Kansspelbelasting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Casinoregime)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De kansspelbelasting is in Nederland een directe belasting die door de rijksoverheid op kansspelen wordt geheven. De belasting wordt geheven op grond van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) en hoofdstuk VIIa van de Belastingwet BES.

Er moeten hier geen specifieke intellectuele kennis of vaardigheden vereist zijn. Het toeval moet bepalen of een prijs uitgekeerd wordt. Zo niet, dan zal de prijs niet onder de kansspelbelasting, maar onder de inkomstenbelasting vallen. Ook wanneer iemand een zeer simpele vraag moet beantwoorden en de prijs "onder de goede inzendingen zal worden verloot", is deze belast.

Loterijregime[bewerken | brontekst bewerken]

Het volgende (loterijregime) betreft kansspelen waarbij artikel 1, eerste lid, onderdeel c en d, van de Wet op de kansspelbelasting van toepassing is. Dit betreft binnenlandse kansspelen, niet zijnde casinospelen, kansspelautomatenspelen of kansspelen welke via internet worden gespeeld[1], en buitenlandse kansspelen, niet zijnde kansspelen welke via het internet worden gespeeld (voor zover de deelnemers in Nederland wonen of gevestigd zijn).

De legale mogelijkheden betreffen loterijen, de voetbaltoto, en harddraverijen en paardenrennen.

Vrijstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Alleen prijzen groter dan € 449 worden belast. Als iemand meer dan één prijs wint in één kansspel worden alle gewonnen prijzen samen als één prijs beschouwd. Als een groep deelnemers samen een prijs wint, wordt dat als één prijs beschouwd.

Volgens het wetsvoorstel kansspelen op afstand wordt de grens van € 449 verlaagd naar € 250. Anders dan de naam van het wetsvoorstel suggereert gaat dit over alle kansspelen waarbij nu de grens van € 449 geldt, niet alleen die op afstand. De wijziging is opgenomen omdat de in het regeerakkoord opgenomen opbrengst van het legaliseren van kansspelen op afstand niet behaald wordt, ter dekking van het verschil.

Belastingplichtige[bewerken | brontekst bewerken]

De belastingplichtige is de prijswinnaar, maar een Nederlandse organisator is verplicht de belasting in te houden en af te dragen; ze keren dus nettoprijzen uit, en dus minder dan de brutoprijzen die vaak bij de werving genoemd worden. Wie een prijs wint in een buitenlands kansspel moet daarvan zelf aangifte doen op het aangiftebiljet kansspelbelasting.

Tarief[bewerken | brontekst bewerken]

Het tarief is 29% van de brutoprijs, ongeacht de inleg, behalve als die hoger was dan de prijs (dit laatste kan in het geval van een loterijprijs van meer dan € 449 alleen aan de orde zijn als een lot meer dan € 449 kost, wat niet veel voorkomt). Een Nederlandse organisator houdt dit in en draagt dit af, de winnaar ontvangt de resterende 69,9%.

Een prijs kan echter ook 'belastingvrij' worden uitgekeerd. De verstrekker van de prijs betaalt dan de belasting. De belastingdienst gaat dan uit van een brutoprijs van 100/71 van de nettoprijs (brutering), zodat de belasting 29/71 (ongeveer 41%) van de nettoprijs bedraagt.

Bij een bruto prijs tussen de € 449 en € 642 is de netto prijs tussen de € 314 en € 449, dus minder dan bij een prijs van € 449. Loterijen vermijden daarom vaak zulke prijzen.

De prijs hoeft niet aangegeven te worden als inkomen in box 1. Wel zal de prijs, voor zover het geld nog niet is uitgegeven, meetellen in box 3.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het tarief was tot 2006 25%. Op 1 januari 2006 werd het tarief verhoogd naar 29% en per 1 januari 2018 naar 30,1%. De verhoging van de kansspelbelasting was bedoeld als compensatie voor de inkomsten die de Staat misloopt door het afschaffen van de belastingheffing over de ontvangen schenkingen van goede doelen. De belastingverhoging was bedoeld voor een periode van 1 jaar.[2] Op 1 oktober 2021 is het tarief weer verlaagd naar 29%

Gewonnen goederen[bewerken | brontekst bewerken]

Ook over gewonnen goederen (zoals een auto) met een waarde van meer dan € 449 moet kansspelbelasting betaald worden. De waarde van de prijs wordt bepaald door de waarde van de prijs in het economische verkeer, gewoonlijk is dit de winkelwaarde. Als iemand dus een auto wint die in de showroom een waarde heeft van € 20.000 dan moet er € 5.800 (29% van € 20.000) aan de Belastingdienst betaald worden door de ontvanger van de prijs.

