Confabulatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Confabuleren[1] is het vertellen van overdreven, gefantaseerde of onware verhalen. De gedragingen lijken op Pseudologia phantastica of Pathologisch liegen, maar er is geen sprake van opzettelijk liegen. Confabulatie heeft meestal te maken met een cognitieve stoornis van het geheugen, die bij hersenbeschadiging kan optreden. Een dergelijke stoornis moet echter niet verward worden met amnesie. Amnesiepatiënten raken bijvoorbeeld bij het vertellen van een verhaal vaak de draad kwijt, terwijl confabulerende patiënten het verhaal overdrijven, of er nieuwe elementen aan toevoegen. Bij confabulatie zijn ook andere hersengebieden betrokken dan bij amnesie, zoals de ventromediale (midden-onderste) frontale cortex en de cortex orbitofrontalis. Mogelijk is confabulatie bij deze frontale patiënten toe te schrijven aan een onvermogen om informatie uit het geheugen op te halen[2] of een stoornis in de executieve functies[3]

Bronnen, noten en/of referenties

Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) afgesplitst vanaf een ander artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, die onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie deze pagina voor de bewerkingsgeschiedenis.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Confabulatie in Codex Medicus Online
  2. Moscovitch, M. (1995). Confabulation. In: D.L. Schacter (Ed). Memory distortion, Cambridge MA, Harvard Press
  3. Burgess, P.W. & Shallice, (1996c). Response suppression, initiation and strategy following frontal lobe lesions. Neuropsychologia, 34, 263-273