij de inrichting van de veiligheidsregio's zijn de besturen van brandweer en GHOR samengevoegd tot een zogenaamd hulpverleningsbestuur. Dit voornemen om de besturen van brandweer en GHOR te integreren, heeft het kabinet reeds opgenomen in 2002; de integratie is inmiddels in alle regio's voltooid. De burgemeester behoudt het gezag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de inzet van de brandweer en de GHOR.

Het kabinet heeft wettelijk vastgesteld welke taken op regionaal niveau dienen te worden uitgevoerd. Het gaat hier onder meer om multidisciplinaire taken die gericht zijn op de rampenbeheersing. Naast de huidige taken zullen de volgende taken in ieder geval bij het regionale hulpverleningsbestuur worden ondergebracht:

 • Het verplicht adviseren van de gemeentebesturen voor welke objecten een rampbestrijdingsplan vastgesteld moet worden en over de inhoud van de rampbestrijdingsplannen.
 • Het verzorgen van de ambtelijke ondersteuning voor het gezag van de burgemeester in geval van een calamiteit.
 • Het met de politie inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.
Risicolandkaart van de veiligheidsregio's, met risico-objecten, gemodelleerd overstromingsgebied, en vitale infrastructuur (spoor, snelweg, hoogspanning).

Voor de vorming van de veiligheidsregio's was voor een deel nog sprake van aparte meldkamers voor politie, brandweer en ambulancediensten, elk onder de verantwoordelijkheid van de (verschillende) regionale besturen. Bij de vorming van een veiligheidsregio behoort de oprichting van gemeenschappelijke meldkamer met een Geïntegreerd Meldkamersysteem en C2000 (digitaal landelijk mobiel netwerk voor hulpverleningsdiensten).

Om als veiligheidsregio te voldoen aan de gestelde eisen over de verplichte samenwerking tussen het hulpverleningsbestuur en de politie zijn er verschillende mogelijkheden en de keuze is aan de regio. De regio’s kunnen bijvoorbeeld een bestuurscommissie veiligheid instellen waarin vertegenwoordigers van politie en het hulpverleningsbestuur gezamenlijk komen tot besluitvorming over de rampenbeheersing, maar dit hoeft niet.

De ontwikkeling van de feitelijke realisatie van de veiligheidsregio's kent in de praktijk verschillende snelheden. Veel managementaandacht gaat momenteel zitten in het inrichten van de organisaties, de ontvlechting uit de gemeenteprocessen, en de regionalisering van de brandweerkorpsen in de regio.

Samenvallen met politieregio's[bewerken]

De laatste jaren is toegewerkt naar het territoriaal samenvallen van de veiligheidsregio's met de voormalige 25 politieregio's. Dit betekent overigens nog niet dat de politie qua organisatie onderdeel is van de veiligheidsregio: onder meer de verschillen in financieringsvormen zijn daarvoor nog te veel verschillend. Zo wordt de veiligheidsregio gefinancierd op basis van verlengd lokaal bestuur, en wordt de politie functioneel gefinancierd vanuit het Rijk. Bovendien gaan de politieregio's in aantal terug van 25 naar 10, ten gevolge van de nieuwe justitiële kaart. De gevolgen hiervan voor de indeling van de veiligheidsregio's zijn nog onbekend. Daarbij is de politie in officieel geen onderdeel van de veiligheidsregio, echter zitten zij wel aan tafel bij het veiligheidsberaad.

De veiligheidsregio's[bewerken]

 1. Groningen
 2. Fryslân
 3. Drenthe
 4. IJsselland
 5. Twente
 6. Noord- en Oost-Gelderland
 7. Gelderland Midden
 8. Gelderland-Zuid
 9. Utrecht
 10. Noord-Holland-Noord
 11. Zaanstreek-Waterland
 12. Kennemerland
 13. Amsterdam-Amstelland
 14. Gooi en Vechtstreek
 15. Haaglanden
 16. Hollands Midden
 17. Rotterdam-Rijnmond
 18. Zuid-Holland-Zuid
 19. Zeeland
 20. Midden- en West-Brabant
 21. Brabant-Noord
 22. Brabant-Zuidoost
 23. Limburg-Noord
 24. Zuid-Limburg
 25. Flevoland