Als de organisator van het kansspel de belasting betaalt vindt weer brutering plaats als boven.

Casinoregime[bewerken | brontekst bewerken]

Bij een casinospel, een kansspelautomatenspel en binnenlandse kansspelen welke via internet worden gespeeld (artikel 1, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet op de kansspelbelasting) geldt een heel ander systeem (casinoregime): er wordt 29% geheven over de bruto winstmarge van de exploitant (inzetten min prijzen). Dit gebeurt zowel om praktische redenen als om relatief kleine verschillen tussen inzet en gemiddelde netto uitkering (bij roulette vaak 2,7% via de 0 (zero), en zelfs maar 1,35% bij het spelen van "enkelvoudige kansen") ook in het geval van grotere prijzen mogelijk te maken. Het lagere tarief hangt samen met de snelle opeenvolging van achtereenvolgende spelen, het heen en weer gaan van inzetten en uitkeringen tussen spelers en bank en de meer actieve rol van de spelers bij het spel, onder meer tot uiting komend in de wijze waarop zij hun inzetten doen. Men spreekt bij loterijen van trekkingen waarbij bepaalde prijzen te winnen zijn, bij casinospelen spreekt men van een avond roulette of van een speelperiode, gedurende welke per saldo winst wordt genoten of verlies wordt geleden.[3]

Wetsvoorstellen[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens het wetsvoorstel kansspelen op afstand wordt de kansspelbelasting bij legale kansspelen op afstand 20% over de bruto winstmarge van de exploitant (inzetten min prijzen). Er wordt dus hetzelfde systeem gehanteerd als bij casino's en gokhallen, maar een lager tarief.

Onder kansspelen op afstand worden verstaan kansspelen die op afstand met elektronische communicatiemiddelen worden gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt, met uitzondering van kansspelen waarvoor op grond van een andere titel dan titel Vb van de Wet op de kansspelen een vergunning is verleend. De uitzondering betreft het gebruik van internet als verkoopkanaal voor enkele fysieke kansspelen, bijvoorbeeld de online verkoop van loten van goededoelenloterijen of van de Staatsloterij.

Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.

Aanhangig is ook de Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen). Daarmee wordt de grondslag voor de belastingheffing het brutospelresultaat, dit is het verschil tussen de van spelers ontvangen inzetten en de aan spelers beschikbaar gestelde prijzen. Het voorgestelde belastingtarief bedraagt 29%, zowel voor landgebonden kansspelen als voor kansspelen op afstand.

Buitenlands kansspel via internet[bewerken | brontekst bewerken]

Bij een buitenlands kansspel via internet (artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de kansspelbelasting[1]) moet de deelnemer 29% belasting betalen over de prijzen min de inzet over een kalendermaand, zonder vrijstelling.

Echter geldt dit niet voor kansspelen via internet waarvan de houder van de licentie gevestigd is in een land binnen de Europese Unie. In dit geval betaalt de aanbieder van het kansspel de belasting in het land waar het gevestigd is.[4] Dit veranderd op 1 oktober 2021 als volgens de Wet Kansspelen op afstand legale online casino's zich op de Nederlandse markt mogen richten. Op dat moment verschuift de belastingplicht van de consument naar de aanbieder. Alleen als je als consument speelt bij een online casino die geen vergunning van de Kansspelautoriteit heeft, moet je zelf aangifte kansspelbelasting doen.

Caribisch Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In Caribisch Nederland wordt een kansspelbelasting geheven van 10%, met grondslag als boven (loterijregime of casinoregime). Bij het loterijregime zijn prijzen tot 600 Amerikaanse dollar vrijgesteld.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]